Casio EX-FR100L User manual

Casio EX-FR100L User manual
MS
Kamera Digital
Panduan Pengguna
Terima kasih kerana membeli produk CASIO ini.
• Sebelum menggunakannya, pastikan anda membaca peringatan yang terkandung
dalam Panduan Pengguna ini.
• Simpan Panduan Pengguna ini di tempat selamat untuk rujukan masa hadapan.
• Untuk maklumat terkini mengenai produk ini, lawati Laman Web rasmi EXILIM di
http://www.exilim.com/
Aksesori
Semasa membuka bungkusan kamera anda, periksa untuk memastikan semua
aksesori di bawah disertakan. Jika ada apa-apa yang hilang, hubungi peruncit asal
anda.
Kamera
(EX-FR100LCA)
Pengawal
(EX-FR100LCT)
Unit Engsel
• Dibekalkan siap
terpasang pada kamera.
Nat tripod
Penyesuai USB-AC
(AD-C53U)
Kord kuasa*
Kabel USB Mikro
Rujukan Asas
* Bentuk palam kord kuasa berbeza mengikut negara atau kawasan geografi di
mana kamera dijual.
2
Baca ini dahulu!
• Kandungan manual ini tertakluk kepada perubahan tanpa notis.
• Kandungan manual ini telah diperiksa pada setiap langkah proses pengeluaran.
Sila hubungi kami jika anda menyedari terdapat sesuatu yang meragukan, salah
dsb.
• Sebarang penyalinan kandungan Panduan Pengguna ini, sama ada sebahagian
atau keseluruhannya, adalah dilarang. Kecuali untuk kegunaan peribadi anda,
sebarang penggunaan lain kandungan manual ini tanpa kebenaran CASIO
COMPUTER CO., LTD. adalah dilarang di bawah undang-undang hak cipta.
• CASIO COMPUTER CO., LTD. tidak akan bertanggungjawab atas sebarang
kerosakan atau kehilangan keuntungan yang dialami oleh anda atau mana-mana
pihak ketiga disebabkan penggunaan atau kerosakan produk ini.
• CASIO COMPUTER CO., LTD. tidak akan bertanggungjawab atas sebarang
kerosakan, kehilangan keuntungan, atau tuntutan daripada pihak ketiga yang
timbul disebabkan penggunaan perisian aplikasi EXILIM Connect.
• CASIO COMPUTER CO., LTD. tidak akan bertanggungjawab atas sebarang
kerosakan, kehilangan keuntungan yang disebabkan oleh kehilangan kandungan
memori yang berpunca daripada kerosakan, pembaikan atau sebarang sebab lain.
• Sila maklum bahawa skrin contoh dan ilustrasi produk yang ditunjukkan dalam
Panduan Pengguna ini mungkin berbeza sedikit daripada skrin dan konfigurasi
kamera sebenar.
Panel LCD
Panel hablur cecair skrin monitor menggunakan teknologi ketepatan tinggi yang
memberikan pengeluaran piksel melebihi 99.99%. Ini bermakna cuma sebilangan
kecil piksel yang mungkin tidak menyala atau mungkin kekal menyala sepanjang
masa. Ini disebabkan oleh ciri panel hablur cecair itu sendiri dan tidak bermakna
terdapat kerosakan.
Cas bateri sebelum guna.
Kamera dan pengawal masing-masing mempunyai ion litium bateri terpasang
yang boleh dicas semula. Bateri tidak dicaskan semasa anda membeli kamera,
oleh itu anda perlu untuk mengecas kamera dan pengawal sebelum
menggunakan kedua-duanya.
Ambil gambar ujian
Sebelum menangkap imej akhir anda, ambil gambar ujian untuk memastikan
kamera merakam dengan betul.
3
Kandungan
Aksesori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Baca ini dahulu! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Panduan Umum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Kandungan Skrin Monitor dan Cara Menukarnya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Asas Mula Pantas
13
Apa yang anda boleh lakukan dengan kamera CASIO anda . . . . . . . . . . . . . 13
Menggunakan pemasang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
 Pengawal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
 Unit Engsel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
 Nat tripod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Menggunakan Panel Sentuh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mula-mula, cas bateri sebelum menggunakan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Menghidupkan Kuasa Hidup dan Mati. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mengkonfigurasi Tetapan Asas Kali Pertama Anda Menghidupkan Kamera. .
Menyediakan Kad Memori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19
20
27
29
31
 Kad Memori yang Disokong . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
 Untuk memuat kad memori. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
 Untuk memformat (mengasal) kad memori baru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Untuk Rakaman Syot Kilat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
 Memilih Mod Rakaman Auto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
 Untuk merakam syot kilat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Melihat Syot Kilat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Memadam Syot Kilat dan Filem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Peringatan Tangkapan Syot Kilat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Merakam Imej
40
Untuk mengkonfigurasi tetapan mod RKM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Memilih Mod Rakaman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
 Merakam Letusan Imej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (CS Kelajuan Tinggi) . . . 42
 Menangkap gambar dengan Kesan Artistik . . . . . . . . . . . . . . . . . (Art Shot) . . . 43
 Merakam Imej Orang dan Pemandangan yang Cantik . . . . . (Mekap Seni) . . . 44
Merakam Imej Tubuh Penuh dengan
Panjang Kaki Ditingkatkan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Kaki Panjang) . .
Merakam Pemandangan Aktiviti pada
Selang Tetap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Rakaman Selang Masa) . .
Merakam dengan Zum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Untuk merakam filem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
45
46
50
51
Kandungan
Tetapan Rakaman Lanjutan
54
Menggunakan Menu RKM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
 Merakam Potret Indah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Mekap) . . . 55
 Rakaman dengan Menyentuh Skrin Monitor . . . . . . . . . (Rakaman Sentuh) . . . 55
 Mengurangkan Kabur Kerana Pergerakan Kamera
Semasa Rakaman Filem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Antigoncang Filem) . . .
Menukar Saiz Imej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Saiz Imej) . . .
Tetapan Kualiti Imej Filem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Kualiti Filem) . . .
Memperbetulkan Kecerahan Imej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Kecerahan) . . .
Melaraskan Imbangan Putih . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Imbangan Putih) . . .
Menentukan Kepekaan ISO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(ISO) . . .
Memilih Mod Fokus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Fokus) . . .
Rakaman sendiri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Imej Cermin) . . .
Mengurangkan Hingar Angin semasa
Merakam Filem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Pemotongan Hingar Angin) . . .
 Menghidupkan Semak Semula Imej . . . . . . . . . . . . . . . . (Semak Semula) . . .








Melihat Syot kilat dan Filem
62
63
64
Melihat Syot Kilat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Melihat Filem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Memaparkan Menu Imej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mengezum Imej Atas skrin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mencipta Filem Daripada Imej Sehari . . . . . . . . . . . . . . . . (Filem Sorotan) . .
Mencipta Filem Daripada Syot Kilat Sehari . . . . . . . . . . . . (Foto Sorotan) . .
Menukar Skor Sorotan Imej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Skor Sorotan) . .
Menghasilkan Filem Selang Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Selang Masa) . .
Fungsi Main Semula Lain
56
57
58
58
59
60
61
62
(MAIN)
64
64
65
65
66
68
70
71
73
Menggunakan Menu MAIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
 Memutar Imej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Putaran) . . . 74
Menyambungkan Kamera dengan Telefon Pintar
(Sambungan Wayarles)
75
Mengawal Kamera Anda dengan Telefon Pintar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Menggunakan Mod Wayarles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Bersedia untuk Mewujudkan Sambungan antara Telefon Pintar
dan Kamera Anda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
 Memasang Aplikasi EXILIM Connect pada Telefon Pintar Anda . . . . . . . . . . . . 79
 Mewujudkan Sambungan Wayarles buat Kali Pertama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Menggunakan Telefon Pintar sebagai
Alat Kawalan Jauh Kamera . . . . . . . . . . . . . . . . (Rakam dengan telefon) . . 84
Menghantar Fail Syot Kilat atau Filem dari Memori Kamera
ke Telefon Pintar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Hantar Imej Terpilih) . . 85
Melihat Syot Kilat dan Filem dalam Memori Kamera
pada Telefon Pintar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Lihat di telefon) . . 86
5
Kandungan
Mengkonfigurasikan Tetapan Sambungan Wayarles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
 Imej yang Ditangkap dengan Kamera Dihantar ke
Telefon Pintar secara Automatik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Hantaran Auto) . . . 87
 Menentukan Imej yang Dihantar melalui
Hantar Auto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Tetapan Hantaran Fail Auto) . . . 88
 Mensaiz Semula Syot Kilat sebelum Menghantarnya
ke Telefon Pintar . . . . . . . . . . . . . . . . . (Saiz Semula Apabila Menghantar) . . . 89
 Tambah Maklumat Lokasi pada Syot Kilat . . . . . . . . . . . . (Maklumat lokasi) . . . 90
 Menukar Kata Laluan Kamera untuk
Sambungan LAN Wayarles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Kata laluan WLAN) . . . 91
 Menyahpasang Kamera daripada Telefon Pintar . . . . . . . (Menyahpasang) . . . 92
Percetakan
93
Percetakan dengan Komputer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Menggunakan Kamera dengan Komputer
94
Perkara yang anda boleh lakukan menggunakan komputer.... . . . . . . . . . . . . 94
Menggunakan Kamera dengan Komputer Windows . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
 Melihat dan Menyimpan Imej di Komputer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Menggunakan Kamera dengan Macintosh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
 Menyambung Kamera pada Komputer Anda dan Menyimpan Fail . . . . . . . . . . 98
Fail dan Folder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Data Kad Memori. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Tetapan Lain
(Sediakan) 104
Melaras Kecerahan Skrin Monitor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Skrin) .
Memilih Maklumat Paparan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Maklumat) .
Mengunci Orientasi Skrin Kamera dan Pengawal . . . . . . (Kunci Putaran) .
Mengkonfigurasi Tetapan Bunyi Kamera . . . . . . . . . . . . . (Bunyi Kamera) .
Menggunakan Fungsi Getaran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Getaran) .
Menetapkan Jam Kamera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Laras) .
Menentukan Gaya Tarikh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Gaya Tarikh) .
Menentukan Bahasa Paparan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Bahasa) .
Menentukan Masa Pencetus Keadaan Tidur Pengawal . . . . . . . . . (Tidur) .
Memformat Memori Terbina Dalam atau Kad Memori . . . . . . . . .(Format) .
Menetapkan Semula Kamera ke Lalai Kilang . . . . . . . . . . . . (Set Semula) .
Memeriksa Versi Perisian Tegar Kamera Semasa . . . . . . . . . . . . . (Versi) .
Lampiran
104
104
105
105
106
106
107
107
107
108
108
109
110
Peringatan Keselamatan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Tahan Kejutan, Kalis Simbah, Kalis Habuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Peringatan Semasa Penggunaan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
6
Kandungan
Bekalan Kuasa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
 Mengecas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
 Peringatan Bateri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
 Menggunakan Kamera di Negara lain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Membuang Kamera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Menggunakan Kad Memori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Set Semula Tetapan Lalai Awal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Apabila mengalami masalah.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
136
139
140
142
 Pencarisilapan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
 Mesej Paparan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
Tangkapan Gambar/Masa Rakaman Filem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
Spesifikasi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
7
Kandungan
Panduan Umum
Nombor yang ditunjukkan dalam kurungan menunjukkan halaman yang
menerangkan setiap item.
Kamera
Pengawal
123
bq
br
4 5
bs
bt
cl cmcnco cp
bk bl bm
9 8 7 6
bn
bo
bp
Kamera
 Lampu sambungan LAN
wayarles (halaman 82)
 Lampu operasi
(halaman 21, 24)
 [p] (Kuasa)
(halaman 27)
 Slot kad memori
(halaman 32)
 Butang [RESET]
(halaman 142)
 [CARD] penutup
(halaman 32)
 Pembesar suara
 Lensa
 Mikrofon (halaman 53)
ck
cq
Butang pengatup
(halaman 35)
[0] (Filem)
(halaman 51)
Tuil [FREE]
(halaman 17)
Port [USB]
(halaman 20, 23)
Penutup [USB]
(halaman 20, 23)
Lubang tali
Pengawal
Penutup [USB]
(halaman 20, 23)
Butang [RELEASE]
(halaman 16)
8
Butang [RESET]
(halaman 142)
Port [USB]
(halaman 20, 23)
Bar pemasangan tali
Lubang tali (halaman 9)
[0] (Filem)
(halaman 51)
Butang pengatup
(halaman 35)
Lampu operasi
(halaman 21, 24)
[p] (Kuasa)
(halaman 27)
Slot unit engsel
(halaman 16)
Untuk memasang tali pada kamera
(tersedia secara komersial)
1
Pasang tali di sini.
2
9
Kandungan Skrin Monitor dan Cara Menukarnya
Skrin monitor menggunakan pelbagai penunjuk, ikon dan nilai untuk memastikan
anda mengetahui status kamera.
• Contoh skrin pada bahagian ini bertujuan menunjukkan anda lokasi semua
penunjuk dan rajah yang mungkin muncul pada skrin monitor dalam pelbagai mod.
Ia tidak mewakili skrin yang sebenarnya muncul pada kamera.
. Rakaman Syot Kilat
12 3 4 5 6 7 89
co
cn
cm
cl
bk
bl
bm
bn
bo
bp
bq
br
ck
bt
bs
Imbangan Putih (halaman 59)
Mod fokus (halaman 61)
Zum digital (halaman 50)
Maklumat lokasi (halaman 90)
Hantaran Auto (halaman 87)
Baki kapasiti memori filem
(halaman 149)
Baki kapasiti memori syot kilat
(halaman 149)
Saiz imej syot kilat (halaman 57)
Ikon Kaki Panjang (halaman 45)
Kualiti filem (halaman 51, 58)
Fungsi Rakaman Sentuh
(halaman 55)
Filem Antigoncang (halaman 56)
Kepekaan ISO (halaman 60)
Kecerahan (halaman 58)
Tarikh/Masa (halaman 29, 106)
Penunjuk tahap bateri kamera
(halaman 26)
Penunjuk tahap bateri pengawal
(halaman 26)
Status komunikasi antara kamera dan
pengawal (halaman 27)
Ikon mod MAIN (halaman 29)
” (Tunjukkan ikon)
Ikon “
Ikon Rakaman Selang Masa
(halaman 46)
Ikon mod wayarles (halaman 78)
Ikon mod rakaman (halaman 41)
Ikon Menu (halaman 54)
10
. Rakaman Filem
1 2
Mod fokus (halaman 61)
Kualiti filem (halaman 51, 58)
Masa rakaman filem (halaman 52)
3
• Jika anda tidak menjalankan sebarang operasi dalam masa tiga saat semasa
rakaman syot kilat atau rakaman filem, ikon akan menjadi lut sinar.
. Melihat Syot Kilat
1234 5 6 7
co
cn
cm
cl
ck
bt
bs
8
9
bk
bl
bm
bn
bo
br bq bp
Kelajuan pengatup
Ikon menu imej (halaman 65)
Penunjuk tahap bateri kamera
Bilangan imej semasa/jumlah
bilangan imej dalam kumpulan
(halaman 42, 46)
Imej kumpulan
(CS Kelajuan Tinggi (halaman 42),
Rakaman Selang Masa (halaman 46))
Maklumat lokasi (halaman 90)
Hantaran Auto (halaman 87)
Penunjuk lindungi
Nama folder-nama fail (halaman 101)
Saiz imej syot kilat (halaman 57)
Skor Sorotan (halaman 70)
Mekap (halaman 55)
Imbangan Putih (halaman 59)
Kepekaan ISO (halaman 60)
Kecerahan (halaman 58)
(halaman 26)
Penunjuk tahap bateri pengawal
(halaman 26)
Tarikh/Masa (halaman 29, 106)
Status komunikasi antara kamera
dan pengawal (halaman 27)
” (Tunjukkan ikon)
Ikon “
Ikon mod RKM (halaman 29)
Ikon Padam (halaman 38)
Ikon mod wayarles
(halaman 78, 86)
Ikon Edit (halaman 66, 68, 70, 71)
Ikon Menu (halaman 73)
11
• Nama folder dan nama fail di sudut kanan atas skrin monitor mempunyai maksud
yang diterangkan di bawah (halaman 101).
Contoh: 100-0023: Fail imej ke-23 dalam folder bernama “100CASIO”.
. Main Semula Filem
1
7
6
5
2
Masa rakaman filem (halaman 64)
3 Kualiti filem (halaman 51, 58)
Skor Sorotan (halaman 70)
Ikon menu imej (halaman 65)
Tarikh/Masa (halaman 29, 106)
4 “ ” Ikon main Filem (halaman 64)
” (Tunjukkan ikon)
Ikon “
• Jika anda tidak menjalankan sebarang operasi dalam masa tiga saat semasa
tayang balik syot kilat atau main semula filem, ikon akan menjadi lut sinar.
12
Asas Mula Pantas
Apa yang anda boleh lakukan dengan kamera CASIO anda
Kamera CASIO anda penuh dengan pilihan ciri dan fungsi berkuasa untuk
memudahkan rakaman imej digital, termasuk fungsi utama berikut.
. Merakam
Mekap Seni
Mod ini sesuai untuk penggunaan di luar rumah. Ia
meningkatkan penepuan warna pemandangan untuk
mencipta kesan artistik. Kesan mekap digunakan pada
muka subjek manusia.
*Lihat halaman 44 untuk maklumat lanjut.
Kaki Panjang
Menyediakan imej mengikut garis panduan atas skrin
akan menghasilkan imej yang meningkatkan panjang
kaki subjek.
*Lihat halaman 45 untuk maklumat lanjut.
Pelbagai gaya rakaman
Kamera bersambung ke pengawal menggunakan teknologi
wayarles Bluetooth® (Bluetooth).
Unit engsel dan nat tripod membolehkan anda merakam dari
pelbagai sudut yang berbeza. Kamera juga boleh diputar
90 darjah, yang membolehkan anda menukar orientasi syot
kilat dengan sedikit perubahan pada kedudukan fizikal kamera.
*Lihat halaman 16 untuk maklumat lanjut.
Rakaman Selang Masa
Rakam syot kilat dan/atau filem pada selang masa
yang ditetapkan. Ia merupakan cara yang hebat untuk
membabadkan aktiviti atau perubahan mengikut masa.
*Lihat halaman 46 untuk maklumat lanjut.
13
Asas Mula Pantas
Art Shot
Pelbagai kesan artistik membantu menukar subjek
harian biasa tampak lebih baru dan jadi lebih menarik.
*Lihat halaman 43 untuk maklumat lanjut.
. Melihat
Foto Sorotan
Anda boleh ubah tetapan kamera untuk memilih
sorotan syot kilat secara automatik dan menjana kolaj
daripadanya.
*Lihat halaman 68 untuk maklumat lanjut.
Filem Sorotan
Anda boleh mengkonfigurasikan tetapan kamera untuk
memilih syot kilatan gambar dan sorotan filem secara
automatik, dan membuat filem daripadanya.
*Lihat halaman 66 untuk maklumat lanjut.
Selang Masa
Hasilkan filem daripada syot kilat yang anda tangkap.
*Lihat halaman 71 untuk maklumat lanjut.
14
Asas Mula Pantas
. Berkongsi
Sambungan Wayarles
Ubah telefon pintar anda menjadi alat kawalan jauh
kamera yang membolehkan anda memilih satu atau
lebih syot kilat dan/atau fail filem dalam memori
kamera dan menghantar satu salinan ke telefon pintar.
*Lihat halaman 75 untuk maklumat lanjut.
15
Asas Mula Pantas
Menggunakan pemasang
Anda boleh mengkonfigurasi kamera untuk disesuaikan dengan keperluan khusus anda
dengan memasangkan unit engsel, yang membolehkan pemasangan pengawal dan
alat tambahan yang dipasangkan bersama atau pilihan lain yang sedia ada. Dengan ini
anda boleh mengkonfigurasi kamera ini untuk disesuaikan dengan keperluan anda.
• Jangan kenakan impak yang kuat kepada permukaan skrin monitor. Berbuat
demikian akan merosakkannya.
• Jangan sekali-kali menyentuh lensa menggunakan jari. Kesan jari, kotoran dan
benda asing lain pada lensa boleh mengganggu pengendalian kamera yang betul.
Gunakan penghembus atau cara lain untuk memastikan lensa dan tetingkap
denyar bebas daripada kotoran dan habuk serta lap perlahan-lahan dengan
menggunakan kain yang lembut dan kering.
Pengawal
Anda boleh memasangkan pengawal ke kamera dan menggunakan kamera sebagai
kamera biasa.
. Untuk memasangkan pengawal
1.
Dengan lensa kamera dihalakan ke
arah yang sama dengan skrin
monitor pengawal, luncurkan unit
engsel ke dalam slot unit engsel
pengawal.
2.
Tolak unit engsel ke dalam sehingga
anda terdengar bunyi klik ke
tempatnya.
Slot unit engsel
Jajarkan tanda 2 pada hujung unit
engsel dengan tanda 8 bersebelahan
dengan slot unit engsel.
. Untuk melepaskan pengawal
1.
Semasa menekan dan menahan
butang [RELEASE] pada pengawal,
tariknya keluar daripada kamera.
Butang [RELEASE]
16
Asas Mula Pantas
Unit Engsel
. Untuk menggunakan unit engsel sebagai
kaki
. Untuk menukar arah merakam gambar sebanyak 90 darjah
1.
Semasa menarik tuil [FREE] pada kamera ke
bawah, putarkan kamera mengikut arah jam
90 darjah sehingga anda mendengar bunyi
klik.
Tuil [FREE]
A
B
C
• Jajarkan lampu operasi kamera dengan tanda C
pada unit engsel.
• Lekukan pada gelang lensa menunjukkan
orientasi dimensi panjang imej yang ditangkap.
Lekukan
Gelang lensa
. Untuk mengeluarkan unit engsel dari kamera
1.
Semasa menarik tuil [FREE] pada kamera ke
bawah, putarkan kamera mengikut arah
lawan jam kira-kira 15 darjah sehingga lampu
operasinya sejajar dengan tanda A di atas
unit engsel.
A
Tuil [FREE]
17
Asas Mula Pantas
2.
Keluarkan unit engsel dari kamera.
. Untuk memasangkan unit engsel kepada kamera
1.
Selaraskan lampu operasi kamera dengan
tanda A pada unit engsel.
2.
Putarkan kamera mengikut arah jam kira-kira
15 darjah sehingga lampu operasinya sejajar
dengan tanda B pada unit engsel.
B
A
Nat tripod
1.
Gunakan nat tripod untuk tetapkan tripod
(tersedia secara komersial) kepada unit
engsel.
Nat tripod
Tripod (tersedia secara
komersial)
18
Asas Mula Pantas
Menggunakan Panel Sentuh
Skrin monitor kamera adalah panel sentuh. Ini
bermakna anda boleh melakukan operasi berikut
dengan menyentuh skrin menggunakan jari anda.
Skrin Monitor
Sentuh
Menyentuh skrin dengan jari anda seketika.
Sentuh skrin untuk memilih ikon atau item menu, dan
untuk mengkonfigurasi tetapan.
Kuis
Tahan jari anda di atas skrin semasa anda menguis
ke atas, bawah, kiri atau kanan.
Gunakan kuis untuk menatal imej ke hadapan.
Jarakkan
Letak ibu jari dan jari telunjuk di skrin dan
besarkannya.
Guna besarkan untuk membesarkan imej skrin.
Rapatkan
Letak ibu jari dan jari telunjuk di skrin dan
kecilkannya.
Gunakan kecilkan untuk mengecilkan saiz imej skrin,
dan untuk memaparkan berbilang imej.
• Jangan menggunakan objek tajam atau keras untuk melaksanakan operasi skrin.
Berbuat demikian boleh merosakkan skrin.
• Kamera akan menghadapi kesukaran untuk mentafsirkan operasi skrin yang
dilakukan menggunakan kuku jari anda. Gunakan pad berisi pada jari anda.
19
Asas Mula Pantas
• Meletakkan lembar perlindungan LCD tersedia secara komersial akan
mengurangkan kepekaan operasi skrin monitor itu.
Mula-mula, cas bateri sebelum menggunakan.
Kamera dan pengawal mempunyai bateri ion litium terbina dalam yang boleh dicas
semula. Bateri tidak dicaskan semasa anda membeli kamera, oleh itu anda perlu
untuk mengecas kamera dan pengawal sebelum menggunakan kedua-duanya.
Anda boleh menggunakan satu daripada dua kaedah berikut untuk mengecas bateri.
• Penyesuai USB-AC
• Sambungan USB ke komputer (Menggunakan kabel USB mikro yang diberikan.)
. Untuk mengecaskan dengan penyesuai USB-AC
Ketika kamera dan pengawal dimatikan, sambungkan mengikut urutan yang
ditunjukkan di bawah.
Masa pengecasan : Kamera: Kira-kira 2 jam 15 minit
Pengawal: Kira-kira 2 jam 55 minit
Port [USB]
Kabel USB Mikro
(disertakan bersama kamera)
4
4
Penutup [USB]
1
2
3
Kord kuasa
Penyesuai USB-AC
(AD-C53U)
Apabila memasangkan penyambung, posisikan tanda ini seperti yang diperihalkan di
bawah.
Kamera : Menghadap ke sisi lensa
Pengawal : Menghadap ke sisi skrin monitor
• Apabila menanggalkan penyesuai USB-AC daripada kamera dan pengawal,
pastikan sambungan diputuskan daripadanya terlebih dahulu.
20
Asas Mula Pantas
• Jika anda menghidupkan kamera atau pengawal semasa mengecas dengan
penyesuai USB-AC, anda akan boleh menjalankan operasi rakaman biasa. Dalam
keadaan ini, pengecasan kamera akan dihentikan apabila ia dihidupkan.
. Petunjuk Lampu Operasi
Semasa kuasa dimatikan
Status Lampu Operasi
Maksud
Menyala merah
Mengecas
Berkelip merah
Pengecasan terhenti akibat suhu dalaman tidak
normal, masalah penyesuai USB-AC, masalah
bateri (halaman 134), operasi pemasa.
Tidak menyala
Pengecasan selesai
Semasa kuasa dihidupkan
• Kamera
Status Lampu Operasi Maksud
Menyala hijau
Kamera
dihidupkan
Pengecasan terhenti
Lampu merah-ambar
berkelip perlahan
Lampu merah-hijau
berkelip pantas
Mengecas
Dalam keadaan
tidur
Lampu hijau berkelip
perlahan
Pengecasan terhenti akibat suhu
dalaman tidak normal, masalah
penyesuai USB-AC, masalah bateri
(halaman 134), operasi pemasa.
Pengecasan selesai
• Pengawal
Status Lampu Operasi
Maksud
Menyala merah
Mengecas
Lampu merah-ambar berkelip
perlahan
Mengecas (keadaan tidur)
Lampu hijau-ambar berkelip
pantas
Pengecasan terhenti akibat suhu dalaman tidak
normal, masalah penyesuai USB-AC, masalah
bateri (halaman 134), operasi pemasa.
Lampu merah-hijau berkelip
pantas
Sama seperti di atas (keadaan tidur)
Menyala hijau
Pengecasan selesai
Lampu hijau berkelip perlahan
Pengecasan selesai (keadaan tidur)
21
Asas Mula Pantas
• Bateri yang sudah lama tidak digunakan dan/atau suhu persekitaran boleh
menyebabkan pengecasan bateri mengambil masa lebih lama. Keadaan ini juga
mungkin menyebabkan lampu operasi berkelip merah. Jika ini berlaku, rujuk
halaman 134.
• Penyesuai USB-AC menjadi sedikit panas semasa pengecasan. Ini adalah biasa
dan tidak menunjukkan kepincangan tugas.
• Bentuk palam kuasa bergantung pada setiap negara atau kawasan geografi.
Jika lampu operasi tidak menyala atau berkelip semasa mengecas, periksa orientasi
penyambung kabel USB.
• Pastikan anda masukkan penyambung kabel ke dalam port USB sehingga anda
rasa ia klik dengan selamat di tempatnya. Kegagalan memasukkan penyambung
sepenuhnya boleh menyebabkan komunikasi yang lemah atau kerosakan.
• Perhatikan bahawa walaupun penyambung
Kamera
dimasukkan sepenuhnya, anda masih boleh melihat
bahagian logam penyambung seperti yang ditunjuk
dalam gambar.
Pengawal
22
Asas Mula Pantas
. Untuk mengecas menggunakan sambungan USB pada komputer
Ketika kamera dan pengawal dimatikan, sambungkan mengikut urutan yang
ditunjukkan di bawah (, ).
Port [USB]
Komputer
(kuasa dihidupkan)
Port USB
1
2
1
Penutup [USB]
USB
Kabel USB Mikro
(disertakan bersama kamera)
Apabila memasangkan penyambung, posisikan tanda ini seperti yang diperihalkan di
bawah.
Kamera : Menghadap ke sisi lensa
Pengawal : Menghadap ke sisi skrin monitor
• Jika kamera atau pengawal dihidupkan, tekan dan tahan [p] (Kuasa) selama lebih
kurang dua saat bagi mematikan kamera sebelum menyambungkannya kepada
komputer anda.
Masa pengecasan : Kamera: Kira-kira 2 jam 55 minit
Pengawal: Kira-kira 2 jam 55 minit
• Jika anda hidupkan kamera semasa mengecas menggunakan sambungan USB
kepada komputer, kamera akan mewujudkan sambungan USB dengan komputer.
Pengecasan akan berterusan. Pengecasan juga diteruskan jika anda
menghidupkan pengawal. Ambil perhatian yang jenis komputer atau persekitaran
sambungan tertentu mungkin berhenti mengecas jika kuasa bekalan rendah.
23
Asas Mula Pantas
. Petunjuk Lampu Operasi
Semasa kuasa dimatikan
Status Lampu Operasi
Maksud
Menyala merah
Mengecas
Berkelip merah
Pengecasan terhenti akibat suhu dalaman tidak
normal, masalah penyesuai USB-AC, masalah
bateri (halaman 134), operasi pemasa.
Tidak menyala
Pengecasan selesai
Semasa kuasa dihidupkan
• Kamera
Status Lampu Operasi
Maksud
Menyala kuning
Mengecas
Lampu merah-hijau berkelip
pantas
Pengecasan terhenti akibat suhu dalaman tidak
normal, masalah penyesuai USB-AC, masalah
bateri (halaman 134), operasi pemasa.
Menyala hijau
Pengecasan selesai
• Pengawal
Status Lampu Operasi
Maksud
Menyala kuning
Mengecas
Lampu merah-ambar berkelip
perlahan
Mengecas (keadaan tidur)
Lampu hijau-ambar berkelip
pantas
Pengecasan terhenti akibat suhu dalaman tidak
normal, masalah penyesuai USB-AC, masalah
bateri (halaman 134), operasi pemasa.
Lampu merah-hijau berkelip
pantas
Sama seperti di atas (keadaan tidur)
Menyala hijau
Pengecasan selesai
Lampu hijau berkelip perlahan
Pengecasan selesai (keadaan tidur)
24
Asas Mula Pantas
• Kali pertama anda menyambungkan kamera atau pengawal ke komputer
menggunakan kabel USB, mesej ralat mungkin muncul pada komputer anda. Jika
ini berlaku, tanggalkan dan kemudian sambungkan semula kabel USB itu.
• Bateri yang sudah lama tidak digunakan, beberapa jenis komputer, dan keadaan
sambungan boleh menyebabkan pengecasan mengambil masa yang lebih lama
dari biasa. Keadaan ini juga mungkin menyebabkan lampu operasi berkelip merah.
Jika ini berlaku, rujuk halaman 142.
• Guna penyesuai USB-AC yang dibekalkan untuk pengecasan yang lebih pantas.
• Pengecasan tidak dilakukan semasa komputer yang disambungkan berada dalam
mod hibernasi.
Peringatan Pengecasan Lain
• Dengan dua kaedah pengecasan yang diterangkan di atas, anda boleh mengecas
bateri. Jangan gunakan sebarang jenis peranti pengecas lain. Percubaan untuk
menggunakan pengecas lain boleh menyebabkan kemalangan yang tak dijangka.
• Model ini boleh dicas melalui port USB spesifikasi USB 2.0 sahaja.
• Peranti bekalan kuasa dan peranti pengecasan USB tertakluk pada standard yang
ditetapkan. Penggunaan peranti kurang bermutu atau peranti yang tidak
memenuhi standard boleh menyebabkan kerosakan dan/atau kegagalan kamera
anda.
• Operasi tidak dijamin sekiranya anda menggunakan komputer yang dibina atau
diubah suai sendiri. Walaupun anda menggunakan komputer yang tersedia secara
komersial, spesifikasi port USB tertentu mungkin memustahilkan pengecasan
menggunakan kabel USB.
• Bateri yang masih panas sebaik sahaja selepas penggunaan biasa mungkin tidak
mengecas sepenuhnya. Berikan bateri masa untuk sejuk sebelum mengecasnya.
• Bateri menyahcas sedikit semasa ia dimuatkan dalam kamera atau pengawal.
Kerana itu, anda disarankan supaya mengecas bateri segera sebelum anda perlu
menggunakannya.
• Mengecas bateri mungkin menyebabkan gangguan dengan penerimaan TV dan
radio. Jika ini berlaku, pasang penyesuai USB-AC ke sumber kuasa yang lebih
jauh daripada TV atau radio.
• Masa pengecasan sebenar bergantung pada kapasiti bateri semasa dan keadaan
pengecasan.
• Jangan gunakan penyesuai USB-AC dengan mana-mana peranti lain.
• Jangan menggunakan kord kuasa dengan peranti lain.
• Hanya guna penyesuai USB-AC dan kabel USB yang dinyatakan dalam manual ini
untuk mengecas. Penggunaan sebarang jenis peranti lain mungkin mengakibatkan
pengecasan yang pincang.
25
Asas Mula Pantas
Memeriksa Tahap Bateri Semasa
Semasa kuasa bateri digunakan, penunjuk bateri pada skrin monitor menunjukkan
tahap semasanya seperti ditunjukkan di bawah.
Tahap
Bateri
Penunjuk
Tinggi
Kamera
Pengawal
Warna Penunjuk
Putih
Rendah
*
*
*
*
*
*
* Putih
* Merah
* Merah
menunjukkan kuasa bateri rendah. Cas bateri secepat mungkin.
menunjukkan yang bateri akan habis. Cas bateri segera.
• Tahap yang ditunjukkan oleh penunjuk bateri mungkin bertukar apabila anda
bertukar antara mod RKM dengan mod MAIN.
• Meninggalkan kamera selama kira-kira 8 hari tanpa kuasa dibekalkan ketika bateri
sudah mati akan menyebabkan tetapan tarikh dan masanya dipadamkan. Mesej
yang memberitahu anda untuk mengkonfigurasi tetapan masa dan tarikh akan
muncul apabila anda menghidupkan kamera selepas memulihkan kuasa. Apabila
ini berlaku, konfigurasikan tetapan tarikh dan masa (halaman 106).
• Lihat halaman 153 untuk maklumat mengenai hayat bateri dan bilangan
tangkapan.
26
Asas Mula Pantas
Menghidupkan Kuasa Hidup dan Mati
. Kamera-Sambungan Wayarles Pengawal
Kamera dan pengawal berhubung melalui
sambungan teknologi wayarles Bluetooth. Sebaik
sahaja anda menjalankan operasi “berpasangan”
yang diperlukan untuk sambungan teknologi
wayarles Bluetooth, kamera dan pengawal akan disambungkan secara automatik
antara satu sama lain jika kita menghidupkan kuasanya. Ambil perhatian bahawa
sambungan akan terputus antara kamera dengan pengawal sekiranya terlalu berat.
Pengawal akan dimatikan selepas suatu jangka masa tetap selepas sambungan
teknologi wayarles Bluetooth diputuskan. Kamera akan kekal hidup, jadi anda masih
boleh mengambil imej dengan menekan butang pengatup.
• Kamera anda mempunyai kefungsian komunikasi teknologi wayarles Bluetooth
terbina dalam. Elakkan mengendalikan kamera (termasuk fungsi kamera sahaja) di
dalam pesawat atau tempat di mana komunikasi wayarles adalah dilarang.
. Untuk menghidupkan kuasa
Kedua-dua kamera dan pengawal perlu dihidupkan untuk digunakan.
Kamera
Pengawal
Tekan [p] (Kuasa).
Tekan [p] (Kuasa).
[p] (Kuasa)
Lampu operasi
[p] (Kuasa)
Lampu operasi
• Menghidupkan kamera akan menukarkan lampu operasi kamera dan pengawal ke
hijau, dan memulakan sambungan teknologi wayarles Bluetooth antara kamera
dan pengawal secara automatik. Suatu imej akan terpapar atas pengawal dan
anda boleh merakam gambar sekarang.
• Sambungan antara kamera dan pengawal adalah dipengaruhi oleh orientasi dan
jarak antara kedua-duanya.
• Julat maksimum untuk merakam gambar dengan butang pengatup pengawal
adalah kira-kira 10 meter. Julat maksimum untuk melihat imej pada skrin monitor
pengawal adalah kira-kira lima meter.
• Jika sambungan lemah, lampu operasi pengawal akan berkelip hijau dan
“
” (status komunikasi antara kamera dengan pengawal) akan muncul di skrin
monitor. Respons kamera mungkin menjadi lambat jika anda mengoperasikannya
dalam keadaan sambungan yang lemah. Jika perkara ini berlaku, cuba selaraskan
orientasi dan jarak antara kamera dengan pengawal.
27
Asas Mula Pantas
• Perhatikan peringatan tentang langkah
berjaga-jaga di bawah untuk memastikan
sambungan yang stabil antara kamera dan
pengawal.
– Pastikan tiada yang menghalang kawasan
kelabu seperti yang ditunjukkan dalam
ilustrasi.
– Halakan bahagian belakang pengawal ke
kamera.
– Pastikan tiada objek di antara kamera dan
pengawal
Mod Tidur
Jika anda tekan [p] (Kuasa) pada pengawal atau jika anda tidak melakukan
sebarang operasi pengawal dalam masa yang ditetapkan dalam tetapan “Tidur” pada
menu Persediaan (halaman 107) semasa teknologi wayarles Bluetooth bersambung
antara kamera dengan pengawal, kamera dan pengawal akan memasuki mod tidur.
Lampu operasi berkedip hijau secara perlahan-lahan semasa kamera berada dalam
mod tidur. Untuk memulihkan paparan pengawal, tekan mana-mana butang
pengawal. Sambungan teknologi wayarles Bluetooth berkuasa rendah antara kamera
dan pengawal dikekalkan walaupun ketika ia berada dalam mod tidur, supaya
operasi didayakan dengan cepat apabila anda bersedia untuk menggunakan kamera
dan pengawal.
• Jika jarak antara kamera dan pengawal menjadi terlalu jauh atau jika keadaan
komunikasi menjadi tidak jelas semasa kamera dalam mod tidur, sambungan
mungkin terputus antara kedua-duanya.
28
Asas Mula Pantas
Menogol Antara Mod RKM dan Mod MAIN
Untuk
memasuki
mod MAIN
Untuk
memasuki
mod RKM
“
”
(Tunjukkan Ikon)
Dalam mod RKM, sentuh “ ” (MAIN).
• Jika “ ” (MAIN) tidak dipaparkan
pada skrin, anda boleh sentuh Semak
imej (halaman 63), atau tukar ke mod
MAIN dengan menyentuh “
”
(Tunjukkan Ikon) dan kemudian
menyentuh “ ” (MAIN).
Dalam mod MAIN, sentuh “
”
(Tunjukkan Ikon). Pada imej skrin yang
muncul, sentuh “ ” (RKM).
Skrin selepas “
”
(Tunjukkan Ikon) disentuh
“
” (MAIN) / “
” (RKM)
. Untuk mematikan kuasa
Pada kedua-duanya, kamera dan pengawal, tekan dan tahan [p] (Kuasa) selama
lebih kurang dua saat.
• Mematikan kamera akan menyebabkan pengawal dimatikan secara automatik.
• Kamera akan berbunyi apabila ia dimatikan. Kamera dimatikan apabila proses
mematikan kuasa selesai.
Mengkonfigurasi Tetapan Asas Kali Pertama Anda
Menghidupkan Kamera
Kali pertama anda menghidupkan kamera, satu skrin akan muncul untuk
mengkonfigurasi tetapan bahasa paparan, tarikh dan masa. Kegagalan menetapkan
tarikh dan masa dengan betul akan menyebabkan data tarikh dan masa yang salah
dirakam bersama imej.
• Model kamera yang dijual di kawasan geografi tertentu mungkin tidak menyokong
pemilihan bahasa paparan.
1.
Hidupkan kuasa kamera dan pengawal (halaman 27).
• Jika ini kali pertama anda menghidupkan kuasa, skrin pilihan bahasa akan
muncul. Jika skrin tidak muncul, periksa untuk memastikan yang kamera
dihidupkan.
2.
Kuis (halaman 19) skrin pengawal ke atas dan ke bawah atau sentuh
“ ”, “ ” sehingga anda jumpa bahasa yang anda inginkan, dan
kemudian sentuh untuk memilihnya.
29
Asas Mula Pantas
3.
Sentuh format paparan tarikh yang anda inginkan.
Contoh: 10 Julai 2017
TT/BB/HH * 17/7/10
HH/BB/TT * 10/7/17
BB/HH/TT * 7/10/17
4.
Tetapkan tarikh dan masa.
• Sentuh nilai yang anda ingin tukar (tahun, bulan,
hari, jam, minit) dan kemudian sentuh “
”, “
”
untuk menukarnya.
• Untuk bertukar antara format 12 jam dengan
24 jam, pilih “am (pm)”/“24h” dan kemudian
sentuh “
”, “
” untuk mengubah tetapan.
5.
Ikon suis 12/24 jam
Apabila tetapan tarikh dan masa sudah
seperti yang anda inginkan, sentuh “OK”.
Jika anda melakukan kesalahan mengkonfigurasi tetapan bahasa paparan, tarikh
dan masa dengan prosedur di atas, rujuk halaman berikut untuk maklumat
mengenai cara membetulkan tetapan.
– Bahasa paparan: Halaman 107
– Tarikh dan masa: Halaman 106
• Setiap negara mengawal ofset masa tempatannya sendiri dan penggunaan masa
musim panas, maka ia tertakluk pada perubahan.
• Semasa kamera disambungkan ke telefon pintar dengan aplikasi EXILIM Connect,
anda boleh melaksanakan pelarasan tarikh dan masa secara automatik. Zon masa
kamera akan diubah secara automatik mengikut zon masa telefon pintar. Untuk
maklumat terperinci, lihat EXILIM Connect Panduan Pengguna (halaman 77).
30
Asas Mula Pantas
Menyediakan Kad Memori
Walaupun kamera mempunyai memori terbina dalam yang boleh digunakan untuk
menyimpan imej dan filem, anda mungkin mahu membeli kad memori yang tersedia
secara komersial untuk lebih banyak kapasiti. Kamera tidak dibekalkan bersama kad
memori. Imej yang dirakam semasa kad memori dimuatkan disimpan ke dalam kad
memori. Apabila tiada kad memori dimuatkan, imej disimpan dalam memori terbina
dalam.
• Gambar dan filem yang disimpan dalam memori terbina tidak boleh disalin ke kad
memori.
• Untuk maklumat mengenai kapasiti memori, lihat halaman 149.
Kad Memori yang Disokong
– Kad Memori microSD
– Kad Memori microSDHC
– Kad Memori microSDXC
• Di atas adalah jenis kad memori yang disokong sehingga bulan
Januari 2017.
• Kamera ini menyokong penggunaan kad memori microSD daripada jenis dan
kapasiti berikut: kad memori microSD sehingga 2 GB; kad memori microSDHC
lebih besar daripada 2 GB sehingga 32 GB; kad memori microSDXC lebih besar
daripada 32 GB sehingga 2 TB. Ambil perhatian bahawa keupayaan untuk
menggunakan mana-mana kad tertentu dengan kamera ini, walaupun ia
memenuhi keperluan kapasiti dan jenis di atas, adalah tidak dijamin.
* Amaran!
0 Kad memori adalah kecil dan mempunyai risiko ditelan secara tidak sengaja
oleh bayi dan kanak-kanak. Jauhkan kad memori daripada bayi dan kanakkanak. Jika kad memori ditelan secara tidak sengaja, hubungi doktor
dengan segera.
+
. Peringatan Pengendalian Kad Memori
Sesetengah jenis kad memori boleh melambatkan kelajuan pemprosesan.
Khususnya, filem berkualiti tinggi mungkin tidak boleh disimpan dengan betul.
Memori kad yang perlahan mungkin mengambil masa yang lama untuk merakam
data dan menyebabkan pecahan pada imej dan/atau audio ketika dimain semula.
31
Asas Mula Pantas
Untuk memuat kad memori
1.
Pada kamera, tekan dan tahan [p]
(Kuasa) selama lebih kurang dua
saat untuk mematikan kuasa dan
kemudian buka penutup [CARD].
2.
Muatkan kad memori.
Letakkan kad memori supaya bahagian
belakangnya menghadap ke atas (ke
arah sisi lensa kamera), tolaknya masuk
ke dalam slot kad sehingga anda
mendengar ia klik dengan selamat di
tempatnya.
Belakang
Depan
3.
Belakang
Tutup penutup [CARD].
• Jangan masukkan sebarang benda selain kad memori yang disokong
(halaman 31) ke dalam slot kad memori.
• Jika air atau sebarang objek asing termasuk ke dalam slot kad, segera matikan
kamera, dan hubungi peruncit anda atau pusat perkhidmatan sah CASIO yang
terdekat.
32
Asas Mula Pantas
. Untuk menggantikan kad memori
Tekan kad memori dan kemudian
lepaskannya. Ini akan menyebabkankan kad
memori terkeluar sedikit daripada slot kad
memori. Tarik kad keluar dan kemudian
masukkan yang lain.
• Matikan kamera sebelum menggantikan
kad memori. Menggantikan kad semasa
kamera dihidupkan boleh mengakibatkan
imej yang direkod tidak disimpan dan
malahan merosakkan kad memori.
Untuk memformat (mengasal) kad memori baru
Formatkan kad memori pada kamera sebelum menggunakannya buat kali pertama.
• Memformat kad memori yang mengandungi syot kilat atau fail lain di dalamnya,
akan memadam kandungannya. Biasanya anda tidak perlu menformat kad memori
semula. Namun, jika penyimpanan masuk ke dalam kad bertambah perlahan atau
jika anda perasan keluarbiasaan lain, format kad semula.
• Pastikan anda menggunakan kamera bagi memformat kad memori. Memformat
kad pada komputer akan mengakibatkan format bukan standard SD, yang boleh
sangat melambatkan masa pemprosesan dan menyebabkan masalah
ketidakserasian, prestasi, dan lain-lain.
1.
Muatkan kad memori (halaman 32).
2.
Hidupkan kamera dan pengawal, dan kemudian sentuh
“
” (Tunjukkan Ikon).
3.
Sentuh “MENU”.
4.
Sentuh tab “¥ Sediakan”.
5.
Kuis ke atas dan ke bawah sehingga anda menemui “Format” dan
kemudian sentuhnya.
6.
Sentuh “Format” dan kemudian sentuh “Ya”.
Ini memulakan operasi memformat kad memori.
33
Asas Mula Pantas
Untuk Rakaman Syot Kilat
Kamera anda mempunyai pelbagai jenis mod rakaman yang berbeza agar sesuai
dengan pelbagai keadaan dan tujuan rakaman (halaman 41). Bahagian ini
menjelaskan prosedur penggambaran umum menggunakan mod rakaman auto.
Memilih Mod Rakaman Auto
Anda boleh pilih satu daripada dua mod rakaman (Auto atau PRO Auto Premium)
bergantung pada keperluan pengimejan digital anda.
Tetapan
Auto
PRO Auto
Premium
1.
Paparan
Ikon Skrin Penerangan
RKM
Ini adalah mod rakaman Auto standard.
Dengan rakaman PRO Auto Premium, kamera akan
menentukan secara automatik sama ada anda sedang
merakam suatu subjek atau pemandangan dan
keadaan lain. Rakaman PRO Auto Premium
memberikan kualiti imej yang lebih baik berbanding
rakaman secara Automatik sahaja.
• Beberapa tetapan yang dikonfigurasi secara
automatik oleh PRO Auto Premium tidak boleh
ditukar oleh anda.
• Ia juga memerlukan kuasa yang lebih (dan
menghabiskan bateri dengan lebih cepat) berbanding
Auto.
• Mod rakaman adalah disarankan apabila anda mahu
mencipta Foto Sorotan atau Filem Sorotan.
Hidupkan kuasa kamera dan pengawal (halaman 27).
Ini menyebabkan kamera dan pengawal bermula dalam mod RKM.
2.
Sentuh “
3.
Sentuh ikon kedua dari atas (ikon kedua dari
kanan dalam kes orientasi paparan potret) (Mod
rakaman).
” (Tunjukkan Ikon).
34
Ikon mod rakaman
Asas Mula Pantas
4.
Sentuh “Auto” atau “PRO Auto Premium” untuk
memilih rakaman auto yang anda mahu.
Untuk merakam syot kilat
1.
Halakan kamera pada subjek.
Jika anda menggunakan PRO Auto Premium, satu ikon
akan muncul pada skrin monitor yang menerangkan
jenis rakaman yang kamera telah kesan.
• Anda boleh mengubah paparan skrin zum dengan
meletakkan dua jari anda di skrin dan menjarakkan
kedua-dua jari tersebut (halaman 50).
+ (Telefoto)
2.
Jenis rakaman
– (Sudut Lebar)
Tekan butang pengatup kamera atau
pengawal.
Kamera akan melaraskan pendedahan dan fokus
secara automatik, dan kemudian rakam syot kilat.
• Biasanya, rakaman syot kilat akan menyebabkan
lampu operasi berkelip merah sekali. Walau
bagaimanapun, ambil perhatian bahawa lampu
operasi tidak akan berkelip semasa “Makro”
dipilih sebagai mod fokus.
Kamera
Lampu operasi
Butang pengatup
Merakam Filem
[0] (Filem)
Tekan [0] (Filem) pada kamera atau pengawal untuk
memulakan rakaman filem.
Rakaman akan berhenti jika anda menekan [0] (Filem)
sekali lagi.
Lihat halaman 51 untuk butiran.
Pengawal
[0] (Filem)
Butang pengatup
• Anda juga boleh lokasi pada skrin untuk memfokus
padanya dan kemudian merakam imej (halaman 55).
• Anda boleh tentukan saiz imej untuk syot kilat. Lihat halaman 57 untuk butiran lanjut.
• Lampu operasi berkelip merah semasa rakaman filem sedang berjalan.
35
Asas Mula Pantas
. Merakam dengan Kamera Sahaja
Anda boleh menggunakan kamera dalam konfigurasi kendiri tanpa menghidupkan
pengawal ataupun mewujudkan sambungan antaranya dan kamera.
• Jika operasi Rakaman Selang Masa (halaman 46) atau rakaman filem
(halaman 51) sedang berjalan, ia akan terus merakam imej walaupun kuasa
pengawal dimatikan.
. Merakam dengan PRO Auto Premium
• Sesetengah item menu tidak tersedia semasa PRO Auto Premium sedang
digunakan (halaman 54).
• Selain kelajuan pengatup dan kepekaan ISO, kamera secara automatik melakukan
operasi berikut mengikut keperluan apabila merakam dengan PRO Auto Premium.
– Fokus Auto biasanya dilakukan sehingga anda menyentuh skrin monitor.
– Kamera secara automatik menentukan titik fokus pada skrin dan memfokus di
situ.
• Apabila merakam dengan PRO Auto Premium, mesej “Memproses Auto Premium.
Sila tunggu...” mungkin muncul di skrin monitor. Jika anda rasa kamera mengambil
masa terlalu lama untuk memproses data, cuba merakam dengan Auto pula.
• Dalam sesetengah kes, PRO Auto Premium mungkin tidak dapat mentafsir
persekitaran rakaman dengan betul. Jika ini berlaku, tangkap gambar dengan
Auto.
• Jika “HS” dipaparkan, kamera akan menangkap siri imej CS dan
menggabungkannya ke dalam imej terakhir. Berhati-hati supaya tiada sebarang
pergerakan kamera dan subjek sehingga rakaman semua imej CS selesai.
36
Asas Mula Pantas
Melihat Syot Kilat
Gunakan prosedur berikut untuk melihat syot kilat pada skrin monitor kamera.
• Untuk maklumat mengenai cara main semula filem, lihat halaman 64.
1.
Sentuh “
MAIN.
” (MAIN) untuk memasuki mod
“
” (MAIN)
Ini akan memaparkan satu daripada syot kilat yang
disimpan dalam memori.
• Anda juga boleh memasuki mod MAIN dengan
menyentuh skrin lihat imej (halaman 63).
• Maklumat mengenai syot kilat yang dipaparkan turut
disertakan (halaman 11).
• Anda juga boleh memadamkan maklumat untuk
melihat syot kilat sahaja (halaman 104).
• Anda boleh zum imej skrin dengan menyentuh skrin monitor (halaman 65).
Jika anda sedang merakam syot kilat yang penting, anda disarankan supaya
mengezum imej dan periksa butirannya selepas merakamnya.
2.
Kuis ke kiri atau kanan merentasi imej skrin untuk menatal syot kilat.
• Menekan butang pengatup pengawal semasa dalam mod MAIN atau semasa skrin
menu dipaparkan akan menukar terus ke mod RKM.
• Tanda soal (?) akan dipaparkan untuk imej yang tidak dapat dipaparkan atas
sebab tertentu.
37
Asas Mula Pantas
Memadam Syot Kilat dan Filem
Jika memori telah penuh, anda boleh memadam syot kilat dan filem yang tidak lagi
anda perlukan untuk membebaskan storan dan merakam lebih banyak imej.
• Ingat bahawa operasi padam fail (imej) tidak boleh dibuat asal.
. Untuk memadam satu fail
1.
Masuk ke mod MAIN.
2.
Sentuh “
3.
Sentuh “
4.
Sentuh “Padam 1 Fail”.
5.
Kuiskan skrin ke kiri atau kanan untuk menatal
semua imej sehingga menemui imej yang mahu
dipaparkan.
6.
Sentuh “
” (Tunjukkan Ikon).
”.
”(Padam).
Ini akan memadam imej yang dipilih.
. Untuk memadam semua fail
1.
Masuk ke mod MAIN.
2.
Sentuh “
3.
Sentuh “
4.
Sentuh “Padam Semua Fail”.
5.
Sentuh “Padam”.
” (Tunjukkan Ikon).
”.
Ini akan menyebabkan mesej “Tiada fail.” muncul.
38
Asas Mula Pantas
Peringatan Tangkapan Syot Kilat
Operasi
• Jika cahaya yang tidak diingini memancar ke arah lensa, lindung lensa dengan
tangan anda semasa merakam imej.
Skrin Monitor semasa Rakaman Syot kilat
• Keadaan kecerahan subjek boleh melambatkan tindak balas skrin monitor dan
boleh menyebabkan hingar digital pada imej skrin monitor.
• Imej yang muncul pada skrin monitor ialah untuk penggubahan imej. Imej sebenar
akan dirakamkan mengikut mod rakaman yang dipilih (halaman 41).
Penggambaran Tertutup di bawah Pencahayaan Pendarfluor
• Kelipan kecil pencahayaan pendarfluor boleh memberi kesan pada kecerahan dan
warna imej.
Peringatan Lain
• Proses pengurangan hingar dilakukan apabila kepekaan ISO ditetapkan pada nilai
tinggi. Ini menyebabkan kamera mengambil masa lebih lama untuk merakam imej
seterusnya selepas anda menekan butang pengatup. Jangan lakukan sebarang
operasi lain semasa operasi merakam imej sedang dilakukan.
• Oleh sebab ciri elemen pengimejan yang digunakan kamera, objek yang bergerak
laju dalam imej mungkin kelihatan terherot.
. Pembatasan Fokus Auto
• Satu daripada berikut boleh memustahilkan fokus yang tepat.
– Dinding berwarna padu atau subjek terlalu rendah kontras lain
– Subjek bercahaya latar terlalu terang
– Subjek yang terlalu bersinar
– Bidai atau subjek lain yang mempunyai corak melintang berulang
– Berbilang subjek pada jarak berbeza dari kamera
– Subjek di lokasi gelap
– Pergerakan kamera semasa menangkap gambar
– Subjek yang bergerak laju
– Subjek di luar jarak fokus kamera
• Kunci fokus boleh digunakan dalam sesetengah mod rakaman. Jika anda tidak
dapat memfokus dengan betul, cuba gunakan kunci fokus (halaman 56).
39
Asas Mula Pantas
Merakam Imej
Menyentuh skrin monitor dalam mod RKM akan memaparkan skrin untuk
mengkonfigurasi tetapan mod RKM.
Untuk mengkonfigurasi tetapan mod RKM
1.
Tekan [p] (Kuasa) untuk menghidupkan kamera dan masuk ke mod
RKM.
• Jika kamera dalam mod MAIN, sentuh “
” (RKM) untuk memasuki mod RKM.
[p] (Kuasa)
2.
Sentuh “
3.
Sentuh item tetapan yang anda ingin ubah.
” (Tunjukkan Ikon).
Menu (halaman 54)*
Mod rakaman (halaman 41)
Mod wayarles (halaman 78)
Mod Rakaman Selang Masa
1
2
3
4
5
(halaman 46)
Mod MAIN (halaman 29)
* Bergantung pada mod rakaman, beberapa item dalam menu yang muncul
mungkin tidak boleh digunakan.
40
Merakam Imej
Memilih Mod Rakaman
Kamera mempunyai pelbagai mod rakaman yang berlainan.
1.
Dalam mod RKM, sentuh “
Ikon).
2.
Sentuh ikon mod rakaman.
3.
Sentuh ikon pada mod rakaman yang anda
ingin gunakan.
” (Tunjukkan
Ikon mod rakaman
Ini memasuki mod rakaman yang dipilih.
Auto
Mod Rakaman Auto Standard. Ini adalah mod yang biasa
digunakan untuk merakam (halaman 34).
PRO Auto
Premium
Dengan rakaman PRO Auto Premium, kamera akan
menentukan secara automatik sama ada anda sedang
merakam suatu subjek atau pemandangan dan keadaan
lain. Rakaman PRO Auto Premium memberikan kualiti
imej yang lebih baik berbanding mod rakaman Auto
(halaman 34).
Õ CS Kelajuan
Tinggi
CS Kelajuan Tinggi membolehkan anda merakam letusan
30 imej (halaman 42).
Art Shot
Pelbagai kesan artistik membantu menukar subjek biasa
tampak lebih baru dan jadi lebih menarik (halaman 43).
Mekap Seni
Ia meningkatkan penepuan warna pemandangan untuk
mencipta kesan artistik. Kesan mekap digunakan pada
muka subjek manusia (halaman 44).
41
Merakam Imej
Merakam Letusan Imej (CS Kelajuan Tinggi)
Gunakan prosedur berikut untuk merakam letusan imej.
1.
Dalam mod RKM, sentuh “
2.
Sentuh ikon mod rakaman.
3.
Sentuh “Õ” (CS Kelajuan Tinggi).
4.
Sentuh pemandangan yang sepadan dengan apa yang anda mahu
rakam.
Pemandangan
” (Tunjukkan Ikon).
Penerangan
30 fps
Rakaman kelajuan tinggi 30 imej dalam sesaat.
Prarakam
Menekan butang pengatup akan menyimpan 15 imej
diprarakam bersama dengan 15 imej CS yang
ditangkap selepas butang pengatup ditekan.
• Menyentuh “ ” pada skrin dan kemudian menyentuh pemandangan CS
Kelajuan Tinggi akan memaparkan maklumat terperinci mengenai
pemandangan itu.
• Jika anda memilih “30 fps”, pergi ke langkah 6.
• Jika anda memilih “Prarakam”, pergi ke langkah 5.
5.
Sentuh “Pre REC”.
Ini akan memulakan prarakaman kumpulan imej yang akan dikemas kini secara
berterusan sehingga anda menekan butang pengatup.
• Untuk menghentikan operasi prarakam imej, sentuh “ ”.
6.
Tekan butang pengatup.
Ini akan merakam 30 imej CS.
42
Merakam Imej
Menangkap gambar dengan Kesan Artistik (Art Shot)
Pelbagai kesan artistik membantu menukar subjek harian biasa tampak lebih baru
dan jadi lebih menarik.
Pemandangan
Penerangan
Kamera Mainan
Pinggir gelap dan rona diubah membuat gambar nampak
seperti ditangkap oleh kamera mainan.
Fokus Lembut
Pengaburan keseluruhan bagi kesan romantis dan lembut.
Tona Lembut
Kontras lemah bagi gambar dengan penghalusan yang
sedikit.
Sepia
Tona sepia mencipta pandangan retro.
Monokrom
Semua kontras dan berbintik-bintik yang jelas bagi cetakan
hitam dan putih.
1.
Dalam mod RKM, sentuh “
2.
Sentuh ikon mod rakaman.
3.
Sentuh “C” (Art Shot).
4.
Sentuh pemandangan Art Shot yang anda ingin gunakan.
” (Tunjukkan Ikon).
• Sentuh “ ”, “ ” untuk memaparkan pemandangan lain.
• Menyentuh “ ” atas skrin monitor dan kemudian menyentuh pemandangan
Art Shot akan memaparkan maklumat terperinci mengenai pemandangan itu.
5.
Tekan butang pengatup untuk menangkap gambar.
• Kesan Art Shot tidak boleh digunakan pada rakaman filem semasa pemandangan
Art Shot dipilih.
• Imej sampel yang dipaparkan pada skrin pemandangan Art Shot tidak dirakam
menggunakan kamera ini.
• Imej yang ditangkap dengan pemandangan Art Shot tidak boleh ditukarkan kepada
imej biasa (tanpa kesan Art Shot).
43
Merakam Imej
Merakam Imej Orang dan Pemandangan yang Cantik
(Mekap Seni)
Mod ini sesuai untuk penggunaan di luar rumah. Ia meningkatkan penepuan warna
pemandangan untuk mencipta kesan artistik. Kesan mekap digunakan pada muka
subjek manusia.
1.
Dalam mod RKM, sentuh “
2.
Sentuh ikon mod rakaman.
3.
Sentuh “
4.
Sentuh pemandangan yang sepadan dengan apa yang anda mahu
rakam.
” (Tunjukkan Ikon).
” (Mekap Seni).
Pemandangan
Penerangan
Mekap HDR
Menggunakan kesan mekap pada muka subjek
manusia dan menggunakan komposisi HDR pada latar
belakang untuk mencipta hasil seni yang menarik.
Mekap Terang
Menggunakan kesan mekap pada muka subjek
manusia dan meningkatkan penepuan warna latar
belakang.
• Menyentuh “ ” atas skrin dan kemudian menyentuh pemandangan Mekap
Seni akan memaparkan maklumat terperinci tentang pemandangan tersebut.
5.
Tekan butang pengatup untuk menangkap gambar.
• Apabila menggunakan Mekap Seni, tunggu sehingga kamera dapat mengesan
muka sebelum menangkap gambar.
• Jika kamera tidak dapat mengesan muka, kesan seni yang kuat mungkin
digunakan pada muka serta pada latar belakang.
• Kesan Mekap Seni tidak akan digunakan pada rakaman filem semasa
pemandangan Mekap Seni dipilih.
• Imej sampel yang dipaparkan pada skrin pemandangan Mekap Seni tidak dirakam
menggunakan kamera ini.
• Imej yang dirakam dengan pemandangan Mekap Seni tidak boleh ditukarkan
kepada imej biasa (tanpa kesan Mekap Seni).
• Mengambil gambar dengan Mekap HDR boleh melambatkan tindak balas skrin
monitor dan boleh menyebabkan hingar digital pada imej skrin monitor.
44
Merakam Imej
Merakam Imej Tubuh Penuh dengan Panjang Kaki
Ditingkatkan (Kaki Panjang)
Menyediakan imej mengikut garis panduan atas skrin akan menghasilkan imej yang
meningkatkan panjang kaki subjek.
1.
Dalam mod RKM, sentuh “
2.
Sentuh pemandangan yang sepadan dengan
apa yang anda mahu rakam.
” (Kaki Panjang).
• Menyentuh “ ” pada skrin dan kemudian
menyentuh pemandangan Kaki Panjang akan
memaparkan maklumat terperinci tentang
pemandangan tersebut.
3.
Laraskan jarak antara kamera dan subjek untuk
menjajarkan muka dan kaki subjek dengan
garis panduan pada skrin.
4.
Tekan butang pengatup untuk menangkap gambar.
• Zum dinyahdayakan ketika garis panduan Kaki Panjang berada pada skrin. Jika
lensa dizumkan ketika pemandangan Kaki Panjang dipilih, ia akan kembali kepada
kedudukan normal (tidak dizum) secara automatik.
• Pemandangan Kaki Panjang tidak boleh digunakan semasa rakaman filem.
45
Merakam Imej
Merakam Pemandangan Aktiviti pada Selang Tetap
(Rakaman Selang Masa)
Anda boleh menggunakan Rakaman Selang Masa untuk menangkap gambar dan
filem secara automatik pada selang masa yang ditetapkan.
Pemandangan
Paparan Ikon
Skrin RKM
Penerangan
Standard
Menangkap pada selang masa tetap.
Pintar
Menangkap setelah menentukan persediaan
yang optimum.
Mendaki
Menangkap menggunakan persediaan yang
dioptimumkan untuk mendaki.
Berbasikal
Menangkap menggunakan persediaan yang
dioptimumkan untuk berbasikal.
Salji & Air
Menangkap menggunakan persediaan yang
dioptimumkan untuk sukan salji dan air.
Bersantai
Menangkap menggunakan persediaan yang
dioptimumkan untuk bersantai dan perjalanan.
Pemandangan ditanda dengan tanda “
” (Pemandangan bukan Standard)
• Dengan pemandangan ini, tetapan “Selang Masa” ialah panduan kasar sahaja dan
selang masa sebenar bergantung pada keputusan yang dibuat oleh kamera
mengenai keadaan rakaman. Oleh kerana itu, selang rakaman sebenar mungkin
sedikit berbeza daripada tetapan.
• Selang masa selama lima saat tidak boleh ditetapkan untuk pemandangan ini.
. Untuk memulakan operasi Rakaman Selang Masa
1.
Dalam mod RKM, sentuh “
2.
Sentuh ikon mod Rakaman Selang Masa.
3.
Sentuh pemandangan Rakaman Selang Masa
yang anda ingin gunakan.
” (Tunjukkan Ikon).
Ikon mod Rakaman
Selang Masa
• Menyentuh “ ” akan memaparkan penerangan
yang terperinci mengenai setiap pemandangan. Kuis
ke atas dan ke bawah pada skrin monitor untuk
menatal seluruh pemandangan. Apabila
pemandangan yang anda mahu dipaparkan, sentuh
ikonnya.
46
Merakam Imej
4.
Sentuh “
5.
Sentuh item dan kemudian tukar tetapannya.
”.
Selang Masa
Membenarkan pemilihan salah satu selang masa rakaman
di bawah.
5 saat, 15 saat, 30 saat, 1 min, 2 min
t³:
Merakam lima syot kilat diikuti dengan filem selama lima
saat.
³ Sahaja:
Gaya Tangkapan
Merakam filem selama lima saat. Audio juga dirakam
dengan tetapan ini.
t Sahaja: Merakam syot kilat.
• Apabila “5 saat” dipilih untuk tetapan “Selang Masa”,
masa rakaman filem ialah dua saat.
6.
Sentuh “
7.
Sentuh “Mula”.
” (Kembali).
Ini memulakan operasi.
• Memulakan operasi Rakaman Selang Masa menyebabkan kamera dan
pengawal memasuki keadaan tidur dan tunggu sedia untuk merakam imej. Ini
akan ditunjukkan dengan lampu operasi berkelip hijau. Ambil perhatian
bahawa kamera tidak akan memasuki keadaan tidur jika “5 saat” dipilih untuk
tetapan “Selang Masa”.
• Untuk pulih daripada keadaan tidur, tekan
sebarang butang pengawal. Kemudian, dengan
menyentuh “ ” pada skrin monitor, bilangan imej
yang dirakam akan dipaparkan. Bilangan
maksimum syot ialah 9,999.
47
Merakam Imej
• Antigoncang digunakan mengikut tetapan kamera semasa. Bagaimanapun,
antigoncang imej tidak digunakan.
• Persediaan rakaman semasa, termasuk zum, tidak boleh diubah semasa merakam
dengan fungsi ini.
• Jika bateri kamera mati semasa operasi Rakaman Selang Masa, operasi akan
ditamatkan. Jika bateri pengawal mati, ia tidak menjejaskan operasi yang berjalan.
Untuk menghentikan operasi Rakaman Selang Masa dalam keadaan ini, tekan dan
tahan [p] (Kuasa) pada kamera selama lebih kurang dua saat.
• Jika anda menjalankan operasi kamera manual atau jika kamera bukan dalam
keadaan tidur semasa operasi Rakaman Selang Masa mencapai selang masa
rakaman, rakaman bagi Rakaman Selang Masa untuk selang masa itu akan
dilangkau.
• Menekan butang [p] (Kuasa) pengawal semasa kamera bukan dalam keadaan
tidur akan menyebabkannya kembali pada keadaan tidur dan memulakan semula
operasi Syot Kilat Selang Masa.
• Tetapan lalai asal bergantung pada pemandangan yang dipilih.
• Jika anda mengubah sebarang tetapan, ia dikekalkan apabila anda mematikan
kamera. Untuk memulihkan tetapan lalai asal, laksanakan operasi set semula
(halaman 108) untuk mengeset semula kamera.
• Beberapa persekitaran tertentu boleh menyebabkan selang masa rakaman
menjadi lebih panjang daripada biasa.
48
Merakam Imej
. Untuk menghentikan operasi Rakaman Selang Masa
1.
Pada pengawal, tekan sebarang butang untuk memulihkan daripada
keadaan tidur.
2.
Sentuh ikon “
3.
Sentuh “Ya”.
”.
Ini menghentikan operasi Rakaman Selang Masa.
. Untuk merakam imej secara manual semasa operasi Rakaman
Selang Masa
Anda boleh merakam syot kilat dan filem secara manual walaupun operasi Rakaman
Selang Masa sedang berjalan.
1.
Pada pengawal, tekan sebarang butang untuk memulihkan daripada
keadaan tidur.
2.
Lakukan operasi kamera atau pengawal yang diperlukan untuk
merakam imej yang anda mahu.
• Anda juga boleh menekan butang pengatup kamera atau butang [0] (Filem) untuk
merakam semasa kamera dalam keadaan tidur.
• Setelah operasi Rakaman Selang Masa selesai, mod rakaman akan kembali ke
PRO Auto Premium.
• Imej Semak dipaparkan hanya apabila “Jenis 1” dipilih sebagai jenis imej Semak
(halaman 63).
49
Merakam Imej
Merakam dengan Zum
Kamera anda dilengkapi dengan zum digital, yang membolehkan anda mengezum
imej sehingga 4X.
Ambil perhatian yang proses digital digunakan untuk membesarkan bahagian tengah
imej, jadi berlakunya kemerosotan kualiti imej.
1.
Lakukan operasi skrin yang diperlukan untuk menukar faktor zum
seperti yang diingini.
Zum masuk: Sentuh “+” atau jarakkan
Zum keluar: Sentuh “–”, atau rapatkan
Telefoto
Sudut Lebar
Telefoto
: Membesarkan subjek dan mengecilkan jarak.
Sudut Lebar : Mengurangkan saiz subjek dan meluaskan jarak.
2.
Tekan butang pengatup untuk menangkap imej.
• Imej telefoto mudah kabur kerana pergerakan kamera apabila anda menekan
butang pengatup. Jadi, anda disarankan menstabilkan kamera dengan
meletakkannya pada permukaan rata, dsb.
• Operasi zum dinyahdayakan semasa merakam dengan Rakaman Selang Masa.
• Operasi zum dinyahdayakan semasa rakaman filem. Lakukan operasi zum
sebelum anda memulakan rakaman.
• “Ù” dipaparkan pada skrin monitor semasa zum digital digunakan.
50
Merakam Imej
Untuk merakam filem
Prosedur berikut menjelaskan bagaimana untuk merakam filem.
1.
Dalam mod RKM, sentuh “
2.
Sentuh “MENU”.
3.
Sentuh “ ”, “ ” sehingga anda menemui “Kualiti Filem” dan
kemudian sentuh untuk memilihnya.
4.
Sentuh item tetapan yang anda ingin ubah.
Kualiti
Filem
FHD(30p)
STD
HS240
5.
Paparan Ikon
Skrin RKM
” (Tunjukkan Ikon).
Kadar
Saiz Imej
Bingkai (Piksel)
Penerangan
30 fps
1920x1080
Pilih tetapan ini untuk
merakam filem berdefinisi
tinggi (FHD). Nisbah aspek
filem yang direkodkan
dengan tetapan ini ialah 16:9.
640x480
Gunakan tetapan ini untuk
rakaman filem standard.
Rakaman dilakukan
menggunakan nisbah bidang
4:3.
512x384
Pilih tetapan ini untuk
merakam filem berkelajuan
tinggi pada kelajuan 240 fps.
• Audio tidak dirakam.
30 fps
240 fps
Untuk menutup skrin menu, sentuh “
51
” atau tekan butang pengatup.
Merakam Imej
6.
Tekan [0] (Filem).
Masa rakaman
Ini akan mulakan rakaman.
• Audio satu suara juga dirakam semasa rakaman
filem semasa “FHD(30p)” atau “STD” dipilih untuk
tetapan kualiti filem.
• Apabila “FHD(30p)” atau “STD” dipilih untuk
tetapan kualiti filem, anda boleh menyentuh titik
pada skrin pengawal semasa rakaman filem
sedang berjalan untuk memfokus pada titik
tersebut. Walau bagaimanapun, ambil perhatian
bahawa operasi fokus tidak akan dilaksanakan
dengan menyentuh skrin jika tetapan Rakaman Sentuh (halaman 55) ialah
“Mati”.
7.
Tekan [0] (Filem) untuk menghentikan rakaman.
• Setiap filem boleh mencecah 29 minit atau 4 GB. Rakaman Filem juga akan
berhenti secara automatik jika memori menjadi penuh sebelum anda
memberhentikan rakaman filem.
Merakam Filem dengan PRO Auto Premium
Apabila PRO Auto Premium didayakan (halaman 34), kamera secara automatik
membuat pertimbangan mengenai subjek, keadaan rakaman, dan parameter lain.
Hasilnya ialah imej berkualiti lebih tinggi berbanding yang dihasilkan oleh rakaman
Auto.
• PRO Auto Premium didayakan untuk filem FHD(30p) dan filem STD sahaja.
• Menggunakan PRO Auto Premium menyebabkan cas bateri habis lebih cepat
berbanding menggunakan rakaman Auto.
Meminimumkan Kesan Pergerakan Kamera semasa Rakaman Filem
Semasa tetapan kualiti imej ialah “FHD(30p)” atau “STD”, anda boleh mengurangkan
kabur yang disebabkan oleh pergerakan kamera semasa rakaman filem dengan
memilih tetapan “Standard” atau “Kuat” untuk “Filem Antigoncang” (halaman 56).
Namun, sila ambil perhatian bahawa penstabilan imej tidak mencegah kekaburan
imej disebabkan pergerakan subjek semasa rakaman filem. Selain itu, penstabilan
imej menghasilkan sudut pandangan yang lebih sempit semasa rakaman filem.
Walaupun memilih “Kuat” tetapan Antigoncang Filem akan meningkatkan kesan
antigoncang, ia juga boleh meningkatkan peluang penjaluran mendatar dalam imej
kerana kerlipan sumber cahaya (disebabkan oleh lampu berpendarflour).
Langkah Berjaga-jaga Rakaman Filem Berkelajuan Tinggi
• Apabila merakam filem berkelajuan tinggi, rakamnya dalam persekitaran
bercahaya terang.
• Apabila merakam filem berkelajuan tinggi, kerlipan sumber cahaya boleh
menyebabkan jalur mendatar muncul dalam imej. Ini bukan kepincangan kamera.
52
Merakam Imej
Posisi Fokus Rakaman Filem
Apabila tetapan mod fokus ialah “AF” atau “PF”, rakaman dilakukan menggunakan
fokus sorot, yang memberikan kedalaman medan yang mendalam dan
mengurangkan pengaburan imej. Apabila tetapan mod fokus ialah “Makro”, imej
secara automatik difokuskan dan dibaiki sebelum rakaman bermula.
Anda juga boleh menyentuh mana-mana lokasi pada skrin monitor semasa rakaman
filem untuk memfokus pada lokasi tersebut. Walau bagaimanapun, ambil perhatian
bahawa operasi fokus tidak akan dilaksanakan dengan menyentuh skrin dalam kes
berikut.
• “Mati” dipilih untuk tetapan Rakaman Sentuh
• “PF” dipilih untuk tetapan fokus
• “HS240” dipilih untuk tetapan kualiti filem
• Menghabiskan masa yang lama menggunakan rakaman filem akan menyebabkan
kamera terasa panas sedikit. Ini adalah biasa dan tidak menunjukkan kepincangan
tugas.
• Kamera juga merakam audio bersama filem FHD(30p) dan
STD. Ambil perhatian tentang perkara berikut apabila
merakam filem.
– Berhati-hati supaya mikrofon tidak ditutup oleh jari anda
dsb.
– Hasil rakaman audio yang baik tidak mungkin jika
Mikrofon
kamera terlalu jauh daripada apa yang anda cuba rakam.
• Merakam filem untuk tempoh masa yang lama di tempat
bersuhu tinggi boleh menyebabkan hingar digital (tompok cahaya) muncul dalam
imej filem. Peningkatan suhu di dalam kamera juga mungkin menyebabkan
rakaman filem dihentikan secara automatik. Jika ini berlaku, berhenti merakam dan
biarkan kamera menyejuk, dan operasi normal boleh diteruskan selepas itu.
• Penggunaan memori terbina dalam kamera atau jenis kad memori tertentu boleh
melambatkan kelajuan pemprosesan. Khususnya, filem berkualiti tinggi mungkin
tidak boleh disimpan dengan betul. Memori kad yang perlahan mungkin mengambil
masa yang lama untuk merakam data dan menyebabkan pecahan pada imej dan/
atau audio ketika dimain semula.
• Operasi zum dinyahdayakan semasa rakaman filem. Jika anda ingin
menggunakan zum, lakukan operasi zum sebelum anda menekan [0] (Filem)
untuk mula merakam.
• Anda boleh memfokus pada titik tertentu sebelum memulakan rakaman filem.
Pada skrin pengawal, sentuh lokasi di mana anda mahu memfokus dan kemudian
mulakan rakaman.
• Fungsi Mekap tidak boleh digunakan semasa rakaman filem.
53
Merakam Imej
Tetapan Rakaman Lanjutan
Berikut adalah menu operasi yang anda boleh gunakan untuk mengkonfigurasi
berbagai tetapan kamera.
Menggunakan Menu RKM
. Contoh Operasi Skrin Menu
1.
Dalam mod RKM, sentuh “
(Tunjukkan Ikon).
2.
Sentuh “MENU”.
”
Ini akan memaparkan skrin menu.
• Kandungan menu adalah berbeza dalam mod RKM
dan mod MAIN.
Tab
3.
Sentuh tab di mana item menu yang anda
mahu konfigurasi berada.
4.
Kuis ke atas dan ke bawah sehingga anda menemui item yang anda
mahu ubah tetapannya.
• Untuk membatalkan dan keluar dari menu, sentuh “
pengatup pengawal.
Item
” atau tekan butang
5.
Sentuh item itu.
6.
Konfigurasikan tetapan item menurut kandungan skrin.
• Untuk kembali ke aras menu sebelumnya, sentuh “
”.
• Bergantung pada mod rakaman, beberapa item dalam menu yang muncul
mungkin tidak boleh digunakan. Tiada apa-apa akan berlaku jika anda menyentuh
item yang tidak boleh digunakan.
. Operasi Menu dalam Manual Ini
Operasi menu digunakan dalam manual ini seperti ditunjukkan di bawah. Sentuh ikon
dan item yang ditunjukkan, dan lakukan operasi seperti yang ditunjukkan, dari kiri ke
kanan.
Masuk ke Mod RKM * MENU * Tab “r REC MENU” *
Rakaman Sentuh
54
Tetapan Rakaman Lanjutan
Merakam Potret Indah (Mekap)
Masuk ke Mod RKM * MENU * Tab “r REC MENU” * Mekap
Mekap membolehkan pelarasan rona tona kulit dan tekstur kulit manusia, dan
mengurangkan bayangan wajah yang disebabkan oleh cahaya matahari terang untuk
potret yang lebih cantik.
Tona Kulit
“Perang +6” kepada “0 (Mati)” kepada “Cerah +6”
Kulit Licin
“0 (Mati)” kepada “+12 (Maks.)”
• Mekap dinyahdayakan semasa rakaman dengan ciri berikut.
CS Kelajuan Tinggi, Art Shot
Rakaman dengan Menyentuh Skrin Monitor (Rakaman Sentuh)
Masuk ke Mod RKM * MENU * Tab “r REC MENU” *
Rakaman Sentuh
Apabila anda menyentuh lokasi pada skrin, kamera memfokus pada lokasi tersebut
dan merakam.
AF + Syot
Kamera melakukan Fokus Auto pada tempat yang anda
sentuh dan kemudian merakam.
AF Sahaja
Kamera melakukan Fokus Auto pada tempat yang anda
sentuh dan mengunci fokus (Kunci Fokus).
Mati
Rakaman Sentuh dinyahdayakan.
• Apabila menggunakan Rakaman Sentuh untuk memfokus, pilih “AF” atau “Makro”
sebagai mod fokus (halaman 61).
• Jika bingkai fokus kekal merah semasa tetapan “AF Sahaja” dipilih, ia bermakna
bahawa imej tidak berada dalam fokus (kerana subjek terlalu dekat, dsb.) Jika ini
berlaku, halakan kamera pada subjek dan cuba fokus sekali lagi.
• Rakaman Sentuh tidak boleh digunakan semasa kamera dikonfigurasikan dengan
mana-mana tetapan di bawah.
– Mod Rakaman: Prarakam
55
Tetapan Rakaman Lanjutan
Menggunakan Kunci Fokus
Subjek untuk difokuskan
Gunakan “kunci fokus” apabila anda mahu
memfokuskan kepada orang atau objek tertentu. Untuk
menggunakan kunci fokus, konfigurasikan tetapan
kamera di bawah.
Rakaman Sentuh: AF Sahaja
Mod Fokus: AF atau Makro
1.
Sentuh subjek yang anda mahu fokus
padanya.
2.
Apabila anda telah sedia untuk menangkap
imej, tekan butang pengatup.
Bingkai fokus
• Kunci fokus juga mengunci pendedahan (AE) dan imbangan putih.
• Kunci fokus dibatalkan jika anda menyentuh skrin atau kira-kira lima minit selepas
kunci fokus diaktifkan.
Mengurangkan Kabur Kerana Pergerakan Kamera Semasa
Rakaman Filem (Antigoncang Filem)
Masuk ke Mod RKM * MENU * Tab “r REC MENU” *
Filem Antigoncang
Anda boleh mengurangkan kabur yang disebabkan oleh pergerakan kamera semasa
rakaman filem dengan memilih tetapan
(Standard) atau
(Kuat).
Bagaimanapun, antigoncang imej tidak digunakan. Selain itu, Antigoncang
menghasilkan sudut pandangan yang lebih sempit semasa rakaman filem.
• Antigoncang Filem tidak disokong semasa rakaman Filem Kelajuan Tinggi.
56
Tetapan Rakaman Lanjutan
Menukar Saiz Imej (Saiz Imej)
Masuk ke Mod RKM * MENU * Tab “r REC MENU” * Saiz Imej
Tetapan ini boleh digunakan untuk mengkonfigurasi saiz imej rakaman syot kilat.
Saranan Saiz
Cetakan dan
Aplikasi
Penerangan
12 M
(4000x3000)
Cetakan Poster
Butiran terperinci untuk kejelasan
yang lebih baik walaupun untuk
imej yang dipangkas dari asal
pada komputer, dsb.
5M
(2560x1920)
Cetakan A4
Perincian yang baik
Saiz Imej
(Piksel)
Paparan
Ikon Skrin
RKM
• Tetapan saiz imej lalai awal daripada kilang ialah 12 M (12 juta piksel).
• Anda patut menganggap saiz kertas cetakan yang disarankan di sini sebagai garis
panduan sahaja (resolusi cetakan 200 dpi).
. Piksel dan saiz imej
Imej kamera digital ialah satu kumpulan bintik
Piksel
kecil yang dipanggil “piksel”. Lebih banyak
piksel dalam imej, lebih banyak perincian
yang ada. Namun, anda selalunya tidak
mengalami masalah dengan piksel yang
kurang semasa mencetak imej (saiz L)
melalui perkhidmatan cetak, melampirkan
imej pada e-mel, apabila melihat imej pada
komputer dsb.
Saiz imej menentukan bilangan piksel yang terkandung dalam imej dan ditunjukkan
sebagai piksel mendatarxpiksel menegak.
• Ambil perhatian bahawa imej besar mempunyai lebih banyak piksel, jadi ia
menggunakan lebih banyak ruang memori.
• Untuk maklumat mengenai saiz imej dan bilangan imej yang boleh disimpan, lihat
halaman 149.
• Untuk maklumat mengenai saiz imej filem, lihat halaman 149.
57
Tetapan Rakaman Lanjutan
Tetapan Kualiti Imej Filem (Kualiti Filem)
Masuk ke Mod RKM * MENU * Tab “r REC MENU” * Kualiti Filem
Tetapan ini boleh digunakan untuk mengkonfigurasi tetapan kualiti imej filem untuk
memilih rakaman filem normal atau rakaman Filem Berkelajuan Tinggi. Untuk
maklumat mengenai tetapan kualiti imej filem, lihat halaman 51.
Memperbetulkan Kecerahan Imej (Kecerahan)
Masuk ke Mod RKM * MENU * Tab “r REC MENU” * Kecerahan
Anda boleh melaraskan secara manual nilai pendedahan imej (nilai EV) sebelum
anda merakam gambar. Nilai keamatan pendedahan yang anda tetapkan kekal
digunakan sehingga anda mengubahnya.
– Julat Keamatan Pendedahan: –2.0 EV hingga +2.0 EV
– Unit: 1/3 EV
• Untuk membatalkan keamatan pendedahan, tukar nilai EV kepada 0.0.
Mengurangkan nilai EV. Nilai EV yang
lebih rendah adalah yang terbaik untuk
subjek berwarna gelap dan untuk
penggambaran di luar pada hari yang
cerah.
Meningkatkan nilai EV. Nilai EV yang
lebih tinggi adalah yang terbaik untuk
subjek berwarna cerah dan subjek
bercahaya latar.
• Semasa membuat penggambaran dalam keadaan yang amat gelap atau amat
terang, anda mungkin tidak dapat memperoleh hasil yang memuaskan meskipun
selepas melakukan keamatan pendedahan.
58
Tetapan Rakaman Lanjutan
Melaraskan Imbangan Putih (Imbangan Putih)
Masuk ke Mod RKM * MENU * Tab “r REC MENU” *
Imbangan Putih
Anda boleh melaraskan imbangan putih supaya sepadan dengan sumber cahaya
yang ada di tempat anda membuat rakaman dan mengelak bayang biru yang terhasil
apabila membuat rakaman di luar semasa mendung dan bayang hijau yang terhasil
apabila membuat rakaman di bawah cahaya pendarfluor.
1.
Sentuh jenis imbangan putih yang anda ingin pilih.
Anda boleh melihat kesan tetapan imbangan putih yang anda pilih pada skrin
monitor.
Tetapan
Penerangan
‡ WB Auto
Mengkonfigurasi kamera untuk melaras imbangan putih
secara automatik
¤ Siang
Untuk penggambaran di luar pada hari yang cerah
' Mendung
Untuk penggambaran di luar pada hari mendung hujan, di
bawah bayang dsb.
“ Bayangan
Untuk penggambaran pada hari yang cerah di bawah
bayang pokok atau bangunan
† Siang Putih
Untuk penggambaran di bawah pencahayaan pendarfluor
putih atau siang putih
– Siang Fluor
Untuk penggambaran di bawah pencahayaan pendarfluor
siang
« Tungsten
Untuk penggambaran di bawah pencahayaan mentol
lampu
· WB Manual
Untuk mengkonfigurasi kamera secara manual supaya
sesuai dengan sumber lampu tertentu.
Kertas putih
Sentuh “· WB Manual”.
kosong
Di lokasi di mana anda bercadang
untuk merakam, halakan kamera
pada kertas putih kosong agar ia
memenuhi keseluruhan skrin
monitor.
Sentuh satu kawasan pada skrin
yang tiada ikon.
Tetapan imbangan putih dikekalkan walaupun anda
mematikan kamera.
59
Tetapan Rakaman Lanjutan
• Apabila “‡ WB Auto” dipilih untuk tetapan imbangan putih, kamera secara
automatik menentukan titik putih subjek. Warna subjek dan keadaan sumber
cahaya tertentu boleh menyebabkan masalah apabila kamera cuba untuk
menentukan titik putih, yang membuatkan pelarasan imbangan putih yang
betul menjadi mustahil. Jika ini berlaku, pilih tetapan keimbangan putih yang
sepadan dengan keadaan penggambaran anda (Siang, Mendung, dll.).
• Apabila menangkap gambar dengan PRO Auto Premium, tetapan imbangan
putih ditetapkan pada “‡ WB Auto”.
Menentukan Kepekaan ISO (ISO)
Masuk ke Mod RKM * MENU * Tab “r REC MENU” * ISO
Kepekaan ISO ialah ukuran kepekaan pada cahaya.
Tetapan
Penerangan
Auto
Laras kepekaan secara automatik mengikut keadaan
ISO64
Kepekaan lebih
rendah
Kelajuan pengatup perlahan
Kurang hingar
Kelajuan pengatup pantas
(Ditetapkan untuk
menangkap gambar dalam
kawasan bercahaya malap.)
Agak kasar
(peningkatan hingar
digital)
ISO100
ISO200
ISO400
ISO800
ISO1600
ISO3200
Kepekaan lebih
tinggi
• Disebabkan nilai kepekaan ISO yang tinggi cenderung menghasilkan hingar digital
dalam imej, kamera akan melakukan proses penapisan hingar. Disebabkan ini, ia
mungkin mengambil masa yang lebih lama untuk kamera selesai merakam imej
selepas ia dirakam. Anda tidak akan dapat melakukan sebarang operasi semasa
rakaman imej sedang berlangsung.
• Apabila merakam dengan Pro Auto Premium, tetapan ISO ditetapkan pada “Auto”.
60
Tetapan Rakaman Lanjutan
Memilih Mod Fokus (Fokus)
Masuk ke Mod RKM * MENU * Tab “r REC MENU” * Fokus
Bertukar kepada mod fokus yang berbeza boleh bantu mendapatkan fokus yang
lebih baik.
Tetapan
AF
(Fokus
Auto)
Paparan Ikon
Skrin RKM
Tiada
Jenis Syot
Rakaman
umum
Mod Fokus
Syot kilat
Automatik
Filem
Anggaran Jarak Fokus*1
Syot kilat
Filem
Titik fokus 10 sm hingga 46 sm hingga
tetap
9 (infiniti)
9 (infiniti)
Automatik
3 sm hingga
10 sm *3
3 sm hingga
10 sm *2, 3
Makro
Dekat
PF
(Fokus
Sorot)
Merakam
dengan jarak Titik fokus Titik fokus 55 sm hingga 46 sm hingga
tetap
tetap
9 (infiniti)
9 (infiniti)
fokus yang
agak lebar
*1 Jarak fokus ialah jarak dari permukaan lensa.
*2 Fokus kekal pada kedudukan di mana semasa rakaman filem bermula.
*3 Sedikit masa mungkin diperlukan untuk memfokus.
• Mod fokus ditetapkan sebagai “AF” (Fokus Auto) semasa merakam dengan PRO
Auto Premium.
61
Tetapan Rakaman Lanjutan
Rakaman sendiri (Imej Cermin)
Masuk ke Mod RKM * MENU * Tab “r REC MENU” * Imej Cermin
Sekiranya fungsi ini dihidupkan, imej monitor pengawal dipaparkan sebagai imej
cermin. Ini sangat berguna apabila menggunakan pengawal untuk menggubah imej
rakaman kendiri. Imej dirakam dalam orientasi normal (bukan imej cermin).
Imej biasa
Imej cermin
• Anda boleh menukar imej yang dipaparkan di skrin menjadi imej cermin dengan
menguis imej itu.
Mengurangkan Hingar Angin semasa Merakam Filem
(Pemotongan Hingar Angin)
Masuk ke Mod RKM * MENU * Tab “r REC MENU” *
Pemotongan Hingar Angin
Pilih “Hidup” bagi mengurangkan hingar angin semasa rakaman filem. Perhatian, ia
juga akan menyebabkan kualiti bunyi berubah.
62
Tetapan Rakaman Lanjutan
Menghidupkan Semak Semula Imej (Semak Semula)
Masuk ke Mod RKM * MENU * Tab “r REC MENU” *
Semak Semula
Apabila Semak diaktifkan, kamera akan memaparkan imej serta-merta selepas ia
dirakam.
Jenis 1
Memaparkan paparan skrin penuh imej kira-kira satu saat.
Jenis 2
Memaparkan imej semak semula di sudut bawah kiri (semasa
pengawal berada dalam orientasi landskap) atau sudut atas kiri (dalam
orientasi potret) skrin monitor pengawal. Menyentuh imej Semak akan
masuk dalam mod MAIN dan memaparkan paparan skrin penuh imej.
Mati
Mematikan paparan imej semakan
• Imej semakan Jenis 2 dipaparkan apabila “CS Kelajuan Tinggi” dipilih sebagai mod
rakaman walaupun jika “Jenis 1” dipilih untuk tetapan Semakan.
63
Tetapan Rakaman Lanjutan
Melihat Syot kilat dan Filem
Melihat Syot Kilat
Lihat halaman 37 untuk prosedur bagi melihat syot kilat.
Melihat Filem
1.
Sentuh “
MAIN.
2.
Kuis ke kiri atau kanan merentasi imej skrin
untuk menatal filem sehingga anda jumpa
filem yang anda ingin dipaparkan.
” (MAIN) untuk memasuki mod
Kualiti imej
Ikon filem:
Masa rakaman filem
3.
Sentuh “
” (Filem) untuk memulakan main semula.
• Untuk menukar kepada paparan skrin penuh, sentuh skrin monitor.
Main semula dihentikan
sebentar
Main semula berlangsung
Sentuh “
”.
Sentuh “
”.
Bar perkembangan
• Main semula mungkin tidak boleh dilakukan untuk filem yang tidak dirakam dengan
kamera ini.
• Apabila filem dimainkan semula pada kamera, output audio dari pembesar suara
kamera tidak segerak dengan imej video. Ini tidak bermakna ada sebarang
masalah dengan fail filem. Selain itu, main semula pada kamera menggunakan
kadar bingkai rendah. Hantar filem ke telefon pintar untuk hasil main semula filem
yang lebih baik.
64
Melihat Syot kilat dan Filem
Memaparkan Menu Imej
Menu imej menunjukkan beberapa imej pada skrin tunggal.
1.
Dalam mod MAIN, sentuh “
jari anda di atas skrin.
” atau rapatkan
Ini memaparkan menu imej.
• Sentuh “
”, “
” atau kuis ke atas atau ke
bawah untuk menatal ke halaman imej yang
berikutnya.
• Untuk melihat mod paparan biasa (imej tunggal),
sentuh imej yang anda hendak lihat.
• Dalam kes filem, imej pertama dalam filem akan dipaparkan.
• Imej CS dan imej yang dirakam dengan Rakaman Selang Masa dipaparkan
sebagai imej yang dikumpulkan.
• Tanda soal (?) akan dipaparkan untuk imej yang tidak dapat dipaparkan atas
sebab tertentu.
Mengezum Imej Atas skrin
Syot kilat boleh dizum pada skrin monitor sehingga 4X.
1.
Dalam mod MAIN, kuis ke kiri atau kanan untuk memaparkan imej yang
anda ingin lihat.
2.
Sentuh tengah skrin atau jauhkan ibu jari dan jari telunjuk (halaman 19)
pada imej yang dipaparkan untuk membesarkannya.
• Menyeret imej skrin yang dibesarkan akan mengubah bahagian imej yang
dipaparkan.
• Menyentuh “ ” atau mendekatkan ibu jari dan jari telunjuk (halaman 19) pada
imej yang dipaparkan akan mengecilkan saiznya.
65
Melihat Syot kilat dan Filem
Mencipta Filem Daripada Imej Sehari (Filem Sorotan)
Anda boleh ubah tetapan kamera untuk memilih syot kilat dan sorotan filem secara
automatik dan membuat filem daripadanya. Imej yang dimasukkan dalam Filem
Sorotan dipilih secara automatik berdasarkan skor sorotan dan maklumat keadaan
rakaman yang dirakam bersama dengan imej.
• Anda boleh menggunakan fungsi Skor Sorotan (halaman 70) untuk menukar skor
sorotan syot kilat.
• Masa dan kesan main semula yang terpakai terhadap Filem Sorotan ditentukan
secara automatik berdasarkan maklumat keadaan rakaman yang dirakam dengan
imej yang termasuk di dalam filem dan skor sorotannya.
1.
Dalam mod MAIN, sentuh “
2.
Sentuh ikon “
” (Edit).
3.
Sentuh ikon “
” (Filem Sorotan).
” (Tunjukkan Ikon).
• Menyentuh “ ” akan memaparkan penerangan yang terperinci mengenai
fungsi pengeditan. Kuis ke atas dan ke bawah pada skrin monitor sehingga
“Filem Sorotan” dipaparkan dan kemudian sentuh ikonnya.
4.
Pilih bagaimana imej harus dipilih untuk penukaran kepada Filem
Sorotan.
Tarikh
Imej dipilih daripada syot tersebut pada tarikh tertentu.
Kumpulan Selang Imej dipilih daripada imej dalam kumpulan imej Rakaman
Masa
Selang Masa (halaman 46).
5.
Sentuh “¥”.
6.
Sentuh item dan kemudian tukar tetapannya.
Masa Main Maks
Nyatakan masa main semula Filem Sorotan.
Muzik
Pilih muzik latar yang anda mahu gunakan.
7.
Selepas anda menetapkan tetapan yang anda mahukan, sentuh
“ ” (Kembali) untuk kembali ke skrin dalam langkah 5.
8.
Sentuh “ ”, “ ” untuk memilih tarikh atau Rakaman Selang Masa
yang anda mahu untuk mencipta Filem Sorotan, dan kemudian
sentuhnya.
66
Melihat Syot kilat dan Filem
9.
Sentuh “Ya”.
Ini mencipta dan menyimpan Filem Sorotan, dan memaparkannya pada skrin
monitor.
• Menyentuh “Batal” semasa penciptaan Filem Sorotan sedang berlangsung
akan menghentikan penciptaan Filem Sorotan. Tiada filem disimpan sekiranya
anda menghentikan penciptaan Filem Sorotan.
• Imej yang skor sorotannya ialah “0” tidak pernah termasuk dalam Filem Sorotan.
• Filem Sorotan ialah filem berkualiti FHD(30p), dengan nisbah bidang 16:9. Jika
imej dengan nisbah bidang bukan 16:9 dimasukkan ke dalam Filem Sorotan,
bahagian atas dan bawah imej akan dipangkas sewajarnya.
• Jika imej berorientasi potret dimasukkan ke dalam Filem Sorotan, akan terdapat
jalur hitam pada bahagian kiri dan kanan imej.
• Apabila terdapat sejumlah lebih daripada 9,999 syot kilat dan fail filem yang
dirakam pada tarikh yang sama, Filem Sorotan akan memilih foto dan filem
daripada fail bernombor 1 hingga 9999.
• Bergantung pada bilangan fail dan faktor lain apabila Filem Sorotan sedang
dicipta, operasi penciptaan mungkin akan mengambil sedikit masa.
• Hanya filem berkualiti FHD(30p) yang telah dirakam dengan kamera ini atau
dengan kamera CASIO EX-FR100 atau CASIO EX-FR10 boleh digunakan dalam
Filem Sorotan. Walaupun filem telah dirakam dengan kamera ini, ia tidak boleh
digunakan dalam Filem Sorotan sekiranya ia berkualiti HS240 atau STD.
67
Melihat Syot kilat dan Filem
Mencipta Filem Daripada Syot Kilat Sehari (Foto Sorotan)
Anda boleh ubah tetapan kamera untuk memilih sorotan syot
kilat secara automatik dan menjana kolaj daripadanya. Syot
kilat yang dimasukkan dalam Foto Sorotan dipilih secara
automatik berdasarkan skor sorotan dan maklumat keadaan
rakaman yang dirakam bersama dengan syot kilat.
• Anda boleh menggunakan fungsi Skor Sorotan
(halaman 70) untuk menukar skor sorotan syot kilat.
1.
Dalam mod MAIN, sentuh “
2.
Sentuh ikon “
3.
Sentuh “
” (Tunjukkan Ikon).
” (Edit).
”.
• Menyentuh “ ” akan memaparkan penerangan yang terperinci mengenai
fungsi pengeditan. Kuis ke atas dan ke bawah pada skrin monitor sehingga
“Foto Sorotan” dipaparkan dan kemudian sentuh ikonnya.
4.
Pilih bagaimana imej harus dipilih untuk penukaran kepada Foto
Sorotan.
Tarikh
Imej dipilih daripada syot tersebut pada tarikh tertentu.
Kumpulan Selang Imej dipilih daripada imej dalam kumpulan imej Rakaman
Masa
Selang Masa (halaman 46).
5.
Sentuh “ ”, “ ” untuk memilih tarikh atau Rakaman Selang Masa
yang anda mahu untuk mencipta Foto Sorotan.
6.
Sentuh “ ”, “ ” untuk memaparkan susun atur yang anda mahu
gunakan, dan kemudian sentuhnya.
7.
Sentuh “Guna”.
Ini memaparkan Foto Sorotan dan menyimpannya dalam memori kamera.
• Menyentuh “Batal” semasa penciptaan Foto Sorotan sedang berlangsung akan
menghentikan penciptaan Foto Sorotan.
• Skrin yang muncul selepas imej disimpan termasuk ikon “ ”(Susun Semula).
Menyentuh ikon susun semula mencipta Foto Sorotan menggunakan syot kilat
berbeza. Ini juga memadam Foto Sorotan yang dicipta sebelumnya.
8.
Sentuh “
” untuk keluar dari Foto Sorotan.
68
Melihat Syot kilat dan Filem
• Imej yang skor sorotannya ialah “0” tidak pernah termasuk dalam Foto Sorotan.
• Apabila terdapat lebih daripada 9,999 syot kilat yang dirakam pada tarikh yang
sama tersimpan dalam kad memori, Foto Sorotan akan memilih gambar daripada
yang bernombor 1 hingga 9999.
• Operasi Foto Sorotan mungkin tidak dapat dijalankan apabila kuasa bateri rendah.
69
Melihat Syot kilat dan Filem
Menukar Skor Sorotan Imej (Skor Sorotan)
Anda boleh menggunakan prosedur di bawah untuk menukar skor sorotan syot kilat
atau filem.
Skor
Sorotan
Penerangan
Tiada skor diperuntukkan (lalai)
Imej dengan skor ini mungkin dipilih untuk Syot Kilat Sorotan atau
Filem Sorotan.
Imej dengan skor ini diberikan keutamaan untuk pemilihan Syot Kilat
Sorotan atau Filem Sorotan.
Imej dengan skor ini tidak akan dipilih untuk Syot Kilat Sorotan atau
Filem Sorotan.
1.
Dalam mod MAIN, sentuh “
2.
Sentuh ikon “
” (Edit).
3.
Sentuh ikon “
” (Skor Sorotan).
4.
Kuiskan skrin ke atas atau ke bawah untuk
menatal semua skor sorotan sehingga anda
menemui skor yang mahu dipadamkan dan
kemudian sentuh untuk memilihnya.
5.
Sentuh skor yang anda mahu tetapkan kepada imej yang dipilih.
” (Tunjukkan Ikon).
• Anda boleh menguis skrin ke kiri atau kanan untuk menatal imej lain dan juga
mengubah skornya.
6.
Selepas menukar skor sorotan imej, sentuh “
skrin utama.
” untuk kembali ke
• Fungsi skor sorotan hanya boleh digunakan dengan syot kilat dan filem yang
dirakam dengan kamera ini.
• Skor sorotan imej yang dilindungi tidak boleh diubah.
70
Melihat Syot kilat dan Filem
Menghasilkan Filem Selang Masa (Selang Masa)
Fungsi ini menghasilkan Filem Selang Masa sehingga 10 minit dengan
menggabungkan syot kilat dengan kamera pada tarikh tertentu, dalam urutan ia
ditangkap.
1.
Dalam mod MAIN, sentuh “
2.
Sentuh ikon “
” (Edit).
3.
Sentuh ikon “
” (Selang Masa).
” (Tunjukkan Ikon).
• Menyentuh “ ” akan memaparkan penerangan yang terperinci mengenai
fungsi pengeditan. Kuis ke atas dan ke bawah pada skrin monitor sehingga
“Selang Masa” dipaparkan dan kemudian sentuh ikonnya.
4.
Pilih bagaimana imej harus dipilih untuk penukaran kepada Filem
Selang Masa.
Tarikh
Hasilkan Filem Selang Masa untuk tarikh tertentu.
Kumpulan Selang Hasilkan Filem Selang Masa untuk kumpulan imej
Masa
Rakaman Selang Masa (halaman 46).
5.
Sentuh “¥”.
6.
Sentuh item dan kemudian tukar tetapannya.
Kelajuan Main
Semula
Menentukan masa main semula setiap imej. Memilih
“Perlahan” akan menetapkan masa main semula lebih
lama bagi setiap imej, manakala “Pantas” menetapkan
masa main semula lebih singkat.
Muzik
Pilih muzik latar yang anda mahu gunakan.
7.
Selepas anda menetapkan tetapan yang anda mahukan, sentuh
“ ” (Kembali) untuk kembali ke skrin dalam langkah 5.
8.
Guna (sentuh) anak panah atas dan bawah (“ ”, “ ”) untuk
memaparkan tarikh rakaman atau Rakaman Selang Masa imej yang
mahu digunakan untuk menghasilkan Filem Selang Masa.
9.
Sentuh “Ya”.
Ini menghasilkan dan memaparkan Filem Selang Masa.
• Menyentuh “Batal” semasa penciptaan Filem Selang Masa sedang
berlangsung akan membatalkan proses penciptaan.
71
Melihat Syot kilat dan Filem
• Filem Selang Masa ialah filem berkualiti FHD(30p), dengan nisbah bidang 16:9.
Jika imej dengan nisbah bidang bukan 16:9 dimasukkan ke dalam Filem Selang
Masa, bahagian atas dan bawah imej akan dipangkas sewajarnya.
• Jika imej berorientasi potret dimasukkan ke dalam Filem Selang Masa, jalur hitam
akan muncul pada bahagian kiri dan kanan imej.
• Sekiranya imej terlalu banyak, fungsi ini akan berhenti memproses apabila Filem
Selang Masa mencapai tempoh 10 minit. Imej seterusnya tidak akan ditukar
menjadi Filem Selang Masa.
• Foto Sorotan tidak termasuk dalam Filem Selang Masa.
• Bergantung pada bilangan fail dan faktor lain apabila Filem Selang Masa sedang
dicipta, operasi penciptaan mungkin akan mengambil sedikit masa.
72
Melihat Syot kilat dan Filem
Fungsi Main Semula Lain (MAIN)
Berikut adalah menu operasi yang anda boleh gunakan untuk mengkonfigurasi
berbagai tetapan kamera.
Menggunakan Menu MAIN
. Contoh Operasi Skrin Menu
1.
Dalam mod MAIN, sentuh “
(Tunjukkan Ikon).
2.
Sentuh “MENU”.
”
Ini akan memaparkan skrin menu.
• Kandungan menu adalah berbeza dalam mod RKM
dan mod MAIN.
Tab
3.
Sentuh tab di mana item menu yang anda
mahu konfigurasi berada.
4.
Sentuh item tetapan yang anda ingin ubah.
5.
Konfigurasikan tetapan item menurut kandungan skrin.
• Untuk kembali ke aras menu sebelumnya, sentuh “
Item
”.
. Operasi Menu dalam Manual Ini
Operasi menu digunakan dalam manual ini seperti ditunjukkan di bawah. Sentuh ikon
dan item yang ditunjukkan, dan lakukan operasi seperti yang ditunjukkan, dari kiri ke
kanan.
Masuk Mod MAIN * MENU * Putaran
73
Fungsi Main Semula Lain (MAIN)
Memutar Imej (Putaran)
Masuk Mod MAIN * MENU * Putaran
1.
Kuis ke kiri atau kanan untuk memaparkan imej yang anda ingin
putarkan.
2.
Sentuh “
”.
Ini akan memutarkan imej 90 darjah ke sebelah kiri.
3.
Apabila imej berada dalam kedudukan yang anda inginkan, sentuh
“ ”.
• Perhatikan bahawa prosedur ini tidak menukar data imej. Ia cuma mengubah cara
imej dipaparkan pada skrin monitor kamera.
74
Fungsi Main Semula Lain (MAIN)
Menyambungkan Kamera dengan Telefon
Pintar (Sambungan Wayarles)
Mengawal Kamera Anda dengan Telefon Pintar
Kamera anda mempunyai kedua-dua teknologi wayarles Bluetooth dan keupayaan
LAN wayarles yang terbina di dalam. Selepas mewujudkan sambungan wayarles
dengan telefon pintar, anda boleh melaksanakan operasi yang dinyatakan di dalam
jadual di bawah. Memerlukan pemasangan aplikasi EXILIM Connect pada telefon
pintar anda.
• Kamera anda boleh bersambung
menggunakan teknologi wayarles
Bluetooth dengan telefon pintar yang
menyokong Bluetooth low energy
technology. Ambil perhatian bahawa
teknologi wayarles Bluetooth yang
menyambungkan kamera anda dengan
telefon pintar adalah berbeza daripada
teknologi wayarles Bluetooth yang
menyambungkan kamera dengan
pengawal.
Dengan fungsi ini:
Anda boleh melakukan ini:
Hantaran Auto
Imej boleh dihantar secara automatik ke telefon
pintar yang telah dipasangkan dengan kamera
melalui teknologi wayarles Bluetooth
(halaman 87).
Rakam dengan telefon
Kawal dan rakam secara kawalan jauh dengan
kamera menggunakan telefon pintar
(halaman 84).
Hantar ke telefon
Hantar foto dan filem yang dirakam dengan
kamera ke telefon pintar. Selepas menghantar
imej ke telefon pintar, anda kemudian boleh
memuat naik ia daripada telefon pintar ke
perkhidmatan rangkaian sosial (halaman 85).
75
Menyambungkan Kamera dengan Telefon Pintar
(Sambungan Wayarles)
Dengan fungsi ini:
Lihat di telefon
Tambah maklumat lokasi
kepada syot kilat
Anda boleh melakukan ini:
Lihat syot kilat yang disimpan dalam memori
kamera pada telefon pintar dan salin syot
kilang dan filem ke telefon pintar untuk dilihat.
Anda juga boleh melihat syot kilat dan filem
dalam memori kamera pada komputer dan
salin ia ke komputer (halaman 86).
Konfigurasikan tetapan untuk membolehkan
telefon pintar menambah maklumat lokasi
rakaman (latitud, longitud) pada syot kilat
apabila ia dihantar daripada kamera
(halaman 90).
• Di dalam pesawat atau di mana sahaja penggunaan komunikasi wayarles
dihadkan atau dilarang, jangan guna kamera ini.
• Sesetengah model telefon pintar mungkin tidak boleh memain semula fail filem
daripada kamera anda.
• Meskipun terdapat sambungan antara kamera dan telefon pintar, rakaman dengan
menekan butang pengatup kamera atau [0] (Filem) butang tidak disokong.
• Bergantung pada model telefon pintar anda, versi sistem pengendaliannya, dan/
atau kapasiti storan yang tinggal boleh menyebabkan kegagalan operasi
penyimpanan filem atau syot kilat. Menerima fail kamera, melaksanakan operasi
yang dikehendaki pada telefon pintar anda untuk memeriksa jika fail telah disimpan
dengan betul.
• Maklumat lokasi tidak ditambah ke data syot kilat yang disimpan dalam memori
kamera.
• Filem yang diterima pada terminal Android™:
– Filem tidak dipaparkan oleh aplikasi Galeri. Filem disimpan dalam folder yang
dinamakan EXILIM Connect.
– Pemain filem berasingan diperlukan untuk main semula filem (yang failnya
mempunyai sambungan nama fail MOV).
– Bergantung pada pemain filem anda, anda mungkin tidak boleh memainkan
filem dan/atau audio.
• Imej yang dirakam pada kamera pengeluar yang lain tidak boleh dihantar
menggunakan fungsi ini.
76
Menyambungkan Kamera dengan Telefon Pintar
(Sambungan Wayarles)
• Ambil perhatian bahawa menggunakan fungsi wayarles memerlukan lebih banyak
penggunaan bateri berbanding biasa. Pastikan bateri kamera telah dicas
secukupnya sebelum memulakan operasi LAN wayarles.
• Julat operasi bergantung pada persekitaran komunikasi setempat dan jenis telefon
pintar yang disambung.
. Tentang EXILIM Connect
Untuk maklumat lanjut mengenai EXILIM Connect, rujuk ke Panduan Pengguna
EXILIM Connect (yang anda boleh muat turun di laman web di bawah).
http://www.exilim.com/manual/
• Ambil perhatian bahawa untuk melihat Panduan Pengguna EXILIM Connect
(PDF), anda perlu memasang Adobe Reader. Rujuk pusat servis CASIO yang sah
jika anda tidak dapat membuka untuk memaparkan format PDF Panduan
Pengguna.
• Ambil perhatian bahawa Panduan Pengguna EXILIM Connect mungkin tidak
tersedia dalam semua bahasa. Jika anda tidak menemui Panduan Pengguna
EXILIM Connect di dalam bahasa ibunda anda, sila gunakan versi dalam bahasa
lain.
77
Menyambungkan Kamera dengan Telefon Pintar
(Sambungan Wayarles)
Menggunakan Mod Wayarles
Kamera anda mempunyai pelbagai mod wayarles
yang berbeza. Pilih mod wayarles yang
bersesuaian dengan keperluan tertentu anda.
1.
Sentuh “
2.
Sentuh ikon “
“
” (Wayarles)
” (Tunjukkan Ikon).
” (Wayarles).
Ini akan memaparkan skrin mod wayarles.
3.
Sentuh mod sambungan wayarles yang
anda mahu.
• Untuk keluar dari mod wayarles, sentuh “
”.
Hantar ke telefon
Pilih untuk melihat imej yang anda rakam menggunakan kamera pada telefon
pintar (halaman 85, 86).
Berpasangan
Pilih mod ini untuk mewujudkan sambungan teknologi wayarles Bluetooth di
antara kamera dan telefon pintar (halaman 80).
Rakam dengan telefon
Pilih mod ini untuk mengawal dari jauh rakaman imej daripada telefon pintar
(halaman 84).
Tetapan wayarles
Pilih mod ini untuk mengkonfigurasi tetapan wayarles (halaman 87).
78
Menyambungkan Kamera dengan Telefon Pintar
(Sambungan Wayarles)
Bersedia untuk Mewujudkan Sambungan antara Telefon
Pintar dan Kamera Anda
Memasang aplikasi EXILIM Connect pada telefon pintar anda akan memungkinkan
kawalan jauh kamera dari telefon pintar anda dan untuk menghantar imej-imej yang
dirakam dengan kamera ke telefon pintar anda. Cari aplikasi EXILIM Connect pada
Google Play ™ atau App Store dan pasangkan pada telefon pintar anda.
Untuk maklumat tentang versi OS (Android dan iOS) yang disokong oleh
aplikasi EXILIM Connect, kunjungi Google Play atau laman muat turun App
Store, atau Laman Web Rasmi Kamera Digital CASIO (http://www.exilim.com/).
. Jaminan operasi aplikasi
Tiada jaminan yang dibuat mengenai keupayaan untuk mengendalikan aplikasi
EXILIM Connect pada telefon pintar atau tablet tertentu.
• Fungsi aplikasi dan persekitaran pengendalian yang diperlukan tertakluk kepada
perubahan tanpa notis.
Memasang Aplikasi EXILIM Connect pada Telefon Pintar Anda
. Terminal Android
1.
Buka “Play Store” (Google Play).
2.
Dalam ruang carian, taip “EXILIM Connect”.
3.
Pasang “EXILIM Connect”.
. iPhone (iOS)
1.
Buka “App Store”.
2.
Dalam ruang carian, taip “EXILIM Connect”.
3.
Pasang “EXILIM Connect”.
79
Menyambungkan Kamera dengan Telefon Pintar
(Sambungan Wayarles)
Mewujudkan Sambungan Wayarles buat Kali Pertama
Kali pertama anda mewujudkan sambungan wayarles antara kamera dan telefon
pintar, anda perlu menggunakan prosedur di bawah untuk mengkonfigurasi tetapan
sambungan wayarles. Operasi ini diperlukan untuk sambungan pertama sahaja.
. Telefon pintar yang menyokong Bluetooth low energy technology
Menyambung kamera kepada telefon pintar dengan teknologi wayarles Bluetooth
(berpasangan) membuatkan konfigurasi tetapan sambungan wayarles lebih mudah.
• Melaksanakan operasi ini secara automatik mengkonfigurasikan tetapan
sambungan LAN wayarles telefon pintar anda (halaman 82).
• Kamera anda boleh dipasangkan dengan telefon pintar tunggal pada satu masa.
• Sesetengah model telefon pintar mungkin tidak serasi dengan kamera ini.
• Jika anda mahu pasangkan semula kamera dengan telefon pintar yang telah
dipasangkan dengannya, nyahpasang ia dan kemudian pasangkan sekali lagi.
Memasangkan semula kamera dengan telefon pintar akan menyebabkan semua
imej yang belum selesai dihantar akan kekal tidak dihantar.
Operasi Kamera (Pengawal)
1.
Sentuh ikon “
” (Wayarles).
Ini akan memaparkan skrin mod wayarles.
2.
Sentuh “Berpasangan”.
3.
Sentuh “Mula”.
• Anda boleh memulakan pemasangan dengan melaksanakan operasi pada
kamera, tanpa menggunakan pengawal.
 Pada kamera, tekan dan tahan [p] (Kuasa) selama lebih kurang dua saat
untuk mematikan kuasa.
 Pada kamera, tekan dan tahan [p] (Kuasa) kira-kira enam saat.
Lampu operasi kamera akan berkedip ambar.
Operasi Telefon Pintar
4.
Memulakan aplikasi “EXILIM Connect”.
5.
Ketik “Pairing”.
80
Menyambungkan Kamera dengan Telefon Pintar
(Sambungan Wayarles)
6.
Pada telefon pintar, ketik nama kamera yang anda mahu berpasangan.
Ini melengkapkan pemasangan kamera dan telefon pintar, dan mewujudkan
sambungan teknologi wayarles Bluetooth.
• Dalam kes terminal Android, tetapan sambungan LAN wayarles juga
dikonfigurasikan secara automatik. Dalam kes ini, terus ke langkah 10 dalam
prosedur ini. Jika skrin yang ditunjukkan dalam langkah 10 tidak dipaparkan,
gunakan tetapan Wi-Fi telefon pintar untuk memilih SSID yang terpapar pada
kamera dan wujudkan sambungan LAN wayarles antara kamera dan telefon
pintar.
• Dalam kes iPhone (iOS), anda perlu mengkonfigurasikan tetapan LAN
wayarles (pasa profil) selepas itu. Terus ke langkah 7 dalam prosedur ini.
7.
Pada telefon pintar, tekan “Install”.
Ikut arahan yang muncul pada telefon pintar untuk memasang profil yang
diperlukan untuk persediaan LAN wayarles.
• Pada sesetengah model telefon pintar, skrin input kod laluan mungkin muncul.
Jika ini berlaku, masukkan kod laluan telefon pintar anda.
8.
Selepas pemasangan profil selesai, ketik “Done” pada telefon pintar.
9.
Pada skrin telefon pintar, ketik “Back to App”.
Ini mewujudkan sambungan LAN wayarles antara kamera dan telefon pintar.
• Jika anda menggunakan iPhone (iOS) dan tidak terdapat sambungan LAN
wayarles antara kamera dan telefon pintar, gunakan tetapan Wi-Fi telefon
pintar untuk memilih SSID kamera untuk mewujudkan sambungan LAN antara
kamera dan telefon pintar.
10.
Pada telefon pintar, tekan “OK”.
11.
Ikut arahan yang muncul pada telefon pintar untuk melengkapkan
operasi pemasangan.
• “Hantaran Auto” (halaman 87) akan dihidupkan selepas anda mengkonfigurasi
tetapan sambungan wayarles pada kamera atau telefon pintar.
• Mematikan kamera juga menamatkan sambungan teknologi wayarles Bluetooth.
81
Menyambungkan Kamera dengan Telefon Pintar
(Sambungan Wayarles)
. Telefon pintar yang tidak menyokong Bluetooth low energy
technology
Konfigurasikan tetapan sambungan LAN wayarles (input SSID kamera dan kata
laluan).
1.
Sentuh ikon “
2.
Sentuh “Rakam dengan telefon”.
3.
Sentuh “Mula”.
” (Wayarles).
Ini akan mendayakan sambungan dengan telefon
pintar dan kamera akan memaparkan skrin untuk input
SSID dan kata laluan, serta lampu sambungan LAN
wayarles kamera akan berkelip biru.
4.
SSID
Kata laluan
Untuk tetapan Wi-Fi telefon pintar, masukkan SSID dan kata laluan
kamera untuk membuat sambungan LAN wayarles antara kamera dan
telefon pintar.
Apabila telefon pintar membuat sambungan LAN wayarles dengan kamera,
lampu sambungan LAN wayarless menyala biru dan mesej “Mulakan aplikasi
telefon.” muncul pada skrin monitor pengawal.
• Apa yang anda perlu lakukan untuk mewujudkan sambungan LAN wayarles
bergantung pada jenis telefon pintar yang anda gunakan. Untuk butiran
tentang cara membuat sambungan LAN wayarles, lihat dokumentasi
pengguna yang disertakan bersama telefon pintar anda.
• SSID (yang tidak boleh diubah) dan kata laluan (lalai asal) kamera ditunjukkan
di bawah.
SSID: FR100L-XXXXXX (ID angka abjad 6-aksara)
Kata laluan: 00000000
5.
Pada telefon pintar, mulakan “EXILIM Connect”.
• Anda juga boleh menggunakan prosedur di bawah untuk mewujudkan sambungan
LAN wayarles antara kamera dan telefon pintar.
 Pada kamera, tekan dan tahan [p] (Kuasa) selama lebih kurang dua saat untuk
mematikan kuasa.
 Pada kamera, semasa menekan [0] (Filem), tekan dan tahan [p] (Kuasa) kirakira satu saat.
Lampu sambungan LAN wayarles kamera akan berkelip biru.
 Pada telefon pintar, pilih SSID kamera.
82
Menyambungkan Kamera dengan Telefon Pintar
(Sambungan Wayarles)
. Apa yang perlu dilakukan jika anda tidak boleh mewujudkan
sambungan LAN wayarles antara kamera dan telefon pintar.
Masalah ini mungkin terjadi apabila telefon pintar telah disambungkan secara
wayarles ke satu daripada rangkaian atau peranti di bawah. Pergi ke tetapan Wi-Fi
telefon pintar anda dan pilih SSID kamera ini.
– LAN wayarles rumah
– LAN wayarles umum
– Peranti LAN tanpa wayar mudah alih
83
Menyambungkan Kamera dengan Telefon Pintar
(Sambungan Wayarles)
Menggunakan Telefon Pintar sebagai Alat Kawalan Jauh
Kamera (Rakam dengan telefon)
Fungsi ini membolehkan anda merakam syot kilat atau filem dengan kamera secara
jauh menggunakan telefon pintar. Anda juga boleh melakukan zum dan operasi lain
secara jauh.
• Apabila menggunakan telefon pintar untuk merakam dengan kamera, anda boleh
menambah maklumat lokasi yang diperoleh oleh telefon pintar ke data imej. Untuk
maklumat tentang cara melakukannya, rujuk EXILIM Connect Panduan Pengguna
(halaman 77).
. Sambungan Teknologi Wayarles Bluetooth
1.
Lakukan salah satu operasi di bawah.
– Masuk ke dalam mod tidur.
 Hidupkan kamera dan pengawal.
 Pada pengawal, tekan [p] (Kuasa).
Ini akan menyambungkan telefon pintar ke kamera, yang ditunjukkan oleh
lampu operasi kamera yang bernyala hijau.
– Paparkan skrin mod wayarles.
” (Tunjukkan Ikon).
 Sentuh “
 Sentuh ikon “ ” (Wayarles).
2.
Pada telefon pintar, mulakan aplikasi “EXILIM Connect”.
3.
Pada telefon pintar, tekan “Remote Capture”.
4.
Gubah imej pada skrin telefon pintar semasa anda merakam.
Untuk maklumat tentang bagaimana menggunakan “Rakam dengan telefon”, rujuk
panduan EXILIM Connect (halaman 77).
. Tidak dapat Sambung dengan Teknologi Wayarles Bluetooth
1.
Sentuh ikon “
2.
Sentuh “Rakam dengan telefon”.
3.
Sentuh “Mula”.
” (Wayarles).
• Jika terdapat sambungan LAN wayarles antara telefon pintar dan kamera,
terus ke langkah 5 prosedur ini.
4.
Untuk tetapan Wi-Fi telefon pintar, pilih SSID yang dipaparkan pada
kamera dan wujudkan sambungan LAN wayarles antara kamera dan
telefon pintar.
84
Menyambungkan Kamera dengan Telefon Pintar
(Sambungan Wayarles)
5.
Pada telefon pintar, mulakan aplikasi “EXILIM Connect”.
6.
Gubah imej pada skrin telefon pintar semasa anda merakam.
Untuk maklumat tentang bagaimana menggunakan “Rakam dengan telefon”, rujuk
panduan EXILIM Connect (halaman 77).
Menghantar Fail Syot Kilat atau Filem dari Memori Kamera ke
Telefon Pintar (Hantar Imej Terpilih)
Anda boleh pilih satu lagi fail syot kilat dan/atau filem dalam memori kamera dan
menghantarnya ke telefon pintar. Anda boleh pilih sehingga 50 fail, berjumlah tidak
lebih 500 MB untuk satu penghantaran. Selepas menghantar imej ke telefon pintar,
anda kemudian boleh memuat naiknya ke perkhidmatan rangkaian sosial.
1.
Sentuh ikon “
2.
Sentuh “Hantar ke telefon”.
3.
Sentuh “Hantar Imej Terpilih”.
4.
Sentuh imej yang anda mahu hantar ke telefon pintar.
” (Wayarles).
Memilih imej fail menyebabkan kotak semaknya dipilih.
• Untuk keluar daripada operasi hantar imej ke telefon pintar, tekan “Batal”.
5.
Selepas memilih imej semua fail yang anda ingin hantar ke telefon
pintar, sentuh “OK”.
Untuk maklumat tentang bagaimana menggunakan “Hantar Imej Terpilih”, rujuk
panduan EXILIM Connect (halaman 77).
85
Menyambungkan Kamera dengan Telefon Pintar
(Sambungan Wayarles)
Melihat Syot Kilat dan Filem dalam Memori Kamera pada
Telefon Pintar (Lihat di telefon)
Anda boleh menyambungkan kamera ke telefon pintar melalui LAN wayarles untuk
melihat dan memuat turun gambar serta filem dalam memori kamera pada lapan
telefon pintar lain yang tersambung. Anda boleh juga melihat syot kilat dan filem
dalam memori kamera pada komputer dan menyalinnya ke komputer. Telefon pintar
tidak memerlukan pemasangan aplikasi EXILIM Connect untuk mengakses imej
kamera menggunakan fungsi ini.
1.
Sentuh ikon “
2.
Sentuh “Hantar ke telefon”.
3.
Sentuh “Lihat di telefon”.
” (Wayarles).
Ini mewujudkan sambungan antara telefon pintar dan kamera, dan memaparkan
sebuah URL.
• Jika mesej “Sambung telefon anda ke titik capaian di bawah.” kekal berada
pada skrin monitor kamera, tukar tetapan Wi-Fi telefon pintar anda supaya
kamera anda dipilih untuk sambungan (halaman 80).
4.
Pada telefon pintar, mulakan aplikasi pelayar.
• Mengakses URL yang dipaparkan oleh kamera
akan memaparkan imej yang disimpan dalam
memori kamera.
• Untuk keluar dari fungsi LAN wayarles, sentuh
“Keluar” pada skrin monitor kamera.
URL
• Sesetengah model telefon pintar mungkin tidak dapat memainkan semula fail filem.
• Anda juga boleh melihat imej dalam memori kamera pada pelayar komputer
dengan membuat sambungan LAN wayarles dengan komputer.
• Untuk maklumat tentang bagaimana memulakan EXILIM Connect dan melihat
imej, rujuk ke manual EXILIM Connect (halaman 77). Ambil perhatian bahawa
operasi yang anda perlu lakukan bergantung pada sama ada terdapat sambungan
teknologi wayarles Bluetooth dengan telefon pintar atau tidak.
86
Menyambungkan Kamera dengan Telefon Pintar
(Sambungan Wayarles)
Mengkonfigurasikan Tetapan Sambungan Wayarles
Bahagian ini menerangkan operasi mod wayarles dan item tetapan.
1.
Sentuh ikon “
” (Wayarles).
Ini akan memaparkan skrin mod wayarles.
• Menekan butang pengatup akan mengembalikan skrin yang ditayangkan
sebelum skrin mod wayarles.
2.
Sentuh “Tetapan wayarles”.
Ini akan memaparkan skrin tetapan wayarles.
3.
Sentuh item yang mahu dikonfigurasi.
4.
Ubah tetapan item yang dipilih.
• Mengubah tetapan kembali ke skrin mod wayarles.
Imej yang Ditangkap dengan Kamera Dihantar ke Telefon Pintar
secara Automatik (Hantaran Auto)
“
” (Wayarles) * Tetapan wayarles * Hantaran Auto
Semasa “Hidup” dipilih untuk tetapan ini, imej dihantar secara automatik ke telefon
pintar yang dipasangkan. Imej dihantar ke telefon pintar semasa kamera dalam mod
tidur. Jika tiada sambungan wayarles antara kamera dengan telefon pintar, ia akan
dihantar sebaik sahaja sambungan diwujudkan.
• Lampu sambungan LAN wayarles akan berkelip atau menyala semasa operasi
penghantaran imej sedang berlangsung. Lampu akan terpadam setelah operasi
penghantaran imej selesai.
• Hantaran Auto tidak boleh didayakan melainkan kamera dipasangkan dengan
telefon pintar (halaman 80).
• Imej yang dirakam dengan Rakaman Selang Masa tidak boleh dihantar secara
automatik ke telefon pintar menggunakan Hantaran Auto.
87
Menyambungkan Kamera dengan Telefon Pintar
(Sambungan Wayarles)
• Penghantaran Auto boleh digunakan hanya dengan telefon pintar yang
menyokong Bluetooth low energy technology. Kedua-dua sambungan Bluetooth
dan LAN wayarles diperlukan antara kamera dan telefon pintar untuk menghantar
imej kamera secara automatik.
• Anda boleh tetapkan saiz imej yang dihantar ke telefon pintar menggunakan “Saiz
Semula Apabila Menghantar” (halaman 89).
• Anda boleh guna aplikasi telefon pintar di bawah untuk melihat syot kilat selepas
menghantarnya.
– iPhone: Kamera Merakam
– Terminal Android: Galeri, Foto, atau aplikasi pelayar foto lain
• Imej yang dirakam ketika tetapan Hantar Auto “Hidup” akan dihantar ke telefon
pintar, walaupun jika tetapan Hantar Auto diubah ke “Mati” sebelum ia dihantar.
• Jika sambungan antara kamera dengan telefon pintar ditamatkan ketika terdapat
imej belum dihantar, Hantaran Auto akan dibatalkan. Apabila kamera dan telefon
pintar dihidupkan pada kali berikutnya dan kamera memasuki Mod Tidur, operasi
Hantaran Auto akan bermula semula.
• Jika anda memadam imej yang belum dihantar ke telefon pintar, ia tidak akan
disertakan dalam Hantaran Auto berikutnya.
Menentukan Imej yang Dihantar melalui Hantar Auto
(Tetapan Hantaran Fail Auto)
“
” (Wayarles) * Tetapan wayarles * Tetapan Hantaran Fail Auto
Menentukan fail yang akan dihantar ke telefon pintar melalui Hantar Auto.
T»
Syot kilat dan filem dihantar.
T Sahaja
Hanya syot kilat dihantar.
• Saiz maksimum fail filem yang boleh dihantar melalui Hantar Auto ialah 100 MB.
• Tetapan Hantar Fail Auto tidak boleh dikonfigurasikan melainkan kamera
dipasangkan dengan telefon pintar (halaman 80).
88
Menyambungkan Kamera dengan Telefon Pintar
(Sambungan Wayarles)
Mensaiz Semula Syot Kilat sebelum Menghantarnya ke Telefon
Pintar (Saiz Semula Apabila Menghantar)
“ ” (Wayarles) * Tetapan wayarles *
Saiz Semula Apabila Menghantar
Ciri ini boleh digunakan untuk menetapkan semula saiz syot kilat sebelum dihantar ke
telefon pintar menggunakan “Rakam dengan telefon” atau “Hantar ke telefon”.
3M
Imej ditukar kepada saiz 3 M sebelum dihantar.
• Jika imej asal bersaiz 3 M atau kurang, ia dihantar tanpa disaiz
semula.
Mati
Imej dihantar dalam saiz asal rakaman.
• Mensaiz semula disokong untuk imej yang dirakam dengan kamera model ini
sahaja.
89
Menyambungkan Kamera dengan Telefon Pintar
(Sambungan Wayarles)
Tambah Maklumat Lokasi pada Syot Kilat (Maklumat lokasi)
“
” (Wayarles) * Tetapan wayarles * Maklumat lokasi
Anda boleh mendayakan tetapan di bawah supaya telefon pintar memperoleh dan
merekod maklumat lokasi (latitud dan longitud) apabila anda merakam syot kilat
dengan kamera. Kemudian, apabila anda menghantar syot kilat ke telefon pintar,
maklumat lokasi akan ditambah padanya. Ambil maklum bahawa maklumat lokasi itu
tidak ditambah pada filem atau pada imej yang dirakam dengan Syot Kilat Selang.
Hidup
Telefon pintar memperoleh dan merekod maklumat lokasi apabila
syot kilat dirakam dan menambahnya pada data imej apabila syot
kilat dihantar ke kamera.
Mati
Maklumat lokasi tidak diperoleh atau ditambah.
• Maklumat lokasi boleh direkod hanya semasa terdapat sambungan teknologi
wayarles Bluetooth antara kamera dengan telefon pintar.
• Untuk memilih “Hidup” untuk tetapan “Maklumat lokasi” kamera, pasangkan
kamera dengan telefon pintar (halaman 80).
• Semasa “Hidup” dipilih untuk “Maklumat lokasi”, telefon pintar mendapatkan dan
merakam maklumat lokasi setiap kali anda merakam syot kilat dengan kamera.
• Maklumat lokasi tidak ditambah ke data syot kilat yang disimpan dalam memori
kamera. Ia ditambah apabila syot kilat ditambah ke telefon pintar.
• Untuk menggunakan fungsi ini, perkhidmatan lokasi telefon pintar anda perlu
didayakan, dan ia mesti berada di tempat di mana maklumat lokasi boleh diterima.
Maklumat lokasi tidak akan tersedia untuk ditambah ke imej jika telefon pintar tidak
dapat menerima maklumat lokasi.
• Anda boleh semak sama ada maklumat lokasi telah berjaya ditambah pada skrin
terima imej telefon pintar.
• Telefon pintar boleh menyelenggara sehingga 10,000 rekod lokasi. Jika sudah
terdapat 10,000 rekod, merakam syot kilat baharu akan menyebabkan rekod lokasi
paling lama dipadamkan untuk memberi ruang kepada syot kilang baharu.
• Mendayakan perkhidmatan berdasarkan lokasi menyebabkan maklumat lokasi,
dan maklumat lain yang boleh dikenalpasti secara peribadi dimasukkan ke dalam
data syot kilat. Berhati-hati apabila berkongsi atau menerbitkan imej seperti itu
pada perkhidmatan web, dsb.
• Kamera ini tidak direka bentuk untuk tujuan menavigasi, meninjau atau aktiviti lain
yang memerlukan instrumen kepersisan.
90
Menyambungkan Kamera dengan Telefon Pintar
(Sambungan Wayarles)
Menukar Kata Laluan Kamera untuk Sambungan LAN Wayarles
(Kata laluan WLAN)
“
” (Wayarles) * Tetapan wayarles * Kata laluan WLAN
Guna prosedur untuk menukar kata laluan yang anda guna apabila membuat
sambungan LAN wayarles antara kamera dengan telefon pintar.
• Sebelum menukar kata laluan LAN wayarles, nyahpasang kamera daripada telefon
pintar yang dipasangkan dengannya (halaman 92).
1.
Sentuh digit kata laluan yang anda ingin tukar.
2.
Sentuh “
3.
Apabila anda tetapkan kata laluan yang anda inginkan, sentuh “OK”.
” atau “
” untuk menukar digit yang sudah ditetapkan.
• Menukar kata laluan LAN wayarles akan menamatkan sambungan dengan telefon
pintar. Untuk menyambung semula dengan telefon pintar, konfigurasikan tetapan
sambungan wayarles (halaman 80). Jika telefon pintar anda tidak menyokong
Bluetooth low energy technology, laksanakan operasi di bawah untuk mengubah
tetapan Wi-Fi telefon pintar anda.
– iPhone:
Ketik anak panah kanan di tempat SSID kamera dipaparkan dalam tetapan WiFi untuk memadamkan tetapan rangkaian. Selepas memadam, pilih SSID
kamera sekali lagi dan masukkan kata laluan baharu.
– Terminal Android:
Ketik medan di tempat SSID kamera dipaparkan dalam tetapan Wi-Fi dan pilih
Lupa. Pilih SSID kamera sekali lagi dan masukkan kata laluan baharu.
91
Menyambungkan Kamera dengan Telefon Pintar
(Sambungan Wayarles)
Menyahpasang Kamera daripada Telefon Pintar
(Menyahpasang)
“
” (Wayarles) * Tetapan wayarles * Putuskan yang Berpasangan
Nyahpasang kamera daripada telefon pintar.
Untuk menggunakan kamera dengan telefon pintar berbeza, nyahpasang dahulu
daripada telefon pintar semasa.
• Apabila menyahpasang kamera daripada telefon pintar, pastikan untuk
menjalankan operasi nyahpasang pada telefon pintar juga. Untuk maklumat lanjut,
rujuk EXILIM Connect Panduan Pengguna (halaman 77).
• Menyahpasang kamera daripada telefon pintar akan menyebabkan semua imej
belum dihantar yang belum selesai menjadi kekal tidak dihantar.
92
Menyambungkan Kamera dengan Telefon Pintar
(Sambungan Wayarles)
Percetakan
Perkhidmatan Cetak Profesional
Anda boleh membawa kad memori yang mengandungi imej
yang anda mahu cetak ke perkhidmatan cetak profesional dan
mencetaknya.
Percetakan pada Pencetak Rumah
Anda boleh menggunakan pencetak yang dilengkapkan
dengan slot kad memori untuk terus mencetak imej
daripada kad memori. Untuk butiran, lihat dokumen
pengguna yang disertakan bersama pencetak anda.
Percetakan dengan Komputer
Selepas memindahkan imej ke komputer anda, gunakan
perisian yang tersedia secara komersial untuk mencetak.
Percetakan dengan Komputer
Ada pelbagai cara berbeza untuk mencetak imej yang disimpan dalam komputer.
Bahagian ini menunjukkan satu contoh mencetak standard.
. Mencetak pada Komputer Windows
1.
Guna prosedur pada “Melihat dan Menyimpan Imej di Komputer”
(halaman 95) untuk menyimpan imej yang ingin dicetak, dan kemudian
memaparkan imej pada skrin komputer anda.
2.
Klik “Print” dan kemudian “Print”.
3.
Konfigurasi tetapan cetakan yang diingini dan kemudian klik “Print”.
. Mencetak pada Macintosh
1.
Guna prosedur pada “Menyambung Kamera pada Komputer Anda dan
Menyimpan Fail” (halaman 98) untuk menyimpan imej yang ingin
dicetak, dan kemudian memaparkan imej pada skrin Macintosh anda.
2.
Klik “File” dan kemudian “Print”.
3.
Konfigurasi tetapan cetakan dan kemudian klik “Print”.
Ini akan mencetak imej yang dipilih.
93
Percetakan
Menggunakan Kamera dengan Komputer
Perkara yang anda boleh lakukan menggunakan komputer...
Anda boleh melakukan operasi yang diterangkan di bawah semasa kamera
bersambung dengan komputer.
Menyimpan imej
ke komputer dan
melihatnya di situ
• Menyimpan imej dan melihatnya secara
manual (sambungan USB) (halaman 95,
98).
Main semula dan
sunting filem
• Anda boleh main semula filem
(halaman 97, 100).
• Untuk menyunting filem, gunakan perisian
yang tersedia secara komersial mengikut
keperluan.
Prosedur yang anda perlu lakukan adalah berlainan untuk Windows dan Macintosh.
• Pengguna Windows perlu merujuk pada “Menggunakan Kamera dengan
Komputer Windows” di halaman 94.
• Pengguna Macintosh perlu merujuk pada “Menggunakan Kamera dengan
Macintosh” di halaman 98.
Menggunakan Kamera dengan Komputer Windows
Apabila anda mahu
melakukan ini:
Versi Sistem
Pengendalian
Perisian yang Diperlukan
Menyimpan imej pada
komputer dan
melihatnya di situ
secara manual
Windows 10,
Windows 8.1,
Windows 7,
Windows Vista
Pemasangan tidak diperlukan.
Windows 10,
Windows 8.1,
Windows 7
Windows Media Player 12
Windows Vista
Perisian yang boleh memainkan fail filem
dengan sambungan nama fail MOV.
Anda mungkin perlu memuat turun
perisian di Web.
Mainkan filem
• Persekitaran sistem komputer yang disyorkan di atas tidak menjamin operasi yang
betul.
• Jenis komputer yang digunakan, tetapan tertentu dan perisian lain yang dipasang
boleh mengganggu operasi yang betul.
94
Menggunakan Kamera dengan Komputer
Melihat dan Menyimpan Imej di Komputer
Anda boleh menyambungkan kamera ke komputer anda bagi melihat dan
menyimpan imej (fail syot kilat dan filem).
Jangan menggunakan komputer anda untuk mengubah suai, memadam,
mengalih atau menamakan semula sebarang fail imej yang berada dalam
memori terbina dalam kamera atau pada kad memorinya.
Perbuatan itu akan menyebabkan masalah pada data pengurusan imej kamera,
yang akan menjadikannya mustahil untuk memain semula imej pada kamera dan
boleh menukar kapasiti memori yang tinggal secara drastik. Apabila anda mahu
mengubah suai, memadam, mengalih atau menama semula imej, lakukannya
hanya pada imej yang disimpan pada komputer anda.
• Jangan menanggalkan kabel USB atau mengendalikan kamera semasa melihat
atau menyimpan imej. Perbuatan itu boleh merosakkan data.
• Anda juga boleh menggunakan slot kad komputer anda (jika ia memilikinya) atau
pembaca kad yang tersedia secara komersial untuk mencapai fail imej secara
terus dari kad memori komputer. Untuk butiran, lihat dokumen pengguna yang
disertakan bersama komputer anda.
. Untuk menyambungkan kamera ke komputer anda dan menyimpan
fail
1.
Pada kamera, tekan dan tahan
[p] (Kuasa) selama lebih
kurang dua saat untuk
mematikan kuasa. Seterusnya,
gunakan kabel USB mikro
yang disertakan bersama
kamera untuk menyambung
kamera pada port USB
komputer anda.
Port [USB]
USB
• Untuk butiran tentang
menyambungkan kamera dan
langkah berjaga-jaga apabila
menyambungkan, lihat halaman 24.
95
Kabel USB Mikro
(disertakan bersama kamera)
Menggunakan Kamera dengan Komputer
2.
Tekan [p] (Kuasa) untuk menghidupkan kamera.
Apabila anda menghidupkan kamera, semak untuk pastikan yang warna lampu
operasi kamera bertukar daripada merah kepada hijau atau ambar (halaman 24).
Ambil perhatian bahawa dalam kes ini skrin monitor akan kekal kosong.
• Kali pertama anda menyambungkan kamera ke komputer menggunakan kabel
USB, mesej ralat mungkin muncul pada komputer anda. Jika ini berlaku,
tanggalkan dan kemudian sambungkan semula kabel USB itu.
3.
Pengguna Windows 10: Klik “Start” dan kemudian “Explorer”.
Seterusnya, dalam bar sisi, klik “PC”.
Pengguna Windows 8.1: Klik “Desktop” dan kemudian “Explorer”.
Pengguna Windows 7, Windows Vista: Klik “Mula” dan kemudian
“Komputer”.
4.
Dwiklik “Removable Disk”.
• Komputer anda mengenali kad memori yang dimuat dalam komputer (atau
memori terbina dalam jika tiada kad) sebagai cakera boleh alih.
5.
Klik kanan folder “DCIM”.
6.
Pada menu pintas yang muncul, klik “Copy”.
7.
Pengguna Windows 10, Windows 8.1: Klik “Documents”.
Pengguna Windows 7, Windows Vista: Klik “Start” dan kemudian
“Documents”.
• Jika anda sudah ada folder “DCIM” dalam “Documents”, langkah seterusnya
akan melaksanakan tulis ganti ke atasnya. Jika anda mahu menyimpan folder
“DCIM” sedia ada, anda perlu menukar namanya atau mengalihnya ke lokasi
berbeza sebelum melakukan langkah seterusnya.
8.
Pengguna Windows 10, Windows 8.1: Pada menu “Documents”, klik
“Home” dan kemudian “Paste”.
Pengguna Windows 7, Windows Vista: Pada menu “Documents”, klik
“Organize” atau “Edit”, dan kemudian “Paste”.
Ini akan menampal folder “DCIM” (dan semua fail imej yang terkandung di
dalamnya) ke dalam folder “Documents” anda. Anda kini mempunyai salinan fail
yang ada dalam memori kamera pada komputer anda.
• Selepas menyalin imej, anda disarankan agar klik kanan folder DCIM dan
mengubah namanya kepada nama yang lain.
9.
Setelah selesai menyalin imej, tanggalkan kamera daripada komputer
anda.
Selepas salinan atau dialog kemajuan bacaan pada skrin komputer menunjukkan
bahawa proses telah selesai, tutupkan imej yang terpapar dan putuskan
sambungan kabel USB.
96
Menggunakan Kamera dengan Komputer
. Untuk melihat imej yang anda salin pada komputer anda
1.
Dwiklik folder “DCIM” yang disalin untuk membukanya.
2.
Dwiklik folder yang mengandungi imej yang anda mahu lihat.
3.
Dwiklik fail imej yang anda mahu lihat.
• Untuk maklumat mengenai nama fail, lihat “Struktur Folder Memori” pada
halaman 102.
• Imej yang telah diputar pada kamera akan dipaparkan pada skrin komputer
anda dalam penghalaan asalnya (tak diputar).
• Melihat imej CS dan syot selang masa pada komputer akan memaparkan
secara berasingan imej komponen dalam kumpulan. Imej CS dan rakaman
selang masa tidak boleh dilihat sebagai kumpulan pada komputer.
. Peringatan Main Semula Filem
• Untuk main semula filem, mula-mula simpannya ke komputer anda dan kemudian
dwiklik fail filem. Main semula filem dengan betul mungkin tidak dapat dilakukan
untuk data yang dicapai melalui rangkaian, daripada kad memori dsb.
• Main semula filem yang baik mungkin tidak dapat dilakukan pada sesetengah
komputer. Jika anda mengalami masalah, cuba yang berikut.
– Berhentikan sebarang aplikasi lain yang anda jalankan dan berhentikan aplikasi
residen.
97
Menggunakan Kamera dengan Komputer
Menggunakan Kamera dengan Macintosh
Apabila anda mahu
melakukan ini:
Versi Sistem
Pengendalian
Perisian yang Diperlukan
Menyimpan imej pada
Macintosh anda dan
melihatnya di situ secara
manual
OS X
Pemasangan tidak diperlukan.
Mainkan filem
OS X 10.5 atau
lebih tinggi
QuickTime Player
(dipasang pada komputer)
• Persekitaran sistem komputer yang disyorkan di atas tidak menjamin operasi yang
betul.
• Pengendalian yang betul bergantung pada tahap prestasi komputer yang anda
gunakan.
Menyambung Kamera pada Komputer Anda dan Menyimpan
Fail
Jangan menggunakan komputer anda untuk mengubah suai, memadam,
mengalih atau menamakan semula sebarang fail imej yang berada dalam
memori terbina dalam kamera atau pada kad memorinya.
Perbuatan itu akan menyebabkan masalah pada data pengurusan imej kamera,
yang akan menjadikannya mustahil untuk memain semula imej pada kamera dan
boleh menukar kapasiti memori yang tinggal secara drastik. Apabila anda mahu
mengubah suai, memadam, mengalih atau menama semula imej, lakukannya
hanya pada imej yang disimpan pada komputer anda.
• Jangan menanggalkan kabel USB atau mengendalikan kamera semasa melihat
atau menyimpan imej. Perbuatan itu boleh merosakkan data.
• Kamera tidak menyokong operasi dengan Mac OS X 10.0 hingga 10.4. Operasi
disokong dengan Mac OS 10.5 hingga 10.12 (menggunakan pemacu USB
standard OS) sahaja.
• Anda juga boleh menggunakan slot kad komputer anda (jika ia memilikinya) atau
pembaca kad yang tersedia secara komersial untuk mencapai fail imej secara
terus dari kad memori komputer. Untuk butiran, lihat dokumen pengguna yang
disertakan bersama komputer anda.
98
Menggunakan Kamera dengan Komputer
. Untuk menyambungkan kamera ke komputer anda dan menyimpan
fail
1.
Pada kamera, tekan dan tahan
[p] (Kuasa) selama lebih
kurang dua saat untuk
mematikan kuasa. Seterusnya,
gunakan kabel USB mikro
yang disertakan bersama
kamera untuk menyambung
kamera pada port USB
komputer anda.
Port [USB]
USB
• Untuk butiran tentang
menyambungkan kamera dan
langkah berjaga-jaga apabila
menyambungkan, lihat halaman 24.
2.
Kabel USB Mikro
(disertakan bersama kamera)
Tekan [p] (Kuasa) untuk menghidupkan kamera.
Apabila anda menghidupkan kamera, semak untuk pastikan yang warna lampu
operasi kamera bertukar daripada merah kepada hijau atau ambar (halaman 24).
Ambil perhatian bahawa dalam kes ini skrin monitor akan kekal kosong.
Dalam mod ini, Macintosh anda mengenali kad memori yang dimuat dalam
kamera (atau memori terbina dalam kamera jika ia tidak dimuatkan dengan kad
memori) sebagai pemacu. Rupa ikon pemacu bergantung pada versi Mac OS
yang anda gunakan.
• Kali pertama anda menyambungkan kamera ke Macintosh anda menggunakan
kabel USB, mesej ralat mungkin muncul pada komputer anda. Jika ini berlaku,
tanggalkan dan kemudian sambungkan semula kabel USB itu.
3.
Dwiklik ikon pemacu kamera.
4.
Seret folder “DCIM” ke folder yang anda mahu menyalinnya.
5.
Setelah operasi salin selesai, seret ikon pemacu ke Trash.
6.
Putuskan sambungan kamera daripada komputer.
Selepas salinan atau dialog kemajuan bacaan pada skrin komputer menunjukkan
bahawa proses telah selesai, tutupkan imej yang terpapar dan putuskan
sambungan kabel USB.
99
Menggunakan Kamera dengan Komputer
. Untuk melihat imej yang disalin
1.
Dwiklik ikon pemacu kamera.
2.
Dwiklik folder “DCIM” untuk membukanya.
3.
Dwiklik folder yang mengandungi imej yang anda mahu lihat.
4.
Dwiklik fail imej yang anda mahu lihat.
• Untuk maklumat mengenai nama fail, lihat “Struktur Folder Memori” pada
halaman 102.
• Imej yang telah diputar pada kamera akan dipaparkan pada skrin Macintosh
anda dalam penghalaan asalnya (tak diputar).
. Peringatan Main Semula Filem
• Untuk main semula filem, mula-mula simpannya ke komputer anda dan kemudian
dwiklik fail filem. Main semula filem dengan betul mungkin tidak dapat dilakukan
untuk data yang dicapai melalui rangkaian, daripada kad memori dsb.
• Main semula filem yang baik mungkin tidak dapat dilakukan pada sesetengah
model Macintosh. Jika anda mengalami masalah, cuba yang berikut.
– Matikan aplikasi lain yang sedang berjalan.
100
Menggunakan Kamera dengan Komputer
Fail dan Folder
Kamera mencipta fail setiap kali anda menangkap syot kilat, merakam filem atau
melaksanakan sebarang operasi lain yang menyimpan data. Fail dikumpulkan
dengan menyimpannya dalam folder. Setiap fail dan folder mempunyai nama uniknya
sendiri.
• Untuk butiran cara folder disusun dalam memori, lihat “Struktur Folder Memori”
(halaman 102).
Nama dan Bilangan Maksimum Dibenarkan
Contoh
Setiap folder boleh mengandungi sehingga
9999 fail yang dinamakan CIMG0001 hingga
CIMG9999. Sambungan pada nama fail
bergantung pada jenis fail.
Nama fail ke-26:
Fail
CIM G 0026.JPG
Sambungan
Nombor siri (4 angka)
Folder
Folder dinamakan daripada 100CASIO ke
999CASIO.
Sehingga 900 folder boleh wujud dalam
memori.
Nama folder pertama:
100CASIO
Nombor siri (3 angka)
• Anda boleh melihat nama folder dan fail pada komputer anda. Untuk butiran
mengenai cara nama fail dipaparkan pada skrin monitor kamera, lihat halaman 11.
• Jumlah bilangan folder dan fail yang dibenarkan bergantung pada saiz dan kualiti
imej dan kapasiti kad memori yang digunakan untuk simpanan.
101
Menggunakan Kamera dengan Komputer
Data Kad Memori
Kamera menyimpan imej yang anda tangkap mengikut Peraturan Reka Bentuk untuk
Sistem Fail Kamera (DCF).
. Mengenai DCF
Operasi berikut disokong untuk imej pematuhan DCF. Ambil perhatian, walau
bagaimanapun, CASIO tidak memberikan jaminan prestasi yang berkaitan dengan
operasi ini.
• Memindahkan imej pematuhan DCF kamera ini ke kamera pengilang lain dan
melihatnya.
• Mencetak imej pematuhan DCF kamera ini menggunakan pencetak pengilang lain.
• Memindahkan imej pematuhan DCF kamera lain ke kamera ini dan melihatnya.
. Struktur Folder Memori
Memori
100CASIO
CIMG0001.JPG
CIMG0002.MOV
Folder DCIM
Folder Rakaman
Fail Imej
Fail Filem
101CASIO
102CASIO
Folder Rakaman
Folder Rakaman
DCIM
EX_CNCT
EXILIM
Dicipta selepas pelaksanaan Auto Hantar atau fungsi lain dengan EXILIM Connect.
Merakam maklumat
. Fail Imej yang Disokong
• Fail imej yang ditangkap dengan kamera ini
• Fail imej pematuhan DCF
Kamera ini mungkin tidak dapat memaparkan imej, walaupun ia pematuhan DCF.
Apabila memaparkan imej yang dirakam pada kamera lain, ia mungkin mengambil
masa yang lama untuk imej muncul pada skrin monitor kamera ini.
102
Menggunakan Kamera dengan Komputer
. Peringatan Pengendalian Memori Terbina Dalam dan Data Kad
Memori
• Setiap kali menyalin kandungan memori ke komputer anda, anda perlu menyalin
folder DCIM dan semua kandungannya. Cara yang baik untuk menjejaki beberapa
salinan folder DCIM ialah dengan menukar namanya kepada tarikh atau sesuatu
yang serupa setelah anda menyalinnya ke komputer anda. Namun jika nanti anda
memutuskan mengembalikan folder DCIM ke kamera, pastikan menukar namanya
kembali ke DCIM. Kamera direka untuk mengenali hanya fail akar dengan nama
DCIM. Ambil perhatian bahawa kamera juga tidak akan dapat mengenal folder
dalam folder DCIM melainkan jika ia mempunyai nama asalnya dulu ketika anda
menyalinnya dari kamera ke komputer anda.
• Folder dan fail mesti disimpan mengikut “Struktur Folder Memori” ditunjukkan di
halaman 102 untuk kamera mengenali mereka dengan betul.
103
Menggunakan Kamera dengan Komputer
Tetapan Lain (Sediakan)
Bahagian ini menerangkan item menu yang anda boleh gunakan untuk
mengkonfigurasi tetapan dan melakukan operasi lain dalam kedua-dua mod RKM
dan mod MAIN.
Untuk maklumat mengenai operasi menu, lihat halaman 54.
Melaras Kecerahan Skrin Monitor (Skrin)
MENU * Tab “¥ Sediakan” * Skrin
Anda boleh guna prosedur berikut untuk menukar kecerahan skrin monitor.
+2
Kecerahan lebih daripada +1, menyebabkan skrin mudah dilihat. Tetapan
ini menggunakan lebih banyak kuasa.
+1
Tetapan cerah untuk penggunaan di luar, dsb. Kecerahan lebih daripada
0.
0
Kecerahan skrin monitor biasa untuk penggunaan di dalam bangunan,
dsb.
–1
Kecerahan skrin untuk melihat dalam persekitaran gelap tanpa
mengganggu orang lain di sekitar anda.
–2
Kecerahan yang lebih gelap daripada –1 menjadikan skrin lebih mudah
dilihat di lokasi gelap.
Memilih Maklumat Paparan (Maklumat)
MENU * Tab “¥ Sediakan” * Maklumat
Memilih “Hidup” akan memaparkan status persediaan dan maklumat lain.
104
Tetapan Lain (Sediakan)
Mengunci Orientasi Skrin Kamera dan Pengawal
(Kunci Putaran)
MENU * Tab “¥ Sediakan” * Kunci Putaran
Anda boleh menggunakan tetapan ini untuk menetapkan orientasi imej skrin kamera
atau pengawal, atau membolehkan orientasi dikesan dan diputarkan secara
automatik seperti yang diperlukan.
Mati
Kamera mengesan orientasinya apabila anda
merakam dan menyimpan maklumat orientasi
bersama dengan data imej. Semasa main semula
imej, ia dipaparkan mengikut maklumat orientasi.
Hidup
Kamera tidak mengesan orientasinya dan imej
sentiasa disimpan dalam orientasi landskap.
Mati
Imej paparan diputarkan mengikut orientasi
pengawal.
Hidup
Orientasi imej paparan ditetapkan pada tetapan
semasa “Hidup” dipilih untuk tetapan Kunci
Putaran pengawal.
Kamera
Pengawal
• Persekitaran main semula tertentu boleh menyebabkan imej dipaparkan
menggunakan orientasi yang salah.
Mengkonfigurasi Tetapan Bunyi Kamera (Bunyi Kamera)
MENU * Tab “¥ Sediakan” * Bunyi Kamera
Anda boleh melaraskan kelantangan bunyi yang dikeluarkan apabila kamera
dihidupkan, apabila imej ditangkap, apabila ralat berlaku, dsb.
Kelantangan tinggi
Kelantangan rendah
• Tidak kira tetapan ini, tiada bunyi rakaman kedengaran semasa operasi Rakaman
Selang Masa.
105
Tetapan Lain (Sediakan)
Menggunakan Fungsi Getaran (Getaran)
MENU * Tab “¥ Sediakan” * Getaran
Semasa “Hidup” dipilih untuk fungsi ini, pengawal akan bergetar apabila mana-mana
peristiwa yang diterangkan di bawah berlaku.
• Apabila “Jenis 1” imej semak semula dipaparkan pada pengawal dengan sertamerta selepas rakaman
• Apabila terputus komunikasi antara kamera dan pengawal
• Apabila ralat berlaku
• Semasa fokus dikunci
Menetapkan Jam Kamera (Laras)
MENU * Tab “¥ Sediakan” * Laras
1.
Sentuh nilai yang anda ingin tukar (tahun,
bulan, hari, jam, minit).
2.
Sentuh “ ” atau “
yang sedang dipilih.
” huntuk menukar nilai
• Anda boleh menentukan tarikh dari 2001 hingga
2049.
• Bagi menukar antara format 12-jam dan 24-jam,
sentuh ikon suis 12/24 jam.
• Menyentuh dan menahan “
” atau “
” menatal
pada kelajuan tinggi.
3.
Ikon suis 12/24 jam
Sentuh “OK”.
• Semasa kamera disambung ke telefon pintar dengan aplikasi EXILIM Connect,
anda boleh melaksanakan pelarasan tarikh dan masa secara automatik. Zon masa
kamera akan diubah secara automatik mengikut zon masa telefon pintar. Untuk
maklumat terperinci, lihat panduan Pengguna EXILIM Connect (halaman 77).
106
Tetapan Lain (Sediakan)
Menentukan Gaya Tarikh (Gaya Tarikh)
MENU * Tab “¥ Sediakan” * Gaya Tarikh
Anda boleh memilih daripada tiga gaya berbeza untuk tarikh.
Contoh: 10 Julai 2017
TT/BB/HH
17/7/10
HH/BB/TT
10/7/17
BB/HH/TT
7/10/17
Menentukan Bahasa Paparan (Bahasa)
MENU * Tab “¥ Sediakan” * Language
. Tentukan bahasa paparan yang anda mahu.
1.
Kuis ke atas dan ke bawah sehingga anda
jumpa bahasa yang anda inginkan dan
kemudian sentuh untuk memilihnya.
• Model kamera yang dijual di kawasan geografi tertentu mungkin tidak menyokong
pemilihan bahasa paparan.
Menentukan Masa Pencetus Keadaan Tidur Pengawal (Tidur)
MENU * Tab “¥ Sediakan” * Tidur
Guna fungsi ini untuk menentukan jumlah masa berterusan yang dibenarkan
sehingga paparan pengawal menjadi hitam dan pengawal memasuki keadaan tidur.
Anda boleh nyatakan sama ada 30 saat (30 saat), 1 minit (1 min) atau 5 minit (5 min).
107
Tetapan Lain (Sediakan)
Memformat Memori Terbina Dalam atau Kad Memori (Format)
MENU * Tab “¥ Sediakan” * Format
Jika kad memori dimuatkan dalam kamera, operasi ini akan memformat kad memori.
Ia akan memformat memori terbina dalam jika tiada kad memori dimuatkan.
• Operasi format akan memadam semua kandungan pada kad memori atau memori
terbina dalam. Ia tak boleh dibuat asal. Pastikan anda tidak memerlukan sebarang
data yang ada pada kad atau memori terbina dalam sebelum anda memformatnya.
• Memformat ingatan terbina dalam atau kad ingatan akan memadamkan semua
imej terlindung yang disimpan di sana.
• Periksa aras bateri sebelum memulakan operasi memformat dan pastikan ia tidak
terlalu rendah. Pemformatan mungkin tidak dapat dijalankan dengan betul dan
kamera mungkin berhenti beroperasi secara normal jika kuasa kamera
berkurangan semasa pemformatan sedang berjalan.
Menetapkan Semula Kamera ke Lalai Kilang (Set Semula)
MENU * Tab “¥ Sediakan” * Set Semula
Lihat halaman 140 untuk butiran mengenai tetapan lalai kilang bagi kamera.
Tetapan di bawah tidak ditetapkan semula.
Tetapan jam, gaya tarikh, bahasa skrin, kata laluan WLAN
• Menetapkan semula kamera tidak akan menyahpasangkan ia daripada telefon
pintar (halaman 80).
108
Tetapan Lain (Sediakan)
Memeriksa Versi Perisian Tegar Kamera Semasa (Versi)
MENU * Tab “¥ Sediakan” * Versi
Memilih item menu ini memaparkan nama model kamera, versi perisian tegar
dipasang pada kamera.
• Periksa skrin ini selepas mengemas kini perisian tegar kamera untuk
mengesahkan bahawa pengemaskinian benar-benar telah dilaksanakan.
109
Tetapan Lain (Sediakan)
Lampiran
Peringatan Keselamatan
*BAHAYA
Simbol ini menandakan maklumat yang, jika diabaikan atau digunakan dengan salah,
mewujudkan bahaya kematian atau kecederaan diri yang serius.
*AMARAN
Penunjuk ini menetapkan perkara yang mempunyai risiko menyebabkan kematian
atau kecederaan serius jika produk digunakan dengan salah dengan mengabaikan
penunjuk ini.
*AWAS
Penunjuk ini menetapkan perkara yang mempunyai risiko menyebabkan kecederaan
dan kemungkinan berlakunya kerosakan fizikal hanya jika produk digunakan dengan
salah dengan mengabaikan penunjuk ini.
Contoh Simbol
!
Bulatan ini dengan garis merentasinya (-) bermaksud yang tindakan
ditunjukkan tidak boleh dilakukan. Petunjuk dalam atau berhampiran simbol
ini secara khususnya dilarang. (Contoh di sebelah kiri menunjukkan yang
penceraian dilarang.)
$
Titik hitam (0) bermaksud yang tindakan ditunjukkan mesti dilakukan.
Petunjuk dalam simbol ini ialah tindakan yang secara khususnya diarahkan
untuk dilakukan. (Contoh di sebelah kiri menunjukkan yang palam kuasa
mesti dicabut daripada soket elektrik.)
*BAHAYA
. Bateri Boleh Cas Semula Terbina Dalam
• Untuk mengecas bateri, hanya gunakan kaedah yang diterangkan
secara khusus dalam manual ini. Cubaan mengecas bateri dengan cara
yang tidak dibenarkan mewujudkan risiko pemanasan lampau bateri,
kebakaran dan letupan.
• Jangan dedahkan atau rendam bateri dalam air tawar atau air masin.
Perbuatan itu boleh merosakkan bateri dan menyebabkan prestasinya
merosot dan pengurangan hayat perkhidmatan.
• Bateri ini dibuat untuk kegunaan bersama Kamera Digital CASIO
sahaja. Penggunaan dengan peranti lain mewujudkan risiko kerosakan
bateri atau kemerosotan prestasi bateri dan pengurangan hayat
perkhidmatan.
110
+
%
+
Lampiran
*BAHAYA
• Kegagalan mematuhi peringatan berikut mewujudkan risiko pemanasan lampau
bateri, kebakaran dan letupan.
– Jangan menggunakan atau meninggalkan bateri berdekatan api
terbuka.
– Jangan mendedahkan bateri pada haba atau api.
– Pastikan bateri dihalakan dengan betul semasa mengecasnya.
– Jangan bawa atau simpan bateri bersama item yang boleh mengalirkan
elektrik (rantai, grafit pensel dsb.).
– Jangan menceraikan bateri, mencucuknya dengan jarum atau
mendedahkannya pada hentaman yang kuat (memukulnya dengan tukul,
memijaknya dsb.) dan jangan mengenakan pateri padanya. Jangan
meletakkan bateri dalam ketuhar gelombang mikro, penyahlembap, peranti
yang menjana tekanan tinggi dsb.
– Jangan tanggalkan pelekat luar dari bateri.
• Jangan gunakan atau tinggalkan bateri di bawah cahaya matahari,
dalam kenderaan yang diletakkan di bawah matahari atau di manamana kawasan lain yang terdedah pada suhu yang tinggi. Perbuatan itu
boleh merosakkan bateri dan menyebabkan prestasinya merosot dan
pengurangan hayat perkhidmatan. Juga, keadaan ini boleh menyebabkan bateri
mengembang sehingga anda mungkin tidak boleh mengeluarkannya.
• Cecair bateri boleh merosakkan mata anda. Jika cecair bateri termasuk
ke dalam mata anda, segera bilas mata anda dengan air paip bersih dan
kemudian hubungi pakar perubatan.
-
+
111
Lampiran
*AMARAN
. Asap, bau yang luar biasa, pemanasan lampau dan keluarbiasaan
lain
+
• Penggunaan berterusan kamera ketika ia mengeluarkan asap atau bau
pelik, atau semasa ia terlampau panas mewujudkan risiko kebakaran
dan kejutan elektrik. Segera lakukan langkah berikut apabila wujud
salah satu simptom di atas.
1. Matikan kamera.
* Jika kamera tidak boleh dimatikan atas sesuatu sebab, tekan butang
[RESET] (halaman 8).
2. Jika anda menggunakan penyesuai USB-AC untuk menghidupkan kamera,
cabut palam kuasa daripada soket kuasa.
3. Hubungi peruncit atau pusat perkhidmatan sah CASIO terdekat anda.
. Jauhkan Daripada Api
• Jangan mendedahkan kamera pada api, yang boleh menyebabkannya
meletup dan mewujudkan risiko kebakaran dan kecederaan pada diri
sendiri.
. Elakkan Penggunaan Semasa Bergerak
• Jangan menggunakan kamera untuk merakam atau memain kembali
imej semasa memandu atau semasa berjalan. Melihat monitor semasa
sedang bergerak mewujudkan risiko kemalangan serius.
-
. Penyesuai USB-AC
• Penyalahgunaan penyesuai USB-AC mewujudkan risiko kebakaran dan kejutan
elektrik. Pastikan anda mematuhi langkah berjaga-jaga berikut.
– Hanya gunakan penyesuai USB-AC yang ditentukan.
– Jangan sekali-kali gunakan penyesuai USB-AC dengan peranti lain.
– Gunakan punca kuasa yang sepadan dengan bekalan kuasa yang
ditentukan untuk penyesuai USB-AC.
– Jangan sekali-kali pasang kord kuasa atau penyesuai USB-AC pada punca
kuasa yang dikongsi dengan peranti lain, atau ke dalam kord sambungan
berkongsi.
– Jangan letakkan penyesuai USB-AC berhampiran tungku atau peranti
pemanas lain.
• Penyalahgunaan penyesuai USB-AC boleh merosakkannya, mewujudkan risiko
kebakaran dan kejutan elektrik. Pastikan anda mematuhi langkah berjaga-jaga
berikut.
– Jangan letak objek berat di atas penyesuai USB-AC atau dipanaskan
secara langsung.
– Jangan ubah suai penyesuai USB-AC, membiarkannya rosak, atau
membengkokkannya secara paksa.
– Jangan belit atau tarik kord kuasa.
– Apabila digunakan, letakkan kord di tempat yang ia tidak akan mengganggu
laluan.
-
-
112
Lampiran
*AMARAN
• Jangan sentuh palam kuasa semasa tangan anda basah. Perbuatan itu
mewujudkan risiko kejutan elektrik.
• Jika kord kuasa atau palam kuasa rosak, hubungi peruncit atau pusat
perkhidmatan sah CASIO terdekat anda.
• Jangan gunakan penyesuai USB-AC di kawasan yang cecair* mungkin
tumpah di atasnya. Cecair mewujudkan risiko kebakaran dan kejutan
elektrik.
"
+
-
• Jangan letakkan pasu bunga atau sebarang bekas cecair di atas
penyesuai USB-AC. Air mewujudkan risiko kebakaran dan kejutan
elektrik.
• Jangan sentuh kamera atau penyesuai USB-AC semasa ribut kilat.
%
1
* Cecair: Air, minuman sukan, air laut, urin haiwan atau haiwan peliharaan, dsb.
Jika kord kuasa disertakan bersama kamera anda
+
• Kord kuasa yang dibekalkan dengan kamera direka bentuk untuk
kegunaan di negara tempat kamera itu dibeli. Jika anda menggunakan
kamera di negara lain, pastikan anda menggunakan kord kuasa yang
mematuhi penarafan dan voltan bekalan kuasa negara itu. Penggunaan kord
kuasa yang tidak betul mewujudkan risiko kebakaran dan kejutan elektrik.
• Sebelum keluar, pastikan anda mencabut penyesuai USB-AC daripada
punca kuasa dan letakkannya di tempat yang jauh daripada objek yang
digunakan oleh haiwan dan binatang peliharaan. Haiwan atau binatang
peliharaan yang menggigit kord kuasa boleh menyebabkannya terpintas,
membawa kepada risiko kebakaran.
+
. Air dan Benda Asing
%
• Air, cecair lain atau benda asing (terutamanya logam) yang termasuk ke
dalam kamera mewujudkan risiko kebakaran dan kejutan elektrik.
Segera lakukan langkah berikut apabila wujud salah satu simptom di
atas. Perhatian lebih diperlukan apabila menggunakan kamera semasa hujan
atau salji, berhampiran laut atau jasad air lain, atau di dalam bilik air.
1. Matikan kamera.
* Jika kamera tidak boleh dimatikan atas sesuatu sebab, tekan butang
[RESET] (halaman 8).
2. Jika anda menggunakan penyesuai USB-AC untuk menghidupkan kamera,
cabut palam kuasa daripada soket kuasa.
3. Hubungi peruncit atau pusat perkhidmatan sah CASIO terdekat anda.
. Penceraian dan Pengubahsuaian
!
• Kecuali apabila membuang kamera, jangan cuba menceraikannya atau
mengubahsuaikannya dengan sebarang cara. Perbuatan itu
mewujudkan risiko kejutan elektrik, kecederaan terbakar dan
kecederaan diri lain. Pastikan semua pemeriksaan dalaman, penyelenggaraan
dan pembaikan dilakukan oleh peruncit anda atau pusat perkhidmatan sah
CASIO yang terdekat.
113
Lampiran
*AMARAN
. Terjatuh dan Layanan Kasar
-
• Penggunaan berterusan kamera setelah ia rosak akibat terjatuh atau
layanan kasar lain mewujudkan risiko kebakaran dan kejutan elektrik.
Segera lakukan langkah berikut apabila wujud salah satu simptom di
atas.
1. Matikan kamera.
* Jika kamera tidak boleh dimatikan atas sesuatu sebab, tekan butang
[RESET] (halaman 8).
2. Jika anda menggunakan penyesuai USB-AC untuk menghidupkan kamera,
cabut palam kuasa daripada soket kuasa.
3. Hubungi peruncit atau pusat perkhidmatan sah CASIO terdekat anda.
. Kad Memori
• Kad memori adalah kecil dan mempunyai risiko ditelan secara tidak
sengaja oleh bayi dan kanak-kanak. Jauhkan kad memori daripada bayi
dan kanak-kanak. Jika kad memori ditelan secara tidak sengaja,
hubungi doktor dengan segera.
. Peringatan apabila Kamera Dihidupkan
• Jangan sentuh kamera untuk jangka masa yang lama ketika ia
dihidupkan. Kamera menjadi hangat apabila dihidupkan, dan sentuhan
jangka panjang mewujudkan risiko melecur suhu rendah.
. Gangguan dengan peranti digital lain
+
+
-
• Sekiranya anda perasan gangguan radio atau masalah lain pada peranti
lain berlaku kerana menggunakan produk ini, jangan guna fungsi
wayarles produk ini. Penggunaan fungsi wayarles menyebabkan risiko
gangguan radio dan operasi tidak normal peranti lain.
• Apabila berada dalam pesawat atau kemudahan perubatan, patuhi
arahan orang yang bertugas. Gelombang elektromagnet dan isyarat lain
yang dihasilkan oleh fungsi wayarles kamera boleh menyebabkan risiko
kemalangan.
• Jangan guna fungsi wayarles kamera apabila berdekatan peranti digital
berkejituan tinggi atau peranti digital yang menggunakan isyarat lemah.
Berbuat demikian boleh mengganggu operasi normal peranti digital dan
menyebabkan risiko kemalangan.
• Apabila menggunakan fungsi wayarles kamera, jauhkannya dari
individu yang memakai perentak jantung. Kemagnetan yang terhasil
daripada kamera mungkin menjejaskan perentak jantung dan peranti
perubatan lain. Sekiranya anda perasan sebarang ketaknormalan, serta-merta
jauhkan dari produk dan hubungi doktor.
• Dalam kereta api sesak atau sebarang lokasi sesak lain yang
berkemungkinan ada individu yang memakai perentak jantung, matikan
kamera. Gangguan radio yang terhasil kerana fungsi wayarles kamera
mungkin menjejaskan operasi perentak jantung.
+
+
+
114
Lampiran
*AWAS
. Penyesuai USB-AC
• Penyalahgunaan penyesuai USB-AC mewujudkan risiko kebakaran dan kejutan
elektrik. Pastikan anda mematuhi langkah berjaga-jaga berikut.
– Jangan sekali-kali tutup penyesuai USB-AC atau kord kuasa dengan
seperai, selimut, atau penutup lain ketika ia sedang digunakan, dan
jangan gunakannya berhampiran dengan pemanas. Berbuat
demikian boleh mengganggu sinaran haba dan menyebabkan kawasan di
sekelilingnya menjadi panas.
– Jangan gunakan detergen apabila membersihkan kord kuasa, penyesuai
USB-AC, atau kabel USB (terutamanya palam dan bicu).
– Masukkan palam kuasa ke dalam outlet dinding setakat yang boleh.
– Cabut palam kuasa daripada outlet dinding sebelum meninggalkan
kamera tanpa pengawasan untuk tempoh yang lama, seperti apabila
pergi melancong, dsb.
– Sekurang-kurangnya setahun sekali, gunakan kain atau pembersih
hampagas untuk membersihkan sebarang habuk yang terkumpul pada
hujung palam kuasa dan dalam kawasan di sekitarnya.
– (Kord kuasa disertakan bersama kamera anda) Apabila menanggalkannya
dari punca kuasa dinding, jangan tarik pada kord kuasa. Pegang palam kuasa
dan tarik.
+
. Bateri Boleh Cas Semula Terbina Dalam
• Jika pengecasan bateri tidak berhenti dalam masa pengecasan yang
dinyatakan, berhenti mengecas dan hubungi pusat perkhidmatan sah
CASIO tempatan anda. Berterusan mengecas mewujudkan risiko
pemanasan lampau bateri, kebakaran dan letupan.
• Pastikan membaca dokumen pengguna yang disertakan bersama
kamera sebelum mengguna atau mengecas bateri.
• Simpan bateri di tempat yang tidak dapat dicapai oleh bayi dan kanakkanak. Apabila menggunakan bateri dengan kehadiran bayi dan kanakkanak, berjaga-jaga untuk memastikan yang mereka tidak
mengeluarkan bateri daripada kamera.
• Jangan tinggalkan bateri berdekatan kawasan yang mempunyai
binatang peliharaan. Binatang peliharaan yang menggigit bateri boleh
menyebabkan kemalangan yang diakibatkan oleh kebocoran bateri,
pemanasan terlampau, atau letupan.
• Jika cecair bateri terkena pakaian atau kulit anda, segera basuh dengan
air paip yang bersih. Sentuhan berpanjangan dengan cecair bateri boleh
menyebabkan kerengsaan kulit.
. Sambungan
• Jangan pasang sebarang peranti yang tidak ditetapkan untuk digunakan
bersama kamera ini kepada penyambung. Menyambungkan peranti
yang tidak ditetapkan mewujudkan risiko kebakaran dan kejutan
elektrik.
115
+
+
+
+
Lampiran
*AWAS
. Lokasi Tidak Stabil
• Jangan letakkan kamera di permukaan yang tak stabil, di atas rak yang
tinggi dsb. Perbuatan itu boleh menyebabkan kamera terjatuh,
mewujudkan risiko kecederaan diri.
-
. Lokasi Yang Perlu Dielakkan
• Jangan tinggalkan kamera di mana-mana jenis lokasi berikut. Perbuatan itu
mewujudkan risiko kebakaran dan kejutan elektrik.
– Kawasan yang mengalami kelembapan atau debu yang tinggi
– Kawasan penyediaan makanan atau lokasi lain yang ada asap
minyak
– Berdekatan pemanas, atas permaidani yang dipanaskan, di kawasan
terdedah pada cahaya matahari, dalam kenderaan tertutup yang diletakkan di
bawah matahari atau kawasan lain yang terdedah pada suhu yang sangat
tinggi
-
. Skrin Monitor
• Jangan mengenakan tekanan yang kuat pada permukaan panel LCD
atau mengenakannya dengan hentakan yang kuat. Perbuatan itu boleh
menyebabkan keretakan pada kaca panel paparan dan menyebabkan
kecederaan pada diri sendiri.
• Jika skrin monitor retak, jangan menyentuh sebarang cecair di dalam
skrin monitor. Perbuatan itu mewujudkan risiko keradangan kulit.
• Jika cecair skrin monitor termasuk ke dalam mulut anda, segera
berkumur-kumur dan hubungi pakar perubatan anda.
• Jika cecair skrin monitor termasuk ke dalam mata atau terkena kulit
anda, segera basuh dengan air bersih selama 15 minit sekurangkurangnya dan hubungi pakar perubatan anda.
. Membuat Salinan Data Penting
• Sentiasa menyimpan salinan data penting dalam memori kamera
dengan memindahkannya ke komputer atau peranti simpanan lain.
Ambil perhatian bahawa data boleh terpadam jika kamera rosak, dibaiki
dsb.
116
1
+
+
+
Lampiran
Tahan Kejutan, Kalis Simbah, Kalis Habuk
Kamera ini direka untuk tahan kejutan, kalis air, dan kalis habuk seperti yang
diterangkan di bawah.
0 Tahan kejutan:
Lulus ujian berdasarkan standard*1 bebas CASIO yang dirumuskan menurut MILStandard 810F Method 516.5-Shock.*2
*1 Ujian jatuh kamera dan pengawal secara berasingan dari ketinggian 1.7 meter
ke atas papan lapis (lauan), 10 arah (6 muka, 4 sudut) (1.3 meter apabila
kamera dan pengawal digabungkan)
*2 Walaupun kamera ini direka untuk menahan kesan impak yang mungkin
berlaku semasa penggunaan harian biasa, impak yang sangat kuat yang
disebabkan pengendalian yang sangat kasar seperti melempar atau jatuhkan
kamera dari tempat yang sangat tinggi akan menyebabkan kerosakan yang
serius. Biarpun kejatuhan tidak mengakibatkan kerosakan fungsi, ia mungkin
menyebabkan kesan calar dan kerosakan pada fizikal kamera.
0 Kalis simbah:
Kalis percikan bersamaan dengan IEC/JIS Kelas 8 (IPX8)*3 dan Kelas 6 (IPX6).
Membolehkan penggunaan berterusan semasa direndam dalam air dengan
kedalaman sehingga 1.5 meter selama 60 minit*4 dan perlindungan terhadap
semburan jet daripada semua arah.*5
*3 Menandakan penggunaan bawah permukaan air apabila terendam untuk
sesuatu tempoh dan pada tekanan yang ditetapkan oleh CASIO. Operasi panel
sentuh tidak disokong di bawah air.
*4 Keadaan ujian ditakrifkan oleh CASIO.
*5 Penggunaan semasa perjalanan berkelajuan tinggi di atas air semasa sukan
bermotor, sambil menunggang kenderaan air peribadi, dll. tidak disokong.
0 Kalis habuk:
Sepadan dengan ciri kalis habuk IEC/JIS Perlindungan Kelas 6 (IP6X).
• Tahan kejutan, kalis air, dan kalis habuk produk ini adalah berdasarkan keputusan
ujian CASIO, dan tidak menjadi sebarang jaminan bahawa produk ini akan
berjalan, tidak akan rosak atau tidak akan berfungsi dalam keadaan tersebut.
. Langkah berjaga-jaga sebelum Penggunaan Di Bawah Permukaan
Air
Kamera ini boleh digunakan untuk merakam imej di bawah permukaan air sehingga
kedalaman 1.5 meter. Bagaimanapun, langkah-langkah berikut harus diberi perhatian
sebelum menggunakan kamera di bawah air.
• Apabila merakam dalam air atau di kawasan yang titisan air terdapat pada kamera,
lensa mungkin selepas itu semasa merakam atau apabila anda menggunakan
kamera untuk merakam imej. Ini boleh dielakkan dengan meletakkan kamera,
dengan penutup terbuka, ke dalam beg plastik bersama-sama dengan gel silika
boleh didapati secara komersial sebelum merakam. Ini akan mengeringkan
bahagian dalam kamera dan mengelakkan pengkabutan lensa.
117
Lampiran
• Periksa permukaan sentuhan penutup [CARD] dan gasket penutup [USB] untuk
kotoran, pasir dan apa jua benda asing. Bersihkan permukaan sentuhan dengan
mengelapnya dengan kain lembut, bersih dan kering. Ambil perhatian bahawa
sehelai rambut atau sebutir pasir boleh menyebabkan air masuk ke dalam kamera.
• Periksa penutup [CARD] dan gasket kalis simbah penutup [USB] bebas dari
rekahan, calar dan sebarang kerosakan lain.
• Tutup penutup [CARD] dan penutup [USB] dengan kemas.
• Jangan sekali-kali buka atau tutup penutup [CARD] atau penutup [USB] apabila
berada dekat dengan air atau di kawasan yang terdedah kepada angin laut. Juga
elakkan membuka atau menutup penutup dalam keadaan tangan anda basah.
Keadaan tersebut boleh menyebabkan pengkabutan lensa semasa rakaman.
• Kamera ini akan tenggelam jika terjatuh ke dalam air. Gunakan tali atau cara lain
untuk mengelak dari terjatuh.
• Ciri kalis simbah kamera ini melindunginya daripada air masin dan air tawar
sahaja. Perlindungan tidak diberikan terhadap mata air panas.
• Jangan sekali-kali tinggalkan kamera untuk tempoh yang lama di lokasi yang
terdedah kepada suhu terlalu rendah atau suhu terlalu tinggi melebihi 40°C .
Khususnya, elakkan dari meninggalkan kamera di kawasan yang terdedah kepada
cahaya matahari terik, di dalam kenderaan bermotor pada hari panas, dsb. Manamana keadaan ini boleh mengakibatkan kerosakan pada ciri kalis simbah.
• Komunikasi wayarles dengan teknologi LAN wayarles atau wayarles Bluetooth
tidak disokong di bawah permukaan air. Sambungan antara kamera yang berada
dalam air dan pengawal atau telefon pintar tidak disokong.
• Penggunaan panel sentuh pengawal tidak disokong apabila pengawal berada
dalam air.
. Langkah berjaga-jaga semasa Penggunaan Di Bawah Permukaan Air
• Kamera ini direka bentuk untuk penggunaan pada kedalaman tidak lebih daripada
1.5 meter dan pada suhu air dalam julat 0°C hingga 40°C .
• Jangan biarkan kamera berada dalam air lebih lama daripada 60 minit.
• Apabila merendam kamera berulang kali untuk penggunaan bawah air, biarkan
sekurang-kurangnya 15 minit berlalu antara rendaman.
• Jangan sekali-kali buka penutup [CARD] atau penutup [USB] semasa kamera
terendam dalam air.
• Jangan terjun ke dalam air semasa memegang kamera. Selain daripada itu,
jangan gunakan kamera dalam jeram, di bawah air terjun, atau dalam sebarang
keadaan air deras. Mendedahkan kamera kepada tekanan air kuat boleh
menyebabkan kebocoran dan malfungsi.
• Berhati-hati untuk tidak jatuhkan kamera ke dalam air atau membiarkannya
menyentuh permukaan air. Berbuat demikian boleh menyebabkan kebocoran.
. Langkah berjaga-jaga selepas Penggunaan Di Bawah Permukaan Air
• Sebelum membuka penutup [CARD] dan penutup [USB], gunakan kain bersih,
lembut dan kering untuk mengelap kamera supaya bebas daripada kelembapan
dan kotoran.
• Jika anda buka penutup [CARD] dan penutup [USB] ketika kamera masih basah,
pastikan untuk mengelap permukaan dalamnya supaya bebas daripada
kelembapan sebelum menutupnya. Membenarkan penutup kekal basah boleh
menyebabkan pengkabutan lensa semasa rakaman.
118
Lampiran
. Pembersihan selepas Penggunaan
Lakukan langkah-langkah berikut untuk membersihkan kamera selepas
menggunakannya di bawah air atau selepas ia menjadi kotor dengan pasir, kotoran,
atau selut. Ambil perhatian bahawa penutup [CARD] dan penutup [USB] perlu ditutup
dengan kemas apabila melakukan langkah-langkah ini.
1.
Rendam kamera dalam air tawar.
• Isikan baldi atau bekas lain dengan air paip atau air tawar
lain, dan rendam kamera selama lebih kurang 10 minit. Lap
habuk, kotoran, pasir, dan bahan lain daripada kamera
dengan lembut dengan jari anda.
• Jangan gosok permukaan lensa atau skrin monitor apabila
kotor.
2.
Mengelap semua kelembapan.
• Gunakan kain lembut yang bersih dan kering untuk mengelap kering kamera.
Kelembapan mungkin kekal di atas penutup [CARD] dan penutup [USB],
walaupun selepas anda selesai mengelap kering kamera. Dengan penutupnya
terbuka, tinggalkan kamera di bawah teduhan di lokasi yang mempunyai
pengudaraan yang baik untuk kering sepenuhnya. Menutup penutup semasa
penutup tersebut masih basah boleh menyebabkan pengkabutan lensa
semasa rakaman.
• Suhu air yang digunakan untuk membersihkan kamera seharusnya tidak lebih dari
30°C. Jangan sekali-kali gunakan detergen, air panas, atau air yang mengalir
deras untuk membersihkan kamera. Berbuat demikian mengakibatkan risiko
kebocoran dan malfungsi.
• Jangan sekali-kali ayun kamera untuk mengeluarkan air, dan jangan sekali-kali
gunakan alat pengering atau haba kuat yang lain untuk mengeringkannya.
• Jangan sekali-kali letakkan kamera di dalam mesin basuh untuk
membersihkannya.
. Langkah berjaga-jaga selepas Penggunaan
• Jangan tinggalkan kamera di kawasan yang terdedah kepada kepanasan
melampau (40°C atau lebih) atau kesejukan melampau (kurang daripada –5°C).
Berbuat demikian boleh mengakibatkan kehilangan ciri kalis simbah.
• Jangan sekali-kali gunakan agen kimia bagi tujuan pembersihan, kalis karat, kalis
lembap, dsb. Berbuat demikian boleh menyebabkan kehilangan ciri kalis simbah.
• Gunakan air tawar untuk membersihkan kamera dalam masa 60 minit selepas
menggunakannya di bawah permukaan air. Kegagalan berbuat demikian boleh
mengakibatkan kemerosotan kemasan luaran dan ciri-ciri kalis simbah.
• Untuk mengekalkan ciri kalis simbah, penggantian gasket kamera disyorkan sekali
setahun. Ambil perhatian bahawa anda akan dikenakan caj untuk penggantian
gasket. Hubungi pusat perkhidmatan sah CASIO atau penjual asal anda untuk
penggantian gasket.
119
Lampiran
. Peringatan Lain
• Aksesori yang dibekalkan bersama kamera tidak kalis simbah.
• Mendedahkan kamera kepada impak keterlaluan boleh mengakibatkan kehilangan
ciri kalis simbah.
• Kelembapan pada kamera boleh membeku dalam persekitaran yang terlalu sejuk.
Ais yang tertinggal pada kamera boleh mengakibatkan malfungsi. Jangan biarkan
lembapan berada pada kamera dalam keadaan sejuk.
• Jika air masuk ke dalam kamera dan menyebabkan malfungsi disebabkan oleh
penggunaan yang tidak betul, CASIO COMPUTER CO., LTD. tidak akan
bertanggungjawab terhadap sebarang kerosakan kepada komponen dalaman
(bateri, media rakaman, dsb.), kehilangan data yang dirakamkan, atau sebarang
perbelanjaan yang ditanggung untuk merakam imej yang hilang.
• CASIO COMPUTER CO., LTD. tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang
kemalangan yang mungkin berlaku apabila kamera digunakan di bawah
permukaan air.
• CASIO COMPUTER CO., LTD. tidak akan dipertanggungjawabkan terhadap
sebarang kerosakan atau sebarang kemalangan (kemalangan peribadi, dsb.) yang
berlaku semasa menggunakan kamera di dalam air.
120
Lampiran
Peringatan Semasa Penggunaan
. Peringatan Ralat Data
Kamera digital anda dihasilkan menggunakan komponen digital kepersisan. Manamana yang berikut mewujudkan risiko kerosakan data dalam memori kamera.
– Mengeluarkan kad memori semasa kamera sedang melakukan sesuatu operasi
– Mengeluarkan kad memori semasa lampu operasi menyala hijau selepas
mematikan kamera
– Menanggalkan kabel USB semasa komunikasi sedang berjalan
– Operasi tidak normal lain
Mana-mana keadaan di atas boleh menyebabkan mesej ralat muncul pada skrin
monitor (halaman 147). Lakukan tindakan yang dinyatakan oleh mesej yang muncul.
. Persekitaran Pengendalian
• Keperluan Suhu Pengendalian: –5 hingga 40°C
• Kelembapan Pengendalian: 10 hingga 85% (tak pemeluwapan)
• Jangan letakkan kamera di mana-mana lokasi berikut.
– Di kawasan yang terdedah pada cahaya matahari, atau kelembapan, debu atau
pasir yang banyak
– Berdekatan peranti pemanas atau penyejuk, atau di kawasan lain yang terdedah
pada perubahan suhu atau kelembapan yang melampau
– Dalam kenderaan bermotor pada hari panas atau di kawasan yang mengalami
getaran yang kuat
. Pemeluwapan
• Perubahan suhu yang keterlaluan secara mendadak, seperti apa yang berlaku
semasa bergerak dari luar rumah pada hari yang sangat sejuk ke dalam bilik yang
panas, boleh menyebabkan titisan air yang dipanggil “kondensasi” terbentuk pada
permukaan dalaman dan luaran, menimbulkan risiko pincang tugas. Untuk
mencegah kondensasi daripada terbentuk, kedapkan kamera di dalam beg plastik
sebelum menukar lokasi. Biarkan beg terkedap untuk membolehkan udara di
dalamnya berubah secara semula jadi kepada suhu yang sama dengan udara di
lokasi baharu. Selepas itu, keluarkan kamera daripada beg dan biarkannya di
dalam persekitaran baharu selama beberapa jam.
• Membuka dan menutup penutup kamera di kawasan semasa berada dalam bilik
yang panas atau kawasan berkelembapan tinggi boleh menyebabkan udara panas
atau lembap memasuki kamera, dan mengaburkan lensa semasa merakam. Ini
boleh dielakkan dengan meletakkan kamera, dengan penutupnya terbuka,
bersama dengan gel silika yang tersedia secara komersil, ke dalam beg plastik
untuk mengeringkan bahagian dalaman kamera sebelum merakam.
121
Lampiran
. Lensa
• Jangan kenakan tekanan yang kuat semasa membersihkan permukaan lensa.
Perbuatan itu boleh mencalarkan permukaan lensa dan menyebabkan kerosakan.
• Kadang kala anda mungkin terlihat beberapa herotan pada jenis imej tertentu,
seperti bengkok sedikit di garisan yang sepatutnya lurus. Ini kerana karakter lensa
dan tidak menentukan kerosakan kamera.
. Menjaga kamera anda
• Jangan sekali-kali menyentuh lensa menggunakan jari. Kesan jari, kotoran dan
benda asing lain pada lensa boleh mengganggu pengendalian kamera yang betul.
Gunakan penghembus atau cara lain untuk memastikan lensa dan tetingkap
denyar bebas daripada kekotoran dan habuk serta lap dengan lembut
menggunakan kain yang lembut dan kering.
• Untuk membersihkan kamera, lap kamera dengan kain lembut yang kering.
. Menutup penutup [CARD] atau penutup [USB] kamera
Apabila menutup penutup, tekan dengan ibu jari anda di
sebelah kiri dan kanan, dengan tekanan yang sama.
Menekan pada salah satu hujung dengan satu tangan
saja dapat membuat penutup tidak menutup sepenuhnya
dan membuat hujung lainnya berada di luar posisi.
Penutup [CARD] atau
penutup [USB]
. Langkah Berjaga-jaga Semasa Menggunakan Fungsi Wayarles
(LAN Wayarles, Teknologi Bluetooth Wayarles)
• Pengendalian produk ini mungkin menjejaskan atau mungkin terjejas oleh peranti
berdekatan yang menggunakan fungsian wayarles.
• Produk ini tertakluk kepada Peraturan Pentadbiran Eksport (EAR) Amerika
Syarikat, dan oleh itu tidak boleh dieksport atau dibawa masuk ke negara di bawah
Sekatan dan Kawalan Khas Lain A.S.
Pintasan penghantaran radio
Gelombang radio yang digunakan untuk menghantar dan menerima data boleh
dipintas oleh pihak ketiga.
Akses tidak sah
CASIO COMPUTER CO., LTD. dalam apa cara pun tidak bertanggungjawab
sekiranya berlaku akses tidak sah dan/atau penggunaan titik akses produk ini jika
produk hilang atau dicuri.
Guna sebagai peranti wayarles
Gunakan fungsi wayarles produk ini hanya seperti yang diterangkan dalam manual
ini. Sebarang penggunaan lain adalah penggunaan yang salah, dan CASIO
COMPUTER CO., LTD. dalam apa cara pun tidak bertanggungjawab bagi sebarang
kerosakan yang berlaku kerana penggunaan yang salah.
122
Lampiran
Kemagnetan, cas elektrostatik, dan gangguan radio
Jangan guna produk ini berhampiran ketuhar gelombang mikro atau di tempat lain
yang menghasilkan kemagnetan, cas elektrostatik, atau gangguan radio. Penerimaan
gelombang radio mungkin terjejas dalam persekitaran tertentu.
Ambil perhatian juga bahawa peranti lain yang menggunakan jalur 2.4 GHz yang
sama digunakan produk ini boleh menyebabkan kelajuan pemprosesan dikurangkan
dalam kedua-dua peranti.
Sambungan ke LAN awam
Produk ini tidak menyokong sambungan LAN wayarles dalam persekitaran LAN
wayarles awam.
Kawasan Penggunaan Sasaran
Kamera ini dibuat untuk kegunaan di negara atau kawasan yang disenaraikan di
laman web yang dipautkan di bawah.
http://world.casio.com/r-law/dc/
Walaupun anda berada di negara atau kawasan yang disenaraikan di laman web yang
dipautkan di atas dan walaupun model kamera anda sama seperti yang diterangkan
dalam manual ini, kamera anda mungkin tidak mematuhi undang-undang radio dan
undang-undang lain di kawasan atau negara anda sekiranya anda membeli model
yang dikeluarkan untuk negara atau kawasan lain melalui Internet, dll. Dalam kes ini,
terpulanglah kepada anda untuk menentukan sama ada kamera anda boleh digunakan
di negara atau kawasan anda tanpa menyalahi undang-undang.
Penggunaan kamera ini di negara atau kawasan selain daripada tempat ia telah
dibeli pada asalnya membawa risiko pelanggaran undang-undang radio tempatan
dan undang-undang lain. Ambil perhatian bahawa CASIO COMPUTER CO., LTD.
tidak akan bertanggungjawab sekiranya berlaku pelanggaran tersebut.
. Peringatan Lain
Kamera mungkin menjadi panas sedikit semasa digunakan. Ini adalah biasa dan
tidak menunjukkan kepincangan tugas.
. Hak Cipta
Kecuali untuk kegunaan peribadi anda, penggunaan tanpa kebenaran imej syot kilat
atau filem yang haknya dimiliki orang lain, tanpa kebenaran pemilik yang sah, adalah
dilarang oleh undang-undang hak cipta. Dalam sesetengah kes, penggambaran
persembahan, pertunjukan, pameran awam dsb. mungkin dilarang sama sekali,
walaupun ia adalah untuk kegunaan peribadi anda. Tidak kira sama ada fail tersebut
dibeli oleh anda atau didapati secara percuma, menyiarkan pada laman web, laman
perkongsian fail atau mana-mana laman Internet lain atau mengedar fail kepada
pihak ketiga tanpa kebenaran pemilik hak cipta adalah dilarang sama sekali oleh
undang-undang hak cipta dan perjanjian antarabangsa. Sebagai contoh, memuat
naik atau mengedar imej Internet program TV, konsert langsung, video muzik dsb.
yang ditangkap atau direkod oleh anda mungkin melanggar hak orang lain. Ambil
perhatian bahawa CASIO COMPUTER CO., LTD. tidak bertanggungjawab terhadap
penggunaan produk dalam sebarang cara yang melanggar hak cipta orang lain atau
mencabul undang-undang hak cipta.
Terma berikut, yang digunakan dalam manual ini, adalah cap dagangan berdaftar
atau cap dagangan pemilik mereka yang berkenaan.
123
Lampiran
Perhatikan bahawa cap dagang ™ dan cap dagang berdaftar ® tidak digunakan
dalam teks manual ini.
• Logo microSDXC adalah cap dagang SD-3C, LLC.
• Windows, Windows Vista, Windows 7, Windows 8.1, dan Windows 10 adalah
tanda dagang berdaftar atau tanda dagang Microsoft Corporation di Amerika dan
negara-negara yang lain.
• Macintosh, Mac OS, QuickTime, dan iPhoto ialah tanda dagangan Apple Inc.
• Adobe dan Reader ialah sama ada tanda dagangan berdaftar atau tanda
dagangan Adobe Systems Incorporated di Amerika Syarikat dan/atau negara lain.
• Android dan Google Play ialah tanda dagangan atau tanda dagangan berdaftar
Google Inc.
• App Store ialah tanda perkhidmatan Apple Inc.
• iOS ialah tanda dagangan atau tanda dagangan berdaftar Cisco Systems, Inc. dari
Amerika Syarikat.
• Wi-Fi adalah tanda dagangan berdaftar dari Wi-Fi Alliance.
• The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by
Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by CASIO COMPUTER CO., LTD.
is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective
owners.
Perkataan Bluetooth® tanda dan logo ialah tanda dagangan yang dimiliki oleh
Bluetooth SIG, Inc. dan mana-mana penggunaan tanda tersebut oleh CASIO
COMPUTER CO., LTD adalah berdaftar di bawah lesen. Cop dagangan dan nama
dagangan lain adalah hak milik pemilik masing-masing.
• Perisian ini sebahagiannya adalah berdasarkan kepada kerja Independent JPEG
Group.
This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.
• EXILIM dan EXILIM Connect ialah cap dagang atau cap dagang berdaftar CASIO
COMPUTER CO., LTD.
• Semua syarikat atau nama produk lain yang disebut di sini ialah cap dagang
berdaftar atau cap dagang syarikat mereka masing-masing.
Mana-mana dan semua penyalinan, pengedaran, dan pemindahan tanpa kebenaran
bagi tujuan komersial perisian yang disediakan oleh CASIO untuk produk ini adalah
dilarang.
124
Lampiran
. Buka Perisian Sumber
Produk ini termasuk perisian yang dilesenkan di bawah keadaan lesen di bawah.
OpenVG 1.1 Reference Implementation
Copyright (c) 2007 The Khronos Group Inc.
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a
copy of this software and /or associated documentation files
(the "Materials "), to deal in the Materials without restriction,
including without limitation the rights to use, copy, modify, merge,
publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Materials,
and to permit persons to whom the Materials are furnished to do so,
subject to the following conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included
in all copies or substantial portions of the Materials.
THE MATERIALS ARE PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT.
IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM,
DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR
OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE MATERIALS OR
THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE MATERIALS.
bluedroid 5.0.0_r2
Copyright (c) 2014 The Android Open Source Project
Copyright (C) 1998-2014 Broadcom Corporation
Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
you may not use this file except in compliance with the License.
You may obtain a copy of the License at
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
See the License for the specific language governing permissions and
limitations under the License.
Apache License
Version 2.0, January 2004
http://www.apache.org/licenses/
TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION
1. Definitions.
"License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction,
125
Lampiran
and distribution as defined by Sections 1 through 9 of this document.
"Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by
the copyright owner that is granting the License.
"Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all
other entities that control, are controlled by, or are under common
control with that entity. For the purposes of this definition,
"control" means (i) the power, direct or indirect, to cause the
direction or management of such entity, whether by contract or
otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the
outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.
"You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity
exercising permissions granted by this License.
"Source" form shall mean the preferred form for making modifications,
including but not limited to software source code, documentation
source, and configuration files.
"Object" form shall mean any form resulting from mechanical
transformation or translation of a Source form, including but
not limited to compiled object code, generated documentation,
and conversions to other media types.
"Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or
Object form, made available under the License, as indicated by a
copyright notice that is included in or attached to the work
(an example is provided in the Appendix below).
"Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object
form, that is based on (or derived from) the Work and for which the
editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications
represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes
of this License, Derivative Works shall not include works that remain
separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of,
the Work and Derivative Works thereof.
"Contribution" shall mean any work of authorship, including
the original version of the Work and any modifications or additions
to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally
submitted to Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner
or by an individual or Legal Entity authorized to submit on behalf of
the copyright owner. For the purposes of this definition, "submitted"
means any form of electronic, verbal, or written communication sent
to the Licensor or its representatives, including but not limited to
communication on electronic mailing lists, source code control systems,
and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the
Licensor for the purpose of discussing and improving the Work, but
excluding communication that is conspicuously marked or otherwise
designated in writing by the copyright owner as "Not a Contribution."
126
Lampiran
"Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity
on behalf of whom a Contribution has been received by Licensor and
subsequently incorporated within the Work.
2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of
this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual,
worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable
copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of,
publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the
Work and such Derivative Works in Source or Object form.
3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of
this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual,
worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable
(except as stated in this section) patent license to make, have made,
use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work,
where such license applies only to those patent claims licensable
by such Contributor that are necessarily infringed by their
Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s)
with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You
institute patent litigation against any entity (including a
cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work
or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct
or contributory patent infringement, then any patent licenses
granted to You under this License for that Work shall terminate
as of the date such litigation is filed.
4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the
Work or Derivative Works thereof in any medium, with or without
modifications, and in Source or Object form, provided that You
meet the following conditions:
(a) You must give any other recipients of the Work or
Derivative Works a copy of this License; and
(b) You must cause any modified files to carry prominent notices
stating that You changed the files; and
(c) You must retain, in the Source form of any Derivative Works
that You distribute, all copyright, patent, trademark, and
attribution notices from the Source form of the Work,
excluding those notices that do not pertain to any part of
the Derivative Works; and
(d) If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its
distribution, then any Derivative Works that You distribute must
include a readable copy of the attribution notices contained
within such NOTICE file, excluding those notices that do not
pertain to any part of the Derivative Works, in at least one
of the following places: within a NOTICE text file distributed
as part of the Derivative Works; within the Source form or
documentation, if provided along with the Derivative Works; or,
127
Lampiran
within a display generated by the Derivative Works, if and
wherever such third-party notices normally appear. The contents
of the NOTICE file are for informational purposes only and
do not modify the License. You may add Your own attribution
notices within Derivative Works that You distribute, alongside
or as an addendum to the NOTICE text from the Work, provided
that such additional attribution notices cannot be construed
as modifying the License.
You may add Your own copyright statement to Your modifications and
may provide additional or different license terms and conditions
for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or
for any such Derivative Works as a whole, provided Your use,
reproduction, and distribution of the Work otherwise complies with
the conditions stated in this License.
5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise,
any Contribution intentionally submitted for inclusion in the Work
by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of
this License, without any additional terms or conditions.
Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify
the terms of any separate license agreement you may have executed
with Licensor regarding such Contributions.
6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade
names, trademarks, service marks, or product names of the Licensor,
except as required for reasonable and customary use in describing the
origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file.
7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or
agreed to in writing, Licensor provides the Work (and each
Contributor provides its Contributions) on an "AS IS" BASIS,
WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or
implied, including, without limitation, any warranties or conditions
of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining the
appropriateness of using or redistributing the Work and assume any
risks associated with Your exercise of permissions under this License.
8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory,
whether in tort (including negligence), contract, or otherwise,
unless required by applicable law (such as deliberate and grossly
negligent acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be
liable to You for damages, including any direct, indirect, special,
incidental, or consequential damages of any character arising as a
result of this License or out of the use or inability to use the
Work (including but not limited to damages for loss of goodwill,
work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all
other commercial damages or losses), even if such Contributor
has been advised of the possibility of such damages.
128
Lampiran
9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing
the Work or Derivative Works thereof, You may choose to offer,
and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity,
or other liability obligations and/or rights consistent with this
License. However, in accepting such obligations, You may act only
on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf
of any other Contributor, and only if You agree to indemnify,
defend, and hold each Contributor harmless for any liability
incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason
of your accepting any such warranty or additional liability.
END OF TERMS AND CONDITIONS
bluedroid 5.0.0_r2
Copyright (c) 1998-2008, Brian Gladman, Worcester, UK. All rights reserved.
LICENSE TERMS
The redistribution and use of this software (with or without changes)
is allowed without the payment of fees or royalties provided that:
1. source code distributions include the above copyright notice, this
list of conditions and the following disclaimer;
2. binary distributions include the above copyright notice, this list
of conditions and the following disclaimer in their documentation;
3. the name of the copyright holder is not used to endorse products
built using this software without specific written permission.
DISCLAIMER
This software is provided 'as is' with no explicit or implied warranties
in respect of its properties, including, but not limited to, correctness
and/or fitness for purpose.
libhardware 5.0.0_r2
Copyright (c) 2005-2014, The Android Open Source Project
Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
you may not use this file except in compliance with the License.
You may obtain a copy of the License at
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
129
Lampiran
See the License for the specific language governing permissions and
limitations under the License.
Apache License
Version 2.0, January 2004
http://www.apache.org/licenses/
TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION
1. Definitions.
"License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction,
and distribution as defined by Sections 1 through 9 of this document.
"Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by
the copyright owner that is granting the License.
"Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all
other entities that control, are controlled by, or are under common
control with that entity. For the purposes of this definition,
"control" means (i) the power, direct or indirect, to cause the
direction or management of such entity, whether by contract or
otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the
outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.
"You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity
exercising permissions granted by this License.
"Source" form shall mean the preferred form for making modifications,
including but not limited to software source code, documentation
source, and configuration files.
"Object" form shall mean any form resulting from mechanical
transformation or translation of a Source form, including but
not limited to compiled object code, generated documentation,
and conversions to other media types.
"Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or
Object form, made available under the License, as indicated by a
copyright notice that is included in or attached to the work
(an example is provided in the Appendix below).
"Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object
form, that is based on (or derived from) the Work and for which the
editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications
represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes
of this License, Derivative Works shall not include works that remain
separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of,
the Work and Derivative Works thereof.
"Contribution" shall mean any work of authorship, including
the original version of the Work and any modifications or additions
130
Lampiran
to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally
submitted to Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner
or by an individual or Legal Entity authorized to submit on behalf of
the copyright owner. For the purposes of this definition, "submitted"
means any form of electronic, verbal, or written communication sent
to the Licensor or its representatives, including but not limited to
communication on electronic mailing lists, source code control systems,
and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the
Licensor for the purpose of discussing and improving the Work, but
excluding communication that is conspicuously marked or otherwise
designated in writing by the copyright owner as "Not a Contribution."
"Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity
on behalf of whom a Contribution has been received by Licensor and
subsequently incorporated within the Work.
2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of
this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual,
worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable
copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of,
publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the
Work and such Derivative Works in Source or Object form.
3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of
this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual,
worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable
(except as stated in this section) patent license to make, have made,
use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work,
where such license applies only to those patent claims licensable
by such Contributor that are necessarily infringed by their
Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s)
with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You
institute patent litigation against any entity (including a
cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work
or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct
or contributory patent infringement, then any patent licenses
granted to You under this License for that Work shall terminate
as of the date such litigation is filed.
4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the
Work or Derivative Works thereof in any medium, with or without
modifications, and in Source or Object form, provided that You
meet the following conditions:
(a) You must give any other recipients of the Work or
Derivative Works a copy of this License; and
(b) You must cause any modified files to carry prominent notices
stating that You changed the files; and
(c) You must retain, in the Source form of any Derivative Works
that You distribute, all copyright, patent, trademark, and
131
Lampiran
attribution notices from the Source form of the Work,
excluding those notices that do not pertain to any part of
the Derivative Works; and
(d) If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its
distribution, then any Derivative Works that You distribute must
include a readable copy of the attribution notices contained
within such NOTICE file, excluding those notices that do not
pertain to any part of the Derivative Works, in at least one
of the following places: within a NOTICE text file distributed
as part of the Derivative Works; within the Source form or
documentation, if provided along with the Derivative Works; or,
within a display generated by the Derivative Works, if and
wherever such third-party notices normally appear. The contents
of the NOTICE file are for informational purposes only and
do not modify the License. You may add Your own attribution
notices within Derivative Works that You distribute, alongside
or as an addendum to the NOTICE text from the Work, provided
that such additional attribution notices cannot be construed
as modifying the License.
You may add Your own copyright statement to Your modifications and
may provide additional or different license terms and conditions
for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or
for any such Derivative Works as a whole, provided Your use,
reproduction, and distribution of the Work otherwise complies with
the conditions stated in this License.
5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise,
any Contribution intentionally submitted for inclusion in the Work
by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of
this License, without any additional terms or conditions.
Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify
the terms of any separate license agreement you may have executed
with Licensor regarding such Contributions.
6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade
names, trademarks, service marks, or product names of the Licensor,
except as required for reasonable and customary use in describing the
origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file.
7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or
agreed to in writing, Licensor provides the Work (and each
Contributor provides its Contributions) on an "AS IS" BASIS,
WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or
implied, including, without limitation, any warranties or conditions
of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining the
appropriateness of using or redistributing the Work and assume any
risks associated with Your exercise of permissions under this License.
132
Lampiran
8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory,
whether in tort (including negligence), contract, or otherwise,
unless required by applicable law (such as deliberate and grossly
negligent acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be
liable to You for damages, including any direct, indirect, special,
incidental, or consequential damages of any character arising as a
result of this License or out of the use or inability to use the
Work (including but not limited to damages for loss of goodwill,
work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all
other commercial damages or losses), even if such Contributor
has been advised of the possibility of such damages.
9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing
the Work or Derivative Works thereof, You may choose to offer,
and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity,
or other liability obligations and/or rights consistent with this
License. However, in accepting such obligations, You may act only
on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf
of any other Contributor, and only if You agree to indemnify,
defend, and hold each Contributor harmless for any liability
incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason
of your accepting any such warranty or additional liability.
END OF TERMS AND CONDITIONS
133
Lampiran
Bekalan Kuasa
Mengecas
. Jika lampu operasi kamera atau pengawal mula berkelip merah...
Jika lampu operasi kamera atau pengawal mula berkelip merah ketika pengecasan,
ia bermakna pengecasan lebih lanjut tidak mungkin kerana salah satu sebab di
bawah. Lakukan tindakan seperti yang diterangkan di bawah untuk membetulkan
masalah tersebut dan kemudian cuba mengecas semula.
Suhu sekitar atau suhu bateri tinggi atau rendah daripada paras normal
Tanggalkan kabel USB dari kamera dan tunggu seketika sehingga kamera dalam
julat suhu 15°C hingga 35°C dan cuba cas sekali lagi.
Pemasa keselamatan diaktifkan
Bateri yang sudah lama tidak digunakan, beberapa jenis komputer, dan keadaan
sambungan boleh menyebabkan pengecasan mengambil masa yang lebih lama dari
biasa. Jika pengecasan mengambil masa lebih kurang lima jam, pemasa
keselamatan akan menghentikannya secara automatik, walaupun bateri tidak dicas
sepenuhnya. Jika bateri sudah lama tidak digunakan, pengecasan mungkin berhenti
secara automatik selepas hanya sekitar 60 minit.
1) Menggunakan bateri yang sudah lama tidak digunakan.
Putuskan sambungan dan kemudian sambung semula kabel USB untuk
meneruskan pengecasan.
2) Bekalan kuasa yang tidak cukup apabila disambungkan ke komputer
Kamera hanya boleh dicas melalui port USB standard USB 2.0. Sambung terus ke
port USB yang membekalkan arus 500 mA.
Untuk butiran mengenai kapasiti bekalan kuasa port USB komputer, hubungi
pengilang komputer itu. Walaupun membuka sambungan dan menyambung semula
kabel USB akan meneruskan pengecasan, anda mungkin perlu melakukannya
berulang kali jika kapasiti bekalan kuasa komputer rendah.
Jika masalah berterusan selepas anda melakukan langkah di atas atau jika bateri
gagal dicas selepas 5 jam, ini mungkin bermakna bateri rosak. Hubungi pusat
perkhidmatan sah CASIO terdekat anda.
134
Lampiran
Peringatan Bateri
. Peringatan semasa Penggunaan
• Pengendalian yang diberikan oleh bateri dalam keadaan sejuk selalunya adalah
kurang daripada pengendalian pada suhu biasa. Ini adalah kerana sifat bateri itu
sendiri, bukannya kamera.
• Cas bateri di kawasan yang bersuhu dalam julat 15°C hingga 35°C. Di luar julat
suhu ini pengecasan boleh mengambil masa yang lama dari biasa ataupun gagal.
. Peringatan Simpanan
• Menyimpan bateri untuk masa yang lama semasa ia dicas boleh menyebabkan
kemerosotan sifat bateri. Jika anda tidak bercadang menggunakan bateri untuk
jangka masa tertentu, gunakan bateri sepenuhnya sebelum menyimpannya.
• Untuk menggelakkan nyahcas berlebihan bateri yang tidak digunakan, cas bateri
sepenuhnya dan kemudian masukkannya dalam kamera, dan gunakan bateri
sepenuhnya kira-kira sekali setiap enam bulan.
Menggunakan Kamera di Negara lain
. Peringatan semasa Penggunaan
• Penyesuai USB-AC yang disertakan direka untuk pengendalian dengan sebarang
bekalan kuasa dalam julat 100 V hingga 240 V AC, 50/60 Hz. Namun, ambil
perhatian bahawa bentuk palam kuasa bergantung pada setiap negara atau
kawasan geografi. Sebelum membawa bersama kamera dan penyesuai USB-AC
ketika berjalan, periksa dengan agen pelancongan mengenai keperluan bekalan
kuasa di destinasi anda.
• Jangan menghubungkan penyesuai USB-AC pada bekalan kuasa melalui penukar
voltan atau peranti serupa. Perbuatan itu boleh menyebabkan kerosakan.
135
Lampiran
Membuang Kamera
Apabila membuang kamera dan pengawal, pastikan bateri ion litium terbina dalam
ditanggalkan terlebih dahulu dan hantarkannya untuk dikitar semula.
• Bateri kamera ini terbina dalam dan tidak boleh digantikan oleh anda. Hubungi
penjual anda atau pusat perkhidmatan sah CASIO untuk menggantikan bateri itu.
• Pastikan kamera dimatikan sebelum menanggalkan bateri.
• Bahagian tepi penutup belakang adalah tajam. Berhati-hati untuk tidak
mencederakan jari anda semasa menanggalkannya.
• Apabila menanggalkan skru, gunakan pemutar skru tip Phillips yang persis.
. Kamera
1.
Tanggalkan keempat-empat skru yang mengunci
bahagian belakang kamera.
2.
Tanggalkan penutup belakang.
3.
Cangkukkan hujung jari anda pada lokasi
yang ditunjukkan dalam ilustrasi dan
keluarkan bateri.
136
Lampiran
. Pengawal
1.
Tanggalkan keempat-empat skru yang
mengunci bahagian belakang pengawal.
2.
Sambil memegang penutup belakang di
kawasan yang dibulatkan, putarkan mengikut
arah anak panah untuk menanggalkan
penutup.
3.
Putarkan penutup pada hujung pengawal
mengikut arah yang ditunjukkan oleh anak
panah untuk menanggalkannya.
4.
Tanggalkan keenam-enam skru yang
mengunci bahagian belakang pengawal.
5.
Sambil memegang skrin monitor pada lokasi
yang dibulatkan dalam ilustrasi yang
berdekatan, gerakkannya ke atas mengikut
arah yang ditunjukkan oleh anak panah untuk
menanggalkannya.
137
Lampiran
6.
Cangkukkan hujung jari anda pada lokasi
yang ditunjukkan dalam ilustrasi dan tarik
bateri ke atas untuk mengeluarkannya.
. Peringatan Pengendalian Bateri Boleh Cas Semula Lama
• Tebat terminal positif dan negatif dengan pita dsb.
• Jangan tanggalkan pembalut bateri.
• Jangan ceraikan bateri.
138
Lampiran
Menggunakan Kad Memori
Lihat halaman 31 untuk maklumat mengenai kad memori yang disokong dan cara
memuat kad memori.
. Menggunakan Kad Memori
• Jika kad memori mula bertindak tidak normal semasa main semula imej, anda
boleh mengembalikan pengendalian biasa dengan memformatnya semula
(halaman 108). Namun, anda disarankan supaya sentiasa membawa beberapa
kad memori semasa menggunakan kamera jauh dari rumah atau pejabat.
• Apabila anda merekod data dan memadam data dalam kad memori beberapa kali,
ia kehilangan keupayaannya untuk menyimpan data. Oleh kerana itu,
pemformatan semula kad memori secara berkala amat disarankan.
• Cas elektrostatik, hingar elektrik dan fenomena lain boleh menyebabkan
kerosakan atau kehilangan data. Pastikan anda sentiasa menyimpan data penting
pada media lain (CD-R, CD-RW, cakera keras dsb.).
. Peringatan Pengendalian Kad Memori
Sesetengah jenis kad memori boleh melambatkan kelajuan pemprosesan. Di mana
mungkin gunakan kad memori Ultra High-Speed Type. Namun ambil perhatian
bahawa bukan semua operasi boleh dijamin walaupun kad memori Ultra High-Speed
Type digunakan. Tetapan kualiti filem tertentu mungkin mengakibatkan masa yang
lama digunakan untuk merakam data, di mana ini boleh menyebabkan pecahan pada
imej dan/atau audio semasa main semula.
139
Lampiran
Set Semula Tetapan Lalai Awal
Jadual dalam bahagian ini menunjukkan tetapan lalai asal pada menu yang muncul
dalam mod RKM dan mod MAIN apabila anda mengeset semula kamera
(halaman 108).
• Sengkang (–) menunjukkan item yang tetapannya tidak diset semula atau item
yang tiada tetapan set semula.
• Beberapa item menu mungkin tidak tersedia, bergantung pada mod rakaman yang
digunakan.
. Menu RKM
Tona Kulit: 0 (Mati)
Kulit Licin:
0 (Mati)
Mekap
Rakaman Sentuh AF + Syot
Filem
Antigoncang
Standard
Saiz Imej
12M
Kualiti Filem
FHD(30p)
Kecerahan
0.0
Imbangan Putih
WB Auto
ISO
Auto
Fokus
AF
Imej Cermin
Mati
Pemotongan
Hingar Angin
Mati
Semak Semula
Jenis 2
* Tetapan lalai bergantung pada negara atau rantau geografi.
. Menu MAIN
Putaran
–
140
Lampiran
. Menu Sediakan
Skrin
0
Language
–
Maklumat
Hidup
Tidur
5 min
Kunci
Putaran
Kamera: Mati
Pengawal: Mati
Format
–
Set Semula
–
Versi
–
Bunyi
Kamera
Getaran
Hidup
Laras
–
Gaya Tarikh
–
. Tetapan wayarles
Hantaran Auto
Mati
Tetapan
Hantaran Fail
Auto
T Sahaja
Saiz Semula
Apabila
Menghantar
3M
Maklumat lokasi Mati
Kata laluan
WLAN
–
Putuskan yang
Berpasangan
–
141
Lampiran
Apabila mengalami masalah...
Pencarisilapan
Masalah
Kemungkinan Penyebab dan Saranan Tindakan
Bekalan Kuasa
Kuasa tidak hidup.
1)Bateri kamera baru tidak dicas. Cas bateri kamera sebelum
menggunakan kamera.
2)Bateri kamera mungkin telah habis. Caskan bateri
(halaman 20). Jika ini tidak menyelesaikan masalah,
hubungi penjual anda atau pusat perkhidmatan sah CASIO.
Kamera terpadam
secara tiba-tiba.
1)Bateri mungkin telah mati. Caskan bateri (halaman 20).
2)Fungsi perlindungan kamera mungkin telah diaktifkan
kerana suhu kamera terlalu tinggi. Matikan kamera dan
tunggu sehingga ia sejuk sebelum mencuba untuk
menggunakannya semula.
3)Jika, selepas anda menghidupkan kuasa, lampu operasi
berkelip merah dan kuasa dimatikan, ini mungkin bermakna
ralat lensa atau ralat lain telah berlaku. Periksa untuk
memastikan bateri dicas dan cuba hidupkan kuasa lagi
beberapa kali. Jika kuasa masih tidak boleh dihidupkan,
hubungi penjual anda atau pusat perkhidmatan sah CASIO.
Kuasa tidak dapat
dimatikan. Tiada
apa-apa yang
berlaku apabila
butang ditekan.
Gunakan objek nipis untuk menekan butang [RESET]
(halaman 8) yang berhampiran dengan slot kad memori
kamera dan port [USB] pengawal untuk mematikan kamera
dan kemudian menghidupkan kamera sekali lagi.
Mengecas
Lampu operasi tidak 1)Tanggalkan kabel USB daripada kamera dan pengawal, dan
bercahaya merah
kemudian sambungkannya semula.
dan bateri tidak
2)Pastikan kamera dan pengawal dimatikan apabila anda
akan dicas.
menyambungkan kabel USB. Pengecasan tidak akan
bermula jika anda menyambung kabel USB semasa kuasa
dihidupkan.
Rakaman Imej
Imej tidak dirakam
apabila butang
pengatup ditekan.
1)Jika kamera dalam mod MAIN, sentuh “ ” (RKM) untuk
memasuki mod RKM.
2)Jika mesej “Memori Penuh” muncul, pindah imej ke dalam
komputer anda, padam imej yang anda tidak perlukan lagi
atau guna kad memori lain.
Imej tidak terfokus
dengan betul.
1)Jika lensa kotor, bersihkannya.
2)Anda mungkin menggerakkan kamera semasa
penggambaran. Apabila merakam, letakkan kamera di atas
meja atau permukaan stabil lain, atau cari cara untuk
memastikan kamera tidak bergerak.
142
Lampiran
Masalah
Kemungkinan Penyebab dan Saranan Tindakan
Terdapat hingar
digital pada imej.
Kepekaan mungkin telah meningkat secara automatik untuk
subjek gelap, yang meningkatkan kemungkinan hingar digital.
Gunakan lampu atau cara lain untuk menerangi subjek.
Imej yang direkod
tidak disimpan.
1)Kuasa kamera mungkin telah dimatikan sebelum operasi
simpan selesai, yang akan menyebabkan imej tidak
disimpan. Jika penunjuk bateri menunjukkan
, cas bateri
secepat mungkin (halaman 20).
2)Anda mungkin telah mengeluarkan kad memori daripada
kamera sebelum operasi simpan selesai, yang akan
menyebabkan imej tidak disimpan. Jangan keluarkan kad
memori sebelum operasi simpan selesai.
Walaupun terdapat
pencahayaan yang
terang, muka orang
dalam imej nampak
gelap.
Cahaya yang cukup tidak sampai kepada subjek. Laras
anjakan Kecerahan ke sebelah + (halaman 58).
Subjek terlalu gelap
semasa
penggambaran imej
di tepi pantai atau
kawasan ski.
Cahaya matahari yang dipantul oleh air, pasir atau salji boleh
menyebabkan kurang dedahan imej. Laras anjakan Kecerahan
ke sebelah + (halaman 58).
Imej tidak tepat
fokus semasa
rakaman filem.
1)Pemfokusan mungkin tidak boleh dilakukan kerana subjek
berada di luar jarak fokus. Tangkap gambar dalam jarak
yang dibenarkan.
2)Lensa mungkin kotor. Bersihkan lensa (halaman 122).
3)Fokus ditetapkan semasa rakaman filem, jadi imej boleh
menjadi tidak terfokus jika terdapat perubahan besar pada
jarak antara kamera dan subjek semasa rakaman.
Main semula
Kamera tidak akan
memasuki mod
MAIN.
Mod MAIN tidak boleh dimasuki semasa operasi Rakaman
Selang Masa sedang berlangsung.
Warna imej main
semula berbeza
daripada apa yang
kelihatan di skrin
monitor semasa
penggambaran.
Cahaya matahari atau cahaya daripada sumber lain mungkin
memancar terus ke dalam lensa semasa anda sedang
menangkap gambar. Letakkan kamera supaya cahaya
matahari tidak memancar terus ke dalam kanta.
Imej tidak
dipaparkan.
Kamera ini tak boleh memaparkan imej bukan DCF yang
dirakam pada kad memori menggunakan kamera digital lain.
Imej tidak dapat
diputar.
Syot kilat yang dirakam dengan kamera lain tidak boleh
diputar.
• Syot kilat yang dirakam dengan kamera lain
• Imej yang dilindungi
143
Lampiran
Masalah
Kemungkinan Penyebab dan Saranan Tindakan
Pemadaman Fail
Fail tidak boleh
dipadam.
Fail mungkin dilindungi. Imej yang dilindungi tidak boleh
dipadam.
Sambungan Wayarles
Saya tidak dapat
mewujudkan
sambungan
wayarles.
Sambungan LAN
wayarles terputus.
1)Kamera tidak dapat menyambung ke telefon pintar jika
terlalu jauh antara satu sama lain.
2)Telefon pintar mungkin disambungkan ke peranti wayarles
lain. Periksa tetapan Wi-Fi telefon pintar dan sahkan bahawa
kamera dipilih untuk sambungan LAN wayarles
(halaman 83).
3)Sambungan mungkin hilang disebabkan oleh gangguan
yang berpunca daripada ketuhar gelombang mikro, telefon
tanpa kord atau peranti wayarles lainyang berdekatan.
Alihkan kamera jauh daripada peranti yang menyebabkan
masalah itu.
Saya terlupa kata
laluan saya.
Sambil menekan [0] (Filem) dan butang pengatup pada
kamera, tekan [p] (Kuasa) untuk kira-kira 6 saat. Lampu
operasi kamera akan terpadam dan kemudian kata laluan akan
dikembalikan ke tetapan lalai yang asal. Ambil maklum
bahawa mengasalkan kata laluan menyahpasang kamera dan
telefon pintar, oleh itu anda perlu memasangkannya semula.
Untuk maklumat tentang tetapan kata laluan lalai asal, lihat
halaman 82.
Maklumat Lokasi
Maklumat lokasi
tidak ditambah
kepada imej saya.
1)Pasangkan kamera dan telefon pintar, dan kemudian
wujudkan sambungan teknologi wayarles Bluetooth antara
keduanya.
2)Jika anda merakam syot kilat, pilih “Hidup” untuk tetapan
maklumat lokasi kamera (halaman 90).
3)Konfigurasikan tetapan telefon pintar untuk mendapatkan
maklumat lokasi, dan pastikan ia berada di tempat di mana
maklumat lokasi boleh diterima.
144
Lampiran
Masalah
Kemungkinan Penyebab dan Saranan Tindakan
Teknologi wayarles Bluetooth
Sambungan tidak
boleh dilakukan
antara kamera dan
pengawal.
1)Kamera tidak dapat menyambung ke pengawal jika terlalu
jauh antara satu sama lain.
2)Sambungan Bluetooth tidak boleh dilakukan dengan kamera
semasa ia bersambung dengan telefon pintar melalui LAN
wayarles. Tamatkan sambungan LAN wayarles.
3)Jika kamera disambungkan ke komputer, cabut kabel USB
untuk menamatkan sambungan.
4)Jika anda masih tidak dapat membuat sambungan, lakukan
langkah-langkah di bawah untuk memasangkan semula
kamera dan pengawal.
Keluarkan kad memori daripada kamera.
Sambil menekan dan menahan butang pengatup
kamera, tekan dan tahan [p] (Kuasa) selama
sekurang-kurangnya satu saat.
Sambil menekan dan menahan butang pengatup
pengawal, tekan dan tahan [p] (Kuasa) selama
sekurang-kurangnya enam saat.
Lampu operasi kamera dan pengawal akan berkelip warna
oren dan kemudian operasi berpasangan yang diperlukan
untuk sambungan teknologi wayarles Bluetooth akan bermula.
Lain-lain
Tarikh dan masa
yang salah
dipaparkan, atau
tarikh dan masa
yang salah disimpan
bersama data imej.
Tetapan tarikh dan masa adalah salah. Tetapkan tarikh dan
masa yang betul (halaman 106).
Mesej yang
dipaparkan adalah
dalam bahasa yang
salah.
Bahasa paparan yang salah telah dipilih. Tukar tetapan
bahasa paparan (halaman 107).
Imej tidak boleh
dipindahkan melalui
sambungan USB.
1)Kabel USB mungkin tidak bersambung dengan betul pada
kamera. Periksa semua sambungan.
2)Jika kamera tidak dihidupkan, hidupkannya.
3)Komputer anda mungkin tidak dapat mengenali kamera jika
anda menyambung melalui hab USB. Sentiasa bersambung
terus dengan port USB komputer.
145
Lampiran
Masalah
Kemungkinan Penyebab dan Saranan Tindakan
Skrin pilihan bahasa 1)Anda tidak mengkonfigurasi tetapan awal selepas membeli
muncul bila kamera
kamera atau mungkin bateri dalam kamera telah mati.
dihidupkan.
Periksa persediaan kamera (halaman 29, 106).
2)Mungkin terdapat masalah dengan data memori kamera.
Jika ini adalah kesnya, lakukan operasi set semula untuk
mengasal persediaan kamera (halaman 108). Setelah itu,
konfigurasi setiap tetapan. Jika skrin pilihan bahasa tidak
muncul semula apabila anda menghidupkan kamera, ia
bermakna data pengurusan memori kamera telah dipulihkan.
Jika mesej yang sama muncul selepas anda menghidupkan
kuasa, hubungi peruncit anda atau pusat perkhidmatan sah
CASIO.
Terdapat pelbagai
penunjuk dan nilai
pada skrin monitor.
Skrin monitor menunjukkan penunjuk dan maklumat lain
tentang keadaan tangkapan dan imej yang anda sedang
merakam.
Anda boleh menyahdayakan paparan petunjuk dan nilai
dengan memilih “Mati” untuk “Maklumat” pada menu
Persediaan (halaman 104).
Butang tidak
bertindak balas
sejurus kuasa
dihidupkan.
Dengan kad memori berkapasiti besar terdapat sedikit
kelewatan setelah kuasa dihidupkan sebelum butang memberi
tindak balas.
Imej tidak
dipaparkan.
1)Kamera dimatikan.
2)Tiada sambungan Bluetooth antara kamera dan pengawal
(halaman 27).
146
Lampiran
Mesej Paparan
Capaian tamat
masa. Sambungan
terputus.
Muncul apabila sambungan tidak dapat dibuat menggunakan
telefon pintar.
Bateri lemah.
Mesej ini muncul apabila bateri kamera atau pengawal mati.
Sambungan
kamera terputus.
Kuasa akan
dimatikan.
Sambungan Bluetooth antara kamera dan pengawal tidak
dapat dilakukan atau dikekalkan (halaman 144).
RALAT Kad
Ada masalah dengan kad memori. Matikan kamera,
keluarkan kad memori dan kemudian masukkannya semula
ke dalam kamera. Jika mesej ini muncul semula apabila
anda menghidupkan kamera, format kad memori
(halaman 108).
• Memformat kad memori akan memadam semua failnya.
Sebelum memformat, cuba pindahkan fail yang telah
didapatkan balik ke komputer atau peranti simpanan lain.
Fail tidak dapat
disimpan kerana
bateri lemah.
Kuasa bateri kamera rendah, jadi fail imej tidak dapat
disimpan.
Folder tidak dapat
dibuat.
Anda sedang cuba merakam fail sedangkan telah ada
9999 fail disimpan dalam folder yang ke-999. Jika anda
mahu merakam lebih lagi, padam fail yang anda tidak
perlukan (halaman 38).
Memori Penuh
Memori penuh dengan imej yang anda rakam dan/atau fail
yang disimpan oleh operasi penyuntingan. Padam fail yang
anda tidak perlukan lagi (halaman 38).
Terlampau panas.
Kuasa akan
dimatikan.
Fungsi perlindungan kamera mungkin telah diaktifkan kerana
suhu kamera dan/atau pengawal terlalu tinggi.
Matikan kuasa dan tunggu sehingga kamera atau pengawal
sejuk sebelum cuba menggunakannya sekali lagi.
Beberapa masalah
berlaku.
Membatalkan
rakaman selang
masa.
Rakaman Selang Masa dibatalkan kerana kapasiti memori
tidak mencukupi atau kerana folder tidak boleh diwujudkan.
Jika anda mahu merakam lebih lagi, padam fail yang anda
tidak perlukan (halaman 38).
Fail tidak dapat
dibuat.
Foto Sorotan atau Filem Sorotan tidak dapat dihasilkan
kerana tidak cukup imej yang berkaitan.
Tiada fail.
Tiada fail dalam memori terbina dalam atau pada kad
memori.
147
Lampiran
Fail ini tidak dapat
dimainkan.
Fail yang anda cuba capai telah tercemar atau jenis yang
tidak boleh dipapar oleh kamera ini.
Fungsi ini tidak
boleh digunakan.
Mesej ini akan muncul di pertengahan operasi apabila anda
cuba menggunakan fungsi yang tak dibenarkan bersama
fungsi lain.
148
Lampiran
Tangkapan Gambar/Masa Rakaman Filem
Syot Kilat
Saiz Imej (Piksel)
Memori Terbina
Dalam*1 Kapasiti
Rakaman
Anggaran Saiz
Fail
microSD
Kad Memori*2
Kapasiti Rakaman
12 M (4000x3000)
4.13 MB
7
2286
5 M (2560x1920)
2.99 MB
14
4283
Filem
Saiz Imej/
Piksel (Audio)
Anggaran Kadar
Data (Kadar
Bingkai)
FHD(30p)
1920x1080
(Monaural)
14.2 Megabit/saat
(30 bingkai/saat)
STD
640x480
(Monaural)
3.8 Megabit/saat
(30 bingkai/saat)
HS240
512x384
(Tiada audio)
40.0 Megabit/saat
(240 bingkai/saat)
Saiz Fail
Maksimum
29 minit atau
4 GB
149
Memori Terbina
Dalam*1
Kapasiti
Rakaman
Masa Rakaman
Maksimum
Saiz Fail
dengan Kad
Filem 1 minit
Memori
microSD*2
26 saat
*3
2 jam
14 minit
106.5 MB
1 minit
41 saat
8 jam
33 minit
28.5 MB
9 saat
48 minit
300.0 MB
Lampiran
*1 Kapasiti memori terbina dalam selepas diformat (Kira-kira 49.9 MB)
*2 Apabila menggunakan kad memori microSDHC 16 GB (SanDisk Corporation).
Bilangan imej dan nilai masa rakaman bergantung pada jenis kad memori yang anda
gunakan.
*3 Kadar pemindahan data memori terbina dalam adalah tidak mencukupi untuk filem
FHD(30p). Di mana yang mungkin gunakan kad memori Jenis Berkelajuan Tinggi Ultra
(halaman 31, 53).
• Nilai kapasiti syot kilat dan rakaman filem adalah anggaran dan bertujuan untuk rujukan
sahaja. Kapasiti sebenar bergantung pada kandungan imej.
• Nilai saiz fail dan kadar data adalah anggaran dan bertujuan untuk rujukan sahaja. Nilai
sebenar bergantung pada jenis imej yang ditangkap.
• Apabila menggunakan kad memori dengan kapasiti berbeza, kira bilangan imej sebagai
peratusan daripada 16 GB.
• Masa yang diambil untuk memainkan semula filem berkelajuan tinggi berbeza dari masa
yang diambil untuk merakamnya. Contohnya, jika anda merakam filem berkelajuan tinggi
selama 10 saat, ia akan mengambil masa 80 saat untuk memainkannya semula.
150
Lampiran
Spesifikasi
Format Fail
Syot kilat:
JPEG (Versi Exif 2.3), mematuhi DCF2.0
Filem:
Format MOV, standard H.264/AVC, IMA-ADPCM (satu audio)
Media Rakaman
Memori Terbina Dlm (Kaw Smpn Imej: 49.9 MB*)
microSD, microSDHC, microSDXC
* Kapasiti memori terbina dalam selepas diformat
Saiz Imej Dirakam
Syot kilat:
12 M (4000x3000), 5 M (2560x1920)
Filem:
FHD(30p) (1920x1080 30 fps), STD (640x480 30 fps),
HS240 (512x384 240 fps)
Piksel Berkesan
10.2 Megapiksel
Elemen Pengimejan
Saiz: 1/2.3-inci CMOS (cahaya belakang)
Jumlah Piksel: 12.76 Megapiksel
Lensa
bilangan-f: f/2.8
Jarak Fokus: f= 2.87 mm (sama dengan 16 mm dalam 35 mm
format filem)
Zum
Sehingga 4.0X apabila zum Digital digunakan
Memfokus
Fokus Auto Pengecaman Kontras
• Mod Fokus:
Fokus Auto, Fokus Makro, Fokus Sorot
• Kawasan AF*: Pintar, Tempat, Multi
* Kawasan AF berubah secara automatik mengikut mod
rakaman.
Anggaran Jarak Fokus Fokus Auto: 10 sm hingga 9
(Syot Kilat)
Fokus Makro: 3 sm hingga 10 sm
(Dari Permukaan
Fokus Sorot : 55 sm hingga 9
Lensa)
Keamatan
Pendedahan
–2.0 EV hingga +2.0 EV (dlm 1/3EV langkah)
151
Lampiran
Imbangan Putih
Auto, Siang, Mendung, Bayangan, Pendarfluor Siang Putih,
Pendarfluor Siang, Tungsten, WB Manual
Kepekaan
(Kepekaan Output
Standard)
Syot kilat:
Auto, ISO 64, ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800,
ISO 1600, ISO 3200
Filem: Auto
Fungsi komunikasi
(Kamera)
Bluetooth:
• Standard komunikasi:
Bluetooth® 2.1+EDR
Kelas output: Kelas 2
Bluetooth® 4.0
Wi-Fi:
• Standard: IEEE 802.11b/g/n
• Julat kekerapan operasi: 1 hingga 11ch
• Penyulitan: WPA2
Komunikasi
(Pengawal)
Bluetooth:
• Standard komunikasi:
Bluetooth® 2.1+EDR
Kelas output: Kelas 2
Skrin Monitor
(Pengawal)
LCD warna TFT 3.0 inci
921,600 dot
Panel sentuh jenis kapasitif
Terminal sambungan
luaran (Kamera)
Port USB mikro (pematuhan USB Berkelajuan Tinggi,
pengecasan USB/Operasi dikuasakan USB)
Terminal sambungan
luaran (Pengawal)
Port USB mikro (pengecasan USB/operasi dikuasakan USB)
Mikrofon (Kamera)
Monaural
Pembesar suara
(Kamera)
Monaural
Keperluan Kuasa
Kamera: Bateri ion litium boleh cas semula terbina dalam
Pengawal: Bateri ion litium boleh cas semula terbina dalam
152
Lampiran
Anggaran Hayat Bateri
Semua nilai yang disediakan di bawah menunjukkan anggaran jumlah masa di
bawah suhu biasa (23°C) sebelum kamera mati. Nilai ini tidak dijamin. Suhu rendah
memendekkan hayat bateri.
Bilangan syot kilat (Masa Pengendalian)
235 tangkapan*1
285 tangkapan*2
(Masa operasi kamera
berdiri sendiri)
Masa rakaman filem sebenar (filem FHD(30p))*1
55 minit
Anggaran masa rakaman filem berterusan
(Filem FHD(30p))*2
1 jam 20 minit
Anggaran masa rakaman filem berterusan
(Filem berkelajuan tinggi HS240)*2
1 jam 30 minit
Main Semula Berterusan (Syot Kilat)*3
4 jam 10 minit
• Suhu: 23°C
• Bateri: NP-150 (Kapasiti Berkadar: 950 mAh)
• Medium Rakaman: kad memori microSDHC 16 GB (SanDisk Corporation siri UHSI)
*1 Mengikut standard CIPA (Persatuan Produk Kamera dan Pengimejan)
*2 Mengikut standard CASIO
*3 Penatalan satu imej kira-kira setiap 10 saat
• Nilai di atas adalah berdasarkan bateri baharu, bermula daripada cas penuh.
Pengecasan berulang memendekkan hayat bateri.
• Nilai di atas adalah untuk rujukan sahaja. Ia tidak menjamin hayat bateri yang
dinyatakan akan diperoleh dalam keadaan pengendalian sebenar.
• Kekerapan penggunaan CS Berkelajuan Tinggi, tetapan yang dikonfigurasikan,
jumlah masa kamera dibiarkan hidup, dan suhu ambien di kawasan kamera
digunakan, kesemua ini mempengaruhi masa rakaman dan bilangan nilai syot.
Penggunaan Tenaga
Kamera: 5 V DC, Kira-kira 3.6 W
Pengawal: 5 V DC, Kira-kira 2.6 W
Dimensi
Kamera: 60.9 (diameter) x 33.3 (D) mm
(tidak termasuk unit engsel)
Pengawal: 59.2 (L) x 86.7 (T) x 19.4 (D) mm
Tergabung: 60.9 (L) x 154.8 (T) x 38.7 (D) mm
(termasuk unit engsel)
Berat
Kamera:
Kira-kira 76 g
(termasuk kad memori, tidak termasuk unit engsel)
Pengawal: Kira-kira 103 g
Tergabung:
Kira-kira 214 g (termasuk unit engsel dan kad memori)
153
Lampiran
. Penyesuai USB-AC (AD-C53U)
Input
100 hingga 240 V AC, 50/60 Hz, 100 mA
Output
5.0 V DC, 650 mA
Keperluan Suhu
Pengendalian
5 hingga 35°C
Dimensi
53 (L) x 21 (T) x 45 (D) mm
(tidak termasuk tayangan)
Berat
Sekitar 37 g
154
Lampiran
Pengisytiharan Keakuran Mengikut Arahan Kesatuan Eropah
Manufacturer:
CASIO COMPUTER CO., LTD.
6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan
Responsible within the European Union:
Casio Europe GmbH
Casio-Platz 1, 22848 Norderstedt, Germany
www.casio-europe.com
To comply with the relevant European RF exposure compliance requirements, this
EX-FR100LCA, EX-FR100LCT must not be co-located or operating in conjunction
with other transmitter.
Note: This equipment is intended to be used in all EU and EFTA countries.
Outdoor use may be restricted to certain frequencies and/or may require a license
for operation.
For more details, contact your customer service representative.
Frequency band and maximum output power
• EX-FR100LCA
– IEEE802.11b/g/n(2.4GHz)≤14.5dBm
– Bluetooth(2.4GHz)≤4dBm
– Bluetooth LE(2.4GHz)≤4dBm
• EX-FR100LCT
– Bluetooth(2.4GHz)≤4dBm
Hereby, Casio Europe GmbH, Casio-Platz 1, 22848 Norderstedt, Germany, declares
that the radio equipment type Digital Camera Model EX-FR100LCA, EX-FR100LCT is
in complaiance with Directive 2014/53/EU.
The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet
address:http://doc.casio.com
CAUTION
Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type.
Dispose of used batteries according to the instructions.
B
155
Lampiran
Tanda FCC ialah tanda pematuhan standard di Amerika Syarikat.
GUIDELINES LAID DOWN BY FCC RULES FOR USE OF THIS UNIT IN THE
U.S.A. (not applicable to other areas).
NOTICE
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B
digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to
provide reasonable protection against harmful interference in a residential
installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency
energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may
cause harmful interference to radio communications. However, there is no
guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this
equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which
can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to
try to correct the interference by one or more of the following measures:
• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the equipment and receiver.
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which
the receiver is connected.
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
CAUTION
Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for
compliance could void the user’s authority to operate the equipment.
Proper connectors must be used for connection to host computer and/or
peripherals in order to meet FCC emission limits.
Caution Exposure to radio frequency radiation
This device complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment and it also complies with Part 15 of the FCC RF Rules.
This equipment must be installed and operated in accordance with provided
instructions and the antenna(s) used for this transmitter must be installed to
provide a separation distance of at least 0 mm from all persons and must not be
co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.
Declaration of Conformity
Model Number:
EX-FR100LCA, EX-FR100LCT
Trade Name:
CASIO
Responsible party: Industrial Handheld Division
Casio America, Inc.
Address:
570 Mt. Pleasant Avenue, Dover, New Jersey 07801, USA
Telephone number: 973-361-5400
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that
may cause undesired operation.
156
Lampiran
CASIO COMPUTER CO., LTD.
6-2, Hon-machi 1-chome
Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan
M29
MA1706-B
2017
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement