Casio PX-500L Handleiding

Casio PX-500L Handleiding
FDI
MODE D’EMPLOI
GEBRUIKSAANWIJZING
GUIDA DELL’UTILIZZATORE
Conservez en lieu sûr pour toute référence future.
Bewaar a.u.b. alle informatie voor eventueel latere naslag.
Conservare tutto il materiale informativo per riferimenti futuri.
Consignes de sécurité
Avant d’utiliser le piano, veuillez lire les “Précautions
concernant la sécurité” imprimées séparément.
Veiligheidsvoorzorgsmaatregelen
Zorg er voor eerst aandachtig de
“Voorzorgsmaatregelen ten behoeve van de
veiligheid” te lezen voordat u de piano probeert
te gebruiken.
Avvertenze sulla sicurezza
Prima di provare ad usare il piano, accertarsi di
leggere le “Precauzioni riguardanti la sicurezza”
a parte.
PX500L-FDI-1
Belangrijk!
Merk a.u.b. de volgende belangrijke informatie op alvorens dit product te gebruiken.
• Voordat u de los verkrijgbare AD-12 netadapter in gebruik neemt dient u eerst te controleren dat hij niet
beschadigd is. Check het netsnoer zorgvuldig op breuken, barsten, ontblootte bedrading en andere ernstige
beschadigingen. Laat kinderen nooit een netadapter gebruiken die ernstig beschadigd is.
• Dit product is niet bedoeld voor kinderen onder drie jaar.
• Gebruik enkel de CASIO AD-12 netadapter.
• De netadapter is geen stuk speelgoed.
• Haal de netadapter altijd uit het stopcontact voordat u dit product schoon maakt.
CASIO ELECTRONICS CO., LTD.
Unit 6, 1000
North Circular Road
London NW2 7JD, U.K.
Dit teken is alleen geldig in de EU-landen.
Bewaar a.u.b. alle informatie ter naslag.
414A-F-030A
Inhoudsopgave
Algemene gids .........................D-2
Overige instellingen...............D-22
Aanbrengen van de partituurstandaard ...... D-2
Veranderen van de toetsgevoeligheid ...... D-22
Weergeven van alle melodieën in de
muziekbibliotheek ....................................... D-3
Veranderen van de sleutel van de piano .. D-22
Stroomvoorziening ................. D-4
Veranderen van de toonhoogte van de
piano voor aanpassing aan een ander
instrument ................................................. D-22
Gebruik van de netadapter ......................... D-4
Uitschakelen van de
klaviertoetsverlichting ............................... D-23
Aansluitingen .......................... D-5
Gebruiken van MIDI .................................. D-23
Aansluiting van de hoofdtelefoon ............... D-5
Uitbreiden van de selecties in de
muziekbibliotheek ..................................... D-24
Aansluiten op een PEDAL aansluiting ........ D-5
Spelen met verschillende
tonen ........................................ D-6
Selecteren en weergeven van een toon ..... D-6
Selecteren van hoofdtonen en
variatietonen ............................................... D-6
Selecteren van een GM toon of drumset .... D-6
Oplossen van
moeilijkheden .........................D-25
Technische gegevens ............D-26
Voorzorgsmaatregelen bij de
bediening ................................D-27
Gebruiken van tooneffecten ....................... D-7
Lagen aanbrengen van twee tonen ............ D-8
Toewijzen van verschillende tonen
aan de linker- en rechterkant van het
toetsenbord ................................................. D-9
Gebruiken van de pedalen van de piano .... D-9
Gebruiken van de ingebouwde
metronoom ................................................ D-10
Spelen van ritmes .................. D-11
Gebruiken van de automatische
begeleiding ............................................... D-12
Leren om de melodieën in de
muziekbibliotheek te spelen ... D-16
Instellen van de
controletoetskaart..................D-27
Appendix ..................................A-1
Toonlijst ....................................................... A-1
Ritmelijst ..................................................... A-2
Melodielijst .................................................. A-2
Drumtoewijzingslijst .................................... A-3
Fingered akkoordkaarten ............................ A-5
MIDI Implementation Chart
Spelen van de melodieën in de
muziekbibliotheek ..................................... D-16
Oefenen met klaviertoetsverlichting ......... D-16
Opnemen naar en weergeven
van het melodiegeheugen .....D-19
Opnemen van uw spel op het
toetsenbord ............................................... D-20
Weergave van het melodiegeheugen ....... D-21
Wissen van data uit het
melodiegeheugen ..................................... D-21
414A-F-031A
Merk- en productnamen die in deze
gebruiksaanwijzing worden gebruikt kunnen
geregistreerde handelsmerken van anderen zijn.
D-1
Algemene gids
Achterpaneel
Aanbrengen van de partituurstandaard
Steek de partituurstandaard in de gleuf aan de bovenkant van de
digitale piano zoals aangegeven in de afbeelding.
1
2
Linker paneel
3
4
5
6
H
7
8 9
0 A B C D E
F
G
I
J
L M
K
OPMERKING
• Elk hoofdstuk van deze gebruiksaanwijzing begint
met een afbeelding van de console van de piano met
de toetsen en andere bedieningsorganen die u moet
bedienen.
CONTROL
REVERB
CHORUS
D-2
414A-F-032A
Algemene gids
1
Pedaaldemperaansluiting (PEDAL DAMPER)
B
2
Pedaal zacht/sostenuto aansluiting
(PEDAL SOFT/SOSTENUTO)
Weergave/stop, start/stop toets
(PLAY/STOP, START/STOP)
C
Muziekbibliotheek-, ritmetoets
(MUSIC LIBRARY, RHYTHM)
D
Links/spoor 1 Rechts/spoor 2 toets
(LEFT/TRACK 1 RIGHT/TRACK 2 )
E
Melodiegeheugentoets (SONG MEMORY)
F
Metronoomtoets (METRONOME)
G
Displayscherm
H
Toontoetsen (TONE)
I
Tempotoetsen (TEMPO)
J
Melodie/ritmeselectie toetsen
(SONG/RHYTHM SELECT)
K
Maatslagtoetsen (BEAT)
L
Variatietoets (VARIATION)
M
Splitstoets (SPLIT)
3
Spanningstoets (POWER)
4
12V gelijkstroomaansluiting (DC 12V)
5
MIDI uit-/ingangsaansluitingen
(MIDI OUT/IN)
6
Hoofdtelefoonaansluitingen (PHONES)
7
VOLUME regelaar
8
Controletoets (CONTROL)
9
Nagalm zwevingtoets (REVERB CHORUS)
0
Eenvoudig, intro/eindpatroon toets
(EASY, INTRO/ENDING)
A
Normaal, gesynchroniseerd/fill-in
(NORMAL, SYNCHRO/FILL-IN)
OPMERKING
• De namen van klaviertoetsen, toetsen en andere namen worden aangegeven in de tekst van deze gebruiksaanwijzing
in vetdruk.
Weergeven van alle melodieën in de muziekbibliotheek
De volgende procedure geeft de melodieën in de muziekbibliotheek in volgorde weer.
1
Druk op de START/STOP toets terwijl u tegelijkertijd de MUSIC LIBRARY toets ingedrukt houdt.
2
Druk nogmaals op de START/STOP toets om de weergave van de melodieën in de
muziekbibliotheek te beëindigen.
414A-F-033A
• Hierdoor gaat de MUSIC LIBRARY indicator knipperen waarna de weergave van de melodieën van de
muziekbibliotheek in volgorde wordt gestart.
• U kunt op het toetsenbord meespelen met de melodieën van de muziekbibliotheek als u dat wilt. De toon die
aan het toetsenbord toegewezen is de toon die vooringesteld is voor de weergave van de melodieën van de
muziekbibliotheek.
D-3
Stroomvoorziening
Door aansluiten op een stopcontact kan deze digitale
piano worden bediend.
Let er op de digitale piano altijd uit te schakelen en de
stekker uit het stopcontact te trekken wanneer u de
digitale piano niet gebruikt.
Gebruik van de netadapter
Zorg ervoor enkel de voor deze digitale piano
voorgeschreven netadapter te gebruiken.
Voorgeschreven netadapter: AD-12
Spanning-aan waarschuwing
De klaviertoetsverlichting gaat branden om u te
waarschuwen wanneer u gedurende ongeveer 6
minuten geen bediening heeft uitgevoerd terwijl de
spanning ingeschakeld is. Merk op dat de indicators
enkel oplichten maar geen geluid te horen is. Druk in
dit geval op een willekeurige (klavier)toets om de
spanning-aan waarschuwing uit te schakelen.
Uitschakelen van de
klaviertoetsverlichting
1
[Linker paneel]
12V gelijkspanningsaansluiting
Druk op één van de onderstaande
klaviertoetsen terwijl u de CONTROL toets
ingedrukt houdt.
Netadapter AD-12
Uit
Aan
Stopcontact
▲
C1
▲
C2
▲
C3
▲
C4
▲
C5
▲
C6
▲
C7
▲
C8
BELANGRIJK!
• Zorg ervoor dat het product uitgeschakeld is alvorens de
netadapter in het stopcontact te steken of hem er uit te
trekken.
• Bij langdurig gebruik van de netadapter kan deze warm
worden. Dit is normaal en duidt niet op een defect.
D-4
414A-F-034A
Aansluitingen
BELANGRIJK!
• Telkens wanneer u externe apparatuur aansluit dient u
eerst de VOLUME regelaar van de digitale piano en de
volumeregelaar van de externe apparatuur in te stellen
op een relatief laag niveau. U kunt later het volume
instellen op een gewenst volume nadat de aansluitingen
tot stand gebracht zijn.
Aansluiting van de hoofdtelefoon
Sluit een los verkrijgbare hoofdtelefoon aan op de
hoofdtelefoonaansluiting (PHONES) van de digitale
piano. Hierdoor worden de ingebouwde luidprekers
uitgeschakeld hetgeen betekent dat u zelfs midden in
de nacht kunt oefenen zonder de buren uit hun slaap
te houden. Om uw gehoor niet achteruit te laten gaan
mag u het volumeniveau niet te hoog instellen
wanneer u een hoofdtelefoon gebruikt.
Aansluiten op een PEDAL
aansluiting
Afhankelijk van het type bedieningshandelingen die
u wilt uitvoeren via het pedaal (SP-3) sluit u de kabel
van het pedaal op aan de PEDAL DAMPER
aansluiting of de PEDAL SOFT/SOSTENUTO
aansluiting van de digitale piano. Als u beide
aansluitingen tegelijkertijd wilt gebruiken dient u een
andere los verkrijgbaar pedaal aan te schaffen.
Zie “Gebruik van de pedalen van de piano” op pagina
D-9 voor informatie aangaande het gebruik van de
pedalen.
[Achterpaneel]
Pedaalaansluiting
(PEDAL)
[Linker paneel]
Hoofdtelefoonaansluiting
(PHONES)
Hoofdtelefoon
SP-3
Accessoires en opties
Gebruik enkel de accesoires en opties die genoemd
worden voor deze digitale piano. Bij gebruik van nietgeauthoriseerde items bestaat er gevaar op brand,
elektrische schok en persoonlijk letsel.
414A-F-035A
D-5
Spelen met verschillende tonen
Selecteren en weergeven van een toon
4
Uw piano heeft de volgende types ingebouwde tonen.
Hoofdtonen
15
Variatietonen
15
GM tonen
128
Drumsets
10
• Hierdoor wordt de variatietoon geselecteerd die
aan elke TONE toets toegewezen is.
Voorbeeld: MARIMBA
• Zie de toonlijst op pagina A-1 voor informatie
betreffende de variatietonen die toegewezen
zijn aan elke toets.
5
Selecteren van hoofdtonen en
variatietonen
POWER toets
Stel het volumeniveau in m.b.v. de
VOLUME regelaar.
2
• Het is een goed idee om het volume in te stellen
op een relatief laag niveau voordat u begint met
spelen.
Druk op één van de 15 TONE toetsen om
de gewenste toon te selecteren.
3
Druk op de VARIATION toets of op de
TONE toets om heen en weer te schakelen
tussen de hoofdtoon (VARIATION indicator
uit) en de variatietoon (VARIATION
indicator aan).
Selecteren van een GM toon of
drumset
Druk op de POWER toets.
1
Druk op de VARIATION toets zodat de
indicator erboven gaat branden.
U kunt de volgende procedure gebruiken om één
van de 128 GM tonen of 10 drumsets toe te kennen
aan de GM TONES toets. Na het toekennen van een
GM toon kunt u deze selecteren door op de GM
TONES toets te drukken. Daarnaast kunt u een
tweede GM toon of drumset toekennen als de
variatietoon van de GM TONES toets. Zie
“Selecteren van de GM TONES toets variatietoon”
op pagina D-8.
1
Druk op de GM TONES toets.
2
Gebruik de toonlijst op pagina A-1 om het
nummer van de gewenste GM toon of
drumset te vinden.
• De namen van de hoofdtonen zijn aangegeven
boven de TONE toetsen.
Voorbeeld: Om VIBRAPHONE te selecteren.
• Hierdoor wordt de GM toon geselecteerd die
op het moment toegewezen is aan de GM
TONES toets.
• Deze display blijft het melodie- of
ritmenummer aangeven.
Voorbeeld: 008 (GM CELESTA)
VOLUME
REVERB
CHORUS
CONTROL
D-6
TONE
METRONOME
TEMPO
BEAT
VARIATION
GM TONES SPLIT
GM SELECT
414A-F-036C
Spelen met verschillende tonen
3
Druk op de GM TONES toets terwijl u de
CONTROL toets ingedrukt houdt. Vergeet
niet de CONTROL toets ingedrukt te
houden.
• Hierdoor verschijnt in de display het
toonnummer van de GM toon die op het
moment toegewezen is aan de GM TONES
toets.
Voorbeeld: 080
(GM SQUARE LEAD)
Voer terwijl u de CONTROL toets ingedrukt
houdt m.b.v. de hieronder getoonde
klaviertoetsen de GM toon in die u wilt
toewijzen aan de GM TONES toets.
4
OPMERKING
• U kunt een toon selecteren door de GM TONES
toets ingedrukt te houden terwijl u de GM SELECT
[ ] en [ ] toetsen gebruikt om door de
toonnummers in de display te bladeren.
• De toon die u toewees aan de GM TONES toets blijft
behouden totdat u de piano uitschakelt.
• Als een drumset toegewezen is aan de GM TONES
toets geven de klaviertoetsen drumklanken als u
ze aanslaat. Zie pagina A-3 voor informatie
betreffende de drumklanken die toegewezen zijn
aan de verschillende klaviertoetsen.
Voorbeeld: 008 (GM CELESTA)
Selecteren van de GM TONES toets
variatietoon
1
4 6
Voer de stappen onder “Selecteren van eenGM toon
of drumset” op pagina D-6 om een variatietoon toe te
kennen aan de GM TONES toets. Druk na stap 1 echter
op de VARIATION toets zodat de indicator erboven
brandt.
Na het toekennen van een GM toon als de variatietoon
kunt u deze selecteren door op de GM TONES toets te
drukken terwijl de indicator boven de VARIATION
toets brandt.
9
Gebruiken van tooneffecten
0 2 3 5 7 8
▲
C1
▲
C2
▲
C3
▲
C4
▲
C5
▲
C6
▲
C7
▲
C8
• Vergeet niet om alle drie cijfers in te voeren.
• Dit toont het nummer van de toegewezen toon..
Nagalm: Laat de noten resoneren (natrillen)
Zweving: Voegt breedte toe aan de noten
1
Druk op de REVERB CHORUS toets om
door de instellingen van het effect te
circuleren zoals hieronder aangegeven
wordt.
• U kunt de huidige nagalm/zweving
configuratie nagaan door te kijken naar de
REVERB en CHORUS indicators.
5
Laat nadat u het gewenste toonnummer
ingevoerd heeft de CONTROL toets los om
het GM tooninstelscherm te verlaten.
Aan
Beide aan
Uit
Beide uit
Aan
Nagalm aan
Aan
Zweving aan
414A-F-037C
D-7
Spelen met verschillende tonen
Lagen aanbrengen van twee tonen
Gebruik de volgende procedure om een laag van twee
tonen aan te brengen zodat ze tegelijkertijd klinken.
VOORBEREIDINGEN
1 Nagalmeffecttoetsen
1:Kamer 2
0:Kamer 1
▲
C1
▲
C2
▲
C3
▲
C4
3:Hal 2
• Mocht u van plan zijn een variatietoon te gebruiken, voer
dan de procedure op pagina D-6 uit om de variatietoon
te selecteren voor de betreffende TONE toets(en) alvorens
de procedure hier te starten.
2:Hal 1
▲
C5
Overige effectinstellingen
▲
C6
▲
C7
▲
C8
1
U kunt kiezen uit vier 2nagalmeffecten
en vier
Zwevingeffecttoetsen
2
3:Zweving 4
zwevingseffecten door 1:Zweving
op de
klaviertoetsen
te
drukken die hieronder worden aangegeven.
0:Zweving 1
Druk terwijl u de TONE toets ingedrukt
houdt van één van de tonen die u wilt
gebruiken (de basistoon) tegelijkertijd op
de TONE toets van de andere toon (de
gelaagde toon).
Voorbeeld: Druk tegelijkertijd op GRAND PIANO
2 toets en op STRINGS toets.
2:Zweving 3
• Hierdoor gaat de indicator van de basistoon
branden en gaat de gelaagde toon knipperen.
• Als de basistoon (de toon die u eerst selecteerde)
een variatietoon is, gaat de indictor boven de
VARIATION toets branden.
GRAND PIANO 2
STRINGS
1
Terwijl u de CONTROL toets ingedrukt
houdt, drukt u op één van de klaviertoetsen
die hierboven worden getoond.
• De tonen vormen nu een gelaagde toon.
2
Nadat u klaar bent met het maken van de
gelaagde tonen, kunt u nogmaals op één
van de TONE toetsen drukken om deze
gelaagde tonen ongedaan te maken.
OPMERKING
• Merk op dat u geen gelaagde toon kunt maken van
de hoofdtoon en de variatietoon die toegewezen is
aan dezelfde TONE toets.
D-8
414A-F-038A
Spelen met verschillende tonen
Instellen van het volume van de
gelaagde tonen
1
Terwijl u de CONTROL toets ingedrukt
houdt, drukt u op één van de klaviertoetsen
die hierboven worden getoond om het
volume van de gelaagde tonen in te stellen.
Specificeren van het splitspunt van het
toetsenbord
1
Terwijl u de SPLIT toets ingedrukt houdt,
drukt u op de klaviertoets waar u de linker
grens van de (rechter) toon van het hoge
bereik wilt laten zijn.
–
Linker grens van het hoge bereik
Laag bereik Hoog bereik
+
▲
C1
▲
C2
▲
C3
▲
C4
▲
C5
▲
C6
▲
C7
▲
C8
+ : Verhoogt het volume (0 – 24)
– : Verlaagt het volume (–24 – 0)
• Er wordt geen geluid weergegeven wanneer u
op dat moment op een klaviertoets drukt.
OPMERKING
Toewijzen van verschillende
tonen aan de linker- en
rechterkant van het toetsenbord
U kunt verschillende tonen aan de klaviertoetsen aan
de linker- en aan de rechterkant van het toetsenbord
toewijzen.
Splitspunt
STRINGS
1
GRAND PIANO 2
• De instelling van het splitspunt regelt tevens het
punt waar het toetsenbord gespleten wordt tussen
het begeleidingstoetsenbord (pagina’s D-13, D-14)
en het melodietoetsenbord. Door het splitspunt te
verplaatsen wordt tevens de grootte van het
begeleidingstoetsenbord en die van het
melodietoetsenbord verandert.
Gebruiken van de pedalen van
de piano
De digitale piano is uitgevoerd met twee
pedaalaansluitingen, één voor een demperpedaal en
één voor een zacht/sostenutopedaal.
Druk op de TONE toets van de toon die u
wilt selecteren voor het hoge (rechter)
bereik.
Voorbeeld: GRAND PIANO 2
2
Druk op de SPLIT toets.
3
Druk op de TONE toets van de toon die u
wilt selecteren voor het lage (linker) bereik.
• Hierdoor gaat de SPLIT indicator branden.
• Het toetsenbord is nu gespleten tussen twee
tonen.
Voorbeeld: STRINGS
4
SP-3
Nadat u klaar bent met het gebruik van het
gespleten toetsenbord, kunt u de SPLIT
toets weer indrukken om de splijting
ongedaan te maken.
• Hierdoor gaat de SPLIT indicator uit.
414A-F-039A
D-9
Spelen met verschillende tonen
Pedaalfuncties
• Demppedaal
Intrappen van dit pedaal laat noten sterk nagalmen
en langer aanhouden.
• Zacht pedaal
Bij indrukken van dit pedaal worden noten
gedempt en het volume ietwat gereduceerd. Slechts
die noten die gespeeld worden na intrappen van
het pedaal worden hierdoor beïnvloed en noten die
voor intrappen werden gespeeld klinken met hun
normale volume.
Gebruiken van de ingebouwde
metronoom
U kunt de metronoon gebruiken om de maat te laten
tellen om u te helpen de juiste timing aan te houden.
1
Druk op de METRONOME toets.
2
Houd de CONTROL toets ingedrukt en
druk tegelijkertijd de BEAT [ ] of [ ] toets
in om te specificeren hoeveel maatslagen
er per maat zijn.
• Sostenutopedaal
Zoals bij het demppedaal laat dit pedaal noten sterk
nagalmen en langer aanhouden. Het verschil tussen
de twee pedalen is de timing bij intrappen.
Bij het sostenutopedaal trapt u op het pedaal na
aanslaan van de noten die u wilt laten aanhouden.
Alleen die noten waarvan de klaviertoetsen
ingedrukt zijn op het moment dat het
sustenutopedaal wordt ingetrapt, worden
beïnvloed.
• De eerste waarde van de maatslag kan ingesteld
worden op een waarde tussen 2 en 6. De bel
(die de eerste slag van de maat aangeeft) klinkt
niet wanneer een waarde 0 gespecificeerd is.
Alle maatslagen worden aangegeven door een
klikgeluid. Deze instelling laat u oefenen bij een
vast maat zonder er over na te hoeven denken
hoeveel maatslagen er in één maat zitten.
Selecteren van de pedaalfunctie
Een op de PEDAL aansluitingen van de piano
aangesloten pedaal kan werken als een demppedaal
of als een sostenuto pedaal. Bij inschakelen van het
keyboard is het pedaal aanvankelijk geconfigureerd
voor werking als een demppedaal. U kunt de volgende
bewerking uitvoeren om te kiezen tussen dempen en
sostenuto als effect van het pedaal.
1
D-10
▲
C2
▲
C3
▲
C4
▲
C5
▲
C6
▲
C7
Gebruik de TEMPO [ ] en [ ] toetsen
terwijl u tegelijkertijd de CONTROL toets
ingedrukt houdt om het tempo (de snelheid)
van de metronoom te veranderen.
• U kunt ook de klaviertoetsen gebruiken om de
instelling van het tempo te veranderen (pagina
D-12).
4
Sostenuto:
▲
C1
3
Gebruik de hier onder aangegeven
klaviertoetsen om ofwel het demppedaal
ofwel het sostenuto pedaal te selecteren
terwijl u tegelijkertijd de CONTROL toets
ingedrukt houdt.
Zacht:
• Hierdoor wordt de metronoom gestart.
Druk nogmaals op de METRONOME toets
om de werking van de metronoom uit te
schakelen.
▲
C8
414A-F-040A
Spelen van ritmes
U kunt een selectie maken uit 120 ingebouwde ritmes.
Zie de ritmebanklijst op pagina A-2 van deze
gebruiksaanwijzing voor nadere informatie.
OPMERKING
• De ritmes 110 tot en met 119 bestaan enkel uit
akkoordbegeleidingen zonder drums of andere
percussie-instrumenten. Deze ritmes klinken niet
tenzij CASIO CHORD, FINGERED of FULL
RANGE CHORD is geselecteerd als de
begeleidingsfunctie. Bij dergelijke ritmes dient u er
op te letten dat de CASIO CHORD, FINGERED of
FULL RANGE CHORD geselecteerd is voordat u
probeert deze akkoorden te spelen (zie de volgende
pagina).
3
Druk op de START/STOP toets.
4
Druk nogmaals op de START/STOP toets
om het ritme te beëindigen.
• Hierdoor wordt het ritme gestart.
OPMERKING
• U kunt ook door de beschikbare ritmes in stap 2
circuleren door de CONTROL toets ingedrukt te
houden en op de SONG/RHYTHM SELECT [ ]
of [ ] toets te drukken.
Druk op de RHYTHM toets zodat de
RHYTHM indicator (onder de toets) gaat
branden.
1
• Telkens bij indrukken van de toets wordt heen
en weer geschakeld tussen de bovenste
indicator en de onderste indicator.
Terwijl u de CONTROL toets ingedrukt
houdt, gebruikt u de hieronder aangegeven
klaviertoetsen om een ritmenummer van
drie cijfers in te voeren.
2
1
4 6
9
0 2 3 5 7 8
▲
C1
▲
C2
▲
C3
▲
C4
▲
C5
▲
C6
▲
C7
▲
C8
• Om bijvoorbeeld ritme nummer 5 te selecteren,
drukt u op de 0 toets, nogmaals op de 0 toets en
vervolgens op de 5 toets.
SYNCHRO/
RHYTHM
FILL-IN
CONTROL INTRO/
ENDING
414A-F-041B
START/
STOP
METRONOME
TEMPO SONG/RHYTHM
SELECT
D-11
Spelen van ritmes
Bijstellen van het tempo van het ritme
1
Druk op de RHYTHM toets zodat de
RHYTHM indicator gaat branden.
• Telkens bij indrukken van de toets wordt heen
en weer gegaan tussen de bovenste indicator
en de onderste.
2
Terwijl u de CONTROL toets ingedrukt
houdt, gebruikt u de TEMPO [ ] en [ ]
toetsen om het tempo (de snelheid) van het
ritme te veranderen.
Gebruiken van de
automatische begeleiding
Bij automatische begeleiding speelt het keyboard
automatisch de ritme-, bas- en akkoorddelen in
overeenstemming met de akkoorden die u selecteert
met vereenvoudige vingerzettingen op het
toetsenbord of akkoorden die u aanslaat. De
automatische begeleiding geeft u het gevoel alsof u
uw eigen muziekband altijd bij u heeft.
• Druk tegelijkertijd op de TEMPO [ ] en [ ]
toetsen om het ritme terug te stellen op de
standaard instelling van het tempo.
OPMERKING
Spelen met automatische begeleiding
• U kunt ook de klaviertoetsen gebruiken om de
instelling van het tempo te veranderen.
(1) Houd de CONTROL toets ingedrukt en druk
tegelijkertijd de METRONOME toets in.
(2) Houd de CONTROL toets ingedrukt en gebruik
de onderstaande klaviertoetsen om een
nummer van drie cijfers in te voeren.
VOORBEREIDINGEN
• Selecteer het ritme dat u wilt gebruiken en stel het tempo bij.
1
* Tempobereik: 030 – 255
1
4 6
9
Volledige bereik akkoord:
CASIO CHORD:
023578
▲
C1
Terwijl u de CONTROL toets ingedrukt
houdt, drukt u op één van de hieronder
aangegeven klaviertoetsen om een
akkoordfunctie te selecteren.
▲
C2
▲
C3
▲
C4
▲
C5
▲
C6
▲
C7
Normaal:
▲
C8
▲
C1
▲
C2
Fingered (vingerzetting):
▲
C3
▲
C4
▲
C5
▲
C6
▲
C7
▲
C8
• In dit geval zullen we de CASIO CHORD
functie selecteren.
• Zie pagina D-13 voor informatie aangaande het
gebruik van de akkoordfuncties.
D-12
2
Druk op de SYNCHRO/FILL-IN toets.
3
Druk op de INTRO/ENDING toets.
• Dit configureert de piano op dusdanige manier
dat het ritme en de akkoord begeleiding
automatisch starten wanneer u een van de
klaviertoetsen aanslaat dat zich binnen het
bereik van het begeleidingstoetsenbord
bevinden.
• Dit configureert de piano op dusdanige manier
dat de begeleiding start met een intropatroon.
414A-F-042A
Spelen van ritmes
4
Gebruik een CASIO CHORD vingerzetting
om het eerste akkoord te spelen binnen het
bereik van het begeleidingstoetsenbord.
• Zie “Hoe worden akkoorden gespeeld” op deze
pagina voor informatie aangaande hoe de
vingerzettingen voor akkoorden werken bij de
verschillende akkoordfuncties.
• Hierdoor gaat het intropatroon voor het
geselecteerde ritme spelen gevolgd door het
ritme en het akkoordpatroon van de
automatische begeleiding.
5
Gebruik CASIO CHORD vingerzettingen
om andere akkoorden aan te slaan.
• U kunt een fill-in patroon tussenvoegen terwijl
de automatische begeleiding.aan het spelen is
door op de SYNCHRO/FILL-IN toets te
drukken. Een fill-in is handig om de sfeer van
een automatische begeleidingspatroon te
veranderen.
6
Druk op de INTRO/ENDING toets om de
automatische begeleiding te beëindigen.
• Hierdoor wordt een eindpatroon gespeeld voor
het geselecteerde ritme voordat u de weergave
van de automatische begeleiding stopt.
OPMERKING
• U kunt de weergave van de automatische
begeleiding starten of beëindigen zonder een introof een eindpatroon door op de START/STOP toets
te drukken tijdens de stappen 3 of 6.
414A-F-043A
Hoe worden akkoorden gespeeld
De manier waarop u de vingerzettingen van
akkoorden aanslaat, hangt af van de huidige
akkoordfunctie.
■ Normal (normaal)
Tijdens deze functie is er geen automatische
begeleiding zodat u alle klaviertoetsen van de piano
kunt aanslaan voor standaard vingerzetting van
akkoorden en van melodienoten.
■ CASIO CHORD
Met deze methode van akkoordspel is het voor
iedereen mogelijk om eenvoudig akkoorden te spelen
ongeacht of u nu muziekkennis of ervaring heeft.
Hieronder volgt een beschrijving van het CASIO
CHORD “begeleidingstoetsenbord” en het
“melodietoetsenbord” en kunt u aan de weet komen
hoe CASIO CHORD nu eigenlijk gespeeld wordt.
CASIO CHORD begeleidingstoetsenbord en
melodietoetsenbord
Begeleidingstoetsen
Melodietoetsen
OPMERKING
• Het begeleidingstoetsenbord kan enkel gebruikt
worden voor het spelen van akkoorden. Er wordt geen
geluid geproduceerd als u probeert melodienoten op
het begeleidingstoetsenbord te spelen.
D-13
Spelen van ritmes
Akkoordtypes
Met de CASIO CHORD begeleiding kunt u vier types
akkoorden spelen met minimale vingerzettingen.
Akkoordtypes
C majeur (C)
C
Cm
Cdim
Caug *1
Csus4
C7 *2
Cm7 *2
Cmaj7 *2
Cm7 5
C7 5 *1
C7sus4
Cadd9
Cmadd9
CmM7 *2
Cdim7 *1
C C#DE E F F#GA A B B C C#DE E F
Mineurakkoorden (m)
Houd om een mineurakkoord te
spelen de majeurakkoord
klaviertoets ingedrukt en druk
op een klaviertoets rechts van de
majeurakkoord klaviertoets op
het begeleidingstoetsenbord.
Septiemakkoorden (7)
Houd om een septiemakkoord te
spelen de majeurakkoord
klaviertoets ingedrukt en druk
op twee willekeurige
klaviertoetsen rechts van de
majeurakkoord klaviertoets op
het begeleidingstoetsenbord.
Mineur septiemakkoorden (m7)
Houd om een mineur
septiemakkoord te spelen de
majeurakkoord klaviertoets
ingedrukt en druk op drie
willekeurige klaviertoetsen
rechts van de majeurakkoord
klaviertoets op het
begeleidingstoetsenbord.
C mineur (Cm)
C C#DE E F F#GA A B B C C#DE E F
C septiem (C7)
C C#DE E F F#GA A B B C C#DE E F
C mineur septiem
(Cm7)
OPMERKING
• Zie de “Fingered akkoordkaarten” op pagina A-5
voor details aangaande het spelen van akkoorden
met andere sleutels.
C C#DE E F F#GA A B B C C#DE E F
*1: Geïnverteerde vingerzettingen kunnen niet
worden gebruikt. De laagste noot is de grondtoon.
*2: Dezelfde akkoorden kunnen worden gespeeld
zonder op de 5de G te drukken.
OPMERKING
• Het maakt tijdens het spelen van mineur en septiem
akkoorden geen verschil of u nu op een zwarte of
op een witte klaviertoets drukt zolang het maar
rechts is van een majeurakkoord klaviertoets.
■ FINGERED (vingerzetting)
Bij deze functie specificeert u akkoorden door ze te
spelen zoals u zou doen op een piano, d.w.z. binnen
het begeleidingstoetsenbordbereik. Om dus een C
akkoord te spelen dient u C-E-G aan te slaan.
FINGERED
begeleidingstoetsenbord
melodietoetsenbord
D-14
• Het begeleidingstoetsenbord kan enkel gebruikt
worden voor het spelen van akkoorden. Er wordt
geen geluid geproduceerd als u probeert
melodienoten op dit toetsenbord te spelen.
Voorbeeld
Majeurakkoorden
Druk op één van de
begeleidingstoetsen. Merk op
dat het akkoord dat
geproduceerd wordt bij
indrukken van een klaviertoets
van het begeleidingstoetsenbord
niet de octaaf verandert
ongeacht welke klaviertoets u
gebruikt om te spelen.
Begeleidingstoetsen
OPMERKING
OPMERKING
• Behalve bij de akkoorden bij de hierboven
aangegeven noot* 1 zullen geïnverteerde
vingerzettingen (bijvoorbeeld E-G-C of G-C-E i.p.v.
C-E-G) dezelfde akkoorden produceren als de
standaard vingerzetting.
• Behalve bij de uitzondering voor de hierboven
aangegeven noot*2 dienen alle klaviertoetsen die een
akkoord vormen te worden ingedrukt. Als zelfs één
klaviertoets niet ingedrukt wordt zal het gewenste
FINGERED akkoord niet worden gespeeld.
en
Melodietoetsen
414A-F-044A
Spelen van ritmes
■ FULL RANGE CHORD
(akkoorden met volledig bereik)
Deze begeleidingsmethode maakt het mogelijk om in
het totaal 38 variaties te verkrijgen voor de akkoorden:
de 15 van de FINGERED functie plus 23 variaties. Het
keyboard interpreteert elke aanslag van drie of meer
klaviertoetsen die overeenkomt met een FULL RANGE
CHORD patroon als een akkoord. Indien het geen FULL
RANGE CHORD patroon betreft maar er wel meerdere
klaviertoetsen worden ingedrukt, zal de aanslag als
melodieweergave worden geïnterpreteerd. Om deze
reden is een gescheiden begeleidingstoetsenbord niet
nodig en kan het gehele toetsenbord van links naar
rechts gebruikt worden voor zowel melodieën als voor
akkoorden.
Instellen van het begeleidingsvolume
Voer de volgende bewerking uit om het volumeniveau
te veranderen van het ritme en de akkoordbegeleiding
(instelbereik: 000 – 127).
1
Gebruik de hier onder aangegeven
klaviertoetsen terwijl u tegelijkertijd de
CONTROL toets ingedrukt houdt om het
begeleidingsvolume te verhogen (+) of te
verlagen (–).
–
+
FULL RANGE CHORD begeleidingstoetsenbord en
melodietoetsenbord
▲
C1
▲
C2
▲
C3
▲
C4
▲
C5
▲
C6
▲
C7
▲
C8
Begeleidingstoetsen/Melodietoetsen
Akkoorden die dit keyboard kan herkennen
De volgende tabel identificeert patronen die door
FULL RANGE CHORD kunnen worden herkend als
akkoorden.
Patroontype
Aantal akkoordvariaties
FINGERED
De 15 akkoordpatronen die
aangegeven
worden
bij
“FINGERED” op pagina D-14.
+ : Verhoogt het begeleidingsvolume
– : Verlaagt het begeleidingsvolume
23 standaard vingerzettingen. Hier
volgen voorbeelden van de 23
akkoorden die beschikbaar zijn met
C als basnoot.
Standaard
vingerzetting
C6 • Cm6 • C69
D D
E
F
G
A
B
•
•
•
•
•
•
C C
C
C
C
C
C
B D m Dm Fm Gm Am B m
•
•
•
•
•
•
C
C
C C
C
C
C
Ddim A 7 F7 Fm7 Gm7 A add9
•
•
•
•
•
C
C
C C
C
C
Voorbeeld: Om het akkoord C majeur te spelen en C .
E
1
E
E G
C
G
C
2
1 .. Akkoord C
2 .. Akkoord CC
E
OPMERKING
• Als er meer dan zes halftonen tussen de laagste noot
en de volgende noot daar rechts van liggen, wordt
de laagste noot geïnterpreteerd als een basnoot.
414A-F-045A
D-15
Leren om de melodieën in de muziekbibliotheek te spelen
Spelen van de melodieën in de
muziekbibliotheek
Uw piano wordt geleverd met 80 ingebouwde
melodieën in de muziekbibliotheek. Zie de melodielijst
op pagina A-2 van deze gebruiksaanwijzing voor
nadere informatie.
Druk op de MUSIC LIBRARY toets zodat
de MUSIC LIBRARY indicator (boven de
toets) gaat branden.
1
• Telkens bij indrukken van de toets wordt heen
en weer geschakeld tussen de bovenste
indicator en de onderste indicator.
Druk op de hier onder aangegeven
klaviertoetsen terwijl u tegelijkertijd de
CONTROL toets ingedrukt houdt.
2
1
4 6
9
0 2 3 5 7 8
▲
C1
▲
C2
▲
C3
▲
C4
▲
C5
▲
C6
▲
C7
▲
C8
• Om bijvoorbeeld melodienummer 5 te
selecteren, drukt u op de 0 toets en vervolgens
op de 5 toets. Voer altijd twee cijfers in voor het
melodienummer.
D-16
3
Druk op de PLAY/STOP toets.
4
Druk nogmaals op de PLAY/STOP toets om
de weergave van de melodie te beëindigen.
• Hierdoor wordt de weergave van de melodie
gestart.
OPMERKING
• U kunt ook door de beschikbare melodieën in stap
2 circuleren door de CONTROL toets ingedrukt te
houden en op de SONG/RHYTHM SELECT [ ]
en [ ] toetsen te drukken.
Oefenen met klaviertoetsverlichting
Met de klaviertoetsverlichting kunt u het linker hand
deel, het rechter deel of de delen voor beide handen
oefenen d.m.v. de twee hieronder beschreven stappen.
Makkelijke les (Easy Lesson):
Op dit lesniveau leert u hoe de juiste noten op het
toetsenbord moet aanslaan. De onderdelen die de
piano automatisch speelt wachten om u de kans te
geven de juiste klaviertoets aan te slaan zodat u op
uw gemak kunt oefenen.
Normale les (Normal Lesson):
Op dit lesniveau wordt de melodie gespeeld en brandt
de klaviertoetsverlichting zonder te stoppen om op u
te wachten totdat u de juiste klaviertoets aangeslagen
heeft.
414A-F-046A
Leren om de melodieën in de muziekbibliotheek te spelen
Toetsenbordverlichting bij het spelen tijdens de les
Bij het gebruik van een automatische begeleidingsmelodie bij het lessysteem geven de lichten niet alleen aan
welke noot u dient te spelen maar ook hoe lang u hem moet aanhouden (hoe lang u de toets ingedrukt moet
houden). Hieronder volgt een beschrijving van wat het branden van toetsen aangeeft.
•
•
•
•
Nootgids:
Een brandende toets geeft aan dat de noot gespeeld moet worden.
Lengtegids:
De toets blijft branden voor de tijdsduur dat de noot gespeeld moet worden.
Volgende-nootgids: Een knipperende toets geeft aan dat de volgende noot gespeeld moet worden.
Achtereenvolgende-nootgids: Wanneer een toets brandt, even uitgaat en daarna weer gaat branden, duidt dit
erop dat dezelfde noot opnieuw (tweemaal achter elkaar) gespeeld moet worden.
Lengte van de
eerste noot
Knippert
Gaat branden
Gaat uit
1
Eerste noot
2
Indrukken
Loslaten
Knippert
Gaat branden
Tweede noot
Gaat uit
3
4
Indrukken
Loslaten
Lengte van tweede noot
Nootlengte wordt niet aangegeven door het 3-stappen lessysteem wanneer u een twee-handen melodie speelt
met Easy Lesson (gemakkelijke les). De brandende toets gaat uit zodra u de juiste klaviertoets indrukt en de
toets van de volgende noot begint te knipperen.
Brandt
Knippert
(Volgende te
spelen noot)
Gaat uit
Brandt
Bij spelen van een twee-handen melodie met Normale Lesson (normale les) blijft de betreffende klaviertoets
branden zolang de noot ervan aangehouden wordt. Echter in dit geval gaat de toets van de volgende te spelen
noot niet knipperen. Toetsen gaan pas branden wanneer de noten ervan gaan spelen.
414A-F-047A
D-17
Leren om de melodieën in de muziekbibliotheek te spelen
Easy Lesson (gemakkelijk les)
VOORBEREIDINGEN
• Selecteer de melodie die u wilt oefenen en stel het tempo
in. Als u een melodie voor de eerste maal oefent, is een
langzaam tempo waarschijnlijk het beste.
1
Gebruik de LEFT/TRACK 1 RIGHT/TRACK
2 toets om het deel te selecteren dat u wilt
oefenen.
Normal Lesson (normale les)
VOORBEREIDINGEN
• Selecteer de melodie die u wilt oefenen en stel het tempo
in. Als u een melodie voor de eerste maal oefent, is een
langzaam tempo waarschijnlijk het beste.
1
• De indicators boven de toetsen tonen welk
onderdeel geselecteerd is.
• De LEFT/TRACK 1 indicator moet niet branden
als u het deel voor de linker hand wilt oefenen.
• De RIGHT/TRACK 2 indicator moet niet
branden als u het deel voor de rechter hand wilt
oefenen.
• Beide indicators moeten niet branden als u de
delen voor beide handen wilt oefenen.
2
Druk op de EASY toets.
3
Volg de klaviertoetsen in de volgorde
waarin ze gaan branden om het deel (de
delen) te spelen dat u selecteerde in stap 1.
• Na het aftellen als introductie (en de introductie als die
er is van de melodie zelf) wordt de piano standby en
wacht op u om de eerste noot de spelen.
• De eerste klaviertoets die u dient te drukken
gaat knipperen tijdens het aftellen als
introductie (of tijdens de introductie van de
melodie). Het knipperen stopt en de toets blijft
branden wanneer het tijd wordt om de
klaviertoets aan te slaan en de noot
daadwerkelijk te spelen. De klaviertoets die u
daarna moet aanslaan gaat knipperen.
• Als tijdens het oefenen van delen voor beide
handen meerdere klaviertoetsen branden, dan
dient u ze allemaal aan te slaan.
4
D-18
Gebruik de LEFT/TRACK 1 RIGHT/TRACK
2 toets om het deel te selecteren dat u wilt
oefenen.
• De indicators boven de toetsen tonen welk
onderdeel geselecteerd is.
• De LEFT/TRACK 1 indicator moet niet branden
als u het deel voor de linker hand wilt oefenen.
• De RIGHT/TRACK 2 indicator moet niet
branden als u het deel voor de rechter hand wilt
oefenen.
• Beide indicators moeten niet branden als u de
delen voor beide handen wilt oefenen.
2
Druk op de NORMAL toets.
3
Volg de klaviertoetsen in de volgorde
waarin ze gaan branden om het deel (de
delen) te spelen dat u selecteerde in stap
1.
4
Druk op de PLAY/STOP toets om een les
te beëindigen wanneer u klaar bent.
• De melodie begint te spelen en de klaviertoetsen
lichten op zonder te stoppen om te wachten
totdat u de juiste klaviertoetsen aanslaat.
Druk op de PLAY/STOP toets om een les
te beëindigen wanneer u klaar bent.
414A-F-048A
Opnemen naar en weergeven van het melodiegeheugen
U kunt de noten die u speelt opslaan in het
melodiegeheugen om ze later weer te geven.
Sporen
Het geheugen van dit keyboard neemt noten op en
geeft ze weer ongeveer zoals een normale
bandrecorder. Er zijn twee sporen die gescheiden
opgenomen kunnen worden. Naast noten kan elk
spoor haar eigen toonnumer toegewezen worden.
Tijdens de weergave kunt u het tempo aanpassen om
de weergavesnelheid te veranderen.
Het opslaan van opgenomen data
Deze digitale piano heeft een lithiumbatterij om in
spanning te voorzien om de geheugeninhoud te
bewaren zelfs wanneer de spanning uit is.* De
lithiumbatterij gaat vijf jaar mee na de productiedatum
van de digitale piano. Neem contact op met uw CASIO
onderhoudswerkplaats of dealer voor het vervangen
van de lithiumbatterijen eens per vijf jaar.
* Schakel de piano nooit uit terwijl een
opnamefunctie plaats vindt.
BELANGRIJK!
Start
Spoor 1
Einde
Automatische begeleiding
(ritme, baslijn, akkoorden), melodie
Melodie
Spoor 2
Data opgenomen op het spoor
Capaciteit van het melodiegeheugen
• U kunt maximaal 5.200 noten (Spoor 1 + Spoor 2)
in het melodiegeheugen opslaan.
• Het opnemen wordt automatisch gestopt als het
aantal noten in het melodiegeheugen de maximale
capaciteit overschreidt tijdens het opnemen. Dit
wordt aangegeven door de SONG MEMORY
indicator die uit gaat.
Overige data in het melodiegeheugen
• Als de data die op één enkel spoor opgenomen is alle
beschikbare capaciteit gebruikt in het melodiegeheugen,
kunt u verder niets opnemen op het andere spoor.
• Het opnemen van nieuwe data op een spoor wist
automatisch alle data uit die eerder op dat spoor was
opgeslagen.
• Als de spanning wordt uigeschakeld terwijl een opname
plaatsvindt, wordt alle tot op dat moment opgenomen
data uitgewist.
• CASIO draagt geen verantwoordelijkheid voor enig
verlies door u of derden door het verlies van data die
veroorzaakt wordt door defecten of reparaties van deze
digitale piano of door het vervangen van de batterijen.
Bediening van de geheugentoets
Telkens bij indrukken van de SONG MEMORY toets
wordt de volgende functie van de cyclus ingeschakeld
zoals hieronder aangegeven.
De volgende data wordt tevens ingepast tijdens het
opnemen naar het melodiegeheugen: geselecteerde
toon, de instellingen van het tempo en de maatslag,
pedaalbewerkingen, instellingen van de nagalm en
zweving en het geselecteerde ritme (alleen bij Spoor 1).
SYNCHRO/
FILL-IN
INTRO/
ENDING
414A-F-049A
Weergavestandby
Opnamestandby
Normaal
Brandt
Knippert
Uit
LEFT/TRACK 1
RIGHT/TRACK 2
START/
STOP
SONG
MEMORY
METRONOME
D-19
Opnemen naar en weergeven van het melodiegeheugen
Opnemen van uw spel op het
toetsenbord
U kunt opnemen op beide sporen met of zonder
weergave van het andere spoor.
Opnemen op het ene spoor terwijl het
andere niet wordt weergegeven
1
Druk tweemaal op de SONG MEMORY
toets zodat de SONG MEMORY indicator
gaat branden.
• Op dat moment moet de LEFT/TRACK 1
indicator gaan branden. Dit geeft aan dat de
standbyfunctie van piano klaar is voor het
opnemen van Spoor 1.
OPMERKING
• Wilt u op Spoor 2 opnemen, druk dan op de LEFT/
TRACK 1 RIGHT/TRACK 2 toets. Hierdoor gaat
de RIGHT/TRACK 2 indicator knipperen om aan te
geven de standbyfunctie van piano klaar is voor het
opnemen van Spoor 2.
• Selecteer de toon en de effecten die u voor de
opname wilt gebruiken en configureer de
instellingen voor het tempo en de maatslag.
• Wilt u tijdens het opnemen gebruik maken van
de metronoom, druk dan op de METRONOME
toets om deze te starten.
• Als u een ritme en/of automatische begeleiding
wilt gebruiken tijdens het opnemen (alleen op
Spoor 1), selecteer dan de ritme- en
akkoordfuncties.
2
Ga iets spelen op het toetsenbord.
3
Druk nadat u klaar bent nogmaals op de
START/STOP toets om de opname te
beëindigen.
• Hierdoor wordt de opname gestart.
• In feite zijn er verschillende manieren om de
opname te starten. Zie “Starten van de opname”
hierna voor nadere informatie.
4
Druk nadat u klaar bent met het opnemen
en weergeven op de SONG MEMORY toets
zodat de SONG MEMORY indicator
uitgaat.
Starten van de opname
U kunt één van de volgende methodes gebruiken om
het opnemen te starten in stap 2 van de bovenstaande
procedure.
■ Bij opnemen van Spoor 1 met ritme of de
automatische begeleiding
• Druk op de START/STOP toets om het opnemen
te starten.
• Druk op de SYNCHRO/FILL-IN toets om de
standfunctie bij de piano in te schakelen voor
gesynchroniseerd starten. Het opnemen wordt
gestart wanneer u een akkoord aanslaat dat zich
binnen het bereik bevindt van het
begeleidingstoetsenbord van het keyboard.
• Druk op de INTRO/ENDING toets om de
standfunctie bij de piano in te schakelen voor
gesynchroniseerd starten. Het opnemen wordt
gestart en een intropatroon gaat spelen wanneer
u een akkoord aanslaat dat zich binnen het bereik
bevindt van het begeleidingstoetsenbord van het
keyboard.
■ Bij opnemen van Spoor 1 zonder ritme of de
automatische begeleiding
• De opname wordt gestart zodra u iets op het
toetsenbord speelt.
■ Bij opnemen naar Spoor 2
• Druk op de START/STOP toets of speel iets op
het toetsenbord om het opnemen te starten.
• Als u een ritme gebruikt, kunt u de opname
beëindigen met een eindpatroon door op de
INTRO/ENDING toets te drukken.
• Door de opname te beëindigen gaat de SONG
MEMORY indicator uit terwijl de indicator
aangaat boven de toets van het spoor waarop u
opnam.
• Druk nogmaals op de START/STOP toets om
het spoor af te spelen dat u zojuist opgenomen
heeft.
D-20
414A-F-050A
Opnemen naar en weergeven van het melodiegeheugen
Opnemen van het ene spoor terwijl u
het andere aan het weergeven bent
3
Nadat u klaar bent opnemen kunt u Spoor 1 en Spoor
2 tegelijkertijd weergeven.
Voorbeeld: Opnemen op Spoor 2 terwijl u de inhoud
van Spoor 1 aan het weergeven bent
1
Druk een maal op de SONG MEMORY toets.
2
Druk op de LEFT/TRACK 1 RIGHT/
TRACK 2 toets zodat de LEFT/TRACK 1
indicator gaat branden.
3
Druk nogmaals op de SONG MEMORY
toets.
• Hierdoor gaat de SONG MEMORY indicator
branden.
• Hierdoor gaat de LEFT/TRACK 1 indicator
knipperen. Druk nogmaals op de LEFT/
TRACK 1 RIGHT/TRACK 2 toets zodat de
RIGHT/TRACK 2 indicator gaat knipperen
hetgeen aangeeft dat de piano standby staat
voor het opnemen van Spoor 2.
• Selecteer de toon en effecten die u wilt
gebruiken tijdens het opnemen.
4
5
Druk op de START/STOP toets of speel iets
op het toetsenbord om gelijktijdige
weergave van Spoor 1 en opname naar
Spoor 2 te starten.
BELANGRIJK!
• De bovenstaande procedure wist alle data van het
geselecteerde spoor. Merk op dat de bewerking voor
wissen niet ongedaan kan worden gemaakt. Controleer
dus dat u de data in het melodiegeheugen inderdaad niet
meer nodig heeft voordat u de volgende stappen uitvoert.
1
Druk tweemaal op de SONG MEMORY toets.
2
Gebruik de LEFT/TRACK 1 RIGHT/
TRACK 2 toets om het spoor te selecteren
dat u wilt wissen.
2
Gebruik de LEFT/TRACK 1 RIGHT/
TRACK 2 toets om het spoor te selecteren
dat u wilt weergeven.
• Hierdoor gaat de SONG MEMORY indicator
branden.
• Hierdoor gaat de SONG MEMORY indicator
knipperen.
• De indicators boven de toets tonen het
momenteel geselecteerde spoor.
• Om Spoor 1 te wissen dient de LEFT/TRACK
1 indicator te knipperen.
• Om Spoor 2 te wissen dient de RIGHT/TRACK
2 indicator te knipperen.
Weergave van het melodiegeheugen
Druk één maal op de SONG MEMORY toets.
• Hierdoor wordt de weergave van het
geselecteerde spoor gestart.
• U kunt de instelling van het tempo aanpassen
terwijl een spoor wordt weergegeven.
• Terwijl een spoor wordt weergegeven kunt u
de metronoom in- of uitschakelen d.m.v.. de
METRONOME toets.
• U kunt de instelling van de toon niet veranderen
tijdens de weergave.
• Druk nogmaals op de START/STOP toets om
de weergave te beëindigen.
Wissen van data uit het
melodiegeheugen
Druk nogmaals op de START/STOP toets
om de opname te beëindigen.
1
Druk op de START/STOP toets.
3
Houd de SONG MEMORY toets ingedrukt
totdat de indicator stopt met knipperen en
blijft branden.
4
Druk op de LEFT/TRACK 1 RIGHT/
TRACK 2 toets.
• Hierdoor wordt de inhoud van het spoor
gewist.
● De indicators boven de toets tonen het
momenteel geselecteerde spoor.
• Om Spoor 1 weer te geven dient de LEFT/
TRACK 1 indicator aan te zijn.
• Om Spoor 2 weer te geven dient de RIGHT/
TRACK 2 indicator aan te zijn.
• Om zowel Spoor 1 als Spoor 2 weer te geven
dienen beide indicators ingeschakeld te zijn.
414A-F-051A
D-21
Overige instellingen
Veranderen van de toetsgevoeligheid
1 Deze instelling verandert de relatieve gevoeligheid
van het klaviertoetsen.
Veranderen van de sleutel van
de piano
2 Gebruik deze instelling om de sleutel van het
toetsenbord in stapjes van een halve toon te
verhogen of te verlagen.
Veranderen van de toonhoogte
van de piano voor aanpassing
aan een ander instrument
3 Gebruik deze instelling om de algehele toonhoogte
van de piano te verhogen of te verlagen. Het
instelbereik loopt van plus of min 50 cent (100 cent
= 1 halve toon) van de standaard toonhoogte van
A4 = 440,0 Hz.
Terwijl u de CONTROL toets ingedrukt
houdt, gebruikt u de hieronder aangegeven
klaviertoetsen om de gewenste instelling
te selecteren voor het toetsenbord.
1
1
1 Veranderen van de toetsgevoeligheid
Uit:
Zwak (een sterk geluid wordt geproduceerd zelfs
wanneer een relatieve lage druk wordt
uitgeoefend op de klaviertoetsen.) :
Normaal:
Sterk (een normaal geluid wordt geproduceerd zelfs
wanneer een relatieve sterke druk wordt
uitgeoefend op de klaviertoetsen.) :
2 Veranderen van de sleutel van de piano
Hoger (C to F)
Normaal (C)
Lager (F to B)
<Sleutels en hun indicators>
Sleutel :
Indicator :
F#
G
A
A
B
B
F
E
E
D
C#
C
3 Veranderen van de toonhoogte van de piano
voor aanpassing aan een ander instrument
+: Verhogen
– : Verlagen
* Telkens bij indrukken van een toets wordt de huidige
instelling verandert met circa 1 cent (1/100 halve toon).
3
Zwak
+ : Verhogen
Sterk
OPMERKING
Uit
▲
C1
▲
C2
• Houd de CONTROL toets ingedrukt en druk
tegelijkertijd op de “–” en “+” klaviertoetsen als
u de toonschaal terug wilt zetten op standaard
A4 = 440,0Hz.
– : Verlagen
Normaal
▲
C3
▲
C4
▲
C5
▲
C6
▲
C7
▲
C8
2
Lager
Hoger
C4 : Normaal
CONTROL
D-22
414A-F-052A
Overige instellingen
MIDI instellingen
Uitschakelen van de
klaviertoetsverlichting
Druk terwijl u de CONTROL toets
ingedrukt houdt op één van de
onderstaande klaviertoetsen om de
klaviertoetsverlichting in en uit te
schakelen.
1
Uit
1 Zendkanaal
Gebruik deze instelling om één van de MIDI
kanalen (1 – 16) te specificeren als het zendkanaal
voor het zenden van MIDI boodschappen naar een
extern toestel.
2 Begeleiding MIDI uitgang
Gebruik deze instelling om te specificeren of MIDI
boodschappen voor de automatische begeleiding
van de piano al dan niet moeten worden verzonden.
Aan
3 MIDI ingang akkoordbeoordeling
Specificeert of akkoordbeoordeling dient te worden
toegepast bij begeleidingsbereik MIDI noot aan
boodschappen die worden ontvangen van een
extern toestel.
▲
C1
▲
C2
▲
C3
▲
C4
▲
C5
▲
C6
▲
C7
▲
C8
Gebruiken van MIDI
Wat is MIDI?
De letters “MIDI” vormen de afkorting van “Musical
Instrument Digital Interface”, vrij vertaald als digitale
interface voor muziekinstrumenten. MIDI is een
wereldstandaard voor digitale signalen en
aansluitingen die het mogelijk maakt voor
muziekinstrumenten en computers (machines) om
data met elkaar uit te wisselen ongeacht het merk of
het fabrikaat van de apparatuur.
4 Lokale bediening
Deze instellingen bepalen of de spanning intern naar
het toetsenbord en de klankbron dient te worden
uitgeschakeld. Door de lokale bediening uit te
schakelen wordt de spanning intern naar het
toetsenbord en de klankbron uitgeschakeld hetgeen
inhoudt dat de piano geen geluid produceert zelfs als
de klaviertoetsen worden aangeslagen. Dit is handig
wanneer u het toetsenbord van de piano wilt
uitschakelen maar de automatische begeleidingsfunctie
wilt gebruiken voor de begeleiding van een externe
sequencer of een ander toestel.
MIDI aansluitingen
Zenden
MIDI kabel: MK-5
Zendtoestel
OUT
IN
Ontvangsttoestel
MIDI muziekinstrument
MIDI geluidsmodule
MIDI sequencer
Ander MIDI toestel
Ontvangen
MIDI kabel: MK-5
Ontvangsttoestel
IN
OUT
Zendtoestel
MIDI muziekinstrument
MIDI sequencer
Ander MIDI toestel
414A-F-053A
D-23
Overige instellingen
1
Terwijl u de CONTROL toets ingedrukt
houdt, druk op één van de hieronder
aangegeven klaviertoetsen om de instelling
naar wens te configureren.
1
2
–+
▲
C1
▲
C2
▲
C3
▲
C4
▲
C5
Aan
3
Aan
Uit
Uit
▲
C6
▲
C7
4 Uit
5
Aan
▲
C8
+
–
6
+
Uitbreiden van de selecties in
de muziekbibliotheek
U kunt melodiedata overbrengen van uw computer naar
de muziekbibliotheek van uw piano. U kunt maximaal
10 melodieën opslaan (ongeveer 29.000 noten, ongeveer
174 kilobytes) als muziekbibliotheekmelodieën 80 – 89.
Bij het gebruik van SMF data die u aanschaft of zelf
creëert, dient u een speciaal CASIO conversie software
te gebruiken om de data over te brengen naar het CASIO
formaat voordat u de data naar de piano kunt
oversturen.
U kunt een kopie verkrijgen van dit speciale CASIO
conversie software door dit te downloaden bij de
webpagina die hieronder wordt aangegeven. Na het
downloaden kunt u het software installeren op uw
computer.
–
CASIO MUSIC SITE
1 Zendkanaal
– : Verkleint de waarde
+: Vergroot de waarde
2 Begeleiding MIDI uitgang
Uit
Aan
3 MIDI ingang akkoordbeoordeling
Uit
Aan
http://music.casio.com/
• Naast het software an sich, geeft de CASIO MUSIC
SITE u ook informatie over het installeren en het
gebruik ervan. U kunt ook uitzoeken hoe u uw
computer en piano op elkaar kunt aansluiten en het
meest recentelijke nieuws over uw piano en andere
CASIO muziekinstrumenten en nog veel meer.
4 Lokale bediening
Uit
Aan
5 Navigatiekanaal (linker hand deel)
– : Verkleint de waarde
+ : Vergroot de waarde
6 Navigatiekanaal (rechter hand deel)
– : Verkleint de waarde
+ : Vergroot de waarde
D-24
414A-F-054B
Oplossen van moeilijkheden
Symptoom
Mogelijke oorzaak
Aktie
Geen geluid geproduceerd bij 1. VOLUME regelaar staat op 1. Schuif de VOLUME regelaar in
indrukken van de klaviertoetsen.
MIN.
de richting van de MAX kant.
2. Hoofdtelefoon is aangesloten 2. Haal de stekker van de
op de digitale piano.
hoofdtelefoon uit de digitale
piano.
3. Lokale
bediening
is 3. Schakel de lokale bediening in.
uitgeschakeld.
4. Controleer de huidige functie 4. Schakel de begeleidingsfunctie
instelling van de begeleiding.
over naar NORMAL.
Gewoonlijk
zal
het
begeleidingstoetsenbord in het
totaal geen noot weergeven
wanneer CASIO CHORD of
FINGERED geselecteerd is als
de begeleidingsfunctie.
Klaviertoetsen blijven branden.
Referentie
Pagina D-6
Pagina D-5
Pagina D-24
Pagina D-12
De standbyfunctie van de piano is 1. Druk op de brandende toetsen Pagina D-18
ingeschakeld voor spelen met de
en ga verder met Easy Lesson
Easy Lesson functie.
weergave.
2. Druk op de PLAY/STOP toets
om Easy Lesson te onderbreken.
Klaviertoetsen branden maar er Spanning-aan waarschuwing Druk op een willekeurige knop of Pagina D-4
wordt geen geluid voortgebracht. vertelt u dat de spanning aan is klaviertoets om verder te gaan met
blijven staan.
normale bediening met het
keyboard in haar oorspronkelijke
spanning-aan instelling.
Keyboard is vals.
1. De sleutel van de piano is 1. Verander de sleutel van de Pagina D-22
ingesteld op een waarde anders
piano naar C of schakel de
dan C.
digitale piano uit en vervolgens
weer in.
2. Onjuiste toonhoogte instelling 2. Corrigeer de instelling van de Pagina D-22
toonhoogte of schakel de
van de piano.
digitale piano uit en vervolgens
weer in.
Geen geluid bij weergave van 1. VOLUME regelaar staat op 1. Schuif de VOLUME regelaar in Pagina D-6
demonstratiemelodieën.
MIN.
de richting van de MAX kant.
2. Hoofdtelefoon is aangesloten 2. Haal de stekker van de Pagina D-5
op de digitale piano.
hoofdtelefoon uit de digitale
piano.
Geheugeninhoud is uitgewist.
Lithiumbatterij is leeg.
Neem contact op met uw CASIO Pagina D-27
onderhoudswerkplaats op te
bellen om de lithiumbatterij te
laten vervangen.
Geen geluid geproduceerd bij 1. Het zendkanaal (send Channel) 1. Verander de
aangesloten externe MIDI
van de digitale piano komt niet
zendkanaalinstellingen zodat
geluidsbron bij indrukken van
overeen met het zendkanaal
ze hetzelfde zijn.
klaviertoetsen bij de digitale
van de MIDI klankbron.
piano.
2. De instelling van het volume of 2. Stel de instelling van volume of
de expressie bij de externe
expressie bij de externe
klankbron is ingesteld op 0.
klankbron in op een passende
waarde.
414A-F-055A
Pagina D-24
Zie de uitleg die
geleverd wordt
bij de externe
klankbron.
D-25
Technische gegevens
Model:
PX-500L
Toetsenbord:
88 pianotoetsen (met toetsrespons)
Klaviertoetsverlichtingssysteem: kan in- en uitgeschakeld worden
Klaviertoetsverlichting polyfonie: 10
Polyfonie:
32 noten, maximaal
Tonen:
15 paneeltonen + 15 variatietonen + 128 GM melodieën + 10 drumsets; met lagen en
splitsingen
Digitale effecten:
Nagalm (4 types), koor (4 types)
Metronoom:
• Voortekening: 0, 2, 3, 4, 5, 6
• Tempobereik: 30 – 255
Automatische begeleiding:
• Aantal ritmes: 120
• Tempobereik: 30 – 255
• Bedieningen: START/STOP, INTRO/ENDING, SYNCHRO/FILL-IN
• Functies: Normaal; CASIO CHORD, FINGERED, FULL RANGE CHORD
• Begeleidingsvolume: instelbaar
Muziekbibliotheek:
• Aantal melodieën: 80 voorkeuzes + 10 geladen melodiedata
• Tempo: 30 – 255
• Demonstratie: Doorlopende lusherhaling van alle 80 voorkeuzemelodieën
Lesfunctie:
• 2 types (Easy Lesson (gemakkelijke les), Normal Lesson (normale les))
• Lesdeel: Linkerhand, rechterhand, beide handen
Melodiegeheugen:
• Bediening: Real-time opname, weergave
• Capaciteit: Ca. 5.200 noten (2 sporen)
• Geheugenondersteuning: ingebouwde lithiumbatterij (levensduur: 5 jaar)
Pedalen:
Demper, Zacht/Sostenuto (instelbaar)
Andere functies:
• Toetsgevoeligheid: 3 types, uit
• Transponeren: 1 octaaf (F tot C tot F)
• Toonschaal: A4 = 440,0 Hz ±50 cent (instelbaar)
MIDI:
16 multi-klankkleur ontvangst, GM niveau 1 standaard
Ingang/uitgang:
• Hoofdtelefoon: Stereo mini aansluitingen × 2
Uitgangsimpedantie : 170 Ω
Uitgangsspanning : 1,1 V (RMS) MAX
• Pedaal: Standaard aansluitingen × 2
• Voeding: 12 V gelijkspanning
• MIDI uitgangs-/ingangsaansluitingen (OUT/IN)
Luidsprekers:
(12 cm × 6 cm) × 2 (uitgangsvermogen: 8,0 W + 8,0 W)
Stroomvoorziening:
Netadapter: AD-12
Stroomverbruik:
12 V
Afmetingen:
132,3 × 27,8 × 13,2 cm
Gewicht:
ca. 13,0 kg
18 W
• Ontwerp en technische gegevens onder voorbehoud.
D-26
414A-F-056B
Voorzorgsmaatregelen bij de bediening
Plaatsen van het toestel
Vermijd de volgende plaatsen.
• Plaatsen die direct aan het zonlicht en hoge vochtigheid
blootstaan.
• Plaatsen die blootstaan aan bijzonder lage temperaturen.
• In de buurt van een radio, TV, videodeck of tuner (een
toestel dat storing met audio- of videosignalen kan
veroorzaken).
Onderhoud van het toestel
• Gebruik nooit benzeen, alcohol, verdunner of andere
chemicaliën om de buitenkant van het toestel te reinigen.
• Gebruik voor het reinigen van het keyboard een zachte
doek bevochtigd met een milde oplossing van een
neutraal wasmiddel en water. Wring zoveel mogelijk
vocht uit de doek alvorens er het toestel mee af te vegen.
• Merk op dat CASIO COMPUTER CO., LTD. niet
aansprakelijk kan worden gesteld voor schade of verlies
of eisen door derden die voortvloeien uit het verlies of
veranderen van de sequencerdata door defectieve
werking of reparatie aan het toestel of door vervangen
van de batterij.
Misschien heeft u lijnen in de afwerking van dit
product opgemerkt. Deze lijnen zijn het resultaat van
het vormgieten om het plastic van de kast in de juiste
vorm te maken. Het zijn geen breuken of krassen in
het plastic en geen reden tot ongerustheid.
OPMERKING
• Deze gebruiksaanwijzing mag niet zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming in zijn
geheel of gedeeltelijk gecopieerd worden op welke
manier dan ook.
• CASIO COMPUTER CO,. LTD. kan niet
aansprakelijk worden gesteld door schade of verlies
of eisen door derden die voortkomen uit het
gebruik
van
dit
product
of
deze
gebruiksaanwijzing.
• De inhoud van deze gebruiksaanwijzing kan
zonder voorafgaande kennisgeving worden
gewijzigd.
Lithiumbatterij
Dit toestel is uitgevoerd met een lithiumbatterij om in
spanning te voorzien om de geheugeninhoud van de
sequencer te behouden terwijl de spanning van het toestel
uitgeschakeld is. Mocht de lithiumbatterij leeg raken dan
gaat de inhoud van het geheugen verloren als de spanning
wordt uitgeschakeld. De normale levensduur van de
lithiumbatterij is 5 jaar vanaf het moment dat de batterij
ingelegd werd. Neem dus van tijd tot tijd contact op met de
handelaar of een erkende onderhoudswerkplaats om de
lithiumbatterij te laten vervangen. Merk op dat het
vervangen van de lithiumbatterij afzonderlijk in rekening
wordt gebracht.
Instellen van de controletoetskaart
Terwijl de CONTROL toetsen ingedrukt gehouden worden, kunnen de klaviertoetsen gebruikt worden om verschillende
instelfuncties uit te voeren. Om u te helpen te begrijpen welke klaviertoetsen u dient in te drukken is het een goed idee
om u zich te herinneren waar de verschillende C noten (C1 tot en met C8) zich bevinden op het toetsenbord.
* Een waarde naast een nootnaam geeft de relatieve positie van de noot aan op het toetsenbord zoals hieronder
aangegeven.
1
▲
C1
1
3
4
6
8
0
B
2
▲
C2
3 4 5
▲
C3
6
▲
C4
7
8 90
▲
C5
A
▲
C6
B C
▲
C7
▲
C8
Cijferinvoertoetsen (0 – 9)
2 Toetsgevoeligheid (uit, zwak, normaal, sterk)
Akkoordfunctie (normaal, CASIO CHORD, fingered (vingerzetting), volledig bereik akkoord)
Begeleidingsvolume (–, +)
5 Gelaagd toonvolume (–, +)
Klaviertoetsen van de piano (F – C – F)
7 Nagalmeffect (1 – 4)
Zwevingeffect (1 – 4)
9 Toonhoogte instelling (–, +)
Pedaalfunctie (zacht, sostenuto)
A MIDI (pagina D-23)
Spanning-aan waarschuwing (uit, aan)
C Klaviertoetsverlichting (uit, aan)
414A-F-057A
D-27
Appendice/Appendix/Appendice
Liste des sonorités/Toonlijst/Lista dei toni
Sonorités indiquées sur la console/Paneeltonen/Toni di pannello
1
000
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
2
GRAND PIANO 1
GRAND PIANO 2
HONKY TONK
ELEC PIANO 1
ELEC PIANO 2
HARPSICHORD
VIBRAPHONE
ACOUSTIC GUITAR
PIPE ORGAN
PERC ORGAN
STRINGS
CHOIR
TENOR SAX
FLUTE
ACOUSTIC BASS
3 4 5
16
32
16
32
16
32
32
32
32
16
32
32
32
32
32
0
0
3
4
4
6
11
25
19
17
49
52
66
73
32
2
1
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
6
BRIGHT PIANO
MELLOW PIANO
OCTAVE PIANO
E.GRAND PIANO
FM ELEC PIANO
CLAVI
MARIMBA
NYLON STR GUITAR
DRAWBAR ORGAN
ROCK ORGAN
SYNTH-STRINGS
SYNTH-PAD
ALTO SAX
CLARINET
RIDE ACO BASS
3
4 5
16
16
16
32
16
32
32
32
16
16
32
16
32
32
16
1
0
0
2
5
7
12
24
16
18
50
90
65
71
32
1 No./Nr./Num.
2 Nom des sonorités/Toonnaam/Nome del tono
2
3
30
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
32
3 Polyphonie maximale/
Maximale polyfonie/
Polifonia massima
4 Changement de programme/
Programma-verandering/
Cambiamento programma
5 MSB de sélection de banque/
Bankkeuze MSB/
MSB di selezione banco
6 Sonorités des variations/
Variatietonen/
Toni di variazione
Sonorités GM/GM tonen/Toni GM
1
000
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
2
GM PIANO 1
GM PIANO 2
GM PIANO 3
GM HONKY-TONK
GM E.PIANO 1
GM E.PIANO 2
GM HARPSICHORD
GM CLAVI
GM CELESTA
GM GLOCKENSPIEL
GM MUSIC BOX
GM VIBRAPHONE
GM MARIMBA
GM XYLOPHONE
GM TUBULAR BELL
GM DULCIMER
GM ORGAN 1
GM ORGAN 2
GM ORGAN 3
GM PIPE ORGAN
GM REED ORGAN
GM ACCORDION
GM HARMONICA
GM BANDONEON
GM NYLON STR.GUITAR
GM STEEL STR.GUITAR
GM JAZZ GUITAR
GM CLEAN GUITAR
GM MUTE GUITAR
GM OVERDRIVE GT
GM DISTORTION GT
GM GT HARMONICS
GM ACOUSTIC BASS
GM FINGERED BASS
GM PICKED BASS
GM FRETLESS BASS
GM SLAP BASS 1
GM SLAP BASS 2
GM SYNTH-BASS 1
GM SYNTH-BASS 2
GM VIOLIN
GM VIOLA
GM CELLO
GM CONTRABASS
GM TREMOLO STRINGS
GM PIZZICATO
GM HARP
GM TIMPANI
GM STRINGS 1
414A-F-087A
3 4 5
1
32
32
32
16
32
16
32
32
32
32
16
32
32
32
32
16
16
16
16
16
32
16
32
16
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
049
050
051
052
053
054
055
056
057
058
059
060
061
062
063
064
065
066
067
068
069
070
071
072
073
074
075
076
077
078
079
080
081
082
083
084
085
086
087
088
089
090
091
092
093
094
095
096
097
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
GM STRINGS 2
GM SYNTH-STRINGS 1
GM SYNTH-STRINGS 2
GM CHOIR AAHS
GM VOICE DOO
GM SYNTH-VOICE
GM ORCHESTRA HIT
GM TRUMPET
GM TROMBONE
GM TUBA
GM MUTE TRUMPET
GM FRENCH HORN
GM BRASS
GM SYNTH-BRASS 1
GM SYNTH-BRASS 2
GM SOPRANO SAX
GM ALTO SAX
GM TENOR SAX
GM BARITONE SAX
GM OBOE
GM ENGLISH HORN
GM BASSOON
GM CLARINET
GM PICCOLO
GM FLUTE
GM RECORDER
GM PAN FLUTE
GM BOTTLE BLOW
GM SHAKUHACHI
GM WHISTLE
GM OCARINA
GM SQUARE LEAD
GM SAWTOOTH LEAD
GM CALLIOPE
GM CHIFF LEAD
GM CHARANG
GM VOICE LEAD
GM FIFTH LEAD
GM BASS+LEAD
GM FANTASY
GM WARM PAD
GM POLYSYNTH
GM SPACE CHOIR
GM BOWED GLASS
GM METAL PAD
GM HALO PAD
GM SWEEP PAD
GM RAIN DROP
GM SOUND TRACK
3 4 5
1
32
32
32
32
32
32
16
32
32
32
32
16
32
32
16
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
16
16
32
32
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
098
099
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
GM CRYSTAL
GM ATMOSPHERE
GM BRIGHTNESS
GM GOBLINS
GM ECHOES
GM SF
GM SITAR
GM BANJO
GM SHAMISEN
GM KOTO
GM THUMB PIANO
GM BAG PIPE
GM FIDDLE
GM SHANAI
GM TINKLE BELL
GM AGOGO
GM STEEL DRUMS
GM WOOD BLOCK
GM TAIKO
GM MELODIC TOM
GM SYNTH-DRUM
GM REVERSE CYMBAL
GM GT FRET NOISE
GM BREATH NOISE
GM SEASHORE
GM BIRD
GM TELEPHONE
GM HELICOPTER
GM APPLAUSE
GM GUNSHOT
3 4 5
16
16
16
16
16
16
16
32
32
32
32
16
32
32
32
32
16
32
32
32
32
32
32
32
16
16
32
32
16
32
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ensembles de batterie/
Drumsets/Suoni di batteria
1
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
2
STANDARD SET 1
STANDARD SET 2
ROOM SET
POWER SET
ELECTRONIC SET
SYNTH SET 1
SYNTH SET 2
JAZZ SET
BRUSH SET
ORCHESTRA SET
4
5
0
1
8
16
24
25
30
32
40
48
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
A-1
Appendice/Appendix/Appendice
Liste des rythmes/Ritmelijst/Lista dei ritmi
1 No./Nr./Num.
2 Nom des rythmes/Ritmenaam/Nome del ritmo
1
2
1
2
1
2
1
000
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
POP 1
WORLD POP
8 BEAT POP
SOUL BALLAD 1
POP SHUFFLE 1
8 BEAT DANCE
POP BALLAD 1
POP BALLAD 2
BALLAD
FUSION SHUFFLE
SOUL BALLAD 2
16 BEAT 1
16 BEAT 2
8 BEAT 1
8 BEAT 2
8 BEAT 3
DANCE POP 1
POP FUSION
POP 2
POP WALTZ
DANCE
DISCO 1
DISCO 2
EURO BEAT
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
DANCE POP 2
GROOVE SOUL
TECHNO
TRANCE
HIP-HOP
FUNK
POP ROCK 1
POP ROCK 2
POP ROCK 3
FUNKY POP
POP SHUFFLE 2
ROCK BALLAD
SOFT ROCK
ROCK 1
ROCK 2
HEAVY METAL
60’S SOUL
60’S ROCK
SLOW ROCK
SHUFFLE ROCK
50’S ROCK
BLUES
NEW ORLNS R&R
TWIST
048
049
050
051
052
053
054
055
056
057
058
059
060
061
062
063
064
065
066
067
068
069
070
071
R&B
ROCK WALTZ
BIG BAND 1
BIG BAND 2
BIG BAND 3
SWING
SLOW SWING
FOX TROT
JAZZ COMBO 1
JAZZ VOICES
ACID JAZZ
JAZZ WALTZ
POLKA
POP POLKA
MARCH 1
MARCH 2
WALTZ 1
SLOW WALTZ
VIENNESE WALTZ
FRENCH WALTZ
SERENADE
TANGO
BOSSA NOVA 1
BOSSA NOVA 2
072
073
074
075
076
077
078
079
080
081
082
083
084
085
086
087
088
089
090
091
092
093
094
095
REMARQUE
OPMERKING
• Les rythmes 110 à 119 consistent en
accompagnements d’accords seulement,
sans batterie ou autres instruments de
percussion. Ces rythmes ne retentissent
pas si CASIO CHORD, FINGERED ou
FULL RANGE CHORD n’a pas été
sélectionné
comme
mode
d’accompagnement. Avec ces rythmes,
n’oubliez pas de sélectionner CASIO
CHORD, FINGERED ou FULL RANGE
CHORD avant d’appliquer les accords.
2
SAMBA 1
SAMBA 2
MAMBO
RHUMBA
CHA-CHA-CHA
MERENGUE
BOLERO
SALSA
REGGAE
PUNTA
CUNBIA
PASODOBLE
SKA
BLUEGRASS
DIXIE
TEX-MIX
COUNTRY 1
COUNTRY 2
FOLKLORE
JIVE
FAST GOSPEL
SLOW GOSPEL
SIRTAKI
HAWAIIAN
1
2
096
097
098
099
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
ADANI
BALADI
ENKA
STR QUARTET
PIANO BALLAD 1
PIANO BALLAD 2
PIANO BALLAD 3
EP BALLAD 1
EP BALLAD 2
BLUES BALLAD
MELLOW JAZZ
JAZZ COMBO 2
RAGTIME
BOOGIE-WOOGIE
ARPEGGIO 1
ARPEGGIO 2
ARPEGGIO 3
PIANO BALLAD 4
6/8 MARCH
MARCH 3
2 BEAT
WALTZ 2
WALTZ 3
WALTZ 4
NOTA
• De ritmes 110 tot en met 119 bestaan enkel
uit akkoordbegeleidingen zonder drums
of andere percussie-instrumenten. Deze
ritmes klinken niet tenzij CASIO CHORD,
FINGERED of FULL RANGE CHORD is
geselecteerd als de begeleidingsfunctie. Bij
dergelijke ritmes dient u er op te letten dat
de CASIO CHORD, FINGERED of FULL
RANGE CHORD geselecteerd is voordat
u probeert deze akkoorden te spelen.
• I ritmi da 110 a 119 sono costituiti da
accompagnamenti con accordi soltanto,
senza batterie o altri strumenti a
percussione. Questi ritmi non suonano se
CASIO CHORD, FINGERED o FULL
RANGE CHORD non è selezionato come
modo di accompagnamento. Con tali
ritmi, accertarsi che CASIO CHORD,
FINGERED o FULL RANGE CHORD sia
selezionato prima di tentare di suonare gli
accordi.
Liste des morceaux/Melodielijst/Lista dei brani
1 No./Nr./Num.
1
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
A-2
2 Nom des morceaux/Melodienaam/Nome del brano
2
Over the Rainbow
Winter Games
Puff The Magic Dragon
Can You Feel The Love Tonight
Someday My Prince Will Come
Waltz For Debby
Fly Me To The Moon
Moon River
Yesterday Once More
Let It Be
Yesterday
Hard To Say I’m Sorry
Saving All My Love For You
energy flow
The Entertainer
Maple Leaf Rag
Fantaisie-Impromptu Op.66
Nocturne Op.9-2
Etude Op.10-3 “Chanson de l’adieu”
Etude Op.25-9
Prelude Op.28-7
Valse Op.64-1 “Petit Chien”
Fröhlicher Löndmann
Von fremden Ländern und Menschen
Träumerei
Arabesque
La Chevaleresque
La Prière d’une Vierge
Blumenlied
1
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
2
Csikos Post
La Fille aux Cheveux de Lin
Arabesque 1
Gymnopédies 1
Canon in D Major
Menuet [Klavierbüchlein für Anna
Magdalena Bach]
Jesus Bleibet Meine Freude
Variations on “Ah, Vous Dirai-je,
Maman” K.265
Sonata K.331 3rd Mov. “Turkish
March”
Serenade [Eine Kleine Nachtmusik]
Sonatina Op.36-1 1st Mov.
Ode To Joy
Sonata Op.13 “Pathétique” 2nd Mov.
Sonata Op.27-2 “Moonlight” 1st Mov.
Für Elise
Moments Musicaux Op.94-3
Impromptu Op.142-3 “Thema”
Inventio 1
Inventio 2
Inventio 3
Inventio 4
Inventio 5
Inventio 6
Inventio 7
Inventio 8
Inventio 9
1
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64∗
65∗
66∗
67∗
68∗
69∗
70∗
71∗
72
73
74
75
76
77
78
79
2
Inventio 10
Inventio 11
Inventio 12
Inventio 13
Inventio 14
Inventio 15
Happy Birthday To You
Jingle Bells
Joy To The World
Silent Night
We Wish You A Merry Christmas
Auld Lang Syne
I’ve Been Working On The Railroad
Under The Spreading Chestnut Tree
Sippin’ Cider Through A Straw
Yankee Doodle
Turkey In The Straw
Amazing Grace
Grandfather’s Clock
Long Long Ago
Danny Boy
Chopsticks
Neko Funjyatta
Beautiful Dreamer
Home On The Range
∗ Morceaux d’accompagnement
automatique
∗ Automatische begeleidingsmelodieën
∗ Brani con accompagnamento automatico
414A-F-088B
414A-F-089A
B2 47
A2 45
G2 43
F2 41
E2 40
D2 38
C2 36
B1 35
A1 33
G1 31
F1 29
E1 28
D1 26
C1 24
B0 23
A0 21
G0 19
F0 17
E0 16
D0 14
C0 12
B1 11
A1 9
G1 7
F1 5
E1 4
D1 2
C1 0
10
18
15
30
27
42
39
B2 46
A2 44
F2
E2
C2 37
B1 34
A1 32
F1
E1
C1 25
B0 22
A0 20
F0
E0
C0 13
B1
8
6
F 1
A1
3
1
E1
C1
Key/Note Number
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
High Q
Slap
Scratch Push
Scratch Pull
Sticks
Square Click
Metronome Click
Metronome Bell
Standard1 Kick 2
Standard1 Kick 1
Side Stick
Standard1 Snare 1
Hand Clap 1
Standard1 Snare 2
Low Tom 2
Closed Hi-Hat
Low Tom 1
Pedal Hi-Hat
Mid Tom 2
Open Hi-Hat
Mid Tom 1
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
High Q
Slap
Scratch Push
Scratch Pull
Sticks
Square Click
Metronome Click
Metronome Bell
Standard2 Kick 2
Standard2 Kick 1
Side Stick
Standard2 Snare 1
Hand Clap 2
Standard2 Snare 2
Low Tom 2
Closed Hi-Hat
Low Tom 1
Pedal Hi-Hat
Mid Tom 2
Open Hi-Hat
Mid Tom 1
STANDARD SET 1 STANDARD SET 2
POWER SET
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
High Q
Slap
Scratch Push
Scratch Pull
Sticks
Square Click
Metronome Click
Metronome Bell
Power Kick 2
Power Kick 1
Side Stick
Power Snare 1
Hand Clap 1
Power Snare 2
Power Low Tom 2
Power CHH
Power Low Tom 1
Power PHH
Power Mid Tom 2
Power OHH
Power Mid Tom 1
ROOM SET
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
High Q
Slap
Scratch Push
Scratch Pull
Sticks
Square Click
Metronome Click
Metronome Bell
Room Kick 2
Room Kick 1
Side Stick
Room Snare 1
Hand Clap 1
Room Snare 2
Room Low Tom 2
Closed Hi-Hat
Room Low Tom 1
Pedal Hi-Hat
Room Mid Tom 2
Open Hi-Hat
Room Mid Tom 1
SYNTH SET 2
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
High Q
Slap
Scratch Push
Scratch Pull
Sticks
Square Click
Metronome Click
Metronome Bell
Techno Kick 2
Synth2 Kick 1
Side Stick
Synth2 Snare 1
Hand Clap 1
Synth2 Snare 2
Synth2 Low Tom 2
Synth2 Closed HH 1
Synth2 Low Tom 1
Synth2 Closed HH 2
Synth2 Mid Tom 2
Synth2 Open HH
Synth2 Mid Tom 1
SYNTH SET 1
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
High Q
Slap
Scratch Push
Scratch Pull
Sticks
Square Click
Metronome Click
Metronome Bell
Synth1 Kick 2
Synth1 Kick 1
Synth1 Rim Shot
Synth1 Snare 1
Hand Clap 2
Synth1 Snare 2
Synth1 Low Tom 2
Synth1 Closed HH 1
Synth1 Low Tom 1
Synth1 Closed HH 2
Synth1 Mid Tom 2
Synth1 Open HH
Synth1 Mid Tom 1
ELECTRONIC SET
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
High Q
Slap
Scratch Push
Scratch Pull
Sticks
Square Click
Metronome Click
Metronome Bell
Electric Kick 2
Electric Kick 1
Side Stick
Electric Snare 1
Hand Clap 1
Electric Snare 2
Electric Low Tom 2
Closed Hi-Hat
Electric Low Tom 1
Pedal Hi-Hat
Electric Mid Tom 2
Open Hi-Hat
Electric Mid Tom 1
JAZZ SET
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
High Q
Slap
Scratch Push
Scratch Pull
Sticks
Square Click
Metronome Click
Metronome Bell
Jazz Kick 2
Jazz Kick 1
Side Stick
Jazz Snare 1
Hand Clap 1
Jazz Snare 2
Low Tom 2
Closed Hi-Hat
Low Tom 1
Pedal Hi-Hat
Mid Tom 2
Open Hi-Hat
Mid Tom 1
Liste d’affectation des ensembles de batterie /Drumtoewijzingslijst/
Lista di assegnazione suoni di batteria
BRUSH SET
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
High Q
Slap
Scratch Push
Scratch Pull
Sticks
Square Click
Metronome Click
Metronome Bell
Jazz Kick 2
Jazz Kick 1
Side Stick
Brush Snare 1
Brush Slap
Brush Snare 2
Brush Low Tom 2
Brush Closed Hi-Hat
Brush Low Tom 1
Pedal Hi-Hat
Brush Mid Tom 2
Brush Open Hi-Hat
Brush Mid Tom 1
ORCHESTRA SET
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Closed Hi-Hat
Pedal Hi-Hat
Open Hi-Hat
Ride Cymbal 1
Sticks
Square Click
Metronome Click
Metronome Bell
Jazz Kick 1
Concert BD 1
Side Stick
Concert SD
Castanets
Concert SD
Timpani F
Timpani F#
Timpani G
Timpani G#
Timpani A
Timpani A#
Timpani B
Appendice/Appendix/Appendice
A-3
A-4
E6 88
D6 86
C6 84
B5 83
A5 81
G5 79
F5 77
E5 76
D5 74
C5 72
B4 71
A4 69
G4 67
F4 65
E4 64
D4 62
C4 60
B3 59
A3 57
G3 55
F3 53
E3 52
D3 50
54
51
66
63
78
75
E6
87
C6 85
B5 82
A5 80
F5
E5
C5 73
B4 70
A4 68
F 4
E4
C4 61
B3 58
A3 56
F3
E3
C3 49
Key/Note Number
C3 48
High Tom 2
Crash Cymbal 1
High Tom 1
Ride Cymbal 1
Chinese Cymbal
Ride Bell
Tambourine 1
Splash Cymbal
Cowbell
Crash Cymbal 2
Vibraslap
Ride Cymbal 2
High Bongo
Low Bongo
Mute High Conga
Open High Conga
Open Low Conga
High Timbale
Low Timbale
High Agogo
Low Agogo
Cabasa
Maracas
Short High Whistle
Long Low Whistle
Short Guiro
Long Guiro
Claves
High Wood Block
Low Wood Block
Mute Cuica
Open Cuica
Mute Triangle
Open Triangle
Shaker
Jingle Bell
Bar Chimes
Castanets
Mute Surdo
Open Surdo
Applause
STANDARD SET 1 STANDARD SET 2
High Tom 2
Crash Cymbal 1
High Tom 1
Ride Cymbal 1
Chinese Cymbal
Ride Bell
Tambourine 1
Splash Cymbal
Cowbell
Crash Cymbal 2
Vibraslap
Ride Cymbal 2
High Bongo
Low Bongo
Mute High Conga
Open High Conga
Open Low Conga
High Timbale
Low Timbale
High Agogo
Low Agogo
Cabasa
Maracas
Short High Whistle
Long Low Whistle
Short Guiro
Long Guiro
Claves
High Wood Block
Low Wood Block
Mute Cuica
Open Cuica
Mute Triangle
Open Triangle
Shaker
Jingle Bell
Bell Tree
Castanets
Mute Surdo
Open Surdo
Applause
ROOM SET
Room High Tom 2
Crash Cymbal 1
Room High Tom 1
Ride Cymbal 1
Chinese Cymbal
Ride Bell
Tambourine 1
Splash Cymbal
Cowbell
Crash Cymbal 2
Vibraslap
Ride Cymbal 2
High Bongo
Low Bongo
Mute High Conga
Open High Conga
Open Low Conga
High Timbale
Low Timbale
High Agogo
Low Agogo
Cabasa
Maracas
Short High Whistle
Long Low Whistle
Short Guiro
Long Guiro
Claves
High Wood Block
Low Wood Block
Mute Cuica
Open Cuica
Mute Triangle
Open Triangle
Shaker
Jingle Bell
Bell Tree
Castanets
Mute Surdo
Open Surdo
Applause
SYNTH SET 2
Synth2 High Tom 2
Synth2 Crash Cymbal 1
Synth2 High Tom 1
Synth2 Ride Cymbal
Chinese Cymbal
Ride Bell
Tambourine 2
Splash Cymbal
Synth1 Cowbell
Crash Cymbal 2
Vibraslap
Ride Cymbal Edge
High Bongo
Low Bongo
Mute High Conga
Open High Conga
Open Low Conga
High Timbale
Low Timbale
High Agogo
Low Agogo
Cabasa
Synth1 Maracas
Short High Whistle
Long Low Whistle
Short Guiro
Synth1 Guiro
Synth1 Claves
High Wood Block
Low Wood Block
High Hoo
Low Hoo
Elec. Mute Triangle
Elec. Open Triangle
Synth1 Shaker
Jingle Bell
Bell Tree
Castanets
Mute Surdo
Open Surdo
Applause
SYNTH SET 1
Synth1 High Tom 2
Synth1 Crash Cymbal
Synth1 High Tom 1
Synth2 Ride Cymbal
Chinese Cymbal
Ride Bell
Synth1 Tambourine
Splash Cymbal
Synth1 Cowbell
Synth2 Crash Cymbal 2
Vibraslap
Ride Cymbal Edge
Synth1 High Bongo
Synth1 Low Bongo
Synth1 Mute Hi Conga
Synth1 Open Hi Conga
Synth1 Open Low Conga
High Timbale
Low Timbale
High Agogo
Low Agogo
Cabasa
Synth1 Maracas
Short High Whistle
Long Low Whistle
Short Guiro
Synth1 Guiro
Synth1 Claves
High Wood Block
Low Wood Block
High Hoo
Low Hoo
Elec. Mute Triangle
Elec. Open Triangle
Synth1 Shaker
Jingle Bell
Bell Tree
Castanets
Mute Surdo
Open Surdo
Applause
ELECTRONIC SET
Electric High Tom 2
Crash Cymbal 1
Electric High Tom 1
Ride Cymbal 1
Reverse Cymbal
Ride Bell
Tambourine 1
Splash Cymbal
Cowbell
Crash Cymbal 2
Vibraslap
Ride Cymbal 2
High Bongo
Low Bongo
Mute High Conga
Open High Conga
Open Low Conga
High Timbale
Low Timbale
High Agogo
Low Agogo
Cabasa
Maracas
Short High Whistle
Long Low Whistle
Short Guiro
Long Guiro
Claves
High Wood Block
Low Wood Block
Mute Cuica
Open Cuica
Mute Triangle
Open Triangle
Shaker
Jingle Bell
Bell Tree
Castanets
Mute Surdo
Open Surdo
Applause
POWER SET
Power High Tom 2
Crash Cymbal 1
Power High Tom 1
Ride Cymbal 1
Chinese Cymbal
Ride Bell
Tambourine 1
Splash Cymbal
Cowbell
Crash Cymbal 2
Vibraslap
Ride Cymbal 2
High Bongo
Low Bongo
Mute High Conga
Open High Conga
Open Low Conga
High Timbale
Low Timbale
High Agogo
Low Agogo
Cabasa
Maracas
Short High Whistle
Long Low Whistle
Short Guiro
Long Guiro
Claves
High Wood Block
Low Wood Block
Mute Cuica
Open Cuica
Mute Triangle
Open Triangle
Shaker
Jingle Bell
Bell Tree
Castanets
Mute Surdo
Open Surdo
Applause
JAZZ SET
High Tom 2
Crash Cymbal 1
High Tom 1
Ride Cymbal Inner
Chinese Cymbal
Ride Bell
Tambourine 1
Splash Cymbal
Cowbell
Crash Cymbal 2
Vibraslap
Ride Cymbal Edge
High Bongo
Low Bongo
Mute High Conga
Open High Conga
Open Low Conga
High Timbale
Low Timbale
High Agogo
Low Agogo
Cabasa
Maracas
Short High Whistle
Long Low Whistle
Short Guiro
Long Guiro
Claves
High Wood Block
Low Wood Block
Mute Cuica
Open Cuica
Mute Triangle
Open Triangle
Shaker
Jingle Bell
Bell Tree
Castanets
Mute Surdo
Open Surdo
Applause
BRUSH SET
Brush High Tom 2
Brush Crash Cymbal1
Brush High Tom 1
Ride Cymbal Inner
Chinese Cymbal
Brush Ride Bell
Tambourine 1
Splash Cymbal
Cowbell
Brush Crash Cymbal2
Vibraslap
Ride Cymbal Edge
High Bongo
Low Bongo
Mute High Conga
Open High Conga
Open Low Conga
High Timbale
Low Timbale
High Agogo
Low Agogo
Cabasa
Maracas
Short High Whistle
Long Low Whistle
Short Guiro
Long Guiro
Claves
High Wood Block
Low Wood Block
Mute Cuica
Open Cuica
Mute Triangle
Open Triangle
Shaker
Jingle Bell
Bell Tree
Castanets
Mute Surdo
Open Surdo
Applause
ORCHESTRA SET
Timpani c
Timpani c#
Timpani d
Timpani d#
Timpani e
Timpani f
Tambourine 1
Splash Cymbal
Cowbell
Concert Cymbal 2
Vibraslap
Concert Cymbal 1
High Bongo
Low Bongo
Mute High Conga
Open High Conga
Open Low Conga
High Timbale
Low Timbale
High Agogo
Low Agogo
Cabasa
Maracas
Short High Whistle
Long Low Whistle
Short Guiro
Long Guiro
Claves
High Wood Block
Low Wood Block
Mute Cuica
Open Cuica
Mute Triangle
Open Triangle
Shaker
Jingle Bell
Bell Tree
Castanets
Mute Surdo
Open Surdo
Applause
Appendice/Appendix/Appendice
414A-F-090A
414A-F-091A
F
F /(G )
G
(G )/A
A
(A )/B B
F /(G )
G
(G )/A
A
(A )/B B
Chord
Type
F
Root
E
m7 5
E
dim
(D )/E M7
(D )/E dim7
D
m7
D
7
C /(D )
m
C /(D )
M
C
Chord
Type
C
Root
Tavola degli accordi a diteggiatura normale (FINGERED)
Fingered akkoordkaarten
Charte des accords FINGERED
aug
sus4
7sus4
m add9
mM7
75
add9
Appendice/Appendix/Appendice
A-5
414A-F-092A
414A-F-093A
414A-F-094A
MIDI Implementation Chart
Model PX-500L
Function ...
Transmitted
Recognized
Basic
Channel
Default
Changed
1
1-16
1-16
1-16
Mode
Default
Messages
Altered
Mode 3
X
❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊
Mode 3
X
True voice
21-108
❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊
0-127
0-127
Note ON
Note OFF
O 9nH V = 1-127
X 8nH V = 64
O 9nH V = 1-127
X 9nH V = 0, 8nH V = **
X
X
X
X
X
O
O
X
O*1
O
O
O
O
O*2
O*2
O
O
O
O
O
O
O
O*1
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
Note
Number:
Velocity
After
Touch
Key’s
Ch’s
Pitch Bender
0, 32
1
6, 38
7
10
11
64
66
67
91
93
100, 101
120
121
Control
Change
Program
Change
:True #
O 0-127
❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊
O*3
O*3*4
System
Common
: Song Pos
: Song Sel
: Tune
X
X
X
X
X
X
System
Real Time
: Clock
: Commands
O
O
X
X
Aux
: Local ON/OFF
: All notes OFF
: Active Sense
: Reset
X
O
X
X
X
O
O
X
Remarks
Remarks
** = no relation
Bank select
Modulation
Data entry
Volume
Pan
Expression
Damper
Sostenuto
Soft
Reverb send
Chorus send
RPN LSB, MSB
All sound off
Reset all controller
O 0-127
❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊
System Exclusive
Messages
Version: 1.0
*1 Envoi/réception d’accord fin et d’accord grossier, RPN Nul, et réception des changements de son du pitch bend
*1 Fijnstemmen en ruwweg stemmen voor zenden/ontvangen, RPN nul en toonhoogtebuigingsgevoeligheid ontvangst
*1 Invio/ricevimento intonazione precisa e intonazione approssimativa, ricevimenti sensibilità alterazione altezza e RPN Null
*2 En accord avec la pédale
*2 In overeenkomst met het pedaal
*2 Conformemente al pedale
*3 • Type de réverbération [F0][7F][7F][04][05][01][01][01][01][01][00][vv][F7]
vv=00: Room1, 01: Room2, 02: Hall1, 03: Hall2
• Type de chorus [F0][7F][7F][04][05][01][01][01][01][02][00][vv][F7]
vv=00: Chorus1, 01: Chorus2, 02: Chorus3, 03: Chorus4
*3 • Nagalmtype [F0][7F][7F][04][05][01][01][01][01][01][00][vv][F7]
vv=00: Kamer1, 01: Kamer2, 02: Hal1, 03: Hal2
• Zwevingtype [F0][7F][7F][04][05][01][01][01][01][02][00][vv][F7]
vv=00: Zweving1, 01: Zweving2, 02: Zweving3 03: Zweving4
*3 • Tipo di reverb [F0][7F][7F][04][05][01][01][01][01][01][00][vv][F7]
vv=00: Room1, 01: Room2, 02: Hall1, 03: Hall2
• Tipo di chorus [F0][7F][7F][04][05][01][01][01][01][02][00][vv][F7]
vv=00: Chorus1, 01: Chorus2, 02: Chorus3, 03: Chorus4
*4 GM activé/désactivé
GM activé = Jugement d’accord entrée MIDI désactivé
GM désactivé = Jugement d’accord entrée MIDI activé
*4 GM aan/uit
GM aan = MIDI ingangssignaal akkoordbeoordeling uit
GM uit = MIDI ingangssignaal akkoordbeoordeling aan
*4 GM attivato/disattivato GM attivato = MIDI In Chord Judge (Valutazione accordi ingresso MIDI) disattivato
GM disattivato = MIDI In Chord Judge (Valutazione accordi ingresso MIDI) attivato
Mode 1 : OMNI ON, POLY
Mode 3 : OMNI OFF, POLY
414A-F-095A
Mode 2 : OMNI ON, MONO
Mode 4 : OMNI OFF, MONO
O : Yes
X : No
Ce sigle signifie que l’emballage est conforme à la législation
allemande en matière de protection de l’environnement.
Dit kringloopteken geeft aan dat de verpakking voldoet aan de
wetgeving betreffende milieubescherming in Duitsland.
Questo marchio di riciclaggio indica che la confezione è conforme
alla legislazione tedesca sulla protezione dell’ambiente.
CASIO COMPUTER CO.,LTD.
6-2, Hon-machi 1-chome
Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan
MA0402-C PX500L-FDI-1
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement