Casio XJ-UT331X, XJ-UT311WN, XJ-UT351W, XJ-UT351WN User guide

Casio XJ-UT331X, XJ-UT311WN, XJ-UT351W, XJ-UT351WN User guide
MS
PROJEKTOR DATA
XJ-UT331X/XJ-UT311WN*/
XJ-UT351W/XJ-UT351WN*
*Model Rangkaian
Panduan Pengguna
z Pastikan anda membaca “Langkah-Langkah Keselamatan” dan “Langkah Berjaga-Jaga
Pengendalian” dalam dokumen “Baca ini terlebih dahulu” dan pastikan anda mengguna produk ini
dengan betul.
z Simpan manual ini di tempat selamat untuk rujukan pada masa hadapan.
z Lawati laman di bawah untuk versi terkini manual ini.
http://world.casio.com/manual/projector/
1
z DLP ialah tanda dagangan berdaftar Texas Instruments Amerika Syarikat.
z Microsoft dan Windows ialah tanda dagangan berdaftar atau tanda dagangan Microsoft
Corporation di Amerika Syarikat dan negara-negara lain.
z HDMI, Logo HDMI dan High-Definition Multimedia Interface ialah tanda dagangan atau tanda
dagangan berdaftar HDMI Licensing, LLC.
z PJLink ialah tanda dagangan menunggu atau tanda dagangan berdaftar di Jepun, Amerika
Syarikat, dan negara dan kawasan lain.
z Crestron dan Crestron Connected ialah tanda dagangan berdaftar Crestron Electronics, Inc.
Amerika Syarikat.
z AMX ialah tanda dagangan berdaftar AMX LLC Amerika Syarikat.
z XGA ialah tanda dagangan berdaftar IBM Corporation Amerika Syarikat.
z Nama syarikat dan produk lain mungkin merupakan tanda dagangan berdaftar atau tanda
dagangan pemilik masing-masing.
z Sebahagian daripada produk ini adalah berdasarkan sebahagiannya daripada kerja Independent
JPEG Group.
z Kandungan Panduan Pengguna ini tertakluk kepada perubahan tanpa notis.
z Menyalin manual ini, sama ada sebahagiannya atau keseluruhannya adalah dilarang. Anda
dibenarkan menggunakan manual ini untuk kegunaan peribadi anda sendiri. Sebarang
penggunaan lain tanpa kebenaran CASIO COMPUTER CO., LTD. adalah dilarang.
z CASIO COMPUTER CO., LTD. tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kerugian atau
tuntutan daripada pihak ketiga yang berpunca daripada penggunaan produk ini atau manual ini.
z CASIO COMPUTER CO., LTD. tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan
atau kerugian kerana kehilangan data akibat malfungsi atau penyelenggaraan produk ini, atau
sebarang sebab lain.
z Skrin sampel yang ditunjukkan di dalam manual ini adalah bagi tujuan ilustrasi sahaja, dan
mungkin tidak betul-betul sama dengan skrin yang dihasilkan oleh produk ini.
z Petikan skrin dalam manual ini semuanya daripada versi bahasa Inggeris. Beberapa istilah yang
digunakan dalam teks penjelasan juga berdasarkan skrin versi bahasa Inggeris.
2
Kandungan
Langkah-Langkah Keselamatan.................................... 6
Langkah Berjaga-Jaga Pengendalian ......................... 12
Perihal Unit Sumber Cahaya ................................................................12
Pancaran Cahaya Projektor..................................................................12
Langkah Berjaga-Jaga Bagi Laser dan Suhu Tinggi
(Lihat label pada projektor)...................................................................13
Langkah Berjaga-Jaga Yang Lain ........................................................14
Langkah Berjaga-Jaga apabila Mengendalikan
Projektor selepas Digunakan................................................................15
Bersedia ......................................................................... 16
Mengeluarkan.......................................................................................16
Aliran Operasi sehingga Penayangan ..................................................16
Panduan Umum....................................................................................17
Terminal................................................................................................18
Menyediakan Projektor.........................................................................19
Langkah Berjaga-Jaga Persediaan............................................................................ 19
Menyambung dengan Peranti Luaran ..................................................20
Penutup Disertakan dengan Penyesuai Wayarles YW-40....................22
Memasang dan Menanggalkan Penutup Kabel ...................................22
Alat Kawalan Jauh ................................................................................23
Mengendalikan Projektor ............................................. 24
Operasi Imej dan Audio Asas Semasa Tayangan ................................24
Senarai Operasi Asas................................................................................................. 24
Butiran Sumber Input................................................................................................. 26
Kawalan Nyala ........................................................................................................... 27
Anjakan Skrin Digital ............................................................................28
Tayangan Corak Ujian ..........................................................................28
Mengubah Input Audio.........................................................................29
Kunci Panel Kawalan............................................................................29
3
Mengkonfigurasikan ID Kawalan Jauh dan Tetapan ID Projektor........30
Menggunakan Pemasa Pembentangan (TIMER)..................................30
Untuk memaparkan pemasa.................................................................................... 30
Untuk memaparkan menu fungsi pemasa................................................................ 30
Untuk mengkonfigurasi seting pemasa .................................................................... 31
Operasi Pemasa ...................................................................................................... 31
Menggunakan Menu Persediaan (MENU) ............................................32
Seting Menu Persediaan............................................................................................ 32
Perlindungan Kata Laluan ....................................................................38
Jika anda terlupa kata laluan anda... ........................................................................ 39
Menayangkan dari Input USB (Model Rangkaian Sahaja) ...................39
Fail Main Semula yang Disokong............................................................................... 39
Peranti Memori USB yang Disokong ......................................................................... 39
Menyambung Peranti Memori USB ke Projektor ...................................................... 40
Menayangkan Fail dari Peranti Memori USB ............................................................. 40
Operasi Semasa Tayangan Fail Imej......................................................................... 41
Operasi Semasa Tayangan Fail Filem....................................................................... 41
Item Seting Pemapar Fail ......................................................................................... 42
Operasi Menu Fail ...................................................................................................... 42
Autojalan .................................................................................................................... 43
Penyelesaian Masalah Pemapar Fail ......................................................................... 43
Mesej Ralat Pemapar Fail .......................................................................................... 44
Menayang Imej Skrin Kalkulator Graf...................................................45
Untuk menayang imej skrin kalkulator graf ............................................................... 45
Membersihkan Projektor.............................................. 46
Membersihkan Bahagian Luar Projektor ..............................................46
Membersihkan Lensa ...........................................................................46
Membersihkan Bolong .........................................................................46
Penyelesaian Masalah .................................................. 47
Penunjuk...............................................................................................47
Petunjuk Ralat dan Mesej Amaran .......................................................47
Penyelesaian Masalah Projektor ..........................................................49
4
Lampiran ........................................................................ 51
Membekalkan Kuasa ke Peralatan Luaran ...........................................51
Mengemas kini Perisian Tegar dan Memindahkan Logo Pengguna ....52
Melekapkan Projektor pada Dinding ....................................................52
Menggunakan Terminal MONITOR OUT..............................................53
Jarak Tayangan dan Saiz Skrin ............................................................54
Seting Nisbah Bidang dan Imej Tayangan ...........................................55
Kawalan Projektor RS-232C ................................................................57
Spesifikasi...................................................................... 60
TCO Certified Document URL..................................... 62
B
5
Langkah-Langkah Keselamatan
Terima kasih kerana memilih produk CASIO ini. Pastikan anda membaca “Langkah-Langkah
Keselamatan” ini sebelum menggunakannya. Setelah membaca Panduan Pengguna ini, simpan di
tempat selamat untuk rujukan pada masa hadapan.
Keterangan tentang simbol keselamatan
Pelbagai simbol digunakan di dalam Panduan Pengguna ini dan pada produk itu sendiri untuk
memastikan penggunaan selamat, dan untuk melindungi anda dan orang lain daripada risiko
kecederaan dan kerosakan bahan. Maksud bagi setiap simbol diterangkan di bawah.
*Bahaya
Simbol ini menunjukkan maklumat yang, jika diabaikan atau digunakan dengan
cara yang salah, akan mewujudkan risiko kematian atau kecederaan diri yang
serius.
*Amaran
Simbol ini menunjukkan maklumat yang, jika diabaikan atau digunakan dengan
cara yang salah, berkemungkinan boleh menimbulkan risiko kematian atau
kecederaan diri yang serius.
*Awas
Simbol ini menunjukkan maklumat yang, jika diabaikan atau digunakan dengan
cara yang salah, berkemungkinan boleh menimbulkan risiko kecederaan diri atau
kerosakan bahan.
Contoh Ikon
’
!
$
Segi tiga menunjukkan situasi di mana anda perlu berhati-hati. Contoh yang ditunjukkan di
sini menunjukkan anda perlu mengambil langkah berjaga-jaga untuk mengelakkan renjatan
elektrik.
Bulatan dengan satu garisan merentasinya menunjukkan maklumat tentang sesuatu tindakan
yang anda tidak harus lakukan. Tindakan spesifik ini ditunjukkan oleh rajah di dalam bulatan
itu. Contoh yang ditunjukkan di sini bermakna nyahpemasangan adalah dilarang.
Bulatan hitam menunjukkan maklumat tentang tindakan yang mesti anda lakukan. Tindakan
spesifik ini ditunjukkan oleh rajah di dalam bulatan itu. Contoh yang ditunjukkan di sini
menunjukkan anda mesti mencabut kord kuasa dari salur keluar kuasa.
-
Langkah Berjaga-Jaga Semasa
Penggunaan
Jika anda perasan terdapat asap, bau
yang pelik, atau apa saja yang tidak
normal, berhenti menggunakan
projektor dengan serta-merta.
Penggunaan yang berterusan
mengakibatkan risiko kebakaran dan
renjatan elektrik. Lakukan
langkah-langkah berikut dengan
segera.
1. Cabut palam projektor.
2. Hubungi penjual asal atau pusat servis CASIO
yang bertauliah.
* Amaran
z Pengawasan orang dewasa diperlukan
apabila adanya kanak-kanak kecil dan
khususnya apabila ada kemungkinan
kanak-kanak kecil bersentuhan
dengan projektor.
z Asap, bau, haba, dan perkara lain yang
tidak normal
6
z Malfungsi
• Jangan sekali-kali meletakkan objek berat di
atas kord kuasa dan jangan sekali-kali
mendedahkannya kepada haba.
• Pastikan kord kuasa tidak terjepit di antara
dinding dan rak atau meja di mana projektor
ditempatkan, dan jangan sekali-kali menutup
kord kuasa dengan kusyen atau objek lain.
• Jangan sekali-kali cuba ubah suai kord kuasa,
membiarkannya rosak, atau
membengkokkannya secara keterlaluan.
• Jangan memulas kord kuasa atau menariknya.
Jangan sekali-kali menyentuh kord
kuasa atau palam semasa tangan anda
basah.
Berbuat demikian mengakibatkan risiko
renjatan elektrik.
• Apabila menggunakan projektor ini di negara
di mana anda membelinya, pastikan anda
menggunakan kord kuasa yang dibekalkan
bersamanya. Apabila menggunakan projektor
di negara lain, pastikan anda membeli dan
menggunakan kord kuasa yang sesuai dengan
voltan negara tersebut. Pastikan juga anda
peka kepada Piawaian Keselamatan yang
terpakai di negara itu.
Apabila hendak keluar, pastikan
projektor berada di lokasi yang jauh
daripada binatang peliharaan dan
binatang lain, dan cabutkan palam
kuasa dari salur keluar kuasa. Kord
kuasa yang rosak kerana dikunyah
boleh menyebabkan litar pintas, dan
mengakibatkan risiko kebakaran.
-
Berhenti menggunakan projektor
dengan serta merta jika skrin kelihatan
tidak normal, atau jika sebarang operasi
yang tidak normal lain berlaku walaupun
anda mengendalikan projektor dengan
betul. Penggunaan yang berterusan
mengakibatkan risiko kebakaran dan
renjatan elektrik. Lakukan
langkah-langkah berikut dengan
segera.
1. Matikan projektor.
2. Cabut palam projektor.
3. Hubungi penjual asal atau pusat servis CASIO
yang bertauliah.
"
z Kord kuasa
+
•
•
•
•
•
•
•
•
Penyalahgunaan kord kuasa
mengakibatkan risiko kebakaran dan
renjatan elektrik.
Pastikan anda sentiasa mengambil
langkah berjaga-jaga seperti berikut.
Pastikan hanya aksesori yang dibekalkan
bersama projektor digunakan.
Pastikan anda menggunakan sumber kuasa
yang mempunyai voltan yang sama seperti
yang dikhususkan untuk projektor.
Jangan bebankan salur keluar kuasa dengan
terlalu banyak peranti.
Jangan tempatkan kord kuasa berhampiran
dengan dapur.
Jangan gunakan kord kuasa yang dibekalkan
bersama projektor dengan sebarang peranti
lain.
Jangan berkongsi salur keluar yang
membekalkan kuasa kepada projektor dengan
peranti lain. Jika anda menggunakan kord
penyambung, pastikan kadar ampere kord
penyambung itu sesuai dengan nilai
penggunaan kuasa projektor ini.
Jangan sekali-kali menggunakan kord kuasa
dalam keadaan ia masih berikat.
Gunakan salur keluar kuasa yang terletak
berhampiran supaya anda dapat mencapainya
dengan mudah apabila anda perlu mencabut
palam projektor.
Kord kuasa yang rosak mengakibatkan
risiko kebakaran dan renjatan elektrik.
Pastikan anda sentiasa mengambil
langkah berjaga-jaga seperti berikut.
-
z Air dan bahan asing
+
%
%
-
Jangan sekali-kali membiarkan
projektor terkena air. Air mengakibatkan
risiko kebakaran dan renjatan elektrik.
Jangan sekali-kali meletakkan pasu
atau bekas air yang lain di atas
projektor. Air mengakibatkan risiko
kebakaran dan renjatan elektrik.
Air atau cecair lain, atau bahan asing
(logam, dsb) yang memasuki projektor
mengakibatkan risiko kebakaran dan
renjatan elektrik. Jika sesuatu benda
termasuk ke dalam projektor, lakukan
langkah-langkah berikut dengan
segera.
1. Matikan projektor.
2. Cabut palam projektor.
3. Hubungi penjual asal atau pusat servis CASIO
yang bertauliah.
7
z Penyahpasangan dan pengubahsuaian
z Pancaran cahaya projektor
!
-
Jangan sekali-kali cuba merungkas atau
ubah suai projektor dengan apa jua
cara. Projektor mengandungi banyak
komponen bervoltan tinggi yang
mengakibatkan risiko renjatan elektrik
dan kecederaan terbakar. Dan, sila
ambil perhatian bahawa masalah yang
disebabkan oleh penyahpasangan atau
pengubahsuaian projektor yang tidak
dibenarkan tidak dilindungi oleh waranti
dan tidak layak untuk diperbaiki oleh
CASIO.
Pastikan pemeriksaan dalaman, pelarasan, dan
pembaikan dilakukan oleh pengedar asal anda
atau pusat servis CASIO yang bertauliah.
• Jangan sekali-kali melihat terus ke
dalam lensa, bolong masuk atau
bolong ekzos semasa cahaya
dihidupkan. Apabila menghidupkan
projektor, pastikan bahawa tiada
sesiapa yang melihat terus ke dalam
lensa, bolong masuk atau bolong
ekzos. Cahaya terang yang
dipancarkan oleh projektor
mengakibatkan risiko kerosakan mata.
• Jangan cuba menggunakan kaca
pembesar, cermin atau objek serupa
yang lain untuk membengkokkan atau
memantulkan cahaya projektor, dan
jangan pegang atau letakkan objek
sedemikian dalam laluan cahaya
projektor. Cahaya yang terbias atau
dipantulkan boleh memancar ke mata
seseorang dan mengakibatkan risiko
kerosakan mata.
z Jatuh dan impak
-
Penggunaan projektor yang berterusan
setelah rosak kerana jatuh atau
pengendalian yang kasar
mengakibatkan risiko kebakaran dan
renjatan elektrik. Lakukan
langkah-langkah berikut dengan
segera.
1. Matikan projektor.
2. Cabut palam projektor.
3. Hubungi penjual asal atau pusat servis CASIO
yang bertauliah.
z Menutup bolong
-
z Menghapuskannya dengan membakar
-
Jangan sekali-kali cuba menghapuskan
projektor dengan membakarnya.
Berbuat demikian boleh menyebabkan
letupan, yang mengakibatkan risiko
kebakaran dan kecederaan diri.
•
•
•
•
•
8
Jangan sekali-kali membiarkan bolong
tertutup. Berbuat demikian
menyebabkan peningkatan haba
dalaman, yang mengakibatkan risiko
kebakaran dan kerosakan projektor.
Menyentuh projektor semasa ia panas
mengakibatkan risiko kecederaan
terbakar. Pastikan anda sentiasa
mengambil langkah berjaga-jaga seperti
berikut.
Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 6 sm di
antara bahagian hadapan projektor (cahaya
dipancarkan dari situ) dan permukaan
tayangan (skrin). Kekalkan jarak
sekurang-kurangnya 30 sm di antara
permukaan dan sisi lain projektor.
Jangan sisipkan projektor ke dalam
mana-mana ruang yang tidak mempunyai
pengudaraan yang baik.
Jangan sekali-kali tutup projektor dengan
selimut atau sebarang item seperti itu.
Tempatkan projektor di atas permukaan stabil
dan rata semasa menggunakannya. Jangan
sekali-kali menggunakan projektor semasa ia
berada di atas karpet, selimut, tuala, kusyen
tempat duduk, atau permukaan lain yang
bentuknya mudah diubah.
Jangan sekali-kali tegakkan projektor di atas
mana-mana hujungnya semasa digunakan.
z Kabinet projektor
’
z Lokasi yang tidak stabil
-
Jangan sekali-kali buka kabinet
projektor. Berbuat demikian
mengakibatkan risiko renjatan elektrik.
z Membersihkannya
$
Sebelum membersihkan projektor,
pastikan ia dimatikan dan cabut
palamnya dari salur keluar kuasa.
Kegagalan berbuat demikian
mengakibatkan risiko renjatan elektrik.
Jangan sekali-kali tempatkan projektor
di atas permukaan tidak stabil atau di
rak tinggi. Berbuat demikian boleh
menyebabkannya jatuh, mengakibatkan
risiko kecederaan diri.
z Menggunakan projektor di atas
pelantar beroda
Apabila menggunakan projektor di atas pelantar
beroda, pastikan anda kuncikan roda apabila
tidak menggerakkan pelantar itu.
z Bolong ekzos
z Kilat
Bolong ekzos menjadi sangat panas semasa
projektor sedang beroperasi. Jangan sekali-kali
menyentuhnya. Berbuat demikian
mengakibatkan risiko kecederaan terbakar.
Kawasan sekitar bolong ekzos juga menjadi
agak panas. Jangan sekali-kali meletakkan objek
yang dibuat daripada plastik atau bahan lain
yang sensitif kepada haba dekat dengan atau di
bawah projektor. Berbuat demikian
mengakibatkan risiko kecacatan dan kepudaran
warna pada objek itu.
Semasa berlaku ribut kilat, jangan sentuh palam
kord kuasa projektor.
z Alat kawalan jauh
!
z Lokasi
Jangan letakkan projektor di sebarang jenis
lokasi seperti di bawah. Berbuat demikian
mengakibatkan risiko kebakaran dan renjatan
elektrik.
• Dekat dengan kawasan yang terdedah kepada
gegaran kuat
• Kawasan yang terdedah kepada kelembapan
tinggi atau habuk yang banyak
• Di dapur atau kawasan lain yang terdedah
kepada asap minyak
• Dekat dengan alat pemanas, di atas karpet
yang panas, atau di kawasan yang terdedah
kepada cahaya matahari terus
• Kawasan yang terdedah kepada suhu
melampau (Julat suhu operasi ialah 5°C
hingga 35°C).
+
Jangan sekali-kali cuba merungkas atau
ubah suai alat kawalan jauh dengan apa
jua cara. Berbuat demikian
mengakibatkan risiko renjatan elektrik,
kecederaan terbakar, dan kecederaan
diri yang lain. Pastikan pemeriksaan
dalaman, pelarasan, dan pembaikan
dilakukan oleh pengedar asal anda atau
pusat servis CASIO yang bertauliah.
Jangan sekali-kali membiarkan alat
kawalan jauh basah. Air mengakibatkan
risiko kebakaran dan renjatan elektrik.
z Gelombang radio yang dipancarkan
oleh penyesuai wayarles YW-40
(disertakan atau dibeli secara
berasingan)
-
z Objek berat
-
Jangan sekali-kali letak objek berat di atas
projektor atau panjat ke atas projektor. Berbuat
demikian mengakibatkan risiko kebakaran dan
renjatan elektrik.
z Air
Jangan sekali-kali tempatkan projektor di dalam
bilik mandi atau di sebarang tempat lain di mana
ia mungkin terkena percikan air.
9
Jangan sekali-kali menggunakan
produk ini di dalam kapal terbang atau
kemudahan perubatan, atau di
sebarang lokasi lain di mana
penggunaan peranti seperti ini adalah
dilarang. Gelombang radio boleh
memberi kesan kepada operasi
peralatan elektronik dan peralatan
perubatan, dan mengakibatkan
kemalangan.
Jangan gunakan produk ini di sekeliling
kawasan instrumen elektronik
ketepatan tinggi atau peranti elektronik
yang mengendalikan isyarat radio yang
lemah. Gelombang radio boleh memberi
kesan kepada operasi peralatan seperti
ini, dan mengakibatkan kemalangan.
• Jika anda menggunakan perentak jantung
atau sebarang peranti perubatan elektronik
lain, pastikan anda mendapatkan nasihat
doktor anda atau pengeluar peranti sebelum
menggunakan produk ini.
z Semasa tayangan, pastikan tiada apa
di hadapan lensa yang mengadang
cahaya.
z Jangan gunakan semburan gas mudah
terbakar di kawasan berdekatan
z Kesan lensa
-
Objek di hadapan lensa mengakibatkan risiko
kebakaran.
Jangan sekali-kali meletakkan akuarium atau
sebarang objek lain yang menghasilkan kesan
lensa di hadapan projektor semasa unit sumber
cahaya dihidupkan. Objek seperti itu
mengakibatkan risiko kebakaran.
Jangan sembur gas mudah terbakar ke
dalam atau di persekitaran projektor.
Gas tersebut mungkin menyalakan dan
menyebabkan risiko kebarakan.
z Lensa
* Awas
Jangan sekali-kali menyentuh lensa dengan
tangan anda.
z Kord kuasa
•
•
•
•
•
•
•
Penyalahgunaan kord kuasa
mengakibatkan risiko kebakaran dan
renjatan elektrik. Pastikan anda sentiasa
mengambil langkah berjaga-jaga seperti
berikut.
Apabila mencabut palam kord kuasa, sentiasa
genggam palam, dan jangan tarik kord kuasa.
Masukkan palam ke dalam salur keluar kuasa
sedalam yang boleh.
Setelah menggunakan projektor, cabut palam
dari salur keluar kuasa.
Cabut palam projektor dari salur keluar kuasa
jika anda tidak berhasrat untuk
menggunakannya untuk jangka masa yang
lama.
Sekurang-kurangnya sekali setahun, cabut
palam kuasa dan gunakan kain yang kering
atau pembersih hampagas untuk
membersihkannya daripada habuk di kawasan
sekitar gigi palam kuasa.
Jangan sekali-kali gunakan detergen untuk
membersihkan kord kuasa, terutamanya
palam kuasa dan bicu.
Sebelum mengalihkan projektor, pastikan ia
dimatikan dan cabut palamnya dari salur
keluar kuasa dahulu.
z Penyesuai wayarles YW-40 (disertakan
atau dibeli secara berasingan)
-
Langkah Berjaga-Jaga Untuk Bateri
* Bahaya
+
Jika berlaku kebocoran bateri alkali dan
bendalir yang keluar termasuk ke dalam
mata, lakukan langkah-langkah berikut
dengan segera.
1. Jangan sekali-kali gosok mata! Bilas mata
dengan air bersih.
2. Hubungi doktor dengan segera. Kegagalan
mengambil tindakan segera boleh
menyebabkan kehilangan penglihatan.
z Sandaran data penting
+
B
Jauhkan penyesuai wayarles daripada
capaian kanak-kanak kecil. Jika
penyesuai wayarles ditelan secara tidak
sengaja, ia boleh mengganggu
pernafasan dan mengakibatkan situasi
yang mengancam nyawa.
Pastikan anda menyimpan rekod
bertulis secara berasingan bagi semua
data yang tersimpan di dalam memori
projektor. Data memori boleh hilang
disebabkan oleh kerosakan,
penyelenggaraan, dsb.
10
Magnetisme
* Amaran
Penyalahgunaan bateri boleh menyebabkannya
bocor dan meninggalkan kesan kotoran di
kawasan sekitarnya, atau meletup,
mengakibatkan risiko kebakaran dan kecederaan
diri. Pastikan anda sentiasa mengambil langkah
berjaga-jaga seperti berikut.
• Jangan sekali-kali cuba merungkas
bateri dan jangan biarkan berlaku
pintasan pada bateri itu.
• Jangan sekali-kali dedahkan bateri
kepada haba atau buangkannya ke
dalam api.
• Jangan sekali-kali campurkan bateri
lama dengan yang baru.
• Jangan sekali-kali campurkan bateri
yang berlainan jenis.
• Jangan sekali-kali cuba mengecas
bateri.
• Pastikan bateri diorientasikan dengan
betul apabila anda memuatkannya.
* Awas
+
-
-
+
Projektor ini mempunyai magnet di
dalamnya. Disebabkan ini, ia tidak
seharusnya digunakan di kawasan yang
terdapat sesiapa yang memakai
perentak jantung atau sebarang peranti
perubatan elektronik yang lain. Jika
sebarang masalah timbul, gerakkan
projektor jauh dari individu yang
mengalami masalah dan hubungi
doktor.
Jauhkan projektor dari cakera liut, kad
magnet, pita magnet, kad prabayar, cek
dan sebarang media lain yang
menggunakan rakaman magnet.
Projektor boleh merosakkan data yang
terakam pada media magnet.
Lain-lain
* Awas
* Awas
Membiarkan habuk terkumpul di dalam projektor
dengan tidak membersihkannya untuk jangka
masa panjang mengakibatkan risiko kebakaran
dan kemalangan, dan boleh menyebabkan
kehilangan kekilauan tayangan. Hubungi
pengedar asal anda atau pusat servis CASIO
yang bertauliah sekali setahun untuk
membersihkan bahagian dalaman projektor.
Ambil perhatian bahawa anda akan dikenakan
bayaran untuk pembersihan itu.
Penyalahgunaan bateri boleh menyebabkannya
bocor dan meninggalkan kesan kotoran di
kawasan sekitarnya, atau meletup,
mengakibatkan risiko kebakaran dan kecederaan
diri. Pastikan anda sentiasa mengambil langkah
berjaga-jaga seperti berikut.
• Hanya gunakan jenis bateri yang
dispesifikasikan untuk alat kawalan
jauh itu.
-
z Pastikan anda mematuhi semua
undang-undang dan peraturan
tempatan yang dikenakan dan jangan
merungkas projektor apabila
membuangnya.
z Bateri habis
Pastikan anda keluarkan bateri dari alat kawalan
jauh sebaik saja ia habis.
• Keluarkan bateri dari alat kawalan jauh
jika anda tidak berhasrat untuk
menggunakannya untuk jangka masa
yang lama.
+
z Pembuangan bateri
Pastikan anda buang bateri yang telah
digunakan mengikut peraturan dan
undang-undang di tempat anda.
11
Langkah Berjaga-Jaga Pengendalian
Perihal Unit Sumber Cahaya
z Unit sumber cahaya projektor menggunakan laser dan LED.
z Jangka hayat unit sumber cahaya dikadarkan lebih kurang 20,000 jam. Jangka hayat sebenar
bergantung kepada keadaan, seting yang dikonfigurasikan pada menu persediaan, dan perbezaan
antara setiap unit sumber cahaya.
z Unit sumber cahaya dijamin untuk jangka masa yang dinyatakan di dalam sijil waranti atau selama
6,000 jam, mana-mana yang berlaku dahulu.
z Kegagalan unit sumber cahaya untuk menyala atau pengurangan kecerahan unit sumber cahaya
yang ketara menunjukkan penghujung hayat unit sumber cahaya itu. Hubungi penjual asal atau
pusat servis CASIO yang bertauliah untuk penggantian. Sila ambil perhatian bahawa masalah yang
disebabkan oleh penyahpasangan atau pengubahsuaian projektor yang tidak dibenarkan tidak
dilindungi oleh waranti dan tidak layak untuk diperbaiki oleh CASIO.
Pancaran Cahaya Projektor
• Jangan sekali-kali melihat terus ke dalam lensa semasa
cahaya dihidupkan.
Perlu berhati-hati dan berwaspada apabila terdapat
kanak-kanak.
12
Langkah Berjaga-Jaga Bagi Laser dan Suhu Tinggi
(Lihat label pada projektor)
Langkah Berjaga-Jaga Bagi Laser
Label Bukan- A.S. 1: Projektor ini ialah peranti laser Kelas 1 yang mematuhi IEC 60825-1: 2014.
Label A.S. 2: Projektor ini ialah peranti laser Kelas 2 yang mematuhi IEC 60825-1: 2007.
z Projektor ini mempunyai modul laser terbina dalam. Penyahpasangan atau pengubahsuaian adalah
sangat berbahaya dan tidak seharusnya dicuba.
z Sebarang operasi atau pelarasan yang tidak diarahkan secara spesifik oleh panduan pengguna
mengakibatkan risiko pendedahan radiasi laser yang berbahaya.
Langkah Berjaga-Jaga Bagi Salur Keluar Bolong (Label 3)
&
z Salur keluar bolong menjadi sangat panas semasa tayangan. Jangan sekali-kali
menyentuh atau membiarkan bolong tertutup.
z Jangan sekali-kali memasukkan objek asing.
Label 1
Label 2
Bahagian Bawah
Belakang
13
Label 3
Langkah Berjaga-Jaga Yang Lain
Projektor ini dibuat daripada komponen ketepatan. Kegagalan untuk mengambil langkah berjaga-jaga
ini boleh mengakibatkan ketidakupayaan untuk menyimpan data dengan selamat dan malfungsi.
z Jangan sekali-kali menggunakan atau menyimpan projektor di lokasi berikut.
Berbuat demikian mengakibatkan risiko malfungsi dan kerosakan pada projektor.
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
Lokasi yang terdedah kepada cas elektrostatik
Lokasi yang terdedah kepada suhu melampau
Lokasi di mana terdapat kelembapan melampau
Lokasi yang terdedah kepada perubahan suhu mendadak
Lokasi di mana terdapat banyak habuk
Di atas permukaan yang bergoyang, senget, atau pun tidak stabil
Lokasi di mana terdapat bahaya terkena air
Lokasi di mana terdapat banyak asap minyak atau asap lain
Tempat yang memiliki risiko kerosakan garam
Tempat yang gas mengakis (seperti gas sulfur di kolam air panas) dijana
z Pastikan penerima isyarat alat kawalan jauh tidak terdedah kepada cahaya
pendarfluor, cahaya matahari, atau cahaya terang yang lain. Cahaya terang boleh
menyebabkan malfungsi.
z Elakkan daripada menggunakan projektor di dalam keadaan berikut. Keadaan
seperti ini mengakibatkan risiko malfungsi dan kerosakan pada projektor.
z
z
z
z
Elakkan kawasan yang terdedah kepada suhu melampau (julat suhu operasi ialah 5°C hingga 35°C).
Jangan sekali-kali letak objek berat di atas projektor atau panjat ke atas projektor.
Jangan sekali-kali memasukkan atau membiarkan objek asing masuk ke dalam projektor.
Jangan sekali-kali meletakkan pasu atau bekas air yang lain di atas projektor.
z Apabila meletakkan projektor di bawah atau melakukan sebarang operasi yang
melibatkan pergerakan atau pengorientasian semula projektor, pastikan jari anda
tidak terjepit di bawah projektor.
z Jangan sekali-kali tinggalkan bateri yang habis di dalam alat kawalan jauh untuk
jangka masa lama.
Bateri yang habis boleh bocor, yang menyebabkan berlaku malfungsi dan kerosakan pada alat
kawalan jauh. Pastikan bateri diganti sekurang-kurangnya sekali setahun, tidak kira berapa banyak
pun anda gunakan alat kawalan jauh dalam tempoh itu.
z Bersihkan dengan kain lembut dan kering.
Apabila ia terlalu kotor, gunakan kain lembut yang dibasahkan sedikit dengan larutan lemah air dan
detergen neutral yang lembut. Perahkan semua air berlebihan dari kain sebelum mengelap. Jangan
sekali-kali menggunakan pencair, benzin, atau sebarang agen mudah meruap lain untuk
membersihkan projektor. Berbuat demikian boleh menghilangkan tanda-tanda dan meninggalkan
kesan kotoran pada bekas.
z Titik Skrin Hilang
Walaupun projektor ini diperbuat menggunakan teknologi digital paling maju pada masa sekarang,
beberapa titik pada skrin mungkin hilang. Ini adalah biasa, dan tidak menandakan malfungsi.
z Jangan sekali-kali mendedahkan projektor pada impak kuat ketika ia sedang
beroperasi.
Jika projektor mengalami impak kuat secara tidak sengaja, imej tayangan akan hilang buat sementara.
Imej akan muncul semula selepas beberapa ketika, tetapi ia mungkin mempunyai warna yang salah
atau ia mungkin memaparkan mesej ralat.
Jika imej yang ditayangkan mempunyai warna yang salah, pilih semula sumber input semasa. Jika ini
tidak mengembalikan warna yang betul pada imej yang ditayangkan, matikan projektor dan kemudian
hidupkannya semula.
14
Jika imej muncul semula dengan mesej ralat, betulkan masalah ini mengikut penerangan petunjuk di
bawah “Petunjuk Ralat dan Mesej Amaran” (halaman 47).
z Gunakan salur keluar kuasa berhampiran projektor. Sentiasa gunakan projektor
supaya kord kuasa boleh dicabut palamnya dengan mudah.
z Penyesuai Wayarles YW-40 (disertakan atau dibeli secara berasingan) menyokong
jalur 2.4GHz sahaja.
z Pembetulan Pepasak dan Kualiti Imej
Melakukan pembetulan pepasak menyebabkan imej dimampatkan sebelum ia ditayangkan. Ini boleh
mengakibatkan berlaku herotan pada imej atau pengurangan kualiti imej. Jika ini berlaku, tukar
orientasi projektor dan/atau skrin supaya ia mematuhi ilustrasi di bawah “Menyediakan Projektor”
(halaman 19).
Jika kualiti imej merupakan keutamaan tertinggi, matikan pembetulan pepasak auto dan kedudukan
projektor supaya ia tertumpu terus ke skrin.
z Walaupun sekiranya projektor anda masih dalam tempoh waranti, anda akan dikenakan bayaran
untuk membaik pulih jika masalah disebabkan oleh penggunaan projektor tanpa henti dalam jangka
masa yang panjang (seperti 24 jam) atau jika projektor disediakan dan digunakan tanpa mengikut
“Langkah Berjaga-Jaga Persediaan” (halaman 19).
z Penggunaan di dalam keadaan suhu persekitaran yang tinggi atau persekitaran yang terdedah
kepada habuk, asap minyak, asap tembakau, atau asap lain yang banyak boleh memendekkan
kitaran penggantian dan memerlukan penggantian enjin optikal dan komponen lain yang lebih
kerap. Sila ambil perhatian bahawa anda akan dikenakan bayaran untuk penggantian seperti itu.
Untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang kitaran penggantian dan yuran, hubungi pusat servis
CASIO yang bertauliah.
z Pemeluwapan
Memindahkan projektor dari bilik sejuk ke bilik panas, menghidupkan pemanas dalam bilik sejuk, dan
keadaan serupa yang lain boleh menyebabkan pemeluwapan (berkabus) untuk berlaku pada lensa
projektor dan/atau di dalam projektor, yang akan menjadikan imej yang dipancarkan kelihatan tidak
fokus dan boleh menyebabkan malfungsi dan masalah lain. Jika ini berlaku, matikan projektor dan
tunggu sebentar sehingga pemeluwapan itu hilang sendiri. Apabila ia hilang, anda boleh pancarkan
imej seperti biasa.
z Bekalan Kuasa ke Peralatan Luaran
Mematikan kuasa projektor juga akan memutuskan kuasa yang sedang dibekalkan ke kelengkapan
luaran. Ambil perhatian bahawa kuasa yang dibekalkan juga diputuskan apabila projektor dimatikan
kerana mula semula dengan sendirinya melalui fungsi periksa sendiri atau Kuasa Mati Sendiri,
disebabkan oleh sesetengah ralat, atau untuk sebarang sebab lain. Bergantung pada kelengkapan
luaran yang sedang digunakan, bekalan kuasa yang putus boleh menyebabkan data yang sedang di
edit untuk hilang atau rosak. Jadikan kebiasaan untuk menyimpan data dengan kerap dalam
kelengkapan luaran yang dikuasakan oleh projektor. Ambil perhatian bahawa CASIO COMPUTER
CO., LTD. tidak bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan data.
Langkah Berjaga-Jaga apabila Mengendalikan
Projektor selepas Digunakan
Bolong ekzos projektor dan kawasan sekitar bolong menjadi
sangat panas semasa beroperasi, dan akan masih panas sebaik
saja projektor dimatikan. Oleh itu, anda perlu memegang projektor
seperti yang ditunjukkan dalam ilustrasi apabila mengalihnya.
15
Bersedia
Mengeluarkan
Semasa anda mengeluarkan projektor, semak untuk memastikan semua item yang tersenarai di
bawah disertakan.
z Projektor
z Alat kawalan jauh wayarles YT-131 (XJ-UT311WN, XJ-UT351WN)
z Alat kawalan jauh wayarles YT-160 (XJ-UT331X, XJ-UT351W)
z Bateri Ujian (saiz AAA × 2)
z Kord Kuasa AC
z Penutup kabel
z Helaian “Langkah-Langkah Keselamatan”
z Helaian “Baca ini terlebih dahulu”
z Waranti
z Penyesuai wayarles YW-40 (XJ-UT311WN sahaja)
Aliran Operasi sehingga Penayangan
Bahagian ini menerangkan aliran operasi sehinggalah tayangan bermula.
1.
Muatkan bateri ujian yang dibekalkan bersama projektor ke dalam alat kawalan
jauh.
z Gunakan bateri alkali sahaja untuk membekalkan kuasa pada alat kawalan jauh.
2.
Tempatkan projektor di atas meja, atau tempat letak yang rata dan tegap, dan
pastikan terdapat ruang yang mencukupi di sekelilingnya.
z “Langkah-Langkah Keselamatan” (halaman 6), “Langkah Berjaga-Jaga Pengendalian”
(halaman 12)
z “Menyediakan Projektor” (halaman 19), “Langkah Berjaga-Jaga Persediaan” (halaman 19)
Anda perlu membeli perkakasan khas untuk melekapkan projektor pada dinding. Untuk butiran,
hubungi penjual tempat anda membeli projektor itu.
3.
Laraskan sudut menegak projektor.
z “Untuk melaraskan sudut menegak projektor” (halaman 19)
4.
Gunakan kord kuasa yang dibekalkan untuk memasang projektor pada salur
keluar kuasa.
5.
Sambungkan projektor kepada peranti output imej dan/atau peranti output audio
dan kemudian hidupkan setiap peranti.
z “Menyambung dengan Peranti Luaran” (halaman 20)
16
6.
Tekan kekunci [P] untuk menghidupkan projektor.
z Apabila anda menghidupkan projektor buat pertama kali, tetingkap “Bahasa” akan muncul di
bahagian tengah skrin tayangan. Pilih bahasa yang anda mahu.
7.
Gunakan kekunci [INPUT] untuk memilih sumber input.
z “Pilih sumber input. (INPUT)” (halaman 24)
8.
Gunakan tuas fokus untuk melaraskan fokus.
z “Panduan Umum” (halaman 17)
9.
Lakukan pembetulan pepasak dan laraskan kecerahan seperti yang diperlukan.
z “Gunakan pembetulan pepasak manual (S/T) (KEYSTONE)” (halaman 24), “Kawalan Nyala”
(halaman 27).
10.
Setelah anda selesai menayangkan, tekan kekunci [P] untuk mematikan
projektor.
z Produk ini juga direka untuk sistem pengagihan kuasa IT dengan voltan 230 V fasa ke fasa.
Panduan Umum
Lensa tayangan
Panel kawalan
Penerima isyarat alat kawalan jauh
Bolong ekzos
(sebelah kiri)
Penunjuk
Kekunci [P]
Penderia kecerahan
Bolong masuk
Bolong masuk
Terminal AC
Bar keselamatan
Tuas fokus
Terminal
Lubang kunci keselamatan*1
*1 Lubang kunci anti-kecurian disediakan untuk sambungan rantai anti-kecurian. Untuk maklumat
lanjut, sila lawati laman Web Kensington Lock di http://www.kensington.com/.
17
Panel Kawalan dan Penunjuk
Kekunci [ENTER]
Kekunci [AUTO]
Kekunci [INPUT]
Kekunci [ON/Stand-byP]
Kekunci [MENU]
Penunjuk POWER/STANDBY
Penunjuk LIGHT
Penunjuk TEMP
Kekunci [ESC]
Penderia kecerahan
Kekunci kursor (q/w/U/I)
Terminal
1Terminal LAN (Model rangkaian sahaja)
2Port USB-A (5V/2A) (XJ-UT311WN, XJ-UT351WN) atau
port DC (5V/2A) (XJ-UT331X, XJ-UT351W)
3Port LOGO
4Terminal HDMI 2 (XJ-UT351W dan XJ-UT351WN sahaja)
5Terminal HDMI 1
6Terminal AUDIO IN 1
7Terminal AUDIO IN 2
8Terminal MONITOR OUT
18
9Terminal COMPUTER IN 1
bkTerminal COMPUTER IN 2
blTerminal MIC
bmTerminal AUDIO OUT
bnTerminal AUDIO IN R L
boTerminal VIDEO
bpTerminal S-VIDEO
bqPort SERIAL
Menyediakan Projektor
Tempatkan projektor di atas meja atau
tempat letak yang tegap dan rata.
Pastikan anda menyediakan ruang
yang mencukupi di bahagian sisi dan
belakang projektor untuk pengaliran
udara yang sempurna. Ilustrasi di
bawah menunjukkan bagaimana
projektor harus dihalakan berbanding
skrin untuk mendapatkan tayangan
optimum.
Untuk melaraskan sudut menegak
projektor
1 Putarkan kaki tunggal di bahagian hadapan bawah
projektor untuk melaraskan sudut menegak projektor
dengan tepat.
2 Putarkan kedua-dua kaki di bahagian belakang bawah
projektor untuk melaraskan sudut mendatar projektor
dengan tepat.
Skrin
1
2
Corak Ujian
Anda boleh menayangkan corak ujian ketika menyediakan projektor untuk membantu menentukan
saiz imej, orientasi projektor yang betul, dsb. Untuk butiran, lihat “Tayangan Corak Ujian” pada
halaman 28.
Langkah Berjaga-Jaga Persediaan
z Gunakan salur keluar kuasa yang terletak berhampiran supaya anda dapat mencapainya dengan
mudah apabila anda perlu mencabut palam projektor.
z Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 6 sm di antara bahagian hadapan projektor (cahaya
dipancarkan dari situ) dan permukaan tayangan (skrin). Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 30 sm
di antara permukaan dan sisi lain projektor. Seharusnya tidak terdapat objek lain dalam jarak yang
dinyatakan di atas dari projektor. Perhatian khusus diperlukan untuk menjauhkan objek dari bukaan
pengambilan udara dan ekzos projektor.
z Aliran udara dari peralatan penyaman udara boleh meniup haba yang keluar dari kawasan sekitar
lensa projektor dengan cara yang menyebabkan riak haba muncul dalam imej yang ditayangkan.
Sekiranya ini berlaku, laraskan aliran udara peralatan penyaman udara atau alihkan projektor.
19
Menyambung dengan Peranti Luaran
Sebelum memulakan tayangan, anda perlu menyambungkan komputer, peranti video dan/atau peranti
luaran lain terlebih dahulu ke projektor.
z Untuk maklumat tentang lokasi terminal yang berkaitan dengan nombor dalam lajur jadual “Terminal
Projektor”, lihat “Terminal” (halaman 18).
z Apabila kabel tidak dibekalkan dengan projektor untuk sambungan, gunakan kabel yang tersedia
secara komersial. Apabila memilih kabel, pastikan bahawa bentuk penyambungnya sepadan
dengan bentuk projektor dan terminal peralatan lain.
Menyambung ke Peranti Output Imej
Anda boleh menyambungkan berbilang peranti output imej dengan projektor pada masa yang sama.
Gunakan kekunci [INPUT] projektor untuk memilih peranti yang anda mahu tayangkan imejnya.
Peranti Lain / Jenis Terminal
Komputer / Terminal Keluar RGB
Peranti Video / Terminal Keluar Video Komponen
Peranti Video / Terminal Keluar S-Video
Peranti Video / Terminal Keluar Video Komposit
Komputer atau Peranti Video / Terminal Keluar
HDMI
Terminal
Projektor
9, bk
9, bk
bp
bo
4, 5
Bentuk Terminal
Projektor
Kabel
15-pin D-Sub mini betina
RGB
15-pin D-Sub mini betina
Video komponen
4-pin Din Mini betina
S-terminal
Bicu pin RCA
Palam pin
HDMI Jenis A betina
HDMI Kelajuan
Tinggi
Peranti kilat USB atau peranti storan USB luaran
lain*1
2
USB Jenis A betina
*2
Kalkulator Graf / Port USB*3
2
2
USB Jenis A betina
USB
Penyesuai Wayarles YW-40 (tersedia secara
berasingan atau disertakan)*4
USB Jenis A betina
–
*1 Model rangkaian sahaja. Untuk maklumat tentang operasi selepas penyambungan, lihat
“Menayangkan dari Input USB (Model Rangkaian Sahaja)” (halaman 39).
*2 Lihat “Menyambung Peranti Memori USB ke Projektor” (halaman 40).
*3 Model rangkaian sahaja. Untuk maklumat tentang operasi selepas penyambungan, lihat
“Menayang Imej Skrin Kalkulator Graf” (halaman 45).
*4 Model rangkaian sahaja. Untuk maklumat tentang operasi selepas penyambungan, lihat “Panduan
Fungsi Rangkaian” yang berasingan.
20
Menyambung ke Peranti Input Audio
Peranti Lain / Jenis Terminal
Terminal
Projektor
Bentuk Terminal
Projektor
Kabel
Komputer, Peranti Video, Peranti Audio, dsb. /
Terminal Keluar Audio
6, 7
Bicu mini stereo
Audio
Komputer, Peranti Video, Peranti Audio, dsb. /
Terminal Keluar Audio
bn
Bicu pin RCA x 2
Palam pin
Mikrofon*5
bl
Bicu mini stereo
(mikrofon)
*5 Mikrofon jenis kuasa palam masuk tidak disokong.
Menyambung dengan Paparan Luaran dan/atau Pembesar Suara Luaran
Peranti Lain / Jenis Terminal
Terminal
Projektor
Bentuk Terminal
Projektor
Kabel
Paparan Luaran / Terminal Masuk RGB
Analog*6
8
15-pin D-Sub mini betina
RGB
Pembesar Suara Luaran / Terminal Masuk
Audio
bm
Bicu mini stereo
Audio
*6 Untuk butiran, lihat “Menggunakan Terminal MONITOR OUT” (halaman 53).
Penyambungan Lain
Peranti Lain / Jenis Terminal
Terminal
Projektor
Bentuk Terminal
Projektor
Kabel
Komputer atau Penghala / Terminal LAN*7
1
RJ-45 betina
LAN (Kabel terlindung
STP yang disyorkan.)
Peranti yang boleh dikuasakan dengan
sambungan port USB*8
2
USB Jenis A betina
Kabel kuasa untuk
peranti lain, atau kabel
USB
Komputer atau Peranti Alat Kawalan RS-232C /
Terminal RS-232C*9
bq
9-pin D-Sub jantan
Siri (silang)
*7 Model rangkaian sahaja. Untuk butiran, lihat “Panduan Fungsi Rangkaian” yang berasingan.
*8 Untuk butiran, lihat “Membekalkan Kuasa ke Peralatan Luaran” (halaman 51).
*9 Untuk butiran, lihat “Kawalan Projektor RS-232C” (halaman 57).
B
21
Penutup Disertakan dengan Penyesuai Wayarles
YW-40
Walaupun Penyesuai Wayarles YW-40 yang tersedia secara berasingan disertakan dengan penutup
antikecurian, ia tidak boleh dipasang pada jenis projektor ini. Untuk melindungi penyesuai wayarles
daripada kecurian ketika ia disambungkan ke projektor, gunakan penutup kabel yang disertakan
dengan projektor.
Memasang dan Menanggalkan Penutup Kabel
Sebelum memasang atau menanggalkan penutup kabel, matikan projektor dan cabut palam kuasanya
dari salur keluar kuasa. Selepas mematikan projektor, tunggu seketika untuk membiarkan ia sejuk.
Untuk memasang penutup kabel
Untuk menanggalkan penutup kabel
1.
Terbalikkan projektor dan sisipkan
cangkuk penutup kabel ke dalam
lubang yang terdapat pada projektor
(Rajah 1).
1.
2.
Gunakan pemutar skru kepala
Phillips untuk melonggarkan skru
penutup kabel sehingga ia
tertanggal dari projektor (tanpa
mencabutnya dari penutup).
Putarkan penutup kabel mengikut
arah yang ditunjukkan oleh anak
panah dalam Rajah 2 untuk
memasangnya pada projektor.
2.
Tanggalkan bahagian penutup kabel
yang berskru dari projektor dan
kemudian tanggalkan cangkuk
penutup dari projektor.
3.
Menjajarkan skru penutup kabel
dengan lubang skru pada projektor
(Rajah 3), gunakan pemutar skru
kepala Phillips untuk mengetatkan
skru (Rajah 4).
Skru
Cangkuk
Rajah 1
Rajah 2
Rajah 3
Rajah 4
Skru
Lubang skru
22
Alat Kawalan Jauh
Operasi projektor dilakukan menggunakan alat kawalan jauh yang dibekalkan bersamanya. Halakan
pemancar isyarat alat kawalan jauh pada salah satu penerima isyarat pada projektor apabila anda
melakukan operasi kekunci alat kawalan jauh. Julat maksimum isyarat alat kawalan jauh ialah kira-kira
5 meter (antara pemancar dan penerima isyarat).
1Pemancar isyarat alat kawalan jauh
2Mematikan atau menghidupkan kuasa.
3Tekan untuk keluar dari menu yang sedang dipaparkan atau
untuk membatalkan operasi.
4Kekunci yang digunakan untuk menetapkan ID kawalan jauh.
Lihat “Mengkonfigurasikan ID Kawalan Jauh dan Tetapan ID
Projektor” (halaman 30).
5Gunakan kekunci kursor ([S][T][W][X]) untuk bergerak antara
item menu dan untuk mengubah nilai tetapan. Tekan kunci
[ENTER] untuk memilih item menu atau untuk melaksanakan
fungsi.
6Tekan setiap kekunci ini untuk melaksanakan fungsinya. Untuk
maklumat tentang fungsi setiap kekunci, lihat “Operasi Imej
dan Audio Asas Semasa Tayangan” (halaman 24),
“Menggunakan Pemasa Pembentangan (TIMER)”
(halaman 30) dan “Menggunakan Menu Persediaan (MENU)”
(halaman 32).
7Kunci-kunci ini digunakan dengan model rangkaian sahaja. La
digunakan terutamanya untuk operasi tayangan Pemapar Fail
(halaman 39).
z Untuk mengelakkan kehabisan bateri, simpan unit alat kawalan jauh agar kekuncinya tidak
ditekan secara tidak sengaja.
23
Mengendalikan Projektor
Operasi dalam bahagian ini dilakukan menggunakan alat kawalan jauh, melainkan dinyatakan
sebaliknya. Jika kedua-dua projektor dan alat kawalan jauh mempunyai kunci yang sama, mana-mana
satu boleh digunakan untuk melakukan operasi yang sama.
Operasi Imej dan Audio Asas Semasa Tayangan
Senarai Operasi Asas
Untuk menamatkan operasi di bawah, tekan kekunci [ESC].
Untuk melakukan ini:
Lakukan operasi ini:
Pilih sumber input. (INPUT) 1. Tekan kunci [INPUT].
2. Gunakan kekunci [INPUT], [S] dan [T] untuk memilih sumber input yang anda
mahu dan kemudian tekan kekunci [ENTER].
z Jika anda tidak menekan kunci [ENTER], projektor akan menggunakan sumber
input semasa yang terpilih secara automatik selepas kira-kira 3 saat.
z Nama sumber input yang anda pilih akan muncul di sudut kanan atas skrin
projektor selama beberapa saat. Mesej “Tiada input isyarat” akan muncul jika
tiada isyarat input boleh dikesan.
Untuk butiran tentang sumber input yang tersedia, lihat “Butiran Sumber Input”
(halaman 26).
Ubah kecerahan cahaya
Lihat “Kawalan Nyala” (halaman 27).
Gunakan pembetulan
pepasak manual (S/T)
(KEYSTONE)
1. Apabila tiada menu atau kotak dialog dipaparkan pada skrin tayangan, tekan
kekunci [S] atau [T], atau alat kawalan jauh [KEYSTONE +] atau kekunci
[KEYSTONE –].
2. Gunakan kekunci [S] dan [T] untuk membetulkan herotan pepasak menegak yang
betul dan kekunci [W] dan [X] untuk membetulkan herotan pepasak mendatar.
z Kedua-dua herotan pepasak menegak dan mendatar boleh dibetulkan dalam
julat ±5°.
Zum imej (D-ZOOM)
1. Tekan kekunci [D-ZOOM +] untuk membesarkan di bahagian tengah imej yang
ditayangkan.
2. Untuk terus mengezum pada bahagian tengah imej yang ditayangkan, tekan kunci
[D-ZOOM +] lagi. Untuk mengezum keluar, tekan kunci [D-ZOOM –].
3. Semasa imej dizum, gunakan kekunci [S], [T], [W] dan [X] untuk menatal paparan
ke bahagian lain imej.
Kosongkan imej dan
bisukan audio buat
sementara (BLANK)
1. Tekan kunci [BLANK].
z Ini akan memutuskan sambungan imej dan audio dari sumber input dan
menayangkan skrin yang ditentukan oleh tetapan “Skrin Kosong” Menu
Persediaan (halaman 34). Jika “Hitam” ditentukan untuk tetapan “Skrin Kosong”
cahaya tayangan akan mati pada masa ini.
z Mematikan Kuasa Secara Automatik dinyahaktifkan sehingga operasi dalam
langkah 2 dilaksanakan.
2. Untuk memulihkan imej dan audio, tekan kekunci [BLANK], [ESC], atau [P].
z Sila maklum bahawa kekunci [P] hanya boleh digunakan apabila “Hitam” dipilih
untuk tetapan “Skrin Kosong”.
Pegunkan imej (FREEZE)
1. Tekan kunci [FREEZE].
z Ini akan memegunkan imej sumber input semasa.
2. Untuk kembali ke imej sumber input masa sebenar, tekan kunci [FREEZE] lagi atau
tekan kunci [ESC].
24
Untuk melakukan ini:
Lakukan operasi ini:
Melaraskan imej secara
automatik (AUTO)
1. Tekan kunci [AUTO].
z Ini akan melaraskan frekuensi dan fasa secara automatik mengikut isyarat input,
yang boleh mengurangkan kerlipan dan masalah imej lain yang ditayangkan.
Operasi ini disokong apabila sumber input ialah Komputer (RGB).
Ubah nisbah bidang imej
yang ditayangkan
(ASPECT)
1. Tekan kunci [ASPECT].
z Setiap tekanan kekunci [ASPECT] berpusing antara tetapan nisbah bidang
seperti yang ditunjukkan di bawah. Untuk makna setiap tetapan, lihat “Butiran
Tetapan Nisbah Bidang” (halaman 26).
z Sumber input: RGB atau HDMI (PC)
Model WXGA: “Normal” 3 “Penuh” 3 “16:9” 3 “4:3” 3 “Benar”
Model XGA: “Normal” 3 “Penuh” 3 “16:9” 3 “16:10”
z Sumber input: Video, S-Video, Komponen atau HDMI (DTV)
Model WXGA: “Normal” 3 “16:9” 3 “16:10” 3 “4:3” 3 “Kotak Surat”
Model XGA: “Normal” 3 “16:9” 3 “16:10” 3 “4:3”
z Harap maklum bahawa membesarkan atau mengecilkan saiz imej
menggunakan kunci [ASPECT] bagi tujuan komersil atau pembentangan
awam boleh melanggar hakcipta pemegang hakcipta bahan asal yang
dilindungi dari segi undang-undang.
Ubah mod warna (FUNC)
1. Tekan kunci [FUNC]. Pada menu yang muncul, pilih “Mod Warna” dan tekan kunci
[ENTER].
2. Gunakan kekunci [S] dan [T] untuk menggerakkan penyerlahan ke mod warna
yang anda mahu pilih dan kemudian tekan kekunci [ENTER].
z Untuk butiran tentang apa yang setiap mod warna lakukan, lihat
“Pelarasan Imej 1 3 Mod Warna” (halaman 32).
z Mod warna tidak boleh dipilih apabila “Mati” ia dipilih untuk tetapan “Kawalan
Nyala” (halaman 27).
Laraskan aras kelantangan
(VOLUME)
1. Tekan kekunci [VOLUME +] atau [VOLUME –] untuk memaparkan kotak dialog
“Kelantangan”.
2. Tekan kunci [VOLUME +] untuk meningkatkan kelantangan atau kunci [VOLUME –]
untuk merendahkan kelantangan.
Bisukan audio (VOLUME)
1. Tekan kekunci [VOLUME +] atau [VOLUME –] untuk memaparkan kotak dialog
“Kelantangan”.
2. Tekan kekunci [ENTER] untuk membisukan audio.
3. Untuk memulihkan audio, tekan kunci [VOLUME +] atau [VOLUME –].
25
Butiran Tetapan Nisbah Bidang
Normal
Menayang pada saiz maksimum yang mungkin bagi projektor sambil mengekalkan nisbah bidang
isyarat input.
Penuh
Menayang pada saiz maksimum yang mungkin bagi projektor dengan membesarkan atau
mengurangkan isyarat input.
16:9
Seting ini menentukan nisbah bidang 16:9, yang merupakan saiz yang sama bagi skrin filem, TV
definisi tinggi, dsb. Menggunakan seting ini apabila isyarat input adalah imej 16:9 yang telah
dipadatkan menjadi imej 4:3 menyebabkan imej tersebut dipaparkan dengan nisbah bidang 16:9
normalnya.
16:10
Seting ini menetapkan nisbah bidang 16:10. Gunakan seting ini untuk melaraskan imej untuk
penayangan pada skrin yang nisbah bidangnya ialah 16:10.
4:3
Tanpa mengira nisbah bidang isyarat inout, imej akan sentiasa disaizkan semula kepada nisbah
bidang 4:3 untuk tayangan.
Benar
Menayangkan setiap titik sumber input sebagai titik piksel output projektor. Jika resolusi isyarat input
melebihi resolusi output projektor, lebihannya akan dipotong. Apabila menayang semasa “Benar”
dipilih sebagai seting nisbah bidang untuk isyarat RGB dengan resolusi yang kurang daripada SVGA,
imej dibesarkan ke SVGA dan ditayangkan.
Kotak
Surat
Ini akan mensaizkan semula imej secara mendatar kepada 1280 titik dan menayang 800 dot menegak
di tengah imej, mengekalkan nisbah bidang isyarat input.
Untuk butiran lanjut mengenai bagaimana seting nisbah bidang memberi kesan kepada imej yang
ditayang, lihat “Seting Nisbah Bidang dan Imej Tayangan” (halaman 55).
Butiran Sumber Input
Memilih sumber input dengan kekunci [INPUT] untuk memilih input juga menentukan terminal
projektor yang ditayangkan input imejnya. Ini juga menentukan secara automatik input audio terminal
yang akan menjadi output oleh projektor.
Pemilihan sumber input ditunjukkan dalam jadual di bawah. Untuk maklumat tentang terminal yang
berkaitan dengan nombor dalam jadual, lihat “Terminal” (halaman 18).
Apabila sumber input ini
dipilih:
Komputer1 (RGB1)
Komputer1 (Komponen 1)
Komputer2 (RGB2)
Komputer2 (Komponen 2)
S-Video
Video
HDMI1
HDMI2*1
Pemapar Fail*2
Input imej dari terminal ini akan menjadi output:
Input audio dari terminal
ini akan menjadi output
(tetapan lalai yang
mula):
9 COMPUTER IN 1 (input isyarat RGB)
9 COMPUTER IN 1 (input isyarat komponen)
bk COMPUTER IN 2 (input isyarat RGB)
bk COMPUTER IN 2 (input isyarat komponen)
bp S-VIDEO
bo VIDEO
5 HDMI 1
4 HDMI 2
2 USB-A (sambungan dengan peranti kilat USB atau
6 AUDIO IN 1
6 AUDIO IN 1
7 AUDIO IN 2
7 AUDIO IN 2
bn AUDIO IN R L
bn AUDIO IN R L
5 HDMI 1
4 HDMI 2
2 USB-A
peranti lain)
Alat USB CASIO*2
Rangkaian*2
2 USB-A (sambungan kalkulator graf)
2 USB-A (sambungan Penyesuai Wayarles YW-40)
atau 1 LAN (sambungan LAN berwayar)
*1 XJ-UT351W dan XJ-UT351WN sahaja
*2 Model rangkaian sahaja
26
6 AUDIO IN 1
2 USB-A atau 1 LAN
Isyarat yang Disokong
Untuk maklumat tentang isyarat yang disokong oleh projektor, lawati laman web CASIO.
Mengubah Input Audio
Di tempat terminal input audio lalai yang menunjukkan lajur paling kanan jadual di atas, anda boleh
menetapkan satu daripada terminal berikut untuk setiap sumber input: AUDIO IN 1, AUDIO IN 2,
AUDIO IN R L. Untuk butiran, lihat “Mengubah Input Audio” pada halaman 29.
Resolusi
Bergantung pada model projektor, resolusi tayangannya akan ditetapkan pada XGA (1024 × 768
piksel) atau WXGA (1280 × 800 piksel). Imej mungkin kelihatan kasar, teks dan bentuk lain mungkin
sukar dibaca atau corak berombak mungkin muncul apabila isyarat input dari komputer tidak sepadan
dengan resolusi tayangan projektor ini. Sekiranya ini berlaku, cuba lakukan yang berikut.
z Ubah tetapan resolusi output komputer supaya ia sepadan dengan resolusi tayangan projektor.
Untuk maklumat tentang resolusi tayangan projektor anda, lihat “Spesifikasi” (halaman 60). Lihat
dokumentasi pengguna yang dibekalkan bersama komputer anda untuk butiran mengenai cara
menukar setingnya.
z Ubah tetapan “Nisbah Bidang” kepada “Benar” (Hanya terpakai pada model yang menyokong
resolusi tayangan WXGA sahaja). Dengan tetapan “Benar”, projektor menayangkan isyarat input
pada saiz sebenar (1 titik sumber input setara dengan satu titik piksel output projektor).
Untuk maklumat tentang mengkonfigurasi tetapan Nisbah Bidang, lihat “Ubah nisbah bidang imej
yang ditayangkan (ASPECT)” (halaman 25).
Kawalan Nyala
Kawalan cahaya membolehkan anda melaraskan cahaya yang merupakan output (kecerahan sumber
cahaya) daripada projektor. Apabila “Hidup” dipilih untuk “Kawalan Nyala” (halaman 35) pada Menu
Persediaan (tetapan lalai awal), output cahaya boleh dilaraskan kepada satu daripada tujuh tahap.
Pemilihan “Hidup” untuk tetapan Menu Persediaan “Sensor Nyala” (halaman 35) akan menyebabkan
output cahaya dilaraskan secara automatik mengikut cahaya semasa yang tersedia.
z Untuk membuat tayangan pada kecerahan sumber cahaya maksimum, pilih “Mati” untuk
seting “Kawalan Nyala” pada Menu Persediaan. Pemilihan “Mati” boleh menghalang anda
daripada melaraskan cahaya dan juga menyahdayakan sensor cahaya.
Untuk menamatkan operasi di bawah, tekan kekunci [ESC].
Untuk melakukan ini:
Lakukan operasi ini:
Laraskan output cahaya
1. Apabila tiada menu atau kotak dialog dipaparkan pada skrin tayangan, tekan
kekunci [W] atau [X].
z Ini akan memaparkan tahap output cahaya semasa sebagai nilai dari 1 hingga 7.
2. Gunakan kekunci [W] dan [X] untuk melaraskan output cahaya.
27
Anjakan Skrin Digital
Anda boleh menggunakan prosedur dalam seksyen ini untuk mengurangkan saiz imej tayangan
samping mengekalkan nisbah bidangnya dan menganjakkan imej tayangan secara menegak atau
melintang, tanpa mengalihkan projektor secara fizikal.
Untuk melakukan ini:
Lakukan operasi ini:
Laraskan saiz dan
kedudukan imej tayangan
1. Tekan kunci [MENU] atau untuk memaparkan menu persediaan.
2. Pilih yang berikut dalam jujukan dan kemudian tekan kekunci [ENTER]: “Seting
Skrin”, “Anjakan Skrin Digital”, “Posisi Semula Anjakan Skrin Digital”.
z Ini memaparkan kotak dialog “Anjakan Skrin Digital”.
3. Gunakan kekunci [D-ZOOM –] dan[D-ZOOM +] untuk melaraskan saiz imej yang
ditayangkan dalam julat 84% hingga 100%.
z Jika faktor zum yang kurang daripada 100% dinyatakan, anda juga boleh
melakukan langkah 4 dan 5 di bawah untuk menentukan semula kedudukan
imej tayangan. Jika 100% dinyatakan, langkau ke langkah 5 bagi prosedur ini.
4. Gunakan kekunci [S] dan [T] untuk mengalihkan imej tayangan secara menegak
serta kekunci [W] dan [X] untuk mengalihkannya secara mendatar.
5. Setelah semuanya seperti yang anda mahu, tekan kekunci [ESC] untuk menutup
kotak dialog. Seterusnya tekan [MENU] untuk menutup menu persediaan.
Kembalikan saiz dan
kedudukan imej tayangan
kepada lalai awalnya
1. Tekan kunci [MENU] atau untuk memaparkan menu persediaan.
2. Pilih yang berikut dalam jujukan dan kemudian tekan kekunci [ENTER]: “Seting
Skrin”, “Anjakan Skrin Digital”, “Pulihkan Anjakan Skrin Digital Lalai”.
3. Tekan kekunci [S], pilih “Ya” dan kemudian tekan kekunci [ENTER].
Tayangan Corak Ujian
Anda boleh menggunakan operasi di bawah untuk membuat projektor menayangkan “Tiada Skrin
Signal” (halaman 34) atau “Skrin Kosong” (halaman 34) sebagai corak ujian. Gunakan corak ujian
apabila melaraskan parameter skrin tayangan (kedudukan, saiz, pembetulan pepasak, fokus, nisbah
bidang, Anjakan Skrin Digital, dsb.). Corak ujian juga sangat berguna apabila membuat pelarasan
halus selepas melekapkan projektor pada dinding.
Untuk melakukan ini:
Lakukan operasi ini:
Tentukan kegunaan Tiada
Skrin Signal untuk
tayangan corak ujian
1. Tekan kunci [MENU] atau untuk memaparkan menu persediaan.
2. Pilih “Seting Skrin”, “Tiada Skrin Signal” dan kemudian gunakan kekunci [W] dan
[X] untuk memilih “Corak Ujian”.
3. Tekan kekunci [MENU] untuk menutup menu persediaan.
Tentukan kegunaan Skrin
Kosong untuk tayangan
corak ujian
1. Tekan kunci [MENU] atau untuk memaparkan menu persediaan.
2. Pilih “Seting Skrin”, “Skrin Kosong” dan kemudian gunakan kekunci [W] dan [X]
untuk memilih “Corak Ujian”.
3. Tekan kekunci [MENU] untuk menutup menu persediaan.
Tayangkan Corak Ujian
z Jika tetapan dikonfigurasikan untuk menayangkan corak ujian apabila tiada isyarat,
gunakan kekunci [INPUT] untuk memilih sumber input yang tidak menghantar
isyarat input ke projektor.
z Jika tetapan dikonfigurasikan untuk memancarkan corak ujian apabila tiada imej,
tekan kekunci [BLANK].
z Mati Kuasa Auto (halaman 35) dinyahdayakan ketika corak ujian ditayangkan.
28
Mengubah Input Audio
Pemilihan sumber input menyebabkan projektor memancarkan imej dari terminal input imej yang
berkaitan dengan sumber input dan audio dari terminal input audio. Walaupun sumber input setiap
terminal input imej adalah tetap, anda boleh mengubah terminal input audio lalai awal kepada satu
daripada terminal berikut: AUDIO IN 1, AUDIO IN 2, AUDIO IN R L.
Untuk melakukan ini:
Lakukan operasi ini:
Ubah input audio untuk
sumber input tertentu
1. Tekan kunci [MENU] atau untuk memaparkan menu persediaan.
2. Pilih “Seting Opsyen 2”, “Input Audio” dan kemudian tekan kekunci [ENTER].
3. Gunakan kekunci [S] dan [T] untuk memilih sumber input yang anda mahu ubah
tetapan input audionya.
4. Gunakan kekunci [W] dan [X] untuk memilih input audio yang anda mahu tetapkan
kepada sumber input yang dipilih.
5. Ulangi langkah 3 dan 4 seperti yang diperlukan.
6. Setelah tetapan adalah seperti yang anda mahukan, tekan kekunci [MENU] untuk
menutup menu persediaan.
Kembalikan input audio
untuk semua sumber input
kepada tetapan lalai
awalnya
Pada menu persediaan, laksanakan “Seting Opsyen 2” 3 “Pulihkan Lalai Menu”.
z Ambil perhatian bahawa ini mengembalikan semua item yang termasuk dalam
menu “Seting Opsyen 2” (bukan sahaja tetapan input audio) kepada tetapan lalai
awalnya.
Untuk butiran tentang tetapan lalai awal terminal input audio untuk setiap sumber input, lihat “Butiran
Sumber Input” (halaman 26).
Kunci Panel Kawalan
Kunci panel kawalan menyahdayakan (kunci) semua kekunci projektor, kecuali kekunci untuk [P]. Ini
membataskan operasi projektor kepada alat kawalan jauh, yang melindunginya daripada operasi salah
secara tidak sengaja.
Untuk melakukan ini:
Lakukan operasi ini:
Kunci panel kawalan
1. Tekan kunci [MENU] atau untuk memaparkan menu persediaan.
2. Pilih “Seting Opsyen 2”, “Kunci Panel Kawalan”.
3. Gunakan kekunci [W] untuk memilih “Hidup”. Apabila kotak dialog pengesahan
muncul, tekan kunci [ENTER].
z Ini menyahdayakan (mengunci) semua kekunci projektor kecuali kekunci [P].
4. Setelah selesai, tekan kunci [MENU] untuk keluar daripada menu persediaan.
Buka kunci panel kawalan
Lakukan mana-mana operasi berikut.
z Apabila tiada menu atau kotak dialog dipaparkan pada skrin tayangan, tekan dan
tahan kekunci [T] projektor sehingga mesej “Panel kawalan telah dibuka kunci.”
muncul.
z Untuk menggunakan alat kawalan jauh untuk membuka kunci panel kawalan,
lakukan prosedur di bawah “Kunci panel kawalan” di atas. Dalam langkah 3, tekan
kunci [X] alat kawalan jauh untuk memilih “Mati” dan kemudian tekan kunci
[MENU].
29
Mengkonfigurasikan ID Kawalan Jauh dan Tetapan
ID Projektor
ID kawalan jauh dan ID projektor ialah nombor dari 1 hingga 4. Jika dua ID sepadan, anda akan dapat
melakukan semua operasi projektor daripada alat kawalan jauh. Fungsi ini membantu mengelakkan
konflik kawalan jauh apabila terdapat berbilang projektor (sehingga empat) di kawasan yang sama.
Tetapan lalai kilang awal bagi kedua-dua ID kawalan jauh dan ID projektor ialah “Semua”, yang
bermaksud bahawa isyarat alat kawalan jauh boleh dihantar dan diterima tanpa mengira ID peranti
yang menghantar/menerima.
Operasi “Tentukan ID kawalan jauh” dalam jadual di bawah boleh dilakukan pada unit kawalan jauh
sahaja. Operasi ini boleh dilakukan walaupun projektor dimatikan. Untuk operasi lain, mulakan operasi
tayangan imej terlebih dahulu dan kemudian lakukan operasi tersebut.
Untuk melakukan ini:
Lakukan operasi ini:
Tentukan ID kawalan jauh
Sambil menekan dan menahan kekunci alat kawalan jauh [ESC], tekan satu daripada
kekunci di bawah.
z [1], [2], [3], atau [4]: Menetapkan nombor kekunci yang anda tekan sebagai ID
kawalan jauh.
z [MENU]: Mengubah ID kawalan jauh kepada “Semua”.
Tentukan ID projektor
1. Tekan kunci [MENU] atau untuk memaparkan menu persediaan.
2. Pilih “Seting Opsyen 1”, “ID Projektor” dan kemudian tekan kekunci [ENTER].
3. Gunakan kekunci [S] dan [T] untuk memilih nombor dari 1 hingga 4 atau pilih
“Semua” dan kemudian tekan kekunci [ENTER].
Semak ID kawalan jauh
dan tetapan ID projektor
semasa
Sambil menekan dan menahan kekunci alat kawalan jauh [ESC], tekan kekunci
[INPUT]. Ini akan menayangkan ID kawalan jauh dan ID projektor kira-kira 10 saat. ID
kawalan jauh dan ID projektor yang ditunjukkan oleh operasi ini mungkin tidak
sepadan satu sama lain.
Menggunakan Pemasa Pembentangan (TIMER)
Pemasa persembahan menunjukkan kira detik dari nilai masa yang dipraset. Anda boleh
menggunakannya untuk mengesan berapa banyak masa telah berlalu semasa persembahan anda,
dan untuk mengehadkan persembahan kepada jumlah masa yang dipraset. Anda boleh
mengkonfigurasi pemasa pembentangan agar ia dipaparkan dalam imej yang ditayangkan.
Untuk memaparkan pemasa
Apabila pemasa tidak dipaparkan pada imej yang ditayangkan, tekan kunci [TIMER] sekali.
Pemasa akan muncul selama kira-kira lima saat dan kemudian hilang secara automatik jika “Mati”
dipilih untuk seting “Paparan Berterusan” pada menu fungsi pemasa.
Untuk memaparkan menu fungsi pemasa
Apabila pemasa tidak dipaparkan pada imej yang ditayangkan, tekan kunci [TIMER] dua kali. Jika
pemasa dipaparkan, tekan kunci [TIMER] sekali.
30
Untuk mengkonfigurasi seting pemasa
1.
Tekan kunci [TIMER] untuk memaparkan menu fungsi pemasa.
2.
Gunakan kunci [T] dan [S] untuk memilih seting “Kedudukan”, “Paparan
Berterusan”, atau “Masa Mula” dan kemudian ubah seting seperti diterangkan di
dalam jadual di bawah.
3.
Untuk melakukan ini:
Lakukan operasi ini:
Posisikan semula pemasa
pada imej yang ditayang
Pilih “Kedudukan”, dan kemudian gunakan kunci [W] dan [X] untuk memilih
satu daripada seting berikut: “Bawah Kanan”, “Atas Kanan”, “Atas Kiri”,
“Bawah Kiri” (Lalai awal: Bawah Kanan).
Dayakan atau nyahdayakan
paparan berterusan pemasa
Pilih “Paparan Berterusan”, dan kemudian gunakan kunci [W] dan [X] untuk
memilih sama ada “Hidup” atau “Mati” (Lalai awal: Mati).
Hidup: Sebaik saja pemasa dipaparkan, ia kekal terpapar sehingga anda
memaparkan kotak dialog yang berlainan atau anda menekan kunci
[ESC].
Mati: Pemasa hilang secara automatik kira-kira lima saat selepas ia
dipaparkan.
Menentukan masa mula kira
detik pemasa
Pilih “Masa Mula”, dan kemudian gunakan kunci [W] dan [X] untuk
menetapkan masa mula kira detik yang anda mahu.
Anda boleh tetapkan masa mula daripada lima hingga 60 minit, dalam langkah
lima-minit (Lalai awal: 20 minit).
Untuk menyimpan seting anda dan menutup menu fungsi pemasa, tekan [ESC].
z Untuk memulakan pemasa dengan segera selepas menukar seting, gunakan [T] dan [S]
untuk memilih “Mula Pemasa” pada menu fungsi pemasa dan kemudian tekan kunci [ENTER]
sebelum menekan [ESC] dalam langkah di atas.
Operasi Pemasa
Lakukan semua operasi di bawah ketika menu fungsi pemasa (halaman 30) dipaparkan.
Untuk melakukan ini:
Lakukan operasi ini:
Mulakan operasi pemasa
kira detik
Pilih “Mula Pemasa” dan kemudian tekan kunci [ENTER].
z Ini akan menutup menu fungsi pemasa dan memulakan pengiraan detik pemasa.
z Setelah pengiraan detik mencecah 00:00, ia akan memulakan operasi pengiraan
detik 60-minit ke atas (daripada –00:01 ke –60:00). Angka pada paparan pemasa
berwarna merah (menunjukkan bahawa persembahan terlebih masa) semasa
operasi pengiraan detik ke atas.
Jeda pengiraan detik
pemasa
Pilih “Jeda Pemasa” dan kemudian tekan kunci [ENTER].
Sambung semula
pengiraan detik pemasa
yang dijedakan
Pilih “Mula Semula Pemasa” dan kemudian tekan kunci [ENTER].
Tetapkan semula pemasa
kepada masa mulanya
Pilih “Set Semula Pemasa” dan kemudian tekan kunci [ENTER].
z Ini akan mengeset semula masa ke seting “Masa Mula”.
31
Menggunakan Menu Persediaan (MENU)
Menekan kekunci [MENU] memaparkan Menu Persediaan pada skrin tayangan. Anda boleh
menggunakan menu ini untuk melaraskan kecerahan, kontras, dan seting lain imej yang ditayangkan
serta untuk menukar seting projektor.
Seting Menu Persediaan
z Satu atau lebih huruf (seperti RCV) selepas nama item menu menunjukkan satu item yang tersedia
hanya apabila satu atau lebih sumber input tertentu dipilih. Huruf-huruf tersebut menunjukkan
sumber input di mana item menu tersedia.
R: Input RGB, C: Input komponen, V: Input S-video atau input Video, H: Input HDMI (PC),
D: Input HDMI (DTV), F: Pemapar Fail*1, T: Alat USB CASIO*1, N: Rangkaian*1
*1 Projektor model rangkaian sahaja
z Item menu yang tidak mempunyai sebarang huruf di sebelahnya akan tersedia tanpa mengira
sumber input.
z
selepas item menu menunjukkan bahawa item hanya tersedia pada projektor model rangkaian.
z Seting lalai awal ditunjukkan oleh asterisk (*).
Gunakan item menu ini:
Untuk melakukan ini:
Pelarasan Imej 1 3
Kecerahan
Laraskan kecerahan imej yang ditayangkan.
Pelarasan Imej 1 3
Kontras
Laraskan kontras imej yang ditayangkan.
Pelarasan Imej 1 3
Ketajaman (V)
Gunakan item ini untuk melaraskan ketajaman garis rangka imej yang ditayangkan.
Nilai yang lebih besar menjadikan imej lebih tajam, manakala nilai yang lebih kecil
menjadikannya kurang tajam.
Pelarasan Imej 1 3
Ketepuan (V)
Gunakan item ini untuk melaraskan ketepuan warna imej yang ditayangkan. Nilai
yang lebih besar meningkatkan ketepuan warna.
Pelarasan Imej 1 3
Seri Warna (V)
Gunakan item ini untuk melaraskan seri warna imej yang ditayangkan.
Nilai yang lebih besar menjadikan imej keseluruhan lebih kebiruan, manakala nilai
yang lebih kecil menjadikan imej keseluruhan lebih kemerahan. Seting ini disokong
hanya apabila isyarat adalah NTSC atau NTSC4.43.
Pelarasan Imej 1 3
Mod Warna
Pilih satu daripada mod warna imej tayangan berikut: “Standard*”, “Grafik”,
“Teater*”, “Papan Hitam”, “Semula jadi”.
z Seting lalai awal: “Teater” apabila sumber input ialah S-Video, Video,
Komponen, atau HDMI (DTV). “Standard” bila-bila masa lain.
Pelarasan Imej 1 3
Imbangan Warna
Pilih satu daripada praset imbangan warna berikut: “Hangat”, “Normal*”, “Sejuk”.
Juga boleh digunakan untuk melaraskan merah, hijau dan biru secara berasingan.
Pelarasan Imej 1 3
Mod Mati Kawalan Cahaya
Apabila “Mati” dipilih untuk seting “Seting Opsyen 1 3 Kawalan Nyala 3 Kawalan
Nyala”, tetapkan sama ada “Terang” (keutamaan kecerahan) atau “Normal*”
(keutamaan warna) sebagai seting kualiti imej.
Pelarasan Imej 1 3
Pulihkan Lalai Menu
Kembalikan semua item dalam “Pelarasan Imej 1” menu utama ke lalai awalnya
untuk sumber imej semasa yang ditayangkan.
32
Gunakan item menu ini:
Untuk melakukan ini:
Pelarasan Imej 2 3
Kedudukan Menegak (RCV)
Laraskan kedudukan menegak dan melintang imej sumber input mengikut skrin
sasaran.
Pelarasan Imej 2 3
Kedudukan Melintang
(RCV)
Pelarasan Imej 2 3
Frekuensi (R)
Apabila jalur menegak muncul dalam imej yang ditayangkan semasa RGB dipilih
sebagai sumber input, ini bermakna seting frekuensi tidak betul. Apabila ini berlaku,
gunakan seting ini untuk melaraskan frekuensi secara manual. Jika, atas sesuatu
sebab, seting frekuensi manual anda menyebabkan input imej daripada komputer
hilang daripada tayangan, anda boleh menekan kunci [AUTO] untuk menjalankan
operasi pelarasan auto, yang sepatutnya menyebabkan imej muncul.
Pelarasan Imej 2 3
Fasa (R)
Laraskan fasa isyarat input RGB apabila imej berkelip-kelip kerana fasa projektor
dan fasa isyarat input RGB tidak sepadan.
Pelarasan Imej 2 3
Imbasan atas (CVD)
Laraskan amaun imbasan atas untuk mendapatkan isyarat video input dalam julat
0% hingga 5%*. Saiz kawasan sempadan yang dipaparkan pada skrin tayangan
bergantung pada nilai seting. Nilai yang lebih kecil menghasilkan kawasan
sempadan yang lebih lebar seperti yang ditunjukkan di bawah.
Julat paparan pada 5%.
Julat paparan pada 0%
Pelarasan Imej 2 3
Kembalikan semua item dalam “Pelarasan Imej 2” menu utama ke lalai awalnya
Pulihkan Lalai Menu (RCVD) untuk sumber imej semasa yang ditayangkan.
Pelarasan Kelantangan 3
Kelantangan
Lihat “Laraskan aras kelantangan (VOLUME)” (halaman 25) untuk butiran lanjut.
Pelarasan Kelantangan 3
Pulihkan Lalai Menu
Kembalikan seting Kelantangan kepada lalai asal untuk sumber imej yang sedang
ditayangkan.
Seting Skrin 3
Pembetulan Pepasak
Menegak
Betulkan herotan pepasak menegak imej yang ditayangkan.
Seting Skrin 3
Pembetulan Pepasak
Melintang
Betulkan herotan pepasak mendatar imej yang ditayangkan.
Seting Skrin 3
Keutamaan Pembetulan
Dayakan atau nyahdayakan pengurangan herotan imej tayangan yang dibetulkan
oleh pepasak.
Bentuk: Mengurangkan herotan imej yang ditayangkan apabila pembetulan pepasak
dilakukan. Kawasan tayangan yang terhasil akan lebih kecil sedikit daripada
biasa.
Saiz*: Dengan tetapan ini, saiz kawasan tayangan normal dikekalkan untuk imej
yang dibetulkan oleh pepasak tetapi mungkin terdapat beberapa herotan imej
yang ditayangkan.
Seting Skrin 3
Nisbah Bidang (RCVHD)
Pilih seting nisbah bidang untuk imej yang ditayangkan.
Lihat “Ubah nisbah bidang imej yang ditayangkan (ASPECT)” (halaman 25) untuk
butiran lanjut.
33
Gunakan item menu ini:
Untuk melakukan ini:
Seting Skrin 3
Mod Tayangan
Nyatakan sama ada tayangan akan berlangsung dari hadapan atau belakang skrin.
Hadapan*: Pilih pilihan ini untuk menayang dari hadapan skrin.
Belakang: Pilih pilihan ini untuk menayang dari belakan skrin. Seting ini
menerbalikkan imej hadapan yang ditayangkan secara melintang.
Seting Skrin 3
Lekapan Siling
Sediakan projektor di kedudukan terbalik untuk dilekapkan pada dinding.
Hidup: Pilih apabila projektor berada di kedudukan terbalik untuk dilekapkan pada
dinding. Oleh kerana bahagian bawah projektor menghadap ke atas, imej
yang ditayangkan diterbalikkan secara melintang dan menegak.
Mati*: Pilih apabila projektor digunakan sebagai desktop. Ini akan menayangkan
imej dengan anggapan bahawa bahagian atas projektor menghadap ke atas.
Seting Skrin 3
Tiada Skrin Signal
Pilih satu daripada berikut sebagai imej tayangan apabila tiada isyarat input
dimasukkan ke dalam projektor: “Biru”* (skrin biru), “Hitam” (skrin hitam), “Logo”
(logo terbina dalam projektor, atau logo pengguna, halaman 52), “Corak Ujian”.
Ambil perhatian juga bahawa memilih “Corak Ujian” untuk item ini akan
menyebabkan Mati Kuasa Auto dinyahdayakan sementara corak ujian ditayangkan
apabila tiada isyarat.
Seting Skrin 3
Skrin Kosong
Pilih satu daripada perkara berikut sebagai imej tayangan apabila kunci [BLANK]
ditekan: “Biru”* (skrin biru), “Hitam” (skrin hitam), “Logo” (logo terbina dalam
projektor, atau logo pengguna, halaman 52), “Corak Ujian”.
Seting Skrin 3
Anjakan Skrin Digital
Lihat “Anjakan Skrin Digital” (halaman 28).
Seting Skrin 3
Pulihkan Lalai Menu
Kembalikan semua item dalam “Seting Skrin” menu utama ke lalai awalnya untuk
sumber imej semasa yang ditayangkan.
Seting Input 3
Tentukan kaedah untuk digunakan bagi mengenal pasti isyarat input terminal
Terminal KOMPUTER1/
COMPUTER IN 1/COMPUTER IN 2.
Terminal KOMPUTER2 (RC) Auto*: Projektor mengenal pasti isyarat input terminal COMPUTER IN 1/
COMPUTER IN 2 secara automatik.
RGB: Sentiasa menganggap bahawa isyarat input terminal COMPUTER IN 1/
COMPUTER IN 2 ialah isyarat RGB.
Komponen: Sentiasa menganggap bahawa isyarat input terminal COMPUTER IN 1/
COMPUTER IN 2 ialah isyarat video komponen.
Seting Input 3
Laras Tahap RGB1/Laras
Tahap RGB2 (R)
“Laras Tahap RGB1” berkaitan dengan output isyarat RGB dari terminal COMPUTER
IN 1, sementara “Laras Tahap RGB2” berkaitan dengan output isyarat RGB dari
terminal COMPUTER IN 2. Menetapkan sama ada paras pelarasan isyarat RGB input
didayakan (Hidup*) atau dinyahdayakan (Mati). Meninggalkan seting ini “Hidup” akan
biasanya mengoptimumkan imej yang ditayangkan. Namun, bergantung kepada
isyarat input, mungkin terdapat kes di mana seting ini tidak mengoptimumkan imej
dan malah mungkin mengherotkannya. Jika ini berlaku, tukar seting kepada “Mati”.
Seting Input 3
Isyarat Video (V)
Seting Input 3
Isyarat S-Video (V)
Tentukan kaedah untuk digunakan bagi mengenal pasti isyarat input terminal VIDEO.
Auto*: Projektor mengenalpasti isyarat input video secara automatik.
NTSC, NTSC4.43, PAL, PAL-M, PAL-N, PAL60, SECAM:
Sentiasa anggap bahawa isyarat input video ialah jenis isyarat video yang
dinyatakan.
Seting Input 3
Penunjuk Nama Isyarat
Tetapkan sama ada jenis isyarat input yang baru dipilih harus dipaparkan (Hidup*)
atau tidak dipaparkan (Mati) apabila kunci [INPUT] ditekan untuk menukar isyarat
input.
Seting Input 3
Pulihkan Lalai Menu
Kembalikan semua item dalam “Seting Input” menu utama ke lalai awalnya untuk
sumber imej semasa yang ditayangkan.
34
Gunakan item menu ini:
Untuk melakukan ini:
Seting Opsyen 1 3
Laras Auto (R)
Nyatakan sama ada projektor perlu mengesan jenis isyarat input RGB (resolusi,
frekuensi) dan melaraskan imej tayangan sewajarnya.
Hidup*: Laras Auto didayakan.
Mati: Laras Auto dinyahdayakan.
z Jika anda mahu kekalkan seting menu “Pelarasan Imej 2” berikut apabila
kuasa dimatikan, pilih “Mati” untuk seting ini: “Kedudukan Menegak”,
“Kedudukan Melintang”, “Frekuensi”, “Fasa”.
Seting Opsyen 1 3
Kawalan Nyala 3
Output Nyala
Lihat “Kawalan Nyala” (halaman 27).
Seting Opsyen 1 3
Kawalan Nyala 3
Sensor Nyala
Dayakan atau nyahdayakan sensor cahaya.
Hidup: Mendayakan pelarasan automatik output cahaya mengikut cahaya sekitar.
Mati*: Menyahdayakan pelarasan automatik output cahaya.
Seting Opsyen 1 3
Kawalan Nyala 3
Kawalan Nyala
Dayakan atau nyahdayakan output cahaya projektor (kecerahan sumber cahaya).
Hidup*: Mendayakan pelarasan output cahaya.
Mati: Menyahdayakan pelarasan output cahaya dan “Sensor Nyala” (di bawah).
Tetapan ini mesti dipilih apabila anda mahu sumber cahaya memancarkan
pada kecerahan maksimum.
Seting Opsyen 1 3
Mati Kuasa Auto
Nyatakan jumlah masa operasi projektor dan ketidakaktifan isyarat input yang
dibenarkan sebelum Mati Kuasa Auto dicetuskan untuk mematikan kuasa projektor
secara automatik. Mati Kuasa Auto boleh dinyahdayakan, jika anda mahu.
5 min, 10 min*, 15 min, 20 min, 30 min: Masa sehingga mati Kuasa Auto dimulakan.
Mati: Menyahdayakan Mati Kuasa Auto.
Seting Opsyen 1 3
Kata Laluan
Lihat “Perlindungan Kata Laluan” (halaman 38).
Seting Opsyen 1 3
Hidup Kuasa Terus
Dayakan (Hidup) dan nyahdayakan (Mati*) hidup kuasa secara automatik projektor
sebaik saja penyesuai AC projektor dipasangkan pada salur keluar kuasa.
Seting Opsyen 1 3
ID Projektor
Lihat “Mengkonfigurasikan ID Kawalan Jauh dan Tetapan ID Projektor” (halaman 30).
Seting Opsyen 1 3
Bahasa
Menentukan bahasa paparan.
Bahasa Inggeris, Perancis, Jerman, Itali, Sepanyol, Sweden, Portugis, Belanda,
Norway, Poland, Finland, Czech, Turki, Rusia, Lithuania, Vietnam, Thai, Melayu,
Indonesia, Arab, Cina (Ringkas), Cina (Tradisional), Korea, Jepun.
z Pengguna Model Rangkaian
Apabila menggunakan fungsi model Rangkaian tertentu, beberapa menu
dan mesej mungkin dipaparkan dalam Bahasa Inggeris, tanpa mengira
bahasa yang dipilih di sini.
Seting Opsyen 1 3
Pulihkan Lalai Menu
Kembalikan semua item dalam “Seting Opsyen 1” menu utama ke lalai awalnya
untuk sumber imej semasa yang ditayangkan.
Seting Opsyen 2 3
Pasang dan Main
Tentukan perkara yang projektor perlu lakukan apabila peranti USB luaran yang
disokong disambungkan ke port USB-A projektor atau apabila projektor dihidupkan
semasa peranti USB luaran disambungkan ke port USB-A.
Hidup: Mendayakan pertukaran sumber input automatik.
Mati*: Menyahdayakan pertukaran sumber input automatik.
35
Gunakan item menu ini:
Untuk melakukan ini:
Seting Opsyen 2 3
Audio Keluar
Gunakan item ini untuk menentukan sama ada input audio dari sumber input perlu
dijadikan output ke pembesar suara (Pmbsr Sra*) atau output ke destinasi luaran
dari terminal AUDIO OUT projektor.
Seting Opsyen 2 3
Input Audio
Lihat “Mengubah Input Audio” (halaman 29).
Seting Opsyen 2 3
Altitud Tinggi
Hidupkan atau matikan seting kelajuan kipas altitud tinggi mengikut altitud kawasan
tempat anda menggunakan projektor.
Hidup: Pilih seting ini apabila menggunakan projektor di kawasan altitud tinggi
(1,500 hingga 3,000 meter di atas aras laut) di mana udara adalah tipis.
Seting ini meningkatkan kecekapan penyejukan.
Mati*: Pilih seting ini pada altitud biasa (sehingga 1,500 meter ).
z Jangan gunakan projektor ini pada altitud lebih tinggi daripada 3,000 meter
di atas aras laut.
Seting Opsyen 2 3
Kunci Panel Kawalan
Nyahdayakan operasi utama unit projektor.
Lihat “Kunci Panel Kawalan” (halaman 29) untuk butiran lanjut.
Seting Opsyen 2 3
RGB/Audio Tunggu Sedia
Tentukan output imej projektor dimasukkan ke MONITOR OUT t terminal dan
masukkan audio input ke terminal AUDIO OUT semasa projektor berada dalam
tunggu sedia (projektor dimatikan dengan kuasa sedang dibekalkan). Imej output
ditetapkan kerana isyarat video dari terminal COMPUTER IN 1 projektor. Audio
output ialah isyarat audio dari terminal input audio yang ditetapkan kepada
“Komputer1” sumber input, dan isyarat audio dari terminal MIC.
Output: Pilih tetapan ini untuk memancarkan isyarat video dan audio semasa
projektor dalam keadaan tunggu sedia.
Tiada Output*: Pilih tetapan ini untuk tidak memancarkan isyarat video dan audio
semasa projektor dalam keadaan tunggu sedia.
z Apabila “Output” dipilih untuk tetapan ini, audio dikeluarkan dari terminal
AUDIO OUT semasa tunggu sedia, tanpa mengira tetapan
“Seting Opsyen 2 3 Audio Keluar” semasa projektor.
z Input isyarat video ke terminal COMPUTER IN 2 projektor tidak boleh
dikeluarkan dari terminal MONITOR OUT.
Seting Opsyen 2 3
Kapsyen Tertutup (V)
Gunakan item ini untuk menentukan sama ada mahu memaparkan atau tidak
kapsyen tertutup apabila menayangkan isyarat video yang disertakan.
Mati*: Kapsyen tertutup tidak dipaparkan.
CC1, CC2, CC3, CC4: Menunjukkan seting output kapsyen tertutup semasa
(CC1, CC2, CC3, dan CC4).
Seting Opsyen 2 3
Fungsi Pemasa
Memaparkan menu fungsi pemasa. Untuk butiran, lihat “Menggunakan Pemasa
Pembentangan (TIMER)” (halaman 30).
Seting Opsyen 2 3
Aras Input Mikrofon
Melaraskan aras kelantangan input audio dari terminal MIC dalam julat 0* (bisu)
hingga 3 (maksimum).
Seting Opsyen 2 3
Pulihkan Lalai Menu
Kembalikan semua item dalam “Seting Opsyen 2” menu utama ke lalai awalnya
untuk sumber imej semasa yang ditayangkan.
36
Gunakan item menu ini:
Untuk melakukan ini:
Seting Multimedia 3
Autojalan
Tetapkan sama ada mahu menggunakan (Dayakan*) atau tidak menggunakan
(Nyahdayakan) fungsi auto jalan. Untuk butiran, lihat “Autojalan” (halaman 43).
Seting Multimedia 3
Fungsi
(F)
Memaparkan menu yang sama (Menu Fungsi) yang muncul apabila kunci [FUNC]
alat kawalan jauh ditekan.
Seting Rangkaian 3
Info LAN berwayar
Menunjukkan maklumat mengenai status sambungan LAN berwayar semasa (alamat
IP, seting DHCP, dsb.)
Seting Rangkaian 3
Info LAN wayarles
Menunjukkan maklumat tentang sambungan LAN wayarles semasa (alamat IP,
seting DHCP, seting keselamatan, status sambungan dengan titik capaian luaran,
dsb.)
Seting Rangkaian 3
Seting LAN Berwayar
Projektor
Konfigurasikan seting alamat IP.
Seting Rangkaian 3
Seting LAN Wayarles
Projektor
Memaparkan kotak dialog untuk memilih SSID dan menetapkan alamat IP untuk
digunakan apabila projektor digunakan sebagai titik capaian LAN wayarles.
Seting Rangkaian 3
Kawalan Jauh Hidup
Tentukan sama ada projektor boleh dihidupkan atau tidak melalui LAN berwayar
semasa projektor berada dalam tunggu sedia (projektor dimatikan dengan kuasa
sedang dibekalkan).
Dayakan: Kawalan jauh yang dihidupkan didayakan.
Nyahdayakan*: Kawalan jauh yang dihidupkan dinyahdayakan.
Penggunakan tenaga tunggu sedia projektor bergantung kepada sama ada
“Kawalan Jauh Hidup” didayakan. Untuk maklumat tentang penggunaan kuasa
dalam setiap keadaan tunggu sedia, lihat “Spesifikasi” (halaman 60).
Seting Rangkaian 3
Pengesahan PJLink
Dayakan dan nyahdayakan pengesahan sambungan PJLink. Seting lalai awal:
Dayakan.
Seting Rangkaian 3
Kemas kini Seting
Rangkaian
Pantulan pada perubahan projektor dilakukan untuk “Seting LAN Wayarles
Projektor”.
Seting Rangkaian 3
Mengasal Seting
Rangkaian
Mengembalikan seting rangkaian kepada lalai kilang asalnya.
Info Operasi
Memaparkan maklumat projektor di bawah.
Isyarat Input, Nama Isyarat, Resolusi, Frekuensi Melintang, Frekuensi Menegak,
Sistem Imbasan, Input Audio, ID Projektor, Masa Nyala, Versi (versi ROM projektor)
Pulihkan Semua Lalai 3
Masa Operasi Unit
Paparkan masa operasi terkumpul unit ini.
Masa ini tidak boleh diasalkan.
Pulihkan Semua Lalai 3
Pulihkan Semua Lalai
Asalkan semua seting item Menu Persediaan, kecuali yang di bawah.
Seting Opsyen 1 3 Bahasa, Seting Opsyen 1 3 Hidup Kuasa dengan Kata Laluan,
Info Operasi 3 Masa Nyala, Info Operasi 3 Versi,
Pulihkan Semua Lalai 3 Masa Operasi Unit
z Imej logo pengguna yang telah dipindahkan ke projektor (halaman 52) tidak
dipadamkan oleh operasi “Pulihkan Semua Lalai”.
37
Perlindungan Kata Laluan
Projektor boleh dikonfigurasikan untuk menggesa input kata laluan dengan segera selepas kuasa
dihidupkan. Ini mencegah penggunaan projektor yang tidak dibenarkan. Ambil perhatian tentang
langkah berjaga-jaga berikut apabila anda menggunakan ciri kata laluan.
z Ciri kata laluan melindungi daripada penggunaan projektor yang tidak dibenarkan. Ambil perhatian
bahawa ia bukan langkah antikecurian.
z Anda perlu memasukkan kata laluan lalai kilang asal apabila menggunakan projektor buat pertama
kali setelah menghidupkan ciri kata laluan. Tukar kata laluan lalai kilang asal kepada kata laluan lain
pilihan anda secepat mungkin selepas menghidupkan ciri kata laluan.
z Alat kawalan jauh diperlukan untuk memasukkan kata laluan. Berhati-hati agar tidak tersalah letak
alat kawalan jauh itu. Gantikan bateri alat kawalan jauh secepat mungkin sebaik sahaja ia mula
menjadi lemah.
z Apabila memasukkan kata laluan, ID alat kawalan jauh dan ID projektor mesti sama atau sama ada
ID alat kawalan jauh atau ID projektor mesti ditetapkan kepada “Semua”. Untuk maklumat lanjut,
lihat “Mengkonfigurasikan ID Kawalan Jauh dan Tetapan ID Projektor” (halaman 30).
z Anda tidak akan boleh menggunakan projektor jika anda terlupa kata laluannya. Kami amat
menyarankan agar anda menyimpan rekod bertulis kata laluan atau menggunakan cara lain untuk
menyimpannya supaya anda boleh mencarinya apabila perlu.
Untuk melakukan ini:
Lakukan operasi ini:
Ubah kata laluan
1. Tekan kunci [MENU] atau untuk memaparkan menu persediaan.
2. Pilih “Seting Opsyen 1”, “Kata Laluan” dan kemudian tekan kekunci [ENTER].
3. Masukkan kata laluan semasa dan kemudian tekan kekunci [ENTER].
z Kata laluan projektor anda ialah jujukan input kekunci alat kawalan jauh. Jika
projektor masih lagi dilindungi oleh kata laluan lalai kilang, lakukan operasi
kekunci yang ditunjukkan di bawah untuk memasukkannya.
[S] [T] [W] [X] [S] [T] [W] [X]
4. Gunakan kunci [T] untuk memilih “Tukar Kata Laluan”, dan kemudian tekan kunci
[ENTER].
5. Masukkan jujukan kekunci sehingga lapan operasi kekunci dan kemudian tekan
kekunci [ENTER].
z Anda boleh menggunakan mana-mana kekunci berikut sebagai sebahagian
daripada jujukan kekunci kata laluan anda.
[INPUT], [MENU], [BLANK], [FREEZE], [
], [VOLUME +], [VOLUME –],
[D-ZOOM +], [D-ZOOM –], [KEYSTONE +], [KEYSTONE –], [S], [T], [W], [X],
[TIMER], [AUTO], [ASPECT], [FUNC]
6. Masukkan semula urutan kunci kata laluan sama yang anda masukkan dalam
langkah 5 dan kemudian tekan kunci [ENTER].
z Mesej “Kata laluan baharu anda telah didaftarkan.” menunjukkan bahawa kata
laluan telah ditukar. Tekan kunci [ESC].
z Jika kata laluan yang anda masukkan dalam langkah ini berbeza daripada kata
laluan yang anda masukkan dalam langkah 5, mesej “Kata laluan yang anda
masukkan salah.” muncul. Tekan kunci [ESC] untuk kembali ke langkah 5.
Ubah kuasa pada tetapan
kata laluan
1. Lakukan langkah 1 hingga 3 di bawah “Ubah kata laluan” di atas dan paparkan
skrin Kata Laluan.
2. Selepas mengesahkan bahawa “Hidup Kuasa dengan Kata Laluan” dipilih,
gunakan kunci [W] dan [X] untuk memilih sama ada seting “Hidup” atau “Mati”.
z Menukar seting daripada “Mati” ke “Hidup” akan menyebabkan “Minta kata
laluan apabila kuasa dihidupkan?” kotak dialog muncul. Tekan kekunci [ENTER]
untuk mengesahkan bahawa anda mahu menghidupkan perlindungan kata
laluan, atau kekunci [ESC] untuk keluar daripada kotak dialog tanpa mengubah
tetapan.
3. Setelah selesai, tekan kunci [MENU] untuk keluar daripada menu persediaan.
38
Jika anda terlupa kata laluan anda...
Anda perlu membawa projektor dan pengenalan yang sah (asal atau salinan ID pekerja anda, lesen
memandu, dsb.) ke penyedia perkhidmatan pembaikan yang tertentu. Ambil perhatian bahawa anda
akan dikenakan caj untuk mengosongkan kata laluan tersebut. Mengosongkan kata laluan anda
dengan menggunakan prosedur yang dihuraikan di atas akan mengembalikan semua tetapan
projektor anda, kecuali Masa Nyala, kepada tetapan lalai yang asal dari kilang.
Menayangkan dari Input USB (Model Rangkaian
Sahaja)
Gunakan Pemapar Fail projektor untuk menayangkan kandungan fail pada peranti memori USB.
Fail Main Semula yang Disokong
Jenis Fail
Fail
Imej:*1
Fail Filem:*3
Keadaan Fail yang Disokong
JPEG: Sehingga kira-kira 15 M piksel (JPEG garisan bawah)
Sehingga kira-kira 8 M piksel (JPEG progressive)
PNG: Kurang daripada 6 MB sehingga kira-kira 8 M piksel*2
GIF: Kurang daripada 6 MB sehingga kira-kira 8 M piksel*2
BMP: Kurang daripada 6 MB sehingga kira-kira 8 M piksel (untuk warna 24-bit)
AVI: 20 Mbps maksimum 720/30P (Video MJPEG, Audio ADPCM)
MOV: 20 Mbps maksimum 1080/30P (Video H.264, Audio ADPCM atau Audio AAC)
MP4: 20 Mbps maksimum 1080/30P (Video H.264, Audio AAC)
*1 Walaupun anda menggunakan projektor model WXGA, resolusi tayangan maksimum untuk data
imej ialah 1024 × 768, kecuali JPEG dasar. Dalam hal data imej JPEG dasar, resolusi tayangan
maksimum ialah 1280 × 800.
*2 Warna lutsinar dalam fail imej format PNG dan GIF yang didayakan warna lutsinarnya akan
dipaparkan sebagai hitam. GIF animasi dipaparkan sebagai imej pegun, tanpa animasi.
*3 Melakukan maju pantas atau undur pantas dengan fail filem dengan kadar bit besar mungkin
menyebabkan operasi dijalankan pada kelajuan yang lebih perlahan daripada biasa atau berhenti
separuh jalan. Meskipun filem dengan salah satu kadar bit maksimum ditunjukkan di atas akan
dimain semula dengan biasa, maju pantas dan undur pantas tidak disokong.
Peranti Memori USB yang Disokong
Sambungan peranti memori format FAT/FAT32 yang disenaraikan di bawah adalah disokong.
z Pemacu kilat USB
z Kad memori (Pembaca kad yang tersedia secara komersial diperlukan untuk menyambungkan kad
memori ke projektor.)
z Kamera digital serasi kelas storan USB (Kelas Storan Massa USB)
Penggunaan peranti memori format exFAT dan NTFS tidak disokong.
39
Menyambung Peranti Memori USB ke Projektor
Peranti memori menyambung ke port USB-A
Jenis peranti memori ini:
Menyambung dengan cara ini:
Pemacu kilat USB
Sambungkan pemacu kilat USB ke port USB-A projektor.
Kad memori
1. Masukkan kad memori ke dalam slot kad pembaca kad USB.
2. Sambungkan pembaca kad USB ke port USB-A projektor.
Kamera digital
Sambungkan satu hujung kabel USB ke kamera digital dan satu lagi hujung
(penyambung Jenis A) ke port USB-A projektor.
z Pastikan untuk merujuk dokumentasi pengguna kamera digital bagi maklumat
tentang cara menyambung dan tetapan yang diperlukan.
Menayangkan Fail dari Peranti Memori USB
Untuk melakukan ini:
Lakukan operasi ini:
Menayangkan fail dari
peranti memori USB
1. Sambungkan peranti memori ke projektor. Lihat “Peranti Memori USB yang
Disokong” (halaman 39).
2. Tekan kekunci [INPUT] sebanyak mana yang perlu untuk memilih “Pemapar Fail”
dan kemudian tekan kekunci [ENTER].
z Ini akan memulakan Pemapar Fail dan memaparkan skrin utama Pemapar Fail.
3. Gunakan kekunci [S] dan [T] untuk memilih “Slaid” (fail imej) atau “Filem” (fail
filem) dan kemudian tekan kekunci [ENTER].
z Ini memaparkan senarai fail (imej atau filem) yang berkaitan dengan item yang
anda pilih.
4. Gunakan kekunci [S] dan [T] untuk memilih fail yang anda mahu buka dan
kemudian tekan kekunci [ENTER] atau [R].
z Dalam hal fail imej, menekan kekunci [ENTER] akan menayangkan hanya satu
fail. Menekan kekunci [R] akan memulakan tayangan slaid fail imej daripada
fail yang sedang dipilih.
z Untuk maklumat tentang operasi yang boleh dilakukan ketika tayangan sedang
berjalan, lihat “Operasi Semasa Tayangan Fail Imej” dan “Operasi Semasa
Tayangan Fail Filem” di bawah.
Mengkonfigurasi tetapan
Pemapar Fail
1. Pada skrin utama Pemapar Fail, pilih “Tetapan Pemapar” dan kemudian tekan
kekunci [ENTER].
2. Gunakan [S] dan [T] untuk memilih item yang setingnya anda mahu tukar.
3. Gunakan [W] dan [X] untuk menukar seting semasa yang dipilih.
z Untuk maklumat tentang tetapan yang tersedia bagi setiap item, lihat “Item
Seting Pemapar Fail” (halaman 42).
4. Ulang langkah 2 hingga 3 sebanyak mana yang perlu untuk mengkonfigurasi
semua seting yang anda mahu.
40
Operasi Semasa Tayangan Fail Imej
Untuk melakukan ini:
Lakukan operasi ini:
Tayang fail imej sebelumnya
Tekan kunci [W] atau kunci [S].
Tayang imej seterusnya
Tekan kunci [X] atau kunci [T].
Putar imej 90 darjah ke kiri*1
Putar imej 90 darjah ke
Tekan kunci [s].
kanan*1
Tekan kunci [d].
Mulakan persembahan slaid
Tekan kunci [R].
Hentikan persembahan slaid
Tekan kunci [R].
*1 Disokong untuk fail JPEG sahaja.
Operasi Semasa Tayangan Fail Filem
Untuk melakukan ini:
Lakukan operasi ini:
Jeda dan sambung semula main
semula filem
Tekan kunci [ENTER] atau [R].
Mainkan semula fail dari permulaan
Tekan kunci [FUNC]. Pada menu yang muncul, pilih “Main dari Permulaan”
dan tekan kunci [ENTER].
Togol paparan masa main semula
filem antara tunjuk dan sembunyi
Tekan kunci [FUNC]. Pada menu yang muncul, pilih
“Penunjuk Masa Hidup/Mati” dan tekan kunci [ENTER].
Maju pantas pada 2X, 8X atau 32X
kelajuan normal
Tekan kunci [X] atau kunci [d].
z Tekanan pertama memulakan maju pantas pada 2X kelajuan, tekanan
kedua meningkatkan kepada 8X dan tekanan ketiga meningkatkan
kepada 32X.
Undur pantas pada 2X, 8X atau 32X
kelajuan normal
Tekan kunci [W] atau kunci [s].
z Tekanan pertama memulakan undur pantas pada 2X kelajuan, tekanan
kedua meningkatkan kepada 8X dan tekanan ketiga meningkatkan
kepada 32X.
Kembali daripada maju pantas atau
undur pantas kepada main semula
normal
Tekan kekunci [ENTER] atau kekunci [R].
Lompat ke bingkai filem terakhir
Tekan kunci [FUNC]. Pada menu yang muncul, pilih “Pergi ke Akhir” dan
tekan kunci [ENTER].
Hentikan main semula fail filem dan
kembali ke menu fail
Tekan kunci [ESC].
41
Item Seting Pemapar Fail
Seting lalai awal untuk setiap item ditandakan dengan asterisk (*).
Nama Seting
Persediaan
Urutan Paparan
Penerangan
Nama Seting
Menyatakan urutan imej dalam
menu fail.
< Nama Fail (Menaik) >*,
< Nama Fail (Menurun) >,
< Sambungan Nama Fail
(Menaik) >,
< Masa (Baru ke Lama) >,
< Masa (Lama ke Baru) >
Mod Mula
Menentukan sama ada paparan
lalai apabila mod dimasukkan dari
skrin Pemapar Fail ialah
“< Paparan Senarai >”* atau
“< Paparan Ikon >”.
Paparan Lakaran
Kecil
< Tunjuk >*: Memaparkan lakaran
kecil fail dalam menu fail.
< Sembunyi >: Lakaran kecil fail
tidak dipaparkan.
Penukaran Imej
< Manual >*: Menyatakan tatalan
imej manual.
< Auto >: Menyatakan tatalan imej
auto.
Penerangan
Selang Paparan
Persembahan
Slaid
Menyatakan berapa lama setiap
imej kekal dipaparkan semasa
persembahan slaid.
< 5 saat >*, < 10 saat >,
< 30 saat >, < 1 min >,
< 5 min >
Ulangan
Persembahan
Slaid
< Ulang >: Mengulang main
semua persembahan slaid atau
filem.
< Ulang Dimatikan >*:
Menghentikan main semula
secara automatik apabila
sampai ke penghujung
persembahan slaid atau filem.
Output Audio
Filem
< Output >*: Audio output apabila
filem dengan runut audio
dimainkan semula.
< Jangan output >: Tiada output
audio semasa main semula
filem.
Mengasal
Persediaan
Pemapar
Mengembalikan semua seting
Pemapar Fail kepada lalai asalnya.
Operasi Menu Fail
Untuk melakukan ini:
Lakukan operasi ini:
Togol menu fail antara paparan
senarai dan paparan ikon
Tekan kunci [FUNC]. Pada menu yang muncul, pilih “Tukar format skrin” dan
tekan kunci [ENTER].
Tatal menu fail
Tekan kekunci [T] untuk menatal ke hadapan dan kekunci [S] untuk menatal
ke belakang.
Buka folder
Gunakan kunci kursor untuk menggerakkan penyerlah ke folder yang anda
mahu buka dan kemudian tekan kunci [ENTER].
Keluar dari folder semasa dan
bergerak ke peringkat atas yang
seterusnya
Tekan kunci [ESC].
Kembali ke skrin utama dari menu
fail
Tekan kunci [FUNC]. Pada menu yang muncul, pilih “Kembali ke menu atas”
dan tekan kunci [ENTER].
42
Autojalan
Autojalan secara automatik memulakan main balik fail imej atau fail filem pada pemacu kilat USB
apabila pemacu kilat USB disambungkan ke port USB-A projektor atau jika projektor dihidupkan
ketika pemacu kilat USB disambungkan ke port USB-A. Tetapan menu persediaan yang ditunjukkan
di bawah perlu dikonfigurasi sebelum menggunakan Autojalan.
z “Seting Multimedia 3 Autojalan” (halaman 37): Dayakan
z “Seting Opsyen 2 3 Pasang dan Main” (halaman 35): Hidup
Untuk melakukan ini:
Lakukan operasi ini:
Sediakan Autojalan
pemacu kilat USB
1. Cipta folder yang dinamakan “AUTORUNC” (semua aksara huruf besar bait
tunggal) dalam direktori akar pemacu kilat USB.
2. Masukkan semua fail imej atau fail filem yang anda mahu tayang auto ke dalam
folder yang anda buat dalam langkah 1.
z Jika anda mahu auto tayang fail filem, tempatkan hanya satu fail filem ke dalam
folder “AUTORUNC”. Jangan letakkan sebarang fail lain ke dalam folder
tersebut. Jika terdapat kedua-dua fail filem dan fail imej di dalam folder
“AUTORUNC”, fail imej akan diutamakan dan fail filem tidak akan dimainkan.
z Berbilang fail imej boleh ditempatkan di dalam folder “AUTORUNC” tanpa
sebarang masalah. Jika ada, operasi di bawah “Tayang fail secara automatik
pada pemacu Kilat USB” di bawah akan memulakan tayangan slaid imej.
Tayang fail secara
automatik pada pemacu
Kilat USB
Jika projektor dihidupkan, pasang pemacu Kilat USB yang anda sediakan di atas ke
dalam port USB-A projektor. Jika projektor dimatikan, pasang pemacu Kilat USB
yang anda sediakan di atas ke dalam port USB-A projektor dan kemudian hidupkan
projektor.
Penyelesaian Masalah Pemapar Fail
Masalah
Punca dan Tindakan yang Diperlukan
Pemapar Fail tidak muncul apabila
saya menyambungkan pemacu
kilat USB ke port USB-A projektor.
z Pemacu kilat USB yang anda sambungkan mungkin mempunyai format
yang tidak dikenali oleh projektor.
z Jika “Mati” dipilih untuk tetapan “Seting Opsyen 2 3 Pasang dan Main”
(halaman 35), Pemapar Fail tidak akan bermula secara automatik
walaupun pemacu kilat USB disambungkan ke port USB-A projektor. Jika
ini berlaku, tukar seting “Pasang dan Main” ke “Hidup”.
Beberapa folder dan/atau fail tidak
dipaparkan dalam menu fail.
Semua folder dan/atau fail yang terkandung dalam folder tidak akan
dipaparkan jika terdapat lebih daripada 999 folder dan/atau fail dalam folder.
Jika ini berlaku, kurangkan bilangan folder dan/atau fail dalam folder.
Apabila saya menyambungkan
kamera digital saya ke projektor
melalui USB, kandungan memori
kamera digital tidak kelihatan.
z Seting kelas storan massa USB kamera digital mungkin tidak dikonfigurasi
dengan betul, atau anda mungkin perlu melakukan beberapa operasi pada
kamera. Rujuk dokumentasi pengguna kamera digital anda untuk
maklumat mengenai seting dan operasi yang diperlukan.
z Kamera digital mungkin tidak menyokong kelas storan massa USB. Jika
tidak disokong, anda tidak akan dapat menggunakan Pemapar untuk
melihat kandungan memori kamera digital.
Pada menu fail Mod Slaid, tanda
soal (?) muncul menggantikan
lakaran kecil.
Tanda soal dipaparkan menggantikan lakaran kecil imej yang tidak boleh
ditayang oleh Pemapar Fail.
43
Mesej Ralat Pemapar Fail
Mesej
Punca dan Tindakan yang Diperlukan
Folder tidak mengandungi
sebarang fail imej.
Tiada folder atau fail yang boleh dipapar dalam folder yang anda sedang
cuba capai dengan Pemapar Fail. Guna komputer anda untuk menyemak
kandungan folder tersebut. Untuk butiran lanjut mengenai format fail yang
disokong untuk main semula projektor, lihat “Fail Main Semula yang
Disokong” (halaman 39).
Tidak boleh memaparkan fail imej.
z Anda mungkin sedang mencuba untuk memainkan semula imej atau filem
yang format dan/atau saiznya tidak disokong oleh Pemapar Fail. Semak
“Fail Main Semula yang Disokong” (halaman 39).
z Mungkin terdapat ralat dalam fail imej atau filem itu sendiri. Buka fail imej
atau filem pada komputer anda dan semak fail tersebut.
Fail filem ini tidak boleh dimain
semula.
Fail ini tidak boleh dimain semula.
Untuk maklumat mengenai jenis fail yang boleh dipaparkan oleh Pemapar
Fail, lihat “Fail Main Semula yang Disokong” (halaman 39).
Tidak menemui fail imej.
Pemacu kilat USB yang disambungkan tidak mengandungi apa-apa, atau
terdapat sedikit masalah dengan sistem fail. Guna komputer anda untuk
menyemak kandungan pemacu kilat USB.
44
Menayang Imej Skrin Kalkulator Graf
Anda boleh menyambungkan kalkulator graf CASIO ke projektor menggunakan kabel USB dan
menayangkan imej skrin kalkulator dengan projektor. Sambungan USB kalkulator graf CASIO berikut
disokong.
z Siri fx-9860G, Siri GRAPH 25/35/75
z Siri fx-CG10/20/50, GRAPH 90+E
z ClassPad 330 PLUS
z Siri ClassPad II, fx-CG 500
Untuk menayang imej skrin kalkulator graf
1.
Dengan projektor dihidupkan, sambungkan port USB-A ke port USB kalkulator.
z Untuk menyambung, gunakan kabel USB dengan penyambung Jenis A pada satu hujung
(projektor) dan penyambung mini Jenis B pada satu lagi hujung (kalkulator).
2.
Pada projektor, tekan kunci [INPUT]. Ini akan memaparkan kotak dialog “Input”.
3.
Gunakan kunci [T] dan [S] untuk memilih “Alat USB CASIO” dan kemudian
tekan kunci [ENTER].
4.
Pada kalkulator graf, lakukan operasi yang diperlukan untuk tayangan.
z Untuk maklumat lanjut mengenai operasi ini, rujuk dokumentasi pengguna yang dibekalkan
bersama kalkulator anda.
z Jika kalkulator tidak beroperasi dengan betul selepas anda menyambungnya ke projektor,
cuba tanggalkan kabel USB dari kalkulator dan kemudian sambungnya semula. Jika ini tidak
menyelesaikan masalah, tanggalkan kabel USB dari kedua-dua projektor dan kalkulator.
Matikan projektor dan kemudian hidupkan semula dan kemudian sambungkan semula
kalkulator.
45
Membersihkan Projektor
Jadikan satu kebiasaan untuk membersihkan projektor dalam selang masa yang tetap seperti yang
diterangkan dalam bahagian ini. Sebelum membersihkan projektor, pastikan palam projektor dicabut
dari salur kuasa dan pastikan ia sejuk sepenuhnya.
Membersihkan Bahagian Luar Projektor
Lap bahagian luar projektor dengan kain lembut yang telah dilembabkan dengan larutan lemah air dan
detergen neutral lembut. Pastikan semua air yang berlebihan diperah dari kain sebelum mengelap.
Jangan sekali-kali menggunakan benzin, alkohol, pencair, atau sebarang agen meruap lain untuk
pembersihan.
Membersihkan Lensa
Kesat lensa dengan berhati-hati menggunakan kain lensa atau kertas lensa optikal yang tersedia
secara komersil, seperti kain untuk lensa cermin mata atau kamera. Apabila membersihkan lensa,
jangan lakukan dengan kasar dan berhati-hati untuk mengelakkan daripada merosakkan lensa.
Membersihkan Bolong
Habuk dan kotoran mudah terkumpul di sekitar bolong masuk. Disebabkan perkara ini, anda perlu
menggunakan pembersih hampagas untuk membersihkan habuk dan kotoran yang terkumpul secara
berkala (kira-kira sekali sebulan) seperti yang ditunjukkan di bawah.
z Penggunaan projektor yang berterusan setelah habuk terkumpul di sekitar bolong masuk
boleh menyebabkan kepanasan berlebihan pada komponen dalaman dan menyebabkan
malfungsi.
z Keadaan operasi tertentu juga boleh menyebabkan kotoran dan habuk berkumpul di sekitar
bolong ekzos projektor. Jika ini berlaku, gunakan prosedur yang sama seperti yang
diterangkan di atas untuk membersihkan bolong ekzos.
46
Penyelesaian Masalah
Penunjuk
Penunjuk memastikan anda tahu tentang status operasi semasa projektor. Perkara berikut
menunjukkan bagaimana penunjuk kelihatan apabila operasi dalam keadaan biasa.
Apabila penunjuk kelihatan
seperti ini:
POWER/
STANDBY
LIGHT
TEMP
Ia bermaksud ini:
Anda telah pasangkan kord kuasa AC pada salur kuasa. Tunggu
sehingga projektor berada dalam keadaan tunggu sedia (lihat di
bawah) sebelum cuba menghidupkan kuasa.
0
0
0
Merah
Merah
Merah
0
O
O
Keadaan tunggu sedia: Kord kuasa AC terpasang dan projektor
berada dalam keadaan tunggu sedia.
Projektor sedang mengalami pemanasan setelah dihidupkan.
Merah
0
0
Hijau
Merah
Merah
0
O
O
Projektor sedang hidup dan menunggu sedia untuk digunakan.
“Mati” dipilih untuk tetapan “Kawalan Nyala” (halaman 27) projektor.
0
0
O
Hijau
Hijau
Projektor sedang hidup dan menunggu sedia untuk digunakan.
“Hidup” dipilih untuk tetapan “Kawalan Nyala” projektor.
O
Projektor sedang melakukan proses penurunan kuasa dalaman.
Hijau
O
Merah
0 : Bernyala
: Berkelip
O : Tidak bernyala
Petunjuk Ralat dan Mesej Amaran
Mesej amaran dan penunjuk memberitahu anda masalah yang berlaku apabila ralat projektor berlaku.
z Apabila ralat berlaku, tunggu sehingga kipas berhenti sebelum mencabut palam kord kuasa AC.
Jika anda mencabut palam kord kuasa AC semasa kipas masih berjalan, ralat boleh berlaku apabila
anda memasangkan semula kord kuasa AC.
z Tekan kekunci [ESC] untuk menghilangkan mesej amaran.
Penunjuk/Mesej Ralat
POWER
: Hijau stabil
LIGHT
: –
TEMP
: –
Mesej
: Suhu dalaman terlalu
tinggi. Periksa bolong
udara projektor sekiranya
tersumbat.
Keterangan dan Tindakan yang Diperlukan
Suhu dalaman projektor sangat tinggi Lakukan langkah-langkah berikut.
1. Periksa agar tiada bolong masuk dan bolong ekzos projektor yang
tersumbat, dan pastikan terdapat ruang yang cukup di sekeliling
projektor. Lihat “Langkah Berjaga-Jaga Persediaan” (halaman 19).
2. Jika terdapat habuk terkumpul di sekitar bolong masuk dan/atau
bolong ekzos, matikan projektor dan alihkannya. Lihat “Membersihkan
Projektor” (halaman 46).
47
Penunjuk/Mesej Ralat
POWER
: Hijau stabil 3
Merah stabil
LIGHT
: –
TEMP
: –
Mesej
: Suhu dalaman terlalu
tinggi. Projektor akan
dimatikan.
POWER
: Merah stabil
LIGHT
: Merah stabil
TEMP
: Merah stabil
Mesej
: –
POWER
: Merah stabil
LIGHT
: –
TEMP
: Merah stabil
Mesej
: –
POWER
: Merah stabil
LIGHT
: –
TEMP
: Merah stabil
Mesej
: –
POWER
: Merah stabil
LIGHT
: Merah berkelip
(selang masa 0.5 saat)
TEMP
: Merah berkelip
(selang masa 0.5 saat)
Mesej
: –
POWER
: Merah stabil
LIGHT
: Tidak menyala atau merah
berkelip
TEMP
: Merah berkelip
(selang masa 2 saat)
Mesej
: –
Keterangan dan Tindakan yang Diperlukan
Kuasa telah dimatikan secara automatik disebabkan oleh pemanasan
dalaman yang keterlaluan. Lakukan langkah-langkah berikut.
1. Periksa agar tiada bolong masuk dan bolong ekzos projektor yang
tersumbat, dan pastikan terdapat ruang yang cukup di sekeliling
projektor. Lihat “Langkah Berjaga-Jaga Persediaan” (halaman 19).
2. Jika terdapat habuk terkumpul di sekitar bolong masuk dan/atau
bolong ekzos, bersihkannya. Lihat “Membersihkan Projektor”
(halaman 46).
Jika tiada masalah dengan bolong projektor, sahkan bahawa penunjuk
POWER/STANDBY menyala merah (tanpa berkelip), dan kemudian
hidupkan kuasa lagi. Jika ralat berlaku lagi apabila anda menghidupkan
balik kuasa, hubungi peruncit anda atau Pusat Servis CASIO yang sah.
Kuasa telah dimatikan secara automatik disebabkan oleh masalah kipas.
Sahkan bahawa penunjuk POWER/STANDBY menyala merah (tanpa
berkelip) dan kipas telah berhenti. Setelah memeriksa penunjuk POWER/
STANDBY, cabut kord kuasa daripada projektor dan tunggu sehingga
semua penunjuk projektor padam. Kemudian, sambungkan kembali kord
kuasa dan hidupkan balik projektor.
Jika ralat berlaku lagi apabila anda menghidupkan balik kuasa, hubungi
peruncit anda atau Pusat Servis CASIO yang sah.
Kuasa telah dimatikan secara automatik disebabkan oleh masalah sistem.
Selepas mengesahkan bahawa penunjuk POWER/STANDBY menyala
merah, cabut kord kuasa daripada projektor dan tunggu sehingga semua
penunjuk projektor padam. Kemudian, sambungkan kembali kord kuasa
dan hidupkan balik projektor.
Jika ralat berlaku lagi apabila anda menghidupkan balik kuasa, hubungi
peruncit anda atau Pusat Servis CASIO yang sah.
Projektor dimatikan secara automatik disebabkan oleh beberapa masalah
yang mungkin berpunca daripada hingar digital luaran atau sebab lain.
Sahkan bahawa penunjuk POWER/STANDBY menyala merah (tanpa
berkelip). Setelah memeriksa penunjuk POWER/STANDBY, cabut kord
kuasa daripada projektor dan tunggu sehingga semua penunjuk projektor
padam. Kemudian, sambungkan kembali kord kuasa dan hidupkan balik
projektor.
Jika ralat berlaku lagi apabila anda menghidupkan balik kuasa, hubungi
peruncit anda atau Pusat Servis CASIO yang sah.
Projektor dimatikan secara automatik kerana unit sumber cahaya
dimatikan atau tidak dihidupkan. Selepas mengesahkan bahawa
penunjuk POWER/STANDBY menyala merah (tanpa berkelip), cabut kord
kuasa. Tunggu seketika dan kemudian pasangkan balik palam dan
hidupkan projektor sekali lagi.
Jika ralat berlaku lagi apabila anda menghidupkan balik kuasa, hubungi
peruncit anda atau Pusat Servis CASIO yang sah.
Kuasa telah dimatikan secara automatik disebabkan oleh ralat memori
projektor. Sahkan bahawa penunjuk POWER/STANDBY menyala merah
(tanpa berkelip). Setelah memeriksa penunjuk POWER/STANDBY, cabut
kord kuasa daripada projektor dan tunggu sehingga semua penunjuk
projektor padam. Kemudian, sambungkan kembali kord kuasa dan
hidupkan balik projektor.
Jika ralat berlaku lagi apabila anda menghidupkan balik kuasa, hubungi
peruncit anda atau Pusat Servis CASIO yang sah.
48
Penyelesaian Masalah Projektor
Periksa item berikut apabila anda mengalami sebarang masalah dengan projektor.
Masalah
Penyebab dan Saranan Tindakan
Kuasa tidak hidup.
z Jika penunjuk POWER/STANDBY tidak menyala, kord kuasa AC tidak bersambung
dengan betul. Sambungkan kord kuasa AC dengan betul.
z Jika penunjuk TEMP atau LIGHT terus berkelip atau menyala, ini bermakna
terdapat ralat yang telah berlaku. Lihat “Petunjuk Ralat dan Mesej Amaran”
(halaman 47).
Tiada imej ditayangkan
atau imej yang
ditayangkan tidak normal.
z Peranti komputer atau video yang bersambung kepada projektor tidak dihidupkan
atau tidak mengeluarkan isyarat video. Pastikan peranti komputer atau video yang
bersambung dihidupkan, dan lakukan operasi yang diperlukan padanya untuk
mengeluarkan isyarat video.
z Sumber output yang betul tidak dipilih pada projektor. Pada projektor, pilih sumber
input yang betul yang berpadanan dengan peranti yang bersambung.
z Imej mungkin tidak ditayangkan dengan betul apabila terminal output komponen
peranti video disambungkan dengan terminal COMPUTER IN (1 atau 2) projektor.
Sambungkan ke terminal VIDEO atau S-VIDEO.
Warna atau paparan imej
sangat tidak normal.
Pilihan yang salah (“Komponen” atau “RGB”) mungkin dipilih untuk tetapan
“Seting Input J Terminal KOMPUTER1 (atau Terminal KOMPUTER2)” pada menu
persediaan. Imej tidak akan ditayangkan dengan betul jika “Komponen” dipilih
semasa terminal COMPUTER IN (1 atau 2) projektor disambungkan ke terminal output
RGB komputer, atau jika “RGB” dipilih semasa terminal COMPUTER IN (1 atau 2)
projektor disambungkan ke terminal output video komponen peranti video. Pada
menu persediaan, pilih “Auto” untuk tetapan “Seting Input J Terminal KOMPUTER1
(atau Terminal KOMPUTER2)”.
Saya tidak dapat
memahami mesej atau
menu kerana bahasanya
salah.
Lakukan operasi berikut untuk memilih bahasa yang anda mahu.
1. Tekan kunci [MENU] atau untuk memaparkan menu persediaan.
2. Jika isyarat input ialah HDMI (PC), tekan [T] empat kali dan tekan kunci [ENTER].
Jika isyarat input bukan HDMI (PC), tekan [T] lima kali dan tekan kunci [ENTER].
3. Tekan [S] dua kali dan kemudian tekan kunci [ENTER] untuk memaparkan menu
pemilihan bahasa.
4. Gunakan kunci [T] dan [S] untuk menggerakkan penyerlah ke bahasa yang anda
mahu pilih dan kemudian tekan kunci [ENTER].
5. Tekan kunci [MENU] untuk keluar daripada menu persediaan.
Tiada bunyi
z Seting aras kelantangan projektor mungkin terlalu rendah atau disenyapkan.
Gunakan kekunci alat kawalan jauh [VOLUME +] dan [VOLUME –] untuk
melaraskan aras kelantangan.
z Seting aras kelantangan peranti yang bersambung kepada projektor terlalu rendah
atau peranti lain tidak mengeluarkan audio. Laraskan aras kelantangan peranti
yang bersambung.
z Output audio peranti audio yang disambungkan ke terminal input audio ditetapkan
kepada sumber input yang sedang ditayangkan mungkin tidak disambungkan
dengan betul. Untuk maklumat lanjut, lihat “Butiran Sumber Input” (halaman 26)
dan “Mengubah Input Audio” (halaman 29).
z “Talian” mungkin dipilih untuk tetapan “Seting Opsyen 2 J Audio Keluar” pada
menu persediaan. Tukar seting “Audio Keluar” ke “Pmbsr Sra”.
Warna janggal
Isyarat input mungkin tidak sepadan dengan seting projektor. Cuba lakukan perkara
berikut.
– Tekan kunci [FUNC] dan kemudian pilih “Kecerahan” untuk melaraskan kecerahan
imej.
– Tekan kunci [FUNC] dan kemudian pilih “Mod Warna” untuk menukar mod warna.
– Pada menu persediaan, gunakan “Pelarasan Imej 1 J Imbangan Warna” untuk
melaraskan imbangan warna imej tayangan.
49
Masalah
Penyebab dan Saranan Tindakan
Teks kabur.
z Imej mungkin tidak difokuskan dengan betul. Laraskan fokus imej.
z Seting frekuensi dan/atau fasa semasa tidak sepadan dengan isyarat input.
(Terpakai hanya apabila sumber input ialah isyarat RGB.) Tekan kunci [AUTO]
untuk melaksanakan operasi pelarasan automatik.
z Pada menu persediaan, lakukan pelarasan “Pelarasan Imej 2 J Frekuensi” dan
“Pelarasan Imej 2 J Fasa”. (Terpakai hanya apabila sumber input ialah isyarat
RGB.)
Mesej “Sila masukkan kata
laluan.” muncul dan
operasi selanjutnya tidak
dapat dilakukan.
Seting “Seting Opsyen 1 J Hidup Kuasa dengan Kata Laluan” pada menu persediaan
dihidupkan, jadi projektor dilindungi kata laluan. Masukkan kata laluan yang betul,
dan kemudian tekan kunci [ENTER]. Lihat halaman 38. Jika anda tidak dapat
memasukkan kata laluan dengan kekunci alat kawalan jauh, lihat “Alat kawalan jauh
tidak berfungsi.” di bawah.
Alat kawalan jauh tidak
berfungsi.
z Bateri alat kawalan jauh mungkin telah habis. Gantikan bateri.
z Alat kawalan jauh mungkin terlalu jauh dari projektor. Pastikan alat kawalan jauh
berada dalam lingkungan lima meter dari projektor apabila melakukan operasi.
z ID kawalan jauh dan ID projektor mungkin tidak sepadan. Ubah kedua-dua ID
supaya ia sama atau ubah satu daripada ID kepada “Semua”. Untuk maklumat
lanjut, lihat “Mengkonfigurasikan ID Kawalan Jauh dan Tetapan ID Projektor”
(halaman 30).
Penunjuk TEMP atau
LIGHT sedang berkelip
atau menyala.
Ralat telah berlaku. Lihat “Petunjuk Ralat dan Mesej Amaran” (halaman 47).
Unit sumber cahaya tidak
menyala.
z Sumber cahaya telah dimatikan buat sementara dengan menekan kunci [BLANK].
Tekan kunci [BLANK] atau [ESC].
z Unit sumber cahaya telah sampai ke penghujung hayat perkhidmatan atau
mengalami malfungsi. Hubungi penjual asal atau pusat servis CASIO yang
bertauliah untuk penggantian.
Kuasa tiba-tiba mati dan
projektor mula semula.
Projektor melakukan operasi pemeriksaan kendiri secara berkala. Dalam kes yang
jarang berlaku, hasil daripada pemeriksaan kendiri mungkin menyebabkan projektor
bermula semula secara automatik. Ini pada kebiasaannya tidak menunjukkan
malfungsi, jadi anda boleh terus menggunakan projektor.
Walau bagaimanapun, malfungsi mungkin ditunjukkan jika permulaan semula yang
berturutan terus berlaku. Jika ini berlaku hubungi pengedar asal anda atau pusat
servis CASIO yang bertauliah.
z Cuba lakukan langkah-langkah berikut, yang mungkin akan atau mungkin tidak akan
mengembalikan projektor kepada operasi biasa.
1. Cabut palam kord kuasa AC dan tunggu sekurang-kurangnya 10 minit.
2. Pasangkan kord kuasa kembali dan hidupkan kembali projektor.
z Jika projektor tidak kembali beroperasi seperti biasa setelah anda melakukan langkah-langkah
di atas, bawa projektor kepada penjual anda atau pusat servis CASIO yang bertauliah.
50
Lampiran
Membekalkan Kuasa ke Peralatan Luaran
Kuasa boleh dibekalkan ke peralatan luaran melalui port USB-A/DC 5V projektor model XJ-UT311WN,
XJ-UT351WN atau melalui port DC 5V projektor model XJ-UT331X, XJ-UT351W.
z Mematikan kuasa projektor juga akan memutuskan kuasa yang sedang dibekalkan ke
kelengkapan luaran. Ambil perhatian bahawa kuasa yang dibekalkan juga diputuskan apabila
projektor dimatikan kerana mula semula dengan sendirinya melalui fungsi periksa sendiri atau
Kuasa Mati Sendiri, disebabkan oleh sesetengah ralat, atau untuk sebarang sebab lain.
Bergantung pada kelengkapan luaran yang sedang digunakan, bekalan kuasa yang putus
boleh menyebabkan data yang sedang di edit untuk hilang atau rosak. Jadikan kebiasaan
untuk menyimpan data dengan kerap dalam kelengkapan luaran yang dikuasakan oleh
projektor.
z Kuasa projektor yang dimatikan oleh Mati Kuasa Auto (halaman 35) juga menyebabkan kuasa
ke peralatan luaran diputuskan. Sebelum memulakan bekalan kuasa ke peralatan luaran,
pastikan “Mati” dipilih untuk seting “Seting Opsyen 1 3 Mati Kuasa Auto” untuk
menyahdayakan Mati Kuasa Auto.
z Untuk senarai peralatan luaran yang operasinya telah disahkan semasa dikuasakan oleh
projektor, kunjungi laman web projektor CASIO (http://world.casio.com/faq/projector/).
Operasi yang betul tidak dijamin untuk peranti luaran yang tidak disertakan dalam senarai di
laman web projektor CASIO.
z Walaupun kuasa sehingga 5V DC 2A boleh dibekalkan kepada peranti lain yang tiada dalam
tapak web CASIO, ambil perhatian bahawa tindakan sedemikian mungkin menyebabkan
sesetengah fungsi tidak tersedia pada sesetengah peranti. Sebelum menggunakan output
daripada port ini untuk membekalkan kuasa pada peranti lain, pastikan anda memeriksa
dokumen pengguna bagi peranti dan juga memastikan anda menyambungnya dengan betul.
Penjagaan khusus diperlukan apabila menyambungkan bateri boleh dicas kepada bekalan
kuasa port USB projektor ini. Sambungan yang salah akan mewujudkan risiko letupan,
kebakaran dan asap.
z Ambil perhatian bahawa CASIO COMPUTER CO., LTD. dalam apa cara pun tidak akan
bertanggungjawab terhadap sebarang kerugian atau kerosakan data yang disimpan pada
peranti luaran yang disambungkan kepada bekalan kuasa port USB projektor ini atau untuk
sebarang kerosakan, penjanaan asap atau kebakaran yang berlaku pada peranti yang
disambungkan.
z Untuk mengosongkan tayangan dan pada masa yang sama mengekalkan bekalan kuasa
daripada projektor ke peralatan luaran, tekan kunci [BLANK]. Untuk maklumat lanjut, lihat
“Kosongkan imej dan bisukan audio buat sementara (BLANK)” (halaman 24).
51
Mengemas kini Perisian Tegar dan Memindahkan
Logo Pengguna
Anda boleh melakukan prosedur pada komputer untuk mengemas kini perisian tegar projektor
(perisian dalam ROM kilat projektor). Anda juga boleh memindahkan imej ke projektor untuk
digunakan sebarang logo pengguna.
Untuk melakukan ini:
Lakukan operasi ini:
Kemas kini perisian tegar
projektor
1. Gunakan kabel USB yang tersedia secara komersial untuk menyambungkan port
LOGO projektor ke port USB komputer anda.
2. Lawati laman web CASIO. rujuk “Projector Firmware Update Guide” dan lakukan
operasi yang diperlukan untuk mengemas kini.
Pindahkan logo pengguna
ke projektor
1. Gunakan kabel USB yang tersedia secara komersial untuk menyambungkan port
LOGO projektor ke port USB komputer anda.
2. Lawati laman web CASIO. rujuk “User Logo Transfer Guide” dan lakukan operasi
yang diperlukan untuk mengemas kini.
Melekapkan Projektor pada Dinding
Anda boleh menggunakan perkakasan pelekapan dinding khas untuk melekapkan projektor pada
dinding. Dalam konfigurasi ini, projektor perlu dilekapkan dengan bahagian atas projektor ke bawah.
Untuk butiran lengkap, hubungi penjual di mana anda membeli projektor itu.
z Apabila melekapkan projektor pada dinding, pastikan ia berada sekurang-kurangnya satu
meter dari pengesan kebakaran, penggera kebakaran dan peranti perlindungan kebakaran
yang lain. Menempatkan projektor terlalu dekat dengan peranti perlindungan kebakaran
mewujudkan risiko peranti itu tidak beroperasi dengan betul disebabkan oleh udara panas
yang keluar dari projektor. Selain itu, elakkan daripada meletakkan projektor berhampiran
dengan lampu pendarfluor atau sumber cahaya terang yang lain. Cahaya terang boleh
memendekkan julat operasi alat kawalan jauh atau malah boleh menjadikan pengawalan jauh
tidak dapat dilakukan. Apabila memilih lokasi untuk projektor, pastikan ujian dijalankan agar
alat kawalan jauh beroperasi seperti yang sepatutnya.
z Orientasi menegak dan mendatar imej tayangan diterbalikkan daripada biasa apabila projektor
berada pada kedudukan terbalik kerana dilekapkan pada dinding. Anda perlu menukar
persediaan projektor untuk membetulkan perkara ini. Untuk butiran, lihat “Seting Skrin 3
Lekapan Siling” (halaman 34) di bawah “Seting Menu Persediaan”.
52
Menggunakan Terminal MONITOR OUT
Terminal MONITOR OUT projektor memancarkan isyarat video yang sedang dimasukkan melalui
terminal COMPUTER IN 1 atau terminal COMPUTER IN 2 seadanya. Ini membolehkan imej tayangan
dioutput secara serentak ke paparan lain.
z Output isyarat dari terminal MONITOR OUT apabila projektor dihidupkan Bergantung pada
sumber input yang dipilih seperti yang ditunjukkan dalam jadual di bawah.
Apabila sumber input ini dipilih:
Isyarat input video dari terminal ini dioutputkan ke terminal
MONITOR OUT:
Komputer 1
COMPUTER IN 1
Komputer 2
COMPUTER IN 2
Video, S-Video, HDMI1, HDMI2,
Pemapar Fail, Alat USB CASIO,
Rangkaian
Isyarat input video dioutputkan dari sama ada Komputer 1
atau Komputer 2, mengikut sumber input yang terakhir dipilih
(terminal COMPUTER IN 1 atau terminal COMPUTER IN 2).*1
*1 Sebagai contoh, walaupun sumber input ditukar dari Komputer 1 ke S-Video, terminal
MONITOR OUT akan terus memancarkan isyarat input video dari COMPUTER IN 1.
z Projektor boleh dikonfigurasikan untuk memancarkan, dari terminal MONITOR OUT, input
isyarat video dari terminal COMPUTER IN 1 ketika projektor berada dalam keadaan tunggu
sedia. Untuk butiran, lihat “Seting Opsyen 2 3 RGB/Audio Tunggu Sedia” (halaman 36).
53
Jarak Tayangan dan Saiz Skrin
Nilai jarak tayangan di bawah ialah untuk rujukan apabila menyediakan projektor.
h
L
Model WXGA
Saiz Tayangan
Jarak Tayangan
(Jarak ke hadapan projektor):
L (cm)
Tinggi dari Bawah Projektor ke
Bawah Skrin:
h (cm)
Saiz Skrin
Pepenjuru
(cm)
50
127
6
24
60
152
13
27
80
203
27
32
100
254
40
38
110
279
47
40
Jarak Tayangan
(Jarak ke hadapan projektor):
L (cm)
Tinggi dari Bawah Projektor ke
Bawah Skrin:
h (cm)
Model XGA
Saiz Tayangan
Saiz Skrin
Pepenjuru
(cm)
40
102
4
25
50
127
12
28
60
152
20
32
80
203
37
39
100
254
52
45
54
Seting Nisbah Bidang dan Imej Tayangan
Perkara berikut menunjukkan bagaimana imej ditayangkan mengikut jenis isyarat input dan seting
nisbah bidang projektor.
Model WXGA (1280 × 800)
Sumber input: RGB atau HDMI (PC)
Isyarat Input
Normal
Penuh
16:9
4:3
Benar
4:3
Kotak Surat
SVGA (800 × 600)
XGA (1024 × 768)
WXGA (1280 × 800)
SXGA (1280 × 1024)
Sumber input: Video, S-Video, Komponen atau HDMI (DTV)
Isyarat Input
Normal
16:9
16:10
Imej Bidang 4:3
Imej Terpenyek
Imej Kotak Surat
Imej Bidang 16:9
55
Model XGA (1024 × 768)
Sumber input: RGB atau HDMI (PC)
Isyarat Input
Normal
Penuh
16:9
16:10
16:10
4:3
SVGA (800 × 600)
XGA (1024 × 768)
WXGA (1280 × 800)
SXGA (1280 × 1024)
Sumber input: Video, S-Video, Komponen atau HDMI (DTV)
Isyarat Input
Normal
16:9
Imej Bidang 4:3
Imej Terpenyek
Imej Kotak Surat
Imej Bidang 16:9
56
Kawalan Projektor RS-232C
Untuk mengawal projektor menggunakan peranti RS-232C dari komputer, anda perlu
menyambungkan projektor dan komputer menggunakan kabel siri (silang) yang tersedia secara
komersial.
Format Penghantaran Arahan
Protokol
Komunikasi
Arahan Baca
Kadar Data: 19200 bps, Bit Data: 8 bit, Pariti: Tiada, Bit Henti: 1 bit, Kawalan Aliran: Tiada
Format Hantar
(<command name>?)
Format Terima
(<applicable command setting range>,<current setting>)
Contoh Hantar Arahan
( VOL ? )
( 0 - 30 ,
Arahan Tulis
Format Hantar
Contoh Hantar Arahan
dihantar daripada komputer ke projektor.
4
1 5 ) dikembalikan daripada projektor ke komputer.
(<command name><setting value>)
( VOL 0 )
dihantar daripada komputer ke projektor.
4
Seting kelantangan projektor menjadi 0.
z Semua arahan menggunakan aksara ASCII dan integer berformat perpuluhan.
z Projektor akan mengembalikan tanda soal (?) apabila ia menerima arahan yang ia tidak kenali.
Sebarang nilai tetapan yang tidak boleh dikenali oleh projektor akan diabaikan.
z Jika projektor melakukan proses yang dimulakan oleh arahan yang dihantar sebelum ini, operasi
utama projektor, atau operasi utama alat kawalan jauh, penghantaran arahan seterusnya mesti
menunggu sehingga projektor melengkapkan proses terdahulu.
57
Senarai Arahan
z Ketika projektor dimatikan, ia boleh menerima hanya perintah berikut: semak keadaan kuasa hidup/
mati (PWR?), baca masa cahaya (LMP?) dan tulis pada (PWR1). Jangan cuba hantar sebarang
perintah lain kepada projektor semasa ia dimatikan.
z Input isyarat yang sah mesti berlangsung untuk menggunakan arahan untuk menghidupkan skrin
kosong atau menukar nisbah bidang.
z Anda boleh menggunakan hanya perintah dan tetapan yang dilengkapkan pada model projektor
anda.
z Kemasukan dalam lajur “Fungsi” jadual di bawah menunjukkan bahawa perintah adalah baca
sahaja ( R ) atau tulis sahaja ( W ).
Nama Arahan
Fungsi
Seting
PWR
Kuasa Hidup/Mati
0: Mati, 1: Hidup
SRC
Memilih Sumber Input:
0: RGB1, 1: Komponen 1, 2: Video, 3: RGB2, 4: Komponen 2
6: Auto1 (RGB/Komponen), 7: HDMI1, 8: Rangkaian, 9: S-Video
10: Auto2 (RGB/Komponen) , 11: Pemapar Fail, 13: Alat USB CASIO
14: HDMI2
AIS
Memilih Input Audio
1: AUDIO IN 1, 2: AUDIO IN 2, 3: AUDIO IN R L, 4: HDMI1 AUDIO IN
5: HDMI2 AUDIO IN, 6: AUDIO Penonton, 7: AUDIO Rangkaian
BLK
Skrin Kosong
0: Mati, 1: Hidup
VOL
Kelantangan*1
0 (bisu) hingga 30 (kelantangan maksimum)
VLP
VLM
W VLP menentukan, sebagai nilai berangka, sebanyak mana kelantangan perlu ditingkatkan.
VLM menentukan sebanyak mana ia perlu dikurangkan. Sebagai contoh, untuk mengubah
kelantangan menggunakan faktor 5, hantar “VLP5” untuk menaikkannya atau “VLM5” untuk
mengurangkannya.
MUT
Bisu
0: Mati, 1: Hidup
PST
Mod Warna
1: Grafik, 2: Teater, 3: Standard, 4: Papan Hitam, 5: Semula jadi
ARZ
Nisbah Bidang
0: Normal*2, 1: 16:9, 2: Normal*2, 3: Kotak Surat, 4: Penuh, 5: Benar
6: 4:3, 7: 16:10
LMP
R Membaca masa cahaya terkumpul (Mengembalikan bilangan jam sebagai nilai integer.)
PMD
Kawalan Nyala
0: Terang*3, 1: Normal*3, 2: Sensor Nyala Dihidupkan
3: Output Nyala 7, 4: Output Nyala 6, 5: Output Nyala 5
6: Output Nyala 4, 7: Output Nyala 3, 8: Output Nyala 2
9: Output Nyala 1
FRZ
Pegun
0: Mati, 1: Hidup
KST
Pembetulan Pepasak
Menegak
0 hingga 120*4
KSP
W KSP menentukan, sebagai nilai berangka, sebanyak mana pembetulan pepasak menegak
perlu ditingkatkan. KSM menentukan sebanyak mana ia perlu dikurangkan. Sebagai contoh,
untuk mengubah pembetulan pepasak menegak menggunakan faktor 5, hantar “KSP5” untuk
menaikkannya atau “KSM5” untuk mengurangkannya.
KSM
0 hingga 120*4
HKS
Pembetulan Pepasak
Melintang
HKP
W HKP menentukan, sebagai nilai berangka, sebanyak mana pembetulan pepasak mendatar
perlu ditingkatkan. HKM menentukan sebanyak mana ia perlu dikurangkan. Sebagai contoh,
untuk mengubah pembetulan pepasak mendatar menggunakan faktor 5, hantar “HKP5” untuk
menaikkannya atau “HKM5” untuk mengurangkannya.
HKM
58
Nama Arahan
Fungsi
Seting
KEY
W Laksanakan operasi
tekan kekunci .*5
1: S, 2: T, 3: W, 4: X, 5: ENTER, 6: ESC, 10: FUNC, 11: MENU
12: POWER, 13: AUTO, 14: INPUT, 15: TIMER, 16: ASPECT
17: BLANK, 18: FREEZE, 19:
, 20: KEYSTONE +
21: KEYSTONE –, 22: D-ZOOM +, 23: D-ZOOM –, 24: VOLUME +
25: VOLUME –, 26: MAIN (R), 27: PUTAR BALIK (s)
28: MAJUKAN (d), 29: SEBELUMNYA (S), 30: SETERUSNYA (T)
POS
Jenis Persediaan*6
0: Tayangan dengan bahagian atas projektor ke atas, skrin di
hadapan
1: Tayangan dengan bahagian atas projektor ke bawah, skrin di
belakang
2: Tayangan dengan bahagian atas projektor ke atas, skrin di
belakang
3: Tayangan dengan bahagian atas projektor ke bawah, skrin di
hadapan
APO
Mati Kuasa Auto
0: Mati, 1: 5 minit, 2: 10 minit, 3: 15 minit, 4: 20 minit, 5: 30 minit
STS
R Membaca status ralat
projektor.
0: Normal, 1: Ralat kipas, 2: Ralat suhu, 7: Ralat cahaya
16: Ralat lain
MIC
Aras Input Mikrofon
0 hingga 3
IDS
ID Projektor
0: Semua, 1: ID1, 2: ID2, 3: ID3, 4: ID4
*1 Seting ini digunakan ke atas isyarat sumber input yang sedang ditayangkan oleh projektor.
*2 Seting 0 ialah seting “Normal” apabila sumber input ialah RGB atau HDMI (PC), semasa seting 2
ialah seting “Normal” apabila sumber input ialah komponen, HDMI (DTV), Video, atau S-Video.
*3 Tetapan Mod Mati Kawalan Cahaya.
*4 Julat tetapan pada menu persediaan projektor ialah –60 hingga 60.
*5 Setiap seting arahan KEY sepadan dengan kunci alat kawalan jauh. Operasi projektor dilaksanakan
sebagai tindak balas kepada arahan KEY yang sama dengan operasi kunci alat kawalan jauh yang
sepadan. Apabila menghantar arahan KEY ke projektor daripada peranti luaran, pastikan ia
dihantar dalam urutan yang sama seperti operasi kunci sepadan yang dilaksanakan pada alat
kawalan jauh.
*6 Menetapkan bagaimana projektor disediakan secara relatif kepada skrin untuk penayangan.
Berkaitan dengan perintah “Mod Tayangan” dan “Lekapan Siling” menu persediaan projektor.
59
Spesifikasi
Nama Model
XJ-UT331X
XJ-UT311WN
Cip Paparan
XJ-UT351W
XJ-UT351WN
Cip DLP® × 1, sistem DLP®
Sistem paparan
Saiz Cip
Bilangan Piksel
XGA 0.55 inci
(Nisbah bidang:
4:3)
WXGA 0.65 inci (Nisbah bidang: 16:10)
786,432
(1024 × 768)
1,024,000 (1280 × 800)
Lensa Tayangan
Zum tetap, fokus manual
Sumber Cahaya
Laser dan LED
F 2.3 / f 4.2
Saiz Imej Tayangan
Jarak Tayangan
40 hingga 100
inci
50 hingga 110 inci
60 inci
0.20 meter
0.13 meter
100 inci
0.52 meter
0.40 meter
Jarak Tayangan
Minimum
0.04 meter
0.06 meter
Gamut
Warna penuh (sehingga 1.07 bilion warna)
Kecerahan *1 *2
3300 lumen
Nisbah Beza Jelas (Putih / Hitam Penuh) *1 *2
Frekuensi
Imbasan
Mendatar
Resolusi Paparan
Isyarat RGB
3100 lumen
3500 lumen
20000:1
15 hingga 91 kHz
Menegak
50 hingga 85 Hz
Asal:
1024 × 768
Asal: 1280 × 800
Maksimum: 1920 × 1200 pensaizan semula
Isyarat Komponen
Maksimum: 1920 × 1080 (HDTV 1080P)
Isyarat HDMI
Maksimum: 1920 × 1200 pensaizan semula
Isyarat Video
NTSC, PAL, PAL-N, PAL-M, PAL60, SECAM
60
Nama Model
Terminal
Input RGB
Input Komponen
Output RGB
XJ-UT331X
XJ-UT311WN
XJ-UT351W
XJ-UT351WN
Terminal COMPUTER: RGB 15-pin D-Sub mini × 2
Digunakan untuk kedua-dua input RGB dan input (YCbCr/YPbPr)
komponen.
Terminal KELUAR MONITOR: RGB 15-pin D-Sub mini × 1
Input Video Digital
Terminal input HDMI: Terminal HDMI jenis A × 1 (XJ-UT331X,
XJ-UT311WN) / HDMI jenis A × 2 (XJ-UT351W, XJ-UT351WN),
Sokongan HDCP, sokongan isyarat audio
Input Video Analog
Terminal komposit (RCA) × 1, terminal S-video × 1
Input Audio
Terminal RCA R/L, bicu mini stereo 3.5 mm × 2
Output Audio
Bicu mini stereo 3.5 mm × 1
Input Mikrofon *3
Bicu mini monoaural 3.5 mm × 1
Hos USB
Peranti USB
USB jenis A × 1 (Model rangkaian sahaja)
Mikro-USB jenis B × 1: Untuk kemas kini perisian tegar dan
pendaftaran data logo
Terminal Kawalan
RS-232C (D-sub 9 pin) × 1
Port Bekalan Kuasa
DC 5V/2A × 1 (Pada XJ-UT311WN, XJ-UT351WN,
berganda sebagai port hos USB.)
Terminal LAN
RJ-45 × 1 (Model rangkaian sahaja)
Sokongan Wayarles *4
Serasi IEEE 802.11b/g/n (Model rangkaian sahaja)
Pembesar Suara
16W × 1, Monaural
Suhu Operasi
5 hingga 35°C
Kelembapan Operasi
20 hingga 80% (tiada kondensasi)
Altitud Operasi
0 hingga 3,000 meter di atas paras laut
Keperluan Kuasa
100 hingga 240VN(AC), 50/60Hz
Penggunaan Kuasa (100 hingga 240V)
Output Cahaya 7 apabila “Kawalan
Nyala” adalah “Hidup”
170W
160W
185W
Output Cahaya 1 apabila “Kawalan
Nyala” adalah “Hidup”
90W
90W
105W
Apabila “Terang” dipilih untuk “Mod
Mati Kawalan Cahaya”
210W
195W
225W
Apabila “Normal” dipilih untuk “Mod
Mati Kawalan Cahaya”
180W
170W
200W
Penggunaan Kuasa Tunggu Sedia (100 hingga 120V)
Apabila “Nyahdayakan” adalah
dinyatakan untuk “Kawalan Jauh
Hidup” *5
Apabila “Dayakan” adalah dinyatakan
untuk “Kawalan Jauh Hidup” *5
B
0.12W
–
1.9W
61
–
1.9W
Nama Model
XJ-UT331X
XJ-UT311WN
XJ-UT351W
XJ-UT351WN
Penggunaan Kuasa Tunggu Sedia (220 hingga 240V)
Apabila “Nyahdayakan” adalah
dinyatakan untuk “Kawalan Jauh
Hidup” *5
Apabila “Dayakan” adalah dinyatakan
untuk “Kawalan Jauh Hidup” *5
0.23W
–
2.3W
Anggaran Dimensi *6
–
2.3W
338 (W) × 333 (D) × 153 (H) mm
(Termasuk tayangan)
Anggaran Berat *6
5.7kg
*1 Apabila tetapan “Mod Mati Kawalan Cahaya” ialah “Terang”. Standard ISO 21118:2012.
*2 Menunjukkan nilai purata keseluruhan apabila projektor dihantar dari kilang. Jenis kemasukan ini
ditadbir mengikut spesifikasi projektor data ISO 21118:2012. Kaedah pengukuran dan syarat
berdasarkan Lampiran 2.
*3 Mikrofon jenis kuasa palam masuk tidak disokong.
*4 Dengan sambungan penyesuai wayarles YW-40 ke USB-A yang terletak di belakang projektor.
*5 Untuk maklumat tentang mengkonfigurasi tetapan Kawalan Jauh Hidup, lihat “Seting Rangkaian
3 Kawalan Jauh Hidup” (halaman 37).
*6 Tidak termasuk penutup kabel.
Spesifikasi tertakluk kepada perubahan tanpa notis.
TCO Certified Document URL
http://world.casio.com/projector/tco/
B
62
GPL dan LGPL
(1) Produk ini menggunakan perisian (Perisian ini) yang dibekalkan di bawah GNU General Public
License (GPL) dan GNU Lesser General Public License (LGPL). Sebagai mematuhi GPL dan LGPL,
kod sumber Perisian ini ialah kod sumber terbuka. Sesiapa saja yang berhasrat untuk melihat kod
sumber terbuka ini boleh berbuat demikian dengan memuat turun dari tapak muat turun Projektor
CASIO. Apabila menyalin, mengubah suai, atau mengagih Perisian ini, pastikan ia dibuat mengikut
terma dan syarat GPL dan LGPL.
(2) Perisian ini dibekalkan “seperti yang sedia ada” tanpa jaminan yang tersurat atau tersirat dalam
apa jua bentuk. Walau bagaimanapun, penafian ini tidak menjejaskan terma dan syarat jaminan
produk ini sendiri (termasuk malfungsi yang berpunca daripada Perisian ini).
(3) Untuk butiran tentang Perisian Ini yang berada di bawah GPL dan LGPL, lawati laman web CASIO.
Manufacturer:
CASIO COMPUTER CO., LTD.
6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan
Responsible within the European Union:
Casio Europe GmbH
Casio-Platz 1, 22848 Norderstedt, Germany
www.casio-europe.com
63
MA1705-B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement