Casio ClassPad App Käyttäjän opas

Casio ClassPad App Käyttäjän opas
ClassPad II -sarjalle
CASIO ClassPad App
(Android, iOS)
Käyttäjän opas
CASIO-koulutussivuston osoite on
https://edu.casio.com
Käyttöoppaita on saatavana useilla kielillä osoitteessa
https://world.casio.com/manual/calc/
FI
Aloittaminen
• ClassPad App -sovelluksen avulla voit kehittää ohjelmia ja eActivities-tiedostoja käyttämällä
samoja komentoja kuin ClassPadissa. Voit tallentaa ohjelmia ja eActivities-tiedostoja
mobiililaitteeseen.
• ClassPad App tarjoaa seuraavat ominaisuudet.
· ClassPad-emulointi, jonka avulla voit suorittaa ClassPad-toimintoja mobiililaitteessa
· ClassPad-emuloinnin ruutukaappaus (leikepöydälle)
· Tietojen (tekstin, arvojen, lausekkeiden yms.) kopioiminen ja liittäminen ClassPad App ja
muiden sovellusten välillä
Huomautus
• Katso lisätietoja ClassPad-yksikön näyttöemulaattorin käytöstä ClassPadin käyttäjän oppaasta.
• Tämän käyttäjän oppaan näyttöesimerkit on tarkoitettu vain selventämään ohjeita.
Näytössä näkyvä teksti ja arvot voivat poiketa tämän käyttäjän oppaan esimerkeistä.
Järjestelmävaatimukset
Android
Käyttöjärjestelmät: Android 5.0, Android 6.0, Android 7.0, Android 8.0
iOS
Käyttöjärjestelmät: iOS 11, iOS 12
Huomautus
• Viimeisimmät tiedot järjestelmävaatimuksista löytyvät alla olevalta verkkosivustolta:
https://edu.casio.com/requirements/app/
• Android, Gmail ja Chrome ovat Google LCC:in rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä.
• iOS on Cisco Systems, Inc:in rekisteröity tavaramerkki tai tavaramerkki Yhdysvalloissa.
• Oppaassa mainitut yritysten ja tuotteiden nimet ovat omistajiensa tavaramerkkejä.
• Huomaa, että tämän käyttöoppaan tekstissä ei käytetä tavaramerkin symbolia ™ eikä
rekisteröidyn tavaramerkin symbolia ®.
FI-1
Sisältö
Luku 1 ClassPad App yleiskuvaus ............................................................FI-3
ClassPad App ja ClassPad-sovellusten toimintojen väliset erot .......................FI-3
ClassPad App -tiedot ........................................................................................FI-3
ClassPad App -näyttötila ...................................................................................FI-4
Luku 2 ClassPad App -toiminnot ...............................................................FI-6
Kopioiminen ja liittäminen .................................................................................FI-6
Kuvankaappauksen tallennus ...........................................................................FI-7
Vcp-tiedostotoimenpiteet (New, Open, Save, Save As)....................................FI-7
Päämuistin tyhjentäminen (Reset) ...................................................................FI-8
MathML-tietojen luominen .................................................................................FI-8
Algebralausekkeiden ja tekstin kopiointi Unicode-tekstinä................................FI-9
Tietoruutu ........................................................................................................FI-10
Laatikkovalikon komennot ...............................................................................FI-12
FI-2
Luku 1
ClassPad App yleiskuvaus
ClassPad App tuo mobiililaitteen näyttöön virtuaalisen ClassPadin, jonka kanssa voit suorittaa
lähes kaikki ClassPadissa käytettävissä olevat toiminnot. Tässä osassa selitetään ClassPad App
-toimintojen ja ClassPad-yksikön sekä kahden ClassPad App -tilan väliset erot.
ClassPad App ja ClassPad-sovellusten toimintojen
väliset erot
ClassPad App ja ClassPad-sovellusten toimintojen väliset erot esitellään alla.
• Eräitä ClassPad-asetuksia ja -toimintoja, joita ei tarvita mobiililaitteessa suoritettaessa (kuten
kosketuspaneelin kalibrointi) on poistettu käytöstä ClassPad App -sovelluksessa. Jos yritetään
käyttää käytöstä poistettua asetusta tai toimintoa, näyttöön ilmestyy ilmoitus “Unavailable”.
• ClassPad App ei tue E-CON3 -sovellusta.
ClassPad App -tiedot
ClassPad tallentaa eActivity-tiedot yhdelle muistialueelle ja kaikki muut tiedot (sovellustiedot
ja muuttujat) eri muistialueelle. eActivity-tiedot tallennetaan eActivity-alueelle ja muut tiedot
päämuistiin. Lisätietoja on ClassPadin käyttäjän oppaassa.
ClassPad App tallentaa molemmat tietotyypit mobiililaitteeseen “virtual ClassPad” -muotoisina
tiedostoina (.vcp). Alkuoletusasetuksilla ClassPad App “aktiiviseksi asiakirjaksi” luodaan
automaattisesti tiedosto nimeltä “default.vcp”.
FI-3
ClassPad App -näyttötila
ClassPad App sisältää kaksi näyttötilaa: mobiilitila ja laskintila.
• Laskintila näyttää virtuaalisen ClassPadin, joka näyttää melkein samalta kuin ClassPad-yksikkösi.
1
43
1
4
2
Mobiilitila
1 Valikkopainike (
Laskintila
) … Näyttää laatikkovalikon.
2 Välilehtipalkki
,
,
… Sama kuin seuraavat kuvakkeet ClassPad-kuvakepaneelissa: m, M,
r, S.
,
… Vaihtaa näytön näyttönäppäimistön tilojen “Näytä” ja “Piilota” välillä.
3 Esc-painike (
) … Sama kuin seuraava kuvake ClassPad-kuvakepaneelissa: l.
4 Tietopainike (
) … Näyttää tietoruudun.
Q Siirtyminen mobiilitilaan tai laskintilaan
1. Napauta
- [Window].
2. Napauta [Mobile Mode] tai [Calculator Mode].
FI-4
Q Näyttönäppäimistön käyttö (vain mobiilitila)
Napauta välilehtipalkissa
nähdäksesi näyttönäppäimistön, niin kuin alla.
Kursorinäppäimet
• Kursorinäppäimet vastaavat ClassPadin näppäimiä.
• Voit muuttaa nykyistä näppäinasetusta samanlaiseksi kuin ClassPadin näyttönäppäimistö.
[Number]
[Math1]
[Math2]
[Math3]
[Trig]
[Var]
[Catalog]
[abc]
[Advance]
FI-5
Luku 2
ClassPad App -toiminnot
Tässä osassa selitetään toimenpiteet, jotka voidaan suorittaa ClassPad App mobiili- ja laskintilan
näytöissä.
Kopioiminen ja liittäminen
Q Aakkosnumeerisen tekstin kopiointi näyttöruudusta leikepöydälle
1. Valitse ClassPad Appissa teksti, jonka haluat kopioida.
2. Napauta
- [Edit] - [Copy Special] - [Unicode].
• Tämä kopioi vaiheessa 1 valitun tekstin leikepöydälle (Unicode-tekstinä).
• Tämän jälkeen voit liittää kopioidun tekstin toiseen sovellukseen (Unicode-tekstinä).
Q Tekstin liittäminen leikepöydältä ClassPad App -sovellukseen
1. Muissa sovelluksissa kopioi haluamasi teksti leikepöydälle.
2. Avaa ClassPad App ClassPad-sovellus, johon haluat liittää leikepöydällä olevan tekstin.
3. Napauta
- [Edit] - [Paste Special].
• Tämä liittää leikepöydällä olevan tekstin ClassPad App -sovellukseen.
Huomautus
Paste Special tunnistaa, mitä leikepöydällä on, ja liittää sen sitten tekstinä tai MathML-tietoina.
Paste Special -toiminnon avulla voit liittää muissa sovelluksissa luotua tekstiä tai MathML-tietoa.
Tärkeä varoitus
Kun ClassPad tunnistaa leikepöydällä MathML-tietoja, se yrittää liittää ne
2D-matematiikkamuodossa (luonnollinen syöttömuoto) varoittamatta asiasta. Liitetty muoto ei
välttämättä ole identtinen muista sovelluksista kopioidun muodon kanssa.
FI-6
Kuvankaappauksen tallennus
Q Kuvankaappauksen tallennus
1. Näytä ruutu, jonka haluat tallentaa.
2. Napauta
- [Edit] - [Capture Screen].
Vinkki
• Jos haluat tallentaa vain aktiivisen ikkunan, napauta seuraavaa kohdassa 2:
Current Panel].
- [Edit] - [Capture
Vcp-tiedostotoimenpiteet (New, Open, Save, Save As)
Tässä osassa selitetään, miten ClassPad App -sovelluksessa suoritetaan seuraavat vcptiedostotoimenpiteet: New, Open, Save ja Save As.
Q Uuden vcp-tiedoston luominen
1. Napauta
- [File] - [New].
2. Kirjoita uuden tiedoston nimi File Name -ruutuun.
3. Napauta [Save].
• Tämä luo uuden vcp-tiedoston ja tekee siitä aktiivisen asiakirjan.
Q Olemassa olevan vcp-tiedoston avaaminen
1. Napauta
- [File] - [Open].
2. Valitse tiedosto, jonka haluat avata ja napauta sitten [Open].
• Tämä avaa valitun tiedoston ja tekee siitä aktiivisen asiakirjan.
Q Avoinna olevan vcp-tiedoston tallentaminen
Napauta
- [File] - [Save].
Huomautus
Aktiivinen asiakirja tallennetaan automaattisesti aina, kun ClassPad App suljetaan. Kun ClassPad
App käynnistetään seuraavan kerran, edellisen istunnon aikana avoinna ollut aktiivinen asiakirja
avautuu automaattisesti.
FI-7
Q Avoinna olevan vcp-tiedoston tallentaminen eri nimellä
1. Napauta
- [File] - [Save As].
2. Kirjoita uusi nimi File Name -ruutuun.
3. Napauta [Save].
• Tämä tallentaa vcp-tiedoston uudella nimellä ja tekee uudesta tiedostosta aktiivisen
asiakirjan.
Q Vcp-tiedoston liittäminen sähköpostiviestiin
1. Napauta
- [File] - [Send].
• Tämä näkyy Lähetä-viestiruudussa.
2. Valitse tiedosto, jonka haluat lähettää ja napauta [Open].
• Tämä käynnistää postilaatikon liitetyllä tiedostolla.
Huomautus
• Jos mobiililaitteeseen, joka vastaanottaa sähköpostin, on asennettu ClassPad App, tiedoston
avaaminen käynnistää ClassPad App. Tämä toiminto on rajoitettu vain alla oleville postilaatikoille:
iOS: Standardi postilaatikko
Android: Gmail via Chrome
Päämuistin tyhjentäminen (Reset)
Q Kaikkien tietojen tyhjentäminen eActivity-tiedostoja lukuun ottamatta
1. Napauta
- [File] - [Reset].
• Esiin tulee vahvistusvalintaikkuna, jossa on viesti “Reset Memory? Are you sure?”.
2. Tyhjennä muisti napauttamalla [Yes]. Peruuta toimenpide tyhjentämättä mitään napauttamalla
[No].
MathML-tietojen luominen
ClassPad App voit tulostaa Pää-, eActivity- tai muussa sovelluksessa syötettyjä algebralausekkeita
ja tekstiä MathML-tiedostona (.mml). Voit myös kopioida algebralausekkeita ja tekstiä MathMLtietoina (sisältö, esitys tai yhdistelmämuoto) leikepöydälle.
Q Valitun algebralausekkeen vienti MathML-tiedostoon
Esimerkki: Algebralausekkeen syötön tulostus Pääsovelluksesta MathML-tiedostoon
1. Napauta
- [Application] - [Main] käynnistääksesi pääsovelluksen.
2. Syötä algebralauseke, jonka haluat viedä MathML-tiedostoon.
FI-8
3. Valitse lauseke.
4. Napauta
- [File] - [Export MathML].
5. Kirjoita tiedoston nimi ja napauta [Save].
• Tämä tallentaa vaiheessa 3 valitun lausekkeen mml-tiedostona.
Q Valitun algebralausekkeen kopioiminen MathML-tietoina leikepöydälle
1. Valitse lauseke, jonka haluat kopioida.
2. Napauta
- [Edit] - [Copy Special] - [MathML].
3. Napauta haluamaasi alivalikon komentoa.
Tietojen kopiointi käyttämällä tämäntyyppistä MathML-merkintää:
Valitse tämä
vaihtoehto:
Sisältö
• Sisältömerkintä sieppaa matemaattisen rakenteen.
Content
Esitys
• Esitysmerkintä sieppaa notaatiorakenteen.
Presentation
Yhdistetty
• Tämä vaihtoehto käyttää sisältömerkintää aina kun mahdollista.
Muuten se käyttää esitysmerkintää.
Combined
• Täydelliset tiedot MathML-sisältömerkinnästä ja esitysmerkinnästä on saatavana Internetistä
tai muista julkaisuista.
Algebralausekkeiden ja tekstin kopiointi Unicode-tekstinä
Noudata alla olevia ohjeita, kun haluat kopioida ClassPad-sovelluksesta valittua tekstiä tai
algebralausekkeen leikepöydälle Unicode-tekstinä.
Q Algebralausekkeiden tai tekstin kopiointi Unicode-tekstinä
1. Valitse lauseke tai teksti, jonka haluat kopioida.
2. Napauta
- [Edit] - [Copy Special] - [Unicode].
• Tämä kopioi valitun lausekkeen tai tekstin leikepöydälle Unicode-tekstinä.
• Voit liittää kopioidun tekstin mihin tahansa tekstin muokkausta tukevaan sovellukseen.
FI-9
Tietoruutu
Kun napautat tietopainiketta (
) näyttöön ilmestyy alla olevan näköinen ruutu.
Sulkee tietonäytön.
Toiminto:
Valitse tämä:
Käyttöoppaat
Avaa ClassPad-opas
ClassPad Manual
Avaa ClassPad App -opas
ClassPad App Manual
Tietoja sovelluksesta
Näytä ClassPad App -versio ja muut tiedot
Version
Näytä tietoja käyttöehdoista
Terms of Use
Näytä tietoja tietosuojasta
Privacy Policy
Näytä tietoja OSS-lisenssistä
OSS License
Tilaus
Näytä jäsenyysruutu
Membership
ClassPad.net-tili
Näytä sisäänkirjautumisruutu
Log in
Tuki
Näytä ClassPad App UKK
Help
Käynnistä selaimesi ja mene sivustolle CASIO
WorldWide Education Website
CASIO WorldWide Education Website
FI-10
Tietoja (vain Android)
Konfiguroi Google Analytics -asetukset *
Auto send usage information
* Valitse iOS:lle “Asetukset”-sovellus etusivulta ja konfiguroi “Lähetä automaattisesti käyttötiedot”
-asetukset.
Q Sisäänkirjautuminen
Kun napautat [Log in] tietoruudulla, näyttöön ilmestyy alla oleva ruutu.
(1)
(2)
(1) Kun olet antanut ClassPad.net-tilitietosi (sähköpostiosoite ja salasana), napauta [Log in].
Tämän jälkeen ClassPad App -tilauksen tila näkyy ClassPad.net-tililläsi.
• Voit käyttää ClassPad.net PLUS -palvelupaketin toimintoja kirjautuessasi ensimmäisen
kerran ClassPad.net-tilille sen jälkeen, kun olet tilannut ClassPad App -sovelluksen.
(2) Jos olet aiemmin kirjautunut ClassPad.net-tilille käyttämällä Google- tai Microsoft-tiliä, voit
kirjautua ClassPad.net-tilille napauttamalla [Google] (Google-tili) tai [Microsoft] (Microsoft-tili)
kohdasta “Log In Using”. Kun olet kirjautunut sisään ClassPad App -sovelluksella ja antanut
ClassPad.net-tilitietosi (sähköpostiosoite ja salasana), voit liittää ClassPad.net-tilin Google- tai
Microsoft-tiliisi napauttamalla vastaavaa painiketta.
FI-11
Laatikkovalikon komennot
Toiminto:
Valitse valikkokomento:
Luo uusi vcp (virtual ClassPad)
-tiedosto
File
New
Avaa olemassa oleva vcp-tiedosto
Open
Tallenna muutokset nykyiseen vcptiedostoon
Save
Tallenna nykyinen vcp-tiedosto
uudella nimellä
Save As
Liitä vcp-tiedosto sähköpostiviestiin
Send
Tyhjennä päämuisti
Reset
Vie valitut matemaattiset lausekkeet ja
teksti mml-tiedostoon
Export MathML
Avaa uudelleen yksi neljästä eniten
avatusta tiedostosta
1 <tiedostonimi>
2 <tiedostonimi>
3 <tiedostonimi>
Kopioi valittu matemaattinen lauseke
content markupilla
Edit
Copy Special
MathML Content
Kopioi valittu matemaattinen lauseke
presentation markupilla
Presentation
Kopioi valittu matemaattinen lauseke
yhdistetyllä content ja presentation
markupilla
Combined
Kopioi valittu teksti Unicodella
Unicode
Liitä teksti leikepöytään
Paste Special
Tallenna virtuaalisen ClassPad
-ruudun kuvankaappaus
Capture Screen
Tallenna nykyisen aktiivisen paneelin
kuvankaappaus
Capture Current Panel
Käynnistä sovellus
Applications Applicable menu item
Vaihda laskintilaan*1
Window
Vaihda mobiilitilaan*2
Calculator Mode
Mobile Mode
*1 Vain mobiilitila *2 Vain laskintila
FI-12
Expat, Release 1.95.8 (MIT/X license)
Copyright © 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd and Clark Cooper
Copyright © 2001, 2002, 2003 Expat maintainers.
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and
associated documentation files (the “Software”), to deal in the Software without restriction, including
without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject
to the following conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial
portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS”, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT.
IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY
CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT
OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR
THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
Cocoa Platform Plugin
Copyright (C) 2007-2008, Apple, Inc.
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted
provided that the following conditions are met:
Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and
the following disclaimer.
Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions
and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the
distribution.
Neither the name of Apple, Inc. nor the names of its contributors may be used to endorse or
promote products derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS “AS
IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR
PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY
OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING
NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
The qtmain Library
Copyright (C) 2015 The Qt Company Ltd.
Contact: http://www.qt.io/licensing/
You may use this file under the terms of the BSD license as follows:
“Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted
provided that the following conditions are met: * Redistributions of source code must retain the
above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. * Redistributions in
binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. * Neither the
name of The Qt Company Ltd nor the names of its contributors may be used to endorse or promote
products derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS “AS
IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR
PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY
OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING
NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.”
Shift-JIS Text Codec
Shift JIS (Shift Japanese Industrial Standards, also SJIS, MIME name Shift_JIS) is a character
encoding for Japanese. It was originally developed by ASCII Corporation in conjunction with
Microsoft.
Copyright (C) 1999 Serika Kurusugawa. All rights reserved. Redistribution and use in source and
binary forms, with or without modifica- tion, are permitted provided that the following conditions
are met: 1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer. 2. Redistributions in binary form must reproduce the
above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation
and/or other materials provided with the distribution. THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY
THE AUTHOR AND CONTRIBUTORS “AS IS”. ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY
AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE
REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR
PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF
LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE,
EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
ISO 2022-JP (JIS) Text Codec
ISO/IEC 2022 is an ISO standard specifying: - a technique for including multiple character sets in a
single character encoding system, and - a technique for representing these character sets in both 7
and 8 bit systems using the same encoding.
ISO-2022-JP is a widely used encoding for Japanese.
Copyright (C) 1999 Serika Kurusugawa. All rights reserved. Redistribution and use in source and
binary forms, with or without modifica- tion, are permitted provided that the following conditions
are met: 1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer. 2. Redistributions in binary form must reproduce the
above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation
and/or other materials provided with the distribution. THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY
THE AUTHOR AND CONTRIBUTORS “AS IS”. ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY
AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE
REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR
PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF
LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE,
EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
Unicode
Copyright (c) 1991-2009 Unicode, Inc. All rights reserved. Distributed under the Terms of Use in
http://www.unicode.org/copyright.html.
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Unicode data
files and any associated documentation (the “Data Files”) or Unicode software and any associated
documentation (the “Software”) to deal in the Data Files or Software without restriction, including
without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, and/or sell copies of
the Data Files or Software, and to permit persons to whom the Data Files or Software are furnished
to do so, provided that (a) the above copyright notice(s) and this permission notice appear with all
copies of the Data Files or Software, (b) both the above copyright notice(s) and this permission
notice appear in associated documentation, and (c) there is clear notice in each modified Data File
or in the Software as well as in the documentation associated with the Data File(s) or Software that
the data or software has been modified.
THE DATA FILES AND SOFTWARE ARE PROVIDED “AS IS”, WITHOUT WARRANTY OF ANY
KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT
OF THIRD PARTY RIGHTS. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR HOLDERS
INCLUDED IN THIS NOTICE BE LIABLE FOR ANY CLAIM, OR ANY SPECIAL INDIRECT OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS
OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR
OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR
PERFORMANCE OF THE DATA FILES OR SOFTWARE.
Except as contained in this notice, the name of a copyright holder shall not be used in advertising
or otherwise to promote the sale, use or other dealings in these Data Files or Software without prior
written authorization of the copyright holder.
Included in util/unicode/data, tests/auto/qtextboundaryfinder/data and tests/auto/qchar
Parts of the makeqpf tool
Macros for building Qt files
Copyright 2005-2011 Kitware, Inc. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted
provided that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and
the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions
and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the
distribution.
* Neither the name of Kitware, Inc. nor the names of its contributors may be used to endorse or
promote products derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS “AS
IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR
PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY
OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING
NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
qtbase/src/corelib/Qt5CoreMacros.cmake
qtbase/src/dbus/Qt5DBusMacros.cmake
qtbase/src/widgets/Qt5WidgetsMacros.cmake
qttools/src/linguist/Qt5LinguistToolsMacros.cmake
Android GNU C++ Run-time Licensing
The Android platform does not provide a full implementation of the C++ run-time. Instead, apps that
depend on features such as STL, exceptions, or RTTI, must include an additional native run-time
library that provides the features they need.
Qt will by default use the GNU libstdc++ library which is distributed as part of the Google Android
NDK. Qt Creator will copy this library into the .APK for any Qt-based Android app. The library will
then be loaded by the app on start-up to meet the run-time requirements of Qt.
The GNU C++ run-time is licensed under the GNU General Public License version 3 with an
exception which grants permission for run-time linking and usage of the library by an application
which would otherwise violate the terms of the main license. For more information about this
exception, see the official license page.
QImage
Copyright (C) 2004, 2005 Daniel M. Duley
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted
provided that the following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and
the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions
and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the
distribution.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR ``AS IS’’ AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN
NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR
PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY
OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING
NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
PNG Reference Library (libpng) version 1.6.17
This copy of the libpng notices is provided for your convenience. In case of any discrepancy
between this copy and the notices in the file png.h that is included in the libpng distribution, the
latter shall prevail.
COPYRIGHT NOTICE, DISCLAIMER, and LICENSE:
If you modify libpng you may insert additional notices immediately following this sentence.
This code is released under the libpng license.
libpng versions 1.2.6, August 15, 2004, through 1.6.17, March 26, 2015, are Copyright (c) 2004,
2006-2015 Glenn Randers-Pehrson, and are distributed according to the same disclaimer and
license as libpng-1.2.5 with the following individual added to the list of Contributing Authors
Cosmin Truta
libpng versions 1.0.7, July 1, 2000, through 1.2.5 - October 3, 2002, are Copyright (c) 2000-2002
Glenn Randers-Pehrson, and are distributed according to the same disclaimer and license as
libpng-1.0.6 with the following individuals added to the list of Contributing Authors
Simon-Pierre Cadieux
Eric S. Raymond
Gilles Vollant
and with the following additions to the disclaimer:
There is no warranty against interference with your enjoyment of the library or against infringement.
There is no warranty that our efforts or the library will fulfill any of your particular purposes or
needs. This library is provided with all faults, and the entire risk of satisfactory quality, performance,
accuracy, and effort is with the user.
libpng versions 0.97, January 1998, through 1.0.6, March 20, 2000, are Copyright (c) 1998, 1999
Glenn Randers-Pehrson, and are distributed according to the same disclaimer and license as
libpng-0.96, with the following individuals added to the list of Contributing Authors:
Tom Lane
Glenn Randers-Pehrson
Willem van Schaik
libpng versions 0.89, June 1996, through 0.96, May 1997, are Copyright (c) 1996, 1997 Andreas
Dilger Distributed according to the same disclaimer and license as libpng-0.88, with the following
individuals added to the list of Contributing Authors:
John Bowler
Kevin Bracey
Sam Bushell
Magnus Holmgren
Greg Roelofs
Tom Tanner
libpng versions 0.5, May 1995, through 0.88, January 1996, are Copyright (c) 1995, 1996 Guy Eric
Schalnat, Group 42, Inc.
For the purposes of this copyright and license, “Contributing Authors” is defined as the following set
of individuals:
Andreas Dilger
Dave Martindale
Guy Eric Schalnat
Paul Schmidt
Tim Wegner
The PNG Reference Library is supplied “AS IS”. The Contributing Authors and Group 42, Inc.
disclaim all warranties, expressed or implied, including, without limitation, the warranties of
merchantability and of fitness for any purpose. The Contributing Authors and Group 42, Inc.
assume no liability for direct, indirect, incidental, special, exemplary, or consequential damages,
which may result from the use of the PNG Reference Library, even if advised of the possibility of
such damage.
Permission is hereby granted to use, copy, modify, and distribute this source code, or portions
hereof, for any purpose, without fee, subject to the following restrictions:
1. The origin of this source code must not be misrepresented.
2. Altered versions must be plainly marked as such and must not be misrepresented as being the
original source.
3. This Copyright notice may not be removed or altered from any source or altered source
distribution.
The Contributing Authors and Group 42, Inc. specifically permit, without fee, and encourage the
use of this source code as a component to supporting the PNG file format in commercial products.
If you use this source code in a product, acknowledgment is not required but would be appreciated.
A “png_get_copyright” function is available, for convenient use in “about” boxes and the like:
printf(“%s”,png_get_copyright(NULL));
Also, the PNG logo (in PNG format, of course) is supplied in the files “pngbar.png” and “pngbar.jpg
(88x31) and “pngnow.png” (98x31).
Libpng is OSI Certified Open Source Software. OSI Certified Open Source is a certification mark of
the Open Source Initiative.
Glenn Randers-Pehrson
glennrp at users.sourceforge.net
March 26, 2015
Pixman (pixman) version 0.17.11
Copyright © 2009 Nokia Corporation
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and
associated documentation files (the “Software”), to deal in the Software without restriction, including
without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject
to the following conditions:
The above copyright notice and this permission notice (including the next paragraph) shall be
included in all copies or substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS”, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL
THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR
OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE,
ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR
OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
Author: Siarhei Siamashka ([email protected])
Drag and Drop
Copyright 1996 Daniel Dardailler. Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software
for any purpose is hereby granted without fee, provided that the above copyright notice appear
in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting
documentation, and that the name of Daniel Dardailler not be used in advertising or publicity
pertaining to distribution of the software without specific, written prior permission. Daniel Dardailler
makes no representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided “as
is” without express or implied warranty. Modifications Copyright 1999 Matt Koss, under the same
license as above.
ANGLE (angle)
Copyright (c) 2002, NVIDIA Corporation.
NVIDIA Corporation(“NVIDIA”) supplies this software to you in consideration of your agreement to
the following terms, and your use, installation, modification or redistribution of this NVIDIA software
constitutes acceptance of these terms. If you do not agree with these terms, please do not use,
install, modify or redistribute this NVIDIA software.
In consideration of your agreement to abide by the following terms, and subject to these terms,
NVIDIA grants you a personal, non-exclusive license, under NVIDIA’s copyrights in this original
NVIDIA software (the “NVIDIA Software”), to use, reproduce, modify and redistribute the NVIDIA
Software, with or without modifications, in source and/or binary forms; provided that if you
redistribute the NVIDIA Software, you must retain the copyright notice of NVIDIA, this notice and
the following text and disclaimers in all such redistributions of the NVIDIA Software. Neither the
name, trademarks, service marks nor logos of NVIDIA Corporation may be used to endorse or
promote products derived from the NVIDIA Software without specific prior written permission from
NVIDIA. Except as expressly stated in this notice, no other rights or licenses express or implied,
are granted by NVIDIA herein, including but not limited to any patent rights that may be infringed
by your derivative works or by other works in which the NVIDIA Software may be incorporated. No
hardware is licensed hereunder.
THE NVIDIA SOFTWARE IS BEING PROVIDED ON AN “AS IS” BASIS, WITHOUT
WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING
WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES OR CONDITIONS OF TITLE, NON-INFRINGEMENT,
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OR ITS USE AND
OPERATION EITHER ALONE OR IN COMBINATION WITH OTHER PRODUCTS.
IN NO EVENT SHALL NVIDIA BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL,
EXEMPLARY, CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, LOST
PROFITS; PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA,
OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) OR ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE,
REPRODUCTION, MODIFICATION AND/OR DISTRIBUTION OF THE NVIDIA SOFTWARE,
HOWEVER CAUSED AND WHETHER UNDER THEORY OF CONTRACT, TORT (INCLUDING
NEGLIGENCE), STRICT LIABILITY OR OTHERWISE, EVEN IF NVIDIA HAS BEEN ADVISED OF
THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
Parts of ANGLE in qtbase/src/3rdparty/angle/src/compiler/preprocessor
Copyright (C) 2002-2010 The ANGLE Project Authors. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted
provided that the following conditions are met:
Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and
the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
Neither the name of TransGaming Inc., Google Inc., 3DLabs Inc. Ltd., nor the names of their
contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without
specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS “AS
IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR
PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY
OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING
NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
The ANGLE project in qtbase/src/3rdparty/angle
Easing Equations
Easing Equations is a collection of swappable functions that add flavor to motion.
Disclaimer for Robert Penner’s Easing Equations license:
TERMS OF USE - EASING EQUATIONS
Open source under the BSD License.
Copyright © 2001 Robert Penner All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted
provided that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and
the following disclaimer. * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials
provided with the distribution. * Neither the name of the author nor the names of contributors may
be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written
permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS “AS
IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR
PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY
OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING
NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. -- quoted from
qtbase/src/3rdparty/easing/easing.cpp
OpenGL ES 2.0 Headers
Copyright (c) 2013 The Khronos Group Inc.
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and/
or associated documentation files (the “Materials”), to deal in the Materials without restriction,
including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense,
and/or sell copies of the Materials, and to permit persons to whom the Materials are furnished to do
so, subject to the following conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial
portions of the Materials.
THE MATERIALS ARE PROVIDED “AS IS”, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS
OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL
THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR
OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE,
ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE MATERIALS OR THE USE OR
OTHER DEALINGS IN THE MATERIALS.
This document is licensed under the SGI Free Software B License Version 2.0. For details, see
http://oss.sgi.com/projects/FreeB/ .
OpenGL ES 3.1 Headers
Copyright (c) 2013-2014 The Khronos Group Inc.
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and/
or associated documentation files (the “Materials”), to deal in the Materials without restriction,
including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense,
and/or sell copies of the Materials, and to permit persons to whom the Materials are furnished to do
so, subject to the following conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial
portions of the Materials.
THE MATERIALS ARE PROVIDED “AS IS”, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS
OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL
THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR
OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE,
ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE MATERIALS OR THE USE OR
OTHER DEALINGS IN THE MATERIALS.
This document is licensed under the SGI Free Software B License Version 2.0. For details, see
http://oss.sgi.com/projects/FreeB/ .
JavaScriptCore Macro Assembler
Copyright (C) 2012 Apple Inc. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted
provided that the following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and
the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions
and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the
distribution.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY APPLE INC. ``AS IS’’ AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO
EVENT SHALL APPLE INC. OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS
OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND
ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
LICENSE ISSUES
==============
The OpenSSL toolkit stays under a dual license, i.e. both the conditions of the OpenSSL License
and the original SSLeay license apply to the toolkit.
See below for the actual license texts. Actually both licenses are BSD-style Open Source licenses.
In case of any license issues related to OpenSSL please contact [email protected]
OpenSSL License
------------------------/* =========================================================================
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*/
Copyright (C) 1998-2016 The OpenSSL Project. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted
provided that the following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions
and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided
with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following
acknowledgment:
"This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL
Toolkit. (http://www.openssl.org/)"
4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to endorse or
promote products derived from this software without prior written permission. For written
permission, please contact [email protected]
5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL" nor may "OpenSSL"
appear in their names without prior written permission of the OpenSSL Project.
6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment:
"This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL
Toolkit (http://www.openssl.org/)"
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT "AS IS" AND ANY
EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR
PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY
OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING
NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
========================================================================
This product includes cryptographic software written by Eric Young ([email protected]). This
product includes software written by Tim Hudson ([email protected]).
Original SSLeay License
---------------------------------/*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*/
Copyright (C) 1995-1998 Eric Young ([email protected]) All rights reserved.
This package is an SSL implementation written by Eric Young ([email protected]).
The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.
This library is free for commercial and non-commercial use as long as the following conditions
are aheared to. The following conditions apply to all code found in this distribution, be it the
RC4, RSA, lhash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL documentation included with
this distribution is covered by the same copyright terms except that the holder is Tim Hudson
([email protected]).
Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in the code are not to be
removed.
If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution as the author of the
parts of the library used.
This can be in the form of a textual message at program startup or in documentation (online or
textual) provided with the package.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted
provided that the following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided
with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following
acknowledgement:
"This product includes cryptographic software written by Eric Young ([email protected])"
The word 'cryptographic' can be left out if the rouines from the library being used are not
cryptographic related :-).
4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the apps directory
(application code) you must include an acknowledgement: "This product includes software
written by Tim Hudson ([email protected])"
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT,
INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,
STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING
IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
The licence and distribution terms for any publically available version or derivative of this code
cannot be changed. i.e. this code cannot simply be copied and put under another distribution
licence [including the GNU Public Licence.]
The following software is included in this product: Android Support Library v4. This software
contains the following license and notice below:
Copyright (c) 2005-2013, The Android Open Source Project
Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the “License”);
you may not use this file except in compliance with the License.
Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License
is distributed on an “AS IS” BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND,
either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and
limitations under the License.
Apache License
Version 2.0, January 2004
http://www.apache.org/licenses/
TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION
1. Definitions.
“License” shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined
by Sections 1 through 9 of this document.
“Licensor” shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is
granting the License.
“Legal Entity” shall mean the union of the acting entity and all other entities that control, are
controlled by, or are under common control with that entity. For the purposes of this definition,
“control” means (i) the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such
entity, whether by contract or otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the
outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.
“You” (or “Your”) shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions granted by this
License.
“Source” form shall mean the preferred form for making modifications, including but not limited to
software source code, documentation source, and configuration files.
“Object” form shall mean any form resulting from mechanical transformation or translation of a
Source form, including but not limited to compiled object code, generated documentation, and
conversions to other media types.
“Work” shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, made available
under the License, as indicated by a copyright notice that is included in or attached to the work
(an example is provided in the Appendix below).
“Derivative Works” shall mean any work, whether in Source or Object form, that is based on (or
derived from) the Work and for which the editorial revisions, annotations, elaborations, or other
modifications represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes of this
License, Derivative Works shall not include works that remain separable from, or merely link (or
bind by name) to the interfaces of, the Work and Derivative Works thereof.
“Contribution” shall mean any work of authorship, including the original version of the Work
and any modifications or additions to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally
submitted to Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner or by an individual or
Legal Entity authorized to submit on behalf of the copyright owner. For the purposes of this
definition, “submitted” means any form of electronic, verbal, or written communication sent to
the Licensor or its representatives, including but not limited to communication on electronic
mailing lists, source code control systems, and issue tracking systems that are managed by, or
on behalf of, the Licensor for the purpose of discussing and improving the Work, but excluding
communication that is conspicuously marked or otherwise designated in writing by the copyright
owner as “Not a Contribution.”
“Contributor” shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whom a
Contribution has been received by Licensor and subsequently incorporated within the Work.
2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor
hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable
copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of, publicly display, publicly perform,
sublicense, and distribute the Work and such Derivative Works in Source or Object form.
3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor
hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable
(except as stated in this section) patent license to make, have made, use, offer to sell, sell,
import, and otherwise transfer the Work, where such license applies only to those patent claims
licensable by such Contributor that are necessarily infringed by their Contribution(s) alone or by
combination of their Contribution(s) with the Work to which such Contribution(s) was submitted.
If You institute patent litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a
lawsuit) alleging that the Work or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct
or contributory patent infringement, then any patent licenses granted to You under this License
for that Work shall terminate as of the date such litigation is filed.
4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works thereof
in any medium, with or without modifications, and in Source or Object form, provided that You
meet the following conditions:
(a) You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License;
and
(b) You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the
files; and
(c) You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copyright,
patent, trademark, and attribution notices from the Source form of the Work, excluding those
notices that do not pertain to any part of the Derivative Works; and
(d) If the Work includes a “NOTICE” text file as part of its distribution, then any Derivative Works
that You distribute must include a readable copy of the attribution notices contained within such
NOTICE file, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works, in
at least one of the following places: within a NOTICE text file distributed as part of the Derivative
Works; within the Source form or documentation, if provided along with the Derivative Works;
or, within a display generated by the Derivative Works, if and wherever such third-party notices
normally appear. The contents of the NOTICE file are for informational purposes only and do
not modify the License. You may add Your own attribution notices within Derivative Works that
You distribute, alongside or as an addendum to the NOTICE text from the Work, provided that
such additional attribution notices cannot be construed as modifying the License.
You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide additional or
different license terms and conditions for use, reproduction, or distribution of Your modifications,
or for any such Derivative Works as a whole, provided Your use, reproduction, and distribution of
the Work otherwise complies with the conditions stated in this License.
5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise, any Contribution intentionally
submitted for inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under the terms and
conditions of this License, without any additional terms or conditions. Notwithstanding the above,
nothing herein shall supersede or modify the terms of any separate license agreement you may
have executed with Licensor regarding such Contributions.
6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade names, trademarks,
service marks, or product names of the Licensor, except as required for reasonable and
customary use in describing the origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE
file.
7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor
provides the Work (and each Contributor provides its Contributions) on an “AS IS” BASIS,
WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied,
including, without limitation, any warranties or conditions of TITLE, NON-INFRINGEMENT,
MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible
for determining the appropriateness of using or redistributing the Work and assume any risks
associated with Your exercise of permissions under this License.
8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, whether in tort (including
negligence), contract, or otherwise, unless required by applicable law (such as deliberate and
grossly negligent acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be liable to You for damages,
including any direct, indirect, special, incidental, or consequential damages of any character
arising as a result of this License or out of the use or inability to use the Work (including but not
limited to damages for loss of goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, or any
and all other commercial damages or losses), even if such Contributor has been advised of the
possibility of such damages.
9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing the Work or Derivative Works
thereof, You may choose to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty,
indemnity, or other liability obligations and/or rights consistent with this License. However,
in accepting such obligations, You may act only on Your own behalf and on Your sole
responsibility, not on behalf of any other Contributor, and only if You agree to indemnify, defend,
and hold each Contributor harmless for any liability incurred by, or claims asserted against, such
Contributor by reason of your accepting any such warranty or additional liability.
END OF TERMS AND CONDITIONS
The following software is included in this product: Android Support Library Customtabs. This
software contains the following license and notice below:
Copyright (c) 2005-2013, The Android Open Source Project
Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the “License”); you may not use this file except in
compliance with the License.
Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License
is distributed on an “AS IS” BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND,
either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and
limitations under the License.
Apache License
Version 2.0, January 2004
http://www.apache.org/licenses/
TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION
1. Definitions.
“License” shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined
by Sections 1 through 9 of this document.
“Licensor” shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is
granting the License.
“Legal Entity” shall mean the union of the acting entity and all other entities that control, are
controlled by, or are under common control with that entity. For the purposes of this definition,
“control” means (i) the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such
entity, whether by contract or otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the
outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.
“You” (or “Your”) shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions granted by this
License.
“Source” form shall mean the preferred form for making modifications, including but not limited to
software source code, documentation source, and configuration files.
“Object” form shall mean any form resulting from mechanical transformation or translation of a
Source form, including but not limited to compiled object code, generated documentation, and
conversions to other media types.
“Work” shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, made available
under the License, as indicated by a copyright notice that is included in or attached to the work
(an example is provided in the Appendix below).
“Derivative Works” shall mean any work, whether in Source or Object form, that is based on (or
derived from) the Work and for which the editorial revisions, annotations, elaborations, or other
modifications represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes of this
License, Derivative Works shall not include works that remain separable from, or merely link (or
bind by name) to the interfaces of, the Work and Derivative Works thereof.
“Contribution” shall mean any work of authorship, including the original version of the Work
and any modifications or additions to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally
submitted to Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner or by an individual or
Legal Entity authorized to submit on behalf of the copyright owner. For the purposes of this
definition, “submitted” means any form of electronic, verbal, or written communication sent to
the Licensor or its representatives, including but not limited to communication on electronic
mailing lists, source code control systems, and issue tracking systems that are managed by, or
on behalf of, the Licensor for the purpose of discussing and improving the Work, but excluding
communication that is conspicuously marked or otherwise designated in writing by the copyright
owner as “Not a Contribution.”
“Contributor” shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whom a
Contribution has been received by Licensor and subsequently incorporated within the Work.
2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor
hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable
copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of, publicly display, publicly perform,
sublicense, and distribute the Work and such Derivative Works in Source or Object form.
3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor
hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable
(except as stated in this section) patent license to make, have made, use, offer to sell, sell,
import, and otherwise transfer the Work, where such license applies only to those patent claims
licensable by such Contributor that are necessarily infringed by their Contribution(s) alone or by
combination of their Contribution(s) with the Work to which such Contribution(s) was submitted.
If You institute patent litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a
lawsuit) alleging that the Work or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct
or contributory patent infringement, then any patent licenses granted to You under this License
for that Work shall terminate as of the date such litigation is filed.
4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works thereof
in any medium, with or without modifications, and in Source or Object form, provided that You
meet the following conditions:
(a) You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License;
and
(b) You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the
files; and
(c) You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copyright,
patent, trademark, and attribution notices from the Source form of the Work, excluding those
notices that do not pertain to any part of the Derivative Works; and
(d) If the Work includes a “NOTICE” text file as part of its distribution, then any Derivative Works
that You distribute must include a readable copy of the attribution notices contained within such
NOTICE file, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works, in
at least one of the following places: within a NOTICE text file distributed as part of the Derivative
Works; within the Source form or documentation, if provided along with the Derivative Works;
or, within a display generated by the Derivative Works, if and wherever such third-party notices
normally appear. The contents of the NOTICE file are for informational purposes only and do
not modify the License. You may add Your own attribution notices within Derivative Works that
You distribute, alongside or as an addendum to the NOTICE text from the Work, provided that
such additional attribution notices cannot be construed as modifying the License.
You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide additional or
different license terms and conditions for use, reproduction, or distribution of Your modifications,
or for any such Derivative Works as a whole, provided Your use, reproduction, and distribution of
the Work otherwise complies with the conditions stated in this License.
5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise, any Contribution intentionally
submitted for inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under the terms and
conditions of this License, without any additional terms or conditions. Notwithstanding the above,
nothing herein shall supersede or modify the terms of any separate license agreement you may
have executed with Licensor regarding such Contributions.
6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade names, trademarks,
service marks, or product names of the Licensor, except as required for reasonable and
customary use in describing the origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE
file.
7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor
provides the Work (and each Contributor provides its Contributions) on an “AS IS” BASIS,
WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied,
including, without limitation, any warranties or conditions of TITLE, NON-INFRINGEMENT,
MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible
for determining the appropriateness of using or redistributing the Work and assume any risks
associated with Your exercise of permissions under this License.
8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, whether in tort (including
negligence), contract, or otherwise, unless required by applicable law (such as deliberate and
grossly negligent acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be liable to You for damages,
including any direct, indirect, special, incidental, or consequential damages of any character
arising as a result of this License or out of the use or inability to use the Work (including but not
limited to damages for loss of goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, or any
and all other commercial damages or losses), even if such Contributor has been advised of the
possibility of such damages.
9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing the Work or Derivative Works
thereof, You may choose to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty,
indemnity, or other liability obligations and/or rights consistent with this License. However,
in accepting such obligations, You may act only on Your own behalf and on Your sole
responsibility, not on behalf of any other Contributor, and only if You agree to indemnify, defend,
and hold each Contributor harmless for any liability incurred by, or claims asserted against, such
Contributor by reason of your accepting any such warranty or additional liability.
END OF TERMS AND CONDITIONS
CASIO COMPUTER CO., LTD.
6-2, Hon-machi 1-chome
Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan
SA1810-B
© 2017 CASIO COMPUTER CO., LTD.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement