Casio CDP-230R Handleiding

Casio CDP-230R Handleiding
CDP230R_d_Cover1-4.fm 1 ページ
2014年2月28日 金曜日 午後3時25分
CDP-230R
GEBRUIKSAANWIJZING
Bewaar a.u.b. alle informatie voor eventueel latere naslag.
Veiligheidsvoorzorgsmaatregelen
Zorg er voor eerst aandachtig de “Voorzorgsmaatregelen
ten behoeve van de veiligheid” te lezen voordat u de
Digitale Piano probeert te gebruiken.
Dit kringloopteken geeft aan dat de verpakking voldoet aan de
wetgeving betreffende milieubescherming in Duitsland.
MA1402-B
CDP230-D-1B
NL
CDP230R_d.book
1 ページ
2014年2月28日 金曜日 午後3時35分
Belangrijk!
Merk a.u.b. de volgende belangrijke informatie op voordat u dit product in gebruik neemt.
• Controleer de netadapter AD-A12150LW altijd eerst op schade voordat u deze gebruikt om het toestel van spanning te voorzien.
Controleer het netsnoer zorgvuldig op breuken, blootliggende draden en ander ernstige schade. Laat kinderen nooit een
netadapter gebruiken die ernstig beschadigd is.
• Dit product is niet bedoeld voor kinderen onder 3 jaar.
• Gebruik enkel de CASIO AD-A12150LW adapter.
• De netadapter is geen speelgoed.
• Zorg er voor altijd de aansluiting van de netadapter op het stopcontact te verbreken voordat u dit product reinigt.
Dit merkteken is alleen van toepassing in de landen binnen de EU.
Verklaring van overeenkomst met de EU richtlijnen
Manufacturer:
CASIO COMPUTER CO., LTD.
6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan
Responsible within the European Union:
CASIO EUROPE GmbH
Casio-Platz 1, 22848 Norderstedt, Germany
● Het gedeeltelijk of in zijn geheel kopiëren van de inhoud van deze handleiding is verboden. Met uitzondering van uw eigen
persoonlijke gebruik, is het aanwenden van de inhoud van deze handleiding voor niet-bedoelde doeleinden zonder de
uitdrukkelijke toestemming van CASIO verboden onder de wetgeving inzake auteursrechten.
● IN GEEN GEVAL ZAL CASIO AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR SCHADE IN ENIGE VORM (INCLUSIEF EN ZONDER
BEPERKINGEN DE SCHADE DOOR HET VERLIES VAN WINSTEN, ONDERBREKINGEN VAN ZAKELIJKE
BELANGEN, VERLIES VAN INFORMATIE) DIE VOORTKOMT UIT HET GEBRUIK VAN OF DE ONMOGELIJKHEID TOT
HET GEBRUIK VAN DEZE HANDLEIDING OF DIT PRODUCT, ZELFS ALS CASIO ER OP ATTENT GEMAAKT IS DAT
DE MOGELIJKHEID OP DERGELIJKE SCHADE BESTAAT.
● De inhoud van deze handleiding is onder voorbehoud.
● Het product kan er in werkelijkheid anders uitzien dan zoals het aangegeven in de afbeeldingen van deze
Gebruiksaanwijzing.
● De namen van bedrijven en producten die in deze handleiding worden gebruikt, kunnen geregistreerde handelsmerken van
derden zijn.
NL-1
CDP230R_d.book
2 ページ
2014年2月28日 金曜日 午後3時35分
Inhoudsopgave
Algemene gids ..........................NL-4
br
ck
Gebruiken van de cijfertoetsen ( ) ............... NL-7
Functies van de FUNCTION toets ( ) .......... NL-7
Terugzetten van de Digitale Piano naar
de default instellingen die in de fabriek
ingesteld waren ............................................... NL-8
Voorbereidingen voor
het spelen ..................................NL-9
Voorbereidingen voor de
muziekblad standaard ..................................... NL-9
Aansluiten van een pedaal unit ....................... NL-9
Voeding ........................................................... NL-9
Spelen op de Digitale Piano ..NL-10
Weergeven van ingebouwde
melodieën ................................NL-26
Weergeven van demonstratiemelodieën .......NL-26
Weergeven van een bepaalde melodie .........NL-26
Vergroten van de selectie van melodieën ......NL-29
Gebruiken van ingebouwde
melodieën om u zich het
spelen meester te maken .......NL-30
Frasen............................................................NL-30
Volgorde van de stapsgewijze lessen............NL-30
Kiezen van de melodie, de frase en het
gedeelte dat u wilt oefenen ............................NL-31
Lessen 1, 2 en 3 ............................................NL-32
Lesinstellingen ............................................... NL-33
Gebruiken van automatische
stapsgewijze lessen .......................................NL-35
Inschakelen van de spanning en spelen ....... NL-10
Gebruiken van een hoofdtelefoon ................. NL-10
Veranderen van het aanslagvolume naar
aanslagdruk (Aanslagvolume) ....................... NL-11
Bijstellen van het displaycontrast .................. NL-11
Gebruiken van de metronoom ....................... NL-12
Muziek Uitdaging
Keyboard Spel.........................NL-36
Bedienen van de tonen
van het toetsenbord ...............NL-13
Gebruiken van automatische
begeleiding ..............................NL-37
Kies uit een aantal muziekinstrumenttonen... NL-13
Lagen van twee tonen ................................... NL-14
Splitsen van het toetsenbord voor twee
verschillende tonen ....................................... NL-14
Gebruiken van Hall (zaal effect) .................... NL-15
Gebruiken van nagalm .................................. NL-15
Gebruiken van zweving (chorus) ................... NL-15
Gebruiken van een pedaal ............................ NL-16
Veranderen van de toonhoogte (Transponeren,
stemmen, octaafverschuiving) ......................... NL-16
Gebruiken van de toonhoogteregelaar om de
toonhoogte van de noten te verschuiven.......... NL-17
Weergeven van alleen het ritmegedeelte ......NL-37
Weergeven van Alle Gedeeltes .....................NL-38
Effectief gebruiken van automatische
begeleiding.....................................................NL-40
Gebruiken van een-toets voorkeuze ..............NL-41
Gebruiken van automatische harmonisatie....NL-42
Opzoeken van de noten van akkoorden
(Akkoordenboek)............................................NL-43
Sampling van klanken en deze
spelen op de Digitale Piano ...NL-18
Aansluitingen en voorbereidingen ................. NL-18
Sampling en spelen van een melodietoon
(melodie sampling) ........................................ NL-19
Opnemen van een sampling klank bij
een drumstel (drum sampling)....................... NL-21
Andere sampling functies .............................. NL-24
NL-2
Bewerken van automatische
begeleidingspatronen.............NL-44
Opslaan van basisinstellingen
voor het toetsenbord in het
registratiegeheugen................NL-47
Een basisinstelling opslaan in het
registratiegeheugen .......................................NL-48
Een basisinstelling oproepen uit het
registratiegeheugen .......................................NL-48
CDP230R_d.book
3 ページ
2014年2月28日 金曜日 午後3時35分
Inhoudsopgave
Opnemen van uw spel
op het toetsenbord .................NL-49
Aansluiting van externe
toestellen .................................NL-64
Opnemen en spelen van uw spel op het
toetsenbord ................................................... NL-49
Gebruiken van sporen voor het opnemen
en mengen van gedeeltes ............................. NL-50
Opnemen van twee of meer melodieën
en er een selecteren voor weergave ............. NL-52
Opnemen terwijl u met een ingebouwde
melodie meespeelt ........................................ NL-52
Opslaan van opgenomen data op externe
apparatuur ..................................................... NL-53
Aansluiting op een computer .........................NL-64
MIDI instellingen ............................................NL-65
Opslaan en laden van data in het
geheugen van de Digitale Piano ....................NL-67
Aansluiten op audio apparatuur .....................NL-68
Andere handige functies
van de Digitale Piano .............NL-54
Veranderen van de toonschaal van het
toetsenbord ................................................... NL-54
Gebruiken van muziekvoorkeuze .................. NL-55
Gebruiken van de Arpeggiator ...................... NL-56
Wissen van gebruikers melodiedata.............. NL-57
Wissen van alle data in het geheugen
van de Digitale Piano .................................... NL-57
Referentie ................................NL-69
Oplossen van moeilijkheden ..........................NL-69
Technische gegevens .................................... NL-71
Bedieningsvoorzorgsmaatregelen .................NL-72
Foutmeldingen ............................................... NL-73
Melodielijst .....................................................NL-74
Vingerzettinggids ...........................................NL-75
MIDI Implementation Chart
Gebruiken van een
geheugenkaart ........................NL-58
Voorzorgsmaatregelen voor kaarten
en de kaartgleuf............................................. NL-58
Insteken en verwijderen van een
geheugenkaart .............................................. NL-59
Formatteren van een geheugenkaart ............ NL-59
Opslaan van data van de Digitale Piano
naar een geheugenkaart ............................... NL-60
Laden van data van een geheugenkaart
naar het geheugen van de Digitale Piano ..... NL-61
Wissen van data van een geheugenkaart ..... NL-62
Weergeven van data van een
geheugenkaart .............................................. NL-63
Foutlezingen van de geheugenkaart ............. NL-63
Bijgeleverde accessoires
Los verkrijgbare accessoires
● Muziekblad standaard
● Pedaal
● Melodieboek
● Losse blaadjes
• Voorzorgsmaatregelen ten behoeve van de veiligheid
• Appendix
• Overige (garantie, enz.)
Meegeleverde items onder voorbehoud.
• U kunt informatie betreffende de accessoires die
los verkrijgbaar zijn krijgen van de CASIO
catalogus die beschikbaar is bij uw winkelier en
van de CASIO website bij de volgende URL.
http://world.casio.com/
NL-3
CDP230R_d.book
4 ページ
2014年2月28日 金曜日 午後3時35分
Algemene gids
• In deze handleiding verwijst de term “Digitale Piano” naar model CDP-230R.
• In deze handleiding worden toetsen en andere bedieningsorganen geïdentificeerd aan de hand van de
hieronder getoonde nummers.
1
2
3 4 5 6 7 8
bn
bo
9
bk bl bm
bp bq
cl cm cn co cp cq
dk
dm
NL-4
dl
dn
do
br
bs bt ck
cr cs ct
dk
CDP230R_d.book
5 ページ
2014年2月28日 金曜日 午後3時35分
Algemene gids
• Hieronder volgt een verklaring van de betekenis van het $ symbool dat verschijnt op het paneel van het product met de
hieronder gegeven toetsnamen.
$ : Geeft een functie aan die geactiveerd wordt door de toets gedurende enige tijd ingedrukt te houden. METRONOME, BEAT $ betekent
bijvoorbeeld dat de BEAT functie geactiveerd wordt door de toets gedurende enige tijd ingedrukt te houden.
1 Volumetoets (VOLUME) ☞NL-10
2 P (aan/uit) toets ☞NL-10
3 Intro, Herhaling toets (INTRO, REPEAT)
br Cijfertoetsen, [–] / [+] toetsen ☞NL-7
bs Zaaltoets (HALL) ☞NL-15
bt Piano/Orgel, Akkoordenboektoets
4 Normaal/Invulpatroon, Terugwaarts toets
6 Synchro/Eindpatroon, Pauze toets
ck Functietoets (FUNCTION) ☞NL-7
cl Bank, Luister toets (BANK, LISTEN) ☞NL-32, 47
cm Gebied 1, Kijk toets (Area1, WATCH) ☞NL-32, 47
cn Gebied 2, Onthoud toets (Area2, REMEMBER)
7 Start/Stop, Weergave/Stop toets
co Gebied 3, Volgende toets (Area3, NEXT)
8 Begeleiding, Akkoorden, Gedeelteselectie toets
cp Gebied 4, Automatisch toets (Area4, AUTO)
☞NL-27, 40
(NORMAL/FILL-IN, REW) ☞NL-27, 40
5 Variatie/Invulpatroon, Voorwaarts toets
(VARIATION/FILL-IN, FF) ☞NL-27, 40
(SYNCHRO/ENDING, PAUSE) ☞NL-27, 41
(START/STOP, PLAY/STOP) ☞NL-26, 37
(ACCOMP, CHORDS $, PART SELECT)
☞NL-29, 38
9 Tempotoetsen (TEMPO) ☞NL-12, 28, 41
bk Opname, sampling toets
(RECORDER, SAMPLING $) ☞NL-19, 49
bl Ritmebewerkingstoets (RHYTHM EDITOR) ☞NL-44
bm Metronoom, Maatslag toets
(METRONOME, BEAT$) ☞NL-12
bn Melodiebanktoets (SONG BANK, $) ☞NL-26
bo Ritme, voorkeuze toets
(RHYTHM, ONE TOUCH PRESET $) ☞NL-37, 41
bp Toon, Muziekvoorkeuze toets
(TONE, MUSIC PRESET $) ☞NL-13, 55
bq Kaart, Opslaan/Laden toets
(PIANO/ORGAN, CHORD BOOK $) ☞NL-13, 43
☞NL-33, 47
☞NL-31, 47
☞NL-35, 47
cq Opslag, Muziek Uitdaging toets
(STORE, MUSIC CHALLENGE) ☞NL-36, 48
cr Splitstoets (SPLIT) ☞NL-14
cs Lagen toets (LAYER, $ ) ☞NL-14
ct Automatische harmonisatie/Arpeggiator, Type toets
(AUTO HARMONIZE/ARPEGGIATOR, TYPE $)
☞NL-42, 56
dk Luidsprekers
dl Display
dm Toonhoogte wiel (PITCH BEND) ☞NL-17
dn Akkoord (CHORD) grondtoonnamen ☞NL-38
do Percussie instrumentenlijst ☞NL-13
(CARD, LOAD/SAVE $) ☞NL-59
NL-5
CDP230R_d.book
6 ページ
2014年2月28日 金曜日 午後3時35分
Algemene gids
■ Achterkant
dp
dq
dr ds
dt
ek el em
dp SD kaartgleuf (SD CARD SLOT) ☞NL-59
dq USB poort ☞NL-64
dr Aanhoud/Toewijsbare aansluiting
ek Hoofdtelefoon/Uitgang aansluiting
ds Audio ingangsaansluiting (AUDIO IN) ☞NL-68
dt 12V gelijkstroomaansluiting (DC 12V) ☞NL-9
em Microfoonvolumeregelaar (MIC VOLUME)
(SUSTAIN/ASSIGNABLE JACK) ☞NL-9
NL-6
(PHONES/OUTPUT) ☞NL-10, 68
el Microfooningang/sampling aansluiting
(MIC IN/SAMPLING) ☞NL-18
☞NL-18
CDP230R_d.book
7 ページ
2014年2月28日 金曜日 午後3時35分
Algemene gids
Gebruiken van de cijfertoetsen (
br)
3. Verwijs naar de aangegeven pagina’s voor
details aangaande elke functie.
Gebruik de cijfertoetsen en de [–] en [+] toetsen om de
instellingen te veranderen van de parameters die verschijnen
in het linker boven gedeelte van de display.
Instelling
Functie
Transponeren
Trans.
NL-16
2
Begeleidingsvolume
AcompVol
NL-41
3
Volume van de melodie
Song Vol
NL-28
4
Aanslagvolume
Touch
NL-11
5
Stemmen
Tune
NL-16
6
Nagalm
Reverb
NL-15
7
Chorus
Chorus
NL-15
8
Sampling (monster aanmaken) SAMPLING
Starten automatisch sampling
9
Voer nummers en waarden in d.m.v. de cijfertoetsen.
• Voer dezelfde cijfers in als de op dat moment getoonde
waarde.
Voorbeeld : Voer 0 3 0 3 1 in om toonnummer 001 in te
voeren.
Zie
pagina
1
S t . G r Pn o
Cijfertoetsen
Display
AutoStrt
NL-24
Stoppen automatisch sampling AutoStop
NL-24
Beveiligen samplingklank
NL-25
(Protect)
Stapsgewijze lessen
LESSON
Gesproken vingerzettinggids
Speak
NL-33
Notengids
NoteGuid
NL-34
Spelevaluatie
Scoring
NL-34
Fraselengte
PhraseLn
NL-34
10 Voorkeuzetoonschalen
SCALE
NL-54
11 Overige instellingen
OTHER
• Negatieve waarden kunnen niet worden ingevoerd door
middel van de cijfertoetsen. Gebruik in plaats daarvan
[–] (verlagen) en [+] (verhogen).
Aanhouden Arpeggiator
ArpegHld
Pedaaleffect
Jack
NL-16
Toonhoogte bereik
Bend Rng
NL-17
[–] en [+] toetsen
Begeleiding Toonschaal
AcompScl
NL-55
LCD Contrast
Contrast
NL-11
U kunt het getoonde nummer of de getoonde waarde veranderen
door middel van de [–] (verlagen) en [+] (verhogen) toetsen.
• Houd één van beide toetsen in om door de getoonde
instellingen te scrollen.
• Door beide toetsen tegelijkertijd in te drukken wordt
teruggekeerd naar de (oorspronkelijke) default instelling of
de aanbevolen instelling.
Functies van de FUNCTION toets
( )
U kunt de FUNCTION toets (ck) gebruiken om het
ck
12 MIDI instellingen
NL-56
MIDI
Toetsenbordkanaal
Keybd Ch
NL-65
Kanalen navigeren
Navi. Ch
NL-65
Lokale besturing
Local
NL-66
Begeleidingsgeluidsweergave
AcompOut
NL-66
13 Wissen
DELETE
Wissen Samplingklank
(klanknaam)
NL-25
Wissen Gebruikersritme
(ritmenaam)
NL-46
Wissen Gebruikersmelodie
(melodienaam) NL-57
Wissen van Alle Data
All Data
NL-57
nagalmeffect bij te stellen, om data te wissen en om een groot
aantal Digitale Piano bewerkingen uit te voeren.
• De toonparameter en andere parameters keren terug
naar hun oorspronkelijke defaultinstelling wanneer u
de spanning inschakelt (pagina NL-10).
Selecteren van een functie
1. Druk op ck (FUNCTION) om het functiemenu te
tonen.
2. Toon de gewenste functie d.m.v. de [4] (U) en
[6] (I) toetsen van
br (cijfertoetsen).
• U kunt het functiemenu verlaten door te drukken op
(FUNCTION).
• Druk na de functies 8 tot en met 13 te hebben
geselecteerd op de [9] (ENTER) toets van
(cijfertoetsen) om het submenu te tonen van de items
van het menu. Selecteer daarna een item d.m.v. [4] (U)
en [6] (I). U kunt een submenu verlaten door te
(cijfertoetsen).
drukken op de [7] (EXIT) toets van
ck
br
br
NL-7
CDP230R_d.book
8 ページ
2014年2月28日 金曜日 午後3時35分
Algemene gids
Terugzetten van de Digitale Piano
naar de default instellingen die in
de fabriek ingesteld waren
Voer de volgende procedure uit wanneer u de opgeslagen
data en instellingen van de Digitale Piano wilt terugzetten op
de default instellingen die oorspronkelijk in de fabriek
ingesteld waren.
1. Schakel de Digitale Piano uit.
2. Houd de bn (SONG BANK) en de [1] cijfertoets
(
br) tegelijkertijd ingedrukt en druk op 2.
bn
• Houd
(SONG BANK) en de [1] cijfertoets (
ingedrukt todat de volgende stap voltooid is.
br)
3. Wanneer de boodschap “Pls wait” op het
bn (SONG BANK)
scherm verschijnt, laat dan
en de [1] cijfertoets ( ) los.
br
• U zult de Digitale Piano kunnen gebruiken enkele
ogenblikken nadat het system teruggesteld (reset) is.
• Zie “Inschakelen van de spanning en spelen” (pagina
NL-10) voor informatie aangaande het in- en uitschakelen
van de Digitale Piano.
NL-8
CDP230R_d.book
9 ページ
2014年2月28日 金曜日 午後3時35分
Voorbereidingen voor het spelen
Merk de volgende belangrijke voorzorgsmaatregelen op
om schade aan het netsnoer te voorkomen.
Voorbereidingen voor de
muziekblad standaard
Partituurstandaard
Tijdens het gebruik
• Trek nooit met geweld aan het snoer.
• Trek nooit herhaaldelijk aan het snoer.
• Draai het snoer nooit rond vlakbij de stekker of de
aansluiting.
Wanneer het toestel wordt verplaatst
• Vergeet nooit de netadapter uit het stopcontact te trekken
voordat u de Digitale Piano verplaatst.
Tijdens opslag
• Maak lussen in en een bundeltje van het netsnoer maar
wind het snoer nooit om de netadapter.
Aansluiten van een pedaal unit
• Gebruik nooit de netadapter (JEITA standaard, met een
uniforme polariteitsstekker) die met deze Digitale Piano
meegeleverd wordt om een ander toestel aan te sluiten
dan deze Digitale Piano. Dit brengt namelijk het gevaar
op defecten met zich mee.
• Vergeet niet de Digitale Piano uit te schakelen voordat
u de netadapter in het stopcontact steekt of hem er uit
trekt.
• De netadapter wordt warm na langdurig gebruik. Dit is
normaal en duidt niet op een defect.
SUSTAIN/ASSIGNABLE JACK
Voeding
Uw Digitale Piano werkt op de spanning van het lichtnet.
Vergeet niet de spanning uit te schakelen wanneer u de
Digitale Piano niet gebruikt.
Gebruiken van de netadapter
Gebruik enkel de netadapter (JEITA standaard, met een
uniforme polariteitsstekker) die gespecificeerd is voor deze
Digitale Piano. De Digitale Piano kan defect raken als een
ander type netadapter gebruikt wordt.
Gespecificeerde netadapter: AD-A12150LW
• Sluit de netadapter aan d.m.v. het meegeleverde netsnoer
zoals aangegeven in de onderstaande afbeelding.
Stopcontact
DC 12V aansluiting
Netsnoer
Netadapter
• Configuratie en type hangen af
van de plaats waar u zich bevindt.
NL-9
CDP230R_d.book
10 ページ
2014年2月28日 金曜日 午後3時35分
Spelen op de Digitale Piano
1
bp
2
9
ck
bm
Inschakelen van de spanning en
spelen
1. Druk op 2 (P).
Hierdoor wordt de spanning ingeschakeld.
• Druk nogmaals op
om de Digitale Piano uit te
schakelen.
2
2. Probeer iets te spelen op het toetsenbord. Stel
het volume bij d.m.v.
br
1.
Automatische stroomonderbreker
De Digitale Piano wordt automatisch uitgeschakeld als u
gedurende 30 minuten geen bewerking uitvoert.
■ Uitschakelen van de automatische
stroomonderbreker
U kunt de automatische stroomonderbreker uitschakelen om
er verzekerd van te zijn dat de spanning niet ineens
uitgeschakeld wordt tijdens een concert, enzovoort.
1. Schakel de spanning in terwijl u bp (TONE)
ingedrukt houdt.
De automatische stroomonderbreker wordt uitgeschakeld.
Gebruiken van een hoofdtelefoon
2
• Als u slechts lichtjes op
drukt, gaat de display
kortstondig branden maar de spanning wordt niet
ingeschakeld. Echter dit duidt niet op een defect. Druk
stevig en volledig in om de spanning in te
schakelen.
• De meeste huidige instellingen worden gewist wanneer
de Digitale Piano uitgeschakeld wordt. De volgende maal
dat u de spanning inschakelt worden de oorspronkelijke
instellingen gehanteerd door de Digitale Piano.
Dit is waar voor alle instellingen behalve de
samplingklankbeveiliging. Als u de beveiliging
inschakelt blijft deze ingeschakeld totdat u deze weer
uitschakelt.
• De boodschap “Pls wait” blijft op de display terwijl de
data-opslagbewerking wordt uitgevoerd. Voer geen
bediening uit terwijl deze melding wordt weergegeven.
Data van de Digitale Piano kan gewist of onbruikbaar
worden wanneer de Digitale Piano uitgeschakeld of de
geheugenkaart verwijderd wordt.
• Door
in te drukken om de spanning uit te schakelen
wordt de Digitale Piano op standby gezet. Kleine
hoeveelheden stroom blijven rondlopen in de Digitale
Piano terwijl deze standby staat. Als u de Digitale Piano
voor langere tijd niet gebruikt of als er onweer in de
buurt is, dient u de stekker uit het stopcontact te trekken.
Door de hoofdtelefoon te gebruiken wordt het geluid van de
ingebouwde luidsprekers uitgeschakeld hetgeen betekent dat
u zelfs ’s avonds laat kunt oefenen zonder anderen te storen.
• Zorg ervoor altijd het volumeniveau laag in te stellen
voordat u de hoofdtelefoon aansluit.
2
2
NL-10
PHONES/OUTPUT aansluiting
• Er wordt geen hoofdtelefoon meegeleverd met de Digitale
Piano.
• Gebruik een los verkrijgbare hoofdtelefoon. Zie pagina
NL-3 voor informatie voor opties/accessoires.
CDP230R_d.book
11 ページ
2014年2月28日 金曜日 午後3時35分
Spelen op de Digitale Piano
• Luister niet voor lange tijd bij een hoog volume via de
hoofdtelefoon. Dit brengt namelijk het gevaar op
gehoorschade met zich mee.
• Als u een hoofdtelefoon gebruikt met een
adapterstekker, dient u niet te vergeten de adapter er
uit te halen telkens wanneer u de aansluiting van de
hoofdtelefoon verbreekt.
Veranderen van het aanslagvolume
naar aanslagdruk (Aanslagvolume)
Het aanslagvolume verandert het toonvolume in
overeenkomst met de aanslagdruk (snelheid). Dit geeft u
hetzelfde uidrukkingsvermogen dat een akoestische piano
geeft.
Veranderen van de
aanslagvolumegevoeligheid
Volg de onderstaande procedure om te regelen hoeveel het
volume van de gespeelde noten verandert in verhouding met
de speelsnelheid. Selecteer de instelling die het meest
overeenkomt met uw speelstijl.
1. Druk op ck (FUNCTION) en toon dan d.m.v. de
[4] (U) en [6] (I) toetsen van
“Touch” (pagina NL-7).
br (cijfertoetsen)
To u c h
2. Selecteer m.b.v. br (cijfertoetsen) [–] en [+]
toetsen één van de vier instellingen van de
aanslagvolumegevoeligheid.
Sneller aanslaan geeft
luidere noten.
Langzaam indrukken
produceert zachtere noten.
Uit (oFF)
Het aanslagvolume is uitgeschakeld. Het
geluidsvolume is vastgezet ongeacht de
snelheid van het aanslaan van de
klaviertoetsen.
Type 1 (1)
Normaal aanslagvolume
Type 2 (2)
Meer gevoelig aanslagvolume dan Type 1
Type 3 (3)
Minder gevoelig aanslagvolume dan Type 1
Bijstellen van het displaycontrast
1. Druk op ck (FUNCTION) en toon dan d.m.v. de
Probeer niet al te veel druk
uit te oefenen.
[4] (U) en [6] (I) toetsen van
“OTHER” (pagina NL-7).
br (cijfertoetsen)
Knippert
OTHER
2. Druk op [9] (ENTER) toets van
br (cijfertoetsen).
3. Toon d.m.v. de [4] (U) en [6] (I) toetsen van
br (cijfertoetsen) “Contrast”.
Co n t r a s t
4. Druk op de [–] en [+] toetsen van
br
(cijfertoetsen) om het contrast te
veranderen.
• Het instelbereik van het contrast is 01 tot en met 17.
NL-11
CDP230R_d.book
12 ページ
2014年2月28日 金曜日 午後3時35分
Spelen op de Digitale Piano
Gebruiken van de metronoom
De metronoom laat u spelen en oefenen samen met de
maatslag om u te helpen met uw tempo.
Starten/Stoppen
1. Druk op bm.
Hierdoor start de metronoom.
Dit patroon verandert met elke maatslag.
Veranderen van het tempo van de
metronoom
Volg de volgende procedure om het tempo van de metronoom
te veranderen.
1. Druk op 9.
Verander d.m.v. w (langzamer) en q (sneller) de
instelling van het tempo. Door één van beide toetsen
ingedrukt te houden verandert de instelling versneld.
• Door tegelijkertijd op q en w te drukken wordt de
instelling van het tempo teruggezet op de
oorspronkelijke defaultwaarde voor de melodie die of
het ritme dat op dat moment geselecteerd is.
• Door op
te drukken gaat het tempo op de display
knipperen. Terwijl de tempowaarde aan het knipperen
is, kunt u deze veranderen m.b.v.
(cijfertoetsen).
Merk op dat u voorafgaande nullen in dient te voeren,
dus 89 wordt ingevoerd als 089.
• De tempowaarde stopt met knipperen als u gedurende
enige tijd geen bewerking uitvoert.
9
br
2. Druk nogmaals op bm om de metronoom te
stoppen.
Veranderen van het aantal maatslagen per maat
U kunt de metronoom configureren om een belgeluid te
gebruiken voor de eerste maatslag van een maat van de
melodie die u aan het spelen bent.
• U kunt 0 specificeren of een waarde 1 tot en met 9 als het
aantal maatslagen per maat.
• Bij het afspelen van een ingebouwde melodie is de
instelling voor het aantal maatslagen per maat (hetgeen
bepaalt wanneer het belgeluid klinkt) automatisch
geconfigureerd voor de op dat moment geselecteerde
melodie.
1. Houd bm ingedrukt totdat het instelscherm voor
het aantal maatslagen per maat op de display
verschijnt.
Be a t
• Als u voor enkele seconden geen bewerking uitvoert
nadat het instelscherm voor het aantal maatslagen per
maat op de display verschenen is, geeft de display
opnieuw het scherm aan dat getoond werd voordat u
op
drukte.
bm
2. Voer het aantal maatslagen per maat in d.m.v.
br (cijfertoetsen).
• Het belgeluid klinkt niet als u 0 specificeert bij deze
instelling. In dit geval worden alle maatslagen
aangegeven door een klikgeluid. Met deze instelling
kunt u oefenen met een vaste maatslag zonder u
zorgen te maken hoeveel maatslagen elke maat heeft.
NL-12
Tempowaarde (knippert)
Veranderen van het geluidsvolume van de
metronoom
De instelling voor het metronoomvolume wordt automatisch
veranderd samen met het volumeniveau van de automatische
begeleiding of melodie die geselecteerd is. Het
metronoomvolume kan niet afzonderlijk worden afgeregeld.
• Zie pagina NL-41 voor informatie aangaande het
veranderen van het volume van de automatische
begeleiding.
• Zie pagina NL-28 voor informatie aangaande het
veranderen van het volume van de melodie.
• U kunt de balans tussen het volume van de metronoom en
van de noten niet afregelen tijdens de automatische
begeleiding en tijdens weergave van de ingebouwde
melodie.
CDP230R_d.book
13 ページ
2014年2月28日 金曜日 午後3時35分
Bedienen van de tonen van het toetsenbord
bp
br
bs bt ck
cr cs
Kies uit een aantal
muziekinstrumenttonen
3. Probeer iets te spelen op het toetsenbord.
De toon klinkt van het instrument dat u selecteerde.
Uw Digitale Piano laat u uit tonen kiezen zodat u de
beschikbaarheid heeft over een groot aantal
muziekinstrumenttonen, inclusief fluit, orkest en nog veel
meer. Door het type instrument te veranderen krijgt dezelfde
melodietoon een heel ander gevoel.
Kiezen van een instrument om op te spelen
1. Druk op bp (TONE).
Toonnummers
Spelen met een pianotoon of een trekorgeltoon
Toonnaam
bt
Door op
te drukken wordt heen en weer geschakeld
tussen de piano- en de orgelmodi. Telkens bij indrukken van
wordt heen en weer geschakeld tussen een pianotoon
(Toonnummer 001) en een orgelnummer (Toonnummer 089).
bt
S t . G r Pn o
2. Selecteer het gewenste toonnummer d.m.v.
br (cijfertoetsen).
Het corresponderende toonnummer en de
corresponderende toonnaam verschijnen op het scherm.
• Voer toonnummers in d.m.v. de cijfertoetsen.
Specificeer drie cijfers voor het toonnummer.
Voorbeeld : Voer 0 3 0 3 1 in om 001 te selecteren.
• Zie de afzonderlijke “Appendix” voor een volledige lijst van
beschikbare tonen.
• Wanneer één van de drumsets geselecteerd wordt
(toonnumers 684 - 700) wordt aan elke klaviertoets een
andere percussieklank toegewezen.
Naast het toonnummer kunt u ook de hieronder gegeven
instellingen configureren.
Hall (zaal)
Nagalm
Transponeren
Aanslagvolume
: Uit
: “06”
: “00”
: Uit: Keert terug naar de
oorspronkelijke defaultinstelling
Aan: Geen verandering
Pedaaleffect
: SUS
Ritmenummer
: “181” (Wanneer een pianotoon
geselecteerd is)
“108” (Wanneer een orgeltoon
geselecteerd wordt)
Begeleiding
: Alleen ritmegedeelte
Lokale besturing
: Aan
Drumtoewijzing
: Uit
Splitsing
: Uit
Laag
: Uit
Chorus
: Uit
Octaafverschuiving (hoger): “0”
Automatisch
: Uit
harmoniseren
Arppegiator
: Uit
Scale
: Equal
NL-13
CDP230R_d.book
14 ページ
2014年2月28日 金曜日 午後3時35分
Bedienen van de tonen van het toetsenbord
Lagen van twee tonen
U kunt d.m.v. de volgende procedure lagen aanbrengen van
twee verschillende tonen (zoals piano en strings
(snaarinstrument)) zodat ze bij het indrukken van een
klaviertoets tegelijkertijd klinken.
1. Selecteer de eerste toon die u wilt gebruiken.
bp
Druk op
(TONE) en selecteer daarna het gewenste
toonnummer d.m.v.
(cijfertoetsen).
Voorbeeld: 038 ELEC.PIANO 1
br
Splitsen van het toetsenbord voor
twee verschillende tonen
U kunt de onderstaande procedure volgen om verschillende
tonen toe te wijzen aan het rechter bereik en het linker bereik
van het toetsenbord zodat het lijkt alsof u een ensemble
bestaande uit twee instrumenten aan het spelen bent.
Selecteren van de twee tonen voor een
gespleten toetsenbord
1. Selecteer de toon voor het rechter bereik
(pagina NL-13).
E . P i a n o 1
2. Druk op cs.
bp
Druk op
(TONE) en selecteer daarna het gewenste
toonnummer d.m.v.
(cijfertoetsen).
Voorbeeld: 365 FLUTE 1
br
F l u t e
Gaat branden
1
2. Druk op cr.
3. Selecteer de gewenste tweede toon d.m.v.
br (cijfertoets).
Voorbeeld: 238 STRINGS 1
Gaat branden
S t r i n
g
s 1
4. Speel iets op het toetsenbord.
3. Selecteer de toon voor het linker bereik d.m.v.
br (cijfertoets).
Voorbeeld: 074 VIBRAPHONE 1
De tonen klinken tegelijkertijd.
5. Nogmaals drukken op cs om de lagen van het
toetsenbord ongedaan te maken (zodat alleen
de toon wordt weergegeven die u selecteerde in
stap 1).
cs
• Telkens bij drukken van
wordt heen en weer
geschakeld tussen gelaagd (twee tonen) en ongelaagd
(één toon).
V i b e s
4. Speel iets op het toetsenbord.
Hierdoor worden de tonen weergegeven die toegewezen
waren aan de linker en rechter bereiken van het
toetsenbord.
VIBRAPHONE 1
Splitspunt
F3
NL-14
1
FLUTE 1
CDP230R_d.book
15 ページ
2014年2月28日 金曜日 午後3時35分
Bedienen van de tonen van het toetsenbord
5. Nogmaals drukken op cr om de splitsing in het
toetsenbord ongedaan te maken (zodat alleen
de toon wordt weergegeven die u selecteerde in
stap 1).
cr
• Telkens bij drukken van
wordt heen en weer
geschakeld tussen gesplitst (twee tonen) en ongesplitst
(één toon).
Gebruiken van nagalm
Nagalm voegt het nagalmeffect toe aan noten. U kunt de duur
van de nagalm veranderen.
1. Druk op ck (FUNCTION) en toon dan d.m.v. de
[4] (U) en [6] (I) toetsen van
“Reverb” (pagina NL-7).
• Als u zowel lagen als splitsen aanbrengt worden de lagen
enkel uitgeoefend op het rechter bereik van het
toetsenbord.
Veranderen van het splitspunt
1. Druk terwijl u cr ingedrukt houdt op de
klaviertoets waar u het splitspunt wilt hebben.
De klaviertoets die u indrukt zal de laagste noot van het
rechter bereik van het gesplitste toetsenbord zijn.
Voorbeeld: Instellen van mid C (C4) als het splitspunt.
br (cijfertoetsen)
Re v e r b
2. Selecteer d.m.v. de [–] en [+] toetsen van
br
(cijfertoetsen) de gewenste
nagalminstelling.
Uit (oFF)
Schakelt de nagalm uit.
1 tot en met 10
Hoe groter het geselecteerde nummer,
des te langer de duur van de nagalm.
Naam van de klaviertoets
C4
Gebruiken van Hall (zaal effect)
Met de Hall functie kunt u de Digitale Piano onmiddellijk
configureren om te spelen met het akoestische effect van een
klassieke concertzaal.
1. Druk op bs (HALL) om de Hall functie in te
schakelen.
De indicator verdwijnt wanneer de nagalm uitgeschakeld is.
• Door de nagalminstelling (inclusief deze uitschakelen) te
veranderen terwijl de Hall functie ingeschakeld is, zal de
Hall functie uitgeschakeld worden.
Gebruiken van zweving (chorus)
Zweving is een functie die diepte en breedte toevoegt aan de
noten. Het klinkt hierdoor alsof u meerdere instrumenten aan
het bespelen bent.
1. Druk op ck (FUNCTION) en toon dan d.m.v. de
Gaat branden
[4] (U) en [6] (I) toetsen van
“Chorus” (pagina NL-7).
br (cijfertoetsen)
Ch o r u s
2. Druk nogmaals op bs om de Hall functie uit te
schakelen.
2. Druk op de [–] en [+] toetsen van
br
(cijfertoetsen) om het gewenste
zwevingtype te selecteren.
De indicator verdwijnt wanneer de Hall functie uitgeschakeld is.
• De nagalminstelling wordt automatisch uitgeschakeld
telkens wanneer de Hall functie ingeschakeld is.
Wanneer u de Hall functie uitschakelt, keert de
nagalminstelling terug naar wat deze was voordat u de
Hall functie inschakelde.
Er zijn vijf zwevingtypes plus een uit-stand.
De indicator verdwijnt wanneer zweving (chorus) uitgeschakeld is.
• Het werkelijke effect dat door zweving geproduceerd wordt,
hangt af van de toon die u gebruikt.
NL-15
CDP230R_d.book
16 ページ
2014年2月28日 金曜日 午後3時35分
Bedienen van de tonen van het toetsenbord
Gebruiken van een pedaal
Een pedaal kan gebruikt worden om noten op verschillende
manieren te veranderen terwijl u aan het spelen bent.
Veranderen van de toonhoogte
(Transponeren, stemmen,
octaafverschuiving)
Selecteren van het pedaaleffect
1. Druk op ck (FUNCTION) en toon dan d.m.v. de
[4] (U) en [6] (I) toetsen van
“OTHER” (pagina NL-7).
br (cijfertoetsen)
Knippert
OTHER
Veranderen van de toonhoogte in stappen
van een halve toon (transponeren)
Met de transponeerfunctie kunt u de toonhoogte in stappen
van een halve toon veranderen. Door een simpele bediening
kunt u de toonhoogte onmiddellijk veranderen voor
aanpassing aan een zanger.
• Het instelbereik voor transponeren loopt van –12 tot en met
+12 halve tonen.
1. Druk op ck (FUNCTION).
2. Druk op [9] (ENTER) toets van
T r a n s .
br (cijfertoetsen).
3. Toon d.m.v. de [4] (U) en [6] (I) toetsen van
br (cijfertoetsen) “Jack”.
J a c k
2. Selecteer d.m.v. de [–] en [+] toetsen van
br
(cijfertoetsen) de gewenste
transponeerinstelling.
Fijnstemmen van het toetsenbord (stemmen)
4. Druk op de [–] en [+] toetsen van
br (cijfertoetsen) om het gewenste pedaaleffect
te selecteren.
• Hierdoor worden de beschikbare pedaaleffecten
getoond.
Aanhouden
(SUS)
Houd noten aan terwijl het pedaal ingedrukt
wordt. Toonnoten zoals van het orgel
worden aangehouden zelfs als het pedaal
niet ingedrukt wordt.
Sostenuto
(SoS)
Houd noten aan die gespeeld worden
wanneer het pedaal ingedrukt wordt voordat
de klaviertoetsen worden losgelaten.
Zacht
(SFt)
Maakt de noten ietwat milder terwijl het
pedaal ingedrukt wordt.
Ritme
(rHy)
Het indrukken van het pedaal start en stopt
de automatische begeleiding of de
melodieweergave.
U kunt dit doen m.b.v. de stemfunctie wanneer u de toonhoogte
ietwat dient te veranderen voor samenspel met een ander
muziekinstrument. Sommige artiesten spelen hun muziek ook
met een ietwat aangepaste toonschaal. U kunt de toonschaal
(d.w.z. het stemmen) d.m.v. de stemfunctie veranderen voor
een precieze aanpassing aan een uitvoering op een CD.
• De stemmingfunctie specificeert de frequentie van de A4
noot. U kunt een frequentie instellen binnen het bereik van
415,5 tot en met 465,9 Hz. De oorsponkelijke default
instelling is 440,0 Hz.
1. Druk op ck (FUNCTION) en toon dan d.m.v. de
[4] (U) en [6] (I) toetsen van
“Tune” (pagina NL-7).
br (cijfertoetsen)
Tu n e
2. Druk op de [–] en [+] toetsen van
br (cijfertoetsen) om het stemmen te veranderen.
• Door deze stap uit te voeren verandert de display van
“Tune” naar een waarde die de huidige frequentie
instelling toont zoals hieronder aangegeven. U kunt de
frequentie veranderen in 0,1 Hz stappen.
4 4 0 . 0Hz
br
• Zelfs als u geen
(cijfertoetsen) bewerking uitvoert
om het stemmen bij te stellen, zal de huidige frequentie
instelling automatisch na enkele seconden verschijnen.
NL-16
CDP230R_d.book
17 ページ
2014年2月28日 金曜日 午後3時35分
Bedienen van de tonen van het toetsenbord
Octaafverschuiving
Met octaafverschuiving kunt u de toonhoogte van de noten in
eenheden van een octaaf verhogen of verlagen.
• Het instelbereik van de octaafverschuiving loopt van –2 tot
en met +2 octaven.
• Wanneer u splitsing van het toetsenbord (pagina NL-14)
gebruikt, kunt u het linker en het rechter bereik van het
toetsenbord afzonderlijk instellen op de gewenste
toonbereiken.
1. Houd cs ingedrukt totdat het onderstaande
scherm in de display verschijnt.
Als u Splitsing van het toetsenbord wilt gebruiken, schakel
Splitsing dan in voordat u op
drukt.
• Als u voor enkele seconden nadat dit scherm verschijnt
geen bewerking uitvoert, zal de display automatisch
terugkeren naar het eerdere scherm.
cs
Oc t U
p p
e r
2. Druk op de [–] en [+] toetsen van
br (cijfertoetsen) om de octaaf te verschuiven.
• Splitsing ingeschakeld : Deze stap heeft alleen invloed
op het rechtergedeelte van het
toetsenbordbereik.
• Splitsing uitgeschakeld : Deze stap heeft invloed op het
gehele bereik van het
toetsenbord.
3. Druk op cs.
• Splitsing ingeschakeld : Het onderstaande scherm
verschijnt. Verschuif d.m.v. de
[–] en [+] toetsen van
(cijfertoetsen) de octaaf
voor het linkergedeelte van het
toetsenbordbereik.
• Splitsing uitgeschakeld : Het onderstaande scherm
verschijnt. Ga door naar
stap 4.
br
Oc t L owe r
4. Druk nogmaals op cs.
Gebruiken van de
toonhoogteregelaar om de
toonhoogte van de noten te
verschuiven
U kunt de hoogte van de noten d.m.v. de toonhoogteregelaar
geleidelijk omhoog en omlaag verschuiven. Deze techniek
maakt het mogelijk effecten te produceren die gelijk zijn aan
geluiden die geproduceerd worden wanneer toonbuiging
wordt uitgeoefend op de noten op een saxofoon of elektrische
gitaar.
Spelen met de toonhoogteregelaar
1. Draai het toonhoogte wiel aan de
linkerkant van het toetsenbord
omhoog of omlaag terwijl u een noot
op het toetsenbord aan het spelen
bent.
De mate van toonbuiging hangt af van hoe
ver u de toonhoogteregelaar draait.
• Het toonhoogte wiel dient niet gedraaid te
zijn wanneer u de Digitale Piano inschakelt.
Specificeren van het toonhoogte bereik
Volg de onderstaande procedure om te specificeren hoeveel
de toonhoogte van de noot dient te veranderen wanneer de
toonhoogteregelaar naar boven of onderen gedraaid wordt. U
kunt een bereik specificeren tussen 0 en 12 halve tonen (één
octaaf).
1. Druk op ck (FUNCTION) en toon dan d.m.v. de
[4] (U) en [6] (I) toetsen van
“OTHER” (pagina NL-7).
br (cijfertoetsen)
Knippert
OTHER
2. Druk op [9] (ENTER) toets van
br (cijfertoetsen).
3. Toon d.m.v. de [4] (U) en [6] (I) toetsen van
br (cijfertoetsen) “Bend Rng”.
Be n d
Rn
g
4. Druk op de [–] en [+] toetsen van
br (cijfertoetsen) om het bereik te veranderen.
NL-17
CDP230R_d.book
18 ページ
2014年2月28日 金曜日 午後3時35分
Sampling van klanken en deze spelen op de
Digitale Piano
bo bp
bk
U kunt de Digitale Piano gebruiken om een sample van een
geluid te verkrijgen via een microfoon en het geluid
vervolgens te spelen met klaviertoetsen. U kunt bijvoorbeeld
een sampling van het geblaf van een hond maken en het
geluid vervolgens in een melodie gebruiken. De
samplingfunctie is een goede methode om nieuwe geluiden te
creëren die bijzonder creatief zijn.
Aansluitingen en voorbereidingen
• Schakel de microfoon en de Digitale Piano uit voordat
u ze aansluit.
1. Aansluiten van een microfoon.
MIC IN/SAMPLING aansluiting
• Gebruik een los verkrijgbare dynamische microfoon.
• U kunt sampling niet uitvoeren bij geluiden die
binnenkomen via de AUDIO IN aansluiting.
NL-18
br
bt ck
cl cm cn co cp cq
2. Stel de volumeniveau’s van de Digitale Piano in
op een lager niveau.
3. Schakel eerst de microfoon en daarna de
Digitale Piano aan.
4. Stel het volumeniveau van de microfoon ingang
in d.m.v.
em (MIC VOLUME).
• Het duurt enkele seconden na inschakelen van de Digitale
Piano dat u in staat zult zijn de microfoon te gebruiken.
• Sampling geluiden worden in mono opgenomen.
CDP230R_d.book
19 ページ
2014年2月28日 金曜日 午後3時35分
Sampling van klanken en deze spelen op de Digitale Piano
Sampling en spelen van een
melodietoon (melodie sampling)
Volg de procedures in dit hoofdstuk om een sampling te
verkrijgen van een klank en deze te spelen als het
melodiegedeelte van de Digitale Piano.
• Er kunnen maximaal vijf sampling klanken opgeslagen
worden in de Digitale Piano als toonnummers 701 tot en
met 705. Selecteer eenvoudigweg het toonnummer waar
de gewenste klank zich bevindt om de klank toe te wijzen
aan het toetsenbord.
Aanmaken van een sampling van een klank
1. Druk op bp (TONE) en voer vervolgens d.m.v.
br
(cijfertoetsen) het toonnummer (701 tot en
met 705) in waar u de sampling klank wilt
opslaan.
Er is geen sampling klank opgeslagen
No
Da t a
3. Stuur de klanken in de richting van de
microfoon.
Het aanmaken van een sampling klank wordt automatisch
gestart.
• Het sampling begint niet als het volume van het geluid
dat opgepikt wordt door de microfoon te laag is.
Sam
p
l i n
g
4. Druk op bk nadat het geluid waarvan u een
sampling klank wilt maken beëindigd is.
Het sampling stopt.
• Zelfs als u niet op
drukt, zal het sampling
automatisch worden gestopt wanneer er geen geluid
meer wordt verkregen via de microfoon. Het sampling
proces wordt ook automatisch gestopt 10 seconden
nadat dit gestart is.
bk
S1 : O r
g
n l
Sampling klank 1
Gaat branden
Gebruikt geheugen
(Eenheid: Kbytes)
2. Houd bk ingedrukt totdat de display verandert
naar het onderstaande scherm.
Hierdoor wordt het aanmaken van sampling op standby
gezet.
De toegestane sampling tijd (in seconden) verschijnt
kortstondig in de display waarna die als volgt verandert.
Wa i t i n
g
Knippert
Resterende
geheugencapaciteit
5. Speel iets op de Digitale Piano.
• Mogelijk kunt u niet de volle 10 seconden voor sampling
krijgen als het geheugen van de Digitale Piano vrijwel vol is
doordat andere data reeds opgeslagen zijn. Mocht dit het
geval zijn dan kan geheugenruimte vrijgemaakt worden
door andere geheugendata uit te wissen zodat u alsnog
10 seconden voor het sampling proces kan krijgen. Voor
meer informatie zie “Wissen van een sampling klank” op
pagina NL-25.
• Door het aanmaken van sampling klanken en deze op
te slaan worden eventuele klankdata gewist die op dat
moment opgeslagen zijn bij datzelfde toonnummer.
Zorg ervoor “Beveiligen tegen onverhoeds wissen van
sampling klanken” op pagina NL-25 te lezen om te
voorkomen dat u belangrijke data onverhoeds uitwist.
NL-19
CDP230R_d.book
20 ページ
2014年2月28日 金曜日 午後3時35分
Sampling van klanken en deze spelen op de Digitale Piano
■ Hoe sampling geluiden worden weergegeven.
Het originele geluid wordt weergegeven door indrukken van
midden C (C4). De klaviertoetsen links en rechts van C4
zullen hetzelfde geluid doen weergeven maar met een
verschillende toonhoogte.
Veranderen van het volume van de
lusweergave van de sampling klank
U kunt met de volgende procedure het volumeniveau
veranderen van de lusweergave van elke sampling klank,
indien u dat wenst.
1. Druk op de toets van de sampling klank
cq
C4
• Hierdoor klinkt de lusweergave.
Herhaling in een lus van een sampling klank
U kunt de volgende procedure volgen om een sampling klank
in een lus te laten herhalen terwijl u op de Digitale Piano aan
het spelen bent.
1. Druk op bo (RHYTHM).
2. Druk tegelijkertijd op bt en ck (FUNCTION).
Hierdoor wordt de herhaling op standby gezet.
S
y
n t hPo
p
3. Druk op een van de toetsen (cm tot en met cq)
die overeenkomt met het nummer van de
melodie sampling klank die u wilt selecteren.
Hierdoor wordt de lusweergave (doorlopende herhaling)
van de geselecteerde klank gestart.
701
702
703
704
705
Druk op deze toets:
cm
cn
co
cp
cq
4. Druk nogmaals op dezelfde toets om de
weergave te stoppen.
5. Druk op cl om terug te keren naar het scherm
dat weergegeven was voor stap 2 van deze
procedure.
NL-20
2. Houd terwijl de lusweergave klinkt dezelfde
cm
sampling klanktoets ingedrukt (
tot en met
) terwijl u een klaviertoets aanslaat.
cq
• Door de klaviertoets snel in te drukken wordt het
volume van de sampling klank verhoogd terwijl deze
verlaagd wordt door de klaviertoets langzaam in te
drukken.
3. Laat de betreffende toets (cm tot en met cq) los
nadat de sampling klank ingesteld is op het
gewenste volumeniveau.
Gaat branden
Om dit toonnummer te
selecteren:
cm tot
waarvan u het volume wilt veranderen (
en met
).
CDP230R_d.book
21 ページ
2014年2月28日 金曜日 午後3時35分
Sampling van klanken en deze spelen op de Digitale Piano
Uitoefenen van effecten op een sampling
geluid
U kunt verschillende effecten toepassen op sampling klanken.
1. Druk op bp (TONE) en voer vervolgens d.m.v.
br
(cijfertoetsen) het toonnummer (701 tot en
met 705) in waarop u effecten wilt uitoefenen.
2. Druk op bp (TONE) om in cyclus door de
hieronder beschreven beschikbare effecten te
lopen.
Effecttype
(Display)
Omschrijving
Origineel
(Orgnl)
Normale sampling klank (geen
lusweergave, geen effect).
Lus 1
(Loop1)
Geeft het sampling geluid weer in een
oneindige lus.
Lus 2
(Loop2)
Het sampling geluid wordt als lusweergave
gespeeld en de toonhoogte van het
resonerende geluid verhoogd bij het
loslaten van de klaviertoets.
Lus 3
(Loop3)
Het sampling geluid wordt als lusweergave
gespeeld en de toonhoogte van het
resonerende geluid verlaagd bij het
loslaten van de klaviertoets.
Toonhoogte 1
(Ptch1)
Verhoogt de toonhoogte met steeds groter
wordende snelheid.
Toonhoogte 2
(Ptch2)
Verlaagt de toonhoogte met een steeds
lagere snelheid.
Toonhoogte 3
(Ptch3)
Verlaagt de toonhoogte met een steeds
lagere snelheid en verhoogt de toonhoogte
bij loslaten van de klaviertoets.
Tremolo
(Treml)
Wisselt tussen een hoog en een laag
volume.
Grappig 1
(Funy1)
Voegt vibrato toe en verandert de
toonhoogte door de hoeveelheid
langzamerhand te vergroten.
Grappig 2
(Funy2)
Wisselt tussen een hoge en een lage
toonhoogte.
Grappig 3
(Funy3)
Voegt vibrato toe en verhoogt de
toonhoogte.
Opnemen van een sampling klank
bij een drumstel (drum sampling)
U kunt de procedure gebruiken om de drumklanken te
veranderen die toegewezen zijn aan elke klaviertoets.
• U kunt maximaal drie drumstellen opslaan en ze opslaan
als toonnummers 706, 707 en 708. Selecteer
eenvoudigweg het toonnummer waar het gewenste
drumstel zich bevindt om de drumstel klanken toe te wijzen
aan het toetsenbord.
1. Druk op bo (RHYTHM).
2. Druk op bp (TONE) en voer vervolgens d.m.v.
br
(cijfertoetsen) het toonnummer (706, 707 of
708) in van het drumstel waarvan u de klanken
wilt veranderen.
No
Da t a
Gaat branden
3. Houd bk ingedrukt totdat de display verandert
naar het onderstaande scherm.
No
Da t a
Knippert
• Vermijd dat dezelfde sampling klank (klanknummer 701 tot
en met 705) wordt toegewezen aan zowel het toetsenbord
om mee te spelen als voor lusweergave. Mocht dit toch
gedaan worden dan zal het Lus 1 effect toegepast worden
op de toetsenordklank terwijl lusweergave plaats vindt van
diezelfde sampling klank.
NL-21
CDP230R_d.book
22 ページ
2014年2月28日 金曜日 午後3時35分
Sampling van klanken en deze spelen op de Digitale Piano
6. Druk op bk nadat het geluid waarvan u een
4. Sla de klaviertoets* aan waaraan u de
drumklank wilt toewijzen waarvoor u een
sampling klank wilt gaan maken.
Hierdoor wordt het aanmaken van sampling op standby
gezet.
De toegestane sampling tijd (in seconden) verschijnt
kortstondig in de display waarna die als volgt verandert.
Wa i t i n
sampling klank wilt maken beëindigd is.
Sm
p
Gebruikt geheugen
(Eenheid: Kbytes)
l D r m1
Resterende
geheugencapaciteit
g
Het samplen stopt.
• Zelfs als u niet op
drukt, zal het sampling
automatisch worden gestopt wanneer er geen geluid
meer wordt verkregen via de microfoon. Het sampling
proces wordt ook automatisch gestopt 10 seconden
nadat dit gestart is.
bk
Knippert
* Drumklanken kunnen niet aan deze toetsen
worden toegewezen.
C2
7. Sla de klaviertoets aan.
C7
5. Stuur de klanken in de richting van de
microfoon.
Het aanmaken van een sampling klank wordt automatisch
gestart.
• Het sampling begint niet als het volume van het geluid
dat opgepikt wordt door de microfoon te laag is.
Sam
NL-22
p
l i n
g
• U kunt de stappen 3 tot en met 6 herhalen om andere
klanken te veranderen die het op dat moment
geselecteerde drumstel vormen. Er zijn acht klanken per
drumstel.
• Mogelijk kunt u niet de volle 10 seconden voor sampling
krijgen als het geheugen van de Digitale Piano vrijwel vol is
doordat andere data reeds opgeslagen zijn. Mocht dit het
geval zijn dan kan geheugenruimte vrijgemaakt worden
door andere geheugendata uit te wissen zodat u alsnog
10 seconden voor het sampling proces kan krijgen. Voor
meer informatie zie “Wissen van een sampling klank” op
pagina NL-25.
• Door een sampling klank aan te maken worden
eventuele geluidsdata gewist die op dat moment
toegewezen zijn aan dezelfde klaviertoets. Zorg ervoor
“Beveiligen tegen onverhoeds wissen van sampling
klanken” op pagina NL-25 te lezen om te voorkomen
dat u belangrijke data onverhoeds uitwist.
CDP230R_d.book
23 ページ
2014年2月28日 金曜日 午後3時35分
Sampling van klanken en deze spelen op de Digitale Piano
Bewerken van sampling klanken voor het
drumstel
U kunt de procedures in dit hoofdstuk volgen om de klanken
van het drumstel die aan de ene klaviertoets zijn toegewezen
te kopiëren naar een andere klaviertoets, om de toonhoogte
van een klank te veranderen en om een sampling klank te
wissen.
1. Druk op bp (TONE) en voer vervolgens d.m.v.
br
(cijfertoetsen) het toonnummer (706, 707 of
708) in van het gewenste drumstel.
2. Houd bk ingedrukt totdat de SAMPLING
indictor begint te knipperen.
Knippert
■ Veranderen van de toonhoogte van een sampling
klank
Houd de klaviertoets ingedrukt waarvan u de sampling klank
in toonhoogte wilt veranderen en verander de toonhoogte
d.m.v. de [–] en [+] toetsen van
(cijfertoetsen).
• U kunt de toonhoogte binnen een bereik van –64 tot en met
63 halve tonen veranderen.
br
■ Wissen van de sampling klank van een
klaviertoets.
Houd de klaviertoets ingedrukt waarvan u de sampling klank
wilt wissen en druk op
(RHYTHM). Druk in antwoord op de
“DelSure?” melding die verschijnt op de [+] (YES) toets van
(cijfertoetsen) om inderdaad te wissen en op de [–] (NO)
toets om het wissen te annuleren.
• Door een sampling klank te wissen keert de klaviertoets
terug tot de oorspronkelijke ingebouwde default klank.
Voorbeeld: Wissen van de klank die toegewezen is aan
klaviertoets D3
bo
br
3. Druk op ck (FUNCTION).
Sm
p
Verdwijnt
l D r m1
Knippert snel
Dit is de bewerkingsmodus.
• Tijdens de bewerkingsmodus kunt u een klank kopiëren,
de toonhoogte van een klank veranderen of een klank
wissen (elk van deze procedures wordt hieronder
beschreven). Door nogmaals op
(FUNCTION) te
drukken wordt de bewerkingsmodus verlaten en
teruggekeerd naar stap 2 van deze procedure.
ck
Gebruiken van een drumstel sampling klank
tijdens de automatische begeleiding
(Drumtoewijzing)
Volg de volgende procedure om het ritmegedeelte van een
automatisch begeleidingspatroon te veranderen naar een
drumstel klank waarvan u net een sampling heeft gemaakt.
1. Druk op bo (RHYTHM) en voer vervolgens het
ritmenummer van het te gebruiken
automatische begeleidingspatroon in d.m.v.
(cijfertoetsen).
br
U kunt een drumstel samplingtoon niet gebruiken in een
gebruikersritme, dus u moet niet een gebruikersritme
selecteren in de bovenstaande stap.
2. Druk op bp (TONE) en voer vervolgens het
Geeft klaviertoetsen aan waaraan klanken zijn toegewezen.
■ Kopiëren van een sampling klank van de ene
naar de andere klaviertoets
Houd de klaviertoets waaraan de te kopiëren sampling klank
toegewezen is ingedrukt en druk dan op de klaviertoets
waarnaar u wilt kopiëren.
Voorbeeld: Kopiëren van een sampling klank van de C3
klaviertoets naar de D3 klaviertoets
Geeft de klaviertoets aan waarvan de klank gekopieerd was.
toonnummer van het sampling drumstel in dat
de te gebruiken klank bevat d.m.v.
(cijfertoetsen).
br
3. Druk op bp (TONE).
Hierdoor wordt het ritmegedeelte van het automatische
begeleidingspatroon dat u in stap 1 selecteerde
veranderd naar de sampling klank die u in stap 2
selecteerde.
• Druk nogmaals op
(TONE) om het ritmegedeelte
van de automatische begeleiding terug te brengen tot
de oorspronkelijke klank.
bp
• Sommige drumklanken van het ritmegedeelte kunnen niet
worden vervangen door sampling klanken.
• Een klaviertoets waaraan reeds een sampling klank
toegewezen is, kan niet worden geselecteerd als de
bestemming voor het kopiëren.
NL-23
CDP230R_d.book
24 ページ
2014年2月28日 金曜日 午後3時35分
Sampling van klanken en deze spelen op de Digitale Piano
Andere sampling functies
Overgaan op handmatig starten van de
sampling procedure
Gewoonlijk zal de Digitale Piano wanneer deze in sampling
standby staat automatisch starten met het sampling proces op
het moment dat het een binnenkomend geluid signaleert.
U kunt de volgende procedure gebruiken om het sampling
proces met de hand te starten, waardoor het sampling proces
wacht totdat u op een toets drukt om te starten. U kunt dit
bijvoorbeeld gebruiken om een stilte vooraf te laten gaan aan
de sampling klank.
1. Druk op ck (FUNCTION) en toon dan d.m.v. de
[4] (U) en [6] (I) toetsen van
“SAMPLING” (pagina NL-7).
br (cijfertoetsen)
Overgaan naar handmatig stoppen van het
sampling proces
Gewoonlijk stopt de Digitale Piano automatisch met het
sampling proces wanneer het signaleert dat er geen geluid
meer binnenkomt. U kunt de volgende procedure gebruiken
om het sampling proces met de hand te stoppen, waardoor
het sampling proces wacht totdat u op een toets drukt om te
stoppen. U kunt dit bijvoorbeeld gebruiken om een stilte toe te
voegen na de sampling klank.
1. Druk op ck (FUNCTION) en toon dan d.m.v. de
[4] (U) en [6] (I) toetsen van
“SAMPLING” (pagina NL-7).
br (cijfertoetsen)
2. Druk op de [9] (ENTER) toets van
br (cijfertoetsen).
3. Druk op [6] (I) toets van br (cijfertoetsen).
Knippert
SAMP L I NG
2. Druk op [9] (ENTER) toets van
Au t oS t o
p
4. Druk op de [–] toets van br (cijfertoetsen) om
br (cijfertoetsen).
automatisch stoppen van het sampling proces
uit te schakelen.
Au t oS t r t
3. Druk op de [–] toets van br (cijfertoetsen) om
automatisch starten van het sampling proces
uit te schakelen.
Het sampling gaat door totdat u een van de onderstaande
bewerkingen uitvoert, zelfs als niets wordt ingevoerd van
de microfoon.
• Melodie sampling (pagina NL-19)
Druk op
.
• Drumstel sampling (pagina NL-21)
Druk op
.
bk
bk
Hierdoor wordt het sampling proces met de hand mogelijk
gemaakt, hetgeen op de hieronder beschreven wijze
werkt.
• Melodie sampling (pagina NL-19):
Het sampling proces begint wanneer u
ingedrukt
houdt in stap 2 van de sampling procedure om
sampling standby in te schakelen en druk daarna
nogmaals op
.
• Drumstel sampling (pagina NL-21):
Het sampling proces begint wanneer u een klaviertoets
in stap 4 van de sampling procedure om sampling
standby in te schakelen en druk daarna nogmaals op
.
bk
bk
bk
NL-24
B
CDP230R_d.book
25 ページ
2014年2月28日 金曜日 午後3時35分
Sampling van klanken en deze spelen op de Digitale Piano
Wissen van een sampling klank
U kunt de volgende procedure gebruiken om een sampling
toonnummer te specificeren en de data te wissen.
1. Druk op ck (FUNCTION) en toon dan d.m.v. de
[4] (U) en [6] (I) toetsen van
“DELETE” (pagina NL-7).
br (cijfertoetsen)
Beveiligen tegen onverhoeds wissen van
sampling klanken
U kunt de volgende procedure volgen om elke sampling klank
te beveiligen tegen onverhoeds wissen.
1. Druk op br (cijfertoetsen) en voer vervolgens
het toonnummer van de te beveiligen sampling
klank in d.m.v.
(TONE).
bp
Knippert
2. Druk op ck (FUNCTION) en toon dan d.m.v. de
DELETE
[4] (U) en [6] (I) toetsen van
“SAMPLING” (pagina NL-7).
br (cijfertoetsen)
3. Druk op de [9] (ENTER) toets van
2. Druk op de [9] (ENTER) toets van
br (cijfertoetsen).
br (cijfertoetsen).
4. Toon d.m.v. de [4] (U) en [6] (I) toetsen van
br (cijfertoetsen) “Protect”.
S1 : O r
g
Gebruikt geheugen
(Eenheid: Kbytes)
n l
Resterende
geheugencapaciteit
P r o t e c t
5. Druk op de [+] toets van br (cijfertoetsen) om
de beveiliging in te schakelen.
3. Druk op de [–] en [+] toetsen van
br (cijfertoetsen) om het toonnummer te
Nadat deze eenmaal beveiligd is kan een toon niet gewist
worden.
Een beveiligde toon wordt weergegeven zoals hieronder.
selecteren van de data die u wilt wissen.
4. Druk op de [9] (ENTER) toets van
br (cijfertoetsen).
Hierdoor wordt een bevestigingsmelding voor het wissen
weergegeven.
Su r e ?
5. Druk op de [+] (YES) toets van
* 1 : O r
g
n l
Beveiligd
■ Opslaan van sampling data op externe
apparatuur
• Geheugenkaart (pagina NL-60)
• Computer (pagina NL-67)
br (cijfertoetsen) om de data te wissen of op
[–] (NO) of [7] (EXIT) om de wisbewerking te
annuleren.
• Nadat de wisprocedure voltooid is, verschijnt
“Complete” in de display gevolgd door het scherm in
stap 1 van de bovenstaande procedure.
• Voor informatie aangaande afzonderlijke drum klanken
bij een sampling drumstel, zie “Bewerken van sampling
klanken voor het drumstel” op pagina NL-23.
NL-25
CDP230R_d.book
26 ページ
2014年2月28日 金曜日 午後3時35分
Weergeven van ingebouwde melodieën
bn
345678
br
ck
9
Bij deze Digitale Piano worden ingebouwde melodiedata
aangeduid als “melodieën”. U kunt luisteren naar de
ingebouwde melodieën voor uw eigen plezier of u kunt met ze
meespelen om ze te oefenen.
3. Druk op 7 om de demonstratieweergave te
• Naast gewoon luisterplezier, kunnen de ingebouwde
melodieën met het lessysteem (pagina NL-30) gebruikt
worden voor oefening.
• U kunt het aantal melodieën vergroten d.m.v.
geheugenkaarten (pagina NL-61) of een computer (pagina
NL-67).
• Als de automatische stroomonderbreker (pagina NL-10)
geactiveerd is, wordt de Digitale Piano uitgeschakeld als
30 minuten (zes minuten bij werking op batterijen)
verstrijken zonder dat enige bediening van het toetsenbord
werd uitgevoerd. Volg de procedure onder “Uitschakelen
van de automatische stroomonderbreker” (pagina NL-10)
voor informatie aangaande het deactiveren van de
automatishe stroomonderbreker.
Weergeven van
demonstratiemelodieën
Volg de onderstaande procedure om ingebouwde melodieën
weer te geven.
1. Druk tegelijkertijd op 7 en 8.
Hierdoor wordt de weergave van de
demonstratiemelodieën gestart.
• Zie pagina NL-74 voor informatie aangaande
melodienummers en de volgorde van de melodieën.
• De weergave van demonstratiemelodieën begint altijd
van af demonstratiemelodie 151.
Knippert
Melodienummer
Naam van de melodie
stoppen.
De demonstratieweergave blijft doorgaan totdat u de
weergave stopt door op
te drukken.
7
Weergeven van een bepaalde
melodie
Volg de onderstaande procedure om één van de ingebouwde
melodieën weer te geven. U kunt met de melodieweergave
meespelen op het toetsenbord.
Starten/Stoppen
1. Druk op bn (SONG BANK).
Gaat branden
br (cijfertoetsen) het gewenste
melodienummer in (pagina NL-7) als u naar een
andere melodie wilt veranderen terwijl de
demonstratieweergave aan de gang is.
Hierdoor zal de demonstratieweergave doorgaan naar de
melodie waarvan u het nummer ingevoerd heeft.
• U kunt
(cijfertoetsen) niet gebruiken om een
melodie te selecteren.
br
NL-26
Naam van de melodie
Tw i n k l e
Demo T u n e
2. Voer d.m.v. de [–] en [+] toetsen van
Melodienummer
2. Voer het nummer van de gewenste melodie in
d.m.v.
br (cijfertoetsen).
• Zie pagina NL-74 voor een volledige lijst van
beschikbare melodieën.
• Voer cijfernummers in d.m.v. de melodietoetsen.
Specificeer drie cijfers voor het melodienummer.
Voorbeeld : Voer 0 3 0 3 1 in om 001 te selecteren.
CDP230R_d.book
27 ページ
2014年2月28日 金曜日 午後3時35分
Weergeven van ingebouwde melodieën
3. Druk op 7.
■ Achterwaarts springen
Hierdoor wordt de weergave van de melodie gestart.
Maatslag
Noot
Klaviertoets
Aanhoudpedaal
1. Druk op 4.
Hierdoor wordt achterwaarts gesprongen naar de vorige
maat van de melodieweergave. Telkens bij indrukken van
wordt één maat naar achteren gesprongen. Door
ingedrukt te houden wordt versneld terugwaarts
gesprongen totdat u loslaat.
• Als
ingedrukt wordt terwijl de melodieweergave
gestopt is, wordt achterwaarts springen uitgevoerd van
de frase bij de lesfunctie (pagina NL-31).
4
4
4
Tempo
Herhalen van de weergave van specifieke
maten
Vingerzetting
Maat
4. Nogmaals indrukken op 7 om de weergave te
stoppen.
De melodieweergave blijft doorgaan (repeteert) totdat u
op
drukt om deze te stoppen. U kunt de
melodieherhaling annuleren door op
te drukken.
7
3
U kunt de procedure in dit gedeelte gebruiken om bepaalde
maten te herhalen voor het oefenen voor meespelen net
zolang tot u zich dit gedeelte meester heeft gemaakt. U kunt
de startmaat en de eindmaat specificeren van het gedeelte
dat u wilt spelen en oefenen.
Start
De indicator verdwijnt wanneer
het melodieherhaling
uitgeschakeld is.
Einde
Deze maten worden herhaald.
Pauze, voorwaarts springen, terugwaarts
springen
Voer pauzeren, voorwaarts en achterwaarts springen uit
d.m.v. de bewerkingen in dit hoofdstuk.
1. Druk op 3 om melodieherhaling tijdelijk uit te
schakelen.
Verdwijnt
■ Pauzeren
1. Druk op 6.
2. Druk 3 wanneer de melodieweergave de maat
Hierdoor wordt de melodieweergave gepauzeerd.
bereikt die u wilt specificeren als de startmaat.
2. Druk nogmaals op 6 om de weergave te
Hierdoor wordt de maat gespecificeerd als de startmaat.
hervatten vanaf het punt waar u deze
pauzeerde.
Knippert
■ Voorwaarts springen
1. Druk op 5.
Hierdoor wordt voorwaarts gesprongen naar de volgende
maat van de melodieweergave. Telkens bij indrukken van
wordt één maat naar voren gesprongen. Door
ingedrukt te houden wordt versneld voorwaarts
gesprongen totdat u loslaat.
• Als
ingedrukt wordt terwijl de melodieweergave
gestopt is, wordt voorwaarts springen uitgevoerd van
de frase bij de lesfunctie (pagina NL-31).
5
5
5
Maatnummer
NL-27
CDP230R_d.book
28 ページ
2014年2月28日 金曜日 午後3時35分
Weergeven van ingebouwde melodieën
3. Druk nogmaals op 3 wanneer de weergave de
maat bereikt die u wilt selecteren als de
eindmaat.
Hierdoor wordt de maat als de eindmaat gespecificeert en
de herhalingsweergave gestart vanaf de maten in het
gespecificeerde bereik.
• Tijdens de herhalingsweergave kunt u de weergave
pauzeren d.m.v.
, voorwaarts springen d.m.v.
of
achterwaarts springen d.m.v.
.
6
5
4
Bijstellen van het melodievolume
Volg de onderstaande procedure om de balans te regelen
tussen het volume van wat u op het toetsenbord speelt en het
weergavevolume van de melodie.
1. Druk op ck (FUNCTION) en toon dan d.m.v. de
[4] (U) en [6] (I) toetsen van
“Song Vol” (pagina NL-7).
Gaat branden
So n
g
br (cijfertoetsen)
Vo l
2. Druk op de [–] en [+] toetsen van
br
(cijfertoetsen) om het melodievolume bij te
stellen.
Spelen met de toon als melodieweergave
4. Door nogmaals op 3 te drukken wordt
teruggekeerd naar de normale weergave.
Door het melodienummer te veranderen worden de
startmaat en de eindmaat van de herhalingsfunctie
gewist.
Verdwijnt
Met deze procedure kunt u dezelfde keyboardtoon selecteren
als de toon die gebruikt wordt in de melodie en met uw
favoriete melodieën meespelen.
1. Houd na het selecteren van een melodie
bn
(SONG BANK) gedurende ongeveer twee
seconden ingedrukt totdat de getoonde
toonnaam verandert naar de naam van de toon
van de melodie.
• Als de op dat geselecteerde toon hetzelfde is als de
melodietoon dan zal de inhoud van de display niet
veranderen.
2. Meespelen met de melodieweergave.
Veranderen van de weergavesnelheid
(tempo)
U kunt de onderstaande procedure volgen om de snelheid
(het tempo) te veranderen om de weergave te vertragen om
moeilijke stukken, enz. te oefenen.
1. Druk op 9.
Verander d.m.v. w (langzamer) en q (sneller) de
instelling van het tempo. Door één van beide toetsen
ingedrukt te houden verandert de instelling versneld.
• Door tegelijkertijd op w en q te drukken wordt
teruggegaan naar het oorspronkelijke defaulttempo van
de huidige melodie.
• Door op
te drukken gaat het tempo op de display
knipperen. Terwijl de tempowaarde aan het knipperen
is, kunt u deze veranderen m.b.v.
(cijfertoetsen). De
tempowaarde stopt met knipperen als u gedurende
enige tijd geen bewerking uitvoert.
• Door het melodienummer te veranderen wordt
teruggekeerd naar het oorspronkelijke defaulttempo
van de melodie.
9
br
NL-28
• Als u een melodie selecteert met verschillende tonen voor
het spel van de linker en de rechter hand, dan wordt de
toon voor het gedeelte voor de rechter hand toegewezen
aan het toetsenbord.
CDP230R_d.book
29 ページ
2014年2月28日 金曜日 午後3時35分
Weergeven van ingebouwde melodieën
Uitschakelen van het gedeelte voor oefenen
met één hand (gedeelte selectie)
U kunt het gedeelte voor de rechter hand of dat voor de linker
hand uitschakelen bij een melodie tijdens de weergave en
tijdens het oefenen en meespelen met het resterende
gedeelte.
1. Druk op 8 om het gedeelte te selecteren dat u
Vergroten van de selectie van
melodieën
U kunt melodiedata laden van externe apparatuur en de
selectie van melodieën vergroten die beschikbaar is op het
toetsenbord. Zie de volgende pagina’s voor meer informatie.
• Geheugenkaart (pagina NL-61)
• Computer (pagina NL-67)
wilt uitschakelen.
8
Telkens bij indrukken van
wordt naar de hieronder
getoonde instellingen gegaan.
• Zie pagina NL-57 voor informatie aangaande het wissen
van melodiedata die geladen wordt van externe apparatuur.
Rechterhand deel
uitgeschakeld
Linkerhand deel
uitgeschakeld
De gedeeltes voor beide
handen uitgeschakeld
De gedeeltes voor beide
handen ingeschakeld
2. Druk op 7.
Hierdoor wordt de weergave gestart in overeenstemming
met de instelling die u in stap 1 selecteerde.
• Tijdens de weergave met één gedeelte uitgeschakeld
worden alleen de noten op de display getoond van het
gedeelte dat uitgeschakeld is.
NL-29
CDP230R_d.book
30 ページ
2014年2月28日 金曜日 午後3時35分
Gebruiken van ingebouwde melodieën om u zich het
spelen meester te maken
bn
345
78
Frasen
De ingebouwde melodieën zijn vooraf onderverdeeld in frasen
om u te helpen u zich het spelen op het toetsenbord meester
te maken.
Start van de
melodie
Einde van de
melodie
Frase 2
Frase 3
. . . .
Laatste
frase
Volgorde van de stapsgewijze
lessen
Voor elke frase van een melodie leiden de stapsgewijze
lessen u door oefeningen voor het gedeelte voor het rechter
gedeelte, het gedeelte voor het linker hand en voor de
gedeelten voor beide handen. Word alle frasen meester en u
kunt zich de melodie meester te maken.
Frase 1
• Lessen 1, 2 en 3 voor de rechter
hand
• Lessen 1, 2 en 3 voor de linker
hand
• Lessen 1, 2 en 3 voor beide
handen
4
Herhaal het bovenstaande om frase
2, 3, 4, enz. te oefenen totdat u de
laatste frase van de melodie bereikt.
4
Oefen nadat u zich alle frasen
meester heeft gemaakt uiteindelijk de
gehele melodie.
4
Nu heeft u zich de gehele melodie
meester gemaakt!
NL-30
ck
cl cm cn co cp
Om u zich een melodie meester te maken, is het het beste om
het geheel in kleinere stukken (frasen) op te delen en u zich
de stukken afzonderlijk meester te maken totdat u het tot een
geheel kunt maken. Uw Digitale Piano is voorzien van
stapsgewijze lessen die u helpen om precies dat te bereiken.
Frase 1
br
CDP230R_d.book
31 ページ
2014年2月28日 金曜日 午後3時35分
Gebruiken van ingebouwde melodieën om u zich het spelen meester te maken
Boodschappen die verschijnen tijdens de
lessen
Hieronder volgen de boodschappen die op de display
verschijnen tijdens de stapsgewijze lessen.
Melding
Omschrijving
<Phrase>
Verschijnt wanneer u een frase selecteert,
wanneer een les gestart wordt, enz.
• Merk op dat bepaalde frasen er toe kunnen
leiden dat “<Wait>” verschijnt i.p.v.
“<Phrase>”.
<Wait>
NextPhrs
gaan of op
gaan.
5 4
co
Frasenummer
<Ph r a s e >
Verschijnt wanneer automatisch naar de
volgende frase wordt doorgegaan. Deze
boodschap verschijnt na een frase waarvoor
“<Wait>” (zie hierboven) getoond wordt en
tijdens een automatische stapsgewijze les
(pagina NL-35).
Verschijnt aan het begin van de automatische
stapsgewijze les 1, 2 of 3 (pagina NL-35).
From top
Deze boodschap verschijnt tijdens een
automatische stapsgewijze les (pagina
NL-35), onmiddellijk voorafgaand aan het
oefenen van Frase 1 tot de frase die op dat
moment wordt geoefend.
4 om één frase terugwaarts te
• Door
of
ingedrukt te houden wordt versneld
door de frasen gescrold.
• De Digitale Piano onthoudt de laatste frase die u
geoefend heeft voor maximaal 20 melodieën. Om de
laatste oefenfrase voor de huidige melodie (als deze
beschikbaar is) op te roepen, houdt u
ingedrukt.
Verschijnt wanneer de les start met een
introfrase of een invulfrase die niet inbegrepen
is bij de te oefenen frasen. De weergave gaat
automatisch door na de volgende frase nadat
de niet-inbegrepen frase gespeeld wordt, dus
wacht tot dat moment om te spelen op het
toetsenbord.
Listen
Watch
Remember
Complete
2. Druk op co (of 5) om één frase voorwaarts te
Eerste maat van de geselecteerde frase
3. Druk op 8 om het gedeelte te selecteren dat u
8
wilt oefenen. Telkens bij indrukken van
wordt naar de hieronder getoonde instellingen
gegaan.
Oefenen van de rechter hand
Verschijnt aan het einde van de automatische
stapsgewijze les (pagina NL-35).
Oefenen van de linker hand
Kiezen van de melodie, de frase
en het gedeelte dat u wilt oefenen
Oefenen van beide handen
Kies eerst de melodie, de frase en het gedeelte dat u wilt
oefenen.
1. Selecteer de melodie die u wilt oefenen (pagina
NL-26).
*
Hierdoor wordt de eerste frase van een melodie
geselecteerd.
* Deze indicator (instelling) wordt overgeslagen als u op
drukt terwijl een les bezig is.
8
4. Houd bn (SONG BANK) gedurende ongeveer
twee seconden ingedrukt.
Dezelfde toon die gebruikt wordt voor de
melodieweergave zal toegewezen worden aan het
toetsenbord (pagina NL-28).
NL-31
CDP230R_d.book
32 ページ
2014年2月28日 金曜日 午後3時35分
Gebruiken van ingebouwde melodieën om u zich het spelen meester te maken
Lessen 1, 2 en 3
<Les 2 begeleiding>
Nu is het tijd om te starten met de lessen. Kies eerst de
melodie die en het gedeelte dat u wilt oefenen.
Maak u zich meester van het spelen van de correcte
noot met de correcte vinger zoals de begeleiding
aangeeft. Oefen het spelen met de juiste timing.
Les 1: Luister naar de melodie.
Luister eerst enkele malen naar het voorbeeld om u bekend te
maken met hoe de melodie klinkt.
1. Druk op cl.
Hierdoor wordt de weergave van het voorbeeld gestart.
2. Druk op cl of 7 om Les 1 te stoppen.
4
De melodieweergave wacht op u totdat u de correcte
noot speelt.
• De klaviertoets gaat over van de knipperende
toestand naar de brandende toestand.
• De notengids geeft de correcte te spelen noot weer.
• De gesproken vingerzettinggids vertelt u welke
vinger u dient te gebruiken.
Les 2: Bekijk hoe de melodie gespeeld wordt.
Speel de melodie op het toetsenbord. Tijdens deze les toont
de display de klaviertoets die u daarna dient aan te slaan. De
gesproken vingerzettinggids gebruikt ook een gesimuleerde
stem om te verkondigen welke vinger u dient te gebruiken.
Volg de aanwijzingen om de juiste klaviertoetsen in te
drukken en de noten te spelen. Maakt u zich geen zorgen als
u de verkeerde noot speelt. De melodieweergave wacht totdat
u de correcte noot speelt. Neem uw tijd en speel in uw eigen
tempo.
1. Druk op cm.
Hierdoor wordt Les 2 gestart.
2. Speel noten op het toetsenbord in
overeenstemming met de aanwijzingen die
gegeven worden op de display en door de
gesproken vingerzettinggids.
Tijdens deze les toont de display de klaviertoets die u
daarna dient aan te slaan. De gesproken
vingerzettinggids gebruikt een gesimuleerde stem om te
verkondigen welke vinger u dient te gebruiken.
Knippert
Gaat branden
NL-32
4
Door op de correcte klaviertoets te drukken wordt de
melodieweergave voortgezet en de klaviertoets voor
de volgende noot gaat knipperen.
3. Druk op cm of 7 om Les 2 te stoppen.
● Als u Les 2 tot het einde voltooit, verschijnt een score
op het scherm.
Bravo!
U bent geslaagd! Ga door naar de volgende les.
Again!
Ga terug en probeer opnieuw.
CDP230R_d.book
33 ページ
2014年2月28日 金曜日 午後3時35分
Gebruiken van ingebouwde melodieën om u zich het spelen meester te maken
Les 3: Onthoud wat u leerde terwijl u speelt.
Hoewel de melodieweergave standby staat en op u wacht
totdat u de juiste klaviertoetsen aanslaat zoals in Les 2, geeft
de Digitale Piano geen begeleiding betreffende de noot die u
als volgende dient te spelen. Onthoud alles wat u tot Les 2
geleerd heeft terwijl u aan het spelen bent.
Lesinstellingen
Spelen zonder fraseherhaling
U kunt fraseherhaling uitschakelen voor Lessen 1, 2 en 3.
1. Druk op 3.
1. Druk op cn.
Hierdoor wordt Les 3 gestart.
Hierdoor wordt de fraseherhalingweergave uitgeschakeld.
Verdwijnt
2. Speel de melodie terwijl de melodieweergave
plaats vindt.
<Les 3 begeleiding>
Druk op de klaviertoetsen die u leerde in Les 2.
4
De melodieweergave wacht op u totdat u de correcte
noot speelt.
• De notengids geeft de correcte te spelen noot weer.
4
Als u nog steeds niet in staat bent de juiste klaviertoets
aan te slaan, zal de Digitale Piano de toetsenbordgids
tonen terwijl de gesproken vingerzettinggids u vertelt
welke vinger u dient te gebruiken, precies zoals bij
Les 2.
4
Uitschakelen van de gesproken
vingerzettinggids
Volg de onderstaande procedure om de gesproken
vingerzettinggids uit te schakelen die u vertelt welke vinger u
dient te gebruiken voor het spelen van elke noot tijdens Les 2
en Les 3.
1. Druk op ck (FUNCTION) en toon dan d.m.v. de
[4] (U) en [6] (I) toetsen van
“LESSON” (pagina NL-7).
Door op de juiste klaviertoets te drukken zal de
melodieweergave worden voortgezet.
3. Druk op cn of 7 om Les 3 te stoppen.
• Als u Les 3 tot het einde voltooit, verschijnt een score
op het scherm om uw spel te beoordelen, precies zoals
bij Les 2.
Geheel spelen van een bepaalde melodie tot
het einde
Nadat u alle frasen in de Lessen 1, 2 en 3 heeft voltooid is het
tijd om de gehele melodie te spelen van het begin tot het
einde.
1. Schakel de gedeeltes voor beide handen uit
d.m.v.
br (cijfertoetsen)
Knippert
L ESSON
2. Druk op [9] (ENTER) toets van
br (cijfertoetsen).
S
p
e a k
3. Druk op de [–] toets van br (cijfertoetsen) om
de OFF (uit) instelling te selecteren.
8 en druk vervolgens op 7.
Probeer met beide handen te spelen en ontdek hoe de
Digitale Piano uw spel evalueert.
NL-33
CDP230R_d.book
34 ページ
2014年2月28日 金曜日 午後3時35分
Gebruiken van ingebouwde melodieën om u zich het spelen meester te maken
Uitschakelen van de notengids
Volg de onderstaande procedure om de notengids uit te
schakelen die laat klinken welke noot u vervolgens dient te
spelen tijdens Les 2 en Les 3.
1. Druk op ck (FUNCTION) en toon dan d.m.v. de
[4] (U) en [6] (I) toetsen van
“LESSON” (pagina NL-7).
br (cijfertoetsen)
2. Druk op [9] (ENTER) toets van
br (cijfertoetsen).
3. Toon d.m.v. de [4] (U) en [6] (I) toetsen van
br (cijfertoetsen) “NoteGuid”.
Veranderen van de lengte van de frase
U kunt de volgende procedure volgen om de lengte van de
lesfrases te veranderen of om de les te configureren zodat de
melodie geheel weergegeven wordt zonder in frases te
worden verdeeld.
1. Druk op ck (FUNCTION) en toon dan d.m.v. de
[4] (U) en [6] (I) toetsen van
“LESSON” (pagina NL-7).
2. Druk op [9] (ENTER) toets van
br (cijfertoetsen).
3. Toon d.m.v. de [4] (U) en [6] (I) toetsen van
br (cijfertoetsen) “PhraseLn”.
No t eGu i d
4. Druk op de [–] toets van br (cijfertoetsen) om
de OFF (uit) instelling te selecteren.
Uitschakelen van spelevaluatie
Volg de onderstaande procedure om de spelevaluatie uit te
schakelen die uw spel evalueert en een score toont tijdens
Les 2 en Les 3.
Ph r a s e L n
4. Druk op de [–] en [+] toetsen van
br
(cijfertoetsen) om de gewenste fraselengte
te selecteren.
Uit (oFF)
De fraselengte loopt van het begin tot
het einde van de melodie.
Voorkeuze (PrE)
Fraselengte worden gespecificeerd in
de melodie.
1. Druk op ck (FUNCTION) en toon dan d.m.v. de
[4] (U) en [6] (I) toetsen van
“LESSON” (pagina NL-7).
br (cijfertoetsen)
2. Druk op [9] (ENTER) toets van
br (cijfertoetsen).
3. Toon d.m.v. de [4] (U) en [6] (I) toetsen van
br (cijfertoetsen) “Scoring”.
Sc o r i n g
4. Druk op de [–] toets van br (cijfertoetsen) om
de OFF (uit) instelling te selecteren.
NL-34
br (cijfertoetsen)
De volgende mogelijkheden zijn enkel beschikbaar voor
melodieën die vanaf externe bronnen worden geladen.
Kort (Ln1)
De lengte van één frase is één maat.
Middelmatig (Ln2) De lengte van één frase is twee maten.
Lang (Ln3)
De lengte van één frase is vier maten.
CDP230R_d.book
35 ページ
2014年2月28日 金曜日 午後3時35分
Gebruiken van ingebouwde melodieën om u zich het spelen meester te maken
■ Procedure voor de automatische stapsgewijze
lessen
Gebruiken van automatische
stapsgewijze lessen
Met de automatische stapsgewijze lessen gaat de Digitale
Piano automatisch door elke les.
1. Selecteer de melodie die en het gedeelte dat u
wilt oefenen (pagina NL-26).
Frase 1
Les 1
4
Les 2
4
Les 3
4
2. Druk op cp.
Frase 2
Les 1
Luister naar de eerste frase van Les 1.
• In Les 1 wordt de voorbeeldfrase slechts eenmaal
gespeeld voordat doorgegaan wordt naar Les 2.
3. De automatische stapsgewijze lessen worden
automatisch gestopt wanneer u alle lessen met
succes kunt afleggen.
• Tijdens Les 2 en Les 3 gaat de Digitale Piano door naar
de volgende les als u het “Bravo!” resultaat als
evaluatie verkrijgt.
• Druk op
of
om een les te annuleren.
4
Les 2
4
Les 3
4
Frase 1, 2
• Les 3*
4
cp 7
Frase 3
Les 1
• Kunt de stap en de frase veranderen tijdens de
automatische staples d.m.v.
,
en
tot en met
.
• Door de automatische stapsgewijze lessen te starten
worden automatisch de faseherhaling (pagina NL-33) en de
spelevaluatie (pagina NL-34) ingeschakeld. Deze attributen
kunnen tijdens de lessen niet worden uitgeschakeld.
45
cl
co
4
Les 2
4
Les 3
4
Frase 1, 2, 3
• Les 3*
4
Volgende frase oefening volgt dezelfde
procedure
4
Laatste frase
Les 1
4
Les 2
4
Les 3
4
Van frase 1 tot de laatste frase
• Les 3*
4
Les voltooid
* De automatische stapsgewijze lessen gaan door naar de
volgende frase ongeacht of het “Bravo!” resultaat verkregen
wordt.
NL-35
CDP230R_d.book
36 ページ
2014年2月28日 金曜日 午後3時35分
Muziek Uitdaging Keyboard Spel
bn bo bp
2
7
cq
Muziek Uitdaging is een spel dat uw reactiesnelheid meet als
u de klaviertoetsen aanslaat terwijl u reageert op de in-beeld
toetsenbordindicators en de vingerzetgids aanduidingen.
1. Druk op bn (SONG BANK).
4. Het spel eindigt wanneer u met succes door
20 noten bent gegaan.
• Uw speeltijd verschijnt op de display. Na enige tijd geeft
het speeltijddisplay een score weer. Druk op
(SONG BANK),
(RHYTHM) of
(TONE) om
de score van de display te wissen.
• U kunt een spel op elk gewenst moment stoppen door
op
of
te drukken.
bn
2. Druk op cq.
Hierdoor gaat een klaviertoets van het in-beeld toetsenbord
knipperen en begint de Muziek Uitdaging melodie.
bo
bp
cq 7
Speeltijd
Getoond tijdens een spel.
T i me 1 9 . 2
M . CHA L . !
Aantal resterende noten
Sc o r e
8 0
Vingerzetting
Score
3. Nadat de in-beeld toetsenbordindicator van de
knipperende naar de oplichtende toestand
veranderd is, dient u te proberen de
aangegeven klaviertoets zo snel mogelijk met
de aangegeven vinger aan te slaan.
Hierdoor zal de klaviertoets van het in-beeld toetsenbord
uitgaan om u te laten weten dat u de eerste noot gewist
heeft. De volgende klaviertoets van het in-beeld
toetsenbord gaat knipperen - wees er dus op voorbereid
om de volgende klaviertoets in te drukken.
• De tijd die het u kost om de klaviertoets in te drukken
nadat de in-beeld klaviertoets is gaan branden,
verschijnt in de display (Eenheid: 0,1 sec.). Hoe korter
de tijd, des te hoger uw score.
• Als een klaviertoets ingedrukt wordt terwijl de in-beeld
klaviertoets nog niet brandt en nog steeds knippert,
mag niet worden doorgegaan naar de volgende noot.
Tijd
0,3 sec.
M . CHA L . !
NL-36
• Noten en vingerzettingen voor de vingerzettinggids worden
random (naar willekeur) aangeduid.
• Het tempo van de spelmelodieën kan niet worden
veranderd.
• Alle toetsen behalve
,
en
zijn uitgeschakeld
terwijl het spel plaatsvindt.
27
cq
CDP230R_d.book
37 ページ
2014年2月28日 金曜日 午後3時35分
Gebruiken van automatische begeleiding
bn bo bp bq
345678
br
9
Bij automatische begeleiding kunt u gewoon een
begeleidingspatroon selecteren. Telkens wanneer u een
akkoord speelt met uw linker hand wordt automatisch een
passende begeleiding gespeeld. Het is net alsof u een
persoonlijke band heeft die u begeleidt waar u maar gaat.
ct
Starten en stoppen van enkel het
ritmegedeelte
1. Druk op bo (RHYTHM).
Ritmenummer
• Automatisch begeleidingen bestaan uit de volgende drie
gedeeltes.
(1) Ritme
(2) Bas
(3) Harmonie
U kunt bijvoorbeeld alleen het spel van het ritmegedeelte
laten spelen of u kunt alle drie de gedeeltes tegelijkertijd laten
spelen.
Weergeven van alleen het
ritmegedeelte
Het ritmegedeelte vormt de basis voor elke automatische
begeleiding. Uw Digitale Piano wordt geleverd met
verscheidene ingebouwde ritmes, inclusief een 8-maatslag en
een wals. Volg de onderstaande procedure om het basis
ritmegedeelte te spelen.
bt ck
S
y
Naam van het ritmepatroon
n t hPo
p
2. Selecteer het gewenste ritmenummer d.m.v.
br (cijfertoetsen).
• Zie de afzonderlijke “Appendix” voor informatie
aangaande afzonderlijke ritmes.
• Voer het ritmenummer in d.m.v. de cijfertoetsen.
Specificeer drie cijfers voor het ritmenummer.
Voorbeeld : Voer 0 3 0 3 1 in om 001 te selecteren.
• Bij ritmenummers 191 tot en met 200 klinkt er niets totdat u
een akkoord speelt op het toetsenbord.
3. Druk op 7 of 4.
Hierdoor start het ritme.
Dit patroon verandert met elke maatslag.
4. Speel mee met het ritme.
5. Druk nogmaals op 7 om het ritme te stoppen.
NL-37
CDP230R_d.book
38 ページ
2014年2月28日 金曜日 午後3時35分
Gebruiken van automatische begeleiding
Weergeven van Alle Gedeeltes
5. Door nogmaals op 8 te drukken wordt
teruggekeerd naar begeleiding bestaande enkel
uit het ritme.
Automatische begeleiding met akkoorden
Door een akkoord met uw linker hand te spelen wordt
automatisch begeleidingsgedeeltes bestaande uit bas en
harmonie toegevoegd aan het op dat moment geselecteerd
ritme. Het is net alsof u uw eigen band op het podium heeft.
1. Start de weergave van het ritmegedeelte van de
automatische begeleiding.
2. Druk op 8.
Hierdoor wordt het mogelijk akkoorden aan te slaan op
het begeleidingstoetsenbord.
Begeleidingstoetsenbord
• Zie “Gebruiken van gesynchroniseerde start” op pagina
NL-41 voor nadere informatie aangaande het starten van
de automatische begeleiding zodra een akkoord wordt
gespeeld.
• U kunt de grootte van het bereik van het
begeleidingstoetsenbord veranderen d.m.v. het splitspunt
(pagina NL-15).
Selecteren van een akkoord invoerfunctie
U kunt kiezen uit de volgende vijf akkoord invoerfuncties.
• FINGERED 1
• FINGERED 2
• FINGERED 3
• CASIO CHORD
• FULL RANGE CHORD
1. Houd 8 ingedrukt totdat het selectiescherm
voor de akkoordinvoerfunctie op de display
verschijnt.
Akkoordinvoerfunctie
Gaat branden
3. Speel akkoorden op het
Ch o r d
begeleidingstoetsenbord.
Hierdoor worden de bas en harmonie gedeeltes van de
automatische begeleiding toegevoegd aan het
ritmegedeelte.
Akkoorden
(geen melodie wordt weergegeven)
Melodie
2. Druk op de [–] en [+] toetsen van
br
(cijfertoetsen) om de gewenste
akkoordinvoerfunctie te selecteren.
• Als u geen bediening uitvoert nadat het
akkoordinvoerfunctie selectiescherm verschijnt, keert
de display automatisch terug naar het scherm dat
getoond werd voordat u
ingedrukt hield.
8
F3
Voorbeeld: Aanslaan van D-F#-A-C op het begeleidingstoetsenbord
4
Begeleiding voor de D-F#-A-C akkoord (D7) klinkt.
4. Speel andere akkoorden met de linker hand
terwijl u de melodie met uw rechter hand speelt.
NL-38
CDP230R_d.book
39 ページ
2014年2月28日 金曜日 午後3時35分
Gebruiken van automatische begeleiding
■ FINGERED 1, 2 en 3
Met deze drie invoerfuncties speelt u akkoorden op het
begeleidingstoetsenbord d.m.v. de normale akkoord
vingerzettingen. Sommige akkoordvormen zijn afgekort en
voor de vingerzetting zijn slechts één of twee klaviertoetsen
nodig.
Zie pagina NL-75 voor informatie betreffende akkoorden die
ondersteund worden en hoe de vingerzetting en worden
uitgevoerd op het toetsenbord.
Begeleidingstoetsenbord
● FINGERED 1
Speel de noten van het akkoord op het
toetsenbord.
● FINGERED 2
In tegenstelling tot bij FINGERED 1 is een
b
6th invoer niet mogelijk. m7 of m7 5 wordt
ingevoerd.
● FINGERED 3
In tegensteling tot bij FINGERED 1 maakt
dat de invoer van gedeeltelijke akkoorden
mogelijk met de laagste noot op het
toetsenbord als de basnoot.
■ CASIO CHORD
Bij CASIO CHORD gebruikt u
vereenvoudigde vingerzettingen om de
vier typen akkoorden te spelen die
hieronder worden beschreven.
Begeleidingstoetsenbord
CASIO CHORD Vingerzetting
Akkoordtype
Voorbeeld
C (C majeur)
Majeur akkoorden
Letters boven het
begeleidingstoetsenbord geven het
akkoord aan dat toegewezen is aan elke
klaviertoets. Door tijdens de CASIO
CHORD modus een enkele klaviertoets
aan te slaan in het begeleidingsgebied
van het begeleidingstoetsenbord wordt
het majeurakkoord gespeeld waarvan
de naam boven de klaviertoets
aangegeven is. Alle klaviertoetsen van
het begeleidingstoetsenbord die met
dezelfde akkoordnaam aangegeven
worden, spelen precies hetzelfde
akkoord.
C C#D Eb E F F#G Ab A Bb B C C#DEb E F
Cm (C mineur)
Mineur akkoorden
Sla om een mineur akkoord te spelen de
klaviertoets aan die correspondeert aan
het majeur akkoord binnen het gebied
van het begeleidingstoetsenbord terwijl
u tegelijkertijd een andere klaviertoets
rechts ervan binnen het gebied van het
begeleidingstoetsenbord indrukt.
C C#D Eb E F F#G Ab A Bb B C C#DEb E F
Septiem akkoorden
C7 (C septiem)
Sla om een septiem akkoord te spelen
de klaviertoets aan die correspondeert
aan het majeur akkoord binnen het
gebied van het begeleidingstoetsenbord
terwijl u tegelijkertijd twee andere
klaviertoetsen rechts ervan binnen het
gebied van het begeleidingstoetsenbord
indrukt.
C C#D Eb E F F#G Ab A Bb B C C#DEb E F
Mineur septiem akkoorden
Cm7
Sla om een mineur septiem akkoord te (C mineur septiem)
spelen de klaviertoets aan die
correspondeert aan het majeur
akkoord binnen het gebied van het
begeleidingstoetsenbord terwijl u
tegelijkertijd drie andere
klaviertoetsen rechts ervan binnen het
gebied van het
begeleidingstoetsenbord indrukt.
C C#D Eb E F F#G Ab A Bb B C C#DEb E F
• Bij het spelen van een mineur, septiem of mineur septiem
akkoord maakt het geen verschil of de andere toetsen die u
aanslaat zwart of wit zijn.
■ FULL RANGE CHORD
Tijdens deze modus kunt u het volledige
bereik van het toetsenbord gebruiken om
akkoorden en de melodie te spelen.
Zie pagina NL-75 voor informatie
aangaande akkoorden die worden
ondersteund.
Begeleidingstoetsenbord / Melodietoetsenbord
NL-39
CDP230R_d.book
40 ページ
2014年2月28日 金曜日 午後3時35分
Gebruiken van automatische begeleiding
Effectief gebruiken van
automatische begeleiding
Patroonvariaties van de automatische
begeleiding
Volg de onderstaande procedures om intropatronen,
eindpatronen en invulpatronen te spelen en om variaties te
spelen op basis patronen van de automatische begeleiding.
■ Variaties van de automatische begeleiding
Elke variatie van de automatische begeleiding heeft een basis
patroon, het “normale patroon” en een “variatiepatroon”.
1. Druk op 5.
Hierdoor wordt het variatiepatroon gestart.
■ Invulpatroon van de automatische begeleiding
Volg de onderstaande procedure om een invulpatroon weer te
geven tijdens uw eigen spel.
• Een “invulpatroon” is in feite een korte frase die wordt
gespeeld wanneer u de sfeer van het stuk wilt veranderen.
Een invulpatroon kan worden gebruikt om een link te
creëren tussen twee melodieën of een accent.
• Normale en variatiepatronen hebben hun eigen unieke
invulpatronen.
● Invulpatroon voor een normaal patroon
1. Druk op 4 terwijl een normaal patroon
gespeeld wordt.
Hierdoor wordt een invulpatroon weergegeven voor het
normale patroon.
• De weergave van het normale patroon wordt
voortgezet nadat het invulpatroon beëindigd is.
Gaat branden
2. Door op 4 te drukken wordt teruggekeerd naar
het normale patroon.
Gaat branden
Gaat branden
● Invulpatroon voor een variatiepatroon
1. Druk op 5 terwijl een variatiepatroon gespeeld
wordt.
Hierdoor wordt een invulpatroon weergegeven voor het
variatiepatroon.
• De weergave van het variatiepatroon wordt voortgezet
nadat het invulpatroon beëindigd is.
Gaat branden
■ Intropatroon van de automatische begeleiding
Volg de onderstaande procedure om een intropatroon van
enkele maten te spelen.
1. Druk op 3.
Hierdoor wordt het intropatroon gestart. Normale
patroonweergave begint wanneer het intropatroon
beëindigd is.
• Als u op
drukt terwijl een intropatroon weergegeven
wordt, zal het variatiepatroon starten wanneer het
intropatroon beëindigd is.
5
Gaat branden
■ Eindpatroon voor een automatische begeleiding
Volg de onderstaande procedure om een eindpatroon van
enkele maten te spelen.
1. Druk op 6 terwijl een automatische
begeleiding aan het spelen is.
Hierdoor wordt het eindpatroon weergegeven waarna de
weergave van de automatische begeleiding automatisch
stopt.
Gaat branden
NL-40
CDP230R_d.book
41 ページ
2014年2月28日 金曜日 午後3時35分
Gebruiken van automatische begeleiding
■ Gebruiken van gesynchroniseerde start
Volg de onderstaande procedure om de Digitale Piano te
configureren om de automatische begeleidingsweergave te
starten zodra u een klaviertoets aanslaat.
1. Druk op 6.
Hierna staat het toetsenbord standby voor het starten van
de begeleiding.
Knippert
Bijstellen van het begeleidingsvolume
Volg de onderstaande procedure om de balans te regelen
tussen het volume van wat u op het toetsenbord speelt en het
weergavevolume van de automatische begeleiding.
1. Druk op ck (FUNCTION) en toon dan d.m.v. de
[4] (U) en [6] (I) toetsen van
“AcompVol” (pagina NL-7).
A c om
br (cijfertoetsen)
p
Vo l
2. Druk op de [–] en [+] toetsen van
br
2. Speel een akkoord op het toetsenbord.
Hierdoor wordt (normale) begeleiding gestart met alle
gedeeltes.
Door een van de volgende bewerkingen uit te voeren tijdens
gesynchroniseerde standby voor het starten van een nietnormaal patroon.
• Druk op
om met een intropatroon te beginnen.
• Druk op
om met de weergave van een variatiepatroon
te beginnen.
3
5
(cijfertoetsen) om het begeleidingsvolume
bij te stellen.
Gebruiken van een-toets
voorkeuze
Met een-toets voorkeuze configureert de Digitale Piano
automatisch de optimale toon, het tempo en andere
instellingen in overeenstemming met het ritmepatroon dat u
selecteert.
1. Houd bo (RHYTHM) ingedrukt totdat het
Veranderen van de automatische
begeleidingsnelheid (tempo)
huidige toonscherm op de display verschijnt.
Volg de onderstaande procedure om de automatische
begeleidingsnelheid aan te passen op een niveau dat goed is
voor u.
Hierdoor worden de een-toets voorkeuze instellingen
automatisch uitgeoefend in overeenstemming met het
ritmepatroon dat op dat moment geselecteerd is.
2. Speel een akkoord op het toetsenbord.
Hierdoor zal de begeleiding automatisch starten.
1. Druk op 9.
Verander d.m.v. w (langzamer) en q (sneller) de
instelling van het tempo. Door één van beide toetsen
ingedrukt te houden verandert de instelling versneld.
• Door tegelijkertijd op w en q te drukken wordt de
instelling van het tempo teruggezet op de
oorspronkelijke defaultwaarde voor het ritme dat op dat
moment geselecteerd is.
• Terwijl de tempowaarde aan het knipperen is, kunt u
deze veranderen m.b.v.
(cijfertoetsen).
• Als u gedurende enige seconden geen bewerking
uitvoert nadat het instelscherm voor het tempo op de
display verschenen is, geeft de display opnieuw het
scherm aan dat getoond werd voordat u op
drukte.
br
9
Knippert
NL-41
CDP230R_d.book
42 ページ
2014年2月28日 金曜日 午後3時35分
Gebruiken van automatische begeleiding
Gebruiken van automatische
harmonisatie
Typenummer
Typenaam
Omschrijving
001
Duet 1
Voegt een hechte (met 2 tot en
met 4 graden gescheiden)
harmonie van 1 noot toe onder de
melodienoot.
002
Duet 2
Voegt een open (met meer dan 4
tot en met 6 graden gescheiden)
harmonie van 1 noot toe onder de
melodienoot.
003
Country
Voegt een harmonie in countrystijl toe.
004
Octave
Voegt de noot toe van de
naastliggende lagere octaaf.
005
5th
Voegt een noot in de vijfde graad
toe.
006
3-Way Open
Voegt een open harmonie van
2 noten toe, voor een totaal van
drie noten.
007
3-Way Close
Voegt een gesloten harmonie van
2 noten toe, voor een totaal van
drie noten.
de typenaam van de automatische harmonisatie
of van de Arpeggiator op de display
verschijnen.
008
Strings
Voegt een harmonie toe die
optimaal is voor
snaarinstrumenten.
• Als u voor enkele seconden geen bewerking uitvoert,
zal de display automatisch terugkeren naar het vorige
scherm.
009
4-Way Open
Voegt een open harmonie van
3 noten toe, voor een totaal van
vier noten.
010
4-Way Close
Voegt een gesloten harmonie van
3 noten toe, voor een totaal van
vier noten.
011
Block
Voegt een pakket akkoordnoten
toe.
012
Big Band
Voegt een harmonie toe in big
band stijl.
Automatisch harmoniseren voegt automatisch een harmonie
toe aan noten die u met de rechterhand speelt hetgeen een
rijke diepte geeft aan de melodie van uw spel. U kunt kiezen
uit 12 types automatische harmonisatie voor aanpassing aan
het type muziek dat u aan het spelen bent.
• Automatisch harmoniseren wordt geregeld door dezelfde
toets
als de Arpeggiator (pagina NL-56). Daardoor
kunnen deze twee functies niet tegelijkertijd worden
gebruikt.
ct
1. Druk op 8 om automatische begeleiding met
akkoorden te activeren (ACCOMP indicator gaat
branden) (pagina NL-38).
• Automatisch harmoniseren kan niet worden gebruikt
wanneer FULL RANGE CHORD geselecteerd is als de
akkoord invoermodus. Selecteer een andere modus als
u automatisch harmoniseren wilt gebruiken.
2. Houd ct ingedrukt totdat het typenummer en
Typenummer
Typenaam
Du e t
1
3. Druk op de [–] en [+] toetsen van
br (cijfertoetsen) om het gewenste
4. Druk op ct om automatisch harmoniseren in te
automatische harmonisatietype te selecteren.
schakelen.
• 013 tot en met 102 zijn Arpeggiatortypes (pagina
NL-56). Selecteer deze niet tijdens het gebruik van
automatisch harmoniseren.
Als u akkoorden met uw linkerhand en de melodie met uw
recherhand speelt, worden harmonienoten toegevoegd
aan de melodie.
• Druk nogmaals op
om automatisch harmoniseren
uit te schakelen.
Du e t
ct
2
S t . G r Pn o
Gaat branden
wanneer deze
ingeschakeld is
NL-42
CDP230R_d.book
43 ページ
2014年2月28日 金曜日 午後3時35分
Gebruiken van automatische begeleiding
Opzoeken van de noten van
akkoorden (Akkoordenboek)
U kunt in het akkoordenboek akkoorden opzoeken waarvan u
niet weet hoe u ze worden gespeeld.
1. Houd bt ingedrukt totdat de “ChordBk”
3. Selecteer d.m.v. de [–] en [+] toetsen van
br (cijfertoetsen) het gewenste akkoord.
Door een akkoordtype te selecteren zal het akkoord
weergegeven worden en de akkoordnaam en de
bijbehorende noten tonen in de display.
Voorbeeld: Selecteren van M (Majeur)
boodschap op de display verschijnt.
Ch o r dBk
Akkoordtype
M (Ma j o r )
2. Sla op het akkoordentoetsenbord op de
klaviertoets die overeenkomt met de grondnoot
van het akkoord dat u wilt opzoeken.
Akkoordnaam
Akkoordnoten
• U kunt een van de volgende akkoordtypes selecteren:
Akkoord toetsenbord
M(Majeur), m(mineur), dim, aug, sus4, sus2, 7th, m7,
b
b
M7, m7 5, 7 5, 7sus4, add9, madd9, mM7, dim7, 69,
6th, m6
• Gebruik om de geïnverteerde vorm van het akkoord te
tonen de toetsen [0] tot en met [4] van
(cijfertoetsen) zoals hieronder getoond.
br
Voorbeeld: Om C op te zoeken
Ch o r dBk
Om deze geïnverteerde vorm te
tonen:
Druk op deze
klaviertoets:
Normale vorm
0
Eerste inversie
1
Tweede inversie
2
Derde inversie
3
Vierde inversie
4
Grondnoot
4. Nadat u klaar bent met wat u wilt opzoeken,
druk dan op
verlaten.
bt om het Akkoordenboek te
• U kunt het akkoordenboek ook verlaten door te drukken
op
(SONG BANK),
(RHYTHM),
(TONE) of
.
bn
bq
bo
bp
NL-43
CDP230R_d.book
44 ページ
2014年2月28日 金曜日 午後3時35分
Bewerken van automatische begeleidingspatronen
bo
345678
■ Bewerkbare begeleidinggspatronen en
instrumentgedeeltes
Ritmenummer
Onderdeel aan/uit
Toonnummers
Volumeniveau
Links-rechts luidsprekerbalans (panning)
Nagalmdiepte (nagalm zenden)
Zwevingdiepte (zweving zenden)
bewerken.
Gaat branden
I
N
NF
V
VF
E
Toets
ENDING
VARIATION
FILL-IN
NORMAL
FILL-IN
NORMAL
INTRO
VARIATION
2. Druk op bl.
I-1
N-1
NF-1
V-1
VF-1
E-1
8
2 Slagwerk
I-2
N-2
NF-2
V-2
VF-2
E-2
3 Bas
I-3
N-3
NF-3
V-3
VF-3
E-3
4 Akkoord 1
I-4
N-4
NF-4
V-4
VF-4
E-4
5 Akkoord 2
I-5
N-5
NF-5
V-5
VF-5
E-5
6 Akkoord 3
I-6
N-6
NF-6
V-6
VF-6
E-6
7 Akkoord 4
I-7
N-7
NF-7
V-7
VF-7
E-7
8 Akkoord 5
I-8
N-8
NF-8
V-8
VF-8
E-8
3
4
4
5
5
6
NL-44
•
•
•
•
•
•
•
1. Selecteer het nummer van het ritme dat u wilt
Begeleidingspatroon
Toets
■ Bewerkbare inhoud
Bewerken en opslaan van een automatische
begeleiding
Elk van de volgende gedeeltes die elk ritme vormen die
toegewezen is een een ritmenummer kan worden bewerkt.
Begeleidingspatronen (intro, invulpatroon, etc.): 6 types
Instrumentgedeeltes (drum, bas, etc.): 8 types
1 Drum
ck
bl
U kunt de procedure in dit hoofdstuk volgen om de bij deze
Digitale Piano ingebouwde automatische
begeleidingsritmepatronen te bewerken en uw eigen
“gebruikersritmes” te creëren.
• U kunt maximaal 10 gebruikersritmes opslaan in het
geheugen van de Digitale Piano d.m.v. de ritmenummers
201 tot en met 210.
Instrumentge
deeltes
br
Ritmenummer
D rm : Rh
y
.
Instrumentgedeelte
Begeleidingspatroon (knippert)
Bewerkbare inhoud
Als de melding “Err Mem Full” op de display verschijnt,
refereer dan naar pagina NL-73 voor informatie over wat
u moet doen.
CDP230R_d.book
45 ページ
2014年2月28日 金曜日 午後3時35分
Bewerken van automatische begeleidingspatronen
3. Druk op een toets van 3 tot en met 6 om het
7. Druk om de inhoud te bewerken op
ck
Begeleidingspatroon te selecteren dat u wilt
bewerken.
(FUNCTION) om het scherm te verkrijgen
voor de gewenste instelling.
De naam van het patroon verschijnt op de display.
• Telkens bij indrukken van
(FUNCTION) wordt naar
de volgende van de instellingen van 1 tot en met 6
gegaan in een cyclus.
• Druk op de [–] en [+] toetsen van
(cijfertoetsen) om
de op dat moment geselecteerde instelling te
veranderen.
• U kunt de huidige instellingen van het bewerkbare
gedeelte weergeven door te drukken op
.
ck
br
D rm : Rh
y
7
Insteltype
1 Onderdeel aan/uit
5 Geselecteerde variatie
Display
Part
Instellingen
Aan/Uit
2 Toonnummers*
Tone
001 - 683
3
4
3 Volumeniveau
Vol.
000 - 127
4
Links-rechts
Pan
luidsprekerbalans (panning)
–64 - 0 - +63
5
5
Nagalmdiepte
(nagalm zenden)
Rvb
000 - 127
6
Zwevingdiepte
(zweving zenden)
Cho.
000 - 127
Patroon geselecteerd door elke toets
: Intro
: Normaal, normaal invulpatroon
(Telkens bij indrukken wordt tussen de selecties heen
en weer gegaan.)
: Variatie, variatie invulpatroon
(Telkens bij indrukken wordt tussen de selecties heen
en weer gegaan.)
: Eindpatroon
6
selecteren dat u wilt bewerken.
* Instrumentgedeeltes 1 en 2 kunnen enkel worden
toegewezen aan drumsetklanken (ingebouwde klanken 684
tot en met 700).
Het gedeeltenummer van het gedeelte dat u selecteert
gaat knipperen op de display.
8. Herhaal de stappen 4 tot en met 7 zo vaak als
4. Druk op 8 om het instrumentgedeelte te
Knipperen: Gedeelte geselecteerd voor bewerken.
Onderdelen die data bevatten.
Onderdeel 6 (akkoord 3)
nodig om de gedeeltes te bewerken voor het
patroon dat u in stap 3 selecteerde.
• Als u het ritmenummer in stap 6 verandert, wordt de
bewerkbare inhoud (1 tot en met 6 in de bovenstaande
tafel) die u het laatst configureerde in stap 7 van deze
procedure overschreven door de instellingen van het
nieuw geselecteerd ritme.
9. Herhaal de stappen 3 tot en met 8 zo vaak als
5. Druk op bo (RHYTHM).
Hierdoor wordt de ritmenaam weergegeven.
6. Selecteer m.b.v. de [–] en [+] toetsen van
br (cijfertoetsen) het ritmenummer dat u wilt
toewijzen aan het instrumentgedeelte dat u aan
het bewerken bent.
nodig om de gewenste begeleidingspatronen
(intro tot en met eindpatroon) te bewerken.
10. Druk op bl.
Hierdoor wordt een melding weergegeven die u vraagt of
u de gebruikersritmes wilt opslaan.
Er wordt aan elk instrumentgedeelte een ander
ritmenummer toegewezen.
• U kunt de data van de op dat moment geselecteerde
ritmenummer weergeven door op
te drukken.
• Alle acht instrumentgedeeltes van een intro (l-1 tot en
met l-8) hebben hetzelfde ritmenummer. Als u
bijvoorbeeld ritme 003 toewijst aan I-1, zal 003 ook
automatisch toegewezen worden aan de gedeeltes I-2
tot en met I-8. Als u dan bijvoorbeeld ritme 004 aan
gedeelte I-2 toewijst, zullen I-1 en alle andere
gedeeltes ook veranderen naar 004. Alle acht
gedeeltes van een eindpatroon (E-1 tot en met E-8)
moeten ook hetzelfde ritmenummer hebben.
7
NL-45
CDP230R_d.book
46 ページ
2014年2月28日 金曜日 午後3時35分
Bewerken van automatische begeleidingspatronen
11-1.Druk op de [–] toets van br (cijfertoetsen) om
deze modus te verlaten zonder de data op te
slaan.
Hierdoor wordt de bevestigingsmelding voor het wissen
weergegeven.
Druk op de [+] toets van
(cijfertoetsen) om de
bewerkingsprocedure te verlaten.
br
11-2.Druk op de [+] toets van br (cijfertoetsen) om
Wissen van opgeslagen data
De volgende procedure kan niet worden uitgevoerd terwijl een
bewerking van de automatisch begeleiding (ritmebewerking)
aan de gang is.
1. Druk op ck (FUNCTION) en toon dan d.m.v. de
[4] (U) en [6] (I) toetsen van
“DELETE” (pagina NL-7).
de data op te slaan.
S
y
br (cijfertoetsen)
Knippert
n t hPo
DELETE
p
Gebruikt geheugen (eenheid: Kbytes)
• Selecteer d.m.v. de [–] en [+] toets van
(cijfertoetsen) het ritmenummer dat u wilt opslaan.
• U kunt de gebruikersritmenaam bewerken. Verplaats
d.m.v. [4] (U) en [6] (I) van
(cijfertoetsen) de
cursor naar het te veranderen karakter en verander dan
het karakter zelf d.m.v. [+] en [–].
br
br
Resterende geheugencapaciteit
2. Druk op de [9] (ENTER) toets van
br (cijfertoetsen).
3. Druk op de [6] (I) toets van br (cijfertoetsen).
Us e
1
Gebruikersritmenaam
4. Druk op de [–] en [+] toetsen van
12. Druk op de [9] (ENTER) toets van
br (cijfertoetsen).
Hierdoor wordt een melding weergegeven die u vraagt of
u de gebruikersritmes wilt opslaan.
• Druk op de [+] toets van
(cijfertoetsen) om de data
op te slaan.
• Keer d.m.v. de [–] toets van
(cijfertoetsen) terug
naar het scherm dat weergegeven wordt voordat u op
de [9] (ENTER) toets drukte.
br
br
• Als u een gebruikersritmenummer selecteert dat reeds
data bevat, wordt de bestaande data vervangen door de
nieuwe data.
• U kunt de toon niet veranderen die toegewezen is aan het
toetsenbord terwijl een bewerking (ritmbewerking) van de
automatische begeleiding aan de gang is.
■ Opslaan van gebruikersritmedate op externe
apparatuur
• Geheugenkaart (pagina NL-60)
• Computer (pagina NL-67)
NL-46
br
(cijfertoetsen) om het gebruikersritme te
selecteren dat u wilt wissen.
5. Druk op de [9] (ENTER) toets van
br (cijfertoetsen).
Hierdoor wordt een bevestigingsmelding voor het wissen
weergegeven.
Su r e ?
6. Druk op de [+] (YES) toets van
br (cijfertoetsen).
Nadat de wisprocedure voltooid is, verschijnt “Complete”
gevolgd door het scherm in stap 2 van de bovenstaande
procedure.
• Druk op [–] (NO) of [7] (EXIT) in plaats van [+] (YES).
CDP230R_d.book
47 ページ
2014年2月28日 金曜日 午後3時35分
Opslaan van basisinstellingen voor het toetsenbord in
het registratiegeheugen
bo
br
cl cm cn co cp cq
Het registratiegeheugen laat u basisinstellingen (toon, ritme,
etc.) van de Digitale Piano opslaan voor onmiddellijk
oproepen wanneer u deze instellingen nodig heeft. Het
registratiegeheugen vereenvoudigt het uitvoeren van
complexe stukken waarbij achtereenvolgende veranderingen
in toon en ritme nodig zijn.
U kunt maximaal 32 basisinstellingen in het
registratiegeheugen hebben zitten.
en
worden gebruikt voor het opnemen.
cl
cl
cm
cn
cm tot en met cp
co
■ Voorbeeld van opslaan van een registratie
In dit voorbeeld wordt de data in de onderstaande tabel
opgeslagen naar de volgende basisinstellingen in Bank 1.
• Oorspronkelijke basisinstelling van de melodie opgeslagen
naar Basisinstelling 1-1.
• Tweede basisinstelling van de melodie opgeslagen naar
Basisinstelling 1-2.
• Derde basisinstelling van de melodie opgeslagen naar
Basisinstelling 1-3.
Basisinstel- Basisinstel- Basisinstelling 1-1
ling 1-2
ling 1-3
cp
Toonnummer
001
062
001
Ritmenummer
118
005
089
Tempo
080
140
089
■ Registratiegeheugendata
Volgend is een volledige lijst van data die opgeslagen wordt
naar een basisinstelling van het registratiegeheugen.
Gebied 1
Gebied 2
Gebied 3
Gebied 4
Bank 1
Basisinstel- Basisinstel- Basisinstel- Basisinstelling 1-1
ling 1-2
ling 1-3
ling 1-4
Bank 2
Basisinstel- Basisinstel- Basisinstel- Basisinstelling 2-1
ling 2-2
ling 2-3
ling 2-4
.
.
Bank 8
.
.
.
.
.
.
.
.
Basisinstel- Basisinstel- Basisinstel- Basisinstelling 8-1
ling 8-2
ling 8-3
ling 8-4
cl
• Telkens bij indrukken van een bankselectietoets
wordt
in een cyclus door de banknummers van 1 tot en met 8
gegaan.
• Door een toets van
tot en met
in te drukken wordt
het corresponderende gebied in de op dat moment
geselecteerde bank geselecteerd.
cm
cp
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Toonnummers (hoofd, lagen, splitsen)
Ritmenummer
Tempo
Automatisch harmoniseren
Transponeren
Splitspunt
Aanslagvolume
Octaafverschuiving
Akkoord vingerzettingen
Begeleidingsvolume
Argeppiatorinstelling (aan, uit, type)
Gesynchroniseerde start
Hall (zaal, aan, uit)
Nagalm (aan, uit, type)
Zweving (aan, uit, type)
Toonhoogtebereik
Begeleiding (aan, uit)
Arpeggiator aanhouden (aan, uit)
Lagen (aan, uit)
Splitsing (aan, uit)
Pedaaleffect
NL-47
CDP230R_d.book
48 ページ
2014年2月28日 金曜日 午後3時35分
Opslaan van basisinstellingen voor het toetsenbord in het registratiegeheugen
Een basisinstelling opslaan in het
registratiegeheugen
1. Druk op bo (RHYTHM).
Een basisinstelling oproepen uit
het registratiegeheugen
1. Druk op cl om de bank te selecteren die de
instelling bevat die u wilt oproepen.
Banknummer
Bank 6
2. Configureer de toon, het ritme en andere
instellingen die u in de basisinstelling kunt
opnemen.
3. Druk op cl om de gewenste bank te selecteren.
Telkens bij indrukken van
banknummers gegaan.
cl wordt in een cyclus door de
2. Selecteer d.m.v. cm tot en met cp het gebied
waarvan u de basisinstelling wilt oproepen.
Hierdoor worden de basisinstellingen van het
registratiegeheugen opgeroepen en de Digitale Piano
instellingen automatisch hiermee in overeenkomst
geconfigureerd.
Bank 4
Re c a l l
Basisinstelling 6-1 opgeroepen
cl
• U kunt een bank selecteren door
ingedrukt te
houden terwijl u m.b.v.
(cijfertoetsen) een
banknummer invoert.
br
4. Houd cq ingedrukt en druk tegelijkertijd op een
cm tot en met cp om een gebied te
toets van
selecteren.
Hierdoor worden de instellingen die u configureerde in
stap 2 opgeslagen in de van toepassing zijnde
basisinstelling.
• Mocht er reeds iets opgeslagen zijn in de
basisopstelling dan wordt deze data vervangen (gewist)
door de nieuwe basisinstelling.
S t o r e
Opgeslagen in Basisinstelling 4-1
NL-48
• De noten die door het toetsenbord worden weergegeven
kunnen stoppen als u een basisinstelling oproept die een
verandering veroorzaakt in octaafverschuiving (pagina
NL-17). Om te voorkomen dat dit gebeurt dient u ofwel een
basisinstelling te selecteren die geen veranderingen
veroorzaakt bij de instelling van de octaafverschuiving of u
dient het pedaal ingetrapt te houden (waardoor noten die
op dat moment weergegeven worden langer worden
aangehouden).
■ Opslaan van registratiegegevens op externe
apparatuur
• Geheugenkaart (pagina NL-60)
• Computer (pagina NL-67)
CDP230R_d.book
49 ページ
2014年2月28日 金曜日 午後3時35分
Opnemen van uw spel op het toetsenbord
bn bo bp
78
bk
De recorderfunctie laat u uw spel op het toetsenbord
opnemen.
Opnemen en spelen van uw spel
op het toetsenbord
br
cl cm cn co cp cq
4. Configureer de toon, het ritme en andere
instellingen die u wilt gebruiken.
5. Begin met spelen.
Het opnemen begint zodra u iets op het toetsenbord
speelt.
Volg de volgende procedure om alles op te nemen dat u op
het toetsenbord speelt.
1. Druk op bo (RHYTHM).
2. Druk op bk.
Gaat branden
• U kunt de automatische begeleiding gebruiken tijdens het
spelen. Mocht u dit doen dan zal de automatische
begeleiding ook worden opgenomen.
6. Druk op 7 om het opnemen te stoppen.
Gaat branden
3. Druk nogmaals op bk.
Hierdoor wordt de opname op standby gezet.
Knippert
7. Druk nogmaals op 7 om weer te geven wat u
zojuist heeft opgenomen.
Telkens bij indrukken van
7 start en stopt de weergave.
NL-49
CDP230R_d.book
50 ページ
2014年2月28日 金曜日 午後3時35分
Opnemen van uw spel op het toetsenbord
8. Druk tweemaal op bk om de recordermodus te
verlaten.
Verdwijnt
Gebruiken van sporen voor het
opnemen en mengen van
gedeeltes
U kunt een melodie opdelen in overeenkomst met van de
verschillende types van gedeeltes (instrument, linker- en
rechterhand, enz.) en neem elk gedeelte op naar een
specifiek spoor. U kunt maximaal zes sporen mixen (het
originele spoor en vijf extra sporen) tot een uiteindelijke
melodie.
• Het knipperen op het scherm dat getoond wordt in
stap 3 wordt sneller wanneer de resterende
geheugencapaciteit minder dan 100 noten is.
• De totale geheugencapaciteit is ongeveer
12.000 noten. Het opnemen stopt automatisch
wanneer er geen ongebruikte ruimte in het
opnamegeheugen overblijft.
• Telkens bij indrukken van
wordt naar de hieronder
getoonde instellingen gegaan. U kunt zo vaak als u wilt
naar de opgenomen data luisteren door op
te
drukken tijdens de weergave standby.
bk
7
Recorder Uit
Weergave
standby
Opname
standby
■ Wissen van opgenomen data
bk
Na stap 3 van de bovenstaande procedure
ingedrukt
(zonder een klaviertoets in te drukken) totdat de melding
“Tr.Del?” op de display verschijnt. Druk op [+] (YES) om de
melodie te wissen of op [–] (NO) om de wisbewerking te
annuleren.
■ Betreffende sporen
Er zijn zes sporen, genummerd 1 tot en met 6.
• Mocht u niet een spoornummer specificeren tijdens het
opnemen dan worden automatisch naar Spoor 1
opgenomen.
Naast wat u op het toetsenbord speelt wordt de volgende
informatie ook opgenomen.
• Spoor 1
Instellingen:
Toonnummer, ritmenummer, tempo, zaal, nagalm,
zweving, akkoorden, laag/splitsing instellingen,
Automatische harmonisering/Arpeggiator instelling
Bediening:
Pedaal, toonhoogteregelaar, INTRO toets,
SYNCHRO/ENDING toets, NORMAL/FILL-IN toets,
VARIATION/FILL-IN toets
• Sporen 2 tot en met 6
Toonnummer, pedaalbediening, toonhoogteregelaar
bediening
Opnemen op Sporen 1 tot en met 6
1. Neem het eerste gedeelte op naar Spoor 1.
• Als de Digitale Piano uitgeschakeld wordt tijdens het
opnemen zullen enige data in het recordergeheugen
gewist worden.
• Een nieuwe opname vervangt (wist) de eerder
opgenomen inhoud.
Voer om op te nemen naar Spoor 1 de stappen 1 tot en
met 4 uit onder “Opnemen en spelen van uw spel op het
toetsenbord” (pagina NL-49).
Gaat branden
2. Druk op bk.
Hierdoor wordt de opname op standby gezet.
Knippert
NL-50
CDP230R_d.book
51 ページ
2014年2月28日 金曜日 午後3時35分
Opnemen van uw spel op het toetsenbord
3. Druk op een toets van cm tot en met cq om het
spoornummer te selecteren van het volgende
spoor waarnaar u wilt opnemen.
Hierdoor wordt opname standby ingeschakeld voor het
door u geselecteerde spoor.
Voorbeeld: Spoor 2
7. Druk op 7 nadat u klaar bent met het opnemen
van alle sporen.
• Hierdoor wordt de weergave van de opgenomen
sporen gestart. Druk op
om de weergave te
stoppen of opnieuw te starten.
• Op dat moment kunt u de weergave van specifieke
sporen uitschakelen d.m.v. de toetsen
tot en met
. Door een toets in te drukken wordt de weergave
van elk spoor in- (spoornummer wordt weergegeven) of
uitgeschakeld (spoornummer wordt niet weergegeven).
• Druk op
als u een spoor opnieuw wilt opnemen.
Hierdoor wordt teruggekeerd naar stap 2 van de
bovenstaande procedure. Alleen de sporen die
hierboven ingeschakeld (weergegeven) zijn, worden
weergegeven terwijl u aan het opnemen bent.
Voorbeeld: Sporen 2 en 3 zijn geselecteerd.
7
cl
cq
Knippert
bk
• Als u een andere toon wilt gebruiken dan die u
gebruikte bij Spoor 1, dient u op
(TONE) te drukken
en vervolgens het toonnummer in te voeren d.m.v.
(cijfertoetsen).
bp
Verdwijnt
br
4. Druk op 7.
Hierdoor wordt de weergave gestart van wat u tot op dat
moment opgenomen heeft bij andere sporen en wordt bij
het op dit moment geselecteerde spoor opgenomen wat u
op het toetsenbord speelt. Speel de noten die u wilt op het
toetsenbord.
5. Druk op 7 om het opnemen te stoppen.
7
• Druk nogmaals op
om weer te geven wat u zojuist
heeft opgenomen. Telkens bij indrukken van
start
en stopt de weergave.
7
8. Druk tweemaal op bk om de recordermodus te
verlaten.
Verdwijnt
■ Wissen van een opgenomen spoor
6. Herhaal de stappen 2 tot en met 5 om de andere
sporen op te nemen.
bk
Na stap 3 van de bovenstaande procedure
ingedrukt
(zonder een klaviertoets in te drukken) totdat de melding
“Tr.Del?” op de display verschijnt. Druk op [+] (YES) om het
spoor te wissen of op [–] (NO) om de wisbewerking te
annuleren.
NL-51
CDP230R_d.book
52 ページ
2014年2月28日 金曜日 午後3時35分
Opnemen van uw spel op het toetsenbord
Opnemen van twee of meer
melodieën en er een selecteren
voor weergave
U kunt tot maximaal vijf melodieën (genummerd 1 tot en met
5) in het geheugen opnemen. Daarna kunt u een specifieke
melodie selecteren voor de weergave.
1. Druk op bo (RHYTHM).
2. Druk op bk.
Er verschijnt gedurende enkele seconden een
melodienummer in de linker bovenhoek van de display.
Specifier in die tijd d.m.v.
(cijfertoetsen) het nummer
van de melodie die u wilt opnemen of weergeven. Het
melodienummer verdwijnt als u geen bewerking uitvoert.
Voorbeeld: Melodie 2
br
Opnemen terwijl u met een
ingebouwde melodie meespeelt
Dit hoofdstuk geeft uitleg hoe mee te spelen of op te nemen
met één van de Digitale Piano’s ingebouwde melodieën.
● De volgende bewerkingen en instellingen worden ook
opgenomen samen met uw spel op het toetsenbord.
Toonnummer, melodienummer, pedaalbediening, tempo,
zaal, nagalm, zweving, laag/splits instellingen,
toonhoogteregelaar bediening
• Er kan slechts één opname zijn van toetsenbord spel bij
een ingebouwde melodie in het recordergeheugen. Een
nieuwe opname vervangt (wist) de eerder opgenomen
inhoud.
1. Druk op bn (SONG BANK).
2. Druk op bk.
P l a
y
No .
Hierdoor wordt de weergave op standby gezet.
Gaat branden
3. Druk op bk om op te nemen of op 7 om weer
te geven.
Druk op
7 om de opname of weergave te stoppen.
4. Druk tweemaal op bk om de recordermodus te
verlaten.
■ Wissen van opgenomen data
bk
Na stap 2 van de bovenstaande procedure
ingedrukt
(zonder een klaviertoets in te drukken) totdat de melding
“Song Del?” op de display verschijnt. Druk op [+] (YES) om de
melodie te wissen of op [–] (NO) om de wisbewerking te
annuleren.
3. Druk nogmaals op bk.
Hierdoor wordt de opname op standby gezet.
Knippert
4. Voer d.m.v. br (cijfertoetsen) het
melodienummer in dat u aan de opname wilt
toewijzen.
NL-52
CDP230R_d.book
53 ページ
2014年2月28日 金曜日 午後3時35分
Opnemen van uw spel op het toetsenbord
5. Druk op 8 om in cyclus door de gedeeltes te
gaan in de hieronder weergegeven volgorde.
Opnemen van het rechterhand gedeelte
Opnemen van het linkerhand gedeelte
Opslaan van opgenomen data op
externe apparatuur
U kunt data die u opgenomen heeft met de Digitale Piano
opslaan op een geheugenkaart of op de harde schijf van uw
computer. In het geval van een geheugenkaart kunt u de
opgenomen melodiedata opslaan als een standaard MIDI
bestand (SMF 0 formaat).
■ Opslaan van data op een geheugenkaart
Opnemen van de gedeelten van beide handen
Voorbeeld: Opnemen van het linkerhand gedeelte
Zie pagina NL-60.
■ Opslaan van data naar de harde schijf van uw
computer
Zie pagina NL-67.
Knippert
• Configureer de instellingen van de instellingen voor de
toon en het tempo ook.
6. Druk op 7 om weergave te starten van een
ingebouwde melodie en om de recorderopname
te starten.
Meespelen met de weergave.
• Druk op
om het opnemen halverwege te stoppen.
7
7. Het opnemen stopt automatisch wanneer het
einde van de ingebouwde melodie bereikt is.
Hierdoor wordt de weergave op standby gezet.
Gaat branden
8. Druk op 7.
Hierdoor wordt de weergave gestart van wat u
opgenomen heeft.
• Telkens bij indrukken van
start en stopt de
weergave.
7
9. Druk tweemaal op bk om de recordermodus te
verlaten.
■ Wissen van opgenomen data
bk
Na stap 2 van de bovenstaande procedure, houd
ingedrukt totdat “Song Del?” op de display verschijnt. Druk op
[+] (YES) om de melodie te wissen.
NL-53
CDP230R_d.book
54 ページ
2014年2月28日 金曜日 午後3時35分
Andere handige functies van de Digitale Piano
bn bo bp
br
ck
ct
Veranderen van de toonschaal
van het toetsenbord
U kunt de volgende procedure volgen om te kiezen uit 17
voorkeuzetoonschalen, inclusief het standaard
gelijkzwevende temperament.
Nr.
Toonschaal-naam
Display
3. Druk op [9] (ENTER) toets van
br (cijfertoetsen).
E
q
u a l
Toonschaal naam
00
Equal Temperament
Equal
01
Pure Major
PureMajr
4. Selecteer de gewenste voorkeuzeschaal d.m.v.
02
Pure Minor
PureMinr
03
Pythagorean
Pythagor
04
Kirnberger 3
Kirnbrg3
05
Werckmeister
Wercmeis
de [–] en [+] toetsen van
(cijfertoetsen). Druk
na het selecteren van een schaal op de
klaviertoets van het toetsenbord die u wilt
gebruiken als de grondtoon (C tot en met B).
06
Mean-Tone
MeanTone
07
Rast
Rast
08
Bayati
Bayati
09
Hijaz
Hijaz
10
Saba
Saba
11
Dashti
Dashti
12
Chahargah
Chaharga
13
Segah
Segah
14
Gurjari Todi
GujrTodi
15
Chandrakauns
Cndrkuns
16
Charukeshi
Carukesi
1. Druk op bo (RHYTHM).
2. Druk op ck (FUNCTION) en toon dan d.m.v. de
[4] (U) en [6] (I) toetsen van
“SCALE” (pagina NL-7).
br (cijfertoetsen)
Knippert
SCALE
NL-54
br
5. Druk nadat u klaar bent op ck (FUNCTION) om
de toonschaal toe te wijzen aan het
toetsenbord.
CDP230R_d.book
55 ページ
2014年2月28日 金曜日 午後3時35分
Andere handige functies van de Digitale Piano
Gebruiken van de huidige toonschaal noten
voor automatische begeleidingen
U kunt de volgende procedure volgen om de
voorkeuzetroonschaal te reflecteren die u selecteerde bij de
automatische begeleidingen.
1. Druk op ck (FUNCTION) en toon dan d.m.v. de
[4] (U) en [6] (I) toetsen van
“OTHER” (pagina NL-7).
br (cijfertoetsen)
Knippert
Gebruiken van muziekvoorkeuze
Door een muziekvoorkeuze te selecteren verandert de
Digitale Piano onmiddellijk naar een voorkeuze basisinstelling
(toon, ritme, tempo, etc.) voor weergave van melodieën van
verschillende genres/categorieën. Door het indrukken van
een toets wordt de Digitale Piano zodanig ingesteld dat die
melodieën precies klinken zoals u vindt dat ze moeten
klinken.
• Zie de afzonderlijke “Appendix” voor een volledige lijst van
de 305 muziekvoorkeuzes die beschikbaar zijn.
1. Houd bp (TONE) ingedrukt totdat de
onderstaande indicator op de display
verschijnt.
OTHER
Voorkeuzenummer
Voorkeuzenaam
2. Druk op [9] (ENTER) toets van
br (cijfertoetsen).
I L o v eHe r
3. Toon d.m.v. de [4] (U) en [6] (I) toetsen van
br (cijfertoetsen) “AcompScl”.
A c om
p
Sc l
Gaat branden
4. Druk op de [+] toets van br (cijfertoetsen) om
deze aan te schakelen.
2. Selecteer het gewenste voorkeuzenummer
d.m.v.
br (cijfertoetsen).
Hierdoor verandert de basisinstelling (toon, ritme, etc.)
van de Digitale Piano.
• Op dat moment zal de gesynchroniseerde start standby
van de automatische begeleiding worden ingeschakeld
bij de Digitale Piano (pagina NL-41).
• Door te drukken op
(SONG BANK),
(RHYTHM)
of
(TONE) wordt teruggekeerd naar het scherm dat
getoond werd voordat u indrukte in stap 1, hierboven.
bp
bn
bo
3. Speel op het toetsenbord mee met de
begeleiding.
NL-55
CDP230R_d.book
56 ページ
2014年2月28日 金曜日 午後3時35分
Andere handige functies van de Digitale Piano
Gebruiken van de Arpeggiator
De Arpeggiator maakt het mogelijk om een arpeggio patroon
automatisch te spelen. Er zijn 90 verschillende arpeggio
patronen waaruit u kunt kiezen om te passen bij de muziek
die u aan het spelen bent.
Typenummer
Typenaam
Omschrijving
013-030
Up
Omhoog gaand
031-048
Down
Omlaag gaand
049-066
U/D A
Herhaal het patroon wisselend
tussen omhoog en omlaag
gaand (Type A)
• De Arpeggiator wordt geregeld door dezelfde toets
als
automatisch harmoniseren (pagina NL-42). Daardoor
kunnen deze twee functies niet tegelijkertijd worden
gebruikt.
067-084
U/D B
Herhaal het patroon wisselend
tussen omhoog en omlaag
gaand (Type B)
1. Houd ct ingedrukt totdat het typenummer en
085-102
Random
Random arrangement van
noten van de ingedrukte
klaviertoetsen
ct
de typenaam van de automatische harmonisatie
of van de Arpeggiator op de display
verschijnen.
• Als u voor enkele seconden geen bewerking uitvoert,
zal de display automatisch terugkeren naar het vorige
scherm.
Typenummer
3. Druk op ct om de Arpeggiator in te schakelen.
Door een akkoord te spelen op het toetsenbord begint
arpeggio weergave.
• Druk nogmaals op
om de Arpeggiator uit te
schakelen.
ct
Typenaam
Du e t
1
S t . G r Pn o
2. Druk op de [–] en [+] toetsen van
Gaat branden
wanneer deze
ingeschakeld is
br (cijfertoetsen) om het Arpeggiator type te
selecteren.
• 001 tot en met 012 zijn Automatische
Harmoniseertypes (pagina NL-42). Selecteer deze niet
tijdens het gebruik van de Arpeggiator.
Octave (Octaaf)
1... Gebruikt feitelijk noten die gespeeld worden.
2... Gebruikt feitelijke noten plus dezelfde noten één octaaf.
4... Gebruikt feitelijke noten plus dezelfde noten drie octaaf.
1Up
1
Snelheid (het aantal arpeggio noten per maatslag)
• De tempo instelling van de Arpeggiator is hetzelfde als die
ingesteld is voor de metronoom (pagina NL-12).
Aanhouden van een Arpeggio (Arpeggiator
Hold - (aanhouden))
Volg de volgende procedure wanneer u een arpeggio patroon
wilt blijven laten spelen nadat u de klaviertoetsen losgelaten
heeft.
1. Druk op ck (FUNCTION) en toon dan d.m.v. de
[4] (U) en [6] (I) toetsen van
“OTHER” (pagina NL-7).
br (cijfertoetsen)
2. Druk op [9] (ENTER) toets van
br (cijfertoetsen).
A r
p
e
g
H l d
3. Druk op de [+] toets van br (cijfertoetsen) om
de ON instelling (aan) te selecteren.
NL-56
CDP230R_d.book
57 ページ
2014年2月28日 金曜日 午後3時35分
Andere handige functies van de Digitale Piano
Wissen van gebruikers
melodiedata
Wissen van alle data in het
geheugen van de Digitale Piano
U kunt de volgende procedure volgen om gebruikers
melodiedata te wissen die opgeslagen zijn bij de
melodienummers 153 tot en met 162.
1. Druk op ck (FUNCTION) en toon dan d.m.v. de
[4] (U) en [6] (I) toetsen van
“DELETE” (pagina NL-7).
Gebruik de volgende procedure wanneer u sampling klanken,
gebruikersmelodieën en alle andere data wilt wissen, behalve
voor opgenomen melodieën die zich op het moment in het
geheugen van de Digitale Piano bevinden.
br (cijfertoetsen)
Knippert
DELETE
• Door deze procedure uit te voeren worden beveiligde
sampling klankdata ook gewist (pagina NL-25). Het
wordt aanbevolen dat u belangrijke data opslaat op een
geheugenkaart (pagina NL-58) of op de harde schijf van
uw computer (pagina NL-64).
• Deze bewerking wist opgenomen melodiedata niet.
1. Druk op ck (FUNCTION) en toon dan d.m.v. de
Gebruikt geheugen
(eenheid: Kbytes)
Resterende
geheugencapaciteit
[4] (U) en [6] (I) toetsen van
“DELETE” (pagina NL-7).
br (cijfertoetsen)
Knippert
2. Druk op de [9] (ENTER) toets van
br (cijfertoetsen).
DELETE
3. Druk tweemaal op de [6] (I) toets van br
(cijfertoetsen).
Resterende
geheugencapaciteit
Gebruikt geheugen
(eenheid: Kbytes)
USERSONG
Gebruikers melodienaam
4. Druk op de [–] en [+] toetsen van
br (cijfertoetsen) om de gebruikersmelodie te
2. Druk op de [9] (ENTER) toets van
br (cijfertoetsen).
3. Toon d.m.v. de [4] (U) en [6] (I) toetsen van
br (cijfertoetsen) “All Data”.
Knippert
selecteren die u wilt wissen.
5. Druk op de [9] (ENTER) toets van
br (cijfertoetsen).
Hierdoor wordt een bevestigingsmelding voor het wissen
weergegeven.
Su r e ?
6. Druk op de [+] (YES) toets van
br (cijfertoetsen).
Nadat de wisprocedure voltooid is, verschijnt “Complete”
gevolgd door het scherm in stap 2 van de bovenstaande
procedure.
• Druk op [–] (NO) of [7] (EXIT) in plaats van [+] (YES).
A l l
Da t a
4. Druk op de [9] (ENTER) toets van
br (cijfertoetsen).
Hierdoor wordt een bevestigingsmelding voor het wissen
weergegeven.
Su r e ?
5. Druk op de [+] (YES) toets van
br (cijfertoetsen).
Nadat de wisprocedure voltooid is, verschijnt “Complete”
gevolgd door het scherm in stap 2 van de bovenstaande
procedure.
• Druk op [–] (NO) of [7] (EXIT) in plaats van [+] (YES).
NL-57
CDP230R_d.book
58 ページ
2014年2月28日 金曜日 午後3時35分
Gebruiken van een geheugenkaart
bq
br
ck
7
U kunt Digitale Piano gebruikersgebieddata opslaan naar een
geheugenkaart en data laden van een geheugenkaart naar
het geheugen van de Digitale Piano. U kunt ook
muziekbestanden (MIDI bestanden) die op een
geheugenkaart staan weergeven via het Digitale Piano.
• Gebruik een geheugenkaart of een
SD of een SDHC geheugenkaart met
een capaciteit van 32 GB of minder.
Het gebruik van een geheugenkaart
met een capaciteit van meer dan
32 GB of andere types geheugenkaarten wordt niet
ondersteund.
• SDHC Logo is een handelsmerk van SD-3C, LLC.
Gebruikersdata die kan worden opgeslagen en geladen
Gegevenstype
Omschrijving
Bestandsnaam
extensie
Sampling klank
(pagina NL-19)
Sampling klankdata
TW7
DW7*1
Gebruikersritmes
(pagina NL-44)
Bewerkte automatische
begeleidingsdata
AC7
Gebruikersmelodieën
(pagina NL-29)
Melodiedata wordt
geïmporteerd van externe
apparatuur (kan niet
worden opgeslagen op
een geheugenkaart).
CM2
MID*2
Opgenomen
melodieën
(pagina NL-49)
Opgenomen melodiedata
SP7
SL7*3
Registratie
basisinstellingen
(pagina NL-47)
Basisinstellingen voor
toon en ritme
RM7
Alle data
Bovenstaande data
AL7
*1: Sampling drumklanken
*2: Standaard MIDI bestand (formaat 0, 1)
Opgenomen data wordt weergegeven samen met de
*3:
ingebouwde melodie
NL-58
• Gebruik enkel geheugenkaarten. De werking wordt niet
gegarandeerd wanneer een ander type geheugenkaart
wordt gebruikt.
Voorzorgsmaatregelen voor
kaarten en de kaartgleuf
• Wanneer u een geheugenkaart gebruikt, dient u alle
voorzorgsmaatregelen op te volgen die beschreven
worden in de meegeleverde aanwijzingen.
• Geheugenkaarten hebben een
schrijfbeveiligingsschakelaar die u kunt gebruiken om
te beveiligen tegen onverhoeds wissen van data.
• Vermijd het gebruik van een geheugenkaart onder de
volgende omstandigheden. Dergelijke condities
kunnen de data beschadigen die opgeslagen zijn op de
geheugenkaart.
– Plaatsen die blootstaan aan een hoge temperatuur,
een hoge vochtigheid of bijtende gassen.
– Plaatsen die blootstaan aan sterke elektrostatische
ladingen en digitale storing
• Raak de contactpunten van een geheugenkaart nooit
aan wanneer u deze in de Digitale Piano laadt of deze
eruit verwijdert.
• Terwijl data wordt opgeslagen naar of opgeroepen van
een geheugenkaart, mag u nooit een bediening
uitvoeren bij de Digitale Piano of de geheugenkaart
verwijderen. Hierdoor kunnen zowel de data op de
kaart als de kaartgleuf beschadigd raken.
• Steek nooit iets anders dan een geheugenkaart in de
kaartgleuf. Dit brengt namelijk het gevaar op defecten
met zich mee.
• Een elektrostatische lading die ontladen wordt via uw
vingers of van de geheugenkaart naar de kaartgleuf
kan defecten veroorzaken bij de Digitale Piano. Mocht
dit het geval zijn, schakel de Digitale Piano dan uit en
vervolgens weer aan.
• Een geheugenkaart kan behoorlijk warm worden na
langdurig gebruik in de geheugenkaartgleuf. Dit is
normaal en duidt niet op een defect.
CDP230R_d.book
59 ページ
2014年2月28日 金曜日 午後3時35分
Gebruiken van een geheugenkaart
Insteken en verwijderen van een
geheugenkaart
• Merk op dat de geheugenkaart in de juiste richting
dient te wijzen wanneer u deze in de
geheugenkaartgleuf steekt. Het gebruik van geweld om
de geheugenkaart in de gleuf te steken kan zowel de
kaart als de gleuf beschadigen.
1. Steek de geheugenkaart met de bovenkant naar
boven (zodat u deze kunt zien) voorzichtig in de
geheugenkaartgleuf ( ) van de Digitale Piano
totdat de kaart met een klik stopt.
dp
Formatteren van een
geheugenkaart
• Voordat u een geheugenkaart in gebruik neemt, dient u
deze eerst op de Digitale Piano te formatteren.
• Voordat u de onderstaande procedure uitvoert dient u
eerst te controleren dat de geheugenkaart geen data
bevat die u nodig zou kunnen hebben.
• De formattering van de geheugenkaart zoals
uitgevoerd door de Digitale Piano is zog. “versneld
formatteren”. Als u alle data op de kaart volledig wilt
wissen, dient u de kaart op een computer of ander
apparatuur te formatteren.
1. Steek de geheugenkaart die u wilt formatteren
in de kaartgleuf van de Digitale Piano.
• Let er op dat de schrijfbeveiligingsschakelaar van de
geheugenkaart niet in schrijfbeveiligingsstand staat.
2. Druk tegelijkertijd op bq en ck (FUNCTION).
Voorkant
2. Druk de geheugenkaart in de kaartgleuf en laat
hem dan los.
Hierdoor springt de kaart er gedeeltelijk uit. Trek de kaart
uit de gleuf.
F o r ma t
3. Druk op de [9] (ENTER) toets van
br (cijfertoetsen).
Hierdoor verschijnt het bevestigingsscherm voor het
formatteren.
Su r e ?
4. Druk op de [+] (YES) toets van
br (cijfertoetsen).
De melding “Pls wait” verschijnt op de display. Voer geen
bediening uit terwijl deze melding wordt weergegeven.
“Complete” verschijnt op de display nadat het formatteren
voltooid is.
• Druk op [–] (NO) of [7] (EXIT) in plaats van [+] (YES)
om de formatteerbewerking te annuleren.
P l s
wa i t
Comp l e t e
NL-59
CDP230R_d.book
60 ページ
2014年2月28日 金曜日 午後3時35分
Gebruiken van een geheugenkaart
Opslaan van data van de Digitale
Piano naar een geheugenkaart
Volg de volgende procedure om data van de Digitale Piano op
te slaan op een geheugenkaart.
1. Selecteer bij de Digitale Piano de data die u wilt
opslaan zoals hieronder beschreven.
Opslaan van dit
type data
Doe dit
4. Toon één van de hieronder getoonde
instellingen d.m.v. de [4] (U) en [6] (I) toetsen
van
(cijfertoetsen).
br
• U kunt ook de [–] en [+] toetsen gebruiken.
Opslaan van deze
data
Toon dit op het scherm
Sampling klank
“SAv” “SmplTone”
Gebruikersritme
“SAv” “UserRhy.”
Opgenomen melodie
“SAv” “Rec.Song”
“SAv” “SMF 0”
Sampling klank
Selecteer het toonnummer van de
sampling klank die u wilt opslaan.
Opgenomen melodie
(SMF 0 formaat)
Gebruikersritme
Selecteer het ritmenummer van het
gebruikersritme dat u wilt opslaan.
Registratiedata
“SAv” “Regist.”
Alle data
“SAv” “All Data”
Opgenomen
melodie
Selecteer de melodie die u wilt opslaan
en zet de weergave van de Digitale
Piano op standby.
Registratiedata
Selecteer één van de oorspronkelijke
tonen of ritmes die ingebouwd zijn bij de
Digitale Piano.
Alle data
• U kunt een gebruikersmelodie (melodiedata geladen
van externe apparatuur) niet opslaan op een
geheugenkaart.
• Zie pagina NL-58 voor informatie aangaande
datatypes.
2. Steek een geheugenkaart in de kaartgleuf van
de Digitale Piano.
3. Houd bq ingedrukt totdat het onderstaande
scherm in de display verschijnt.
• Druk nogmaals op
annuleren.
bq om het opslaan van data te
Door een opname op te slaan die gemaakt was door mee te
spelen met een ingebouwde melodie in SMF 0 formaat,
worden enkel de data opgeslagen die op het toetsenbord
gespeeld was.
5. Druk op de [9] (ENTER) toets van
br (cijfertoetsen).
USERNAME
Knippert
• Voer de bestandsnaam in van de data die u aan het
opslaan bent. Verplaats d.m.v. de [4] (U) en [6] (I)
toetsen van
(cijfertoetsen) de cursor naar het te
veranderen karakter en verander dan het karakter zelf
d.m.v. [+] en [–].
• Door te drukken op [7] (EXIT) keert het scherm terg
naar wat eerder getoond werd voordat u drukte op
[9] (ENTER).
br
6. Druk op de [9] (ENTER) toets van
br (cijfertoetsen).
Hierdoor wordt de data opgeslagen op de geheugenkaart.
Comp l e t e
• Mocht er reeds een bestand bestaan met dezelfde
naam op de geheugenkaart, dan verschijnt een
melding om te vragen of u de data wilt overschrijven.
Druk op de [+] (YES) toets van
(cijfertoetsen) om de
data te overschrijven of [–] (NO) of [7] (EXIT) om de
bewerking te annuleren.
br
Re p l a c e ?
NL-60
CDP230R_d.book
61 ページ
2014年2月28日 金曜日 午後3時35分
Gebruiken van een geheugenkaart
Laden van data van een
geheugenkaart naar het
geheugen van de Digitale Piano
• U kunt de volgende karakters invoeren bij een
bestandsnaam.
0
A
K
U
(
1 2 3
B C D
L M N
V W X
) - ^
4
E
O
Y
{
5 6
F G
P Q
Z S
} @
7
H
R
&
~
8
I
S
_
`
9
J
T
'
• De Digitale Piano toont het “~” karakter als “3”.
■ Data (bestand) opslagplaatsen op de
geheugenkaart
Met de bovenstaande procedure wordt Digitale Piano data
opgeslagen in een map die “MUSICDAT” heet op de
geheugenkaart.
• De “MUSICDAT” map wordt automatisch gecreëerd
wanneer u de geheugenkaart formatteert op de Digitale
Piano (pagina NL-59).
• Als u een bestand op een andere plaats dan in de
“MUSICDAT” map opslaat, kunt u het bestand niet
oproepen, wissen of weergegeven op de Digitale Piano.
U kunt verder ook geen bestand oproepen, wissen of
weergeven die u opslaat in een submap die gecreëerd is
binnen de “MUSICDAT” map.
• De melding “No File” verschijnt op de display als u probeert
een oproep-, wis- of weergavebewerking uit te voeren
terwijl er zich geen bestand bevindt in de “MUSICDAT”
map.
Volg de volgende procedure om data van de geheugenkaart
op te slaan naar het geheugen van de Digitale Piano.
• Als u een bestand kopieert naar de geheugenkaart dat
u van plan bent op te roepen op de Digitale Piano, dient
u het bestand op te slaan in de “MUSICDAT” map van
de geheugenkaart.
1. Selecteer bij de Digitale Piano de data die u wilt
laden zoals hieronder beschreven.
Laden van dit
type gegevens
Doe dit
Sampling klank
Selecteer het toonnummer van de
sampling klank die u wilt laden.
Gebruikersritme
Selecteer het ritmenummer van het
gebruikersritme dat u wilt laden.
Gebruikersmelodie Selecteer het melodienummer van de
melodie die u wilt laden.
Opgenomen
melodie
Selecteer de melodie die u wilt laden
en zet de weergave van de Digitale
Piano op standby.
Registratiedata
Selecteer één van de oorspronkelijke
tonen, melodieën, ritmes, enz. die
ingebouwd zijn bij de Digitale Piano.
Alle data
2. Steek de geheugenkaart die de data bevat in de
kaartgleuf van de Digitale Piano.
3. Houd bq ingedrukt totdat het onderstaande
scherm in de display verschijnt.
• Druk nogmaals op
annuleren.
bq om het laden van data te
4. Toon één van de hieronder getoonde
instellingen d.m.v. de [4] (U) en [6] (I) toetsen
van
(cijfertoetsen).
br
• U kunt ook de [–] en [+] toetsen gebruiken.
Laden van deze data
Toon dit op het scherm
Sampling klank
“Lod” “SmplTone”
Gebruikersritme
“Lod” “UserRhy.”
Gebruikersmelodie
“Lod” “UserSong”
Opgenomen melodie
“Lod” “Rec.Song”
Registratiedata
“Lod” “Regist.”
Alle data
“Lod” “All Data”
NL-61
CDP230R_d.book
62 ページ
2014年2月28日 金曜日 午後3時35分
Gebruiken van een geheugenkaart
5. Druk op de [9] (ENTER) toets van
br (cijfertoetsen).
********
Knippert
• Door te drukken op [7] (EXIT) keert het scherm terg
naar wat eerder getoond werd voordat u drukte op
[9] (ENTER).
6. Druk op de [–] en [+] toetsen van
br (cijfertoetsen) om het aantal data
(bestanden) te selecteren dat u wilt laden.
7. Druk op de [9] (ENTER) toets van
br (cijfertoetsen).
Hierdoor wordt de data in het geheugen van de Digitale
Piano geladen.
Wissen van data van een
geheugenkaart
Volg de volgende procedure om data te wissen die
opgeslagen is op een geheugenkaart.
1. Selecteer bij de Digitale Piano de data die u wilt
wissen zoals hieronder beschreven.
Wissen van dit
type data
Sampling klank
Selecteer het toonnummer van de
sampling klank.
Gebruikersritme
Selecteer het ritmenummer van het
gebruikersritme.
Gebruikersmelodie Selecteer het melodienummer van de
gebruikersrmelodie.
Opgenomen
melodie
Selecteer de te laden melodie en zet
de weergave van de Digitale Piano op
standby.
Registratiedata
Selecteer één van de oorspronkelijke
tonen of melodieën die ingebouwd zijn
bij de Digitale Piano.
Alle data
Comp l e t e
Doe dit
2. Steek een geheugenkaart in de kaartgleuf van
de Digitale Piano.
• Mocht er zich geen data bevinden in het
gebruikersgebied waar u probeert data te laden, dan
verschijnt een bevestigingsmelding voor het
overschrijven. Druk op de [+] (YES) toets van
(cijfertoetsen) om de data te overschrijven of op de
[–] (NO) of [7] (EXIT) toets om de bewerking te
annuleren.
br
Re p l a c e ?
3. Houd bq ingedrukt totdat het onderstaande
scherm in de display verschijnt.
• Druk nogmaals op
annuleren.
bq om het wissen van data te
4. Toon één van de hieronder getoonde
instellingen d.m.v. de [4] (U) en [6] (I) toetsen
van
(cijfertoetsen).
br
• U kunt ook de [–] en [+] toetsen gebruiken.
Wissen van dit type
data
NL-62
Toon dit op het scherm
Sampling klank
“dEL” “SmplTone”
Gebruikersritme
“dEL” “UserRhy.”
Gebruikersmelodie
“dEL” “UserSong”
Opgenomen melodie
“dEL” “Rec.Song”
Registratiedata
“dEL” “Regist.”
Alle data
“dEL” “All Data”
CDP230R_d.book
63 ページ
2014年2月28日 金曜日 午後3時35分
Gebruiken van een geheugenkaart
5. Druk op de [9] (ENTER) toets van
br (cijfertoetsen).
********
Weergeven van data van een
geheugenkaart
U kunt de volgende procedure volgen om gebruikers
melodiedata (pagina NL-58) direct van een geheugenkaart
weer te geven.
Knippert
• Door te drukken op [7] (EXIT) keert het scherm terg
naar wat eerder getoond werd voordat u drukte op
[9] (ENTER).
6. Druk op de [–] en [+] toetsen van
br (cijfertoetsen) om het nummer van de data
(het bestand) te selecteren dat u wilt wissen.
7. Druk op de [9] (ENTER) toets van
br (cijfertoetsen).
Hierdoor verschijnt het bevestigingsscherm voor het
wissen.
Su r e ?
8. Druk op de [+] (YES) toets van
br (cijfertoetsen).
• Druk op [–] (NO) of [7] (EXIT) in plaats van [+] (YES)
om de wisbewerking te annuleren.
• Als u een bestand kopieert naar de geheugenkaart dat
u van plan bent weer te geven op de Digitale Piano,
dient u het bestand op te slaan in de “MUSICDAT” map
van de geheugenkaart (pagina NL-61).
1. Steek de geheugenkaart die de data bevat in de
kaartgleuf van de Digitale Piano.
2. Druk op bq.
Hierdoor worden de bestandnummers en melodienamen
voor de opgeslagen data op de display getoond.
3. Selecteer de melodie die u wilt weergeven
br (cijfertoetsen).
4. Druk op 7.
d.m.v.
Hierdoor wordt de weergave gestart.
• Telkens bij indrukken van
start en stopt de
weergave.
7
Foutlezingen van de
geheugenkaart
Zie pagina NL-73 voor informatie aangaande foutlezingen van
de geheugenkaart.
Comp l e t e
NL-63
CDP230R_d.book
64 ページ
2014年2月28日 金曜日 午後3時35分
Aansluiting van externe toestellen
br
ck
8
Aansluiting op een computer
U kunt de Digitale Piano aansluiten op een computer en MIDI
gegevens verzenden tussen deze apparaten. U kunt
gegevens van de Digitale Piano zenden naar de los
verkrijgbare muziek software die op uw computer draait of u
kunt MIDI gegevens vanaf uw computer zenden naar de
Digitale Piano voor weergave.
Minimale computersysteemvereisten
Hieronder volgen de minimale vereisten voor het
computersysteem wanneer MIDI gegevens worden
verzonden en ontvangen. Controleer dat de computer voldoet
aan deze vereisten voordat u probeert de Digitale Piano er op
aan te sluiten.
• Besturingssysteem
Windows® XP (SP2 of nieuwer)*1
Windows Vista® *2
Windows® 7 *3
Windows® 8 *4
Mac OS® X (10.3.9, 10.4.11, 10.5.X, 10.6.X, 10.7.X, 10.8.X)
*1: Windows XP Home Edition
Windows XP Professional (32-bit)
*2: Windows Vista (32-bit)
*3: Windows 7 (32-bit, 64-bit)
*4: Windows 8 (32-bit, 64-bit)
Aansluiting van de Digitale Piano op uw
computer
• Zorg ervoor de volgende stappen van de onderstaande
procedure precies te volgen. Een foute aansluiting kan
het zenden en ontvangen van gegevens onmogelijk
maken.
1. Schakel de Digitale Piano uit en start uw
computer.
• Start de muziek software op uw computer nog niet!
2. Nadat uw computer gestart is, sluit hem dan
m.b.v. een los verkrijgbare USB kabel aan op de
Digitale Piano.
B aansluiting
USB kabel
(A-B type)
USB poort van de
Digitale Piano
A aansluiting
USB poort van de computer
• USB poort
3. Schakel de Digitale Piano in.
• Probeer nooit aan te sluiten op een computer die niet
voldoet aan de hierboven beschreven vereisten.
Hierdoor kunnen problemen ontstaan bij uw computer.
• Als dit de eerste maal is dat u de Digitale Piano aansluit
op uw computer zal de driver software die vereist is
voor het zenden en ontvangen van gegevens
automatisch geïnstalleerd worden op uw computer.
4. Start de los verkrijgbare muzieksoftware op uw
computer.
NL-64
CDP230R_d.book
65 ページ
2014年2月28日 金曜日 午後3時35分
Aansluiting van externe toestellen
5. Configureer de instellingen van de muziek
software om één van de volgende apparaten te
selecteren als het MIDI toestel.
CASIO USB-MIDI : Voor Windows Vista, Windows 7,
Windows 8, Mac OS X
USB-audioapparaat: Voor Windows XP
• Zie de gebruikersdocumentatie die met de gebruikte
muziek software wordt geleverd voor nadere informatie
aangaande hoe u het MIDI apparaat kunt selecteren.
MIDI instellingen
Toetsenbordkanaal
Een toetsenbordkanaal is een kanaal dat gebruikt wordt voor
het zenden van data van een Digitale Piano naar een
computer. U kunt het gewenste kanaal selecteren voor het
zenden van data van een Digitale Piano naar een computer.
• Het instelbereik van het keyboardkanaal is 01 tot en met 16.
1. Druk op ck (FUNCTION) en toon dan d.m.v. de
• Zorg ervoor eerst de Digitale Piano uit te schakelen
voordat u de muziek software van uw computer start.
[4] (U) en [6] (I) toetsen van
“MIDI” (pagina NL-7).
br (cijfertoetsen)
Knippert
• Nadat de aansluiting eenmaal goed werkt, is er geen
probleem als de USB kabel aangesloten gehouden wordt
en uw computer en/of uw Digitale Piano uitgeschakeld
wordt.
• Deze Digitale Piano komt overeen met General MIDI
Level 1 (niveau 1 van algemene MIDI) (GM).
• Voor gedetailleerde technische gegevens en aansluitingen
die van toepassing zijn op het zenden en ontvangen van
MIDI gegevens door deze Digitale Piano dient u te
verwijzen naar de nieuwste informatie die wordt verzorgd
door de website bij de volgende URL.
http://world.casio.com/
M I D I
2. Druk op [9] (ENTER) toets van
br (cijfertoetsen).
Ke y b d
Ch
3. Druk op de [–] en [+] toetsen van
br
(cijfertoetsen) om het keyboardkanaal in te
stellen.
Navigatiekanalen
Navigatiekanalen kunnen worden gebruikt om enkel de noten
te tonen van een bepaald kanaal (gedeelte) als in-beeld
informatie die vanaf de computer wordt verzonden als de
nootinformatie van een melodie.
■ Specificeren van navigatiekanalen
Van de 16 beschikbare kanalen (nummer 1 tot en met 16)
kunt u twee naburige kanalen (zoals 05 en 06) specificeren
als navigatiekanalen. Het kanaal met het lagere nummer is
het linker (L) navigatiekanaal terwijl het kanaal met het hogere
nummer het rechter (R) navigatiekanaal is. Door het (R)
navigatiekanaal te specificeren wordt automatisch het (L)
navigatiekanaal geconfigureerd.
1. Druk op ck (FUNCTION) en toon dan d.m.v. de
[4] (U) en [6] (I) toetsen van
“MIDI” (pagina NL-7).
br (cijfertoetsen)
2. Druk op [9] (ENTER) toets van
br (cijfertoetsen).
NL-65
CDP230R_d.book
66 ページ
2014年2月28日 金曜日 午後3時35分
Aansluiting van externe toestellen
3. Toon d.m.v. de [4] (U) en [6] (I) toetsen van
br (cijfertoetsen) “Navi. Ch”.
Na v i .
Lokale besturing
Er zijn tijdens het versturen van data met een computer
momenten dat u niet wilt dat de Digitale Piano de noten laat
klinken die u op het toetsenbord aan het spelen bent. De
instelling van de lokale besturing geeft u precies die
mogelijkheid.
Ch
1. Druk op ck (FUNCTION) en toon dan d.m.v. de
[4] (U) en [6] (I) toetsen van
“MIDI” (pagina NL-7).
4. Druk op br (cijfertoetsen) om het (R)
navigatiekanaal in te stellen.
Hierdoor wordt automatisch het volgende lagere
kanaalnummer geconfigureerd als het (L)
navigatiekanaal.
br (cijfertoetsen)
2. Druk op [9] (ENTER) toets van
br (cijfertoetsen).
■ Schakel het geluid van het navigatiekanaal uit en
speel het gedeelte op het toetsenbord
3. Toon d.m.v. de [4] (U) en [6] (I) toetsen van
br (cijfertoetsen) “Local”.
U kunt het geluid van één van beide of van beide
navigatiekanalen uitschakelen en het weggevallen gedeelte
zelf op het toetsenbord spelen.
L o c a l
1. Druk op 8 om de kanaalinstelling te selecteren
die u wilt uitschakelen.
8
Telkens bij indrukken van
wordt naar de hieronder
getoonde instellingen in de volgorde (1) tot en met (4)
gegaan.
• Als u één kanaal uitschakelt, kunt u het weggevallen
gedeelte op het toetsenbord spelen met dezelfde toon
als bij het kanaal dat u uitgeschakeld had. Als u beide
kanalen uitschakelt (optie (3)) dan zal wat u op het
keyboard speelt weergegeven worden met de toon van
het (R) navigatiekanaal.
Indicator van het geselecteerde kanaal verschijnt.
4. Druk op de [–] en [+] toetsen van
br
(cijfertoetsen) om lokale besturing te
specificeren.
Begeleidingsgeluidsweergave
Door de begeleidingsgeluidsweergave in te schakelen wordt
automatische begeleidingsdata naar de computer verzonden.
1. Druk op ck (FUNCTION) en toon dan d.m.v. de
[4] (U) en [6] (I) toetsen van
“MIDI” (pagina NL-7).
br (cijfertoetsen)
2. Druk op [9] (ENTER) toets van
br (cijfertoetsen).
(L)
(R)
Navigatiekanaal Navigatiekanaal
3. Toon d.m.v. de [4] (U) en [6] (I) toetsen van
br (cijfertoetsen) “AcompOut”.
In-beeld
In-beeld
Toon
Toon
gids
gids
(1) Alleen R getoond
{
×
×
{
(2) Alleen L getoond
×
{
{
×
(3) LR getoond
×
{
×
{
(4) Noch L noch R
getoond
{
{
{
{
NL-66
A c ompOu t
4. Druk op de [–] en [+] toetsen van
br
(cijfertoetsen) om de
begeleidingsgeluidsweergave in of uit te
schakelen.
CDP230R_d.book
67 ページ
2014年2月28日 金曜日 午後3時35分
Aansluiting van externe toestellen
Opslaan en laden van data in het
geheugen van de Digitale Piano
U kunt sampling klanken, opgenomen melodieën en andere
data in het geheugen van de Digitale Piano oversturen naar
een computer om ze daar op te slaan. U kunt ook standaard
MIDI bestanden (SMF) data en automatische
begeleidingsdata laden, die u gedownload heeft van de
CASIO website van de Digitale Piano, hetgeen het aantal
melodieën voor de melodiebank en het aantal automatische
begeleidingspatronen dat beschikbaar is enorm vermeerdert.
Er is een speciale Data Manager applicatie nodig om data
naar en van de Digitale Piano te sturen.
Types gegevens die ondersteund worden
voor het oversturen van gegevens
Dezelfde datatypes die u kunt opslaan naar of oproepen van
een geheugenkaart (pagina NL-58) kunnen overgestuurd
naar en van de Digitale Piano. Merk op dat de opgenomen
melodiedata alleen in het oorspronkelijke formaat van de
Digitale Piano overgestuurd kan worden naar een computer.
U kunt opgenomen melodiedata niet opslaan op een
computer als een standaard MIDI bestand (SMF formaat).
6. Volg de procedures in de gebruiksaanwijzing
die u in stap 5 gedownload heeft en gebruik
Data Manager.
• U kunt begeleidingsdata van het Internet Data
Expansion systeem downloaden van de CASIO MUSIC
SITE (http://music.casio.com/) en deze in het geheugen
laden van deze Digitale Piano. Merk op dat er geen
begeleidingsdata is die speciaal voor dit model bedoeld
is, zodat u data voor andere modellen dient te
gebruiken.
• Daar de begeleidingsgegevens voor andere modellen is,
kunt u soms onregelmatigheden ondervinden wanneer de
gegevens op dit model weergegeven worden.
• Zie de gebruiksaanwijzing van de Data Manager die u
downloadde in stap 5 van de bovenstaande procedure voor
informatie aangaande de compatibiliteit van beleidingsdata
tussen modellen.
Downloaden van de Data Manager
1. Ga naar de CASIO WORLDWIDE site bij de
volgende URL.
http://world.casio.com/
2. Selecteer bij deze site een land of geografisch
gebied.
3. Na eerst naar de site te zijn geweest, navigeer
naar de minimale vereisten bij het
computersysteem voor de Data Manager die
beschikbaar is voor dit product.
• U zou een link moeten kunnen vinden naar Data
Manager informatie op de product informatie pagina
van dit product. Mocht u een dergelijke link niet kunnen
vinden, gebruik dan de zoekfunctie van de site waar u
zich bevindt om de modelnaam van dit product in te
voeren en er naar te zoeken.
• Merk op dat de inhoud van de site onder voorbehoud is.
4. Controleer of uw computersysteem
overeenkomt met de minimale vereisten voor
de Data Manager.
5. Download de Data Manager en de
gebruiksaanwijzing naar uw computer.
NL-67
CDP230R_d.book
68 ページ
2014年2月28日 金曜日 午後3時35分
Aansluiting van externe toestellen
Aansluiten op audio apparatuur
Deze Digitale Piano kan aangesloten worden op een los
verkrijgbare apparatuur zoals een stereotoren, een versterker,
opname apparatuur of een draagbare audiospeler.
Afgifte van noten van de Digitale Piano naar
audio apparatuur
Voor de aansluiting zijn los verkrijgbare snoeren nodig, die u
zelf dient aan te schaffen. De aansluitsnoeren dienen een
stereo standaardstekker aan één kant te hebben en een
stekker aan de andere kant die past bij de configuratie van de
externe apparatuur waarop gaat worden aangesloten.
• Schakel de externe apparatuur uit tijdens het tot stand
brengen van de aansluitingen. Nadat de aansluiting
eenmaal tot stand is gebracht dient u de
volumeniveau’s van de Digitale Piano en de externe
apparatuur zacht te zetten telkens wanneer u de
spanning in- of uitschakelt.
• Schakel na het maken van de aansluiting de spanning
van de Digitale Piano in en vervolgens die van de
externe apparatuur.
• Als de noten van de Digitale Piano vervormd klinken
via de externe audio apparatuur, verlaag dan de
instelling van het volume van de Digitale Piano.
Audio apparatuur, versterker,
enz.
NL-68
Voor de aansluiting zijn los verkrijgbare snoeren nodig, die u
zelf dient aan te schaffen. De aansluitsnoeren dienen een
stereo ministekker aan één kant te hebben en een stekker
aan de andere kant die past bij de configuratie van de externe
apparatuur waarop gaat worden aangesloten.
• Schakel de Digitale Piano uit tijdens het tot stand
brengen van de aansluitingen. Nadat de aansluiting
eenmaal tot stand is gebracht dient u de
volumeniveau’s van de Digitale Piano en de externe
apparatuur zacht te zetten telkens wanneer u de
spanning in- of uitschakelt.
• Schakel na het maken van de aansluiting de spanning
van de externe apparatuur in en vervolgens die van de
Digitale Piano.
• Als de noten vervormd klinken op de externe audio
apparatuur, verlaag dan de instelling van het volume
van de externe apparatuur.
Stereo ministekker
Draagbare audiospeler, enz.
AUDIO IN aansluiting
Stereo standaard stekker
PHONES/OUTPUT aansluiting
Weergeven van externe apparatuur vanaf de
Digitale Piano
CDP230R_d.book
69 ページ
2014年2月28日 金曜日 午後3時35分
Referentie
Oplossen van moeilijkheden
Symptoom
Te nemen maatregel
Bijgeleverde accessoires
Ik kan iets niet vinden wat er toch hoort te zijn.
Controleer zorgvuldig de binnenkant van alle verpakkingsmateriaal.
Stroomvereisten
De spanning kan niet worden ingeschakeld.
Sluit de netadpter op de juiste wijze aan (pagina NL-9).
De display brandt kortstondig maar de spanning
wordt niet ingeschakeld bij indrukken van de P
spanningstoets ( ).
Druk
2 stevig en volledig in om de spanning in te schakelen.
2
Display
In-beeld klaviertoetsen of noten blijven zichtbaar
op de display.
Een stapsgewijze les is aan de gang en de Digitale Piano is op u aan
het wachten om de volgende noot van de melodie te spelen. Om te
voorkomen dat dit gebeurt kunt u de les annuleren (pagina NL-32).
De inhoud van het scherm is enkel zichtbaar als
het recht voor me is.
Dit komt door productiebeperkingen. Echter dit duidt niet op een defect.
Toon
Er gebeurt niets bij aanslaan van een klaviertoets.
• Stel de instelling van het volume bij (pagina NL-10).
• Als er geen sampling klank in het geheugen is, wordt er niets
weergegeven als u een klaviertoets aanslaat terwijl een toon in het
bereik van 701 tot en met 705 geselecteerd is (pagina NL-19).
Er gebeurt niets of noten worden niet normaal
weergegeven wanneer noten gespeeld worden op
het linker gedeelte van het toetsenbord.
Druk op
om akkoordinvoer bij het gebied van het
begeleidingstoetsenbord uit te schakelen (pagina NL-38).
Er gebeurt niets wanneer een automatische
begeleiding wordt gestart.
• Bij ritmenummers 191 tot en met 200 klinkt er niets totdat u een
akkoord speelt op het toetsenbord. Probeer een akkoord te spelen
(pagina NL-38).
• Controleer en stel de instelling van het begeleidingsvolume bij
(pagina NL-41).
• Als er geen gebruikersritme opgeslagen is in het geheugen, zal de
terwijl
automatische begeleiding niet starten wanneer u drukt op
een ritme tussen 201 en 210 geselecteerd is (pagina NL-44).
• Schakel de spanning eerst uit en daarna opnieuw in om alle
instellingen van de Digitale Piano terug te stellen (resetten) (pagina
NL-10).
8
7
Er gebeurt niets wanneer de weergave van een
ingebouwde melodie gestart wordt.
• Het duurt even na indrukken van de toets voordat de weergave van
de melodie begint. Wacht enkele momenten totdat de weergave van
de melodie begint.
• Controleer en stel de instelling van het melodievolume bij (pagina
NL-28).
• Als er geen gebruikersmelodie opgeslagen is in het geheugen, zal de
terwijl
weergave van de melodie niet starten wanneer u drukt op
een melodie tussen 153 en 162 geselecteerd is (pagina NL-29).
• Schakel de spanning eerst uit en daarna opnieuw in om alle
instellingen van de Digitale Piano terug te stellen (resetten) (pagina
NL-10).
7
De metronoom klinkt niet.
• Controleer en stel de instelling van het begeleidingsvolume bij
(pagina NL-41).
• Controleer en stel de instelling van het melodievolume bij (pagina
NL-28).
• Schakel de spanning eerst uit en daarna opnieuw in om alle
instellingen van de Digitale Piano terug te stellen (resetten) (pagina
NL-10).
NL-69
CDP230R_d.book
70 ページ
2014年2月28日 金曜日 午後3時35分
Referentie
Symptoom
Te nemen maatregel
De noten blijven klinken zonder dat ze stoppen.
Schakel de spanning eerst uit en daarna opnieuw in om alle instellingen
van de Digitale Piano terug te stellen (resetten) (pagina NL-10).
Sommige noten worden afgekapt terwijl ze
weergegeven worden.
Noten worden afgesneden telkens wanneer het aantal noten dat klinkt
de maximale polyfonische waarde van 48 (24 bij bepaalde tonen)
overschrijdt. Echter dit duidt niet op een defect.
Een ingestelde instelling voor het volume of voor
de toon is veranderd.
• Stel de instelling van het volume bij (pagina NL-10).
• Schakel de spanning eerst uit en daarna opnieuw in om alle
instellingen van de Digitale Piano terug te stellen (resetten) (pagina
NL-10).
Het uitgangsvolume verandert niet zelfs als de
aanslag van de klaviertoetsen anders is.
• Verander de instelling van het aanslagvolume (pagina NL-11).
• Schakel de spanning eerst uit en daarna opnieuw in om alle
instellingen van de Digitale Piano terug te stellen (resetten) (pagina
NL-10).
In bepaalde bereiken van het toetsenbord kunnen
het volume en de toonkwaliteit ietwat afwijken van
andere bereiken.
Dit komt door systeembeperkingen. Echter dit duidt niet op een defect.
Bij sommige tonen veranderen de octaven niet
aan de uiteinden van het toetsenbord.
Dit komt door systeembeperkingen. Echter dit duidt niet op een defect.
De toonhoogte komt niet overeen met andere
begeleidende instrumenten of klinkt vreemd bij
meespelen met andere instrumenten.
• Controleer en stel de instellingen voor de transpositie (pagina NL-16)
en het stemmen (toonschaal) bij (pagina NL-16).
• Schakel de spanning eerst uit en daarna opnieuw in om alle
instellingen van de Digitale Piano terug te stellen (resetten) (pagina
NL-10).
De nagalm van de noten verandert plotseling.
• Controleer en stel de instelling van de nagalm bij (pagina NL-15).
• Schakel de spanning eerst uit en daarna opnieuw in om alle
instellingen van de Digitale Piano terug te stellen (resetten) (pagina
NL-10).
Bediening
Tijdens voorwaarts of achterwaarts springen, vindt Terwijl de melodieweergave gestopt is of een stapsgewijze les
het springen plaats voor meerdere melodiematen plaatsvindt, vindt voorwaarts en achterwaarts springen plaats in
eenheden van een frase (pagina NL-27).
i.p.v. per enkele maat.
De toon, het ritme en andere instellingen keren
terug naar hun oorspronkelijke default waarden
telkens wanneer u de Digitale Piano inschakelt.
Hoewel de instellingen van de Digitale Piano teruggezet (reset) worden
telkens wanneer u de Digitale Piano uitschakelt, kunt u basisinstellingen
opslaan naar het registratiegeheugen voor onmiddelijk oproepen
telkens wanneer u de instellingen nodig heeft (pagina NL-47).
Aansluiting van een computer
Niet mogelijk data uit te wisselen tussen de
Digitale Piano en een computer.
NL-70
• Controleer dat de USB kabel aangesloten is op de Digitale Piano en
de computer en dat de apparatuur die geselecteerd is overeerkomt
met de instellingen van de muziek software van de computer (pagina
NL-64).
• Schakel de Digitale Piano uit en sluit dan de muziek software op uw
computer af. Schakel de Digitale Piano vervolgens weer in en start
dan de muziek software op uw computer weer.
CDP230R_d.book
71 ページ
2014年2月28日 金曜日 午後3時35分
Referentie
Technische gegevens
Model
CDP-230RBK/CDP-230RSR
Toetsenbord
Piano toetsenbord met 88 toetsen
Aanslagvolume
Maximale polyfonie
3 types, uit
48 noten (24 voor bepaalde tonen)
Tonen
Ingebouwde tonen
700
Sampling tonen
Maximaal 8 (melodie sampling: 5, drum sampling: 3)*
Maximaal 10 seconden
Functies
Laag, Splitsing, Piano/Orgel toets
Hall (zaal)
Aan, Uit
Nagalm
1 tot en met 10, Uit
Chorus
1 tot en met 5, Uit
Metronoom
Maatslagen per maat
0, 1 tot en met 9
Tempobereik
30 tot en met 255
Melodiebank
Ingebouwde melodieën
152
Gebruikersmelodieën
Maximaal 10*
Stapsgewijze lessen
Lessen
4 (luisteren, kijken, onthouden, automatisch)
Lesgedeeltes
L (links), R (rechts), LR
Functies
Muziek Uitdaging
Herhalen, gesproken vingerzettinggids, notengids, spelevaluatie
20 noten
Automatische begeleiding
Ingebouwde ritmes
200
Gebruikersritmes
Maximaal 10 (begeleiding bewerking)*
Akkoordenboekfunctie
Akkoordengids
Registratie
32 (4 basisinstellingen × 8 banken)
Recorder
Real-time opname, weergave
Spel op het toetsenbord
5 melodieën, 6 sporen
Meespelen met
Ingebouwde melodieën
1 melodie (L, R, LR)
Geheugencapaciteit
Circa 12.000 noten (totaal voor 6 melodieën)
Overige functies
Transponeren
±1 octaven (–12 tot en met +12 halve tonen)
Octaafverschuiving
Boven/Onder ±2 octaven
Stemmen
A4 = 415,5 - 465,9 Hz (Oorspronkelijke Defaultwaarde: 440,0 Hz)
Voorkeuzetoonschalen
17
Muziekvoorkeuze
305
Een-toets voorkeuze
200
Automatisch harmoniseren
12 types
Arpeggiator
90 types
MIDI
16 multi-tonale ontvangst, GM niveau 1 standaard
Muziek informatie functie
Nummers en namen van tonen, ritmes en melodiebanken, notenbalk notatie, vingerzetting,
pedaalbediening, tempo, aantal maten en maatslagen, akkoordnaam, enz.
Toonhoogte wiel
Toonhoogte bereik
0 - 12 halve tonen
Geheugenkaarten
Ondersteunde geheugenkaarten
SD of SDHC geheugenkaarten, 32 GB of minder
Functies
SMF weergave, bestandopslag, bestandoproep, wissen van een bestand,
formatteren van een kaart
NL-71
CDP230R_d.book
72 ページ
2014年2月28日 金曜日 午後3時35分
Referentie
Ingangaansluitingen/
uitgangsaansluitingen
USB poort
TYPE B
Aanhoud/Toewijsbare
aansluiting
Standaardaansluiting (aanhouden, sostenuto, zacht, ritme)
Hoofdtelefoon/Uitgang
aansluiting
Stereo standaardaansluiting
Uitgangsimpedantie: 3 Ω, uitgangsspanning: 1,5 V (RMS) MAX
Audio ingangsaansluiting
Stereo ministekker
Ingangsimpedantie: 40 kΩ, ingangsgevoeligheid: 200 mV
Microfooningang/Sampling
aansluiting
Standaard aansluiting
Ingangsimpedantie: 3 kΩ, ingangsgevoeligheid: 10 mV
Netaansluiting
12 V gelijkstroom
Stroomvoorziening
Netadapter
AD-A12150LW
• De netadapter kan veilig gebruikt worden in gebieden tot maximaal 4000 meter boven
zeeniveau.
Automatische
stroomonderbreker
30 minuten na de laatste toetsbewerking
Luidsprekers
Uitgangsvermogen
(12 cm × 6 cm ovaal) × 2
8W+8W
Stroomverbruik
12 V = 18 W
Afmetingen
132,2 × 28,6 × 12,9 cm
Gewicht
Circa 11,3 kg
• Technische gegevens en ontwerp onder voorbehoud.
* Deze data wordt opgeslagen in een gedeeld geheugengebied met een totale capaciteit van ongeveer 320 Kbytes (1 Kbyte =
1024 bytes).
Bedieningsvoorzorgsmaatregelen
Zorg ervoor de volgende voorzorgsmaatregelen te lezen en in acht te nemen.
■ Plaats
Vermijd de volgende plaatsen voor dit product.
• Plaatsen die blootstaan aan het directe zonlicht en een hoge vochtigheid
• Plaatsen die blootstaan aan temperatuurextremen
• Bij een radio, televisie, videodeck of tuner
De bovengenoemde toestellen veroorzaken geen storingen bij het product maar storing van het product kan wel problemen
veroorzaken bij het beeld of het geluid van een toestel in de buurt.
■ Onderhoud door de gebruiker
• Gebruik nooit benzine, alcohol, verfverdunner of andere chemische reinigingsmiddelen om het product te reinigen.
• Veeg het product of het toetsenbord af met een zachte doek ietwat bevochtigd met een milde oplossing van water en een mild
neutraal reinigingsmiddel. Wring overtollig water uit de doek voordat u het product gaat afvegen.
■ Meegeleverde en los verkrijgbare accessoires
Gebruik enkel accessoires die gespecificeerd zijn voor het gebruik met dit product. Het gebruik van niet erkende accessoires kan
het gevaar op brand, elektrische schok en persoonlijk letsel met zich meebrengen.
■ Voeglijnen
Er kunnen lijnen zichtbaar zijn aan de buitenkant van het product. Er zijn “voeglijnen” die het resultaat zijn van het proces waarbij
het plastic in een vorm wordt gegoten. Dit zijn geen breuken of krassen.
■ Etiquette aangaande muziekinstrumenten
Wees altijd bedacht op anderen wanneer u dit product gebruikt. Wees in het bijzonder ’s avonds laat voorzichtig om het volume op
een niveau te houden dat het geluid anderen niet stoort. Andere maatregelen die u kunt nemen wanneer u ’s nachts laat speelt zijn
het sluiten van het venster en het gebruik van een hoofdtelefoon.
NL-72
CDP230R_d.book
73 ページ
2014年2月28日 金曜日 午後3時35分
Referentie
Foutmeldingen
Displaymelding
Oorzaak
Te nemen maatregel
Err CardFull
Er is niet genoeg ruimte beschikbaar op de
geheugenkaart.
• Wis enkele van de bestanden op de geheugenkaart om
ruimte te maken voor nieuwe data (pagina NL-62).
• Gebruik een andere geheugenkaart.
Err Card R/W
De geheugenkaart is beschadigd.
Gebruik een andere geheugenkaart.
Err Convert
Er is niet genoeg ongebruikt geheugen beschikbaar om
de opgenomen melodiedata als een SMF 0
formaatbestand op te slaan op een geheugenkaart.
Wis bepaalde of alle van de volgende gebruikersdata uit het
geheugen om ruimte te maken voor nieuwe data.
Sampling klanken (pagina NL-18), gebruikersritmes (pagina
NL-44), gebruikersmelodieën (pagina NL-29)
Err Exist
Een sampling drumklank kan niet gekopieerd (pagina
NL-23) worden naar een klaviertoets omdat er reeds een
sampling klank toegewezen is aan die klaviertoets.
• Wis de sampling klank die op het moment toegewezen is
aan de klaviertoets waarnaar u aan het kopiëren bent
(pagina NL-23).
• Kopieer de sampling klank naar een andere klaviertoets
waaraan nog geen sampling klank aan toegewezen is.
Err Format
1. Het formaat van de geheugenkaart is niet compatibel
met deze Digitale Piano.
1. Formatteer de geheugenkaart (pagina NL-59).
2. De geheugenkaart is beschadigd.
2. Gebruik een andere geheugenkaart.
3. U probeert een SDXC kaart te gebruiken.
3. SDXC kaarten worden niet ondersteund. Gebruik een SD
of SDHC geheugenkaart.
Err Limit
Het toonummer dat u selecteerde voor het starten van de
sampling procedure heeft reeds het maximum aantal van
acht sampling klanken die toegewezen kunnen worden.
• Wis die ene klank of meerdere van de sampling klanken
die op het moment toegewezen is/zijn aan het toonnummer
(pagina NL-23).
• Selecteer een ander toonnummer waaraan minder dan
acht sampling klanken toegewezen zijn (pagina NL-21).
Err Mem Full
1. Er is niet genoeg geheugen beschikbaar om
melodiedata weer te geven van een geheugenkaart.
Wis bepaalde of alle van de volgende gebruikersdata uit het
geheugen om ruimte te maken voor nieuwe data.
Sampling klanken (pagina NL-18), gebruikersritmes (pagina
NL-44), gebruikersmelodieën (pagina NL-29)
2. Er is niet genoeg ruimte beschikbaar voor het
sampling of voor het bewerken van de automatische
begeleiding.
Err No Card
1. De geheugenkaart is niet correct in de kaartgleuf
geplaatst.
1. Verwijder de SD geheugenkaart en steek deze op de juiste
wijze in (pagina NL-59).
2. De geheugenkaart werd halverwege een
kaarttoegangswerking verwijderd.
2. Verwijder een geheugenkaart nooit uit de kaartgleuf terwijl
een toegang tot de kaart plaats aan het vinden is.
Err No Data
Er is geen data in het geselecteerde gebruikersgebied
(toon, ritme, melodienummer, enz.)
Selecteer een gebruikersgebied van de Digitale Piano dat wel
data bevat.
Err No File
Er is geen map die “MUSICDAT” op de geheugenkaart.
• Creëer m.b.v. een computer een map die “MUSICDAT”
heet op de geheugenkaart (pagina NL-61).
• Formatteer de geheugenkaart op de Digitale Piano (pagina
NL-59).
Err NotSMF01
U probeert SMF Formaat 2 melodiegegevens weer te
geven.
Alleen weergave van SMF formaat 0 of 1 data wordt
ondersteund.
Err Protect
1. De geheugenkaart is schrijfbeveiligd.
1. Stel de schrijfbeveiligingsschakelaar van de
geheugenkaart in om het opslaan van data mogelijk te
maken.
2. De samplingklanken (toonnummers 701 tot en met
708) zijn beveiligd.
2. Maak één of meerdere van de sampling klanken
onbeveiligd waardoor het mogelijk wordt dat deze wordt
overschreven of gewist.
Err ReadOnly U probeert een bestand op te nemen met dezelfde naam
als een reeds bestaand bestand dat alleen gelezen kan
worden (read only).
• Sla het nieuwe bestand op een andere kaart op of gebruik
een andere naam.
• Verwijder het read-only (alleen voor lezen) attribuut van het
bestaande bestand op de geheugenkaart en probeer het
opnieuw.
• Gebruik een andere geheugenkaart.
Err SizeOver
1. De melodiedata op de geheugenkaart is te groot om
weer te geven.
1. Deze Digitale Piano kan melodiedatabestanden
weergeven met een maximaal formaat van ongeveer
320 Kbytes.
2. Bewerken van de automatische begeleiding kan niet
worden uitgevoerd omdat het begeleidingspatroon of
de data van het instrumentgedeelte te groot is.
2. Selecteer een ander begeleidingspatroon of andere
instrumentgedeeltes.
Err WrongDat 1. De data op de geheugenkaart is beschadigd.
—
2. De data op de geheugenkaart is van een type dat niet
worden ondersteund door deze Digitale Piano.
NL-73
CDP230R_d.book
74 ページ
2014年2月28日 金曜日 午後3時35分
Referentie
Melodielijst
Melodiebank (SONG BANK)
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
051
052
053
054
055
NL-74
WORLD
TWINKLE TWINKLE LITTLE STAR
LIGHTLY ROW
LONG LONG AGO
ON TOP OF OLD SMOKEY
SAKURA SAKURA
WHEN THE SAINTS GO MARCHING IN
AMAZING GRACE
AULD LANG SYNE
COME BIRDS
DID YOU EVER SEE A LASSIE?
MICHAEL ROW THE BOAT ASHORE
DANNY BOY
MY BONNIE
HOME SWEET HOME
AURA LEE
HOME ON THE RANGE
ALOHA OE
SANTA LUCIA
FURUSATO
GREENSLEEVES
JOSHUA FOUGHT THE BATTLE OF JERICHO
THE MUFFIN MAN
LONDON BRIDGE
UNDER THE SPREADING CHESTNUT TREE
SIPPIN’ CIDER THROUGH A STRAW
GRANDFATHER’S CLOCK
ANNIE LAURIE
BEAUTIFUL DREAMER
IF YOU’RE HAPPY AND YOU KNOW IT, CLAP YOUR
HANDS
MY DARLING CLEMENTINE
LITTLE BROWN JUG
HOUSE OF THE RISING SUN
SHE WORE A YELLOW RIBBON
YANKEE DOODLE
MY OLD KENTUCKY HOME
SZLA DZIEWECZKA
TROIKA
WALTZING MATILDA
ON THE BRIDGE OF AVIGNON
I’VE BEEN WORKING ON THE RAILROAD
OH! SUSANNA
CAMPTOWN RACES
JEANNIE WITH THE LIGHT BROWN HAIR
TURKEY IN THE STRAW
JAMAICA FAREWELL
EVENT
STILLE NACHT
WE WISH YOU A MERRY CHRISTMAS
JINGLE BELLS
JOY TO THE WORLD
O CHRISTMAS TREE
PIANO/CLASSICS
MARY HAD A LITTLE LAMB
LE CYGNE FROM “LE CARNAVAL DES ANIMAUX”
JE TE VEUX
SONATA op.13 “PATHÉTIQUE” 2nd Mov.
HEIDENRÖSLEIN
056
057
058
059
060
061
062
063
064
065
066
067
068
069
070
071
072
073
074
075
076
077
078
AIR FROM “SUITE no.3”
SPRING FROM “THE FOUR SEASONS”
HABANERA FROM “CARMEN”
BRINDISI FROM “LA TRAVIATA”
HUNGARIAN DANCES no.5
MINUET IN G MAJOR
MUSETTE IN D MAJOR
GAVOTTE (GOSSEC)
ARABESQUE (BURGMÜLLER)
CHOPSTICKS
DECK THE HALL
ODE TO JOY
AVE MARIA (GOUNOD)
SONATINA op.36 no.1 1st Mov.
PRELUDE op.28 no.7 (CHOPIN)
RÊVERIE
GYMNOPÉDIES no.1
GOING HOME FROM “FROM THE NEW WORLD”
FÜR ELISE
TURKISH MARCH (MOZART)
SONATA op.27 no.2 “MOONLIGHT” 1st Mov.
ETUDE op.10 no.3 “CHANSON DE L’ADIEU”
THE ENTERTAINER
WEDDING MARCH FROM “MIDSUMMER NIGHT’S
079
DREAM”
080
AMERICAN PATROL
081
FRÖHLICHER LANDMANN
082
LA CHEVALERESQUE
083
SONATA K.545 1st Mov.
084
LA PRIÈRE D’UNE VIERGE
085
VALSE op.64 no.1 “PETIT CHIEN”
086
LIEBESTRÄUME no.3
087
JESUS BLEIBET MEINE FREUDE
088
CANON (PACHELBEL)
089
SERENADE FROM “EINE KLEINE NACHTMUSIK”
090
MARCH FROM “THE NUTCRACKER”
091
INVENTIONEN no.1
092
PRAELUDIUM no.1 (J.S.BACH)
093
SONATINE op.20 no.1 1st Mov.
094
HUMORESKE (DVO ÁK)
095
DOLLY’S DREAMING AND AWAKENING
096
LA FILLE AUX CHEVEUX DE LIN
097
ARABESQUE no.1 (DEBUSSY)
098
TRÄUMEREI
099
MAPLE LEAF RAG
100
NOCTURNE op.9 no.2 (CHOPIN)
EXERCISE
101 - 150 EXERCISE I / II / III
DEMO TUNES
151 - 152 DEMO TUNES
USER SONGS
153 - 162 USER SONGS
CDP230R_d.book
75 ページ
2014年2月28日 金曜日 午後3時35分
Referentie
Vingerzettinggids
Fingered 1, Fingered 2 akkoorden
C
Cm
Fingered 3, Full Range akkoorden
Naast de akkoorden waarvan de vingerzetting gemaakt kan
worden met Fingered 1 en Fingered 2 worden de volgende
akkoorden herkend als.
#
C
C
D
C
Gm Am
C
C
E
C
F
C
b
Bm
C
G
C
Ddim
C
b
A
C
b
B
C
b
A7
C
B
C
F7
C
#
Cm
C
Fm7
C
Dm
C
Gm7
C
Fm
C
b
A add9
C
Cdim
Caug *3
Csus4 *3
Csus2 *3
C7
• Met Fingered 3 wordt de laagste noot waarvan de
vingerzetting gemaakt is, geïnterpreteerd als de basnoot.
Geïnverteerde formaten worden niet ondersteund.
• Bij het Full Range akkoord wordt het akkoord
geïnterpreteerd als een gedeeltelijk akkoord wanneer de
laagste vingerzettingnoot een bepaalde afstand is van de
naastliggende noot.
• In tegenstelling tot Fingered 1, 2 en 3, is het bij Full Range
akkoord nodig om minstens drie toetsen in te drukken om
een akkoord te vormen.
Cm7 *3
CM7
Cm7b5 *3
C7b5 *3
C7sus4
Cadd9
Cmadd9
CmM7
Cdim7 *3
C69 *3
C6 *1 *3
Cm6 *2 *3
*1 Met Fingered 2, geïnterpreteerd als Am7.
*2 Met Fingered 2, geïnterpreteerd als Am7b5.
*3 Het geïnverteerde formaat wordt in bepaalde gevallen niet
ondersteund.
NL-75
Key’s
Ch’s
After
Touch
Control
Change
Pitch Bender
Note ON
Note OFF
Velocity
True voice
O (MSB only)
O
O *2
O
O
O
O
O
O
O
X
O *2
O
O
X
O *3
O *3
O *3
66
67
O
X
O
O 9nH v = 1 - 127
X 9nH v = 0, 8nH v =**
0 - 127
0 - 127 *1
0, 32
1
6, 38
7
10
11
64
O
X
X
O 9nH v = 1 - 127
X 9nH v = 0
0 - 127
Mode 3
X
Mode 3
X
Default
Messages
Altered
Mode
Note
Number
1 - 16
1 - 16
1
1 - 16
Recognized
Default
Changed
Transmitted
Basic
Channel
Function
MIDI Implementation Chart
Sostenuto
Soft pedal
Bank select
Modulation
Data entry
Volume
Pan
Expression
Hold 1
**: geen relatie
Remarks
Version : 1.0
76 ページ
Model: CDP-230R
CDP230R_d.book
2014年2月28日 金曜日 午後3時35分
:True #
: Clock
: Commands
: All sound OFF
: Reset all controller
: Local ON/OFF
: All notes OFF
: Active Sense
: Reset
System
Real Time
Aux
Messages
Mode 1 : OMNI ON, POLY
Mode 3 : OMNI OFF, POLY
Remarks
: Song Pos
: Song Sel
: Tune
O
O
X
O
O
X
X
X
X
X
X
O *2
O 0 - 127
O
O
O
O
O *2
O (MSB only)
O
O *2
O
O
O
O
O
X
O
O 9nH v = 1 - 127
X 9nH v = 0, 8nH v =**
0 - 127
0 - 127 *1
Sostenuto
Soft pedal
Reverb send *4
Chorus send
RPN LSB, MSB
Bank select
Modulation
Data entry
Volume
Pan
Expression
Hold 1
Remarks
Mode 2 : OMNI ON, MONO
Mode 4 : OMNI OFF, MONO
O : Yes
X : No
Version : 1.0
*1: Hangt af van de toon.
*2: Voor details aangaande NRPN, RPN en systeem-exclusieve boodschappen, zie MIDI
Implementatie op http://world.casio.com/.
*3: In overeenkomst met de pedaaleffect instelling.
*4: Bij dit product wordt de Hall functie (zaal) als een type nagalm behandeld.
X
O
X
O
X
X
O
O
X
X
X
O *2
O 0 - 127
O *3
O *3
X
O
O *2
66
67
91
93
100, 101
System
Common
System Exclusive
Program
Change
Control
Change
O
X
O *2
O
O
X
O *3
O
X
X
O 9nH v = 1 - 127
X 9nH v = 0
0 - 127
0, 32
1
6, 38
7
10
11
64
Key’s
Ch’s
After
Touch
Pitch Bender
Note ON
Note OFF
Velocity
True voice
Mode 3
X
Mode 3
X
Default
Messages
Altered
Mode
Note
Number
1 - 16
1 - 16
1
1 - 16
Recognized
Default
Changed
Transmitted
Basic
Channel
Function
Model: CDP-230R
CDP230R_d_Cover1-4.fm 2 ページ
2014年2月28日 金曜日 午後3時25分
CDP230R_d_Cover1-4.fm 1 ページ
2014年2月28日 金曜日 午後3時25分
CDP-230R
GEBRUIKSAANWIJZING
Bewaar a.u.b. alle informatie voor eventueel latere naslag.
Veiligheidsvoorzorgsmaatregelen
Zorg er voor eerst aandachtig de “Voorzorgsmaatregelen
ten behoeve van de veiligheid” te lezen voordat u de
Digitale Piano probeert te gebruiken.
Dit kringloopteken geeft aan dat de verpakking voldoet aan de
wetgeving betreffende milieubescherming in Duitsland.
MA1402-B
CDP230-D-1B
NL
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement