Casio YM-81 Gebruiksaanwijzing
CN/JA/EN/DE/FR/ES/IT/SV/RU/PT/TR/NL/PL/FI/CS/NO/LT/TH/ID/MS/VI/TW/KO/AR
Wall Mount Bracket YM-81
日本語
取扱説明書
English
User’s Guide
Deutsch
Bedienungsanleitung
Français
Mode d’emploi
Español
Nederlands
Italiano
Svenska
Português
Suomi
Norsk
http://world.casio.com/manual/projector/
版次 : 2017年 10月
Wandbeugel
YM-81
Gebruiksaanwijzing
 Bewaar alle documentatie op een veilige plaats voor latere naslag.
 Bezoek de website hieronder voor de nieuwste versie van deze handleiding.
http://world.casio.com/manual/projector/
Inhoudsopgave
Veiligheidsvoorzorgen .............................NL-2
Bevestigen van de afdekkingen............ NL-25
Voorzorgen in het gebruik .......................NL-3
Periodieke inspectie .............................. NL-27
Uitpakken ..................................................NL-5
Contactgegevens ................................... NL-27
Installeren van de wandbeugel ...............NL-7
Technische gegevens van
het product ............................................. NL-27
Aanpassen van de positie, helling,
en hoek ....................................................NL-18
Dit product bestaat uit een wandbeugel voor CASIO Data Projectoren.
 CASIO COMPUTER CO., LTD. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enig verlies of gederfde winst
als gevolg van ongelukken of schade veroorzaakt door ondeugdelijke installatie, verkeerde montage
of op onjuiste wijze omgaan met dit product.
 De afbeeldingen in deze handleiding zijn alleen bedoeld ter verduidelijking en de inhoud ervan kan
afwijken van het daadwerkelijke uiterlijk van het product.
 De inhoud van deze handleiding kan zonder kennisgeving gewijzigd worden.
NL-1
Veiligheidsvoorzorgen
Hartelijk dank dat u voor dit CASIO product heeft gekozen. Lees deze “Veiligheidsvoorzorgen” goed
door voor u probeert het product te gebruiken. Bewaar deze Gebruiksaanwijzing na het lezen op een
veilige plek zodat u er later nog iets in zult kunnen opzoeken.
Over veiligheidssymbolen
In deze Gebruiksaanwijzing en op het product zelf worden diverse symbolen gebruikt om een veilig
gebruik te bevorderen en om u en anderen te beschermen tegen het risico van letsel en schade. De
betekenis van deze symbolen wordt hieronder uitgelegd.
*Gevaar
*Waarschuwing
*Pas op
Dit symbool geeft aan dat als de bijbehorende informatie niet of niet goed
wordt opgevolgd, er levensgevaar of het gevaar van ernstig persoonlijk
letsel bestaat.
Dit symbool geeft aan dat als de bijbehorende informatie niet of niet goed
wordt opgevolgd, er mogelijk levensgevaar of het gevaar van ernstig
persoonlijk letsel bestaat.
Dit symbool geeft aan dat als de bijbehorende informatie niet of niet goed
wordt opgevolgd, er mogelijk gevaar van ernstig persoonlijk letsel of
schade bestaat.
Voorbeelden van pictogrammen
’
!
$
Een driehoek geeft een situatie aan waarin u voorzichtig moet zijn. Het voorbeeld hier geeft aan
dat u voorzorgen moet nemen tegen elektrische schokken.
Een cirkel met een streep erdoor geeft aan dat u iets niet mag doen. De handeling in kwestie
wordt aangegeven door de afbeelding in de cirkel. Het voorbeeld geeft aan dat demontage
verboden is.
Een zwarte cirkel geeft aan dat u iets moet doen. De handeling in kwestie wordt aangegeven
door de afbeelding in de cirkel. Het voorbeeld geeft aan dat u de stekker uit het stopcontact
moet halen.
* Waarschuwing
-
Dit projectorsysteem wordt verkocht
onder de aanname dat de installatie zal
worden uitgevoerd door specialisten die
beschikken over een voldoende hoog
niveau van technische expertise en
ervaring. Dit product moet worden
geïnstalleerd door daarvoor opgeleide
specialisten. Installatie door mensen die
hierin niet gespecialiseerd zijn, brengt het
risico met zich mee dat de beugel en de
projector zullen vallen en kan andere
problemen veroorzaken.
+
Dit product en de projector die daardoor
wordt ondersteund wegen ongeveer
13 kilogram. Zorg er tijdens de installatie
voor dat de hieronder beschreven
handelingen worden uitgevoerd.
• Bereken de toelaatbare belasting van alle ankers
en bouten die worden gebruikt voor de installatie.
• Voorkom dat de projector wordt blootgesteld aan
onnodige krachten bij de installatie.
+
+
Ondeugdelijke montage brengt het risico
met zich mee dat de beugel en de
projector zullen vallen en kan andere
problemen veroorzaken. Neem altijd de
onderstaande voorzorgen in acht.
• Zorg ervoor dat de installatie voldoende sterk is
en dat alles op de juiste manier gemonteerd
wordt.
• Zorg ervoor dat alle schroeven volledig en stevig
bevestigd zijn.
NL-2
Zorg ervoor dat de projector geaard is in
het gebruik.
Voorzorgen in het gebruik
* Waarschuwing
-










Voorzorgen met betrekking tot
de installatieplek
 Dit product heeft geen draaibare
hoekinstelling. Na het instellen van de
helling en de hoek, mag u de projector
niet meer verdraaien wanneer de
schroeven zijn vastgedraaid. Laat alle
instellingen voor de helling en de hoek
na de installatie over aan daartoe
bevoegde specialisten. Uitvoeren van
instellingen door mensen die hierin niet
gespecialiseerd zijn, brengt het risico
met zich mee dat de beugel en de
projector zullen vallen.
Maak in geen geval bouten, schroeven of
moeren los nadat het projectorsysteem is
geïnstalleerd. Uitvoeren van instellingen door
mensen die hierin niet gespecialiseerd zijn,
brengt het risico met zich mee dat de beugel en
de projector zullen vallen.
Als u merkt dat een onderdeel of component
van de beugel/projector af is gevallen, moet u
onmiddellijk de gehele installatie controleren.
Laat in geen geval iets aan de beugel hangen.
Dit brengt het risico met zich mee dat de beugel
en de projector zullen vallen en kan andere
problemen veroorzaken.
Laat al het onderhoudswerk na de installatie
over aan daartoe bevoegde specialisten.
Zie de gebruiksaanwijzing van de projector voor
informatie over onderhoud aan de projector.
Plaats geen zware voorwerpen op de projector
of de wandbeugel en zorg ervoor dat niemand
erop klimt.
Zorg ervoor dat de installatie er niet toe leidt dat
de in- en uitlaten van de projector worden
geblokkeerd. Controleer de projector regelmatig
om ervoor te zorgen dat de in- en uitlaten niet
verstopt zitten door opgehoopt stof. Als er zich
stof heeft opgehoopt, dan moet u de
ventilatie-openingen schoonmaken voor u de
projector gaat gebruiken.
Wees bij het installeren en instellen van de
wandbeugel voorzichtig dat u uw handen niet
klemt tussen de metalen onderdelen.
Gebruik geen andere soorten schroeven dan die
worden opgegeven in de documentatie. Gebruik
van schroeven die niet zijn opgegeven in de
bijbehorende documentatie brengt het risico
met zich mee dat de beugel en de projector
zullen vallen en kan andere problemen
veroorzaken.
Probeer in geen geval, op wat voor manier dan
ook, wijzigingen aan te brengen in of aan de
wandbeugel. (De sterkte van een gewijzigde
beugel kan niet worden gegarandeerd.)
 Installeer dit product in geen geval op een van
de hieronder vermelde locaties.
• Plekken die blootstaan aan hoge of juist lage
temperaturen
• Buiten
• Plekken die blootstaan aan sterke trillingen
• Plekken waar voedsel bereid wordt en andere
locaties waar er kans bestaat dat het toestel
in contact komt met vette walm en plekken
met veel tabaksrook.
• Plekken die blootstaan aan hoge vochtigheid
• Badkamers en andere plekken waar de
projector nat zou kunnen worden
• Op een instabiel en/of hellend oppervlak
• Dichtbij de ingang van een winkel o.i.d. (waar
het product bloot zou kunnen staan aan bijv.
regen)
 Zorg ervoor dat de projector niet in de buurt
wordt geïnstalleerd van tl-verlichting,
airconditioning en andere elektrische
apparatuur. Sommige tl-verlichting kan de
werking van de afstandsbediening van de
projector verstoren.
 Zorg ervoor dat de stroomschakelaar van de
projector zo geplaatst is dat de projector
hiermee uitgeschakeld kan worden om te
herstellen van fouten of storingen, om de interne
schakelingen te beschermen en om stroom te
besparen.
 Om ruisvrije projectie te bevorderen, wordt
gebruik van een kabel van niet langer dan 10
meter aanbevolen wanneer er een computer of
andere dergelijke apparatuur wordt gebruikt.
Zorg er ook voor dat de verbindingskabel uit de
buurt van het netsnoer blijft.
 Om te voorkomen dat de lens en de interne
lichtbron vuil worden, moet u de projector
installeren op een plek waar het toestel zo min
mogelijk wordt blootgesteld aan stof en vocht.
 Wanneer er direct zonlicht in de ruimte
binnenvalt, kunt u het geprojecteerde beeld
beter zichtbaar maken door de gordijnen dicht
te doen.
 Door de projector geproduceerd licht en warmte
kunnen verkleuring veroorzaken in voorwerpen
in de directe omgeving.
 Bevestig de projector bij voorkeur niet op een
hoogte waar deze door andere mensen kan
worden aangeraakt. Als een relatief lage
installatie niet vermeden kan worden, moet u
ervoor zorgen dat de installatie hoofd- en ander
letsel voorkomt.
 Zorg ervoor dat de projectiekant van de
projector minstens 6 cm verwijderd is van het
projectie-oppervlak (wand) en dat alle andere
kanten minstens 30 cm verwijderd zijn van
omringende oppervlakken. Er mogen zich geen
andere voorwerpen bevinden binnen de
bovenvermelde afstanden van de projector.
NL-3
Voorzorgen in het gebruik
Beton
-
 Gebruik bij bevestiging aan een
betonnen wand de daarvoor geschikte
componenten (M10 moeren, bouten
enz.) om het gewicht van de projector
en de beugel te kunnen dragen en om
laterale beweging te voorkomen.
Uitvoeren van instellingen door mensen
die hierin niet gespecialiseerd zijn,
brengt het risico met zich mee dat de
beugel en de projector zullen vallen.
 CASIO COMPUTER CO., LTD. aanvaardt geen
enkele aansprakelijkheid voor wat voor verliezen
dan ook als gevolg van het eventueel losraken
en vallen van de beugel en/of projector als
resultaat van het gebruiken van onvoldoende
sterke installatiecomponenten.
Pleister en dergelijke materialen
 Wanneer u de beugel wilt bevestigen op een
bepleisterde wand of een ander oppervlak dat
niet sterk genoeg is, moet u de ankerbouten in
het beton daaronder bevestigen.
 Installeer ankerbouten op tenminste 8 plekken.
Aanbevelingen voor
wandinstallatie
Voor meer veiligheid bij wandinstallatie, wordt de
CASIO Data Projector wandbeugel geleverd met
een draad die kan voorkomen dat het toestel valt.
Zorg er bij de installatie van de projector voor dat
de draad correct wordt bevestigd aan de projector
en de beugel.
NL-4
Uitpakken
 Controleer bij het uitpakken van het product of alle hieronder vermelde items aanwezig zijn.
 Waarden tussen haakjes (< >) geven hoeveelheden aan.
Armeenheid <1>
Afdekking middelste
wand-ankerplaat <1>
Middelste wand-ankerplaat <1> Afdekking linker wand-ankerplaat
<1>
M10×152 mm verticale
stelschroef van de arm <1>
Afdekkingen armschroeven <2>
Linker en rechter
wand-ankerplaten <2>
Afdekking rechter
wand-ankerplaat <1>
M5×8 mm borstbouten <3>
Steleenheid <1>
Veiligheidsdraad <1>
Inbussleutel <1>
Beugel (met projector-ankerplaat) M4×8 mm inbusschroeven <22>
<1>
NL-5
M4×20 mm schroef <1>
Uitpakken
 Plaatsingsvel <1>
 Gebruiksaanwijzing
(deze handleiding) <1>
Afdekking van de arm <1>
M10×194 mm armschroeven <2>
Items waar u zelf voor moet zorgen
 Ankerbouten (M10 – minstens 8 stuks)
 Schroevendraaier
NL-6
Installeren van de wandbeugel
Voorzorgen bij de installatie
 U moet de procedures in deze handleiding opvolgen om ervoor te zorgen dat de installatie correct
wordt uitgevoerd. Zorg ervoor dat de schroeven, metalen onderdelen en alle andere componenten
goed worden geïnstalleerd.
 Controleer of de wand waaraan de beugel geïnstalleerd zal worden het gewicht van de beugel en de
apparatuur kan dragen en bereid de installatieplannen en -werkzaamheden goed voor.
 Zorg er voor dat de projector uit staat en dat de stekker uit het stopcontact is voor u met de installatie
begint.
 Wees voorzichtig dat u de projector niet laat vallen.
 Wees voorzichtig wanneer u omgaat met kleine componenten. Kleine componenten kunnen door
kinderen of huisdieren worden ingeslikt. Neem wanneer dit onverhoopt gebeurt, onmiddellijk contact
op met een arts.
 Onjuist vastgedraaide schroeven kunnen barsten in het materiaal veroorzaken, waardoor de projector
kan komen te vallen en waardoor er gevaar voor ongelukken en persoonlijk letsel kan ontstaan.
Gebruik geen borgmiddel (Loctite), smeermiddel, olie of andere dergelijke middelen op de schroeven
die de projector aan de wand verankeren.
 Controleer wanneer de installatie en de instelling voltooid zijn alle schroeven om u ervan te verzekeren
dat deze correct zijn vastgedraaid. Zorg ervoor dat er geen schroeven los zitten of te vast aangedraaid
zijn.
 Bewaar deze handleiding en andere items die met de beugel worden meegeleverd op een veilige plek
wanneer de installatie voltooid is.
1. Monteer de wand-ankerplaten en bevestig ze aan de
wand.
1. Maak de linker en rechter wand-ankerplaten vast aan de middelste
wand-ankerplaat met acht M4×8 mm schroeven met zeskantige koppen.
Linker wand-ankerplaat
M4×8 mm schroeven
met zeskantige
koppen
Middelste wand-ankerplaat
Rechter wand-ankerplaat
M4×8 mm schroeven
met zeskantige
koppen
2. Raadpleeg “Diagram schermgrootte en afmetingen wand-ankerplaatbevestiging”
(bladzijde NL-9) en bepaal de installatieplek.
3. Raadpleeg “Bepalen van de positie van de installatiegaten van de
wand-ankerplaten” (bladzijde NL-10) en boor gaten in de wand.
NL-7
Installeren van de wandbeugel
4. Gebruik de ankerbouten om de ankerplaten aan de wand te bevestigen.
 Maak de ankerplaten goed vast met minimaal acht ankerbouten: tenminste vier voor de middelste
wand-ankerplaat en tenminste twee elk voor de linker en rechter wand-ankerplaten.
Belangrijk!
 Met een projector weegt dit product ongeveer 13 kilogram. Wanneer u dit product wilt
bevestigen aan een bepaalde wand, moet u de treksterkte en de installatiesterkte van die wand
zorgvuldig controleren. Als u het gewicht verder wilt verdelen, kunt u meer ankerbouten
gebruiken.
Ankerbouten (minstens 8 stuks)
NL-8
Installeren van de wandbeugel
Diagram schermgrootte en afmetingen wand-ankerplaatbevestiging
Eenheid: mm
Plafond
502,8
502.8
333
161,2
161.2
(233)
H
69
43,8
43.8
141
126,1
126.1
205
205
76,4
76.4
MAX.722,1
MAX.722.1 --MIN.501,1
MIN.501.1
200
L
Midden van de wand-ankerplaat
Midden van het projectiescherm
Schermgrootte
62,7
62.7
413
Schermdikte
WXGA
Schermgrootte
(inch)
L
(mm)
XGA
H
(mm)
L
(mm)
H
(mm)
50
-
-
121
253
60
128
240
202
288
70
197
267
285
323
80
267
294
366
358
90
336
322
444
393
100
404
348
-
-
110
469
374
-
-
 De afstanden hierboven dienen alleen als richtlijn tijdens de installatie.
NL-9
Installeren van de wandbeugel
Bepalen van de positie van de installatiegaten van de wand-ankerplaten
1. Breng de markeringen aan de bovenrand van het projectiescherm zoals afgedrukt
op het plaatsingsvel in lijn met de bovenrand van het projectiescherm.
 De schalen aan beide zijden van het plaatsingsvel zijn in millimeter.
2. Breng het plaatsingsvel in lijn met het midden van het projectiescherm.
 Plaats het midden van de wand-ankerplaat 62,7 mm rechts van het midden van het
projectiescherm.
3. Boor gaten in de wand aan de hand van de afbeelding op het plaatsingsvel.
2.
3.
1.
1.
B
NL-10
Installeren van de wandbeugel
2. Installeer de steleenheid op de armeenheid.
1. Verwijder de beugel van de steleenheid.
 De steleenheid bevindt zich in de verpakking met de beugel eraan bevestigd. Verwijder de beugel
zoals u kunt zien op de afbeelding.
Steleenheid
Beugel (met projector-ankerplaat)
2. Maak de schroef met zeskantige kop van de armeenheid los zoals u kunt zien op de
afbeelding en trek de binnenarm eruit. Plaats de steleenheid vervolgens zoals u
kunt zien op de afbeelding en steek deze in de binnenarm.
Armeenheid
Steleenheid
Buitenarm
Schroef met zeskantige kop
Binnenarm
NL-11
Installeren van de wandbeugel
3. Zet de steleenheid vast aan de binnenarm met vier M4×8 mm schroeven met
zeskantige koppen.
Belangrijk!
 Zoals u kunt zien op de afbeeldingen hieronder, moet u de installatielocatie van de steleenheid
op de binnenarm bepalen overeenkomstig de resolutie van uw projector (WXGA of XGA) en de
gewenste projectiegrootte.
M4×8 mm schroeven met
zeskantige koppen
M4×8 mm schroeven met
zeskantige koppen
Binnenarm
Binnenarm
Steleenheid
Steleenheid
WXGA: 80 inch of grotere projectiegrootte
XGA:
70 inch of grotere projectiegrootte
WXGA: 70 inch of kleinere projectiegrootte
XGA:
60 inch of kleinere projectiegrootte
NL-12
Installeren van de wandbeugel
3. Installeer de armeenheid aan de wand-ankerplaten.
1. Steek de M10×152 mm verticale stelschroef voor de arm in het gat van de
armeenheid.
 Breng het rode merkteken van de stelschroef in lijn zoals u kunt zien op de afbeelding.
Armeenheid
Verticale stelschroef van de arm
Rood merkteken
Groef
2. Haak de armeenheid tijdelijk aan de twee schroeven van de middelste
wand-ankerplaat. U hoeft de schroeven niet aan te draaien.
Middelste wand-ankerplaat
Tijdelijke bevestigingsschroeven
Armeenheid
Binnenarm
U-sleuf
Schroef met zeskantige kop
Schuif de groef van het uiteinde met de zeskantige
kop van de verticale stelschroef voor de arm in de
U-sleuf van de middelste wand-ankerplaat.
Belangrijk!
 Let op, want als de schroef met zeskantige kop van de armeenheid te los zit, zal de binnenarm
te makkelijk kunnen bewegen.
NL-13
Installeren van de wandbeugel
3. Steek de twee M10×194 mm armschroeven in de gaten in de middelste
wand-ankerplaat en draai de schroeven vervolgens vast met de meegeleverde
inbussleutel.
4. Zet de twee afdekkingen van de armschroeven vast met de M4×8 mm schroeven
met zeskantige koppen.
Armschroeven
Afdekkingen armschroeven
M4×8 mm schroeven met
zeskantige koppen
5. Verwijder de tijdelijke bevestigingsschroeven waar u de arm aan gehaakt hebt bij
stap 2 van deze procedure en installeer ze op de juiste plekken aan de zijkanten van
de middelste wand-ankerplaat.
Tijdelijke bevestigingsschroeven
NL-14
Installeren van de wandbeugel
4. Installeer de projector.
1. Bevestig de ankerplaat aan de projector met vier M4×8 mm schroeven met
zeskantige koppen.
M4×8 mm schroeven met zeskantige koppen
Projector-ankerplaat
Beugel
Projector
2. Schuif de beugel in de steleenheid en zet deze vast met de schroeven die staan
aangegeven op de afbeelding.
Belangrijk!
 Let op dat u de drie M5×8 mm borstschroeven en een M4×8 mm schroef met zeskantige schroef
gebruikt om de beugel vast te zetten. Zorg ervoor dat u de schroeven op de juiste plekken
installeert.
M5×8 mm borstbouten
Beugel
Steleenheid
M4×8 mm schroeven met zeskantige koppen
NL-15
Installeren van de wandbeugel
5. Bevestig de veiligheidsdraad.
1. Steek de veiligheidsdraad door de buitenarm zoals u kunt zien op de afbeelding.
2. Gebruik een M4×8 mm schroef met zeskantige kop om de veiligheidsdraad te
bevestigen aan de projector-ankerplaat.
Beugel
Projector-ankerplaat
M4×8 mm schroef met
zeskantige kop
Zorg ervoor dat de lip aan het eind van de veiligheidsdraad
gepositioneerd is zoals u kunt zien op de afbeelding voor u
de draad vastzet met de schroef.
NL-16
Installeren van de wandbeugel
6. Sluit de bedrading aan op de projector.
1. Leid de kabels die moeten worden aangesloten op de projector door het gat in de
arm zoals u kunt zien op de afbeelding.
 Als u kabels langs de bovenkant van de arm wilt leiden in plaats van langs de onderkant, moet u
de linker en rechter afdekkingen van de wand-ankerplaten installeren (bladzijde NL-26) en dan de
kabels door de openingen in de bovenkant van de afdekkingen leiden.
2. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de projector voor informatie over hoe u de
stroomkabel en de kabels voor externe apparatuur moet aansluiten.
NL-17
Aanpassen van de positie, helling, en hoek
Belangrijk!
+
 Ondersteun de projector goed wanneer u de helling en/of hoek gaat aanpassen.
Wanneer de aanpassing voltooid is, moet u alle schroeven opnieuw vastdraaien.
Installatie door mensen die hierin niet gespecialiseerd zijn, brengt het risico met zich
mee dat de beugel en de projector zullen vallen en kan andere problemen veroorzaken.
 Behalve waar expliciet anders staat aangegeven, moeten de instellingen worden
uitgevoerd met de projector in de oorspronkelijke fabrieksinstellingen. De instellingen
zullen effect ondervinden van eventuele veranderingen in de instellingen voor de
perspectivische correctie (keystone) of andere instellingen.
 Zie de gebruiksaanwijzing van de projector voor informatie over de bediening van de
projector.
Voorzorgen bij het aanpassen van het projectiescherm
 Projecteer op een scherm met een hard oppervlak of op een ander geschikt, plat en vlak oppervlak.
Projecteren op een rolscherm of ander ongelijk oppervlak wordt niet aanbevolen, omdat het
geprojecteerde beeld hierdoor vervormd zal worden. Gebruik van een scherm met een grote kijkhoek
(mat oppervlak) wordt wel aanbevolen. Een parelscherm is niet geschikt vanwege de hoge reflectieve
waarde van het scherm.
 Stel eerst goed scherp. Pas vervolgens de positie en de hoek van het scherm aan. Veranderen van de
scherpstelling verandert de grootte van het geprojecteerde beeld.
 De positie en/of de scherpstelling van het geprojecteerde beeld kan iets veranderen terwijl de
opstelling zich stabiliseert in de eerste 30 minuten nadat de projector aan is gezet, of nadat er een
verandering is opgetreden in de omgevingstemperatuur, de vochtigheid of andere omgevingsfactoren.
Als dit gebeurt, moet u opnieuw scherpstellen.
 Om eventuele veranderingen die nodig kunnen zijn nadat de projector is opgesteld mogelijk te maken,
moet u de instellingen zo kiezen dat het geprojecteerde beeld iets kleiner is dan het gebruikte scherm.
 Tot een bepaalde tijd na de installatie kunnen trillingen van de wandbevestigingsmaterialen en/of van
de spiegel of andere interne componenten van de projector de positie van de projector iets doen
veranderen. Om dit en eventuele fluctuaties als gevolg van een niet geheel vlak projectie-oppervlak op
te vangen, moet u de projector opstellen met marges rond het geprojecteerde beeld, zoals u kunt zien
op de afbeelding hieronder.
Schermgrootte (A)
(inch)
Boven- en ondermarge (B) (D)
(mm)
Linker- en rechtermarge (C) (E)
(mm)
60
20
25
80
25
30
100
30
35
NL-18
Aanpassen van de positie, helling, en hoek
1. Beginnen met de instelling.
1. Zet de projector aan.
 Als de projector in de oorspronkelijke fabrieksinstellingen staat, zal er een blauw scherm worden
geprojecteerd (wanneer er geen ingangssignaal is).
Indien mogelijk bevelen we u aan een testbeeld te laten projecteren. Raadpleeg de
gebruiksaanwijzing van de projector voor meer informatie.
Belangrijk!
 Houd uw handen uit de buurt van de uitlaten van de projector wanneer de projector aan staat.
Waar de uitlaten zich precies bevinden hangt af van het specifieke projectormodel. Zie de
gebruiksaanwijzing van de projector voor informatie over de bediening ervan.
2. Draai de vier schroeven die staan aangegeven op de afbeelding een beetje los.
 Gebruik de meegeleverde inbussleutel om schroef (4) los te draaien.
(1)
(2)
(3)
(4)
NL-19
Aanpassen van de positie, helling, en hoek
2. Stel het geprojecteerde beeld af.
Maak de hieronder vermelde afstellingen terwijl u het geprojecteerde beeld controleert.
 Afmetingen geprojecteerde beeld
 Verticale positie geprojecteerde beeld
 Horizontale positie geprojecteerde beeld
 Horizontale helling geprojecteerde beeld
 Verticale perspectivische vertekening (keystone) geprojecteerde beeld
 Horizontale perspectivische vertekening (keystone) geprojecteerde beeld
Arm
Wand-ankerplaten
NL-20
Aanpassen van de positie, helling, en hoek
 Afstelling afmetingen geprojecteerde beeld
Instelbereik:
WXGA: 60 t/m 110 inch
XGA: 50 t/m 90 inch
1. Schuif de arm naar voren of naar achteren om de afmetingen van het
geprojecteerde beeld af te stellen.
 Controleer de van toepassing zijnde schaal op de zijkant van de armeenheid en schuif de arm
naar voren of naar achteren.
WXGA: 80 inch of grotere projectiegrootte
XGA:
70 inch of grotere projectiegrootte
Schaal beeldafmetingen
Boven: WXGA (rood)
Onder: XGA (groen)
WXGA: 70 inch of kleinere projectiegrootte
XGA:
60 inch of kleinere projectiegrootte
Schaal beeldafmetingen
Boven: WXGA (zwart)
Onder: XGA (zwart)
Schroef met zeskantige kop
Schroef met zeskantige kop
2. Stel de scherpstelling in.
 Door de scherpstelling te wijzigen kunnen ook de beeldafmetingen veranderen. Stel de
afmetingen en de scherpstelling op elkaar af.
NL-21
Aanpassen van de positie, helling, en hoek
 Afstelling verticale positie geprojecteerde
beeld
Instelbereik: ± 35 mm
Gebruik de meegeleverde inbussleutel om de verticale stelschroef van de arm te verdraaien.
 Gezien vanaf de onderkant van de middelste wand-ankerplaat, zal met de klok mee draaien van de
schroef de arm in een lagere positie brengen, terwijl tegen de klok in draaien de arm in een hogere
positie brengt.
Middelste wand-ankerplaat
Verticale stelschroef van de arm
 Afstelling horizontale positie geprojecteerde
beeld
Instelbereik: ± 50 mm
Schuif de projector naar wens naar links of rechts.
NL-22
Aanpassen van de positie, helling, en hoek
 Afstelling horizontale helling geprojecteerde
beeld
Instelbereik: ± 5°
Draai aan de rode afstelknop.
 Afstelling verticale perspectivische
vertekening (keystone) geprojecteerde beeld
Instelbereik: ± 5°
Draai aan de blauwe afstelknop.
 Afstelling horizontale perspectivische
vertekening (keystone) geprojecteerde beeld
Instelbereik: ± 5°
Draai aan de groene afstelknop.
NL-23
Aanpassen van de positie, helling, en hoek
3. Sluit de afstelprocedure af.
Draai de vijf hieronder aangegeven schroeven vast.
 Gebruik de meegeleverde inbussleutel om schroef (4) vast te draaien.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
NL-24
Bevestigen van de afdekkingen
1. Bevestig de afdekking van de arm aan het uiteinde van de armeenheid.
 Druk de afdekking van de arm aan tot de lipjes aan de linker- en rechterkant in de bijbehorende
uitsparingen in de binnenarm klikken.
Binnenarm
Afdekking van de arm
2. Bevestig de kabelafdekking aan de projector.
 Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de projector voor informatie over hoe u de kabelafdekking
aan de projector moet bevestigen.
3. Zet de middelste wand-ankerplaat vast aan de onderkant van de arm met twee
M4×8 mm schroeven met zeskantige koppen.
Armeenheid
M4×8 mm schroeven met zeskantige koppen
Afdekking middelste wand-ankerplaat
NL-25
Bevestigen van de afdekkingen
4. Bevestig de afdekkingen voor de linker en rechter wand-ankerplaten.
 Bevestig zoals u kunt zien op de afbeelding de rechter afdekking eerst en daarna pas de linker
afdekking.
Afdekking linker wand-ankerplaat
Afdekking rechter wand-ankerplaat
5. Installeer een M4×20 mm schroef in de schroefgaten aan de onderkant van de
afdekkingen voor de linker en rechter wand-ankerplaten en draai deze vast om de
afdekkingen vast te zetten.
M4×20 mm schroef
NL-26
Periodieke inspectie
Voer de hieronder vermelde inspecties minstens één keer per jaar uit.
1. Controleer of geen van de schroeven van de wandbeugel los zit.
2. Controleer of de wandbeugel, de afdekkingen, de projector en andere items niet bekrast, beschadigd
enz. zijn.
Contactgegevens
Neem contact op met uw CASIO dealer als u vragen of problemen heeft.
Technische gegevens van het product
Afmetingen bij benadering: 500 (b) × 470 (d) × 190 (h) mm
(minimum diepte, exclusief afstelknoppen en afdekkingen)
Gewicht bij benadering: 6,4 kg (exclusief projector)
NL-27
MA1710-B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement