Casio | EX-Z27 | User manual | Casio EX-Z27 Brugermanual

Casio EX-Z27 Brugermanual
De
Digitalkamera
Brugervejledning
Tak fordi du købte dette CASIO-produkt.
• Inden du anvender det, skal du læse de forholdsregler, der er indeholdt i denne
brugervejledning.
• Opbevar brugervejledningen på et sikkert sted, så du også senere kan slå op i den.
• Besøg den officielle EXILIM webside på http://www.exilim.com/ for at få den sidste
nye information omkring dette produkt.
1
Udpakning
Når du pakker dit kamera ud, skal du kontrollere om alle de dele, der er vist nedenfor,
er inkluderet. Hvis der mangler noget, skal du kontakte din oprindelige forhandler.
Digitalkamera
Genopladeligt lithium-ion
batteri (NP-80)
USB-AC-adapter
(AD-C53U)
Sådan sætter du remmen fast på
kameraet
strømledningens stik
varierer i henhold til land
og geografisk område.
Strømledning
USB-kabel
Sæt remmen fast
her.
1
* Udformningen af
2
Rem
CD-ROM
2
Basisreference
Læs dette først!
• Indholdet af denne manual og den medfølgende basisreference ændres muligvis
uden forudgående underretning.
• Indholdet af denne manual er blevet kontrolleret på hvert trin af
produktionsprocessen. Kontakt os gerne, hvis du finder noget tvivlsomt, fejlagtigt
etc.
• Det er forbudt at kopiere indholdet af denne brugervejledning, hverken dele heraf
eller i dens helhed. Med undtagelse af din egen personlige brug, er enhver anden
brug af indholdet i denne manual uden tilladelse fra CASIO COMPUTER CO., LTD.
forbudt ved love om copyright.
• CASIO COMPUTER CO., LTD. skal ikke holdes ansvarlig for skader eller tabte
indtægter, du eller nogen tredjepart måtte få på grund af brug eller fejlfunktion af
dette produkt.
• CASIO COMPUTER CO., LTD. skal ikke holdes ansvarlig for skader, tabte
indtægter eller erstatningskrav fra tredjepart, der måtte opstå gennem brugen af
Photo Transport, Virtual Painter 5 LE for CASIO eller YouTube Uploader for
CASIO.
• CASIO COMPUTER CO., LTD. skal ikke holdes ansvarlig for skader eller tabte
indtægter forårsaget ved tab af hukommelsens indhold på grund af fejlfunktion,
reparation eller anden årsag.
• Bemærk, at de eksempler på skærmbilleder og produktillustrationer, der vises i
denne brugervejledning, kan afvige fra de skærmbilleder og den konfiguration, der
findes på det egentlige kamera.
LCD-panel
Monitorskærmens flydende krystalpanel anvender en højpræcisionsteknologi, der
giver en pixelydelse på over 99,99%. Dette betyder, at et meget lille antal pixels
eventuelt ikke vil lyse eller vil lyse hele tiden. Årsagen til dette er det flydende
krystalpanels egenskaber, og det er ikke et tegn på fejlfunktion.
Tag nogle få prøvebilleder
Du skal tage et prøvebillede for at sikre, at kameraet optager korrekt, inden du
tager det endelige billede.
3
Indhold
Udpakning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Læs dette først! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Generel oversigt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Monitorskærmens indhold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
...
...
...
...
2
3
8
9
❚ Konfigurering af monitorskærmens indstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
❚❙ Kom hurtigt i gang
13
Hvad er et digitalkamera? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Dette kan du gøre med dit CASIO-kamera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Start med at oplade batteriet inden brug.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
❚ Isætning af batteriet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
❚ Oplad batteriet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Konfigurering af basisindstillingerne første gang du tænder for kameraet . . 22
Klargøring af et hukommelseskort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
❚ Understøttede hukommelseskort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
❚ Sådan isætter du et hukommelseskort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
❚ Sådan formateres (initialiseres) et nyt hukommelseskort . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Tænd og sluk for kameraet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
❚ Sådan tændes kameraet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
❚ Sådan slukker du kameraet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Hold kameraet rigtigt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sådan tager du et snapshot. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Visning af snapshots . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sletning af snapshots og film. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
..
..
..
..
27
28
30
31
❚ Sådan sletter du en enkelt fil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
❚ Sådan sletter du specifikke filer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
❚ Sådan sletter du alle filer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Forholdsregler ved optagelse af snapshots . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
❚ Begrænsninger for Autofokus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
❚❙ Snapshotvejledning
34
Brug af kontrolpanelet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ændring af billedstørrelsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Størrelse)
Brug af flash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Flash)
Brug af selvudløseren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Selvudløser)
Brug af Ansigtsregistrering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Ansigtsregist.)
Optimering af billedlysstyrke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Belysning)
Brug af easy-indstilling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (easy-indst.)
Fotografering med zoom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
..
..
..
..
..
..
..
..
34
35
39
41
42
43
43
45
❚ Punkt for skift mellem optisk zoom og digital zoom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
❚❙ Optagelse af film og lyd
48
Sådan optager du en film. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Optagelse af et snapshot mens du optager en film . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Optagelse kun af lyd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Stemmeoptagelse) . . 50
4
Indhold
❚ Sådan afspilles en lydoptagelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
❚❙ Brug af BEST SHOT
52
Hvad er BEST SHOT?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
❚ Nogle eksempelscener . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Sådan optages et billede med BEST SHOT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
❚❙ Avancerede indstillinger
55
Brug af skærmmenuerne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Indstillinger af REC-indstillingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (REC) . . 57
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
Valg af en fokusindstilling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Fokus) . . .
Ændring af fokusrammens udformning . . . . . . . . . . . . . . . . (Fokusramme) . . .
Brug af kontinuerlig udløser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Kontinuerlig) . . .
Reducering af påvirkninger fra bevægelse af kamera og motiv (Anti shake) . .
Angivelse af Autofokusområde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(AF-område) . . .
Tildeling af funktioner til [4] og [6]-tasterne . . . . . . . . . . . . . . . . (V/H-tast) . . .
Visning af skærmgitteret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Gitter) . . .
Brug af Ikonhjælp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Ikonhjælp) . . .
Konfigurering af standard startopstillinger . . . . . . . . . . . . . . (Hukommelse) . . .
57
59
60
60
61
62
62
62
63
Billedkvalitetsindstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Kvalitet) . . 64
❚
❚
❚
❚
❚
Angivelse af billedkvalitet for snapshot . . . . . . . . . . . (Kvalitet (Snapshot)) . . .
Korrektion af lysstyrken på billeder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (EV-shift) . . .
Styring af hvidbalance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Hvidbalance) . . .
Indstilling af ISO-følsomhed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (ISO) . . .
Brug af indbyggede farvefiltre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Farvefilter) . . .
❚❙ Visning af snapshots og film
67
Visning af snapshots . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Visning af en film . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zoomning af et billede på skærmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Visning af billedmenuen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Visning af snapshots og film på en tv-skærm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
❚❙ Andre afspilningsfunktioner
64
64
65
66
66
..
..
..
..
..
(PLAY)
Brug af PLAY-panelet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Afspilning af et slideshow på kameraet . . . . . . . . . . . . . . . . . (Slideshow)
Rotation af et billede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Rotation)
Brug af korrektion for røde øjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Røde øjne)
Valg af billeder der skal udskrives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (DPOF-print)
Beskyttelse af en fil imod sletning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Beskyt)
Ændring af størrelsen på et snapshot . . . . . . . . . . . . (Størrelsesændring)
Beskæring af et snapshot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Beskæring)
Læg lyd på et snapshot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Eftersynkronisering)
67
67
68
68
69
71
..
..
..
..
..
..
..
..
..
71
73
74
74
75
75
76
76
77
❚ Sådan afspilles et snapshot-lyd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Kopiering af filer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Kopier) . . 78
5
Indhold
❚❙ Udskrivning
79
Udskrivning af snapshots. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Direkte tilslutning til en printer der er kompatibel med PictBridge . . . . . . . . . 80
Brug af DPOF til at angive hvilke billeder der skal udskrives
og antallet af kopier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
❚❙ Brug af kameraet med en computer
85
Ting du gøre med en computer.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Brug af kameraet sammen med en Windows-computer . . . . . . . . . . . . . . . . 86
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
Vis og gem billeder på en computer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Afspilning af film . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uploading af filmfiler til YouTube. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Overførsel af billeder fra din computer på kamerahukommelsen . . . . . . . . . . . .
Omdannelse af snapshots til kunstneriske billeder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Visning af brugerdokumentation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (PDF-filer) . . .
Brugerregistrering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
87
90
91
93
95
96
96
Brug af kameraet med en Macintosh. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
❚
❚
❚
❚
❚
Tilslut kameraet til din computer og gem filer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Overfør automatisk billeder og håndter dem på din Macintosh . . . . . . . . . . . . 100
Afspilning af en film. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Visning af brugerdokumentation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (PDF-filer) . . 101
Brugerregistrering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Brug et Eye-Fi trådløst SD-hukommelseskort til billedoverførsel . (Eye-Fi) . 101
Filer og mapper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Hukommelseskortdata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
❚❙ Andre indstillinger
(Opsætning) 106
Deaktivering af Eye-Fi-kortkommunikation . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Eye-Fi)
Konfigurering af kameraets lydindstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Lyde)
Konfigurering af et opstartsbillede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Opstart)
Angivelse af metoden til generering af filnavnenes serienumre . . .(Fil nr.)
Konfigurering af verdenstidsindstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . .(Verdenstid)
Tidsstempling af snapshots . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Tidsstempel)
Indstilling af kameraets ur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Juster)
Angivelse af datoformatet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Datoformat)
Angivelse af skærmsprog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Language)
Konfigurering af strømsparefunktionsindstillinger . . (Strømsparefunktion)
Konfigurering af automatiske slukkeindstillinger . . . . . . (Autoslukfunktion)
Konfigurering af [r] og [p]-indstillinger . . . . . . . . . . . . . . (REC/PLAY)
Deaktivering af filsletning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Ü Deaktiv.)
Konfigurering af USB-protokolindstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (USB)
Valg af skærmformat og video output-system . . . . . . . . . (Videoudgang)
Formatering af indbygget hukommelse og hukommelseskort . . (Format)
Nulstilling af kameraet til standardindstillinger . . . . . . . . . . . . . . . (Nulstil)
6
. 106
. 106
. 107
. 107
. 108
. 109
. 109
. 110
. 110
. .111
. .111
. 112
. 112
. 113
. 113
. 114
. 114
Indhold
❚❙ Appendiks
115
Forholdsregler under brug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Strømforsyning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
❚
❚
❚
❚
Opladning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sådan udskiftes batteriet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Forholdsregler vedrørende batteriet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Anvendelse af kameraet i et andet land . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
122
122
123
123
Anvendelse af et hukommelseskort. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
❚ Sådan udskiftes et hukommelseskort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Systemkrav for den medfølgende software . . . (Medfølgende CD-ROM) . 126
Nulstil første standardindstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
Når tingene ikke går rigtigt... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
❚ Fejlfinding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
❚ Skærmmeddelelser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
Antal snapshots/Optagetid for film/Optagetid for stemmeoptagelser. . . . . . 136
Specifikationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
7
Indhold
Generel oversigt
Tallene i parenteserne angiver de sider, hvor hvert punkt er forklaret.
. Kamera
Forside
Bagside
12345
8 9 bk bl bm bn
[ ]
7
6
1 Zoomkontrol
(side 28, 45, 68, 68)
2 Udløserknap (side 28)
3 Flash (side 39)
4 [ON/OFF] (Power)
(side 26)
5 Forsidelampe (side 41)
6 Objektiv
7 Mikrofon (side 49, 77)
8 Bagsidelampe
(side 17, 19, 26, 39)
[ ]
[ ]
[ ]
[SET]
bs br bq bp bo
9 [r] (REC)-knap
(side 26, 28)
bk[0] (Film)-knap
(side 48)
bl[USB/AV]-port
(side 17, 19, 69, 80, 88,
98)
bmStikdæksel
bnØje til rem (side 2)
bo[SET]-knap (side 34)
bp[
] (Slet)-knap
(side 31)
bq[p] (PLAY)-knap
(side 26, 30)
brKontrolknap
([8] [2] [4] [6])
(side 12, 31, 34, 39, 55)
bsMonitorskærm
(side 9, 12)
Underside
btRum til batteri/hukommelseskort
(side 15, 24, 122, 124)
ckStativgevind
cl ck
bt
Benyt dette gevind når du monterer kameraet på et
kamerastativ.
clHøjttaler
8
Monitorskærmens indhold
Monitorskærmen benytter sig af forskellige indikatorer, ikoner og værdier til at holde
dig informeret om kameraets status.
• Skærmeksemplerne i dette afsnit har til formål at vise dig placeringerne af alle de
indikatorer og tal, der kan vises på monitorskærmen i de forskellige indstillinger. De
er ikke en gengivelse af skærme, der rent faktisk vises på kameraet.
. Optageindstilling for snapshot
1 2 34 5 6 7 89
bk
bl
cm
bm
cl
bn
bo
bp
ck
bt bs br
bq
1Resterende snapshothukommelseskapacitet
(side 136)
2Resterende filmhukommelseskapacitet
(side 48)
3Optageindstilling (side 28)
4Hvidbalanceindstilling (side 65)
5Kontinuerlig udløser (side 60)
6Indikator for billedforringelse (side 46)
7Lysmålingsindstilling (side 138)
8Snapshotbilledstørrelse (side 35)
9Snapshotbilledkvalitet (side 64)
bkFilmbilledkvalitet (side 38)
blFlash (side 39)
bmSelvudløser (side 41)
bnAnsigtsregistrering (side 42)
boBelysning (side 43)
bpISO-følsomhed (side 66)
bqDato/tid (side 109)
brEksponeringskompensation (side 64)
bsFokusramme (side 29, 61)
btTidsstempelindikator (side 109)
ckBatteriindikator (side 21)
clAnti shake (side 60)
cmFokusindstilling (side 57)
9
. Udløserknappen trykket halvt ned
1
2
3
4
5
6
1Optageindstilling (side 28)
2Flash (side 39)
3ISO-følsomhed (side 66)
4Blændeværdi
5Lukkertid
6Fokusramme (side 29, 61)
• Hvis den aktuelle blænde, lukkertid, ISO-følsomhed eller automatiske eksponering
ikke er korrekt, bliver indstillingen orange, når du trykker halvt ned på
udløserknappen.
. easy-indstilling
1
1Resterende snapshothukommelseskapacitet
2
(side 136)
bl
bk
9
8
3
4
7
5
6
2Snapshotbilledstørrelse (side 35)
3Flash (side 39)
4Selvudløser (side 41)
5Dato/tid (side 109)
6Tidsstempelindikator (side 109)
7Batteriindikator (side 21)
8Belysning (side 43)
9Fokusramme (side 29, 61)
bkResterende filmhukommelseskapacitet
(side 48)
blFilmbilledkvalitet (side 38)
10
. Filmoptagelse
12
3
4
5
8
7
6
1Optageindstilling (side 48)
2Hvidbalanceindstilling (side 65)
3Resterende filmhukommelseskapacitet
(side 48)
4Optagetid for film (side 48)
5Flash (side 39)
6Eksponeringskompensation (side 64)
7Batteriindikator (side 21)
8Filmoptagelse er i gang (side 48)
. Visning af snapshots
12 3
4
5
6
7
8
9
1Filtype
2Beskyttelsesindikator (side 75)
3Mappenavn/filnavn (side 103)
4Snapshotbilledkvalitet (side 64)
5Snapshotbilledstørrelse (side 35)
6ISO-følsomhed (side 66)
7Blændeværdi
8Lukkertid
9Dato/tid (side 109)
bkBatteriindikator (side 21)
4
5
1Filtype
2Beskyttelsesindikator (side 75)
3Mappenavn/filnavn (side 103)
4Optagetid for film (side 48)
5Filmbilledkvalitet (side 38)
6Dato/tid (side 109)
7Batteriindikator (side 21)
bk
. Filmafspilling
12
3
6
7
B
11
Konfigurering af monitorskærmens indstillinger
Du kan slå skærminformation til og fra ved at trykke på [8] (DISP). Du kan
konfigurere separate indstillinger for REC-indstillingen og PLAY-indstillingen.
Informationsvisning til
Viser informationer omkring billedindstillinger m.v (Kun
REC-indstilling).
Informationsvisning +
Dato/Tid til
Udover information om snapshotindstillinger vises der
filmindstillingsinformation og dato/tid-skærmen.
• Du kan angive det datoformat, du ønsker at
anvende (side 110).
Informationsvisning fra
Der vises ingen information.
12
Kom hurtigt i gang
Hvad er et digitalkamera?
Et digitalkamera gemmer billeder på et hukommelseskort, sådan at du kan
optage og slette billeder utallige gange.
Optag
Slet
Afspil
Du kan anvende de billeder, du optager, på mange forskellige måder.
Gem billeder på din
computer.
Udskriv billeder.
13
Vedhæft billeder til
e-mail.
Kom hurtigt i gang
Dette kan du gøre med dit CASIO-kamera
Dit CASIO-kamera er udstyret med et stærkt udvalg af egenskaber og funktioner for
at gøre det nemmere at tage digitale billeder, inklusive de følgende tre
hovedfunktioner.
Ansigtsregistrering
Ret kameraet mod en person og det registrerer
automatisk personens ansigt, så du får smukke
portrætter hver gang.
Se side 42 for yderligere oplysninger.
Anti shake
Kameraet foretager automatisk korrektion for at
minimere billedslør pga. bevægelse af kameraet
og motiver i hurtig bevægelse.
Se side 60 for yderligere oplysninger.
BEST SHOT
Du skal ganske enkelt vælge den scene, du
ønsker, og kameraet indstilles automatisk.
Derefter behøver du blot trykke på
udløserknappen for at for få perfekte billeder.
Se side 52 for yderligere oplysninger.
14
Kom hurtigt i gang
Start med at oplade batteriet inden brug.
Bemærk, at batteriet til et nykøbt kamera ikke er opladet. Udfør trinene nedenfor for
at sætte batteriet ind i kameraet og oplade det.
• Dit kamera behøver strøm fra et særligt genopladeligt CASIO lithium-ion batteri
(NP-80). Forsøg aldrig at anvende andre batterityper.
Isætning af batteriet
1.
Åbn batteridækslet.
Mens du trykker på batteridækslet,
skal du skyde det i den retning, som
pilen angiver.
1
2
2.
Indsæt batteriet.
Låsemekanisme
Hold batteriet således at
EXILIM-logoet vender opad
(peger i retning af
monitorskærmen), tryk
låsemekanismen ved siden af
batteriet i den retning som
pilen angiver, mens du
skubber batteriet ind i
kameraet. Tryk batteriet ind,
indtil låsemekanismen låser
batteriet fast.
3.
Batterikontakter
EXILIM-logo
Forside
Bagside
Luk batteridækslet.
Mens du trykker batteridækslet ind mod
kameraet, skal du skyde det ind på
låsepositionen.
• Se side 122 angående oplysninger om
udskiftning af batteriet.
15
2
1
Kom hurtigt i gang
Oplad batteriet
Du kan anvende en af de to følgende metoder til at oplade kameraets batteri.
• USB-AC-adapter
• USB-forbindelse til en computer
. Sådan oplades med USB-AC-adapteren
1.
Sluk for kameraet.
Kontroller, at kameraets monitorskærm er blank. Hvis den
ikke er det, skal du trykke på [ON/OFF] (Power) for at
slukke for kameraet.
[ON/OFF] (Power)
2.
Efter tilslutning af
det medfølgende
USB-kabel til USBAC-adapteren
sluttes adapteren til
en stikkontakt.
USB-kabel
(inkluderet med kameraet)
USB
USB-port
Strømledning
USB-AC-adapter
16
Kom hurtigt i gang
3.
Tilslut USB-kablet til
kameraet.
Bagsidelampen bør
lyse rød, hvilket
angiver, at opladningen
er startet.
Bagsidelampen slukker,
når opladningen er
gennemført.
Det tager ca.
120 minutter at opnå en
fuld opladning.
Opladning kan tage
længere tid afhængigt
af opladeforholdene.
USB-AC-adapter
[USB/AV]port
Lille stik
USB-kabel
(inkluderet med kameraet)
Tilslut kablet til kameraet mens du sørger for,
at -mærket på USB-kabelstikket peger mod
monitorskærmens side.
Bagsidelampens virkemåde
Status for lampen
4.
Beskrivelse
Lyser rødt
Oplader
Blinker rødt
Unormal omgivelsestemperatur,
problem med USB-AC-adapter
eller batteri (side 122)
Fra
Opladning gennemført
Bagsidelampe
Når opladningen er gennemført, skal du koble USB-kablet fra kameraet
og derefter tage adapterens stik ud af stikkontakten.
17
Kom hurtigt i gang
. Sådan oplades vha. en USB-forbindelse til en computer
Batteriet inde i kameraet oplades, når kameraet tilsluttes direkte til en computer med
USB-kablet.
• Afhængigt af opsætningen af din computer er du muligvis ikke i stand til at oplade
kameraets batteri via en USB-forbindelse. Hvis dette er tilfældet, anbefales det, at
du anvender den USB-AC-adapter, der følger med kameraet.
1.
Sluk for kameraet.
Kontroller, at kameraets monitorskærm er blank.
Hvis den ikke er det, skal du trykke på [ON/OFF]
(Power) for at slukke for kameraet.
[ON/OFF] (Power)
Monitorskærm
• Hvis du tilslutter kameraet til en computer for første gang efter anskaffelsen med
kameraet tændt, starter computeren en kameragenkendelsesfunktion. Hvis dette
sker, skal du udføre proceduren på side 87 eller 97. Efter computeren har
genkendt kameraet, skal du slukke for kameraet.
18
Kom hurtigt i gang
2.
Tilslut kameraet til
computeren mens den
er tændt.
USB-port
Bagsidelampen bør lyse
rød, hvilket angiver, at
opladningen er startet.
Bagsidelampen slukker, når
opladningen er gennemført.
Det tager ca. 140 minutter
at opnå en fuld opladning.
Opladning kan tage
længere tid afhængigt af
opladeforholdene.
USB-kabel
(inkluderet med kameraet)
Stort stik
[USB/AV]-port
Lille stik
Tilslut kablet til kameraet mens du sørger for,
at -mærket på USB-kabelstikket peger mod
monitorskærmens side.
Bagsidelampens virkemåde
Status for lampen
3.
Beskrivelse
Lyser rødt
Oplader
Blinker rødt
Unormal omgivelsestemperatur,
opladning tager unormal lang tid,
problem med batteri (side 122)
Fra
Opladning gennemført
Bagsidelampe
Når opladningen er gennemført, skal du koble USB-kablet fra kameraet
og derefter fra computeren.
19
Kom hurtigt i gang
• Selvom du tænder for kameraet, fortsætter batteriet med at oplade, hvis der er en
USB-forbindelse til en computer. I dette tilfælde fungerer bagsidelampen som
beskrevet nedenfor.
Bagsidelampens virkemåde
Status for lampen
Beskrivelse
Lyser/blinker gult
Oplader
Blinker rødt
Unormal omgivelsestemperatur, opladning tager
unormal lang tid, problem med batteri (side 122)
Lyser grønt
Opladning gennemført
• Der foretages ikke opladning, mens den tilsluttede computer er i dvaletilstand.
• Der kan opstå en opladningsfejl, straks efter opladningen begynder, eller nogen tid
efter opladningen er begyndt. En opladningsfejl angives ved, at bagsidelampen
lyser rødt.
Andre forholdsregler for opladning
• Du kan oplade kameraets batteri (NP-80) uden at tage det ud af kameraet vha. de
to opladningsmetoder beskrevet ovenfor. Du kan også oplade batteriet vha. en
oplader (BC-80L), der fås som ekstraudstyr. Anvend aldrig nogen anden type
opladeudstyr. Hvis du forsøger at anvende en anden oplader, kan det resultere i, at
der opstår et uventet uheld.
• Et batteri, der stadig er varmt på grund af almindeligt brug, kan muligvis ikke lades
helt op. Give batteriet tid til at køle af, inden du oplader det.
• Et batteri aflader en lille smule, selv om det ikke er sat ind i kameraet. Derfor
anbefales det, at du oplader batteriet lige inden, du skal bruge det.
• Opladning af batteriet kan interferere med TV- og radio-modtagelsen. Hvis dette
skulle ske, skal du tilslutte opladeren til en stikkontakt, der er længere væk fra tv’et
eller radioen.
• Den præcise ladetid afhænger af batteriets indeværende batterikapacitet og
opladeforhold.
• Du skal ikke anvende USB-AC-adapteren sammen med andet udstyr.
20
Kom hurtigt i gang
Kontrol af resterende batteriniveau
Efterhånden som strømmen på batteriet opbruges, viser en batteriindikator på
monitorskærmen hvor meget strøm, der er tilbage.
Resterende
batteriniveau
Højt
Batteriindikator
Indikatorfarve
Lavt
*
Cyan
*
*
Gul
*
*
Rød
*
Rød
angiver at batteriniveauet er lavt. Oplad batteriet så hurtigt som muligt.
Det er ikke muligt at optage, når
er angivet på skærmen. Oplad batteriet med det
samme.
• Det niveau, som batteriindikatoren angiver, ændres muligvis når du skifter mellem
REC-indstillingen og PLAY-indstillingen.
• Efterlader du kameraet i cirka 30 dage uden nogen strøm, mens batteriet er dødt,
slettes indstillingerne for dato og tid. Der vises en meddelelse, som beder dig om at
konfigurere tids- og datoindstillingerne, næste gang du tænder for kameraet efter
genopretning af strømmen. Når det sker, skal du konfigurere dato- og
tidsindstillingerne (side 109).
• Se side 140 angående oplysninger om batteritid og antal billeder.
Tips for spare på batteriet
• Når du ikke behøver flashen, skal du vælge ? (Flash fra) som flashindstilling
(side 39).
• Slå Autoslukfunktionen og Strømsparefunktionen til for at undgå unødigt
strømspild, hvis du glemmer at slukke for kameraet (side 111, 111).
21
Kom hurtigt i gang
Konfigurering af basisindstillingerne første gang du tænder
for kameraet
Den første gang du sætter et batteri ind i kameraet, kommer der en skærm frem, hvor
du kan sætte indstillingerne for skærmsprog, dato og tid. Sætter du ikke datoen og
tiden korrekt, vil det medføre, at der registreres forkert dato og tidspunkt sammen
med billederne.
• Der vises ikke nogen skærm til valg af sprog i procedurens trin 2 nedenfor, hvis du
købte et kamera, der var beregnet til det japanske marked. For at ændre
skærmsproget fra japansk i dette tilfælde skal du anvende proceduren under
“Angivelse af skærmsprog (Language)” (side 110). Bemærk, at der muligvis ikke er
inkluderet en version af denne vejledning i det sprog du vælger sammen med et
kamera, der er beregnet til det japanske marked.
• Kameramodeller solgt i visse geografiske områder understøtter muligvis ikke valg
af skærmsprog.
1.
Tryk på [ON/OFF] (Power) for at tænde
for kameraet.
2.
Brug [8], [2], [4] og [6] til at vælge
det sprog du ønsker, og tryk derefter
på [SET].
3.
[ON/OFF] (Power)
SET
[0] (Film)
Brug [8] og [2] til at vælge et datoformat og tryk derefter på [SET].
Eksempel: 10. juli 2012
ÅÅ/MM/DD * 12/7/10
DD/MM/ÅÅ * 10/7/12
MM/DD/ÅÅ * 7/10/12
4.
Indstil datoen og tiden.
Brug [4] og [6] til at vælge den indstilling du ønsker at
ændre, og brug derefter [8] og [2] til at ændre den.
Tryk på [0] (Film) for at skifte imellem 12 timers og
24 timers tidsvisning.
5.
Når du har indstillet datoen og tiden, skal du
bruge [4] og [6] til at vælge “Anvend” og
derefter trykke på [SET].
22
Kom hurtigt i gang
Hvis du tager fejl under konfigureringen af indstillingerne for skærmsprog, dato
eller tid med proceduren ovenfor, skal du se de følgende sider for oplysning om,
hvordan du retter indstillingerne.
– Skærmsprog: Side 110
– Dato og tid: Side 109
• Hvert land kontrollerer dets lokale klokkeslæt og brugen af sommertid, og det kan
derfor muligvis ændres.
• Fjerner du batteriet fra kameraet for hurtigt efter konfigurering af tids- og
datoindstillingerne første gang, kan det medføre, at indstillingerne nulstilles tilbage
til fabriksindstillingerne. Fjern ikke batteriet fra kameraet i mindst 24 timer efter
konfigurering af indstillingerne.
Klargøring af et hukommelseskort
Selv om kameraet har en indbygget hukommelse, der kan bruges til at gemme
billeder og film på, vil du sikkert gerne anskaffe dig et kommercielt tilgængeligt
hukommelseskort, som har en større kapacitet. Der følger ikke noget
hukommelseskort med kameraet. Billeder der tages, mens der sidder et
hukommelseskort i kameraet, gemmes på hukommelseskortet. Når der ikke er noget
hukommelseskort, gemmes billederne på den indbyggede hukommelse.
• Se side 136 for oplysninger om kapaciteten på hukommelseskort.
Understøttede hukommelseskort
– SD-hukommelseskort
– SDHC-hukommelseskort
– SDXC-hukommelseskort
Brug et af hukommelseskorttyperne ovenfor.
23
Kom hurtigt i gang
Sådan isætter du et hukommelseskort
1.
Tryk på [ON/OFF] (Power) for at
slukke kameraet og åbn derefter
batteridækslet.
Mens du trykker på batteridækslet, skal
du skyde det i den retning, som pilen
angiver.
2.
1
2
Isætning af et hukommelseskort.
Hold hukommelseskortet således at
forsiden vender nedad (peger i retning af
objektivsiden på kameraet), og skub det
helt ind i kortrummet indtil du hører, at
det klikker ordentligt på plads.
Bagside
Forside
3.
Bagside
Luk batteridækslet.
Mens du trykker batteridækslet ind mod
kameraet, skal du skyde det ind på
låsepositionen.
• Se side 124 angående oplysninger om
udskiftning af hukommelseskortet.
2
1
• Sæt aldrig andet end et understøttet hukommelseskort (side 23) ind i rummet til
hukommelseskort.
• Skulle vand eller noget andet fremmedobjekt komme ind i kortrummet, skal du
straks slukke kameraet, fjerne batteriet og kontakte din forhandler eller nærmeste
CASIO-autoriserede servicecenter.
24
Kom hurtigt i gang
Sådan formateres (initialiseres) et nyt hukommelseskort
Du er nødt til at formatere et nyt hukommelseskort, inden du bruger det første gang.
1.
Tryk på [ON/OFF] (Power) for at tænde for kameraet og tryk derefter på
[SET].
2.
Brug [8] og [2] til at vælge den anden nederste indstilling i
kontrolpanelet (MENU) og tryk derefter på [SET] (side 34).
3.
Brug [4] og [6] til at vælge “Opsætning”-fanebladet.
4.
Brug [8] og [2] til at vælge “Formater” og tryk derefter på [6].
5.
Brug [8] og [2] til at vælge “Formater” og tryk derefter på [SET].
• Formaterer du et hukommelseskort, hvor der allerede er billeder eller andre filer på,
bliver de slettet. Normalt behøver du ikke at formatere et hukommelseskort igen.
Men hvis kortet er blevet langsommere, eller du oplever andre uregelmæssigheder
ved kortet, skal du formatere det igen.
• Sørg for at anvende kameraet til at formatere hukommelseskortet. Hvis du
formaterer hukommelseskortet på en computer, og derefter anvender det i
kameraet, kan det forlænge kameraets databehandlingsproces. Hvis et SD-,
SDHC- eller SDXC-hukommelseskort formateres på en computer, kan det
resultere i en uoverensstemmelse med SD-formatet, hvilket kan give problemer
med kompatibilitet, funktion m.v.
• Inden du formaterer et nyt Eye-Fi-kort for at bruge det første gang, skal du kopiere
Eye-Fi Manager-installeringsfilerne over på din computer. Du skal gøre dette inden
formatering af kortet.
25
Kom hurtigt i gang
Tænd og sluk for kameraet
Sådan tændes kameraet
Sådan tændes
kameraet i RECindstillingen
Tryk på [ON/OFF] (Power) eller [r]
(REC).
• Bagsidelampen lyser grønt et
øjeblik, og objektivet kommer ud fra
kameraet (side 28).
Sådan tændes
Tryk på [p] (PLAY).
kameraet i PLAY- • Bagsidelampen lyser grønt et
indstillingen
øjeblik, og der vises et billede, som
aktuelt er gemt i kameraets
hukommelse på monitorskærmen
(side 30).
[ON/OFF] (Power)
Bagsidelampe
• Pas på der ikke er noget i vejen, eller objektivet
kommer i kontakt med noget, når det kommer frem.
Holder du objektivet med din hånd, så det ikke kan
[p] (PLAY)
[r] (REC)
køre frem, er risiko for funktionsfejl.
• Trykker du på [p] (PLAY), mens kameraet er i REC-indstilling, skifter det over til
PLAY-indstilling. Objektivet kører tilbage cirka 10 sekunder efter skift af
indstillinger.
• Strømsparefunktionen eller Autoslukfunktionen (side 111, 111) slukker automatisk
for kameraet, hvis du ikke udfører nogen funktioner inden for et forudindstillet
tidsrum.
Sådan slukker du kameraet
Tryk på [ON/OFF] (Power).
• Du kan indstille kameraet til ikke at tændes, når du trykker på [r] (REC) eller
[p] (PLAY). Du kan også indstille kameraet til at slukkes, når du trykker på [r]
(REC) eller [p] (PLAY) (side 112).
26
Kom hurtigt i gang
Hold kameraet rigtigt
Du får ikke skarpe billeder, hvis du bevæger kameraet, når du trykker på
udløserknappen. Når du trykker på udløserknappen, skal du holde kameraet som vist
på illustrationen, samt holde det stille ved at trykke dine arme ind til kroppen, når du
tager billedet.
Hold kameraet stille, tryk forsigtigt ned på udløserknappen, og undgå al bevægelse
idet lukkeren udløses, hvorefter lukkeren udløses efter nogle få øjeblikke. Dette er
især vigtigt, når belysningen er ringe, hvilket gør lukkertiden langsommere.
Vandret stilling
Lodret stilling
Hold kameraet sådan at flashen
befinder sig over objektivet.
• Sørg for, at dine fingre og remmen ikke dækker
nogle af de områder, der er angivet på
illustrationen.
• Sørg for at montere håndledsremmen og tage den
rundt om fingrene eller håndleddet, når du
anvender kameraet, for at forhindre at du taber
kameraet ved et uheld.
• Sving aldrig kameraet rundt ved hjælp af remmen.
• Den medfølgende rem er kun beregnet til brug med
dette kamera. Brug den aldrig til andre formål.
Flash
Forsidelampe
Objektiv
Mikrofon
• Sørg for, at dine fingre hverken blokerer for eller er for tæt
på flashen. Fingre kan forårsage uønskede skygger ved
brug af flash.
27
Kom hurtigt i gang
Sådan tager du et snapshot
1.
Tryk på [r] (REC) for at tænde kameraet.
Kameraet går ind i REC-indstillingen.
Sørg for, at R vises på skærmen. Hvis ikke, se side 52.
Ikon for snapshot-indstilling
Monitorskærm
Udløserknap
[r] (REC)
Resterende
snapshothukommelseskapacitet
(side 136)
2.
Ret kameraet mod
motivet.
Du kan zoome
billedet efter behov.
Zoomkontrol
28
w Vidvinkel
z Telefoto
Kom hurtigt i gang
3.
Tryk halvt ned på udløserknappen
for at fokusere motivet.
Bagsidelampe
Fokusramme
Når fokuseringen er fuldført, bipper
kameraet, bagsidelampen lyser grønt,
og fokusrammen bliver grøn.
Halvt tryk
Tryk forsigtigt
indtil knappen
stopper.
Bip, bip (Billedet er fokuseret.)
4.
Trykker du udløserknappen halvt ned, justerer
kameraet automatisk eksponeringen og
fokuserer på det motiv, det er rettet imod. At
vide præcis hvor meget tryk der skal til for at
trykke udløserknappen halvt eller helt ned, er
en vigtig teknik for at kunne tage flotte
billeder.
• Fokusrammen på skærmbillederne i denne
manual er vist som ß. Bemærk, at du kan
ændre formen på fokusrammen, hvis du
ønsker det (side 59).
Tryk udløserknappen helt i bund, mens du fortsat holder kameraet
stille.
Dette tager billedet.
Helt tryk
Optagelse af en film
[0] (Film)
Tryk på [0] (Film) for at
starte filmoptagelse. Tryk
på [0] (Film) igen for at
stoppe filmoptagelse. Se
side 48 angående
yderligere oplysninger.
Knips (Billedet er taget.)
. Hvis motivet ikke fokuseres...
Hvis fokusrammen forbliver rød, og bagsidelampen blinker grønt, betyder det, at
billedet ikke er i fokus (fordi motivet er for tæt på osv.). Ret endnu en gang kameraet
hen mod motivet og forsøg at fokusere igen.
. Hvis motivet ikke befinder sig midt i rammen...
“Fokuslås” (side 58) er betegnelsen for en teknik, som du kan anvende, når du
ønsker at tage et billede, hvor motivet, der skal fokuseres, ikke er placeret inden for
fokusrammen på midten af skærmen.
29
Kom hurtigt i gang
. Sådan spores bevægelsen af et motiv i bevægelse
Tryk halvt ned på udløserknappen for at følge og fokusere automatisk på et motiv i
bevægelse. Se “Ë Sporing” (side 61) for yderligere oplysninger.
Visning af snapshots
Anvend den følgende fremgangsmåde til at se snapshots på kameraets
monitorskærm.
• Se side 67 angående oplysninger om afspilning af film.
1.
Tryk på [p] (PLAY) for at komme
ind i PLAY-indstillingen.
• Der vises et af de snapshots, der er
gemt i hukommelsen.
• Der er også inkluderet oplysninger om
det viste snapshot (side 136).
• Du også kan fjerne oplysningerne og
[p] (PLAY)
kun vise snapshottet (side 12).
• Du kan zoome ind på billedet ved at
skyde zoomkontrollen mod z (side 68). Hvis du tager et snapshot, der er
meget vigtigt for dig, bør du zoome billedet og kontrollere dets detaljer, efter du
har gemt det.
2.
Brug [4] og [6] til at scrolle mellem billeder.
• Holder du en af knapperne nede, scroller du hurtigt.
[6]
[6]
[4]
[4]
• Trykker du halvt ned på udløserknappen i PLAY-indstillingen, eller mens der vises
en menuskærm, skiftes der direkte til REC-indstillingen.
30
Kom hurtigt i gang
Sletning af snapshots og film
Hvis hukommelsen fyldes op, kan du slette snapshots og film, du ikke længere
behøver, for at frigøre hukommelse og optage flere billeder.
• Du kan i enten REC- eller PLAY-indstilling slette filer ved
blot at trykke på [ ] (Slet).
• Husk at sletter du en fil (billede), kan det ikke gøres om.
• Sletter du et lyd-snapshot (side 77), slettes både billedet og
[ ] (Slet)
den tilhørende lydfil.
• Du kan ikke slette filer, mens der optages film eller lyd.
• Slettemenuen vises ikke, hvis du trykker på [ ] (Slet), mens “Til” er valgt som
kameraets “Ü Deaktiv.”-indstilling (side 112). Du kan kun slette filer, mens “Fra”
er valgt for “Ü Deaktiv.”.
Sådan sletter du en enkelt fil
1.
Tryk på [
2.
Brug [4] og [6] til at scrolle gennem filerne, indtil den
du vil slette vises på skærmen.
3.
Brug [8] og [2] til at vælge “Slet” og tryk derefter på [SET].
] (Slet).
• Gentag trin 2 og 3 for at slette andre filer.
• Tryk på [ ] (Slet) for at forlade sletteoperationen.
31
Kom hurtigt i gang
Sådan sletter du specifikke filer
1.
Tryk på [
2.
Brug [8] og [2] til at vælge “Slet filer” og tryk derefter på [SET].
] (Slet).
• Der vises et skærmbillede for valg af filer.
3.
Brug [8], [2], [4] og [6] til at flytte vælgerafgrænsningen hen på den
fil, som du ønsker at slette, og tryk derefter på [SET].
• Herved markeres afkrydsningsfeltet for den aktuelt valgte fil.
4.
Hvis du har lyst, kan du gentage trin 3 for at vælge andre files. Tryk på
[ ] (Slet) når du er færdig med at vælge filer.
5.
Brug [8] og [2] til at vælge “Ja” og tryk derefter på [SET].
• Herved slettes de valgte filer.
• Tryk på [ ] (Slet) for at forlade sletteoperationen.
Sådan sletter du alle filer
1.
Tryk på [
2.
Brug [8] og [2] til at vælge “Slet alle filer” og tryk derefter på [SET].
3.
Brug [8] og [2] til at vælge “Ja” og tryk derefter på [SET] for at slette
alle filer.
] (Slet).
Meddelelsen “Der er ingen filer.” vises på skærmen.
32
Kom hurtigt i gang
Forholdsregler ved optagelse af snapshots
Operation
• Åbn aldrig batteridækslet, mens bagsidelampen blinker grønt. Det kan medføre, at
det billede du lige har taget ikke gemmes ordentligt, ødelægge andre billeder der er
gemt i hukommelsen, samt forårsage funktionsfejl på kameraet m.v.
• Hvis der kommer uønsket lys direkte ind på objektivet, kan du skygge med din
hånd, når du tager et billede.
Monitorskærmen under optagelse af snapshots
• Visse motivlysstyrkeforhold kan forårsage, at monitorskærmen reagerer
langsommere, samt at der kommer digital støj på monitorskærmbilledet.
• Det billede, der vises på monitorskærmen, er til billedkomponering. Det egentlige
billede vil blive taget med den billedkvalitet, der er angivet som
billedkvalitetsindstilling (side 64).
Indendørs fotografering under fluorescerende belysning
• Den hurtige flimren fra fluorescerende belysning kan påvirke lysstyrken og farven
på et billede.
Begrænsninger for Autofokus
• Følgende kan gøre det umuligt at fokusere korrekt.
– Ensfarvede vægge eller andre motiver med ringe kontrast
– Motiver i stærkt modlys
– Meget skinnede motiver
– Persienner eller andre motiver med et horisontalt gentagende mønster
– Flere motiver i forskellige afstande fra kameraet
– Motiver i mørke omgivelser
– Bevægelse af kameraet under fotografering
– Motiver i hurtig bevægelse
– Motiver, der befinder sig uden for kameraets fokusområde
• Hvis du ikke kan fokusere ordentligt, kan du prøve at anvende fokuslås (side 58)
eller Manuel fokus (side 57).
33
Kom hurtigt i gang
Snapshotvejledning
Brug af kontrolpanelet
Kontrolpanelet kan bruges til at konfigurere kameraindstillinger.
1.
Tryk på [SET] i REC-indstillingen.
Derved vælges et af kontrolpanelikonerne, og dets indstillinger vises.
[8] [2] [4] [6]
Tilgængelige indstillinger
[SET]
2.
Kontrolpanel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brug [8] og [2] til at vælge den indstilling du ønsker at ændre.
1Snapshotbilledstørrelse/-kvalitet*
5Ansigtsregistrering (side 42)
6Belysning (side 43)
7easy-indst. (side 43)
8REC-menuvisning (side 55)
9BEST SHOT-scenevalg (side 52)
(side 35, 64)
2Filmbilledkvalitet (side 38)
3Flash (side 39)
4Selvudløser (side 41)
* Kvaliteten af snapshotbilleder kan ikke ændres ved hjælp af kontrolpanelet.
3.
Brug [4] og [6] til at ændre indstillingen.
4.
Hvis du ønsker at konfigurere en anden indstilling, skal du gentage
trin 2 og 3.
5.
Tryk på [SET] når alle indstillingerne er, som du vil have dem.
Derved anvendes indstillingerne, og kameraet vender tilbage til REC-indstilling.
Hvis du valgte “MENU”, vises REC-menuen.
Hvis du valgte “BS”, vises BEST SHOT-scenemenuen.
• Du kan lukke kontrolpanelet ved at trykke på [ ] (Slet).
34
Snapshotvejledning
• Der vises intet ikon for indstillinger i kontrolpanelet (side 9), som er indstillet til
standardværdien (nulstilling). Der vises kun et ikon, hvis du ændrer indstillingen for
den tilsvarende indstilling i kontrolpanelet. Standardværdierne er som følger for
indstillingerne i kontrolpanelet.
– Flash: Autoflash
– Selvudløser: Fra
– Ansigtsregist.: Fra
– Belysning: Fra
• Du kan også konfigurere andre indstillinger end dem, der står ovenfor (side 55).
Ændring af billedstørrelsen (Størrelse)
. Pixels
Et billede, der er taget med et digitalkamera,
er en samling af små punkter kaldet “pixels”.
Jo flere pixels der er i et billede, desto flere
detaljer vil der være. Men generelt kan du
nøjes med færre pixels, når et billede
udskrives (L-størrelse) via en fotoservice, det
vedhæftes en e-mail, eller når du viser billedet
på en computer m.v.
Pixel
. Angående billedstørrelser
Størrelsen på et billede angiver hvor mange pixels, det indeholder, og er udtrykt vha.
vandrette pixelsxlodrette pixels.
10 M (3648x2736) størrelse billede =
Cirka 10 millioner pixels
3648*
2736*
VGA (640x480) størrelse billede =
Cirka 300.000 pixels
640*
480*
35
* Enhed: pixels
Snapshotvejledning
Tips til valg af billedstørrelse
Bemærk, at store billeder har flere pixels, og de fylder derfor mere i hukommelsen.
Stort antal
pixels
Flere detaljer, men fylder mere på
hukommelsen. Bedst, når du påtænker at
udskrive billeder i stor størrelse (som fx A3størrelse).
Færre detaljer, men fylder mindre på
Lille antal pixels hukommelsen. Bedst, når du vil sende
billeder via e-mail m.v.
• For oplysninger om billedstørrelse, billedkvalitet og antal af billeder, der kan
gemmes, se side 136.
• Se side 38 for oplysninger om billedstørrelse for film.
• Se side 76 for oplysninger om størrelsesændring af eksisterende snapshots.
36
Snapshotvejledning
. Sådan vælges snapshotbilledstørrelsen
1.
Tryk på [SET] i REC-indstillingen.
2.
Brug [8] og [2] til at vælge den øverste indstilling i kontrolpanelet
(Snapshotbilledstørrelse).
3.
Brug [4] og [6] til at vælge en billedstørrelse og tryk derefter på [SET].
Forslag til
Billedstørrelse
udskriftsstørrelse Beskrivelse
(pixels)
og anvendelse
14 M
(4320x3240)
Plakatprint
3:2
(4320x2880)
Plakatprint
16:9
(4320x2432)
HDTV
10 M
(3648x2736)
Plakatprint
6M
(2816x2112)
A3 print
3M
(2048x1536)
3.5"x5" print
Bedst, når det er forholdsvist vigtigere at
spare på hukommelseskapaciteten end
billedkvaliteten.
VGA
(640x480)
E-mail
Billedfilerne er mindre, hvilket er bedre, når
du vedhæfter billeder til e-mails. Men
billederne er forholdsvist grove.
Gode detaljer og mere tydelige, selv for
billeder der er beskåret (side 76) fra det
oprindelige
Gode detaljer
• Grundindstillingen fra fabrikken er en billedstørrelse på “14 M”.
• Vælger du “3:2”, optager du billeder med et formatforhold på 3:2, hvilket svarer til
standardformatforholdet for printpapir.
• Bogstaverne “HDTV” står for “High Definition Television”. En HDTV-skærm har et
formatforhold på 16:9, hvilket gør, at de er bredere end de tidligere tv-skærme med
formatforhold på 4:3. Dit kamera kan tage billeder, der er kompatible med
formatforholdet på en HDTV-skærm.
• Du bør kun opfatte de her foreslåede størrelser printpapir som retningslinjer
(200 dpi printopløsning).
37
Snapshotvejledning
. Angivelse af billedkvalitet for film
Billedkvalitet for film er en standard, der bestemmer graden af billedernes detaljering
og skarphed, når filmen afspilles. Optager du film i højkvalitetsindstillingen (WIDE), vil
du få en bedre billedkvalitet, men det vil også forkorte den tid, du kan optage i.
1.
Tryk på [SET] i REC-indstillingen.
2.
Brug [8] og [2] til at vælge den anden øverste indstilling i
kontrolpanelet (Billedstørrelse for film).
3.
Brug [4] og [6] til at vælge den ønskede indstilling og tryk derefter på
[SET].
Billedkvalitet (pixels)
Omtrentlig datahastighed
Billedhastighed
WIDE
848x480
12,5 megabit/sekund
30 billeder/sekund
STD
640x480
10,6 megabit/sekund
30 billeder/sekund
• Formatforholdet 16:9 er til rådighed, når “WIDE” er valgt som billedkvalitet.
• Hukommelseskapacitet (den filmoptagetid som du har til rådighed) afhænger af de
kvalitetsindstillinger, du sætter (side 137).
38
Snapshotvejledning
Brug af flash (Flash)
1.
Tryk en gang på [2] (
indstillingen.
2.
Brug [4] og [6] til at vælge den
ønskede flashindstilling og tryk derefter
på [SET].
) i REC-
Flash
• Hvis der ikke er nogen indikatorer på
[2] ( )
monitorskærmen, kan du skifte mellem
flash-indstillingerne ved at trykke på [2]
( ). Du kan slå skærminformation til eller fra ved at trykke på [8] (DISP)
(side 12).
> Autoflash
Flashen affyres automatisk i henhold til
eksponeringsforholdene (mængden af lys og
lysstyrke).
? Flash fra
Flashen affyres ikke.
< Flash til
Flashen affyres altid. Denne indstilling kan anvendes til
at lysne et motiv, der ellers normalt ville fremstå mørkt
på grund af dagslys eller modlys (dagslys synkronflash).
Flashen affyres automatisk. Denne type flash kan
¥ Rødøje-reduktion anvendes til at reducere risikoen for, at motivets øjne er
røde.
3.
Tryk på udløserknappen for at optage.
< angiver at flashen affyres.
Bagsidelampe
Blinker orange, mens flashen oplader, for at
angive at billedtagning er deaktiveret.
• Du kan ikke tage flere snapshots med flash,
før lampen stopper med at blinke orange,
hvilket angiver, at opladningen er
gennemført.
• Se side 139 angående oplysninger om flashrækkevidde.
39
Snapshotvejledning
• Pas på at dine fingre og remmen ikke spærrer for flashen.
• Den ønskede effekt opnås muligvis ikke, hvis motivet enten er for langt væk eller
for tæt på.
• Flashens opladningstid (side 139) afhænger af anvendelsesforholdene
(batteriernes tilstand, omgivende temperatur etc.).
• Tager du billeder under svagt oplyste forhold uden at anvende flash, giver det en
langsom lukkertid, hvilket kan forårsage billedslør på grund af kamerabevægelse.
Placer kameraet på et kamerastativ etc. under sådanne forhold.
• Flashen affyres automatisk i henhold til eksponeringen, når rødøje-reduktionen
anvendes. Den affyres ikke på steder, hvor der er en god belysning.
• Solskin udenfor, fluorescerende belysning eller andre lyskilder kan give unormale
billedfarver.
• Vælg ? (Flash fra) som flashindstilling ved fotografering på steder hvor
flashfotografering er forbudt.
Rødøje-reduktion
Benytter du flash, når du optager om aftenen eller i svagt oplyste rum, kan der
komme røde pletter i øjnene på de personer, der er på billedet. Dette er fordi lyset fra
flashen reflekteres af øjets nethinde. Når rødøje-reduktion er valgt som
flashindstillingen, affyrer kameraet et for-flash for at få iriserne i øjnene på de
personer, der kommer med på billedet, til at lukkes og derved reducere risikoen for, at
de får røde øjne.
Bemærk følgende vigtige punkter når du benytter rødøje-reduktion.
• Rødøje-reduktion virker ikke med mindre personerne på billedet kigger direkte på
kameraet (flashen).
• Rødøje-reduktion virker muligvis ikke særlig godt, hvis personerne befinder sig
langt fra kameraet.
40
Snapshotvejledning
Brug af selvudløseren (Selvudløser)
Anvender du Selvudløseren, starter der er en timer, når du trykker på
udløserknappen. Udløseren slippes, og billedet tages efter et fastsat tidsforløb.
1.
Tryk på [SET] i REC-indstillingen.
2.
Brug [8] og [2] til at vælge den fjerde øverste indstilling i
kontrolpanelet (Selvudløser).
3.
Brug [4] og [6] til at vælge den ønskede indstilling og tryk derefter på
[SET].
„ 10s
selvudløser
10-sekunders selvudløser
‚ 2s
selvudløser
2-sekunders selvudløser
• Når du tager billeder under forhold, der nedsætter
lukkertiden, kan du anvende denne indstilling til at forhindre
slør på grund af kamerabevægelse.
” X3
selvudløser
(Tredobbelt
selvudløser)
Tager tre billeder: Et billede 10 sekunder efter at der er trykket
på udløserknappen, og de to næste billeder tages så snart
kameraet er klar efter at have taget det forrige billede. Den tid,
det tager for kameraet at blive klar til at optage, afhænger af
indstillingerne af billedstørrelse og kvalitet, om der er isat et
hukommelseskort i kameraet eller ej, samt forholdene for
flashopladningen.
Selvudløser
fra
Slår selvudløseren fra.
• Forsidelampen blinker, mens selvudløsernedtællingen er i
gang.
• Du kan afbryde en igangværende selvudløsernedtælling
ved at trykke på [SET].
Forsidelampe
• Selvudløseren kan ikke anvendes sammen med følgende funktioner.
KU, visse BEST SHOT-scener
• Den tredobbelte selvudløser kan ikke anvendes sammen med følgende funktioner.
Film, easy-indstilling, visse BEST SHOT-scener
41
Snapshotvejledning
Brug af Ansigtsregistrering (Ansigtsregist.)
Ved optagelse af personer registrerer ansigtsregistreringsfunktionen ansigterne på
op til 10 enkeltpersoner og justerer fokus og lysstyrke i henhold dertil.
1.
Tryk på [SET] i REC-indstillingen.
2.
Brug [8] og [2] til at vælge den femte øverste indstilling i
kontrolpanelet (Ansigtsregist.).
3.
Brug [4] og [6] til at vælge “G Ansigtsregistrering: Til” og tryk
derefter på [SET].
4.
Ret kameraet mod motivet/motiverne.
Kameraet registrerer menneskeansigter og viser en
ramme rundt om hvert ansigt.
5.
Tryk halvt ned på udløserknappen.
Kameraet fokuserer og rammerne rundt om de
ansigter, det fokuserer på, bliver grønne.
6.
Tryk udløserknappen helt i bund.
Ikon for
ansigtsregistrering
• Kameraet fokuserer i midten, hvis det ikke kan registrere nogen ansigter.
• Den eneste fokusindstilling som er til rådighed, mens ansigtsregistrering er
aktiveret, er Autofokus (AF).
• Ansigtsregistreringen kan tage lidt længere tid, når du vender kameraet på siden.
• Registrering af følgende typer ansigter er ikke understøttet.
– Ansigter, hvor hår, solbriller, en hat eller lignende dækker ansigtet eller et ansigt
i mørk skygge
– En profil eller et ansigt i en skæv vinkel
– Et ansigt der er meget langt væk eller lille, eller meget tæt på og stort
– Et ansigt på et meget mørkt sted
– Ansigtet på et kæledyr eller andet ikke-menneskeligt motiv
• Ansigtsregistreringen kan ikke anvendes i kombination med følgende funktioner.
– Visse BEST SHOT-scener
– Filmoptagelse
• AF-områdeindstillingen (side 61) ignoreres, mens ansigtsregistrering er aktiveret.
42
Snapshotvejledning
Optimering af billedlysstyrke (Belysning)
Du kan bruge denne indstilling til at justere balancen mellem lyse og mørke områder
under optagelse af billeder.
1.
Tryk på [SET] i REC-indstillingen.
2.
Brug [8] og [2] til at vælge den sjette øverste indstilling i
kontrolpanelet (Belysning).
3.
Brug [4] og [6] til at vælge den ønskede indstilling og tryk derefter på
[SET].
Ï Til
Foretager korrektion af lysstyrken. Det tager længere tid at
gemme billedet, efter du har trykket på udløserknappen, når
denne indstilling er valgt.
Ì Fra
Foretager ingen korrektion af lysstyrken.
Brug af easy-indstilling (easy-indst.)
easy-indstillingen eliminerer besværlige indstillinger og gør det enkelt at tage
snapshots. Denne indstilling anbefales til dem, der er begyndere inden for digital
billedtagning.
1.
Tryk på [SET] i REC-indstillingen.
2.
Brug [8] og [2] til at vælge den tredje nederste indstilling i
kontrolpanelet (easy-indst.).
3.
Brug [4] og [6] til at vælge “| ON” og tryk derefter på [SET].
Kameraet går ind i easy-indstillingen.
4.
Ret kameraet mod motivet.
Hvis kameraet registrerer et menneskeansigt, fokuserer det konstant på ansigtet
(side 42).
Hvis kameraet ikke registrerer noget ansigt, fokuserer det konstant på midten af
skærmen.
• Kameraet fokuserer og fokusrammen bliver grøn.
5.
Når du er klar til at optage, skal du trykke på udløserknappen.
Dette tager billedet.
• Der opstår vibrationer og støj pga. objektivbevægelse. Dette indikerer ikke en
funktionsfejl.
43
Snapshotvejledning
. Kontrolpanel i easy-indstilling
I easy-indstillingen giver kontrolpanelet dig adgang til fire indstillingsemner:
billedstørrelse, flash, selvudløser og easy-indstilling. Der er også en “MENU”funktion, som du kan vælge for at få vist en menuskærm til konfigurering af
billedkvalitet (side 64) og indstillingerne på Opsætning-fanebladet (side 106).
• I easy-indstillingen kan Kvalitet-fanebladet kun bruges til at konfigurere
indstillingerne for “Filmkvalitet” og “Belysning”.
• Indstillingerne for menufunktioner der findes på den normale REC-menu, men ikke
på REC-menuen for easy-indstillingen, fastsættes automatisk på deres optimale
indstillinger. Disse fastsatte indstillinger påvirker ikke normale RECmenuindstillinger.
1.
Tryk på [SET] i easy-indstillingen.
1
2
3
4
5
I easy-indstillingen er de tegn, der vises på
indstillingsskærmen, større end de er i andre
indstillinger.
2.
Brug [8] og [2] til at vælge den indstilling
du ønsker at ændre.
1Billedstørrelse (side 35)
2Flash (side 39)
3Selvudløser (side 41)
4easy-indst. (side 43)
5REC-menuvisning (side 55)
3.
Brug [4] og [6] til at ændre indstillingen.
Indstilling:
Tilgængelige funktioner:
Billedstørrelse
ã* / & / !
Flash
> (Auto)* / < (Til) / ? (Fra)
Selvudløser
• (10-sekunders selvudløser) / l*
easy-indstilling
k / l*
MENU
Kvalitet-faneblad/Opsætning-faneblad
• En asterisk (*) angiver standardindstillinger ved nulstilling.
• Det følgende er forklaringer om easy-indstillingen.
k: Forbliver i easy-indstilling.
l: Afslutter easy-indstilling og går ind i den normale REC-indstilling.
44
Snapshotvejledning
4.
Tryk på [SET].
Dette anvender din(e) indstilling(er) og viser søger-skærmen for easyindstillingen, hvilket angiver, at kameraet er klar til at optage.
Hvis du vælger “MENU” i trin 2, vises REC-menuen ved tryk på [SET]. Se
“Avancerede indstillinger” (side 55) angående yderligere oplysninger om
konfigurering af dets indstillinger.
• Ved tryk på [ ] (Slet) afsluttes kontrolpanelet.
Fotografering med zoom
Dit kamera har en 5X optisk zoom (der ændrer objektivbrændvidden), som kan
anvendes i kombination med digital zoom (der digitalt forstørrer billedets midtpunkt
op), hvilket giver en zoomkapacitet på i alt 5X til 79,7X. Punktet for billedforringelse
afhænger af billedets størrelse (side 47).
1.
Tryk på zoomkontrollen for at zoome i REC-indstillingen.
w Vidvinkel
z Telefoto
Zoomkontrol
w (Vidvinkel) : Reducerer størrelsen af motivet og udvider området.
z (Telefoto) : Forstørrer motivet og indskrænker området.
2.
Tryk på udløserknappen for at tage billedet.
• Digital zoom er slået fra, mens tidsstempling (side 109) er slået til.
45
Snapshotvejledning
• Jo højere den digitale zoomfaktor er, desto grovere bliver det optagede billede.
Bemærk, at kameraet også har en funktion, der gør det muligt at anvende digital
zoom uden billedforringelse (side 47).
• Det anbefales at bruge et kamerastativ for at forhindre billedslør på grund af
kamerabevægelser ved fotografering med telefoto.
• Når du anvender zoom, ændres objektivets blænde.
• Digital zoom er kun til rådighed under filmoptagelse. Du kan justere den optiske
zoomindstilling, inden du trykker på udløserknappen for at begynde filmoptagelse.
Punkt for skift mellem optisk zoom og digital zoom
Hvis du holder zoomkontrollen hen imod z (Telefoto), stopper zoomningen, når den
optiske zoomfaktor når hen på maksimum. Hvis du slipper zoomkontrollen et øjeblik,
og derefter igen holder den hen imod z (Telefoto), skifter kameraet til digital zoom,
som du kan anvende til at få en endnu højere zoomfaktor.
• Når du zoomer, viser en bjælke på monitorskærmen den aktuelle Zoomindstilling.
Indikator for billedforringelse
Fokusområde
(Vises for Autofokus, Makrofokus og Manuel fokus.)
Zoombjælke
Område med uforringet
billedkvalitet
1X
Område med forringet
billedkvalitet
5X til 33,8X
Punkt for skift mellem optisk og
digital zoom
* 5X optisk zoompunkt
20X til 79,7X
Zoomviser (Angiver aktuel zoom.)
Billedforringelse
46
Snapshotvejledning
• Punktet for billedforringelse
afhænger af billedets størrelse
(side 35). Desto mindre en
billedstørrelse, jo højere en
zoomfaktor kan du anvende,
inden du når punktet for
billedforringelse.
• Selv om digital zoom generelt
forårsager en forringelse af
billedkvaliteten, er det muligt at
anvende noget digital zoom uden
billedforringelse ved
billedstørrelser på “10 M” og
mindre. Det område, hvori du kan
anvende digital zoom uden
billedforringelse, er angivet på
skærmen. Forringelsespunktet
afhænger af billedstørrelsen.
Billedstørrelse
Maksimal
zoomfaktor
Uforringet
zoomgrænse
14 M
20,0X
5,0X
3:2
20,0X
5,0X
16:9
20,0X
5,0X
10 M
23,7X
5,9X
6M
30,7X
7,7X
3M
42,2X
10,6X
VGA
79,7X
33,8X
47
Snapshotvejledning
Optagelse af film og lyd
Sådan optager du en film
1.
Konfigurer kvalitetsindstillingen for filmen (side 38).
Længden på den film, du kan optage, afhænger af hvilken kvalitetsindstilling, du
vælger.
2.
Ret kameraet mod motivet og tryk
på [0] (Film) i REC-indstillingen.
Optagelsen begynder, og Y vises på
monitorskærmen.
Filmoptagelsen inkluderer lyd i mono.
• Straks efter du trykker på [0] (Film),
fokuserer kameraet automatisk på
motivet i midten af monitorskærmen.
Derefter fastsættes fokus under
filmoptagelsen.
3.
[0] (Film)
Resterende optagetid
(side 137)
Optagetid
Tryk på [0] (Film) igen for at
stoppe optagelse.
• Hver film kan være op til 29 minutter lang. Filmoptagelsen stopper automatisk
efter 29 minutters optagelse. Filmoptagelsen stopper også automatisk, hvis
hukommelsen fyldes op, inden du stopper filmoptagelsen ved at trykke [0]
(Film).
Optagelse med BEST SHOT
Ved brug af BEST SHOT (side 52) kan du vælge en scene, der matcher den type film,
du forsøger at optage, og kameraet ændrer opsætningen i henhold dertil, sådan at du
får flotte film hver gang. Vælger du fx den BEST SHOT-scene, der hedder
Aftenscene, konfigureres kameraet sådan at aftenscener fremstår klarere og lysere.
48
Optagelse af film og lyd
• Under længerevarende filmoptagelse bliver kameraet lidt varmt. Dette er normalt
og ikke et tegn på funktionsfejl.
• Kameraet optager også lyd. Vær opmærksom på følgende
punkter, når du optager en film.
– Pas på ikke at blokere mikrofonen med dine fingre etc.
– Det er ikke muligt at opnå gode optageresultater, hvis
kameraet er for langt væk fra det, du ønsker at optage.
– Trykker du på kameraets knapper under optagelse, kan der
Mikrofon
komme støj med på lydsporet.
• Optagelse af et meget lyst motiv kan forårsage, at der
fremkommer en lodret stribe eller et lyserødt skær på monitorskærmens billede.
Dette indikerer ikke en funktionsfejl.
• Når du anvender kameraets indbyggede hukommelse eller visse typer
hukommelseskort, kan det tage for lang tid til at optage data, hvilket kan resultere i
afbrydelser i billedet og/eller lyden. Dette forhold angives vha. » og Y, der
blinker på monitorskærmen. For at undgå tab af filmens enkeltbilleder, anbefales
det, at du anvender et hukommelseskort med en maksimal overførselshastighed
på mindst 10 MB pr. sekund (side 125).
• Der kan kun bruges digital zoom til zoomning under filmoptagelse. Eftersom optisk
zoom ikke er mulig under optagelse af film, skal zoom indstilles inden, du trykker
på [0] (Film) for at starte optagelsen.
• Påvirkningerne af kamerabevægelser på et billede bliver mere udtalte, når du
optager nærbilleder eller med en høj zoomfaktor. Det anbefales derfor, at du
anvender et kamerastativ under disse forhold.
• Fokus er fastsat, mens der optages film.
Optagelse af et snapshot mens du optager en film
1.
Tryk på udløserknappen, mens du er i gang med at optage en film.
Filmoptagelsen fortsætter efter snapshottet er optaget.
• Du kan anvende [2] ( ) til at ændre flash-indstillingen, mens du optager en film.
• Filmoptagelsen forstyrres i nogle få sekunder, når der optages et snapshot.
• Du kan ikke optage et snapshot under filmoptagelse, hvis du optager med nogen af
følgende funktioner.
– Visse BEST SHOT-scener
– easy-indstilling
49
Optagelse af film og lyd
Optagelse kun af lyd (Stemmeoptagelse)
Med Stemmeoptagelse kan du nøjes med at optage lyd uden et snapshot eller en
film.
• Se side 137 for oplysninger om stemmeoptagelseskapaciteten.
1.
Tryk på [SET] i REC-indstillingen.
2.
Brug [8] og [2] til at vælge den nederste indstilling i kontrolpanelet
(BS) og tryk derefter på [SET] (side 34).
3.
Brug [8], [2], [4] og [6] til at vælge “Stemmeoptagelse”-scenen og
tryk derefter på [SET].
` vises på monitorskærmen.
4.
Tryk på udløserknappen for at starte
optagelsen.
Optagetid
• Bagsidelampen blinker grønt, mens optagelsen
forløber.
• Trykker du på [SET] under optagelse, indsættes
der et mærke i optagelsen. Når du afspiller
optagelsen, kan du anvende mærkerne til at
springe hen til punkter i optagelsen.
5.
Tryk på udløserknappen igen for at stoppe
lydoptagelsen.
Resterende optagetid
• Gentag trin 4 og 5 for at lave en lydoptagelse mere.
• For at slå Stemmeoptagelse fra skal du trykke på [SET], bruge [8] og [2] til at
vælge den nederste indstilling i kontrolpanelet (BS) og derefter vælge derefter
R (Auto).
• Du kan bruge [8] (DISP) under optagelse af lyd til at slå monitorskærmen til og fra.
• Når monitorskærmens indhold er slået fra, slukker monitorskærmen øjeblikkeligt,
hvis du vælger “Stemmeoptagelse”-scenen (side 12).
Angående lyddata
• Lydfiler kan afspilles på en computer med Windows Media Player eller QuickTime.
– Lyddata: WAVE/IMA-ADPCM (WAV endelse)
50
Optagelse af film og lyd
Sådan afspilles en lydoptagelse
1.
I PLAY-indstillingen skal du bruge [4] og [6]
til at vise den Stemmeoptagelsesfil, du vil
afspille.
` vises i stedet for et billede ved
Stemmeoptagelsesfiler.
2.
Tryk på [0] (Film) for at starte afspilning.
• Du kan også starte afspilning ved at vælge det andet øverste PLAY-panelpunkt
(Afspilningsstart) og trykke på [SET] (side 71).
Styring af afspilning af Stemmeoptagelser
Hurtigt fremad/hurtigt tilbage
[4] [6]
Afspil/pause
[SET]
Gå til mærke
Mens afspilningen er på pause, tryk på [4]
eller [6] for at gå til næste mærke, og tryk
derefter på [SET] for at genoptage afspilning.
Lydstyrkejustering
Tryk på [2] og tryk derefter på [8] [2]
Monitorskærm til/fra
[8] (DISP)
Afslut afspilning
[0] (Film)
• Se side 31 angående oplysninger om sletning af en stemmeoptagelsesfil.
51
Optagelse af film og lyd
Brug af BEST SHOT
Hvad er BEST SHOT?
BEST SHOT giver dig en samling “scener”, der viser en række forskellige typer
optageforhold. Når du behøver at ændre opsætningen af kameraet, skal du blot finde
den scene, der matcher det du forsøger at opnå, og kameraet indstilles automatisk til
den slags optagelse. Dette er med til at minimere risikoen for ødelagte billeder pga.
dårlige indstillinger af eksponering og lukkertid.
Nogle eksempelscener
Portræt
Landskab
Aftenscene
Aften portræt
Sådan optages et billede med BEST SHOT
1.
Tryk på [SET] i REC-indstillingen.
2.
Brug [8] og [2] til at vælge den
nederste indstilling i
kontrolpanelet (BS) og tryk
derefter på [SET] (side 34).
Der vises en menu over BEST SHOTscener.
• Kameraets standardindstilling er R
(Auto).
3.
Indeværende valgte scene
(med afgrænsning)
[8] [2] [4] [6]
[SET]
Navn på scene
Scenens nummer
Brug [8], [2], [4] og [6] til at
flytte afgrænsningen til den
scene du ønsker at vælge.
• Scenemenuen består af flere sider. Brug [8] og [2] til at scrolle mellem
menusiderne.
• Du kan få oplysninger om den indeværende valgte scene. Se side 53
angående yderligere oplysninger.
• For at vende tilbage til normal snapshotoptagelse vælges Scene 1 R (Auto).
52
Brug af BEST SHOT
4.
Tryk på [SET] for at konfigurere kameraet med indstillingerne for den
indeværende valgte scene.
Kameraet vender tilbage til REC-indstillingen.
• Indstillingerne for den scene du valgte, gælder indtil du vælger en anden
scene.
• Gentag den ovenstående procedure fra trin 1 for at vælge en anden BEST
SHOT-scene.
5.
Tryk på udløserknappen (hvis du er ved at tage et snapshot) eller [0]
(Film) (hvis du er ved at optage en film).
• BEST SHOT YouTube-scenen indstiller kameraet til optagelse af film, der er
optimerede for uploadning til YouTube. Film, der er optaget med YouTube-scenen,
gemmes i en særlig mappe, så de er nemme at finde, når du uploader (side 104).
. Brug af sceneoplysningsskærmen
For at få yderligere oplysninger om en scene skal du vælge
den med afgrænsningen på scenevalgsskærmen, og
derefter skubbe zoomkontrollen i en af retningerne.
• Skub til zoomkontrollen igen for at vende tilbage til
scenemenuen.
• Brug [4] og [6] til at scrolle mellem scener.
• Tryk på [SET] for at konfigurere kameraet med
indstillingerne for den indeværende valgte scene.
53
Brug af BEST SHOT
. BEST SHOT-forholdsregler
• Visse BEST SHOT-scener kan ikke bruges under optagelse af en film.
• Scenen For YouTube kan ikke anvendes under optagelse af et snapshot.
• Stemmeoptagelse-scenen kan ikke anvendes under fotografering af et snapshot
eller optagelse af en film.
• Nogle scener som fx Aftenscene og Fyrværkeri giver en langsom
lukkertidsindstilling. Eftersom en langsom lukkertid forøger sandsynligheden for
digital støj på billedet, udfører kameraet automatisk en digital støjreduktionsproces,
når en af disse scener er valgt. Det betyder, at det tager en lille smule længere tid
at gemme billedet, hvilket angives ved, at bagsidelampen blinker grønt. Undlad at
udføre nøglefunktioner på samme tid. Endvidere er det en god ide at anvende et
kamerastativ for at undgå slør på grund af kamerabevægelser, når du tager billeder
med langsomme lukkertider.
• Dit kamera inkluderer en scene, der optimerer indstillinger for billeder til
auktionssider. Afhængigt af din kameramodel hedder scenen enten “For eBay”
eller “Auktion”. Billeder, som du har optaget med auktionsscenen, gemmes i en
speciel mappe, sådan at du nemt kan finde dem på din computer (side 104).
• Høj følsomhed
– Høj følsomhedsindstillingen er slået fra, når kameraets flash affyres.
– Høj følsomhed giver muligvis ikke de ønskede resultater under meget mørke
forhold.
– Når du optager med langsomme lukkertider, bør du benytte et kamerastativ for
at undgå slørede billeder pga. bevægelse af kameraet.
– Under visse lysforhold foretager kameraet automatisk en støjfiltreringsproces for
at reducere digital støj på billedet. Denne proces får kameraet til at være
længere tid end normalt om at gemme billedet og blive klar til at tage det næste.
• BEST SHOT-scenebillederne er ikke taget med dette kamera.
• Billeder, der er taget ved hjælp af en BEST SHOT-scene, giver eventuelt ikke det
resultat, som du forventede på grund af optageforholdene eller andre faktorer.
• Du kan godt modificere de kameraindstillinger, der udførtes, efter du valgte en
BEST SHOT-scene. Men bemærk at BEST SHOT-indstillingerne vender tilbage til
deres standardindstillinger, når du vælger en anden BEST SHOT-scene eller
slukker for kameraet.
54
Brug af BEST SHOT
Avancerede indstillinger
Det følgende er de menuoperationer, som du kan anvende for at konfigurere
forskellige kameraindstillinger med.
• REC-indstillingsmenuens indhold og operationer afviger fra dem i PLAYindstillingen. Dette afsnit forklarer om operationer vha. REC-menuskærmen.
Se side 71 angående oplysninger om PLAY-menuskærmens operationer.
Brug af skærmmenuerne
. Eksempel på REC-menuskærmsoperation
1.
Tryk på [SET] i REC-indstillingen.
2.
Brug [8] og [2] til at vælge den anden nederste
indstilling i kontrolpanelet (MENU) og tryk derefter
på [SET] (side 34).
[8] [2] [4] [6]
REC-menuskærmen vises.
3.
Brug [4] og [6] til at vælge det faneblad, hvor det
menupunkt, du ønsker at indstille, er lokaliseret.
4.
Brug [8] og [2] til at vælge det menupunkt
du ønsker, og tryk derefter på [6].
5.
Brug [8] og [2] til at ændre indstillingen af
det valgte menupunkt.
6.
[SET]
Eksempel:
Når “T Kvalitet” er
valgt på “Kvalitet”fanebladet
Faneblade
Tryk på [SET] når indstillingen er, som du
ønsker den skal være, for at anvende
indstillingen og vende tilbage til
søgerskærmen.
• Trykker du på [4] i stedet for [SET], anvendes
den valgte indstilling, og du vender tilbage til valg
af menupunkt.
Indstillinger
• For at konfigurere indstillinger på et andet
Valgt menupunkt
faneblad efter du har trykket på [4] for at vende
tilbage til valg af menupunkt, skal du bruge [8]
eller [ ] (Slet) til at flytte fremhævningen op til
fanebladene, og derefter bruge [4] og [6] til at vælge det ønskede faneblad.
55
Avancerede indstillinger
• [ ] (Slet) gør det nemt at navigere rundt mellem faneblade og menuer.
– Trykker du på [ ] (Slet), mens der er valgt et faneblad, vises søger-skærmen.
– Trykker du på [ ] (Slet), mens der er valgt et menupunkt eller en indstilling,
kommer du tilbage i følgende rækkefølge: Indstillinger * Menupunkter *
Faneblad.
. REC-menuoperationer i denne manual
REC-menuoperationer angives i denne manual som vist nedenfor. Den følgende
operation er den samme som den, der er beskrevet under “Eksempel på RECmenuskærmsoperation” på side 55.
Brug [8] og [2] til at vælge den anden nederste indstilling i
kontrolpanelet (MENU) og tryk derefter på [SET].
Brug [4] og [6] til at vælge
“Kvalitet”-fanebladet.
Procedure
[r] (REC) * [SET] * MENU * Kvalitet-faneblad * T Kvalitet
Tryk på
[r] (REC).
Brug [8] og [2] til at vælge “T Kvalitet”
og tryk derefter på [6].
Tryk på
[SET].
56
Avancerede indstillinger
Indstillinger af REC-indstillingen (REC)
Valg af en fokusindstilling (Fokus)
Procedure
[r] (REC) * [SET] * MENU * Optag-faneblad * Fokus
Indstillinger
Billedtype
Fokusindstilling
Snapshot
Omtrentligt fokusområde*1
Film
Snapshot
Film
Almindelig
optagelse
Automatisk
´ Makro
Nærbilleder
Ca. 5 cm til 50 cm
(Tredje zoomtrin fra Fast
Fastlåst
Automatisk
brændpunkt den største vidvinkel- afstand*2
indstilling)
Á
Supermakro
Nærbilleder
Automatisk
Q
Autofokus
Landskaber og
) Uendelig andre fjerne
motiver
W Manuel
fokus
Når du vil
fokusere
manuelt
Cirka 15 cm til 9
(uendelig) (Vidvinkel)
Cirka 5 cm til 50 cm
Fastlåst
Uendelig
Manuel
Cirka 15 cm til 9 (uendelig) *2
(Vidvinkel)
*1 Fokusområdet er afstanden fra objektivoverfladen.
*2 Minimum ændres i henhold til den optiske zoomindstilling.
Supermakro
Supermakro indstiller optisk zoom på en fast position, der muliggør optagelse fra den
tættest mulige afstand til motivet. Resultatet er tættere og større motivbilleder.
• Zoom er fast indstillet, mens der er valgt Supermakro, så der udføres ingen
zoomning, når du trykker på zoomkontrollen.
57
Avancerede indstillinger
Sådan fokuseres med manuel fokus
1.
Komponer billedet på monitorskærmen sådan
at det motiv, du ønsker at fokusere på, er
omsluttet af den gule afgrænsning.
2.
Kig på billedet på monitorskærmen og brug
[4] og [6] til at justere fokus.
• På dette tidspunkt forstørres billedet, der er
omsluttet af afgrænsningen, op og fylder
monitorskærmen ud, hvilket hjælper dig til at
fokusere. Hvis du ikke udfører nogen manøvrer i to
sekunder, mens der vises et forstørret billede, vises
skærmen fra trin 1 igen.
Gul afgrænsning
• Automakro-funktionen registrerer hvor langt motivet er fra objektivet, og vælger
automatisk enten Makrofokus eller Autofokus.
• Automakro kan kun bruges, når du optager snapshots.
• Autofokus er den eneste fokusindstilling som er til rådighed, mens
ansigtsregistrering er aktiveret. For at vælge en anden fokusindstilling skal du først
slå ansigtsregistrering fra (side 42).
• Brug af flash sammen med Makrofokus kan forårsage at lyset fra flashen blokeres
og eventuelt giver uønskede skygger fra objektivet på dit billede.
• Når du benytter optisk zoom, mens du optager med Autofokus, Makrofokus eller
Manuel fokus, vises der en værdi på monitorskærmen, der informerer dig om
fokusområdet, som vist nedenfor.
Eksempel: oo cm til 9
* oo er den faktiske værdi for fokusområdet.
• De funktioner, der er tildelt til [4] og [6]-tasterne med “V/H-tast”-indstillingen
(side 62) er slået fra, mens Manuel fokus er valgt som fokusindstilling.
Brug af fokuslås
“Fokuslås” er en teknik, du kan anvende, når du ønsker
at komponere et billede, hvor motivet, der skal
fokuseres, ikke er omsluttet af fokusrammen på midten
af skærmen.
• For at bruge fokuslås, vælg “Û Spot” som
Autofokusområde (side 61).
1.
Ret fokusrammen på monitorskærmen ind
efter det motiv du ønsker at fokusere på og
tryk derefter halvt ned på udløserknappen.
58
Motiv, der skal
fokuseret på
Fokusramme
Avancerede indstillinger
2.
Men du holder udløserknappen trykket halvt
ned (hvilket vedholder fokusindstillingen),
skal du komponere billedet ved at flytte på
kameraet.
3.
Når du er klar til at tage billedet, skal du
trykke udløserknappen helt i bund.
• Fokuslås låser også eksponeringen (AE).
Ændring af fokusrammens udformning (Fokusramme)
Procedure
[r] (REC) * [SET] * MENU * Optag-faneblad * Fokusramme
Du kan bruge denne procedure til at vælge mellem fem forskellige udformninger,
inklusive en hjerteformet, af fokusrammen.
Indstillinger
ß
¹
™
¬
μ
• Trykker du halvt ned på udløserknappen, ændres fokusrammens udformning til en
af dem, der vises nedenfor.
Fokusering lykkedes
Fokusering lykkedes ikke
• Når du optager med ansigtsregistrering eller easy-indstillingen, er rammens
udformning ß.
59
Avancerede indstillinger
Brug af kontinuerlig udløser (Kontinuerlig)
Procedure
[r] (REC) * [SET] * MENU * Optag-faneblad * Kontinuerlig
Mens Kontinuerlig udløser er aktiveret, optager kameraet kontinuerligt billeder, indtil
hukommelsen fyldes op, så længe du holder udløserknappen trykket nede.
Slipper du udløserknappen, stopper kameraet med at tage billeder.
• Ved brug af kontinuerlig udløser bruges eksponeringen og fokus for det første
billede også til de efterfølgende billeder.
• Kontinuerlig udløser kan ikke anvendes i kombination med følgende.
– Visse BEST SHOT-scener
– easy-indstilling
– Filmoptagelse
• Når du anvender en kontinuerlig udløser-indstilling, skal du holde kameraet stille,
indtil kameraet er færdig med at tage billeder.
• Hastigheden af den kontinuerlige udløser afhænger af de indeværende indstillinger
for billedstørrelse og billedkvalitet.
• Hastigheden af Kontinuerlig udløser afhænger den type hukommelseskort, der er
sat i kameraet, samt mængden af fri plads på hukommelsen. Gemmer du
optagelserne på den indbyggede hukommelse, vil den kontinuerlige
udløseroptagelse være relativt langsom.
• Du kan ikke bruge selvudløseren i kombination med Kontinuerlig udløser.
Reducering af påvirkninger fra bevægelse af kamera og motiv
(Anti shake)
Procedure
[r] (REC) * [SET] * MENU * Optag-faneblad * Anti shake
Du kan slå kameraets Anti shake-funktion til for at reducere billedslør pga. bevægelse
af motiv eller kamera, når du fotograferer med telefoto, fotograferer et motiv i hurtig
bevægelse, eller når du fotograferer under dårlige lysforhold.
Auto
Minimerer påvirkningerne fra bevægelse af hånd og motiv.
Fra
Deaktiverer Anti shake-indstillinger
60
Avancerede indstillinger
• ISO-følsomhed, blænde, og lukkertid vises ikke på monitorskærmen, når du trykker
halvt ned på udløserknappen, mens der er valgt “Auto”. Men disse værdier vises et
øjeblik på det forhåndsvisningsbillede, der vises straks efter, du har taget et
snapshot.
• Hvis flashen affyres, forbliver Anti shake-ikonet S på skærmen, selvom Anti
shake ikke fungerer under flashfotografering.
• ISO-følsomhedsindstillingen (side 66) skal være “Auto” for at Anti shake kan
fungere.
• Fotograferer du med Anti shake, kan billedet forekomme noget grovere end
normalt, og det kan give en mindre forringelse af billedopløsningen.
• Anti shake-funktionen kan muligvis ikke eliminere påvirkninger af kamera- eller
motivbevægelser, hvis bevægelsen er meget kraftig.
• Anti shake er slået fra under filmoptagelse.
Angivelse af Autofokusområde (AF-område)
Procedure
[r] (REC) * [SET] * MENU * Optag-faneblad * AF-område
Û Spot
Denne indstilling foretager læsninger af et lille område midt på
billedet. Denne indstilling fungerer godt sammen med fokuslås
(side 58).
È Multi
Når du trykker halvt ned på udløserknappen, mens denne
indstilling er valgt, vælger kameraet det optimale
Autofokusområde ud fra ni mulige områder. Fokusrammen på det
område, hvor kameraet fokuserer, vises med grøn.
Ë Sporing
Trykker du halvt ned på udløserknappen, fokuserer kameraet på
motivet, og fokusrammen begynder at spore motivets bevægelse.
“Û Spot” eller “Ë Sporing”
“È Multi”
Fokusramme
Fokusramme
• Vælges “Ë Sporing”, kan det forårsage vibrationer og støj på grund af objektivets
bevægelse, mens der spores et motiv. Dette indikerer ikke en funktionsfejl.
61
Avancerede indstillinger
Tildeling af funktioner til [4] og [6]-tasterne (V/H-tast)
Procedure
[r] (REC) * [SET] * MENU * Optag-faneblad * V/H-tast
Du kan tildele en af de fire funktioner nedenfor til tasterne [4] og [6].
Indstilling
[4]/[6]-tastoperation
EV-shift
Justerer EV-shift-værdien (side 64)
Hvidbalance
Ændrer hvidbalanceindstillingen (side 65)
ISO
Ændrer ISO-følsomhedsindstillingen (side 66)
Selvudløser
Indstiller selvudløsertiden (side 41)
Fra
Annullerer tasttildelinger til [4] og [6]
Visning af skærmgitteret (Gitter)
Procedure
[r] (REC) * [SET] * MENU * Optag-faneblad * Gitter
Skærmgitteret kan vises på en skærm i REC-indstillingen
for nemt at kunne rette billedet lodret og vandret til, når du
komponerer det.
Brug af Ikonhjælp (Ikonhjælp)
Procedure
[r] (REC) * [SET] * MENU * Optag-faneblad * Ikonhjælp
Når Ikonhjælp er slået til, vises der en tekstbeskrivelse på skærmen for visse ikoner,
når du skifter mellem REC-funktioner.
Funktioner, der er understøttet af Ikonhjælp
• REC-indstilling, Flash, Lysmålingsindstilling, Hvidbalance, Selvudløser, EV-shift
62
Avancerede indstillinger
Konfigurering af standard startopstillinger (Hukommelse)
Procedure
[r] (REC) * [SET] * MENU * Optag-faneblad * Hukomm.
Når du slukker kameraet, husker det de aktuelle indstillinger for alle aktiverede
hukommelsespunkter og genskaber dem, når du tænder det igen. Ethvert
hukommelsespunkt der er deaktiveret vender tilbage til dets standardindstilling, hver
gang du slukker kameraet.
Indstilling
Deaktiveret (standardindstilling)
b BEST SHOT
Snapshot (Auto)
Flash
Auto
Fokus
AF (Autofokus)
Hvidbalance
Auto
ISO
Auto
AF-område
Spot
Kontinuerlig
Fra
Selvudløser
Fra
Aktiveret
Indstilling når
kameraet er
slukket
MF-position
Position inden manuel fokus blev valgt.
Zoomposition*
Fuld vidvinkel
* Kun for optisk zoomindstilling.
• Hvis du slukker kameraet og tænder det igen, mens BEST SHOT
hukommelsespunktet er aktiveret, indstilles alle andre hukommelsespunkter
(undtagen zoomposition) til den aktuelt valgte BEST SHOT-sceneindstilling, uanset
om de andre hukommelsespunkter er aktiverede/deaktiverede.
63
Avancerede indstillinger
Billedkvalitetsindstillinger (Kvalitet)
Angivelse af billedkvalitet for snapshot (Kvalitet (Snapshot))
Procedure
[r] (REC) * [SET] * MENU * Kvalitet-faneblad *
T Kvalitet (Snapshot)
Fin
Giver prioritet til billedkvalitet.
Normal
Normal
• “Fin”-indstillingen giver dig mulighed for at få alle detaljerne med, når du tager et
fint detaljeret billede af naturen, der inkluderer grupper af træer eller blade, eller et
billede af et komplekst mønster.
• Hukommelseskapacitet (det antal billeder du kan optage) afhænger af de
kvalitetsindstillinger, du sætter (side 136).
Korrektion af lysstyrken på billeder (EV-shift)
Procedure
[r] (REC) * [SET] * MENU * Kvalitet-faneblad * EV-shift
Du kan manuelt justere et billedes eksponeringsværdi (EV-værdi), inden du tager det.
• Eksponeringskompensationsområde: –2,0 EV til +2,0 EV
• Enhed: 1/3 EV
1.
Brug [8] og [2] til at justere eksponeringskompensationsværdien.
[8] : Forhøjer EV-værdien. En højere EVværdi er bedst egnet til optagelse af
motiver i lyse farver og motiver i
modlys.
[2] : Formindsker EV-værdien. En lavere
EV-værdi er bedst egnet til optagelse af
motiver i mørke farver og ved udendørs
optagelser på en klar dag.
For at annullere eksponeringskompensation, ændr EV-værdien til 0,0.
2.
Tryk på [SET].
Dette anvender eksponeringskompensationsværdien. Den
eksponeringskompensationsværdi du indstiller forbliver effektiv, indtil du ændrer
den eller slukker for kameraet (hvilket stiller den tilbage til “0,0”).
• Du kan muligvis ikke opnå tilfredsstillende resultater selv efter at have anvendt
eksponeringskompensationen, hvis du tager billeder under meget mørke eller
stærkt oplyste forhold.
64
Avancerede indstillinger
Styring af hvidbalance (Hvidbalance)
Procedure
[r] (REC) * [SET] * MENU * Kvalitet-faneblad * Hvidbalance
Du kan justere hvidbalancen til at matche den tilgængelige lyskilde, der hvor du
optager, og undgå det blå skær der fremkommer, hvis du fotograferer udendørs, når
det er overskyet, og det grønne skær der fremkommer, hvis du fotograferer under
fluorescerende belysning.
Auto
Konfigurerer kameraet til at justere hvidbalancen automatisk.
¤ (Dagslys)
Til udendørsoptagelser på en klar dag
' (Overskyet)
Til udendørsoptagelser på en overskyet regnfuld dag, i skyggen
etc.
“ (Skygge)
Til optagelser på en klar dag i skyggen af træer eller bygninger
†
Til optagelser under hvid eller dagslyshvid fluorescerende
(Dagshvid fluo.) belysning
–
(Dagslys fluo.)
Til optagelser under dagslys fluorescerende belysning
«
(Glødelampe)
Til optagelser under lys fra glødepærer
Manuel
Til manuel konfigurering af kameraet så det passer til en særlig
lyskilde
Blankt hvidt papir
1 Vælg “Manuel”.
2 Ret kameraet imod et blankt stykke hvidt
papir under de samme lysforhold som
dem du påtænker at tage billeder under,
sørg for at papiret fylder hele
monitorskærmen ud og tryk derefter på
udløserknappen.
3 Tryk på [SET].
Hvidbalanceindstillingen huskes, selv om du slukker for
kameraet.
• Når “Auto” er valgt som hvidbalanceindstilling, bestemmer kameraet automatisk
det hvide punkt i motivet. Der er visse motivfarver og lyskilder, som kan give
problemer, når kameraet skal bestemme det hvide punkt, hvilket gør det umuligt at
udføre korrekt justering af hvidbalancen. Sker dette, skal du vælge den
hvidbalanceindstilling, der svarer til dine optageforhold (Dagslys, Overskyet osv.).
65
Avancerede indstillinger
Indstilling af ISO-følsomhed (ISO)
Procedure
[r] (REC) * [SET] * MENU * Kvalitet-faneblad * ISO
ISO-følsomhed er et mål for lysfølsomheden.
Auto
Justerer automatisk følsomheden i henhold til forholdene.
ISO 64
Lavere følsomhed
Langsom lukkertid
Mindre støj
Hurtig lukkertid (Indstil
ved fotografering på
svagt oplyste steder.)
Noget grovhed (forøget
digital støj)
ISO 100
ISO 200
ISO 400
ISO 800
ISO 1600 Højere følsomhed
• Der anvendes altid “Auto” ISO-følsomhed til film, uanset den ellers gældende ISOfølsomhedsindstilling.
• Høje ISO-følsomhedsværdier har tendens til at give mere digital støj på billederne.
Brug af indbyggede farvefiltre (Farvefilter)
Procedure
[r] (REC) * [SET] * MENU * Kvalitet-faneblad * Farvefilter
Indstillinger: Fra, S/H, Sepia, Rød, Grøn, Blå, Gul, Lyserød og Lilla
66
Avancerede indstillinger
Visning af snapshots og film
Visning af snapshots
Se side 30 angående hvordan du viser snapshots.
Visning af en film
1.
Tryk på [p] (PLAY) og brug derefter [4] og [6] til at vise den film, du
ønsker at se.
2.
Tryk på [0] (Film) for at starte
afspilning.
Ikon for film: »
Optagetid
Billedkvalitet
Styring af filmafspilning
Hurtigt fremad/
hurtigt tilbage
[4] [6]
• Hvert tryk på en af knapperne forøger hastigheden af
hurtigt fremad eller hurtigt tilbage.
• Tryk på [SET] for at vende tilbage til normal
afspilningshastighed.
Afspil/pause
[SET]
1 billede frem/
tilbage
[4] [6]
• Holder du en af knapperne nede, fortsætter du med at
scrolle.
Lydstyrkejustering
Tryk på [2] og tryk derefter på [8] [2].
• Lydstyrken kan kun justeres, mens du afspiller film.
Informationsvisning
[8] (DISP)
til/fra
Zoom
Skub zoomkontrollen i retning af z ([).
• Du kan bruge [8], [2], [4] og [6] til at scrolle det
zoomede billede på monitorskærmen. Du kan zoome et
filmbillede op til 4,5 gange normalstørrelse.
Stop afspilning
[0] (Film)
• Du kan muligvis ikke afspille film, der ikke er optaget med dette kamera.
67
Visning af snapshots og film
Zoomning af et billede på skærmen
1.
I PLAY-indstillingen skal du bruge [4] og [6] til at scrolle gennem
billederne indtil det ønskede billede vises.
2.
Skub zoomkontrollen mod z ([) for at
zoome ind.
Zoomfaktor
Billedområde
Du kan bruge [8], [2], [4] og [6] til at scrolle det
zoomede billede på monitorskærmen. Skub
zoomkontrollen mod w for at zoome ud på billedet.
– Når monitorskærmens indhold er slået til, viser
en grafisk afbildning nederst i højre hjørne af
skærmen, hvilken del af det zoomede billede,
der vises på skærmen.
– Tryk på [ ] (Slet) for at forlade zoomskærmen.
– Selvom den maksimale billedzoomfaktor er 8X,
Det viste område
er der muligvis visse billedstørrelser, der ikke
kan zoomes helt op til 8X.
• Trykker du på [SET], låses skærmbilledets aktuelle zoomfaktor. Du kan
derefter bruge [4] og [6] til at scrolle mellem billeder med brug af den samme
zoomfaktor. Trykker du på [SET] igen, låses zoomfaktoren op, og du kan bruge
[8], [2], [4] og [6] til at bevæge dig rundt mellem de aktuelt viste billeder.
Visning af billedmenuen
1.
I PLAY-indstillingen skal du skubbe
zoomkontrollen mod w (]).
Afgrænsning
Brug [8], [2], [4] og [6] til at bevæge
vælgerafgrænsningen rundt på billedmenuen.
For at vise et særligt billede, brug [8], [2], [4] eller
[6] til at flytte vælgerafgrænsningen hen på det
ønskede billede og tryk derefter på [SET].
68
Visning af snapshots og film
Visning af snapshots og film på en tv-skærm
1.
Brug et AV-kabel (EMC-4A), der fås som ekstraudstyr, til at slutte
kameraet til tv’et.
Gul
Tv
AV-kabel
Hvid
Video
Audio
AUDIO IN-stik (hvide)
[USB/AV]-port
VIDEO IN-stik (gul)
Tilslut kablet til kameraet mens du sørger for, at -mærket
på AV-kabelstikket peger mod monitorskærmens side.
• Sørg for, at du trykker kabelstikket helt ind i USB/AVporten, indtil du mærker, at det klikker ordentligt på plads.
Sættes stikket ikke ordentligt ind, kan det give mangelfuld
kommunikation eller funktionsfejl.
• Bemærk, at selvom at stikket er sat helt ind, kan du
alligevel se metalstykket på stikket som vist på
illustrationen.
2.
Tænd for tv’et og vælg dets videoindgang.
Hvis tv’et har mere end en videoindgang, skal du vælge den, hvor kameraet er
tilsluttet.
3.
Tryk på [p] (PLAY) for at tænde kameraet.
Der vises et billede på tv-skærmen, uden der vises noget på kameraets
monitorskærm.
• Tryk på [ON/OFF] (Power) eller [r] (REC) slukker ikke kameraet, mens AVkablet er tilsluttet.
• Du kan også ændre skærmens og videoudgangssystemets formatforhold
(side 113).
4.
Du kan nu vise billeder og afspille film, som du plejer at gøre.
69
Visning af snapshots og film
• Inden du tilslutter kameraet til et tv for at vise billeder, skal du sørge for at
konfigurere kameraets [r] (REC) og [p] (PLAY)-knapper til “Tænd” eller “Tænd/
sluk” (side 111).
• Kameraet starter med at udsende lyden ved maksimal lydstyrke. Når du starter
med at vise billeder, bør du sætte tv’ets lydstyrke på et relativt lavt niveau og
derefter justere den om nødvendigt.
• Lyden er i mono.
• Visse tv-apparater kan skære en del af billederne.
• Alle ikoner og indikatorer som vises på monitorskærmen, vises også på tvskærmen. Du kan anvende [8] (DISP) til at ændre indholdet af skærmen.
Optagelse af kamerabilleder til en DVD-optager eller video
Brug en af følgende metoder til at slutte kameraet til optageapparatet med et AVkabel, der fås som ekstraudstyr.
– DVD-optager eller video: Tilslut til VIDEO IN- og AUDIO IN-indgangene.
– Kamera: USB/AV-port
Du kan afspille et slideshow af snapshots og film på kameraet og optage det på en
DVD eller et videobånd. Når du optager billeder på et eksternt apparat, skal du
anvende [8] (DISP) til at fjerne alle indikatorer fra monitorskærmen (side 12).
For oplysninger om tilslutning af en monitor til optageapparatet og om hvordan du
optager, se den brugerdokumentation der følger med det optageapparat, du
anvender.
70
Visning af snapshots og film
Andre afspilningsfunktioner (PLAY)
Dette afsnit forklarer menupunkter, du kan bruge til at konfigurere indstillinger og
udføre andre afspilningsmanøvrer med.
Brug af PLAY-panelet
Trykker du på [SET] i PLAY-indstillingen, vises PLAY-panelet.
. Eksempel på PLAY-paneloperation
1.
Tryk på [SET] i PLAY-indstillingen.
PLAY-panelet vises i højre side af
monitorskærmen.
2.
3.
Brug [8] og [2] til at vælge det
ønskede PLAY-panelpunkt og tryk
derefter på [SET].
[8] [2]
PLAY-panel
[SET]
Det følgende beskriver de operationer, som du kan udføre for hvert af
PLAY-panelpunkterne.
â Afslut
Forlader PLAY-panelet.
P Afspilningsstart
Den operation som udføres, når dette punkt vælges, afhænger af
den type fil, som aktuelt vises på monitorskærmen.
• Film: Starter filmafspilning (side 67).
• Stemmeoptagelse: Starter afspilning af stemmeoptagelse
(side 51).
• Lyd-snapshot: Starter lydafspilning (side 77).
ä
Slideshow
Viser en slideshowmenu. Se “Afspilning af et slideshow på
kameraet (Slideshow)” (side 73) angående menuoperationer for
slideshow.
Viser en menuskærm for rotation. Se “Rotation af et billede
ÿ Rotation (Rotation)” (side 74) angående yderligere oplysninger om
rotationsfunktionen.
71
Andre afspilningsfunktioner (PLAY)
à Menu
Viser PLAY-menuen. Du kan udføre følgende operationer på
PLAY-menuen.
Faneblade
1Brug [4] og [6] til at vælge det
faneblad, hvor det menupunkt, du
ønsker at indstille, er lokaliseret.
2Brug [8] og [2] til at vælge det
menupunkt du ønsker, og tryk
derefter på [6].
3Brug [8] og [2] til at ændre
indstillingen af det valgte
menupunkt.
Valgt menupunkt
4Tryk på [SET] for at anvende
indstillingen.
• Ved tryk på [ ] (Slet) udføres en af følgende funktioner.
– Hvis du tidligere trykkede på et faneblad, kommer du tilbage
til søger-skærmen ved tryk på [ ] (Slet).
– Hvis du tidligere valgte et menupunkt, kommer du tilbage til
fanebladet ved at trykke på [ ] (Slet).
. PLAY-menuoperationer i denne manual
PLAY-menuoperationer angives i denne manual som vist nedenfor. Den følgende
operation er den samme som den, der er beskrevet under “Eksempel på PLAYpaneloperation” på side 71.
Brug [8] og [2] til at vælge det nederste
PLAYpanelpunkt (MENU) og tryk derefter på [SET].
Procedure
[p] (PLAY) * [SET] * MENU * Afspil-faneblad * Beskyt
Tryk på
[p] (PLAY).
Brug [4] og [6] til at vælge
“Afspil”-fanebladet.
Tryk på
[SET].
Brug [8] og [2] til at vælge “Beskyt”
og tryk derefter på [6].
72
Andre afspilningsfunktioner (PLAY)
Afspilning af et slideshow på kameraet (Slideshow)
1.
Tryk på [SET] i PLAY-indstillingen.
2.
Brug [8] og [2] til at vælge det tredje nederste PLAY-panelpunkt
(Slideshow) og tryk derefter på [SET] (side 71).
Start
Starter slideshowet.
Tid
Tid fra start til slut af slideshowet
1 til 5 minutter, 10 minutter, 15 minutter, 30 minutter, 60 minutter
Interval
Tid for hvor længe hvert billede vises.
Brug [4] og [6] til at vælge en værdi fra 1 til 30 sekunder eller
“Maks.”.
Hvis du angiver en værdi fra 1 til 30 sekunder, skifter billederne i
det angivne interval, men lyddelen fra film eller lyd-snapshot
fortsætter med at afspilles, indtil de slutter.
Når slideshowet kommer hen til en fim, mens “Maks.” er valgt, vises
der kun det første billede af filmen. Stemmeoptagelsesfiler afspilles
ikke, når “Maks.” er valgt.
Effekt
Slår effekt til eller fra.
Til: Slår billedændringseffekten og baggrundsmusikken til.
Fra: Ingen billedændringseffekt eller baggrundsmusik
• Tryk på [ ] (Slet) for at stoppe slideshowet. Trykker du på [SET] i stedet for
[ ] (Slet), stopper slideshowet, og du vender tilbage til menuskærmen.
• Juster lydstyrken ved at trykke på [2] og derefter trykke på [8] eller [2] under
afspilning.
• Alle knapper er slået fra, mens slideshowet skifter fra et billede til et andet.
• Den tid det tager at skifte fra et billede til et andet forøges muligvis, hvis billedet
ikke er taget med dette kamera.
73
Andre afspilningsfunktioner (PLAY)
Rotation af et billede (Rotation)
1.
I PLAY-indstillingen skal du vise det snapshot eller den film, du ønsker
at rotere.
2.
Tryk på [SET].
3.
Brug [8] og [2] til at vælge det andet nederste PLAY-panelpunkt
(Rotation) og tryk derefter på [SET] (side 71).
4.
Brug [8] og [2] til at vælge “Rotation” og tryk derefter på [SET].
For hvert tryk på [SET] roteres billedet 90 grader til venstre.
5.
Når billedet er vendt, som du ønsker det, skal du trykke på [
] (Slet).
• Bemærk, at denne procedure faktisk ikke ændrer ved billedets data. Den ændrer
blot den måde billedet vises på kameraets monitorskærm.
• Et beskyttet eller zoomet billede kan ikke roteres.
• Det er den oprindelige (ikke-roterede) version af billedet, der vises på
billedmenuskærmen.
Brug af korrektion for røde øjne (Røde øjne)
Procedure
[p] (PLAY) * Snapshot-skærm * [SET] * MENU *
Afspil-faneblad * Røde øjne
Benytter du flash, når du optager om aftenen eller i svagt oplyste rum, kan der
komme røde pletter i øjnene på de personer, der er på billedet. Dette er fordi lyset fra
flashen reflekteres af øjets nethinde. Korrektion for røde øjne korrigerer øjenfarven
på motiver tilbage til deres normale farver, når der opstår røde øjne pga. flashen.
Korriger
Aktiverer korrektion for røde øjne.
Annuller
Deaktiverer korrektion for røde øjne.
• Det oprindelige snapshot slettes ikke, men gemmes i hukommelsen.
• Det er muligvis ikke muligt at foretage korrektion for røde øjne på mindre ansigter
eller profilbilleder.
• Korrektionen for røde øjne giver eventuelt ikke den ønskede effekt under visse
forhold.
74
Andre afspilningsfunktioner (PLAY)
Valg af billeder der skal udskrives (DPOF-print)
Procedure
[p] (PLAY) * Snapshot-skærm * [SET] * MENU *
Afspil-faneblad * DPOF-print
Se side 82 angående yderligere oplysninger.
Beskyttelse af en fil imod sletning (Beskyt)
Procedure
[p] (PLAY) * [SET] * MENU * Afspil-faneblad * Beskyt
Til
Beskytter særlige filer.
1 Brug [4] og [6] til at scrolle gennem filerne,
indtil den du vil beskytte vises på skærmen.
2 Brug [8] og [2] til at vælge “Til” og tryk
derefter på [SET].
En beskyttet fil angives med ›-ikonet.
3 Gentag trin 1 og 2 for at beskytte andre
filer.
Tryk på [ ] (Slet) for at forlade beskytteoperationen. Vælg “Fra” i
stedet for “Til” i trin 2 ovenfor, for at ophæve beskyttelsen af en fil.
Alle filer:
Til
Beskytter alle filer.
1 Brug [8] og [2] til at vælge “Alle filer: Til” og tryk derefter på [SET].
2 Tryk på [ ] (Slet).
For ophæve beskyttelsen af alle filer, vælg “Alle filer: Fra” i stedet for
“Alle filer: Til” i trin 1 ovenfor.
• Bemærk, at selv om en fil er beskyttet, slettes den, hvis du udfører en formatering
(side 114).
75
Andre afspilningsfunktioner (PLAY)
Ændring af størrelsen på et snapshot (Størrelsesændring)
Procedure
[p] (PLAY) * Snapshot-skærm * [SET] * MENU *
Afspil-faneblad * Ændr str.
Du kan reducere størrelsen på et snapshot og gemme resultatet som et særskilt
snapshot. Det oprindelige snapshot beholdes også. Du kan vælge ændre størrelsen
på et billede til en af tre størrelser: 10 M, 6 M, VGA.
• Ændrer du størrelsen på et snapshot i størrelsen 3:2 eller 16:9, får du et billede i
formatforholdet 4:3, hvor begge sider er skåret af.
• Optagedatoen på den størrelsesændrede version af snapshottet vil være den
samme som datoen for det oprindelige snapshot.
Beskæring af et snapshot (Beskæring)
Procedure
[p] (PLAY) * Snapshot-skærm * [SET] * MENU *
Afspil-faneblad * Beskæring
Du kan beskære et snapshot for at skære de dele du ikke
behøver væk og gemme resultatet som en separat fil. Det
oprindelige snapshot beholdes også.
Zoomfaktor
Repræsenterer
snapshotområde
Brug zoomkontrollen til at zoome billedet til den ønskede
størrelse, og brug [8], [2], [4] og [6] til at vise den del af
billedet du ønsker at klippe ud, og tryk derefter på [SET].
• Det billede der produceres ved beskæringen af et 3:2
eller 16:9 billede vil have et formatforhold på 4:3.
• Optagedatoen på det beskårede billede vil være den
samme som datoen for det oprindelige snapshot.
Den del af billedet der
aktuelt vises på skærmen
76
Andre afspilningsfunktioner (PLAY)
Læg lyd på et snapshot (Eftersynkronisering)
Procedure
[p] (PLAY) * Snapshot-skærm * [SET] * MENU *
Afspil-faneblad * Eftersynkron.
Du kan tilføje lyd til et snapshot, efter du har optaget
det. Du kan lægge en ny lyd på, når som helst du har
lyst. Du kan optage op til 30 sekunders lyd til hvert
enkelt snapshot.
1.
Tryk på [SET] for at starte lydoptagelse.
Resterende optagetid
2.
Tryk på [SET] igen for at stoppe lydoptagelsen.
• Sørg for, at du ikke blokerer for kameraets mikrofon med
dine fingre, mens du optager.
• Det er ikke muligt at opnå gode optageresultater, hvis
kameraet er for langt væk fra det, du ønsker at optage.
• Dit kamera understøtter følgende lydformater.
– Lydformat: WAVE/IMA-ADPCM (WAV endelse)
• Du kan ikke tilføje lyd til et billede, som er beskyttet.
• For at slette lyd, skal du udføre følgende:
Eftersynkronisering * Slet * [SET] * [ ] (Slet).
Mikrofon
• Bemærk, at du kan ikke genskabe den oprindelige lyd på et Lyd-snapshot, hvis du
har slettet den eller lagt ny lyd på.
Sådan afspilles et snapshot-lyd
1.
Brug [4] og [6] til at scrolle igennem billederne i PLAY-indstillingen
indtil det ønskede lyd-snapshot vises.
Et lyd-snapshot er et, der har et ˆ-ikon.
2.
Tryk på [0] (Film) for at starte afspilning.
77
Andre afspilningsfunktioner (PLAY)
Styring af afspilning af Stemmeoptagelser
Hurtigt fremad/hurtigt tilbage
[4] [6]
Afspil/pause
[SET]
Lydstyrkejustering
Tryk på [2] og tryk
derefter på [8] [2].
Skift af skærmindhold
[8] (DISP)
Stop afspilning
[0] (Film)
• Lyd fra et Lyd-snapshot kan også afspilles på en computer med Windows Media
Player eller QuickTime.
Kopiering af filer (Kopier)
Procedure
[p] (PLAY) * Snapshot-skærm * [SET] * MENU *
Afspil-faneblad * Kopier
Du kan kopiere filer fra kameraets indbyggede hukommelse over på et
hukommelseskort og fra et hukommelseskort over på den indbyggede hukommelse.
Indbygget *
kort
Kopierer alle filer fra den indbyggede hukommelse til et
hukommelseskort.
Denne valgmulighed kopierer alle filerne i den indbyggede
hukommelse. Den kan ikke bruges til at kopiere en enkelt fil.
Kort *
indbygget
Kopierer en enkelt fil på hukommelseskortet til kameraets
indbyggede hukommelse. Filer kopieres til den mappe i den
indbyggede hukommelse, hvis navn har det højeste
serienummer.
1 Brug [4] og [6] til at vælge den fil du ønsker at kopiere.
2 Brug [8] og [2] til at vælge “Kopier” og tryk derefter på
[SET].
• Du kan kopiere snapshots, film, lyd-snapshots eller stemmeoptagelsesfiler, som du
har optaget med dit kamera.
78
Andre afspilningsfunktioner (PLAY)
Udskrivning
Udskrivning af snapshots
Professionel fotoservice
Du kan tage et hukommelseskort, der indeholder billeder du
ønsker udskrevet, til en professional fotoservice og få dem
udskrevet.
Udskrivning ved hjælp af en hjemmeprinter
Udskrivning af billeder på en printer med rum til
hukommelseskort
Du kan bruge en printer, der er udstyret med et rum til
hukommelseskort, til at udskrive billeder direkte fra
hukommelseskortet. Se i den brugerdokumentation, der fulgte
med din printer for yderligere oplysninger.
Direkte tilslutning til en printer der er kompatibel med
PictBridge
Du kan udskrive på en printer, der understøtter PictBridge
(side 80).
Udskrivning med en computer
Når du har overført billederne til din computer, skal du
anvende et kommercielt tilgængeligt program til at udskrive
dem med.
• Du kan angive hvilke billeder, du ønsker at udskrive, antallet af kopier og
datostemplingsindstillinger inden udskrivning (side 82).
79
Udskrivning
Direkte tilslutning til en printer der er kompatibel med
PictBridge
Du kan tilslutte kameraet direkte til en printer, der understøtter PictBridge, og
udskrive billeder uden at gå igennem en computer.
. Sådan indstilles kameraet inden tilslutning til en printer
1.
Tænd for kameraet. Tryk derefter på [SET] og vis REC-menuen
(side 55) eller PLAY-menuen (side 71).
2.
På “Opsætning”-fanebladet skal du vælge “USB” og derefter trykke på
[6].
3.
Brug [8] og [2] til at vælge “PTP (PictBridge)” og tryk derefter på
[SET].
. Tilslutning af kameraet til en printer
Brug det USB-kabel der
følger med kameraet til at
tilslutte kameraet til din
printers USB-port.
• Sørg for, at du trykker
kabelstikket helt ind i USB/
AV-porten, indtil du
mærker, at det klikker
ordentligt på plads. Sættes
stikket ikke ordentligt ind,
kan det give mangelfuld
kommunikation eller
funktionsfejl.
USB-kabel
(inkluderet med kameraet)
Stort stik
USB-port
[USB/AV]port
Lille stik
Tilslut kablet til kameraet mens du sørger for,
at -mærket på USB-kabelstikket peger mod
monitorskærmens side.
• Bemærk, at selvom at stikket er sat helt ind, kan du alligevel
se metalstykket på stikket som vist på illustrationen.
• Når du tilslutter USB-kablet til en USB-port, skal du sørge for
at rette stikket korrekt ind efter åbningen.
B
80
Udskrivning
. Sådan udskriver du
1.
Tænd printeren og ilæg papir.
2.
Tænd for kameraet.
Udskriftsmenuskærmen vises.
3.
Brug [8] og [2] til at vælge “Papirstr.” og tryk
derefter på [6].
4.
Brug [8] og [2] til at vælge en papirstørrelse og
tryk derefter på [SET].
• Der er følgende papirstørrelser til rådighed.
3.5"x5", 5"x7", 4"x6", A4, 8.5"x11", Af printer
• Vælger du “Af printer”, anvendes der den papirstørrelse, der er valgt på
printeren.
• Se i den dokumentation der fulgte med din printer for yderligere information om
papirindstillinger.
5.
Brug [8] og [2] til at angive den ønskede udskrivningsfunktion.
1 billede
: Udskriver et billede. Vælg og tryk derefter på [SET]. Brug derefter
[4] og [6] til at vælge det billede du ønsker at udskrive.
DPOF-print: Udskriver flere billeder. Vælg og tryk derefter på [SET]. Med denne
funktion udskrives billeder i henhold til DPOF-indstillinger (side 82).
• Tryk på [0] (Film) for at slå datostempling til og fra.
Datostemplingen udskrives med, når “Til” vises på
monitorskærmen.
6.
Brug [8] og [2] til at vælge “Print” og tryk
derefter på [SET].
Udskrivningen starter og meddelelsen “Arbejder... Vent
venligst...” vises på monitorskærmen. Denne meddelelse forsvinder efter et kort
stykke tid, selv om udskrivningen stadig er i gang. Trykker du på en af kameraets
knapper, vises udskriftsstatussen igen. Udskriftsmenuskærmen vises igen, når
udskrivningen er gennemført.
• Hvis du valgte “1 billede”, kan du gentage proceduren fra trin 5, hvis du har
lyst.
7.
Når udskrivningen er gennemført, skal du slukke for kameraet og
frakoble USB-kablet fra printeren og kameraet.
81
Udskrivning
Brug af DPOF til at angive hvilke billeder der skal udskrives
og antallet af kopier
. Digitalt udskrifsbestillingsformat (DPOF)
DPOF er en standard, der giver dig mulighed for at inkludere oplysninger
om billedtype, antal kopier og tidsstempel til/fra på hukommelseskortet
sammen med billederne. Når du har sat indstillingerne, kan du anvende
hukommelseskortet til at udskrive på en hjemmeprinter, der understøtter
DPOF, eller du kan tage hukommelseskortet med hen til en professionel
fotoserviceforhandler.
• Det afhænger af printeren, om du kan bruge DPOF-udskriftsindstillinger eller ej.
• Nogle professionelle fotoserviceforhandlere understøtter muligvis ikke DPOF.
. Konfigurering af DPOF-indstillinger for hvert enkelt billede
Procedure
[p] (PLAY) * Snapshot-skærm * [SET] * MENU *
Afspil-faneblad * DPOF-print * Vælg billeder
1.
Brug [4] og [6] til at scrolle gennem filerne, indtil det billede, du
ønsker at udskrive, vises på skærmen.
2.
Brug [8] og [2] til at angive antallet af kopier.
Du kan angive en værdi på op til 99. Angiv 00 hvis du ikke vil udskrive billedet.
• Hvis du vil inkludere datoen på billederne, skal du trykke på [0] (Film), så der
vises “Til” for datostempling.
• Hvis du har lyst, kan du gentage trin 1 og 2 for at konfigurere indstillinger for
andre billeder.
3.
Tryk på [SET].
82
Udskrivning
. Konfigurering af de samme DPOF-indstillinger for alle billeder
Procedure
[p] (PLAY) * Snapshot-skærm * [SET] * MENU *
Afspil-faneblad * DPOF-print * Alle billeder
1.
Brug [8] og [2] til at angive antallet af kopier.
Du kan angive en værdi på op til 99. Angiv 00 hvis du ikke vil udskrive billedet.
• Hvis du vil inkludere datoen på billederne, skal du trykke på [0] (Film), så der
vises “Til” for datostempling.
2.
Tryk på [SET].
DPOF-indstillingerne nulstilles ikke automatisk, efter at udskrivningen er
fuldført.
Den næste DPOF-udskrivning du udfører, anvender de samme DPOF-indstillinger,
som dem du sidst konfigurerede for billederne. Du kan nulstille DPOF-indstillinger
ved at angive “00” som antallet af kopier for alle billeder.
Fortæl din fotoserviceforhandler om dine DPOF-indstillinger!
Hvis du tager et hukommelseskort med til en professionel fotoserviceforhandler, skal
du sørge for at fortælle dem, at det indeholder DPOF-indstillinger for de billeder, du
ønsker udskrevet og for antallet af kopier. Hvis du ikke gør det, vil
fotoserviceforhandleren måske udskrive alle dine billeder ud uden at tage hensyn til
dine DPOF-indstillinger, eller måske overse din datostemplingsindstilling.
83
Udskrivning
. Datostempling
Du kan anvende en af de følgende tre metoder til at inkludere optagedatoen på
udskriften af et billede.
Konfigurering af kameraindstillinger
Konfigurer DPOF-indstillinger (side 82).
Du kan slå datostempling til og fra hver gang, du udskriver. Du kan konfigurere
indstillingerne sådan at nogle billeder inkluderer datostempling og andre ikke
gør.
Konfigurer kameraets tidsstemplingsindstilling (side 109).
• Kameraets tidsstempelindstilling præger datoen ind i et snapshot, når du
tager det, sådan at datoen altid er inkluderet, når du udskriver. Den kan ikke
slettes.
• Slå ikke DPOF-datostempling til for et billede, der inkluderer en dato,
stemplet med kameraets tidsstempelfunktion. Hvis du gør det, udskrives de
to stempler oveni hinanden.
Konfigurering af computerindstillinger
Du kan bruge et kommercielt tilgængeligt billedbehandlingsprogram til at
datostemple billeder.
Professionel fotoserviceforhandler
Anmod om datostempling når du bestiller udskrivning fra en professionel
fotoserviceforhandler.
. Standarder, der er understøttet af kameraet
• PictBridge
Dette er en standard fra Camera and Imaging Products Association
(CIPA).
• Exif Print
Udskriver du på en printer, der understøtter Exif Print, anvendes
de oplysninger angående optageforhold, der er optaget sammen
med billedet for at forhøje billedkvaliteten. Kontakt din
printerfabrikant for information om hvilke modeller der understøtter Exif Print,
printeropgraderinger m.m.
84
Udskrivning
Brug af kameraet med en computer
Ting du gøre med en computer...
Du kan udføre de nedenfor beskrevne funktioner, mens kameraet er tilsluttet til en
computer.
Gem billeder på en
computer og vis
dem der
• Gem billeder og vis dem manuelt (USBforbindelse) (side 87, 97).
• Overfør automatisk billeder til en computer
via et trådløst LAN så de kan ses der
(Eye-Fi) (side 101).
Overfør billeder
der er gemt på
computeren til
kamerahukommelsen
Udover billeder, kan du også overføre
skærmbilleder fra din computer til kameraet
(Photo Transport*) (side 93).
Afspil og rediger
film
• Du kan afspille film (side 90, 100).
• Brug kommercielt tilgængeligt software til
filmredigering om nødvendigt.
Omdan
snapshots til
kunstneriske
billeder
Omdan dine snapshots til billeder der ligner
malede billeder (Virtual Painter 5 LE for
CASIO*) (side 95).
* Kun Windows
De procedurer, som du behøver at udføre, når du anvender kameraet sammen med
din computer, og når du anvender den medfølgende software, er ikke de samme for
Windows som for Macintosh.
• Windows-brugere bør referere til “Brug af kameraet sammen med en Windowscomputer” på side 86.
• Macintosh-brugere bør referere til “Brug af kameraet med en Macintosh” på
side 97.
85
Brug af kameraet med en computer
Brug af kameraet sammen med en Windows-computer
Installer den nødvendige software i henhold til den Windows-version du kører, og
hvad du ønsker at gøre.
Når du ønsker at gøre
dette:
Operativsystemversion
Installer denne
software:
Se
side:
Gem billeder på en
computer og vis dem
der manuelt
Windows 7,
Windows Vista,
Windows XP (SP3)
Behøver ingen
installation.
87
Afspil film
Windows 7,
Windows Vista,
Windows XP (SP3)
Behøver ingen
installation.
• Windows Media
Player, der allerede er
installeret på de fleste
computere, kan
bruges til afspilning.
90
Rediger film
Windows 7,
Windows Vista,
Windows XP (SP3)
–
• Brug kommercielt
software om
nødvendigt.
–
Upload filmfiler til
YouTube
Windows 7,
Windows Vista,
Windows XP (SP3)
YouTube Uploader for
CASIO*
91
Overfør billeder til
kameraet
Windows 7,
Windows Vista,
Windows XP (SP3)
Photo Transport 1.0*
93
Omdan snapshots til
kunstneriske billeder
Windows 7,
Windows Vista,
Windows XP (SP3)
Virtual Painter 5 LE for
CASIO*
95
Vis brugervejledningen
Windows 7,
Adobe Reader 9
Windows Vista,
(Ikke nødvendigt hvis
Windows XP (SP2/SP3),
allerede installeret.)
Windows 2000 (SP4)
96
* YouTube Uploader for CASIO, Photo Transport og Virtual Painter 5 LE for CASIO kan
ikke køre på 64-bit-versioner af Windows OS.
86
Brug af kameraet med en computer
. Systemkrav for den medfølgende software
De forskellige programmer stiller forskellige krav til computerens kapacitet. Se den
“Læs mig”-fil der følger med hvert program for yderligere oplysninger. Oplysninger
om systemkrav kan findes under “Systemkrav for den medfølgende software
(Medfølgende CD-ROM)” på side 126 i denne manual.
. Forholdsregler for Windows-brugere
• Med undtagelse af Adobe Reader kræver den medfølgende software
administratorrettigheder for at køre.
• Funktion på en selvlavet computer er ikke understøttet.
• Kan muligvis ikke fungere i visse computermiljøer.
Vis og gem billeder på en computer
Du kan tilslutte kameraet til din computer for at vise og gemme billeder (snapshot og
filmfiler).
• Du kan også bruge din computers kortrum (hvis den har et) eller en kommercielt
tilgængelig kortlæser til at få direkte adgang til billedfiler fra kameraets
hukommelseskort. Se i den brugerdokumentation, der fulgte med din computer for
yderligere oplysninger.
. Sådan tilslutter du kameraet til din computer og gemmer filer
1.
Tænd for kameraet. Tryk derefter på [SET] og vis REC-menuen
(side 55) eller PLAY-menuen (side 71).
2.
På “Opsætning”-fanebladet skal du vælge “USB” og derefter trykke på
[6].
3.
Brug [8] og [2] til at vælge “Mass Storage” og tryk derefter på [SET].
87
Brug af kameraet med en computer
4.
Sluk kameraet og brug
derefter det USB-kabel,
der fulgte med kameraet,
til at tilslutte det til din
computer.
USB-port
USB-kabel
(inkluderet med kameraet)
Stort stik
• Ved tilslutning af
kameraet til en computer
med et USB-kabel starter
opladningen af kameraets
[USB/AV]batteri (side 18).
port
• Sørg for, at du trykker
kabelstikket helt ind i
USB/AV-porten, indtil du
Lille stik
mærker, at det klikker
ordentligt på plads.
Sættes stikket ikke
Tilslut kablet til kameraet mens du sørger for,
ordentligt ind, kan det
at -mærket på USB-kabelstikket peger mod
give mangelfuld
monitorskærmens side.
kommunikation eller
funktionsfejl.
• Bemærk, at selvom at stikket er sat helt ind, kan du
alligevel se metalstykket på stikket som vist på
illustrationen.
• Når du tilslutter USB-kablet til en USB-port, skal du sørge
for at rette stikket korrekt ind efter åbningen.
• Din computer er muligvis ikke i stand til at genkende
kameraet, hvis du tilslutter via en USB-hub. Tilslut altid kameraet direkte til
computerens USB-port.
5.
Tænd for kameraet.
• Den første gang du tilslutter kameraet til din computer med USB-kablet, vises
der muligvis en fejlmeddelelse på computeren. Sker dette, skal du afbryde
USB-kablets forbindelse og tilslutte igen.
• Opladningen fortsætter, selvom der tændes for kameraet (side 20).
6.
Windows 7-, Windows Vista-brugere: Klik på “Start” og derefter på
“Computer”.
Windows XP-brugere: Klik på “Start” og derefter på “Denne computer”.
7.
Dobbeltklik på “Flytbar disk”.
• Din computer genkender det hukommelseskort, der er sat i kameraet (eller den
indbyggede hukommelse hvis der ikke er noget kort), som en flytbar disk.
88
Brug af kameraet med en computer
8.
Højreklik på “DCIM”-mappen.
9.
Klik på “Kopier” på den viste genvejsmenu.
10.
Windows 7-, Windows Vista-brugere: Klik på “Start” og derefter på
“Dokumenter”.
Windows XP-brugere: Klik på “Start” og derefter på “Dokumenter”.
• Hvis du allerede har en “DCIM”-mappe under “Dokumenter” (Windows 7,
Windows Vista) eller “Dokumenter” (Windows XP), overskrives den med næste
trin. Hvis du ønsker at beholde den eksisterende “DCIM”-mappe, er du nødt til
at ændre navnet på den, eller flytte den hen på et andet sted, inden du udfører
det næste trin.
11.
Windows 7-brugere: På “Organiser”-menuen i “Dokumenter”, vælg
“Indsæt”.
Windows Vista-brugere: På “Rediger”-menuen i “Dokumenter”, vælg
“Indsæt”.
Windows XP-brugere: På “Rediger”-menuen i “Dokumenter”, vælg
“Indsæt”.
Herved indsættes “DCIM”-mappen (og alle de billedfiler den indeholder) i din
“Dokumenter”-mappe (Windows 7, Windows Vista) eller “Dokumenter”-mappe
(Windows XP). Du har nu en kopi af de filer, der er i kameraets hukommelse, på
din computer.
12.
Når du er færdig med at kopiere billeder, skal du frakoble kameraet fra
computeren.
Tryk på [ON/OFF] (Power) på kameraet for at slukke for kameraet. Når du har
kontrolleret at bagsidelampen ikke lyser, skal du frakoble kameraet fra
computeren.
. Sådan vises billeder du kopierede til din computer
1.
Dobbeltklik på den kopierede “DCIM”-mappe for at åbne den.
2.
Dobbeltklik på den mappe, der indeholder de billeder, du ønsker at se.
3.
Dobbeltklik på det billede, du ønsker at vise.
• For oplysninger angående filnavne skal du se “Hukommelsesmappens
struktur” på side 104.
• Et billede, der er blevet roteret på kameraet, vises på din computer i dets
oprindelige (ikke-roterede) version.
89
Brug af kameraet med en computer
Anvend aldrig din computer til at modificere, slette, flytte eller navngive
billeder, der er gemt på kameraets indbyggede hukommelse eller på dets
hukommelseskort.
Gør du det, kan det skabe problemer med kameraets billedbehandlingsdata, og
kan gøre det umuligt at afspille billeder på kameraet, samt fuldstændig ændre
mængden af den resterende hukommelse. Når du ønsker at modificere, slette,
flytte eller give nyt navn til et billede, skal du kun gøre det med billeder, der er gemt
på din computer.
• Fjern aldrig USB-kablet eller betjen kameraet, mens du viser eller gemmer billeder.
Gør du det, kan det forårsage, at dataene ødelægges.
Afspilning af film
Windows Media Player, der allerede er installeret på de fleste computere, kan bruges
til afspilning af film. For at kunne afspille en film skal du først kopiere filmen over på
din computer, og derefter dobbeltklikke på filmfilen.
. Minimumskrav til systemet for at kunne afspille film
De systemkrav (minimum), der beskrives nedenfor, er nødvendige, for at du kan
afspille film, der er optaget på dette kamera, på en computer.
Operativsystem
CPU
: Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP3)
: Billedkvalitet “WIDE”:
Pentium 4 3,2 GHz eller højere
Billedkvalitet “STD”:
Pentium M 1,0 GHz eller højere
Pentium 4 2,0 GHz eller højere
Nødvendigt software: Windows Media Player, DirectX 9.0c eller højere
• Det ovenstående er det anbefalede systemmiljø. Konfigurering af et af disse
miljøer er ikke en garanti for tilfredsstillende funktion.
• Visse indstillinger og andet installeret software kan interferere og forhindre
ordentlig afspilning af film.
90
Brug af kameraet med en computer
. Forholdsregler vedrørende filmafspilning
• Sørg for, at flytte filmdataen til harddisken på din computer inden du forsøger at
afspille den. Det er muligvis ikke muligt at afspille film ordentligt hvis dataen
kommer over et netværk, fra et hukommelseskort m.v.
• Du kan muligvis ikke afspille film ordentligt på visse computere. Prøv følgende hvis
du oplever problemer.
– Prøv at optage film med kvalitetsindstillingen “STD”.
– Prøv at opgradere Windows Media Player til nyeste den version.
– Afslut alle andre programmer du har kørende, og stop residente programmer.
Selv hvis det ikke er muligt at afspille ordentligt på computeren, kan du anvende et
AV-kabel (EMC-4A), der fås som ekstraudstyr, til at tilslutte til videoindgangsstikket
på et tv eller en computer og afspille film på den måde.
Uploading af filmfiler til YouTube
Installation af YouTube Uploader for CASIO fra den CD-ROM, der følger med dit
kamera, gør det nemmere at uploade filmfiler, du har optaget med “For YouTube”
BEST SHOT-scenen til YouTube.
. Hvad er YouTube?
YouTube er en filmdelingsside, der drives af YouTube, LLC, hvor du kan uploade film
og se film, som andre har uploaded.
. Sådan installeres YouTube Uploader for CASIO
1.
På CD-ROM’ens menuskærm, vælg “YouTube Uploader for CASIO”.
2.
Når du har læst oplysningerne angående installationsforhold og
systemkrav for installationen i “Læs mig”-filen, skal du installere
YouTube Uploader for CASIO.
91
Brug af kameraet med en computer
. Sådan uploades en filmfil til YouTube
• Inden du kan anvende YouTube Uploader for CASIO, er du nødt til at gå hen på
YouTube-websitet (http://www.youtube.com/) og registrere dig som bruger.
• Du må ikke uploade nogen videoer, der er copyrightet (inklusive tilgrænsende
copyrights), medmindre du selv ejer copyrightet, eller har fået en tilladelse fra den/
de gældende copyrightindehaver(e).
• En enkelt filmoptagelse med “For YouTube”-scenen kan have en maksimal
filstørrelse på 2.048 MB eller en optagetid på op til 15 minutter.
• Den maksimale filstørrelse for hvert upload er 2.048 MB.
1.
På BEST SHOT-scenemenuen skal du vælge “For YouTube”-scenen
(side 52).
2.
Tryk på [0] (Film) for at optage filmen.
3.
Hvis din computer ikke allerede er tilsluttet til Internettet, skal du
tilslutte.
4.
Tilslut kameraet til din computeren (side 87).
• Dette starter opladning (side 16).
5.
Tænd for kameraet.
YouTube Uploader for CASIO starter automatisk.
• Hvis det er første gang du bruger programmet, skal du konfigurere YouTube
bruger-ID og netværksindstillinger, og derefter klikke på [OK]-knappen.
6.
Den venstre side af skærmen vil have et område til indtastning af en
titel, kategori og andre oplysninger, der er nødvendige for at uploade til
YouTube. Indtast de nødvendige oplysninger.
7.
Den højre side af skærmen viser en liste over filmfiler i kameraets
hukommelse. Vælg afkrydsningsfeltet ved siden af den filmfil, som du
ønsker at uploade.
8.
Klik på [Upload]-knappen når alt er klart.
Filmfilerne uploades til YouTube.
• Når uploadingen er fuldført, skal du klikke på [Forlad]-knappen på programmet.
B
92
Brug af kameraet med en computer
Overførsel af billeder fra din computer på kamerahukommelsen
Hvis du vil overføre billeder fra din computer til kameraet, skal du installere Photo
Transport på din computer fra den CD-ROM, der følger kameraet.
. Sådan installeres Photo Transport
1.
På CD-ROM’ens menuskærm, vælg “Photo Transport”.
2.
Når du har læst oplysningerne angående installationsforhold og
systemkrav for installationen i “Læs mig”-filen, skal du installere
Photo Transport.
. Sådan overføres billeder til kameraet
1.
Tilslut kameraet til din computeren (side 87).
2.
Klik på følgende på din computer: Start * Alle programmer *
CASIO * Photo Transport.
Photo Transport starter.
3.
Træk filen/filerne du ønsker at overføre hen til [Overfør]-knappen.
4.
Følg de instruktioner der vises på skærmen for at fuldføre overførslen.
• De instruktioner der vises på skærmen, og de overførte billeder afhænger af
din Photo Transport-opsætning. For yderligere oplysninger, klik på
[Indstillinger]-knappen eller [Hjælp]-knappen og kontroller opsætningen.
Overfør data
• Det er kun billedfiler med følgende endelser, der kan overføres til kameraet.
jpg, jpeg, jpe, bmp (bmp-billeder omdannes automatisk til jpeg-billeder ved
overførsel.)
• Visse typer billeder kan muligvis ikke overføres.
• Du kan ikke overføre film til kameraet.
93
Brug af kameraet med en computer
. Sådan overføres computerskærmdump til kameraet
1.
Tilslut kameraet til din computeren (side 87).
2.
Klik på følgende på din computer: Start * Alle programmer *
CASIO * Photo Transport.
Photo Transport starter.
3.
Vis den skærm som du ønsker at overføre et skærmdump af.
4.
Klik på [Skærmdump]-knappen.
5.
Tegn en afgrænsning omkring det område du vil tage et skærmdump
af.
Flyt din mus hen det øverste venstre hjørne af det område, som du ønsker at
tage et skærmdump af, og hold derefter museknappen nede. Mens du holder
museknappen trykket nede, skal du trække musen hen til det nederste højre
hjørne af området, derefter give slip på museknappen.
6.
Følg de instruktioner der vises på skærmen.
Der sendes et billede af det valgte område til kameraet.
• Overførselsoperationen omdanner skærmdump til JPEG-format.
• De instruktioner der vises på skærmen, og detaljerne omkring de overførte
billeder afhænger af din Photo Transport-opsætning. For yderligere
oplysninger, klik på [Indstillinger]-knappen eller [Hjælp]-knappen og kontroller
opsætningen.
. Angående indstillinger og hjælp
Klik på [Indstillinger]-knappen når du vil ændre Photo Transport-opsætningen. Klik på
Photo Transport [Hjælp]-knappen for hjælp angående betjening og fejlfinding.
94
Brug af kameraet med en computer
Omdannelse af snapshots til kunstneriske billeder
Den CD-ROM, der følger med kameraet, indeholder et program kaldet Virtual Painter
5 LE for CASIO. Ved at installere dette program på din computer kan du omdanne
dine digitale billeder, så de ser ud som om, de var tegnet eller malet i hånden. Du kan
vælge mellem vandfarve, oliemaling, farveblyant eller pasteleffekter som giver
billeder, der ser ud som om, de var tegnet/malet af en ægte virtuel kunstner.
• Hjælp: Umemura Taka Software Design, Inc.
. Installation af Virtual Painter 5 LE for CASIO
1.
Brug CD-ROM’ens menuskærm til at vælge “Virtual Painter 5 LE for
CASIO”.
2.
Klik først på “Læs mig”, læs den information den indeholder om krav til
installation og computersystem og installer derefter programmet.
Når du bliver bedt om at indtaste et serienummer under installationen, skal du
indtaste følgende.
11-08-900006-deeNEe
• Bemærk de følgende vigtige punkter ved indtastning af serienummeret.
– Indtast kun vha. enkeltbytetegn.
– Serienummeret er case-sensitive, så vær påpasselig med at indtaste store og
små bogstaver korrekt.
. Sådan omdannes snapshots til kunstneriske billeder
1.
Klik i følgende rækkefølge på din computer: Start *
Alle programmer * Virtual Painter 5 LE for CASIO.
Dette starter Virtual Painter 5 LE for CASIO.
2.
På værktøjslinjen klikkes på [File] - [Open] og derefter vælges den
billedfil, du ønsker at omdanne.
• Hvis det er nødvendigt, kan du klikke på et mappeikon og vælge et billede
inden i en mappe.
3.
På værktøjslinjen klikkes på [Paint] eller på malerlærredikonet for at
omdanne billedet.
Klik på Virtual Painter [Help]-knappen angående yderligere oplysninger om
denne funktion.
95
Brug af kameraet med en computer
• Virtual Painter 5 LE for CASIO understøtter kun omdannelse af JPEG-billeder
optaget med digitalkameraer fra CASIO-mærkets EXILIM-serie. Omdannelse af
billeder optaget med et digitalkamera af et andet mærke er ikke understøttet.
• Sørg for at anvende “Gem som” eller skifte til et andet filnavn på anden vis ved
lagring af et snapshot, som du har omdannet til et kunstnerisk billede. Bruges
“Gem”, overskriver det omdannede billede dit oprindelige snapshot, og derved
slettes originalen.
Visning af brugerdokumentation (PDF-filer)
1.
Start din computer og indsæt den medfølgende CD-ROM i CD-ROMdrevet.
Normalt burde dette få menuskærmen til at komme automatisk frem. Hvis din
computer ikke viser menuskærmen automatisk, skal du gå ind på CD-ROM’en på
din computer og derefter dobbeltklikke på “AutoMenu.exe”-filen.
2.
Klik på “Language” nedadpil-knappen på menuskærmen og vælg
derefter det ønskede sprog.
3.
Klik på “Manual” for at vælge det og klik derefter på “Digitalkamera”.
• Du skal have Adobe Reader eller Adobe Acrobat Reader installeret på din
computer for at kunne vise indholdet af en PDF-fil. Hvis du ikke allerede har Adobe
Reader eller Adobe Acrobat Reader installeret, skal du installere Adobe Reader fra
den medfølgende CD-ROM.
Brugerregistrering
Det er kun muligt at registrere sig gennem Internettet. For at gøre dette, er du
selvfølgelig nødt til at tilslutte din computer til Internettet.
1.
Klik på “Registrer”-knappen på CD-ROM’ens menuskærm.
• Din webbrowser starter op og går ind på brugerregistreringswebsitet. Følg de
instruktioner der kommer frem på din computerskærm for at lade dig registrere.
96
Brug af kameraet med en computer
Brug af kameraet med en Macintosh
Installer den nødvendige software i henhold til den Macintosh OS-version du kører,
og hvad du ønsker at gøre.
Når du ønsker at
gøre dette:
Operativsystemversion
Gem billeder på din
OS 9
Macintosh og vis dem
OS X
der manuelt
Installer denne software:
Se
side:
Behøver ingen installation.
97
Gem automatisk
billeder på en
computer/Håndter
billeder
OS 9
Anvend kommercielt tilgængeligt
software.
OS X
Anvend iPhoto, der følger med visse
Macintosh-produkter.
Afspil film
OS 9, OS X
Du kan afspille med QuickTime, der
følger med dit operativsystem.
100
100
Tilslut kameraet til din computer og gem filer
• Kameraet er ikke understøttet for Mac OS 8.6 eller tidligere, eller Mac OS X 10.0.
Funktion er kun understøttet med Mac OS 9, X (10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6).
Brug den standard USB-driver der kommer med dit understøttede operativsystem.
• Du kan også bruge din computers kortrum (hvis den har et) eller en kommercielt
tilgængelig kortlæser til at få direkte adgang til billedfiler fra kameraets
hukommelseskort. Se i den brugerdokumentation, der fulgte med din computer for
yderligere oplysninger.
. Sådan tilslutter du kameraet til din computer og gemmer filer
1.
Tænd for kameraet. Tryk derefter på [SET] og vis REC-menuen
(side 55) eller PLAY-menuen (side 71).
2.
På “Opsætning”-fanebladet skal du vælge “USB” og derefter trykke på
[6].
3.
Brug [8] og [2] til at vælge “Mass Storage” og tryk derefter på [SET].
97
Brug af kameraet med en computer
4.
Sluk kameraet og brug
derefter det USB-kabel,
der fulgte med
kameraet, til at tilslutte
det til din Macintosh.
USB-port
USB-kabel
(inkluderet med kameraet)
Stort stik
• Ved tilslutning af
kameraet til en computer
med et USB-kabel starter
opladningen af
[USB/AV]port
kameraets batteri
(side 18).
• Sørg for, at du trykker
kabelstikket helt ind i
Lille stik
USB/AV-porten, indtil du
mærker, at det klikker
ordentligt på plads.
Tilslut kablet til kameraet mens du sørger for,
Sættes stikket ikke
at -mærket på USB-kabelstikket peger mod
ordentligt ind, kan det
monitorskærmens side.
give mangelfuld
kommunikation eller
funktionsfejl.
• Bemærk, at selvom at stikket er sat helt ind, kan du
alligevel se metalstykket på stikket som vist på
illustrationen.
• Når du tilslutter USB-kablet til en USB-port, skal du
sørge for at rette stikket korrekt ind efter åbningen.
• Din computer er muligvis ikke i stand til at genkende
kameraet, hvis du tilslutter via en USB-hub. Tilslut altid kameraet direkte til
computerens USB-port.
5.
Tænd for kameraet.
På dette tidspunkt lyser kameraets bagsidelampe grønt. I denne indstilling
opfatter din Macintosh det hukommelseskort, der er isat kameraet (eller
kameraets indbyggede hukommelse, hvis der ikke er isat et hukommelseskort)
som et drev. Udformningen af drevets ikon afhænger af hvilken Mac OS-version,
du anvender.
• Den første gang du tilslutter kameraet til din Macintosh med USB-kablet, vises
der muligvis en fejlmeddelelse på computeren. Sker dette, skal du afbryde
USB-kablets forbindelse og tilslutte igen.
• Opladningen fortsætter, selvom der tændes for kameraet (side 20).
6.
Dobbeltklik på kameraets drev-ikon.
7.
Træk “DCIM”-mappen hen til den mappe, du vil kopiere den til.
98
Brug af kameraet med en computer
8.
Når kopieringen er gennemført skal du trække drevikonet hen til
skraldespanden.
9.
Tryk på [ON/OFF] (Power) på kameraet for at slukke for kameraet. Når
du har kontrolleret at den grønne bagsidelampe ikke lyser, skal du
frakoble kameraet fra computeren.
. Sådan vises kopierede billeder
1.
Dobbeltklik på kameraets drev-ikon.
2.
Dobbeltklik på “DCIM”-mappen for at åbne den.
3.
Dobbeltklik på den mappe, der indeholder de billeder, du ønsker at se.
4.
Dobbeltklik på det billede, du ønsker at vise.
• For oplysninger angående filnavne skal du se “Hukommelsesmappens
struktur” på side 104.
• Et billede, der er blevet roteret på kameraet, vises på din Macintosh i dets
oprindelige (ikke-roterede) version.
Anvend aldrig din computer til at modificere, slette, flytte eller navngive
billeder, der er gemt på kameraets indbyggede hukommelse eller på dets
hukommelseskort.
Gør du det, kan det skabe problemer med kameraets billedbehandlingsdata, og
kan gøre det umuligt at afspille billeder på kameraet, samt fuldstændig ændre
mængden af den resterende hukommelse. Når du ønsker at modificere, slette,
flytte eller give nyt navn til et billede, skal du kun gøre det med billeder, der er gemt
på din computer.
• Fjern aldrig USB-kablet eller betjen kameraet, mens du viser eller gemmer billeder.
Gør du det, kan det forårsage, at dataene ødelægges.
99
Brug af kameraet med en computer
Overfør automatisk billeder og håndter dem på din Macintosh
Hvis du kører Mac OS X, kan du håndtere snapshots med iPhoto, der følger med
visse Macintosh-produkter. Hvis du kører Mac OS 9, er du nødt til at bruge
kommercielt tilgængeligt software.
Afspilning af en film
Du kan anvende QuickTime, der følger med dit operativsystem til at afspille film på en
Macintosh. For at kunne afspille en film skal du først kopiere filmen over på din
Macintosh, og derefter dobbeltklikke på filmfilen.
. Minimumskrav til systemet for at kunne afspille film
De systemkrav (minimum), der beskrives nedenfor, er nødvendige, for at du kan
afspille film, der er optaget på dette kamera, på en computer.
Operativsystem
: Mac OS X 10.3.9 eller højere
Nødvendigt software: QuickTime 7 eller højere
• Det ovenstående er det anbefalede systemmiljø. Konfigurering af et af disse
miljøer er ikke en garanti for tilfredsstillende funktion.
• Visse indstillinger og andet installeret software kan interferere og forhindre
ordentlig afspilning af film.
. Forholdsregler vedrørende filmafspilning
Du kan muligvis ikke afspille film ordentligt på visse Macintosh-modeller. Prøv
følgende hvis du oplever problemer.
– Ændr filmkvalitetsindstillingen til “STD”.
– Opgrader til den nyeste version af QuickTime.
– Luk andre kørende programmer ned.
Selv hvis det ikke er muligt at afspille ordentligt på din Macintosh, kan du anvende et
AV-kabel (EMC-4A), der fås som ekstraudstyr, til at tilslutte til videoindgangsstikket
på et tv eller en Macintosh og afspille film på den måde.
• Sørg for, at flytte filmdataen til harddisken på din Macintosh inden du forsøger at
afspille den. Det er muligvis ikke muligt at afspille film ordentligt hvis dataen
kommer over et netværk, fra et hukommelseskort m.v.
100
Brug af kameraet med en computer
Visning af brugerdokumentation (PDF-filer)
Du skal have Adobe Reader eller Adobe Acrobat Reader installeret på din computer
for at kunne vise indholdet af en PDF-fil. Hvis du ikke har det, skal du gå til Adobe
Systems Incorporated webside og installere Acrobat Reader.
1.
Åbn “Manual”-mappen på CD-ROM’en.
2.
Åbn “Digital Camera”-mappen og åbn derefter mappen for det sprog,
hvis brugervejledning du ønsker at se.
3.
Åbn den fil der hedder “camera_xx.pdf”.
• “xx” er sprogkoden (Eksempel: camera_e.pdf er for engelsk.).
Brugerregistrering
Det er kun muligt at registrere sig gennem Internettet. Besøg den følgende CASIOwebside for at lade dig registrere:
http://world.casio.com/qv/register/
Brug et Eye-Fi trådløst SD-hukommelseskort til
billedoverførsel (Eye-Fi)
Optager du med et Eye-Fi trådløst SD-hukommelseskort indsat i kameraet, er det
muligt at overføre billeddata automatisk til en computer via trådløst LAN.
1.
Konfigurer LAN-adgangspunkt, overførselsdestination og andre
indstillinger for Eye-Fi-kortet i henhold til de instruktioner, der følger
med Eye-Fi-kortet.
2.
Når du har konfigureret indstillingerne, kan du sætte Eye-Fi-kortet i
kameraet og optage.
De optagede billeder sendes via trådløst LAN til din computer etc.
• For yderligere oplysninger, se den brugerdokumentation der fulgte med EyeFi-kortet.
• Inden du formaterer et nyt Eye-Fi-kort for at bruge det første gang, skal du
kopiere Eye-Fi Manager-installeringsfilerne over på din computer. Du skal gøre
dette inden formatering af kortet.
101
Brug af kameraet med en computer
• Optagede billeder overføres via trådløst LAN. Undlad at bruge Eye-Fi-kortet eller
tænde for Eye-Fi-kortkommunikation (side 106), når du er ombord på et fly eller
andre steder, hvor brug af trådløs kommunikation er begrænset eller forbudt.
• Sætter du et Eye-Fi-kort i kameraet, vises Eye-Fi-indikatoren
på monitorskærmen. Kommunikationsstatussen indikeres ved om
indikatoren vises som gennemsigtig eller ikke gennemsigtig, som vist
nedenfor.
Gennemsigtig
Adgangspunktet kan ikke findes, eller der er ingen
billeddata, som kan overføres.
Ikke gennemsigtig
Der overføres billeder
Blinker
Søger efter adgangspunkter
• Der vises et kommunikationsikon
på monitorskærmen, mens der overføres
billeddata.
• Kameraets Autoslukfunktion (side 111) er slået fra, mens der overføres billeddata.
• Der vises en bekræftelsesmeddelelse på monitorskærmen, hvis du forsøger at
slukke for kameraet, mens der overføres billeddata. Følg instruktionerne i
meddelelserne (side 134).
• Det kan tage noget tid at overføre et større antal billeder.
• Afhængigt af den type Eye-Fi-kort du anvender og dets indstillinger, slettes
billederne på Eye-Fi-kortet muligvis efter en overførsel af billeddata.
• Ved optagelse af en film til et Eye-Fi-kort kan det tage for lang tid til at optage data,
hvilket kan resultere i afbrydelser i billedet og/eller lyden.
• Det er muligvis ikke muligt at opnå ordentlig datakommunikation via Eye-Fi-kort
pga. kameraindstillingerne, batteriniveauet eller anvendelsesforholdene.
• Brug af et Eye-Fi X2-kort er ikke anbefalet.
102
Brug af kameraet med en computer
Filer og mapper
Kameraet opretter en fil og gemmer den hver gang, du tager et snapshot, optager en
film eller udfører andre funktioner, der gemmer data. Filerne grupperes ved at de
gemmes i mapper. Hver fil og mappe har dens eget unikke navn.
• For yderligere oplysninger om hvordan mapper organiseres i hukommelsen, kan
du se “Hukommelsesmappens struktur” (side 104).
Navn og højeste tilladte nummer
Eksempel
Hver mappe kan indeholde op til 9999 filer med
navne fra CIMG0001 til CIMG9999. Filnavnets
endelse afhænger af filtypen.
Filnavn nr. 26:
Fil
CIM G 0026.JPG
Filendelse
Serienummer (4 cifre)
Mapper
Mapper tildeles navne fra 100CASIO til
Mappenavn nr. 100:
999CASIO.
100CASIO
Der kan være op til 900 mapper i hukommelsen.
• BEST SHOT (side 52) inkluderer en scene,
Serienummer (3 cifre)
der optimerer indstillinger for billeder til
auktionssider. Afhængigt af din kameramodel
hedder scenen enten “For eBay” eller
“Auktion”.
– Billeder, der er taget med eBay-scenen,
gemmes i en mappe, der hedder
“100_EBAY”.
– Billeder, der er taget med Auktion-scenen,
gemmes i en mappe, der hedder
“100_AUCT”.
• BEST SHOT har også en scene kaldet “For
YouTube”, der optimerer filmindstillinger til
optagelse af film, der skal uploades til
YouTube. Billeder, der er taget med YouTubescenen, gemmes i en mappe, der hedder
“100YOUTB”.
• Du kan se mappe- og filnavne på din computer. For yderligere detaljer om hvordan
filnavne vises på kameraets monitorskærm, kan du se side 11.
• Det totale antal af mapper og filer der kan gemmes, afhænger af billedstørrelse og
kvalitet samt kapaciteten af det anvendte hukommelseskort.
103
Brug af kameraet med en computer
Hukommelseskortdata
Kameraet gemmer de billeder du tager i henhold til Design Rule for Camera File
System (DCF).
. Angående DCF
Følgende funktioner er understøttet for DCF-kompatible billeder. Bemærk dog, at
CASIO ikke giver nogen garanti for udførslen af disse funktioner.
• Overførsel af dette kameras DCF-kompatible billeder til en anden producents
kamera og visning af dem.
• Udskrivning af dette kameras DCF-kompatible billeder på en anden producents
printer.
• Overførsel af et andet kameras DCF-kompatible billeder til dette kamera og visning
af dem.
. Hukommelsesmappens struktur
100CASIO *
CIMG0001.JPG
CIMG0002.AVI
CIMG0003.WAV
CIMG0004.JPG
CIMG0004.WAV
DCIM-mappe
Optagemappe
Billedfil
Filmfil
Lydfil
Lyd-snapshot-billedfil
Lyd-snapshot-lydfil
101CASIO *
102CASIO *
Optagemappe
Optagemappe
DCIM
MISC
AUTPRINT.MRK
DPOF-filmappe
DPOF-fil
* Andre mapper oprettes, når følgende BEST SHOT-scener anvendes til optagelse: “For
eBay” eller “Auktion” (scenenavnet afhænger af kameramodellen) eller “For YouTube”.
Følgende viser navnet på den mappe, der oprettes for hver scene.
• eBay-scene: 100_EBAY
• Auktion-scene: 100_AUCT
• YouTube-scene: 100YOUTB
104
Brug af kameraet med en computer
. Understøttede billedfiler
• Billedfiler der er optaget med dette kamera
• DCF-kompatible billedfiler
Det er muligt at dette kamera ikke kan vise et billede, selvom det er DCF-kompatibelt.
Når du viser et billede, der er optaget med et andet kamera, kan det tage længere tid
for billedet at komme frem på monitorskærmen.
. Forholdsregler vedrørende håndteringen af data fra den
indbyggede hukommelse og hukommelseskort
• Når du kopierer indhold fra hukommelsen til din computer, bør du kopiere DCIMmappen og hele dens indhold. En god måde at holde orden på flere DCIM-kopier
af DCIM-mapperne er ændre dens navn til en dato eller lignende, efter du har
kopieret den over på din computer. Men hvis du senere fører mappen tilbage til
kameraet, skal du sørge for at ændre dens navn tilbage til DCIM. Kameraet er
designet til kun at genkende en rodfil med navnet DCIM. Bemærk, at kameraet
heller ikke kan genkende mapper inde i DCIM-mappen, medmindre de har de
navne, de oprindelig havde da du kopierede dem fra kameraet til din computer.
• Mapper og filer skal gemmes i henhold til “Hukommelsesmappens struktur”, der
vises på side 104, for at kameraet skal være i stand til at genkende dem korrekt.
• Du kan også bruge en PC-kortadapter eller hukommelseskort læser/skriver til at få
direkte adgang til kamerafiler fra kameraets hukommelseskort.
105
Brug af kameraet med en computer
Andre indstillinger (Opsætning)
Dette afsnit forklarer menupunkter, du kan bruge til at konfigurere indstillinger og
udføre andre manøvrer med i både REC-indstilling og PLAY-indstilling.
Se følgende for yderligere oplysninger.
– REC-menu (side 55)
– PLAY-menu (side 71)
Deaktivering af Eye-Fi-kortkommunikation (Eye-Fi)
Procedure
[SET] * MENU * Opsætning-faneblad * Eye-Fi
Vælg “Fra” for at deaktivere Eye-Fi-kortkommunikation (side 101).
Konfigurering af kameraets lydindstillinger (Lyde)
Procedure
[SET] * MENU * Opsætning-faneblad * Lyde
Opstart
Halv udløser
Udløser
Angiver opstartslyden.
Lyd 1 - 5: Indbyggede lyde (1 til 5)
Fra: Lyd fra
Operation
= Operation
Angiver lydstyrken. Denne indstilling bruges også som
lydstyrkeniveau under videogengivelse (side 69).
= Afspil
Angiver lydstyrken for gengivelse af film og Lyd-snapshot.
Denne lydstyrkeindstilling bruges ikke under videogengivelse
(fra USB/AV-porten).
• Sætter du lydstyrken på 0, slukkes der for lyden.
106
Andre indstillinger (Opsætning)
Konfigurering af et opstartsbillede (Opstart)
Procedure
[SET] * MENU * Opsætning-faneblad * Opstart
Vis det billede du ønsker at bruge som opstartsbillede og vælg derefter “Til”.
• Opstartsbilledet vises ikke, hvis du tænder for kameraet ved at trykke på [p]
(PLAY).
• Du kan angive et snapshot, du har optaget som opstartsbillede, eller du kan bruge
det særlige opstartsbillede, der findes i kameraets indbyggede hukommelse.
• Selvom du vælger et lyd-snapshot som opstartsbillede, afspilles lyden ikke ved
opstart.
• Formatering af den indbyggede hukommelse (side 114) sletter den indeværende
indstilling for opstartsbillede.
Angivelse af metoden til generering af filnavnenes serienumre
(Fil nr.)
Procedure
[SET] * MENU * Opsætning-faneblad * Fil nr.
Anvend den følgende procedure til at angive hvilken metode, der skal anvendes til
generering af de serienumre, der bruges i filnavnene (side 103).
Fortsæt
Får kameraet til at huske det sidste brugte filnummer. En ny fil tildeles
det næste nummer i rækkefølgen som navn, selvom der er slettet filer,
eller der er isat et tomt hukommelseskort. Hvis der isættes et
hukommelseskort, der allerede indeholder filer, og det højeste nummer
blandt de eksisterende filnavne er højere end det højeste nummer, der
huskes af kameraet, vil nummereringen af nye filer starte fra det
højeste nummer blandt de eksisterende filnavne plus 1.
Nulstil
Starter altid forfra fra serienummer 0001 når alle filer er blevet slettet,
eller når hukommelseskortet er blevet udskiftet med et tomt kort. Hvis
der isættes et kort, der allerede er gemt filer på, starter nummereringen
af nye filer fra det højeste nummer blandt de eksisterende filnavne
plus 1.
107
Andre indstillinger (Opsætning)
Konfigurering af verdenstidsindstillinger (Verdenstid)
Procedure
[SET] * MENU * Opsætning-faneblad * Verdenstid
Du kan anvende verdenstidsskærmen til, fx at se hvad klokken er i en anden tidszone
end din hjemmeby, når du tager ud at rejse m.v. Verdenstid viser dig hvad klokken er
i 162 byer i 32 tidszoner rundt omkring på jordkloden.
1.
Brug [8] og [2] til at vælge “Verden” og tryk derefter på [6].
• Vælg “Hjem” for at ændre det geografiske område og by for det klokkeslæt
hvor du normalt bruger kameraet.
2.
Brug [8] og [2] til at vælge “By” og tryk derefter på [6].
• For at ændre “Verden”-indstillingen til sommertidsindstilling skal du anvende
[8] og [2] til at vælge “Sommertid” og derefter vælge “Til”. Sommertid
anvendes i nogle geografiske områder til at fremrykke tidsindstillingen med en
time i sommermånederne.
3.
Brug [8], [2], [4] og [6] til at vælge det ønskede geografiske område,
og tryk derefter på [SET].
4.
Brug [8] og [2] til at vælge den ønskede by, og tryk derefter på [SET].
5.
Tryk på [SET].
• Inden konfigurering af indstillinger for verdenstid skal du sørge for, at hjemmebyindstillingen er det sted, hvor du bor eller normalt anvender kameraet. Hvis den
ikke er det, skal du vælge “Hjem” på skærmen i trin 1 og konfigurere indstillinger for
henholdsvis hjemmeby, dato og tid (side 109).
108
Andre indstillinger (Opsætning)
Tidsstempling af snapshots (Tidsstempel)
Procedure
[SET] * MENU * Opsætning-faneblad * Tidsstempel
Du kan konfigurere kameraet til kun at stemple optagedatoen, eller både datoen og
tiden, i nederste højre hjørne på hvert snapshot.
• Når der først er stemplet dato- og tidsinformation på et snapshot, kan det hverken
redigeres eller slettes.
Eksempel: 10. juli 2012, 1:25 p.m.
Dato
2012/7/10
Dato&tid
2012/7/10 1:25pm
Fra
Ingen dato- og/eller tidsstempling
• Selv om du ikke indstempler dato og/eller tid med Tidsstempel, kan du gøre det
senere vha. DPOF-funktionen eller med nogle udskrivningsprogrammer (side 84).
• Digital zoom er slået fra, mens tidsstempling er slået til.
• Tidsstempling er slået fra under anvendelse af visse BEST SHOT-scener.
Indstilling af kameraets ur (Juster)
Procedure
[SET] * MENU * Opsætning-faneblad * Juster
[8] [2]
Ændr den indstilling som markøren står på
[4] [6]
Bevæg markøren mellem indstillingerne
[0] (Film)
Skifter mellem 12 timers og 24 timers tidsvisning
Når indstillingerne af dato og tid er, som du ønsker at de skal være, skal du trykke på
[SET] for at anvende dem.
• Du kan angive en dato fra 2001 til 2049.
• Sørg for at vælge din hjemmeby (side 108), inden du indstiller tidspunktet og
datoen. Hvis du indstiller tidspunkt og dato, mens den forkerte by er valgt som din
hjemmeby, vil tidspunkter og datoer for alle verdenstidsbyerne (side 108) være
forkerte.
109
Andre indstillinger (Opsætning)
Angivelse af datoformatet (Datoformat)
Procedure
[SET] * MENU * Opsætning-faneblad * Datoformat
Du kan vælge mellem tre forskellige formater for visning af datoen.
Eksempel: 10. juli 2012
ÅÅ/MM/DD
12/7/10
DD/MM/ÅÅ
10/7/12
MM/DD/ÅÅ
7/10/12
Angivelse af skærmsprog (Language)
Procedure
[SET] * MENU * Opsætning-faneblad * Language
. Angiv dit ønskede skærmsprog.
1 Vælg fanebladet til højre.
2 Vælg “Language”.
3 Vælg det ønskede sprog.
1
23
• Kameramodeller solgt i visse geografiske
områder understøtter muligvis ikke valg af
skærmsprog.
110
Andre indstillinger (Opsætning)
Konfigurering af strømsparefunktionsindstillinger
(Strømsparefunktion)
Procedure
[SET] * MENU * Opsætning-faneblad * Strømsparef.
Denne funktion slukker monitorskærmen, når kameraet ikke anvendes i et
forudbestemt tidsrum. Et tryk på en hvilken som helst knap får monitorskærmen til at
tænde igen.
Udløsertidsindstillinger: 30 sek, 1 min, 2 min, Fra (Strømsparefunktionen er
deaktiveret, mens “Fra” er valgt.)
• Strømsparefunktionen er deaktiveret under følgende forhold.
– I PLAY-indstillingen
– Mens kameraet er tilsluttet til en computer eller andet apparat
– Under et slideshow
– Under “Ë Sporing”
– Under afspilning eller optagelse af en Stemmeoptagelse
– Under filmoptagelse og -afspilning
• Når både Strømsparefunktionen og Autoslukfunktionen er slået til, prioriteres
Autoslukfunktionen.
Konfigurering af automatiske slukkeindstillinger
(Autoslukfunktion)
Procedure
[SET] * MENU * Opsætning-faneblad * Autoslukfunk.
Autoslukfunktionen slukker for kameraet, når kameraet ikke anvendes i et
forudbestemt tidsrum.
Udløsertidsindstillinger: 1 min, 2 min, 5 min (Udløsertiden er altid 5 minutter i
PLAYindstillingen.)
• Autoslukfunktionen er deaktiveret under følgende forhold.
– Mens kameraet er tilsluttet til en computer eller andet apparat
– Under et slideshow
– Under “Ë Sporing”
– Under afspilning eller optagelse af en Stemmeoptagelse
– Under filmoptagelse og -afspilning
111
Andre indstillinger (Opsætning)
Konfigurering af [r] og [p]-indstillinger (REC/PLAY)
Procedure
[SET] * MENU * Opsætning-faneblad * REC/PLAY
Tænd
Kamera tænder, når der trykkes på [r] (REC) eller [p]
(PLAY).
Tænd/sluk
Kamera tænder eller slukker, når der trykkes på [r] (REC)
eller [p] (PLAY).
Slå fra
Kamera tænder eller slukker ikke, når der trykkes på [r]
(REC) eller [p] (PLAY).
• Når “Tænd/sluk” er valgt, slukker kameraet, når du trykker på [r] (REC) i RECindstillingen eller på [p] (PLAY) i PLAY-indstillingen.
• Ændr denne indstilling til alt andet end “Slå fra”, inden du tilslutter kameraet til et tv
for at vise billeder.
Deaktivering af filsletning (Ü Deaktiv.)
Procedure
[SET] * MENU * Opsætning-faneblad * Ü Deaktiv.
Kameraet begynder ikke at slette billeder, når du trykker på [ ] (Slet), mens “Ü
Deaktiv.” er aktiveret.
Du kan beskytte dig mod utilsigtet sletning af billeder ved at vælge “Til” for “Ü
Deaktiv.”.
• Ved udførsel af en formatering (side 114) slettes alle billeder, selv hvis filsletning er
deaktiveret (der er valgt “Til” for “Ü Deaktiveret”) for nogle billeder.
B
112
Andre indstillinger (Opsætning)
Konfigurering af USB-protokolindstillinger (USB)
Procedure
[SET] * MENU * Opsætning-faneblad * USB
Du kan anvende den nedenstående procedure til at vælge USBkommunikationsprotokollen, som anvendes ved udveksling af data med computer,
printer eller andet eksternt apparat.
Mass
Storage
Vælg denne indstilling når du tilslutter til en computer (side 87, 97).
Med denne indstilling anser computeren kameraet for at være et
eksternt datalagringsapparat. Brug denne indstilling til normal
overførsel af billeder fra kameraet til en computer.
PTP
(PictBridge)
Vælg denne indstilling når du tilslutter til en printer, der understøtter
PictBridge (side 80). Denne indstilling forenkler overførslen af
billeddata til det tilsluttede apparat.
Valg af skærmformat og video output-system (Videoudgang)
Procedure
[SET] * MENU * Opsætning-faneblad * Videoudgang
Du kan anvende proceduren i dette afsnit til at vælge enten NTSC eller PAL som
videoudgangssystem. Du kan også angive et formatforhold på 4:3 eller 16:9.
NTSC
Videosystem der bruges i Japan, USA og andre lande
PAL
Videosystem der bruges i Europa og andre områder
4:3
Normalt tv-skærmformat
16:9
Bredskærmsformat
• Vælg det formatforhold (4:3 eller 16:9) der svarer til den type tv, du planlægger at
anvende. Billeder vises ikke korrekt, hvis du vælger det forkerte formatforhold.
• Billeder vises ikke korrekt, medmindre kameraets videosignaludgangsindstilling
matcher tv’ets eller det andet videoudstyrs videosignalsystem.
• Billeder kan ikke vises korrekt på et tv eller videoudstyr, der ikke er NTSC eller
PAL.
• Der behøves et AV-kabel (EMC-4A), der fås som ekstraudstyr, for videoudgang.
113
Andre indstillinger (Opsætning)
Formatering af indbygget hukommelse og hukommelseskort
(Format)
Procedure
[SET] * MENU * Opsætning-faneblad * Formater
Hvis der er isat et hukommelseskort i kameraet, formaterer denne funktion
hukommelseskortet. Den formaterer den indbyggede hukommelse, hvis der ikke er
isat et hukommelseskort.
• Formateringen sletter alt indholdet på hukommelseskortet eller den indbyggede
hukommelse. Det kan ikke gøres om. Sørg for, at du ikke behøver nogen af de
data, der er på kortet eller den indbyggede hukommelse, inden du formaterer.
• Formatering af den indbyggede hukommelse sletter følgende data.
– Beskyttede billeder
– Opstartsskærm
• Formatering af et hukommelseskort sletter følgende data.
– Beskyttede billeder
• Formatering sletter alle billeder, selv hvis filsletning er deaktiveret (der er valgt “Til”
for “Ü Deaktiveret” (side 112)) for nogle billeder.
• Sørg for, at kameraets batteri er tilstrækkeligt opladet, inden du starter en
formatering. Formateringen kan muligvis ikke udføres korrekt, og kameraet stopper
eventuelt med at fungere normalt, hvis kameraet lukker ned på grund af mangel på
strøm, mens det er ved at formatere.
• Åbn aldrig batteridækslet, mens kameraet er i gang med en formatering. Hvis du
gør det, kan det medføre at kameraet stopper med at fungere normalt.
Nulstilling af kameraet til standardindstillinger (Nulstil)
Procedure
[SET] * MENU * Opsætning-faneblad * Nulstil
Se side 127 angående oplysninger om kameraets standardindstillinger fra fabrikken.
Indstillingerne nedenfor nulstilles ikke.
Verdenstidsindstillinger, urindstillinger, datoformat, skærmsprog, videoudgang
B
114
Andre indstillinger (Opsætning)
Appendiks
Forholdsregler under brug
. Brug ikke kameraet mens du er i bevægelse
• Brug aldrig kameraet til at optage eller afspille billeder, mens du styrer en bil eller
anden form for køretøj, eller mens du går. Kigger du på skærmen, mens du er i
bevægelse, er der en risiko for, at der kan opstå alvorlige uheld.
. Kig aldrig direkte på solen eller skarpt lys
• Kig aldrig på solen eller andre skarpe lyskilder gennem kameraets søger. Hvis du
gør det, kan det skade dit syn.
. Flash
• Brug aldrig flashen på steder hvor der kan forefindes brandbare eller eksplosive
gasser. Under sådanne forhold er der risiko for brand eller eksplosion.
• Brug aldrig flashen i retning af en person, der styrer et motorkøretøj. Hvis du gør
det, kan det forstyrre førerens synsevne og skabe risiko for, at der kan opstå uheld.
• Affyr aldrig flashen for tæt på øjnene af den du fotograferer. Hvis du gør det, er der
risiko for tab af synsevne.
. Monitorskærm
• Skulle monitorskærmens glas en dag gå i stykker, må du aldrig røre ved den
væske, der er inde i monitorskærmen. Hvis du gør det, er der en risiko for
betændelse i huden.
• Skulle du nogensinde få væske fra monitorskærmen ind i din mund, skal du
øjeblikkeligt skylle din mund og kontakte din læge.
• Skulle du nogensinde få væske fra monitorskærmen ind i øjnene eller på din hud,
skal du øjeblikkeligt skylle med rent vand i mindst 15 minutter og kontakte din
læge.
. Tilslutninger
• Tilslut aldrig elektriske apparater som ikke er specificerede til brug med dette
kamera. Tilslutter du et ikke-specificeret elektrisk apparat, er der risiko for brand og
elektrisk stød.
. Transport
• Brug aldrig kameraet inde i et fly eller på andre steder, hvor det ikke er tilladt at
anvende et sådant elektrisk apparat. Hvis du gør det, er der risiko for alvorlige
uheld.
115
Appendiks
. Røg, unormal lugt, overophedning eller andre uregelmæssigheder
• Fortsat brug af kameraet mens det udsender røg eller en mærkelig lugt, eller hvis
det overophedes, skaber risiko for, at der kan opstå brand, eller at du kan få
elektrisk stød. Udfør øjeblikkelig følgende trin, hvis du skulle opdage nogle af de
symptomer, der er beskrevet ovenfor.
1. Sluk for kameraet.
2. Fjern batteriet fra kameraet, mens du passer på ikke at brænde dig.
3. Kontakt din forhandler eller nærmeste autoriserede CASIO servicecenter.
. Vand og fremmedobjekter
• Kommer der vand, andre væsker eller fremmedobjekter (især af metal) ind i
kameraet, er der risiko for, at der kan opstå brand eller at du kan få elektrisk stød.
Udfør øjeblikkelig følgende trin, hvis du skulle opdage nogle af de symptomer, der
er beskrevet ovenfor. Det er især nødvendigt, at du er påpasselig, når du anvender
kameraet på steder, hvor det regner eller sner, i nærheden af havet eller andre
steder med meget vand eller på et badeværelse.
1. Sluk for kameraet.
2. Fjern batteriet fra kameraet.
3. Kontakt din forhandler eller nærmeste autoriserede CASIO servicecenter.
. Tab af kameraet og hårdhændet behandling
• Fortsat brug af kameraet efter at det er blevet skadet, som følge af at være blevet
tabt eller udsat for hårdhændet behandling, giver risiko for, at der kan opstå brand,
eller at du kan få elektrisk stød. Udfør øjeblikkelig følgende trin, hvis du skulle
opdage nogle af de symptomer, der er beskrevet ovenfor.
1. Sluk for kameraet.
2. Fjern batteriet fra kameraet.
3. Kontakt din forhandler eller nærmeste autoriserede CASIO servicecenter.
. Hold kameraet væk fra ild
• Hold altid kameraet væk fra ild, idet ild kan få kameraet til at eksplodere, samt der
opstår risiko for brand og elektrisk stød.
. Adskillelse og modificering
• Forsøg aldrig på at skille kameraet ad eller modificere det på nogen måde. Hvis du
gør det, er der risiko for, at du kan få elektrisk stød, blive forbrændt eller på anden
måde komme til skade. Sørg for at al reparation og vedligeholdelse af kameraets
indre dele udføres af din forhandler eller nærmeste CASIO-autoriserede
servicecenter.
116
Appendiks
. Følgende steder bør undgås
• Du må aldrig efterlade dit kamera på nogen af følgende steder. Hvis du gør det, er
der risiko for brand eller elektrisk stød.
– På steder hvor der er høj fugtighed eller meget støv
– På steder hvor der tilberedes mad eller andre steder, hvor der er røg fra olie i
luften
– I nærheden af varmeapparater, på et varmetæppe, på steder der er udsat for
direkte solskin, i et aflukket køretøj parkeret i solen eller på andre steder hvor
der er meget høje temperaturer
• Du må aldrig placere kameraet på en ustabil flade, højt oppe på en hylde etc. Hvis
du gør det, kan du risikere, at kameraet falder ned og eventuelt skader nogen.
. Sikkerhedskopiering af vigtige data
• Sørg altid for at tage sikkerhedskopier af vigtige data på kameraets hukommelse
ved at overføre dataene til en computer eller et andet lagringsmedie. Vær
opmærksom på at data kan blive slettet, hvis kameraet ikke skulle fungere
ordentligt, under reparation, etc.
. Beskyttelse af data i hukommelsen
• Når du udskifter batteriet, skal du sørge for at følge den korrekte fremgangsmåde,
som er beskrevet i det materiale, der fulgte med kameraet. Forkert udskiftning af
batteriet kan resultere i ødelæggelse eller et tab af data lagret i kameraets
hukommelse.
. Genopladeligt batteri
• Brug kun USB-AC-adapteren (AD-C53U) eller det specificerede apparat til
opladning af batteriet. Forsøger du at oplade batteriet ved hjælp af ikkeautoriserede midler, er der risiko for overophedning, ild og eksplosion.
• Undlad udsætte batteriet for eller putte det ned i fersk- eller saltvand. Hvis du gør
det, kan det skade batteriet og forårsage en forringelse af dets ydeevne og
forkortelse af dets levetid.
• Batteriet er kun konstrueret til brug med et CASIO digitalkamera. Anvender du det
til at andre apparater, er der risiko for skade på batteriet, forringelse af dets
ydeevne og forkortelse af dets levetid.
• Der er risiko for at batteriet kan overophedes, gå i brand eller eksplodere, hvis du
ikke overholder følgende forholdsregler.
– Du må aldrig anvende eller efterlade batteriet i nærheden af åben ild.
– Du må ikke udsætte batteriet for varme eller ild.
– Batteriet må aldrig opbevares sammen med ting, der leder elektricitet
(halskæder, blyanter etc.).
– Du må aldrig skille batteriet ad, stikke en nål ind i det eller udsætte det for store
tryk (slå med en hammer, træde på det etc.) og aldrig lodde noget på det. Du må
aldrig placere batteriet i en mikroovn, ovn, apparater der skaber et stort tryk etc.
117
Appendiks
• Hvis du nogensinde skulle blive opmærksom på lækage, en mærkelig lugt,
udvikling af varme, misfarvning, deformation eller andet unormalt under brug,
opladning eller opbevaring af batteriet, skal du øjeblikkelig tage batteriet ud af
kameraet og holde det bort fra åben ild.
• Undlad at benytte eller efterlade batteriet i direkte solskin, i en parkeret bil eller
under andre lignende omstændigheder hvor der opstår høje temperaturer. Hvis du
gør det, kan det skade batteriet og forårsage en forringelse af dets ydeevne og
forkortelse af dets levetid.
• Hvis opladningen af batteriet ikke afsluttes som normalt inden for den angivne
opladeperiode, skal du alligevel stoppe opladningen og kontakte din forhandler
eller nærmeste CASIO-autoriserede servicecenter. Fortsætter du med at oplade,
skabes der risiko for overophedning, brand eller eksplosion.
• Batterivæske kan skade dine øjne. Skulle du ved et uheld få batterivæske i dine
øjne, skal du øjeblikkelig skylle dem med rent vand fra vandhanen, og derefter
søge kontakt til en læge.
• Sørg for at læse brugerdokumentationen der følger med kameraet og den særlige
USB-AC-adapter, før du benytter eller oplader batteriet.
• Hvis batteriet skal benyttes af mindre børn, skal du sørge for at en ansvarlig
voksen informerer dem om de forholdsregler der er, og om hvordan de skal
håndtere batteriet på en korrekt måde.
• Skulle der ved et uheld komme batterivæske på dit tøj eller på din hud, skal du
øjeblikkelig skylle det af med rent vand fra vandhanen. Længerevarende kontakt
mellem hud og batterivæske kan forårsage hudirritation.
. Batteritid
• De batteritider for kontinuerlig brug der er opgivet i denne manual, angiver den
omtrentlige tid inden kameraet slukkes på grund af lavt batteriniveau, når kameraet
drives af det særlige batteri under normale temperaturer (23°C). De garanterer ikke
at du vil være i stand til at opnå dette funktionsniveau. Den aktuelle batteritid
afhænger stærkt af den omgivende temperatur, forholdene batteriet opbevares
under, hvor længe det har været opbevaret etc.
• Hvis kameraet ikke slukkes, kan batteriet løbe tør for strøm og forårsage, at der
kommer en advarsel om lavt batteriniveau frem på skærmen. Sluk for kameraet når
du ikke anvender det.
• Advarslen om lavt batteriniveau angiver at kameraet snart vil slukkes på grund af
for lavt batteriniveau. Oplad batteriet så hurtigt som muligt. Lader du et batteri, der
enten er fladt eller helt dødt, blive i kameraet, kan det føre til lækage af
batterivæske og ødelæggelse af data.
118
Appendiks
. Forholdsregler ved datafejl
Dit digitale kamera er fremstillet ved hjælp af digitale præcisionskomponenter.
Følgende procedurer skaber risiko for ødelæggelse af data i kameraets hukommelse.
– Hvis du fjerner batteriet eller hukommelseskortet, mens kameraet udfører en
funktion
– Hvis du fjerner batteriet eller hukommelseskortet, mens bagsidelampen blinker
grønt, efter du har slukket kameraet
– Hvis du frakobler USB-kablet, mens der udføres kommunikation
– Anvendelse af et batteri med lavt batteriniveau
– Andre abnorme manøvrer
Samtlige af de ovennævnte forhold kan være skyld i, at der vises en fejlmeddelelse
på skærmen (side 134). Udfør den handling der angives af den viste meddelelse.
. Driftsmiljø
• Temperaturbetingelser for drift: 0 til 40°C
• Driftsfugtighed: 10 til 85% (ingen kondens)
• Undlad at placere kameraet på nogen af følgende steder.
– På et sted hvor kameraet udsættes for direkte sollys eller høj fugtighed, støv
eller sand
– I nærheden af en aircondition eller andre lignende steder med særlig ekstreme
temperaturforhold eller fugtighed
– Inde i et motoriseret køretøj på en varm dag eller på steder med stærk vibration
. Kondens
Pludselige og ekstreme temperaturændringer, som fx hvis du på en kold vinterdag
tager kameraet med udefra og ind i et varmt rum, kan forårsage, at der dannes
vanddråber kaldet “kondens” både inden i og uden på kameraet og giver risiko for
funktionsfejl. For at forhindre kondensdannelse skal du putte kameraet ind i en
plasticpose, inden du skifter sted. Lad derefter den tillukkede pose ligge så luften
inden i den stille og roligt ændrer temperatur til den, som luften har på det nye sted.
Herefter skal du tage kameraet ud fra posen og åbne batteridækslet et par timer.
. Objektiv
• Du må aldrig bruge for meget kraft, når du gør overfladen af objektivet ren. Hvis du
gør det, risikerer du at ridse overfladen, hvilket kan medføre fejlfunktion.
• Du kan nogle gange på visse typer optagelser se forvrængninger, som fx at linier,
der burde være lige, er lettere afbøjede. Dette skyldes objektivets egenskaber og
indikerer ikke en funktionsfejl på kameraet.
119
Appendiks
. Pas på dit kamera
• Rør aldrig ved objektivet eller flashvinduet med dine fingre. Fingeraftryk, snavs og
andet på objektivet eller flashen kan forhindre at kameraet fungerer optimalt. Brug
en linsebørste eller lignende til at holde objektivet og flashvinduet fri for snavs og
støv, og tør forsigtigt med en blød, tør klud.
• Rengør kameraet ved at tørre det af med en blød, tør klud.
. Forholdsregler for håndtering af et gammelt genopladeligt batteri
• Isoler den positive og negative terminal med tape etc.
• Pil ikke dæklaget af batteriet.
• Forsøg ikke at skille batteriet ad.
. Forholdsregler for håndtering af USB-AC-adapter
-
0 Slut aldrig strømledningen til en stikkontakt der har en anden spænding end
den, der er markeret på strømledningen. Hvis du gør det, er der risiko for brand,
funktionsfejl eller elektrisk stød.
0 Sørg for at beskytte strømledningen mod skader og brud. Placer aldrig tunge
genstande på strømledningen eller udsæt den for stærk varme. Det kan skade
strømledningen og skabe risiko for brand og elektrisk stød.
0 Modificer aldrig strømledningen samt udsæt den ikke for at blive voldsomt bøjet,
vredet eller trukket i. Hvis du gør det, er der risiko for brand, funktionsfejl eller
elektrisk stød.
0 Sæt aldrig strømledningens stik i eller træk det ud med våde hænder. Hvis du
gør det, er der risiko for elektrisk stød.
0 Sæt ikke strømledningens stik i en stikkontakt eller forlængerledning der deles
med andre apparater. Hvis du gør det, er der risiko for brand, funktionsfejl eller
elektrisk stød.
0 Skulle strømledningen en dag beskadiges (sådan at de indre tråde kan ses eller
skæres over), skal du straks kontakte din oprindelige forhandler eller et CASIOautoriseret servicecenter angående reparation. Fortsat brug af en beskadiget
strømledning giver risiko for brand, funktionsfejl og elektrisk stød.
• USB-AC-adapteren bliver en lille smule varm under opladning. Dette er normalt og
ikke et tegn på funktionsfejl.
• Træk strømledningens stik ud fra stikkontakten, når du ikke bruger USB-ACadapteren.
• Brug aldrig rengøringsmiddel til at rense strømledningen (især stikket).
• Dæk aldrig USB-AC-adapteren til med et tæppe eller lignende. Det skaber risiko for
brand.
120
Appendiks
. Andre forholdsregler
Kameraet kan blive lettere varmt under brug. Dette er normalt og ikke et tegn på
funktionsfejl.
. Copyrights
Udover til for egen fornøjelses skyld er uautoriseret anvendelse af snapshots eller
film af billeder, hvis rettigheder tilhører andre, uden en tilladelse fra indehaveren af
anvendelsesrettighederne, strengt forbudt ved lovene om copyrights. I visse tilfælde
kan det være fuldstændig forbudt at fotografere offentlige optrædener, shows,
udstillinger etc., selv om det er til din egen fornøjelses brug. Uanset om du køber
sådanne filer eller anskaffer dem gratis, er det at lægge dem ud på et website, et
fildelingswebsite eller nogen anden Internetside eller distribuering af sådanne filer til
tredjeparter uden tilladelse fra den der ejer copyrightene, strengt forbudt ved lovene
om copyrights og internationale kontrakter. For eksempel ved uploading eller
distribuering af billeder af tv-programmer, live-koncerter, musikvideoer etc. som er
blevet fotograferet eller optaget af dig, kan du muligvis krænke andres rettigheder.
Bemærk at CASIO COMPUTER CO., LTD. ikke skal holdes ansvarlig for nogen
former for brug af dette produkt, der krænker andres copyrights eller overtræder love
om copyright.
De følgende termer, der anvendes i denne manual, er registrerede varemærker
eller deres respektive ejeres varemærker.
Bemærk at varemærke ™ og registreret varemærke ® ikke anvendes i teksten i
denne manual.
• SDXC-logoet er et varemærke tilhørende SD-3C, LLC.
• Microsoft, Windows, Internet Explorer, Windows Media, Windows Vista,
Windows 7 og DirectX er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende
Microsoft Corporation, i USA og andre lande.
• Macintosh, Mac OS, QuickTime og iPhoto er varemærker tilhørende Apple Inc.
• Adobe og Reader er enten registrerede varemærker under eller varemærker
tilhørende Adobe Systems Incorporated i USA og andre lande.
• YouTube, YouTube-logoet og “Broadcast Yourself” er varemærker eller
registrerede varemærker tilhørende YouTube, LLC.
• EXILIM, Photo Transport, Virtual Painter 5 LE for CASIO og YouTube Uploader for
CASIO er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende CASIO
COMPUTER CO., LTD.
• Alle andre firma- eller produktnavne nævnt i denne manual er registrerede
varemærker eller varemærker tilhørende deres respektive firmaer.
121
Appendiks
Enhver form for uautoriseret kommerciel kopiering, distribution og kopiering af den
medfølgende software over et netværk er forbudt.
Dette produkts YouTube upload-funktion er indeholdt i licensen fra YouTube, LLC.
YouTube upload-funktionen i dette produkt er ikke en opbakning eller anbefaling af
produktet fra YouTube, LLC.
Strømforsyning
Opladning
. Hvis kameraets bagsidelampe begynder at blinke rødt...
• Omgivelsestemperaturen eller batteriets temperatur er muligvis enten for høj eller
for lav. Tag USB-kablet ud og vent indtil temperaturen er inden for det tilladelige
opladningsområde, før du prøver igen.
• Batteriets kontakter kan være beskidte. Tør dem af med en tør klud.
• Prøv at tilslutte til en anden computer-USB-port. Afhængigt af opsætningen af din
computer er du muligvis ikke i stand til at oplade kameraets batteri via en USBforbindelse.
Hvis problemet fortsætter efter at du har udført ovenstående trin, kan det betyde,
at batteriet er defekt. Kontakt dit nærmeste autoriserede CASIO servicecenter.
Sådan udskiftes batteriet
1.
Åbn batteridækslet og tag batteriet
ud.
Låsemekanisme
Med den side hvor monitorskærmen er
placeret vendende opad, skub
låsemekanismen i den retning der
angives af pilen på illustrationen. Når
batteri er sprunget lidt ud, skal du trække
det helt ud af kameraet.
2.
Isæt et nyt batteri.
122
Appendiks
Forholdsregler vedrørende batteriet
. Forholdsregler under brug
• Ved anvendelse under kolde forhold vil batteriet altid yde mindre end under
normale temperaturer. Dette er på grund af batteriets egenskaber og ikke
kameraet.
• Oplad batteriet på et sted hvor temperaturen er inden for et område af 5°C til 35°C.
Uden for dette temperaturområde kan opladningen tage længere tid end normalt
eller endog mislykkedes.
• Ødelæg eller fjern ikke batteriets ydermærkat.
• Det er formodentlig et tegn på, at batteriet har nået enden på dets levetid, hvis
kameraets driftstid er meget begrænset efter en fuld opladning. Udskift batteriet
med et nyt batteri.
. Forholdsregler for opbevaring
• Opbevares batteriet i længere tid, mens det er opladet, kan det give en forringelse
af batteriegenskaberne. Hvis du ikke har tænkt dig at anvende batteriet for et
stykke tid, skal du opbruge hele batteriets opladning, inden du gemmer det væk.
• Du skal altid tage batteriet ud fra kameraet, når du ikke anvender det. Et batteri der
efterlades i kameraet kan langsomt aflades og gå dødt, og det vil behøve længere
tid for at oplade, før du kan anvende det i kameraet.
• Opbevar batterier på et koldt tørt sted (20°C eller lavere).
• For at forhindre overafladning af et ubrugt batteri, skal du lade det op, derefter
sætte det ind i kameraet og efterfølgende opbruge opladningen cirka en gang hver
sjette måned.
Anvendelse af kameraet i et andet land
. Forholdsregler under brug
• Den medfølgende USB-AC-adapter er designet til at fungere med enhver
strømforsyning i området fra 100 V til 240 V AC, 50/60 Hz. Men læg mærke til at
udformningen af strømledningens stik afhænger af hvert land og geografisk
område. Inden du tager kameraet og USB-AC-adapteren med på en rejse, skal du
forhøre dig hos dit rejsebureau vedrørende strømforsyningen på din(e)
destination(er).
• Undlad at tilslutte USB-AC-adapteren til en strømforsyning via en
spændingsomformer eller lignende apparat. Hvis du gør det, kan det medføre
funktionsfejl.
. Ekstra batterier
• Det anbefales, at du medbringer ekstra fuldt opladede batterier (NP-80), når du
rejser, for at undgå at du ikke kan tage billeder, fordi batteriet er gået dødt.
123
Appendiks
Anvendelse af et hukommelseskort
Se side 23 angående oplysninger om understøttede hukommelseskort og om
hvordan du sætter et hukommelseskort i.
Sådan udskiftes et hukommelseskort
Tryk ind på hukommelseskortet og slip det. Dette
vil få hukommelseskortet til at springe en lille
smule ud af hukommelseskortrummet. Træk
kortet helt ud og indsæt et andet kort.
• Forsøg aldrig på at fjerne et kort fra kameraet
mens bagsidelampen blinker grønt. Hvis du gør
det, kan det forårsage at processen med at
gemme filer mislykkes, og det kan endda
beskadige hukommelseskortet.
. Brug af et hukommelseskort
• SD-hukommelseskort, SDHC-hukommelseskort og
Skrivebeskyttelse fra
SDXC-hukommelseskort er udstyret med en
skrivebeskyttelseskontakt. Brug kontakten, når du
behøver at beskytte dine data mod sletning ved et
uheld. Men bemærk at hvis du anvender
Skrivebeskytskrivebeskyttelse på et SD hukommelseskort, er du
telse til
nødt til at ophæve skrivebeskyttelsen, når du ønsker at
optage på det, formatere det eller slette filer på det.
• Hvis et hukommelseskort begynder at opføre sig unormalt under billedafspilning,
kan du genoprette normal funktion ved at genformatere kortet (side 114). Men det
anbefales, at du altid tager flere hukommelseskort med, når du anvender kameraet
langt væk fra hjemmet eller kontoret.
• Efterhånden som du gemmer data og sletter data på et hukommelseskort et vist
antal gange, mister det evnen til at gemme på data. Derfor anbefales det, at du en
gang imellem genformaterer dit hukommelseskort.
• Statisk elektricitet, elektrisk støj og andre fænomener kan forårsage, at data
ødelægges eller endda går tabt. Sørg altid for at lave backupkopier af vigtige data
på andre medier (CD-R, CD-RW, harddisk m.v.).
124
Appendiks
. Forholdsregler for håndtering af hukommelseskort
Visse typer hukommelseskort kan nedsætte hastigheden af kameraet. Der kan især
være problemer med at gemme film i høj kvalitet (WIDE og STD). Når du anvender
kameraets indbyggede hukommelse eller visse typer hukommelseskort, kan det tage
for lang tid til at optage data, hvilket kan resultere i afbrydelser i billedet og/eller lyden.
Dette forhold angives vha. » og Y, der blinker på monitorskærmen. Det anbefales,
at du anvender et hukommelseskort, der har en overførselshastighed på mindst
10 MB pr. sekund.
. Kassering eller overdragelse af ejerskab af et hukommelseskort
eller kameraet
Kameraets formatering og slettefunktioner sletter ikke rigtigt filerne fra
hukommelseskortet. De oprindelige data forbliver på kortet. Bemærk, at ansvaret for
dataene på hukommelseskortet er dit. Følgende fremgangsmåde anbefales, når du
kasserer et hukommelseskort eller kameraet, eller hvis du overdrager ejerskabet til
en anden.
• Når du kasserer et hukommelseskort, bør du enten ødelægge hukommelseskortet
fysisk eller bruge kommercielt tilgængeligt software til at slette dataene på
hukommelseskortet fuldstændigt.
• Når du overdrager ejerskabet af et hukommelseskort til en anden, bør du bruge
kommercielt tilgængeligt datasletningssoftware til fuldstændigt at slette dataene på
det.
• Brug formateringsfunktionen (side 114) til at slette dataene i den indbyggede
hukommelse fuldstændigt, inden kassering eller overdragelse af ejerskabet af
kameraet.
125
Appendiks
Systemkrav for den medfølgende software
(Medfølgende CD-ROM)
De forskellige programmer stiller forskellige krav til computerens kapacitet. Sørg
derfor for at undersøge om din computer opfylder kravene til det program, du ønsker
at benytte. Vær desuden opmærksom på, at de værdier der her er angivet, er
minimumskravene for at kunne køre programmerne. Det egentlige behov er større,
afhængig af antallet og størrelsen af de billeder der arbejdes med.
0 Windows
YouTube Uploader for CASIO
Operativsystem : Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP3)
• Tilstrækkelig med hukommelse til at køre operativsystemet
• Computerkonfiguration der muliggør afspilning af film på YouTube-siden
• Computerkonfiguration der muliggør upload af film til YouTube-siden
Photo Transport 1.0
Operativsystem : Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP3)
Hukomm.
: Minimum 64 MB
Harddiskplads : Minimum 2 MB
Virtual Painter 5 LE for CASIO
Operativsystem : Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP3)
CPU
: Intel Pentium III-processor eller senere
Hukomm.
: Minimum 256 MB
VIDEO
: 24-bit fuld farvedisplay-adapter ved 1024 x 768 eller større
opløsning
• Installationen behøver en bruger med administratorrettigheder.
Adobe Reader 9
Operativsystem : Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2/SP3),
Windows 2000 (SP4)
Hukomm.
: Minimum 128 MB (256 MB anbefalet)
Harddiskplads : Minimum 335 MB
Andet
: Internet Explorer 6.0 eller højere installeret
For detaljer angående minimums-systemkravene for hvert program, kan du læse
“Læs mig”-filen, der findes på den CASIO digitalkamerasoftware CD-ROM, der fulgte
med kameraet.
126
Appendiks
Nulstil første standardindstillinger
Tabellerne i dette afsnit viser standardindstillingerne på menuer, der vises i RECindstillingen og PLAY-indstillingen, når du nulstiller kameraet (side 114).
• En tankestreg (–) angiver et punkt, hvis indstilling ikke nulstilles, eller et punkt som
ikke har nogen nulstilling.
. REC-indstilling
“Optag”-faneblad
Fokus
Q (Autofokus)
Fokusramme
ß
Kontinuerlig
Fra
Anti shake
Fra
AF-område
Û Spot
V/H-tast
Fra
Gitter
Fra
Ikonhjælp
Til
Hukomm.
b BEST SHOT:
Fra / Flash: Til /
Fokus: Fra /
Hvidbalance: Fra /
ISO: Fra /
AF-område: Til /
Kontinuerlig: Fra /
Selvudløser: Fra /
MF-position: Fra /
Zoomposition: Fra
“Kvalitet”-faneblad
T Kvalitet
(Snapshots)
Normal
EV-shift
0.0
Hvidbalance
Auto
127
ISO
Auto
Farvefilter
Fra
Appendiks
“Opsætning”-faneblad
Eye-Fi
Til
Datoformat
–
Language
–
Strømsparef.
1 min
Lyde
Opstart: Lyd 1 /
Halv udløser: Lyd 1 /
Udløser: Lyd 1 /
Operation: Lyd 1 /
= Operation:
...//// /
= Afspil: ...////
Autoslukfunk.
2 min
REC/PLAY
Tænd
Ü Deaktiv.
Fra
Opstart
Fra
USB
Mass Storage
Fil nr.
Fortsæt
Videoudgang
–
Verdenstid
–
Formater
–
Tidsstempel
Fra
Nulstil
–
Juster
–
. PLAY-indstilling
“Afspil”-faneblad
Røde øjne
–
Beskæring
–
DPOF-print
–
Eftersynkron.
–
Beskyt
–
Kopier
–
Ændr str.
–
“Opsætning”-faneblad
• Indholdet af “Opsætning”-fanebladet er det samme i REC-indstillingen og PLAYindstillingen.
B
128
Appendiks
Når tingene ikke går rigtigt...
Fejlfinding
Problem
Mulige årsager og anbefalede løsninger
Strømforsyning
Kameraet tændes
ikke.
1)Batteriet er muligvis ikke isat korrekt (side 15).
2)Batteriet er muligvis dødt. Oplad batteriet (side 15). Hvis
batteriet hurtigt går dødt efter opladning, betyder det, at
batteriet har nået enden af dets levetid og behøver at blive
udskiftet. Anskaf dig et nyt CASIO NP-80 genopladeligt
lithium-ion batteri.
Kameraet lukker
pludselig ned.
1)Automatisk slukkefunktion er aktiveret (side 111). Tænd for
kameraet igen.
2)Batteriet er muligvis dødt. Oplad batteriet (side 15).
3)Kameraets beskyttelsesfunktion er muligvis blevet aktiveret
pga., at kameraets temperatur er for høj. Sluk kameraet og
vent indtil det er kølet af, før du forsøger at anvende det
igen.
Kameraet vil ikke
slukke. Der sker ikke
noget, når der
trykkes på en knap.
Tag batteriet ud af kameraet og sæt det i igen.
Billedoptagelse
Der optages ikke
noget billede, når
udløserknappen
trykkes ned.
1)Hvis kameraet er i PLAY-indstilling, skal du trykke på [r]
(REC) for at komme ind i REC-indstillingen.
2)Hvis flashen oplader, skal du vente til flashen er færdig med
at oplade.
3)Hvis meddelelsen “Hukommelsen er fuld” vises, skal du
flytte dine billeder over på din computer, slette de billeder du
ikke længere behøver eller anvende et andet
hukommelseskort.
Autofokus fokuserer
ikke ordentligt.
1)Hvis objektivet er beskidt, skal du rengøre det.
2)Motivet er muligvis ikke placeret i fokusrammens center, når
du komponerer billedet.
3)Det motiv, du tager billeder af, er muligvis ikke kompatibelt
med Autofokus (side 33). Brug manuel fokus (side 57).
4)Du bevæger muligvis kameraet, imens du tager billeder.
Prøv at tage billeder med Anti shake eller anvend et
kamerastativ.
5)Du kan tage snapshots ved at trykke udløserknappen helt
ned uden at vente på Autofokus. Tryk udløserknappen halvt
ned og giv tid til at Autofokus kan nå at fokusere.
129
Appendiks
Problem
Mulige årsager og anbefalede løsninger
Motivet er ude af
fokus på det
optagede billede.
Motivet er muligvis ikke ordentligt fokuseret. Sørg for, at
motivet er placeret inde i fokusrammen, når du komponerer
billedet.
Flashen affyres ikke.
1)Hvis ? (Flash fra) er valgt som flash-indstilling, skal du
skifte til en anden indstilling (side 39).
2)Hvis batteriet er dødt, skal du oplade det (side 15).
3)Hvis du har valgt en BEST SHOT-scene, der anvender ?
(Flash fra), skal du skifte til en anden flash-indstilling
(side 39), eller vælge en anden BEST SHOT-scene
(side 52).
? (Flash fra) ikonet
blinker rødt på
monitorskærmen, og
flashen affyres ikke.
Der er muligvis problemer med flashen. Kontakt et CASIO
autoriseret servicecenter eller din oprindelige forhandler.
Bemærk, at selv om flashen ikke kan affyres, kan du stadig
godt bruge kameraet til optagelse af billeder uden flash.
Kameraet lukker ned
under
Selvudløserens
nedtælling.
Batteriet er muligvis dødt. Oplad batteriet (side 15).
Monitorskærmens
billede er ude af
fokus.
1)Du anvender muligvis Manuel fokus og har ikke fokuseret
motivet. Fokuser billedet (side 58).
2)Du anvender muligvis ´ (Makro) til landskaber eller
portrætbilleder. Anvend Autofokus til landskab og
portrætbilleder (side 57).
3)Du forsøger muligvis at anvende Autofokus eller )
(Uendelig), når du optager et nærbillede. Brug ´ (Makro)
til nærbilleder (side 57).
Der er en lodret linje Optagelse af et meget oplyst motiv kan forårsage, at der
på monitorskærmens kommer en lodret stribe på monitorskærmens billede. Dette er
billede.
et CCD-fænomen kendt som “vertical smear” (udtværing), og
er ikke et tegn på, at der er noget galt med kameraet.
Bemærk, at vertikal smear (udtværing) ikke optages med på
et snapshot, men kommer med hvis det er en film.
Der er digital støj på
billeder.
1)Følsomheden er muligvis blevet forhøjet automatisk ved
optagelse af et mørkt motiv, hvilket forøger risikoen for
digital støj. Anvend en lyskilde eller få motivet oplyst på
anden måde.
2)Du forsøger muligvis at optage på et mørkt sted med ?
(Flash fra), hvilket kan forøge den digitale støj og få
billederne til at virke grove. I dette tilfælde skal du tænde
flash (side 39) eller bruge lamper til at oplyse med.
3)Optagelse med en højere ISO-følsomhedsindstilling eller
med belysningsfunktionen kan medvirke til en forøgelse af
digital støj. Anvend en lyskilde eller få motivet oplyst på
anden måde.
130
Appendiks
Problem
Mulige årsager og anbefalede løsninger
Et optaget billede
blev ikke gemt.
1)Kameraet lukkede muligvis ned inden gemmefunktionen var
gennemført, hvilket gør at billedet ikke bliver gemt. Oplad
batteriet så hurtigt som muligt, hvis batteriindikatoren viser
(side 21).
2)Du har muligvis fjernet hukommelseskortet fra kameraet,
inden gemmefunktionen var gennemført, hvilket gør at
billedet ikke bliver gemt. Undlad at fjerne
hukommelseskortet før gemmefunktionen er fuldført.
Selv om
Der når ikke nok lys hen på motiverne. Ændr flashomgivelserne er lyse, indstillingen til < (Flash til) for dagslys synkron-flash
fremstår
(side 39) eller juster EV-shift til + siden (side 64).
menneskernes
ansigter på billedet
mørke.
Aftenoptagelser
bliver ikke gode.
Brug følgende BEST SHOT-scenes (side 52), når du optager
om aftenen.
• Aftenscene (kun til optagelse af aftenlandskaber)
• Aften portræt (til optagelse af personer i aftenlandskaber)
Motiver bliver for
mørke, når du tager
billeder ved kysten
eller på et
skiområde.
Sollys reflekteret af vand, sand eller sne kan forårsage en
undereksponering af motiver. Ændr flash-indstillingen til <
(Flash til) for dagslys synkron-flash (side 39) eller juster EVshift til + siden (side 64).
Digital zoom
(inklusive HD-zoom)
fungerer ikke.
Zoombjælken
angiver kun zoom op
til en zoomfaktor på
5,0.
Tidsstempling er muligvis slået til, hvilket deaktiverer digital
zoom. Slå tidsstempling fra (side 109).
Motivet er ude af
fokus under
filmoptagelse.
1)Det er ikke muligt at fokusere, eftersom motivet er uden for
fokusområdet. Optag inden for fokus rækkevidde.
2)Objektivet er muligvis beskidt. Rengør objektivet (side 119).
131
Appendiks
Problem
Mulige årsager og anbefalede løsninger
Afspilning
Farven på det
afspillede billede er
anderledes end
billedet på
monitorskærmen
under optagelse.
Sollys eller lys fra en anden lyskilde skinner muligvis direkte
ind i objektivet under optagelsen. Ret kameraet sådan at
sollyset ikke skinner direkte på objektivet.
Der vises intet
billede.
Dette kamera kan ikke vise ikke-DCF-billeder, der er optaget
på et hukommelseskort med et andet kamera.
Billeder kan ikke
redigeres (med
størrelsesændring,
beskæring, rotation).
Bemærk at du ikke kan redigere følgende typer billeder.
• Film
• Snapshots, der er optaget med et andet kamera
Filsletning
En fil kan ikke
slettes.
1)Filen er muligvis beskyttet. Ophæv beskyttelsen af filen
(side 75).
2)“Ü Deaktiv.”-indstillingen er muligvis “Til”. Ændr
indstillingen til “Fra” (side 112).
Andet
Der vises forkert
dato og tid, eller der
gemmes forkert dato
og tid sammen med
billeddataene.
Dato- og tidsindstillingen er ukorrekt. Indstil den korrekte dato
og tid (side 109).
Meddelelserne på
skærmen er på et
forkert sprog.
Der er valgt det forkerte skærmsprog. Ændr
skærmsprogsindstillingen (side 110).
Billeder kan ikke
overføres via en
USB-forbindelse.
1)USB-kablet er muligvis ikke ordentligt forbundet. Kontroller
alle forbindelser.
2)Der er valgt den forkerte USB-kommunikationsprotokol.
Vælg den korrekte USB-kommunikationsprotokol, der
passer til det apparat, som du tilslutter (side 87, 97).
3)Tænd kameraet hvis det ikke er tændt.
4)Din computer er muligvis ikke i stand til at genkende
kameraet, hvis du tilslutter via en USB-hub. Tilslut altid
kameraet direkte til computerens USB-port.
132
Appendiks
Problem
Mulige årsager og anbefalede løsninger
Skærmen for
sprogvalg vises, når
kameraet tændes.
1)Du konfigurerede ikke startindstillinger efter anskaffelse af
kameraet, eller kameraet har muligvis ligget med et dødt
batteri. Kontroller kameraopsætningen (side 22, 110).
2)Der er muligvis et problem med kameraets
hukommelsesdata. I dette tilfælde skal du udføre
nulstillingsproceduren for at initialisere kameraets
opsætning (side 114). Derefter skal du konfigurere hver
indstilling. Hvis sprogvalgsskærmen ikke vises igen, når du
tænder kameraet, betyder det, at kameraets
hukommelsesbehandlingsdata er genoprettet.
Hvis der vises den samme meddelelse, efter at du har
tændt kameraet igen, skal du kontakte din forhandler eller et
autoriseret CASIO servicecenter.
Indstillingerne for tid
og dato, der
konfigureredes efter
anskaffelse af
kameraet, nulstilles
tilbage til
fabriksindstillingerne,
når kameraets batteri
tages ud.
Sæt kameraets batteri i og konfigurer tid og datoindstillingerne
igen (side 22). Lad batteriet være inde i kameraet i mindst
24 timer efter konfigurering af tid og datoindstillinger. Derefter
nulstilles indstillingerne ikke, selvom du fjerner batteriet.
• Hvis tid og datoindstillingerne stilles tilbage til
standardindstillingerne fra fabrikken, når du fjerner batteriet,
efter det har siddet i kameraet i mere end 24 timer, kan det
betyde, at kameraets indstillingshukommelse er defekt.
Kontakt din forhandler eller et autoriseret CASIO
servicecenter.
Knapper reagerer
ikke straks, efter der
er tændt for
kameraet.
Ved anvendelse af hukommelseskort med stor kapacitet er
der en forsinkelse, efter der er tændt for kameraet, før
knapperne reagerer.
133
Appendiks
Skærmmeddelelser
ALERT
Kameraets beskyttelsesfunktion er muligvis blevet aktiveret
pga., at kameraets temperatur er for høj. Sluk kameraet og
vent indtil det er kølet af, før du forsøger at anvende det igen.
Batteriniveau er
lavt.
Batteriniveauet er lavt.
Kan ikke finde
filen.
Det billede, du angav i slideshow-indstillingen “Billeder”, kan
ikke findes. Ændr “Billeder”-indstillingen (side 73) og prøv
igen.
Kortfejl
Der er noget galt med hukommelseskortet. Sluk for
kameraet, tag hukommelseskortet ud og sæt det ind i
kameraet igen. Hvis denne meddelelse vises på ny, når du
tænder kameraet igen, skal du formatere hukommelseskortet
(side 114).
• Formatering af et hukommelseskort sletter alle dets filer.
Prøv inden du formaterer, at overføre de filer der kan
reddes til en computer eller andet lagringsapparat.
Kontroller
forbindelser!
Du forsøger at tilslutte kameraet til en printer, selv om
kameraets USB-indstillinger ikke er kompatible med det
USB-system printeren benytter (side 80).
Filen kunne ikke
gemmes pga. lavt
batteriniveau.
Batteriniveauet er lavt, så der var en billedfil, der ikke kunne
gemmes.
Mappe kan ikke
oprettes.
Du forsøger at optage en fil, når der allerede er 9999 filer
gemt i mappe nummer 999. Hvis du ønsker at optage flere
filer, skal du slette filer, som du ikke længere behøver
(side 31).
Der overføres
billeder.
Vil du stoppe
overførslen og
slukke kameraet?
Du forsøger at slukke for kameraet, mens der overføres
billeddata vha. Eye-Fi-kortet (side 101).
OBJEKTIVFEJL
Denne meddelelse vises, og kameraet slukkes, hvis
objektivet udfører en uventet operation. Hvis den samme
meddelelse vises, når du tænder kameraet igen, skal du
kontakte et autoriseret CASIO servicecenter eller din
oprindelige forhandler.
Ilæg papir!
Printeren løb tør for papir under udskrivning.
134
Appendiks
Hukommelsen er
fuld
Hukommelsen er fuld af billeder, som du har taget, og/eller
filer der er gemt under redigering. Slet filer som du ikke
længere behøver (side 31).
Printfejl
Der opstod en fejl under udskrivning.
• Printeren er slukket.
• Fejl på printeren etc.
Optagefejl
Billedkomprimering kunne af en eller anden grund ikke
udføres under billeddatalagringen. Optag billedet igen.
PRØV AT SLÅ
STRØM TIL IGEN
Objektivet kom i kontakt med en forhindring under
bevægelse. Kameraet slukkes automatisk, når denne
meddelelse kommer frem. Fjern forhindringen og tænd
kameraet igen.
SYSTEM ERROR
Dit kamerasystem er i stykker. Kontakt din forhandler eller et
autoriseret CASIO servicecenter.
Dette kort er låst.
LOCK-kontakten på det SD-, SDHC- eller
SDXC-hukommelseskort, der er sidder i
kameraet, er låst. Du kan ikke gemme
billeder på eller slette billeder fra et
hukommelseskort, der er låst.
Der er ingen filer.
Der er ingen filer på hverken den indbyggede hukommelse
eller på hukommelseskortet.
Der er ingen
billeder til print.
Indstil DPOF.
Der er ikke angivet nogen filer til udskrivning. Konfigurer de
nødvendige DPOF-indstillinger (side 82).
Dette kort er ikke
formateret.
Det hukommelseskort, der sidder i kameraet, er ikke
formateret. Formater hukommelseskortet (side 114).
Denne fil kan ikke
afspilles.
Den fil du prøver at åbne er ødelagt, eller det er ikke en type,
der kan vises på dette kamera.
LOCK
Denne meddelelse vises undervejs gennem en handling, når
Denne funktion
den funktion, som du forsøger at anvende, ikke er tilladt i
kan ikke anvendes.
kombination med en anden funktion.
135
Appendiks
Antal snapshots/Optagetid for film/Optagetid for
stemmeoptagelser
Snapshot
Billedstørrelse
(pixels)
14 M
(4320x3240)
3:2
(4320x2880)
16:9
(4320x2432)
10 M
(3648x2736)
6M
(2816x2112)
3M
(2048x1536)
VGA
(640x480)
Billedkvalitet
Indbygget hukom- SD hukommelsesmelseskapacitet
kortkapacitet
Omtrentlig
(cirka 14,2 MB*1)
(1 GB*2) til
billedfilstørrelse
til optagelse af
optagelse af
snapshots
snapshots
Fin
4,86 MB
2
198
Normal
3,24 MB
4
298
Fin
4,29 MB
3
225
Normal
2,87 MB
4
336
Fin
3,57 MB
3
270
Normal
2,40 MB
5
402
Fin
3,38 MB
4
285
Normal
2,27 MB
5
425
Fin
1,89 MB
7
511
Normal
1,30 MB
10
743
Fin
1,25 MB
10
773
Normal
820 KB
16
1178
Fin
290 KB
46
3331
Normal
240 KB
56
4026
136
Appendiks
Film
Omtrentlig
datahastighed
(billedhastighed)
Indbygget
hukommelseskapacitet
(cirka 14,2 MB*1)
til optagelse af
film
SD
hukommelseskortkapacitet
(1 GB*2) til
optagelse af film
Filstørrelse for
1 minuts
film
WIDE
848x480
12,5 megabit/sekund
(30 billeder/sekund)
7 sekunder
10 minutter
7 sekunder
93,1 MB
STD
640x480
10,6 megabit/sekund
(30 billeder/sekund)
8 sekunder
11 minutter
42 sekunder
79,0 MB
Billedkvalitet
(pixels)
Stemmeoptagelse
Filformat
Maksimal
filstørrelse
Filstørrelse
Indbygget hukommelseskapacitet
(cirka 14,2 MB*1) til
stemmeoptagelser
SD hukommelseskortkapacitet
(1 GB*2) til
stemmeoptagelser
WAV
IMA-ADPCM
4 GB
5,5 KB/sekund
41 minutter
49 sekunder
49 timer
31 minutter
*1 Indbygget hukommelseskapacitet efter formatering
*2 De ovennævnte værdier er baseret på anvendelse af et PRO HIGH SPEED SD
hukommelseskort (Panasonic Corporation). Det antal billeder, du kan gemme,
afhænger af den type hukommelseskort, du anvender.
• Værdierne for optagekapaciteten for snapshots, film og stemmeoptagelser er omtrentlige
og kun beregnet som vejledende reference. Den egentlige kapacitet afhænger af
billedindholdet.
• Værdierne for filstørrelse og datahastighed er omtrentlige og kun beregnet som
vejledende reference. De egentlige værdier afhænger af den type billede, der optages.
• Når du anvender et hukommelseskort med en anden kapacitet, kan du beregne antallet
af billeder som en procentdel af 1 GB.
• Hver film kan være op til 29 minutter lang. Filmoptagelsen stopper automatisk efter
29 minutters optagelse.
• En enkelt filmoptagelse med “For YouTube”-scenen kan have en maksimal filstørrelse på
2.048 MB eller en optagetid på op til 15 minutter.
137
Appendiks
Specifikationer
Filformat
Snapshots:
JPEG (Exif version 2.3); DCF 2.0 standard; DPOFkompatibel
Film:
Motion JPEG AVI, IMA-ADPCM-lyd (mono)
Lyd (Stemmeoptagelse): WAV (mono)
Optagemedie
Indbygget hukommelse (Billedlagringsområde: 14,2 MB)
SD/SDHC/SDXC
Optagede
billedstørrelser
Snapshot:
14 M (4320x3240), 3:2 (4320x2880), 16:9 (4320x2432),
10 M (3648x2736), 6 M (2816x2112), 3 M (2048x1536),
VGA (640x480)
Film:
WIDE (848x480), STD (640x480)
Billedsletning
1 fil; udvalgte filer; alle filer (med
hukommelsesbeskyttelsesfunktion)
Effektive pixels
14,10 megapixels
Billeddannede element
Størrelse: 1/2,3-tommer kvadratisk pixel CCD
Pixels i alt: 14,53 megapixels
Objektiv/brændvidde
F2,8 (Vid.) til 6,5 (Tele) f = 4,7 til 23,5 mm
(svarende til 26 til 130 mm i 35 mm-format)
Syv linser i fem grupper, inklusiv en asfærisk linse.
Zoom
5X optisk zoom, 4X digital zoom (20X i kombination med optisk
zoom)
Op til 79,7X når HD-zoom og digital zoom bruges i kombination
(VGA-størrelse)
Fokusering
Kontrastregistrerende autofokus
• Fokusindstillinger:
Autofokus, Makrofokus, Super makrofokus, Uendelig,
Manuel fokus
• AF-område:
Spot, Multi, Sporing
Omtrentlig fokus
(Snapshot)
(Fra objektivoverflade)
Autofokus: 15 cm til 9 (Vidvinkel)
Makrofokus: 5 cm til 50 cm (Tredje zoomtrin fra den største
vidvinkel-indstilling)
Supermakrofokus: 5 cm til 50 cm
Uendelig: 9
Manuel: 15 cm til 9 (Vidvinkel)
* Området påvirkes af optisk zoom.
Lysmåling
Multi-mønster (centervægtet i visse BS-scener) med
billeddannede element
Eksponeringskontrol
Program AE
Eksponeringskompensation
–2,0 EV til +2,0 EV (i 1/3 EV trin)
Udløser
CCD lukker, mekanisk lukker
138
Appendiks
Lukkertid
Snapshot (Auto): 1/2 til 1/2000 sekund
Snapshot (Aftenscene): 4 til 1/2000 sekund
* Kan afvige afhængigt af kameraets opsætning.
Blændeværdi
F2,8 (Vid.) til F7,9 (Vid.) (Ved brug med ND-filter)
* Brug af optisk zoom ændrer blændeværdien.
Hvidbalance
Auto, Dagslys, Overskyet, Skygge, Dagshvid fluorescerende,
Dagslys fluorescerende, Glødelampe, Manuel hvidbalance
Følsomhed (Standard
udgangsfølsomhed,
anbefalet
eksponeringsindeks)
Snapshots:
Auto, ISO 64, ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800,
ISO 1600 ækvivalent
Film: Auto
Selvudløser
Omtrentlige udløsertider:
10 sekunder, 2 sekunder, tredobbelt selvudløser
Flash-indstillinger
Auto, Fra, Til, Rødøje-reduktion
Flashrækkevidde (ISOfølsomhed: Auto)*1
Vidvinkel: 0,15 m*2 til 2,86 m
Telefoto: 0,4 m til 1,23 m
*1 Området påvirkes af optisk zoom.
*2 Makrofokus
Opladningstid for flash Cirka 5 sekunder maksimum
Optagelse
Snapshots; Makro; Selvudløser; Kontinuerlig udløser
(Normalhastighed kontinuerlig udløser); BEST SHOT;
Ansigtsregistrering; Anti shake; Belysning; easy-indstilling; film
(normal film og For YouTube) (med monolyd); lyd
(Stemmeoptagelse)
Omtrentlige maksimale Eftersynkronisering: 30 sekunder pr. billede
optagetider for lyd
Stemmeoptagelse:
41 minutter 49 sekunder (når den indbyggede hukommelse
anvendes)
Monitorskærm
2,7 tommer TFT farve-LCD
230.400 (960x240) punkter
Søger
Monitorskærm
Tidsfunktion
Indbygget digitalt quarts-ur
Dato og tid: Optaget sammen med billeddata
Automatisk kalender: Til 2049
Verdenstid
162 byer i 32 tidszones
Bynavn, dato, tid, sommertid
Ekstern
tilslutningsterminal
USB-port (Hi-Speed USB-kompatibel, USB-opladning) /
AV-udgangsterminal (NTSC/PAL)
Mikrofon
Mono
Højttaler
Mono
Strømforsyning
Genopladeligt lithium-ion batteri (NP-80) x1
B
139
Appendiks
Omtrentlig batteritid
Alle de værdier, der er opgivet herunder, repræsenterer den omtrentlige tid under
normale temperaturer (23°C), inden kameraet slukker. Der garanteres ikke for disse
værdier. Lave temperaturer forkorter batteritiden.
Antal billeder (CIPA) (driftstid)*1
Kontinuerlig afspilning
180 billeder
(snapshots)*2
3 timer 10 minutter
Omtrentlig kontinuerlig optagetid for film*3
1 time 20 minutter
Kontinuerlig Stemmeoptagelse*4
3 timer 10 minutter
• Batteri: NP-80 (nominel kapacitet: 700 mAh)
• Optagemedie: 1 GB SD hukommelseskort (PRO HIGH SPEED (Panasonic
Corporation))
• Forhold under måling
*1 Omtrentligt antal billeder (CIPA) (driftstid)
I henhold til CIPA (Camera and Imaging Products Association)-standarder
Normal temperatur (23°C), skærmen tændt, zoom skifter mellem fuld vidvinkel og fuld
tele hver 30 sekunder, og der optages i denne periode to billeder med flash. Kameraet
slukker og tænder igen, hver gang der er taget 10 billeder.
*2 Omtrentlig afspilningstid
Standard temperatur (23°C), billedskift ca. hvert 10 sekund
*3 Omtrentlig tid til en gentaget cyklus bestående af 10 minutters optagelse, efterfulgt af
sletning af den optagede fil.
*4 Omtrentlig kontinuerlig optagetid
• De ovennævnte værdier er baseret på et nyt, fuldt opladet batteri. Gentagne
opladninger forkorter batteritiden.
• Hvor ofte du bruger flash, zoom og autofokus, samt tiden kameraet er tændt, har
en stor indvirkning på optagetiden og antallet af billeder.
Strømforbrug
3,7 V DC, cirka 3,4 W
Mål
95,8 (B) x 56,9 (H) x 20,7 (D) mm
(19,2 mm tyk eksklusive fremspring)
Vægt
Ca. 141 g (inklusive batteri og hukommelseskort)
Ca. 120 g (eksklusive batteri og hukommelseskort)
140
Appendiks
. Genopladeligt lithium-ion batteri (NP-80)
Nominel spænding
3,7 V
Nominel strømstyrke
700 mAh
Temperaturbetingelser for drift
0 til 40°C
Mål
31,4 (B) x 39,5 (H) x 5,9 (D) mm
Vægt
Ca. 19 g
. USB-AC-adapter (AD-C53U)
Indgangsspænding
100 til 240 V AC, 50/60 Hz, 100 mA
Udgangsspænding
5,0 V DC, 650 mA
Temperaturbetingelser for drift
5 til 35°C
Mål
53 (B) x 21 (H) x 45 (D) mm (eksklusive fremspring)
Vægt
Ca. 37 g
141
Appendiks
CASIO COMPUTER CO.,LTD.
6-2, Hon-machi 1-chome
Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan
M29
MA1105-B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising