Casio GZE-1 User manual

Casio GZE-1 User manual
MS
Kamera Digital
Panduan Pengguna
Terima kasih kerana membeli produk CASIO ini.
• Sebelum menggunakannya, pastikan anda membaca peringatan yang terkandung
dalam Panduan Pengguna ini.
• Simpan Panduan Pengguna ini di tempat selamat untuk rujukan masa hadapan.
• Untuk maklumat terkini mengenai produk ini, sila lawati Laman Web Casio di
http://dc.casio.com/
Aksesori
Semasa membuka bungkusan kamera anda, periksa untuk memastikan semua
aksesori di bawah disertakan. Jika ada apa-apa yang hilang, hubungi peruncit asal
anda.
Bateri ion litium boleh cas
semula (NP-150)
Adaptor lampiran
Kabel USB Mikro
Rujukan Asas
• Item sebenar yang termasuk bergantung pada model kamera yang anda beli.
2
Baca ini dahulu!
• Kandungan manual ini tertakluk kepada perubahan tanpa notis.
• Kandungan manual ini telah diperiksa pada setiap langkah proses pengeluaran.
Sila hubungi kami jika anda menyedari terdapat sesuatu yang meragukan, salah
dsb.
• Sebarang penyalinan kandungan Panduan Pengguna ini, sama ada sebahagian
atau keseluruhannya, adalah dilarang. Kecuali untuk kegunaan peribadi anda,
sebarang penggunaan lain kandungan manual ini tanpa kebenaran CASIO
COMPUTER CO., LTD. adalah dilarang di bawah undang-undang hak cipta.
• CASIO COMPUTER CO., LTD. tidak akan bertanggungjawab atas sebarang
kerosakan atau kehilangan keuntungan yang dialami oleh anda atau mana-mana
pihak ketiga disebabkan penggunaan atau kerosakan produk ini.
• CASIO COMPUTER CO., LTD. tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan,
kehilangan keuntungan, atau tuntutan daripada pihak ketiga yang timbul
disebabkan penggunaan perisian aplikasi G’z EYE.
• CASIO COMPUTER CO., LTD. tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan,
kehilangan keuntungan yang disebabkan oleh kehilangan kandungan memori
kerana kerosakan, pembaikan atau sebarang sebab lain.
• Sila maklum bahawa skrin contoh dan ilustrasi produk yang ditunjukkan dalam
Panduan Pengguna ini mungkin berbeza sedikit daripada skrin dan konfigurasi
kamera sebenar.
Ambil gambar ujian
Sebelum menangkap imej akhir anda, ambil gambar ujian untuk memastikan
kamera merakam dengan betul.
3
Kandungan
Aksesori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Baca ini dahulu! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Panduan Umum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Asas Mula Pantas
8
G’z EYE Pengawal Apl dan Pilihan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Apa yang anda boleh lakukan dengan kamera CASIO anda . . . . . . . . . . . . . 10
Mula-mula, cas bateri sebelum menggunakan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
 Muatan dan Pengecasan Bateri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
 Caskan Bateri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
 Memeriksa Tahap Bateri Semasa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Menghidupkan Kuasa Hidup dan Mati. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Menyediakan Kad Memori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
 Kad Memori yang Disokong . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
 Untuk memuat kad memori. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Menyambungkan Kamera ke Telefon Pintar . . . . . (Sambungan Wayarles) . . 22




Memasang Aplikasi G’z EYE pada Telefon Pintar Anda . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mendaftar Kamera pada aplikasi G’z EYE . . . . . . . . . . . . . . (Berpasangan) . . .
Mewujudkan Sambungan LAN Wayarles Antara Kamera dan Telefon Pintar . .
Memutuskan sambungan LAN Wayarles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24
25
26
28
Menyambungkan Kamera dengan Pengawal Tersedia secara Berasingan . . 28
Untuk memformat (mengasal) kad memori baharu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Menyahdaftar Peranti Wayarles Bersambung daripada Kamera. . . . . . . . . . . 29
Merakam dengan Kamera Sahaja
30
Merakam Syot Kilat atau Filem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Mengubah kepada Rakaman Gerak Perlahan
ketika Merakam Filem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Gerak Perlahan Dramatik) . . 32
Fungsi Rakaman Lain
35
Merakam Syot Kilat dengan Pro Auto Premium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Merakam dengan CS Berkelajuan Tinggi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Merakam dengan CS Prarakam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Merakam Filem Selang Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Peringatan Tangkapan Syot Kilat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
35
36
37
38
39
Kandungan
Mengkonfigurasi Tetapan Kamera
40
Rujukan Menu REC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
 Merakam Potret Indah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Mekap) . . . 40
 Mengurangkan Kabur kerana Pergerakan Kamera





Semasa Rakaman Filem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Filem Antigoncang) . . .
Tetapan Kualiti Imej Filem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Kualiti Filem) . . .
Memperbetulkan Kecerahan Imej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Kecerahan) . . .
Menyesuaikan Imbangan Putih . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Imbangan Putih) . . .
Menentukan Kepekaan ISO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(ISO) . . .
Mengurangkan Hingar Angin
semasa Merakam Filem . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Pemotongan Hingar Angin) . . .
40
41
41
42
43
43
Rujukan Menu Penyediaan Kamera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44







Melaraskan Kecerahan Lampu Kamera . . . . . . . . (Tetapan LED Kamera) . . .
Mengunci Orientasi Kamera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Kunci Putaran) . . .
Mengkonfigurasi Tetapan Bunyi Kamera . . . . . . . . . . . . . . (Bunyi Kamera) . . .
Mengkonfigurasi Tetapan Tarikh dan Waktu Kamera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Memformat Memori Terbina Dalam atau Kad Memori . . . . . . . . . . (Format) . . .
Menetapkan Semula Kamera ke Lalai Kilang . . . . . . . . . . . . (Set Semula) . . .
Memeriksa Versi Perisian Tegar Semasa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Versi) . . .
44
44
44
44
45
45
45
Rujukan Menu Tetapan Wayarles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
 Imej yang Ditangkap dengan Kamera Dihantar
ke Telefon Pintar secara Automatik . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Hantaran Auto) . . . 46
 Mensaiz Semula Syot Kilat sebelum Menghantarnya
ke Telefon Pintar . . . . . . . . . . . . . . . . . (Saiz Semula Apabila Menghantar) . . . 47
 Menambah Maklumat Lokasi kepada Imej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
 Menukar Kata Laluan Kamera
untuk Sambungan LAN Wayarles . . . . . . . . . . . . . . . . (Kata laluan WLAN) . . . 48
 Menyahdaftar Kamera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Percetakan
49
Percetakan dengan Komputer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Menggunakan Kamera dengan Komputer
50
Perkara yang anda boleh lakukan menggunakan komputer.... . . . . . . . . . . . . 50
Menggunakan Kamera dengan Komputer Windows . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
 Melihat dan Menyimpan Imej di Komputer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Menggunakan Kamera dengan Macintosh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
 Menyambung Kamera pada Komputer Anda dan Menyimpan Fail . . . . . . . . . . 54
Fail dan Folder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Data Kad Memori. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Lampiran
59
Peringatan Keselamatan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Tahan Kejutan, Kalis Simbah, Kalis Habuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Peringatan Semasa Penggunaan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
5
Kandungan
Bekalan Kuasa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
 Mengecas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
 Peringatan Bateri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
 Menggunakan Kamera di Negara lain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Menggunakan Kad Memori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Set Semula Tetapan Lalai Awal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Apabila mengalami masalah.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
 Pencarisilapan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
 Lampu [SYSTEM] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Tangkapan Gambar/Masa Rakaman Filem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Spesifikasi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
6
Kandungan
Panduan Umum
Nombor yang ditunjukkan dalam kurungan menunjukkan halaman yang
menerangkan setiap item.
(3 (4 (5
(6
(7
(2 (1  Lampu [STATUS]
(halaman 30)
 Butang [r/SLOW]
(halaman 30)
 Butang [ ]
(halaman 30)
 Pembesar suara
 Butang [POWER]
(halaman 19)
Lampu [POWER]
(halaman 17, 15)
Butang [WLAN]
(halaman 26)
Mikrofon (halaman 30)
Lampu [WLAN]
(halaman 26)
Kanta
Lampu [SYSTEM]
7
Port [USB]
(halaman 16, 14)
Kompartmen bateri
(halaman 12)
Slot kad memori
(halaman 21)
Tuil [FREE]
(halaman 12)
Lubang tripod
Asas Mula Pantas
G’z EYE Pengawal Apl dan Pilihan
Kamera anda boleh bersambung dengan telefon pintar dan dengan pengawal
tersedia secara pilihan seperti yang diterangkan di bawah.
. Peranti Boleh Bersambung
Telefon pintar
Memasang apl G’z EYE pada telefon pintar mendayakan alat kawalan jauh kamera
daripada telefon pintar. Anda juga boleh mengkonfigurasi tetapan kamera dengan
telefon pintar.
GEC-10 Pengawal Dengan LCD (Tersedia secara Berasingan)
Kawal operasi menangkap gambar kamera dan konfigurasi tetapan kamera dengan
pengawal sambil melihat imej pada skrin monitor LCD pengawal.
GEC-1 Alat Kawalan Jauh (Tersedia secara Berasingan)
Kawal operasi menangkap gambar kamera dengan Alat Kawalan Jauh. Pengawal ini
menampilkan ciri tahan kejutan dan tahan air, menjadikan ia sempurna untuk
digunakan semasa meluncur atau terlibat dalam sukan air yang lain.
8
Asas Mula Pantas
. Fungsi Kamera Boleh Kawal
Gabungan
Rakaman
Pemantauan
Pilihan Mod Main
Sudut
Rakaman
semula
Kamera
Konfigurasi
Tetapan
Kamera
Tersedia
Tidak
Tersedia
Terhad*1
Tidak
Tersedia
Tidak
Tersedia
Tersedia
Terhad*2
Tersedia
Tersedia
Tersedia
Tersedia
Tersedia
Tersedia
Tersedia
Tersedia
Tersedia
Tidak
Tersedia
Terhad*1
Tidak
Tersedia
Tidak
Tersedia
Kamera Sahaja
Aplikasi Kamera +
G’z EYE
G’z EYE
Kamera + Pengawal
dengan LCD
Kamera + Alat
Kawalan Jauh
*1 Bertukar antara Auto dan Pergerakan Perlahan Dramatik sahaja.
*2 Dengan beberapa pengecualian, sudut tidak boleh dipantau semasa rakaman
filem.
• Manual ini menerangkan tentang operasi kamera sahaja. Bagi maklumat tentang
apl G’z EYE dan operasi pengawal, rujuk kepada dokumentasi pengguna yang
berkenaan.
9
Asas Mula Pantas
Apa yang anda boleh lakukan dengan kamera CASIO anda
Bahagian ini menerangkan fungsi asas kamera.
. RKM
Penggambaran Pergerakan
Perlahan Dramatik
Bahagian rakaman Pergerakan Perlahan Dramatik
dalam filem dengan pergerakan perlahan,
menyerlahkannya lantas menjadikannya lebih
dramatik.
*Lihat halaman 32 untuk maklumat lanjut.
Penggambaran persekitaran
lasak
Ciri tahan kejutan dan tahan air membenarkan
penggunaan semasa meluncur atau terlibat dalam
sukan air yang lain.
*Lihat halaman 59 untuk maklumat lanjut.
CS Berkelajuan Tinggi
Merakam banyak imej berkelajuan tinggi untuk
membantu anda mendapatkan saat tepat yang anda
ingini.
*Lihat halaman 36 untuk maklumat lanjut.
10
Asas Mula Pantas
. Menyambungkan Kamera kepada Telefon Pintar
Rakam dengan telefon
Pengambaran dan pengawalan jauh dengan
kamera menggunakan telefon pintar. Untuk
maklumat terperinci, lihat Panduan
Pengguna aplikasi G’z EYE (halaman 23).
Hantar ke telefon
Hantar foto dan filem yang dirakam dengan
kamera ke telefon pintar. Selepas
menghantar imej ke telefon pintar, anda
kemudian boleh memuat naik imej daripada
telefon pintar ke perkhidmatan rangkaian
sosial. Untuk maklumat terperinci, lihat
Panduan Pengguna aplikasi G’z EYE
(halaman 23).
Hantaran Auto
Imej boleh dihantar secara automatik semasa
ia dirakam ke telefon pintar yang telah
dipasangkan dengan kamera menggunakan
teknologi Bluetooth wayarles. Untuk maklumat
terperinci, lihat Panduan Pengguna aplikasi
G’z EYE (halaman 23).
11
Asas Mula Pantas
Mula-mula, cas bateri sebelum menggunakan.
Harap maklum bahawa bateri kamera yang baru dibeli tidak dicas. Lakukan langkah
di bawah untuk memuat bateri ke dalam kamera dan caskannya.
• Kamera anda memerlukan bateri ion litium boleh cas semula (NP-150) CASIO
untuk kuasa. Jangan cuba menggunakan sebarang jenis bateri yang lain.
Muatan dan Pengecasan Bateri
1.
Buka penutup.
Sambil menarik tuil [FREE] dalam arah
yang ditunjukkan oleh anak panah,
putarkan penutup ke kiri sehingga tanda
2 pada penutup sejajar dengan tuil
[FREE] dan kemudian tanggalkan
penutup.
2.
Bateri
NG
OK
Lakukan pengecasan bateri.
Lihat halaman 14 untuk maklumat
tentang pengecasan.
4.
Tuil [FREE]
Muatkan bateri.
Dengan logo CASIO pada bateri
menghadap ke atas, masukkan bateri ke
dalam kamera seperti ditunjukkan pada
ilustrasi.
3.
Logo CASIO
Tutup penutup.
Sejajarkan tanda 2 pada penutup
dengan tuil [FREE]. Sambil menekan
penutup, pusingkannya ke kanan
sehingga anda terdengar bunyi klik.
• Pastikan bahagian dalam permukaan
penutup (bahagian yang bersentuhan
dengan bateri) bebas daripada
sebarang benda asing dan kotoran.
• Semasa menutup penutup, periksa
sama ada anda boleh melihat jalur
jingga. Jika anda melihatnya, hal ini
bermakna penutup tidak ditutup
sepenuhnya. Pusing penutup ke
kanan sehingga jalur jingga tidak lagi
kelihatan.
12
OK
NG
Jalur jingga
Asas Mula Pantas
Untuk menggantikan bateri
1.
Tahan dan tekan butang [POWER] selama
kira-kira dua saat untuk mematikan kuasa,
kemudian tanggalkan penutup bateri
(halaman 12).
2.
Keluarkan bateri semasa dan pasang bateri
baharu.
Tarik pinggir bateri untuk mengeluarkannya
seperti yang ditunjukkan dalam ilustrasi.
3.
Tutup penutup bateri (halaman 12).
• Lampu [STATUS] akan bernyala hijau buat seketika selepas anda menekan
butang [POWER] untuk mematikan kamera. Jangan cabut bateri semasa lampu
[STATUS] berkelip hijau. Berbuat demikian boleh menyebabkan kerosakan atau
kehilangan data dalam memori kamera.
13
Asas Mula Pantas
Caskan Bateri
Penyesuai USB-AC dan kod kuasa tidak disediakan dnegan produk ini. Gunakan
kabel USB yang disertakan seperti yang ditunjukkan di bawah untuk mengecas.
• Peranti yang sesuai dengan pengecasan USB dan peranti bekalan kuasa (yang
dijual sebagai peranti boleh guna untuk pengecasan USB), lazimnya memenuhi
standard spesifik. Jangan gunakan peranti yang tidak berkualiti atau peranti yang
tidak memenuhi standard yang dikehendaki. Dengan melakukan demikian,
kerosakan atau kegagalan boleh berlaku kepada kamera ini. Sila ambil perhatian
bahawa terdapat pelbagai jenis adaptor USB-AC dengan standard berbeza yang
perlu dipenuhi di negara tertentu. CASIO COMPUTER CO., LTD. tidak akan
dipertanggungjawabkan sama sekali terhadap apa-apa kerosakan atau kegagalan
kamera disebabkan oleh penggunaan peranti atau peranti rendah yang tidak
memenuhi standard yang dikehendaki.
. Untuk mengecas dengan adaptor USB-AC yang tersedia secara
berasingan
Masa pengecasan: Kira-kira 2 jam 30 minit
Untuk mendapatkan penyesuai USB-AC tulen CASIO, hubungi salah satu syarikat
dalam lajur jadula “Names of Members” di dalam SIJIL WARANTI PELANCONG.
Penyesuai membolehkan anda mengecas bateri ketika ia dimuatkan dalam kamera.
Semasa kamera dimatikan, sambungkan kamera dalam turutan yang ditunjukkan di
bawah.
Port [USB]
Kabel USB Mikro
(disertakan bersama kamera)
Letakkan penyambung (USB
mikro) kecil seperti yang
ditunjukkan dalam gambar
rajah, masukkan dalam palam.
Kord kuasa
Tersedia secara berasingan
Penyesuai USB-AC
(AD-C53U)
• Apabila menanggalkan penyesuai USB-AC dari kamera, pastikan sambungan
diputuskan dari kamera terlebih dahulu.
14
Asas Mula Pantas
• Bateri yang sudah lama tidak digunakan dan/atau suhu persekitaran boleh
menyebabkan pengecasan bateri mengambil masa lebih lama. Keadaan ini juga
mungkin menyebabkan lampu [POWER] berkelip merah. Jika ini berlaku, rujuk
halaman 84.
• Menekan butang [POWER] semasa adaptor USB-AC disambung pada kamera
akan menghidupkan kamera dengan kamera dibekalkan kuasa bateri. Jadi,
pengecasan akan berhenti.
• Penyesuai USB-AC menjadi sedikit panas semasa pengecasan. Ini adalah biasa
dan tidak menunjukkan kepincangan tugas.
• Bentuk palam kuasa bergantung pada setiap negara atau kawasan geografi.
[POWER] Operasi Lampu
Lampu
[POWER]
Status Lampu
Penerangan
Menyala Merah
Mengecas
Berkelip Merah
Suhu sekeliling tak normal, masalah
penyesuai USB-AC, atau masalah bateri
(halaman 84), atau pengecasan
dihentikan oleh pemasa
Mati
Pengecasan selesai
• Lampu [POWER] biasanya hidup sekejap selepas pengecasan dimulakan.
Walaupun bateri sudah dicas sepenuhnya, lampu akan hidup sementara.
Jika lampu tidak hidup, periksa orientasi penyambung kabel USB.
• Pastikan anda masukkan penyambung kabel ke dalam port USB sehingga anda
rasa ia klik dengan selamat di tempatnya. Kegagalan memasukkan penyambung
sepenuhnya boleh menyebabkan komunikasi yang lemah atau kerosakan.
• Perhatikan bahawa walaupun penyambung dimasukkan
sepenuhnya, anda masih boleh melihat bahagian logam
penyambung seperti yang ditunjuk dalam gambar.
15
Asas Mula Pantas
. Untuk mengecas menggunakan sambungan USB pada komputer
Masa pengecasan: Kira-kira 2 jam 55 minit
Sambungan USB membolehkan anda mengecas bateri ketika ia dimuatkan dalam
kamera.
Ketika kamera dimatikan, sambungkan mengikut urutan yang ditunjukkan di bawah
(, ).
Komputer
(kuasa dihidupkan)
Port [USB]
Port USB
USB
Kabel USB Mikro
(disertakan bersama kamera)
Letakkan penyambung (USB mikro) kecil seperti yang
ditunjukkan dalam gambar rajah, masukkan dalam palam.
• Jika kamera dihidupkan, tekan dan tahan butang [POWER] selama lebih kurang
dua saat bagi mematikan kamera sebelum menyambungkannya ke komputer
anda.
• Kali pertama anda menyambungkan kamera ke komputer menggunakan kabel
USB, mesej ralat mungkin muncul pada komputer anda. Jika ini berlaku,
tanggalkan dan kemudian sambungkan semula kabel USB itu.
• Bateri yang sudah lama tidak digunakan, beberapa jenis komputer, dan keadaan
sambungan boleh menyebabkan pengecasan mengambil masa yang lebih lama
dari biasa. Keadaan ini juga mungkin menyebabkan lampu [POWER] berkelip
merah. Jika ini berlaku, rujuk halaman 84.
• Anda tidak boleh menggunakan kamera untuk merakam imej ketika ia dicas
melalui sambungan USB kamera. Jika anda mahu merakam dengan kamera,
putuskan sambungan kabel USB.
• Jika anda hidupkan kamera semasa mengecas menggunakan sambungan USB
kepada komputer, kamera akan mewujudkan sambungan USB dengan komputer.
Walaupun pengecasan normal biasanya diteruskan pada masa ini, jenis komputer
atau persekitaran sambungan tertentu mungkin berhenti mengecas jika kuasa
bekalan rendah. Ini akan ditunjukkan dengan lampu kamera [POWER] menyala
hijau.
• Pengecasan tidak dilakukan semasa komputer yang disambungkan berada dalam
mod hibernasi.
16
Asas Mula Pantas
[POWER] Operasi Lampu
Lampu
[POWER]
Status Lampu
Penerangan
Merah Menyala,
(Ambar Menyala)
Mengecas
Berkelip Merah
Suhu sekeliling tak normal,
pengecasan mengambil masa yang
sangat lama atau masalah bateri
(halaman 84)
Mati, (Hijau Menyala)
Pengecasan selesai
• Maklumat dalam tanda kurungan dalam jadual di atas menunjukkan status lampu
semasa kamera dihidupkan semasa pengecasan.
. Mengecas dengan Menyambungkan Kamera kepada Port USB
Bukan Komputer
Pengecasan boleh dilakukan daripada peranti yang memenuhi standard USB dan
yang memuaskan syarat di bawah.
• Voltan Output: 5 V
• Arus Output: 2 A atau kurang
. Peringatan Pengecasan Lain
• Dengan dua kaedah pengecasan yang diterangkan di atas, anda boleh mengecas
bateri kamera (NP-150) tanpa mengeluarkannya daripada kamera.
• Model ini hanya boleh dicas daripada port usb spesifikasi USB 2.0.
• Operasi tidak dijamin sekiranya anda menggunakan komputer yang dibina atau
diubah suai sendiri. Walaupun anda menggunakan komputer yang tersedia secara
komersial, spesifikasi port USB tertentu mungkin memustahilkan pengecasan
menggunakan kabel USB.
• Bateri yang masih panas sebaik sahaja selepas penggunaan biasa mungkin tidak
mengecas sepenuhnya. Berikan bateri masa untuk sejuk sebelum mengecasnya.
• Bateri menyahcas sedikit walaupun semasa ia tidak dimuat dalam kamera. Kerana
itu, anda disarankan supaya mengecas bateri segera sebelum anda perlu
menggunakannya.
• Mengecas bateri kamera mungkin menyebabkan gangguan dengan penerimaan
TV dan radio. Jika ini berlaku, pasang penyesuai USB-AC ke sumber kuasa yang
lebih jauh daripada TV atau radio.
• Masa pengecasan sebenar bergantung pada kapasiti bateri semasa dan keadaan
pengecasan.
• Gunakan kabel USB yang datang dengan kamera. Bateri mungkin tidak dicas jika
kabel USB lain digunakan.
17
Asas Mula Pantas
Memeriksa Tahap Bateri Semasa
Semasa kamera dihidupkan, anda boleh menentukan tahap pengecasan semasa
dengan memeriksa warna lampu [POWER].
Warna Lampu [POWER]
Baki Kuasa
Hijau
Kuning
Tinggi
Merah
Rendah
• Lampu ambar [POWER] menunjukkan bahawa kuasa bateri yang tinggal adalah
rendah. Cas bateri secepat mungkin.
• Lampu [POWER] merah menunjukkan bahawa baki kuasa bateri sangat sedikit.
Cas bateri dengan segera.
• Membiarkan kamera dengan bateri mati selama kira-kira 20 hari akan
menyebabkan tarikh dan masa ditetapkan semula kepada tetapan lalai awal. Jika
hal ini berlaku, hidupkan kamera dan kemudian gunakan apl G’z EYE atau
Pengawal Dengan LCD pilihan untuk mengkonfigurasi tetapan tarikh dan waktu.
• Lihat halaman 94 untuk maklumat mengenai hayat bateri dan bilangan tangkapan.
18
Asas Mula Pantas
Menghidupkan Kuasa Hidup dan Mati
. Untuk menghidupkan kuasa
Tekan butang [POWER].
Menghidupkan kuasa menyebabkan lampu
kamera [POWER] menyala, lantas
menandakan status semasa bateri
(halaman 18). Ini menunjukkan bahawa
rakaman imej didayakan.
Lampu [STATUS]
Lampu [POWER]
Butang [POWER]
Mod Tidur
Jika anda tidak melakukan sebarang operasi selama lebih daripada lima minit
selepas menghidupkan kuasa, kamera akan memasuki Mod Tidur untuk memelihara
kuasa bateri. Lampu [STATUS] berkedip hijau secara perlahan-lahan semasa
kamera berada dalam Mod Tidur. Melakukan operasi pada kamera akan
mengeluarkan anda daripada Mod Tidur.
. Untuk mematikan kuasa
Pada kamera, tekan dan tahan butang [POWER] selama lebih kurang dua saat.
• Lepaskan butang apabila kamera berbunyi bip dan lampu [STATUS] berkelip
beberapa kali. Kamera dimatikan apabila proses mematikan kuasa selesai.
19
Asas Mula Pantas
Menyediakan Kad Memori
Walaupun kamera mempunyai memori terbina dalam yang boleh digunakan untuk
menyimpan imej dan filem, anda mungkin mahu membeli kad memori yang tersedia
secara komersial untuk lebih banyak kapasiti. Kamera tidak dibekalkan bersama kad
memori. Imej yang dirakam semasa kad memori dimuatkan disimpan ke dalam kad
memori. Apabila tiada kad memori dimuatkan, imej disimpan dalam memori terbina
dalam.
• Gambar dan filem yang disimpan dalam memori terbina tidak boleh disalin ke kad
memori.
• Untuk maklumat mengenai kapasiti memori, lihat halaman 91.
Kad Memori yang Disokong
– Kad Memori microSD
– Kad Memori microSDHC
– Kad Memori microSDXC
• Di atas adalah jenis kad memori yang disokong sehingga bulan
Ogos 2017.
• Kamera ini menyokong penggunaan kad memori microSD daripada jenis dan
kapasiti berikut: kad memori microSD sehingga 2 GB; kad memori microSDHC
lebih besar daripada 2 GB sehingga 32 GB; kad memori microSDXC lebih besar
daripada 32 GB sehingga 2 TB. Ambil perhatian bahawa keupayaan untuk
menggunakan mana-mana kad tertentu dengan kamera ini, walaupun ia
memenuhi keperluan kapasiti dan jenis di atas, adalah tidak dijamin.
* Amaran!
0 Kad memori adalah kecil dan mempunyai risiko ditelan secara tidak sengaja
oleh bayi dan kanak-kanak. Jauhkan kad memori daripada bayi dan kanakkanak. Jika kad memori ditelan secara tidak sengaja, hubungi doktor
dengan segera.
+
. Peringatan Pengendalian Kad Memori
Sesetengah jenis kad memori boleh melambatkan kelajuan pemprosesan.
Khususnya, filem berkualiti tinggi mungkin tidak boleh disimpan dengan betul.
Memori kad yang perlahan mungkin mengambil masa yang lama untuk merakam
data dan menyebabkan pecahan pada imej dan/atau audio ketika dimain semula.
20
Asas Mula Pantas
Untuk memuat kad memori
1.
Tahan dan tekan butang [POWER]
selama kira-kira dua saat untuk
mematikan kuasa, kemudian
tanggalkan penutup (halaman 12).
Tuil [FREE]
2.
Memuat kad memori.
Letakkan kad memori supaya bahagian
depannya mengadap ke atas, tolaknya
masuk ke dalam slot kad sehingga anda
mendengar ia klik dengan selamat di
tempatnya.
depan
Depan
3.
Belakang
Tutup penutup (halaman 12).
• Jangan masukkan sebarang benda selain kad memori yang disokong
(halaman 20) ke dalam slot kad memori.
• Jika air atau sebarang objek asing termasuk ke dalam slot kad, segera matikan
kamera, dan hubungi peruncit anda atau pusat perkhidmatan sah CASIO yang
terdekat.
. Untuk menggantikan kad memori
Tekan kad memori dan kemudian
lepaskannya. Ini akan menyebabkankan kad
memori terkeluar sedikit daripada slot kad
memori. Tarik kad keluar dan kemudian
masukkan yang lain.
21
Asas Mula Pantas
• Matikan kamera sebelum menggantikan kad memori. Menggantikan kad semasa
kamera dihidupkan boleh mengakibatkan imej yang direkod tidak disimpan dan
malahan merosakkan kad memori.
Menyambungkan Kamera ke Telefon Pintar
(Sambungan Wayarles)
Kamera anda mempunyai teknologi wayarles Bluetooth® dan kefungsian wayarles
terbina dalam. Selepas menetapkan sambungan wayarles antara kamera dan telefon
pintar yang mempunyai apl G’z EYE dipasang, anda boleh menggunakan telefon
pintar untuk menangkap imej dan mengkonfigurasi tetapan kamera. Imej yang
ditangkap dengan kamera boleh dihantar ke telefon pintar.
• Kamera anda ialah peranti Bluetooth. Kamera
anda boleh bersambung menggunakan
teknologi wayarles Bluetooth dengan telefon
pintar yang menyokong Bluetooth.
• Di dalam pesawat atau di mana sahaja penggunaan komunikasi wayarles
dihadkan atau dilarang, jangan guna kamera ini.
• Sesetengah model telefon pintar mungkin tidak boleh memain semula fail filem
daripada kamera anda.
• Bergantung pada model telefon pintar anda, versi sistem pengendaliannya, dan/
atau kapasiti storan yang tinggal boleh menyebabkan kegagalan operasi
penyimpanan filem atau syot kilat. Menerima fail kamera, melaksanakan operasi
yang dikehendaki pada telefon pintar anda untuk memeriksa jika fail telah disimpan
dengan betul.
• Filem yang diterima pada terminal Android ™:
– Filem tidak dipaparkan oleh aplikasi Galeri. Filem disimpan dalam folder
bernama aplikasi G’z EYE.
– Pemain filem yang menyokong main semula fail MP4 dan MOV diperlukan untuk
main semula. Jenis fail yang disokong untuk main semula bergantung kepada
telefon pintar yang anda gunakan.
– Bergantung pada pemain filem anda, anda mungkin tidak boleh memainkan
filem dan/atau audio.
• Imej yang dirakam pada kamera pengeluar yang lain tidak boleh dihantar
menggunakan fungsi ini.
• Ambil perhatian bahawa menggunakan fungsi wayarles memerlukan lebih banyak
penggunaan bateri berbanding biasa. Pastikan bateri kamera telah dicas
secukupnya sebelum memulakan operasi LAN wayarles.
• Julat operasi bergantung pada persekitaran komunikasi setempat dan jenis telefon
pintar yang disambung.
22
Asas Mula Pantas
. Tentang apl G’z EYE
Untuk maklumat terperinci tentang apl G’z EYE, rujuk pada Panduan Pengguna
aplikasi G’z EYE (yang boleh anda muat turun di laman web di bawah).
http://dc.casio.com/
• Ambil perhatian bahawa untuk melihat Panduan Pengguna aplikasi G’z EYE
(PDF), anda perlu memasang Adobe Reader. Rujuk pusat servis CASIO yang sah
jika anda tidak dapat membuka untuk memaparkan format PDF Panduan
Pengguna.
• Ambil perhatian bahawa Panduan Pengguna aplikasi G’z EYE mungkin tidak
tersedia dalam semua bahasa. Jika anda tidak menemui Panduan Pengguna
aplikasi G’z EYE dalam bahasa ibunda anda, sila gunakan versi dalam bahasa
lain.
23
Asas Mula Pantas
Memasang Aplikasi G’z EYE pada Telefon Pintar Anda
Cari aplikasi G’z EYE pada Google Play ™ atau App Store dan pasangkan pada
telefon pintar anda.
Untuk mendapatkan maklumat mengenai versi OS (Android dan iOS) yang
disokong oleh aplikasi G’z EYE, lawati laman muat turun Google Play atau
App Store.
. Jaminan operasi aplikasi
Tiada jaminan yang dibuat mengenai keupayaan untuk mengendalikan aplikasi G’z
EYE pada telefon pintar atau tablet tertentu.
• Fungsi aplikasi dan persekitaran pengendalian yang diperlukan tertakluk kepada
perubahan tanpa notis.
. Terminal Android
1.
Buka “Play Store” (Google Play).
2.
Dalam medan carian, taip “G’z EYE”.
3.
Pasang “G’z EYE”.
. iPhone (iOS)
1.
Buka “App Store”.
2.
Dalam medan carian, taip “G’z EYE”.
3.
Pasang “G’z EYE”.
24
Asas Mula Pantas
Mendaftar Kamera pada aplikasi G’z EYE (Berpasangan)
Untuk menggunakan kamera dengan telefon pintar yang berkeupayaan teknologi
wayarles Bluetooth, sila lakukan prosedur di bawah untuk mendaftar kamera pada
aplikasi G’z EYE.
• Mendaftar pada apl G’z EYE menyebabkan tetapan waktu dan tarikh untuk
disegerakkan dengan tetapan telefon pintar.
• Selepas mendaftar kamera pada apl G’z EYE, kedua-duanya akan bersambung
secara automatik menggunakan teknologi wayarles Bluetooth pada bila-bila masa
anda menghidupkan kamera.
• Lakukan prosedur di bawah selepas mendayakan tetapan Wi-Fi dan Bluetooth
pada telefon pintar.
1.
Pada telefon pintar, mulakan aplikasi “G’z EYE”.
• Jika ini adalah kali pertama anda memulakan aplikasi, “LICENSE
AGREEMENT” dan “Privacy Policy” akan muncul pada paparan. Ketik “Agree”.
Ini akan memaparkan skrin yang menerangkan fungsi apl. Anda boleh menatal
maklumat dengan meleret paparan daripada kiri ke kanan.
2.
Pada aplikasi G’z EYE, ketik “Start”.
3.
Pastikan kamera dimatikan.
Jika kamera dihidupkan, tekan dan tahan butang [POWER] selama lebih kurang
dua saat untuk mematikannya.
4.
Pada kamera, tekan dan tahan butang
[POWER] selama sekurang-kurangnya enam
saat.
Ambar bernyala
Lampu [POWER] akan bernyala ambar dan nama
kamera untuk didaftarkan pada apl G’z EYE akan
muncul pada paparan telefon pintar.
5.
Pada aplikasi G’z EYE, ketik nama kamera.
Ini mewujudkan sambungan teknologi wayarles
Bluetooth antara kamera dan telefon pintar.
6.
Pada aplikasi G’z EYE, ketik “OK”.
Lampu [STATUS] akan mati selepas pendaftaran
kamera selesai.
25
Asas Mula Pantas
7.
Pada aplikasi G’z EYE, ketik “OK”.
Ini akan menyebabkan skrin atas aplikasi G’z EYE muncul dengan “Bluetooth”
dipaparkan dalam warna merah.
• Bagi iPhone (iOS), mesej akan muncul dan meminta jika anda mahu
membenarkan penggunaan maklumat lokasi. Nyatakan sama ada anda mahu
membenarkan penggunaan maklumat lokasi atau tidak.
• Seterusnya, tetapkan sambungan LAN wayarles antara kamera dan telefon
pintar (halaman 26).
Mewujudkan Sambungan LAN Wayarles Antara Kamera dan
Telefon Pintar
Guna prosedur di bawah untuk membuat sambungan wayarles antara kamera
dengan telefon pintar.
• Ketika tetapan “Auto Date/Time Sync” bagi aplikasi G’z EYE didayakan
(dihidupkan), menyambungkan kamera dengan telefon pintar akan menyebabkan
tetapan tarikh dan masa kamera disegerakkan dengan tetapan telefon pintar.
• Hidupkan Wi-Fi telefon pintar anda sebelum menyambung.
• Operasi yang perlu anda lakukan bergantung pada jenis dan penyediaan telefon
pintar anda. Jika anda tidak dapat bersambung, periksa untuk memastikan
bahawa Wi-Fi telefon pintar anda dihidupkan.
. Jika ini kali pertama anda menyambung ke telefon pintar dengan
LAN wayarles
1.
Pada kamera, sila tekan butang [WLAN].
Butang [WLAN]
Ini menghidupkan kamera. Dan memulakan LAN
wayarles.
• Ini akan menyebabkan lampu [WLAN] akan
berkedip biru.
2.
Pada skrin tetapan Wi-Fi telefon pintar, pilih
SSID kamera dan masukkan kata laluan.
Ini mewujudkan sambungan LAN wayarles antara
kamera dan telefon pintar. Lampu [WLAN] akan
berhenti berkedip dan kekal menyala biru.
26
Lampu [WLAN]
Asas Mula Pantas
SSID dan Kata Laluan Kamera
• SSID (yang tidak boleh diubah) dan kata laluan (lalai asal) kamera ditunjukkan di
bawah.
SSID: Rujuk kepada lampiran “[Important] About the camera’s SSID” berasingan
yang datang dengan kamera.
Kata laluan: 00000000
• Semasa sambungan teknologi wayarles Bluetooth masih ada antara kamera dan
telefon pintar, ketik “Wi-Fi” di bahagian bawah bahagian atas skrin G’z EYE dan
SSID dan kata laluan kamera akan dipaparkan.
. Jika anda telah mewujudkan sambungan LAN wayarles antara
kamera dan telefon pintar
1.
Pada kamera, sila tekan butang [WLAN].
Ini menghidupkan kamera. Dan memulakan LAN wayarles.
• Ini akan menyebabkan lampu [WLAN] akan berkedip biru.
2.
Pada telefon pintar, mulakan aplikasi “G’z EYE”.
3.
Di bahagian bawah skrin atas aplikasi G’z
EYE, ketik “Wi-Fi”.
Butang [WLAN]
Ini mewujudkan sambungan LAN wayarles antara
kamera dan telefon pintar. Lampu [WLAN] akan
berhenti berkedip dan kekal menyala biru.
Lampu [WLAN]
27
Asas Mula Pantas
Memutuskan sambungan LAN Wayarles
Tekan dan tahan butang [WLAN] kamera selama kirakira dua saat sehingga lampu [WLAN] padam. Ini
menamatkan sambungan antara kamera dengan
telefon pintar. Sambungan antara kamera dan telefon
pintar juga ditamatkan jika anda mematikan kamera
dengan menekan dan menahan butang [POWER]
selama kira-kira dua saat.
Butang [WLAN]
Butang [POWER]
Lampu [WLAN]
Menyambungkan Kamera dengan Pengawal Tersedia secara
Berasingan
Mendaftar Pengawal Dengan LCD atau Alat Kawalan Jauh yang tersedia secara
berasingan pada kamera akan menjadikannya mungkin untuk mengawal kamera
dengan pengawal berdaftar. Untuk mendaftarkan pengawal pada kamera yang
tersedia secara berasingan, tekan dan tahan butang [r/SLOW] semasa anda
menekan dan menahan butang [POWER] selama sekurang-kurangnya enam saat.
Untuk maklumat lanjut, rujuk Panduan Pengguna yang datang dengan pengawal
tersedia secara berasingan.
28
Asas Mula Pantas
Untuk memformat (mengasal) kad memori baharu
Sebelum menggunakan kad memori dengan kamera ini, wujudkan sambungan LAN
wayarles antara kamera dan telefon pintar serta gunakan aplikasi G’z EYE
(halaman 23) untuk memformatkannya.
1.
Pada telefon pintar, pergi ke skrin atas “G’z EYE” dan ketik “Setting”.
2.
Pada aplikasi G’z EYE, ketik “Setting up the camera”.
3.
Pada aplikasi G’z EYE, ketik “Format”.
4.
Ketik “OK” dua kali.
• Memformat kad memori yang mengandungi syot kilat atau fail lain di dalamnya,
akan memadam kandungannya. Biasanya anda tidak perlu menformat kad memori
semula. Namun, jika penyimpanan masuk ke dalam kad bertambah perlahan atau
jika anda perasan keluarbiasaan lain, format kad semula.
• Pastikan anda menggunakan apl G’z EYE atau pengawal dengan LCD yang
tersedia secara berasingan untuk memformat kad memori. Memformatkan kad
memori pada komputer boleh menyebabkan ketidakpatuhan dengan standard SD,
kelajuan pemprosesan yang sangat perlahan dan masalah keserasian yang lain.
Menyahdaftar Peranti Wayarles Bersambung daripada
Kamera
Semasa menahan dan menekan butang [
] dan [r/SLOW] kamera, tahan dan
tekan butang [POWER] selama sekurang-kurangnya enam saat. Ini akan memadam
maklumat pendaftaran peranti di bawah daripada kamera dan menyahdaftar peranti.
• Apl G’z EYE
• Pengawal Dengan LCD (tersedia secara berasingan)
• Alat Kawalan Jauh (tersedia secara berasingan)
• Melaksanakan operasi ini akan mengembalikan kata laluan LAN wayarles ke
tetapan lalai awal.
• Anda tidak boleh menggunakan operasi ini untuk memadam maklumat
pendaftaran kamera daripada apl G’z EYE. Untuk maklumat mengenai operasi
memadam maklumat pendaftaran kamera daripada apl G’z EYE, rujuk dokumen
pengguna apl G’z EYE.
29
Asas Mula Pantas
Merakam dengan Kamera Sahaja
Merakam Syot Kilat atau Filem
Gunakan prosedur di bawah untuk merakam dengan kamera.
1.
Menghidupkan kamera (halaman 19).
Kamera akan mula dengan mod rakaman yang
sama kali terakhir anda menutupnya.
• Di bawah tetapan awal, kamera akan
memasuki mod Auto.
2.
Halakan kamera pada subjek.
3.
Tangkap imej.
Butang [r/SLOW]
Butang [
]
Butang [POWER]
Lampu [STATUS]
. Untuk merakam syot kilat
Tekan butang [r/SLOW] Ini akan menyebabkan lampu [STATUS] akan berkedip.
. Untuk merakam filem
Tekan butang [
] untuk memulakan rakaman. Tekan butang [
] semula untuk
menghentikan rakaman. Lampu [STATUS] berkelip merah semasa rakaman filem
sedang berjalan.
Masa Rakaman Filem
Apabila merakam wayang yang panjang, berbilang fail disimpan semasa anda
merakam. Kekerapan fail disimpan bergantung pada tetapan kualiti wayang.
• FHD: Fail disimpan setiap 29 minit (maksimum) panjang wayang.
• Selain FHD: Fail disimpan setiap 4 GB (maksimum) data yang dijana.
• Menghabiskan masa yang lama menggunakan rakaman filem akan menyebabkan
kamera terasa panas sedikit. Ini adalah biasa dan tidak menunjukkan kepincangan
tugas.
• Rakaman filem juga merakam audio. Ambil perhatian
tentang perkara di bawah apabila merakam filem.
– Berhati-hati supaya mikrofon tidak ditutup oleh jari anda
dsb.
– Hasil rakaman audio yang baik tidak mungkin jika
kamera terlalu jauh daripada apa yang anda cuba rakam.
Mikrofon
30
Merakam dengan Kamera Sahaja
• Merakam filem untuk tempoh masa yang lama di tempat bersuhu tinggi boleh
menyebabkan hingar digital (tompok cahaya) muncul dalam imej filem.
Peningkatan suhu di dalam kamera juga mungkin menyebabkan rakaman filem
dihentikan secara automatik. Jika ini berlaku, berhenti merakam dan biarkan
kamera menyejuk, dan operasi normal boleh diteruskan selepas itu.
• Penggunaan memori terbina dalam kamera atau jenis kad memori tertentu boleh
melambatkan kelajuan pemprosesan. Khususnya, filem berkualiti tinggi mungkin
tidak boleh disimpan dengan betul. Memori kad yang perlahan mungkin mengambil
masa yang lama untuk merakam data dan menyebabkan pecahan pada imej dan/
atau audio ketika dimain semula.
• Anda boleh mengkonfigurasikan tetapan rakaman dan mengubah mod rakaman
dengan aplikasi G’z EYE. Untuk maklumat terperinci, lihat Panduan Pengguna
aplikasi G’z EYE.
31
Merakam dengan Kamera Sahaja
Mengubah kepada Rakaman Gerak Perlahan ketika Merakam
Filem (Gerak Perlahan Dramatik)
Bahagian rakaman Pergerakan Perlahan Dramatik dalam filem dengan pergerakan
perlahan, menyerlahkannya lantas menjadikannya lebih dramatik.
Anda boleh menggunakan apl G’z EYE atau Pengawal dengan LCD pilihan untuk
mengubah tetapan kamera di bawah.
Masa Grkan
Perlahan
Nyatakan panjang rakaman gerak perlahan sebaik ia bermula.
Pendek, Normal, Panjang
Ops Grkan
Perlahan
Nyatakan apabila butang [r/SLOW] akan ditekan untuk
merakam beberapa aksi menggunakan gerak perlahan.
Pra-Aksi:
Butang [r/SLOW] ditekan sebelum aksi bermula, maka
rakaman gerak perlahan bermula dan merakam aksi pada
masa nyata.
Aksi:
Rakaman gerak perlahan aksi sebelum butang [r/SLOW]
ditekan, disimpan, diikuti dengan rakaman gerak perlahan
masa nyata yang baharu.
Pasca-Aksi:
Butang [r/SLOW] ditekan selepas aksi selesai, tetapi imej
aksi dipra-rakam menjadi gerak perlahan.
• Apabila mod rakaman kamera adalah Auto, operasi kamera boleh digunakan untuk
mengubah mod rakaman kepada Gerak Perlahan Dramatik hanya jika kamera
digunakan dalam konfigurasi berasingan atau semasa bersambung dengan Alat
Kawalan Jauh pilihan. Untuk maklumat tentang prosedur operasi ketika kamera
disambungkan dengan telefon pintar atau pengawal dengan LCD, rujuk aplikasi
G’z EYE atau panduan pengguna pengawal dengan LCD.
32
Merakam dengan Kamera Sahaja
Butang [
]
Butang [r/SLOW]
Rakaman Biasa
1.
Penggambaran Gerak
Perlahan
Menghidupkan kamera (halaman 19).
• Di bawah tetapan awal, kamera akan
memasuki mod Auto.
2.
Tahan butang [
] selama kira-kira 2 saat.
Butang [
]
Rakaman Biasa
Butang [r/SLOW]
Butang [
]
Butang [POWER]
Ini akan menukar mod rakaman kepada Gerak
Perlahan Dramatik, yang ditunjukkan dengan
lampu [STATUS] yang bernyala ambar.
• Untuk mengembalikan mod rakaman kepada
Auto, tahan butang [
] selama kira-kira
2 saat sekali lagi.
3.
Halakan kamera pada subjek.
4.
Tekan butang [
Lampu [STATUS]
].
Ini akan memulakan rakaman.
5.
Di tempat anda mahu menukar kepada rakaman gerak perlahan, tekan
butang [r/SLOW].
Rakaman akan kembali normal selepas tempoh tetap gerak perlahan.
• Di bawah tetapan awal, menekan [r/SLOW] akan menyimpan suatu tempoh
pendek aksi gerak perlahan yang dirakam sebelum butang ditekan, diikuti
dengan rakaman gerak perlahan masa nyata yang baharu.
• Anda boleh melakukan operasi gerak perlahan berbilang dalam satu rakaman.
6.
Tekan butang [
] semula untuk menghentikan rakaman.
33
Merakam dengan Kamera Sahaja
• Anda juga boleh mengubah mod rakaman menggunakan apl G’z EYE atau
pengawal pilihan dengan LCD.
• Fail filem boleh mencapai sehingga saiz 4 GB. Rakaman akan berhenti secara
automatik apaila salah satu daripada nilai-nilai dicapai.
• Audio tidak dirakam sewaktu rakaman gerak perlahan.
34
Merakam dengan Kamera Sahaja
Fungsi Rakaman Lain
Jika kamera disambungkan dengan telefon pintar atau Pengawal Dengan LCD
pilihan, anda juga boleh merakam dengan Pengatup Berterusan (CS) atau Selang
Masa dengan mengubah mod rakaman. Bagi maklumat tentang apl G’z EYE atau
operasi Pengawal dengan LCD, rujuk kepada Panduan Pengguna yang berkenaan.
• Jika kamera masih bersambung dengan telefon pintar dan anda mahu mengawal
rakaman dengan kamera, anda perlu menggunakan apl G’z EYE untuk
mengkonfigurasi tetapan yang mendayakan kawalan dengan kamera.
Merakam Syot Kilat dengan Pro Auto Premium
Dengan Pro Auto Premium, kamera akan menentukan secara automatik sama ada
anda sedang merakam suatu subjek atau pemandangan dan keadaan lain, lantas
memberikan kualiti imej yang lebih baik berbanding rakaman Auto.
1.
Gunakan aplikasi G’z EYE atau Pengawal Dengan LCD yang tersedia
secara berasingan untuk memilih mod rakaman yang sesuai.
• Aplikasi G’z EYE: Premium Auto Pro Photo
• Pengawal Dengan LCD: PRO Auto Premium
2.
Halakan kamera pada subjek.
Jika anda menggunakan apl G’z EYE atau ikon Pengawal Dengan LCD yang
tersedia secara berasingan akan muncul pada paparan mengikut persekitaran
rakaman yang dikesan oleh kamera.
3.
Tekan butang [r/SLOW]
Ini akan merakam syot kilat.
• Sesetengah item menu tidak tersedia semasa PRO Auto Premium sedang
digunakan (halaman 40).
• Selain kelajuan pengatup dan kepekaan ISO, kamera secara automatik melakukan
operasi di bawah mengikut keperluan apabila merakam dengan Pro Auto
Premium.
– Semua lokasi titik tumpu dalam imej akan dikesan dan difokuskan secara
automatik.
• Semasa merakam dengan Pro Auto Premium, kamera mungkin memerlukan
tempoh masa yang lama untuk memproses sesetengah data imej selepas ia
dirakam. Jika anda rasa kamera mengambil masa terlalu lama untuk memproses
data, cuba merakam dengan mod rakaman Auto pula.
• Dalam sesetengah kes, PRO Auto Premium mungkin tidak dapat mentafsir
persekitaran rakaman dengan betul. Jika hal ini berlaku, ubah mod rakaman
kepada Auto.
35
Fungsi Rakaman Lain
• Jika “HS” muncul semasa merakam dengan Pengawal Dengan LCD yang tersedia
secara berasingan, kamera akan menangkap siri imej CS dan menggabungkannya
menjadi imej akhir. Untuk mengelakkan kekaburan imej, pastikan kamera dan
subjek tidak bergerak sehingga semua imej dirakam.
Merakam dengan CS Berkelajuan Tinggi
Sehingga 30 imej boleh dirakam bagi satu operasi CS Berkelajuan Tinggi. Anda
boleh menggunakan apl G’z EYE atau Pengawal dengan LCD pilihan untuk
mengubah tetapan kamera di bawah.
Kelajuan Tinggi
CS fps
Tentukan kelajuan rakaman CS dalam bingkai per saat (fps).
10 fps, 15 fps, 30 fps
Syot CS
maksimum
Nyatakan bilangan imej yang dirakam dengan satu operasi CS
Berkelajuan Tinggi.
5, 10, 20, 30
1.
Gunakan apl G’z EYE atau Pengawal dengan LCD pilihan yang tersedia
secara berasingan untuk mengubah mod rakaman kepada “High Speed
CS” (CS Kelajuan Tinggi).
2.
Halakan kamera pada subjek.
3.
Tekan butang [r/SLOW] kamera.
Tindakan ini akan merakam mengikut tetapan kelajuan dan bilangan rakaman.
36
Fungsi Rakaman Lain
Merakam dengan CS Prarakam
CS Prarakam menyimpan imej akan perkara yang berlaku sebelum butang [r/
SLOW] ditekan. Anda boleh menggunakan apl G’z EYE atau Pengawal dengan LCD
pilihan untuk mengubah tetapan kamera di bawah.
Kelajuan Tinggi
CS fps
Tentukan kelajuan rakaman CS dalam bingkai per saat (fps).
10 fps, 15 fps, 30 fps
Syot CS
maksimum
Nyatakan bilangan imej yang dirakam dengan satu operasi CS
Berkelajuan Tinggi.
5, 10, 20, 30
Prarakam Syot
CS
Tentukan bilangan rakaman dipra-rakam akan perkara yang
berlaku sebelum butang [r/SLOW] ditekan dan akan
disertakan dalam kelompok imej CS.
3, 5, 10, 15, 20, 25
1.
Gunakan apl G’z EYE atau Pengawal dengan LCD pilihan yang tersedia
secara berasingan untuk mengubah mod rakaman kepada “Prerecord
(Still image)” (Prarakam (Imej pegun)).
2.
Halakan kamera pada subjek.
3.
Tekan butang [r/SLOW] kamera.
• Untuk membatalkan pra-rakaman, tekan butang [
4.
] kamera.
Tekan butang [r/SLOW] kamera.
Tindakan ini menyimpan imej dipra-rakam semasa dalam memori diikuti dengan
rakaman imej masa nyata.
37
Fungsi Rakaman Lain
Merakam Filem Selang Masa
Selang Masa merakam wayang yang muncul seperti mempersembahkan tindakan
berkelajuan tinggi dengan mencantum siri foto yang dirakam dalam satu tempoh
masa tetap. Anda boleh menggunakan apl G’z EYE atau Pengawal dengan LCD
pilihan untuk mengubah tetapan kamera di bawah.
Selang
Menetapkan bilangan saat antara syot.
1/10 saat, 1/2 saat, 1 saat, 2 saat, 3 saat, 5 saat, 10 saat,
30 saat
Jumlah Masa
Menetapkan masa rakaman. Memilih “Mati” menyebabkan
rakaman diteruskan sehingga butang [
] kamera ditekan
sekali lagi.
5 minit, 10 minit, 30 minit, Mati
1.
Gunakan apl G’z EYE atau Pengawal dengan LCD pilihan yang tersedia
secara berasingan untuk mengubah mod rakaman kepada “Time
Lapse” (Selang Masa).
2.
Halakan kamera pada subjek.
3.
Tekan butang [
] kamera.
Ini memulakan rakaman.
• Rakaman berhenti apabila waktu yang anda tetapkan dengan “Jumlah Masa”
berlalu atau apabila butang [
] kamera ditekan sekali lagi.
• Kualiti imej bagi semua rakaman filem dengan fungsi ini ialah FHD dan audio tidak
dirakam.
• Main semula filem Selang Masa pada 20 bingkai per saat.
38
Fungsi Rakaman Lain
Peringatan Tangkapan Syot Kilat
Operasi
• Jika cahaya yang tidak diingini memancar ke arah lensa, lindung lensa dengan
tangan anda semasa merakam imej.
Penggambaran Tertutup di bawah Pencahayaan Pendarfluor
• Kelipan kecil pencahayaan pendarfluor boleh memberi kesan pada kecerahan dan
warna imej.
Peringatan Lain
• Oleh sebab ciri elemen pengimejan CMOS yang digunakan kamera, subjek yang
bergerak laju boleh menyebabkan herotan pada imej yang dirakam.
39
Fungsi Rakaman Lain
Mengkonfigurasi Tetapan Kamera
Anda boleh menggunakan apl G’z EYE atau Pengawal dengan LCD yang tersedia
berasingan untuk menukar tetapan kamera. Bagi maklumat tentang apl G’z EYE atau
operasi Pengawal dengan LCD, rujuk kepada Panduan Pengguna yang berkenaan.
Rujukan Menu REC
Merakam Potret Indah (Mekap)
Mekap membolehkan pelarasan rona tona kulit dan tekstur kulit manusia, dan
mengurangkan bayangan wajah yang disebabkan oleh cahaya matahari terang untuk
potret yang lebih cantik.
Tona Kulit
“Perang +6” kepada “0 (Mati)”
kepada “Cerah +6”
Kulit Licin
“0 (Mati)” kepada “+12 (Maks.)”
• Mekap boleh digunakan dengan mod rakaman di bawah.
Auto, PRO Auto Premium
Mengurangkan Kabur kerana Pergerakan Kamera Semasa
Rakaman Filem (Filem Antigoncang)
Anda boleh mengurangkan kabur yang disebabkan oleh pergerakan kamera semasa
rakaman filem dengan memilih tetapan “Standard” atau “Kuat”. Bagaimanapun,
antigoncang imej tidak digunakan. Selain itu, Antigoncang menghasilkan sudut
pandangan yang lebih sempit semasa rakaman filem.
• Antigoncang filem dinyahdayakan semasa merakam dengan Filem Berkelajuan
Tinggi, atau semasa “Grkan Prlahan Dramatik” atau “Selang Masa” dipilih untuk
mod rakaman.
40
Mengkonfigurasi Tetapan Kamera
Tetapan Kualiti Imej Filem (Kualiti Filem)
Tetapan ini boleh digunakan untuk mengkonfigurasi tetapan kualiti imej filem untuk
memilih rakaman filem normal atau rakaman Filem Berkelajuan Tinggi.
Kualiti
Filem
Kadar
Bingkai
Saiz Imej
(Piksel)
Penerangan
FHD
30 fps
1920x1080
Pilih tetapan ini untuk merakam filem berdefinisi
tinggi (FHD). Nisbah bidang filem yang dirakam
menggunakan tetapan ini ialah 16:9.
STD
30 fps
640x480
Gunakan tetapan ini untuk rakaman filem
standard. Rakaman dilakukan menggunakan
nisbah bidang 4:3.
HS240
240 fps
512x384
HS120
120 fps
640x480
Pilih tetapan ini untuk merakam filem
berkelajuan tinggi pada kelajuan 240 fps atau
120 fps.
• Audio tidak dirakam.
• Anda boleh memilih tetapan kualiti imej filem HS240 atau HS120 semasa mod
rakaman “Grkan Prlahan Dramatik”. Audio juga dirakam semasa rakaman kelajuan
normal dalam mod rakaman “Grkan Prlahan Dramatik”.
Memperbetulkan Kecerahan Imej (Kecerahan)
Anda boleh melaraskan secara manual nilai pendedahan imej (nilai EV) sebelum
anda merakam gambar.
– Julat Keamatan Pendedahan: –2.0 EV hingga +2.0 EV
– Unit: 1/3 EV
• Untuk membatalkan keamatan pendedahan, tukar nilai EV kepada 0.0.
Mengurangkan nilai EV. Nilai EV yang
lebih rendah adalah yang terbaik untuk
subjek berwarna gelap dan untuk
penggambaran di luar pada hari yang
cerah.
Meningkatkan nilai EV. Nilai EV yang
lebih tinggi adalah yang terbaik untuk
subjek berwarna cerah dan subjek
bercahaya latar.
41
Mengkonfigurasi Tetapan Kamera
• Semasa membuat penggambaran dalam keadaan yang amat gelap atau amat
terang, anda mungkin tidak dapat memperoleh hasil yang memuaskan meskipun
selepas melakukan keamatan pendedahan.
• Mematikan kamera akan menyebabkan tetapan ini kembali ke lalai awalnya (0.0).
Menyesuaikan Imbangan Putih (Imbangan Putih)
Anda boleh melaras imbangan putih supaya sepadan dengan sumber cahaya yang
ada di tempat anda membuat penggambaran dan mengelak bayang biru yang
terhasil apabila membuat penggambaran di luar semasa mendung dan bayang hijau
yang terhasil apabila membuat penggambaran di bawah cahaya pendarfluor.
Tetapan
Penerangan
WB Auto
Mengkonfigurasi kamera untuk melaras imbangan putih
secara automatik
Siang
Untuk penggambaran di luar pada hari yang cerah
Mendung
Untuk penggambaran di luar pada hari mendung hujan, di
bawah bayang dsb.
Bayangan
Untuk penggambaran pada hari yang cerah di bawah
bayang pokok atau bangunan
Siang Putih
Untuk penggambaran di bawah pencahayaan pendarfluor
putih atau siang putih
Siang Fluor
Untuk penggambaran di bawah pencahayaan pendarfluor
siang
Tungsten
Untuk penggambaran di bawah pencahayaan mentol lampu
WB
Manual*1
Untuk mengkonfigurasi kamera secara manual supaya
sesuai dengan sumber lampu tertentu.
Tetapan imbangan putih dikekalkan walaupun anda
mematikan kamera.
*1 Boleh dikonfigurasikan dengan Pengawal Dengan LCD yang tersedia secara
berasingan sahaja.
• Apabila “‡ WB Auto” dipilih untuk tetapan imbangan putih, kamera secara
automatik menentukan titik putih subjek. Warna subjek dan keadaan sumber
cahaya tertentu boleh menyebabkan masalah apabila kamera cuba untuk
menentukan titik putih, yang membuatkan pelarasan imbangan putih yang betul
menjadi mustahil. Jika ini berlaku, pilih tetapan keimbangan putih yang sepadan
dengan keadaan rakaman anda (Siang, Mendung, dsb.).
• Apabila menangkap gambar dengan Pro Auto Premium, tetapan imbangan putih
ditetapkan pada “‡ WB Auto”.
• Mematikan kamera akan menyebabkan tetapan ini kembali ke lalai awalnya (WB
Auto).
42
Mengkonfigurasi Tetapan Kamera
Menentukan Kepekaan ISO (ISO)
Kepekaan ISO ialah ukuran kepekaan pada cahaya.
Tetapan
Penerangan
Auto
Laras kepekaan secara automatik mengikut keadaan
ISO80
Kepekaan lebih
rendah
Kelajuan pengatup perlahan
Kurang hingar
Kelajuan pengatup pantas
(Ditetapkan untuk
menangkap gambar dalam
kawasan bercahaya malap.)
Agak kasar
(peningkatan hingar
digital)
ISO100
ISO200
ISO400
ISO800
ISO1600
ISO3200
Kepekaan lebih
tinggi
• Disebabkan nilai kepekaan ISO yang tinggi cenderung menghasilkan hingar digital
dalam imej, kamera akan melakukan proses penapisan hingar. Disebabkan ini, ia
mungkin mengambil masa yang lebih lama untuk kamera selesai merakam imej
selepas ia dirakam. Anda tidak akan dapat melakukan sebarang operasi semasa
rakaman imej sedang berlangsung.
• Mod fokus ditetapkan pada “Auto” semasa merakam dengan mod rakaman di
bawah.
PRO Auto Premium, Grkan Prlahan Dramatik, Selang Masa
• Mematikan kamera akan menyebabkan tetapan ini kembali ke lalai awalnya (Auto).
Mengurangkan Hingar Angin semasa Merakam Filem
(Pemotongan Hingar Angin)
Pilih “Hidup” untuk mengurangkan hingar angin semasa rakaman filem. Perhatian, ia
juga akan menyebabkan kualiti bunyi berubah.
43
Mengkonfigurasi Tetapan Kamera
Rujukan Menu Penyediaan Kamera
Melaraskan Kecerahan Lampu Kamera
(Tetapan LED Kamera)
Tetapan kecerahan lampu kamera tersedia ialah “Cerah” dan “Standard”.
Mengunci Orientasi Kamera (Kunci Putaran)
Gunakan tetapan ini untuk mengawal sama ada kamera perlu mengesan
orientasinya semasa merakam dan menyimpan maklumat orientasi dengan data
imej.
Mati
Kamera mengesan orientasinya apabila anda merakam dan
menyimpan maklumat orientasi bersama dengan data imej. Semasa
main semula imej, ia dipaparkan mengikut maklumat orientasi.
Hidup
Kamera tidak mengesan orientasinya dan imej sentiasa disimpan
dalam orientasi landskap.
• Persekitaran main semula tertentu boleh menyebabkan imej dipaparkan
menggunakan orientasi yang salah.
Mengkonfigurasi Tetapan Bunyi Kamera (Bunyi Kamera)
Anda boleh memilih kelantangan tinggi (HI) atau kelantangan rendah (LOW) bagi
bunyi yang dikeluarkan apabila kamera dihidupkan, apabila imej ditangkap, apabila
ralat berlaku, dsb.
• Aras kelantangan main semula tidak boleh dilaraskan.
Mengkonfigurasi Tetapan Tarikh dan Waktu Kamera
Anda boleh mengkonfigurasi tetapan tarikh dan waktu kamera jika perlu.
• Anda boleh menyambungkan kamera dengan telefon pintar dan menggunakan
aplikasi G’z EYE untuk mengkonfigurasi tetapan agar tetapan tarikh dan waktu
kamera disegerakkan dengan tetapan telefon pintar. Untuk maklumat terperinci,
lihat Panduan Pengguna Aplikasi G’z EYE (halaman 23).
44
Mengkonfigurasi Tetapan Kamera
Memformat Memori Terbina Dalam atau Kad Memori (Format)
Jika kad memori dimuatkan dalam kamera, operasi ini akan memformat kad memori.
Jika kad memori dimuatkan dalam kamera, operasi ini akan memformat memori
terbina dalam.
• Operasi format akan memadam semua kandungan pada kad memori atau memori
terbina dalam. Ia tak boleh dibuat asal. Pastikan anda tidak memerlukan sebarang
data yang ada pada kad atau memori terbina dalam sebelum anda memformatnya.
• Memformat memori terbina dalam atau kad memori akan memadam semua imej
terlindung yang disimpan di sana.
• Periksa aras bateri sebelum memulakan operasi memformat dan pastikan ia tidak
terlalu rendah. Pemformatan mungkin tidak dapat dijalankan dengan betul dan
kamera mungkin berhenti beroperasi secara normal jika kuasa kamera
berkurangan semasa pemformatan sedang berjalan.
Menetapkan Semula Kamera ke Lalai Kilang (Set Semula)
Lihat halaman 87 untuk butiran mengenai tetapan lalai kilang bagi kamera.
Tetapan di bawah tidak ditetapkan semula.
Tetapan jam, gaya tarikh, bahasa skrin, kata laluan WLAN
• Operasi tetap semula tidak menyahdaftar kamera dan apl G’z EYE (halaman 22).
Memeriksa Versi Perisian Tegar Semasa (Versi)
Memilih item menu ini akan memaparkan nama model kamera dan pengawal serta
versi perisian tegar masing-masing.
• Periksa skrin ini selepas mengemas kini perisian tegar kamera untuk
mengesahkan bahawa kemas kini benar-benar telah dilaksanakan.
45
Mengkonfigurasi Tetapan Kamera
Rujukan Menu Tetapan Wayarles
Imej yang Ditangkap dengan Kamera Dihantar ke Telefon Pintar
secara Automatik (Hantaran Auto)
Semasa “Hidup” dipilih untuk tetapan ini, syot kilat yang dirakam dengan kamera
dihantar secara wayarles kepada telefon pintar apabila syarat tertentu dipenuhi.
Lampu [WLAN] kamera akan berkelip atau menyala semasa operasi penghantaran
imej sedang berlangsung.
• “Hidup” tidak boleh dipilih bagi Penghantaran Auto melainkan kamera didaftarkan
pada apl G’z EYE (halaman 22).
• Filem tidak dihantar menggunakan Hantar Auto.
• Penghantaran Auto boleh digunakan hanya dengan telefon pintar yang
menyokong Bluetooth. Kedua-dua sambungan Bluetooth dan LAN wayarles
diperlukan antara kamera dan telefon pintar untuk menghantar imej kamera secara
automatik.
• Anda boleh tetapkan saiz imej yang dihantar ke telefon pintar menggunakan “Saiz
Semula Apabila Menghantar” (halaman 47).
• Anda boleh guna aplikasi telefon pintar di bawah untuk melihat syot kilat selepas
menghantarnya.
– iPhone: Kamera Merakam
– Terminal Android: Galeri, Foto, atau aplikasi pelayar foto lain
• Imej yang dirakam ketika tetapan Hantaran Auto ialah “Hidup” akan dihantar ke
telefon pintar, walaupun tetapan Hantaran Auto diubah kepada “Mati” sebelum ia
dihantar.
• Jika sambungan antara kamera dengan telefon pintar ditamatkan ketika terdapat
imej belum dihantar, Hantaran Auto akan dibatalkan. Apabila kamera dan telefon
pintar dihidupkan pada kali berikutnya dan kamera memasuki Mod Tidur, operasi
Hantaran Auto akan bermula semula.
• Jika anda memadam imej yang belum dihantar ke telefon pintar, ia tidak akan
disertakan dalam Hantaran Auto berikutnya.
• Penghantaran Auto tidak dilakukan selepas kamera dinyahdaftar daripada apl G’z
EYE.
• Anda boleh menggunakan aplikasi G’z EYE untuk membatalkan operasi Hantaran
Auto yang sedang berlangsung.
46
Mengkonfigurasi Tetapan Kamera
Mensaiz Semula Syot Kilat sebelum Menghantarnya ke Telefon
Pintar (Saiz Semula Apabila Menghantar)
Imej kamera boleh disaizkan semula apabila dihantar ke telefon pintar.
3M
Imej ditukar kepada saiz 3 M sebelum dihantar.
• Jika imej asal bersaiz 3 M atau kurang, ia dihantar tanpa disaiz
semula.
Mati
Imej dihantar dalam saiz asal rakaman.
• Mensaiz semula disokong untuk imej yang dirakam dengan kamera ini sahaja.
Menambah Maklumat Lokasi kepada Imej
Semasa “Hidup” dipilih untuk tetapan ini, maklumat lokasi boleh ditanam dalam imej
yang dihantar ke telefon pintar.
• Tetapan Maklumat Lokasi tidak boleh dikonfigurasikan melainkan kamera
didaftarkan pada apl G’z EYE (halaman 22).
• Maklumat lokasi hanya boleh direkodkan apabila terdapat sambungan teknologi
wayarles Bluetooth antara kamera dengan telefon pintar.
• Semasa “Hidup” dipiih untuk tetapan maklumat lokasi, telefon pintar mendapat dan
merekod maklumat lokasi setiap kali anda merakam syot kilat dengan kamera.
• Maklumat lokasi tidak ditambah pada data syot kilat yang disimpan dalam memori
kamera. Maklumat ditambah apabila syot kilat dihantar ke telefon pintar.
• Untuk menggunakan fungsi ini, perkhidmatan lokasi telefon pintar anda mesti
didayakan dan ia mesti berada di tempat yang boleh menerima maklumat lokasi.
Maklumat lokasi tidak akan tersedia untuk menambah pada imej jika telefon pintar
tidak dapat menerima maklumat lokasi.
47
Mengkonfigurasi Tetapan Kamera
Menukar Kata Laluan Kamera untuk Sambungan LAN Wayarles
(Kata laluan WLAN)
Anda boleh menukar kata laluan yang anda guna apabila membuat sambungan LAN
wayarles antara kamera dengan telefon pintar.
• Untuk menukar kata laluan LAN wayarles, nyahdaftar kamera daripada apl G’z
EYE (halaman 48).
• Menukar kata laluan LAN wayarles akan menamatkan sambungan dengan telefon
pintar. Untuk menyambung semula dengan telefon pintar, konfigurasikan tetapan
sambungan wayarles (halaman 26). Jika telefon pintar anda tidak menyokong
teknologi wayarles Bluetooth, laksanakan operasi di bawah untuk mengubah
tetapan Wi-Fi telefon pintar anda.
– iPhone:
Ketik anak panah kanan di tempat SSID kamera dipaparkan dalam tetapan WiFi untuk memadamkan tetapan rangkaian. Selepas memadam, pilih SSID
kamera sekali lagi dan masukkan kata laluan baharu.
– Terminal Android:
Ketik medan di tempat SSID kamera dipaparkan dalam tetapan Wi-Fi dan pilih
Lupa. Pilih SSID kamera sekali lagi dan masukkan kata laluan baharu.
Menyahdaftar Kamera
Untuk menyambungkan kamera dengan telefon pintar yang berbeza, nyahdaftar
dahulu apl G’z EYE dan kamera. Anda boleh menyahdaftar dengan memadam data
pendaftaran daripada kedua-dua apl G’z EYE dan kamera.
. Memadam Maklumat Pendaftaran Apl G’z EYE daripada Kamera
(Putuskan yang Berpasangan)
Laksanakan operasi yang diperlukan pada Pengawal Dengan LCD yang tersedia
secara berasingan untuk memadam maklumat pendaftaran apl G’z EYE daripada
kamera.
. Memadam Pendaftaran Kamera daripada Apl G’z EYE (Unregister)
Laksanakan operasi apl G’z EYE yang diperlukan untuk memadam maklumat
pendaftaran kamera daripada apl.
• Anda juga boleh memadam maklumat pendaftaran apl G’z EYE daripada kamera
dengan melaksanakan operasi yang diperlukan pada kamera.
48
Mengkonfigurasi Tetapan Kamera
Percetakan
Perkhidmatan Cetak Profesional
Anda boleh membawa kad memori yang mengandungi imej
yang anda mahu cetak ke perkhidmatan cetak profesional dan
mencetaknya.
Percetakan pada Pencetak Rumah
Anda boleh menggunakan pencetak yang dilengkapkan
dengan slot kad memori untuk terus mencetak imej
daripada kad memori. Untuk butiran, lihat dokumen
pengguna yang disertakan bersama pencetak anda.
Percetakan dengan Komputer
Selepas memindahkan imej ke komputer anda, gunakan
perisian yang tersedia secara komersial untuk mencetak.
Percetakan dengan Komputer
Ada pelbagai cara berbeza untuk mencetak imej yang disimpan dalam komputer.
Bahagian ini menunjukkan satu contoh mencetak standard.
. Mencetak pada Komputer Windows
1.
Guna prosedur pada “Melihat dan Menyimpan Imej di Komputer”
(halaman 51) untuk menyimpan imej yang ingin dicetak, dan kemudian
memaparkan imej pada skrin komputer anda.
2.
Klik “Print” dan kemudian “Print”.
3.
Konfigurasi tetapan cetakan yang diingini dan kemudian klik “Print”.
. Mencetak pada Macintosh
1.
Guna prosedur pada “Menyambung Kamera pada Komputer Anda dan
Menyimpan Fail” (halaman 54) untuk menyimpan imej yang ingin
dicetak, dan kemudian memaparkan imej pada skrin Macintosh anda.
2.
Klik “File” dan kemudian “Print”.
3.
Konfigurasi tetapan cetakan dan kemudian klik “Print”.
Ini akan mencetak imej yang dipilih.
49
Percetakan
Menggunakan Kamera dengan Komputer
Perkara yang anda boleh lakukan menggunakan komputer...
Anda boleh melakukan operasi yang diterangkan di bawah semasa kamera
bersambung dengan komputer.
Menyimpan imej
ke komputer dan
melihatnya di situ
• Menyimpan imej dan melihatnya secara
manual (sambungan USB) (halaman 51,
54).
Main semula dan
sunting filem
• Anda boleh main semula filem
(halaman 53, 56).
• Untuk menyunting filem, gunakan perisian
yang tersedia secara komersial mengikut
keperluan.
Prosedur yang anda perlu lakukan adalah berlainan untuk Windows dan Macintosh.
• Pengguna Windows perlu merujuk pada “Menggunakan Kamera dengan
Komputer Windows” di halaman 50.
• Pengguna Macintosh perlu merujuk pada “Menggunakan Kamera dengan
Macintosh” di halaman 54.
Menggunakan Kamera dengan Komputer Windows
Apabila anda mahu
melakukan ini:
Versi Sistem
Pengendalian
Perisian yang Diperlukan
Menyimpan imej pada
komputer dan
melihatnya di situ
secara manual
Windows 10,
Windows 8.1,
Windows 7
Pemasangan tidak diperlukan.
Mainkan filem
Windows 10,
Windows 8.1,
Windows 7
Windows Media Player 12
• Persekitaran sistem komputer yang disyorkan di atas tidak menjamin operasi yang
betul.
• Jenis komputer yang digunakan, tetapan tertentu dan perisian lain yang dipasang
boleh mengganggu operasi yang betul.
50
Menggunakan Kamera dengan Komputer
Melihat dan Menyimpan Imej di Komputer
Anda boleh menyambungkan kamera ke komputer anda bagi melihat dan
menyimpan imej (fail syot kilat dan filem).
Jangan menggunakan komputer anda untuk mengubah suai, memadam,
mengalih atau menamakan semula sebarang fail imej yang berada dalam
memori terbina dalam kamera atau pada kad memorinya.
Perbuatan itu akan menyebabkan masalah pada data pengurusan imej kamera,
yang akan menjadikannya mustahil untuk memain semula imej pada kamera dan
boleh menukar kapasiti memori yang tinggal secara drastik. Apabila anda mahu
mengubah suai, memadam, mengalih atau menama semula imej, lakukannya
hanya pada imej yang disimpan pada komputer anda.
• Jangan menanggalkan kabel USB atau mengendalikan kamera semasa melihat
atau menyimpan imej. Perbuatan itu boleh merosakkan data.
• Anda juga boleh menggunakan slot kad komputer anda (jika ia memilikinya) atau
pembaca kad yang tersedia secara komersial untuk mencapai fail imej secara
terus dari kad memori komputer. Untuk butiran, lihat dokumen pengguna yang
disertakan bersama komputer anda.
. Untuk menyambungkan kamera ke komputer anda dan menyimpan
fail
1.
Tahan dan tekan butang [POWER] selama kira-kira dua saat untuk
mematikan kuasa, kemudian tanggalkan penutup (halaman 12).
2.
Seterusnya, gunakan kabel
USB mikro yang disertakan
bersama kamera untuk
menyambung kamera pada
port USB komputer anda.
Port [USB]
USB
• Untuk butiran tentang
menyambungkan kamera dan
langkah berjaga-jaga apabila
menyambungkan, lihat
halaman 16.
3.
Kabel USB Mikro
(disertakan bersama kamera)
Tekan butang [POWER] untuk menghidupkan kamera.
Apabila anda menghidupkan kamera, periksa untuk memastikan bahawa warna
lampu [POWER] bertukar daripada merah kepada hijau atau ambar (halaman 17).
• Kali pertama anda menyambungkan kamera ke komputer menggunakan kabel
USB, mesej ralat mungkin muncul pada komputer anda. Jika ini berlaku,
tanggalkan dan kemudian sambungkan semula kabel USB itu.
51
Menggunakan Kamera dengan Komputer
4.
Pengguna Windows 10: Klik “Start” dan kemudian “Explorer”.
Seterusnya, dalam bar sisi, klik “PC”.
Pengguna Windows 8.1: Klik “Desktop” dan kemudian “Explorer”.
Pengguna Windows 7: Klik “Start” dan kemudian “Computer”.
5.
Dwiklik “Removable Disk”.
• Komputer anda mengenali kad memori yang dimuat dalam komputer (atau
memori terbina dalam jika tiada kad) sebagai cakera boleh alih.
6.
Klik kanan folder “DCIM”.
7.
Pada menu pintas yang muncul, klik “Copy”.
8.
Pengguna Windows 10, Windows 8.1: Klik “Documents”.
Pengguna Windows 7: Klik “Start” dan kemudian “Documents”.
• Jika anda sudah ada folder “DCIM” dalam “Documents”, langkah seterusnya
akan melaksanakan tulis ganti ke atasnya. Jika anda mahu menyimpan folder
“DCIM” sedia ada, anda perlu menukar namanya atau mengalihnya ke lokasi
berbeza sebelum melakukan langkah seterusnya.
9.
Pengguna Windows 10, Windows 8.1: Pada menu “Documents”, klik
“Home” dan kemudian “Paste”.
Pengguna Windows 7: Pada menu “Documents”, klik “Organize” atau
“Edit”, dan kemudian “Paste”.
Ini akan menampal folder “DCIM” (dan semua fail imej yang terkandung di
dalamnya) ke dalam folder “Documents” anda. Anda kini mempunyai salinan fail
yang ada dalam memori kamera pada komputer anda.
• Selepas menyalin imej, anda disarankan agar klik kanan folder DCIM dan
mengubah namanya kepada nama yang lain.
10.
Setelah selesai menyalin imej, tanggalkan kamera daripada komputer
anda.
Selepas salinan atau dialog kemajuan bacaan pada skrin komputer menunjukkan
bahawa proses telah selesai, tutupkan imej yang terpapar dan putuskan
sambungan kabel USB.
11.
Tutup penutup (halaman 12).
52
Menggunakan Kamera dengan Komputer
. Untuk melihat imej yang anda salin pada komputer anda
1.
Dwiklik folder “DCIM” yang disalin untuk membukanya.
2.
Dwiklik folder yang mengandungi imej yang anda mahu lihat.
3.
Dwiklik fail imej yang anda mahu lihat.
• Untuk maklumat mengenai nama fail, lihat “Struktur Folder Memori” pada
halaman 58.
. Peringatan Main Semula Filem
• Untuk main semula filem, mula-mula simpannya ke komputer anda dan kemudian
dwiklik fail filem. Main semula filem dengan betul mungkin tidak dapat dilakukan
untuk data yang dicapai melalui rangkaian, daripada kad memori dsb.
• Main semula filem yang baik mungkin tidak dapat dilakukan pada sesetengah
komputer. Jika anda mengalami masalah, cuba yang berikut.
– Berhentikan sebarang aplikasi lain yang anda jalankan dan berhentikan aplikasi
residen.
53
Menggunakan Kamera dengan Komputer
Menggunakan Kamera dengan Macintosh
Apabila anda mahu
melakukan ini:
Versi Sistem
Pengendalian
Perisian yang Diperlukan
Menyimpan imej pada
Macintosh anda dan
melihatnya di situ secara
manual
OS X
Pemasangan tidak diperlukan.
Simpan imej pada Macintosh
anda secara automatik/Urus
imej
OS X
Gambar atau iPhoto, tergabung
dengan beberapa produk
Macintosh.
Mainkan filem
OS X 10.5 atau
lebih tinggi
QuickTime Player
• Persekitaran sistem komputer yang disyorkan di atas tidak menjamin operasi yang
betul.
• Pengendalian yang betul bergantung pada tahap prestasi komputer yang anda
gunakan.
Menyambung Kamera pada Komputer Anda dan Menyimpan
Fail
Jangan menggunakan komputer anda untuk mengubah suai, memadam,
mengalih atau menamakan semula sebarang fail imej yang berada dalam
memori terbina dalam kamera atau pada kad memorinya.
Perbuatan itu akan menyebabkan masalah pada data pengurusan imej kamera,
yang akan menjadikannya mustahil untuk memain semula imej pada kamera dan
boleh menukar kapasiti memori yang tinggal secara drastik. Apabila anda mahu
mengubah suai, memadam, mengalih atau menama semula imej, lakukannya
hanya pada imej yang disimpan pada komputer anda.
• Jangan menanggalkan kabel USB atau mengendalikan kamera semasa melihat
atau menyimpan imej. Perbuatan itu boleh merosakkan data.
• Kamera tidak menyokong operasi dengan Mac OS X 10.0 hingga 10.4. Operasi
disokong dengan Mac OS 10.5 hingga 10.11 (menggunakan pemacu USB
standard OS) sahaja.
• Anda juga boleh menggunakan slot kad komputer anda (jika ia memilikinya) atau
pembaca kad yang tersedia secara komersial untuk mencapai fail imej secara
terus dari kad memori komputer. Untuk butiran, lihat dokumen pengguna yang
disertakan bersama komputer anda.
54
Menggunakan Kamera dengan Komputer
. Untuk menyambungkan kamera ke komputer anda dan menyimpan
fail
1.
Tahan dan tekan butang [POWER] selama kira-kira dua saat untuk
mematikan kuasa, kemudian tanggalkan penutup (halaman 12).
2.
Seterusnya, gunakan kabel
USB mikro yang disertakan
bersama kamera untuk
menyambung kamera pada
port USB komputer anda.
Port [USB]
USB
• Untuk butiran tentang
menyambungkan kamera dan
langkah berjaga-jaga apabila
menyambungkan, lihat
halaman 16.
3.
Kabel USB Mikro
(disertakan bersama kamera)
Tekan butang [POWER] untuk menghidupkan kamera.
Apabila anda menghidupkan kamera, semak untuk memastikan bahawa warna
lampu [POWER] bertukar daripada merah kepada hijau atau ambar
(halaman 17).
Dalam mod ini, Macintosh anda mengenali kad memori yang dimuat dalam
kamera (atau memori terbina dalam kamera jika ia tidak dimuatkan dengan kad
memori) sebagai pemacu. Rupa ikon pemacu bergantung pada versi Mac OS
yang anda gunakan.
• Kali pertama anda menyambungkan kamera ke Macintosh anda menggunakan
kabel USB, mesej ralat mungkin muncul pada komputer anda. Jika ini berlaku,
tanggalkan dan kemudian sambungkan semula kabel USB itu.
4.
Dwiklik ikon pemacu kamera.
5.
Seret folder “DCIM” ke folder yang anda mahu menyalinnya.
6.
Setelah operasi salin selesai, seret ikon pemacu ke Trash.
7.
Putuskan sambungan kamera daripada komputer.
Selepas salinan atau dialog kemajuan bacaan pada skrin komputer menunjukkan
bahawa proses telah selesai, tutupkan imej yang terpapar dan putuskan
sambungan kabel USB.
8.
Tutup penutup (halaman 12).
55
Menggunakan Kamera dengan Komputer
. Untuk melihat imej yang disalin
1.
Dwiklik ikon pemacu kamera.
2.
Dwiklik folder “DCIM” untuk membukanya.
3.
Dwiklik folder yang mengandungi imej yang anda mahu lihat.
4.
Dwiklik fail imej yang anda mahu lihat.
• Untuk maklumat mengenai nama fail, lihat “Struktur Folder Memori” pada
halaman 58.
. Peringatan Main Semula Filem
• Untuk main semula filem, mula-mula simpannya ke komputer anda dan kemudian
dwiklik fail filem. Main semula filem dengan betul mungkin tidak dapat dilakukan
untuk data yang dicapai melalui rangkaian, daripada kad memori dsb.
• Main semula filem yang baik mungkin tidak dapat dilakukan pada sesetengah
model Macintosh. Jika anda mengalami masalah, cuba yang berikut.
– Matikan aplikasi lain yang sedang berjalan.
56
Menggunakan Kamera dengan Komputer
Fail dan Folder
Kamera mencipta fail setiap kali anda menangkap syot kilat, merakam filem atau
melakukan sebarang operasi lain yang menyimpan data. Fail dikumpulkan dengan
menyimpannya dalam folder. Setiap fail dan folder mempunyai nama uniknya sendiri.
• Untuk butiran cara folder disusun dalam memori, lihat “Struktur Folder Memori”
(halaman 58).
Nama dan Bilangan Maksimum Dibenarkan
Contoh
Setiap folder boleh mengandungi sehingga
9999 fail yang dinamakan CIMG0001 hingga
CIMG9999. Sambungan pada nama fail
bergantung pada jenis fail.
Nama fail ke-26:
Fail
CIM G 0026.JPG
Sambungan
Nombor siri (4 angka)
Folder
Folder dinamakan daripada 100CASIO ke
999CASIO.
Sehingga 900 folder boleh wujud dalam
memori.
Nama folder pertama:
100CASIO
Nombor siri (3 angka)
• Anda boleh melihat nama folder dan fail pada komputer anda.
• Jumlah bilangan folder dan fail yang dibenarkan bergantung pada saiz dan kualiti
imej dan kapasiti kad memori yang digunakan untuk simpanan.
57
Menggunakan Kamera dengan Komputer
Data Kad Memori
Kamera menyimpan imej yang anda tangkap mengikut Peraturan Reka Bentuk untuk
Sistem Fail Kamera (DCF).
. Mengenai DCF
Operasi berikut disokong untuk imej pematuhan DCF. Namun, harap maklum
bahawa CASIO tidak membuat jaminan prestasi mengenai operasi ini.
• Memindahkan imej pematuhan DCF kamera ini ke kamera pengilang lain dan
melihatnya.
• Mencetak imej pematuhan DCF kamera ini menggunakan pencetak pengilang lain.
• Memindahkan imej pematuhan DCF kamera lain ke kamera ini dan melihatnya.
. Struktur Folder Memori
Memori
100CASIO
CIMG0001.JPG
CIMG0002.MOV
Folder DCIM
Folder Rakaman
Fail Imej
Fail Filem
101CASIO
102CASIO
Folder Rakaman
Folder Rakaman
DCIM
EX_CNCT
(Dicipta apabila hantar automatik atau operasi hantar lain aplikasi G’z EYE
dilaksanakan.)
. Fail Imej yang Disokong
• Fail imej yang ditangkap dengan kamera ini
• Fail imej pematuhan DCF
Kamera ini mungkin tidak dapat memaparkan imej, walaupun ia pematuhan DCF.
Apabila memaparkan imej yang dirakam pada kamera lain, ia mungkin mengambil
masa yang lama untuk imej muncul pada skrin monitor kamera ini.
. Peringatan Pengendalian Memori Terbina Dalam dan Data Kad
Memori
• Setiap kali menyalin kandungan memori ke komputer anda, anda perlu menyalin
folder DCIM dan semua kandungannya. Cara yang baik untuk menjejaki beberapa
salinan folder DCIM ialah dengan menukar namanya kepada tarikh atau sesuatu
yang serupa setelah anda menyalinnya ke komputer anda. Namun jika nanti anda
memutuskan mengembalikan folder DCIM ke kamera, pastikan menukar namanya
kembali ke DCIM. Kamera direka untuk mengenali hanya fail akar dengan nama
DCIM. Ambil perhatian bahawa kamera juga tidak akan dapat mengenal folder
dalam folder DCIM melainkan jika ia mempunyai nama asalnya dulu ketika anda
menyalinnya dari kamera ke komputer anda.
• Folder dan fail mesti disimpan mengikut “Struktur Folder Memori” ditunjukkan di
halaman 58 untuk kamera mengenali mereka dengan betul.
58
Menggunakan Kamera dengan Komputer
Lampiran
Peringatan Keselamatan
*BAHAYA
Simbol ini menandakan maklumat yang, jika diabaikan atau digunakan dengan salah,
mewujudkan bahaya kematian atau kecederaan diri yang serius.
*AMARAN
Penunjuk ini menetapkan perkara yang mempunyai risiko menyebabkan kematian
atau kecederaan serius jika produk digunakan dengan salah dengan mengabaikan
penunjuk ini.
*AWAS
Penunjuk ini menetapkan perkara yang mempunyai risiko menyebabkan kecederaan
dan kemungkinan berlakunya kerosakan fizikal hanya jika produk digunakan dengan
salah dengan mengabaikan penunjuk ini.
Contoh Simbol
!
Bulatan ini dengan garis merentasinya (-) bermaksud yang tindakan
ditunjukkan tidak boleh dilakukan. Petunjuk dalam atau berhampiran simbol
ini secara khususnya dilarang. (Contoh di sebelah kiri menunjukkan yang
penceraian dilarang.)
$
Titik hitam (0) bermaksud yang tindakan ditunjukkan mesti dilakukan.
Petunjuk dalam simbol ini ialah tindakan yang secara khususnya diarahkan
untuk dilakukan. (Contoh di sebelah kiri menunjukkan yang palam kuasa
mesti dicabut daripada soket elektrik.)
*BAHAYA
. Bateri Boleh Cas Semula Terbina Dalam
• Untuk mengecas bateri, hanya gunakan kaedah yang diterangkan
secara khusus dalam manual ini. Cubaan mengecas bateri dengan cara
yang tidak dibenarkan mewujudkan risiko pemanasan lampau bateri,
kebakaran dan letupan.
• Jangan dedahkan atau rendam bateri dalam air tawar atau air masin.
Perbuatan itu boleh merosakkan bateri dan menyebabkan prestasinya
merosot dan pengurangan hayat perkhidmatan.
• Bateri ini dibuat untuk kegunaan bersama Kamera Digital CASIO
sahaja. Penggunaan dengan peranti lain mewujudkan risiko kerosakan
bateri atau kemerosotan prestasi bateri dan pengurangan hayat
perkhidmatan.
59
+
%
+
Lampiran
*BAHAYA
• Kegagalan mematuhi peringatan berikut mewujudkan risiko pemanasan lampau
bateri, kebakaran dan letupan.
– Jangan menggunakan atau meninggalkan bateri berdekatan api
terbuka.
– Jangan mendedahkan bateri pada haba atau api.
– Pastikan bateri dihalakan dengan betul semasa mengecasnya.
– Jangan bawa atau simpan bateri bersama item yang boleh mengalirkan
elektrik (rantai, grafit pensel dsb.).
– Jangan menceraikan bateri, mencucuknya dengan jarum atau
mendedahkannya pada hentaman yang kuat (memukulnya dengan tukul,
memijaknya dsb.) dan jangan mengenakan pateri padanya. Jangan
meletakkan bateri dalam ketuhar gelombang mikro, penyahlembap, peranti
yang menjana tekanan tinggi dsb.
– Jangan tanggalkan pelekat luar dari bateri.
• Jangan gunakan atau tinggalkan bateri di bawah cahaya matahari,
dalam kenderaan yang diletakkan di bawah matahari atau di manamana kawasan lain yang terdedah pada suhu yang tinggi. Perbuatan itu
boleh merosakkan bateri dan menyebabkan prestasinya merosot dan
pengurangan hayat perkhidmatan. Juga, keadaan ini boleh menyebabkan bateri
mengembang sehingga anda mungkin tidak boleh mengeluarkannya.
• Cecair bateri boleh merosakkan mata anda. Jika cecair bateri termasuk
ke dalam mata anda, segera bilas mata anda dengan air paip bersih dan
kemudian hubungi pakar perubatan.
-
+
60
Lampiran
*AMARAN
. Asap, bau yang luar biasa, pemanasan lampau dan keluarbiasaan
lain
+
• Penggunaan berterusan kamera ketika ia mengeluarkan asap atau bau
pelik, atau semasa ia terlampau panas mewujudkan risiko kebakaran
dan kejutan elektrik. Segera lakukan langkah berikut apabila wujud
salah satu simptom di atas.
1. Matikan kamera.
2. Jika anda menggunakan penyesuai USB-AC untuk menghidupkan kamera,
cabut palam kuasa daripada soket kuasa. Juga, keluarkan bateri daripada
kamera, sambil berjaga-jaga melindungi diri anda daripada kecederaan
terbakar.
3. Hubungi peruncit atau pusat perkhidmatan sah CASIO terdekat anda.
. Jauhkan Daripada Api
• Jangan mendedahkan kamera pada api, yang boleh menyebabkannya
meletup dan mewujudkan risiko kebakaran dan kecederaan pada diri
sendiri.
. Elakkan Penggunaan Semasa Bergerak
• Ketika mengendalikan automobil atau kenderaan lain atau ketika
berjalan, jangan rakam imej atau melihat main semula imej pada telefon
pintar atau Pengawal Dengan LCD yang tersedia secara berasingan.
Perbuatan itu mewujudkan risiko terjatuh dan kemalangan serius.
-
. Penyesuai USB-AC Yang Tersedia Secara Berasingan
• Penyalahgunaan penyesuai USB-AC mewujudkan risiko kebakaran dan kejutan
elektrik. Pastikan anda mematuhi langkah berjaga-jaga berikut.
– Hanya gunakan penyesuai USB-AC yang ditentukan.
– Jangan sekali-kali gunakan penyesuai USB-AC dengan peranti lain.
– Gunakan punca kuasa yang sepadan dengan bekalan kuasa yang
ditentukan untuk penyesuai USB-AC.
– Jangan sekali-kali pasang kord kuasa atau penyesuai USB-AC pada punca
kuasa yang dikongsi dengan peranti lain, atau ke dalam kord sambungan
berkongsi.
– Jangan letakkan penyesuai USB-AC berhampiran tungku atau peranti
pemanas lain.
• Penyalahgunaan penyesuai USB-AC boleh merosakkannya, mewujudkan risiko
kebakaran dan kejutan elektrik. Pastikan anda mematuhi langkah berjaga-jaga
berikut.
– Jangan letak objek berat di atas penyesuai USB-AC atau dipanaskan
secara langsung.
– Jangan ubah suai penyesuai USB-AC, membiarkannya rosak, atau
membengkokkannya secara paksa.
– Jangan belit atau tarik kord kuasa.
– Apabila digunakan, letakkan kord di tempat yang ia tidak akan mengganggu
laluan.
-
-
61
Lampiran
*AMARAN
• Jangan sentuh palam kuasa semasa tangan anda basah. Perbuatan itu
mewujudkan risiko kejutan elektrik.
• Jika kord kuasa atau palam kuasa rosak, hubungi peruncit atau pusat
perkhidmatan sah CASIO terdekat anda.
• Jangan gunakan penyesuai USB-AC di kawasan yang cecair* mungkin
tumpah di atasnya. Cecair mewujudkan risiko kebakaran dan kejutan
elektrik.
"
+
-
• Jangan letakkan pasu bunga atau sebarang bekas cecair di atas
penyesuai USB-AC. Air mewujudkan risiko kebakaran dan kejutan
elektrik.
• Jangan sentuh kamera atau penyesuai USB-AC semasa ribut kilat.
%
1
+
* Cecair: Air, minuman sukan, air laut, urin haiwan atau haiwan peliharaan, dsb.
• Kord kuasa yang dibekalkan dengan kamera direka bentuk untuk
kegunaan di negara tempat kamera itu dibeli. Jika anda menggunakan
kamera di negara lain, pastikan anda menggunakan kord kuasa yang
mematuhi penarafan dan voltan bekalan kuasa negara itu. Penggunaan kord
kuasa yang tidak betul mewujudkan risiko kebakaran dan kejutan elektrik.
• Sebelum keluar, pastikan anda mencabut penyesuai USB-AC daripada
punca kuasa dan letakkannya di tempat yang jauh daripada objek yang
digunakan oleh haiwan dan binatang peliharaan. Haiwan atau binatang
peliharaan yang menggigit kord kuasa boleh menyebabkannya terpintas,
membawa kepada risiko kebakaran.
+
. Air dan Benda Asing
%
• Air, cecair lain atau benda asing (terutamanya logam) yang termasuk ke
dalam kamera mewujudkan risiko kebakaran dan kejutan elektrik.
Segera lakukan langkah berikut apabila wujud salah satu simptom di
atas. Perhatian lebih diperlukan apabila menggunakan kamera semasa hujan
atau salji, berhampiran laut atau jasad air lain, atau di dalam bilik air.
1. Matikan kamera.
2. Jika anda menggunakan penyesuai USB-AC untuk menghidupkan kamera,
cabut palam kuasa daripada soket kuasa. Juga, keluarkan bateri daripada
kamera, sambil berjaga-jaga melindungi diri anda daripada kecederaan
terbakar.
3. Hubungi peruncit atau pusat perkhidmatan sah CASIO terdekat anda.
. Penceraian dan Pengubahsuaian
!
• Jangan cuba ceraikan kamera atau ubah suainya dengan sebarang
cara. Perbuatan itu mewujudkan risiko kejutan elektrik, kecederaan
terbakar dan kecederaan diri lain. Pastikan semua pemeriksaan
dalaman, penyelenggaraan dan pembaikan dilakukan oleh peruncit anda atau
pusat perkhidmatan sah CASIO yang terdekat.
62
Lampiran
*AMARAN
. Terjatuh dan Layanan Kasar
-
• Penggunaan berterusan kamera setelah ia rosak akibat terjatuh atau
layanan kasar lain mewujudkan risiko kebakaran dan kejutan elektrik.
Segera lakukan langkah berikut apabila wujud salah satu simptom di
atas.
1. Matikan kamera.
2. Jika anda menggunakan penyesuai USB-AC untuk menghidupkan kamera,
cabut palam kuasa daripada soket kuasa. Juga, keluarkan bateri daripada
kamera, sambil berjaga-jaga melindungi diri anda daripada kecederaan
terbakar.
3. Hubungi peruncit atau pusat perkhidmatan sah CASIO terdekat anda.
. Kad Memori
• Kad memori adalah kecil dan mempunyai risiko ditelan secara tidak
sengaja oleh bayi dan kanak-kanak. Jauhkan kad memori daripada bayi
dan kanak-kanak. Jika kad memori ditelan secara tidak sengaja,
hubungi doktor dengan segera.
. Peringatan apabila Kamera Dihidupkan
• Jangan sentuh kamera untuk jangka masa yang lama ketika ia
dihidupkan. Kamera menjadi hangat apabila dihidupkan, dan sentuhan
jangka panjang mewujudkan risiko melecur suhu rendah.
. Gangguan dengan Peranti Digital Lain
+
+
-
• Sekiranya anda perasan gangguan radio atau masalah lain pada peranti
lain berlaku kerana menggunakan produk ini, jangan guna fungsi
wayarles produk ini. Penggunaan fungsi wayarles menyebabkan risiko
gangguan radio dan operasi tidak normal peranti lain.
• Apabila berada dalam pesawat atau kemudahan perubatan, patuhi
arahan orang yang bertugas. Gelombang elektromagnet dan isyarat lain
yang dihasilkan oleh fungsi wayarles kamera boleh menyebabkan risiko
kemalangan.
• Jangan guna fungsi wayarles kamera apabila berdekatan peranti digital
berkejituan tinggi atau peranti digital yang menggunakan isyarat lemah.
Berbuat demikian boleh mengganggu operasi normal peranti digital dan
menyebabkan risiko kemalangan.
• Apabila menggunakan fungsi wayarles kamera, jauhkannya dari
individu yang memakai perentak jantung. Kemagnetan yang terhasil
daripada kamera mungkin menjejaskan perentak jantung dan peranti
perubatan lain. Sekiranya anda perasan sebarang ketaknormalan, serta-merta
jauhkan dari produk dan hubungi doktor.
• Dalam kereta api sesak atau sebarang lokasi sesak lain yang
berkemungkinan ada individu yang memakai perentak jantung, matikan
kamera. Gangguan radio yang terhasil kerana fungsi wayarles kamera
mungkin menjejaskan operasi perentak jantung.
+
+
+
63
Lampiran
*AWAS
. Penyesuai USB-AC Yang Tersedia Secara Berasingan
• Penyalahgunaan penyesuai USB-AC mewujudkan risiko kebakaran dan kejutan
elektrik. Pastikan anda mematuhi langkah berjaga-jaga berikut.
– Jangan sekali-kali tutup penyesuai USB-AC atau kord kuasa dengan
seperai, selimut, atau penutup lain ketika ia sedang digunakan, dan
jangan gunakannya berhampiran dengan pemanas. Berbuat
demikian boleh mengganggu sinaran haba dan menyebabkan kawasan di
sekelilingnya menjadi panas.
– Jangan gunakan detergen apabila membersihkan kord kuasa, penyesuai
USB-AC, atau kabel USB (terutamanya palam dan bicu).
– Masukkan palam kuasa ke dalam outlet dinding setakat yang boleh.
– Cabut palam kuasa daripada outlet dinding sebelum meninggalkan
kamera tanpa pengawasan untuk tempoh yang lama, seperti apabila
pergi melancong, dsb.
– Sekurang-kurangnya setahun sekali, gunakan kain atau pembersih
hampagas untuk membersihkan sebarang habuk yang terkumpul pada
hujung palam kuasa dan dalam kawasan di sekitarnya.
+
. Bateri Boleh Cas Semula
• Jika pengecasan bateri tidak berhenti dalam masa pengecasan yang
dinyatakan, berhenti mengecas dan hubungi pusat perkhidmatan sah
CASIO tempatan anda. Berterusan mengecas mewujudkan risiko
pemanasan lampau bateri, kebakaran dan letupan.
• Pastikan membaca dokumen pengguna yang disertakan bersama
kamera sebelum mengguna atau mengecas bateri.
• Simpan bateri di tempat yang tidak dapat dicapai oleh bayi dan kanakkanak. Apabila menggunakan bateri dengan kehadiran bayi dan kanakkanak, berjaga-jaga untuk memastikan yang mereka tidak
mengeluarkan bateri daripada kamera.
• Jangan tinggalkan bateri berdekatan kawasan yang mempunyai
binatang peliharaan. Binatang peliharaan yang menggigit bateri boleh
menyebabkan kemalangan yang diakibatkan oleh kebocoran bateri,
pemanasan terlampau, atau letupan.
• Jika cecair bateri terkena pakaian atau kulit anda, segera basuh dengan
air paip yang bersih. Sentuhan berpanjangan dengan cecair bateri boleh
menyebabkan kerengsaan kulit.
. Sambungan
• Jangan pasang sebarang peranti yang tidak ditetapkan untuk digunakan
bersama kamera ini kepada penyambung. Menyambungkan peranti
yang tidak ditetapkan mewujudkan risiko kebakaran dan kejutan
elektrik.
. Lokasi Tidak Stabil
• Jangan letakkan kamera di permukaan yang tak stabil, di atas rak yang
tinggi dsb. Perbuatan itu boleh menyebabkan kamera terjatuh,
mewujudkan risiko kecederaan diri.
64
+
+
+
+
Lampiran
*AWAS
. Lokasi Yang Perlu Dielakkan
• Jangan tinggalkan kamera di mana-mana jenis lokasi berikut. Perbuatan itu
mewujudkan risiko kebakaran dan kejutan elektrik.
– Kawasan yang mengalami kelembapan atau debu yang tinggi
– Kawasan penyediaan makanan atau lokasi lain yang ada asap
minyak
– Berdekatan pemanas, atas permaidani yang dipanaskan, di kawasan
terdedah pada cahaya matahari, dalam kenderaan tertutup yang diletakkan di
bawah matahari atau kawasan lain yang terdedah pada suhu yang sangat
tinggi
-
. Membuat Salinan Data Penting
• Sentiasa menyimpan salinan data penting dalam memori kamera
dengan memindahkannya ke komputer atau peranti simpanan lain.
Ambil perhatian bahawa data boleh terpadam jika kamera rosak, dibaiki
dsb.
65
+
Lampiran
Tahan Kejutan, Kalis Simbah, Kalis Habuk
Kamera ini direka untuk tahan kejutan, kalis air, dan kalis habuk seperti yang
diterangkan di bawah.
0 Tahan kejutan:
Lulus ujian berdasarkan standard*1 bebas CASIO yang dirumuskan menurut MILStandard 810G Method 516.7-Shock.*2
*1 Ujian jatuh dari ketinggian 4 meter ke atas papan lapis (lauan)
*2 Impak yang sangat kuat kerana pengendalian yang sangat kasar seperti
mencampakkan kamera atau menjatuhkannya dari ketinggian yang berlebihan
boleh menyebabkan kerosakan yang serius. Biarpun kejatuhan tidak
mengakibatkan kerosakan fungsi, ia mungkin menyebabkan kesan calar dan
kerosakan fizikal lain.
0 Kalis simbah:
Kalis percikan bersamaan dengan IEC/JIS Kelas 8 (IPX8)*3 dan Kelas 6 (IPX6).
Membolehkan penggunaan berterusan semasa direndam dalam air dengan
kedalaman sehingga 50.0 meter selama 30 minit*4 dan perlindungan terhadap
semburan jet daripada semua arah.*5 Produk ini boleh digunakan ketika meluncur
atau terlibat dalam sukan air yang lain.*5*6
*3 Menandakan penggunaan bawah permukaan air apabila terendam untuk
sesuatu tempoh dan pada tekanan yang ditetapkan oleh CASIO.
*4 Keadaan ujian ditakrifkan oleh CASIO.
*5 Diuji untuk tahan air tahap peluncuran yang menggunakan kaedah ujian fungsi
CASIO sendiri.
*6 Prestasi ketahanan air tidak dijamin semasa penggunaan ketika terlibat dalam
semua jenis sukan air.
0 Kalis habuk:
Sepadan dengan ciri kalis habuk IEC/JIS Perlindungan Kelas 6 (IP6X).
• Tahan kejutan, kalis air, dan kalis habuk produk ini adalah berdasarkan keputusan
ujian CASIO, dan tidak menjadi sebarang jaminan bahawa produk ini akan
berjalan, tidak akan rosak atau tidak akan berfungsi dalam keadaan tersebut.
. Langkah berjaga-jaga sebelum Penggunaan Di Bawah Permukaan
Air
Kamera ini boleh digunakan untuk merakam imej di bawah permukaan air sehingga
kedalaman 50.0 meter. Bagaimanapun, langkah-langkah berikut harus diberi
perhatian sebelum menggunakan kamera di bawah air.
• Apabila merakam dalam air atau di kawasan yang titisan air terdapat pada kamera,
lensa mungkin selepas itu semasa merakam atau apabila anda menggunakan
kamera untuk merakam imej.
• Jangan buka atau tutup penutup apabila berada dekat dengan air atau di kawasan
yang terdedah kepada angin laut. Juga elakkan membuka atau menutup penutup
dalam keadaan tangan anda basah, kotor atau ada bahan asing padanya.
Perbuatan ini boleh menyebabkan air masuk ke dalam dan kerosakan.
66
Lampiran
• Periksa permukaan sentuhan penutup gasket untuk kotoran, pasir dan apa jua
benda asing. Bersihkan permukaan sentuhan dengan mengelapnya dengan kain
lembut, bersih dan kering. Ambil perhatian bahawa sehelai rambut atau sebutir
pasir boleh menyebabkan air masuk ke dalam kamera.
• Periksa penutup gasket kalis simbah bebas dari rekahan, calar dan sebarang
kerosakan lain.
• Tutup penutup dengan kemas.
• Produk ini akan tenggelam jika diletakkan di dalam air.
• Ciri kalis simbah kamera ini melindunginya daripada air masin dan air tawar
sahaja. Perlindungan tidak diberikan terhadap mata air panas.
• Jangan tinggalkan kamera untuk tempoh masa yang lama di lokasi yang terdedah
kepada suhu yang sangat tinggi atau suhu yang sangat rendah (di tempat air
membeku). Khususnya, elakkan dari meninggalkan kamera di kawasan yang
terdedah kepada cahaya matahari terik, di dalam kenderaan bermotor pada hari
panas, dsb. Mana-mana keadaan ini boleh mengakibatkan kerosakan pada ciri
kalis simbah.
• Komunikasi wayarles dengan teknologi LAN wayarles atau wayarles Bluetooth
tidak disokong di bawah permukaan air.
. Langkah berjaga-jaga semasa Penggunaan Di Bawah Permukaan
Air
• Kamera direka bentuk untuk penggunaan pada kedalaman tidak lebih daripada
50.0 meter dan suhu air dalam julat 0°C hingga 40°C .
• Jangan biarkan kamera berada dalam air lebih lama daripada 30 minit.
• Jangan sekali-kali buka penutup semasa kamera terendam dalam air.
• Berhati-hati untuk tidak jatuhkan kamera ke dalam air atau membiarkannya
menyentuh permukaan air. Berbuat demikian boleh menyebabkan kebocoran.
. Langkah berjaga-jaga selepas Penggunaan Di Bawah Permukaan
Air
• Sebelum membuka penutup, gunakan kain bersih, lembut dan kering untuk
mengelap kamera supaya bebas daripada kelembapan dan kotoran.
• Titisan air boleh masuk ke dalam permukaan penutup semasa ia terbuka. Pastikan
untuk mengelap semua lembapan daripada permukaan dalam penutup sebelum
menutupnya. Baki titisan air boleh masuk ke dalam komponen kamera dan
menyebabkan kerosakan.
67
Lampiran
. Pembersihan selepas Penggunaan
Lakukan langkah-langkah berikut untuk membersihkan kamera selepas
menggunakannya di bawah air atau selepas ia menjadi kotor dengan pasir, kotoran,
atau selut. Ambil perhatian bahawa penutup perlu ditutup dengan kemas apabila
melakukan langkah-langkah ini.
1.
Rendam kamera dalam air tawar.
• Isikan baldi atau bekas lain dengan air paip atau air tawar
lain, dan rendam kamera selama lebih kurang 10 minit. Lap
habuk, kotoran, pasir, dan bahan lain daripada kamera
dengan lembut dengan jari anda.
• Jangan gosok permukaan lensa semasa dalam keadaan
yang kotor.
2.
Mengelap semua kelembapan.
• Gunakan kain lembut yang bersih dan kering untuk mengelap kering kamera
dan kemudian tinggalkan kamera di bawah teduhan di lokasi yang mempunyai
pengudaraan yang baik untuk kering sepenuhnya. Menutup penutup ketika
masih ada titisan air mewujudkan risiko kakisan dan kerosakan.
• Suhu air yang digunakan untuk membersihkan kamera seharusnya tidak lebih dari
30°C. Jangan sekali-kali gunakan detergen, air panas, atau air yang mengalir
deras untuk membersihkan kamera. Berbuat demikian mengakibatkan risiko
kebocoran dan malfungsi.
• Jangan sekali-kali ayun kamera untuk mengeluarkan air, dan jangan sekali-kali
gunakan alat pengering atau haba kuat yang lain untuk mengeringkannya.
• Jangan sekali-kali letakkan kamera di dalam mesin basuh untuk
membersihkannya.
. Langkah berjaga-jaga selepas Penggunaan
• Jangan tinggalkan kamera di lokasi yang terdedah kepada suhu yang sangat tinggi
atau suhu yang sangat rendah (di tempat air membeku). Khususnya, elakkan dari
meninggalkan kamera di kawasan yang terdedah kepada cahaya matahari terik, di
dalam kenderaan bermotor pada hari panas, dsb. Melakukan sedemikian boleh
mengakibatkan kerosakan pada ciri kalis simbah.
• Jangan sekali-kali gunakan agen kimia bagi tujuan pembersihan, kalis karat, kalis
lembap, dsb. Berbuat demikian boleh menyebabkan kehilangan ciri kalis simbah.
• Gunakan prosedur di bawah “Pembersihan selepas Penggunaan” membersihkan
kamera dalam masa 60 minit selepas menggunakan kamera di dalam air.
Kegagalan berbuat demikian boleh mengakibatkan kemerosotan kemasan luaran
dan ciri-ciri kalis simbah.
• Untuk mengekalkan ciri kalis simbah, penggantian gasket kamera disyorkan sekali
setahun. Ambil perhatian bahawa anda akan dikenakan caj untuk penggantian
gasket. Hubungi pusat perkhidmatan sah CASIO atau penjual asal anda untuk
penggantian gasket.
68
Lampiran
. Peringatan Lain
• Aksesori yang dibekalkan bersama kamera tidak kalis simbah.
• Mendedahkan kamera kepada impak keterlaluan boleh mengakibatkan kehilangan
ciri kalis simbah.
• Kelembapan pada kamera boleh membeku dalam persekitaran yang terlalu sejuk.
Ais yang tertinggal pada kamera boleh mengakibatkan malfungsi. Jangan biarkan
lembapan berada pada kamera dalam keadaan sejuk.
• Jika air masuk ke dalam kamera dan menyebabkan malfungsi disebabkan oleh
penggunaan yang tidak betul, CASIO COMPUTER CO., LTD. tidak akan
bertanggungjawab terhadap sebarang kerosakan kepada komponen dalaman
(bateri, media rakaman, dsb.), kehilangan data yang dirakamkan, atau sebarang
perbelanjaan yang ditanggung untuk merakam imej yang hilang.
• CASIO COMPUTER CO., LTD. tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang
kemalangan yang mungkin berlaku apabila kamera digunakan di bawah
permukaan air.
• CASIO COMPUTER CO., LTD. tidak akan dipertanggungjawabkan terhadap
sebarang kerosakan atau sebarang kemalangan (kemalangan peribadi, dsb.) yang
berlaku semasa menggunakan kamera.
69
Lampiran
Peringatan Semasa Penggunaan
. Peringatan Ralat Data
Kamera digital anda dihasilkan menggunakan komponen digital kepersisan. Manamana yang berikut mewujudkan risiko kerosakan data dalam memori kamera.
– Mengeluarkan kad memori semasa kamera sedang melakukan sesuatu operasi
– Menanggalkan kabel USB semasa komunikasi sedang berjalan
– Menangkap gambar dengan bateri yang cepat menjadi lemah selepas ia dicaj
• Menangkap gambar dengan bateri yang cepat menjadi lemah selepas ia dicaj
boleh juga menyebabkan kerosakan kamera. Segera tukar bateri dengan yang
baharu.
– Operasi tidak normal lain
. Persekitaran Pengendalian
• Keperluan Suhu Pengendalian: –10 hingga 40°C
– Data tidak boleh dihantar atau diterima melalui sambungan LAN tanpa wayar
semasa suhu bateri kurang daripada 0°C.
• Pengendalian yang diberikan oleh bateri dalam keadaan sejuk, walaupun jika
bateri dicas sepenuhnya, adalah kurang daripada pengendalian pada suhu biasa.
Ini adalah kerana sifat bateri itu sendiri, bukannya kamera.
• Kelembapan Pengendalian: 10 hingga 85% (tak pemeluwapan)
• Jangan letakkan kamera di mana-mana lokasi berikut.
– Di kawasan yang terdedah pada cahaya matahari, atau kelembapan, debu atau
pasir yang banyak
– Berdekatan peranti pemanas atau penyejuk, atau di kawasan lain yang terdedah
pada perubahan suhu atau kelembapan yang melampau
– Dalam kenderaan bermotor pada hari panas atau di kawasan yang mengalami
getaran yang kuat
. Pemeluwapan
• Perubahan suhu mendadak dan melampau, contohnya apabila kamera dialih dari
kawasan luar pada hari musim sejuk ke dalam bilik yang panas, boleh
menyebabkan titisan air dipanggil “pemeluwapan” terbentuk di bahagian dalam
dan luar kamera. Jangan buka atau tutup penutup ketika berada di kawasan yang
terdapat pemeluwapan.
70
Lampiran
. Kanta
• Jangan kenakan tekanan yang kuat semasa membersihkan permukaan lensa.
Perbuatan itu boleh mencalarkan permukaan lensa dan menyebabkan kerosakan.
• Kadang kala anda mungkin terlihat beberapa herotan pada jenis imej tertentu,
seperti bengkok sedikit di garisan yang sepatutnya lurus. Ini adalah kerana sifat
kanta tersebut dan tidak bermakna kamera telah rosak.
. Menjaga kamera anda
• Jangan sekali-kali menyentuh lensa menggunakan jari. Kesan jari, kotoran dan
benda asing lain pada lensa boleh mengganggu pengendalian kamera yang betul.
Gunakan penghembus atau cara lain untuk memastikan lensa dan tetingkap
denyar bebas daripada kekotoran dan habuk serta lap dengan lembut
menggunakan kain yang lembut dan kering.
• Untuk membersihkan kamera, lap kamera dengan kain lembut yang kering.
. Peringatan Pengendalian Bateri Boleh Cas Semula Lama
• Tebat terminal positif dan negatif dengan pita dsb.
• Jangan tanggalkan pembalut bateri.
• Jangan ceraikan bateri.
. Langkah Berjaga-jaga Semasa Menggunakan Fungsi Wayarles
(LAN Wayarles, Teknologi Bluetooth Wayarles)
• Pengendalian produk ini mungkin menjejaskan atau mungkin terjejas oleh peranti
berdekatan yang menggunakan fungsian wayarles.
• Produk ini tertakluk kepada Peraturan Pentadbiran Eksport (EAR) Amerika
Syarikat, dan oleh itu tidak boleh dieksport atau dibawa masuk ke negara di bawah
Sekatan dan Kawalan Khas Lain A.S.
Pintasan penghantaran radio
Gelombang radio yang digunakan untuk menghantar dan menerima data boleh
dipintas oleh pihak ketiga.
Akses tidak sah
CASIO COMPUTER CO., LTD. dalam apa cara pun tidak bertanggungjawab
sekiranya berlaku akses tidak sah dan/atau penggunaan titik akses produk ini jika
produk hilang atau dicuri.
Guna sebagai peranti wayarles
Gunakan fungsi wayarles produk ini hanya seperti yang diterangkan dalam manual
ini. Sebarang penggunaan lain adalah penggunaan yang salah, dan CASIO
COMPUTER CO., LTD. dalam apa cara pun tidak bertanggungjawab bagi sebarang
kerosakan yang berlaku kerana penggunaan yang salah.
Kemagnetan, cas elektrostatik, dan gangguan radio
Jangan guna produk ini berhampiran ketuhar gelombang mikro atau di tempat lain
yang menghasilkan kemagnetan, cas elektrostatik, atau gangguan radio. Penerimaan
gelombang radio mungkin terjejas dalam persekitaran tertentu.
Sila maklum juga bahawa peranti lain yang menggunakan jalur 2.4 GHz yang sama
seperti produk ini mungkin menyebabkan pengurangan kelajuan pemprosesan dalam
kedua-dua peranti.
71
Lampiran
Sambungan ke LAN awam
Produk ini tidak menyokong sambungan LAN wayarles dalam persekitaran LAN
wayarles awam.
Kawasan penggunaan sasaran
Kamera ini dibuat untuk kegunaan di negara atau kawasan yang disenaraikan di
laman web yang dipautkan di bawah.
http://world.casio.com/r-law/dc/
Walaupun anda berada di negara atau kawasan yang disenaraikan di laman web
yang dipautkan di atas dan walaupun model kamera anda sama seperti yang
diterangkan dalam manual ini, kamera anda mungkin tidak mematuhi undangundang radio dan undang-undang lain di kawasan atau negara anda sekiranya anda
membeli model yang dikeluarkan untuk negara atau kawasan lain melalui Internet,
dll. Dalam kes ini, terpulanglah kepada anda untuk menentukan sama ada kamera
anda boleh digunakan di negara atau kawasan anda tanpa menyalahi undangundang.
Penggunaan kamera ini di negara atau kawasan selain daripada tempat ia telah
dibeli pada asalnya membawa risiko pelanggaran undang-undang radio tempatan
dan undang-undang lain. Ambil perhatian bahawa CASIO COMPUTER CO., LTD.
tidak akan bertanggungjawab dalam sebarang cara untuk sebarang pelanggaran.
. Peringatan Lain
• Kamera mungkin menjadi panas sedikit semasa digunakan. Ini adalah biasa dan
tidak menunjukkan kepincangan tugas.
• Julat maksimum yang dibenarkan (jarak di antara kamera dan pengawal) ketika
merakam menggunakan Pengawal Dengan LCD yang tersedia secara berasingan
ialah kira-kira 10 meter. Julat maksimum untuk melihat imej pada skrin monitor
Pengawal Dengan LCD ialah kira-kira 5 meter.
• Julat maksimum yang dibenarkan (jarak di antara kamera dan pengawal) ketika
merakam menggunakan Alat Kawalan Jauh yang tersedia secara berasingan ialah
kira-kira 8 meter.
72
Lampiran
. Hak Cipta
Kecuali untuk kegunaan peribadi anda, penggunaan tanpa kebenaran imej syot kilat
atau filem yang haknya dimiliki orang lain, tanpa kebenaran pemilik yang sah, adalah
dilarang oleh undang-undang hak cipta. Dalam sesetengah kes, penggambaran
persembahan, pertunjukan, pameran awam dsb. mungkin dilarang sama sekali,
walaupun ia adalah untuk kegunaan peribadi anda. Tidak kira sama ada fail tersebut
dibeli oleh anda atau didapati secara percuma, menyiarkan pada laman web, laman
perkongsian fail atau mana-mana laman Internet lain atau mengedar fail kepada
pihak ketiga tanpa kebenaran pemilik hak cipta adalah dilarang sama sekali oleh
undang-undang hak cipta dan perjanjian antarabangsa. Sebagai contoh, memuat
naik atau mengedar imej Internet program TV, konsert langsung, video muzik dsb.
yang ditangkap atau direkod oleh anda mungkin melanggar hak orang lain. Ambil
perhatian bahawa CASIO COMPUTER CO., LTD. tidak bertanggungjawab terhadap
penggunaan produk dalam sebarang cara yang melanggar hak cipta orang lain atau
mencabul undang-undang hak cipta.
73
Lampiran
Terma berikut, yang digunakan dalam manual ini, adalah cap dagangan berdaftar
atau cap dagangan pemilik mereka yang berkenaan.
Perhatikan bahawa cap dagang ™ dan cap dagang berdaftar ® tidak digunakan
dalam teks manual ini.
• Logo microSDXC adalah cap dagang SD-3C, LLC.
• Windows, Windows 7, Windows 8.1, dan Windows 10 adalah tanda dagangan
berdaftar atau tanda dagangan bagi Microsoft Corporation di Amerika Syarikat dan
negara-negara lain.
• Macintosh, Mac OS, QuickTime, iPhoto dan iPhone ialah tanda dagangan Apple
Inc.
• Adobe dan Reader ialah sama ada tanda dagangan berdaftar atau tanda
dagangan Adobe Systems Incorporated di Amerika Syarikat dan/atau negara lain.
• Android dan Google Play ialah tanda dagangan atau tanda dagangan berdaftar
Google Inc.
• App Store ialah tanda perkhidmatan Apple Inc.
• iOS ialah tanda dagangan atau tanda dagangan berdaftar Cisco Systems, Inc. dari
Amerika Syarikat.
• Wi-Fi adalah tanda dagangan berdaftar dari Wi-Fi Alliance.
• The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by
Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by CASIO COMPUTER CO., LTD.
is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective
owners.
Tanda perkataan Bluetooth® dan logo ialah tanda dagangan berdaftar yang dimiliki
oleh Bluetooth SIG, Inc. dan mana-mana penggunaan tanda tersedut oleh CASIO
COMPUTER CO., LTD. adalah berlesen. Cop dagangan dan nama dagangan lain
adalah hak milik pemilik masing-masing.
• G’z EYE ialah tanda dagangan berdaftar atau tanda dagangan bagi CASIO
COMPUTER CO., LTD.
• Semua syarikat atau nama produk lain yang disebut di sini ialah cap dagang
berdaftar atau cap dagang syarikat mereka masing-masing.
Mana-mana dan semua penyalinan, pengedaran, dan pemindahan tanpa kebenaran
bagi tujuan komersial perisian yang disediakan oleh CASIO untuk produk ini adalah
dilarang.
74
Lampiran
. Buka Perisian Sumber
Produk ini termasuk perisian yang dilesenkan di bawah keadaan lesen di bawah.
OpenVG 1.1 Reference Implementation
Copyright (c) 2007 The Khronos Group Inc.
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a
copy of this software and /or associated documentation files
(the "Materials "), to deal in the Materials without restriction,
including without limitation the rights to use, copy, modify, merge,
publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Materials,
and to permit persons to whom the Materials are furnished to do so,
subject to the following conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included
in all copies or substantial portions of the Materials.
THE MATERIALS ARE PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT.
IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM,
DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR
OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE MATERIALS OR
THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE MATERIALS.
bluedroid 5.0.0_r2
Copyright (c) 2014 The Android Open Source Project
Copyright (C) 1998-2014 Broadcom Corporation
Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
you may not use this file except in compliance with the License.
You may obtain a copy of the License at
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
See the License for the specific language governing permissions and
limitations under the License.
Apache License
Version 2.0, January 2004
http://www.apache.org/licenses/
TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION
1. Definitions.
"License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction,
75
Lampiran
and distribution as defined by Sections 1 through 9 of this document.
"Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by
the copyright owner that is granting the License.
"Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all
other entities that control, are controlled by, or are under common
control with that entity. For the purposes of this definition,
"control" means (i) the power, direct or indirect, to cause the
direction or management of such entity, whether by contract or
otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the
outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.
"You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity
exercising permissions granted by this License.
"Source" form shall mean the preferred form for making modifications,
including but not limited to software source code, documentation
source, and configuration files.
"Object" form shall mean any form resulting from mechanical
transformation or translation of a Source form, including but
not limited to compiled object code, generated documentation,
and conversions to other media types.
"Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or
Object form, made available under the License, as indicated by a
copyright notice that is included in or attached to the work
(an example is provided in the Appendix below).
"Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object
form, that is based on (or derived from) the Work and for which the
editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications
represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes
of this License, Derivative Works shall not include works that remain
separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of,
the Work and Derivative Works thereof.
"Contribution" shall mean any work of authorship, including
the original version of the Work and any modifications or additions
to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally
submitted to Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner
or by an individual or Legal Entity authorized to submit on behalf of
the copyright owner. For the purposes of this definition, "submitted"
means any form of electronic, verbal, or written communication sent
to the Licensor or its representatives, including but not limited to
communication on electronic mailing lists, source code control systems,
and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the
Licensor for the purpose of discussing and improving the Work, but
excluding communication that is conspicuously marked or otherwise
designated in writing by the copyright owner as "Not a Contribution."
76
Lampiran
"Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity
on behalf of whom a Contribution has been received by Licensor and
subsequently incorporated within the Work.
2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of
this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual,
worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable
copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of,
publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the
Work and such Derivative Works in Source or Object form.
3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of
this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual,
worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable
(except as stated in this section) patent license to make, have made,
use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work,
where such license applies only to those patent claims licensable
by such Contributor that are necessarily infringed by their
Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s)
with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You
institute patent litigation against any entity (including a
cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work
or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct
or contributory patent infringement, then any patent licenses
granted to You under this License for that Work shall terminate
as of the date such litigation is filed.
4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the
Work or Derivative Works thereof in any medium, with or without
modifications, and in Source or Object form, provided that You
meet the following conditions:
(a) You must give any other recipients of the Work or
Derivative Works a copy of this License; and
(b) You must cause any modified files to carry prominent notices
stating that You changed the files; and
(c) You must retain, in the Source form of any Derivative Works
that You distribute, all copyright, patent, trademark, and
attribution notices from the Source form of the Work,
excluding those notices that do not pertain to any part of
the Derivative Works; and
(d) If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its
distribution, then any Derivative Works that You distribute must
include a readable copy of the attribution notices contained
within such NOTICE file, excluding those notices that do not
pertain to any part of the Derivative Works, in at least one
of the following places: within a NOTICE text file distributed
as part of the Derivative Works; within the Source form or
documentation, if provided along with the Derivative Works; or,
77
Lampiran
within a display generated by the Derivative Works, if and
wherever such third-party notices normally appear. The contents
of the NOTICE file are for informational purposes only and
do not modify the License. You may add Your own attribution
notices within Derivative Works that You distribute, alongside
or as an addendum to the NOTICE text from the Work, provided
that such additional attribution notices cannot be construed
as modifying the License.
You may add Your own copyright statement to Your modifications and
may provide additional or different license terms and conditions
for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or
for any such Derivative Works as a whole, provided Your use,
reproduction, and distribution of the Work otherwise complies with
the conditions stated in this License.
5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise,
any Contribution intentionally submitted for inclusion in the Work
by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of
this License, without any additional terms or conditions.
Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify
the terms of any separate license agreement you may have executed
with Licensor regarding such Contributions.
6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade
names, trademarks, service marks, or product names of the Licensor,
except as required for reasonable and customary use in describing the
origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file.
7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or
agreed to in writing, Licensor provides the Work (and each
Contributor provides its Contributions) on an "AS IS" BASIS,
WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or
implied, including, without limitation, any warranties or conditions
of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining the
appropriateness of using or redistributing the Work and assume any
risks associated with Your exercise of permissions under this License.
8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory,
whether in tort (including negligence), contract, or otherwise,
unless required by applicable law (such as deliberate and grossly
negligent acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be
liable to You for damages, including any direct, indirect, special,
incidental, or consequential damages of any character arising as a
result of this License or out of the use or inability to use the
Work (including but not limited to damages for loss of goodwill,
work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all
other commercial damages or losses), even if such Contributor
has been advised of the possibility of such damages.
78
Lampiran
9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing
the Work or Derivative Works thereof, You may choose to offer,
and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity,
or other liability obligations and/or rights consistent with this
License. However, in accepting such obligations, You may act only
on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf
of any other Contributor, and only if You agree to indemnify,
defend, and hold each Contributor harmless for any liability
incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason
of your accepting any such warranty or additional liability.
END OF TERMS AND CONDITIONS
bluedroid 5.0.0_r2
Copyright (c) 1998-2008, Brian Gladman, Worcester, UK. All rights reserved.
LICENSE TERMS
The redistribution and use of this software (with or without changes)
is allowed without the payment of fees or royalties provided that:
1. source code distributions include the above copyright notice, this
list of conditions and the following disclaimer;
2. binary distributions include the above copyright notice, this list
of conditions and the following disclaimer in their documentation;
3. the name of the copyright holder is not used to endorse products
built using this software without specific written permission.
DISCLAIMER
This software is provided 'as is' with no explicit or implied warranties
in respect of its properties, including, but not limited to, correctness
and/or fitness for purpose.
libhardware 5.0.0_r2
Copyright (c) 2005-2014, The Android Open Source Project
Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
you may not use this file except in compliance with the License.
You may obtain a copy of the License at
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
79
Lampiran
See the License for the specific language governing permissions and
limitations under the License.
Apache License
Version 2.0, January 2004
http://www.apache.org/licenses/
TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION
1. Definitions.
"License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction,
and distribution as defined by Sections 1 through 9 of this document.
"Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by
the copyright owner that is granting the License.
"Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all
other entities that control, are controlled by, or are under common
control with that entity. For the purposes of this definition,
"control" means (i) the power, direct or indirect, to cause the
direction or management of such entity, whether by contract or
otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the
outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.
"You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity
exercising permissions granted by this License.
"Source" form shall mean the preferred form for making modifications,
including but not limited to software source code, documentation
source, and configuration files.
"Object" form shall mean any form resulting from mechanical
transformation or translation of a Source form, including but
not limited to compiled object code, generated documentation,
and conversions to other media types.
"Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or
Object form, made available under the License, as indicated by a
copyright notice that is included in or attached to the work
(an example is provided in the Appendix below).
"Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object
form, that is based on (or derived from) the Work and for which the
editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications
represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes
of this License, Derivative Works shall not include works that remain
separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of,
the Work and Derivative Works thereof.
"Contribution" shall mean any work of authorship, including
the original version of the Work and any modifications or additions
80
Lampiran
to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally
submitted to Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner
or by an individual or Legal Entity authorized to submit on behalf of
the copyright owner. For the purposes of this definition, "submitted"
means any form of electronic, verbal, or written communication sent
to the Licensor or its representatives, including but not limited to
communication on electronic mailing lists, source code control systems,
and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the
Licensor for the purpose of discussing and improving the Work, but
excluding communication that is conspicuously marked or otherwise
designated in writing by the copyright owner as "Not a Contribution."
"Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity
on behalf of whom a Contribution has been received by Licensor and
subsequently incorporated within the Work.
2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of
this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual,
worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable
copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of,
publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the
Work and such Derivative Works in Source or Object form.
3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of
this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual,
worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable
(except as stated in this section) patent license to make, have made,
use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work,
where such license applies only to those patent claims licensable
by such Contributor that are necessarily infringed by their
Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s)
with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You
institute patent litigation against any entity (including a
cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work
or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct
or contributory patent infringement, then any patent licenses
granted to You under this License for that Work shall terminate
as of the date such litigation is filed.
4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the
Work or Derivative Works thereof in any medium, with or without
modifications, and in Source or Object form, provided that You
meet the following conditions:
(a) You must give any other recipients of the Work or
Derivative Works a copy of this License; and
(b) You must cause any modified files to carry prominent notices
stating that You changed the files; and
(c) You must retain, in the Source form of any Derivative Works
that You distribute, all copyright, patent, trademark, and
81
Lampiran
attribution notices from the Source form of the Work,
excluding those notices that do not pertain to any part of
the Derivative Works; and
(d) If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its
distribution, then any Derivative Works that You distribute must
include a readable copy of the attribution notices contained
within such NOTICE file, excluding those notices that do not
pertain to any part of the Derivative Works, in at least one
of the following places: within a NOTICE text file distributed
as part of the Derivative Works; within the Source form or
documentation, if provided along with the Derivative Works; or,
within a display generated by the Derivative Works, if and
wherever such third-party notices normally appear. The contents
of the NOTICE file are for informational purposes only and
do not modify the License. You may add Your own attribution
notices within Derivative Works that You distribute, alongside
or as an addendum to the NOTICE text from the Work, provided
that such additional attribution notices cannot be construed
as modifying the License.
You may add Your own copyright statement to Your modifications and
may provide additional or different license terms and conditions
for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or
for any such Derivative Works as a whole, provided Your use,
reproduction, and distribution of the Work otherwise complies with
the conditions stated in this License.
5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise,
any Contribution intentionally submitted for inclusion in the Work
by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of
this License, without any additional terms or conditions.
Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify
the terms of any separate license agreement you may have executed
with Licensor regarding such Contributions.
6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade
names, trademarks, service marks, or product names of the Licensor,
except as required for reasonable and customary use in describing the
origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file.
7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or
agreed to in writing, Licensor provides the Work (and each
Contributor provides its Contributions) on an "AS IS" BASIS,
WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or
implied, including, without limitation, any warranties or conditions
of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining the
appropriateness of using or redistributing the Work and assume any
risks associated with Your exercise of permissions under this License.
82
Lampiran
8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory,
whether in tort (including negligence), contract, or otherwise,
unless required by applicable law (such as deliberate and grossly
negligent acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be
liable to You for damages, including any direct, indirect, special,
incidental, or consequential damages of any character arising as a
result of this License or out of the use or inability to use the
Work (including but not limited to damages for loss of goodwill,
work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all
other commercial damages or losses), even if such Contributor
has been advised of the possibility of such damages.
9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing
the Work or Derivative Works thereof, You may choose to offer,
and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity,
or other liability obligations and/or rights consistent with this
License. However, in accepting such obligations, You may act only
on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf
of any other Contributor, and only if You agree to indemnify,
defend, and hold each Contributor harmless for any liability
incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason
of your accepting any such warranty or additional liability.
END OF TERMS AND CONDITIONS
83
Lampiran
Bekalan Kuasa
Mengecas
. Jika lampu operasi kamera [POWER] mula berkelip merah...
Jika lampu kamera [POWER] mula berkelip merah ketika pengecasan, ia bermakna
pengecasan lebih lanjut tidak mungkin kerana salah satu sebab di bawah. Lakukan
tindakan seperti yang diterangkan di bawah untuk membetulkan masalah tersebut
dan kemudian cuba mengecas semula.
Suhu sekitar atau suhu bateri tinggi atau rendah daripada paras normal
Tanggalkan kabel USB dari kamera dan tunggu seketika sehingga kamera dalam
julat suhu 15°C hingga 35°C dan cuba cas sekali lagi.
Pemasa keselamatan diaktifkan
Bateri yang sudah lama tidak digunakan, beberapa jenis komputer, dan keadaan
sambungan boleh menyebabkan pengecasan mengambil masa yang lebih lama dari
biasa. Jika pengecasan mengambil masa lebih kurang lima jam, pemasa
keselamatan akan menghentikannya secara automatik, walaupun bateri tidak dicas
sepenuhnya. Jika bateri sudah lama tidak digunakan, pengecasan mungkin berhenti
secara automatik selepas hanya sekitar 60 minit.
1) Menggunakan bateri yang sudah lama tidak digunakan.
Putuskan sambungan dan kemudian sambung semula kabel USB untuk
meneruskan pengecasan.
2) Bekalan kuasa yang tidak cukup apabila disambungkan ke komputer
Kamera hanya boleh dicas melalui port USB standard USB 2.0. Sambung terus ke
port USB yang membekalkan arus 500 mA.
Untuk butiran mengenai kapasiti bekalan kuasa port USB komputer, hubungi
pengilang komputer itu. Walaupun membuka sambungan dan menyambung semula
kabel USB akan meneruskan pengecasan, anda mungkin perlu melakukannya
berulang kali jika kapasiti bekalan kuasa komputer rendah.
Jika masalah berterusan selepas anda melakukan langkah di atas atau jika bateri
gagal dicas selepas 5 jam, ini mungkin bermakna bateri rosak. Hubungi pusat
perkhidmatan sah CASIO terdekat anda.
84
Lampiran
Peringatan Bateri
. Peringatan Semasa Penggunaan
• Pengendalian yang diberikan oleh bateri dalam keadaan sejuk selalunya adalah
kurang daripada pengendalian pada suhu biasa. Ini adalah kerana sifat bateri itu
sendiri, bukannya kamera.
• Cas bateri di kawasan yang bersuhu dalam julat 15°C hingga 35°C. Di luar julat
suhu ini pengecasan boleh mengambil masa yang lama dari biasa ataupun gagal.
• Jangan mengoyak atau menanggal label di luar bateri.
• Jika bateri hanya memberikan pengendalian yang terhad selepas dicas penuh, ini
mungkin bermakna bateri itu telah mencapai hujung hayat perkhidmatannya. Tukar
bateri dengan bateri baharu.
. Peringatan Simpanan
• Menyimpan bateri untuk masa yang lama semasa ia dicas boleh menyebabkan
kemerosotan sifat bateri. Jika anda tidak bercadang menggunakan bateri untuk
jangka masa tertentu, gunakan bateri sepenuhnya sebelum menyimpannya.
• Sentiasa mengeluarkan bateri daripada kamera apabila anda tidak
menggunakannya. Bateri yang ditinggalkan dalam kamera boleh menyahcas dan
mati, dan akan memerlukan masa yang lama untuk dicas bila anda perlu
menggunakan kamera.
• Simpan bateri di tempat sejuk lagi kering (20°C atau rendah).
• Untuk menggelakkan nyahcas berlebihan bateri yang tidak digunakan, cas bateri
sepenuhnya dan kemudian masukkannya dalam kamera, dan gunakan bateri
sepenuhnya kira-kira sekali setiap enam bulan.
Menggunakan Kamera di Negara lain
. Bateri Tambahan
• Membawa bersama bateri (NP-150) tambahan yang dicas sepenuhnya amat
digalakkan sewaktu berjalan bagi mengelak tidak dapat menangkap gambar
kerana bateri mati.
85
Lampiran
Menggunakan Kad Memori
Lihat halaman 20 untuk maklumat mengenai kad memori yang disokong dan cara
memuat kad memori.
. Menggunakan Kad Memori
• Jika kad memori mula bertindak tidak normal semasa main semula imej, anda
boleh mengembalikan pengendalian biasa dengan memformatnya semula
(halaman 29). Namun, anda disarankan supaya sentiasa membawa beberapa kad
memori semasa menggunakan kamera jauh dari rumah atau pejabat.
• Apabila anda merekod data dan memadam data dalam kad memori beberapa kali,
ia kehilangan keupayaannya untuk menyimpan data. Oleh kerana itu,
pemformatan semula kad memori secara berkala amat disarankan.
• Cas elektrostatik, hingar elektrik dan fenomena lain boleh menyebabkan
kerosakan atau kehilangan data. Pastikan anda sentiasa menyimpan data penting
pada media lain (CD-R, CD-RW, cakera keras dsb.).
. Peringatan Pengendalian Kad Memori
Sesetengah jenis kad memori boleh melambatkan kelajuan pemprosesan. Di mana
mungkin gunakan kad memori Ultra High-Speed Type. Namun ambil perhatian
bahawa bukan semua operasi boleh dijamin walaupun kad memori Ultra High-Speed
Type digunakan. Tetapan kualiti filem tertentu mungkin mengakibatkan masa yang
lama digunakan untuk merakam data, di mana ini boleh menyebabkan pecahan pada
imej dan/atau audio semasa main semula.
86
Lampiran
Set Semula Tetapan Lalai Awal
Jadual dalam bahagian ini menunjukkan tetapan lalai awal selepas operasi set
semula dilakukan dengan apl G’z EYE atau Pengawal Dengan LCD.
• Sengkang (–) menunjukkan item yang tetapannya tidak diset semula atau item
yang tiada tetapan set semula.
• Beberapa item menu mungkin tidak tersedia, bergantung pada mod rakaman yang
digunakan.
. Menu RKM
Mekap
Tona Kulit: 0 (Mati)
Kulit Licin:
0 (Mati)
Filem
Antigoncang
Standard
Kualiti Filem
FHD
Kecerahan
0.0
Imbangan Putih
WB Auto
ISO
Auto
Pemotongan
Hingar Angin
Mati
Tetapan lalai bergantung pada negara atau rantau geografi.
. Menu Sediakan
Tetapan LED
Cerah
Kamera
Bunyi
Kamera
Kunci
Putaran
Laras
Hidup
–
. Tetapan wayarles
Hantaran Auto
Mati
Saiz Semula
Apabila
Menghantar
3M
Maklumat lokasi Mati
Kata laluan
WLAN
–
Putuskan yang
Berpasangan
–
87
Lampiran
Apabila mengalami masalah...
Pencarisilapan
Masalah
Kemungkinan Penyebab dan Saranan Tindakan
Bekalan Kuasa
Kuasa tidak hidup.
1)Bateri kamera baru tidak dicas. Cas bateri kamera sebelum
menggunakan kamera.
2)Bateri kamera mungkin telah habis. Caskan bateri
(halaman 12). Jika ini tidak menyelesaikan masalah,
hubungi penjual anda atau pusat perkhidmatan sah CASIO.
Kamera terpadam
secara tiba-tiba.
1)Bateri mungkin telah mati. Caskan bateri (halaman 12).
2)Fungsi perlindungan kamera mungkin telah diaktifkan
kerana suhu kamera terlalu tinggi. Matikan kamera dan
tunggu sehingga ia sejuk sebelum mencuba untuk
menggunakannya semula.
3)Jika, selepas anda menghidupkan kuasa, lampu operasi
[POWER] berkelip merah dan kuasa dimatikan, ini mungkin
bermakna ralat lensa atau ralat lain telah berlaku. Periksa
untuk memastikan bateri dicas dan cuba hidupkan kuasa lagi
beberapa kali. Jika kuasa masih tidak boleh dihidupkan,
hubungi penjual anda atau pusat perkhidmatan sah CASIO.
Kuasa tidak dapat
dimatikan. Tiada
apa-apa yang
berlaku apabila
butang ditekan.
Keluarkan bateri daripada kamera dan kemudian
masukkannya semula.
Mengecas
Lampu [POWER]
tidak bercahaya
merah dan bateri
tidak akan dicas.
1)Tanggalkan kabel USB daripada kamera dan kemudian
sambungkannya semula.
2)Pastikan kamera dimatikan apabila anda menyambungkan
kabel USB. Pengecasan tidak akan bermula jika anda
menyambung kabel USB semasa kuasa dihidupkan.
Rakaman Imej
Imej tidak dirakam
Jika lampu [SYSTEM] berkelip merah atau jika mesej “Memori
apabila butang [r/ Penuh” muncul pada Pengawal Dengan LCD, pindahkan imej
SLOW] ditekan.
ke komputer anda dan kemudian padamkan imej yang anda
tidak perlukan lagi atau gunakan kad memori yang lain.
Imej tidak terfokus
dengan betul.
Jika lensa kotor, bersihkannya.
88
Lampiran
Masalah
Kemungkinan Penyebab dan Saranan Tindakan
Terdapat hingar
digital pada imej.
Kepekaan mungkin telah meningkat secara automatik untuk
subjek gelap, yang meningkatkan kemungkinan hingar digital.
Gunakan lampu atau cara lain untuk menerangi subjek.
Imej yang direkod
tidak disimpan.
Kuasa kamera mungkin telah dimatikan sebelum operasi
simpan selesai, yang akan menyebabkan imej tidak disimpan.
Walaupun terdapat
pencahayaan yang
terang, muka orang
dalam imej nampak
gelap.
Cahaya yang cukup tidak sampai kepada subjek.
Subjek terlalu gelap
semasa
penggambaran imej
di tepi pantai atau
kawasan ski.
Cahaya matahari yang dipantul oleh air, pasir atau salji boleh
menyebabkan kurang dedahan imej.
Imej tidak tepat
fokus semasa
rakaman filem.
1)Pemfokusan mungkin tidak boleh dilakukan kerana subjek
berada di luar jarak fokus. Tangkap gambar dalam jarak
yang dibenarkan.
2)Lensa mungkin kotor. Bersihkan lensa (halaman 71).
Sambungan Wayarles
Saya tidak boleh
mewujudkan
sambungan tanpa
wayar.
Sambungan LAN
wayarles terputus.
1)Kamera tidak dapat menyambung ke telefon pintar jika
terlalu jauh antara satu sama lain.
2)Telefon pintar mungkin disambungkan ke peranti wayarles
lain. Periksa tetapan Wi-Fi telefon pintar dan sahkan bahawa
kamera dipilih untuk sambungan LAN wayarles.
3)Sambungan mungkin hilang disebabkan oleh gangguan
yang berpunca daripada ketuhar gelombang mikro, telefon
tanpa kord atau peranti wayarles lainyang berdekatan.
Alihkan kamera jauh daripada peranti yang menyebabkan
masalah itu.
Saya terlupa kata
laluan saya.
Sambil menekan dan menahan butang [
] dan [r/SLOW]
pada kamera, tekan dan tahan [POWER] selama sekurangkurangnya enam saat. Lampu kamera [POWER] akan
terpadam dan kemudian kata laluan akan dikembalikan ke
tetapan lalai yang asal. Sila ambil perhatian bahawa
mengembalikan kata laluan kepada tetapan lalai awalnya juga
akan membatalkan pendaftaran di bawah.
• Pendaftaran kamera dan apl G’z EYE
• Pendaftaran Kamera dan Pengawal dengan LCD yang
tersedia secara berasingan
• Pendaftaran Kamera dan Pengawal Kawalan Jauh yang
tersedia secara berasingan
89
Lampiran
Masalah
Kemungkinan Penyebab dan Saranan Tindakan
Lain-lain
Imej tidak boleh
dipindahkan melalui
sambungan USB.
1)Kabel USB mungkin tidak bersambung dengan betul pada
kamera. Periksa semua sambungan.
2)Jika kamera tidak dihidupkan, hidupkannya.
3)Komputer anda mungkin tidak dapat mengenali kamera jika
anda menyambung melalui hab USB. Sentiasa bersambung
terus dengan port USB komputer.
Butang tidak
bertindak balas
sejurus kuasa
dihidupkan.
Dengan kad memori berkapasiti besar terdapat sedikit
kelewatan setelah kuasa dihidupkan sebelum butang memberi
tindak balas.
Lampu [SYSTEM]
Jika lampu [SYSTEM] berkelip merah, ia bermakna rakaman tidak boleh dilakukan
kerana salah satu sebab di bawah. Jika ini berlaku, padamkan fail yang anda tidak
perlukan lagi. Jika lampu [SYSTEM] terus berkelip, gantikan bateri dan kemudian
hidupkan kamera semula.
• Baki kapasiti memori rendah.
• Terdapat 9999 fail disimpan dalam folder ke-999.
• Ralat sistem lain
90
Lampiran
Tangkapan Gambar/Masa Rakaman Filem
Syot Kilat
Saiz Imej (Piksel)
Memori Terbina
Dalam*1 Kapasiti
Rakaman
Anggaran Saiz
Fail
6 M (3008x2256)
4.10 MB
microSD
Kad Memori*2
Kapasiti Rakaman
8
2508
Filem
Masa Rakaman
Maksimum
Saiz Fail
dengan Kad
Filem 1 minit
Memori
microSD*2
Anggaran Kadar
Data (Kadar
Bingkai)
Saiz Fail
Maksimum
Memori Terbina
Dalam*1
Kapasiti
Rakaman
FHD
1920x1080
14.4 Megabit/saat
(30 bingkai/saat)
29 minit
26 saat
2 jam
9 minit
108 MB
STD*3
640x480
3.9 Megabit/saat
(30 bingkai/saat)
1 minit
36 saat
8 jam
8 minit
30 MB
HS240*3
512x384
40 Megabit/saat
(240 bingkai/saat)
9 saat
44 minit
300 MB
HS120
640x480
40 Megabit/saat
(120 bingkai/saat)
9 saat
44 minit
300 MB
Saiz Imej/
Piksel
4 GB
91
Lampiran
*1 Kapasiti memori terbina dalam selepas diformat (Kira-kira 14.8 MB)
*2 Apabila menggunakan kad memori microSDHC 16 GB (SanDisk Corporation).
Bilangan imej dan nilai masa rakaman bergantung pada jenis kad memori yang anda
gunakan.
*3 Anda boleh menggunakan apl G’z EYE atau pengawal yang tersedia berasingan
dengan LCD untuk mengkonfigurasi tetapan.
• Nilai kapasiti syot kilat dan rakaman filem adalah anggaran dan bertujuan untuk rujukan
sahaja. Kapasiti sebenar bergantung pada kandungan imej.
• Nilai saiz fail dan kadar data adalah anggaran dan bertujuan untuk rujukan sahaja. Nilai
sebenar bergantung pada jenis imej yang ditangkap.
• Apabila menggunakan kad memori dengan kapasiti berbeza, kira bilangan imej sebagai
peratusan daripada 16 GB.
92
Lampiran
Spesifikasi
Format Fail
Syot kilat:
JPEG (Exif Versi 2.3), standard DCF 2.0
Filem:
Format MOV, standard H.264/AVC, IMA-ADPCM (stereo)
Media Rakaman
Memori Terbina Dlm (Kaw Smpn Imej: 14.8 MB)
microSD, microSDHC, microSDXC
Saiz Imej Dirakam
Syot kilat:
6 M (3008x2256)
Filem:
FHD (1920x1080 30 fps), STD (640x480 30 fps*1),
HS240 (512x384 240 fps*1), HS120 (640x480 120 fps*1)
Piksel Berkesan
690 Megapiksel
Elemen Pengimejan
1/2.3-inci CMOS (cahaya belakang)
Jumlah Piksel: 2114 Megapiksel
Jarak Lensa/Fokus
nombor-f: F 2.8
Jarak Tumpuan: f = 1.35 mm (13.0 mm pada kamera filem
35 mm.)
Zum
Sehingga 4.0X apabila zum Digital digunakan*1
Memfokus
Fokus sorot
Anggaran Jarak Fokus Fokus Sorot : 40 sm hingga 9
(Syot Kilat)
(Dari Permukaan
Lensa)
Fungsi Komunikasi
Bluetooth:
• Standard komunikasi:
Bluetooth® 2.1+EDR
Kelas output: Kelas 2
Bluetooth® 4.1
LAN Wayarles:
• Standard: IEEE 802.11b/g/n
• Julat kekerapan operasi: 1 hingga 11ch
• Penyulitan: WPA2
Terminal Sambungan
Luaran
Port USB mikro (pematuhan USB Berkelajuan Tinggi,
pengecasan USB)
Mikrofon
Stereo
Pembesar suara
Monaural
Keperluan Kuasa
Bateri ion litium boleh cas semula
Satu (NP-150)
*1 Anda boleh menggunakan apl G’z EYE atau pengawal yang tersedia berasingan
dengan LCD untuk mengkonfigurasi tetapan.
93
Lampiran
Anggaran Hayat Bateri
Semua nilai yang disediakan di bawah menunjukkan anggaran jumlah masa di
bawah suhu biasa (23°C) sebelum kamera mati. Nilai ini tidak dijamin. Suhu rendah
memendekkan hayat bateri.
Bilangan syot kilat*1
355 tangkapan
(Masa operasi kamera berdiri sendiri)
Masa rakaman filem sebenar (filem FHD)*1
1 jam 10 minit
(Masa operasi berdiri sendiri kamera)
Anggaran masa rakaman filem berterusan
(filem FHD)*2
1 jam 35 minit
(Masa operasi berdiri sendiri kamera)
Anggaran masa rakaman filem berterusan
(Wayang Berkelajuan Tinggi HS 240)*2
1 jam 40 minit
(Masa operasi berdiri sendiri kamera)
• Suhu: 23°C
• Bateri: NP-150 (Kapasiti Berkadar: 950 mAh)
• Medium Rakaman: Kad memori microSDHC 16 GB (SanDisk Corporation)
*1 Mengikut standard CIPA (Persatuan Produk Kamera dan Pengimejan)
*2 Mengikut standard CASIO
• Nilai di atas adalah berdasarkan bateri baharu, bermula daripada cas penuh.
Pengecasan berulang memendekkan hayat bateri.
• Nilai di atas adalah untuk rujukan sahaja. Ia tidak menjamin hayat bateri yang
dinyatakan akan diperoleh dalam keadaan pengendalian sebenar.
• Kekerapan penggunaan, tempoh kamera dibiarkan hidup, tetapan yang
dikonfigurasikan dan suhu sekeliling di kawasan tempat kamera digunakan
semuanya memberi kesan yang besar kepada masa rakaman dan bilangan syot.
Penggunaan Tenaga
5 V DC, Kira-kira 3.6 W
Dimensi
75 (L) x 74.1 (T) x 46.4 (D) mm
Berat
Sekitar 172 g (termasuk bateri dan kad memori)
94
Lampiran
. Bateri Ion Litium boleh cas semula (NP-150)
Voltan Berkadar
3.7 V
Kemuatan Berkadar
950 mAh
Keperluan Suhu
Pengendalian
0 hingga 40°C
Dimensi
34.2 (L) x 39.8 (T) x 6.9 (D) mm
(tidak termasuk unjuran)
Berat
Kira-kira 20 g
95
Lampiran
Pengisytiharan Keakuran Mengikut Arahan Kesatuan Eropah
Manufacturer:
CASIO COMPUTER CO., LTD.
6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan
Responsible within the European Union:
Casio Europe GmbH
Casio-Platz 1, 22848 Norderstedt, Germany
www.casio-europe.com
To comply with the relevant European RF exposure compliance requirements, this
GZE-1 must not be co-located or operating in conjunction with other transmitter.
Note: This equipment is intended to be used in all EU and EFTA countries.
Outdoor use may be restricted to certain frequencies and/or may require a license
for operation.
For more details, contact your customer service representative.
Frequency band and maximum output power
• GZE-1
– IEEE802.11b/g/n(2.4GHz)≤10.5dBm
– Bluetooth(2.4GHz)≤4dBm
– Bluetooth LE(2.4GHz)≤8.5dBm
Hereby, Casio Europe GmbH, Casio-Platz 1, 22848 Norderstedt, Germany, declares
that the radio equipment type Digital Camera Model GZE-1 is in complaiance with
Directive 2014/53/EU.
The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet
address:http://doc.casio.com
CAUTION
Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type.
Dispose of used batteries according to the instructions.
96
Lampiran
Tanda FCC ialah tanda pematuhan standard di Amerika Syarikat.
GUIDELINES LAID DOWN BY FCC RULES FOR USE OF THIS UNIT IN THE
U.S.A. (not applicable to other areas).
NOTICE
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B
digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to
provide reasonable protection against harmful interference in a residential
installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency
energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may
cause harmful interference to radio communications. However, there is no
guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this
equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which
can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to
try to correct the interference by one or more of the following measures:
• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the equipment and receiver.
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which
the receiver is connected.
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
CAUTION
Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for
compliance could void the user’s authority to operate the equipment.
Proper connectors must be used for connection to host computer and/or
peripherals in order to meet FCC emission limits.
Caution Exposure to radio frequency radiation
This device complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment and it also complies with Part 15 of the FCC RF Rules.
This equipment must be installed and operated in accordance with provided
instructions and the antenna(s) used for this transmitter must be installed to
provide a separation distance of at least 0 mm from all persons and must not be
co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.
Declaration of Conformity
Model Number:
GZE-1
Trade Name:
CASIO
Responsible party: Industrial Handheld Division
Casio America, Inc.
Address:
570 Mt. Pleasant Avenue, Dover, New Jersey 07801, USA
Telephone number: 973-361-5400
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that
may cause undesired operation.
97
Lampiran
CASIO COMPUTER CO., LTD.
6-2, Hon-machi 1-chome
Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan
M29
MA1711-A
2017
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement