Casio | XJ-UT310WN | Tinklo funkcijos vadovas | Casio XJ-UT310WN Tinklo funkcijos vadovas

Casio XJ-UT310WN Tinklo funkcijos vadovas
LT
DUOMENŲ PROJEKTORIUS
XJ-UT310WN
Tinklo funkcijos vadovas
z Būtinai perskaitykite „Saugos priemonės“ ir „Atsargumo priemonės naudojant“ „Sąrankos vadovas“,
kuris yra pateikiamas su duomenų projektoriumi, ir įsitikinkite, kad gaminį naudojate teisingai.
z Laikykite šį vadovą saugioje vietoje, kad prireikus ateityje galėtumėte juo pasinaudoti.
z Norėdami naujausios šio vadovo versijos, apsilankykite toliau nurodytoje svetainėje.
http://world.casio.com/manual/projector/
1
z DLP yra registruotasis „Texas Instruments“ prekės ženklas JAV.
z „Microsoft“, „Windows“ ir „Windows Vista“ yra registruotieji prekių ženklai arba „Microsoft
Corporation“ prekių ženklai JAV ir kitose šalyse.
z HDMI, HDMI logotipas ir „High-Definition Multimedia Interface“ yra „HDMI Licensing, LLC“ prekių
ženklai arba registruotieji prekių ženklai.
z „Mac OS“ yra „Apple Inc.“ prekės ženklas, registruotas JAV ir kitose šalyse.
z XGA yra registruotasis „IBM Corporation“ prekės ženklas JAV.
z „PJLink“ yra patento laukiantis arba prekės ženklas, registruotas Japonijoje, Jungtinėse
Valstijose ir kitose šalyse bei regionuose.
z „Crestron“ yra registruotasis „Crestron Electronics, Inc.“ prekės ženklas Jungtinėse Valstijose.
z „AMX“ yra registruotasis „AMX LLC“ prekės ženklas Jungtinėse Valstijose.
z „Android“ yra „Google Inc.“ prekės ženklas arba registruotasis prekės ženklas.
z Kita įmonė ir gaminių pavadinimai gali būti registruotieji gaminių pavadinimai arba jų atitinkamų
savininkų prekių ženklai.
z Šio gaminio dalys yra iš dalies pagrįstos „Independent JPEG Group“ darbu.
z Šio naudotojo vadovo turinys gali būti keičiamas neperspėjus.
z Draudžiama kopijuoti šį vadovą ar jo dalį. Jums leidžiama naudoti šį vadovą asmeniniais tikslais.
Bet koks kitas naudojimas yra draudžiamas be CASIO COMPUTER CO., LTD. leidimo.
z CASIO COMPUTER CO., LTD. nėra atsakinga už jokį prarastą pelną ar trečiųjų šalių pretenzijas,
atsiradusias dėl šio gaminio ar šio vadovo naudojimo.
z CASIO COMPUTER CO., LTD. nėra atsakinga už jokius nuostolius ar prarastą pelną dėl
duomenų netekimo atsiradus šio gaminio gedimui ar atliekant jo techninę priežiūrą arba dėl bet
kokios kitos priežasties.
z Šiame vadove pateikti ekrano rodinių pavyzdžiai yra naudojami tik iliustraciniais tikslais ir gali
tiksliai nesutapti su faktiškai pagaminto gaminio ekranais.
z Visos šio vadovo momentinės ekrano nuotraukos yra iš angliškos versijos. Kai kurie
paaiškinamajame tekste esantys terminai taip pat yra pagrįsti ekranų rodiniais anglų kalba.
2
Turinys
Tinklo funkcijos apžvalga............................................... 7
Ką jums leidžia daryti tinklo funkcija... ....................................................7
Programinė įranga, reikalinga norint naudotis tinklo funkcijomis............8
Šios vadovo turinio aprėptis ......................................................................................... 8
Kompiuterio ekrano turinio projektavimas
naudojant LAN ryšį ......................................................... 9
Duomenų perdavimas LAN ryšiu projektuoti ..........................................9
Belaidžio adapterio prijungimas prie projektoriaus ...............................10
Tiesioginio belaidžio LAN ryšio tarp projektoriaus ir kompiuterio
užmezgimas .........................................................................................11
Belaidžio LAN ryšio apžvalga .................................................................................... 11
Įmontuoto projektoriaus SSID (paprastojo arba daugybinio) naudojimas
belaidžiam LAN ryšiui užmegzti ................................................................................. 12
Norėdami naudoti projektoriaus paprastąjį SSID belaidžiam LAN ryšiui
užmegzti ir projektuoti............................................................................................. 12
Norėdami naudoti projektoriaus daugybinį SSID belaidžiam LAN ryšiui
užmegzti ir projektuoti............................................................................................. 15
Vartotojo SSID naudojimas belaidžiam LAN ryšiui užmegzti ..................................... 18
Norėdami sukurti vartotojo SSID ............................................................................ 19
Norėdami naudoti vartotojo SSID belaidžiam LAN ryšiui užmegzti ir
projektuoti ............................................................................................................... 22
Projektoriaus prijungimas prie išorinio tinklo nenutraukus tiesioginio
belaidžio LAN ryšio su kompiuteriu ............................................................................ 25
Projektoriaus prijungimas prie belaidžio LAN ryšio prieigos taško
nenutraukus tiesioginio belaidžio LAN ryšio su kompiuteriu................................... 26
Užmegzti laidinį LAN ryšį tarp projektoriaus ir maršruto parinktuvo palaikant
tiesioginį belaidį ryšį tarp projektoriaus ir kompiuterio ............................................ 28
Ryšio tarp projektoriaus ir kompiuterio užmezgimas
naudojant belaidžio ryšio LAN prieigos tašką.......................................29
Ryšio apžvalga........................................................................................................... 29
Jungimosi procedūros ................................................................................................ 30
Projektoriaus prijungimas prie belaidžio ryšio LAN prieigos taško ......................... 30
Ryšio tarp projektoriaus ir kompiuterio užmezgimas ir projektavimas
naudojant belaidžio ryšio LAN prieigos tašką ......................................................... 33
3
Projektoriaus prijungimas prie kompiuterio laidiniu LAN ryšiu..............35
Laidinio LAN ryšio apžvalga....................................................................................... 35
Laidinio LAN ryšio procedūros ................................................................................... 36
LAN laido naudojimas kompiuteriui prijungti prie projektoriaus tiesiogiai ............... 36
Laidinio LAN ryšio tarp projektoriaus ir kompiuterio užmezgimas
naudojant maršruto parinktuvą ............................................................................... 38
„Network Connection“ naudojimas............................. 39
„Network Connection“ langas ...............................................................39
„Network Connection“ operacijos .........................................................40
„Network Connection“ mygtukų operacijos ................................................................ 40
„Network Connection“ funkcijų meniu operacijos ....................................................... 41
Kompiuterio garso leidimas iš projektoriaus garsiakalbio .......................................... 42
Srautinio vaizdo projekcija ......................................................................................... 43
Srautinio vaizdo projektavimas ............................................................................... 43
Kompiuterio valdymas nuotoliniu būdu išmaniuoju įrenginiu...................................... 44
Kompiuterio paleidimas nuotoliniu būdu ................................................................. 44
Kompiuterio valdymo nuotoliniu būdu išjungimas................................................... 44
Kitos „Network Connection“ operacijos ...................................................................... 45
Esamo belaidžio LAN ryšio nutraukimas ir pakartotinis prijungimas ...................... 45
Prisijungimo informacijos (slaptafrazės), saugomos programos „Network
Connection“, ištrynimas .......................................................................................... 45
Projektoriaus tinklo nustatymai................................... 46
Projektoriaus sąrankos meniu naudojimas...........................................46
Laidinio LAN ryšio informacijos rodymas................................................................ 47
Belaidžio LAN ryšio informacijos rodymas.............................................................. 48
SSID pakeitimas ..................................................................................................... 49
IP nustatymų pakeitimas ........................................................................................ 50
Tinklo nustatymų inicijavimas ................................................................................. 51
Projektoriaus administratoriaus puslapių naudojimas ..........................52
Prisijungimas prie projektoriaus administratoriaus puslapių belaidžiu
LAN ryšiu ................................................................................................................... 53
Prisijungimas prie projektoriaus administratoriaus puslapių belaidžiu
LAN ryšiu ................................................................................................................ 53
Prisijungimas prie projektoriaus administratoriaus puslapių laidiniu
LAN ryšiu ................................................................................................................... 54
Prisijungimas prie projektoriaus administratoriaus puslapių laidiniu LAN
ryšiu ........................................................................................................................ 54
Kompiuterio IP adreso pakeitimas remiantis projektoriaus
IP adresu ir prisijungimas laidiniu LAN ryšiu........................................................... 55
4
Projektoriaus IP adreso pakeitimas remiantis kompiuterio
IP adresu ir prisijungimas laidiniu LAN ryšiu........................................................... 56
Laidinio LAN ryšio tarp projektoriaus ir kompiuterio užmezgimas .......................... 57
Palaikomos operacijos prisijungus prie puslapių „Projector Admin“
(Projektoriaus administratorius) ................................................................................. 58
Sistemos būsenos rodymas ................................................................................... 58
Puslapio „Control Panel“ (Valdymo skydelis) tinklo nustatymų
sukonfigūravimas.................................................................................................... 59
Puslapio „Network Settings“ (Tinklo nustatymai) tinklo nustatymų
sukonfigūravimas.................................................................................................... 60
Prisijungimo prie projektoriaus administratoriaus puslapių slaptažodžio
pakeitimas .............................................................................................................. 62
Visų projektoriaus administratoriaus puslapių nustatymų inicijavimas ................... 63
Informacijos, reikalingos prisijungti prie „Crestron“ valdiklio, įvedimas................... 63
Atsijungimas nuo projektoriaus administratoriaus puslapių .................................... 63
Nuotolinis projektoriaus valdymas LAN ryšiu ............................................................. 64
Nuotolinis projektoriaus valdymas iš prijungto kompiuterio LAN ryšiu.................... 64
Nuotolinio valdymo elementai puslapyje „Control Panel“ (Valdymo skydelis)............ 66
Projektoriaus failų žiūrylės funkcijos.......................... 67
Failo įkėlimas į vidinę projektoriaus atmintį ..........................................67
Prisijungimas prie puslapio „Transfer File“ (Perkelti failą).......................................... 67
Prisijungimas prie puslapio „Transfer File“ (Perkelti failą)
belaidžiu LAN ryšiu ................................................................................................. 67
Prisijungimas prie puslapio „Transfer File“ (Perkelti failą)
laidiniu LAN ryšiu .................................................................................................... 69
Atsijungimas nuo puslapio „Transfer File“ (Perkelti failą). ...................................... 69
Palaikomos operacijos prisijungus prie puslapio „Transfer File“
(Perkelti failą).......................................................................................................... 69
Palaikomos operacijos prisijungus prie puslapio „Transfer File“
(Perkelti failą) ............................................................................................................. 70
Projektoriaus failų žiūryklės funkcijos ...................................................71
„Viewer Control“ (Žiūryklės valdymas) puslapio rodymas .......................................... 71
Puslapio „Viewer Control“ (Žiūryklės valdymas) rodymas naudojant
belaidį LAN ryšį....................................................................................................... 71
Puslapio „Viewer Control“ (Žiūryklės valdymas) rodymas naudojant
laidinį LAN ryšį ........................................................................................................ 72
Grįžti į viršutinį projektoriaus puslapį iš „Viewer Control“ (Žiūryklės valdymas)
puslapio .................................................................................................................. 72
„Viewer Control“ (Žiūryklės valdymas) puslapio veiksmai.......................................... 73
5
Priedėlis ......................................................................... 74
Rakto vedlio naudojimas ......................................................................74
„Network Connection“ įdiegimas USB atminties įrenginyje..................................... 74
USB rakto naudojimas prijungti kompiuteriui prie projektoriaus LAN ryšiu............. 75
Projekcija naudojant belaidį LAN ryšį su įvairiais įrenginiais ................75
„Network Connection“ naudojimas projekcijai iš „Mac OS“ ........................................ 75
„C-Assist“ naudojimas projekcijai iš išmaniojo įrenginio............................................. 76
„MobiShow“ naudojimas projekcijai iš išmaniojo įrenginio ......................................... 76
Trikčių diagnostika................................................................................77
Belaidis LAN ryšys tarp projektoriaus ir kompiuterio.................................................. 77
Projektoriaus administratoriaus puslapiai................................................................... 78
Puslapiai „Transfer File“ (Perkelti failą) ...................................................................... 78
6
Tinklo funkcijos apžvalga
Ką jums leidžia daryti tinklo funkcija...
z Prijungti kompiuterį prie projektoriaus belaidžiu LAN ryšiu ir rodyti kompiuterio ekrano turinį
Kompiuterio ekrano vaizdus gali rodyti projektoriumi nenaudojant laido jungties. Projektoriaus
prijungimas prie kompiuterio naudojant belaidžio LAN ryšio prieigos tašką leidžia rodyti vaizdą, kai
kompiuteris yra prijungtas prie išorinio tinklo (interneto arba intraneto).
z Prijungti projektorių prie kompiuterio laidiniu LAN ryšiu ir projektuoti kompiuterio ekrano
vaizdą
Kompiuterį galima prijungti tiesiogiai prie projektoriaus laidu arba netiesiogiai, naudojant maršruto
parinktuvą kompiuterio ekrano turiniui projektuoti. Kompiuterį, kurio ekrano turinys projektuojamas,
taip pat galima prijungti prie išorinio tinklo (interneto arba intraneto).
z Naudoti belaidžio LAN ryšio jungtį keturių kompiuterių ekranų vaizdams projektuoti
Projektuojamą vaizdą galima padalinti į keturis segmentus, kad keturių kompiuterių ekranų vaizdas
būtų rodomas tuo pačiu metu belaidžiu LAN ryšiu.
z Naudoti belaidį LAN ryšį pagrindiniam arba išplėstiniam kompiuterio ekrano vaizdui
projektuoti (Network Connection)
Ekrano sritį, kuri plyti nešiojamojo kompiuterio ekrano dešinėje pusėje, galima projektuoti kaip
išplėstinį ekraną.
z Atkuriamo filmo vaizdą galima projektuoti kaip atskirą ekraną naudojant LAN ryšį (Network
Connection)
Filmo duomenis galima nusiųsti į projektorių LAN ryšiu, kad projekcija būtų atkurta neišjungiant
normalaus darbalaukio rodinio kompiuteryje.
z Atkurti kompiuterio garsą LAN ryšiu (Network Connection)
Kartu su kompiuterio ekrano vaizdais, projektorius gali atkurti kompiuterio garsą.
z Perduoti failus iš prijungto kompiuterio į vidinę projektoriaus atmintį LAN ryšiu
LAN ryšiu iš kompiuterio į projektoriaus vidinę atmintį galima perduoti failus ir juos atkurti naudojant
projektoriaus failų žiūryklę.
z Nuotoliniu būdu valdyti projektorių iš prijungto kompiuterio LAN ryšiu
Įvesties šaltinio perjungimo ir kitas įprastas projektoriaus operacijas galima atlikti iš LAN ryšiu
prijungto kompiuterio.
z Norėdami daugiau informacijos apie „Network Connection“, žr. „Programinė įranga, reikalinga
norint naudotis tinklo funkcijomis“.
7
Programinė įranga, reikalinga norint naudotis tinklo
funkcijomis
Programinė įranga, reikalinga norint naudotis tinklo funkcijomis, priklauso nuo įrenginio, kurį norima
prijungti prie projektoriaus LAN ryšiu, tipo, kaip nurodyta toliau esančioje lentelėje.
Įrenginys
Programinė įranga
Kompiuteris su „Windows“ operacinė sistema
Network Connection (Windows)
Kompiuteris su „Mac OS“ operacinė sistema
Network Connection (Mac OS)
Norėdami atsisiųsti programinę įrangą, apsilankykite internetinėje svetainėje toliau nurodytu URL
adresu.
http://www.casio-intl.com/support/
z Prieš diegdami prieš tai nurodytą programinę įrangą savo kompiuteryje, apsilankykite CASIO
internetinėje svetainėje ir peržiūrėkite informaciją apie mažiausius sistemos reikalavimus,
atsisiuntimą, naudojimo sąlygas ir kitas atsargumo priemones, į kurias turite atkreipti dėmesį.
z Norėdami informacijos, kaip įdiegti prieš tai nurodytą programinę įrangą, žr. jos atsisiuntimo
puslapyje.
Šios vadovo turinio aprėptis
Visos šiame vadove pateiktos procedūros yra pagrįstos „Network Connection“ kompiuteriuose su
„Windows“ operacine sistema.
Jei naudojate kitokio tipo įrenginį, žr. programinės įrangos naudotojo dokumentaciją, kurią galima gauti
kiekvienos programinės įrangos atsisiuntimo puslapyje.
8
Kompiuterio ekrano turinio projektavimas naudojant
LAN ryšį
Šiame skyriuje aprašoma viskas, ką jums reikia žinoti, kad galėtumėte užmegzti LAN ryšį tarp
projektoriaus ir kompiuterio ir projektuoti kompiuterio ekrano turinį.
Duomenų perdavimas LAN ryšiu projektuoti
Yra daugybė skirtingų būdų LAN ryšiui tarp projektoriaus ir kompiuterio užmegzti. Toliau pateikiama
schema, nurodanti, ką turite padaryti, kad užmegztumėte LAN ryšį.
Įdiekite „Network Connection“ kompiuteryje*1
„Programinė įranga, reikalinga norint naudotis tinklo funkcijomis“ (8 psl.)
Užmegzkite belaidį LAN ryšį tarp kompiuterio ir
projektoriaus
Užmegzkite laidinį LAN ryšį tarp projektoriaus ir
kompiuterio
„Belaidžio adapterio prijungimas prie projektoriaus“ (10 psl.)
z Jei norite supaprastinti prisijungimo
procesą
z Jei norite prijungti kompiuterį
neprijungdami jo prie išorinio tinklo
(interneto arba intraneto)*2
z Jei norite naudoti esamą belaidžio LAN
ryšio prieigos tašką (belaidžio ryšio
maršruto parinktuvą)
z Jei norite prijungti kompiuterį prijungdami
jį prie išorinio tinklo (interneto arba
intraneto)
„Tiesioginio belaidžio LAN ryšio tarp
projektoriaus ir kompiuterio užmezgimas“
(11 psl.)
„Ryšio tarp projektoriaus ir kompiuterio
užmezgimas naudojant belaidžio ryšio LAN
prieigos tašką“ (29 psl.)*3
„Projektoriaus
prijungimas prie
kompiuterio
laidiniu LAN ryšiu“
(35 psl.)
„„Network Connection“ naudojimas“ (39 psl.)
*1 Viename kompiuteryje įdiegę „Network Connection“ galite naudoti kompiuterį USB prieigos raktams
sukurti, kuriuos galima naudoti kitiems kompiuteriams prie projektoriaus prijungti LAN ryšiu. Daugiau
informacijos žr. „Rakto vedlio naudojimas“ (74 psl.).
*2 Tarp projektoriaus ir kompiuterio užmezgus tiesioginį LAN ryšį, kompiuteris galės prisijungti prie
projektoriaus naudodamas išorinį tinklą (internetą arba intranetą). Daugiau informacijos žr.
„Projektoriaus prijungimas prie išorinio tinklo nenutraukus tiesioginio belaidžio LAN ryšio su
kompiuteriu“ (25 psl.).
*3 Norėdami prisijungti šiuo būdu, pirmiausia turite tarp projektoriaus ir kompiuterio užmegzti tiesioginį
LAN ryšį, tuomet sukonfigūruoti nustatymus, kad projektorius būtų prijungtas prie belaidžio LAN
ryšio prieigos taško.
9
Belaidžio adapterio prijungimas prie projektoriaus
Prijunkite su projektoriumi pateiktą YW-40 belaidį adapterį prie projektoriaus USB-A prievado, kaip
pavaizduota toliau esančiame paveikslėlyje.
Jei sąrankos meniu parinkčiai „Savaiminis diegimas“ pasirinktas nustatymas „Įj.“, toliau aprašytos
operacijos bus atliekamos, kai belaidis adapteris yra prijungtas prie projektoriaus.
z Jei belaidis adapteris yra prijungiamas, kai projektoriaus maitinimas yra įjungtas
Įjungus nustatomas įvesties šaltinis „Tinklas“, o LAN ryšio parengties ekrano projekcija pradedama
automatiškai.
z Jei belaidis adapteris yra prijungtas ir tuomet įjungiamas projektorius
Projektoriui pasileidus, nustatomas įvesties šaltinis „Tinklas“, o LAN ryšio parengties ekrano
projekcija pradedama automatiškai.
LAN ryšio parengties ekrano rodinys (tinklo pristatymo sistemos ekrano rodinys)
*Įspėjimas
Laikykite su projektoriumi pateiktą belaidį adapterį vaikams nepasiekiamoje
vietoje. Atsitiktinis adapterio nurijimas gali sutrikdyti kvėpavimą ir sukelti
gyvybei pavojingą situaciją.
z Niekada nebandykite su projektoriumi pateikto belaidžio adapterio naudoti su kitokio tipo
įrenginiu.
10
Tiesioginio belaidžio LAN ryšio tarp projektoriaus ir
kompiuterio užmezgimas
Belaidžio LAN ryšio apžvalga
Šiame skyriuje pateiktos procedūros paaiškina, kaip naudoti „Network Connection“ programą, kuri yra
įdiegta kompiuteryje, projektoriaus SSID ieškoti ir užmegzti ryšiui tarp kompiuterio ir projektoriaus.
SSID tipas
Yra trys skirtingi projektoriaus SSID tipai, kurių kiekvienas aprašomas toliau. Atkreipkite dėmesį, kad
prisijungimo būdas ir reikiamos operacijos skiriasi atsižvelgiant į SSID tipą.
SSID tipas
Aprašymas
Taikomas SSID
Paprastasis ryšio
SSID*1
(Įmontuotas)
Tai yra specialios paskirties SSID, skirtas „Network Connection“
naudoti kompiuteriuose su „Windows“ operacine sistema belaidžiam
LAN ryšiui su projektoriumi užmegzti. Šio tipo SSID naudojamas
projektoriuje, kad nebūtų galima keisti pavadinimo ir nustatymų
duomenų. Šio tipo SSID leidžia lengvai užmegzti belaidį LAN ryšį tarp
projektoriaus ir kompiuterio nekonfigūruojant sudėtingų nustatymų.
casiolpj0001
casiolpj0002
casiolpj0003
casiolpj0004
Daugybinis
SSID*1*2
(Įmontuotas)
Šio tipo SSID paragina įvesti slaptafrazę, kad galėtumėte prisijungti.
Šio tipo SSID naudojamas projektoriuje, kad nebūtų galima keisti
pavadinimo ir nustatymų duomenų.
casiolpj0101*3
casiolpj0102
casiolpj0103
casiolpj0104
Vartotojo SSID*2
(Reikia sukurti.)
SSID turite sukurti patys. Palaikomas tik vieno SSID sukūrimas. Taip
pat galite nurodyti kodavimo tipą ir įvesti slaptafrazę, kad galėtumėte
prisijungti.
casiolpj0<bet kokių
ženklų eilutė>
*1 Projektorius palaiko LAN ryšį naudodamas WPA-PSK AES kodavimą palyginti saugiam duomenų
perdavimui belaidžiu ryšiu užtikrinti. Projektoriaus ir kompiuterio perduodami duomenys yra
koduojami remiantis projektoriuje įvesta slaptafraze ir prisijungimo kodu.
*2 Šiuos SSID taip pat galima naudoti užmezgant belaidį LAN ryšį tarp projektoriaus ir kompiuterio su
„Mac OS“ operacine sistema arba išmaniojo įrenginio („Android“, „iOS“). Daugiau informacijos žr.
„Projekcija naudojant belaidį LAN ryšį su įvairiais įrenginiais“ (75 psl.).
*3 Pradinis SSID nustatymas.
Belaidis LAN ryšys ir projekcija
Prie vieno projektoriaus tuo pačiu metu belaidžiu LAN ryšiu galima prijungti iki 8 kompiuterių. Tačiau
vienu metu galima rodyti vieno kompiuterio ekrano rodinį (visas projekcijos vaizdo dydis) arba
daugiausiai keturių kompiuterių ekranų rodinius (projekcijos vaizdas padalijamas į keturias dalis).
Daugiau informacijos apie projekcijos operacijas kompiuteryje, kai jis prijungtas, žr. „„Network
Connection“ naudojimas“ (39 psl.).
11
Įmontuoto projektoriaus SSID (paprastojo arba daugybinio)
naudojimas belaidžiam LAN ryšiui užmegzti
Šiame skyriuje aprašoma, kaip naudoti „Network Connection“ įmontuotam projektoriaus SSID
(paprastajam arba daugybiniam) ieškoti ir belaidžiam LAN ryšiui tarp projektoriaus ir kompiuterio
užmegzti. Toliau aprašytos operacijos skirtos belaidžiam LAN ryšiui tarp projektoriaus ir kompiuterio
užmegzti ir kompiuterio ekrano projekcijai pradėti.
Belaidis LAN ryšys
Norėdami naudoti projektoriaus paprastąjį SSID belaidžiam
LAN ryšiui užmegzti ir projektuoti
Projektoriaus naudojimas
1.
Prijunkite belaidį adapterį prie projektoriaus (10 psl.), tuomet įjunkite projektorių.
z Automatiškai nustatomas įvesties šaltinis „Tinklas“ ir pradedama LAN ryšio parengties ekrano
projekcija.
z Jei LAN ryšio parengties ekrano projekcija nepradedama, nuspauskite įvesties mygtuką
[INPUT]. Pasirodžiusiame dialogo lange „Įvestis“ naudokite [2] ir [8] mygtukus nustatymui
„Tinklas“ pasirinkti, tuomet nuspauskite pasirinkimo mygtuką [ENTER].
2.
Nuspauskite meniu mygtuką [MENU] ir pasirinkite: „Tinklo nustatymai“ 3
„Projektoriaus belaidžio LAN ryšio nustatymai“ 3 „SSID“. Pasirodžiusiame
dialogo lange pasirinkite vieną iš šių: casiolpj0001, casiolpj0002, casiolpj0003
arba casiolpj0004.
3.
Norėdami grįžti į langą „Tinklo nustatymai“, du kartus nuspauskite mygtuką
[ESC].
4.
Naudokite mygtuką [T] parinkčiai „Atnaujinti tinklo nustatymus“ pasirinkti,
tuomet nuspauskite pasirinkimo mygtuką [ENTER].
z Tai įjungs patvirtinimo dialogo langą, klausiantį, ar norite atnaujinti tinklo nustatymus.
5.
Mygtuku [S] pasirinkite nustatymą „Taip“, tuomet nuspauskite pasirinkimo
mygtuką [ENTER].
z Tai projektoriui atlieka SSID pakeitimą ir išjungia dialogo langą. Palaukite, kol bus vėl
projektuojamas LAN ryšio parengties ekranas.
z Jei greta naudojami keli projektoriai, kiekvienam projektoriui pasirinkite atskirą SSID.
12
Kompiuterio naudojimas
6.
Paleiskite „Network Connection“.
z Įjungiamas „Network Connection“ langas su pranešimu „Connecting“ (Jungiamasi).
z Jei jūsų kompiuteryje naudojama „Windows“ 7, 8 arba 8.1 vers. ir įjungiamas dialogo langas
„Nustatyti tinklo vietą“, nuspauskite [Atšaukti] ir išjunkite dialogo langą.
z Kai tik programa „Network Connection“ randa projektorių, prie kurio gali prisijungti, rodomas
vienas iš toliau pateiktų dialogo langų.
Eikite prie šio
veiksmo:
Jei įjungiamas šis dialogo langas:
Jis nurodo šią būseną:
„Projector List“ (Projektorių sąrašas)
Aptikti keli projektoriai, prie kurių galima prisijungti.
7 veiksmas
„Enter the login code.“ (Įveskite
prisijungimo kodą.)
Aptiktas tik vienas projektorius, prie kurio galima
prisijungti.
8 veiksmas
7.
Nuspauskite projektoriaus, prie kurio norite prisijungti, SSID, tuomet
spustelėkite [OK] (Gerai).
8.
Pasirodžiusiame dialogo lange „Enter the login code.“ (Įveskite prisijungimo
kodą.) įveskite vartotojo vardą ir prisijungimo kodą.
z Lange „User Name“ (Vartotojo vardas) galite įvesti bet kokį vardą, kurio ženklų skaičius
neviršija 20. Čia įvestas vartotojo vardas bus rodomas kaip vartotojo vardas projekcijos ekrane.
z Lange „Login Code“ (Prisijungimo kodas) įveskite keturių skaitmenų numerį, nurodytą
viršutiniame kairiajame projektuojamo LAN ryšio parengties ekrano kampe.
13
9.
Kai viskas taip, kaip jūs pageidaujate, nuspauskite [OK] (Gerai).
z Kai projektorius yra prijungtas belaidžiu LAN ryšiu, kompiuterio ekrane rodomas „Network
Connection“ langas, kaip pavaizduota toliau. Bus projektuojamas kompiuterio ekrano vaizdas
(pagrindinis ekranas).
z Daugiau informacijos apie programos „Network Connection“ lango operacijas žr. „„Network
Connection“ naudojimas“ (39 psl.).
10.
Norėdami nutraukti belaidį LAN ryšį ir išjungti kompiuterio ekrano projekciją,
nuspauskite uždarymo mygtuką ( ) viršutiniame dešiniajame „Network
Connection“ lango kampe.
z Tai išjungia „Network Connection“ langą ir projektuojamame vaizde vėl rodomas LAN ryšio
parengties ekranas.
z Kiekvieną kartą, kai paleidžiamas projektorius, prisijungimo kodas yra atnaujinamas. Kiekvieną
kartą atlikdami prieš tai aprašytą prisijungimo procedūrą, patikrinkite projekcijos ekrane rodomą
prisijungimo kodą ir, norėdami paleisti, įveskite teisingą prisijungimo kodą.
z Jei atliekant prieš tai aprašytos procedūros 6 veiksmą, projektoriaus nepavyksta rasti, „Network
Connection“ langas pasikeis į toliau pavaizduotą langą.
Jei taip nutinka, patikrinkite toliau nurodytus punktus, spustelėkite [Reconnect] (Jungti iš
naujo), tuomet atlikite prieš tai aprašytą procedūrą nuo 6 veiksmo.
z Patikrinkite, ar belaidis adapteris yra tinkamai prijungtas prie projektoriaus.
Žr. „Belaidžio adapterio prijungimas prie projektoriaus“ (10 psl.).
z Patikrinkite, ar projektorius yra įjungtas ir projektuoja LAN ryšio parengties ekraną.
z Įsitikinkite, kad apatiniame kairiajame LAN ryšio parengties ekrano kampe rodomas SSID
yra vienas iš šių: casiolpj0001, casiolpj0002, casiolpj0003, casiolpj0004.
Jei rodomas kitoks SSID, atlikite prieš tai aprašytą procedūrą nuo 2 veiksmo.
14
Norėdami naudoti projektoriaus daugybinį SSID belaidžiam
LAN ryšiui užmegzti ir projektuoti
Projektoriaus naudojimas
1.
Prijunkite belaidį adapterį prie projektoriaus (10 psl.), tuomet įjunkite projektorių.
z Automatiškai nustatomas įvesties šaltinis „Tinklas“ ir pradedama LAN ryšio parengties ekrano
projekcija.
z Jei LAN ryšio parengties ekrano projekcija nepradedama, nuspauskite įvesties mygtuką
[INPUT]. Pasirodžiusiame dialogo lange „Įvestis“ naudokite [2] ir [8] mygtukus nustatymui
„Tinklas“ pasirinkti, tuomet nuspauskite pasirinkimo mygtuką [ENTER].
2.
Nuspauskite meniu mygtuką [MENU] ir pasirinkite: „Tinklo nustatymai“ 3
„Projektoriaus belaidžio LAN ryšio nustatymai“ 3 „SSID“. Pasirodžiusiame
dialogo lange pasirinkite vieną iš šių: casiolpj0101, casiolpj0102, casiolpj0103
arba casiolpj0104.
z Ši operacija nėra būtina, jei planuojate naudoti tik vieną projektorių nekeisdami pradinio
numatytojo SSID nustatymo (casiolpj0101). Eikite prie 6 veiksmo.
3.
Norėdami grįžti į langą „Tinklo nustatymai“, du kartus nuspauskite mygtuką
[ESC].
4.
Naudokite mygtuką [T] parinkčiai „Atnaujinti tinklo nustatymus“ pasirinkti,
tuomet nuspauskite pasirinkimo mygtuką [ENTER].
z Tai įjungs patvirtinimo dialogo langą, klausiantį, ar norite atnaujinti tinklo nustatymus.
5.
Mygtuku [S] pasirinkite nustatymą „Taip“, tuomet nuspauskite pasirinkimo
mygtuką [ENTER].
z Tai projektoriui atlieka SSID pakeitimą ir išjungia dialogo langą. Palaukite, kol bus vėl
projektuojamas LAN ryšio parengties ekranas.
z Jei greta naudojami keli projektoriai, kiekvienam projektoriui pasirinkite atskirą SSID.
15
Kompiuterio naudojimas
6.
Paleiskite „Network Connection“.
z Įjungiamas „Network Connection“ langas su pranešimu „Connecting“ (Jungiamasi).
z Jei jūsų kompiuteryje naudojama „Windows“ 7, 8 arba 8.1 vers. ir įjungiamas dialogo langas
„Nustatyti tinklo vietą“, nuspauskite [Atšaukti] ir išjunkite dialogo langą.
z Kai tik programa „Network Connection“ randa projektorių, prie kurio gali prisijungti, rodomas
vienas iš toliau pateiktų dialogo langų.
Jei įjungiamas šis dialogo langas:
Jis nurodo šią būseną:
Eikite prie šio
veiksmo:
„Projector List“ (Projektorių sąrašas)
Aptikti keli projektoriai, prie kurių galima prisijungti.
7 veiksmas
„Enter the passphrase or WEP key.“
Aptiktas tik vienas projektorius, prie kurio galima
(Įveskite slaptafrazę arba WEP kodą.) prisijungti.
7.
8 veiksmas
Nuspauskite projektoriaus, prie kurio norite prisijungti, SSID, tuomet
spustelėkite [OK] (Gerai).
16
8.
Pasirodžiusiame dialogo lange „Enter the passphrase or WEP key.“ (Įveskite
slaptafrazę arba WEP kodą.) įveskite vartotojo vardą ir slaptafrazę.
z Lange „User Name“ (Vartotojo vardas) galite įvesti bet kokį vardą, kurio ženklų skaičius
neviršija 20. Čia įvestas vartotojo vardas bus rodomas kaip vartotojo vardas projekcijos ekrane.
z Remdamiesi projektoriaus, prie kurio esate prisijungę, SSID, įveskite toliau nurodytus ženklus į
langus „Passphrase/WEP Key Input“ (Slaptafrazės/WEP kodo įvestis) ir „Confirm“
(Patvirtinimas).
9.
Projektoriaus, prie kurio esate prisijungę, SSID
Įveskite ženklų eilutę (slaptafrazę)
casiolpj0101
casiolpj01
casiolpj0102
casiolpj02
casiolpj0103
casiolpj03
casiolpj0104
casiolpj04
Kai viskas taip, kaip jūs pageidaujate, nuspauskite [OK] (Gerai).
z Rodomas toliau pateiktas dialogo langas.
10.
Lange „Login Code“ (Prisijungimo kodas) įveskite keturių skaitmenų numerį,
nurodytą viršutiniame kairiajame projektuojamo LAN ryšio parengties ekrano
kampe.
z Šios procedūros 8 veiksme įvestas vartotojo vardas rodomas lange „User Name“ (Vartotojo
vardas), todėl, jei norite, galite jo nekeisti.
11.
Kai viskas taip, kaip jūs pageidaujate, nuspauskite [OK] (Gerai).
z Kai projektorius yra prijungtas belaidžiu LAN ryšiu, kompiuterio ekrane rodomas „Network
Connection“ langas, kaip pavaizduota toliau. Bus projektuojamas kompiuterio ekrano vaizdas
(pagrindinis ekranas).
z Daugiau informacijos apie programos „Network Connection“ lango operacijas žr. „„Network
Connection“ naudojimas“ (39 psl.).
17
12.
Norėdami nutraukti belaidį LAN ryšį ir išjungti kompiuterio ekrano projekciją,
nuspauskite uždarymo mygtuką ( ) viršutiniame dešiniajame „Network
Connection“ lango kampe.
z Tai išjungia „Network Connection“ langą ir projektuojamame vaizde vėl rodomas LAN ryšio
parengties ekranas.
z Atlikus prieš tai nurodytą procedūrą, programa „Network Connection“ įsimins paskutinio
prisijungimo metu naudotą slaptafrazę. Dėl šios priežasties jums nereikės dar kartą įvesti
slaptafrazės, jei prie projektoriaus pakartotinai jungsite tą patį kompiuterį (kol nebus pakeistas
SSID).
z Kai belaidis LAN ryšys naudoja daugybinį SSID, nustatymus galima sukonfigūruoti, kad būtų
pašalinta prisijungimo kodo įvestis. Daugiau informacijos apie nustatymų sukonfigūravimą žr.
„Puslapio „Control Panel“ (Valdymo skydelis) tinklo nustatymų sukonfigūravimas“ (59 psl.).
Vartotojo SSID naudojimas belaidžiam LAN ryšiui užmegzti
Galite sukurti vartotojo SSID ir naudoti jį belaidžiam LAN ryšiui užmegzti, kai norite atlikti vieną iš šių
veiksmų: užmegzti ryšį naudodami konkrečią apsaugos sistemą, padaryti ryšį saugesnį arba prisijungti
nekonfigūruojant apsaugos nustatymų (be slaptafrazės arba prisijungimo kodo).
Belaidis LAN ryšys
z Norint sukurti vartotojo SSID, pirmiausia reikės užmegzti projektoriaus ir kompiuterio ryšį
naudodami vieną iš kitų sujungimo būdų.
z Projektoriui vienu metu galima priskirti tik vieną SSID. Kiekvieną kartą atliekant procedūrą,
aprašytą „Norėdami sukurti vartotojo SSID“, esamas vartotojo SSID (jei toks yra) perrašomas
nauju.
18
Norėdami sukurti vartotojo SSID
1.
Norėdami prijungti kompiuterį prie projektoriaus LAN ryšių, atlikite vieną iš
toliau nurodytų procedūrų.
z „Norėdami naudoti projektoriaus paprastąjį SSID belaidžiam LAN ryšiui užmegzti ir projektuoti“
(12 psl.), 1–9 veiksmai
z „Norėdami naudoti projektoriaus daugybinį SSID belaidžiam LAN ryšiui užmegzti ir projektuoti“
(15 psl.), 1–11 veiksmai
z „Norėdami naudoti vartotojo SSID belaidžiam LAN ryšiui užmegzti ir projektuoti“ (22 psl.), 1–11
veiksmai (vartotojo SSID jau sukurtas).
z „LAN laido naudojimas kompiuteriui prijungti prie projektoriaus tiesiogiai“ (36 psl.), 1–9
veiksmai
2.
Programos „Network Connection“ lange spustelėkite funkcijų meniu mygtuką,
tuomet pasirodžiusiame meniu nuspauskite [Admin Screen] (Administratoriaus
ekranas).
Funkcijų meniu mygtukas
z Jis paleidžia kompiuterio interneto naršyklę ir rodo projektoriaus viršutinį puslapį.
3.
Kairiajame polangyje spustelėkite „Projector Admin“ (Projektoriaus
administratorius). Pasirodžiusiame slaptažodžio įvesties ekrane įveskite
slaptažodį.
z Pradinis numatytasis slaptažodis yra „admin“.
4.
Spustelėkite mygtuką [Login] (Prisijungti).
z Jei prisijungimas vyksta normaliai, įjungiamas langas „System Status“ (Sistemos būsena).
19
5.
Kairiajame polangyje spustelėkite „Network Settings“ (Tinklo nustatymai).
z Tai įjungia langą „Network Settings“ (Tinklo nustatymai).
z Įvestis ir nustatymai, kuriuos reikia atlikti norint sukurti vartotojo SSID, yra apibraukti raudonai.
Kitų nustatymų keisti nereikia.
z Daugiau informacijos apie šį puslapį žr. „Puslapio „Network Settings“ (Tinklo nustatymai) tinklo
nustatymų sukonfigūravimas“ (60 psl.).
6.
Lange „SSID“ įveskite ženklų eilutę, kurią norite naudoti kaip savo vartotojo
SSID.
z Galutinio vartotojo SSID formatas: casiolpj0<įvestų ženklų eilutė>
z Vartotojo SSID galite įvesti iki 23 simbolių. Atkreipkite dėmesį, kad nė vienos iš šių skaičių
kombinacijos negalima naudoti vartotojo SSID įvesčiai: 001, 002, 003, 004, 101, 102, 103 arba
104. Naudojant šiuos skaičius, vartotojo SSID vardas sutaptų su paprastuoju SSID arba
daugybiniu SSID.
7.
Pasirinkite kodavimą, kurį norite naudoti belaidžiam LAN ryšiui.
z Spustelėkite lango „Security“ (Saugumas) dešinėje esantį mygtuką [T], tuomet
pasirodžiusiame sąraše pasirinkite pageidaujamą apsaugos protokolą. Kiekvienos sąrašo
parinkties reikšmė paaiškinta toliau.
Saugumas
Aprašymas
WPA-PSK AES
Ryšio kodavimas atliekamas naudojant WPA-PSK protokolą. WPA („Wi-Fi“ apsaugota
prieiga) yra apsauginė funkcija ryšio duomenims koduoti.
WPA2-PSK AES
Ryšio kodavimas atliekamas naudojant WPA2-PSK protokolą. TKIP ir AES yra
kodavimo protokolai. WPA2 yra naujas WPA standartas.
Disable (Išj.)
Išjungia belaidžio LAN ryšio apsaugą, todėl ryšiai nėra koduojami.
20
8.
Įveskite slaptafrazę.
z Slaptafrazė įvesta tekstiniame laukelyje „Passphrase/WEP Key Input“ (Slaptafrazės / WEP
kodo įvestis) priklauso nuo apsaugos protokolo, kurį pasirinkote 7 veiksme, kaip aprašyta
toliau.
Saugumas
WPA-PSK AES
WPA2-PSK AES
Disable (Išj.)
Įveskite ženklų eilutę
Įveskite WPA-PSK arba WPA2-PSK slaptafrazę. Įveskite bent aštuonis ženklus, iki 63
vienbaičių ženklų arba iki 64 skaitmenų siekiančią šešioliktainę vertę.
Pavyzdžiui:
MyKey123 (aštuoni vienbaičiai ženklai)
1111222233334444555566667777888899990000AAAABBBBCCCCDDDDEEEEFFFF
(64 skaitmenų šešioliktainė vertė)
Įvesti nereikia.
z Kiekvienas į įvesties laukelį įvestas slaptafrazės ženklas nurodomas žvaigždute (*). Jei norite
matyti įvedamus ženklus, atžymėkite žymimąjį langelį „Hide characters“ (Slėpti ženklus).
z Įvesta slaptafrazė bus reikalinga, kai naudosite vartotojo SSID belaidžiam LAN ryšiui tarp
projektoriaus ir kompiuterio užmegzti. Nepamirškite įvestos slaptafrazės.
9.
Norėdami sukurti vartotojo SSID pagal 6–8 veiksmuose atliktus nustatymus,
spustelėkite [Apply] (Taikyti).
z Tai sukuria vartotojo SSID ir taiko jį projektoriui.
z Jei projektorius ir kompiuteris yra prijungti belaidžiu LAN ryšiu, tai nutraukia belaidį LAN ryšį
tarp projektoriaus ir kompiuterio bei perjungia projekcijos ekraną į LAN ryšio parengties ekraną.
21
Norėdami naudoti vartotojo SSID belaidžiam LAN ryšiui
užmegzti ir projektuoti
Projektoriaus naudojimas
1.
Prijunkite belaidį adapterį prie projektoriaus (10 psl.), tuomet įjunkite projektorių.
z Automatiškai nustatomas įvesties šaltinis „Tinklas“ ir pradedama LAN ryšio parengties ekrano
projekcija.
z Jei LAN ryšio parengties ekrano projekcija nepradedama, nuspauskite įvesties mygtuką
[INPUT]. Pasirodžiusiame dialogo lange „Įvestis“ naudokite [2] ir [8] mygtukus nustatymui
„Tinklas“ pasirinkti, tuomet nuspauskite pasirinkimo mygtuką [ENTER].
2.
Pasirinkite prieš tai aprašytoje procedūroje „Norėdami sukurti vartotojo SSID“
(19 psl.) sukurtą vartotojo SSID.
Šiuo atveju:
Atlikite šią operaciją:
Projektoriaus SSID nebuvo pakeistas atlikus
procedūrą, aprašytą „Norėdami sukurti vartotojo
SSID“ (19 psl.).
Eikite tiesiai prie 6 veiksmo.
Projektoriaus SSID buvo pakeistas į kitokį atlikus
procedūrą, aprašytą „Norėdami sukurti vartotojo
SSID“ (19 psl.).
Nuspauskite meniu mygtuką [MENU] ir pasirinkite:
„Tinklo nustatymai“ 3 „Projektoriaus belaidžio LAN
ryšio nustatymai“ 3 „SSID“. Pasirodžiusiame
dialogo lange pasirinkite vartotojo SSID.
3.
Norėdami grįžti į langą „Tinklo nustatymai“, du kartus nuspauskite mygtuką
[ESC].
4.
Naudokite mygtuką [T] parinkčiai „Atnaujinti tinklo nustatymus“ pasirinkti,
tuomet nuspauskite pasirinkimo mygtuką [ENTER].
z Tai įjungs patvirtinimo dialogo langą, klausiantį, ar norite atnaujinti tinklo nustatymus.
5.
Mygtuku [S] pasirinkite nustatymą „Taip“, tuomet nuspauskite pasirinkimo
mygtuką [ENTER].
z Tai projektoriui atlieka SSID pakeitimą ir išjungia dialogo langą. Palaukite, kol bus vėl
projektuojamas LAN ryšio parengties ekranas.
22
Kompiuterio naudojimas
6.
Paleiskite „Network Connection“.
z Įjungiamas „Network Connection“ langas su pranešimu „Connecting“ (Jungiamasi).
z Jei jūsų kompiuteryje naudojama „Windows“ 7, 8 arba 8.1 vers. ir įjungiamas dialogo langas
„Nustatyti tinklo vietą“, nuspauskite [Atšaukti] ir išjunkite dialogo langą.
z Kai tik programa „Network Connection“ randa projektorių, prie kurio gali prisijungti, rodomas
vienas iš toliau pateiktų dialogo langų.
Jei įjungiamas šis dialogo
langas:
7.
Jis nurodo šią būseną:
Eikite prie
šio veiksmo:
„Projector List“ (Projektorių
sąrašas)
Aptikti keli projektoriai, prie kurių galima prisijungti.
7 veiksmas
„Enter the passphrase or
WEP key.“ (Įveskite
slaptafrazę arba WEP kodą.)
Vartotojo SSID nustatymas „Security“ (Saugumas) yra kitoks,
nei „Disable“ (Išj.) ir aptiktas tik vienas projektorius, prie kurio
galima prisijungti.
8 veiksmas
„Enter the login code.“
(Įveskite prisijungimo kodą.)
Vartotojo SSID nustatymas „Security“ (Saugumas) yra
„Disable“ (Išj.) ir aptiktas tik vienas projektorius, prie kurio
galima prisijungti.
10 veiksmas
Nuspauskite projektoriaus, prie kurio norite prisijungti, SSID, tuomet
spustelėkite [OK] (Gerai).
z Jei pasirodo dialogo langas „Enter the passphrase or WEP key.“ (Įveskite slaptafrazę arba
WEP kodą.), eikite prie 8 veiksmo. Jei pasirodo dialogo langas „Enter the login code.“ (Įveskite
prisijungimo kodą.), eikite prie 10 veiksmo.
8.
Įveskite slaptafrazę.
z Į laukelius „Passphrase/WEP Key Input“ (Slaptafrazės/WEP kodo įvestis) ir „Confirm“
(Patvirtinimas) įveskite vartotojo SSID slaptafrazę (ženklų eilutė įvesta procedūros „Norėdami
sukurti vartotojo SSID“ 8 veiksme).
23
9.
Kai viskas taip, kaip jūs pageidaujate, nuspauskite [OK] (Gerai).
z Rodomas toliau pateiktas dialogo langas.
10.
Lange „Login Code“ (Prisijungimo kodas) įveskite keturių skaitmenų numerį,
nurodytą viršutiniame kairiajame projektuojamo LAN ryšio parengties ekrano
kampe.
11.
Kai viskas taip, kaip jūs pageidaujate, nuspauskite [OK] (Gerai).
z Kai projektorius yra prijungtas belaidžiu LAN ryšiu, kompiuterio ekrane rodomas „Network
Connection“ langas, kaip pavaizduota toliau. Bus projektuojamas kompiuterio ekrano vaizdas
(pagrindinis ekranas).
z Daugiau informacijos apie programos „Network Connection“ lango operacijas žr. „„Network
Connection“ naudojimas“ (39 psl.).
12.
Norėdami nutraukti belaidį LAN ryšį ir išjungti kompiuterio ekrano projekciją,
nuspauskite uždarymo mygtuką ( ) viršutiniame dešiniajame „Network
Connection“ lango kampe.
z Tai išjungia „Network Connection“ langą ir projektuojamame vaizde vėl rodomas LAN ryšio
parengties ekranas.
z Atlikus prieš tai nurodytą procedūrą, programa „Network Connection“ įsimins paskutinio
prisijungimo metu naudotą slaptafrazę. Dėl šios priežasties jums nereikės dar kartą įvesti
slaptafrazės, jei prie projektoriaus pakartotinai jungsite tą patį kompiuterį (kol nebus pakeistas
SSID).
z Kai belaidis LAN ryšys naudoja vartotojo SSID, nustatymus galima sukonfigūruoti, kad būtų
pašalinta prisijungimo kodo įvestis. Daugiau informacijos apie nustatymų sukonfigūravimą žr.
„Puslapio „Control Panel“ (Valdymo skydelis) tinklo nustatymų sukonfigūravimas“ (59 psl.).
24
Projektoriaus prijungimas prie išorinio tinklo nenutraukus
tiesioginio belaidžio LAN ryšio su kompiuteriu
Kai tarp projektoriaus ir kompiuterio užmegztas tiesioginis LAN ryšys, projektorius gali prisijungti
naudodamas belaidžio ryšio prieigos tašką, kuris yra prijungtas prie išorinio tinklo (interneto arba
intraneto) nenutraukdamas ryšio su kompiuteriu.
Belaidžio LAN ryšio prieigos taškas
(arba maršruto parinktuvas)
Belaidis LAN ryšys
Arba laidinis LAN ryšys
Belaidis LAN ryšys
z Šio tipo jungtis leidžia kompiuteriui naudoti tinklo (interneto arba intraneto) paslaugą prisijungus
naudojant belaidžio LAN ryšio prieigos tašką arba maršruto parinktuvą. Tinklo aplinka, iš kurios
galima prisijungti prie kompiuterio, priklauso nuo belaidžio LAN ryšio prieigos taško arba
maršruto parinktuvo.
z Šio tipo jungtis laiko, kad DHCP serveris veikia tinkle, kuriam priklauso belaidžio LAN ryšio
prieigos taškas arba maršruto parinktuvas.
25
Projektoriaus prijungimas prie belaidžio LAN ryšio prieigos
taško nenutraukus tiesioginio belaidžio LAN ryšio su
kompiuteriu
1.
Norėdami prijungti kompiuterį prie projektoriaus LAN ryšių, atlikite vieną iš
toliau nurodytų procedūrų.
z „Norėdami naudoti projektoriaus paprastąjį SSID belaidžiam LAN ryšiui užmegzti ir projektuoti“
(12 psl.), 1–9 veiksmai
z „Norėdami naudoti projektoriaus daugybinį SSID belaidžiam LAN ryšiui užmegzti ir projektuoti“
(15 psl.), 1–11 veiksmai
z „Norėdami naudoti vartotojo SSID belaidžiam LAN ryšiui užmegzti ir projektuoti“ (22 psl.), 1–11
veiksmai (sukūrus vartotojo SSID).
2.
Programos „Network Connection“ lange spustelėkite funkcijų meniu mygtuką,
tuomet pasirodžiusiame meniu nuspauskite [Admin Screen] (Administratoriaus
ekranas).
Funkcijų meniu mygtukas
z Jis paleidžia kompiuterio interneto naršyklę ir rodo projektoriaus viršutinį puslapį.
3.
Kairiajame polangyje spustelėkite „Projector Admin“ (Projektoriaus
administratorius). Pasirodžiusiame slaptažodžio įvesties ekrane įveskite
slaptažodį.
z Pradinis numatytasis slaptažodis yra „admin“.
4.
Spustelėkite mygtuką [Login] (Prisijungti).
z Jei prisijungimas vyksta normaliai, įjungiamas langas „System Status“ (Sistemos būsena).
26
5.
Kairiajame polangyje spustelėkite „Network Settings“ (Tinklo nustatymai).
z Tai įjungia langą „Network Settings“ (Tinklo nustatymai).
z Įvestis ir nustatymai, kuriuos reikia čia atlikti, yra apibraukti raudonai. Kitų nustatymų keisti
nereikia.
z Daugiau informacijos apie šį puslapį žr. „Puslapio „Network Settings“ (Tinklo nustatymai) tinklo
nustatymų sukonfigūravimas“ (60 psl.).
6.
Jei mygtukas „Obtain an IP address automatically“ (Gauti IP adresą
automatiškai) atrodo taip
, spustelėkite ir pakeiskite jį į
.
7.
Jei mygtukas „Auto“ (Automat.) srityje „DHCP Settings“ (DHCP nustatymai)
atrodo taip
, spustelėkite ir pakeiskite jį į
.
8.
Sukonfigūruokite nustatymus prisijungti prie belaidžio ryšio LAN prieigos taško
iš projektoriaus.
(1) Jei mygtukas „Enable“ (Įjungti) srityje „External Access Point“ (Išorinis prieigos taškas) atrodo
taip
, spustelėkite ir pakeiskite jį į
.
(2) Spustelėkite [Scan Access Point] (Nuskaityti prieigos tašką).
z Lange „External Access Point SSID“ (Išorinio prieigos taško SSID) rodoma parinktis „Select
an access point.“ (Pasirinkti prieigos tašką).
(3) Spustelėkite lango „External Access Point SSID“ (Išorinio prieigos taško SSID) dešinėje esantį
mygtuką [T], tuomet pasirodžiusiame sąraše pasirinkite pageidaujamo prieigos taško SSID.
z Sąraše, kuris pasirodo nuspaudus mygtuką [T], pateikiami prieigos taškai, kurių signalus tuo
metu aptinka projektorius, ir iki aštuonių prieigos taškų, prie kurių buvo prieš tai prisijungta.
z Jei SSID norite įvesti rankiniu būdu, sąraše pasirinkite parinktį „Enter the key.“ (Įvesti kodą).
Tuomet įveskite pageidaujamą SSID lange „External Access Point SSID“ (Išorinio prieigos
taško SSID).
(4) Lange „Key“ (Kodas) įveskite prieigos taško, prie kurio jungiamasi, slaptafrazę ir WEP kodą.
z Jei prieigos taškas, prie kurio jungiatės, nereikalauja slaptafrazės arba WEP kodo, nereikia
nieko įvesti.
z Kiekvienas į įvesties laukelį įvestas slaptafrazės arba WEP kodo ženklas nurodomas
žvaigždute (*). Jei norite matyti įvedamus ženklus, atžymėkite žymimąjį langelį „Hide
characters“ (Slėpti ženklus).
(5) Norėdami įrašyti savo prisijungimo nustatymus, nuspauskite [Apply] (Taikyti).
z Jei slaptafrazė arba WEP kodas teisingi, paprastai ryšio užmezgimas su prieigos tašku iš
bet kurios vietos užtrunka nuo vienos iki kelių minučių.
27
9.
Nuotolinio valdymo pultu, kuris yra pateiktas kartu su projektoriumi, patikrinkite,
ar projektorius yra prijungtas prie belaidžio ryšio LAN prieigos taško.
(1) Nuspauskite mygtuką [MENU], tuomet pasirinkite „Tinklo nustatymai“ 3 „Belaidžio LAN ryšio
informacija“.
(2) Atsidariusiame dialogo lange „Belaidžio LAN ryšio informacija“ pažymėkite „Išorinio prieigos
taško ryšio būsena“.
z Jei rodoma parinktis „Prisijungta“, tai reiškia, kad projektorius yra prijungtas prie belaidžio
ryšio LAN prieigos taško. Jei rodoma parinktis „Atsijungta“, dar kartą atlikite šią procedūrą
nuo 1 veiksmo.
z Kai išorinis prieigos taškas veikia kaip DHCP serveris, nutraukus ryšį, projektoriaus IP
adresas pakeičiamas į išorinio prieigos taško nustatytą vertę.
z Sukonfigūravus prieš tai nurodytus nustatymus ir prisijungus prie belaidžio ryšio LAN prieigos
taško, projektorius automatiškai prisijungs prie to paties belaidžio ryšio LAN prieigos taško, kai
nustatysite įvesties šaltinį „Tinklas“. Taip yra, kol projektorius lieka belaidžio ryšio LAN prieigos
taško prisijungimo diapazone ir kol nepakeičiami belaidžio ryšio LAN prieigos taško ir
projektoriaus nustatymai.
Užmegzti laidinį LAN ryšį tarp projektoriaus ir maršruto
parinktuvo palaikant tiesioginį belaidį ryšį tarp projektoriaus ir
kompiuterio
1.
Atlikite 1 – 7 veiksmus, pateiktus skyriuje „Projektoriaus prijungimas prie
belaidžio LAN ryšio prieigos taško nenutraukus tiesioginio belaidžio LAN ryšio
su kompiuteriu“ (26 psl.).
2.
Norėdami atsijungti nuo projektoriaus administratoriaus puslapio, viršutiniame
dešiniajame puslapio „Network Settings“ (Tinklo nustatymai) kampe spustelėkite
„Logout“ (Atsijungti).
3.
Norėdami prijungti projektorių prie maršruto parinktuvo, naudokite LAN laidą.
28
Ryšio tarp projektoriaus ir kompiuterio užmezgimas
naudojant belaidžio ryšio LAN prieigos tašką
Ryšio apžvalga
LAN ryšį tarp projektoriaus ir kompiuterio galima užmegzti prijungiant juos prie esamo įmonės arba kt.
belaidžio ryšio LAN prieigos taško.
Belaidžio LAN ryšio prieigos taškas
Belaidis LAN ryšys
Belaidis LAN ryšys
z Šio tipo jungtis leidžia kompiuteriui naudoti tinklo (interneto arba intraneto) paslaugą prisijungus
prie belaidžio LAN ryšio prieigos taško. Tinklo aplinka, iš kurios galima prisijungti prie
kompiuterio, priklauso nuo belaidžio LAN ryšio prieigos taško.
z Šio tipo jungtis laiko, kad belaidžio LAN ryšio prieigos taškas veikia kaip DHCP serveris arba
kad DHCP serveris veikia tinkle, kuriam priklauso belaidžio LAN ryšio prieigos taškas.
29
Jungimosi procedūros
Projektoriaus prijungimas prie belaidžio ryšio LAN prieigos
taško
1.
Norėdami prijungti kompiuterį prie projektoriaus LAN ryšių, atlikite vieną iš
toliau nurodytų procedūrų.
z „Norėdami naudoti projektoriaus paprastąjį SSID belaidžiam LAN ryšiui užmegzti ir projektuoti“
(12 psl.), 1–9 veiksmai
z „Norėdami naudoti projektoriaus daugybinį SSID belaidžiam LAN ryšiui užmegzti ir projektuoti“
(15 psl.), 1–11 veiksmai
z „Norėdami naudoti vartotojo SSID belaidžiam LAN ryšiui užmegzti ir projektuoti“ (22 psl.), 1–11
veiksmai (vartotojo SSID jau sukurtas).
z „LAN laido naudojimas kompiuteriui prijungti prie projektoriaus tiesiogiai“ (36 psl.), 1–9
veiksmai
2.
Programos „Network Connection“ lange spustelėkite funkcijų meniu mygtuką,
tuomet pasirodžiusiame meniu nuspauskite [Admin Screen] (Administratoriaus
ekranas).
Funkcijų meniu mygtukas
z Jis paleidžia kompiuterio interneto naršyklę ir rodo projektoriaus viršutinį puslapį.
3.
Kairiajame polangyje spustelėkite „Projector Admin“ (Projektoriaus
administratorius). Pasirodžiusiame slaptažodžio įvesties ekrane įveskite
slaptažodį.
z Pradinis numatytasis slaptažodis yra „admin“.
4.
Spustelėkite mygtuką [Login] (Prisijungti).
z Jei prisijungimas vyksta normaliai, įjungiamas langas „System Status“ (Sistemos būsena).
30
5.
Kairiajame polangyje spustelėkite „Network Settings“ (Tinklo nustatymai).
z Tai įjungia langą „Network Settings“ (Tinklo nustatymai).
z Įvestis ir nustatymai, kuriuos reikia čia atlikti, yra apibraukti raudonai. Kitų nustatymų keisti
nereikia.
z Daugiau informacijos apie šį puslapį žr. „Puslapio „Network Settings“ (Tinklo nustatymai) tinklo
nustatymų sukonfigūravimas“ (60 psl.).
6.
Jei mygtukas „Obtain an IP address automatically“ (Gauti IP adresą
automatiškai) atrodo taip
, spustelėkite ir pakeiskite jį į
.
7.
Jei mygtukas „Disable“ (Išjungti) srityje „Access Point Function“ (Prieigos taško
funkcija) atrodo taip
, spustelėkite ir pakeiskite jį į
.
31
8.
Sukonfigūruokite nustatymus prisijungti prie belaidžio ryšio LAN prieigos taško
iš projektoriaus.
(1) Jei mygtukas „Enable“ (Įjungti) srityje „External Access Point“ (Išorinis prieigos taškas) atrodo
taip
, spustelėkite ir pakeiskite jį į
.
(2) Spustelėkite [Scan Access Point] (Nuskaityti prieigos tašką).
z Lange „External Access Point SSID“ (Išorinio prieigos taško SSID) rodoma parinktis „Select
an access point.“ (Pasirinkti prieigos tašką).
(3) Spustelėkite lango „External Access Point SSID“ (Išorinio prieigos taško SSID) dešinėje esantį
mygtuką [T], tuomet pasirodžiusiame sąraše pasirinkite pageidaujamo prieigos taško SSID.
z Sąraše, kuris pasirodo nuspaudus mygtuką [T], pateikiami prieigos taškai, kurių signalus
tuo metu aptinka projektorius, ir iki aštuonių prieigos taškų, prie kurių buvo prieš tai
prisijungta.
z Jei SSID norite įvesti rankiniu būdu, sąraše pasirinkite parinktį „Enter the key.“ (Įvesti kodą).
Tuomet įveskite pageidaujamą SSID lange „External Access Point SSID“ (Išorinio prieigos
taško SSID).
(4) Lange „Key“ (Kodas) įveskite prieigos taško, prie kurio jungiamasi, slaptafrazę ir WEP kodą.
z Jei prieigos taškas, prie kurio jungiatės, nereikalauja slaptafrazės arba WEP kodo, nereikia
nieko įvesti.
z Kiekvienas į įvesties laukelį įvestas slaptafrazės arba WEP kodo ženklas nurodomas
žvaigždute (*). Jei norite matyti įvedamus ženklus, atžymėkite žymimąjį langelį „Hide
characters“ (Slėpti ženklus).
(5) Norėdami įrašyti savo prisijungimo nustatymus, nuspauskite [Apply] (Taikyti).
z Tuo metu nustatymas „Access Point Function“ (Prieigos taško funkcija) (7 veiksmas)
automatiškai pakeičiamas į „Disable“ (Išjungti). Jei projektorius prijungtas prie kompiuterio
belaidžiu LAN ryšiu siekiant sukonfigūruoti prieš tai nurodytus nustatymus, tai nutraukia ryšį.
z Jei slaptafrazė arba WEP kodas teisingi, paprastai ryšio užmezgimas su prieigos tašku iš
bet kurios vietos užtrunka nuo vienos iki kelių minučių.
9.
Nuotolinio valdymo pultu, kuris yra pateiktas kartu su projektoriumi, patikrinkite,
ar projektorius yra prijungtas prie belaidžio ryšio LAN prieigos taško.
(1) Nuspauskite mygtuką [MENU], tuomet pasirinkite „Tinklo nustatymai“ 3 „Belaidžio LAN ryšio
informacija“.
(2) Atsidariusiame dialogo lange „Belaidžio LAN ryšio informacija“ pažymėkite „Išorinio prieigos
taško ryšio būsena“.
z Jei rodoma parinktis „Prisijungta“, tai reiškia, kad projektorius yra prijungtas prie belaidžio
ryšio LAN prieigos taško. Jei rodoma parinktis „Atsijungta“, dar kartą atlikite šią procedūrą
nuo 1 veiksmo.
z Kai išorinis prieigos taškas veikia kaip DHCP serveris, nutraukus ryšį, projektoriaus IP
adresas pakeičiamas į išorinio prieigos taško nustatytą vertę.
z Sukonfigūravus prieš tai nurodytus nustatymus ir prisijungus prie belaidžio ryšio LAN prieigos
taško, projektorius automatiškai prisijungs prie to paties belaidžio ryšio LAN prieigos taško, kai
nustatysite įvesties šaltinį „Tinklas“. Taip yra, kol projektorius lieka belaidžio ryšio LAN prieigos
taško prisijungimo diapazone ir kol nepakeičiami belaidžio ryšio LAN prieigos taško ir
projektoriaus nustatymai.
32
Ryšio tarp projektoriaus ir kompiuterio užmezgimas ir
projektavimas naudojant belaidžio ryšio LAN prieigos tašką
z Laikoma, kad procedūra atliekama toliau nurodytomis sąlygomis.
• Kompiuteris jau yra prijungtas prie belaidžio ryšio LAN prieigos taško.
Nėra jokio skirtumo, ar kompiuteris prijungtas prie belaidžio ryšio LAN („Wi-Fi“) ar laidinio
LAN (naudojant LAN laidą). Jei kompiuteris prijungtas naudojant laidinę LAN jungtį,
įsitikinkite, kad belaidžio ryšio LAN funkcija yra išjungta.
• Projektoriaus nustatymai jau buvo sukonfigūruoti naudojant procedūrą „Projektoriaus
prijungimas prie belaidžio ryšio LAN prieigos taško“ (30 psl.) ir nuo to laiko belaidžio LAN
ryšio prieigos taško ir (arba) projektoriaus nustatymai nebuvo keisti.
• Projektorius yra belaidžio LAN ryšio prieigos taško veikimo diapazone.
Projektoriaus naudojimas
1.
Prijunkite belaidį adapterį prie projektoriaus (10 psl.), tuomet įjunkite projektorių.
z Automatiškai nustatomas įvesties šaltinis „Tinklas“ ir pradedama LAN ryšio parengties ekrano
projekcija.
z Jei LAN ryšio parengties ekrano projekcija nepradedama, nuspauskite įvesties mygtuką
[INPUT]. Pasirodžiusiame dialogo lange „Įvestis“ naudokite [2] ir [8] mygtukus nustatymui
„Tinklas“ pasirinkti, tuomet nuspauskite pasirinkimo mygtuką [ENTER].
Kompiuterio naudojimas
2.
Paleiskite „Network Connection“.
z Įjungiamas „Network Connection“ langas su pranešimu „Connecting“ (Jungiamasi).
z Jei jūsų kompiuteryje naudojama „Windows“ 7, 8 arba 8.1 vers. ir įjungiamas dialogo langas
„Set Network Location“ (Nustatyti tinklo vietą), nuspauskite [Atšaukti] ir išjunkite dialogo langą.
z Kai tik programa „Network Connection“ randa projektorių, prie kurio gali prisijungti, rodomas
vienas iš toliau pateiktų dialogo langų.
Jei įjungiamas šis dialogo
langas:
3.
Jis nurodo šią būseną:
Eikite prie šio
veiksmo:
„Projector List“ (Projektorių
sąrašas)
Tinkle aptikti keli projektoriai, prie kurių galima prisijungti.
4 veiksmas
„Enter the login code.“
(Įveskite prisijungimo kodą.)
Tinkle aptiktas vienas projektorius, prie kurio galima
prisijungti.
5 veiksmas
Nuspauskite projektoriaus, prie kurio norite prisijungti, IP adresą, tuomet
spustelėkite [OK] (Gerai).
z Norėdami pasirinkti projektoriaus IP adresą, apatiniame projekcijos ekrano kampe (LAN ryšio
parengties ekrane) pažymėkite „Server IP“ (Serverio IP).
33
4.
Pasirodžiusiame dialogo lange „Enter the login code.“ (Įveskite prisijungimo
kodą.) įveskite prisijungimo kodą.
z Lange „Login Code“ (Prisijungimo kodas) įveskite keturių skaitmenų numerį, nurodytą
viršutiniame kairiajame projektuojamo LAN ryšio parengties ekrano kampe.
5.
Kai viskas taip, kaip jūs pageidaujate, nuspauskite [OK] (Gerai).
z Kai projektorius yra prijungtas belaidžiu LAN ryšiu, kompiuterio ekrane rodomas „Network
Connection“ langas, kaip pavaizduota toliau. Bus projektuojamas kompiuterio ekrano vaizdas
(pagrindinis ekranas).
z Daugiau informacijos apie programos „Network Connection“ lango operacijas žr. „„Network
Connection“ naudojimas“ (39 psl.).
6.
Norėdami nutraukti belaidį LAN ryšį ir išjungti kompiuterio ekrano projekciją,
nuspauskite uždarymo mygtuką ( ) viršutiniame dešiniajame „Network
Connection“ lango kampe.
z Tai išjungia „Network Connection“ langą ir projektuojamame vaizde vėl rodomas LAN ryšio
parengties ekranas.
z Kai naudojamas prieš tai nurodytas ryšio tipas, nustatymus galima sukonfigūruoti, kad
nebereikėtų įvesti prisijungimo kodo. Daugiau informacijos apie nustatymų sukonfigūravimą žr.
„Puslapio „Control Panel“ (Valdymo skydelis) tinklo nustatymų sukonfigūravimas“ (59 psl.).
34
Projektoriaus prijungimas prie kompiuterio laidiniu
LAN ryšiu
Laidinio LAN ryšio apžvalga
Būdas, kurį turėtumėte naudoti norėdami prijungti projektorių prie kompiuterio laidiniu LAN ryšiu,
priklauso nuo to, ar kompiuteris tuo pačiu metu taip pat bus prijungtas prie išorinio tinklo.
Laidinis LAN ryšys, kai kompiuterio nereikia prijungti prie išorinio tinklo
Naudokite LAN laidą projektoriui prijungti prie kompiuterio ir sukonfigūruokite abiejų įrenginių IP
adresus.
Laidinis LAN ryšys
Daugiau informacijos, kaip tai padaryti, žr. „LAN laido naudojimas kompiuteriui prijungti prie
projektoriaus tiesiogiai“ (36 psl.).
Laidinis LAN ryšys, kai kompiuterį taip pat norite prijungti prie išorinio tinklo
Norėdami prijungti projektorių ir kompiuterį prie to paties maršruto parinktuvo, naudokite LAN laidą.
Šioje konfigūracijoje prie maršruto parinktuvo prijungtame kompiuteryje galima naudotis tinklo
(interneto arba intraneto) paslaugomis. Tinklo aplinka, iš kurios galima prisijungti prie kompiuterio,
priklauso nuo maršruto parinktuvo.
Maršruto parinktuvas
Laidinis LAN ryšys
Laidinis LAN ryšys
Daugiau informacijos, kaip tai padaryti, žr. „Laidinio LAN ryšio tarp projektoriaus ir kompiuterio
užmezgimas naudojant maršruto parinktuvą“ (38 psl.).
z Laidinio LAN ryšio operacijoms programa „Network Connection“ nėra reikalinga. „Network
Connection“ naudojama projektuojant kompiuterio ekrano turinį užmezgus laidinį LAN ryšį.
35
Laidinio LAN ryšio procedūros
LAN laido naudojimas kompiuteriui prijungti prie projektoriaus
tiesiogiai
1.
Prijunkite kompiuterį prie projektoriaus LAN laidu.
Projektoriaus naudojimas
2.
Nuspauskite mygtuką [INPUT] (Įvestis). Įjungiamas dialogo langas „Įvestis“.
3.
Naudokite [T] ir [S] mygtukus nustatymui „Tinklas“ pasirinkti, tuomet
nuspauskite pasirinkimo mygtuką [ENTER].
4.
Pažymėkite projektoriaus IP adresą („Server IP“ (Serverio IP) apatiniame
dešiniajame LAN ryšio parengties ekrano kampe.
z Naudosime 192.168.100.10 projektoriaus IP adresą (projektoriaus pradinis numatytasis
nustatymas).
Kompiuterio naudojimas
5.
Pakeiskite kompiuterio IP adresą į 192.168.100.XXX (XXX yra vertė nuo 1 iki 9
arba nuo 11 iki 254).
z Šie veiksmai yra skirti LAN ryšiui tarp projektoriaus ir kompiuterio užmegzti. Toliau pateikti
veiksmai yra skirti kompiuterio ekranui projektuoti.
6.
Paleiskite „Network Connection“.
z Įjungiamas programos „Network Connection“ langas su pranešimu „Connecting“ (Jungiamasi).
z Jei jūsų kompiuteryje naudojama „Windows“ 7, 8 arba 8.1 vers. ir įjungiamas dialogo langas
„Set Network Location“ (Nustatyti tinklo vietą), nuspauskite [Atšaukti] ir išjunkite dialogo langą.
z Kai tik programa „Network Connection“ randa projektorių, prie kurio gali prisijungti, rodomas
dialogo langas „Projector List“ (Projektorių sąrašas).
7.
Nuspauskite projektoriaus, prie kurio norite prisijungti, IP adresą, tuomet
spustelėkite [OK] (Gerai).
z Norėdami pasirinkti projektoriaus IP adresą, apatiniame projekcijos ekrano kampe (LAN ryšio
parengties ekrane) pažymėkite „Server IP“ (Serverio IP).
36
8.
Pasirodžiusiame dialogo lange „Enter the login code.“ (Įveskite prisijungimo
kodą.) įveskite reikiamą prisijungimo kodą.
z Lange „Login Code“ (Prisijungimo kodas) įveskite keturių skaitmenų numerį, nurodytą
viršutiniame kairiajame projektuojamo LAN ryšio parengties ekrano kampe.
9.
Kai viskas taip, kaip jūs pageidaujate, nuspauskite [OK] (Gerai).
z „Network Connection“ langas pasikeis į toliau pavaizduotą langą ir bus pradedamas rodyti
kompiuterio ekrano vaizdas (pagrindinis langas).
z Daugiau informacijos apie programos „Network Connection“ lango operacijas žr. „„Network
Connection“ naudojimas“ (39 psl.).
10.
Norėdami išjungti kompiuterio ekrano projekciją, nuspauskite uždarymo
mygtuką ( ) viršutiniame dešiniajame „Network Connection“ lango kampe.
z Tai išjungia „Network Connection“ langą ir projektuojamame vaizde vėl rodomas LAN ryšio
parengties ekranas.
z Kai naudojamas prieš tai nurodytas ryšio tipas, nustatymus galima sukonfigūruoti, kad
nebereikėtų įvesti prisijungimo kodo. Daugiau informacijos, kaip sukonfigūruoti tokius
nustatymus, žr. „Puslapio „Control Panel“ (Valdymo skydelis) tinklo nustatymų
sukonfigūravimas“ (59 psl.).
37
Laidinio LAN ryšio tarp projektoriaus ir kompiuterio
užmezgimas naudojant maršruto parinktuvą
z Atliekant toliau nurodytą procedūrą, laikoma, kad DHCP serveris veikia tinkle, kuriam priklauso
maršruto parinktuvas, ir tarp kompiuterio ir maršruto parinktuvo užmegztas LAN ryšys.
Projektoriaus naudojimas
1.
Norėdami prijungti projektorių prie maršruto parinktuvo, prie kurio prijungtas
kompiuteris LAN laidu.
2.
Projektoriuje parinkčiai „IP nustatymai“ pasirinkite nustatymą „Aut.“.
(1) Norėdami matyti dialogo langą „IP nustatymai“, atlikite šiuos veiksmus: [MENU] mygtukas 3
„Tinklo nustatymai“ 3 „Projektoriaus laidinio LAN ryšio nustatymai“.
(2) Norėdami parinkčiai „IP nustatymai“ pasirinkti nustatymą „Aut.“, nuspauskite mygtuką [W].
(3) Norėdami grįžti į langą „Tinklo nustatymai“, du kartus nuspauskite mygtuką [ESC].
(4) Pasirinkite „Atnaujinti tinklo nustatymus“, tuomet nuspauskite pasirinkimo mygtuką [ENTER].
(5) Pasirodžiusiame dialogo lange mygtuku [S] pasirinkite „Taip“, tuomet nuspauskite pasirinkimo
mygtuką [ENTER].
Kompiuterio naudojimas
3.
Atlikite procedūrą nuo 6 veiksmo skyriuje „LAN laido naudojimas kompiuteriui
prijungti prie projektoriaus tiesiogiai“ (36 psl.).
38
„Network Connection“ naudojimas
„Network Connection“ yra programa, kurią galite naudoti LAN ryšiui tarp projektoriaus ir kompiuterio
užmegzti ir ekrano vaizdams, filmams bei garsui siųsti iš prijungto kompiuterio į projektorių.
z Pateikiant paaiškinimus šiame skyriuje, laikoma, kad LAN ryšys tarp projektoriaus ir
kompiuterio jau yra užmegztas ir kad kompiuterio ekrano turinys yra projektuojamas. Prieš
atlikdami šiame skyriuje nurodytas procedūras, turėtumėte atlikti procedūras, nurodytas
„Kompiuterio ekrano turinio projektavimas naudojant LAN ryšį“ (9 psl.), ir užmegzti ryšį tarp
projektoriaus ir kompiuterio.
„Network Connection“ langas
Toliau pateiktas „Network Connection“ langas rodomas, kai tarp projektoriaus ir kompiuterio užmegztas
LAN ryšys.
Prisijungimo kodas
Funkcijų meniu mygtukas
Sumažinimo mygtukas
1 ekrano projekcijos mygtukas
Uždarymo mygtukas
Kompiuterio ekrano projekcijos mygtukas
Vaizdo siuntimo projekcijos mygtukas
Projekcijos indikatorius
4 ekranų projekcijos mygtukas
Sustabdymo mygtukas
Pristabdymo mygtukas
39
„Network Connection“ operacijos
„Network Connection“ mygtukų operacijos
Kai tarp projektoriaus ir kompiuterio užmegztas LAN ryšys, galite naudoti „Network Connection“
mygtukus toliau aprašytoms operacijoms atlikti.
Norėdami tai padaryti:
Spustelėkite šį mygtuką:
Projektuoti vieną kompiuterio ekraną, kuris užpildo visą
projekcijos vaizdą (1 ekrano projekcija)
(1 ekrano projekcija)
Padalinti projekcijos ekraną į keturias dalis ir projektuoti
keturis kompiuterio ekranus (4 ekranų projekcija)
Vieną iš šių mygtukų*:
Sustabdyti šiuo metu projektuojamą kompiuterio ekrano
vaizdą
(pristabdyti)
Projektuoti filmą nerodant jo kompiuteryje (srautinio
vaizdo projekcija)
,
,
,
(srautinio vaizdo projekcija)
Daugiau informacijos žr. „Srautinio vaizdo projekcija“
43 psl.
Sustabdyti kompiuterio ekrano projekciją
(sustabdyti)
Išjungti „Network Connection“
(uždaryti)
* Nuspaudus mygtuką, kompiuterio ekrano vaizdas bus projektuojamas atitinkamoje vietoje: (1) viršuje
kairėje; (2) viršuje dešinėje; (3) apačioje kairėje; (4) apačioje dešinėje.
1
2
3
4
40
„Network Connection“ funkcijų meniu operacijos
Kai tarp projektoriaus ir kompiuterio užmegztas LAN ryšys, galite naudoti „Network Connection“
funkcijų meniu (kuris pasirodo nuspaudus funkcijų meniu mygtuką) elementus toliau aprašytoms
operacijoms atlikti.
Norėdami tai padaryti:
Pasirinkite funkcijų meniu
elementą:
Žr.:
Pirmenybę teikti rodymo spartai, o ne
projekcijos ekrano vaizdo kokybei
[Projection Setting] (Projekcijos
nustatymai) 3 [High-speed]
(Didelė sparta)
–
Pirmenybę teikti projekcijos ekrano
vaizdo kokybei, o ne rodymo spartai
[Projection Setting] (Projekcijos
nustatymai) 3 [High-resolution]
(Didelė raiška)
–
Kompiuterio garsui leisti iš projektoriaus
garsiakalbio*1
[Audio Out] (Garso išvestis)
Perjungti pagrindinio ekrano projekciją į
išplėstinio vaizdo projekciją*2
[Select the Projection Screen]
(Pasirinkti projekcijos ekraną) 3
[Extended Screen] (Išplėstinis
ekranas)
Perjungti išplėstinio vaizdo projekciją į
pagrindinio ekrano projekciją
[Select the Projection Screen]
(Pasirinkti projekcijos ekraną) 3
[Main Screen] (Pagrindinis
ekranas)
„Kompiuterio garso leidimas iš
projektoriaus garsiakalbio“ (42 psl.)
–
„Kompiuterio valdymas nuotoliniu
būdu išmaniuoju įrenginiu“ (44 psl.)
Naudoti išmaniuosius įrenginius
kompiuteriui, kuriame yra „Network
Connection“, valdyti nuotoliniu būdu
[PC Remote] (Nuotolinis valdymas
kompiuteriu)
Sukonfigūruoti projektoriaus tinklo
nustatymus
[Admin Screen] (Administratoriaus
ekranas)
„Projektoriaus administratoriaus
puslapių naudojimas“ (52 psl.)
Nuotoliniu būdu valdyti projektorių LAN
ryšiu
[Admin Screen] (Administratoriaus
ekranas)
„Nuotolinis projektoriaus valdymas
LAN ryšiu“ (64 psl.)
Įkelti failą į vidinę projektoriaus atmintį
[Admin Screen] (Administratoriaus
ekranas)
„Failo įkėlimas į vidinę projektoriaus
atmintį“ (67 psl.)
Pakeisti belaidį LAN ryšį kitam
projektoriui
„Esamo belaidžio LAN ryšio
[Server Search] (Serverio paieška) nutraukimas ir pakartotinis
prijungimas“ (45 psl.)
Sukurti „Network Connection“ kopiją
USB atminties įrenginyje
[Token Wizard] (Prieigos rakto
vedlys)
Ištrinti prisijungimo informaciją
(slaptafrazę), saugomą programos
„Network Connection“
[Initialize] (Inicijuoti)
„Rakto vedlio naudojimas“ (74 psl.)
„Prisijungimo informacijos
(slaptafrazės), saugomos
programos „Network Connection“,
ištrynimas“ (45 psl.)
Rodyti prie LAN prijungto projektoriaus
IP adresą ir prisijungimo kodą
[Info] (Informacija)
–
Rodyti „Network Connection“ versijos
informaciją
[About] (Apie)
–
Išjungti „Network Connection“
[Exit] (Išeiti)
–
*1 Kai naudojama „Windows XP“, kuri nepalaiko garso lygio maišytuvo funkcijos, reikia įdiegti tvarkyklę,
kad būtų palaikoma ši funkcija. Žr. „„Windows“ programinės įrangos plėtinys“ toliau.
*2 „Windows XP“ ir „Windows Vista“ operacinėje sistemoje reikia įdiegti tvarkyklės programinę įrangą,
kad šios funkcijos veiktų. Žr. „„Windows“ programinės įrangos plėtinys“ toliau.
41
„Windows“ programinės įrangos plėtinys
Kai naudojama „Windows“, norint naudoti kai kurias programos „Network Connection“ dalis, reikia
įdiegti toliau esančioje lentelėje nurodytą programinę įrangą. Norėdami daugiau informacijos, kaip gauti
šią programinę įrangą, apsilankykite CASIO internetinėje svetainėje
(http://www.casio-intl.com/support/).
Norėdami naudoti šią funkciją:
Įdiekite šią programinę įrangą:
Garso išvesties funkcija
VAC tvarkyklė (skirta „Windows XP“ versijai, kuri nepalaiko garso lygio
maišytuvo funkcijos)
Išplėstinė ekrano išvesties funkcija
VDD tvarkyklė (skirta „Windows XP“ ir „Windows Vista“)
Kompiuterio garso leidimas iš projektoriaus garsiakalbio
Galite naudoti „Network Connection“ kompiuterio garsui per projektoriaus garsiakalbį leisti, kai
kompiuterio ekranas projektuojamas naudojant LAN ryšį.
z Norėdami leisti kompiuterio garsą per projektoriaus garsiakalbį, „Network Connection“ funkcijų meniu
pasirinkite [Audio Out] (Garso išvestis) pažymėdami šią parinktį žymimuoju ženklu.
Projektoriaus garsiakalbio išvesties įjungimas išjungia garso išvestį iš kompiuterio garsiakalbio (-ų).
z Norėdami išjungti projektoriaus garso išvestį ir vėl įjungti kompiuterio garsiakalbį (-ius), funkcijų
meniu dar kartą pasirinkite [Audio Out] (Garso išvestis) ir atšaukite šios parinkties žymėjimą.
z Paleidus programą „Network Connection“, funkcijų meniu elementas [Audio Out] (Garso
išvestis) yra nepažymėtas (išjungtas).
42
Srautinio vaizdo projekcija
Galite naudoti „Network Connection“ filmui leisti ir perduoti atkuriamą failą į projektorių projekcijai rodyti.
Projekcijos ekrane rodomas tik filmo vaizdo srautas. Galite išjungti įprastą kompiuterio ekrano
darbalaukį ir „Network Connection“ langą (kuris nėra projektuojamas).
Palaikomi atkūrimo failai
AVI: 20 Mb/sek. maks. 720/30P (MJPEG vaizdas, ADPCM garsas)
MOV: 20 Mb/sek. maks. 1080/30P (H.264 vaizdas, ADPCM garsas arba AAC garsas)
MP4: 20 Mb/sek. maks. 1080/30P (H.264 vaizdas, AAC vaizdas)
Srautinio vaizdo projektavimas
1.
„Network Connection“ lange spustelėkite
(srautinio vaizdo projekcija).
z „Network Connection“ langas pasikeis į toliau pavaizduotą langą.
Kompiuterio ekrano projekcijos mygtukas
Failo pasirinkimo mygtukas
Sustabdymo mygtukas
Leidimo mygtukas
z Jei projektuojamas kompiuterio ekranas, prieš tai nurodyto mygtuko nuspaudimas grąžina
projekcijos ekraną į LAN ryšio parengties ekraną. Jei projekcija atliekama iš kito kompiuterio,
projekcijos ekranas nepasikeičia.
2.
Spustelėkite
3.
Naudokite pasirodžiusį dialogo langą filmo failui, kurį norite leisti, pasirinkti,
tuomet spustelėkite [Open] (Atidaryti).
(pasirinkti failą).
z Tai paleidžia pasirinkto failo projekciją ir projekcijos ekrane rodo filmo vaizdą visame ekrane.
4.
Norėdami sustabdyti filmo atkūrimą, nuspauskite
5.
Norėdami grįžti į įprastą kompiuterio ekrano projekciją, nuspauskite
(projektuoti kompiuterio ekraną).
(sustabdyti).
z Prieš tai aprašytos procedūros 4 veiksme sustabdę atkūrimą, galite iš naujo paleisti atkūrimą
nuo failo (filmo) pradžios nuspausdami
(leisti).
z Srautinio vaizdo projekcija visuomet rodoma visame ekrane. Tokiu atveju projekcijos ekrano
negalima padalinti į keturias dalis, kaip projektuojant kompiuterio ekrano vaizdus.
z Projektuojant srautinį filmo vaizdą, filmo garsas visuomet leidžiamas iš projektoriaus.
43
Kompiuterio valdymas nuotoliniu būdu išmaniuoju įrenginiu
Šiame skyriuje paaiškinama, kaip naudoti išmanųjį įrenginį kompiuteriui, kuriame yra „Network
Connection“, valdyti.
z Norint atlikti čia aprašytą nuotolinio valdymo procedūrą, jūsų išmaniajame įrenginyje reikia
įdiegti „C-Assist“ (76 psl.).
Kompiuterio paleidimas nuotoliniu būdu
1.
Atlikite vieną iš toliau nurodytų procedūrų kompiuterio ekrano turiniui
projektuoti belaidžiu LAN ryšiu.
z „Norėdami naudoti projektoriaus paprastąjį SSID belaidžiam LAN ryšiui užmegzti ir projektuoti“
(12 psl.), 1–9 veiksmai
z „Norėdami naudoti projektoriaus daugybinį SSID belaidžiam LAN ryšiui užmegzti ir projektuoti“
(15 psl.), 1–11 veiksmai
z „Norėdami naudoti vartotojo SSID belaidžiam LAN ryšiui užmegzti ir projektuoti“ (22 psl.), 1–11
veiksmai (vartotojo SSID jau sukurtas).
2.
Išmaniajame įrenginyje paleiskite programėlę „C-Assist“, tuomet atlikite toliau
nurodytus veiksmus.
(1) Prisijunkite prie projektoriaus.
(2) Įjunkite kompiuterio nuotolinį parengties režimą.
3.
Programos „Network Connection“ lange spustelėkite funkcijų meniu mygtuką,
tuomet pasirodžiusiame meniu nuspauskite [PC Remote] (Nuotolinis
kompiuterio valdymas) ir pažymėkite greta šios parinkties esantį žymimąjį
langelį.
z Tai atlikus, kompiuterio ekrano vaizdas rodomas išmaniojo įrenginio jutikliniame ekrane.
z Tai reiškia, kad išmaniojo įrenginio jutiklinį ekraną galite naudoti kompiuterio pelės operacijoms
atlikti. Taip pat galite naudoti išmaniojo įrenginio klaviatūrą duomenims į kompiuterį įvesti ir
jiems redaguoti.
4.
Valdykite kompiuterį iš išmaniojo įrenginio kaip reikia.
Kompiuterio valdymo nuotoliniu būdu išjungimas
Programos „Network Connection“ lange spustelėkite funkcijų meniu mygtuką, tuomet pasirodžiusiame
meniu nuspauskite [PC Remote] (Nuotolinis kompiuterio valdymas) ir atšaukite greta šios parinkties
esančio žymimojo langelio pasirinkimą.
44
Kitos „Network Connection“ operacijos
Esamo belaidžio LAN ryšio nutraukimas ir pakartotinis
prijungimas
1.
„Network Connection“ funkcijų meniu lange pasirinkite [Server Search] (Serverio
paieška).
z Tai nutraukia esamą belaidį LAN ryšį ir perjungia projekcijos ekraną į LAN ryšio parengties
ekraną.
2.
Atlikite toliau nurodytas operacijas.
z „Norėdami naudoti projektoriaus paprastąjį SSID belaidžiam LAN ryšiui užmegzti ir projektuoti“
(12 psl.)
z „Norėdami naudoti projektoriaus daugybinį SSID belaidžiam LAN ryšiui užmegzti ir projektuoti“
(15 psl.)
z „Norėdami naudoti vartotojo SSID belaidžiam LAN ryšiui užmegzti ir projektuoti“ (22 psl.)
(sukūrus vartotojo SSID).
Prisijungimo informacijos (slaptafrazės), saugomos programos
„Network Connection“, ištrynimas
1.
„Network Connection“ funkcijų meniu pasirinkite [Initialize] (Inicijuoti).
2.
Atsidariusiame inicijavimo patvirtinimo dialogo lange spustelėkite mygtuką [OK]
(Gerai), kad būtų pradėtas inicijavimas, arba [Cancel] (Atšaukti), jei norite
atšaukti.
45
Projektoriaus tinklo nustatymai
Yra du projektoriaus tinklo nustatymų tipai: pagrindiniai nustatymai, kuriuos galima sukonfigūruoti
projektoriumi, ir detalesni nustatymai, kuriuos galima konfigūruoti naudojant kompiuterį, prijungtą prie
projektoriaus LAN ryšiu, kad galėtumėte pasiekti projektoriaus administratoriaus puslapius.
z Daugiau informacijos apie pagrindinius tinklo nustatymus, kuriuos galima sukonfigūruoti
projektoriumi, žr. „Projektoriaus sąrankos meniu naudojimas“ (toliau).
z Daugiau informacijos apie kompiuterio interneto naršyklę detaliems tinklo nustatymams
sukonfigūruoti žr. „Projektoriaus administratoriaus puslapių naudojimas“ (52 psl.).
Projektoriaus sąrankos meniu naudojimas
Galite naudoti pagrindinį meniu „Tinklo nustatymai“, kuris yra įtrauktas į projektoriaus sąrankos meniu,
informacijai peržiūrėti ir projektoriaus bei išorinio įrenginio LAN ryšiui sukonfigūruoti.
Toliau esančioje lentelėje pateikiami meniu elementai, kuriuos galite pasirinkti pagrindiniame meniu
„Tinklo nustatymai“.
Meniu elementas
Aprašymas
Žr.:
Laidinio LAN ryšio
informacija
Rodoma informacija apie esamą laidinio LAN ryšio
būseną (IP adresas, DHCP nustatymas ir kt.)
„Laidinio LAN ryšio
informacijos rodymas“
(47 psl.)
Belaidžio LAN ryšio
informacija
Rodoma informacija apie esamą LAN ryšį (IP adresas,
DHCP nustatymas, saugumo nustatymai, ryšio su išoriniu
prieigos tašku būsena ir kt.)
„Belaidžio LAN ryšio
informacijos rodymas“
(48 psl.)
Projektoriaus laidinio LAN
ryšio nustatymai
Sukonfigūruokite IP adreso nustatymą.
„IP nustatymų pakeitimas“
(50 psl.)
Projektoriaus belaidžio
LAN ryšio nustatymai
Rodomas dialogo langas pasirinkti SSID ir nustatyti IP
adresą naudoti, kai projektorius naudojamas kaip
belaidžio LAN ryšio prieigos taškas.
„SSID pakeitimas“ (49 psl.)
„IP nustatymų pakeitimas“
(50 psl.)
Nuotolinis įj.*
Nurodo, ar projektorių galima įjungti LAN ryšiu, kai
projektorius veikia parengties režimu (projektorius
išjungtas, tačiau maitinimas tiekiamas).
–
„PJLink“ autentifikavimas
Įjungia ir išjungia „PJLink“ ryšio autentifikavimą.
–
Atnaujinti tinklo
nustatymus
Rodo projektoriaus pakeitimus, atliktus nustatymui
„Projektoriaus belaidžio LAN ryšio nustatymai“.
–
Inicijuoti tinklo nustatymus
Atstato numatytuosius gamyklinius tinklo nustatymus.
„Tinklo nustatymų
inicijavimas“ (51 psl.)
* Projektoriaus parengties režimo energijos sąnaudos priklauso nuo to, ar įjungtas Nuotolinis įj..
Norėdami informacijos apie kiekvienos parengties režimo būsenos energijos sąnaudas, žr. su
projektoriumi pateiktame Sąrankos vadove.
Šias procedūras galite atlikti naudodami patį projektorių arba su projektoriumi pateiktą nuotolinio
valdymo pultą.
46
Laidinio LAN ryšio informacijos rodymas
1.
Norėdami matyti nustatymų meniu, nuspauskite mygtuką [MENU] (Meniu).
2.
Naudokite mygtuką [T] parinkčiai „Tinklo nustatymai“ pasirinkti, tuomet
nuspauskite pasirinkimo mygtuką [ENTER].
3.
Naudokite mygtuką [T] parinkčiai „Laidinio LAN ryšio informacija“, tuomet
nuspauskite pasirinkimo mygtuką [ENTER].
z Įjungiamas dialogo langas „Laidinio LAN ryšio informacija“. Toliau esančioje lentelėje
paaiškinama ši informacija.
Elemento pavadinimas
4.
Aprašymas
Projektoriaus
pavadinimas
Tuščia pagal pradinius numatytuosius nustatymus (nepasirinktas joks
pavadinimas). Pavadinimą galima pakeisti atlikus procedūrą skyriuje „Puslapio
„Control Panel“ (Valdymo skydelis) tinklo nustatymų sukonfigūravimas“ (59 psl.).
MAC adresas
Fiksuotas laidinio LAN ryšio MAC adresas, priskirtas kiekvienam projektoriui.
IP adresas
IP adresas, šiuo metu priskirtas projektoriui.
DHCP
Rodoma esama projektoriaus DHCP serverio funkcijos būsena („Aut.“ arba
„Išjungti“).
Norėdami uždaryti dialogo langą ir išjungti sąrankos meniu, nuspauskite
mygtuką [MENU].
47
Belaidžio LAN ryšio informacijos rodymas
1.
Norėdami matyti nustatymų meniu, nuspauskite mygtuką [MENU].
2.
Naudokite mygtuką [T] parinkčiai „Tinklo nustatymai“, tuomet nuspauskite
pasirinkimo mygtuką [ENTER].
3.
Naudokite mygtuką [T] parinkčiai „Belaidžio LAN ryšio informacija“, tuomet
nuspauskite pasirinkimo mygtuką [ENTER].
z Įjungiamas dialogo langas „Belaidžio LAN ryšio informacija“. Toliau esančioje lentelėje
paaiškinama ši informacija.
Elemento pavadinimas
4.
Aprašymas
SSID
Rodomas esamas projektoriaus SSID (kuris yra naudojamas belaidžiam LAN
ryšiui su išoriniu įrenginiu).
Belaidžio MAC adresas
Fiksuotas blaidžio LAN ryšio MAC adresas, priskirtas kiekvienam belaidžio ryšio
adapteriui.
IP adresas
IP adresas, šiuo metu priskirtas projektoriui.
DHCP
Rodoma esama projektoriaus DHCP serverio būsena („Aut.“ arba „Išjungti“).
Saugos nustatymai
Rodoma esamo projektoriaus SSID kodavimo sistema. Daugiau informacijos apie
kodavimo sistemą žr. „Norėdami sukurti vartotojo SSID“ (19 psl.) procedūros 7
veiksme.
Išorinis SSIP prieigos
taškas
Pasirodo, kai mygtukas „Enable“ (Įjungti) yra pasirinktas nustatymui „External
Access Point“ (Išorinis prieigos taškas) puslapyje „Network Settings“ (Tinklo
nustatymai) (30 psl.). Kai projektorius yra prijungtas prie išorinio belaidžio LAN
ryšio prieigos taško, rodomas to prieigos taško SSID. Kai neprisijungta, rodomas
pranešimas „Nėra ryšio“.
Išorinio prieigos taško
ryšio būsena
Pasirodo, kai mygtukas „Enable“ (Įjungti) yra pasirinktas nustatymui „External
Access Point“ (Išorinis prieigos taškas) puslapyje „Network Settings“ (Tinklo
nustatymai) (30 psl.). Kai projektorius yra prijungtas prie išorinio belaidžio LAN
ryšio prieigos taško, rodomas pranešimas „Prisijungta“. Kai neprisijungta,
rodomas pranešimas „Atsijungta“.
Norėdami uždaryti dialogo langą ir išjungti sąrankos meniu, nuspauskite
mygtuką [MENU].
48
SSID pakeitimas
1.
Norėdami matyti nustatymų meniu, nuspauskite mygtuką [MENU].
2.
Naudokite mygtuką [T] parinkčiai „Tinklo nustatymai“ tuomet nuspauskite
pasirinkimo mygtuką [ENTER].
3.
Naudokite mygtuką [T] parinkčiai „Projektoriaus belaidžio LAN ryšio
nustatymai“ pasirinkti, tuomet nuspauskite pasirinkimo mygtuką [ENTER].
4.
Įsitinkite, kad pasirinktas „SSID“, tuomet nuspauskite mygtuką [ENTER].
z Rodomas SSID, kuriuos galima pasirinkti sąrašas.
Paprastojo ryšio SSID
Daugybiniai SSID
Esamas SSID
z Jei prieš tai buvo sukurtas vartotojo SSID, jis taip pat rodomas sąraše.
5.
Naudokite [S] ir [T] mygtukus pageidaujamam SSID pasirinkti, tuomet
nuspauskite pasirinkimo mygtuką [ENTER].
z Pasirinkto SSID kairėje esantis mygtukas taps
.
6.
Norėdami grįžti į langą „Tinklo nustatymai“, du kartus nuspauskite mygtuką
[ESC].
7.
Naudokite mygtuką [T] parinkčiai „Atnaujinti tinklo nustatymus“ pasirinkti,
tuomet nuspauskite pasirinkimo mygtuką [ENTER].
z Tai įjungs patvirtinimo dialogo langą, klausiantį, ar norite atnaujinti tinklo nustatymus.
8.
Mygtuku [S] pasirinkite nustatymą „Taip“, tuomet nuspauskite pasirinkimo
mygtuką [ENTER].
z Tai projektoriui atlieka SSID pakeitimą ir išjungia dialogo langą.
49
IP nustatymų pakeitimas
1.
Norėdami matyti nustatymų meniu, nuspauskite mygtuką [MENU].
2.
Naudokite mygtuką [T] parinkčiai „Tinklo nustatymai“ tuomet nuspauskite
pasirinkimo mygtuką [ENTER].
3.
Naudokite mygtuką [T] parinkčiai „Projektoriaus belaidžio LAN ryšio
nustatymai“ pasirinkti, tuomet nuspauskite pasirinkimo mygtuką [ENTER].
4.
Naudokite mygtuką [T] parinkčiai „IP nustatymai“ pasirinkti, tuomet
nuspauskite pasirinkimo mygtuką [ENTER].
z Galite atlikti toliau nurodytą veiksmą vietoj prieš tai nurodytų 3 ir 4 veiksmų.
Naudokite [T] mygtuką parinkčiai „Projektoriaus laidinio LAN ryšio nustatymai“ pasirinkti,
tuomet nuspauskite pasirinkimo mygtuką [ENTER].
5.
Pasirodžiusiame dialogo lange „IP nustatymai“ sukonfigūruokite toliau
pateiktoje lentelėje esančius nustatymus.
Norėdami tai padaryti:
Atlikite šią operaciją:
Nurodyti automatinį IP adreso
gavimą
Parinkčiai „IP nustatymai“ pasirinkite nustatymą „Aut.“.
IP adreso nurodymas rankiniu
būdu
Parinkčiai „IP nustatymai“ pasirinkite nustatymą „Rank.“ ir įveskite IP
adresą rankiniu būdu (žr. toliau).
IP adreso įvedimas
(1) Naudokite mygtuką [T] parinkčiai „IP adresas“ pasirinkti, tuomet
nuspauskite pasirinkimo mygtuką [ENTER].
z Įjungiamas dialogo langas „Įvesti IP adresą“.
(2) Naudokite [W] ir [X] mygtukus pirmajam IP adreso aštuonetui (trys
skaitmenys) pasirinkti. Nustatę norimą garsumą, nuspauskite [T]
mygtuką.
(3) Pakartokite (2) veiksmus nuo antro iki ketvirto aštuonetams nurodyti.
z Kiekvienam aštuonetui galima nurodyti šių intervalų vertę: 1-asis:
1–223; 2-asis: 0–255; 3-iasis: 0–255; 4-asis: 1–254. Jei nurodoma
vertė yra už šių intervalų ribų, vertės skaičius bus užtemdytas. Jei
eisite prie (4) veiksmo, kai užtemdytas aštuoneto skaičius, bus
grąžintas pradinis IP adresas (kuris buvo prieš įvestį).
(4) Nustatę norimą IP adresą, nuspauskite [ESC] mygtuką.
6.
Tai, ką turėtumėte toliau daryti norėdami grįžti į langą „Tinklo nustatymai“,
priklauso nuo to, ar šią operaciją pradėjote lange „Projektoriaus belaidžio LAN
ryšio nustatymai“ ar „Projektoriaus laidinio LAN ryšio nustatymai“.
z Projektoriaus belaidžio LAN ryšio nustatymai: du kartus nuspauskite mygtuką [ESC].
z Projektoriaus laidinio LAN ryšio nustatymai: vieną kartą nuspauskite mygtuką [ESC].
50
7.
Naudokite mygtuką [T] parinkčiai „Atnaujinti tinklo nustatymus“ pasirinkti,
tuomet nuspauskite pasirinkimo mygtuką [ENTER].
z Tai įjungs patvirtinimo dialogo langą, klausiantį, ar norite atnaujinti tinklo nustatymus.
8.
Mygtuku [S] pasirinkite nustatymą „Taip“, tuomet nuspauskite pasirinkimo
mygtuką [ENTER].
z Tai projektoriui atlieka IP adreso pakeitimą ir išjungia dialogo langą.
z Parinkčiai „IP nustatymai“ pasirinkus nustatymą „Rank.“, parinkties „DHCP settings“ (DHCP
nustatymai) (60 psl.) nustatymas pakeičiamas į „Aut.“. Kai parinkčiai „DHCP settings“ (DHCP
nustatymai) pasirenkamas nustatymas „Aut.“, DHCP pradžios adresas ir pabaigos adresas
nustatomi automatiškai, kaip aprašyta toliau.
Pavyzdžiui: Kai IP adresui įvedama vertė 192.168.100.20
Pradžios adresas:
192.168.100.21 (IP adresas, kurį įvedate naudodami 1 ir 4-ąjį aštuonetą)
Pabaigos adresas:
192.168.100.254 (IP adresas, kurį įvedate naudodami 4-ąjį aštuonetą, pakeistą į
254)
Jei 4-asis jūsų įvesto IP adreso aštuonetas yra 253 arba 254, 4-asis pradžios adreso ir
pabaigos adreso aštuonetas bus 254.
Tinklo nustatymų inicijavimas
1.
Norėdami matyti nustatymų meniu, nuspauskite mygtuką [MENU] (Meniu).
2.
Naudokite mygtuką [T] parinkčiai „Tinklo nustatymai“, tuomet nuspauskite
pasirinkimo mygtuką [ENTER].
3.
Naudokite mygtuką [T] parinkčiai „Inicijuoti tinklo nustatymus“ pasirinkti,
tuomet nuspauskite pasirinkimo mygtuką [ENTER].
z Tai įjungs patvirtinimo dialogo langą, klausiantį, ar norite inicijuoti tinklo nustatymus.
4.
Mygtuku [S] pasirinkite nustatymą „Taip“, tuomet nuspauskite pasirinkimo
mygtuką [ENTER].
z Inicijuojamas tinklo nustatymas ir uždaromas dialogo langas.
51
Projektoriaus administratoriaus puslapių naudojimas
Galite naudoti kompiuterio interneto naršyklę toliau aprašytiems projektoriaus administratoriaus
puslapiams pasiekti, informacijai bei nustatymams peržiūrėti ir įvairioms operacijoms atlikti.
Naudokite šį puslapį:
Norėdami tai padaryti:
Žr.:
System Status
(Sistemos būklė)
Projektoriaus aparatinės įrangos versijos ir tinklo
informacijos (IP adreso ir kt.) peržiūra
„Sistemos būsenos rodymas“
(58 psl.)
Control Panel
(Valdymo skydelis)
Sukonfigūruokite toliau nurodytus tinklo nustatymus.
Projektoriaus pavadinimas, naudoti prisijungimo kodą
/ nenaudoti prisijungimo kodo, slėpti / rodyti vartotojo
vardo nustatymą, įjungti / išjungti IEEE 802.11n,
kanalo pločio nustatymas.
„Puslapio „Control Panel“
(Valdymo skydelis) tinklo
nustatymų sukonfigūravimas“
(59 psl.)
Naudokite projektorių LAN ryšiu.
„Nuotolinis projektoriaus
valdymas LAN ryšiu“ (64 psl.)
Network Settings
(Tinklo nustatymai)
Sukonfigūruokite toliau nurodytus tinklo nustatymus.
IP adreso nustatymas, įjungti / išjungti DHCP serverio
funkciją, belaidžio LAN ryšio nustatymai (įjungti /
išjungti „Access Point Function“ (Prieigos taško
funkciją), SSID nustatymai, saugumo nustatymai ir
kt.), ryšio su išoriniu prieigos tašku nustatymas.
„Puslapio „Network Settings“
(Tinklo nustatymai) tinklo
nustatymų sukonfigūravimas“
(60 psl.)
Change Passwords
(Slaptažodžio keitimas)
Pakeiskite slaptažodį, naudotą prisijungiant puslapyje
„Projector Admin“ (Projektoriaus administratorius).
„Prisijungimo prie projektoriaus
administratoriaus puslapių
slaptažodžio pakeitimas“
(62 psl.)
Initialize Settings
(Nustatymų inicijavimas)
Grąžina numatytuosius puslapio „Projector Admin“
(Projektoriaus administratorius) nustatymus.
„Visų projektoriaus
administratoriaus puslapių
nustatymų inicijavimas“
(63 psl.)
Crestron Control
(Crestron valdymas)
Informacijos, kurios reikia projektoriui prisijungti prie
„Crestron“ valdymo, įvedimas.
„Informacijos, reikalingos
prisijungti prie „Crestron“
valdiklio, įvedimas“ (63 psl.)
52
Prisijungimas prie projektoriaus administratoriaus puslapių
belaidžiu LAN ryšiu
Kai tarp projektoriaus ir kompiuterio užmegztas LAN ryšys, galite naudoti kompiuteryje esančią
programą „Network Connection“ prisijungti prie projektoriaus administratoriaus puslapių.
Prisijungimas prie projektoriaus administratoriaus puslapių
belaidžiu LAN ryšiu
1.
Norėdami prijungti kompiuterį prie projektoriaus LAN ryšių atlikite vieną iš toliau
nurodytų procedūrų.
z „Norėdami naudoti projektoriaus paprastąjį SSID belaidžiam LAN ryšiui užmegzti ir projektuoti“
(12 psl.), 1–9 veiksmai
z „Norėdami naudoti projektoriaus daugybinį SSID belaidžiam LAN ryšiui užmegzti ir projektuoti“
(15 psl.), 1–11 veiksmai
z „Norėdami naudoti vartotojo SSID belaidžiam LAN ryšiui užmegzti ir projektuoti“ (22 psl.), 1–11
veiksmai (vartotojo SSID jau sukurtas).
2.
Programos „Network Connection“ lange spustelėkite funkcijų meniu mygtuką,
tuomet pasirodžiusiame meniu nuspauskite [Admin Screen] (Administratoriaus
ekranas).
Funkcijų meniu mygtukas
z Jis paleidžia kompiuterio interneto naršyklę ir rodo projektoriaus viršutinį puslapį.
3.
Kairiajame polangyje spustelėkite „Projector Admin“ (Projektoriaus
administratorius). Pasirodžiusiame slaptažodžio įvesties ekrane įveskite
slaptažodį.
z Pradinis numatytasis slaptažodis yra „admin“.
4.
Spustelėkite mygtuką [Login] (Prisijungti).
z Jei prisijungimas vyksta normaliai, įjungiamas langas „System Status“ (Sistemos būsena).
53
Prisijungimas prie projektoriaus administratoriaus puslapių
laidiniu LAN ryšiu
Galite prisijungti prie projektoriaus administratoriaus puslapių laidiniu LAN ryšiu, nenaudodami tinklo
ryšio.
Prisijungimas prie projektoriaus administratoriaus puslapių
laidiniu LAN ryšiu
1.
Norėdami prijungti kompiuterį prie projektoriaus LAN ryšių, atlikite vieną iš
toliau nurodytų procedūrų.
z „Kompiuterio IP adreso pakeitimas remiantis projektoriaus IP adresu ir prisijungimas laidiniu
LAN ryšiu“ (55 psl.)
z „Projektoriaus IP adreso pakeitimas remiantis kompiuterio IP adresu ir prisijungimas laidiniu
LAN ryšiu“ (56 psl.)
z „Laidinio LAN ryšio tarp projektoriaus ir kompiuterio užmezgimas naudojant maršruto
parinktuvą“ (38 psl.)
Projektoriaus naudojimas
2.
Nuspauskite mygtuką [INPUT]. Įjungiamas dialogo langas „Įvestis“.
3.
Naudokite [T] ir [S] mygtukus nustatymui „Tinklas“ pasirinkti, tuomet
nuspauskite pasirinkimo mygtuką [ENTER].
z Įjungiama LAN ryšio parengties ekrano projekcija.
4.
Pažymėkite projektoriaus IP adresą („Server IP“ (Serverio IP) apatiniame
dešiniajame LAN ryšio parengties ekrano kampe.
Kompiuterio naudojimas
5.
Paleiskite kompiuterio interneto naršyklę, įveskite „http://<IP adresas, kurį
žiūrėjote prieš tai nurodytame 4 veiksme>“, tuomet nuspauskite įvedimo
mygtuką [Enter].
z Rodomas viršutinis projektoriaus puslapis.
6.
Kairiajame polangyje spustelėkite „Projector Admin“ (Projektoriaus
administratorius). Pasirodžiusiame slaptažodžio įvesties ekrane įveskite
slaptažodį.
z Pradinis numatytasis slaptažodis yra „admin“.
7.
Spustelėkite [Login] (Prisijungti).
z Jei prisijungimas vyksta normaliai, įjungiamas langas „System Status“ (Sistemos būsena).
54
Kompiuterio IP adreso pakeitimas remiantis projektoriaus IP
adresu ir prisijungimas laidiniu LAN ryšiu
1.
Naudokite LAN laidą kompiuteriui prijungti prie projektoriaus tiesiogiai.
Projektoriaus naudojimas
2.
Projektoriaus IP nustatymams pasirinkite nustatymą „Rank.“.
(1) Norėdami matyti dialogo langą „IP nustatymai“, atlikite šiuos veiksmus: [MENU] mygtukas 3
„Tinklo nustatymai“ 3 „Projektoriaus laidinio LAN ryšio nustatymai“.
z Pradinis numatytasis parinkties „IP nustatymai“ nustatymas yra „Aut.“.
(2) Norėdami parinkčiai „IP nustatymai“ pasirinkti nustatymą „Rank.“, nuspauskite mygtuką [X].
z Projektoriaus IP adresas bus rodomas „IP adresas“ eilutėje.
(3) Norėdami grįžti į langą „Tinklo nustatymai“, du kartus nuspauskite mygtuką [ESC].
(4) Pasirinkite „Atnaujinti tinklo nustatymus“, tuomet nuspauskite pasirinkimo mygtuką [ENTER].
(5) Pasirodžiusiame dialogo lange mygtuku [S] pasirinkite „Taip“, tuomet nuspauskite pasirinkimo
mygtuką [ENTER].
Kompiuterio naudojimas
3.
Nurodykite IP adresą kompiuteriui. 1, 2 ir 3 aštuonetai turėtų būti tokie patys,
kaip projektoriaus IP adreso. 4 aštuonetui nurodykite vertę nuo 1 iki 254, kuri
skiriasi nuo projektoriaus IP adreso.
z Pavyzdžiui, jei projektoriaus IP adresas yra 192.168.100.10 (tai yra pradinis numatytasis
nustatymas), turėtumėte nurodyti kompiuterio IP adresą 192.168.100.XXX, kai XXX yra vertė
nuo 1 iki 9 arba nuo 11 iki 254.
4.
Atlikite procedūrą nuo 2 veiksmo skyriuje „Prisijungimas prie projektoriaus
administratoriaus puslapių laidiniu LAN ryšiu“ (54 psl.).
55
Projektoriaus IP adreso pakeitimas remiantis kompiuterio IP
adresu ir prisijungimas laidiniu LAN ryšiu
z Kai žinote kompiuterio IP adresą, naudokite toliau pateiktą procedūrą.
1.
Naudokite LAN laidą kompiuteriui prijungti prie projektoriaus tiesiogiai.
2.
Nurodykite IP adresą rankiniu būdu.
(1) Norėdami matyti dialogo langą „IP nustatymai“, atlikite šiuos veiksmus: [MENU] mygtukas 3
„Tinklo nustatymai“ 3 „Projektoriaus laidinio LAN ryšio nustatymai“.
z Pradinis numatytasis parinkties „IP nustatymai“ nustatymas yra „Aut.“.
(2) Norėdami parinkčiai „IP nustatymai“ pasirinkti nustatymą „Rank.“, nuspauskite mygtuką [X].
(3) Naudokite mygtuką [T] parinkčiai „IP adresas“ pasirinkti, tuomet nuspauskite pasirinkimo
mygtuką [ENTER].
z Įjungiamas dialogo langas „Įvesti IP adresą“.
(4) Naudokite [W] ir [X] mygtukus IP adreso 1 aštuonetui pakeisti, kad jis sutaptų su kompiuterio
IP adresu. Kai nustatymas yra toks, kokio pageidaujate, nuspauskite mygtuką [T].
(5) Pakartokite (4) veiksmą 2–4 aštuonetams nurodyti.
z 2 ir 3 aštuonetai turėtų būti tokie patys, kaip kompiuterio IP adreso.
z 4 aštuonetui nurodykite vertę nuo 1 iki 254, kuri skiriasi nuo kompiuterio IP adreso 4
aštuoneto.
(6) Norėdami grįžti į langą „Tinklo nustatymai“, du kartus nuspauskite mygtuką [ESC].
(7) Pasirinkite „Atnaujinti tinklo nustatymus“, tuomet nuspauskite pasirinkimo mygtuką [ENTER].
(8) Pasirodžiusiame dialogo lange mygtuku [S] pasirinkite „Taip“, tuomet nuspauskite pasirinkimo
mygtuką [ENTER].
3.
Atlikite procedūrą nuo 2 veiksmo skyriuje „Prisijungimas prie projektoriaus
administratoriaus puslapių laidiniu LAN ryšiu“ (54 psl.).
56
Laidinio LAN ryšio tarp projektoriaus ir kompiuterio
užmezgimas
z Atliekant toliau nurodytą procedūrą, laikoma, kad DHCP serveris veikia tinkle, kuriam priklauso
maršruto parinktuvas, ir tarp kompiuterio ir maršruto parinktuvo užmegztas LAN ryšys.
1.
Norėdami prijungti projektorių prie maršruto parinktuvo, prie kurio prijungtas
kompiuteris LAN laidu.
2.
Projektoriuje parinkčiai „IP nustatymai“ pasirinkite nustatymą „Aut.“.
(1) Norėdami matyti dialogo langą „IP nustatymai“, atlikite šiuos veiksmus: [MENU] mygtukas 3
„Tinklo nustatymai“ 3 „Projektoriaus laidinio LAN ryšio nustatymai“.
(2) Norėdami parinkčiai „IP nustatymai“ pasirinkti nustatymą „Aut.“, nuspauskite mygtuką [W].
(3) Norėdami grįžti į langą „Tinklo nustatymai“, du kartus nuspauskite mygtuką [ESC].
(4) Pasirinkite „Atnaujinti tinklo nustatymus“, tuomet nuspauskite pasirinkimo mygtuką [ENTER].
(5) Pasirodžiusiame dialogo lange mygtuku [S] pasirinkite „Taip“, tuomet nuspauskite pasirinkimo
mygtuką [ENTER].
3.
Atlikite procedūrą nuo 2 veiksmo skyriuje „Prisijungimas prie projektoriaus
administratoriaus puslapių laidiniu LAN ryšiu“ (54 psl.).
57
Palaikomos operacijos prisijungus prie puslapių „Projector
Admin“ (Projektoriaus administratorius)
Sistemos būsenos rodymas
1.
Remdamiesi „Prisijungimas prie projektoriaus administratoriaus puslapių
belaidžiu LAN ryšiu“ (53 psl.), prisijunkite prie projektoriaus administratoriaus
puslapių.
z Įjungiamas puslapis „System Status“ (Sistemos būsena). Toliau esančioje lentelėje
paaiškinama šiame puslapyje rodoma informacija.
Elemento pavadinimas
Aprašymas
Firmware Version
Tai yra projektoriaus aparatinės įrangos (integruotos programinės įrangos)
(Aparatinės įrangos versija) versija.
2.
IP Address (IP adresas)
IP adresas, šiuo metu priskirtas projektoriui.
Subnet Mask
(Potinklio kaukė)
Šiuo metu projektoriuje sukonfigūruota potinklio kaukės vertė.
Default Gateway
(Numatytasis tinklų
sietuvas)
Šiuo metu projektoriuje sukonfigūruotas numatytasis tinklų sietuvas.
Wireless MAC Address
(Belaidžio ryšio MAC
adresas)
Fiksuotas blaidžio LAN ryšio MAC adresas, priskirtas kiekvienam belaidžio ryšio
adapteriui.
Wire MAC Adrress
(tik XJ-M serija)
Fiksuotas laidinio LAN ryšio MAC adresas, priskirtas kiekvienam projektoriui.
Projection Status
(Projektoriaus būsena)
„Projection Standby“ (Projekcijos parengtis): laukiama projekcijos LAN ryšiu.
„Projecting“ (Projekcija): projekcija LAN ryšiu
Number of Users
(Vartotojų skaičius)
Šiuo metu LAN ryšiu prijungtu kompiuterių projekcijų vartotojų skaičius.
Norėdami atsijungti iš projektoriaus administratoriaus puslapių, spustelėkite
„Logout“ (Atsijungti).
58
Puslapio „Control Panel“ (Valdymo skydelis) tinklo nustatymų
sukonfigūravimas
z Puslapio „Control Panel“ (Valdymo skydelis) tinklo nustatymai padalinti į dvi grupes.
1 grupė : „Projector Name“ (Projektoriaus pavadinimas), „Login Code“ (Prisijungimo kodas)
2 grupė : „Show User Name“ (Rodyti vartotojo vardą), IEEE 802.11n (Wi-Fi), „Channel Width“
(Kanalo plotis)
Atlikdami toliau nurodytą procedūrą, turėtumėte konfigūruoti nustatymus tik naudodami vieną
grupę. Tuomet taikykite nuspausdami taikymo mygtuką ([Apply1] 1 grupei arba [Apply2] 2
grupei). Bet kokie grupei atlikti pakeitimai, kurie neatitinka taikymo mygtuko, kurį nuspaudėte,
nebus taikomi.
1.
Remdamiesi „Prisijungimas prie projektoriaus administratoriaus puslapių
belaidžiu LAN ryšiu“ (53 psl.), prisijunkite prie projektoriaus administratoriaus
puslapių.
2.
Kairiajame polangyje spustelėkite „Control Panel“ (Valdymo skydelis).
3.
Pasirodžiusiame puslapyje „Control Panel“ (Valdymo skydelis) sukonfigūruokite
toliau pateiktoje lentelėje esančius nustatymus.
Norėdami tai padaryti:
Atlikite šią operaciją:
Projektoriaus pavadinimo pakeitimas
Laukelyje „Projector Name“ (Projektoriaus
pavadinimas) įveskite projektoriaus pavadinimą, kurio
ženklų skaičius neviršija 16 (simboliai nenaudojami).
Nurodykite, ar reikalauti įvesti prisijungimo kodą, kai
užmezgamas belaidis LAN ryšys
Srityje „Login Code“ (Prisijungimo kodas) spustelėkite
„Enable“ (Įjungti) (paraginimas įvesti prisijungimo
kodą) arba „Disable“ (Išjungti) (įvesti prisijungimo
kodo nereikia).
Nurodykite, ar šiuo metu LAN ryšiu projektuojamo
kompiuterio vartotojo vardą rodyti, ar slėpti
Srityje „Show User Name“ (Rodyti vartotojo vardą)
spustelėkite „ON“ (Įj.) (rodyti) arba „Off“ (Išj.) (slėpti).
Nurodykite, ar projektorių galima įjungti LAN ryšiu, kai
projektorius veikia parengties režimu
Srityje „Remote On*“ (Nuotolinis valdymas*)
nuspauskite „Enable“ (Įjungti) (įjungti maitinimą) arba
„Disable“ (Išjungti).
„PJLink“ autentifikavimo įjungimas arba išjungimas
Srityje „PJLink Authentication“ (PJLink
autentifikavimas) nuspauskite „Enable“ (Įjungti) arba
„Disable“ (Išjungti).
Nurodykite, ar įjungti belaidžio LAN ryšio standartą
IEEE802.11n, ar jį išjungti
Srityje „IEEE 802.11n (Wi-Fi)“ spustelėkite „Enable“
(Įjungti) arba „Disable“ (Išjungti).
Nurodykite, ar belaidžio LAN ryšio kanalo plotis turėtų
būti nustatomas automatiškai, ar turėtų būti fiksuotas
(20 MHz)
Srityje „Channel Width“ (Kanalo plotis) spustelėkite
„20MHz“ arba „Auto“ (Automat.).
* Projektoriaus parengties režimo energijos sąnaudos priklauso nuo to, ar įjungtas „Remote On“.
Norėdami informacijos apie kiekvienos parengties režimo būsenos energijos sąnaudas, žr. su
projektoriumi pateiktame Sąrankos vadove.
59
4.
Projektoriuje atlikite pakeitimus, kuriuos atlikote puslapyje „Control Panel“
(Valdymo skydelis).
Norėdami atlikti šių elementų nustatymus:
Spustelėkite šį mygtuką:
„Projector Name“ (Projektoriaus pavadinimas), „Login Code“
(Prisijungimo kodas)
[Apply1]
„Show User Name“ (Rodyti vartotojo vardą), IEEE 802.11n (Wi-Fi), „Channel
Width“ (Kanalo plotis)
[Apply2]
z Nuspaudus mygtuką [Apply1] arba [Apply2], įjungiamas dialogo langas, nurodantis paleisti
projektorių iš naujo, kad būtų atlikti nustatymai.
5.
Paleiskite projektorių iš naujo ir atlikite nustatymų pakeitimus, spustelėkite [OK]
(Gerai).
z Norėdami atšaukti projektoriaus pakartotinį paleidimą neįrašę nustatymų, vietoj [OK] (Gerai)
spauskite [Cancel] (Atšaukti).
z Spustelėjus [OK] (Gerai), įrašomi atlikti pakeitimai ir projektorius paleidžiamas iš naujo. Tuo
metu bus nutrauktas LAN ryšys tarp projektoriaus ir kompiuterio.
Puslapio „Network Settings“ (Tinklo nustatymai) tinklo
nustatymų sukonfigūravimas
1.
Remdamiesi „Prisijungimas prie projektoriaus administratoriaus puslapių
belaidžiu LAN ryšiu“ (53 psl.), prisijunkite prie projektoriaus administratoriaus
puslapių.
2.
Kairiajame polangyje spustelėkite „Network Settings“ (Tinklo nustatymai).
3.
Pasirodžiusiame puslapyje „Network Settings“ (Tinklo nustatymai)
sukonfigūruokite toliau pateiktus nustatymus.
Norėdami tai padaryti:
Atlikite šią operaciją:
Nurodykite automatinį IP adreso
gavimą iš išorinio LAN įrenginio
Srityje „IP Settings“ (IP nustatymai) spustelėkite „Obtain an IP address
automatically“ (Gauti IP adresą automatiškai).
IP adreso nurodymas rankiniu būdu
(1) Srityje „IP Settings“ (IP nustatymai) spustelėkite „Use the IP address
below“ (Naudoti toliau pateiktą IP adresą).
(2) Laukelyje „IP Address“ (IP adresas) įveskite IP adresą, kurį norite priskirti
projektoriui (pradinis numatytasis: 192.168.100.10).
(3) Laukelyje „Subnet Mask“ (Potinklio kaukė) įveskite vertę, kuri bus
naudojama tinklo (potinklio), kuriam priklauso projektorius, IP adreso
intervalui nustatyti (pradinė numatytoji: 255.255.255.0).
(4) Laukelyje „Default Gateway“ (Numatytasis tinklų sietuvas) įveskite
numatytojo tinklų sietuvo IP adresą (pradinis numatytasis:
192.168.100.10).
Nurodykite projektoriaus IP adreso
priskyrimą kompiuteriams ir
išmaniesiems įrenginiams
(1) Srityje „DHCP Settings“ (DHCP nustatymai) spustelėkite „Auto“
(Automat.)
(2) Nurodykite reikiamą automatiškai priskirtų IP adresų intervalą.
z Srityje „Starting Address“ (Pradžios adresas) ir „Ending Address“
(Pabaigos adresas) ketvirtajam aštuonetui įveskite 11-254 intervalo
vertę.
z Jūs galite nurodyti tik ketvirtąjį aštuonetą. Kitų aštuonetų pakeisti
negalima.
60
Norėdami tai padaryti:
Atlikite šią operaciją:
Nurodykite nepriskirti projektoriaus
IP adreso kompiuteriams ir
išmaniesiems įrenginiams
Srityje „DHCP Settings“ (DHCP nustatymai) spustelėkite „Disable“ (Išjungti).
Įjunkite belaidį LAN ryšį projektoriui
iš kompiuterio ir (arba) išmaniojo
įrenginio (įjungdami integruotą
prieigos taško funkciją)
Pakeiskite srities „Wireless Settings“ (Belaidžio ryšio nustatymai) parinkties
„Access Point Function“ (Prieigos taško funkcija) nustatymą į „Enable“
(Įjungti).
Išjunkite belaidį LAN ryšį projektoriui
iš kompiuterio ir (arba) išmaniojo
įrenginio (išjungdami integruotą
prieigos taško funkciją)
Pakeiskite srities „Wireless Settings“ (Belaidžio ryšio nustatymai) parinkties
„Access Point Function“ (Prieigos taško funkcija) nustatymą į „Disable“
(Išjungti).
Vartotojo SSID sukūrimas
Srityje „Wireless Settings“ (Belaidžio ryšio nustatymai) sukonfigūruokite
nustatymus „SSID“, „Security“ (Saugumas) ir „Passphrase/WEP Key Input“
(Slaptafrazės / WEP kodo įvestis).
Daugiau informacijos žr. 6 – 8 veiksmuose, pateiktuose skyriuje „Norėdami
sukurti vartotojo SSID“ (19 psl.).
SSID transliacijos įjungimas /
išjungimas
Srityje „Wireless Settings“ (Belaidžio ryšio nustatymai) parinkčiai „SSID
Broadcast“ pasirinkite nustatymą „Enable“ (Įjungti) arba „Disable“ (Išjungti).
Nurodykite belaidžio LAN ryšio
kanalą
Srityje „Wireless Settings“ (Belaidžio ryšio nustatymai) spustelėkite mygtuką
[T], esantį lango „Channel“ (Kanalas) dešinėje. Pasirodžiusiame sąraše
pasirinkite 1–11 kanalus.
Naudokite automatinį belaidžio LAN
ryšio kanalo, kurį norite naudoti,
pasirinkimą
Srityje „Wireless Settings“ (Belaidžio ryšio nustatymai) spustelėkite mygtuką
[T], esantį lango „Channel“ (Kanalas) dešinėje. Pasirodžiusiame sąraše
pasirinkite „Auto“ (Automat.)
Prijunkite projektorių prie išorinio
belaidžio ryšio prieigos taško
Srityje „External Access Point“ (Išorinis prieigos taškas) spustelėkite „Enable“
(Įjungti) ir sukonfigūruokite reikiamus nustatymus.
Daugiau informacijos žr. 6 – 9 veiksmuose, pateiktuose skyriuje
„Projektoriaus prijungimas prie belaidžio ryšio LAN prieigos taško“ (30 psl.).
Neprijunkite projektoriaus prie
Srityje „External Access Point“ (Išorinis prieigos taškas) spustelėkite
išorinio belaidžio ryšio prieigos taško „Disable“ (Išjungti).
4.
Norėdami įrašyti puslapio „Network Settings“ (Tinklo nustatymai) pakeitimus
projektoriuje, spustelėkite [Apply] (Taikyti).
z Įjungiamas dialogo langas, nurodantis paleisti projektorių iš naujo, kad būtų atlikti nustatymai.
5.
Paleiskite projektorių iš naujo ir atlikite nustatymų pakeitimus, spustelėkite [OK]
(Gerai).
z Norėdami atšaukti projektoriaus pakartotinį paleidimą neįrašę nustatymų, vietoj [OK] (Gerai)
spauskite [Cancel] (Atšaukti).
z Spustelėjus [OK] (Gerai), įrašomi atlikti pakeitimai ir projektorius paleidžiamas iš naujo. Tuo
metu bus nutrauktas LAN ryšys tarp projektoriaus ir kompiuterio.
61
Prisijungimo prie projektoriaus administratoriaus puslapių
slaptažodžio pakeitimas
z Toliau nurodytą procedūrą taip pat galima naudoti slaptažodžiui, kurį reikia įvesti jungiantis prie
puslapio „Transfer File“ (Perduoti failą), pakeisti. Norėdami daugiau informacijos apie puslapį
„Transfer File“ (Perduoti failą), žr. „Failo įkėlimas į vidinę projektoriaus atmintį“ (67 psl.).
1.
Remdamiesi „Prisijungimas prie projektoriaus administratoriaus puslapių
belaidžiu LAN ryšiu“ (53 psl.), prisijunkite prie projektoriaus administratoriaus
puslapių.
2.
Kairiajame polangyje spustelėkite „Change Passwords“ (Keisti slaptažodį).
z Įjungiamas puslapis „Change Passwords“ (Keisti slaptažodį).
3.
Srityje „Projector Admin“ (Projektoriaus administratorius) įveskite iki aštuonių
vienbaičių naujojo slaptažodžio ženklų į laukelius „New Password“ (Naujas
slaptažodis) ir „Reinput Password“ (Iš naujo įvesti slaptažodį). Abiejuose
laukeliuose įveskite tą patį slaptažodį.
4.
Spustelėkite [Apply] (Taikyti).
5.
Jei reikia, atlikite toliau nurodytus veiksmus slaptažodžiui, kurį reikia įvesti
jungiantis prie puslapio „Transfer File“ (Perduoti failą), pakeisti.
(1) Srityje „Transfer File“ (Perduoti failą) į abu laukelius „New Password“ (Naujas slaptažodis) ir
„Reinput Password“ (Iš naujo įvesti slaptažodį) įveskite naująjį slaptažodį. Abiejuose
laukeliuose įveskite tą patį slaptažodį.
(2) Spustelėkite [Apply] (Taikyti).
6.
Norėdami atsijungti iš projektoriaus administratoriaus puslapių, spustelėkite
„Logout“ (Atsijungti).
62
Visų projektoriaus administratoriaus puslapių nustatymų
inicijavimas
1.
Remdamiesi „Prisijungimas prie projektoriaus administratoriaus puslapių
belaidžiu LAN ryšiu“ (53 psl.), prisijunkite prie projektoriaus administratoriaus
puslapių.
2.
Kairiajame polangyje spustelėkite „Initialize Settings“ (Inicijuoti nustatymus).
z Įjungiamas puslapis „Initialize Settings“ (Inicijuoti nustatymus).
3.
Spustelėkite [Apply] (Taikyti).
z Rodomas dialogo langas, klausiantis, ar norite paleisti kompiuterį iš naujo.
4.
Norėdami paleisti projektorių iš naujo ir grįžti į pradinius numatytuosius
nustatymus, spustelėkite [OK] (Gerai).
z Norėdami atšaukti projektoriaus pakartotinį paleidimą neinicijavę nustatymų, vietoj [OK] (Gerai)
spauskite [Cancel] (Atšaukti).
z Spustelėjus [OK] (Gerai), inicijuojami pakeitimai, o projektorius paleidžiamas iš naujo. Tuo
metu bus nutrauktas LAN ryšys tarp projektoriaus ir kompiuterio.
Informacijos, reikalingos prisijungti prie „Crestron“ valdiklio,
įvedimas
1.
Remdamiesi „Prisijungimas prie projektoriaus administratoriaus puslapių
belaidžiu LAN ryšiu“ (53 psl.) arba „Prisijungimas prie projektoriaus
administratoriaus puslapių laidiniu LAN ryšiu“ (54 psl.), prisijunkite prie
projektoriaus administratoriaus puslapių.
2.
Kairiajame polangyje spustelėkite „Crestron Control“ („Crestron“ valdymas).
3.
Pasirodžiusiame puslapyje „Crestron Control“ („Crestron“ valdymas) įveskite
toliau aprašytą informaciją.
IP Address (IP adresas): Įveskite „Crestron“ valdiklio IP adresą.
IP ID:
įveskite „Crestron“ valdiklio IP ID.
Port (Prievadas):
įveskite prievado numerį, naudojamą ryšiui su „Crestron“ valdikliu
užmegzti (paprastai šis numeris yra 41794).
4.
Norėdami taikyti įvestus nustatymus, spustelėkite [Apply] (Taikyti).
5.
Norėdami atsijungti iš projektoriaus administratoriaus puslapių, spustelėkite
„Logout“ (Atsijungti).
Atsijungimas nuo projektoriaus administratoriaus puslapių
Viršutiniame dešiniajame interneto naršyklės puslapyje spustelėkite „Logout“ (Atsijungti).
Grįžtama į pradinį projektoriaus puslapį.
63
Nuotolinis projektoriaus valdymas LAN ryšiu
Norėdami valdyti projektorių iš kompiuterio arba kito išorinio įrenginio LAN ryšiu, galite naudoti toliau
nurodytą procedūrą.
Nuotolinis projektoriaus valdymas iš prijungto kompiuterio LAN
ryšiu
1.
Remdamiesi „Prisijungimas prie projektoriaus administratoriaus puslapių
belaidžiu LAN ryšiu“ (53 psl.), prisijunkite prie projektoriaus administratoriaus
puslapių.
2.
Kairiajame polangyje spustelėkite „Control Panel“ (Valdymo skydelis).
z Įjungiamas puslapis „Control Panel“ (Valdymo skydelis).
z Projektoriaus nuotolinio valdymo elementai apibraukti raudonai. Norėdami išsamios
informacijos apie kiekvieną šių elementų, žr. „Nuotolinio valdymo elementai puslapyje „Control
Panel“ (Valdymo skydelis)“.
z Norėdami informacijos apie kitus elementus, nei nurodytieji prieš tai („Network Settings“ (Tinklo
nustatymų) elementai), žr. „Puslapio „Control Panel“ (Valdymo skydelis) tinklo nustatymų
sukonfigūravimas“ (59 psl.).
64
3.
Baigę nuotolinio valdymo operacijas, spustelėkite „Logout“ (Atsijungti) ir
atsijunkite nuo projektoriaus administratoriaus puslapių.
z Projektorius palaiko toliau nurodytus išorinius įrenginius ir komandas.
Išoriniai įrenginiai ir komandos
Žr.:
Visos „PJLink Class1“ (1.00 vers.) komandos
http://pjlink.jbmia.or.jp/english/
„Crestron Electronics“ valdiklio ir programinės įrangos („RoomView®“)
komandos
http://www.crestron.com/
„AMX Device Discovery“
http://www.amx.com/
65
Nuotolinio valdymo elementai puslapyje „Control Panel“
(Valdymo skydelis)
Grupė
Elementas
Aprašymas
Refresh (Atnaujinti) (mygtukas)
Spustelėkite atnaujinimo mygtuką, kad būtų parodyta naujausia
informacija.
Projector Status
(Projektoriaus
būsena)
Projector Status
(Projektoriaus
būsena)
Rodoma esama projektoriaus būsena, kai jis „ON“ (ĮJ.) arba „Standby“
(veikia parengties režimu).
Error Info (Klaidos
informacija)
Rodomas vienas iš toliau nurodytų elementų.
„No Error“ (Klaidos nėra): veikia normaliai.
„Temperature Error“ (Temperatūros klaida): įvyko temperatūros klaida.
„Fan Error“ (Ventiliatoriaus klaida): įvyko ventiliatoriaus klaida.
„Light Error“ (Šviesos šaltinio klaidav): įvyko šviesos šaltinio klaida.
„Other Error“ (Kita klaida): įvyko kita klaida, nei prieš tai nurodytosios.
Power Off (Maitinimo
išjungimas)
(mygtukas)
Spustelėkite norėdami išjungti projektorių.
Power On (Įjungti)
(mygtukas)
Spustelėkite norėdami įjungti projektorių. Ši operacija palaikoma tik, kai
parinkčiai „Remote On“ (Nuotolinis valdymas įjungtas) pasirinktas
nustatymas „Enable“ (Įjungti).
Projector
Control
(Projektoriaus
valdymas)
Input (Įvestis)
Nurodo įvesties šaltinį.
3D
Spustelėkite norėdami įjungti arba išjungti 3D įvesties režimą.
Color Mode
(Spalvų režimas)
Nurodo spalvų režimą.
Blank (Tuščias)
Šiam nustatymui pasirinkus „ON“ (Įj.), laikinai blokuojamas vaizdas iš
įvesties šaltinio. Pasirinkus „OFF“ (Išjungta) vaizdas iš įvesties šaltinio
projektuojamas.
Aspect Ratio (Vaizdo
formatas)
Pakeičia projektuojamo vaizdo formatą.
Brightness (Skaistis)
Įveskite langelyje vertę ir spustelėkite mygtuką [Apply] (Taikyti). Taip
atitinkamai pakeisite projektoriaus nustatymą „Brightness“ (Skaistis).
Contrast
(Kontrastingumas)
Įveskite langelyje vertę ir spustelėkite mygtuką [Apply] (Taikyti). Taip
atitinkamai pakeisite projektoriaus nustatymą „Contrast“
(Kontrastingumas).
ECO Mode (ECO
režimas)
Įjungia ECO režimą.
Audio Volume
(Garsumas)
Įveskite langelyje vertę ir spustelėkite mygtuką [Apply] (Taikyti). Taip
atitinkamai pakeisite projektoriaus garsumo nustatymą.
Mute Audio (Garso
nutildymas)
Nurodo nutildymo nustatymą. Garso išvestis, kai prie šio nustatymo
pasirinkta „OFF“ (Išjungta), ir pritildymas, kai pasirinkta „ON“ (Įjungta).
Audio Out (Garso
išvestis)
Nurodo projektoriaus garsiakalbio arba GARSO IŠVESTIES jungtį.
Speaker: garsiakalbio garso išvestis
Line: garso išvestis iš GARSO IŠVESTIES jungties
Initialize (Inicijuoti)
(mygtukas)
Spustelėkite, kad grąžintumėte visus „Network Projection Control“
elementus, išskyrus „Projector Status“ (Projektoriaus būsena), į pradinius
gamyklinius numatytuosius nustatymus.
66
Projektoriaus failų žiūrylės funkcijos
Šiame skyriuje aiškinama, kaip naudoti žiniatinklio naršyklę pasiekti vidinei projektoriaus atminčiai ir
įkelti failus ar ištrinti esamus failus. Jame taip pat pateikiama informacija apie failų žiūryklės funkcijas,
kurias galite atlikti iš žiniatinklio naršyklės.
Failo įkėlimas į vidinę projektoriaus atmintį
Turite prisijungti prie puslapio „Transfer File“ (Perkelti failą), kad įkeltumėte failą į vidinę projektoriaus
atmintį.
Prisijungimas prie puslapio „Transfer File“ (Perkelti failą)
Kai tarp projektoriaus ir kompiuterio užmegztas LAN ryšys, galite naudoti kompiuteryje esančią
programą „Network Connection“ prisijungti prie puslapio „Transfer File“ (Perkelti failą).
Galite tiesiogiai prisijungti prie puslapio „Transfer File“ (Perkelti failą) laidiniu LAN ryšiu, nenaudodami
tinklo ryšio.
Prisijungimas prie puslapio „Transfer File“ (Perkelti failą)
belaidžiu LAN ryšiu
1.
Norėdami prijungti kompiuterį prie projektoriaus LAN ryšių atlikite vieną iš toliau
nurodytų procedūrų.
z „Norėdami naudoti projektoriaus paprastąjį SSID belaidžiam LAN ryšiui užmegzti ir projektuoti“
(12 psl.), 1–9 veiksmai
z „Norėdami naudoti projektoriaus daugybinį SSID belaidžiam LAN ryšiui užmegzti ir projektuoti“
(15 psl.), 1–11 veiksmai
z „Norėdami naudoti vartotojo SSID belaidžiam LAN ryšiui užmegzti ir projektuoti“ (22 psl.), 1–11
veiksmai (vartotojo SSID jau sukurtas).
2.
Programos „Network Connection“ lange spustelėkite funkcijų meniu mygtuką,
tuomet pasirodžiusiame meniu nuspauskite [Admin Screen] (Administratoriaus
ekranas).
Funkcijų meniu mygtukas
z Jis paleidžia kompiuterio interneto naršyklę ir rodo projektoriaus viršutinį puslapį.
67
3.
Kairiajame polangyje spustelėkite „Transfer File“ (Perkelti failą).
Pasirodžiusiame slaptažodžio įvesties ekrane įveskite slaptažodį.
z Pradinis numatytasis slaptažodis yra „admin“.
4.
Spustelėkite mygtuką [Login] (Prisijungti).
z Jei prisijungimas vyksta normaliai, atsidarys puslapis „Transfer File“ (Perkelti failą).
68
Prisijungimas prie puslapio „Transfer File“ (Perkelti failą)
laidiniu LAN ryšiu
Žr. „Prisijungimas prie projektoriaus administratoriaus puslapių laidiniu LAN ryšiu“ (54 psl.).
6 procedūros veiksme spustelėkite „Transfer File“ (Perduoti failą) vietoj „Projector Admin“
(Projektoriaus administratorius). Atkreipkite dėmesį, kad pradinis numatytasis slaptažodis yra „admin“.
Atsijungimas nuo puslapio „Transfer File“ (Perkelti failą).
Viršutiniame dešiniajame interneto naršyklės puslapyje spustelėkite „Logout“ (Atsijungti).
Grįžtama į pradinį projektoriaus puslapį.
Palaikomos operacijos prisijungus prie puslapio „Transfer File“
(Perkelti failą)
z Reikalingos prisijungimo prie projektoriaus administratoriaus puslapio privilegijos, kad
atliktumėte toliau nurodytą procedūrą.
1.
Remdamiesi „Prisijungimas prie projektoriaus administratoriaus puslapių
belaidžiu LAN ryšiu“ (53 psl.), prisijunkite prie projektoriaus administratoriaus
puslapių.
2.
Kairiajame polangyje spustelėkite „Change Passwords“ (Keisti slaptažodį).
z Įjungiamas puslapis „Change Passwords“ (Keisti slaptažodį).
3.
Parinktyje „Transfer File“ (Perkelti failą) įveskite iki aštuonių vienabaičių
slaptažodžio ženklų į laukelius „New Password“ (Naujas slaptažodis) ir „Reinput
Password“ (Iš naujo įvesti slaptažodį). Abiejuose laukeliuose įveskite tą patį
slaptažodį.
4.
Spustelėkite [Apply] (Taikyti).
5.
Norėdami atsijungti iš projektoriaus administratoriaus puslapių, spustelėkite
„Logout“ (Atsijungti).
69
Palaikomos operacijos prisijungus prie puslapio „Transfer File“
(Perkelti failą)
Norėdami tai padaryti:
Atlikite šią operaciją:
Įkelti failą į vidinę
projektoriaus atmintį
(1) Spustelėkite [Browse] (Naršyti) arba [Select File] (Pasirinkti failą).
z Atsidarys dialogo langas „Open File“ (Atidaryti failą).
(2) Spustelėkite failą (tik vieną), kurį norite įkelti.
z Galima įkelti tokio formato failus, kuriuos gali atkurti projektoriaus „Failų“ žiūryklė
(JPEG, PNG, GIF, BMP, AVI, MOV, MP4, ECA, PtG, PDF).
(3) Spustelėkite [Open] (Atidaryti).
z Taip uždarysite dialogo langą „Open File“ (Atidaryti failą), ir prie 1 veiksme
pasirinkto failo pavadinimo dešinėje atsiras mygtukas. (Mygtuko padėtis
priklauso nuo jūsų naudojamos žiniatinklio naršyklės.)
(4) Kad įkeltumėte pasirinktą failą, spustelėkite [Upload] (Įkelti).
z „File transfer in progress“ (Perkeliamas failas) rodoma linijoje „Status“ puslapio
viršutiniame kairiajame kampe, kai perkeliamas failas. Baigus perkelti, užrašas
pasikeičia „Complete“ (Užbaigta).
Ištrinti failus ir (arba)
aplankus iš vidinė
projektoriaus atminties
(1) Failų sąraše pažymėkite visų norimų ištrinti failų ir (arba) aplankų žymės langelius.
z Vienu metu galima pažymėti iki 10 žymės langelių.
(2) Kad ištrintumėte visus pažymėtus failus ir (arba) aplankus, spustelėkite [Delete
File/Folder] (Ištrinti failą / aplanką).
(3) Atsidariusiame ištrynimo patvirtinimo dialogo lange spustelėkite mygtuką [OK]
(Gerai), kad ištrintumėte, arba [Cancel] (Atšaukti), jei norite atšaukti operaciją
neištrindami.
Sukurti naują aplanką
dabar rodomame aplanke
(1) Spustelėkite
.
(2) Rodomame dialogo lange įveskite aplanko pavadinimą ir spustelėkite [OK] (Gerai).
70
Projektoriaus failų žiūryklės funkcijos
Šiame skyriuje paaiškinamos mygtukų funkcijos, kurias galite naudoti kompiuterio žiniatinklio
naršyklėje atlikti projektoriaus failų žiūrylės funkcijoms.
„Viewer Control“ (Žiūryklės valdymas) puslapio rodymas
Kai tarp projektoriaus ir kompiuterio užmegztas LAN ryšys, galite naudoti kompiuteryje esančią
programą „Network Connection“ rodyti puslapį „Viewer Control“ (Žiūryklės valdymas) neįvedant
slaptažodžio.
Galite tiesiogiai prisijungti prie puslapio „Viewer Control“ (Žiūryklės valdymas) laidiniu LAN ryšiu,
nenaudodami tinklo ryšio.
Puslapio „Viewer Control“ (Žiūryklės valdymas) rodymas
naudojant belaidį LAN ryšį
1.
Norėdami prijungti kompiuterį prie projektoriaus LAN ryšių, atlikite vieną iš
toliau nurodytų procedūrų.
z „Norėdami naudoti projektoriaus paprastąjį SSID belaidžiam LAN ryšiui užmegzti ir projektuoti“
(12 psl.), 1–9 veiksmai
z „Norėdami naudoti projektoriaus daugybinį SSID belaidžiam LAN ryšiui užmegzti ir projektuoti“
(15 psl.), 1–11 veiksmai
z „Norėdami naudoti vartotojo SSID belaidžiam LAN ryšiui užmegzti ir projektuoti“ (22 psl.), 1–11
veiksmai (vartotojo SSID jau sukurtas).
2.
Programos „Network Connection“ lange spustelėkite funkcijų meniu mygtuką,
tuomet pasirodžiusiame meniu nuspauskite [Admin Screen] (Administratoriaus
ekranas).
Funkcijų meniu mygtukas
z Jis paleidžia kompiuterio interneto naršyklę ir rodo projektoriaus viršutinį puslapį.
71
3.
Kairiajame polangyje spustelėkite „Viewer Control“ (Žiūryklės valdymas).
z Bus rodomas puslapis „Viewer Control“ (Žiūryklės valdymas), kaip parodyta toliau, ir
projektorius projektuos pagrindinio failų žiūryklės ekrano vaizdą. Daugiau informacijos apie
veiksmus, kuriuos čia galite atlikti, žr. „„Viewer Control“ (Žiūryklės valdymas) puslapio
veiksmai“ (73 psl.).
Kai projektuojama failų žiūryklės, šie mygtukai
atlieka tas pačias funkcijas kaip atitinkamo
projektoriaus nuotolinio valdymo pulto mygtukai.
Puslapio „Viewer Control“ (Žiūryklės valdymas) rodymas
naudojant laidinį LAN ryšį
Žr. „Prisijungimas prie projektoriaus administratoriaus puslapių laidiniu LAN ryšiu“ (54 psl.).
Procedūros 6 veiksme spustelėkite „Viewer Control“ (Žiūryklės valdymas) vietoj „Projector Admin“
(Projektoriaus administratorius).
Grįžti į viršutinį projektoriaus puslapį iš „Viewer Control“
(Žiūryklės valdymas) puslapio
Viršutiniame kairiajame interneto naršyklės puslapyje spustelėkite „CASIO Projector“ (CASIO
projektorius).
72
„Viewer Control“ (Žiūryklės valdymas) puslapio veiksmai
Norėdami tai padaryti:
Atlikite šią operaciją:
Paleisti failų žiūryklės projekciją
Spustelėkite [Start Viewer] (Žiūryklės paleidimas).
Atlikti failų žiūryklės nuotolinio valdymo
pulto veiksmus
Spustelėkite norimus [Start Viewer] (Žiūryklės paleidimas) mygtukus.
Mygtukai turi tas pačias funkcijas kaip atitinkamo projektoriaus
nuotolinio valdymo pulto mygtukai. Daugiau informacijos apie failų
žiūryklės žr. Naudotojo vadove „Vaizdo projektavimas naudojant failų
žiūryklę“.
Išeiti iš puslapio „Viewer Control“ (Žiūryklės
valdymas) ir grįžti į projektoriaus viršutinį
puslapį.
Spustelėkite [EXIT] (Išeiti).*
* Failų žiūryklė nebus išjungta, jei nuspausite mygtuką [EXIT] (Išeiti), kai rodoma projekcija.
73
Priedėlis
Rakto vedlio naudojimas
Galite naudoti „Network Connection“ rakto vedlį nukopijuoti „Network Connection“ į USB atminties
įrenginį. Tai padarę, galite paleisti „Network Connection“ kompiuteryje, kuriame neįdiegta programa,
tiesiog prijungdami USB atminties įrenginį (vadinamą USB raktą) prie kompiuterio USB prievado.
Rekomenduojama naudoti USB raktus, kai jungiatės prie projektoriaus iš kelių kompiuterių.
„Network Connection“ įdiegimas USB atminties įrenginyje
z Naudodami toliau pateiktą procedūrą įdiegti „Network Connection“ USB atminties įrenginyje
sukursite failą pavadinimu „autorun.inf“ (kuris yra „Network Connection“ automatinio paleidimo
failas) USB atminties įrenginio pagrindiniame kataloge. Jei USB atminties įrenginio
pagrindiniame kataloge jau yra failas tokiu pačiu pavadinimu, esantis failas bus pervardytas
prie failo pavadinimo pridedant „.bak“ arba tris skaičius (.001, .002 ir pan.).
z Naudojant šią procedūrą įdiegti „Network Connection“ USB atminties įrenginyje, USB atminties
įrenginio pavadinimas pasikeis į „USB raktą“, taip pat pasikeis ir jo piktograma į
.
1.
Programos „Network Connection“ lange spustelėkite funkcijų meniu mygtuką,
tuomet pasirodžiusiame meniu nuspauskite [Token Wizard] (Rakto vedlys).
z Bus rodomas rakto vedlys.
2.
Spustelėkite [Next>] (Toliau).
z Bus rodomas USB įrenginio pasirinkimo ekrano rodinys.
z Jei prie kompiuterio neprijungtas USB atminties įrenginys, bus rodomas pranešimas „USB
memory could not be detected.“ (Neaptikta USB atmintis). Jei tai atsitinka, prijunkite USB
atminties įrenginį ir palaukite, kol USB atminties įrenginio pavadinimas bus rodomas lange
„USB Drive“ (USB įrenginys).
3.
Jei prie kompiuterio prijungti keli USB atminties įrenginiai, spustelėkite mygtuką
[T] langelio „USB Drive“ (USB įrenginys) dešinėje ir pasirinkite įrenginio
pavadinimą, kuriame norite įdiegti „Network Connection“.
4.
Spustelėkite mygtuką [Next>] (Toliau).
z Taip įdiegsite „Network Connection“ nurodytame USB atminties įrenginyje. Kai įdiegimas
baigtas, ekrane rodomas pranešimas „Wizard ended normally.“ (Vedlys užbaigtas įprastai.).
74
5.
Spustelėkite [Exit] (Baigti darbą), kad uždarytumėte rakto vedlio ekrano rodinį.
USB rakto naudojimas prijungti kompiuteriui prie projektoriaus
LAN ryšiu
Prijunkite prie kompiuterio USB prievado USB raktą, tada dukart spustelėkite „Network Connection“
piktogramą rakte. Paleidę „Network Connection“ galite atlikti tuos pačius veiksmus, kuriuos atliekate,
kai „Network Connection“ įdiegta kompiuteryje.
z Galite naudoti rakto vedlį, kai paleidžiate „Network Connection“ iš USB rakto.
Projekcija naudojant belaidį LAN ryšį su įvairiais
įrenginiais
„Network Connection“ naudojimas projekcijai iš „Mac OS“
Galite projektuoti prie projektoriaus belaidžiu LAN ryšiu prijungto kompiuterio su „Mac OS“ (Mac OS X
10.6, 10.7, 10.8, 10.9) ekrano vaizdą. Tam atlikti reikalingos toliau aprašytos sąlygos.
z Projektoriuje atlikite veiksmus, kad pakeistumėte projektoriaus SSID į bendrinį SSID (casiolpj0101,
casiolpj0102, casiolpj0103, casiolpj0104) arba naudotojo SSID. Daugiau informacijos žr. „SSID
pakeitimas“ (49 psl.).
z Paleiskite „Network Connection“* „Mac OS“ kompiuteryje, tada prisijunkite prie projektoriaus iš
„Network Connection“.
* Galite atsisiųsti „Network Connection“ programą, skirtą „Mac OS“ iš CASIO projektoriaus palaikymo
svetainės, esančios toliau pateiktame URL. CASIO projektoriaus palaikymo svetainėje taip pat yra
informacijos apie reikiamus reikalavimus kompiuteriui ir naudojimo informacija.
http://www.casio-intl.com/support/
75
„C-Assist“ naudojimas projekcijai iš išmaniojo įrenginio
Įdiegus „C-Assist“ „Android“ arba „iOS“ išmaniajame įrenginyje, galima projektuoti išmaniojo įrenginio
vaizdus projektoriumi. „C-Assist“ taip pat leidžia naudoti išmanųjį įrenginį valdyti kompiuteriui, prie kurio
prijungtas projektorius. Norint atlikti šiuos veiksmus, reikalingos toliau aprašytos sąlygos.
z Projektoriuje atlikite veiksmus, kad pakeistumėte projektoriaus SSID į bendrinį SSID (casiolpj0101,
casiolpj0102, casiolpj0103, casiolpj0104) arba naudotojo SSID. Daugiau informacijos žr. „SSID
pakeitimas“ (49 psl.).
z Išmaniajame įrenginyje paleiskite programėlę „C-Assist“ ir naudokite „C-Assist“ norėdami prisijungti
prie projektoriaus.
* Norėdami daugiau informacijos apie „C-Assist“ funkcijas ir informacijos, kaip ją gauti, apsilankykite
CASIO projektoriaus palaikymo internetinėje svetainėje (http://www.casio-intl.com/support/).
„MobiShow“ naudojimas projekcijai iš išmaniojo įrenginio
„MobiShow“ yra kliento programinė įranga, sukurta „Awind“ belaidei projekcijai. Jei „MobiShow“ įdiegta
„Android“ arba „iOS“ išmaniajame įrenginyje, gali užmegzti su projektoriumi belaidį LAN ryšį, kad būtų
galima projektuoti išmaniojo įrenginio vaizdus. Tam atlikti reikalingos toliau aprašytos sąlygos.
z Turite įsigyti „MobiShow“ versiją, suderinamą su jūsų išmaniuoju įrenginiu, ir įdiegti ją savo
išmaniajame įrenginyje.
• Prieš įdiegdami „MobiShow“, eikite į CASIO projektoriaus palaikymo svetainę
(http://www.casio-intl.com/support/) ir peržiūrėkite informaciją apie išmaniojo įrenginio operacines
sistemas ir „MobiShow“ versijas, suderinamas ryšiui su projektoriumi.
• Galite gauti „MobiShow“ kopiją iš bet kurios svetainės, kurioje yra programėlės jūsų išmaniajam
įrenginiui („Google Play“, „iTunes“, „App Store“ ir pan.)
z Projektoriuje atlikite veiksmus, kad pakeistumėte projektoriaus SSID į bendrinį SSID (casiolpj0101,
casiolpj0102, casiolpj0103, casiolpj0104) arba naudotojo SSID. Daugiau informacijos žr. „SSID
pakeitimas“ (49 psl.).
z Išmaniajame įrenginyje paleiskite programėlę „MobiShow“ ir naudokite „MobiShow“ norėdami
prisijungti prie projektoriaus.
z „MobiShow“ palaiko JPEG failų ir PtG2 failų (konvertuotų „PowerPoint“ failų), įrašytų
išmaniajame prietaise, peržiūrą. Norėdami daugiau informacijos, kaip „PowerPoint“ failą
konvertuoti į PtG2 failą, apsilankykite CASIO internetinėje svetainėje
(http://www.casio-intl.com/support/).
76
Trikčių diagnostika
Belaidis LAN ryšys tarp projektoriaus ir kompiuterio
Problema
Priežastis ir reikalingas sprendimas
Negaliu užmegzti belaidžio
LAN ryšio tarp
projektoriaus ir
kompiuterio.
z Jei kompiuteryje veikia kita belaidė LAN priemonė šalia programos „Network
Connection“, uždarykite ją.
z Pabandykite patraukti projektorių arčiau kompiuterio. Taip pat įsitikinkite, kad tarp
projektoriaus ir kompiuterio nėra sienos ar kitos kliūties.
z Jei šalia esanti mikrobangų krosnelė, „Bluetooth“ ar kitas įrenginys trukdo belaidžio
LAN signalui, perkelkite trukdantį įrenginį į kitą vietą.
z Jei projektorius išjungtas, įjunkite jį.
z Jei prie projektoriaus neprijungtas belaidis adapteris, prijunkite jį (10 psl.).
z Jei išjungta kompiuterio belaidžio LAN funkcija, įjunkite ją.
Belaidis LAN ryšys tarp
projektoriaus ir kompiuterio
nutrūksta.
z Jei kompiuteryje veikia kita belaidė LAN priemonė šalia programos „Network
Connection“, uždarykite ją.
z Pabandykite patraukti projektorių arčiau kompiuterio. Taip pat įsitikinkite, kad tarp
projektoriaus ir kompiuterio nėra sienos ar kitos kliūties.
z Jei šalia esanti mikrobangų krosnelė, „Bluetooth“ ar kitas įrenginys trukdo belaidžio
LAN signalui, perkelkite trukdantį įrenginį į kitą vietą.
Galiu užmegzti belaidį LAN
ryšį tarp projektoriaus ir
kompiuterio, bet
kompiuterio ekrano
projekcija neperkeliama.
z Jei pasirenkama kita parinktis nei „Tinklas“ kaip projektoriaus įvesties šaltinis,
paspauskite mygtuką [INPUT] (Įvestis) ir pasirinkite „Tinklas“.
z Jei kompiuterio ekrano projekcija neperkeliama, kai kaip įvesties šaltinis pasirinktas
„Tinklas“, spustelėkite
(1 ekrano projekcija) „Network Connection“ lange.
z Jei projekcijos vaizdas sustabdytas arba išjungtas paspaudus projektoriaus
nuotolinio valdymo pulto mygtuką [FREEZE] arba [BLANK], paspauskite nuotolinio
valdymo pulto mygtuką [ESC], kad atšauktumėte sustabdymo / tuščio vaizdo
procesą.
Projekcijos vaizdas
perjungiamas lėtai.
z Lange „Network Connection“ spustelėkite funkcijų meniu mygtuką, tuomet
pažymėkite „Projection Setting“ (Projekcijos nustatymas). Jei pasirinkta
„High-resolution“ (Didelė raiška), pakeiskite nustatymą į „High-speed“ (Didelis
greitis).
z Kompiuteryje išjunkite visas nenaudojamas programas.
z Jei jūsų kompiuteryje yra „Windows Vista“, 7, 8 arba 8.1, išjunkite „Windows
AeroTM“.
Belaidžio LAN ryšio
problemos, kai vienu metu
naudojami keli projektoriai.
Patikrinkite, ar daugiau nei vienam projektoriui priskirtas tas pats SSID numeris.
Kiekvienas projektorius turi turėti savo unikalų SSID. Daugiau informacijos apie
reikiamus veiksmus žr. „SSID pakeitimas“ (49 psl.).
77
Projektoriaus administratoriaus puslapiai
Problema
Priežastis ir reikalingas sprendimas
Projektoriaus administratoriaus puslapiai
nerodomi, kai bandau į juos įeiti iš
programos „Network Connection“.
Jūsų naudojama naršyklė gali būti sukonfigūruota naudoti įgaliotąjį
serverį. Kadangi dėl įgaliotojo serverio konfigūracijos gali būti
neįmanoma pasiekti projektoriaus administratoriaus puslapių, turite
pakeisti savo naršyklės konfigūraciją. Informacijos apie įgaliotojo
serverio nustatymus rasite savo naršyklės žinyne ir kituose
dokumentuose.
Pamiršau prisijungimo slaptažodį, kurį
nurodžiau projektoriaus administratoriaus
puslapiams.
Atlikite veiksmą „Tinklo nustatymų inicijavimas“ (51 psl.), kad
grąžintumėte pradinius numatytuosius projektoriaus tinklo
nustatymus.
Puslapiai „Transfer File“ (Perkelti failą)
Problema
Priežastis ir reikalingas sprendimas
Failo, įkelto į projektorių naudojant puslapį
„Transfer File“ (Perkelti failą), pavadinimas
yra trumpesnis už failo pavadinimą prieš
įkėlimą.
Projektoriaus failų žiūryklė gali rodyti iki 38 vienbaičių ženklų ilgio failo
pavadinimą, todėl 38 vienbaičius ženklus viršijantis tekstas
automatiškai nukerpamas.
Jei norite, kad failo pavadinimas būtų toks pat prieš ir po įkėlimo,
įsitikinkite, kad jis nėra ilgesnis nei 38 vienbaičiai ženklai.
Kai failas buvo įkeliamas į projektorių
naudojant puslapį „Transfer File“ (Perkelti
failą), buvo prarastas tinklo ryšys. Tinklo
ryšys buvo nedelsiant atkurtas ir įkeltas
failas rodomas puslapyje „Transfer File“
(Perkelti failą).
Į projektoriaus vidinę atmintį įkeltas failas yra nepilnas. Naudojant failų
žiūryklę failo operacijai atlikti, kai kurių failo duomenys gali būti
prarasti arba failas gali būti nerodomas iš viso.
Ištrinkite failą iš vidinės projektoriaus atminties ir įkelkite dar kartą.
Rodant puslapį „Transfer File“ (Perkelti
failą), prarastas tinklo ryšys. Tinklo ryšys
buvo nedelsiant atkurtas, tačiau failų
sąrašas puslapyje „Transfer File“ (Perkelti
failą) yra tuščias.
Taip galėjo nutikti dėl laikinos failo atpažinimo klaidos. Išjunkite
interneto naršyklę, kurią naudojate puslapiui „Transfer File“ (Perkelti
failą) rodyti, ir dar kartą atlikite operaciją, nurodytą skyriuje
„Prisijungimas prie puslapio „Transfer File“ (Perkelti failą) belaidžiu
LAN ryšiu“ (67 psl.) arba „Prisijungimas prie puslapio „Transfer File“
(Perkelti failą) laidiniu LAN ryšiu“ (69 psl.).
Rodant puslapį „Transfer File“ (Perkelti
failą), prarastas tinklo ryšys. Tinklo ryšys
buvo nedelsiant atkurtas, tačiau vidinės
atminties failų sąraše puslapyje „Transfer
File“ (Perkelti failą) trūksta failų.
Taip galėjo nutikti dėl laikinos failo atpažinimo klaidos. Atlikite toliau
pateiktus veiksmus.
(1) Atlikite reikiamus veiksmus projektoriuje ir išjunkite failų žiūryklę.
(2) Išjunkite ir vėl įjunkite projektorių.
(3) Paleiskite failų žiūryklę ir įjunkite vidinės atminties failų sąrašą.
Norėdami daugiau informacijos, kaip įjungti vidinės atminties failų
žiūryklės failų sąrašą, žr. Naudotojo vadovo skyrių „Vidinėje
projektoriaus atmintyje esančių failų projekcijos paleidimas“.
78
MA1405-A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising