HP | EliteBook Folio 9470m Notebook PC (ENERGY STAR) | HP EliteBook Folio 9470m Base Model Ultrabook PC Uživatelská příručka

HP EliteBook Folio 9470m Base Model Ultrabook PC Uživatelská příručka
Uživatelská příručka
© Copyright 2012, 2013 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.
Bluetooth je ochranná známka příslušného
vlastníka a je užívána společností HewlettPackard v souladu s licencí. Intel je
ochranná známka společnosti Intel
Corporation v USA a dalších zemích. AMD
je ochrannou známkou společnosti
Advanced Micro Devices, Inc., logo SD je
ochrannou známkou příslušného vlastníka.
Java je ochrannou známkou společnosti
Sun Microsystems, Inc. v USA. Microsoft a
Windows jsou registrované ochranné
známky společnosti Microsoft Corporation v
USA.
Informace uvedené v této příručce se
mohou změnit bez předchozího
upozornění. Jediné záruky na produkty a
služby společnosti HP jsou výslovně
uvedeny v prohlášení o záruce, které je
každému z těchto produktů a služeb
přiloženo. Žádná ze zde uvedených
informací nezakládá další záruky.
Společnost HP není zodpovědná za
technické nebo redakční chyby ani za
opomenutí vyskytující se v tomto
dokumentu.
Druhé vydání: červen 2013
První vydání: říjen 2012
Číslo dokumentu: 701927-222
Důležité informace o produktu
Podmínky užívání softwaru
Tato uživatelská příručka popisuje funkce,
kterými je vybavena většina modelů. Může
se stát, že některé funkce nebudou ve
vašem počítači k dispozici.
Instalací, kopírováním, stažením nebo
jiným použitím softwarového produktu
předinstalovaného v tomto počítači
vyjadřujete souhlas s tím, že budete
dodržovat podmínky licenční smlouvy
s koncovým uživatelem HP (EULA). Pokud
tyto licenční podmínky nepřijmete
a požadujete vrácení peněz, musíte na
základě podmínek pro vracení kompletní
nepoužitý produkt (hardware i software) do
14 dní vrátit prodejci, od něhož jste jej
zakoupili.
Chcete-li získat aktuální verzi informací
obsažených v této příručce, kontaktujte
podporu. Kontakty podpory pro USA
naleznete na adrese http://www.hp.com/go/
contactHP. Kontakty celosvětové podpory
naleznete na adrese
http://welcome.hp.com/country/us/en/
wwcontact_us.html.
Pro další informace nebo žádost o vrácení
peněz za počítač se obraťte na svého
místního prodejce.
Poznámka k bezpečnostnímu varování
VAROVÁNÍ! Abyste snížili riziko úrazů způsobených teplem nebo přehřátí počítače, nepokládejte si
počítač na klín a neblokujte větrací otvory. Počítač používejte výhradně na rovném tvrdém povrchu.
Dejte pozor, aby proudění vzduchu nebránil jiný pevný povrch, jako například tiskárna, ani měkký
povrch, například polštáře, silné pokrývky či šaty. Do kontaktu s kůží nebo měkkým povrchem, jako
jsou polštáře, silné pokrývky nebo šaty, nesmí za provozu přijít ani adaptér střídavého proudu.
Počítač a adaptér střídavého proudu splňují limity pro teplotu uživatelem přístupných povrchů, které
jsou definovány v mezinárodním standardu pro bezpečnost zařízení informačních technologií
(IEC 60950).
iii
iv
Poznámka k bezpečnostnímu varování
Obsah
1 Vítejte ............................................................................................................................................................... 1
Hledání informací ................................................................................................................................. 2
2 Seznámení s prvky počítače .......................................................................................................................... 4
Horní strana .......................................................................................................................................... 4
TouchPad ............................................................................................................................ 4
Kontrolky .............................................................................................................................. 5
Tlačítka a snímač otisků prstů (pouze u vybraných modelů) ............................................... 6
Klávesy ................................................................................................................................ 7
Přední strana ........................................................................................................................................ 8
Pohled zprava ...................................................................................................................................... 9
Levá strana ........................................................................................................................................... 9
Displej ................................................................................................................................................. 10
Spodní strana ..................................................................................................................................... 12
3 Připojení k síti ............................................................................................................................................... 14
Připojení k bezdrátové síti .................................................................................................................. 14
Použití ovládání bezdrátového připojení ............................................................................ 14
Použití tlačítka bezdrátového připojení ............................................................. 14
Použití ovládacích prvků operačního systému .................................................. 15
Použití sítě WLAN .............................................................................................................. 15
Využití služeb poskytovatele připojení k internetu ............................................ 15
Nastavení WLAN ............................................................................................... 16
Konfigurace bezdrátového směrovače .............................................................. 16
Ochrana WLAN ................................................................................................. 16
Připojení k síti WLAN ........................................................................................ 17
Použití modulu HP pro mobilní širokopásmové připojení (pouze vybrané modely) ........... 17
Vložení a vyjmutí karty SIM ............................................................................... 18
Používání GPS (jen vybrané modely) ................................................................................ 18
Používání bezdrátových zařízení Bluetooth ...................................................................... 19
Připojení ke kabelové síti ................................................................................................................... 19
Připojení k místní síti (LAN) ............................................................................................... 19
4 Polohovací zařízení a klávesnice ................................................................................................................ 21
Použití polohovacích zařízení ............................................................................................................ 21
Nastavení předvoleb polohovacího zařízení ...................................................................... 21
v
Použití ukazovátka ............................................................................................................. 21
Použití zařízení TouchPad ................................................................................................. 21
Zapnutí a vypnutí zařízení TouchPad ............................................................... 22
Použití gest zařízení TouchPad ........................................................................ 22
Klepnutí ............................................................................................ 22
Posouvání ......................................................................................... 23
Sevření (roztažení) / přibližování ...................................................... 23
Otáčení (jen vybrané modely) .......................................................... 24
Kliknutí 2 prsty (pouze vybrané modely) .......................................... 24
Cvrnknutí (jen vybrané modely) ........................................................ 25
Vytažení z okrajů (pouze vybrané modely) ...................................... 25
Používání klávesnice .......................................................................................................................... 27
Identifikace klávesových zkratek ....................................................................................... 27
Používání klávesnice ......................................................................................................... 28
Použití integrované numerické klávesnice ........................................................ 29
Zapnutí a vypnutí vestavěné numerické klávesnice ......................... 29
Přepínání funkcí kláves vestavěné numerické klávesnice ............... 29
Použití externí číselné klávesnice ..................................................................... 30
5 Multimédia ..................................................................................................................................................... 31
Zvuk .................................................................................................................................................... 31
Připojení reproduktorů ....................................................................................................... 31
Připojení sluchátek/mikrofonu ............................................................................................ 31
Nastavení hlasitosti ............................................................................................................ 32
Ověření zvukových funkcí v počítači ................................................................................. 32
Webová kamera (pouze vybrané modely) .......................................................................................... 32
Video .................................................................................................................................................. 33
VGA ................................................................................................................................... 34
DisplayPort ........................................................................................................................ 34
Intel Wireless Display (pouze vybrané modely) ................................................................. 35
6 Řízení spotřeby ............................................................................................................................................. 36
Vypnutí počítače ................................................................................................................................. 36
Nastavení možností napájení ............................................................................................................. 36
Použití úsporných režimů .................................................................................................. 36
Aktivace a ukončení režimu spánku .................................................................. 37
Povolení a ukončení uživatelem navozené hibernace ...................................... 37
Nastavení ochrany heslem při probuzení .......................................................... 37
Použití měřiče napájení ..................................................................................... 38
Použití měřiče napájení a nastavení napájení .................................................. 38
Použití napájení z baterie .................................................................................................. 38
vi
Nalezení dalších informací o baterii .................................................................. 39
Použití kontroly baterie ...................................................................................... 40
Zobrazení zbývající úrovně nabití baterie ......................................................... 40
Maximalizace doby vybíjení baterie .................................................................. 40
Správa stavu nízké úrovně nabití baterie .......................................................... 40
Identifikace stavů nízkého nabití baterie .......................................... 40
Řešení stavu nízkého nabití baterie ................................................. 41
Vložení a vyjmutí baterie ................................................................................... 41
Vložení baterie .................................................................................. 41
Vyjmutí baterie .................................................................................. 41
Úspora energie baterie ...................................................................................... 42
Skladování výměnné baterie ............................................................................. 42
Likvidace výměnné baterie ................................................................................ 43
Výměna výměnné baterie ................................................................................. 43
Použití externího zdroje napájení ...................................................................................... 44
Testování adaptéru střídavého proudu ............................................................. 45
Přepínaný režim grafického adaptéru (pouze vybrané modely) ........................................ 45
Používání přepínaného režimu grafického adaptéru (pouze vybrané
modely) ............................................................................................................. 45
7 Externí karty a zařízení ................................................................................................................................. 47
Používání čtečky karet médií (pouze vybrané modely) ...................................................................... 47
Vložení digitální karty ......................................................................................................... 47
Odebrání digitální karty ...................................................................................................... 47
Použití karet Smart Card (pouze u vybraných modelů) ...................................................................... 48
Vložení karty Smart Card ................................................................................................... 48
Vyjmutí karty Smart Card ................................................................................................... 49
Použití zařízení USB .......................................................................................................................... 49
Připojení zařízení USB ...................................................................................................... 50
Odebrání zařízení USB ...................................................................................................... 50
Použití volitelných externích zařízení ................................................................................................. 51
Použití doplňkových externích jednotek ............................................................................ 51
Použití dokovacího konektoru ............................................................................................ 51
8 Jednotky ........................................................................................................................................................ 53
Manipulace s diskovými jednotkami ................................................................................................... 53
Použití pevných disků ......................................................................................................................... 53
Technologie Intel Smart Response Technology (pouze u vybraných modelů) .................. 54
Sejmutí nebo výměna krytu pevného disku ....................................................................... 54
Sejmutí krytu pevného disku ............................................................................. 54
Nasazení krytu pevného disku .......................................................................... 55
vii
Výměna a upgrade pevného disku .................................................................................... 56
Odebrání pevného disku ................................................................................... 56
Instalace pevného disku .................................................................................... 56
Zvýšení výkonu pevného disku .......................................................................................... 57
Defragmentace disku ........................................................................................ 57
Vyčištění disku .................................................................................................. 58
Použití systému ochrany pevného disku HP 3D DriveGuard ............................................ 58
Určení stavu programu HP 3D DriveGuard ....................................................... 58
Správa napájení zaparkovaného pevného disku .............................................. 59
Použití softwaru HP 3D DriveGuard .................................................................. 59
Použití doplňkových externích optických jednotek ............................................................................. 59
Identifikace nainstalované doplňkové externí optické jednotky ......................................... 60
Vložení optického disku ..................................................................................................... 61
Přihrádková optická jednotka ............................................................................ 61
Zásuvková optická jednotka .............................................................................. 61
Vyjmutí optického disku ..................................................................................................... 62
Přihrádková optická jednotka ............................................................................ 62
Pokud se přihrádka disku normálně otevře ...................................... 62
Pokud se přihrádka disku normálně neotevře .................................. 62
Zásuvková optická jednotka .............................................................................. 63
Sdílení optických jednotek ................................................................................................. 64
9 Zabezpečení .................................................................................................................................................. 65
Ochrana počítače ............................................................................................................................... 65
Používání hesel .................................................................................................................................. 66
Nastavení hesla v systému Windows ................................................................................ 66
Nastavení hesel v nástroji Computer Setup ...................................................................... 67
Správa hesla správce systému BIOS ................................................................................ 68
Zadání hesla správce systému BIOS ................................................................ 70
Správa hesla funkce DriveLock nástroje Computer Setup ................................................ 70
Nastavení hesla funkce DriveLock .................................................................... 71
Zadání hesla funkce DriveLock ......................................................................... 72
Změna hesla funkce DriveLock ......................................................................... 73
Vypnutí funkce DriveLock ................................................................................. 74
Použití automatické funkce DriveLock v nástroji Computer Setup .................................... 74
Zadání hesla Automatic DriveLock ................................................................... 74
Vypnutí funkce Automatic DriveLock ................................................................ 75
Použití antivirového softwaru ............................................................................................................. 75
Použití softwaru brány firewall ............................................................................................................ 75
Instalace důležitých bezpečnostních aktualizací ................................................................................ 76
Použití nástroje HP ProtectTools Security Manager (pouze u vybraných modelů) ............................ 76
viii
Instalace volitelného bezpečnostního kabelu ..................................................................................... 76
Použití čtečky otisků prstů (pouze vybrané modely) .......................................................................... 77
Nalezení čtečky otisků prstů .............................................................................................. 77
10 Údržba .......................................................................................................................................................... 78
Přidání nebo výměna paměťového modulu ....................................................................................... 78
Čištění počítače .................................................................................................................................. 81
Čisticí produkty .................................................................................................................. 81
Postupy čištění .................................................................................................................. 81
Čištění displeje .................................................................................................. 82
Čištění boků a krytu .......................................................................................... 82
Čištění zařízení TouchPad a klávesnice ........................................................... 82
Aktualizace programů a ovladačů ...................................................................................................... 83
Použití nástroje SoftPaq Download Manager ..................................................................................... 83
11 Zálohování a obnovení ............................................................................................................................... 84
Zálohování informací .......................................................................................................................... 84
Provedení obnovy systému ................................................................................................................ 85
Použití nástrojů systému Windows pro obnovu ................................................................. 85
Použití nástrojů obnovy pomocí klávesy f11 ...................................................................... 86
Použití média operačního systému Windows 8 (prodává se samostatně) ........................ 86
Použití Aktualizace systému Windows k rychlé a snadné obnově .................................... 87
Úplné vymazání dat a přeinstalace systému Windows ...................................................... 87
Použití instalačního nástroje HP Software Setup .............................................................. 88
12 Nástroje Computer Setup (BIOS) a Advanced System Diagnostics ...................................................... 89
Použití nástroje Computer Setup ....................................................................................................... 89
Spouštění programu Computer Setup ............................................................................... 89
Procházení a výběr položek v nástroji Computer Setup .................................................... 89
Obnovení výchozích nastavení v nástroji Computer Setup ............................................... 90
Aktualizace systému BIOS ................................................................................................ 90
Určení verze systému BIOS .............................................................................. 91
Stažení aktualizace systému BIOS ................................................................... 91
Použití funkce Advanced System Diagnostics (Rozšířená diagnostika systému) .............................. 92
13 Podpora ....................................................................................................................................................... 93
Kontaktování technické podpory ........................................................................................................ 93
Štítky .................................................................................................................................................. 94
ix
14 Technické údaje .......................................................................................................................................... 95
Vstupní napájení ................................................................................................................................ 95
Provozní prostředí .............................................................................................................................. 95
Dodatek A Cestování s počítačem ................................................................................................................. 96
Dodatek B Výboj statické elektřiny ................................................................................................................ 97
Rejstřík ............................................................................................................................................................... 98
x
1
Vítejte
Až počítač nastavíte a zaregistrujete, je třeba provést následující kroky:
●
Projděte si tištěnou příručku Základy Windows 8 a zjistěte, jaké nové funkce systém Windows®
nabízí.
TIP: Pokud se chcete ze spuštěné aplikace nebo z plochy rychle vrátit na úvodní obrazovku,
stiskněte na klávesnici klávesu s logem Windows
. Opětovným stisknutím klávesy s logem
Windows se vrátíte na předchozí obrazovku.
●
Připojení k Internetu – Nastavte připojení k bezdrátové nebo kabelové síti, abyste se mohli
připojit k Internetu. Další informace naleznete v části Využití služeb poskytovatele připojení
k internetu na stránce 15.
●
Aktualizujte antivirový software – Chraňte počítač před případným poškozením způsobeným
viry. Software je předinstalován v počítači. Další informace naleznete v části Použití antivirového
softwaru na stránce 75.
●
Poznejte svůj počítač – Informujte se o funkcích počítače. Další informace naleznete v části
Seznámení s prvky počítače na stránce 4 a Polohovací zařízení a klávesnice
na stránce 21;
●
Seznámení s nainstalovaným softwarem – Prohlédněte si seznam softwaru
předinstalovaného v počítači:
Na úvodní obrazovce klikněte pravým tlačítkem, aby se zobrazila lišta Aplikace a poté klikněte
na ikonu Všechny aplikace. Podrobné informace o používání softwaru dodaného s počítačem
naleznete v pokynech výrobce softwaru, které mohou být poskytnuty se softwarem nebo na
webové stránce výrobce.
●
Proveďte zálohu pevného disku – vytvořte disky pro obnovení nebo jednotku paměti flash pro
obnovení. Viz Zálohování a obnovení na stránce 84.
1
Hledání informací
S počítačem je dodáno několik zdrojů informací, které vám pomohou při provádění různých činností.
Zdroje
Další informace o
Leták Pokyny k instalaci
●
Jak nastavit počítač
●
Pomoc s určením komponent počítače
Příručka Základy Windows 8
Přehled práce se systémem Windows 8.
Nápověda a podpora
●
Informace o operačním systému
Pro přístup k Nápovědě a podpoře napište heslo
nápověda a potom ze seznamu aplikací vyberte
položku Nápověda a podpora.
●
Aktualizace softwaru, ovladačů a systému BIOS
●
Nástroje pro odstraňování potíží
●
Jak přistoupit k podpoře
●
Informace o předpisech a bezpečnosti
●
Informace o likvidaci baterií
●
Správné nastavení pracovní stanice, správné a zdravé sezení
u počítače a pracovní návyky
●
Informace o elektrické a mechanické bezpečnosti
Chcete-li získat aktuální verzi informací obsažených
v této příručce, kontaktujte podporu. Kontakty podpory
pro USA naleznete na adrese http://www.hp.com/go/
contactHP. Kontakty celosvětové podpory naleznete
na adrese http://welcome.hp.com/country/us/en/
wwcontact_us.html.
Poznámky o předpisech, bezpečnosti a životním
prostředí
Chcete-li přistoupit na tuto příručku, vyberte aplikaci
HP Support Assistant na úvodní obrazovce, vyberte
Můj počítač a potom vyberte Uživatelské příručky.
Příručka pro bezpečné a pohodlné používání počítače
Chcete-li přistoupit na tuto příručku, vyberte aplikaci
HP Support Assistant na úvodní obrazovce, vyberte
Můj počítač a potom vyberte Uživatelské příručky
nebo přejděte na stránky http://www.hp.com/ergo.
Brožura Worldwide Telephone Numbers (Celosvětová
telefonní čísla)
Telefonní čísla podpory společnosti HP
Tato brožura je dodávána s počítačem.
2
Webová stránka HP
●
Informace o podpoře
Chcete-li získat aktuální verzi informací obsažených
v této příručce, kontaktujte podporu. Kontakty podpory
pro USA naleznete na adrese http://www.hp.com/go/
contactHP. Kontakty celosvětové podpory naleznete
na adrese http://welcome.hp.com/country/us/en/
wwcontact_us.html.
●
Objednávání dílů a vyhledání další nápovědy
●
Příslušenství dostupná pro zařízení
Kapitola 1 Vítejte
Zdroje
Další informace o
Omezená záruka*
Informace o záruce
Pro přístup k záruce zvolte na úvodní obrazovce
aplikaci HP Support Assistant, vyberte položku Můj
počítač a potom zvolte položku Uživatelské příručky
nebo přejděte na adresu http://www.hp.com/go/
orderdocuments.
*Omezenou záruku HP, která je určena výslovně pro váš produkt, můžete najít v uživatelských příručkách v počítači nebo na
disku CD/DVD, který je součástí balení. V některých zemích nebo oblastech může být součástí balení vytištěný materiál
Omezená záruka HP. V zemích a oblastech, kde není záruka dodávána v tištěné formě, můžete požádat o tištěnou verzi na
webu http://www.hp.com/go/orderdocuments nebo můžete napsat na adresu:
●
Severní Amerika: Hewlett-Packard, MS POD, 11311 Chinden Blvd., Boise, ID 83714, USA
●
Evropa, Střední východ a Afrika: Hewlett-Packard, POD, Via G. Di Vittorio, 9, 20063, Cernusco s/Naviglio (MI), Italy
●
Asie a Tichomoří: Hewlett-Packard, POD, P.O. Box 200, Alexandra Post Office, Singapore 911507
Na žádosti o tištěnou kopii záruky uveďte číslo produktu, záruční dobu (najdete ji na servisním štítku), jméno a poštovní
adresu.
DŮLEŽITÉ: NEVRACEJTE váš HP produkt na výše uvedenou adresu. Kontakty podpory pro USA naleznete na adrese
http://www.hp.com/go/contactHP. Kontakty celosvětové podpory naleznete na adrese http://welcome.hp.com/country/us/en/
wwcontact_us.html.
Hledání informací
3
2
Seznámení s prvky počítače
Horní strana
TouchPad
Součást
4
Popis
(1)
Ukazovátko
Slouží k přesunutí ukazatele, výběru nebo aktivaci položek
na obrazovce.
(2)
Levé tlačítko ukazovátka
Používá se stejně jako levé tlačítko externí myši.
(3)
Tlačítko zapnutí/vypnutí zařízení TouchPad
Zapíná a vypíná zařízení TouchPad.
(4)
Oblast zařízení TouchPad
Slouží k přesunutí ukazatele, výběru nebo aktivaci položek
na obrazovce.
(5)
Levé tlačítko zařízení TouchPad
Používá se stejně jako levé tlačítko externí myši.
(6)
Pravé tlačítko ukazovátka
Používá se stejně jako pravé tlačítko externí myši.
(7)
Pravé tlačítko zařízení TouchPad
Používá se stejně jako pravé tlačítko externí myši.
Kapitola 2 Seznámení s prvky počítače
Kontrolky
Součást
(1)
(2)
Popis
Kontrolka napájení
Kontrolka ztlumení mikrofonu
●
Svítí: Počítač je zapnutý.
●
Bliká: Počítač je v režimu spánku.
●
Nesvítí: Počítač je vypnutý nebo v režimu hibernace.
●
Svítí: Mikrofon je vypnutý.
●
Oranžová: Mikrofon je zapnutý.
(3)
Kontrolka funkce num lock
Svítí: Funkce num lock je zapnutá.
(4)
Kontrolka bezdrátového připojení
●
Bílá: Je zapnuto integrované bezdrátové zařízení,
například zařízení pro bezdrátovou místní síť (WLAN)
nebo zařízení Bluetooth®.
●
Oranžová: Všechna bezdrátová zařízení jsou vypnuta.
●
Oranžová: Zvuk počítače je vypnutý.
●
Nesvítí: Zvuk počítače je zapnutý.
(5)
Kontrolka ztlumení zvuku
(6)
Kontrolka funkce caps lock
Svítí: Funkce caps lock je zapnutá.
(7)
Kontrolka zařízení TouchPad
●
Oranžová: TouchPad je vypnutý.
●
Nesvítí: TouchPad je zapnutý.
Horní strana
5
Tlačítka a snímač otisků prstů (pouze u vybraných modelů)
Součást
(1)
Popis
Tlačítko napájení
●
Pokud je počítač vypnutý, stisknutím tlačítka počítač
zapnete.
●
Pokud je počítač zapnutý, zahájíte krátkým stiskem
tlačítka přechod na režim spánku.
●
Pokud je počítač v režimu spánku, krátkým stisknutím
tlačítka tento režim ukončíte.
●
Je-li počítač v režimu hibernace, pro odchod z tohoto
režimu toto tlačítko stiskněte krátce.
UPOZORNĚNÍ: Pokud stisknete a přidržíte tlačítko
napájení, přijdete o neuložená data.
Pokud počítač přestane reagovat a funkce vypnutí systému
Windows nefungují, vypněte počítač přidržením tlačítka
napájení po dobu alespoň 5 sekund.
Chcete-li se dozvědět více o nastaveních napájení, projděte
si možnosti napájení. Na úvodní obrazovce napište heslo
napájení, vyberte položku Nastavení a poté vyberte
položku Možnosti napájení.
6
(2)
Tlačítko bezdrátového připojení
Zapíná a vypíná funkci bezdrátového připojení, vlastní
bezdrátové připojení však nevytváří.
(3)
Tlačítko pro ztlumení hlasitosti
Ztlumí a obnoví zvuk reproduktoru.
(4)
Snímač otisků prstů (pouze u vybraných
modelů)
Umožňuje přihlašování do systému Windows pomocí
snímače otisků prstů namísto přihlašování heslem.
Kapitola 2 Seznámení s prvky počítače
Klávesy
Součást
Popis
(1)
Klávesa esc
Při stisknutí v kombinaci s klávesou fn zobrazí informace
o systému.
(2)
Klávesa fn
Stisknutím v kombinaci s funkční klávesou, klávesou num lk
nebo klávesou esc lze vykonat často používané systémové
funkce.
(3)
Klávesa s logem Windows
Provede návrat z otevřené aplikace nebo pracovní plochy
na úvodní obrazovku.
POZNÁMKA: Opětovným stisknutím klávesy s logem
Windows se vrátíte na předchozí obrazovku.
(4)
Funkční klávesy
Stisknutím v kombinaci s klávesou fn lze aktivovat často
používané systémové funkce.
(5)
Vestavěná numerická klávesnice
Pokud je klávesnice zapnuta, je možné ji používat stejně
jako externí numerickou klávesnici.
Každá klávesa na klávesnici vykonává funkci označenou
ikonou v pravém horním rohu klávesy.
(6)
Klávesa aplikací systému Windows
Zobrazuje možnosti pro danou položku.
(7)
Klávesa num lk
Při stisknutí v kombinaci s klávesou fn zapíná nebo vypíná
vestavěnou numerickou klávesnici.
Horní strana
7
Přední strana
Součást
(1)
(2)
(3)
(4)
8
Popis
Kontrolka bezdrátového připojení
Kontrolka napájení
Kontrolka stavu baterie
Kontrolka pevného disku
Kapitola 2 Seznámení s prvky počítače
●
Bílá: Je zapnuto integrované bezdrátové
zařízení, například zařízení pro bezdrátovou
místní síť (WLAN) nebo zařízení Bluetooth®.
●
Oranžová: Všechna bezdrátová zařízení jsou
vypnuta.
●
Svítí: Počítač je zapnutý.
●
Bliká: Počítač je v režimu spánku.
●
Nesvítí: Počítač je vypnutý.
●
Bílá: Počítač je připojen k externímu zdroji
napájení a baterie je nabitá v rozmezí 90 až 99
procent.
●
Oranžová: Počítač je připojen k externímu zdroji
napájení a baterie je nabitá v rozmezí 0 až 90
procent.
●
Blikající oranžová: Baterie, která je jediným
zdrojem napájení, je téměř vybitá. Jakmile
baterie dosáhne kritického stavu, kontrolka stavu
baterie začne rychle blikat.
●
Nesvítí: Baterie je plně nabitá.
●
Blikající bílá: Pevný disk pracuje.
●
Oranžová: Systém HP 3D DriveGuard dočasně
zaparkoval pevný disk.
Pohled zprava
Součást
Popis
(1)
Porty USB 3.0 (2)
Umožňují připojení volitelných zařízení USB.
(2)
DisplayPort
Slouží k připojení volitelného digitálního zobrazovacího
zařízení, například monitoru nebo projektoru vyšší třídy.
(3)
Čtečka karet médií
Slouží ke čtení dat z paměťových karet jako jsou karty SD
(Secure Digital) a k zápisu na ně.
(4)
Port externího monitoru
Slouží k připojení externího monitoru VGA nebo projektoru.
(5)
Konektor pro stolní jednotku
Slouží k připojení doplňkové stolní jednotky.
(6)
Konektor pro síť (RJ-45)
Slouží k připojení síťového kabelu.
Levá strana
Součást
Popis
(1)
Konektor napájení
Slouží k připojení adaptéru střídavého proudu.
(2)
Větrací otvory
Umožňují proudění vzduchu k ochlazení interních
komponent.
POZNÁMKA: Z důvodu chlazení vestavěných součástí
a zabránění jejich přehřátí se ventilátor počítače spouští
automaticky. Zapínání a vypínání vestavěného ventilátoru
během normálního používání počítače je běžné.
Pohled zprava
9
Součást
(3)
Popis
Zásuvka pro bezpečnostní kabel
Slouží k připojení doplňkového bezpečnostního kabelu
k počítači.
POZNÁMKA: Tento bezpečnostní kabel slouží jako
odrazující prvek; neoprávněnému použití nebo krádeži však
zcela zabránit nedokáže.
(4)
Nabíjecí port USB/USB 3.0
Slouží k připojení doplňkového zařízení USB. Nabíjecí port
USB může také nabíjet některé modely mobilních telefonů
a přehrávačů MP3 a to i v případě, že je počítač vypnut.
(5)
Zásuvka zvukového výstupu (pro
sluchátka) / zvukového vstupu (mikrofon)
Slouží k připojení volitelných aktivních stereofonních
reproduktorů, sluchátek, mikrosluchátek, náhlavní soupravy
nebo televizního zvukového signálu. Lze jím připojit
i volitelný mikrofon náhlavní soupravy.
VAROVÁNÍ! Aby nedošlo k poškození sluchu, před
připojením sluchátek, mikrosluchátek nebo náhlavní
soupravy snižte hlasitost. Další informace o bezpečnosti
naleznete v části Poznámky o předpisech, bezpečnosti
a životním prostředí. Chcete-li přistoupit na tuto příručku,
vyberte aplikaci HP Support Assistant na úvodní
obrazovce, vyberte Můj počítač a potom vyberte
Uživatelské příručky.
POZNÁMKA: Pokud se ke konektoru připojí externí
zařízení, reproduktory počítače budou deaktivovány.
POZNÁMKA: Ujistěte se, že kabel zařízení má
čtyřvodičový konektor, který podporuje zvukový výstup
(sluchátka) i zvukový vstup (mikrofon).
(6)
Čtečka čipových karet
Displej
10
Kapitola 2 Seznámení s prvky počítače
Podporuje volitelné čipové karty.
Součást
Popis
(1)
Antény sítě WLAN (2)*
Odesílají a přijímají signál bezdrátových zařízení na místní
bezdrátové síti (WLAN).
(2)
Antény sítě WWAN (2)*
Odesílají a přijímají signál bezdrátových zařízení v rozlehlých
bezdrátových sítích (WWAN).
(3)
Vestavěné mikrofony (2)
Zaznamenávají zvuk.
(4)
Kontrolka webové kamery (pouze vybrané
modely)
Svítí: Webová kamera je používána.
(5)
Webová kamera (pouze vybrané modely)
Umožňuje záznam videa a pořizování fotografií.
Chcete-li získat další informace o používání webové kamery,
přistupte na aplikaci Nápověda a podpora. Na úvodní obrazovce
napište heslo nápověda a poté vyberte ze seznamu aplikací
položku Nápověda a podpora.
(6)
Vypínač vestavěného displeje
Jestliže se displej zavře v době, kdy je zapnuto napájení, displej
se vypne nebo se inicializuje režim spánku.
POZNÁMKA:
Spínač displeje není zvenku počítače viditelný.
*Antény nejsou viditelné na vnějšku počítače. Abyste dosáhli optimálního přenosu signálu, oblasti bezprostředně okolo antén
nezakrývejte. Chcete-li získat informace o směrnicích pro bezdrátová zařízení platných pro danou zemi nebo oblast, přejděte
do části Poznámky o předpisech, bezpečnosti a životním prostředí. Chcete-li přistoupit na tuto příručku, vyberte aplikaci HP
Support Assistant na úvodní obrazovce, vyberte Můj počítač a potom vyberte Uživatelské příručky.
Displej
11
Spodní strana
Součást
(1)
Popis
Pozice bezdrátového modulu a modulu
paměti
Obsahuje bezdrátové a paměťové moduly.
UPOZORNĚNÍ: Abyste zabránili tomu, že systém
nebude reagovat, vyměňte modul pro bezdrátové
připojení pouze za modul, který je schválen státními
orgány, které regulují bezdrátová zařízení ve vaší
zemi nebo oblasti. Pokud se po výměně modulů
zobrazí výstraha, obnovte funkce počítače odebráním
modulu a potom kontaktujte zákaznickou podporu
prostřednictvím Nápovědy a podpory. Na úvodní
obrazovce napište heslo nápověda a poté vyberte
položku Nápověda a podpora.
(2)
Konektor cestovní baterie
Slouží k připojení doplňkové cestovní baterie.
(3)
Větrací otvory (2)
Umožňují proudění vzduchu k ochlazení vestavěných
součástí.
POZNÁMKA: Z důvodu chlazení vestavěných
součástí a zabránění jejich přehřátí se ventilátor
počítače spouští automaticky. Zapínání a vypínání
vestavěného ventilátoru během normálního používání
počítače je běžné.
(4)
Reproduktory (2)
Reprodukují zvuk SRS Premium Sound PRO.
POZNÁMKA: Chcete-li používat software SRS
Premium Sound, napište na úvodní obrazovce heslo
SRS a poté ze seznamu aplikací vyberte SRS
Premium Sound.
12
Kapitola 2 Seznámení s prvky počítače
Součást
Popis
(5)
Pozice pevného disku
Obsahuje pevný disk.
(6)
Uvolňovací západka baterie
Slouží k uvolnění baterie z bateriové pozice.
(7)
Bateriová pozice a zásuvka SIM
Obsahuje baterii. Podporuje bezdrátový modul
identifikace odběratele (SIM). Zásuvka SIM se
nachází uvnitř pozice pro baterii na pravé straně.
Spodní strana
13
3
Připojení k síti
Počítač si můžete vzít s sebou kamkoliv na cesty. I doma si však můžete díky připojení ke kabelové
nebo bezdrátové síti prohlížet informace uložené na milionech internetových serverů rozmístěných po
celém světě. V této části jsou uvedeny užitečné informace ohledně připojení k internetu.
Připojení k bezdrátové síti
Bezdrátová technologie přenáší data pomocí rádiových vln místo kabelů. Váš počítač může být
vybaven některým z následujících bezdrátových zařízení:
●
Zařízení bezdrátové sítě (WLAN) – připojuje počítač k bezdrátové lokální síti (běžně se označuje
jako síť Wi-Fi, bezdrátová síť LAN nebo WLAN) v kancelářích, v domácnosti a na veřejných
místech, jako jsou letiště, restaurace, kavárny, hotely a univerzity. Mobilní bezdrátové zařízení
počítače komunikuje v síti WLAN s bezdrátovým směrovačem nebo přístupovým bodem.
●
Modul HP mobilního širokopásmového připojení (pouze vybrané modely) – zařízení pro připojení
do sítě WWAN rozšiřuje možnosti připojení. Operátoři mobilní sítě instalují základní stanice
(podobné vysílačům telefonního signálu) napříč celou oblastí své působnosti a usilují o vytvoření
nepřetržitého pokrytí v rámci celých států, regionů či zemí.
Další informace o bezdrátové technologii a odkazy na užitečné internetové stránky naleznete v části
Nápověda a podpora. Na úvodní obrazovce napište heslo nápověda a poté vyberte položku
Nápověda a podpora.
Použití ovládání bezdrátového připojení
Bezdrátová zařízení je možné ovládat v počítači pomocí následujících prvků:
●
tlačítko bezdrátového připojení, spínač bezdrátového připojení nebo klávesa bezdrátového
připojení (v této kapitole jsou tyto prvky nazývány jednotně jako tlačítko bezdrátového připojení),
●
ovládací prvky operačního systému.
Použití tlačítka bezdrátového připojení
Počítač je vybaven tlačítkem bezdrátového připojení, jedním nebo více bezdrátovými zařízeními a
jednou nebo dvěma kontrolkami bezdrátového připojení, v závislosti na modelu. Všechna bezdrátová
zařízení v počítači jsou ve výchozím nastavení aktivní a po spuštění počítače svítí (bílá) kontrolka
bezdrátové komunikace.
Kontrolka bezdrátové komunikace signalizuje stav všech zařízení, neodráží stav jednotlivých
zařízení. Pokud kontrolka bezdrátového připojení svítí bílá, alespoň jedno bezdrátové zařízení je
zapnuto. Pokud kontrolka svítí nesvítí, jsou všechna bezdrátová zařízení vypnuta.
POZNÁMKA: U některých modelů svítí kontrolka bezdrátového připojení oranžová v případě, že
jsou všechna bezdrátová zařízení vypnuta.
Protože jsou všechna bezdrátová zařízení v počítači ve výchozím nastavení aktivní, můžete použít
tlačítko bezdrátového připojení k současnému zapnutí nebo vypnutí všech bezdrátových zařízení.
14
Kapitola 3 Připojení k síti
Použití ovládacích prvků operačního systému
Systém Windows nabízí Centrum síťových připojení a sdílení, které umožňuje nastavit připojení nebo
síť, připojit se k síti, spravovat bezdrátové sítě a diagnostikovat a opravovat potíže se sítí.
Používání ovládacích prvků operačního systému:
▲
Na úvodní obrazovce napište heslo síť a sdílení, vyberte Nastavení a poté vyberte
Centrum síťových připojení a sdílení.
Chcete-li získat další informace, napište na úvodní obrazovce příkaz nápověda a poté vyberte
položku Nápověda a podpora.
Použití sítě WLAN
Pomocí zařízení WLAN se lze připojit k místní bezdrátové síti, která se skládá z jiných počítačů nebo
síťových zařízení vzájemně spojených bezdrátovým směrovačem nebo bezdrátovým přístupovým
bodem.
POZNÁMKA: Pojmy bezdrátový směrovač a bezdrátový přístupový bod často označují stejné
zařízení.
●
Rozsáhlá síť WLAN, například firemní nebo veřejná síť WLAN, obvykle používá bezdrátové
přístupové body, které dokážou obsloužit velké množství počítačů a síťových zařízení a dokážou
oddělit důležité síťové funkce.
●
Síť WLAN v domácnosti nebo malé kanceláři obvykle používá bezdrátový směrovač, který
umožňuje připojení několika počítačů pomocí bezdrátového připojení a kabelu, a poskytuje
sdílené připojení k internetu, sdílení tiskárny a souborů bez požadavku na instalaci dalšího
hardwaru nebo softwaru.
Pokud chcete na počítači používat zařízení WLAN, musíte se připojit k síti WLAN (nabízené
poskytovatelem připojení nebo k veřejné nebo firemní síti).
Využití služeb poskytovatele připojení k internetu
Abyste se mohli doma připojit k internetu, musíte mít založen účet u poskytovatele internetových
služeb (ISP). Pokud si chcete zakoupit internetové služby a modem, kontaktujte místního
poskytovatele služeb internetového připojení. Ten vám pomůže s nastavením modemu, instalací
síťového kabelu pro připojení bezdrátového počítače k modemu i s ověřením funkčnosti služby
připojení k Internetu.
POZNÁMKA: Poskytovatel internetových služeb vám přidělí ID uživatele a heslo pro přístup
k internetu. Tyto informace si poznačte a uložte na bezpečném místě.
Připojení k bezdrátové síti
15
Nastavení WLAN
Pro nastavení sítě WLAN a vytvoření připojení k internetu je třeba následující vybavení:
●
Modem pro širokopásmové připojení (DSL nebo kabelový) (1) a vysokorychlostní připojení
k internetu od poskytovatele internetových služeb
●
Bezdrátový směrovač (2) (nutno zakoupit zvlášť)
●
Bezdrátový počítač (3)
POZNÁMKA: Některé modemy jsou vybaveny vestavěným bezdrátovým směrovačem. Informace
o typu vašeho modemu vám poskytne poskytovatel internetových služeb.
Na následujícím obrázku je příklad konfigurace bezdrátové sítě, která je připojena k internetu.
Síť je možné postupně rozšiřovat a připojovat do sítě další počítače pomocí kabelového nebo
bezdrátového připojení, které získají přístup k internetu.
Informace o vytvoření sítě WLAN vám poskytne výrobce směrovače nebo poskytovatel internetových
služeb.
Konfigurace bezdrátového směrovače
Potřebujete-li pomoc s nastavením sítě WLAN, přečtěte si informace od výrobce směrovače nebo od
svého poskytovatele internetového připojení.
POZNÁMKA: Doporučujeme, abyste svůj nový počítač s možností bezdrátového připojení nejprve
připojili ke směrovači pomocí síťového kabelu dodaného se směrovačem. Jakmile se počítač
úspěšně připojí k internetu, můžete kabel odpojit a poté se k internetu připojit pomocí bezdrátové sítě.
Ochrana WLAN
Pokud vytváříte síť WLAN nebo se chystáte připojit k veřejné síti WLAN, vždy zapněte funkce
zabezpečení, abyste ochránili síť před neoprávněným přístupem. Sítě WLAN na veřejných místech a
přípojných bodech, jakými jsou například kavárny a letiště, nemusejí mít žádné zabezpečení. Pokud
nedůvěřujete zabezpečení přístupového bodu, omezte síťové aktivity pouze na práci s e-maily
neobsahujícími důvěrná data a na základní prohlížení internetových stránek.
Bezdrátové signály dosahují mimo síť, proto mohou jiná zařízení WLAN nechráněné signály zachytit.
K zabezpečení sítě WLAN můžete učinit tato opatření:
●
Používejte bránu firewall.
Brána firewall kontroluje data i žádosti o data, které jsou odesílány do vaší sítě, a blokuje
jakékoliv podezřelé položky. Brány firewall jsou k dispozici v softwarových i hardwarových
variantách. Některé sítě využívají kombinace obou typů.
●
Používejte bezdrátové šifrování.
Šifrování bezdrátového připojení využívá bezpečnostní nastavení k šifrování a dešifrování dat,
která jsou odesílána přes síť. Chcete-li získat další informace, napište na úvodní obrazovce
příkaz nápověda a poté vyberte položku Nápověda a podpora.
16
Kapitola 3 Připojení k síti
Připojení k síti WLAN
Pro připojení k síti WLAN postupujte podle těchto kroků:
1.
Ujistěte se, že zařízení sítě WLAN je zapnuto. Pokud je zařízení zapnuto, kontrolka
bezdrátového připojení bude svítit. Pokud kontrolka bezdrátového připojení nesvítí, stiskněte
tlačítko bezdrátového připojení.
POZNÁMKA: U některých modelů svítí kontrolka bezdrátového připojení oranžově v případě,
že jsou všechna bezdrátová zařízení vypnuta.
2.
Na ploše systému Windows v oznamovací oblasti na pravé straně hlavního panelu klepněte na
ikonu stavu sítě a přidržte ji nebo na tuto ikonu klikněte.
3.
Vyberte ze seznamu požadovanou síť WLAN.
4.
Klikněte na tlačítko Připojit.
Pokud je síť WLAN zabezpečená, budete vyzváni k zadání bezpečnostního kódu. Zadejte kód a
poté klikněte na tlačítko OK, abyste se připojili.
POZNÁMKA: Nejsou-li v seznamu uvedeny žádné sítě WLAN, znamená to, že jste nejspíše
mimo dosah bezdrátového směrovače či přístupového bodu.
POZNÁMKA: Pokud nevidíte síť WLAN, ke které se chcete připojit, klikněte na ploše pravým
tlačítkem na ikonu stavu sítě a vyberte možnost Otevřít Centrum síťových připojení a sdílení.
Klikněte na položku Nastavit nové připojení nebo síť. Zobrazí se seznam položek, pomocí
nichž lze ručně vyhledat síť a připojit se k ní nebo vytvořit nové síťové připojení.
Po vytvoření připojení můžete ověřit název a stav připojení umístěním kurzoru myši na ikonu stavu
sítě v oznamovací oblasti v pravé části hlavního panelu.
POZNÁMKA: Funkční dosah (vzdálenost, kterou může bezdrátový signál urazit) závisí na
implementaci sítě WLAN, výrobci směrovače a rušení od ostatních elektronických zařízení nebo
bariér, jako jsou zdi a podlahy.
Použití modulu HP pro mobilní širokopásmové připojení (pouze vybrané
modely)
Modul HP mobilního širokopásmové připojení umožňuje připojit počítač k Internetu prostřednictvím
sítě WWAN. Ta nabízí připojení z více míst a v rozsáhlejších oblastech, než je to možné při použití
sítí WLAN. Použití modulu HP mobilního širokopásmového připojení vyžaduje uzavření smlouvy
s poskytovatelem síťových služeb (nazývaným též operátor mobilní sítě), kterým je ve většině
případů operátor provozující síť pro mobilní telefony. Pokrytí signálu pro modul HP mobilního
širokopásmového připojení je podobné pokrytí signálu pro mobilní telefony.
Používání modulu HP mobilního širokopásmového připojení spolu se službami operátora mobilní sítě
vám poskytne svobodu neustálého připojeni k Internetu, ať už jste na cestách, nebo kdekoliv mimo
dosah přístupových bodů Wi-Fi. Odkudkoliv tak můžete posílat emaily, připojit se k firemní síti nebo si
prohlížet internetové stránky.
Společnost HP podporuje následující technologie:
●
Modul HSPA (High Speed Packet Access), který poskytuje přístup do sítí na základě
telekomunikačního standardu Globální Systém pro Mobilní komunikaci (GSM).
●
Modul EV-DO (Evolution Data Optimized), který poskytuje přístup k sítím založeným na
telekomunikačním standardu Kódový multiplex (CDMA).
Připojení k bezdrátové síti
17
Pro aktivaci služby mobilního širokopásmového připojení možná budete potřebovat sériové číslo
modulu HP pro mobilní širokopásmové připojení. Toto číslo je vytištěno na štítku uvnitř prostoru
baterie vašeho počítače.
Někteří operátoři mobilní sítě vyžadují použití karty SIM. Karta SIM obsahuje základní informace o
uživateli, například osobní identifikační číslo (kód PIN), a také informace o síti. Některé počítače
obsahují kartu SIM, která je předem instalována v bateriové pozici. Pokud není karta SIM předem
instalována, může být součástí informací o modulu HP pro mobilní širokopásmové připojení, které
jsou dodány s vaším počítačem, nebo vám ji může poskytnout operátor mobilní sítě odděleně od
počítače.
Informace o vložení a odebrání karty SIM naleznete v části Vložení a vyjmutí karty SIM
na stránce 18.
Informace o modulu HP pro mobilní širokopásmové připojení a o postupu aktivace služby u vámi
preferovaného operátora mobilní sítě naleznete v dokumentaci k modulu HP pro mobilní
širokopásmové připojení přiložené k počítači. Další informace naleznete na stránkách společnosti HP
dostupných na adrese http://www.hp.com/go/mobilebroadband (pouze pro vybrané regiony a země).
Vložení a vyjmutí karty SIM
UPOZORNĚNÍ:
sílu.
Abyste zabránili poškození konektorů, používejte při vkládání karty SIM minimální
Postup vložení karty SIM:
1.
Vypněte počítač.
2.
Zavřete displej.
3.
Odpojte všechna externí zařízení připojená k počítači.
4.
Odpojte napájecí kabel ze zásuvky napájení.
5.
Vyjměte baterii (viz Vložení a vyjmutí baterie na stránce 41).
6.
Vložte SIM do zásuvky a jemně ji zatlačte, dokud nebude pevně na místě.
7.
Vraťte zpět baterii (viz Vložení a vyjmutí baterie na stránce 41).
POZNÁMKA: Pokud baterii znovu nevložíte, modul HP pro mobilní širokopásmové připojení
bude vypnut.
8.
Otočte počítač pravou stranou nahoru a znovu k počítači připojte napájení a externí zařízení.
9.
Zapněte počítač.
Pokud chcete kartu SIM vyjmout, zatlačte na ni. Karta se uvolní a bude možné ji vytáhnout.
Používání GPS (jen vybrané modely)
Váš počítač může být vybaven zařízením systému GPS (Global Positioning System). Satelity GPS
dodávají systémům vybaveným GPS informace o pozici, rychlosti a směru.
Další informace naleznete v nápovědě softwaru HP GPS and Location.
18
Kapitola 3 Připojení k síti
Používání bezdrátových zařízení Bluetooth
Zařízení Bluetooth poskytuje bezdrátové spojení na krátké vzdálenosti, které nahrazuje připojení
kabelem, jenž se tradičně používá ke spojení elektronických zařízení, jako jsou:
●
počítače (stolní počítač, přenosný počítač, zařízení PDA),
●
telefony (mobilní, bezdrátové, zařízení smart phone),
●
zobrazovací zařízení (tiskárna, fotoaparát),
●
zvuková zařízení (náhlavní soupravy, reproduktory),
●
myš.
Zařízení Bluetooth podporují vytvoření připojení peer-to-peer a umožňují uživateli vytvořit osobní síť
(PAN) mezi zařízeními Bluetooth. Informace o konfiguraci a používání zařízení Bluetooth naleznete
v nápovědě k softwaru zařízení Bluetooth.
Připojení ke kabelové síti
Existují 2 typy kabelového připojení: připojení k místní síti (LAN) a připojení pomocí modemu. Síť
LAN využívá k propojení síťový kabel, který poskytuje mnohem vyšší přenosové rychlosti než
telefonní kabel používaný k připojení pomocí modemu. Oba typy kabelů jsou prodávány samostatně.
VAROVÁNÍ! Abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem a poškození zařízení, nezapojujte
kabel modemu nebo telefonní kabel do konektoru RJ-45 (síťový).
Připojení k místní síti (LAN)
Chcete-li připojit počítač přímo k domácímu nebo firemnímu směrovači (a nevyužít bezdrátového
připojení), použijte konektor sítě LAN.
K připojení k síti LAN je zapotřebí síťový kabel s 8kolíkovým konektorem RJ-45.
Postup připojení síťového kabelu:
1.
Zapojte síťový kabel do síťové zásuvky (1) počítače.
Připojení ke kabelové síti
19
2.
Připojte opačný konec síťového kabelu do zásuvky rozvodu sítě LAN (2) nebo ke směrovači.
POZNÁMKA: Pokud je síťový kabel vybaven obvodem pro potlačení rušení (3), který chrání
proti rušení televizním a rádiovým signálem, připojte konec kabelu s tímto obvodem k počítači.
20
Kapitola 3 Připojení k síti
4
Polohovací zařízení a klávesnice
Použití polohovacích zařízení
POZNÁMKA: Kromě polohovacích zařízení dodaných s počítačem můžete použít také externí myš
USB (prodává se samostatně), kterou připojíte k jednomu z portů USB na počítači.
Nastavení předvoleb polohovacího zařízení
Chcete-li upravit nastavení polohovacích zařízení, například konfiguraci tlačítka, rychlost kliknutí nebo
možnosti kurzoru, použijte Vlastnosti myši v systému Windows.
Přístup k vlastnostem myši:
●
Na úvodní obrazovce napište heslo myš, vyberte položku Nastavení a poté položku Myš.
Použití ukazovátka
Stisknutím ukazovátka v požadovaném směru posuňte ukazatel na obrazovce. Levé a pravé tlačítko
ukazovátka používejte stejným způsobem jako levé a pravé tlačítko externí myši.
Použití zařízení TouchPad
Chcete-li posunout ukazatel, přejeďte po zařízení TouchPad jedním prstem v požadovaném směru.
Levé a pravé tlačítko zařízení TouchPad mají stejné funkce jako tlačítka externí myši.
Použití polohovacích zařízení
21
Zapnutí a vypnutí zařízení TouchPad
Pokud chcete zařízení TouchPad vypnout nebo zapnout, dvakrát rychle klepněte na tlačítko zapnutí/
vypnutí zařízení TouchPad.
Použití gest zařízení TouchPad
Zařízení TouchPad a dotyková obrazovka (pouze vybrané modely) umožňují ovládat pohyb a akce
ukazatele na obrazovce pomocí prstů.
TIP: U počítačů s dotykovou obrazovkou lze gesta provádět na obrazovce nebo na zařízení
TouchPad. Také lze kombinovat obě možnosti.
Zařízení TouchPad podporuje použití řady gest. Chcete-li použít gesta zařízení TouchPad, položte na
zařízení TouchPad současně dva prsty.
POZNÁMKA: Některá gesta zařízení TouchPad nejsou podporována všemi programy.
1.
Na úvodní obrazovce napište heslo myš, vyberte položku Nastavení a poté ze seznamu aplikací
vyberte položku Myš.
2.
Klikněte na kartu Nastavení zařízení, v zobrazeném okně vyberte požadované zařízení a poté
klikněte na možnost Nastavení.
3.
Ukázku spusťte kliknutím na gesto.
Zapnutí a vypnutí gest:
1.
Na úvodní obrazovce napište heslo myš, vyberte položku Nastavení a poté ze seznamu aplikací
vyberte položku Myš.
2.
Klikněte na kartu Nastavení zařízení, v zobrazeném okně vyberte požadované zařízení a poté
klikněte na možnost Nastavení.
3.
Zaškrtněte políčko vedle gesta, které chcete zapnout; zrušte zaškrtnutí políčka vedle gesta,
které chcete vypnout.
4.
Klikněte na tlačítko Použít a potom na tlačítko OK.
Klepnutí
Chcete-li vybrat obsah na obrazovce, použijte na zařízení TouchPad funkci Klepnutí.
●
Umístěte ukazatel na položku na obrazovce a klepnutím jedním prstem na zařízení TouchPad
proveďte výběr. Dvojitým klepnutím na položku ji otevřete.
POZNÁMKA: Pro otevření obrazovky s nápovědou, která vám o vybrané položce poskytne
informace, stiskněte a podržte prst na zařízení TouchPad.
22
Kapitola 4 Polohovací zařízení a klávesnice
Posouvání
Posouvání je vhodné pro přesun v rámci obrázku nebo stránky směrem nahoru, dolů nebo do stran.
●
Umístěte dva prsty kousek od sebe na zařízení TouchPad a proveďte tah směrem nahoru, dolů,
doleva nebo doprava.
Sevření (roztažení) / přibližování
Sevření (roztažení) a přibližování umožňují zvětšit nebo zmenšit obrázky či text.
●
Přiblížení provedete tak, že položíte dva prsty na zařízení TouchPad a poté je posunete směrem
od sebe.
●
Oddálení provedete tak, že položíte dva prsty na zařízení TouchPad a poté je posunete k sobě.
Použití polohovacích zařízení
23
Otáčení (jen vybrané modely)
Funkce otáčení umožňuje otáčet různé položky, například fotografie.
●
Umístěte ukazatel na položku a levý ukazováček umístěte na zařízení TouchPad. Ukazováčkem
pravé ruky proveďte tah z 12 hodin na 3 hodiny. Chcete-li položku otočit zpět, posuňte pravý
ukazováček v opačném směru.
POZNÁMKA: Otáčení je určeno pro vybrané aplikace, ve kterých můžete manipulovat s předměty
či obrázky. Otáčení nemusí fungovat ve všech aplikacích.
Kliknutí 2 prsty (pouze vybrané modely)
Kliknutí 2 prsty umožňuje u položek na obrazovce provádět výběr z nabídky.
●
24
Umístěte dva prsty na zařízení TouchPad a stiskem otevřete nabídku možností pro danou
položku.
Kapitola 4 Polohovací zařízení a klávesnice
Cvrnknutí (jen vybrané modely)
Cvrnknutí slouží k procházení obrazovkami nebo k rychlému posouvání v dokumentech.
●
Umístěte tři prsty na zařízení TouchPad a lehce a svižně cvrnkněte prsty směrem nahoru, dolů,
doleva nebo doprava.
Vytažení z okrajů (pouze vybrané modely)
Vytažení z okraje umožňuje přístup k panelům nástrojů počítače, které slouží k provádění úloh jako je
změna nastavení a vyhledávání nebo používání aplikací.
Vytažení z pravého okraje
Vytažení z pravého okraje slouží k přístupu k ovládacím tlačítkům, která ovládají funkce vyhledávání,
sdílení, spuštění aplikací, přístupu k seznamu zařízení a změny nastavení.
●
Ovládací tlačítka zobrazíte jemným tahem prstu z pravého okraje.
Použití polohovacích zařízení
25
Vytažení z horního okraje
Vytažení z horního okraje slouží k přístupu k aplikacím dostupným na úvodní obrazovce.
DŮLEŽITÉ: Pokud je některá aplikace aktivní, gesto vytažení z horního okraje závisí na konkrétní
aplikaci.
●
Jeďte prstem jemně od horního okraje, čímž zobrazíte dostupné aplikace.
Vytažení z levého okraje
Pro přepínání mezi nedávno spuštěnými aplikacemi zlehka přejeďte prstem od levého okraje
TouchPad.
●
26
Vytažením z levého okraje zařízení TouchPad můžete přepínat mezi aplikacemi.
Kapitola 4 Polohovací zařízení a klávesnice
Používání klávesnice
Klávesnice a myš umožňují psát znaky, posouvat a provádět stejné funkce jako použití dotykových
gest. Klávesnice také umožňuje použití akčních a funkčních kláves sloužících k vykonání konkrétních
funkcí.
TIP: Klávesa s logem Windows
na klávesnici umožňuje rychlý návrat z otevřené aplikace
nebo pracovní plochy na úvodní obrazovku. Opětovným stisknutím klávesy s logem Windows se
vrátíte na předchozí obrazovku.
POZNÁMKA: V závislosti na konkrétní zemi či oblasti může klávesnice počítače obsahovat jiné
klávesy a funkce, než jaké jsou uvedeny v této části.
Identifikace klávesových zkratek
Klávesové zkratky jsou kombinací klávesy fn a klávesy esc nebo jedné z funkčních kláves.
Použití funkčních kláves:
▲
Krátce stiskněte klávesu fn a potom krátce stiskněte druhou klávesu kombinace klávesové
zkratky.
Kombinace
klávesové zkratky
Popis
fn+esc
Zobrazí informace o systému.
fn+f2
Spustí nástroj HP Power Assistant Zobrazí informace o nabití všech nainstalovaných baterií.
Monitor zobrazuje informace o tom, které baterie se nabíjejí a hlásí úroveň nabití zbývající
v jednotlivých bateriích.
Používání klávesnice
27
Kombinace
klávesové zkratky
fn+f3
Popis
Zahájí režim spánku a všechny informace se uloží do paměti systému. Displej a ostatní součásti
systému se vypnou a zahájí se úsporný provoz.
Chcete-li ukončit režim spánku, krátce stiskněte tlačítko napájení.
UPOZORNĚNÍ:
práci.
Z důvodu snížení rizika ztráty informací uložte před inicializací režimu spánku
POZNÁMKA: Dojde-li během setrvání počítače v režimu spánku ke kritickému vybití baterie,
počítač se přepne do režimu hibernace a informace uložené v paměti systému se uloží na pevném
disku.
Funkci klávesové zkratky fn+f3 lze změnit. Klávesovou zkratku fn+f3 můžete například nastavit pro
přechod do režimu hibernace místo režimu spánku. Ve všech oknech operačního systému Windows
se informace o tlačítku pro aktivaci režimu spánku vztahují na klávesovou zkratku fn+f3.
fn+f4
Přepne zobrazení mezi zobrazovacími zařízeními připojenými k systému. Pokud je například
k počítači připojen monitor, stisknutím zkratky fn+f4 se postupně aktivuje displej počítače, monitor
a displej počítače současně s monitorem.
Většina externích monitorů přijímá obrazové informace z počítače pomocí obrazového standardu
VGA. Klávesová zkratka fn+f4 může také přepínat mezi dalšími zařízeními, která přijímají obrazové
informace z počítače.
fn+f6
Sníží hlasitost reproduktoru.
fn+f7
Zvýší hlasitost reproduktoru.
fn+f8
Ztlumí nebo obnoví vstup mikrofonu.
fn+f9
Snižuje úroveň jasu obrazu obrazovky.
fn+f10
Zvyšuje úroveň jasu obrazovky.
fn+f11
Přepne podsvícení klávesnice na hodnotu plný jas, poloviční jas a vypnuto.
POZNÁMKA: V nastavení od výrobce je podsvícení klávesnice zapnuté. Chcete-li prodloužit výdrž
baterie, můžete podsvícení klávesnice vypnout.
Používání klávesnice
Počítač je vybaven vestavěnou numerickou klávesnicí. Počítač také podporuje volitelnou externí
numerickou klávesnici nebo volitelnou externí klávesnici, která má i numerickou klávesnici.
28
Kapitola 4 Polohovací zařízení a klávesnice
Použití integrované numerické klávesnice
(1)
Součást
Popis
Klávesa fn
Zapíná a vypíná vestavěnou numerickou klávesnici, pokud je
stisknuta v kombinaci s klávesou num lk.
POZNÁMKA: Vestavěná číselná klávesnice nebude fungovat,
pokud je k počítači připojena externí klávesnice nebo číselná
klávesnice.
(2)
Vestavěná numerická klávesnice
Pokud je klávesnice zapnuta, je možné ji používat stejně jako
externí numerickou klávesnici.
Každá klávesa na klávesnici vykonává funkci označenou ikonou
v pravém horním rohu klávesy.
(3)
Klávesa num lk
Při stisknutí v kombinaci s klávesou fn zapíná nebo vypíná
vestavěnou numerickou klávesnici.
POZNÁMKA: Po vypnutí a opětovném zapnutí počítače se
nastaví ta funkce klávesnice, která byla aktivní v okamžiku
vypnutí.
Zapnutí a vypnutí vestavěné numerické klávesnice
Vestavěnou numerickou klávesnici zapnete stisknutím kombinace kláves fn+num lk. Opětovným
stisknutím kombinace kláves fn+num lk klávesnici vypnete.
POZNÁMKA: Pokud je k počítači připojena externí klávesnice nebo numerická klávesnice, je
vestavěná numerická klávesnice vypnutá.
Přepínání funkcí kláves vestavěné numerické klávesnice
U kláves na vestavěné numerické klávesnici lze dočasně přepínat mezi standardními a číselnými
funkcemi:
●
Chcete-li použít navigační funkci v době, kdy je numerická klávesnice vypnuta, přidržte klávesu
fn a současně stiskněte danou klávesu numerické klávesnice.
●
Použití kláves na numerické klávesnici jako standardních kláves v době, kdy je numerická
klávesnice zapnuta:
◦
Malými písmeny můžete psát, pokud přidržíte klávesu fn.
◦
Chcete-li psát velkými písmeny, stiskněte a přidržte kombinaci kláves fn+shift.
Používání klávesnice
29
Použití externí číselné klávesnice
Činnost kláves na většině externích numerických klávesnic závisí na stavu funkce num lock.
(V nastavení od výrobce je funkce num lock vypnuta.) Například:
●
Pokud je funkce num lock zapnuta, slouží většina kláves číselné klávesnice k zadávání číslic.
●
Pokud je funkce num lock vypnuta, lze klávesy číselné klávesnice obvykle používat jako klávesy
se šipkami nebo klávesy page up či page down.
Pokud je funkce num lock na externí klávesnici zapnutá, indikátor režimu num lock na počítači bude
svítit. Pokud je funkce num lock na externí klávesnici vypnutá, indikátor režimu num lock na počítači
bude vypnutý.
Zapnutí nebo vypnutí režimu num lock při práci s externí číselnou klávesnicí:
▲
30
Stiskněte klávesu num lk na externí klávesnici, ne na klávesnici počítače.
Kapitola 4 Polohovací zařízení a klávesnice
5
Multimédia
Váš počítač může obsahovat následující:
●
integrovaný reproduktor či reproduktory,
●
integrovaný mikrofon či mikrofony,
●
integrovanou webovou kameru,
●
předinstalovaný multimediální software,
●
multimediální tlačítka nebo klávesy.
Zvuk
Počítač HP umožňuje přehrávání hudebních disků CD s použitím volitelné externí optické jednotky
(prodává se samostatně), stahování a poslouchání hudby, přehrávání zvukových stop z internetu
(včetně rádia), nahrávání zvuku a mixování zvuku a videa za účelem vytvoření multimediálního
souboru. Kvalitu zvukové reprodukce můžete zlepšit připojením externího zařízení, například
reproduktorů nebo sluchátek.
Připojení reproduktorů
K portu USB počítače či dokovací stanice lze připojit kabelové reproduktory. Bezdrátové reproduktory
k počítači připojte podle pokynů výrobce zařízení. Před připojením zvukového zařízení zkontrolujte,
že máte nastavenu přiměřenou hlasitost.
Připojení sluchátek/mikrofonu
Kabelová sluchátka lze na počítači zapojit do konektoru Audio-out (výstup zvuku, sluchátka)/Audio-in
(vstup zvuku, mikrofon). Lze též připojit i volitelný mikrofon náhlavní soupravy. Abyste dosáhli
nejlepších výsledků při nahrávání, mluvte přímo do mikrofonu a zaznamenávejte zvuk v prostředí,
kde není žádný hluk v pozadí. Bezdrátová sluchátka k počítači připojte podle pokynů výrobce
zařízení.
VAROVÁNÍ! Aby nedošlo k poškození sluchu, před připojením sluchátek, mikrosluchátek nebo
náhlavní soupravy snižte hlasitost. Další informace o bezpečnosti naleznete v Poznámkách
o předpisech, bezpečnosti a životním prostředí. Chcete-li přistoupit na tuto příručku, vyberte aplikaci
HP Support Assistant na úvodní obrazovce, vyberte Můj počítač a potom vyberte Uživatelské
příručky.
POZNÁMKA: Pokud se ke konektoru připojí externí zařízení, reproduktory počítače budou
deaktivovány.
POZNÁMKA: Ujistěte se, že kabel zařízení má čtyřvodičový konektor, který podporuje zvukový
výstup (sluchátka) i zvukový vstup (mikrofon).
Zvuk
31
Nastavení hlasitosti
V závislosti na modelu počítače můžete nastavit hlasitost pomocí následujících prvků:
●
Tlačítka hlasitosti
●
Klávesové zkratky hlasitosti (specifické klávesy stisknuté v kombinaci s klávesou fn)
●
Klávesy pro ovládání hlasitosti
VAROVÁNÍ! Aby nedošlo k poškození sluchu, před připojením sluchátek, mikrosluchátek nebo
náhlavní soupravy snižte hlasitost. Další informace o bezpečnosti naleznete v Poznámkách
o předpisech, bezpečnosti a životním prostředí. Chcete-li přistoupit na tuto příručku, vyberte aplikaci
HP Support Assistant na úvodní obrazovce, vyberte Můj počítač a potom vyberte Uživatelské
příručky.
POZNÁMKA: Hlasitost lze také ovládat prostřednictvím operačního systému a některých programů.
POZNÁMKA: Další informace o ovládacích prvcích hlasitosti na vašem počítači naleznete
v příručce Seznámení s prvky počítače na stránce 4.
Ověření zvukových funkcí v počítači
POZNÁMKA: Nejlepších výsledků při nahrávání dosáhnete, pokud budete mluvit přímo do
mikrofonu a budete pořizovat záznam v klidném prostředí.
Chcete-li ověřit funkce zvuku v počítači, postupujte následovně:
1.
Na úvodní obrazovce napište slovo ovládací a ze seznamu aplikací vyberte položku Ovládací
panel.
2.
Vyberte položky Hardware a zvuk > Zvuk.
Když se otevře okno Zvuk, vyberte kartu Zvuky. V části Události programů vyberte jakoukoli
zvukovou událost, jako je pípnutí nebo alarm a klikněte na tlačítko Test. Měli byste uslyšet zvuk
z reproduktorů nebo z připojených sluchátek.
Chcete-li ověřit funkce nahrávání v počítači, postupujte následovně:
1.
Na úvodní obrazovce napište slovo zvuk a ze seznamu aplikací vyberte položku Záznam
zvuku.
2.
Klikněte na položku Spustit záznam a mluvte do mikrofonu. Uložte soubor na plochu.
3.
Spusťte multimediální program a přehrajte záznam.
Zobrazení nebo změna nastavení zvuku ve vašem počítači:
1.
Na úvodní obrazovce napište slovo ovládací a ze seznamu aplikací vyberte položku Ovládací
panel.
2.
Vyberte položky Hardware a zvuk > Zvuk.
Webová kamera (pouze vybrané modely)
Počítač je vybavený integrovanou webovou kamerou. S předinstalovaným softwarem můžete použít
webovou kameru k udělání fotografie nebo zaznamenání videa. Můžete zobrazit náhled a uložit
fotografii nebo video.
32
Kapitola 5 Multimédia
Software webové kamery umožňuje vyzkoušet následující funkce:
●
zachytávání a sdílení videa,
●
odesílání videa ve formě datového toku v softwaru pro rychlé zasílání zpráv,
●
pořizování statických fotografií.
Správci mohou nastavit úroveň zabezpečení pro funkci rozpoznávání obličejů v průvodci instalací
aplikace Security Manager nebo v konzole pro správu nástroje HP ProtectTools. Další informace
naleznete v příručce HP ProtectTools Getting Started (Začínáme s nástrojem HP ProtectTools)
(pouze vybrané modely) nebo v nápovědě aplikace Face Recognition. Chcete-li přistoupit na tuto
příručku, vyberte aplikaci HP Support Assistant na úvodní obrazovce, vyberte Můj počítač a potom
vyberte Uživatelské příručky. Další informace o používání webové kamery naleznete nápovědě
aplikace.
Video
Počítač obsahuje následující externí videoporty:
●
VGA
●
DisplayPort
POZNÁMKA: Informace o portech videa na počítači naleznete v části Seznámení s prvky počítače
na stránce 4.
Video
33
VGA
Port externího monitoru nebo port VGA je analogové zobrazovací rozhraní, které slouží k připojení
externího zobrazovacího zařízení VGA, jako je například externí monitor VGA nebo projektor VGA,
k počítači.
1.
Chcete-li připojit zobrazovací zařízení VGA, připojte kabel zařízení k portu externího monitoru.
2.
Stisknutím klávesy f4 lze přepínat mezi 4 typy zobrazení:
●
Pouze obrazovka počítače: Zobrazení obrazu pouze na počítači.
●
Režim Duplikace: Současné zobrazení obrazu jak na displeji počítače, tak na externím
zařízení.
●
Režim Rozšíření: Současné zobrazení jednoho obrazu rozloženého na displeji počítače a
externím zařízení.
●
Pouze druhá obrazovka: Zobrazení obrazu pouze na externím zařízení.
Každým stisknutím klávesy f4 změníte režim zobrazení.
POZNÁMKA: Nastavte rozlišení obrazovky na externím zařízení, a to zejména v případě, pokud
jste vybrali režim Rozšíření. Na úvodní obrazovce napište slovo ovládací a ze seznamu aplikací
vyberte položku Ovládací panel. Vyberte položku Vzhled a přizpůsobení a poté podle potřeby
upravte v části Displej nastavení položky Upravit rozlišení zobrazení.
DisplayPort
Port DisplayPort slouží k připojení počítače k doplňkovému obrazovému nebo zvukovému zařízení,
jako je televizor s vysokým rozlišením nebo jiné kompatibilní digitální či zvukové zařízení. Rozhraní
DisplayPort poskytuje lepší zobrazení než port pro externí monitor VGA a zlepšuje možnosti
digitálního připojení.
POZNÁMKA: Pro přenos obrazového a/nebo zvukového signálu přes port DisplayPort potřebujete
kabel DisplayPort (nutno zakoupit zvlášť).
POZNÁMKA: K portu DisplayPort na počítači může být připojeno jedno zařízení DisplayPort.
Informace zobrazené na obrazovce počítače mohou být zároveň zobrazeny na zařízení DisplayPort.
34
Kapitola 5 Multimédia
Připojení obrazového nebo zvukového zařízení k portu DisplayPort:
1.
Zapojte jeden konec kabelu DisplayPort do portu DisplayPort na počítači.
2.
Druhý konec kabelu připojte k obrazovému zařízení a poté vyhledejte další informace
v pokynech výrobce zařízení.
POZNÁMKA: Při odebírání kabelu zařízení stiskněte tlačítko uvolnění konektoru a odpojte kabel od
počítače.
Intel Wireless Display (pouze vybrané modely)
Technologie Intel® Wireless Display umožňuje bezdrátové sdílení obsahu počítače na televizoru.
K bezdrátovému přenosu obrazu je potřeba bezdrátový televizní adaptér (zakoupený zvlášť). Disky
DVD, jejichž obsah je chráněný, nemusí při použití technologie Intel Wireless Display možné
přehrávat. (Disky DVD, jejichž obsah není chráněný, bude možné přehrávat.) Disky Blu-ray, jejichž
obsah je chráněný, nebude při použití technologie Intel Wireless Display možné přehrávat.
Podrobnosti o používání bezdrátového televizního adaptéru jsou uvedeny v pokynech výrobce.
POZNÁMKA: Předtím, než začnete používat bezdrátový přenos obrazu, zkontrolujte, zda je
bezdrátový přenos v počítači povolen.
Video
35
6
Řízení spotřeby
POZNÁMKA: Počítač může být vybaven tlačítkem nebo vypínačem napájení. V této příručce je
pojmenování tlačítko napájení použito pro oba tyto ovladače napájení.
Vypnutí počítače
UPOZORNĚNÍ:
Při vypnutí počítače dojde ke ztrátě neuložených dat.
Příkaz Vypnout ukončí všechny spuštěné programy, včetně operačního systému, a následně vypne
displej i počítač.
Počítač vypínejte v následujících situacích:
●
Potřebujete vyměnit baterii nebo manipulovat s komponentami uvnitř počítače.
●
Pokud připojujete externí hardwarové zařízení, které nelze připojit k portu univerzální sériové
sběrnice (USB).
●
Počítač nebude používán a bude odpojen od externího zdroje napájení po delší dobu.
I když můžete vypnout počítač tlačítkem napájení, doporučený způsob vypnutí je pomocí příkazu
Vypnout systému Windows.
POZNÁMKA: Pokud se počítač nachází v režimu spánku nebo hibernace, je třeba tento režim před
vypnutím nejprve ukončit krátkým stisknutím tlačítka napájení.
1.
Uložte práci a ukončete všechny spuštěné programy.
2.
Na úvodní obrazovce umístěte ukazatel myši do pravého horního nebo dolního rohu obrazovky.
3.
Vyberte Nastavení, klikněte na ikonu Napájení a poté na možnost Vypnout.
Pokud počítač přestane reagovat a nelze jej vypnout předchozím postupem, zkuste následující
nouzová řešení v uvedeném pořadí:
●
Stiskněte kombinaci kláves ctrl+alt+delete. Klikněte na ikonu Napájení a poté na možnost
Vypnout.
●
Přidržte tlačítko napájení alespoň 5 sekund.
●
Odpojte počítač od externího napájení.
●
U modelů s výměnnou baterií tuto baterii odeberte.
Nastavení možností napájení
Použití úsporných režimů
Režim spánku je povolen v nastavení od výrobce.
Při aktivaci režimu spánku kontrolky napájení zablikají a obsah obrazovky zmizí. Započatá práce se
uloží do paměti.
36
Kapitola 6 Řízení spotřeby
UPOZORNĚNÍ: Chcete-li omezit riziko snížení kvality zvuku nebo videa, narušení funkcí přehrávání
zvuku nebo videa nebo ztráty dat, neaktivujte režim spánku během čtení nebo zápisu na optický disk
nebo na externí kartu médií.
POZNÁMKA: Pokud se počítač nachází v režimu spánku, nelze inicializovat žádný typ síťového
připojení ani využívat žádné funkce počítače.
Aktivace a ukončení režimu spánku
Je-li počítač zapnutý, lze režim spánku aktivovat kterýmkoli z následujících způsobů:
●
Stiskněte krátce tlačítko napájení.
●
Na úvodní obrazovce umístěte ukazatel myši do pravého horního nebo dolního rohu obrazovky.
Jakmile se otevře seznam ovládacích tlačítek, vyberte Nastavení, klikněte na ikonu Napájení a
poté na možnost Režim spánku.
Chcete-li ukončit režim spánku, krátce stiskněte tlačítko napájení.
Při ukončení režimu spánku se kontrolka napájení rozsvítí a vaše práce se obnoví na obrazovce, kde
jste naposledy pracovali.
POZNÁMKA: Pokud jste nastavili, že při probuzení má být požadováno heslo, musíte před
obnovením práce zadat své heslo k systému Windows.
Povolení a ukončení uživatelem navozené hibernace
Pomocí Možností napájení můžete povolit režim hibernace a změnit další možnosti napájení a
intervaly pro změnu režimů:
1.
Na úvodní obrazovce napište heslo napájení, vyberte položku Nastavení a poté vyberte
položku Možnosti napájení.
2.
V levém panelu klikněte na položku Nastavení tlačítka napájení.
3.
Klikněte na Změnit nastavení, které nyní není k dispozici.
4.
V oblasti Po stisknutí tlačítka napájení vyberte položku Přepnout do režimu hibernace.
5.
Klikněte na tlačítko Uložit změny.
Režim hibernace ukončíte krátkým stisknutím tlačítka napájení. Kontrolky napájení se rozsvítí a vaše
práce se obnoví na obrazovce, kde jste naposledy pracovali.
POZNÁMKA: Pokud jste nastavili, že při probuzení má být požadováno heslo, musíte před
obnovením práce zadat své heslo k systému Windows.
Nastavení ochrany heslem při probuzení
Chcete-li, aby počítač při ukončení režimu spánku nebo režimu hibernace požadoval zadání hesla,
proveďte tyto kroky:
1.
Na úvodní obrazovce napište heslo napájení, vyberte položku Nastavení a poté vyberte
položku Možnosti napájení.
2.
V levém panelu klikněte na možnost Po probuzení požadovat heslo.
3.
Klikněte na Změnit nastavení, které nyní není k dispozici.
Nastavení možností napájení
37
4.
Klikněte na možnost Vyžadovat heslo (doporučeno).
POZNÁMKA: Pokud potřebujete vytvořit heslo pro uživatelský účet nebo změnit své současné
heslo, klikněte na Vytvořit nebo změnit heslo k vašemu účtu a poté postupujte podle pokynů
na obrazovce. Pokud nepotřebujete vytvořit nebo změnit heslo k uživatelskému účtu, přejděte ke
kroku 5.
5.
Klikněte na tlačítko Uložit změny.
Použití měřiče napájení
Měřič napájení je umístěn na ploše systému Windows v oznamovací oblasti na pravém konci
hlavního panelu. Měřič napájení poskytuje rychlý přístup k nastavení napájení a k zobrazení zbývající
úrovně nabití baterie.
●
Chcete-li zobrazit procento zbývající úrovně nabití a aktuální plán napájení, přesuňte ukazatel
nad ikonu měřiče napájení.
●
Chcete-li otevřít okno Možnosti napájení nebo změnit plán napájení, klikněte na ikonu měřiče
napájení a vyberte příslušnou položku ze seznamu.
Různé ikony měřiče napájení ukazují, zda je počítač napájen z baterie nebo z externího zdroje.
V případě, že je baterie částečně nebo téměř vybitá, zobrazí se zpráva.
Použití měřiče napájení a nastavení napájení
Měřič napájení je umístěn na Ploše. Měřič napájení poskytuje rychlý přístup k nastavení napájení a
k zobrazení zbývající úrovně nabití baterie.
●
Chcete-li zobrazit procento zbývající úrovně nabití baterie a aktuální schéma napájení, přesuňte
na ploše ukazatel nad ikonu měřiče napájení.
●
Chcete-li otevřít okno Možnosti napájení nebo změnit schéma napájení, klikněte na ikonu měřiče
napájení a vyberte ze seznamu příslušnou položku. Na úvodní obrazovce můžete také napsat
heslo napájení, vybrat položku Nastavení a poté Možnosti napájení.
Různé ikony měřiče napájení ukazují, zda je počítač napájen z baterie nebo z externího zdroje.
V případě, že je baterie částečně nebo téměř vybitá, zobrazí se zpráva.
Použití napájení z baterie
VAROVÁNÍ! Za účelem snížení možného bezpečnostního rizika používejte s tímto počítačem
pouze baterii dodanou s počítačem, náhradní baterii od společnosti HP nebo kompatibilní baterii
zakoupenou u společnosti HP.
Počítač používá napájení z baterie kdykoliv, když není připojen k externímu napájení střídavým
proudem. Životnost baterie se mění v závislosti na nastavení možností napájení, programech
spuštěných na počítači, jasu displeje, externích zařízeních připojených k počítači a dalších faktorech.
Pokud baterii ponecháte v počítači, bude se kdykoli po připojení k externímu zdroji napájení
střídavým proudem dobíjet, čímž je chráněna vaše práce v případě výpadku proudu. Pokud počítač
obsahuje nabitou baterii a je napájen ze zdroje střídavého proudu pomocí adaptéru střídavého
proudu, přepne se v případě odpojení adaptéru střídavého proudu nebo při výpadku proudu
z externího zdroje na napájení z baterie.
POZNÁMKA: Jas displeje se po odpojení napájení střídavým proudem automaticky sníží, aby se
prodloužila životnost baterie. Vybrané modely počítače jsou schopny za účelem prodloužení
životnosti baterie přepínat grafické režimy. Další informace naleznete v části Přepínaný režim
grafického adaptéru (pouze vybrané modely) na stránce 45.
38
Kapitola 6 Řízení spotřeby
Nalezení dalších informací o baterii
Aplikace HP Support Assistant poskytuje nástroje a informace o baterii. Pro přístup k informacím o
baterii zvolte na úvodní obrazovce aplikaci HP Support Assistant a zvolte položku Baterie a výkon.
●
Nástroj Kontrola baterie ke zjištění výkonu baterie
●
Informace o kalibraci, správě napájení a řádné péči a skladování vedoucí k maximálnímu
prodloužení výdrže baterie
●
Informace o typech, technických údajích, životnosti a kapacitě baterií
Přístup k informacím o baterii:
▲
Pro přístup k informacím o baterii zvolte na úvodní obrazovce aplikaci HP Support Assistant a
zvolte položku Baterie a výkon.
Nastavení možností napájení
39
Použití kontroly baterie
Nápověda a podpora poskytuje informace o stavu baterie instalované v počítači.
Spuštění kontroly baterie:
1.
Připojte adaptér střídavého proudu k počítači.
POZNÁMKA: Pro správnou funkci kontroly baterie musí být počítač připojen k externímu
napájení.
2.
Pro přístup k informacím o baterii zvolte na úvodní obrazovce aplikaci HP Support Assistant a
zvolte položku Baterie a výkon.
Kontrola baterie zkontroluje baterii a její články, zda fungují správně, a poté vám nahlásí výsledek
zkoušky.
Zobrazení zbývající úrovně nabití baterie
▲
Přesuňte ukazatel nad ikonu měřiče napájení na ploše systému Windows v oznamovací oblasti
na pravém konci hlavního panelu.
Maximalizace doby vybíjení baterie
Doba vybíjení baterie se liší v závislosti na funkcích, které používáte při napájení z baterie. Maximální
doba vybíjení se postupně zkracuje, protože se postupně snižuje kapacita baterie.
Tipy pro maximalizaci doby vybíjení baterie:
●
Snižte jas displeje.
●
Pokud počítač obsahuje výměnnou baterii a počítač se nepoužívá ani se nenabíjí baterie,
odeberte výměnnou baterii.
●
Výměnnou baterii uložte na chladném suchém místě.
●
V Možnostech napájení zvolte nastavení Spořič energie.
Správa stavu nízké úrovně nabití baterie
Informace uvedené v této části popisují výstrahy a odezvy systému nastavené výrobcem. Některé
výstrahy a odezvy systému na nízkou úroveň nabití baterií je možné změnit v okně Možnosti
napájení. Nastavení provedená v dialogu Možnosti napájení nemají vliv na činnost kontrolek.
Na úvodní obrazovce napište heslo napájení, vyberte položku Nastavení a poté vyberte položku
Možnosti napájení.
Identifikace stavů nízkého nabití baterie
Pokud je počítač napájen pouze z baterie a ta dosáhne nízké úrovně nabití nebo je téměř vybitá,
nastane následující:
●
Kontrolka baterie ukazuje na stav nízkého nabití nebo téměř vybitou baterii.
– nebo –
●
Měřič napájení v oznamovací oblasti zobrazuje nízkou úroveň nabití baterie nebo že je baterie
téměř vybitá.
POZNÁMKA: Další informace o měřiči napájení naleznete v části Použití měřiče napájení
na stránce 38.
40
Kapitola 6 Řízení spotřeby
Pokud je počítač zapnutý nebo v režimu spánku, zůstane chvíli v režimu spánku a poté se vypne.
Veškerá neuložená data budou ztracena.
Řešení stavu nízkého nabití baterie
Řešení stavu nízkého nabití baterie, je-li k dispozici externí zdroj napájení
▲
Připojte jedno z následujících zařízení:
●
adaptér střídavého proudu
●
doplňkové dokovací nebo rozšiřující zařízení
●
doplňkový adaptér napájení zakoupený jako příslušenství u společnosti HP
Řešení stavu nízkého nabití baterie, není-li k dispozici žádný zdroj napájení
Chcete-li vyřešit stav nízkého nabití baterie a nemáte k dispozici žádný zdroj napájení, uložte svou
práci a počítač vypněte.
Vložení a vyjmutí baterie
Vložení baterie
Postup vložení baterie:
1.
Otočte počítač spodní stranou nahoru a položte jej na rovný povrch bateriovou pozicí směrem
od vás.
2.
Vložte baterii koncem s stranou do bateriové pozice a zarovnejte ji k levé hraně.
3.
Zasuňte baterii (1) do pozice, až zaskočí a západka zapadne (2), potom západku posuňte
doleva, aby zajistila baterii.
POZNÁMKA: V zajištěné poloze nebude na zásuvce západky viditelná červená barva.
Vyjmutí baterie
Postup pro vyjmutí baterie:
Nastavení možností napájení
41
UPOZORNĚNÍ: Odebrání baterie, která je jediným zdrojem napájení počítače, může vést ke ztrátě
dat. Abyste tomu předešli, před vyjmutím baterie si uložte práci a vypněte počítač pomocí systému
Windows.
1.
Otočte počítač spodní stranou nahoru a položte jej na rovný povrch bateriovou pozicí směrem
od vás.
2.
Posunutím uvolňovací západky baterie doprava (1) uvolněte baterii.
3.
Posuňte baterii ven, poté zvedněte přední část baterie (2) a pak ji vytáhněte ven (3), abyste ji
vyjmuli z počítače.
Úspora energie baterie
●
Na úvodní obrazovce napište heslo napájení, vyberte položku Nastavení a poté vyberte
položku Možnosti napájení.
●
Pomocí Možností napájení vyberte nastavení nízké spotřeby energie.
●
Ukončete nečinné aplikace pracující s modemem a všechna nepoužívaná bezdrátová i kabelová
připojení k místní síti LAN.
●
Odpojte nepoužívaná externí zařízení, která nejsou připojena k externímu zdroji napájení.
●
Ukončete činnost, deaktivujte nebo odeberte nepoužívané externí karty médií.
●
Snižte jas obrazovky.
●
Před opuštěním své práce aktivujte režim spánku nebo vypněte počítač.
Skladování výměnné baterie
UPOZORNĚNÍ:
teplotám.
Chcete-li omezit riziko poškození baterie, nevystavujte ji dlouhodobě vysokým
Pokud počítač nebude používán a bude odpojen od externího napájení déle než 2 týdny, odeberte
výměnnou baterii a uložte ji odděleně.
Chcete-li prodloužit životnost skladované baterie, skladujte ji na chladném a suchém místě.
POZNÁMKA: Uloženou baterii byste měli kontrolovat každých 6 měsíců. Pokud je nabití baterie
nižší než 50 %, před skladováním ji nabijte.
42
Kapitola 6 Řízení spotřeby
Jestliže byla baterie skladována po dobu jednoho měsíce nebo déle, proveďte před použitím její
kalibraci.
Likvidace výměnné baterie
VAROVÁNÍ! Aby nedošlo k požáru nebo popálení, nepokoušejte se baterii rozebírat, rozbíjet nebo
propichovat; nezkratujte elektrické kontakty; nevystavujte ji ohni ani ji nenořte do vody.
Informace o řádné likvidaci baterie najdete v části Poznámky o předpisech, bezpečnosti a životním
prostředí. Chcete-li přistoupit na tuto příručku, vyberte aplikaci HP Support Assistant na úvodní
obrazovce, vyberte Můj počítač a potom vyberte Uživatelské příručky. Pro přístup k informacím o
baterii zvolte na úvodní obrazovce aplikaci HP Support Assistant a zvolte položku Baterie a výkon.
Výměna výměnné baterie
Nástroj Kontrola bateriového zdroje oznámí, abyste vyměnili baterii, pokud se vnitřní článek nenabíjí
správně nebo pokud se kapacita baterie dostala na nízkou úroveň. Pokud je baterie kryta zárukou
společnosti HP, bude v pokynech uveden také identifikátor záruky. Ve zprávě najdete odkaz na
stránky společnosti HP, kde naleznete další informace o objednání náhradní baterie.
Nastavení možností napájení
43
Použití externího zdroje napájení
VAROVÁNÍ! Nenabíjejte baterii počítače na palubě letadla.
VAROVÁNÍ! Ke snížení možných bezpečnostních rizik používejte pouze adaptér střídavého proudu
dodaný s počítačem, náhradní adaptér střídavého proudu od společnosti HP nebo kompatibilní
adaptér střídavého proudu zakoupený jako příslušenství od společnosti HP.
POZNÁMKA: Informace o připojení k napájení střídavým proudem jsou uvedeny na letáku Pokyny
k instalaci, který je součástí balení počítače.
Externí střídavé napájení je dodáváno prostřednictvím schváleného adaptéru střídavého proudu nebo
doplňkového dokovacího nebo rozšiřujícího zařízení.
K externímu zdroji napájení připojte počítač za některé z následujících podmínek:
●
při nabíjení nebo kalibraci baterie
●
při instalaci nebo modifikaci systémového softwaru
●
při zápisu informací na volitelný externí optický disk CD, DVD nebo BD
●
při defragmentaci disku
●
při zálohování nebo obnovování
Při připojení počítače k externímu zdroji napájení nastanou tyto události:
●
baterie se začne nabíjet
●
Je-li počítač zapnutý, změní se vzhled ikony měřiče napájení v oznamovací oblasti
Při odpojení počítače od externího zdroje napájení střídavým proudem nastanou tyto události:
44
●
počítač začne využívat napájení z baterie.
●
Jas displeje se automaticky sníží, aby se prodloužila životnost baterie.
Kapitola 6 Řízení spotřeby
Testování adaptéru střídavého proudu
Otestujte adaptér střídavého proudu, pokud při připojení k napájení střídavým proudem u počítače
zjistíte následující potíže:
●
počítač se nezapíná
●
displej se nezapíná
●
kontrolky napájení nesvítí
Testování adaptéru střídavého proudu:
POZNÁMKA: Následující pokyny platí pro počítače s výměnnými bateriemi.
1.
Vypněte počítač.
2.
Vyjměte baterii (viz Vložení a vyjmutí baterie na stránce 41).
3.
Otočte počítač pravou stranou nahoru, poté k počítači připojte adaptér střídavého proudu a
nakonec jej zapojte do zásuvky střídavého proudu.
4.
Zapněte počítač.
●
Pokud se rozsvítí kontrolky napájení, adaptér střídavého proudu funguje správně.
●
Pokud kontrolky napájení zůstanou zhasnuté, adaptér střídavého proudu nefunguje a měl
by být vyměněn.
Informace o zajištění náhradního adaptéru střídavého proudu získáte u technické podpory.
Přepínaný režim grafického adaptéru (pouze vybrané modely)
Vybrané počítače jsou vybaveny přepínatelným režimem grafického adaptéru.
●
Přepínaný režim grafického adaptéru – podporován zařízeními AMD™ i Intel.
POZNÁMKA: Informaci o tom, zda počítač podporuje přepínaný režim grafického adaptéru, zjistíte
z konfigurace grafického procesoru notebooku. Procesory Intel HR Central Processing Unit (CPU) a
AMD Trinity series Accelerated Processing Unit (APU) podporují přepínaný režim grafického
adaptéru.
Přepínatelný režim grafického adaptéru nabízí dva režimy na zpracování grafiky:
●
Výkonný režim – poskytuje nejvyšší výkon zpracování aplikace.
●
Režim úspory energie – šetří životnost baterie.
Používání přepínaného režimu grafického adaptéru (pouze vybrané modely)
Přepínaný režim grafického adaptéru umožňuje přepínat mezi výkonným režimem a režimem úspory
energie.
Správa nastavení přepínaného režimu grafického adaptéru:
1.
Na úvodní obrazovce klikněte pravým tlačítkem na prázdnou část plochy a pak vyberte možnost
Configure Switchable Graphics (Konfigurovat přepínaný režim grafického adaptéru).
2.
Klikněte na kartu Power (Napájení) a poté vyberte možnost Switchable Graphics (Přepínaný
režim grafického adaptéru).
Přepínaný režim grafického adaptéru na základě požadavků aplikací na výkon automaticky přiřazuje
aplikacím výkonný režim nebo režim úspory energie. Nastavení pro jednotlivé aplikace lze také ručně
Nastavení možností napájení
45
změnit tak, že vyhledáte aplikaci v rozevírací nabídce Recent Applications (Poslední aplikace) nebo
kliknete na položku Browse (Procházet) v rozevírací nabídce Other Applications (Ostatní aplikace).
Můžete přepnout mezi výkonným režimem a režimem úspory energie.
POZNÁMKA: Další informace naleznete v softwarové nápovědě přepínaného režimu grafického
adaptéru.
46
Kapitola 6 Řízení spotřeby
7
Externí karty a zařízení
Používání čtečky karet médií (pouze vybrané modely)
Doplňkové digitální karty umožňují bezpečné ukládání a snadné sdílení dat. Tyto karty se často
používají ve fotoaparátech a zařízeních PDA se záznamem na digitální média a také v jiných
počítačích.
Postup určení formátů digitálních paměťových karet, které jsou na vašem počítači podporovány,
naleznete v části Seznámení s prvky počítače na stránce 4
Vložení digitální karty
UPOZORNĚNÍ: Aby nedošlo k poškození konektorů karty, nepoužívejte při jejím vkládání
nadměrnou sílu.
1.
Uchopte kartu štítkem nahoru a konektory směrem k počítači.
2.
Vsuňte kartu do čtečky karet médií a tlačte na ni, dokud nezapadne na určené místo.
Jakmile vložíte kartu PC Card a zařízení je rozpoznáno, ozve se zvuk a může se zobrazit
nabídka dostupných možností, které jsou k dispozici.
Odebrání digitální karty
UPOZORNĚNÍ: Chcete-li zabránit ztrátě dat nebo nestabilitě systému, bezpečně odeberte digitální
kartu dle následujícího postupu.
1.
Uložte data a zavřete všechny programy, které souvisí s digitální kartou.
2.
Klikněte na ikonu odebrání hardwaru v oznamovací oblasti na pravé straně hlavního panelu.
Potom postupujte podle pokynů na obrazovce.
Používání čtečky karet médií (pouze vybrané modely)
47
3.
Zatlačte na kartu (1) a vyjměte ji ze zásuvky (2).
POZNÁMKA: Pokud se karta nevysune sama, ze zásuvky ji vytáhněte.
Použití karet Smart Card (pouze u vybraných modelů)
POZNÁMKA: Termín čipová karta se v této kapitole používá k označení čipových karet i karet
Java™.
Čipová karta je karta odpovídající velikosti kreditní karty, která má mikročip s pamětí
a mikroprocesorem. Stejně jako osobní počítače mají čipové karty operační systém zajišťující vstupní
a výstupní operace a také zahrnují funkce pro zabezpečení dat. Standardní čipové karty se používají
se čtečkou čipových karet (pouze vybrané modely).
Pro přístup k obsahu mikročipu je vyžadován kód PIN. Další informace o funkcích zabezpečení
čipových karet naleznete v Nápovědě a podpoře. Na úvodní obrazovce napište heslo nápověda a
poté vyberte položku Nápověda a podpora.
Vložení karty Smart Card
48
1.
Uchopte kartu štítkem nahoru a jemně ji zasuňte do čtečky smart karet, dokud nezapadne na
místo.
2.
Postupujte podle pokynů na obrazovce pro přihlášení k počítači pomocí kódu PIN karty Smart
Card.
Kapitola 7 Externí karty a zařízení
Vyjmutí karty Smart Card
▲
Uchopte kartu Smart Card za okraj a vytáhněte ji ze čtečky karet Smart Card.
Použití zařízení USB
Univerzální sériová sběrnice (USB) je hardwarové rozhraní, které lze použít k připojení doplňkových
externích zařízení USB, jako například klávesnice, myši, jednotky, tiskárny, skeneru nebo
rozbočovače.
Některá zařízení USB mohou vyžadovat další podpůrný software, který je obvykle dodán spolu se
zařízením. Další informace o softwaru pro určité zařízení naleznete v pokynech příslušného výrobce.
Tyto pokyny mohou být k dispozici se softwarem, na disku nebo na webových stránkách výrobce.
Počítač má alespoň 1 port USB, který podporuje zařízení USB 1.0, 1.1, 2.0 nebo 3.0. Počítač může
být také vybaven nabíjecím portem USB, který poskytuje napájení externímu zařízení. Doplňkové
dokovací zařízení nebo rozbočovač USB poskytují další porty USB, které lze použít s počítačem.
Použití zařízení USB
49
Připojení zařízení USB
UPOZORNĚNÍ:
minimální sílu.
▲
Abyste zabránili poškození konektoru USB, používejte při připojování zařízení
Připojte kabel USB ze zařízení k portu USB.
POZNÁMKA: Na vašem počítači může následující obrázek vypadat jinak.
Jakmile bude zařízení nalezeno, uslyšíte zvukové upozornění.
POZNÁMKA: Při prvním připojení zařízení USB se v oznamovací oblasti zobrazí zpráva, která vás
informuje, že bylo zařízení rozpoznáno počítačem.
Odebrání zařízení USB
UPOZORNĚNÍ:
kabel.
Aby nedošlo k poškození konektoru USB, neodpojujte zařízení USB táhnutím za
UPOZORNĚNÍ: Chcete-li zabránit ztrátě dat nebo nestabilitě systému, bezpečně odeberte zařízení
USB dle následujícího postupu.
50
1.
Chcete-li zařízení USB odebrat, uložte data a zavřete všechny programy, které souvisí se
zařízením.
2.
Klikněte v oznamovací oblasti na pravé straně panelu úloh na ikonu pro odebrání hardwaru a
poté postupujte dle pokynů na obrazovce.
3.
Odeberte zařízení.
Kapitola 7 Externí karty a zařízení
Použití volitelných externích zařízení
POZNÁMKA: Více informací o požadovaném softwaru a ovladačích nebo o tom, který port na
počítači použít, naleznete v pokynech od výrobce.
Připojení externího zařízení k počítači:
UPOZORNĚNÍ: Chcete-li předejít poškození zařízení při připojování napájeného zařízení, ujistěte
se, že je zařízení vypnuto a napájecí kabel pro napájení střídavým proudem byl vytažen ze zásuvky.
1.
Připojte zařízení k počítači.
2.
Pokud připojujete napájené zařízení, připojte napájecí kabel zařízení do uzemněné zásuvky
poskytující střídavý proud.
3.
Vypněte zařízení.
Chcete-li odpojit nenapájené externí zařízení, vypněte zařízení a potom jej odpojte na počítači.
Chcete-li odpojit napájené externí zařízení, vypněte zařízení, odpojte jej na počítači a potom odpojte
jeho napájecí kabel střídavého proudu.
Použití doplňkových externích jednotek
Vyměnitelné externí jednotky rozšiřují vaše možnosti ukládání informací a přístupu k nim. Jednotku
USB lze přidat připojením k portu USB v počítači.
POZNÁMKA: Externí optické jednotky USB HP by měly být připojeny k napájenému portu USB na
počítači.
Mezi jednotky pro rozhraní USB patří tyto druhy:
●
disketová jednotka 1,44 MB,
●
modul pevného disku,
●
externí optická jednotka (CD, DVD nebo Blu-ray),
●
zařízení MultiBay.
Použití dokovacího konektoru
Konektor pro stolní jednotku připojuje počítač k volitelné stolní jednotce. Doplňková stolní jednotka
poskytuje další porty a konektory, které lze použít s počítačem.
Připojení počítače k dokovacímu zařízení:
1.
Vymáčknutím tlačítka připojení (1) na dokovacím zařízení uvolníte uzamykací mechanismus.
Použití volitelných externích zařízení
51
52
2.
Vyrovnejte dokovací čepy na dokovacím zařízení s příchytkami ve spodní části počítače a
spusťte počítač do dokovacího zařízení (2), aby se usadil.
3.
Stiskněte tlačítko připojení (1) na dokovacím zařízení, aby se připevnilo k počítači. Při plném
zadokování počítače se rozsvítí kontrolka připojení (2).
Kapitola 7 Externí karty a zařízení
8
Jednotky
Manipulace s diskovými jednotkami
UPOZORNĚNÍ: Diskové jednotky jsou velmi citlivé a je třeba s nimi manipulovat opatrně. Před
manipulací s jednotkami si nejprve přečtěte následující bezpečnostní pokyny. Další upozornění jsou
uvedena v příslušných pokynech.
Dodržujte tyto pokyny:
●
Před přemístěním počítače, ke kterému je připojen externí pevný disk, nejprve aktivujte režim
spánku a počkejte, až obsah obrazovky zmizí, případně odpojte externí pevný disk
požadovaným způsobem.
●
Než začnete manipulovat s diskovou jednotkou, zbavte se elektrostatického náboje tím, že se
dotknete nelakovaného kovového povrchu jednotky.
●
Nedotýkejte se kolíků konektorů výměnné jednotky nebo počítače.
●
Manipulujte s jednotkou opatrně; nepokládejte na ni žádné předměty a neupusťte ji.
●
Před odebráním nebo vložením jednotky vypněte počítač. Pokud si nejste jisti, zda je počítač
vypnut, nebo se nachází v režimu spánku, zapněte jej a potom jej vypněte pomocí operačního
systému.
●
Nevkládejte jednotku do pozice nadměrnou silou.
●
Během zápisu optické jednotky na disk nepoužívejte klávesnici ani s počítačem nijak
nemanipulujte. Proces zápisu je citlivý na otřesy.
●
Je-li jediným zdrojem napájení baterie, zajistěte před zahájením zápisu na médium její
dostatečné nabití.
●
Nevystavujte jednotku extrémním teplotám nebo vlhkosti.
●
Zabraňte polití jednotky tekutinou. Nepoužívejte na jednotku čisticí přípravky.
●
Před vyjmutím jednotky z pozice, přenášením, předáním jednotky k přepravě nebo jejím
uskladněním vyjměte z jednotky médium.
●
Posíláte-li jednotku poštou, zabalte ji do ochranné bublinkové fólie nebo jiného vhodného obalu
a balíček označte štítkem „Křehké“.
●
Nevystavujte jednotku účinkům magnetického pole. Magnetická pole jsou vyzařována také
některými bezpečnostními zařízeními, například zařízením pro kontrolu procházejících osob na
letištích a ručními detektory. Jezdící pásy na letišti a obdobná bezpečnostní zařízení, která
kontrolují příruční zavazadla, využívají místo magnetického pole rentgenové paprsky, které
nepoškozují jednotky.
Použití pevných disků
UPOZORNĚNÍ:
Zabránění ztrátě dat a narušení stability systému:
Než začnete měnit nebo přidávat paměťový modul či pevný disk, uložte svou práci a vypněte počítač.
Manipulace s diskovými jednotkami
53
Pokud si nejste jisti, zda je počítač vypnutý nebo v režimu hibernace, zapněte jej stisknutím tlačítka
napájení. Potom počítač vypněte prostřednictvím nabídky operačního systému.
Technologie Intel Smart Response Technology (pouze u vybraných
modelů)
Intel Smart Response Technology (SRT) je funkce ukládání do mezipaměti založená na technologii
Intel Rapid Storage Technology (RST), která výrazně zvyšuje výkonnost počítačového systému.
Pokud je počítač vybaven modulem SSD mSATA, technologie SRT umožňuje tento modul používat
jako mezipaměť mezi pamětí systému a jednotkou pevného disku. Díky tomu je v počítači využita
maximální kapacita pevného disku (nebo svazku pole RAID) a současně je prostřednictvím modulu
SSD zvyšována výkonnost systému.
Pokud přidáváte nebo upgradujete pevný disk či se chystáte vytvořit svazek pole RAID, je třeba
dočasně zakázat technologii SRT, vytvořit svazek pole RAID a poté technologii SRT znovu povolit.
Dočasné zakázání technologie SRT:
1.
Na úvodní obrazovce napište heslo Intel a poté vyberte Intel Rapid Storage Technology.
2.
Klikněte na odkaz Acceleration (Akcelerace) a poté na odkaz Disable Acceleration (Zakázat
akceleraci).
3.
Počkejte na ukončení režimu akcelerace.
4.
Klikněte na odkaz Reset to Available (Resetovat na dostupné).
DŮLEŽITÉ: Při provádění změn režimu pole RAID je třeba dočasně zakázat technologii SRT.
Proveďte požadovanou změnu a poté technologii SRT znovu povolte. Pokud tuto funkci dočasně
nezakážete, svazky pole RAID nebude možné vytvořit nebo změnit.
POZNÁMKA: Společnost HP nepodporuje použití technologie SRT společně s jednotkami s
vlastním šifrováním (SED).
Sejmutí nebo výměna krytu pevného disku
Sejmutí krytu pevného disku
Chcete-li se dostat k pevnému disku, sejměte kryt pevného disku.
1.
54
Vyjměte baterii (viz Vložení a vyjmutí baterie na stránce 41).
Kapitola 8 Jednotky
2.
Uvolněte 2 šroubky krytu pevného disku (1). Zasuňte kryt pevného disku doprava (2) z počítače
a poté kryt odstraňte (3).
Nasazení krytu pevného disku
Po dosažení pevného disku nasaďte zpět kryt pevného disku.
1.
Zarovnejte úchyty (1) na krytu pevného disku s drážkami v počítači.
2.
Zasuňte kryt pevného disku (2) na místo a poté utáhněte 2 šroubky (3).
3.
Vložte baterii (viz Vložení a vyjmutí baterie na stránce 41).
Použití pevných disků
55
Výměna a upgrade pevného disku
UPOZORNĚNÍ:
Zabránění ztráty dat a narušení stability systému:
Před vyjmutím pevného disku z pozice nejprve vypněte počítač. Pevný disk neodebírejte, pokud je
počítač zapnutý, v úsporném režimu nebo v režimu spánku.
Pokud si nejste jisti, zda je počítač vypnutý nebo v režimu hibernace, zapněte jej stisknutím tlačítka
napájení. Potom počítač vypněte prostřednictvím nabídky operačního systému.
Odebrání pevného disku
Vyjmutí pevného disku:
1.
Uložte data a vypněte počítač.
2.
Odpojte napájení střídavým proudem a externí zařízení připojená k počítači.
3.
Vyjměte baterii (viz Vložení a vyjmutí baterie na stránce 41).
4.
Sejměte kryt pevného disku (viz Sejmutí nebo výměna krytu pevného disku na stránce 54).
5.
Uvolněte 4 šroubky jednotky pevného disku (1). Odpojte pevný disk posunutím západky
pevného disku (2) nahoru.
6.
Nadzvedněte pevný disk a poté jej vytáhněte z jeho pozice.
Instalace pevného disku
POZNÁMKA: Váš počítač se může od obrázku v této kapitole mírně lišit.
Instalace jednotky pevného disku:
1.
56
Vyrovnejte pevný disk do pozice pevného disku a poté jej do ní sklopte (1), až konektor pevného
disku zapadne na určené místo.
Kapitola 8 Jednotky
2.
Utáhněte 3 šroubky (2), které upevňují pevný disk.
3.
Nasaďte kryt pevného disku (viz Sejmutí nebo výměna krytu pevného disku na stránce 54).
4.
Vložte baterii (viz Vložení a vyjmutí baterie na stránce 41).
5.
Otočte počítač pravou stranou nahoru a znovu k počítači připojte napájení a externí zařízení.
6.
Zapněte počítač.
Zvýšení výkonu pevného disku
Defragmentace disku
Při používání počítače dochází k fragmentaci souborů pevného disku. Software Defragmentace disku
spojuje fragmentované části souborů a složek pevného disku, a umožňuje tak efektivnější provoz
systému.
POZNÁMKA: Jednotky SSD není třeba defragmentovat.
Po spuštění defragmentace disku bude software pracovat automaticky. V závislosti na velikosti
pevného disku a počtu fragmentovaných souborů může dokončení defragmentace disku trvat déle
než hodinu. Defragmentaci je vhodné spustit v průběhu noci nebo v jinou dobu, kdy počítač
nepotřebujete používat.
Společnost HP doporučuje provádět defragmentaci minimálně jednou měsíčně. Defragmentaci disku
můžete nastavit tak, aby se spouštěla jednou za měsíc, ale ručně ji můžete provádět kdykoliv.
Použití pevných disků
57
Spuštění defragmentace disku:
1.
Připojte počítač ke zdroji napájení střídavým proudem.
2.
Na úvodní obrazovce napište heslo disk, vyberte možnost Nastavení a poté vyberte
Defragmentovat a optimalizovat jednotky.
3.
Klikněte na tlačítko Optimalizovat.
POZNÁMKA: Systém Windows obsahuje funkci Řízení uživatelských účtů, která zlepšuje
zabezpečení vašeho počítače. Můžete být vyzváni k povolení nebo k zadání hesla pro
instalování softwaru, spouštění nástrojů nebo změny nastavení systému Windows. Další
informace naleznete v nabídce Nápověda a podpora. Na úvodní obrazovce napište heslo
nápověda a poté vyberte položku Nápověda a podpora.
Další informace naleznete v elektronické nápovědě programu Defragmentace disku.
Vyčištění disku
Program Vyčištění disku vyhledává na pevném disku nepotřebné soubory, které lze bezpečně
smazat, a tak pomáhá uvolnit místo na disku a zvýšit výkonnost počítače.
Spuštění programu Vyčištění disku:
1.
Na úvodní obrazovce napište heslo disk, vyberte možnost Nastavení a poté vyberte Uvolnit
místo na disku odstraněním nepotřebných souborů.
2.
Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Použití systému ochrany pevného disku HP 3D DriveGuard
Systém ochrany pevného disku HP 3D DriveGuard chrání pevný disk tím, že zaparkuje pevný disk
a pozastaví požadavky na data, a to v následujících případech:
●
Počítač „vám upadne“.
●
Přesunete počítač se zavřeným displejem, když je počítač napájen z baterie.
Pokud nastane jedna z těchto událostí, chvíli po ní systém ochrany pevného disku HP 3D DriveGuard
obnoví normální provoz pevného disku.
POZNÁMKA: Disky SSD neobsahují pohyblivé součásti, proto není program pro ochranu pevného
disku HP 3D DriveGuard zapotřebí.
POZNÁMKA: Zámkem HP 3D DriveGuard jsou chráněny pevné disky v pozici primárního pevného
disku. Pevné disky instalované v doplňkových dokovacích zařízeních nebo připojené k portům USB
nejsou chráněny pomocí HP 3D DriveGuard.
Další informace naleznete v softwarové nápovědě aplikace HP 3D DriveGuard.
Určení stavu programu HP 3D DriveGuard
Kontrolka jednotky na počítači změní barvu, což znamená, že disk v pozici primárního pevného disku
je zaparkovaný. K určení toho, zda jsou jednotky aktuálně chráněny nebo zda je jednotka
zaparkovaná, použijte ikonu v oznamovací oblasti na pravém konci hlavního panelu:
58
●
Pokud je tento software povolen, nad ikonou pevného disku bude zobrazena zelená značka
výběru.
●
Pokud je tento software zakázán, nad ikonou pevného disku bude červený znak X.
●
Pokud jsou jednotky zaparkovány, nad ikonou pevného disku bude žlutý měsíc.
Kapitola 8 Jednotky
Pokud není v oznamovací oblasti ikona aktivována, můžete ji aktivovat následujícím způsobem:
1.
Na úvodní obrazovce napište heslo ovládací a poté vyberte položku Ovládací panely.
2.
Vyberte položku Hardware a zvuk > HP 3D DriveGuard.
POZNÁMKA: Pokud budete vyzváni Řízením uživatelských účtů, klikněte na tlačítko Ano.
3.
Na řádce Ikony na hlavním panelu klikněte na příkaz Zobrazit.
4.
Klikněte na tlačítko OK.
Správa napájení zaparkovaného pevného disku
Pokud systém ochrany pevného disku HP 3D DriveGuard jednotku zaparkoval, počítač se bude
chovat následovně:
●
Nevypne se.
●
Počítač nepřejde do režimu spánku s výjimkou situace popsané v následující poznámce.
●
Počítač neaktivuje výstrahy týkající se baterií nastavené na kartě Nastavení varování v okně
Možnosti napájení.
Společnost HP doporučuje, abyste dříve, než budete s počítačem pohybovat, počítač vypnuli nebo
v něm aktivovali režim spánku.
Použití softwaru HP 3D DriveGuard
Software systému ochrany pevného disku HP 3D DriveGuard umožňuje provádět následující
operace:
●
Aktivovat a deaktivovat systém ochrany pevného disku HP 3D DriveGuard.
POZNÁMKA: V závislosti na uživatelských oprávněních možná nebudete moci aktivovat nebo
deaktivovat systém HP 3D DriveGuard. Členové skupiny Správci mohou měnit nastavení
oprávnění uživatelů ostatních skupin.
●
Zjistit, zda je jednotka v systému podporována.
Spuštění softwaru a změna nastavení:
1.
Dvakrát klikněte na ikonu v oznamovací oblasti na pravé straně hlavního panelu.
– nebo –
Pravým tlačítkem klikněte na ikonu v oznamovací oblasti a potom vyberte položku Nastavení.
2.
Klikněte na požadované tlačítko a změňte nastavení.
3.
Klikněte na tlačítko OK.
Použití doplňkových externích optických jednotek
Doplňkové externí optické jednotky zahrnují:
●
CD,
●
DVD,
●
Blu-ray (BD).
Použití doplňkových externích optických jednotek
59
Identifikace nainstalované doplňkové externí optické jednotky
▲
Na úvodní obrazovce napište heslo průzkumník, klikněte na položku Průzkumník a poté
vyberte možnost Počítač.
Zobrazí se seznam zařízení nainstalovaných v počítači, včetně optické jednotky.
60
Kapitola 8 Jednotky
Vložení optického disku
Přihrádková optická jednotka
1.
Zapněte počítač.
2.
Stisknutím tlačítka (1) na krytu jednotky uvolněte přihrádku disku.
3.
Vytáhněte přihrádku (2).
4.
Uchopte disk za hrany (nedotýkejte se povrchu disku) a umístěte jej do středu přihrádky,
popsanou stranu vzhůru.
POZNÁMKA: Pokud přihrádka není zcela přístupná, opatrně disk nakloňte a umístěte jej na
vřeteno.
5.
Opatrně zatlačte disk (3) na vřeteno přihrádky (disk musí zapadnout na místo).
6.
Zavřete přihrádku disku.
POZNÁMKA: Po vložení disku dojde ke krátké standardní prodlevě. Pokud jste nevybrali přehrávač
médií, zobrazí se dialog funkce automatického přehrávání. Budete vyzváni k volbě použití obsahu
média.
Zásuvková optická jednotka
UPOZORNĚNÍ: Do zásuvkové optické jednotky nevkládejte optické disky 8 cm. Může to způsobit
poškození optické jednotky.
1.
Zapněte počítač.
2.
Uchopte disk za hrany (nedotýkejte se povrchu disku) a umístěte jej do přihrádky popsanou
stranu vzhůru.
Použití doplňkových externích optických jednotek
61
3.
Jemně zasuňte disk do zásuvkové optické jednotky.
Vyjmutí optického disku
Přihrádková optická jednotka
Disk lze vyjmout dvěma způsoby v závislosti na tom, zda se přihrádka disku přirozeně otevře či ne.
Pokud se přihrádka disku normálně otevře
1.
Stisknutím tlačítka (1) na jednotce uvolněte přihrádku disku a poté jemně táhněte za přihrádku
(2), dokud se nezastaví.
2.
Vyjměte disk (3) z přihrádky tak, že opatrně zatlačíte na vřeteno a současně zatáhnete za vnější
hrany disku. Držte disk za okraj a nedotýkejte se povrchu disku.
POZNÁMKA: Pokud přihrádka není plně přístupná, disk opatrně nakloňte a vyjměte jej.
3.
Zavřete přihrádku disku a vložte disk do ochranného obalu.
Pokud se přihrádka disku normálně neotevře
62
1.
Zasuňte konec svorky na papír (1) do otvoru pro uvolnění na přední straně jednotky.
2.
Opatrně zatlačte na symbol kancelářské svorky, dokud nedojde k uvolnění. Potom vytáhněte
přihrádku (2).
Kapitola 8 Jednotky
3.
Vyjměte disk (3) z přihrádky tak, že opatrně zatlačíte na vřeteno a současně zatáhnete za vnější
hrany disku. Držte disk za okraj a nedotýkejte se povrchu disku.
POZNÁMKA: Pokud přihrádka není plně přístupná, disk opatrně nakloňte a vyjměte jej.
4.
Zavřete přihrádku disku a vložte disk do ochranného obalu.
Zásuvková optická jednotka
1.
Stiskněte tlačítko pro uvolnění (1) vedle jednotky.
2.
Vyjměte disk (2); uchopte jej za okraj a nedotýkejte se jeho povrchu.
3.
Vložte disk do ochranného obalu.
Použití doplňkových externích optických jednotek
63
Sdílení optických jednotek
I v případě, že ve vašem počítači není přítomna integrovaná optická jednotka, můžete získávat
přístup k softwaru a datům a instalovat aplikace prostřednictvím sdílení optické jednotky v jiném
počítači v síti. Sdílení jednotek je funkce operačního systému Windows, která umožňuje zpřístupnit
jednotku v jednom počítači pro ostatní počítače ve stejné síti.
POZNÁMKA: Abyste mohli sdílet optickou jednotku, musíte mít nastavenu síť; další informace
o nastavení sítě naleznete v části Připojení k síti na stránce 14.
POZNÁMKA: Některé disky, například filmy na discích DVD či disky s hrami, mohou být chráněny
proti kopírování, takže u nich nebude možné funkci sdílení jednotek DVD nebo CD použít.
Chcete-li sdílet optickou jednotku z počítače s optickou jednotkou, kterou sdílíte:
64
1.
Na úvodní obrazovce napište heslo průzkumník, klikněte na položku Průzkumník a poté
vyberte možnost Počítač.
2.
Pravým tlačítkem myši klikněte na optickou jednotku, kterou chcete sdílet, a poté klikněte na
možnost Vlastnosti.
3.
Klikněte na kartu Sdílení a poté klikněte na Rozšířené možnosti sdílení.
4.
Zatrhněte pole Sdílet složku.
5.
Zadejte název optické jednotky do textového pole Název sdílené složky.
6.
Klikněte na tlačítko Použít a poté na tlačítko OK.
7.
Chcete-li zobrazit sdílenou optickou jednotku, na úvodní obrazovce napište heslo síť, klikněte
na příkaz Nastavení a poté ji vyberte ze zobrazených možností.
Kapitola 8 Jednotky
9
Zabezpečení
Ochrana počítače
Standardní bezpečnostní funkce poskytované operačním systémem Windows® a nástrojem
Computer Setup (systém BIOS) pro jiné operační systémy než je Windows, mohou chránit osobní
nastavení a informace před různými nebezpečími.
POZNÁMKA: Funkce zabezpečení jsou navrženy tak, aby sloužily jako odrazující prvek. Nemohou
však zabránit zneužití nebo odcizení produktu.
POZNÁMKA: Dříve než svůj počítač odešlete do servisu, vytvořte zálohu důvěrných souborů
a odstraňte je společně se všemi uloženými hesly.
POZNÁMKA: Některé funkce uvedené v této kapitole nemusí být ve vašem počítači k dispozici.
POZNÁMKA: Počítač podporuje službu CompuTrace, která v některých oblastech umožňuje
bezpečnostní sledování a získání počítače zpět. Pokud je počítač odcizen, může jej služba
CompuTrace lokalizovat ve chvíli, kdy se neoprávněný uživatel připojí k Internetu. Pro používání
služby CompuTrace je nutné zakoupit související software a zaregistrovat se. Informace o objednání
softwaru CompuTrace naleznete na webových stránkách společnosti HP na adrese
http://www.hpshopping.com.
POZNÁMKA: Je-li v počítači nainstalována nebo k němu připojena webová kamera a je-li
nainstalován program Face Recognition, můžete nastavit úroveň zabezpečení na Face Recognition,
abyste uvedli do rovnováhy jednoduchost používání a obtížnost prolomení zabezpečení počítače.
Další informace naleznete v příručce HP ProtectTools Getting Started (Začínáme s nástrojem
HP ProtectTools) nebo v nápovědě softwaru Face Recognition.
Nebezpečí pro počítače
Funkce zabezpečení
Neoprávněné používání počítače
Nástroj HP ProtectTools Security Manager v kombinaci
s heslem, čipovou kartou, rozpoznáváním obličeje anebo
snímačem otisků prstů
Neoprávněný přístup k nástroji Computer Setup (f10)
Heslo správce sytému BIOS v nástroji Computer Setup*
Neoprávněný přístup k obsahu pevného disku
Heslo DriveLock v nástroji Computer Setup*
Neoprávněné spuštění z optické jednotky, disketové jednotky
nebo interní síťové karty
Možnosti spouštění v nástroji Computer Setup*
Neoprávněný přístup k uživatelskému účtu systému
Windows
HP ProtectTools Security Manager
Neoprávněný přístup k datům
●
Software brány Firewall
●
Aktualizace systému Windows
●
Šifrování jednotek pro nástroj HP ProtectTools
Neoprávněný přístup k nastavení nástroje Computer Setup a
dalším informacím identifikace systému
Heslo správce sytému BIOS v nástroji Computer Setup*
Ochrana počítače
65
Nebezpečí pro počítače
Funkce zabezpečení
Neoprávněné odpojení počítače
Zásuvka bezpečnostního kabelu (pro připojení doplňkového
bezpečnostního kabelu)
* Nástroj Computer Setup je předem instalovaný nástroj, zaváděný do paměti ROM, který lze použít, i když operační systém
nefunguje nebo není zavedený. K procházení a výběru položek v nástroji Computer Setup můžete použít buď polohovací
zařízení (TouchPad, ukazovátko, myš USB), nebo klávesnici.
Používání hesel
Heslo je skupina znaků, které si vybíráte pro zabezpečení informací v počítači. Podle toho, jak chcete
řídit přístup ke svým informacím, si můžete nastavit několik druhů hesel. Hesla mohou být nastavena
v systému Windows nebo v nástroji Computer Setup pro jiné operační systémy než Windows, které
jsou předinstalovány na počítači.
●
Heslo nástroje Setup a heslo funkce DriveLock se nastavují v nástroji Setup. Tato hesla jsou
spravována systémem BIOS.
●
Heslo integrovaného zabezpečení, které je heslem nástroje HP ProtectTools Security Manager,
je možné povolit v nástroji Computer Setup a poskytnout tak ochranu heslem systému BIOS
navíc k jeho normálním funkcím nástroje HP ProtectTools. Heslo integrovaného zabezpečení se
používá s doplňkovým vestavěným bezpečnostním čipem.
●
Hesla systému Windows lze nastavit pouze v operačním systému Windows.
●
Pokud zapomenete heslo správce systému BIOS nastavené v nástroji Computer Setup, můžete
pro přístup k nástroji použít funkci HP SpareKey.
●
Pokud zapomenete uživatelské i hlavní heslo funkce DriveLock nastavené v nástroji Computer
Setup, bude pevný disk chráněný těmito hesly trvale uzamčen a nebude možné jej dále
používat.
Pro funkci nástroje Computer Setup i pro funkci zabezpečení systému Windows lze použít stejné
heslo. Navíc lze stejné heslo použít zároveň u více funkcí nástroje Computer Setup.
Při vytváření a ukládání hesel se řiďte následujícími radami:
●
Při vytváření hesel se řiďte požadavky nástroje.
●
Zapište si používaná hesla a uložte je na bezpečném místě, které není v blízkosti počítače.
●
Hesla neuchovávejte v souboru, který je uložený v počítači.
Následující tabulky obsahují přehled běžně používaných hesel systému Windows a správce systému
BIOS a dále obsahují popis jejich funkcí.
Nastavení hesla v systému Windows
Heslo
Funkce
Heslo správce*
Zabezpečuje přístup k účtu správce systému Windows.
POZNÁMKA: Toto heslo nemůže být použito pro přístup
k funkcím nástroje Computer Setup.
Heslo uživatele*
Ochrání přístup k uživatelskému účtu systému Windows.
*Informace o nastavení hesla správce systému Windows nebo hesla uživatele systému Windows získáte tak, že na úvodní
obrazovce zadáte příkaz nápověda a poté vyberete možnost Nápověda a podpora.
66
Kapitola 9 Zabezpečení
Nastavení hesel v nástroji Computer Setup
Heslo
Funkce
Heslo správce systému BIOS*
Omezuje přístup k nástroji Computer Setup.
Hlavní heslo funkce DriveLock*
Omezuje přístup k internímu pevnému disku, který je
chráněn funkcí DriveLock. Používá se také k vypnutí ochrany
DriveLock. Toto heslo se nastavuje v nabídce DriveLock
Passwords při povolování.
Uživatelské heslo funkce DriveLock*
Omezuje přístup k internímu pevnému disku, který je
chráněn funkcí DriveLock. Nastavuje se v nabídce DriveLock
Passwords při povolování.
TPM Embedded Security Device (Zařízení Embedded
Security TPM) (pouze vybrané modely)
Available/Hidden (K dispozici/Skryto)
TPM Status (Stav TPM) (pouze vybrané modely)
Embedded Security State (Stav integrovaného zabezpečení)
(pouze vybrané modely)
TPM Set to Factory Defaults (Výchozí nastavení TPM od
výrobce) (pouze vybrané modely)
●
Pokud je nastaveno heslo správce, můžete vybrat
možnost Available (K dispozici).
●
Pokud vyberete možnost Hidden (Skryto), zařízení
TPM není v operačním systému viditelné.
Enabled/disabled (Povoleno/Zakázáno)
●
Pokud není nastaveno heslo správce nebo pokud je
položka TPM Security Device (Zařízení TPM)
nastavena na hodnotu Hidden (Skryto), je tato položka
skryta.
●
Tato hodnota odráží aktuální fyzický stav TPM. Stav je
Enabled (Povoleno) nebo Disabled (Zakázáno) podle
nastavení položky Embedded Security State (Stav
integrovaného zabezpečení).
No Operation/Disabled/Enabled (Žádná akce / Zakázáno /
Povoleno)
●
Pokud není nastaveno heslo správce nebo pokud je
položka TPM Security Device (Zařízení TPM)
nastavena na hodnotu Hidden (Skryto), je tato položka
skryta.
●
Funkci TPM můžete povolit nebo zakázat.
●
Při dalším restartu po nastavení funkce TPM je hodnota
nastavena na No Operation (Žádná akce).
No/Yes (Ne/Ano)
●
Pokud není nastaveno heslo správce nebo pokud je
položka TPM Security Device (Zařízení TPM)
nastavena na hodnotu Hidden (Skryto), je tato položka
skryta.
●
Pokud je položka Embedded Security State (Stav
integrovaného zabezpečení) nastavena na hodnotu
Enabled (Povoleno), vyberte možnost Yes (Ano).
Obnoví se nastavení TPM od výrobce. Poté stiskněte
klávesu f10. Nastavení se uloží a nástroj se ukončí.
Zobrazí se zpráva pro potvrzení Clear the TPM
(Vymazání TPM). Stiskněte klávesu f1 pro reset TPM
nebo klávesu f2 pro stornování akce.
*Podrobnosti o každém z těchto hesel naleznete v následujících částech.
Používání hesel
67
Správa hesla správce systému BIOS
Chcete-li nastavit, změnit nebo vymazat toto heslo, postupujte následovně:
Nastavení nového hesla správce systému BIOS
1.
Zapněte nebo restartujte počítač a stiskněte klávesu esc ve chvíli, kdy se v dolní části obrazovky
zobrazí zpráva „Press the ESC key for Startup Menu“ (Stiskněte klávesu esc pro vyvolání
nabídky Startup).
2.
Stisknutím klávesy f10 spusťte nástroj Computer Setup.
3.
Pomocí ukazovacího zařízení nebo kláves se šipkami vyberte položku Security
(Zabezpečení) > Setup BIOS Administrator Password (Nastavit heslo administrátora BIOS)
a poté stiskněte klávesu enter.
4.
Po vyzvání zadejte heslo.
5.
Po vyzvání znovu zadejte heslo pro potvrzení.
6.
Chcete-li změny uložit a ukončit nástroj Computer Setup, klikněte na položku Save (Uložit)
a dále postupujte podle pokynů na obrazovce.
– nebo –
Pomocí kláves se šipkami vyberte položku File (Soubor) > Save Changes and Exit (Uložit
změny a ukončit) a poté stiskněte klávesu enter.
Změny se zavedou po restartování počítače.
Změna hesla správce systému BIOS
1.
Zapněte nebo restartujte počítač a stiskněte klávesu esc, ve chvíli, kdy se v dolní části
obrazovky zobrazí zpráva „Press the ESC key for Startup Menu“ (Stiskněte klávesu esc pro
vyvolání nabídky Startup).
2.
Stisknutím klávesy f10 spusťte nástroj Computer Setup.
3.
Pomocí ukazovacího zařízení nebo kláves se šipkami vyberte možnost Security
(Zabezpečení) > Change Password (Změna hesla) a poté stiskněte klávesu enter.
4.
Po vyzvání zadejte aktuální heslo.
5.
Po vyzvání znovu zadejte nové heslo pro potvrzení.
6.
Jestliže chcete uložit nastavení a ukončit nástroj Computer Setup, klikněte na ikonu Save
(Uložit) v levé dolní části obrazovky a potom postupujte podle pokynů na obrazovce.
– nebo –
Pomocí kláves se šipkami vyberte položku File (Soubor) > Save Changes and Exit (Uložit
změny a ukončit) a poté stiskněte klávesu enter.
Změny se zavedou po restartování počítače.
Odstranění hesla správce systému BIOS
68
1.
Zapněte nebo restartujte počítač a stiskněte klávesu esc ve chvíli, kdy se v dolní části obrazovky
zobrazí zpráva „Press the ESC key for Startup Menu“ (Stiskněte klávesu esc pro vyvolání
nabídky Startup).
2.
Stisknutím klávesy f10 spusťte nástroj Computer Setup.
3.
Pomocí ukazovacího zařízení nebo kláves se šipkami vyberte možnost Security
(Zabezpečení) > Change Password (Změna hesla) a poté stiskněte klávesu enter.
Kapitola 9 Zabezpečení
4.
Po vyzvání zadejte aktuální heslo.
5.
Po výzvě k zadání nového hesla nechte pole prázdné a poté stiskněte klávesu enter.
6.
Přečtěte si varování. Pokud chcete pokračovat, zvolte možnost YES (Ano).
7.
Po výzvě k opakovanému zadání nového hesla nechte pole prázdné a poté stiskněte klávesu
enter.
8.
Jestliže chcete uložit nastavení a ukončit nástroj Computer Setup, klikněte na ikonu Save
(Uložit) v levé dolní části obrazovky a potom postupujte podle pokynů na obrazovce.
– nebo –
Pomocí kláves se šipkami vyberte položku File (Soubor) > Save Changes and Exit (Uložit
změny a ukončit) a poté stiskněte klávesu enter.
Změny se zavedou po restartování počítače.
Používání hesel
69
Zadání hesla správce systému BIOS
Po výzvě BIOS administrator password (Heslo správce systému BIOS) zadejte heslo (pomocí
stejného typu kláves, které jste použili při jeho nastavení) a poté stiskněte klávesu enter. Po třech
neúspěšných pokusech o zadání hesla správce systému BIOS je nutné počítač restartovat a akci
opakovat.
Správa hesla funkce DriveLock nástroje Computer Setup
UPOZORNĚNÍ: Aby se nestalo, že pevný disk chráněný funkcí DriveLock bude trvale nepoužitelný,
uložte uživatelské a hlavní heslo funkce DriveLock na bezpečném místě, které není v blízkosti
počítače. Pokud zapomenete obě hesla funkce DriveLock, bude pevný disk natrvalo uzamčen a
nebude jej možné dále používat.
Funkce DriveLock chrání před neoprávněným přístupem k obsahu pevného disku. Funkci DriveLock
lze použít pouze pro interní pevné disky počítače. Po zavedení funkce DriveLock bude při přístupu
k pevnému disku vyžadováno heslo. Pokud má být pevný disk přístupný pomocí hesel DriveLock,
musí být vložen v počítači nebo v pokročilém replikátoru portů.
Pokud chcete zapnout funkci DriveLock pro pevný disk, je nutné nastavit uživatelské a hlavní heslo
v nástroji Computer Setup. Důležité informace o použití funkce DriveLock:
70
●
Po zavedení funkce DriveLock lze k pevnému disku přistupovat pouze po zadání uživatelského
nebo hlavního hesla.
●
Vlastníkem uživatelského hesla by měl být běžný uživatel chráněného pevného disku.
Vlastníkem hlavního hesla může být správce systému nebo běžný uživatel.
●
Uživatelské i hlavní heslo mohou být shodná.
●
Uživatelské nebo hlavní heslo lze zrušit pouze po odstranění ochrany DriveLock pro daný pevný
disk. Funkce DriveLock může být deaktivována pouze zadáním hlavního hesla.
Kapitola 9 Zabezpečení
Nastavení hesla funkce DriveLock
Postup nastavení hesla DriveLock v nástroji Computer Setup:
1.
Zapněte počítač a stiskněte klávesu esc, zatímco je v dolní části obrazovky zobrazena zpráva
„Press the ESC key for Startup Menu“ (Pro zobrazení nabídky Startup stiskněte klávesu ESC).
2.
Stisknutím klávesy f10 spusťte nástroj Computer Setup.
3.
Pomocí ukazovacího zařízení nebo kláves se šipkami vyberte možnost Security
(Zabezpečení) > DriveLock a poté stiskněte klávesu enter.
4.
Klikněte na příkaz Set DriveLock Password (global) (nastavit globální heslo funkce DriveLock).
5.
Pomocí ukazovacího zařízení nebo kláves se šipkami vyberte pevný disk, který chcete chránit a
poté stiskněte klávesu enter.
6.
Přečtěte si varování. Pokračujte klepnutím na tlačítko YES (Ano).
7.
Po vyzvání zadejte hlavní heslo a poté stiskněte enter.
8.
Po vyzvání znovu zadejte hlavní heslo pro potvrzení a poté stiskněte enter.
9.
Po vyzvání zadejte uživatelské heslo a poté stiskněte enter.
10. Po vyzvání znovu zadejte uživatelské heslo pro potvrzení a poté stiskněte enter.
11. Pokud chcete ověřit aktivaci funkce DriveLock u zvolené jednotky pevného disku, zadejte do
pole pro potvrzení řetězec DriveLock a stiskněte klávesu enter.
POZNÁMKA: Při potvrzení funkce DriveLock se rozlišuje velikost písmen.
12. Jestliže chcete uložit nastavení a ukončit nástroj Computer Setup, klikněte na ikonu Save
(Uložit) v levé dolní části obrazovky a potom postupujte podle pokynů na obrazovce.
– nebo –
Pomocí kláves se šipkami vyberte File (Soubor) > Save Changes and Exit (Uložit změny a
ukončit) a poté stiskněte enter.
Změny se zavedou po restartování počítače.
Používání hesel
71
Zadání hesla funkce DriveLock
Ujistěte se, že je jednotka pevného disku vložena v počítači (ne ve volitelné stolní jednotce nebo v
externím zařízení MultiBay).
V dialogovém okně DriveLock Password (Heslo funkce DriveLock) zadejte uživatelské nebo hlavní
heslo (pomocí stejné kombinace kláves, jaká byla použita při vytváření hesla) a stiskněte klávesu
enter.
Pokud heslo zadáte dvakrát neúspěšně, budete muset vypnout počítač a zkusit zadat heslo znovu.
72
Kapitola 9 Zabezpečení
Změna hesla funkce DriveLock
Postup změny hesla DriveLock v nástroji Computer Setup:
1.
Zapněte počítač a stiskněte klávesu esc, zatímco je v dolní části obrazovky zobrazena zpráva
„Press the ESC key for Startup Menu“ (Pro zobrazení nabídky Startup stiskněte klávesu ESC).
2.
Stisknutím klávesy f10 spusťte nástroj Computer Setup.
3.
Pomocí ukazovacího zařízení nebo kláves se šipkami vyberte možnost Security
(Zabezpečení) > DriveLock a poté stiskněte klávesu enter.
4.
Pomocí polohovacího zařízení nebo kláves se šipkami vyberte položku Set DriveLock Password
(nastavit heslo funkce DriveLock) a poté stiskněte klávesu enter.
Pomocí kláves se šipkami zvolte interní jednotku pevného disku a stiskněte klávesu enter.
5.
Pomocí ukazovacího zařízení nebo kláves se šipkami vyberte příkaz Change Password
(změnit heslo).
6.
Po vyzvání zadejte aktuální heslo a poté stiskněte enter.
7.
Po vyzvání zadejte nové heslo a poté stiskněte enter.
8.
Po vyzvání znovu zadejte nové heslo pro potvrzení a poté stiskněte enter.
9.
Jestliže chcete uložit nastavení a ukončit nástroj Computer Setup, klikněte na ikonu Save
(Uložit) v levé dolní části obrazovky a potom postupujte podle pokynů na obrazovce.
– nebo –
Pomocí kláves se šipkami vyberte File (Soubor) > Save Changes and Exit (Uložit změny a
ukončit) a poté stiskněte enter.
Změny se zavedou po restartování počítače.
Používání hesel
73
Vypnutí funkce DriveLock
Postup vypnutí funkce DriveLock v nástroji Computer Setup:
1.
Zapněte počítač a stiskněte klávesu esc, zatímco je v dolní části obrazovky zobrazena zpráva
„Press the ESC key for Startup Menu“ (Pro zobrazení nabídky Startup stiskněte klávesu ESC).
2.
Stisknutím klávesy f10 spusťte nástroj Computer Setup.
3.
Pomocí ukazovacího zařízení nebo kláves se šipkami vyberte možnost Security
(Zabezpečení) > DriveLock a poté stiskněte klávesu enter.
4.
Pomocí polohovacího zařízení nebo kláves se šipkami vyberte příkaz Set DriveLock Password
(nastavit heslo funkce DriveLock) a poté stiskněte klávesu enter.
5.
Pomocí polohovacího zařízení nebo kláves se šipkami vyberte položku Set DriveLock Password
(nastavit heslo funkce DriveLock) a poté stiskněte klávesu enter.
6.
Pomocí polohovacího zařízení nebo kláves se šipkami vyberte interní jednotku pevného disku a
stiskněte klávesu enter.
7.
Pomocí polohovacího zařízení nebo kláves se šipkami vyberte položku Disable protection
(Vypnout ochranu).
8.
Zadejte hlavní heslo a stiskněte klávesu enter.
9.
Chcete-li změny uložit a ukončit nástroj Computer Setup, klikněte na položku Save (Uložit)
a dále postupujte podle pokynů na obrazovce.
– nebo –
Pomocí kláves se šipkami vyberte položku File (Soubor) > Save Changes and Exit (Uložit
změny a ukončit) a poté stiskněte klávesu enter.
Změny se zavedou po restartování počítače.
Použití automatické funkce DriveLock v nástroji Computer Setup
V prostředí s více uživateli můžete nastavit heslo Automatic DriveLock. Pokud je heslo Automatic
DriveLock povoleno, bude pro vás vytvořeno náhodné uživatelské heslo a hlavní heslo DriveLock.
Jakmile se kterýkoli z uživatelů přihlásí pomocí svého přihlašovacího hesla, bude pro odemknutí
jednotky použito totéž náhodné uživatelské heslo a hlavní heslo DriveLock.
POZNÁMKA: Pro přístup k funkci Automatic DriveLock musíte mít heslo správce systému BIOS.
Zadání hesla Automatic DriveLock
Postup povolení hesla Automatic DriveLock v nástroji Computer Setup:
74
1.
Zapněte nebo restartujte počítač a stiskněte klávesu esc, zatímco je v dolní části obrazovky
zobrazena zpráva „Press the ESC key for Startup Menu“ (Pro zobrazení nabídky Startup
stiskněte klávesu ESC).
2.
Stisknutím klávesy f10 spusťte nástroj Computer Setup.
3.
Pomocí polohovacího zařízení nebo kláves se šipkami vyberte položky Security
(Zabezpečení) > Automatic DriveLock a stiskněte klávesu enter.
4.
Pomocí polohovacího zařízení nebo kláves se šipkami vyberte interní jednotku pevného disku a
stiskněte klávesu enter.
Kapitola 9 Zabezpečení
5.
Přečtěte si varování. Pokračujte klepnutím na tlačítko YES (Ano).
6.
Chcete-li změny uložit a ukončit nástroj Computer Setup, klikněte na položku Save (Uložit)
a dále postupujte podle pokynů na obrazovce.
– nebo –
Pomocí kláves se šipkami vyberte položku File (Soubor) > Save Changes and Exit (Uložit
změny a ukončit) a poté stiskněte klávesu enter.
Vypnutí funkce Automatic DriveLock
Postup vypnutí funkce DriveLock v nástroji Computer Setup:
1.
Zapněte nebo restartujte počítač a stiskněte klávesu esc, zatímco je v dolní části obrazovky
zobrazena zpráva „Press the ESC key for Startup Menu“ (Pro zobrazení nabídky Startup
stiskněte klávesu ESC).
2.
Stisknutím klávesy f10 spusťte nástroj Computer Setup.
3.
Pomocí polohovacího zařízení nebo kláves se šipkami vyberte položky Security
(Zabezpečení) > Automatic DriveLock a stiskněte klávesu enter.
4.
Pomocí polohovacího zařízení nebo kláves se šipkami vyberte interní jednotku pevného disku a
stiskněte klávesu enter.
5.
Pomocí polohovacího zařízení nebo kláves se šipkami vyberte položku Disable protection
(Vypnout ochranu).
6.
Jestliže chcete uložit nastavení a ukončit nástroj Computer Setup, klikněte na ikonu Save
(Uložit) v levé dolní části obrazovky a potom postupujte podle pokynů na obrazovce.
– nebo –
Pomocí kláves se šipkami vyberte položku File (Soubor) > Save Changes and Exit (Uložit
změny a ukončit) a poté stiskněte klávesu enter.
Použití antivirového softwaru
Pokud používáte počítač pro přístup k e-mailu, síti nebo k Internetu, vystavujete jej počítačovým
virům. Počítačové viry mohou znemožnit fungování operačního systému, programů či nástrojů nebo
vést k jejich abnormálnímu fungování.
Antivirový software dokáže zjistit většinu virů, zničit je a ve většině případů napravit všechny škody,
které způsobily. Aby mohl poskytovat průběžnou ochranu proti nově objeveným virům, musí se
antivirový software pravidelně aktualizovat.
V počítači může být předinstalován antivirový software ve zkušební verzi. Důrazně doporučujeme
provést upgrade ze zkušební verze nebo zakoupit antivirový program dle vlastní volby, abyste svůj
počítač plně ochránili.
Chcete-li přistoupit na příručku Nápověda a podpora, napište do pole vyhledávání v příručce
Nápověda a podpora heslo viry. Na úvodní obrazovce napište heslo nápověda a poté vyberte
položku Nápověda a podpora.
Použití softwaru brány firewall
Brány firewall byly navrženy, aby bránily neoprávněnému přístupu k systému či síti. Brána firewall
může být software nainstalovaný v počítači nebo v síti, a/nebo řešení tvořené hardwarem a
softwarem.
Použití antivirového softwaru
75
Můžete si vybrat ze dvou typů bran firewall:
●
Hostitelské brány firewall – software, který chrání pouze počítač, v němž je nainstalován.
●
Síťové brány firewall – jsou nainstalovány mezi vaším modemem DSL nebo kabelovým
modemem a domácí sítí, aby chránily všechny počítače v síti.
Je-li v systému nainstalována brána firewall, všechna příchozí a odchozí data jsou sledována
a porovnávána s bezpečnostními kritérii nastavenými uživatelem. Jakákoli data, která tato kritéria
nesplňují, jsou blokována.
Ve vašem počítači nebo síťovém vybavení již může být brána firewall nainstalována. Pokud ne,
můžete si zvolit některé z řešení brány firewall.
POZNÁMKA: Za určitých okolností může brána firewall blokovat přístup ke hrám využívajícím síť
Internet, narušovat síťové sdílení souborů a tiskáren nebo blokovat povolené přílohy elektronické
pošty. Pokud chcete tento problém dočasně vyřešit, vypněte bránu firewall, proveďte požadovanou
činnost a opět bránu firewall zapněte. Pokud chcete problém vyřešit trvale, změňte konfiguraci brány
firewall.
Instalace důležitých bezpečnostních aktualizací
UPOZORNĚNÍ: Společnost Microsoft® odesílá upozornění týkající se důležitých aktualizací. Pokud
chcete ochránit počítač před narušením bezpečnosti a počítačovými viry, instalujte všechny důležité
aktualizace od společnosti Microsoft ihned po obdržení upozornění.
Aktualizace operačního systému a dalšího softwaru mohou být k dispozici až poté, co počítač opustí
výrobu. Abyste se přesvědčili, že jsou na počítači nainstalovány všechny dostupné aktualizace,
postupujte následovně:
●
Co nejdříve po nastavení počítače spusťte nástroj Windows Update.
●
Poté spouštějte aplikaci Windows Update pravidelně jednou za měsíc.
●
Aktualizace systému Windows a dalších programů společnosti Microsoft po jejich vydání můžete
získat z webu společnosti Microsoft nebo pomocí odkazu na aktualizace v části Nápověda
a podpora. Chcete-li otevřít aplikaci Nápověda a podpora, na úvodní obrazovce napište heslo
nápověda a poté vyberte položku Nápověda a podpora.
Použití nástroje HP ProtectTools Security Manager
(pouze u vybraných modelů)
Software HP ProtectTools Security Manager je předinstalován na vybraných modelech počítačů.
Tento software lze spouštět prostřednictvím okna Ovládací panely systému Windows. Software
poskytuje funkce zabezpečení, které pomáhají chránit před neoprávněným přístupem k počítači, síti
a důležitým datům. Další informace naleznete v softwarové nápovědě aplikace HP ProtectTools.
Instalace volitelného bezpečnostního kabelu
POZNÁMKA: Bezpečnostní kabel slouží jako ochranný prvek, nežádoucímu použití nebo krádeži
však zcela zabránit nedokáže.
76
Kapitola 9 Zabezpečení
POZNÁMKA: Zásuvka pro bezpečnostní kabel na vašem počítači může vypadat mírně odlišně od
ilustrace v této části. Umístění zásuvky pro bezpečnostní kabel na vašem počítači je popsáno v části
Seznámení s prvky počítače na stránce 4.
1.
Obtočte bezpečnostní kabel okolo pevně zajištěného objektu.
2.
Vložte klíč (1) do zámku kabelu (2).
3.
Vložte zámek kabelu do zásuvky bezpečnostního kabelu na počítači (3) a klíčem zamkněte
zámek kabelu.
Použití čtečky otisků prstů (pouze vybrané modely)
Integrovaná čtečka otisků prstů je k dispozici u vybraných modelů počítače. Abyste mohli používat
čtečku otisků prstů musíte na počítači nastavit účet uživatele chráněný heslem. Tento účet vám
umožňuje se přihlásit k počítači dotykem zvoleného prstu. Čtečku otisků prstů můžete použít také pro
zadání hesel na webových stránkách nebo v programech, které vyžadují přihlášení pomocí hesla.
Pokyny pro použití čtečky otisků prstů naleznete v Nápovědě softwaru čtečky otisků prstů.
Po vytvoření identity s otisky prstů můžete nastavit službu jednotného přihlášení, která umožňuje
používat čtečku otisků prstů k přihlášení k jakékoli aplikaci vyžadující uživatelské jméno a heslo.
Nalezení čtečky otisků prstů
Čtečka otisků prstů je malý kovový snímač, který se nachází v jedné z následujících oblastí počítače:
●
poblíž dolní části zařízení TouchPad,
●
na pravé straně klávesnice,
●
na pravé horní straně displeje,
●
na levé straně displeje.
Podle modelu počítače může být čtečka orientovaná svisle nebo vodorovně. Obě orientace vyžadují,
abyste přejeli prstem kolmo přes kovový snímač. Informace o umístění čtečky na počítači naleznete
v části Seznámení s prvky počítače na stránce 4.
Použití čtečky otisků prstů (pouze vybrané modely)
77
10 Údržba
Přidání nebo výměna paměťového modulu
Počítač obsahuje jednu pozici paměťového modulu. Kapacitu paměti počítače je možné navýšit
přidáním paměťového modulu do prázdné zásuvky rozšiřujícího paměťového modulu nebo upgradem
existujícího paměťového modulu v zásuvce primárního paměťového modulu.
VAROVÁNÍ! Chcete-li snížit riziko úrazu elektrickým proudem a poškození zařízení, odpojte před
instalací paměťového modulu napájecí kabel a vyjměte všechny baterie.
UPOZORNĚNÍ: Elektronické součástky mohou být poškozeny elektrostatickým výbojem. Než
začnete pracovat, zbavte se náboje statické elektřiny tak, že se dotknete uzemněného kovového
předmětu.
UPOZORNĚNÍ:
Zabránění ztrátě dat a narušení stability systému:
Před přidáváním nebo výměnou paměťových modulů vypněte počítač. Paměťový modul nevyjímejte,
pokud je počítač zapnutý, v úsporném režimu nebo v režimu hibernace.
Pokud si nejste jisti, zda je počítač vypnutý nebo v režimu hibernace, zapněte jej stisknutím tlačítka
napájení. Potom počítač vypněte prostřednictvím nabídky operačního systému.
POZNÁMKA: Chcete-li při přidávání druhého paměťového modulu použít konfiguraci duálního
kanálu, je třeba vložit dva stejné paměťové moduly.
POZNÁMKA: Modul primární paměti je umístěn ve spodní zásuvce pro paměťový modul. Zásuvka
pro rozšiřující modul paměti je umístěna nad ním.
Při přidání nebo výměně paměťového modulu postupujte následujícím způsobem:
78
1.
Uložte data a vypněte počítač.
2.
Odpojte napájení střídavým proudem a externí zařízení připojená k počítači.
3.
Vyjměte baterii (viz Vložení a vyjmutí baterie na stránce 41).
4.
Postup odebrání krytu pozice paměťového modulu:
a.
Otočte počítač dnem vzhůru a položte jej na rovný povrch krytem pozice paměťového
modulu směrem k sobě.
b.
Uvolněte 3 šroubky (1).
Kapitola 10 Údržba
c.
5.
Kryt lehce nakloňte nahoru z počítače (2) a zasuňte jej k přední části jednotky. Sejměte kryt
(3) nahoru a z počítače.
Pokud vyměňujete paměťový modul, vyjměte stávající modul:
a.
Odtáhněte pojistné svorky (1) na obou stranách paměťového modulu.
Paměťový modul se nakloní nahoru.
b.
Uchopte paměťový modul za hrany (2) a opatrně jej vytáhněte ze zásuvky paměťového
modulu.
UPOZORNĚNÍ: Aby nedošlo k poškození paměťového modulu, uchopte jej vždy pouze
za hrany. Nedotýkejte se součástí paměťového modulu.
Vyjmutý paměťový modul uložte do obalu chránícího před elektrostatickými výboji.
Přidání nebo výměna paměťového modulu
79
6.
Vložení nového paměťového modulu:
UPOZORNĚNÍ: Aby nedošlo k poškození paměťového modulu, uchopte jej vždy pouze za
hrany. Nedotýkejte se součástí paměťového modulu.
a.
Zarovnejte hranu se zářezem (1) na paměťovém modulu s výstupkem v zásuvce
paměťového modulu.
b.
Natočte paměťový modul pod úhlem 45 stupňů k povrchu pozice paměťového modulu
a zatlačte jej (2) do zásuvky paměťového modulu (musí zapadnout na místo).
c.
Opatrně zatlačte paměťový modul (3) dolů – tlačte na levou i pravou stranu paměťového
modulu, dokud pojistné svorky nezapadnou na určené místo.
UPOZORNĚNÍ: Aby nedošlo k poškození paměťového modulu, neohýbejte jej.
7.
80
Postup vrácení krytu pozice paměťového modulu:
a.
Otočte počítač dnem vzhůru a položte jej na rovný povrch krytem pozice paměťového
modulu směrem k sobě.
b.
Zarovnejte úchyty krytu s hranou počítače a zasuňte kryt k zadní části počítače lehce
nakloněný (1).
Kapitola 10 Údržba
c.
Otočte kryt dolů (2) a poté utáhněte 3 šroubky (3).
8.
Vložte baterii (viz Vložení a vyjmutí baterie na stránce 41).
9.
Otočte počítač pravou stranou nahoru a znovu k počítači připojte napájení a externí zařízení.
10. Zapněte počítač.
Čištění počítače
Čisticí produkty
Pro bezpečné vyčištění a desinfekci počítače použijte následující produkty:
●
Dimethylbenzylamoniumchlorid v maximální koncentraci 0,3 procenta (například: baktericidní
jednorázové kapesníčky. Tyto kapesníčky vyrábí řada společností.)
●
Tekutý čistič na sklo bez obsahu alkoholu
●
Roztok vody s jemným mýdlem
●
Suchá a čistá tkanina nepouštějící vlákna nebo jelenice (antistatická tkanina bez oleje)
●
Antistatické utěrky
UPOZORNĚNÍ:
Nepoužívejte následující čisticí produkty:
silná rozpouštědla, např. alkohol, aceton, chlorid amonný, metylenchlorid a uhlovodíky, které
nenávratně poškozují povrch počítače.
Materiály pouštějící vlákna, například papírové ubrousky, které mohou poškrábat počítač. V průběhu
času mohou částice nečistot a čisticí prostředky ve škrábancích uvíznout.
Postupy čištění
Chcete-li počítač bezpečně vyčistit, postupujte podle postupů popsaných v této části.
Čištění počítače
81
VAROVÁNÍ! Úrazům elektrickým proudem nebo poškození komponent předejdete tak, že nebudete
počítač čistit zapnutý:
Vypněte počítač.
Odpojte externí napájení.
Odpojte všechna napájená externí zařízení.
UPOZORNĚNÍ: Nestříkejte čisticí prostředky přímo na žádný povrch počítače. Kapaliny nastříkané
na povrch mohou trvale poškodit vnitřní komponenty.
Čištění displeje
Opatrně otřete displej pomocí měkkého hadříku, který nepouští vlákna a je navlhčený čisticí látkou
bez obsahu alkoholu. Před zavřením displeje se ujistěte, že je displej suchý.
Čištění boků a krytu
Pro čištění a dezinfekci boků a krytu používejte jemnou tkaninu nepouštějící vlákna nebo jelenici
navlhčenou jedním z výše uvedených čisticích prostředků nebo použijte vhodný baktericidní
jednorázový kapesníček.
POZNÁMKA: Při čištění krytu počítače používejte k odstranění nečistot a usazenin krouživé
pohyby.
Čištění zařízení TouchPad a klávesnice
VAROVÁNÍ! Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem a poškození vnitřních součástí,
nepoužívejte k čištění klávesnice nástavec vysavače. Vysavač by mohl znečistit klávesnici smetím
z domácnosti.
UPOZORNĚNÍ: Při čištění zařízení TouchPad a klávesnice zabraňte proniknutí tekutin mezi
klávesy. Mohlo by dojít k trvalému poškození vnitřních součástí.
82
●
K čištění a dezinfekci zařízení TouchPad a klávesnice používejte jemnou tkaninu nepouštějící
vlákna nebo jelenici navlhčenou jedním z výše uvedených čisticích prostředků nebo použijte
vhodný baktericidní jednorázový kapesníček.
●
Abyste zabránili uvíznutí kláves a odstranili z klávesnice prach, zbytky papíru a smítka, použijte
nádobku se stlačeným vzduchem vybavenou nástavcem.
Kapitola 10 Údržba
Aktualizace programů a ovladačů
Společnost HP doporučuje pravidelně aktualizovat programy a ovladače. Nejnovější verze programů
a ovladačů naleznete na adrese http://www.hp.com/support. Můžete se také zaregistrovat, aby vám
byla zasílána automatická upozornění na dostupné aktualizace.
Použití nástroje SoftPaq Download Manager
HP SoftPaq Download Manager (SDM) je nástroj, který poskytuje rychlý přístup k informacím
o modulech SoftPaq pro podnikové počítače HP bez požadavku na číslo modulu SoftPaq. Pomocí
tohoto nástroje můžete snadno vyhledávat moduly SoftPaq, stahovat je a rozbalovat.
SoftPaq Download Manager funguje tak, že ze stránky HP FTP přečte a stáhne soubor z veřejné
databáze, který obsahuje číslo modelu a informace SoftPaq. SoftPaq Download Manager vám
umožňuje určit jeden nebo více modelů počítače k určení toho, které moduly SoftPaq jsou k dispozici
pro stažení.
SoftPaq Download Manager zkontroluje stránku HP FTP, zda na ní nejsou aktualizace databáze a
softwaru. Pokud nějaké nalezne, automaticky je stáhne a aplikuje.
Nástroj SoftPaq Download Manager je k dispozici na webu společnosti HP. Pokud chcete použít
nástroj SoftPaq Download Manager pro stažení modulů SoftPaq, je třeba nejprve stáhnout a
nainstalovat tento program. Otevřete webovou stránku společnosti HP na adrese http://www.hp.com/
go/sdm a podle uvedených pokynů stáhněte a nainstalujte nástroj SoftPaq Download Manager.
Postup stažení modulů SoftPaq:
▲
Na úvodní obrazovce napište heslo softpaq a ze seznamu aplikací vyberte položku HP
SoftPaq Download Manager. Postupujte podle pokynů a stáhněte moduly SoftPaqs.
POZNÁMKA: Pokud budete vyzváni Řízením uživatelských účtů, klikněte na tlačítko Ano.
Aktualizace programů a ovladačů
83
11 Zálohování a obnovení
Pro ochranu vašich informací používejte funkce zálohování a obnovení Windows pro zálohování
jednotlivých souborů a složek, pro zálohování celého pevného disku, vytvoření médií pro opravu
systému (pouze vybrané modely) pomocí doplňkové externí optické jednotky nebo pro tvorbu bodů
obnovení systému. V případě selhání systému můžete použít záložní soubory pro obnovení obsahu
svého počítače.
Na úvodní obrazovce napište heslo obnovení, klikněte na položku Nastavení a poté vyberte ze
seznamu zobrazených možností.
POZNÁMKA: Chcete-li získat podrobné pokyny o různých možnostech zálohování a obnovení,
vyhledejte si tato témata v aplikaci Nápověda a podpora. Na úvodní obrazovce napište heslo
nápověda a poté vyberte položku Nápověda a podpora.
V případě nestability systému společnost HP doporučuje, abyste si postupy obnovení vytiskli a uložili
si je k dalšímu použití.
POZNÁMKA: Systém Windows obsahuje funkci Řízení uživatelských účtů, která zlepšuje
zabezpečení vašeho počítače. Můžete být vyzváni k povolení nebo k zadání hesla pro instalování
softwaru, spouštění nástrojů nebo změny nastavení systému Windows. Další informace naleznete
v nabídce Nápověda a podpora. Na úvodní obrazovce napište heslo nápověda a poté vyberte
položku Nápověda a podpora.
Zálohování informací
Obnovení po selhání systému bude právě tak úplné, jak úplná byla provedená záloha. Okamžitě po
nastavení úvodního systému byste si měli vytvořit médium pro opravu systému a úvodní zálohu. Jak
budete přidávat nový software a datové soubory, měli byste pokračovat v pravidelném zálohování
svého systému, aby záloha byla stále aktuální. Jak budete přidávat nový software a datové soubory,
měli byste pokračovat v pravidelném zálohování svého systému, aby záloha byla stále aktuální.
Média pro opravu systému (pouze u vybraných modelů) se používají ke spuštění počítače a opravě
operačního systému v případě jeho nestability nebo selhání. Pokud dojde k selhání, můžete pomocí
první a následných záloh obnovit svá data a nastavení.
Na úvodní obrazovce napište heslo záloha, vyberte položku Nastavení a poté příkaz Ukládat
záložní kopie souborů pomocí služby Historie souborů.
Data můžete zálohovat na volitelný externí pevný disk nebo síťovou jednotku.
Při zálohování si dejte pozor na následující:
●
Osobní soubory ukládejte do knihovny dokumentů a pravidelně ji zálohujte.
●
Pravidelně zálohujte šablony uložené v souvisejících programech.
●
Uložte vlastní nastavení, která se zobrazí v okně, v panelu nástrojů nebo nabídce sejmutím
obrázku příslušného nastavení. Snímek obrazovky může ušetřit čas, pokud je třeba předvolby
resetovat.
Vytvoření zálohy pomocí nástroje Zálohování a obnovení:
POZNÁMKA: Před zahájením procesu zálohování se ujistěte, že je počítač připojen ke zdroji
střídavého proudu.
84
Kapitola 11 Zálohování a obnovení
POZNÁMKA: Proces zálohování může trvat více než hodinu v závislosti na velikosti souboru a
rychlosti počítače.
1.
Na úvodní obrazovce napište heslo záloha, vyberte položku Nastavení a poté vyberte ze
seznamu zobrazených možností.
2.
Pro nastavení zálohy, vytvoření bitové kopie systému (pouze u vybraných modelů) nebo
vytvoření média pro opravu systému (pouze u vybraných modelů) postupujte podle pokynů na
obrazovce.
Provedení obnovy systému
V případě selhání nebo nestability systému počítač poskytuje k obnově souborů následující nástroje:
●
Nástroje pro obnovu Windows: K obnově informací, které jste dříve zálohovali, můžete použít
Zálohování a obnovení systému Windows. K napravení potíží, které by mohly systému Windows
bránit, aby se správně spustil, můžete také použít nástroj pro opravu spouštění systému
Windows.
●
Nástroje obnovení pomocí klávesy f11: Nástroje obnovení pomocí klávesy f11 je možné použít
k obnovení původní bitové kopie pevného disku. Bitová kopie obsahuje operační systém
Windows a softwarové programy nainstalované výrobcem.
POZNÁMKA: Pokud nemůžete počítač spustit a použít disky pro opravu systému, které jste vytvořili
dříve (pouze u vybraných modelů), musíte si zakoupit DVD operačního systému Windows 8, počítač
restartovat a opravit operační systém. Další informace viz Použití média operačního systému
Windows 8 (prodává se samostatně) na stránce 86.
Použití nástrojů systému Windows pro obnovu
Obnovení dříve zálohovaných dat:
▲
Na úvodní obrazovce napište heslo nápověda a poté vyberte položku Nápověda a podpora.
Při obnovování informací pomocí nástroje Oprava při spuštění systému postupujte následovně:
UPOZORNĚNÍ: Některé možnosti nástroje Oprava při spuštění systému zcela vymažou a
přeformátují pevný disk. Veškeré soubory, které jste vytvořili a veškerý software instalovaný na
počítači budou trvale odstraněny. Po zformátování vám proces obnovy obnoví operační systém,
ovladače a nástroje ze zálohy použité pro obnovení.
1.
Pokud je to možné, zálohujte všechny osobní soubory.
2.
Je-li to možné, zkontrolujte, zda na disku existují oddíly HP Recovery a Windows.
Na úvodní obrazovce napište heslo průzkumník a poté vyberte položku Průzkumník.
– nebo –
Na úvodní obrazovce napište heslo počítač a poté vyberte položku Počítač.
POZNÁMKA: Pokud není oddíl HP Recovery nebo Windows na seznamu, budete muset
obnovit operační systém a programy pomocí disku DVD operačního systému Windows 8 a
média Driver Recovery (Obnovení ovladačů) (oba nutno zakoupit zvlášť). Další informace viz
Použití média operačního systému Windows 8 (prodává se samostatně) na stránce 86.
3.
Jsou-li oddíly systému Windows a HP Recovery na seznamu, restartujte počítač. Po načtení
systému Windows stiskněte a přidržte klávesu shift a současně klikněte na příkaz Restartovat.
Provedení obnovy systému
85
4.
Zvolte možnost Oprava při spuštění.
5.
Postupujte podle pokynů na obrazovce.
POZNÁMKA: Další informace o obnovení informací pomocí nástrojů systému Windows vyhledejte
tato témata v nápovědě a podpoře. Na úvodní obrazovce napište heslo nápověda a poté vyberte
položku Nápověda a podpora.
Použití nástrojů obnovy pomocí klávesy f11
UPOZORNĚNÍ: Po stisknutí f11 se úplně vymaže veškerý obsah pevného disku a pevný disk se
znovu zformátuje. Veškeré soubory, které jste vytvořili a veškerý software instalovaný na počítači
budou trvale odstraněny. Nástroj obnovy pomocí klávesy f11 znovu nainstaluje operační systém
společně s programy i ovladači od společnosti HP, které byly instalovány výrobcem. Software, který
nebyl instalován výrobcem, musí být nainstalován znovu.
Při obnovování bitové kopie původního pevného disku pomocí klávesy f11 postupujte následovně:
1.
Pokud je to možné, zálohujte všechny osobní soubory.
2.
Je-li to možné, zkontrolujte zda na disku existuje oddíl HP Recovery: Na úvodní obrazovce
napište heslo počítač a poté vyberte položku Počítač.
POZNÁMKA: Pokud není oddíl HP Recovery uveden v seznamu, budete muset obnovit
operační systém a programy s použitím média operačního systému Windows 8 a média Driver
Recovery (Obnova ovladačů) (prodávají se samostatně). Další informace viz Použití média
operačního systému Windows 8 (prodává se samostatně) na stránce 86.
3.
Pokud je oddíl HP Recovery na seznamu, restartujte počítač a poté stiskněte klávesu esc
v okamžiku, kdy se ve spodní části obrazovky zobrazí zpráva „Press ESC key for Startup Menu“
(Pro zobrazení nabídky při spuštění stiskněte klávesu ESC).
4.
Jakmile se na obrazovce zobrazí zpráva „Press <F11> for recovery“ (Stisknutím klávesy F11
proveďte obnovu), stiskněte klávesu f11.
5.
Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Použití média operačního systému Windows 8 (prodává se samostatně)
Pokud si chcete objednat disk DVD operačního systému Windows 8, přejděte na stránky
http://www.hp.com/support, vyberte svou zemi nebo oblast a postupujte podle pokynů na obrazovce.
Disk DVD si můžete také objednat telefonicky u podpory. Kontaktní údaje naleznete v brožuře
Worldwide Telephone Numbers (Celosvětová telefonní čísla) dodané s počítačem.
UPOZORNĚNÍ: Pokud použijete médium operačního systému Windows 8, celý obsah pevného
disku bude vymazán a pevný disk naformátován. Veškeré soubory, které jste vytvořili a veškerý
software instalovaný na počítači budou trvale odstraněny. Když je formátování dokončeno, proces
obnovy vám pomůže obnovit operační systém, stejně tak jako ovladače, software a nástroje.
Chcete-li zahájit obnovení pomocí disku DVD operačního systému Windows 8, postupujte
následovně:
POZNÁMKA: Tento proces zabere několik minut.
86
1.
Pokud je to možné, zálohujte všechny osobní soubory.
2.
Restartujte počítač a vložte disk DVD operačního systému Windows 8 do optické jednotky dříve,
než se zavede operační systém Windows.
Kapitola 11 Zálohování a obnovení
3.
Po výzvě stiskněte kteroukoliv klávesu na klávesnici.
4.
Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Po dokončení opravy:
1.
Vysuňte médium s operačním systémem Windows 8 a vložte médium Driver Recovery (Obnova
ovladačů).
2.
Nejdříve nainstalujte ovladače hardwaru a poté doporučené aplikace.
Použití Aktualizace systému Windows k rychlé a snadné obnově
Pokud váš počítač nepracuje správně a potřebujete obnovit stabilitu systému, možnost Aktualizace
systému Windows vám umožní začít od začátku a uchovat si vše důležité.
DŮLEŽITÉ: Funkce Aktualizace systému odstraní běžné aplikace, které nebyly v počítači
nainstalovány z výroby.
POZNÁMKA: Funkce Aktualizace systému uloží seznam odstraněných běžných aplikací, abyste
mohli rychle zjistit, co potřebujete přeinstalovat. Pokyny k přeinstalaci běžných aplikací naleznete
v Nápovědě a podpoře. Na úvodní obrazovce napište heslo nápověda a poté vyberte položku
Nápověda a podpora.
POZNÁMKA: Během použití funkce Aktualizace systému můžete být požádáni o svolení nebo
zadání hesla. Další informace naleznete v Nápovědě a podpoře. Na úvodní obrazovce napište heslo
nápověda a poté vyberte položku Nápověda a podpora.
Zahájení Aktualizace systému:
1.
Na úvodní obrazovce umístěte ukazatel do pravého horního nebo dolního rohu obrazovky a
zobrazte ovládací tlačítka.
2.
Klikněte na položku Nastavení.
3.
V pravém dolním rohu obrazovky klikněte na Změnit nastavení počítače a poté na obrazovce
nastavení počítače vyberte položku Obecné.
4.
Pod položkou Částečné obnovení počítače, které neovlivní soubory vyberte možnost
Spustit a postupujte podle pokynů na obrazovce.
Úplné vymazání dat a přeinstalace systému Windows
Někdy je třeba provést podrobné přeformátování počítače nebo odstranit osobní data před tím, než
počítač někomu předáte nebo odevzdáte k likvidaci. Postup popsaný v této části poskytuje rychlý a
jednoduchý způsob, jak počítač vrátit do původního stavu. Tato možnost odstraní z počítače všechna
osobní data, aplikace a nastavení a přeinstaluje systém Windows.
DŮLEŽITÉ: Tato možnost nezahrnuje zálohování dat. Před použitím této možnosti si zálohujte
veškerá osobní data, která si chcete uchovat.
Tuto možnost spustíte stiskem klávesy f11 na úvodní obrazovce.
Provedení obnovy systému
87
Použití klávesy f11:
1.
Při spouštění počítače stiskněte klávesu f11.
– nebo –
Stiskněte a držte klávesu f11 a současně stiskněte tlačítko napájení.
2.
Z nabídky možností spuštění vyberte možnost Odstranit potíže.
3.
Vyberte položku Obnovit počítač do továrního nastavení a postupujte podle pokynů na
obrazovce.
Použití úvodní obrazovky:
1.
Na úvodní obrazovce umístěte ukazatel do pravého horního nebo dolního rohu obrazovky a
zobrazte ovládací tlačítka.
2.
Klikněte na položku Nastavení.
3.
V pravém dolním rohu obrazovky klikněte na Změnit nastavení počítače a poté na obrazovce
nastavení počítače vyberte položku Obecné.
4.
Pod položkou Úplné vymazání dat a přeinstalace systému Windows vyberte možnost
Spustit a postupujte podle pokynů na obrazovce.
Použití instalačního nástroje HP Software Setup
Nástroj HP Software Setup může být použit k přeinstalování ovladačů nebo vybraného softwaru,
který je poškozený nebo byl odstraněn ze systému.
88
1.
Na úvodní obrazovce napište heslo HP Software Setup a vyberte možnost Aplikace.
2.
Spusťte nástroj HP Software Setup.
3.
Postupujte podle pokynů na obrazovce a přeinstalujte ovladače nebo vybraný software.
Kapitola 11 Zálohování a obnovení
12 Nástroje Computer Setup (BIOS) a
Advanced System Diagnostics
Použití nástroje Computer Setup
Nástroj Computer Setup neboli BIOS (Basic Input/Output System) ovládá komunikaci mezi všemi
vstupními a výstupními zařízeními v systému (např. diskové jednotky, displej, klávesnice, myš a
tiskárna). Nástroj Computer Setup obsahuje nastavení pro typy instalovaných periferních zařízení,
pořadí jednotek při spouštění počítače a množství systémové a rozšířené paměti.
POZNÁMKA: Při provádění změn v nástroji Computer Setup buďte maximálně opatrní. Případné
chyby mohou vést k nesprávnému fungování počítače.
Spouštění programu Computer Setup
POZNÁMKA: S nástrojem Computer Setup lze použít externí klávesnici nebo myš připojenou
k portu USB, jen pokud je aktivována podpora starších verzí rozhraní USB.
Postup spuštění nástroje Computer Setup:
1.
Zapněte nebo restartujte počítač a stiskněte klávesu esc, zatímco je v dolní části obrazovky
zobrazena zpráva „Press the ESC key for Startup Menu“ (Pro zobrazení nabídky Startup
stiskněte klávesu ESC).
2.
Stisknutím klávesy f10 spusťte nástroj Computer Setup.
Procházení a výběr položek v nástroji Computer Setup
Postup procházení a výběru položek v nástroji Computer Setup:
1.
Zapněte nebo restartujte počítač a stiskněte klávesu esc, zatímco je v dolní části obrazovky
zobrazena zpráva „Press the ESC key for Startup Menu“ (Pro zobrazení nabídky Startup
stiskněte klávesu ESC).
●
Výběr nabídky nebo položky nabídky proveďte klávesou tab a klávesami se šipkami a poté
stiskněte klávesu enter, nebo použijte polohovací zařízení pro kliknutí na položku.
●
Chcete-li zobrazený obsah posunout nahoru nebo dolů, klepněte v pravé horní části
obrazovky na šipku nahoru nebo dolů anebo použijte klávesu se šipkou nahoru či klávesu
se šipkou dolů.
●
Chcete-li zavřít dialogová okna a zobrazit hlavní obrazovku nástroje Computer Setup,
stiskněte klávesu esc a dále postupujte podle instrukcí na obrazovce.
POZNÁMKA: K procházení a výběru položek v nástroji Computer Setup můžete použít buď
polohovací zařízení (TouchPad, ukazovátko, myš USB), nebo klávesnici.
2.
Stisknutím klávesy f10 spusťte nástroj Computer Setup.
Použití nástroje Computer Setup
89
Chcete-li nástroj Computer Setup ukončit, zvolte jeden z následujících způsobů:
●
Ukončení nástroje Computer Setup bez uložení provedených změn:
Klikněte na ikonu Exit (Ukončit) v levém dolním rohu obrazovky a poté postupujte podle pokynů
na obrazovce.
– nebo –
Pomocí klávesy tab a kláves se šipkami vyberte položku File (Soubor) > Ignore Changes and
Exit (Ignorovat změny a ukončit) a poté stiskněte klávesu enter.
●
Ukončení nástroje Computer Setup s uložením provedených změn:
Klikněte na ikonu Save (Uložit) v levém dolním rohu obrazovky a poté postupujte podle pokynů
na obrazovce.
– nebo –
Pomocí klávesy tab a kláves se šipkami vyberte položky File (Soubor) > Save Changes and
Exit (Uložit změny a ukončit) a poté stiskněte klávesu enter.
Změny se zavedou po restartování počítače.
Obnovení výchozích nastavení v nástroji Computer Setup
POZNÁMKA: Obnovení výchozích nastavení nezmění režim pevného disku.
Postup obnovení výchozích hodnot u všech nastavení nástroje Computer Setup:
1.
Zapněte nebo restartujte počítač a stiskněte klávesu esc, zatímco je v dolní části obrazovky
zobrazena zpráva „Press the ESC key for Startup Menu“ (Pro zobrazení nabídky Startup
stiskněte klávesu ESC).
2.
Stisknutím klávesy f10 spusťte nástroj Computer Setup.
3.
Pomocí polohovacího zařízení nebo kláves se šipkami vyberte File (Soubor) > Restore
Defaults (Obnovit výchozí).
4.
Postupujte podle pokynů na obrazovce.
5.
Pokud chcete uložit změny a opustit Computer Setup, klepněte na ikonu Save (Uložit) v levém
dolním rohu obrazovky a poté postupujte podle pokynů na obrazovce.
– nebo –
Pomocí kláves se šipkami vyberte File (Soubor) > Save Changes and Exit (Uložit změny a
ukončit) a poté stiskněte enter.
Změny se zavedou po restartování počítače.
POZNÁMKA: Při obnově výchozího nastavení výrobce se nezmění stávající heslo a nastavení
zabezpečení.
Aktualizace systému BIOS
Aktuální verze systému BIOS může být dostupná na webové stránce HP.
Většina aktualizací sytému BIOS na webu společnosti HP je uložena v komprimovaných souborech
zvaných SoftPaq.
Některé stažené balíčky obsahují soubor s názvem Readme.txt, který obsahuje informace týkající se
instalace souboru a odstraňování problémů s ním spojených.
90
Kapitola 12 Nástroje Computer Setup (BIOS) a Advanced System Diagnostics
Určení verze systému BIOS
Chcete-li zjistit, zda je k dispozici novější verze systému BIOS, než je verze aktuálně nainstalovaná
v počítači, potřebujete znát verzi nainstalovaného systému BIOS.
Informace o verzi systému BIOS (označované též jako ROM date (Datum paměti ROM) a System
BIOS (Systém BIOS)) lze zobrazit pomocí kombinace kláves fn+esc (pokud je spuštěn systém
Windows) nebo pomocí nástroje Computer Setup.
1.
Spusťte nástroj Computer Setup.
2.
Pomocí ukazovacího zařízení nebo kláves se šipkami vyberte možnost File (Soubor) > System
Information (Systémové informace).
3.
Chcete- li ukončit nástroj Computer Setup bez uložení změn, klikněte na ikonu Exit (Ukončit)
v levé dolní části obrazovky a potom postupujte podle pokynů na obrazovce.
– nebo –
Pomocí klávesy tab a kláves se šipkami vyberte položku File (Soubor) > Ignore Changes and
Exit (Ignorovat změny a ukončit) a poté stiskněte klávesu enter.
Stažení aktualizace systému BIOS
UPOZORNĚNÍ: Aby se zabránilo poškození počítače či neúspěšné instalaci, stáhněte a nainstalujte
aktualizaci systému BIOS pouze tehdy, pokud je počítač připojený ke spolehlivému externímu zdroji
napájení pomocí adaptéru střídavého proudu. Nestahujte ani neinstalujte aktualizace systému BIOS,
pokud je počítač napájen z baterie, připojen k doplňkovému dokovacímu zařízení nebo pokud je
připojen k doplňkovému zdroji napájení. Při stahování a instalaci postupujte podle těchto pokynů:
Neodpojujte počítač od napájení vytažením napájecího kabelu ze zásuvky střídavého proudu.
Nevypínejte počítač ani neaktivujte režim spánku.
Nevkládejte, nevyjímejte, nepřipojujte ani neodpojujte žádné zařízení a kabely.
1.
Na úvodní obrazovce napište heslo nápověda a poté vyberte položku Nápověda a podpora.
2.
Do pole Hledat nástroje Nápověda a podpora napište heslo údržba a pak postupujte podle
pokynů na obrazovce, abyste identifikovali počítač a přistoupili na aktualizaci systému BIOS,
kterou chcete stáhnout.
3.
V oblasti pro stahování postupujte dle těchto kroků:
a.
Najděte aktualizaci systému BIOS, která je novější než aktuální verze systému BIOS
v počítači. Zapamatujte si datum, název a další identifikační údaje. Tyto informace budete
pravděpodobně potřebovat později k vyhledání aktualizace po jejím stažení na pevný disk.
b.
Chcete-li stáhnout vybrané položky na pevný disk, postupujte podle pokynů na obrazovce.
Poznamenejte si cestu ke složce na pevném disku, do které se aktualizace systému BIOS
stáhne. Tuto cestu bude nutné použít, až budete chtít aktualizaci nainstalovat.
POZNÁMKA: Pokud je počítač připojen do sítě, obraťte se před zahájením instalace jakékoliv
aktualizace softwaru (zejména aktualizace systému BIOS) na správce sítě.
Proces instalace systému BIOS se může lišit. Postupujte podle případných pokynů na obrazovce,
které se zobrazí po skončení stahování. Pokud se nezobrazí žádné pokyny, postupujte dle těchto
kroků:
1.
Na úvodní obrazovce napište heslo průzkumník a poté vyberte položku Průzkumník.
2.
Poklepejte na pevný disk. Obvykle se jedná o místní disk (C:).
Použití nástroje Computer Setup
91
3.
Pomocí cesty k souboru, kterou jste získali v předchozích pokynech, otevřete složku na pevném
disku obsahující soubor aktualizace.
4.
Poklepejte na soubor s příponou .exe (například, název_souboru.exe).
Spustí se instalace systému BIOS.
5.
Postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete instalaci.
POZNÁMKA: Jakmile se na obrazovce objeví zpráva potvrzující úspěšnou instalaci, je možné
smazat soubor aktualizace z pevného disku.
Použití funkce Advanced System Diagnostics (Rozšířená
diagnostika systému)
Funkce Advanced System Diagnostics (Rozšířená diagnostika systému) umožňuje pomocí
diagnostických testů určit, zda hardware počítače správně funguje. Ve funkci Advanced System
Diagnostics (Rozšířená diagnostika systému) jsou k dispozici následující diagnostické testy:
●
System Tune-Up (Vyladění systému) – tato skupina dodatečných testů kontroluje počítač a
zjišťuje, zda hlavní součásti fungují bezchybně. Vyladění systému spouští delší a komplexnější
testy paměťových modulů, atributů SMART pevného disku, povrchu pevného disku, baterie (a
kalibrace baterie), video paměti a stavu modulu WLAN.
●
Start-up test (Test při spuštění) – tento test analyzuje součásti počítače, které jsou vyžadovány
pro spuštění.
●
Run-in test (Test po spuštění) – tento test opakuje test při spuštění a hledá občasné potíže,
které test při spuštění není schopen odhalit.
●
Hard disk test (Test pevného disku) – tento test kontroluje fyzický stav pevného disku a poté
kontroluje data v každém sektoru pevného disku. Pokud test zjistí poškozený sektor, pokusí se
přesunout data do nepoškozeného sektoru.
●
Memory test (Test paměti) – tento test analyzuje fyzický stav paměťových modulů. Pokud
oznámí chybu, okamžitě vyměňte paměťové moduly.
●
Battery test (Test baterie) – tento test analyzuje stav baterie a v případě potřeby baterii kalibruje.
Pokud test ukáže, že stav baterie není dobrý, kontaktujte technickou podporu společnosti HP,
oznamte jí potíže a zakupte náhradní baterii.
●
BIOS Management (Správa systému BIOS) – je možné aktualizovat nebo vrátit zpět verzi
systému BIOS na počítači. Během tohoto procesu nevypínejte ani neodpojujte externí napájení.
Před tím, než dojde ke změně systému BIOS, se zobrazí obrazovka potvrzení. Vyberte možnost
BIOS update (Aktualizovat BIOS), BIOS Rollback (Vrátit zpět BIOS) nebo Back to main menu
(Zpět do hlavní nabídky).
V okně Advanced System Diagnostics (Rozšířená diagnostika systému) se zobrazují informace
o systému a protokoly chyb nebo vybírají jazyky.
Spuštění funkce Advanced System Diagnostics (Rozšířená diagnostika systému):
1.
Zapněte nebo restartujte počítač. Když je v dolním levém rohu obrazovky zobrazena zpráva
„Press the ESC key for Startup Menu“ (Stiskněte klávesu ESC pro zobrazení nabídky při
spuštění), stiskněte klávesu esc. Po zobrazení nabídky při spuštění stiskněte klávesu f2.
2.
Klikněte na diagnostický test, který chcete spustit, a poté postupujte podle pokynů na obrazovce.
POZNÁMKA: Pokud chcete zastavit spuštěný diagnostický test, stiskněte klávesu esc.
92
Kapitola 12 Nástroje Computer Setup (BIOS) a Advanced System Diagnostics
13 Podpora
Kontaktování technické podpory
Pokud jste na stránkách této uživatelské příručky nebo v okně Nápověda a podpora nenašli odpovědi
na vaše otázky, můžete kontaktovat podporu společnosti HP. Kontakty podpory pro USA naleznete
na adrese http://www.hp.com/go/contactHP. Kontakty celosvětové podpory naleznete na adrese
http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html.
Dostupné možnosti:
●
Chat online s technikem společnosti HP.
POZNÁMKA: Není-li technická podpora dostupná ve vašem jazyce, můžete využít chat
v angličtině.
●
Podpora přes e-mail.
●
Telefonní čísla technické podpory.
●
Vyhledání servisního střediska společnosti HP.
Kontaktování technické podpory
93
Štítky
Štítky na počítači poskytují informace, které jsou vhodné pro řešení potíží se systémem nebo
k zajištění kompatibility počítače na cestách do zahraničí:
●
Servisní štítek – Uvádí důležité informace včetně následujících:
Součást
(1)
Název produktu
(2)
Sériové číslo
(3)
Číslo produktu
(4)
Záruční doba
(5)
Popis modelu (pouze vybrané modely)
Tyto informace si připravte, pokud chcete kontaktovat technickou podporu. Servisní štítek je
umístěn v pozici pro baterie.
94
●
Štítek se směrnicemi – Obsahuje informace o směrnicích souvisejících s počítačem. Štítek se
směrnicemi je umístěn uvnitř bateriové pozice.
●
Štítek nebo štítky certifikace bezdrátové komunikace (pouze u vybraných modelů) obsahují
informace o volitelných bezdrátových zařízeních a označení schválení některých zemí, pro něž
byla zařízení schválena k použití. Pokud váš model počítače obsahuje jedno či více
bezdrátových zařízení, s počítačem je dodáván jeden či více certifikačních štítků. Tyto informace
můžete potřebovat při cestách do zahraničí. Certifikační štítky bezdrátové komunikace jsou
umístěny uvnitř bateriové pozice.
●
Štítek SIM (modul identifikace odběratele) (jen vybrané modely) – Uvádí identifikátor ICCID
(identifikátor karty s integrovaným obvodem) karty SIM. Tento štítek se nachází uvnitř bateriové
pozice.
●
Štítek se sériovým číslem modulu HP pro širokopásmové mobilní připojení (pouze u vybraných
modelů) obsahuje sériové číslo modulu HP pro širokopásmové mobilní připojení. Tento štítek se
nachází uvnitř bateriové pozice.
Kapitola 13 Podpora
14 Technické údaje
●
Vstupní napájení
●
Provozní prostředí
Vstupní napájení
Informace o napájení uvedené v této části mohou být užitečné při cestování s počítačem do
zahraničí.
Počítač je napájen stejnosměrným napětím ze zdroje střídavého nebo stejnosměrného proudu. Zdroj
střídavého proudu musí mít napětí 100 – 240 V při frekvenci 50 – 60 Hz. Počítač lze napájet ze
samostatného zdroje stejnosměrného proudu, měl by však být napájen pouze pomocí adaptéru
střídavého proudu nebo zdroje stejnosměrného proudu, který pro použití s počítačem schválila
společnost HP.
Počítač může být napájen stejnosměrným proudem s následujícími parametry.
Vstupní napájení
Hodnocení
Provozní napětí a proud
19,5 V při 2,31 A – 45 W
POZNÁMKA: Tento produkt je navržen pro napájecí systémy informačních technologií v Norsku
s efektivním napětím mezi fázemi, které nepřekračuje 240 V ef.
POZNÁMKA: Informace o provozním napětí a proudu počítače se nachází na štítku se směrnicemi.
Provozní prostředí
Faktor
Metrické jednotky
USA
Provozní (zápis na optický disk)
5 až 35 °C
41 až 95 °F
Neprovozní
-20 až 60 °C
-4 až 140 °F
Provozní
10 až 90 %
10 až 90 %
Neprovozní
5 až 95 %
5 až 95 %
Teplota
Relativní vlhkost (bez kondenzace)
Maximální nadmořská výška (bez přetlaku)
Provozní
-15 až 3 048 m
-50 až 10 000 stop
Neprovozní
-15 až 12 192 m
-50 až 40 000 stop
Vstupní napájení
95
A
Cestování s počítačem
Abyste mohli maximálně využít výkon a možnosti počítače, postupujte podle pokynů pro přepravu
a použití počítače na cestách:
●
Připravte počítač na cestování a převoz:
◦
Zazálohujte data.
◦
Vyjměte všechny optické disky a všechny externí karty médií, jako jsou např. digitální karty.
UPOZORNĚNÍ: Aby nedošlo k poškození počítače, diskové jednotky nebo ztrátě dat,
vyjměte média z jednotek dříve, než vyjmete jednotku z pozice a než ji budete přepravovat,
skladovat nebo s ní cestovat.
◦
Vypněte a odpojte všechna externí zařízení.
◦
Vypněte počítač.
●
Vezměte si s sebou zálohu dat. Záložní kopii dat přepravujte odděleně od počítače.
●
Pokud cestujete letadlem, převážejte počítač v příručním zavazadle a nedávejte jej odbavit se
zbývajícími zavazadly.
UPOZORNĚNÍ: Nevystavujte jednotku účinkům magnetického pole. Magnetická pole vyzařují
také některá bezpečnostní zařízení, například zařízení pro kontrolu procházejících osob na
letištích a ruční detektory. Pohyblivé pásy a jiná bezpečnostní zařízení, která na letištích
kontrolují zavazadla, používají místo magnetického pole rentgenové záření, jež nemůže
jednotku poškodit.
●
Možnost používat počítač během letu závisí na podmínkách letecké společnosti. Pokud se
chystáte používat počítač během letu, kontaktujte předem leteckou společnost.
●
Pokud počítač nebude používán a bude odpojen od externího zdroje napájení déle než 2 týdny,
vyjměte baterii a uložte ji na bezpečné místo.
●
Pokud přepravujete počítač nebo diskovou jednotku, umístěte je do vhodného ochranného obalu
a označte obal nálepkou „Křehké“.
●
Je-li počítač vybaven bezdrátovým zařízením nebo modulem pro širokopásmové mobilní
připojení HP, jako je např. zařízení podporující standard 802.11 b/g, zařízení GSM nebo GPRS,
nezapomeňte, že na některých místech může být provoz těchto zařízení zakázán. Zákaz se
může vztahovat na letadla, nemocnice, místa v blízkosti výbušnin či oblasti s nebezpečnými
látkami. Pokud si nejste jisti, zda se na určité zařízení nevztahuje zákaz, požádejte o povolení je
používat dříve, než je zapnete.
●
Pokud cestujete do zahraničí, postupujte podle těchto doporučení:
◦
Zjistěte si nařízení vztahující se na provoz počítačů v každé zemi nebo regionu, do kterého
se chystáte cestovat.
◦
Zjistěte si, jaké napájecí kabely a adaptéry jsou vyžadovány v oblastech, ve kterých chcete
počítač používat. Napětí, frekvence a typ zásuvky se mohou lišit.
VAROVÁNÍ! Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem a poškození zařízení, nepřipojujte
počítač k adaptéru, který je určen pro jiné elektrické spotřebiče.
96
Dodatek A Cestování s počítačem
B
Výboj statické elektřiny
Elektrostatický výboj představuje výboj statické elektřiny při kontaktu dvou objektů. Jedná se
například o šok, který dostanete při chůzi po koberci nebo dotyku kovové kliky dveří.
Výboj statické elektřiny z prstu nebo jiných vodičů statické elektřiny může poškodit elektronické
součásti. Aby nedošlo k poškození počítače, diskové jednotky nebo ztrátě dat, dodržujte následující
bezpečnostní opatření:
●
Je-li v pokynech k odebrání nebo instalaci uvedeno, abyste odpojili počítač, učiňte tak po jeho
správném uzemnění a před odebráním krytu.
●
Ponechejte součásti v jejich antistatických obalech, dokud nebudete připraveni k jejich instalaci.
●
Nedotýkejte se kolíků, vodičů ani obvodů. S elektronickými součástmi manipulujte co nejméně.
●
Používejte nemagnetické nástroje.
●
Než začnete manipulovat se součástmi, zbavte se elektrostatického náboje tak, že se dotknete
nelakovaného kovového povrchu součásti.
●
Vyjmutou součást uložte do antistatického obalu.
Pokud požadujete více informací o statické elektřině nebo potřebujete pomoc s odebíráním a
instalací součástí, kontaktujte podporu společnosti HP.
97
Rejstřík
A
adaptér střídavého proudu,
testování 45
aktualizace systému Windows,
použití 87
antény pro bezdrátové připojení,
identifikace 11
antény sítě WLAN, identifikace
11
antény sítě WWAN, identifikace
11
antivirový software 75
B
baterie
identifikace 13
likvidace 43
skladování 42
stavy nízké úrovně nabití
baterie 40
úspora napájení 42
vybíjení 40
výměna 43
zobrazení zbývající úrovně
nabití baterie 40
baterie je téměř vybitá 36
bateriová pozice 94
bezdrátová síť (WLAN)
funkční dosah 17
použití 15
požadované vybavení 16
připojení 17
připojení k firemní síti WLAN
17
připojení k veřejné síti WLAN
17
zabezpečení 16
bezpečnostní zařízení na
letištích 53
BIOS
aktualizace 90
stažení aktualizace 91
určení verze 91
brána firewall 75
98
Rejstřík
C
cestování s počítačem 42, 94, 96
Computer Setup
obnovení výchozích
nastavení 90
procházení a výběr položek
89
Č
čipová karta
definované 48
čištění počítače 81
čtečka karet médií, identifikace
čtečka otisků prstů
identifikace 6
použití 77
9
D
digitální karta
odebrání 47
vložení 47
digitální paměťová karta
podporované formáty 47
disk DVD operačního systému
Windows 8 86
disková média 37
DisplayPort
identifikace 9
připojení 34
dokovací konektor
identifikace 9
připojení 51
důležité aktualizace, software 76
E
externí jednotka 51
externí zařízení 51
externí zdroj napájení střídavým
proudem, použití 44
F
f11 obnova 86
funkční klávesy
HP Power Assistant 27
podsvícení klávesnice 28
popis 27
použití 27
přepínání obrazu displeje 28
Režim spánku 28
snížení hlasitosti
reproduktoru 28
snížení jasu obrazovky 28
úprava hlasitosti 28
ztlumení mikrofonu 28
zvýšení intenzity zvuku
reproduktoru 28
zvýšení jasu obrazovky 28
funkční klávesy, identifikace 7,
27
G
gesta na zařízení TouchPad
otáčení 24
posouvání 23
přibližování 23
sevření (roztažení) 23
gesto otáčení na zařízení
TouchPad 24
gesto posouvání na zařízení
TouchPad 23
gesto přibližování na zařízení
TouchPad 23
gesto sevření (roztažení) na
zařízení TouchPad 23
GPS 18
H
hesla
DriveLock 70
správce 66
správce systému BIOS 68
uživatel 66
heslo Automatic DriveLock
odebrání 75
zadání 74
heslo funkce DriveLock
nastavení 71
odstranění 74
popis 70
zadání 72
změna 73
heslo správce 66
heslo uživatele 66
hlasitost
klávesy 32
nastavení 32
tlačítka 32
HP 3D DriveGuard 58
HP ProtectTools Security
Manager 76
I
informace o baterii, nalezení 39
informace o předpisech
štítek s informacemi
o předpisech 94
štítky certifikace bezdrátové
komunikace 94
instalace WLAN 16
Intel Wireless Display 35
interní spínač displeje 11
J
Java, karta
definované 48
odebrání 49
vložení 48
jednotky
externí 51
manipulace 53
optické 51
pevné 51
použití 53
K
kabel USB, připojení 50
kabely
DisplayPort 35
USB 50
klávesa aplikací systému
Windows, identifikace 7
klávesa esc, identifikace 7
klávesa fn, identifikace 7, 27
klávesa loga Windows,
identifikace 7
klávesa num lk, identifikace 29
klávesnice, externí
num lock 30
použití 30
klávesy
aplikace systému Windows 7
esc 7
fn 7
funkční 7
hlasitost 32
logo Windows 7
klávesy ovládání hlasitosti,
identifikace 28
klávesy pro nastavení jasu
obrazovky 28
komponenty
displej 10
horní strana 4
levá strana 9
pravá strana 9
přední strana 8
spodní strana 12
konektor
dokování 51
napájení 9
konektor cestovní baterie,
identifikace 12
konektor napájení, identifikace 9
konektor pro mikrofon (zvukový
vstup), identifikace 10
konektory
RJ-45 (síť) 9
síť 9
zvukový vstup (pro mikrofon)
10
zvukový výstup (pro
sluchátka) 10
konektor zvukového vstupu
(mikrofon), identifikace 10
konfigurační nástroj
procházení a výběr položek
89
kontrola baterie 40
kontrolka bezdrátového připojení
5, 8, 14
kontrolka funkce caps lock,
identifikace 5
kontrolka funkce num lock 5
kontrolka integrované webové
kamery, identifikace 11
kontrolka pevného disku 8, 58
kontrolka stavu baterie 8
kontrolka webové kamery,
identifikace 11
kontrolka zařízení TouchPad,
identifikace 5
kontrolky
baterie 8
bezdrátové připojení 5, 8
caps lock 5
napájení 5, 8
num lock 5
pevný disk 8
TouchPad 5
webová kamera 11
kontrolky, pevný disk 58
kontrolky napájení 5, 8
M
média, která lze číst 37
média, na která lze zapisovat
měřič napájení 38
modul HP pro mobilní
širokopásmové připojení,
zakázán 18
myš, externí
nastavení předvoleb 21
37
N
napájení
baterie 38
možnosti 36
úspora 42
napájení z baterie 38
nastavení možností napájení 36
nastavení ochrany heslem při
probuzení 37
nastavení připojení k internetu 16
nástroj Computer Setup
heslo funkce DriveLock 70
heslo správce systému BIOS
68
nástroj Setup
obnovení výchozích
nastavení 90
název a číslo produktu, počítač
94
nereagující systém 36
numerická klávesnice
identifikace 29
vestavěná číselná 7
O
Oblast zařízení TouchPad
identifikace 4
Rejstřík
99
obnova pevného disku 86
obnovení pevného disku 86
obraz displeje, přepínání 28
obraz na displeji, přepínání 28
oddíl pro obnovení 86
optická jednotka 51
optický disk
odebrání 62
vložení 61
ověření zvukových funkcí 32
ovládání bezdrátového připojení
operační systém 14
tlačítko 14
P
paměťový modul
odebrání 79
vložení 80
výměna 78
péče o počítač 81
pevný disk
externí 51
HP 3D DriveGuard 58
identifikace 13
instalace 56
odebrání 56
počítač, cestování 42, 96
podpora starších verzí, USB 89
podsvícení klávesnice 28
polohovací zařízení, nastavení
předvoleb 21
port externího monitoru 9, 34
Port USB 3.0 9, 10
port VGA, připojení 34
porty
DisplayPort 9, 34
externí monitor 9, 34
Intel Wireless Display 35
USB nabíjecí 10
VGA 34
porty USB, identifikace 9, 10
použití
externí zdroj napájení 44
měřič napájení 38
úsporné režimy 36
pozice bezdrátového modulu a
modulu paměti
identifikace 12
provozní prostředí 95
100 Rejstřík
přepínaný režim grafického
adaptéru 45
přihrádková optická jednotka 61
připojení k firemní síti WLAN 17
připojení k síti WLAN 17
připojení k veřejné síti WLAN 17
R
reinstalace systému Windows 87
reproduktory, identifikace 12
Režim hibernace
aktivace 37
ukončení 37
režim num lock, externí
klávesnice 30
Režim spánku
aktivace 37
ukončení 37
režimy grafického adaptéru,
přepínání 45
RJ-45 (síťový), konektor,
identifikace 9
rozbočovače 49
rozbočovače USB 49
rozpoznávání obličeje
software 65
webová kamera 32
rozšířená diagnostika systému
92
S
sdílení optických jednotek 64
sériové číslo
počítač 94
štítek 94
SIM
vložení 18
síťový konektor, identifikace 9
skladování baterie 42
smart card
odebrání 49
vložení 48
SoftPaq, stažení 83
software
antivirový 75
brána firewall 75
důležité aktualizace 76
software pro defragmentaci
57
vyčištění disku 58
software pro defragmentaci
disku 57
stav nízké úrovně nabití baterie
40
Š
štítek certifikace bezdrátové
komunikace 94
štítek WLAN 94
štítek zařízení Bluetooth 94
štítky
Bluetooth 94
certifikace bezdrátové
komunikace 94
Modul HP pro širokopásmové
mobilní připojení 94
předpisy 94
sériové číslo 94
SIM 94
WLAN 94
T
technologie Intel Rapid Storage
Technology, zvyšování výkonu
54
technologie Intel Smart Response
Technology, ukládání do
mezipaměti 54
teplota 42
teplota baterie 42
testování adaptéru střídavého
proudu 45
tlačítka
bezdrátové připojení 6
hlasitost 32
levé tlačítko TouchPadu 4
levé ukazovátko 4
napájení 6, 36
pravé tlačítko TouchPadu 4
pravé tlačítko ukazovátka 4
ztlumení hlasitosti 6
tlačítko bezdrátového připojení
identifikace 6
použití 14
tlačítko napájení
identifikace 6
použití 36
tlačítko pro ztlumení hlasitosti,
identifikace 6
TouchPad
použití 21
tlačítka 4
U
údržba
software pro defragmentaci
57
vyčištění disku 58
ukazovátko 4
USB, podpora starších verzí
rozhraní 89
úspora, napájení 42
úsporné režimy 36
uvolňovací západka baterie 13
V
vestavěná numerická klávesnice,
identifikace 7, 29
vestavěné mikrofony,
identifikace 11
větrací otvory, identifikace 9, 12
video 33
volitelná externí zařízení, použití
51
vstupní napájení 95
výboj statické elektřiny 97
vyčištění disku, software 58
vypínač, napájení 36
vypínač napájení 36
vypnutí 36
vypnutí počítače 36
popis 49
připojení 50
zásuvka pro bezpečnostní kabel,
identifikace 10
zásuvka pro čipovou kartu 10
zásuvka pro sluchátka (zvukový
výstup) 10
zásuvka SIM, identifikace 13
zásuvka zvukového výstupu (pro
sluchátka), identifikace 10
zásuvková optická jednotka 61
zásuvky
bezpečnostní kabel 10
čipová karta 10
SIM 13
zvukové funkce, ověření 32
W
webová kamera
identifikace 11
použití 32
Z
zabezpečení, bezdrátové
připojení 16
zálohování a obnovení 84
západka, uvolnění baterie 13
zařízení Bluetooth 19
zařízení sítě WLAN 15, 94
zařízení sítě WWAN 14, 17
zařízení s vysokým rozlišením,
připojení 35
zařízení USB
odebrání 50
Rejstřík 101
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising