HP | EliteBook Folio 9470m Notebook PC (ENERGY STAR) | HP EliteBook Folio 9470m Base Model Ultrabook PC RAID Kullanıcı Kılavuzu

HP EliteBook Folio 9470m Base Model Ultrabook PC RAID Kullanıcı Kılavuzu
RAID
Kullanıcı Kılavuzu
© Copyright 2011 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.
Intel, Intel Corporation kuruluşunun ABD ve
diğer ülkelerdeki bir ticari markasıdır.
Microsoft ve Windows, Microsoft
Corporation kuruluşunun ABD’de tescilli
ticari markalarıdır.
Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber
verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve
hizmetlerine ilişkin garantiler, bu ürünler ve
hizmetlerle birlikte gelen açık garanti
beyanlarında belirtilmiştir. Bu belgede yer
alan hiçbir şey ek garanti oluşturacak
şeklinde yorumlanmamalıdır. HP, işbu
belgede yer alan teknik hatalardan veya
yazım hatalarından ya da eksikliklerden
sorumlu tutulamaz.
Ekim 2012
Belge Parça Numarası: 707990-141
Ürün bildirimi
Bu kullanıcı kılavuzunda çoğu modelde
ortak olan özellikler anlatılmaktadır. Bazı
özellikler bilgisayarınızda olmayabilir.
İçindekiler
1 Giriş .................................................................................................................................................................. 1
2 RAID teknolojisine genel bakış ...................................................................................................................... 2
RAID terminolojisi ................................................................................................................................. 2
Desteklenen RAID modları ................................................................................................................... 2
3 Desteklenen işletim sistemleri ve aygıtlar .................................................................................................... 7
Desteklenen işletim sistemleri .............................................................................................................. 7
Desteklenen aygıtlar ............................................................................................................................. 7
4 Intel Rapid Storage Technology .................................................................................................................. 11
Gelişmiş Ana Bilgisayar Denetleyici Arabirimi .................................................................................... 11
Intel Rapid Recover Technology ........................................................................................................ 13
5 RAID birimi kurulumu ................................................................................................................................... 15
RAID'i Computer Setup (BIOS) (f10) üzerinden etkinleştirme ............................................................ 15
RAID geçişini başlatma ...................................................................................................................... 17
Intel Rapid Storage Technology Recovery Console özelliklerini kullanma ......................................... 26
6 RAID sürücülerini RAID olmayan sürücülere sıfırlama ............................................................................. 28
7 Sık sorulan sorular ....................................................................................................................................... 30
Bilgisayara birden fazla RAID birimi takılabilir mi? ............................................................................. 30
RAID, tek bir RAID biriminde hem RAID 0'a hem de RAID 1'e izin vermek için destekleniyor mu? . . 30
Kurtarma sabit sürücüsü yerleştirme istasyonu SATA takas yuvasındayken, bilgisayar yerinden
çıkarılabilir mi? ................................................................................................................................... 30
SRT, AHCI modunda etkinleştirilebilir mi? ......................................................................................... 30
Depolama denetleyicisi RAID modunda iken (f10 Computer Setup), önyükleme esnasında
sisteme bağlanabilecek maksimum sabit sürücü sayısı nedir? .......................................................... 30
Dizin ................................................................................................................................................................... 31
iii
iv
1
Giriş
Yakın zamana dek, bir sabit sürücü arızası durumunda veri kaybının önüne geçmek isteyen birçok
bilgisayar kullanıcısı için seçenekler sınırlıydı. Bu seçenekler dosyaların el ile yedek sürücüye
kopyalanması ya da hantal yedekleme yazılımlarının kullanılmasıydı. Kullanıcılar, bir sabit sürücü
arızası öncesinde bu gündelik görevlerin birini yerine getirmediği takdirde, sürücüdeki verilerin sadece
bir kısmını bile kurtarmak için kayda değer ölçüde zaman ve para harcamak zorundaydı. Sunucu ve
masaüstü bilgisayar kullanıcıları, sürücü arızası durumunda verileri kurtarmak için uzun zamandır
RAID (Redundant Array of Independent Disks - Bağımsız Disklerin Artıklıklı Dizisi) teknolojisini
kullanmanın keyfini yaşıyorlar.
HP şimdi de sürücü arızası veya virüs saldırısı durumunda verilerini bir Seri ATA (SATA) disk
sürücüsü üzerinde korumaya gereksinim duyan dizüstü bilgisayar kullanıcıları için basit bir RAID
çözümü sunuyor. HP’nin RAID çözümü, sık sık büyük dosyalarla çalışan ve bilgisayarlarının
depolama performansını iyileştirmek isteyen bilgisayar kullanıcıları için de fayda sağlıyor.
NOT: Bu kılavuzdaki resimler yalnızca İngilizce'dir.
1
2
RAID teknolojisine genel bakış
Bu bölümde, bu kılavuzda kullanılan terimler açıklanmakta ve belirli HP İş bilgisayarları tarafından
desteklenen RAID teknolojileri anlatılmaktadır.
RAID terminolojisi
Aşağıdaki tabloda yer alan bazı terimlerin daha geniş anlamları vardır ancak bu kılavuzda açıklanan
RAID uygulamasıyla ilişkileri açısından tanımlanmışlardır.
Terim
Tanımlama
Hata toleransı
Bir sürücü başarısız olursa bilgisayarın çalışmaya devam etme yeteneği. Hata toleransı
genellikle güvenilirlik terimi yerine kullanılır ancak bu iki terim farklıdır.
HDD
RAID dizisindeki bir fiziksel sabit disk sürücüsü.
Seçenek ROM
Donanımın belirli bir parçası için genişletilmiş destek sağlayan, sistemin BIOS'u içindeki
bir yazılım modülü. RAID seçenek ROM, sistemin RAID birimlerinin yönetimi ve
yapılandırması için bir kullanıcı arabiriminin yanı sıra RAID birimlerine önyükleme
desteği sağlar.
Birincil sürücü
Bilgisayardaki ana dahili sabit sürücü.
RAID dizisi
İşletim sistemine bir mantıksal sürücü olarak görünen fiziksel sürücüler.
RAID geçişi
RAID olmayan yapılandırmadan RAID yapılandırmasına veri değişimi. “RAID düzeyi
geçiş” veya bir RAID düzeyinden diğerine veri değişimi desteklenmez.
RAID birimi
İşletim sistemine tek sabit sürücü olarak görünen RAID dizisi genelindeki sabit alan
miktarı.
Kurtarma sürücüsü
RAID 1 ve Recovery birimindeki belirlenmiş yansıma (birincilin kopyası) sürücüsü olan
sabit sürücü.
Güvenilirlik
Bir sabit sürücünün belirli bir zaman aralığında arızasız çalışması olasılığıdır, arıza
öncesi ortalama süre (MTBF) olarak da bilinir.
Şerit
RAID birimindeki bir sabit sürücüde bulunan veri kümesidir.
Şerit oluşturma
Okuma/yazma performansını artırmak için verilerin birden fazla disk sürücüsüne
dağıtılmasıdır.
SSD (katı hal sürücü)
Bir katı hal sürücüsü, dönen ortamı olmayan, flash tabanlı veya DRAM tabanlı bir sabit
sürücüdür.
SED (kendinden şifrelemeli
sürücü)
Kendinden şifrelemeli bir sürücü, sürücüdeki verileri korumak için donanım şifrelemesi
kullanan bir sabit sürücüdür.
mSATA modülü
Bir mSATA modülü, mSATA konektörüne sahip bir flash bellek modülüdür.
Desteklenen RAID modları
HP İş bilgisayarlarının desteklediği RAID modlarına, aşağıda da tanımlandığı üzere, RAID 0, RAID 1,
RAID 5 ve Flexible data protection (Recovery) [Esnek veri koruması (Kurtarma)] dahildir. RAID
modları 0, 1 ve Recovery, iki SATA sabit sürücü gerektirir. RAID 5, üç SATA sabit sürücü gerektirir.
2
Bölüm 2 RAID teknolojisine genel bakış
Bu durum, özel donanımlı bilgisayarların yükseltme bölmesine üçüncü bir SATA sabit sürücü takılarak
sağlanabilir. RAID 10 desteklenmemektedir.
NOT: SATA denetleyicisi RAID modundayken, yalnızca 4 SATA adede kadar bağlantı noktası
aygıtını destekler. Beşinci bir SATA bağlantı noktası aygıtı bağlamak, bilgisayarın donmasına yol açar
Beşinci SATA bağlantı noktası aygıtının çıkarılması, normal çalışmaya döndürür.
RAID 0
RAID 0, verileri her iki sürücüye yayar veya dağıtır. Bu şekilde, iki sürücü aynı anda okunduğu için
özellikle büyük dosyalarda verilerin daha hızlı okunması sağlanır. Ancak RAID 0 hata toleransı
sağlamaz, bu da bir sürücü arızası durumunda tüm dizinin arızalanacağı anlamına gelir.
RAID 1
RAID 1, iki sabit sürücüdeki benzer verileri kopyalar veya aynasını oluşturur. Bir sabit sürücüde sorun
olursa, RAID 1 diğer sabit sürücüden verilerin geri yüklenmesine olanak sağlar.
RAID 5
RAID 5'te veriler üç sabit sürücü üzerine dağıtılır. Bir sabit sürücüde sorun olursa, RAID 5 diğer iki
sabit sürücüden verilerin geri yüklenmesine olanak sağlar.
Flexible data protection (Recovery) [Esnek veri koruması (Kurtarma)]
Flexible data protection (Recovery) [Esnek veri koruması (Kurtarma)], bir Intel® Rapid Storage
Technology yazılımı özelliğidir. Recovery, kullanıcıların belirli bir kurtarma sürücüsüne veri
yansıtmasını kolaylaştıran bazı özellikler ile RAID 1 işlevselliğini geliştirir. Örneğin Recovery,
kurtarma biriminin sürekli olarak (varsayılan) veya istek üzerine güncelleştirilmesini kullanıcıların
seçmesine olanak verir. İkinci sürücü, yerleştirme istasyonunun yuvasındaysa Recovery, bilgisayarın
yerleştirme istasyonuna takılmasına veya yerleştirme istasyonundan çıkarılmasına da olanak sağlar.
Desteklenen RAID modları
3
RAID modu özeti
Aşağıdaki tabloda, desteklenen RAID modlarının işlevleri, uygulamaları, avantaj ve dezavantajları
gösterilmiştir.
RAID düzeyleri
İşlev/Uygulamalar
Avantajlar/Dezavantajlar
RAID 0
İşlev:
Avantajlar:
Veriler her iki sürücüye de
dağıtılır.
Okuma performansı, RAID
olmayan sabit sürücüye
göre daha yüksektir.
Uygulamalar:
●
Görüntü düzenleme
Toplam depolama
kapasitesi ikiye katlanır.
●
Video üretimi
Dezavantajlar:
●
Baskı öncesi
uygulamalar
Bir sürücü bozulursa, tüm
dizi bozulur; veriler geri
yüklenemez.
Birincil ve kurtarma sabit
sürücülerinin kapasiteleri
farklıysa, depolama alanı
ziyan edilebilir (bkz. HP
SATA sürücü seçenek kitleri
sayfa 7).
RAID 1
4
Bölüm 2 RAID teknolojisine genel bakış
İşlev:
Avantajlar:
Benzer (yansıtılmış) veriler
iki sürücüde depolanır.
Yüksek hata toleransı
sağlar.
Uygulamalar:
Dezavantajlar:
●
Muhasebe
●
Maaş
Toplam sürücü kapasitesinin
yalnızca yarısı depolama için
kullanılabilir.
●
Mali
Birincil ve kurtarma sabit
sürücülerinin kapasiteleri
farklıysa, depolama alanı
ziyan edilebilir (bkz. HP
SATA sürücü seçenek kitleri
sayfa 7).
RAID düzeyleri
İşlev/Uygulamalar
Avantajlar/Dezavantajlar
RAID Recovery
İşlev:
Avantajlar:
Benzer (yansıtılmış) veriler
iki sürücüde depolanır.
Yüksek hata toleransı
sağlar.
Değerli özelliklerle RAID
1'in işlevlerini geliştirir.
Kullanıcılar verileri sürekli
olarak veya istek üzerine
yansıtmayı seçebilir.
Uygulamalar:
Basit veri koruma yöntemi
gerektiren tüm uygulamalar.
Veri kurtarma hızlı ve
kolaydır.
Yansıtılan sürücünün
çalışırken takılmasına
olanak sağlar (eSATA veya
yerleştirme istasyonu sabit
sürücüsü ile).
RAID olmayan sürücüye
kolay geçiş sağlar.
Dezavantajlar:
Toplam sürücü kapasitesinin
yalnızca yarısı depolama için
kullanılabilir.
Birincil ve kurtarma sabit
sürücülerinin kapasiteleri
farklıysa, depolama alanı
ziyan edilebilir.
RAID 5
İşlev:
Avantajlar:
Verileri üç sabit sürücü
üzerine dağıtır. Bir sabit
sürücüde sorun olursa, RAID
5 diğer iki sabit sürücüden
verilerin geri yüklenmesine
olanak sağlar.
Veri artıklığı
Uygulamalar:
Artırılmış performans ve
kapasite
Yüksek hata toleransı ve
okuma performansı
Dezavantajlar:
Büyük miktarda önemli veri
için iyi bir seçimdir.
Sabit sürücü arızasının
ardından RAID'in yeniden
kurulumu sırasında sistem
performansı azalabilir.
Hata toleransı
Hata toleransı, RAID dizisinin sürücü arızasına dayanma ve sürücü arızasından kurtulma özelliğidir.
Hata toleransı, artıklık tarafından sağlanır. Dolayısıyla, verileri başka bir sabit sürücüye
kopyalamadığından, RAID 0'ın hata toleransı yoktur. RAID 1 ve Recovery ile bir sürücü, dizin
arızasına yol açmaksızın arızalanabilir. Ancak Recovery ile, tek bir dosya veya tüm sabit sürücünün
geri yüklenmesi tek başına RAID 1 kullanımına göre çok daha basittir. RAID 5 ile, üç sabit sürücüden
biri, dizin arızasına yol açmaksızın arızalanabilir.
Desteklenen RAID modları
5
Performans
Performansın anlaşılması kolaydır ancak birçok faktör içerdiğinden (bazıları bu kılavuzun kapsamı
dışındadır) ölçülmesi zordur. Toplam depolama performansı, her ikisi de seçilen RAID teknolojisine
göre farklılık gösteren yazma performansı ve okuma performansıyla belirlenir.
6
●
RAID 0 (şerit oluşturma), veriler her iki sabit sürücüden aynı anda okunduğu ve yazıldığı için
toplam depolama performansını artırır.
●
Recovery ve RAID 1 (yansıtma) aynı verileri iki sabit sürücüye de yazar; dolayısıyla yazma
performansı daha yavaş olabilir. Ancak veriler iki sabit sürücüden okunabilir ve okuma
performansı RAID olmayan tek bir sabit sürücüye göre daha yüksek olabilir.
●
RAID 5; RAID 0 ile RAID 1 arası bir düzeyde performans gösterir.
Bölüm 2 RAID teknolojisine genel bakış
3
Desteklenen işletim sistemleri ve
aygıtlar
Desteklenen işletim sistemleri
HP RAID, Windows 8 işletim sistemini desteklemektedir.
Desteklenen aygıtlar
Bu bölümde, SATA sürücüler, bilgisayarlar ve yerleştirme istasyonları dahil olmak üzere RAID
geçişinde desteklenen aygıtlar açıklanmıştır. Aygıt desteği aşağıdaki tabloda özetlenmiş ve ardından
tablonun altında daha ayrıntılı açıklanmıştır. Bilgisayara ve yerleştirme istasyonuna bağlı harici USB
SATA sürücüler RAID'e geçişte kullanılamaz.
Bilgisayardaki Birincil ve
Yükseltme Yuvası SATA
sabit sürücüleri
Bilgisayardaki birincil ve
ikincil yuva SATA sabit
sürücüleri
Bilgisayara takılı
yerleştirme istasyonu sabit
sürücüsü veya eSATA
sabit sürücüsü
RAID 0
Evet
Evet
Hayır
RAID 1
Evet
Evet
Hayır
Recovery
Evet
Evet
Evet
RAID 5
Hayır
Evet
Hayır
HP SATA sürücü seçenek kitleri
HP, RAID geçişini destekleme amacıyla bilgisayarın Yükseltme Yuvası ve yerleştirme istasyonunun
SATA takas yuvası için SATA sürücü seçenek kitleri sunar. En iyi RAID performansı için, iki
sürücünün de aynı hızda olması önerilir. Ancak, desteklenen HP İş bilgisayarları farklı hızlara sahip
sürücülerin aynı RAID biriminde kullanılmasına olanak verir.
Farklı kapasitelerdeki sürücüler de, ikincil (kurtarma) sürücünün kapasitesinin birincil sürücünün
kapasitesine eşit veya büyük olması şartıyla, RAID geçişi için desteklenir. Örneğin, birincil sürücü 200
GB ise, RAID birimi oluşturmak için Yükseltme Yuvası'nda en az 200 GB kapasiteye sahip sürücü
gereklidir. İkincil sürücünün kapasitesi birincil sürücünün kapasitesinden yüksekse, ikincil (veya
üçüncül) sürücünün fazla kapasitesi erişilebilir olmayacaktır. Örneğin, birincil sürücü 160 GB, ikincil
sürücü de 250 GB ise, RAID yapılandırmasında ikincil sürücünün yalnızca 160 GB'si kullanılabilir
olacaktır. Dolayısıyla, en verimli kullanım için iki sürücünün de aynı kapasiteye sahip olması önerilir.
eSATA sabit sürücüleri (yalnızca belirli modellerde)
Harici SATA (eSATA), SATA sürücünün standart USB 2.0 arabirimini kullanan bir SATA sürücüye
göre 6 kata kadar daha yüksek bir veri aktarım hızına ulaşmasına olanak verir. Aşağıdaki resimde,
Recovery modunu kullanma olanağı sağlayacak şekilde bir birincil sabit sürücüye (1) ve eSATA
bağlantı noktasına (yalnızca belirli modellerde) bağlanmış bir eSATA sürücüye (2) sahip bir
desteklenen bilgisayar gösterilmektedir. Bilgisayar Yükseltme Yuvası'na takılan ikincil sürücüler için
belirtilen öneriler eSATA sürücünün kapasitesi için de geçerlidir.
Desteklenen işletim sistemleri
7
HP İş bilgisayarları
Belirli HP İş bilgisayarları, Intel® Rapid Storage Technology yazılımı (v10 veya üzeri) ve Yükseltme
Yuvası'nda ikinci bir SATA sürücü ile RAID’i destekler.
Aşağıdaki resimde, RAID 0, RAID 1 ve Recovery olanağı sağlayan, birincil sabit sürücüye (1) ve
Yükseltme Yuvası'nda ikincil sabit sürücüye (2) sahip bir desteklenen bilgisayar gösterilmiştir.
Aşağıdaki resimde, RAID 5'e olanak sağlayacak şekilde birincil sabit sürücüye (1), ikincil sabit
sürücüye (2) ve Yükseltme Yuvası'nda (3) üçüncü sürücüye sahip bir desteklenen bilgisayar
gösterilmiştir.
8
Bölüm 3 Desteklenen işletim sistemleri ve aygıtlar
Desteklenen aygıtlar
9
HP Gelişmiş Yerleştirme İstasyonu
Recovery, yerleştirme istasyonuna takma ve çıkarmayı destekler. Recovery, birincil sabit sürücü (1)
ile HP Gelişmiş Yerleştirme İstasyonu'nun (2) SATA takas yuvasına takılı isteğe bağlı bir sabit sürücü
arasında yansıtma uygulamak için kullanılabilir.
Aşağıdaki resimde SATA takas yuvasında kurtarma sabit sürücüsü ile Recovery'ye olanak tanıyan bir
HP Gelişmiş Yerleştirme İstasyonu gösterilmiştir.
10
Bölüm 3 Desteklenen işletim sistemleri ve aygıtlar
4
Intel Rapid Storage Technology
Intel® Rapid Storage Technology, aşağıdaki Recovery özelliklerini destekler.
Gelişmiş Ana Bilgisayar Denetleyici Arabirimi
Gelişmiş Ana Bilgisayar Denetleyici Arabirimi (AHCI), depolama sürücüsünün Dahili Komut Sıralama
ve çalışırken takma özellikleri gibi gelişmiş SATA özelliklerini etkinleştirmesine olanak veren bir
spesifikasyondur. Bu özelliklerin kullanılabilmesi için Computer Setup'ta (BIOS) AHCI'nın
etkinleştirilmiş olması gerekir (bkz. RAID'i Computer Setup (BIOS) (f10) üzerinden etkinleştirme
sayfa 15). Desteklenen HP İş bilgisayarlarında varsayılan olarak etkinleştirilmiştir.
Dahili Komut Sıralama
Okuma/yazma sürücü kafası, yazma talebinin gelme sırasına göre verileri sabit sürücü plakasına
ortak merkezli dairelere (izler) yazar. Uygulamalar verileri plakaya yazıldıkları sırayla çok az talep
ettiklerinden, sürücü kafası verileri sabit sürücünün okuma taleplerini aldığı sırada bulması gerekseydi
uzun gecikmeler (bekleme) olacaktı. Doğal Komut Kuyruğa Alma (NCQ), SATA sabit sürücülerinin
birden fazla komutu kabul etmesine ve performansı artırmak için yürütülme sırasını değiştirmesine
olanak sağlar. Bu, gezinme süresini ve mekanik yıpranmayı azaltmak için kat taleplerini yeniden
sıralayan asansör hareketine paraleldir. Benzer biçimde, bekleme ve bekleyen birden fazla okuma/
yazma taleplerini yürütmek için sürücü kafasının gereksiz hareketlerini azaltır, böylece performans ve
güvenilirlik artar. NCQ, Computer Setup'tan (BIOS), SATA denetleyicisinden ve denetleyici
sürücüsünden destek gerektirir.
Çalışırken takma özelliği
Çalışırken takma özelliği, SATA kurtarma sabit sürücüsünün bilgisayar çalışırken çıkarılmasına ve
takılmasına olanak verir. Çalışırken takma özelliği, kurtarma sabit sürücüsü eSATA bağlantı
noktasına bağlı veya yerleştirme istasyonunun SATA takas yuvasına takılı durumdayken desteklenir.
Örneğin, yerleştirme istasyonunun SATA takas yuvasındaki kurtarma sabit sürücüsü, yuvaya geçici
olarak bir optik sürücü takmak istediğinizde çıkarılabilir. Çalışırken takma özelliği ayrıca,
bilgisayarınızı istediğiniz gibi yerleştirme istasyonuna takma ve çıkarma olanağı sağlar.
Gelişmiş Ana Bilgisayar Denetleyici Arabirimi
11
Intel Smart Response Technology (yalnızca belirli modellerde)
NOT: Intel® Smart Response Technology, SATA denetleyicisinin Computer Setup'ta (BIOS) RAID
moduna ayarlanmasını gerektirir. Genel olarak, SRT fabrikada zaten etkinleştirilmiş ve RAID moduna
ayarlanmıştır ve ayrıca kullanıcı yapılandırması gerekmez.
Intel Smart Response Technology (SRT), bilgisayarın sistem performansını önemli ölçüde iyileştiren
bir Intel Rapid Storage Technology (RST) önbelleğe alma özelliğidir. Kullanıcının, sabit disk sürücüsü
ile sistem belleği arasında önbellek olarak kullanılan bir SSD mSATA modülüne sahip bilgisayar
sistemlerini yapılandırmasına imkan verir. Bu yapılandırma, maksimum depolama kapasitesi için bir
sabit disk sürücüsü (veya bir RAID birimi) bulundurma avantajı sağlarken aynı zamanda gelişmiş bir
sistem performansı deneyimi de sunar.
NOT: Intel Smart Response Technology önbelleğe alma özelliği, tek bir sürücü harfi çözümü olarak
uygulanmaktadır. Önbellek olarak kullanılan SSD aygıtı için ek sürücü harfi gerekmez. SRT genellikle
fabrikada etkinleştirilmiştir ve ayrıca kullanıcı yapılandırması gerektirmez. SRT, SSD veya SED
sürücüleri ile kullanıldığında desteklenmez.
NOT: Sabit sürücü eklerseniz veya bir RAID birimi ayarlama niyetiniz varsa, SRT'yi geçici olarak
devre dışı bırakmanız gerekir. RAID birimleri (örn. – RAID 0, RAID 1 vb.), SRT etkin durumdayken
oluşturulamaz. İstenilen RAID birimini oluşturmak için SRT'yi devre dışı bırakın. SRT'yi geçici olarak
devre dışı bıraktıktan sonra yeniden etkinleştirmeniz gerekir. Yazılım görüntüsünü yeniden yüklemeye
niyetiniz varsa, önce SRT devre dışı bırakılmalıdır. İşletim sistemini ve ilişkili yazılımları yeniden
yüklemeden önce Set to Available'ı (Kullanılabilir Olarak Ayarla) seçmeniz gerekir.
SRT'yi geçici olarak devre dışı bırakmak için;
1.
Başlat ekranında Intel yazın, sonra da Intel Rapid Storage Technology'yi seçin.
2.
Acceleration (Hızlandırma) bağlantısını, sonra da Disable Acceleration (Hızlandırmayı Devre
Dışı Bırak) bağlantısını tıklatın.
3.
Disable Acceleration'ı (Hızlandırmayı Devre Dışı Bırak) seçin.
4.
Reset to Available (Kullanılabilire Sıfırla) bağlantısını tıklatın. Acceleration Mode'un
(Hızlandırma Modu) tamamlanmasını bekleyin.
ÖNEMLİ: RAID modlarını değiştirirken SRT'yi geçici olarak devre dışı bırakmanız gerekir.
Değişikliği yaptıktan sonra SRT'yi yeniden etkinleştirin. Bu özelliğin geçici olarak devre dışı
bırakılmaması RAID birimleri oluşturmanızı veya değiştirmenizi engeller.
NOT:
HP, kendinden şifrelemeli sürücülerle (SED) SRT desteklememektedir.
SRT'yi etkinleştirmek için:
1.
Başlat > Tüm Programlar > Intel > Rapid Storage Technology'yi seçin.
2.
Accelerate (Hızlandır) simgesini, ardından Select device'ı (Aygıt seç) tıklatın.
3.
Önbelleğe ayrılacak SSD boyutunu seçin.
NOT: Maksimum boyutu kullanmanız önerilir. SSD üzerinde kalan alan, basit veri tek disk
kullanılarak veri depolaması için kullanılabilir.
12
Bölüm 4 Intel Rapid Storage Technology
4.
Hızlandırılacak sabit sürücüyü (veya RAID birimini) seçin.
NOT: Sistem biriminin veya sistem diskinin maksimum performans için hızlandırılması önemle
önerilir.
5.
Hızlandırma modunu seçip OK'i (Tamam) tıklatın. Önerilen ayar, giriş/çıkış performansı için en
iyileştirilmiş hızlandırma olan Maximized (En Yüksek) modudur.
Sayfa yenilenir ve Acceleration View'da (Hızlandırma Görünümü) yeni hızlandırma
yapılandırmasını bildirir.
NOT: Bir sabit sürücüyü değiştirmeden ya da yeniden görüntüsünü almadan önce SRT'yi
devre dışı bırakmanız gerekmektedir.
NOT: Bir sabit sürücüyü değiştirir veya yeniden görüntüsünü alırken, önbellekte depolanmış
bilgilerle bir veri çatışmasını önlemek için önbelleği temizlemeniz gerekir. Ön belleği silmek için
Başlat ekranında Intel yazın, ve Intel Rapid Storage Technology'yi seçin. Daha sonra
Acceleration (Hızlandırma) bağlantısını tıklatın, Disable Acceleration'ı (Hızlandırmayı Devre
Dışı Bırak) seçin ve daha sonra ön belleği silmek için Reset to Available (Kullanılabilire Sıfırla).
Computer Setup'ta (BIOS) SATA modunu yapılandırmak için:
1.
Bilgisayarı açın veya yeniden başlatın ve ekranın altında “Press the ESC key for Startup Menu”
(Başlangıç Menüsü için ESC tuşuna basın) mesajı görüntülendiğinde esc tuşuna basın.
2.
Computer Setup'a (BIOS) girmek için f10 tuşuna basın.
3.
Bir işaret aygıtını veya ok tuşlarını kullanarak System Configuration > Device
Configurations'ı (Sistem Yapılandırması > Aygıt Yapılandırmaları) seçin.
4.
SATA Device Mode'da (SATA Aygıtı Modu), değeri RAID olarak değiştirin.
5.
Ok tuşlarını kullanarak File > Save Changes and Exit'i (Dosya > Değişiklikleri Kaydet ve Çık)
seçin, sonra da enter tuşuna basın.
Intel Smart Response Technology hakkında daha fazla bilgi için, bkz. http://www.intel.com/support/
chipsets/sb/CS-032826.htm?wapkw=Smart%20Response%20Technology.
Intel Rapid Recover Technology
Intel Rapid Storage Technology, aşağıdaki kurtarma özelliklerini destekler.
Yansıtma güncelleştirme ilkeleri
Recovery ile, yansıtma sabit sürücüsünün ne sıklıkla güncelleştirileceğini belirleyebilirsiniz: sürekli
olarak veya istek üzerine. Sürekli güncelleştirme ilkesi kullanılırken, iki sürücü de sisteme bağlı
olduğu sürece birincil sürücüdeki veriler yansıtılan sürücüye aynı anda kopyalanır. Yerleştirme
istasyonunun kurtarma sürücüsünü kullanırken bilgisayarınızı yerleştirme istasyonundan çıkarırsanız,
dizüstü bilgisayar geri yerleştirildiğinde birincil sabit sürücüdeki tüm yeni veya değiştirilmiş veriler
otomatik olarak kurtarma sabit sürücüsüne kopyalanır. Bu ilke, dizüstü bilgisayarı yerleştirme
istasyonundan çıkardığınızda yansıtma işlemi kesildiyse, bitmeyen yansıtma işleminin
tamamlanmasına olanak verir.
İstek üzerine güncelleştirme ilkesi kullanılırken, birincil sabit sürücüdeki veriler yansıtma sabit
sürücüsüne yalnızca Recovery'de Update Recovery Volume (Kurtarma Birimini Güncelleştir)
seçildiğinde kopyalanır. İstek sonrasında yansıtma sabit sürücüsüne birincil sürücüden yalnızca yeni
veya güncelleştirilmiş dosyalar kopyalanır. İstek üzerine ilkesi, birincil sabit sürücüdeki karşılık gelen
dosyanın, yansıtma sabit sürücüsü güncelleştirilmeden önce bozulması halinde, dosyanın
kurtarılmasına olanak verir. İstek üzerine ilkesi, birincil sabit sürücü virüs saldırısına uğradığında,
Intel Rapid Recover Technology
13
yansıtma sabit sürücüsünün virüs saldırısından sonra güncelleştirilmemiş olması kaydıyla, yansıtma
sabit sürücüsündeki verileri koruyabilir.
NOT: Yansıtma güncelleştirme ilkesini, Modify Volume Update Policy'yi (Birim Güncelleştirme
İlkesini Değiştir) sağ tıklatarak dilediğiniz zaman değiştirebilirsiniz.
Otomatik sabit sürücü geçişi ve hızlı kurtarma
Birincil sabit sürücü arızalandığında, Recovery, kullanıcı müdahalesi olmadan otomatik olarak
yansıtma sürücüsüne geçiş yapar. Recovery, birincil sabit sürücü arızasını bildirmek için bir mesaj
gösterir. Bu sırada bilgisayar yansıtma sabit sürücüsünden başlatılabilir. Yeni bir birincil sabit sürücü
takıldığında ve bilgisayar başlatıldığında, Recovery'nin hızlı kurtarma özelliği tüm yansıtılmış verileri
birincil sabit sürücüye kopyalar.
NOT: Talep üzerine güncelleştirme ilkesi kullanımı ve birincil sabit sürücü başarısız olursa veya
birincil sabit sürücüdeki dosya bozulursa, yansıtılan tüm veriler kaybolur.
RAID'den RAID olmayan sürücüye basitleştirilmiş geçiş
Kullanıcılar, RAID sürücülerini RAID olmayan sürücülere sıfırlama sayfa 28 bölümündeki
yönergeleri izleyerek, RAID 1 veya Recovery biriminden RAID olmayan iki sabit sürücüye “diziyi
bozarak” geçiş yapabilir.
RAID 1'den Recovery'ye geçiş de desteklenmektedir. Ancak RAID 0'dan RAID 1'e veya RAID 0'dan
RAID olmayan bir birincil sabit sürücüye geçiş desteklenmez.
14
Bölüm 4 Intel Rapid Storage Technology
5
RAID birimi kurulumu
NOT: Sisteminiz Intel® Smart Response Technology'ye sahipse, lütfen RAID birimlerini kurmadan
önce Intel Rapid Storage Technology sayfa 11 kaynağına göz atın.
Aşağıdaki yönergelerde, bilgisayar Yükseltme Yuvası'na, yerleştirme istasyonunun SATA takas
yuvasına veya bilgisayardaki eSATA bağlantı noktasına, desteklenen bir sabit sürücü takılı olduğu
varsayılmıştır (bkz. Desteklenen aygıtlar sayfa 7).
Temel RAID geçiş adımları aşağıdaki gibidir:
●
RAID'i Computer Setup (BIOS) üzerinden etkinleştirin.
●
Intel® Rapid Storage Technology Konsolu'nu kullanarak RAID geçişini başlatın.
DİKKAT: Aşağıdaki prosedürleri başlatmadan önce bilgisayarın AC gücüne bağlı olduğundan emin
olun. RAID geçişi sırasında elektrik kesintisi yaşanması, veri kaybına neden olabilir.
RAID'i Computer Setup (BIOS) (f10) üzerinden
etkinleştirme
NOT: Aşağıdaki prosedürlerde bilgisayarla birlikte verilen sabit sürücü görüntüsünü kullandığınız
varsayılmıştır. Bilgisayarınızda farklı bir görüntü yüklüyse ilk olarak Computer Setup (BIOS) (f10)
aracılığıyla RAID'i etkinleştirmeniz sonra da işletim sistemini ve Intel Rapid Storage Technology de
dahil olmak üzere tüm gereken sürücüleri yüklemeniz gerekir. Sonra da RAID geçişini başlatma
sayfa 17 bölümündeki adımları izleyin. RAID birimleri, öncelikle birincil sabit sürücü ve dahili
bağlantılı ikincil bir sabit sürücü arasında oluşturulur. Birincil bir sabit sürücü ile harici bağlantılı bir
sabit sürücü arasında RAID birimlerinin oluşturulmasına izin verilmez. İki harici bağlantılı sabit sürücü
arasında RAID birimi oluşturmak mümkündür ancak bunun çok az faydası vardır.
1.
Bilgisayarı açın veya yeniden başlatın.
2.
Bilgisayar başlar başlamaz f10 tuşuna basın.
NOT: Uygun anda f10 tuşuna basmazsanız, yardımcı programa erişmek için bilgisayarı
yeniden başlatmanız ve f10 tuşuna tekrar basmanız gerekir.
RAID'i Computer Setup (BIOS) (f10) üzerinden etkinleştirme
15
3.
Computer Setup'ta (BIOS), System Configuration > Device Configurations'ı (Sistem
Yapılandırması > Aygıt Yapılandırmaları) seçin.
4.
Device Configurations penceresinde SATA Device Mode (SATA Aygıt Modu) altından RAID'i
seçin. Confirm'ü (Onayla) seçin. Aşağıdaki mesaj gösterilir: “Changing this setting may require
reinstallation of your operating system. Are you sure you want to proceed?” (Bu ayarın
değiştirilmesi işletim sisteminizin yeniden yüklenmesini gerektirebilir. Devam etmek istiyor
musunuz?)
NOT: Bilgisayarınızla birlikte verilen sabit sürücü görüntüsü, işletim sistemini yeniden
yüklemeden AHCI ve RAID modları arasında geçiş yapmanıza olanak veren sürücüleri içerir.
Farklı bir sabit sürücü görüntüsü kullanırsanız işletim sistemini yeniden yüklemeniz gerekebilir.
NOT: SATA Device Mode (SATA Aygıt Modu) altında Ctrl I Prompt için bir onay kutusu
bulunur. Bu seçiliyse, bilgisayar açılışı sırasında Intel seçenek ROM ekranı görünür.
16
Bölüm 5 RAID birimi kurulumu
5.
File > Save Changes and Exit'i (Dosya > Değişiklikleri Kaydet ve Çık) seçin. Değişikliklerinizi
kaydetmek için Yes'i (Evet) tıklatın. Değişikliklerinizi uygulamak istemiyorsanız, Ignore Changes
and Exit'i (Değişiklikleri Yoksay ve Çık) seçin.
DİKKAT: Bütünleyici Metal Oksit Yarıiletken (CMOS) bozulabileceği için, ROM, f10 Computer
Setup değişikliklerini kaydederken bilgisayarı KAPATMAYIN. Bilgisayarı yalnızca f10 Setup
ekranından çıktıktan sonra kapatın.
6.
İşletim sistemi yüklendikten sonra RAID geçiş yordamına başlayabilirsiniz.
RAID geçişini başlatma
▲
Intel Rapid Storage Technology Console'u açın. Başlat ekranında Intel yazın, sonra da Intel
Rapid Storage Technology'yi seçin. Ekrandaki yönergeleri izleyin.
RAID geçişini başlatma
17
RAID 1'e geçiş
18
1.
Create'i (Oluştur) tıklatın, Real-time data protection (RAID 1) (Gerçek zamanlı veri koruması RAID 1) seçeneğini seçin ve Next'i (İleri) tıklatın.
2.
Bir birim adı oluşturun (veya önerilen adı kullanın), RAID 1 dizisinde kullanılacak iki sabit
sürücüyü seçin ve Next'i (İleri) tıklatın.
Bölüm 5 RAID birimi kurulumu
3.
Geçiş işlemine başlamak için Create Volume'u (Birim Oluştur) tıklatın.
4.
Create Volume (Birim Oluştur) düğmesi tıklatıldıktan sonra, dizinin oluşturulduğu bilgisi
verilecektir. OK düğmesini tıklatın. Dizi geçişi arka planda çalışmaya devam eder. Geçiş
sürerken bilgisayar normal şekilde kullanılabilir.
5.
Diziye geçiş işleminin tamamlandığı bilgisini aldığınızda, tüm açık programları kapatın ve
ardından bilgisayarınızı yeniden başlatın.
6.
Bilgisayar açıldığında, işletim sistemi yeni oluşturulan diziyi algılar ve yeniden başlatılması
gerekir. İstendiğinde bilgisayarı yeniden başlatın. Son yeniden başlatmadan sonra RAID geçiş
işlemi tamamlanır.
Flexible data protection'a (Recovery) [Esnek veri koruması (Kurtarma)]
geçiş yapma
Recovery, verilerin birincil sürücüden kurtarma sürücüsüne nasıl kopyalanacağı hakkında daha fazla
kontrol sunar. İkincil sabit sürücü, HP Gelişmiş Yerleştirme İstasyonu'nun SATA takas yuvasına takılı
RAID geçişini başlatma
19
veya bilgisayarın eSATA bağlantı noktasına bağlıysa (yalnızca belirli modellerde), kullanabileceğiniz
tek RAID seçeneği Recovery'dir.
NOT: Esnek veri koruması, belirli modellerde yerleştirme istasyonunda eSATA bağlantı noktası
kullanırken kullanılamaz. Yerleştirme istasyonundaki eSATA bağlantı noktasında yer alan esnek veri
korumasına erişemeyen modellerde, dizüstü bilgisayardaki eSATA bağlantı noktasını kullanarak
bağlanın.
20
1.
Create'i (Oluştur) tıklatın, Flexible data protection (Recovery) (Esnek veri koruması Kurtarma) seçeneğini tıklatın ve Next'i (İleri) tıklatın.
2.
Bir birim adı oluşturun (veya önerilen adı kullanın). Recovery dizisi için kullanılacak iki sabit
sürücü zaten seçilmiştir. Next'i (İleri) tıklatın.
Bölüm 5 RAID birimi kurulumu
3.
Geçiş işlemine başlamak için Create Volume'u (Birim Oluştur) tıklatın.
4.
Create Volume (Birim Oluştur) düğmesi tıklatıldıktan sonra, dizinin oluşturulduğu bilgisi
verilecektir. OK düğmesini tıklatın. Dizi geçişi arka planda çalışmaya devam eder. Geçiş
sürerken bilgisayar normal şekilde kullanılabilir.
5.
Diziye geçiş işleminin tamamlandığı bilgisini aldığınızda, tüm açık programları kapatın ve
ardından bilgisayarınızı yeniden başlatın. Bilgisayar yeniden başlatıldığında, işletim sistemi yeni
oluşturulan diziyi algılar ve bir kez daha yeniden başlatılması gerekir. İstendiğinde bilgisayarı
yeniden başlatın. Son yeniden başlatmadan sonra RAID geçiş işlemi tamamlanır.
NOT: RAID biriminin yeniden kurulumu sırasında, Intel Rapid Storage Technology ekranının
kullanılabilir depolama alanı olarak 0-GB göstermesi mümkündür. Ancak, RAID birimi depolama
alanı boyutu, yeniden kurulum işleminin tamamlanması ardından orijinal durumuna geri
dönecektir. Yeniden kurulum işlemi, sabit sürücülerin boyutuna bağlı olarak birkaç saat sürebilir.
RAID geçişini başlatma
21
RAID 0'a geçiş
NOT: HP tarafından sağlanan bir görüntü kullanılırken RAID 0'a geçiş, verilerin başka bir harici USB
sabit sürücüsüne kopyalanması da dahil olmak üzere ek gelişmiş adımların uygulanmasını gerektirir.
Lütfen, başlamadan önce tüm RAID 0 geçiş prosedürünü okuyun.
22
1.
Create'i (Oluştur) tıklatın, Optimized disk performance (En iyileştirilmiş disk performansı)
seçeneğini tıklatın ve Next'i (İleri) tıklatın.
2.
Bir birim adı oluşturun (veya önerilen adı kullanın), RAID 0 dizisinde kullanılacak iki sabit disk
sürücüsünü seçin ve Next'i (İleri) tıklatın.
3.
Geçiş işlemine başlamak için Create Volume'u (Birim Oluştur) tıklatın.
Bölüm 5 RAID birimi kurulumu
4.
Dizinin oluşturulduğunu bildiren bir mesaj görüntülenir. OK düğmesini tıklatın.
NOT: Dizi geçişi arka planda çalışmaya devam eder. Geçiş sürerken bilgisayar normal şekilde
kullanılabilir.
5.
Diziye geçiş işleminin tamamlandığı bilgisini aldığınızda, tüm açık programları kapatın ve
ardından bilgisayarınızı yeniden başlatın. Bilgisayar yeniden başlatıldığında, işletim sistemi yeni
oluşturulmuş diziyi algılar ve bilgisayarı ikinci kez yeniden başlatmanızı ister.
6.
Bilgisayarı ikinci kez başlattıktan sonra RAID geçişi tamamlanmış olur.
NOT: RAID 0 biriminin toplam kapasitesi Konsol'da belirse de, ikincil sabit sürücünün eklenmesi ile
oluşturulan ekstra kapasite sistem tarafından ayrılmamış alan olarak görülür. Sistem yeniden
başlatıldıktan sonra, ayrılmamış alanı ayırmanız gerekir. Windows 8 tek bir RAID 0 birimi oluşturmaya
olanak veren ilave özellikler içerir.
RAID geçişini başlatma
23
RAID 5'e geçiş (yalnızca belirli modellerde)
NOT: HP tarafından sağlanan bir görüntü kullanılırken RAID 5'e geçiş, verilerin başka bir harici USB
sabit sürücüsüne kopyalanması da dahil olmak üzere ek adımların uygulanmasını gerektirir. Lütfen,
başlamadan önce tüm RAID 5 geçiş prosedürünü okuyun.
NOT: RAID 5 bilgisayarda 3 sabit sürücü bulunmasını gerektirir: birincil sabit sürücü, ikincil sabit
sürücü ve yükseltme yuvası sabit sürücüsü.
24
1.
Create'i (Oluştur) tıklatın, Efficient data hosting and protection (RAID 5) (Etkili veri
barındırma ve koruma - RAID 5) seçeneğini seçin, sonra da Next'i (İleri) tıklatın.
2.
Bir birim adı oluşturun (veya önerilen adı kullanın), RAID 5 dizisinde kullanılacak üç sabit
sürücüyü seçin ve ardından Next'i (İleri) tıklatın.
Bölüm 5 RAID birimi kurulumu
3.
Geçiş işlemine başlamak için Create Volume'u (Birim Oluştur) tıklatın.
4.
Create Volume (Birim Oluştur) seçildikten sonra, dizinin oluşturulduğu bildirimini alırsınız. OK
düğmesini tıklatın. Dizi geçişi arka planda çalışmaya devam eder. Geçiş sürerken bilgisayar
normal şekilde kullanılabilir.
5.
Diziye geçiş işleminin tamamlandığı bilgisini aldığınızda, tüm açık programları kapatın ve
ardından bilgisayarınızı yeniden başlatın. Bilgisayar yeniden başlatıldığında, işletim sistemi yeni
oluşturulmuş diziyi algılar ve bilgisayarı ikinci kez yeniden başlatmanızı ister.
6.
Bilgisayarı ikinci kez başlattıktan sonra RAID geçişi tamamlanmış olur.
NOT: RAID 5 biriminin toplam kapasitesi Konsol'da belirse de, üç sabit sürücünün eklenmesi ile
oluşturulan ekstra kapasite sistem tarafından ayrılmamış alan olarak görülür. Sistem yeniden
başlatıldıktan sonra, ayrılmamış alanı ayırmanız gerekir. Windows XP için, işletim sistemi üzerinden
tek seçenek ayrı bir birim oluşturup biçimlendirmektir. Windows 8 tek bir RAID 5 birimi oluşturmaya
olanak veren ilave özellikler içerir.
NOT: RAID 5 biriminin karmaşıklığı nedeniyle, bilgisayarın Hazırda Bekletme durumuna girmesi,
diğer işlemlerden daha uzun sürer. Hazırda Bekletme durumuna girdikten sonra, bilgisayarı bilgisayar
taşıma çantası gibi kapalı bir alanda depolamadan önce tüm bilgisayar etkinliğinin kesildiğinden ve
tüm ışıkların söndüğünden emin olun.
RAID geçişini başlatma
25
Intel Rapid Storage Technology Recovery Console
özelliklerini kullanma
Recovery Console'u kullanırken, kurtarma sabit sürücüsünün hangi sıklıkta güncelleneceğini
seçebilirsiniz: sürekli olarak veya istek üzerine. Varsayılan güncelleştirme ilkesi, Sürekli
Güncelleştirmeler'dir (bkz. Yansıtma güncelleştirme ilkeleri sayfa 13). Güncelleştirme ilkesini istek
üzerine olarak değiştirmek için şu adımları izleyin:
26
1.
Manage'i (Yönet) tıklatın ve ardından Recovery Volume'u (Kurtarma Birimi) tıklatıp seçin.
2.
Sol bölmedeki Advanced (Gelişmiş) bağlantısını tıklatın.
Bölüm 5 RAID birimi kurulumu
3.
Update mode (Güncelleştirme modu), geçerli ayarı görüntüler. Geçerli ayarı değiştirmek için,
Change Mode (Modu Değiştir) bağlantısını tıklatın, sonra da Yes'i (Evet) tıklatın. İstek üzerine
güncelleştirme ilkesini kullanırken, Update Data (Verileri Güncelleştir) bağlantısını seçerek
kurtarma birimini el ile de güncelleştirebilirsiniz.
4.
Sürekli güncelleştirme ilkesini, Change Mode (Modu Değiştir) bağlantısını seçip Yes'i (Evet)
tıklatarak dilediğiniz zaman geri yükleyebilirsiniz.
Intel Rapid Storage Technology Recovery Console özelliklerini kullanma
27
6
RAID sürücülerini RAID olmayan
sürücülere sıfırlama
Intel Option ROM'a (Intel Seçenek ROM) erişmek ve her iki sürücüyü de RAID olmayan duruma
sıfırlamak üzere aşağıdaki yönergeleri kullanarak bir RAID 1 ya da Recovery birimini iki RAID
olmayan sürücüye sıfırlayabilirsiniz. RAID kurtarma sürücüsünü bilgisayarın yükseltme yuvasından
yerleştirme istasyonunun yuvasına taşımanız gerekirse, her iki sürücüyü RAID olmayan duruma
sıfırlamanız da mümkündür.
NOT: Bir RAID 0 veya RAID 5 birimi, RAID 1 birimine veya RAID olmayan birincil sabit sürücü
durumuna geçirilemez çünkü RAID 0 veya RAID 5 biriminin boyutu birincil sabit sürücünün
kapasitesinden büyük olabilir. RAID 0 veya RAID 5 birimindeki birincil sabit sürücüyü RAID olmayan
duruma geri döndürmek isterseniz, önce tüm verileri yeterli kapasiteye sahip bir harici sürücüye
yedeklemeniz gerekir. Ardından, RAID 0 veya RAID 5 sürücüleri RAID olmayan duruma sıfırlamak
için aşağıdaki adımları uygulayın. Yordamı tamamladıktan sonra birincil sürücüye işletim sistemini
yeniden yüklemelisiniz.
1.
Bilgisayarı açın ya da yeniden başlatın. Option ROM penceresi görüntülendiğinde yapılandırma
uygulamasına girmek için ctrl+l'ye basın.
NOT: Windows 7 ve Windows 8 işletim sistemli bilgisayarlarda Computer Setup'ta (Bilgisayar
Ayarları) (BIOS) OPTION ROM (ctrl+l) özelliğinin etkin olması gerekir. Windows 8 işletim
sistemine sahip bilgisayarlarda, sistem BIOS'unda UEFI Native modundan UEFI Hybrid moduna
da geçmeniz gerekir.
2.
28
Main (Ana) Menüde 3. Reset Disks to Non-RAID (3. Diskleri RAID Olmayan Olarak Sıfırla)
seçeneğini belirlemek için yukarı ve aşağı ok tuşlarını kullanın ve ardından enter tuşuna basın.
Reset RAID Data (RAID Verilerini Sıfırla) penceresi görüntülenir.
Bölüm 6 RAID sürücülerini RAID olmayan sürücülere sıfırlama
3.
Birinci sürücüyü seçmek için ara çubuğuna, sonra da ikinci sürücüyü seçmek için aşağı ok
tuşuna ve ara çubuğuna basın.
4.
enter tuşuna basın ve seçimi onaylamak için Y tuşuna basın.
NOT: Önyükleme sırasında RAID ortamında bir sorun algılandığında, Option ROM (Seçenek
ROM) menüsü otomatik olarak belirir. Sorun çözüldükten sonra, Option ROM (Seçenek ROM)
menüsü yalnızca Computer Setup (BIOS) menüsü içinden seçildiğinde belirir.
5.
Aşağı ok tuşunu kullanarak Exit'i (Çık) seçin, sonra da sistemi önyüklemek için enter ve Y
tuşlarına basın.
29
7
Sık sorulan sorular
Bilgisayara birden fazla RAID birimi takılabilir mi?
Hayır, bilgisayarda yalnızca bir RAID birimi olabilir.
RAID, tek bir RAID biriminde hem RAID 0'a hem de RAID
1'e izin vermek için destekleniyor mu?
Hayır.
Kurtarma sabit sürücüsü yerleştirme istasyonu SATA
takas yuvasındayken, bilgisayar yerinden çıkarılabilir mi?
Evet. “Sürekli güncelleştirme” ilkesi seçili ise, bilgisayar yeniden yerleştirildiğinde, veriler yerleştirme
istasyonunun kurtarma sürücüsüne otomatik olarak kopyalanabilir. “İstek üzerine güncelleştirme”
ilkesi seçiliyse, bilgisayar yeniden yerleştirme yuvasına takıldığında verileri kurtarma sabit
sürücüsüne kopyalamak için normal yordamı izlemelisiniz.
SRT, AHCI modunda etkinleştirilebilir mi?
Hayır. Smart Response Technology, sistem performansını geliştirmek için SATA modunun RAID
moduna ayarlanmasını gerektirir. Bilgisayarın AHCI modunda yüklenmesi için, önce SRT'yi devre dışı
bırakmanız, ardından Set to Available'ı (Kullanılabilir Olarak Ayarla) seçmeniz gerekir.
Depolama denetleyicisi RAID modunda iken (f10
Computer Setup), önyükleme esnasında sisteme
bağlanabilecek maksimum sabit sürücü sayısı nedir?
Bu kısıtlama, depolama denetleyicisi AHCI modunda iken geçerli değildir. Depolama denetleyicisi
RAID moduna değiştirildiğinde, önyükleme esnasında birime yalnızca 3 sabit sürücü bağlanabilir.
Dizüstü bilgisayar yeniden başlatıldıktan sonra, ilave sabit sürücüler bağlanabilir. Bu, ekli USB sabit
sürücüler için geçerli değildir.
30
Bölüm 7 Sık sorulan sorular
Dizin
B
basitleştirilmiş geçiş 14
birincil sürücü 2
M
modlar 2
O
otomatik sabit sürücü geçişi ve
hızlı kurtarma 14
Ç
çalışırken takma 11
D
Dahili Komut Sıralama 11
desteklenen aygıtlar 7
desteklenen işletim sistemleri 7
desteklenen RAID modları 2
E
eSATA sabit sürücüleri
7
F
Flexible data protection (Esnek
veri koruması) 3
G
Gelişmiş Ana Bilgisayar
Denetleyici Arabirimi 11
güvenilirlik 2
H
hata toleransı 2, 3, 4, 5
HP Gelişmiş Yerleştirme
İstasyonu 10
HP İş bilgisayarları 8
HP SATA sürücü seçenek kitleri
7
I
Intel Rapid Recover Technology
11, 13
Intel Rapid Storage Technology
Konsolu Recovery özellikleri 26
Intel Smart Response
Technology 12
K
kurtarma sürücüsü
30
2, 13, 19, 28,
P
performans
Y
yansıtma 6
yansıtma güncelleştirme ilkeleri
13
6
R
RAID 0 3
RAID 0'a geçiş 22
RAID 1 3
RAID 1'e geçiş 18
RAID birimi 2, 7, 15, 30
RAID dizisi 2, 5
RAID geçişi 2, 7, 15, 17
RAID geçişini başlatma 17
RAID sürücülerini RAID olmayan
sürücülere sıfırlama 28
RAID terminolojisi
birincil sürücü 2
güvenilirlik 2
hata toleransı 2
kurtarma sürücüsü 2
RAID birimi 2
RAID dizisi 2
RAID geçişi 2
sabit sürücü 2
seçenek ROM 2
şerit 2
şerit oluşturma 2
RAID'i etkinleştirme 15
Recovery'ye geçiş 19
S
sabit sürücü 2
SATA sürücüler 7
seçenek ROM 2, 28
sık sorulan sorular 30
Ş
şerit 2, 3
şerit oluşturma
2, 6
Dizin
31
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising