HP | EliteBook Folio 1020 G1 Base Model Notebook PC | HP EliteBook Folio 1020 G1 Notebook PC Instrukcja obsługi

HP EliteBook Folio 1020 G1 Notebook PC Instrukcja obsługi
Instrukcja obsługi
© Copyright 2015 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.
Bluetooth jest znakiem towarowym należącym
do jego właściciela i używanym przez firmę
Hewlett-Packard Company w ramach licencji.
Intel i Centrino są znakami towarowym firmy
Intel Corporation w Stanach Zjednoczonych i
innych krajach. Logo SD jest znakiem
towarowym należącym do jego właściciela.
Java jest zarejestrowanym w USA znakiem
towarowym firmy Sun Microsystems, Inc.
Microsoft i Windows są zarejestrowanymi w
USA znakami towarowymi firm grupy
Microsoft.
Informacje zawarte w niniejszym dokumencie
mogą zostać zmienione bez powiadomienia.
Jedyne warunki gwarancji na produkty i usługi
firmy HP są ujęte w odpowiednich informacjach
o gwarancji towarzyszących tym produktom
i usługom. Żadne z podanych tu informacji nie
powinny być uznawane za jakiekolwiek
gwarancje dodatkowe. Firma HP nie ponosi
odpowiedzialności za błędy techniczne lub
wydawnicze ani pominięcia, jakie mogą
wystąpić w tekście.
Wydanie pierwsze: luty 2015
Numer katalogowy dokumentu: 784275-241
Uwagi o produkcie
Warunki użytkowania oprogramowania
W niniejszej instrukcji obsługi opisano funkcje
występujące w większości modeli. Niektóre z
funkcji mogą być niedostępne w danym
komputerze.
Instalowanie, kopiowanie lub pobieranie
preinstalowanego na tym komputerze
oprogramowania bądź używanie go w
jakikolwiek inny sposób oznacza wyrażenie
zgody na objęcie zobowiązaniami
wynikającymi z postanowień Umowy
Licencyjnej Użytkownika Oprogramowania HP
(EULA). Jeżeli użytkownik nie akceptuje
warunków licencji, jedynym rozwiązaniem jest
zwrócenie całego nieużywanego produktu
(sprzętu i oprogramowania) do sprzedawcy w
ciągu 14 dni od daty zakupu w celu odzyskania
pełnej kwoty wydanej na jego zakup zgodnie z
zasadami zwrotu pieniędzy.
Ten komputer może wymagać uaktualnionego
i/lub zakupionego osobno sprzętu i/lub napędu
DVD, aby zainstalować oprogramowanie
systemu Windows 7 oraz w pełni korzystać z
funkcjonalności systemu Windows 7.
Szczegółowe informacje na stronie
http://windows.microsoft.com/en-us/
windows7/get-know-windows-7.
Aby uzyskać dostęp do najnowszej instrukcji
obsługi, przejdź do strony http://www.hp.com/
support i wybierz kraj. wybierz opcję
Sterowniki i oprogramowanie, a następnie
postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi
na ekranie.
W celu uzyskania dodatkowych informacji lub
zażądania zwrotu pełnej kwoty wydanej na
zakup komputera należy skontaktować się ze
sprzedawcą.
Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa
OSTRZEŻENIE! Aby zmniejszyć ryzyko oparzeń lub przegrzania komputera, nie należy umieszczać go
bezpośrednio na kolanach ani blokować otworów wentylacyjnych. Należy używać komputera tylko na
twardej, płaskiej powierzchni. Nie należy dopuszczać, aby przepływ powietrza został zablokowany przez inną
twardą powierzchnię, na przykład przez znajdującą się obok opcjonalną drukarkę, lub miękką powierzchnię,
na przykład przez poduszki, koce czy ubranie. Nie należy także dopuszczać, aby pracujący zasilacz prądu
przemiennego dotykał skóry lub miękkiej powierzchni, na przykład poduszki, koca czy ubrania. Komputer
i zasilacz spełniają limity temperatury powierzchni dostępnych dla użytkownika, zdefiniowane w normie
International Standard for Safety of Information Technology Equipment (IEC 60950-1).
iii
iv
Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa
Spis treści
1 Witamy ......................................................................................................................................................... 1
Wyszukiwanie informacji ....................................................................................................................................... 2
2 Poznawanie komputera ................................................................................................................................. 4
Część górna ............................................................................................................................................................ 4
płytka dotykowa TouchPad ................................................................................................................ 4
Wskaźniki ............................................................................................................................................. 5
Przyciski, głośniki i czytnik linii papilarnych ....................................................................................... 6
Klawisze ............................................................................................................................................... 7
Strona prawa ......................................................................................................................................................... 8
Strona lewa ............................................................................................................................................................ 9
Wyświetlacz ......................................................................................................................................................... 10
Spód ..................................................................................................................................................................... 12
3 Podłączanie do sieci ..................................................................................................................................... 13
Podłączanie do sieci bezprzewodowej ................................................................................................................ 13
Korzystanie z elementów sterujących komunikacją bezprzewodową ............................................ 13
Włączanie i wyłączanie urządzeń bezprzewodowych ................................................... 13
Korzystanie z programu HP Connection Manager (tylko wybrane modele) ................. 14
Korzystanie z przycisku komunikacji bezprzewodowej ................................................ 14
Korzystanie z elementów sterujących systemu operacyjnego ..................................... 14
Korzystanie z sieci WLAN (tylko wybrane modele) .......................................................................... 15
Korzystanie z oferty dostawcy usług internetowych .................................................... 15
Konfiguracja sieci WLAN ................................................................................................. 15
Konfigurowanie routera bezprzewodowego ................................................................. 16
Ochrona sieci WLAN ........................................................................................................ 16
Łączenie z siecią WLAN ................................................................................................... 16
Korzystanie z urządzeń bezprzewodowych Bluetooth (tylko wybrane modele) ............................ 17
Podłączanie do sieci przewodowej (przez opcjonalne urządzenie dokowania lub urządzenie z portem
rozszerzeń) .......................................................................................................................................................... 17
Łączenie z siecią lokalną (LAN) ......................................................................................................... 17
4 Nawigacja przy użyciu klawiatury, gestów dotykowych i urządzeń wskazujących ............................................. 19
Korzystanie z urządzeń wskazujących ................................................................................................................ 19
Konfigurowanie preferencji urządzenia wskazującego ................................................................... 19
Korzystanie z płytki dotykowej TouchPad ....................................................................................... 19
v
Włączanie i wyłączanie płytki dotykowej TouchPad ..................................................... 19
Korzystanie z gestów na płytce dotykowej TouchPad .................................................. 19
Stukanie ........................................................................................................ 20
Przewijanie ................................................................................................... 20
Zbliżanie palców/powiększanie ................................................................... 21
Obracanie (tylko wybrane modele) .............................................................. 21
Korzystanie z klawiatury ..................................................................................................................................... 22
Położenie skrótów klawiaturowych ................................................................................................. 22
Korzystanie z klawiatur numerycznych ............................................................................................ 23
Korzystanie z wbudowanego bloku klawiszy numerycznych ....................................... 23
Włączanie i wyłączanie wbudowanej klawiatury numerycznej .................. 24
Przełączanie funkcji klawiszy wbudowanego bloku klawiszy
numerycznych .............................................................................................. 24
Używanie opcjonalnej zewnętrznej klawiatury numerycznej ....................................... 24
5 Multimedia ................................................................................................................................................. 25
Audio .................................................................................................................................................................... 25
Podłączanie głośników ..................................................................................................................... 25
Regulowanie głośności ..................................................................................................................... 25
Podłączanie słuchawek/mikrofonu .................................................................................................. 26
Sprawdzanie funkcji audio w komputerze ........................................................................................ 26
Kamera internetowa ............................................................................................................................................ 26
Wideo ................................................................................................................................................................... 27
VGA (przez opcjonalne urządzenie dokowania lub urządzenie z portem rozszerzeń) .................... 28
DisplayPort (za pośrednictwem opcjonalnego urządzenia dokowania) ......................................... 28
Wykrywanie i podłączanie wyświetlaczy przewodowych za pomocą koncentratora
MultiStream Transport ...................................................................................................................... 29
Podłączanie wyświetlaczy do komputerów z kartami graficznymi Intel (z
opcjonalnym koncentratorem) ....................................................................................... 29
HDMI .................................................................................................................................................. 30
Konfiguracja dźwięku dla HDMI ........................................................................................................ 31
Intel Wireless Display (tylko wybrane modele) ................................................................................ 31
6 Zarządzanie energią .................................................................................................................................... 32
Wyłączanie komputera ........................................................................................................................................ 32
Ustawianie opcji zasilania ................................................................................................................................... 32
Korzystanie z ustawień oszczędzania energii .................................................................................. 32
Inicjowanie i opuszczanie trybu uśpienia ....................................................................... 33
Inicjowanie i opuszczanie stanu hibernacji .................................................................... 33
Korzystanie z miernika energii i ustawień zasilania ...................................................... 33
Ustawianie funkcji ochrony hasłem przy wznowieniu ................................................... 34
vi
Korzystanie z zasilania bateryjnego ................................................................................................. 34
Bateria włożona fabrycznie ............................................................................................ 34
Wyszukiwanie dodatkowych informacji o baterii .......................................................... 34
Korzystanie z narzędzia Sprawdzanie baterii ................................................................ 35
Wyświetlanie informacji o poziomie naładowania baterii ............................................. 35
Wydłużanie czasu pracy na baterii ................................................................................. 35
Zarządzanie niskimi poziomami naładowania baterii ................................................... 35
Identyfikowanie niskich poziomów naładowania baterii ............................ 35
Rozwiązywanie problemu niskiego poziomu naładowania baterii ............. 36
Oszczędzanie energii baterii ........................................................................................... 36
Korzystanie z zewnętrznego źródła zasilania prądem przemiennym ............................................. 37
7 Karty i urządzenia zewnętrzne ...................................................................................................................... 38
Korzystanie z kart pamięci Micro SD ................................................................................................................... 38
Wkładanie karty cyfrowej ................................................................................................................. 38
Wyjmowanie karty cyfrowej .............................................................................................................. 38
Korzystanie z urządzenia USB ............................................................................................................................. 39
Podłączanie urządzenia USB ............................................................................................................. 39
Wyjmowanie urządzenia USB ........................................................................................................... 40
Korzystanie z opcjonalnych urządzeń zewnętrznych ......................................................................................... 41
Korzystanie z opcjonalnych napędów .............................................................................................. 41
Korzystanie ze złącza dokowania ..................................................................................................... 41
8 Napędy ....................................................................................................................................................... 44
Korzystanie z opcjonalnych zewnętrznych dysków twardych (tylko wybrane modele) ................................... 44
Zwiększanie wydajności dysku twardego ........................................................................................ 44
Korzystanie z programu Defragmentator dysków ........................................................ 44
Korzystanie z programu Oczyszczanie dysku ................................................................ 44
Korzystanie z opcjonalnych zewnętrznych napędów optycznych (tylko wybrane modele) ............................. 45
Identyfikowanie zainstalowanego optycznego zewnętrznego napędu .......................................... 45
Wkładanie dysku optycznego ........................................................................................................... 46
Ładowanie z wykorzystaniem tacy ................................................................................ 46
Napęd szczelinowy ......................................................................................................... 46
Wyjmowanie dysku optycznego ....................................................................................................... 47
Ładowanie z wykorzystaniem tacy ................................................................................ 47
Gdy taca dysku wysuwa się w standardowy sposób ................................... 47
Gdy taca dysku się nie wysuwa normalnie .................................................. 47
Napęd szczelinowy ......................................................................................................... 48
Udostępnianie napędów optycznych ................................................................................................ 49
vii
9 Bezpieczeństwo ........................................................................................................................................... 50
Ochrona komputera ............................................................................................................................................. 50
Korzystanie z haseł ............................................................................................................................................. 51
Hasła w systemie Windows ............................................................................................................... 51
Hasła w programie Computer Setup ................................................................................................. 52
Zarządzanie hasłem administratora systemu BIOS ......................................................................... 52
Wprowadzanie hasła administratora systemu BIOS ..................................................... 54
Zarządzanie hasłem funkcji DriveLock w programie Computer Setup ............................................ 54
Ustawianie hasła funkcji DriveLock ................................................................................ 55
Wprowadzanie hasła funkcji DriveLock .......................................................................... 55
Zmiana hasła funkcji DriveLock ...................................................................................... 56
Wyłączanie zabezpieczenia DriveLock ........................................................................... 57
Korzystanie z funkcji Automatic DriveLock w programie Computer Setup ..................................... 57
Wprowadzanie automatycznego hasła funkcji DriveLock ............................................. 57
Wyłączanie automatycznego zabezpieczenia DriveLock .............................................. 58
Używanie oprogramowania antywirusowego .................................................................................................... 58
Używanie oprogramowania zapory .................................................................................................................... 59
Instalowanie krytycznych aktualizacji zabezpieczeń ......................................................................................... 59
Używanie programu HP Client Security Manager ............................................................................................... 59
Instalowanie opcjonalnego kabla zabezpieczającego ........................................................................................ 59
Korzystanie z czytnika linii papilarnych .............................................................................................................. 60
Umiejscowienie czytnika linii papilarnych ........................................................................................ 60
10 Konserwacja .............................................................................................................................................. 61
Czyszczenie komputera ....................................................................................................................................... 61
Czyszczenie wyświetlacza, boków i pokrywy ................................................................................... 61
Procedury czyszczenia ...................................................................................................................... 61
Czyszczenie wyświetlacza .............................................................................................. 61
Czyszczenie boków i pokrywy ........................................................................................ 61
Czyszczenie płytki dotykowej TouchPad i klawiatury ................................................... 62
Aktualizacja programów i sterowników .............................................................................................................. 62
Korzystanie z menedżera pobierania SoftPaq ................................................................................................... 62
11 Tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie danych ..................................................................................... 63
Tworzenie nośnika do odzyskiwania i kopii zapasowych ................................................................................... 63
Wskazówki ......................................................................................................................................... 63
Tworzenie nośnika do odzyskiwania w programie HP Recovery Disc Creator ................................ 64
Tworzenie nośnika do odzyskiwania .............................................................................. 64
Tworzenie kopii zapasowej danych .................................................................................................. 64
Przeprowadzanie odzyskiwania systemu ........................................................................................................... 65
viii
Korzystanie z narzędzi odzyskiwania w systemie Windows ............................................................ 65
Korzystanie z narzędzi odzyskiwania f11 (tylko wybrane modele) ................................................ 66
Używanie nośnika z systemem Windows 7 ...................................................................................... 67
12 Computer Setup (BIOS), MultiBoot i HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) ......................................................... 69
Korzystanie z programu Computer Setup .......................................................................................................... 69
Uruchamianie Computer Setup ......................................................................................................... 69
Nawigacja i wybieranie opcji w programie Computer Setup ............................................................ 69
Przywracanie ustawień fabrycznych w programie Computer Setup ............................................... 70
Aktualizacja systemu BIOS ................................................................................................................ 70
Sprawdzenie wersji BIOS ................................................................................................ 71
Pobieranie aktualizacji BIOS ........................................................................................... 71
Korzystanie ze środowiska MultiBoot ................................................................................................................. 72
Informacje na temat kolejności urządzeń przy rozruchu ................................................................. 72
Wybieranie preferencji narzędzia MultiBoot .................................................................................... 72
Ustawianie nowej kolejności rozruchu w programie Computer Setup .......................... 72
Dynamiczny wybór urządzenia rozruchowego po naciśnięciu klawisza f9 ................... 73
Włączanie monitu funkcji MultiBoot Express ................................................................. 73
Wprowadzanie preferencji funkcji MultiBoot Express ................................................... 74
Korzystanie z narzędzia HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) (tylko wybrane modele) ..................................... 74
Pobieranie narzędzia HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) na urządzenie USB ............................... 75
13 Pomoc techniczna ...................................................................................................................................... 76
Kontakt z pomocą techniczną ............................................................................................................................. 76
Etykiety ................................................................................................................................................................ 77
14 Dane techniczne ........................................................................................................................................ 78
Zasilanie ............................................................................................................................................................... 78
Środowisko pracy ................................................................................................................................................ 78
Załącznik A Podróżowanie z komputerem lub wysyłka sprzętu .......................................................................... 79
Załącznik B Rozwiązywanie problemów ........................................................................................................... 81
Zasoby dotyczące rozwiązywania problemów ................................................................................................... 81
Rozwiązywanie problemów ................................................................................................................................ 81
Nie można uruchomić komputera ..................................................................................................... 81
Ekran komputera jest pusty .............................................................................................................. 81
Oprogramowanie działa nieprawidłowo .......................................................................................... 82
Komputer jest włączony, ale nie odpowiada .................................................................................... 82
Komputer jest bardzo ciepły ............................................................................................................. 82
ix
Urządzenie zewnętrzne nie działa .................................................................................................... 82
Połączenie sieci bezprzewodowej nie działa .................................................................................... 83
Taca opcjonalnego zewnętrznego dysku optycznego nie otwiera się i nie można wyjąć dysku
CD lub DVD ......................................................................................................................................... 83
Komputer nie wykrywa opcjonalnego zewnętrznego napędu optycznego .................................... 84
Nie działa odtwarzanie dysku w opcjonalnym zewnętrznym napędzie optycznym ....................... 84
Film nie jest wyświetlany na wyświetlaczu zewnętrznym ............................................................... 85
Proces wypalania dysku na opcjonalnym zewnętrznym napędzie optycznym nie rozpoczyna
się lub zatrzymuje się przed ukończeniem ....................................................................................... 85
Załącznik C Wyładowania elektrostatyczne ..................................................................................................... 86
Indeks ............................................................................................................................................................ 87
x
1
Witamy
Po skonfigurowaniu i zarejestrowaniu komputera jest jeszcze kilka ważnych czynności do wykonania:
●
Połączenie z Internetem — skonfiguruj sieć przewodową lub bezprzewodową, aby można było
połączyć się z Internetem. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Podłączanie do sieci na stronie 13.
●
Aktualizacja oprogramowania antywirusowego — ochrona komputera przed uszkodzeniami
powodowanymi przez wirusy. Oprogramowanie jest preinstalowane na komputerze. Aby uzyskać więcej
informacji, zobacz Używanie oprogramowania antywirusowego na stronie 58.
●
Poznawanie komputera — zapoznaj się z funkcjami komputera. Więcej informacji, zobacz Poznawanie
komputera na stronie 4 oraz Nawigacja przy użyciu klawiatury, gestów dotykowych i urządzeń
wskazujących na stronie 19.
●
Poznanie zainstalowanego oprogramowania — przejrzyj listę oprogramowania preinstalowanego na
komputerze.
Wybierz kolejno opcje Start > Wszystkie programy. Szczegółowe informacje na temat korzystania
z oprogramowania dostarczonego z komputerem można znaleźć w instrukcjach producenta
dostarczonych z oprogramowaniem lub na stronie internetowej producenta.
●
Utwórz kopię zapasową swojego dysku twardego na dyskach lub napędzie flash do odzyskiwania.
Zobacz Tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie danych na stronie 63.
1
Wyszukiwanie informacji
Komputer zawiera kilka źródeł informacji pomocnych przy wykonywaniu różnych czynności.
Źródło informacji
Dostępne informacje
Arkusz Instrukcje konfiguracyjne
●
Instalacja i konfiguracja komputera
●
Pomoc w rozpoznaniu elementów komputera
Pomoc i obsługa techniczna
●
Informacje o systemie operacyjnym
Aby uzyskać dostęp do Pomocy i obsługi technicznej,
wybierz kolejno opcje Start > Pomoc i obsługa
techniczna.
●
Aktualizacje oprogramowania, sterowników i systemu BIOS
●
Narzędzia do rozwiązywania problemów
Aby uzyskać dostęp do najnowszej instrukcji obsługi,
przejdź do strony http://www.hp.com/support i wybierz
kraj. wybierz opcję Sterowniki i oprogramowanie,
a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie.
●
Dostęp do pomocy technicznej
Uregulowania prawne, przepisy bezpieczeństwa i
wymagania środowiskowe
●
Informacje dotyczące przepisów i bezpieczeństwa
●
Informacje o utylizacji baterii
Bezpieczeństwo i komfort pracy
●
Aby uzyskać dostęp do instrukcji obsługi, wybierz kolejno
opcje Start > Pomoc i obsługa techniczna > Instrukcje
obsługi.
Prawidłowa konfiguracja miejsca pracy, właściwa postawa, zdrowie
i nawyki pracy
●
Informacje dotyczące bezpieczeństwa elektrycznego i
mechanicznego
Aby uzyskać dostęp do instrukcji obsługi, wybierz kolejno
opcje Start > Pomoc i obsługa techniczna > Instrukcje
obsługi.
— lub —
Przejdź na stronę http://www.hp.com/ergo.
Broszura Worldwide Telephone Numbers (Numery
telefonów na świecie)
Numery telefonów pomocy technicznej HP
Broszura ta jest dostarczana z komputerem.
Witryna internetowa HP
●
Informacje dotyczące pomocy technicznej
Aby uzyskać dostęp do najnowszej instrukcji obsługi,
przejdź do strony http://www.hp.com/support i wybierz
kraj. wybierz opcję Sterowniki i oprogramowanie,
a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie.
●
Zamawianie części i wyszukiwanie dodatkowej pomocy
●
Dostępne akcesoria do urządzenia
Ograniczona gwarancja*
Informacja gwarancyjna
Aby uzyskać dostęp do instrukcji obsługi, kliknij kolejno
opcje Start > Pomoc i obsługa techniczna > Instrukcje
obsługi > Wyświetl informację gwarancyjną.
— lub —
Przejdź na stronę http://www.hp.com/go/
orderdocuments.
*Do urządzenia jest dołączona dotycząca go osobna Ograniczona gwarancja HP. Jest ona dołączona do instrukcji obsługi i/lub na
płycie CD/DVD dostarczonej wraz z urządzeniem. W niektórych krajach lub regionach Ograniczona gwarancja HP może być
dostarczana w postaci papierowej. W krajach lub regionach, w których gwarancja nie jest dołączona w formie drukowanej, możesz
zamówić wydruk na stronie http://www.hp.com/go/orderdocuments lub pod adresem:
●
2
Ameryka Północna: Hewlett-Packard, MS POD, 11311 Chinden Blvd., Boise, ID 83714, USA
Rozdział 1 Witamy
Źródło informacji
Dostępne informacje
●
Europa, Bliski Wschód, Afryka: Hewlett-Packard, POD, Via G. Di Vittorio, 9, 20063, Cernusco s/Naviglio (MI), Italy
●
Azja i Pacyfik: Hewlett-Packard, POD, P.O. Box 200, Alexandra Post Office, Singapore 911507
Zamawiając papierową kopię gwarancji, należy podać numer produktu, okres gwarancji (znajdujący się na etykiecie serwisowej),
nazwisko lub nazwę oraz adres.
WAŻNE: NIE należy zwracać produktu HP na powyższy adres. Pomoc techniczna w Stanach Zjednoczonych: http://www.hp.com/go/
contactHP. Pomoc techniczna na całym świecie: http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html.
Wyszukiwanie informacji
3
2
Poznawanie komputera
Część górna
płytka dotykowa TouchPad
Element
4
Opis
(1)
Obszar płytki dotykowej TouchPad
Umożliwia przesuwanie wskaźnika, a także zaznaczanie oraz
aktywowanie elementów na ekranie.
(2)
Lewy przycisk płytki dotykowej TouchPad
Pełni te same funkcje, co lewy przycisk myszy zewnętrznej.
(3)
Prawy przycisk płytki dotykowej TouchPad
Pełni te same funkcje, co prawy przycisk myszy zewnętrznej.
Rozdział 2 Poznawanie komputera
Wskaźniki
Element
(1)
Opis
Wskaźnik zasilania
●
Świeci: komputer jest włączony.
●
Miga: komputer jest w trybie uśpienia.
●
Nie świeci: komputer jest wyłączony.
(2)
Wskaźnik caps lock
Świeci: funkcja caps lock jest włączona.
(3)
Wskaźnik płytki dotykowej TouchPad
●
Pomarańczowy: płytka dotykowa TouchPad jest
wyłączona.
●
Nie świeci: płytka dotykowa TouchPad jest włączona.
●
Pomarańczowy: dźwięk w komputerze jest wyłączony.
●
Nie świeci: dźwięk w komputerze jest włączony.
●
Pomarańczowy: dźwięk mikrofonu jest wyłączony.
●
Nie świeci: dźwięk mikrofonu jest włączony.
●
Biały: wbudowane urządzenie bezprzewodowe, takie jak
urządzenie bezprzewodowej sieci lokalnej (WLAN) lub
urządzenie Bluetooth®, jest włączone.
●
Pomarańczowy: wszystkie urządzenia bezprzewodowe są
wyłączone.
(4)
(5)
(6)
(7)
Wskaźnik wyciszenia
Wskaźnik wyciszenia mikrofonu
Wskaźnik komunikacji bezprzewodowej
Wskaźnik num lock
Świeci: włączona jest funkcja num lock.
Część górna
5
Przyciski, głośniki i czytnik linii papilarnych
Element
(1)
Opis
Przycisk zasilania
●
Gdy komputer jest wyłączony, naciśnij przycisk, aby go
włączyć.
●
Gdy komputer jest włączony, krótko naciśnij przycisk, aby
uruchomić tryb uśpienia.
●
Gdy komputer znajduje się w trybie uśpienia, krótko naciśnij
przycisk, aby wyjść z trybu uśpienia.
●
Gdy komputer jest w hibernacji, krótko naciśnij przycisk,
aby wyjść z trybu hibernacji.
OSTROŻNIE: Naciśnięcie i przytrzymanie wciśniętego przycisku
zasilania spowoduje utratę niezapisanych informacji.
Jeżeli komputer nie odpowiada i nie można użyć standardowej
procedury zamykania systemu Windows®, naciśnięcie przycisku
zasilania i przytrzymanie go przez co najmniej 5 sekund
umożliwia wyłączenie komputera.
Jeśli komputer nie odpowiada i nie można użyć wcześniejszych
procedur zamykania, wówczas naciśnięcie i przytrzymanie przez
15 sekund przycisku zasilania umożliwia natychmiastowy reset
sprzętowy, który spowoduje wyłączenie komputera.
Aby dowiedzieć się więcej na temat ustawień zasilania: Wybierz
kolejno opcje Start > Panel sterowania > System
i zabezpieczenia > Opcje zasilania.
6
(2)
Siatka głośnika
Odtwarzają dźwięk.
(3)
Czytnik linii papilarnych
Umożliwia logowanie do systemu Windows na podstawie
rozpoznania linii papilarnych, a nie podanego hasła.
Rozdział 2 Poznawanie komputera
Klawisze
Element
Opis
(1)
Klawisz esc
Wyświetla informacje o systemie (po naciśnięciu razem
z klawiszem fn).
(2)
Klawisz fn
Uruchamia często używane funkcje systemowe (po naciśnięciu
razem z klawiszem funkcyjnym, klawiszem num lk lub
klawiszem esc).
(3)
Przycisk Windows
Wyświetla menu Start systemu Windows.
(4)
Klawisze funkcyjne
Uruchamiają często używane funkcje systemowe po naciśnięciu
wspólnie z klawiszem fn.
(5)
Wbudowana klawiatura numeryczna
Po aktywacji klawiszy numerycznych można ich używać tak
samo, jak zewnętrznej klawiatury numerycznej.
Każdy z klawiszy numerycznych pełni funkcję oznaczoną ikoną
w jego prawym górnym rogu.
(6)
Klawisz num lk
Włącza/wyłącza wbudowaną klawiaturę numeryczną po
naciśnięciu razem z klawiszem fn.
Część górna
7
Strona prawa
Element
(1)
Opis
Wyjściowe gniazdo audio (słuchawkowe)/
wejściowe gniazdo audio (mikrofonowe)
Odtwarza dźwięk po podłączeniu do opcjonalnych, zasilanych
oddzielnie głośników, słuchawek, zestawu słuchawkowego lub
dźwięku z telewizji. Umożliwia także podłączenie opcjonalnego
mikrofonu zestawu słuchawkowo-mikrofonowego.
OSTRZEŻENIE! Aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia słuchu,
przed założeniem słuchawek nausznych, dousznych lub
zestawu słuchawkowego należy odpowiednio dostosować
poziom głośności. Więcej informacji na temat bezpieczeństwa
można znaleźć w podręczniku Uregulowania prawne, przepisy
bezpieczeństwa i informacje środowiskowe. Aby uzyskać
dostęp do instrukcji obsługi, wybierz kolejno opcje Start >
Pomoc i obsługa techniczna > Instrukcje obsługi.
UWAGA: Gdy urządzenie jest podłączone do gniazda, głośniki
są wyłączone.
UWAGA: Upewnij się, że kabel urządzenia ma 4-stykową
wtyczkę obsługującą zarówno wyjściowe gniazda audio
(słuchawkowe), jak i wejściowe gniazda audio (mikrofonowe).
(2)
Port ładowania USB 3.0
Umożliwia podłączenie opcjonalnego urządzenia USB, takiego
jak klawiatura, mysz, napęd zewnętrzny, drukarka, skaner lub
koncentrator USB. Standardowe porty USB nie ładują
wszystkich urządzeń USB lub ładują je prądem o niskim
natężeniu. Niektóre urządzenia USB wymagają zasilania i
podłączenia do portu zasilanego.
Port ładowania USB umożliwia ładowanie niektórych modeli
telefonów komórkowych i odtwarzaczy MP3 także po
wyłączeniu komputera.
UWAGA: Baterię można szybko rozładować, jeśli podczas
pracy na zasilaniu bateryjnym bateria będzie używana w celu
ładowania wielu urządzeń.
UWAGA: Aby uzyskać więcej informacji na temat różnych
typów portów USB, zobacz Korzystanie z urządzenia USB
na stronie 39.
8
(3)
Złącze dokowania
Umożliwia podłączenie opcjonalnego urządzenia dokowania
albo urządzenia z portem rozszerzeń.
(4)
Wskaźnik zasilacza prądu przemiennego/
baterii
●
Rozdział 2 Poznawanie komputera
Biały: komputer jest podłączony do zewnętrznego źródła
zasilania i bateria jest naładowana na poziomie od 90 do
99 procent.
Element
(5)
Opis
Złącze zasilania
●
Pomarańczowy: komputer jest podłączony do
zewnętrznego źródła zasilania i bateria jest naładowana
na poziomie od 0 do 90 procent.
●
Miga na pomarańczowo: poziom naładowania baterii,
która jest jedynym dostępnym źródłem zasilania, jest
niski. Kiedy poziom naładowania baterii osiąga krytycznie
niski poziom, wskaźnik zaczyna migać szybko.
●
Nie świeci: bateria jest w pełni naładowana.
Umożliwia podłączenie zasilacza prądu przemiennego.
Strona lewa
Element
(1)
Opis
Gniazdo linki zabezpieczającej
Umożliwia przymocowanie do komputera opcjonalnej linki
zabezpieczającej.
UWAGA: Linka zabezpieczająca utrudnia kradzież komputera,
ale nie gwarantuje jego pełnego bezpieczeństwa.
(2)
Port HDMI
Umożliwia podłączenie opcjonalnego urządzenia audio lub
wideo, takiego jak telewizor o wysokiej rozdzielczości,
dowolnego zgodnego urządzenia cyfrowego lub audio albo
urządzenia z portem HDMI o wysokiej szybkości.
(3)
Port ładowania USB 3.0
Umożliwia podłączenie opcjonalnego urządzenia USB, takiego
jak klawiatura, mysz, napęd zewnętrzny, drukarka, skaner lub
koncentrator USB. Standardowe porty USB nie ładują
wszystkich urządzeń USB lub ładują je prądem o niskim
natężeniu. Niektóre urządzenia USB wymagają zasilania i
podłączenia do portu zasilanego.
Port ładowania USB umożliwia ładowanie niektórych modeli
telefonów komórkowych i odtwarzaczy MP3 także po
wyłączeniu komputera.
UWAGA: Baterię można szybko rozładować, jeśli podczas
pracy na zasilaniu bateryjnym bateria będzie używana w celu
ładowania wielu urządzeń.
Strona lewa
9
Element
Opis
UWAGA: Aby uzyskać więcej informacji na temat różnych
typów portów USB, zobacz Korzystanie z urządzenia USB
na stronie 39.
(4)
Czytnik kart pamięci micro SD
Obsługuje karty pamięci micro Secure Digital (SD).
Wyświetlacz
Element
Opis
(1)
Mikrofony wewnętrzne (2)
Umożliwiają nagrywanie dźwięku.
(2)
Wskaźnik kamery internetowej
Świeci: kamera pracuje.
(3)
Kamera internetowa
Umożliwia nagrywanie wideo oraz robienie zdjęć. Niektóre modele
oferują obsługę konferencji wideo i czatu online przy użyciu obrazu
wideo przesyłanego strumieniowo.
Aby uzyskać informacje na temat używania kamery internetowej,
wybierz kolejno opcje Start > Wszystkie programy > Komunikacja i
czat > Cyberlink YouCam.
(4)
Wewnętrzny przełącznik wyświetlacza
Powoduje wyłączenie wyświetlacza lub uruchamia tryb uśpienia, jeśli
wyświetlacz zostanie zamknięty w czasie pracy komputera.
UWAGA: Przełącznik wyświetlacza nie jest widoczny z zewnątrz
komputera.
10
Rozdział 2 Poznawanie komputera
Element
Opis
(5)
Anteny sieci WLAN (2)* (tylko wybrane modele)
Wysyłają i odbierają sygnały w lokalnych sieciach bezprzewodowych
(WLAN).
(6)
Antena NFC* ( tylko wybrane modele)
Bezprzewodowe komunikowanie się oraz przesyłanie danych między
urządzeniami obsługującymi technologię NFC.
*Anteny nie są widoczne z zewnątrz komputera. Aby zapewnić optymalną transmisję, należy pozostawić wolną przestrzeń w pobliżu
anten. Aby poznać regulacje prawne dotyczące sieci bezprzewodowych, przeczytaj dotyczący danego kraju lub regionu rozdział
dokumentu Uregulowania prawne, przepisy bezpieczeństwa i informacje dotyczące wpływu na środowisko Aby uzyskać dostęp do
instrukcji obsługi, wybierz kolejno opcje Start > Pomoc i obsługa techniczna > Instrukcje obsługi.
Wyświetlacz
11
Spód
Element
(1)
12
Opis
Wgłębienia urządzenia dokowania (2)
Rozdział 2 Poznawanie komputera
Umożliwia podłączenie opcjonalnego urządzenia
dokowania.
3
Podłączanie do sieci
Komputer możesz zabierać ze sobą wszędzie. Jednak nawet w domu możesz odkrywać świat i uzyskiwać
dostęp do informacji zamieszczonych w milionach witryn internetowych. Wystarczy mieć komputer i
połączenie z siecią przewodową lub bezprzewodową. Ten rozdział zawiera przydatne informacje o
komunikowaniu się ze światem.
Podłączanie do sieci bezprzewodowej
W technologii bezprzewodowej dane są przesyłane za pomocą fal radiowych zamiast przewodów. Komputer
jest wyposażony w co najmniej jedno z następujących urządzeń bezprzewodowych:
●
Urządzenie bezprzewodowej sieci lokalnej (WLAN) (tylko wybrane modele) – łączy komputer
z bezprzewodowymi sieciami lokalnymi (nazywanymi sieciami Wi-Fi, bezprzewodowymi sieciami LAN
lub WLAN) w biurach firmowych, w domu i w miejscach publicznych, takich jak lotniska, restauracje,
kawiarnie, hotele i uniwersytety. W sieci WLAN przenośne urządzenie bezprzewodowe łączy się z
bezprzewodowym routerem lub punktem dostępu bezprzewodowego.
●
Urządzenie Bluetooth (tylko wybrane modele) — tworzy sieć osobistą (PAN), umożliwiającą połączenia
z innymi urządzeniami z obsługą technologii Bluetooth, takimi jak komputery, telefony, drukarki,
zestawy słuchawkowe, głośniki i aparaty fotograficzne. Poszczególne urządzenia sieci PAN komunikują
się bezpośrednio z innymi urządzeniami. Urządzenia muszą znajdować się względnie blisko siebie —
zwykle nie dalej niż 10 metrów.
Więcej informacji o technologii bezprzewodowej oraz łącza do odpowiednich witryn można znaleźć w module
Pomoc i obsługa techniczna. Aby uzyskać dostęp do Pomocy i obsługi technicznej, wybierz kolejno opcje
Start > Pomoc i obsługa techniczna.
Korzystanie z elementów sterujących komunikacją bezprzewodową
Sterowanie urządzeniami bezprzewodowymi w komputerze umożliwiają:
●
Przycisk, przełącznik lub klawisz komunikacji bezprzewodowej (nazywany w tym rozdziale przyciskiem
komunikacji bezprzewodowej).
●
Ustawienia systemu operacyjnego.
Włączanie i wyłączanie urządzeń bezprzewodowych
Do włączania i wyłączania urządzeń bezprzewodowych można używać przycisku komunikacji
bezprzewodowej albo programu HP Connection Manager (tylko wybrane modele).
UWAGA: Komputer może być wyposażony w przycisk, przełącznik lub klawisz komunikacji bezprzewodowej
na klawiaturze. Pojęcie przycisku komunikacji bezprzewodowej wykorzystywane w niniejszym podręczniku
odnosi się do wszystkich rodzajów sterowania komunikacją bezprzewodową.
W celu wyłączenia urządzeń bezprzewodowych za pomocą programu HP Connection Manager
▲
Kliknij prawym klawiszem myszy ikonę HP Connection Manager w obszarze powiadomień z prawej
strony paska zadań, a następnie kliknij przycisk zasilania obok wybranego urządzenia.
– lub –
Podłączanie do sieci bezprzewodowej
13
Wybierz kolejno opcje Start > Wszystkie programy > Produktywność i narzędzia > HP Connection
Manager, a następnie kliknij przycisk zasilania obok wybranego urządzenia.
Korzystanie z programu HP Connection Manager (tylko wybrane modele)
Program HP Connection Manager zapewnia możliwość scentralizowanego zarządzania urządzeniami
bezprzewodowymi oraz interfejs wysyłania i odbierania wiadomości tekstowych SMS. Program HP
Connection Manager umożliwia zarządzanie następującymi urządzeniami:
●
Karta bezprzewodowej sieci lokalnej (WLAN)/Wi-Fi
●
Bluetooth
Program HP Connection Manager przekazuje informacje i powiadomienia dotyczące stanu połączenia,
zasilania i wiadomości SMS. Informacje o stanie i powiadomienia są dostępne w obszarze powiadomień, z
prawej strony paska zadań.
W celu uruchomienia programu HP Connection Manager:
▲
Kliknij ikonę programu HP Connection Manager na pasku zadań.
– lub –
Wybierz kolejno opcje Start > Wszystkie programy > Produktywność i narzędzia > HP Connection Manager.
Więcej informacji można znaleźć w module Pomoc oprogramowania HP Connection Manager.
Korzystanie z przycisku komunikacji bezprzewodowej
Komputer, w zależności od modelu, jest wyposażony w przycisk komunikacji bezprzewodowej, co najmniej
jedno urządzenie bezprzewodowe oraz jeden lub dwa wskaźniki komunikacji bezprzewodowej. Wszystkie
urządzenia bezprzewodowe w komputerze są fabrycznie włączone, tak więc wskaźnik komunikacji
bezprzewodowej (biały) świeci się po włączeniu komputera.
Wskaźnik komunikacji bezprzewodowej określa ogólny stan zasilania urządzeń bezprzewodowych, a nie stan
poszczególnych urządzeń. Jeśli wskaźnik komunikacji bezprzewodowej jest biały, co najmniej jedno
urządzenie bezprzewodowe jest włączone. Jeśli wskaźnik komunikacji bezprzewodowej nie świeci, wszystkie
urządzenia bezprzewodowe są wyłączone.
UWAGA: W niektórych modelach wskaźnik komunikacji bezprzewodowej jest pomarańczowy, gdy wszystkie
urządzenia bezprzewodowe są wyłączone.
Ponieważ urządzenia bezprzewodowe są fabrycznie włączone, możesz je wszystkie włączać lub wyłączać za
pomocą przycisku komunikacji bezprzewodowej.
Korzystanie z elementów sterujących systemu operacyjnego
Centrum sieci i udostępniania umożliwia skonfigurowanie połączenia lub sieci, nawiązanie połączenia z
siecią, zarządzanie sieciami bezprzewodowymi, a także diagnozowanie i naprawianie problemów z siecią.
Korzystanie z elementów sterujących systemu operacyjnego:
▲
Wybierz kolejno opcje Start > Panel sterowania > Sieć i Internet > Centrum sieci i udostępniania.
Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do Pomocy i obsługi technicznej, wybierając kolejno opcje Start >
Pomoc i obsługa techniczna.
14
Rozdział 3 Podłączanie do sieci
Korzystanie z sieci WLAN (tylko wybrane modele)
Dzięki urządzeniu WLAN możesz uzyskać dostęp do lokalnej sieci bezprzewodowej składającej się z innych
komputerów i akcesoriów połączonych za pomocą routera bezprzewodowego lub bezprzewodowego punktu
dostępowego.
UWAGA: Terminy router bezprzewodowy i punkt dostępu bezprzewodowego są często używane
zamiennie.
●
Duże sieci WLAN, takie jak firmowe lub publiczne sieci WLAN, zazwyczaj korzystają z punktów dostępu
bezprzewodowego, które mogą obsługiwać dużą liczbę komputerów i akcesoriów oraz rozdzielać
krytyczne funkcje sieci.
●
Sieci WLAN w domach lub małych biurach korzystają zwykle z routerów bezprzewodowych, które
umożliwiają kilku komputerom połączonym bezprzewodowo i przewodowo współużytkowanie
połączenia internetowego, drukarki i plików bez potrzeby stosowania dodatkowego sprzętu lub
oprogramowania.
Jeżeli chcesz korzystać z urządzenia WLAN komputera, musisz połączyć się z infrastrukturą WLAN
(udostępnianą przez usługodawcę albo sieć publiczną lub korporacyjną).
Korzystanie z oferty dostawcy usług internetowych
Aby móc skonfigurować dostęp do Internetu w swoim domu, należy najpierw założyć konto u dostawcy
usługi internetowych (ISP). Skontaktuj się z lokalnym dostawcą usług internetowych, aby kupić usługę
dostępu do Internetu i modem. Dostawca pomoże skonfigurować modem, zainstalować kabel łączący
komputer z modemem i przetestować usługę dostępu do Internetu.
UWAGA: Od usługodawcy otrzymasz identyfikator użytkownika i hasło dostępu do Internetu. Zapisz te
informacje i schowaj w bezpiecznym miejscu.
Konfiguracja sieci WLAN
W celu skonfigurowania sieci WLAN i połączenia z Internetem wymagany jest następujący sprzęt:
●
Modem szerokopasmowy (DSL lub kablowy) (1) oraz usługa szybkiego dostępu do Internetu zakupiona
od dostawcy usług internetowych
●
Router bezprzewodowy (2) (do kupienia osobno)
●
Komputer bezprzewodowy (3)
UWAGA: Niektóre modemy mają wbudowany router bezprzewodowy. Skontaktuj się ze swoim dostawcą
usług internetowych, aby ustalić, jaki typ modemu posiadasz.
Poniższa ilustracja pokazuje przykład instalacji sieci bezprzewodowej podłączonej do Internetu.
W miarę rozwoju sieci można do niej podłączać bezprzewodowo i przewodowo dodatkowe komputery, które
będą za jej pośrednictwem uzyskiwać dostęp do Internetu.
Aby uzyskać pomoc na temat konfigurowania sieci WLAN, należy zapoznać się z dokumentacją dostarczoną
przez producenta routera lub dostawcę usług internetowych.
Podłączanie do sieci bezprzewodowej
15
Konfigurowanie routera bezprzewodowego
Pomoc dotyczącą konfigurowania sieci WLAN można uzyskać, zapoznając się z informacjami dostarczanymi
przez producenta routera lub dostawcę usług internetowych.
UWAGA: Zaleca się, aby początkowo połączyć nowy komputer bezprzewodowy z routerem za pomocą
dostarczonego z routerem kabla sieciowego. Po poprawnym podłączeniu komputera do Internetu można
odłączyć kabel i korzystać z sieci za pośrednictwem sieci bezprzewodowej.
Ochrona sieci WLAN
Podczas konfigurowania sieci WLAN lub uzyskiwania dostępu do istniejącej sieci WLAN należy zawsze
włączać funkcje zabezpieczeń, które pozwolą chronić sieć przed nieautoryzowanym dostępem. Sieci
bezprzewodowe w miejscach publicznych (tzw. hotspoty), np. w kawiarniach i na lotniskach, często nie
zapewniają żadnych zabezpieczeń. W razie wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa komputera podczas
połączenia w publicznym punkcie dostępu typu „hotspot” należy ograniczyć wykonywane czynności do
niepoufnej korespondencji elektronicznej i przeglądania stron internetowych, na których nie podaje się
ważnych ani poufnych informacji.
Z uwagi na to, że bezprzewodowe sygnały radiowe są przesyłane poza siecią, inne urządzenia WLAN mogą
odbierać niezabezpieczone transmisje. Podejmuj następujące środki ostrożności w celu ochrony swojej sieci
WLAN:
●
Korzystaj z zapory sieciowej.
Zapora sieciowa sprawdza przychodzące do sieci dane i żądania dotyczące danych, odrzucając wszelkie
podejrzane elementy. Zapory sieciowe są dostępne zarówno w wersji programowej, jak i sprzętowej.
W niektórych sieciach wykorzystywane są zapory obu tych rodzajów.
●
Korzystaj z szyfrowania w sieci bezprzewodowej.
Szyfrowanie komunikacji bezprzewodowej pozwala na szyfrowanie i odszyfrowywanie danych
przesyłanych w sieci na podstawie ustawień bezpieczeństwa. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do
Pomocy i obsługi technicznej, wybierając kolejno opcje Start > Pomoc i obsługa techniczna.
Łączenie z siecią WLAN
Aby połączyć się z siecią WLAN, wykonaj następujące czynności:
1.
Włącz komputer. Sprawdź, czy urządzenie WLAN jest włączone. Jeśli urządzenie jest włączone,
wskaźnik komunikacji bezprzewodowej świeci. Jeśli wskaźnik komunikacji bezprzewodowej jest
wyłączony, naciśnij przycisk komunikacji bezprzewodowej.
UWAGA: W niektórych modelach wskaźnik komunikacji bezprzewodowej świeci na pomarańczowo,
gdy wszystkie urządzenia bezprzewodowe są wyłączone.
2.
Kliknij ikonę stanu sieci w obszarze powiadomień z prawej strony paska zadań.
3.
Wybierz sieć WLAN, z którą chcesz się połączyć.
4.
Kliknij opcję Podłącz.
Jeżeli sieć WLAN jest zabezpieczona, pojawi się żądanie podania kodu zabezpieczającego. Wpisz kod, a
następnie kliknij przycisk OK, aby nawiązać połączenie.
UWAGA: Jeśli na liście brak sieci WLAN, znajdujesz się poza zasięgiem routera bezprzewodowego lub
punktu dostępu bezprzewodowego.
16
Rozdział 3 Podłączanie do sieci
UWAGA: Jeśli sieć WLAN, z którą chcesz się połączyć, nie jest dostępna, kliknij opcję Otwórz Centrum
sieci i udostępniania, a następnie przycisk Skonfiguruj nowe połączenie lub nową sieć. Zostanie
wyświetlona lista opcji, umożliwiająca ręczne wyszukanie sieci i połączenie z nią lub utworzenie nowego
połączenia sieciowego.
5.
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ukończyć nawiązywanie połączenia.
Po nawiązaniu połączenia umieść kursor myszy nad ikoną stanu sieci w obszarze powiadomień po prawej
stronie paska zadań, aby sprawdzić nazwę sieci i stan połączenia.
UWAGA: Zasięg (odległość, na jaką przesyłane są sygnały połączenia bezprzewodowego) zależy od rodzaju
sieci WLAN, producenta routera oraz zakłóceń powodowanych przez inne urządzenia elektroniczne i
przeszkody, takie jak ściany i podłogi.
Korzystanie z urządzeń bezprzewodowych Bluetooth (tylko wybrane modele)
Urządzenie Bluetooth umożliwia komunikację bezprzewodową o małym zasięgu, która zastępuje fizyczne
połączenia przewodowe łączące zazwyczaj urządzenia elektroniczne, takie jak:
●
Komputery (biurkowe, przenośne, PDA).
●
Telefony (komórkowe, bezprzewodowe, smartfony).
●
Urządzenia przetwarzania obrazu (drukarka, aparat).
●
Urządzenia audio (słuchawki, głośniki).
●
Mysz.
Urządzenia Bluetooth umożliwiają nawiązywanie połączeń równorzędnych (typu peer-to-peer), a tym samym
konfigurację osobistej sieci lokalnej (PAN) obejmującej te urządzenia. Informacje na temat konfigurowania i
używania urządzeń Bluetooth można znaleźć w pomocy oprogramowania Bluetooth.
Podłączanie do sieci przewodowej (przez opcjonalne urządzenie
dokowania lub urządzenie z portem rozszerzeń)
Sieć lokalna (LAN) to połączenia przewodowe. Połączenie sieci LAN korzysta z kabla sieciowego RJ-45 (do
kupienia osobno) i opcjonalnego urządzenia dokowania albo urządzenia z portem rozszerzeń.
OSTRZEŻENIE! Aby zredukować ryzyko porażenia prądem elektrycznym, pożaru lub uszkodzenia sprzętu,
nie podłączaj kabla modemowego ani telefonicznego do gniazda RJ-45 (sieciowego).
Łączenie z siecią lokalną (LAN)
Użyj połączenia sieci LAN, jeśli chcesz podłączyć komputer (za pośrednictwem opcjonalnego urządzenia
dokowania albo urządzenia z portem rozszerzeń) bezpośrednio do routera w swoim domu (zamiast pracować
bezprzewodowo) lub jeśli chcesz połączyć się z istniejącą siecią w biurze.
Podłączenie do sieci LAN wymaga użycia 8-stykowego kabla sieciowego RJ-45 oraz opcjonalnego urządzenia
dokowania lub urządzenia z portem rozszerzeń.
Aby podłączyć kabel sieciowy, wykonaj następujące czynności:
1.
Podłącz kabel sieciowy do gniazda sieciowego (1) podłączonego do komputera opcjonalnego
urządzenia dokowania albo urządzenia z portem rozszerzeń.
Podłączanie do sieci przewodowej (przez opcjonalne urządzenie dokowania lub urządzenie z portem
rozszerzeń)
17
2.
Podłącz drugi koniec kabla sieciowego do ściennego gniazda sieciowego (2) lub routera.
UWAGA: Jeżeli kabel sieciowy jest wyposażony w układ przeciwzakłóceniowy (3), który zapobiega
interferencjom z sygnałem telewizyjnym i radiowym, należy skierować koniec z tym układem w stronę
komputera.
18
Rozdział 3 Podłączanie do sieci
4
Nawigacja przy użyciu klawiatury, gestów
dotykowych i urządzeń wskazujących
Poza klawiaturą i myszą komputer umożliwia nawigację przy użyciu gestów dotykowych (tylko wybrane
modele). Gesty dotykowe mogą być wykonywane na płytce dotykowej TouchPad komputera.
Wybrane modele komputerów mają na klawiaturze specjalne klawisze czynności lub skrótów ułatwiające
wykonywanie rutynowych zadań.
Korzystanie z urządzeń wskazujących
UWAGA: Poza urządzeniami wskazującymi dołączonymi do komputera można także korzystać z kupionej
osobno, a następnie podłączonej do jednego z portów USB komputera, zewnętrznej myszy USB.
Konfigurowanie preferencji urządzenia wskazującego
Ekran Właściwości myszy w systemie Windows służy do dostosowywania ustawień urządzeń wskazujących,
takich jak konfiguracja przycisków, szybkość kliknięcia i opcje wskaźnika.
Aby uzyskać dostęp do apletu Właściwości: Mysz:
●
Wybierz kolejno opcje Start > Urządzenia i drukarki. Następnie kliknij prawym przyciskiem myszy
urządzenie przedstawiające Twój komputer i wybierz opcję Ustawienia myszy.
Korzystanie z płytki dotykowej TouchPad
UWAGA: Płytka dotykowa TouchPad jest wyposażona w czujnik pojemnościowy obrazu. Czujnik ten
obsługuje funkcję wykrywania siły nacisku gestów dotykowych do nawigowania, przewijania oraz
zmniejszania i powiększania. Funkcja ta pozwala używać gestów na płytce dotykowej TouchPad tak długo,
stosowany jest nacisk na płytce dotykowej TouchPad. Dodatkowo touchpad wykrywa siłę nacisku palca
podczas korzystania z gestów. Naciśnij płytkę dotykową palcami podczas używania gestów, aby przyspieszyć
ich działanie. Standardowe gesty na płytce dotykowej TouchPad opisane w sekcji poniżej są również
obsługiwane.
Aby przesunąć wskaźnik, przesuń palcem po powierzchni płytki dotykowej TouchPad w wybranym kierunku.
Lewego i prawego przycisku płytki dotykowej TouchPad używa się w taki sam sposób, jak przycisków myszy
zewnętrznej.
Włączanie i wyłączanie płytki dotykowej TouchPad
Płytkę dotykową można włączać i wyłączać naciskając kombinację fn+f2.
Korzystanie z gestów na płytce dotykowej TouchPad
Płytka dotykowa TouchPad umożliwia korzystanie z urządzenia wskazującego na ekranie przy użyciu palców
w celu sterowania wskaźnikiem.
Płytka dotykowa TouchPad obsługuje różne gesty. W celu użycia gestów na płytce dotykowej TouchPad
umieść jednocześnie dwa palce na płytce.
UWAGA: Gesty na płytce dotykowej TouchPad nie są obsługiwane we wszystkich programach.
Korzystanie z urządzeń wskazujących
19
W celu obejrzenia demonstracji gestu:
1.
Kliknij ikonę Pokaż ukryte ikony w obszarze powiadomień po prawej stronie paska zadań.
2.
Kliknij ikonę Urządzenie wskazujące Synaptics, a następnie kliknij opcję Właściwości urządzenia
wskazującego.
3.
Kliknij kartę Ustawienia urządzenia, wybierz urządzenie w wyświetlonym oknie, a następnie kliknij
opcję Ustawienia.
4.
Wybierz gest, aby aktywować demonstrację.
Włączanie i wyłączanie gestów:
1.
Kliknij ikonę Pokaż ukryte ikony w obszarze powiadomień po prawej stronie paska zadań.
2.
Kliknij ikonę Synaptics Pointing Device, a następnie kliknij Właściwości urządzenia wskazującego.
3.
Kliknij kartę Ustawienia urządzenia, wybierz urządzenie w wyświetlonym oknie, a następnie kliknij
opcję Ustawienia.
4.
Zaznacz pole wyboru obok wybranego gestu, który chcesz włączyć albo wyłączyć.
5.
Kliknij przycisk Zastosuj, a następnie OK.
Stukanie
Aby dokonać wyboru na ekranie, użyj funkcji stukania na płytce dotykowej TouchPad.
●
Stuknij jednym palcem w obszarze płytki dotykowej TouchPad, aby wybrać obiekt. Stuknij element
dwukrotnie, aby go otworzyć.
Przewijanie
Przewijanie przydaje się w trakcie przesuwania strony lub obrazu w górę, w dół i na boki.
●
20
Umieść lekko rozsunięte dwa palce w strefie płytki dotykowej TouchPad, a następnie przesuń je w górę,
w dół, w lewo lub w prawo.
Rozdział 4 Nawigacja przy użyciu klawiatury, gestów dotykowych i urządzeń wskazujących
Zbliżanie palców/powiększanie
Gesty zbliżania palców i powiększania umożliwiają powiększanie lub pomniejszanie obrazów i tekstu.
●
W celu powiększenia elementu umieść dwa złączone palce w strefie płytki dotykowej TouchPad i
rozsuwaj je.
●
W celu zmniejszenia elementu umieść dwa rozsunięte palce w strefie płytki dotykowej TouchPad i
przysuwaj je do siebie.
Obracanie (tylko wybrane modele)
Funkcja obracania umożliwia obracanie elementów, na przykład zdjęć.
●
Połóż lewy palec wskazujący w obszarze płytki dotykowej TouchPad. Przesuń prawy palec wskazujący z
góry na prawo (z godziny 12 na 3). Aby obrócić w przeciwnym kierunku, przesuń palec wskazujący
odwrotnie — z prawej strony na górę (z godziny 3 na 12).
Korzystanie z urządzeń wskazujących
21
Korzystanie z klawiatury
Przy użyciu klawiatury i myszy można pisać, wybierać elementy, przewijać i wykonywać te same funkcje, co
w przypadku gestów dotykowych. Klawiatura umożliwia także używanie klawiszy czynności i skrótów
klawiaturowych pozwalających na wykonywanie określonych funkcji.
UWAGA: Zależnie od kraju lub regionu klawiatura może mieć różne klawisze i umożliwiać wykonywanie
innych funkcji niż te, które zostały omówione w tej sekcji.
Położenie skrótów klawiaturowych
Skrót klawiaturowy to kombinacja klawisza fn (1) z klawiszem esc (2) lub jednym z klawiszy funkcyjnych (3).
Aby użyć skrótu klawiaturowego:
▲
Naciśnij krótko klawisz fn, a następnie naciśnij krótko drugi klawisz skrótu klawiaturowego.
Kombinacja skrótu
klawiaturowego
Opis
fn+esc
Wyświetlenie informacji o systemie.
fn+f2
Służy do włączania lub wyłączania płytki dotykowej TouchPad.
fn+f3
Inicjuje tryb uśpienia, powodując zapisanie informacji użytkownika w pamięci systemowej. Wyświetlacz i
inne podzespoły są wyłączane, co oszczędza energię.
Aby opuścić tryb uśpienia, naciśnij krótko przycisk zasilania.
OSTROŻNIE:
uśpienia.
fn+f4
Aby zmniejszyć ryzyko utraty danych, należy zapisać pracę przed zainicjowaniem trybu
Powoduje przełączenie wyświetlania obrazu między urządzeniami wyświetlającymi podłączonymi do
komputera. Jeśli na przykład do komputera podłączony jest monitor za pomocą opcjonalnego urządzenia
dokowania, naciśnięcie klawiszy fn+f4 spowoduje przełączenie wyświetlania obrazu z ekranu komputera na
ekran monitora w celu jednoczesnego wyświetlania na komputerze i monitorze.
Większość monitorów zewnętrznych odbiera dane wideo z komputera przy użyciu zewnętrznego złącza
standardu VGA. Skrót klawiaturowy fn+f4 umożliwia również przełączanie wyświetlania obrazu między
innymi urządzeniami odbierającymi sygnały wizyjne z komputera.
22
fn+f5
Wycisza lub przywraca dźwięk głośnika.
fn+f6
Zmniejsza głośność dźwięku głośnika.
Rozdział 4 Nawigacja przy użyciu klawiatury, gestów dotykowych i urządzeń wskazujących
Kombinacja skrótu
klawiaturowego
Opis
fn+f7
Zwiększa głośność dźwięku głośnika.
fn+f8
Wycisza mikrofon.
fn+f9
Zmniejsza jasność ekranu komputera.
fn+f10
Zwiększa jasność ekranu komputera.
fn+f11
Włącza i wyłącza podświetlenie klawiatury.
UWAGA: Podświetlenie klawiatury jest domyślnie włączone. W celu przedłużenia czasu pracy baterii
można wyłączyć podświetlenie klawiatury.
fn+f12
Powoduje włączenie lub wyłączenie komunikacji bezprzewodowej.
UWAGA: Samo naciśnięcie tego klawisza nie powoduje nawiązania połączenia bezprzewodowego. Aby
możliwe było ustanowienie połączenia bezprzewodowego, wcześniej musi być skonfigurowana sieć
bezprzewodowa.
Korzystanie z klawiatur numerycznych
Komputer jest wyposażony we wbudowaną klawiaturę numeryczną. Można też używać opcjonalnej
zewnętrznej klawiatury numerycznej lub opcjonalnej klawiatury zewnętrznej z wbudowaną klawiaturą
numeryczną.
Korzystanie z wbudowanego bloku klawiszy numerycznych
(1)
Element
Opis
Klawisz fn
Włącza/wyłącza wbudowaną klawiaturę numeryczną po naciśnięciu
razem z klawiszem num lk.
UWAGA: Wbudowany blok klawiszy numerycznych nie działa, jeśli
do komputera podłączono zewnętrzną klawiaturę lub klawiaturę
numeryczną.
Korzystanie z klawiatury
23
(2)
Element
Opis
Wbudowana klawiatura numeryczna
Po aktywacji klawiszy numerycznych można ich używać tak samo, jak
zewnętrznej klawiatury numerycznej.
Każdy z klawiszy numerycznych pełni funkcję oznaczoną ikoną w jego
prawym górnym rogu.
(3)
Klawisz num lk
Włącza/wyłącza wbudowaną klawiaturę numeryczną po naciśnięciu
razem z klawiszem fn.
UWAGA: Funkcja klawiatury, która była aktywna podczas
wyłączania komputera, zostaje zachowana po ponownym włączeniu
komputera.
Włączanie i wyłączanie wbudowanej klawiatury numerycznej
Aby włączyć wbudowaną klawiaturę numeryczną, należy nacisnąć klawisze fn+num lk. Ponowne naciśnięcie
kombinacji fn+num lk spowoduje wyłączenie klawiszy numerycznych.
UWAGA: Wbudowana klawiatura numeryczna jest wyłączona, gdy do komputera podłączona jest
zewnętrzna klawiatura lub klawiatura numeryczna.
Przełączanie funkcji klawiszy wbudowanego bloku klawiszy numerycznych
Standardowe i numeryczne funkcje klawiszy wbudowanej klawiatury numerycznej można tymczasowo
przełączać:
●
Aby skorzystać z funkcji nawigacyjnej, gdy klawiatura numeryczna jest wyłączona, naciśnij i przytrzymaj
klawisz fn, a następnie naciśnij odpowiedni klawisz numeryczny.
●
Aby skorzystać z funkcji standardowej klawisza, gdy klawiatura numeryczna jest włączona:
◦
Naciśnij i przytrzymaj klawisz fn, aby pisać małymi literami.
◦
Naciśnij i przytrzymaj klawisze fn+shift, aby pisać wielkimi literami.
Używanie opcjonalnej zewnętrznej klawiatury numerycznej
Klawisze większości zewnętrznych klawiatur numerycznych mają różne funkcje w zależności od tego, czy
włączony jest tryb num lock. (Tryb num lock domyślnie jest wyłączony). Na przykład:
●
Gdy tryb num lock jest włączony, większość klawiszy służy do wprowadzania cyfr.
●
Gdy tryb num lock jest wyłączony, większość klawiszy pełni funkcję klawiszy ze strzałkami, a także
klawiszy page up i page down.
Jeśli włączony jest tryb num lock zewnętrznej klawiatury numerycznej, lampka num lock na komputerze jest
włączona. Jeśli natomiast tryb num lock zewnętrznej klawiatury numerycznej jest wyłączony, lampka num
lock na komputerze jest wyłączona.
Aby włączyć lub wyłączyć tryb num lock zewnętrznej klawiatury numerycznej podczas pracy:
▲
24
Naciśnij klawisz num lk na zewnętrznej klawiaturze numerycznej (nie na klawiaturze komputera).
Rozdział 4 Nawigacja przy użyciu klawiatury, gestów dotykowych i urządzeń wskazujących
5
Multimedia
W komputerze mogą się znajdować następujące elementy:
●
Wbudowany głośnik/głośniki
●
Wbudowany mikrofon/mikrofony
●
Wbudowana kamera internetowa
●
Preinstalowane oprogramowanie multimedialne
●
Przyciski lub klawisze multimedialne
Audio
Na zakupionym komputerze — a na wybranych modelach przy użyciu opcjonalnego zewnętrznego napędu
optycznego — można odtwarzać dyski CD z muzyką, pobierać muzykę i słuchać jej, strumieniowo przesyłać
zawartość audio z Internetu (w tym audycje radiowe), nagrywać dźwięki lub miksować treści audio i wideo,
tworząc materiały multimedialne. Aby zwiększyć przyjemność ze słuchania muzyki, podłącz zewnętrzne
urządzenia audio, takie jak głośniki lub słuchawki.
Podłączanie głośników
Do komputera można przyłączyć głośniki przewodowe, podłączając je do portu USB (lub gniazda wyjścia
audio) w komputerze lub stacji dokującej.
Aby podłączyć głośniki bezprzewodowe do komputera, postępuj zgodnie z instrukcjami producenta
urządzenia. Przed podłączeniem urządzeń audio upewnij się, że głośność została odpowiednio
wyregulowana.
Regulowanie głośności
Zależnie od modelu komputera regulację głośności umożliwiają następujące elementy:
●
przyciski regulacji głośności,
●
skróty klawiaturowe regulacji głośności (określone klawisze naciskane razem z klawiszem fn),
●
klawisze regulacji głośności.
OSTRZEŻENIE! Aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia słuchu, przed założeniem słuchawek nausznych,
dousznych lub zestawu słuchawkowego należy odpowiednio dostosować poziom głośności. Więcej informacji
na temat bezpieczeństwa można znaleźć w dokumencie Uregulowania prawne, przepisy bezpieczeństwa i
wymagania środowiskowe. Aby uzyskać dostęp do instrukcji obsługi, wybierz kolejno opcje Start > Pomoc i
obsługa techniczna > Instrukcje obsługi.
UWAGA: Głośność można regulować również z poziomu systemu operacyjnego i niektórych programów.
UWAGA: Informacje o typie sterowania głośnością w danym komputerze, zobacz Poznawanie komputera
na stronie 4.
Audio
25
Podłączanie słuchawek/mikrofonu
Możesz podłączyć przewodowe słuchawki i mikrofon do wyjścia audio (słuchawki) / wejścia (mikrofon) w
komputerze. Możesz także podłączyć opcjonalny mikrofon ze słuchawką. Aby uzyskać najlepsze rezultaty
nagrywania, mów bezpośrednio do mikrofonu i nagrywaj dźwięk przy ustawieniu bez szumu otoczenia. Aby
podłączyć słuchawki bezprzewodowe do komputera, postępuj zgodnie z instrukcjami producenta urządzenia.
OSTRZEŻENIE! Aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia słuchu, przed założeniem słuchawek nausznych,
dousznych lub zestawu słuchawkowego należy obniżyć poziom głośności. Więcej informacji na temat
bezpieczeństwa można znaleźć w dokumencie Uregulowania prawne, przepisy bezpieczeństwa i
wymagania środowiskowe.
UWAGA: Upewnij się, że kabel urządzenia ma 4-stykowe złącze, które obsługuje zarówno wyjście audio
(słuchawkowe), jak i wejście audio (mikrofonowe).
Sprawdzanie funkcji audio w komputerze
UWAGA: Aby uzyskać najlepsze rezultaty nagrywania, mów bezpośrednio do mikrofonu i nagrywaj dźwięk
przy ustawieniu bez szumu otoczenia.
Aby sprawdzić funkcje audio komputera, wykonaj następujące kroki:
1.
Wybierz kolejno opcje Start > Panel sterowania > Sprzęt i dźwięk > Dźwięk.
2.
Gdy zostanie otwarte okno Dźwięk, kliknij kartę Dźwięki. W obszarze Zdarzenia programu wybierz
dowolne zdarzenie, takie jak sygnał lub alarm, po czym kliknij przycisk Test.
Przez głośniki lub podłączone słuchawki powinny być słyszalne dźwięki.
Aby sprawdzić funkcje nagrywania komputera, wykonaj następujące kroki:
1.
Wybierz kolejno opcje Start > Wszystkie programy > Akcesoria > Rejestrator dźwięku
2.
Kliknij przycisk Rozpocznij nagrywanie i zacznij mówić do mikrofonu.
3.
Zapisz plik na pulpicie.
4.
Otwórz program multimedialny, aby odtworzyć dźwięk.
Aby potwierdzić lub zmienić ustawienia audio na komputerze:
▲
Wybierz kolejno opcje Start > Panel sterowania > Dźwięk.
Kamera internetowa
Niektóre komputery są wyposażone w zintegrowaną kamerę internetową. Za pomocą preinstalowanego
oprogramowania można użyć kamery internetowej do robienia zdjęć lub nagrywania filmów. Istnieje
możliwość podglądu zdjęć i nagrań wideo oraz zapisywania ich na dysku.
Oprogramowanie kamery internetowej umożliwia korzystanie z następujących funkcji:
26
●
Przechwytywanie i udostępnianie nagrań wideo
●
Przesyłanie strumieniowe wideo za pośrednictwem komunikatora internetowego
●
Wykonywanie zdjęć
Rozdział 5 Multimedia
Wideo
Komputer HP stanowi zaawansowane urządzenie wideo, które umożliwia oglądanie strumieniowego obrazu
wideo z ulubionych stron internetowych, a także pobieranie nagrań wideo i filmów w celu oglądania na
komputerze bez połączenia z siecią.
Aby zwiększyć przyjemność oglądania, użyj jednego z portów wideo komputera do podłączenia
zewnętrznego monitora, projektora lub telewizora. W komputerze jest dostępny również port HDMI (High
Definition Multimedia Interface), do którego można podłączyć monitor lub telewizor HD.
Komputer (lub opcjonalne urządzenie dokowania albo urządzenie z portem rozszerzeń) jest wyposażony w
następujące zewnętrzne porty wideo:
●
VGA
●
DisplayPort
●
HDMI (High Definition Multimedia Interface)
WAŻNE: Upewnij się, że urządzenie zewnętrzne jest podłączone do odpowiedniego portu komputera przy
użyciu prawidłowego kabla. W razie wątpliwości sprawdź w instrukcjach producenta urządzenia.
UWAGA: Informacje o portach wideo komputera, zobacz Poznawanie komputera na stronie 4.
Wideo
27
VGA (przez opcjonalne urządzenie dokowania lub urządzenie z portem rozszerzeń)
Port monitora zewnętrznego, tzw. port VGA, to analogowe złącze grafiki służące do podłączania do
komputera zewnętrznego urządzenia wyświetlającego VGA, takiego jak zewnętrzny monitor VGA lub
projektor VGA.
1.
Aby podłączyć urządzenie wyświetlające VGA, należy podłączyć kabel urządzenia do portu monitora
zewnętrznego w podłączonym do komputera opcjonalnym urządzeniu dokowania lub urządzeniu z
portem rozszerzeń.
2.
Naciskaj klawisze fn+f4, aby przełączać obraz na ekranie komputera między 4 stanami wyświetlania:
●
Tylko ekran komputera: wyświetl obraz tylko na ekranie komputera.
●
Tryb powielania: wyświetl obraz jednocześnie na komputerze i urządzeniu zewnętrznym.
●
Tryb rozszerzania: wyświetl rozszerzony obraz jednocześnie na komputerze i urządzeniu
zewnętrznym.
●
Tylko dodatkowy ekran: wyświetl obraz tylko na ekranie urządzenia zewnętrznego.
Za każdym razem, gdy naciśniesz klawisze fn+f4, zmieni się stan wyświetlania.
UWAGA: Aby uzyskać najlepsze wyniki, szczególnie w przypadku trybu rozszerzania, dostosuj
rozdzielczość ekranu urządzenia zewnętrznego. Wybierz kolejno opcje Start > Panel sterowania >
Wygląd i personalizacja. W obszarze Ekran wybierz opcję Dopasuj rozdzielczość ekranu.
DisplayPort (za pośrednictwem opcjonalnego urządzenia dokowania)
Port DisplayPort pozwala na podłączanie komputera do opcjonalnego urządzenia audio lub wideo, takiego
jak telewizor wysokiej rozdzielczości, lub dowolnego zgodnego urządzenia cyfrowego lub audio. Port
DisplayPort zapewnia wyższą wydajność niż port VGA monitora zewnętrznego i lepszą jakość obrazu dzięki
komunikacji cyfrowej.
UWAGA: Do przesyłania sygnałów audio i/lub wideo za pośrednictwem portu DisplayPort wymagany jest
kabel DisplayPort (do zakupienia osobno).
UWAGA: Do portu DisplayPort na opcjonalnym urządzeniu dokowania może być podłączone jedno
urządzenie DisplayPort. Informacje wyświetlane na ekranie komputera mogą być jednocześnie wyświetlane
na urządzeniu DisplayPort.
Aby podłączyć urządzenie wideo lub audio do portu DisplayPort:
28
Rozdział 5 Multimedia
1.
Podłącz jeden koniec przewodu DisplayPort do portu DisplayPort znajdującego się na opcjonalnym
urządzeniu dokowania.
2.
Podłącz drugi koniec kabla do urządzenia wideo, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami
producenta urządzenia.
3.
Naciskaj klawisze fn+f4, aby przełączać obraz na ekranie komputera między 4 stanami wyświetlania:
●
Tylko ekran komputera: wyświetl obraz tylko na ekranie komputera.
●
Tryb powielania: wyświetl obraz jednocześnie na komputerze i urządzeniu zewnętrznym.
●
Tryb rozszerzania: wyświetl rozszerzony obraz jednocześnie na komputerze i urządzeniu
zewnętrznym.
●
Tylko dodatkowy ekran: wyświetl obraz tylko na ekranie urządzenia zewnętrznego.
Za każdym razem, gdy naciśniesz klawisze fn+f4, zmieni się stan wyświetlania.
UWAGA: Aby uzyskać najlepsze wyniki, szczególnie w przypadku trybu rozszerzania, dostosuj
rozdzielczość ekranu urządzenia zewnętrznego. Wybierz kolejno opcje Start > Panel sterowania >
Wygląd i personalizacja. W obszarze Ekran wybierz opcję Dopasuj rozdzielczość ekranu.
UWAGA: Aby odłączyć kabel urządzenia, naciśnij przycisk zwalniania złącza i odłącz go od opcjonalnego
urządzenia dokowania.
Wykrywanie i podłączanie wyświetlaczy przewodowych za pomocą koncentratora
MultiStream Transport
Koncentrator MultiStream Transport (MST) umożliwia podłączenie wielu przewodowych urządzeń
wyświetlających do komputera, ponieważ można go podłączyć do portu VGA lub DisplayPort w komputerze, a
także do portu VGA lub DisplayPort na koncentratorze zewnętrznym lub na stacji dokowania. Można
podłączać na kilka sposobów — w zależności od rodzaju karty graficznej zainstalowanej w komputerze oraz
od tego, czy komputer jest wyposażony koncentrator wbudowany. Aby wyświetlić listę elementów
sprzętowych komputera, należy przejść do menedżera urządzeń.
1.
Wybierz kolejno Start > Panel sterowania.
2.
Wybierz kolejno opcje System i zabezpieczenia oraz System, a następnie kliknij opcję Menedżer
urządzeń w lewej kolumnie.
Podłączanie wyświetlaczy do komputerów z kartami graficznymi Intel (z opcjonalnym
koncentratorem)
UWAGA: W przypadku karty graficznej Intel i koncentratora opcjonalnego można podłączyć maksymalnie 3
zewnętrzne urządzenia wyświetlające.
Wideo
29
Aby skonfigurować wiele urządzeń wyświetlających, wykonaj następujące kroki:
1.
Podłącz zewnętrzny koncentrator (zakupiony osobno) do złącza DisplayPort w komputerze za pomocą
przewodu DP do DP (zakupiony osobno). Sprawdź, czy zasilacz koncentratora jest podłączony do
zasilania sieciowego.
2.
Podłącz zewnętrzne urządzenia wyświetlające do portów VGA lub portów DisplayPort koncentratora.
3.
Gdy system Windows wykryje monitor podłączony do koncentratora DP, zostanie wyświetlane okno
dialogowe Powiadomienie o topologii DisplayPort. Kliknij odpowiednie opcje, aby skonfigurować
swoje wyświetlacze. Dostępne opcje wyświetlania obrazu na wielu wyświetlaczach to Duplikuj, która
powoduje powielenie ekranu komputera na wszystkich włączonych urządzeniach wyświetlających, oraz
Rozszerz, która powoduje rozszerzenie obrazu na ekranie na wszystkie włączone urządzenia
wyświetlające.
UWAGA: Jeśli to okno dialogowe nie zostanie wyświetlone, sprawdź, czy każde zewnętrzne
urządzenie wyświetlające jest podłączone do odpowiedniego portu koncentratora. Aby uzyskać więcej
informacji, naciśnij kombinację klawiszy fn+f4 , a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie.
HDMI
Port HDMI umożliwia podłączanie komputera do opcjonalnego urządzenia audio lub wideo, takiego jak
telewizor o wysokiej rozdzielczości lub dowolne zgodne urządzenie cyfrowe lub audio.
UWAGA: Do przesyłania sygnałów audio/wideo za pośrednictwem portu HDMI wymagany jest kabel HDMI
(do nabycia osobno).
Do portu HDMI w komputerze może być podłączone jedno urządzenie HDMI. Informacje wyświetlane na
ekranie komputera mogą być jednocześnie wyświetlane na urządzeniu HDMI.
Aby podłączyć urządzenie wideo lub audio do portu HDMI:
30
1.
Podłącz jeden koniec kabla HDMI do portu HDMI w komputerze.
2.
Podłącz drugi koniec kabla do urządzenia wyświetlającego.
3.
Naciskaj klawisze fn+f4, aby przełączać obraz na ekranie komputera między 4 stanami wyświetlania
obrazu:
●
Tylko ekran komputera: wyświetl obraz tylko na ekranie komputera.
●
Tryb powielania: wyświetl obraz jednocześnie na komputerze i urządzeniu zewnętrznym.
Rozdział 5 Multimedia
●
Tryb rozszerzania: wyświetl rozszerzony obraz jednocześnie na komputerze i urządzeniu
zewnętrznym.
●
Tylko dodatkowy ekran: wyświetl obraz tylko na ekranie urządzenia zewnętrznego.
Za każdym razem, gdy naciśniesz klawisze fn+f4 zmieni się stan wyświetlania.
UWAGA: Aby uzyskać najlepsze wyniki, szczególnie w przypadku trybu rozszerzania, dostosuj rozdzielczość
ekranu urządzenia zewnętrznego zgodnie z poniższymi wskazówkami. Wybierz kolejno opcje Start > Panel
sterowania > Wygląd i personalizacja. W obszarze Ekran wybierz opcję Dopasuj rozdzielczość ekranu.
Konfiguracja dźwięku dla HDMI
W celu konfiguracji dźwięku HDMI podłącz urządzenie dźwiękowe lub wideo, takie jak telewizor wysokiej
rozdzielczości, do portu HDMI komputera. Następnie skonfiguruj domyślne urządzenie odtwarzania audio
zgodnie z opisem:
1.
Prawym przyciskiem myszy kliknij ikonę Głośniki w obszarze powiadomień z prawej strony paska
zadań, a następnie kliknij Urządzenia odtwarzające.
2.
Na karcie Odtwarzanie kliknij opcję Wyjście cyfrowe lub Urządzenie wyjścia cyfrowego (HDMI).
3.
Kliknij opcję Ustaw domyślne, a następnie kliknij przycisk OK.
Wykonaj poniższe kroki, aby przełączyć dźwięk na głośniki komputera:
1.
Prawym przyciskiem myszy kliknij ikonę Głośniki w obszarze powiadomień z prawej strony paska
zadań, a następnie kliknij Urządzenia odtwarzające.
2.
Na karcie Odtwarzanie kliknij opcję Głośniki.
3.
Kliknij opcję Ustaw domyślne, a następnie kliknij przycisk OK.
Intel Wireless Display (tylko wybrane modele)
Funkcja Intel® Wireless Display umożliwia bezprzewodowe udostępnianie zawartości komputera w
telewizorze. W celu skorzystania z tej technologii konieczne jest użycie bezprzewodowego adaptera
telewizyjnego (do zakupienia osobno). Odtwarzanie dysków DVD z ochroną sygnału wyjściowego w
technologii Intel Wireless Display może być niemożliwe (natomiast dyski DVD bez ochrony sygnału
wyjściowego będą odtwarzane). Dyski Blu-ray z ochroną sygnału wyjściowego nie będą odtwarzane w
technologii Intel Wireless Display. Więcej informacji na temat korzystania z bezprzewodowego adaptera
telewizyjnego można znaleźć w instrukcji obsługi producenta.
UWAGA: Przed skorzystaniem z wyświetlacza bezprzewodowego należy upewnić się, że funkcja sieci
bezprzewodowej jest włączona w komputerze.
Wideo
31
6
Zarządzanie energią
UWAGA: Komputer jest wyposażony w przycisk lub włącznik zasilania. Pojęcie przycisku zasilania
wykorzystywane w niniejszym podręczniku odnosi się do obu rodzajów sterowania zasilaniem.
Wyłączanie komputera
OSTROŻNIE:
Wyłączenie komputera powoduje utratę niezapisanych danych.
Polecenie wyłączenia komputera zamyka wszystkie otwarte programy i system operacyjny, a następnie
wyłącza wyświetlacz i komputer.
Komputer należy wyłączać w następujących przypadkach:
●
Podczas podłączania zewnętrznego urządzenia sprzętowego, które nie może być podłączone poprzez
port USB.
●
Jeżeli komputer nie będzie używany ani podłączony do zasilania zewnętrznego przez dłuższy czas.
Możliwe jest także naciśnięcie przycisku zasilania w celu wyłączenia komputera, jednak zalecaną metodą jest
użycie polecenia zamykania systemu Windows.
UWAGA: Jeżeli komputer znajduje się w stanie uśpienia lub hibernacji, przed wyłączeniem należy go
wznowić, naciskając krótko przycisk zasilania.
1.
Zapisz pracę i zamknij wszystkie otwarte programy.
2.
Wybierz kolejno opcje Start > Zamknij.
Jeżeli system nie odpowiada i nie można wyłączyć komputera przy użyciu powyższej procedury zamykania,
należy skorzystać z następujących procedur awaryjnych, stosując je w poniższej kolejności:
●
Naciśnij klawisze ctrl+alt+delete. Kliknij ikonę zasilania, a następnie kliknij opcję Zamknij.
●
Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez co najmniej 5 sekund.
●
Odłącz komputer od zewnętrznego źródła zasilania.
●
Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 15 sekund, aby natychmiast przeprowadzić reset
sprzętowy w celu wyłączenia komputera.
Ustawianie opcji zasilania
Korzystanie z ustawień oszczędzania energii
Opcja trybu uśpienia jest fabrycznie włączona.
Po zainicjowaniu trybu uśpienia wskaźniki zasilania migają i następuje wygaszenie ekranu. Praca jest
zapisywana w pamięci.
OSTROŻNIE: Aby zmniejszyć ryzyko obniżenia jakości dźwięku i obrazu wideo, utraty możliwości
odtwarzania dźwięku lub obrazu wideo albo utraty informacji, nie należy uruchamiać trybu uśpienia podczas
odczytu z dysku lub karty zewnętrznej ani podczas zapisu na te nośniki.
32
Rozdział 6 Zarządzanie energią
UWAGA: Gdy komputer znajduje się w trybie uśpienia, nie można zainicjować jakiegokolwiek połączenia z
siecią ani wykonywać żadnych czynności na komputerze.
Inicjowanie i opuszczanie trybu uśpienia
Jeśli komputer jest włączony, tryb uśpienia można zainicjować w następujący sposób:
●
Naciśnij krótko przycisk zasilania.
●
Zamknij wyświetlacz.
●
Wybierz Start, kliknij strzałkę umieszczoną obok przycisku zamykania, a następnie kliknij przycisk
Uśpij.
Opuszczanie trybu uśpienia
●
Naciśnij krótko przycisk zasilania.
●
Jeśli wyświetlacz jest zamknięty, otwórz go.
●
Naciśnij klawisz na klawiaturze.
●
Dotknij płytki dotykowej TouchPad lub przesuń po niej palcem.
Podczas wznawiania pracy komputera wskaźniki zasilania włączają się, a ekran jest przywracany do
poprzedniego stanu.
UWAGA: Jeśli ustawiono funkcję wprowadzania hasła podczas wznawiania, przed przywróceniem ekranu
do poprzedniego stanu konieczne jest wpisanie hasła systemu Windows.
Inicjowanie i opuszczanie stanu hibernacji
System jest fabrycznie skonfigurowany tak, aby inicjować tryb hibernacji po pewnym okresie bezczynności
podczas zasilania z baterii lub zewnętrznego źródła zasilania, a także zawsze wtedy, gdy bateria osiągnie
krytycznie niski poziom naładowania.
Ustawienia zasilania i opóźnienia można zmienić w Opcjach zasilania systemu Windows.
Inicjowanie stanu hibernacji
▲
Wybierz Start, kliknij strzałkę umieszczoną obok przycisku wyłączenia, a następnie kliknij przycisk
Hibernacja.
Aby zakończyć stan hibernacji:
▲
Naciśnij krótko przycisk zasilania.
Wskaźniki zasilania włączają się, a ekran jest przywracany do poprzedniego stanu.
UWAGA: Jeśli ustawiono funkcję wprowadzania hasła podczas wznawiania, przed przywróceniem ekranu
do poprzedniego stanu konieczne jest wpisanie hasła systemu Windows.
Korzystanie z miernika energii i ustawień zasilania
Miernik energii znajduje się w obszarze powiadomień, z prawej strony paska zadań. Miernik energii pozwala
na szybki dostęp do ustawień zasilania i sprawdzanie stanu naładowania baterii.
●
Aby wyświetlić wartość procentową naładowania baterii i bieżący plan zasilania, należy przesunąć
wskaźnik na ikonę miernika energii.
●
Aby użyć opcji zasilania lub zmienić plan zasilania, należy kliknąć ikonę miernika energii i wybrać
element z listy.
Ustawianie opcji zasilania
33
Różne ikony miernika energii wskazują, czy komputer jest zasilany z baterii, czy ze źródła zewnętrznego.
Jeżeli poziom naładowania baterii osiągnie niską lub krytycznie niską wartość, wyświetlany jest odpowiedni
komunikat.
Ustawianie funkcji ochrony hasłem przy wznowieniu
Aby ustawić funkcję wyświetlania monitu o wprowadzenie hasła przy wyłączeniu trybu uśpienia lub
hibernacji, należy wykonać następujące czynności:
1.
Wybierz kolejno opcje Start > Panel sterowania > System i zabezpieczenia > Opcje zasilania.
2.
W lewym okienku kliknij opcję Wymagaj hasła przy wznawianiu.
3.
Kliknij opcję Zmień ustawienia, które są obecnie niedostępne.
4.
Kliknij opcję Wymagaj hasła (zalecane).
UWAGA: Jeżeli chcesz utworzyć lub zmienić aktualne hasło konta użytkownika, kliknij opcję Utwórz
lub zmień hasło konta użytkownika i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Jeśli
nie chcesz tworzyć ani zmieniać hasła konta użytkownika, przejdź do kroku 5.
5.
Kliknij przycisk Zapisz zmiany.
Korzystanie z zasilania bateryjnego
OSTRZEŻENIE! Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia problemów związanych z bezpieczeństwem, należy
używać wyłącznie baterii dostarczonej wraz z komputerem, zamiennej baterii dostarczonej przez firmę HP
lub zgodnej baterii zakupionej w firmie HP.
Komputer używa zasilania z baterii zawsze, gdy nie jest podłączony do zewnętrznego źródła zasilania
prądem przemiennym. Czas pracy baterii komputera może być różny w zależności od ustawień zarządzania
energią, uruchomionych programów, jasności wyświetlacza, rodzaju urządzeń zewnętrznych podłączonych
do komputera i innych czynników. Zawsze przy podłączeniu komputera do źródła prądu przemiennego
bateria jest ładowana. Ponadto wykonywana na komputerze praca jest chroniona w przypadku awarii
zasilania. Jeżeli w komputerze znajduje się naładowana bateria i korzysta on z zewnętrznego źródła zasilania
prądem przemiennym, w przypadku odłączenia zasilacza lub utraty zasilania komputer automatycznie
przełącza się na zasilanie z baterii.
UWAGA: Po odłączeniu zasilacza prądu przemiennego jasność wyświetlacza jest automatycznie
zmniejszana w celu przedłużenia czasu pracy baterii.
Bateria włożona fabrycznie
W celu sprawdzenia stanu baterii i ustalenia, czy bateria nie ma problemu z utrzymaniem ładunku, uruchom
program Sprawdzanie baterii z modułu Pomoc i obsługa techniczna. Aby uzyskać informacje o baterii,
wybierz kolejno opcje Start > Pomoc i obsługa techniczna > Rozwiązywanie problemów > Zasilanie, ciepło
i mechanika. Kliknij kartę Zasilanie, a następnie kliknij Sprawdzanie baterii. Jeśli zostanie wyświetlony
komunikat informujący o konieczności wymiany baterii, skontaktuj się z pomocą techniczną.
W przypadku tego produktu nie ma możliwości łatwej wymiany baterii przez użytkownika. Może to
spowodować unieważnienie gwarancji. Jeśli bateria zbyt szybko się rozładowuje, należy skontaktować się z
pomocą techniczną.
Jeśli bateria została wyeksploatowana, nie należy jej wyrzucać wraz z odpadkami z gospodarstwa
domowego. Należy przestrzegać lokalnych przepisów w zakresie utylizacji baterii.
Wyszukiwanie dodatkowych informacji o baterii
W module Pomoc i obsługa techniczna dostępne są następujące narzędzia i informacje związane z baterią:
34
Rozdział 6 Zarządzanie energią
●
Narzędzie Sprawdzanie baterii pozwalające przetestować wydajność baterii
●
Informacje na temat kalibracji, zarządzania energią oraz odpowiedniej konserwacji i przechowywania
w celu wydłużenia czasu pracy baterii
●
Informacje dotyczące typów baterii, danych technicznych, czasu pracy i pojemności
Uzyskiwanie dostępu do informacji o baterii:
▲
Wybierz kolejno opcje Start > Pomoc i obsługa techniczna > Szkolenia > Plany zasilania: Często
zadawane pytania.
Korzystanie z narzędzia Sprawdzanie baterii
Pomoc i obsługa techniczna zawiera informacje na temat stanu baterii zainstalowanej w komputerze.
Uruchamianie programu Sprawdzanie baterii:
1.
Podłącz zasilacz do komputera.
UWAGA: Komputer musi być podłączony do zasilania zewnętrznego, aby program Sprawdzanie baterii
działał prawidłowo.
2.
Wybierz kolejno opcje Start > Pomoc i obsługa techniczna > Rozwiązywanie problemów > Z
zasilaniem, ciepłem i problemami mechanicznymi.
3.
Kliknij kartę Zasilanie, a następnie kliknij Sprawdzanie baterii.
Program Sprawdzanie baterii sprawdza baterię i jej ogniwa, by upewnić się, że działają prawidłowo, a
następnie podaje wyniki do oceny.
Wyświetlanie informacji o poziomie naładowania baterii
▲
Przesuń kursor na ikonę miernika energii w obszarze powiadomień pulpitu systemu Windows, z prawej
strony paska zadań.
Wydłużanie czasu pracy na baterii
Czas rozładowania baterii zależy od funkcji używanych w trakcie pracy na zasilaniu z baterii. Maksymalny
czas pracy na baterii stopniowo się zmniejsza, gdyż pojemność baterii samoczynnie spada.
Wskazówki służące wydłużaniu czasu pracy na baterii:
●
Zmniejsz jasność wyświetlacza.
●
Wybierz ustawienie Oszczędzanie energii w Opcjach zasilania.
Zarządzanie niskimi poziomami naładowania baterii
Informacje zawarte w tej części dotyczą ostrzeżeń i komunikatów systemowych ustawionych fabrycznie.
Niektóre alerty i komunikaty systemowe dotyczące niskiego poziomu naładowania baterii można zmieniać
przy użyciu apletu Opcje zasilania. Preferencje ustawione za pomocą Opcji zasilania nie wpływają na
wskaźniki.
Identyfikowanie niskich poziomów naładowania baterii
Kiedy bateria będąca jedynym źródłem zasilania komputera osiąga niski lub krytyczny poziom naładowania:
●
Wskaźnik baterii (tylko wybrane modele) informuje o wystąpieniu niskiego lub krytycznego poziomu
baterii.
— lub —
Ustawianie opcji zasilania
35
●
Na ikonie miernika energii w obszarze powiadomień wyświetlane jest powiadomienie o niskim lub
krytycznym poziomie naładowania baterii.
UWAGA: Dodatkowe informacje na temat miernika energii, zobacz Korzystanie z miernika energii i
ustawień zasilania na stronie 33.
Jeżeli komputer jest włączony lub znajduje się w trybie uśpienia, przez krótki czas pozostanie w trybie
uśpienia, a następnie wyłączy się. Wszystkie niezapisane dane zostaną utracone.
Rozwiązywanie problemu niskiego poziomu naładowania baterii
Rozwiązanie problemu niskiego poziomu naładowania baterii w sytuacji, gdy dostępne jest zewnętrzne źródło
zasilania
▲
Podłącz jedno z następujących urządzeń:
●
Zasilacz prądu przemiennego
●
Opcjonalne urządzenie dokowania lub rozszerzeń
●
Opcjonalny zasilacz zakupiony jako akcesorium w firmie HP
Rozwiązanie problemu niskiego poziomu naładowania baterii w sytuacji, gdy nie jest dostępne żadne źródło
zasilania
Aby rozwiązać problem niskiego poziomu naładowania baterii, gdy nie jest dostępne żadne źródło zasilania,
zapisz pracę i wyłącz komputer.
Oszczędzanie energii baterii
36
●
Wybierz ustawienia niskiego zużycia energii w aplecie Opcje zasilania Panelu sterowania systemu
Windows.
●
Wyłącz nieużywane połączenia z siecią bezprzewodową i LAN oraz zamknij aplikacje obsługujące
modem.
●
Odłącz nieużywane urządzenia zewnętrzne, które nie są podłączone do zewnętrznego źródła zasilania.
●
Zatrzymaj, wyłącz lub wyjmij nieużywane zewnętrzne karty pamięci.
●
Zmniejsz jasność ekranu.
●
W przypadku dłuższej przerwy w pracy zainicjuj tryb uśpienia albo wyłącz komputer.
Rozdział 6 Zarządzanie energią
Korzystanie z zewnętrznego źródła zasilania prądem przemiennym
OSTRZEŻENIE! Baterii komputera nie należy ładować na pokładzie samolotu.
OSTRZEŻENIE! Aby zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia problemów związanych
z bezpieczeństwem, należy używać wyłącznie zasilacza prądu przemiennego dostarczonego wraz
z komputerem, zamiennego zasilacza dostarczonego przez firmę HP lub zgodnego zasilacza prądu
przemiennego kupionego w firmie HP.
UWAGA: Informacje na temat podłączania zasilania sieciowego zawiera arkusz Instrukcja instalacji
dołączony do opakowania komputera.
Zewnętrzne zasilanie sieciowe jest dostarczane za pośrednictwem zatwierdzonego zasilacza prądu
przemiennego lub opcjonalnego urządzenia dokowania bądź urządzenia rozszerzeń.
Podłącz komputer do zewnętrznego źródła zasilania prądem przemiennym w następujących okolicznościach:
●
Podczas ładowania lub kalibrowania baterii.
●
Podczas instalowania lub modyfikowania oprogramowania systemowego.
●
Podczas zapisywania informacji na dysku CD, DVD lub BD (tylko wybrane modele)
●
Podczas korzystania z Defragmentatora dysków
●
Podczas wykonywania kopii zapasowej lub odzyskiwania danych.
Po podłączeniu komputera do zewnętrznego źródła zasilania prądem przemiennym:
●
Rozpoczyna się ładowanie baterii.
●
Jeżeli komputer jest włączony, ikona miernika energii w obszarze powiadomień zmienia wygląd.
Po odłączeniu zewnętrznego źródła zasilania prądem przemiennym występują następujące zdarzenia:
●
Komputer przełącza się na zasilanie z baterii.
●
Jasność wyświetlacza jest automatycznie zmniejszana w celu przedłużenia czasu pracy baterii.
Ustawianie opcji zasilania
37
7
Karty i urządzenia zewnętrzne
Korzystanie z kart pamięci Micro SD
Opcjonalne karty cyfrowe umożliwiają bezpieczne przechowywanie i udostępnianie danych. Karty te są
często używane w aparatach fotograficznych obsługujących multimedia cyfrowe oraz urządzeniach PDA i
w innych komputerach.
Informacje na temat obsługiwanych przez komputer formatów kart cyfrowych można znaleźć w rozdziale
Poznawanie komputera na stronie 4.
Wkładanie karty cyfrowej
OSTROŻNIE: Aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia złączy karty cyfrowej, podczas wkładania karty nie należy
używać zbyt dużej siły.
1.
Trzymając kartę etykietą do góry, skieruj ją złączem w stronę komputera.
2.
Włóż kartę do czytnika kart pamięci, Micro SD a następnie wciśnij ją, aż zostanie pewnie osadzona.
Komputer zasygnalizuje dźwiękiem wykrycie urządzenia. Może również zostać wyświetlone menu
z opcjami.
Wyjmowanie karty cyfrowej
OSTROŻNIE: Aby w bezpieczny sposób wyjąć kartę cyfrową i zmniejszyć ryzyko utraty danych lub sytuacji,
w której system przestanie odpowiadać, należy postępować zgodnie z następującą procedurą.
38
1.
Zapisz informacje i zamknij wszystkie programy związane z kartą cyfrową.
2.
Kliknij ikonę usuwania sprzętu w obszarze powiadomień pulpitu systemu Windows po prawej stronie
paska zadań. Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Rozdział 7 Karty i urządzenia zewnętrzne
3.
Dociśnij kartę (1), a następnie wyjmij ją z gniazda (2).
UWAGA:
Jeżeli karta nie wysunie się, wyciągnij ją z gniazda.
Korzystanie z urządzenia USB
Uniwersalna magistrala szeregowa (USB) jest interfejsem sprzętowym umożliwiającym podłączanie do
komputera opcjonalnych urządzeń zewnętrznych USB, takich jak klawiatura, mysz, napęd, drukarka, skaner
lub koncentrator.
Do prawidłowego działania niektórych urządzeń USB konieczne może być zainstalowanie dodatkowego
oprogramowania. Zwykle jest ono dostarczane wraz z urządzeniem. Więcej informacji o oprogramowaniu dla
danego urządzenia można znaleźć w instrukcjach producenta oprogramowania. Instrukcje te mogą być
dostarczone wraz z oprogramowaniem, na dysku lub na stronie internetowej producenta.
Komputer ma co najmniej 1 port USB obsługujący urządzenia w standardzie USB 1.0, USB 1.1, USB 2.0 i USB
3.0. Komputer może być także wyposażony w port ładujący USB umożliwiający podłączenie zasilania do
urządzenia zewnętrznego. Opcjonalne urządzenie dokowania lub koncentrator USB zapewnia dodatkowe
porty USB, których można używać z komputerem.
Podłączanie urządzenia USB
OSTROŻNIE: Aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia złącza portu USB, podczas podłączania urządzenia nie
należy używać dużej siły.
▲
Podłącz kabel USB do portu USB.
UWAGA:
Poniższa ilustracja w tym podręczniku może różnić się od rzeczywistego wyglądu komputera.
Korzystanie z urządzenia USB
39
Po wykryciu urządzenia zostanie wyemitowany dźwięk.
UWAGA: Przy pierwszym podłączeniu urządzenia USB w obszarze powiadomień wyświetlany jest
komunikat informujący, że urządzenie zostało rozpoznane przez komputer.
Wyjmowanie urządzenia USB
OSTROŻNIE: Aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia złącza USB, podczas wyjmowania urządzenia USB nie
należy gwałtownie wyciągać kabla ze złącza.
OSTROŻNIE: Aby wyjąć urządzenie USB w bezpieczny sposób i zmniejszyć ryzyko utraty informacji lub
sytuacji, w której system przestanie odpowiadać, należy postępować zgodnie z następującą procedurą.
40
1.
Przed wyjęciem urządzenia USB zapisz informacje i zamknij wszystkie programy związane
z urządzeniem.
2.
Kliknij ikonę usuwania sprzętu w obszarze powiadomień pulpitu systemu Windows, po prawej stronie
paska zadań, i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
3.
Wyjmij urządzenie.
Rozdział 7 Karty i urządzenia zewnętrzne
Korzystanie z opcjonalnych urządzeń zewnętrznych
UWAGA: Dodatkowe informacje na temat wymaganego oprogramowania, sterowników i portów
w komputerze, których należy używać, można znaleźć w dokumentacji dostarczonej przez producenta.
Aby podłączyć urządzenie zewnętrzne do komputera:
OSTROŻNIE: Aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia sprzętu podczas podłączania zasilanego napędu, należy
pamiętać o wyłączeniu napędu i odłączeniu sieciowego przewodu zasilającego.
1.
Podłącz urządzenie do komputera.
2.
W przypadku podłączania zasilanego urządzenia podłącz kabel zasilający urządzenia do uziemionego
gniazda sieci elektrycznej.
3.
Wyłącz urządzenie.
Aby odłączyć niezasilane urządzenie zewnętrzne od komputera, wyłącz urządzenie, a następnie odłącz je od
komputera. Aby odłączyć zasilane urządzenie zewnętrzne, wyłącz je, odłącz od komputera, a następnie
odłącz kabel zasilający.
Korzystanie z opcjonalnych napędów
Wyjmowane napędy zewnętrzne rozszerzają opcje przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji.
Napęd USB można dodać, podłączając go do portu USB w komputerze.
UWAGA: Zewnętrzne napędy optyczne USB firmy HP należy podłączać do zasilanego portu USB.
Dostępne są następujące rodzaje napędów USB:
●
Napęd dyskietek 1,44 MB
●
Moduł dysku twardego
●
Zewnętrzny napęd optyczny (CD, DVD i Blu-ray)
●
Urządzenie MultiBay
Korzystanie ze złącza dokowania
Złącze dokowania łączy komputer z opcjonalnym urządzeniem dokowania lub urządzeniem z portem
rozszerzeń. Opcjonalne urządzenie dokowania lub urządzenie z portem rozszerzeń udostępniają dodatkowe
porty i złącza, które mogą być używane z komputerem.
UWAGA: Zakupiony komputer, urządzenie dokowania lub urządzenie z portem rozszerzeń mogą się różnić
od urządzeń przedstawionych na ilustracjach poniżej. Należy korzystać z ilustracji, która najdokładniej
odzwierciedla wygląd posiadanego urządzenia dokowania lub urządzenia z portem rozszerzeń.
Aby podłączyć komputer do urządzenia dokującego:
1.
Wyciągnij przycisk przyłączenia (1) w urządzeniu dokującym, aby wycofać mechanizm blokujący.
Korzystanie z opcjonalnych urządzeń zewnętrznych
41
2.
Wyrównaj bolce na urządzeniu dokującym z odbiornikami na spodzie komputera i połóż komputer na
urządzeniu dokującym tak, aby(2) komputer spoczął na urządzeniu.
3.
Wepchnij przycisk przyłączenia (1) w urządzeniu dokującym, aby zabezpieczyć urządzenie dokujące
komputer. Wskaźnik połączenia (2) włącza się, gdy komputer jest podłączony do urządzenia
dokującego.
Aby podłączyć urządzenie z portem rozszerzeń do komputera:
1.
42
Wyrównaj złącze urządzenia z portem rozszerzeń względem gniazda dokowania w komputerze.
Rozdział 7 Karty i urządzenia zewnętrzne
2.
Włóż złącze urządzenia z portem rozszerzeń do gniazda dokowania w komputerze, aż zostanie w nim
prawidłowo osadzone.
Korzystanie z opcjonalnych urządzeń zewnętrznych
43
8
Napędy
Korzystanie z opcjonalnych zewnętrznych dysków twardych
(tylko wybrane modele)
Zwiększanie wydajności dysku twardego
Korzystanie z programu Defragmentator dysków
Wraz z upływem czasu korzystania z komputera pliki na dysku twardym ulegają fragmentacji. Dane na
pofragmentowanym dysku twardym są nieciągłe (nie następują kolejno po sobie) i w związku z tym system
ma większe trudności ze zlokalizowaniem plików, co spowalnia działanie komputera. Program
Defragmentator dysków konsoliduje (fizycznie reorganizuje) pofragmentowane pliki i foldery w celu
utrzymania wydajności działania systemu.
UWAGA: Na dyskach półprzewodnikowych nie trzeba uruchamiać Defragmentatora dysków.
Po uruchomieniu Defragmentator dysków nie wymaga nadzoru. Zależnie od wielkości posiadanego dysku
twardego i liczby pofragmentowanych plików działanie Defragmentatora dysku może zająć więcej niż
godzinę.
Firma HP zaleca defragmentowanie dysku twardego co najmniej raz w miesiącu. Możesz ustawić
Defragmentator dysków, by działał co miesiąc, ale możesz także ręcznie zdefragmentować swój komputer
w dowolnej chwili.
Aby uruchomić program Defragmentator dysków:
1.
Podłącz komputer do zasilania sieciowego.
2.
Wybierz kolejno Start > Wszystkie programy > Akcesoria > Narzędzia systemowe > Defragmentator
dysków.
3.
Kliknij przycisk Defragmentuj dysk.
UWAGA: System Windows zawiera funkcję Kontrola konta użytkownika, która zwiększa
bezpieczeństwo komputera. Wykonanie pewnych zadań, takich jak instalowanie oprogramowania,
uruchamianie narzędzi czy zmiana ustawień systemu Windows, może wymagać specjalnego
uprawnienia lub podania hasła. Zapoznaj się z Pomocą i obsługą techniczną. Aby uzyskać dostęp do
Pomocy i obsługi technicznej, wybierz kolejno opcje Start > Pomoc i obsługa techniczna.
Więcej informacji można znaleźć w Pomocy programu Defragmentator dysków.
Korzystanie z programu Oczyszczanie dysku
Program Oczyszczanie dysku przeszukuje dysk twardy pod kątem niepotrzebnych plików, które można
bezpiecznie usunąć w celu zwolnienia miejsca i umożliwienia wydajniejszej pracy komputera.
Aby uruchomić program Oczyszczanie dysku:
44
1.
Kliknij kolejno opcje Start > Wszystkie programy > Akcesoria > Narzędzia systemowe > Oczyszczanie
dysku.
2.
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Rozdział 8 Napędy
Korzystanie z opcjonalnych zewnętrznych napędów optycznych
(tylko wybrane modele)
Opcjonalne zewnętrzne napędy optyczne zawierają:
●
dysk CD
●
DVD
●
Blu-ray (BD)
Identyfikowanie zainstalowanego optycznego zewnętrznego napędu
▲
Wybierz kolejno opcje Start > Komputer.
Zostanie wyświetlona lista wszystkich urządzeń zainstalowanych w komputerze, w tym napęd optyczny.
Korzystanie z opcjonalnych zewnętrznych napędów optycznych (tylko wybrane modele)
45
Wkładanie dysku optycznego
Ładowanie z wykorzystaniem tacy
1.
Włącz komputer.
2.
Naciśnij przycisk zwalniania (1) na przedniej ściance napędu, aby odblokować tacę dysku.
3.
Wyciągnij tacę (2).
4.
Chwyć dysk za krawędzie, unikając dotykania jego powierzchni, a następnie umieść go na trzpieniu
etykietą do góry.
UWAGA: Jeśli taca nośnika nie jest całkowicie wysunięta, ostrożnie nachyl dysk pod takim kątem, aby
możliwe było umieszczenie go na trzpieniu.
5.
Delikatnie wciskaj dysk (3) na trzpień tacy, aż wskoczy na miejsce.
6.
Zamknij tacę dysku.
UWAGA: Krótka przerwa po włożeniu dysku jest normalnym zjawiskiem. Jeżeli nie wybrano odtwarzacza
multimedialnego, zostanie wyświetlone okno dialogowe Autoodtwarzanie. Następnie zostanie wyświetlony
monit o wybór czynności związanej z zawartością nośnika.
Napęd szczelinowy
OSTROŻNIE: Nie wolno wkładać dysków optycznych o średnicy 8 cm do szczelinowego napędu optycznego.
Może to spowodować uszkodzenie napędu.
46
1.
Włącz komputer.
2.
Chwyć dysk za krawędzie, unikając dotykania jego powierzchni, a następnie ustaw go etykietą do góry.
Rozdział 8 Napędy
3.
Delikatnie wsuń dysk do szczeliny napędu optycznego.
Wyjmowanie dysku optycznego
Ładowanie z wykorzystaniem tacy
Dysk można wyjąć na dwa sposoby, zależnie od tego, czy taca zostanie wysunięta w standardowy sposób,
czy nie.
Gdy taca dysku wysuwa się w standardowy sposób
1.
Naciśnij przycisk zwalniania (1) na przedniej ściance napędu, aby odblokować tacę dysku, a następnie
delikatnie wyciągaj tacę (2), aż się zatrzyma.
2.
Zdejmij dysk z tacy (3), delikatnie naciskając trzpień i jednocześnie unosząc zewnętrzne krawędzie
dysku. Chwytaj dysk za krawędzie, nie za jego powierzchnię.
UWAGA:
3.
Jeśli taca nośnika nie jest całkowicie wysunięta, ostrożnie nachyl dysk podczas wyjmowania.
Zamknij tacę dysku i włóż dysk do pudełka.
Gdy taca dysku się nie wysuwa normalnie
1.
Wsuń końcówkę spinacza biurowego (1) do otworu zwalniania na przedniej ściance napędu.
2.
Wpychaj delikatnie spinacz aż do momentu wysunięcia tacy, a następnie wyciągnij ją (2), aż się
zatrzyma.
Korzystanie z opcjonalnych zewnętrznych napędów optycznych (tylko wybrane modele)
47
3.
Zdejmij dysk z tacy (3), delikatnie naciskając trzpień i jednocześnie unosząc zewnętrzne krawędzie
dysku. Chwytaj dysk za krawędzie, nie za jego powierzchnię.
UWAGA:
4.
Jeśli taca nośnika nie jest całkowicie wysunięta, ostrożnie nachyl dysk podczas wyjmowania.
Zamknij tacę dysku i włóż dysk do pudełka.
Napęd szczelinowy
48
1.
Naciśnij przycisk zwalniania (1) znajdujący się obok napędu.
2.
Wyjmij dysk (2), chwytając go za krawędzie i unikając dotykania jego powierzchni.
3.
Włóż dysk do pudełka.
Rozdział 8 Napędy
Udostępnianie napędów optycznych
Mimo że komputer może nie mieć wbudowanego napędu optycznego, można łatwo uzyskać dostęp do
oprogramowania i danych oraz zainstalować aplikacje dzięki udostępnieniu napędu optycznego
podłączonego do innego komputera w sieci. Udostępnianie napędów jest funkcją systemu operacyjnego
Windows, umożliwiającą korzystanie z napędu zainstalowanego w jednym komputerze na innych
komputerach w tej samej sieci.
UWAGA: Aby było możliwe skorzystanie z udostępnionego napędu optycznego, musisz skonfigurować sieć.
Więcej informacji na temat konfiguracji sieci zawiera rozdział Podłączanie do sieci na stronie 13.
UWAGA: Niektóre dyski, np. dyski DVD z filmami i dyski z grami, mogą być chronione przed kopiowaniem
i dlatego nie można ich używać za pośrednictwem funkcji udostępniania napędów DVD i CD.
Aby udostępnić napęd optyczny na komputerze z udostępnionym napędem optycznym:
1.
Wybierz kolejno opcje Start > Komputer.
2.
Kliknij prawym przyciskiem myszy napęd optyczny, który chcesz udostępnić, a następnie kliknij
polecenie Właściwości.
3.
Wybierz kartę Udostępnianie, a następnie kliknij Udostępnianie zaawansowane.
4.
Zaznacz pole wyboru Udostępnij ten folder.
5.
W polu Nazwa udziału wpisz nazwę dla napędu optycznego.
6.
Kliknij polecenie Zastosuj, a następnie kliknij przycisk OK.
7.
Wybierz kolejno opcje Start > Panel sterowania > Sieć i Internet > Centrum sieci i udostępniania.
Korzystanie z opcjonalnych zewnętrznych napędów optycznych (tylko wybrane modele)
49
9
Bezpieczeństwo
Ochrona komputera
Standardowe funkcje zabezpieczeń systemu operacyjnego Windows oraz niezależne od systemu narzędzie
Setup (BIOS) pozwalają chronić ustawienia osobiste i dane przed różnego rodzaju zagrożeniami.
UWAGA: Rozwiązania zabezpieczające pełnią funkcję prewencyjną. Mogą one nie zapobiec niewłaściwemu
użyciu czy kradzieży urządzenia.
UWAGA: Przed wysłaniem komputera do naprawy należy wykonać kopie zapasowe poufnych plików oraz
usunąć te pliki z komputera, a także usunąć wszystkie ustawienia haseł.
UWAGA: Niektóre z funkcji wymienionych w tym rozdziale mogą nie być dostępne w danym komputerze.
UWAGA: Ten komputer obsługuje funkcję Computrace — usługę zabezpieczeń online, która umożliwia
śledzenie i odzyskiwanie urządzeń w niektórych regionach. W przypadku kradzieży komputera usługa
Computrace może śledzić komputer, jeśli nieupoważniony użytkownik uzyska dostęp do Internetu. Aby
skorzystać z usługi Computrace, należy dokonać zakupu oprogramowania i subskrypcji usługi. Więcej
informacji o zamawianiu oprogramowania Computrace można znaleźć w witrynie HP pod adresem
http://www.hp.com.
Ryzyko związane z komputerem
Funkcja zabezpieczająca
Korzystanie z komputera przez osoby nieupoważnione
Oprogramowanie HP Client Security w połączeniu z hasłem, kartą
inteligentną, kartą zbliżeniową, zarejestrowanymi obrazami
twarzy, zarejestrowanymi liniami papilarnymi i innymi
poświadczeniami uwierzytelniającymi
Nieautoryzowany dostęp do programu Computer Setup (f10)
Hasło administratora BIOS w programie Computer Setup*
Nieautoryzowany dostęp do danych na dysku twardym
Hasło DriveLock lub hasło Automatic DriveLock w programie
Computer Setup*
Nieuprawniony rozruch z opcjonalnego zewnętrznego napędu
optycznego (tylko wybrane modele), opcjonalnego zewnętrznego
dysku twardego (tylko wybrane modele) lub wewnętrznej karty
sieciowej
Funkcja Boot options (Opcje rozruchu) w programie Computer
Setup*
Nieautoryzowany dostęp do konta użytkownika systemu
Windows
Hasło użytkownika systemu Windows
Nieautoryzowany dostęp do danych
●
Oprogramowanie HP Drive Encryption
●
Windows Defender
Nieautoryzowany dostęp do ustawień programu Computer Setup
oraz innych informacji identyfikacyjnych systemu
Hasło administratora BIOS w programie Computer Setup*
Nieautoryzowane przenoszenie komputera
Gniazdo linki zabezpieczającej (używane z opcjonalną linką
zabezpieczającą)
* Program Computer Setup jest preinstalowanym w pamięci ROM narzędziem, z którego można korzystać nawet wtedy, gdy system
operacyjny nie działa lub nie może zostać załadowany. Do poruszania się i dokonywania wyboru w programie Computer Setup można
używać urządzenia wskazującego (płytki dotykowej TouchPad, drążka wskazującego lub myszy USB) lub klawiatury.
50
Rozdział 9 Bezpieczeństwo
Korzystanie z haseł
Hasło to grupa znaków wybrana do zabezpieczenia danych komputerowych. W zależności od pożądanej
metody zabezpieczenia dostępu do danych można ustawić kilka rodzajów haseł. Hasła można ustawić w
systemie Windows lub niezależnym narzędziu Computer Setup preinstalowanym na komputerze.
●
Hasła administratora BIOS i funkcji DriveLock są ustawiane w programie Computer Setup i zarządzane
przez system BIOS.
●
Hasła funkcji Automatic DriveLock są włączane w programie Computer Setup.
●
Hasła systemu Windows są ustawiane tylko w systemie operacyjnym Windows.
●
Jeśli narzędzie HP SpareKey zostało wcześniej skonfigurowane i jeśli użytkownik zapomni ustawionego
w programie Computer Setup hasła administratora BIOS, w celu uzyskania dostępu można użyć
narzędzia HP SpareKey.
●
Utrata obydwu haseł DriveLock ustawionych w programie Computer Setup: hasła użytkownika
DriveLock i hasła głównego DriveLock powoduje trwałe zablokowanie dysku twardego, który jest
zabezpieczony hasłami i brak możliwości dalszego korzystania z niego.
Tego samego hasła można używać zarówno dla funkcji programu Computer Setup, jak i dla funkcji
zabezpieczeń systemu Windows. To samo hasło może być również używane dla kilku funkcji programu
Computer Setup.
Wykorzystaj następujące wskazówki dotyczące tworzenia i zapisywania haseł:
●
Podczas tworzenia haseł należy stosować się do wymagań określonych przez program.
●
Nie należy używać tego samego hasła do wielu aplikacji lub witryn internetowych, a także nie należy
używać ponownie starego hasła systemu Windows do innych aplikacji lub witryn internetowych.
●
Do przechowywania nazw użytkownika i haseł dla wszystkich witryn internetowych i aplikacji można
używać Menedżera haseł programu HP Client Security. W razie trudności z zapamiętaniem będzie
można je bezpiecznie odczytać.
●
Haseł nie należy zapisywać w pliku na komputerze.
W poniższych tabelach wymieniono powszechnie używane hasła w systemie Windows oraz hasła
administratora systemu BIOS i opisano ich funkcje.
Hasła w systemie Windows
Hasło
Funkcja
Hasło administratora*
Zabezpiecza dostęp do konta administratora systemu Windows.
UWAGA: Ustawienie hasła administratora systemu Windows nie
ustawia hasła administratora BIOS.
Hasło użytkownika*
Blokuje dostęp do konta użytkownika systemu Windows.
* Informacje o ustawianiu hasła administratora systemu Windows lub hasła użytkownika systemu Windows można uzyskać w Pomocy
i obsłudze technicznej, wybierając kolejno opcje Start > Pomoc i obsługa techniczna.
Korzystanie z haseł
51
Hasła w programie Computer Setup
Hasło
Funkcja
Hasło administratora systemu BIOS*
Zabezpiecza dostęp do programu Computer Setup.
UWAGA: Jeśli funkcje uniemożliwiające usunięcie hasła
administratora BIOS zostały włączone, nie będzie można usunąć
hasła do momentu wyłączenia tych funkcji.
Hasło główne funkcji DriveLock*
Zabezpiecza dostęp do wewnętrznego dysku twardego
chronionego funkcją DriveLock. Ponadto jest używane do
usunięcia zabezpieczenia DriveLock. To hasło jest ustawiane za
pomocą opcji DriveLock Passwords podczas procedury włączenia.
UWAGA: Hasło administratora BIOS należy ustawić przed
ustawieniem hasła funkcji DriveLock.
Hasło użytkownika funkcji DriveLock*
Zabezpiecza dostęp do wewnętrznego dysku twardego
chronionego funkcją DriveLock i jest ustawiane za pomocą opcji
DriveLock Passwords podczas procedury włączenia.
UWAGA: Hasło administratora BIOS należy ustawić przed
ustawieniem hasła funkcji DriveLock.
*Szczegółowe informacje na temat każdego z tych haseł można znaleźć w kolejnych tematach.
Zarządzanie hasłem administratora systemu BIOS
Aby ustawić, zmienić lub usunąć to hasło, należy wykonać następujące kroki:
Ustawianie nowego hasła administratora systemu BIOS
1.
Włącz lub ponownie uruchom komputer, a następnie naciśnij klawisz esc, kiedy u dołu ekranu pojawi się
komunikat „Press the ESC key for Startup Menu” (Naciśnij klawisz esc, aby wejść do menu
rozruchowego).
2.
Naciśnij klawisz f10, aby otworzyć program Computer Setup.
3.
Użyj urządzenia wskazującego lub klawiszy strzałek, aby wybrać Security (Zabezpieczenia) > Setup
BIOS Administrator Password (Ustaw hasło administratora BIOS), a następnie naciśnij klawisz enter.
4.
Wpisz hasło, gdy pojawi się odpowiednie żądanie.
5.
Następnie wpisz je ponownie, aby je potwierdzić.
6.
Aby zapisać zmiany i wyjść z programu Computer Setup, kliknij ikonę Save (Zapisz) i postępuj zgodnie
z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
— lub —
Za pomocą klawiszy strzałek wybierz opcje Main (Główne) > Save Changes and Exit (Zapisz zmiany i
wyjdź), a następnie naciśnij klawisz enter.
Zmiany zaczną obowiązywać po ponownym uruchomieniu komputera.
Zmiana hasła administratora systemu BIOS
52
1.
Włącz lub ponownie uruchom komputer, a następnie naciśnij klawisz esc, kiedy u dołu ekranu pojawi się
komunikat „Press the ESC key for Startup Menu” (Naciśnij klawisz esc, aby wejść do menu
rozruchowego).
2.
Naciśnij klawisz f10, aby otworzyć program Computer Setup.
Rozdział 9 Bezpieczeństwo
3.
Użyj urządzenia wskazującego lub klawiszy strzałek, aby wybrać opcje Security (Zabezpieczenia) >
Change Password (Zmień hasło), a następnie naciśnij klawisz enter.
4.
Wpisz swoje aktualne hasło, gdy pojawi się monit.
5.
Następnie wpisz swoje nowe hasło, aby je potwierdzić.
6.
Aby zapisać zmiany i zamknąć program Computer Setup, kliknij przycisk Save (Zapisz) w lewym dolnym
rogu ekranu, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
— lub —
Za pomocą klawiszy strzałek wybierz opcje Main (Główne) > Save Changes and Exit (Zapisz zmiany i
wyjdź), a następnie naciśnij klawisz enter.
Zmiany zaczną obowiązywać po ponownym uruchomieniu komputera.
Usuwanie hasła administratora systemu BIOS
1.
Włącz lub ponownie uruchom komputer, a następnie naciśnij klawisz esc, kiedy u dołu ekranu pojawi się
komunikat „Press the ESC key for Startup Menu” (Naciśnij klawisz esc, aby wejść do menu
rozruchowego).
2.
Naciśnij klawisz f10, aby otworzyć program Computer Setup.
3.
Użyj urządzenia wskazującego lub klawiszy strzałek, aby wybrać opcje Security (Zabezpieczenia) >
Change Password (Zmień hasło), a następnie naciśnij klawisz enter.
4.
Wpisz swoje aktualne hasło, gdy pojawi się monit.
5.
Gdy pojawi się monit o podanie nowego hasła, pozostaw puste pole, a następnie naciśnij klawisz enter.
6.
Przeczytaj ostrzeżenie. Aby kontynuować, kliknij YES (TAK).
7.
Gdy ponownie pojawi się monit o wpisanie nowego hasła, pozostaw puste pole, a następnie naciśnij
klawisz enter.
8.
Aby zapisać zmiany i zamknąć program Computer Setup, kliknij przycisk Save (Zapisz) w lewym dolnym
rogu ekranu, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
— lub —
Za pomocą klawiszy strzałek wybierz opcje Main (Główne) > Save Changes and Exit (Zapisz zmiany i
wyjdź), a następnie naciśnij klawisz enter.
Zmiany zaczną obowiązywać po ponownym uruchomieniu komputera.
Korzystanie z haseł
53
Wprowadzanie hasła administratora systemu BIOS
Gdy pojawi się monit o wpisanie hasła administratora systemu BIOS, wpisz swoje hasło (za pomocą tych
samych klawiszy, które były użyte podczas ustawiania hasła), a następnie naciśnij klawisz enter. Jeśli 3
kolejne próby wprowadzenia hasła administratora systemu BIOS będą niepomyślne, musisz ponownie
uruchomić komputer i spróbować jeszcze raz.
Zarządzanie hasłem funkcji DriveLock w programie Computer Setup
OSTROŻNIE: Aby zapobiec sytuacji, w której nie będzie można korzystać z dysku chronionego przez funkcję
DriveLock, hasło użytkownika i hasło główne funkcji DriveLock należy zapisać i przechowywać
w bezpiecznym miejscu z dala od komputera. Utrata obydwu haseł funkcji DriveLock powoduje trwałe
zablokowanie dysku twardego i brak możliwości dalszego korzystania z niego.
Zabezpieczenie DriveLock zapobiega nieautoryzowanemu dostępowi do danych znajdujących się na dysku
twardym. Zabezpieczenie DriveLock można stosować tylko do wewnętrznych dysków twardych komputera.
Jeśli dysk został zabezpieczony za pomocą funkcji DriveLock, dostęp do niego jest możliwy tylko po podaniu
hasła. Napęd musi znajdować się w komputerze lub w replikatorze portów, aby możliwe było uzyskanie
dostępu przy użyciu haseł funkcji DriveLock.
UWAGA: W celu uzyskania dostępu do funkcji DriveLock konieczne jest ustawienie hasła administratora
BIOS.
Aby zastosować zabezpieczenie DriveLock do wewnętrznego dysku twardego, należy ustawić hasło
użytkownika i hasło główne w programie Computer Setup. Należy uwzględnić następujące zalecenia
dotyczące korzystania z zabezpieczenia DriveLock:
54
●
Dostęp do dysku twardego zabezpieczonego za pomocą funkcji DriveLock jest możliwy tylko po podaniu
hasła użytkownika lub hasła głównego.
●
Hasło użytkownika powinno być stosowane przez osobę, która korzysta z komputera
i zabezpieczonego dysku twardego podczas codziennej pracy. Hasło główne może być stosowane
zarówno przez administratora systemu, jak i przez osobę korzystającą z komputera podczas codziennej
pracy.
●
Hasło użytkownika i hasło główne mogą być takie same.
●
Hasło użytkownika lub hasło główne można usunąć tylko przez wyłączenie zabezpieczenia DriveLock
napędu. Zabezpieczenie DriveLock napędu można wyłączyć tylko za pomocą hasła głównego.
Rozdział 9 Bezpieczeństwo
Ustawianie hasła funkcji DriveLock
Aby ustawić hasło DriveLock w programie Computer Setup, wykonaj następujące kroki:
1.
Włącz komputer, a następnie naciśnij klawisz esc podczas wyświetlania komunikatu „Press the ESC key
for Startup Menu” (Naciśnij klawisz ESC, aby wyświetlić menu uruchomieniowe) u dołu ekranu.
2.
Naciśnij klawisz f10, aby otworzyć program Computer Setup.
3.
Za pomocą urządzenia wskazującego lub klawiszy strzałek wybierz opcję Security (Bezpieczeństwo) >
Hard Drive Tools (Narzędzia dysku twardego) > DriveLock i naciśnij klawisz enter.
4.
Kliknij opcję Set DriveLock Password (Ustaw hasło funkcji DriveLock) (globalne).
5.
Wprowadź hasło administratora BIOS, a następnie naciśnij klawisz enter.
6.
Za pomocą urządzenia wskazującego lub klawiszy strzałek wybierz dysk twardy, który chcesz
zabezpieczyć, a następnie naciśnij klawisz enter.
7.
Przeczytaj komunikat ostrzegawczy. Aby kontynuować, wybierz przycisk YES (TAK).
8.
Podaj hasło główne, a następnie naciśnij klawisz enter.
9.
Następnie ponownie podaj hasło główne w celu potwierdzenia, a następnie naciśnij klawisz enter.
10. Podaj hasło użytkownika, a następnie naciśnij klawisz enter.
11. Następnie ponownie podaj hasło użytkownika w celu potwierdzenia, a następnie naciśnij klawisz enter.
12. Aby potwierdzić ustawienie zabezpieczenia DriveLock na wybranym dysku, wpisz w polu potwierdzenia
słowo DriveLock i naciśnij klawisz enter.
UWAGA:
W potwierdzeniu DriveLock wielkość liter jest uwzględniana.
13. Aby zapisać zmiany i zamknąć program Computer Setup, kliknij przycisk Save (Zapisz) w lewym dolnym
rogu ekranu, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
– lub –
Za pomocą klawiszy strzałek wybierz opcje Main (Główne) > Save Changes and Exit (Zapisz zmiany i
wyjdź), a następnie naciśnij klawisz enter.
Zmiany zaczną obowiązywać po ponownym uruchomieniu komputera.
Wprowadzanie hasła funkcji DriveLock
Upewnij się, że dysk twardy znajduje się we wnęce komputera (nie w opcjonalnym urządzeniu dokowania ani
w zewnętrznej wnęce MultiBay).
Po wyświetleniu na ekranie monitu DriveLock Password (Hasło funkcji DriveLock) wpisz hasło użytkownika
lub hasło główne (używając tych samych klawiszy, za pomocą których je ustawiono), a następnie naciśnij
klawisz enter.
Po 2 nieudanych próbach wprowadzenia poprawnego hasła podjęcie kolejnej próby jest możliwe dopiero po
wyłączeniu komputera.
Korzystanie z haseł
55
Zmiana hasła funkcji DriveLock
Aby zmienić hasło DriveLock w programie Computer Setup, wykonaj następujące kroki:
1.
Włącz komputer, a następnie naciśnij klawisz esc podczas wyświetlania komunikatu „Press the ESC key
for Startup Menu” (Naciśnij klawisz ESC, aby wyświetlić menu uruchomieniowe) u dołu ekranu.
2.
Naciśnij klawisz f10, aby otworzyć program Computer Setup.
3.
Za pomocą urządzenia wskazującego lub klawiszy strzałek wybierz opcję Security (Bezpieczeństwo) >
Hard Drive Tools (Narzędzia dysku twardego) > DriveLock i naciśnij klawisz enter.
4.
Wprowadź hasło administratora BIOS, a następnie naciśnij klawisz enter.
5.
Użyj urządzenia wskazującego lub klawiszy strzałek, aby wybrać opcję Set DriveLock Password (Ustaw
hasło funkcji DriveLock), a następnie naciśnij klawisz enter.
6.
Za pomocą klawiszy strzałek wybierz wewnętrzny dysk twardy, a następnie naciśnij klawisz enter.
7.
Użyj urządzenia wskazującego lub klawiszy ze strzałkami, aby wybrać opcję Change Password (Zmień
hasło).
8.
Podaj aktualne hasło, a następnie naciśnij klawisz enter.
9.
Następnie podaj nowe hasło i naciśnij klawisz enter.
10. W celu potwierdzenia ponownie podaj nowe hasło, a następnie naciśnij klawisz enter.
11. Aby zapisać zmiany i zamknąć program Computer Setup, kliknij przycisk Save (Zapisz) w lewym dolnym
rogu ekranu, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
– lub –
Za pomocą klawiszy strzałek wybierz opcje Main (Główne) > Save Changes and Exit (Zapisz zmiany i
wyjdź), a następnie naciśnij klawisz enter.
Zmiany zaczną obowiązywać po ponownym uruchomieniu komputera.
56
Rozdział 9 Bezpieczeństwo
Wyłączanie zabezpieczenia DriveLock
Aby usunąć zabezpieczenie DriveLock w programie Computer Setup, wykonaj następujące kroki:
1.
Włącz komputer, a następnie naciśnij klawisz esc podczas wyświetlania komunikatu „Press the ESC key
for Startup Menu” (Naciśnij klawisz ESC, aby wyświetlić menu uruchomieniowe) u dołu ekranu.
2.
Naciśnij klawisz f10, aby otworzyć program Computer Setup.
3.
Za pomocą urządzenia wskazującego lub klawiszy strzałek wybierz opcję Security (Bezpieczeństwo) >
Hard Drive Tools (Narzędzia dysku twardego) > DriveLock i naciśnij klawisz enter.
4.
Wprowadź hasło administratora BIOS, a następnie naciśnij klawisz enter.
5.
Użyj urządzenia wskazującego lub klawiszy strzałek, aby wybrać opcję Set DriveLock Password (Ustaw
hasło funkcji DriveLock), a następnie naciśnij klawisz enter.
6.
Za pomocą urządzenia wskazującego lub klawiszy strzałek wybierz wewnętrzny dysk twardy,
a następnie naciśnij klawisz enter.
7.
Za pomocą urządzenia wskazującego lub klawiszy strzałek wybierz polecenie Disable protection
(Wyłącz ochronę).
8.
Wpisz hasło główne, a następnie naciśnij klawisz enter.
9.
Aby zapisać zmiany i wyjść z programu Computer Setup, kliknij ikonę Save (Zapisz) i postępuj zgodnie
z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
– lub –
Za pomocą klawiszy strzałek wybierz opcje Main (Główne) > Save Changes and Exit (Zapisz zmiany i
wyjdź), a następnie naciśnij klawisz enter.
Zmiany zaczną obowiązywać po ponownym uruchomieniu komputera.
Korzystanie z funkcji Automatic DriveLock w programie Computer Setup
W środowisku dla wielu użytkowników można ustawić automatyczne hasło funkcji DriveLock. Po włączeniu
automatycznego hasła DriveLock zostanie utworzone losowe hasło użytkownika i główne hasło DriveLock.
Gdy dowolny z użytkowników wprowadzi hasło poświadczające, to losowe hasło użytkownika i główne hasło
DriveLock zostanie użyte do odblokowania dysku.
UWAGA: W celu uzyskania dostępu do funkcji Automatic DriveLock konieczna jest znajomość hasła
administratora BIOS.
Wprowadzanie automatycznego hasła funkcji DriveLock
Aby włączyć automatyczne hasło DriveLock w programie Computer Setup, wykonaj następujące kroki:
1.
Włącz lub uruchom ponownie komputer, a następnie naciśnij klawisz esc podczas wyświetlania
komunikatu „Press the ESC key for Startup Menu” (Naciśnij klawisz ESC, aby wyświetlić menu
uruchomieniowe) u dołu ekranu.
2.
Naciśnij klawisz f10, aby otworzyć program Computer Setup.
3.
Za pomocą urządzenia wskazującego lub klawiszy strzałek wybierz opcję Security (Bezpieczeństwo) >
Hard Drive Tools (Narzędzia dysku twardego) > Automatic DriveLock (Automatyczne zabezpieczenie
DriveLock) i naciśnij klawisz enter.
4.
Wprowadź hasło administratora BIOS, a następnie naciśnij klawisz enter.
Korzystanie z haseł
57
5.
Za pomocą urządzenia wskazującego lub klawiszy strzałek wybierz wewnętrzny dysk twardy,
a następnie naciśnij klawisz enter.
6.
Przeczytaj komunikat ostrzegawczy. Aby kontynuować, wybierz przycisk YES (TAK).
7.
Aby zapisać zmiany i wyjść z programu Computer Setup, kliknij ikonę Save (Zapisz) i postępuj zgodnie
z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
– lub –
Za pomocą klawiszy strzałek wybierz opcje Main (Główne) > Save Changes and Exit (Zapisz zmiany i
wyjdź), a następnie naciśnij klawisz enter.
Wyłączanie automatycznego zabezpieczenia DriveLock
Aby usunąć zabezpieczenie DriveLock w programie Computer Setup, wykonaj następujące kroki:
1.
Włącz lub uruchom ponownie komputer, a następnie naciśnij klawisz esc podczas wyświetlania
komunikatu „Press the ESC key for Startup Menu” (Naciśnij klawisz ESC, aby wyświetlić menu
uruchomieniowe) u dołu ekranu.
2.
Naciśnij klawisz f10, aby otworzyć program Computer Setup.
3.
Za pomocą urządzenia wskazującego lub klawiszy strzałek wybierz opcję Security (Bezpieczeństwo) >
Hard Drive Tools (Narzędzia dysku twardego) > Automatic DriveLock (Automatyczne zabezpieczenie
DriveLock) i naciśnij klawisz enter.
4.
Wprowadź hasło administratora BIOS, a następnie naciśnij klawisz enter.
5.
Za pomocą urządzenia wskazującego lub klawiszy strzałek wybierz wewnętrzny dysk twardy,
a następnie naciśnij klawisz enter.
6.
Za pomocą urządzenia wskazującego lub klawiszy strzałek wybierz polecenie Disable protection
(Wyłącz ochronę).
7.
Aby zapisać zmiany i zamknąć program Computer Setup, kliknij przycisk Save (Zapisz) w lewym dolnym
rogu ekranu, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
– lub –
Za pomocą klawiszy strzałek wybierz opcje Main (Główne) > Save Changes and Exit (Zapisz zmiany i
wyjdź), a następnie naciśnij klawisz enter.
Używanie oprogramowania antywirusowego
W przypadku używania komputera do przesyłania poczty e-mail oraz do korzystania z sieci lub Internetu
komputer jest narażony na działanie wirusów. Wirusy komputerowe mogą zakłócić działanie systemu
operacyjnego, programów lub narzędzi, a także powodować nieprawidłowe ich działanie.
Oprogramowanie antywirusowe umożliwia wykrycie większości wirusów i ich zniszczenie oraz, w większości
przypadków, naprawienie spowodowanych przez nie szkód. Aby zapewnić trwałą ochronę przed wirusami,
oprogramowanie antywirusowe musi być regularnie aktualizowane.
Aby uzyskać więcej informacji o wirusach komputerowych, wpisz słowo wirusy w polu Wyszukaj w oknie
Pomocy i obsługi technicznej.
58
Rozdział 9 Bezpieczeństwo
Używanie oprogramowania zapory
Zapory służą do zapobiegania nieautoryzowanemu dostępowi do systemu lub sieci. Zapora może być
oprogramowaniem zainstalowanym na danym komputerze i/lub w sieci, lub może to być też rozwiązanie
złożone z oprogramowania i sprzętu.
Do wyboru są dwa typy zapór:
●
Zapory oparte na hoście — jest to oprogramowanie chroniące tylko ten komputer, na którym jest
zainstalowane.
●
Zapory sieciowe — są instalowane między modemem DSL lub kablowym użytkownika a jego siecią
domową, aby zapewnić ochronę wszystkich komputerów w tej sieci.
Z chwilą zainstalowania w systemie zapory wszystkie dane wysyłane do i z systemu są monitorowane
i porównywane z zestawem kryteriów bezpieczeństwa zdefiniowanych przez użytkownika. Wszystkie dane,
które nie spełniają tych kryteriów, są blokowane.
W danym komputerze lub sprzęcie sieciowym zapora może już być zainstalowana. Jeśli nie, dostępne są
zapory w wersji programowej.
UWAGA: W pewnych warunkach zapora może blokować dostęp do gier internetowych, zakłócać
udostępnianie plików i drukarek w sieci lub blokować autoryzowane załączniki do wiadomości e-mail. Aby
tymczasowo rozwiązać ten problem, można wyłączyć zaporę na czas wykonywania zadania, a następnie
włączyć ją ponownie. Aby całkowicie rozwiązać ten problem, można zmienić konfigurację zapory.
Instalowanie krytycznych aktualizacji zabezpieczeń
OSTROŻNIE: Firma Microsoft® przesyła powiadomienia o krytycznych aktualizacjach. Aby zabezpieczyć
komputer przed próbami naruszenia zabezpieczeń i wirusami komputerowymi, należy instalować
aktualizacje krytyczne firmy Microsoft natychmiast po otrzymaniu powiadomienia.
Aktualizacje systemu operacyjnego lub innego oprogramowania mogły zostać udostępnione już po
opuszczeniu fabryki przez komputer. Aby upewnić się, że wszystkie dostępne aktualizacje zostały
zainstalowane na komputerze, należy przestrzegać tych wskazówek.
1.
Uruchom Windows Update jak najszybciej po zainstalowaniu komputera.
2.
Następnie uruchamiaj Windows Update raz na miesiąc.
3.
Aktualizacje systemu Windows i innych programów Microsoft można, w miarę udostępniania, pobierać
ze strony internetowej firmy Microsoft oraz korzystając z odnośnika aktualizacji w oknie Pomocy i
obsługi technicznej.
Używanie programu HP Client Security Manager
Na niektórych modelach komputerów jest wstępnie zainstalowane oprogramowanie HP Client Security
Manager. Dostęp do tego oprogramowania można uzyskać z poziomu Panelu sterowania systemu Windows.
Udostępnia ono funkcje zabezpieczeń służące do ochrony komputera, sieci i krytycznych danych przed
nieautoryzowanym dostępem. Więcej informacji można znaleźć w module Pomoc oprogramowania HP Client
Security.
Instalowanie opcjonalnego kabla zabezpieczającego
UWAGA: Linka zabezpieczająca utrudnia kradzież komputera, ale nie gwarantuje jego pełnego
bezpieczeństwa.
Używanie oprogramowania zapory
59
UWAGA: Gniazdo linki zabezpieczającej w komputerze może wyglądać nieco inaczej niż na ilustracji w tej
części. Położenie gniazda linki zabezpieczającej w komputerze można znaleźć w rozdziale Poznawanie
komputera na stronie 4.
1.
Przymocuj linkę zabezpieczającą do nieruchomego przedmiotu.
2.
Włóż klucz (1) do blokady linki (2).
3.
Włóż blokadę linki do gniazda w komputerze (3), a następnie zamknij ją za pomocą klucza.
Korzystanie z czytnika linii papilarnych
W wybranych modelach komputerów dostępne są zintegrowane czytniki linii papilarnych. Aby korzystać z
czytnika linii papilarnych, należy zarejestrować swoje odciski palców w Menedżerze poświadczeń programu
HP Client Security. Więcej informacji można znaleźć w module Pomoc oprogramowania HP Client Security.
Po zarejestrowaniu swoich odcisków palców w Menedżerze poświadczeń można użyć Menedżera haseł
programu HP Client Security do przechowywania i wypełniania nazw użytkownika i haseł dla używanych
witryn internetowych i aplikacji.
Umiejscowienie czytnika linii papilarnych
Czytnik linii papilarnych to niewielki metaliczny czujnik znajdujący się w jednym z następujących obszarów
komputera:
●
blisko dolnej części płytki dotykowej TouchPad,
●
z prawej strony klawiatury,
●
w prawym górnym rogu wyświetlacza,
●
z lewej strony wyświetlacza.
W zależności od modelu komputera czytnik może być ustawiony poziomo lub pionowo. Niezależnie od jego
ułożenia palec należy przesuwać prostopadle do metalicznego czujnika. Położenie czytnika w komputerze
można znaleźć w rozdziale Poznawanie komputera na stronie 4.
60
Rozdział 9 Bezpieczeństwo
10 Konserwacja
Czyszczenie komputera
Czyszczenie komputera i urządzeń zewnętrznych pomaga utrzymywać je w dobrym stanie. Jeśli komputer nie
będzie czyszczony, może nagromadzić się kurz i brud.
OSTROŻNIE:
W przypadku czyszczenia komputera należy unikać stosowania:
Silnie działających rozpuszczalników takich, jak alkohol, aceton, chlorek amonu, chlorek metylenu i
węglowodory, gdyż mogą one trwale uszkodzić powierzchnię komputera.
Czyszczenie wyświetlacza, boków i pokrywy
Delikatnie przetrzyj wyświetlacz miękką szmatką niepozostawiającą kłaczków zwilżoną płynem do mycia
szyb niezawierającym alkoholu. Poczekaj, aż wyświetlacz wyschnie, a dopiero później zamknij pokrywę
komputera. Do czyszczenia boków i pokrywy należy używać wilgotnej ściereczki. Materiały włókniste, takie
jak ręczniki papierowe, mogą porysować powierzchnię komputera.
UWAGA: Pokrywę komputera należy czyścić ruchami kolistymi, aby skuteczniej usuwać kurz i
zanieczyszczenia.
Procedury czyszczenia
Bezpieczne czyszczenie komputera należy wykonać w sposób opisany poniżej.
OSTRZEŻENIE! W celu uniknięcia porażenia elektrycznego i uszkodzenia elementów komputera, nie wolno
czyścić go, gdy jest włączony:
Wyłącz komputer.
Odłącz zasilanie zewnętrzne.
Odłącz wszystkie zasilane urządzenia zewnętrzne.
OSTROŻNIE: Nie należy rozpylać środków ani płynów czyszczących bezpośrednio na powierzchnię
komputera. Rozlanie się płynu na powierzchni komputera grozi trwałym uszkodzeniem podzespołów
wewnętrznych.
Czyszczenie wyświetlacza
Delikatnie przetrzyj wyświetlacz miękką, niepozostawiającą śladów szmatką, zwilżoną płynem do mycia szyb
niezawierającym alkoholu. Przed zamknięciem wyświetlacza upewnij się, że wyświetlacz jest suchy.
Czyszczenie boków i pokrywy
Do czyszczenia boków i pokrywy należy używać miękkiej szmatki z mikrofibry lub irchy nasączonej jednym z
wymienionych wcześniej środków czyszczących. Można też użyć odpowiednich ściereczek jednorazowych.
UWAGA: Pokrywę komputera należy czyścić ruchami kolistymi, aby skuteczniej usuwać kurz i
zanieczyszczenia.
Czyszczenie komputera
61
Czyszczenie płytki dotykowej TouchPad i klawiatury
OSTROŻNIE: Uważaj, aby między klawisze klawiatury nie dostały się żadne płyny, nawet gdy będziesz
czyścić komputer. Może to trwale uszkodzić wewnętrzne elementy komputera.
●
Do czyszczenia płytki dotykowej TouchPad i klawiatury użyj miękkiej szmatki z mikrofibry lub
bezolejowej szmatki antystatycznej (np. irchy) zwilżonej bezalkoholowym środkiem do czyszczenia
szkła lub użyj odpowiedniej ściereczki jednorazowej.
●
Aby zapobiec zacinaniu się klawiszy oraz usunąć spod nich kurz i zanieczyszczenia, należy użyć puszki
ze sprężonym powietrzem, wyposażonej w długą i cienką końcówkę.
OSTRZEŻENIE! Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym lub uszkodzenia elementów
wewnętrznych, do czyszczenia klawiatury nie należy używać odkurzacza. Odkurzacz może pozostawić na
powierzchni klawiatury kurz i inne zanieczyszczenia.
Aktualizacja programów i sterowników
HP zaleca regularne aktualizowanie programów i sterowników do najnowszych wersji. Aktualizacje mogą
rozwiązać problemy i wprowadzić nowe funkcje i opcje do komputera. Technologie stale się zmieniają, a
aktualizowanie programów i sterowników pozwala komputerowi korzystać z tych najnowszych.
Przykładowo, starsze karty graficzne mogą nie działać dobrze z najnowszymi grami. Bez najnowszego
sterownika nie można w pełni korzystać z możliwości sprzętu.
Przejdź do strony http://www.hp.com/support, aby pobrać najnowsze wersje programów i sterowników HP.
Oprócz tego możesz się zarejestrować, aby otrzymywać automatyczne powiadomienia o aktualizacjach, gdy
będą one dostępne
Korzystanie z menedżera pobierania SoftPaq
HP SoftPaq Download Manager (Menedżer pobierania HP SoftPaq — SDM) jest narzędziem pozwalającym na
szybkie uzyskanie dostępu do informacji SoftPaq dla komputerów HP dla firm bez potrzeby podawania
numeru pakietu SoftPaq. Za pomocą tego narzędzia można łatwo odnaleźć pakiety SoftPaq, pobrać je i
rozpakować.
Program SoftPaq Download Manager odczytuje i pobiera z serwera FTP firmy HP plik bazy danych
zawierający modele komputerów i informacje o pakietach SoftPaq. Program SoftPaq Download Manager
pozwala na wybranie jednego lub kilku modeli komputerów w celu odnalezienia dostępnych do pobrania
pakietów SoftPaq.
Program SoftPaq Download Manager łączy się z serwerem FTP firmy HP, aby sprawdzać dostępność
aktualizacji bazy danych i oprogramowania. Odnalezione aktualizacje są automatycznie pobierane i
instalowane.
Program SoftPaq Download Manager można pobrać z witryny firmy HP. Użycie programu SoftPaq Download
Manager do pobrania pakietów SoftPaq wymaga pobrania i instalacji tego programu. Odwiedź witrynę firmy
HP pod adresem http://www.hp.com/go/sdm i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie,
aby pobrać i zainstalować program SoftPaq Download Manager.
Pobieranie pakietów SoftPaq:
▲
Wybierz kolejno opcje Start > Wszystkie programy > HP > HP SoftPaq Download Manager.
UWAGA: Jeżeli pojawi się żądanie Kontroli konta użytkownika, kliknij Tak.
62
Rozdział 10 Konserwacja
11 Tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie
danych
Komputer jest wyposażony w narzędzia HP i Windows w celu ułatwienia ochrony danych i ich odzyskania w
razie konieczności. Narzędzia te pomagają przywrócić komputer do prawidłowego funkcjonowania za
pomocą kilku prostych czynności. Ta sekcja zawiera informacje na temat następujących procesów:
●
Tworzenie nośnika do odzyskiwania i kopii zapasowych
●
Przywracanie i odzyskiwanie systemu
Tworzenie nośnika do odzyskiwania i kopii zapasowych
Przywrócony system po awarii jest tylko tak dobry, jak ostatnia posiadana kopia zapasowa.
1.
Po pomyślnej konfiguracji komputera należy utworzyć nośnik HP Recovery. Ten krok tworzy dysk DVD z
systemem operacyjnym Windows 7 i dysk DVD Driver Recovery (Odzyskiwanie sterowników). Dysk DVD
z systemem Windows może być wykorzystany do ponownej instalacji oryginalnego systemu
operacyjnego w przypadku, gdy dysk twardy jest uszkodzony lub został wymieniony. Dysk DVD Driver
Recovery (Odzyskiwanie sterowników) instaluje określone sterowniki i aplikacje. Zobacz Tworzenie
nośnika do odzyskiwania w programie HP Recovery Disc Creator na stronie 64.
2.
Z narzędzia tworzenia kopii zapasowej i odzyskiwania systemu Windows można skorzystać w celu
wykonania następujących czynności:
●
Wykonywanie kopii poszczególnych plików i folderów
●
Wykonywanie kopii całego dysku twardego (tylko wybrane modele)
●
Tworzenie dysków naprawy systemu (tylko wybrane modele) przy użyciu opcjonalnego
zewnętrznego napędu optycznego
●
Tworzenie punktów przywracania systemu
UWAGA: W tym podręczniku opisano przegląd opcji tworzenia kopii zapasowej, przywracania i
odzyskiwania. Szczegółowe informacje na temat dostarczonych narzędzi zawiera Pomoc i obsługa
techniczna. Aby uzyskać dostęp do Pomocy i obsługi technicznej, wybierz kolejno opcje Start > Pomoc i
obsługa techniczna.
UWAGA: Na wypadek niestabilności systemu firma HP zaleca wydrukowanie procedury odzyskiwania i
zachowanie jej do późniejszego wykorzystania.
W przypadku wystąpienia awarii systemu, można użyć tych kopii zapasowych w celu odtworzenia zawartości
komputera. Zobacz Tworzenie kopii zapasowej danych na stronie 64.
Wskazówki
●
W przypadku tworzenia nośnika do odzyskiwania lub zapisywania kopii zapasowej na innych dyskach
należy używać dowolnego z wymienionych poniżej rodzajów dysków (zakupionych oddzielnie): DVD+R,
Tworzenie nośnika do odzyskiwania i kopii zapasowych
63
DVD+R DL, DVD-R, DVD-R DL lub DVD±RW. Rodzaj użytego dysku zależy od rodzaju używanego napędu
optycznego.
●
Przed rozpoczęciem procesu tworzenia nośnika do odzyskiwania lub kopii zapasowej upewnij się, że
komputer jest podłączony do zasilania sieciowego.
Tworzenie nośnika do odzyskiwania w programie HP Recovery Disc Creator
HP Recovery Disc Creator to program umożliwiający utworzenie nośnika do odzyskiwania w inny sposób. Po
pomyślnym skonfigurowaniu komputera można utworzyć nośnik do odzyskiwania w programie HP Recovery
Disc Creator. Ten nośnik odzyskiwania umożliwia ponowne zainstalowanie oryginalnego systemu
operacyjnego oraz sterowników i aplikacji, jeśli dysk twardy ulegnie uszkodzeniu. W programie HP Recovery
Disc Creator można utworzyć dwa rodzaje dysków DVD do odzyskiwania:
●
Dysk DVD z systemem Windows 7 — umożliwia instalację systemu operacyjnego bez dodatkowych
sterowników i aplikacji.
●
Dysk DVD Driver Recovery (Odzyskiwanie sterowników) — umożliwia zainstalowanie tylko określonych
sterowników i aplikacji, w taki sam sposób jak podczas instalacji sterowników i aplikacji w programie HP
Software Setup.
Tworzenie nośnika do odzyskiwania
UWAGA: Dysk DVD z systemem Windows 7 można utworzyć tylko jeden raz. Po jego utworzeniu opcja
utworzenia tego nośnika nie będzie dostępna.
Aby utworzyć dysk DVD z systemem Windows:
1.
Wybierz kolejno opcje Start > Wszystkie programy > Produktywność i narzędzia > HP Recovery Disc
Creator.
2.
Wybierz dysk systemu Windows.
3.
W menu rozwijanym wybierz napęd do nagrania nośnika do odzyskiwania.
4.
Kliknij przycisk Create (Utwórz), aby rozpocząć nagrywanie.
Po utworzeniu dysku DVD z systemem Windows 7 utwórz dysk DVD Driver Recovery (Odzyskiwanie
systemu):
1.
Wybierz kolejno opcje Start > Wszystkie programy > Produktywność i narzędzia > HP Recovery Disc
Creator.
2.
Wybierz sterownik dysku.
3.
W menu rozwijanym wybierz napęd do nagrania nośnika do odzyskiwania.
4.
Kliknij przycisk Create (Utwórz), aby rozpocząć nagrywanie.
Tworzenie kopii zapasowej danych
Zaraz po pierwszej konfiguracji systemu należy natychmiast utworzyć nośnik naprawy systemu i pierwszą
kopię zapasową. W związku z instalowaniem nowych programów i zapisywaniem nowych plików należy
regularnie tworzyć kopie zapasowe systemu, aby zawsze mieć w miarę aktualną kopię danych. Należy także
utworzyć dyski naprawcze systemu Windows (tylko wybrane modele), które służą do uruchomienia
komputera i naprawienia systemu operacyjnego w przypadku jego niestabilności lub awarii. Pierwsza i
kolejne kopie zapasowe umożliwiają odtworzenie danych i ustawień w przypadku awarii.
Kopię zapasową danych można zapisać na opcjonalnym zewnętrznym dysku twardym, dysku sieciowym lub
innych dyskach.
64
Rozdział 11 Tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie danych
Przed utworzeniem kopii zapasowej należy uwzględnić następujące wskazówki:
●
Przechowuj pliki osobiste w bibliotece Dokumenty i regularnie wykonuj ich kopie.
●
Wykonaj kopię zapasową szablonów przechowywanych w ich katalogach.
●
Zachowaj własne ustawienia dla okien, pasków narzędzi lub menu, wykonując zrzut ekranu z
ustawieniami. Wykonanie zrzutu ekranu może oszczędzić dużo czasu, jeśli konieczne będzie
zresetowanie preferencji.
●
Podczas tworzenia kopii zapasowych na dyskach należy każdy z nich oznaczyć numerem po wyjęciu z
napędu.
UWAGA: Szczegółowe instrukcje na temat różnych opcji kopii zapasowych i przywracania można znaleźć,
wyszukując je w Pomocy i obsłudze technicznej. Aby uzyskać dostęp do Pomocy i obsługi technicznej, wybierz
kolejno opcje Start > Pomoc i obsługa techniczna.
UWAGA: System Windows zawiera funkcję Kontrola konta użytkownika, która zwiększa bezpieczeństwo
komputera. Wykonanie pewnych zadań, takich jak instalowanie oprogramowania, uruchamianie narzędzi czy
zmiana ustawień systemu Windows, może wymagać specjalnego uprawnienia lub podania hasła. Zapoznaj
się z Pomocą i obsługą techniczną. Aby uzyskać dostęp do Pomocy i obsługi technicznej, wybierz kolejno
opcje Start > Pomoc i obsługa techniczna.
Tworzenie kopii zapasowej za pomocą funkcji tworzenia kopii zapasowej i przywracania systemu Windows:
UWAGA: Proces ten może trwać ponad godzinę, w zależności od rozmiaru plików i szybkości komputera.
1.
Wybierz kolejno opcje Start > Wszystkie programy > Konserwacja > Kopia zapasowa/Przywracanie.
2.
Wykonuj instrukcje wyświetlane na ekranie, aby skonfigurować kopię zapasową, utworzyć obraz
systemu (tylko wybrane modele) lub utworzyć nośnik naprawy systemu (tylko wybrane modele).
Przeprowadzanie odzyskiwania systemu
W przypadku awarii lub niestabilności systemu komputer udostępnia następujące narzędzia umożliwiające
odzyskanie plików:
●
●
Narzędzia odzyskiwania Windows: Program Kopia zapasowa/Przywracanie można wykorzystać do
odzyskania wcześniej zachowanych informacji. Można także użyć Narzędzia do naprawy systemu
podczas uruchomienia Windows do rozwiązania problemów, które uniemożliwiają poprawny start
systemu.
Narzędzia odzyskiwania f11 (tylko wybrane modele): Narzędzia odzyskiwania f11 można użyć do
przywrócenia początkowego obrazu dysku twardego. Obraz obejmuje system operacyjny Windows oraz
fabrycznie zainstalowane oprogramowanie.
UWAGA: Jeżeli nie możesz uruchomić komputera i nie możesz użyć utworzonych wcześniej nośników
naprawy systemu (tylko wybrane modele), konieczny jest zakup dysku DVD z systemem Windows 7 w celu
ponownego uruchomienia komputera i naprawy systemu. Więcej informacji na ten temat, zobacz Używanie
nośnika z systemem Windows 7 na stronie 67.
Korzystanie z narzędzi odzyskiwania w systemie Windows
Narzędzia odzyskiwania w systemie Windows umożliwiają:
Przeprowadzanie odzyskiwania systemu
65
●
Przywracanie poszczególnych plików
●
Przywracanie komputera do poprzedniego punktu przywracania systemu
●
Odtwarzanie informacji za pomocą narzędzi przywracania
UWAGA: Szczegółowe instrukcje na temat różnych opcji odzyskiwania i przywracania można znaleźć,
wyszukując je w Pomocy i obsłudze technicznej. Aby uzyskać dostęp do Pomocy i obsługi technicznej, wybierz
kolejno opcje Start > Pomoc i obsługa techniczna.
UWAGA: System Windows zawiera funkcję Kontrola konta użytkownika, która zwiększa bezpieczeństwo
komputera. Wykonanie pewnych zadań, takich jak instalowanie oprogramowania, uruchamianie narzędzi czy
zmiana ustawień systemu Windows, może wymagać specjalnego uprawnienia lub podania hasła. Zapoznaj
się z Pomocą i obsługą techniczną. Aby uzyskać dostęp do Pomocy i obsługi technicznej, wybierz kolejno
opcje Start > Pomoc i obsługa techniczna.
Aby przywrócić informacje, dla których została wcześniej wykonana kopia zapasowa:
1.
Wybierz kolejno opcje Start > Wszystkie programy > Konserwacja > Kopia zapasowa/Przywracanie.
2.
Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby odtworzyć ustawienia systemu, zawartość komputera
(tylko wybrane modele) lub pliki.
Wykonaj poniższe czynności, aby przywrócić dane za pomocą opcji Naprawa podczas uruchamiania:
OSTROŻNIE: Niektóre opcje naprawy podczas uruchamiania powodują całkowite skasowanie danych i
sformatowanie dysku twardego. Wszystkie utworzone na nim pliki oraz zainstalowane oprogramowanie
zostaną raz na zawsze usunięte. Po zakończeniu formatowania proces odzyskiwania pomoże użytkownikowi
w odtworzeniu systemu operacyjnego, sterowników, oprogramowania i narzędzi, na podstawie kopii
zapasowej wykonanej do celów przywracania.
1.
Wykonaj kopię zapasową wszystkich osobistych plików, jeśli jest to możliwe.
2.
W miarę możliwości sprawdź obecność partycji Windows.
Aby sprawdzić partycję Windows, wybierz kolejno opcje Start > Komputer.
UWAGA: Jeśli partycja Windows nie jest wyświetlana na liście, konieczne jest odzyskanie systemu
operacyjnego i oprogramowania za pomocą dysku DVD z systemem Windows 7 oraz nośnika Driver
Recovery (Odzyskiwanie sterowników). Więcej informacji na ten temat, zobacz Używanie nośnika z
systemem Windows 7 na stronie 67.
3.
Jeśli partycja Windows istnieje, uruchom ponownie komputer, a następnie naciśnij klawisz f8, zanim
zostanie załadowany system Windows.
4.
Wybierz opcję Naprawa systemu podczas uruchomienia.
5.
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
UWAGA: Więcej informacji na temat przywracania danych za pomocą narzędzi Windows można znaleźć,
wybierając kolejno opcje Start > Pomoc i obsługa techniczna.
Korzystanie z narzędzi odzyskiwania f11 (tylko wybrane modele)
OSTROŻNIE: Użycie funkcji f11 powoduje całkowite skasowanie zawartości dysku twardego i jego
sformatowanie. Wszystkie zapisane na nim dane oraz zainstalowane oprogramowanie zostaną raz na
zawsze usunięte. Narzędzie przywracania f11 ponownie instaluje system operacyjny, oprogramowanie HP i
sterowniki, które zostały zainstalowane fabrycznie. Oprogramowanie, które nie było instalowane fabryczne,
wymaga ponownej instalacji.
66
Rozdział 11 Tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie danych
Aby przywrócić oryginalny obraz dysku twardego za pomocą narzędzi f11:
1.
Wykonaj kopię zapasową wszystkich osobistych plików, jeśli jest to możliwe.
2.
W miarę możliwości sprawdź obecność partycji przywracania HP Recovery: Kliknij menu Start, prawym
przyciskiem myszy kliknij opcję Komputer, a następnie kliknij kolejno opcje Zarządzaj i Zarządzanie
dyskami.
UWAGA: Jeśli partycja HP Recovery nie jest wyświetlana na liście, konieczne jest odzyskanie systemu
operacyjnego i oprogramowania za pomocą dysku DVD z systemem Windows 7 oraz nośnika Driver
Recovery (Odzyskiwanie sterowników). Więcej informacji na ten temat, zobacz Używanie nośnika z
systemem Windows 7 na stronie 67.
3.
Jeżeli partycja przywracania HP Recovery jest na liście, uruchom ponownie komputer, a następnie
naciśnij klawisz esc, gdy na dole ekranu pojawi się komunikat „Press the ESC key for Startup Menu”
(Naciśnij klawisz ESC, aby wejść do menu startowego).
4.
Naciśnij klawisz f11, gdy na ekranie zostanie wyświetlony komunikat „Press <F11> for recovery”
(Naciśnij klawisz F11, aby wykonać odzyskiwanie).
5.
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Używanie nośnika z systemem Windows 7
Jeśli nie możesz użyć utworzonych wcześniej przy użyciu programu HP Recovery Disc Creator nośników do
odzyskiwania (tylko wybrane modele), konieczny jest zakup dysku DVD z systemem Windows 7 w celu
ponownego uruchomienia komputera i naprawy systemu.
Aby zamówić dysk DVD z systemem Windows 7, przejdź do witryny internetowej HP. Pomoc techniczna w
Stanach Zjednoczonych: http://www.hp.com/support. Pomoc techniczna na całym świecie:
http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html. Płytę DVD można także zamówić, kontaktując
się z pomocą techniczną. Zajrzyj do broszury Worldwide Telephone Numbers (Numery telefonów na świecie)
dołączonej do komputera, aby zapoznać się z danymi kontaktowymi.
OSTROŻNIE: Użycie dysku DVD z systemem Windows 7 powoduje całkowite skasowanie zawartości dysku
twardego i jego sformatowanie. Wszystkie zapisane na nim dane oraz zainstalowane oprogramowanie
zostaną raz na zawsze usunięte. Po zakończeniu formatowania procedura odtwarzania pomoże w
przywróceniu systemu operacyjnego oraz sterowników, oprogramowania i narzędzi.
Aby rozpocząć odzyskiwanie za pomocą dysku DVD z systemem Windows 7:
UWAGA: Ten proces trwa kilka minut.
1.
Wykonaj kopię zapasową wszystkich osobistych plików, jeśli jest to możliwe.
2.
Uruchom ponownie komputer, włóż dysk DVD z systemem Windows 7 do napędu optycznego przed
załadowaniem systemu operacyjnego komputera.
3.
Naciśnij dowolny klawisz klawiatury, gdy pojawi się odpowiednie polecenie.
4.
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
5.
Kliknij Dalej.
6.
Wybierz opcję Napraw system.
7.
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Po zakończeniu naprawy:
Przeprowadzanie odzyskiwania systemu
67
68
1.
Wyjmij dysk DVD z systemem Windows 7 i włóż dysk DVD Driver Recovery (Odzyskiwanie sterowników).
2.
Zainstaluj najpierw sterowniki sprzętu, a następnie zainstaluj zalecane aplikacje.
Rozdział 11 Tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie danych
12 Computer Setup (BIOS), MultiBoot i HP PC
Hardware Diagnostics (UEFI)
Korzystanie z programu Computer Setup
Program Computer Setup, zwany także systemem BIOS (Basic Input/Output System), kontroluje komunikację
między wszystkimi urządzeniami wejściowymi i wyjściowymi komputera (takimi jak napędy dysków,
wyświetlacz, klawiatura, mysz i drukarka). Program Computer Setup zawiera ustawienia dla rodzajów
zainstalowanych urządzeń, sekwencji startowej komputera i ilości zainstalowanej pamięci systemowej i
rozszerzonej.
UWAGA: Podczas wprowadzania zmian w programie Computer Setup należy zachować maksymalną
ostrożność. Błędy mogą uniemożliwić poprawne działanie komputera.
Uruchamianie Computer Setup
UWAGA: Zewnętrzna klawiatura lub mysz podłączona do portu USB może być używana do obsługi
programu Computer Setup tylko wtedy, gdy włączono funkcję obsługi starszego standardu USB.
Aby uruchomić program Computer Setup, wykonaj następujące kroki:
1.
Włącz lub uruchom ponownie komputer, a następnie naciśnij klawisz esc podczas wyświetlania
komunikatu „Press the ESC key for Startup Menu” (Naciśnij klawisz ESC, aby wyświetlić menu
uruchomieniowe) u dołu ekranu.
2.
Naciśnij klawisz f10, aby otworzyć program Computer Setup.
Nawigacja i wybieranie opcji w programie Computer Setup
Aby przemieszczać się i wybierać opcje w programie Computer Setup, wykonaj następujące kroki:
1.
Włącz lub uruchom ponownie komputer, a następnie naciśnij klawisz esc podczas wyświetlania
komunikatu „Press the ESC key for Startup Menu” (Naciśnij klawisz ESC, aby wyświetlić menu
uruchomieniowe) u dołu ekranu.
UWAGA: Do poruszania się i dokonywania wyboru w programie Computer Setup można używać
urządzenia wskazującego (płytki dotykowej TouchPad, drążka wskazującego lub myszy USB) lub
klawiatury.
2.
Naciśnij klawisz f10, aby otworzyć program Computer Setup.
●
Użyj klawisza tab oraz klawiszy ze strzałkami do wybierania menu lub elementu menu, a
następnie naciśnij klawisz enter lub użyj urządzenia wskazującego, aby w nie kliknąć.
●
W celu przewinięcia w górę i w dół kliknij strzałkę do góry lub strzałkę w dół w prawym górnym
rogu ekranu lub użyj klawisza strzałki w górę lub w dół na klawiaturze.
●
Aby zamknąć otwarte okna dialogowe i powrócić do ekranu głównego programu Computer Setup,
naciśnij klawisz esc i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.
Aby zamknąć menu programu Computer Setup, wykonaj jedną z następujących czynności:
●
W celu opuszczenia menu Computer Setup bez zapisywania zmian:
Korzystanie z programu Computer Setup
69
Kliknij opcję Exit (Wyjdź) w prawym dolnym rogu ekranu, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie.
– lub –
Za pomocą klawisza tab i klawiszy strzałek wybierz opcje Main (Główne) > Ignore changes and exit
(Ignoruj zmiany i wyjdź), a następnie naciśnij klawisz enter.
●
Aby zapisać zmiany i wyjść z menu programu Computer Setup:
Kliknij opcję Save (Zapisz) w prawym dolnym rogu ekranu, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie.
– lub –
Za pomocą klawisza tab i klawiszy strzałek wybierz opcje Main (Główne) > Save changes and exit
(Zapisz zmiany i wyjdź), a następnie naciśnij klawisz enter.
Zmiany zaczną obowiązywać po ponownym uruchomieniu komputera.
Przywracanie ustawień fabrycznych w programie Computer Setup
UWAGA: Przywrócenie wartości domyślnych nie zmienia trybu dysku twardego.
Aby przywrócić wartości domyślne wszystkich ustawień w programie Computer Setup, wykonaj następujące
kroki:
1.
Włącz lub uruchom ponownie komputer, a następnie naciśnij klawisz esc podczas wyświetlania
komunikatu „Press the ESC key for Startup Menu” (Naciśnij klawisz ESC, aby wyświetlić menu
uruchomieniowe) u dołu ekranu.
2.
Naciśnij klawisz f10, aby otworzyć program Computer Setup.
3.
Za pomocą urządzenia wskazującego lub klawiszy strzałek wybierz kolejno opcje Main (Główne) >
Restore Defaults (Przywróć ustawienia domyślne).
4.
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
5.
W celu zapisania zmian i wyjścia kliknij ikonę Save (Zapisz) w prawym dolnym rogu ekranu, a następnie
wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
– lub –
Za pomocą klawiszy strzałek wybierz opcje Main (Główne) > Save Changes and Exit (Zapisz zmiany i
wyjdź), a następnie naciśnij klawisz enter.
Zmiany zaczną obowiązywać po ponownym uruchomieniu komputera.
UWAGA: Przywrócenie ustawień fabrycznych nie powoduje zmiany ustawień haseł i zabezpieczeń.
Aktualizacja systemu BIOS
Zaktualizowane wersje systemu BIOS mogą być dostępne w witrynie firmy HP.
Większość aktualizacji systemu BIOS dostępnych w witrynie firmy HP jest spakowana w skompresowanych
plikach o nazwie SoftPaq.
Niektóre pakiety do pobrania zawierają plik o nazwie Readme.txt, w którym znajdują się informacje
dotyczące instalowania oprogramowania oraz rozwiązywania związanych z nim problemów.
70
Rozdział 12 Computer Setup (BIOS), MultiBoot i HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)
Sprawdzenie wersji BIOS
W celu ustalenia, czy dostępne aktualizacje systemu BIOS zawierają wersje systemu BIOS nowsze od obecnie
zainstalowanej na komputerze, trzeba sprawdzić wersję zainstalowanego systemu BIOS.
Informacje o wersji systemu BIOS (zwanej też datą pamięci ROM i BIOS systemu) można wyświetlić,
naciskając klawisze fn+esc (jeśli system Windows jest już uruchomiony) lub korzystając z programu
Computer Setup.
1.
Uruchom program Computer Setup.
2.
Za pomocą urządzenia wskazującego lub klawiszy strzałek wybierz kolejno opcje Main (Główne) >
System Information (Informacje o systemie).
3.
W celu wyjścia z programu Computer Setup bez zapisywania zmian kliknij ikonę Exit (Wyjdź) w prawym
dolnym rogu ekranu, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
— lub —
Za pomocą klawisza tab i klawiszy strzałek wybierz opcje Main (Główne) > Ignore changes and exit
(Ignoruj zmiany i wyjdź), a następnie naciśnij klawisz enter.
Pobieranie aktualizacji BIOS
OSTROŻNIE: Aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia komputera lub nieudanej instalacji, pobieraj i instaluj
aktualizacje systemu BIOS tylko wtedy, gdy komputer jest podłączony do niezawodnego zasilania
zewnętrznego za pomocą zasilacza prądu przemiennego. Nie pobieraj i nie instaluj aktualizacji BIOS, gdy
komputer jest zasilany z baterii, jest zadokowany w opcjonalnym urządzeniu dokowania lub podłączony do
opcjonalnego źródła zasilania. Podczas pobierania i instalacji postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami:
Nie wolno odłączać zasilania od komputera przez odłączenie kabla zasilającego od gniazda sieci elektrycznej.
Nie wolno wyłączać komputera ani wprowadzać go w tryb uśpienia.
Nie wolno wkładać, wyjmować, podłączać ani odłączać żadnych urządzeń, kabli czy przewodów.
1.
Uzyskaj dostęp do Pomocy i obsługi technicznej, wybierając kolejno opcje Start > Pomoc i obsługa
techniczna.
2.
Wybierz opcję Updates and tune-ups (Aktualizacje i ulepszenia), a następnie wybierz opcję Check for
HP updates now (Sprawdź teraz aktualizacje HP).
3.
Na stronie pobierania wykonaj następujące czynności:
a.
Odszukaj najnowszą aktualizację systemu BIOS i porównaj ją z wersją systemu BIOS obecnie
zainstalowaną na komputerze. Zanotuj datę, nazwę lub inny identyfikator. Ta informacja może być
później potrzebna do zlokalizowania pliku aktualizacji po jego pobraniu na dysk twardy.
b.
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby wybrać plik i pobrać go na dysk
twardy.
Jeśli aktualizacja jest nowsza niż aktualnie zainstalowana wersja systemu BIOS, należy zanotować
ścieżkę lokalizacji na dysku twardym, do której zostanie pobrana aktualizacja systemu BIOS.
Informacja ta będzie potrzebna w celu uzyskania dostępu do aktualizacji przed jej
zainstalowaniem.
UWAGA: W przypadku podłączenia komputera do sieci przed zainstalowaniem jakichkolwiek
aktualizacji oprogramowania (a zwłaszcza aktualizacji systemu BIOS) zalecane jest skonsultowanie się
z administratorem sieci.
Procedury instalacji systemu BIOS są różne. Należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlonymi na
ekranie po ukończeniu pobierania. Jeżeli nie pojawiły się żadne instrukcje, wykonaj następujące czynności:
Korzystanie z programu Computer Setup
71
1.
Wybierz kolejno opcje Start > Komputer.
2.
Kliknij oznaczenie dysku twardego. Oznaczenie dysku twardego to zwykle „Dysk lokalny (C:)”.
3.
Korzystając z zanotowanej wcześniej ścieżki dysku twardego, otwórz folder na dysku twardym
zawierający pobraną aktualizację.
4.
Kliknij dwukrotnie plik z rozszerzeniem exe (np. nazwapliku.exe).
Rozpocznie się proces instalacji systemu BIOS.
5.
Ukończ instalację, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
UWAGA: Po wyświetleniu na ekranie komunikatu o pomyślnym ukończeniu instalacji pobrany plik można
usunąć z dysku twardego.
Korzystanie ze środowiska MultiBoot
Informacje na temat kolejności urządzeń przy rozruchu
Komputer podczas uruchamiania próbuje uruchomić system z urządzeń umożliwiających rozruch. Narzędzie
MultiBoot, włączone fabrycznie, kontroluje kolejność wybierania przez system urządzenia startowego.
Urządzenia startowe obejmują napędy optyczne, napędy dyskietek i karty sieciowe, dyski twarde oraz
urządzenia USB. Urządzenia startowe zawierają nośnik umożliwiający start lub pliki wymagane przez
komputer do prawidłowego uruchomienia i działania.
UWAGA: Niektóre urządzenia rozruchowe muszą najpierw zostać uaktywnione w programie Computer
Setup, aby mogły zostać uwzględnione w kolejności rozruchowej.
Kolejność, według której komputer wyszukuje urządzenia rozruchowego, można zmienić, modyfikując
kolejność rozruchu w programie Computer Setup. Możesz także nacisnąć klawisz esc, gdy na dole ekranu
widoczny jest komunikat „Press the ESC key for Startup Menu” (Naciśnij klawisz esc, aby wejść do menu
startowego), a następnie nacisnąć klawisz f9. Po naciśnięciu klawisza f9 zostanie wyświetlone menu
przedstawiające bieżące urządzenia rozruchowe i umożliwiające wybranie jednego z nich. Dostępna jest też
funkcja MultiBoot Express, za pomocą której można włączyć wyświetlanie monitu o wybranie lokalizacji
rozruchowej przy każdym uruchomieniu lub ponownym uruchomieniu komputera.
Wybieranie preferencji narzędzia MultiBoot
Narzędzie MultiBoot można wykorzystywać w następujący sposób:
●
Do ustawiania nowej kolejności rozruchu stosowanej przy każdym włączeniu komputera przez zmianę
kolejności rozruchu w programie Computer Setup.
●
W celu jednorazowego wybrania urządzenia rozruchowego przez naciśniecie klawisza esc, gdy na dole
ekranu widoczny jest komunikat „Press the ESC key for Startup Menu” (Naciśnij klawisz esc, aby wejść
do menu startowego), a następnie f9, aby wejść do menu urządzeń rozruchowych.
●
W celu użycia funkcji MultiBoot Express do ustawienia różnych kolejności rozruchu. Przy każdym
włączeniu lub ponownym uruchomieniu komputera funkcja ta wyświetla monit o wybranie urządzenia
rozruchowego.
Ustawianie nowej kolejności rozruchu w programie Computer Setup
W celu uruchomienia programu Computer Setup i ustawienia kolejności urządzeń rozruchowych stosowanej
przy każdym włączeniu lub ponownym uruchomieniu komputera:
72
Rozdział 12 Computer Setup (BIOS), MultiBoot i HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)
1.
Włącz lub uruchom ponownie komputer, a następnie naciśnij klawisz esc, kiedy u dołu ekranu
wyświetlany jest komunikat „Press the ESC key for Startup Menu” (Naciśnij klawisz esc, aby wejść do
menu uruchamiania).
2.
Naciśnij klawisz f10, aby wejść do programu Computer Setup.
3.
Za pomocą urządzenia wskazującego lub klawiszy strzałek wybierz opcje Advanced (Zaawansowane) >
Boot Options (Opcje rozruchu) > UEFI Boot Order for UEFI Hybrid (Kolejność rozruchu UEFI dla
hybrydowego UEFI) lub UEFI Native Boot Mode (Własny tryb rozruchu UEFI), albo wybierz opcje
Advanced (Zaawansowane) > Boot Options (Opcje rozruchu) > Legacy Boot Order for Legacy Boot
Mode (Kolejność rozruchu dla starszych urządzeń w trybie rozruchu dla starszych urządzeń), a
następnie naciśnij klawisz enter.
4.
Aby przenieść urządzenie w górę na liście uruchamiania, za pomocą urządzenia wskazującego kliknij
strzałkę do góry lub naciśnij klawisz +.
— lub —
Aby przenieść urządzenie w dół na liście uruchamiania, za pomocą urządzenia wskazującego kliknij
strzałkę do dołu lub naciśnij klawisz -.
5.
W celu zapisania zmian i opuszczenia programu Computer Setup kliknij ikonę Save (Zapisz) w lewym
dolnym rogu ekranu, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
— lub —
Za pomocą klawiszy strzałek wybierz opcje Main (Główne) > Save Changes and Exit (Zapisz zmiany i
wyjdź), a następnie naciśnij klawisz enter.
Dynamiczny wybór urządzenia rozruchowego po naciśnięciu klawisza f9
Wykonaj następujące czynności, aby dynamicznie wybrać urządzenie rozruchowe dla bieżącej sekwencji
startowej:
1.
Wejdź do menu Select Boot Device (Wybierz urządzenie rozruchowe), włączając lub uruchamiając
ponownie komputer, a następnie naciskając klawisz esc, gdy na dole ekranu widoczny jest komunikat
„Press the ESC key for Startup Menu” (Naciśnij klawisz esc, aby wejść do menu startowego).
2.
Naciśnij klawisz f9.
3.
Za pomocą urządzenia wskazującego lub klawiszy ze strzałkami wybierz urządzenie rozruchowe i
naciśnij klawisz enter.
Włączanie monitu funkcji MultiBoot Express
Aby uruchomić program Computer Setup i skonfigurować komputer do wyświetlania menu wyboru lokalizacji
startowej narzędzia MultiBoot przy każdym uruchamianiu lub ponownym uruchamianiu komputera, postępuj
wedle poniższych kroków:
1.
Włącz lub uruchom ponownie komputer, a następnie naciśnij klawisz esc, kiedy u dołu ekranu
wyświetlany jest komunikat „Press the ESC key for Startup Menu” (Naciśnij klawisz esc, aby wejść do
menu uruchamiania).
2.
Naciśnij klawisz f10, aby wejść do programu Computer Setup.
3.
Za pomocą urządzenia wskazującego lub klawiszy strzałek wybierz opcje Advanced (Zaawansowane) >
Boot Options (Opcje rozruchu) > MultiBoot Express Boot Popup Delay (Sec) (Opóźnienie wyświetlania
okna Multiboot Express [w sekundach]), a następnie naciśnij klawisz enter.
Korzystanie ze środowiska MultiBoot
73
4.
W polu MultiBoot Express Popup Delay (Sec) (Opóźnienie wyświetlania okna MultiBoot Express (w
sekundach)) określ czas wyświetlania menu wyboru lokalizacji startowej, po którym komputer
skorzysta z obecnych ustawień narzędzia MultiBoot (jeśli wybrana zostanie wartość 0, menu wyboru
lokalizacji startowej funkcji Express Boot nie będzie wyświetlane).
5.
W celu zapisania zmian i opuszczenia programu Computer Setup kliknij ikonę Save (Zapisz) w lewym
dolnym rogu ekranu, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
— lub —
Za pomocą klawiszy strzałek wybierz opcje Main (Główne) > Save Changes and Exit (Zapisz zmiany i
wyjdź), a następnie naciśnij klawisz enter.
Zmiany zaczną obowiązywać po ponownym uruchomieniu komputera.
Wprowadzanie preferencji funkcji MultiBoot Express
Podczas wyświetlania menu Express Boot w czasie rozruchu masz następujące możliwości wyboru:
●
Aby określić urządzenie rozruchowe, należy wybrać je z menu Express Boot w wyznaczonym czasie, a
następnie nacisnąć klawisz enter.
●
Aby zapobiec uruchomieniu się komputera według bieżących ustawień narzędzia MultiBoot, należy
nacisnąć dowolny klawisz przed upłynięciem wyznaczonego czasu. Komputer nie zostanie uruchomiony
do momentu wybrania urządzenia rozruchowego i naciśnięcia klawisza enter.
●
Aby uruchomić komputer zgodnie z bieżącymi ustawieniami narzędzia MultiBoot, należy zaczekać na
upłynięcie wyznaczonego czasu.
Korzystanie z narzędzia HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)
(tylko wybrane modele)
Narzędzie HP PC Hardware Diagnostics to interfejs UEFI, który pozwala na przeprowadzenie testów
diagnostycznych w celu określenia, czy sprzęt działa prawidłowo. Narzędzie działa poza systemem
operacyjnym, aby oddzielić awarie sprzętu od problemów, które mogą być spowodowane przez system
operacyjny lub inne elementy oprogramowania.
Aby uruchomić narzędzie HP PC Hardware Diagnostics UEFI:
1.
Włącz lub uruchom ponownie komputer, szybko naciskając klawisz esc, a następnie naciśnij klawisz f2.
Po naciśnięciu klawisza f2 system BIOS szuka narzędzia HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) w trzech
miejscach w następującej kolejności:
a.
Podłączony napęd USB
UWAGA: Aby pobrać narzędzie HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) na napęd USB, zobacz
Pobieranie narzędzia HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) na urządzenie USB na stronie 75.
2.
b.
Dysk twardy
c.
BIOS
Za pomocą klawiszy strzałek na klawiaturze wybierz typ testu diagnostycznego, który chcesz
uruchomić, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
UWAGA:
74
Jeśli chcesz przerwać test diagnostyczny podczas jego trwania, naciśnij klawisz esc.
Rozdział 12 Computer Setup (BIOS), MultiBoot i HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)
Pobieranie narzędzia HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) na urządzenie USB
UWAGA: Instrukcje dotyczące pobierania narzędzia HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) są dostępne
wyłącznie w języku angielskim.
Dostępne są dwie opcje pobierania narzędzia HP PC Hardware Diagnostics i zapisywania go na przenośnym
urządzeniu pamięci masowej USB:
Opcja 1: Strona główna HP PC Diagnostics — zapewnia dostęp do najnowszej wersji UEFI
1.
Przejdź na stronę http://hp.com/go/techcenter/pcdiags.
2.
Kliknij łącze UEFI Download (Pobieranie UEFI), a następnie wybierz opcję Uruchom.
Opcja 2: Strony pomocy technicznej i sterowników — zapewniają pliki do pobrania dla danego produktu we
wcześniejszych i późniejszych wersjach
1.
Przejdź na stronę http://www.hp.com.
2.
Wskaż opcję Support (Pomoc techniczna) umieszczoną u góry strony, a następnie kliknij opcję
Download Drivers (Pobierz sterowniki).
3.
W polu tekstowym wprowadź nazwę produktu, a następnie kliknij przycisk Go (Przejdź).
— lub —
Kliknij przycisk Find Now (Znajdź teraz), aby umożliwić automatyczne wykrycie produktu przez HP.
4.
Wybierz model komputera, a następnie wybierz swój system operacyjny.
5.
W sekcji Diagnostics (Diagnostyka) kliknij opcję HP UEFI Support Environment (Środowisko wsparcia
HP UEFI).
— lub —
Kliknij opcję Download (Pobierz), a następnie wybierz opcję Run (Uruchom).
Korzystanie z narzędzia HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) (tylko wybrane modele)
75
13 Pomoc techniczna
Kontakt z pomocą techniczną
Jeżeli informacje zawarte w niniejszej instrukcji obsługi lub dostępne w Pomocy i obsłudze technicznej nie
rozwiązują wątpliwości, skontaktuj się z pomocą techniczną. Pomoc techniczna w Stanach Zjednoczonych:
http://www.hp.com/go/contactHP. Pomoc techniczna na całym świecie: http://welcome.hp.com/country/us/
en/wwcontact_us.html.
Dostępne są tam następujące możliwości:
●
Czat online z pracownikiem technicznym HP.
UWAGA: Jeżeli czat ze specjalistą pomocy technicznej nie jest dostępny w danym języku, można
skorzystać z pomocy w języku angielskim.
76
●
Numery telefonów pomocy technicznej.
●
Zlokalizowanie centrum serwisowego HP.
Rozdział 13 Pomoc techniczna
Etykiety
Etykiety umieszczone na komputerze zawierają informacje, które mogą być potrzebne podczas podróży
zagranicznych lub rozwiązywania problemów z systemem.
WAŻNE: Każda etykieta opisana w tym rozdziale znajduje się w jednym z 3 miejsc w zależności od modelu
komputera: W dolnej części komputera, we wnęce baterii lub pod pokrywą komory modułu pamięci.
●
Etykieta serwisowa — zawiera ważne informacje dotyczące identyfikacji komputera. Dział pomocy
technicznej może poprosić o podanie numeru seryjnego, a także numeru produktu czy też numeru
modelu. Przed skontaktowaniem się z pomocą techniczną należy je znaleźć.
Element
(1)
Numer seryjny
(2)
Numer produktu
(3)
Okres gwarancji
●
Etykieta Certyfikatu Autentyczności Microsoft® (tylko wybrane modele z systemem starszym niż
Windows 8) — zawiera klucz produktu systemu Windows. Klucz ten może być wymagany przy
aktualizacji systemu operacyjnego lub rozwiązywaniu związanych z nim problemów. Platformy HP z
preinstalowanym systemem Windows 8 lub Windows 8.1 nie mają etykiety fizycznej, lecz zainstalowany
elektronicznie cyfrowy klucz produktu.
UWAGA: Ten cyfrowy klucz produktu jest automatycznie rozpoznawany i aktywowany przez systemy
operacyjne Microsoft podczas ponownej instalacji systemu operacyjnego Windows 8 lub 8.1 z użyciem
zatwierdzonych przez firmę HP metod odzyskiwania.
●
Etykieta zgodności z przepisami — zawiera informacje o zgodności komputera z przepisami.
●
Etykiety certyfikatów urządzeń bezprzewodowych — zawierają informacje o opcjonalnych
urządzeniach bezprzewodowych oraz atesty niektórych krajów/regionów, w których urządzenia zostały
dopuszczone do użytku.
Etykiety
77
14 Dane techniczne
●
Zasilanie
●
Środowisko pracy
Zasilanie
Informacje dotyczące zasilania zawarte w tej części mogą być przydatne w przypadku podróży
zagranicznych.
Komputer jest zasilany prądem stałym, który może być dostarczany ze źródła prądu przemiennego lub
stałego. Zasilacz prądu przemiennego musi działać w zakresie 100–240 V, 50–60 Hz. Choć komputer może
być zasilany z samodzielnego źródła prądu stałego, powinien być zasilany tylko za pomocą zasilacza prądu
przemiennego lub źródła prądu stałego dostarczonego i zatwierdzonego przez firmę HP do użytku z tym
komputerem.
Komputer może być zasilany prądem stałym o następujących parametrach.
Zasilanie
Wartość znamionowa
Napięcie robocze i prąd roboczy
19,5 V prądu stałego, 2,31 A — 45 W
19,5 V prądu stałego @ 3,33 A — 65 W
UWAGA: To urządzenie jest przeznaczone do współpracy z systemami zasilania urządzeń IT stosowanymi
w Norwegii, z napięciem międzyfazowym o wartości skutecznej nie większej niż 240 V rms.
UWAGA: Napięcie i natężenie operacyjne komputera są podane na etykiecie zgodności systemu
z przepisami.
Środowisko pracy
Czynnik
Jednostki metryczne
Jednostki imperialne
W trakcie pracy (podczas zapisywania na
dysku optycznym)
od 5°C do 35°C
od 41°F do 95°F
Przechowywanie i transport
od -20°C do 60°C
od -4°F do 140°F
W trakcie pracy
od 10% do 90%
od 10% do 90%
Przechowywanie i transport
od 5% do 95%
od 5% do 95%
Temperatura
Wilgotność względna (bez kondensacji)
Maksymalna wysokość nad poziomem morza (nie dotyczy kabin ciśnieniowych)
78
W trakcie pracy
od -15 m do 3048 m
od -50 stóp do 10 000 stóp
Przechowywanie i transport
od -15 m do 12 192 m
od -50 stóp do 40 000 stóp
Rozdział 14 Dane techniczne
A
Podróżowanie z komputerem lub wysyłka
sprzętu
Jeśli musisz podróżować z komputerem lub go wysłać, przeczytaj poniższe porady dotyczące zabezpieczania
sprzętu.
●
Przygotowanie komputera do podróży lub transportu:
◦
Utwórz kopię zapasową danych na zewnętrznym dysku.
◦
Wyjmij z komputera wszystkie dyski i zewnętrzne karty multimedialne, takie jak karty pamięci.
◦
Wyłącz, a następnie odłącz wszystkie urządzenia zewnętrzne.
◦
Wyłącz komputer.
●
Należy zabrać ze sobą kopię zapasową danych. Kopię zapasową i komputer należy przechowywać
oddzielnie.
●
Podczas podróży samolotem należy zabrać komputer na pokład jako bagaż podręczny; nie należy
odprawiać go wraz z resztą bagażu transportowanego w lukach bagażowych.
OSTROŻNIE: Należy unikać umieszczania napędu w pobliżu urządzeń wytwarzających pole
magnetyczne. Do wytwarzających pole magnetyczne urządzeń należą bramki bezpieczeństwa
znajdujące się na lotniskach oraz ręczne wykrywacze metali. Stosowane na lotniskach taśmy
transportowe i inne podobne urządzenia bezpieczeństwa sprawdzające bagaż podręczny korzystają
z promieni Roentgena, które są nieszkodliwe dla napędów.
●
Możliwość używania komputera podczas lotu zależy od wewnętrznych przepisów poszczególnych linii
lotniczych. Aby korzystać z komputera podczas lotu, należy wcześniej upewnić się, czy dane linie
lotnicze na to zezwalają.
●
Jeśli komputer nie będzie używany i pozostanie odłączony do zewnętrznego źródła zasilania przez
ponad dwa tygodnie, należy wyjąć z niego baterię i umieścić ją w osobnym miejscu.
●
Jeżeli zaistnieje konieczność przesłania komputera lub napędu pocztą lub w inny sposób, należy włożyć
urządzenie do odpowiedniego opakowania zabezpieczającego i opatrzyć opakowanie napisem
informującym o konieczności delikatnego obchodzenia się z przesyłką: „OSTROŻNIE – DELIKATNE
URZĄDZENIE”.
Jeśli w komputerze jest zainstalowane urządzenie do komunikacji bezprzewodowej, pamiętaj, że
korzystanie z niego w niektórych miejscach może podlegać ograniczeniom. Takie ograniczenia mogą
obowiązywać na pokładzie samolotów, w szpitalach, w pobliżu materiałów wybuchowych
i w niebezpiecznych miejscach. W razie braku pewności co do możliwości używania danego urządzenia
przed włączeniem komputera należy zapytać o pozwolenie.
●
Przy podróżach zagranicznych należy uwzględnić poniższe wskazówki:
◦
Należy zapoznać się z obowiązującymi w każdym kraju/regionie przepisami celnymi dotyczącymi
komputerów.
◦
Należy sprawdzić wymagania dotyczące kabla zasilającego i adaptera w każdej z lokalizacji,
w której jest planowane korzystanie z komputera. Napięcie, częstotliwość i typy wtyczek mogą się
różnić.
79
OSTRZEŻENIE! Ze względu na ryzyko porażenia prądem, wywołania pożaru lub uszkodzenia
sprzętu nie wolno zasilać komputera za pomocą zestawu konwersji napięcia przeznaczonego do
urządzeń domowych.
80
Załącznik A Podróżowanie z komputerem lub wysyłka sprzętu
B
Rozwiązywanie problemów
Ten dodatek zawiera następujące części:
Zasoby dotyczące rozwiązywania problemów
●
Łącza do witryn internetowych oraz dodatkowe informacje o komputerze można znaleźć w sekcji
Pomoc i obsługa techniczna. Aby uzyskać dostęp do Pomocy i obsługi technicznej, wybierz kolejno opcje
Start > Pomoc i obsługa techniczna.
UWAGA: Niektóre narzędzia sprawdzania i naprawy wymagają połączenia internetowego. Firma HP
zapewnia również dodatkowe narzędzia, które nie wymagają połączenia internetowego.
●
Skontaktuj się z pomocą techniczną HP. Pomoc techniczna w Stanach Zjednoczonych:
http://www.hp.com/go/contactHP. Pomoc techniczna na całym świecie: http://welcome.hp.com/
country/us/en/wwcontact_us.html.
Wybierz z następujących typów pomocy:
◦
Czat online z pracownikiem technicznym HP.
UWAGA: Jeżeli czat ze specjalistą nie jest dostępny w danym języku, można skorzystać z pomocy
w języku angielskim.
◦
Znalezienie numerów telefonów wsparcia klienta HP na całym świecie.
◦
Zlokalizowanie centrum serwisowego HP.
Rozwiązywanie problemów
Poniższe rozdziały opisują różne rodzaje często występujących problemów i ich rozwiązania.
Nie można uruchomić komputera
Jeżeli komputer nie włącza się po naciśnięciu przycisku zasilania, poniższe wskazówki pomogą w ustaleniu
przyczyny problemu z uruchamianiem:
●
Jeśli komputer jest podłączony do gniazdka sieci elektrycznej, to podłącz do niego inne urządzenie
elektryczne, aby sprawdzić, czy jest ono pod napięciem.
UWAGA: Należy korzystać wyłącznie z zasilacza prądu przemiennego dostarczonego z komputerem
lub zatwierdzonego do użytku z tym komputerem przez firmę HP.
●
Jeśli komputer jest podłączony do innego źródła zasilania niż gniazdko, podłącz komputer do gniazdka
za pomocą zasilacza. Należy się upewnić, że kabel zasilający i zasilacz prądu przemiennego są
prawidłowo podłączone.
Ekran komputera jest pusty
Jeżeli ekran jest pusty, a komputer nie został wyłączony, przyczyny mogą być następujące:
●
Być może komputer jest w trybie uśpienia. Aby opuścić tryb uśpienia, naciśnij krótko przycisk zasilania.
Uśpienie to funkcja oszczędzania energii, która powoduje wyłączenie wyświetlacza. Tryb uśpienia
może zostać zainicjowany przez system, gdy komputer jest włączony, ale nie jest używany, lub jego
Zasoby dotyczące rozwiązywania problemów
81
bateria osiągnęła stan niskiego poziomu naładowania. Aby zmienić te i pozostałe ustawienia
zarządzania energią, kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Bateria w obszarze powiadomień pulpitu
systemu Windows, z prawej strony paska zadań, i kliknij opcję Preferencje.
●
Komputer nie jest skonfigurowany tak, aby obraz był wyświetlany na ekranie. Aby przenieść obraz na
ekran komputera, naciśnij fn+f4. W przypadku większości modeli po podłączeniu do komputera
zewnętrznego wyświetlacza, np. monitora, obraz może być wyświetlany na ekranie komputera, na
wyświetlaczu zewnętrznym lub na obu urządzeniach jednocześnie. Naciskanie fn+f4 powoduje
przełączanie obrazu między ekranem komputera, jednym lub większą liczbą zewnętrznych urządzeń
wyświetlających oraz funkcją wyświetlania jednoczesnego na wszystkich urządzeniach.
Oprogramowanie działa nieprawidłowo
Jeżeli oprogramowanie nie odpowiada lub nie działa prawidłowo, uruchom ponownie komputer. Kliknij
przycisk Start, kliknij strzałkę umieszczoną obok przycisku Zamknij, a następnie kliknij polecenie Uruchom
ponownie. Jeśli nie możesz ponownie uruchomić komputera za pomocą tej procedury, zobacz Komputer jest
włączony, ale nie odpowiada na stronie 82.
Komputer jest włączony, ale nie odpowiada
Jeżeli komputer jest włączony, ale nie reaguje na polecenia oprogramowania lub klawiatury, wypróbuj
procedury awaryjnego wyłączania w podanej poniżej kolejności, aż komputer się wyłączy:
OSTROŻNIE:
Użycie awaryjnej procedury wyłączania komputera powoduje utratę niezapisanych danych.
●
Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez co najmniej 5 sekund.
●
Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 15 sekund, aby natychmiast przeprowadzić reset
sprzętowy w celu wyłączenia komputera.
Komputer jest bardzo ciepły
Nagrzewanie się komputera podczas pracy jest normalnym zjawiskiem. Ale jeśli wydaje się niezwykle ciepły,
może się przegrzewać z powodu blokady otworów wentylacyjnych.
W przypadku podejrzenia, że komputer uległ przegrzaniu, poczekaj, aż jego temperatura obniży się do
temperatury pokojowej. Należy pamiętać, aby w trakcie korzystania z komputera wszystkie jego otwory
wentylacyjne były odsłonięte.
OSTRZEŻENIE! Aby zmniejszyć ryzyko oparzeń lub przegrzania komputera, nie należy umieszczać go
bezpośrednio na kolanach ani blokować otworów wentylacyjnych. Należy używać komputera tylko na
twardej, płaskiej powierzchni. Nie należy dopuszczać, aby przepływ powietrza został zablokowany przez inną
twardą powierzchnię, na przykład przez znajdującą się obok opcjonalną drukarkę, lub miękką powierzchnię,
na przykład przez poduszki, koce czy ubranie. Nie należy także dopuszczać, aby pracujący zasilacz prądu
przemiennego dotykał skóry lub miękkiej powierzchni, na przykład poduszki, koca czy ubrania. Komputer
i zasilacz spełniają limity temperatury powierzchni dostępnych dla użytkownika, zdefiniowane w normie
International Standard for Safety of Information Technology Equipment (IEC 60950-1).
UWAGA: Wentylator komputera jest włączany automatycznie w celu chłodzenia elementów wewnętrznych
i ich ochrony przed przegrzaniem. Włączanie się i wyłączanie wewnętrznego wentylatora podczas pracy jest
normalnym zjawiskiem.
Urządzenie zewnętrzne nie działa
Postępuj według poniższych sugestii, gdy urządzenie zewnętrzne nie działa zgodnie z oczekiwaniami:
82
Załącznik B Rozwiązywanie problemów
●
Włącz urządzenie zgodnie z instrukcjami producenta.
●
Upewnij się, że wszystkie podłączenia urządzenia są prawidłowo wykonane.
●
Upewnij się, że do urządzenia dociera prąd elektryczny.
●
Upewnij się, że urządzenie jest zgodne z systemem operacyjnym (dotyczy to zwłaszcza starszych
urządzeń).
●
Upewnij się, że zainstalowano prawidłowe sterowniki i zaktualizowano je.
Połączenie sieci bezprzewodowej nie działa
Jeśli połączenie sieci bezprzewodowej nie działa zgodnie z oczekiwaniami, to należy postępować zgodnie
z poniższymi sugestiami:
●
Aby włączyć lub wyłączyć urządzenie sieci przewodowej bądź bezprzewodowej, kliknij prawym
przyciskiem myszy ikonę Połączenie sieciowe w obszarze powiadomień pulpitu systemu Windows, z
prawej strony paska zadań. W celu włączenia poszczególnych urządzeń zaznacz pola w menu opcji. Aby
wyłączyć urządzenie, odznacz pole wyboru.
●
Upewnij się, że urządzenie bezprzewodowe jest włączone.
●
Upewnij się, że w obszarze wokół anten komunikacji bezprzewodowej komputera nie ma żadnych
przeszkód.
●
Upewnij się, że kabel lub modem DSL i jego kabel zasilający są poprawnie podłączone, a wskaźniki
świecą.
●
Upewnij się, że router bezprzewodowy lub punkt dostępu jest poprawnie podłączony do zasilacza i
modemu przewodowego lub DSL, a wskaźniki świecą.
●
Rozłącz i podłącz ponownie wszystkie przewody, a następnie wyłącz i włącz ponownie zasilanie.
Taca opcjonalnego zewnętrznego dysku optycznego nie otwiera się i nie można
wyjąć dysku CD lub DVD
1.
Wsuń końcówkę spinacza biurowego (1) do otworu zwalniania na przedniej ściance napędu.
2.
Naciskaj delikatnie spinacz aż do momentu wysunięcia tacy dysku, a następnie wyciągnij ją (2), aż się
zatrzyma.
Rozwiązywanie problemów
83
3.
Zdejmij dysk z tacy (3), delikatnie naciskając trzpień i jednocześnie unosząc zewnętrzne krawędzie
dysku. Chwyć dysk za krawędzie, aby uniknąć dotykania jego powierzchni.
UWAGA:
4.
Jeśli taca nośnika nie jest całkowicie wysunięta, ostrożnie nachyl dysk podczas wyjmowania.
Zamknij tacę dysku i włóż dysk do pudełka.
Komputer nie wykrywa opcjonalnego zewnętrznego napędu optycznego
Jeśli system operacyjny nie wykryje zainstalowanego urządzenia, oprogramowania sterownika urządzenia
nie ma lub może być uszkodzone.
1.
Wyjmij dysk z napędu optycznego.
2.
Wybierz kolejno opcje Start > Panel sterowania, a następnie kliknij opcję System i zabezpieczenia.
3.
Kliknij opcję Urządzenia i drukarki, a następnie opcję Menedżer urządzeń.
4.
W oknie Menedżera urządzeń kliknij trójkąt obok stacji dysków DVD/CD-ROM. Jeżeli napęd znajduje się
na liście, powinien działać poprawnie.
Nie działa odtwarzanie dysku w opcjonalnym zewnętrznym napędzie optycznym
84
●
Przed rozpoczęciem odtwarzania dysku CD lub DVD należy zapisać pracę i zamknąć wszystkie otwarte
programy.
●
Przed rozpoczęciem odtwarzania dysku CD lub DVD należy wylogować się z sieci Internet.
●
Upewnij się, że dysk jest prawidłowo włożony.
●
Upewnij się, że dysk jest czysty. W razie konieczności oczyść dysk filtrowaną wodą i niepozostawiającą
śladów szmatką. Wycieraj od środka dysku do jego krawędzi.
●
Sprawdź, czy dysk nie ma rys. W przypadku znalezienia rys użyj zestawu do naprawy dysków
optycznych dostępnego w wielu sklepach elektronicznych.
●
Przed odtwarzaniem dysku wyłącz tryb uśpienia.
Załącznik B Rozwiązywanie problemów
Nie należy inicjować trybu uśpienia podczas odtwarzania dysku. Może to spowodować wyświetlenie
komunikatu ostrzegawczego z pytaniem o chęć kontynuacji. Jeśli komunikat zostanie wyświetlony,
kliknij przycisk Nie. Komputer może zachować się w jeden z następujących sposobów:
◦
Odtwarzanie może zostać wznowione.
— lub —
◦
Okno odtwarzania w programie multimedialnym może zostać zamknięte. Aby powrócić do
odtwarzania dysku, należy nacisnąć przycisk Odtwórz w programie multimedialnym, aby
ponownie uruchomić dysk. W rzadkich przypadkach może być konieczne zamknięcie i ponowne
uruchomienie programu.
Film nie jest wyświetlany na wyświetlaczu zewnętrznym
1.
Jeśli wyświetlacz komputera i wyświetlacz zewnętrzny są włączone jednocześnie, naciśnij klawisze fn
+f4 raz lub kilka razy, aby przełączyć się między tymi dwoma wyświetlaczami.
2.
Skonfiguruj ustawienia monitora tak, aby monitor zewnętrzny był głównym wyświetlaczem:
a.
Na pulpicie systemu Windows kliknij prawym przyciskiem myszy w pustym obszarze pulpitu
komputera i wybierz polecenie Rozdzielczość ekranu.
b.
Określ wyświetlacz główny i drugi wyświetlacz.
UWAGA: Przy używaniu obydwu wyświetlaczy obraz DVD nie pojawi się na wyświetlaczu określonym
jako drugi wyświetlacz.
Proces wypalania dysku na opcjonalnym zewnętrznym napędzie optycznym nie
rozpoczyna się lub zatrzymuje się przed ukończeniem
●
Upewnij się, że wszystkie inne programy są zamknięte.
●
Wyłącz tryb uśpienia.
●
Upewnij się, że używasz rodzaju dysku właściwego dla napędu.
●
Upewnij się, że dysk jest prawidłowo włożony.
●
Wybierz niższą prędkość nagrywania i spróbuj ponownie.
●
Jeśli kopiujesz dysk, przed ponowną próbą nagrania zawartości na nowym dysku zapisz informacje z
dysku źródłowego na dysku twardym, a następnie nagraj je z dysku twardego.
Rozwiązywanie problemów
85
C
Wyładowania elektrostatyczne
Wyładowanie elektrostatyczne polega na uwolnieniu ładunków elektrostatycznych w chwili zetknięcia się
dwóch obiektów — dzieje się tak na przykład, gdy po przejściu przez dywan dotknie się metalowej gałki
drzwi.
Wyładowanie ładunków elektrostatycznych z palców lub innych przewodników elektrostatycznych może
spowodować uszkodzenie elementów elektronicznych. Aby zapobiec uszkodzeniu komputera i napędu oraz
utracie danych, należy stosować następujące środki ostrożności:
●
Jeśli instrukcje usuwania lub instalacji zalecają odłączenie komputera, należy to zrobić po prawidłowym
uziemieniu się i przed usunięciem pokrywy.
●
Należy przechowywać elementy w opakowaniach zabezpieczonych elektrostatycznie do chwili, gdy
gotowe jest wszystko, co potrzebne do ich zainstalowania.
●
Należy unikać dotykania styków, przewodów i układów elektrycznych. Należy zredukować obsługę
elementów elektronicznych do minimum.
●
Należy używać narzędzi antymagnetycznych.
●
Przed rozpoczęciem obsługi elementów należy rozładować ładunki elektrostatyczne, dotykając
niemalowanej powierzchni metalowej tych elementów.
●
Po wyjęciu elementu z komputera należy go umieścić w opakowaniu zabezpieczonym
elektrostatycznie.
Aby uzyskać więcej informacji o ładunkach elektrostatycznych lub poprosić o pomoc w usunięciu lub instalacji
elementów, należy się skontaktować z pomocą techniczną HP.
86
Załącznik C Wyładowania elektrostatyczne
Indeks
A
aktualizacje krytyczne,
oprogramowanie 59
antena NFC, położenie 11
anteny WLAN, położenie 11
automatyczne hasło funkcji
DriveLock
wyjmowanie 58
wyłączanie 57
B
bateria
niskie poziomy naładowania
baterii 35
oszczędzanie energii 36
rozładowanie 35
wyświetlanie informacji o
poziomie naładowania 35
bateria, wyszukiwanie informacji
34
bezpieczeństwo, sieć
bezprzewodowa 16
BIOS
aktualizowanie 70
pobieranie aktualizacji 71
sprawdzanie wersji 71
blok klawiszy
położenie 23
C
Certyfikat Autentyczności Microsoft,
etykieta 77
Computer Setup
hasło administratora BIOS 52
hasło funkcji DriveLock 54
nawigacja i wybieranie 69
przywracanie ustawień
fabrycznych 70
czyszczenie komputera 61
czytnik kart pamięci micro SD,
położenie 10
czytnik linii papilarnych
korzystanie 60
położenie 6
D
DisplayPort
podłączanie 28
dokowanie, złącze
korzystanie 41
położenie 8
Driver Recovery (Odzyskiwanie
sterowników), dysk DVD
tworzenie 64
używanie do przywracania 67
dysk DVD z systemem Windows 7
tworzenie 64
używanie do przywracania 67
dysk optyczny
wkładanie 46
wyjmowanie 47
dysk twardy
zewnętrzne 41
E
elementy
część górna 4
lewa strona 9
prawa strona 8
spód 12
wyświetlacz 10
elementy sterujące komunikacją
bezprzewodową
przycisk 13
system operacyjny 13
etykieta certyfikatu urządzenia
bezprzewodowego 77
etykieta urządzenia Bluetooth 77
etykieta urządzenia WLAN 77
etykiety
Bluetooth 77
Certyfikat Autentyczności
Microsoft 77
certyfikat urządzenia
bezprzewodowego 77
numer seryjny 77
WLAN 77
zgodność z przepisami 77
F
funkcje audio, sprawdzanie
26
G
gest obracania na płytce dotykowej
TouchPad 21
gest powiększania na płytce
dotykowej TouchPad 21
gest przewijania na płytce dotykowej
TouchPad 20
gesty na płytce dotykowej TouchPad
obrót 21
powiększanie 21
przewijanie 20
zbliżanie palców 21
gest zbliżania palców na płytce
dotykowej TouchPad 21
głośność
klawisze 25
przyciski 25
regulowanie 25
gniazda
linka zabezpieczająca 9
wejście audio (mikrofonowe) 8
wyjście audio (słuchawkowe) 8
gniazdo linki zabezpieczającej,
położenie 9
gniazdo słuchawkowe (wyjście
audio) 8
H
hasła
administrator 51
administrator systemu BIOS 52
DriveLock 54
użytkownik 51
hasło administratora 51
hasło funkcji DriveLock
opis 54
ustawianie 55
wprowadzanie 55
wyłączanie 57
zmiana 56
hasło użytkownika 51
HDMI, konfiguracja dźwięku 31
Indeks
87
hibernacja
uruchamianie 33
wychodzenie 33
HP Client Security Manager 59
HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)
pobieranie 75
HP Recovery Disc Creator,
używanie 64
I
informacje o zgodności z przepisami
etykieta zgodności
z przepisami 77
etykiety certyfikatów urządzeń
bezprzewodowych 77
Intel Wireless Display 31
K
kabel USB, podłączanie 39
kable
USB 39
kamera internetowa
korzystanie 26
położenie 10
karta cyfrowa
obsługiwane formaty 38
wkładanie 38
wyjmowanie 38
klawiatura
wbudowana numeryczna 7
klawiatura numeryczna, zewnętrzna
korzystanie 24
num lock 24
klawisze
esc 7
fn 7
funkcyjne 7
głośność 25
klawisze funkcyjne, położenie 7
klawisze głośności, położenie 22,
23
klawisze jasności ekranu 23
klawisz esc, położenie 7
klawisz fn, położenie 7, 22
klawisz komunikacji
bezprzewodowej, położenie 23
klawisz num lk, położenie 24
klawisz wyciszenia, położenie 22
komputer, podróżowanie 79
88
Indeks
koncentrator MultiStream
Transport 29
koncentratory 39
koncentratory USB 39
konfiguracja
dźwięk dla HDMI 31
konfiguracja połączenia
internetowego 15
konfiguracja sieci WLAN 15
konserwacja
Defragmentator dysków 44
Oczyszczanie dysku 44
konserwacja komputera 61
Kopia zapasowa/Przywracanie 65
kopie zapasowe
przywracanie danych 65
tworzenie 64
korzystanie
stany oszczędzania energii 32
zewnętrzne źródło zasilania 37
kratka głośnika, położenie 6
krytycznie niski poziom naładowania
baterii 32
Ł
łączenie z publiczną siecią WLAN
łączenie z siecią WLAN 16
łączenie z siecią WLAN
przedsiębiorstwa 16
16
M
mikrofon (wejściowe gniazdo audio),
położenie 8
mikrofony wewnętrzne, położenie
10
mysz, zewnętrzna
ustawianie preferencji 19
N
napęd optyczny 41
napęd optyczny z tacą ładującą 46
napędy
korzystanie 44
optyczne 41
twarde 41
zewnętrzne 41
naprawa podczas uruchamiania,
używanie 65
naprawa podczas uruchamiania
systemu Windows, używanie 65
narzędzia odzyskiwania 63
narzędzia odzyskiwania, Windows
65
narzędzia tworzenia kopii
zapasowych 63
narzędzie konfiguracyjne
nawigacja i wybieranie 69
przywracanie ustawień
fabrycznych 70
nazwa i numer produktu, komputer
77
niski poziom naładowania baterii
35
nośnik do odzyskiwania, tworzenie
64
nośnik do odzyskiwania, używanie do
odzyskiwania 67
nośniki 32
nośniki z funkcją odczytu 32
nośniki z funkcją zapisu 32
nośnik z systemem Windows 7
tworzenie 64
używanie do przywracania 67
numer seryjny, komputer 77
num lock, wskaźnik 5
num lock, zewnętrzna klawiatura
numeryczna 24
O
obraz na ekranie, przełączanie 22
obsługa starszego standardu, USB
69
obsługa starszego standardu USB
69
obszar płytki dotykowej TouchPad
położenie 4
odtwarzanie dysku twardego 66
opcjonalne urządzenia zewnętrzne,
korzystanie 41
oprogramowanie
aktualizacje krytyczne 59
antywirusowe 58
Defragmentator dysków 44
Oczyszczanie dysku 44
zapora 59
oprogramowanie antywirusowe 58
oprogramowanie zapory 59
oszczędność, energia 36
P
partycja HP Recovery
sprawdzanie istnienia 66
używanie do odzyskiwania 66
partycja odzyskiwania 66
płytka dotykowa TouchPad
korzystanie 19
przyciski 4
podróżowanie z komputerem 77,
79
podświetlenie klawiatury 23
Port HDMI
podłączanie 30
położenie 9
port monitora zewnętrznego 28
port VGA, podłączanie 28
porty
DisplayPort 28
HDMI 9, 30
Intel Wireless Display 31
monitor zewnętrzny 28
USB 8, 9
VGA 28
porty USB 9
porty USB, położenie 8
problemy, rozwiązywanie 81
program Defragmentator dysków
44
program Oczyszczanie dysku 44
przełącznik wyświetlacza
komputera 10
przyciski
głośność 25
lewy przycisk płytki dotykowej
TouchPad 4
prawy płytki dotykowej
TouchPad 4
przycisk Windows 7
zasilanie 6, 32
przycisk komunikacji
bezprzewodowej 13
przycisk Windows, położenie 7
przycisk zasilania
korzystanie 32
położenie 6
przywracanie dysku twardego 66
przywracanie f11 66
R
rozwiązywanie problemów
nagrywanie dysków 85
odtwarzanie dysku 84
taca dysku optycznego 83
wykrywanie napędu
optycznego 84
wyświetlacz zewnętrzny 85
S
sieć bezprzewodowa (WLAN)
bezpieczeństwo 16
korzystanie 15
łączenie z publiczną siecią
WLAN 16
łączenie z siecią WLAN
przedsiębiorstwa 16
podłączanie 16
wymagany sprzęt 15
zasięg 17
skróty klawiaturowe
komunikacja bezprzewodowa
23
korzystanie 22
opis 22
podświetlenie klawiatury 23
przełączanie wyświetlania
obrazu 22
Przycisk włączania/wyłączania
płytki dotykowej TouchPad 22
regulowanie głośności 22, 23
tryb uśpienia 22
wyciszanie dźwięku głośnika 22
wyciszenie mikrofonu 23
zmniejszanie głośności dźwięku
głośnika 22
zmniejszanie jasności ekranu 23
zwiększanie głośności dźwięku
głośnika 23
zwiększanie jasności ekranu 23
skróty klawiaturowe, położenie 22
SoftPaq, pobieranie 62
Sprawdzanie baterii 35
sprawdzanie funkcji audio 26
stany oszczędzania energii 32
system, odzyskiwanie 65
system nie odpowiada 32
szczelinowy napęd optyczny 46
Ś
środowisko pracy
78
T
tryb uśpienia
uruchamianie 33
wychodzenie 33
U
udostępnianie napędów
optycznych 49
urządzenia o wysokiej rozdzielczości,
podłączanie 29, 30, 31
urządzenia USB
opis 39
podłączanie 39
usuwanie 40
urządzenia wskazujące,
konfigurowanie preferencji 19
urządzenia zewnętrzne 41
urządzenie Bluetooth 13
Urządzenie Bluetooth 17
urządzenie WLAN 15, 77
ustawianie funkcji ochrony hasłem
przy wznowieniu 34
ustawianie opcji zasilania 32
W
wbudowana klawiatura numeryczna,
położenie 7, 23
wejście audio (mikrofonowe),
położenie 8
wgłębienia urządzenia dokowania,
położenie 12
wideo 27
włącznik, zasilanie 32
włącznik zasilania 32
wskaźnik caps lock, położenie 5
wskaźniki
caps lock 5
komunikacja bezprzewodowa 5
num lock 5
płytka dotykowa TouchPad 5
wyciszenie mikrofonu 5
zasilacz prądu przemiennego/
bateria 8
zasilanie 5
wskaźniki zasilania 5
wskaźnik kamery internetowej,
położenie 10
Indeks
89
wskaźnik komunikacji
bezprzewodowej 5, 13
wskaźnik TouchPad, położenie 5
wskaźnik wyciszenia mikrofonu 5
Wskaźnik zasilacza prądu
przemiennego/baterii 8
wyjście audio (słuchawkowe),
położenie 8
wyładowania elektrostatyczne 86
wyłączanie komputera 32
wyświetlanie obrazu, przełączanie
22
Z
zamykanie 32
zasilanie 78
bateria 34
opcje 32
oszczędzanie 36
zasilanie z baterii 34
zewnętrzne napędy 41
zewnętrzne źródło zasilania,
korzystanie 37
złącze
dokowanie 41
zasilanie 9
złącze zasilania, położenie 9
90
Indeks
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising