HP | EliteBook Folio 1020 G1 Base Model Notebook PC | HP EliteBook Folio 1020 G1 Notebook PC Käyttöopas

HP EliteBook Folio 1020 G1 Notebook PC Käyttöopas
Käyttöopas
© Copyright 2015 HP Development Company,
L.P.
Bluetooth on omistajansa tavaramerkki, jota
Hewlett-Packard Company käyttää lisenssillä.
Intel on Intel Corporationin tavaramerkki
Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Java on Sun
Microsystems, Inc:n tavaramerkki
Yhdysvalloissa. Microsoft ja Windows ovat
Microsoft-konsernin tavaramerkkejä.
Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman
ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja
palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen
kyseisten tuotteiden ja palveluiden mukana
toimitettavissa takuuehdoissa. Tässä
aineistossa olevat tiedot eivät oikeuta
lisätakuisiin. HP ei vastaa tässä esiintyvistä
mahdollisista teknisistä tai toimituksellisista
virheistä tai puutteista.
Ensimmäinen painos: elokuu 2015
Asiakirjan osanumero: 829052-351
Tuotetta koskeva ilmoitus
Ohjelmiston käyttöehdot
Tässä oppaassa on tietoja ominaisuuksista,
jotka ovat yhteisiä useimmille malleille.
Omassa tietokoneessasi ei välttämättä ole
kaikkia näitä ominaisuuksia.
Asentamalla, kopioimalla, lataamalla tai
muuten käyttämällä mitä tahansa tähän
tietokoneeseen esiasennettua ohjelmistoa
sitoudut noudattamaan HP:n
käyttöoikeussopimuksen (EULA) ehtoja. Jos et
hyväksy näitä käyttöoikeusehtoja, ainoa
vaihtoehtosi on palauttaa käyttämätön tuote
kokonaisuudessaan (sekä laitteisto että
ohjelmisto) 14 päivän kuluessa, jolloin saat
täyden hyvityksen myyjän hyvityskäytännön
mukaan.
Kaikki ominaisuudet eivät ole käytettävissä
kaikissa Windows-versioissa. Tähän
tietokoneeseen voidaan tarvita päivitettyjä ja/
tai erikseen hankittavia laitteita, ohjaimia ja/
tai ohjelmistoja, jotta saat täyden hyödyn
Windowsin toiminnoista. Katso lisätietoja
osoitteesta http://www.microsoft.com.
Voit avata uusimman käyttöoppaan siirtymällä
osoitteeseen http://www.hp.com/support ja
valitsemalla oman maasi. Valitse Ohjaimet ja
lataukset ja toimi näyttöön tulevien ohjeiden
mukaan.
Jos tarvitset lisätietoja tai haluat pyytää
täydellisen hyvityksen tietokoneen hinnasta,
ota yhteyttä myyjään.
Turvallisuusohjeet
VAROITUS! Älä pidä tietokonetta suoraan sylissä tai tuki tietokoneen jäähdytysaukkoja. Näin voit vähentää
lämmön aiheuttamien vammojen sekä tietokoneen ylikuumenemisen riskiä. Käytä tietokonetta vain kovalla
ja tasaisella alustalla. Älä peitä tietokoneen ilmanvaihtoa asettamalla tietokoneen viereen (valinnaista)
tulostinta tai muuta vastaavaa kovaa esinettä tai tyynyä, mattoa, vaatetta tai muuta vastaavaa pehmeää
esinettä. Älä päästä verkkovirtalaitetta kosketukseen ihon tai tyynyn, maton, vaatteen tai muun vastaavan
pehmeän pinnan kanssa käytön aikana. Tämä tietokone ja verkkovirtalaite täyttävät kansainvälisessä
informaatioteknologian laitteiden turvallisuutta koskevassa IEC 60950-1 -standardissa määritetyt
käyttäjälle soveltuvien pintalämpötilarajojen määräykset.
iii
iv
Turvallisuusohjeet
Suorittimen kokoonpanoasetus (vain tietyissä malleissa)
TÄRKEÄÄ: Tiettyjen tietokonemallien kokoonpanoon on määritetty sarjan Intel ® Pentium ® N35xx/N37xx
tai sarjan Celeron ® N28xx/N29xx/N30xx/N31xx suoritin ja Windows®-käyttöjärjestelmä. Jos tietokoneesi
kokoonpano on edellä kuvatun mukainen, älä vaihda msconfig.exe-tiedostossa suorittimen
kokoonpanoasetukseksi neljän tai kahden suorittimen sijaan yhtä suoritinta. Muutoin tietokoneesi ei
käynnisty uudelleen. Tällöin sinun on suoritettava tehdasasetusten palauttaminen, jotta voit palauttaa
alkuperäiset asetukset.
v
vi
Suorittimen kokoonpanoasetus (vain tietyissä malleissa)
Sisällysluettelo
1 Tervetuloa .................................................................................................................................................... 1
Tietojen etsiminen ................................................................................................................................................. 2
2 Osat ............................................................................................................................................................. 4
Laitteiden etsiminen .............................................................................................................................................. 4
Ohjelmistojen etsiminen ........................................................................................................................................ 4
Oikealla sivulla olevat osat ................................................................................................................................... 5
Vasemmalla sivulla olevat osat ............................................................................................................................ 6
Näyttö .................................................................................................................................................................... 7
Päällä olevat osat .................................................................................................................................................. 8
TouchPad ............................................................................................................................................. 8
Merkkivalot .......................................................................................................................................... 9
Painikkeet, kaiuttimet ja sormenjälkitunnistin ................................................................................ 10
Näppäimet ......................................................................................................................................... 12
Pikanäppäinten käyttäminen ........................................................................................................... 12
Pohjassa olevat osat ........................................................................................................................................... 14
Tarrat ................................................................................................................................................................... 14
3 Verkkoyhteydet .......................................................................................................................................... 16
Yhteyden muodostaminen langattomaan verkkoon ......................................................................................... 16
Langattoman yhteyden säätimien käyttäminen .............................................................................. 16
Langattoman yhteyden painike ..................................................................................... 16
käyttöjärjestelmän hallintatoiminnot. ........................................................................... 16
Yhteyden muodostaminen WLAN-verkkoon .................................................................................... 17
HP Mobile Broadband -moduulin käyttäminen (vain tietyissä tuotteissa) ..................................... 17
HP Mobile Connectin käyttäminen (vain tietyissä tuotteissa) ......................................................... 18
GPS-toiminnon käyttäminen (vain tietyissä tuotteissa) .................................................................. 18
Langattomien Bluetooth-laitteiden käyttäminen (vain tietyissä tuotteissa) ................................. 18
Tietokoneen liittäminen langalliseen verkkoon ................................................................................................. 18
Yhteyden muodostaminen lähiverkkoon (LAN) (vain tietyissä tuotteissa) ..................................... 18
Modeemin käyttäminen (vain tietyissä tuotteissa) .......................................................................... 19
Modeemikaapelin liittäminen ......................................................................................... 19
Maa- tai aluekohtaisen modeemikaapelisovittimen liittäminen .................................. 20
4 Näytössä liikkuminen .................................................................................................................................. 21
TouchPadin ja kosketusnäytön eleiden käyttäminen ........................................................................................ 21
vii
TouchPadin ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä .............................................................. 21
Napautus ........................................................................................................................................... 21
Puristuszoomaus kahdella sormella ................................................................................................ 22
Vieritä kahdella sormella (vain kosketusalusta) .............................................................................. 22
Kahden sormen napautus (vain kosketusalusta) ............................................................................. 22
Liu'utus yhdellä sormella (vain kosketusnäyttö) ............................................................................. 23
5 Viihdeominaisuudet ..................................................................................................................................... 24
Verkkokameran käyttäminen ............................................................................................................................. 24
Äänen käyttäminen ............................................................................................................................................. 24
Kaiuttimien kytkeminen .................................................................................................................... 24
Kuulokemikrofonien kytkeminen ..................................................................................................... 24
Ääniasetusten käyttäminen .............................................................................................................. 25
Videotoiminnon käyttäminen ............................................................................................................................. 25
Videolaitteiden liittäminen VGA-kaapelia (valinnaisen telakointilaitteen tai
laajennusporttilaitteen kautta) käyttämällä (vain tietyissä tuotteissa) ......................................... 26
Videolaitteiden liittäminen HDMI-kaapelin avulla ........................................................................... 26
HDMI-portin ääniasetusten määrittäminen ................................................................... 27
Langallisten näyttöjen etsiminen ja yhdistäminen MultiStream Transport -tekniikan avulla ....... 27
Liitä näytöt tietokoneisiin, joissa on AMD- tai Nvidia-näytönohjain (ja valinnainen
keskitin) .......................................................................................................................... 28
Liitä näytöt tietokoneisiin, joissa on Intel-näytönohjain (ja valinnainen keskitin) ....... 28
Yhdistä näytöt tietokoneisiin, joissa on Intel-näytönohjain (ja sisäänrakennettu
keskitin) .......................................................................................................................... 29
Miracast-yhteensopivien langattomien näyttöjen etsiminen ja liittäminen (vain tietyissä
tuotteissa) ......................................................................................................................................... 29
Valinnaisten ulkoisten laitteiden käyttäminen .................................................................................................. 30
Valinnaisten ulkoisten asemien käyttäminen .................................................................................. 30
Telakointiliittimen käyttäminen ....................................................................................................... 30
6 Virranhallinta ............................................................................................................................................. 33
Tietokoneen sammuttaminen (sen virran katkaiseminen) ................................................................................ 33
Virranhallinta-asetusten määrittäminen ........................................................................................................... 33
Virransäästötilojen käyttäminen ...................................................................................................... 33
Tietokoneen siirtäminen lepotilaan ja poistuminen lepotilasta ................................... 34
Käyttäjän käynnistämän horrostilan ottaminen käyttöön ja poistuminen siitä
(vain tietyissä tuotteissa) ............................................................................................... 34
Akkumittarin ja virta-asetusten käyttäminen ............................................................... 34
Salasanan määrittäminen järjestelmän aktivoitumisen yhteyteen .............................. 35
Akkuvirran käyttäminen ................................................................................................................... 35
Lisätietojen etsiminen akusta ........................................................................................ 35
viii
HP:n akun tarkistus -toiminnon käyttäminen ............................................................... 36
Akun jäljellä olevan varauksen näyttäminen ................................................................. 36
Akun purkausajan pidentäminen ................................................................................... 36
Akun heikon varaustason hallinta .................................................................................. 36
Akun heikon varaustason tunnistaminen .................................................... 36
Akun heikon varaustason korjaaminen ....................................................... 37
Akun virran säästäminen ................................................................................................ 37
Akun hävittäminen .......................................................................................................... 37
Akun asentaminen paikalleen ........................................................................................ 37
Ulkoisen verkkovirtalähteen käyttäminen ....................................................................................... 38
7 Tietoturva .................................................................................................................................................. 39
Tietokoneen suojaaminen ................................................................................................................................... 39
Salasanojen käyttäminen .................................................................................................................................... 40
Salasanojen määrittäminen Windowsissa ....................................................................................... 40
Salasanojen määrittäminen Computer Setup -apuohjelmassa ....................................................... 40
BIOS-järjestelmänvalvojan salasanan hallinta ................................................................................ 41
BIOS-järjestelmänvalvojan salasanan antaminen ......................................................... 43
Computer Setup -apuohjelman DriveLock-salasanan hallinta (vain tietyissä tuotteissa) ............. 43
DriveLock-salasanan määrittäminen ............................................................................. 44
DriveLock-toiminnon ottaminen käyttöön (vain tietyissä tuotteissa) .......................... 44
DriveLock-toiminnon poistaminen käytöstä (vain tietyissä tuotteissa) ....................... 45
DriveLock-salasanan antaminen (vain tietyissä tuotteissa) ......................................... 46
DriveLock-salasanan vaihtaminen (vain tietyissä tuotteissa) ...................................... 46
Computer Setup -apuohjelman automaattisen DriveLock-toiminnon käyttö (vain tietyissä
tuotteissa) ......................................................................................................................................... 46
Automaattisen DriveLock-salasanan antaminen (vain tietyissä tuotteissa) ................ 46
Automaattisen DriveLock-suojauksen poistaminen (vain tietyissä tuotteissa) ........... 47
Virustorjuntaohjelmiston käyttäminen .............................................................................................................. 47
Palomuuriohjelmiston käyttäminen ................................................................................................................... 48
Kriittisten tietoturvapäivitysten asentaminen ................................................................................................... 48
HP Client Securityn käyttö (vain tietyissä tuotteissa) ........................................................................................ 48
HP Touchpoint Managerin käyttäminen (vain tietyissä tuotteissa) ................................................................... 48
Valinnaisen lukitusvaijerin kiinnittäminen (vain tietyissä tuotteissa) ............................................................... 49
Sormenjälkitunnistimen käyttäminen (vain tietyissä tuotteissa) ..................................................................... 49
Sormenjälkitunnistimen paikantaminen .......................................................................................... 49
8 Kunnossapito .............................................................................................................................................. 50
Suorituskyvyn parantaminen .............................................................................................................................. 50
Levyn eheytyksen käyttäminen ........................................................................................................ 50
Levyn uudelleenjärjestämisen käyttäminen .................................................................................... 50
ix
HP 3D DriveGuardin käyttäminen (vain tietyissä tuotteissa) .......................................................... 50
HP 3D DriveGuardin tilan tunnistaminen ....................................................................... 51
Ohjelmien ja ohjainten päivittäminen ................................................................................................................. 51
Tietokoneen puhdistaminen ............................................................................................................................... 51
Puhdistustoimenpiteet ..................................................................................................................... 51
Näytön puhdistaminen ................................................................................................... 52
Sivujen tai kannen puhdistaminen ................................................................................. 52
TouchPadin, näppäimistön tai hiiren puhdistaminen (vain tietyissä tuotteissa) ......... 52
Tietokoneen lähettäminen tai kuljettaminen matkoilla .................................................................................... 52
9 Varmuuskopiointi ja palautus ....................................................................................................................... 54
Palautustietovälineiden ja varmuuskopioiden luominen ................................................................................... 54
HP-palautustietovälineiden luominen (vain tietyissä tuotteissa) ................................................... 54
Windows-työkalujen käyttäminen ...................................................................................................................... 55
Palauttaminen ..................................................................................................................................................... 56
Palauttaminen HP Recovery Managerin avulla ................................................................................ 56
Hyvä tietää ennen aloittamista ...................................................................................... 56
Palauttaminen HP Recovery -osion avulla (vain tietyissä tuotteissa) .......................... 57
Palauttaminen HP Recovery -tietovälineen avulla ........................................................ 58
Tietokoneen käynnistysjärjestyksen muuttaminen ...................................................... 58
HP Recovery -osion poistaminen (vain tietyissä tuotteissa) ......................................... 58
10 Computer Setup (BIOS), TPM ja HP Sure Start ............................................................................................... 60
Computer Setup -apuohjelman käyttäminen ..................................................................................................... 60
Computer Setup -apuohjelman käynnistäminen ............................................................................. 60
Liikkuminen ja kohteiden valitseminen Computer Setup -apuohjelmassa ..................................... 60
Computer Setup -apuohjelman tehdasasetusten palauttaminen ................................................... 61
BIOSin päivittäminen ......................................................................................................................... 61
BIOS-version määrittäminen .......................................................................................... 62
BIOS-päivityksen lataaminen ......................................................................................... 62
Käynnistysjärjestyksen muuttaminen F9-kehotteella .................................................................... 63
TPM BIOS -asetukset (vain tietyissä tuotteita) ................................................................................................... 63
HP Sure Startin käyttäminen (vain tietyt tuotteet) ............................................................................................ 64
11 HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) .............................................................................................................. 65
HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) -apuohjelman lataaminen USB-laitteeseen ............................................. 65
12 Tekniset tiedot .......................................................................................................................................... 67
Virransyöttö ......................................................................................................................................................... 67
Käyttöympäristö .................................................................................................................................................. 67
x
13 Staattisen sähkön purkaus ......................................................................................................................... 68
14 Esteettömyys ............................................................................................................................................ 69
Tuetut avustavat teknologiat ............................................................................................................................. 69
Yhteyden ottaminen tukeen ............................................................................................................................... 69
Hakemisto ...................................................................................................................................................... 70
xi
xii
1
Tervetuloa
Suosittelemme tekemään seuraavat toimet tietokoneen käyttöönoton ja rekisteröinnin jälkeen, jotta saat
parhaan mahdollisen hyödyn fiksusta sijoituksestasi:
●
VIHJE: Voit palata avoimesta sovelluksesta tai Windowsin työpöydältä tietokoneen aloitusnäyttöön
nopeasti painamalla näppäimistön Windows-näppäintä
. Painamalla Windows-näppäintä
uudelleen palaat edelliseen näyttöön.
●
Muodosta yhteys Internetiin – Määritä langallinen tai langaton verkkoyhteys Internet-yhteyttä varten.
Lisätietoja on kohdassa Verkkoyhteydet sivulla 16.
●
Päivitä virustorjuntaohjelmisto – Suojaa tietokonettasi virusten aiheuttamilta vahingoilta. Ohjelmisto
on asennettu tietokoneeseen valmiiksi. Lisätietoja on kohdassa Virustorjuntaohjelmiston käyttäminen
sivulla 47.
●
Tutustu tietokoneeseen – Perehdy tietokoneen ominaisuuksiin. Lisätietoja on kohdissa Osat
sivulla 4 ja Näytössä liikkuminen sivulla 21.
●
Etsi asennetut ohjelmat – Tutustu tietokoneeseen asennettujen ohjelmien luetteloon:
Valitse Käynnistä-painike ja valitse vielä Kaikki sovellukset.
TAI
Napsauta hiiren kakkospainikkeella Käynnistä-painiketta ja valitse Ohjelmat ja toiminnot.
●
Varmuuskopioi kiintolevysi luomalla palautuslevyt tai palautusmuistitikku. Katso kohta
Varmuuskopiointi ja palautus sivulla 54.
1
Tietojen etsiminen
Tässä taulukossa kerrotaan, mistä löydät resursseja, joista saat tuotetietoja, toimintaohjeita ja paljon
muuta.
Resurssi
Sisältö
Asennusohjeet
●
Tietokoneen asennuksen ja toimintojen yleiskatsaus
Get started -sovellus
●
Runsaasti erilaisia toimintaohjeita ja vianmääritysvihjeitä
HP:n tuki
●
Keskustele verkossa HP:n teknikon kanssa
Yhdysvalloissa tukea saat osoitteesta
http://www.hp.com/go/contactHP. Jos tarvitset
kansainvälistä tukea, siirry osoitteeseen
http://welcome.hp.com/country/us/en/
wwcontact_us.html.
●
Katso tuen puhelinnumero
●
Selvitä HP-huoltokeskuksen sijainti
Turvallisen ja mukavan työympäristön opas
●
Työaseman oikea sijoittaminen
Voit avata oppaan seuraavasti:
●
Työskentelyasentoon ja työtapoihin liittyviä ohjeita, joiden avulla
voit parantaa käyttömukavuutta ja vähentää vahinkojen riskiä
●
Sähköön ja laitteisiin liittyviä turvallisuustietoja
●
Tärkeitä viranomaisten ilmoituksia, muun muassa akun
asianmukaiset hävitysohjeet tarvittaessa.
●
Tähän tietokoneeseen liittyviä takuutietoja
Voit avata Get started -sovelluksen seuraavasti:
▲
1.
Napsauta Käynnistä-painiketta ja valitse sitten Get
started -sovellus.
Kirjoita tehtäväpalkin hakuruutuun tuki ja valitse
HP Support Assistant -sovellus.
– tai –
Napsauta tehtäväpalkin kysymysmerkkikuvaketta.
2.
Valitse Tietokone, valitse Teknisiä tietoja-välilehti
ja sitten Käyttöoppaat.
– tai –
Siirry osoitteeseen http://www.hp.com/ergo.
Sähkötarkastusviranomaisten ilmoitukset ja turvallisuusja ympäristöohjeet
Voit avata asiakirjan seuraavasti:
1.
Kirjoita tehtäväpalkin hakuruutuun tuki ja valitse
HP Support Assistant -sovellus.
– tai –
Napsauta tehtäväpalkin kysymysmerkkikuvaketta.
2.
Valitse Tietokone, valitse Teknisiä tietoja-välilehti
ja sitten Käyttöoppaat.
Rajoitettu takuu*
Voit avata asiakirjan seuraavasti:
1.
Kirjoita tehtäväpalkin hakuruutuun tuki ja valitse
HP Support Assistant -sovellus.
– tai –
Napsauta tehtäväpalkin kysymysmerkkikuvaketta.
2.
2
Valitse Oma tietokone ja sitten Takuu ja palvelut.
Luku 1 Tervetuloa
Resurssi
Sisältö
– tai –
Siirry osoitteeseen http://www.hp.com/go/
orderdocuments.
*Löydät HP:n rajoitetun takuun tuotteella olevien käyttöoppaiden joukosta ja/tai pakkauksessa olevalta CD/DVD-levyltä. Joissakin
maissa tai joillakin alueilla HP voi toimittaa takuun painetussa muodossa tuotteen mukana. Jos takuuta ei omassa maassasi tai
alueellasi toimiteta painettuna, voit pyytää painetun kopion osoitteesta http://www.hp.com/go/orderdocuments. Jos hankit tuotteesi
Aasian Tyynenmeren alueelta, voit kirjoittaa HP:lle osoitteeseen Hewlett Packard, POD, P.O. Box 200, Alexandra Post Office,
Singapore 911507. Mainitse tuotteesi nimi ja oma nimesi, puhelinnumerosi ja postiosoitteesi.
Tietojen etsiminen
3
2
Osat
Laitteiden etsiminen
Voit selvittää tietokoneeseen asennetut laitteet seuraavasti:
▲
Kirjoita laitehallinta tehtäväpalkin hakuruutuun ja valitse Laitehallinta-sovellus.
Näyttöön tulee luettelo kaikista tietokoneeseen asennetuista laitteista.
Löydät järjestelmän laitteistokomponenttien tiedot ja BIOS-versionumeron painamalla näppäinyhdistelmää
fn+esc (vain tietyissä tuotteissa).
Ohjelmistojen etsiminen
Voit selvittää tietokoneeseen asennetut ohjelmistot seuraavasti:
▲
Valitse Käynnistä-painike ja valitse vielä Kaikki sovellukset.
TAI
Napsauta hiiren kakkospainikkeella Käynnistä-painiketta ja valitse Ohjelmat ja toiminnot.
4
Luku 2 Osat
Oikealla sivulla olevat osat
Osa
(1)
Kuvaus
Äänilähdön (kuulokkeiden) /äänitulon
(mikrofonin) yhdistelmäliitäntä
Tähän voidaan kytkeä valinnaiset vahvistimeen kytketyt
stereokaiuttimet, kuulokkeet, nappikuulokkeet,
kuulokemikrofoni tai television äänijohto. Liitäntään voidaan
kytkeä myös kuulokemikrofoni. Liitäntä ei tue valinnaisten,
vain mikrofonilla varustettujen laitteiden käyttöä.
VAROITUS! Säädä äänenvoimakkuus, ennen kuin asetat
kuulokkeet, nappikuulokkeet tai kuulokemikrofonin päähäsi.
Liian suureksi säädetty äänenvoimakkuus voi aiheuttaa
kuulovaurioita. Lisää turvallisuustietoja on
Sähkötarkastusviranomaisten ilmoitukset ja turvallisuus- ja
ympäristöohjeet -oppaassa.
Voit avata oppaan seuraavasti:
1.
Kirjoita tehtäväpalkin hakuruutuun tuki ja valitse HP
Support Assistant -sovellus.
TAI
Napsauta tehtäväpalkin kysymysmerkkikuvaketta.
2.
Valitse Tietokoneeni, valitse Määritykset-välilehti ja
valitse sitten Käyttöoppaat.
HUOMAUTUS: Kun liitäntään kytketään jokin laite,
tietokoneen kaiuttimet poistetaan käytöstä.
(2)
USB 3.0 -latausportti
Tähän voidaan liittää valinnainen USB-laite, kuten näppäimistö,
hiiri, ulkoinen asema, tulostin, skanneri tai USB-keskitin.
Tavalliset USB-portit eivät lataa kaikkia USB-laitteita tai ne
lataavat pienellä virralla. Jotkin USB-laitteet vaativat virtaa ja
edellyttävät virtaa saavan portin käyttöä.
HUOMAUTUS: USB-latausporttien kautta voi ladata myös
joitakin matkapuhelimia ja MP3-soittimia, vaikka tietokoneesta
on katkaistu virta.
HUOMAUTUS: Akku voi kulua loppuun nopeasti, jos käytät
akkuvirtaa useiden laitteiden lataamiseen.
(3)
Telakointiliitin
Tähän voidaan kytkeä valinnainen telakointilaite.
(4)
Akun merkkivalo
Kun verkkovirtalähde on kytketty:
●
Valkoinen: Akun varaus on yli 90 prosenttia.
●
Keltainen: Akun varaus on 0–90 prosenttia.
●
Valo ei pala: Akku ei lataudu.
Kun verkkovirtalähde on irrotettu (akku ei lataudu):
Oikealla sivulla olevat osat
5
Osa
(5)
Kuvaus
Virtaliitin
●
Vilkkuva keltainen: Akun varaustaso on heikko. Kun akun
varaustila on kriittisen heikko, akun merkkivalo alkaa
vilkkua nopeasti.
●
Valo ei pala: Akku ei lataudu.
Tähän voidaan kytkeä verkkovirtalaite.
Vasemmalla sivulla olevat osat
Osa
(1)
Kuvaus
Lukitusvaijerin kiinnityspaikka
Tähän voidaan kytkeä tietokoneen valinnainen lukitusvaijeri.
HUOMAUTUS: Lukitusvaijerin tarkoituksena on vaikeuttaa
tietokoneen väärinkäyttöä ja varastamista, mutta se ei
välttämättä riitä estämään niitä.
(2)
HDMI-portti
Tähän voidaan kytkeä valinnainen video- tai äänilaite,
esimerkiksi teräväpiirtotelevisio, jokin muu yhteensopiva
digitaali- tai äänilaite tai nopea High Definition Multimedia
Interface (HDMI) -laite.
(3)
USB 3.0 -latausportti (virtaa saava)
Tähän voidaan liittää valinnainen USB-laite, kuten näppäimistö,
hiiri, ulkoinen asema, tulostin, skanneri tai USB-keskitin.
Tavalliset USB-portit eivät lataa kaikkia USB-laitteita tai ne
lataavat pienellä virralla. Jotkin USB-laitteet vaativat virtaa ja
edellyttävät virtaa saavan portin käyttöä.
HUOMAUTUS: USB-latausporttien kautta voi ladata myös
joitakin matkapuhelimia ja MP3-soittimia, vaikka tietokoneesta
on katkaistu virta.
HUOMAUTUS: Akku voi kulua loppuun nopeasti, jos käytät
akkuvirtaa useiden laitteiden lataamiseen.
(4)
6
Luku 2 Osat
Mikro-SD-muistikortin lukulaite
Tukee mikro-SD (Secure Digital) -muistikortteja.
Näyttö
Osa
Kuvaus
(1)
Sisäiset mikrofonit (2)
Tallentavat ääntä.
(2)
Verkkokameran merkkivalo
Valo palaa: verkkokamera on käytössä.
(3)
Verkkokamera
Tallentaa videokuvaa ja ottaa valokuvia. Jotkin mallit mahdollistavat
videoneuvotteluiden ja verkkokeskusteluiden järjestämisen videon
suoratoiston avulla.
Verkkokameran käyttäminen:
▲
Kirjoita kamera tehtäväpalkin hakuruutuun ja valitse Kamera.
(4)
WLAN-antennit* (2) (vain tietyissä tuotteissa)
Lähettävät ja vastaanottavat langattomien laitteiden signaaleja
langattomissa lähiverkoissa (WLAN).
(5)
Lähikenttäviestintäantenni* (NFC) (vain tietyissä
tuotteissa)
Tämän avulla voit vastaanottaa langattomia signaaleja
kommunikoidaksesi ja siirtääksesi dataa/tietoja NFC-yhteensopivien
laitteiden välillä.
*Antennit eivät näy tietokoneen ulkopuolelle. Jotta signaalitaso olisi paras mahdollinen, varmista, että antennien välittömässä
läheisyydessä ei ole esteitä.
Langattomia laitteita koskevat säädökset löydät Sähköviranomaisten ilmoitukset ja turvallisuus- ja ympäristöohjeet -oppaan omaa
maatasi tai aluettasi koskevasta osasta.
Voit avata oppaan seuraavasti:
1.
Kirjoita tehtäväpalkin hakuruutuun tuki ja valitse HP Support Assistant -sovellus.
TAI
Napsauta tehtäväpalkin kysymysmerkkikuvaketta.
2.
Valitse Tietokoneeni, valitse Määritykset-välilehti ja valitse sitten Käyttöoppaat.
Näyttö
7
Päällä olevat osat
TouchPad
Osa
(1)
Kuvaus
TouchPadin käyttöalue
Lukee sormieleet ja siirtää osoitinta tai aktivoi kohteita
näytössä.
HUOMAUTUS: Kosketusalusta havaitsee painettavan sormen
voiman eleiden käytön aikana. Paina sormet kovaa alaspäin
kosketusalustaan ja tee nopea liike-ele.
8
(2)
TouchPadin vasen painike
Toimii kuten ulkoisen hiiren ykköspainike.
(3)
TouchPadin oikea painike
Toimii kuten ulkoisen hiiren kakkospainike.
Luku 2 Osat
Merkkivalot
Osa
(1)
Kuvaus
Virran merkkivalo
●
Valo palaa: tietokone on käynnissä.
●
Valo vilkkuu: tietokone on lepotilassa, joka on
virransäästötila. Tietokone katkaisee näytön ja muiden
tarpeettomien komponenttien virran.
●
Valo ei pala: tietokoneen virta on katkaistu tai tietokone on
horrostilassa. Horrostila on virransäästötila, jossa
käytetään mahdollisimman vähän virtaa.
(2)
Caps lock (aakkoslukko) -merkkivalo
Valo palaa: Caps lock on käytössä ja kirjoitettu teksti muuttuu
isoiksi kirjaimiksi.
(3)
TouchPadin merkkivalo
●
Keltainen: Kosketusalusta on poissa käytöstä.
●
Valo ei pala: TouchPad on käytössä.
●
Keltainen: tietokoneen ääni on mykistetty.
●
Valo ei pala: tietokoneen ääni on käytössä.
●
Keltainen: mikrofonin ääni on mykistetty.
●
Valo ei pala: mikrofonin ääni on käytössä.
●
Valkoinen: sisäinen langaton verkkolaite, esimerkiksi
langaton lähiverkkolaite (WLAN) ja/tai Bluetooth®-laite, on
toiminnassa.
●
Keltainen: kaikista langattomista laitteista on katkaistu
virta.
(4)
(5)
(6)
(7)
Mykistyksen merkkivalo
Mikrofonin mykistyksen merkkivalo
Langattoman yhteyden merkkivalo
Num lock (numerolukitus) -merkkivalo
Valo palaa: num lock (numerolukitus) on käytössä.
Päällä olevat osat
9
Painikkeet, kaiuttimet ja sormenjälkitunnistin
Osa
(1)
Kuvaus
Virtapainike
●
Kun tietokone ei ole käynnissä, voit käynnistää sen
painamalla virtapainiketta.
●
Kun tietokone on käynnissä, voit siirtää sen lepotilaan
painamalla lyhyesti virtapainiketta.
●
Kun tietokone on lepotilassa, voit poistua lepotilasta
painamalla lyhyesti virtapainiketta.
●
Kun tietokone on horrostilassa, voit poistua horrostilasta
painamalla lyhyesti virtapainiketta.
HUOMIO: Virtapainiketta pitkään painettaessa
tallentamattomat tiedot menetetään.
Jos tietokone ei vastaa komentoihin eikä Windowsin®
virrankatkaisutoimintoja voi käyttää, katkaise tietokoneesta
virta pitämällä virtapainiketta alhaalla vähintään viisi sekuntia.
Jos tietokone ei vastaa komentoihin eikä aiempia
virrankatkaisutoimintoja voi käyttää, suorita laitteistopohjainen
järjestelmän alkutilaan palauttaminen katkaisemalla
tietokoneesta virta välittömästi pitämällä virtapainiketta
alhaalla vähintään 15 sekuntia.
Lisätietoja virta-asetuksista saat virta-asetuksia käsittelevästä
kohdasta.
▲
Kirjoita tehtäväpalkin hakuruutuun virta ja valitse Virran
ja lepotilan asetukset.
TAI
Napsauta hiiren kakkospainikkeella Käynnistä-painiketta ja
valitse sitten Virranhallinta-asetukset.
10
Luku 2 Osat
Osa
Kuvaus
(2)
Kaiuttimen ritilä
Tuottaa ääntä.
(3)
Sormenjälkitunnistin
Mahdollistaa kirjautumisen Windows-käyttöjärjestelmään
salasanan sijasta sormenjäljen avulla.
Päällä olevat osat
11
Näppäimet
Osa
Kuvaus
(1)
esc-näppäin
Näyttää järjestelmätiedot, kun sitä painetaan yhdessä fnnäppäimen kanssa.
(2)
fn-näppäin
Suorittaa usein käytettyjä järjestelmän toimintoja, kun sitä
painetaan yhdessä toimintonäppäimen, num lock -näppäimen
tai esc-näppäimen kanssa.
Katso Pikanäppäinten käyttäminen sivulla 12.
Windows-näppäin
(3)
Avaa Käynnistä-valikon.
HUOMAUTUS: Windows-näppäimen painaminen uudelleen
sulkee Käynnistä-valikon.
(4)
Toimintonäppäimet
Käynnistävät usein käytettyjä järjestelmän toimintoja, kun niitä
painetaan yhdessä fn-näppäimen kanssa.
(5)
Upotettu numeronäppäimistö
Aakkosnäppäimistön yläpuolella olevan numeronäppäimistön
avulla voit laskea yhteen- ja vähennyslaskuja sekä suorittaa
muita laskutehtäviä. Kun num lock on otettu käyttöön,
numeronäppäimistöä voidaan käyttää ulkoisen
numeronäppäimistön tapaan.
(6)
num lock -näppäin
Kytkee upotetun numeronäppäimistön päälle ja pois päältä
Pikanäppäinten käyttäminen
Voit käyttää pikanäppäintä seuraavasti:
▲
Paina fn-näppäintä ja sitten oikeaa toimintonäppäintä alla olevien kuvakkeiden mukaisesti.
Paina fn- ja
toimintonäppäintä
Kuvaus
Käynnistää TouchPadin ja sammuttaa sen.
12
Luku 2 Osat
Paina fn- ja
toimintonäppäintä
Kuvaus
Käynnistää lepotilan, jolloin tiedot siirretään järjestelmämuistiin. Näytön ja järjestelmän muiden osien virta
katkeaa, jolloin säästyy sähköä.
Voit poistua lepotilasta painamalla lyhyesti virtapainiketta.
HUOMIO: Ennen kuin siirrät tietokoneen lepotilaan, keskeneräiset työt kannattaa tallentaa. Näin voit
varmistaa, että tietoja ei katoa.
Siirtää näyttökuvan järjestelmään liitetystä näyttölaitteesta toiseen. Jos tietokoneeseen on liitetty
esimerkiksi ulkoinen näyttö valinnaisen telakointilaitteen kautta, näppäinkomennolla fn+f4 näyttökuva
siirtyy tietokoneen näyttöön tai ulkoiseen näyttöön tai näkyy niissä molemmissa yhtä aikaa.
Useimmat ulkoiset näytöt voivat vastaanottaa tietokoneesta tulevaa VGA-standardin mukaista videokuvaa.
fn+f4-pikanäppäimen avulla voit siirtää näyttökuvaa myös niiden laitteiden välillä, jotka vastaanottavat
tietokoneen videosignaaleja.
Mykistää tai palauttaa kaiuttimen äänen.
Vähentää kaiuttimen äänenvoimakkuutta asteittain, kun pidät tätä näppäintä alhaalla.
Lisää kaiuttimen äänenvoimakkuutta asteittain, kun pidät tätä näppäintä alhaalla.
Mykistää mikrofonin.
Vähentää näytön kirkkautta asteittain niin kauan kuin pidät näppäintä alhaalla.
Lisää näytön kirkkautta asteittain niin kauan kuin pidät näppäintä alhaalla.
Ottaa näppäimistön taustavalon käyttöön tai poistaa sen käytöstä.
HUOMAUTUS: Poista tämä toiminto käytöstä, jos haluat säästää akkuvirtaa.
Ottaa langattoman toiminnon käyttöön tai poistaa sen käytöstä.
HUOMAUTUS: Langaton verkko on määritettävä, ennen kuin langattoman yhteyden voi muodostaa.
Päällä olevat osat
13
Pohjassa olevat osat
Osa
Kuvaus
(1)
Telakointilaitteen liittimet (2)
Tähän voidaan kytkeä valinnainen telakointilaite.
Tarrat
Tietokoneeseen kiinnitetyissä tarroissa on tietoja, joita voit tarvita ongelmanratkaisussa tai matkustaessasi
ulkomaille tietokoneen kanssa.
TÄRKEÄÄ: Etsi tässä osassa kuvatut tarrat seuraavista paikoista: tietokoneen pohja, akkupaikan sisäpuoli,
huoltoluukun sisäpuoli tai näytön takaosa.
●
Huoltotarra: Sisältää tärkeitä tietoja tietokoneen tunnistamiseksi. Kun otat yhteyttä tukeen,
oletettavasti sinulta kysytään sarjanumeroa ja mahdollisesti myös tuotenumeroa tai mallinumeroa.
Etsi nämä numerot, ennen kuin otat yhteyttä asiakastukeen.
Huoltotarra näyttää joltakin alla kuvatuista esimerkeistä. Katso kuvaa, joka muistuttaa eniten oman
tietokoneesi huoltotarraa.
Osa
(1)
14
Luku 2 Osat
Sarjanumero
Osa
(2)
Tuotenumero
(3)
Takuuaika
(4)
Mallinumero (vain tietyissä tuotteissa)
Komponentti
(1)
Mallinimi (vain tietyissä tuotteissa)
(2)
Tuotenumero
(3)
Sarjanumero
(4)
Takuuaika
●
Viranomaisten ilmoitukset -tarra(t): tarrassa on tietokonetta koskevia viranomaisten tietoja.
●
Langattoman laitteen hyväksyntätarra(t): Sisältää valinnaisiin langattomiin laitteisiin liittyviä tietoja, ja
siihen on merkitty sellaisten maiden tai alueiden viranomaisten hyväksyntämerkinnät, joissa laitteiden
käyttäminen on hyväksyttyä.
Tarrat
15
3
Verkkoyhteydet
Voit ottaa tietokoneen kaikkialle mukaan. Tietokoneen ja lankayhteyden tai langattoman yhteyden
välityksellä voit kuitenkin myös kotona käydä miljoonissa sivustoissa ympäri maailmaa. Tässä luvussa voit
perehtyä yhteyden muodostamiseen.
Yhteyden muodostaminen langattomaan verkkoon
Tietokoneeseen on voitu asentaa valmiiksi seuraavia langattomia laitteita:
●
WLAN-laite – Liittää tietokoneen langattomiin lähiverkkoihin (näistä käytetään nimityksiä Wi-Fi-verkot,
langaton LAN tai WLAN) toimistoissa, kotona ja julkisilla paikoilla, kuten lentokentillä, ravintoloissa,
kahviloissa, hotelleissa ja yliopistoissa. Tietokoneen mobiilit langattomat laitteet kommunikoivat
WLAN-verkossa langattoman reitittimen tai langattoman tukiaseman välityksellä.
●
HP Mobile Broadband -moduuli (vain tietyissä tuotteissa): Langaton suuralueverkkolaite (WWAN-laite),
jonka avulla voit muodostaa langattoman yhteyden tavallista suuremmalla alueella. Operaattorit
asentavat (puhelinmastoja muistuttavia) tukiasemia laajoille maantieteellisille alueille siten, että ne
kattavat maakuntien ja jopa maiden laajuisia alueita.
●
Bluetooth-laite: Luo PAN (Personal Area Network) -verkon, jolla saadaan yhteys muihin langatonta
Bluetooth-yhteyttä käyttäviin laitteisiin, kuten tietokoneisiin, puhelimiin, tulostimiin, kuulokkeisiin,
kaiuttimiin ja kameroihin. PAN-verkossa jokainen laite on suorassa yhteydessä toisiin laitteisiin ja
laitteiden on oltava suhteellisen lähellä toisiaan, tavallisesti noin 10 metrin etäisyydellä toisistaan.
Langattoman yhteyden säätimien käyttäminen
Voit hallita tietokoneen langattomia laitteita seuraavien ominaisuuksien avulla:
●
Langattoman yhteyden painike (jota kutsutaan myös lentokonetilan näppäimeksi tai langattoman
yhteyden näppäimeksi) (tässä luvussa käytetään nimitystä langattoman yhteyden painike)
●
käyttöjärjestelmän hallintatoiminnot.
Langattoman yhteyden painike
Tietokoneessa voi olla langattoman yhteyden painike, yksi tai useampi langaton laite ja yksi langattoman
yhteyden merkkivalo. Kaikki tietokoneen langattomat laitteet ovat oletusarvoisesti käytössä.
Langattoman yhteyden merkkivalo ilmaisee yleisesti langattomien laitteiden virran päällä olon eikä
yksittäisten laitteiden tilaa.
käyttöjärjestelmän hallintatoiminnot.
Verkko- ja jakamiskeskuksen avulla voit määrittää yhteyden tai verkon, muodostaa yhteyden verkkoon ja
tehdä verkko-ongelmien vianmäärityksen ja ratkaista ongelmia.
Voit käyttää käyttöjärjestelmän hallintatoimintoja seuraavasti:
16
1.
Kirjoita tehtäväpalkin hakuruutuun ohjauspaneeli ja valitse sitten Ohjauspaneeli.
2.
Valitse Verkko ja internet ja valitse sitten Verkko ja jakamiskeskus.
Luku 3 Verkkoyhteydet
Yhteyden muodostaminen WLAN-verkkoon
HUOMAUTUS: Kun muodostat kotiisi Internet-yhteyden, sinun on tilattava tili Internet-palveluntarjoajalta
(ISP). Voit hankkia Internet-palvelun ja modeemin ottamalla yhteyttä paikalliseen Internetpalveluntarjoajaan. Internet-palveluntarjoaja voi auttaa modeemin asetusten määrittämisessä ja
verkkokaapelin asentamisessa langattoman reitittimen ja modeemin välille sekä testata Internet-palvelun
toiminnan.
Voit muodostaa yhteyden WLAN-verkkoon seuraavasti:
1.
Varmista, että WLAN-laitteen virta on kytkettynä.
2.
Valitse verkon tilan kuvake tehtäväpalkin oikeanpuoleisesta nurkasta ja muodosta yhteys johonkin
käytettävissä olevaan verkkoon.
Jos WLAN-verkko on suojattu WLAN-verkko, sinua kehotetaan antamaan suojauskoodi. Kirjoita koodi ja
muodosta sitten yhteys valitsemalla Seuraava.
HUOMAUTUS: Jos luettelossa ei ole yhtään WLAN-verkkoa, et ehkä ole langattoman reitittimen tai
tukiaseman kantoalueella.
HUOMAUTUS: Jos et näe WLAN-verkkoa, johon haluat muodostaa yhteyden, napsauta hiiren
kakkospainikkeella tehtäväpalkissa olevaa verkon tilan kuvaketta ja valitse Avaa Verkko- ja
jakamiskeskus. Valitse Määritä uusi yhteys tai verkko. Näyttöön tulee erilaisia vaihtoehtoja, joiden
avulla voit hakea verkkoja ja muodostaa niihin yhteyden manuaalisesti tai luoda uuden
verkkoyhteyden.
3.
Muodosta yhteys toimimalla näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
Kun yhteys on muodostettu, valitse tehtäväpalkin oikeassa reunassa olevaa verkon tilan kuvaketta yhteyden
nimen ja tilan tarkistamista varten.
HUOMAUTUS: Eri WLAN-yhteyksien toiminta-alue (signaalien kulkema matka) vaihtelee WLAN-verkon
kokoonpanon, reitittimen valmistajan sekä muiden elektroniikkalaitteiden ja rakenteellisten esteiden, kuten
seinien ja lattioiden, aiheuttamien häiriöiden mukaan.
HP Mobile Broadband -moduulin käyttäminen (vain tietyissä tuotteissa)
HP:n mobiililaajakaistatietokoneessa on sisäänrakennettu tuki mobiililaajakaistapalvelulle. Uusi tietokoneesi
mahdollistaa internetin ja sähköpostin käytön sekä yhteyden yritysverkkoon ilman Wi-Fi-tukiasemaa, kun
käytettävissä on mobiiliverkko-operaattorin verkko.
HUOMAUTUS: Jos tietokoneessasi on HP Mobile Connect, tämän osion ohjeita ei sovelleta. Katso kohta HP
Mobile Connectin käyttäminen (vain tietyissä tuotteissa) sivulla 18.
Mobiililaajakaistapalvelun käyttöönottoon tarvitaan mahdollisesti HP Mobile Broadband -moduulin IMEI- ja/
tai MEID-numero. Numero on voitu painaa tarraan, joka sijaitsee tietokoneen pohjassa olevassa
akkupaikassa huoltoluukun sisäpuolella tai näytön takana.
TAI
Voit löytää numeron seuraavasti:
1.
Valitse tehtäväpalkista verkon tilan kuvake.
2.
Valitse Näytä yhteysasetukset.
3.
Valitse Mobiililaajakaista-osion kohdasta verkon tilan kuvake.
Yhteyden muodostaminen langattomaan verkkoon
17
Jotkin mobiiliverkko-operaattorit vaativat SIM-kortin käyttöä. SIM-kortti sisältää perustietoja sinusta, kuten
henkilökohtaisen tunnuslukusi (PIN) sekä verkkotietoja. Joissakin tietokoneissa on valmiiksi asennettu SIMkortti. Jos SIM-korttia ei ole asennettu valmiiksi, se on mahdollisesti toimitettu tietokoneen mukana tulevien
HP:n mobiililaajakaistaa koskevien tietojen mukana tai mobiiliverkko-operaattori voi toimittaa sen
tietokoneesta erillään.
Lisätietoa HP Mobile Broadband -moduulista ja haluamasi langattoman verkon operaattorin palvelun
käyttöönotosta saat tietokoneen mukana tulleesta HP Mobile Broadband -moduulin ohjeesta.
HP Mobile Connectin käyttäminen (vain tietyissä tuotteissa)
HP Mobile Connect on ennakkoon maksettu mobiililaajakaistapalvelu, joka tarjoaa edullisen, suojatun,
yksinkertaisen ja joustavan mobiililaajakaistayhteyden tietokoneeseesi. Jotta voit käyttää HP Mobile
Connectia, tietokoneessa täytyy olla SIM-kortti sekä HP Mobile Connect -sovellus. Saat lisätietoja HP Mobile
Connectista ja sen saatavuudesta siirtymällä osoitteeseen http://www.hp.com/go/mobileconnect.
GPS-toiminnon käyttäminen (vain tietyissä tuotteissa)
Tietokoneessa voi olla Global Positioning System (GPS) -laite. GPS-satelliitit toimittavat sijainti-, nopeus- ja
ajo-ohjetietoja GPS-toiminnolla varustettuihin järjestelmiin.
Lisätietoja saat HP GPS and Location -ohjelmiston ohjeesta.
Langattomien Bluetooth-laitteiden käyttäminen (vain tietyissä tuotteissa)
Bluetooth-laite mahdollistaa lyhyen etäisyyden langattoman yhteyden, joka korvaa fyysiset
kaapeliyhteydet, jotka perinteisesti yhdistävät elektroniset laitteet, kuten
●
tietokoneet (pöytätietokoneet, kannettavat tietokoneet)
●
puhelimet (matkapuhelimet, langattomat puhelimet, älypuhelimet)
●
kuvannuslaitteet (tulostimet, kamerat)
●
audiolaitteet (kuulokemikrofonit, kaiuttimet)
●
hiiren.
Bluetooth-laitteissa on vertaisverkko-ominaisuus, jolla voidaan luoda Bluetooth-laitteiden PAN (Personal
area network) -verkko. Lisätietoja Bluetooth-laitteiden asetusten määrittämisestä ja käytöstä saat
Bluetooth-ohjelmiston ohjeesta.
Tietokoneen liittäminen langalliseen verkkoon
Joissakin tuotteissa on mahdollista käyttää langallista yhteyttä. lähiverkkoyhteys (LAN) ja modeemiyhteys.
Lähiverkkoyhteydessä käytetään verkkokaapelia, joka on paljon nopeampi kuin modeemi, joka käyttää
puhelinkaapelia. Molemmat kaapelit myydään erikseen.
VAROITUS! Älä kytke modeemi- tai puhelinkaapelia RJ-45-liitäntään (verkkoliitäntään). Näin vähennät
sähköiskun, tulipalon tai laitevaurioiden vaaraa.
Yhteyden muodostaminen lähiverkkoon (LAN) (vain tietyissä tuotteissa)
Käytä lähiverkkoyhteyttä, jos haluat yhdistää tietokoneen suoraan kotisi reitittimeen (langattoman
työskentelyn sijaan) tai haluat muodostaa yhteyden toimistosi olemassa olevaan verkkoon.
Lähiverkkoyhteyden muodostamiseen vaaditaan kahdeksannastainen RJ-45-verkkokaapeli.
18
Luku 3 Verkkoyhteydet
Voit liittää verkkokaapelin seuraavasti:
1.
Liitä verkkokaapeli tietokoneen verkkoliitäntään (1).
2.
Liitä verkkojohdon toinen pää seinäverkkoliitäntään (2) tai reitittimeen.
HUOMAUTUS: Jos verkkokaapelissa on häiriönpoistopiiri (3), joka estää TV- ja radiolähetysten
häiriöitä, aseta tietokonetta kohti se kaapelin pää, jossa piiri on.
Modeemin käyttäminen (vain tietyissä tuotteissa)
Modeemi on yhdistettävä analogiseen puhelinlinjaan käyttämällä kuusinastaista RJ-11-modeemikaapelia.
Joissakin maissa tai joillakin alueilla tarvitaan lisäksi maa- tai aluekohtainen modeemikaapelisovitin.
Digitaalisten PBX-järjestelmien liitännät saattavat muistuttaa analogisen puhelinlinjan liitäntöjä, mutta ne
eivät ole yhteensopivia modeemin kanssa.
Modeemikaapelin liittäminen
Voit liittää modeemikaapelin seuraavasti:
1.
Liitä modeemikaapeli tietokoneen modeemiliitäntään (1).
2.
Liitä modeemikaapeli RJ-11-puhelinliitäntään (2).
HUOMAUTUS: Jos modeemikaapelissa on häiriönpoistopiiri (3), joka estää TV- ja radiolähetysten
häiriöitä, aseta tietokonetta kohti se kaapelin pää, jossa piiri on.
Tietokoneen liittäminen langalliseen verkkoon
19
Maa- tai aluekohtaisen modeemikaapelisovittimen liittäminen
Puhelinlinjaliitännät vaihtelevat maittain tai alueittain. Jos käytät modeemia ja modeemikaapelia muualla
kuin tietokoneen ostomaassa tai -alueella, sinun on hankittava maa- tai aluekohtainen
modeemikaapelisovitin.
Voit liittää modeemin analogiseen puhelinlinjaan, jossa ei ole RJ-11-puhelinliitäntää, seuraavasti:
20
1.
Liitä modeemikaapeli tietokoneen modeemiliitäntään (1).
2.
Liitä modeemikaapeli modeemikaapelisovittimeen (2).
3.
Liitä modeemikaapelisovitin (3) puhelinpistorasiaan.
Luku 3 Verkkoyhteydet
4
Näytössä liikkuminen
Voit liikkua tietokoneen näytössä seuraavilla tavoilla:
●
Käytä kosketuseleitä suoraan tietokoneen näytöllä (vain tietyissä tuotteissa)
●
Käytä kosketuseleitä kosketusalustalla
●
Käytä näppäimistöä ja valinnaista hiirtä (hiiri hankittava erikseen)
●
Käytä paikannustappia (vain tietyissä malleissa).
TouchPadin ja kosketusnäytön eleiden käyttäminen
TouchPadin avulla voit liikkua tietokoneen näytöllä ja ohjata kohdistinta yksinkertaisilla kosketuseleillä.
Kosketusalustan vasen ja oikea painike toimivat kuten ulkoisen hiiren vastaavat painikkeet. Siirry
kosketusnäytöllä (vain tietyissä tuotteissa) koskettamalla näyttöä suoraan käyttäen tässä luvussa esiteltyjä
eleitä.
Voit myös mukauttaa eleitä ja katsoa esittelyjä siitä, kuinka ne toimivat. Kirjoita tehtäväpalkin hakuruutuun
ohjauspaneeli, valitse Ohjauspaneeli ja valitse sitten Laitteisto ja äänet. Valitse Laitteet ja tulostimet
-kohdasta Hiiri.
HUOMAUTUS: Ellei muuten mainita, kosketuseleitä voidaan käyttää tietokoneen kosketusalustalla tai
kosketusnäytöllä (vain tietyissä tuotteissa).
HUOMAUTUS: Kosketusalustassa on myös kapasitiivinen kuva-anturi. Tämä anturi tukee eleiden jatkoominaisuutta siirtymistä, vieritystä ja nipistystä/zoomausta varten. Tämä toiminto mahdollistaa näiden
kosketusalustan eleiden jatkamisen toistuvasti niin kauan kuin sormella kosketetaan kosketusalustaa
eleiden aikana. Lisäksi kosketusalusta havaitsee painettavan sormen voiman näiden eleiden käytön aikana.
Paina sormet kovaa alaspäin kosketusalustaan ja tee nopea liike-ele. Seuraavassa osassa kuvattuja
perinteisiä kosketusalustan eleitä tuetaan myös.
TouchPadin ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä
Voit ottaa kosketusalustan käyttöön ja poistaa sen käytöstä painamalla fn+f2 -näppäimiä.
Napautus
Napautus-/kaksoisnapautuseleellä voit valita tai avata näytössä olevan kohteen.
●
Osoita näytössä olevaa kohdetta ja valitse se napauttamalla yhdellä sormella TouchPadin vyöhykkeellä
tai kosketusnäytöllä. Avaa kohde kaksoisnapauttamalla sitä.
TouchPadin ja kosketusnäytön eleiden käyttäminen
21
Puristuszoomaus kahdella sormella
Kahden sormen puristuszoomauksen avulla voit lähentää ja loitontaa kuvia tai tekstiä.
●
Loitonna asettamalla kaksi sormeasi erilleen TouchPadin vyöhykkeellä tai kosketusnäytöllä ja
siirtämällä niitä sitten yhteen.
●
Lähennä asettamalla kaksi sormeasi yhteen TouchPadin vyöhykkeellä tai kosketusnäytöllä ja
siirtämällä niitä sitten erilleen.
Vieritä kahdella sormella (vain kosketusalusta)
Vierittämällä kahdella sormella voit liikkua sivulla tai kuvassa ylös, alas tai sivuttain.
●
Aseta kaksi sormea TouchPadin vyöhykkeelle hieman toisistaan erilleen ja vedä niitä ylöspäin, alaspäin,
vasemmalle tai oikealle.
Kahden sormen napautus (vain kosketusalusta)
Kahden sormen napautuksella voit avata näytössä olevan kohteen valikon.
HUOMAUTUS: Kahden sormen napautuksella voit suorittaa saman toiminnon kuin napsauttamalla hiiren
kakkospainikkeella.
●
22
Avaa valitun kohteen asetusvalikko napauttamalla kahdella sormella TouchPadin käyttöalueella.
Luku 4 Näytössä liikkuminen
Liu'utus yhdellä sormella (vain kosketusnäyttö)
Käytä yhden sormen liu'utusta luetteloiden tai sivujen panorointiin ja vierittämiseen tai objektien
siirtämiseen.
●
Voit vierittää näyttöä liu'uttamalla yhtä sormeasi näytössä kevyesti haluamaasi suuntaan.
●
Voit siirtää kohdetta painamalla ja pitämällä sormea kohteen päällä ja vetämällä sitten sormea
siirtääksesi kohdetta.
TouchPadin ja kosketusnäytön eleiden käyttäminen
23
5
Viihdeominaisuudet
Käytä HP-tietokonetta yritys- tai viihdekäyttöön ja pidä yhteyttä muihin verkkokameralla, miksaa ääntä ja
kuvaa tai liitä tietokoneeseen ulkoisia laitteita, esimerkkeinä projektori, näyttö, televisio tai kaiuttimet.
Katso lisätietoja tietokoneesi ääni-, video- ja kameratoiminnoista kohdasta Osat sivulla 4.
Verkkokameran käyttäminen
Tietokoneessasi on verkkokamera (sisäinen kamera), jolla voit tallentaa videokuvaa ja ottaa valokuvia.
Jotkin mallit mahdollistavat videoneuvotteluiden ja verkkokeskusteluiden järjestämisen videon suoratoiston
avulla.
▲
Avaa kamera kirjoittamalla tehtäväpalkin hakuruutuun kamera ja valitse sitten Kamera sovellusten
luettelosta.
Äänen käyttäminen
Tietokoneella voit ladata ja kuunnella musiikkia, suoratoistaa verkosta äänisisältöä (myös radiolähetyksiä),
tallentaa ääntä tai luoda multimediaesityksiä yhdistämällä ääntä ja kuvaa. Voit myös toistaa musiikki-CDlevyjä tietokoneella (tietyillä malleilla) tai liittää ulkoisen optisen aseman CD-levyjen poistamiseksi. Voit
parantaa kuuntelunautintoa entisestään kytkemällä tietokoneeseen kuulokkeet tai kaiuttimet.
Kaiuttimien kytkeminen
Voit kytkeä tietokoneeseen langalliset kaiuttimet liittämällä ne joko tietokoneen tai telakointiaseman USBporttiin tai äänilähdön (kuulokkeiden) / äänitulon (mikrofonin) yhdistelmäliitäntään.
Kytke langattomat kaiuttimet tietokoneeseen toimimalla valmistajan ohjeiden mukaan. Laadukkaiden
kaiuttimien kytkentätapa on esitetty kohdassa HDMI-portin ääniasetusten määrittäminen sivulla 27.
Vähennä äänenvoimakkuutta ennen kaiuttimien kytkemistä.
Kuulokemikrofonien kytkeminen
VAROITUS! Vähennä äänenvoimakkuutta, ennen kuin asetat kuulokkeet, nappikuulokkeet tai
kuulokemikrofonin päähäsi. Liian suureksi säädetty äänenvoimakkuus voi aiheuttaa kuulovaurioita. Lisää
turvallisuusohjeita on Sähkötarkastusviranomaisten ilmoitukset ja turvallisuus- ja ympäristöohjeet oppaassa.
Voit avata asiakirjan seuraavasti:
1.
Kirjoita tehtäväpalkin hakuruutuun tuki ja valitse HP Support Assistant -sovellus.
TAI
Napsauta tehtäväpalkin kysymysmerkkikuvaketta.
2.
Valitse Tietokoneeni, valitse Määritykset-välilehti ja valitse sitten Käyttöoppaat.
Kuulokkeita, joihin on yhdistetty mikrofoni, kutsutaan kuulokemikrofoniksi. Voit kytkeä langalliset
kuulokemikrofonit tietokoneen äänilähdön (kuulokkeiden) /äänitulon (mikrofonin) yhdistelmäliitäntään.
Jos haluat käyttää tietokoneen kanssa langattomia kuulokkeita, toimi laitteen valmistajan ohjeiden mukaan.
24
Luku 5 Viihdeominaisuudet
Ääniasetusten käyttäminen
Ääniasetusten avulla voit säätää järjestelmän äänenvoimakkuutta, muuttaa järjestelmän ääniä tai hallita
äänilaitteita.
Voit tarkastella tai muuttaa ääniasetuksia seuraavasti:
▲
Kirjoita tehtäväpalkin hakuruutuun ohjauspaneeli, valitse Ohjauspaneeli, valitse Laitteisto ja
äänet, ja valitse sitten Ääni.
TAI
Napsauta hiiren kakkospainikkeella Käynnistä-painiketta, valitse Ohjauspaneeli, valitse Laitteisto ja
äänet ja valitse sitten Ääni.
Tietokoneessasi voi olla parannettu äänijärjestelmä, jonka valmistaja on Bang & Olufsen, DTS, Beats audio
tai jokin muu valmistaja. Tällöin tietokoneessasi voi olla äänen lisäominaisuuksia, joita voidaan säätää
äänijärjestelmäsi audio-ohjauspaneelista.
Käytä audio-ohjauspaneelia ääniasetusten tarkasteluun ja hallintaan.
▲
Kirjoita tehtäväpalkin hakuruutuun ohjauspaneeli, valitse Ohjauspaneeli, valitse Laitteisto ja
äänet, ja valitse sitten järjestelmäsi mukainen audio-ohjauspaneeli.
TAI
Napsauta hiiren kakkospainikkeella Käynnistä-painiketta, valitse Ohjauspaneeli, valitse Laitteisto ja
äänetja valitse sitten järjestelmäsi mukainen audio-ohjauspaneeli.
Videotoiminnon käyttäminen
Tietokone on tehokas videolaite, jonka avulla voit katsella suosikkisivustoissasi olevia suoratoistovideoita
sekä ladata tietokoneeseen videoita ja elokuvia ilman verkkoyhteyttä.
Voit parantaa katseluelämystä entisestään lisäämällä tietokoneen videoporttiin (tai valinnaiseen
telakointilaitteeseen tai laajennusporttilaitteiseen) ulkoisen näytön, projektorin tai television.
TÄRKEÄÄ: Varmista, että ulkoinen laite on kytketty oikealla kaapelilla oikeaan tietokoneen porttiin.
Noudata laitteen valmistajan ohjeita.
Lisätietoja video-ominaisuuksien käytöstä saat HP Support Assistant -sovelluksesta.
Videotoiminnon käyttäminen
25
Videolaitteiden liittäminen VGA-kaapelia (valinnaisen telakointilaitteen tai
laajennusporttilaitteen kautta) käyttämällä (vain tietyissä tuotteissa)
HUOMAUTUS: Jos haluat liittää VGA-videolaitteen tietokoneeseen, tarvitset erikseen myytävän VGAkaapelin.
Jos haluat näyttää tietokoneen näyttökuvan ulkoisessa VGA-näytössä tai projisoida sen esitystä varten, liitä
näyttö tai projektori tietokoneen VGA-porttiin.
1.
Liitä näytön tai projektorin VGA-kaapeli tietokoneeseen liitetyn valinnaisen telakointilaitteen tai
laajennusporttilaitteen ulkoisen näytön porttiin kuvassa näkyvällä tavalla.
2.
Painamalla näppäinyhdistelmää fn+f4 voit vaihtaa näyttökuvaa neljän näyttötilan välillä:
●
Vain tietokoneen näyttö: Näytä näyttökuva vain tietokoneella.
●
Kopio: Näytä näyttökuva samanaikaisesti tietokoneella ja ulkoisessa laitteessa.
●
Laajennus: Näytä laajennettu näyttökuva samanaikaisesti tietokoneella ja ulkoisessa laitteessa.
●
Vain toinen näyttö: Näytä näyttökuva vain ulkoisessa laitteessa.
Näyttötila vaihtuu jokaisella näppäinyhdistelmän fn+f4 painalluksella.
HUOMAUTUS: Saat parhaat tulokset kasvattamalla kuvan tarkkuutta ulkoisessa laitteessa, etenkin
jos valitset Laajennus-vaihtoehdon. Kirjoita tehtäväpalkin hakuruutuun ohjauspaneeli, valitse
Ohjauspaneeli, valitse Ulkoasu ja mukauttaminen. Valitse Näyttö-kohdasta Säädä tarkkuutta.
Videolaitteiden liittäminen HDMI-kaapelin avulla
HUOMAUTUS: Jos haluat liittää HDMI-laitteen tietokoneeseen, tarvitset HDMI-kaapelin, joka on hankittava
erikseen.
Jos haluat näyttää tietokoneen näyttökuvan teräväpiirtotelevisiossa tai -näytössä, liitä teräväpiirtolaite
seuraavien ohjeiden mukaan:
1.
26
Liitä HDMI-kaapelin yksi pää tietokoneen HDMI-porttiin.
Luku 5 Viihdeominaisuudet
2.
Liitä kaapelin toinen pää teräväpiirtotelevisioon tai -näyttöön.
3.
Painamalla näppäinyhdistelmää fn+f4 voit vaihtaa tietokoneen näyttökuvaa neljän näyttötilan välillä:
●
Vain tietokoneen näyttö: Näytä näyttökuva vain tietokoneella.
●
Kopio: Näytä näyttökuva samanaikaisesti tietokoneella ja ulkoisessa laitteessa.
●
Laajennus: Näytä laajennettu näyttökuva samanaikaisesti tietokoneella ja ulkoisessa laitteessa.
●
Vain toinen näyttö: Näytä näyttökuva vain ulkoisessa laitteessa.
Näyttötila vaihtuu jokaisella näppäinyhdistelmän fn+f4 painalluksella.
HUOMAUTUS: Saat parhaat tulokset kasvattamalla kuvan tarkkuutta ulkoisessa laitteessa, etenkin
jos valitset Laajennus-vaihtoehdon. Kirjoita tehtäväpalkin hakuruutuun ohjauspaneeli, valitse
Ohjauspaneeli, valitse Ulkoasu ja mukauttaminen. Valitse Näyttö-kohdasta Säädä tarkkuutta.
HDMI-portin ääniasetusten määrittäminen
HDMI on ainoa videoliittymä, joka tukee teräväpiirtoista videokuvaa ja ääntä. Kun olet liittänyt HDMItelevision tietokoneeseen, voit ottaa HDMI-äänen käyttöön seuraavasti:
1.
Napsauta hiiren kakkospainikkeella tehtäväpalkin oikeassa reunassa olevan ilmoitusalueen
Kaiuttimet-kuvaketta ja valitse sitten Toistolaitteet.
2.
Valitse Toistaminen-välilehdessä digitaalisen lähtölaitteen nimi.
3.
Valitse Aseta oletus ja sitten OK.
Voit palauttaa virtautetun äänen tietokoneen kaiuttimiin seuraavasti:
1.
Napsauta hiiren kakkospainikkeella tehtäväpalkin oikeassa reunassa olevan ilmoitusalueen
Kaiuttimet-kuvaketta ja valitse sitten Toistolaitteet.
2.
Valitse Toisto-välilehdestä Kaiuttimet.
3.
Valitse Aseta oletus ja sitten OK.
Langallisten näyttöjen etsiminen ja yhdistäminen MultiStream Transport tekniikan avulla
MultiStream Transport (MST) -tekniikan avulla voit yhdistää useita langallisia näyttöjä tietokoneeseesi
liittämällä ne tietokoneesi VGA- tai DisplayPort-portteihin sekä keskittimen tai ulkoisen telakointiaseman
Videotoiminnon käyttäminen
27
VGA- tai DisplayPort-portteihin. Voit liittää ne usealla eri tavalla riippuen tietokoneellesi asennetusta
näytönohjaimesta ja siitä, onko tietokoneessasi sisäänrakennettu keskitin. Voit selvittää tietokoneeseen
asennetun laitteiston Laitehallinnan avulla.
▲
Kirjoita laitehallinta tehtäväpalkin hakuruutuun ja valitse Laitehallinta-sovellus. Näyttöön tulee
luettelo kaikista tietokoneeseen asennetuista laitteista.
Liitä näytöt tietokoneisiin, joissa on AMD- tai Nvidia-näytönohjain (ja valinnainen keskitin)
HUOMAUTUS: AMD-näytönohjaimen ja valinnaisen keskittimen avulla voit liittää jopa 6 ulkoista
näyttölaitetta.
HUOMAUTUS: Nvidia-näytönohjaimen ja valinnaisen keskittimen avulla voit liittää jopa 4 ulkoista
näyttölaitetta.
Määritä useita näyttölaitteita seuraavasti:
1.
Liitä ulkoinen keskitin (hankittava erikseen) tietokoneesi DisplayPort-liittimeen (valinnaisen
telakointilaitteen kautta) DP-DP-kaapelin (hankittava erikseen) avulla. Be sure that the hub power
adapter is connected to AC power.
2.
Liitä ulkoiset näyttölaitteet keskittimen VGA- tai DisplayPort-portteihin.
3.
Jos haluat tuoda näkyviin kaikki yhdistetyt näyttölaitteet, kirjoita tehtäväpalkin hakuruutuun
laitehallinta ja valitse Laitehallinta-sovellus. Jos et näe kaikkia liitettyjä näyttöjä, varmista, että
jokainen laite on liitetty keskittimeen oikeaan porttiin.
HUOMAUTUS: Useiden näyttöjen valintoja ovat Kopio, joka heijastaa tietokoneesi näytön kaikissa
käytössä olevissa näyttölaitteissä, tai Laajenna, joka laajentaa tietokoneen näytön kaikkiin käytössä
oleviin näyttölaitteisiin.
Liitä näytöt tietokoneisiin, joissa on Intel-näytönohjain (ja valinnainen keskitin)
HUOMAUTUS: Intel-näytönohjaimen ja valinnaisen keskittimen avulla voit liittää jopa 3 ulkoista
näyttölaitetta.
Määritä useita näyttölaitteita seuraavasti:
1.
Liitä ulkoinen keskitin (hankittava erikseen) tietokoneesi DisplayPort-liittimeen (valinnaisen
telakointilaitteen kautta) DP-DP-kaapelin (hankittava erikseen) avulla. Be sure that the hub power
adapter is connected to AC power.
2.
Liitä ulkoiset näyttölaitteet keskittimen VGA- tai DisplayPort-portteihin.
3.
Kun Windows tunnistaa DP-keskittimeen liitetyn näytön, näyttöön tulee DisplayPortin
topologiailmoitus -valintaikkuna. Valitse haluamasi asetukset määrittääksesi näytöt. Useiden
näyttöjen vaihtoehtoja ovat Kopio, joka peilaa tietokoneesi näytön kaikille käytössä oleville näytöille,
tai Laajenna, joka laajentaa tietokoneen näytön kaikkiin käytössä oleviin näyttöihin.
HUOMAUTUS: Jos valintaikkuna ei tule näkyviin, varmista, että jokainen ulkoinen näyttölaite on
liitetty oikeaan keskittimen porttiin. Saat lisätietoja kirjoittamalla tehtäväpalkin hakuruutuun
ohjauspaneeli, valitse Ohjauspaneeli, valitse Ulkoasu ja mukauttaminen. Valitse Näyttökohdasta Säädä tarkkuutta.
28
Luku 5 Viihdeominaisuudet
Yhdistä näytöt tietokoneisiin, joissa on Intel-näytönohjain (ja sisäänrakennettu keskitin)
Sisäisen keskittimen ja Intel-näytönohjaimen avulla voit liittää jopa kolme näyttölaitetta seuraavissa
kokoonpanoissa:
●
Kaksi tietokoneeseen liitettyä 1 920 x 1 200 -tarkkuuden DP-näyttöä + yksi 1 920 x 1 200 -tarkkuuden
VGA-näyttö liitettynä valinnaiseen telakointiasemaan
●
Yksi tietokoneeseen liitetty 2 560 x 1 600 -tarkkuuden DP-näyttöä + yksi 1 920 x 1 200 -tarkkuuden
VGA-näyttö liitettynä valinnaiseen telakointiasemaan
Määritä useita näyttölaitteita seuraavasti:
1.
Yhdistä ulkoiset näyttölaitteesi tietokoneen jalustan tai telakointiaseman VGA- tai DisplayPort (DP) portteihin.
2.
Kun Windows tunnistaa DP-keskittimeen liitetyn näytön, näyttöön tulee DisplayPortin
topologiailmoitus -valintaikkuna. Valitse haluamasi asetukset määrittääksesi näytöt. Useiden
näyttöjen vaihtoehtoja ovat Kopio, joka peilaa tietokoneesi näytön kaikille käytössä oleville näytöille,
tai Laajenna, joka laajentaa tietokoneen näytön kaikkiin käytössä oleviin näyttöihin.
HUOMAUTUS: Jos valintaikkuna ei tule näkyviin, varmista, että jokainen ulkoinen näyttölaite on
liitetty oikeaan keskittimen porttiin. Saat lisätietoja kirjoittamalla tehtäväpalkin hakuruutuun
ohjauspaneeli, valitse Ohjauspaneeli, valitse Ulkoasu ja mukauttaminen. Valitse Näyttökohdasta Säädä tarkkuutta.
Miracast-yhteensopivien langattomien näyttöjen etsiminen ja liittäminen (vain
tietyissä tuotteissa)
HUOMAUTUS: Lisätietoja käytössäsi olevasta näytön tyypistä (Miracast-yhteensopiva tai Intel WiDi) on
television tai toissijaisen näytön mukana toimitetuissa ohjeissa.
Noudattamalla seuraavia ohjeita voit etsiä Miracast-yhteensopivia langattomia näyttöjä ja liittää ne
järjestelmään sulkematta käynnissä olevia sovelluksia.
Voit avata Miracastin seuraavasti:
▲
Kirjoita tehtäväpalkin hakuruutuun näytä ja valitse sitten Näytä toisessa näytössä. Valitse Yhdistä
langattomaan näyttöön ja toimi sitten näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
Videotoiminnon käyttäminen
29
Valinnaisten ulkoisten laitteiden käyttäminen
HUOMAUTUS: Lisätietoja tarvittavista ohjelmistoista ja ohjaimista sekä käytettävistä porteista on
valmistajan ohjeissa.
Liitä ulkoinen laite tietokoneeseen seuraavasti:
HUOMIO: Varmista, että laite on sammutettu ja sen virtajohto on irrotettu pistorasiasta, jotta laite ei
vahingoitu, kun siihen liitetään verkkovirtaa käyttävä laite.
1.
Liitä laite tietokoneeseen.
2.
Kytke verkkovirtaa käyttävän laitteen virtajohto maadoitettuun pistorasiaan.
3.
Käynnistä laite.
Jos haluat irrottaa laitteen, joka ei käytä verkkovirtaa, sammuta se ja irrota se tietokoneesta. Jos haluat
irrottaa ulkoisen laitteen, johon on kytketty virta, katkaise ensin laitteesta virta, irrota laite tietokoneesta ja
irrota sitten virtajohto.
Valinnaisten ulkoisten asemien käyttäminen
Siirrettävät ulkoiset asemat lisäävät tietojen tallennus- ja käyttömahdollisuuksia. USB-asema voidaan liittää
tietokoneen USB-porttiin.
HUOMAUTUS: HP:n ulkoiset optiset USB-asemat on liitettävä tietokoneen virtaa saavaan USB-porttiin.
USB-asemien tyypit ovat seuraavat:
●
1,44 Mt:n levykeasema
●
kiintolevymoduuli
●
ulkoinen optinen asema (CD, DVD ja Blu-ray)
●
MultiBay-laite.
Telakointiliittimen käyttäminen
Telakointiliittimen avulla tietokoneeseen voi kytkeä valinnaisen telakointilaitteen tai laajennusporttilaitteen.
Valinnaisessa telakointilaitteessa tai laajennusporttilaitteessa on lisäportteja ja -liittimiä, joiden avulla
tietokoneeseen voidaan kytkeä laitteita.
HUOMAUTUS: Seuraavat kuvat voivat näyttää hieman erilaiselta kuin oma tietokoneesi, telakointilaitteesi
tai laajennusporttilaitteesi. Katso kuvaa, joka muistuttaa eniten telakointilaitettasi tai
laajennusporttilaitettasi.
Liitä tietokone telakointilaitteeseen seuraavasti:
1.
30
Vedä lukitusmekanismi taakse vetämällä liitäntäpainike (1) ulos.
Luku 5 Viihdeominaisuudet
2.
Kohdista telakointilaitteen tapit tietokoneen pohjan aukkojen kanssa, ja laske tietokonetta
telakointilaitteeseen (2) kunnes se on tiukasti paikallaan.
3.
Kiinnitä telakointilaite tietokoneeseen painamalla telakointilaitteen liitäntäpainike (1) pohjaan..
Merkkivalo (2) syttyy, kun tietokone on telakoitu.
Liitä laajennusporttilaite tietokoneeseen seuraavasti
1.
Kohdista laajennusporttilaitteen liitin tietokoneen telakointiliittimeen.
Valinnaisten ulkoisten laitteiden käyttäminen
31
2.
32
Liu'uta laajennusporttilaitteen liitin tietokoneen telakointiliittimeen, kunnes liitin on paikallaan.
Luku 5 Viihdeominaisuudet
6
Virranhallinta
HUOMAUTUS: Tietokoneessa voi olla joko virtapainike tai virtakytkin. Termillä virtapainike viitataan tässä
oppaassa molemmantyyppisiin virransäätimiin.
Tietokoneen sammuttaminen (sen virran katkaiseminen)
HUOMIO:
Kun tietokone sammuu, menetät tallentamattomat tiedot.
Sammuta-komento sulkee kaikki käynnissä olevat ohjelmat sekä käyttöjärjestelmän. Tämän jälkeen
komento sammuttaa näytön ja tietokoneen.
Sammuta tietokone, kun:
●
sinun on vaihdettava akku tai päästävä käsiksi tietokoneen sisäosiin
●
liität laitteeseen ulkoisen laitteen, jota ei liitetä USB (Universal Serial Bus) -porttiin
●
tietokonetta ei käytetä pitkään aikaan ja se irrotetaan ulkoisesta virtalähteestä pitkäksi ajaksi.
Vaikka voit sammuttaa tietokoneen virtapainikkeella, suosittelemme Windowsin Sammuta-komennon
käyttöä.
HUOMAUTUS: Jos tietokone on lepo- tai horrostilassa (vain tietyissä tuotteissa), se on aktivoitava lepo- tai
horrostilasta ennen sammutusta painamalla lyhyesti virtapainiketta.
1.
Tallenna työtiedostot ja sulje kaikki avoimet ohjelmat.
2.
Valitse Käynnistä-painike, valitse Virta-kuvake ja valitse vielä Sammuta.
Jos tietokone ei vastaa komentoihin etkä voi sammuttaa tietokonetta edellä mainittujen ohjeiden
mukaisesti, kokeile seuraavia sammutustapoja annetussa järjestyksessä:
●
Paina ctrl+alt+delete. Valitse Virta-kuvaketta ja valitse Sammuta.
●
Paina virtapainiketta ja pidä sitä alhaalla vähintään viisi sekuntia.
●
Irrota tietokone ulkoisesta virtalähteestä.
●
Paina virtapainiketta ja pidä sitä alhaalla vähintään 15 sekuntia.
Virranhallinta-asetusten määrittäminen
Virransäästötilojen käyttäminen
Lepotila on otettu oletusarvoisesti käyttöön. Kun tietokone on lepotilassa, virran merkkivalo vilkkuu ja
näyttö tyhjenee. Työt tallentuvat muistiin.
HUOMIO: Älä siirrä tietokonetta lepotilaan levyn tai ulkoisen muistikortin käytön aikana, koska äänen ja
videokuvan laatu voi heiketä, ääni tai videokuva voi hävitä kokonaan tai tietoja voi hävitä.
HUOMAUTUS: Kun tietokone on lepotilassa, et voi muodostaa verkkoyhteyttä tai käyttää tietokoneen
toimintoja.
Tietokoneen sammuttaminen (sen virran katkaiseminen)
33
Tietokoneen siirtäminen lepotilaan ja poistuminen lepotilasta
Kun tietokone on käynnissä, voit siirtää sen lepotilaan jollakin seuraavista tavoista:
●
Paina lyhyesti virtapainiketta.
●
Valitse Käynnistä-painike, valitse Lepotila-kuvake ja valitse vielä Sammuta.
Voit poistua lepotilasta painamalla lyhyesti virtapainiketta.
Kun tietokone poistuu lepotilasta, virran merkkivalot syttyvät ja tietokone palaa näyttöön, jossa olit, kun
lopetit työskentelyn.
HUOMAUTUS: Jos olet määrittänyt, että aktivointiin tarvitaan salasana, sinun on kirjoitettava Windowssalasanasi, jotta tietokone palaa näyttöön.
Käyttäjän käynnistämän horrostilan ottaminen käyttöön ja poistuminen siitä (vain tietyissä
tuotteissa)
Voit ottaa käyttäjän käynnistämän horrostilan käyttöön sekä muuttaa muita virranhallinta-asetuksia ja
aikakatkaisuja Virranhallinta-asetukset-kohdassa.
1.
Kirjoita tehtäväpalkin hakuruutuun virta-asetukset ja valitse Virta-asetukset.
TAI
Napsauta hiiren kakkospainikkeella Akkumittari-kuvaketta
ja valitse Virranhallinta-asetukset.
2.
Valitse vasemmasta ruudusta Valitse virtapainikkeen toiminto.
3.
Valitse Ei käytettävissä olevien asetusten muuttaminen ja valitse sitten Kun painan virtapainiketta
tai Kun painan lepotilapainiketta -alueelta ja valitse Horrostila.
– tai –
Valitse Sammutusasetukset-kohdassa Horrostilatila-ruutu, jos haluat näyttää Horrostila-asetuksen
Virta-valikossa.
4.
Valitse Tallenna muutokset.
Voit poistua horrostilasta painamalla lyhyesti virtapainiketta. Virran merkkivalot syttyvät ja näyttöön palaa
työ, joka oli kesken, kun lopetit työskentelyn.
HUOMAUTUS: Jos olet määrittänyt, että aktivointiin tarvitaan salasana, sinun on kirjoitettava Windowssalasanasi, jotta työ palaa näyttöön.
Akkumittarin ja virta-asetusten käyttäminen
Akkumittari on Windowsin työpöydällä. Akkumittarin avulla voit avata virranhallinta-asetukset nopeasti ja
tarkastaa akun jäljellä olevan varaustason.
●
Tarkista akun jäljellä oleva varaustaso prosentteina ja käytössä oleva virrankäyttösuunnitelma
siirtämällä hiiren osoitin akkumittarin kuvakkeen
●
päälle.
Avaa virranhallinta-asetukset napsauttamalla akkumittarin kuvaketta
hiiren oikealla painikkeella
ja valitsemalla sitten haluamasi kohde luettelosta. Voit myös kirjoittaa virranhallintaasetukset tehtäväpalkin hakuruutuun ja valita sitten Virta-asetukset.
Akkumittarin kuvake muuttuu sen mukaan, toimiiko tietokone akkuvirralla vai ulkoisella verkkovirralla.
Kuvake näyttää myös sanoman, jos akku on saavuttanut alhaisen tai kriittisen tason.
34
Luku 6 Virranhallinta
Salasanan määrittäminen järjestelmän aktivoitumisen yhteyteen
Voit asettaa tietokoneen kysymään salasanaa lepo- tai horrostilasta poistumista varten seuraavasti:
1.
Kirjoita tehtäväpalkin hakuruutuun virta-asetukset ja valitse Virta-asetukset.
TAI
ja valitse Virranhallinta-asetukset.
Napsauta hiiren kakkospainikkeella Akkumittari-kuvaketta
2.
Valitse vasemmasta ruudusta Kysy salasana järjestelmän aktivoituessa.
3.
Valitse Ei käytettävissä olevien asetusten muuttaminen.
4.
Valitse Vaadi salasana (suositus).
HUOMAUTUS: Jos haluat luoda käyttäjätilin salasanan tai vaihtaa nykyisen käyttäjätilisi salasanan,
valitse Luo tai vaihda käyttäjätilin salasana ja toimi näyttöön tulevien ohjeiden mukaan. Jos
käyttäjätilin salasanaa ei tarvitse luoda tai muuttaa, siirry vaiheeseen 5.
5.
Valitse Tallenna muutokset.
Akkuvirran käyttäminen
VAROITUS! Tietokoneen käyttöturvallisuus on parhaimmillaan, kun käytät vain tietokoneen mukana
toimitettua akkua, HP:n vaihtoakkua tai yhteensopivaa akkua, jonka voi hankkia HP:ltä lisävarusteena.
Tietokone toimii akkuvirralla, kun sitä ei ole kytketty ulkoiseen verkkovirtalähteeseen. Tietokoneen akun
käyttöaika vaihtelee virranhallinta-asetusten, käynnissä olevien ohjelmien, näytön kirkkauden,
tietokoneeseen liitettyjen ulkoisten laitteiden ja muiden tekijöiden mukaan. Jos säilytät akkua
tietokoneessa, akku latautuu aina, kun tietokone liitetään verkkovirtalähteeseen. Tällöin et myöskään
menetä avoimia työtiedostoja mahdollisen sähkökatkoksen takia. Jos tietokoneessa on ladattu akku ja
tietokone on liitetty ulkoiseen verkkovirtalähteeseen, tietokone siirtyy automaattisesti käyttämään
akkuvirtaa, kun verkkovirtalaite irrotetaan tietokoneesta tai verkkovirran syöttö katkeaa.
HUOMAUTUS: Kun irrotat tietokoneen verkkovirrasta, näytön kirkkautta vähennetään automaattisesti
akun käyttöajan pidentämiseksi. Joissakin tuotteissa voidaan vaihtaa grafiikkatilaa akun virran säästämistä
varten.
Lisätietojen etsiminen akusta
Kun haluat akkua koskevaa tietoa, toimi seuraavasti:
1.
Kirjoita tehtäväpalkin hakuruutuun tuki ja valitse HP Support Assistant -sovellus.
– tai –
Napsauta tehtäväpalkin kysymysmerkkikuvaketta.
2.
Valitse Tietokoneeni, valitse Diagnostiikka ja työkalut -välilehti ja valitse sitten HP:n Akun tarkistus.
Jos HP:n Akun tarkistus -toiminto osoittaa, että akku on vaihdettava, ota yhteyttä HP:n tukeen.
HP Support Assistant sisältää seuraavat akkuun liittyvät työkalut ja tiedot.
●
HP:n Akun tarkistus -työkalu akun toiminnan tarkistamiseen
●
Tietoja kalibroinnista ja virranhallinnasta sekä asianmukaisesta hoidosta ja varastoinnista akun
käyttöiän pidentämistä varten
●
Tietoja akkutyypeistä, tekniikasta, käyttöiästä ja kapasiteetista
Virranhallinta-asetusten määrittäminen
35
HP:n akun tarkistus -toiminnon käyttäminen
Jos haluat tarkistaa akun kunnon tai jos akun varaus ei enää säily, käytä HP Support Assistant -sovelluksen
Akun tarkistus -toimintoa. Jos HP:n Akun tarkistus -toiminto osoittaa, että akku on vaihdettava, ota yhteyttä
HP:n tukeen.
HP:n Akun tarkistus -toiminnon suorittaminen:
1.
Liitä verkkovirtalaite tietokoneeseen.
HUOMAUTUS: Tietokone on liitettävä ulkoiseen virtalähteeseen, jotta Akun tarkistus toimii oikein.
2.
Kirjoita tehtäväpalkin hakuruutuun tuki ja valitse HP Support Assistant -sovellus.
– tai –
Napsauta tehtäväpalkin kysymysmerkkikuvaketta.
3.
Valitse Tietokoneeni, valitse Diagnostiikka ja työkalut -välilehti ja valitse sitten HP:n Akun tarkistus.
Jos HP:n Akun tarkistus -toiminto osoittaa, että akku on vaihdettava, ota yhteyttä HP:n tukeen.
Akun tarkistus -toiminto tutkii akun ja sen kennot, määrittää, toimivatko ne oikein, ja ilmoittaa tarkistuksen
tulokset.
Akun jäljellä olevan varauksen näyttäminen
▲
Siirrä osoitin Akkumittari-kuvakkeen
päälle.
Akun purkausajan pidentäminen
Akun purkausaika vaihtelee sen mukaan, mitä toimintoja akkuvirralla käytetään. Purkautumisen
enimmäisaika lyhenee vähitellen akun latauskyvyn huonontuessa.
Vihjeitä akun purkausajan pidentämiseksi:
●
Vähennä näytön kirkkautta.
●
Valitse Virransäästö-asetus kohdasta Virranhallinta-asetukset.
Akun heikon varaustason hallinta
Tässä osassa kerrotaan oletusarvoisista hälytyksistä ja järjestelmän vastaussanomista. Voit muuttaa
joitakin akun heikon varaustason hälytyksiä ja järjestelmän vastaussanomia Virranhallinta-asetuksetikkunassa. Virranhallinta-asetukset eivät vaikuta merkkivaloihin.
Kirjoita tehtäväpalkin hakuruutuun virta-asetukset ja valitse Virta-asetukset.
Akun heikon varaustason tunnistaminen
Kun akku on tietokoneen ainoa virtalähde ja sen varaustaso laskee alhaiseksi tai kriittiseksi, tietokone toimii
seuraavasti:
●
Akun merkkivalo (vain tietyissä tuotteissa) osoittaa, että akun varaustaso on heikko tai kriittinen.
TAI
●
Akkumittari-kuvake
näyttää akun heikon tai kriittisen varaustason ilmoituksen.
Jos tietokone on käynnissä tai lepotilassa, tietokone pysyy hetken lepotilassa ja sen virta katkeaa sitten
itsestään. Tällöin menetetään kaikki tallentamattomat tiedot.
36
Luku 6 Virranhallinta
Akun heikon varaustason korjaaminen
Akun heikon varaustason korjaaminen, kun saatavilla ei ole ulkoista virtalähdettä
▲
Liitä tietokoneeseen jokin seuraavista laitteista:
●
verkkovirtalaite
●
valinnainen telakointi- tai laajennuslaite
●
HP:ltä lisävarusteena hankittu valinnainen verkkovirtalaite.
Akun heikon varaustason korjaaminen, kun saatavilla ei ole mitään virtalähdettä
Kun saatavilla ei ole mitään virtalähdettä, tallenna työsi ja sammuta tietokone.
Akun virran säästäminen
●
Kirjoita tehtäväpalkin hakuruutuun virta-asetukset ja valitse Virta-asetukset.
TAI
●
Valitse virtaa säästävät asetukset Virranhallinta-asetukset-ikkunasta.
●
Katkaise langattomat yhteydet ja lähiverkkoyhteydet sekä sulje modeemisovellukset, jos et käytä niitä.
●
Irrota kaikki käyttämättömät ulkoiset laitteet, joita ei ole kytketty ulkoiseen virtalähteeseen.
●
Pysäytä, poista käytöstä tai poista ulkoiset muistikortit, jos et käytä niitä.
●
Vähennä näytön kirkkautta.
●
Kun lopetat työskentelyn, siirrä tietokone lepotilaan tai sammuta tietokone.
Akun hävittäminen
Akun käyttöiän päättyessä sitä ei saa hävittää tavallisten kotitalousjätteiden mukana. Noudata akkujen
hävittämistä koskevia paikallisia lakeja ja määräyksiä.
Akun asentaminen paikalleen
Käyttäjä ei voi itse helposti vaihtaa tämän tuotteen akku(j)a. Akun poistaminen tai vaihtaminen voi mitätöidä
tuotetakuun. Jos akkua ei saa enää ladattua, ota yhteyttä tukeen.
Virranhallinta-asetusten määrittäminen
37
Ulkoisen verkkovirtalähteen käyttäminen
VAROITUS! Tietokoneen käyttöturvallisuus on parhaimmillaan käytettäessä vain tietokoneen mukana
tullutta verkkovirtalaitetta, HP:n varaosana toimittamaa verkkovirtalaitetta tai yhteensopivaa, HP:ltä
hankittua verkkovirtalaitetta.
HUOMAUTUS: Lisätietoja verkkovirtalähteeseen kytkemisestä on tietokoneen pakkauksessa olevassa
Asennusohjeissa.
Ulkoinen verkkovirta syötetään hyväksytyllä verkkovirtalaitteella tai valinnaisella telakointi- tai
laajennuslaitteella.
Liitä tietokone ulkoiseen verkkovirtalähteeseen,
●
kun lataat tai kalibroit akkua
●
kun asennat tai muokkaat järjestelmän ohjelmistoa
●
kun kirjoitat tietoja CD-, DVD- tai BD-levylle (vain tietyissä tuotteissa)
●
kun käytät Levyn eheytys -ohjelmistoa
●
kun suoritat varmuuskopiointia tai palautusta.
Kun liität tietokoneen ulkoiseen verkkovirtalähteeseen,
●
akku alkaa latautua
●
ilmaisinalueella oleva akkumittarin kuvake muuttuu, jos tietokone on käynnissä.
Kun irrotat ulkoisen verkkovirtalähteen,
38
●
tietokone siirtyy käyttämään akkuvirtaa
●
näytön kirkkaus vähenee automaattisesti akun virran säästämistä varten.
Luku 6 Virranhallinta
7
Tietoturva
Tietokoneen suojaaminen
Windows-käyttöjärjestelmän ja Windowsiin kuulumattoman Computer Setup (BIOS) -apuohjelman
tavanomaiset suojausominaisuudet pyrkivät suojaamaan henkilökohtaisia asetuksiasi ja tietojasi erilaisilta
riskeiltä.
HUOMAUTUS: Suojausominaisuuksien tarkoituksena on vaikeuttaa tietokoneen väärinkäyttöä ja
varastamista. Ne eivät kuitenkaan välttämättä riitä estämään väärinkäyttöä tai varastamista.
HUOMAUTUS: Varmuuskopioi ja poista kaikki luottamukselliset tiedostot ja poista kaikki salasanaasetukset ennen tietokoneen lähettämistä huoltoon.
HUOMAUTUS: Oma tietokoneesi ei välttämättä sisällä kaikkia tässä luvussa lueteltuja ominaisuuksia.
HUOMAUTUS: Tietokoneesi tukee Internet-pohjaiseen suojaukseen perustuvaa Computrace-seuranta- ja
palautuspalvelua, joka on käytettävissä tietyillä alueilla. Jos tietokone varastetaan, Computrace pystyy
jäljittämään tietokoneen, kun luvaton käyttäjä avaa Internet-yhteyden. Computrace-palvelun käyttöä varten
on ostettava ohjelmisto ja tilattava palvelu. Lisätietoja Computrace-ohjelmiston tilaamisesta on osoitteessa
http://www.hp.com.
Tietokoneriskit
Suojausominaisuus
Tietokoneen luvaton käyttö
HP Client Security yhdessä salasanan, älykortin, kontaktittoman
kortin, rekisteröityjen sormenjälkien tai muiden
todennusvaltuustietojen kanssa.
Computer Setup -apuohjelman luvaton avaaminen (BIOS)
BIOS-järjestelmänvalvojan salasana Computer Setup
-apuohjelmassa*
Kiintolevyn sisällön luvaton käyttö
DriveLock-salasana (vain tietyissä tuotteissa) Computer Setup
-apuohjelmassa*
Luvaton käynnistys valinnaisesta ulkoisesta optisesta asemasta
(vain tietyissä tuotteissa), valinnaisesta ulkoisesta kiintolevystä
(vain tietyissä tuotteissa) tai sisäisestä verkkosovittimesta
Computer Setup -apuohjelman käynnistystoiminto*
Windows-käyttäjätilin luvaton käyttö
Windows-käyttäjän salasana
Tietojen luvaton käyttö
●
HP Drive Encryption -ohjelmisto
●
Windows Defender
Computer Setup -apuohjelman asetusten ja muiden
järjestelmätietojen luvaton käyttö
BIOS-järjestelmänvalvojan salasana Computer Setup
-apuohjelmassa*
Tietokoneen luvaton siirtäminen
Lukitusvaijerin kiinnityspaikka (käytetään valinnaisen
lukitusvaijerin kanssa vain tietyissä tuotteissa)
*Computer Setup on tietokoneen lukumuistiin valmiiksi asennettu apuohjelma, jota voi käyttää silloinkin, kun käyttöjärjestelmä ei
toimi tai käynnisty. Voit liikkua ja tehdä valintoja Computer Setup -apuohjelmassa osoitinlaitteen (kosketusalustan, paikannustapin
tai USB-hiiren) tai näppäimistön avulla.
HUOMAUTUS: Tableteissa, joissa ei ole näppäimistöä, voit käyttää kosketusnäyttöä.
Tietokoneen suojaaminen
39
Salasanojen käyttäminen
Salasana on merkkiryhmä, joka valitaan tietokoneella olevien tietojen suojaamista varten. Voit määrittää
useita erilaisia salasanoja sen mukaan, miten haluat hallita tietojen käyttöä. Salasanat voidaan asettaa
Windowsissa tai tietokoneelle valmiiksi asennetussa Computer Setup -apuohjelmassa.
●
BIOS-järjestelmänvalvojan salasana ja DriveLock-salasana asetetaan Computer Setup -apuohjelmassa,
ja niitä hallitaan järjestelmän BIOS-asetusten avulla.
●
Windows-salasanat asetetaan vain Windows-käyttöjärjestelmässä.
●
Jos unohdat Computer Setup -apuohjelmassa asettamasi käyttäjän DriveLock-salasanan ja DriveLockpääkäyttäjän salasanan, salasanalla suojaamasi kiintolevy on pysyvästi lukittu, eikä sitä voi enää
käyttää.
Computer Setup -apuohjelman ja Windowsin suojaustoiminnoissa voidaan käyttää samaa salasanaa. Samaa
salasanaa voidaan käyttää myös monissa Computer Setup -apuohjelman toiminnoissa.
Vihjeitä salasanojen luomista ja tallentamista varten:
●
Salasanoja luotaessa kannattaa noudattaa ohjelman määrittämiä vaatimuksia.
●
Älä käytä samaa salasanaa useille sovelluksille tai sivustoille. Älä myöskään käytä Windows-salasanaa
uudelleen toisissa sovelluksissa tai sivustoissa.
●
Voit tallentaa käyttäjätunnuksesi ja salasanasi kaikkia käyttämiäsi verkkosivuja ja sovelluksia varten
HP Client Security -ohjelmiston Password Manager -toiminnon avulla. Mikäli et muista salasanojasi, voit
tarkistaa ne myöhemmin turvallisesti.
●
Älä säilytä salasanoja tietokoneella olevassa tiedostossa.
Seuraavissa taulukoissa luetellaan yleisesti käytetyt Windowsin ja BIOS-järjestelmänvalvojan salasanat ja
kuvataan niiden toiminnot.
Salasanojen määrittäminen Windowsissa
Salasana
Toiminto
Järjestelmänvalvojan salasana*
Estää Windowsin järjestelmänvalvojatason tilin luvattoman
käytön.
HUOMAUTUS: Windows-järjestelmänvalvojan salasanan
määrittäminen ei määritä BIOS-järjestelmänvalvojan salasanaa.
Käyttäjän salasana*
Estää Windows-käyttäjätilin luvattoman käytön.
*Lisätietoja Windows-järjestelmänvalvojan salasanan tai Windows-käyttäjän salasanan määrittämisestä saat kirjoittamalla
tehtäväpalkin hakuruutuun tuki ja valitsemalla HP Support Assistant -sovelluksen.
Salasanojen määrittäminen Computer Setup -apuohjelmassa
Salasana
Toiminto
BIOS-järjestelmänvalvojan salasana*
Estää Computer Setup -apuohjelman luvattoman käytön.
HUOMAUTUS: Jos BIOS-järjestelmänvalvojan salasanan
poistaminen on estetty ottamalla käyttöön tiettyjä
suojaustoimintoja, et ehkä pysty poistamaan salasanaa, ennen
kuin ne on poistettu käytöstä.
40
Luku 7 Tietoturva
Salasana
Toiminto
DriveLock-pääkäyttäjän salasana*
Estää DriveLockin suojaaman sisäisen kiintolevyn käytön. Sitä
käytetään myös DriveLock-suojauksen poistamiseen.
HUOMAUTUS: Tietyissä tuotteissa BIOS-järjestelmänvalvojan
salasana on määritettävä, ennen kuin voit määrittää DriveLocksalasanan.
DriveLock-käyttäjän salasana*
Estää DriveLockin suojaaman sisäisen kiintolevyn käytön.
Salasana määritetään käyttöönottoprosessin aikana kohdassa
DriveLock-salasanat.
HUOMAUTUS: Tietyissä tuotteissa BIOS-järjestelmänvalvojan
salasana on määritettävä, ennen kuin voit määrittää DriveLocksalasanan.
*Lisätietoja näistä salasanoista saat seuraavista kohdista.
BIOS-järjestelmänvalvojan salasanan hallinta
Tämä salasana määritetään, muutetaan ja poistetaan seuraavasti:
Uuden BIOS-järjestelmänvalvojan salasanan määrittäminen
1.
Käynnistä Computer Setup -apuohjelma.
●
Tietokoneet tai tabletit, joissa on näppäimistö:
▲
●
Käynnistä tietokone tai käynnistä se uudelleen, ja kun HP-logo tulee näyttöön, paina f10näppäintä Computer Setup -apuohjelmassa.
Tabletit, joissa ei ole näppäimistöä:
▲
Sammuta tabletti. Paina virtapainiketta yhtä aikaa äänenvoimakkuuden
vähennyspainikkeen, kunnes käynnistysvalikko tulee näkyviin, ja napauta sitten F10-kohtaa
Computer Setup -apuohjelmassa.
2.
Valitse Security (Suojaus), valitse Create BIOS Administrator password (Luo BIOSjärjestelmänvalvojan salasana) tai Set Up BIOS Administrator Password (Määritä BIOSjärjestelmänvalvojan salasana) (vain tietyissä tuotteissa) ja paina Enter-näppäintä.
3.
Kirjoita pyydettäessä salasana.
4.
Vahvista uusi salasana kirjoittamalla se pyydettäessä uudelleen.
5.
Jos haluat tallentaa muutokset ja sulkea Computer Setup -apuohjelman, napsauta Save (Tallenna)
-kuvaketta ja toimi näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
TAI
Valitse Main (Päävalikko) ja Save Changes and Exit (Tallenna muutokset ja lopeta) ja paina Enternäppäintä.
Muutokset otetaan käyttöön, kun tietokone käynnistetään uudelleen.
BIOS-järjestelmänvalvojan salasanan muuttaminen
1.
Käynnistä Computer Setup -apuohjelma.
●
Tietokoneet tai tabletit, joissa on näppäimistö:
▲
Käynnistä tietokone tai käynnistä se uudelleen, ja kun HP-logo tulee näyttöön, paina f10näppäintä Computer Setup -apuohjelmassa.
Salasanojen käyttäminen
41
●
Tabletit, joissa ei ole näppäimistöä:
▲
Sammuta tabletti. Paina virtapainiketta yhtä aikaa äänenvoimakkuuden
vähennyspainikkeen, kunnes käynnistysvalikko tulee näkyviin, ja napauta sitten F10-kohtaa
Computer Setup -apuohjelmassa.
2.
Valitse Security (Suojaus) ja Change BIOS Administrator Password (Vaihda BIOSjärjestelmänvalvojan salasana) tai Change Password (Vaihda salasana) (vain tietyissä tuotteissa) ja
paina sitten Enter-näppäintä.
3.
Kirjoita pyydettäessä nykyinen salasana.
4.
Kirjoita pyydettäessä uusi salasana.
5.
Vahvista uusi salasana kirjoittamalla se pyydettäessä uudelleen.
6.
Jos haluat tallentaa muutokset ja sulkea Computer Setup -apuohjelman, napsauta Save (Tallenna)
-kuvaketta ja toimi näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
TAI
Valitse Main (Päävalikko) ja Save Changes and Exit (Tallenna muutokset ja lopeta) ja paina Enternäppäintä.
Muutokset otetaan käyttöön, kun tietokone käynnistetään uudelleen.
BIOS-järjestelmänvalvojan salasanan poistaminen
1.
Käynnistä Computer Setup -apuohjelma.
●
Tietokoneet tai tabletit, joissa on näppäimistö:
▲
●
Käynnistä tietokone tai käynnistä se uudelleen, ja kun HP-logo tulee näyttöön, paina f10näppäintä Computer Setup -apuohjelmassa.
Tabletit, joissa ei ole näppäimistöä:
▲
Sammuta tabletti. Paina virtapainiketta yhtä aikaa äänenvoimakkuuden
vähennyspainikkeen, kunnes käynnistysvalikko tulee näkyviin, ja napauta sitten F10-kohtaa
Computer Setup -apuohjelmassa.
2.
Valitse Security (Suojaus) ja Change BIOS Administrator Password (Vaihda BIOSjärjestelmänvalvojan salasana) tai Change Password (Vaihda salasana) (vain tietyissä tuotteissa) ja
paina sitten Enter-näppäintä.
3.
Kirjoita pyydettäessä nykyinen salasana.
4.
Pyydettäessä uutta salasanaa jätä kenttä tyhjäksi ja paina sitten Enter-näppäintä.
5.
Kun uutta salasanaa pyydetään uudelleen, jätä kenttä tyhjäksi ja paina sitten Enter-näppäintä.
6.
Jos haluat tallentaa muutokset ja sulkea Computer Setup -apuohjelman, napsauta Save (Tallenna)
-kuvaketta ja toimi näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
TAI
Valitse Main (Päävalikko) ja Save Changes and Exit (Tallenna muutokset ja lopeta) ja paina Enternäppäintä.
Muutokset otetaan käyttöön, kun tietokone käynnistetään uudelleen.
42
Luku 7 Tietoturva
BIOS-järjestelmänvalvojan salasanan antaminen
Kirjoita BIOS Administrator password (BIOS-järjestelmänvalvojan salasana) -kehotteeseen salasana
(samoilla näppäimillä, joilla salasana on asetettu) ja paina Enter-näppäintä. Jos BIOS-järjestelmänvalvojan
salasana annetaan väärin kolme kertaa peräkkäin, tietokone on käynnistettävä uudelleen ennen uutta
yritystä.
Computer Setup -apuohjelman DriveLock-salasanan hallinta (vain tietyissä
tuotteissa)
HUOMIO: Voit estää DriveLock-suojattua kiintolevyä tulemasta pysyvästi käyttökelvottomaksi
kirjoittamalla DriveLock-käyttäjän salasanan ja DriveLock-pääkäyttäjän salasanan muistiin ja säilyttämällä
ne turvallisessa paikassa tietokoneesta erillään. Jos unohdat molemmat DriveLock-salasanat, kiintolevy
lukitaan eikä sitä voi enää käyttää.
DriveLock-suojaus estää kiintolevyn sisällön luvattoman käytön. DriveLock-suojausta voidaan käyttää vain
tietokoneen sisäisissä kiintolevyissä. Kun aseman DriveLock-suojaus on otettu käyttöön, kyseisen aseman
käyttämistä varten tarvitaan DriveLock-salasana. Asema on liitettävä tietokoneeseen tai kehittyneeseen
porttitoistimeen, jotta asema voidaan ottaa käyttöön DriveLock-salasanojen avulla.
Jos haluat suojata sisäisen kiintolevyn DriveLock-toiminnon avulla, käyttäjän salasana ja pääkäyttäjän
salasana on määritettävä Computer Setup -apuohjelmassa. Ota DriveLock-suojausta käytettäessä seuraavat
seikat huomioon:
●
Kun kiintolevyn DriveLock-suojaus on otettu käyttöön, kiintolevyä voidaan käyttää vain antamalla
käyttäjän salasana tai pääkäyttäjän salasana.
●
Käyttäjän salasanan haltijan tulisi olla kiintolevyn päivittäinen käyttäjä. Pääkäyttäjän salasanan haltija
voi olla järjestelmänvalvoja tai päivittäinen käyttäjä.
●
Käyttäjän salasana ja pääkäyttäjän salasana voivat olla samat.
●
Käyttäjän salasana tai pääkäyttäjän salasana voidaan poistaa vain poistamalla DriveLock-suojaus.
HUOMAUTUS: Tietyissä tuotteissa BIOS-järjestelmänvalvojan salasana on määritettävä, ennen kuin
voit käyttää DriveLock-toimintoja.
Salasanojen käyttäminen
43
DriveLock-salasanan määrittäminen
Voit määrittää DriveLock-salasanan Computer Setup -apuohjelmassa seuraavasti:
1.
Käynnistä Computer Setup -apuohjelma.
●
●
2.
Tietokoneet tai tabletit, joissa on näppäimistö:
1.
Katkaise tietokoneen virta.
2.
Paina virtapainiketta ja kun HP-logo tulee näyttöön, paina f10-näppäintä Computer Setup
-apuohjelmassa.
Tabletit, joissa ei ole näppäimistöä:
1.
Sammuta tabletti.
2.
Paina virtapainiketta yhtä aikaa äänenvoimakkuuden vähennyspainikkeen, kunnes
käynnistysvalikko tulee näkyviin, ja napauta sitten F10-kohtaa Computer Setup
-apuohjelmassa.
Valitse Security (Suojaus) ja Hard Drive Utilities (Kiintolevyaseman apuohjelmat) tai Hard Drive Tools
(Kiintolevyaseman työkalut) (vain tietyissä tuotteissa), valitse sitten DriveLock ja paina Enternäppäintä.
HUOMAUTUS: Tietyissä tuotteissa sinun on määritettävä DriveLock-salasana ja annettava BIOSjärjestelmänvalvojan salasana.
3.
Valitse kiintolevy, jonka haluat suojata, ja paina Enter-näppäintä.
4.
Valitse Set DriveLock Master Password (Määritä DriveLock-pääkäyttäjän salasana) tai Set DriveLock
Password (Määritä DriveLock-salasana) (vain tietyissä tuotteissa) ja paina sitten Enter-näppäintä.
5.
Lue varoitus huolellisesti.
6.
Määritä DriveLock-salasana toimimalla näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
7.
Jos haluat poistua Computer Setup -apuohjelmasta, valitse Main (Päävalikko), valitse Save Changes
and Exit (Tallenna muutokset ja lopeta)ja valitse Yes (Kyllä).
DriveLock-toiminnon ottaminen käyttöön (vain tietyissä tuotteissa)
Tietyissä tuotteissa sinun on toimittava seuraavien ohjeiden mukaan DriveLock-toiminnon
käyttöönottamiseksi.
1.
Käynnistä Computer Setup -apuohjelma.
●
●
44
Tietokoneet tai tabletit, joissa on näppäimistö:
1.
Katkaise tietokoneen virta.
2.
Paina virtapainiketta ja kun HP-logo tulee näyttöön, paina F10-näppäintä Computer Setup
-apuohjelmassa.
Tabletit, joissa ei ole näppäimistöä:
Luku 7 Tietoturva
2.
1.
Sammuta tabletti.
2.
Paina virtapainiketta yhtä aikaa äänenvoimakkuuden vähennyspainikkeen, kunnes
käynnistysvalikko tulee näkyviin, ja napauta sitten F10-kohtaa Computer Setup
-apuohjelmassa.
Valitse Security (Suojaus) ja Hard Drive Utilities (Kiintolevyaseman apuohjelmat) tai Hard Drive Tools
(Kiintolevyaseman työkalut) (vain tietyissä tuotteissa) ja valitse sitten DriveLock ja paina Enternäppäintä.
HUOMAUTUS: Tietyissä tuotteissa sinun on annettava BIOS-järjestelmänvalvojan salasana ja valittava
Set DriveLock Password (Määritä DriveLock-salasana).
3.
Valitse kiintolevy, jonka haluat suojata, ja paina Enter-näppäintä.
4.
Toimi näyttöön tulevien ohjeiden mukaan, jotta voit ottaa DriveLock-toiminnon käyttöön, ja anna
pyydettäessä salasanat.
HUOMAUTUS:
merkitsevä.
5.
Tietyissä tuotteissa saat kehotteen kirjoittaa DriveLock. Kirjainkoko on kentässä
Jos haluat poistua Computer Setup -apuohjelmasta, valitse Main (Päävalikko), valitse Save Changes
and Exit (Tallenna muutokset ja lopeta)ja valitse Yes (Kyllä).
DriveLock-toiminnon poistaminen käytöstä (vain tietyissä tuotteissa)
1.
Käynnistä Computer Setup -apuohjelma.
●
●
2.
Tietokoneet tai tabletit, joissa on näppäimistö:
1.
Katkaise tietokoneen virta.
2.
Paina virtapainiketta ja kun HP-logo tulee näyttöön, paina f10-näppäintä Computer Setup
-apuohjelmassa.
Tabletit, joissa ei ole näppäimistöä:
1.
Sammuta tabletti.
2.
Paina virtapainiketta yhtä aikaa äänenvoimakkuuden vähennyspainikkeen, kunnes
käynnistysvalikko tulee näkyviin, ja napauta sitten F10-kohtaa Computer Setup
-apuohjelmassa.
Valitse Security (Suojaus) ja Hard Drive Utilities (Kiintolevyaseman apuohjelmat) tai Hard Drive Tools
(Kiintolevyaseman työkalut) (vain tietyissä tuotteissa) ja valitse sitten DriveLock ja paina Enternäppäintä.
HUOMAUTUS: Tietyissä tuotteissa sinun on annettava BIOS-järjestelmänvalvojan salasana ja valittava
Set DriveLock Password (Määritä DriveLock-salasana).
3.
Valitse kiintolevy, jota haluat hallita ja paina Enter-näppäintä.
4.
Poista DriveLock käytöstä noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.
5.
Jos haluat poistua Computer Setup -apuohjelmasta, valitse Main (Päävalikko), valitse Save Changes
and Exit (Tallenna muutokset ja lopeta)ja valitse Yes (Kyllä).
Salasanojen käyttäminen
45
DriveLock-salasanan antaminen (vain tietyissä tuotteissa)
Tarkista, että kiintolevy on tietokoneessa (ei valinnaisessa telakointilaitteessa tai ulkoisessa MultiBaylaitteessa).
Kirjoita DriveLock-salasana-kehotteeseen käyttäjän salasana tai pääkäyttäjän salasana (samoilla
näppäimillä, joilla salasana on määritetty) ja paina Enter-näppäintä.
Jos salasana annetaan väärin kolme kertaa peräkkäin, tietokone on sammutettava ennen uutta yritystä.
DriveLock-salasanan vaihtaminen (vain tietyissä tuotteissa)
Voit vaihtaa DriveLock-salasanan Computer Setup -apuohjelmassa seuraavasti:
1.
Katkaise tietokoneen virta.
2.
Paina virtapainiketta.
3.
Kirjoita DriveLock-salasana-kehotteeseen nykyinen DriveLock-käyttäjän salasana tai pääkäyttäjän
salasana, jota olet vaihtamassa, paina Enter-näppäintä ja paina tai napauta f10-näppäintä Computer
Setup -apuohjelmassa.
4.
Valitse Security (Suojaus) ja Hard Drive Utilities (Kiintolevyaseman apuohjelmat) tai Hard Drive Tools
(Kiintolevyaseman työkalut) (vain tietyissä tuotteissa) ja valitse sitten DriveLock ja paina Enternäppäintä.
HUOMAUTUS: Tietyissä tuotteissa sinun on annettava BIOS-järjestelmänvalvojan salasana ja valittava
Set DriveLock Password (Määritä DriveLock-salasana).
5.
Valitse kiintolevy, jota haluat hallita, ja paina Enter-näppäintä.
6.
Valitse salasanan vaihtaminen ja anna salasanat näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
HUOMAUTUS: Vaihda DriveLock-pääkäyttäjän salasana -asetus on näkyvissä vain, jos pääkäyttäjän
salasana annettiin DriveLock-salasana-kehotteessa vaiheessa 3.
7.
Jos haluat poistua Computer Setup -apuohjelmasta, valitse Main (Päävalikko), valitse Save Changes
and Exit (Tallenna muutokset ja lopeta) ja toimi näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
Computer Setup -apuohjelman automaattisen DriveLock-toiminnon käyttö (vain
tietyissä tuotteissa)
Usean käyttäjän ympäristössä voit määrittää automaattisen DriveLock-salasanan. Kun automaattinen
DriveLock-salasana on käytössä, sinulle luodaan satunnainen DriveLock-käyttäjän ja -pääkäyttäjän
salasana. Kun käyttäjä ohittaa salasanavaltuustiedot, laitteen lukituksen poistamiseen käytetään samaa
DriveLock-käyttäjän ja -pääkäyttäjän salasanaa.
HUOMAUTUS: BIOS-järjestelmänvalvojan salasana on määritettävä, ennen kuin voit käyttää automaattisia
DriveLock-salasanatoimintoja.
Automaattisen DriveLock-salasanan antaminen (vain tietyissä tuotteissa)
Voit ottaa automaattisen DriveLock-salasanan käyttöön Computer Setup -apuohjelmassa seuraavasti:
46
1.
Kytke tietokoneeseen virta tai käynnistä se uudelleen ja paina esc-näppäintä, kun näytön alareunaan
ilmestyy viesti ”Press ESC key for Startup Menu” (Siirry käynnistysvalikkoon painamalla ESCnäppäintä).
2.
Voit siirtyä Computer Setup -apuohjelmaan painamalla f10-näppäintä.
Luku 7 Tietoturva
3.
Valitse Security (Suojaus), Hard Drive Tools (Kiintolevyaseman työkalut) ja Automatic DriveLock
(Automaattinen DriveLock) ja paina sitten Enter-näppäintä.
4.
Kirjoita BIOS-järjestelmänvalvojan salasana ja paina sitten Enter-näppäintä.
5.
Valitse sisäinen kiintolevy ja paina Enter-näppäintä.
6.
Lue varoitus. Jatka valitsemalla KYLLÄ.
7.
Jos haluat tallentaa muutokset ja lopettaa Computer Setup -apuohjelman, napsauta Tallennakuvaketta ja toimi näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
TAI
Valitse Main (Päävalikko) ja Save Changes and Exit (Tallenna muutokset ja lopeta) ja paina Enternäppäintä.
Automaattisen DriveLock-suojauksen poistaminen (vain tietyissä tuotteissa)
Voit poistaa DriveLock-suojauksen Computer Setup -apuohjelmassa seuraavasti:
1.
Kytke tietokoneeseen virta tai käynnistä se uudelleen ja paina esc-näppäintä, kun näytön alareunaan
ilmestyy viesti ”Press ESC key for Startup Menu” (Siirry käynnistysvalikkoon painamalla ESCnäppäintä).
2.
Voit siirtyä Computer Setup -apuohjelmaan painamalla f10-näppäintä.
3.
Valitse Security (Suojaus), Hard Drive Tools (Kiintolevyaseman työkalut) ja Automatic DriveLock
(Automaattinen DriveLock) ja paina sitten Enter-näppäintä.
4.
Kirjoita BIOS-järjestelmänvalvojan salasana ja paina sitten Enter-näppäintä.
5.
Valitse sisäinen kiintolevy ja paina Enter-näppäintä.
6.
Valitse Disable Protection (Poista suojaus käytöstä).
7.
Jos haluat tallentaa muutokset ja sulkea Computer Setup -apuohjelman, napsauta Save (Tallenna)
-kuvaketta ja toimi näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
TAI
Valitse Main (Päävalikko) ja Save Changes and Exit (Tallenna muutokset ja lopeta) ja paina Enternäppäintä.
Virustorjuntaohjelmiston käyttäminen
Kun käytät tietokonetta sähköpostin lukemiseen ja lähettämiseen, verkossa tai Internetissä, tietokoneeseen
voi päästä tietokoneviruksia. Tietokonevirukset voivat poistaa käytöstä käyttöjärjestelmän, ohjelmia ja
apuohjelmia tai aiheuttaa niiden virheellisen toiminnan.
Virustorjuntaohjelmat tunnistavat useimmat virukset ja poistavat ne tietokoneesta. Yleensä ohjelmat
osaavat myös korjata viruksen aiheuttamat vahingot. Jotta suojaus olisi voimassa myös uusia viruksia
vastaan, virustorjuntaohjelmistot on päivitettävä säännöllisesti.
Windows Defender on asennettu valmiiksi tietokoneeseesi. Kehotamme sinua käyttämään
virustorjuntaohjelmistoa, jotta tietokoneesi on täysin suojattu.
Lisätietoja tietokoneiden viruksista saat HP Support Assistant -ohjelmasta.
Virustorjuntaohjelmiston käyttäminen
47
Palomuuriohjelmiston käyttäminen
Palomuurien tarkoituksena on estää järjestelmän tai verkon luvaton käyttö. Palomuuri voi olla
tietokoneeseen ja/tai järjestelmään asennettava ohjelmisto tai laitteistosta ja ohjelmistosta muodostuva
ratkaisu.
Palomuureja on kahta tyyppiä:
●
Asiakasohjelmistopohjaiset palomuurit – Ohjelmisto suojaa vain sitä tietokonetta, johon se on
asennettu.
●
Verkkopohjaiset palomuurit – Asennetaan DSL- tai kaapelimodeemin ja kotiverkon väliin, suojaa kaikkia
verkossa olevia tietokoneita.
Kun järjestelmään asennetaan palomuuri, se valvoo kaikkia järjestelmään lähetettyjä ja järjestelmästä
lähteviä tietoja sekä vertailee niitä käyttäjän määrittämien suojausehtojen perusteella. Ehtojen vastaiset
tiedot torjutaan.
Tietokoneeseen tai verkkoa käyttävään laitteeseen on jo mahdollisesti asennettu palomuuri. Jos näin ei ole,
saatavilla on ohjelmistopohjaisia palomuuriratkaisuja.
HUOMAUTUS: Tietyissä olosuhteissa palomuuri voi estää Internet-pelien käytön, häiritä tulostimen tai
tiedostojen jakamista verkossa tai estää hyväksytyt sähköpostiliitteet. Voit tilapäisesti ratkaista tällaiset
ongelmat poistamalla palomuurin käytöstä, suorittamalla haluamasi tehtävän ja ottamalla sitten
palomuurin uudelleen käyttöön. Voit ratkaista ongelman pysyvästi muuttamalla palomuurin asetuksia.
Kriittisten tietoturvapäivitysten asentaminen
HUOMIO: Microsoft® lähettää ilmoituksia tärkeistä päivityksistä. Voit suojata tietokoneen
tietoturvarikkomuksilta ja tietokoneviruksilta asentamalla kaikki kriittiset päivitykset heti, kun saat niistä
ilmoituksen Microsoftilta.
Voit valita myös päivitysten automaattisen asennuksen. Voit muuttaa asetuksia kirjoittamalla tehtäväpalkin
hakuruutuun ohjauspaneeli ja valitse sitten Ohjauspaneeli. Valitse Järjestelmä ja turvallisuus, valitse
Windows Update, valitse Muuta asetuksia ja toimi näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
HP Client Securityn käyttö (vain tietyissä tuotteissa)
Tietokoneeseen on asennettu valmiiksi HP Client Security -ohjelmisto. Tämän ohjelmiston voi avata
Windowsin Ohjauspaneelin tehtäväpalkin oikeassa reunassa olevan HP Client Security -kuvakkeen kautta.
Ohjelmiston suojausominaisuudet suojaavat tietokonetta, verkkoja ja tärkeitä tietoja luvattomalta käytöltä.
Lisätietoja saat HP Client Security -ohjelmiston ohjeesta.
HP Touchpoint Managerin käyttäminen (vain tietyissä
tuotteissa)
HP Touchpoint Manager on pilviarkkitehtuuriin perustuva IT-ratkaisu, jonka avulla yritykset voivat
tehokkaasti hallita ja suojata tieto-omaisuuttaan. HP Touchpoint Manager auttaa suojaamaan laitteita
erilaisilta haittaohjelmilta ja muilta haitallisilta hyökkäyksiltä sekä valvomaan niiden toimintakuntoa. Lisäksi
se vähentää loppukäyttäjien laitteissa esiintyvien vikojen ja tietoturvaongelmien ratkaisemiseen kuluvaa
aikaa. Perinteisiin niin sanottuihin in-house-ratkaisuihin verrattuna nopeasti ladattavissa ja asennettavissa
oleva ohjelmisto tarjoaa yrityksille erittäin edullisen vaihtoehdon. Lisätietoja on kohdassa
http://www.hptouchpointmanager.com.
48
Luku 7 Tietoturva
Valinnaisen lukitusvaijerin kiinnittäminen (vain tietyissä
tuotteissa)
HUOMAUTUS: Lukitusvaijerin tarkoituksena on vaikeuttaa tietokoneen väärinkäyttöä ja varastamista,
mutta se ei välttämättä riitä estämään niitä.
HUOMAUTUS: Oman tietokoneesi lukitusvaijerin kiinnityspaikka saattaa näyttää hieman erilaiselta kuin
tämän luvun kuvassa.
1.
Kierrä lukitusvaijeri jonkin kiinteästi asennetun esineen ympärille.
2.
Aseta avain (1) vaijerilukkoon (2).
3.
Aseta lukitusvaijerin pää tietokoneessa olevaan lukitusvaijerin kiinnityspaikkaan (3) ja lukitse lukko
sitten avaimella.
Sormenjälkitunnistimen käyttäminen (vain tietyissä tuotteissa)
Tietyissä tuotteissa on sisäiset sormenjälkitunnistimet. Jotta voit käyttää sormenjälkitunnistusta, sinun on
ensin rekisteröitävä sormenjälkesi HP Client Security -ohjelmiston Credential Manager -sovelluksessa. Katso
lisätietoja HP Client Security -ohjelmiston ohjeista.
Kun olet rekisteröinyt sormenjälkesi Credential Manager -sovelluksessa, voit tallentaa käyttäjätunnuksesi ja
salasanasi tuettuja verkkosivuja ja sovelluksia varten HP Client Security -ohjelmiston Password Manager toiminnon avulla. Jatkossa voit käyttää tallentamiasi tietoja käyttäjätietojesi täydentämiseen.
Sormenjälkitunnistimen paikantaminen
Sormenjälkitunnistin on pieni metallinen tunnistin, ja se sijaitsee tietokoneessasi jollakin seuraavista
alueista:
●
kosketusalustan alareunan lähellä
●
näppäimistön oikealla puolella
●
näytön oikeassa yläkulmassa
●
näytön vasemmalla puolella.
Sormenjälkitunnistin voi tuotteen mallin mukaan olla joko vaaka- tai pystysuuntainen. Kummassakin
tapauksessa sormella on pyyhkäistävä kohtisuoraan metallista tunnistinta vasten.
Valinnaisen lukitusvaijerin kiinnittäminen (vain tietyissä tuotteissa)
49
8
Kunnossapito
On tärkeää huolehtia tietokoneen säännöllisestä ylläpidosta, jotta laitteesi pysyy optimaalisessa kunnossa.
Tässä luvussa kerrotaan, miten voit käyttää erilaisia työkaluja, kuten levyn eheytystä ja levyn
uudelleenjärjestämistä. Luvussa kerrotaan myös, kuinka päivität ohjelmat ja ohjaimet, kuinka puhdistat
tietokoneen ja kuinka voit kuljettaa sitä matkoilla (tai lähettää sen jollekulle).
Suorituskyvyn parantaminen
Esimerkiksi levyn eheytys- ja levyn uudelleenjärjestämistoimintojen avulla suoritettujen säännöllisten
ylläpitotoimien avulla voit merkittävästi parantaa tietokoneesi suorituskykyä.
Levyn eheytyksen käyttäminen
HP suosittelee levyn eheytystoiminnon käyttämistä kiintolevyn eheyttämiseen ainakin kerran kuukaudessa.
HUOMAUTUS: Levyn eheytystä ei tarvitse suorittaa puolijohdeasemille.
Levyn eheytys käynnistetään seuraavasti:
1.
Liitä tietokone verkkovirtaan.
2.
Kirjoita tehtäväpalkin hakuruutuun eheytä ja valitse sitten Eheytä ja optimoi kiintolevyasema.
3.
Toimi näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
Lisätietoja on Levyn eheytys -ohjelmiston ohjeessa.
Levyn uudelleenjärjestämisen käyttäminen
Kun levy järjestetään uudelleen, levyn uudelleenjärjestämistoiminto etsii kiintolevyltä tarpeettomat
tiedostot, jotka poistamalla voit vapauttaa levytilaa ja tehostaa siten tietokoneen toimintaa.
Levyn uudelleenjärjestäminen käynnistetään seuraavasti:
1.
Kirjoita tehtäväpalkin hakuruutuun levy ja valitse sitten Vapauta levytilaa poistamalla tarpeettomia
tiedostoja tai Vapauta levytilaa poistamalla sovelluksia.
2.
Noudata näyttöön tulevia ohjeita.
HP 3D DriveGuardin käyttäminen (vain tietyissä tuotteissa)
HP 3D DriveGuard suojaa kiintolevyä pysäyttämällä aseman ja keskeyttämällä datapyynnöt seuraavissa
tapauksissa:
●
Tietokone putoaa.
●
Tietokonetta liikutetaan, kun näyttö on suljettuna ja kun tietokone käyttää akkuvirtaa.
HP 3D DriveGuard palauttaa kiintolevyn normaaliin toimintatilaan pian näiden tapahtumien jälkeen.
HUOMAUTUS: Vain sisäiset kiintolevyt on suojattu HP 3D DriveGuard -toiminnolla. HP 3D DriveGuard toiminto ei suojaa valinnaiseen telakointilaitteeseen asennettua tai USB-porttiin liitettyä kiintolevyä.
HUOMAUTUS: Koska SSD-asemissa ei ole liikkuvia osia, HP 3D DriveGuardia ei tarvita näille asemille.
50
Luku 8 Kunnossapito
Lisätietoja saat HP 3D DriveGuard -ohjelmiston ohjeesta.
HP 3D DriveGuardin tilan tunnistaminen
Aseman merkkivalo muuttaa väriään sen merkiksi, että ensisijaisessa ja/tai toissijaisessa kiintolevypaikassa
oleva asema on pysäytetty (vain tietyissä tuotteissa). Jos haluat määrittää, onko asema suojattu vai
pysäytetty, katso Windowsin työpöydällä, tehtäväpalkin oikeassa reunassa olevan ilmaisinalueen kuvaketta.
Ohjelmien ja ohjainten päivittäminen
HP suosittelee ohjelmien ja ohjainten päivittämistä säännöllisin väliajoin. Päivityksillä voit ratkaista
ongelmat sekä lisätä tietokoneeseen uusia ominaisuuksia ja toimintoja. Esimerkiksi vanhat
grafiikkakomponentit eivät välttämättä toimi hyvin uusimpien peliohjelmistojen kanssa. Ilman uusinta
ohjainversiota et pysty hyödyntämään laitettasi parhaalla mahdollisella tavalla.
Lataa HP:n ohjelmien ja ohjainten uusimmat versiot osoitteesta http://www.hp.com/support. Tilaa myös
automaattiset ilmoitukset saatavilla olevista päivityksistä.
Jos haluat päivittää ohjelmat ja ohjaimet, noudata seuraavia ohjeita:
1.
Kirjoita tehtäväpalkin hakuruutuun support ja valitse sitten HP Support Assistant -ohjelma.
TAI
Napsauta tehtäväpalkin kysymysmerkkikuvaketta.
2.
Valitse Oma tietokone, valitse Päivitykset-välilehti ja valitse sitten Tarkista päivitykset ja viestit.
3.
Toimi näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
Tietokoneen puhdistaminen
Käytä tietokoneen turvalliseen puhdistamiseen seuraavia tuotteita:
●
dimetyylibentsyyli-ammoniumkloridia enintään 0,3 prosentin pitoisuutena (esimerkiksi
kertakäyttöpyyhkeitä, joita valmistetaan useilla eri tuotenimillä)
●
alkoholitonta ikkunanpuhdistusainetta
●
laimeaa vesi-saippualiuosta
●
kuivaa mikrokuituliinaa tai säämiskää (antistaattinen, öljytön liina)
●
antistaattisia pyyhkeitä.
HUOMIO: Vältä voimakkaita pesuaineita, jotka voivat aiheuttaa tietokoneellesi pysyvää vahinkoa. Jos et ole
varma, onko jotakin tiettyä puhdistusainetta turvallista käyttää tietokoneesi puhdistamiseen, tarkista
tuoteselosteesta, ettei se sisällä alkoholia, asetonia, ammoniumkloridia, metyleenikloridia tai hiilivetyjä.
Kuitupitoiset materiaalit, kuten paperipyyhkeet, voivat naarmuttaa tietokonetta. Ajan kuluessa likahiukkaset
ja puhdistusaineet voivat kiinnittyä naarmuihin.
Puhdistustoimenpiteet
Noudata tietokoneen turvallisessa puhdistamisessa seuraavia ohjeita:
Ohjelmien ja ohjainten päivittäminen
51
VAROITUS! Älä yritä puhdistaa tietokonetta, kun sen virta on kytkettynä. Näin vältät sähköiskun ja laitteen
osien vahingoittumisen.
1.
Katkaise tietokoneen virta.
2.
Irrota tietokone verkkovirrasta.
3.
Irrota kaikki virtaa saavat ulkoiset laitteet.
HUOMIO: Älä suihkuta puhdistusaineita tai -nesteitä suoraan tietokoneen pinnalle, etteivät laitteen sisällä
olevat osat vahingoitu. Pinnalle joutuvat nesteet voivat vahingoittaa pysyvästi laitteen sisällä olevia osia.
Näytön puhdistaminen
Pyyhi näyttö varovasti pehmeällä ja nukkaamattomalla liinalla, joka on kostutettu alkoholittomalla
lasinpuhdistusaineella. Varmista ennen laitteen kannen sulkemista, että näyttö on kuiva.
Sivujen tai kannen puhdistaminen
Käytä sivujen tai kannen puhdistamiseen pehmeää mikrokuituliinaa tai säämiskää, joka on kostutettu jollakin
aiemmin luetellulla puhdistusnesteellä, tai käytä tarkoitukseen soveltuvaa kertakäyttöpyyhettä.
HUOMAUTUS: Käytä tietokoneen kantta puhdistettaessa ympyränmuotoista liikettä, mikä helpottaa lian
irrottamista.
TouchPadin, näppäimistön tai hiiren puhdistaminen (vain tietyissä tuotteissa)
VAROITUS! Älä käytä pölynimuria näppäimistön puhdistamiseen. Näppäimistön puhdistaminen
pölynimurilla saattaa aiheuttaa sähköiskun tai vaurioittaa sisäisiä komponentteja. Pölynimurista voi irrota
roskia näppäimistön päälle.
HUOMIO:
Älä anna nesteiden valua näppäimistön väleihin, etteivät sen sisällä olevat osat vahingoitu.
●
Käytä TouchPadin, näppäimistön tai hiiren puhdistukseen pehmeää mikrokuituliinaa tai säämiskää, joka
on kostutettu jollakin aiemmin luetellulla puhdistusnesteellä, tai käytä tarkoitukseen soveltuvaa
kertakäyttöpyyhettä.
●
Suihkuta näppäimistöön paineilmaa pillin kautta. Tällä voit estää näppäinten jumiutumisen sekä
poistaa näppäimistöön joutuneen lian, nukan ja pölyn.
Tietokoneen lähettäminen tai kuljettaminen matkoilla
Jos haluat lähettää tietokoneen tai kuljettaa sitä matkoilla, seuraavassa on muutamia vihjeitä, joiden avulla
voit suojata laitetta.
●
52
Toimi seuraavasti ennen tietokoneen kuljettamista tai lähettämistä:
◦
Varmuuskopioi tiedot ulkoiseen asemaan.
◦
Poista tietokoneesta kaikki ulkoiset tietovälineet, kuten muistikortit.
◦
Sammuta ja irrota kaikki ulkoiset laitteet.
◦
Sammuta tietokone.
●
Ota tekemäsi tietojen varmuuskopiot mukaan. Säilytä varmuuskopiot erillään tietokoneesta.
●
Kun matkustat lentäen, kuljeta tietokonetta käsimatkatavarana äläkä jätä sitä kuljetettavaksi
lentokoneen ruumassa.
Luku 8 Kunnossapito
HUOMIO: Älä altista levyasemaa magneettikentille. Esimerkiksi lentokentillä käytetyt
metallinpaljastimet synnyttävät magneettikenttiä. Lentokenttien liukuhihnat ja muut
käsimatkatavaroiden tutkimiseen käytettävät turvalaitteet toimivat magneettikenttien sijasta
röntgensäteillä, joista ei ole haittaa kiintolevyille.
●
Jos aiot käyttää tietokonetta lennon aikana, odota, kunnes kuulet ilmoituksen, että saat käyttää
tietokonetta. Kukin lentoyhtiö määrittää omat tietokoneen lennonaikaista käyttöä koskevat
käytäntönsä.
●
Jos tietokone tai asema on lähetettävä postitse tai muun kuljetuspalvelun välityksellä, pakkaa se
soveltuvaan suojapakkaukseen ja merkitse pakkaus helposti särkyvän lähetyksen tunnuksella.
●
Langattomien laitteiden käyttöä voidaan rajoittaa joissakin paikoissa. Tällaiset rajoitukset saattavat
olla voimassa esimerkiksi lentokoneissa, sairaaloissa, räjähdysaineiden läheisyydessä ja tietyissä
vaarallisissa toimintaympäristöissä. Jos et ole varma tietokoneen langattoman laitteen käyttöä
koskevista paikallisista määräyksistä, pyydä lupa tietokoneen käyttöön ennen sen käynnistämistä.
●
Jos matkustat ulkomaille, noudata seuraavia ohjeita:
◦
Tarkista jokaisen matkakohteesi tietokoneita koskevat tullimääräykset.
◦
Selvitä tietokoneen matkan aikaisten käyttöpaikkojen virtajohto- ja verkkovirtalaitevaatimukset.
Jännite, taajuus ja pistokkeet vaihtelevat.
VAROITUS! Älä käytä tietokoneen kanssa yleisesti sähkölaitteille myytäviä jännitemuuntimia.
Muutoin tietokone saattaa altistua sähköiskuille, tulipaloille tai laitteistovaurioille.
Tietokoneen lähettäminen tai kuljettaminen matkoilla
53
9
Varmuuskopiointi ja palautus
Tässä luvussa on tietoja seuraavista prosesseista. Tämän luvun tiedot koskevat useimpia tuotteita.
●
Palautustietovälineiden ja varmuuskopioiden luominen
●
Järjestelmän palauttaminen
Lisätietoja aiheesta sekä toimintaohjeita saat HP Support Assistant -sovelluksesta.
▲
Kirjoita tehtäväpalkin hakuruutuun tuki ja valitse HP Support Assistant -sovellus.
– tai –
Napsauta tehtäväpalkin kysymysmerkkikuvaketta.
TÄRKEÄÄ: Jos olet suorittamassa palautustoimenpiteitä taulutietokoneella, taulutietokoneen akun on
oltava vähintään 70 % tasolla ennen palautuksen aloittamista.
TÄRKEÄÄ: Taulutietokone, jossa on irrotettava näppäimistö: kytke tietokone näppäimistötelakkaan ennen
palautustoimenpiteiden suorittamista.
Palautustietovälineiden ja varmuuskopioiden luominen
Seuraavat palautustietovälineiden ja varmuuskopioiden luontimenetelmät ovat käytettävissä vain tietyissä
tuotteissa. Valitse sopiva menetelmä oman tietokoneesi mallin mukaan.
●
Käytä HP Recovery Manager -apuohjelmaa HP-palautustietovälineiden luomiseen sen jälkeen, kun olet
määrittänyt tietokoneen asetukset. Tässä vaiheessa luodaan varmuuskopio tietokoneen HP Recovery osiosta. Varmuuskopion avulla alkuperäinen käyttöjärjestelmä voidaan asentaa uudelleen, jos
kiintolevy vioittuu tai se vaihdetaan. Lisätietoja palautustietovälineiden luomisesta on kohdassa HPpalautustietovälineiden luominen (vain tietyissä tuotteissa) sivulla 54. Lisätietoja mahdollisista
palautusmenetelmistä käytettäessä palautustietovälineitä on kohdassa Windows-työkalujen
käyttäminen sivulla 55.
●
Käytä Windows-työkaluja, kun haluat luoda järjestelmän palautuspisteitä ja varmuuskopioita
henkilökohtaisista tiedoista.
Lisätietoja on kohdassa Palauttaminen HP Recovery Managerin avulla sivulla 56.
HUOMAUTUS: Jos tallennustilaa on enintään 32 Gt, Microsoftin järjestelmän palautustoiminto on
oletusarvoisesti poistettu käytöstä.
HP-palautustietovälineiden luominen (vain tietyissä tuotteissa)
Tarkista mahdollisuuksien mukaan, onko tietokoneessa Recovery- ja Windows-osiota. Valitse
käynnistysvalikosta Resurssienhallinta ja sen jälkeen Tämä tietokone.
●
54
Jos tietokoneellasi ei ole Windows- ja Recovery-osiota, voit hankkia omaan tietokoneeseesi tarkoitetut
palautustietovälineet tuesta. Lisätietoja on tietokoneen mukana toimitetussa Worldwide Telephone
Numbers (Maakohtaiset puhelinnumerot) -oppaassa. Voit myös hakea yhteystietoja HP:n sivustolta.
Siirry osoitteeseen http://www.hp.com/support, valitse maasi tai alueesi ja toimi näyttöön tulevien
ohjeiden mukaan.
Luku 9 Varmuuskopiointi ja palautus
Voit käyttää Windows-työkaluja, kun haluat luoda järjestelmän palautuspisteitä ja varmuuskopioita
henkilökohtaisista tiedoista, lisätietoja: Windows-työkalujen käyttäminen sivulla 55.
●
Jos tietokoneessa on Recovery- ja Windows-osio, voit luoda palautusvälineen HP Recovery Managerin
avulla sen jälkeen, kun olet määrittänyt tietokoneen. HP Recovery -tietovälineillä voidaan suorittaa
myös järjestelmän palautus kiintolevyn vioittuessa. Järjestelmän palautustoiminto asentaa tehtaalla
asennetun alkuperäisen käyttöjärjestelmän ja ohjelmistot uudelleen sekä määrittää sen jälkeen
ohjelmistojen asetukset. HP Recovery -tietovälineitä voidaan käyttää myös järjestelmän
mukauttamiseen tai näköistiedoston palauttamiseen, jos kiintolevy vaihdetaan.
◦
Voit luoda vain yhden palautustietovälineiden sarjan. Käsittele palautustyökaluja huolellisesti ja
säilytä niitä turvallisessa paikassa.
◦
HP Recovery Manager tutkii tietokoneen ja määrittää tietovälineellä tarvittavan
tallennuskapasiteetin.
◦
Jos haluat luoda palautuslevyjä, tietokoneessa on oltava DVD-levyjen kirjoitustoiminnolla
varustettu optinen asema, jossa voi käyttää vain laadukkaita, tyhjiä DVD-R-, DVD+R-, DVD-R DLtai DVD+R DL -levyjä. Älä käytä uudelleenkirjoitettavia levyjä, kuten CD-RW- ja DVD±RW-levyjä tai
kaksikerroksisia DVD±RW- ja BD-RE-levyjä (uudelleenkirjoitettavia Blu-ray Disc -levyjä). Ne eivät
ole yhteensopivia HP Recovery Manager -ohjelmiston kanssa. Käytä sen sijaan laadukasta, tyhjää
USB-muistitikkua.
◦
Jos tietokoneessa ei ole DVD-levyjen kirjoitustoiminnolla varustettua sisäänrakennettua optista
asemaa, mutta haluat luoda DVD-palautustietovälineitä, voit luoda palautuslevyt käyttämällä
ulkoista optista asemaa (hankittava erikseen). Jos käytät ulkoista optista asemaa, se on liitettävä
suoraan tietokoneen USB-porttiin. Asemaa ei voi liittää ulkoisen aseman USB-porttiin, kuten USBkeskittimeen. Jos et voi luoda DVD-mediaa itse, voit hankkia palautuslevyt tietokonettasi varten
HP:ltä. Lisätietoja on tietokoneen mukana toimitetussa Worldwide Telephone Numbers
(Maakohtaiset puhelinnumerot) -oppaassa. Voit myös hakea yhteystietoja HP:n sivustolta. Siirry
osoitteeseen http://www.hp.com/support, valitse maasi tai alueesi ja toimi näyttöön tulevien
ohjeiden mukaan.
◦
Varmista ennen palautustietovälineiden luontia, että tietokone on liitetty verkkovirtaan.
◦
Luontiprosessi voi kestää jopa yli tunnin. Älä keskeytä luontiprosessia.
◦
Voit tarvittaessa lopettaa ohjelman, ennen kuin DVD-palautustietovälineiden luominen on valmis.
HP Recovery Manager keskeyttää nykyisen DVD-levyn polttamisen. Kun käynnistät HP Recovery
Managerin seuraavan kerran, sinua kehotetaan jatkamaan.
Voit luoda HP Recovery -tietovälineet seuraavasti:
TÄRKEÄÄ: Taulutietokone, jossa on irrotettava näppäimistö: kytke tietokone näppäimistötelakkaan ennen
näiden vaiheiden suorittamista.
1.
Kirjoita recovery tehtäväpalkin hakuruutuun ja valitse HP Recovery Manager.
2.
Valitse Luo palautusväline ja toimi näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
Jos joudut joskus palauttamaan järjestelmän, katso Palauttaminen HP Recovery Managerin avulla
sivulla 56.
Windows-työkalujen käyttäminen
Voit luoda palautusvälineen, järjestelmän palautuspisteitä ja varmuuskopioida henkilökohtaisia tietoja
Windowsin työkalujen avulla.
Windows-työkalujen käyttäminen
55
HUOMAUTUS: Jos tallennustilaa on enintään 32 Gt, Microsoftin järjestelmän palautustoiminto on
oletusarvoisesti poistettu käytöstä.
Lisätietoja ja -ohjeita saat Get started -sovelluksesta.
▲
Napsauta Käynnistä -painiketta ja valitse sitten Get started -sovellus.
Palauttaminen
Voit palauttaa järjestelmäsi usealla eri tavalla. Valitse omaa tilannettasi ja kokemustasi parhaiten vastaava
menetelmä:
TÄRKEÄÄ: Kaikki menetelmät eivät ole käytettävissä kaikissa tuotteissa.
●
Windows tarjoaa useita vaihtoehtoja varmuuskopioista palauttamiseksi, tietokoneen päivittämiseksi ja
sen palauttamiseksi alkuperäiseen tilaansa. Lisätietoja saat Get started -sovelluksesta.
▲
●
Napsauta Käynnistä -painiketta ja valitse sitten Get started -sovellus.
Jos joudut korjaamaan esiasennettuun sovellukseen tai ohjaimeen liittyvän ongelman, asenna
yksittäinen sovellus tai ohjain uudelleen HP Recovery Managerin Asenna ohjaimia ja/tai sovelluksia
uudelleen -toiminnon (vain tietyissä tuotteissa) avulla.
▲
Kirjoita tehtäväpalkin hakuruutuun recovery (palautus), valitse HP Recovery Manager, valitse
Asenna ohjaimia ja/tai sovelluksia uudelleen ja toimi näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
●
Jos haluat palauttaa Windows-osion alkuperäisen sisällön, voit joko valita järjestelmän palautuksen HP
Recovery -osiosta (vain tietyissä tuotteissa) tai käyttää HP-palautustietovälinettä. Lisätietoja on
kohdassa Palauttaminen HP Recovery Managerin avulla sivulla 56. Jos et ole vielä luonut
palautusvälinettä, katso HP-palautustietovälineiden luominen (vain tietyissä tuotteissa) sivulla 54.
●
Vain tietyissä tuotteissa: jos haluat palauttaa tietokoneen alkuperäisten tehdasasetusten mukaisen
osion ja sisällön tai jos olet vaihtanut kiintolevyn, voit käynnistää tehdasasetusten palautuksen HPpalautustietovälineeltä. Lisätietoja on kohdassa Palauttaminen HP Recovery Managerin avulla
sivulla 56.
●
Vain tietyissä tuotteissa: jos haluat poistaa palautusosion vapauttaaksesi kiintolevytilaa, voit käyttää
HP Recovery Managerin Poista palautusosio -toimintoa.
Lisätietoja on kohdassa HP Recovery -osion poistaminen (vain tietyissä tuotteissa) sivulla 58.
Palauttaminen HP Recovery Managerin avulla
HP Recovery Manager -ohjelmiston avulla tietokone voidaan palauttaa alkuperäisiin tehdasasetuksiin
käyttämällä joko käyttäjän luomaa tai HP:lta saatua HP-palautustietovälinettä tai vaihtoehtoisesti HP
Recovery -osiota (vain tietyissä tuotteissa). Jos et ole vielä luonut palautusvälinettä, katso HPpalautustietovälineiden luominen (vain tietyissä tuotteissa) sivulla 54.
Hyvä tietää ennen aloittamista
●
HP Recovery Manager palauttaa vain ohjelmat, jotka on asennettu valmiiksi tietokoneeseen. Muut kuin
tietokoneen mukana toimitetut ohjelmistot on ladattava valmistajan verkkosivustosta tai asennettava
uudelleen valmistajan toimittamalta tietovälineeltä.
TÄRKEÄÄ: Palauttamista HP Recovery Managerin avulla on pidettävä viimeisenä keinona korjata
tietokoneeseen liittyvät ongelmat.
●
56
Tietokoneen kiintolevyn vioittuessa on käytettävä HP Recovery -tietovälinettä. Jos et ole vielä luonut
palautusvälinettä, katso HP-palautustietovälineiden luominen (vain tietyissä tuotteissa) sivulla 54.
Luku 9 Varmuuskopiointi ja palautus
●
HP-palautustietovälinettä on käytettävä silloin, jos haluat käyttää tehdasasetusten palautustoimintoa
(vain tietyissä tuotteissa). Jos et ole vielä luonut palautusvälinettä, katso HP-palautustietovälineiden
luominen (vain tietyissä tuotteissa) sivulla 54.
●
Jos tietokoneellasi ei voi luoda HP-palautustietovälinettä tai jos palautustietoväline ei toimi, voit
hankkia omaan tietokoneeseesi tarkoitetut palautustietovälineet tuesta. Lisätietoja on tietokoneen
mukana toimitetussa Worldwide Telephone Numbers (Maakohtaiset puhelinnumerot) -oppaassa. Voit
myös hakea yhteystietoja HP:n verkkosivuilta. Siirry osoitteeseen http://www.hp.com/support, valitse
maasi tai alueesi ja toimi näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
TÄRKEÄÄ: HP Recovery Manager ei automaattisesti varmuuskopioi henkilökohtaisia tietoja. Varmuuskopioi
kaikki tarvitsemasi henkilökohtaiset tiedot ennen palautuksen aloittamista.
HP-palautustietovälinettä käytettäessä voit valita jonkin seuraavista palautusvaihtoehdoista:
HUOMAUTUS: Kun käynnistät palautuksen, näytössä näkyvät vain omassa tietokoneessasi käytettävissä
olevat vaihtoehdot.
●
Järjestelmän palautus – Asentaa alkuperäisen käyttöjärjestelmän uudelleen ja määrittää tehtaalla
asennettujen ohjelmien asetukset.
●
Tehdasasetusten palautus – Palauttaa tietokoneen alkuperäiset tehdasasetukset poistamalla
kiintolevyltä kaikki tiedot ja luomalla osiot uudelleen. Tämän jälkeen se asentaa käyttöjärjestelmän ja
tehtaalla asennetut ohjelmistot uudelleen.
HP Recovery -osio (vain tietyissä tuotteissa) mahdollistaa järjestelmän palauttamisen.
Palauttaminen HP Recovery -osion avulla (vain tietyissä tuotteissa)
HP Recovery -osion avulla (vain tietyissä tuotteissa) voit suorittaa järjestelmän palautuksen ilman
palautuslevyjä tai USB-palautusmuistitikkua. Tätä palautustapaa voi käyttää vain silloin, jos kiintolevy toimii
edelleen.
Voit käynnistää HP Recovery Managerin HP Recovery -osiosta seuraavasti:
TÄRKEÄÄ: Taulutietokoneet, joissa on irrotettava näppäimistö: kytke tietokone näppäimistötelakkaan
ennen näiden vaiheiden suorittamista (vain tietyissä tuotteissa).
1.
Kirjoita tehtäväpalkin hakuruutuun recovery, valitse Recovery Manager ja sitten HP Recovery
Environment.
TAI
Tietokoneet tai taulutietokoneet, joissa on näppäimistö: paina tietokoneen käynnistyessä f11näppäintä tai pidä f11-näppäintä painettuna samalla, kun painat virtapainiketta.
Taulutietokoneet, joissa ei ole näppäimistöä:
Käynnistä taulutietokone tai käynnistä se uudelleen ja paina äänenvoimakkuuden vähennyspainike
sitten nopeasti pohjaan; paina f11.
– tai –
Käynnistä taulutietokone tai käynnistä se uudelleen ja paina Windows-painike sitten nopeasti pohjaan:
paina f11.
2.
Valitse käynnistysasetusvalikosta Vianmääritys.
3.
Valitse Recovery Manager ja toimi näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
Palauttaminen
57
Palauttaminen HP Recovery -tietovälineen avulla
HP Recovery -tietovälineen avulla voit palauttaa alkuperäisen järjestelmän. Voit käyttää tätä menetelmää,
jos järjestelmässäsi ei ole HP Recovery -osiota tai jos kiintolevy ei toimi oikein.
1.
Tee mahdollisuuksien mukaan varmuuskopio kaikista omista tiedostoistasi.
2.
Aseta HP-palautustietoväline ja käynnistä tietokone uudelleen.
HUOMAUTUS: Jos tietokone ei automaattisesti käynnisty HP Recovery Manager -ohjelmiston avulla
uudelleen, muuta tietokoneen käynnistysjärjestystä. Katso Tietokoneen käynnistysjärjestyksen
muuttaminen sivulla 58.
3.
Toimi näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
Tietokoneen käynnistysjärjestyksen muuttaminen
Jos tietokone ei käynnisty HP Recovery Managerilla uudelleen, voit muuttaa tietokoneen
käynnistysjärjestystä muuttamalla BIOSissa niiden laitteiden järjestystä, joista tietokone hakee
käynnistystietoja. Voit valita optisen aseman tai USB-muistitikun.
Voit muuttaa käynnistysjärjestystä seuraavasti:
TÄRKEÄÄ: Taulutietokone, jossa on irrotettava näppäimistö: kytke tietokone näppäimistötelakkaan ennen
näiden vaiheiden suorittamista.
1.
Aseta HP-palautustietoväline tietokoneeseen.
2.
BIOS:n käyttäminen:
Tietokoneet tai taulutietokoneet, joissa on näppäimistö:
▲
Käynnistä tietokone tai käynnistä se uudelleen, paina nopeasti esc-näppäintä ja avaa sitten
käynnistysasetukset painamalla f9-näppäintä.
Taulutietokoneet, joissa ei ole näppäimistöä:
▲
Käynnistä taulutietokone tai käynnistä se uudelleen ja paina äänenvoimakkuuden
vähennyspainike sitten nopeasti pohjaan; paina f9.
– tai –
Käynnistä taulutietokone tai käynnistä se uudelleen ja paina Windows-painike sitten nopeasti
pohjaan: paina f9.
3.
Valitse optinen asema tai USB-muistitikku, josta haluat suorittaa käynnistyksen.
4.
Toimi näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
HP Recovery -osion poistaminen (vain tietyissä tuotteissa)
HP Recovery Manager -ohjelmiston avulla voit poistaa HP Recovery -osion vapauttaaksesi kiintolevytilaa.
TÄRKEÄÄ: Kun olet poistanut HP Recovery-osion, et voi palauttaa järjestelmää tai luoda HPpalautuvälinettä HP Recovery-osiosta. Luo siis HP Recovery -tietoväline ennen palautusosion poistamista
Katso HP-palautustietovälineiden luominen (vain tietyissä tuotteissa) sivulla 54.
HUOMAUTUS: Poista palautusosio -asetus on käytettävissä vain niissä tuotteissa, jotka tukevat tätä
toimintoa.
Voit poistaa HP Recovery -osion seuraavasti:
58
Luku 9 Varmuuskopiointi ja palautus
1.
Kirjoita recovery tehtäväpalkin hakuruutuun ja valitse HP Recovery Manager.
2.
Valitse Poista palautusosio ja toimi näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
Palauttaminen
59
10 Computer Setup (BIOS), TPM ja HP Sure
Start
Computer Setup -apuohjelman käyttäminen
Computer Setup -apuohjelma eli BIOS-järjestelmä (Basic Input/Output System) hallitsee kaikkien
järjestelmän syöttö- ja lähtölaitteiden (esimerkiksi levyasemien, näytön, näppäimistön, hiiren ja tulostimen)
välistä tiedonsiirtoa. Computer Setup -apuohjelma sisältää asennettujen laitetyyppien asetukset,
tietokoneen käynnistysjärjestyksen, järjestelmämuistin ja laajennetun muistin.
HUOMAUTUS: Ole erittäin varovainen, kun muutat Computer Setup -apuohjelman asetuksia. Virheet voivat
estää tietokoneen asianmukaisen toiminnan.
Computer Setup -apuohjelman käynnistäminen
HUOMAUTUS: USB-porttiin kytkettyä ulkoista näppäimistöä tai hiirtä voi käyttää Computer Setup apuohjelmassa vain, jos vanhojen USB-laitteiden tuki on käytössä.
Voit käynnistää Computer Setup -apuohjelman seuraavasti:
▲
Käynnistä Computer Setup -apuohjelma.
●
Tietokoneet tai taulutietokoneet, joissa on näppäimistö:
▲
●
Käynnistä tietokone tai käynnistä se uudelleen, ja kun HP-logo tulee näyttöön, paina f10näppäintä Computer Setup -apuohjelmassa.
Taulutietokoneet, joissa ei ole näppäimistöä:
▲
Sammuta taulutietokone. Paina virtapainiketta yhtä aikaa äänenvoimakkuuden
vähennyspainikkeen, kunnes käynnistysvalikko tulee näkyviin, ja napauta sitten F10-kohtaa
Computer Setup -apuohjelmassa.
Liikkuminen ja kohteiden valitseminen Computer Setup -apuohjelmassa
●
Valitse valikko tai valikkokohde tab tai näppäimistön nuolinäppäimillä ja paina enter-näppäintä tai
napsauta kohdetta osoitinlaitteella.
HUOMAUTUS: Taulutietokoneissa, joissa ei ole näppäimistöä, voit tehdä valintoja sormillasi.
60
●
Voit liikkua ylös- tai alaspäin napsauttamalla näytön oikeassa yläkulmassa olevaa ylä- tai alanuolta tai
painamalla näppäimistön ylä- tai alanuolinäppäintä.
●
Sulje avoimet valintaikkunat ja palaa Computer Setup -apuohjelman päänäyttöön painamalla escnäppäintä ja toimimalla näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
Luku 10 Computer Setup (BIOS), TPM ja HP Sure Start
Voit poistua Computer Setup -apuohjelman valikoista jollakin seuraavista tavoista:
●
Voit poistua Computer Setup -apuohjelman valikoista tallentamatta muutoksia seuraavasti:
Napsauta näytön oikeassa alakulmassa olevaa Exit (Lopeta) -kuvaketta ja toimi näyttöön tulevien
ohjeiden mukaan.
TAI
Valitse Päävalikko > Ohita muutokset ja lopeta ja paina enter-näppäintä.
●
Voit tallentaa tekemäsi muutokset ja poistua Computer Setup -apuohjelman valikoista seuraavasti:
Napsauta näytön oikeassa alakulmassa olevaa Tallenna-kuvaketta ja toimi näyttöön tulevien ohjeiden
mukaan.
TAI
Valitse Main (Päävalikko) ja Save Changes and Exit (Tallenna muutokset ja lopeta) ja paina enternäppäintä.
Muutokset otetaan käyttöön, kun tietokone käynnistetään uudelleen.
Computer Setup -apuohjelman tehdasasetusten palauttaminen
HUOMAUTUS: Oletusasetusten palauttaminen ei muuta kiintolevyn tilaa.
Kun haluat palauttaa Computer Setup -apuohjelman alkuperäiset asetukset, toimi seuraavasti:
1.
Käynnistä Computer Setup -apuohjelma. Katso kohta Computer Setup -apuohjelman käynnistäminen
sivulla 60.
2.
Valitse Päävalikko ja sitten Käytä tehdasasetuksia ja lopeta.
HUOMAUTUS: Tietyissä tuotteissa vaihtoehtona voi näkyä Restore Defaults (Palauta oletukset) eikä
Apply Factory Defaults and Exit (Käytä tehdasasetuksia ja poistu).
3.
Toimi näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
4.
Jos haluat tallentaa tekemäsi muutokset ja poistua ohjelmasta, valitse näytön oikeasta alakulmasta
Tallenna-kuvake ja noudata näyttöön tulevia ohjeita.
TAI
Valitse Main (Päävalikko) ja Save Changes and Exit (Tallenna muutokset ja lopeta) ja paina enternäppäintä.
Muutokset otetaan käyttöön, kun tietokone käynnistetään uudelleen.
HUOMAUTUS: Salasana- ja suojausasetukset eivät muutu, kun palautat tehdasasetukset.
BIOSin päivittäminen
Päivitettyjä BIOS-versioita voi olla saatavissa HP:n sivustosta.
Useimmat HP:n sivustossa olevat BIOS-päivitykset on pakattu SoftPaq-tiedostoiksi.
Jotkin päivitystiedostot sisältävät Readme.txt-tiedoston, joka sisältää tietoja päivitystiedoston
asentamisesta ja vianmäärityksestä.
Computer Setup -apuohjelman käyttäminen
61
BIOS-version määrittäminen
Voit selvittää, tarvitseeko sinun päivittää Computer Setup (BIOS), määrittämällä ensin tietokoneen BIOSversion.
BIOS-versiotiedot (jotka tunnetaan myös nimillä ROM date ja System BIOS) voidaan näyttää painamalla fn
+esc (jos olet jo Windowsissa) tai avaamalla Computer Setup -apuohjelma.
1.
Käynnistä Computer Setup -apuohjelma. Katso kohta Computer Setup -apuohjelman käynnistäminen
sivulla 60.
2.
Valitse Päävalikko, ja valitse sitten Järjestelmätiedot.
3.
Jos haluat poistua Computer Setup -apuohjelmasta tallentamatta muutoksia, valitse näytön oikeasta
alakulmasta Lopeta ja toimi näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
TAI
Valitse Päävalikko > Ohita muutokset ja lopeta ja paina enter-näppäintä.
Tarkistaaksesi uudemmat BIOS-versiot, katso BIOS-päivityksen lataaminen sivulla 62.
BIOS-päivityksen lataaminen
HUOMIO: Lataa ja asenna BIOS-päivitys vain, kun tietokone on liitetty verkkovirtalaitteella luotettavaan
ulkoiseen virtalähteeseen. Tällä voit vähentää tietokoneen vahingoittumisen ja asennuksen
epäonnistumisen riskiä. Älä lataa tai asenna järjestelmän BIOS-päivitystä tietokoneeseen, jos se toimii
akkuvirralla tai jos se on telakoitu lisävarusteena saatavaan telakointilaitteeseen tai liitetty valinnaiseen
virtalähteeseen. Toimi lataamisen ja asennuksen aikana seuraavasti:
Älä ota tietokonetta irti sähköverkosta irrottamalla virtajohtoa pistorasiasta.
Älä sammuta tietokonetta äläkä käynnistä lepotilaa.
Älä lisää, poista, liitä tai irrota mitään laitetta, kaapelia tai johtoa.
1.
Kirjoita tehtäväpalkin hakuruutuun tuki ja valitse HP Support Assistant -sovellus.
– tai –
Napsauta tehtäväpalkin kysymysmerkkikuvaketta.
2.
Valitse Päivitykset ja sen jälkeen Tarkista päivitykset ja viestit.
3.
Toimi näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
4.
Kun olet tiedostojen latausalueella, toimi seuraavasti:
a.
Etsi uusin BIOS-päivitys ja vertaa sitä tietokoneessa asennettuna olevaan BIOS-versioon. Merkitse
muistiin päivämäärä, nimi tai muu tunniste. Saatat tarvita näitä tietoja myöhemmin, kun etsit
kiintolevyltä sille tallennettua päivitystä.
b.
Lataa valittu tiedosto kiintolevylle toimimalla näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
Merkitse muistiin kiintolevyn polku, johon BIOS-päivitys ladataan. Tarvitset tätä polkua, kun
asennat päivityksen.
HUOMAUTUS: Jos liität tietokoneen verkkoon, pyydä ohjeita verkonvalvojalta ennen ohjelmistojen
päivittämistä, varsinkin ennen BIOS-päivityksiä.
62
Luku 10 Computer Setup (BIOS), TPM ja HP Sure Start
BIOS-muistin asennustoimenpiteet vaihtelevat. Toimi näyttöön tulevien ohjeiden mukaan, kun päivitys on
latautunut kokonaan. Jos ohjeita ei näy, toimi seuraavasti:
1.
Kirjoita tiedosto tehtäväpalkin hakuruutuun ja valitse Resurssienhallinta.
2.
Valitse kiintolevyn tunnus. Kiintolevyn tunnus on yleensä Paikallinen levy (C:).
3.
Siirry muistiin kirjoittamaasi hakemistopolkua käyttäen siihen kiintolevyn kansioon, johon päivitys on
tallennettu.
4.
Kaksoisnapsauta tiedostoa, jonka tiedostotunniste on .exe (esimerkiksi tiedostonimi.exe).
BIOS-asennus käynnistyy.
5.
Suorita asennus loppuun toimimalla näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
HUOMAUTUS: Jos näyttöön tulee ilmoitus, että asennus onnistui, voit poistaa verkosta ladatun tiedoston
kiintolevyltä.
Käynnistysjärjestyksen muuttaminen F9-kehotteella
Voit valita käynnistyslaitteen dynaamisesti käynnistyksen aikana seuraavasti:
1.
Käynnistyslaitteen asetukset -valikon käyttäminen:
●
Tietokoneet tai taulutietokoneet, joissa on näppäimistö:
▲
●
Taulutietokoneet, joissa ei ole näppäimistöä:
▲
2.
Käynnistä tietokone tai käynnistä se uudelleen, ja kun HP-logo tulee näyttöön, paina f9näppäintä, niin pääset Käynnistyslaitteen asetukset -valikkoon.
Sammuta tabletti. Paina virtapainiketta yhtä aikaa äänenvoimakkuuden vähennyspainikkeen
kanssa, kunnes käynnistysvalikko tulee näkyviin, ja napauta sitten F9-kohtaa, niin pääset
käyttämään Käynnistyslaitteen asetukset -valikkoa.
Valitse käynnistyslaite ja paina enter-painiketta.
TPM BIOS -asetukset (vain tietyissä tuotteita)
TÄRKEÄÄ: Ennen kuin Trusted Platform Module (TPM )-toiminto voidaan ottaa käyttöön tässä
järjestelmässä, sinun on varmistettava, että suunnittelemasi TPM-käyttö täyttää kaikki paikallisen
lainsäädännön, määräysten ja ohjeiden ja täytyykö sinun hankkia tarvittavat hyväksynnät tai lisenssit. TPMkäytöstäsi johtuvista vaatimustenmukaisuusongelmista, jotka eivät täytä edellä mainittuja vaatimuksia, olet
vastuussa yksin ja kokonaisuudessaan. HP ei ole vastuussa mistään mahdollisista ongelmista.
TPM parantaa tietokoneen suojausta. Voit muuttaa TPM-moduulin asetuksia Computer Setup (BIOS) apuohjelmassa.
HUOMAUTUS: Jo asetuksena on Hidden, TPM ei näy käyttöjärjestelmässä.
Voit käyttää Computer Setup -apuohjelman TPM-asetuksia seuraavasti:
1.
Käynnistä Computer Setup -apuohjelma. Katso kohta Computer Setup -apuohjelman käynnistäminen
sivulla 60.
2.
Valitse Security (Suojaus), valitse TPM Embedded Security (Upotettu TPM-suojaus) ja toimi näyttöön
tulevien ohjeiden mukaan.
TPM BIOS -asetukset (vain tietyissä tuotteita)
63
HP Sure Startin käyttäminen (vain tietyt tuotteet)
Tietyt tietokonemallit määritetään HP Sure Start -tekniikalla, joka valvoo jatkuvasti tietokoneen BIOSohjelmaa hyökkäysten tai vahingoittumisen varalta. Jos BIOS vioittuu tai siihen hyökätään, HP Sure Start
palauttaa BIOS-ohjelman automaattisesti aiempaan turvalliseen tilaan ilman käyttäjän toimia.
HP Sure Start on määritetty ja otettu jo käyttöön siten, että useimmat käyttäjät voivat käyttää HP Sure
Startin oletusarvoista määritystä. Kokeneet käyttäjät voivat muokata oletusarvoista määritystä.
Löydät uusimmat HP Sure Start -asiakirjat siirtymällä osoitteeseen http://www.hp.com/support ja
valitsemalla oman maasi. Valitse Ohjaimet ja lataukset ja toimi näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
64
Luku 10 Computer Setup (BIOS), TPM ja HP Sure Start
11 HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)
HP PC Hardware Diagnostics (Unified Extensible Firmware Interface, UEFI) -apuohjelman avulla voit suorittaa
vianmääritystestejä selvittääksesi, toimiiko tietokoneen laitteisto kunnolla. Työkalu toimii
käyttöjärjestelmän ulkopuolella, jotta laitteistoviat voidaan erottaa mahdollisesti järjestelmästä tai muista
ohjelmistokomponenteista johtuvista ongelmista.
HUOMAUTUS: Jotta voit käynnistää BIOS:in convertible-tietokoneessa, tietokoneen on oltava kannettavan
tietokoneen tilassa ja näppäimistön on oltava liitettynä taulutietokoneeseen. BIOS:ia ei voi käyttää
näyttönäppäimistöllä, joka tulee esiin käytettäessä laitetta tablettitilassa.
Voit käynnistää HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) -apuohjelman seuraavasti:
1.
BIOS:in käynnistäminen
●
Tietokoneet tai taulutietokoneet, joissa on näppäimistö:
▲
●
Käynnistä tietokone tai käynnistä se uudelleen ja paina nopeasti esc-näppäintä.
Taulutietokoneet, joissa ei ole näppäimistöä:
▲
Käynnistä taulutietokone tai käynnistä se uudelleen ja paina äänenvoimakkuuden
vähennyspainike sitten nopeasti pohjaan.
– tai –
Käynnistä taulutietokone tai käynnistä se uudelleen ja paina Windows-painike sitten
nopeasti pohjaan.
2.
Paina tai napauta f2-näppäintä.
BIOS etsii vianmääritystyökaluja kolmesta eri sijainnista seuraavassa järjestyksessä:
a.
tietokoneeseen liitetty USB-asema
HUOMAUTUS: Jos haluat ladata HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) -työkalun USB-asemaan,
katso kohtaa HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) -apuohjelman lataaminen USB-laitteeseen
sivulla 65.
3.
b.
kiintolevy
c.
BIOS.
Kun vianmääritystyökalu avautuu, valitse haluamasi vianmääritystesti ja toimi näyttöön tulevien
ohjeiden mukaan. Pysäytä taulutietokoneen vianmääritystesti painamalla äänenvoimakkuuden
vähennyspainiketta.
HUOMAUTUS: Jos haluat pysäyttää vianmääritystestin tietokoneessa tai taulutietokoneessa, johon on
liitetty näppäimistö, paina esc-näppäintä.
HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) -apuohjelman lataaminen
USB-laitteeseen
HP PC Hardware Diagnostics -apuohjelman voi ladata USB-laitteeseen kahdella eri tavalla:
HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) -apuohjelman lataaminen USB-laitteeseen
65
Lataa uusin UEFI-versio:
1.
Siirry osoitteeseen http://www.hp.com/go/techcenter/pcdiags. HP PC Diagnostics -aloitusnäyttö tulee
näkyviin.
2.
Napsauta HP PC Hardware Diagnostics (HP-tietokoneen laitteistodiagnostiikka) -kohdassa olevaa
Lataa-linkkiä ja valitse sitten Suorita.
Lataa kaikki UEFI-versiot tiettyyn tuotteeseen:
1.
Siirry osoitteeseen http://www.hp.com/support ja valitse oma maasi. HP-tukisivu tulee näkyviin.
2.
Valitse Ohjaimet ja lataukset.
3.
Kirjoita tuotenimi tekstikenttään ja valitse Go (Siirry).
TAI
Valitse Find Now (Etsi nyt) ja anna HP:n tunnistaa tuote automaattisesti.
66
4.
Valitse tietokoneesi ja käyttöjärjestelmäsi.
5.
Toimi Diagnostiikka-osiossa näyttöön tulevien ohjeiden mukaan ja valitse sekä lataa haluamasi UEFIversio.
Luku 11 HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)
12 Tekniset tiedot
Virransyöttö
Tässä esitetyistä virrankäyttöön liittyvistä tiedoista on hyötyä, jos matkustat ulkomaille tietokoneen kanssa.
Tietokonetta käytetään tasavirralla, jota saadaan vaihtovirta- tai tasavirtalähteestä. Vaihtovirtalähteen
nimellisjännitteen on oltava 100–240 V, 50–60 Hz. Vaikka tietokonetta voidaan käyttää itsenäisen
tasavirtalähteen kanssa, sitä tulisi käyttää vain HP:n toimittaman ja tietokoneen kanssa käytettäväksi
hyväksymän verkkovirtalaitteen tai tasavirtalähteen kanssa.
Tämä tietokone voi käyttää tasavirtaa seuraavien määritysten mukaisesti:
Virransyöttö
Nimellisarvo
Käyttöjännite ja -virta
19,5 V dc @ 2,31 A – 45 W
19,5 V dc @ 3,33 A – 65 W
HUOMAUTUS: Tämä tuote on suunniteltu Norjassa käytettäviin tietotekniikan sähköjärjestelmiin, joiden
vaihejännite on korkeintaan 240 V rms.
HUOMAUTUS: Tietokoneen käyttöjännite ja -virta on ilmoitettu viranomaisten ilmoitukset -tarrassa.
Käyttöympäristö
Tekijä
Metrijärjestelmä
Yhdysvallat
Käyttölämpötila (optista levyä
kirjoitettaessa)
5–35 °C
41–95 °F
Poissa käytöstä
-20–60 °C
-4–140 °F
Käytössä
10–90 %
10–90 %
Poissa käytöstä
5–95 %
5–95 %
Käytössä
-15–3 048 m
-50–10 000 jalkaa
Poissa käytöstä
-15–12 192 m
-50–40 000 jalkaa
Lämpötila
Suhteellinen kosteus (tiivistymätön)
Suurin korkeus (paineistamaton)
Virransyöttö
67
13 Staattisen sähkön purkaus
Staattisen sähkön purkauksella tarkoitetaan staattisen sähkövarauksen purkautumista kahden esineen tai
kappaleen koskettaessa toisiaan. Esimerkiksi ovenkahvasta lattiamaton päällä kävelemisen jälkeen saatu
sähköisku johtuu staattisesta sähköstä.
Sormista tai muusta sähköä johtavasta lähteestä purkautuva staattinen sähkö voi vahingoittaa laitteen
elektronisia osia.
Tietokoneen tai aseman vahingoittumisen ja henkilökohtaisten tai muiden tärkeiden tietojen menettämisen
voi estää seuraavilla varotoimenpiteillä:
68
●
Jos osien poistamis- tai asennusohjeissa neuvotaan irrottamaan tietokoneen virtajohto, varmista, että
laite on maadoitettu asianmukaisesti.
●
Pidä komponentit omissa staattiselta sähköltä suojatuissa pakkauksissaan, kunnes olet valmis
asentamaan ne.
●
Älä kosketa liittimiä, johtimia tai virtapiirejä. Käsittele elektronisia komponentteja niin vähän kuin
mahdollista.
●
Älä käytä magneettisia työkaluja.
●
Ennen kuin alat käsitellä osia, pura staattinen sähkövaraus koskettamalla jotakin maalaamatonta
metallipintaa.
●
Jos poistat komponentin, laita se staattiselta sähköltä suojattuun pakkaukseen.
Luku 13 Staattisen sähkön purkaus
14 Esteettömyys
HP suunnittelee, tuottaa ja markkinoi tuotteita ja palveluita, joita kaikki, myös vammaiset henkilöt, voivat
käyttää sellaisenaan ilman apuvälineitä tai asianmukaisten apuvälineiden avulla.
Tuetut avustavat teknologiat
HP:n tuotteet tukevat laajaa valikoimaa käyttöjärjestelmien avustavia teknologioita, ja ne voi määritellä
toimimaan muiden avustavien teknologioiden kanssa. Saat lisätietoja avustavista toiminnoista käyttämällä
laitteesi hakutoimintoa.
HUOMAUTUS: Saat lisätietoja tietystä avustavasta teknologiatuotteesta ottamalla yhteyttä kyseisen
tuotteen asiakastukeen.
Yhteyden ottaminen tukeen
Parannamme jatkuvasti tuotteidemme ja palvelujemme esteettömyyttä ja otamme mielellämme vastaan
käyttäjäpalautetta. Jos tuotteen käytössä on ongelmia tai haluat kertoa esteettömyysominaisuuksista,
joista on ollut sinulle hyötyä, ota yhteyttä soittamalla numeroon +1 888 259 5707 maanantaista perjantaihin
klo 6–21 Pohjois-Amerikan Mountain Time -aikaa. Jos olet kuulovammainen ja käytät TRS/VRS/WebCapTelpalvelua, soita teknistä tukea tai esteettömyysominaisuuksia koskevissa asioissa numeroon
+1 877 656 7058 maanantaista perjantaihin klo 6–21 Pohjois-Amerikan Mountain Time -aikaa.
HUOMAUTUS: Tukea on saatavilla vain englannin kielellä.
Tuetut avustavat teknologiat
69
Hakemisto
A
akku
akun heikko varaustaso 36
hävittäminen 37
jäljellä olevan varauksen
näyttäminen 36
latauksen purkaminen 36
vaihtaminen 37
virran säästäminen 37
akkuvirta 35
akun heikko varaustaso 36
akun merkkivalo 5
akun tiedot, etsiminen 35
alkuperäisen järjestelmän
palauttaminen 56
asemat
kiintolevy 30
optiset 30
ulkoiset 30
asetusohjelma
liikkuminen ja kohteiden
valitseminen 60
tehdasasetusten
palauttaminen 61
Automaattinen DriveLock 46
automaattinen DriveLock-salasana
antaminen 46
irrottaminen 47
B
BIOS.
päivittäminen 61
päivityksen lataaminen 62
version määrittäminen 62
Bluetooth-laite 16, 18
Bluetooth-tarra 15
C
caps lock (aakkoslukko) -merkkivalo,
tunnistaminen 9
Computer Setup
BIOS-järjestelmänvalvojan
salasana 41
DriveLock-salasana 43
70
Hakemisto
liikkuminen ja kohteiden
valitseminen 60
tehdasasetusten
palauttaminen 61
D
DriveLock
ottaminen käyttöön 44
poistaminen käytöstä 45
DriveLock-pääkäyttäjän salasana
vaihtaminen 46
DriveLock-salasana
antaminen 46
kuvaus 43
määrittäminen 44
vaihtaminen 46
E
esc-näppäin, tunnistaminen 12
esteettömyys 69
F
fn-näppäin, tunnistaminen 12
G
GPS
18
H
HDMI, ääniasetusten
määrittäminen 27
HDMI-portti
yhteyden muodostaminen 26
HDMI-portti, tunnistaminen 6
Horrostila
poistuminen 34
siirtyminen 34
HP 3D DriveGuard 50
HP Client Security 48
HP Mobile Connect 18
HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)
käyttäminen 65
HP Recovery Manager
käynnistysongelmien
korjaaminen 58
käynnistäminen 57
HP Recovery -osio
irrottaminen 58
palauttaminen 57
HP Recovery -tietoväline
palauttaminen 58
HP Recovery -tietovälineet
luominen 54
HP-resurssit 2
HP Touchpoint Manager 48
huoltotarrat, sijainti 14
J
julkinen WLAN-verkko 17
järjestelmä ei vastaa 33
järjestelmän palauttaminen 56
järjestelmän palautuspiste
luominen 55
järjestelmän palautuspiste,
luominen 54
järjestelmänvalvojan salasana 40
K
kahden sormen napautus,
kosketusalustan ele 22
kahden sormen puristuszoomaus,
kosketusalustan ja kosketusnäytön
ele 22
kaiuttimen ritilä, tunnistaminen 11
kaiuttimet
yhteyden muodostaminen 24
kiinnityspaikat
lukitusvaijeri 6
kiintolevy
ulkoiset 30
kirjoitettavat tallennusvälineet 33
Kosketusalustan eleet
kahden sormen napautus 22
vieritys kahdella sormella 22
kosketusnäytön eleet
liu'utus yhdellä sormella 23
kriittisen heikko akun varaustaso
33
kuulokemikrofonit, kytkeminen 24
kytkin, virta 33
käynnistysjärjestys
muuttaminen 58
käyttäjän salasana 40
käyttäminen
ulkoinen verkkovirtalähde 38
virransäästötilat 33
käyttöympäristö 67
L
langaton verkko (WLAN)
julkinen WLAN-verkko 17
toiminta-alue 17
yhteyden muodostaminen 17
yrityksen WLAN-verkko 17
langattoman laitteen
hyväksyntätarra 15
langattoman yhteyden merkkivalo
9, 16
langattoman yhteyden näppäin 16
langattoman yhteyden painike 16
langattoman yhteyden säätimet
käyttöjärjestelmä 16
painike 16
lentokonetilan näppäin 16
lepotila
poistuminen 34
siirtyminen 34
Levyn eheytys -ohjelmisto 50
Levyn uudelleenjärjestäminen ohjelmisto 50
liitin
telakointi 30
liitin, virta 6
liitännät
äänilähdön (kuulokkeiden) /
äänitulon (mikrofonin)
yhdistelmäliitäntä 5
liu'utus yhdellä sormella,
kosketusnäytön ele 23
luettavat tallennusvälineet 33
lukitusvaijerin kiinnityspaikka,
tunnistaminen 6
lähikenttäviestintäantenni,
tunnistaminen 7
M
merkkivalot
akku 5
caps lock (aakkoslukko)
langaton yhteys 9
9
mikrofonin mykistys 9
num lock (numerolukitus) 9
TouchPad 9
verkkokamera 7
virta 9
mikrofonin mykistyksen merkkivalo,
tunnistaminen 9
mikrofonin mykistysnäppäin,
tunnistaminen 13
mikro-SD-muistikortin lukulaite,
tunnistaminen 6
minimoidun näköistiedoston
palautus 57
minimoitu näköistiedosto,
luominen 56
Miracast 29
muistikortti 33
N
napautus, TouchPadin ja
kosketusnäytön ele 21
NFC-antenni, tunnistaminen 7
num lock (numerolukitus) merkkivalo 9
näppäimet
esc 12
fn 12
toiminto 12
Windows-näppäin 12
näppäimistö
upotettu numero 12
näyttökuva, siirtäminen 13
O
ohjelmien ja ohjainten
päivittäminen 51
ohjelmisto
HP 3D DriveGuard 50
Levyn eheytys 50
Levyn uudelleenjärjestäminen
50
palomuuri 48
tärkeät päivitykset 48
virustorjunta 47
optinen asema 30
osat
näyttö 7
oikealla sivulla olevat 5
pohjassa olevat 14
päällä olevat 8
vasemmalla sivulla olevat
6
P
painikkeet
TouchPadin oikea painike 8
TouchPadin vasen painike 8
virta 10, 33
palauttaminen
asetukset 56
HP Recovery Manager 56
HP Recovery -tietovälineiden
avulla 55
järjestelmä 56
käynnistäminen 57
levyt 55, 58
tietoväline 58
tuetut levyt 55
USB-muistitikku 58
palautusosio
irrottaminen 58
palautustietovälineet
luominen 54
luominen HP Recovery Managerin
avulla 55
palomuuriohjelmisto 48
pikanäppäimet
kuvan vaihtaminen näytöstä
toiseen 13
käyttäminen 12
lepotila 13
mikrofonin mykistys 13
TouchPadin käynnistys- ja
sammutuspainike 12
pohjassa olevat 15
portit
HDMI 6, 26
Miracast 29
ulkoinen näyttö 26
USB 3.0 -latausportti 5
USB 3.0 -latausportti (virtaa
saava) 6
VGA 26
S
salasanan määrittäminen
järjestelmän aktivoitumisen
yhteyteen 35
salasanat
BIOS-järjestelmänvalvoja 41
Hakemisto
71
DriveLock 43
järjestelmänvalvoja 40
käyttäjä 40
sammuttaminen 33
sarjanumero 14
sarjanumero, tietokone 14
sisäisen verkkokameran merkkivalo,
tunnistaminen 7
sisäiset mikrofonit, tunnistaminen
7
sormenjälkitunnistin 49
sormenjälkitunnistin,
tunnistaminen 11
staattisen sähkön purkaus 68
Sure Start
käyttäminen 64
T
tallennusvälineet 33
tarrat
Bluetooth 15
huoltotarra 14
langattoman laitteen
hyväksyntä 15
sarjanumero 14
viranomaisten ilmoitukset 15
WLAN 15
telakointilaitteen, tunnistaminen
14
telakointiliitin
käyttäminen 30
telakointiliitin, tunnistaminen 5
teräväpiirtolaitteet, liittäminen 26,
29
tietojen etsiminen
laitteisto 4
ohjelmisto 4
tietokoneen kuljettaminen
matkoilla 15, 52
tietokoneen lähettäminen 52
tietokoneen puhdistaminen 51
tietokoneen sammuttaminen 33
tietokoneen ylläpito 51
toimintonäppäimet, tunnistaminen
12
TouchPad
käyttäminen 21
painikkeet 8
72
Hakemisto
TouchPadin ja kosketusnäytön eleet
kahden sormen
puristuszoomaus 22
napautus 21
TouchPadin käyttäminen 21
TouchPadin käyttöalue
tunnistaminen 8
TouchPadin merkkivalo,
tunnistaminen 9
TPM-asetukset 63
tuetut levyt, palauttaminen 55
tuotteen nimi ja numero, tietokone
14
tärkeät päivitykset, ohjelmisto 48
U
ulkoinen asema 30
ulkoinen verkkovirtalähde,
käyttäminen 38
ulkoisen näytön portti 26
ulkoiset laitteet 30
upotettu numeronäppäimistö,
tunnistaminen 12
USB 3.0 -latausportti,
tunnistaminen 5, 6
V
valinnaiset ulkoiset laitteet,
käyttäminen 30
vanhojen USB-laitteiden tuki 60
varmuuskopiot 54
verkkokamera 7
käyttäminen 24
verkkokamera, tunnistaminen 7
verkkokameran merkkivalo,
tunnistaminen 7
VGA-portti, liittäminen 26
video 25
vieritys kahdella sormella,
kosketusalustan ele 22
viranomaisten ilmoitukset
langattoman laitteen
hyväksyntätarrat 15
viranomaisten ilmoitukset tarra 15
virranhallinta-asetusten
määrittäminen 33
virran merkkivalot 9
virransyöttö 67
virran säästäminen 37
virransäästötilat 33
virta
akku 35
säästäminen 37
vaihtoehdot 33
virtakytkin 33
virtaliitin, tunnistaminen 6
virtapainike 33
virtapainike, tunnistaminen 10
virustorjuntaohjelmisto 47
W
Windows
järjestelmän palautuspiste 54,
55
Windows-näppäin, tunnistaminen
12
Windows-työkalut
käyttäminen 55
WLAN-antennit, tunnistaminen 7
WLAN-laite 15
WLAN-tarra 15
WWAN-laite 16, 17
Y
yhteyden muodostaminen WLANverkkoon 17
ylläpito
HP 3D DriveGuard 50
Levyn eheytys 50
Levyn uudelleenjärjestäminen
50
ohjelmien ja ohjainten
päivittäminen 51
yrityksen WLAN-verkko 17
Ä
Ääni 25
ääniasetukset, käyttäminen 25
ääniasetusten käyttäminen 25
äänilähdön (kuulokkeiden) /
äänitulon (mikrofonin)
yhdistelmäliitäntä,
tunnistaminen 5
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising