HP | EliteBook Folio 1040 G2 Notebook PC | HP EliteBook Folio 1020 G1 Notebook PC Uporabniški priročnik

HP EliteBook Folio 1020 G1 Notebook PC Uporabniški priročnik
Uporabniški priročnik
© Copyright 2012–2014 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.
Bluetooth je blagovna znamka svojega
lastnika, ki jo družba Hewlett-Packard
uporablja na podlagi licence.
Informacije v tem priročniku se lahko
spremenijo brez poprejšnjega obvestila.
Edine garancije za HP-jeve izdelke oziroma
storitve so navedene v izrecnih izjavah o
jamstvu, priloženih tem izdelkom oziroma
storitvam. Noben del tega dokumenta se ne
sme razlagati kot dodatno jamstvo. HP ni
odgovoren za tehnične ali uredniške
napake ali pomanjkljivosti v tem
dokumentu.
Četrta izdaja: september 2014
Prva izdaja: november 2012
Št. dela dokumenta: 709332-BA4
Obvestilo o izdelku
Pogoji programske opreme
V tem priročniku so opisane funkcije, ki so
skupne večini modelom. Nekatere funkcije
morda niso na voljo v vašem računalniku.
Kadar nameščate, kopirate, prenašate v
svoj računalnik ali kako drugače uporabljate
kateri koli vnaprej nameščen programski
izdelek v tem računalniku, vas zavezujejo
določila HP-jeve Licenčne pogodbe za
končnega uporabnika (EULA). Če ne
sprejmete teh licenčnih pogojev, je vaše
edino pravno sredstvo, da v roku 14 dni
vrnete celoten neuporabljen izdelek (strojno
in programsko opremo) prodajalcu, ki vam
bo v skladu s svojim pravilnikom o
povračilih povrnil kupnino.
Za dostop do najnovejšega uporabniškega
priročnika pojdite na http://www.hp.com/
support in izberite svojo državo. Izberite
Gonilniki in prenosi, nato pa upoštevajte
navodila na zaslonu.
Za vse dodatne informacije ali za povračilo
kupnine za računalnik se obrnite na lokalno
prodajno mesto (prodajalca).
Varnostno opozorilo
OPOZORILO! Da zmanjšate možnost poškodb, povezanih s pregretjem računalnika, ga ne
polagajte neposredno v naročje in ne zapirajte prezračevalnih rež računalnika. Računalnik
uporabljajte samo na trdnih in ravnih površinah. Pretoka zraka ne smejo ovirati trdi predmeti, kot je
tiskalnik v neposredni bližini, ali mehki predmeti, npr. blazine, odeje ali oblačila. Poleg tega se
napajalnik za izmenični tok med delovanjem ne sme dotikati kože ali mehke površine, kot so blazine,
preproge ali oblačila. Računalnik in napajalnik sta izdelana v skladu z mednarodnimi standardi za
varnost opreme za informacijsko tehnologijo (IEC 60950-1), ki opredeljujejo najvišjo dovoljeno
temperaturo površin, dostopnih uporabnikom.
iii
iv
Varnostno opozorilo
Kazalo
1 Začetek uporabe ............................................................................................................................................... 1
Najboljši postopki ................................................................................................................................. 1
Zabavne stvari, ki jih lahko počnete ..................................................................................................... 1
Dodatni HP-jevi viri ............................................................................................................................... 2
Iskanje informacij o strojni in programski opremi računalnika .............................................................. 3
2 Povezovanje v omrežje ..................................................................................................................................... 4
Povezovanje v brezžično omrežje ........................................................................................................ 4
Prepoznavanje ikon za brezžični vmesnik in stanje omrežja ............................................... 4
Uporaba kontrolnikov brezžičnega vmesnika ...................................................................... 4
Uporaba gumba brezžičnega vmesnika .............................................................. 4
Uporaba kontrolnikov operacijskega sistema ...................................................... 5
Uporaba omrežja WLAN ...................................................................................................... 5
Uporaba ponudnika internetnih storitev .............................................................. 5
Nastavitev naprave WLAN .................................................................................. 6
Konfiguriranje brezžičnega usmerjevalnika ......................................................... 6
Zaščita omrežja WLAN ....................................................................................... 6
Povezovanje v omrežje WLAN ............................................................................ 7
Uporaba brezžičnih naprav Bluetooth .................................................................................. 7
Povezovanje v žično omrežje ............................................................................................................... 8
Povezovanje v lokalno omrežje (LAN) ................................................................................. 8
3 Uživanje v zabavnih funkcijah ........................................................................................................................... 9
Uporaba spletne kamere ...................................................................................................................... 9
Uporaba zvoka ..................................................................................................................................... 9
Priključitev zvočnikov ........................................................................................................... 9
Priključitev slušalk ................................................................................................................ 9
Priključitev mikrofona ........................................................................................................... 9
Preverjanje zvoka .............................................................................................................. 10
Uporaba videa .................................................................................................................................... 10
Priključitev monitorja ali projektorja VGA ........................................................................... 11
DisplayPort ........................................................................................................................ 13
Priključitev televizije ali monitorja HDMI ............................................................................ 14
Konfiguriranje zvočnih nastavitev (s televizijo HDMI) ....................................... 14
v
4 Uporaba tipkovnice in kazalnih naprav ........................................................................................................... 16
Uporaba ukaznih tipk .......................................................................................................................... 16
Uporaba sledilne ploščice .................................................................................................................. 17
Pomikanje .......................................................................................................................... 18
Izbiranje ............................................................................................................................. 18
Uporaba potez sledilne ploščice ........................................................................................ 19
Vodoravno pomikanje ....................................................................................... 20
Pomikanje po robu ............................................................................................ 20
5 Upravljanje napajanja ..................................................................................................................................... 21
Zaustavljanje računalnika ................................................................................................................... 21
Nastavljanje možnosti porabe ............................................................................................................ 21
Uporaba stanj za varčevanje z energijo ............................................................................. 21
Preklop v stanje začasne prekinitve in iz njega ................................................. 22
Preklop v stanje mirovanja ali hibridnega spanja in izhod iz njega (samo pri
nekaterih modelih) ............................................................................................. 22
Ikona napajanja ................................................................................................................. 23
Uporaba nastavitev napajanja ........................................................................................... 23
Pregled trenutnih nastavitev napajanja ............................................................. 23
Spreminjanje trenutnih nastavitev napajanja .................................................... 23
Napajanje iz akumulatorja .................................................................................................................. 23
Tovarniško zapečaten akumulator (samo pri nekaterih modelih) ...................................... 24
Odstranitev akumulatorja, ki ga lahko zamenja uporabnik (samo pri nekaterih
modelih) ............................................................................................................................. 24
Prikaz preostale napolnjenosti akumulatorja ..................................................................... 24
Polnjenje akumulatorja ...................................................................................................... 24
Podaljševanje življenjske dobe akumulatorja .................................................................... 25
Upravljanje stanj praznega akumulatorja ........................................................................... 25
Prepoznavanje stanj praznega akumulatorja .................................................... 25
Reševanje stanja praznega akumulatorja ......................................................... 26
Reševanje stanja praznega akumulatorja, ko je na voljo zunanji
vir napajanja ..................................................................................... 26
Reševanje stanja praznega akumulatorja, ko je na voljo
napolnjen akumulator ....................................................................... 26
Ohranjanje zmogljivosti akumulatorja ................................................................................ 26
Hranjenje akumulatorja ...................................................................................................... 26
Odlaganje izrabljenega akumulatorja ................................................................................ 26
Zamenjava akumulatorja ................................................................................................... 26
Uporaba zunanjega omrežnega napajanja ........................................................................................ 27
Preskušanje napajalnika .................................................................................................... 27
vi
6 Upravljanje in izmenjava podatkov ................................................................................................................. 29
Uporaba naprave USB ....................................................................................................................... 29
Priključitev naprave USB ................................................................................................... 30
Odstranjevanje naprave USB ............................................................................................ 30
Vstavljanje in odstranjevanje digitalne pomnilniške kartice ................................................................ 30
Uporaba optičnih pogonov ................................................................................................................. 31
Vstavljanje optičnega diska ............................................................................................... 33
Nalaganje v pladenj ........................................................................................... 33
Nalaganje v režo ............................................................................................... 33
Odstranjevanje optičnega diska ......................................................................................... 34
Nalaganje v pladenj ........................................................................................... 34
Kadar se pladenj odpre brez težav ................................................... 34
Kadar se pladenj ne odpre normalno ............................................... 34
Nalaganje v režo ............................................................................................... 35
7 Vzdrževanje računalnika ................................................................................................................................. 36
Posodabljanje programov in gonilnikov .............................................................................................. 36
Čiščenje računalnika .......................................................................................................................... 36
Postopki čiščenja ............................................................................................................... 36
Čiščenje zaslona (All-in-One ali prenosnik) ...................................................... 37
Čiščenje stranic ali pokrova .............................................................................. 37
Čiščenje sledilne ploščice, tipkovnice ali miške ................................................ 37
Potovanje z računalnikom in pošiljanje računalnika ........................................................................... 37
8 Zaščita računalnika in podatkov ...................................................................................................................... 39
Zaščita računalnika ............................................................................................................................ 39
Uporaba gesel .................................................................................................................................... 39
Nastavljanje gesel v operacijskem sistemu ....................................................................... 39
Nastavitev gesel v orodju Setup Utility (BIOS) in Computer Setup ................................... 40
Upravljanje skrbniškega gesla .......................................................................... 40
Vnos skrbniškega gesla .................................................................................... 40
Upravljanje gesla za vklop ................................................................................ 40
Vnos gesla za vklop .......................................................................................... 41
Uporaba programske opreme za internetno zaščito .......................................................................... 41
Uporaba protivirusne programske opreme ........................................................................ 41
Uporaba programske opreme požarnega zidu .................................................................. 41
Varovanje brezžičnega omrežja ......................................................................................................... 42
Varnostno kopiranje programske opreme in podatkov ....................................................................... 42
Uporaba dodatne ključavnice varnostnega kabla ............................................................................... 42
vii
9 Uporaba orodij Setup Utility (BIOS) in HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) ................................................. 44
Zagon orodja Setup Utility .................................................................................................................. 44
Uporaba orodja Setup Utility .............................................................................................................. 44
Spreminjanje jezika orodja Setup Utility ............................................................................ 44
Pomikanje in izbiranje v orodju Setup Utility ...................................................................... 44
Prikaz informacij o sistemu ................................................................................................ 45
Obnovitev tovarniško privzetih nastavitev v orodju Setup Utility ........................................ 45
Izhod iz orodja Setup Utility ............................................................................................... 45
Uporaba orodja HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) ....................................................................... 45
Prenos programa HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) v napravo USB .......................... 46
10 Varnostno kopiranje in obnavljanje ............................................................................................................... 47
Ustvarjanje obnovitvene slike ............................................................................................................. 47
Ustvarjanje obnovitvene slike na DVD-jih .......................................................................... 47
Ustvarjanje obnovitvene slike v napravi USB .................................................................... 48
Obnovitev v izvirno tovarniško stanje ................................................................................ 48
Varnostno kopiranje podatkovnih datotek .......................................................................................... 49
Obnovitev podatkovnih datotek .......................................................................................................... 49
11 Podpora ........................................................................................................................................................ 51
Stik s podporo .................................................................................................................................... 51
Nalepke .............................................................................................................................................. 51
12 Specifikacije .................................................................................................................................................. 53
Napajalni vhod .................................................................................................................................... 53
Delovno okolje .................................................................................................................................... 54
13 Elektrostatična razelektritev .......................................................................................................................... 55
14 Dostopnost .................................................................................................................................................... 56
Podprte podporne tehnologije ............................................................................................................ 56
Stik s podporo .................................................................................................................................... 56
Stvarno kazalo .................................................................................................................................................... 57
viii
1
Začetek uporabe
POMEMBNO: V tem računalniku je nameščen operacijski sistem Ubuntu, ki ne podpira nekaterih
funkcij, ki so na voljo v drugih operacijskih sistemih. Tako morda ne podpira preklopne ali dvojne
grafike, zaslona na dotik, omrežja WWAN, bralnika prstnih odtisov, diskov Bluray, standarda TPM
(Trusted Platform Module), sistema GPS in pogonov, kot so M.2 SSD in mSATA. Prav tako v celoti
ne podpira Bluetootha.
Ta računalnik je zmogljivo orodje, ki je zasnovano za izboljšanje vašega dela in zabave. Če želite čim
bolje izkoristiti zmogljivosti računalnika, preberite to poglavje o najboljših postopkih po nastavitvi,
zabavnih stvareh, ki jih lahko počnete z računalnikom, in dodatnih HP-jevih virih.
Najboljši postopki
Če želite zaščititi svojo pametno naložbo, vam po nastavitvi in registraciji računalnika priporočamo,
da naredite naslednje:
●
Varnostno kopirate trdi disk, tako da ustvarite obnovitvene diske ali obnovitveni bliskovni pogon.
Glejte Varnostno kopiranje in obnavljanje na strani 47.
●
Vzpostavite povezavo z žičnim ali brezžičnim omrežjem, če tega še niste storili. Podrobnosti
najdete v razdelku Povezovanje v omrežje na strani 4.
●
Spoznate strojno in programsko opremo računalnika. Dodatne informacije najdete v razdelkih
Iskanje informacij o strojni in programski opremi računalnika na strani 3 in Uživanje v
zabavnih funkcijah na strani 9.
●
Posodobite ali kupite protivirusno programsko opremo. Več informacij najdete v razdelku
Uporaba protivirusne programske opreme na strani 41.
Zabavne stvari, ki jih lahko počnete
●
Kot že veste, si lahko z računalnikom ogledujete videoposnetke v YouTubu. Toda ali ste vedeli,
da lahko računalnik povežete s televizorjem in gledate videoposnetke na televizorju? Če želite
več informacij, glejte Priključitev televizije ali monitorja HDMI na strani 14.
●
Kot že veste, lahko z računalnikom poslušate glasbo. Toda ali ste vedeli, da lahko v računalnik
pretakate radio v živo in poslušate glasbene oziroma pogovorne radijske postaje z vsega sveta?
Glejte Uporaba zvoka na strani 9.
●
Kot že veste, lahko v računalniku ustvarite izjemne predstavitve. Toda ali ste vedeli, da lahko
računalnik povežete s projektorjem in delite svoje ideje s skupino? Glejte Priključitev monitorja
ali projektorja VGA na strani 11.
Najboljši postopki
1
Dodatni HP-jevi viri
S pomočjo Navodil za nastavitev ste vklopili računalnik in poiskali ta priročnik. Podrobnosti o izdelku,
navodila in ostale informacije najdete v spodnji preglednici.
Vir
Vsebina
Navodila za nastavitev
●
Pregled nastavitve računalnika in njegovih funkcij.
Namizni priročnik za Ubuntu
●
Vrsta navodil in nasvetov za odpravljanje težav.
Priročnik za varno in udobno uporabo
●
Pravilna nastavitev delovne postaje.
Za dostop do tega priročnika dvokliknite ikono HP
Documents (Dokumenti HP) na namizju ali obiščite
spletno mesto http://www.hp.com/ergo.
●
Navodila za držo in delovne navade, ki povečajo vaše udobje
in zmanjšajo možnost poškodb.
●
Električne in mehanske varnostne informacije.
Mednarodna podpora
●
Spletni klepet s HP-jevim strokovnjakom.
Za podporo v svojem jeziku pojdite na
http://welcome.hp.com/country/us/en/
wwcontact_us.html.
●
Podpora po e-pošti.
●
Iskanje mednarodnih telefonskih številk za podporo strankam.
●
Iskanje HP-jevega servisnega centra.
●
Pomembna upravna obvestila, vključno z informacijami o
odlaganju akumulatorja.
●
Posebne informacije o garanciji za ta računalnik.
Odprete ga s tipko f1.
Upravna, varnostna in okoljevarstvena obvestila
Za dostop do tega priročnika dvokliknite ikono HP
Documents (Dokumenti HP) na namizju.
Omejena garancija*
Za dostop do garancije dvokliknite ikono HP
Documents (Dokumenti HP) na namizju ali obiščite
spletno mesto http://www.hp.com/go/orderdocuments.
*HP-jevo omejeno garancijo, izrecno določeno za vaš izdelek, lahko poiščete med uporabniškimi priročniki v računalniku
in/ali na CD-ju/DVD-ju, ki je priložen v škatli. V nekaterih državah/regijah je v škatli priložena HP-jeva omejena garancija v
tiskani obliki. V državah/regijah, v katerih garancija ni priložena v tiskani obliki, jo lahko zahtevate na spletnem mestu
http://www.hp.com/go/orderdocuments ali tako, da pišete na naslov:
●
Severna Amerika: Hewlett-Packard, MS POD, 11311 Chinden Blvd., Boise, ID 83714, USA
●
Evropa, Bližnji vzhod, Afrika: Hewlett-Packard, POD, Via G. Di Vittorio, 9, 20063, Cernusco s/Naviglio (MI), Italy
●
Tihomorska Azija: Hewlett-Packard, POD, P.O. Box 200, Alexandra Post Office, Singapore 911507
Če boste zahtevali natisnjeno kopijo garancije, navedite številko izdelka, garancijsko obdobje (podatek je naveden na
servisni nalepki), ime in poštni naslov.
POMEMBNO: Izdelka HP ne vračajte na zgornje naslove. Za podporo v ZDA obiščite spletno mesto http://www.hp.com/go/
contactHP. Za podporo po svetu obiščite spletno mesto http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html.
2
Poglavje 1 Začetek uporabe
Iskanje informacij o strojni in programski opremi računalnika
1.
Kliknite ikono sistemskega menija na skrajni desni strani zgornje plošče, nato pa kliknite System
Settings (Sistemske nastavitve).
2.
Izberite ikono Details (Podrobnosti) v razdelku System (Sistem).
V predogledu so prikazane vse naprave, ki so nameščene v računalniku, vključno z optičnimi pogoni,
fiksnimi pogoni (SSD-ji) ali sekundarnim trdim diskom.
Postopek, s katerim ugotovite, katera programska oprema je v računalniku:
1.
Kliknite gumb Ubuntu Software Center (Programsko središče Ubuntu) na levi strani namizja v
programu Launcher (Zaganjalnik), nato pa Installed (Nameščeno) na vrhu okna, da se prikažejo
kategorije programske opreme.
2.
Kliknite kategorijo programske opreme, da se prikaže nameščena programska oprema v tej
kategoriji.
Iskanje informacij o strojni in programski opremi računalnika
3
2
Povezovanje v omrežje
Računalnik lahko vzamete s seboj kamor koli greste. Vendar lahko z računalnikom in žično oziroma
brezžično omrežno povezavo raziskujete svet in dostopate do informacij prek milijonov spletnih strani
tudi od doma. To poglavje vam bo pomagalo vzpostaviti povezavo s tem svetom.
Povezovanje v brezžično omrežje
Brezžična tehnologija podatke prenaša po radijskih valovih in ne po žicah. V računalniku je lahko ena
ali več od naslednjih brezžičnih naprav:
●
Naprava lokalnega brezžičnega omrežja (WLAN) – računalnik povezuje z brezžičnimi lokalnimi
omrežji (običajno omrežja Wi-Fi, brezžična omrežja LAN ali WLAN) v pisarnah podjetij, doma in
v javnih prostorih, kot so letališča, restavracije, kavarne, hoteli in univerze. V omrežju WLAN
mobilna brezžična naprava v računalniku komunicira z brezžičnim usmerjevalnikom ali brezžično
dostopno točko.
●
Naprava Bluetooth® – ustvari osebno omrežje (PAN) za povezavo z drugimi napravami, ki imajo
omogočen Bluetooth, kot so računalniki, telefoni, tiskalniki, slušalke, zvočniki in kamere. V
omrežju PAN vsaka naprava neposredno komunicira z drugimi napravami, pri čemer naprave ne
smejo biti preveč oddaljene druga od druge – običajno ne več kot 10 metrov.
Prepoznavanje ikon za brezžični vmesnik in stanje omrežja
Ikona
Ime
Opis
Brezžični vmesnik
(vzpostavljena povezava)
Prikazuje, da je vklopljena ena ali več brezžičnih naprav.
Omrežna povezava
(vzpostavljena povezava)
Prikazuje, da je povezava z aktivnim žičnim omrežjem
vzpostavljena. Če sta aktivni tako žična kot tudi brezžična
povezava, operacijski sistem uporabi žično povezavo, ker je
hitrejša.
Omrežna povezava (brez
povezave)
Prikazuje, da povezava z žičnim in brezžičnim omrežjem ni
vzpostavljena.
Uporaba kontrolnikov brezžičnega vmesnika
Brezžične naprave v računalniku lahko nadzirate z eno ali več od naslednjih funkcij:
●
gumb brezžičnega vmesnika, stikalo za vklop/izklop brezžičnega vmesnika, tipka brezžičnega
vmesnika ali tipka letalskega načina (v tem poglavju se imenuje gumb brezžičnega vmesnika)
(samo pri nekaterih modelih)
●
kontrolniki operacijskega sistema
Uporaba gumba brezžičnega vmesnika
Od modela računalnika je odvisno, ali ima gumb za brezžični vmesnik eno ali več brezžičnih naprav
in eno ali več lučk brezžičnega vmesnika. Vse brezžične naprave v računalniku so tovarniško
omogočene, zato lučka brezžičnega vmesnika sveti (belo), ko vklopite računalnik.
4
Poglavje 2 Povezovanje v omrežje
Lučka brezžične povezave kaže splošno stanje napajanja brezžičnih naprav, ne pa stanja
posamezne naprave. Če lučka brezžičnega vmesnika sveti belo, je vklopljena vsaj ena brezžična
naprava. Če lučka brezžičnega vmesnika sveti rumeno, so vse brezžične naprave izklopljene.
Ker so v tovarni omogočene vse brezžične naprave, lahko z gumbom za vklop in izklop brezžičnega
vmesnika hkrati vklopite ali izklopite brezžične naprave. Posamezne brezžične naprave lahko
nadzirate tako, da kliknete ikono omrežnega menija
na skrajni desni strani zgornje plošče, nato
pa kliknete Edit Connections (Uredi povezave).
Uporaba kontrolnikov operacijskega sistema
Če želite omogočiti ali onemogočiti napravo brezžičnega ali žičnega omrežja:
1.
Kliknite ikono omrežnega menija na skrajni desni strani zgornje plošče.
2.
Če želite omogočiti ali onemogočiti eno od naslednjih naprav, izberite ali počistite eno od
naslednjih možnosti:
●
Enable Networking (Omogoči omrežje) (vse omrežne naprave)
●
Enable Wireless (Omogoči brezžično omrežje)
Uporaba omrežja WLAN
Z napravo WLAN lahko dostopate do brezžičnega lokalnega omrežja (WLAN), ki ga sestavljajo drugi
računalniki in pripomočki, povezani z brezžičnim usmerjevalnikom ali dostopno točko v brezžičnem
omrežju.
OPOMBA: Ko ustvarjate brezžično povezavo ali dovolite dostop uporabnikom v omrežju, morate
vnesti korensko geslo.
OPOMBA: Izraza brezžični usmerjevalnik in brezžična dostopna točka sta zamenljiva.
●
Obsežno omrežje WLAN, na primer v podjetju ali na javnem mestu, ima običajno dostopne
točke, ki jih lahko uporablja veliko računalnikov in drugih naprav in ki lahko ločijo ključne
omrežne funkcije.
●
Domači WLAN ali WLAN v manjših podjetjih navadno uporablja brezžični usmerjevalnik, ki
določenemu številu brezžičnih in običajnih računalnikov omogoča skupno rabo internetne
povezave, tiskalnika in datotek brez dodatne strojne ali programske opreme.
Če želite uporabljati napravo WLAN z računalnikom, se morate priključiti na omrežno infrastrukturo
WLAN (ki jo omogoča ponudnik storitev ali javno omrežje oziroma omrežje v podjetju).
Uporaba ponudnika internetnih storitev
Ko doma nastavljate dostop do interneta, morate ustvariti račun pri ponudniku internetnih storitev
(ISP-ju). Pri lokalnem ponudniku internetnih storitev se pozanimajte o nakupu internetne storitve in
modema. Ponudnik internetnih storitev vam bo pomagal nastaviti modem, namestiti omrežni kabel za
povezavo brezžičnega računalnika z modemom in preskusiti internetno storitev.
OPOMBA: Posredoval vam bo tudi uporabniško ime in geslo za dostop do interneta. Te podatke si
zapišite in jih shranite na varno mesto.
Povezovanje v brezžično omrežje
5
Nastavitev naprave WLAN
Za nastavitev omrežja WLAN in povezavo z internetom potrebujete to opremo:
●
širokopasovni modem (modem DSL ali kabelski modem) (1) in hitro internetno storitev, ki jo
zagotavlja ponudnik internetnih storitev;
●
brezžični usmerjevalnik (2) (naprodaj posebej);
●
brezžični računalnik (3).
OPOMBA: Nekateri modemi imajo vgrajen brezžični usmerjevalnik. Pri ponudniku internetnih
storitev preverite, katere vrste modem imate.
Na spodnji sliki je primer nastavitve brezžičnega omrežja z vzpostavljeno povezavo z internetom.
Ko omrežje raste, se lahko vanj za dostop do interneta povežejo dodatni računalniki z brezžičnim in
žičnim vmesnikom.
Za pomoč pri nastavljanju omrežja WLAN glejte informacije proizvajalca usmerjevalnika ali ponudnika
internetnih storitev.
Konfiguriranje brezžičnega usmerjevalnika
Za pomoč pri nastavljanju omrežja WLAN glejte informacije proizvajalca usmerjevalnika ali ponudnika
internetnih storitev.
OPOMBA: Priporočamo, da povezavo novega računalnika z brezžičnim vmesnikom in
usmerjevalnika najprej izvedete z omrežnim kablom, ki je priložen usmerjevalniku. Ko se računalnik
uspešno poveže z internetom, izključite kabel in dostopajte do interneta prek brezžičnega omrežja.
Zaščita omrežja WLAN
Ko nastavite omrežje WLAN ali dostopate do obstoječega omrežja WLAN, vedno omogočite
varnostne funkcije, če želite omrežje zavarovati pred nepooblaščenim dostopom. Omrežja WLAN na
javnih mestih (vstopnih točkah), kot so kavarne in letališča, morda ne zagotavljajo nikakršne varnosti.
Če vas skrbi varnost računalnika na vstopni točki, omejite svoje omrežne dejavnosti na e-poštna
sporočila, ki niso zaupne narave, in osnovno brskanje po spletu.
Brezžični radijski signali potujejo tudi izven omrežja, tako da lahko druge naprave WLAN uporabijo
nezaščitene signale. Svoje brezžično krajevno omrežje zaščitite z naslednjima previdnostnima
ukrepoma:
●
Uporabite požarni zid.
Požarni zid preverja podatke in zahtevke za podatke, ki so poslani v omrežje, pri čemer zavrže
vse sumljive elemente. Požarni zidovi so na voljo tako v obliki programske kot tudi strojne
opreme. Nekatera omrežja uporabljajo kombinacijo obeh oblik. Ubuntu ne vključuje požarnega
zidu, vendar lahko prenesete brezplačni požarni zid Gufw, ki ga ponuja skupnost Ubuntu. Za več
6
Poglavje 2 Povezovanje v omrežje
informacij o prenosu in namestitvi orodja Gufw glejte Uporaba programske opreme požarnega
zidu na strani 41.
●
Uporabljajte brezžično šifriranje.
Brezžično šifriranje uporablja varnostne nastavitve za šifriranje in dešifriranje podatkov, ki se
prenašajo po omrežju.
Povezovanje v omrežje WLAN
Če se želite povezati v omrežje WLAN, sledite tem korakom:
1.
Preverite, ali je naprava WLAN vklopljena. Če je naprava vklopljena, lučka brezžičnega
vmesnika sveti belo. Če lučka brezžičnega vmesnika sveti rumeno, pritisnite gumb brezžičnega
vmesnika.
2.
Kliknite ikono omrežnega menija na skrajni desni strani zgornje plošče.
Razpoložljiva brezžična omrežja so navedena pod Wireless Networks (Brezžična omrežja).
3.
Kliknite želeno brezžično omrežje.
Če je za omrežje WLAN omogočena varnost, morate vnesti kodo za varnost omrežja. Če želite
dokončati vzpostavljanje povezave, vnesite kodo in kliknite OK (V redu).
OPOMBA: Če se želite povezati z omrežjem, ki ni samodejno zaznano, kliknite ikono
omrežnega menija in izberite Connect to Hidden Wireless Network (Poveži s skritim brezžičnim
omrežjem). Vnesite informacije ESSID in nastavite parametre šifriranja.
OPOMBA: Če na seznamu ni nobenega omrežja WLAN, vaše omrežje pa ni skrito, ste zunaj
dosega brezžičnega usmerjevalnika ali dostopne točke.
Če ne vidite omrežja, s katerim se želite povezati, kliknite ikono omrežnega menija na skrajni
desni strani zgornje plošče, nato pa Edit Connections (Uredi povezave).
OPOMBA: Obseg delovanja (kako daleč potujejo signali vaše brezžične povezave) je odvisen od
izvedbe WLAN, proizvajalca usmerjevalnika in motenj, ki jih povzročajo druge električne naprave ali
ovire (npr. zidovi in tla).
Uporaba brezžičnih naprav Bluetooth
Nekateri modeli računalnikov vključujejo napravo Bluetooth. Naprava Bluetooth omogoča brezžične
komunikacije kratkega dosega, ki nadomeščajo fizične kabelske povezave, ki običajno povezujejo
električne naprave, kot so na primer:
●
računalniki (namizni, prenosni, dlančnik)
●
telefoni (prenosni, brezžični, pametni)
●
slikovne naprave (tiskalnik, kamera)
●
avdio naprave (slušalke, zvočniki)
●
miška
Naprave Bluetooth imajo možnost vzpostavljanja omrežja med enakovrednimi napravami, ki
omogočajo, da nastavite osebno krajevno omrežje (PAN) naprav Bluetooth. Več informacij o
konfiguraciji in uporabi naprav Bluetooth najdete v pomoči za programsko opremo Bluetooth.
Povezovanje v brezžično omrežje
7
Povezovanje v žično omrežje
Če se želite povezati v omrežje LAN, potrebujete 8-pinski omrežni kabel RJ-45.
OPOZORILO! Zaradi možnosti električnega udara, požara ali poškodbe opreme ne priključite
modemskega ali telefonskega kabla v (omrežno) vtičnico RJ-45.
Povezovanje v lokalno omrežje (LAN)
Povezavo LAN uporabite, če želite računalnik povezati neposredno z domačim usmerjevalnikom (ne
prek brezžične povezave) ali obstoječim ožičenim omrežjem na delovnem mestu.
Če želite priključiti omrežni kabel, sledite tem korakom:
1.
Priključite omrežni kabel v omrežni priključek (1) na računalniku.
2.
Vključite drugi konec kabla v stensko telefonsko vtičnico (2) ali usmerjevalnik.
OPOMBA: Če je na kablu vezje za dušenje elektromagnetnih motenj (3), ki preprečuje motnje
zaradi televizijskega in radijskega sprejema, povežite kabel tako, da je konec z vezjem usmerjen
proti računalniku.
8
Poglavje 2 Povezovanje v omrežje
3
Uživanje v zabavnih funkcijah
Uporabite svoj računalnik HP kot zabavno zvezdišče za druženje prek spletne kamere, poslušanje in
upravljanje glasbe ter prenašanje in gledanje filmov. Ali pa priključite zunanje naprave, kot so
monitor, projektor, televizija, zvočniki, slušalke in pri nekaterih modelih visokoločljivostne naprave, ter
spremenite računalnik v še zmogljivejši zabaviščni center. Spletno kamero lahko uporabite tudi z
aplikacijami, kot sta Google Hangouts in Skype.
Uporaba spletne kamere
Vaš računalnik ima morda vgrajeno spletno kamero. Spletna kamera je zmogljivo orodje družabnih
omrežij, ki omogoča komunikacijo s prijatelji in znanci blizu vas ali na drugem koncu sveta. S spletno
kamero lahko pretakate video s programsko opremo za neposredno sporočanje, s prednaloženo
programsko opremo pa lahko zajemate fotografije.
Uporaba zvoka
V računalnikih HP, ki so opremljeni z optičnim pogonom, lahko predvajate glasbene CD-je, prenašate
in poslušate glasbo, pretakate zvočne vsebine s spleta (vključno z radiem), snemate zvok ali pa
ustvarite večpredstavnostno vsebino z mešanjem zvoka in videa. Za še večji užitek ob poslušanju
priključite zunanje zvočne naprave, kot so zvočniki ali slušalke.
Priključitev zvočnikov
Priključite lahko žične zvočnike prek vrat USB (ali priključka za izhod zvoka) na računalniku ali
združitveni postaji.
Če želite v računalnik priključiti brezžične zvočnike, sledite navodilom proizvajalca naprave. Če želite
v računalnik priključiti visokoločljivostne zvočnike, glejte Konfiguriranje zvočnih nastavitev (s televizijo
HDMI) na strani 14. Pred priključitvijo zvočnih naprav prilagodite glasnost.
Priključitev slušalk
V priključek za slušalke na računalniku lahko priključite žične slušalke.
Če želite v računalnik priključiti brezžične slušalke, upoštevajte navodila proizvajalca naprave.
OPOZORILO! Preden si nadenete slušalke, ušesne slušalke ali slušalke z mikrofonom, nastavite
glasnost, da zmanjšate tveganje poškodb. Za dodatne varnostne informacije glejte Upravna,
varnostna in okoljevarstvena obvestila.
Priključitev mikrofona
Če želite snemati zvok, priključite mikrofon v priključek za mikrofon na računalniku. Za čim boljše
rezultate snemanja govorite neposredno v mikrofon in poskrbite, da v ozadju ni hrupa.
Uporaba spletne kamere
9
Preverjanje zvoka
Če želite preveriti sistemski zvok v računalniku, naredite naslednje:
1.
Kliknite ikono sistemskega menija na skrajni desni strani zgornje plošče, nato pa kliknite System
Settings (Sistemske nastavitve) > ikono Sound (Zvok).
2.
Kliknite jeziček Sound Effects (Zvočni učinki) in preizkusite posamezne zvoke, tako da v
razdelku Choose an alert sound (Izberite zvok za opozorilo) izberete poljubno možnost zvoka.
Če želite preveriti funkcije za snemanje v računalniku, naredite naslednje:
1.
Kliknite ikono sistemskega menija na skrajni desni strani zgornje plošče, nato pa kliknite System
Settings (Sistemske nastavitve) > ikono Sound (Zvok).
2.
Kliknite jeziček Input (Vhod) in izberite Line in (Linijski) ali Internal Microphone (Notranji
mikrofon) na plošči Record sound from (Vir posnetega zvoka) na levi strani okna.
3.
Glasnost zvoka prilagodite tako, da drsnik Input volume (Vhodna glasnost) pomaknete v želeni
položaj.
OPOMBA: Za čim boljše rezultate snemanja govorite neposredno v mikrofon in poskrbite, da v
ozadju ni hrupa.
Za potrditev ali spreminjanje zvočnih nastavitev računalnika kliknite ikono zvočnega menija na desni
strani zgornje plošče.
Uporaba videa
Vaš računalnik HP je zmogljiva video naprava, ki omogoča gledanje videa, ki ga pretakate s
priljubljenih spletnih mest, ter prenašanje in gledanje videoposnetkov in filmov v računalniku, pri tem
pa ni treba dostopati do omrežja.
Za večji užitek ob gledanju priključite zunanji monitor, projektor ali televizijo v ena od vrat za video na
računalniku. Večina računalnikov ima vrata VGA za priključitev analognih video naprav. Nekateri
računalniki imajo vrata DisplayPort, v katera lahko priključite dodatno digitalno napravo za
prikazovanje, npr. visokozmogljivi monitor ali projektor. Nekateri računalniki imajo tudi vrata HDMI, ki
omogočajo priključitev visokoločljivostnega monitorja ali televizorja.
POMEMBNO: Zunanja naprava mora biti priključena v prava vrata na računalniku in s pravim
kablom. Če imate vprašanja, glejte navodila proizvajalca naprave.
10
Poglavje 3 Uživanje v zabavnih funkcijah
Priključitev monitorja ali projektorja VGA
Če želite na zunanjem monitorju VGA videti zaslonsko sliko računalnika oziroma projicirati
predstavitev, priključite monitor ali projektor v vrata VGA.
OPOMBA: Prilagodite ločljivost zaslona zunanje naprave. Kliknite ikono sistemskega menija na
skrajni desni strani zgornje plošče, kliknite Displays (Zasloni) in v spustnem meniju zraven možnosti
Resolution (Ločljivost) izberite ločljivost. Z menija zraven možnosti Launcher placement (Postavitev
zaganjalnika) izberite zaslon, na katerem želite prikazati zaganjalnik. Kliknite Apply (Uporabi), da
shranite spremembe.
Priključitev monitorja ali projektorja:
1.
Priključite kabel VGA monitorja ali projektorja v vrata VGA na računalniku, kot je prikazano.
2.
S pritiskom tipke f4 preklapljate zaslonsko sliko med štirimi stanji prikaza:
OPOMBA: Od modela računalnika je odvisno, katera funkcijska tipka je dodeljena temu
postopku.
●
Laptop display only (Samo zaslon prenosnega računalnika): Ogled zaslonske slike samo
na računalniku.
●
Mirror displays (Prezrcali zaslone): Ogled zaslonske slike na računalniku in zunanji napravi
hkrati.
●
Extend (Razširi): Ogled razširjene zaslonske slike na računalniku in zunanji napravi hkrati.
●
External monitor only (Samo zunanji monitor): Ogled zaslonske slike samo na zunanji
napravi.
Z vsakim pritiskom tipke f4 se stanje prikaza spremeni.
Če po pritisku tipke f4 zunanji monitor ni zaznan, naredite naslednje:
1.
Kliknite ikono sistemskega menija na skrajni desni strani zgornje plošče, nato pa kliknite
Displays (Zasloni).
2.
Kliknite gumb Detect Displays (Zaznaj zaslone).
3.
Drsni gumb Vklop/izklop pod postavitvijo zaslona povlecite v položaj Vklop. Če privzeti monitor
ni zaznan, nastavite ločljivost in stopnjo osveževanja s pomočjo specifikacij zunanjega
Uporaba videa
11
monitorja. Če želite, spremenite zasuk. Če zaslon zahteva zrcaljenje, kliknite potrditveno polje
Mirror Displays (Prezrcali zaslone).
4.
12
Ko določite nastavitve, kliknite Apply (Uporabi), nato pa OK (V redu).
Poglavje 3 Uživanje v zabavnih funkcijah
DisplayPort
Z vrati DisplayPort lahko v računalnik priključite video ali zvočno napravo, kot je televizor z visoko
ločljivostjo ali katera koli druga združljiva digitalna ali zvočna naprava. Vrata DisplayPort so
zmogljivejša od vrat za zunanji monitor VGA in zagotavljajo boljšo digitalno povezavo.
OPOMBA: Za prenos video in/ali zvočnih signalov prek vrat DisplayPort potrebujete kabel
DisplayPort (naprodaj posebej).
OPOMBA: V vrata DisplayPort na računalniku lahko priključite eno napravo DisplayPort.
Informacije, prikazane na računalniškem zaslonu, so lahko istočasno prikazane v napravi
DisplayPort.
Video ali zvočno napravo priključite v vrata DisplayPort na naslednji način:
1.
Priključite en konec kabla DisplayPort v vrata DisplayPort na računalniku.
2.
Drugi konec kabla priključite v video napravo, nato pa za dodatne informacije upoštevajte
navodila proizvajalca naprave.
OPOMBA: Če želite odstraniti kabel naprave, pritisnite gumb za sprostitev priključka.
Uporaba videa
13
Priključitev televizije ali monitorja HDMI
Če želite na visokoločljivostni televiziji ali monitorju videti zaslonsko sliko računalnika, priključite
visokoločljivostno napravo v skladu z naslednjimi navodili.
Za priključitev naprave HDMI na računalnik potrebujete kabel HDMI, ki je naprodaj posebej.
OPOMBA: Prilagodite ločljivost zaslona zunanje naprave, še posebej, če izberete možnost
»Extend« (Razširi). Kliknite ikono sistemskega menija na skrajni desni strani zgornje plošče, kliknite
Displays (Zasloni) in v spustnem meniju zraven možnosti Resolution (Ločljivost) izberite
najprimernejšo ločjlivost.
Priključitev visokoločljivostne televizije ali monitorja na računalnik:
1.
Priključite en konec kabla HDMI v vrata HDMI na računalniku.
2.
Drugi konec kabla priključite v visokoločljivostno televizijo ali monitor.
3.
S tipko f4 preklapljate zaslonsko sliko računalnika med štirimi stanji prikaza:
●
Laptop display only (Samo zaslon prenosnega računalnika): Ogled zaslonske slike samo
na računalniku.
●
Mirror displays (Prezrcali zaslone): Ogled zaslonske slike na računalniku in zunanji napravi
hkrati.
●
Extend (Razširi): Ogled razširjene zaslonske slike na računalniku in zunanji napravi hkrati.
●
External monitor only (Samo zunanji monitor): Ogled zaslonske slike samo na zunanji
napravi.
Z vsakim pritiskom tipke f4 se stanje prikaza spremeni.
Konfiguriranje zvočnih nastavitev (s televizijo HDMI)
HDMI je edini video vmesnik, ki podpira visokoločljivostna video in zvok. Ko povežete
visokoločljivostno televizijo z računalnikom, lahko vklopite zvok HDMI na naslednji način:
14
1.
Kliknite ikono zvočnega menija na desni strani zgornje plošče, nato pa kliknite Sound Settings
(Nastavitve zvoka).
2.
Na jezičku Output (Izhod) kliknite Internal Audio Digital Stereo (HDMI).
3.
Zaprite okno Sound (Zvok).
Poglavje 3 Uživanje v zabavnih funkcijah
Za preklop zvoka nazaj na zvočnike računalnika sledite naslednjim korakom:
1.
Kliknite ikono zvočnega menija na skrajni desni strani zgornje plošče, nato pa kliknite Sound
Settings (Nastavitve zvoka).
2.
Na jezičku Output (Izhod) kliknite Internal Audio Analog Stereo.
3.
Zaprite okno Sound (Zvok).
Uporaba videa
15
4
Uporaba tipkovnice in kazalnih naprav
Po zaslonu računalnika lahko enostavno krmarite s pomočjo tipkovnice in kazalne naprave. Nekateri
modeli imajo tudi funkcijske tipke ali bližnjične tipke, ki omogočajo izvajanje pogostih opravil. Sledilna
ploščica omogoča izvajanje funkcij na zaslonu, podobnih tistim, ki jih izvajate z zunanjo miško.
Če želite raziskati funkcije kazalne naprave in izbrati želene nastavitve:
1.
Kliknite ikono sistemskega menija na skrajni desni strani zgornje plošče, nato pa kliknite System
Settings (Sistemske nastavitve).
2.
Kliknite Mouse and Touchpad (Miška in sledilna ploščica).
Uporabite zunanjo miško USB (naprodaj posebej), ki jo priključite v ena od vrat USB na računalniku.
OPOMBA: Odvisno od države ali regije ima lahko tipkovnica drugačne tipke in funkcije, kot so
opisane v tem razdelku.
Uporaba ukaznih tipk
Ukazna tipka izvede dodeljeno funkcijo. Ikone na tipkah od f1 do f12 prikazujejo dodeljeno funkcijo
tipke. Tipka f5 značilno zažene brskalnik po datotekah in prikaže vsebino domače mape.
OPOMBA: V tem razdelku so opisane ukazne tipke, ki so skupne večini modelom. Nekatere ukazne
tipke morda niso na voljo v vašem računalniku.
Za uporabo funkcije ukazne tipke pritisnite tipko.
POZOR: Pri spremembah v orodju Setup Utility bodite zelo previdni. V primeru napak računalnik
morda ne bo deloval pravilno.
Funkcija ukaznih tipk je tovarniško omogočena. To funkcijo lahko onemogočite v orodju Setup Utility
(BIOS). Za navodila o odpiranju orodja Setup Utility (BIOS) glejte Uporaba orodij Setup Utility (BIOS)
in HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) na strani 44 in sledite navodilom na spodnjem delu zaslona.
Ko onemogočite funkcijo ukazne tipke, lahko vsako funkcijo še vedno izvajate tako, da tipko fn
pritisnete v kombinaciji z ustrezno ukazno tipko.
Ikona
Opis
Odpre Ubuntu Desktop Guide (Namizni priročnik za Ubuntu).
Postopoma zmanjšuje svetlost zaslona, ko držite to tipko.
Postopoma povečuje svetlost zaslona, ko držite to tipko.
Preklopi prikazano sliko med zaslonskimi napravami, ki so priključene v sistem. Če je na primer v
računalnik priključen monitor, z vsakim pritiskom te tipke preklopite sliko med zaslonom na
računalniku, zaslonom na monitorju in hkratnim prikazom na obeh zaslonih.
16
Poglavje 4 Uporaba tipkovnice in kazalnih naprav
Ikona
Opis
Večina zunanjih monitorjev uporablja za sprejem video podatkov iz računalnika zunanji standard
VGA. Ta tipka lahko preklaplja sliko tudi med drugimi napravami, ki iz računalnika sprejemajo
video signal.
Predvaja prejšnji posnetek na zvočnem CD-ju ali prejšnji odsek na DVD-ju.
Predvaja, zaustavi ali nadaljuje predvajanje zvočnega CD-ja ali DVD-ja.
Predvaja naslednji posnetek na zvočnem CD-ju ali naslednji odsek na DVD-ju.
Postopoma zmanjšuje glasnost zvočnika, ko držite to tipko.
Postopoma povečuje glasnost zvočnika, ko držite to tipko.
Utiša ali povrne zvok zvočnika.
Izklopi zvok mikrofona.
Vklopi/izklopi osvetlitev tipkovnice.
OPOMBA: Osvetlitev tipkovnice je tovarniško vklopljena. Za daljšo življenjsko dobo akumulatorja
izklopite osvetlitev tipkovnice.
Vklopi ali izklopi funkcijo brezžičnega omrežja. Ta gumb je na voljo samo pri nekaterih modelih.
OPOMBA: Preden lahko vzpostavite brezžično povezavo, morate nastaviti brezžično omrežje.
Vklopi ali izklopi letalski način ali funkcijo brezžičnega omrežja.
OPOMBA: Preden lahko vzpostavite brezžično povezavo, morate nastaviti brezžično omrežje.
Uporaba sledilne ploščice
S sledilno ploščico lahko krmarite po računalniku s preprostimi premiki s prsti.
Uporaba sledilne ploščice
17
Pomikanje
Kazalec na zaslonu premikate tako, da s prstom drsite po sledilni ploščici v smeri, v katero želite
premakniti kazalec.
Če želite klikniti, dvoklikniti ali vleči s sledilno ploščico:
1.
Kliknite ikono sistemskega menija na skrajni desni strani zgornje plošče, nato pa kliknite System
Settings (Sistemske nastavitve) > Mouse and Touchpad (Miška in sledilna ploščica).
2.
Izberite potezo, ki jo želite vklopiti oz. izklopiti.
3.
Kliknite x v zgornjem levem kotu, da zaprete okno.
Izbiranje
Levi in desni gumb sledilne ploščice uporabljajte na enak način kot ustrezna gumba zunanje miške.
18
Poglavje 4 Uporaba tipkovnice in kazalnih naprav
Uporaba potez sledilne ploščice
Če želite uporabljati poteze na sledilni ploščici, nanjo postavite dva prsta hkrati ali uporabite robove
sledilne ploščice.
OPOMBA: Potez sledilne ploščice ne podpirajo vsi programi.
Uporaba sledilne ploščice
19
Vodoravno pomikanje
Vodoravno pomikanje je uporabno za premikanje navzgor, navzdol ali prek strani ali slike. Za
pomikanje postavite dva prsta, ki naj bosta malo narazen, na sledilno ploščico, nato ju potegnite čez
sledilno ploščico v gibanju navzgor, navzdol, levo ali desno.
Pomikanje po robu
S pomikanjem po robu lahko izkoristite robove sledilne ploščice. Če izberete to funkcijo, lahko s
prstom drsite navzgor in navzdol po desni strani sledilne ploščice, da se pomikate navpično. Če je
vklopljeno vodoravno pomikanje, lahko za vodoravno pomikanje s prstom drsite levo in desno na dnu
sledilne ploščice.
20
Poglavje 4 Uporaba tipkovnice in kazalnih naprav
5
Upravljanje napajanja
Računalnik lahko deluje z akumulatorjem ali zunanjim napajanjem. Če se računalnik napaja iz
akumulatorja in vir omrežnega napajanja ni na voljo za polnjenje akumulatorja, morate nadzorovati
napolnjenost akumulatorja in zmanjšati njegovo porabo.
Zaustavljanje računalnika
POZOR: Neshranjeni podatki bodo pri zaustavitvi računalnika izgubljeni.
Ukaz za zaustavitev zapre vse odprte programe, vključno z operacijskim sistemom, nato pa izklopi
zaslon in računalnik.
Računalnik zaustavite v naslednjih primerih:
●
če morate zamenjati akumulator ali dostopati do komponent v računalniku
●
če priključujete zunanjo strojno opremo, ki se ne povezuje v vrata USB
●
če računalnika dalj časa ne boste uporabljali in ga boste izključili iz električnega napajanja.
Če želite zaustaviti računalnik, naredite naslednje:
OPOMBA: Če je računalnik v stanju izklopa ali mirovanja, je treba to stanje najprej prekiniti, preden
lahko zaustavite računalnik.
1.
Shranite svoje delo in zaprite vse odprte programe.
2.
Kliknite ikono sistemskega menija na skrajni desni strani zgornje plošče, nato pa kliknite
Shutdown (Zaustavitev) > Shut down (Zaustavi).
Če se računalnik ne odziva in ne morete uporabiti zgoraj omenjenih postopkov za zaustavitev,
poskusite uporabiti spodnja postopka za zaustavitev v sili v navedenem vrstnem redu:
●
Pridržite stikalo za vklop/izklop vsaj pet sekund.
●
Če je v računalniku akumulator, ki ga lahko zamenja uporabnik, izključite računalnik iz
zunanjega vira in iz računalnika odstranite akumulator.
Nastavljanje možnosti porabe
Uporaba stanj za varčevanje z energijo
OPOMBA: Stanji varčevanja z energijo »Mirovanje« in »Hibridno spanje« sta voljo samo pri
nekaterih modelih.
Računalnik ima dve tovarniško omogočeni stanji za varčevanje z energijo: stanje začasne prekinitve
in stanje mirovanja ali hibridnega spanja.
Ko preklopite v stanje začasne prekinitve, začnejo utripati lučke za vklop/izklop, zaslon pa se izklopi.
Vaše delo je shranjeno v pomnilnik, kar omogoča, da stanje začasne prekinitve zaprete hitreje kot
stanje mirovanja. Če je računalnik dlje časa v stanju začasne prekinitve ali če akumulator v tem
stanju doseže kritično stopnjo, računalnik preklopi v stanje mirovanja.
Zaustavljanje računalnika
21
Po preklopu v stanje mirovanja se vaše delo shrani v datoteko za mirovanje na trdem disku,
računalnik pa se izklopi.
Ko preklopite v stanje hibridnega spanja, se stanje računalnika, vključno z vašim delom, hkrati shrani
v pomnilnik in na trdi disk. Ko zapustite stanje hibridnega spanja, se računalnik povrne v prejšnje
stanje.
POZOR: Da preprečite morebitno manjšo kakovost zvoka in videa, izgubo učinkovitosti predvajanja
zvoka in videa ali izgubo podatkov, v stanje začasne prekinitve, mirovanja ali hibridnega spanja ne
preklapljajte med branjem ali zapisovanjem na disk ali zunanjo medijsko kartico.
OPOMBA: Ko je računalnik v stanju začasne prekinitve, mirovanja ali hibridnega spanja, ne morete
vzpostaviti nobene omrežne povezave ali izvajati funkcij računalnika.
Preklop v stanje začasne prekinitve in iz njega
Sistem je tovarniško nastavljen tako, da preklopi v stanje začasne prekinitve po preteku nedelovanja
ne glede na to, ali se računalnik napaja iz akumulatorja ali električnega omrežja.
Nastavitve napajanja in časovne omejitve lahko spremenite tako, da kliknete ikono sistemskega
menija na skrajni desni strani zgornje plošče, nato pa System Settings (Sistemske nastavitve) > ikono
Power (Napajanje).
Ko je računalnik vklopljen, lahko preklopite v stanje začasne prekinitve na naslednje načine:
●
Na kratko pritisnite stikalo za vklop/izklop.
●
Zaprite zaslon.
OPOMBA: To deluje le, ko se računalnik napaja iz akumulatorja.
●
Na skrajni desni strani zgornje plošče kliknite ikono sistemskega menija, nato pa Suspend
(Začasno prekini).
Preklop iz stanja začasne prekinitve:
▲
Na kratko pritisnite stikalo za vklop/izklop.
Ko računalnik preklopi iz stanja začasne prekinitve, lučke za vklop zasvetijo, na zaslonu pa se prikaže
vaše delo, kot je bilo pred preklopom med stanji.
Preklop v stanje mirovanja ali hibridnega spanja in izhod iz njega (samo pri nekaterih
modelih)
Sistem je tovarniško nastavljen tako, da preklopi v stanje mirovanja ali hibridnega spanja po obdobju
nedelovanja, ne glede na to, ali se računalnik napaja iz akumulatorja ali električnega omrežja,
oziroma ko akumulator doseže kritično stopnjo.
Nastavitve napajanja in časovne omejitve lahko spremenite tako, da kliknete ikono sistemskega
menija na skrajni desni strani zgornje plošče, nato pa System Settings (Sistemske nastavitve) > ikono
Power (Napajanje).
Ko je računalnik vklopljen, lahko preklopite v stanje mirovanja na naslednja načina:
●
Na kratko pritisnite stikalo za vklop/izklop in kliknite Hibernate (Mirovanje).
●
Kliknite ikono sistemskega menija na skrajni desni strani zgornje plošče, nato pa kliknite
Hibernate (Mirovanje).
Izhod iz stanja mirovanja:
▲
22
Na kratko pritisnite stikalo za vklop/izklop.
Poglavje 5 Upravljanje napajanja
Ko računalnik preklopi iz stanja mirovanja, lučke za vklop zasvetijo, na zaslonu pa se prikaže vaše
delo na mestu, na katerem ste prenehali z njim.
Ikona napajanja
Ikona Power (Napajanje) je v mapi System Settings (Sistemske nastavitve). Z ikono Power
(Napajanje) lahko dostopate do nastavitev napajanja, preverite napolnjenost akumulatorja in izberete
drug načrt napajanja.
●
Če želite prikazati odstotek preostale napolnjenosti akumulatorja, ko se računalnik napaja iz
akumulatorja, kliknite ikono sistemskega menija na skrajni desni strani zgornje plošče, nato pa
kliknite System Settings (Sistemske nastavitve) > ikono Power (Napajanje).
●
Če želite preveriti čas polnjenja akumulatorja, ko se računalnik napaja iz zunanjega vira, kliknite
ikono menija akumulatorja na desni strani zgornje plošče.
●
Nastavitve napajanja odprete tako, da kliknete ikono sistemskega menija na skrajni desni strani
zgornje plošče, nato pa System Settings (Sistemske nastavitve) > ikono Power (Napajanje).
Uporaba nastavitev napajanja
Nastavitve napajanja so zbirka nastavitev sistema, ki nadzira, kako računalnik uporablja napajanje.
Nastavitve napajanja vam lahko pomagajo pri varčevanju z električno energijo ali povečanju
učinkovitosti delovanja.
Pregled trenutnih nastavitev napajanja
▲
Kliknite ikono sistemskega menija na skrajni desni strani zgornje plošče, nato pa kliknite System
Settings (Sistemske nastavitve) > ikono Power (Napajanje).
OPOMBA: Za hiter dostop do nastavitev napajanja lahko kliknete tudi ikono menija
akumulatorja na desni strani zgornje plošče, nato pa Power Settings (Nastavitve napajanja).
Spreminjanje trenutnih nastavitev napajanja
1.
Kliknite ikono sistemskega menija na skrajni desni strani zgornje plošče, nato pa kliknite System
Settings (Sistemske nastavitve) > ikono Power (Napajanje).
2.
Po potrebi spremenite nastavitve v razdelkih On battery power (Napajanje iz akumulatorja) in
When plugged in (Napajanje iz omrežja).
Napajanje iz akumulatorja
Ko je v računalniku napolnjen akumulator in računalnik ni priključen na zunanje napajanje, računalnik
deluje na napajanje iz akumulatorja. Če je v računalnik vstavljen napolnjen akumulator in napajalnik
ni priključen, računalnik samodejno preklopi na napajanje iz akumulatorja ter zmanjša svetlost
zaslona, da podaljša življenjsko dobo akumulatorja. Akumulator v računalniku se počasi izprazni, ko
je računalnik izklopljen in izključen iz zunanjega napajanja.
Življenjska doba akumulatorja računalnika se lahko razlikuje glede na nastavitve za upravljanje
napajanja, programe, ki se izvajajo v računalniku, svetlost zaslona, zunanje naprave, povezane z
računalnikom, in druge dejavnike.
Napajanje iz akumulatorja
23
Tovarniško zapečaten akumulator (samo pri nekaterih modelih)
Uporabniki v tem izdelku ne morejo sami zamenjati akumulatorja. Odstranitev ali zamenjava
akumulatorja lahko vpliva na veljavnost garancije. Če zmogljivost akumulatorja ni več ustrezna, se
obrnite na podporo.
Ob koncu življenjske dobe akumulatorja ne smete odvreči med gospodinjske odpadke. Pri
odstranjevanju akumulatorja ravnajte v skladu z lokalnimi zakoni in predpisi v vašem območju.
Za informacije o vrsti akumulatorja glejte razdelek »Hitra nastavitev« na plakatu »Navodila za
nastavitev«, ki je priložen računalniku.
Odstranitev akumulatorja, ki ga lahko zamenja uporabnik (samo pri nekaterih
modelih)
OPOZORILO! Morebitne varnostne težave lahko zmanjšate tako, da s tem računalnikom
uporabljate samo akumulator, ki ga lahko zamenja uporabnik in ste ga dobili z računalnikom,
nadomestni HP-jev akumulator ali združljiv HP-jev akumulator, ki ste ga kupili posebej.
POZOR: Odstranitev akumulatorja, ki ga lahko zamenja uporabnik, in je edini vir napajanja za
računalnik, lahko povzroči izgubo podatkov. Če želite preprečiti izgubo podatkov, pred odstranitvijo
akumulatorja shranite svoje delo ali zaustavite računalnik.
Za informacije o vrsti akumulatorja glejte razdelek »Hitra nastavitev« na plakatu »Navodila za
nastavitev«, ki je priložen računalniku.
Prikaz preostale napolnjenosti akumulatorja
▲
Kliknite ikono menija akumulatorja na desni strani zgornje plošče.
Polnjenje akumulatorja
OPOZORILO! Ne polnite akumulatorja računalnika, ko ste na letalu.
Akumulator se polni, ko je računalnik priključen na zunanje napajanje prek napajalnika ali dodatnega
napajalnega vmesnika.
Akumulator se polni, če je računalnik izklopljen ali če se uporablja, toda hitreje se polni, ko je
izklopljen.
Polnjenje lahko traja dalj časa, če je akumulator nov, če ni bil v uporabi dva tedna ali več ali če je
njegova temperatura precej višja ali nižja od sobne.
Za podaljšanje življenjske dobe akumulatorja in optimizacijo natančnosti prikaza napolnjenosti
akumulatorja upoštevajte naslednja priporočila:
●
Če polnite nov akumulator, ga popolnoma napolnite, preden vklopite računalnik.
OPOMBA: Če je računalnik vklopljen, medtem ko polnite akumulator, lahko merilnik
akumulatorja v območju za obvestila kaže 100-odstotno napolnjenost, preden je akumulator
popolnoma napolnjen.
24
●
Pustite akumulator, da se izprazni pod 5 odstotkov polne napolnjenosti pri običajni uporabi,
preden ga polnite.
●
Če akumulatorja niste uporabljali en mesec ali več, ga umerite in ne le napolnite.
Poglavje 5 Upravljanje napajanja
Podaljševanje življenjske dobe akumulatorja
Življenjsko dobo akumulatorja podaljšate tako:
1.
Kliknite ikono menija akumulatorja na zgornji plošči, nato pa Power Settings (Nastavitve
napajanja).
2.
V razdelku On battery power (Napajanje iz akumulatorja):
3.
●
V spustnem meniju desno od možnosti Suspend when inactive for (Začasno prekini, ko je
neaktiven) izberite 30 minutes (30 minut).
●
Izberite Hibernate (Mirovanje) ali Power off (Zaustavitev) desno od možnosti When power
is critically low (Ko je akumulator skoraj prazen).
●
Izberite možnost Suspend (Začasno prekini) desno od možnosti When the lid is closed (Ko
je pokrov zaprt).
Kliknite Close (Zapri).
Upravljanje stanj praznega akumulatorja
V tem razdelku so navedena opozorila in prednastavljeni odzivi sistema. Nekatera opozorila o
praznem akumulatorju in odzivi sistema se lahko spremenijo v nastavitvah napajanja. Spremembe
nastavitev napajanja ne vplivajo na lučke.
Prepoznavanje stanj praznega akumulatorja
Ko akumulator, ki je edini napajalni vir računalnika, doseže nizko ali kritično stopnjo napolnjenosti, se
zgodi naslednje:
●
Ko je računalnik v stanju začasne prekinitve, za kratek čas ostane v tem stanju, nato pa se
zaustavi in izgubi vse neshranjene podatke.
Napajanje iz akumulatorja
25
Reševanje stanja praznega akumulatorja
Reševanje stanja praznega akumulatorja, ko je na voljo zunanji vir napajanja
▲
Priključite eno od naslednjih naprav:
●
napajalnik,
●
dodaten električni napajalnik, kupljen kot pripomoček pri HP-ju.
Reševanje stanja praznega akumulatorja, ko je na voljo napolnjen akumulator
1.
Izklopite računalnik.
2.
Izpraznjeni akumulator zamenjajte s polnim.
3.
Vklopite računalnik.
Ohranjanje zmogljivosti akumulatorja
●
Izključite povezave brezžičnega in krajevnega omrežja (LAN) in izklopite modemske aplikacije,
če jih ne uporabljate.
●
Odklopite zunanje naprave, ki jih ne uporabljate in niso povezane v električno omrežje.
●
Vse zunanje medijske kartice, ki jih ne uporabljate, ustavite, onemogočite ali odstranite.
●
Zmanjšajte svetlost zaslona.
●
Če računalnika ne uporabljate, preklopite v stanje začasne prekinitve ali ga zaustavite.
Hranjenje akumulatorja
POZOR: Če želite zmanjšati možnosti okvare akumulatorja, ga ne izpostavljate visoki temperaturi
dalj časa.
Če računalnika ne boste uporabljali več kot dva tedna in ga boste izklopili iz električnega napajanja,
akumulator odstranite in ga shranite ločeno.
Akumulator hranite v hladnem in suhem prostoru, saj boste tako podaljšali njegovo življenjsko dobo.
OPOMBA: Shranjeni akumulator morate preveriti vsakih 6 mesecev. Če je napolnjen manj kot 50odstotno, ga napolnite, preden ga znova shranite.
Preden začnete uporabljati akumulator, ki je bil shranjen več kot en mesec, ga umerite.
Odlaganje izrabljenega akumulatorja
OPOZORILO! Če želite zmanjšati možnost požara ali opeklin, ne razstavljajte, stiskajte ali luknjajte
akumulatorja, ne krajšajte zunanjih kontaktov in akumulatorja ne zavrzite v ogenj ali vodo.
Informacije o odlaganju akumulatorja najdete v poglavju Upravna, varnostna in okoljevarstvena
obvestila.
Zamenjava akumulatorja
Življenjska doba akumulatorja računalnika se lahko razlikuje glede na nastavitve za upravljanje
napajanja, programe, ki se izvajajo v računalniku, svetlost zaslona, zunanje naprave, povezane z
računalnikom, in druge dejavnike.
26
Poglavje 5 Upravljanje napajanja
Podrobne informacije o akumulatorju najdete tako, da kliknete ikono menija akumulatorja na desni
strani zgornje plošče.
OPOMBA: Da ne boste v pomembnih trenutkih nikoli ostali brez napajanja, HP priporoča, da kupite
nov akumulator, ko začne indikator zmogljivosti svetiti zelenorumeno.
Uporaba zunanjega omrežnega napajanja
OPOMBA: Če želite prebrati informacije o priključevanju na zunanje napajanje, glejte letak Navodila
za nastavitev, ki je priložen v škatli z računalnikom.
Računalnik se ne napaja iz akumulatorja, ko je priključen na zunanje napajanje prek odobrenega
napajalnika ali dodatne združitvene/razširitvene naprave.
OPOZORILO! Z računalnikom uporabljajte samo priloženi napajalnik, nadomestni napajalnik, ki ga
priskrbi HP, ali združljivi napajalnik, kupljen pri HP-ju, saj tako preprečite morebitne varnostne težave.
Računalnik priključite na zunanje omrežno napajanje v naslednjih primerih:
OPOZORILO! Ne polnite akumulatorja, ko ste na letalu.
●
če polnite ali umerjate akumulator
●
če nameščate ali spreminjate sistemsko programsko opremo
●
če zapisujete podatke na disk (samo pri nekaterih modelih)
●
če izvajate varnostno kopiranje ali obnovitev.
Ko priključite računalnik na zunanje omrežno napajanje, se zgodi naslednje:
●
akumulator se začne polniti
●
če je računalnik vklopljen, se spremeni prikaz ikone menija akumulatorja na zgornji plošči.
Ko izključite zunanje napajanje z izmeničnim tokom, se zgodi naslednje:
●
računalnik preklopi na napajanje iz akumulatorja
●
svetlost zaslona se samodejno zmanjša, da se ohrani življenjska doba akumulatorja.
Preskušanje napajalnika
Preskusite napajalnik, če računalnik, ko je priključen na omrežno napajanje, kaže katerega od
naslednjih znakov:
●
Računalnik se ne vklopi.
●
Zaslon se ne vklopi.
●
Lučke za vklop ne svetijo.
Če želite preskusiti napajalnik:
1.
Zaustavite računalnik.
2.
Odstranite akumulator iz računalnika.
3.
Napajalnik povežite z računalnikom in ga nato vklopite v vtičnico.
4.
Vklopite računalnik.
Uporaba zunanjega omrežnega napajanja
27
●
Lučke za vklop zasvetijo, če napajalnik deluje pravilno.
●
Če lučke za vklop ne zasvetijo, preverite povezavo napajalnika z računalnikom in stensko
vtičnico, da ugotovite, ali je kabel trdno priključen.
●
Če je kabel trdno priključen in lučke za vklop ne zasvetijo, napajalnik ne deluje in ga je
treba zamenjati.
Če želite informacije o nakupu nadomestnega napajalnika, se obrnite na podporo.
28
Poglavje 5 Upravljanje napajanja
6
Upravljanje in izmenjava podatkov
Pogoni so digitalne pomnilniške naprave oziroma fiksni pogoni, ki omogočajo shranjevanje,
upravljanje in izmenjavo podatkov ter dostopanje do njih. Računalnik ima notranji trdi disk, na
katerem sta shranjena programska oprema računalnika in operacijski sistem, kot tudi vse vaše
osebne datoteke. Nekateri računalniki imajo vgrajen optični pogon, ki omogoča branje ali zapisovanje
CD-jev ali DVD-jev.
Za dodatno zmogljivost in funkcionalnost priključite zunanji pogon (naprodaj posebej), kot je optični
pogon ali trdi disk, ali pa vstavite digitalno pomnilniško kartico in uvozite podatke neposredno iz
telefona ali fotoaparata. Pogon USB, priključen v vrata USB na računalniku, prav tako omogoča hiter
prenos podatkov. Nekatere naprave za svoje delovanje uporabljajo napajanje računalnika, druge
naprave pa imajo svoj vir napajanja. Nekatere naprave vključujejo programsko opremo, ki jo je treba
namestiti.
OPOMBA: Za informacije o priključevanju zunanjih brezžičnih naprav glejte Povezovanje v omrežje
na strani 4.
OPOMBA: Informacije o potrebni programski opremi, gonilnikih in o tem, katera vrata v računalniku
je treba uporabiti, najdete v navodilih proizvajalca.
Uporaba naprave USB
Večina računalnikov ima več vrat USB, saj ta vsestranski vmesnik omogoča priključitev številnih
zunanjih naprav, kot so tipkovnica USB, miška, zunanji pogon, tiskalnik, optični bralnik ali zvezdišče
USB.
Računalnik ima morda več vrst vrat USB. Kupite naprave, ki so združljive z računalnikom.
Vrsta
Opis
USB 2.0
Prenos podatkov s hitrostjo 60 MB/s.
USB 3.0
Prenos podatkov s hitrostjo 640 MB/s. Vrata USB 3.0,
imenovana tudi vrata SuperSpeed, so združljiva tudi z
napravami USB 1.0 in 2.0.
Uporaba naprave USB
29
Priključitev naprave USB
POZOR: Da preprečite poškodbe priključka USB, pri priključevanju naprave USB uporabite čim
manj sile.
▲
Kabel naprave USB priključite v vrata USB.
OPOMBA: Vrata USB vašega računalnika se lahko nekoliko razlikujejo od vrat na sliki v tem
razdelku.
Odstranjevanje naprave USB
POZOR: Med odstranjevanjem naprave USB ne vlecite kabla, ker lahko poškodujete priključek
USB.
POZOR: Napravo USB varno odstranite s spodnjim postopkom.
1.
Če želite odstraniti napravo USB, shranite podatke in zaprite vse programe, povezane z
napravo.
2.
Odprite File Browser (Raziskovalec), tako da izberete domačo mapo na levi strani namizja v
programu Launcher (Zaganjalnik).
3.
Kliknite ikono Eject (Izvrzi) zraven imena naprave na seznamu Devices (Naprave) v levem
podoknu File Browser (Raziskovalec). Naprava USB bo izginila s seznama in lahko jo boste
varno odstranili.
4.
Odstranite napravo.
Vstavljanje in odstranjevanje digitalne pomnilniške kartice
Vstavljanje digitalne pomnilniške kartice:
POZOR: Da preprečite poškodbe na priključkih digitalne kartice, pri vstavljanju kartice uporabite čim
manj sile.
1.
30
Kartico držite tako, da je nalepka obrnjena navzgor, priključek pa proti računalniku.
Poglavje 6 Upravljanje in izmenjava podatkov
2.
Vstavite kartico v režo za digitalne nosilce podatkov, nato pa jo potisnite tako, da se zaskoči.
Odstranjevanje digitalne pomnilniške kartice:
POZOR: Da preprečite izgubo podatkov ali neodzivnost sistema, z naslednjim postopkom varno
odstranite digitalno kartico.
1.
Shranite podatke in zaprite vse programe, povezane z digitalno kartico.
2.
Na levi strani namizja v programu Launcher (Zaganjalnik) izberite domačo mapo, da odprete File
Browser (Raziskovalec).
3.
Kliknite ikono Eject (Izvrzi) zraven imena digitalne kartice na seznamu Devices (Naprave) v
levem podoknu File Browser (Raziskovalec). Naprava USB bo izginila s seznama in lahko jo
boste varno odstranili.
OPOMBA: Prikaže se obvestilo, da lahko strojno opremo varno odstranite.
4.
Pritisnite kartico (1) in jo odstranite iz reže (2).
OPOMBA: Če kartica ne izskoči, jo izvlecite iz reže.
Uporaba optičnih pogonov
Optični pogoni z laserjem berejo in shranjujejo večje količine podatkov. Nekateri pogoni lahko samo
berejo podatke, medtem ko jih drugi lahko tudi zapisujejo na prazen disk.
Za najboljše delovanje optičnega pogona upoštevajte naslednje nasvete:
Uporaba optičnih pogonov
31
●
Če je akumulator edini vir napajanja, se pred zapisovanjem na medij prepričajte, ali je
akumulator dovolj napolnjen.
●
Ne uporabljajte tipkovnice računalnika in ne premikajte računalnika, medtem ko optični pogon
zapisuje na disk, saj je postopek zapisovanja občutljiv na vibracije.
●
Preverite, ali ste namestili najnovejše posodobitve programske opreme za pogon.
●
Če disk, ki ga uporabljate, ni čist, ga obrišite s suho in mehko krpo brez vlaken.
Vaš računalnik ima lahko optični pogon, ki podpira eno ali več naslednjih tehnologij diskov:
●
●
32
CD – kompaktni disk shranjuje podatke, ki jih prebere laser optičnega pogona. Na voljo sta
naslednji obliki zapisa CD-ja:
◦
Zapisljiv CD (CD-R), ki omogoča računalniku branje podatkov in enkratno zapisovanje
podatkov na CD. Ko so podatki zapisani na disk CD-R, jih ne morete spremeniti ali izbrisati,
saj je zapis trajen.
◦
Večkrat zapisljiv CD (CD-RW) omogoča branje podatkov in večkratno zapisovanje
podatkov na CD. Podatke na CD-ju lahko izbrišete.
DVD – digitalni video disk je visokozmogljiv optični disk. Nanj lahko shranite več podatkov kot na
CD. Na dvostranski DVD lahko shranite do 17 GB podatkov. Na voljo sta naslednji obliki zapisa
DVD-ja:
◦
Zapisljiv DVD (DVD-R ali DVD+R), ki računalniku omogoča branje podatkov z DVD-ja in
enkratno zapisovanje podatkov na DVD. Ko so podatki zapisani na disk, jih ne morete
spremeniti ali izbrisati, saj je zapis trajen. DVD-je lahko uporabite v pogonih DVD±R.
◦
Večkrat zapisljiv DVD (DVD-RW ali DVD+RW), ki omogoča branje podatkov in večkratno
zapisovanje podatkov na disk. Podatke na disku lahko izbrišete. DVD-je lahko uporabite v
pogonih DVD±R.
Poglavje 6 Upravljanje in izmenjava podatkov
Vstavljanje optičnega diska
Nalaganje v pladenj
1.
Vklopite računalnik.
2.
Pritisnite gumb za sprostitev (1) na sprednji strani pogona, da odprete pladenj za disk.
3.
Izvlecite pladenj (2).
4.
Držite CD ali DVD na robovih, da se ne bi dotikali ploskih površin, in disk položite nad osjo
pladnja, z nalepko obrnjeno navzgor.
OPOMBA: Če pladenj za nosilec podatkov ni povsem odprt, pazljivo nagnite disk tako, da bo
nad osjo pladnja.
5.
Disk nežno potisnite (3) na os pladnja, da se zaskoči.
6.
Zaprite pladenj.
OPOMBA: Kratek premor po vstavitvi diska je povsem normalen. Če niste izbrali predvajalnika, se
odpre pogovorno okno AutoPlay. Pozove vas, da izberete, na kateri način želite uporabiti vsebino
medija.
Nalaganje v režo
POZOR: Ne vstavljajte 8-cm optičnih diskov v režo optičnega pogona. S tem lahko namreč
poškodujete optični pogon.
1.
Vklopite računalnik.
2.
Primite disk na robovih, da se ne bi dotikali ploskih površin, in disk položite z nalepko obrnjeno
navzgor.
Uporaba optičnih pogonov
33
3.
Disk nežno vstavite v režo optičnega pogona.
Odstranjevanje optičnega diska
Nalaganje v pladenj
Disk lahko odstranite na dva načina, odvisno od tega, ali se pladenj odpre brez težav ali ne.
Kadar se pladenj odpre brez težav
1.
Pritisnite gumb za sprostitev (1) na sprednji strani pogona, da odprete pladenj za disk, in nato
nežno izvlecite pladenj (2) do konca.
2.
Odstranite disk (3) s pladnja, tako da os previdno potisnete navzdol in dvignete zunanje robove
diska. Ne prijemajte diska za ploske površine, ampak samo na robovih.
OPOMBA: Če pladenj ni popolnoma odprt, disk pri odstranjevanju previdno nagnite.
3.
Zaprite pladenj in shranite disk v zaščitni ovitek.
Kadar se pladenj ne odpre normalno
34
1.
Konec sponke za papir (1) potisnite v sprostitveno režo na sprednji strani pogona.
2.
Sponko za papir nežno potiskajte v režo, dokler ne sprostite pladnja, in ga nato izvlecite (2) do
konca.
Poglavje 6 Upravljanje in izmenjava podatkov
3.
Odstranite disk (3) s pladnja, tako da os previdno potisnete navzdol in dvignete zunanje robove
diska. Ne prijemajte diska za ploske površine, ampak samo na robovih.
OPOMBA: Če pladenj ni popolnoma odprt, disk pri odstranjevanju previdno nagnite.
4.
Zaprite pladenj in shranite disk v zaščitni ovitek.
Nalaganje v režo
1.
Pritisnite gumb za sprostitev (1) zraven pogona.
2.
Odstranite disk (2), pri čemer ga ne prijemajte za ploske površine, ampak samo na robovih.
3.
Shranite disk v zaščitni ovitek.
Uporaba optičnih pogonov
35
7
Vzdrževanje računalnika
Posodabljanje programov in gonilnikov
HP priporoča redno posodabljanje programov in gonilnikov na najnovejše različice. S posodobitvami
lahko odpravite težave in pridobite nove funkcije in možnosti za računalnik. Tehnologija se nenehno
spreminja, zato posodabljanje programov in gonilnikov omogoča, da računalnik uporablja najnovejšo
razpoložljivo tehnologijo. Starejša grafična kartica na primer morda ne deluje dobro z najnovejšimi
igrami. Brez najnovejših gonilnikov ne izkoriščate svoje opreme.
Najnovejše različice HP-jevih programov in gonilnikov lahko prenesete s spletnega mesta
http://www.hp.com/support. Poleg tega se lahko tudi registrirate za prejemanje samodejnih obvestil o
posodobitvah, ko so te na voljo.
Nastavitev računalnika za samodejno iskanje brezplačnih posodobitev sistema Ubuntu:
1.
Kliknite O tem računalniku na skrajni desni strani zgornje plošče. Kliknite Namesti posodobitve,
da preverite posodobitve, ki so na voljo za vaš računalnik.
2.
V oknu Update Manager (Upravitelj posodobitev) kliknite gumb Check (Preveri) in poiščite nove
posodobitve programske opreme.
3.
Kliknite polja zraven vseh posodobitev, ki jih želite namestiti, nato pa kliknite gumb Install
Updates (Namesti posodobitve).
4.
Po končani namestitvi posodobitev kliknite Close (Zapri).
OPOMBA: Če želite spremeniti nastavitve programskih posodobitev, kliknite gumb Settings
(Nastavitve) na dnu okna Update Manager (Upravitelj posodobitev).
Čiščenje računalnika
Za varno čiščenje računalnika uporabljajte naslednje izdelke:
●
0,3-odstotna raztopina dimetil benzil amonijevega klorida (uporabite lahko na primer krpe za
enkratno uporabo različnih proizvajalcev)
●
brezalkoholna tekočina za čiščenje stekla
●
voda z blago milno raztopino
●
suha čistilna krpa iz mikrovlaken ali irhovina (krpa brez statične elektrike ali olj)
●
krpe iz tkanine brez statične elektrike
POZOR: Izogibajte se močnim razredčilom, ki lahko trajno poškodujejo računalnik. Če niste
prepričani, ali je izdelek varen za računalnik, preglejte njegovo vsebino in se prepričajte, da ne
vsebuje sestavin, kot so alkohol, aceton, amonijev klorid, metilen klorid in ogljikov vodik.
Materiali z vlakni, kot so papirnate brisače, lahko opraskajo računalnik. Čez čas se lahko delci
umazanije ali čistilnih sredstev naberejo v praskah.
Postopki čiščenja
Če želite računalnik varno očistiti, upoštevajte postopke v tem razdelku.
36
Poglavje 7 Vzdrževanje računalnika
OPOZORILO! Če želite preprečiti električni udar in ne želite poškodovati komponent, računalnika ne
čistite, ko je vklopljen.
●
Izklopite računalnik.
●
Odklopite zunanje napajanje.
●
Izključite vse priključene zunanje naprave.
POZOR: Če želite preprečiti poškodbe notranjih komponent, čistil ali tekočin ne pršite neposredno
po nobeni površini računalnika. Tekočine, ki pridejo v stik s površino, lahko trajno poškodujejo
notranje komponente.
Čiščenje zaslona (All-in-One ali prenosnik)
Zaslon previdno obrišite z mehko krpo brez nitk, ki ste jo navlažili z blagim čistilom za steklo, ki ne
vsebuje alkohola. Preden zaprete zaslon, preverite, ali je suh.
Čiščenje stranic ali pokrova
Če želite očistiti stranice ali pokrov, uporabite mehko krpo iz mikrovlaken ali irhovino, ki ste jo navlažili
z eno od omenjenih čistilnih raztopin, ali pa uporabite ustrezno razkuževalno krpo za enkratno
uporabo.
OPOMBA: Pokrov računalnika čistite s krožnimi gibi, da odstranite čim več umazanije.
Čiščenje sledilne ploščice, tipkovnice ali miške
OPOZORILO! Za zmanjšanje možnosti električnega udara ali poškodbe notranjih komponent
tipkovnice ne čistite s sesalnikom. Sesalnik lahko na tipkovnici pusti hišni prah in umazanijo.
POZOR: Da bi preprečili poškodbe notranjih komponent, pazite, da tekočina ne pride med tipke.
●
Če želite očistiti sledilno ploščico, tipkovnico ali miško, uporabite mehko krpo iz mikrovlaken ali
irhovino, ki ste jo navlažili z eno od omenjenih čistilnih raztopin, ali pa uporabite ustrezno
razkuževalno krpo za enkratno uporabo.
●
Če želite preprečiti lepljenje tipk in odstraniti prah, vlakna ter delce pod tipkami, uporabite
pločevinko stisnjenega zraka z dolgim cevastim nastavkom.
Potovanje z računalnikom in pošiljanje računalnika
Če morate potovati z računalnikom ali ga poslati, za zaščito svoje opreme upoštevajte spodnje
nasvete.
●
Računalnik pripravite za potovanje ali prenašanje:
◦
Varnostno kopirajte podatke na zunanji pogon.
◦
Iz računalnika odstranite vse diske in zunanje pomnilniške kartice, kot so digitalne
pomnilniške kartice.
◦
Izklopite in nato izključite vse zunanje naprave.
◦
Preden odstranite pogon iz ležišča, odstranite vse medije.
Potovanje z računalnikom in pošiljanje računalnika
37
POZOR: To storite pred pošiljanjem in shranjevanjem pogona ter potovanjem z njim.
Tako boste zmanjšali nevarnost poškodbe računalnika, poškodbe pogona ali izgube
podatkov.
◦
Zaustavite računalnik.
●
S seboj vzemite varnostno kopijo svojih podatkov. Varnostno kopijo hranite ločeno od
računalnika.
●
Če potujete z letalom, računalnik vzemite s seboj kot ročno prtljago. Ne predajajte ga skupaj z
drugo prtljago.
POZOR: Pogona ne izpostavljajte magnetnim poljem. Varnostne naprave, ki uporabljajo
magnetno polje, so na primer detektorji kovin, skozi katere morate na letališčih, in ročni
detektorji kovin. Letališki tekoči trak in podobne varnostne naprave za preverjanje ročne prtljage
ne uporabljajo magnetnih polj temveč rentgenske žarke in pogonom ne škodijo.
●
Če nameravate računalnik uporabljati med letom, letalsko osebje naznani, kdaj lahko uporabljate
računalnik. Uporabo računalnika med letom mora odobriti prevoznik.
●
Če računalnika ne boste uporabljali več kot dva tedna in ga boste izklopili iz zunanjega
napajanja, akumulator odstranite in ga hranite posebej.
●
Če računalnik ali pogon prenašate, uporabite ustrezno zaščitno pakiranje in ga označite z
napisom »LOMLJIVO«.
●
Če ima računalnik nameščene brezžične naprave, je uporaba teh naprav v nekaterih okoljih
morda omejena. Tovrstne omejitve lahko veljajo na letalu, v bolnišnicah, v bližini eksplozivnih
teles ter na nevarnih območjih. Če niste prepričani, katera pravila veljajo za uporabo določene
naprave, pred vklopom prosite za dovoljenje za uporabo.
●
Če potujete v tujino, upoštevajte spodnja predloga:
◦
Za vsako državo ali regijo, v katero potujete, preverite, kakšna je carinska zakonodaja
glede računalnikov.
◦
Za vsako območje, na katerem nameravate uporabljati računalnik, preverite zahteve glede
napajalnega kabla in napajalnika. Napetost, frekvenca in konfiguracija vtiča se lahko
razlikujejo.
OPOZORILO! Možnost električnega udara, požara ali poškodbe opreme boste zmanjšali
tako, da računalnika ne poskušate priklopiti v električno omrežje prek napetostnega
pretvornika za gospodinjske aparate.
38
Poglavje 7 Vzdrževanje računalnika
8
Zaščita računalnika in podatkov
Zaščita računalnika
OPOMBA: Varnostne rešitve so namenjene dodatni zaščiti, ne morejo pa vedno preprečiti vdorov ali
morebitnih poškodb oz. kraje računalnika.
Varnostne funkcije, nameščene v vašem računalniku, lahko zaščitijo računalnik, osebne informacije in
podatke pred različnimi tveganji. Varnostne funkcije, ki jih morate uporabiti, so odvisne od načina
uporabe računalnika.
Operacijski sistem ponuja nekatere varnostne funkcije. Dodatne varnostne funkcije so navedene v
naslednji tabeli. Večino teh dodatnih varnostnih funkcij lahko konfigurirate v orodju Setup Utility.
Za zaščito pred
Uporabite to varnostno funkcijo
Nepooblaščeno rabo računalnika
Preverjanje pristnosti pri vklopu z gesli
Nepooblaščenim dostopom do orodja Setup Utility (f10)
Skrbniško geslo v orodju Setup Utility*
Nepooblaščenim dostopom do podatkov
●
Požarni zid (v operacijskem sistemu Ubuntu ni privzeto
nameščen)
●
Posodobitve operacijskega sistema
Nepooblaščenim dostopom do nastavitev orodja Setup Utility
in drugih informacij za identifikacijo sistema
Skrbniško geslo v orodju Setup Utility*
Nepooblaščeno odstranitvijo računalnika
Režo za varnostni kabel (z dodatnim varnostnim kablom)
*Setup Utility je orodje, do katerega dostopate tako, da ob zagonu ali vnovičnem zagonu računalnika pritisnete tipko f10. Za
krmarjenje in izbiranje v orodju Setup Utility morate uporabljati tipke računalnika.
Uporaba gesel
Geslo je skupina znakov, ki jih izberete, da zavarujete informacije v računalniku. Nastavite lahko več
vrst gesel, odvisno od tega, kako želite nadzorovati dostop do svojih informacij. Gesla lahko nastavite
v operacijskem sistemu ali orodju Setup Utility, ki je vnaprej nameščeno v računalniku.
OPOMBA: Za zmanjšanje možnosti, da bi zaklenili računalnik in do njega ne bi mogli več dostopati,
si zapišite vsako geslo in ga shranite na varno mesto.
Nastavljanje gesel v operacijskem sistemu
Gesla operacijskega sistema
Funkcija
Korensko geslo
Varuje dostop do računa na korenski ravni v operacijskem
sistemu.
Uporabniško geslo
Varuje dostop do uporabniškega računa operacijskega
sistema.
Zaščita računalnika
39
Nastavitev gesel v orodju Setup Utility (BIOS) in Computer Setup
Vrsta gesla
Funkcija
Skrbniško geslo ali skrbniško geslo za BIOS*
●
Varuje dostop do orodja Setup Utility ali Computer
Setup.
●
Ko to geslo nastavite, ga morate vnesti vsakič, ko
odprete orodje Setup Utility ali Computer Setup.
POZOR: Če pozabite skrbniško geslo, ne morete dostopati
do orodja Setup Utility ali Computer Setup.
OPOMBA: Namesto gesla za vklop lahko uporabite
skrbniško geslo.
OPOMBA: Skrbniško geslo med nastavljanjem, vnašanjem,
spreminjanjem ali brisanjem ni prikazano.
OPOMBA: Če ob prvem preverjanju vnesete geslo za
vklop, preden se prikaže sporočilo »Pritisnite tipko ESC, če
želite odpreti Meni zagona«, boste morali za dostop do
orodja Setup Utility ali Computer Setup vnesti skrbniško
geslo.
Geslo za vklop*
●
Varuje dostop do vsebine računalnika.
●
Ko to geslo nastavite, ga je treba vnesti vsakič, ko
vklopite ali znova zaženete računalnik ali ko preklopite
iz mirovanja.
POZOR: Če pozabite geslo za vklop, računalnika ne
morete vklopiti ali znova zagnati ali preklopiti iz mirovanja.
OPOMBA: Namesto gesla za vklop lahko uporabite
skrbniško geslo.
OPOMBA: Geslo za vklop med nastavljanjem, vnašanjem,
spreminjanjem ali brisanjem ni prikazano.
*Če želite podrobnosti o posameznem geslu, glejte naslednje teme.
Upravljanje skrbniškega gesla
Če želite nastaviti, spremeniti ali izbrisati geslo, naredite naslednje:
1.
Če želite odpreti orodje Setup Utility ali Computer Setup, vklopite ali ponovno zaženite
računalnik. Ko se v spodnjem levem kotu zaslona prikaže sporočilo »Press the ESC key for
Startup Menu« (Pritisnite tipko ESC, če želite odpreti meni zagona), pritisnite tipko esc. Ko se
prikaže meni zagona, pritisnite f10.
2.
Izberite možnost Security (Varnost) in sledite navodilom na zaslonu.
Spremembe začnejo veljati ob vnovičnem zagonu računalnika.
Vnos skrbniškega gesla
Ob prikazu poziva Enter Password (Vnesite geslo) vnesite skrbniško geslo in nato pritisnite enter. Po
treh neuspešnih poskusih vnosa skrbniškega gesla morate znova zagnati računalnik in poskusiti
znova.
Upravljanje gesla za vklop
Če želite nastaviti, spremeniti ali izbrisati geslo, naredite naslednje:
40
Poglavje 8 Zaščita računalnika in podatkov
1.
Orodje Setup Utility odprite tako, da vklopite ali znova zaženete računalnik. Ko se v spodnjem
levem kotu zaslona prikaže sporočilo »Press the ESC key for Startup Menu« (Pritisnite tipko
ESC, da se prikaže zagonski meni), pritisnite tipko esc. Ko se prikaže zagonski meni, pritisnite
f10.
2.
S tipkami s puščicami izberite Security (Varnost) > Set Power-On Password (Nastavi geslo za
vklop) in nato pritisnite enter.
3.
●
Če želite nastaviti geslo za vklop, vnesite geslo v polji Enter New Password (Vnesite novo
geslo) in Confirm New Password (Potrdite novo geslo) ter pritisnite enter.
●
Če želite spremeniti geslo za vklop, vnesite trenutno geslo v polje Enter Current Password
(Vnesite trenutno geslo), vnesite novo geslo v polji Enter New Password (Vnesite novo
geslo) in Confirm New Password (Potrdite novo geslo) ter pritisnite enter.
●
Če želite izbrisati geslo za vklop, vnesite trenutno geslo v polje Enter Current Password
(Vnesite trenutno geslo) in štirikrat pritisnite tipko enter.
Če želite shraniti spremembe in zapustiti orodje Setup Utility, s tipkami s puščicami izberite Exit
(Izhod) > Exit Saving Changes (Shrani spremembe in zapri).
Spremembe začnejo veljati ob vnovičnem zagonu računalnika.
Vnos gesla za vklop
Ob prikazu poziva Enter Password (Vnesite geslo) vnesite geslo in pritisnite enter. Po treh
neuspešnih poskusih vnosa gesla morate znova zagnati računalnik in poskusiti znova.
Uporaba programske opreme za internetno zaščito
Ko svoj računalnik uporabljate za dostop do e-pošte, omrežja ali interneta, ga morda izpostavljate
računalniškim virusom, vohunski programski opremi in drugim spletnim grožnjam. Za zaščito vašega
računalnika lahko namestite programsko opremo za zaščito na spletu, ki vključuje funkcije
protivirusnega programa in požarnega zidu. Če želite, da bo računalnik neprekinjeno zaščiten pred
najnovejšimi virusi in drugimi grožnjami, morate varnostno programsko opremo redno posodabljati.
Priporočamo vam, da kupite programsko opremo po lastni izbiri ter tako popolnoma zaščitite svoj
računalnik.
Uporaba protivirusne programske opreme
Računalniški virusi lahko onemogočijo programe, pripomočke ali operacijski sistem oziroma
povzročijo, da ne delujejo pravilno. Protivirusna programska oprema lahko zazna in uniči večino
virusov ter v večini primerov tudi popravi poškodbe, ki jih je povzročil virus.
Uporaba programske opreme požarnega zidu
Požarni zidovi preprečujejo nepooblaščen dostop do sistema ali omrežja. Operacijski sistem Ubuntu
privzeto nima odprtih vrat, zato v osnovi ne vključuje požarnega zidu. Kljub temu pa lahko v
programskem središču Ubuntu (Ubuntu Software Center) v programu Launcher (Zaganjalnik) na levi
strani namizja prenesete brezplačni požarni zid Gufw za Ubuntu.
Gufw namestite tako:
1.
Kliknite mapo Ubuntu Software Center (Programsko središče Ubuntu) v programu Launcher
(Zaganjalnik) na levi strani namizja.
2.
V iskalno polje vnesite Gufw in pritisnite enter.
Uporaba programske opreme za internetno zaščito
41
3.
Dvakrat kliknite ikono Firewall Configuration (Konfiguracija požarnega zidu) in kliknite gumb
Install (Namesti).
4.
Upoštevajte navodila na zaslonu.
Če želite po namestitvi orodja Gufw preveriti ali spremeniti nastavitve požarnega zidu:
1.
V programu Launcher (Zaganjalnik) na levi strani namizja izberite Ubuntu Software Center
(Programsko središče Ubuntu) in kliknite Gufw.
OPOMBA: Ko dostopate do orodja Gufw, morate vnesti korensko geslo.
2.
Upoštevajte navodila na zaslonu.
OPOMBA: V nekaterih primerih lahko požarni zid prepreči dostop do spletnih iger, moti delovanje
tiskalnika ali skupne rabe datotek v omrežju ali pa blokira e-poštne priponke pooblaščenih oseb. Če
želite začasno odpraviti težavo, onemogočite požarni zid, izvedite želeno opravilo, in takoj znova
omogočite požarni zid. Za trajno rešitev težave pa boste morali spremeniti nastavitve požarnega zidu.
Varovanje brezžičnega omrežja
Ko namestite brezžično omrežje, vedno omogočite varnostne funkcije. Če želite več informacij, glejte
Zaščita omrežja WLAN na strani 6.
Varnostno kopiranje programske opreme in podatkov
Redno varnostno kopirajte programsko opremo in podatke, da jih zaščitite pred trajno izgubo ali
poškodbo zaradi virusov ter napak programske ali strojne opreme. Če želite več informacij, glejte
Varnostno kopiranje in obnavljanje na strani 47.
Uporaba dodatne ključavnice varnostnega kabla
Ključavnica varnostnega kabla, ki je naprodaj posebej, je namenjena odganjanju morebitnih tatov, ne
more pa vedno preprečiti kraje računalnika ali napačnega ravnanja z njim. Kabelske ključavnice so le
eden od številnih načinov, ki jih lahko vključite v celovito rešitev za čim večjo zaščito pred krajo.
Reža za varnostni kabel na vašem računalniku se lahko nekoliko razlikuje od tiste na sliki v tem
razdelku.
42
1.
Ključavnico varnostnega kabla ovijte okoli nepremičnega predmeta.
2.
Vstavite ključ (1) v ključavnico varnostnega kabla (2).
Poglavje 8 Zaščita računalnika in podatkov
3.
Vstavite ključavnico varnostnega kabla v režo varnostnega kabla na računalniku (3), nato pa s
ključem zaklenite ključavnico.
4.
Odstranite ključ in ga shranite na varno mesto.
Uporaba dodatne ključavnice varnostnega kabla
43
9
Uporaba orodij Setup Utility (BIOS) in HP
PC Hardware Diagnostics (UEFI)
Orodje Setup Utility oz. BIOS (Basic Input/Output System) upravlja komunikacije med vsemi vhodnimi
in izhodnimi napravami v sistemu (npr. pogoni, zaslonom, tipkovnico, miško in tiskalnikom). Orodje
Setup Utility vključuje nastavitve za vse vrste nameščenih zunanjih naprav, zagonsko zaporedje
računalnika in količino sistemskega in razširjenega pomnilnika.
OPOMBA: Pri spremembah v orodju Setup Utility bodite zelo previdni. V primeru napak računalnik
morda ne bo deloval pravilno.
Zagon orodja Setup Utility
▲
Vklopite ali znova zaženite računalnik. Ko se v spodnjem levem kotu zaslona prikaže sporočilo
»Press the ESC key for Startup Menu« (Pritisnite tipko ESC, da se prikaže zagonski meni),
pritisnite tipko esc. Ko se prikaže zagonski meni, pritisnite f10.
Uporaba orodja Setup Utility
Spreminjanje jezika orodja Setup Utility
1.
Zaženite orodje Setup Utility.
2.
S tipkami s puščicami izberite System Configuration (Konfiguracija sistema) > Language (Jezik)
in nato pritisnite enter.
3.
S tipkami s puščicami izberite jezik in pritisnite enter.
4.
Ko se prikaže poziv za potrditev z izbranim jezikom, pritisnite enter.
5.
Če želite shraniti spremembo in zapreti orodje Setup Utility, s tipkami s puščicami izberite Exit
(Zapri) > Exit Saving Changes (Shrani spremembe in zapri) in pritisnite enter.
Sprememba se uveljavi takoj.
Pomikanje in izbiranje v orodju Setup Utility
Orodje Setup Utility ne podpira sledilne ploščice. Po elementih se pomikate in jih izbirate s
pritiskanjem tipk.
44
●
Za izbiro menija ali elementa menija uporabite tipke s puščicami.
●
Če želite izbrati element na seznamu ali preklapljati v polju, npr. v polju Vklop/izklop, uporabite
tipke s puščicami ali tipki f5 in f6.
●
Za izbiro elementa pritisnite enter.
●
Če želite zapreti besedilno polje ali se vrniti v prikaz menija, pritisnite esc.
●
Če želite prikazati dodatne informacije o pomikanju in izbiranju, ko je orodje Setup Utility odprto,
pritisnite f1.
Poglavje 9 Uporaba orodij Setup Utility (BIOS) in HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)
Prikaz informacij o sistemu
1.
Zaženite orodje Setup Utility.
2.
Izberite Main (Glavni meni). Prikažejo se informacije o sistemu, npr. čas in datum, in informacije
za identifikacijo računalnika.
3.
Če želite zapreti orodje Setup Utility brez sprememb nastavitev:
●
S puščičnimi tipkami izberite Exit (Zapri) > Ignore Changes and Exit (Prezri spremembe in
končaj), nato pa pritisnite enter.
– ali –
●
S puščičnimi tipkami izberite Exit (Zapri) > Exit Discarding Changes (Prekliči spremembe in
zapri). Izberite Da in nato pritisnite enter.
Obnovitev tovarniško privzetih nastavitev v orodju Setup Utility
1.
Zaženite orodje Setup Utility.
2.
S tipkami s puščicami izberite Exit (Zapri) > Load Setup Defaults (Naloži privzete nastavitve) in
pritisnite enter.
3.
Ko se prikaže potrditev nastavitev, pritisnite enter.
4.
Če želite shraniti spremembo in zapreti orodje Setup Utility, s tipkami s puščicami izberite Exit
(Zapri) > Exit Saving Changes (Shrani spremembe in zapri) in pritisnite enter.
Tovarniške nastavitve orodja Setup Utility se uveljavijo ob vnovičnem zagonu računalnika.
OPOMBA: Če obnovite tovarniške nastavitve, se vaše geslo ter varnostne in jezikovne nastavitve
ne spremenijo.
Izhod iz orodja Setup Utility
●
Če želite zapreti orodje Setup Utility in shraniti spremembe trenutnega opravila:
Če menijev orodja Setup Utility ne vidite, pritisnite esc, da se vrnete v prikaz menija. Nato s
tipkami s puščicami izberite Exit (Izhod) > Exit Saving Changes (Shrani spremembe in zapri) in
pritisnite enter.
●
Če želite orodje Setup Utility zapreti, ne da bi shranili spremembe trenutnega opravila:
◦
S puščičnimi tipkami izberite Exit (Zapri) > Ignore Changes and Exit (Prezri spremembe in
končaj), nato pa pritisnite enter.
– ali –
◦
S puščičnimi tipkami izberite Exit (Zapri) > Exit Discarding Changes (Prekliči spremembe in
zapri). Izberite Da in nato pritisnite enter.
Uporaba orodja HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)
HP PC Hardware Diagnostics je vmesnik UEFI (Unified Extensible Firmware Interface), ki omogoča
zagon diagnostičnih preskusov, s katerimi ugotovite, ali strojna oprema računalnika deluje pravilno.
Orodje se izvaja zunaj operacijskega sistema, da lahko izolira napake v strojni opremi od težav, ki jih
povzročijo komponente operacijskega sistema ali drugih programov.
Uporaba orodja HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)
45
Zagon programa HP PC Hardware Diagnostics UEFI:
1.
Vklopite ali znova zaženite računalnik, hitro pritisnite esc in nato pritisnite f2.
BIOS išče diagnostična orodja na dveh mestih v tem zaporedju:
a.
Priključeni pogon USB
OPOMBA: Za prenos programa HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) na ključ USB glejte
Prenos programa HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) v napravo USB na strani 46.
b.
2.
BIOS
Ko se diagnostično orodje zažene, s tipkami s puščicami izberite vrsto diagnostičnega preskusa,
ki ga želite izvesti, nato pa upoštevajte navodila na zaslonu.
OPOMBA: Če želite zaustaviti diagnostični preskus, pritisnite tipko esc.
Prenos programa HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) v napravo USB
OPOMBA: Navodila za prenos programa PC Hardware Diagnostics (UEFI) so na voljo samo v
angleščini. Če želite prenesti in ustvariti okolje za podporo programu HP UEFI, morate uporabiti
računalnik s sistemom Windows, saj so na voljo samo datoteke .exe.
Za prenos programa HP PC Hardware Diagnostics v napravo USB sta na voljo dve možnosti:
Možnost 1: Domača stran programa HP PC Diagnostics – omogoča dostop do najnovejše različice
programa UEFI
1.
Pojdite na http://hp.com/go/techcenter/pcdiags.
2.
Kliknite povezavo UEFI Download (Prenos programa UEFI), nato pa izberite Run (Zaženi).
Možnost 2: Stran s podporo in gonilniki – nudi prenose za določen izdelek za starejše in novejše
različice
1.
Pojdite na http://www.hp.com.
2.
Pokažite na možnost Support (Podpora) na vrhu strani, nato pa kliknite Download Drivers
(Prenesi gonilnike).
3.
V besedilno polje vnesite ime izdelka, nato pa kliknite Go (Naprej).
– ali –
Če želite, da HP samodejno odkrije vaš izdelek, kliknite Find Now (Najdi zdaj).
4.
Izberite model računalnika in operacijski sistem.
5.
V razdelku Diagnostic (Diagnostika) kliknite HP UEFI Support Environment (Podporno okolje HP
UEFI).
– ali –
Kliknite Download (Prenos) in izberite Run (Zaženi).
46
Poglavje 9 Uporaba orodij Setup Utility (BIOS) in HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)
10 Varnostno kopiranje in obnavljanje
Obnovitev po okvari sistema je enaka najnovejši varnostni kopiji. Ob dodajanju nove programske
opreme in podatkovnih datotek bi morali redno ustvarjati varnostne kopije sistema in vzdrževati čim
novejšo varnostno kopijo.
Ustvarjanje obnovitvene slike
S programom Recovery Media Creator lahko računalnik popravite ali ga obnovite v prvotno
tovarniško stanje. DVD-je z obnovitveno sliko lahko ustvarite z optičnimi pogoni DVD±RW.
Obnovitveno sliko lahko ustvarite tudi v napravi USB.
POZOR: Če uporabite orodje za obnovitev, boste izbrisali celotno vsebino trdega diska in ga
formatirali. Vse datoteke, ki ste jih ustvarili, in vsa programska oprema, ki ste jo namestili v
računalnik, se trajno izbrišejo. Orodje za obnovitev znova namesti izvirni operacijski sistem ter
programe in gonilnike, ki so bili nameščeni tovarniško. Programsko opremo, gonilnike in posodobitve,
ki niso bili tovarniško nameščeni, morate namestiti ročno. Podatkovne in osebne datoteke morate
obnoviti iz varnostne kopije.
OPOMBA: HP priporoča, da ustvarite obnovitveno sliko v primeru okvare sistema.
Ustvarjanje obnovitvene slike na DVD-jih
Za ustvarjanje nabora diskov za obnovitev sistema s praznimi, zapisljivimi diski DVD (DVD-R ali DVD
+R) lahko uporabite program Recovery Media Creator ali programsko opremo za ustvarjanje
obnovitvene slike. HP priporoča, da uporabite prazne diske DVD+R proizvajalca, ki mu zaupate, saj
so ti obnovitveni DVD-ji zelo pomembni. HP priporoča, da imate za obnovitveno sliko na voljo do tri
prazne diske DVD+R. Če uporabljate več diskov, vsakega med njimi označite z vrstnim redom, v
katerem je bil ustvarjen. Z oštevilčevanjem diskov zagotovite, da bodo ti v pravilnem vrstnem redu, če
boste morali računalnik obnoviti v izvirno tovarniško stanje.
Postopek ustvarjanja obnovitvenih DVD-jev s programom Recovery Media Creator:
1.
Na skrajno levi strani zgornje plošče kliknite ikono za začetek, nato pa v iskalno polje vnesite
recovery (obnovitev). Izberite Recovery Media Creator.
2.
V oknu Please choose media type (Izberite vrsto medija) kliknite ikono diska DVD.
3.
Upoštevajte navodila na zaslonu.
Postopek ustvarjanja DVD-jev s programsko opremo za ustvarjanje obnovitvene slike:
1.
Kliknite ikono sistemskega menija na skrajni desni strani zgornje plošče, nato pa kliknite System
Settings (Sistemske nastavitve) > Backup (Varnostna kopija).
2.
Na plošči na levi strani okna izberite Storage (Shranjevalna naprava), kliknite puščico navzdol
zraven možnosti Backup Location (Mesto varnostne kopije), nato pa kliknite gumb Choose
Folder (Izberite mapo). Na plošči na levi strani okna izberite DVD, nato pa kliknite OK (V redu).
3.
Na plošči na levi strani okna izberite Overview (Pregled), nato pa Back Up Now (Varnostno
kopiraj zdaj).
4.
Upoštevajte navodila na zaslonu.
Ustvarjanje obnovitvene slike
47
Ustvarjanje obnovitvene slike v napravi USB
OPOMBA: Preden začnete ta postopek, mora biti računalnik priključen na omrežno napajanje.
Za ustvarjanje obnovitvene slike sistema v napravi USB lahko uporabite program Recovery Media
Creator ali programsko opremo za ustvarjanje obnovitvene slike. Pred ustvarjanjem preverite točno
količino prostora v pomnilniški napravi. Pri večini modelov boste potrebovali v napravi USB
potrebovali vsaj 4 GB razpoložljivega prostora. Glede na nameščene gonilnike in programsko opremo
v računalniku boste morda potrebovali malo več kot 4 GB prostora. HP za najboljše rezultate
priporoča napravo USB, ki ima 8 GB prostora ali več.
POMEMBNO:
računalniku.
Pred začetkom postopka ne pozabite vstaviti naprave USB v vrata USB na
Postopek ustvarjanja obnovitvene naprave USB s programom Recovery Media Creator:
1.
Na skrajno levi strani zgornje plošče kliknite ikono za začetek, nato pa v iskalno polje vnesite
recovery (obnovitev). Izberite Recovery Media Creator.
2.
V oknuPlease choose media type (Izberite vrsto medija) kliknite ikono USB.
3.
Upoštevajte navodila na zaslonu.
Postopek ustvarjanje obnovitvene naprave USB s programsko opremo za ustvarjanje obnovitvene
slike:
1.
Kliknite ikono sistemskega menija na skrajni desni strani zgornje plošče, nato pa kliknite System
Settings (Sistemske nastavitve) > Backup (Varnostna kopija).
2.
Na plošči na levi strani okna izberite Storage (Shranjevalna naprava), kliknite puščico navzdol
zraven možnosti Backup Location (Mesto varnostne kopije), nato pa kliknite gumb Choose
Folder (Izberite mapo). Na plošči na levi strani okna izberite napravo USB in kliknite OK (V
redu).
3.
Na plošči na levi strani okna izberite Overview (Pregled) in kliknite Backup Now (Varnostno
kopiraj zdaj).
4.
Upoštevajte navodila na zaslonu.
Obnovitev v izvirno tovarniško stanje
OPOMBA: Preden začnete ta postopek, mora biti računalnik priključen na omrežno napajanje.
Postopek uporabe obnovitvene slike na DVD-jih ali v napravi USB za obnovitev računalnika v izvirno
tovarniško stanje:
48
1.
Če je možno, varnostno kopirajte vse osebne datoteke.
2.
Zaustavite računalnik.
3.
Prepričajte se, da je prvi obnovitveni DVD ali naprava USB priključena v računalnik.
4.
Znova zaženite računalnik.
5.
Ko se sistem zažene, pritisnite F9 za vstop v izbiranje zagonske naprave in izberite napravo, ki
vsebuje sliko obnovitve.
6.
Kliknite Restore entire hard drive (Obnovi celoten trdi disk), nato pa kliknite Continue (Nadaljuj).
7.
Upoštevajte navodila na zaslonu.
Poglavje 10 Varnostno kopiranje in obnavljanje
OPOMBA: Če računalnika ne morete zagnati in niste ustvarili obnovitvenega diska, morate kupiti
DVD z operacijskim sistemom Ubuntu in znova namestiti operacijski sistem. Dodatne informacije
poiščite v knjižici Worldwide Telephone Numbers (Telefonske številke po svetu).
Varnostno kopiranje podatkovnih datotek
S programom Deja Dup Restore Tool lahko varnostno kopirate svoje podatkovne datoteke.
Podatkovne datoteke v računalniku redno varnostno kopirajte, da boste vedno imeli na voljo
posodobljeno varnostno kopijo. Varnostne kopije podatkov lahko ročno shranite na zunanji pogon,
omrežni pogon ali diske. Za varnostno kopiranje podatkov poskrbite v naslednjih primerih:
●
redno,
●
pred popravilom ali obnovo računalnika,
●
pred dodajanjem ali spreminjanjem strojne ali programske opreme.
Postopek varnostnega kopiranja datotek iz domačega imenika z orodjem Deja Dup Backup Tool:
OPOMBA: Pred varnostnim kopiranjem preverite, ali ste določili mesto shranjevanja varnostnih
kopij.
1.
Kliknite ikono sistemskega menija na skrajni desni strani zgornje plošče, nato pa kliknite System
Settings (Sistemske nastavitve) > ikono Backup (Varnostna kopija).
2.
Na plošči na levi strani okna izberite Folders (Mape) in pod možnostjo Folders to back up (Mape
za varnostno kopiranje) izberite želene mape.
3.
Na plošči na levi strani okna izberite Storage (Shranjevalna naprava), kliknite puščico navzdol
zraven možnosti Backup Location (Mesto varnostne kopije) in v spustnem seznamu izberite
določeno mesto varnostne kopije.
4.
Na plošči na levi strani okna izberite Overview (Pregled), nato pa Back Up Now (Varnostno
kopiraj zdaj).
OPOMBA: Za varnostno kopiranje lahko uporabite tudi katero od storitev shranjevanja v oblaku
različnih ponudnikov. Ti bodo v zameno za manjše plačilo shranili vaše datoteke. Storitev v oblaku
predstavlja enostavno shranjevanje vaših varnostnih kopij na ločeni in zaščiteni lokaciji, zato jo
priporočamo.
Obnovitev podatkovnih datotek
S programom Deja Dup Restore Tool lahko obnovite podatkovne datoteke.
OPOMBA: Preden začnete ta postopek, mora biti računalnik priključen na omrežno napajanje.
Postopek obnovitve podatkov iz varnostnih kopij datotek:
1.
Kliknite ikono sistemskega menija na skrajni desni strani zgornje plošče, nato pa kliknite System
Settings (Sistemske nastavitve) > ikono Backup (Varnostna kopija).
2.
Kliknite Restore (Obnovi), izberite mesto varnostnih kopij datotek in ime mape, nato pa kliknite
Forward (Naprej).
3.
V razdelku Restore from When? (Obnovi od kdaj?) izberite datum datotek, ki jih želite obnoviti, in
kliknite Forward (Naprej).
4.
Izberite lokacijo in mapo, v katero bodo datoteke obnovljene, in kliknite Forward (Naprej).
Varnostno kopiranje podatkovnih datotek
49
50
5.
Sledite navodilom na zaslonu.
6.
Kliknite Restore (Obnovi), da se začne obnavljanje datotek, ali kliknite Cancel (Prekliči), da
prekličete dejanje.
Poglavje 10 Varnostno kopiranje in obnavljanje
11 Podpora
Stik s podporo
OPOMBA: Če želite odpreti Ubuntu Desktop Guide (Namizni priročnik za Ubuntu), pritisnite tipko f1.
Če med informacijami v tem uporabniškem priročniku ali v Namiznem priročniku za Ubuntu (Ubuntu
Desktop Guide) ne najdete odgovorov na svoja vprašanja, se lahko obrnete na podporo. Za podporo
v ZDA obiščite spletno mesto http://www.hp.com/go/contactHP. Za podporo po svetu obiščite spletno
mesto http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html.
Ta stran omogoča:
●
Spletni klepet s HP-jevim strokovnjakom
OPOMBA: Če klepet s službo za podporo ni na voljo v želenem jeziku, je na voljo v angleščini.
●
Podporo po e-pošti.
●
Iskanje telefonskih številk podpore.
●
Iskanje HP-jevega servisnega centra
Nalepke
Na nalepkah na računalniku so informacije, ki jih boste morda potrebovali pri odpravljanju sistemskih
težav ali uporabi računalnika v drugih državah.
POMEMBNO: Vse nalepke, opisane v tem razdelku, bodo na enem od treh mest, ki je odvisno od
modela vašega računalnika: prilepljene na dnu računalnika, v ležišč za akumulator ali pod vrati za
dostop do notranjosti.
●
Servisna nalepka – podaja pomembne informacije za določanje vašega računalnika. Če se
obrnete na službo za podporo, bo ta od vas najbrž zahtevala serijsko številko in morda tudi
številko izdelka ali modela. Te številke poiščite, preden se obrnete na službo za podporo.
Vaša servisna nalepka bo podobna enemu od spodaj prikazanih primerov. Glejte sliko, ki najbolj
ustreza servisni nalepki v vašem računalniku.
Komponenta
(1)
Serijska številka
(2)
Številka izdelka
Stik s podporo
51
Komponenta
52
(3)
Garancijsko obdobje
(4)
Številka modela (samo pri nekaterih modelih)
●
Nalepke z upravnimi informacijami – vsebujejo upravne informacije o računalniku.
●
Nalepke s potrdilom za uporabo v brezžičnem omrežju – vsebujejo informacije o dodatnih
brezžičnih napravah in oznakah odobritve za države ali regije, v katerih je bila odobrena uporaba
teh naprav.
Poglavje 11 Podpora
12 Specifikacije
Napajalni vhod
Informacije o napajanju v tem razdelku vam lahko pomagajo, če nameravate z računalnikom potovati
v tujino.
Računalnik deluje z enosmernim napajanjem, ki se lahko napaja iz izmeničnega ali enosmernega
vira. Vir omrežnega napajanja mora imeti nazivno vrednost 100–240 V in 50–60 Hz. Računalnik lahko
napajate iz samostojnega vira enosmerne napetosti, vendar priporočamo, da uporabljate le
napajalnik ali napajalni kabel, ki ga je za ta računalnik odobrilo podjetje HP.
Računalnik lahko deluje z enosmernim tokom v okviru naslednjih specifikacij. Delovna napetost in tok
sta odvisna od platforme.
Napajalni vhod
Napetost
Delovna napetost in tok
19 V enosmernega toka pri 2,1 A – 40 W
19,5 V enosmernega toka pri 2,31 A – 45 W
19,5 V enosmernega toka pri 3,33 A – 65 W
19,5 V pri enosmernem toku 4,62 A – 90 W
19,5 V pri 6,15 A – 120 W
19,5 V pri 7,69 A – 150 W
19,5 V enosmernega toka pri 10,25 A – 200-vatni tanki napajalnik
19,5 V enosmernega toka pri 11,79 A – 230-vatni tanki napajalnik
Priključek za enosmerni tok zunanjega
napajanja HP
OPOMBA: Ta izdelek je zasnovan za napajalne sisteme IT na Norveškem z medfazno napetostjo,
ki ne presega 240 V rms.
OPOMBA: Delovna napetost in tok računalnika sta navedena na upravni nalepki.
Napajalni vhod
53
Delovno okolje
Dejavnik
Metrični sistem
Ameriški sistem
Delovna
od 5 do 35 °C
od 41 do 95 °F
Nedelovna
od –20 do 60 °C
od –4 do 140 °F
Delovna
od 10 do 90 %
od 10 do 90 %
Nedelovna
od 5 do 95 %
od 5 do 95 %
Delovna
od –15 do 3.048 m
od –50 do 10.000 čevljev
Nedelovna
od –15 do 12.192 m
od –50 do 40.000 čevljev
Temperatura
Relativna vlažnost (brez kondenzacije)
Največja nadmorska višina (brez pritiska)
54
Poglavje 12 Specifikacije
13 Elektrostatična razelektritev
Elektrostatična razelektritev je sprostitev statične elektrike pri stiku dveh predmetov, na primer
električni šok, ki ga občutite, ko se sprehodite po preprogi in se dotaknete kovinske kljuke na vratih.
Razelektritev statične elektrike prek prstov ali drugih elektrostatičnih prevodnikov lahko poškoduje
elektronske komponente. Če želite preprečiti poškodbe računalnika, poškodbe pogona ali izgubo
podatkov, upoštevajte ta opozorila:
●
Če morate zaradi navodil za odstranjevanje ali namestitev odklopiti računalnik, ga odklopite po
tem, ko se ustrezno ozemljite in preden odstranite pokrov.
●
Komponente pustite v embalaži, ki jih ščiti pred elektrostatiko, dokler jih ne nameravate
namestiti.
●
Ne dotikajte se stikov, priključkov in vezja. Elektronskih komponent se čim manj dotikajte.
●
Uporabljajte nemagnetna orodja.
●
Preden začnete delati s komponentami, se razelektrite, tako da se dotaknete nepobarvane
kovinske površine komponente.
●
Če komponento odstranite, jo po odstranitvi položite v embalažo, ki jo ščiti pred elektrostatično
razelektritvijo.
Če potrebujete več informacij o statični elektriki ali pomoč pri odstranjevanju ali nameščanju
komponent, se obrnite na podporo.
55
14 Dostopnost
HP oblikuje, proizvaja in trži izdelke in storitve, ki jih lahko uporablja vsak uporabnik, vključno z ljudmi
s zmanjšanimi sposobnostmi, bodisi samostojno ali z ustrezno podporno napravo.
Podprte podporne tehnologije
HP-jevi izdelki podpirajo številne podporne tehnologije za operacijski sistem, ki so lahko konfigurirane
za delo z dodatnimi podpornimi tehnologijami. S funkcijo iskanja na napravi poiščite več informacij o
podpornih funkcijah.
OPOMBA: Za dodatne informacije o določenem izdelku podporne tehnologije, se obrnite na
podporo za stranke za ta izdelek.
Stik s podporo
Nenehno izboljšujemo dostopnost naših izdelkov in storitev in pozdravljamo povratne informacije
uporabnikov. Če imate težave z izdelkom, ali nam želite povedati več o funkcijah dostopnosti, ki so
vam pomagale, se obrnite na nas na naslovu (888) 259-5707, od ponedeljka do petka, od 6. do 9. ure
po ameriškem gorskem času. Če ste naglušni ali gluhi in uporabljate VRS/TRS/WebCapTel, se
obrnite na nas, če potrebujete tehnično podporo ali kakršna koli vprašanja glede dostopnosti in nas
pokličite na (877) 656-7058, od ponedeljka do petka od 6:00 do 9:00 po ameriškem gorskem času.
56
Poglavje 14 Dostopnost
Stvarno kazalo
A
akumulator
napajanje 23
odlaganje 26
ohranjanje napajanja 26
polnjenje 24
shranjevanje 26
stanje praznega akumulatorja
25
temperatura 26
življenjska doba 25
B
berljivi mediji 22
brezžični vmesnik, gumb 4
brezžični vmesnik, lučka 4
brezžično omrežje (WLAN)
javno, povezava WLAN 7
obseg delovanja 7
oprema, potrebna 6
podjetje, povezava WLAN 7
povezovanje 7
uporaba 5
varnost 6
brezžično omrežje, varovanje 42
Č
čiščenje računalnika
36
D
delovno okolje 54
digitalna kartica
vstavljanje 30
DisplayPort
priključitev 13
dostopnost 56
E
elektrostatična razelektritev
55
G
gesla
nastavitev v operacijskem
sistemu 39
nastavljena v orodju Setup
Utility 40
geslo za vklop
upravljanje 40
ustvarjanje 40
vnos 41
ključavnica varnostnega kabla,
namestitev 42
konfiguriranje zvoka za HDMI 14
kontrolniki brezžičnega vmesnika
gumb 4
operacijski sistem 4
Wireless Assistant, programska
oprema 4
kritično stanje napolnjenosti
akumulatorja 25
H
HDMI
konfiguriranje zvoka 14
HP PC Hardware Diagnostics
(UEFI)
prenos 46
uporaba 45
M
mirovanje
izhod iz 22
med kritičnim stanjem
napolnjenosti akumulatorja
25
preklop v 22
miška, zunanja
nastavitev možnosti 16
I
ikona za brezžični vmesnik 4
ikone
brezžično 4
omrežje 4
žično omrežje 4
ikone za omrežno povezavo 4
ime in številka izdelka,
računalnik 51
informacije o sistemu, prikaz 45
internetna povezava, nastavitev
6
izklop
izhod 22
preklop v 22
izklop računalnika 21
J
javno, povezava WLAN
K
kabli
DisplayPort
HDMI 14
USB 30
VGA 11
13
7
N
najboljši postopki 1
nalepka Bluetooth 52
nalepka s potrdilom za uporabo v
brezžičnem omrežju 52
nalepka WLAN 52
nalepke
Bluetooth 52
potrdilo za uporabo v
brezžičnem omrežju 52
serijska številka 51
servisna 51
upravne 52
WLAN 52
namestitev
dodatna ključavnica
varnostnega kabla 42
napajalni vhod 53
napajanje, ohranjanje 26
naprava Bluetooth 4, 7
naprava WLAN 5, 52
naprave z visoko ločljivostjo,
priključitev 14
nastavitev omrežja WLAN 6
Stvarno kazalo
57
neodziven sistem
21
O
ohranjanje, napajanje 26
operacijski sistem 21
operacijski sistem, nastavljena
gesla 39
optični disk
odstranjevanje 34
vstavljanje 33
optični pogon s pladnjem 33
optični pogon z režo 33
sledilna ploščica, poteza
pomikanja 20
sledilna ploščica, poteze 20
pomikanje 20
spletna kamera 9
spodaj 52
stanje praznega akumulatorja
25
T
temperatura 26
tovarniške nastavitve, obnovitev
45
P
podjetje, povezava WLAN 7
pogonski mediji 22
polnjenje akumulatorjev 24
pošiljanje računalnika 37
potovanje z računalnikom 26, 37,
52
povezava v omrežje WLAN 7
preverjanje zvočnih funkcij 10
privzete nastavitve, obnovitev 45
programska oprema za internetno
zaščito, uporaba 41
protivirusna programska oprema,
uporaba 41
U
upravljanje gesla za vklop 40
upravljanje skrbniškega gesla 40
upravna obvestila
nalepka z upravnimi
informacijami 52
nalepke s potrdilom za uporabo
v brezžičnem omrežju 52
USB, kabel, priključitev 30
USB, naprave
odstranjevanje 30
opis 29
priključitev 30
USB, zvezdišča 29
S
serijska številka 51
serijska številka, računalnik 51
servisne nalepke
iskanje 51
Setup Utility
gesla, nastavljena v 40
izbiranje 44
izhod 45
obnovitev privzetih nastavitev
45
pomikanje 44
prikaz informacij o sistemu 45
sprememba jezika 44
zagon 44
shranjevanje akumulatorja 26
skrbniško geslo
upravljanje 40
ustvarjanje 40
vnos 40
sledilna ploščica
uporaba 17
V
varnost, brezžično omrežje 6
varnostne kopije 47
varnostno kopiranje programske
opreme in podatkov 42
video 10
vnos gesla za vklop 41
vnos skrbniškega gesla 40
vrata
DisplayPort 13
HDMI 14
VGA 11
zunanji monitor 11
vrata HDMI
priključitev 14
vrata VGA, priključitev 11
vzdrževanje računalnika 36
58
Stvarno kazalo
W
Wireless Assistant, programska
oprema 4
Z
zabavne stvari, ki jih lahko
počnete 1
zapisljivi mediji 22
zaustavitev 21
zunanji monitor, vrata 11
zvezdišča 29
zvočne funkcije, preverjanje
10
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising