HP | EliteBook Folio 1020 G1 Base Model Notebook PC | HP EliteBook Folio 1020 G1 Notebook PC Priročnik za uporabo

HP EliteBook Folio 1020 G1 Notebook PC Priročnik za uporabo
Priročnik za uporabo
© Copyright 2015 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.
Bluetooth je blagovna znamka svojega
lastnika, ki jo družba Hewlett-Packard
Company uporablja na podlagi licence. Intel in
Centrino sta blagovni znamki podjetja Intel
Corporation v ZDA in drugih državah. Logotip
SD je blagovna znamka svojega lastnika. Java
je zaščitena blagovna znamka družbe Sun
Microsystems, Inc. v ZDA. Microsoft in Windows
sta registrirani blagovni znamki družbe
Microsoft Corporation v ZDA.
Informacije v tem priročniku se lahko
spremenijo brez poprejšnjega obvestila. Edine
garancije za HP-jeve izdelke oziroma storitve
so navedene v izrecnih izjavah o jamstvu,
priloženih tem izdelkom oziroma storitvam.
Noben del tega dokumenta se ne sme razlagati
kot dodatno jamstvo. HP ni odgovoren za
tehnične ali uredniške napake ali
pomanjkljivosti v tem dokumentu.
Prva izdaja: februar 2015
Št. dela dokumenta: 784274-BA1
Obvestilo o izdelku
Pogoji programske opreme
Ta uporabniški priročnik opisuje funkcije, ki so
skupne večini modelom. Nekatere funkcije
morda niso na voljo v vašem računalniku.
Kadar nameščate, kopirate, prenašate v svoj
računalnik ali kako drugače uporabljate kateri
koli vnaprej nameščen programski izdelek v
tem računalniku, vas zavezujejo določila HPjeve Licenčne pogodbe za končnega
uporabnika (EULA). Če ne sprejmete teh
licenčnih pogojev, je vaše edino pravno
sredstvo, da v 14 dneh vrnete celoten
neuporabljen izdelek (strojno in programsko
opremo) prodajalcu, ki vam bo v skladu s
svojim pravilnikom o povračilih povrnil
kupnino.
Vse funkcije niso na voljo v vseh izdajah
sistema Windows. Ta računalnik lahko za
izkoriščanje vseh funkcij, ki jih nudi sistem
Windows, zahteva nadgrajeno in/ali ločeno
kupljeno strojno opremo, gonilnike in/ali
programsko opremo.
Za dostop do najnovejšega uporabniškega
priročnika pojdite na http://www.hp.com/
support in izberite svojo državo. Izberite
Gonilniki in prenosi in sledite navodilom na
zaslonu.
Če želite dodatne informacije ali zahtevati
vračilo celotnega zneska, ki ste ga plačali za
računalnik, se obrnite na svojega prodajalca.
Varnostno opozorilo
OPOZORILO! Da zmanjšate možnost poškodb, povezanih s pregretjem računalnika, ga ne polagajte
neposredno v naročje in ne zapirajte prezračevalnih rež računalnika. Računalnik uporabljajte samo na trdnih
in ravnih površinah. Pretoka zraka ne smejo ovirati trdi predmeti, kot je tiskalnik v neposredni bližini, ali
mehki predmeti, npr. blazine, odeje ali oblačila. Poskrbite tudi, da napajalnik med delovanjem ne bo v stiku s
kožo ali mehkimi predmeti, kot so blazine, preproge ali oblačila. Računalnik in napajalnik sta izdelana v
skladu z mednarodnimi standardi za varnost opreme za informacijsko tehnologijo (IEC 60950-1), ki
opredeljujejo najvišjo dovoljeno temperaturo površin, dostopnih uporabnikom.
SLWW
iii
iv
Varnostno opozorilo
SLWW
Kazalo
1 Dobrodošli .................................................................................................................................................... 1
Iskanje informacij ................................................................................................................................................... 2
2 Spoznavanje računalnika ............................................................................................................................... 4
Zgoraj ..................................................................................................................................................................... 4
Sledilna ploščica .................................................................................................................................. 4
Lučke .................................................................................................................................................... 5
Gumbi, zvočniki in bralnik prstnih odtisov .......................................................................................... 6
Tipke .................................................................................................................................................... 7
Na desni .................................................................................................................................................................. 8
Levo ........................................................................................................................................................................ 9
Zaslon .................................................................................................................................................................. 10
Spodnja stran ....................................................................................................................................................... 11
3 Povezovanje z omrežjem .............................................................................................................................. 12
Povezovanje v brezžično omrežje ....................................................................................................................... 12
Uporaba krmilnih elementov brezžične povezave ........................................................................... 12
Uporaba gumba brezžičnega vmesnika ......................................................................... 12
Uporaba kontrolnikov operacijskega sistema ............................................................... 12
Uporaba sistema WLAN (samo pri nekaterih modelih) .................................................................... 13
Uporaba ponudnika internetnih storitev ........................................................................ 13
Nastavitev naprave WLAN .............................................................................................. 13
Konfiguriranje brezžičnega usmerjevalnika .................................................................. 14
Zaščita naprave WLAN .................................................................................................... 14
Povezava v omrežje WLAN ............................................................................................. 14
Uporaba brezžičnih naprav Bluetooth (samo nekateri modeli) ....................................................... 15
Povezava z žičnim omrežjem (prek dodatne združitvene naprave ali razširitvene naprave) ........................... 15
Vzpostavljanje povezave s krajevnim omrežjem (LAN) ................................................................... 15
4 Pomikanje s tipkovnico, gibi in kazalnimi napravami ...................................................................................... 17
Uporaba kazalnih naprav .................................................................................................................................... 17
Nastavitev možnosti kazalne naprave ............................................................................................. 17
Uporaba sledilne ploščice ................................................................................................................. 17
Vklop in izklop sledilne ploščice ..................................................................................... 17
Uporaba gibov sledilne ploščice ..................................................................................... 17
Dotikanje ....................................................................................................... 18
SLWW
v
Drsenje .......................................................................................................... 18
Stiskanje/povečevanje ................................................................................. 19
Vrtenje (samo nekateri modeli) ................................................................... 19
Klik z dvema prstoma (samo pri nekaterih modelih) .................................. 20
Odrivanje (samo nekateri modeli) ................................................................ 20
Vlečenje od roba (samo pri nekaterih modelih) ............................................................................... 21
Vlečenje od desnega roba ............................................................................................... 21
Podrsanje z zgornjega roba ............................................................................................ 21
Vlečenje od levega roba .................................................................................................. 22
Uporaba tipkovnice .............................................................................................................................................. 22
Uporaba bližnjičnih tipk sistema Windows ....................................................................................... 23
Prepoznavanje bližnjičnih tipk .......................................................................................................... 23
Uporaba tipkovnic ............................................................................................................................. 24
Uporaba vdelane številske tipkovnice ........................................................................... 25
Vklapljanje in izklapljanje vdelane številske tipkovnice ............................. 25
Preklapljanje funkcij tipk na vdelani številski tipkovnici ............................. 25
Uporaba dodatne zunanje številske tipkovnice ............................................................. 25
5 Večpredstavnost ......................................................................................................................................... 27
Zvok ..................................................................................................................................................................... 27
Priključitev zvočnikov ....................................................................................................................... 27
Nastavitev glasnosti ......................................................................................................................... 27
Priključitev slušalk/mikrofona .......................................................................................................... 27
Preverjanje zvočnih funkcij v računalniku ........................................................................................ 28
Spletna kamera ................................................................................................................................................... 28
Video .................................................................................................................................................................... 28
VGA (prek dodatne združitvene ali razširitvene naprave) ............................................................... 30
DisplayPort (preko dodatne združitvene naprave) .......................................................................... 30
Odkrivanje in priključitev žičnih zaslonov prek MultiStream Transport .......................................... 31
Priključite zaslone v računalnike z grafično kartico Intel (z dodatnim zvezdiščem) .... 31
HDMI .................................................................................................................................................. 32
Konfiguriranje zvoka za naprave HDMI ............................................................................................. 33
Odkrivanje brezžičnih zaslonov, združljivih s standardom Miracast, in povezovanje z njimi
(samo pri nekaterih modelih) ............................................................................................................ 33
6 Upravljanje porabe ...................................................................................................................................... 34
Zaustavitev (izklop) računalnika ......................................................................................................................... 34
Nastavljanje možnosti porabe energije .............................................................................................................. 34
Uporaba stanj za varčevanje z energijo ............................................................................................ 34
Preklop v stanje spanja in iz njega ................................................................................. 35
Omogočanje stanja mirovanja, ki ga je sprožil uporabnik, in izhod iz njega ................. 35
vi
SLWW
Uporaba merilnika porabe in nastavitve porabe energije ............................................. 35
Nastavitev zaščite z geslom pri bujenju ......................................................................... 36
Uporaba napajanja iz akumulatorja .................................................................................................. 36
Tovarniško zapečaten akumulator ................................................................................ 36
Iskanje dodatnih informacij o akumulatorju .................................................................. 36
Uporaba funkcije za preverjanje akumulatorja .............................................................. 37
Prikaz preostale napolnjenosti akumulatorja ............................................................... 37
Maksimiziranje časa praznjenja akumulatorja ............................................................... 37
Upravljanje stanj praznega akumulatorja ...................................................................... 37
Prepoznavanje stanj praznega akumulatorja ............................................. 37
Reševanje stanja praznega akumulatorja ................................................... 38
Ohranjanje zmogljivosti akumulatorja ........................................................................... 38
7 Zunanje kartice in naprave ........................................................................................................................... 39
Uporaba pomnilniških kartic Micro SD ................................................................................................................ 39
Vstavljanje pomnilniške kartice ........................................................................................................ 39
Odstranitev pomnilniške kartice ....................................................................................................... 39
Uporaba naprave USB .......................................................................................................................................... 40
Priključitev naprave USB ................................................................................................................... 41
Odstranjevanje naprave USB ............................................................................................................ 41
Uporaba dodatnih zunanjih naprav ..................................................................................................................... 42
Uporaba dodatnih zunanjih pogonov ............................................................................................... 42
Uporaba priključka za združitveno napravo ..................................................................................... 42
8 Pogoni ........................................................................................................................................................ 45
Uporaba dodatnih zunanjih trdih diskov (samo nekateri modeli) ...................................................................... 45
Izboljšanje delovanja trdega diska ................................................................................................... 45
Uporaba programa za defragmentiranje diska .............................................................. 45
Uporaba programa za čiščenje diska .............................................................................. 45
9 Varnost ....................................................................................................................................................... 46
Zaščita računalnika .............................................................................................................................................. 46
Uporaba gesel ...................................................................................................................................................... 46
Nastavitev gesel v sistemu Windows ............................................................................................... 47
Nastavitev gesla v orodju Computer Setup ...................................................................................... 47
Upravljanje skrbniškega gesla za BIOS ............................................................................................. 48
Vnos skrbniškega gesla BIOS-a ...................................................................................... 50
Upravljanje gesla za DriveLock za Computer Setup ......................................................................... 50
Nastavitev gesla za DriveLock ........................................................................................ 51
Vnos gesla za DriveLock ................................................................................................. 51
SLWW
vii
Spreminjanje gesla za DriveLock .................................................................................... 52
Odstranjevanje zaščite DriveLock .................................................................................. 53
Uporaba funkcije Automatic DriveLock (Samodejno zaklepanje pogonov) v programu
Computer Setup ................................................................................................................................ 53
Vnos gesla za Automatic DriveLock (Samodejni DriveLock) .......................................... 53
Odstranjevanje zaščite Automatic DriveLock (Samodejni DriveLock) ........................... 54
Uporaba protivirusne programske opreme ........................................................................................................ 54
Uporaba programske opreme požarnega zidu ................................................................................................... 54
Namestitev pomembnih varnostnih posodobitev .............................................................................................. 55
Uporaba programa HP Client Security (samo nekateri modeli) ......................................................................... 55
Namestitev dodatnega varnostnega kabla ........................................................................................................ 55
Uporaba bralnika prstnih odtisov ....................................................................................................................... 56
Iskanje bralnika prstnih odtisov ....................................................................................................... 56
10 Vzdrževanje .............................................................................................................................................. 57
Čiščenje računalnika ............................................................................................................................................ 57
Postopki čiščenja ............................................................................................................................... 57
Čiščenje zaslona (Večfunkcijska naprava ali prenosnik) ................................................ 57
Čiščenje stranic ali pokrova ............................................................................................ 57
Čiščenje sledilne ploščice, tipkovnice ali miške ............................................................. 58
Posodabljanje programov in gonilnikov ............................................................................................................. 59
Uporaba programa SoftPaq Download Manager ................................................................................................ 59
11 Varnostno kopiranje in obnovitev ............................................................................................................... 60
Ustvarjanje varnostnih kopij podatkov ............................................................................................................... 60
Obnovitev sistema ............................................................................................................................................... 60
Uporaba orodja za obnovitev operacijskega sistema Windows ...................................................... 60
Uporaba orodja za obnovitev f11 ..................................................................................................... 61
Uporaba medija z operacijskim sistemom Windows 8 (kupite ga posebej) ..................................... 62
Uporaba možnosti Windows Osveži ali Windows Ponastavitev ...................................................... 62
Uporaba funkcije HP Software Setup ............................................................................................... 62
12 Computer Setup (BIOS), MultiBoot in HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) ....................................................... 63
Uporaba orodja Computer Setup ........................................................................................................................ 63
Zagon orodja Computer Setup .......................................................................................................... 63
Pomikanje in izbiranje v orodju Computer Setup ............................................................................. 63
Ponastavitev tovarniških nastavitev v orodju Computer Setup ...................................................... 64
Posodabljanje BIOS-a ........................................................................................................................ 64
Ugotavljanje različice BIOS-a .......................................................................................... 64
Prenos posodobitve BIOS-a ............................................................................................ 65
viii
SLWW
Uporaba sistema MultiBoot ................................................................................................................................. 66
O zaporedju zagonskih naprav ......................................................................................................... 66
Izbira možnosti za MultiBoot ............................................................................................................ 66
Nastavitev novega zagonskega zaporedja v orodju Computer Setup .......................... 66
Dinamično izbiranje zagonske naprave z uporabo tipke f9 ........................................... 67
Nastavitev poziva MultiBoot Express ............................................................................. 67
Vnos možnosti za MultiBoot ........................................................................................... 67
Uporaba programa HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) (samo nekateri modeli) .............................................. 68
Prenos programa HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) v napravo USB ............................................ 68
Uporaba programa HP Sure Start (samo pri nekaterih modelih) ....................................................................... 69
13 Podpora .................................................................................................................................................... 70
Stik s podporo ...................................................................................................................................................... 70
Nalepke ................................................................................................................................................................ 71
14 Specifikacije .............................................................................................................................................. 72
Napajalni vhod ..................................................................................................................................................... 72
Delovno okolje ..................................................................................................................................................... 72
Dodatek A Potovanje z računalnikom ............................................................................................................... 73
Dodatek B Odpravljanje težav ......................................................................................................................... 74
Viri za odpravljanje težav .................................................................................................................................... 74
Odprava težav ...................................................................................................................................................... 74
Računalnik se ne zažene ................................................................................................................... 74
Računalniški zaslon je prazen ........................................................................................................... 74
Programska oprema ne deluje pravilno ........................................................................................... 75
Računalnik je vklopljen, a se ne odziva ............................................................................................ 75
Računalnik je nenavadno topel ......................................................................................................... 75
Zunanja naprava ne deluje ................................................................................................................ 75
Brezžična omrežna povezava ne deluje ........................................................................................... 76
Zunanji dodatni optični disk se ne predvaja ..................................................................................... 76
Film ni viden na zunanjem zaslonu ................................................................................................... 76
Postopek zapisovanja dodatnega zunanjega diska se ne začne ali pa se ustavi pred koncem ...... 77
Dodatek C Elektrostatična razelektritev .......................................................................................................... 78
Stvarno kazalo ............................................................................................................................................... 79
SLWW
ix
x
SLWW
1
Dobrodošli
Po nastavitvi in registraciji računalnika je pomembno, da izvedete naslednje korake:
NASVET: Za hitro vrnitev na začetni zaslon računalnika iz odprtega programa ali namizja pritisnite tipko z
logotipom Windows
na tipkovnici. Če znova pritisnete tipko z logotipom Windows, se boste vrnili na
prejšnji zaslon.
●
Vzpostavite povezavo z internetom – nastavite žično ali brezžično omrežje, da se lahko povežete z
internetom. Za dodatne informacije glejte Povezovanje z omrežjem na strani 12.
●
Posodobite protivirusno programsko opremo – zaščitite računalnik pred škodo, ki jo povzročijo virusi.
V računalniku je vnaprej nameščena programska oprema. Za dodatne informacije glejte Uporaba
protivirusne programske opreme na strani 54.
●
Spoznajte svoj računalnik – poučite se o funkcijah računalnika. Za dodatne informacije glejte
Spoznavanje računalnika na strani 4 in Pomikanje s tipkovnico, gibi in kazalnimi napravami
na strani 17.
●
Poiščite nameščeno programsko opremo – dostop do seznama strojne opreme, ki je prednameščena v
računalniku:
Na začetnem zaslonu vnesite a, kliknite Programi in nato izberite možnost iz prikazanega seznama.
Podrobnosti o uporabi programske opreme, ki jo dobite z računalnikom, poiščite v navodilih proizvajalca
programske opreme, ki so priložena opremi, ali na spletnem mestu proizvajalca.
●
SLWW
Varnostno kopirajte trdi disk, tako da ustvarite obnovitvene diske ali obnovitveni bliskovni pogon. Glejte
Varnostno kopiranje in obnovitev na strani 60.
1
Iskanje informacij
Poleg računalnika dobite različne vire za pomoč pri izvajanju številnih opravil.
Viri
Za informacije o
Plakat z navodili za nastavitev
●
namestitvi računalnika
●
pomoči za prepoznavanje komponent računalnika
HP Support Assistant
●
operacijskem sistemu
Če želite na začetnem zaslonu odpreti orodje HP Support
Assistant, izberite program HP Support Assistant.
●
posodobitvah programske opreme, gonilnikov in BIOS-a
●
orodjih za odpravljanje težav
●
iskanju podpore
Mednarodna podpora
●
spletnem klepetu s HP-jevim strokovnjakom
Za podporo v svojem jeziku obiščite spletno mesto
http://welcome.hp.com/country/us/en/
wwcontact_us.html.
●
telefonskih številkah za podporo
●
lokacijah HP-jevih servisnih centrov
Spletno mesto HP
●
podpori
Za dostop do najnovejšega uporabniškega priročnika
pojdite na http://www.hp.com/support in izberite svojo
državo. Izberite Gonilniki in prenosi in sledite navodilom
na zaslonu.
●
naročanju delov in dodatni pomoči
●
pripomočkih, ki so na voljo za napravo
Priročnik za varno in udobno uporabo
●
pravilni nastavitvi delovne postaje, optimalni drži, zdravju in
delovnih navadah
●
Informacije o električni in mehanski varnosti
Upravna, varnostna in okoljska obvestila
●
upravnih in varnostnih informacijah
Za dostop do tega priročnika:
●
informacijah o odlaganju akumulatorja
Za dostop do najnovejšega uporabniškega priročnika
pojdite na http://www.hp.com/support in izberite svojo
državo. Izberite Gonilniki in prenosi in sledite navodilom
na zaslonu.
Za dostop do tega priročnika:
▲
Na začetnem zaslonu vnesite podpora in izberite
program HP Support Assistant.
– ali –
Obiščite spletno mesto http://www.hp.com/ergo.
1.
Na začetnem zaslonu vnesite podpora in izberite
program HP Support Assistant.
2.
Izberite Moj računalnik, nato pa Uporabniški
priročniki.
Omejena garancija*
informacijah o garanciji
Če želite odpreti ta priročnik, na začetnem zaslonu izberite
program HP Support Assistant, nato izberite Moj
računalnik in Garancija in storitve.
– ali –
Obiščite spletno mesto http://www.hp.com/go/
orderdocuments.
*Omejeno garancijo HP, ki velja za vaš izdelek, najdete med uporabniškimi priročniki v računalniku in/ali na CD-ju/DVD-ju, ki je priložen
v škatli. V nekaterih državah ali območjih je v škatli priložena omejena garancija HP v tiskani obliki. V nekaterih državah/regijah, kjer
garancija ni priložena v tiskani obliki, jo lahko zahtevate na strani http://www.hp.com/go/orderdocuments ali tako, da pišete na
naslov:
2
Poglavje 1 Dobrodošli
SLWW
Viri
Za informacije o
●
Severna Amerika: Hewlett-Packard, MS POD, 11311 Chinden Blvd., Boise, ID 83714, USA
●
Evropa, Bližnji vzhod, Afrika: Hewlett-Packard, POD, Via G. Di Vittorio, 9, 20063, Cernusco s/Naviglio (MI), Italy
●
Tihomorska Azija: Hewlett-Packard, POD, P.O. Box 200, Alexandra Post Office, Singapore 911507
Če boste zahtevali natisnjeno kopijo garancije, navedite številko izdelka, garancijsko obdobje (podatek je naveden na servisni nalepki),
ime in poštni naslov.
POMEMBNO: Izdelka HP NE vračajte na zgornje naslove. Za podporo v ZDA obiščite spletno mesto http://www.hp.com/go/
contactHP. Za podporo po svetu obiščite spletno mesto http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html.
SLWW
Iskanje informacij
3
2
Spoznavanje računalnika
Zgoraj
Sledilna ploščica
Komponenta
(1)
Opis
Območje sledilne ploščice
Premakne kazalec in izbere ali aktivira elemente na zaslonu.
OPOMBA: Sledilna ploščica zazna silo pritiska prsta med
uporabo teh gibov. S prsti pritisnite na sledilno ploščico,
medtem ko z gibom pospešujete gibanje.
4
(2)
Levi gumb sledilne ploščice
Deluje kot levi gumb zunanje miške.
(3)
Desni gumb sledilne ploščice
Deluje kot desni gumb zunanje miške.
Poglavje 2 Spoznavanje računalnika
SLWW
Lučke
Komponenta
(1)
Lučka za vklop
●
Sveti: računalnik je vklopljen.
●
Utripa: računalnik je v stanju spanja.
●
Ne sveti: računalnik je izklopljen.
(2)
Lučka Caps Lock
Sveti: vklopljena je tipka Caps Lock.
(3)
Lučka sledilne ploščice
●
Sveti rumeno: sledilna ploščica je izklopljena.
●
Ne sveti: sledilna ploščica je vklopljena.
●
Sveti rumeno: zvok računalnika je izklopljen.
●
Ne sveti: zvok računalnika je vklopljen.
●
Sveti rumeno: mikrofon je izklopljen.
●
Ne sveti: mikrofon je vklopljen.
●
Sveti belo: vklopljena je vgrajena brezžična naprava, npr.
naprava brezžičnega krajevnega omrežja (WLAN) in/ali
naprava Bluetooth®.
●
Sveti rumeno: vse brezžične naprave so izklopljene.
(4)
(5)
(6)
(7)
SLWW
Opis
Lučka za izklop zvoka
lučka za izklop mikrofona
Lučka brezžičnega vmesnika
Lučka Num Lock
Sveti: lučka Num Lock je vklopljena.
Zgoraj
5
Gumbi, zvočniki in bralnik prstnih odtisov
Komponenta
(1)
Opis
Stikalo za vklop/izklop
●
Ko je računalnik izklopljen, pritisnite gumb, da ga vklopite.
●
Ko je računalnik vklopljen, na kratko pritisnite gumb, da
vključite stanje spanja.
●
Ko je računalnik v stanju spanja, na kratko pritisnite gumb,
da preklopite iz stanja spanja.
●
Ko je računalnik v stanju mirovanja, na kratko pritisnite to
stikalo, da zapustite stanje mirovanja.
POZOR: Z daljšim pritiskom stikala za vklop/izklop boste
izgubili vse neshranjene podatke.
Če se je računalnik prenehal odzivati in zaustavitev sistema
programa Windows® ni učinkovita, pridržite gumb za napajanje
najmanj 5 sekund, da izklopite računalnik.
Če se je računalnik prenehal odzivati in prejšnje zaustavitve
sistema niso učinkovale, pridržite gumb za napajanje za 15
sekund, da takoj izklopite računalnik in izvedete ponastavitev
strojne opreme.
Če želite izvedeti več o nastavitvah porabe, si oglejte svoje
možnosti porabe energije. Na začetnem zaslonu vnesite
napajanje, izberite Nastavitve napajanja in mirovanja, nato
pa na seznamu programov izberite Napajanje in mirovanje.
6
(2)
Mreža zvočnika
Proizvajata zvok.
(3)
Bralnik prstnih odtisov
Omogoča prijavo v operacijski sistem Windows s prstnim odtisom
namesto prijave z geslom.
Poglavje 2 Spoznavanje računalnika
SLWW
Tipke
Komponenta
Opis
(1)
Tipka esc
Če jo pritisnete v kombinaciji s tipko fn, se prikažejo informacije
o sistemu.
(2)
Tipka fn
Če jo pritisnete v kombinaciji s puščično tipko, tipko num lk ali
tipko esc, se zaženejo pogosto uporabljene sistemske funkcije.
(3)
Tipka z logotipom Windows
Iz odprtega programa ali namizja Windows se vrne na začetni
zaslon.
OPOMBA: Če znova pritisnete tipko z logotipom Windows, se
boste vrnili na prejšnji zaslon.
(4)
Funkcijske tipke
Če jih pritisnete v kombinaciji s tipko fn, se zaženejo pogosto
uporabljene sistemske funkcije.
(5)
Vdelana številska tipkovnica
Ko je pomožna tipkovnica vklopljena, jo lahko uporabljate kot
zunanjo številsko tipkovnico.
Vsaka tipka na tipkovnici opravlja funkcijo, ki jo označuje ikona v
desnem zgornjem kotu tipke.
(6)
Tipka num lk
Če jo pritisnete v kombinaciji s tipko fn, vklopi in izklopi vdelano
številsko tipkovnico.
Omogoča preklapljanje med krmarjenjem in številskimi
funkcijami na vgrajeni številski tipkovnici.
SLWW
Zgoraj
7
Na desni
Komponenta
(1)
Opis
Priključek za izhod zvoka (slušalke)/priključek
za vhod zvoka (mikrofon)
Predvaja zvok, ko je priključen na stereo zvočnike z lastnim
ojačevalnikom, slušalke ali televizijski zvok. Uporablja se tudi
za povezovanje dodatnega naglavnega mikrofona.
OPOZORILO! Preden si nadenete slušalke, ušesne slušalke ali
slušalke z mikrofonom, nastavite glasnost, da zmanjšate
tveganje poškodb. Za dodatne varnostne informacije glejte
razdelek Upravna, varnostna in okoljevarstvena obvestila. Za
dostop do uporabniških priročnikov na začetnem zaslonu
izberite program HP Support Assistant, izberite Moj
računalnik, nato izberite Uporabniški priročniki.
OPOMBA: Ko v priključek vključite napravo, se zvočniki
računalnika izklopijo.
OPOMBA: Preverite, ali ima kabel naprave priključek s štirimi
vodi, ki podpira tako izhod (slušalke) kot vhod zvoka
(mikrofon).
(2)
Napajalna vrata USB 3.0
Omogočajo priključitev dodatne naprave USB, kot je tipkovnica,
miška, zunanji pogon, tiskalnik, optični bralnik ali zvezdišče
USB. S standardnimi vrati USB se ne bodo napolnile vse naprave
USB ali pa se bodo polnile z nizkim tokom. Nekatere naprave
USB zahtevajo napajanje, zato boste potrebovali napajalna
vrata.
Vrata USB za polnjenje lahko uporabite za polnjenje izbranih
modelov mobilnih telefonov in MP3 predvajalnikov, tudi ko je
računalnik izklopljen.
OPOMBA: Akumulator se lahko hitro izprazni, če naenkrat
polnite več naprav med delovanjem na napajanje iz
akumulatorja.
OPOMBA: Za podrobnosti o različnih vrstah vrat USB glejte
Uporaba naprave USB na strani 40.
8
(3)
Priključek za združitev
Priključi dodatno združitveno ali razširitveno napravo.
(4)
Lučka napajalnika/akumulatorja
●
Sveti belo: računalnik je priključen na zunanje napajanje,
akumulator pa se polni od 90 do 99 %.
●
Sveti rumeno: računalnik je priključen na zunanje
napajanje, akumulator pa se polni od 0 do 90 %.
●
Utripajoča rumena: akumulator, ki je edini razpoložljivi vir
napajanja, je dosegel stopnjo praznega akumulatorja. Ko
akumulator doseže stopnjo kritičnega stanja, začne lučka
akumulatorja hitro utripati.
Poglavje 2 Spoznavanje računalnika
SLWW
Komponenta
Opis
●
(5)
Priključek za napajanje
Ne sveti: akumulator je povsem napolnjen.
Za priključitev napajalnika.
Levo
Komponenta
(1)
Opis
Reža za varnostni kabel
Za namestitev dodatnega varnostnega kabla v računalnik.
OPOMBA: Varnostni kabel je namenjen odganjanju morebitnih
tatov, ne more pa vedno preprečiti kraje računalnika ali
napačnega ravnanja z njim.
(2)
Vrata HDMI
Za priključitev dodatne video ali zvočne naprave, kot je
visokoločljivostni televizor, katera koli druga združljiva
digitalna ali zvočna komponenta ali visokohitrostna naprava
HDMI.
(3)
Napajalna vrata USB 3.0
Omogočajo priključitev dodatne naprave USB, kot je tipkovnica,
miška, zunanji pogon, tiskalnik, optični bralnik ali zvezdišče
USB. S standardnimi vrati USB se ne bodo napolnile vse naprave
USB ali pa se bodo polnile z nizkim tokom. Nekatere naprave
USB zahtevajo napajanje, zato boste potrebovali napajalna
vrata.
Vrata USB za polnjenje lahko uporabite za polnjenje izbranih
modelov mobilnih telefonov in MP3 predvajalnikov, tudi ko je
računalnik izklopljen.
OPOMBA: Akumulator se lahko hitro izprazni, če naenkrat
polnite več naprav med delovanjem na napajanje iz
akumulatorja.
OPOMBA: Za podrobnosti o različnih vrstah vrat USB glejte
Uporaba naprave USB na strani 40.
(4)
SLWW
Bralnik pomnilniških kartic Micro SD
Podpira mikro pomnilniške Secure Digital (SD).
Levo
9
Zaslon
Komponenta
Opis
(1)
Notranja mikrofona (2)
Omogočata snemanje zvoka.
(2)
Lučka spletne kamere
Sveti: spletna kamera je vklopljena.
(3)
Spletna kamera
Snema videoposnetke in zajema fotografije. Nekateri modeli
omogočajo videokonference in spletne klepete z uporabo
pretočnega videa.
Za informacije o uporabi spletne kamere odprite orodje HP Support
Assistant. Če želite na začetnem zaslonu odpreti orodje HP Support
Assistant, izberite program HP Support Assistant.
(4)
Notranje stikalo zaslona
Izklopi zaslon ali zažene spanje, če je zaslon zaprt in ko je napajanje
vklopljeno.
OPOMBA:
Stikalo zaslona z zunanje strani računalnika ni vidno.
(5)
Anteni WLAN (2)* (samo nekateri modeli)
Pošiljata in prejemata brezžične signale za komuniciranje z
brezžičnimi krajevnimi omrežji (WLAN).
(6)
Antena komunikacije bližnjega polja (NFC)* (samo
nekateri modeli)
Sprejemajte in pošiljajte brezžične signale, prek katerih komunicirate
in prenašate podatke/informacije med napravami, ki so združljive z
NFC.
*Anteni nista vidni od zunaj. Če želite optimalen prenos, poskrbite, da v neposredni bližini anten ni ovir. Za upravna obvestila o
brezžičnih napravah glejte poglavje priročnika Upravna, varnostna in okoljska obvestila, ki velja za vašo državo ali območje. Za dostop
do uporabniških priročnikov na začetnem zaslonu izberite program HP Support Assistant, izberite Moj računalnik, nato izberite
Uporabniški priročniki.
10
Poglavje 2 Spoznavanje računalnika
SLWW
Spodnja stran
Komponenta
(1)
SLWW
Opis
Sprejemniki združitvene naprave (2)
Za priključitev dodatne naprave za združitev.
Spodnja stran
11
3
Povezovanje z omrežjem
Računalnik lahko vzamete s seboj, kamor koli greste. Vendar lahko z njim in vzpostavljeno omrežno (žično ali
brezžično) povezavo raziskujete svet in dostopate do informacij prek milijonov spletnih strani tudi od doma.
To poglavje vam bo pomagalo vzpostaviti povezavo s tem svetom.
Povezovanje v brezžično omrežje
Brezžična tehnologija podatke prenaša prek radijskih valov in ne prek žic. Računalnik je opremljen z eno ali
več od naslednjih brezžičnih naprav:
●
Naprava za brezžično krajevno omrežje (WLAN) (samo izbrani modeli) – povezuje računalnik z
brezžičnimi krajevnimi omrežji (imenovanimi omrežja Wi-Fi, brezžična omrežja LAN ali WLAN) v
podjetjih, doma in na javnih mestih, npr. letališčih, restavracijah, kavarnah, hotelih in univerzah. V
omrežju WLAN mobilna brezžična naprava v računalniku komunicira z brezžičnim usmerjevalnikom ali
brezžično dostopno točko.
●
Naprava Bluetooth (samo nekateri modeli) – ustvari osebno omrežje (PAN), v katerem se povezujejo
naprave, ki podpirajo storitev Bluetooth, kot so računalniki, telefoni, tiskalniki, slušalke, zvočniki in
kamere. V omrežju PAN vsaka naprava neposredno komunicira z drugimi napravami, pri čemer naprave
ne smejo biti preveč oddaljene druga od druge – običajno ne več kot 10 metrov.
Za več informacij o brezžični tehnologiji glejte informacije in spletne povezave v orodju HP Support Assistant.
Če želite na začetnem zaslonu odpreti orodje HP Support Assistant, izberite program HP Support Assistant.
Uporaba krmilnih elementov brezžične povezave
Brezžične naprave v računalniku lahko nadzorujete s temi funkcijami:
●
Gumb brezžičnega vmesnika, stikalo za vklop/izklop brezžičnega vmesnika ali tipka brezžičnega
vmesnika (v tem poglavju gumb brezžičnega vmesnika)
●
Kontrolniki operacijskega sistema
Uporaba gumba brezžičnega vmesnika
Računalnik ima gumb za vklop in izklop brezžičnega vmesnika, eno ali več brezžičnih naprav in eno ali več
lučk brezžičnega vmesnika, odvisno od modela. Vse brezžične naprave v računalniku so tovarniško
omogočene, zato lučka brezžičnega vmesnika sveti (belo), ko vklopite računalnik.
Lučka brezžičnega vmesnika označuje splošno stanje napajanja brezžičnih naprav, ne pa stanja posamezne
naprave. Če lučka brezžičnega vmesnika sveti belo, je vklopljena vsaj ena brezžična naprava. Če lučka
brezžičnega vmesnika ne sveti, so vse brezžične naprave izklopljene.
OPOMBA: Pri nekaterih modelih lučka brezžične povezave sveti rumeno, kadar so vse brezžične naprave
izklopljene.
Ker so v tovarni omogočene vse brezžične naprave, lahko z gumbom za vklop in izklop brezžičnega vmesnika
hkrati vklopite ali izklopite vse brezžične naprave.
Uporaba kontrolnikov operacijskega sistema
V središču za omrežje in skupno rabo lahko na primer nastavite povezavo ali omrežje, se povežete v omrežje
ter diagnosticirate in odpravite omrežne težave.
12
Poglavje 3 Povezovanje z omrežjem
SLWW
Če želite uporabiti kontrolnike operacijskega sistema:
1.
Na začetnem zaslonu vnesite nadzorna plošča, nato pa izberite Nadzorna plošča.
2.
Izberite Omrežje in internet, nato pa Središče za omrežje in skupno rabo.
Več informacij poiščite v orodju HP Support Assistant. Če želite na začetnem zaslonu odpreti orodje HP
Support Assistant, izberite program HP Support Assistant.
Uporaba sistema WLAN (samo pri nekaterih modelih)
Z napravo WLAN lahko dostopate do brezžičnega lokalnega omrežja (WLAN), ki ga sestavljajo drugi
računalniki in pripomočki, povezani z brezžičnim usmerjevalnikom ali dostopno točko v brezžičnem omrežju.
OPOMBA: Izraza brezžični usmerjevalnik in brezžična dostopna točka sta zamenljiva.
●
Obsežno omrežje WLAN, na primer v podjetju ali na javnem mestu, ima običajno dostopne točke, ki jih
lahko uporablja veliko računalnikov in drugih naprav in ki lahko ločijo ključne omrežne funkcije.
●
Domači WLAN ali WLAN v manjših podjetjih navadno uporablja brezžični usmerjevalnik, ki določenemu
številu brezžičnih in običajnih računalnikov omogoča skupno rabo internetne povezave, tiskalnika in
datotek brez dodatne strojne ali programske opreme.
Če želite uporabljati napravo WLAN z računalnikom, se morate priključiti na omrežno infrastrukturo WLAN (ki
jo omogoča ponudnik storitev ali javno omrežje oziroma omrežje v podjetju).
Uporaba ponudnika internetnih storitev
Ko doma nastavljate dostop do interneta, morate ustvariti račun pri ponudniku internetnih storitev (ISP). Pri
lokalnem ponudniku internetnih storitev se pozanimajte o nakupu internetne storitve in modema. Ponudnik
internetnih storitev vam bo pomagal pri nastavitvi modema, namestitvi omrežnega kabla za povezavo
računalnika z brezžičnim vmesnikom in modema ter pri preizkusu internetne storitve.
OPOMBA: Posredoval vam bo tudi uporabniško ime in geslo za dostop do interneta. Te podatke si zapišite
in jih shranite na varno mesto.
Nastavitev naprave WLAN
Za nastavitev omrežja WLAN in povezavo z internetom potrebujete to opremo:
●
Širokopasovni modem (modem DSL ali kabelski modem) (1) in hitro internetno storitev, ki jo zagotavlja
ponudnik internetnih storitev;
●
Brezžični usmerjevalnik (2) (naprodaj posebej);
●
Brezžični računalnik (3).
OPOMBA: Nekateri modemi imajo vgrajen brezžični usmerjevalnik. Pri ponudniku internetnih storitev
preverite, katere vrste modem imate.
Na spodnji sliki je primer nastavitve brezžičnega omrežja z vzpostavljeno povezavo z internetom.
Ko se omrežje povečuje, se lahko vanj za dostop do interneta povežejo dodatni brezžični in žični računalniki.
SLWW
Povezovanje v brezžično omrežje
13
Za pomoč pri nastavljanju omrežja WLAN glejte informacije proizvajalca usmerjevalnika ali ponudnika
internetnih storitev.
Konfiguriranje brezžičnega usmerjevalnika
Če potrebujete pomoč pri namestitvi omrežja WLAN, preberite informacije proizvajalca usmerjevalnika ali
ponudnika internetnih storitev.
OPOMBA: Priporočamo, da povezavo novega računalnika z brezžičnim vmesnikom in usmerjevalnika
najprej izvedete prek omrežnega kabla, ki je priložen usmerjevalniku. Ko se računalnik uspešno poveže z
internetom, izključite kabel in dostopajte do interneta prek brezžičnega omrežja.
Zaščita naprave WLAN
Ko nastavite omrežje WLAN ali dostopate do obstoječega omrežja WLAN, vedno omogočite varnostne
funkcije, da omrežje zavarujete pred nepooblaščenim dostopom. Omrežja WLAN na javnih mestih (vstopnih
točkah), kot so kavarne in letališča, morda ne zagotavljajo nikakršne varnosti. Če vas skrbi varnost
računalnika na vstopni točki, omejite svoje omrežne dejavnosti na e-poštna sporočila, ki niso zaupne narave,
in osnovno brskanje po spletu.
Brezžični radijski signali potujejo tudi izven omrežja, tako da lahko druge naprave WLAN uporabijo
nezaščitene signale. Svoje brezžično lokalno omrežje zaščitite s temi previdnostnimi ukrepi:
●
Uporabite požarni zid.
Požarni zid preverja podatke in zahtevke za podatke, ki so poslani v omrežje, pri čemer zavrže vse
sumljive elemente. Požarni zidovi so na voljo tako v obliki programske kot tudi strojne opreme.
Nekatera omrežja uporabljajo kombinacijo obeh oblik.
●
Uporabljajte brezžično šifriranje.
Brezžično šifriranje uporablja varnostne nastavitve za šifriranje in dešifriranje podatkov, ki se prenašajo
po omrežju. Več informacij poiščite v orodju HP Support Assistant. Če želite na začetnem zaslonu
odpreti orodje HP Support Assistant, izberite program HP Support Assistant.
Povezava v omrežje WLAN
Če se želite povezati v omrežje WLAN, sledite tem korakom:
1.
Preverite, ali je naprava WLAN vklopljena. Če je naprava vklopljena, lučka brezžičnega vmesnika sveti.
Če lučka za brezžično povezavo ne sveti, pritisnite gumb za vklop in izklop brezžične naprave.
OPOMBA: Pri nekaterih modelih lučka brezžične povezave sveti rumeno, kadar so vse brezžične
naprave izklopljene.
2.
Na začetnem zaslonu premaknite kazalec v skrajni desni zgornji ali spodnji kot zaslona, da se prikažejo
čarobni gumbi.
3.
Izberite Nastavitve in kliknite ikono stanja omrežja.
4.
Na seznamu izberite svoje omrežje WLAN.
5.
Kliknite Vzpostavi povezavo.
Če je pri omrežju WLAN omogočena varnost, morate vnesti varnostno kodo. Vnesite kodo in kliknite
Vpis.
OPOMBA: Če ni navedeno nobeno omrežje WLAN, ste morda zunaj dosega brezžičnega usmerjevalnika
ali dostopne točke.
14
Poglavje 3 Povezovanje z omrežjem
SLWW
OPOMBA: Če omrežje WLAN, s katerim se želite povezati, ni navedeno, na namizju Windows z desno
tipko miške kliknite ikono stanja omrežja in izberite Odpri središče za omrežje in skupno rabo. Kliknite
Namestitev nove povezave ali omrežja. Prikaže se seznam možnosti, s katerimi lahko omrežje
poiščete in se vanj povežete ročno ali pa ustvarite novo omrežno povezavo.
6.
Upoštevajte navodila na zaslonu za vzpostavitev povezave.
Ko je povezava vzpostavljena, postavite kazalec miške nad ikono za stanje omrežja v območju za obvestila na
skrajni desni strani opravilne vrstice, da preverite ime in stanje povezave.
OPOMBA: Obseg delovanja (kako daleč potujejo signali vaše brezžične povezave) je odvisen od izvedbe
WLAN, proizvajalca usmerjevalnika in motenj, ki jih povzročajo druge električne naprave ali ovire (npr. zidovi
in tla).
Uporaba brezžičnih naprav Bluetooth (samo nekateri modeli)
Naprava Bluetooth omogoča brezžične komunikacije kratkega dosega, ki nadomeščajo fizične kabelske
povezave, ki običajno povezujejo električne naprave, kot so na primer:
●
Računalniki (namizni, prenosni, dlančnik)
●
Telefoni (prenosni, brezžični, pametni)
●
Slikovne naprave (tiskalnik, kamera)
●
Avdio naprave (slušalke, zvočniki)
●
Miška
Naprave Bluetooth imajo možnost vzpostavljanja omrežja med enakovrednimi napravami, kar omogoča, da
nastavite osebno krajevno omrežje (PAN) naprav Bluetooth. Več informacij o konfiguraciji in uporabi naprav
Bluetooth najdete v pomoči za programsko opremo Bluetooth.
Povezava z žičnim omrežjem (prek dodatne združitvene naprave
ali razširitvene naprave)
Povezava s krajevnim omrežjem (LAN) in žična povezava. Povezava LAN uporablja omrežni kabel RJ-45 (ki se
prodaja ločeno) in dodatno združitveno napravo ali razširitveno napravo.
OPOZORILO! Zaradi možnosti električnega udara, požara ali poškodbe opreme ne povezujte modemskega
ali telefonskega kabla v omrežni priključek RJ-45.
Vzpostavljanje povezave s krajevnim omrežjem (LAN)
Uporabite povezavo LAN, če želite računalnik (prek dodatne združitvene ali razširitvene naprave) povezati
neposredno z domačim usmerjevalnikom (namesto dela prek brezžične povezave) ali obstoječim omrežjem
na delovnem mestu.
Če se želite povezati v omrežje LAN, potrebujete 8-pinski omrežni kabel RJ-45 in dodatno združitveno ali
razširitveno napravo.
Če želite priključiti omrežni kabel, sledite tem korakom:
1.
SLWW
Priključite omrežni kabel v omrežni priključek (1) na dodatni združitveni ali razširitveni napravi,
povezani z računalnikom.
Povezava z žičnim omrežjem (prek dodatne združitvene naprave ali razširitvene naprave)
15
2.
Priključite drugi konec omrežnega kabla v stensko telefonsko vtičnico (2) ali usmerjevalnik.
OPOMBA: Če je na omrežnem kablu vezje za dušenje elektromagnetnih motenj (3), ki preprečuje
motnje zaradi televizijskega in radijskega sprejema, povežite kabel tako, da je konec z vezjem usmerjen
proti računalniku.
16
Poglavje 3 Povezovanje z omrežjem
SLWW
4
Pomikanje s tipkovnico, gibi in kazalnimi
napravami
Po svojem računalniku lahko preprosto krmarite z dotikom (samo pri nekaterih modelih), lahko pa uporabite
tudi tipkovnico in miško. Poteze s prsti lahko uporabljate na sledilni ploščici računalnika ali na zaslonu na
dotik (samo pri nekaterih modelih).
Izbrani modeli računalnikov imajo tudi posebne ukazne ali bližnjične tipke na tipkovnici za izvajanje rutinskih
opravil.
Uporaba kazalnih naprav
OPOMBA: Poleg kazalnih naprav, ki so priložene računalniku, lahko uporabite tudi zunanjo miško USB
(kupljeno posebej), ki jo priključite v ena od vrat USB na računalniku.
Nastavitev možnosti kazalne naprave
Za prilagajanje nastavitev kazalne naprave uporabite možnost »Lastnosti miške« v sistemu Windows.
Nastavite lahko konfiguracijo tipk, hitrost klikanja in možnosti kazalca.
Do možnosti »Lastnosti miške« dostopate tako:
●
Na začetnem zaslonu vnesite miška, kliknite Nastavitve in izberite Miška.
Uporaba sledilne ploščice
OPOMBA: Vaša sledilna ploščica je opremljena s kapacitivnim slikovnim senzorjem. Ta senzor podpira
funkcijo neprekinjenega giba z zveznim zaznavanjem pritiska za pomikanje, drsenje in pomanjševanje/
povečevanje prikaza. Ta funkcija omogoča neprekinjeno izvajanje učinka giba na sledilni ploščici, dokler s
prstom pritiskate na sledilno ploščico in izvajate gib. Poleg tega sledilna ploščica zazna silo pritiska prsta pri
uporabi teh gibov. S prsti pritisnite na sledilno ploščico, medtem ko z gibom pospešujete gibanje. Podprti so
tudi klasični gibi sledilne ploščice, opisani v spodnjem razdelku.
Kazalec premikate tako, da s prstom drsite po sledilni ploščici v smeri, v katero želite premakniti kazalec.
Uporabite levi in desni gumb sledilne ploščice, kot bi uporabljali gumba na zunanji miški.
Vklop in izklop sledilne ploščice
Če želite vklopiti ali izklopiti sledilno ploščico, pritisnite funkcijski tipki fn+f2.
Uporaba gibov sledilne ploščice
Sledilna ploščica vam omogoča krmarjenje kazalne naprave na zaslonu s prsti, s katerimi upravljate dejanja
kazalca.
Sledilna ploščica podpira številne gibe. Za uporabo gibov sledilne ploščice postavite istočasno dva prsta na
sledilno ploščico.
OPOMBA: Gibov na sledilni ploščici ne podpirajo vsi programi.
SLWW
Uporaba kazalnih naprav
17
1.
Na začetnem zaslonu vnesite miška, kliknite Nastavitve in na seznamu programov izberite Miška.
2.
Kliknite zavihek Nastavitve naprave, izberite napravo v oknu, ki je prikazano, nato pa kliknite
Nastavitve.
3.
Kliknite gib, da vklopite predstavitev.
Vklop in izklop gibov:
1.
Na začetnem zaslonu vnesite miška, kliknite Nastavitve in na seznamu programov izberite Miška.
2.
Kliknite zavihek Nastavitve naprave, izberite napravo v oknu, ki je prikazano, nato pa kliknite
Nastavitve.
3.
Potrdite polje poleg giba, ki ga želite vklopiti ali izklopiti.
4.
Kliknite Uporabi in nato V redu.
Dotikanje
Za izbiranje elementov na zaslonu uporabite funkcijo tapov na sledilni ploščici.
●
Za izbiro tapnite z enim prstom v območje sledilne ploščice. Če se ga dotaknete dvakrat, ga odprete.
Drsenje
Drsenje je uporabno za premikanje navzgor, navzdol ali prečno po strani ali sliki.
●
18
Postavite dva malo razmaknjena prsta v območje sledilne ploščice in ju povlecite navzgor, navzdol, levo
ali desno.
Poglavje 4 Pomikanje s tipkovnico, gibi in kazalnimi napravami
SLWW
Stiskanje/povečevanje
Pomikanje prstov skupaj oziroma narazen in funkcija povečevanja omogočata povečavo in pomanjšavo slik
ali besedila.
●
Če želite povečati element, na območju sledilne ploščice držite dva prsta skupaj in ju nato razmaknite.
●
Če želite pomanjšati element, na območju sledilne ploščice držite dva prsta narazen in ju nato povlecite
skupaj.
Vrtenje (samo nekateri modeli)
Vrtenje omogoča obračanje elementov, kot so fotografije.
●
SLWW
Postavite kazalec leve roke na območje sledilne ploščice. Z desno roko povlecite kazalec krožno v smeri
urnega kazalca od številke 12 do številke 3. Če želite element zavrteti v nasprotno smer, s kazalcem
sledite nasprotni smeri urnega kazalca od številke 3 do številke 12.
Uporaba kazalnih naprav
19
OPOMBA: Vrtenje je namenjeno specifičnim programom, v katerih upravljate predmet ali sliko. Za nekatere
programe morda ni smiselno.
Klik z dvema prstoma (samo pri nekaterih modelih)
Klik z dvema prstoma vam omogoča izbiro menijev za element na zaslonu.
●
Položite dva prsta na območje sledilne ploščice in pritisnite, da odprete meni možnosti za izbrani
element.
Odrivanje (samo nekateri modeli)
Na ta način se lahko hitro premikate med zasloni in dokumenti.
●
20
Postavite tri prste na sledilno ploščico in narahlo, vendar hitro, odrinite prste navzgor, navzdol, v levo
ali desno.
Poglavje 4 Pomikanje s tipkovnico, gibi in kazalnimi napravami
SLWW
Vlečenje od roba (samo pri nekaterih modelih)
Z vlečenjem od roba lahko odpirate orodne vrstice v računalniku in dostopate do opravil, kot sta spreminjanje
nastavitev in iskanje ali uporaba programov.
Vlečenje od desnega roba
Z vlečenjem od desnega roba odprete čarobne gumbe, s katerimi lahko iščete, souporabljate ali zaženete
programe, dostopate do naprav ali spreminjate nastavitve.
●
S prstom narahlo podrsajte z desnega roba, da se prikažejo čarobni gumbi.
Podrsanje z zgornjega roba
Z vlečenjem od zgornjega roba prikažete ukazne možnosti programa, s katerimi ga lahko prilagodite.
POMEMBNO: Če je program odprt, ima vlečenje od zgornjega roba različne funkcije, ki so odvisne od
programa.
SLWW
Uporaba kazalnih naprav
21
●
Narahlo podrsajte s prstom od zgornjega roba, da pokažete možnosti ukazov za program.
Vlečenje od levega roba
Z vlečenjem od levega roba prikažete nedavno odprte programe, da lahko hitro preklapljate med njimi.
Narahlo povlecite od levega roba sledilne ploščice, da preklopite med nedavno odprtimi programi.
●
Podrsajte z levega roba sledilne ploščice, da preklopite med programi.
Uporaba tipkovnice
S tipkovnico in miško lahko vnašate podatke, izbirate elemente, pomikate in izvajate iste funkcije kot pri
potezah s prsti. Tipkovnica omogoča tudi izvajanje posebnih funkcij z ukaznimi in bližnjičnimi tipkami.
22
Poglavje 4 Pomikanje s tipkovnico, gibi in kazalnimi napravami
SLWW
NASVET: Tipka z logotipom Windows
na tipkovnici omogoča, da se iz odprtega programa ali namizja
hitro vrnete na začetni zaslon. Če znova pritisnete tipko z logotipom Windows, se boste vrnili na prejšnji
zaslon.
OPOMBA: Odvisno od države ali regije ima lahko tipkovnica drugačne tipke in funkcije, kot so opisane v tem
razdelku.
Uporaba bližnjičnih tipk sistema Windows
Windows omogoča bližnjice za hitro izvajanje dejanj. Če želite izvesti želeno dejanje, pritisnite tipko z
logotipom Windows
Bližnjica
na
tipkovnici
v kombinaciji s tipko v tabeli.
Tipka
Opis
Prikaže začetni zaslon.
+
c
Odpre čarobne gumbe.
+
d
Odpre namizje Windows.
+
q
Išče v odprti aplikaciji.
+
tab
Preklopi med odprtimi aplikacijami in namizjem.
OPOMBA:
program.
+
Puščična tipka navzdol
Pritiskajte to kombinacijo tipk, dokler se ne prikaže želeni
Zapre trenutni program.
Prepoznavanje bližnjičnih tipk
Bližnjična tipka je kombinacija tipke fn (1) in tipke esc (2) ali ene od funkcijskih tipk (3).
Uporaba bližnjičnih tipk:
▲
Na kratko pritisnite tipko fn in nato še drugo tipko kombinacije.
Kombinacija
bližnjičnih tipk
SLWW
Opis
fn + esc
Prikaže informacije o sistemu.
fn + f2
Vklopi ali izklopi sledilno ploščico.
Uporaba tipkovnice
23
Kombinacija
bližnjičnih tipk
fn + f3
Opis
Vklopi spanje, ki shrani informacije v pomnilnik sistema. Zaslon in druge komponente sistema se izklopijo,
da varčujete z energijo.
Za izhod iz načina spanja na kratko pritisnite gumb za napajanje.
POZOR: Pred preklopom v stanje spanja shranite svoje delo in tako zmanjšajte nevarnost izgube
podatkov.
fn + f4
Preklopi zaslonsko sliko med napravami za prikazovanje, ki so priključene v sistem. Če je na primer na
računalnik priključen monitor preko dodatne združitvene naprave, z vsakim pritiskom na bližnjico fn+f4
preklopite sliko med zaslonom na računalniku, zaslonom na monitorju in hkratnim prikazom na obeh
zaslonih.
Večina zunanjih monitorjev sprejema video podatke iz računalnika z video standardom zunanjega monitorja
VGA. Bližnjica fn + f4 lahko preklopi sliko tudi med drugimi napravami, ki iz računalnika sprejemajo video
signal.
fn + f5
Utiša ali povrne zvok zvočnika.
fn + f6
Zmanjša glasnost zvočnika.
fn + f7
Poveča glasnost zvočnika.
fn + f8
Izklopi zvok mikrofona.
fn + f9
Zmanjša raven svetlosti zaslona.
fn + f10
Poveča raven svetlosti zaslona.
fn + f11
Vklopi ali izklopi osvetlitev tipkovnice.
OPOMBA: Lučka za osvetlitev tipkovnice je privzeto vklopljena. Če jo izklopite, s tem podaljšate življenjsko
dobo akumulatorja.
fn + f12
Vklopi ali izklopi funkcijo brezžičnega omrežja.
OPOMBA: S to tipko ne morete vzpostaviti brezžične povezave. Če želite vzpostaviti brezžično povezavo,
mora biti brezžično omrežje nastavljeno.
Uporaba tipkovnic
Računalnik ima vdelano številsko tipkovnico. Računalnik podpira tudi dodatno zunanjo številsko tipkovnico
ali dodatno zunanjo tipkovnico s številskim delom.
24
Poglavje 4 Pomikanje s tipkovnico, gibi in kazalnimi napravami
SLWW
Uporaba vdelane številske tipkovnice
(1)
Komponenta
Opis
Tipka fn
Če jo pritisnete v kombinaciji s tipko num lk, vklopi in izklopi vdelano
številsko tipkovnico.
OPOMBA: Vdelana številska tipkovnica ne bo delovala, če imate na
računalnik hkrati priklopljeno zunanjo ali številsko tipkovnico.
(2)
Vdelana številska tipkovnica
Ko je pomožna tipkovnica vklopljena, jo lahko uporabljate kot zunanjo
številsko tipkovnico.
Vsaka tipka na tipkovnici opravlja funkcijo, ki jo označuje ikona v
desnem zgornjem kotu tipke.
(3)
Tipka num lk
Če jo pritisnete v kombinaciji s tipko fn, vklopi in izklopi vdelano
številsko tipkovnico.
OPOMBA: Funkcija tipkovnice, ki je aktivna ob izklopu računalnika,
se bo znova nastavila, ko računalnik vklopite.
Vklapljanje in izklapljanje vdelane številske tipkovnice
Za vklop vdelane številske tipkovnice pritisnite fn+num lk. Za izklop tipkovnice znova pritisnite fn+num lk.
OPOMBA: Vdelana številska tipkovnica je izklopljena, če imate na računalnik hkrati priklopljeno zunanjo ali
številsko tipkovnico.
Preklapljanje funkcij tipk na vdelani številski tipkovnici
Funkcije tipk na vdelani številski tipkovnici lahko začasno preklapljate med funkcijami standardne tipkovnice
in vdelanimi funkcijami.
●
Če želite uporabiti krmarjenje s tipkovnico, medtem ko je tipkovnica izklopljena, med pritiskom tipke
tipkovnice pritisnite in držite tipko fn.
●
Če želite uporabiti standardne funkcije tipke tipkovnice, medtem ko je tipkovnica vklopljena:
◦
Za tipkanje z malimi tiskanimi črkami pridržite tipko fn.
◦
Za tipkanje z velikimi tiskanimi črkami pridržite fn+shift.
Uporaba dodatne zunanje številske tipkovnice
Tipke na večini zunanjih številskih tipkovnic imajo različno funkcijo glede na to, ali je vklopljen način Num
Lock ali ne. (Privzeto je način Num Lock izklopljen.) Na primer:
SLWW
Uporaba tipkovnice
25
●
Ko je vklopljen način num lock, večina tipk služi za vnos številk.
●
Ko je izklopljen, večina tipk deluje kot puščične in druge smerne tipke.
Ko je na zunanji številski tipkovnici vklopljen način num lock, sveti lučka num lock na računalniku. Ko je na
zunanji številski tipkovnici izklopljen način num lock, lučka num lock na računalniku ugasne.
Če želite način num lock vklopiti ali izklopiti na zunanji številski tipkovnici, medtem ko delate:
▲
26
Pritisnite tipko num lk na zunanji tipkovnici in ne na računalniku.
Poglavje 4 Pomikanje s tipkovnico, gibi in kazalnimi napravami
SLWW
5
Večpredstavnost
Računalnik lahko vključuje naslednje komponente:
●
Vgrajene zvočnike
●
Vgrajen mikrofon
●
Vgrajeno spletno kamero
●
Vnaprej nameščeno večpredstavnostno programsko opremo
●
Gumbe ali tipke za večpredstavnost.
Zvok
V svojem računalniku ali pri nekaterih modelih prek dodatnega zunanjega optičnega pogona lahko predvajate
glasbene CD-je, prenašate in poslušate glasbo, pretakate zvočne vsebine s spleta (vključno z radiem),
snemate zvok ali pa ustvarite večpredstavnostno vsebino z mešanjem zvoka in videa. Za še večji užitek ob
poslušanju priključite zunanje zvočne naprave, kot so zvočniki ali slušalke.
Priključitev zvočnikov
Priključite lahko žične zvočnike prek vrat USB (ali priključka za izhod zvoka) na računalniku ali združitveni
postaji.
Če želite v računalnik priključiti brezžične zvočnike, sledite navodilom proizvajalca naprave. Pred priključitvijo
zvočnih naprav prilagodite glasnost.
Nastavitev glasnosti
Glede na model računalnika lahko prilagodite glasnost z naslednjim:
●
Gumbi za glasnost
●
Bližnjične tipke za glasnost (določene tipke, ki jih pritisnete hkrati s tipko fn)
●
Gumbi za glasnost
OPOZORILO! Preden si nadenete slušalke, ušesne slušalke ali slušalke z mikrofonom, nastavite glasnost,
da zmanjšate tveganje poškodb. Za dodatne varnostne informacije glejte Upravna, varnostna in
okoljevarstvena obvestila. Če želite odpreti ta priročnik, na začetnem zaslonu vnesite podpora, nato pa
izberite program HP Support Assistant.
OPOMBA: Glasnost lahko nastavite tudi prek operacijskega sistema in nekaterih programov.
OPOMBA: Za informacije o krmilnikih za glasnost na vašem računalniku glejte Spoznavanje računalnika
na strani 4.
Priključitev slušalk/mikrofona
V priključek za izhod zvoka (slušalke)/priključek za vhod zvoka (mikrofon) na računalniku lahko priključite
slušalke in mikrofon. Uporabite ga lahko tudi za priključitev dodatnega naglavnega mikrofona. Za najboljše
SLWW
Zvok
27
snemalne rezultate govorite neposredno v mikrofon in snemajte zvok v okolju, kjer ni hrupa iz ozadja. Če
želite v računalnik priključiti brezžične slušalke, upoštevajte navodila proizvajalca naprave.
Če želite priključiti brezžične slušalke, sledite navodilom proizvajalca naprave.
OPOZORILO! Preden si nataknete slušalke, ušesne slušalke ali slušalke z mikrofonom, zmanjšajte glasnost,
da zmanjšate tveganje poškodb. Za dodatne informacije o varnosti glejte Upravna, varnostna in
okoljevarstvena obvestila.
Če želite odpreti ta priročnik, na začetnem zaslonu vnesite podpora, nato pa izberite program HP Support
Assistant.
Preverjanje zvočnih funkcij v računalniku
OPOMBA: Za najboljše snemalne rezultate govorite neposredno v mikrofon in snemajte zvok v okolju, kjer
ni hrupa iz ozadja.
Če želite preskusiti zvočne funkcije v računalniku, naredite naslednje:
1.
Na začetnem zaslonu vnesite nadzorna plošča, nato pa izberite Nadzorna plošča.
2.
Izberite Strojna oprema in zvok in nato izberite Zvok.
Ko se odpre okno »Zvok«, izberite zavihek Zvoki. V možnosti Programski dogodki izberite kateri koli
zvok, npr. pisk ali alarm, in kliknite Preizkus. Zvočniki ali priključene slušalke bi morali oddajati zvok.
Če želite preveriti funkcije snemanja v računalniku, naredite naslednje:
1.
Na začetnem zaslonu vnesite zvok in izberite Snemalnik zvokov.
2.
Kliknite Začni snemanje in spregovorite nekaj besed v mikrofon.
3.
Shranite datoteko na namizje.
4.
Odprite večpredstavnostni program in predvajajte posnetek.
Če želite potrditi ali spremeniti zvočne nastavitve v računalniku, naredite naslednje:
1.
Na začetnem zaslonu vnesite nadzorna plošča, nato pa izberite Nadzorna plošča.
2.
Izberite Strojna oprema in zvok in nato izberite Zvok.
Spletna kamera
Nekateri računalniki imajo vgrajeno spletno kamero. Nameščena programska oprema omogoča, da s spletno
kamero posnamete fotografijo ali videoposnetek. Fotografijo ali videoposnetek si lahko ogledate ali jo
shranite.
Programska oprema za spletno kamero omogoča eksperimentiranje z naslednjimi funkcijami:
●
Zajemanje in souporabljanje videoposnetkov
●
Pretočni video s programsko opremo za neposredno sporočanje
●
Fotografiranje
Video
HP-jev računalnik je zmogljiva video naprava, ki omogoča ogled pretočnih videoposnetkov iz priljubljenih
spletišč in prenos videoposnetkov in filmov za ogled v računalniku, ne da bi morali vzpostavljati povezavo z
omrežjem.
28
Poglavje 5 Večpredstavnost
SLWW
Za večji užitek ob gledanju priključite zunanji monitor, projektor ali televizor v ena od vrat za video na
računalniku.
Vaš računalnik (ali dodatna združitvena ali razširitvena naprava) ima lahko eno ali več vrat za zunanjo video
napravo:
●
VGA
●
DisplayPort
●
HDMI (High Definition Multimedia Interface)
POMEMBNO: Zunanja naprava mora biti priključena v prava vrata na računalniku in s pravim kablom. Če
imate vprašanja, glejte navodila proizvajalca naprave.
OPOMBA: Za informacije o videovratih na vašem računalniku glejte Spoznavanje računalnika na strani 4.
SLWW
Video
29
VGA (prek dodatne združitvene ali razširitvene naprave)
Vrata za zunanji monitor ali vrata VGA so analogni vmesnik za prikazovanje, ki z računalnikom povezujejo
zunanjo napravo za prikazovanje VGA, kot je zunanji monitor VGA ali projektor VGA.
1.
Če želite priključiti napravo za prikazovanje VGA, kabel naprave priključite v vrata za zunanji monitor na
dodatni združitveni napravi ali razširitvena vrata naprave, priključene na računalnik.
2.
S tipkama fn + f4 lahko preklapljate zaslonsko sliko računalnika med štirimi stanji prikaza:
●
Le zaslon računalnika: ogled zaslonske slike le na računalniku.
●
Podvoji: ogled zaslonske slike na računalniku in zunanji napravi hkrati.
●
Razširi: ogled razširjene zaslonske slike na računalniku in zunanji napravi hkrati.
●
Le drugi zaslon: ogled zaslonske slike le na zunanji napravi.
Z vsakim pritiskom tipk fn + f4 se stanje prikaza spremeni.
OPOMBA: Za najboljše rezultate prilagodite ločljivost zaslona zunanje naprave, predvsem če
uporabljate možnost »Razširi«, kot sledi. Na začetnem zaslonu vnesite nadzorna plošča, nato pa
izberite Nadzorna plošča. Izberite Videz in prilagajanje. V razdelku Zaslon izberite Prilagodi ločljivost
zaslona.
DisplayPort (preko dodatne združitvene naprave)
Vrata DisplayPort se uporabljajo za priključitev računalnika na dodatne video ali zvočne naprave, npr.
televizor z visoko ločljivostjo, ali druge združljive digitalne ali zvočne komponente. Vrata DisplayPort so
zmogljivejša od vrat za zunanji monitor VGA in zagotavljajo boljšo digitalno povezavo.
OPOMBA: Za prenos video in/ali zvočnih signalov prek vrat DisplayPort potrebujete kabel DisplayPort
(naprodaj posebej).
OPOMBA: V vrata DisplayPort na računalniku lahko priključite eno dodatno združitveno napravo.
Informacije, prikazane na računalniškem zaslonu, se lahko hkrati prikažejo na napravi DisplayPort.
Video ali zvočno napravo priključite v vrata DisplayPort na naslednji način:
1.
30
Priključite en konec kabla DisplayPort v vrata DisplayPort na dodatni združitveni napravi.
Poglavje 5 Večpredstavnost
SLWW
2.
Drugi konec kabla priključite v video napravo, nato pa poiščite dodatne informacije v navodilih
proizvajalca naprave.
3.
S tipkama fn + f4 lahko preklapljate zaslonsko sliko računalnika med štirimi stanji prikaza:
●
Le zaslon računalnika: ogled zaslonske slike le na računalniku.
●
Podvoji: ogled zaslonske slike na računalniku in zunanji napravi hkrati.
●
Razširi: ogled razširjene zaslonske slike na računalniku in zunanji napravi hkrati.
●
Le drugi zaslon: ogled zaslonske slike le na zunanji napravi.
Z vsakim pritiskom tipk fn + f4 se stanje prikaza spremeni.
OPOMBA: Za najboljše rezultate prilagodite ločljivost zaslona zunanje naprave, predvsem če
uporabljate možnost »Razširi«, kot sledi. Na začetnem zaslonu vnesite nadzorna plošča, nato pa
izberite Nadzorna plošča. Izberite Videz in prilagajanje. V razdelku Zaslon izberite Prilagodi ločljivost
zaslona.
OPOMBA: Če želite odstraniti kabel naprave, pritisnite na gumb za sprostitev priključka, da ga odstranite iz
dodatne združitvene naprave.
Odkrivanje in priključitev žičnih zaslonov prek MultiStream Transport
MultiStream Transport (MST) omogoča, da v računalnik priključite več žičnih zaslonskih naprav, ki jih
priključite na vrata VGA ali DisplayPort na računalniku in tudi na vrata VGA ali DisplayPort na zunanjem
zvezdišču ali združitveni postaji. Priključitev lahko izvedete na več načinov, odvisno od vrste grafične kartice,
nameščene v računalniku, in od tega, ali ima vaš računalnik vgrajeno zvezdišče. Zaženite Upravitelj naprav, če
želite ugotoviti, katera strojna oprema je nameščena v računalniku:
1.
Na začetnem zaslonu vnesite nadzorna plošča, nato pa izberite Nadzorna plošča.
2.
Izberite Sistem in varnost, Sistem, nato pa v levem stolpcu kliknite Upravitelj naprav.
Priključite zaslone v računalnike z grafično kartico Intel (z dodatnim zvezdiščem)
OPOMBA: Z grafično kartico Intel in dodatnim zvezdiščem lahko povežete do 3 zunanje naprave za
prikazovanje.
Za konfiguracijo več zaslonskih naprav sledite naslednjim korakom:
SLWW
Video
31
1.
Priključite zunanje zvezdišče (naprodaj posebej) v vrata DisplayPort na računalniku s pomočjo DP-DP
kabla (kupite ga posebej). Prepričajte se, da je napajalnik zvezdišča priključen na napajanje.
2.
Priključite zunanje naprave za prikazovanje na vrata VGA ali vrata DisplayPort na zvezdišču.
3.
Ko je sistem Windows zaznal, da je monitor priključen v zvezdišče DP, se prikaže pogovorno okno
DisplayPort Topology Notification. Kliknite ustrezne možnosti za konfiguracijo zaslonov. Možnosti več
zaslonov vključujejo Podvoji, ki preslika zaslon računalnika na vse omogočene zaslonske naprave, ali
Razširi, ki razširi zaslon računalnika prek vseh omogočenih zaslonskih naprav.
OPOMBA: Če se pogovorno okno ne prikaže, preverite, ali je posamezna zunanja zaslonska naprava
priključena v pravilna vrata na zvezdišču. Za več informacij pritisnite fn + f4 in nato sledite navodilom na
zaslonu.
HDMI
Z vrati HDMI lahko računalnik priključite na dodatno video ali zvočno napravo, kot je visokoločljivostna
televizija ali katera koli druga združljiva digitalna ali zvočna naprava.
OPOMBA: Za prenos video in/ali avdio signalov prek vrat HDMI potrebujete kabel HDMI (naprodaj posebej).
V vrata HDMI na računalniku lahko priključite eno napravo HDMI. Informacije, prikazane na računalniškem
zaslonu, se lahko hkrati prikažejo na napravi HDMI.
Priklop video ali zvočne naprave na vrata HDMI:
1.
Priključite en konec kabla HDMI na vrata HDMI na računalniku.
2.
Drugi konec kabla priključite v video napravo.
3.
S tipkama fn + f4 lahko preklapljate zaslonsko sliko računalnika med štirimi stanji prikaza:
●
Le zaslon računalnika: ogled zaslonske slike le na računalniku.
●
Podvoji: Ogled zaslonske slike na računalniku in zunanji napravi hkrati.
●
Razširi: Ogled razširjene zaslonske slike na računalniku in zunanji napravi hkrati.
●
Le drugi zaslon: ogled zaslonske slike le na zunanji napravi.
Z vsakim pritiskom tipk fn + f4 se stanje prikaza spremeni.
32
Poglavje 5 Večpredstavnost
SLWW
OPOMBA: Za najboljše rezultate prilagodite ločljivost zaslona zunanje naprave, predvsem če
uporabljate možnost »Razširi«, kot sledi. Na začetnem zaslonu vnesite nadzorna plošča, nato pa
na seznamu programov izberite Nadzorna plošča. Izberite Videz in prilagajanje. V razdelku Zaslon
izberite Prilagodi ločljivost zaslona.
Konfiguriranje zvoka za naprave HDMI
Če želite konfigurirati zvok HDMI, najprej na vrata HDMI računalnika priključite avdio ali video napravo, kot je
televizor z visoko ločljivostjo. Nato konfigurirajte privzeto napravo za predvajanje zvoka, kot sledi:
1.
Na namizju sistema Windows v območju za obvestila na skrajni desni strani opravilne vrstice z desno
miškino tipko kliknite ikono Zvočniki in nato kliknite Predvajalne naprave.
2.
Na kartici Predvajanje kliknite Digitalni izhod ali Digitalna izhodna naprava (HDMI).
3.
Kliknite Nastavi privzeto in nato V redu.
Za preklop zvoka nazaj na zvočnike računalnika naredite naslednje:
1.
Na namizju sistema Windows v območju za obvestila na skrajni desni strani opravilne vrstice z desno
miškino tipko kliknite ikono Zvočniki in nato kliknite Predvajalne naprave.
2.
Na zavihku Predvajanje kliknite Zvočniki.
3.
Kliknite Nastavi privzeto in nato V redu.
Odkrivanje brezžičnih zaslonov, združljivih s standardom Miracast, in povezovanje
z njimi (samo pri nekaterih modelih)
Če želite odkriti brezžične zaslone, združljive s standardom Miracast, in se povezati z njimi, ne da bi zapustili
trenutni program, upoštevajte spodnje korake.
Postopek za odpiranje zaslona Miracast:
▲
Podrsajte z desnega roba začetnega zaslona, tapnite Naprave in Projekt, nato pa upoštevajte navodila
na zaslonu.
– ali –
Pokažite v zgornji desni ali spodnji desni kot namizja sistema Windows, da se prikažejo čarobni gumbi,
kliknite Naprave, potem Projekt, nato pa upoštevajte navodila na zaslonu.
SLWW
Video
33
6
Upravljanje porabe
OPOMBA: Računalnik ima lahko gumb ali stikalo za vklop/izklop. Izraz gumb za vklop/izklop se v tem
priročniku uporablja za obe vrsti kontrolnikov za vklop/izklop.
Zaustavitev (izklop) računalnika
POZOR: Neshranjeni podatki bodo pri zaustavitvi računalnika izgubljeni.
Ukaz za zaustavitev računalnika zapre vse odprte programe, vključno z operacijskim sistemom, nato pa
izklopi zaslon in računalnik.
Računalnik izklopite v naslednjih primerih:
●
Ko povezujete zunanjo strojno opremo, ki se ne poveže prek vrat USB (Universal Serial Bus)
●
Če računalnika dalj časa ne boste uporabljali in ga boste izključili iz električnega napajanja.
Čeprav lahko zaustavite računalnik z gumbom za napajanje, vam priporočamo, da uporabite ukaz za
zaustavitev sistema Windows:
OPOMBA: Če je računalnik v stanju spanja ali mirovanja, morate najprej to stanje prekiniti tako, da kratko
pritisnete stikalo za vklop/izklop, da bi lahko zaustavili računalnik.
1.
Shranite svoje delo in zaprite vse odprte programe.
2.
Na začetnem zaslonu pomaknite kazalec v zgornji ali spodnji desni kot zaslona.
3.
Kliknite Nastavitve, ikono Napajanje in nato Zaustavitev sistema.
– ali –
Z desno miškino tipko kliknite gumb Začetek v spodnjem levem kotu zaslona, izberite Zaustavi ali
odjavi in nato še Zaustavi.
Če se računalnik ne odziva in ne morete uporabiti zgoraj omenjenih postopkov za zaustavitev, poskusite
uporabiti naslednje postopke za zaustavitev v sili v navedenem vrstnem redu:
●
Pritisnite ctrl + alt + delete. Kliknite ikono Napajanje in nato Zaustavitev sistema.
●
Pritisnite gumb za vklop/izklop in ga pridržite vsaj 5 sekund.
●
Računalnik izklopite iz zunanjega napajanja.
●
Pritisnite in zadržite gumb za napajanje za 15 sekund, da s strojno ponastavitvijo računalnik takoj
izklopite.
Nastavljanje možnosti porabe energije
Uporaba stanj za varčevanje z energijo
Način spanja je tovarniško omogočen.
Ko preklopite v stanje spanja, začne utripati lučka za napajanje, zaslon pa se izklopi. Vaše delo se shrani v
pomnilnik.
34
Poglavje 6 Upravljanje porabe
SLWW
POZOR: Da preprečite morebitno manjšo kakovost zvoka in videa, izgubo predvajanja zvoka in videa ali
izgubo podatkov, ne preklopite v stanje spanja, medtem ko računalnik bere disk ali zunanjo pomnilniško
kartico oziroma zapisuje nanju.
OPOMBA: Medtem ko je računalnik v stanju spanja, ni mogoče vzpostaviti nobene vrste omrežne povezave
ali izvajati računalniških funkcij.
Preklop v stanje spanja in iz njega
Ko je računalnik vklopljen, lahko v stanje spanja preklopite na te načine:
●
Kratko pritisnite stikalo za vklop/izklop.
●
Na namizju sistema Windows ali začetnem zaslonu pomaknite kazalec v zgornji desni ali spodnji desni
kot zaslona. Ko se odprejo čarobni gumbi, kliknite Nastavitve, nato ikono Napajanje ter Spanje.
Za izhod iz načina spanja na kratko pritisnite gumb za napajanje.
Ko računalnik preklopi iz spanja, zasvetijo lučke za vklop in računalnik prikaže zaslon na tistem mestu, kjer
ste z njim prenehali.
OPOMBA: Če ste pri bujenju računalnika nastavili geslo, morate vnesti geslo za sistem Windows, preden se
delo vrne na zaslon.
Omogočanje stanja mirovanja, ki ga je sprožil uporabnik, in izhod iz njega
Z možnostmi porabe energije lahko omogočite ročen preklop v stanje mirovanja in spremenite druge
nastavitve porabe ter časovne omejitve:
1.
Na začetnem zaslonu vnesite možnosti napajanja, nato pa še Možnosti porabe energije.
2.
V levem podoknu kliknite Izberi funkcijo stikala za vklop.
3.
Kliknite Spreminjanje nastavitev, ki trenutno niso na voljo.
4.
V območju Ob pritisku na gumb za napajanje izberite Mirovanje.
5.
Kliknite Shrani spremembe.
Za preklop iz stanja mirovanja kratko pritisnite stikalo za vklop/izklop. Lučke za vklop začnejo svetiti in vaše
delo se vrne na zaslon na tistem mestu, kjer ste končali.
OPOMBA: Če ste nastavili vnos gesla ob bujenju računalnika, morate vnesti svoje geslo za Windows, da se
delo vrne na zaslon.
Uporaba merilnika porabe in nastavitve porabe energije
Merilnik napajanja je prikazan na namizju Windows. Merilnik porabe omogoča hiter dostop do nastavitev
napajanja in preverjanje napolnjenosti akumulatorja.
●
Za prikaz odstotka preostale zmogljivosti akumulatorja in trenutnega načrta porabe se pomaknite nad
ikono merilnika napajanja.
●
Za uporabo možnosti porabe energije ali za zamenjavo načrta porabe kliknite ikono merilnika porabe in
izberite element s seznama. Na začetnem zaslonu lahko tudi vnesete možnosti napajanja, nato
pa še Možnosti porabe energije.
Različne ikone merilnika porabe kažejo, ali računalnik deluje na akumulator ali zunanje napajanje. Ikona prav
tako prikazuje sporočilo, če je akumulator dosegel nizko ali kritično stanje.
SLWW
Nastavljanje možnosti porabe energije
35
Nastavitev zaščite z geslom pri bujenju
Če želite nastaviti, da računalnik zahteva geslo, ko se zapre način spanja ali mirovanja, sledite naslednjim
korakom:
1.
Na začetnem zaslonu vnesite možnosti napajanja, nato pa še Možnosti porabe energije.
2.
V levem podoknu kliknite Ob bujenju zahtevaj geslo.
3.
Kliknite Spreminjanje nastavitev, ki trenutno niso na voljo.
4.
Kliknite Zahtevaj geslo (priporočeno).
OPOMBA: Če želite ustvariti geslo za uporabniški račun ali spremeniti svoje trenutno geslo, kliknite
Ustvarjanje ali spreminjanje gesla za uporabniški račun in sledite navodilom na zaslonu. Če ne želite
ustvariti ali spremeniti gesla uporabniškega računa, pojdite na korak 5.
5.
Kliknite Shrani spremembe.
Uporaba napajanja iz akumulatorja
OPOZORILO! Morebitne varnostne težave lahko zmanjšate tako, da s tem računalnikom uporabljate samo
akumulator, ki ste ga dobili z računalnikom, nadomestni HP-jev akumulator ali združljiv HP-jev akumulator,
ki ste ga kupili posebej.
Ko računalnik ni vključen v zunanje napajanje, deluje na energijo iz akumulatorja. Življenjska doba
akumulatorja računalnika se lahko razlikuje glede na nastavitve za upravljanje porabe, uporabljene
programe, svetlost zaslona, zunanje naprave, povezane z računalnikom, in druge dejavnike. Če je računalnik
priključen na napajanje iz omrežja, se akumulator polni, hkrati pa je s tem zaščiteno vaše delo, če bi prišlo do
izpada napajanja. Če ima računalnik napolnjen akumulator in deluje na zunanje napajanje, bo preklopil na
napajanje iz akumulatorja, ko napajalnik odklopite iz računalnika ali ko pride do izpada električne energije.
OPOMBA: Ko izklopite omrežno napajanje, se svetlost zaslona samodejno zmanjša, da se ohranja
življenjska doba akumulatorja.
Tovarniško zapečaten akumulator
Če želite spremljati stanje svojega akumulatorja ali če ta ne drži več napetosti, v Pomoči in podpori izvedite
Preverjanje akumulatorja. Za dostop do podatkov o akumulatorju na začetnem zaslonu vnesite support,
izberite program HP Support Assistant, nato pa še Akumulator in delovanje. Če funkcija Preverjanje
akumulatorja pokaže, da je akumulator treba zamenjati, se obrnite na službo za podporo.
Uporabniki v tem izdelku ne morejo sami preprosto zamenjati akumulatorja. Odstranitev ali zamenjava
akumulatorja lahko vpliva na garancijo. Če akumulatorja ni več mogoče napolniti, se obrnite na službo za
podporo.
Ko je akumulator dotrajan, ga ne odvrzite med gospodinjske odpadke. Upoštevajte lokalne zakone in
predpise v svojem področju glede odlaganja akumulatorjev.
Iskanje dodatnih informacij o akumulatorju
HP Support Assistant vsebuje orodja in informacije o akumulatorju. Za dostop do podatkov o akumulatorju na
začetnem zaslonu izberite program HP Support Assistant in nato izberite Akumulator in delovanje.
36
●
Orodje za pregled akumulatorja za testiranje delovanja akumulatorja;
●
Podatke o umerjanju, upravljanju porabe ter pravilni negi in shranjevanju za podaljšanje življenjske dobe
akumulatorja;
●
Podatke o vrstah akumulatorjev, specifikacijah, življenjskih ciklih in kapaciteti.
Poglavje 6 Upravljanje porabe
SLWW
Za dostop do podatkov o akumulatorju:
▲
Za dostop do podatkov o akumulatorju na začetnem zaslonu izberite program HP Support Assistant in
nato izberite Akumulator in delovanje.
Uporaba funkcije za preverjanje akumulatorja
HP Support Assistant zagotavlja informacije o stanju akumulatorja, nameščenega v računalnik.
Za zagon funkcije za preverjanje akumulatorja:
1.
Povežite napajalnik na računalnik.
OPOMBA: Računalnik mora biti povezan na zunanje napajanje, da lahko preverjanje akumulatorja
pravilno deluje.
2.
Za dostop do podatkov o akumulatorju na začetnem zaslonu izberite program HP Support Assistant in
nato izberite Akumulator in delovanje.
Preverjanje akumulatorja pregleda akumulator in njegove celice in preveri, ali pravilno delujejo, na koncu pa
izdela poročilo o rezultatih pregleda.
Prikaz preostale napolnjenosti akumulatorja
▲
Premaknite kazalec preko merilnika napajanja v območju za obvestila na skrajni desni strani opravilne
vrstice namizja Windows.
Maksimiziranje časa praznjenja akumulatorja
Čas praznjenja akumulatorja se razlikuje glede na funkcije, ki jih uporabljate, ko se računalnik napaja iz
akumulatorja. Najdaljši čas praznjenja se postopoma krajša zaradi naravnega zmanjševanja kapacitete
akumulatorja.
Nasveti za podaljšanje delovanja akumulatorja:
●
Zmanjšajte svetlost zaslona.
●
V možnostih porabe izberite nastavitev Varčevanje porabe.
Upravljanje stanj praznega akumulatorja
Podatki v tem odseku opisujejo opozorila in prednastavljene odzive sistema. Nekatera opozorila o praznem
akumulatorju in odzive sistema lahko spremenite v možnostih porabe energije. Nastavitve s pomočjo
»Možnosti porabe energije« ne veljajo za lučke.
Na začetnem zaslonu vnesite poraba, kliknite Nastavitve in nato izberite Možnosti porabe energije.
Prepoznavanje stanj praznega akumulatorja
Ko se akumulator, ki je edini napajalni vir računalnika, skoraj ali popolnoma izprazni, se zgodi naslednje:
●
Lučka akumulatorja (samo nekateri modeli) kaže nizko ali kritično stanje akumulatorja.
– ali –
●
Ikona merilnika porabe v območju za obvestila prikaže obvestilo o nizkem ali kritičnem stanju
napolnjenosti.
OPOMBA: Za dodatne informacije o merilniku porabe glejte Uporaba merilnika porabe in nastavitve
porabe energije na strani 35.
SLWW
Nastavljanje možnosti porabe energije
37
Če je računalnik vklopljen ali v stanju spanja, računalnik za kratek čas ostane v stanju spanja, nato pa se
zaustavi in izgubi vse neshranjene podatke.
Reševanje stanja praznega akumulatorja
Reševanje stanja praznega akumulatorja, ko je na voljo zunanji vir napajanja
▲
Povežite eno od naslednjih naprav:
●
Napajalnik
●
Dodatno združitveno ali razširitveno napravo
●
Dodatni napajalnik, ki je pri HP-ju na voljo kot dodatna oprema
Reševanje stanja praznega akumulatorja, ko vir napajanja ni na voljo
Če želite rešiti skoraj prazen akumulator, vendar vira napajanja ni na voljo, shranite svoje delo in zaustavite
računalnik.
Ohranjanje zmogljivosti akumulatorja
38
●
Na začetnem zaslonu vnesite poraba, kliknite Nastavitve in nato izberite Možnosti porabe energije.
●
V možnostih porabe energije izberite nastavitve za majhno porabo energije.
●
Izključite povezave brezžičnega in lokalnega omrežja (LAN) in izklopite programe modema, če jih ne
uporabljate.
●
Izključite zunanje naprave, ki niso priključene na zunanji vir napajanja, če jih ne uporabljate.
●
Ustavite, onemogočite ali odstranite vse zunanje pomnilniške kartice, ki je ne uporabljate.
●
Zmanjšajte svetlost zaslona.
●
Ko prekinete delo, preklopite v stanje spanja ali zaustavite računalnik.
Poglavje 6 Upravljanje porabe
SLWW
7
Zunanje kartice in naprave
Uporaba pomnilniških kartic Micro SD
Dodatne pomnilniške kartice omogočajo varno shranjevanje podatkov in priročno souporabo podatkov. Te
kartice se pogosto uporabljajo z digitalnimi fotoaparati in dlančniki, opremljenimi z nosilci podatkov, kot tudi
z drugimi računalniki.
Če si želite ogledati vrste pomnilniških kartic, ki jih podpira računalnik, glejte poglavje Spoznavanje
računalnika na strani 4.
Vstavljanje pomnilniške kartice
POZOR: Da preprečite poškodbe na priključkih pomnilniške kartice, pri vstavljanju kartice uporabite čim
manj sile.
1.
Kartico držite tako, da je nalepka obrnjena navzgor, priključek pa proti računalniku.
2.
Vstavite kartico v bralnik pomnilniških kartic micro SD, nato pa jo potisnite navznoter tako, da se trdno
zaskoči.
Ko računalnik zazna napravo, boste zaslišali zvok in prikazal se bo meni z možnostmi.
Odstranitev pomnilniške kartice
POZOR: Da preprečite izgubo podatkov ali neodzivnost sistema, z naslednjim postopkom varno odstranite
pomnilniško kartico.
SLWW
1.
Shranite podatke in zaprite vse programe, povezane s pomnilniško kartico.
2.
Kliknite ikono za odstranjevanje strojne opreme v območju za obvestila na skrajni desni strani opravilne
vrstice namizja Windows. Nato sledite navodilom na zaslonu.
Uporaba pomnilniških kartic Micro SD
39
3.
Pritisnite kartico (1) in jo odstranite iz reže (2).
OPOMBA: Če kartica ne izskoči, jo izvlecite iz reže.
Uporaba naprave USB
Universal Serial Bus (USB) je vmesnik strojne opreme, ki se lahko uporablja za priključitev dodatnih zunanjih
naprav, kot je tipkovnica, miška, pogon, tiskalnik, optični bralnik ali zvezdišče USB.
Nekatere naprave USB potrebujejo dodatno podporno programsko opremo, ki je običajno priložena napravi.
Več o programski opremi za napravo lahko preberete v navodilih proizvajalca. Navodila lahko dobite s
programsko opremo, na plošči ali na spletnem mestu izdelovalca.
Računalnik ima najmanj 1 vrata USB, ki podpirajo naprave USB 1.0, 1.1, 2.0 ali 3.0. Poleg tega ima vaš
računalnik morda tudi USB-vrata z lastnim napajanjem, ki omogočajo napajanje zunanje naprave. Dodatna
združitvena naprava ali zvezdišče USB vsebuje dodatna vrata USB, ki jih je mogoče uporabiti z računalnikom.
40
Poglavje 7 Zunanje kartice in naprave
SLWW
Priključitev naprave USB
POZOR: Da preprečite poškodbe priključka USB, pri priključevanju naprave USB uporabite čim manj sile.
▲
Kabel naprave USB priključite na vrata USB.
OPOMBA: Spodnja slika se lahko nekoliko razlikuje od vašega računalnika.
Ko bo naprava prepoznana, boste zaslišali zvok.
OPOMBA: Ko prvič priključite napravo USB, boste v območju za obvestila zagledali sporočilo, da je
računalnik prepoznal napravo.
Odstranjevanje naprave USB
POZOR: Med odstranjevanjem naprave USB ne vlecite kabla, ker lahko poškodujete priključek USB.
POZOR: Da preprečite izgubo podatkov ali neodzivnost sistema, z naslednjim postopkom varno odstranite
napravo USB.
SLWW
1.
Če želite odstraniti napravo USB, shranite podatke in zaprite vse programe, povezane z napravo.
2.
Kliknite ikono za odstranjevanje strojne opreme v območju za obvestila na skrajni desni strani opravilne
vrstice namizja Windows in sledite navodilom na zaslonu.
3.
Odstranite napravo.
Uporaba naprave USB
41
Uporaba dodatnih zunanjih naprav
OPOMBA: Informacije o potrebni programski opremi, gonilnikih in o tem, katera vrata na računalniku je
treba uporabiti, najdete v navodilih proizvajalca.
Če želite na računalnik priključiti zunanjo napravo:
POZOR: Za zmanjšanje tveganja okvare opreme pri priklopu naprave z lastnim napajanjem se prepričajte,
da je naprava izključena in električni kabel izklopljen.
1.
Napravo priključite v računalnik.
2.
Če priključujete napravo z lastnim napajanjem, njen napajalni kabel vtaknite v ozemljeno električno
vtičnico.
3.
Izklopite napravo.
Če želite odklopiti zunanjo napravo brez lastnega napajanja, jo izklopite in odklopite iz računalnika. Če želite
izključiti zunanjo napravo z lastnim napajanjem, jo izklopite, odklopite iz računalnika in nato izvlecite
električni kabel.
Uporaba dodatnih zunanjih pogonov
Z izmenljivimi zunanjimi pogoni razširite možnosti za shranjevanje in dostop do informacij. Pogon USB je
mogoče dodati tako, da ga vklopite v vrata USB na računalniku.
OPOMBA: Zunanji HP-jevi optični pogoni USB morajo biti priključeni v vrata USB z lastnim napajanjem na
računalniku.
Pogoni USB so lahko naslednji:
●
1,44-megabajtni disketni pogon
●
Modul trdega diska
●
Zunanji optični pogon (CD, DVD in Blu-ray)
●
Naprava MultiBay
Uporaba priključka za združitveno napravo
Priključek za združitev omogoča priklop računalnika na dodatno združitveno ali razširitveno napravo.
Dodatna razširitvena ali združitvena postaja ima dodatna vrata in priključke, ki se lahko uporabljajo z
računalnikom.
OPOMBA: Z vašega računalnika, združitvene ali razširitvene postaje se lahko sledeče slike razlikujejo. Glejte
ilustracijo, ki najbolj odgovarja vaši združitveni ali razširitveni napravi.
Če želite povezati računalnik na združitveno napravo:
1.
42
Izvlecite gumb za povezavo (1) na združitveni napravi, da se mehanizem zaklepanja umakne.
Poglavje 7 Zunanje kartice in naprave
SLWW
2.
Poravnajte združitvena mesta na združitveni napravi z receptorji na spodnji strani računalnika in
spustite računalnik v združitveno napravo (2) tako, da se prilega vanjo.
3.
Pritisnite gumb za priključitev (1) na združitveni napravi, da pritrdite združitveno napravo na računalnik.
Ko je računalnik popolnoma vstavljen, lučka za priključitev (2) zasveti.
Če želite na računalnik priključiti razširitveno napravo:
1.
SLWW
Poravnajte kabelski priključek razširitvene postaje s priključkom za združitev na računalniku.
Uporaba dodatnih zunanjih naprav
43
2.
44
Potisnite kabelski priključek razširitvene postaje v priključek za združitev na računalniku, da se zaskoči.
Poglavje 7 Zunanje kartice in naprave
SLWW
8
Pogoni
Uporaba dodatnih zunanjih trdih diskov (samo nekateri modeli)
POZOR: Da preprečite izgubo podatkov ali neodzivnost sistema, storite naslednje:
Preden dodate ali zamenjate pomnilniški modul ali trdi disk, shranite svoje delo in zaustavite računalnik.
Če niste prepričani, ali je računalnik izklopljen, ga vklopite tako, da pritisnete gumb za napajanje. Nato
računalnik zaustavite prek operacijskega sistema.
Izboljšanje delovanja trdega diska
Uporaba programa za defragmentiranje diska
Med uporabo računalnika se datoteke na trdem disku razdrobijo. Program za defragmentiranje diska združi
razdrobljene datoteke in mape na trdem disku, tako da lahko sistem deluje učinkoviteje.
OPOMBA: Pri fiksnih pogonih (SSD) programa za defragmentiranje diska ni treba zaganjati.
Ko zaženete program za defragmentiranje diska, bo ta deloval samostojno. Glede na velikost vašega trdega
diska in število fragmentiranih datotek bo program za defragmentiranje diska morda potreboval dlje kot eno
uro, da zaključi postopek. Morda je bolje, če ga nastavite, da deluje ponoči ali kadar ne potrebujete
računalnika.
HP priporoča, da trdi disk defragmentirate najmanj enkrat mesečno. Program za defragmentiranje diska
lahko nastavite tako, da se bo samodejno zagnal enkrat mesečno, vendar pa lahko računalnik kadar koli
defragmentirate tudi ročno.
Zagon programa za defragmentiranje diska:
1.
Računalnik priključite na izmenično napajanje.
2.
Na začetnem zaslonu vnesite disk.
3.
Kliknite Optimiraj.
OPOMBA: Operacijski sistem Windows ima funkcijo za nadzor uporabniškega računa za izboljšanje
varnosti računalnika. Morda boste morali dati dovoljenje ali vnesti geslo za opravila, npr. namestitev
programske opreme, uporabo orodij ali spreminjanje nastavitev operacijskega sistema Windows.
Uporabite orodje HP Support Assistant. Če želite na začetnem zaslonu odpreti orodje HP Support
Assistant, izberite program HP Support Assistant.
Dodatne informacije najdete v pomoči programske opreme za defragmentiranje diska.
Uporaba programa za čiščenje diska
Program za čiščenje diska pregleda, če so na trdem disku nepotrebne datoteke, ki jih lahko varno izbrišete, s
čimer sprostite prostor na disku in omogočite učinkovitejše delovanje računalnika.
Zagon programa za čiščenje diska:
SLWW
1.
Na začetnem zaslonu vnesite disk in nato izberite Odstrani aplikacije in sprosti prostor na disku.
2.
Sledite navodilom na zaslonu.
Uporaba dodatnih zunanjih trdih diskov (samo nekateri modeli)
45
9
Varnost
Zaščita računalnika
Standardne varnostne funkcije operacijskega sistema Windows in orodja za nastavitev računalnika, ki ni del
programa Windows (BIOS), lahko zaščitijo vaše osebne nastavitve in podatke pred raznimi tveganji.
OPOMBA: Varnostne rešitve so namenjene dodatni zaščiti. Te zaščite pa ne morejo preprečiti kraje
računalnika ali napačnega ravnanja z njim.
OPOMBA: Preden svoj računalnik pošljete na servis, varnostno kopirajte in izbrišite zaupne datoteke ter
odstranite vse nastavitve gesel.
OPOMBA: Nekatere funkcije, ki so navedene v tem poglavju, morda niso na voljo v vašem računalniku.
OPOMBA: Računalnik podpira Computrace, spletno varnostno storitev za sledenje in obnovo, ki je na voljo v
nekaterih regijah. Ukradeni računalnik lahko s storitvijo Computrace najdete, če se nepooblaščeni uporabnik
poveže v internet. Če želite uporabljati Computrace, morate kupiti programsko opremo in se naročiti na to
storitev. Za informacije o naročanju programske opreme Computrace obiščite spletno mesto podjetja HP na
naslovu http://www.hp.com.
Računalniško tveganje
Varnostna funkcija
Nepooblaščena raba računalnika
Program HP Client Security skupaj z geslom, pametno kartico,
brezkontaktno kartico, branjem registriranih prstnih odtisov ali
drugim načinom preverjanja istovetnosti
Nepooblaščen dostop do orodja Computer Setup (f10)
Skrbniško geslo za BIOS v orodju Computer Setup*
Nepooblaščenim dostopom do vsebin na trdem disku
Geslo za DriveLock ali geslo za Automatic DriveLock (Samodejno
zaklepanje pogonov) v orodju Computer Setup*
Nepooblaščen zagon z dodatnega zunanjega optičnega pogona
(samo pri nekaterih modelih), dodatnega zunanjega trdega diska
(samo pri nekaterih modelih) ali notranjega omrežnega vmesnika
Funkcija možnosti zagona v orodju Computer Setup*
Nedovoljen dostop do uporabniškega računa Windows
Uporabniško geslo za Windows
Nepooblaščen dostop do podatkov
●
Programska oprema HP Drive Encryption
●
Windows Defender
Nepooblaščen dostop do nastavitev orodja Computer Setup in
drugih informacij za identifikacijo sistema
Skrbniško geslo za BIOS v orodju Computer Setup*
Nepooblaščena odstranitev računalnika
Reža varnostnega kabla (skupaj z dodatnim varnostnim kablom)
*Orodje Computer Setup je predhodno nameščeno orodje ROM, ki ga lahko uporabljate celo takrat, ko operacijski sistem ne deluje ali
se ne naloži. Za pomikanje in izbiranje v orodju Computer Setup lahko uporabite kazalno napravo (sledilno ploščico, kazalno palico ali
miško USB) ali tipkovnico.
Uporaba gesel
Geslo je skupina znakov, ki jih izberete, da zavarujete podatke v računalniku. Nastavite lahko več vrst gesel,
odvisno od načina, s katerim želite nadzirati dostop do svojih informacij. Gesla lahko nastavite v
46
Poglavje 9 Varnost
SLWW
operacijskem sistemu Windows ali v orodju Computer Setup, ki ni del programa Windows in je predhodno
nameščeno v računalniku.
●
Skrbniški gesli za BIOS in program DriveLock sta nastavljeni v orodju Computer Setup in z njima upravlja
sistemski BIOS.
●
Gesli za Automatic DriveLock sta omogočeni v orodju Computer Setup.
●
Gesla operacijskega sistema Windows so nastavljena samo v operacijskem sistemu Windows.
●
Če ste predhodno nastavili HP SpareKey in nato pozabili skrbniško geslo sistemskega BIOS-a,
nastavljeno v orodju Computer Setup, lahko za dostop do pripomočka uporabite HP SpareKey.
●
Če ste pozabili uporabniško geslo DriveLock in glavno geslo DriveLock, nastavljeno v orodju Computer
Setup, se trdi disk, ki je zaščiten s temi gesli, trajno zaklene in ga več ni možno uporabiti.
Za funkcije orodja Computer Setup in varnostne funkcije operacijskega sistema Windows lahko uporabite isto
geslo. Poleg tega lahko isto geslo uporabite za več funkcij orodja Computer Setup.
Pri ustvarjanju in shranjevanju gesel upoštevajte naslednje nasvete:
●
Ko ustvarjate gesla, sledite zahtevam programa.
●
Ne uporabljajte istega gesla za različne programe in spletna mesta in svojega gesla za sistem Windows
ne uporabite za noben drug program ali spletno mesto.
●
Funkcijo Password Manager v programu HP Client Security uporabite za shranjevanje uporabniških imen
in gesel za vsa spletna mesta in aplikacije. Kasneje jih boste lahko varno prebrali, če jih pozabite.
●
Gesel ne shranjujte v računalniško datoteko.
Naslednje tabele prikazujejo običajno uporabljena skrbniška gesla operacijskega sistema Windows in BIOS ter
opisujejo njihove funkcije.
Nastavitev gesel v sistemu Windows
Geslo
Funkcija
Skrbniško geslo*
Varuje dostop do določene stopnje skrbniškega računa
operacijskega sistema Windows.
OPOMBA: Z nastavitvijo skrbniškega gesla za sistem Windows
ne boste nastavili tudi skrbniškega gesla za BIOS.
Uporabniško geslo*
Zaščiti dostop do uporabniškega računa Windows.
*Informacije o nastavitvah skrbniškega gesla za Windows ali uporabniškega gesla za Windows poiščite v orodju HP Support Assistant
na začetnem zaslonu. Če želite na začetnem zaslonu odpreti orodje HP Support Assistant, izberite program HP Support Assistant.
Nastavitev gesla v orodju Computer Setup
Geslo
Funkcija
Skrbniška gesla sistema BIOS*
Varuje dostop do orodja Computer Setup.
OPOMBA: Če so aktivne funkcije za zaščito skrbniškega gesla za
BIOS, tega gesla morda ne boste mogli odstraniti, dokler teh
funkcij ne izklopite.
Glavno geslo za DriveLock*
SLWW
Varuje dostop do notranjega trdega diska, ki je zaščiten s
sistemom DriveLock. To se uporablja tudi za odstranjevanje
Uporaba gesel
47
Geslo
Funkcija
zaščite DriveLock. To geslo se nastavi pri geslih sistema
DriveLock med postopkom omogočanja.
OPOMBA: Preden nastavite geslo za DriveLock, morate nastaviti
skrbniško geslo za BIOS.
Uporabniško geslo za DriveLock*
Varuje dostop do notranjega trdega diska, ki je zaščiten s
sistemom DriveLock in se nastavi pri geslih DriveLock med
postopkom omogočanja.
OPOMBA: Preden nastavite geslo za DriveLock, morate nastaviti
skrbniško geslo za BIOS.
*Če želite podrobnosti o posameznem geslu, glejte naslednje teme.
Upravljanje skrbniškega gesla za BIOS
Geslo nastavite, spremenite ali izbrišete takole:
Nastavitev novega skrbniškega gesla za BIOS
1.
Vklopite ali znova zaženite računalnik in nato pritisnite tipko esc, ko se na dnu zaslona prikaže sporočilo
»Press the ESC key for Startup Menu« (Pritisnite tipko ESC za prikaz zagonskega menija).
2.
Pritisnite f10, da nastavitve računalnika.
3.
S kazalno napravo ali puščičnimi tipkami izberite Security (Varnost) > Setup BIOS Administrator
Password (Nastavi skrbniško geslo BIOS) in pritisnite enter.
4.
Ko boste pozvani, vnesite geslo.
5.
Ko boste pozvani, vnesite novo geslo, da ga potrdite.
6.
Za shranjevanje sprememb in izhod iz orodja Computer Setup kliknite ikono Save (Shrani) in nato sledite
navodilom na zaslonu.
– ali –
S puščičnimi tipkami izberite Main (Glavno) > Save Changes and Exit (Shrani spremembe in končaj) in
nato pritisnite enter.
Spremembe se uveljavijo ob vnovičnem zagonu računalnika.
Spreminjanje skrbniškega gesla za BIOS
1.
Vklopite ali znova zaženite računalnik in nato pritisnite tipko esc, ko se na dnu zaslona prikaže sporočilo
»Press the ESC key for Startup Menu« (Pritisnite tipko ESC za prikaz zagonskega menija).
2.
Pritisnite f10, da nastavitve računalnika.
3.
S kazalno napravo ali puščičnimi tipkami izberite Security (Varnost) > Change Password (Spremeni
geslo) in pritisnite enter.
4.
Ko boste pozvani, vnesite trenutno geslo.
5.
Ko boste pozvani, vnesite novo geslo, da ga potrdite.
6.
Če želite shraniti spremembe in zapreti orodje Computer Setup, v spodnjem levem kotu zaslona kliknite
Save (Shrani), nato sledite navodilom na zaslonu.
– ali –
48
Poglavje 9 Varnost
SLWW
S puščičnimi tipkami izberite Main (Glavno) > Save Changes and Exit (Shrani spremembe in končaj) in
nato pritisnite enter.
Spremembe se uveljavijo ob vnovičnem zagonu računalnika.
Brisanje skrbniškega gesla BIOS
1.
Vklopite ali znova zaženite računalnik in nato pritisnite tipko esc, ko se na dnu zaslona prikaže sporočilo
»Press the ESC key for Startup Menu« (Pritisnite tipko ESC za prikaz zagonskega menija).
2.
Pritisnite f10, da nastavitve računalnika.
3.
S kazalno napravo ali puščičnimi tipkami izberite Security (Varnost) > Change Password (Spremeni
geslo) in pritisnite enter.
4.
Ko boste pozvani, vnesite trenutno geslo.
5.
Ko boste pozvani k vnosu novega gesla, pustite polje prazno in pritisnite enter.
6.
Preberite opozorilo. Za nadaljevanje izberite YES (DA).
7.
Ko boste pozvani na vnovičen vnos novega gesla, pustite polje prazno in pritisnite enter.
8.
Če želite shraniti spremembe in zapreti orodje Computer Setup, v spodnjem levem kotu zaslona kliknite
Save (Shrani), nato sledite navodilom na zaslonu.
– ali –
S puščičnimi tipkami izberite Main (Glavno) > Save Changes and Exit (Shrani spremembe in končaj) in
nato pritisnite enter.
Spremembe se uveljavijo ob vnovičnem zagonu računalnika.
SLWW
Uporaba gesel
49
Vnos skrbniškega gesla BIOS-a
V poziv BIOS administrator password (Geslo skrbnika za BIOS) vnesite geslo (uporabite iste tipke, ki ste jih
uporabili pri nastavitvi gesla) in pritisnite enter. Po treh neuspešnih poizkusih vnosa skrbniškega gesla BIOSa morate znova zagnati računalnik in poskusiti znova.
Upravljanje gesla za DriveLock za Computer Setup
POZOR: Če želite preprečiti, da bi trdi disk, zaščiten s funkcijo DriveLock, postal trajno neuporaben, shranite
uporabniško in glavno geslo funkcije DriveLock na varno mesto stran od računalnika. Če pozabite obe gesli za
DriveLock, bo trdi disk trajno zaklenjen in ga ne boste mogli več uporabljati.
Varnostna funkcija DriveLock preprečuje nepooblaščen dostop do vsebine trdega diska. Funkcijo DriveLock
lahko omogočite samo za notranji(e) trdi(e) disk(e) računalnika. Ko za pogon omogočite funkcijo DriveLock, je
dostop do njega mogoč samo, če najprej vnesete geslo. Disk mora biti vstavljen v računalnik ali napredni
podvojevalnik vrat, da lahko z gesli DriveLock dostopate do njega.
OPOMBA: Za dostop do funkcij DriveLock morate nastaviti skrbniško geslo za BIOS.
Če želite omogočiti varnostno funkcijo DriveLock za notranji trdi disk, morate v programu Computer Setup
nastaviti uporabniško in skrbniško geslo. Pri uporabi varnostne funkcije DriveLock upoštevajte naslednje:
50
●
Dostop do trdega diska, zaščitenega s funkcijo Drive Lock, je mogoč samo z uporabniškim ali glavnim
geslom.
●
Priporočamo, da je lastnik uporabniškega gesla uporabnik, ki vsakodnevno uporablja zaščiteni trdi disk.
Glavno geslo je lahko geslo skrbnika sistema ali geslo uporabnika, ki vsakodnevno uporablja trdi disk.
●
Uporabniško in glavno geslo sta lahko enaki.
●
Uporabniško ali glavno geslo izbrišete samo tako, da onemogočite zaščito DriveLock za trdi disk. To
lahko storite samo, če poznate glavno geslo.
Poglavje 9 Varnost
SLWW
Nastavitev gesla za DriveLock
Za nastavitev gesla DriveLock v orodju Computer Setup sledite naslednjim korakom:
1.
Vklopite računalnik in nato pritisnite esc, ko je na dnu zaslona prikazano sporočilo »Press the ESC key
for Startup Menu« (Pritisnite tipko ESC za prikaz zagonskega menija).
2.
Pritisnite f10, da nastavitve računalnika.
3.
S kazalno napravo ali puščičnimi tipkami izberite Security (Varnost) > Hard Drive Tools (Orodja trdega
diska) > DriveLockin pritisnite enter.
4.
Kliknite Set DriveLock Password (global) (Nastavi geslo DriveLock) (globalno).
5.
Vnesite skrbniško geslo sistemskega BIOS-a in pritisnite enter.
6.
S kazalno napravo ali s puščičnimi tipkami izberite trdi disk, ki ga želite zaščititi, in nato pritisnite tipko
enter.
7.
Preberite opozorilo. Za nadaljevanje izberite YES (DA).
8.
Ko boste pozvani, vnesite glavno geslo in pritisnite enter.
9.
Ko boste pozvani, znova vnesite glavno geslo, da ga potrdite, nato pa pritisnite enter.
10. Ko boste pozvani, vnesite uporabniško geslo in pritisnite enter.
11. Ko boste pozvani, znova vnesite uporabniško geslo, da ga potrdite, nato pa pritisnite enter.
12. Potrdite zaščito DriveLock na izbranem disku tako, da v potrditveno polje vnesete DriveLock in
pritisnete tipko enter.
OPOMBA: Pri vnosu v potrditveno polje upoštevajte velike in male črke.
13. Če želite shraniti spremembe in zapreti orodje Computer Setup, v spodnjem levem kotu zaslona kliknite
Save (Shrani), nato sledite navodilom na zaslonu.
– ali –
S puščičnimi tipkami izberite Main (Glavno) > Save Changes and Exit (Shrani spremembe in končaj) in
nato pritisnite enter.
Spremembe se uveljavijo ob vnovičnem zagonu računalnika.
Vnos gesla za DriveLock
Prepričajte se, ali je trdi disk vstavljen v računalnik (ne v dodatno združitveno postajo ali zunanje ležišče
MultiBay).
Ob pozivu DriveLock Password (Geslo za zaklepanje pogonov) vtipkajte uporabniško ali glavno geslo
(uporabite enake tipke, kot ste jih uporabili za nastavitev gesla) in pritisnite enter.
Po 2 nepravilnih poskusih vnosa gesla morate zaustaviti računalnik in poskusiti znova.
SLWW
Uporaba gesel
51
Spreminjanje gesla za DriveLock
Za spreminjanje gesla DriveLock v orodju Computer Setup sledite naslednjim korakom:
1.
Vklopite računalnik in nato pritisnite esc, ko je na dnu zaslona prikazano sporočilo »Press the ESC key
for Startup Menu« (Pritisnite tipko ESC za prikaz zagonskega menija).
2.
Pritisnite f10, da nastavitve računalnika.
3.
S kazalno napravo ali puščičnimi tipkami izberite Security (Varnost) > Hard Drive Tools (Orodja trdega
diska) > DriveLockin pritisnite enter.
4.
Vnesite skrbniško geslo sistemskega BIOS-a in pritisnite enter.
5.
S kazalno napravo ali s puščičnimi tipkami izberite Set DriveLock Password (Nastavi geslo za zaklepanje
pogonov) in nato pritisnite enter.
6.
S tipkami s puščicami izberite notranji trdi disk in pritisnite enter.
7.
S kazalno napravo ali s puščičnimi tipkami izberite Change Password (Spremenite geslo).
8.
Ko boste pozvani, vnesite trenutno geslo in pritisnite enter.
9.
Ko boste pozvani, vnesite novo geslo in pritisnite enter.
10. Ko boste pozvani, znova vnesite novo geslo, da ga potrdite, nato pa pritisnite enter.
11. Če želite shraniti spremembe in zapreti orodje Computer Setup, v spodnjem levem kotu zaslona kliknite
Save (Shrani), nato sledite navodilom na zaslonu.
– ali –
S puščičnimi tipkami izberite Main (Glavno) > Save Changes and Exit (Shrani spremembe in končaj) in
nato pritisnite enter.
Spremembe se uveljavijo ob vnovičnem zagonu računalnika.
52
Poglavje 9 Varnost
SLWW
Odstranjevanje zaščite DriveLock
Če želite v programu Computer Setup odstraniti zaščito DriveLock, sledite tem korakom:
1.
Vklopite računalnik in nato pritisnite esc, ko je na dnu zaslona prikazano sporočilo »Press the ESC key
for Startup Menu« (Pritisnite tipko ESC za prikaz zagonskega menija).
2.
Pritisnite f10, da nastavitve računalnika.
3.
S kazalno napravo ali puščičnimi tipkami izberite Security (Varnost) > Hard Drive Tools (Orodja trdega
diska) > DriveLockin pritisnite enter.
4.
Vnesite skrbniško geslo sistemskega BIOS-a in pritisnite enter.
5.
S kazalno napravo ali s puščičnimi tipkami izberite Set DriveLock Password (Nastavi geslo za
zaklepanje pogonov) in nato pritisnite enter.
6.
S kazalno napravo ali puščičnimi tipkami izberite notranji trdi disk in nato pritisnite tipko enter.
7.
S kazalno napravo ali puščičnimi tipkami izberite Disable protection (Onemogoči zaščito).
8.
Vnesite glavno geslo, nato pa pritisnite enter.
9.
Za shranjevanje sprememb in izhod iz orodja Computer Setup kliknite ikono Save (Shrani) in nato sledite
navodilom na zaslonu.
– ali –
S puščičnimi tipkami izberite Main (Glavno) > Save Changes and Exit (Shrani spremembe in končaj) in
nato pritisnite enter.
Spremembe se uveljavijo ob vnovičnem zagonu računalnika.
Uporaba funkcije Automatic DriveLock (Samodejno zaklepanje pogonov) v
programu Computer Setup
V okolju z več uporabniki lahko nastavite geslo za funkcijo Automatic DriveLock (Samodejni DriveLock). Če
omogočite geslo za Automatic DriveLock (Samodejni DriveLock), bosta naključno ustvarjeni uporabniško in
glavno geslo za DriveLock. Ko uporabnik vnese geslo, lahko z istim naključnim uporabniškim in glavnim
geslom za DriveLock odklene disk.
OPOMBA: Za dostop do funkcij za Automatic DriveLock (Samodejno zaklepanje pogonov) morate nastaviti
skrbniško geslo sistemskega BIOS-a.
Vnos gesla za Automatic DriveLock (Samodejni DriveLock)
Če želite omogočiti geslo za Automatic DriveLock (Samodejni DriveLock) v programu Computer Setup,
naredite to:
SLWW
1.
Vklopite ali znova zaženite računalnik in nato pritisnite tipko esc, ko se na dnu zaslona prikaže sporočilo
»Press the ESC key for Startup Menu« (Pritisnite tipko ESC za prikaz zagonskega menija).
2.
Pritisnite f10, da nastavitve računalnika.
3.
S kazalno napravo ali puščičnimi tipkami izberite Security > Hard Drive Tools (Orodja trdega diska) >
Automatic DriveLock (Samodejni DriveLock) in nato pritisnite enter.
4.
Vnesite skrbniško geslo sistemskega BIOS-a in pritisnite enter.
5.
S kazalno napravo ali puščičnimi tipkami izberite notranji trdi disk in nato pritisnite tipko enter.
Uporaba gesel
53
6.
Preberite opozorilo. Za nadaljevanje izberite YES (DA).
7.
Za shranjevanje sprememb in izhod iz orodja Computer Setup kliknite ikono Save (Shrani) in nato sledite
navodilom na zaslonu.
– ali –
S puščičnimi tipkami izberite Main (Glavno) > Save Changes and Exit (Shrani spremembe in končaj) in
nato pritisnite enter.
Odstranjevanje zaščite Automatic DriveLock (Samodejni DriveLock)
Če želite v programu Computer Setup odstraniti zaščito DriveLock, sledite tem korakom:
1.
Vklopite ali znova zaženite računalnik in nato pritisnite tipko esc, ko se na dnu zaslona prikaže sporočilo
»Press the ESC key for Startup Menu« (Pritisnite tipko ESC za prikaz zagonskega menija).
2.
Pritisnite f10, da nastavitve računalnika.
3.
S kazalno napravo ali puščičnimi tipkami izberite Security > Hard Drive Tools (Orodja trdega diska) >
Automatic DriveLock (Samodejni DriveLock) in nato pritisnite enter.
4.
Vnesite skrbniško geslo sistemskega BIOS-a in pritisnite enter.
5.
S kazalno napravo ali puščičnimi tipkami izberite notranji trdi disk in nato pritisnite tipko enter.
6.
S kazalno napravo ali puščičnimi tipkami izberite Disable protection (Onemogoči zaščito).
7.
Če želite shraniti spremembe in zapreti orodje Computer Setup, v spodnjem levem kotu zaslona kliknite
Save (Shrani), nato sledite navodilom na zaslonu.
– ali –
S puščičnimi tipkami izberite Main (Glavno) > Save Changes and Exit (Shrani spremembe in končaj) in
nato pritisnite enter.
Uporaba protivirusne programske opreme
Ko računalnik uporabljate za dostopanje do e-pošte, omrežja ali interneta, ga izpostavljate računalniškim
virusom. Računalniški virusi lahko onemogočijo operacijski sistem, programe ali pripomočke ali pa
povzročijo, da ne delujejo pravilno.
Protivirusna programska oprema lahko zazna in uniči večino virusov ter v večini primerov tudi popravi
poškodbe, ki jih je povzročil virus. Če želite, da bo računalnik neprekinjeno zaščiten pred najnovejšimi virusi,
morate protivirusno programsko opremo redno posodabljati.
Program Windows Defender je vnaprej nameščen v računalnik. Priporočamo vam, da še naprej uporabljate
protivirusni program ter tako popolnoma zaščitite svoj računalnik.
Več informacij o računalniških virusih poiščite v orodju HP Support Assistant. Če želite na začetnem zaslonu
odpreti orodje HP Support Assistant, izberite program HP Support Assistant.
Uporaba programske opreme požarnega zidu
Požarni zidovi preprečujejo nepooblaščen dostop do sistema ali omrežja. Požarni zid je lahko programska
oprema, ki jo namestite v računalnik in/ali omrežje, ali pa vključuje tako strojno kot tudi programsko opremo.
Obstajata dve vrsti požarnih zidov:
54
Poglavje 9 Varnost
SLWW
●
Gostiteljski požarni zidovi – programska oprema, ki varuje samo računalnik, v katerem je nameščena.
●
Omrežni požarni zidovi – nameščeni med DSL ali kabelskim modemom na domačem omrežju in varujejo
vse računalnike v omrežju.
Če je v sistemu nameščen požarni zid, ta nadzoruje podatke, ki so poslani v sistem in iz njega, ter jih primerja
z uporabniško določenimi varnostnimi kriteriji. Podatki, ki teh kriterijev ne izpolnjujejo, so blokirani.
V vašem računalniku ali omrežni opremi je požarni zid morda že nameščen. Če ni, so na voljo rešitve v obliki
programske opreme požarnega zidu.
OPOMBA: V nekaterih primerih lahko požarni zid prepreči dostop do spletnih iger, moti delovanje tiskalnika
ali skupne rabe datotek v omrežju ali pa blokira e-poštne priponke pooblaščenih oseb. Če želite začasno rešiti
težavo, onemogočite požarni zid, izvedite želeno opravilo, nato pa znova omogočite požarni zid. Za trajno
rešitev težave pa boste morali spremeniti nastavitve požarnega zidu.
Namestitev pomembnih varnostnih posodobitev
POZOR: Družba Microsoft® pošilja obvestila o pomembnih posodobitvah. Če želite računalnik zavarovati
pred luknjami v zaščiti in računalniškimi virusi, namestite vse nujne Microsoftove posodobitve takoj, ko vas
računalnik o tem obvesti.
Izberete lahko samodejno namestitev posodobitev. Če želite spremeniti nastavitve, na začetnem zaslonu
vnesite nadzorna plošča in nato izberite Nadzorna plošča. Izberite Sistem in varnost, Windows Update
ter Spremeni nastavitve in upoštevajte navodila na zaslonu.
Uporaba programa HP Client Security (samo nekateri modeli)
Programska oprema HP Client Security je vnaprej nameščena v računalnik. To programsko opremo lahko
odprete, če tapnete ploščico HP Client Security na začetnem zaslonu, ikono HP Client Security v območju za
obvestila na skrajni desni strani opravilne vrstice ali v nadzorni plošči sistema Windows. Ponuja varnostne
funkcije, ki preprečijo nepooblaščen dostop do računalnika, omrežij in ključnih podatkov. Več informacij
najdete v pomoči za programsko opremo HP Client Security.
Namestitev dodatnega varnostnega kabla
OPOMBA: Varnostni kabel je namenjen odvračanju morebitnih tatov, ne more pa vedno preprečiti kraje
računalnika ali napačnega ravnanja z njim.
OPOMBA: Reža za varnostni kabel na vašem računalniku se lahko nekoliko razlikuje od tiste na sliki v tem
razdelku. Za informacije o lokaciji reže za varnostni kabel na računalniku glejte Spoznavanje računalnika
na strani 4.
SLWW
1.
Varnostni kabel ovijte okoli nepremičnega predmeta.
2.
Vstavite ključ (1) v ključavnico za kabel (2).
3.
Vstavite ključavnico varnostnega kabla v režo varnostnega kabla na računalniku (3), nato pa s ključem
zaklenite ključavnico.
Namestitev pomembnih varnostnih posodobitev
55
Uporaba bralnika prstnih odtisov
Vgrajeni bralnik prstnih odtisov je na voljo v izbranih modelih računalnikov. Če želite uporabiti bralnik prstnih
odtisov, morate svoje prstne odtise vpisati v orodje Credential Manager v programu HP Client Security. Glejte
pomoč za programsko opremo HP Client Security.
Ko vse prstne odtise registrirate v orodje Credential Manager, lahko s funkcijo Password Manager programa
HP Client Security shranite vsa uporabniška imena in gesla za podprta spletna mesta in programe.
Iskanje bralnika prstnih odtisov
Bralnik prstnih odtisov je majhno kovinsko tipalo, ki je nameščeno na enem od naslednjih delov računalnika:
●
Blizu spodnjega dela sledilne ploščice
●
Na desni strani tipkovnice
●
Na zgornji desni strani zaslona
●
Na zgornji levi strani zaslona
Bralnik je lahko nameščen vodoravno ali navpično, odvisno od modela računalnika. Pri obeh postavitvah
morate s prstom podrsati navpično prek kovinskega tipala. Glejte Spoznavanje računalnika na strani 4za več
informacij o tem, kje na računalniku najdete bralnik prstnih odtisov.
56
Poglavje 9 Varnost
SLWW
10 Vzdrževanje
Čiščenje računalnika
Za varno čiščenje računalnika uporabljajte naslednje izdelke:
●
Dimetil benzil amonijev klorid, največ 0,3-odstotna koncentracija (na voljo je na primer veliko različnih
znamk takšnih krp).
●
Brezalkoholna tekočina za čiščenje stekla
●
Voda z blago milno raztopino
●
Suha čistilna krpa iz mikrovlaken ali irhovina (krpa brez statične elektrike ali olj)
●
Krpe iz tkanine brez statične elektrike
POZOR: Ne uporabljajte čistilnih razredčil, ki lahko poškodujejo računalnik. Če niste prepričani, ali je čistilo
varno za vaš računalnik, v vsebini izdelka preverite, da ne vsebuje snovi, kot so alkohol, aceton, amonijev
klorid, metilen klorid in ogljikov vodik.
Materiali z vlakni, kot so papirnate brisače, lahko opraskajo računalnik. Čez čas se lahko delci umazanije ali
čistilnih sredstev naberejo v praskah.
Postopki čiščenja
Če želite računalnik varno očistiti, upoštevajte postopke v tem razdelku.
OPOZORILO! Če želite preprečiti električni udar in ne želite poškodovati komponent, računalnika ne čistite,
ko je vklopljen.
Izklopite računalnik.
Odklopite zunanje napajanje.
Odklopite vse priklopljene zunanje naprave.
POZOR: Če želite preprečiti poškodbe notranjih komponent, čistilnih sredstev ali tekočin ne pršite
neposredno po nobeni površini računalnika. Tekočine, ki pridejo v stik s površino, lahko trajno poškodujejo
notranje komponente.
Čiščenje zaslona (Večfunkcijska naprava ali prenosnik)
Zaslon previdno obrišite z mehko krpo brez nitk, ki ste jo navlažili z blagim čistilom za steklo, v katerem ni
alkohola. Preden zaprete pokrov zaslona, preverite, ali je zaslon suh.
Čiščenje stranic ali pokrova
Če želite očistiti stranice ali pokrov, uporabite mehko krpo iz mikrovlaken ali irhovino, ki ste jo navlažili z eno
od omenjenih čistilnih raztopin, ali pa uporabite ustrezne razkuževalne krpe za enkratno uporabo.
OPOMBA: Pokrov računalnika čistite s krožnimi gibi, da boste odstranili čim več umazanije.
SLWW
Čiščenje računalnika
57
Čiščenje sledilne ploščice, tipkovnice ali miške
OPOZORILO! Za zmanjšanje možnosti električnega šoka ali poškodbe notranjih komponent tipkovnice ne
čistite s sesalnikom. Sesalnik lahko na tipkovnici pusti hišni prah in umazanijo.
POZOR: Če želite preprečiti poškodbe notranjih komponent, pazite, da med tipke ne prodre tekočina.
58
●
Če želite očistiti sledilno ploščico, tipkovnico ali miško, uporabite mehko krpo iz mikrovlaken ali
irhovino, ki ste jo navlažili z eno od omenjenih čistilnih raztopin, ali pa uporabite ustrezne razkuževalne
krpe za enkratno uporabo.
●
Če želite preprečiti lepljenje tipk in odstraniti prah, vlakna ter delce pod tipkami, uporabite pločevinko
stisnjenega zraka z dolgim cevastim nastavkom.
Poglavje 10 Vzdrževanje
SLWW
Posodabljanje programov in gonilnikov
HP priporoča redno posodabljanje programov in gonilnikov na najnovejše različice. Najnovejše različice lahko
prenesete s spletnega mesta http://www.hp.com/support. Lahko se tudi registrirate za prejemanje
samodejnih obvestil o posodobitvah, ko so te na voljo.
Uporaba programa SoftPaq Download Manager
HP SoftPaq Download Manager (SDM) je orodje za hiter dostop do informacij SoftPaq za HP-jeve poslovne
računalnike, ki ne zahteva številke SoftPaq. S tem orodjem lahko preprosto poiščete dodatke SoftPaq in jih
prenesete ter razširite.
Orodje SoftPaq Download Manager s HP-jevega mesta FTP bere in prenaša objavljeno datoteko z zbirko
podatkov, ki vsebuje podatke o modelu računalnika in informacije SoftPaq. V orodju SoftPaq Download
Manager lahko določite enega ali več modelov računalnikov, za katere želite ugotoviti, ali je za njih na voljo
prenos dodatkov SoftPaq.
SoftPaq Download Manager na mestu FTP družbe HP preveri, ali so na voljo posodobitve za zbirko podatkov
in programsko opremo. Če jih najde, jih samodejno prenese in uporabi.
SoftPaq Download Manager lahko prenesete s HP-jevega spletnega mesta. Če želite z njim prenašati dodatke
SoftPaq, morate najprej prenesti in namestiti program. Obiščite HP-jevo spletno mesto na naslovu
http://www.hp.com/go/sdm ter sledite navodilom za prenos in namestitev orodja SoftPaq Download
Manager.
Prenos dodatkov SoftPaq:
▲
Na začetnem zaslonu vnesite s. V iskalno polje vnesite softpaq in izberite HP SoftPaq Download
Manager. Sledite navodilom za prenos paketov SoftPaq.
OPOMBA: Če vas nadzor uporabniških računov pozove, kliknite Yes (Da).
SLWW
Posodabljanje programov in gonilnikov
59
11 Varnostno kopiranje in obnovitev
Podatke zaščitite tako, da v središču za varnostno kopiranje in obnovitev v sistemu Windows ustvarite
varnostne kopije posameznih datotek in map ali celotnega trdega diska ali pa ustvarite medije za popravilo
sistema (samo pri nekaterih modelih) z uporabo nameščenega optičnega diska (samo pri nekaterih modelih)
ali dodatnega zunanjega optičnega pogona oziroma da ustvarite obnovitvene točke sistema. Če se sistem ne
odziva, lahko z varnostnimi kopijami datotek obnovite vsebino svojega računalnika.
Na začetnem zaslonu vnesite obnovi, kliknite Nastavitve in s seznama izberite želeno možnost.
OPOMBA: Za podrobna navodila o različnih možnostih varnostnega kopiranja in obnavljanja v Pomoči in
podpori poiščite te teme.
V primeru nestabilnosti sistema vam HP priporoča, da natisnete postopke obnovitve in jih shranite za
poznejšo uporabo.
OPOMBA: Operacijski sistem Windows ima funkcijo za nadzor uporabniškega računa za izboljšanje varnosti
računalnika. Morda boste morali dati dovoljenje ali vnesti geslo za opravila, npr. namestitev programske
opreme, uporabo orodij ali spreminjanje nastavitev operacijskega sistema Windows. Dodatne informacije
poiščite v Pomoči in podpori sistema Windows.
Ustvarjanje varnostnih kopij podatkov
Obnovitev po okvari sistema je enaka najnovejši varnostni kopiji. Medij za obnovitev sistema in začetno
varnostno kopijo naredite takoj po namestitvi sistema. Ob dodajanju nove programske opreme in
podatkovnih datotek bi morali redno ustvarjati varnostne kopije sistema in vzdrževati čim novejšo varnostno
kopijo.
Dodatne informacije o funkcijah za varnostne kopiranje Windows poiščite v Pomoči in podpori sistema
Windows.
Obnovitev sistema
V primeru okvare sistema ali nestabilnosti ima računalnik na voljo naslednja orodja za obnovitev datotek:
●
Orodja za obnovitev sistema Windows: Orodje varnostnega kopiranja in obnovitve v sistemu Windows
lahko uporabite za obnavljanje informacij, za katere ste prej naredili varnostno kopijo. Uporabite lahko
tudi orodje za samodejno odpravljanje napak v sistemu Windows, da odpravite težave, zaradi katerih se
operacijski sistem Windows morda ne zaganja pravilno.
●
Orodja za obnovitev f11: Orodja za obnovitev f11 lahko uporabite za povrnitev izvirne slike trdega
diska. Slika vključuje operacijski sistem Windows in programe, ki so tovarniško nameščeni.
OPOMBA: Če računalnika ne morete zagnati in ne morete uporabiti medijev za popravilo sistema, ki ste jih
predhodno ustvarili (samo pri nekaterih modelih), morate kupiti DVD z operacijskim sistemom Windows 8, s
katerim boste znova zagnali računalnik in popravili operacijski sistem. Dodatne informacije najdete v
razdelku Uporaba medija z operacijskim sistemom Windows 8 (kupite ga posebej) na strani 62.
Uporaba orodja za obnovitev operacijskega sistema Windows
Če želite obnoviti informacije, ki ste jih pred tem varnostno kopirali, v Pomoči in podpori sistema Windows
poiščite korake za obnavljanje datotek in map.
60
Poglavje 11 Varnostno kopiranje in obnovitev
SLWW
Za obnovitev podatkov s funkcijo samodejnega popravila sledite naslednjim korakom:
POZOR: Nekatere možnosti orodja za popravilo ob zagonu bodo popolnoma izbrisale in formatirale trdi
disk. Vse ustvarjene datoteke in vsa programska oprema, ki ste jo namestili v računalnik, se trajno izbrišejo.
Ko je ponovno formatiranje končano, postopek obnovitve obnovi operacijski sistem, gonilnike, programsko
opremo in orodja iz varnostne kopije, ki ste jo uporabili pri obnovitvi.
1.
Če je možno, varnostno kopirajte vse osebne datoteke.
2.
Če je možno, preverite, ali je na voljo particija z obnovitvenim posnetkom ali particija Windows.
Na začetnem zaslonu vnesite file in kliknite Raziskovalec.
– ali –
Na začetnem zaslonu vnesite pc in izberite This PC (Ta računalnik).
OPOMBA: Če particije Windows in particije z obnovitvenim posnetkom ni na seznamu, boste morali
operacijski sistem in programe obnoviti s pomočjo DVD-ja z operacijskim sistemom Windows 8 in medija
Driver Recovery (Obnovitev gonilnikov) (oboje morate kupiti posebej). Dodatne informacije najdete v
razdelku Uporaba medija z operacijskim sistemom Windows 8 (kupite ga posebej) na strani 62.
3.
Če sta na seznamu particiji Windows in particija z obnovitvenim posnetkom, ponovno zaženite
računalnik, tako da pritisnete in zadržite tipko shift in kliknete Ponovni zagon.
4.
Izberite Odpravljanje težav, nato Dodatne možnosti, nato izberite Popravilo ob zagonu.
5.
Sledite navodilom na zaslonu.
OPOMBA: Za dodatne informacije o obnovitvi podatkov z uporabo orodij Windows v Pomoči in podpori
sistema Windows poiščite te teme.
Uporaba orodja za obnovitev f11
POZOR: S tipko f11 popolnoma izbrišete vsebino trdega diska in ponovno formatirate trdi disk. Vse
datoteke, ki ste jih ustvarili, in vsa programska oprema, ki ste jo namestili v računalnik, se trajno izbrišejo.
Orodje za obnovitev f11 znova namesti operacijski sistem ter programe in gonilnike HP, ki so bili nameščeni v
tovarni. Programsko opremo, ki ni bila nameščena v tovarni, je treba znova namestiti.
Če želite povrniti izvirno sliko trdega diska z orodjem za obnovitev f11:
1.
Če je možno, varnostno kopirajte vse osebne datoteke.
2.
Če je mogoče, preverite, ali je na voljo particija z obnovitvenim posnetkom: Na začetnem zaslonu
vnesite pc in izberite This PC (Ta računalnik).
OPOMBA: Če particije z obnovitvenim posnetkom ni na seznamu, boste morali operacijski sistem in
programe obnoviti s pomočjo medija z operacijskim sistemom Windows 8 in medija Driver Recovery
(Obnovitev gonilnikov) (oboje morate kupiti posebej). Dodatne informacije najdete v razdelku Uporaba
medija z operacijskim sistemom Windows 8 (kupite ga posebej) na strani 62.
SLWW
3.
Če je particija z obnovitvenim posnetkom na seznamu, znova zaženite računalnik in nato pritisnite esc,
ko se na dnu zaslona prikaže sporočilo »Press the ESC key for Startup Menu« (Pritisnite tipko ESC za
prikaz zagonskega menija).
4.
Pritisnite f11, ko se na zaslonu prikaže sporočilo »Press <F11> for recovery« (Za obnovitev pritisnite
<F11>).
5.
Sledite navodilom na zaslonu.
Obnovitev sistema
61
Uporaba medija z operacijskim sistemom Windows 8 (kupite ga posebej)
Za naročilo DVD-ja z operacijskim sistemom Windows se obrnite na podporo. Glejte knjižico Mednarodne
telefonske številke, priloženo računalniku. Podatke za stik lahko poiščete tudi na spletnem mestu HP. Pojdite
na http://www.hp.com/support, izberite svojo državo ali svoje območje in upoštevajte navodila na zaslonu.
POZOR: Medij z operacijskim sistemom Windows povsem izbriše vsebino trdega diska in ga znova
formatira. Vse datoteke, ki ste jih ustvarili, in vsa programska oprema, ki ste jo namestili v računalnik, se
trajno izbrišejo. Ko je ponovno formatiranje končano, vam postopek obnovitve pomaga obnoviti operacijski
sistem, gonilnike, programsko opremo in orodja.
Postopek za izvedbo celotne namestitve operacijskega sistema z DVD-jem operacijskega sistema Windows:
OPOMBA: Ta postopek lahko traja nekaj minut.
1.
Če je možno, varnostno kopirajte vse osebne datoteke.
2.
V optični pogon vstavite DVD disk operacijskega sistema Windows in nato znova zaženite računalnik.
3.
Ko se pokaže obvestilo, pritisnite katero koli tipko na tipkovnici.
4.
Sledite navodilom na zaslonu.
Ko je namestitev končana:
1.
Izvrzite medij z operacijskim sistemom Windows in vstavite medij Driver Recovery (Obnovitev
gonilnikov).
2.
Najprej namestite gonilnike za omogočanje strojne opreme, nato pa še priporočene programe.
Uporaba možnosti Windows Osveži ali Windows Ponastavitev
Če računalnik ne deluje pravilno in želite izboljšati stabilnost, lahko z možnostjo Windows Osveži začnete
znova in ohranite samo tisto, kar potrebujete.
Možnost ponastavitve sistema Windows omogoča natančno formatiranje ali odstranitev osebnih podatkov,
preden računalnik prodate ali reciklirate. Več informacij o teh funkcijah najdete v Pomoči in podpori sistema
Windows.
Uporaba funkcije HP Software Setup
S funkcijo HP Software Setup lahko znova namestite gonilnike ali izberete programsko opremo, ki ne deluje
pravilno ali je bila izbrisana.
62
1.
Na začetnem zaslonu vnesite HP Software Setup.
2.
Odprite HP Software Setup.
3.
Za ponovno namestitev gonilnikov ali izbiro programske opreme sledite navodilom na zaslonu.
Poglavje 11 Varnostno kopiranje in obnovitev
SLWW
12 Computer Setup (BIOS), MultiBoot in HP PC
Hardware Diagnostics (UEFI)
Uporaba orodja Computer Setup
Computer Setup ali BIOS (Basic Input/Output System) upravlja komunikacijo med vsemi vhodnimi in
izhodnimi napravami v sistemu (npr. pogoni, zaslon, tipkovnica, miška in tiskalnik). Computer Setup vsebuje
nastavitve za vrste zunanjih naprav, ki so nameščene, postopek zagona računalnika ter velikost sistemskega
in razširjenega pomnilnika.
OPOMBA: Pri spremembah v orodju Computer Setup bodite zelo previdni. V primeru napak računalnik
morda ne bo deloval pravilno.
Zagon orodja Computer Setup
OPOMBA: Zunanja tipkovnica ali miška, povezana prek vrat USB. se lahko uporablja z orodjem Computer
Setup samo, če je omogočena podpora za starejši USB.
Za zagon orodja Computer Setup sledite naslednjim korakom:
1.
Vklopite ali znova zaženite računalnik in nato pritisnite tipko esc, ko se na dnu zaslona prikaže sporočilo
»Press the ESC key for Startup Menu« (Pritisnite tipko ESC za prikaz zagonskega menija).
2.
Pritisnite f10, da nastavitve računalnika.
Pomikanje in izbiranje v orodju Computer Setup
Za pomikanje in izbiranje v orodju Computer Setup sledite naslednjim korakom:
1.
Vklopite ali znova zaženite računalnik in nato pritisnite tipko esc, ko se na dnu zaslona prikaže sporočilo
»Press the ESC key for Startup Menu« (Pritisnite tipko ESC za prikaz zagonskega menija).
OPOMBA: Za pomikanje in izbiranje v orodju Computer Setup lahko uporabite kazalno napravo
(sledilno ploščico, kazalno palico ali miško USB) ali tipkovnico.
2.
Pritisnite f10, da nastavitve računalnika.
●
Če želite izbrati meni ali element menija, uporabite tipko tab in puščične tipke, nato pritisnite
enter, ali pa element kliknite s kazalno napravo.
●
Če se želite pomakniti gor ali dol, v zgornjem desnem kotu zaslona kliknite puščico za pomik
navzgor oz. navzdol ali pa uporabite ustrezno puščično tipko na tipkovnici.
●
Za zapiranje odprtih pogovornih oken in vrnitev na glavni prikaz orodja Computer Setup pritisnite
esc in nato sledite navodilom na zaslonu.
Za izhod iz orodja Computer Setup izberite enega od teh načinov:
●
Če želite zapustiti menije orodja Computer Setup brez shranjevanja sprememb:
V spodnjem desnem kotu zaslona kliknite ikono Exit (Izhod) in upoštevajte navodila na zaslonu.
– ali –
SLWW
Uporaba orodja Computer Setup
63
S tipko tab in puščičnimi tipkami izberite Main (Glavno) > Ignore Changes and Exit (Prezri spremembe in
končaj) ter pritisnite tipko enter.
●
Če želite shraniti spremembe in zapustiti menije orodja Computer Setup:
Kliknite ikono za shranjevanje v spodnjem desnem kotu zaslona in sledite navodilom na zaslonu.
– ali –
S tipko tab in puščičnimi tipkami izberite Main (Glavno) > Save Changes and Exit (Shrani spremembe in
končaj) ter pritisnite tipko enter.
Spremembe se uveljavijo ob vnovičnem zagonu računalnika.
Ponastavitev tovarniških nastavitev v orodju Computer Setup
OPOMBA: Če obnovite privzete nastavitve, to ne bo spremenilo načina trdega diska.
Za vrnitev vseh nastavitev v orodju Computer Setup na vrednosti, ki so bile nastavljene v tovarni, sledite
naslednjim korakom:
1.
Vklopite ali znova zaženite računalnik in nato pritisnite tipko esc, ko se na dnu zaslona prikaže sporočilo
»Press the ESC key for Startup Menu« (Pritisnite tipko ESC za prikaz zagonskega menija).
2.
Pritisnite f10, da nastavitve računalnika.
3.
S kazalno napravo ali puščičnimi tipkami izberite Main (Glavno) > Restore Defaults (Obnova privzetih
nastavitev).
4.
Sledite navodilom na zaslonu.
5.
Če želite shraniti spremembe in zapustiti program, v spodnjem desnem kotu zaslona kliknite ikono za
shranjevanje in nato sledite navodilom na zaslonu.
– ali –
S puščičnimi tipkami izberite Main (Glavno) > Save Changes and Exit (Shrani spremembe in končaj) in
nato pritisnite enter.
Spremembe se uveljavijo ob vnovičnem zagonu računalnika.
OPOMBA: Nastavitve gesla in jezikovne nastavitve se ne spremenijo, ko obnovite privzete tovarniške
nastavitve.
Posodabljanje BIOS-a
Na HP-jevem spletnem mestu so morda na voljo posodobljene različice BIOS-a.
Večina posodobitev BIOS-a na HP-jevem spletnem mestu je na voljo v stisnjenih datotekah SoftPaq.
Nekateri paketi za prenos vsebujejo datoteko Readme.txt z informacijami o namestitvi in odpravljanju težav.
Ugotavljanje različice BIOS-a
Če želite ugotoviti, ali so med razpoložljivimi posodobitvami BIOS-a na voljo različice, ki so novejše od
trenutno nameščene različice v računalniku, morate vedeti, katera različica je trenutno nameščena v
računalniku.
Podatke o različici BIOS-a (znane tudi kot datum pomnilnika ROM in sistemski BIOS) lahko prikažete tako, da
pritisnete fn + esc (če ste v operacijskem sistemu Windows) ali v programu Computer Setup.
64
Poglavje 12 Computer Setup (BIOS), MultiBoot in HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)
SLWW
1.
Zaženite orodje Computer Setup.
2.
S kazalno napravo ali puščičnimi tipkami izberite Main (Glavno) > System Information (Podatki o
sistemu).
3.
Če želite zapreti program Computer Setup, ne da bi shranili spremembe, v spodnjem desnem kotu
zaslona kliknite ikono Exit (Končaj) in sledite navodilom na zaslonu.
– ali –
S tipko tab in puščičnimi tipkami izberite Main (Glavno) > Ignore Changes and Exit (Prezri spremembe in
končaj) ter pritisnite tipko enter.
Prenos posodobitve BIOS-a
POZOR: Če želite preprečiti poškodbo računalnika ali neuspešno namestitev, prenesite in namestite
posodobitve BIOS-a le, ko je računalnik z napajalnikom priklopljen na zanesljiv vir zunanjega napajanja. Ne
prenašajte ali nameščajte posodobitev BIOS-a, če se računalnik napaja iz akumulatorja, če je v dodatni
združitveni napravi ali je priklopljen na dodatni vir napajanja. Med prenašanjem in namestitvijo upoštevajte ta
navodila:
Če ne želite prekiniti napajanja računalnika, naj napajalni kabel ostane priključen v vtičnici.
Ne zaustavite računalnika in ne preklopite v stanje spanja.
Ne vstavite, odstranite, priklopite ali odklopite nobene naprave ali kabla.
1.
Na začetnem zaslonu vnesite podpora in izberite program HP Support Assistant.
2.
Izberite Posodobitve in popravki, nato pa izberite Preveri, ali so na voljo HP-jeve posodobitve.
3.
Sledite navodilom na zaslonu.
4.
V področju za prenos storite naslednje:
a.
Poiščite zadnjo posodobitev BIOS-a in jo primerjajte z različico BIOS-a, ki je trenutno nameščena v
računalniku. Zapišite si datum, ime ali drug identifikator. Te podatke boste morda potrebovali za
iskanje posodobitve, potem ko jo boste prenesli na svoj trdi disk.
b.
Če želite prenesti izbrano datoteko na trdi disk, sledite navodilom na zaslonu.
Če je posodobitev novejša od vaše različice BIOS-a, si zabeležite pot do lokacije na trdem disku,
kamor je prenesena posodobitev BIOS-a. Ta podatek boste potrebovali, ko boste pripravljeni na
namestitev posodobitve.
OPOMBA: Če je računalnik povezan v omrežje, se pred namestitvijo kakršnih koli posodobitev
programske opreme, še posebej posodobitev sistemskega BIOS-a, obrnite na skrbnika omrežja.
Postopki za namestitev BIOS-a se razlikujejo. Po končanem prenosu upoštevajte navodila na zaslonu. Če
navodila niso prikazana, storite naslednje:
1.
Na začetnem zaslonu vnesite raziskovalec, nato izberite Raziskovalec.
2.
Kliknite oznako trdega diska. Ime trdega diska je običajno Lokalni disk (C:).
3.
Uporabite pot, ki ste jo prej zabeležili, in na trdem disku odprite mapo, ki vsebuje posodobitev.
4.
Dvokliknite datoteko s pripono .exe (npr. imedatoteke.exe).
Namestitev BIOS-a se začne.
5.
SLWW
Sledite navodilom na zaslonu, če želite dokončati namestitev.
Uporaba orodja Computer Setup
65
OPOMBA: Ko se na zaslonu prikaže sporočilo o uspešni namestitvi, lahko s trdega diska izbrišete preneseno
datoteko.
Uporaba sistema MultiBoot
O zaporedju zagonskih naprav
Ko se računalnik zažene, se sistem poskuša zagnati s pomočjo omogočenih naprav. Orodje MultiBoot, ki je
tovarniško omogočeno, nadzoruje vrstni red, s katerim sistem izbira zagonsko napravo. Zagonske naprave so
optični pogoni, disketni pogoni, kartica omrežnega vmesnika (NIC), trdi diski in naprave USB. Zagonske
naprave vsebujejo zagonske medije ali datoteke, ki jih računalnik potrebuje za zagon in normalno delovanje.
OPOMBA: Nekatere zagonske naprave morajo biti omogočene v orodju Computer Setup, preden jih lahko
vključite v zagonsko zaporedje.
Vrstni red, po katerem računalnik išče zagonske naprave, lahko spremenite tako, da v programu Computer
Setup spremenite zaporedje zagonskih naprav. Ko se na dnu zaslona prikaže sporočilo »Press the ESC key for
Startup Menu« (Pritisnite tipko ESC za prikaz zagonskega menija), lahko pritisnete tudi tipko esc, nato pa
pritisnite f9. Če pritisnete tipko f9, se prikaže meni s trenutnimi zagonskimi napravami, ki jih lahko izberete. S
funkcijo MultiBoot Express pa lahko nastavite, da vas računalnik pri vsakem vklopu ali vnovičnem zagonu
računalnika pozove o izbiri zagonskega mesta.
Izbira možnosti za MultiBoot
MultiBoot lahko uporabite na naslednje načine:
●
Za nastavitev novega zagonskega zaporedja, ki ga uporablja računalnik pri vsakem zagonu, tako da
spremenite zagonsko zaporedje v orodju Computer Setup.
●
Za dinamično izbiranje zagonske naprave pritisnete tipko esc, ko se na dnu zaslona prikaže sporočilo
»Press the ESC key for Startup Menu« (Pritisnite tipko ESC za prikaz zagonskega menija) in nato
pritisnite tipko f9 za vstop v meni Boot Device Options (Možnosti zagonske naprave).
●
Za uporabo funkcije MultiBoot Express za nastavitev spremenljivih zagonskih zaporedij. Ta funkcija vas
ob vsakem zagonu ali vnovičnem zagonu računalnika vpraša po zagonski napravi.
Nastavitev novega zagonskega zaporedja v orodju Computer Setup
Za zagon orodja Computer Setup in nastavitev zagonskega zaporedja, ki ga uporablja računalnik pri vsakem
zagonu ali vnovičnem zagonu, naredite naslednje:
1.
Vklopite ali znova zaženite računalnik in nato pritisnite tipko esc, ko se na dnu zaslona prikaže sporočilo
»Press the ESC key for Startup Menu« (Pritisnite tipko ESC za prikaz zagonskega menija).
2.
Pritisnite f10, da nastavitve računalnika.
3.
S kazalno napravo ali tipkami s puščicami izberite eno od naslednjih možnosti.
●
Advanced (Dodatno)> Boot Options (Možnosti zagona) > UEFI Boot Order (Zagonsko zaporedje
UEFI) > UEFI Hybrid (Hibrid UEFI)
●
Advanced (Dodatno)> Boot Options (Možnosti zagona) > UEFI Boot Order (Zagonsko zaporedje
UEFI) > UEFI Native Boot mode (Izvorni zagonski način UEFI)
●
Advanced (Dodatno)> Boot Options (Možnosti zagona) > Legacy Boot Order (Starejši vrstni red
zagona) > UEFI Native Boot mode (Izvorni zagonski način UEFI)
Pritisnite enter.
66
Poglavje 12 Computer Setup (BIOS), MultiBoot in HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)
SLWW
4.
Če želite napravo v zagonskem zaporedju premakniti na višje mesto, s kazalno napravo kliknite
puščično tipko navzgor ali pritisnite tipko +.
– ali –
Če želite napravo v zagonskem zaporedju premakniti na nižje mesto, s kazalno napravo kliknite
puščično tipko navzdol ali pritisnite tipko -.
5.
Če želite shraniti spremembe in zapreti orodje Computer Setup, v spodnjem levem kotu zaslona kliknite
Save (Shrani), nato sledite navodilom na zaslonu.
– ali –
S puščičnimi tipkami izberite Main (Glavno) > Save Changes and Exit (Shrani spremembe in končaj) in
nato pritisnite enter.
Dinamično izbiranje zagonske naprave z uporabo tipke f9
Za dinamično izbiranje zagonske naprave za trenutni postopek zagona naredite naslednje:
1.
Odprite meni Select Boot Device (Izbira zagonske naprave) tako, da vklopite ali znova zaženete
računalnik in nato pritisnete tipko esc, ko se na dnu zaslona prikaže sporočilo »Press the ESC key for
Startup Menu« (Pritisnite tipko ESC za prikaz zagonskega menija).
2.
Pritisnite f9.
3.
S kazalno napravo ali smernimi tipkami izberite zagonsko napravo in nato pritisnite tipko enter.
Nastavitev poziva MultiBoot Express
Za zagon orodja Computer Setup in nastavitev računalnika za prikaz menija za zagonski položaj MultiBoot pri
vsakem zagonu ali vnovičnem zagonu računalnika naredite naslednje:
1.
Vklopite ali znova zaženite računalnik in nato pritisnite tipko esc, ko se na dnu zaslona prikaže sporočilo
»Press the ESC key for Startup Menu« (Pritisnite tipko ESC za prikaz zagonskega menija).
2.
Pritisnite f10, da nastavitve računalnika.
3.
S kazalno napravo ali puščičnimi tipkami izberite Advanced (Napredno) > Boot Options (Možnosti
zagona) > MultiBoot Express Boot Popup Delay (Sec) (Zakasnitev pojavnega okna za zagon MultiBoot
Express (sek)) in pritisnite enter.
4.
V polju Multiboot Express Popup Delay (Sec) (Zakasnitev pojavnega okna Multiboot Express [sek])
določite čas v sekundah, ko bo računalnik izpisal zagonske lokacije, preden izbere privzeto lokacijo iz
nastavitev MultiBoot. (Če izberete 0, se zagonski meni Express Boot ne prikaže.)
5.
Če želite shraniti spremembe in zapreti orodje Computer Setup, v spodnjem levem kotu zaslona kliknite
Save (Shrani), nato sledite navodilom na zaslonu.
– ali –
S puščičnimi tipkami izberite Main (Glavno) > Save Changes and Exit (Shrani spremembe in končaj) in
nato pritisnite enter.
Spremembe se uveljavijo ob vnovičnem zagonu računalnika.
Vnos možnosti za MultiBoot
Ko se med zagonom prikaže meni Express Boot, imate te možnosti:
SLWW
Uporaba sistema MultiBoot
67
●
Če želite v meniju Express Boot določiti zagonsko napravo, v dodeljenem času izberite želeno možnost
in nato pritisnite enter.
●
Če želite preprečiti, da bi se računalnik ponastavil na trenutno nastavljene nastavitve za MultiBoot, pred
iztekom omejitvenega časa pritisnite katero koli tipko. Računalnik se ne bo zagnal, dokler ne izberete
zagonske naprave in pritisnete tipke enter.
●
Če želite, da se računalnik zažene v skladu s trenutno nastavljenimi nastavitvami za MultiBoot,
počakajte, da preteče omejitveni čas.
Uporaba programa HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) (samo
nekateri modeli)
HP PC Hardware Diagnostics je vmesnik UEFI (Unified Extensible Firmware Interface), ki omogoča zagon
diagnostičnih preskusov, s katerimi ugotovite, ali strojna oprema računalnika deluje pravilno. Orodje se izvaja
zunaj operacijskega sistema, da izolira napake v strojni opremi od težav, ki bi jih lahko povzročile
komponente operacijskega sistema ali drugih programov.
Zagon programa HP PC Hardware Diagnostics UEFI:
1.
Vklopite ali znova zaženite računalnik, hitro pritisnite esc in nato pritisnite f2.
Ko pritisnete f2, bo BIOS poiskal orodja HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) na treh mestih v tem
zaporedju:
a.
Priključeni pogon USB
OPOMBA: Za prenos programa HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) v pogon USB glejte Prenos
programa HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) v napravo USB na strani 68.
2.
b.
Trdi disk
c.
BIOS
Ko se odpre diagnostično orodje, s pomočjo tipk s puščicami izberite vrsto diagnostičnega preskusa, ki
jo želite izvesti, nato pa upoštevajte navodila na zaslonu.
OPOMBA: Če želite zaustaviti diagnostični preizkus, ki se izvaja, pritisnite tipko esc.
Prenos programa HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) v napravo USB
OPOMBA: Navodila za prenos orodja HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) so na voljo samo v angleščini.
Obstajata dve možnosti za prenos HP PC Hardware Diagnostics v naprave USB:
1. možnost: Domača stran programa HP PC Diagnostics – omogoča dostop do najnovejše različice UEFI
1.
Obiščite spletno mesto http://hp.com/go/techcenter/pcdiags.
2.
Kliknite povezavo Prenos UEFI in nato izberite Zaženi.
2. možnost: strani za podporo in gonilnike – omogočajo prenose za določen izdelek za predhodne in
novejše različice
68
1.
Obiščite spletno mesto http://www.hp.com.
2.
Pokažite na možnost Support (Podpora) na vrhu strani, nato pa kliknite Download Drivers (Prenesi
gonilnike).
Poglavje 12 Computer Setup (BIOS), MultiBoot in HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)
SLWW
3.
V besedilno polje vnesite ime izdelka, nato pa kliknite Go (Naprej).
– ali –
Če želite, da HP samodejno odkrije vaš izdelek, kliknite Find Now (Najdi zdaj).
4.
Izberite model računalnika in operacijski sistem.
5.
V razdelku Diagnostic (Diagnostika) kliknite HP UEFI Support Environment (Okolje HP za podporo
UEFI).
– ali –
Kliknite Download (Prenos) in izberite Run (Zaženi).
Uporaba programa HP Sure Start (samo pri nekaterih modelih)
Nekateri modeli računalnikov so konfigurirani s HP Sure Start - tehnologijo, ki neprestano nadzira BIOS
računalnika pred napadi ali poškodbami. Če je BIOS poškodovan ali napaden, HP Sure Start samodejno obnovi
BIOS v predhodno varno stanje brez posredovanja uporabnika.
HP Sure Start je konfiguriran in že omogočen, tako da večina uporabnikov lahko uporabi privzete
konfiguracije. Privzeto konfiguracijo lahko napredni uporabniki prilagodijo po meri.
Za dostop do najnovejše dokumentacije HP Sure Start pojdite na http://www.hp.com/support in izberite svojo
državo. Izberite Gonilniki in prenosi in sledite navodilom na zaslonu.
SLWW
Uporaba programa HP Sure Start (samo pri nekaterih modelih)
69
13 Podpora
Stik s podporo
Če med informacijami v tem uporabniškem priročniku ali v orodju HP Support Assistant ne najdete odgovorov
na svoja vprašanja, se lahko obrnete na podporo. Za podporo v ZDA obiščite spletno mesto
http://www.hp.com/go/contactHP. Za podporo po svetu obiščite spletno mesto http://welcome.hp.com/
country/us/en/wwcontact_us.html.
Ta stran vam omogoča:
●
Spletni klepet s HP-jevim strokovnjakom.
OPOMBA: Če klepet o podpori ni na voljo v želenem jeziku, je na voljo v angleščini.
70
●
Telefonske številke tehnične podpore
●
Iskanje HP-jevega servisnega centra.
Poglavje 13 Podpora
SLWW
Nalepke
Na nalepkah na računalniku so informacije, ki jih boste morda potrebovali pri odpravljanju sistemskih težav
ali uporabi računalnika v drugih državah:
POMEMBNO: Vse nalepke, opisane v tem razdelku, so na enem od treh mest, ki je odvisno od modela
vašega računalnika: prilepljene na spodnjo stran računalnika, v ležišču za akumulator ali pod vrati za dostop
do pomnilniškega modula.
●
Servisna nalepka – navaja pomembne informacije za prepoznavanje računalnika. Če stopite v stik s
službo za podporo, bo najverjetneje zahtevala serijsko številko in morda tudi številko izdelka ali
modela. Te številke poiščite, preden stopite v stik s službo za podporo.
Komponenta
●
(1)
Serijska številka
(2)
Številka izdelka
(3)
Garancijsko obdobje
Nalepka potrdila o pristnosti Microsoft® (samo pri nekaterih modelih pred Windows 8) – vsebuje ključ
izdelka Windows. Ključ izdelka boste morda potrebovali za posodabljanje ali odpravljanje težav z
operacijskim sistemom. Platforme HP, na katerih je prednameščen sistem Windows 8 ali Windows 8.1,
nimajo fizične nalepke, pač pa elektronsko nameščen digitalni ključ izdelka.
OPOMBA: Operacijski sistemi Microsoft ob vnovični namestitvi operacijskega sistema Windows 8 ali
Windows 8.1 z načini za obnovitev, ki jih je odobril HP, samodejno prepoznajo in aktivirajo ta digitalni
ključ izdelka.
SLWW
●
Upravna nalepka – vsebuje upravne informacije o računalniku.
●
Nalepke s potrdilom za uporabo v brezžičnem omrežju – vsebujejo informacije o dodatnih brezžičnih
napravah, ki so na voljo pri nekaterih modelih, in odobritvene oznake nekaterih držav ali regij, v katerih
je bila odobrena uporaba teh naprav.
Nalepke
71
14 Specifikacije
●
Napajalni vhod
●
Delovno okolje
Napajalni vhod
Informacije o napajanju v tem razdelku vam lahko pomagajo, če nameravate z računalnikom potovati v
tujino.
Računalnik deluje z enosmernim napajanjem, ki se lahko napaja iz izmeničnega ali enosmernega vira. Vir
omrežnega napajanja mora imeti nazivno vrednost 100–240 V in 50–60 Hz. Računalnik lahko napajate iz
samostojnega vira enosmerne napetosti, vendar priporočamo, da uporabljate le napajalnik ali napajalni
kabel, ki ga je za ta računalnik odobrilo podjetje HP.
Računalnik lahko deluje z enosmernim tokom v okviru naslednjih specifikacij.
Napajalni vhod
Napetost
Delovna napetost in tok
19,5 V enosmernega toka @ 2,31 A – 45 W
19,5 V enosmernega toka pri 3,33 A – 65 W
OPOMBA: Ta izdelek je zasnovan za napajalne sisteme IT na Norveškem s fazno napetostjo, ki ne presega
240 V rms.
OPOMBA: Delovna napetost in tok računalnika sta navedena na nalepki z upravnimi informacijami.
Delovno okolje
Faktor
Metrični sistem
ZDA
Delovna (zapisovanje na optični disk)
od 5 do 35 °C
od 41 do 95 °F
Nedelovanje
od -20 do 60 °C
od -4 do 140 °F
Delovanje
od 10 do 90 %
od 10 do 90 %
Nedelovanje
od 5 do 95 %
od 5 do 95 %
Delovanje
od -15 m do 3.048 m
od -50 do 10.000 čevljev
Nedelovanje
od -15 m do 12.192 m
od -50 do 40.000 čevljev
Temperatura
Relativna vlažnost (brez kondenzacije)
Najvišja nadmorska višina (brez pritiska)
72
Poglavje 14 Specifikacije
SLWW
A
Potovanje z računalnikom
Za najboljše rezultate upoštevajte naslednja navodila za potovanje in prenašanje:
●
Računalnik pripravite za potovanje ali prenašanje:
◦
Naredite varnostno kopijo podatkov.
◦
Odstranite vse diske in vse zunanje pomnilniške kartice, kot so pomnilniške kartice.
POZOR: Da zmanjšate možnost poškodbe računalnika, poškodbe pogona ali izgube podatkov, iz
pogona odstranite vse nosilce podatkov. To storite še pred odstranitvijo pogona iz ležišča in pred
prenašanjem, shranjevanjem ali potovanjem s pogonom.
◦
Izklopite in nato izključite vse zunanje naprave.
◦
Zaustavite računalnik.
●
S seboj vzemite varnostno kopijo svojih podatkov. Varnostno kopijo hranite ločeno na računalniku.
●
Če potujete z letalom, računalnik vzemite s sabo kot ročno prtljago. Ne predajajte ga skupaj z drugimi
torbami.
POZOR: Pogona ne izpostavljajte magnetnim poljem. Varnostne naprave, ki uporabljajo magnetno
polje, so na primer detektorji kovin, skozi katere morate na letališčih, in ročni detektorji kovin. Letališki
tekoči trak in podobne varnostne naprave za preverjanje ročne prtljage ne uporabljajo magnetnih polj,
temveč rentgenske žarke, in pogonom ne škodijo.
●
Uporabo računalnika med letom mora odobriti prevoznik. Če nameravate računalnik uporabljati med
letom, za dovoljenje že vnaprej vprašajte prevoznika.
●
Če računalnika ne boste uporabljali več kot dva tedna in ga boste izklopili iz zunanjega napajanja,
akumulator odstranite in ga hranite posebej.
●
Če računalnik ali pogon prenašate, uporabite ustrezno zaščitno pakiranje in ga označite z napisom
»LOMLJIVO«.
●
Če ima računalnik nameščeno brezžično napravo ali HP-jev mobilni širokopasovni modul, npr. napravo
802.11b/g, napravo GSM ali GPRS, utegne biti uporaba teh naprav v določenih okoljih omejena. Tovrstne
omejitve lahko veljajo na letalu, v bolnišnicah, v bližini eksplozivnih teles ter na nevarnih območjih. Če
ne veste natančno, katera pravila veljajo za uporabo določene naprave, pred vklopom prosite za
dovoljenje za uporabo.
●
Če potujete v tujino, upoštevajte naslednje predloge:
◦
Za vsako državo ali regijo, v katero potujete, preverite, kakšna je carinska zakonodaja glede
računalnikov.
◦
Za vsako območje, na katerem nameravate uporabljati računalnik, preverite zahteve glede
napajalnega kabla in napajalnika. Napetost, frekvenca in konfiguracija vtiča se lahko razlikujejo.
OPOZORILO! Možnost električnega udara, požara ali poškodbe opreme boste zmanjšali tako, da
ne poskušate računalnika priklopiti na električno omrežje preko napetostnega pretvornika za
gospodinjske aparate.
SLWW
73
B
Odpravljanje težav
Ta dodatek vsebuje naslednje razdelke:
Viri za odpravljanje težav
●
Povezave do spletnih mest in dodatne informacije o računalniku najdete v pripomočku HP Support
Assistant. Če želite na začetnem zaslonu odpreti orodje HP Support Assistant, izberite program HP
Support Assistant.
OPOMBA: Nekatera orodja za preverjanje in popravilo zahtevajo internetno povezavo. HP ponuja tudi
dodatna orodja, ki ne zahtevajo internetne povezave.
●
Obrnite se na podporo pri HP. Za podporo v ZDA obiščite spletno mesto http://www.hp.com/go/
contactHP. Za podporo po svetu obiščite spletno mesto http://welcome.hp.com/country/us/en/
wwcontact_us.html.
Izbirate lahko med naslednjimi vrstami podpore:
◦
Spletni klepet s HP-jevim strokovnjakom.
OPOMBA: Če klepet ni na voljo v želenem jeziku, je na voljo v angleščini.
◦
Iskanje mednarodnih telefonskih številk podpore.
◦
Iskanje HP-jevega servisnega centra.
Odprava težav
V naslednjih razdelkih je opisanih nekaj pogostih težav in rešitev zanje.
Računalnik se ne zažene
Če pritisnete gumb za napajanje in se računalnik ne vklopi, vam spodnji predlogi utegnejo pomagati pri
ugotavljanju, zakaj se računalnik ne zažene:
●
Če je računalnik priključen v električno vtičnico, preverite, ali ima vtičnica ustrezno napetost. To
preverite tako, da v vtičnico priključite drugo električno napravo.
OPOMBA: Uporabljajte samo napajalnik, ki ste ga dobili skupaj z računalnikom, oziroma takšnega, ki
ga je za uporabo s tem računalnikom odobrilo podjetje HP.
●
Če je računalnik priključen v zunanji vir napajanja, ki ni električno omrežje z izmeničnim tokom, ga prek
napajalnika priključite v vtičnico. Preverite, ali napajalni kabel in napajalnik delujeta pravilno.
Računalniški zaslon je prazen
Če je zaslon prazen, vendar računalnika niste izključili, je lahko vzrok ena ali več teh nastavitev:
●
74
Računalnik je morda v stanju spanja. Za izhod iz načina spanja na kratko pritisnite gumb za napajanje.
Stanje spanja je funkcija za varčevanje z energijo, ki izklopi zaslon. Stanje spanja lahko sistem zažene,
ko je računalnik vklopljen, a ga ne uporabljate, ali ko je akumulator računalnika prazen. Z desno tipko
Dodatek B Odpravljanje težav
SLWW
miške kliknite ikono akumulatorja v področju za obvestila na skrajni desni strani opravilne vrstice
namizja Windows in nato kliknite Nastavitve.
●
Računalnik morda ni nastavljen tako, da bi sliko izpisal na računalniški zaslon. Za prenos slike na
računalniški zaslon pritisnite fn + f4. Če v računalnik priključite zunanjo napravo za prikazovanje, se
slika pri večini modelov lahko prikaže na računalniškem zaslonu ali na zunanji napravi, ali pa na obeh
napravah hkrati. Ko pritiskate fn + f4, preklapljate med prikazom na računalniškem zaslonu, na eni ali
več zunanjih napravah za prikazovanje ter hkratnim prikazom na vseh napravah.
Programska oprema ne deluje pravilno
Če se programska oprema ne odziva ali deluje nenavadno, se pomaknite na desno stran zaslona in znova
zaženite računalnik. Ko se prikažejo čarobni gumbi, kliknite Nastavitve. Kliknite ikono Napajanje in nato
Zaustavitev sistema. Če na omenjeni način ne morete ponovno zagnati računalnika, glejte razdelek
»Računalnik je vklopljen, a se ne odziva na strani 75«.
Računalnik je vklopljen, a se ne odziva
Če je računalnik vklopljen, vendar se ne odziva na ukaze programske opreme ali tipkovnice, po vrsti izvedite
spodnje postopke za izklop v sili, dokler se računalnik ne izklopi:
POZOR: Postopki za zaustavitev v sili povzročijo izgubo neshranjenih podatkov.
●
Pritisnite stikalo za vklop/izklop in ga pridržite vsaj 5 sekund.
●
Pritisnite in zadržite gumb za napajanje za 15 sekund, da s strojno ponastavitvijo računalnik takoj
izklopite.
Računalnik je nenavadno topel
Za računalnik je povsem normalno, da je med uporabo na dotik nekoliko topel. Če pa je na dotik nenavadno
topel, se morda pregreva zaradi blokiranega prezračevanja.
Če sumite, da se računalnik pregreva, počakajte, da se ohladi na sobno temperaturo. Prepričajte se, da
nobena prezračevalna reža med uporabo računalnika ni blokirana.
OPOZORILO! Da zmanjšate možnost poškodb, povezanih s pregretjem računalnika, ga ne polagajte
neposredno v naročje in ne zapirajte prezračevalnih rež računalnika. Računalnik uporabljajte samo na trdnih
in ravnih površinah. Pretoka zraka ne smejo ovirati trdi predmeti, kot je tiskalnik v neposredni bližini, ali
mehki predmeti, npr. blazine, odeje ali oblačila. Poskrbite tudi, da napajalnik med delovanjem ne bo v stiku s
kožo ali mehkimi predmeti, kot so blazine, preproge ali oblačila. Računalnik in napajalnik sta izdelana v
skladu z mednarodnimi standardi za varnost opreme za informacijsko tehnologijo (IEC 60950-1), ki
opredeljujejo najvišjo dovoljeno temperaturo površin, dostopnih uporabnikom.
OPOMBA: Ventilator v računalniku se samodejno zažene in hladi notranje dele ter tako preprečuje
pregretje. Normalno je, da se med delom notranji ventilator vklaplja in izklaplja.
Zunanja naprava ne deluje
Če zunanja naprava ne deluje pravilno, upoštevajte naslednje predloge:
SLWW
●
Vklopite napravo v skladu z navodili proizvajalca.
●
Preverite, ali so vsi priključki na napravi trdno priključeni.
●
Preverite, ali ima naprava dovod električne energije.
Odprava težav
75
●
Preverite, ali je naprava, predvsem če je starejša, združljiva z operacijskim sistemom.
●
Preverite, ali imate nameščene ustrezne in posodobljene gonilnike.
Brezžična omrežna povezava ne deluje
Če brezžična omrežna povezava ne deluje po pričakovanjih, upoštevajte te predloge:
●
Če želite omogočiti ali onemogočiti brezžično ali žično omrežno napravo, z desno tipko miške kliknite
ikono Omrežne povezave v območju za obvestila na skrajni desni strani opravilne vrstice na namizju v
sistemu Windows. Če želite omogočiti naprave, v možnosti menija potrdite ustrezno potrditveno polje.
Če želite onemogočiti napravo, počistite ustrezno potrditveno polje.
●
Prepričajte se, da je brezžična naprava vklopljena.
●
Preverite, ali je delovanje brezžičnih anten računalnika ovirano.
●
Prepričajte se, da sta kabelski modem ali modem DSL in njegov električni kabel pravilno priključena in
da lučke svetijo.
●
Prepričajte se, da sta brezžični usmerjevalnik ali dostopna točka pravilno priključena v napajalnik in
kabelski modem ali modem DSL ter da vse lučke svetijo.
●
Izključite in znova priključite vse kable ter izključite in znova vključite napajanje.
Zunanji dodatni optični disk se ne predvaja
●
Pred predvajanjem CD-ja ali DVD-ja shranite svoje delo in zaprite vse odprte programe.
●
Pred predvajanjem CD-ja ali DVD-ja se odjavite z interneta.
●
Plošča mora biti pravilno vstavljena.
●
Plošča mora biti čista. Po potrebi ploščo očistite s filtrirano vodo in krpo, ki ne pušča nitk. Ploščo obrišite
od sredine navzven.
●
Preverite, ali so na plošči praske. Če jih najdete, ploščo popravite s korekcijskim setom za optične
plošče, ki je na voljo v številnih trgovinah z elektroniko.
●
Pred predvajanjem plošče izključite stanje spanja.
Med predvajanjem plošče ne preklapljajte v stanje spanja. V nasprotnem primeru se prikaže opozorilo s
pozivom o nadaljevanju. Če se to opozorilo prikaže, kliknite No (Ne). Ko to storite, se lahko računalnik
odzove na enega od naslednjih načinov:
◦
Predvajanje se morda nadaljuje.
– ali –
◦
Predvajalno okno v večpredstavnostnem programu se morda zapre. Če želite nadaljevati
predvajanje plošče, kliknite gumb Predvajaj v večpredstavnostnem programu, da znova zaženete
ploščo. V redkih primerih boste morda morali zapustiti program in ga znova zagnati.
Film ni viden na zunanjem zaslonu
76
1.
Če sta vklopljena tako zaslon računalnika kot zunanji zaslon, enkrat ali večkrat pritisnite fn + f4, da
preklopite med dvema zaslonoma.
2.
Nastavitve monitorja konfigurirajte tako, da bo zunanji zaslon primarni:
Dodatek B Odpravljanje težav
SLWW
a.
Z desno tipko miške kliknite prazen prostor na namizju sistema Windows in izberite Ločljivost
zaslona.
b.
Določite primarni in sekundarni zaslon.
OPOMBA: Pri uporabi obeh zaslonov se slika DVD ne bo pojavila na zaslonu, ki ste ga določili za
sekundarnega.
Postopek zapisovanja dodatnega zunanjega diska se ne začne ali pa se ustavi pred
koncem
SLWW
●
Vsi ostali programi morajo biti zaprti.
●
Izklopite način spanja.
●
Preverite, ali uporabljate pravilno vrsto diska za svoj pogon.
●
Preverite, ali je disk pravilno vstavljen.
●
Izberite počasnejšo hitrost zapisovanja in poskusite znova.
●
Če disk kopirate, shranite informacije z izvirnega diska na trdi disk, preden poskušate vsebino zapisati
na nov disk, in nato zapišite informacije s trdega diska.
Odprava težav
77
C
Elektrostatična razelektritev
Elektrostatična razelektritev je sprostitev statične elektrike pri stiku dveh predmetov, na primer električni
šok, ki ga občutite, ko se sprehodite po preprogi in se dotaknete kovinske kljuke na vratih.
Razelektritev statične elektrike prek prstov ali drugih elektrostatičnih prevodnikov lahko poškoduje
elektronske komponente. Če želite preprečiti poškodbe računalnika, poškodbe pogona ali izgubo podatkov,
upoštevajte ta opozorila:
●
Če morate zaradi navodil za odstranjevanje ali namestitev odklopiti računalnik, ga odklopite po tem, ko
se ustrezno ozemljite in preden odstranite pokrov.
●
Komponente pustite v embalaži, ki jih ščiti pred elektrostatiko, dokler jih ne nameravate namestiti.
●
Ne dotikajte se stikov, priključkov in vezja. Elektronskih komponent se čim manj dotikajte.
●
Uporabljajte nemagnetna orodja.
●
Preden začnete delati s komponentami, se razelektrite, tako da se dotaknete nepobarvane kovinske
površine komponente.
●
Če komponento odstranite, jo po odstranitvi položite v embalažo, ki jo ščiti pred elektrostatično
razelektritvijo.
Če potrebujete več informacij o statični elektriki ali pomoč pri odstranjevanju ali nameščanju komponent, se
obrnite na HP-jevo podporo.
78
Dodatek C Elektrostatična razelektritev
SLWW
Stvarno kazalo
A
akumulator
ohranjanje zmogljivosti 38
praznjenje 37
prikaz preostale napolnjenosti
37
stanja izpraznjenosti
akumulatorja 37
Antena komunikacije bližnjega polja ,
prepoznavanje 10
antena NFC, prepoznavanje 10
anteni WLAN, prepoznavanje 10
B
berljivi mediji 35
BIOS
posodabljanje 64
prenos posodobitve 65
ugotavljanje različice 64
bližnjične tipke
brezžično 24
izklop mikrofona 24
izklop zvoka zvočnika 24
nastavitev glasnosti 24
opis 23
osvetlitev tipkovnice 24
povečanje glasnosti zvočnika 24
povečanje svetlosti zaslona 24
preklop slike na zaslonu 24
spanje 24
Stikalo za vklop/izklop sledilne
ploščice 23
uporaba 23
zmanjšanje glasnosti zvočnika
24
zmanjšanje svetlosti zaslona 24
bližnjične tipke na tipkovnici,
prepoznavanje 23
bralnik pomnilniških kartic Micro SD,
prepoznavanje 9
bralnik prstnih odtisov
prepoznavanje 6
uporaba 56
brezžično omrežje (WLAN)
obseg delovanja 15
SLWW
potrebna oprema 13
povezava s poslovnim omrežjem
WLAN 14
povezava z javnim omrežjem
WLAN 14
priključevanje 14
uporaba 13
varnost 14
C
Computer Setup
geslo DriveLock 50
obnova tovarniških nastavitev
64
pomikanje in izbiranje 63
skrbniško geslo BIOS 48
Č
čiščenje diska, programska oprema
45
čiščenje računalnika 57
D
defragmentiranje diska, programska
oprema 45
delovno okolje 72
DisplayPort
povezovanje 30
dodatne zunanje naprave, uporaba
42
E
elektrostatična razelektritev 78
F
f11, obnovitev 61
funkcijske tipke, prepoznavanje 7
G
gesla
funkcija DriveLock 50
skrbnik 47
skrbnik sistema BIOS 48
uporabniška 47
geslo DriveLock
nastavitev 51
odstranjevanje 53
opis 50
spreminjanje 52
vnašanje 51
geslo za Automatic DriveLock
odstranjevanje 54
vnašanje 53
gibi sledilne ploščice
drsenje 18
povečanje 19
stiskanje 19
vrtenje 19
glasnost
gumbi 27
prilagajanje 27
tipke 27
gumb brezžičnega vmesnika 12
gumb za napajanje
prepoznavanje 6
gumb za vklop/izklop
uporaba 34
gumbi
desni gumb sledilne ploščice 4
glasnost 27
levi gumb sledilne ploščice 4
napajanje 6, 34
H
HDMI, konfiguriranje zvoka 33
HP Client Security 55
HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)
prenos 68
I
ime in številka izdelka, računalnik
71
informacije o akumulatorju, iskanje
36
izklop računalnika 34
K
kabli
USB 41
Stvarno kazalo
79
kazalne naprave, nastavljanje
možnosti 17
komponente
desna stran 8
leva stran 9
spodnja stran 11
zaslon 10
zgoraj 4
konfiguriranje
zvok za naprave HDMI 33
kritična stanje akumulatorja 34
krmilni elementi brezžične povezave
gumb 12
operacijski sistem 12
L
ležišče za akumulator 71
lučka brezžičnega vmesnika 5, 12
lučka Caps Lock, prepoznavanje 5
Lučka napajalnika/akumulatorja 8
lučka num lock 5
lučka sledilne ploščice,
prepoznavanje 5
lučka spletne kamere,
prepoznavanje 10
lučka vgrajene spletne kamere,
prepoznavanje 10
lučka za izklop mikrofona 5
lučke
brezžično 5
Caps Lock 5
izklop mikrofona 5
napajalnik/akumulator 8
napajanje 5
num lock 5
Sledilna ploščica 5
spletna kamera 10
lučke napajanja 5
M
Miracast 33
mirovanje
preklop iz 35
preklop v 35
miška, zunanja
nastavitev možnosti 17
mrežica zvočnika, prepoznavanje 6
MultiStream Transport 31
N
nalepka Bluetooth 71
80
Stvarno kazalo
nalepka potrdila o pristnosti
Microsoft 71
nalepka s potrdilom za uporabo v
brezžičnem omrežju 71
nalepke
Bluetooth 71
potrdilo o pristnosti Microsoft
71
potrdilo za uporabo v brezžičnem
omrežju 71
serijska številka 71
upravna 71
WLAN 71
napajalni vhod 72
napajanje
akumulator 36
možnosti 34
ohranjanje 38
napajanje iz akumulatorja 36
naprava Bluetooth 12, 15
naprava WLAN 13, 71
naprave z visoko ločljivostjo,
priključitev 31, 32, 33
nastavitev internetne povezave 13
nastavitev omrežja WLAN 13
nastavitev zaščite z geslom pri
bujenju 36
nastavljanje možnosti porabe
energije 34
neodziven sistem 34
nizko stanje akumulatorja 37
notranja mikrofona, prepoznavanje
10
notranje stikalo zaslona 10
Num lock, zunanja tipkovnica 26
O
Območje sledilne ploščice
prepoznavanje 4
obnovitev 62
obnovitev trdega diska 61
odpravljanje težav
predvajanje plošče 76
zapisovanje na disk 77
zunanji zaslon 76
ohranjanje, zmogljivost 38
optični pogon 42
orodje za nastavitev
obnova tovarniških nastavitev
64
pomikanje in izbiranje 63
osvetlitev tipkovnice 24
osvežitev 62
P
particija za obnovitev 61
podpora USB za starejše naprave
63
pogoni
optični 42
trdi 42
uporaba 45
zunanji 42
pogonski mediji 35
pomembne posodobitve, programska
oprema 55
pomnilniška kartica 35
odstranjevanje 39
podprte vrste 39
vstavljanje 39
ponastavitev 62
popravilo trdega diska 61
potovanje z računalnikom 71, 73
povezava s poslovnim omrežjem
WLAN 14
povezava v omrežje WLAN 14
povezava z javnim omrežjem
WLAN 14
prepoznavanje obrazov 28
preverjanje akumulatorja 37
preverjanje zvočnih funkcij 28
priključek
napajanje 9
združevanje 42
priključek za izhod zvoka (slušalke),
prepoznavanje 8
priključek za mikrofon (vhod zvoka),
prepoznavanje 8
priključek za napajanje,
prepoznavanje 9
priključek za slušalke (izhod zvoka)
8
priključek za vhod zvoka (mikrofon),
prepoznavanje 8
priključki
izhod zvoka (slušalke) 8
vhod zvoka (mikrofon) 8
SLWW
programska oprema
čiščenje diska 45
defragmentiranje diska,
program 45
pomembne posodobitve 55
požarni zid 54
protivirusna 54
programska oprema požarnega
zidu 54
protivirusna programska oprema
54
R
računalnik, potovanje 73
reža za varnostni kabel,
prepoznavanje 9
reže
varnostni kabel 9
S
serijska številka, računalnik 71
skrbniško geslo 47
Sledilna ploščica
gumbi 4
uporaba 17
sledilna ploščica, gib drsenja 18
sledilna ploščica, gib povečanja 19
sledilna ploščica, gib stiskanja 19
sledilna ploščica, gib vrtenja 19
slika na zaslonu, preklop 24
SoftPaq, prenos 59
spanje
preklop iz 35
preklop v 35
spletna kamera
prepoznavanje 10
uporaba 28
sprejemniki združitvene naprave,
prepoznavanje 11
stanja za varčevanje z energijo 34
stikalo za vklop/izklop 34
stikalo, za vklop/izklop 34
Sure Start
uporaba 69
T
težave, odpravljanje 74
tipka brezžičnega vmesnika,
prepoznavanje 24
tipka esc, prepoznavanje 7
tipka fn, prepoznavanje 7, 23
SLWW
tipka num lk, prepoznavanje 25
tipka z logotipom Windows,
prepoznavanje 7
tipka za izklop zvoka,
prepoznavanje 24
tipke
esc 7
fn 7
funkcijske 7
glasnost 27
Tipka z logotipom Windows 7
tipke za glasnost, prepoznavanje
24
tipke za uravnavanje svetlosti
zaslona 24
tipkovnica
prepoznavanje 25
vdelana številčna 7
Tipkovnica, vgrajena
uporaba 25
trdi disk
zunanji 42
Miracast 33
USB 8, 9
VGA 30
zunanji monitor 30
Vrata HDMI
povezovanje 32
prepoznavanje 9
vrata USB, prepoznavanje 8, 9
vrata za zunanji monitor 30
vzdrževanje
čiščenje diska 45
defragmentiranje diska,
program 45
vzdrževanje računalnika 57
U
uporaba
stanja za varčevanje z energijo
34
uporabniško geslo 47
upravne informacije
nalepke s potrdilom za uporabo v
brezžičnem omrežju 71
upravna nalepka 71
USB, kabel, priključitev 41
USB, naprave
odstranjevanje 41
opis 40
priključevanje 41
USB, podpora za starejše naprave
63
USB, zvezdišča 40
Z
zapisljivi mediji 35
zaslon, preklop slike 24
zaustavitev 34
združitev, priključek za
prepoznavanje 8
uporaba 42
Zunanja številska tipkovnica
num lock 26
zunanje naprave 42
zunanji pogon 42
zvezdišča 40
zvočne funkcije, preverjanje 28
W
Windows
osvežitev 62
ponastavitev 62
Windows 8 DVD z operacijskim
sistemom 62
WLAN, nalepka 71
V
varnost, brezžično omrežje 14
vdelana številska tipkovnica,
prepoznavanje 7, 25
VGA, vrata, priključitev 30
video 28
vrata
DisplayPort 30
HDMI 9, 32
Stvarno kazalo
81
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising