HP | ZBook 14 Mobile Workstation (ENERGY STAR) | HP EliteBook Folio 1040 G1 Base Model Notebook PC Start her

HP EliteBook Folio 1040 G1 Base Model Notebook PC Start her
Start her
© Copyright 2013 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.
Windows er et registrert varemerke for
Microsoft Corporation i USA.
Informasjonen i dette dokumentet kan
endres uten varsel. De eneste garantiene
for HP-produktene og -tjenestene er
uttrykkelig angitt i garantierklæringene som
følger med disse produktene og tjenestene.
Ingenting i dette dokumentet kan tolkes
som en tilleggsgaranti. HP er ikke
erstatningsansvarlig for tekniske eller andre
typer feil eller utelatelser i dette
dokumentet.
Første utgave: August 2013
Dokumentets delenummer: 740688-091
Produktmerknad
Vilkår for programvaren
Denne håndboken beskriver funksjoner
som finnes på de fleste modeller. Enkelte
av funksjonene er kanskje ikke tilgjengelig
på din datamaskin.
Ved å installere, kopiere, laste ned eller på
annen måte bruke et programvareprodukt
som er forhåndsinstallert på datamaskinen,
samtykker du i vilkårene i HPs lisensavtale
for sluttbrukere (EULA). Hvis du ikke godtar
vilkårene i lisensavtalen, er ditt eneste
rettsmiddel å returnere det ubrukte
produktet (maskinvare og programvare) i
sin helhet innen 14 dager for å få full
refusjon i henhold til forhandlerens
refusjonspolitikk.
Ikke alle funksjoner er tilgjengelig i alle
versjoner av Windows 8. Denne
datamaskinen krever kanskje oppgradert
og/eller separat kjøpt maskinvare, drivere
og/eller programvare for å utnytte
funksjonaliteten i Windows 8 fullt ut. Se
http://www.microsoft.com for å få mer
informasjon.
Ta kontakt med forhandleren for å få mer
informasjon eller be om full refusjon av
datamaskinens kjøpesum.
Innhold
1 Se hva som er nytt ............................................................................................................................................ 1
2 Navigere på startskjermen ................................................................................................................................ 2
Finne Start-knappen og Start-menyen ................................................................................................. 3
Slå datamaskinen av ............................................................................................................................ 3
Vise alle apper ...................................................................................................................................... 3
Lukke apper .......................................................................................................................................... 4
Forbedret søkefunksjon ........................................................................................................................ 4
Forbedret festefunksjonen .................................................................................................................... 4
Oppdage og koble til en Miracast-sertifisert trådløs skjerm (kun på enkelte modeller) ........................ 4
Åpne Windows-skrivebordet i stedet for startskjermen ........................................................................ 5
Denne PCen ......................................................................................................................................... 5
3 Oppdatinger av sikkerhetskopiering, tilbakekopiering og gjenoppretting .......................................................... 6
Bruke Windows Sikkerhetskopiering og gjenoppretting ....................................................................... 6
Se etter gjenopprettingspartisjoner ...................................................................................................... 6
Bruke HP programvareinstallering (kun på enkelte modeller) .............................................................. 6
Bruke andre sikkerhetskopierings-, tilbakekopierings- og gjenopprettingsverktøy ............................... 6
4 Oppdaterte spesifikasjoner ............................................................................................................................... 7
Strømforsyning ..................................................................................................................................... 7
5 Flere HP-ressurser ............................................................................................................................................ 8
iii
iv
1
Se hva som er nytt
Denne håndboken inneholder beskrivelser av nye Windows®-funksjoner som kan oppdatere noe av
informasjonen som fulgte med datamaskinen. Disse nye funksjoner omfatter blant annet:
●
Start-knappen og Start-menyen
●
Enklere avslutningsprosess
●
Forbedrede søkealternativer
●
Forbedret festefunksjon for fleroppgavekjøring
●
Valgfri innstilling for å gå til skrivebordet ved pålogging
●
Sikkerhetskopierings- og gjenopprettingsinformasjon
●
Flere driftsspesifikasjoner
1
2
Navigere på startskjermen
Startskjermen er et samlingspunkt hvor du kan få tilgang til informasjon og e-post, surfe rundt på
nettet, strømme video, vise bilder og få tilgang til nettstedene til sosiale medier.
MERK: Datamaskinens startskjerm kan se annerledes ut enn i illustrasjonen nedenfor.
Handling
Bruke tastatur og mus
Bruke berøringsbevegelser
(1)
Åpne en app
Klikk på en app på startskjermen.
Trykk på en app på startskjermen.
(2)
Vise perlene (Søk, Del,
Start, Enheter og
Innstillinger)
Pek i øvre eller nedre, høyre hjørne av
startskjermen.
Sveip fra høyre kant av styreputen eller
berøringsskjermen.
(3)
Finne en liste over alle apper
på datamaskinen
Pek i nedre, venstre del av startskjermen
og klikk på pilen.
Sveip til venstre på styreputen eller
berøringsskjermen til pilen vises, og trykk
deretter på pilen i nedre, venstre hjørne
av startskjermen.
Klikk på pilen igjen for å gå tilbake til
startskjermen.
Trykk på pilen igjen for å gå tilbake til
startskjermen.
MERK: På enkelte modeller med
berøringsskjerm sveiper du opp for å vise
en liste over alle apper på datamaskinen
og sveiper ned for å gå tilbake til
startskjermen.
2
(4)
Vise Start-menyen.
Pek i nedre, venstre del av
startskjermen, og høyreklikk deretter på
Start-knappen.
Trykk på Skrivebord-appen, og trykk på
og slipp deretter Start-knappen nede til
venstre.
(5)
Veksle mellom åpne apper
Pek i øvre, venstre hjørne av
startskjermen for å vise listen over åpne
apper, og klikk deretter på en åpen app.
Sveip inn og ut fra venstre kant av
styreputen eller berøringsskjermen for å
vise en liste over åpne apper, og trykk
deretter på en åpen app.
Kapittel 2 Navigere på startskjermen
VIKTIG: Hvis du vil raskt tilbake til startskjermen, trykker du på Windows-tasten
på tastaturet
eller peker i nedre, venstre hjørne av startskjermen og klikker eller trykker deretter på Start-knappen
.
Finne Start-knappen og Start-menyen
Start-knappen vises i nedre, venstre hjørne av Windows-skrivebordet. Start-menyen gir rask tilgang til
ofte brukte alternativer, inkludert Filutforsker, Kontrollpanel, Skrivebord, Strømalternativer og Slå av.
Se håndboken Grunnleggende om Windows som følger med datamaskinen, for å få mer informasjon.
Følg veiledningen nedenfor for å vise Start-knappen og Start-menyen.
Handling
Bruke tastatur og mus
Bruke berøringsbevegelser
Finne Start-knappen og Startmenyen
Pek i nedre, venstre del av startskjermen,
og høyreklikk deretter på Start-knappen
for å vise Start-menyen.
Trykk på Skrivebord-appen, og trykk på
og slipp deretter Start-knappen i nedre,
venstre hjørne for å vise Start-menyen.
Slå datamaskinen av
Følg veiledningen nedenfor for å slå datamaskinen av fra Start-menyen.
Handling
Bruke tastatur og mus
Bruke berøringsbevegelser
Slå datamaskinen av
1.
Pek i nedre, venstre del av
startskjermen, og høyreklikk deretter
på Start-knappen for å vise Startmenyen.
1.
Trykk på Skrivebord-appen, og
trykk på og slipp deretter Startknappen i nedre, venstre hjørne for
å vise Start-menyen.
2.
Velg Avslutt og deretter Avslutt.
2.
Trykk på Avslutt og deretter Avslutt.
– eller –
– eller –
1.
Pek i øvre eller nedre, høyre hjørne
av skjermen for å vise perlene, og
klikk deretter på Innstillinger.
1.
2.
Klikk på Strøm-ikonet og deretter på
Avslutt.
Sveip fra høyre kant av styreputen
eller berøringsskjermen for å vise
perlene, og trykk deretter på
Innstillinger.
2.
Trykk på Strøm-ikonet og deretter
på Avslutt.
Vise alle apper
Handling
Bruke tastatur og mus
Bruke berøringsbevegelser
Vise alle appene på datamaskinen
Pek i nedre, venstre del av startskjermen
og klikk på pilen.
Sveip til venstre på styreputen eller
berøringsskjermen til pilen vises, og trykk
deretter på pilen i nedre, venstre hjørne
av startskjermen.
Klikk på pilen igjen for å gå tilbake til
startskjermen.
Trykk på pilen igjen for å gå tilbake til
startskjermen.
Finne Start-knappen og Start-menyen
3
Handling
Bruke tastatur og mus
Bruke berøringsbevegelser
MERK: På enkelte modeller med
berøringsskjerm sveiper du opp for å
vise en liste over alle apper på
datamaskinen og sveiper ned for å gå
tilbake til startskjermen.
Lukke apper
Handling
Bruke tastatur og mus
Bruke berøringsbevegelser
Lukke en app
1.
Pek i øvre, venstre hjørne av
skjermen og foreta en bevegelse
nedover på venstre side av skjermen
for å vise alle åpne apper.
1.
Sveip inn og ut i øvre, venstre
hjørne av skjermen for å vise alle
åpne apper.
2.
Du lukker en app ved å dra den til
høyre og så ned til bunnen av
skjermen, holde appen til den roterer
og deretter slippe den.
2.
Du lukker en app ved å dra den til
høyre og så ned til bunnen av
skjermen, holde appen til den
roterer og deretter slippe den.
Forbedret søkefunksjon
1.
Begynn å skrive et nøkkelord for å søke fra startskjermen.
Søkeresultatene vises i et panel på høyre side av skjermen.
2.
Hvis du vil utvide søket, klikker eller trykker for å velge et av disse alternativene:
●
Overalt
●
Innstillinger
●
Filer
●
Webbilder
●
Nettvideoer
MERK: Hvis du ikke finner emnet med en gang, skriver du hjelp og søker i Hjelp og støtte.
Forbedret festefunksjonen
Du kan feste programmer på venstre eller høyre side av skjermen for å vise Startskjerm-appen og en
skrivebordsapp samtidig. Avhengig av datamaskinens skjermoppløsning, kan du ha opptil fire apper
festet om gangen.
▲
Dra en app til venstre eller høyre side av skjermen.
Oppdage og koble til en Miracast-sertifisert trådløs skjerm
(kun på enkelte modeller)
Datamaskinen er kompatibel med Miracast-sertifiserte trådløse skjermer. Følg fremgangsmåten
nedenfor for å oppdage og koble til uten å gå ut av appene du bruker.
4
Kapittel 2 Navigere på startskjermen
Handling
Bruke tastatur og mus
Bruke berøringsbevegelser
Finne og koble til en Miracastsertifisert trådløs skjerm
Pek i øvre eller nedre, høyre hjørne av
startskjermen for å vise perlene, klikk på
Enheter, klikk på Projiser, og følg deretter
veiledningen på skjermen.
Sveip fra høyre kant av startskjermen for
å vise perlene, trykk på Enheter, trykk på
Projiser, og følg deretter veiledningen på
skjermen.
Åpne Windows-skrivebordet i stedet for startskjermen
Følg fremgangsmåten nedenfor for å endre standardinnstillingen, slik at Windows åpnes med
Windows-skrivebordet i stedet for startskjermen.
Handling
Bruke tastatur og mus
Bruke berøringsbevegelser
Åpne Windows-skrivebordet og gå
tilbake til startskjermen
1.
Klikk på Skrivebord-appen på
startskjermen.
1.
Trykk på Skrivebord-appen på
startskjermen.
2.
Høyreklikk på navigeringslinjen
nederst på skjermen og velg
Egenskaper.
2.
Trykk og hold på navigeringslinjen
nederst på skjermen, og velg
deretter Egenskaper.
3.
Klikk på Navigasjon-kategorien og
merk av for Gå til skrivebordet i stedet
for Start når jeg logger på eller lukker
alle apper på en skjerm.
3.
4.
Klikk på OK.
Trykk på Navigasjon-kategorien
og merk av for Gå til skrivebordet i
stedet for Start når jeg logger på
eller lukker alle apper på en
skjerm.
4.
Trykk på OK.
Hvis du vil gå tilbake til den opprinnelige påloggingsinnstillingen, følger du veiledningen, men fjerner
merket ved Gå til skrivebordet i stedet for Start når jeg logger på eller lukker alle apper på en skjerm
før du klikker eller trykker på OK.
Denne PCen
Hvis du vil utforske filer og mapper på datamaskinen og tilkoblede enheter, skriver du denne pcen
på startskjermen og velger Denne PCen. Denne funksjonen ble tidligere kalt Min datamaskin.
Åpne Windows-skrivebordet i stedet for startskjermen
5
3
Oppdatinger av sikkerhetskopiering,
tilbakekopiering og gjenoppretting
Følgende prosedyrer for sikkerhetskopiering, tilbakekopiering og gjenoppretting erstatter
fremgangsmåtene i brukerhåndboken til datamaskinen.
Bruke Windows Sikkerhetskopiering og gjenoppretting
Du finner informasjon om Windows-funksjonene for sikkerhetskopiering og gjenoppretting i HP
Support Assistant.
MERK: Banen til HP Support Assistant er endret.
1.
Velg appen HP Support Assistant på startskjermen.
2.
Skriv gjenopprett i Søk-feltet og følg veiledningen som gis.
Skriv sikkerhetskopier i Søk-feltet for å få mer informasjon om sikkerhetskopiering.
Se etter gjenopprettingspartisjoner
MERK: Hvis du må sjekkke om du har en HP Recovery-partisjon eller Windows-partisjon før du
utfører systemgjenopprettingsoppgaver, er fremgangsmåten endret.
Når du skal se om du har en HP Recovery-partisjon eller Windows-partisjon, skriver du fil på
startskjermen og velger Filutforsker.
Bruke HP programvareinstallering (kun på enkelte modeller)
MERK: Hvis du må bruke HP programvareinstallering for å reinstallere drivere eller programvare
som er blitt ødelagt eller slettet fra systemet, er fremgangsmåten for å få tilgang til HP
programvareinstallering endret.
Slik åpner du HP programvareinstallering:
1.
Skriv HP programvareinstallering på startskjermen.
MERK: Hvis appen HP programvareinstallering ikke vises, støtter ikke systemet denne
funksjonen. Se brukerhåndboken angående tilbakekopiering og gjenoppretting av datamaskinen.
2.
Velg HP programvareinstallering.
3.
Følg veiledningen på skjermen for å installere drivere eller utvalgt programvare på nytt.
Bruke andre sikkerhetskopierings-, tilbakekopierings- og
gjenopprettingsverktøy
Se i brukerhåndboken til datamaskinen for å få mer informasjon om sikkerhetskopiering,
tilbakekopiering og gjenoppretting.
6
Kapittel 3 Oppdatinger av sikkerhetskopiering, tilbakekopiering og gjenoppretting
4
Oppdaterte spesifikasjoner
Strømforsyning
Informasjonen om strøm i denne delen viser driftsspenningen og strømstyrken som kan gjelde for
enheten, noe som kan være nyttig hvis du reiser utenlands. Se i brukerhåndboken til datamaskinen
angående andre strømforsyningsspesifikasjoner.
Strømforsyning
Nominelt
Driftsspenning og strømstyrke
19,5 V ls med 2,31 A – 45 W
Strømforsyning
7
5
Flere HP-ressurser
Du finner produktdetaljer, fremgangsmåter med mer i denne tabellen.
Ressurs
Innhold
Grunnleggende om Windows-håndbok
●
Forklaring av bruk av Windows® 8
Komme i gang med Windows 8-app på startskjermen. Klikk
eller trykk på Komme i gang med Windows 8-appen for å
åpne den.
●
Video som demonstrerer Windows 8-funksjoner
HPs verdensomspennende kundestøtte
●
Chatte med en HP-tekniker på Internett
Gå til http://welcome.hp.com/country/us/en/
wwcontact_us.html for å få støtte på ditt språk.
●
Få kundestøtte per e-post
●
Telefonnumre til kundestøtte
●
Adresser til HP-servicesentre
●
Viktige merknader om forskrifter, inkludert informasjon
om riktig avhending av batterier
●
Spesifikk garantiinformasjon for denne datamaskinen
Opplysninger om forskrifter, sikkerhet og miljø
Slik får du tilgang til denne informasjonen:
1.
Skriv support på startskjermen og velg HP Support
Assistant-appen.
2.
Velg Min datamaskin og deretter Brukerhåndbøker.
Begrenset garanti
Slik får du tilgang til denne informasjonen:
1.
Skriv support på startskjermen og velg HP Support
Assistant-appen.
2.
Velg Min datamaskin og deretter Garanti og tjenester.
– eller –
Gå til http://www.hp.com/go/orderdocuments.
8
Kapittel 5 Flere HP-ressurser
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising