HP | EliteBook Folio 1040 G1 Notebook PC (ENERGY STAR) | HP EliteBook Folio 1040 G1 Base Model Notebook PC Gebruikershandleiding

HP EliteBook Folio 1040 G1 Base Model Notebook PC Gebruikershandleiding
Gebruikershandleiding
© Copyright 2013 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.
Bluetooth is een handelsmerk van de
desbetreffende eigenaar en wordt door
Hewlett-Packard Company onder licentie
gebruikt. Intel en Centrino zijn
handelsmerken van Intel Corporation in de
Verenigde Staten en andere landen. Het
SD-logo is een handelsmerk van de
desbetreffende eigenaar. Java is een
handelsmerk van Sun Microsystems, Inc. in
de Verenigde Staten. Microsoft en Windows
zijn in de Verenigde Staten gedeponeerde
handelsmerken van Microsoft Corporation.
De informatie in deze documentatie kan
zonder kennisgeving worden gewijzigd. De
enige garanties voor HP producten en
diensten staan vermeld in de expliciete
garantievoorwaarden bij de betreffende
producten en diensten. Aan de informatie in
deze handleiding kunnen geen aanvullende
rechten worden ontleend. HP aanvaardt
geen aansprakelijkheid voor technische
fouten, drukfouten of weglatingen in deze
publicatie.
Eerste editie: november 2013
Onderdeelnummer van document:
738835-331
Kennisgeving over het product
Softwarevoorwaarden
In deze gebruikershandleiding worden de
voorzieningen beschreven die op de
meeste modellen beschikbaar zijn. Mogelijk
zijn niet alle voorzieningen op uw computer
beschikbaar.
Door het installeren, kopiëren, downloaden
of anderszins gebruiken van een
softwareproduct dat vooraf op deze
computer is geïnstalleerd, bevestigt u dat u
gehouden bent aan de voorwaarden van de
HP EULA (End User License Agreement).
Als u niet akkoord gaat met deze
licentievoorwaarden, is uw enige
rechtsmogelijkheid om het volledige,
ongebruikte product (hardware en software)
binnen 14 dagen te retourneren en te
verzoeken om restitutie van het
aankoopbedrag op grond van het
restitutiebeleid dat op de plaats van
aankoop geldt.
Voor deze computer kan bijgewerkte en/of
apart aangeschafte hardware en/of een
dvd-station vereist zijn om de software van
Windows 7 te installeren. Zo kunt u volledig
gebruikmaken van de functionaliteit van
Windows 7. Raadpleeg
http://windows.microsoft.com/en-us/
windows7/get-know-windows-7 voor
informatie.
Neem voor de recentste informatie in deze
handleiding contact op met de
ondersteuning. Voor ondersteuning in de
VS gaat u naar http://www.hp.com/go/
contactHP. Voor wereldwijde ondersteuning
gaat u naar http://welcome.hp.com/country/
us/en/wwcontact_us.html.
Neem contact op met het lokale
verkooppunt (de verkoper) als u meer
informatie wilt of als u een verzoek om
volledige restitutie van het aankoopbedrag
van de computer wilt indienen.
Kennisgeving aangaande de veiligheid
WAARSCHUWING! U kunt het risico van letsel door verbranding of van oververhitting van de
computer beperken door de computer niet op schoot te nemen en de ventilatieopeningen van de
computer niet te blokkeren. Gebruik de computer alleen op een stevige, vlakke ondergrond. Zorg dat
de luchtcirculatie niet wordt geblokkeerd door een voorwerp van hard materiaal (zoals een optionele
printer naast de computer) of een voorwerp van zacht materiaal (zoals een kussen, een kleed of
kleding). Zorg er ook voor dat de netvoedingsadapter tijdens het gebruik niet in contact kan komen
met de huid of een voorwerp van zacht materiaal. De computer en de netvoedingsadapter voldoen
aan de temperatuurlimieten voor oppervlakken die voor de gebruiker toegankelijk zijn, zoals
gedefinieerd door de International Standard for Safety of Information Technology Equipment (IEC
60950).
iii
iv
Kennisgeving aangaande de veiligheid
Inhoudsopgave
1 Welkom ............................................................................................................................................................. 1
Informatie zoeken ................................................................................................................................. 2
2 Vertrouwd raken met de computer .................................................................................................................... 4
Bovenkant ............................................................................................................................................ 4
Touchpad ............................................................................................................................. 4
Lampjes ............................................................................................................................... 5
Knoppen en vingerafdruklezer ............................................................................................. 6
Toetsen ................................................................................................................................ 8
Rechterkant .......................................................................................................................................... 9
Linkerkant ........................................................................................................................................... 10
Beeldscherm ...................................................................................................................................... 11
Onderkant ........................................................................................................................................... 12
3 Verbinding maken met een netwerk ............................................................................................................... 13
Verbinding maken met een draadloos netwerk .................................................................................. 13
Bedieningselementen voor draadloze communicatie gebruiken ....................................... 13
Apparaten voor draadloze communicatie in- of uitschakelen ............................ 13
HP Connection Manager gebruiken (alleen bepaalde modellen) ...................... 14
Knop voor draadloze communicatie gebruiken ................................................. 14
Voorzieningen van het besturingssysteem gebruiken ....................................... 15
WLAN gebruiken (alleen bepaalde modellen) ................................................................... 15
Gebruikmaken van een internetprovider ........................................................... 15
WLAN configureren ........................................................................................... 15
Draadloze router configureren .......................................................................... 16
Draadloos netwerk beveiligen ........................................................................... 16
Verbinding maken met draadloos netwerk (WLAN) .......................................... 16
HP mobiel breedband gebruiken (alleen bepaalde modellen) ........................................... 17
SIM-kaart plaatsen en verwijderen (alleen bepaalde modellen) ....................... 18
GPS gebruiken (alleen bepaalde modellen) ...................................................................... 19
Bluetooth-apparaten voor draadloze communicatie gebruiken (alleen bepaalde
modellen) ........................................................................................................................... 19
Verbinding maken met een bekabeld netwerk (via optioneel dockingapparaat) ................................ 19
Verbinding maken met een lokaal netwerk (LAN) ............................................................. 19
v
4 Navigeren met het toetsenbord, aanraakbewegingen en aanwijsapparaten .................................................. 21
Cursorbesturing gebruiken ................................................................................................................. 21
Voorkeuren voor cursorbesturing instellen ........................................................................ 21
Touchpad gebruiken .......................................................................................................... 21
Touchpad uit- en inschakelen ........................................................................... 21
Touchpadbewegingen gebruiken ...................................................................... 21
Tikken ............................................................................................... 22
Schuiven ........................................................................................... 23
Knijpen/zoomen ................................................................................ 23
Draaien (alleen bepaalde modellen) ................................................. 24
Toetsenbord gebruiken ...................................................................................................................... 24
Sneltoetsen herkennen ...................................................................................................... 24
Toetsenblokken gebruiken ................................................................................................. 25
Geïntegreerd numeriek toetsenblok gebruiken ................................................. 25
Ingebed numeriek toetsenblok in- en uitschakelen .......................... 26
Schakelen tussen functies van toetsen op het ingebedde
toetsenblok ....................................................................................... 26
Optioneel extern numeriek toetsenblok gebruiken ............................................ 26
5 Multimedia ....................................................................................................................................................... 27
Audio .................................................................................................................................................. 27
Luidsprekers aansluiten ..................................................................................................... 27
Geluidsvolume aanpassen ................................................................................................ 27
Hoofdtelefoon/microfoon aansluiten .................................................................................. 27
Audiofuncties op de computer controleren ........................................................................ 28
Webcam (alleen bepaalde modellen) ................................................................................................. 28
Video .................................................................................................................................................. 28
VGA (via optioneel dockingapparaat) ................................................................................ 30
DisplayPort ........................................................................................................................ 30
Intel Wireless Display (alleen bepaalde modellen) ............................................................ 31
6 Energiebeheer ................................................................................................................................................ 32
Computer uitschakelen ....................................................................................................................... 32
Softwarecontent vernieuwen met Intel Smart Connect-technology (alleen bepaalde modellen) ....... 32
Opties voor energiebeheer instellen ................................................................................................... 33
Standen voor energiebesparing gebruiken ........................................................................ 33
Slaapstand activeren en beëindigen ................................................................. 33
Hibernationstand activeren en beëindigen ........................................................ 33
Energiemeter en instellingen voor energiebeheer gebruiken ............................ 34
Wachtwoordbeveiliging instellen voor beëindigen slaapstand .......................... 34
Accuvoeding gebruiken ..................................................................................................... 34
vi
In de fabriek verzegelde accu ........................................................................... 35
Aanvullende informatie over de accu opzoeken ............................................... 35
Accucontrole gebruiken ..................................................................................... 35
Acculading weergeven ...................................................................................... 36
Accuwerktijd maximaliseren .............................................................................. 36
Omgaan met een lage acculading .................................................................... 36
Een lage acculading herkennen ....................................................... 36
Problemen met een lage acculading verhelpen ............................... 36
Accuvoeding besparen ...................................................................................... 37
Externe netvoeding gebruiken ........................................................................................... 38
7 Externe kaarten en apparaten ........................................................................................................................ 39
Micro SD-geheugenkaarten gebruiken ............................................................................................... 39
Digitale kaart plaatsen ....................................................................................................... 39
Digitale kaart verwijderen .................................................................................................. 39
Smart Cards gebruiken ...................................................................................................................... 40
Smart Card plaatsen .......................................................................................................... 40
Smart Card verwijderen ..................................................................................................... 41
USB-apparaat gebruiken .................................................................................................................... 41
USB-apparaat aansluiten ................................................................................................... 41
USB-apparaat verwijderen ................................................................................................. 42
Optionele externe apparaten gebruiken ............................................................................................. 43
Optionele externe schijfeenheden gebruiken .................................................................... 43
Dockingconnector gebruiken ............................................................................................. 43
8 Schijfeenheden ............................................................................................................................................... 46
Externe vaste schijven gebruiken ....................................................................................................... 46
Prestaties van de vaste schijf verbeteren .......................................................................... 46
Schijfdefragmentatie gebruiken ......................................................................... 46
Schijfopruiming gebruiken ................................................................................. 46
Optionele externe optischeschijfeenheden gebruiken (alleen bepaalde modellen) ........................... 47
De geplaatste optionele externe optioneel identificeren .................................................... 47
Optische schijf plaatsen ..................................................................................................... 48
Optischeschijfeenheid met lade ........................................................................ 48
Optischeschijfeenheid met sleuf ....................................................................... 48
Optische schijf verwijderen ................................................................................................ 49
Optischeschijfeenheid met lade ........................................................................ 49
Als de lade normaal opengaat .......................................................... 49
Als de lade niet normaal opengaat ................................................... 49
Optischeschijfeenheid met sleuf ....................................................................... 50
Optische-schijfeenheden delen ......................................................................................... 51
vii
9 Beveiliging ....................................................................................................................................................... 52
Computer beveiligen .......................................................................................................................... 52
Wachtwoorden gebruiken ................................................................................................................... 53
Wachtwoorden instellen in Windows ................................................................................. 53
Wachtwoorden instellen in Computer Setup ...................................................................... 54
BIOS-beheerderswachtwoord beheren ............................................................................. 54
BIOS-beheerderswachtwoord invoeren ............................................................ 56
DriveLock-wachtwoord in Computer Setup beheren ......................................................... 56
DriveLock-wachtwoord instellen ........................................................................ 57
DriveLock-wachtwoord invoeren ....................................................................... 57
DriveLock-wachtwoord wijzigen ........................................................................ 58
DriveLock-beveiliging verwijderen ..................................................................... 59
Automatische DriveLock van Computer Setup gebruiken ................................................. 59
Wachtwoord voor Automatische DriveLock invoeren ........................................ 59
Beveiliging met Automatische DriveLock verwijderen ....................................... 60
Antivirussoftware gebruiken ............................................................................................................... 60
Firewallsoftware gebruiken ................................................................................................................. 60
Essentiële beveiligingsupdates installeren ......................................................................................... 61
HP Client Security Manager gebruiken .............................................................................................. 61
Optionele beveiligingskabel installeren .............................................................................................. 61
Vingerafdruklezer gebruiken .............................................................................................................. 62
Locatie van de vingerafdruklezer ....................................................................................... 62
10 Onderhoud .................................................................................................................................................... 63
De computer reinigen ......................................................................................................................... 63
Display, zijkanten en deksel schoonmaken ....................................................................... 63
Reinigingsprocedures ........................................................................................................ 63
Beeldscherm reinigen ....................................................................................... 63
Zijkanten en deksel reinigen ............................................................................. 63
Touchpad en toetsenbord reinigen ................................................................... 64
Update van programma's en stuurprogramma's uitvoeren ................................................................ 64
SoftPaq Download Manager gebruiken .............................................................................................. 64
11 Back-up en herstel ........................................................................................................................................ 65
Herstelmedia en back-ups maken ...................................................................................................... 65
Richtlijnen .......................................................................................................................... 65
Herstelmedia maken met HP Recovery Disc Creator ........................................................ 66
Herstelschijven maken ...................................................................................... 66
Een back-up maken van uw gegevens .............................................................................. 66
viii
Systeemherstelactie uitvoeren ........................................................................................................... 67
Windows herstelprogramma’s gebruiken ........................................................................... 67
f11 herstelprogramma's gebruiken (alleen bepaalde modellen) ........................................ 68
Media met besturingssysteem Windows 7 gebruiken ........................................................ 69
12 Computer Setup (BIOS), Multiboot en HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) .............................................. 70
Computer Setup gebruiken ................................................................................................................ 70
Computer Setup starten ..................................................................................................... 70
Navigeren en selecteren in Computer Setup ..................................................................... 70
Fabrieksinstellingen in Computer Setup herstellen ........................................................... 71
BIOS bijwerken .................................................................................................................. 71
BIOS-versie bepalen ......................................................................................... 72
BIOS-update downloaden ................................................................................. 72
MultiBoot gebruiken ............................................................................................................................ 73
Opstartvolgorde van apparaten ......................................................................................... 73
MultiBoot-voorkeursinstellingen kiezen ............................................................................. 73
Nieuwe opstartvolgorde instellen in Computer Setup ....................................... 73
Dynamisch een opstartapparaat kiezen met de f9-prompt ............................... 74
MultiBoot Express instellen ............................................................................... 74
MultiBoot Express-voorkeuren invoeren ........................................................... 75
HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) gebruiken (alleen bepaalde modellen) ................................... 75
HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) naar een USB-apparaat downloaden ..................... 76
13 Ondersteuning .............................................................................................................................................. 77
Contact opnemen met de ondersteuning ........................................................................................... 77
Labels ................................................................................................................................................. 78
14 Specificaties .................................................................................................................................................. 79
Ingangsvermogen ............................................................................................................................... 79
Omgevingsvereisten ........................................................................................................................... 79
Bijlage A Reizen met of transporteren van computer ........................................................................................ 80
Bijlage B Problemen oplossen ........................................................................................................................... 81
Hulpmiddelen voor het oplossen van problemen ............................................................................... 81
Problemen oplossen ........................................................................................................................... 81
De computer kan niet worden ingeschakeld ...................................................................... 81
Het computerscherm is leeg .............................................................................................. 81
De software werkt niet goed .............................................................................................. 82
De computer is ongewoon warm ....................................................................................... 82
ix
Een extern apparaat werkt niet .......................................................................................... 82
De draadloze netwerkverbinding werkt niet ....................................................................... 83
De lade van de optionele externe optischeschijfeenheid gaat niet open bij het
verwijderen van een cd of dvd ........................................................................................... 83
De optionele externe optischeschijfeenheid wordt niet gedetecteerd ................................ 84
Een optionele externe optische schijf wordt niet afgespeeld ............................................. 84
Een film is niet zichtbaar op een extern beeldscherm ....................................................... 85
Het branden van een optionele externe schijf begint niet of stopt voordat het gereed is . . 85
Bijlage C Elektrostatische ontlading ................................................................................................................... 86
Index ................................................................................................................................................................... 87
x
1
Welkom
Nadat u de computer gebruiksklaar hebt gemaakt en hebt geregistreerd, moet u de volgende stappen
uitvoeren:
●
Maak verbinding met internet: configureer een bekabeld of draadloos netwerk waarmee u
verbinding kunt maken met internet. Zie Verbinding maken met een netwerk op pagina 13 voor
meer informatie.
●
Uw antivirussoftware bijwerken - bescherm uw computer tegen schade door virussen. De
software is vooraf geïnstalleerd op de computer. Zie Antivirussoftware gebruiken op pagina 60
voor meer informatie.
●
Raak vertrouwd met de computer: maak kennis met de voorzieningen van uw computer.
Raadpleeg Vertrouwd raken met de computer op pagina 4 en Navigeren met het
toetsenbord, aanraakbewegingen en aanwijsapparaten op pagina 21 voor aanvullende
informatie.
●
Zoek geïnstalleerde software: toegang tot een overzicht van de vooraf op de computer
geïnstalleerde software.
Selecteer Start > Alle programma's. Voor meer informatie over het gebruik van software die bij
de computer is geleverd, raadpleegt u de instructies van de softwarefabrikant. Deze instructies
kunnen zijn verstrekt bij de software, of staan op de website van de fabrikant.
●
Maak een back-up van uw vaste schijf door herstelschijven of een herstel-flashdrive te maken.
Zie Back-up en herstel op pagina 65.
1
Informatie zoeken
De computer bevat verschillende hulpmiddelen voor de uitvoering van uiteenlopende taken.
Hulpmiddelen
Informatie over
Poster Installatie-instructies
●
De computer gebruiksklaar maken
●
Onderdelen van de computer herkennen
Help en ondersteuning
●
Informatie over het besturingssysteem
Als u Help en ondersteuning wilt openen, selecteert u
Start > Help en ondersteuning.
●
Updates van software, stuurprogramma's en BIOS
●
Hulpmiddelen voor probleemoplossing
●
Krijgen van ondersteuning
Informatie over voorschriften, veiligheid en milieu
●
Informatie over veiligheid en kennisgevingen
Als u toegang wilt krijgen tot deze
gebruikershandleidingen, selecteert u Start > Help en
ondersteuning > Gebruikershandleidingen.
●
Informatie over het afvoeren van accu's
Handleiding voor veiligheid en comfort
●
Als u toegang wilt krijgen tot deze
gebruikershandleidingen, selecteert u Start > Help en
ondersteuning > Gebruikershandleidingen.
Aanwijzingen voor een optimale werkplek, een goede houding
en gezonde werkgewoonten
●
Informatie over elektrische en mechanische veiligheid
Neem voor de recentste informatie in deze handleiding
contact op met de ondersteuning. Voor ondersteuning
in de VS gaat u naar http://www.hp.com/go/contactHP.
Voor wereldwijde ondersteuning gaat u naar
http://welcome.hp.com/country/us/en/
wwcontact_us.html.
– of –
Ga naar http://www.hp.com/ergo.
Boekje Worldwide Telephone Numbers
(Telefoonnummers voor wereldwijde ondersteuning)
Telefoonnummers voor ondersteuning van HP
Dit boekje wordt bij de computer geleverd.
HP website
●
Informatie over ondersteuning
Neem voor de recentste informatie in deze handleiding
contact op met de ondersteuning. Voor ondersteuning
in de VS gaat u naar http://www.hp.com/go/contactHP.
Voor wereldwijde ondersteuning gaat u naar
http://welcome.hp.com/country/us/en/
wwcontact_us.html.
●
Onderdelen bestellen en aanvullende ondersteuning vinden
●
Voor het apparaat verkrijgbare accessoires
Beperkte garantie*
Garantiegegevens
Als u toegang wilt krijgen tot deze handleiding,
selecteert u Start > Help en ondersteuning >
Gebruikershandleidingen > Garantiegegevens
weergeven.
– of –
Ga naar http://www.hp.com/go/orderdocuments.
*De specifiek toegekende HP beperkte garantie die van toepassing is op uw product, kunt u vinden in de elektronische
handleidingen op de computer en/of op de cd/dvd die is meegeleverd in de doos. In sommige landen of regio's wordt door
HP een gedrukte versie van de HP beperkte garantie meegeleverd in de doos. Voor sommige landen of regio's waar de
garantie niet in drukvorm wordt verstrekt, kunt u een gedrukt exemplaar aanvragen. Ga naar http://www.hp.com/go/
orderdocuments of schrijf naar:
2
Hoofdstuk 1 Welkom
Hulpmiddelen
Informatie over
●
Noord-Amerika: Hewlett-Packard, MS POD, 11311 Chinden Blvd., Boise, ID 83714, Verenigde Staten
●
Europa, Midden-Oosten, Afrika: Hewlett-Packard, POD, Via G. Di Vittorio, 9, 20063, Cernusco s/Naviglio (MI), Italië
●
Azië en Stille Oceaan: Hewlett-Packard, POD, P.O. Box 200, Alexandra Post Office, Singapore 911507
Wanneer u een gedrukt exemplaar van uw garantie aanvraagt, geef dan het productnummer, de garantieperiode (te vinden
op het servicelabel) en uw naam en postadres op.
BELANGRIJK: stuur uw HP product NIET terug naar de bovenstaande adressen. Voor ondersteuning in de VS gaat u naar
http://www.hp.com/go/contactHP. Voor wereldwijde ondersteuning gaat u naar http://welcome.hp.com/country/us/en/
wwcontact_us.html.
Informatie zoeken
3
2
Vertrouwd raken met de computer
Bovenkant
Touchpad
Onderdeel
4
Beschrijving
(1)
Touchpadzone
Hiermee kunt u de cursor verplaatsen en onderdelen op
het scherm selecteren of activeren.
(2)
Linkerknop van het touchpad
Deze knop heeft dezelfde functie als de linkerknop op een
externe muis.
(3)
Rechterknop van het touchpad
Deze knop heeft dezelfde functie als de rechterknop op
een externe muis.
Hoofdstuk 2 Vertrouwd raken met de computer
Lampjes
Onderdeel
(1)
Beschrijving
Aan/uit-lampje
●
Aan: de computer is ingeschakeld.
●
Knipperend: de computer staat in de slaapstand.
●
Uit: de computer is uitgeschakeld.
(2)
Caps Lock-lampje
Aan: Caps Lock is ingeschakeld.
(3)
Touchpadlampje
●
Oranje: Het touchpad is uitgeschakeld.
●
Uit: het touchpad is ingeschakeld.
●
Oranje: Microfoongeluid is uitgeschakeld.
●
Uit: Microfoongeluid is ingeschakeld.
(4)
Lampje Geluid uit van microfoon
(5)
Num Lock-lampje
Aan: Num Lock is ingeschakeld.
(6)
Lampje voor draadloze communicatie
●
Wit: Een geïntegreerd apparaat voor draadloze
communicatie, zoals een draadloosnetwerkmodule en/
of een Bluetooth®-apparaat, is ingeschakeld.
●
Oranje: Alle apparatuur voor draadloze communicatie
is uitgeschakeld.
●
Oranje: het geluid van de computer is uitgeschakeld.
●
Uit: het geluid van de computer is ingeschakeld.
(7)
Lampje voor Geluid uit
Bovenkant
5
Knoppen en vingerafdruklezer
Onderdeel
(1)
Beschrijving
Aan/uit-knop
●
Als de computer is uitgeschakeld, drukt u op de aan/uitknop om de computer in te schakelen.
●
Als de computer is ingeschakeld, drukt u kort op de
aan/uit-knop om de slaapstand te activeren.
●
Als de computer in de slaapstand staat, drukt u kort op
de aan/uit-knop om de slaapstand te beëindigen.
●
Als de computer in de sluimerstand staat, drukt u kort
op de aan/uit-knop om de sluimerstand te beëindigen.
VOORZICHTIG: Wanneer u de aan/uit-knop ingedrukt
houdt, resulteert dit in het verlies van niet-opgeslagen
gegevens.
Als de computer niet meer reageert en de afsluitprocedures
van Windows® geen resultaat hebben, houdt u de aan/uitknop minstens vijf seconden ingedrukt om de computer uit te
schakelen.
Als de computer niet meer reageert en de vorige
afsluitprocedures geen resultaat hebben, houdt u de aan/uitknop en de knop Geluid uit minstens vijf seconden ingedrukt
voor het opnieuw instellen van de hardware waardoor de
computer wordt uitgeschakeld.
Meer informatie over de instellingen voor energiebeheer:
Selecteer Start > Configuratiescherm > Systeem en
beveiliging > Energiebeheer.
(2)
6
Luidsprekerrooster
Hoofdstuk 2 Vertrouwd raken met de computer
Hiermee wordt het computergeluid weergegeven.
Onderdeel
Beschrijving
(3)
Knop voor draadloze communicatie
Hiermee kunt u de voorziening voor draadloze communicatie
in- en uitschakelen, maar geen draadloze verbinding tot
stand brengen.
(4)
Knop Geluid dempen
Hiermee schakelt u de geluidsweergave uit (en weer in).
(5)
Vingerafdruklezer
Hiermee kunt u zich met een vingerafdruk bij Windows
aanmelden, in plaats van met een wachtwoord.
Bovenkant
7
Toetsen
Onderdeel
Beschrijving
(1)
Esc-toets
Druk op deze toets in combinatie met de fn-toets om
systeeminformatie weer te geven.
(2)
fn-toets
Druk op deze toets in combinatie met een functietoets, de
num lock-toets, de esc-toets of de b-toets om veelgebruikte
systeemfuncties uit te voeren.
(3)
Windows-knop
Hiermee geeft u het menu Start van Windows weer.
(4)
Functietoetsen
Druk op een van deze toetsen in combinatie met de fn-toets
om veelgebruikte systeemfuncties uit te voeren.
(5)
Ingebed numeriek toetsenblok
Wanneer het toetsenblok is ingeschakeld, kan het worden
gebruikt als een extern numeriek toetsenblok.
Met elke toets van dit toetsenblok wordt de functie
uitgevoerd die wordt aangegeven door het pictogram in de
rechterbovenhoek van de toets.
8
(6)
Windows-applicatietoets
Hiermee opent u een snelmenu voor items waarbij de
aanwijzer staat.
(7)
num lock-toets
Als u op deze toets drukt in combinatie met de fn-toets,
wordt het ingebedde numerieke toetsenblok in- of
uitgeschakeld.
Hoofdstuk 2 Vertrouwd raken met de computer
Rechterkant
Onderdeel
Beschrijving
(1)
SIM-sleuf (alleen bepaalde modellen)
Ondersteunt een SIM-kaart (subscriber identity module)
voor draadloze communicatie.
(2)
Audio-uitgang (hoofdtelefoon)/audio-ingang
(microfoon)
Hierop sluit u een audioapparaat aan, zoals optionele
stereoluidsprekers met eigen voeding, een hoofdtelefoon,
een oortelefoon, een headset of een televisietoestel, om
het computergeluid via dat apparaat weer te geven. Ook
kunt u hierop de microfoon van een optionele headset
aansluiten.
WAARSCHUWING! Zet het volume laag voordat u de
hoofdtelefoon, oortelefoon of headset opzet. Zo beperkt u
het risico van gehoorbeschadiging. Raadpleeg Informatie
over voorschriften, veiligheid en milieu voor aanvullende
informatie over veiligheid. Als u toegang wilt krijgen tot
deze gebruikershandleidingen, selecteert u Start > Help en
ondersteuning > Gebruikershandleidingen.
OPMERKING: wanneer u een apparaat aansluit op deze
uitgang, worden de computerluidsprekers uitgeschakeld.
OPMERKING: zorg dat de apparaatkabel een connector
met vier pinnen heeft die zowel audio-uit (hoofdtelefoon)
als audio-in (microfoon) ondersteunt.
(3)
USB-3.0-poort
Hierop sluit u optionele USB 3.0-apparaten aan. Deze
poorten zorgen voor hogere USB-prestaties.
OPMERKING: zie USB-apparaat gebruiken
op pagina 41 voor informatie over de verschillende types
USB-poorten.
(4)
DisplayPort
Via deze poort sluit u een optioneel digitaal
weergaveapparaat, zoals een hoogwaardige monitor of
projector, aan op het apparaat.
(5)
Dockingconnector
Hierop sluit u een optioneel dockingapparaat of een mini
dockingstation aan.
(6)
Lampje van de netvoedingsadapter/accu
●
Wit: De computer is aangesloten op een externe
voedingsbron en de accu is 90 tot 99% opgeladen.
●
Oranje: De computer is aangesloten op een externe
voedingsbron en de accu is 0 tot 90% opgeladen.
●
Knipperend oranje: Een accu die de enige
beschikbare voedingsbron is, is bijna leeg. Wanneer
de accu een kritiek laag ladingsniveau bereikt, begint
het acculampje snel te knipperen.
Rechterkant
9
Onderdeel
Beschrijving
●
(7)
Netvoedingsconnector
Uit: De accu is volledig opgeladen.
Hierop kunt u een netvoedingsadapter aansluiten.
Linkerkant
Onderdeel
(1)
Beschrijving
Bevestigingspunt voor een beveiligingskabel
Hiermee bevestigt u een als optie verkrijgbare
beveiligingskabel aan de computer.
OPMERKING: Van de beveiligingskabel moet in de
eerste plaats een ontmoedigingseffect uitgaan. Deze
voorziening kan echter niet voorkomen dat de computer
verkeerd wordt gebruikt of wordt gestolen.
(2)
Ventilatieopening
Deze opening zorgt voor luchtkoeling van de interne
onderdelen.
OPMERKING: De ventilator van de computer start
automatisch om interne onderdelen te koelen en
oververhitting te voorkomen. Het is normaal dat de interne
ventilator automatisch aan- en uitgaat wanneer u de
computer gebruikt.
10
(3)
USB 3.0-oplaadpoort
Hierop kunt u een optioneel USB-apparaat aansluiten. Via
de USB-oplaadpoort kunnen ook bepaalde types mobiele
telefoons en MP3-spelers worden opgeladen, zelfs
wanneer de computer uit staat.
(4)
Micro SD-geheugenkaartlezer
Ondersteunt micro Secure Digital (SD)-geheugenkaarten.
(5)
Smart Card-lezer
Ondersteunt optionele smartcards.
Hoofdstuk 2 Vertrouwd raken met de computer
Beeldscherm
Onderdeel
Beschrijving
(1)
WLAN-antennes (2)* (alleen bepaalde
modellen)
Met deze antennes worden draadloze signalen verzonden en
ontvangen binnen een draadloos lokaal netwerk (WLAN).
(2)
WWAN-antennes (2)* (alleen bepaalde
modellen)
Via deze antennes worden draadloze signalen verzonden en
ontvangen om te communiceren met draadloze WWAN's
(wireless wide area networks).
(3)
Interne microfoons (2)
Hiermee neemt u geluid op.
(4)
Webcamlampje (alleen bepaalde modellen)
Aan: de webcam is in gebruik.
(5)
Webcam (alleen bepaalde modellen)
Hiermee kunt u videobeelden vastleggen en foto's maken.
Als u informatie zoekt over het gebruik van de webcam,
selecteert u Start > Alle programma's > Communicatie en
chatten > Cyberlink YouCam.
(6)
Interne beeldschermschakelaar
Wanneer u het beeldscherm dicht doet terwijl de computer aan
staat, wordt deze schakelaar ingedrukt. Daardoor wordt het
beeldscherm uitgeschakeld of wordt de slaapstand geactiveerd.
OPMERKING: De beeldschermschakelaar is niet zichtbaar
aan de buitenkant van de computer.
(7)
NFC (Near Field Communication)-antenne*
(alleen bepaalde modellen)
Verzenden en ontvangen draadloze signalen voor
communicatie en het overdragen van gegevens van en naar de
Near Field Communication (NFC) compatibele apparaten.
*De antennes zijn niet zichtbaar aan de buitenkant van de computer. Voor een optimale signaaloverdracht houdt u de directe
omgeving van de antennes vrij. Voor informatie over de voorschriften voor draadloze communicatie raadpleegt u de sectie
over uw land of regio in Informatie over voorschriften, veiligheid en milieu. Als u toegang wilt krijgen tot deze
gebruikershandleidingen, selecteert u Start > Help en ondersteuning > Gebruikershandleidingen.
Beeldscherm
11
Onderkant
Onderdeel
Beschrijving
(1)
Dockingapparaat-receptoren (2)
Hierop sluit u een optioneel dockingapparaat aan.
(2)
Ventilatieopeningen (2)
Deze openingen zorgen voor luchtkoeling van de
interne onderdelen.
OPMERKING: De ventilator van de computer start
automatisch om interne onderdelen te koelen en
oververhitting te voorkomen. Het is normaal dat de
interne ventilator automatisch aan- en uitgaat wanneer
u de computer gebruikt.
12
Hoofdstuk 2 Vertrouwd raken met de computer
3
Verbinding maken met een netwerk
U kunt de computer meenemen waarnaar u maar wilt. Maar ook thuis kunt u met de computer en een
bekabelde of draadloze netwerkverbinding de wereld verkennen en u toegang verschaffen tot
miljoenen websites. In dit hoofdstuk vindt u informatie over hoe u zich met die wereld in verbinding
kunt stellen.
Verbinding maken met een draadloos netwerk
Met technologie voor draadloze communicatie worden gegevens niet via kabels maar via radiogolven
doorgegeven. Uw computer kan zijn voorzien van een of meer van de volgende apparaten voor
draadloze communicatie:
●
WLAN-apparaat (alleen bepaalde modellen): hiermee kunt u verbinding maken met draadloze
lokale netwerken (wireless local-area network, ook wel Wi-Fi netwerk, draadloos LAN of WLAN
genoemd) in bedrijfsruimtes, bij u thuis en in openbare ruimtes, zoals vliegvelden, restaurants,
café's, hotels en universiteiten. In een draadloos netwerk communiceert de computer met een
draadloze router of een draadloos toegangspunt.
●
HP module voor mobiel breedband (alleen bepaalde modellen): een WWAN-apparaat (Wireless
Wide-Area Network) waarmee u over een veel groter gebied een draadloze verbinding kunt
maken. Aanbieders van mobiele netwerkdiensten zetten basisstations op (vergelijkbaar met
zendmasten voor mobiele telefonie), die dekking bieden in hele regio’s, provincies of zelfs
landen.
●
Bluetooth-apparaat (alleen bepaalde modellen)—Hiermee kunt u een persoonlijk netwerk
(Personal Area Network, PAN) opzetten om verbinding te maken met andere voor Bluetooth
geschikte apparaten, zoals computers, telefoons, printers, headsets, luidsprekers en camera's.
Binnen een PAN communiceert elk apparaat direct met andere apparaten en moeten apparaten
zich op relatief korte afstand (doorgaans 10 meter) van elkaar bevinden.
Zie de informatie en koppelingen naar websites in Help en Ondersteuning voor meer informatie over
de technologie voor draadloze communicatie. Als u Help en ondersteuning wilt openen, selecteert u
Start > Help en ondersteuning.
Bedieningselementen voor draadloze communicatie gebruiken
Met deze functies kunt u de apparaten voor draadloze communicatie in uw computer regelen:
●
Knop voor draadloze communicatie, schakelaar voor draadloze communicatie of toets voor
draadloze communicatie (in dit hoofdstuk ook wel knop voor draadloze communicatie genoemd).
●
Voorzieningen van het besturingssysteem
Apparaten voor draadloze communicatie in- of uitschakelen
U kunt apparaten voor draadloze communicatie in- en uitschakelen met de knop voor draadloze
communicatie of met HP Connection Manager (alleen bepaalde modellen).
OPMERKING: een computer kan een knop of schakelaar voor draadloze communicatie hebben, of
een toets voor draadloze communicatie op het toetsenbord. De term "knop voor draadloze
communicatie" verwijst in deze handleiding naar alle types bedieningselementen voor draadloze
communicatie.
Verbinding maken met een draadloos netwerk
13
U schakelt apparaten voor draadloze communicatie als volgt uit in HP Connection Manager:
▲
Klik met de rechtermuisknop op het pictogram HP Connection Manager in het systeemvak aan
de rechterkant van de taakbalk en klik daarna op de aan/uit-knop naast het gewenste apparaat.
- of Selecteer Start > Alle programma's > Productiviteit en tools > HP Connection Manager en klik
daarna op de aan/uit-knop naast het gewenste apparaat.
HP Connection Manager gebruiken (alleen bepaalde modellen)
HP Connection Manager is een centrale locatie voor het beheer van uw apparaten voor draadloze
communicatie, een interface om verbinding te maken met internet via HP mobiel breedband, en een
interface voor het verzenden en ontvangen van SMS-berichten (tekstberichten). Met HP Connection
Manager kunt u de volgende apparaten beheren:
●
WLAN-apparaat (wireless local-area network)/Wi-Fi
●
WWAN-apparaat (Wireless Wide Area Network)/apparaat voor HP mobiel breedband
●
Bluetooth
HP Connection Manager biedt informatie en berichten over de verbindingsstatus en de energiestatus,
en stelt u in staat om gegevens te bekijken over uw SIM-kaart en om sms-berichten te verzenden en
te ontvangen. Statusinformatie en meldingen worden weergegeven in het systeemvak aan de
rechterkant van de taakbalk.
U opent Connection Manager als volgt:
▲
Klik op het pictogram van HP Connection Manager op de taakbalk.
- of Selecteer Start > Alle programma's > Productiviteit en tools > HP Connection Manager.
Zie de helpfunctie van de HP Connection Manager software voor meer informatie.
Knop voor draadloze communicatie gebruiken
De computer heeft een knop voor draadloze communicatie, een of meer draadloze apparaten en een
of twee lampjes voor draadloze communicatie, afhankelijk van het model. Standaard zijn alle
apparaten voor draadloze communicatie geactiveerd en brandt het lampje voor draadloze
communicatie (wit) wanneer u de computer aanzet.
Het lampje voor draadloze communicatie geeft niet de status van afzonderlijke apparaten voor
draadloze communicatie aan, maar de status van deze apparaten als groep. Wanneer het lampje
voor draadloze communicatie wit is, zijn een of meer apparaten voor draadloze communicatie
ingeschakeld. Wanneer het lampje voor draadloze communicatie uit is, zijn alle apparaten voor
draadloze communicatie uitgeschakeld.
OPMERKING: bij sommige modellen brandt het lampje voor draadloze communicatie oranje
wanneer alle apparaten voor draadloze communicatie zijn uitgeschakeld.
Omdat alle apparaten voor draadloze communicatie standaard zijn ingeschakeld, kunt u de knop voor
draadloze communicatie gebruiken om alle apparatuur voor draadloze communicatie tegelijk in of uit
te schakelen.
14
Hoofdstuk 3 Verbinding maken met een netwerk
Voorzieningen van het besturingssysteem gebruiken
Met het Netwerkcentrum kunt u een verbinding of netwerk tot stand brengen, verbinding maken met
een netwerk, draadloze netwerken beheren en netwerkproblemen diagnosticeren en verhelpen.
U gebruikt de bedieningselementen van het besturingssysteem als volgt:
▲
Selecteer Start > Configuratiescherm > Netwerk en internet > Netwerkcentrum.
Als u meer informatie wilt, opent u Help en ondersteuning door Start> Help en ondersteuning te
selecteren.
WLAN gebruiken (alleen bepaalde modellen)
Met een WLAN-apparaat kunt u toegang krijgen tot een draadloos LAN (WLAN). Een WLAN bestaat
uit andere computers en accessoires die met elkaar zijn verbonden met behulp van een draadloze
router of een draadloos toegangspunt.
OPMERKING: de begrippen draadloze router en draadloos toegangspunt worden vaak door elkaar
gebruikt.
●
Een grootschalig WLAN, zoals een bedrijfs-WLAN of openbaar WLAN, maakt gewoonlijk gebruik
van draadloze toegangspunten die ondersteuning bieden voor een groot aantal computers en
accessoires, en waarmee belangrijke netwerkfuncties van elkaar kunnen worden gescheiden.
●
Een privé-WLAN of een WLAN op een klein kantoor maakt gewoonlijk gebruik van een
draadloze router, waarmee een aantal draadloze en bekabelde computers een
internetverbinding, printer en bestanden kunnen delen zonder dat daarvoor extra hardware of
software nodig is.
Als u het WLAN-apparaat in de computer wilt gebruiken, moet u verbinding maken met een WLANinfrastructuur (van een serviceprovider, een openbaar netwerk of een bedrijfsnetwerk).
Gebruikmaken van een internetprovider
Als u thuis internet wilt gebruiken, moet u een account bij een internetprovider openen. Neem contact
op met een lokale internetprovider voor het aanschaffen van een internetservice en een modem. De
internetprovider helpt u bij het instellen van het modem, het installeren van een netwerkkabel
waarmee u de computer met voorzieningen voor draadloze communicatie aansluit op het modem, en
het testen van de internetservice.
OPMERKING: Van uw internetprovider ontvangt u een gebruikers-id en wachtwoord voor toegang
tot internet. Noteer deze gegevens en bewaar ze op een veilige plek.
WLAN configureren
Als u een WLAN wilt instellen en verbinding wilt maken met internet, hebt u de volgende apparatuur
nodig:
●
Een breedbandmodem (DSL- of kabelmodem) (1) en een abonnement voor internet met hoge
snelheid via een internetprovider;
●
Een (afzonderlijk aan te schaffen) draadloze router (2);
●
Een computer met voorzieningen voor draadloze communicatie (3).
OPMERKING: Sommige modems hebben een ingebouwde draadloze router. Vraag bij uw
internetprovider na wat voor type modem u hebt.
De volgende afbeelding toont een voorbeeld van een draadloze netwerkinstallatie die is aangesloten
op internet.
Verbinding maken met een draadloos netwerk
15
Naarmate het netwerk groeit, kunnen aanvullende draadloze en bekabelde computers op het netwerk
worden aangesloten om toegang tot internet te verkrijgen.
Als u hulp nodig heeft bij het installeren van een draadloos netwerk, raadpleegt u de informatie die de
routerfabrikant of uw internetprovider heeft verstrekt.
Draadloze router configureren
Als u hulp nodig hebt bij het installeren van een WLAN-netwerk, raadpleegt u de informatie die de
routerfabrikant of uw internetprovider heeft verstrekt.
OPMERKING: u wordt geadviseerd de nieuwe computer met voorzieningen voor draadloze
communicatie eerst aan te sluiten op de router, met behulp van de netwerkkabel die is geleverd bij de
router. Als de computer eenmaal verbinding heeft gemaakt met internet, kunt u de kabel loskoppelen
en vervolgens via uw draadloze netwerk toegang krijgen tot internet.
Draadloos netwerk beveiligen
Wanneer u een draadloos netwerk installeert of verbinding maakt met een bestaand draadloos
netwerk, is het altijd belangrijk de beveiligingsvoorzieningen in te schakelen om het netwerk te
beveiligen tegen onbevoegde toegang. Draadloze netwerken in openbare zones (hotspots), zoals
cafés en luchthavens, zijn mogelijk helemaal niet beveiligd. Als u bezorgd bent om de beveiliging van
uw computer in een hotspot, beperkt u uw netwerkactiviteiten tot niet-vertrouwelijke e-mail en
eenvoudig surfen op internet.
Draadloze radiosignalen hebben bereik tot buiten het netwerk, zodat andere WLAN-apparaten
onbeveiligde signalen kunnen ontvangen. Neem de volgende voorzorgsmaatregelen om uw WLAN te
beveiligen:
●
Gebruik een firewall.
Een firewall is een barrière die zowel gegevens als verzoeken om gegevens die naar uw
netwerk zijn verzonden, controleert en eventuele verdachte onderdelen verwijdert. Er zijn zowel
software- als hardwarematige firewalls beschikbaar. Sommige netwerken gebruiken een
combinatie van beide typen.
●
Gebruik versleuteling voor draadloze communicatie.
Codering voor draadloze communicatie maakt gebruik van beveiligingsinstellingen om gegevens
die via het netwerk worden verzonden, te versleutelen en ontsleutelen. Als u meer informatie
wilt, opent u Help en ondersteuning door Start> Help en ondersteuning te selecteren.
Verbinding maken met draadloos netwerk (WLAN)
Ga als volgt te werk om de notebookcomputer op het draadloze netwerk aan te sluiten:
16
Hoofdstuk 3 Verbinding maken met een netwerk
1.
Schakel de computer in. Controleer of het WLAN-apparaat is ingeschakeld. Als het apparaat
ingeschakeld is, brandt het lampje voor draadloze communicatie. Als het lampje voor draadloze
communicatie uit is, drukt u op de knop voor draadloze communicatie.
OPMERKING: Bij sommige modellen brandt het lampje voor draadloze communicatie oranje
wanneer alle apparaten voor draadloze communicatie uitgeschakeld zijn.
2.
Klik op het netwerkstatuspictogram in het systeemvak aan de rechterkant van de taakbalk.
3.
Selecteer een WLAN-netwerk waarmee u verbinding wilt maken.
4.
Klik op Verbinding maken.
Als het draadloze netwerk een beveiligd WLAN is, wordt u gevraagd een
netwerkbeveiligingscode in te voeren. Voer de code in en klik vervolgens op OK om de
verbinding tot stand te brengen.
OPMERKING: Als er geen WLAN's worden weergegeven, bevindt u zich mogelijk buiten het
bereik van een draadloze router of toegangspunt.
OPMERKING: Als het netwerk waarmee u verbinding wilt maken niet wordt weergegeven, klikt
u op Netwerkcentrum openen, en vervolgens op Een nieuwe verbinding of een nieuw netwerk
instellen. Er verschijnt een lijst met opties om handmatig te zoeken naar een netwerk en hier
verbinding mee te maken, of om een nieuwe netwerkverbinding te maken.
5.
Volg de instructies op het scherm om de verbinding te voltooien.
Nadat de verbinding is gemaakt, beweegt u de muisaanwijzer over het netwerkstatuspictogram in het
systeemvak uiterst rechts op de taakbalk om de naam en status van de verbinding te controleren.
OPMERKING: Het effectieve bereik (de reikwijdte van de draadloze signalen) varieert al naargelang
de WLAN-implementatie, het merk router en interferentie van andere elektronische apparatuur of
vaste obstakels zoals wanden en vloeren.
HP mobiel breedband gebruiken (alleen bepaalde modellen)
Met HP mobiel breedband kan de computer WWAN's gebruiken om toegang te krijgen tot internet
vanaf meerdere locaties en binnen grotere gebieden dan mogelijk is met WLAN's. Voor gebruik van
HP mobiel breedband heeft u een netwerkserviceprovider nodig (ook wel aanbieder van mobiele
netwerkdiensten genoemd). In de meeste gevallen is dat een provider van mobiele telefonie
(telecomprovider). De dekking voor HP mobiel breedband komt overeen met de dekking voor spraak
via mobiele telefonie.
Als uw apparaat met HP mobiel breedband wordt gebruikt in combinatie met de diensten van een
aanbieder van mobiele netwerkdiensten, biedt HP mobiel breedband de mogelijkheid om verbinding
te houden met internet, e-mail te versturen of contact te leggen met uw bedrijfsnetwerk, zelfs als u
onderweg bent of buiten het bereik van een Wi-Fi hotspot.
HP ondersteunt de volgende technologieën:
●
HSPA (High Speed Packet Access) biedt toegang tot netwerken op basis van de
telecommunicatiestandaard GSM (Global System for Mobile Communications).
●
EV-DO (Evolution Data Optimized) biedt toegang tot netwerken op basis van de
telecommunicatiestandaard CDMA (Code Division Multiple Access).
mogelijk heeft u het serienummer van de HP module voor mobiel breedband nodig om de dienst voor
mobiel breedband te activeren. Het serienummer is gedrukt op een label aan de onderkant van de
computer.
Verbinding maken met een draadloos netwerk
17
Sommige aanbieders van mobiele netwerkdiensten vereisen het gebruik van een SIM-kaart
(subscriber identity module). Een SIM-kaart bevat basisgegevens over u, zoals een pincode, en over
het netwerk. Bij sommige computers is een SIM-kaart vooraf geïnstalleerd in de SIM-sleuf. Als de
SIM-kaart niet vooraf is geïnstalleerd, wordt deze mogelijk meegeleverd bij de informatie over HP
mobiel breedband die bij uw computer is verstrekt. De aanbieder van mobiele netwerkdiensten kan
ook een afzonderlijke SIM-kaart verstrekken, los van de computer.
Raadpleeg voor meer informatie over het plaatsen en verwijderen van de SIM-kaart het gedeelte
SIM-kaart plaatsen en verwijderen (alleen bepaalde modellen) op pagina 18 in dit hoofdstuk.
Informatie over HP mobiel breedband en over de manier waarop u de diensten van een aanbieder
van mobiele netwerkdiensten activeert, vindt u in het pakket met informatie over HP mobiel
breedband dat bij de computer is geleverd. Ga voor meer informatie naar de website van HP op
http://www.hp.com/go/mobilebroadband (alleen bepaalde regio's/landen).
SIM-kaart plaatsen en verwijderen (alleen bepaalde modellen)
VOORZICHTIG: oefen zo min mogelijk kracht uit bij het plaatsen van een SIM-kaart, om
beschadiging van de connectoren te voorkomen.
Ga als volgt te werk om een SIM-kaart te plaatsen:
1.
Zet de computer uit.
2.
Sluit het beeldscherm.
3.
Ontkoppel alle externe apparaten die op de computer zijn aangesloten.
4.
Haal de stekker van het netsnoer uit het stopcontact.
5.
Verwijder de SIM-dummykaart (alleen bepaalde modellen).
OPMERKING: De computer is voorzien van een SIM-kaart (permanent) of een SIMdummykaart. De SIM-kaart (permanent) kan niet naar binnen gedrukt worden en is van buitenaf
niet bereikbaar. Als u de SIM-dummykaart wilt verwijderen, drukt u de SIM-dummykaart iets
naar binnen en verwijdert u deze vervolgens uit de sleuf.
6.
Plaats de SIM-kaart in het SIM-slot en druk de SIM-kaart voorzichtig in het slot tot deze goed
vastzit.
OPMERKING: Bekijk de afbeelding op de SIM-sleuf om te bepalen hoe de SIM-kaart in de
computer moet worden geplaatst.
18
Hoofdstuk 3 Verbinding maken met een netwerk
7.
Sluit de externe voeding weer aan.
8.
Sluit de externe apparaten weer aan.
9.
Zet de computer aan.
Als u een SIM-kaart wilt verwijderen, drukt u de SIM-kaart iets naar binnen en verwijder u deze
vervolgens uit het slot.
GPS gebruiken (alleen bepaalde modellen)
De computer kan zijn voorzien van een GPS-apparaat (Global Positioning System). GPS-satellieten
geven locatie-, snelheids- en richtinggegevens door aan systemen die met GPS zijn uitgerust.
Zie de helpfunctie van de HP GPS and Location software voor meer informatie.
Bluetooth-apparaten voor draadloze communicatie gebruiken (alleen bepaalde
modellen)
Een Bluetooth-apparaat biedt draadloze communicatie binnen een klein bereik, ter vervanging van
fysieke kabelverbindingen waarmee elektronische apparaten, zoals de volgende, vroeger werden
aangesloten:
●
Computers (desktopcomputer, notebookcomputer, PDA)
●
Telefoons (mobiele telefoon, draadloze telefoon, smart phone)
●
Weergaveapparaten (printer, camera)
●
Audioapparaten (headset, luidsprekers)
●
Muis
Bluetooth-apparaten maken peer-to-peer-communicatie mogelijk, waardoor u een PAN (Personal
Area Network - persoonlijk netwerk) van Bluetooth-apparaten kunt instellen. Raadpleeg de
helpfunctie van de Bluetooth-software voor informatie over de configuratie en het gebruik van
Bluetooth-apparaten.
Verbinding maken met een bekabeld netwerk (via optioneel
dockingapparaat)
Een Lokaal netwerk (LAN) is een verbinding via een kabel. Een LAN-verbinding maakt gebruik van
een RJ-45-netwerkkabel (apart verkrijgbaar) en een optioneel dockingapparaat.
WAARSCHUWING! Om de kans op elektrische schokken, brand of beschadiging van de apparatuur
te beperken, mag u geen modemkabel of telefoonkabel in de RJ-45-netwerkconnector steken.
Verbinding maken met een lokaal netwerk (LAN)
Gebruik een LAN-verbinding als u de computer (via een dockingapparaat) direct op een router in uw
huis (in plaats van draadloos werken), of als u de computer op een bestaand netwerk in uw kantoor
wilt aansluiten.
Voor aansluiting op een LAN heeft u een 8-pins RJ-45-netwerkkabel en een optioneel
dockingapparaat nodig.
Ga als volgt te werk om de netwerkkabel aan te sluiten:
Verbinding maken met een bekabeld netwerk (via optioneel dockingapparaat)
19
1.
Sluit de netwerkkabel aan op de netwerkconnector (1) van het dockingapparaat van de
computer.
2.
Sluit het andere uiteinde van de netwerkkabel aan op een netwerkaansluiting in de wand (2) of
op een router.
OPMERKING: als de netwerkkabel een ruisonderdrukkingscircuit (3) bevat (dat voorkomt dat
de ontvangst van tv- en radiosignalen wordt gestoord), sluit u de kabel op de computer aan met
het uiteinde waar zich het ruisonderdrukkingscircuit bevindt.
20
Hoofdstuk 3 Verbinding maken met een netwerk
4
Navigeren met het toetsenbord,
aanraakbewegingen en aanwijsapparaten
Op de computer kunt u niet alleen gebruikmaken van het toetsenbord en de muis, maar ook op het
scherm navigeren met aanraakbewegingen (alleen bepaalde modellen). U kunt het touchpad van uw
computer gebruiken voor de aanraakbewegingen.
Bepaalde computermodellen hebben speciale actietoetsen of hotkeyfuncties op het toetsenbord
waarmee u veelvoorkomende taken kunt uitvoeren.
Cursorbesturing gebruiken
OPMERKING: naast de bij de computer horende cursorbesturingen kunt u een (afzonderlijk aan te
schaffen) externe USB-muis gebruiken door deze aan te sluiten op een van de USB-poorten van de
computer.
Voorkeuren voor cursorbesturing instellen
Via de eigenschappen voor de muis in Windows kunt u de instellingen voor aanwijsapparaten
aanpassen aan uw wensen. U kunt bijvoorbeeld de knopconfiguratie, kliksnelheid en opties voor de
aanwijzer instellen.
Ga als volgt te werk om de eigenschappen van de muis in Windows te openen:
●
Selecteer Start > Apparaten en printers. Klik met de rechtermuisknop op het apparaat dat uw
computer vertegenwoordigt en selecteer Muisinstellingen.
Touchpad gebruiken
OPMERKING: Uw touchpad is uitgerust met een capacitieve afbeeldingssensor. Deze sensor
ondersteunt de door druk ingeschakelde bewegingherhalingsfunctie voor het navigeren, schuiven en
knijpen/zoomen. Deze functie maakt het mogelijk dat deze touchpadbewegingen worden herhaald
zolang een vinger druk uitoefend op het touchpad tijdens de techniek van bewegingen. Bovendien
detecteert het touchpad de kracht waarmee de vinger druk uitoefend bij tijdens deze bewegingen.
Druk uw vingers met kracht omlaag op het touchpad om de beweging te versnellen. De klassieke
touchpadbewegingen zoals in de onderstaande sectie zijn beschreven, worden ook ondersteund.
Als u de aanwijzer wilt verplaatsen, schuift u een vinger over het touchpad in de richting waarin u de
aanwijzer wilt bewegen. Gebruik de linker- en rechterknop van het touchpad zoals u de knoppen op
een externe muis zou gebruiken.
Touchpad uit- en inschakelen
Om het touchpad uit en in te schakelen, drukt u op fn+f2.
Touchpadbewegingen gebruiken
Met het touchpad kunt u het aanwijsapparaat op het scherm bewegen door met uw vingers de actie
van de aanwijzer te besturen.
Cursorbesturing gebruiken
21
Het touchpad ondersteunt een aantal bewegingen. Om touchpadbewegingen te gebruiken, plaatst u
twee vingers gelijktijdig op het touchpad.
OPMERKING: touchpadbewegingen worden niet in alle programma's ondersteund.
Doe het volgende voor een demonstratie van een touchpadbeweging:
1.
Klik op het pictogram Verborgen pictogrammen weergeven in het systeemvak aan de
rechterkant van de taakbalk.
2.
Klik op het pictogram Synaptics-aanwijsapparaat en klik vervolgens op Eigenschappen
aanwijsapparaat.
3.
Klik op het tabblad Apparaatinstellingen, selecteer het apparaat in het venster dat wordt
weergegeven en klik vervolgens op Instellingen.
4.
Selecteer de touchpadbeweging om de demonstratie te activeren.
U schakelt de bewegingen als volgt uit of in:
1.
Klik op het pictogram Verborgen pictogrammen weergeven in het systeemvak aan de
rechterkant van de taakbalk.
2.
Klik op het pictogram Synaptics-aanwijsapparaat en klik vervolgens op Eigenschappen
aanwijsapparaat.
3.
Klik op het tabblad Apparaatinstellingen, selecteer het apparaat in het venster dat wordt
weergegeven en klik vervolgens op Instellingen.
4.
Schakel het selectievakje in naast de beweging die u wilt in- of uitschakelen.
5.
Klik op Toepassen en daarna op OK.
Tikken
Als u een selectie wilt maken op het scherm, gebruikt u de tikfunctie op het TouchPad.
●
22
Tik met één vinger in het TouchPad-gebied om een selectie te maken. Dubbeltik op een item om
het te openen.
Hoofdstuk 4 Navigeren met het toetsenbord, aanraakbewegingen en aanwijsapparaten
Schuiven
Schuiven kan worden gebruikt om op een pagina of in een afbeelding omhoog, omlaag of opzij te
bewegen.
●
Plaats twee vingers iets uit elkaar op de touchpadzone en sleep ze omhoog, omlaag, naar links
of naar rechts.
Knijpen/zoomen
Door te knijpen en te zoomen kunt u in- of uitzoomen op afbeeldingen of tekst.
●
Zoom in door twee vingers bij elkaar te houden op het gebied van de TouchPad en ze daarna
van elkaar af te bewegen.
●
Zoom uit door twee vingers uit elkaar te houden op de touchpadzone en ze daarna naar elkaar
toe te bewegen.
Cursorbesturing gebruiken
23
Draaien (alleen bepaalde modellen)
U kunt met uw vingers items zoals foto's draaien.
●
Fixeer de wijsvinger van uw linkerhand in de TouchPad-zone. Gebruik vervolgens de wijsvinger
van uw rechterhand om een draaiende beweging te maken van twaalf uur naar drie uur. Voor
een omgekeerde draaiing beweegt u uw rechterwijsvinger van drie uur naar twaalf uur.
Toetsenbord gebruiken
Met het toetsenbord en de muis kunt u typen en dezelfde functies uitvoeren als bij het gebruik van
aanraakbewegingen. Via het toetsenbord kunt u met de actietoetsen en hotkeys ook specifieke
functies uitvoeren.
OPMERKING: Afhankelijk van het land of de regio waarin u woont, is het mogelijk dat uw
toetsenbord andere toetsen en toetsenbordfuncties heeft dan de toetsen en functies die in dit
gedeelte worden beschreven.
Sneltoetsen herkennen
Een hotkey is een combinatie van de fn-toets (1) en ofwel de esc-toets (2) of een van de
functietoetsen (3).
U gebruikt een hotkey als volgt:
▲
Druk kort op fn en druk vervolgens kort op de tweede toets van de sneltoetscombinatie.
Sneltoetscombinatie
Beschrijving
fn+esc
Hiermee geeft u systeeminformatie weer.
fn+f2
Hiermee kunt u het touchpad in- en uitschakelen.
fn+f3
Activeert de slaapstand waarbij uw informatie in het systeemgeheugen wordt opgeslagen. Het
beeldscherm en andere systeemonderdelen worden uitgeschakeld en de energiebesparingsmodus
wordt geactiveerd.
Als u de slaapstand wilt beëindigen, drukt u kort op de aan/uit-knop.
VOORZICHTIG: sla uw werk op voordat u de slaapstand activeert, om het risico van
gegevensverlies te beperken.
fn+f4
24
Hiermee schakelt u tussen de weergaveapparaten die op het systeem zijn aangesloten. Als
bijvoorbeeld een monitor op de computer is aangesloten via het optionele dockingapparaat, wordt
de weergave iedere keer dat u op fn+f4 drukt, overgeschakeld tussen het scherm van de computer
en de monitor, en zowel het computerscherm als de monitor tegelijk.
Hoofdstuk 4 Navigeren met het toetsenbord, aanraakbewegingen en aanwijsapparaten
Sneltoetscombinatie
Beschrijving
De meeste externe monitoren maken gebruik van de externe-VGA-videostandaard om
videogegevens van de computer te ontvangen. De sneltoets fn+f4 kan ook schakelen tussen andere
apparaten die beeldgegevens van de computer ontvangen.
fn+ f6
Hiermee verlaagt u het geluidsvolume.
fn+f7
Hiermee verhoogt u het geluidsvolume.
fn+f8
Hiermee schakelt u de microfoon uit.
fn+f9
Hiermee verlaagt u de helderheid van het beeldscherm.
fn+f10
Hiermee verhoogt u de helderheid van het beeldscherm.
fn+f11
Hiermee schakelt u de achtergrondverlichting van het toetsenbord in en uit.
OPMERKING: Het toetsenbordlampje is bij levering standaard ingeschakeld. Schakel het
toetsenbordlampje uit om energie te besparen.
Toetsenblokken gebruiken
De computer is voorzien van een geïntegreerd numeriek toetsenblok. De computer ondersteunt
tevens een optioneel extern numeriek toetsenblok of een optioneel extern toetsenbord met een
numeriek toetsenblok.
Geïntegreerd numeriek toetsenblok gebruiken
(1)
Onderdeel
Beschrijving
fn-toets
Als u op deze toets drukt in combinatie met de num lk-toets,
wordt het ingebedde numerieke toetsenblok in- of uitgeschakeld.
OPMERKING: het ingebedde numerieke toetsenblok
functioneert niet als er op de computer een extern toetsenbord of
een extern toetsenblok is aangesloten.
(2)
Ingebed numeriek toetsenblok
Wanneer het toetsenblok is ingeschakeld, kan het worden
gebruikt als een extern numeriek toetsenblok.
Toetsenbord gebruiken
25
Onderdeel
Beschrijving
Met elke toets van dit toetsenblok wordt de functie uitgevoerd die
wordt aangegeven door het pictogram in de rechterbovenhoek
van de toets.
(3)
num lock-toets
Als u op deze toets drukt in combinatie met de fn-toets, wordt het
ingebedde numerieke toetsenblok in- of uitgeschakeld.
OPMERKING: De toetsenblokfunctie die actief is op het
moment dat de computer wordt uitgeschakeld, wordt opnieuw
actief wanneer de computer weer wordt ingeschakeld.
Ingebed numeriek toetsenblok in- en uitschakelen
Druk op fn+num lk om het ingebedde numerieke toetsenblok in te schakelen. Druk nogmaals op fn
+num lk om het toetsenblok uit te schakelen.
OPMERKING: het ingebedde numerieke toetsenblok wordt uitgeschakeld wanneer een extern
toetsenbord of een extern numeriek toetsenblok is aangesloten op de computer.
Schakelen tussen functies van toetsen op het ingebedde toetsenblok
U kunt tijdelijk schakelen tussen de standaardwerking van de toetsen van het ingebedde numerieke
toetsenblok en de numerieke functie.
●
Als u de navigatiefunctie van een toetsenbloktoets wilt gebruiken terwijl het toetsenblok is
uitgeschakeld, houdt u de fn-toets ingedrukt terwijl u op de toetsenbloktoets drukt.
●
Ga als volgt te werk als u de standaardfunctie van een toetsenbloktoets wilt gebruiken wanneer
het toetsenblok is ingeschakeld:
◦
Houd de fn-toets ingedrukt en druk op de toetsenbloktoets om kleine letters te typen.
◦
Houd de toetsen fn+shift ingedrukt om hoofdletters te typen.
Optioneel extern numeriek toetsenblok gebruiken
Bij de meeste externe numerieke toetsenblokken is de werking van de toetsen afhankelijk van het wel
of niet zijn ingeschakeld van Num Lock. (Num Lock is standaard uitgeschakeld.) Bijvoorbeeld:
●
Wanneer num lock is ingeschakeld, kunt u met de meeste toetsenbloktoetsen cijfers typen.
●
Wanneer num lock is uitgeschakeld, werken de meeste toetsenbloktoetsen als pijltoetsen, page
up-toets of page down-toets.
Wanneer num lock op een extern toetsenblok wordt ingeschakeld, gaat het num lock-lampje op de
computer branden. Wanneer num lock op een extern toetsenblok wordt uitgeschakeld, gaat het num
lock-lampje op de computer uit.
U schakelt als volgt num lock in of uit tijdens het werken op een extern toetsenblok:
▲
26
Druk op de toets num lk op het externe toetsenblok, niet op het toetsenbord van de computer.
Hoofdstuk 4 Navigeren met het toetsenbord, aanraakbewegingen en aanwijsapparaten
5
Multimedia
De computer beschikt mogelijk over het volgende:
●
Geïntegreerde luidspreker(s)
●
Geïntegreerde microfoon(s)
●
Geïntegreerde webcam
●
Vooraf geïnstalleerde multimediasoftware
●
Multimediaknoppen of -toetsen
Audio
Op uw computer van HP kunt u muziek-cd’s afspelen, muziek downloaden en beluisteren, audioinhoud van internet (inclusief radio) streamen, audio opnemen, of audio en video mixen om
multimedia te maken. Om uw luisterervaring te verbeteren sluit u externe audioapparaten, zoals
luidsprekers of hoofdtelefoons, aan.
Luidsprekers aansluiten
U kunt bekabelde luidsprekers op de computer aansluiten door deze op een USB-poort (of de audiouitgang) op de computer of een dockingstation aan te sluiten.
Volg de apparaatinstructies van de fabrikant om draadloze luidsprekers aan te sluiten op de
computer. Pas eerst het geluidsvolume aan voordat u audioapparaten aansluit.
Geluidsvolume aanpassen
Afhankelijk van uw computermodel kunt u het volume aanpassen met:
●
volumeknoppen;
●
sneltoetsen voor het volume (specifieke toetsen die worden ingedrukt in combinatie met de fntoets)
●
volumetoetsen.
WAARSCHUWING! Zet het geluidsvolume laag voordat u de hoofdtelefoon, oortelefoon of headset
opzet. Zo beperkt u het risico van gehoorbeschadiging. Zie Informatie over voorschriften, veiligheid
en milieu voor aanvullende informatie over veiligheid. Als u toegang wilt krijgen tot deze
gebruikershandleidingen, selecteert u Start > Help en ondersteuning > Gebruikershandleidingen.
OPMERKING: U kunt het geluidsvolume ook aanpassen via het besturingssysteem en via bepaalde
programma's.
OPMERKING: Raadpleeg het gedeelte over Vertrouwd raken met de computer op pagina 4 voor
informatie over welk type volumebesturing uw computer heeft.
Hoofdtelefoon/microfoon aansluiten
U kunt bekabelde hoofdtelefoons en microfoons op de audio-uitgang (hoofdtelefoonuitgang)/audioingang (microfooningang) op de computer aansluiten. Ook kunt u hierop de microfoon van een
Audio
27
optionele headset aansluiten. Voor optimale resultaten tijdens het opnemen spreekt u rechtstreeks in
de microfoon en neemt u geluid op in een omgeving die vrij is van achtergrondruis. Volg de
apparaatinstructies van de fabrikant om een draadloze hoofdtelefoon aan te sluiten op de computer.
WAARSCHUWING! Zet het volume laag voordat u de hoofdtelefoon, oortelefoon of headset opzet.
Zo beperkt u het risico van gehoorbeschadiging. Zie Informatie over voorschriften, veiligheid en milieu
voor aanvullende informatie over veiligheid.
OPMERKING: zorg dat de apparaatkabel een connector met vier pinnen heeft die zowel audio-uit
(hoofdtelefoon) als audio-in (microfoon) ondersteunt.
Audiofuncties op de computer controleren
OPMERKING: Voor optimale resultaten tijdens het opnemen spreekt u rechtstreeks in de microfoon
en neemt u geluid op in een omgeving die vrij is van achtergrondruis.
U controleert de audiofuncties van de computer als volgt:
1.
Selecteer Start > Configuratiescherm > Hardware en geluiden > Geluid.
2.
Wanneer het venster Geluid wordt weergegeven, klikt u op het tabblad Geluiden. Selecteer
onder Programmagebeurtenissen de gewenste vorm van geluid, zoals een pieptoon of een
alarmsignaal, en klik op de knop Testen.
Als het goed is, hoort u het geluid door de luidsprekers of de aangesloten hoofdtelefoon.
U controleert de opnamefuncties van de computer als volgt:
1.
Selecteer Start > Alle programma's > Bureau-accessoires > Geluidsrecorder.
2.
Klik op Opname starten en spreek in de microfoon. Sla het bestand op het bureaublad op.
3.
Open een multimediaprogramma en speel het geluid af.
U bevestigt of wijzigt de audio-instellingen als volgt op de computer:
▲
Selecteer Start > Configuratiescherm > Audio.
Webcam (alleen bepaalde modellen)
Sommige computers hebben een geïntegreerde webcam. In combinatie met de vooraf geïnstalleerde
software kunt u de webcam gebruiken om een foto te maken of een video op te nemen. U kunt eerst
een voorbeeld van de foto of de video-opname bekijken en die vervolgens opslaan.
Met de webcamsoftware kunt u experimenteren met de volgende voorzieningen:
●
videobeelden vastleggen en delen;
●
video streamen met software voor expresberichten;
●
foto's maken.
Video
Uw computer van HP is een krachtig videoapparaat waarmee u streaming video van uw favoriete
websites kunt bekijken en video en films kunt downloaden om deze op uw computer te bekijken
zonder dat u een netwerkverbinding nodig hebt.
Om uw kijkgenot te verbeteren, gebruikt u een van de videopoorten op de computer om een externe
monitor, projector of tv aan te sluiten.
28
Hoofdstuk 5 Multimedia
De computer (of optioneel dockingapparaat) beschikt over de volgende externe videopoorten:
●
VGA
●
DisplayPort
BELANGRIJK: Zorg ervoor dat het externe apparaat met de juiste kabel is aangesloten op de juiste
poort van de computer. Raadpleeg bij vragen de instructies van de fabrikant van het apparaat.
OPMERKING: Raadpleeg het gedeelte over Vertrouwd raken met de computer op pagina 4 voor
informatie over de videopoorten van uw computer.
Video
29
VGA (via optioneel dockingapparaat)
De externe-monitorpoort of VGA-poort is een analoge weergave-interface waarmee u een extern
VGA-weergaveapparaat aansluit op de computer, zoals een externe VGA-monitor of VGA-projector.
▲
Als u een VGA-weergaveapparaat wilt aansluiten, sluit u de kabel van het apparaat aan op de
externemonitorpoort van het optioneel dockingapparaat.
DisplayPort
Via de DisplayPort sluit u de computer aan op een optioneel video- of audioapparaat, zoals een highdefinition televisietoestel of op andere compatibele digitale apparatuur of audioapparatuur. De
DisplayPort levert betere prestaties dan de VGA-externemonitorpoort en zorgt voor betere digitale
aansluitmogelijkheden.
OPMERKING: als u video- en/of audiosignalen wilt verzenden via de DisplayPort, heeft u een
(afzonderlijk aan te schaffen) DisplayPort-kabel nodig.
OPMERKING: Op de DisplayPort van de computer kan één DisplayPort-apparaat worden
aangesloten. De op het computerscherm weergegeven informatie kan gelijktijdig worden
weergegeven op het DisplayPort-apparaat.
U sluit een video- of audioapparaat als volgt aan op de DisplayPort:
30
1.
Sluit het ene uiteinde van de DisplayPort-kabel aan op de DisplayPort van de computer.
2.
Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op het videoapparaat en raadpleeg daarna de
instructies van de fabrikant voor aanvullende informatie.
Hoofdstuk 5 Multimedia
OPMERKING: Als u de apparaatkabel wilt verwijderen, drukt u de connectorejectknop omlaag om
de kabel los te maken van de computer.
Intel Wireless Display (alleen bepaalde modellen)
Met Intel® Wireless Display kunt u de inhoud van uw computer draadloos weergeven op een tv. Voor
draadloze weergave is een (afzonderlijk aan te schaffen) draadloos-tv-adapter vereist. Dvd's met
uitvoerbeveiliging kunnen mogelijk niet worden afgespeeld met Intel Wireless Display. (Dvd's zonder
uitvoerbeveiliging worden wel afgespeeld.) Blu-ray discs, die uitvoerbeveiliging hebben, worden niet
afgespeeld met Intel Wireless Display. Meer informatie over het gebruik van de draadloze tv-adapter
vindt u in de instructies van de fabrikant.
OPMERKING: Om de draadloze weergave te kunnen gebruiken, moet draadloze communicatie zijn
ingeschakeld op de computer.
Video
31
6
Energiebeheer
OPMERKING: Een computer kan een aan/uit-knop of een aan/uit-schakelaar hebben. De term aan/
uit-knop verwijst in deze handleiding naar de twee typen aan/uit-knoppen.
Computer uitschakelen
VOORZICHTIG: Wanneer u de computer uitschakelt, gaat alle informatie verloren die u niet hebt
opgeslagen.
Met de opdracht Afsluiten worden alle geopende programma's gesloten, inclusief het
besturingssysteem, en worden vervolgens het beeldscherm en de computer uitgeschakeld.
Schakel de computer uit in de volgende gevallen:
●
Als u externe hardware aansluit die niet op een USB-poort (Universal Serial Bus) kan worden
aangesloten.
●
Als u de computer langere tijd niet gebruikt en loskoppelt van de externe voedingsbron.
Hoewel u de computer kunt uitschakelen met de aan/uit-knop, is de aanbevolen procedure het
gebruik van de opdracht Afsluiten van Windows:
OPMERKING: Als de computer in de slaap- of sluimerstand staat, moet u eerst de slaap- of
sluimerstand beëindigen door kort op de aan/uit-knop te drukken voordat u de computer kunt
uitschakelen.
1.
Sla uw werk op en sluit alle geopende programma's af.
2.
Selecteer Start > Afsluiten.
Als de computer niet reageert en het niet mogelijk is de hierboven genoemde afsluitprocedure te
gebruiken, probeert u de volgende noodprocedures in de volgorde waarin ze hier staan vermeld:
●
Druk op ctrl+alt+delete. Klik op het pictogram Energie en klik daarna op Afsluiten.
●
Druk op de aan/uit-knop en houd deze minimaal vijf seconden ingedrukt.
●
Koppel de computer los van de externe voedingsbron.
●
Druk op de aan/uit-knop + knop Geluid uit en houd de knoppen minimaal vijf seconden
ingedrukt.
Softwarecontent vernieuwen met Intel Smart Connecttechnology (alleen bepaalde modellen)
Als de computer in de slaapstand staat, haalt de Intel® Smart Connect Technology de computer van
tijd tot tijd uit de slaapstand. Als een netwerkverbinding beschikbaar is, vernieuwt Smart Connect
open apps zoals uw e-mail, sociale netwerksites en nieuwspagina's en zet de computer vervolgens
terug in de slaapstand. Smart Connect synchroniseert ook offline gemaakte wijzigingen zoals
bijvoorbeeld e-mails. Wanneer de slaapstand wordt beëindigd, heeft u direct toegang tot uw
bijgewerkte informatie.
32
Hoofdstuk 6 Energiebeheer
▲
Om deze voorziening in te schakelen of de instellingen handmatig aan te passen, selecteert u
Start > Alle programma's > Intel > Intel Smart Connect Technology.
– of –
Voor het weergeven van het Intel Smart Connect Technology-pictogram, beweegt u de
aanwijzer over de pictogrammen op het bureaublad van Windows in het systeemvak aan de
rechterkant van de taakbalk en klikt u vervolgens op het pictogram.
Opties voor energiebeheer instellen
Standen voor energiebesparing gebruiken
De slaapstand wordt ingeschakeld in de fabriek.
Wanneer de slaapstand wordt geactiveerd, knipperen de aan/uit-lampjes en wordt het scherm
leeggemaakt. Uw werk wordt in het geheugen opgeslagen.
VOORZICHTIG: Activeer de slaapstand niet terwijl er wordt gelezen van of geschreven naar een
schijf of een externe mediakaart. Zo voorkomt u mogelijke verslechtering van de audio- of
videokwaliteit, verlies van audio- of video-afspeelfunctionaliteit of verlies van gegevens.
OPMERKING: Verbinding maken met een netwerk of het uitvoeren van computerfuncties is niet
mogelijk wanneer de computer in de slaapstand staat.
Slaapstand activeren en beëindigen
Als de computer ingeschakeld is, kunt u als volgt de slaapstand activeren:
●
Druk kort op de aan/uit-knop.
●
Sluit het beeldscherm.
●
Selecteer Start, klik op de pijl naast de knop Afsluiten en klik vervolgens op Slaapstand.
Slaapstand beëindigen
●
Druk kort op de aan/uit-knop.
●
Als het beeldscherm gesloten is, opent u het beeldscherm.
●
Druk op een toets op het toetsenbord.
●
Tik op of beweeg over het touchpad
Wanneer de slaapstand wordt beëindigd, gaan de aan/uit-lampjes branden en wordt het scherm
weergegeven zoals dit was toen u stopte met werken.
OPMERKING: Als u een wachtwoord op de computer hebt ingesteld voor het beëindigen van de
sluimerstand, dan moet u uw Windows-wachtwoord invoeren voordat de computer uw werk opnieuw
weergeeft.
Hibernationstand activeren en beëindigen
Standaard is het systeem zo ingesteld dat de sluimerstand wordt geactiveerd als de computer enige
tijd inactief is geweest en op accuvoeding of netvoeding werkt of wanneer de acculading een kritiek
laag niveau bereikt.
U kunt de instellingen voor energiebeheer en de time-outs wijzigen in het Configuratiescherm van
Windows.
Opties voor energiebeheer instellen
33
Sluimerstand activeren
▲
Selecteer Start, klik op de pijl naast de knop Afsluiten en klik vervolgens op Sluimerstand.
U beëindigt de sluimerstand als volgt:
▲
Druk kort op de aan/uit-knop.
De aan/uit-lampjes gaan branden en uw werk verschijnt op het scherm op het punt waar u was
gestopt met werken.
OPMERKING: als u heeft ingesteld dat een wachtwoord nodig is om de slaapstand te beëindigen,
moet uw Windows-wachtwoord worden ingevoerd voordat uw werk weer op het scherm verschijnt.
Energiemeter en instellingen voor energiebeheer gebruiken
De energiemeter wordt standaard weergegeven in het systeemvak uiterst rechts op de taakbalk. Met
behulp van de energiemeter krijgt u snel toegang tot de instellingen van Energiebeheer en kunt u de
resterende acculading bekijken.
●
Beweeg de aanwijzer over het pictogram van de energiemeter om de acculading en het huidige
energiebeheerschema weer te geven.
●
Klik op het pictogram van de energiemeter en selecteer een item in de lijst om Energiebeheer te
gebruiken of om het energiebeheerschema te wijzigen.
Aan de verschillende pictogrammen kunt u zien of de computer op accuvoeding of op externe
netvoeding werkt. Als de accu een laag of kritiek laag ladingsniveau heeft bereikt, geeft het pictogram
ook een bericht weer.
Wachtwoordbeveiliging instellen voor beëindigen slaapstand
Ga als volgt te werk om in te stellen dat een wachtwoord moet worden opgegeven bij het beëindigen
van de slaapstand of de sluimerstand:
1.
Selecteer Start > Configuratiescherm > Systeem en beveiliging > Energiebeheer.
2.
Klik in het linkerdeelvenster op Een wachtwoord vereisen bij uit slaapstand komen.
3.
Klik op Instellingen wijzigen die momenteel niet beschikbaar zijn.
4.
Klik op Een wachtwoord vereisen (aanbevolen).
OPMERKING: als u een wachtwoord voor een gebruikersaccount moet instellen of het huidige
wachtwoord voor uw gebruikersaccount wilt wijzigen, klikt u op Het wachtwoord voor uw
gebruikersaccount instellen of wijzigen en volgt u de instructies op het scherm. Als u geen
gebruikerswachtwoord hoeft te maken of te wijzigen, gaat u naar stap 5.
5.
Klik op Wijzigingen opslaan.
Accuvoeding gebruiken
WAARSCHUWING! Gebruik uitsluitend de volgende producten om veiligheidsrisico's te beperken:
de bij de computer geleverde accu, een door HP geleverde vervangende accu of een compatibele
accu die als accessoire is aangeschaft bij HP.
De computer wordt door een accu gevoed als die niet is aangesloten op externe netvoeding. De
accuwerktijd van de accu van een computer kan verschillen, afhankelijk van de instellingen voor
energiebeheer, programma's die worden uitgevoerd, de helderheid van het beeldscherm, externe
apparatuur die op de computer is aangesloten en andere factoren. Wanneer de computer is
aangesloten op een netvoedingsbron, wordt de accu opgeladen. Bovendien wordt zo uw werk
34
Hoofdstuk 6 Energiebeheer
beschermd in geval van een stroomstoring. Als er een opgeladen accu in de computer is geplaatst en
de computer op externe netvoeding werkt, schakelt de computer automatisch over op accuvoeding
wanneer de netvoedingsadapter wordt losgekoppeld van de computer of als er een stroomstoring
plaatsvindt.
OPMERKING: wanneer u de computer loskoppelt van de netvoeding, wordt de helderheid van het
beeldscherm automatisch verlaagd om accuvoeding te besparen.
In de fabriek verzegelde accu
Als u de status van de accu wilt bekijken, of als de accu leeg is, voert u Accucontrole uit in Help en
ondersteuning. Om de accugegevens te openen, selecteert u Start > Help en ondersteuning >
Battery and performance (Accu en prestatie). Als in Accucontrole wordt aangegeven dat de accu
moet worden vervangen, neemt u contact op met de ondersteuning.
Probeer de in de fabriek verzegelde accu niet te verwijderen of te vervangen. Als u de accu verwijdert
of vervangt, kan dit invloed hebben op uw garantie. Als de accu leeg is, neemt u contact op met
Ondersteuning.
Wanneer een accu het einde van de levensduur heeft bereikt, mag de accu niet bij het normale
huishoudelijke afval worden gedeponeerd. U dient zich te houden aan de regels over het inleveren
van klein chemisch afval.
Aanvullende informatie over de accu opzoeken
Help en ondersteuning biedt de volgende hulpprogramma’s en informatie over de accu:
●
hulpprogramma Accucontrole voor het testen van de accuprestaties;
●
informatie over kalibreren, energiebeheer en de juiste manier om een accu te hanteren en op te
slaan teneinde de levensduur van de accu te maximaliseren;
●
informatie over soorten accu's, specificaties, levensduur en capaciteit
U krijgt als volgt toegang tot de informatie over accu's:
▲
Selecteer Start > Help en ondersteuning > Leren > Energiebeheerschema's: Veelgestelde
vragen.
Accucontrole gebruiken
Help en ondersteuning biedt informatie over de status van de accu die in de computer is geplaatst.
U voert Accucontrole als volgt uit:
1.
Sluit de netvoedingsadapter aan op de computer.
OPMERKING: Accucontrole werkt alleen goed als de computer is aangesloten op een externe
voedingsbron.
2.
Selecteer Start > Help en ondersteuning > Problemen oplossen > Voeding, thermisch en
mechanisch.
3.
Klik op het tabblad Energie en klik op Accucontrole.
Accucontrole test de accu en de accucellen om te controleren of deze naar behoren functioneren en
rapporteert vervolgens de resultaten van de test.
Opties voor energiebeheer instellen
35
Acculading weergeven
▲
Beweeg de aanwijzer over het energiemeterpictogram op het Windows-bureaublad in het
systeemvak aan de rechterkant van de taakbalk.
Accuwerktijd maximaliseren
De accuwerktijd varieert, afhankelijk van voorzieningen die u gebruikt terwijl de computer op
accuvoeding werkt. De maximale accuwerktijd neemt geleidelijk af, omdat de capaciteit van de accu
afneemt ten gevolge van bepaalde natuurlijke processen.
Tips voor het maximaliseren van de accuwerktijd:
●
Verlaag de helderheid van het scherm.
●
Selecteer de instelling Energiespaarstand in Energiebeheer.
Omgaan met een lage acculading
In dit gedeelte worden de waarschuwingen en systeemreacties beschreven die standaard zijn
ingesteld. Sommige waarschuwingen voor een lage acculading en de manier waarop het systeem
daarop reageert, kunt u wijzigen in het onderdeel Energiebeheer. Voorkeuren die u in Energiebeheer
instelt, zijn niet van invloed op de werking van de lampjes.
Een lage acculading herkennen
Als een accu de enige voedingsbron van de computer is, een laag of kritiek laag niveau bereikt,
gebeurt het volgende:
●
Het acculampje (alleen bepaalde modellen) geeft een laag of kritiek laag niveau van de
acculading aan.
– of –
●
Het energiemeterpictogram in het systeemvak geeft een lage of kritiek lage acculading aan.
OPMERKING: zie Energiemeter en instellingen voor energiebeheer gebruiken op pagina 34
voor meer informatie over de energiemeter.
Als de computer aan staat of in de slaapstand staat, blijft de computer nog even in de slaapstand
staan. Vervolgens wordt de computer uitgeschakeld, waarbij niet-opgeslagen werk verloren gaat.
Problemen met een lage acculading verhelpen
Een lage acculading verhelpen wanneer er een externe voedingsbron beschikbaar is
▲
Sluit een van de volgende apparaten aan:
●
netvoedingsadapter
●
optioneel docking- of uitbreidingsapparaat;
●
optionele netvoedingsadapter die als accessoire bij HP is aangeschaft.
Een lage acculading verhelpen wanneer er geen voedingsbron beschikbaar is
Om een lage acculading te verhelpen wanneer er geen voedingsbron beschikbaar is, slaat u uw werk
op en schakelt u de computer uit.
36
Hoofdstuk 6 Energiebeheer
Accuvoeding besparen
●
Open het onderdeel Energiebeheer van het Configuratiescherm en selecteer instellingen voor
een lager energieverbruik.
●
Schakel draadloze verbindingen en LAN-verbindingen uit en sluit modemapplicaties af wanneer
u deze niet gebruikt.
●
Ontkoppel externe apparatuur die niet is aangesloten op een externe voedingsbron wanneer u
deze apparatuur niet gebruikt.
●
Zet alle optionele, ongebruikte externe mediakaarten stop, schakel ze uit of verwijder ze.
●
Verlaag de helderheid van het beeldscherm.
●
Activeer de slaapstand of sluit de computer af zodra u stopt met werken.
Opties voor energiebeheer instellen
37
Externe netvoeding gebruiken
WAARSCHUWING!
Laad de accu van de computer niet op aan boord van een vliegtuig.
WAARSCHUWING! Gebruik om veiligheidsredenen alleen de bij de computer geleverde
netvoedingsadapter, een door HP geleverde vervangende adapter of een door HP geleverde
compatibele adapter.
OPMERKING: zie de poster Installatie-instructies, die u in de doos vindt van de computer, voor
informatie over het aansluiten van de computer op netvoeding.
Externe netvoeding wordt geleverd via een goedgekeurde netvoedingsadapter of een optioneel
docking- of uitbreidingsapparaat.
Sluit de computer aan op een externe netvoedingsbron in de volgende situaties:
●
Wanneer u een accu oplaadt of kalibreert.
●
Wanneer u systeemsoftware installeert of aanpast.
●
wanneer u informatie schrijft naar een cd, dvd of bd (alleen bepaalde modellen);
●
wanneer u Schijfdefragmentatie uitvoert;
●
Wanneer u een back-up of hersteltaak uitvoert.
Als u de computer aansluit op een externe netvoedingsbron, gebeurt het volgende:
●
De accu wordt opgeladen.
●
Als de computer is ingeschakeld, verandert het energiemeterpictogram in de taakbalk van vorm.
Als u de computer loskoppelt van externe netvoeding, gebeurt het volgende:
38
●
De computer schakelt over naar accuvoeding.
●
De helderheid van het beeldscherm wordt automatisch verlaagd om accuvoeding te besparen.
Hoofdstuk 6 Energiebeheer
7
Externe kaarten en apparaten
Micro SD-geheugenkaarten gebruiken
Met optionele digitale kaarten kunt u gegevens veilig opslaan en gemakkelijk uitwisselen. Deze
kaarten worden vaak gebruikt om gegevens uit te wisselen tussen computers of tussen een computer
en apparatuur met digitale media, zoals camera's en PDA's.
Zie het gedeelte Vertrouwd raken met de computer op pagina 4 voor meer informatie over de types
digitale kaarten die worden ondersteund op de computer.
Digitale kaart plaatsen
VOORZICHTIG: Oefen zo min mogelijk kracht uit bij het plaatsen van een digitale kaart, om
beschadiging van de connectoren van de digitale kaart te voorkomen.
1.
Houd de kaart met het label naar boven en de connectoren naar de computer gericht.
2.
Plaats de kaart in de Micro SD-geheugenkaartlezer en druk de kaart aan totdat deze goed op
zijn plaats zit.
U hoort een geluidssignaal als het apparaat is gedetecteerd en er wordt mogelijk een menu met
beschikbare opties weergegeven.
Digitale kaart verwijderen
VOORZICHTIG: Gebruik de volgende procedure voor het veilig verwijderen van de digitale kaart,
om te voorkomen dat gegevens verloren gaan of het systeem vastloopt.
1.
Sla uw gegevens op en sluit alle applicaties die gebruikmaken van de digitale kaart.
2.
Klik op het pictogram voor het verwijderen van hardware in het Windows-bureaublad in het
systeemvak aan de rechterkant van de taakbalk. Volg daarna de instructies op het scherm.
Micro SD-geheugenkaarten gebruiken
39
3.
Druk de kaart iets naar binnen (1) en verwijder deze vervolgens uit het slot (2).
OPMERKING: als de kaart niet zelf naar buiten komt, trekt u deze uit het slot.
Smart Cards gebruiken
OPMERKING: De term Smart Card verwijst in dit hoofdstuk zowel naar Smart Cards als Java™
Cards.
Een Smart Card is een accessoire met het formaat van een creditcard, dat is voorzien van een
microchip met geheugen en een microprocessor. Smart Cards hebben, net zoals personal
computers, een besturingssysteem voor het beheer van de in- en uitvoer. Daarnaast zijn ze voorzien
van beveiligingsvoorzieningen om ze te beveiligen tegen aanvallen van buitenaf. Standaard-Smart
Cards worden gebruikt in combinatie met de Smart Card-lezer (alleen bepaalde modellen).
U heeft een pincode nodig om toegang te krijgen tot de inhoud van de microchip. Als u meer
informatie wilt over de beveiligingsfuncties van Smart Card opent u Help en ondersteuning door Start
> Help en ondersteuning te selecteren.
Smart Card plaatsen
40
1.
Houd het kaartlabel naar boven en schuif de kaart voorzichtig in de Smart Card-lezer tot de
kaart goed op zijn plaats zit.
2.
Volg de instructies op het scherm om u aan te melden op de computer met behulp van de
pincode van de Smart Card.
Hoofdstuk 7 Externe kaarten en apparaten
Smart Card verwijderen
▲
Pak de Smart Card bij de zijkanten vast en trek de kaart vervolgens voorzichtig uit de Smart
Card-lezer.
USB-apparaat gebruiken
USB (Universal Serial Bus) is een hardwarematige interface die kan worden gebruikt om een
optioneel extern apparaat aan te sluiten, zoals een USB-toetsenbord, -muis, -drive, -printer, -scanner
of -hub.
Voor bepaalde USB-apparatuur is extra ondersteunende software nodig. Deze wordt meestal met het
apparaat meegeleverd. Zie de instructies van de fabrikant voor meer informatie over
apparaatspecifieke software. Deze instructies kunnen worden verstrekt bij de software of op schijven,
of kunnen op de website van de fabrikant staan.
De computer heeft ten minste één USB-poort die ondersteuning biedt voor apparaten met USB 1.0,
1.1, 2.0 of 3.0. Uw computer kan ook een USB-laadpoort hebben die een extern apparaat van stroom
voorziet. Een optioneel dockingapparaat of USB-hub biedt extra USB-poorten die met de computer
kunnen worden gebruikt.
USB-apparaat aansluiten
VOORZICHTIG: Oefen zo min mogelijk kracht uit bij het aansluiten van het apparaat om
beschadiging van een USB-connector te voorkomen.
▲
Sluit de USB-kabel voor het apparaat aan op de USB-poort.
OPMERKING: uw computer kan er iets anders uitzien dan de afgebeelde computer.
Wanneer het apparaat is gedetecteerd, geeft het systeem dit aan met een geluidssignaal.
USB-apparaat gebruiken
41
OPMERKING: De eerste keer dat u een USB-apparaat aansluit, verschijnt er een bericht in het
systeemvak om aan te geven dat het apparaat wordt herkend door de computer.
USB-apparaat verwijderen
VOORZICHTIG: Trek niet aan de kabel om het USB-apparaat los te koppelen, om beschadiging
van een USB-connector te voorkomen.
VOORZICHTIG: Gebruik de volgende procedure voor het veilig verwijderen van een USB-apparaat,
om te voorkomen dat gegevens verloren gaan of het systeem vastloopt.
42
1.
Als u een USB-apparaat wilt verwijderen, slaat u uw gegevens op en sluit u alle applicaties af
die gebruikmaken van het apparaat.
2.
Klik op het pictogram voor het verwijderen van hardware op het Windows-bureaublad in het
systeemvak aan de rechterkant van de taakbalk en volg de instructies op het scherm.
3.
Koppel het apparaat los.
Hoofdstuk 7 Externe kaarten en apparaten
Optionele externe apparaten gebruiken
OPMERKING: zie de instructies van de fabrikant voor meer informatie over de vereiste software en
stuurprogramma's en over de computerpoort die moet worden gebruikt.
Ga als volgt te werk om een extern apparaat op de computer aan te sluiten:
VOORZICHTIG: Als u een apparaat met eigen netvoedingsaansluiting aansluit, kunt u het risico van
schade aan de apparatuur beperken door ervoor te zorgen dat het apparaat is uitgeschakeld en de
stekker uit het stopcontact is gehaald.
1.
Sluit het apparaat aan op de computer.
2.
Als u een apparaat met een eigen netvoedingsaansluiting aansluit, steekt u de stekker van het
apparaat in een geaard stopcontact.
3.
Schakel het apparaat uit.
Als u een extern apparaat zonder eigen voeding wilt verwijderen, schakelt u het apparaat uit en
koppelt u het los van de computer. Als u een extern apparaat met een eigen netvoedingsaansluiting
wilt verwijderen, schakelt u het apparaat uit, koppelt u het los van de computer en haalt u vervolgens
de stekker uit het stopcontact.
Optionele externe schijfeenheden gebruiken
Verwisselbare externe schijfeenheden bieden meer mogelijkheden voor het opslaan en gebruiken
van informatie. U kunt een USB-schijfeenheid toevoegen door de schijfeenheid aan te sluiten op een
USB-poort op de computer.
OPMERKING: Er moet een externe optische USB-schijf van HP worden aangesloten op de USBpoort met eigen voeding op de computer.
Verwisselbare USB-stations zijn er van de volgende typen:
●
1,44-MB diskettestation
●
Vaste-schijfmodule
●
Externe optische-schijfeenheid (cd, dvd en Blu-ray)
●
MultiBay-apparaat
Dockingconnector gebruiken
Met de dockingconnector kunt u de computer aansluiten op een optioneel dockingapparaat. of minidockingstation. Een optioneel dockingapparaat of mini-dockingstation biedt extra poorten en
connectoren die met de computer kunnen worden gebruikt.
OPMERKING: De volgende afbeeldingen kunnen afwijken van uw computer, dockingapparaat of
mini-dockingstation. Raadpleeg de afbeelding die het meest overeenkomt met uw dockingapparaat of
mini-dockingstation.
U sluit de computer als volgt aan op een dockingapparaat:
1.
Trek de verbindingsknop (1) op het dockingapparaat uit om het vergrendelingsmechanisme naar
buiten te laten komen.
Optionele externe apparaten gebruiken
43
2.
Lijn de dockingsteunen op het dockingapparaat uit met de receptors aan de onderkant van de
computer en laat de computer in het dockingapparaat zakken (2) totdat de computer is
geplaatst.
3.
Druk de verbindingsknop (1) op het dockingapparaat naar binnen om het dockingapparaat aan
de computer te bevestigen. Als de computer volledig is gedockt, gaat het verbindingslampje (2)
branden.
U sluit het mini-dockingstation als volgt aan op de computer:
1.
44
Lijn de kabelconnector van het mini-dockingstation uit met de dockingconnector op de computer.
Hoofdstuk 7 Externe kaarten en apparaten
2.
Schuif de kabelconnector van het mini-dockingstation in de dockingconnector op de computer
totdat de connector vastzit.
Optionele externe apparaten gebruiken
45
8
Schijfeenheden
Externe vaste schijven gebruiken
Prestaties van de vaste schijf verbeteren
Schijfdefragmentatie gebruiken
Wanneer u de computer lange tijd gebruikt, raken de bestanden op de vaste schijf gefragmenteerd.
Als een schijf gefragmenteerd is, betekent dit dat de gegevens op de schijf niet aaneengesloten
(opeenvolgend) opgeslagen zijn. Hierdoor moet de vaste schijf harder werken om bestanden te
zoeken, waardoor de computer dus langzamer wordt. Met Schijfdefragmentatie worden de
gefragmenteerde bestanden en mappen samengevoegd (of fysiek gereorganiseerd) op de vaste
schijf zodat het systeem efficiënter werkt.
OPMERKING: Schijfdefragmentatie hoeft niet te worden uitgevoerd voor SSD's.
Nadat u Schijfdefragmentatie hebt gestart, werkt het zelfstandig verder. Al naargelang de grootte van
de vaste schijf en het aantal gefragmenteerde bestanden kan de defragmentatie echter meer dan
een uur in beslag nemen.
HP adviseert u om de vaste schijf minstens één keer per maand te defragmenteren. U kunt instellen
dat Schijfdefragmentatie maandelijks wordt uitgevoerd, maar u kunt ook op elk gewenst moment
Schijfdefragmentatie handmatig starten.
U gebruikt Schijfdefragmentatie als volgt:
1.
Sluit de computer aan op een netvoedingsbron.
2.
Selecteer Start > Alle programma's > Bureau-accessoires > Systeemwerkset >
Schijfdefragmentatie.
3.
Klik op Schijf defragmenteren.
OPMERKING: Windows bevat de functie Gebruikersaccountbeheer om de beveiliging van de
computer te verbeteren. Mogelijk wordt om uw toestemming of wachtwoord gevraagd bij taken
als het installeren van software, het uitvoeren van hulpprogramma's of het wijzigen van
Windows-instellingen. Raadpleeg Help en ondersteuning Als u Help en ondersteuning wilt
openen, selecteert u Start > Help en ondersteuning.
Raadpleeg voor meer informatie de helpfunctie van Schijfdefragmentatie.
Schijfopruiming gebruiken
Met Schijfopruiming wordt op de vaste schijf gezocht naar overbodige bestanden, die u veilig kunt
verwijderen om schijfruimte vrij te maken, zodat de computer efficiënter werkt.
U gebruikt Schijfopruiming als volgt:
46
1.
Klik op Start > Alle programma's > Bureau-accessoires > Systeemwerkset > Schijfopruiming.
2.
Volg de instructies op het scherm.
Hoofdstuk 8 Schijfeenheden
Optionele externe optischeschijfeenheden gebruiken (alleen
bepaalde modellen)
Optionele externe optischeschijfeenheden zijn onder andere:
●
cd
●
dvd
●
Blu-ray (bd)
De geplaatste optionele externe optioneel identificeren
▲
Selecteer Start > Computer.
Er wordt een lijst weergegeven met alle apparaten die zijn geïnstalleerd op de computer, waaronder
de optische-schijfeenheid.
Optionele externe optischeschijfeenheden gebruiken (alleen bepaalde modellen)
47
Optische schijf plaatsen
Optischeschijfeenheid met lade
1.
Schakel de computer in.
2.
Druk op de ontgrendelknop (1) op de schijfeenheid om de lade te ontgrendelen.
3.
Trek de lade uit (2).
4.
Houd de schijf bij de randen vast om te voorkomen dat u het oppervlak aanraakt en plaats de
schijf op de as in de lade met het label naar boven.
OPMERKING: Als de lade niet volledig kan worden uitgetrokken, houdt u de schijf enigszins
schuin zodat u deze voorzichtig op de as kunt plaatsen.
5.
Druk de schijf voorzichtig op de as van de lade totdat de schijf vastklikt (3).
6.
Sluit de lade.
OPMERKING: Nadat u een schijf hebt geplaatst, moet u even wachten. Als u geen mediaspeler
hebt geselecteerd, wordt het dialoogvenster Automatisch afspelen geopend. In dit venster kunt u
selecteren hoe u de inhoud van het medium wilt gebruiken.
Optischeschijfeenheid met sleuf
VOORZICHTIG: Plaats geen optische schijf van 8 cm in een optischeschijfeenheid met sleuf.
Hierdoor kan de optischeschijfeenheid beschadigd raken.
48
1.
Schakel de computer in.
2.
Houd de schijf bij de randen vast om te voorkomen dat u het oppervlak aanraakt en plaats de
schijf met het label naar boven.
Hoofdstuk 8 Schijfeenheden
3.
Plaats de schijf voorzichtig in de optischeschijfeenheid met sleuf.
Optische schijf verwijderen
Optischeschijfeenheid met lade
Er zijn twee manieren om een schijf te verwijderen, afhankelijk van of de lade normaal opengaat of
niet.
Als de lade normaal opengaat
1.
Druk op de ontgrendelknop (1) op de schijfeenheid om de lade te ontgrendelen en trek de lade
voorzichtig zo ver mogelijk uit (2).
2.
Verwijder de schijf (3) uit de lade door voorzichtig op de as te drukken terwijl u de schijf aan de
randen optilt. Houd de schijf bij de randen vast en raak het oppervlak niet aan.
OPMERKING: Als de lade niet volledig kan worden uitgetrokken, houdt u de schijf voorzichtig
enigszins schuin bij het verwijderen.
3.
Sluit de lade en berg de schijf op in het bijbehorende doosje.
Als de lade niet normaal opengaat
1.
Steek het uiteinde van een paperclip (1) in de ontgrendelingsopening in het voorpaneel van de
schijfeenheid.
2.
Druk voorzichtig op de paperclip om de lade te ontgrendelen en trek de lade vervolgens zo ver
mogelijk uit (2).
Optionele externe optischeschijfeenheden gebruiken (alleen bepaalde modellen)
49
3.
Verwijder de schijf (3) uit de lade door voorzichtig op de as te drukken terwijl u de schijf aan de
randen optilt. Houd de schijf bij de randen vast en raak het oppervlak niet aan.
OPMERKING: Als de lade niet volledig kan worden uitgetrokken, houdt u de schijf voorzichtig
enigszins schuin bij het verwijderen.
4.
Sluit de lade en berg de schijf op in het bijbehorende doosje.
Optischeschijfeenheid met sleuf
50
1.
Druk op de ontgrendelknop (1) naast de schijfeenheid.
2.
Verwijder de schijf (2) door deze aan de randen vast te houden en raak het oppervlak niet aan.
3.
Berg de schijf op in het bijbehorende doosje.
Hoofdstuk 8 Schijfeenheden
Optische-schijfeenheden delen
Hoewel de computer geen geïntegreerde optische-schijfeenheid heeft, kunt u software en gegevens
gebruiken en applicaties installeren door een optische-schijfeenheid te delen die is aangesloten op
een andere computer in het netwerk. Het delen van schijfeenheden is een voorziening van het
besturingssysteem Windows, waardoor een schijfeenheid op een computer toegankelijk is voor
andere computers binnen hetzelfde netwerk.
OPMERKING: er moet een netwerk zijn geïnstalleerd om een optischeschijfeenheid te kunnen
delen. Zie Verbinding maken met een netwerk op pagina 13 voor aanvullende informatie over het
installeren van een netwerk.
OPMERKING: Sommige schijven, zoals dvd-films en schijven met spellen, zijn mogelijk
auteursrechtelijk beschermd en kunnen daardoor niet worden gedeeld.
Voor het delen van een optischeschijfeenheid van de computer met de optischeschijfeenheid die u
deelt:
1.
Selecteer Start > Computer.
2.
Klik met de rechtermuisknop op de optische-schijfeenheid die u wilt delen en klik op
Eigenschappen.
3.
Klik op het tabblad Delen en klik op Geavanceerd delen.
4.
Schakel het selectievakje Deze map delen in.
5.
Typ een naam voor de optischeschijfeenheid in het tekstvak Naam delen.
6.
Klik op Toepassen en vervolgens op OK.
7.
Selecteer Start > Configuratiescherm > Netwerk en internet > Netwerkcentrum.
Optionele externe optischeschijfeenheden gebruiken (alleen bepaalde modellen)
51
9
Beveiliging
Computer beveiligen
Standaardbeveiligingsvoorzieningen van het Windows-besturingssysteem en het onafhankelijk van
Windows-computers draaiende Setup-hulpprogramma (BIOS) kunnen uw persoonlijke instellingen en
gegevens tegen diverse risico's beschermen.
OPMERKING: Van beveiligingsfuncties moet op de eerste plaats een ontmoedigingseffect uitgaan.
Dergelijke maatregelen kunnen echter niet altijd voorkomen dat een product verkeerd wordt gebruikt
of gestolen.
OPMERKING: Voordat u uw computer verzendt voor reparatie, moet u back-ups maken van alle
vertrouwelijke bestanden en deze verwijderen en alle wachtwoordinstellingen verwijderen.
OPMERKING: Bepaalde voorzieningen die in dit hoofdstuk worden genoemd, zijn mogelijk niet
beschikbaar op uw computer.
OPMERKING: uw computer ondersteunt Computrace, een online service voor opsporing en herstel
in het kader van beveiliging die beschikbaar is in bepaalde landen en regio's. Als de computer wordt
gestolen, kan Computrace deze opsporen wanneer de onbevoegde gebruiker internet op gaat. U
kunt Computrace gebruiken door de software aan te schaffen en een abonnement op de service te
nemen. Informatie over het bestellen van de Computrace-software vindt u op de website van HP op
http://hp-pt.absolute.com.
Computerrisico
Beveiligingsvoorziening
Onbevoegd gebruik van de computer
HP Client Security, in combinatie met een wachtwoord,
smart card, contactloze kaart, geregistreerde scènes voor
gezichtsverificatie, geregistreerde vingerafdrukken of andere
verificatie van aanmeldingsgegevens.
Onbevoegde toegang tot Computer Setup (f10)
BIOS-beheerderswachtwoord in Computer Setup*
Onbevoegde toegang tot de inhoud van een vaste schijf
Wachtwoord van DriveLock of wachtwoord van
Automatische DriveLock in Computer Setup*
Niet-gemachtigd opstarten vanaf een optionele externe
optischeschijfeenheid (alleen bepaalde modellen), optionele
externe vaste schijf (alleen bepaalde modellen) of interne
netwerkadapter
Functie voor opstartopties in Computer Setup*
Onbevoegde toegang tot Windows-gebruikersaccounts
Windows-gebruikerswachtwoord
Onbevoegde toegang tot gegevens
●
HP-software voor stationsversleuteling
●
Windows Defender
Onbevoegde toegang tot de instellingen van Computer
Setup en andere identificatiegegevens van het systeem
BIOS-beheerderswachtwoord in Computer Setup*
Onbevoegd meenemen van de computer
Slot voor een beveiligingskabel (voor een optionele
beveiligingskabel)
*Computer Setup is een vooraf geïnstalleerd programma in het ROM-geheugen, dat zelfs kan worden gebruikt wanneer het
besturingssysteem niet werkt of niet kan worden geladen. U kunt navigeren door Computer Setup en selecties maken met
behulp van de cursorbesturing (zoals het touchpad, de EasyPoint-muisbesturing of een USB-muis) of het toetsenbord.
52
Hoofdstuk 9 Beveiliging
Wachtwoorden gebruiken
Een wachtwoord is een groep tekens die u kiest om uw computergegevens te beveiligen. U kunt
verscheidene typen wachtwoorden instellen, afhankelijk van hoe u de toegang tot uw informatie wilt
beveiligen. Wachtwoorden kunnen worden ingesteld in Windows of in het hulpprogramma Computer
Setup, dat geen deel uitmaakt van Windows en dat vooraf is geïnstalleerd op de computer.
●
De BIOS-beheerder en de DriveLock worden in Computer Setup (Computerinstellingen)
ingesteld en worden beheerd door het systeem-BIOS.
●
Wachtwoorden van Automatische DriveLock worden in Computer Setup (Computerinstellingen)
ingeschakeld.
●
Wachtwoorden voor Windows kunnen uitsluitend worden ingesteld in het besturingssysteem
Windows.
●
Als HP SpareKey eerder is ingesteld en als u het BIOS- beheerderswachtwoord vergeet dat in
Computer Setup (Computerinstellingen), kunt u HP SpareKey gebruiken om het hulpprogramma
te openen.
●
Als u zowel het gebruikerswachtwoord als het hoofdwachtwoord voor DriveLock vergeet, is de
vaste schijf die met die wachtwoorden is beveiligd permanent vergrendeld en kan deze niet
meer worden gebruikt.
U kunt hetzelfde wachtwoord gebruiken voor een functie van Computer Setup en een
beveiligingsvoorziening van Windows. U kunt hetzelfde wachtwoord gebruiken voor meerdere
functies van Computer Setup.
Gebruik de volgende tips voor het maken en opslaan van wachtwoorden:
●
Volg, bij het maken van wachtwoorden, de vereisten die zijn ingesteld door het programma.
●
Gebruik niet hetzelfde wachtwoord voor meerdere applicaties of websites en gebruik uw
Windows-wachtwoord niet voor een andere toepassing of website.
●
Gebruik HP Wachtwoordbeheer voor Client Security om uw gebruikersnamen en wachtwoorden
op te slaan voor al uw websites en applicaties. Zo kunt u ze in de toekomst op een veilige
manier lezen als u ze niet kunt onthouden.
●
Bewaar de wachtwoorden niet in een bestand op de computer.
In de volgende tabellen worden veelgebruikte Windows- en BIOS-beheerderswachtwoorden
beschreven in combinatie met de bijbehorende functies.
Wachtwoorden instellen in Windows
Wachtwoord
Functie
Beheerderswachtwoord*
Beveiligt de toegang tot een Windows-account op
beheerdersniveau.
OPMERKING: Het instellen van het
beheerderswachtwoord voor Windows staat niet gelijk aan
het instellen van het beheerderswachtwoord voor BIOS.
Gebruikerswachtwoord*
Beveiligt de toegang tot een Windows-gebruikersaccount.
Als u meer informatie wilt over het instellen van een beheerderswachtwoord voor Windows of een gebruikerswachtwoord
voor Windows, opent u Help en Ondersteuning door Start> Help en ondersteuning te selecteren.
Wachtwoorden gebruiken
53
Wachtwoorden instellen in Computer Setup
Wachtwoord
Functie
BIOS-beheerderswachtwoord*
Beveiligt de toegang tot Computer Setup.
OPMERKING: Als er functies ingeschakeld zijn die ervoor
zorgen dat het beheerderswachtwoord voor BIOS niet
verwijderd kan worden, dient u deze functies eerst uit te
schakelen voor u het beheerderswachtwoord voor BIOS kunt
verwijderen.
DriveLock-hoofdwachtwoord*
Beveiligt de toegang tot de interne vaste schijf die wordt
beschermd door DriveLock. Het wordt tevens gebruikt om de
DriveLock beveiliging te verwijderen. Dit wachtwoord wordt
ingesteld onder DriveLock wachtwoorden tijdens het
inschakelproces.
OPMERKING: Voordat u een DriveLock-wachtwoord
instelt, moet u eerst een beheerderswachtwoord voor BIOS
instellen.
DriveLock-gebruikerswachtwoord*
Beveiligt de toegang tot de interne vaste schijf die wordt
beschermd door DriveLock en wordt ingesteld onder
DriveLock wachtwoorden tijdens het inschakelproces.
OPMERKING: Als u een DriveLock-wachtwoord wilt
instellen, moet u eerst een beheerderswachtwoord voor
BIOS instellen.
*Nadere bijzonderheden over deze wachtwoorden vindt u in de volgende onderwerpen.
BIOS-beheerderswachtwoord beheren
U kunt dit wachtwoord als volgt instellen, wijzigen of verwijderen:
Nieuw BIOS-beheerderswachtwoord instellen
1.
Schakel de computer in of start deze opnieuw op en druk op esc wanneer "Press the ESC key
for Startup Menu" (Druk op Esc voor het startmenu) onder in het scherm verschijnt.
2.
Druk op f10 om naar Computer Setup te gaan.
3.
Selecteer met de cursorbesturing of met de pijltoetsen Security (Beveiliging) > Setup BIOS
Administrator Password (BIOS-beheerderswachtwoord instellen) en druk op enter.
4.
Typ een wachtwoord wanneer hierom wordt gevraagd.
5.
Typ nogmaals het nieuwe wachtwoord wanneer hierom wordt gevraagd.
6.
Om uw wijzigingen op te slaan en Computer Setup (Computerinstellingen) af te sluiten, klikt u op
Save (Opslaan) en volgt u de instructies op het scherm.
– of –
Selecteer met de pijltoetsen Hoofd > Wijzigingen opslaan en afsluiten. Druk vervolgens op enter.
De wijzigingen worden geactiveerd wanneer de computer opnieuw wordt opgestart.
BIOS-beheerderswachtwoord wijzigen
54
Hoofdstuk 9 Beveiliging
1.
Schakel de computer in of start deze opnieuw op en druk op esc wanneer "Press the ESC key
for Startup Menu" (Druk op Esc voor het startmenu) onder in het scherm verschijnt.
2.
Druk op f10 om naar Computer Setup te gaan.
3.
Selecteer met de cursorbesturing of met de pijltoetsen Security (Beveiliging) > Change
Password (Wachtwoord wijzigen) en druk op enter.
4.
Typ het huidige wachtwoord wanneer hierom wordt gevraagd.
5.
Typ nogmaals uw nieuwe wachtwoord wanneer hierom wordt gevraagd.
6.
Als u uw wijzigingen wilt opslaan en Computer Setup wilt afsluiten, klikt u op het pictogram Save
(Opslaan) linksonder in het scherm en volgt u de instructies op het scherm.
– of –
Selecteer met de pijltoetsen Hoofd > Wijzigingen opslaan en afsluiten. Druk vervolgens op enter.
De wijzigingen worden geactiveerd wanneer de computer opnieuw wordt opgestart.
BIOS-beheerderswachtwoord verwijderen
1.
Schakel de computer in of start deze opnieuw op en druk op esc wanneer "Press the ESC key
for Startup Menu" (Druk op Esc voor het startmenu) onder in het scherm verschijnt.
2.
Druk op f10 om naar Computer Setup te gaan.
3.
Selecteer met de cursorbesturing of met de pijltoetsen Security (Beveiliging) > Change
Password (Wachtwoord wijzigen) en druk op enter.
4.
Typ het huidige wachtwoord wanneer hierom wordt gevraagd.
5.
Wanneer u om het nieuwe wachtwoord wordt gevraagd, laat u het veld leeg en drukt u op enter.
6.
Lees de waarschuwing. Selecteer YES (JA) om verder te gaan.
7.
Wanneer u nogmaals om het nieuwe wachtwoord wordt gevraagd, laat u het veld leeg en drukt u
op enter.
8.
Als u uw wijzigingen wilt opslaan en Computer Setup wilt afsluiten, klikt u op het pictogram Save
(Opslaan) linksonder in het scherm en volgt u de instructies op het scherm.
– of –
Selecteer met de pijltoetsen Hoofd > Wijzigingen opslaan en afsluiten. Druk vervolgens op enter.
De wijzigingen worden geactiveerd wanneer de computer opnieuw wordt opgestart.
Wachtwoorden gebruiken
55
BIOS-beheerderswachtwoord invoeren
Typ uw wachtwoord (met dezelfde toetsen als waarmee u het wachtwoord hebt ingesteld) achter de
prompt BIOS administrator password (BIOS-beheerderswachtwoord) en druk op enter. Na drie
mislukte pogingen om het BIOS-beheerderswachtwoord in te voeren, moet u de computer opnieuw
opstarten en het opnieuw proberen.
DriveLock-wachtwoord in Computer Setup beheren
VOORZICHTIG: Noteer het gebruikerswachtwoord en het hoofdwachtwoord voor DriveLock
zorgvuldig en bewaar dit uit de buurt van uw computer om te voorkomen dat de met DriveLock
beschermde vaste schijf permanent onbruikbaar wordt. Als u beide DriveLock-wachtwoorden vergeet,
is de vaste schijf permanent vergrendeld en kan deze niet meer worden gebruikt.
Met DriveLock voorkomt u ongeoorloofde toegang tot de inhoud van een vaste schijf. DriveLock kan
alleen worden toegepast op de interne vaste schijf van de computer. Als DriveLock-beveiliging op
een schijf wordt toegepast, moet een wachtwoord worden ingevoerd om toegang tot deze schijf te
krijgen. Het station moet in de computer of een geavanceerde poortreplicator zijn geplaatst om te
worden benaderd middels de DriveLock-wachtwoorden.
OPMERKING: Als u toegang wilt tot de voorzieningen van Automatische DriveLock, moet u eerst
een beheerderswachtwoord voor BIOS instellen.
Om DriveLock-beveiliging toe te passen op een interne vaste schijf, moeten in Computer Setup een
gebruikerswachtwoord en een hoofdwachtwoord worden ingesteld. Op DriveLock-beveiliging zijn de
volgende overwegingen van toepassing:
56
●
Nadat DriveLock beveiliging is toegepast op een vaste schijf, kan deze alleen nog maar worden
gebruikt wanneer eerst het gebruikers- of hoofdwachtwoord wordt ingevoerd.
●
Het gebruikerswachtwoord is voor de dagelijkse gebruiker van de beveiligde vaste schijf. Het
hoofdwachtwoord is voor de systeembeheerder of gebruiker.
●
Het gebruikerswachtwoord en het hoofdwachtwoord mogen hetzelfde zijn.
●
U kunt een gebruikers- of hoofdwachtwoord uitsluitend verwijderen door de DriveLockbeveiliging van de vaste schijf te verwijderen. DriveLock-beveiliging kan alleen met het
hoofdwachtwoord van een schijf worden verwijderd.
Hoofdstuk 9 Beveiliging
DriveLock-wachtwoord instellen
Ga als volgt te werk om een DriveLock-wachtwoord in te stellen in Computer Setup:
1.
Schakel de computer in en druk op esc wanneer de melding "Press the ESC key for Startup
Menu" (Druk op esc om het opstartmenu te openen) onder in het scherm wordt weergegeven.
2.
Druk op f10 om naar Computer Setup te gaan.
3.
Selecteer met een aanwijsapparaat of met de pijltoetsen Beveiliging > Hard Drive Tools
(Hulpmiddelen voor vaste schijf) > Drivelock en druk op enter.
4.
Klik op Wachtwoord voor DriveLock instellen (algemeen).
5.
Voer het beheerderswachtwoord voor BIOS in en druk op enter.
6.
Selecteer met een aanwijsapparaat of de pijltoetsen de vaste schijf die u wilt beschermen en
druk vervolgens op enter.
7.
Lees de waarschuwing. Selecteer YES (JA) om verder te gaan.
8.
Typ een hoofdwachtwoord wanneer hierom wordt gevraagd en druk op enter.
9.
Typ nogmaals het hoofdwachtwoord wanneer hierom wordt gevraagd en druk op enter.
10. Typ een gebruikerswachtwoord wanneer hierom wordt gevraagd en druk op enter.
11. Typ nogmaals het gebruikerswachtwoord wanneer hierom wordt gevraagd en druk op enter.
12. Bevestig de DriveLock-beveiliging op de geselecteerde schijf door in het bevestigingsveld
DriveLock te typen en vervolgens op enter te drukken.
OPMERKING: De DriveLock-bevestiging maakt onderscheid tussen hoofdletters en kleine
letters.
13. Als u uw wijzigingen wilt opslaan en Computer Setup wilt afsluiten, klikt u op het pictogram Save
(Opslaan) linksonder in het scherm en volgt u de instructies op het scherm.
– of –
Selecteer met de pijltoetsen Hoofd > Wijzigingen opslaan en afsluiten. Druk vervolgens op enter.
De wijzigingen worden geactiveerd wanneer de computer opnieuw wordt opgestart.
DriveLock-wachtwoord invoeren
Zorg ervoor dat de vaste schijf in de computer zelf is ondergebracht (niet in een optioneel
dockingapparaat of externe MultiBay).
Wanneer u wordt gevraagd een DriveLock-wachtwoord op te geven, typt u het gebruikerswachtwoord
of het hoofdwachtwoord (met hetzelfde type toetsen als waarmee u het wachtwoord heeft ingesteld).
Druk daarna op enter.
Als u twee keer het verkeerde wachtwoord heeft ingevoerd, moet u de computer uitschakelen en het
opnieuw proberen.
Wachtwoorden gebruiken
57
DriveLock-wachtwoord wijzigen
Ga als volgt te werk om een DriveLock-wachtwoord te wijzigen in Computer Setup:
1.
Schakel de computer in en druk op esc wanneer de melding "Press the ESC key for Startup
Menu" (Druk op esc om het opstartmenu te openen) onder in het scherm wordt weergegeven.
2.
Druk op f10 om naar Computer Setup te gaan.
3.
Selecteer met een aanwijsapparaat of met de pijltoetsen Beveiliging > Hard Drive Tools
(Hulpmiddelen voor vaste schijf) > Drivelock en druk op enter.
4.
Voer het beheerderswachtwoord voor BIOS in en druk op enter.
5.
Selecteer met een aanwijsapparaat of met de pijltoetsen Set DriveLock Password (DriveLockwachtwoord instellen) en druk op enter.
6.
Selecteer met de pijltoetsen een interne vaste schijf en druk vervolgens op enter.
7.
Selecteer met een aanwijsapparaat of met de pijltoetsen Change Password (Wachtwoord
wijzigen).
8.
Typ uw huidige wachtwoord wanneer hierom wordt gevraagd en druk op enter.
9.
Typ een nieuw wachtwoord wanneer hierom wordt gevraagd en druk op enter.
10. Typ nogmaals het nieuwe wachtwoord wanneer hierom wordt gevraagd en druk op enter.
11. Als u uw wijzigingen wilt opslaan en Computer Setup wilt afsluiten, klikt u op het pictogram Save
(Opslaan) linksonder in het scherm en volgt u de instructies op het scherm.
– of –
Selecteer met de pijltoetsen Hoofd > Wijzigingen opslaan en afsluiten. Druk vervolgens op enter.
De wijzigingen worden geactiveerd wanneer de computer opnieuw wordt opgestart.
58
Hoofdstuk 9 Beveiliging
DriveLock-beveiliging verwijderen
Ga als volgt te werk om de DriveLock-beveiliging te verwijderen in Computer Setup:
1.
Schakel de computer in en druk op esc wanneer de melding "Press the ESC key for Startup
Menu" (Druk op esc om het opstartmenu te openen) onder in het scherm wordt weergegeven.
2.
Druk op f10 om naar Computer Setup te gaan.
3.
Selecteer met een aanwijsapparaat of met de pijltoetsen Beveiliging > Hard Drive Tools
(Hulpmiddelen voor vaste schijf) > Drivelock en druk op enter.
4.
Voer het beheerderswachtwoord voor BIOS in en druk op enter.
5.
Selecteer met een aanwijsapparaat of met de pijltoetsen Set DriveLock Password (DriveLockwachtwoord instellen) en druk op enter.
6.
Selecteer met de cursorbesturing of de pijltoetsen een interne vaste schijf en druk vervolgens op
enter.
7.
Selecteer met de cursorbesturing of de pijltoetsen Disable protection (Beveiliging uitschakelen).
8.
Typ uw hoofdwachtwoord en druk vervolgens op enter.
9.
Om uw wijzigingen op te slaan en Computer Setup (Computerinstellingen) af te sluiten, klikt u op
Save (Opslaan) en volgt u de instructies op het scherm.
– of –
Selecteer met de pijltoetsen Hoofd > Wijzigingen opslaan en afsluiten. Druk vervolgens op enter.
De wijzigingen worden geactiveerd wanneer de computer opnieuw wordt opgestart.
Automatische DriveLock van Computer Setup gebruiken
In een omgeving met meerdere gebruikers kunt u een wachtwoord voor Automatische DriveLock
instellen. Wanneer het wachtwoord voor Automatische DriveLock wordt geactiveerd, worden een
willekeurig gebruikerswachtwoord en een DriveLock-hoofdwachtwoord voor u aangemaakt. Wanneer
een gebruiker het juiste wachtwoord opgeeft, worden hetzelfde willekeurige gebruikerswachtwoord en
DriveLock-hoofdwachtwoord gebruikt om de schijf te ontgrendelen.
OPMERKING: Als u toegang wilt tot de voorzieningen van Automatische DriveLock, moet u eerst
een beheerderswachtwoord voor BIOS instellen.
Wachtwoord voor Automatische DriveLock invoeren
Ga als volgt te werk om een wachtwoord voor Automatische DriveLock in te schakelen in Computer
Setup:
1.
Schakel de computer in of start deze opnieuw op en druk op esc wanneer de melding "Press the
ESC key for Startup Menu" (Druk op esc om het opstartmenu te openen) onder in het scherm
wordt weergegeven.
2.
Druk op f10 om naar Computer Setup te gaan.
3.
Selecteer met een aanwijsapparaat of met de pijltoetsen Beveiliging > Hard Drive Tools
(Hulpmiddelen voor vaste schijf) > Automatic DriveLock (Automatische stationsvergrendeling) en
druk op enter.
4.
Voer het beheerderswachtwoord voor BIOS in en druk op enter.
5.
Selecteer met de cursorbesturing of de pijltoetsen een interne vaste schijf en druk vervolgens op
enter.
Wachtwoorden gebruiken
59
6.
Lees de waarschuwing. Selecteer YES (JA) om verder te gaan.
7.
Om uw wijzigingen op te slaan en Computer Setup (Computerinstellingen) af te sluiten, klikt u op
Save (Opslaan) en volgt u de instructies op het scherm.
– of –
Selecteer met de pijltoetsen Hoofd > Wijzigingen opslaan en afsluiten. Druk vervolgens op enter.
Beveiliging met Automatische DriveLock verwijderen
Ga als volgt te werk om de DriveLock-beveiliging te verwijderen in Computer Setup:
1.
Schakel de computer in of start deze opnieuw op en druk op esc wanneer de melding "Press the
ESC key for Startup Menu" (Druk op esc om het opstartmenu te openen) onder in het scherm
wordt weergegeven.
2.
Druk op f10 om naar Computer Setup te gaan.
3.
Selecteer met een aanwijsapparaat of met de pijltoetsen Beveiliging > Hard Drive Tools
(Hulpmiddelen voor vaste schijf) > Automatic DriveLock (Automatische stationsvergrendeling) en
druk op enter.
4.
Voer het beheerderswachtwoord voor BIOS in en druk op enter.
5.
Selecteer met de cursorbesturing of de pijltoetsen een interne vaste schijf en druk vervolgens op
enter.
6.
Selecteer met de cursorbesturing of de pijltoetsen Disable protection (Beveiliging uitschakelen).
7.
Als u uw wijzigingen wilt opslaan en Computer Setup wilt afsluiten, klikt u op het pictogram Save
(Opslaan) linksonder in het scherm en volgt u de instructies op het scherm.
– of –
Selecteer met de pijltoetsen Hoofd > Wijzigingen opslaan en afsluiten. Druk vervolgens op enter.
Antivirussoftware gebruiken
Wanneer u de computer gebruikt om toegang te krijgen tot e-mail, een netwerk of internet, kunt u
deze mogelijk blootstellen aan computervirussen. Computervirussen kunnen het besturingssysteem,
programma's en hulpprogramma's uitschakelen, of de werking ervan verstoren.
Met antivirussoftware kunt u de meeste virussen detecteren, vernietigen en in veel gevallen
eventueel aangerichte schade herstellen. Om uw computer te blijven beschermen tegen nieuw
ontdekte virussen, moet antivirussoftware bijgehouden worden.
Voor meer informatie over computervirussen typt u virus in het vak Zoeken van Help en
ondersteuning.
Firewallsoftware gebruiken
Firewalls zijn bedoeld om ongeoorloofde toegang tot een systeem of netwerk te voorkomen. Een
firewall kan een softwareprogramma zijn dat u op uw computer en/of netwerk installeert of het kan
een oplossing zijn die zowel uit hardware als software bestaat.
U kunt twee soorten firewalls in overweging nemen:
60
Hoofdstuk 9 Beveiliging
●
hostgebaseerde firewallsoftware die alleen de computer beschermt waarop deze is
geïnstalleerd;
●
netwerkgebaseerde firewalls die tussen de ADSL- of kabelmodem en uw thuisnetwerk worden
geïnstalleerd om alle computers in het netwerk te beschermen.
Wanneer een firewall op een systeem is geïnstalleerd, worden alle gegevens die vanaf en naar het
systeem worden verzonden, gecontroleerd en vergeleken met een reeks door de gebruiker
gedefinieerde beveiligingscriteria. Gegevens die niet aan deze criteria voldoen, worden geblokkeerd.
Mogelijk is er al een firewall geïnstalleerd op uw computer of netwerkapparatuur. Als dat niet het
geval is, zijn er softwareoplossingen voor firewalls beschikbaar.
OPMERKING: In bepaalde situaties kan een firewall toegang tot spelletjes op internet blokkeren,
het delen van printers of bestanden in een netwerk tegenhouden of toegestane bijlagen bij emailberichten blokkeren. U kunt dat probleem tijdelijk oplossen door de firewall uit te schakelen, de
gewenste taak uit te voeren en de firewall weer in te schakelen. Configureer de firewall opnieuw als u
het probleem volledig wilt oplossen.
Essentiële beveiligingsupdates installeren
VOORZICHTIG: Microsoft® verstuurt waarschuwingsberichten over essentiële updates. Installeer
alle essentiële updates van Microsoft zodra u een waarschuwing ontvangt, om de computer te
beschermen tegen beveiligingslekken en computervirussen.
Het is mogelijk dat updates van het besturingssysteem en andere software beschikbaar zijn gekomen
nadat de computer is verzonden. Volg deze richtlijnen om er zeker van te zijn dat alle beschikbare
updates op de computer zijn geïnstalleerd.
1.
Voer Windows Update uit zodra u de computer gebruiksklaar hebt gemaakt
2.
Voer Windows Update daarna elke maand uit.
3.
Zodra updates van Windows en andere Microsoft-programma's beschikbaar zijn, moeten deze
worden gedownload van de Microsoft-website en via de koppeling Updates in Help en
ondersteuning.
HP Client Security Manager gebruiken
De HP Client Security Manager software is vooraf geïnstalleerd op bepaalde computermodellen. U
heeft toegang tot deze software via het Configuratiescherm van Windows. De software is voorzien
van beveiligingsvoorzieningen die u beschermen tegen ongeoorloofde toegang tot de computer, het
netwerk en kritieke gegevens. Zie de helpfunctie van de HP Client Security software voor meer
informatie.
Optionele beveiligingskabel installeren
OPMERKING: Van de beveiligingskabel moet op de eerste plaats een ontmoedigingseffect uitgaan.
Deze voorziening kan echter niet voorkomen dat de computer verkeerd wordt gebruikt of wordt
gestolen.
OPMERKING: Het bevestigingspunt voor de beveiligingskabel op de computer kan er iets anders
uitzien dan op de afbeelding in dit gedeelte. Zie het gedeelte Vertrouwd raken met de computer
op pagina 4 voor de plaats van het bevestigingspunt voor de beveiligingskabel.
Essentiële beveiligingsupdates installeren
61
1.
Leg de beveiligingskabel om een stevig verankerd voorwerp heen.
2.
Steek de sleutel (1) in het kabelslot (2).
3.
Steek het kabelslot in het slot voor de beveiligingskabel op de computer (3) en vergrendel het
kabelslot met de sleutel.
Vingerafdruklezer gebruiken
Op bepaalde computermodellen zijn geïntegreerde vingerafdruklezers beschikbaar. Als u de
vingerafdruklezer wilt gebruiken, moet u uw vingerafdrukken in HP Client Security Credential
Manager registreren. Raadpleeg de helpfunctie van de HP Client Security software.
Zodra u uw vingerafdrukken in Credential Manager hebt geregistreerd, kunt u de
wachtwoordbeheerder voor HP Client Security gebruiken om uw gebruikersnamen en wachtwoorden
in ondersteunde websites en toepassingen op te slaan en in te vullen.
Locatie van de vingerafdruklezer
De vingerafdruklezer is een kleine metalen sensor die zich bevindt in een van de volgende gedeelten
van uw computer:
●
aan de onderkant van het touchpad;
●
aan de rechterkant van het toetsenbord;
●
aan de rechterbovenkant van het scherm;
●
aan de linkerkant van het scherm.
Al naargelang uw computermodel kan de lezer horizontaal of verticaal zijn geplaatst. In beide
gevallen geldt dat u uw vinger langs de metalen sensor moet vegen. Raadpleeg het gedeelte
Vertrouwd raken met de computer op pagina 4 om de locatie van de lezer op uw computer op te
zoeken.
62
Hoofdstuk 9 Beveiliging
10 Onderhoud
De computer reinigen
Als u de computer en externe apparaten schoonmaakt, blijven ze in een goede conditie. Als u de
computer niet reinigt, kan er stof en vuil in de computer terechtkomen.
VOORZICHTIG: Gebruik geen van de volgende reinigingsproducten voor het schoonmaken van de
computer:
sterke oplosmiddelen, zoals alcohol, aceton, ammoniumchloride, methyleenchloride en
koolwaterstoffen, deze kunnen het oppervlak van de computer permanent beschadigen.
Display, zijkanten en deksel schoonmaken
Veeg het display met een zacht, pluisvrij en met een alcoholvrij glasreinigingsmiddel bevochtigd
doekje schoon. Laat het beeldscherm drogen voordat u het computerdeksel sluit. Veeg de zijkanten
en het deksel met een vochtig doekje schoon. Materiaal met vezels, zoals papieren doekjes, kunnen
de computer bekrassen.
OPMERKING: Verwijder wanneer u het deksel van de computer reinigt, het vuil door ronddraaiende
bewegingen te maken.
Reinigingsprocedures
Volg de in dit gedeelte beschreven procedures voor het veilig reinigen en desinfecteren van uw
computer.
WAARSCHUWING! Om elektrische schokken of schade aan onderdelen te voorkomen, reinigt u uw
computer niet wanneer deze ingeschakeld is:
Schakel de computer uit.
Koppel de externe voedingsbron los.
Koppel alle externe apparaten los.
VOORZICHTIG: Sproei geen reinigingsmiddelen of vloeistoffen rechtstreeks op de computer. Als er
vloeistoffen op het oppervlak terecht komen, kunnen er interne onderdelen beschadigd raken.
Beeldscherm reinigen
Veeg het display met een zacht, pluisvrij en met een alcoholvrij glasreinigingsmiddel bevochtigd
doekje schoon. Controleer of het display droog is voordat u de computer sluit.
Zijkanten en deksel reinigen
Gebruik voor het reinigen van de zijkanten en het deksel een zachte microvezel-doek of een zeemlap
die bevochtigd is met een van de eerder genoemde reinigingsmiddelen, of gebruik een aanvaardbaar
wegwerpdoekje.
OPMERKING: Verwijder wanneer u het deksel van de computer reinigt, het vuil door ronddraaiende
bewegingen te maken.
De computer reinigen
63
Touchpad en toetsenbord reinigen
VOORZICHTIG: Zorg bij het schoonmaken van het toetsenbord dat er geen vloeistoffen tussen de
toetsen komen. Hierdoor kunnen er interne onderdelen beschadigd raken.
●
Om het touchpad en het toetsenbord schoon te maken gebruikt u een zachte microvezeldoek of
antistatisch doekje zonder olie (zoals een zemen lap) die is bevochtigd met alcoholvrije
glasreiniger. U kunt ook een wegwerpdoekje gebruiken.
●
Om te voorkomen dat de toetsen vast komen te zitten en om vuil, pluizen en vuildeeltjes te
verwijderen, gebruikt u een spuitbus met perslucht en een rietje.
WAARSCHUWING! Gebruik geen stofzuiger om het toetsenbord te reinigen, om het risico van een
elektrische schok of schade aan interne onderdelen te beperken. Een stofzuiger kan stofdeeltjes op
het oppervlak van het toetsenbord achterlaten.
Update van programma's en stuurprogramma's uitvoeren
U wordt aangeraden regelmatig een update uit te voeren van uw programma's en stuurprogramma's.
Met updates worden problemen opgelost en worden nieuwe functies en opties op de computer
geïnstalleerd. De technologie wijzigt continu, en door programma’s en stuurprogramma’s te updaten
maakt de computer gebruik van de nieuwste beschikbare technologie. Het is bijvoorbeeld mogelijk
dat oude grafische onderdelen niet meer correct werken met de nieuwste spelsoftware. Zonder het
nieuwste stuurprogramma zou u niet het beste halen uit uw apparatuur.
Ga naar http://www.hp.com/support om de meest recente versie van programma's en
stuurprogramma's van HP te downloaden. U kunt u ook aanmelden voor het ontvangen van
automatische updateberichten wanneer nieuwe updates beschikbaar komen.
SoftPaq Download Manager gebruiken
HP SoftPaq Download Manager (SDM) is een hulpprogramma dat snel toegang verschaft tot
SoftPaq-informatie voor zakelijke computers van HP zonder dat het SoftPaq-nummer benodigd is.
Met dit hulpprogramma kunt u eenvoudig zoeken naar SoftPaq's en deze vervolgens downloaden en
uitpakken.
Met SoftPaq Download Manager wordt vanaf de FTP-site van HP een gepubliceerd databasebestand
gelezen en gedownload dat het computermodel en SoftPaq-informatie bevat. Met SoftPaq Download
Manager kunt u een of meer computermodellen opgeven om vast te stellen welke SoftPaq's
beschikbaar zijn om te worden gedownload.
SoftPaq Download Manager zoekt op de FTP-site van HP naar updates voor de database en
software. Als er updates worden gevonden, worden deze automatisch gedownload en toegepast.
SoftPaq Download Manager is beschikbaar via de website van HP. Als u SoftPaq Download Manager
wilt gebruiken voor het downloaden van SoftPaq's, moet eerst het programma worden gedownload
en geïnstalleerd. Ga naar de website van HP op http://www.hp.com/go/sdm en volg de instructies
voor het downloaden en installeren van SoftPaq Download Manager.
U downloadt SoftPaq's als volgt:
▲
Selecteer Start > Alle programma's > HP > HP SoftPaq Download Manager.
OPMERKING: klik op Ja als u wordt verzocht dat te doen.
64
Hoofdstuk 10 Onderhoud
11 Back-up en herstel
Uw computer is uitgerust met hulpprogramma's van HP en Windows om uw gegevens te beschermen
en zo nodig op te halen. Met deze hulpprogramma's en eenvoudige stappen werkt de computer weer
als vanouds. De volgende processen komen in dit gedeelte aan bod:
●
Herstelmedia en back-ups maken
●
Uw systeem herstellen en terugzetten
Herstelmedia en back-ups maken
Bij een systeemfout kunt u het systeem alleen herstellen in de staat van de recentste back-up.
1.
Als u klaar bent met het instellen van de computer, maakt u herstelmedia van HP. Bij deze stap
wordt een dvd met het besturingssysteem Windows 7 en de dvd Terugzetten van het
stuurprogramma gemaakt. De Windows-dvd kan worden gebruikt om het oorspronkelijke
besturingssysteem weer opnieuw te installeren wanneer de vaste schijf is beschadigd of is
vervangen. De dvd Terugzetten van het stuurprogramma installeert specifieke drivers en
toepassingen. Raadpleeg Herstelmedia maken met HP Recovery Disc Creator op pagina 66.
2.
Gebruik herstelprogramma's en hulpprogramma's voor het maken van back-ups voor het
uitvoeren van het volgende:
●
Back-up maken van afzonderlijke bestanden en mappen
●
Een back-up maken van de volledige vaste schijf (alleen bepaalde modellen)
●
Het maken van systeemreparatieschijven (alleen bepaalde modellen) met behulp van een
optionele externe optische-schijfeenheid
●
Systeemherstelpunten maken
OPMERKING: In deze handleiding vindt u een overzicht van de mogelijkheden om een back-up te
maken, herstel- en terugzetopties. Zie Help en ondersteuning voor meer informatie over de
hulpprogramma's. Als u Help en ondersteuning wilt openen, selecteert u Start > Help en
ondersteuning.
OPMERKING: In het geval van een onstabiel systeem raadt HP u aan om de herstelprocedures af
te drukken en deze te bewaren voor toekomstig gebruik.
In het geval van een systeemfout kunt u de back-upbestanden gebruiken om de inhoud van de
computer terug te zetten. Raadpleeg Een back-up maken van uw gegevens op pagina 66.
Richtlijnen
●
Als u herstelmedia of een back-up op schijven maakt, kunt u een van de volgende schijftypen
gebruiken (apart aan te schaffen): dvd+r, dvd+r dl, dvd-r, dvd-r dl of dvd±rw. Welke schijven u
gebruikt, hangt af van het type optischeschijfeenheid dat u gebruikt.
●
Zorg dat de computer is aangesloten op een netvoedingsbron voordat u het aanmaken van de
herstelmedia of het back-upproces start.
Herstelmedia en back-ups maken
65
Herstelmedia maken met HP Recovery Disc Creator
HP Recovery Disc Creator is een softwareprogramma waarmee u op een alternatieve manier
herstelmedia kunt maken. Nadat u uw computer hebt ingesteld, kunt u herstelmedia maken met HP
Recovery Disc Creator. Met deze herstelmedia kunt u uw originele besturingssysteem en bepaalde
stuurprogramma's en applicaties opnieuw installeren als de vaste schijf beschadigd raakt. Met HP
Recovery Disc Creator kunt u twee verschillende soorten herstel-dvd's maken:
●
Dvd met besturingssysteem Windows 7—Installeert het besturingssysteem zonder aanvullende
drivers of toepassingen.
●
Dvd Terugzetten van het stuurprogramma—Installeert alleen specifieke drivers en toepassingen,
op dezelfde wijze als het hulpprogramma HP Software Setup drivers en toepassingen installeert.
Herstelschijven maken
OPMERKING: De dvd Besturingssysteem Windows 7 kan maar eenmalig aangemaakt worden.
Daarna zal de optie om die media te maken niet meer beschikbaar nadat u een Windows-dvd hebt
gemaakt.
U kunt de Windows-dvd als volgt maken:
1.
Selecteer Start > Alle programma's > Productiviteit en tools > HP Recovery Disc Creator.
2.
Selecteer Windows-schijf.
3.
Selecteer het station waarmee u herstelschijven wilt maken in het vervolgkeuzemenu.
4.
Klik op de knop Maken om de brandprocedure te starten.
Zodra u de dvd met het besturingssysteem Windows 7 hebt gemaakt, maakt u de dvd Terugzetten
van het stuurprogramma:
1.
Selecteer Start > Alle programma's > Productiviteit en tools > HP Recovery Disc Creator.
2.
Selecteer Stuurprogrammaschijf.
3.
Selecteer het station waarmee u herstelschijven wilt maken in het vervolgkeuzemenu.
4.
Klik op de knop Maken om de brandprocedure te starten.
Een back-up maken van uw gegevens
U moet onmiddellijk na de initiële systeeminstallatie systeemherstelmedia en uw initiële back-up
maken. Als u nieuwe software en gegevensbestanden toevoegt, moet u periodiek back-ups van het
systeem blijven maken om altijd een redelijk actuele back-up achter de hand te hebben. Maak ook
Windows-systeemherstelmedia (alleen bepaalde modellen) die u kunt gebruiken om de computer op
te starten en het besturingssysteem te herstellen wanneer het systeem instabiel is geworden of niet
meer werkt. In het geval dat het systeem niet meer werkt, kunt u de eerste en volgende back-ups
gebruiken om uw gegevens en instellingen te herstellen.
U kunt een back-up maken van uw gegevens op een optionele externe vaste schijf, op een
netwerkschijfeenheid of op schijven.
Houd bij het maken van back-ups rekening met het volgende:
66
●
Sla persoonlijke bestanden op in de bibliotheek Documenten en maak hiervan periodiek een
back-up.
●
Maak een back-up van sjablonen die zijn opgeslagen in de bijbehorende mappen.
Hoofdstuk 11 Back-up en herstel
●
Sla aangepaste instellingen in een venster, werkbalk of menubalk op door een schermopname
van uw instellingen te maken. Een schermafbeelding kan veel tijd besparen als u opnieuw uw
voorkeuren moet instellen.
●
Wanneer u back-ups maakt op schijven, nummert u elke schijf die u uit het station verwijdert.
OPMERKING: Als u uitvoerige instructies zoekt over de verschillende back-up- en herstelopties,
kunt u in Help en ondersteuning op deze onderwerpen zoeken. Als u Help en ondersteuning wilt
openen, selecteert u Start > Help en ondersteuning.
OPMERKING: Windows bevat de functie Gebruikersaccountbeheer om de beveiliging van de
computer te verbeteren. Mogelijk wordt om uw toestemming of wachtwoord gevraagd bij taken als het
installeren van software, het uitvoeren van hulpprogramma's of het wijzigen van Windowsinstellingen. Raadpleeg Help en ondersteuning Als u Help en ondersteuning wilt openen, selecteert u
Start > Help en ondersteuning.
Een back-up maken met het hulpprogramma Back-up en terugzetten van Windows:
OPMERKING: Het back-upproces kan meer dan een uur in beslag nemen, afhankelijk van de
bestandsgrootte en de snelheid van de computer.
1.
Selecteer Start > Alle programma's > Onderhoud > Back-up maken en terugzetten.
2.
Volg de instructies op het scherm om de back-up in te stellen, een systeemimage te maken
(alleen bepaalde modellen) of systeemherstelmedia te maken (alleen bepaalde modellen).
Systeemherstelactie uitvoeren
In geval van een systeemstoring of instabiliteit, beschikt de computer over de volgende
hulpprogramma's om uw bestanden te herstellen:
●
Hulpprogramma’s voor herstel: U kunt ‘Back-up maken en terugzetten’ van Windows gebruiken
om gegevens te herstellen waarvan u eerder een back-up heeft gemaakt. U kunt ook
gebruikmaken van Windows Opstartherstel om problemen te verhelpen die voorkomen dat
Windows correct opstart.
●
f11 herstelprogramma's (alleen bepaalde modellen): Met de f11-herstelprogramma's kunt u de
oorspronkelijke kopie van de vaste schijf herstellen. De kopie bevat het Windowsbesturingssysteem en alle softwareprogramma's die in de fabriek zijn geïnstalleerd.
OPMERKING: Als u de computer niet kunt opstarten en de eerder gemaakte systeemherstelmedia
(alleen bepaalde modellen) niet kunt gebruiken, moet u media met het besturingssysteem Windows 7
aanschaffen om de computer opnieuw op te starten en het besturingssysteem te herstellen.
Raadpleeg Media met besturingssysteem Windows 7 gebruiken op pagina 69 voor aanvullende
informatie.
Windows herstelprogramma’s gebruiken
Als u Windows herstelprogramma’s gebruikt, kunt u:
●
Afzonderlijke bestanden terugzetten
●
De computer herstellen naar een vorig systeemherstelpunt
●
Informatie terugzetten met herstelprogramma's
OPMERKING: Als u uitvoerige instructies zoekt over de verschillende herstel- en terugzetopties,
kunt u in Help en ondersteuning op deze onderwerpen zoeken. Als u Help en ondersteuning wilt
openen, selecteert u Start > Help en ondersteuning.
Systeemherstelactie uitvoeren
67
OPMERKING: Windows bevat de functie Gebruikersaccountbeheer om de beveiliging van de
computer te verbeteren. Mogelijk wordt om uw toestemming of wachtwoord gevraagd bij taken als het
installeren van software, het uitvoeren van hulpprogramma's of het wijzigen van Windowsinstellingen. Raadpleeg Help en ondersteuning Als u Help en ondersteuning wilt openen, selecteert u
Start > Help en ondersteuning.
Ga als volgt te werk als u informatie wilt herstellen waarvan u eerder een back-up hebt gemaakt:
1.
Selecteer Start > Alle programma's > Onderhoud > Back-up maken en terugzetten.
2.
Volg de instructies op het scherm om de systeeminstellingen, de computer (alleen bepaalde
modellen) of uw bestanden te herstellen.
Ga als volgt te werk als u uw informatie wilt herstellen met Windows Opstartherstel:
VOORZICHTIG: Sommige opties van Opstartherstel wissen en formatteren de vaste schijf volledig.
Alle bestanden die u heeft gemaakt en alle software die u heeft geïnstalleerd op de computer,
worden definitief verwijderd. Wanneer het herformatteren is voltooid, herstelt de herstelprocedure het
besturingssysteem en de stuurprogramma’s, software en hulpprogramma’s vanaf de back-up die voor
herstel is gebruikt.
1.
Maak indien mogelijk een back-up van al uw persoonlijke bestanden.
2.
Controleer indien mogelijk of de Windows-partitie aanwezig is.
U zoekt de Windows-partitie als volgt op: klik op Start > Computer.
OPMERKING: Als de Windows-partitie niet wordt vermeld, herstelt u het besturingssysteem en
de programma’s met behulp van de dvd Windows 7 Operating System (Besturingssysteem
Windows 7) en de media Driver Recovery (Stuurprogrammaherstel). Raadpleeg Media met
besturingssysteem Windows 7 gebruiken op pagina 69 voor aanvullende informatie.
3.
Als de Windows-partitie wel vermeld staat, start u de computer opnieuw op en drukt u op f8
voordat het besturingssysteem Windows wordt geladen.
4.
Selecteer Opstartherstel.
5.
Volg de instructies op het scherm.
OPMERKING: Voor aanvullende informatie over het herstellen van informatie met de Windowshulpprogramma's, selecteert u Start > Help en ondersteuning.
f11 herstelprogramma's gebruiken (alleen bepaalde modellen)
VOORZICHTIG: Met f11 wordt de inhoud van de vaste schijf volledig gewist en wordt de vaste schijf
geformatteerd. Alle bestanden die u hebt gemaakt en software die u op de computer hebt
geïnstalleerd, worden permanent verwijderd. Het f11-herstelprogramma installeert het
besturingssysteem en HP programma's en stuurprogramma's die in de fabriek zijn geïnstalleerd
opnieuw. Software die niet in de fabriek is geïnstalleerd, moet opnieuw worden geïnstalleerd.
Ga als volgt te werk om de kopie van de oorspronkelijke vaste schijf te herstellen met f11:
1.
Maak indien mogelijk een back-up van al uw persoonlijke bestanden.
2.
Controleer indien mogelijk of de HP Herstelpartitie aanwezig is. klik op Start, klik met de
rechtermuisknop op Computer, klik op Beheer en vervolgens op Schijfbeheer.
OPMERKING: Als de HP Herstelpartitie niet wordt vermeld, herstelt u het besturingssysteem
en de programma’s met behulp van de media Windows 7 Operating System (Besturingssysteem
Windows 7) en de media Driver Recovery (Stuurprogrammaherstel). Raadpleeg Media met
besturingssysteem Windows 7 gebruiken op pagina 69 voor aanvullende informatie.
68
Hoofdstuk 11 Back-up en herstel
3.
Als de HP herstelpartitie wel vermeld staat, start u de computer opnieuw op en drukt u op esc
wanneer het bericht "Press the ESC key for Startup Menu" (Druk op de ESC-toets voor het
startmenu) onder aan het scherm verschijnt.
4.
Druk op f11 als het bericht "Press <F11> for recovery" (Druk op f11 voor herstellen) op het
scherm wordt weergegeven.
5.
Volg de instructies op het scherm.
Media met besturingssysteem Windows 7 gebruiken
Als u de eerder gemaakte herstelmedia (alleen bepaalde modellen) niet met HP Recovery Disc
Creator kunt gebruiken, moet u een dvd met het besturingssysteem Windows 7 aanschaffen om de
computer opnieuw op te starten en het besturingssysteem te herstellen.
Als u de dvd met het besturingssysteem Windows 7 wilt bestellen, gaat u naar de HP-website. Voor
ondersteuning in de VS gaat u naar http://www.hp.com/support. Voor wereldwijde ondersteuning gaat
u naar http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html. U kunt de dvd ook telefonisch
bestellen bij onze Klantenondersteuning. Raadpleeg voor contactinformatie het boekje Worldwide
Telephone Numbers (Telefoonnummers voor wereldwijde ondersteuning) dat bij de computer is
geleverd.
VOORZICHTIG: Als u een dvd met het besturingssysteem Windows 7 gebruikt, wordt de inhoud
van de vaste schijf volledig gewist en wordt de vaste schijf geformatteerd. Alle bestanden die u hebt
gemaakt en software die u op de computer hebt geïnstalleerd, worden permanent verwijderd.
Wanneer het formatteren gereed is, herstelt u via het herstelproces het besturingssysteem, de
stuurprogramma's, de software en de hulpprogramma's.
U start als volgt een herstelactie met een dvd met het besturingssysteem Windows 7:
OPMERKING: Dit proces kan enkele minuten duren.
1.
Maak indien mogelijk een back-up van al uw persoonlijke bestanden.
2.
Start de computer opnieuw op en plaats de dvd met het besturingssysteem Windows 7 in de
optischeschijfeenheid voordat het besturingssysteem Windows wordt geladen.
3.
Druk op een toets op het toetsenbord als dit wordt gevraagd.
4.
Volg de instructies op het scherm.
5.
Klik op Volgende.
6.
Selecteer Repair your computer (Uw computer herstellen).
7.
Volg de instructies op het scherm.
Wanneer de herstelprocedure is voltooid:
1.
Haal de dvd Windows 7 Operating System (Besturingssysteem Windows 7) uit het schijfstation
en plaats de schijf Driver Recovery (Herstel van stuurprogramma's).
2.
Installeer eerst de stuurprogramma's voor de hardware, en vervolgens de aanbevolen
toepassingen.
Systeemherstelactie uitvoeren
69
12 Computer Setup (BIOS), Multiboot en HP
PC Hardware Diagnostics (UEFI)
Computer Setup gebruiken
Computer Setup ofwel het BIOS (Basic Input/Output System) bevat instellingen voor de
communicatie tussen alle invoer- en uitvoerapparaten in het systeem (zoals schijfeenheden,
beeldscherm, toetsenbord, muis en printer). Computer Setup bevat ook instellingen voor de types
geïnstalleerde apparaten, de opstartvolgorde van de computer en de hoeveelheid systeemgeheugen
en uitgebreid geheugen.
OPMERKING: Wees zeer voorzichtig wanneer u wijzigingen aanbrengt in Computer Setup. Fouten
kunnen ertoe leiden dat de computer niet meer goed functioneert.
Computer Setup starten
OPMERKING: Een op een USB-poort aangesloten toetsenbord of muis kan in Computer Setup
uitsluitend worden gebruikt wanneer de ondersteuning voor oudere USB-systemen is ingeschakeld.
Ga als volgt te werk om Computer Setup te starten:
1.
Schakel de computer in of start deze opnieuw op en druk op esc wanneer de melding "Press the
ESC key for Startup Menu" (Druk op esc om het opstartmenu te openen) onder in het scherm
wordt weergegeven.
2.
Druk op f10 om naar Computer Setup te gaan.
Navigeren en selecteren in Computer Setup
Ga als volgt te werk om te navigeren in Computer Setup en items te selecteren:
1.
Schakel de computer in of start deze opnieuw op en druk op esc wanneer de melding "Press the
ESC key for Startup Menu" (Druk op esc om het opstartmenu te openen) onder in het scherm
wordt weergegeven.
OPMERKING: U kunt navigeren door Computer Setup en selecties maken met behulp van de
cursorbesturing (zoals het touchpad, de EasyPoint-muisbesturing of een USB-muis) of het
toetsenbord.
2.
Druk op f10 om naar Computer Setup te gaan.
●
Als u een menu of menuonderdeel wilt selecteren, gebruikt u de tab-toets en de pijltoetsen
en drukt u vervolgens op enter. U kunt ook gebruikmaken van een aanwijsapparaat om op
het onderdeel te klikken.
●
Om omhoog of omlaag te schuiven, klikt u op de pijl omhoog of de pijl omlaag in de
rechterbovenhoek van het scherm, of gebruikt u de pijl omhoog- of pijl omlaag-toets op het
toetsenbord.
●
Druk op esc om alle open dialoogvensters te sluiten en terug te keren naar het
hoofdscherm van Computer Setup. Volg daarna de instructies op het scherm.
Ga als volgt te werk om de menu's van Computer Setup af te sluiten:
70
Hoofdstuk 12 Computer Setup (BIOS), Multiboot en HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)
●
U sluit de menu's van Computer Setup als volgt af zonder de wijzigingen op te slaan:
Klik op het pictogram Exit (Afsluiten) rechtsonder op het scherm en volg de instructies op het
scherm.
– of –
Selecteer met de tab-toets en de pijltoetsen Hoofd > Wijzigingen negeren en afsluiten en druk
op enter.
●
Ga als volgt te werk om de wijzigingen op te slaan en de menu's van Computer Setup af te
sluiten:
Klik op het pictogram Save (Opslaan) rechtsonder op het scherm en volg de instructies op het
scherm.
– of –
Selecteer met de tab-toets en de pijltoetsen Hoofd > Wijzigingen opslaan en afsluiten en druk op
enter.
De wijzigingen worden geactiveerd wanneer de computer opnieuw wordt opgestart.
Fabrieksinstellingen in Computer Setup herstellen
OPMERKING: Het herstellen van de standaardwaarden is niet van invloed op de vaste-schijfmodus.
Ga als volgt te werk om alle instellingen in Computer Setup terug te zetten op de fabriekswaarden:
1.
Schakel de computer in of start deze opnieuw op en druk op esc wanneer de melding "Press the
ESC key for Startup Menu" (Druk op esc om het opstartmenu te openen) onder in het scherm
wordt weergegeven.
2.
Druk op f10 om naar Computer Setup te gaan.
3.
Selecteer met een aanwijsapparaat of met de pijltoetsen Hoofd > Standaardinstellingen
herstellen.
4.
Volg de instructies op het scherm.
5.
Om de wijzigingen op te slaan en af te sluiten, klikt u op het pictogram Save (Opslaan) in de
rechterbenedenhoek van het scherm en volgt u de instructies op het scherm.
– of –
Selecteer met de pijltoetsen Hoofd > Wijzigingen opslaan en afsluiten en druk daarna op enter.
De wijzigingen worden geactiveerd wanneer de computer opnieuw wordt opgestart.
OPMERKING: Uw wachtwoord- en beveiligingsinstellingen blijven ongewijzigd wanneer u de
oorspronkelijke fabrieksinstellingen herstelt.
BIOS bijwerken
Geüpdate versies van het BIOS zijn beschikbaar via de website van HP.
De meeste BIOS-updates op de website van HP zijn verpakt in gecomprimeerde bestanden die
SoftPaq's worden genoemd.
Sommige downloadpakketten bevatten een bestand met de naam Readme.txt. Dit bestand bevat
informatie over de installatie en over het oplossen van problemen.
Computer Setup gebruiken
71
BIOS-versie bepalen
Als u wilt vaststellen of er een recentere BIOS-versie beschikbaar is voor de computer, moet u weten
welke versie van het systeem-BIOS momenteel is geïnstalleerd.
Informatie over de BIOS-versie (ook wel ROM-datum of systeem-BIOS genoemd) kunt u weergeven
door te drukken op fn+esc (als Windows al is gestart) of door Computer Setup te gebruiken.
1.
Start Computer Setup.
2.
Selecteer met een aanwijsapparaat of met de pijltoetsen Hoofd > Systeeminformatie.
3.
Om Computer Setup af te sluiten zonder de wijzigingen op te slaan, klikt u op het pictogram Exit
(Afsluiten) in de rechterbenedenhoek van het scherm en volgt u de instructies op het scherm.
– of –
Selecteer met de tab-toets en de pijltoetsen Hoofd > Wijzigingen negeren en afsluiten en druk
op enter.
BIOS-update downloaden
VOORZICHTIG: Om schade aan de computer of een mislukte installatie te voorkomen, downloadt
en installeert u een BIOS-update alleen terwijl de computer met de netvoedingsadapter is
aangesloten op een betrouwbare externe voedingsbron. Download of installeer een BIOS-update niet
terwijl de computer op accuvoeding werkt of is aangesloten op een optioneel dockingapparaat of een
optionele voedingsbron. Volg tijdens het downloaden en installeren de volgende instructies:
Schakel de stroomvoorziening van de computer niet uit door de stekker van het netsnoer uit het
stopcontact te halen.
Zet de computer niet uit en activeer de slaapstand niet.
Zorg dat u geen apparaten, kabels of snoeren plaatst, verwijdert, aansluit of loskoppelt.
1.
Als u Help en ondersteuning wilt openen, selecteert u Start > Help en ondersteuning.
2.
Selecteer achtereenvolgens Updates en optimalisatie en Nu controleren op HP updates.
3.
In de downloadsectie doet u het volgende:
a.
Zoek de meest recente BIOS-update en vergelijk deze met de BIOS-versie die momenteel
op de computer is geïnstalleerd. Noteer de datum, naam of andere informatie waaraan u de
update kunt herkennen. Aan de hand van deze gegevens kunt u de update terugvinden
nadat deze naar de vaste schijf is gedownload.
b.
Volg de instructies op het scherm om uw selectie te downloaden naar de vaste schijf.
Als de update van recentere datum dan het BIOS is, noteert u het pad naar de locatie op
de vaste schijf waar de BIOS-update wordt gedownload. U heeft dit pad nodig wanneer u
klaar bent om de update te installeren.
OPMERKING: Als uw computer is aangesloten op een netwerk, raadpleegt u de
netwerkbeheerder voordat u software-updates installeert, vooral als het gaat om updates van
het systeem-BIOS.
De procedures voor de installatie van BIOS-updates kunnen verschillen. Volg de instructies die op
het scherm verschijnen nadat het downloaden is voltooid. Als er geen instructies verschijnen, gaat u
als volgt te werk:
72
Hoofdstuk 12 Computer Setup (BIOS), Multiboot en HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)
1.
Selecteer Start > Computer.
2.
Klik op de aanduiding van de vasteschijfeenheid. De vasteschijfaanduiding is gewoonlijk Lokaal
station (C:).
3.
Maak gebruik van het eerder genoteerde pad en open de map op de vaste schijf die de update
bevat.
4.
Dubbelklik op het bestand met de extensie .exe (bijvoorbeeld bestandsnaam.exe).
De installatie van het BIOS begint.
5.
Volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.
OPMERKING: Nadat op het scherm is aangegeven dat de installatie is voltooid, kunt u het
gedownloade bestand van de vaste schijf verwijderen.
MultiBoot gebruiken
Opstartvolgorde van apparaten
Als de computer wordt ingeschakeld, probeert het systeem op te starten vanaf geactiveerde
apparaten. Met het hulpprogramma Multiboot, dat in de fabriek is geactiveerd, wordt bepaald in welke
volgorde het systeem de opstartapparaten naloopt om te proberen daarmee op te starten.
Opstartapparaten kunnen optischeschijfeenheden zijn, diskettedrives, netwerkinterfacekaarten
(NIC's), vaste schijven en USB-apparaten. Een opstartapparaat bevat (een medium met) bestanden
die de computer nodig heeft om op de juiste manier op te starten en te functioneren.
OPMERKING: sommige opstartapparaten moeten in Computer Setup worden geactiveerd voordat
ze als zodanig kunnen worden gebruikt.
U kunt de volgorde waarin het systeem naar een opstartapparaat zoekt, wijzigen in Computer Setup.
U kunt ook op esc drukken wanneer het bericht "Press the ESC key for Startup Menu" (Druk op de
ESC-toets voor menu Opstarten) onder aan het scherm verschijnt. Druk daarna op f9. Als u op f9
drukt, wordt een menu weergegeven met de geactiveerde opstartapparaten, waaruit u er een kunt
kiezen. Tot slot kunt u met MultiBoot Express de computer zo configureren dat bij het opstarten altijd
wordt gevraagd welk opstartapparaat u wilt gebruiken.
MultiBoot-voorkeursinstellingen kiezen
U kunt MultiBoot op de volgende manieren gebruiken:
●
In Computer Setup een wijziging aanbrengen in de volgorde waarin bij het aanzetten van de
computer wordt gezocht naar een opstartapparaat.
●
Het opstartapparaat dynamisch kiezen door op esc te drukken wanneer het bericht "Press the
ESC key for Startup Menu" (Druk op de ESC-toets voor menu Opstarten) onder aan het scherm
verschijnt, en daarna op f9 te drukken om het menu Boot Options (Opstartopties) te openen.
●
U kunt met MultiBoot Express variabele opstartvolgordes instellen. Hierbij wordt u gevraagd een
opstartapparaat te kiezen, telkens wanneer u de computer aanzet of opnieuw opstart.
Nieuwe opstartvolgorde instellen in Computer Setup
Ga als volgt te werk om Computer Setup te starten en een opstartvolgorde in te stellen die iedere
keer wordt gebruikt als de computer wordt gestart of opnieuw wordt opgestart:
MultiBoot gebruiken
73
1.
Zet de computer aan of start deze opnieuw op en druk op esc wanneer het bericht "Press the
ESC key for Startup Menu" (Druk op de ESC-toets voor menu Opstarten) onder aan het scherm
verschijnt.
2.
Druk op f10 om Computer Setup te openen.
3.
Selecteer met een aanwijsapparaat of met de pijltoetsen Geavanceerd > Opstartopties > UEFIopstartvolgorde voor UEFI-hybride of UEFI-systeemeigen opstartmodus of selecteer
Geavanceerd > Opstartopties > Opstartvolgorde van bestaande apparaten voor opstartmodus
van bestaande apparaten en druk op enter.
4.
Om het apparaat hoger in de opstartvolgorde te plaatsen, klikt u met een aanwijsapparaat op de
pijl omhoog of drukt u op de toets +.
– of –
Om het apparaat lager in de opstartvolgorde te plaatsen, klikt u met een aanwijsapparaat op de
pijl omlaag of drukt u op de toets -.
5.
Om de wijzigingen op te slaan en Computer Setup af te sluiten, klikt u op het pictogram Save
(Opslaan) in de linkerbenedenhoek van het scherm en volgt u de instructies op het scherm.
– of –
Selecteer met de pijltoetsen Hoofd > Wijzigingen opslaan en afsluiten. Druk vervolgens op enter.
Dynamisch een opstartapparaat kiezen met de f9-prompt
Als u dynamisch een opstartapparaat wilt kiezen voor de huidige opstartsequentie, gaat u als volgt te
werk:
1.
Open het menu Select Boot Device (Opstartapparaat selecteren) door de computer aan te
zetten of opnieuw op te starten en op esc te drukken wanneer het bericht "Press the ESC key for
Startup Menu" (Druk op de ESC-toets voor menu Opstarten) onder aan het scherm verschijnt.
2.
Druk op f9.
3.
Selecteer met een aanwijsapparaat of met de pijltoetsen een opstartapparaat en druk op enter.
MultiBoot Express instellen
Ga als volgt te werk om Computer Setup te starten en de computer zodanig te configureren dat
telkens wanneer u de computer aanzet of opnieuw opstart, het menu met opstartapparaten van
MultiBoot wordt weergegeven:
74
1.
Zet de computer aan of start deze opnieuw op en druk op esc wanneer het bericht "Press the
ESC key for Startup Menu" (Druk op de ESC-toets voor menu Opstarten) onder aan het scherm
verschijnt.
2.
Druk op f10 om Computer Setup te openen.
3.
Selecteer met een aanwijsapparaat of met de pijltoetsen Advanced (Geavanceerd)> Boot
options (Opstartopties)> MultiBoot Express Boot Popup Delay (Multiboot Express Boot popupvenster) (sec) en druk op enter.
4.
In het veld MultiBoot Express Popup Delay (Sec) (Wachttijd MultiBoot Express menu (in
seconden)) geeft u op hoe lang (in seconden) het menu met opstartapparaten moet worden
Hoofdstuk 12 Computer Setup (BIOS), Multiboot en HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)
weergegeven, voordat de computer wordt opgestart overeenkomstig de huidige MultiBootinstelling. (Als u 0 kiest, wordt het Express Boot-menu met opstartapparaten niet weergegeven.)
5.
Om de wijzigingen op te slaan en Computer Setup af te sluiten, klikt u op het pictogram Save
(Opslaan) in de linkerbenedenhoek van het scherm en volgt u de instructies op het scherm.
– of –
Selecteer met de pijltoetsen Hoofd > Wijzigingen opslaan en afsluiten. Druk vervolgens op enter.
De wijzigingen zijn van kracht zodra de computer opnieuw is opgestart.
MultiBoot Express-voorkeuren invoeren
Wanneer het Express Boot-menu wordt weergegeven tijdens het opstarten, heeft u de volgende
mogelijkheden:
●
Als u een opstarteenheid wilt opgeven in het menu Express Boot, selecteert u de gewenste
locatie binnen de toegestane tijd en drukt u op enter.
●
Als u wilt voorkomen dat de computer de huidige MultiBoot-instelling kiest, drukt u op een
willekeurige toets voordat de toegestane tijd is verstreken. De computer start hierna pas op
nadat u een opstartapparaat heeft geselecteerd en op enter heeft gedrukt.
●
Als u de computer wilt opstarten met de huidige MultiBoot-instelling, wacht u tot de toegestane
tijd is verstreken
HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) gebruiken (alleen
bepaalde modellen)
HP PC Hardware Diagnostics is een Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) waarmee u
diagnostische tests kunt uitvoeren om te bepalen of de computerhardware goed werkt. Het
hulpprogramma wordt buiten het besturingssysteem uitgevoerd om hardwareproblemen te isoleren
van problemen die mogelijk worden veroorzaakt door het besturingssysteem of andere
softwarecomponenten.
U kunt HP PC Hardware Diagnostics UEFI als volgt starten:
1.
Schakel de computer in of start deze opnieuw op, druk snel op esc en druk vervolgens op f2.
Als u op f2 drukt, zoekt het BIOS op drie plaatsen naar de hulpprogramma's van HP PC
Hardware Diagnostics (UEFI) in de volgende volgorde:
a.
Aangesloten USB-station
OPMERKING: Zie HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) naar een USB-apparaat
downloaden op pagina 76 om het hulpprogramma van HP PC Hardware Diagnostics
(UEFI) naar een USB-station te downloaden.
2.
b.
Vaste schijf
c.
BIOS
Klik op het type diagnosetest die u wilt uitvoeren en volg de instructies op het scherm.
OPMERKING: Als u een diagnosetest die wordt uitgevoerd wilt stoppen, drukt u op esc.
HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) gebruiken (alleen bepaalde modellen)
75
HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) naar een USB-apparaat downloaden
OPMERKING: De instructies voor het downloaden van HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) zijn
alleen beschikbaar in het Engels.
1.
Ga naar http://www.hp.com.
2.
Klik op Ondersteuning en stuurprogramma's en klik vervolgens op het tabblad
Stuurprogramma's en software.
3.
Voer de productnaam in het tekstvak in en klik op Zoeken.
4.
Selecteer achtereenvolgens uw computermodel en uw besturingssysteem.
5.
Klik in het diagnostische gedeelte op Omgeving voor HP UEFI-ondersteuning.
– of –
Klik op Downloaden en selecteer Uitvoeren.
76
Hoofdstuk 12 Computer Setup (BIOS), Multiboot en HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)
13 Ondersteuning
Contact opnemen met de ondersteuning
Als de informatie in deze gebruikershandleiding of in Help en ondersteuning geen uitsluitsel geeft
over uw vragen, kunt u contact opnemen met de ondersteuning. Voor ondersteuning in de VS gaat u
naar http://www.hp.com/go/contactHP. Voor wereldwijde ondersteuning gaat u naar
http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html.
Hier kunt u:
●
online chatten met een technicus van HP;
OPMERKING: ondersteuning via chat is niet in alle talen beschikbaar, maar wel altijd in het
Engels.
●
gebruikmaken van ondersteuning via e-mail;
●
telefoonnummers voor ondersteuning opzoeken;
●
een HP servicecentrum opzoeken.
Contact opnemen met de ondersteuning
77
Labels
De labels die zijn aangebracht op de computer, bieden informatie die u nodig kunt hebben wanneer u
problemen met het systeem probeert op te lossen of wanneer u de computer in het buitenland
gebruikt.
●
Servicelabel: bevat belangrijke informatie, waaronder:
Onderdeel
(1)
Garantieperiode
(2)
Modelnummer (alleen bepaalde modellen)
(3)
Serienummer
(4)
Productnummer
Houd deze gegevens bij de hand wanneer u contact opneemt met de ondersteuning. Het
servicelabel bevindt zich aan de onderkant van de computer.
78
●
Certificaat van echtheid van Microsoft®: bevat de Windows-productsleutel. U kunt de
productsleutel nodig hebben wanneer u het besturingssysteem wilt bijwerken of problemen met
het systeem wilt oplossen. Het certificaat van echtheid van Microsoft bevindt zich aan de
onderkant van de computer.
●
Label met kennisgevingen: bevat kennisgevingen betreffende het gebruik van de computer. Het
label met kennisgevingen bevindt zich aan de onderkant van de computer.
●
Certificeringslabel(s) voor draadloze communicatie (alleen bepaalde modellen): bevat(ten)
informatie over optionele apparatuur voor draadloze communicatie en de keurmerken van
diverse landen waar de apparatuur is goedgekeurd en toegestaan voor gebruik. Als uw
computermodel is voorzien van een of meer apparaten voor draadloze communicatie, is de
computer voorzien van een of meer van deze certificeringslabels. U kunt deze informatie nodig
hebben wanneer u de computer in het buitenland gebruikt. Labels met keurmerken voor
apparatuur voor draadloze communicatie bevinden zich aan de onderkant van de computer.
●
SIM-label (Subscriber Identity Module, alleen bepaalde modellen): bevat de ICCID (Integrated
Circuit Card Identifier) van de SIM-kaart. Dit label bevindt zich aan de onderkant van de
computer.
●
Servicelabel van HP module voor mobiel breedband (alleen bepaalde modellen): bevat het
serienummer van de HP module voor mobiel breedband. Dit label bevindt zich aan de onderkant
van de computer.
Hoofdstuk 13 Ondersteuning
14 Specificaties
●
Ingangsvermogen
●
Omgevingsvereisten
Ingangsvermogen
De gegevens over elektrische voeding in dit gedeelte kunnen van pas komen als u internationaal wilt
reizen met de computer.
De computer werkt op gelijkstroom, die kan worden geleverd via netvoeding of via een voedingsbron
voor gelijkstroom. De netvoedingsbron moet 100-240 V, 50-60 Hz als nominale specificaties hebben.
Hoewel de computer kan worden gevoed via een aparte gelijkstroomvoedingsbron, wordt u dringend
aangeraden de computer alleen aan te sluiten via een netvoedingsadapter of een gelijkstroombron
die door HP is geleverd en goedgekeurd voor gebruik met deze computer.
De computer is geschikt voor gelijkstroom binnen de volgende specificaties.
Ingangsvermogen
Capaciteit
Netspanning in bedrijf en werkstroom
19,5 Vdc bij 2,31 A - 45 W
19,5 Vdc bij 3,33 A - 65 W
OPMERKING: dit product is ontworpen voor IT-elektriciteitsnetten in Noorwegen met een fasefasespanning van maximaal 240 V wisselspanning.
OPMERKING: de bedrijfsspanning en werkstroom van de computer vindt u op het label met
kennisgevingen.
Omgevingsvereisten
Factor
Metrisch
VS
In bedrijf (schrijven naar optische schijf)
5°C tot 35°C
41°F tot 95°F
Buiten bedrijf
-20°C tot 60°C
-4°F tot 140°F
Temperatuur
Relatieve luchtvochtigheid (zonder condensatie)
In bedrijf
10% tot 90%
10% tot 90%
Buiten bedrijf
5% tot 95%
5% tot 95%
In bedrijf
-15 m tot 3048 m
-50 ft tot 10.000 ft
Buiten bedrijf
-15 m tot 12.192 m
-50 ft tot 40.000 ft
Maximale hoogte (zonder drukcabine)
Ingangsvermogen
79
A
Reizen met of transporteren van computer
Als u de computer wilt meenemen op reis of de computer wilt verzenden, neemt u de volgende tips in
acht om de apparatuur te beschermen.
●
Ga als volgt te werk om de computer gereed te maken voor transport:
◦
Maak een back-up van uw gegevens op een externe schijfeenheid.
◦
Verwijder alle schijven en alle externe mediakaarten, zoals digitale opslagkaarten, uit de
computer.
◦
Schakel alle externe apparaten uit en koppel ze vervolgens los.
◦
Schakel de computer uit.
●
Neem een back-up van uw gegevens mee. Bewaar de back-up afzonderlijk op de computer.
●
Wanneer u met het vliegtuig reist, neemt u de computer mee als handbagage en checkt u de
computer niet in met de rest van de bagage.
VOORZICHTIG: Stel schijfeenheden niet bloot aan magnetische velden. Voorbeelden van
beveiligingsapparatuur met magnetische velden zijn detectiepoortjes op vliegvelden en
detectorstaven. In beveiligingsapparatuur waarmee handbagage wordt gescand, worden
röntgenstralen gebruikt in plaats van magnetische velden. Deze beveiligingsapparatuur brengt
geen schade toe aan schijfeenheden.
●
Als u de computer tijdens een vlucht wilt gebruiken, luister dan naar dan naar mededelingen
tijdens de vlucht waarin wordt aangegeven wanneer u de computer mag gebruiken. Elke
maatschappij heeft eigen regels voor het gebruik van computers tijdens vluchten.
●
Verzend een computer of schijfeenheid in goed beschermend verpakkingsmateriaal. Vermeld op
de verpakking dat het om breekbare apparatuur gaat.
Als een draadloos apparaat op de computer aangesloten is, is het mogelijk dat deze apparaten
in sommige omgevingen beperkt werken. Dit kan het geval zijn aan boord van een vliegtuig, in
ziekenhuizen, in de buurt van explosieven en op gevaarlijke locaties. Als u niet zeker weet wat
het beleid is voor het gebruik van een bepaald apparaat, kunt u het beste vooraf toestemming
vragen voordat u de computer gebruikt.
●
Ga als volgt te werk als u de computer in het buitenland wilt gebruiken:
◦
Vraag de douanebepalingen voor computers op voor de landen/regio's die u gaat
bezoeken.
◦
Controleer de netsnoer- en adaptervereisten voor elke locatie waar u de computer wilt
gebruiken. De netspanning, frequentie en stekkers kunnen verschillen per land/regio.
WAARSCHUWING! Gebruik voor de computer geen adaptersets die voor andere
apparaten zijn bedoeld, om het risico van een elektrische schok, brand of schade aan de
apparatuur te beperken.
80
Bijlage A Reizen met of transporteren van computer
B
Problemen oplossen
Deze bijlage bestaat uit de volgende gedeelten:
Hulpmiddelen voor het oplossen van problemen
●
Raadpleeg Help en ondersteuning voor aanvullende informatie en koppelingen naar websites.
Als u Help en ondersteuning wilt openen, selecteert u Start > Help en ondersteuning.
OPMERKING: Voor sommige controle- en reparatieprogramma's is een internetverbinding
vereist. HP biedt ook aanvullende programma's waarvoor geen internetverbinding vereist is.
●
Neem contact op met de ondersteuning van HP. Voor ondersteuning in de VS gaat u naar
http://www.hp.com/go/contactHP. Voor wereldwijde ondersteuning gaat u naar
http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html.
Kies uit de volgende typen ondersteuning:
◦
online chatten met een technicus van HP;
OPMERKING: chatten is niet in alle talen beschikbaar, maar wel altijd in het Engels.
◦
Stuur een e-mail naar ondersteuning van HP.
◦
telefoonnummers voor wereldwijde ondersteuning van HP opzoeken;
◦
een HP servicecentrum opzoeken.
Problemen oplossen
In de volgende gedeelten vindt u informatie over algemene problemen en oplossingen.
De computer kan niet worden ingeschakeld
Als de computer niet wordt ingeschakeld wanneer u op de aan/uit-knop drukt, kunnen de volgende
suggesties u wellicht helpen te achterhalen waarom de computer niet opstart:
●
Als de computer is aangesloten op een stopcontact, controleert u of het stopcontact voldoende
voeding levert door een ander elektrisch apparaat op het stopcontact aan te sluiten.
OPMERKING: gebruik alleen de bij de computer geleverde netvoedingsadapter of een
netvoedingsadapter die door HP is goedgekeurd voor deze computer.
●
Als de computer is aangesloten op een andere externe voedingsbron dan een stopcontact, sluit
de computer dan met behulp van de netvoedingsadapter aan op een stopcontact. Controleer of
het netsnoer en de netvoedingsadapter goed zijn aangesloten.
Het computerscherm is leeg
Als u de computer niet heeft uitgeschakeld maar het scherm leeg blijft, kunnen een of meer van de
volgende instellingen de oorzaak vormen:
●
De computer staat mogelijk in de slaapstand. Als u de slaapstand wilt beëindigen, drukt u kort
op de aan/uit-knop. De slaapstand is een energiebesparende voorziening waarbij het
Hulpmiddelen voor het oplossen van problemen
81
beeldscherm wordt uitgeschakeld. De slaapstand kan automatisch worden geactiveerd als de
computer is ingeschakeld maar niet wordt gebruikt, of als de acculading een laag niveau heeft
bereikt. Om deze en andere voedingsinstellingen te wijzigen, klikt u met de rechtermuisknop op
het pictogram Accu op het Windows-bureaublad in het systeemvak aan de rechterkant van de
taakbalk en klik u vervolgens op Voorkeuren.
●
De computer is niet ingesteld om het beeld op het scherm weer te geven. Druk op fn+f4 om de
weergave te schakelen naar het beeldscherm van de computer. Voor de meeste modellen geldt
dat wanneer een optioneel extern weergaveapparaat, bijvoorbeeld een monitor, is aangesloten
op de computer, het beeld kan worden weergegeven op het computerscherm of op het externe
weergaveapparaat of op beide apparaten tegelijk. Wanneer u herhaaldelijk op fn+f4 drukt, wordt
de weergave afwisselend geschakeld tussen het beeldscherm van de computer, een of meer
externe beeldschermen en gelijktijdige weergave op alle apparaten.
De software werkt niet goed
Als de software niet of abnormaal reageert, start u de computer opnieuw op door de rechterkant van
het scherm aan te wijzen. Wanneer de emoticons worden weergegeven, klikt u op Instellingen. Klik
op het pictogram Energie en klik daarna op Afsluiten.
De computer is ongewoon warm
Als de computer in gebruik is, kan deze warm aanvoelen. Dit is een normaal verschijnsel. Wanneer
de computer echter ongewoon warm aanvoelt, is de computer mogelijk oververhit als gevolg van een
geblokkeerde ventilatieopening.
Als u vermoedt dat de computer oververhit raakt, laat u de computer afkoelen tot kamertemperatuur.
Zorg dat alle ventilatieopeningen nergens door worden geblokkeerd tijdens het gebruik van de
computer.
WAARSCHUWING! Werk niet met de computer op uw schoot en blokkeer de ventilatieopeningen
van de computer niet, om de kans op brandwonden of oververhitting van de computer te verkleinen.
Gebruik de computer alleen op een stevige, vlakke ondergrond. Zorg dat de luchtcirculatie niet wordt
geblokkeerd door een voorwerp van hard materiaal, zoals een optionele printer naast de computer, of
een voorwerp van zacht materiaal, zoals een kussen, een kleed of kleding. Zorg er ook voor dat de
netvoedingsadapter tijdens het gebruik niet in contact kan komen met de huid of een voorwerp van
zacht materiaal. De temperatuur van de computer en de netvoedingsadapter blijft binnen de
temperatuurlimieten voor de oppervlakken die toegankelijk zijn voor de gebruiker, zoals bepaald in de
International Standard for Safety of Information Technology Equipment (IEC 60950).
OPMERKING: de ventilator van de computer start automatisch om interne onderdelen te koelen en
oververhitting te voorkomen. Het is normaal dat de interne ventilator automatisch aan- en uitgaat
terwijl u met de computer werkt.
Een extern apparaat werkt niet
Probeer de volgende suggesties als een extern apparaat niet goed werkt:
82
●
Schakel het apparaat in volgens de instructies van de fabrikant.
●
Controleer of alle apparaataansluitingen correct zijn.
●
Controleer of het apparaat elektrische voeding krijgt.
●
Controleer of het apparaat, met name als het een ouder apparaat betreft, compatibel is met het
besturingssysteem.
●
Controleer of de juiste stuurprogramma's en de recentste versies hiervan zijn geïnstalleerd.
Bijlage B Problemen oplossen
De draadloze netwerkverbinding werkt niet
Ga als volgt te werk als een draadloze netwerkverbinding niet goed werkt:
●
Om een draadloos of bekabeld apparaat voor draadloze communicatie te activeren of
deactiveren, klikt u met de rechtermuisknop op het pictogram Netwerkverbinding in het
Windows-bureaublad in het systeemvak aan de rechterkant van de taakbalk. Om apparaten te
activeren, schakelt u het selectievakje van de menuoptie in. Om het apparaat te deactiveren,
schakelt u het selectievakje uit.
●
Controleer of het apparaat voor draadloze communicatie is ingeschakeld.
●
Controleer of de draadloze antennes van de computer nergens door worden geblokkeerd.
●
Controleer of het kabel- of DSL-modem en het netsnoer daarvan correct zijn aangesloten en of
de lampjes op het kabel- of DSL-modem branden.
●
Controleer of de draadloze router of het draadloze toegangspunt correct is aangesloten op de
netvoedingsadapter en het kabel- of DSL-modem, en of de lampjes branden.
●
Koppel alle kabels los en sluit ze opnieuw aan. Schakel vervolgens het apparaat uit en opnieuw
in.
De lade van de optionele externe optischeschijfeenheid gaat niet open bij het
verwijderen van een cd of dvd
1.
Steek het uiteinde van een paperclip (1) in de ontgrendelingsopening in het voorpaneel van de
schijfeenheid.
2.
Druk voorzichtig op de paperclip om de lade te ontgrendelen en trek de lade vervolgens zo ver
mogelijk uit (2).
Problemen oplossen
83
3.
Verwijder de schijf (3) uit de lade door voorzichtig op de as te drukken terwijl u de schijf aan de
randen optilt. Houd de schijf bij de randen vast en raak het oppervlak niet aan.
OPMERKING: als de lade niet volledig kan worden uitgetrokken, houdt u de schijf voorzichtig
enigszins schuin bij het verwijderen.
4.
Sluit de lade en berg de schijf op in het bijbehorende doosje.
De optionele externe optischeschijfeenheid wordt niet gedetecteerd
Als het besturingssysteem een geïnstalleerd apparaat niet detecteert, kan het zijn dat het
apparaatstuurprogramma ontbreekt of beschadigd is.
1.
Verwijder eventuele schijven uit de optischeschijfeenheid.
2.
Selecteer Start > Configuratiescherm en klik vervolgens op Systeem en beveiliging.
3.
Klik op Apparaten en printers en klik vervolgens op Apparaatbeheer.
4.
Klik in het venster Apparaatbeheer op de driehoek naast Dvd-/cd-rom-stations. Als de
schijfeenheid vermeld staat, moet deze naar behoren werken.
Een optionele externe optische schijf wordt niet afgespeeld
84
●
Sla uw werk op en sluit alle geopende programma's af voordat u een cd of dvd afspeelt.
●
Verbreek de verbinding met internet voordat u een cd of dvd afspeelt.
●
Controleer of de schijf juist is geplaatst.
●
Controleer of de schijf schoon is. Maak de schijf zo nodig schoon met gefilterd water en een
pluisvrije doek. Veeg van het midden van de schijf naar de buitenrand.
●
Controleer de schijf op krassen. Als u krassen vindt, behandel de schijf dan met een reparatieset
voor optische schijven. Dergelijke sets zijn te koop in veel elektronicazaken.
●
Dergelijke sets zijn te koop in veel elektronicazaken.
Bijlage B Problemen oplossen
Schakel de slaapstand uit alvorens de schijf af te spelen. Activeer de slaapstand niet tijdens het
afspelen van een schijf. Klik op Nee wanneer dit bericht wordt weergegeven. Nadat u op Nee
heeft geklikt, kan het volgende gebeuren:
◦
Het afspelen wordt hervat.
– of –
◦
Het afspeelvenster in het multimediaprogramma wordt gesloten. Klik op de knop Afspelen
in uw multimediaprogramma om de schijf weer af te spelen. Heel soms komt het voor dat u
het programma moet afsluiten en opnieuw moet starten.
Een film is niet zichtbaar op een extern beeldscherm
1.
Als zowel het beeldscherm van de computer als een extern beeldscherm zijn ingeschakeld,
drukt u een of meer keren op fn+f4 om te schakelen tussen de twee beeldschermen.
2.
Configureer de monitorinstellingen zodanig dat het externe beeldscherm het primaire
beeldscherm wordt:
a.
Klik in het Windows-bureaublad met de rechtermuisknop op een leeg gedeelte van het
bureaublad van de computer en selecteer Schermresolutie.
b.
Geef een primair en een secundair beeldscherm op.
OPMERKING: als beide beeldschermen worden gebruikt, verschijnt het dvd-beeld niet op een
beeldscherm dat is ingesteld als secundair beeldscherm.
Het branden van een optionele externe schijf begint niet of stopt voordat het
gereed is
●
Controleer of alle programma's zijn afgesloten.
●
Schakel de slaapstand uit.
●
Controleer of u het juiste type schijf voor uw schijfeenheid gebruikt.
●
Controleer of de schijf correct is geplaatst.
●
Selecteer een lagere schrijfsnelheid en probeer het opnieuw.
●
Als u een schijf kopieert, slaat u de informatie van de bronschijf op de vaste schijf op voordat u
probeert de inhoud te branden op een nieuwe schijf. Brand daarna de nieuwe schijf vanaf de
vaste schijf.
Problemen oplossen
85
C
Elektrostatische ontlading
Elektrostatische ontlading is de ontlading van statische elektriciteit wanneer twee objecten met elkaar
in aanraking komen, bijvoorbeeld de schok die u ontvangt wanneer u over tapijt loopt en vervolgens
een metalen deurklink aanraakt.
Elektronische onderdelen kunnen worden beschadigd door de ontlading van statische elektriciteit
vanaf vingers of andere elektrostatische geleiders. Neem de volgende voorschriften in acht om het
risico van schade aan de computer of een schijfeenheid, of verlies van gegevens te beperken:
●
Als u de computer moet loskoppelen met het oog op instructies voor het verwijderen of
installeren van onderdelen, moet u voor een goede aarding zorgen voordat u de computer
loskoppelt. Pas daarna kunt u de behuizing openen.
●
Houd onderdelen in de antistatische verpakking totdat u klaar bent om ze te installeren.
●
Raak geen pinnen, aansluitingen en circuits aan. Zorg dat u elektronische onderdelen zo weinig
mogelijk hoeft aan te raken.
●
Gebruik niet-magnetische gereedschappen.
●
Raak voordat u de onderdelen aanraakt, een ongeverfd metalen oppervlak aan, zodat u niet
statisch geladen bent.
●
Als u een onderdeel verwijdert, plaatst u dit in een antistatische verpakking.
Neem contact op met de ondersteuning van HP als u meer wilt weten over statische elektriciteit of
hulp nodig heeft bij het verwijderen of installeren van onderdelen.
86
Bijlage C Elektrostatische ontlading
Index
A
aan/uit
accu 35
besparen 37
opties 33
aan/uit-knop
gebruiken 32
herkennen 6
aan/uit-lampjes 5
aan/uit-schakelaar 32
aanwijsapparaten, voorkeuren
instellen 21
accu
lage acculading 36
ontladen 36
resterende lading weergeven
36
voeding besparen 37
Accucontrole 35
Accu-informatie zoeken 35
accuvoeding 35
Afsluiten 32
Antennes voor draadloze
communicatie herkennen 11
Antivirussoftware 60
Audiofuncties controleren 28
Audio-ingang (microfooningang)
herkennen 9
Audio-uitgang
(hoofdtelefoonuitgang)
herkennen 9
Automatische DriveLock,
wachtwoord
invoeren 59
verwijderen 60
B
Backup and Restore (Back-up en
herstel) 67
Back-ups maken
Herstellen 67
maken 66
Bedrijfs-WLAN, verbinding
maken 16
Beeldschermen, schakelen
tussen 24
Beeldschermhelderheid, toetsen
25
Beeldscherm schakelen 24
Beheerderswachtwoord 53
Beschrijfbare media 33
besparen, voeding 37
besturingssysteem
Microsoft, certificaat van
echtheid, label 78
Productsleutel 78
Beveiliging, draadloze
communicatie 16
beveiligingskabel,
bevestigingspunt herkennen 10
BIOS
update downloaden 72
updaten 71
versie bepalen 72
Bluetooth, label 78
Bluetooth-apparaat 13, 19
C
Caps Lock, lampje herkennen 5
Certificaat van echtheid, label 78
Computer, reizen met 80
Computer reageert niet 32
Computer Setup
BIOS-beheerderswachtwoord
54
DriveLock-wachtwoord 56
fabrieksinstellingen herstellen
71
navigeren en selecteren 70
connector
aan/uit 10
docking 43
Controleren, audiofuncties 28
D
Digitale kaart
ondersteunde types 39
plaatsen 39
verwijderen 39
DisplayPort
herkennen 9
verbinding maken 30
Dockingapparaat-receptoren,
herkennen 12
Dockingconnector
gebruiken 43
herkennen 9
Draadloos netwerk (WLAN)
Bedrijfs-WLAN, verbinding
maken 16
benodigde apparatuur 15
Beveiliging 16
functioneel bereik 17
gebruiken 15
Openbare WLAN, verbinding
maken 16
verbinding maken 16
Draadloze communicatie,
bedieningselementen
Besturingssysteem 13
knop 13
Draadloze communicatie, knop
13
Draaien, touchpadbeweging 24
DriveLock-wachtwoord
beschrijving 56
instellen 57
opgeven 57
verwijderen 59
wijzigen 58
Dvd Terugzetten van het
stuurprogramma
maken 66
voor herstel gebruiken 69
E
Elektrostatische ontlading 86
Esc-toets herkennen 8
Essentiële updates, software 61
Externe apparaten 43
externe netvoeding gebruiken 38
Externe schijfeenheid 43
Index
87
F
F11-herstelprogramma 68
Firewallsoftware 60
fn-toets, herkennen 24
Fn-toets, herkennen 8
Functietoetsen, herkennen 8
G
gebruiken
externe netvoeding 38
standen voor
energiebesparing 33
Gebruikerswachtwoord 53
Geluidsvolume
aanpassen 27
knoppen 27
toetsen 27
GPS 19
H
Herstellen, systeem 67
herstellen, vaste schijf 68
herstelmedia, maken 66
herstelmedia, voor herstel
gebruiken 69
Herstelpartitie 68
herstelprogramma's 65
High-definitionapparatuur,
aansluiten 31
Hoofdtelefoonuitgang (audiouitgang) 9
hotkeys
beschrijving 24
microfoon, geluid
uitschakelen 25
schakelen tussen
beeldschermen 24
Touchpad, aan/uit-knop 24
Hotkeys
gebruiken 24
geluidsvolume aanpassen 25
Geluidsvolume verhogen 25
geluidsvolume verlagen 25
helderheid van beeldscherm
verhogen 25
helderheid van beeldscherm
verlagen 25
slaapstand 24
toetsenbordlampje 25
88
Index
hotkeys toetsenbord, herkennen
24
HP Client Security Manager 61
HP Herstelpartitie
controleren op de
aanwezigheid 68
voor herstel gebruiken 68
HP mobiel breedband,
uitgeschakeld 18
HP Recovery Disc Creator,
gebruiken 66
Hubs 41
hulpprogramma's voor het maken
van back-ups 65
Hulpprogramma’s voor herstel,
Windows 67
Kennisgevingen
label met kennisgevingen 78
labels met keurmerk voor
draadloze communicatie 78
Knijpen, touchpadbeweging 23
knoppen
linkerknop van touchpad 4
rechterknop van touchpad 4
Windows-knop 8
Knoppen
aan/uit 6, 32
geluidsvolume 27
Kritiek lage acculading 33
J
Java Card
definitie 40
plaatsen 40
verwijderen 41
L
label met keurmerk voor draadloze
communicatie 78
labels
Bluetooth 78
certificaat van echtheid van
Microsoft 78
HP module voor mobiel
breedband 78
kennisgevingen 78
keurmerk voor draadloze
communicatie 78
Serienummer 78
SIM-kaart 78
WLAN 78
lage acculading 36
lampje Microfoon uit 5
Lampjes
aan/uit 5
Caps Lock 5
draadloze communicatie 5
microfoon, geluid
uitschakelen 5
netvoedingsadapter/accu 9
Num Lock 5
Touchpad 5
Lampje van de
netvoedingsadapter/accu 9
lampje voor draadloze
communicatie 5, 13
Leesbare media 33
Luidsprekerrooster, herkennen 6
K
kabels
USB
M
Microfooningang (audio-ingang)
herkennen 9
I
In-/uitgangen
audio-ingang
(microfooningang) 9
audio-uitgang (hoofdtelefoon)
9
In-/uitzoomen,
touchpadbeweging 23
Ingangsvermogen 79
Ingebed numeriek toetsenblok,
herkennen 8, 25
installatie van draadloos netwerk
15
Instellingen Computer Setup
fabrieksinstellingen herstellen
71
navigeren en selecteren 70
Intel Wireless Display 31
Interne beeldschermschakelaar
11
interne microfoons, herkennen
11
Internetverbinding instellen 15
41
micro SD-geheugenkaartlezer,
herkennen 10
Microsoft, certificaat van echtheid,
label 78
Muis, externe
voorkeuren instellen 21
N
netvoedingsconnector
herkennen 10
NFC (Near Field Communication)antenne, herkennen 11
NFC-antenne, herkennen 11
Num lock, extern toetsenblok 26
Num Lock, lampje 5
num lock-toets, herkennen 26
O
Omgevingsvereisten 79
Onderdelen
beeldscherm 11
bovenkant 4
linkerkant 10
Onderkant 12
rechterkant 9
Onderhoud
schijfdefragmentatie 46
schijfopruiming 46
Openbare WLAN, verbinding
maken 16
Opstartherstel, gebruiken 67
Opties voor energiebeheer
instellen 33
Optionele externe apparaten
gebruiken 43
Optische schijf
plaatsen 48
verwijderen 49
Optische-schijfeenheden delen
51
Optische-schijfeenheid 43
Optischeschijfeenheid met lade
48
Optischeschijfeenheid met sleuf
48
P
poorten
DisplayPort 9, 30
externe monitor 30
USB 10
VGA 30
Poorten
Intel Wireless Display 31
poort voor externe monitor 30
Problemen, oplossen 81
Problemen oplossen
detectie van
optischeschijfeenheid 84
extern beeldscherm 85
lade van
optischeschijfeenheid 83
schijf afspelen 84
schijf branden 85
Productnaam en productnummer,
van computer 78
Productsleutel 78
R
reizen met de computer 78
Reizen met de computer 80
S
Schakelaar, aan/uit 32
Schijfdefragmentatie, software 46
Schijfeenheden
externe 43
gebruiken 46
optische 43
vaste 43
Schijfmedia 33
Schijfopruiming, software 46
Schuiven, touchpadbeweging 23
Serienummer
label 78
Serienummer, van computer 78
SIM-kaart
plaatsen 18
SIM-sleuf, herkennen 9
slaapstand
activeren 33
beëindigen 33
Slaapstand
activeren 33
beëindigen 33
sleuven
beveiligingskabel 10
Smart Card 10
Sleuven
SIM-kaart 9
Smart Card
definitie 40
plaatsen 40
sleuf 10
verwijderen 41
Smart Connect Technology
opties 32
SoftPaqs, downloaden 64
Software
antivirus 60
essentiële updates 61
firewall 60
schijfdefragmentatie 46
schijfopruiming 46
standen voor energiebesparing
33
T
toetsen
esc 8
functie 8
Windows-applicaties 8
Toetsen
fn 8
geluidsvolume 27
Toetsenblok
herkennen 25
ingebed numeriek 8
Toetsenblok, extern
gebruiken 26
num lock 26
toetsenbordlampje 25
Touchpad
gebruiken 21
knoppen 4
Touchpadbewegingen
draaien 24
in-/uitzoomen 23
knijpen 23
schuiven 23
Touchpadlampje, herkennen 5
Touchpadzone
herkennen 4
U
Uitschakelen, computer 32
USB, ondersteuning voor oudere
systemen 70
USB-3.0-poort 9
Index
89
USB-apparaten
beschrijving 41
verbinding maken 41
verwijderen 42
USB-hubs 41
USB-kabel, aansluiten 41
USB-poorten herkennen 9, 10
uw computer onderhouden 63
uw computer reinigen 63
V
Vaste schijf
externe 43
vaste schijf herstellen 68
Ventilatieopeningen, herkennen
10, 12
Verbinding maken met draadloos
netwerk (WLAN) 16
VGA-poort, verbinding maken
met 30
Video 28
vingerafdruklezer
gebruiken 62
herkennen 7
Volumetoetsen herkennen 25
W
Wachtwoordbeveiliging instellen
voor beëindigen slaapstand 34
Wachtwoorden
beheerder 53
BIOS-beheerder 54
DriveLock 56
gebruiker 53
webcam
gebruiken 28
herkennen 11
webcamlampje, herkennen 11
Windows 7, dvd met
besturingssysteem
maken 66
voor herstel gebruiken 69
Windows 7, media met
besturingssysteem
maken 66
voor herstel gebruiken 69
Windows-applicatietoets
herkennen 8
Windows-knop, herkennen 8
90
Index
Windows Opstartherstel,
gebruiken 67
WLAN-antennes, herkennen 11
WLAN-apparaat 15, 78
WLAN label 78
WWAN-antennes herkennen 11
WWAN-apparaat 13, 17
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising