HP | EliteBook Folio 1040 G2 Notebook PC Bundle | HP EliteBook Folio 1040 G2 Notebook PC Brukerhåndbok

HP EliteBook Folio 1040 G2 Notebook PC Brukerhåndbok
Brukerhåndbok
© Copyright 2015 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.
Bluetooth er et varemerke for sin eier og
brukes av Hewlett-Packard Company på lisens.
Intel og Centrino er varemerker for Intel
Corporation i USA og andre land. SD-logoen er
et varemerke for sin eier. Java er et varemerke
i USA for Sun Microsystems, Inc. Microsoft og
Windows er registrerte varemerker i USA for
Microsoft-konsernet.
Informasjonen i dette dokumentet kan endres
uten varsel. De eneste garantiene for HPproduktene og -tjenestene er uttrykkelig
angitt i garantierklæringene som følger med
disse produktene og tjenestene. Ingenting i
dette dokumentet kan tolkes som en
tilleggsgaranti. HP er ikke erstatningsansvarlig
for tekniske eller andre typer feil eller
utelatelser i dette dokumentet.
Første utgave: Januar 2015
Dokumentets delenummer: 780943-091
Produktmerknad
Vilkår for programvaren
Denne brukerhåndboken beskriver funksjoner
som er felles for de fleste modeller. Enkelte av
funksjonene er kanskje ikke tilgjengelig på din
datamaskin.
Ved å installere, kopiere, laste ned eller på
annen måte bruke et programvareprodukt som
er forhåndsinstallert på datamaskinen,
samtykker du i vilkårene i HPs lisensavtale for
sluttbrukere (EULA). Hvis du ikke godtar
vilkårene i lisensavtalen, er ditt eneste
rettsmiddel å returnere det ubrukte produktet
(maskinvare og programvare) i sin helhet innen
14 dager for å få full refusjon i henhold til
forhandlerens refusjonspolitikk.
Ikke alle funksjoner er tilgjengelig i alle
utgaver av Windows. Denne datamaskinen kan
kreve oppgradert og/eller separat innkjøpt
maskinvare, drivere og/eller programvare for å
få fullt utbytte av Windows-funksjonalitet.
Du får tilgang til den nyeste brukerhåndboken
ved å gå til http://www.hp.com/support og
velge ditt land. Velg Drivere og nedlastinger,
og følg veiledningen på skjermen.
Ta kontakt med forhandleren for å få mer
informasjon eller be om full refusjon av
datamaskinens kjøpesum.
Sikkerhetsadvarsel
ADVARSEL: For å unngå muligheten for varmerelatert skade eller overoppheting av datamaskinen må du
ikke ha datamaskinen i fanget eller dekke til datamaskinens luftespalter. Plasser datamaskinen på en fast,
plan flate når du skal bruke den. Pass på at ikke harde gjenstander som en tilkoblet skriver, eller myke
gjenstander som puter eller tepper, blokkerer for luftstrømmen. La heller ikke strømadapteren komme i
kontakt med hud eller myke gjenstander som puter og tepper, under bruk. Datamaskinen og strømadapteren
overholder grenseverdiene for temperatur på brukertilgjengelige flater som er definert av den internasjonale
sikkerhetsstandarden for IT-utstyr (IEC 60950-1).
NOWW
iii
iv
Sikkerhetsadvarsel
NOWW
Innhold
1 Velkommen ................................................................................................................................................... 1
Finne informasjon .................................................................................................................................................. 2
2 Bli kjent med datamaskinen ........................................................................................................................... 4
Oversiden ............................................................................................................................................................... 4
Styrepute ............................................................................................................................................. 4
Lamper ................................................................................................................................................. 5
Knapper, høyttalere og fingeravtrykksleser ...................................................................................... 6
Taster ................................................................................................................................................... 8
Høyre ...................................................................................................................................................................... 9
Venstre ................................................................................................................................................................. 10
Skjerm .................................................................................................................................................................. 11
Undersiden ........................................................................................................................................................... 13
3 Koble til et nettverk ..................................................................................................................................... 14
Koble til et trådløst nettverk ............................................................................................................................... 14
Bruke trådløskontrollene .................................................................................................................. 14
Bruke trådløsknappen .................................................................................................... 14
Bruke operativsystemkontroller .................................................................................... 15
Bruke WLAN (kun på enkelte modeller) ............................................................................................ 15
Bruke en Internett-leverandør ....................................................................................... 15
Konfigurere trådløse lokalnettverk ............................................................................... 15
Konfigurere en trådløs ruter .......................................................................................... 16
Beskytte trådløse lokalnettverk .................................................................................... 16
Koble til trådløse lokalnettverk ..................................................................................... 16
Bruke HP mobilt bredbånd (kun på enkelte modeller) ..................................................................... 17
Sette inn og ta ut SIM-kort (kun på enkelte modeller) .................................................. 18
Bruke GPS (kun på enkelte modeller) ............................................................................................... 18
Bruke trådløse Bluetooth-enheter (kun på enkelte modeller) ........................................................ 19
Koble til et kablet nettverk (via dokkingstasjon eller enhet for utvidelsesport som er tilleggsutstyr) ........... 19
Koble til et lokalnettverk (LAN) ........................................................................................................ 19
4 Navigere med tastaturet, berøringsbevegelser og pekeenheter ...................................................................... 21
Bruke pekeutstyr ................................................................................................................................................. 21
Angi innstillinger for pekeutstyr ....................................................................................................... 21
Bruke styreputen .............................................................................................................................. 21
NOWW
v
Slå styreputen av og på .................................................................................................. 21
Bruke styreputebevegelser ............................................................................................ 21
Trykke ........................................................................................................... 22
Rulle .............................................................................................................. 22
Knipe/zoome ................................................................................................ 23
Rotere (kun på enkelte modeller) ................................................................ 23
Klikke med to fingrer (kun på enkelte modeller) ......................................... 24
Flikke (kun på enkelte modeller) ................................................................. 24
Kantsveiping (kun på enkelte modeller) .......................................................................................... 25
Høyre kantsveip .............................................................................................................. 25
Øvre kantsveip ................................................................................................................ 25
Venstre kantsveip ........................................................................................................... 26
Bruke tastaturet .................................................................................................................................................. 26
Bruke Windows-direktetaster .......................................................................................................... 27
Plasseringen av direktetastene ........................................................................................................ 27
Bruke numeriske tastgrupper ........................................................................................................... 28
Bruke den innebygde numeriske tastgruppen ............................................................... 28
Slå den integrerte numeriske tastgruppen av og på ................................... 29
Veksle mellom tastfunksjonene til den innebygde numeriske
tastgruppen .................................................................................................. 29
Bruke et eksternt numerisk tastatur (ekstrautstyr) ...................................................... 29
5 Multimedier ................................................................................................................................................ 30
Lyd ........................................................................................................................................................................ 30
Koble til høyttalere ........................................................................................................................... 30
Regulere lydvolumet ......................................................................................................................... 30
Koble til hodetelefoner/mikrofon .................................................................................................... 30
Kontrollere lydfunksjonene på datamaskinen ................................................................................. 31
Webkamera (kun på enkelte modeller) .............................................................................................................. 31
Video .................................................................................................................................................................... 32
VGA (via dokkingstasjon eller enhet for utvidelsesport, som er tilleggsutstyr) ............................. 33
DisplayPort ........................................................................................................................................ 33
Oppdage og koble til kablede skjermer med MultiStream Transport ............................................. 34
Koble skjermer til datamaskiner med Intel-grafikk (med en hub (tilleggsutstyr)) ...... 34
Finne og koble til Miracast-kompatible trådløse skjermer (kun på enkelte modeller) ................... 35
6 Strømstyring ............................................................................................................................................... 36
Avslutte (slå av) datamaskinen ........................................................................................................................... 36
Angi strømalternativer ........................................................................................................................................ 36
Bruke strømsparingsmoduser .......................................................................................................... 36
Starte og avslutte hvilemodus ....................................................................................... 37
vi
NOWW
Aktivere og avslutte brukeraktivert dvalemodus .......................................................... 37
Bruke strømmåleren og strøminnstillinger ................................................................... 37
Angi passordbeskyttelse ved reaktivering .................................................................... 38
Bruke batteristrøm ............................................................................................................................ 38
Fabrikkforseglet batteri ................................................................................................. 38
Finne mer informasjon om batterier .............................................................................. 38
Bruke Batterisjekk .......................................................................................................... 39
Vise hvor mye strøm batteriet har igjen ........................................................................ 39
Maksimere batteriets utladingstid ................................................................................. 39
Håndtere lavt batterinivå ............................................................................................... 39
Fastslå lavt batterinivå ................................................................................ 39
Tiltak ved lavt batterinivå ............................................................................ 40
Spare batteristrøm ......................................................................................................... 40
7 Eksterne kort og enheter ............................................................................................................................. 41
Bruke micro SD-minnekort .................................................................................................................................. 41
Sette inn et minnekort ...................................................................................................................... 41
Ta ut minnekort ................................................................................................................................. 41
Bruke smartkort (kun på enkelte modeller) ....................................................................................................... 42
Sette inn smartkort ........................................................................................................................... 42
Ta ut smartkort ................................................................................................................................. 42
Bruke USB-enheter .............................................................................................................................................. 43
Koble til USB-enheter ........................................................................................................................ 44
Fjerne USB-enheter ........................................................................................................................... 44
Bruke eksterne enheter (tilleggsutstyr) ............................................................................................................. 45
Bruke valgfrie eksterne stasjoner .................................................................................................... 45
Bruke dokkingkontakten .................................................................................................................. 45
8 Disker og stasjoner ...................................................................................................................................... 48
Bruke eksterne optiske harddisker (tilleggsutstyr, kun på enkelte modeller) .................................................. 48
Forbedre harddiskytelsen ................................................................................................................. 48
Bruke Diskdefragmentering ........................................................................................... 48
Bruke Diskopprydding .................................................................................................... 48
9 Sikkerhet .................................................................................................................................................... 49
Beskytte datamaskinen ....................................................................................................................................... 49
Bruke passord ...................................................................................................................................................... 50
Angi passord i Windows .................................................................................................................... 50
Angi passord i Computer Setup ........................................................................................................ 50
Administrere et BIOS-administratorpassord .................................................................................... 51
NOWW
vii
Oppgi et BIOS-administratorpassord ............................................................................. 53
Administrere et Computer Setup DriveLock-passord ...................................................................... 53
Angi DriveLock-passord .................................................................................................. 54
Skrive inn DriveLock-passord ......................................................................................... 54
Endre DriveLock-passord ............................................................................................... 55
Fjerne DriveLock-beskyttelse ........................................................................................ 56
Bruke automatisk DriveLock i Computer Setup ............................................................................... 56
Oppgi et automatisk DriveLock-passord ....................................................................... 56
Fjerne automatisk DriveLock-beskyttelse ..................................................................... 57
Bruke antivirusprogramvare ............................................................................................................................... 57
Bruke brannmurprogramvare ............................................................................................................................. 57
Installere kritiske sikkerhetsoppdateringer ....................................................................................................... 58
Bruke HP Client Security (kun på enkelte modeller) ........................................................................................... 58
Installere en tyverisikringskabel (ekstrautstyr) ................................................................................................. 58
Bruke fingeravtrykkleseren ................................................................................................................................ 59
Finne fingeravtrykkleseren ............................................................................................................... 59
10 Vedlikehold ............................................................................................................................................... 60
Rengjøre datamaskinen ...................................................................................................................................... 60
Rengjøringsprosedyrer ..................................................................................................................... 60
Rengjøre skjermen (All-in-One-enheter og bærbare PCer) ........................................... 60
Rengjøre sidene og dekselet .......................................................................................... 60
Rengjøre styreputen, tastaturet eller musen ................................................................ 61
Oppdatere programmer og drivere ..................................................................................................................... 62
Bruke SoftPaq Download Manager ..................................................................................................................... 62
11 Sikkerhetskopiering og gjenoppretting ....................................................................................................... 63
Sikkerhetskopiere data ....................................................................................................................................... 63
Utføre systemgjenoppretting ............................................................................................................................. 63
Bruke Windows-gjenopprettingsverktøy ......................................................................................... 63
Bruke f11-gjenopprettingsverktøy .................................................................................................. 64
Bruke Windows-operativsystemmedier (kjøpes separat) ............................................................... 65
Bruke Windows Oppdater eller Windows Tilbakestill ...................................................................... 65
Bruke HP programvareinstallering ................................................................................................... 65
12 Computer Setup (BIOS), MultiBoot (fleroppstart) og HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) ................................. 66
Bruke Computer Setup ........................................................................................................................................ 66
Starte Computer Setup ..................................................................................................................... 66
Navigere og velge i Computer Setup ................................................................................................ 66
Gjenopprette fabrikkinnstillingene i Computer Setup ..................................................................... 67
viii
NOWW
Oppdatere BIOS ................................................................................................................................. 67
Fastslå BIOS-versjon ....................................................................................................... 67
Laste ned BIOS-oppdateringer ....................................................................................... 68
Bruke MultiBoot (fleroppstart) ............................................................................................................................ 69
Om rekkefølgen på oppstartenheter ................................................................................................ 69
Velge MultiBoot-innstillinger ............................................................................................................ 69
Angi en ny oppstartrekkefølge i Computer Setup ......................................................... 69
Velge en oppstartenhet dynamisk med f9 ..................................................................... 70
Angi en MultiBoot Express-ledetekst (hurtig fleroppstart) ........................................... 70
Oppgi MultiBoot Express-innstillinger (hurtig fleroppstart) ......................................... 71
Bruke HP PC Hardware Diagnostics (UEFI, kun på enkelte modeller) ................................................................ 71
Laste ned HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) til en USB-enhet ...................................................... 71
Bruke HP Sure Start (kun på enkelte modeller) .................................................................................................. 72
13 Kundestøtte .............................................................................................................................................. 73
Kontakte kundestøtte ......................................................................................................................................... 73
Etiketter ............................................................................................................................................................... 74
14 Spesifikasjoner ......................................................................................................................................... 75
Strømforsyning .................................................................................................................................................... 75
Driftsmiljø ............................................................................................................................................................ 75
Tillegg A Reise med datamaskinen .................................................................................................................. 76
Tillegg B Problemløsing .................................................................................................................................. 77
Problemløsingsressurser .................................................................................................................................... 77
Løse problemer .................................................................................................................................................... 77
Datamaskinen starter ikke ............................................................................................................... 77
Dataskjermen er blank ...................................................................................................................... 77
Programvaren fungerer ikke normalt .............................................................................................. 78
Datamaskinen er slått på, men reagerer ikke .................................................................................. 78
Datamaskinen er unormalt varm ...................................................................................................... 78
En ekstern enhet virker ikke ............................................................................................................. 78
Den trådløse nettverkstilkoblingen fungerer ikke ........................................................................... 79
En ekstern optisk plate (tilleggsutstyr) spilles ikke av .................................................................... 79
En film vises ikke på en ekstern skjerm ............................................................................................ 79
Prosessen med å brenne en ekstern plate (tilleggsutstyr) starter ikke, eller den stopper før
den er fullført .................................................................................................................................... 80
Tillegg C Elektrostatisk utlading ..................................................................................................................... 81
NOWW
ix
Stikkordregister ............................................................................................................................................. 82
x
NOWW
1
Velkommen
Når du har installert og registrert datamaskinen, er det viktig at du gjør følgende:
TIPS: Trykk på Windows-tasten
på tastaturet for å gå raskt tilbake til datamaskinens startskjerm fra
en åpen app eller Windows-skrivebordet. Hvis du trykker på Windows-tasten igjen, kommer du tilbake til
forrige skjermbilde.
●
Koble til Internett – Konfigurer det kablede eller trådløse nettverket, slik at du kan koble
datamaskinen til Internett. Se Koble til et nettverk på side 14 for å få mer informasjon.
●
Oppdatere antivirusprogramvaren – Beskytt datamaskinen mot skade forårsaket av virus.
Programvaren er forhåndsinstallert på datamaskinen. Se Bruke antivirusprogramvare på side 57 for å
få mer informasjon.
●
Bli kjent med datamaskinen – Lær om datamaskinens funksjoner. Se Bli kjent med datamaskinen
på side 4 og Navigere med tastaturet, berøringsbevegelser og pekeenheter på side 21 for å få mer
informasjon.
●
Finne installert programvare – Få en oversikt over programvaren som er forhåndsinstallert på
datamaskinen:
Skriv a på startskjermen, klikk på Apper og velg blant alternativene som vises. Hvis du ønsker detaljert
informasjon om programvaren som følger med datamaskinen, kan du se produsentens veiledning, som
kan følge med programvaren eller finnes på produsentens nettsted.
●
NOWW
Sikkerhetskopier harddisken ved å opprette gjenopprettingsplater eller en flashstasjon for
gjenoppretting. Se Sikkerhetskopiering og gjenoppretting på side 63.
1
Finne informasjon
Datamaskinen leveres med flere ressurser som hjelper deg med ulike oppgaver.
Ressurser
Inneholder informasjon om
Installeringsveiledning-plakat
●
Hvordan konfigurere datamaskinen
●
Hjelp til å finne datamaskinens komponenter
HP Support Assistant
●
Operativsystemet
Velg HP Support Assistant-appen for å få tilgang til HP
Support Assistant på startskjermen.
●
Oppdatering av programvare, drivere og BIOS
●
Problemløsingsverktøy
●
Tilgang til kundestøtte
Verdensomspennende støtte
●
Chatte med en HP-tekniker på Internett
Gå til http://welcome.hp.com/country/us/en/
wwcontact_us.html for å få støtte på ditt språk.
●
Telefonnumre til kundestøtte
●
Adresser til HP-servicesentre
HP-nettsted
●
Kundestøtte
Du får tilgang til den nyeste brukerhåndboken ved å gå til
http://www.hp.com/support og velge ditt land. Velg
Drivere og nedlastinger, og følg veiledningen på
skjermen.
●
Bestilling av deler og muligheter for ytterligere hjelp
●
Tilbehør som er tilgjengelig for enheten
Sikkerhet og komfort
●
Riktig oppsett av arbeidsstasjonen, holdning, helse og
arbeidsvaner
●
Elektrisk og mekanisk sikkerhet
Opplysninger om forskrifter, sikkerhet og miljø
●
Forskrifter og sikkerhet
Slik får du tilgang til håndboken:
●
Avhending av batterier
Du får tilgang til den nyeste brukerhåndboken ved å gå til
http://www.hp.com/support og velge ditt land. Velg
Drivere og nedlastinger, og følg veiledningen på
skjermen.
Slik får du tilgang til håndboken:
▲
Skriv support på startskjermen og velg HP Support
Assistant-appen.
– eller –
Gå til http://www.hp.com/ergo.
1.
Skriv support på startskjermen og velg HP Support
Assistant-appen.
2.
Velg Min datamaskin og deretter Brukerhåndbøker.
Begrenset garanti*
Garanti
Du får tilgang til denne håndboken ved å velge appen HP
Support Assistant på startskjermen, Min datamaskin og
deretter Garanti og tjenester.
– eller –
Gå til http://www.hp.com/go/orderdocuments.
*Du finner den aktuelle begrensede garantien fra HP som gjelder for produktet, i brukerhåndbøkene på datamaskinen og/eller på CD/
DVD-platen som følger med. I enkelte land eller regioner kan HP sørge for en trykt utgave av HPs begrensede garanti. I de landene
eller regionene hvor garantien ikke følger med i trykt format, kan du be om å få et trykt eksemplar på http://www.hp.com/go/
orderdocuments eller skrive til:
●
2
Nord-Amerika: Hewlett-Packard, MS POD, 11311 Chinden Blvd., Boise, ID 83714, USA
Kapittel 1 Velkommen
NOWW
Ressurser
Inneholder informasjon om
●
Europa, Midtøsten, Afrika: Hewlett-Packard, POD, Via G. Di Vittorio, 9, 20063, Cernusco s/Naviglio (MI), Italia
●
Stillehavsområdet av Asia: Hewlett-Packard, POD, P.O. Box 200, Alexandra Post Office, Singapore 911507
Når du ber om en utskrift av garantien, må du passe på å inkludere produktnummeret, garantiperioden (finnes på serviceetiketten),
navnet ditt og postadressen.
VIKTIG: IKKE returner HP-produktet til adressene ovenfor. Gå til http://www.hp.com/go/contactHP for å få kundestøtte i USA. Gå til
http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html for å få verdensomspennende kundestøtte.
NOWW
Finne informasjon
3
2
Bli kjent med datamaskinen
Oversiden
Styrepute
Komponent
(1)
Beskrivelse
Styreputeområde
Brukes til å flytte pekeren og merke eller aktivere objektene på
skjermen.
MERK: Styreputen registrerer trykkraften fra fingeren når du
bruker disse bevegelsene. Trykk fingrene ned på styreputen
med kraft mens du bruker bevegelser for å øke farten på
bevegelsens bevegelse.
4
(2)
Venstre styreputeknapp
Fungerer på samme måte som venstre knapp på en ekstern
mus.
(3)
Høyre styreputeknapp
Fungerer på samme måte som høyre knapp på en ekstern mus.
Kapittel 2 Bli kjent med datamaskinen
NOWW
Lamper
Komponent
(1)
Av/på-lampe
●
På: Datamaskinen er på.
●
Blinker: Datamaskinen er i hvilemodus.
●
Av: Datamaskinen er av.
(2)
Caps Lock-lampe
På: Caps Lock er på.
(3)
Styreputens lampe
●
Gul: Styreputen er av.
●
Av: Styreputen er på.
●
Gul: Mikrofonlyden er av.
●
Av: Mikrofonlyden er på.
(4)
Mikrofondempelampe
(5)
Num Lock-lampe
På: Num Lock er på.
(6)
Trådløslampe
●
Hvit: En integrert trådløsenhet, for eksempel en enhet for
trådløst lokalnettverk (WLAN) og/eller en Bluetooth®enhet, er på.
●
Gul: Alle trådløsenheter er av.
●
Gul: Datamaskinens lydfunksjon er av.
●
Av: Datamaskinens lydfunksjon er på.
(7)
NOWW
Beskrivelse
Dempelampe
Oversiden
5
Knapper, høyttalere og fingeravtrykksleser
Komponent
(1)
Beskrivelse
Av/på-knapp
●
Når datamaskinen er av, trykker du på knappen for å slå
datamaskinen på.
●
Når datamaskinen er slått på, trykker du kort på knappen
for å aktivere hvilemodus.
●
Når datamaskinen er i hvilemodus, trykker du kort på
knappen for å avslutte hvilemodus.
●
Når datamaskinen er i dvalemodus, trykker du kort på
knappen for å avslutte dvalemodus.
FORSIKTIG: Hvis du trykker på og holder av/på-knappen nede,
vil du miste data som ikke er lagret.
Hvis datamaskinen ikke reagerer og du ikke får slått
datamaskinen av fra Windows®, trykker du på av/på-knappen i
minst fem sekunder for å slå datamaskinen av.
Hvis datamaskinen ikke reagerer og ditt forrige forsøk på å slå
den av ikke fungerte, trykk og hold nede av/på-knappen + demp
volum-knappen i minst fem sekunder, og maskinvaren vil
tilbakestilles så maskinen slår seg av umiddelbart.
Se gjennom strømalternativene for å lære mer om
strøminnstillingene. Skriv strøm på startskjermen, velg
Innstillinger for av/på og hvile, og velg deretter Av/på og hvile
fra listen over programmer.
6
(2)
Høyttaleråpning
Brukes til å frembringe lyd.
(3)
Trådløsknapp
Brukes til å slå trådløsfunksjonen på eller av, men oppretter
ingen trådløs forbindelse.
Kapittel 2 Bli kjent med datamaskinen
NOWW
Komponent
NOWW
Beskrivelse
(4)
Dempeknapp
Brukes til å dempe og gjenopprette lyden i høyttalerne.
(5)
Fingeravtrykkleser
Gjør det mulig å logge seg på Windows med fingeravtrykk i
stedet for med passord.
Oversiden
7
Taster
Komponent
Beskrivelse
(1)
esc-tast
Viser systeminformasjon når du trykker på den og fn-tasten
samtidig.
(2)
fn-tast
Brukes til å utføre mye brukte systemfunksjoner når du trykker
på den samtidig med en funksjonstast, num lk-tasten eller esctasten.
(3)
Windows-tast
Går tilbake til startskjermen fra en åpen app eller Windowsskrivebordet.
MERK: Hvis du trykker på Windows-tasten igjen, kommer du
tilbake til forrige skjermbilde.
(4)
Funksjonstaster
Utfører vanlige systemkommandoer når de brukes i
kombinasjon med fn-tasten.
(5)
Innebygd numerisk tastgruppe
Når den numeriske tastgruppen er slått på, kan den brukes som
en ekstern numerisk tastgruppe.
Alle tastene i den numeriske tastgruppen utfører funksjonen
som angis av symbolet øverst til høyre på tasten.
8
(6)
Windows-programmer-tast
Viser alternativer for et valgt objekt.
(7)
num lk-tast
Slår den innebygde numeriske tastgruppen på og av når du
trykker på den samtidig med fn-tasten.
Kapittel 2 Bli kjent med datamaskinen
NOWW
Høyre
Komponent
(1)
Beskrivelse
SIM-sporplugg (kun på enkelte modeller)
Støtter et trådløst SIM-kort (Subscriber Identity Module).
MERK: SIM-sporpluggen er avtakbar på modeller med HP
mobilt bredbånd.
(2)
Lydutgang (hodetelefoner) / lydinngang
(mikrofon)
Gjengir lyd når du kobler til stereohøyttalere, hodetelefoner,
øreplugger, hodesett eller fjernsynslyd. Kan også brukes til
tilkobling av en hodesettmikrofon (tilleggsutstyr).
ADVARSEL: Demp lydvolumet før du tar på deg
hodetelefoner, øreplugger eller hodesett, slik at du ikke
risikerer å skade hørselen. Du finner mer sikkerhetsinformasjon
i Opplysninger om forskrifter, sikkerhet og miljø. Hvis du vil gå
til brukerhåndbøkene, velger du appen HP Support Assistant
på startskjermen, velger Min datamaskin, og deretter velger du
Brukerhåndbøker.
MERK: Når du kobler en enhet til kontakten, slås
datamaskinens høyttalere av.
MERK: Pass på at enhetens kabel har en kontakt med fire
ledere som støtter både lyd ut (hodetelefoner) og lyd inn
(mikrofon).
(3)
USB 3.0-ladeport
Brukes til tilkobling av en USB-tilleggsenhet, for eksempel
tastatur, mus, ekstern stasjon, skriver, skanner eller USB-hub.
Vanlige USB-porter vil ikke lade alle USB-enheter eller vil lade
med lav spenning. Noen USB-enheter krever strøm og at du
bruker en strømførende port.
USB-ladeporten kan også lade enkelte modeller av
mobiltelefoner og MP3-spillere, selv når datamaskinen er slått
av.
MERK: Batteriet kan tømmes raskt hvis du lader flere enheter
under drift på batteristrøm.
MERK: Se Bruke USB-enheter på side 43 for å få mer
informasjon om ulike typer av USB-porter.
NOWW
(4)
DisplayPort
Brukes til tilkobling av en ekstra digital skjermenhet, for
eksempel en spesiell monitor eller projektor.
(5)
Dokkingkontakt
Kobler til en valgfri dokkingstasjon eller en enhet for
utvidelsesport.
(6)
Strømadapter-/batterilampe
●
Hvit: Datamaskinen er koblet til strømnettet og batteriet
er ladet fra 90 til 99 prosent.
Høyre
9
Komponent
(7)
Beskrivelse
Strømkontakt
●
Gul: Datamaskinen er koblet til strømnettet og batteriet
er ladet fra 0 til 90 prosent.
●
Blinker gult: Et batteri som er eneste tilgjengelige
strømkilde, begynner å bli tappet for strøm. Når ladingen i
batteriet får et kritisk lavt nivå, begynner batterilampen å
blinke raskt.
●
Av: Batteriet er fulladet.
Brukes til tilkobling av en strømadapter.
Venstre
Komponent
(1)
Beskrivelse
Feste for tyverisikringskabel
Brukes til tilkobling av en eventuell tyverisikringskabel til
datamaskinen.
MERK: Tyverisikringskabelen er ment å virke avskrekkende,
men kan ikke alltid hindre at datamaskinen blir skadet eller
stjålet.
(2)
Luftespalte
Kjøler ned interne komponenter ved hjelp av
luftgjennomstrømning.
MERK: Viften på datamaskinen starter automatisk for å kjøle
ned de interne komponentene og hindre overoppheting. Det er
normalt at den interne viften slår seg av og på med jevne
mellomrom.
(3)
USB 3.0-ladeport
Brukes til tilkobling av en USB-tilleggsenhet, for eksempel
tastatur, mus, ekstern stasjon, skriver, skanner eller USB-hub.
Vanlige USB-porter vil ikke lade alle USB-enheter eller vil lade
med lav spenning. Noen USB-enheter krever strøm og at du
bruker en strømførende port.
USB-ladeporten kan også lade enkelte modeller av
mobiltelefoner og MP3-spillere, selv når datamaskinen er slått
av.
MERK: Batteriet kan tømmes raskt hvis du lader flere enheter
under drift på batteristrøm.
MERK: Se Bruke USB-enheter på side 43 for å få mer
informasjon om ulike typer av USB-porter.
10
Kapittel 2 Bli kjent med datamaskinen
NOWW
Komponent
Beskrivelse
(4)
Micro SD-minnekortleser
Støtter microSD-minnekort (Secure Digital).
(5)
Smartkortleser
Støtter Smart-kort (tilleggsutstyr).
Skjerm
Komponent
Beskrivelse
(1)
WLAN-antenner (2, kun på enkelte modeller)*
Sender og mottar trådløse signaler for å kommunisere med trådløse
lokalnettverk (WLAN).
(2)
WWAN-antenner (2, kun på enkelte modeller)*
Sender og mottar trådløse signaler for å kommunisere med trådløse
regionnettverk (WWAN).
(3)
Interne mikrofoner (2)
Brukes til å spille inn lyd.
(4)
Webkameralys (kun på enkelte modeller)
På: Webkameraet er i bruk.
(5)
Webkamera (kun på enkelte modeller)
Brukes til å spille inn video og ta bilder. Enkelte modeller gir
mulighet for videokonferanser og chatting på nettet ved å strømme
(direkteavspille) video.
Hvis du ønsker informasjon om bruk av webkameraet, åpner du HP
Support Assistant. Velg HP Support Assistant-appen for å få tilgang
til HP Support Assistant på startskjermen.
(6)
NOWW
Intern skjermbryter
Slår av skjermen eller starter hvilemodus hvis skjermen lukkes mens
datamaskinen er slått på.
Skjerm
11
Komponent
Beskrivelse
MERK: Skjermbryteren er ikke synlig på utsiden av datamaskinen.
(7)
Nærfeltskommunikasjon (NFC)-antenne* (kun på
enkelte modeller)
Send og motta trådløse signaler for å kommunisere og overføre
data/informasjon til og fra dine nærfeltskommunikasjon (NFC)kompatible enheter.
*Antennene er ikke synlige på utsiden av datamaskinen. For å få best mulig overføring bør du unngå å dekke til områdene rundt
antennene. Du finner mer informasjon om forskrifter for trådløsenheter i det avsnittet i Opplysninger om forskrifter, sikkerhet og miljø
som gjelder for ditt land eller din region. Hvis du vil gå til brukerhåndbøkene, velger du appen HP Support Assistant på startskjermen,
velger Min datamaskin, og deretter velger du Brukerhåndbøker.
12
Kapittel 2 Bli kjent med datamaskinen
NOWW
Undersiden
Komponent
Beskrivelse
(1)
Forankringsenhet-mottakere (2)
Brukes til tilkobling av en eventuell forankringsenhet.
(2)
Luftespalter (2)
Kjøler ned interne komponenter ved hjelp av
luftgjennomstrømning.
MERK: Viften på datamaskinen starter automatisk for å
kjøle ned de interne komponentene og hindre
overoppheting. Det er normalt at den interne viften slår
seg av og på med jevne mellomrom.
NOWW
Undersiden
13
3
Koble til et nettverk
Du kan ta med deg datamaskinen overalt hvor du drar. Men selv når du er hjemme, kan du utforske verden og
få tilgang til informasjon fra millioner av nettsteder ved hjelp av datamaskinen og en kablet eller trådløs
nettverkstilkobling. I dette kapittelet får du hjelp til å koble til denne verdenen.
Koble til et trådløst nettverk
Trådløs teknologi overfører data via radiobølger i stedet for kabler. Datamaskinen kan være utstyrt med én
eller flere av følgende trådløsenheter:
●
WLAN-enhet (Wireless Local Area Network, kun på enkelte modeller) – Kobler datamaskinen til trådløse
lokalnettverk (omtales vanligvis som Wi-Fi-nettverk, trådløse lokalnett eller WLAN) på kontorer,
hjemme og på offentlige steder som flyplasser, restauranter, kafeer, hoteller og universiteter. I et
trådløst lokalnettverk kommuniserer den mobile trådløse enheten i datamaskinen med en trådløs ruter
eller et trådløst tilgangspunkt.
●
HP modul for mobilt bredbånd (kun på enkelte modeller) – En enhet for trådløst regionnettverk (WWAN)
som gir deg trådløs tilgang over et mye større område. Mobilnettverkoperatører installerer
basestasjoner (ligner på mobilmaster) i store geografiske områder, noe som gir effektiv dekning i hele
delstater, regioner og til og med land.
●
Bluetooth-enhet (kun på enkelte modeller) – Oppretter et personlig nettverk (PAN) for å koble til andre
Bluetooth-aktiverte enheter, for eksempel datamaskiner, telefoner, skrivere, hodetelefoner, høyttalere
og kameraer. I et trådløst områdenettverk kommuniserer hver enkelt enhet direkte med andre enheter,
og enhetene må være plassert relativt nær hverandre – vanligvis innenfor en avstand av 10 meter.
Du finner mer informasjon om trådløs teknologi i dokumentene og lenkene til nettsteder i HP Support
Assistant. Velg HP Support Assistant-appen for å få tilgang til HP Support Assistant på startskjermen.
Bruke trådløskontrollene
Du kan styre trådløsenhetene på datamaskinen ved hjelp av disse funksjonene:
●
Trådløsknapp, trådløsbryter eller trådløstast (alle benevnes som trådløsknapp i dette kapittelet)
●
Operativsystemkontroller
Bruke trådløsknappen
Datamaskinen har en trådløsknapp, én eller flere trådløsenheter og én eller to trådløslamper, avhengig av
modell. Alle trådløsenhetene til datamaskinen er aktivert fra fabrikk, slik at trådløslampen lyser (hvitt) når
du slår datamaskinen på.
Trådløslampen viser den generelle strømstatusen til trådløsenhetene, ikke statusen til enkeltenheter. Hvis
trådløslampen lyser hvitt, er minst én trådløsenhet slått på. Hvis trådløslampen er av, er alle trådløsenheter
slått av.
MERK: På enkelte modeller er trådløslampen gul når alle trådløsenhetene er slått av.
Trådløsenhetene er aktivert fra fabrikk, slik at du kan bruke trådløsknappen til å slå alle trådløsenhetene på
eller av samtidig.
14
Kapittel 3 Koble til et nettverk
NOWW
Bruke operativsystemkontroller
Ved hjelp av Nettverks- og delingssenter kan du sette opp en forbindelse eller et nettverk, koble til et
nettverk og diagnostisere og reparere nettverksproblemer.
Slik bruker du operativsystemkontroller:
1.
Skriv kontrollpanel på startskjermen og velg Kontrollpanel.
2.
Velg Nettverk og Internett og deretter Nettverks- og delingssenter.
Se HP Support Assistant for å få mer informasjon. Velg HP Support Assistant-appen for å få tilgang til HP
Support Assistant på startskjermen.
Bruke WLAN (kun på enkelte modeller)
Med en WLAN-enhet har du tilgang til et trådløst lokalnettverk (WLAN) som består av andre datamaskiner og
tilleggsutstyr som er koblet sammen ved hjelp av en trådløs ruter eller et trådløst tilgangspunkt.
MERK: Begrepene trådløs ruter og trådløst tilgangspunkt brukes ofte om hverandre.
●
Et stort trådløst lokalnettverk, for eksempel et stort bedriftsnettverk eller et offentlig nettverk, bruker
vanligvis trådløse tilgangspunkter som kan håndtere et stort antall datamaskiner og tilleggsutstyr, og
som kan skille ut kritiske nettverksfunksjoner.
●
Et trådløst lokalnettverk for hjemmebruk eller småbedrifter bruker vanligvis en trådløs ruter, som gjør
det mulig for flere trådløse og kabeltilkoblede datamaskiner å dele en Internett-forbindelse, en skriver
og filer uten at det er nødvendig med flere maskin- og programvarekomponenter.
Hvis du skal bruke WLAN-enheten i datamaskinen, må du opprette forbindelse med en WLAN-infrastruktur
(via en tjenesteleverandør, et offentlig nettverk eller et bedriftsnettverk).
Bruke en Internett-leverandør
Når du skal konfigurere Internett-tilgang hjemme, må du opprette en konto hos en Internett-leverandør
(ISP). Kontakt en lokal Internett-leverandør for å skaffe deg Internett-tjeneste og et modem. Internettleverandøren vil hjelpe til med å konfigurere modemet, installere en nettverkskabel for å koble den trådløse
datamaskinen til modemet og teste Internett-tjenesten.
MERK: Internett-leverandøren vil gi deg en bruker-ID og et passord for tilgang til Internett. Noter disse
opplysningene og oppbevar dem på et trygt sted.
Konfigurere trådløse lokalnettverk
Hvis du skal konfigurere et trådløst lokalnettverk og koble datamaskinen til Internett, trenger du følgende
utstyr:
●
Et bredbåndsmodem (enten DSL eller kabel) (1) og en høyhastighets Internett-tjeneste kjøpt hos en
Internett-leverandør
●
En trådløs ruter (2) (kjøpes separat)
●
En datamaskin med trådløst nettverk (3)
MERK: Enkelte modem har en innebygd trådløs ruter. Forhør deg med Internett-leverandøren om hva slags
modem du har.
Illustrasjonen nedenfor viser et eksempel på en trådløs nettverksinstallasjon som er koblet til Internett.
NOWW
Koble til et trådløst nettverk
15
Etter hvert som nettverket vokser kan flere trådløse og kabelbaserte datamaskiner kobles til nettverket for å
få tilgang til Internett.
Se informasjonen som gis av ruterprodusenten eller Internett-leverandøren, for å få hjelp til å konfigurere et
trådløst lokalnettverk.
Konfigurere en trådløs ruter
Se informasjonen som gis av ruterprodusenten eller Internett-leverandøren, for å få hjelp til å konfigurere et
trådløst lokalnettverk.
MERK: Det anbefales at du til å begynne med kobler den nye trådløse datamaskinen til ruteren ved hjelp av
nettverkskabelen som følger med ruteren. Når datamaskinen er koblet til Internett, kan du koble fra kabelen
og få tilgang til Internett via det trådløse nettverket.
Beskytte trådløse lokalnettverk
Når du konfigurerer et trådløst lokalnettverk eller bruker et eksisterende trådløst lokalnettverk, må du alltid
aktivere sikkerhetsfunksjoner for å beskytte nettverket mot uautorisert tilgang. Trådløse lokalnettverk på
offentlige steder (trådløse soner) som kaffebarer og flyplasser, har kanskje ingen sikkerhet i det hele tatt.
Hvis du er bekymret for sikkerheten til datamaskinen i en trådløs sone, bør du begrense
nettverksaktivitetene til e‑postmeldinger og grunnleggende Internett-surfing som ikke er fortrolig.
Trådløse radiosignaler går utenfor nettverket, slik at andre WLAN-enheter kan plukke opp ubeskyttede
signaler. Ta disse forholdsreglene for å beskytte det trådløse lokalnettverket:
●
Bruk en brannmur.
En brannmur kontrollerer både data og forespørsler om data som sendes til nettverket, og forkaster
alle mistenkelige elementer. Brannmurer er tilgjengelig både som program- og maskinvare. Noen
nettverk bruker en kombinasjon av begge typer.
●
Bruk trådløs kryptering.
Trådløs kryptering bruker sikkerhetsinnstillinger til å kryptere og dekryptere data som sendes gjennom
nettverket. Se HP Support Assistant for å få mer informasjon. Velg HP Support Assistant-appen for å få
tilgang til HP Support Assistant på startskjermen.
Koble til trådløse lokalnettverk
Følg denne fremgangsmåten for å koble til et trådløst lokalnettverk:
1.
Kontroller at WLAN-enheten er på. Hvis enheten er på, lyser trådløslampen. Hvis trådløslampen ikke
lyser, trykker du på trådløsknappen.
MERK: På enkelte modeller lyser trådløslampen gult når alle trådløsenhetene er slått av.
16
2.
Pek i øvre eller nedre høyre hjørne av startskjermen eller Windows-skrivebordet for å vise perlene.
3.
Velg Innstillinger og klikk på nettverksstatusikonet.
4.
Velg riktig trådløst lokalnettverk på listen.
Kapittel 3 Koble til et nettverk
NOWW
5.
Klikk på Koble til.
Hvis nettverket er et trådløst lokalnettverk med sikkerhet aktivert, blir du bedt om å oppgi en
sikkerhetskode. Skriv inn koden og klikk på Logg på.
MERK: Hvis ingen trådløse nettverk vises, er du kanskje utenfor rekkevidden til trådløse rutere eller
tilgangspunkter.
MERK: Hvis du ikke ser det trådløse lokalnettverket du vil koble til, høyreklikker du på
nettverksstatusikonet på Windows-skrivebordet og velger Åpne Nettverks- og delingssenter. Klikk på
Konfigurer en ny tilkobling eller et nytt nettverk. Det vises en liste over alternativer, der du kan velge
å søke manuelt etter og koble deg til et nettverk eller opprette en ny nettverkstilkobling.
6.
Følg veiledningen på skjermen for å fullføre tilkoblingen.
Når tilkoblingen er gjort, plasserer du musepekeren over nettverksstatusikonet i systemstatusfeltet lengst
til høyre på oppgavelinjen for å kontrollere navnet på og status for tilkoblingen.
MERK: Den funksjonelle rekkevidden (hvor langt de trådløse signalene når) er avhengig av WLANimplementeringen, ruterprodusenten og støy fra andre elektroniske enheter eller bygningsmessige
hindringer som vegger og gulv.
Bruke HP mobilt bredbånd (kun på enkelte modeller)
HP mobilt bredbånd gjør at datamaskinen kan benytte trådløse regionnettverk (WWAN) for å få tilgang til
Internett på flere steder og over større områder enn det som er mulig med trådløse lokalnettverk (WLAN).
Bruk av HP mobilt bredbånd krever en leverandør av nettverkstjenester (kalles en mobilnettoperatør), som i
de fleste tilfeller vil være operatøren av et mobiltelefonnett. Dekningen til HP mobilt bredbånd vil være
omtrent som mobiltelefondekningen.
Ved bruk sammen med mobile nettverkstjenester vil HP mobilt bredbånd gi deg mulighet til holde
forbindelsen med Internett, sende e-post og koble deg til et bedriftsinternt nettverk enten du er på reise eller
utenfor rekkevidden til Wi-Fi-tilgangspunkter.
HP støtter følgende teknologier:
●
HSPA (High Speed Packet Access), som gir tilgang til nettverk basert på telekommunikasjonsstandarden
GSM (Global System for Mobile Communications).
●
EV-DO (Evolution Data Optimized), som gir tilgang til nettverk basert på
telekommunikasjonsstandarden CDMA (Code Division Multiple Access).
●
LTE (Long Term Evolution), som gir tilgang til nettverk som støtter LTE-teknologi.
Du må kanskje ha serienummeret til HP modul for mobilt bredbånd for å aktivere mobil bredbåndstjeneste.
Serienummeret er trykt på en etikett på undersiden av datamaskinen.
Noen mobilnettoperatører krever at det brukes et SIM-kort. Et SIM-kort inneholder grunnleggende
opplysninger om deg, for eksempel en PIN-kode (Personal Identification Number) og nettverksinformasjon.
Noen datamaskiner har et SIM-kort som er forhåndsinstallert i SIM-sporet. Hvis et SIM-kort ikke er
forhåndsinstallert, kan det finnes blant informasjonen om HP mobile bredbånd som fulgte med
datamaskinen, eller operatøren av mobilnettverket kan levere det separat.
Hvis du vil ha informasjon om hvordan du setter inn og tar ut SIM-kortet, kan du se under Sette inn og ta ut
SIM-kort (kun på enkelte modeller) på side 18 i dette kapittelet.
Du finner mer informasjon om HP modul for mobilt bredbånd og hvordan du aktiverer tjenesten med en
foretrukket mobilnettoperatør i informasjonen om mobilt bredbånd som fulgte med datamaskinen.
NOWW
Koble til et trådløst nettverk
17
Sette inn og ta ut SIM-kort (kun på enkelte modeller)
FORSIKTIG: Bruk minst mulig kraft når du setter inn et SIM-kort, slik at du ikke skader kontaktene.
Følg denne fremgangsmåten når du skal sette inn et SIM-kort:
1.
Slå datamaskinen av.
2.
Lukk skjermen.
3.
Koble fra alle eksterne enheter som er koblet til datamaskinen.
4.
Koble strømledningen fra stikkontakten.
5.
Fjern SIM-sporpluggen (kun på enkelte modeller).
MERK: SIM-sporpluggen er avtakbar på modeller med HP mobilt bredbånd.
MERK: Datamaskinen er utstyrt med enten en fast SIM-sporplugg eller en avtakbar SIM-sporplugg.
Den faste SIM-sporpluggen kan ikke trykkes inn eller betjenes. Når du skal ta ut SIM-sporpluggen,
trykker du SIM-sporpluggen inn for å løse den ut, og tar den deretter ut av sporet.
6.
Sett SIM-kortet inn i SIM-sporet, og trykk det deretter forsiktig inn i sporet til det sitter godt på plass.
MERK: Se på bildet i SIM-sporet for å se hvilken vei SIM-kortet skal settes inn i datamaskinen.
7.
Koble datamaskinen til strømnettet igjen.
8.
Koble til eksterne enheter igjen.
9.
Slå datamaskinen på.
Når du skal ta ut et SIM-kort, trykker du SIM-kortet inn og tar det ut av sporet.
Bruke GPS (kun på enkelte modeller)
Datamaskinen kan være utstyrt med en GPS-enhet (Global Positioning System). GPS-satelitter sørger for
steds-, hastighets- og retningsinformasjon til GPS-utstyrte systemer.
Du finner mer informasjon i hjelpen til HP GPS and Location-programvaren.
18
Kapittel 3 Koble til et nettverk
NOWW
Bruke trådløse Bluetooth-enheter (kun på enkelte modeller)
En Bluetooth-enhet sørger for trådløs kommunikasjon innenfor korte avstander som erstatning for fysiske
kabeltilkoblinger som tradisjonelt er brukt til å koble sammen elektroniske enheter, som for eksempel:
●
Datamaskiner (stasjonær, bærbar, PDA)
●
Telefoner (mobil, trådløs, smarttelefon)
●
Bildebehandlingsenheter (skriver, kamera)
●
Lydenheter (hodetelefoner, høyttalere)
●
Mus
Bluetooth-enheter gir node-til-node-funksjonalitet, slik at du kan konfigurere et trådløst områdenettverk
(PAN) med Bluetooth-enheter. Du finner informasjon om konfigurering og bruk av Bluetooth-enheter i
hjelpen til Bluetooth-programvaren.
Koble til et kablet nettverk (via dokkingstasjon eller enhet for
utvidelsesport som er tilleggsutstyr)
Et lokalnettverk (LAN) er en kablet tilkobling. En LAN-tilkobling bruker en RJ-45 nettverkskabel (selges
separat) og en dokkingstasjon eller enhet for utvidelsesport (tilleggsutstyr).
ADVARSEL: Hvis du kobler en modem- eller telefonkabel til en RJ-45-nettverkskontakt, kan det medføre
elektrisk støt, brann eller skade på utstyret.
Koble til et lokalnettverk (LAN)
Bruk en LAN-tilkobling hvis du vil koble datamaskinen (via dokkingstasjonen eller enheten for utvidelsesport
som er ekstrautstyr) direkte til en ruter hjemme (i stedet for å arbeide trådløst), eller hvis du vil koble den til
et eksisterende nettverk på arbeidsplassen.
Tilkobling til et LAN krever en 8-pinners RJ-45 nettverkskabel og dokkingstasjon eller enhet for
utvidelsesport (tilleggsutstyr).
Følg denne fremgangsmåten for å koble til nettverkskabelen:
1.
NOWW
Koble nettverkskabelen til nettverkskontakten (1) på dokkingstasjonen eller enheten for utvidelsesport
som er koblet til datamaskinen.
Koble til et kablet nettverk (via dokkingstasjon eller enhet for utvidelsesport som er tilleggsutstyr)
19
2.
Koble den andre enden av nettverkskabelen til nettverkskontakten (2) eller ruteren.
MERK: Hvis nettverkskabelen har støyreduksjonskretser (3) som hindrer støy fra TV- og
radiosignaler, kobler du til kabelen med kretsenden mot datamaskinen.
20
Kapittel 3 Koble til et nettverk
NOWW
4
Navigere med tastaturet,
berøringsbevegelser og pekeenheter
Datamaskinen gjør det enkelt å navigere med berøringsbevegelser (kun på enkelte modeller) i tillegg til med
tastatur og mus. Berøringsbevegelser kan brukes på datamaskinens styrepute eller på en berøringsskjerm
(kun på enkelte modeller).
Noen modeller har spesielle handlings- eller direktetastfunksjoner på tastaturet, slik at du enkelt kan utføre
rutineoppgaver.
Bruke pekeutstyr
MERK: I tillegg til pekeutstyret som følger med datamaskinen, kan du bruke en ekstern USB-mus (kjøpes
separat) ved å koble den til en av USB-portene på datamaskinen.
Angi innstillinger for pekeutstyr
Bruk Egenskaper for mus i Windows til å tilpasse innstillingene for pekeutstyr, som knappkonfigurasjon,
klikkehastighet og markøralternativer.
Slik åpner du Egenskaper for mus:
●
Skriv mus på startskjermen, klikk på Innstillinger og velg Mus.
Bruke styreputen
MERK: Din styreputen er utstyrt med kapasitiv bildesensor. Denne sensoren støtter kraft-aktiverte
bevegelser for navigering, rulling og kniping/zooming. Denne funksjonen lar disse styreputebevegelsene
fortsette å fungere så lenge fingerkraft påføres styreputen under bevegelseteknikken. I tillegg registrerer
styreputen kraften til fingrene mens du bruker disse bevegelsene. Trykk fingrene ned på styreputen med
kraft mens du bruker bevegelser for å øke farten på bevegelsens bevegelse. De klassiske
styreputebevegelsene som er beskrevet i avsnittet nedenfor støttes også.
Når du skal flytte pekeren, fører du en finger over styreputen i den retningen du vil bevege pekeren. Bruk
venstre og høyre styreputeknapp på samme måte som knappene på en ekstern mus.
Slå styreputen av og på
Trykk på fn+f2 for å slå styreputen av og på.
Bruke styreputebevegelser
Styreputen gjør det mulig å navigere pekeenheten på skjermen ved å bruke fingrene til å styre pekeren.
Styreputen støtter en rekke forskjellige bevegelser. Når du skal bruke styreputebevegelser, plasserer du to
fingrer samtidig på styreputen.
MERK: Styreputebevegelser støttes ennå ikke i alle programmer.
NOWW
Bruke pekeutstyr
21
1.
Skriv mus på startskjermen, klikk på Innstillinger og velg Mus fra listen over programmer.
2.
Klikk på kategorien Enhetsinnstillinger, velg enhet i vinduet som vises, og klikk deretter på
Innstillinger.
3.
Klikk på en bevegelse for å aktivere demonstrasjonen.
Slik slår du bevegelser av eller på:
1.
Skriv mus på startskjermen, klikk på Innstillinger og velg Mus fra listen over programmer.
2.
Klikk på kategorien Enhetsinnstillinger, velg enhet i vinduet som vises, og klikk deretter på
Innstillinger.
3.
Merk av i ruten ved siden av bevegelsen du vil slå av eller på.
4.
Klikk på Bruk og deretter på OK.
Trykke
Bruk trykkefunksjonen på styreputen for å gjøre valg på skjermen.
●
Trykk med én finger i styreputeområdet for å gjøre et valg. Dobbelttrykk på et objekt for å åpne det.
Rulle
Rulling er nyttig når du skal flytte opp, ned eller sideveis på en side eller et bilde.
●
22
Plasser to fingrer litt fra hverandre i styreputeområdet, og dra dem deretter opp, ned, mot venstre eller
mot høyre.
Kapittel 4 Navigere med tastaturet, berøringsbevegelser og pekeenheter
NOWW
Knipe/zoome
Ved hjelp av kniping og zooming kan du zoome inn og ut på bilder og tekst.
●
Zoom inn ved å plassere to fingrer sammen i styreputeområdet og deretter bevege fingrene fra
hverandre.
●
Zoom ut ved å plassere to fingrer litt fra hverandre i styreputeområdet og deretter bevege dem mot
hverandre.
Rotere (kun på enkelte modeller)
Ved hjelp av rotering kan du snu objekter, for eksempel bilder.
●
NOWW
Plasser pekefingeren på venstre hånd i styreputeområdet. Bruk høyre hånd og før pekefingeren i en
sveipende bevegelse fra klokken 12 på urskiven til klokken 3 på urskiven. Hvis du vil rotere andre veien,
beveger du pekefingeren fra klokken 3 til klokken 12.
Bruke pekeutstyr
23
MERK: Rotering er beregnet på bestemte apper der du kan manipulere objekter eller bilder. Funksjonen
fungerer kanskje ikke i alle apper.
Klikke med to fingrer (kun på enkelte modeller)
Ved hjelp av klikking med to fingrer kan du foreta menyvalg for et objekt på skjermen.
●
Plasser to fingrer på styreputen, og trykk for å åpne alternativmenyen for det valgte objektet.
Flikke (kun på enkelte modeller)
Med flikking (rask berøring) kan du navigere på skjermen eller bla raskt gjennom dokumenter.
●
24
Plasser tre fingrer på styreputen og dra dem opp, ned, mot venstre eller mot høyre i en lett og rask
bevegelse.
Kapittel 4 Navigere med tastaturet, berøringsbevegelser og pekeenheter
NOWW
Kantsveiping (kun på enkelte modeller)
Ved hjelp av kantsveiping kan du åpne verktøylinjer på datamaskinen for oppgaver som å endre innstillinger
eller finne og bruke apper.
Høyre kantsveip
Høyre kantsveip åpner perlene, der du kan søke, dele, starte apper, åpne enheter eller endre innstillinger.
●
Sveip fingeren forsiktig fra høyre side for å vise perlene.
Øvre kantsveip
Øvre kantsveip viser alternativer for appkommandoer, slik at du kan tilpasse apper.
VIKTIG: Når en app er åpen, vil øvre kantsveipbevegelse variere, avhengig av appen.
●
NOWW
Sveip fingeren forsiktig fra øvre kant for å vise kommandoalternativer for apper.
Bruke pekeutstyr
25
Venstre kantsveip
Venstre kantsveip gir tilgang til nylig åpnede apper, slik at du raskt kan veksle mellom dem.
Sveip fingeren forsiktig fra venstre kant av styreputen for å veksle mellom nylig åpnede apper.
●
Sveip fra venstre kant av styreputen for å veksle mellom apper.
Bruke tastaturet
Ved hjelp av tastaturet og musen kan du skrive, velge objekter, rulle og utføre de samme funksjonene som
med berøringsbevegelser. På tastaturet kan du også bruke handlings- og direktetaster til å utføre bestemte
funksjoner.
26
Kapittel 4 Navigere med tastaturet, berøringsbevegelser og pekeenheter
NOWW
TIPS: Windows-tasten
på tastaturet gjør det mulig å gå raskt tilbake til startskjermen fra en åpen
app eller skrivebordet. Hvis du trykker på Windows-tasten igjen, kommer du tilbake til forrige skjermbilde.
MERK: Avhengig av land og region kan tastaturet ha andre taster og tastaturfunksjoner enn dem som
nevnes i denne delen.
Bruke Windows-direktetaster
Windows inneholder snarveier, slik at du kan utføre handlinger raskt. Trykk på Windows-tasten
alene
eller sammen med en bestemt tast for å utføre en angitt handling.
Direktetast
Tast
Beskrivelse
Åpner startskjermen.
+
c
Åpner perlene.
+
d
Åpner Windows-skrivebordet.
+
q
Søker i appen som er åpen.
+
tab
Veksler mellom åpne apper og skrivebordet.
MERK: Fortsett med å trykke på denne tasten til den ønskede appen
åpnes.
+
Pil ned
Lukker en aktiv app.
Plasseringen av direktetastene
En direktetast er en kombinasjon av fn-tasten (1) og enten esc-tasten (2) eller en av funksjonstastene (3).
Slik bruker du en direktetast:
▲
Trykk raskt på fn-tasten og deretter raskt på den andre tasten i direktetastkombinasjonen.
Direktetastkombinasjon
Beskrivelse
fn+esc
Viser systeminformasjon.
fn+f2
Brukes til å slå styreputen på og av.
fn+f3
Starter hvilemodus, som lagrer data i systemminnet. Skjermen og andre systemkomponenter slås av, slik
at du sparer strøm.
Trykk kort på av/på-knappen for å avslutte hvilemodus.
NOWW
Bruke tastaturet
27
Direktetastkombinasjon
Beskrivelse
FORSIKTIG: For å unngå å miste data bør du lagre alt arbeid før du starter hvilemodus.
fn+f4
Veksler mellom visning på ulike skjermenheter som er koblet til systemet. Hvis det for eksempel er koblet
en ekstern skjerm til datamaskinen via en forankringsenhet (tilleggsutstyr), veksler fn+f4 mellom visning
på datamaskinens egen skjerm, visning på den eksterne skjermen og samtidig visning på begge skjermene.
De fleste eksterne skjermer mottar bildeinformasjon fra datamaskinen via VGA-standarden for eksterne
skjermer. Direktetasten fn+f4 kan også brukes for å veksle mellom visning på andre enheter som mottar
bildeinformasjon fra datamaskinen.
fn+f6
Reduserer høyttalervolumet.
fn+f7
Øker høyttalervolumet.
fn+f8
Demper mikrofonen.
fn+f9
Reduserer skjermens lysstyrkenivå.
fn+f10
Øker skjermens lysstyrkenivå.
fn+f11
Brukes til å slå tastaturets bakgrunnslys på og av.
MERK: Tastaturets bakbelysning er slått på fra fabrikk. Slå av tastaturets bakbelysning for å forlenge
batteriets driftstid.
Bruke numeriske tastgrupper
Datamaskinen har et innebygd numerisk tastatur. Datamaskinen støtter også et ekstra eksternt numerisk
tastatur eller et eksternt tilleggstastatur med eget numerisk tastatur.
Bruke den innebygde numeriske tastgruppen
(1)
28
Komponent
Beskrivelse
fn-tast
Slår den integrerte numeriske tastgruppen av og på når du trykker på
den samtidig med num lk-tasten.
Kapittel 4 Navigere med tastaturet, berøringsbevegelser og pekeenheter
NOWW
Komponent
Beskrivelse
MERK: Den integrerte numeriske tastgruppen fungerer ikke når et
eksternt tastatur eller en numerisk tastgruppe er koblet til
datamaskinen.
(2)
Innebygd numerisk tastgruppe
Når den numeriske tastgruppen er slått på, kan den brukes som en
ekstern numerisk tastgruppe.
Alle tastene i den numeriske tastgruppen utfører funksjonen som
angis av symbolet øverst til høyre på tasten.
(3)
num lk-tast
Slår den innebygde numeriske tastgruppen på og av når du trykker på
den samtidig med fn-tasten.
MERK: Tastfunksjonen som er aktiv når datamaskinen slås av, vil
også være den som gjelder når datamaskinen slås på igjen.
Slå den integrerte numeriske tastgruppen av og på
Trykk på fn+num lk for å slå den integrerte numeriske tastgruppen på. Trykk på fn+num lk på nytt for å slå
den numeriske tastgruppen av.
MERK: Den innebygde numeriske tastgruppen blir slått av når et eksternt tastatur eller en numerisk
tastgruppe kobles til datamaskinen.
Veksle mellom tastfunksjonene til den innebygde numeriske tastgruppen
Du kan veksle mellom å bruke tastene i den innebygde numeriske tastgruppen som vanlige tastaturtaster
eller som talltaster:
●
Hvis du vil bruke en tast i den numeriske tastgruppen som navigasjonstast mens tastgruppen er slått
av, trykker du på og holder inne fn-tasten mens du trykker på tasten i den numeriske tastgruppen.
●
Slik kan du bruke de numeriske tastene som vanlige taster mens den numeriske tastgruppen er
aktivert:
◦
Trykk på og hold inne fn-tasten for å skrive med små bokstaver.
◦
Trykk på og hold inne fn+skift for å skrive med store bokstaver.
Bruke et eksternt numerisk tastatur (ekstrautstyr)
Tastene på de fleste eksterne numeriske tastaturer fungerer forskjellig avhengig av om Num Lock er slått på
eller av. (Num Lock er slått av fra fabrikk.) Eksempel:
●
Når num lock er på, fungerer de fleste tastene som talltaster.
●
Når num lock er av, fungerer de fleste tastene som piltaster, page up eller page down.
Når num lock på et eksternt numerisk tastatur er slått på, lyser num lock-lampen på datamaskinen. Når num
lock på et eksternt numerisk tastatur slås av, slukkes num lock-lampen på datamaskinen.
Slik slår du num lock av eller på på et eksternt numerisk tastatur mens du jobber:
▲
NOWW
Trykk på num lk-tasten på det eksterne numeriske tastaturet (ikke på datamaskinen).
Bruke tastaturet
29
5
Multimedier
Datamaskinen kan komme utstyrt med følgende:
●
En eller flere integrerte høyttalere
●
En eller flere integrerte mikrofoner
●
Integrert webkamera
●
Forhåndsinstallert multimedieprogramvare
●
Multimedieknapper eller -taster
Lyd
På datamaskinen, eller ved bruk av en ekstern optisk stasjon på enkelte modeller, kan du spille musikk-CDer, laste ned og lytte til musikk, strømme lydinnhold fra Internett (inkludert radio), ta opp lyd eller mikse lyd
og video for å skape multimedieinnhold. Koble til eksterne lydenheter som høyttalere eller hodetelefoner for
å forbedre lytteropplevelsen.
Koble til høyttalere
Du kan koble kablede høyttalere til datamaskinen via en USB-port (eller lydutgangen) på datamaskinen eller
en forankringsstasjon.
Følg veiledningen fra produsenten for å koble trådløse høyttalere til datamaskinen. Før du kobler til
lydenheter, må du passe på å regulere lydvolumet.
Regulere lydvolumet
Avhengig av datamaskinmodell, kan du justere volumet med følgende:
●
Volumknapper
●
Volumdirektetaster (bestemte taster som brukes i kombinasjon med fn-tasten)
●
Volumtaster
ADVARSEL: Demp lydvolumet før du tar på deg hodetelefoner, øreplugger eller hodesett, slik at du ikke
risikerer å skade hørselen. Du finner mer informasjon om sikkerhet i Opplysninger om forskrifter, sikkerhet
og miljø. Skriv support på startskjermen, og velg deretter HP Support Assistant-appen for å få tilgang til
denne veiledningen.
MERK: Volumet kan også kontrolleres via Windows-operativsystemet og enkelte programmer.
MERK: Se avsnittet Bli kjent med datamaskinen på side 4 for å få informasjon om hva slags
volumkontroller datamaskinen har.
Koble til hodetelefoner/mikrofon
Du kan koble kablede hodetelefoner og en mikrofon til lydutangen (hodetelefoner)/lydinngangen (mikrofon)
på datamaskinen. Du kan også koble til en ekstra mikrofon for hodetelefoner. Ved lydinnspilling får du best
30
Kapittel 5 Multimedier
NOWW
resultat når du snakker direkte inn i mikrofonen i omgivelser uten bakgrunnsstøy. Følg veiledningen fra
produsenten for å koble trådløse hodetelefoner til datamaskinen.
Følg veiledningen fra produsenten for å koble trådløse hodetelefoner til datamaskinen.
ADVARSEL: Reguler lydvoluminnstillingen før du tar på deg hodetelefoner, øreplugger eller hodesett, slik
at du ikke risikerer å skade hørselen. Du finner mer informasjon om sikkerhet i Opplysninger om forskrifter,
sikkerhet og miljø.
Skriv support på startskjermen, og velg deretter HP Support Assistant-appen for å få tilgang til denne
veiledningen.
Kontrollere lydfunksjonene på datamaskinen
MERK: Ved lydinnspilling får du best resultat når du snakker direkte inn i mikrofonen i omgivelser uten
bakgrunnsstøy.
Følg denne fremgangsmåten for å kontrollere lydfunksjonene til datamaskinen:
1.
Skriv kontrollpanel på startskjermen og velg Kontrollpanel.
2.
Velg Maskinvare og lyd og deretter Lyd.
Når Lyd-vinduet åpnes, velger du kategorien Lyder. Under Programhendelser velger du en
lydhendelse, som en pipetone eller alarm, og klikker deretter Test. Du skal nå høre lyden gjennom
høyttalerne eller gjennom tilkoblede hodetelefoner.
Følg denne fremgangsmåten for å kontrollere innspillingsfunksjonene til datamaskinen:
1.
Skriv lyd på startskjermen og velg deretter Lydinnspilling.
2.
Klikk på Start innspilling og snakk inn i mikrofonen.
3.
Lagre filen på skrivebordet.
4.
Åpne et multimedieprogram og spill av opptaket.
Slik bekrefter eller endrer du lydinnstillingene på datamaskinen:
1.
Skriv kontrollpanel på startskjermen og velg Kontrollpanel.
2.
Velg Maskinvare og lyd og deretter Lyd.
Webkamera (kun på enkelte modeller)
Noen datamaskiner har et integrert webkamera. Ved hjelp av den forhåndsinstallerte programvaren kan du
bruke webkameraet til å ta bilder eller spille inn video. Du kan forhåndsvise og lagre fotografiet eller
videoopptaket.
Webkameraprogramvaren gjør at du kan eksperimentere med følgende funksjoner:
NOWW
●
Ta opp og dele video
●
Direkteavspille video med direktemeldingsprogramvare
●
Ta stillbilder
Webkamera (kun på enkelte modeller)
31
Video
HP-datamaskinen er en kraftig skjermenhet som gjør det mulig å strømme (direkteavspille) video fra
favorittnettsteder og laste ned video og filmer som du kan se på datamaskinen, uten at du må koble til et
nettverk.
Hvis du vil forbedre seeropplevelsen, kan du bruke en av skjermportene på datamaskinen til å koble til en
ekstern skjerm, projektor eller TV.
Datamaskinen (eller dokkingstasjonen eller enheten for utvidelsesport som er tilleggsutstyr) har følgende
eksterne skjermporter:
●
VGA
●
DisplayPort
VIKTIG: Pass på at den eksterne enheten er koblet til riktig port på datamaskinen, og med riktig kabel. Se
veiledningen fra produsenten hvis du har spørsmål.
MERK: Se avsnittet Bli kjent med datamaskinen på side 4 for å finne informasjon om datamaskinens
skjermporter.
32
Kapittel 5 Multimedier
NOWW
VGA (via dokkingstasjon eller enhet for utvidelsesport, som er tilleggsutstyr)
Porten for ekstern skjerm, som kalles en VGA-port, er et analogt visningsgrensesnitt som kobler til en
ekstern VGA-visningsenhet til datamaskinen, f.eks. en ekstern VGA-skjerm eller en VGA-projektor.
1.
For å koble til en VGA-skjermenhet, kobler du enhetens kabel til porten for ekstern skjerm på
dokkingstasjonen eller enheten for utvidelsesport som er tilleggsutstyr, som er koblet til
datamaskinen.
2.
Trykk på fn+f4 for å veksle mellom fire visningsmuligheter av skjermbildet:
●
Bare PC-skjerm: Vis skjermbildet bare på datamaskinen.
●
Duplikat: Vis skjermbildet samtidig på både datamaskinen og den eksterne enheten.
●
Utvid: Vis skjermbildet utvidet til både datamaskinen og den eksterne enheten.
●
Bare ekstra skjerm: Vis skjermbildet bare på den eksterne enheten.
Skjermbildevisningen endres hver gang du trykker på fn+f4.
MERK: Juster skjermoppløsningen til den eksterne enheten på følgende måte for å oppnå best mulig
resultat, spesielt hvis du velger Utvid-alternativet. Skriv kontrollpanel på startskjermen og velg
Kontrollpanel. Velg Utseende og personalisering. Under Skjerm velger du Juster skjermoppløsning.
DisplayPort
Ved hjelp av DisplayPort kan datamaskinen kobles til en eventuell bilde- eller lydenhet, for eksempel en HDTV eller en annen kompatibel digital- eller lydkomponent. DisplayPort gir bedre ytelse enn VGA-porten for
ekstern skjerm og sørger for en forbedret digital forbindelse.
MERK: Hvis du vil overføre video- og/eller lydsignaler via DisplayPort, trenger du en DisplayPort-kabel
(kjøpes separat).
MERK: En DisplayPort-enhet kan kobles til DisplayPort-porten på datamaskinen. Informasjonen som vises
på dataskjermen, kan vises på DisplayPort-enheten samtidig.
Slik kobler du en bilde- eller lydenhet til DisplayPort:
1.
NOWW
Koble den ene enden av DisplayPort-kabelen til DisplayPort-kontakten på datamaskinen.
Video
33
2.
Koble den andre enden av kabelen til bildeenheten, og slå deretter opp i veiledningen fra
utstyrsprodusenten for å få mer informasjon.
3.
Trykk på fn+f4 for å veksle mellom fire visningsmuligheter av skjermbildet:
●
Bare PC-skjerm: Vis skjermbildet bare på datamaskinen.
●
Duplikat: Vis skjermbildet samtidig på både datamaskinen og den eksterne enheten.
●
Utvid: Vis skjermbildet utvidet til både datamaskinen og den eksterne enheten.
●
Bare ekstra skjerm: Vis skjermbildet bare på den eksterne enheten.
Skjermbildevisningen endres hver gang du trykker på fn+f4.
MERK: Juster skjermoppløsningen til den eksterne enheten på følgende måte for å oppnå best mulig
resultat, spesielt hvis du velger Utvid-alternativet. Skriv kontrollpanel på startskjermen og velg
Kontrollpanel. Velg Utseende og personalisering. Under Skjerm velger du Juster skjermoppløsning.
MERK: Når du skal ta ut enhetskabelen, trykker du ned på kontaktutløserknappen for å koble den fra
datamaskinen.
Oppdage og koble til kablede skjermer med MultiStream Transport
Bruk av Multistreaming Transport (MST) gjør det mulig å koble flere kablete skjermenheter til datamaskinen
ved å koble til VGA- eller DisplayPort-ene på datamaskinen og VGA-eller DisplayPort-ene på en ekstern hub
eller dokkingstasjon. Du kan koble til på flere måter, avhengig av hvilken type grafikkontroller som er
installert på datamaskinen, og hvorvidt datamaskinen har en innebygd hub. Gå til enhetsbehandling for å
finne ut hva slags maskinvare som er installert på datamaskinen.
1.
Skriv kontrollpanel på startskjermen og velg Kontrollpanel.
2.
Velg System og sikkerhet, System og deretter Enhetsbehandling i venstre kolonne.
Koble skjermer til datamaskiner med Intel-grafikk (med en hub (tilleggsutstyr))
MERK: Du kan koble til opptil 3 skjermenheter med en Intel grafikkontroller og ekstra hub.
Slik konfigurerer du TV-skjermen for flere skjermenheter:
34
1.
Koble en ekstern hub (kjøpes separat) til DisplayPort-kontakten på datamaskinen, ved hjelp av en DPtil-DP-kabel (kjøpes separat). Kontroller at strømadapteren for huben er koblet til strømnettet.
2.
Koble de eksterne skjermenheter til VGA-portene eller DisplayPort-ene på huben.
3.
Når Windows oppdager en skjerm som er koblet til DP-huben, vises dialogboksen DisplayPort
Topology Notification (Skjermport topologivarsel). Klikk på de aktuelle alternativene for å konfigurere
Kapittel 5 Multimedier
NOWW
dine skjermer. Flere valg på skjermen omfatter Dupliser, som speiler datamaskinens skjerm på alle
aktiverte skjermenheter, eller Utvid, som utvider skjermbildet på tvers av alle aktiverte skjermenheter.
MERK: Hvis ikke denne dialogboksen vises, sørg for at alle de eksterne skjermenhetene er koblet til
riktig port på huben. For mer informasjon, trykk på fn+f4 og følg deretter instruksjonene på skjermen.
Finne og koble til Miracast-kompatible trådløse skjermer (kun på enkelte
modeller)
Følg fremgangsmåten nedenfor for å finne og koble til Miracast-kompatible trådløse skjermer uten å forlate
de aktuelle appene.
Slik åpner du Miracast:
▲
Sveip fra høyre kant av startskjermen, trykk på Enheter og deretter Projiser, og følg veiledningen på
skjermen.
– eller –
Pek i øvre eller nedre høyre hjørne av startskjermen eller Windows-skrivebordet for å vise perlene, klikk
på Enheter, klikk på Projiser og følg veiledningen på skjermen.
NOWW
Video
35
6
Strømstyring
MERK: En datamaskin kan ha en av/på-knapp eller en av/på-bryter. Begrepet av/på-knapp som brukes
gjennomgående i denne håndboken, viser til begge typene av/på-kontroller.
Avslutte (slå av) datamaskinen
FORSIKTIG: Data som ikke er lagret, går tapt når datamaskinen slås av.
Avslutningskommandoen lukker alle åpne programmer, inkludert operativsystemet, og slår deretter av
skjermen og datamaskinen.
Slå datamaskinen av i følgende situasjoner:
●
Når du kobler til en ekstern maskinvareenhet, som ikke kan kobles til en USB-port
●
Når datamaskinen ikke skal brukes og kobles fra strømnettet i en lengre periode
Selv om du kan slå datamaskinen av med av/på-knappen, anbefales det at du bruker Avslutt-kommandoen i
Windows:
MERK: Hvis datamaskinen er i hvile- eller dvalemodus, må du avslutte hvile- eller dvalemodus ved å trykke
kort på av/på-knappen før du kan slå datamaskinen av.
1.
Lagre alt arbeid og avslutt alle åpne programmer.
2.
Pek i øvre eller nedre høyre hjørne på startskjermen.
3.
Klikk på Innstillinger, Strøm-ikonet og deretter på Avslutt.
– eller –
Høyreklikk på start-knappen i nedre venstre hjørne av skjermen, og velg Slå av eller logg av, og velg
deretter Slå av.
Hvis datamaskinen ikke reagerer på kommandoer og du ikke kan bruke avslutningsprosedyren ovenfor, kan
du følge disse nødprosedyrene i den rekkefølgen de er angitt:
●
Trykk på ctrl+alt+delete. Klikk på Strøm-ikonet og deretter på Avslutt.
●
Trykk på og hold av/på-knappen inne i minst 5 sekunder.
●
Koble datamaskinen fra strømnettet.
●
Trykk og hold på av/på-knappen + demp volum-knappen i minst fem sekunder for å utføre en
maskinvare tilbakestilling som slår av datamaskinen umiddelbart.
Angi strømalternativer
Bruke strømsparingsmoduser
Hvilemodus er aktivert fra fabrikk.
Når hvilemodus starter, blinker av/på-lampene og skjermen tømmes. Alt pågående arbeid lagres i minnet.
36
Kapittel 6 Strømstyring
NOWW
FORSIKTIG: For å redusere risikoen for redusert lyd- og bildekvalitet, tap av lyd eller
videoavspillingsfunksjonalitet eller tap av data må du ikke starte hvilemodus mens du leser fra eller skriver
til en plate eller et eksternt minnekort.
MERK: Du kan ikke kommunisere via en nettverksforbindelse eller bruke andre funksjoner på
datamaskinen mens den er i hvilemodus.
Starte og avslutte hvilemodus
Når datamaskinen er slått på, kan du starte hvilemodus på følgende måter:
●
Trykk kort på av/på-knappen.
●
Pek i øvre eller nedre høyre hjørne av startskjermen eller Windows-skrivebordet. Når listen med perler
åpnes, klikker du på Innstillinger, Strøm-ikonet og deretter på Hvilemodus.
Trykk kort på av/på-knappen for å avslutte hvilemodus.
Når datamaskinen går ut av hvilemodus, tennes av/på-lampene og datamaskinen viser skjermbildet slik det
var da du avsluttet.
MERK: Hvis du har angitt at det skal kreves passord ved reaktivering, må du skrive inn Windows-passordet
før datamaskinen viser dette skjermbildet.
Aktivere og avslutte brukeraktivert dvalemodus
Du kan aktivere brukerstartet dvalemodus og endre andre strøminnstillinger og tidsavbrudd ved å bruke
Strømalternativer:
1.
Skriv strømalternativer på startskjermen og velg Strømalternativer.
2.
Klikk på Velg hva av/på-knappen gjør i panelet til venstre.
3.
Klikk på Endre innstillinger som ikke er tilgjengelige nå.
4.
Velg Dvalemodus i området Når jeg trykker datamaskinens av/på-knapp.
5.
Klikk på Lagre endringer.
Trykk kort på av/på-knappen for å avslutte hvilemodus. Av/på-lampene tennes og pågående arbeid hentes
frem på skjermen igjen der du avbrøt det.
MERK: Hvis du har angitt at det skal kreves passord ved aktivering, må du skrive inn Windows-passordet
før arbeidet kommer opp på skjermen igjen.
Bruke strømmåleren og strøminnstillinger
Strømmåleren er plassert på Windows-skrivebordet. Strømmåleren gjør det mulig å få rask tilgang til
strøminnstillinger og vise gjenværende batterilading.
●
Før pekeren over strømmålerikonet på Windows-skrivebordet for å vise hvor mange prosent strøm
batteriet har igjen og gjeldende strømstyringsplan.
●
Hvis du vil bruke Strømalternativer eller bytte strømstyringsplan, klikker du på Strømmåler-ikonet og
velger et alternativ fra listen. Du kan også skrive strømalternativer på startskjermen og velge
Strømalternativer.
Forskjellige strømmålerikoner viser om datamaskinen går på batteri eller nettstrøm. Ikonet viser også en
melding hvis batteriet får et lavt eller kritisk lavt batterinivå.
NOWW
Angi strømalternativer
37
Angi passordbeskyttelse ved reaktivering
Følg denne fremgangsmåten for å kreve passord når datamaskinen aktiveres igjen fra hvile- eller
dvalemodus:
1.
Skriv strømalternativer på startskjermen og velg Strømalternativer.
2.
Klikk på Krever passord ved reaktivering i panelet til venstre.
3.
Klikk på Endre innstillinger som ikke er tilgjengelige nå.
4.
Klikk på Krever passord (anbefales).
MERK: Hvis du må opprette et brukerkontopassord eller endre gjeldende passord, klikker du på
Opprett eller endre passordet til brukerkontoen og følger veiledningen på skjermen. Gå til trinn 5 hvis
du ikke trenger å opprette eller endre brukerkontopassordet.
5.
Klikk på Lagre endringer.
Bruke batteristrøm
ADVARSEL: Av hensyn til sikkerheten bør du bare bruke batteriet som fulgte med datamaskinen, et
erstatningsbatteri fra HP eller et kompatibelt batteri som er kjøpt fra HP.
Datamaskinen går på batteristrøm når den ikke er koblet til en ekstern strømkilde. Brukstiden til batteriet i
datamaskinen varierer, avhengig av innstillingene for strømstyring, programmene som kjøres på
datamaskinen, skjermens lysstyrke, eksterne enheter som er koblet til datamaskinen, og andre faktorer.
Datamaskinen lades så lenge den er koblet til strømnettet. Du er også beskyttet mot å miste data hvis
strømmen går. Hvis datamaskinen har et ladet batteri og får vekselstrøm fra strømnettet, går datamaskinen
over til batteridrift hvis du kobler fra strømadapteren på datamaskinen eller det oppstår en strømstans.
MERK: Skjermens lysstyrke reduseres automatisk for å forlenge batteridriftstiden når nettstrømmen
kobles fra.
Fabrikkforseglet batteri
Utfør Batterisjekk under Hjelp og støtte for å overvåke statusen til batteriet, eller hvis batteriet ikke lenger
holder ordentlig på ladingen. Du får tilgang til batteriinformasjon ved å skrive support på startskjermen og
velge appen HP Support Assistant og deretter Batteri og ytelse. Hvis Batterisjekk indikerer at batteriet bør
byttes ut, tar du kontakt med kundestøtte.
Batteriet eller batteriene i produktet kan ikke skiftes ut av brukerne selv på noen enkel måte. Fjerning eller
utskifting av batteriet kan ha betydning for garantidekningen. Ta kontakt med kundestøtte hvis et batteri
ikke lenger holder på ladingen.
Når et batteri har nådd slutten av sin levetid, bør det ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall.
Følg lokale lover og forskrifter for avhending av batterier.
Finne mer informasjon om batterier
HP Support Assistant inneholder verktøy og informasjon om batteriet. Du får tilgang til batteriinformasjon
ved å velge HP Support Assistant-appen på startskjermen og deretter Batteri og ytelse.
38
●
Batterisjekk-verktøy for å teste batteriytelsen
●
Informasjon om kalibrering, strømstyring og riktig stell og oppbevaring for å oppnå maksimal
batteridriftstid
●
Informasjon om batterityper, spesifikasjoner, livssykluser og kapasitet
Kapittel 6 Strømstyring
NOWW
Slik får du tilgang til batteriinformasjon:
▲
Du får tilgang til batteriinformasjon ved å velge HP Support Assistant-appen på startskjermen og
deretter Batteri og ytelse.
Bruke Batterisjekk
HP Support Assistant sørger for statusinformasjon om batteriet som er installert i datamaskinen.
Slik kjører du Batterisjekk:
1.
Koble strømadapteren til datamaskinen.
MERK: Datamaskinen må være koblet til ekstern strøm for at Batterisjekk skal fungere riktig.
2.
Du får tilgang til batteriinformasjon ved å velge HP Support Assistant-appen på startskjermen og
deretter Batteri og ytelse.
Batterisjekk undersøker batteriet og cellene for å se om de fungerer på riktig måte, og deretter rapporteres
resultatet av undersøkelsen.
Vise hvor mye strøm batteriet har igjen
▲
Før pekeren over strømmålerikonet i systemstatusfeltet lengst til høyre på oppgavelinjen til Windowsskrivebordet.
Maksimere batteriets utladingstid
Batteriets utladingstid varierer, avhengig av funksjonene du bruker mens du arbeider på batteristrøm. Den
maksimale utladingstiden blir gradvis kortere fordi batteriets lagringskapasitet naturlig reduseres.
Tips om maksimering av batteriets utladingstid:
●
Reduser skjermens lysstyrke.
●
Velg Strømsparer-innstillingen under Strømalternativer.
Håndtere lavt batterinivå
Dette avsnittet beskriver innstillingene for varsling og automatiske systemtiltak som er angitt fra fabrikk.
Noen av varslene og systemresponsene ved lavt batterinivå kan endres i Strømalternativer.
Strømalternativer-innstillingene har ingen betydning for datamaskinens lamper.
Skriv strøm på startskjermen og velg Innstillinger og deretter Strømalternativer.
Fastslå lavt batterinivå
Når et batteri som er datamaskinens eneste strømkilde, får et lavt eller kritisk lavt batterinivå, vil følgende
skje:
●
Batterilampen (kun på enkelte modeller) angir lavt eller kritisk lavt batterinivå.
– eller –
●
Strømmålerikonet i systemstatusfeltet viser et varsel om lavt eller kritisk batterinivå.
MERK: Se Bruke strømmåleren og strøminnstillinger på side 37 for å få mer informasjon om
strømmåleren.
Hvis datamaskinen er på eller i hvilemodus, vil den bli værende i hvilemodus en kort stund. Deretter slår den
seg av og du mister data som ikke er lagret.
NOWW
Angi strømalternativer
39
Tiltak ved lavt batterinivå
Tiltak ved lavt batterinivå med tilgang til en ekstern strømkilde
▲
Koble til en av følgende enheter:
●
Strømadapter
●
Forankrings- eller utvidelsesenhet (tilleggsutstyr)
●
Valgfri strømadapter som er kjøpt som tilleggsutstyr fra HP
Tiltak ved lavt batterinivå uten tilgang til en strømkilde
Hvis du ikke har noen strømkilde tilgjengelig når batterinivået er lavt, lagrer du alt arbeid og slår
datamaskinen av.
Spare batteristrøm
40
●
Skriv strøm på startskjermen og velg Innstillinger og deretter Strømalternativer.
●
Velg innstillinger for lavt strømforbruk gjennom Strømalternativer.
●
Slå av trådløse og LAN-tilkoblinger og avslutt modemprogrammer når du ikke bruker dem.
●
Koble fra eksterne enheter som ikke brukes og som ikke er koblet til en ekstern strømkilde.
●
Stopp, deaktiver eller ta ut eventuelle eksterne minnekort som ikke er i bruk.
●
Reduser skjermens lysstyrke.
●
Sett datamaskinen i hvilemodus eller slå den av før du forlater arbeidet.
Kapittel 6 Strømstyring
NOWW
7
Eksterne kort og enheter
Bruke micro SD-minnekort
Ekstra minnekort sørger for sikker lagring og praktisk deling av data. Disse kortene brukes ofte sammen med
digitalkameraer og PDA-enheter i tillegg til andre datamaskiner.
Se avsnittet Bli kjent med datamaskinen på side 4 for å finne ut hvilke minnekortformater datamaskinen
støtter.
Sette inn et minnekort
FORSIKTIG: For å redusere faren for skade på minnekortkontaktene må du ikke bruke makt når du setter
inn et minnekort.
1.
Hold kortet slik at etiketten vender opp og kontaktene inn mot datamaskinen.
2.
Sett kortet inn Micro SD-minnekortleseren, og trykk det deretter inn til det sitter på plass.
Du vil høre en lyd når enheten er registrert, og det vises kanskje en meny med alternativer.
Ta ut minnekort
FORSIKTIG: For å redusere faren for tap av data og et system som ikke reagerer, bør du følge denne
fremgangsmåten når du skal ta ut minnekortet.
NOWW
1.
Lagre alle data og lukk alle programmer som er knyttet til minnekortet.
2.
Klikk på Fjern maskinvare-ikonet i systemstatusfeltet lengst til høyre på Windows-skrivebordets
oppgavelinje. Følg deretter veiledningen på skjermen.
Bruke micro SD-minnekort
41
3.
Trykk kortet inn (1) og ta det ut av sporet (2).
MERK: Hvis kortet ikke løses ut, trekker du kortet ut av sporet.
Bruke smartkort (kun på enkelte modeller)
MERK: Begrepet smartkort brukes om både smartkort og Java™-kort i dette kapittelet.
Et smartkort er et tilbehør i kredittkortstørrelse med en mikrobrikke som inneholder minne og en
mikroprosessor. Akkurat som datamaskiner har smartkort et operativsystem for å ta hånd om inn- og
utdata, og de har sikkerhetsfunksjoner som en beskyttelse mot tukling. Standard smartkort brukes med
smartkortleseren (kun på enkelte modeller).
En PIN-kode er nødvendig for å få tilgang til innholdet på mikrobrikken. Åpne HP Support Assistant for å få
mer informasjon om sikkerhetsfunksjonene for smartkort. Velg HP Support Assistant-appen for å få tilgang
til HP Support Assistant på startskjermen.
Sette inn smartkort
1.
Hold smartkortet med etikettsiden opp og skyv det forsiktig inn i smartkortleseren til kortet sitter på
plass.
2.
Følg instruksjonene på skjermen for å logge deg på datamaskinen ved hjelp av PIN-koden til
smartkortet.
Ta ut smartkort
▲
42
Ta tak i kanten på smartkortet og trekk det ut av smartkortleseren.
Kapittel 7 Eksterne kort og enheter
NOWW
Bruke USB-enheter
USB (Universal Serial Bus) er et maskinvaregrensesnitt som kan brukes til tilkobling av eksterne enheter
(tilleggsutstyr), for eksempel USB-tastaturer, ‑mus, ‑stasjoner, ‑skrivere, ‑skannere og ‑huber.
Noen USB-enheter krever at du installerer ekstra programvare. Denne programvaren leveres vanligvis
sammen med enheten. Se produsentens veiledning for å få mer informasjon om programvaren til en bestemt
enhet. Denne veiledningen kan følge med programvaren, finnes på en plate eller ligge på produsentens
nettsted.
Datamaskinen har minst én USB-port som støtter USB 1.0-, 1.1-, 2.0- eller 3.0-enheter. Datamaskinen kan
også ha en USB-ladeport som sørger for strøm til en ekstern enhet. Tilleggsutstyr som en forankringsenhet
eller USB-hub sørger for ekstra USB-porter til datamaskinen.
NOWW
Bruke USB-enheter
43
Koble til USB-enheter
FORSIKTIG: For å unngå skade på en USB-kontakt må du ikke bruke makt når du kobler til enheten.
▲
Koble USB-kabelen til enhetens USB-port.
MERK: Denne illustrasjonen kan se litt annerledes ut enn din datamaskin.
Du hører et lydsignal når enheten er registrert.
MERK: Første gang du kobler til en USB-enhet, vil en melding i systemstatusfeltet kanskje fortelle deg at
datamaskinen har registrert enheten.
Fjerne USB-enheter
FORSIKTIG: For å unngå skade på en USB-kontakt må du ikke trekke i kabelen for å fjerne USB-enheten.
FORSIKTIG: For å redusere faren for tap av data og et system som ikke reagerer, bør du følge denne
fremgangsmåten når du skal fjerne USB-enheten.
44
1.
Når du skal fjerne en USB-enhet, lagrer du alle data og lukker alle programmer som er forbundet med
enheten.
2.
Klikk på Fjern maskinvare-ikonet i systemstatusfeltet lengst til høyre på Windows-skrivebordet
oppgavelinje, og følg veiledningen på skjermen.
3.
Fjern enheten.
Kapittel 7 Eksterne kort og enheter
NOWW
Bruke eksterne enheter (tilleggsutstyr)
MERK: Du finner mer informasjon om nødvendig programvare og drivere og får vite mer om hvilken
datamaskinport som skal brukes, i veiledningen fra produsenten.
Slik kobler du en ekstern enhet til datamaskinen:
FORSIKTIG: For å unngå fare for skade på utstyret må du passe på at enheten er slått av og at
strømledningen er koblet fra når du kobler til en enhet med egen strømforsyning.
1.
Koble enheten til datamaskinen.
2.
Hvis du skal koble til en enhet med egen strømforsyning, må du koble strømledningen til en jordet
stikkontakt.
3.
Slå enheten av.
Hvis du skal koble fra en ekstern enhet uten egen strømforsyning, slår du enheten av og kobler den deretter
fra datamaskinen. Når du skal koble fra en ekstern enhet med egen strømforsyning, slår du enheten av,
kobler den fra datamaskinen og trekker deretter ut strømledningen.
Bruke valgfrie eksterne stasjoner
Flyttbare eksterne stasjoner gir deg flere alternativer for lagring og bruk av data. Du kan legge til en USBstasjon ved å koble stasjonen til en USB-port på datamaskinen.
MERK: Eksterne optiske USB-stasjoner fra HP bør kobles til den strømførende USB-porten på
datamaskinen.
USB-stasjoner inkluderer følgende typer:
●
1,44 MB diskettstasjon
●
Harddiskmodul
●
Ekstern optisk stasjon (CD, DVD og Blu-ray)
●
MultiBay-enhet
Bruke dokkingkontakten
Dokkingkontakten kobler datamaskinen til en dokkingstasjon eller enhet for utvidelsesport. En
dokkingstasjon eller enhet for utvidelsesport som er tilleggsutstyr, gir deg tilgang til flere porter og
kontakter som kan brukes med datamaskinen.
MERK: De følgende bildene kan se annerledes ut enn din datamaskin, dokkingstasjon eller enhet for
utvidelsesport. Se på illustrasjonen som ligner mest på din dokkingstasjon eller enhet for utvidelsesport.
Slik kobler du maskinen til en forankringsenhet:
1.
NOWW
Trekk ut tilkoblingsknappen (1) på forankringstasjonen for å trekke tilbake låsemekanismen.
Bruke eksterne enheter (tilleggsutstyr)
45
2.
Tilpass portene på forankringsenheten med mottakerne på undersiden av datamaskinen, og senk
datamaskinen på forankringsenheten (2) til datamaskinen er sikkert plassert.
3.
Trykk inn tilkoblingsknappen (1) på forankringsenheten for å sikre forankringsenheten til
datamaskinen. Tilkoblingslampen (2) lyser når datamaskinen er forankret.
Slik kobler du en enhet for utvidelsesport til datamaskinen:
1.
46
Juster kontakten på enheten for utvidelsesport så den er på linje med dokkingkontakten på
datamaskinen.
Kapittel 7 Eksterne kort og enheter
NOWW
2.
NOWW
Skyv kontakten på enheten for utvidelsesport inn i dokkingkontakten på datamaskinen, til den sitter
godt på plass.
Bruke eksterne enheter (tilleggsutstyr)
47
8
Disker og stasjoner
Bruke eksterne optiske harddisker (tilleggsutstyr, kun på
enkelte modeller)
FORSIKTIG: Slik unngår du tap av data eller et system som ikke reagerer:
Lagre alt arbeid og slå datamaskinen av før du setter inn eller bytter en minnemodul eller harddisk.
Hvis du ikke er sikker på om datamaskinen er av, trykker du på av/på-knappen for å slå datamaskinen på.
Deretter slår du datamaskinen av ved hjelp av operativsystemet.
Forbedre harddiskytelsen
Bruke Diskdefragmentering
Når du bruker datamaskinen, blir filene på harddisken etter hvert fragmentert. Diskdefragmentering samler
fragmenterte filer og mapper på harddisken, slik at systemet kan kjøre mer effektivt.
MERK: Det er ikke nødvendig å kjøre Diskdefragmentering på halvlederstasjoner (SSD).
Når du har startet Diskdefragmentering, arbeider verktøyet på egen hånd. Avhengig av størrelsen på
harddisken og antall fragmenterte filer kan Diskdefragmentering bruke mer enn en time på å fullføre. Det
kan være lurt å kjøre verktøyet i løpet av natten eller på et annet tidspunkt du ikke trenger å bruke
datamaskinen.
HP anbefaler at du defragmenterer harddisken minst én gang i måneden. Du kan angi at
Diskdefragmentering skal kjøre månedlig, men du kan når som helst defragmentere disken manuelt.
Slik kjører du Diskdefragmentering:
1.
Koble datamaskinen til strømnettet.
2.
Skriv disk på Start-skjermen.
3.
Klikk på Optimaliser.
MERK: Windows inneholder funksjonen Brukerkontokontroll, som gir forbedret sikkerhet på
datamaskinen. Du kan bli bedt om å gi tillatelse til eller angi passord for enkelte oppgaver, for
eksempel installering av programvare, bruk av verktøy eller endring av Windows-innstillinger. Se HP
Support Assistant. Velg HP Support Assistant-appen for å få tilgang til HP Support Assistant på
startskjermen.
Du finner mer informasjon i hjelpen til Diskdefragmentering-programvaren.
Bruke Diskopprydding
Diskopprydding søker gjennom harddisken etter overflødige filer du trygt kan slette for å frigjøre plass på
harddisken, slik at datamaskinen fungerer mer effektivt.
Slik kjører du Diskopprydding:
48
1.
Skriv disk fra Start-skjermen, og velg deretter Avinstaller apper for å frigjøre diskplass.
2.
Følg veiledningen på skjermen.
Kapittel 8 Disker og stasjoner
NOWW
9
Sikkerhet
Beskytte datamaskinen
Standardsikkerhetsfunksjonene som finnes i Windows-operativsystemet og i Computer Setup-verktøyet
(BIOS, ikke Windows), kan beskytte personlige innstillinger og data mot mange forskjellige farer.
MERK: Sikkerhetsløsninger er laget for å virke avskrekkende. Slike hindringer kan ikke alltid hindre at
produktet blir skadet eller stjålet.
MERK: Før du sender datamaskinen til service, må du sikkerhetskopiere og slette alle konfidensielle filer og
fjerne alle passordinnstillinger.
MERK: Enkelte av funksjonene i dette kapittelet er kanskje ikke tilgjengelig på datamaskinen.
MERK: Datamaskinen støtter Computrace, en elektronisk sikkerhetstjeneste for sporing og gjenoppretting
som er tilgjengelig i utvalgte regioner. Hvis datamaskinen blir stjålet, kan Computrace spore den hvis en
uautorisert bruker kobler seg til Internett. Du må kjøpe programvaren og abonnere på tjenesten for å kunne
bruke Computrace. Du finner informasjon om bestilling av Computrace-programvaren på HP-nettstedet
http://www.hp.com.
Risikofaktor
Sikkerhetsfunksjon
Uautorisert bruk av datamaskinen
HP Client Security i kombinasjon med passord, smartkort,
kontaktfrie kort, registrerte fingeravtrykk eller annen type
godkjenning
Uautorisert tilgang til Computer Setup (f10)
BIOS-administratorpassord i Computer Setup*
Uautorisert tilgang til harddiskinnhold
DriveLock-passord eller Automatic DriveLock-passord i Computer
Setup*
Uautorisert oppstart fra en ekstern optisk stasjon (kun enkelte
modeller), ekstern optisk harddisk (kun enkelte modeller) eller
intern nettverksadapter
Funksjon for oppstartsalternativer i Computer Setup*
Uautorisert tilgang til en Windows-brukerkonto
Windows-brukerpassord
Uautorisert tilgang til data
●
HP Drive Encryption-programvare
●
Windows Defender
Uautorisert tilgang til Computer Setup-innstillinger og annen
systemidentifiserende informasjon
BIOS-administratorpassord i Computer Setup*
Uautorisert fjerning av datamaskinen
Feste for tyverisikringskabel (brukes sammen med
tilleggsutstyret tyverisikringskabel)
*Computer Setup er et forhåndsinstallert ROM-basert verktøy som kan brukes når operativsystemet ikke fungerer eller ikke kan
lastes. Du kan bruke enten en pekeenhet (styrepute, styrepinne eller USB-mus) eller tastaturet til å navigere og gjøre valg i Computer
Setup.
NOWW
Beskytte datamaskinen
49
Bruke passord
Et passord er en gruppe av tegn som du velger for å beskytte informasjon på en datamaskin. Flere typer
passord kan angis, avhengig av hvordan du vil styre tilgangen til data. Passord kan angis i Windows eller
utenfor Windows i Computer Setup-verktøyet som er forhåndsinstallert på datamaskinen.
●
BIOS-administrator- og DriveLock-passord angis i Computer Setup og administreres av system-BIOS.
●
Automatiske DriveLock-passord blir aktivert i Computer Setup.
●
Windows-passord angis bare i Windows-operativsystemet.
●
Hvis HP SpareKey har blitt satt opp tidligere, og du glemte administratorpassordet du valgte for BIOS i
Computer Setup, kan du bruke HP SpareKey for å få tilgang til verktøyet.
●
Hvis du glemmer både DriveLock-brukerpassordet og DriveLock-hovedpassordet som er angitt i
Computer Setup (Datamaskinkonfigurasjon), låses harddisken som beskyttes av passordene,
permanent, og kan ikke brukes lenger.
Du kan bruke det samme passordet for en funksjon i Computer Setup og for en sikkerhetsfunksjon i Windows.
Du kan også bruke det samme passordet til mer enn én funksjon i Computer Setup.
Bruk følgende tips når du skal opprette og lagre passord:
●
Når du skal opprette et passord, må du følge kravene som er angitt i programmet.
●
Ikke bruk det samme passordet for flere programmer eller nettsteder, og ikke bruk Windows-passordet
ditt i noe annet program eller på noe annet nettsted.
●
Bruk Password Manager i HP Client Security til å oppbevare brukernavn og passord for alle nettsteder
og programmer. Du kan på en sikker måte sjekke dem senere dersom du ikke skulle huske dem.
●
Ikke lagre passordene i en fil på datamaskinen.
Tabellene nedenfor viser vanlig brukte Windows- og BIOS-administratorpassord og beskriver deres
funksjoner.
Angi passord i Windows
Passord
Funksjon
Administratorpassord*
Beskytter tilgangen til en konto på administratornivå i Windows.
MERK: Når du angir et administratorpassord for Windows, angir
du ikke samtidig et administratorpassord for BIOS-en.
Brukerpassord*
Beskytter tilgangen til en brukerkonto i Windows.
*Hvis du vil vite hvordan du angir et administrator- eller brukerpassord i Windows fra startskjermen, åpner du HP Support Assistant.
Velg HP Support Assistant-appen for å få tilgang til HP Support Assistant på startskjermen.
Angi passord i Computer Setup
Passord
Funksjon
Administratorpassord for BIOS*
Beskytter tilgangen til Computer Setup.
MERK: Hvis funksjoner er aktivert for å hindre fjerning av BIOSadministratorpassord, er det ikke sikkert du kan fjerne det før
disse funksjonene har blitt deaktivert.
50
Kapittel 9 Sikkerhet
NOWW
Passord
Funksjon
Hovedpassord for DriveLock*
Beskytter tilgangen til den interne harddisken som er beskyttet
av DriveLock. Det brukes også til å fjerne DriveLock-beskyttelse.
Dette passordet angis under DriveLock-passord i
aktiveringsprosessen.
MERK: Et BIOS-administratorpassord må angis før du kan angi
et DriveLock-passord.
Brukerpassord for DriveLock*
Beskytter tilgangen til den interne harddisken som er beskyttet
av DriveLock, og angis under DriveLock-passord i
aktiveringsprosessen.
MERK: Et BIOS-administratorpassord må angis før du kan angi
et DriveLock-passord.
*Se følgende emner for å få informasjon om disse passordene.
Administrere et BIOS-administratorpassord
Følg denne fremgangsmåten for å angi, endre eller slette dette passordet:
Sette opp et nytt administratorpassord for BIOS
1.
Slå på eller omstart datamaskinen og trykk på esc mens meldingen "Press the ESC key for Startup
Menu" (trykk på ESC-tasten for oppstartsmenyen) vises nederst på skjermen.
2.
Trykk på f10 for å åpne Computer Setup.
3.
Bruk en pekeenhet eller piltastene til å velge Security (sikkerhet) > Setup BIOS Administrator
Password (angi BIOS-administratorpassord), og trykk på enter.
4.
Skriv et passord når du blir bedt om det.
5.
Skriv det nye passordet på nytt som en bekreftelse, når du blir bedt om det.
6.
Når du skal lagre endringene og avslutte Computer Setup, klikker du på Save (lagre) og følger
veiledningen.
– eller –
Bruk piltastene til å velge Main (hovedmeny) > Save Changes and Exit (lagre endringer og avslutt), og
trykk på enter.
Endringene trer i kraft når datamaskinen startes på nytt.
Endre et administratorpassord for BIOS
NOWW
1.
Slå på eller omstart datamaskinen og trykk på esc mens meldingen "Press the ESC key for Startup
Menu" (trykk på ESC-tasten for oppstartsmenyen) vises nederst på skjermen.
2.
Trykk på f10 for å åpne Computer Setup.
3.
Bruk en pekeenhet eller piltastene til å velge Security (sikkerhet) > Change Password (endre passord),
og trykk på enter.
4.
Skriv inn det gjeldende passordet når du blir bedt om det.
Bruke passord
51
5.
Skriv det nye passordet på nytt som en bekreftelse, når du blir bedt om det.
6.
Når du skal lagre endringene og avslutte Computer Setup, klikker du på ikonet Save (lagre) nederst til
venstre på skjermen og følger veiledningen.
– eller –
Bruk piltastene til å velge Main (hovedmeny) > Save Changes and Exit (lagre endringer og avslutt), og
trykk på enter.
Endringene trer i kraft når datamaskinen startes på nytt.
Slette et administratorpassord for BIOS
1.
Slå på eller omstart datamaskinen og trykk på esc mens meldingen "Press the ESC key for Startup
Menu" (trykk på ESC-tasten for oppstartsmenyen) vises nederst på skjermen.
2.
Trykk på f10 for å åpne Computer Setup.
3.
Bruk en pekeenhet eller piltastene til å velge Security (sikkerhet) > Change Password (endre passord),
og trykk på enter.
4.
Skriv inn det gjeldende passordet når du blir bedt om det.
5.
Når du blir bedt om å angi det nye passordet, lar du feltet stå tomt og trykker på enter.
6.
Les advarselen. Velg YES (ja) for å fortsette.
7.
Når du blir bedt om å skrive det nye passordet på nytt, lar du feltet stå tomt og trykker på enter.
8.
Når du skal lagre endringene og avslutte Computer Setup, klikker du på ikonet Save (lagre) nederst til
venstre på skjermen og følger veiledningen.
– eller –
Bruk piltastene til å velge Main (hovedmeny) > Save Changes and Exit (lagre endringer og avslutt), og
trykk på enter.
Endringene trer i kraft når datamaskinen startes på nytt.
52
Kapittel 9 Sikkerhet
NOWW
Oppgi et BIOS-administratorpassord
Ved ledeteksten BIOS administrator password (BIOS-administratorpassord) skriver du inn passordet (med
samme type taster som du brukte til å angi passordet) og trykker på enter. Hvis du skriver inn feil BIOSadministratorpassord tre ganger, må du starte datamaskinen på nytt og prøve igjen.
Administrere et Computer Setup DriveLock-passord
FORSIKTIG: For å unngå at den DriveLock-beskyttede harddisken blir låst for godt, bør du skrive ned
bruker- og hovedpassordet for DriveLock og lagre disse på et trygt sted utenom datamaskinen. Hvis du
glemmer begge DriveLock-passordene, blir harddisken låst for godt og kan ikke lenger brukes.
DriveLock-beskyttelse hindrer uautorisert tilgang til innholdet på harddisken. DriveLock kan bare brukes på
datamaskinens interne harddisk(er). Når DriveLock-beskyttelse brukes på en stasjon, må du skrive inn et
passord for å få tilgang til stasjonen. Stasjonen må settes inn i datamaskinen eller en avansert portreplikator
for å få tilgang til den ved hjelp av DriveLock-passordene.
MERK: Et BIOS-administratorpassord må angis før du får tilgang til DriveLock-funksjonene.
For å kunne bruke DriveLock-beskyttelse på en intern harddisk må du angi et brukerpassord og et
hovedpassord i Computer Setup. Vær oppmerksom på følgende ved bruk av DriveLock-beskyttelse:
NOWW
●
Når DriveLock-beskyttelse er brukt på en harddisk, må du angi enten brukerpassordet eller
hovedpassordet for å få tilgang til harddisken.
●
Den som bruker den beskyttede harddisken til daglig, bør ha brukerpassordet. Systemadministratoren
eller den som bruker den beskyttede harddisken til daglig, bør ha hovedpassordet.
●
Brukerpassordet og hovedpassordet kan være identiske.
●
Du kan bare slette bruker- eller hovedpassordet ved å fjerne DriveLock-beskyttelsen fra stasjonen.
DriveLock-beskyttelsen kan bare fjernes fra stasjonen ved bruk av hovedpassordet.
Bruke passord
53
Angi DriveLock-passord
Følg denne fremgangsmåten for å angi et DriveLock-passord i Computer Setup (Datamaskinkonfigurasjon):
1.
Slå datamaskinen på og trykk på esc mens meldingen "Press the ESC key for Startup Menu" (trykk på
ESC-tasten for oppstartmeny) vises nederst på skjermen.
2.
Trykk på f10 for å åpne Computer Setup.
3.
Bruk en pekeenhet eller piltastene til å velge Security (Sikkerhet) > Hard Drive Tools (Harddiskverktøy)
> DriveLock, og trykk deretter enter.
4.
Klikk på Set DriveLock Password (global) (angi DriveLock-passord (globalt)).
5.
Oppgi BIOS-administratorpassordet og trykk på enter.
6.
Bruk en pekeenhet eller piltastene til å velge harddisken du vil beskytte, og trykk på enter.
7.
Les advarselen. Velg YES (ja) for å fortsette.
8.
Når du blir bedt om det, skriver du hovedpassordet og trykker på enter.
9.
Når du blir bedt om det, bekrefter du hovedpassordet ved å skrive det på nytt og trykke på enter.
10. Når du blir bedt om det, skriver du et brukerpassord og trykker på enter.
11. Når du blir bedt om det, bekrefter du brukerpassordet ved å skrive det på nytt og trykke på enter.
12. For å bekrefte DriveLock-beskyttelse av harddisken du har valgt, skriver du DriveLock i
bekreftelsesfeltet og trykker på enter.
MERK: Det skilles mellom små og store bokstaver i bekreftelsen.
13. Når du skal lagre endringene og avslutte Computer Setup, klikker du på ikonet Save (lagre) nederst til
venstre på skjermen og følger veiledningen.
– eller –
Bruk piltastene til å velge Main (hovedmeny) > Save Changes and Exit (lagre endringer og avslutt), og
trykk på enter.
Endringene trer i kraft når datamaskinen startes på nytt.
Skrive inn DriveLock-passord
Kontroller at harddisken står i datamaskinen (ikke i en eventuell forankringsenhet eller ekstern MultiBayenhet).
Når meldingen DriveLock Password (DriveLock-passord) vises, skriver du inn bruker- eller hovedpassordet
(med de samme tastene som du brukte til å angi passordet), og trykker på enter.
Hvis du skriver passordet feil to ganger, må du avslutte datamaskinen og forsøke på nytt.
54
Kapittel 9 Sikkerhet
NOWW
Endre DriveLock-passord
Følg denne fremgangsmåten for å endre et DriveLock-passord i Computer Setup (Datamaskinkonfigurasjon):
1.
Slå datamaskinen på og trykk på esc mens meldingen "Press the ESC key for Startup Menu" (trykk på
ESC-tasten for oppstartmeny) vises nederst på skjermen.
2.
Trykk på f10 for å åpne Computer Setup.
3.
Bruk en pekeenhet eller piltastene til å velge Security (Sikkerhet) > Hard Drive Tools (Harddiskverktøy)
> DriveLock, og trykk deretter enter.
4.
Oppgi BIOS-administratorpassordet og trykk på enter.
5.
Bruk en pekeenhet eller piltastene til å velge DriveLock Password (DriveLock-passord), og trykk på
enter.
6.
Bruk piltastene til å velge en intern harddisk, og trykk deretter på enter.
7.
Bruk en pekeenhet eller piltastene til å velge Change Password (endre passord).
8.
Når du blir bedt om det, skriver du ditt gjeldende passord og trykker på enter.
9.
Når du blir bedt om det, skriver du et nytt passord og trykker på enter.
10. Når du blir bedt om det, bekrefter du det nye passordet ved å skrive det på nytt og trykke på enter.
11. Når du skal lagre endringene og avslutte Computer Setup, klikker du på ikonet Save (lagre) nederst til
venstre på skjermen og følger veiledningen.
– eller –
Bruk piltastene til å velge Main (hovedmeny) > Save Changes and Exit (lagre endringer og avslutt), og
trykk på enter.
Endringene trer i kraft når datamaskinen startes på nytt.
NOWW
Bruke passord
55
Fjerne DriveLock-beskyttelse
Følg denne fremgangsmåten for å fjerne DriveLock-beskyttelsen i Computer Setup:
1.
Slå datamaskinen på og trykk på esc mens meldingen "Press the ESC key for Startup Menu" (trykk på
ESC-tasten for oppstartmeny) vises nederst på skjermen.
2.
Trykk på f10 for å åpne Computer Setup.
3.
Bruk en pekeenhet eller piltastene til å velge Security (Sikkerhet) > Hard Drive Tools (Harddiskverktøy)
> DriveLock, og trykk deretter enter.
4.
Oppgi BIOS-administratorpassordet og trykk på enter.
5.
Bruk en pekeenhet eller piltastene til å velge Set DriveLock Password (angi DriveLock-passord), og
trykk på enter.
6.
Bruk en pekeenhet eller piltastene til å velge en intern harddisk, og trykk deretter på enter.
7.
Bruk en pekeenhet eller piltastene til å velge Disable protection (deaktiver beskyttelse).
8.
Skriv inn hovedpassordet og trykk på enter.
9.
Når du skal lagre endringene og avslutte Computer Setup, klikker du på Save (lagre) og følger
veiledningen.
– eller –
Bruk piltastene til å velge Main (hovedmeny) > Save Changes and Exit (lagre endringer og avslutt), og
trykk på enter.
Endringene trer i kraft når datamaskinen startes på nytt.
Bruke automatisk DriveLock i Computer Setup
I et flerbrukermiljø kan du angi et automatisk DriveLock-passord. Når du aktiverer et automatisk DriveLockpassord, vil et vilkårlig brukerpassord og et DriveLock-hovedpassord bli opprettet for deg. Når en bruker
oppgir passordlegitimasjonen, vil det samme vilkårlige bruker- og DriveLock-hovedpassordet bli brukt til å
låse opp stasjonen.
MERK: Et BIOS-administratorpassord må angis før du får tilgang til Automatic DriveLock-funksjonene.
Oppgi et automatisk DriveLock-passord
Følg denne fremgangsmåten for å aktivere et automatisk DriveLock-passord i Computer Setup:
56
1.
Slå på eller omstart datamaskinen og trykk på esc mens meldingen "Press the ESC key for Startup
Menu" (trykk på ESC-tasten for oppstartsmenyen) vises nederst på skjermen.
2.
Trykk på f10 for å åpne Computer Setup.
3.
Bruk en pekeenhet eller piltastene til å velge Security (Sikkerhet) > Hard Drive Tools (Harddiskverktøy)
> Automatic DriveLock (Automatisk DriveLock), og trykk deretter enter.
4.
Oppgi BIOS-administratorpassordet og trykk på enter.
5.
Bruk en pekeenhet eller piltastene til å velge en intern harddisk, og trykk deretter på enter.
Kapittel 9 Sikkerhet
NOWW
6.
Les advarselen. Velg YES (ja) for å fortsette.
7.
Når du skal lagre endringene og avslutte Computer Setup, klikker du på Save (lagre) og følger
veiledningen.
– eller –
Bruk piltastene til å velge Main (hovedmeny) > Save Changes and Exit (lagre endringer og avslutt), og
trykk på enter.
Fjerne automatisk DriveLock-beskyttelse
Følg denne fremgangsmåten for å fjerne DriveLock-beskyttelsen i Computer Setup:
1.
Slå på eller omstart datamaskinen og trykk på esc mens meldingen "Press the ESC key for Startup
Menu" (trykk på ESC-tasten for oppstartsmenyen) vises nederst på skjermen.
2.
Trykk på f10 for å åpne Computer Setup.
3.
Bruk en pekeenhet eller piltastene til å velge Security (Sikkerhet) > Hard Drive Tools (Harddiskverktøy)
> Automatic DriveLock (Automatisk DriveLock), og trykk deretter enter.
4.
Oppgi BIOS-administratorpassordet og trykk på enter.
5.
Bruk en pekeenhet eller piltastene til å velge en intern harddisk, og trykk deretter på enter.
6.
Bruk en pekeenhet eller piltastene til å velge Disable protection (deaktiver beskyttelse).
7.
Når du skal lagre endringene og avslutte Computer Setup, klikker du på ikonet Save (lagre) nederst til
venstre på skjermen og følger veiledningen.
– eller –
Bruk piltastene til å velge Main (hovedmeny) > Save Changes and Exit (lagre endringer og avslutt), og
trykk på enter.
Bruke antivirusprogramvare
Når du bruker datamaskinen for å få tilgang til e-post, nettverk eller Internett, kan det hende du utsetter den
for datavirus. Datavirus kan sette operativsystemet, programmer eller verktøy ut av spill, eller hindre dem i å
fungere som de skal.
Antivirusprogramvare kan oppdage de fleste virus, uskadeliggjøre dem og i de fleste tilfeller reparere
eventuell skade de har forårsaket. Du må sørge for å holde antivirusprogramvaren oppdatert for at
beskyttelsen skal fungere mot nye virus.
Windows Defender er forhåndsinstallert på datamaskinen. Det anbefales på det sterkeste at du fortsetter
med å bruke et antivirusprogram for å gi datamaskinen full beskyttelse.
Se HP Support Assistant for å få mer informasjon om datavirus. Velg HP Support Assistant-appen for å få
tilgang til HP Support Assistant på startskjermen.
Bruke brannmurprogramvare
Brannmurer er konstruert for å hindre uautorisert tilgang til et system eller nettverk. En brannmur kan være
programvare du installerer på datamaskinen og/eller i nettverket, eller den kan være en løsning som består
av både maskin- og programvare.
Det finnes to typer brannmurer man kan vurdere:
NOWW
Bruke antivirusprogramvare
57
●
Vertsbaserte brannmurer – Programvare som bare beskytter datamaskinen som den er installert på.
●
Nettverksbaserte brannmurer – Installeres mellom DSL- eller kabelmodemet og hjemmenettverket for
å beskytte alle datamaskinene i nettverket.
Når det installeres en brannmur i et system, overvåkes og sammenliknes alle data som sendes til og fra
systemet, med et sett av brukerdefinerte sikkerhetskriterier. Alle data som ikke oppfyller disse kriteriene,
blir blokkert.
Datamaskinen eller nettverksutstyret kan allerede ha en brannmur installert. Hvis ikke, finnes det
brannmurprogramløsninger å få tak i.
MERK: I enkelte tilfeller kan en brannmur blokkere tilgangen til Internett-spill, påvirke deling av skrivere
eller filer i et nettverk, eller blokkere autoriserte e-postvedlegg. Du kan løse problemet midlertidig ved å
deaktivere brannmuren, utføre oppgaven du ønsker å utføre og deretter aktivere brannmuren igjen. Hvis du
vil ha en permanent løsning på problemet, må du konfigurere brannmuren på nytt.
Installere kritiske sikkerhetsoppdateringer
FORSIKTIG: Microsoft® sender ut varsler om kritiske oppdateringer. Du beskytter datamaskinen mot
sikkerhetsbrudd og datavirus ved å installere alle de kritiske oppdateringene fra Microsoft så snart du mottar
en melding om at de er tilgjengelig.
Du kan velge om oppdateringene skal installeres automatisk. Hvis du vil endre innstillingene, skriver du
kontrollpanel på startskjermen og velger Kontrollpanel. Velg System og sikkerhet, Windows Update
og Endre innstillinger, og følg deretter veiledningen på skjermen.
Bruke HP Client Security (kun på enkelte modeller)
Programvaren HP Client Security er forhåndsinstallert på datamaskinene. Denne programvaren får du tilgang
til gjennom HP Client Security-flisen på startskjermen, ikonet i systemstatusfeltet på Windows-skrivebordet,
som du finner helt til høyre på oppgavelinjen, og i Windows' Kontrollpanel. Programvaren inneholder
sikkerhetsfunksjoner som beskytter mot uautorisert tilgang til datamaskinen, nettverk og kritiske data. Du
finner mer informasjon i hjelpen til HP Client Security-programvaren.
Installere en tyverisikringskabel (ekstrautstyr)
MERK: En tyverisikringskabel er laget for å fungere som et hinder, men den kan ikke alltid forhindre at
datamaskinen blir skadet eller stjålet.
MERK: Festet for tyverisikringskabelen på datamaskinen kan se litt annerledes ut enn illustrasjonen i dette
avsnittet. Se avsnittet Bli kjent med datamaskinen på side 4 angående plassering av festet for
tyverisikringskabelen på datamaskinen.
58
1.
Legg tyverisikringskabelen i en løkke rundt et fast objekt.
2.
Sett nøkkelen (1) inn i kabellåsen (2).
3.
Sett tyverisikringskabellåsen i festet for tyverisikringskabel på datamaskinen (3), og lås deretter
tyverisikringskabellåsen med nøkkelen.
Kapittel 9 Sikkerhet
NOWW
Bruke fingeravtrykkleseren
Integrerte fingeravtrykklesere er bare tilgjengelig på enkelte datamaskinmodeller. Hvis du skal bruke
fingeravtrykkleseren, må du først registrere fingeravtrykkene i legitimasjonsbehandlingen i HP Client
Security. Se hjelpen til HP Client Security-programmet.
Når du har registrert fingeravtrykk i Credential Manager, kan du bruke Password Manager-modulen i HP
Client Security til å oppbevare og fylle ut brukernavn og passord for nettstedene og programmene som
støttes.
Finne fingeravtrykkleseren
Fingeravtrykkleseren er en liten metallisk sensor, som befinner seg på ett av disse områdene på
datamaskinen:
●
Nær bunnen av styreputen
●
På høyre side av tastaturet
●
Oppe til høyre på skjermen
●
Oppe til venstre på skjermen
Leseren kan være plassert vannrett eller loddrett, avhengig av datamaskinmodellen. Begge retninger krever
at du drar fingeren i rett vinkel mot metallsensoren. Se Bli kjent med datamaskinen på side 4 angående
plasseringen av leseren på datamaskinen.
NOWW
Bruke fingeravtrykkleseren
59
10 Vedlikehold
Rengjøre datamaskinen
Bruk følgende produkter for å rengjøre datamaskinen på en trygg måte:
●
Dimetylbenzyl ammoniumklorid, maks. konsentrasjon 0,3 prosent (for eksempel engangsservietter
som finnes under forskjellige merkenavn)
●
Alkoholfritt rengjøringsmiddel for glass
●
Vann med mild såpeløsning
●
Tørr mikrofiberklut eller pusseskinn (antistatisk klut uten olje)
●
Antistatiske renseservietter
FORSIKTIG: Unngå sterke rengjøringsmidler som kan føre til permanent skade datamaskinen. Hvis du ikke
er sikker på at et rengjøringsprodukt er trygt for datamaskinen, må du sjekke produktinnholdet for å være
sikker på at det ikke inneholder bestanddeler som alkohol, aceton, salmiakk, metylklorid og hydrokarboner.
Fibrøst materiale som papirtørkler kan ripe opp datamaskinen. Over tid kan smusspartikler og
rengjøringsmidler samle seg i ripene.
Rengjøringsprosedyrer
Følg fremgangsmåtene i dette avsnittet for å rengjøre datamaskinen på en trygg måte.
ADVARSEL: For å unngå elektrisk støt eller skade på komponenter må du ikke forsøke å rengjøre
datamaskinen mens den er slått på.
Slå datamaskinen av.
Koble fra strømnettet.
Koble fra alle eksterne enheter med strømforsyning.
FORSIKTIG: For å unngå skade på interne komponenter må du ikke sprute rengjøringsmidler eller -væsker
direkte på noen datamaskinflate. Væske som drypper på overflaten, kan skade interne komponenter
permanent.
Rengjøre skjermen (All-in-One-enheter og bærbare PCer)
Tørk forsiktig av skjermen med en myk, lofri klut som er fuktet med et alkoholfritt rengjøringsmiddel for
glass. Pass på at skjermen er tørr før du lukker skjermen.
Rengjøre sidene og dekselet
Når du skal rengjøre sidene eller dekselet, bruker du en myk mikrofiberklut eller et pusseskinn fuktet med et
av rengjøringsmidlene som er anbefalt, eller bruker en egnet engangsserviett.
MERK: Rengjør dekselet til datamaskinen med roterende bevegelser for å fjerne smuss og partikler mer
effektivt.
60
Kapittel 10 Vedlikehold
NOWW
Rengjøre styreputen, tastaturet eller musen
ADVARSEL: For å unngå fare for elektrisk støt eller skade på interne komponenter må du ikke bruke
støvsugertilbehør til å rengjøre tastaturet. En støvsuger kan avsette husstøv på tastaturets overflate.
FORSIKTIG: For å unngå skade på interne komponenter må du ikke la væske dryppe mellom tastene.
NOWW
●
Når du skal rengjøre styreputen, tastaturet eller musen, bruker du en myk mikrofiberklut eller et
pusseskinn fuktet med et av rengjøringsmidlene som er anbefalt, eller bruker en egnet
engangsserviett.
●
For å unngå at tastene blir klebrige og fjerne støv, lo og partikler fra tastaturet kan du bruke en
trykkluftbeholder med blåserør.
Rengjøre datamaskinen
61
Oppdatere programmer og drivere
HP anbefaler at du oppdaterer programmer og drivere regelmessig med de nyeste versjonene. Gå til
http://www.hp.com/support for å laste ned de nyeste versjonene. Du kan også registrere deg for å motta
automatiske varsler om oppdateringer når slike blir tilgjengelig.
Bruke SoftPaq Download Manager
HP SoftPaq Download Manager (SDM) er et verktøy som gir rask tilgang til SoftPaq-informasjon for
HP kontor-PCer uten å måtte oppgi SoftPaq-nummeret. Ved hjelp av dette verktøyet kan du enkelt søke etter
SoftPaq-pakker, laste dem ned og pakke dem ut.
SoftPaq Download Manager leser og laster ned en publisert databasefil som inneholder datamaskinmodellog SoftPaq-informasjon, fra HP FTP-nettstedet. I SoftPaq Download Manager kan du angi en eller flere
datamaskinmodeller for å finne ut hvilke SoftPaq-pakker som er tilgjengelig for nedlasting.
SoftPaq Download Manager sjekker HP FTP-nettstedet for oppdateringer av databasen og programvaren.
Hvis det finnes oppdateringer, blir de lastet ned og tatt i bruk umiddelbart.
SoftPaq Download Manager er tilgjengelig på HPs nettsted. Før du kan bruke SoftPaq Download Manager til å
laste ned SoftPaq-pakker, må du laste ned og installere programmet. Gå til HPs nettsted på
http://www.hp.com/go/sdm og følg veiledningen for å laste ned og installere SoftPaq Download Manager.
Slik laster du ned SoftPaq-pakker:
▲
Skriv s på startskjermen. Skriv softpaq i søkefeltet og velg HP SoftPaq Download Manager. Følg
veiledningen for å laste ned SoftPaq-pakker.
MERK: Hvis Brukerkontokontroll ber om det, klikker du på Ja.
62
Kapittel 10 Vedlikehold
NOWW
11 Sikkerhetskopiering og gjenoppretting
Bruk Windows' sikkerhetskopierings- og gjenopprettingsverktøy til å sikkerhetskopiere enkeltfiler og mapper, sikkerhetskopiere hele harddisken, lage systemreparasjonsmedier (kun på enkelte modeller) ved
hjelp av den installerte optiske stasjonen (kun på enkelte modeller) eller en ekstern optisk tilleggsstasjon
eller lag systemgjenopprettingspunkter for å beskytte data. I tilfelle systemsvikt kan du bruke
sikkerhetskopifilene til å gjenopprette innholdet på datamaskinen.
Skriv gjenopprett på startskjermen, klikk på Innstillinger og velg fra listen over alternativer som vises.
MERK: Du finner nærmere beskrivelser av de ulike alternativene for sikkerhetskopiering og gjenoppretting
ved å søke på disse emnene i Windows' Hjelp og støtte.
HP anbefaler at du skriver ut gjenopprettingsprosedyrene og tar vare på dem for senere bruk i tilfelle
systemet blir ustabilt.
MERK: Windows inneholder funksjonen Brukerkontokontroll, som gir forbedret sikkerhet på datamaskinen.
Du kan bli bedt om å gi tillatelse til eller angi passord for enkelte oppgaver, for eksempel installering av
programvare, bruk av verktøy eller endring av Windows-innstillinger. Du finner mer informasjon i Windows'
Hjelp og støtte.
Sikkerhetskopiere data
En gjenoppretting etter systemsvikt blir ikke bedre enn siste sikkerhetskopi. Du bør lage
systemreparasjonsmedier og den første sikkerhetskopien umiddelbart etter det første systemoppsettet. Når
du legger til ny programvare og datafiler, bør du sikkerhetskopiere systemet regelmessig for å ha en
forholdsvis aktuell sikkerhetskopi.
Se Windows' Hjelp og støtte for å få mer informasjon om sikkerhetskopieringsfunksjonene i Windows.
Utføre systemgjenoppretting
Hvis det oppstår systemsvikt eller ustabilitet, har datamaskinen disse verktøyene for å gjenopprette filene
dine:
●
Windows-gjenopprettingsverktøy: Du kan bruke Windows Sikkerhetskopiering og gjenoppretting til å
gjenopprette data som du har sikkerhetskopiert. Du kan også bruke Windows Automatisk reparasjon til
å løse problemer som hindrer at Windows starter på riktig måte.
●
f11-gjenopprettingsverktøy: Du kan bruke f11-gjenopprettingsverktøyene til å gjenopprette det
opprinnelige harddiskbildet. Diskbildet inkluderer Windows-operativsystemet og programvare som var
installert fra fabrikk.
MERK: Hvis du ikke får startet datamaskinen og du ikke får brukt systemreparasjonsmediene du har laget
(kun på enkelte modeller), må du kjøpe et Windows 8-operativsystemmedium for å omstarte datamaskinen
og reparere operativsystemet. Se Bruke Windows-operativsystemmedier (kjøpes separat) på side 65 for å
få mer informasjon.
Bruke Windows-gjenopprettingsverktøy
Hvis du skal gjenopprette data fra en sikkerhetskopi, kan du se Windows' Hjelp og støtte for veiledning om
gjenoppretting av filer og mapper.
NOWW
Sikkerhetskopiere data
63
Følg denne fremgangsmåten for å gjenopprette informasjonen ved hjelp av Automatisk reparasjon.
FORSIKTIG: Noen alternativer for Oppstartsreparasjon vil slette all data og formatere harddisken på nytt.
Alle filer du har opprettet og eventuell programvare som er installert på datamaskinen, blir fjernet for godt.
Når omformateringen er fullført, gjenoppretter gjenopprettingsprosessen operativsystemet i tillegg til
drivere, programvare og verktøy fra sikkerhetskopien som brukes til gjenopprettingen.
1.
Sikkerhetskopier alle personlige filer hvis det er mulig.
2.
Undersøk eventuelt om det finnes en partisjon med et gjenopprettingsbilde eller en Windows-partisjon.
Skriv file på startskjermen og klikk på Filutforsker.
– eller –
Skriv pc på startskjermen og velg Denne PCen.
MERK: Hvis Windows-partisjonen og partisjonen med gjenopprettingsbilde mangler, må du
gjenopprette operativsystemet og programmer ved hjelp av en Windows 8 operativsystem-DVD og
Driver Recovery-mediet (drivergjenoppretting) (begge kjøpes separat). Se Bruke Windowsoperativsystemmedier (kjøpes separat) på side 65 for å få mer informasjon.
3.
Hvis Windows-partisjonen og partisjonen med gjenopprettingsbildet er listet opp, kan du starte
maskinen på nytt ved å trykke på og holde nede shift-tasten mens du klikker på Omstart.
4.
Velg Problemløsing, Avanserte alternativer og deretter Oppstartsreparasjon.
5.
Følg veiledningen på skjermen.
MERK: Søk på disse emnene i Windows' Hjelp og støtte for å få mer informasjon om å gjenopprette data
med Windows-verktøyene.
Bruke f11-gjenopprettingsverktøy
FORSIKTIG: Når du bruker f11, slettes alt innhold på harddisken og den formateres på nytt. Alle filer som
du har opprettet, og eventuell programvare som du har installert på datamaskinen, blir fjernet for godt. f11gjenopprettingsverktøyet installerer operativsystemet og HP-programmer og -drivere som var installert fra
fabrikk, på nytt. Programvare som ikke var installert fra fabrikk, må installeres på nytt.
Slik gjenoppretter du det opprinnelige harddiskbildet med f11:
1.
Sikkerhetskopier alle personlige filer hvis det er mulig.
2.
Undersøk eventuelt om det finnes en partisjon med et gjenopprettingbilde: Skriv pc på startskjermen
og velg Denne PCen.
MERK: Hvis partisjonen med gjenopprettingbildet mangler, må du gjenopprette operativsystemet og
programmer ved hjelp av mediet med Windows-operativsystemet og Driver Recovery-mediet
(drivergjenoppretting, begge kjøpes separat). Se Bruke Windows-operativsystemmedier (kjøpes
separat) på side 65 for å få mer informasjon.
64
3.
Hvis du finner partisjonen med gjenopprettingbildet, omstarter du datamaskinen og trykker på esc
mens meldingen "Press the ESC key for Startup Menu" (trykk på ESC-tasten for oppstartmenyen) vises
nederst på skjermen.
4.
Trykk på f11 mens meldingen "Press <F11> for recovery" (trykk på f11 for å gjenopprette) vises på
skjermen.
5.
Følg veiledningen på skjermen.
Kapittel 11 Sikkerhetskopiering og gjenoppretting
NOWW
Bruke Windows-operativsystemmedier (kjøpes separat)
Kontakt kundestøtte for å bestille en Windows operativsystem-DVD. Se heftet Worldwide Telephone
Numbers (internasjonale telefonnumre) som fulgte med datamaskinen. Du finner også kontaktinformasjon
på HPs nettsted. Gå til http://www.hp.com/support, velg land eller region og følg veiledningen på skjermen.
FORSIKTIG: Bruk av et Windows operativsystemmedium sletter alt innhold på harddisken og formaterer
den helt på nytt. Alle filer som du har opprettet, og eventuell programvare som du har installert på
datamaskinen, blir fjernet for godt. Når omformateringen er fullført, sørger gjenopprettingsprosessen for å
gjenopprette operativsystemet i tillegg til drivere, programvare og verktøy.
Slik starter du en full installering av operativsystemet ved hjelp av en Windows-operativsystem-DVD:
MERK: Denne prosessen tar flere minutter.
1.
Sikkerhetskopier alle personlige filer hvis det er mulig.
2.
Sett den første Windows operativsystem-DVD i den optiske stasjonen, og start deretter datamaskinen
på nytt.
3.
Trykk en tast på tastaturet når du får beskjed om det.
4.
Følg veiledningen på skjermen.
Når installeringen er fullført:
1.
Løs ut Windows-operativsystemmediet og sett inn Driver Recovery-mediet (drivergjenoppretting).
2.
Installer utstyrsdriverne først og deretter anbefalte programmer.
Bruke Windows Oppdater eller Windows Tilbakestill
Hvis datamaskinen ikke virker som den skal og du vil ha tilbake systemstabiliteten, kan du bruke Windows
Oppdater til å starte på nytt og beholde det som er viktig for deg.
Ved hjelp av Windows Tilbakestill kan du gjennomføre en omfattende omformatering av datamaskinen eller
fjerne personlige data før du gir bort eller resirkulerer datamaskinen. Se Windows' Hjelp og støtte for å få
mer informasjon om disse funksjonene.
Bruke HP programvareinstallering
HP programvareinstallering kan brukes til å installere drivere eller programvare som er skadet eller slettet
fra systemet, på nytt.
NOWW
1.
Skriv HP programvareinstallering på startskjermen.
2.
Åpne HP programvareinstallering.
3.
Følg veiledningen på skjermen for å installere driverne på nytt eller velge programvare.
Utføre systemgjenoppretting
65
12 Computer Setup (BIOS), MultiBoot
(fleroppstart) og HP PC Hardware
Diagnostics (UEFI)
Bruke Computer Setup
Computer Setup eller BIOS (Basic Input/Output System) styrer kommunikasjonen mellom alle inn- og
utenhetene i systemet (som diskstasjoner, skjerm, tastatur, mus og skriver). Computer Setup inkluderer
innstillinger for alle typer enheter som er installert, oppstartrekkefølgen til datamaskinen og mengden av
system- og utvidet minne.
MERK: Du må være svært nøye når du gjør endringer i Computer Setup. Feil kan føre til at datamaskinen
ikke fungerer ordentlig.
Starte Computer Setup
MERK: Du kan bare bruke et eksternt tastatur eller en mus som er koblet til en USB-port, sammen med
Computer Setup hvis støtte for eldre USB er aktivert.
Følg denne fremgangsmåten for å starte Computer Setup:
1.
Slå på eller omstart datamaskinen og trykk på esc mens meldingen "Press the ESC key for Startup
Menu" (trykk på ESC-tasten for oppstartsmenyen) vises nederst på skjermen.
2.
Trykk på f10 for å åpne Computer Setup.
Navigere og velge i Computer Setup
Følg denne fremgangsmåten for å navigere og velge i Computer Setup:
1.
Slå på eller omstart datamaskinen og trykk på esc mens meldingen "Press the ESC key for Startup
Menu" (trykk på ESC-tasten for oppstartsmenyen) vises nederst på skjermen.
MERK: Du kan bruke enten en pekeenhet (styrepute, styrepinne eller USB-mus) eller tastaturet til å
navigere og gjøre valg i Computer Setup.
2.
Trykk på f10 for å åpne Computer Setup.
●
Når du skal velge en meny eller et menyalternativ, bruker du tab-tasten eller piltastene på
tastaturet og trykker på enter, eller du kan klikke på alternativet med en pekeenhet.
●
Når du skal bla opp og ned, klikker du på opp- eller ned-pilen oppe til høyre på skjermen, eller
bruker pil opp- eller pil ned-tasten på tastaturet.
●
Trykk på esc for å lukke åpne dialogbokser og gå tilbake til hovedskjermbildet i Computer Setup,
og følg veiledningen på skjermen.
Du kan avslutte Computer Setup-menyer på en av disse måtene:
●
66
Slik avslutter du Computer Setup-menyer uten å lagre endringer:
Kapittel 12 Computer Setup (BIOS), MultiBoot (fleroppstart) og HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)
NOWW
Klikk på ikonet Exit (avslutt) nederst til venstre på skjermbildet, og følg deretter veiledningen på
skjermen.
– eller –
Bruk tabulator-tasten og piltastene til å velge Main (hovedmeny) > Ignore changes and exit (forkast
endringer og avslutt), og trykk på enter.
●
Slik lagrer du endringer og avslutter Computer Setup-menyer:
Klikk på ikonet Save (lagre) nederst til høyre på skjermbildet, og følg deretter veiledningen på
skjermen.
– eller –
Bruk tabulator-tasten og piltastene til å velge Main (hovedmeny) > Save changes and exit (lagre
endringer og avslutt), og trykk på enter.
Endringene trer i kraft når datamaskinen startes på nytt.
Gjenopprette fabrikkinnstillingene i Computer Setup
MERK: Gjenoppretting av standardverdier vil ikke endre harddiskmodusen.
Følg denne fremgangsmåten for å tilbakestille alle innstillingene i Computer Setup til verdiene som var angitt
fra fabrikk:
1.
Slå på eller omstart datamaskinen og trykk på esc mens meldingen "Press the ESC key for Startup
Menu" (trykk på ESC-tasten for oppstartsmenyen) vises nederst på skjermen.
2.
Trykk på f10 for å åpne Computer Setup.
3.
Bruk en pekeenhet eller piltastene til å velge Main (hovedmeny) > Restore Defaults (gjenopprett
standarder).
4.
Følg veiledningen på skjermen.
5.
Når du skal lagre endringene og avslutte, klikker du på ikonet Save (Lagre) nederst til høyre på
skjermen, og følger veiledningen.
– eller –
Bruk piltastene til å velge Main (hovedmeny) > Save Changes and Exit (lagre endringer og avslutt), og
trykk på enter.
Endringene trer i kraft når datamaskinen startes på nytt.
MERK: Passord- og sikkerhetsinnstillingene endres ikke når du gjenoppretter fabrikkinnstillingene.
Oppdatere BIOS
Oppdaterte versjoner av BIOS kan være tilgjengelig på HP-nettstedet.
De fleste BIOS-oppdateringene på HP-nettstedet er pakket i komprimerte filer som kalles SoftPaqs.
Enkelte nedlastingspakker inneholder filen Readme.txt, som inneholder informasjon om installering av filen
og feilsøking.
Fastslå BIOS-versjon
Du må vite hvilken BIOS-versjon som er installert for å finne ut om BIOS-oppdateringene som er tilgjengelig,
inneholder eldre BIOS-versjoner enn versjonene som er installert på datamaskinen.
NOWW
Bruke Computer Setup
67
BIOS-versjonsinformasjon (kalles også ROM-dato og system-BIOS) kan vises ved å trykke på fn+esc (hvis du
allerede er i Windows) eller ved å bruke Computer Setup.
1.
Start Computer Setup.
2.
Bruk en pekeenhet eller piltastene til å velge Main (hovedmeny) > System Information
(systeminformasjon).
3.
Hvis du vil avslutte Computer Setup uten å lagre endringene, klikker du på ikonet Exit (avslutt) nede i
venstre hjørne av skjermen og følger veiledningen.
– eller –
Bruk tabulator-tasten og piltastene til å velge Main (hovedmeny) > Ignore changes and exit (forkast
endringer og avslutt), og trykk på enter.
Laste ned BIOS-oppdateringer
FORSIKTIG: BIOS-oppdateringer må bare lastes ned og installeres når datamaskinen er koblet til en
pålitelig ekstern strømkilde ved hjelp av strømadapteren for å redusere faren for skade på datamaskinen
eller en mislykket installering. Ikke last ned eller installer BIOS-oppdateringer mens datamaskinen går på
batteri, er koblet til en forankringsstasjon (tilleggsutstyr) eller er koblet til en alternativ strømkilde. Følg
denne veiledningen ved nedlasting og installering:
Ikke koble datamaskinen fra strømnettet ved å trekke strømledningen ut av stikkontakten.
Ikke slå datamaskinen av eller sett den i hvilemodus.
Ikke sett inn, fjern, koble til eller koble fra enheter, kabler eller ledninger.
1.
Skriv support på startskjermen og velg deretter appen HP Support Assistant.
2.
Klikk på Oppdateringer og vedlikehold og deretter på Se etter HP-oppdateringer nå.
3.
Følg veiledningen på skjermen.
4.
Følg denne fremgangsmåten på nedlastingsområdet:
a.
Finn den nyeste BIOS-oppdateringen og sammenlign den med BIOS-versjonen som er installert på
datamaskinen. Noter datoen, navnet eller eventuell annen identifikasjon. Du kan komme til å
trenge denne informasjonen for å finne igjen oppdateringen senere, etter at den er lastet ned til
harddisken.
b.
Følg veiledningen på skjermen for å laste ned oppdateringen til harddisken.
Hvis oppdateringen er nyere enn BIOS-versjonen, noterer du deg banen på harddisken hvor BIOSoppdateringen skal lastes ned. Du må finne frem til denne banen når du er klar til å installere
oppdateringen.
MERK: Hvis datamaskinen er koblet til et nettverk, må du kontakte nettverksadministratoren før du
installerer programvareoppdateringer, spesielt BIOS-oppdateringer.
Prosedyrene for installering av BIOS varierer. Følg veiledningen som vises på skjermen når nedlastingen er
fullført. Følg fremgangsmåten nedenfor hvis det ikke vises noen veiledning:
68
1.
Skriv fil på startskjermen og velg Filutforsker.
2.
Klikk på harddisken som skal brukes. Harddisken er vanligvis benevnt som Lokaldisk (C:).
3.
Gå til plasseringen på harddisken som du har notert, og åpne mappen som inneholder oppdateringen.
Kapittel 12 Computer Setup (BIOS), MultiBoot (fleroppstart) og HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)
NOWW
4.
Dobbeltklikk på filen som har filtypen EXE (for eksempel filnavn.exe).
BIOS-installeringen starter.
5.
Fullfør installeringen ved å følge veiledningen på skjermen.
MERK: Når du får melding på skjermen om at installeringen er utført, kan du slette filen du lastet ned til
harddisken.
Bruke MultiBoot (fleroppstart)
Om rekkefølgen på oppstartenheter
Når du starter datamaskinen, forsøker den å starte opp fra aktiverte enheter. MultiBoot-verktøyet
(fleroppstart), som er aktivert fra fabrikk, styrer rekkefølgen som systemet velger oppstartenhet i.
Oppstartenheter kan inkludere optiske stasjoner, diskettstasjoner, nettverkskort, harddisker og USBenheter. Oppstartenheter inneholder oppstartbare medier eller filer datamaskinen trenger for å starte og
fungere riktig.
MERK: Enkelte oppstartenheter må aktiveres i Computer Setup før de kan inkluderes i
oppstartrekkefølgen.
Du kan bytte rekkefølgen som datamaskinen bruker til å søke etter en oppstartenhet ved å endre
oppstartrekkefølgen i Computer Setup. Du kan også trykke på esc mens meldingen "Press the ESC key for
Startup Menu" (trykk på ESC-tasten for oppstartsmenyen) vises nederst på skjermen, og deretter trykke på
f9. Hvis du trykker på f9, åpnes en meny som viser gjeldende oppstartenheter, slik at du kan velge en
oppstartenhet. Alternativt kan du bruke MultiBoot Express (hurtig fleroppstart) til å angi at datamaskinen
skal be deg velge en oppstartenhet hver gang datamaskinen slås på eller startes på nytt.
Velge MultiBoot-innstillinger
Du kan bruke MultiBoot (fleroppstart) på følgende måter:
●
Til å angi en ny oppstartrekkefølge som datamaskinen skal bruke hver gang den slås på, ved å endre
oppstartrekkefølgen i Computer Setup.
●
Til å velge oppstartenhet dynamisk ved å trykke på esc mens meldingen "Press the ESC key for Startup
Menu" (trykk på ESC-tasten for oppstartsmenyen) vises nederst på skjermen, og deretter trykke på f9
for å gå til menyen Boot Device Options (alternativer for oppstartenheter).
●
Til å bruke MultiBoot Express (hurtig fleroppstart) til å angi ulike oppstartrekkefølger. Med denne
funksjonen kan du velge oppstartplassering hver gang datamaskinen slås på eller omstartes.
Angi en ny oppstartrekkefølge i Computer Setup
Følg denne fremgangsmåten for å starte Computer Setup og angi rekkefølgen på oppstartenhetene som
datamaskinen skal bruke hver gang den slås på eller startes på nytt:
NOWW
1.
Slå på eller omstart datamaskinen og trykk på esc mens meldingen "Press the ESC key for Startup
Menu" (trykk på ESC-tasten for oppstartsmenyen) vises nederst på skjermen.
2.
Trykk på f10 for å åpne Computer Setup.
3.
Bruk en pekeenhet eller piltastene til å velge et av disse alternativene.
Bruke MultiBoot (fleroppstart)
69
●
Advanced (avansert) > Boot Options (oppstartalternativer) > UEFI Boot Order (UEFIoppstartrekkefølge) > UEFI Hybrid (UEFI-hybrid)
●
Advanced (avansert) > Boot Options (oppstartalternativer) > UEFI Boot Order (UEFIoppstartrekkefølge) > UEFI Native Boot mode (innebygd UEFI-oppstartmodus)
●
Advanced (avansert) > Boot Options (oppstartalternativer) > Legacy Boot Order (eldre
oppstartrekkefølge) > Legacy Boot Mode (eldre oppstartmodus)
Trykk på enter.
4.
Hvis du vil flytte enheten fremover i oppstartrekkefølgen, klikker du på pil opp med en pekeenhet eller
trykker på +-tasten.
– eller –
Hvis du vil flytte enheten bakover i oppstartrekkefølgen, klikker du på pil ned med en pekeenhet eller
trykker på --tasten.
5.
Når du skal lagre endringene og avslutte Computer Setup, klikker du på ikonet Save (lagre) nederst til
venstre på skjermen og følger veiledningen.
– eller –
Bruk piltastene til å velge Main (hovedmeny) > Save Changes and Exit (lagre endringer og avslutt), og
trykk på enter.
Velge en oppstartenhet dynamisk med f9
Følg denne fremgangsmåten når du skal velge en oppstartenhet for gjeldende oppstartsekvens:
1.
Åpne menyen Select Boot Device (velg oppstartenhet) ved å slå på eller omstarte datamaskinen og
trykke på esc mens meldingen "Press the ESC key for Startup Menu" (trykk på ESC-tasten for
oppstartsmenyen) vises nederst på skjermen.
2.
Trykk på f9.
3.
Bruk en pekeenhet eller piltastene til å velge en oppstartenhet, og trykk på enter.
Angi en MultiBoot Express-ledetekst (hurtig fleroppstart)
Følg denne fremgangsmåten for å starte og angi at datamaskinen skal vise menyen med MultiBootplasseringer hver gang den slås på eller omstartes:
1.
Slå på eller omstart datamaskinen og trykk på esc mens meldingen "Press the ESC key for Startup
Menu" (trykk på ESC-tasten for oppstartsmenyen) vises nederst på skjermen.
2.
Trykk på f10 for å åpne Computer Setup.
3.
Bruk en pekeenhet eller piltastene til å velge Advanced (avansert) > Boot Options
(oppstartsalternativer) > MultiBoot Express Popup Delay (Sec) (forsinkelse for hurtig fleroppstart i
sekunder), og trykk på enter.
4.
I feltet MultiBoot Express Popup Delay (Sec) (forsinkelse for hurtig fleroppstart i sekunder) oppgir du
hvor lenge i sekunder du ønsker at datamaskinen skal vise oppstartmenyen før den velger gjeldende
fleroppstartsinnstilling. (Hvis 0 er valgt, vises ikke oppstartmenyen for Express Boot (hurtigoppstart).
5.
Når du skal lagre endringene og avslutte Computer Setup, klikker du på ikonet Save (lagre) nederst til
venstre på skjermen og følger veiledningen.
– eller –
70
Kapittel 12 Computer Setup (BIOS), MultiBoot (fleroppstart) og HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)
NOWW
Bruk piltastene til å velge Main (hovedmeny) > Save Changes and Exit (lagre endringer og avslutt), og
trykk på enter.
Endringene trer i kraft når datamaskinen startes på nytt.
Oppgi MultiBoot Express-innstillinger (hurtig fleroppstart)
Du har følgende alternativer når menyen Express Boot (hurtigoppstart) vises ved oppstart:
●
Når du skal angi en oppstartenhet fra menyen Express Boot (hurtigoppstart), velger du enhet i løpet av
den angitte forsinkelsen og trykker på enter.
●
Du kan hindre at datamaskinen bruker gjeldende standardinnstilling for Fleroppstart ved å trykke på en
tast før den angitte forsinkelsen utløper. Datamaskinen starter ikke før du har valgt oppstartenhet og
trykker på enter.
●
Hvis du vil at datamaskinen skal starte med de gjeldende Fleroppstart-innstillingene, venter du til den
angitte forsinkelsen utløper.
Bruke HP PC Hardware Diagnostics (UEFI, kun på enkelte
modeller)
HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) er et UEFI-grensesnitt (Unified Extensible Firmware Interface) som gjør
det mulig å utføre diagnostiske tester for å finne ut om datamaskinens maskinvare fungerer slik den skal.
Verktøyet kjøres utenom operativsystemet for å isolere maskinvarefeil fra problemer som kan skyldes
operativsystemet eller andre programvarekomponenter.
Slik starter du HP PC Hardware Diagnostics (UEFI):
1.
Slå på eller omstart datamaskinen og trykk raskt på esc og deretter på f2.
Når du har trykt på f2, søker BIOS tre steder etter HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) i følgende
rekkefølge:
a.
Tilkoblet USB-stasjon
MERK: Hvis du vil laste HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)-verktøyet til en USB-stasjon, kan du
se Laste ned HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) til en USB-enhet på side 71.
2.
b.
Harddisk
c.
BIOS
Når diagnostikkverktøyet åpnes, bruker du tastene på tastaturet til å velge den typen diagnostisk test
du vil utføre, og følger veiledningen på skjermen.
MERK: Hvis du vil stoppe en diagnostisk test som pågår, trykker du på esc.
Laste ned HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) til en USB-enhet
MERK: Veiledning for nedlasting av HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) finnes bare på engelsk.
Det finnes to alternativer for å laste ned HP PC Hardware Diagnostics til en USB-enhet:
Alternativ 1: HP PC Diagnostics-hjemmesiden – Gir tilgang til den nyeste versjonen av UEFI
NOWW
1.
Gå til http://hp.com/go/techcenter/pcdiags.
2.
Klikk på koblingen til UEFI nedlasting, og deretter velg Kjør.
Bruke HP PC Hardware Diagnostics (UEFI, kun på enkelte modeller)
71
Alternativ 2: Kundestøtte- og driversider – Inneholder nedlastinger for et spesifikt produkt med eldre og
nyere versjoner
1.
Gå til http://www.hp.com.
2.
Pek på Brukerstøtte som du finner øverst på siden, og klikk deretter på Last ned drivere.
3.
Skriv produktnavnet i tekstboksen og klikk på Gå.
– eller –
Klikk på Finn nå for å la HP finne produktet automatisk.
4.
Velg din datamaskinmodell og deretter riktig operativsystem.
5.
Under Diagnostikk klikker du på HP UEFI Support Environment.
– eller –
Klikk på Last ned og velg Kjør.
Bruke HP Sure Start (kun på enkelte modeller)
Enkelte datamaskinmodeller er konfigurert med HP Sure Start, en teknologi som kontinuerlig overvåker
datamaskinens BIOS for angrep eller skade. Hvis BIOS blir skadet eller angrepet, tilbakestiller HP Sure Start
BIOS til sin tidligere sikre tilstand automatisk, uten inngripen fra bruker.
HP Sure Start er konfigurert og allerede aktivert slik at de fleste brukere kan bruke standardkonfigurasjonen
for HP Sure Start. Standardkonfigurasjonen kan tilpasses av erfarne brukere.
Du får tilgang til den nyeste dokumentasjonen om Sure Start ved å gå til http://www.hp.com/support, og
velge ditt land. Velg Drivere og nedlastinger, og følg veiledningen på skjermen.
72
Kapittel 12 Computer Setup (BIOS), MultiBoot (fleroppstart) og HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)
NOWW
13 Kundestøtte
Kontakte kundestøtte
Hvis informasjonen i denne brukerhåndboken eller i HP Support Assistant ikke besvarer spørsmålene dine,
kan du kontakte kundestøtte. Gå til http://www.hp.com/go/contactHP for å få kundestøtte i USA. Gå til
http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html for å få verdensomspennende kundestøtte.
Her kan du:
●
Chatte online med en HP-tekniker
MERK: Hvis chatting med kundestøtte ikke er tilgjengelig på et bestemt språk, er tjenesten
tilgjengelig på engelsk.
NOWW
●
Finne telefonnumre til kundestøtte
●
Finne et HP-servicesenter
Kontakte kundestøtte
73
Etiketter
Etikettene på datamaskinen inneholder informasjon som kan være nyttig ved problemløsing, og hvis du skal
bruke datamaskinen i utlandet:
VIKTIG: Alle etiketter som beskrives i denne delen, vil være plassert på ett av tre steder avhengig av
datamaskinmodellen: festet på undersiden av datamaskinen, i batteribrønnen eller under
minnemodulrommet.
●
Serviceetikett - Inneholder viktig informasjon for å identifisere datamaskinen. Når du kontakter
kundestøtte, blir du sannsynligvis bedt om å oppgi serienummeret og kanskje også produktnummeret
eller modellnummeret. Finn frem disse numrene før du kontakter kundestøtte.
Komponent
●
(1)
Serienummer
(2)
Produktnummer
(3)
Garantiperiode
Ekthetsgarantietiketten til Microsoft® (kun på enkelte modeller forut for Windows 8) – Inneholder
produktnøkkelen for Windows. Du kan få bruk for produktnøkkelen hvis du skal oppdatere eller feilsøke
operativsystemet. HP-plattformer som har Windows 8 eller Windows 8.1 forhåndsinstallert, har ikke
den fysiske etiketten, men i stedet en digital produktnøkkel installert elektronisk.
MERK: Den digitale produktnøkkelen blir automatisk registrert og aktivert av Microsoftoperativsystemer ved ny installering av Windows 8- eller Windows 8.1-operativsystemet med en HPgodkjent gjenopprettingsmetode.
74
●
Forskriftsetikett(er) – Viser forskriftsinformasjon om datamaskinen.
●
Etikett(er) for trådløs sertifisering – Inneholder informasjon om trådløsenheter (tilleggsutstyr) og
godkjenningsmerking for noen av landene og regionene der enhetene er godkjent for bruk.
Kapittel 13 Kundestøtte
NOWW
14 Spesifikasjoner
●
Strømforsyning
●
Driftsmiljø
Strømforsyning
Opplysningene om strømforsyning i denne delen kan være nyttige hvis du skal bruke datamaskinen i
utlandet.
Datamaskinen går på likestrøm som den kan få fra en vekselstrøm- eller likestrømkilde. Strømforsyningen
må ha en nominell spenning på 100-240 V, 50-60 Hz. Selv om datamaskinen kan ha en frittstående
likestrømkilde, bør den bare brukes med en strømadapter eller likestrømkilde som er levert og godkjent av
HP for datamaskinen.
Datamaskinen kan gå på likestrøm innenfor disse spesifikasjonene.
Strømforsyning
Spesifikasjon
Driftsspenning og strømstyrke
19,5 V likestrøm med 2,31 A – 45 W
19,5 V ls med 3,33 A – 65 W
MERK: Produktet er konstruert for IT-strømsystemer i Norge med fase-til-fase-spenning på opptil 240 V
rms.
MERK: Informasjon om driftsspenning og strømstyrke finnes på systemets forskriftsetikett.
Driftsmiljø
Faktor
Metrisk
Amerikansk
I drift (skriving til optisk plate)
5 til 35 °C
41 til 95 °F
Ikke i drift
-20 til 60 °C
-4 til 140 °F
I drift
10 til 90 %
10 til 90 %
Ikke i drift
5 til 95 %
5 til 95 %
I drift
-15 til 3 048 m
-50 til 10 000 fot
Ikke i drift
-15 til 12 192 m
-50 til 40 000 fot
Temperatur
Relativ luftfuktighet (ikke-kondenserende)
Maks. høyde over havet (ikke trykkabin)
NOWW
Strømforsyning
75
A
Reise med datamaskinen
Du får de beste resultatene hvis du følger disse tipsene om reise og transport:
●
Klargjøre datamaskinen for reise eller transport:
◦
Ta sikkerhetskopi av informasjonen.
◦
Ta ut alle plater og eksterne mediekort, for eksempel minnekort.
FORSIKTIG: Du kan forebygge skader på datamaskinen, disker eller stasjoner og tap av
informasjon hvis du tar ut lagringsmediet før du tar stasjonen ut av stasjonssporet, og før du
transporterer, oppbevarer eller tar disker eller stasjoner med på reise.
◦
Slå av og koble fra alle eksterne enheter.
◦
Slå datamaskinen av.
●
Ta med deg en sikkerhetskopi av data du kan få bruk for. Du bør ikke oppbevare sikkerhetskopien
sammen med datamaskinen.
●
Når du reiser med fly, tar du med datamaskinen som håndbagasje. Ikke sjekk det inn sammen med
resten av bagasjen.
FORSIKTIG: Unngå å utsette en disk eller stasjon for magnetiske felter. Sikkerhetsutstyr med
magnetiske felter omfatter blant annet sikkerhetsportaler og håndskannere som brukes på flyplasser.
Transportbelter på flyplasser og liknende sikkerhetsutstyr for kontroll av håndbagasje benytter
røntgenstråler i stedet for magnetisme og skader ikke harddisker.
●
Hvert enkelt flyselskap kan ha egne regler for bruk av datautstyr om bord i fly. Hvis du har tenkt å bruke
datamaskinen mens du er om bord i flyet, bør du på forhånd finne ut om flyselskapet tillater dette.
●
Hvis datamaskinen skal stå ubrukt og koblet fra strømforsyningen i mer enn to uker, bør batteriet tas ut
og oppbevares separat.
●
Hvis du skal sende en datamaskin eller stasjon som gods, pakker du den i egnet beskyttende emballasje
og merker pakken "FRAGILE".
●
Hvis datamaskinen har en trådløs enhet eller er koblet til en mobiltelefon, for eksempel en 802.11 b/genhet, en GSM-enhet (Global System for Mobile Communications) eller en GPRS-enhet (General Packet
Radio Service), kan det hende at det på enkelte steder er forbudt å bruke slike enheter. Eksempler på
steder der bruk av slike enheter kan være forbudt, er om bord i fly, på sykehus, i nærheten av
sprengstoff og der farlig gods oppbevares. Hvis du er usikker på om det er tillatt å bruke en bestemt
type enhet, bør du spørre om det er tillatt før du slår på enheten.
●
Hvis du reiser i utlandet, bør du følge disse anbefalingene:
◦
Kontroller tollbestemmelsene som gjelder for datautstyr i hvert land eller hver region på
reiseruten.
◦
Undersøk kravene til strømledning og strømadapter som gjelder på stedene hvor du skal bruke
datamaskinen. Spenningen, frekvensen og støpseltypen varierer.
ADVARSEL: På grunn av faren for elektrisk støt, brann eller skade på utstyret må du ikke forsøke
å drive datamaskinen med en spenningsomformer beregnet på elektriske apparater.
76
Tillegg A Reise med datamaskinen
NOWW
B
Problemløsing
Følgende avsnitt er inkludert i dette tillegget:
Problemløsingsressurser
●
Du finner lenker til nettsteder og mer informasjon om datamaskinen ved hjelp av HP Support Assistant.
Velg HP Support Assistant-appen for å få tilgang til HP Support Assistant på startskjermen.
MERK: Noen kontroll- og reparasjonsverktøy krever en Internett-tilkobling. HP har også
tilleggsverktøy som ikke krever en Internett-tilkobling.
●
Kontakt HP kundestøtte. Gå til http://www.hp.com/go/contactHP for å få kundestøtte i USA. Gå til
http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html for å få verdensomspennende kundestøtte.
Velg blant følgende typer kundestøtte:
◦
Chatte online med en HP-tekniker
MERK: Hvis chatting ikke er tilgjengelig på et bestemt språk, er tjenesten tilgjengelig på engelsk.
◦
Finne telefonnumre til verdensomspennende HP-kundestøtte
◦
Finne et HP-servicesenter
Løse problemer
De neste avsnittene beskriver flere vanlige problemer og løsninger.
Datamaskinen starter ikke
Hvis datamaskinen ikke slår seg på når du trykker på av/på-knappen, kan forslagene nedenfor være til hjelp
når du skal finne ut hvorfor datamaskinen ikke starter:
●
Hvis datamaskinen er koblet til en stikkontakt, kobler du en annen elektrisk enhet til stikkontakten for å
kontrollere at den fungerer som den skal.
MERK: Bruk bare strømadapteren som følger med datamaskinen, eller en som er godkjent av HP for
datamaskinen.
●
Hvis datamaskinen er koblet til en ekstern strømkilde som ikke er en vanlig stikkontakt (nettstrøm),
kobler du datamaskinen til en stikkontakt med strømadapteren. Kontroller at strømledningen og
strømadapteren er ordentlig tilkoblet.
Dataskjermen er blank
Hvis skjermen er blank og du ikke har slått av datamaskinen, kan en eller flere av disse innstillingene være
årsaken:
●
NOWW
Datamaskinen kan være i hvilemodus. Trykk kort på av/på-knappen for å avslutte hvilemodus.
Hvilemodus er en strømsparingsfunksjon som slår av skjermen. Hvilemodus kan startes av systemet
når datamaskinen er på men ikke i bruk, eller hvis datamaskinen får et lavt batterinivå. Høyreklikk på
Problemløsingsressurser
77
Batteri-ikonet i systemstatusfeltet lengst til høyre på oppgavelinjen til Windows-skrivebordet og klikk
på Brukervalg for å endre disse og andre strøminnstillinger.
●
Datamaskinen er kanskje ikke konfigurert for å vise bildet på dataskjermen. Trykk på fn+f4 for å vise
bildet på dataskjermen. Når en ekstern enhet, som en skjerm, blir koblet til datamaskinen, kan du på de
fleste modeller velge om bildet skal vises på datamaskinskjermen eller den eksterne skjermen, eller på
begge samtidig. Når du trykker på fn+f4 flere ganger, veksler bildet mellom skjermen på datamaskinen,
én eller flere eksterne skjermenheter og samtidig visning på alle enhetene.
Programvaren fungerer ikke normalt
Hvis programvaren ikke reagerer eller reagerer unormalt, omstarter du datamaskinen ved å peke på høyre
side av skjermen. Når perlene vises, klikker du på Innstillinger. Klikk på Strøm-ikonet og deretter på Avslutt.
Se Datamaskinen er slått på, men reagerer ikke på side 78, hvis du ikke får startet datamaskinen på nytt
med denne fremgangsmåten.
Datamaskinen er slått på, men reagerer ikke
Hvis datamaskinen er slått på, men ikke reagerer på program- eller tastaturkommandoer, kan du forsøke
disse nødavslutningsprosedyrene i angitt rekkefølge til datamaskinen slås av:
FORSIKTIG: Hvis du bruker en nødavslutningsprosedyre, risikerer du å miste data som ikke er lagret.
●
Trykk på og hold av/på-knappen inne i minst fem sekunder.
●
Trykk og hold på av/på-knappen + demp volum-knappen i minst fem sekunder for å utføre en
maskinvare tilbakestilling som slår av datamaskinen umiddelbart.
Datamaskinen er unormalt varm
Det er normalt at datamaskinen er varm når den er i bruk. Men hvis datamaskinen kjennes unormalt varm,
kan den være overopphetet fordi en luftespalte er dekket til.
Hvis du tror at datamaskinen er overopphetet, må du la den kjøles ned til romtemperatur. Kontroller at ingen
luftespalter er tildekket mens du bruker datamaskinen.
ADVARSEL: For å unngå muligheten for varmerelatert skade eller overoppheting av datamaskinen må du
ikke ha datamaskinen i fanget eller dekke til datamaskinens luftespalter. Plasser datamaskinen på en fast,
plan flate når du skal bruke den. Pass på at ikke harde gjenstander som en tilkoblet skriver, eller myke
gjenstander som puter eller tepper, blokkerer for luftstrømmen. La heller ikke strømadapteren komme i
kontakt med hud eller myke gjenstander som puter og tepper, under bruk. Datamaskinen og strømadapteren
overholder grenseverdiene for temperatur på brukertilgjengelige flater som er definert av den internasjonale
sikkerhetsstandarden for IT-utstyr (IEC 60950-1).
MERK: Viften i datamaskinen starter automatisk for å kjøle ned interne komponenter og hindre
overoppheting. Det er vanlig at den interne viften slår seg av og på mens enheten er i drift.
En ekstern enhet virker ikke
Hvis en ekstern enhet ikke fungerer som forventet, kan du forsøke følgende:
78
●
Slå enheten på i samsvar med produsentens veiledning.
●
Kontroller alle enhetstilkoblingene.
●
Kontroller at enheten får strøm.
Tillegg B Problemløsing
NOWW
●
Kontroller at enheten er kompatibel med operativsystemet, spesielt hvis det er en eldre enhet.
●
Kontroller at riktige drivere er installert og oppdatert.
Den trådløse nettverkstilkoblingen fungerer ikke
Hvis forbindelsen til et trådløst nettverk ikke fungerer som forventet, kan du forsøke følgende:
●
Når du skal aktivere eller deaktivere en trådløs eller kablet nettverksenhet, høyreklikker du på ikonet
Nettverkstilkobling i systemstatusfeltet lengst til høyre på oppgavelinjen til Windows-skrivebordet.
Når du skal aktivere enheter, merker du av for menyalternativet. Hvis du skal deaktivere en enhet,
opphever du merkingen.
●
Kontroller at trådløsenheten er slått på.
●
Kontroller at datamaskinens trådløsantenner ikke er blokkert.
●
Kontroller at kabel- eller DSL-modemet med tilhørende strømledning er riktig tilkoblet og at lampene
lyser.
●
Kontroller at den trådløse ruteren eller tilgangspunktet er riktig koblet til strømadapteren og kabeleller DSL-modemet, og at lampene er tent.
●
Koble fra alle kabler, og koble dem deretter til igjen. Slå av strømmen, og slå den deretter på igjen.
En ekstern optisk plate (tilleggsutstyr) spilles ikke av
●
Lagre alt arbeid og lukk alle åpne programmer før du starter avspillingen av en CD- eller DVD-plate.
●
Logg deg av Internett før du spiller av en CD- eller DVD-plate.
●
Kontroller at du setter inn platen riktig.
●
Kontroller at platen er ren. Hvis det er nødvendig, rengjør du platen med filtrert vann og en lofri klut.
Tørk fra midten av platen og utover mot kanten.
●
Undersøk om platen har riper. Hvis du finner riper, kan du behandle platen med et reparasjonssett for
optiske plater. Slike kan skaffes i mange elektronikkforretninger.
●
Deaktiver hvilemodus før du spiller av platen.
Ikke sett datamaskinen i hvilemodus mens du spiller av en plate. Hvis du gjør det, kan du få en melding
med spørsmål om du vil fortsette. Hvis meldingen vises, klikker du på Nei. Etter at du har klikket på Nei,
kan det hende at datamaskinen reagerer på følgende måter:
◦
Avspillingen kan fortsette.
– eller –
◦
Avspillingsvinduet i multimedieprogrammet kan lukkes. Du fortsetter avspillingen av platen ved å
klikke på Spill av-knappen i multimedieprogrammet for å starte avspillingen på nytt. I sjeldne
tilfeller må du avslutte programmet og deretter starte det på nytt.
En film vises ikke på en ekstern skjerm
NOWW
1.
Hvis både datamaskinskjermen og den eksterne skjermen er slått på, trykker du på fn+f4 én eller flere
ganger for å veksle mellom de to skjermene.
2.
Konfigurer skjerminnstillingene for å gjøre den eksterne skjermen til primær skjerm:
a.
Høyreklikk på et tomt område på Windows-skrivebordet og velg Skjermoppløsning.
b.
Angi en primær skjerm og en sekundær skjerm.
Løse problemer
79
MERK: Når du bruker begge skjermene, vil ikke DVD-bildet vises på en skjerm som er angitt som
sekundær skjerm.
Prosessen med å brenne en ekstern plate (tilleggsutstyr) starter ikke, eller den
stopper før den er fullført
80
●
Kontroller at alle andre programmer er lukket.
●
Slå hvilemodus av.
●
Kontroller at du bruker riktig type plate for stasjonen.
●
Kontroller at platen er satt inn riktig.
●
Velg en langsommere skrivehastighet, og prøv på nytt.
●
Hvis du skal kopiere en plate, lagrer du dataene fra kildeplaten på harddisken før du forsøker å brenne
innholdet til en ny plate. Deretter brenner du fra harddisken.
Tillegg B Problemløsing
NOWW
C
Elektrostatisk utlading
Elektrostatisk utlading er utlading av statisk elektrisitet når to gjenstander kommer i kontakt med
hverandre, for eksempel slike støt du kan få når du går over et teppe og tar i et dørhåndtak av metall.
En utlading av statisk elektrisitet fra fingrer eller andre elektrostatiske ledere kan skade elektroniske
komponenter. Ta hensyn til disse forholdsreglene for å unngå skade på datamaskinen, disker eller stasjoner
og på den måten hindre tap av data:
●
Hvis veiledningen for demontering eller installering av komponenter ber deg koble fra strømmen til
datamaskinen, må du koble fra datamaskinen etter at den har vært ordentlig jordet og før du tar av noe
deksel.
●
Oppbevar komponentene i den inkluderte emballasjen som beskytter mot statisk elektrisitet, til du er
klar til å installere dem.
●
Ikke ta på stifter, ledninger og kretser. Håndter elektroniske komponenter i minst mulig grad.
●
Ikke bruk magnetiske verktøy.
●
Før du håndterer komponenter, bør du berøre en bar, umalt metallflate på komponenten for å lade ut
eventuell statisk elektrisitet.
●
Hvis du tar ut en komponent, må du plassere den i emballasje som beskytter mot statisk elektrisitet.
Hvis du trenger mer informasjon om statisk elektrisitet eller hjelp til å demontere eller installere
komponenter, kontakter du HP kundestøtte.
NOWW
81
Stikkordregister
A
administratorpassord 50
angi passordbeskyttelse ved
reaktivering 38
angi strømalternativer 36
Antenne for nærfeltskommunikasjon,
plassering 12
antivirusprogramvare 57
Automatisk DriveLock-passord
oppgi 56
ta ut 57
av/på-bryter 36
av/på-knapp
bruke 36
plassering 6
av/på-lamper 5
avslutte 36
B
batteri
lavt batterinivå 39
spare strøm 40
utlade 39
vise gjenværende lading 39
batteribrønn 74
batteriinformasjon, finne 38
Batterisjekk 39
batteristrøm 38
bedriftsintern WLAN-tilkobling 16
bilde, veksle mellom skjermer 28
BIOS
fastslå versjon 67
laste ned oppdatering 68
oppdatere 67
Bluetooth-enhet 14, 19
Bluetooth-etikett 74
brannmurprogramvare 57
bruke
strømsparingsmoduser 36
Bruke Multistreaming Transport 34
brukerpassord 50
bryter, av/på- 36
C
Caps Lock-lampe, plassering 5
82
Stikkordregister
Computer Setup
BIOS administrator password
(BIOS-administratorpassord)
51
DriveLock-passord 53
gjenopprette
fabrikkinnstillinger 67
navigere og velge 66
D
datamaskin, reise 76
direktetaster
beskrivelse 27
bruke 27
hvilemodus 27
mikrofondempe- 28
redusere høyttalervolum 28
redusere skjermens lysstyrke
28
regulere lydvolum 28
Styreputens av/på-knapp 27
tastaturets bakbelysning 28
veksle mellom skjermer 28
øke høyttalervolumet 28
øke skjermens lysstyrke 28
Diskdefragmentering-programvare
48
Diskopprydding-programvare 48
DisplayPort
koble til 33
plassering 9
dokkingkontakt
bruke 45
plassering 9
driftsmiljø 75
DriveLock-passord
angi 54
beskrivelse 53
endre 55
oppgi 54
ta ut 56
dvalemodus
avslutte 37
starte 37
E
eksterne enheter 45
eksterne tilleggsenheter, bruke 45
ekstern skjermport 33
ekstern stasjon 45
elektrostatisk utlading 81
Esc-tast, plassering 8
etiketter
Bluetooth- 74
forskrifts- 74
Microsofts ekthetsgaranti 74
serienummer 74
trådløssertifiserings- 74
WLAN- 74
F
f11-gjenoppretting 64
Face Recognition 31
feste
smartkort- 11
fingeravtrykkleser
bruke 59
plassering 7
Fn-tast, plassering 8, 27
Forankringsenhet-mottakere,
plassering 13
forskriftsinformasjon
forskriftsetikett 74
trådløssertifiseringsetiketter 74
funksjonstaster, plassering 8
G
gjenopprette harddisken 64
gjenoppretting 65
gjenopprettingspartisjon 64
GPS 18
H
harddisk
eksterne 45
harddiskgjenoppretting 64
HD-enheter, koble til 34, 35
hodetelefonkontakt (lydutgang) 9
HP Client Security 58
HP mobilt bredbånd, deaktivert 18
NOWW
HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)
laste ned 71
huber 43
hvilemodus
avslutte 37
starte 37
høyttaleråpning, plassering 6
I
innebygd numerisk tastgruppe,
plassering 8, 28
integrert webkameralampe,
identifisere 11
interne mikrofoner, plassering 11
Internett-tilkobling, konfigurere 15
intern skjermbryter 11
J
Java-kort
definisjon 42
sette inn 42
ta ut 42
K
kabler
USB 44
knapper
høyre styrepute- 4
strøm 6, 36
venstre styrepute- 4
volum- 30
knipe med styreputen 23
koble til trådløse lokalnettverk 16
komponenter
høyre side 9
oversiden 4
skjerm- 11
undersiden 13
venstre side 10
konfigurere trådløse lokalnettverk
15
konfigureringsverktøy
gjenopprette
fabrikkinnstillinger 67
navigere og velge 66
kontakt
dokking 45
strøm 10
kontakter
lydinngang (mikrofon) 9
lydutgang (hodetelefoner) 9
NOWW
kontrollere lydfunksjoner 31
kritiske oppdateringer,
programvare 58
kritisk lavt batterinivå 36
L
lamper
Caps Lock- 5
mikrofondempe- 5
Num Lock- 5
strøm 5
strømadapter/batteri- 9
Styrepute 5
trådløs- 5
webkamera 11
lavt batterinivå 39
lesbare medier 37
luftespalter, plassering 10, 13
lydfunksjoner, kontrollere 31
lydinngang (mikrofon), plassering 9
lydutgang (hodetelefoner),
plassering 9
M
micro-SD-minnekortleser,
plassering 11
Microsofts ekthetsgarantietikett 74
Mikrofondempelampe 5
mikrofonkontakt (lydinngang),
plassering 9
minnekort 37
formater som støttes 41
sette inn 41
ta ut 41
Miracast- 35
mus, ekstern
angi innstillinger 21
N
NFC-antenne, plassering 12
numerisk tastatur, eksternt
bruke 29
num lock 29
Num Lk-tast, plassering 29
num lock, eksternt numerisk
tastatur 29
Num Lock-lampe 5
O
offentlig WLAN-tilkobling 16
oppdatere 65
optiske stasjons-
45
P
passord
administrator- 50
BIOS-administrator- 51
bruker- 50
DriveLock- 53
pekeutstyr, angi innstillinger 21
porter
DisplayPort 9, 33
eksterne skjerm- 33
Miracast- 35
USB- 9, 10
VGA- 33
problemer, løse 77
problemløsing
ekstern skjerm 79
plateavspilling 79
platebrenning 80
produktnavn og ‑nummer,
datamaskin 74
programvare
antivirus- 57
brannmur- 57
Diskdefragmentering 48
Diskopprydding 48
kritiske oppdateringer 58
R
reise med datamaskin 74, 76
rengjøre datamaskin 60
rotere med styreputen 23
rulle med styreputebevegelse 22
S
serienummer, datamaskin
sikkerhet, trådløs 16
SIMsette inn 18
SIM-spor, plugg plassering
skjermbilde, veksle mellom
skjermens lysstyrke, taster
skrivbare medier 37
slå datamaskin av 36
smartkortdefinisjon 42
sette inn 42
spor 11
ta ut 42
SoftPaqs, laste ned 62
74
9
28
28
Stikkordregister
83
spor
SIM-kort 9
tyverisikringskabel 10
stasjoner
bruke 48
eksterne 45
harddisk- 45
optiske 45
stasjonsmedier 37
stell av datamaskin 60
strøm
alternativer 36
batteri 38
spare 40
Strømadapter-/batterilampe 9
strømforsyning 75
strømkontakt, plassering 10
strømsparing 40
strømsparingsmoduser 36
Styrepute
bruke 21
knapper 4
styreputebevegelser
knipe 23
rotere 23
rulle 22
zoome 23
styreputelampe, plassering 5
Styreputeområde
plassering 4
støtte for eldre USB 66
Sure Start
bruke 72
system som henger 36
T
tastaturets bakbelysning 28
tastaturets direktetaster,
plassering 27
taster
Esc- 8
Fn- 8
funksjons- 8
volum- 30
Windows-program- 8
Windows-tast 8
tastgruppe
innebygd numerisk 8
plassering 28
tilbakestille 65
84
Stikkordregister
trådløse antenner, identifisere 11
trådløsknapp 14
trådløskontroller
knapp 14
operativsystem 14
trådløslampe 5, 14
trådløssertifiseringsetikett 74
trådløst lokalnettverk (WLAN)
bedriftsintern WLAN-tilkobling
16
bruke 15
funksjonell rekkevidde 17
koble til 16
nødvendig utstyr 15
offentlig WLAN-tilkobling 16
sikkerhet 16
tyverisikringskabelfeste,
plassering 10
Windows-programtast, plassering
8
Windows-tast, plassering 8
WLAN-antenner, plassering 11
WLAN-enhet 15, 74
WLAN-etikett 74
WWAN-antenner, plassering 11
WWAN-enhet 14, 17
Z
zoome med styreputen 23
U
USB, støtte for eldre 66
USB-enheter
beskrivelse 43
koble til 44
ta ut 44
USB-huber 43
USB-kabel, koble til 44
USB-porter, identifisere 9, 10
V
vedlikehold
Diskdefragmentering 48
Diskopprydding 48
VGA-port, koble til 33
video 32
volumknapper 30
regulere 30
taster 30
volumtaster, plassering 28
W
webkamera
bruke 31
plassering 11
webkameralampe, identifisere 11
Windows
Oppdater 65
tilbakestill 65
Windows operativsystem-DVD 65
NOWW
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising