HP | EliteBook Folio 1040 G2 Notebook PC Bundle | HP EliteBook Folio 1040 G2 Notebook PC Användarhandbok

HP EliteBook Folio 1040 G2 Notebook PC Användarhandbok
Användarhandbok
© Copyright 2015 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.
Bluetooth är ett varumärke som tillhör ägaren
och som används av Hewlett-Packard
Company på licens. Intel och Centrino är
varumärken som tillhör Intel Corporation i USA
och andra länder. SD-logotypen är ett
varumärke som tillhör ägaren. Java är ett
varumärke som tillhör Sun Microsystems, Inc. i
USA. Microsoft och Windows är registrerade
varumärken som tillhör Microsoft-koncernen i
USA.
Informationen i detta dokument kan komma
att bli inaktuell utan föregående meddelande.
De enda garantier som gäller för HP-produkter
och -tjänster beskrivs i de uttryckliga garantier
som medföljer produkterna och tjänsterna.
Ingenting i detta dokument skall anses utgöra
en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för
tekniska eller redaktionella fel i detta
dokument.
Första utgåvan: januari 2015
Dokumentartikelnummer: 780943-101
Produktmeddelande
Villkor för programvaran
I den här användarhandboken beskrivs
funktioner som finns på de flesta modellerna.
Vissa funktioner kanske inte är tillgängliga på
din dator.
Genom att installera, kopiera, ladda ned eller
på annat sätt använda något av de
förinstallerade programmen på den här datorn
samtycker du till villkoren i HP:s licensavtal för
slutanvändare (EULA). Om du inte godtar dessa
licensvillkor ska du returnera den oanvända
produkten i sin helhet (både maskinvara och
programvara) inom 14 dagar för återbetalning
enligt säljarens återbetalningsregler.
Alla funktioner är inte tillgängliga i alla utgåvor
av Windows. Den här dator kan kräva att du
uppgraderar och/eller köper separat
maskinvara, drivrutiner och/eller programvara
för att du ska kunna utnyttja alla Windowsfunktioner.
Du kan hämta den senaste
användarhandboken genom att gå till
http://www.hp.com/support och välja ditt
land. Välj Drivrutiner och nedladdningsbara
filer och följ sedan anvisningarna på skärmen.
Om du vill ha mer information eller vill begära
full återbetalning av priset för datorn ska du
vända dig till säljaren.
Säkerhetsmeddelande
VARNING: Minska risken för värmerelaterade skador eller överhettning genom att inte ha datorn direkt i
knäet eller blockera datorns luftventiler. Använd bara datorn på en hård, plan yta. Se till att ingen hård yta
som en närliggande skrivare, eller mjuka ytor som kuddar, mattor eller klädesplagg blockerar luftflödet. Låt
inte heller nätadaptern komma i kontakt med huden eller någon mjuk yta, t.ex. kuddar, mattor eller
klädesplagg, under drift. Yttemperaturen på de delar av datorn och nätadaptern som är åtkomliga för
användaren följer de temperaturgränser som har definierats av International Standard for Safety of
Information Technology Equipment (IEC60950-1).
SVWW
iii
iv
Säkerhetsmeddelande
SVWW
Innehåll
1 Välkommen .................................................................................................................................................. 1
Hitta information ................................................................................................................................................... 2
2 Lära känna datorn ......................................................................................................................................... 4
Ovansidan .............................................................................................................................................................. 4
Styrplatta ............................................................................................................................................. 4
Lampor ................................................................................................................................................. 5
Knappar, högtalare och fingeravtrycksläsare .................................................................................... 6
Tangenter ............................................................................................................................................ 8
Höger ...................................................................................................................................................................... 9
Vänster sida ......................................................................................................................................................... 10
Bildskärm ............................................................................................................................................................. 11
Undersidan ........................................................................................................................................................... 13
3 Ansluta datorn till ett nätverk ...................................................................................................................... 14
Ansluta datorn till ett trådlöst nätverk ............................................................................................................... 14
Använda kontrollerna för trådlöst .................................................................................................... 14
Använda knappen för trådlöst ........................................................................................ 14
Använda reglagen i operativsystemet ........................................................................... 15
Använda ett WLAN (endast vissa modeller) ..................................................................................... 15
Använda en Internetleverantör ...................................................................................... 15
Installera ett WLAN ......................................................................................................... 15
Konfigurera en trådlös router ........................................................................................ 16
Skydda ditt WLAN ........................................................................................................... 16
Ansluta datorn till ett WLAN ........................................................................................... 16
Använda HP:s mobila bredband (endast vissa modeller) ................................................................ 17
Sätta i och ta bort ett SIM-kort (endast valda modeller) ............................................... 17
Använda GPS (endast vissa modeller) .............................................................................................. 18
Använda trådlösa Bluetooth-enheter (endast vissa modeller) ....................................................... 18
Ansluta till ett trådbundet nätverk (via en extern dockningsenhet eller enhet för expansionsporten) ........... 19
Ansluta till ett lokalt nätverk (LAN) .................................................................................................. 19
4 Navigera med hjälp av tangentbordet, pekgester på skärmen och pekdon ....................................................... 20
Använda pekdon .................................................................................................................................................. 20
Göra inställningar för pekdon ........................................................................................................... 20
Använda styrplattan ......................................................................................................................... 20
SVWW
v
Slå på och stänga av styrplattan .................................................................................... 20
Använda styrplattegester .............................................................................................. 20
Trycka ........................................................................................................... 21
Rulla .............................................................................................................. 21
Nypa/zooma ................................................................................................. 22
Rotera (endast vissa modeller) .................................................................... 22
Tvåfingersklick (endast vissa modeller) ...................................................... 23
Snärta (endast vissa modeller) .................................................................... 23
Svep från kanten (endast vissa modeller) ........................................................................................ 24
Svep från högerkanten ................................................................................................... 24
Svep från överkanten ..................................................................................................... 24
Svep från vänsterkanten ................................................................................................ 25
Använda tangentbordet ...................................................................................................................................... 26
Använda kortkommandona i Windows ............................................................................................. 26
Identifiera snabbtangenterna ........................................................................................................... 26
Använda knappsatser ....................................................................................................................... 27
Använda den inbäddade numeriska knappsatsen ......................................................... 28
Aktivera och inaktivera den inbäddade numeriska knappsatsen ............... 28
Växla tangentfunktioner på den inbäddade numeriska knappsatsen ........ 28
Använda ett externt numeriskt tangentbord (tillval) .................................................... 29
5 Multimedia ................................................................................................................................................. 30
Ljud ....................................................................................................................................................................... 30
Ansluta högtalare .............................................................................................................................. 30
Justera volymen ................................................................................................................................ 30
Ansluta hörlurar/mikrofon ............................................................................................................... 30
Kontrollera datorns ljudfunktioner .................................................................................................. 31
Webbkamera (endast vissa modeller) ................................................................................................................ 31
Video .................................................................................................................................................................... 31
VGA (via extra dockningsenhet eller enhet för expansionsporten) ................................................. 33
DisplayPort ........................................................................................................................................ 33
Identifiera och ansluta till kabelanslutna bildskärmar med MultiStream Transport ..................... 34
Ansluta bildskärmar till datorer med Intel-grafikkort (med en extra hubb) ................ 34
Identifiera och ansluta till Miracast-kompatibla trådlösa skärmar (endast vissa modeller) ......... 35
6 Energihantering .......................................................................................................................................... 36
Stänga av datorn ................................................................................................................................................. 36
Ställa in energialternativ ..................................................................................................................................... 36
Använda energibesparande lägen .................................................................................................... 36
Initiera och avsluta strömsparläget ............................................................................... 37
Aktivera och avsluta manuellt viloläge .......................................................................... 37
vi
SVWW
Använda energimätaren och energiinställningarna ...................................................... 37
Ställa in lösenordsskydd för återaktivering .................................................................. 38
Använda batteriström ....................................................................................................................... 38
Fabriksförseglat batteri .................................................................................................. 38
Hitta ytterligare batteriinformation ............................................................................... 38
Använda Batterikontroll ................................................................................................. 39
Visa återstående batteriladdning ................................................................................... 39
Maximera batteriets urladdningstid .............................................................................. 39
Hantera låg batteriladdningsnivå .................................................................................. 39
Identifiera låga batteriladdningsnivåer ....................................................... 39
Åtgärda låg batteriladdningsnivå ................................................................ 40
Spara på batteriet ........................................................................................................... 40
7 Externa kort och enheter .............................................................................................................................. 41
Använda Micro SD-minneskort ............................................................................................................................ 41
Sätta i ett minneskort ....................................................................................................................... 41
Ta bort ett minneskort ...................................................................................................................... 41
Använda smartkort (endast vissa modeller) ...................................................................................................... 42
Sätta i ett smart card ........................................................................................................................ 42
Ta ut ett smart card ........................................................................................................................... 42
Använda en USB-enhet ........................................................................................................................................ 43
Ansluta en USB-enhet ....................................................................................................................... 44
Ta bort en USB-enhet ........................................................................................................................ 44
Använda extra externa enheter .......................................................................................................................... 45
Använda externa enheter (tillval) ..................................................................................................... 45
Använda dockningskontakten .......................................................................................................... 46
8 Enheter ....................................................................................................................................................... 48
Använda externa hårddiskar (tillval, endast vissa modeller) ............................................................................. 48
Förbättra hårddiskens prestanda ..................................................................................................... 48
Använda Diskdefragmenteraren .................................................................................... 48
Använda Diskrensning .................................................................................................... 48
9 Säkerhet ..................................................................................................................................................... 49
Skydda datorn ..................................................................................................................................................... 49
Använda lösenord ................................................................................................................................................ 50
Skapa lösenord i Windows ................................................................................................................ 50
Skapa lösenord i Computer Setup .................................................................................................... 50
Hantera ett BIOS-administratörslösenord ....................................................................................... 51
Skapa ett BIOS-administratörslösenord ........................................................................ 53
SVWW
vii
Hantera ett DriveLock-lösenord i Computer Setup .......................................................................... 53
Skapa ett DriveLock-lösenord ........................................................................................ 54
Ange ett DriveLock-lösenord .......................................................................................... 54
Ändra ett DriveLock-lösenord ........................................................................................ 55
Ta bort DriveLock-skyddet ............................................................................................. 56
Använda Automatic DriveLock i Computer Setup ............................................................................. 56
Ange ett Automatic DriveLock-lösenord ........................................................................ 56
Ta bort Automatic DriveLock-skyddet ........................................................................... 57
Använda antivirusprogramvara .......................................................................................................................... 57
Använda brandväggsprogramvara ..................................................................................................................... 57
Installera viktiga säkerhetsuppdateringar ......................................................................................................... 58
Använda HP Client Security (endast vissa modeller) .......................................................................................... 58
Installera en säkerhetskabel (tillval) .................................................................................................................. 58
Använda fingeravtrycksläsaren .......................................................................................................................... 59
Hitta fingeravtrycksläsaren .............................................................................................................. 59
10 Underhåll .................................................................................................................................................. 60
Rengöra datorn .................................................................................................................................................... 60
Rengöringsprocedurer ...................................................................................................................... 60
Rengöra bildskärmen (All-in-One-datorer eller bärbara datorer) ................................ 60
Rengöra sidorna eller höljet ........................................................................................... 60
Rengöra styrplattan, tangentbordet och musen ........................................................... 61
Uppdatera program och drivrutiner .................................................................................................................... 62
Använda SoftPaq Download Manager ................................................................................................................ 62
11 Säkerhetskopiering och återställning ......................................................................................................... 63
Säkerhetskopiera information ............................................................................................................................ 63
Utföra en systemåterställning ............................................................................................................................ 63
Använda återställningsverktygen i Windows ................................................................................... 63
Använda återställningsverktygen under f11 ................................................................................... 64
Använda ett medium med operativsystemet Windows (köps separat) .......................................... 65
Använda Uppdatera eller Återställ i Windows .................................................................................. 65
Använda HP Software Setup ............................................................................................................. 65
12 Computer Setup (BIOS), MultiBoot och HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) ..................................................... 66
Använda Computer Setup .................................................................................................................................... 66
Starta Computer Setup ..................................................................................................................... 66
Navigera och välja i Computer Setup ................................................................................................ 66
Återställa fabriksinställningarna i Computer Setup ........................................................................ 67
Uppdatera BIOS ................................................................................................................................. 67
viii
SVWW
Ta reda på BIOS-versionen ............................................................................................. 67
Ladda ned en BIOS-uppdatering .................................................................................... 68
Använda MultiBoot .............................................................................................................................................. 69
Om enheternas startordning ............................................................................................................ 69
Välja MultiBoot-inställningar ............................................................................................................ 69
Ställa in en ny startordning i Computer Setup ............................................................... 69
Välja startenhet dynamiskt med f9 ................................................................................ 70
Ställa in en ledtext för MultiBoot Express ..................................................................... 70
Ange inställningar för MultiBoot Express ...................................................................... 71
Använda HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) (endast vissa modeller) .............................................................. 71
Hämta HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) till en USB-enhet .......................................................... 71
Använda HP Sure Start (endast vissa modeller) ................................................................................................. 72
13 Support ..................................................................................................................................................... 73
Kontakta support ................................................................................................................................................. 73
Etiketter ............................................................................................................................................................... 74
14 Specifikationer .......................................................................................................................................... 75
Ineffekt ................................................................................................................................................................ 75
Driftsmiljö ............................................................................................................................................................ 75
Bilaga A Resa med datorn ............................................................................................................................... 76
Bilaga B Felsökning ........................................................................................................................................ 77
Felsökningsresurser ............................................................................................................................................ 77
Lösa problem ....................................................................................................................................................... 77
Det går inte att starta datorn ............................................................................................................ 77
Datorskärmen är svart ...................................................................................................................... 77
Programvaran fungerar inte som den ska ....................................................................................... 78
Datorn är på men ger ingen respons ................................................................................................ 78
Datorn är ovanligt varm .................................................................................................................... 78
En extern enhet fungerar inte ........................................................................................................... 78
Den trådlösa nätverksanslutningen fungerar inte ........................................................................... 79
En optiskt tillvalsskiva spelas inte upp ............................................................................................ 79
Filmen visas inte på den externa bildskärmen ................................................................................. 79
Processen med att bränna en extern tillvalsskiva startar inte, eller också avstannar den
innan den är klar ................................................................................................................................ 80
Bilaga C Elektrostatisk urladdning .................................................................................................................. 81
SVWW
ix
Index ............................................................................................................................................................. 82
x
SVWW
1
Välkommen
När du har installerat och registrerat datorn är det viktigt att du gör följande:
TIPS: När du snabbt vill gå tillbaka till datorns Startskärm från en öppen app eller Windows-skrivbordet
trycker du på Windows-tangenten
på tangentbordet. Om du trycker på Windows-tangenten en gång
till kommer du tillbaka till den föregående skärmen.
●
Anslut till Internet – Konfigurera ditt kabelanslutna eller trådlösa nätverk så att du kan ansluta datorn
till Internet. Mer information finns i Ansluta datorn till ett nätverk på sidan 14.
●
Uppdatera antivirusprogramvaran – Skydda datorn mot skador orsakade av virus. Programvaran är
förinstallerad i datorn. Mer information finns i Använda antivirusprogramvara på sidan 57.
●
Lär känna datorn – Bekanta dig med datorns funktioner. Mer information finns i Lära känna datorn
på sidan 4 och Navigera med hjälp av tangentbordet, pekgester på skärmen och pekdon
på sidan 20.
●
Hitta installerade program – Se en lista över de program som har förinstallerats på datorn:
Skriv a på Startskärmen, klicka på Appar och välj sedan i listan med alternativ som visas. Om du vill
veta mer om hur du använder den programvara som medföljer datorn ska du läsa tillverkarens
instruktioner, som kan medfölja programvaran eller finnas på tillverkarens webbplats.
●
SVWW
Säkerhetskopiera hårddisken genom att skapa återställningsskivor eller en flashenhet för återställning.
Se Säkerhetskopiering och återställning på sidan 63.
1
Hitta information
Datorn levereras med flera resurser som underlättar olika typer av uppgifter.
Resurs
För information om
Installationsanvisningar
●
Hur man installerar datorn
●
Hjälp med att identifiera datorkomponenter
HP Support Assistant
●
Information om operativsystemet
Du når HP Support Assistant genom att välja appen HP
Support Assistant på Startskärmen.
●
Uppdateringar av programvara, drivrutiner och BIOS
●
Verktyg för felsökning
●
Så får du support
Support över hela världen
●
Chatta med en HP-tekniker online
Om du behöver support på ditt eget språk går du till
http://welcome.hp.com/country/us/en/
wwcontact_us.html.
●
Telefonnummer till support
●
Platser med HP-servicecenter
HP:s webbplats
●
Supportinformation
Du kan hämta den senaste användarhandboken genom att
gå till http://www.hp.com/support och välja ditt land. Välj
Drivrutiner och nedladdningsbara filer och följ sedan
anvisningarna på skärmen.
●
Beställa delar och hitta ytterligare hjälp
●
Tillbehör till enheten som är tillgängliga
Säkerhet och arbetsmiljö
●
Lämplig inställning av datorn, arbetsställning, hälsa och
arbetsvanor
●
Information om elektrisk och mekanisk säkerhet
Reglerings-, säkerhets- och miljöföreskrifter
●
Regler och säkerhet
Så här öppnar du handboken:
●
Kassering av batterier
Du kan hämta den senaste användarhandboken genom att
gå till http://www.hp.com/support och välja ditt land. Välj
Drivrutiner och nedladdningsbara filer och följ sedan
anvisningarna på skärmen.
Så här öppnar du handboken:
▲
Skriv support på Startskärmen och välj sedan
appen HP Support Assistant.
– eller –
Gå till http://www.hp.com/ergo.
1.
Skriv support på Startskärmen och välj sedan
appen HP Support Assistant.
2.
Välj Den här datorn och sedan
Användarhandböcker.
Begränsad garanti*
Garanti
Du når den här handboken genom att välja appen HP
Support Assistant på Startskärmen och sedan välja Den
här datorn och Garanti och tjänster.
– eller –
Gå till http://www.hp.com/go/orderdocuments.
*Du hittar den uttryckliga begränsade HP-garanti som gäller för produkten bland användarhandböckerna på datorn och/eller på den
CD/DVD som medföljer i kartongen. I vissa länder/regioner medföljer en papperskopia av den begränsade HP-garantin i
förpackningen. I vissa länder/regioner där garantin inte tillhandahålls i tryckt form kan du rekvirera ett tryckt exemplar från
http://www.hp.com/go/orderdocuments eller skriva till HP:
●
2
Nordamerika: Hewlett-Packard, MS POD, 11311 Chinden Blvd., Boise, ID 83714, USA
Kapitel 1 Välkommen
SVWW
Resurs
För information om
●
Europa, Mellanöstern, Afrika: Hewlett-Packard, POD, Via G. Di Vittorio, 9, 20063, Cernusco s/Naviglio (MI), Italien
●
Asien/Stillahavsområdet: Hewlett-Packard, POD, P.O. Box 200, Alexandra Post Office, Singapore 911507
Uppge produktnummer, garantitid (angiven på serviceetiketten), namn och postadress när du beställer ett tryckt exemplar av
garantiinformationen.
VIKTIGT: Returnera INTE din HP-produkt till adressen ovan. Support i USA ges på http://www.hp.com/go/contactHP. Support i
resten av världen ges på http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html.
SVWW
Hitta information
3
2
Lära känna datorn
Ovansidan
Styrplatta
Komponent
(1)
Beskrivning
Styrplattans zon
Flyttar pekaren och väljer eller aktiverar objekt på skärmen.
OBS! Styrplattan känner av trycket som appliceras med
fingret när du använder gester. Tryck med fingrarna nedåt på
styrplattan med kraft medan du använder gester för att
förstärka geströrelsen.
4
(2)
Vänster styrplatteknapp
Fungerar som vänsterknappen på en extern mus.
(3)
Höger styrplatteknapp
Fungerar som högerknappen på en extern mus.
Kapitel 2 Lära känna datorn
SVWW
Lampor
Komponent
(1)
Strömlampa
●
Tänd: Datorn är på.
●
Blinkande: Datorn är i strömsparläge.
●
Släckt: Datorn är avstängd.
(2)
Caps lock-lampa
Tänd: Caps lock är på.
(3)
Styrplattelampa
●
Gul: Styrplattan är avstängd.
●
Släckt: Styrplattan är påslagen.
●
Gul: Mikrofonljudet är avstängt.
●
Släckt: Mikrofonljudet är påslaget.
(4)
Lampa för avstängd mikrofon
(5)
Num lock-lampa
Tänd: Num lock är aktiverat.
(6)
Lampa för trådlöst
●
Vit: En inbyggd trådlös enhet, till exempel en enhet för
trådlöst lokalt nätverk (WLAN) och/eller en Bluetooth®enhet, är på.
●
Gul: Alla trådlösa enheter är avstängda.
●
Gul: Datorljudet är avstängt.
●
Släckt: Datorljudet är på.
(7)
SVWW
Beskrivning
Lampa för avstängt ljud
Ovansidan
5
Knappar, högtalare och fingeravtrycksläsare
Komponent
(1)
Beskrivning
Strömknapp
●
Slå på datorn genom att trycka på knappen.
●
När datorn är påslagen aktiverar du strömsparläget genom
att snabbt trycka på knappen.
●
När datorn är i strömsparläge avslutar du detta genom att
snabbt trycka på knappen.
●
När datorn är i viloläge avslutar du detta genom att snabbt
trycka på knappen.
VIKTIGT: Om du håller ned strömknappen förlorar du all
information som inte har sparats.
Om datorn har slutat svara och det inte går att använda
avstängningsprocedurerna i Windows® kan du stänga av datorn
genom att hålla ned strömknappen i minst 5 sekunder.
Om datorn har slutat svara och tidigare avstängningsprocedurer
inte fungerar stänger du av datorn direkt genom att hålla ned
strömknappen och ljudavstängningsknappen samtidigt i minst 5
sekunder för att utföra återställning med maskinvara.
Mer information om strömhanteringsinställningar finns i
Energialternativ. Skriv energi på Startskärmen, välj
Inställningar för strömbrytaren och strömsparknappen och
välj sedan Power and sleep (strömbrytaren och
strömsparknappen) i listan med appar.
6
(2)
Högtalare
Producerar ljud.
(3)
Knapp för trådlöst
Aktiverar och stänger av de trådlösa funktionerna men ingen
anslutning upprättas.
Kapitel 2 Lära känna datorn
SVWW
Komponent
SVWW
Beskrivning
(4)
Volymavstängningsknapp
Stänger av och återställer högtalarljudet.
(5)
Fingeravtrycksläsare
Tillåter inloggning i Windows med hjälp av fingeravtryck istället
för lösenord.
Ovansidan
7
Tangenter
Komponent
Beskrivning
(1)
esc-tangent
Visar systeminformation när den trycks ned i kombination med
fn-tangenten.
(2)
fn-tangent
Utför ofta använda systemfunktioner när den trycks ned i
kombination med en funktionstangent, num lk-tangenten eller
esc-tangenten.
(3)
Windows-tangent
Tar dig tillbaka till Startskärmen från en öppen app eller
Windows-skrivbordet.
OBS! Om du trycker på Windows-tangenten en gång till
kommer du tillbaka till den föregående skärmen.
(4)
Funktionstangenter
Utför ofta använda systemfunktioner när de trycks ned i
kombination med fn-tangenten.
(5)
Inbäddad numerisk knappsats
När tangentbordet är påslaget kan det användas som en extern
numerisk knappsats.
Varje tangent på tangentbordet utför den funktion som anges
med ikonen högst upp till höger på tangenten.
8
(6)
Windows-programtangent
Visar alternativ för ett markerat objekt.
(7)
num lk-tangent
Aktiverar eller inaktiverar den inbäddade numeriska
knappsatsen när den trycks ned i kombination med fntangenten.
Kapitel 2 Lära känna datorn
SVWW
Höger
Komponent
(1)
Beskrivning
Plugg för SIM-fack (endast vissa modeller)
Kan användas för en trådlös SIM-modul (subscriber identity
module).
OBS! Pluggen för SIM-platsen kan tas bort på modeller med
HP Mobilt bredband.
(2)
Uttag för ljudutgång (hörlurar)/ljudingång
(mikrofon)
Producerar ljud när den är ansluten till stereohögtalare med
egen strömförsörjning, hörlurar, hörsnäckor, headset eller TVljud (tillval). Ansluter även en headsetmikrofon (tillval).
VARNING: Minska risken för hörselskador genom att sänka
volymen innan du sätter på dig hörlurarna, hörsnäckorna eller
ett headset. Ytterligare säkerhetsinformation finns i
Reglerings-, säkerhets- och miljöföreskrifter. För att komma åt
användarhandböckerna väljer du appen HP Support Assistant
på Startskärmen, sedan Den här datorn och slutligen
Användarhandböcker.
OBS! När en enhet ansluts till uttaget inaktiveras datorns
högtalare.
OBS! Se till att enhetskabeln har en kontakt med 4 ledare
som stöder både ljudutgång (hörlurar) och ljudingång
(mikrofon).
(3)
USB 3.0-laddningsport
Ansluter en extra USB-enhet, t.ex. tangentbord, mus, extern
hårddisk, skrivare, skanner eller USB-hubb. Vanliga USB-portar
laddar inte alla USB-enheter eller laddar med låg strömstyrka.
Vissa USB-enheter kräver ström och därför måste du använda
en strömdriven port.
I USB-laddningsporten kan också vissa modeller av
mobiltelefoner och MP3-spelare laddas, även när datorn är
avstängd.
OBS! Batteriet kan laddas ur snabbt om du laddar flera
enheter samtidigt vid batteridrift.
OBS! Information om olika typer av USB-portar finns i
Använda en USB-enhet på sidan 43.
SVWW
(4)
DisplayPort
Ansluter en extra digital visningsenhet, t.ex. en bildskärm med
höga prestanda eller en projektor.
(5)
Dockningskontakt
Ansluter en extra dockningsenhet eller enhet för
expansionsporten.
(6)
Nätadapter-/batterilampa
●
Vit: Datorn är ansluten till nätström och batteriet är
laddat mellan 90 och 99 procent.
Höger
9
Komponent
(7)
Beskrivning
Strömuttag
●
Gul: Datorn är ansluten till nätström och batteriet är
laddat mellan 0 och 90 procent.
●
Blinkande gult: Ett batteri som är datorns enda
tillgängliga strömkälla har nått låg batteriladdningsnivå.
När batteriet har nått en kritiskt låg nivå börjar
batterilampan blinka snabbt.
●
Släckt: Batteriet är fulladdat.
Ansluter en nätadapter.
Vänster sida
Komponent
(1)
Beskrivning
Plats för säkerhetskabel
Kopplar en säkerhetskabel (tillval) till datorn.
OBS! Säkerhetskabeln är avsedd att användas i avvärjande
syfte men den kan inte alltid förhindra att datorn blir skadad
eller stulen.
(2)
Ventil
Aktiverar luftflöde som kyler av interna komponenter.
OBS! Datorns fläkt startar automatiskt för att kyla interna
komponenter och skydda mot överhettning. Det är normalt att
den interna fläkten slås på och av under vanlig drift.
(3)
USB 3.0-laddningsport
Ansluter en extra USB-enhet, t.ex. tangentbord, mus, extern
hårddisk, skrivare, skanner eller USB-hubb. Vanliga USB-portar
laddar inte alla USB-enheter eller laddar med låg strömstyrka.
Vissa USB-enheter kräver ström och därför måste du använda
en strömdriven port.
I USB-laddningsporten kan också vissa modeller av
mobiltelefoner och MP3-spelare laddas, även när datorn är
avstängd.
OBS! Batteriet kan laddas ur snabbt om du laddar flera
enheter samtidigt vid batteridrift.
OBS! Information om olika typer av USB-portar finns i
Använda en USB-enhet på sidan 43.
10
Kapitel 2 Lära känna datorn
SVWW
Komponent
Beskrivning
(4)
Micro SD-minneskortläsare
Stöder micro SD (Secure Digital)-minneskort.
(5)
Smartkortläsare
Stöder smartkort (tillval).
Bildskärm
Komponent
Beskrivning
(1)
WLAN-antenner (2)* (endast vissa modeller)
Skickar och tar emot trådlösa signaler över lokala trådlösa nätverk
(WLAN).
(2)
WWAN-antenner (2)* (endast vissa modeller)
Skickar och tar emot trådlösa signaler för att kommunicera med
trådlösa WAN (WWAN).
(3)
Interna mikrofoner (2)
Spelar in ljud.
(4)
Webbkameralampa (endast vissa modeller)
Tänd: Webbkameran används.
(5)
Webbkamera (endast vissa modeller)
Spelar in video och tar foton. Med vissa modeller kan du delta i
videokonferenser och chatta online med strömmande video.
Gå till HP Support Assistant om du vill ha information om hur du
använder webbkameran. Du når HP Support Assistant genom att
välja appen HP Support Assistant på Startskärmen.
(6)
SVWW
Intern skärmströmbrytare
Stänger av skärmen eller initierar strömsparläget om den fälls ned
medan strömmen är på.
Bildskärm
11
Komponent
Beskrivning
OBS! Bildskärmsomkopplaren är inte synlig från datorns utsida.
(7)
Antenn för närfältskommunikation (NFC)*( endast
vissa modeller)
Skicka och ta emot trådlösa signaler för att kommunicera och
överföra data/information till och från dina NFC-kompatibla enheter.
*Dessa antenner är inte synliga på datorns utsida. Optimal överföring får du genom att se till att området närmast antennerna är fritt
från hinder. Föreskrifter för trådlösa enheter som gäller ditt land finns i landets avsnitt i Reglerings-, säkerhets- och miljöföreskrifter.
För att komma åt användarhandböckerna väljer du appen HP Support Assistant på Startskärmen, sedan Den här datorn och slutligen
Användarhandböcker.
12
Kapitel 2 Lära känna datorn
SVWW
Undersidan
Komponent
Beskrivning
(1)
Anslutningspunkter för dockningsenhet (2)
Här ansluts en dockningsenhet (tillval).
(2)
Ventiler (2)
Släpper in luft som kyler av interna komponenter.
OBS! Datorns fläkt startar automatiskt för att kyla
interna komponenter och skydda mot överhettning. Det är
normalt att den interna fläkten slås på och av under vanlig
drift.
SVWW
Undersidan
13
3
Ansluta datorn till ett nätverk
Du kan ta med dig datorn överallt. Men du kan även utforska världen hemifrån och visa information på
miljontals webbplatser med hjälp av datorn och en trådbunden eller trådlös nätverksanslutning. I det här
kapitlet beskrivs hur du ansluter datorn till Internet.
Ansluta datorn till ett trådlöst nätverk
Med trådlös teknik överförs data via radiovågor istället för via ledningar. Datorn kan vara utrustad med en
eller flera av följande trådlösa enheter:
●
Enhet för trådlöst lokalt nätverk (WLAN) (endast vissa modeller) – Ansluter datorn till trådlösa lokala
nätverk (vanligen kallade Wi-Fi-nätverk, trådlösa LAN eller WLAN) på företag, i ditt hem och på
allmänna platser som flygplatser, restauranger, kaféer, hotell och universitet. I ett WLAN
kommunicerar datorns mobila trådlösa enhet med en trådlös router eller en trådlös åtkomstpunkt.
●
HP:s mobila bredbandsmodul (endast vissa modeller) – En WWAN-enhet (trådlöst WAN) som ger trådlös
anslutning i ett mycket större område. Mobilnätverksoperatörer installerar basstationer (liknande
mobiltelefonmaster) i stora geografiska områden, vilket ger effektiv täckning i hela delstater, regioner
eller till och med länder.
●
Bluetooth-enhet (endast vissa modeller) – Skapar ett personligt nätverk (PAN) för anslutning till andra
Bluetooth-enheter såsom datorer, telefoner, skrivare, headset, högtalare och kameror. I ett PAN
kommunicerar varje enhet direkt med andra enheter. Enheterna måste vara relativt nära varandra – i
normalfallet inom 10 meter.
Mer information om trådlös teknik får du via informations- och webbplatslänkarna i HP Support Assistant. Du
når HP Support Assistant genom att välja appen HP Support Assistant på Startskärmen.
Använda kontrollerna för trådlöst
Du kan kontrollera de trådlösa enheterna i datorn med en av dessa metoder:
●
Knappen, omkopplaren eller tangenten för trådlöst (i det här kapitlet kallas den knappen för trådlöst)
●
Operativsystemskontroller
Använda knappen för trådlöst
Datorn har en knapp för trådlöst, en eller flera trådlösa enheter och en eller två lampor för trådlöst,
beroende på modell. Alla trådlösa enheter på datorn är föraktiverade, vilket medför att lampan för trådlöst
tänds (vit) när du startar datorn.
Den trådlösa lampan visar den övergripande driftstatusen för dina trådlösa enheter, inte statusen för
enskilda enheter. Om lampan för trådlöst lyser vit är minst en av de trådlösa enheterna på. Om lampan för
trådlöst är släckt är alla trådlösa enheter avstängda.
OBS! På vissa modeller är lampan för trådlöst gul när alla trådlösa enheter är avstängda.
Eftersom de trådlösa enheterna är aktiverade i fabriksinställningen, kan du använda knappen för trådlöst för
att starta eller stänga av dem samtidigt.
14
Kapitel 3 Ansluta datorn till ett nätverk
SVWW
Använda reglagen i operativsystemet
I Nätverks- och delningscentret kan du skapa en anslutning eller ett nätverk, ansluta datorn till ett nätverk
och diagnostisera och reparera nätverksproblem.
Så här använder du reglagen i operativsystemet:
1.
Skriv kontrollpanel på Startskärmen och välj sedan Kontrollpanelen.
2.
Välj Nätverk och Internet och välj Nätverks- och delningscenter.
Mer information finns i HP Support Assistant. Du når HP Support Assistant genom att välja appen HP Support
Assistant på Startskärmen.
Använda ett WLAN (endast vissa modeller)
Med en WLAN-enhet kan du få åtkomst till ett trådlöst lokalt nätverk (WLAN) som består av andra datorer
och tillbehör länkade via en trådlös router eller en trådlös åtkomstpunkt.
OBS! Termerna trådlös åtkomstpunkt och trådlös router används ofta omväxlande.
●
Ett större WLAN såsom ett WLAN i ett företag eller ett publikt WLAN använder vanligtvis trådlösa
åtkomstpunkter som kan hysa ett stort antal datorer och tillbehör och separera kritiska
nätverksfunktioner.
●
Ett WLAN i hemmet eller på ett mindre kontor använder vanligtvis en trådlös router som tillåter flera
trådlösa och kabelanslutna datorer att dela en Internetanslutning, en skrivare och filer utan att kräva
ytterligare maskin- eller programvara.
Du måste ansluta datorn till en WLAN-infrastruktur (via en tjänsteleverantör eller ett publikt nätverk eller
företagsnätverk) för att kunna använda WLAN-enheten i datorn.
Använda en Internetleverantör
Om du vill ha åtkomst till Internet i ditt hem måste du öppna ett konto hos en Internetleverantör. Kontakta
en lokal Internetleverantör och köp en Internettjänst och ett modem. Internetleverantören hjälper dig att
installera modemet och nätverkskabeln för att ansluta din trådlösa dator till modemet, och testar att
Internettjänsten fungerar.
OBS! Internetleverantören ger dig ett användarnamn och ett lösenord för Internetanslutningen. Anteckna
dessa och förvara dem på en säker plats.
Installera ett WLAN
För att installera ett WLAN och ansluta datorn till Internet behöver du följande utrustning:
●
Ett bredbandsmodem (DSL eller kabel) (1) och en Internettjänst med hög hastighet köpt från en
Internetleverantör
●
En trådlös router (2) (köps separat)
●
En trådlös dator (3)
OBS! Vissa modem är utrustade med inbyggd trådlös router. Vänd dig till din Internetleverantör om du
behöver ta reda på vilken typ av modem du har.
I illustrationen nedan ser du ett exempel på en installation av ett trådlöst nätverk som är anslutet till
Internet.
SVWW
Ansluta datorn till ett trådlöst nätverk
15
Allteftersom ditt nätverk växer, kan ytterligare trådlösa och fasta datorer anslutas till nätverket för att få
åtkomst till Internet.
Mer hjälp om hur du installerar ditt WLAN finns i informationen från routertillverkaren eller
Internetleverantören.
Konfigurera en trådlös router
Om du behöver hjälp med att installera ett WLAN läser du informationen från routertillverkaren eller
Internetleverantören.
OBS! Du rekommenderas att först ansluta den nya trådlösa datorn till routern via den nätverkskabel som
medföljer routern. När datorn är ansluten till Internet kopplar du loss kabeln och går ut på Internet via det
trådlösa nätverket.
Skydda ditt WLAN
När du konfigurerar ett WLAN eller använder ett befintligt WLAN måste du alltid se till att
säkerhetsfunktionerna är aktiverade så att nätverket är skyddat mot obehörig åtkomst. WLAN på offentliga
platser (hotspots) som kaféer och flygplatser kanske inte har någon säkerhet alls. Om du inte vet hur säker
din dator är i en hotspot, bör du bara skicka icke-konfidentiell e-post och surfa på säkra sidor på Internet.
Trådlösa radiosignaler färdas utanför nätverket, varför andra WLAN-enheter kan plocka upp oskyddade
signaler. Skydda ditt WLAN med följande säkerhetsåtgärder:
●
Använd en brandvägg.
En brandvägg kontrollerar både data och förfrågningar om data som skickas till ditt nätverk och
stoppar eventuella misstänkta objekt. Brandväggar finns både som programvara och maskinvara. I
vissa nätverk används en kombination av båda.
●
Använd trådlös kryptering.
Trådlös kryptering använder säkerhetsinställningar för att kryptera och dekryptera data som sänds
över nätverket. Mer information finns i HP Support Assistant. Du når HP Support Assistant genom att
välja appen HP Support Assistant på Startskärmen.
Ansluta datorn till ett WLAN
Så här ansluter du datorn till ett WLAN:
1.
Kontrollera att den trådlösa enheten är påslagen. Lampan för trådlöst lyser om enheten är på. Om
lampan för trådlöst är släckt trycker du på knappen för trådlöst.
OBS! På vissa modeller lyser lampan för trådlöst gult när alla trådlösa enheter är avstängda.
16
2.
På Windows-skrivbordet eller Startskärmen pekar du i det övre eller nedre högra hörnet av skärmen så
att snabbknapparna visas.
3.
Välj Inställningar och klicka på nätverksstatusikonen.
4.
Välj önskat WLAN från listan.
Kapitel 3 Ansluta datorn till ett nätverk
SVWW
5.
Klicka på Anslut.
Om ditt WLAN är ett säkerhetsförberett WLAN uppmanas du att ange en säkerhetsnyckel. Skriv koden
och klicka på Logga in.
OBS! Flytta datorn närmare den trådlösa routern eller åtkomstpunkten om du inte ser några WLAN.
OBS! Om du inte ser det trådlösa nätverk som du vill ansluta dig till, högerklickar du på
nätverksstatusikonen på Windows-skrivbordet och väljer Öppna Nätverks- och delningscenter. Klicka
på Skapa en ny anslutning eller ett nytt nätverk. En lista med alternativ visas där du kan leta efter och
ansluta datorn till ett nätverk manuellt, eller skapa en ny nätverksanslutning.
6.
Följ instruktionerna på skärmen för att slutföra anslutningen.
När anslutningen är upprättad, ska du placera muspekaren över nätverkets statusikon i meddelandefältet
längst till höger i Aktivitetsfältet för att verifiera anslutningens namn och status.
OBS! Räckvidden (dvs. hur långt dina trådlösa signaler når) beror på WLAN-implementeringen,
routertillverkaren och störningar från andra elektroniska enheter eller strukturella hinder som väggar och
golv.
Använda HP:s mobila bredband (endast vissa modeller)
Med HP:s mobila bredband kan datorn utnyttja trådlös WAN-anslutning för att komma ut på Internet från fler
platser och över större områden än vad som är möjligt med WLAN. Användningen av HP:s mobila bredband
kräver en nättjänstleverantör (kallad mobilnätoperatör), som vanligen är en operatör för mobiltelefonnät.
HP:s mobila bredband har ungefär samma täckning som mobil rösttelefoni.
När HP:s mobila bredband används med en mobilnätoperatörstjänst får du friheten att hålla datorn
uppkopplad mot Internet, skicka e-post eller ansluta datorn till företagets nätverk oavsett om du befinner
dig på resa eller utanför en Wi-Fi-hotspots räckvidd.
HP stöder följande tekniker:
●
HSPA (high speed packet access) som ger åtkomst till nätverk baserade på
telekommunikationsstandarden GSM (global system for mobile communications).
●
EV-DO (evolution data optimized) som ger åtkomst till nätverk baserade på
telekommunikationsstandarden CDMA (code division multiple access).
●
LTE (långsiktig utveckling), vilket ger åtkomst till nät som stödjer LTE-teknik.
Du måste eventuellt ange serienumret på HP:s mobila bredbandsmodul för att kunna aktivera en mobil
bredbandstjänst. Serienumret är tryckt på en etikett på datorns undersida.
Med vissa mobilnätoperatörer måste du ha ett SIM-kort. Ett SIM-kort innehåller grundläggande information
om dig, t.ex. en PIN-kod, samt nätverksinformation. I vissa datorer är ett SIM-kort förinstallerat på SIMplatsen. Om det inte finns något förinstallerat SIM-kort i din dator, kan det finnas bland dokumentationen till
HP:s mobila bredband som medföljer datorn, eller också kan mobilnätoperatören tillhandahålla det separat.
Information om hur du sätter i och tar ut SIM-kortet finns i avsnittet Sätta i och ta bort ett SIM-kort (endast
valda modeller) på sidan 17 i detta kapitel.
Om du vill veta mer om HP:s mobila bredband och hur du aktiverar ovanstående tjänst hos önskad
mobilnätoperatör, kan du läsa informationen om HP:s mobila bredband som medföljer datorn.
Sätta i och ta bort ett SIM-kort (endast valda modeller)
VIKTIGT: Förhindra skador på kontakterna genom att vara så försiktig som möjligt när du sätter i SIMkortet.
SVWW
Ansluta datorn till ett trådlöst nätverk
17
Så här sätter du i ett SIM-kort:
1.
Stäng av datorn.
2.
Stäng skärmen.
3.
Koppla från alla externa enheter som är anslutna till datorn.
4.
Dra ut strömkabeln ur vägguttaget.
5.
Ta bort pluggen från SIM-platsen (endast vissa modeller).
OBS! Pluggen för SIM-platsen kan tas bort på modeller med HP Mobilt bredband.
OBS! Datorn är utrustad med antingen en icke borttagbar plugg för SIM-platsen eller en borttagbar
plugg för SIM-platsen. Den icke borttagbara pluggen för SIM-platsen kan inte tryckas in eller servas. Ta
ut den borttagbara pluggen för SIM-platsen genom att först trycka in den för att lösgöra den och sedan
ta ut den från SIM-platsen.
6.
För in SIM-kortet i SIM-platsen och tryck försiktigt in det tills det sitter ordentligt på plats.
OBS! Titta på bilden på SIM-platsen för att avgöra åt vilket håll SIM-kortet ska sättas in i datorn.
7.
Anslut till extern ström igen.
8.
Anslut externa enheter igen.
9.
Starta datorn.
Ta ut ett SIM-kort genom att först trycka in det och sedan ta ut det från platsen.
Använda GPS (endast vissa modeller)
Datorn kan vara utrustad med en GPS-enhet (Global Positioning System). GPS-satelliter förser GPSutrustade system med positioner, hastigheter och anvisningar.
Mer information finns i hjälpen till programmet HP GPS and Location.
Använda trådlösa Bluetooth-enheter (endast vissa modeller)
En Bluetooth-enhet möjliggör trådlös kommunikation på korta avstånd och ersätter de fysiska
kabelanslutningar som vanligtvis länkar samman elektroniska enheter:
18
Kapitel 3 Ansluta datorn till ett nätverk
SVWW
●
Datorer (stationära, bärbara, PDA:er)
●
Telefoner (mobila, trådlösa, smarta telefoner)
●
Bildbehandlingsenheter (skrivare, kameror)
●
Ljudenheter (headset, högtalare)
●
Mus
Bluetooth-enheter möjliggör direktkommunikation med andra enheter vilket gör att du kan konfigurera ett
personligt nätverk (PAN) av Bluetooth-enheter. Information om hur du konfigurerar och använder Bluetoothenheter finns i hjälpen till Bluetooth-programvaran.
Ansluta till ett trådbundet nätverk (via en extern
dockningsenhet eller enhet för expansionsporten)
Ett lokalt nätverk (LAN) är en trådbunden anslutning. En LAN-anslutning använder en RJ-45-nätverkskabel
(säljs separat) på datorn, en extern dockningsenhet eller enhet för expansionsporten.
VARNING: Minska risken för elektriska stötar, brand eller skada på utrustningen genom att inte ansluta en
modemkabel eller telefonsladd i ett RJ-45 (nätverk)-uttag.
Ansluta till ett lokalt nätverk (LAN)
Använd en LAN-anslutning om du vill ansluta datorn (via den externa dockningsenheten eller enheten för
expansionsporten) direkt till en router i hemmet (istället för trådlöst) eller om du vill ansluta datorn till ett
befintligt nätverk på kontoret.
Om du vill ansluta till ett lokalt nätverk behöver du en 8-stifts nätverkskabel (RJ-45) och en extern
dockningsenhet eller enhet för expansionsporten.
Så här ansluter du nätverkskabeln:
1.
Anslut nätverkskabeln till nätverksjacket (1) på datorns externa dockningsenhet eller enheten för
expansionsporten som är ansluten till datorn.
2.
Anslut den andra änden av nätverkskabeln till ett nätverksuttag i väggen (2) eller en router.
OBS! Om nätverkskabeln har ett störningsskydd (3) avsett att förhindra störningar från TV- och
radiomottagning, ska änden med störningsskyddet vara vänd mot datorn.
SVWW
Ansluta till ett trådbundet nätverk (via en extern dockningsenhet eller enhet för expansionsporten)
19
4
Navigera med hjälp av tangentbordet,
pekgester på skärmen och pekdon
Förutom att använda tangentbord och mus kan du navigera med pekgester (endast vissa modeller).
Pekgester kan användas på datorns styrplatta eller på en pekskärm (endast vissa modeller).
Vissa datormodeller har specifika åtgärdstangenter eller snabbtangenter på tangentbordet som man utför
rutinåtgärder med.
Använda pekdon
OBS! Utöver de pekdon som medföljer datorn kan du använda en extern USB-mus (köps separat) genom att
ansluta den till en av datorns USB-portar.
Göra inställningar för pekdon
I Egenskaper för mus i Windows anpassar du inställningarna för pekdon, t.ex. knappkonfigurationen,
klickhastigheten och pekaralternativen.
Så här når du Egenskaper för mus:
●
Skriv mus på Startskärmen, klicka på Inställningar och välj sedan Mus.
Använda styrplattan
OBS! Styrplattan är utrustad med en kapacitiv bildsensor. Sensor stöder den kraftstyrda funktionen som
möjliggör navigering, bläddring och nypa/zoom. Med denna funktion kan styrplattegesterna fortsätta
upprepade gånger så länge ett finger trycks mot styrplattan under användning av gester. Styrplattan känner
också av trycket som appliceras med fingret när du använder dessa gester. Tryck med fingrarna nedåt på
styrplattan med kraft medan du använder gester för att förstärka geströrelsen. De klassiska
styrplattegesterna som beskrivs i avsnittet nedan stöds också.
Flytta pekaren genom att dra ett finger i önskad riktning över styrplattan. Styrplattans vänstra och högra
knapp används som knapparna på en extern mus.
Slå på och stänga av styrplattan
Du startar och stänger av styrplattan genom att trycka på fn+f2.
Använda styrplattegester
På styrplattan kan du navigera pekdonet på skärmen genom att styra pekarens rörelser med fingrarna.
Du kan använda flera olika gester på styrplattan. Om du vill använda styrplattegester placerar du två fingrar
samtidigt på styrplattan.
OBS! Styrplattegester kan inte användas i alla program.
20
Kapitel 4 Navigera med hjälp av tangentbordet, pekgester på skärmen och pekdon
SVWW
1.
Skriv mus på Startskärmen, klicka på Inställningar och välj sedan Mus i listan med applikationer.
2.
Klicka på fliken Enhetsinställningar, välj enheten i fönstret som visas och klicka sedan på
Inställningar.
3.
Klicka på en gest så att demonstrationen startar.
Så här startar du och stänger av gesterna:
1.
Skriv mus på Startskärmen, klicka på Inställningar och välj sedan Mus i listan med applikationer.
2.
Klicka på fliken Enhetsinställningar, välj enheten i fönstret som visas och klicka sedan på
Inställningar.
3.
Markera kryssrutan bredvid den gest som du vill aktivera eller inaktivera.
4.
Klicka på Verkställ och sedan på OK.
Trycka
Om du vill göra ett val på skärmen använder du tryckfunktionen på styrplattan.
●
Tryck med ett finger på styrplattan för att välja något. Du öppnar ett objekt genom att dubbeltrycka på
det.
Rulla
Att rulla är ett praktiskt sätt att flytta uppåt, nedåt eller i sidled på en sida eller i en bild.
●
SVWW
Placera två fingrar lite isär i styrplattezonen och dra dem uppåt, nedåt, åt vänster eller åt höger.
Använda pekdon
21
Nypa/zooma
Genom att nypa och zooma kan du zooma in eller ut i bilder och text.
●
Zooma in genom att placera två fingrar intill varandra i styrplattezonen och sedan flytta isär dem.
●
Zooma ut genom att placera två fingrar en bit ifrån varandra i styrplattezonen och sedan flytta ihop
dem.
Rotera (endast vissa modeller)
Med rotationsfunktionen kan du vrida objekt som exempelvis fotografier.
●
22
Placera vänstra handens pekfinger i styrplattezonen och håll det stilla. Med höger hand drar du
pekfingret i en svepande rörelsen från "klockan tolv" till "klockan tre". Rotera åt andra hållet genom att
röra pekfingret från "klockan tre" till "klockan tolv".
Kapitel 4 Navigera med hjälp av tangentbordet, pekgester på skärmen och pekdon
SVWW
OBS! Rotation är avsedd för specifika appar där du kan förändra ett objekt eller en bild. Detta kanske inte
fungerar i alla appar.
Tvåfingersklick (endast vissa modeller)
Med tvåfingersklick kan du välja i menyer för ett objekt på skärmen.
●
Placera två fingrar på styrplattan och tryck för att öppna alternativmenyn för det valda objektet.
Snärta (endast vissa modeller)
Genom att snärta kan du snabbt flytta dig mellan olika skärmar eller snabbt bläddra igenom dokument.
●
SVWW
Placera tre fingrar på styrplattan och snärta med fingrarna i en lätt och snabb rörelse uppåt, nedåt, åt
vänster eller åt höger.
Använda pekdon
23
Svep från kanten (endast vissa modeller)
Genom att svepa från kanten kan du få tillgång till verktygsfält på datorn för att t.ex. ändra inställningar och
söka efter eller använda appar.
Svep från högerkanten
Genom att svepa från högerkanten får du tillgång till snabbknapparna, med vilka du kan söka, dela, starta
appar, få tillgång till enheter eller ändra inställningar.
●
Svep fingret försiktigt från högerkanten om du vill visa snabbknapparna.
Svep från överkanten
Om du sveper från överkanten visas appalternativ som gör det möjligt att anpassa dina appar.
VIKTIGT: När en app är öppen kan effekten av svep från överkanten variera beroende på vilken app som
används.
24
Kapitel 4 Navigera med hjälp av tangentbordet, pekgester på skärmen och pekdon
SVWW
●
Svep med fingret försiktigt från skärmens överkant för att visa appalternativ.
Svep från vänsterkanten
När du sveper från vänsterkanten visas de appar som du öppnat nyligen så att du snabbt kan växla mellan
dem.
Gör en mjuk, svepande rörelse med fingret från vänsterkanten på styrplattan så kan du växla mellan de
appar som du nyligen öppnat.
●
SVWW
Svep från vänsterkanten på styrplattan för att växla mellan appar.
Använda pekdon
25
Använda tangentbordet
Med tangentbordet och musen kan du skriva, välja objekt, rulla och utföra samma funktioner som med
pekgester. Med tangentbordet kan du också använda åtgärdstangenter och snabbtangenter för att utföra
specifika funktioner.
TIPS: Med Windows-tangenten
på tangentbordet kan du snabbt gå tillbaka till Startskärmen från en
öppen app eller från Windows-skrivbordet. Om du trycker på Windows-tangenten en gång till kommer du
tillbaka till den föregående skärmen.
OBS! I andra länder/regioner kan tangentbordet ha andra tangenter och tangentbordsfunktioner än vad
som beskrivs i det här kapitlet.
Använda kortkommandona i Windows
I Windows finns kortkommandon som du kan använda för att snabbt utföra åtgärder. Tryck på Windowstangenten
i kombination med en angiven tangent i tabellen för att utföra den aktuella åtgärden.
Kortkommandotangent
Tangent
Beskrivning
Öppnar Startskärmen.
+
c
Visar snabbknapparna.
+
d
Öppnar Windows-skrivbordet.
+
q
Söker inom den app som du har öppen.
+
tabb
Växlar mellan öppna appar och skrivbordet.
OBS! Fortsätt att trycka på den här tangentkombinationen tills önskad
app öppnas.
+
nedåtpil
Stänger en aktiv app.
Identifiera snabbtangenterna
En snabbtangent är en kombination av tangenten fn (1) och antingen tangenten esc (2) eller en av
funktionstangenterna (3).
Så här använder du en snabbtangent:
▲
26
Tryck hastigt på fn-tangenten och sedan hastigt på den andra tangenten i snabbtangentkombinationen.
Kapitel 4 Navigera med hjälp av tangentbordet, pekgester på skärmen och pekdon
SVWW
Snabbtangentskombination
Beskrivning
fn+esc
Visar systeminformation.
fn+f2
Slår på och stänger av styrplattan.
fn+f3
Initierar strömsparläget, som lagrar information i systemminnet. Bildskärm och övriga systemkomponenter
stängs av och strömförbrukningen minskar.
Avsluta strömsparläget genom att trycka på strömknappen helt kort.
VIKTIGT: Du minskar risken att data går förlorade genom att spara ditt arbete innan du startar
strömsparläget.
fn+f4
Växlar bilden mellan bildskärmar/visningsenheter som är anslutna till datorn. Om t.ex. en bildskärm är
ansluten till datorn via den externa dockningsenheten växlar bilden mellan datorns skärm, den externa
skärmen och samtidig visning på båda skärmarna när du trycker på fn+f4.
De flesta externa bildskärmar tar emot videoinformation från datorn enligt standarden för extern VGAvideo. Med snabbtangenten fn+f4 kan du även alternera bilden mellan andra enheter som tar emot
videoinformation från datorn.
fn+f6
Sänker högtalarvolymen.
fn+f7
Höjer högtalarvolymen.
fn+f8
Stänger av mikrofonen.
fn+f9
Minskar skärmens ljusstyrka.
fn+f10
Ökar skärmens ljusstyrka.
fn+f11
Tänder och släcker tangentbordets bakgrundsbelysning.
OBS! Tangentbordets bakgrundsbelysning aktiveras på fabriken. Om du vill förlänga batteritiden kan du
stänga av denna belysning.
Använda knappsatser
Datorn har en inbäddad numerisk knappsats. Datorn stöder även externa numeriska knappsatser eller ett
externt tangentbord med en numerisk knappsats.
SVWW
Använda tangentbordet
27
Använda den inbäddade numeriska knappsatsen
(1)
Komponent
Beskrivning
fn-tangent
Aktiverar eller inaktiverar den inbäddade numeriska knappsatsen när
den trycks ned i kombination med num lk-tangenten.
OBS! Den inbäddade numeriska knappsatsen fungerar inte när ett
externt tangentbord eller en numerisk knappsats är ansluten till
datorn.
(2)
Inbäddad numerisk knappsats
När tangentbordet är påslaget kan det användas som en extern
numerisk knappsats.
Varje tangent på tangentbordet utför den funktion som anges med
ikonen högst upp till höger på tangenten.
(3)
num lk-tangent
Aktiverar eller inaktiverar den inbäddade numeriska knappsatsen när
den trycks ned i kombination med fn-tangenten.
OBS! Den tangentbordsfunktion som är aktiv när datorn stängs av
aktiveras när datorn startas igen.
Aktivera och inaktivera den inbäddade numeriska knappsatsen
Tryck på fn+num lk när du vill aktivera den inbäddade numeriska knappsatsen. Tryck på fn+num lk en gång
till när du vill stänga av knappsatsen.
OBS! Den inbäddade numeriska knappsatsen stängs av när ett externt tangentbord eller en numerisk
knappsats ansluts till datorn.
Växla tangentfunktioner på den inbäddade numeriska knappsatsen
Du kan tillfälligt växla funktionen hos tangenterna på den inbäddade numeriska knappsatsen mellan
standardfunktion och knappsatsfunktion:
28
●
Om du vill använda en knappsatstangents navigeringsfunktion när knappsatsen är avstängd trycker du
på fn-tangenten och håller ned den samtidigt som du trycker på knappsatstangenten.
●
Så här använder du tangentens standardfunktion när den numeriska knappsatsen är aktiverad:
◦
Håll ned fn-tangenten om du vill skriva med gemena bokstäver.
◦
Håll ned fn+shift om du vill skriva med versala bokstäver.
Kapitel 4 Navigera med hjälp av tangentbordet, pekgester på skärmen och pekdon
SVWW
Använda ett externt numeriskt tangentbord (tillval)
Tangenterna på de flesta externa numeriska tangentbord fungerar på olika sätt beroende på om num lock är
aktiverat eller inte. (Num lock är inaktiverat som standard.) Exempel:
●
När Num lock-läget är aktiverat fungerar tangenterna på de flesta numeriska tangentbord som
siffertangenter.
●
När Num lock-läget är inaktiverat fungerar de siffertangenterna på det numeriska tangentbordet som
piltangenter, pg up eller pg dn.
När Num lock-läget är aktiverat på ett externt numeriskt tangentbord tänds num lock-lampan på datorn. När
num lock-läget är inaktiverat på ett externt numeriskt tangentbord släcks num lock-lampan på datorn.
Så här aktiverar eller inaktiverar du Num lock-läget på ett externt tangentbord när du arbetar:
▲
SVWW
Tryck på num lk-tangenten på det externa numeriska tangentbordet, inte på datorn.
Använda tangentbordet
29
5
Multimedia
Datorn kan vara utrustad med följande:
●
Inbyggd(a) högtalare
●
Inbyggd(a) mikrofon(er)
●
Inbyggd webbkamera
●
Förinstallerad multimediaprogramvara
●
Multimedia-knappar eller tangenter
Ljud
På datorn, eller på vissa modeller som har en extern optisk disk (tillval), kan du spela musik-CD, hämta och
lyssna på musik, direktuppspela ljudinnehåll från webben (även radio), spela in ljud eller blanda ljud och
video för att skapa multimedia. Du kan få en ännu bättre ljudupplevelse genom att ansluta externa
ljudenheter som högtalare eller hörlurar.
Ansluta högtalare
Du kan ansluta trådbundna högtalare till datorn genom att ansluta dem till en USB-port (eller jacket för
ljudutgång) på datorn eller till en dockningsstation.
Anslut trådlösa högtalare till datorn genom att följa tillhörande produktanvisningar. Justera volymen innan
du ansluter ljudenheter.
Justera volymen
Beroende på vilken datormodell du har kan du justera volymen med hjälp av följande:
●
Volymknappar
●
Snabbtangenter för volym (specifika tangenter som du trycker på i kombination med fn-tangenten)
●
Volymtangenter
VARNING: Minska risken för hörselskador genom att justera volymen innan du sätter på dig hörlurarna,
hörsnäckorna eller ett headset. Mer information om säkerhet finns i Reglerings-, säkerhets- och
miljöföreskrifter. Du når den här handboken genom att skriva support på Startskärmen och sedan välja
appen HP Support Assistant.
OBS! Du kan även reglera volymnivån via operativsystemet och i vissa programvaror.
OBS! Information om de typer av volymkontroller som datorn har finns i avsnittet Lära känna datorn
på sidan 4.
Ansluta hörlurar/mikrofon
Du kan ansluta trådbundna hörlurar och en mikrofon till jacket för ljudutgång (hörlurar)/ljudingång
(mikrofon) på datorn. Du kan också ansluta en headsetmikrofon (tillval). För bästa inspelningsresultat bör du
30
Kapitel 5 Multimedia
SVWW
tala direkt i mikrofonen och spela in ljudet i en tyst miljö. Följ anvisningarna från tillverkaren när du ansluter
trådlösa hörlurar till datorn.
Följ anvisningarna från tillverkaren när du ansluter trådlösa hörlurar till datorn.
VARNING: Minska risken för hörselskador genom att sänka volymen innan du sätter på dig hörlurarna,
hörsnäckorna eller ett headset. Mer information om säkerhet finns i Reglerings-, säkerhets- och
miljöföreskrifter.
Du når den här handboken genom att skriva support på Startskärmen och sedan välja appen HP Support
Assistant.
Kontrollera datorns ljudfunktioner
OBS! För bästa inspelningsresultat bör du tala direkt i mikrofonen och spela in ljudet i en tyst miljö.
Så här kontrollerar du datorns ljudfunktioner:
1.
Skriv kontrollpanel på Startskärmen och välj sedan Kontrollpanelen.
2.
Välj Maskinvara och ljud och välj sedan Ljud.
När fönstret Ljud öppnas, väljer du fliken Ljud. Under Programhändelser väljer du valfri ljudhändelse,
till exempel en pip- eller larmsignal, och klickar sedan på Testa. Ljud ska nu höras genom högtalarna
eller anslutna hörlurar.
Så här kontrollerar du datorns inspelningsfunktioner:
1.
Skriv ljud på Startskärmen och välj sedan Ljudinspelaren.
2.
Klicka på Starta inspelning och tala i mikrofonen.
3.
Spara filen på skrivbordet.
4.
Öppna ett multimediaprogram och spela upp inspelningen.
Så här bekräftar eller ändrar du ljudinställningarna på datorn:
1.
Skriv kontrollpanel på Startskärmen och välj sedan Kontrollpanelen.
2.
Välj Maskinvara och ljud och välj sedan Ljud
Webbkamera (endast vissa modeller)
Vissa datorer har en integrerad webbkamera. Med den förinstallerade programvaran kan du använda
webbkameran för att ta en bild eller spela in en film. Du kan förhandsgranska och spara fotot eller
videoinspelningen.
Med webbkamerans programvara kan du experimentera med följande funktioner:
●
Spela in och dela med dig av videoklipp
●
Direktuppspela videor i snabbmeddelandeprogram
●
Ta stillbilder
Video
HP-datorn är en kraftfull videoenhet som gör det möjligt att se direktuppspelad video från din
favoritwebbplats samt hämta videoklipp och filmer som du kan titta på utan att datorn behöver anslutas till
ett nätverk.
SVWW
Webbkamera (endast vissa modeller)
31
Förbättra visningen genom att ansluta en extern bildskärm, projektor eller TV till en av datorns videoportar.
Datorn (eller den externa dockningsenheten eller enheten för expansionsporten) har följande externa
videoportar:
●
VGA
●
DisplayPort
VIKTIGT: Se till att den externa enheten är ansluten till rätt port på datorn med rätt kabel. Läs i
tillverkarens instruktioner om du är tveksam.
OBS! Information om datorns videoportar finns i avsnittet Lära känna datorn på sidan 4.
32
Kapitel 5 Multimedia
SVWW
VGA (via extra dockningsenhet eller enhet för expansionsporten)
Porten för extern bildskärm, dvs. VGA-porten, är ett analogt bildskärmsgränssnitt som ansluter en extern
VGA-visningsenhet, till exempel en extern VGA-bildskärm eller en VGA-projektor till datorn.
1.
Anslut en VGA-visningsenhet genom att ansluta enhetens kabel till porten för extern bildskärm på den
externa dockningsenheten eller enheten för expansionsporten som är ansluten till datorn.
2.
Om du trycker på fn+f4 alternerar datorns skärmbild mellan fyra visningslägen:
●
Endast datorskärm: Skärmbilden visas endast på datorn.
●
Dubblettläge: Skärmbilden visas samtidigt på både datorn och den externa enheten.
●
Utökat läge: Skärmbilden visas fördelat över både datorn och den externa enheten.
●
Endast sekundär skärm: Skärmbilden visas endast på den externa enheten.
Varje gång du trycker på fn+f4 ändras visningsläget.
OBS! För bästa resultat, särskilt om du väljer alternativet "Utöka", ska du justera skärmupplösningen
på den externa enheten enligt följande. Skriv kontrollpanel på Startskärmen och välj sedan
Kontrollpanelen. Välj Utseende och anpassning. Under Bildskärm väljer du Ändra
bildskärmsupplösning.
DisplayPort
Med DisplayPort kan du ansluta datorn till en extern video- eller ljudenhet, till exempel en HDTV eller andra
kompatibla digital- eller ljudkomponenter. DisplayPort ger högre prestanda än den externa VGAbildskärmsporten och förbättrar den digitala anslutningen.
OBS! För att kunna överföra video- och/eller ljudsignaler via DisplayPort måste du ha en DisplayPort-kabel
(köps separat).
OBS! En DisplayPort-enhet kan anslutas till DisplayPort-porten på datorn. Informationen som visas på
datorns bildskärm kan visas samtidigt på DisplayPort-enheten.
Så här ansluter du en video- eller ljudenhet till DisplayPort:
1.
SVWW
Anslut den ena änden av DisplayPort-kabeln till datorns DisplayPort.
Video
33
2.
Anslut den andra änden av kabeln till videoenheten och läs sedan vidare i tillverkarens instruktioner.
3.
Om du trycker på fn+f4 alternerar datorns skärmbild mellan fyra visningslägen:
●
Endast datorskärm: Skärmbilden visas endast på datorn.
●
Dubblettläge: Skärmbilden visas samtidigt på både datorn och den externa enheten.
●
Utökat läge: Skärmbilden visas fördelat över både datorn och den externa enheten.
●
Endast sekundär skärm: Skärmbilden visas endast på den externa enheten.
Varje gång du trycker på fn+f4 ändras visningsläget.
OBS! För bästa resultat, särskilt om du väljer alternativet "Utöka", ska du justera skärmupplösningen
på den externa enheten enligt följande. Skriv kontrollpanel på Startskärmen och välj sedan
Kontrollpanelen. Välj Utseende och anpassning. Under Bildskärm väljer du Ändra
bildskärmsupplösning.
OBS! När du vill dra ur enhetskabeln ska du först trycka ned kontaktens frigöringsknapp så att den kopplas
bort från datorn.
Identifiera och ansluta till kabelanslutna bildskärmar med MultiStream Transport
Med MultiStream Transport (MST) kan du ansluta flera trådbundna bildskärmar/visningsenheter till datorn
genom att ansluta till VGA- eller DisplayPort-portarna på datorn och till VGA- eller DisplayPort-portarna på
en extern hubb eller dockningsstation. Du kan ansluta på flera olika sätt, beroende på vilken typ av grafikkort
som är installerat på datorn och om din dator har en inbyggd hubb. Gå till Enhetshanteraren för att ta reda på
vilken maskinvara som finns installerad på datorn.
1.
Skriv kontrollpanel på Startskärmen och välj sedan Kontrollpanelen.
2.
Välj System och säkerhet, välj System och klicka sedan på Enhetshanteraren i den vänstra kolumnen.
Ansluta bildskärmar till datorer med Intel-grafikkort (med en extra hubb)
OBS! Du kan ansluta upp till tre bildskärmar/visningsenheter med ett Intel-grafikkort och en extern hubb.
Följ dessa steg för att konfigurera flera bildskärmar/visningsenheter:
34
1.
Anslut en extern hubb (köps separat) till DisplayPort på datorn med en DP-till-DP-kabel (köps separat).
Kontrollera att hubbens nätadapter är ansluten till nätström.
2.
Anslut dina externa bildskärmar/visningsenheter till VGA-portar eller DisplayPorts på hubben.
3.
När Windows upptäcker att en bildskärm har anslutits till DP-hubben visas dialogrutan DisplayPort
Topology Notification (Meddelande om DisplayPort-topologi). Klicka på lämpligt alternativ för att
Kapitel 5 Multimedia
SVWW
konfigurera dina bildskärmar. Vid användning av flera bildskärmar kan du välja Dubblett, vilket speglar
datorskärmen på alla aktiverade bildskärmar/visningsenheter, eller Utöka, vilket utökar
bildskärmsbilden så att den täcker alla aktiverade bildskärmar/visningsenheter.
OBS! Om ingen dialogruta visas ska du kontrollera att varje extern bildskärm/visningsenhet är
ansluten till rätt port på hubben. Få mer information genom att trycka på fn+f4 och sedan följa
instruktionerna på skärmen.
Identifiera och ansluta till Miracast-kompatibla trådlösa skärmar (endast vissa
modeller)
Om du vill identifiera och ansluta till en Miracast-kompatibel trådlös skärm utan att stänga den app som du
har öppen för tillfället följer du instruktionerna nedan.
Så här öppnar du Miracast:
▲
Svep från högerkanten på Startskärmen, tryck på Enheter, tryck på Projekt och följ instruktionerna på
skärmen.
– eller –
Peka i det övre eller nedre högra hörnet av Windows-skrivbordet eller Startskärmen så att
snabbknapparna visas, klicka på Enheter, klicka på Projekt och följ instruktionerna på skärmen.
SVWW
Video
35
6
Energihantering
OBS! En dator kan ha en strömknapp eller en strömbytare. Uttrycket strömknapp används i den här
handboken för båda typerna av strömreglage.
Stänga av datorn
VIKTIGT: Information som inte har sparats går förlorad om datorn stängs av.
När du använder avstängningskommandot avslutas alla öppna program, inklusive operativsystemet, och
sedan stängs skärmen och datorn av.
Stäng av datorn under följande förhållanden:
●
När du ansluter en extern maskinvaruenhet som inte ansluts till en USB-port (Universal Serial Bus)
●
När datorn inte ska användas och när den är bortkopplad från elnätet under längre perioder
Du kan visserligen stänga av datorn med strömknappen, men vi rekommenderar att du använder Windows
avstängningskommando:
OBS! Om datorn är i strömspar- eller viloläge måste du avsluta detta med ett snabbt tryck på
strömknappen innan det går att stänga av datorn.
1.
Spara arbetet och avsluta alla öppna program.
2.
På Startskärmen pekar du i det övre eller nedre högra hörnet av skärmen.
3.
Klicka på Inställningar, på Energi-ikonen och sedan på Avsluta.
– eller –
Högerklicka på Startknappen i det nedre vänstra hörnet av skärmen, välj Stäng av eller logga ut och
sedan Stäng av.
Om datorn inte svarar och det inte går att använda ovanstående avstängningsmetod, kan du försöka med
följande nödavstängningsprocedurer:
●
Tryck på ctrl+alt+delete. Klicka på Energi-ikonen och sedan på Avsluta.
●
Tryck in och håll ned strömknappen i minst 5 sekunder.
●
Koppla bort datorn från nätström.
●
Stäng av datorn direkt genom att hålla ned strömknappen och ljudavstängningsknappen samtidigt i
minst 5 sekunder för att utföra återställning med maskinvara.
Ställa in energialternativ
Använda energibesparande lägen
Strömsparläget aktiveras på fabriken.
När strömsparläget startas blinkar strömlampan och sedan släcks skärmen. Ditt arbete sparas i minnet.
36
Kapitel 6 Energihantering
SVWW
VIKTIGT: Du kan minska risken för informationsförlust och försämrad ljud- och videokvalitet samt problem
med ljud- och videofunktionerna genom att inte initiera strömsparläget när information läses till eller från en
skiva eller ett externt minneskort.
OBS! Det går inte att initiera någon typ av nätverksanslutning eller utföra datorfunktioner när datorn är
försatt i strömsparläge.
Initiera och avsluta strömsparläget
Om datorn är på kan du initiera strömsparläget genom att använda någon av följande metoder:
●
Tryck snabbt på strömknappen.
●
På Windows-skrivbordet eller Startskärmen pekar du i det övre eller nedre högra hörnet av skärmen.
När listan med snabbknappar öppnas klickar du på Inställningar och på Ström-ikonen och sedan på
Strömsparläge.
Avsluta strömsparläget genom att trycka på strömknappen helt kort.
När strömsparläget avslutas tänds strömlamporna och därefter återgår datorn till den skärm som visades
när strömsparläget aktiverades.
OBS! Om du har angivit att ett lösenord måste anges för att datorn ska återaktiveras måste du ange ditt
Windows-lösenord innan datorn visar skärmbilden igen.
Aktivera och avsluta manuellt viloläge
Du kan aktivera användarinitierat viloläge och ändra andra energiinställningar och tidsgränser med
Energialternativ:
1.
Skriv energialternativ på Startskärmen och välj sedan Energialternativ.
2.
I den vänstra rutan klickar du på Ange hur strömbrytaren ska fungera.
3.
Klicka på Ändra inställningar som för tillfället inte är tillgängliga.
4.
Vid När jag trycker på strömbrytaren väljer du Viloläge.
5.
Klicka på Spara ändringar.
Avsluta viloläget genom att snabbt trycka på strömknappen. Strömlampan tänds och därefter visas skärmen
med de program som var öppna när viloläget aktiverades.
OBS! Om du har angivit att ett lösenord måste anges för att datorn ska återaktiveras, måste du ange ditt
Windows-lösenord innan skärmen visas med ditt öppna program.
Använda energimätaren och energiinställningarna
Energimätaren finns på Windows-skrivbordet. Med energimätaren kommer du snabbt åt
energiinställningarna och kan se den återstående batteriladdningen.
●
Om du vill visa den återstående batteriladdningen i procent och det aktuella energischemat rör du
pekaren över energimätarikonen på Windows-skrivbordet.
●
Om du vill använda Energialternativ eller byta energischema klickar du på energimätarikonen och väljer
ett alternativ i listan. Du kan också skriva energialternativ på Startskärmen och välja
Energialternativ.
Olika energimätarikoner visas när datorn drivs med batteri respektive nätström. Ett meddelande visas vid
ikonen om batteriet når en låg eller kritiskt låg laddningsnivå.
SVWW
Ställa in energialternativ
37
Ställa in lösenordsskydd för återaktivering
Så här konfigurerar du att ett lösenord måste anges när datorns strömsparläge eller viloläge avslutas:
1.
Skriv energialternativ på Startskärmen och välj sedan Energialternativ.
2.
I den vänstra rutan klickar du på Kräv lösenord vid återaktivering.
3.
Klicka på Ändra inställningar som för tillfället inte är tillgängliga.
4.
Klicka på Kräv ett lösenord (rekommenderas).
OBS! Om du behöver skapa eller ändra ett lösenord för ett användarkonto klickar du på Skapa eller
ändra lösenordet för ditt användarkonto och följer sedan instruktionerna på skärmen. Fortsätt till
steg 5 om du inte behöver skapa eller ändra ett lösenord till ett användarkonto.
5.
Klicka på Spara ändringar.
Använda batteriström
VARNING: Minska risken för säkerhetsproblem genom att bara använda det batteri som medföljer datorn,
ett reservbatteri från HP eller ett kompatibelt batteri från HP.
Datorn drivs med batteri när den inte är ansluten till extern nätström. Datorbatteriets livslängd beror på
energisparinställningarna, vilka program som körs, skärmens ljusstyrka, vilka externa enheter som är
anslutna till datorn och andra faktorer. När datorn är ansluten till nätström laddas batteriet. Dessutom
skyddas ditt arbete om det blir strömavbrott. Om datorn innehåller ett laddat batteri och drivs med nätström
via nätadaptern, växlar den automatiskt till batteriström om nätadaptern kopplas ur eller om det blir
strömavbrott.
OBS! När du kopplar bort nätströmmen minskar skärmens ljusstyrka automatiskt för att batteriet ska
räcka längre.
Fabriksförseglat batteri
Om du vill kontrollera batteriets status eller om batteriet inte längre kan behålla laddningen, kör
Batterikontroll i Hjälp och support. Du hittar batteriinformation genom att skriva support på Startskärmen,
välja appen HP Support Assistant och sedan välja Battery and Performance (Batteri och prestanda).
Kontakta support om Batterikontroll visar att batteriet bör bytas.
Batteriet(-erna) i den här produkten kan inte bytas av användarna själva på ett enkelt sätt. Om du tar bort
eller byter ut batteriet kan garantins giltighet påverkas. Om batteriet inte längre behåller laddningen ska du
kontakta support.
När batteriet har tjänat ut får det inte kasseras som hushållsavfall. Kassera batteriet i enlighet med lokala
lagar och bestämmelser.
Hitta ytterligare batteriinformation
HP Support Assistant ger tillgång till verktyg och information om batteriet. Visa batteriinformation genom att
välja appen HP Support Assistant på Startskärmen och sedan välja Batteri och prestanda.
●
Ett batterikontrollverktyg för kontroll av batteriets kapacitet
●
Information om kalibrering, energihantering, skötsel och förvaring för maximal batterilivslängd
●
Information om batterityper, specifikationer, livscykler och kapacitet
Så här når du batteriinformationen:
38
Kapitel 6 Energihantering
SVWW
▲
Visa batteriinformation genom att välja appen HP Support Assistant på Startskärmen och sedan välja
Batteri och prestanda.
Använda Batterikontroll
Via HP Support Assistant får du statusinformation om det batteri som sitter i datorn.
Så här kör du Batterikontroll:
1.
Anslut nätadaptern till datorn.
OBS! Datorn måste vara ansluten till nätström för att batterikontrollen ska fungera som den ska.
2.
Visa batteriinformation genom att välja appen HP Support Assistant på Startskärmen och sedan välja
Batteri och prestanda.
Batterikontrollen undersöker batteriet och battericellerna för att se om de fungerar som de ska och
rapporterar sedan undersökningsresultaten.
Visa återstående batteriladdning
▲
Dra pekaren över energimätarikonen på Windows-skrivbordet i meddelandefältet längst till höger i
aktivitetsfältet.
Maximera batteriets urladdningstid
Batteriets urladdningstid varierar beroende på vilka funktioner du använder när datorn drivs med batteri.
Den längsta urladdningstiden minskar gradvis i takt med att batteriets naturliga lagringskapacitet minskar.
Tips för maximering av batteriets urladdningstid:
●
Sänk bildskärmens ljusstyrka.
●
Välj inställningen Energisparläge i Energialternativ.
Hantera låg batteriladdningsnivå
I detta avsnitt beskrivs de varningar och systemåtgärder som har ställts in på fabriken. En del
varningsmeddelanden och systemåtgärder för låga batteriladdningsnivåer kan du ändra med hjälp av
Energialternativ. De inställningar som har gjorts med Energialternativ påverkar inga lampor.
Skriv energi på Startskärmen, välj Inställningar och välj sedan Energialternativ.
Identifiera låga batteriladdningsnivåer
Batterilampan uppför sig på följande sätt om en låg eller kritiskt låg laddningsnivå nås för ett batteri som
används som datorns enda tillgängliga strömkälla.
●
Batterilampan (endast vissa modeller) indikerar en låg eller kritiskt låg batterinivå.
– eller –
●
Batterimätarikonen i meddelandefältet visar ett meddelande om att batterinivån är låg eller kritiskt låg.
OBS! I Använda energimätaren och energiinställningarna på sidan 37 finns ytterligare information om
batterimätaren.
Om datorn är påslagen eller i strömsparläge, förblir den i strömsparläge en kort stund och stängs sedan av,
varvid information som inte har sparats går förlorad.
SVWW
Ställa in energialternativ
39
Åtgärda låg batteriladdningsnivå
Åtgärda låg batteriladdningsnivå när det finns tillgång till en extern strömkälla
▲
Anslut någon av följande enheter:
●
Nätadapter
●
Tillvalsenhet för dockning eller expansion
●
Extra nätadapter som köpts som tillbehör från HP
Åtgärda låg batteriladdningsnivå när det inte finns tillgång till strömkälla
Om du behöver åtgärda låg batteriladdningsnivå när ingen strömkälla finns tillgänglig ska du spara arbetet
och stänga av datorn.
Spara på batteriet
40
●
Skriv energi på Startskärmen, välj Inställningar och välj sedan Energialternativ.
●
Välj låga energiinställningar i Energialternativ.
●
Stäng av trådlösa anslutningar och anslutningar till lokalt nätverk och avsluta modemprogram när du
inte använder dem.
●
Koppla bort externa enheter som inte används och inte är anslutna till elnätet.
●
Stoppa, inaktivera eller ta ut eventuella externa minneskort som du inte använder.
●
Minska bildskärmens ljusstyrka.
●
Ställ in strömsparläge eller stäng av datorn innan du gör en paus i arbetet.
Kapitel 6 Energihantering
SVWW
7
Externa kort och enheter
Använda Micro SD-minneskort
Med minneskort (tillval) kan du lagra data på ett säkert sätt och enkelt dela data med andra. Korten används
ofta i såväl digitalkameror som handdatorer och andra datorer.
I avsnittet Lära känna datorn på sidan 4 kan du läsa om vilka minneskortformat som kan användas i din
dator.
Sätta i ett minneskort
VIKTIGT: Använd så lite kraft som möjligt när du sätter i ett minneskort så att inte kortets kontakter
skadas.
1.
Håll kortet med etikettsidan uppåt och kontakterna vända mot datorn.
2.
Sätt in kortet i Micro SD-minneskortläsaren och tryck in det tills det sitter på plats.
Du hör ett ljud när enheten har upptäckts, och en meny med alternativ kan visas.
Ta bort ett minneskort
VIKTIGT: Du undviker att information går förlorad eller att systemet inte svarar genom att följa den här
proceduren för säker borttagning när du tar ut ett minneskort.
SVWW
1.
Spara all information och stäng alla program som är associerade med minneskortet.
2.
Klicka på ikonen för borttagning av maskinvara på Windows-skrivbordet i meddelandefältet längst till
höger i aktivitetsfältet. Följ sedan instruktionerna på skärmen.
Använda Micro SD-minneskort
41
3.
Tryck in kortet (1) och ta sedan ut det ur kortplatsen (2).
OBS! Om kortet inte matas ut kan du dra ut det ur kortplatsen.
Använda smartkort (endast vissa modeller)
OBS! I det här kapitlet används begreppet smartkort för både smartkort och Java™-kort.
Ett smartkort är ett kreditkortsstort tillbehör som innehåller ett mikrochip med minne och en
mikroprocessor. Precis som en dator har ett smartkort ett operativsystem för hantering av indata och utdata.
Korten innehåller också säkerhetsfunktioner som skyddar mot otillåten användning. Smartkort av
branschstandard används med smartkortläsaren (endast vissa modeller).
Du måste ange en PIN-kod för att komma åt mikrochippets innehåll. Om du vill ha mer information om
kortens säkerhetsfunktioner går du till HP Support Assistant. Du når HP Support Assistant genom att välja
appen HP Support Assistant på Startskärmen.
Sätta i ett smart card
1.
Håll kortet med etikettsidan uppåt och skjut försiktigt in det i kortläsaren tills det sitter på plats.
2.
Logga in på datorn med kortets PIN-kod enligt instruktionerna på skärmen.
Ta ut ett smart card
▲
42
Fatta tag i kortets kanter och dra ut det ur läsaren.
Kapitel 7 Externa kort och enheter
SVWW
Använda en USB-enhet
Universal Serial Bus (USB) är ett maskinvarugränssnitt som kan användas för anslutning av extra, externa
USB-enheter som exempelvis ett tangentbord eller en mus, enhet, skrivare, skanner eller hubb.
En del USB-enheter kan kräva ytterligare supportprogramvara som vanligtvis medföljer enheten. Mer
information om enhetsspecifik programvara finns i tillverkarens instruktioner. De kan finnas i programvaran,
på skivan eller på tillverkarens webbplats.
Datorn har minst 1 USB-port som stöder USB 1.0-, 1.1-, 2.0- eller 3.0-enheter. Datorn kan också ha en USBport för laddning som ger strömförsörjning till en extern enhet. En extra dockningsenhet eller USB-hubb ger
ytterligare USB-portar som kan användas med datorn.
SVWW
Använda en USB-enhet
43
Ansluta en USB-enhet
VIKTIGT: Undvik skador på USB-kontakten genom att använda så lite kraft som möjligt när du ansluter en
USB-enhet.
▲
Anslut USB-kabeln till datorns USB-port.
OBS! Anslutningen i följande illustration kan se något annorlunda än på din dator.
Ett ljud hörs när enheten har upptäckts.
OBS! Första gången du ansluter en USB-enhet visas ett meddelande i meddelandefältet, som talar om att
datorn känner igen enheten.
Ta bort en USB-enhet
VIKTIGT: Var försiktig så att inte USB-kontakten skadas när du tar bort USB-enheten. Dra inte i själva
kabeln utan håll i kontakten.
VIKTIGT: Du undviker att information går förlorad eller att systemet inte svarar genom att följa den här
proceduren för säker borttagning av USB-enheten.
44
1.
Innan du tar bort en USB-enhet ska du spara informationen och stänga alla program som är associerade
med enheten.
2.
Klicka på ikonen för borttagning av maskinvara på Windows-skrivbordet i meddelandefältet längst till
höger i aktivitetsfältet och följ sedan instruktionerna på skärmen.
3.
Ta bort enheten.
Kapitel 7 Externa kort och enheter
SVWW
Använda extra externa enheter
OBS! Mer information om vilka program och drivrutiner du behöver, och vilken port på datorn du ska
använda, finns i tillverkarens instruktioner.
Så här ansluter du en extern enhet till datorn:
VIKTIGT: Du kan minska risken för att utrustningen skadas när du ansluter en strömdriven enhet genom att
se till att enheten är avstängd och elkontakten urdragen.
1.
Anslut enheten till datorn.
2.
Om du ansluter en strömdriven enhet måste du ansluta enhetens strömkabel till ett jordat eluttag.
3.
Stäng av enheten.
När du kopplar ur en icke strömdriven extern enhet, ska du stänga av den och sedan koppla bort den från
datorn. När du kopplar ur en strömdriven extern enhet ska du stänga av den, koppla bort den från datorn och
sedan dra ur strömkabeln.
Använda externa enheter (tillval)
Flyttbara externa enheter utökar dina alternativ för lagring av och åtkomst till information. Du kan lägga till
en USB-enhet genom att ansluta den till en USB-port på datorn.
OBS! HP:s externa optiska USB-enheter bör anslutas till den strömdrivna USB-porten på datorn.
En USB-enhet kan vara av följande typ:
SVWW
●
1,44 MB diskettenhet
●
Hårddiskmodul
●
Extern optisk enhet (CD, DVD och Blu-ray)
●
MultiBay-enhet
Använda extra externa enheter
45
Använda dockningskontakten
Dockningskontakten ansluter datorn till en extern dockningsenhet eller enhet för expansionsporten. En
extern dockningsenhet eller enhet för expansionsporten ger ytterligare portar och kontakter som kan
användas med datorn.
OBS! Följande bilder kan se annorlunda ut än din dator, dockningsenhet eller enhet för expansionsporten.
Hänvisa till den bild som mest liknar din dockningsenhet eller enhet för expansionsporten.
Så här ansluter du datorn till en dockningsenhet:
1.
Dra ut anslutningsknappen (1) på dockningsenheten för att dra tillbaka låsmekanismen.
2.
Placera dockningspelarna på dockningsenheten i linje med mottagarna på undersidan av datorn och
sänk ner datorn i dockningsenheten (2) tills den sitter ordentligt på plats.
3.
Tryck in anslutningsknappen (1) på dockningsenheten för att låsa dockningsenheten till datorn.
Anslutningslampan (2) tänds när datorn är dockad.
Så här ansluter du en enhet för expansionsporten till datorn:
1.
46
Placera kontakten för enheten för expansionsporten i linje med datorns dockningskontakt.
Kapitel 7 Externa kort och enheter
SVWW
2.
SVWW
Skjut in kontakten för enheten för expansionsporten i datorns dockningskontakt tills kontakten sitter
på plats.
Använda extra externa enheter
47
8
Enheter
Använda externa hårddiskar (tillval, endast vissa modeller)
VIKTIGT: Så här förhindrar du förlust av information eller att systemet inte svarar:
Spara det du håller på med och stäng av datorn innan du lägger till eller byter ut minnesmoduler eller en
hårddisk.
Om du är osäker på om datorn är avstängd sätter du på den genom att trycka på strömknappen. Stäng sedan
av datorn via operativsystemet.
Förbättra hårddiskens prestanda
Använda Diskdefragmenteraren
Allteftersom du använder datorn blir filerna på hårddisken fragmenterade. Diskdefragmentering sammanför
de fragmenterade filerna och mapparna på hårddisken så att systemet kan arbeta mer effektivt.
OBS! Det är inte nödvändigt att köra Diskdefragmenteraren på SSD-diskar.
När du har startat Diskdefragmenteraren arbetar den utan övervakning. Beroende på hur stor hårddisk och
hur många fragmenterade filer du har, kan detta ta mer än en timme. Det kan vara bra att ställa in
Diskdefragmenteraren så att den körs under natten, eller någon annan gång när du inte behöver datorn.
HP rekommenderar att du defragmenterar hårddisken minst en gång i månaden. Du kan ställa in
Diskdefragmenteraren så att den körs automatiskt varje månad, men du kan också defragmentera datorn
manuellt när som helst.
Så här gör du för att använda Diskdefragmenteraren:
1.
Anslut datorn till elnätet.
2.
Skriv disk på Startskärmen.
3.
Klicka på Optimera.
OBS! I Windows finns säkerhetsfunktionen Kontroll av användarkonto (UAC). Du kan bli ombedd att ge
tillåtelse till eller att ange ditt lösenord för åtgärder som att installera programvara, köra verktyg och
ändra Windows-inställningar. Se HP Support Assistant. Du når HP Support Assistant genom att välja
appen HP Support Assistant på Startskärmen.
Mer information hittar du i hjälpen till programmet Diskdefragmenteraren.
Använda Diskrensning
Diskrensning söker igenom hårddisken efter filer som inte används, och som du riskfritt kan ta bort för att
frigöra diskutrymme och hjälpa datorn att arbeta mer effektivt.
Så här gör du för att använda Diskrensning:
48
1.
Skriv disk på Startskärmen och skriv sedan Avinstallera appar för att frigöra diskutrymme.
2.
Följ instruktionerna på skärmen.
Kapitel 8 Enheter
SVWW
9
Säkerhet
Skydda datorn
De standardsäkerhetsfunktioner som finns i Windows och Setup Utility (BIOS) kan skydda dina personliga
inställningar och data från en mängd olika hot.
OBS! Säkerhetslösningar är avsedda att ha ett avskräckande syfte. De kan inte alltid förhindra att en
produkt blir skadad eller stulen.
OBS! Innan du skickar in datorn på service bör du säkerhetskopiera och radera konfidentiella filer och ta
bort alla lösenordsinställningar.
OBS! Vissa funktioner som beskrivs i det här kapitlet kanske inte är tillgängliga på din dator.
OBS! Din dator har stöd för Computrace, en säkerhetsbaserad online-tjänst för spårning och återställning
som är tillgänglig i vissa regioner. Om datorn blir stulen kan Computrace spåra den om den obehöriga
användaren försöker få åtkomst till Internet. För att kunna använda Computrace måste du köpa
programvaran och abonnera på tjänsten. Mer information om hur du använder programmet Computrace
finns på HP:s webbplats på http://www.hp.com.
Datorrisk
Säkerhetsfunktion
Obehörig användning av datorn
HP Client Security, i kombination med ett lösenord, smartkort,
kontaktlöst kort, registrerade fingeravtryck eller andra
autentiseringsuppgifter
Obehörig åtkomst till Computer Setup (f10)
BIOS-administratörslösenord i Computer Setup*
Obehörig åtkomst till innehållet på en hårddisk
DriveLock-lösenord eller automatisk DriveLock-lösenord i
Computer Setup*
En obehörig uppstart från en extra extern optisk enhet (endast på
vissa modeller), extra extern hårddisk (endast på vissa modeller)
eller intern nätverksadapter.
Funktionen för startalternativ i Computer Setup*
Obehörig åtkomst till ett användarkonto i Windows
Windows användarlösenord
Obehörig åtkomst till data
●
Programmet HP Drive Encryption
●
Windows Defender
Obehörig åtkomst till inställningar i Computer Setup och annan
systemidentifieringsinformation
BIOS-administratörslösenord i Computer Setup*
Obehörig flyttning av datorn
Plats för säkerhetskabel (används för en extra säkerhetskabel)
*Computer Setup är ett förinstallerat ROM-baserat hjälpprogram som kan användas när operativsystemet inte fungerar eller inte kan
läsas in. Du kan använda antingen ett pekdon (styrplatta, styrspak eller USB-mus) eller tangentbordet för att navigera och göra val i
Computer Setup.
SVWW
Skydda datorn
49
Använda lösenord
Ett lösenord är en kombination av tecken som du väljer för att skydda information i datorn. Flera typer av
lösenord kan ställas in, beroende på hur du vill kontrollera åtkomst till din information. Lösenord kan väljas i
Windows eller i det icke Windows-baserade Computer Setup som är förinstallerat på datorn.
●
Lösenord för BIOS-administratör och DriveLock ställs in i Computer Setup och hanteras av datorns BIOS.
●
Lösenord för automatisk DriveLock aktiveras i Computer Setup.
●
Lösenord för Windows ställs in enbart i operativsystemet Windows.
●
Om HP SpareKey har ställts in tidigare och om du glömt administratörslösenordet för BIOS som ställts
in i Computer Setup, kan du använda HP SpareKey för att komma åt hjälpprogrammet.
●
Om du glömmer både användar- och huvudlösenord för DriveLock som är inställda i datorns setupprogram är hårddisken som skyddas av lösenorden permanent låst och går inte att använda mer.
Du kan använda samma lösenord för en funktion i Computer Setup som för en säkerhetsfunktion i Windows.
Du kan också använda samma lösenord för mer än en funktion i Computer Setup.
Följ dessa tips när du skapar och sparar lösenord:
●
Följ de villkor som anges av programmet när du skapar lösenord.
●
Använd inte samma lösenord för flera program eller webbplatser, och använd inte ditt Windowslösenord för några andra program eller webbplatser.
●
Använd HP Client Securitys lösenordshanterare för att lagra användarnamnen och lösenorden för alla
dina webbplatser och program. På så vis kan du läsa dem på ett säkert sätt vid ett senare tillfälle om du
inte kommer ihåg dem.
●
Spara inte lösenord i en fil i datorn.
I följande tabeller räknar vi upp några vanliga lösenord för Windows- och BIOS-administratörer och beskriver
deras funktion.
Skapa lösenord i Windows
Lösenord
Funktion
Administratörslösenord*
Skyddar mot åtkomst till ett konto på administratörsnivå i
Windows.
OBS! Om du ställer in administratörens lösenord för Windows
innebär det inte att administratörslösenord för BIOS ställs in.
Användarlösenord*
Skyddar mot åtkomst till ett användarkonto i Windows.
*Information om hur du ställer in ett administratörslösenord eller användarlösenord i Windows från Startskärmen finns i HP Support
Assistant. Du når HP Support Assistant genom att välja appen HP Support Assistant på Startskärmen.
Skapa lösenord i Computer Setup
50
Lösenord
Funktion
BIOS-administratörslösenord*
Skyddar mot åtkomst till Computer Setup.
Kapitel 9 Säkerhet
SVWW
Lösenord
Funktion
OBS! Om funktioner har aktiverats för att förhindra att BIOSadministratörslösenordet tas bort, kanske du inte kan ta bort det
förrän dessa funktioner har inaktiverats.
DriveLocks huvudlösenord*
Skyddar mot åtkomst till den interna hårddisk som skyddas av
DriveLock. Den används också när man vill ta bort DriveLockskyddet. Det här lösenordet skapas under DriveLock Passwords
(DriveLock-lösenord) under aktiveringsprocessen.
OBS! Ett BIOS-administratörslösenord måste ställas in innan du
kan ställa in ett DriveLock-lösenord.
DriveLocks användarlösenord*
Skyddar mot åtkomst till den interna hårddisk som skyddas av
DriveLock och skapas under DriveLock Passwords (DriveLocks
lösenord) under aktiveringsprocessen.
OBS! Ett BIOS-administratörslösenord måste ställas in innan du
kan ställa in ett DriveLock-lösenord.
*Gå till följande avsnitt om du vill ha mer information om vart och ett av dessa ämnen.
Hantera ett BIOS-administratörslösenord
Så här skapar, ändrar eller tar du bort detta lösenord:
Ange ett nytt BIOS-administratörslösenord
1.
Starta eller starta om datorn och tryck sedan på esc medan meddelandet "Visa startmenyn genom att
trycka på ESC" visas längst ned på skärmen.
2.
Tryck på f10 för att öppna Computer Setup.
3.
Välj Security (Säkerhet) > Setup BIOS Administrator Password (Ställ in BIOS-administratörslösenord)
med ett pekdon eller piltangenterna och tryck sedan på enter.
4.
Skriv ett lösenord när du uppmanas att göra det.
5.
Skriv det nya lösenordet igen som en bekräftelse när du uppmanas till det.
6.
Spara ändringarna och avsluta Computer Setup genom att klicka på Save (Spara). Följ sedan
instruktionerna på skärmen.
– eller –
Använd piltangenterna och välj menyn Main (Huvudmeny) > Save Changes and Exit (Spara ändringar
och avsluta) och tryck sedan på enter.
Dina ändringar börjar gälla när datorn startas om.
Ändra ett BIOS-administratörslösenord
SVWW
1.
Starta eller starta om datorn och tryck sedan på esc medan meddelandet "Visa startmenyn genom att
trycka på ESC" visas längst ned på skärmen.
2.
Tryck på f10 för att öppna Computer Setup.
3.
Välj Security (Säkerhet) > Change Password (Byt lösenord) med ett pekdon eller piltangenterna och
tryck sedan på enter.
4.
Skriv det aktuella lösenordet när du uppmanas att göra det.
Använda lösenord
51
5.
Skriv det nya lösenordet igen som en bekräftelse när du uppmanas till det.
6.
Spara ändringarna och avsluta Computer Setup genom att klicka på Save (Spara) i det nedre vänstra
hörnet av skärmen. Följ sedan instruktionerna på skärmen.
– eller –
Använd piltangenterna och välj menyn Main (Huvudmeny) > Save Changes and Exit (Spara ändringar
och avsluta) och tryck sedan på enter.
Dina ändringar börjar gälla när datorn startas om.
Ta bort ett BIOS-administratörslösenord
1.
Starta eller starta om datorn och tryck sedan på esc medan meddelandet "Visa startmenyn genom att
trycka på ESC" visas längst ned på skärmen.
2.
Tryck på f10 för att öppna Computer Setup.
3.
Välj Security (Säkerhet) > Change Password (Byt lösenord) med ett pekdon eller piltangenterna och
tryck sedan på enter.
4.
Skriv det aktuella lösenordet när du uppmanas att göra det.
5.
Låt fältet vara tomt när du ombeds ange det nya lösenordet och tryck sedan på enter.
6.
Läs varningen. Fortsätt med YES (JA).
7.
Låt fältet vara tomt när du ombeds ange det nya lösenordet och tryck sedan på enter.
8.
Spara ändringarna och avsluta Computer Setup genom att klicka på Save (Spara) i det nedre vänstra
hörnet av skärmen. Följ sedan instruktionerna på skärmen.
– eller –
Använd piltangenterna och välj menyn Main (Huvudmeny) > Save Changes and Exit (Spara ändringar
och avsluta) och tryck sedan på enter.
Dina ändringar börjar gälla när datorn startas om.
52
Kapitel 9 Säkerhet
SVWW
Skapa ett BIOS-administratörslösenord
Skriv ett lösenord vid BIOS administrator password (BIOS-administratörslösenord) med samma tangenter
som du använde för att ange lösenordet och tryck på enter. Efter tre misslyckade försök att ange BIOSadministratörslösenordet måste du starta om datorn innan du kan försöka igen.
Hantera ett DriveLock-lösenord i Computer Setup
VIKTIGT: Du kan förhindra att den DriveLock-skyddade hårddisken blir permanent obrukbar genom att
skriva upp och förvara DriveLocks användarlösenord och huvudlösenord på ett säkert ställe. Förvara dem
inte i eller vid datorn. Om du glömmer båda DriveLock-lösenorden, låser sig hårddisken permanent och kan
inte längre användas.
DriveLock-skyddet förhindrar obehörig åtkomst till innehållet på en hårddisk. DriveLock kan bara användas
på datorns interna hårddisk(ar). När DriveLock-skydd aktiveras för en disk, måste du ange ett lösenord för
att få åtkomst till den. Hårddisken måste sättas i datorn eller en avancerad portreplikator om den ska gå att
komma åt med DriveLock-lösenorden.
OBS! Ett BIOS-administratörslösenord måste ställas in innan du kan komma åt DriveLock-funktionerna.
För att DriveLock-skydd ska kunna aktiveras på en intern hårddisk, måste ett användarlösenord och ett
huvudlösenord skapas i Computer Setup. Observera följande angående DriveLock-skydd:
SVWW
●
När DriveLock-skydd har aktiverats på en hårddisk, kan du bara få åtkomst till den genom att ange
antingen användarlösenordet eller huvudlösenordet.
●
Användarlösenordets ägare bör vara den som använder den skyddade hårddisken varje dag.
Huvudlösenordets ägare kan antingen vara en systemadministratör eller en daglig användare.
●
Användarlösenordet kan vara detsamma som huvudlösenordet.
●
Du kan bara radera ett användarlösenord eller huvudlösenord genom att ta bort DriveLock-skyddet
från disken. DriveLock-skyddet kan bara tas bort från disken med huvudlösenordet.
Använda lösenord
53
Skapa ett DriveLock-lösenord
Så här anger du ett DriveLock-lösenord i Computer Setup:
1.
Starta datorn och tryck sedan på esc medan meddelandet "Press the ESC key for Startup Menu" (Visa
startmenyn genom att trycka på ESC) visas längst ned på skärmen.
2.
Tryck på f10 för att öppna Computer Setup.
3.
Välj Säkerhet > Hard Drive Tools (Hårddiskverktyg) > DriveLock med ett pekdon eller piltangenterna
och tryck sedan på enter.
4.
Klicka på Set DriveLock Password (global) (Ställ in DriveLock-lösenord (globalt)).
5.
Ange BIOS-administratörslösenordetet och tryck sedan på enter.
6.
Välj den hårddisk du vill skydda med ett pekdon eller piltangenterna och tryck sedan på enter.
7.
Läs varningen. Fortsätt med YES (JA).
8.
Skriv ett huvudlösenord när du uppmanas göra det och tryck sedan på enter.
9.
Skriv huvudlösenordet igen som en bekräftelse när du uppmanas till det och tryck sedan på enter.
10. Skriv ett användarlösenord när du uppmanas göra det och tryck sedan på enter.
11. Skriv användarlösenordet igen som en bekräftelse när du uppmanas till det och tryck sedan på enter.
12. Bekräfta att du vill skydda den valda hårddisken med DriveLock genom att skriva DriveLock i
bekräftelsefältet. Tryck sedan på enter.
OBS! DriveLock-bekräftelsen är skiftlägeskänslig.
13. Spara ändringarna och avsluta Computer Setup genom att klicka på Save (Spara) i det nedre vänstra
hörnet av skärmen. Följ sedan instruktionerna på skärmen.
– eller –
Använd piltangenterna och välj menyn Main (Huvudmeny) > Save Changes and Exit (Spara ändringar
och avsluta) och tryck sedan på enter.
Dina ändringar börjar gälla när datorn startas om.
Ange ett DriveLock-lösenord
Kontrollera att hårddisken sitter i datorn (inte i en extra dockningsenhet eller extern MultiBay).
Skriv användar- eller huvudlösenordet vid ledtexten Lösenord för DriveLock (med samma typ av tangenter
som du använde då du skrev lösenordet) och tryck sedan på enter.
Efter 2 misslyckade försök att ange lösenordet måste du stänga av datorn innan du kan försöka igen.
54
Kapitel 9 Säkerhet
SVWW
Ändra ett DriveLock-lösenord
Så här ändrar du ett DriveLock-lösenord i Computer Setup:
1.
Starta datorn och tryck sedan på esc medan meddelandet "Press the ESC key for Startup Menu" (Visa
startmenyn genom att trycka på ESC) visas längst ned på skärmen.
2.
Tryck på f10 för att öppna Computer Setup.
3.
Välj Säkerhet > Hard Drive Tools (Hårddiskverktyg) > DriveLock med ett pekdon eller piltangenterna
och tryck sedan på enter.
4.
Ange BIOS-administratörslösenordetet och tryck sedan på enter.
5.
Välj Set DriveLock Password (Ange DriveLock-lösenord) med ett pekdon eller piltangenterna och tryck
sedan på enter.
6.
Välj en intern hårddisk med piltangenterna och tryck sedan på enter.
7.
Välj Change password (Byt lösenord) med ett pekdon eller piltangenterna.
8.
Skriv ditt nuvarande lösenord när du uppmanas göra det och tryck sedan på enter.
9.
Skriv ett nytt lösenord när du uppmanas göra det och tryck sedan på enter.
10. Skriv det nya lösenordet igen som en bekräftelse när du uppmanas till det och tryck sedan på enter.
11. Spara ändringarna och avsluta Computer Setup genom att klicka på Save (Spara) i det nedre vänstra
hörnet av skärmen. Följ sedan instruktionerna på skärmen.
– eller –
Använd piltangenterna och välj menyn Main (Huvudmeny) > Save Changes and Exit (Spara ändringar
och avsluta) och tryck sedan på enter.
Dina ändringar börjar gälla när datorn startas om.
SVWW
Använda lösenord
55
Ta bort DriveLock-skyddet
Så här tar du bort DriveLock-skyddet i Computer Setup:
1.
Starta datorn och tryck sedan på esc medan meddelandet "Press the ESC key for Startup Menu" (Visa
startmenyn genom att trycka på ESC) visas längst ned på skärmen.
2.
Tryck på f10 för att öppna Computer Setup.
3.
Välj Säkerhet > Hard Drive Tools (Hårddiskverktyg) > DriveLock med ett pekdon eller piltangenterna
och tryck sedan på enter.
4.
Ange BIOS-administratörslösenordetet och tryck sedan på enter.
5.
Välj Set DriveLock Password (Ange DriveLock-lösenord) med ett pekdon eller piltangenterna och tryck
sedan på enter.
6.
Välj en intern hårddisk med ett pekdon eller piltangenterna och tryck sedan på enter.
7.
Välj Disable protection (Inaktivera skydd) med ett pekdon eller piltangenterna.
8.
Skriv huvudlösenordet när du uppmanas göra det och tryck sedan på enter.
9.
Spara ändringarna och avsluta Computer Setup genom att klicka på Save (Spara). Följ sedan
instruktionerna på skärmen.
– eller –
Använd piltangenterna och välj menyn Main (Huvudmeny) > Save Changes and Exit (Spara ändringar
och avsluta) och tryck sedan på enter.
Dina ändringar börjar gälla när datorn startas om.
Använda Automatic DriveLock i Computer Setup
I en miljö med flera användare kan du skapa ett lösenord för Automatic DriveLock. När lösenordet för
Automatic DriveLock är aktiverat, skapas ett slumpvist användarlösenord och ett huvudlösenord för
DriveLock åt dig. När en användares lösenord godkänns används samma slumpvisa användar- och
DriveLock-huvudlösenord för att låsa upp hårddisken.
OBS! Ett BIOS-administratörslösenord måste vara inställt för att du kan komma åt DriveLock-funktionerna.
Ange ett Automatic DriveLock-lösenord
Så här aktiverar du ett Automatic DriveLock-lösenord i Computer Setup:
56
1.
Starta eller starta om datorn och tryck sedan på esc medan meddelandet "Visa startmenyn genom att
trycka på ESC" visas längst ned på skärmen.
2.
Tryck på f10 för att öppna Computer Setup.
3.
Välj Säkerhet > Hard Drive Tools (Hårddiskverktyg) > Automatic DriveLock (Automatisk DriveLock)
med ett pekdon eller piltangenterna och tryck sedan på enter.
4.
Ange BIOS-administratörslösenordetet och tryck sedan på enter.
5.
Välj en intern hårddisk med ett pekdon eller piltangenterna och tryck sedan på enter.
Kapitel 9 Säkerhet
SVWW
6.
Läs varningen. Fortsätt med YES (JA).
7.
Spara ändringarna och avsluta Computer Setup genom att klicka på Save (Spara). Följ sedan
instruktionerna på skärmen.
– eller –
Använd piltangenterna och välj menyn Main (Huvudmeny) > Save Changes and Exit (Spara ändringar
och avsluta) och tryck sedan på enter.
Ta bort Automatic DriveLock-skyddet
Så här tar du bort DriveLock-skyddet i Computer Setup:
1.
Starta eller starta om datorn och tryck sedan på esc medan meddelandet "Visa startmenyn genom att
trycka på ESC" visas längst ned på skärmen.
2.
Tryck på f10 för att öppna Computer Setup.
3.
Välj Säkerhet > Hard Drive Tools (Hårddiskverktyg) > Automatic DriveLock (Automatisk DriveLock)
med ett pekdon eller piltangenterna och tryck sedan på enter.
4.
Ange BIOS-administratörslösenordetet och tryck sedan på enter.
5.
Välj en intern hårddisk med ett pekdon eller piltangenterna och tryck sedan på enter.
6.
Välj Disable protection (Inaktivera skydd) med ett pekdon eller piltangenterna.
7.
Spara ändringarna och avsluta Computer Setup genom att klicka på Save (Spara) i det nedre vänstra
hörnet av skärmen. Följ sedan instruktionerna på skärmen.
– eller –
Använd piltangenterna och välj menyn Main (Huvudmeny) > Save Changes and Exit (Spara ändringar
och avsluta) och tryck sedan på enter.
Använda antivirusprogramvara
När du använder datorn för att nå e-post, ett nätverk eller Internet utsätter du den eventuellt för risken att
drabbas av datorvirus. Datorvirus kan sätta operativsystem, program eller verktyg ur spel eller orsaka att de
inte fungerar som de ska.
Antivirusprogram kan identifiera de flesta virus, förstöra dem och i de flesta fall reparera eventuella skador
som de har orsakat. Antivirusprogrammet måste uppdateras regelbundet för att skydda mot nyupptäckta
virus.
Windows Defender är förinstallerat på datorn. Vi rekommenderar att du även använder ett antivirusprogram
så att datorn är ordentligt skyddad.
Mer information om datorvirus finns i HP Support Assistant. Du når HP Support Assistant genom att välja
appen HP Support Assistant på Startskärmen.
Använda brandväggsprogramvara
Syftet med brandväggar är att hindra obehöriga från att komma åt systemet eller nätverket. En brandvägg
kan vara en programvara som du installerar på datorn och/eller i nätverket, men det kan även vara en
lösning med både maskinvara och programvara.
Det finns två typer av brandväggar:
SVWW
Använda antivirusprogramvara
57
●
Värdbaserade brandväggar – Program som bara skyddar datorn där de är installerade.
●
Nätverksbaserade brandväggar – Installeras mellan DSL- eller kabelmodemet och hemnätverket och
skyddar alla datorer i nätverket.
När en brandvägg är installerad på en dator övervakas alla data som skickas från och till systemet och
jämförs med ett antal säkerhetskriterier som användaren anger. Alla data som inte uppfyller dessa kriterier
stoppas.
Din dator eller nätverksutrustning kanske redan har en installerad brandvägg. I annat fall finns det
programvarulösningar med brandväggar att köpa.
OBS! I en del fall kan brandväggen spärra åtkomst till Internetspel, störa skrivar- eller fildelning i ett
nätverk eller spärra tillåtna e-postbilagor. Du löser problemet tillfälligt genom att inaktivera brandväggen,
utföra önskad aktivitet och sedan aktivera brandväggen igen. För att lösa problemet permanent måste du
konfigurera om brandväggen.
Installera viktiga säkerhetsuppdateringar
VIKTIGT: Microsoft® publicerar information om viktiga uppdateringar. För att skydda datorn mot
säkerhetsläckor och datorvirus rekommenderar vi att du installerar alla viktiga uppdateringar så snart du får
meddelande från Microsoft om att de är tillgängliga.
Du kan välja om uppdateringar ska installeras automatiskt. Om du vill ändra inställningarna skriver du
kontrollpanel på Startskärmen och väljer Kontrollpanelen. Välj System och säkerhet, välj Windows
Update, tryck på Ändra inställningar och följ sedan anvisningarna på skärmen.
Använda HP Client Security (endast vissa modeller)
Programmet HP Client Security är förinstallerat på datormodeller. Du går till programmet genom att trycka
på panelen HP Client Security på Startskärmen eller på ikonen HP Client Security i meddelandefältet längst
till höger i aktivitetsfältet, eller också går du via Kontrollpanelen i Windows. Det innehåller
säkerhetsfunktioner som har utformats för att skydda mot obehörig åtkomst till datorn, nätverk och viktiga
data. Mer information finns i hjälpen till HP Client Security.
Installera en säkerhetskabel (tillval)
OBS! En säkerhetskabel är menad att användas i avvärjande syfte, men kan inte alltid förhindra att datorn
blir skadad eller stulen.
OBS! Platsen för säkerhetskabeln på din dator kan se något annorlunda ut jämfört med bilden i det här
avsnittet. Information om var du hittar platsen för säkerhetskabel på datorn finns i avsnittet Lära känna
datorn på sidan 4.
58
1.
Linda säkerhetskabeln runt ett fast föremål.
2.
Sätt nyckeln (1) i kabellåset (2).
3.
För in säkerhetskabellåset i datorns plats för säkerhetskabel (3) och lås sedan låset med nyckeln.
Kapitel 9 Säkerhet
SVWW
Använda fingeravtrycksläsaren
Vissa datormodeller har inbyggd fingeravtrycksläsare. För att kunna använda fingeravtrycksläsaren måste
du registrera dina fingeravtryck i HP Client Security's Credential Manager. Se HP Client Security
programvaruhjälp.
När du har registrerat dina fingeravtryck i Credential Manager kan du använda Password Manager i HP Client
Security för att lagra och fylla i dina användarnamn och lösenord på de webbplatser och i de program som
stöds.
Hitta fingeravtrycksläsaren
Fingeravtrycksläsaren är en liten metallsensor som är placerad på ett av följande områden på datorn:
●
Nära styrplattans undersida
●
På höger sida av tangentbordet
●
Ovanför tangentbordet på höger sida
●
På vänster sida av bildskärmen
Beroende på vilken datormodell du använder kan fingeravtrycksläsaren ha horisontell eller vertikal
orientering. För båda orienteringarna sveper du med fingret vinkelrätt mot metallsensorn. I avsnittet Lära
känna datorn på sidan 4 kan du se var fingeravtrycksläsaren är placerad på din dator.
SVWW
Använda fingeravtrycksläsaren
59
10 Underhåll
Rengöra datorn
Använd följande produkter för att rengöra datorn på ett säkert sätt:
●
Dimetylbensylammoniumklorid med 0,3 procents maximal koncentration (t.ex. engångsservetter som
finns av en mängd olika varumärken).
●
Alkoholfritt glasrengöringsmedel
●
Vatten med mild tvållösning
●
Torr mikrofiberduk eller sämskskinn (antistatisk duk utan fett)
●
Antistatiska tygdukar
VIKTIGT: Använd inte starka lösningsmedel som kan skada datorn permanent. Om du inte är säker på att
en rengöringsprodukt kan användas för datorn utan risk, ska du läsa produktens innehållsförteckning för att
kontrollera att den inte innehåller alkohol, aceton, ammoniumklorid, metylenklorid eller kolväten.
Fibermaterial som t.ex pappershanddukar kan repa datorn. Med tiden kan smutspartiklar och
rengöringsmedel fastna i reporna.
Rengöringsprocedurer
Följ anvisningarna i det här avsnittet för att rengöra datorn på ett säkert sätt.
VARNING: Försök inte rengöra datorn medan den är på. Du kan få en elektrisk stöt och komponenterna kan
skadas.
Stäng av datorn.
Koppla bort datorn från nätströmmen.
Koppla bort alla strömanslutna externa enheter.
VIKTIGT: För att förhindra skador på interna komponenter får du inte spreja rengöringsmedel eller vätska
direkt på någon av datorns ytor. Vätskedroppar på ytan kan orsaka permanenta skador på interna
komponenter.
Rengöra bildskärmen (All-in-One-datorer eller bärbara datorer)
Torka försiktigt av bildskärmen med en mjuk, luddfri duk fuktad med ett alkoholfritt glasrengöringsmedel.
Kontrollera att bildskärmen är torr innan du fäller ned bildskärmslocket.
Rengöra sidorna eller höljet
För att rengöra sidorna eller ytterhöljet använder du en mjuk mikrofiberduk eller ett sämskskinn som fuktats
med något av de rengöringsmedel som anges ovan. Du kan även använda en godkänd engångsservett.
OBS! Torka av datorns hölje med en cirkelrörelse för att avlägsna smuts och skräp.
60
Kapitel 10 Underhåll
SVWW
Rengöra styrplattan, tangentbordet och musen
VARNING: Rengör aldrig tangentbordet med ett dammsugarmunstycke. Du kan få en elektrisk stöt och de
interna komponenterna kan skadas. En dammsugare kan dessutom lämna efter sig smuts på
tangentbordsytan.
VIKTIGT: För att förhindra skador på interna komponenter får du inte låta vätska droppa ner mellan
tangenterna.
SVWW
●
För att rengöra styrplattan, tangentbordet och musen använder du en mjuk mikrofiberduk eller ett
sämskskinn som fuktats med något av de rengöringsmedel som anges ovan. Du kan även använda en
godkänd engångsservett.
●
För att förhindra att tangenterna fastnar och avlägsna damm, ludd och partiklar från tangentbordet kan
du använda en tryckluftsburk med rörmunstycke.
Rengöra datorn
61
Uppdatera program och drivrutiner
HP rekommenderar att du regelbundet uppdaterar program och drivrutiner till de senaste versionerna. Besök
http://www.hp.com/support om du vill hämta de senaste versionerna. Du kan också registrera dig för att få
automatiska meddelanden när uppdateringar finns tillgängliga.
Använda SoftPaq Download Manager
HP SDM (SoftPaq Download Manager) är ett verktyg som ger snabb åtkomst till SoftPaq-information för HP:s
företagsdatorer utan att SoftPaq-numret behövs. Med hjälp av detta verktyg kan du söka efter önskade
SoftPaq och sedan hämta och packa upp dem.
SoftPaq Download Manager arbetar genom att läsa och ladda ned en publicerad databasfil som innehåller
information om datormodell och SoftPaq från HP:s FTP-plats. Med hjälp av SoftPaq Download Manager kan
du ange en eller flera datormodeller och få hjälp med att hitta de SoftPaq som är tillgängliga för hämtning.
SoftPaq Download Manager söker igenom HP:s FTP-plats efter uppdateringar av databasen och
programvaran. Om några uppdateringar hittas hämtas och tillämpas de automatiskt.
SoftPaq Download Manager finns på HP:s webbplats. För att kunna använda SoftPaq Download Manager för
att ladda ned SoftPaq måste du först ladda ned och installera programmet. Gå till HP:s webbplats på
http://www.hp.com/go/sdm och följ instruktionerna för nedladdning och installation av SoftPaq Download
Manager.
Så här hämtar du SoftPaq:
▲
Skriv s på Startskärmen. Skriv sedan softpaq i sökrutan och välj HP SoftPaq Download Manager. Följ
instruktionerna för att ladda ned SoftPaq.
OBS! Klicka på Ja om Kontroll av användarkonto uppmanar dig att göra det.
62
Kapitel 10 Underhåll
SVWW
11 Säkerhetskopiering och återställning
Skydda information med hjälp av Windows verktyg för säkerhetskopiering och återställning –
säkerhetskopiera hela hårddisken (endast vissa modeller), skapa systemreparationsskivor (endast vissa
modeller) med den installerade optiska enheten (endast vissa modeller) eller en extra, extern optisk enhet
eller skapa systemåterställningspunkter. Om systemet kraschar kan du använda säkerhetskopiorna för att
återställa datorn.
Skriv återställ på Startskärmen, klicka på Inställningar och välj sedan i listan med alternativ som visas.
OBS! Ytterligare instruktioner om säkerhetskopiering och återställning får du genom att söka efter dessa
ämnen i Windows Hjälp och support.
HP rekommenderar att du skriver ut återställningsprocedurerna och sparar dem för framtida bruk. De kan
vara bra att ha om systemet blir instabilt.
OBS! I Windows finns säkerhetsfunktionen Kontroll av användarkonto (UAC). Du kan bli ombedd att ge
tillåtelse till eller att ange ditt lösenord för åtgärder som att installera programvara, köra verktyg och ändra
Windows-inställningar. Mer information finns i Windows Hjälp och support.
Säkerhetskopiera information
Återställningen efter ett systemfel kan aldrig bli mer omfattande än den senaste säkerhetskopian. Du bör
skapa systemreparationsmedier och göra din första säkerhetskopiering omedelbart efter det att du
konfigurerat systemet för första gången. Allteftersom du lägger till nya program och datafiler bör du
fortsätta att säkerhetskopiera systemet regelbundet så att du alltid har en någorlunda aktuell
säkerhetskopia.
Mer information om säkerhetskopieringsfunktionerna i Windows finns i Windows Hjälp och support.
Utföra en systemåterställning
Som skydd vid eventuella fel eller instabilitet i systemet är datorn utrustad med följande verktyg för
återställning av filer:
●
Återställningsverktygen i Windows: Du kan använda Säkerhetskopiering och återställning i Windows för
att återställa information som du har säkerhetskopierat. Du kan även använda Automatisk reparation i
Windows för att åtgärda problem som hindrar Windows från att starta korrekt.
●
Återställningsverktygen under f11: Du kan använda återställningsverktygen under f11 för att återställa
den ursprungliga hårddiskavbildningen. Avbildningen innehåller operativsystemet Windows och
programvara som installerades på fabriken.
OBS! Om du inte kan starta datorn och inte använda de systemreparationsmedier som du har skapat
(endast vissa modeller) måste du köpa systemmedier med operativsystemet Windows 8 så att du kan starta
om datorn och reparera operativsystemet. Se Använda ett medium med operativsystemet Windows (köps
separat) på sidan 65 om du vill ha mer information.
Använda återställningsverktygen i Windows
Om du vill återställa information som du tidigare har säkerhetskopierat kan du gå till anvisningarna för
återställning av filer och mappar i Windows Hjälp och support.
SVWW
Säkerhetskopiera information
63
Så här återställer du informationen med Automatisk reparation:
VIKTIGT: Vissa Startreparationslägen raderar helt innehållet och formaterar om hårddisken. Alla filer du
har skapat och all programvara du har installerat på datorn tas bort permanent. När omformateringen är klar
återställs operativsystemet samt drivrutinerna, programvaran och verktygen från den säkerhetskopia som
använts till återställningen.
1.
Säkerhetskopiera om möjligt alla dina personliga filer.
2.
Kontrollera om möjligt om det finns en återställningsavbildningspartition och en Windows-partition.
Skriv fil på Startskärmen och klicka sedan på Utforskaren.
– eller –
Skriv pc på Startskärmen och välj sedan This PC (Den här datorn).
OBS! Om Windows-partitionen och återställningsavbildningens partition inte finns med på listan,
måste du återställa operativsystemet och programmen från DVD:n med operativsystemet Windows 8
och mediet Driver Recovery (Drivrutinsåterställning), som båda köps separat. Se Använda ett medium
med operativsystemet Windows (köps separat) på sidan 65 om du vill ha mer information.
3.
Om Windows-partitionen och återställningsavbildningens partition finns med i listan startar du om
datorn genom att hålla skifttangenten nedtryckt samtidigt som du klickar på Starta om.
4.
Välj Felsök, Avancerade alternativ och sedan Startreparation.
5.
Följ instruktionerna på skärmen.
OBS! Mer information om hur du återställer information med verktygen i Windows får du genom att söka
efter dessa ämnen i Windows Hjälp och support.
Använda återställningsverktygen under f11
VIKTIGT: Om du använder f11 raderas allt innehåll på hårddisken, som dessutom formateras om. Alla filer
du har skapat och all programvara du har installerat på datorn tas bort permanent. Återställningsverktyget
under f11 installerar om operativsystemet och HP-program och -drivrutiner som installerades på fabriken.
Programvara som inte installerades på fabriken måste du installera om manuellt.
Så här återställer du den ursprungliga hårddiskkonfigurationen med f11:
1.
Säkerhetskopiera om möjligt alla dina personliga filer.
2.
Kontrollera om det finns en återställningsavbildningspartition om det är möjligt: Skriv pc på
Startskärmen och välj sedan This PC (Den här datorn).
OBS! Om återställningsavbildningens partition inte finns med på listan, måste du återställa
operativsystemet och programmen från mediet med operativsystemet Windows och mediet Driver
Recovery (Drivrutinsåterställning), som båda köps separat. Se Använda ett medium med
operativsystemet Windows (köps separat) på sidan 65 om du vill ha mer information.
64
3.
Om återställningsavbildningspartitionen är med på listan startar du om datorn och trycker sedan på esc
när meddelandet "Press the ESC key for Startup Menu" (Tryck på ESC för startmenyn) visas längst ned
på skärmen.
4.
Tryck på f11 när meddelandet "Press <F11> for recovery" (Tryck på <F11> för återställning) visas på
skärmen.
5.
Följ instruktionerna på skärmen.
Kapitel 11 Säkerhetskopiering och återställning
SVWW
Använda ett medium med operativsystemet Windows (köps separat)
Kontakta support om du vill beställa en DVD med operativsystemet Windows. Se häftet Worldwide Telephone
Numbers (Telefonnummer för support över hela världen) som medföljer datorn. Du kan även hitta
kontaktinformation på HP:s webbplats. Gå till http://www.hp.com/support, välj ditt land eller region och följ
anvisningarna på skärmen.
VIKTIGT: Om du använder ett medium med operativsystemet Windows omformateras hårddisken och allt
innehåll raderas. Alla filer du har skapat och all programvara du har installerat på datorn tas bort permanent.
När omformateringen är klar återställs operativsystemet samt drivrutinerna, programvaran och verktygen.
Så här startar du en fullständig installation av operativsystemet med hjälp av en DVD-skiva med
operativsystemet Windows:
OBS! Processen tar flera minuter.
1.
Säkerhetskopiera om möjligt alla dina personliga filer.
2.
Sätt i den första DVD-skivan med operativsystemet Windows i datorns optiska enhet och starta om
datorn.
3.
Tryck på en tangent när du ombeds att göra det.
4.
Följ instruktionerna på skärmen.
När installationen är klar:
1.
Mata ut mediet med operativsystemet Windows och sätt sedan i mediet för Driver Recovery
(Drivrutinsåterställning).
2.
Installera först Hardware Enabling Drivers (drivrutinerna till maskinvaran) och sedan Recommended
Applications (rekommenderade program).
Använda Uppdatera eller Återställ i Windows
När datorn inte fungerar som den ska och du måste återfå stabilitet i systemet kan du använda alternativet
Uppdatera i Windows för att börja om från början och behålla sådant som är viktigt för dig.
Med alternativet Återställ i Windows kan du göra en detaljerad omformatering av datorn eller ta bort
personlig information innan datorn skänks bort eller lämnas till återvinning. Mer information om de här
funktionerna finns i Windows Hjälp och support.
Använda HP Software Setup
HP Software Setup kan användas för att installera om drivrutiner eller vissa program som blivit förvanskade
eller har raderats från systemet.
SVWW
1.
Gå till Startskärmen och skriv HP Software Setup.
2.
Öppna HP Software Setup
3.
Följ instruktionerna på skärmen för att ominstallera drivrutiner eller viss programvara.
Utföra en systemåterställning
65
12 Computer Setup (BIOS), MultiBoot och HP
PC Hardware Diagnostics (UEFI)
Använda Computer Setup
Computer Setup, eller Basic Input/Output System (BIOS), styr kommunikationen mellan alla in- och
utmatningsenheter i systemet (exempelvis diskenheter, bildskärm, tangentbord, mus och skrivare). I
Computer Setup finns inställningar för de typer av enheter som är installerade, startordningen i datorn och
mängden systemminne och utökat minne.
OBS! Var mycket försiktig när du ändrar i Computer Setup. Om du gör fel finns det risk för att datorn inte
fungerar som den ska.
Starta Computer Setup
OBS! Ett tangentbord eller en mus av extern modell som anslutits till en USB-port kan bara användas i
Computer Setup om USB-stödet är aktiverat.
Så här startar du Computer Setup:
1.
Starta eller starta om datorn och tryck sedan på esc medan meddelandet "Visa startmenyn genom att
trycka på ESC" visas längst ned på skärmen.
2.
Tryck på f10 för att öppna Computer Setup.
Navigera och välja i Computer Setup
Så här navigerar du och väljer i Computer Setup:
1.
Starta eller starta om datorn och tryck sedan på esc medan meddelandet "Visa startmenyn genom att
trycka på ESC" visas längst ned på skärmen.
OBS! Du kan använda antingen ett pekdon (styrplatta, styrspak eller USB-mus) eller tangentbordet
för att navigera och göra val i Computer Setup.
2.
Tryck på f10 för att öppna Computer Setup.
●
Välj en meny eller ett menyalternativ genom att använda tabb-tangenten och piltangenterna, och
tryck sedan på enter. Du kan även klicka på ett alternativ med ett pekdon.
●
Du rullar uppåt eller nedåt genom att klicka på uppåt- eller nedåtpilen i det övre högra hörnet på
skärmen, eller genom att använda tangenten med uppåt- eller nedåtpil på tangentbordet.
●
Tryck på esc när du vill stänga öppna dialogrutor och återvända till huvudsidan i Computer Setup.
Följ sedan instruktionerna på skärmen.
Avsluta Computer Setups menyer på något av följande sätt:
●
Så här avslutar du Computer Setup-menyerna utan att spara dina ändringar:
Klicka på ikonen Exit (Avsluta) i det nedre högra hörnet av skärmen och följ sedan instruktionerna på
skärmen.
– eller –
66
Kapitel 12 Computer Setup (BIOS), MultiBoot och HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)
SVWW
Använd tabb-tangenten och piltangenterna och välj menyn Main (Huvudmeny) > Ignore Changes and
Exit (Ignorera ändringar och avsluta) och tryck sedan på enter.
●
Så här sparar du dina ändringar och avslutar Computer Setups menyer:
Klicka på ikonen Save (Spara) i det nedre högra hörnet av skärmen och följ sedan instruktionerna på
skärmen.
– eller –
Använd tabb-tangenten och piltangenterna och välj menyn Main (Huvudmeny) > Save Changes and Exit
(Spara ändringar och avsluta) och tryck sedan på enter.
Dina ändringar börjar gälla när datorn startas om.
Återställa fabriksinställningarna i Computer Setup
OBS! Hårddiskläget ändras inte när standardvärdena återställs.
Så här återställer du alla inställningar i Computer Setup till fabriksinställningarna:
1.
Starta eller starta om datorn och tryck sedan på esc medan meddelandet "Visa startmenyn genom att
trycka på ESC" visas längst ned på skärmen.
2.
Tryck på f10 för att öppna Computer Setup.
3.
Välj Main (Huvudmeny) > Restore Defaults (Återställ standardinställningar) med ett pekdon eller
piltangenterna.
4.
Följ instruktionerna på skärmen.
5.
Spara ändringarna och avsluta genom att klicka på ikonen Save (Spara) i det nedre högra hörnet av
skärmen. Följ sedan instruktionerna på skärmen.
– eller –
Använd piltangenterna och välj menyn Main (Huvudmeny) > Save Changes and Exit (Spara ändringar
och avsluta) och tryck sedan på enter.
Dina ändringar börjar gälla när datorn startas om.
OBS! Dina lösenords- och säkerhetsinställningar ändras inte när du återställer fabriksinställningarna.
Uppdatera BIOS
Det kan finnas uppdaterade BIOS-versioner på HP:s webbplats.
De flesta BIOS-uppdateringar på HP:s webbplats är placerade i komprimerade filer som kallas för SoftPaq.
Vissa nedladdade paket innehåller en fil med namnet Readme.txt. Filen innehåller information om
installation och felsökning.
Ta reda på BIOS-versionen
Du kan avgöra om tillgängliga BIOS-uppdateringar innehåller senare BIOS-versioner än de som för tillfället är
installerade på datorn genom att ta reda på vilken version av system-BIOS som är installerad.
BIOS versionsinformation (kallas även ROM-datum och system-BIOS) visas när du trycker på fn+esc (om
Windows körs) eller öppnar Computer Setup.
SVWW
Använda Computer Setup
67
1.
Starta Computer Setup.
2.
Välj Main (Huvudmeny) > System Information (Systeminformation) med ett pekdon eller
piltangenterna.
3.
Du avslutar Computer Setup utan att spara ändringarna genom att klicka på ikonen Exit (Avsluta) i det
nedre högra hörnet av skärmen. Följ sedan instruktionerna på skärmen.
– eller –
Använd tabb-tangenten och piltangenterna och välj menyn Main (Huvudmeny) > Ignore Changes and
Exit (Ignorera ändringar och avsluta) och tryck sedan på enter.
Ladda ned en BIOS-uppdatering
VIKTIGT: Minska risken för allvarlig skada på datorn eller att installationen misslyckas genom att endast
hämta och installera en BIOS-uppdatering medan datorn är ansluten till en tillförlitlig extern strömkälla via
nätadaptern. Du bör varken ladda ned eller installera en BIOS-uppdatering medan datorn drivs med batteri,
är dockad i en valfri dockningsenhet eller är ansluten till en extra strömkälla. Följ dessa anvisningar under
nedladdning och installation:
Koppla inte bort strömmen från datorn genom att dra ut strömkabeln ur vägguttaget.
Stäng inte av datorn och initiera inte strömsparläge.
Sätt inte i, ta ut, anslut eller koppla bort någon enhet, kabel eller sladd.
1.
Skriv support på Startskärmen och välj sedan appen HP Support Assistant.
2.
Välj Uppdateringar och optimeringar och klicka sedan på Sök efter HP uppdateringar nu.
3.
Följ instruktionerna på skärmen.
4.
Gör så här i nedladdningsområdet:
a.
Identifiera den senaste BIOS-uppdateringen och jämför den med den BIOS-version som är
installerad på din dator. Anteckna datum, namn eller annan identifierare. Du kan behöva den här
informationen för att hitta uppdateringen senare när den har laddats ned till hårddisken.
b.
Följ instruktionerna på skärmen för att hämta filen du valt och spara den på hårddisken.
Om uppdateringen är senare än ditt BIOS ska du anteckna sökvägen till den plats på hårddisken
där BIOS-uppdateringen laddas ned. Du behöver den här sökvägen när du är redo att installera
uppdateringen.
OBS! Om datorn är ansluten till ett nätverk rekommenderar vi att du rådgör med
nätverksadministratören innan du installerar programuppdateringar, särskilt uppdateringar av systemBIOS.
Installationsprocedurerna för BIOS varierar. Följ instruktionerna som visas på skärmen när nedladdningen är
klar. Gör så här om inga instruktioner visas:
68
1.
Skriv fil på Startskärmen och välj sedan Filutforskaren.
2.
Klicka på hårddiskbeteckningen. Hårddiskbeteckningen är i typfallet Lokal disk (C:).
3.
Följ sökvägen som du antecknade tidigare och öppna den mapp på hårddisken som innehåller
uppdateringen.
Kapitel 12 Computer Setup (BIOS), MultiBoot och HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)
SVWW
4.
Dubbelklicka på filen med filtillägget .exe (till exempel filnamn.exe).
BIOS-installationen börjar.
5.
Slutför installationen genom att följa instruktionerna på skärmen.
OBS! När ett meddelande på skärmen visar att installationen är slutförd kan du ta bort den fil du laddade
hem från hårddisken.
Använda MultiBoot
Om enheternas startordning
När datorn startar, försöker systemet att starta från aktiverade enheter. Hjälpprogrammet MultiBoot, som
aktiveras på fabriken, styr i vilken ordning systemet väljer startenhet. Startenheter kan vara optiska enheter,
diskettenheter, ett nätverksgränssnittskort (NIC), hårddiskar och USB-enheter. Startenheter innehåller
startbara medier eller filer som datorn behöver för att starta och fungera korrekt.
OBS! Vissa startenheter måste aktiveras i Computer Setup för att kunna tas med i startordningen.
Du kan ändra i vilken ordning datorn ska söka efter en startenhet genom att ändra startordningen i Computer
Setup. Du kan också trycka på esc medan meddelandet "Press ESC key for Startup Menu" (Visa startmenyn
genom att trycka på ESC) visas längst ned på skärmen och sedan trycka på f9. När du trycker på f9 visas en
meny med de aktuella startenheterna, där du kan välja en startenhet. Du kan även använda MultiBoot
Express för att ställa in datorn så att du blir ombedd att ange startplats varje gång datorn startas eller
startas om.
Välja MultiBoot-inställningar
Du kan använda MultiBoot på följande sätt:
●
Ställ in en ny startordning som datorn använder varje gång den startas genom att ändra startordningen
i Computer Setup.
●
Välj startenhet dynamiskt genom att trycka på esc när meddelandet "Press the ESC key for Startup
Menu" (Visa startmenyn genom att trycka på ESC) visas längst ned på skärmen. Tryck sedan på f9 så att
du kommer till menyn Boot Device Options (Alternativ för inbyggda enheter).
●
Använd MultiBoot Express och ställ in varierbara startordningar. Den här funktionen frågar efter en
startenhet varje gång datorn startas eller startas om.
Ställa in en ny startordning i Computer Setup
Gör så här för att starta Computer Setup och ställa in en startenhetsordning som datorn sedan använder
varje gång den startas eller startas om:
SVWW
1.
Starta eller starta om datorn och tryck sedan på esc medan meddelandet "Visa startmenyn genom att
trycka på ESC" visas längst ned på skärmen.
2.
Tryck på f10 för att öppna Computer Setup.
3.
Använd ett pekdon eller piltangenterna för att välja ett av följande alternativ:
Använda MultiBoot
69
●
Advanced (Avancerat) > Boot Options (Startalternativ) > UEFI Boot Order (UEFI-startordning) >
UEFI Hybrid (UEFI-hybrid)
●
Advanced (Avancerat) > Boot Options (Startalternativ) > UEFI Boot Order (UEFI-startordning) >
UEFI Native Boot mode (Lokalt UEFI-startläge)
●
Advanced (Avancerat) > Boot Options (Startalternativ) > Legacy Boot Order (Äldre startordning) >
Legacy Boot Mode (Äldre startläge)
Tryck på Retur.
4.
Du flyttar upp enheten i startordningen genom att klicka på uppåtpilen med ett pekdon, eller trycka på
+-tangenten.
– eller –
Du flyttar ned enheten i startordningen genom att klicka på nedåtpilen med ett pekdon, eller trycka på
--tangenten.
5.
Spara ändringarna och avsluta Computer Setup genom att klicka på Save (Spara) i det nedre vänstra
hörnet av skärmen. Följ sedan instruktionerna på skärmen.
– eller –
Använd piltangenterna och välj menyn Main (Huvudmeny) > Save Changes and Exit (Spara ändringar
och avsluta) och tryck sedan på enter.
Välja startenhet dynamiskt med f9
Gör så här för att dynamiskt välja en startenhet för den nuvarande startsekvensen:
1.
Öppna menyn Select Boot Device (Välj startenhet) så här: Starta eller starta om datorn och tryck sedan
på esc medan meddelandet "Press the ESC key for Startup Menu" (Visa startmenyn genom att trycka på
ESC) visas längst ned på skärmen.
2.
Tryck på f9.
3.
Välj en startenhet med ett pekdon eller piltangenterna och tryck sedan på enter.
Ställa in en ledtext för MultiBoot Express
Så här startar du Computer Setup och ställer in datorn på att visa MultiBoots meny för startplats varje gång
datorn startas eller startas om:
1.
Starta eller starta om datorn och tryck sedan på esc medan meddelandet "Visa startmenyn genom att
trycka på ESC" visas längst ned på skärmen.
2.
Tryck på f10 för att öppna Computer Setup.
3.
Använd ett pekdon eller piltangenterna för att välja Advanced (Avancerat) >Boot Options)
(Startalternativ) > Multiboot Express Popup Delay (Sec) (Multiboot Express popupfördröjning (sek))
och tryck sedan på enter.
4.
I fältet MultiBoot Express Popup Delay (Sec) (Fördröjning av MultiBoot Express (sek)) väljer du hur
många sekunder startplatsmenyn ska visas innan den aktuella MultiBoot-inställningen återställs. (Om
du väljer 0, visas inte Express Boots startplatsmeny.)
5.
Spara ändringarna och avsluta Computer Setup genom att klicka på Save (Spara) i det nedre vänstra
hörnet av skärmen. Följ sedan instruktionerna på skärmen.
– eller –
70
Kapitel 12 Computer Setup (BIOS), MultiBoot och HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)
SVWW
Använd piltangenterna och välj menyn Main (Huvudmeny) > Save Changes and Exit (Spara ändringar
och avsluta) och tryck sedan på enter.
Dina ändringar börjar gälla när datorn startas om.
Ange inställningar för MultiBoot Express
När Express Boot-menyn visas under starten har du följande alternativ:
●
Specificera en startenhet från menyn Express Boot (Snabbstart) genom att välja önskad inställning
inom den tilldelade tiden. Tryck sedan på enter.
●
Du kan förhindra att datorn automatiskt ställs in på den nuvarande MultiBoot-inställningen genom att
trycka på valfri tangent innan den tilldelade tiden löpt ut. Datorn startar inte förrän du väljer en
startenhet och trycker på enter.
●
Du kan låta datorn starta enligt de nuvarande MultiBoot-inställningarna genom att vänta tills den
tilldelade tiden löpt ut.
Använda HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) (endast vissa
modeller)
HP PC Hardware Diagnostics är ett UEFI-gränssnitt (Unified Extensible Firmware Interface) som gör att kan
köra diagnostiska tester för att avgöra om datorns maskinvara fungerar korrekt. Verktyget körs utanför
operativsystemet i syfte att isolera maskinvarufel från problem som kan orsakas av operativsystemet eller
andra programkomponenter.
Så här startar du HP PC Hardware Diagnostics UEFI:
1.
Starta eller starta om datorn och tryck snabbt på esc och sedan på f2.
När du har tryckt på f2 söker BIOS efter HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) på tre platser i följande
ordning:
a.
En ansluten USB-enhet
OBS! Om du vill hämta HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) till en USB-enhet, se Hämta HP PC
Hardware Diagnostics (UEFI) till en USB-enhet på sidan 71
2.
b.
Hårddisken
c.
BIOS
När diagnostikverktyget öppnas använder du piltangenterna för att välja den typ av diagnostiskt test
som du vill köra och följer sedan instruktionerna på skärmen.
OBS! Om du måste stoppa ett diagnostiskt test trycker du på esc.
Hämta HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) till en USB-enhet
OBS! Instruktioner för hur du hämtar HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) finns endast på engelska.
Det finns två alternativa sätt att hämta HP PC Hardware Diagnostics till en USB-enhet:
Alternativ 1: Webbplatsen HP PC-diagnostik – ger åtkomst till den senaste versionen av UEFI
SVWW
1.
Gå till http://hp.com/go/techcenter/pcdiags.
2.
Klicka på länken Hämta UEFI och välj Kör.
Använda HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) (endast vissa modeller)
71
Alternativ 2: Sidor med support och drivrutiner – ger nedladdningar för en viss produkt för tidigare och
nyare versioner
1.
Gå till http://www.hp.com.
2.
Peka på Support överst på sidan och klicka sedan på Ladda ned drivrutiner.
3.
Ange produktens namn i textrutan och klicka sedan på Starta.
– eller –
Klicka på Sök nu om du vill låta HP detektera din produkt automatiskt.
4.
Välj din datormodell och välj sedan ditt operativsystem.
5.
I sektionen Diagnostik klickar du på HP UEFI Support Environment (Supportmiljö för HP UEFI).
– eller –
Klicka på Hämta och välj sedan Kör.
Använda HP Sure Start (endast vissa modeller)
Vissa datormodeller har HP Sure Start, en funktion som kontinuerligt övervakar datorns BIOS för att
förhindra angrepp eller skada. Om BIOS skadas eller angrips återställer HP Sure Start BIOS till tidigare säkert
läge automatiskt utan användaråtgärder.
Funktionen HP Sure Start är konfigurerad och föraktiverad så att de flesta användare ska kunna använda
standardkonfigurationen för HP Sure Start. Standardkonfigurationen kan dock anpassas av avancerade
användare.
Du kan hämta den senaste dokumentationen för HP Sure Start genom att gå till http://www.hp.com/support
och välja ditt land. Välj Drivrutiner och nedladdningsbara filer och följ sedan anvisningarna på skärmen.
72
Kapitel 12 Computer Setup (BIOS), MultiBoot och HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)
SVWW
13 Support
Kontakta support
Om informationen i den här handboken eller HP Support Assistant inte ger svar på dina frågor kan du
kontakta support. Support i USA ges på http://www.hp.com/go/contactHP. Support i resten av världen ges på
http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html.
Här kan du:
●
Chatta med en HP-tekniker.
OBS! När supportchatt inte är tillgänglig på ett visst språk, ges den på engelska.
SVWW
●
Hitta telefonnummer till support.
●
Hitta ett HP-servicecenter.
Kontakta support
73
Etiketter
På etiketterna som sitter på datorn finns information som du kan behöva när du felsöker systemet eller reser
utomlands med datorn:
VIKTIGT: Alla etiketter som beskrivs i det här avsnittet finns på något av följande tre ställen beroende på
vilken datormodell du har: på datorns undersida, i batterifacket eller under minnesmodulfackets lucka.
●
Serviceetikett – Innehåller viktig information för att identifiera din dator. När du kontaktar support
kommer du förmodligen att bli ombedd att uppge serienumret och möjligen även produkt- eller
modellnumret. Ta reda på de här numren innan du kontaktar supporten.
Komponent
●
(1)
Serienummer
(2)
Produktnummer
(3)
Garantiperiod
Etikett med Microsoft® äkthetscertifikat (på vissa modeller endast före Windows 8) – innehåller
Windows-produktnyckeln. Du kan behöva produktnyckeln om du ska uppdatera eller felsöka
operativsystemet. HP-plattformar som är förinstallerade med Windows 8 eller Windows 8.1 har ingen
fysisk etikett utan en elektroniskt installerad digital produktnyckel.
OBS! Denna digitala produktnyckel identifieras och aktiveras automatiskt av operativsystem från
Microsoft när Windows 8 eller Windows 8.1 ominstalleras med HP-godkända återställningsmetoder.
74
●
Etikett med föreskrifter – visar information om föreskrifter om datorn.
●
Certifieringsetikett(er) för trådlöst – Ger information om extra trådlösa enheter och
godkännandemärkningar för några av de länder eller regioner där enheterna har godkänts för
användning.
Kapitel 13 Support
SVWW
14 Specifikationer
●
Ineffekt
●
Driftsmiljö
Ineffekt
I det här avsnittet hittar du information om strömförsörjning, som kan vara till hjälp när du planerar att resa
utomlands med datorn.
Datorn drivs med likström som kan tillföras från elnätet eller en likströmskälla. Elnätet måste vara av typen
100–240 V, 50–60 Hz. Även om datorn kan drivas av en fristående likströmskälla, rekommenderar vi att den
endast drivs med en nätströmsadapter eller en likströmskälla som HP har levererat och godkänt för
användning med datorn.
Datorn kan hantera likström inom följande specifikationer.
Ineffekt
Märkvärde
Spänning och ström vid drift
19,5 V dc vid 2,31 A – 45 W
19,5 V dc vid 3,33 A – 65 W
OBS! Denna produkt har utformats för IT-strömsystem i Norge med fas-till-fas-spänning som inte
överstiger 240 V rms.
OBS! Datorns driftspänning och -ström står på märketiketten.
Driftsmiljö
Faktor
Metriskt
Anglosaxiskt
I drift (lagring på optisk skiva)
5 °C till 35 °C
41 °F till 95 °F
Ej i drift
-20 ℃ till 60 ℃
-4 °F till 140 °F
I drift
10 % till 90 %
10 % till 90 %
Ej i drift
5 % till 95 %
5 % till 95 %
I drift
-15 m till 3 048 m
-50 fot till 10 000 fot
Ej i drift
-15 m till 12 192 m
-50 fot till 40 000 fot
Temperatur
Relativ luftfuktighet (ickekondenserande)
Maximal höjd (utan tryckkabin)
SVWW
Ineffekt
75
A
Resa med datorn
Följ tipsen i det här avsnittet när du ska transportera datorn eller ta med den på resa:
●
Så här förbereder du datorn för resa och transport:
◦
Säkerhetskopiera dina data.
◦
Ta bort alla skivor och alla externa mediekort, till exempel minneskort.
VIKTIGT: Du minskar risken för att skada datorn, skada enheter eller förlora information genom
att ta ut mediet från enheten innan du tar bort den från enhetsplatsen och innan du förflyttar,
förvarar eller reser med enheten.
◦
Stäng av och koppla bort alla externa enheter.
◦
Stäng av datorn.
●
Ta med en säkerhetskopia av dina data. Förvara inte säkerhetskopior tillsammans på datorn.
●
Bär datorn som handbagage ombord på flygplan. Checka inte in den med resten av ditt bagage.
VIKTIGT: Undvik att utsätta en enhet för magnetiska fält. På flygplatser finns magnetiska fält i
säkerhetsutrustning som du går igenom och i handburna metalldetektorer. Löpande band på
flygplatser och liknande säkerhetsutrustning som kontrollerar kabinbagage använder röntgen istället
för magnetism och skadar inte enheter.
●
Många flygbolag tillåter inte att bärbara datorer används under flygning. Om du planerar att använda
datorn under en flygresa bör du i förväg kontakta flygbolaget för att kontrollera om det är tillåtet.
●
Om datorn ska stå oanvänd och frånkopplad från elnätet i mer än två veckor, ska du ta ut batteriet och
förvara det separat.
●
Om du ska transportera datorn eller en enhet bör du använda lämplig skyddsförpackning med
etiketten ”FRAGILE” (Ömtåligt).
●
Om datorn har en trådlös enhet, exempelvis en 802.11b/g-, GSM- eller GPRS-enhet, eller HP:s mobila
bredbandsmodul installerad bör du observera att sådana enheter kanske endast får användas i
begränsad omfattning i vissa miljöer. Det kan finnas restriktioner som gäller ombord på flygplan, på
sjukhus, i närheten av explosiva ämnen och på riskfyllda platser. Om du är osäker på vilken policy som
gäller för användning av en viss enhet bör du söka godkännande att använda den innan du startar den.
●
Gör så här om du reser utomlands:
◦
Kontrollera tullbestämmelser för datorer för de länder och regioner som du ska resa till.
◦
Kontrollera vilka typer av nätkablar och adaptrar du kommer att behöva på de platser där du
tänker använda datorn. Spänning, frekvens och kontakters utformning varierar.
VARNING: Minska risken för elstötar, brand eller annan skada på utrustningen genom att inte
försöka driva datorn med någon typ av spänningsomvandlare som säljs för annan utrustning.
76
Bilaga A Resa med datorn
SVWW
B
Felsökning
Den här bilagan innehåller följande avsnitt:
Felsökningsresurser
●
Använd webblänkarna och den ytterligare information om datorn som du hittar via HP Support
Assistant. Du når HP Support Assistant genom att välja appen HP Support Assistant på Startskärmen.
OBS! Vissa kontroll- och reparationsverktyg kräver en Internetanslutning. HP tillhandahåller även
ytterligare verktyg som inte kräver någon Internetanslutning.
●
Kontakta HP:s support. Support i USA ges på http://www.hp.com/go/contactHP. Support i resten av
världen ges på http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html.
Välj bland följande typer av support:
◦
Chatta med en HP-tekniker.
OBS!
När chatt inte är tillgänglig på ett visst språk, ges den på engelska.
◦
Hitta telefonnummer till HP:s support över hela världen.
◦
Hitta ett HP-servicecenter.
Lösa problem
I följande avsnitt beskrivs ett antal vanliga problem och lösningar.
Det går inte att starta datorn
Om datorn inte startar när du trycker på strömknappen, kan du försöka hitta orsaken på något av följande
sätt:
●
Om datorn är ansluten till ett eluttag ska du kontrollera att det fungerar genom att ansluta en annan
elektrisk apparat dit.
OBS! Använd bara den nätadapter som medföljer datorn eller en som godkänts av HP för användning
med den här datorn.
●
Om datorn är ansluten till en annan extern strömkälla än ett eluttag, ska du ansluta datorn till ett
eluttag med hjälp av nätadaptern. Kontrollera att det inte är något fel på strömkabelns och
nätadapterns kontakter.
Datorskärmen är svart
Om du inte har stängt av datorn men skärmen ändå är svart, kan en eller flera av följande inställningar vara
orsaken:
●
SVWW
Datorn kan vara i strömsparläge. Avsluta strömsparläget genom att trycka på strömknappen helt kort.
Strömsparläget är en energisparfunktion som stänger av skärmen. Strömsparläge kan initieras av
systemet när datorn är på, men inte används, eller när datorns batteri börjar ta slut. Du ändrar dessa
Felsökningsresurser
77
och andra energiinställningar genom att högerklicka på ikonen Batteri på Windows-skrivbordet i
meddelandefältet längst till höger i aktivitetsfältet och sedan klicka på Inställningar.
●
Datorn kan vara inställd på att inte visa bilden på datorskärmen. Överför bilden till datorskärmen
genom att trycka på fn+f4. När en extra, extern visningsenhet, till exempel en bildskärm, ansluts till
datorn kan bilden på de flesta datormodeller visas på datorns skärm, den externa bildskärmen eller på
datorns skärm och den externa skärmen samtidigt. Om du trycker ned fn+f4 upprepade gånger växlar
bilden mellan datorns bildskärm, en eller flera externa bildskärmar och samtidig visning på alla
enheter.
Programvaran fungerar inte som den ska
Om programvaran inte svarar eller svarar på ett onormalt sätt, ska du starta om datorn genom att peka på
höger sida av skärmen. När snabbknapparna visas klickar du på Inställningar. Klicka på Ström-ikonen och
sedan på Avsluta. Om det inte går att starta om datorn med denna procedur, se Datorn är på men ger ingen
respons på sidan 78.
Datorn är på men ger ingen respons
Om datorn är startad utan att ge någon respons på programvaru- eller tangentbordskommandon, kan du
försöka med följande nödavstängningsprocedurer i den angivna ordningen tills datorn stängs av:
VIKTIGT: När du tillämpar nödavstängningsprocedurer förlorar du all information som inte sparats.
●
Tryck in och håll ned strömknappen i minst 5 sekunder.
●
Stäng av datorn direkt genom att hålla ned strömknappen och ljudavstängningsknappen samtidigt i
minst 5 sekunder för att utföra återställning med maskinvara.
Datorn är ovanligt varm
Det är normalt att datorn känns varm under användning. Om datorn känns ovanligt varm kan den dock vara
överhettad på grund av att en ventilationsöppning är blockerad.
Om du misstänker att det är överhettning som orsakar felet bör du låta datorn svalna till rumstemperatur.
Kontrollera att inga ventilationsöppningar är blockerade när du använder datorn.
VARNING: Minska risken för värmerelaterade skador eller överhettning genom att inte ha datorn direkt i
knäet eller blockera datorns luftventiler. Använd bara datorn på en hård, plan yta. Se till att ingen hård yta
som en närliggande skrivare, eller mjuka ytor som kuddar, mattor eller klädesplagg blockerar luftflödet. Låt
inte heller nätadaptern komma i kontakt med huden eller någon mjuk yta, t.ex. kuddar, mattor eller
klädesplagg, under drift. Yttemperaturen på de delar av datorn och nätadaptern som är åtkomliga för
användaren följer de temperaturgränser som har definierats av International Standard for Safety of
Information Technology Equipment (IEC60950-1).
OBS! Datorns fläkt startar automatiskt för att kyla interna komponenter och skydda mot överhettning. Det
är normalt att den interna fläkten slås på och av under drift.
En extern enhet fungerar inte
Gör så här om en extern enhet inte fungerar som förväntat:
78
●
Starta enheten enligt tillverkarens instruktioner.
●
Kontrollera att det inte är något fel på enhetens kontakter.
●
Kontrollera att enheten får ström.
Bilaga B Felsökning
SVWW
●
Kontrollera att enheten, särskilt om den är äldre, är kompatibel med operativsystemet.
●
Kontrollera att rätt drivrutiner är installerade och uppdaterade.
Den trådlösa nätverksanslutningen fungerar inte
Gör så här om en trådlös nätverksanslutning inte fungerar som förväntat:
●
Du aktiverar eller inaktiverar en trådlös eller trådansluten nätverksenhet genom att högerklicka på
ikonen Nätverksanslutning på Windows-skrivbordet i meddelandefältet längst till höger i
aktivitetsfältet. Om du vill aktivera enheter markerar du kryssrutan från menyalternativet. Avmarkera
kryssrutan om du vill inaktivera enheten.
●
Kontrollera att den trådlösa enheten är på.
●
Kontrollera att ingenting är i vägen för datorns trådlösa antenner.
●
Kontrollera att kabel- eller DSL-modemet och dess strömkabel är korrekt anslutna och att lamporna
lyser.
●
Kontrollera att routern eller åtkomstpunkten för trådlös kommunikation är korrekt ansluten till
nätadaptern och kabel- eller DSL-modemet och att lamporna lyser.
●
Koppla bort och återanslut alla kablar. Stäng sedan av strömmen och slå på den igen.
En optiskt tillvalsskiva spelas inte upp
●
Spara ditt arbete och stäng alla öppna program innan du spelar en CD eller DVD.
●
Logga ut från Internet innan du spelar en CD eller DVD.
●
Var noga med att sätta i skivan rätt.
●
Kontrollera att skivan är ren. Rengör skivan om det behövs med rent vatten och en luddfri duk. Torka
från mitten av skivan ut mot kanten.
●
Se efter om det finns repor på skivan. Om du hittar repor kan du behandla skivan med en
reparationssats för optiska skivor, som finns i många elektronikbutiker.
●
Inaktivera strömsparläget innan du spelar skivan.
Initiera inte strömsparläget när en skiva spelas. Om du gör det kan ett varningsmeddelande visas. I det
blir du ombedd att ange om du vill fortsätta. Klicka på Nej om det här meddelandet visas. När du klickat
på Nej kan något av följande inträffa:
◦
Uppspelningen återupptas.
– eller –
◦
Multimediaprogrammets uppspelningsfönster stängs. Om du vill fortsätta att spela skivan, klickar
du på knappen Spela i multimediaprogrammet så att skivan startas om. I sällsynta fall kan du
behöva avsluta programmet och starta om det.
Filmen visas inte på den externa bildskärmen
SVWW
1.
Om både datorbildskärmen och den externa bildskärmen är startade, ska du trycka på fn+f4 en eller
flera gånger så att bildvisningen växlar mellan bildskärmarna.
2.
Konfigurera bildskärmsinställningarna så att den externa bildskärmen blir huvudskärm:
Lösa problem
79
a.
Från Windows-skrivbordet högerklickar du i ett tomt område på datorskrivbordet och väljer
Skärmupplösning.
b.
Ange en huvudskärm och en sekundär skärm.
OBS! När du använder båda bildskärmarna visas inte DVD-bilden på en skärm som är definierad som
sekundär.
Processen med att bränna en extern tillvalsskiva startar inte, eller också
avstannar den innan den är klar
80
●
Se till att alla andra program är avslutade.
●
Stäng av strömsparläget.
●
Kontrollera att du använder rätt typ av skiva för din enhet.
●
Kontrollera att skivan sitter rätt.
●
Välj en långsammare lagringshastighet och försök igen.
●
Om du kopierar en skiva ska du spara informationen från källskivan på hårddisken innan du försöker
bränna innehållet på en ny skiva. Sedan kan du bränna informationen från hårddisken.
Bilaga B Felsökning
SVWW
C
Elektrostatisk urladdning
I en elektrostatisk urladdning frigörs statisk elektricitet när två objekt kommer i kontakt med varandra – till
exempel när du får en stöt av att gå över en matta och sedan vidröra ett dörrhandtag av metall.
En urladdning av statisk elektricitet från fingrar eller andra elektrostatiska ledare kan skada elektroniska
komponenter. Du kan förhindra att datorn eller en enhet skadas eller att viktig information går förlorad
genom att tänka på följande:
●
Om borttagnings- eller installationsanvisningarna uppmanar dig att koppla ur datorn, ska du inte göra
det förrän du är ordentligt jordad och innan du tar bort ett hölje.
●
Förvara komponenter i deras elektrostatsäkra behållare tills du är redo att installera dem.
●
Undvik att vidröra stift, trådar och kretsar. Hantera elektroniska komponenter så lite som möjligt.
●
Använd icke-magnetiska verktyg.
●
Ladda ur all statisk elektricitet genom att röra vid den omålade metallytan på komponenten innan du
hanterar den.
●
Om du tar bort en komponent, ska du placera den i en elektrostatsäker behållare.
Kontakta HP:s support om du behöver mer information om statisk elektricitet eller hjälp med att ta bort eller
installera komponenter.
SVWW
81
Index
A
administratörslösenord 50
Ansiktsigenkänning 31
ansluta till ett WLAN 16
anslutningspunkter för
dockningsenhet, identifiera 13
antenn för närfältskommunikation,
identifiera 12
antivirusprogram 57
använda
energibesparande lägen 36
användarlösenord 50
Automatic DriveLock-lösenord
ange 56
ta bort 57
avstängning 36
B
batteri
låga batteriladdningsnivåer 39
spara ström 40
urladdning 39
visa återstående laddning 39
batterifack 74
batteriinformation, hitta 38
batterikontroll 39
batteriström 38
besparing, ström 40
bildskärmens ljusstyrka, tangenter
för 27
bildskärmsbild, växla 27
BIOS
fastställa versionen 67
ladda ned en BIOS-uppdatering
68
uppdatera 67
Bluetooth-enhet 14, 18
Bluetooth-etikett 74
brandväggsprogramvara 57
brytare, ström 36
C
caps lock-lampa, identifiera
82
Index
5
Computer Setup
BIOS administrator password
(BIOSadministratörslösenord) 51
DriveLock-lösenord 53
navigera och välja 66
återställa fabriksinställningar
67
D
dator, resa med 76
diskar
använda 48
extern 45
hård 45
optiska 45
Diskdefragmenteraren,
programvara 48
Diskrensning, programvara 48
DisplayPort
ansluta 33
identifiera 9
dockningskontakt
använda 46
identifiera 9
driftsmiljö 75
DriveLock-lösenord
ange 54
beskrivning 53
skapa 54
ta bort 56
ändra 55
DVD med operativsystemet
Windows 65
E
elektrostatisk urladdning 81
energibesparande lägen 36
enhetsmedier 37
esc-tangent, identifiera 8
etiketter
Bluetooth 74
föreskrifter 74
Microsoft-äkthetscertifikat 74
serienummer 74
trådlöst, certifiering 74
WLAN 74
externa enheter 45
extern bildskärm, port 33
extern enhet 45
extra externa enheter, använda
45
F
felsökning
extern bildskärm 79
skiva, bränna 80
skiva, spela 79
fingeravtrycksläsare
använda 59
identifiera 7
fn-tangent, identifiera 8, 26
funktionstangenter, identifiera 8
föreskrifter
föreskrifter, märketikett 74
trådlöst, certifieringsetiketter
74
företags-WLAN, anslutning 16
G
GPS
18
H
HD-enheter, ansluta 34, 35
HP:s mobila bredband, inaktiverat
17
HP Client Security 58
HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)
ladda ned 71
hubbar 43
hårddisk
extern 45
högtalargaller, identifiera 6
hörlurar (jack för ljudutgång) 9
I
inbäddad numerisk knappsats,
identifiera 8, 28
ineffekt 75
installera ett trådlöst nätverk
(WLAN) 15
SVWW
installera Internetanslutning 15
interna mikrofoner, identifiera 11
intern bildskärmsomkopplare 11
J
jack
ljudingång (mikrofon) 9
ljudutgång (hörlurar) 9
jack för ljudingång (mikrofon),
identifiera 9
jack för ljudutgång (hörlurar),
identifiera 9
Java-kort
definition 42
sätta i 42
ta bort 42
K
kablar
USB 44
knappar
höger styrplatta 4
ström 6, 36
volym 30
vänster på styrplattan 4
knappsats
identifiera 28
inbäddad numerisk 8
komponenter
bildskärm 11
höger sida 9
ovansidan 4
undersidan 13
vänster sida 10
kontrollera ljudfunktioner 31
kontroller för trådlöst
knapp 14
operativsystem 14
kritisk batteriladdning 36
L
lampa för avstängd mikrofon 5
lampa för inbyggd webbkamera,
identifiera 11
lampa för trådlöst 5, 14
lampor
avstängd mikrofon 5
caps lock 5
num lock 5
nätadapter/batteri 9
ström 5
SVWW
Styrplatta 5
trådlöst 5
webbkamera 11
ljudfunktioner, kontrollera 31
låg batteriladdningsnivå 39
läsbara medier 37
lösenord
administratör 50
användare 50
BIOS-administratör 51
DriveLock 53
M
micro SD-minneskortläsare,
identifiera 11
mikrofon (jack för ljudingång),
identifiera 9
minneskort 37
format som stöds 41
sätta i 41
ta bort 41
Miracast 35
MultiStream Transport 34
mus, extern
inställningar 20
N
NFC-antenn, identifiera 12
numeriskt tangentbord, externt
använda 29
num lock 29
num lk-tangent, identifiera 28
num lock, externt numeriskt
tangentbord 29
num lock-lampa 5
nypgest på styrplatta 22
Nätadapter/batterilampa 9
O
optisk enhet
45
P
pekdon, inställningar 20
platser
SIM 9
smartkort 11
säkerhetskabel 10
plats för säkerhetskabel,
identifiera 10
portar
DisplayPort 9, 33
extern bildskärm 33
Miracast 35
USB 9, 10
VGA 33
problem, lösa 77
produktnamn och nummer, dator
74
programvara
antivirus 57
brandvägg 57
Diskdefragmenteraren 48
Diskrensning 48
viktiga uppdateringar 58
publikt WLAN, anslutning 16
R
rengöra datorn 60
resa med datorn 74, 76
rotationsgest på styrplatta 22
rullningsgest på styrplatta 21
S
serienummer, dator 74
Setup, Computer
navigera och välja 66
återställa fabriksinställningar
67
SIM
sätta i 17
SIM-plats, identifiera plugg för 9
skrivbara medier 37
skärmbild, växla 27
sköta om datorn 60
smartkort
definition 42
plats 11
sätta i 42
ta bort 42
snabbtangenter
använda 26
avstängd mikrofon 27
beskrivning 26
höja högtalarljudet 27
justera volymen 27
minska bildskärmens ljusstyrka
27
På/av-knapp på styrplattan 27
strömsparläge 27
sänka högtalarljudet 27
Index
83
tangentbordets
bakgrundsbelysning 27
växla bildskärm 27
öka bildskärmens ljusstyrka
SoftPaqs, hämta 62
ström
alternativ 36
batteri 38
spara 40
strömbrytare 36
strömknapp
använda 36
identifiera 6
strömlampor 5
strömsparläge
avsluta 37
initiera 37
strömuttag, identifiera 10
Styrplatta
använda 20
knappar 4
Styrplattans zon
identifiera 4
Styrplattegester
nypa 22
rotera 22
rulla 21
zooma 22
styrplattelampa, identifiera 5
ställa in energialternativ 36
ställa in lösenordsskydd för
återaktivering 38
stänga av datorn 36
stöd, USB 66
Sure Start
använda 72
systemet svarar inte 36
säkerhet, trådlös 16
T
tangentbordets
bakgrundsbelysning 27
tangentbordets snabbtangenter,
identifiera 26
tangenter
esc 8
fn 8
funktion 8
Windows-program 8
84
Index
27
Windows-tangent 8
volym 30
trådlösa antenner, identifiera 11
trådlöst, certifieringsetikett 74
trådlöst, knapp 14
trådlöst nätverk (WLAN)
ansluta 16
använda 15
företags-WLAN, anslutning 16
publikt WLAN, anslutning 16
räckvidd 17
säkerhet 16
utrustning, nödvändig 15
U
underhåll
Diskdefragmenteraren 48
Diskrensning 48
uppdatera 65
USB-enheter
ansluta 44
beskrivning 43
ta bort 44
USB-hubbar 43
USB-kabel, ansluta 44
USB-portar, identifiera 9, 10
USB-stöd 66
uttag
docking 46
ström 10
Windows
Uppdatera 65
Återställ 65
Windows programtangent,
identifiera 8
Windows-tangent, identifiera 8
WLAN-antenner, identifiera 11
WLAN-enhet 15, 74
WLAN-etikett 74
WWAN-antenner, identifiera 11
WWAN-enhet 14, 17
Z
zoomgest på styrplatta
22
Å
återställ 65
återställa hårddisken 64
återställning 65
återställning av hårddisken 64
återställning med f11 64
återställningspartition 64
Ä
äkthetscertifikat från Microsoft,
etikett 74
V
ventiler, identifiera 10, 13
VGA-port, ansluta 33
video 31
viktiga uppdateringar,
programvara 58
viloläge
avsluta 37
initiera 37
volym
justera 30
knappar 30
tangenter 30
volymtangenter, identifiera 27
W
webbkamera
använda 31
identifiera 11
webbkameralampa, identifiera
11
SVWW
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising