HP | EliteBook Folio G1 Notebook PC | HP EliteBook Folio G1 Notebook PC Korisnički priručnik

HP EliteBook Folio G1 Notebook PC Korisnički priručnik
Korisnički priručnik
© Copyright 2016 HP Development Company,
L.P.
Bluetooth je zaštitni znak svog vlasnika i tvrtka
HP Inc. koristi ga pod licencom. Intel, Celeron,
Pentium i Thunderbolt zaštitni su znakovi
tvrtke Intel Corporation u SAD-u i drugim
državama. Microsoft i Windows su registrirani
zaštitni znakovi ili zaštitni znakovi tvrtke
Microsoft Corporation u SAD-u i/ili drugim
zemljama.
Podaci koji su ovdje sadržani podliježu
promjenama bez prethodne najave. Jedina
jamstva za HP proizvode i usluge iznesena su u
izričitim jamstvenim izjavama koje prate takve
proizvode i usluge. Ništa što se ovdje nalazi ne
smije se smatrati dodatnim jamstvom. HP ne
snosi odgovornost za tehničke ili uredničke
pogreške ili propuste u ovom tekstu.
Za patente DTS pogledajte
http://patents.dts.com. Proizvedeno pod
licencom DTS Licensing Limited. DTS, njegov
znak te DTS i njegov znak zajedno registrirani
su zaštitni znaci, a DTS Studio Sound zaštitni je
znak tvrtke DTS, Inc. © DTS, Inc. Sva prava
pridržana
.
Prvo izdanje: prosinac 2016.
Broj dokumenta: 917728-BC1
Obavijest o proizvodu
Uvjeti za korištenje softvera
Ovaj korisnički priručnik opisuje značajke koje
su zajedničke većini modela. Neke značajke
možda neće biti dostupne na vašem računalu.
Instaliranjem, kopiranjem, preuzimanjem ili
korištenjem softverskog proizvoda
predinstaliranog na ovom računalu korisnik
pristaje na odredbe HP-ova licencnog ugovora
za krajnjeg korisnika (EULA). Ako ne prihvaćate
ove licencne uvjete, kao jedini dostupni pravni
lijek možete vratiti čitav nekorišteni proizvod
(hardver i softver) u roku od 14 dana da biste
ostvarili povrat cijelog iznosa u skladu s
prodavačevim pravilima o povratu.
Nisu sve značajke dostupne u svim izdanjima ili
verzijama sustava Windows. Da biste mogli
koristiti sve funkcije sustava Windows, možda
će vam biti potrebna nadogradnja i/ili zasebno
kupljeni hardver, upravljački programi, softver
ili BIOS. Detalje potražite na web-mjestu
http://www.microsoft.com.
Da biste pristupili najnovijim korisničkim
priručnicima ili priručnicima za vaš proizvod,
posjetite adresu http://www.hp.com/support.
Odaberite Pronađite svoj proizvod pa slijedite
upute na zaslonu.
Da biste dobili dodatne informacije ili zatražili
povrat cijelog iznosa koji ste platili za računalo,
obratite se prodavaču.
Obavijest o sigurnosnom upozorenju
UPOZORENJE! Kako biste smanjili mogućnosti šteta nastalih zbog vrućine ili pregrijavanja računala,
računalo nemojte postavljati izravno na krilo i nemojte blokirati ventilacijske otvore. Upotrebljavajte računalo
isključivo na tvrdoj, ravnoj podlozi. Nemojte dopustiti da druga kruta površina, poput susjednog dodatnog
pisača ili meka površina, poput jastuka, tepiha ili odjeće blokira protok zraka. Također, nemojte dopustiti da
tijekom rada ispravljač dođe u kontakt s kožom ili mekom površinom, poput jastuka ili tepiha ili odjeće.
Računalo i ispravljač udovoljavaju ograničenjima temperature površina do kojih korisnik može doprijeti,
definiranih standardom International Standard for Safety of Information Technology Equipment (IEC
60950-1).
iii
iv
Obavijest o sigurnosnom upozorenju
Postavka konfiguracije procesora (samo odabrani proizvodi)
VAŽNO: neki računalni proizvodi konfigurirani su s procesorom serije Intel® Pentium® N35xx/N37xx ili serije
Celeron® N28xx/N29xx/N30xx/N31xx i operacijskim sustavom Windows®. Ako je računalo konfigurirano kao
što je opisano, nemojte mijenjati postavku konfiguracije procesora u datoteci msconfig.exe s četiri ili dva
procesora na jedan procesor. Ako to učinite, računalo se neće ponovno pokrenuti. Morat ćete izvršiti vraćanje
tvorničkih postavki da biste vratili izvorne postavke.
v
vi
Postavka konfiguracije procesora (samo odabrani proizvodi)
Sadržaj
1 Početak rada ................................................................................................................................................. 1
Pronalaženje informacija ....................................................................................................................................... 2
2 Komponente ................................................................................................................................................. 3
Pronalaženje hardvera i softvera .......................................................................................................................... 3
Desna strana .......................................................................................................................................................... 4
Lijeva strana ........................................................................................................................................................... 5
Zaslon ..................................................................................................................................................................... 6
Gornja strana ......................................................................................................................................................... 7
Dodirna pločica (TouchPad) ................................................................................................................. 7
Žaruljice ............................................................................................................................................... 8
Gumb ................................................................................................................................................. 10
Posebne funkcijske tipke ................................................................................................................... 11
Korištenje tipkovnih prečaca ............................................................................................................. 11
Donja strana ......................................................................................................................................................... 13
Naljepnice ............................................................................................................................................................ 13
3 Povezivanje s mrežom .................................................................................................................................. 15
Povezivanje s bežičnom mrežom ........................................................................................................................ 15
Upotreba kontrola bežične veze ....................................................................................................... 15
Uključivanje i isključivanje bežičnih uređaja ................................................................... 15
HP Connection Manager (samo odabrani proizvodi) ...................................................... 16
Gumb bežične veze ......................................................................................................... 16
Kontrole operacijskog sustava ....................................................................................... 16
Povezivanje s WLAN-om ................................................................................................................... 16
Upotreba HP-ove mobilne širokopojasne veze (samo odabrani proizvodi) ..................................... 17
Upotreba usluge HP Mobile Connect (samo odabrani proizvodi) ..................................................... 17
Upotreba GPS-a (samo odabrani proizvodi) ..................................................................................... 17
Korištenje Bluetooth bežičnih uređaja (samo neki proizvodi) .......................................................... 18
Dodavanje uređaja s podrškom za Bluetooth ................................................................ 18
Povezivanje s ožičenom mrežom ........................................................................................................................ 18
Povezivanje s lokalnom žičnom mrežom – LAN (samo određeni proizvodi) .................................... 18
4 Kretanje po zaslonu ..................................................................................................................................... 20
Upotreba dodirne pločice (TouchPada) i gesti dodirnog zaslona ........................................................................ 20
Dodir .................................................................................................................................................. 20
vii
Zumiranje pincetnim pokretom s dva prsta ...................................................................................... 20
Pomicanje s dva prsta (samo dodirna pločica (TouchPad)) .............................................................. 21
Dodir s dva prsta (samo dodirna pločica (TouchPad)) ...................................................................... 21
5 Značajke za zabavu ...................................................................................................................................... 22
Korištenje web-kamere (samo određeni proizvodi) ........................................................................................... 22
Upotreba zvuka .................................................................................................................................................... 22
Povezivanje zvučnika ........................................................................................................................ 22
Povezivanje slušalica s mikrofonom ................................................................................................. 22
Upotreba postavki zvuka .................................................................................................................. 22
Upotreba funkcije za videozapise ........................................................................................................................ 23
Povezivanje videouređaja pomoću kabela USB Type-C (samo odabrani proizvodi) ........................ 23
Otkrivanje bežičnih zaslona kompatibilnih sa standardom Miracast i povezivanje s njima
(samo određeni proizvodi) ................................................................................................................ 24
Otkrivanje zaslona s Intel WiDi certifikatom i povezivanje s njima (samo određeni Intelovi
proizvodi) ........................................................................................................................................... 24
6 Upravljanje napajanjem ............................................................................................................................... 25
Isključivanje računala .......................................................................................................................................... 25
Korištenje HP-ove značajke brzog punjenja (samo neki proizvodi) .................................................................... 25
Podešavanje mogućnosti napajanja ................................................................................................................... 26
Korištenje stanja za uštedu energije ................................................................................................. 26
Pokretanje stanja mirovanja i izlaz iz njega ................................................................... 26
Pokretanje stanja hibernacije i izlaz iz njega .................................................................. 26
Korištenje pokazivača napajanja i postavki napajanja ................................................... 27
Postavljanje zaštite lozinkom po izlasku iz stanja mirovanja ili hibernacije ................. 27
Korištenje baterijskog napajanja ...................................................................................................... 27
Upotreba HP-ove povjere baterije .................................................................................. 28
Prikaz preostale napunjenosti baterije .......................................................................... 28
Maksimiziranje trajanja baterije ..................................................................................... 28
Upravljanje niskim razinama napunjenosti baterije ....................................................... 28
Prepoznavanje niskih razina napunjenosti baterije ..................................... 28
Rješavanje niske razine napunjenosti baterije ............................................ 29
Ušteda energije baterije .................................................................................................. 29
Odlaganje baterije u otpad ............................................................................................. 29
Zamjena baterije ............................................................................................................. 29
Upotreba vanjskog izvora izmjeničnog napajanja ............................................................................ 29
7 Sigurnost .................................................................................................................................................... 31
Zaštita računala ................................................................................................................................................... 31
Upotreba lozinki ................................................................................................................................................... 32
viii
Postavljanje lozinki u sustavu Windows ........................................................................................... 32
Postavljanje lozinki u programu Computer Setup (Postavljanje računala) ..................................... 32
Upravljanje administratorskom lozinkom za BIOS ........................................................................... 33
Upisivanje administratorske lozinke za BIOS ................................................................. 35
Upravljanje lozinke za DriveLock u programu Computer Setup (Postavljanje računala) (samo
odabrani proizvodi) ........................................................................................................................... 35
Postavljanje lozinke za DriveLock .................................................................................. 36
Omogućavanje DriveLocka (samo odabrani proizvodi) .................................................. 36
Onemogućavanje značajke DriveLock (samo odabrani proizvodi) ................................ 37
Unos lozinke za DriveLock (samo odabrani proizvodi) ................................................... 37
Promjena lozinke za DriveLock (samo odabrani proizvodi) ........................................... 38
Upotreba antivirusnog softvera .......................................................................................................................... 38
Upotreba softverskog vatrozida ......................................................................................................................... 38
Instaliranje ključnih sigurnosnih ažuriranja ........................................................................................................ 39
Upotreba softvera HP Client Security (samo odabrani proizvodi) ...................................................................... 39
Upotreba programa HP Touchpoint Manager (samo odabrani proizvodi) .......................................................... 39
Instaliranje dodatnog sigurnosnog kabela (samo odabrani proizvodi) ............................................................. 39
Upotreba čitača otiska prsta (samo odabrani proizvodi) .................................................................................... 39
Pronalaženje čitača otiska prsta ....................................................................................................... 40
8 Održavanje .................................................................................................................................................. 41
Poboljšanje performansi ..................................................................................................................................... 41
Upotreba defragmentacije diska ...................................................................................................... 41
Upotreba čišćenja diska .................................................................................................................... 41
Korištenje softvera HP 3D DriveGuard (samo na odabranim proizvodima) ..................................... 41
Prepoznavanje statusa programa HP 3D DriveGuard .................................................... 42
Ažuriranje softvera i upravljačkih programa ....................................................................................................... 42
Čišćenje računala ................................................................................................................................................. 42
Postupci čišćenja ............................................................................................................................... 42
Čišćenje zaslona .............................................................................................................. 43
Čišćenje bočnih strana i poklopca ................................................................................... 43
Čišćenje dodirne pločice (TouchPada), tipkovnice ili miša (samo neki proizvodi) ......... 44
Putovanje ili transport računala .......................................................................................................................... 44
9 Izrada sigurnosne kopije i oporavak .............................................................................................................. 45
Stvaranje medija za oporavak i sigurnosnih kopija ............................................................................................. 45
Smjernice ........................................................................................................................................... 45
Izrada medija za oporavak pomoću programa HP Recovery Disc Creator ....................................... 45
Izrada medija za oporavak .............................................................................................. 46
Izrada sigurnosne kopije podataka ................................................................................................... 46
Oporavak sustava ................................................................................................................................................ 47
ix
Alati za oporavak sustava Windows ................................................................................................. 47
Upotreba alata za oporavak f11 (samo odabrani proizvodi) ............................................................ 48
Korištenje diskova s operacijskim sustavom Windows 7 ................................................................. 48
10 Computer Setup (Postavljanje računala) (BIOS), TPM i HP Sure Start .............................................................. 50
Korištenje programa Computer Setup ................................................................................................................ 50
Pokretanje programa Computer Setup ............................................................................................. 50
Navigacija i odabir u programu Computer Setup .............................................................................. 50
Vraćanje tvorničkih postavki u programu Computer Setup ............................................................. 51
Ažuriranje BIOS-a .............................................................................................................................. 51
Utvrđivanje verzije BIOS-a .............................................................................................. 52
Preuzimanje ažuriranja BIOS-a ....................................................................................... 52
Promjena redoslijeda pokretanja pomoću upita f9 .......................................................................... 53
TPM postavke BIOS-a (samo odabrani proizvodi) ............................................................................................... 53
Upotreba softvera HP Sure Start (samo na odabranim proizvodima) ................................................................ 54
11 Korištenje alata HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) ..................................................................................... 55
Preuzimanje alata HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) na USB uređaj ............................................................... 55
12 Tehnički podaci .......................................................................................................................................... 57
Ulazno napajanje ................................................................................................................................................. 57
Radno okruženje .................................................................................................................................................. 57
13 Elektrostatičko pražnjenje ......................................................................................................................... 58
14 Pristupačnost ............................................................................................................................................ 59
Podržane pomoćne tehnologije .......................................................................................................................... 59
Podrška za pristupačnost .................................................................................................................................... 59
Kazalo ........................................................................................................................................................... 60
x
1
Početak rada
Nakon postavljanja i registracije računala preporučujemo da poduzmete sljedeće korake da biste na najbolji
način iskoristili svoje pametno ulaganje:
●
Povezivanje s internetom – postavite ožičenu ili bežičnu mrežu da biste se mogli povezati s internetom.
Dodatne informacije potražite u odjeljku Povezivanje s mrežom na stranici 15.
●
Ažuriranje protuvirusnog softvera – zaštitite računalo od oštećenja koja uzrokuju virusi. Softver je
unaprijed instaliran na računalo. Dodatne informacije potražite u odjeljku Sigurnost na stranici 31.
●
Upoznavanje računala – upoznajte značajke svog računala. Dodatne informacije potražite u odjeljcima
Komponente na stranici 3 i Kretanje po zaslonu na stranici 20.
●
Pronalaženje instaliranog softvera – pristupite popisu softvera predinstaliranog na računalo.
Odaberite Start > Svi programi. Detalje o upotrebi softvera isporučenog uz računalo potražite u
uputama proizvođača, koje mogu priložene uz softver ili na web-mjestu proizvođača.
●
Izradite sigurnosnu kopiju tvrdog diska stvaranjem diskova za oporavak ili izbrisivog pogona za
oporavak. Pogledajte odjeljak Izrada sigurnosne kopije i oporavak na stranici 45.
1
Pronalaženje informacija
Već ste uključili računalo i pronašli ovaj priručnik slijedeći upute iz dokumenta Upute za postavljanje. Da biste
pronašli resurse s detaljima o proizvodu, uputama i dodatnim informacijama, pogledajte ovu tablicu.
Resursi
Informacije o temama
Poster Upute za postavljanje
●
Kako postaviti računalo
●
Pomoć pri prepoznavanju računalnih komponenata
HP Support Assistant
●
Softver, upravljački program i ažuriranje BIOS-a
Da biste pristupili HP-ovoj pomoći i podršci, odaberite
Start > Svi programi > HP-ova pomoć i podrška.
●
Alati za otklanjanje poteškoća
●
Pristup podršci
Podrška diljem svijeta
●
Razgovor s HP-ovim tehničarom putem interneta
Da biste dobili pomoć na svom jeziku, idite na
http://www.hp.com/support i odaberite državu.
●
Telefonski brojevi za podršku
●
Lokacije HP-ovih servisnih centara
HP-ovo web-mjesto
●
Informacije u sklopu Podrške
Da biste pristupili najnovijim korisničkim priručnicima ili
priručnicima za vaš proizvod, posjetite
adresuhttp://www.hp.com/support. Odaberite Pronađite
svoj proizvod pa slijedite upute na zaslonu.
●
Naručivanje dijelova i pronalaženje dodatne pomoći
●
Dodaci dostupni za uređaj
Priručnik za sigurnost i udobnost
●
Da biste pristupili korisničkom priručniku, odaberite Start >
Svi programi > HP-ova pomoć i podrška > HP-ova
dokumentacija.
Pravilno postavljanje radne stanice, pravilno držanje, zdravlje i
radne navike
●
Informacije o električnoj i mehaničkoj sigurnosti
Obavijesti o propisima, sigurnosti i očuvanju okoliša
●
Informacije o propisima i sigurnosti
Da biste pristupili korisničkom priručniku, odaberite Start >
Svi programi > HP-ova pomoć i podrška > HP-ova
dokumentacija.
●
Informacije o odlaganju baterija u otpad
Ograničeno jamstvo*
●
Informacije o jamstvu
Da biste pristupili najnovijim korisničkim priručnicima ili
priručnicima za vaš proizvod, posjetite
adresuhttp://www.hp.com/support. Odaberite Pronađite
svoj proizvod pa slijedite upute na zaslonu.
– ili –
Idite na http://www.hp.com/ergo.
Da biste pristupili ograničenom jamstvu, odaberite Start >
Svi programi > HP-ova pomoć i podrška > HP-ova
dokumentacija > Prikaz informacija o jamstvu.
– ili –
Idite na http://www.hp.com/go/orderdocuments.
HP-ovo ograničeno jamstvo možete pronaći u korisničkim priručnicima o vašem proizvodu i/ili na CD-u odnosno DVD-u priloženom u
paketu. U nekim državama/regijama u paketu se nalazi i tiskani primjerak HP-ova ograničenog jamstva. U državama/regijama u kojima
se jamstvo ne isporučuje u tiskanom obliku, tiskani primjerak možete zatražiti na adresi http://www.hp.com/go/orderdocuments. Za
proizvode kupljene u azijsko-pacifičkoj regiji možete pisati HP-u na adresu HP, POD, PO Box 161, Kitchener Road Post Office, Singapur
912006. Navedite naziv proizvoda i svoje ime, broj telefona i poštansku adresu.
2
Poglavlje 1 Početak rada
2
Komponente
Pronalaženje hardvera i softvera
Da biste vidjeli popis instaliranog hardvera, učinite sljedeće:
▲
odaberite Start > Upravljačka ploča > Upravitelj uređaja.
Da biste vidjeli popis instaliranog softvera, učinite sljedeće:
▲
odaberite Start > Svi programi.
Pronalaženje hardvera i softvera
3
Desna strana
Komponenta
(1)
Opis
Žaruljica baterije
Kada je priključen izvor izmjeničnog napona:
●
Bijelo: baterija je napunjena više od 90 %.
●
Žuto: baterija je napunjena između 0 % i 90 %.
●
Isključeno: baterija se ne puni.
Kada je isključen izvor izmjeničnog napona (baterija se ne puni):
(2)
USB Type-C priključak za napajanje i
Thunderbolt™ priključci (2)
●
Trepće žuto: baterija je na niskoj razini napunjenosti. Kada
baterija dostigne kritično nisku razinu napunjenosti,
žaruljica baterije počinje brzo treptati.
●
Isključeno: baterija se ne puni.
Priključite prilagodnik izmjeničnog napona s USB Type-C
priključkom koji napaja računalo i po potrebi bateriju računala.
– ili –
Priključite i počnite puniti USB uređaj s Type-C priključkom,
primjerice mobitel, fotoaparat, uređaj za praćenje aktivnosti ili
pametni sat i koristite brzi prijenos podataka.
– ili –
Priključite uređaj za prikaz s USB Type-C priključkom koji
omogućuje reprodukciju videozapisa i prikaz visoke razlučivosti.
NAPOMENA: računalo možda podržava i priključnu stanicu
Thunderbolt.
4
Poglavlje 2 Komponente
Lijeva strana
Komponenta
Kombinirana utičnica za audioizlaz (slušalice) /
audioulaz (mikrofon)
Opis
Služi za priključivanje dodatnih stereozvučnika s napajanjem,
slušalica, malih slušalica, naglavnih slušalica ili audiokabela
televizora. Služi i za priključivanje dodatnog mikrofona na slušalicama.
Ta utičnica ne podržava dodatne samostalne mikrofone.
UPOZORENJE! Da biste smanjili opasnost od ozljeda, namjestite
glasnoću prije nego što stavite slušalice, male slušalice ili slušalice s
mikrofonom. Dodatne informacije o sigurnosti potražite u
Obavijestima o propisima, sigurnosti i očuvanju okoliša.
Da biste pristupili ovom priručniku, učinite sljedeće:
▲
odaberite Start > Svi programi > HP-ova pomoć i podrška > HPova dokumentacija.
NAPOMENA: kada se u utičnicu priključi neki uređaj, onemogućuju se
zvučnici računala.
NAPOMENA: provjerite ima li kabel uređaja četverovodni utikač koji
podržava i audioizlaz (slušalice) i audioulaz (mikrofon).
Lijeva strana
5
Zaslon
Komponenta
Opis
(1)
Antene za WLAN*
Primaju i šalju bežične signale radi komunikacije s bežičnim lokalnim
mrežama (WLAN-ovima).
(2)
Unutarnji mikrofoni (2)
Služe za snimanje zvuka.
(3)
Žaruljice infracrvene (IR) web-kamere (2)
Poboljšava kvalitetu slike web-kamere u uvjetima lošeg osvjetljenja.
(4)
Web-kamera i infracrvena kamera
Služi za snimanje videozapisa i fotografija. Na nekim je modelima
moguće održavati videokonferencije i razgovore putem interneta
pomoću strujanja videozapisa.
Da biste koristili web-kameru, učinite sljedeće:
▲
(5)
Žaruljica web-kamere
odaberite Start > Svi programi > Glazba, fotografije i
videozapisi.
Uključeno: koristi se web-kamera.
*Ove antene nisu vidljive s vanjske strane računala. Da bi prijenos bio optimalan, područja oko antena trebaju biti slobodna.
Obavijesti o propisima bežičnog rada potražite u odjeljku Obavijesti o propisima, sigurnosti i očuvanju okoliša koji se odnosi na vašu
državu ili regiju.
Da biste pristupili ovom priručniku, učinite sljedeće:
▲
6
odaberite Start > Svi programi > HP-ova pomoć i podrška > HP-ova dokumentacija.
Poglavlje 2 Komponente
Gornja strana
Dodirna pločica (TouchPad)
Komponenta
Opis
(1)
Gumb za uključivanje/isključivanje dodirne
pločice (TouchPada)
Uključuje i isključuje dodirnu pločicu (TouchPad).
(2)
Područje dodirne pločice (TouchPada)
Čita vaše geste prstom za pomicanje pokazivača ili aktiviranje
stavki na zaslonu.
Gornja strana
7
Žaruljice
Komponenta
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Opis
Žaruljica napajanja
Žaruljica odgovaranja na poziv
Žaruljica odbijanja/završetka poziva
Žaruljica isključenog zvuka mikrofona
Žaruljica isključenog zvuka
Žaruljica bežične veze
●
Uključeno: računalo je uključeno.
●
Trepće: računalo je u stanju mirovanja, odnosno u načinu
rada za uštedu energije. Računalo isključuje napajanje
zaslona i drugih nepotrebnih komponenti.
●
Isključeno: računalo je isključeno ili u stanju hibernacije.
Hibernacija je način rada za uštedu energije u kojem se troši
najmanje energije.
●
Trepće zeleno: otkriven je dolazni poziv.
●
Zeleno: dolazni je poziv prihvaćen.
●
Treperi crveno: otkriven je dolazni poziv.
●
Crveno: dolazni je poziv odbijen ili završen.
●
Žuto: mikrofon je isključen.
●
Isključeno: mikrofon je uključen.
●
Žuto: zvuk računala je isključen.
●
Isključeno: zvuk računala je uključen.
Uključeno: uključen je integrirani bežični uređaj, npr. uređaj
bežične lokalne mreže (WLAN) i/ili Bluetooth® uređaj.
NAPOMENA: kada su svi bežični uređaji isključeni, na nekim je
modelima žaruljica bežične veze žute boje.
(7)
8
Žaruljica dodirne pločice (TouchPada)
Poglavlje 2 Komponente
●
Uključeno: dodirna je pločica (TouchPad) isključena.
Komponenta
Opis
●
(8)
Žaruljica funkcije Caps Lock
Isključeno: dodirna je pločica (TouchPad) uključena.
Uključeno: uključena je tipka Caps Lock, što znači da se upisuju
velika slova.
Gornja strana
9
Gumb
Komponenta
Gumb za uključivanje i isključivanje
Opis
●
Kada je računalo isključeno, pritisnite gumb da biste uključili
računalo.
●
Kad je računalo uključeno, kratko pritisnite gumb da biste
pokrenuli stanje mirovanja.
●
Kad je računalo u stanju mirovanja, kratko pritisnite gumb da
biste izašli iz stanja mirovanja.
●
Kad je računalo u stanju hibernacije, kratko pritisnite gumb da
biste izašli iz stanja hibernacije.
OPREZ: ako pritisnete i držite gumb napajanja, izgubit ćete podatke
koji nisu spremljeni.
Ako je računalo prestalo reagirati te postupci za isključivanje sustava
ne djeluju, pritisnite i držite gumb za uključivanje i isključivanje barem 5
sekundi da biste isključili računalo.
Dodatne informacije o postavkama napajanja potražite u
mogućnostima napajanja.
▲
10
Poglavlje 2 Komponente
odaberite Start > Upravljačka ploča > Sustav i sigurnost >
Mogućnosti napajanja.
Posebne funkcijske tipke
Komponenta
Opis
(1)
Tipka esc
Prikazuje podatke o sustavu ako se pritisne zajedno s tipkom fn.
(2)
Tipka fn
Izvodi često upotrebljavane funkcije sustava kad se pritisne
zajedno s funkcijskom tipkom, tipkom num lock, tipkom esc ili
tipkama fn+b.
Pogledajte odjeljak Korištenje tipkovnih prečaca na stranici 11.
(3)
Tipka s logotipom sustava Windows
Otvara izbornik Start.
NAPOMENA: ako ponovno pritisnete tipku s logotipom sustava
Windows, izbornik Start će se zatvoriti.
Korištenje tipkovnih prečaca
Da biste upotrijebili tipkovni prečac, učinite sljedeće:
▲
Pritisnite tipku fn, a zatim odgovarajuću funkcijsku tipku koju predstavljaju ikone u nastavku.
Pritisnite fn
+funkcijsku tipku
Opis
Započinjanje poziva ili odgovaranje na njega.
Odbijanje dolaznog poziva ili završetak trenutnog.
Otvara kalendar.
Isključuje zvuk mikrofona.
Omogućuje isključivanje i ponovno uključivanje zvuka.
Gornja strana
11
Pritisnite fn
+funkcijsku tipku
Opis
Kada tipku držite pritisnutom, glasnoća zvučnika postupno se smanjuje.
Kada tipku držite pritisnutom, glasnoća zvučnika postupno se povećava.
Prebacuje zaslonsku sliku s jednog na drugi uređaj za prikaz koji je povezan sa sustavom. Ako je monitor,
primjerice, povezan s računalom putem priključnog uređaja, pritiskom na fn + f8 slika na zaslonu izmjenjuje
se s prikaza na računalu na prikaz na monitoru pa na istovremeni prikaz na računalu i na monitoru.
Većina vanjskih monitora prima vizualne podatke s računala pomoću vanjskog VGA videostandarda. Pomoću
akcijske tipke f8 moguće je i prebacivati slike na druge uređaje koji primaju videopodatke s računala.
Uključuje ili isključuje pozadinsko osvjetljenje tipkovnice.
NAPOMENA:
da biste štedjeli bateriju, isključite tu značajku.
Dok tipku držite pritisnutu, svjetlina zaslona postupno se smanjuje.
Tako dugo dok tipku držite pritisnutu, svjetlina zaslona postupno se povećava.
Uključuje ili isključuje značajku bežične veze.
NAPOMENA:
12
Poglavlje 2 Komponente
bežična mreža mora biti prethodno postavljena da bi bežična veza bila moguća.
Donja strana
Komponenta
Opis
Zvučnici (2)
Reproduciraju zvuk.
Naljepnice
Naljepnice pričvršćene na računalo sadrže informacije koje vam mogu biti potrebne pri rješavanju problema
sa sustavom ili kad s računalom putujete u inozemstvo.
VAŽNO: pogledajte sljedeće lokacije da biste pronašli naljepnice opisane u ovom odjeljku: na donjoj strani
računala, u odjeljku za bateriju, ispod servisnih vratašca ili na stražnjoj strani zaslona.
●
Servisna naljepnica – sadrži važne podatke pomoću kojih se prepoznaje vaše računalo. Kada se obratite
službi za podršku, vjerojatno će tražiti serijski broj, a možda i broj proizvoda ili broj modela. Pronađite te
brojeve prije nego što se obratite službi za podršku.
Servisna naljepnica nalikovat će jednom od dolje navedenih primjera. Pogledajte sliku koja je najsličnija
servisnoj naljepnici na vašem računalu.
Komponenta
(1)
Serijski broj
(2)
Broj proizvoda
Donja strana
13
Komponenta
(3)
Razdoblje jamstva
(4)
Broj modela (samo odabrani proizvodi)
Komponenta
14
(1)
Naziv modela (samo odabrani proizvodi)
(2)
Broj proizvoda
(3)
Serijski broj
(4)
Razdoblje jamstva
●
Naljepnica (ili više njih) s pravnim podacima – sadrži informacije o propisima koji se odnose na računalo.
●
Naljepnica (ili više njih) o certifikatima za bežične uređaje – daje podatke o dodatnim bežičnim uređajima
te oznakama odobrenja za države ili regije u kojima je odobrena upotreba tih uređaja.
Poglavlje 2 Komponente
3
Povezivanje s mrežom
Računalo možete ponijeti sa sobom ma kamo putovali. No čak i kod kuće možete istraživati svijet i pristupati
informacijama na milijunima web-mjesta pomoću računala i ožičene ili bežične mrežne veze. Ovo će vam
poglavlje pomoći da se povežete s tim svijetom.
Povezivanje s bežičnom mrežom
Bežična tehnologija prenosi podatke radiovalovima, a ne žicama. Vaše je računalo možda opremljeno jednim
ili više sljedećih bežičnih uređaja:
●
uređajem za bežičnu lokalnu mrežu (WLAN) – povezuje računalo s bežičnim lokalnim mrežama (obično
se nazivaju Wi-Fi mreže, bežični LAN ili WLAN) u uredima, vašem domu i na javnim mjestima kao što su
zračne luke, restorani, kafići, hoteli i sveučilišta. U WLAN-u mobilni bežični uređaj u računalu komunicira
s bežičnim usmjerivačem ili pristupnom točkom.
●
HP-ovim modulom za mobilnu širokopojasnu vezu (samo određeni modeli) – uređaj za bežičnu mrežu
širokog dosega (WWAN) koji omogućuje bežično povezivanje na mnogo širem području. Operateri
mobilne mreže postavljaju osnovne stanice (slične mobilnim odašiljačima) na velikom zemljopisnom
području da bi pokrili velika područja cijelih saveznih država, regija ili država.
●
Bluetooth uređaj® – stvara osobnu područnu mrežu (PAN) radi povezivanja s drugim uređajima s
podrškom za Bluetooth kao što su računala, telefoni, pisači, slušalice, zvučnici i fotoaparati. U osobnim
područnim mrežama (PAN) svaki uređaj komunicira izravno s drugim uređajem, a uređaji jedan drugome
moraju biti relativno blizu postavljeni, uobičajeno unutar 10 metara (približno 33 stope).
Za dodatne informacije o bežičnoj tehnologiji pogledajte informacije i poveznice na web-mjesta u Pomoći i
podršci. Da biste pristupili Pomoći i podršci, odaberite Start > Pomoć i podrška.
Upotreba kontrola bežične veze
Bežičnim uređajem na računalu možete upravljati pomoću ovih značajki:
●
gumba za bežičnu vezu, prekidača za bežičnu vezu ili tipke za bežičnu vezu (u ovom poglavlju gumb za
bežičnu vezu)
●
kontrola operacijskog sustava
Uključivanje i isključivanje bežičnih uređaja
Bežične uređaje možete uključivati i isključivati pomoću gumba za bežičnu vezu ili programa HP Connection
Manager (samo odabrani modeli).
NAPOMENA: računalo možda ima gumb za bežičnu vezu, prekidač za bežičnu vezu ili tipku za bežičnu vezu
na tipkovnici. Pojam "gumb za bežičnu vezu" koristi se u ovom vodiču kao oznaka za sve vrste kontrola
bežične veze.
Isključivanje bežičnih uređaja pomoću programa HP Connection Manager
▲
Desnom tipkom miša kliknite ikonu HP Connection Manager u području za obavijesti na krajnjem
desnom dijelu programske trake, a potom kliknite gumb napajanja uz željeni uređaj.
-ili-
Povezivanje s bežičnom mrežom
15
Odaberite Start > Svi programi > Produktivnost i alati > HP Connection Manager, a zatim kliknite
gumb za uključivanje/isključivanje uz odabrani uređaj.
HP Connection Manager (samo odabrani proizvodi)
Program HP Connection Manager središnje je mjesto za upravljanje bežičnim uređajima, sučelje za
povezivanje s internetom pomoću HP-ove mobilne širokopojasne mreže te sučelje za slanje i primanje SMS
(tekstnih) poruka. Program HP Connection Manager omogućuje upravljanje sljedećim uređajima:
●
bežičnom lokalnom mrežom (WLAN)/Wi-Fi mrežom
●
bežičnom mrežom širokog područja (WWAN)/HP-ovom mobilnom širokopojasnom mrežom
●
Bluetooth mrežom
HP Connection Manager daje informacije i obavijesti o statusu veze i napajanja, detaljima SIM kartice i SMS
porukama. Statusne informacije i obavijesti pojavljuju se u području obavijesti, na krajnjoj desnoj strani
programske trake.
Da biste otvorili HP Connection Manager, učinite sljedeće:
▲
Kliknite ikonu HP Connection Manager na programskoj traci.
-iliOdaberite Start > Svi programi > Produktivnost i alati > HP Connection Manager.
Dodatne informacije potražite u softverskoj pomoći za HP Connection Manager.
Gumb bežične veze
Računalo ima gumb bežične veze, jedan ili više bežičnih uređaja i jednu ili dvije žaruljice bežične veze. Svi su
bežični uređaji na računalu tvornički omogućeni.
Žaruljica za bežičnu vezu pokazuje cjelokupno stanje bežičnih uređaja, a ne stanje pojedinih uređaja.
Kontrole operacijskog sustava
Centar za mrežu i zajedničko korištenje omogućuje vam postavljanje veze ili mreže, povezivanje s mrežom,
upravljanje bežičnim mrežama te dijagnosticiranje i popravak mrežnih problema.
Da biste koristili kontrole operacijskog sustava, učinite sljedeće:
▲
Odaberite Start > Upravljačka ploča > Mreža i internet > Centar za mreže i zajedničko korištenje.
Da biste doznali više, pristupite Pomoći i podršci tako da odaberete Start > Pomoć i podrška.
Povezivanje s WLAN-om
NAPOMENA: Kada postavljate pristup internetu u svom domu, morate stvoriti račun kod davatelja
internetskih usluga (ISP). Kontaktirajte lokalnog pružatelja internetskih usluga (ISP) za kupnju internetske
usluge i modema. ISP će vam pomoći postaviti modem, instalirati mrežni kabel za povezivanje bežičnog
računala s modemom te provjeriti internetsku uslugu.
Da biste se povezali s WLAN-om, slijedite ove korake:
16
1.
Provjerite je li WLAN uređaj uključen.
2.
U području obavijesti na desnom kraju programske trake kliknite ikonu mrežnog statusa.
3.
Odaberite WLAN za povezivanje.
Poglavlje 3 Povezivanje s mrežom
4.
Kliknite Poveži.
Ako je riječ o WLAN-u s omogućenom zaštitom, morat ćete unijeti sigurnosni kod. Upišite šifru, a zatim
kliknite U redu da biste dovršili povezivanje.
NAPOMENA: ako nije naveden nijedan WLAN, možda niste u dometu bežičnog usmjerivača ili pristupne
točke.
NAPOMENA: ako ne vidite WLAN s kojim se želite povezati, kliknite Otvori centar za mreže i
zajedničko korištenje, a zatim Postavljanje nove veze ili mreže. Prikazat će se popis mogućnosti koji
omogućuje ručno pretraživanje i povezivanje s mrežom ili stvaranje nove mrežne veze.
5.
Slijedite upute na zaslonu da biste dovršili postavljanje veze.
Da biste nakon uspostave veze provjerili naziv i status mreže, postavite pokazivač miša iznad ikone mrežnog
statusa u području obavijesti na krajnjem desnom dijelu programske trake.
NAPOMENA: funkcionalni domet (domet bežičnog signala) ovisi o implementaciji WLAN-a, proizvođaču
usmjerivača te interferenciji s drugim elektroničkim uređajima ili o strukturalnim preprekama, kao što su
zidovi i podovi.
Upotreba HP-ove mobilne širokopojasne veze (samo odabrani proizvodi)
Vaše računalo s HP mobilnom širokopojasnom mrežom ima ugrađenu podršku za mobilnu širokopojasnu
uslugu. Kada vaše novo računalo koristi mrežu operatera mobilne telefonije, pruža vam slobodu povezivanja s
internetom, slanja e-pošte i povezivanja s mrežom vaše tvrtke bez potrebe za povezivanjem s Wi-Fi
pristupnim točkama.
NAPOMENA: ako vaše računalo sadrži HP Mobile Connect, ove upute ne vrijede. Pogledajte odjeljak
Upotreba usluge HP Mobile Connect (samo odabrani proizvodi) na stranici 17.
Da biste aktivirali uslugu mobilne širokopojasne veze, možda će vam biti potreban serijski broj HP-ova modula
za mobilnu širokopojasnu vezu. Serijski broj nalazi se na naljepnici unutar odjeljka za bateriju, ispod servisnih
vratašca ili na stražnjoj strani zaslona.
Neki operateri mobilnih mreža zahtijevaju upotrebu SIM kartice. SIM kartica sadrži osnovne informacije o
vama, kao što su osobni identifikacijski broj (PIN) te informacije o mreži. Neka računala sadrže unaprijed
instaliranu SIM karticu. Ako SIM kartica nije unaprijed instalirana, može biti isporučena s informacijama o HPovoj mobilnoj širokopojasnoj mreži za računalo ili je može isporučiti operater mobilne mreže odvojeno od
računala.
Informacije o HP-ovoj mobilnoj širokopojasnoj vezi i načinu aktivacije usluge kod preferiranog operatera
mobilne mreže potražite u informacijama o HP-ovoj mobilnoj širokopojasnoj vezi koje ste dobili s računalom.
Upotreba usluge HP Mobile Connect (samo odabrani proizvodi)
HP Mobile Connect usluga je mobilnog širokopojasnog pristupa koja pruža ekonomičnu, sigurnu, jednostavnu i
fleksibilnu mobilnu širokopojasnu vezu za računalo. Da biste koristili HP Mobile Connect, računalo mora imati
SIM karticu i aplikaciju HP Mobile Connect. Dodatne informacije o usluzi HP Mobile Connect i dostupnosti
potražite na adresi http://www.hp.com/go/mobileconnect.
Upotreba GPS-a (samo odabrani proizvodi)
Računalo je možda opremljeno GPS (Global Positioning System) uređajem. GPS sateliti pružaju informacije o
lokaciji, brzini i smjeru sustavima opremljenima GPS-om.
Dodatne informacije potražite u pomoći za HP-ov softver za GPS i upotrebu lokacije.
Povezivanje s bežičnom mrežom
17
Korištenje Bluetooth bežičnih uređaja (samo neki proizvodi)
Bluetooth uređaji omogućuju bežičnu komunikaciju kratkog dometa koja zamjenjuje tradicionalno fizičko
kabelsko povezivanje elektroničkih uređaja kao što su:
●
računala (stolno računalo, prijenosno računalo, ručno računalo)
●
telefoni (mobitel, bežični telefon, pametni telefon)
●
uređaji za obradu slike (pisač, fotoaparat)
●
uređaji za zvuk (slušalice, zvučnici)
●
miš
Bluetooth uređaji pružaju mogućnost ravnopravnog umrežavanja koje dozvoljava postavljanje PAN-a (osobne
područne mreže) Bluetooth uređaja. Informacije o konfiguriranju i upotrebi Bluetooth uređaja potražite u
softverskoj pomoći za Bluetooth.
Dodavanje uređaja s podrškom za Bluetooth
1.
Odaberite Start > Uređaji i pisači > Dodaj uređaj i slijedite upute na zaslonu.
2.
Odaberite Bluetooth uređaj koji želite dodati na računalo, a zatim Dalje.
NAPOMENA: ako uređaj traži potvrdu autentičnosti, prikazat će se kod za uparivanje. Na uređaju koji
dodajete slijedite upute na zaslonu da biste provjerili odgovara li kod na uređaju kodu za uparivanje. Dodatne
informacije potražite u dokumentaciji isporučenoj uz uređaj.
NAPOMENA: ako se vaš uređaj ne nalazi na popisu, provjerite je li Bluetooth na njemu uključen i je li
uključena postavka za bežičnu vezu na računalu. Za neke uređaje mogu postojati dodatni preduvjeti;
pregledajte dokumentaciju isporučenu uz uređaj.
Povezivanje s ožičenom mrežom
Određeni proizvodi mogu omogućivati žičnu vezu: lokalna mreža (LAN) i modemska veza. LAN veza koristi
mrežni kabel i mnogo je brža od modemske veze koja koristi telefonski kabel. Oba kabela se prodaju zasebno.
UPOZORENJE! Da biste umanjili opasnost od električnog udara, požara ili oštećenja opreme, ne umećite
modemski ili telefonski kabel u RJ-45 (mrežnu) utičnicu.
Povezivanje s lokalnom žičnom mrežom – LAN (samo određeni proizvodi)
Ako računalo želite povezati izravno s usmjerivačem u svom domu (umjesto bežičnog rada) ili ako se želite
povezati s postojećom mrežom u uredu, upotrijebite LAN vezu.
Da biste se povezali s LAN-om, potreban vam je 8-pinski RJ-45 mrežni kabel ili dodatni priključni uređaj
odnosno priključak za proširenje ako na računalu nema priključnice za RJ-45.
Da biste priključili mrežni kabel, slijedite ove korake:
1.
18
Mrežni kabel priključite u mrežnu utičnicu (1) na računalu.
Poglavlje 3 Povezivanje s mrežom
2.
Drugi kraj mrežnog kabela priključite u zidnu mrežnu utičnicu (2) ili usmjerivač.
NAPOMENA: Ako mrežni kabel sadrži sklop za suzbijanje smetnji (3), koji sprječava interferenciju s
televizijskim i radijskim signalima, usmjerite kraj sa sklopom prema računalu.
Povezivanje s ožičenom mrežom
19
4
Kretanje po zaslonu
Po računalnom se zaslonu možete kretati na sljedeće načine:
●
pomoću dodirnih gesta izravno na računalnom zaslonu (samo odabrani proizvodi)
●
pomoću dodirnih gesta na dodirnoj pločici (TouchPadu)
●
pomoću tipkovnice i dodatnog miša (miš se kupuje zasebno)
Upotreba dodirne pločice (TouchPada) i gesti dodirnog zaslona
Dodirna pločica (TouchPad) pomaže u kretanju računalnim zaslonom i upravljanju pokazivačem jednostavnim
dodirnim gestama. Lijevi i desni gumb dodirne pločice (TouchPada) možete koristiti i kao odgovarajuće tipke
na vanjskom mišu. Za kretanje po dodirnom zaslonu (samo odabrani proizvodi), zaslon dodirujte izravno
upotrebom gesti opisanih u ovom poglavlju.
Također možete prilagoditi geste i pogledati pokazne prikaze rada gesti. Odaberite Start > Upravljačka ploča
> Hardver i zvuk > Uređaji i pisači > Miš.
NAPOMENA: ako nije drugačije napomenuto, geste se mogu koristiti na dodirnoj pločici (TouchPadu) ili na
dodirnom zaslonu (samo odabrani proizvodi).
Dodir
Pomoću geste dodira/dvostrukog dodira odaberite ili otvorite stavku na zaslonu.
●
Pokažite na stavku na zaslonu, a zatim jednim prstom dodirnite područje dodirne pločice (TouchPada) ili
dodirni zaslon da biste je odabrali. Dva puta dodirnite stavku da biste je otvorili.
Zumiranje pincetnim pokretom s dva prsta
Koristite uvećavanje/smanjivanje prikaza dvama prstima da biste smanjili ili uvećali slike ili tekst.
20
●
Stavku možete smanjiti tako da stavite dva prsta odvojeno na područje dodirne pločice (TouchPada) ili
dodirnog zaslona, a zatim prste približite.
●
Stavku možete povećati tako da stavite dva prsta zajedno na područje dodirne pločice (TouchPada) ili
dodirnog zaslona, a zatim prste odvojite.
Poglavlje 4 Kretanje po zaslonu
Pomicanje s dva prsta (samo dodirna pločica (TouchPad))
Koristite pomicanje dvama prstima da biste se na stranici ili slici pomicali gore, dolje ili na stranu.
●
Postavite dva prsta na zonu dodirne pločice (TouchPada), lagano ih razmaknite, a potom ih povucite
gore, dolje, lijevo ili desno.
Dodir s dva prsta (samo dodirna pločica (TouchPad))
Koristite dodir s dva prsta da biste otvorili izbornik za objekt na zaslonu.
NAPOMENA: dodir s dva prsta pokreće istu funkciju kao i klik desnom tipkom miša.
●
Dodirnite dvama prstima zonu dodirne pločice (TouchPada) i pritisnite da biste otvorili izbornik
mogućnosti za odabrani objekt.
Upotreba dodirne pločice (TouchPada) i gesti dodirnog zaslona
21
5
Značajke za zabavu
HP-ovo računalo možete koristiti za posao i zabavu, za druženje s drugim korisnicima putem web-kamere, za
kombiniranje audiodatoteka i videodatoteka te za povezivanje s vanjskim uređajima kao što su projektor,
monitor, televizor i zvučnici. Upute za pronalaženje audioznačajki, videoznačajki i značajki kamere na računalu
potražite u odjeljku Komponente na stranici 3.
Korištenje web-kamere (samo određeni proizvodi)
Vaše računalo ima web-kameru (integriranu kameru) koja snima videozapise i fotografije. Na nekim je
modelima moguće održavati videokonferencije i razgovore putem interneta pomoću strujanja videozapisa.
▲
Da biste pristupili kameri, odaberite Start > Svi programi > Komunikacija i razgovor > CyberLink
YouCam.
Upotreba zvuka
Možete preuzimati i slušati glazbu, izravno primati audiosadržaj s weba (uključujući radio), snimati zvuk ili
miješati zvuk i videozapis da biste stvarali multimedijske sadržaje. Možete i reproducirati glazbene CD-ove na
računalu (na nekim proizvodima) ili priključiti vanjski optički pogon da biste reproducirali CD-ove. Da biste još
više uživali u glazbi, priključite slušalice ili zvučnike.
Povezivanje zvučnika
Ožičene zvučnike možete s računalom povezati putem USB utičnice ili kombinirane utičnice za audioizlaz
(slušalice) / audioulaz (mikrofon) na računalu ili na priključnoj stanici.
Da biste povezali bežične zvučnike s računalom, slijedite upute proizvođača uređaja.
Povezivanje slušalica s mikrofonom
UPOZORENJE! Da biste smanjili opasnost od ozljede, stišajte zvuk prije no što stavite slušalice, ušne
slušalice ili naglavne slušalice. Dodatne sigurnosne informacije potražite u Obavijestima o propisima,
sigurnosti i očuvanju okoliša.
Pristupanje dokumentu:
▲
odaberite Start > Svi programi > HP-ova pomoć i podrška > HP-ova dokumentacija.
Slušalice u kombinaciji s mikrofonom nazivaju se još i naglavni kompleti ili naglavne slušalice. Ožičene
slušalice s mikrofonom možete priključiti u kombiniranu utičnicu za audio izlaz (slušalice) / audio ulaz
(mikrofon) na računalu.
Da biste na računalo priključili bežične slušalice s mikrofonom, slijedite upute proizvođača uređaja.
Upotreba postavki zvuka
Koristite postavke zvuka da biste prilagodili glasnoću sustava, promijenili zvukove sustava ili upravljali
audiouređajima.
Za prikaz ili promjenu zvuka:
▲
22
odaberite Start > Upravljačka ploča > Hardver i zvuk, a zatim odaberite Zvuk ili softver za zvuk.
Poglavlje 5 Značajke za zabavu
NAPOMENA: da biste vidjeli sve sadržaje na upravljačkoj ploči, odaberite prikaz velikih ili malih ikona
umjesto prikaza Kategorija.
Upotreba funkcije za videozapise
Vaše je računalo snažan videouređaj koji vam omogućuje gledanje videozapisa koji se strujanjem prenose s
omiljenih web-mjesta te preuzimanje videozapisa i filmova radi gledanja na računalu bez potrebe za
povezivanjem s mrežom.
Da biste povećali užitak gledanja, povežite vanjski monitor, projektor ili TV pomoću priključka za video na
računalu.
VAŽNO: vanjski uređaj mora biti spojen ispravnim kabelom na ispravan priključak. Slijedite upute
proizvođača uređaja.
Informacije o korištenju videoznačajki potražite u HP Support Assistant.
Povezivanje videouređaja pomoću kabela USB Type-C (samo odabrani proizvodi)
NAPOMENA: da biste povezali USB Type-C Thunderbolt uređaj s računalom, potreban vam je USB Type-C
kabel koji se kupuje zasebno.
Kako biste prikazali videozapis ili zaslon visoke razlučivosti na vanjskom Thunderbolt uređaju, priključite
Thunderbolt uređaj prema sljedećim uputama:
1.
Jedan kraj USB Type-C kabela priključite u USB Type-C Thunderbolt priključak računala.
2.
Drugi kraj kabela priključite u vanjski Thunderbolt uređaj.
3.
Pritišćite fn + f8 da biste sliku računala prebacivali s jednog na drugi od četiri moguća stanja prikaza.
●
Samo zaslon računala: prikaz slike sa zaslona samo na računalu
●
Duplicirano: istodobni prikaz slike sa zaslona i na računalu i na vanjskom uređaju
Upotreba funkcije za videozapise
23
●
Prošireno: prikaz proširene slike sa zaslona i na računalu i na vanjskom uređaju
●
Samo drugi zaslon: prikaz slike sa zaslona samo na vanjskom uređaju
Svakim pritiskom na tipke fn+f8 mijenjate način prikaza.
NAPOMENA: da biste postigli najbolje rezultate, osobito ako odaberete mogućnost "Prošireno",
povećajte razlučivost zaslona vanjskog uređaja na način opisan u nastavku. Odaberite Start >
Upravljačka ploča > Izgled i personalizacija. U odjeljku Zaslon odaberite Prilagođavanje razlučivosti.
Otkrivanje bežičnih zaslona kompatibilnih sa standardom Miracast i povezivanje s
njima (samo određeni proizvodi)
NAPOMENA: da biste saznali koju vrstu zaslona imate (Miracast-kompatibilnu ili Intel WiDi), pogledajte
dokumentaciju isporučenu s TV-om ili sekundarnim uređajem za prikaz.
Da biste otkrili bežične zaslone kompatibilne sa standardom Miracast i povezali se s njima bez izlaska iz
trenutnih aplikacija, slijedite korake u nastavku.
Da biste otvorili Miracast, učinite sljedeće:
▲
odaberite Start > Upravljačka ploča > Izgled i personalizacija > Zaslon > Povezivanje s vanjskim
zaslonom.
Otkrivanje zaslona s Intel WiDi certifikatom i povezivanje s njima (samo određeni
Intelovi proizvodi)
Koristite Intelove WiDi da biste bežično prikazivali pojedinačne datoteke poput fotografija, glazbe i
videozapisa ili duplicirali svoj cijeli računalni zaslon na televizoru ili sekundarnom zaslonu.
Intel WiDi, vrhunsko Miracast rješenje, pojednostavnjuje jednostavno i besprijekorno uparivanje sekundarnog
uređaja; omogućuje dupliciranje cijelog zaslona; poboljšava brzinu, kvalitetu i promjenu veličine.
Da biste povezali sa zaslonima s Intel WiDi certifikatom, učinite sljedeće:
▲
odaberite Start > Upravljačka ploča > Izgled i personalizacija > Zaslon > Povezivanje s vanjskim
zaslonom.
Da biste otvorili Intel WiDi, učinite sljedeće:
▲
24
odaberite Start > Upravljačka ploča > Izgled i personalizacija > Zaslon > Intel WiDi.
Poglavlje 5 Značajke za zabavu
6
Upravljanje napajanjem
NAPOMENA: računalo može imati gumb ili prekidač za uključivanje i isključivanje. Pojam gumb za
uključivanje i isključivanje u ovom vodiču odnosi se na obje vrste kontrola za uključivanje i isključivanje.
Isključivanje računala
OPREZ:
podaci koji nisu spremljeni izgubit će se kad se računalo isključi.
Naredbom za isključivanje računala zatvaraju se svi otvoreni programi, uključujući operacijski sustav, te se
isključuju zaslon i računalo.
Isključite računalo u bilo kojoj od sljedećih situacija:
●
kada morate pristupiti komponentama unutar računala
●
kada priključujete vanjski hardverski uređaj koji se ne spaja pomoću priključka univerzalne serijske
sabirnice (USB)
●
kada računalo dulje vrijeme nećete upotrebljavati niti priključivati u vanjsko napajanje
Premda računalo možete isključiti pomoću gumba za uključivanje i isključivanje, preporučuje se korištenje
naredbe za isključivanje sustava Windows.
NAPOMENA: ako je računalo u stanju mirovanja ili hibernacije, najprije morate kratkim pritiskom na gumb za
uključivanje i isključivanje izaći iz mirovanja ili hibernacije da biste mogli isključiti računalo.
1.
Spremite ono na čemu ste radili i zatvorite sve otvorene programe.
2.
Odaberite Start > Isključi.
Ako računalo ne reagira, a ne možete koristiti prethodno navedeni postupak isključivanja, isprobajte sljedeće
postupke za hitne situacije prema navedenom redoslijedu:
●
Pritisnite ctrl+alt+delete. Odaberite ikonu Napajanje, a zatim odaberite Isključivanje.
●
Pritisnite i držite gumb za uključivanje i isključivanje najmanje 5 sekundi.
●
Odspojite računalo od vanjskog napajanja.
Korištenje HP-ove značajke brzog punjenja (samo neki
proizvodi)
HP-ova značajka brzog punjenja omogućuje vam brzo punjenje baterije računala. Ovisno o modelu računala i
prilagodniku izmjeničnog napona, značajka brzog punjenja funkcionira na neki od sljedećih načina:
●
Ako je preostala razina napunjenosti baterije između 0 i 50 %, baterija će se do 50 % ukupnog kapaciteta
napuniti za najviše 30 minuta.
●
Ako je preostala razina napunjenosti baterije između 0 i 90 %, baterija će se do 90 % ukupnog kapaciteta
napuniti za najviše 90 minuta.
Da biste koristili HP-ovu značajku brzog punjenja, isključite računalo pa priključite prilagodnik izmjenične
struje na računalo i na vanjski izvor napajanja.
Isključivanje računala
25
Podešavanje mogućnosti napajanja
OPREZ: postoji nekoliko dobro poznatih slabosti kada je računalo u stanju mirovanja. Da biste
neovlaštenom korisniku onemogućili pristup podacima na vašem računalu, čak i šifriranim podacima, HP
preporučuje da uvijek pokrenete stanje hibernacije umjesto mirovanja svaki put kada računalo neće biti u
vašem fizičkom posjedu. To je osobito važno kada putujete sa svojim računalom.
Korištenje stanja za uštedu energije
Značajka mirovanja tvornički je omogućena. Kad je pokrenuto stanje mirovanja, žaruljica napajanja trepće i
zaslon je isključen. Vaš se rad sprema u memoriju.
OPREZ: da biste spriječili moguće smanjenje audio i videokvalitete, gubitak funkcije audio ili video
reprodukcije ili gubitak podataka, nemojte pokretati stanje mirovanja tijekom čitanja s diska ili snimanja na
disk ili na vanjsku memorijsku karticu.
NAPOMENA: ne možete pokrenuti ni jednu vrstu mrežnog povezivanja ni koristiti funkcije računala dok je
računalo u stanju mirovanja.
Pokretanje stanja mirovanja i izlaz iz njega
Dok je računalo uključeno, možete pokrenuti stanje mirovanja na bilo koji sljedeći način:
●
Nakratko pritisnite gumb za uključivanje i isključivanje.
●
Zatvorite zaslon.
●
Odaberite Start, odaberite strelicu pokraj gumba za uključivanje i isključivanje, a zatim odaberite Stanje
mirovanja.
Da biste izašli iz stanja mirovanja, kratko pritisnite gumb za uključivanje i isključivanje.
Kad računalo izađe iz stanja mirovanja, uključit će se žaruljica napajanja te se vaš rad vraća na zaslon na
mjesto gdje ste prestali s radom.
NAPOMENA: ako ste odredili da prilikom buđenja treba unijeti lozinku, morate unijeti svoju Windows lozinku
prije povratka računala na zaslon.
Pokretanje stanja hibernacije i izlaz iz njega
Sustav je tvornički postavljen tako da pokrene hibernaciju nakon razdoblja neaktivnosti ako koristite bateriju,
odnosno vanjsko napajanje ili kada se baterija isprazni do kritične razine.
Postavke napajanja i vremenska ograničenja moguće je promijeniti na upravljačkoj ploči sustava Windows.
Pokretanje stanja hibernacije:
▲
Odaberite Start, zatim strelicu pokraj gumba za uključivanje i isključivanje, a zatim odaberite
Hibernacija.
Izlaz iz stanja hibernacije:
▲
Nakratko pritisnite gumb za uključivanje i isključivanje.
Žaruljice napajanja uključit će se i vaš će se rad vratiti na zaslon na mjestu gdje ste prekinuli rad.
NAPOMENA: ako ste odredili da prilikom buđenja treba unijeti lozinku, morate unijeti svoju Windows lozinku
prije povratka računala na zaslon.
26
Poglavlje 6 Upravljanje napajanjem
Korištenje pokazivača napajanja i postavki napajanja
Mjerač napajanja nalazi se u području obavijesti na desnom kraju programske trake. Mjerač napajanja
omogućuje brzi pristup postavkama napajanja i prikaz preostalog kapaciteta baterije.
●
Da biste prikazali postotak preostalog kapaciteta baterije i trenutni plan napajanja, postavite pokazivač
na ikonu mjerača napajanja.
●
Da biste pristupili mogućnostima napajanja ili promijenili plan napajanja, odaberite ikonu mjerača
napajanja i stavku s popisa.
Različite ikone mjerača baterije označavaju radi li računalo uz baterijsko ili vanjsko napajanje. Ikona će
prikazati i poruku ako se napunjenost baterije smanji na nisku ili kritičnu razinu.
Postavljanje zaštite lozinkom po izlasku iz stanja mirovanja ili hibernacije
Da biste postavili računalo da zatraži lozinku pri izlasku iz stanja mirovanja ili hibernacije, slijedite ove korake:
1.
Odaberite Start > Upravljačka ploča > Sustav i sigurnost > Mogućnosti napajanja.
2.
U lijevom oknu odaberite Traži lozinku prilikom buđenja.
3.
Odaberite Promjena trenutno nedostupnih postavki.
4.
Odaberite Zahtijevaj lozinku (preporučeno).
NAPOMENA: ako morate stvoriti lozinku za korisnički račun ili promijeniti trenutnu lozinku za korisnički
račun, odaberite Stvorite ili promijenite lozinku za svoj korisnički račun i slijedite upute na zaslonu.
Ako lozinku za korisnički račun ne trebate stvoriti ili zamijeniti, idite na korak 5.
5.
Odaberite Spremi promjene.
Korištenje baterijskog napajanja
Kada računalo nije priključeno na vanjski izvor napajanja, ono koristi napajanje baterije. Vijek trajanja baterije
ovisi o postavkama upravljanja napajanjem, programima koji se izvode na računalu, svjetlini zaslona,
vanjskim uređajima povezanima s računalom i drugim čimbenicima. Ako bateriju držite u računalu, ona će se
puniti svaki put kada je računalo priključeno u napajanje izmjeničnim naponom te će štititi vaše podatke u
slučaju prestanka vanjskog napajanja. Ako se u računalu nalazi napunjena baterija, a ono radi na vanjskom
napajanju, računalo će automatski prijeći na baterijsko napajanje ako se od računala odvoji prilagodnik ili se
dogodi gubitak vanjskog napajanja.
NAPOMENA: kada od računala odvojite napajanje izmjeničnim naponom, svjetlina zaslona automatski se
smanjuje radi štednje baterije. Određena računala mogu prelaziti iz jednog grafičkog načina rada u drugi radi
povećavanja vijeka trajanja baterije.
Podešavanje mogućnosti napajanja
27
Upotreba HP-ove povjere baterije
Da biste nadzirali stanje baterije ili ako se baterija brzo prazni, pokrenite HP-ovu provjeru baterije u programu
HP Support Assistant. U slučaju da se prilikom HP-ove provjere baterije utvrdi da je bateriju potrebno
zamijeniti, obratite se tehničkoj podršci.
Da biste pokrenuli HP-ovu provjeru baterije:
1.
Povežite prilagodnik za izmjenični napon s računalom.
NAPOMENA: računalo mora biti priključeno na vanjsko napajanje da bi HP-ova provjera baterije
ispravno funkcionirala.
2.
Odaberite Start > Svi programi > HP-ova pomoć i podrška > HP Support Assistant.
– ili –
Odaberite ikonu upitnika na programskoj traci.
3.
Odaberite Moje računalo, odaberite karticu Dijagnostika i alati, a zatim odaberite HP-ova provjera
baterije.
HP-ova provjera baterije provjerava funkcioniraju li baterija i njezine ćelije ispravno, a zatim izvještava o
rezultatima provjere.
Prikaz preostale napunjenosti baterije
▲
Pokazivač postavite na ikonu pokazivača baterije u području obavijesti sustava Windows, na krajnjem
desnom dijelu programske trake.
Maksimiziranje trajanja baterije
Trajanje baterije razlikuje se ovisno o značajkama koje koristite pri baterijskom napajanju. Maksimalno
trajanje baterije s vremenom se skraćuje, kako se kapacitet pohranjivanja baterije prirodno smanjuje.
Savjeti za maksimiziranje trajanja baterije:
●
Smanjite osvjetljenje zaslona.
●
U odjeljku Mogućnosti napajanja odaberite postavku Ušteda energije.
Upravljanje niskim razinama napunjenosti baterije
Informacije u ovom odjeljku opisuju upozorenja i odgovore sustava koji se postavljaju u tvornici. Neka
upozorenja o niskoj napunjenosti baterije i odgovori sustava mogu se promijeniti pomoću mogućnosti
napajanja. Preference koje su postavljene pomoću Mogućnosti napajanja ne utječu na signalna svjetla.
Prepoznavanje niskih razina napunjenosti baterije
Kada baterija koja je jedini izvor napajanja za računalo dosegne nisku ili kritičnu razinu napunjenosti, dolazi do
sljedećeg:
●
Žaruljica baterije (samo odabrani proizvodi) označava nisku ili kritičnu razinu baterije.
– ili –
●
Ikona mjerača napajanja u području obavijesti prikazuje obavijest o niskoj ili kritičnoj razini napunjenosti
baterije.
Ako je računalo uključeno ili u stanju mirovanja, ono će kratko ostati u stanju mirovanja, a zatim će se isključiti
i izgubiti sve podatke koji nisu bili spremljeni.
28
Poglavlje 6 Upravljanje napajanjem
Rješavanje niske razine napunjenosti baterije
Rješavanje niske razine napunjenosti baterije kad je dostupno vanjsko napajanje
▲
Povežite jedan od ovih uređaja:
●
prilagodnik izmjeničnog napona
●
dodatni uređaj za sidrenje ili proširenje
●
priključite dodatni prilagodnik napajanja kupljen kao dodatak tvrtke HP.
Rješavanje niske razine napunjenosti baterije kada nema dostupnog izvora napajanja
Da biste riješili nisku razinu napunjenosti baterije kada nije dostupan izvor napajanja, spremite sve na čemu
ste radili i isključite računalo.
Ušteda energije baterije
●
U odjeljku Mogućnosti napajanja odaberite postavku Ušteda energije.
●
Isključite vezu s bežičnom i lokalnom mrežom (LAN) i zatvorite modemske aplikacije ako ih ne koristite.
●
Odspojite vanjske uređaje koji nisu priključeni na vanjski izvor napajanja ako ih ne koristite.
●
Zaustavite, onemogućite ili izvadite vanjske memorijske kartice koje ne koristite.
●
Smanjite svjetlinu zaslona.
●
Prije nego prestanete raditi, pokrenite stanje mirovanja ili isključite računalo.
Odlaganje baterije u otpad
Kada istekne vijek trajanja baterije, ne bacajte je u nerazvrstani kućni otpad. Pridržavajte se lokalnih zakona i
odredbi o odlaganju baterija u otpad.
Zamjena baterije
Baterije u ovom proizvodu korisnici ne mogu sami jednostavno zamijeniti. Vađenje ili zamjena baterije mogu
utjecati na jamstvo. Ako se baterija više ne može do kraja napuniti, obratite se službi za podršku.
Upotreba vanjskog izvora izmjeničnog napajanja
UPOZORENJE! Da biste smanjili rizik od mogućih sigurnosnih problema, upotrijebite samo prilagodnik za
izmjenični napon koji je došao s računalom, zamjenski prilagodnik koji je dao HP ili kompatibilan prilagodnik
kupljen pri HP-u.
NAPOMENA: dodatne informacije o priključivanju na izmjenični napon potražite na posteru Upute za
postavljanje priloženom u kutiji računala.
Vanjsko izmjenično napajanje osigurava se putem odobrenog prilagodnika izmjenične struje ili putem
dodatnog uređaja za sidrenje ili proširenje.
Računalo spojite na vanjski izvor izmjenične struje u bilo kojem od sljedećih slučajeva:
●
prilikom punjenja ili kalibriranja baterije
●
prilikom instaliranja i modificiranja sistemskog softvera
●
prilikom pisanja na CD, DVD ili BD (samo odabrani proizvodi)
Podešavanje mogućnosti napajanja
29
●
prilikom pokretanja defragmentacije diska
●
prilikom sigurnosnog kopiranja ili oporavka sustava
Prilikom povezivanja računala s vanjskim izvorom izmjeničnog napona događa se sljedeće:
●
Baterija se počinje puniti.
●
Ako je računalo uključeno, u području obavijesti mijenja se ikona mjerača napajanja.
Kada isključite vanjski izvor izmjenične struje događa se sljedeće:
30
●
računalo se prebacuje na napajanje baterijom
●
automatski se smanjuje svjetlina zaslona radi uštede baterije
Poglavlje 6 Upravljanje napajanjem
7
Sigurnost
Zaštita računala
Uobičajene sigurnosne značajke operacijskog sustava Windows i uslužnog programa za postavljanje računala
koje nema sustav Windows (BIOS) mogu zaštititi osobne postavke i podatke od raznih opasnosti.
NAPOMENA: sigurnosna rješenja osmišljena su da odvraćaju od krađe. Ta rješenja ne mogu spriječiti krađu
ili nepravilnu upotrebu proizvoda.
NAPOMENA: prije no što računalo pošaljete na servis, stvorite sigurnosne kopije datoteka, izbrišite
povjerljive datoteke, a potom uklonite sve postavke lozinki.
NAPOMENA: neke sigurnosne značajke navedene u ovom poglavlju možda neće biti dostupne na vašem
računalu.
NAPOMENA: vaše računalo podržava CompuTrace – internetski sigurnosni servis za praćenje i oporavak
dostupan u određenim regijama. Ako vam računalo ukradu, CompuTrace ga može pratiti ako neovlašteni
korisnik pristupi internetu. Da biste koristili CompuTrace, morate kupiti softver i pretplatiti se na servis.
Informacije o naručivanju softvera Computrace potražite na adresi http://www.hp.com.
Opasnost za računalo
Sigurnosna značajka
Neovlaštena upotreba računala
HP Client Security, u kombinaciji s lozinkom, pametnom karticom,
karticom bez kontakata, registriranim otiscima prstiju ili drugim
vjerodajnicama za provjeru autentičnosti.
Neovlašteni pristup programu Computer Setup (Postavljanje
računala) (BIOS)
Administratorska lozinka za BIOS u programu Computer Setup
(Postavljanje računala)*
Neovlašten pristup sadržaju tvrdog diska
Lozinka za DriveLock (samo odabrani proizvodi) u programu
Computer Setup (Postavljanje računala) *
Neovlašteno pokretanje s dodatnog vanjskog optičkog pogona
(samo odabrani proizvodi), dodatnog vanjskog tvrdog diska (samo
odabrani proizvodi) ili unutarnjeg mrežnog prilagodnika
Značajka mogućnosti pokretanja u programu Computer Setup*
(Postavljanje računala)
Neovlašten pristup korisničkom računu za Windows
Korisnička lozinka za Windows
Neovlašteni pristup podacima
●
Softver HP Drive Encryption (samo odabrani proizvodi)
●
Windows Defender
Neovlašteni pristup postavkama Computer Setup (Postavljanje
računala) i druge informacije identifikacije računala
Administratorska lozinka za BIOS u programu Computer Setup
(Postavljanje računala)*
Neovlašteno uklanjanje računala
Utor za sigurnosni kabel (upotrijebljen s dodatnim sigurnosnim
kabelom samo na odabranim proizvodima)
*Computer Setup (Postavljanje računala) unaprijed je instaliran uslužni program utemeljen na ROM-u, koji se može koristiti kada
operacijski sustav ne funkcionira ili se neće učitati. Možete upotrijebiti pokazivački uređaj (dodirnu pločicu, pokazivački štapić ili USB
miš) ili tipkovnicu za kretanje i odabir stavki u programu Computer Setup (Postavljanje računala).
NAPOMENA:
na tablet-računalima bez tipkovnice možete koristiti dodirni zaslon.
Zaštita računala
31
Upotreba lozinki
Lozinka je odabrana skupina znakova koja služi za osiguravanje podataka u računalu. Možete odrediti
nekoliko vrsta lozinki, ovisno o tome kako želite kontrolirati pristup podacima. Lozinke možete postaviti u
sustavu Windows ili u programu Computer Setup (Postavljanje računala), koji je predinstaliran na računalo.
●
Administratorska lozinka za BIOS i lozinka za DriveLock postavljaju se u programu Computer Setup
(Postavljanje računala) te njima upravlja BIOS sustava.
●
Lozinke sustava Windows postavljaju se samo u operacijskom sustavu Windows.
●
Ako zaboravite i korisničku lozinku za DriveLock i glavnu lozinku za DriveLock postavljenu u programu
Computer Setup (Postavljanje računala), tvrdi disk zaštićen pomoću tih lozinki se trajno zaključava i više
se ne može upotrijebiti.
Istu lozinku možete upotrijebiti za sigurnosnu značajku sustava Windows i programa Computer Setup
(Postavljanje računala). Također možete upotrijebiti istu lozinku za više od jedne značajke programa
Computer Setup (Postavljanje računala).
Pročitajte sljedeće savjete za izradu i spremanje lozinki:
●
Prilikom stvaranja lozinki slijedite preduvjete koje postavlja program.
●
Nemojte koristiti istu lozinku za više aplikacija ili web-mjesta, a lozinku za Windows nemojte koristiti za
druge aplikacije ili web-mjesta.
●
Upotrijebite značajku Password Manager (Upravitelj lozinki) programa HP Client Security da biste
pohranili korisnička imena i lozinke za web-mjesta i aplikacije. Kasnije ih možete sigurno pročitati ako ih
ne možete zapamtiti.
●
Ne spremajte lozinku u datoteke na računalu.
U tablicama u nastavku navedene su uobičajene lozinke za Windows i administratorske lozinke za BIOS uz
opis njihovih funkcija.
Postavljanje lozinki u sustavu Windows
Lozinka
Funkcija
Administratorska lozinka*
Štiti pristup računu sustava Windows na razini administratora.
NAPOMENA: postavljanjem administratorske lozinke za sustav
Windows ne postavlja se administratorska lozinka za BIOS.
Korisnička lozinka*
Štiti pristup korisničkom računu u sustavu Windows.
*Za informacije o postavljanju administratorske lozinke za Windows ili korisničke lozinke za Windows, odaberite Start > Svi Programi >
HP Pomoć i Podrška > HP Support Assistant.
Postavljanje lozinki u programu Computer Setup (Postavljanje računala)
Lozinka
Funkcija
Administratorska lozinka za BIOS*
Štiti pristup programu Computer Setup (Postavljanje računala).
NAPOMENA: ako su omogućene značajke za sprječavanje
uklanjanja administratorske lozinke za BIOS, možda je nećete
moći ukloniti dok ne onemogućite te značajke.
32
Poglavlje 7 Sigurnost
Lozinka
Funkcija
Glavna lozinka za DriveLock*
Štiti pristup unutarnjem tvrdom disku koji je zaštićen značajkom
DriveLock. Upotrebljava se i za uklanjanje zaštite DriveLock.
NAPOMENA: na odabranim proizvodima, prije postavljanja
lozinke za DriveLock morate postaviti administratorsku lozinku za
BIOS.
Korisnička lozinka za DriveLock*
Štiti pristup unutarnjem tvrdom pogonu koji je zaštićen
značajkom DriveLock, a postavlja se u lozinkama za značajku
DriveLock tijekom postupka omogućivanja.
NAPOMENA: na odabranim proizvodima, prije postavljanja
lozinke za DriveLock morate postaviti administratorsku lozinku za
BIOS.
*Pojedinosti o svakoj od tih lozinki potražite u sljedećim temama.
Upravljanje administratorskom lozinkom za BIOS
Da biste postavili, promijenili ili obrisali lozinku, slijedite ove upute:
Zadavanje nove administratorske lozinke za BIOS
1.
Pokrenite Computer Setup (Postavljanje računala).
●
Računala ili tablet-računala s tipkovnicom:
▲
●
Uključite ili ponovno pokrenite računalo i kada se pojavi HP-ov logotip, pritisnite tipku f10 da
biste ušli u Computer Setup (Postavljanje računala).
Tablet-računala bez tipkovnice:
▲
Isključite tablet-računalo. Pritisnite gumb napajanja u kombinaciji s gumbom za stišavanje
dok se ne prikaže izbornik Pokretanja, a zatim dodirnite F10 da biste ušli u Computer Setup
(Postavljanje računala).
2.
Odaberite Sigurnost, odaberite Stvori administratorsku lozinku za BIOS, a zatim pritisnite tipku enter.
3.
Unesite lozinku kada se to od vas zatraži.
4.
Kada se to od vas zatraži, ponovno unesite novu lozinku da biste je potvrdili.
5.
Da biste spremili promjene i izašli iz programa Computer Setup (Postavljanje računala), odaberite ikonu
Spremi, a zatim slijedite upute na zaslonu.
– ili –
Odaberite Glavno, odaberite Spremi promjene i izađi, a zatim pritisnite tipku enter.
Promjene će stupiti na snagu prilikom ponovnog pokretanja računala.
Mijenjanje administratorske lozinke za BIOS
1.
Pokrenite Computer Setup (Postavljanje računala).
●
Računala ili tablet-računala s tipkovnicom:
▲
●
Uključite ili ponovno pokrenite računalo i kada se pojavi HP-ov logotip, pritisnite tipku f10 da
biste ušli u Computer Setup (Postavljanje računala).
Tablet-računala bez tipkovnice:
Upotreba lozinki
33
▲
Isključite tablet-računalo. Pritisnite gumb napajanja u kombinaciji s gumbom za stišavanje
dok se ne prikaže izbornik Pokretanja, a zatim dodirnite F10 da biste ušli u Computer Setup
(Postavljanje računala).
2.
Odaberite Sigurnost, odaberite Promijeni administratorsku lozinku za BIOS, a zatim pritisnite tipku
enter.
3.
Kad se to od vas zatraži, unesite trenutnu lozinku.
4.
Kada se to zatraži, unesite novu lozinku.
5.
Kada se to od vas zatraži, ponovno unesite novu lozinku da biste je potvrdili.
6.
Da biste spremili promjene i izašli iz programa Computer Setup (Postavljanje računala), odaberite ikonu
Spremi, a zatim slijedite upute na zaslonu.
– ili –
Odaberite Glavno, odaberite Spremi promjene i izađi, a zatim pritisnite tipku enter.
Promjene će stupiti na snagu prilikom ponovnog pokretanja računala.
Brisanje administratorske lozinke za BIOS
1.
Pokrenite Computer Setup (Postavljanje računala).
●
Računala ili tablet-računala s tipkovnicom:
▲
●
Uključite ili ponovno pokrenite računalo i kada se pojavi HP-ov logotip, pritisnite tipku f10 da
biste ušli u Computer Setup (Postavljanje računala).
Tablet-računala bez tipkovnice:
▲
Isključite tablet-računalo. Pritisnite gumb napajanja u kombinaciji s gumbom za stišavanje
dok se ne prikaže izbornik Pokretanja, a zatim dodirnite F10 da biste ušli u Computer Setup
(Postavljanje računala).
2.
Odaberite Sigurnost, odaberite Promijeni administratorsku lozinku za BIOS, a zatim pritisnite tipku
enter.
3.
Kad se to od vas zatraži, unesite trenutnu lozinku.
4.
Kada se od vas zatraži nova lozinka, ostavite polje prazno, a zatim pritisnite tipku enter.
5.
Kada se od vas zatraži ponovni unos nove lozinke, ostavite polje prazno, a zatim pritisnite tipku enter.
6.
Da biste spremili promjene i izašli iz programa Computer Setup (Postavljanje računala), odaberite ikonu
Spremi, a zatim slijedite upute na zaslonu.
– ili –
Odaberite Glavno, odaberite Spremi promjene i izađi, a zatim pritisnite tipku enter.
Promjene će stupiti na snagu prilikom ponovnog pokretanja računala.
34
Poglavlje 7 Sigurnost
Upisivanje administratorske lozinke za BIOS
Kada se zatraži Administratorska lozinka za BIOS, unesite je (pomoću istih tipki pomoću kojih ste je
postavili), a zatim pritisnite Enter. Nakon dva neuspješna pokušaja unosa administratorske lozinke za BIOS
morate ponovno pokrenuti računalo i pokušati ponovo.
Upravljanje lozinke za DriveLock u programu Computer Setup (Postavljanje
računala) (samo odabrani proizvodi)
OPREZ: Da biste spriječili da tvrdi disk sa zaštitom DriveLock postane trajno neupotrebljiv, zabilježite
korisničku lozinku za DriveLock i glavnu lozinku za DriveLock na sigurno mjesto daleko od računala. Ako
zaboravite obje lozinke za DriveLock, tvrdi disk trajno će se zaključati i više se neće moći upotrebljavati.
DriveLock zaštita sprječava neovlašten pristup sadržaju tvrdog diska. DriveLock je moguće primijeniti samo
na unutarnji tvrdi pogon ili tvrde pogone računala. Nakon primjene DriveLock zaštite na pogon za pristup
pogonu potrebno je unijeti lozinku. Pogon mora biti umetnut u računalo ili napredni replikator priključka da bi
mu se moglo pristupiti pomoću lozinki za DriveLock.
Da biste primijenili zaštitu DriveLock na unutarnji tvrdi disk, u programu Computer Setup (Postavljanje
računala) potrebno je postaviti korisničku lozinku i glavnu lozinku. Prilikom upotrebe zaštite DriveLock pazite
na sljedeće:
●
Nakon primjene DriveLock zaštite na tvrdi disk, njemu je moguće pristupiti unosom korisničke ili glavne
lozinke.
●
Vlasnik korisničke lozinke trebao bi biti svakodnevni korisnik zaštićenog tvrdog diska. Vlasnik glavne
lozinke trebao bi biti administrator sustava ili svakodnevni korisnik.
●
Korisnička i glavna lozinka mogu biti istovjetne.
●
Korisničku ili glavnu lozinku možete izbrisati samo uklanjanjem zaštite DriveLock s pogona.
NAPOMENA: Na odabranim proizvodima, da biste mogli pristupiti značajkama zaštite DriveLock,
morate postaviti administratorsku lozinku za BIOS.
Upotreba lozinki
35
Postavljanje lozinke za DriveLock
Da biste postavili lozinku za DriveLock u programu Computer Setup (Postavljanje računala), slijedite ove
korake:
1.
Pokrenite Computer Setup (Postavljanje računala).
●
●
2.
Računala ili tablet-računala s tipkovnicom:
1.
Isključite računalo.
2.
Pritisnite gumb napajanja, a kada se pojavi HP-ov logotip, pritisnite tipku f10 da biste ušli u
Computer Setup (Postavljanje računala).
Tablet-računala bez tipkovnice:
1.
Isključite tablet-računalo.
2.
Pritisnite gumb napajanja u kombinaciji s gumbom za stišavanje dok se ne prikaže izbornik
Pokretanja, a zatim dodirnite F10 da biste ušli u Computer Setup (Postavljanje računala).
Odaberite Sigurnost, odaberite Uslužni programi tvrdog Diska, odaberite DriveLock, a zatim pritisnite
enter.
NAPOMENA: Za neke proizvode može biti potrebno postaviti lozinku za DriveLock i unijeti
administratorsku lozinku za BIOS.
3.
Odaberite tvrdi disk koji želite zaštititi, a zatim pritisnite enter.
4.
Odaberite Postavi glavnu lozinku za DriveLock ili Postavi lozinku za DriveLock (samo odabrani
proizvodi), a zatim pritisnite tipku enter.
5.
Pažljivo pročitajte upozorenje.
6.
Za postavljanje lozinke za DriveLock slijedite upute na zaslonu.
7.
Da biste izašli iz programa Computer Setup (Postavljanje računala), odaberite Glavno, odaberite Spremi
promjene i izađi, a zatim odaberite Da.
Omogućavanje DriveLocka (samo odabrani proizvodi)
Na nekim ćete proizvodima možda morati slijediti ove upute za omogućavanje značajke DriveLock.
1.
Pokrenite Computer Setup (Postavljanje računala).
●
●
2.
Računala ili tablet-računala s tipkovnicom:
1.
Isključite računalo.
2.
Pritisnite gumb napajanja, a kada se pojavi HP-ov logotip, pritisnite tipku f10 da biste ušli u
Computer Setup (Postavljanje računala).
Tablet-računala bez tipkovnice:
1.
Isključite tablet-računalo.
2.
Pritisnite gumb napajanja u kombinaciji s gumbom za stišavanje dok se ne prikaže izbornik
Pokretanja, a zatim dodirnite F10 da biste ušli u Computer Setup (Postavljanje računala).
Odaberite Sigurnost, odaberite Uslužni programi tvrdog diska, odaberite DriveLock, a zatim pritisnite
enter.
NAPOMENA: Na nekim ćete proizvodima možda morati unijeti administratorsku lozinku za BIOS i
odabrati Postavi lozinku za DriveLock.
36
Poglavlje 7 Sigurnost
3.
Odaberite tvrdi disk koji želite zaštititi, a zatim pritisnite enter.
4.
Slijedite upute na zaslonu kako biste odabrali stavke za omogućivanje značajke DriveLock i unijeli
lozinke kada to sustav zatraži.
NAPOMENA: Na nekim ćete proizvodima možda morati unijeti DriveLock. Polje je osjetljivo na
velika i mala slova.
5.
Da biste izašli iz programa Computer Setup (Postavljanje računala), odaberite Glavno, odaberite Spremi
promjene i izađi, a zatim odaberite Da.
Onemogućavanje značajke DriveLock (samo odabrani proizvodi)
1.
Pokrenite Computer Setup (Postavljanje računala).
●
●
2.
Računala ili tablet-računala s tipkovnicom:
1.
Isključite računalo.
2.
Pritisnite gumb napajanja, a kada se pojavi HP-ov logotip, pritisnite tipku f10 da biste ušli u
Computer Setup (Postavljanje računala).
Tablet-računala bez tipkovnice:
1.
Isključite tablet-računalo.
2.
Pritisnite gumb napajanja u kombinaciji s gumbom za stišavanje dok se ne prikaže izbornik
Pokretanja, a zatim dodirnite F10 da biste ušli u Computer Setup (Postavljanje računala).
Odaberite Sigurnost, odaberite Uslužni programi tvrdog diska, odaberite DriveLock, a zatim pritisnite
enter.
NAPOMENA: Na nekim ćete proizvodima možda morati unijeti administratorsku lozinku za BIOS i
odabrati Postavi lozinku za DriveLock.
3.
Odaberite tvrdi disk kojim želite upravljati, a zatim pritisnite enter.
4.
Za onemogućavanje programa DriveLock slijedite upute na zaslonu.
5.
Da biste izašli iz programa Computer Setup (Postavljanje računala), odaberite Glavno, odaberite Spremi
promjene i izađi, a zatim odaberite Da.
Unos lozinke za DriveLock (samo odabrani proizvodi)
Provjerite je li tvrdi disk umetnut u računalo (a ne u dodatni priključni uređaj ili u vanjski MultiBay priključak).
Kada se zatraži da unesete lozinku za DriveLock (DriveLock Password), unesite korisničku ili glavnu lozinku
(pomoću istih tipki pomoću kojih ste je postavili), a zatim pritisnite Enter.
Nakon tri neuspjela pokušaja unosa lozinke morat ćete isključiti računalo i pokušati ponovo.
Upotreba lozinki
37
Promjena lozinke za DriveLock (samo odabrani proizvodi)
Da biste promijenili lozinku za DriveLock u programu Computer Setup (Postavljanje računala), slijedite ove
korake:
1.
Isključite računalo.
2.
Pritisnite gumb napajanja.
3.
Prilikom upita za Lozinku za DriveLock, unesite trenutnu korisničku ili glavnu lozinku za DriveLock koju
želite promijeniti, pritisnite enter, a zatim pritisnite ili dodirnite tipku f10 da biste ušli u Computer Setup
(Postavljanje računala).
4.
Odaberite Sigurnost, odaberite Uslužni programi tvrdog diska, odaberite DriveLock, a zatim pritisnite
enter.
NAPOMENA: Na nekim ćete proizvodima možda morati unijeti administratorsku lozinku za BIOS i
odabrati Postavi lozinku za DriveLock.
5.
Odaberite tvrdi disk kojim želite upravljati, a zatim pritisnite enter.
6.
Odaberite stavke za promjenu lozinke, a zatim slijedite upite na zaslonu da biste unijeli lozinke.
NAPOMENA: mogućnost Change DriveLock Master Password (Promjena glavne lozinke za DriveLock)
vidljiva je samo ako je na upit za lozinku za DriveLock u drugom koraku navedena glavna lozinka.
7.
Da biste izašli iz programa Computer Setup (Postavljanje računala), odaberite Glavno, odaberite Spremi
promjene i izađi, a zatim slijedite upute na zaslonu.
Upotreba antivirusnog softvera
Kad računalo koristite za pristup e-pošti, mreži ili internetu, izlažete ga računalskim virusima. Računalski
virusi mogu onemogućiti operacijske sustave, programe ili uslužne programe te uzrokovati abnormalno
djelovanje.
Antivirusni softver može otkriti većinu virusa, uništiti ih te u većini slučajeva popraviti prouzročenu štetu.
Antivirusni softver morate često ažurirati da biste trajno bili zaštićeni od novih virusa.
Windows Defender je unaprijed instaliran na računalo. Preporučujemo da nastavite koristiti antivirusni
program da biste potpuno zaštitili računalo.
Za više informacija o računalnim virusima pristupite programu HP Support Assistant.
Upotreba softverskog vatrozida
Vatrozidi služe sprječavanju neovlaštenog pristupa sustavu ili mreži. Vatrozid može biti samo softverski
program koji instalirate na računalo i/ili mrežu, ili pak rješenje koje objedinjuje hardver i softver.
Postoje dvije vrste vatrozida.
●
vatrozid kao softver u glavnom računalu, koji štiti samo računalo na kojem je instaliran
●
mrežni vatrozid, instaliran između DSL ili kabelskog modema i kućne mreže, koji štiti sva umrežena
računala
Kada je na sustavu instaliran vatrozid, svi podaci koji u sustav ulaze ili iz njega izlaze nadziru se i uspoređuju s
korisnički definiranim sigurnosnim mjerilima. Blokiraju se podaci koji nisu usklađeni s tim mjerilima.
Na vaše je računalo ili u mrežnu opremu možda već instaliran vatrozid. Ako nije, dostupna su softverska
rješenja za vatrozid.
38
Poglavlje 7 Sigurnost
NAPOMENA: u određenim okolnostima vatrozid može blokirati pristup internetskim igrama, ometati pisače
ili zajedničko korištenje datoteka na mreži te blokirati ovlaštene privitke e-pošte. Da biste privremeno riješili
problem, onemogućite vatrozid, izvedite željeni zadatak te ponovno omogućite vatrozid. Da biste trajno
riješili problem, promijenite konfiguraciju vatrozida.
Instaliranje ključnih sigurnosnih ažuriranja
OPREZ: Microsoft® šalje upozorenja o kritičnim ažuriranjima. Da biste zaštitili računalo od povrede
sigurnosti i računalnih virusa, instalirajte sva ključna ažuriranja tvrtke Microsoft čim primite obavijest.
Možete odabrati želite li da se ažuriranja instaliraju automatski. Da biste promijenili postavke, odaberite Start
> Upravljačka ploča > Sustav i sigurnost > Windows Update > Promijeni postavke i slijedite upute na
zaslonu.
Upotreba softvera HP Client Security (samo odabrani proizvodi)
Softver HP Client Security unaprijed je instaliran na računalu. Tom se softveru može pristupiti putem ikone za
HP Client Security u krajnjem desnom dijelu programske trake ili upravljačke ploče sustava Windows. On
pruža sigurnosne značajke koje štite od neovlaštenog pristupa računalu, mrežama i ključnim podacima.
Dodatne informacije potražite u softverskoj pomoći za HP Client Security.
Upotreba programa HP Touchpoint Manager (samo odabrani
proizvodi)
HP Touchpoint Manager jest IT rješenje u oblaku koje tvrtkama omogućuje učinkovitu zaštitu imovine tvrtke i
upravljanje njome. HP Touchpoint Manager pomaže pri zaštiti uređaja od zlonamjernih i drugih napada,
nadzire stanje računala te klijentima skraćuje vrijeme utrošeno na rješavanje problema sa sigurnošću i
uređajima krajnjih korisnika. Korisnici mogu brzo preuzeti i instalirali softver koji je vrlo povoljan u usporedbi s
tradicionalnim internim rješenjima. Dodatne informacije potražite u odjeljku
http://www.hptouchpointmanager.com.
Instaliranje dodatnog sigurnosnog kabela (samo odabrani
proizvodi)
Sigurnosni kabel (kupuje se zasebno) zamišljen je kao sredstvo odvraćanja od krađe, ali ne može spriječiti
neovlašteno rukovanje računalom ni njegovu krađu. Da biste sigurnosni kabel povezali s računalom, slijedite
upute proizvođača uređaja.
Upotreba čitača otiska prsta (samo odabrani proizvodi)
Integrirani čitači otiska prsta dostupni su na odabranim proizvodima. Da biste koristili čitač otiska prsta, svoj
otisak prsta morate prijaviti u Credential Manager softvera HP Client Security. Pomoć potražite u softveru HP
Client Security.
Kada otiske prstiju registrirate u alatu za upravljanje vjerodajnicama, pomoću alata za upravljanje lozinkama
softvera HP Client Security možete pohranjivati korisnička imena i lozinke te ih unositi na podržanim webmjestima i u podržanim aplikacijama.
Instaliranje ključnih sigurnosnih ažuriranja
39
Pronalaženje čitača otiska prsta
Čitač otiska prsta mali je metalni senzor koji je smješten na nekom od sljedećih područja računala:
●
uz dno dodirne pločice (TouchPada)
●
na desnoj strani tipkovnice
●
na gornjoj desnoj strani zaslona
●
na lijevoj strani zaslona
Ovisno o proizvodu, čitač može biti postavljen vodoravno ili okomito. U oba je položaja potrebno prstom
prijeći okomito u odnosu na metalni senzor.
40
Poglavlje 7 Sigurnost
8
Održavanje
Vrlo je važno redovno održavati računalo da biste ga zadržali u optimalnom stanju. U ovom je poglavlju
objašnjeno kako koristiti alate kao što su Defragmentacija diska i Čišćenje diska. Navedene su i upute za
ažuriranje programa i upravljačkih programa, koraci za čišćenje računala te savjeti za putovanje (ili transport)
računala.
Poboljšanje performansi
Obavljanjem redovitih održavanja te upotrebom alata kao što su Defragmentacija diska i Čišćenje diska
možete poboljšati performanse računala.
Upotreba defragmentacije diska
HP preporučuje korištenje alata Defragmentacija diska za defragmentiranje tvrdog diska barem jedanput
mjesečno.
NAPOMENA: na SSD pogonima nije potrebno pokrenuti defragmentaciju diska.
Da biste pokrenuli defragmentaciju diska, učinite sljedeće:
1.
Spojite računalo na izmjenično napajanje.
2.
Odaberite Start > Upravljačka ploča > Sustav i sigurnost > Administrativni alati i odaberite
Defragmentacija tvrdog diska.
NAPOMENA: Windows sadrži značajku kontrole korisničkih računa radi poboljšanja sigurnosti računala.
Od vas se može zatražiti dozvola ili lozinka za zadatke kao što su instaliranje softvera, pokretanje
uslužnih programa ili promjena postavki sustava Windows. Pogledajte pomoć i podršku. Da biste
pristupili pomoći i podršci, odaberite Start > Svi programi > HP-ova pomoć i podrška.
Dodatne informacije potražite u pomoći alata za defragmentaciju diska.
Upotreba čišćenja diska
Funkciju čišćenja diska koristite da biste pretražili pogon tvrdog diska radi pronalaženja nepotrebnih datoteka
koje je moguće sigurno izbrisati za oslobađanje prostora na disku i bolji rad računala.
Da biste pokrenuli čišćenje diska, učinite sljedeće:
1.
Odaberite Start > Upravljačka ploča > Sustav i sigurnost > Administrativni alati, a zatim Oslobađanje
prostora na disku.
2.
Slijedite upute na zaslonu.
Korištenje softvera HP 3D DriveGuard (samo na odabranim proizvodima)
HP 3D DriveGuard štiti tvrdi disk parkiranjem pogona i zaustavljanjem podatkovnih zahtjeva u sljedećim
situacijama:
●
kada vam računalo ispadne
●
kada premještate računalo sa zatvorenim zaslonom dok se napaja iz baterije
Ubrzo nakon takvog događaja HP 3D DriveGuard vratit će tvrdi disk u normalni rad.
Poboljšanje performansi
41
NAPOMENA: samo interni tvrdi diskovi zaštićeni su softverom HP 3D DriveGuard. Tvrdi diskovi instalirani u
dodatne priključne uređaje ili priključeni u USB priključke nisu zaštićeni softverom HP 3D DriveGuard.
NAPOMENA: budući da na fiksnim pogonima (SSD-ovima) nema pomičnih dijelova, za te pogone nije
potreban HP 3D DriveGuard.
Dodatne informacije potražite u softverskoj pomoći za HP 3D DriveGuard.
Prepoznavanje statusa programa HP 3D DriveGuard
Žaruljica tvrdog diska na računalu mijenja boju i tako označava da je pogon u ležištu za primarni tvrdi disk i/ili
onaj u ležištu za sekundarni tvrdi disk (samo odabrani proizvodi) parkiran. Da biste utvrdili je li pogon
trenutno zaštićen ili je parkiran, pogledajte ikonu u području obavijesti na radnoj površini sustava Windows,
na krajnjoj desnoj strani programske trake.
Ažuriranje softvera i upravljačkih programa
HP preporučuje redovito ažuriranje programa i upravljačkih programa. Ažuriranja mogu riješiti probleme te
donijeti nove značajke i mogućnosti vašem računalu. Starije grafičke komponente, primjerice, možda neće
dobro funkcionirati s najnovijim softverom za igre. Bez najnovijih upravljačkih programa nećete moći
maksimalno iskoristiti uređaj.
Da biste preuzeli najnovije verzije HP-ovih programa i upravljačkih programa, idite na stranicu
http://www.hp.com/support. Osim toga, registrirajte se za primanje automatskih obavijesti čim ažuriranja
postanu dostupna.
Ako želite ažurirati programe i upravljačke programe, slijedite ove upute:
1.
Odaberite Start > Svi programi > Windows Update.
2.
Slijedite upute na zaslonu.
Čišćenje računala
Za sigurno čišćenje računala koristite sljedeće proizvode:
●
dimetil-benzil-amonijev klorid maksimalne koncentracije od 0,3% (npr. jednokratne maramice različitih
proizvođača)
●
tekućine za čišćenje stakla bez alkohola
●
otopinu vode i blagog sapuna
●
suhu krpu za čišćenje od mikrovlakana ili kože (antistatička tkanina bez ulja)
●
antistatičke tkanine
OPREZ: izbjegavajte sredstva za čišćenje sa snažnim otapalima koja mogu trajno oštetiti računalo. Ako niste
sigurni je li neko sredstvo za čišćenje sigurno za računalo, provjerite sadržaj sredstva da biste bili sigurni da ne
sadrži alkohol, aceton, amonijev klorid, metilen-klorid ni ugljikovodike.
Vlaknasti materijali, primjerice papirnati ručnici, mogu izgrepsti računalo. S vremenom se u ogrebotine mogu
nataložiti čestice prašine i sredstava za čišćenje.
Postupci čišćenja
Slijedite postupke u ovom odjeljku da biste sigurno očistili računalo.
42
Poglavlje 8 Održavanje
UPOZORENJE!
uključeno.
Da biste spriječili električni udar ili oštećenje komponenti, nemojte čistiti računalo dok je
1.
Isključite računalo.
2.
Isključite napajanje izmjeničnim naponom.
3.
Isključite sve vanjske uređaje.
OPREZ: da biste spriječili oštećenje unutarnjih komponenti, nemojte raspršivati sredstva za čišćenje ili
tekućine izravno na površinu računala. Tekućina koja padne na površinu može trajno oštetiti unutarnje
komponente.
Čišćenje zaslona
Pažljivo obrišite zaslon mekanom krpom koja ne ostavlja dlačice, a navlažena je sredstvom za čišćenje stakla
bez alkohola. Prije zatvaranja računala provjerite je li zaslon suh.
Čišćenje bočnih strana i poklopca
Da biste očistili bočne strane i poklopac, koristite meku krpu od mikrovlakana ili jelenju kožu navlaženu nekim
od prethodno navedenih sredstava za čišćenje ili pak odgovarajuće jednokratne maramice.
NAPOMENA: prilikom čišćenja poklopca računala radite kružne pokrete da biste dodatno uklonili prašinu i
otpatke.
Čišćenje računala
43
Čišćenje dodirne pločice (TouchPada), tipkovnice ili miša (samo neki proizvodi)
UPOZORENJE! Da biste smanjili opasnost od električnog udara ili oštećenja unutarnjih komponenti, za
čišćenje tipkovnice nemojte koristiti nastavak usisavača. Usisavač može na površini tipkovnice nataložiti
prljavštinu iz kućanstva.
OPREZ: da biste spriječili oštećenje unutarnjih komponenti, pazite da među tipke ne kapa tekućina.
●
Dodirnu pločicu (TouchPad), tipkovnicu i miš čistite mekanom krpom od mikrovlakana ili jelenjom kožom
navlaženom nekim od prethodno navedenih sredstava za čišćenje ili odgovarajućim jednokratnim
maramicama.
●
Da biste spriječili lijepljenje tipki te uklonili prašinu, vlakna i čestice između tipki, upotrijebite limenku
komprimiranog zraka sa slamkom.
Putovanje ili transport računala
Ako želite putovati s računalom ili ga morate transportirati, slijedite ove upute da biste sačuvali uređaj.
●
Pripremite računalo za putovanje ili transport:
—
sigurnosno kopirajte svoje podatke na vanjski pogon
—
izvadite sve diskove i sve vanjske medijske kartice, primjerice memorijske kartice
—
isključite, a zatim odspojite sve vanjske uređaje
—
isključite računalo
●
Ponesite sa sobom sigurnosnu kopiju podataka. Sigurnosnu kopiju čuvajte odvojeno od računala.
●
Ako putujete zrakoplovom, nosite računalo kao ručnu prtljagu; ne prijavljujte ga s ostalom prtljagom.
OPREZ: izbjegavajte izlaganje pogona magnetskim poljima. Sigurnosni uređaji s magnetskim poljima
uključuju sigurnosne prolazne uređaje u zračnim lukama i sigurnosne palice. Pokretne trake u zračnim
lukama i slični sigurnosni uređaji koji provjeravaju ručnu prtljagu upotrebljavaju rendgenske zrake
umjesto magneta i ne štete pogonima.
●
Ako tijekom leta namjeravate upotrebljavati računalo, slušajte obavijesti tijekom leta koje će vam reći
kada je to dopušteno. Upotreba računala tijekom leta ovisi o pravilima avioprijevoznika.
●
Transportirate li računalo ili pogon, uporabite odgovarajuće zaštitno pakiranje, a na pakiranje napišite
"LOMLJIVO".
●
Korištenje bežičnih uređaja može biti ograničeno u nekim okruženjima. Takva se ograničenja mogu
primjenjivati u zrakoplovima, u bolnicama, blizu eksplozivnih sredstava te na opasnim mjestima. Ako
niste sigurni koja pravila vrijede za upotrebu bežičnog uređaja u računalu, zatražite dopuštenje za
korištenje računala prije nego što ga uključite.
●
Ako putujete u inozemstvo, pridržavajte se sljedećih savjeta:
—
Provjerite carinska pravila koja se odnose na računala u svakoj zemlji ili regiji u koju namjeravate
putovati.
—
Provjerite preduvjete za kabel za napajanje i prilagodnik za svaku lokaciju na kojoj planirate rabiti
računalo. Napon, frekvencija i konfiguracije utičnica mogu se razlikovati.
UPOZORENJE! Da biste smanjili opasnost od električnog udara, požara ili oštećenja opreme,
računalo nemojte napajati putem pretvornika napona koji se prodaje za kućanske uređaje.
44
Poglavlje 8 Održavanje
9
Izrada sigurnosne kopije i oporavak
Računalo sadrži HP-ove alate i alate operacijskog sustava Windows namijenjene zaštiti informacija i vraćanju
u slučaju potrebe. Ti vam alati kroz jednostavne korake pojednostavnjuju vraćanje računala u ispravno
funkcionalno stanje. Ovo poglavlje sadrži informacije o sljedećim postupcima:
●
stvaranju medija za oporavak i sigurnosnih kopija
●
vraćanju i oporavku sustava
Stvaranje medija za oporavak i sigurnosnih kopija
Oporavak nakon kvara sustava kvalitetan je koliko i vaša zadnja sigurnosna kopija.
1.
Kada uspješno postavite računalo, stvorite HP-ove medije za oporavak. Ovaj korak stvara DVD s
operacijskim sustavom Windows 7 i DVD Driver Recovery (Oporavak upravljačkih programa). DVD sa
sustavom Windows moguće je koristiti za reinstalaciju originalnog operacijskog sustava ako je tvrdi disk
oštećen ili zamijenjen. DVD Driver Recovery (Oporavak upravljačkih programa) instalira specifične
upravljačke programe i aplikacije. Pogledajte odjeljak Izrada medija za oporavak pomoću programa HP
Recovery Disc Creator na stranici 45.
2.
Koristite alate za sigurnosno kopiranje i oporavak sustava Windows da biste izvršili sljedeće:
●
izrada sigurnosnih kopija pojedinačnih datoteka i mapa
●
izrada sigurnosne kopije cijelog tvrdog diska (samo odabrani proizvodi)
●
stvaranje diskova za popravak sustava (samo odabrani proizvodi) pomoću instaliranog optičkog
pogona (samo odabrani proizvodi) ili dodatnog vanjskog optičkog pogona
●
stvaranje točaka za vraćanje sustava
NAPOMENA: u vodiču se daje pregled mogućnosti za stvaranje sigurnosnih kopija, vraćanje i oporavak.
Dodatne detalje o priloženim alatima potražite u pomoći i podršci. Da biste pristupili Pomoći i podršci,
odaberite Start > Pomoć i podrška.
NAPOMENA: HP preporučuje da ispišete postupke za oporavak i spremite ih da biste ih mogli koristiti u
slučaju nestabilnosti sustava.
U slučaju kvara sustava sadržaj računala možete vratiti pomoću datoteka sigurnosnih kopija. Pogledajte
odjeljak Izrada sigurnosne kopije podataka na stranici 46.
Smjernice
●
Prilikom stvaranja medija za oporavak ili sigurnosnog kopiranja na diskove možete koristiti sljedeće
vrste diskova (kupuju se zasebno): DVD+R, DVD+R DL, DVD-R, DVD-R DL ili DVD±RW. Diskovi koje
koristite ovisit će o vrsti optičkog pogona koji koristite.
●
Prije početka postupka izrade medija za oporavak ili sigurnosne kopije obavezno provjerite je li računalo
priključeno na izmjenično napajanje.
Izrada medija za oporavak pomoću programa HP Recovery Disc Creator
Alat za stvaranje diska HP Recovery softverski je program koji nudi dodatni način za stvaranje medija za
oporavak. Kada uspješno instalirate računalo, pomoću programa HP Recovery Disc Creator možete stvoriti
Stvaranje medija za oporavak i sigurnosnih kopija
45
medije za oporavak. Taj medij za oporavak omogućuje vam ponovno instaliranje izvornog operacijskog
sustava te odabrane upravljačke programe i aplikacije ako se tvrdi disk ošteti. HP Recovery Disc Creator može
stvoriti dvije vrste DVD-ova za oporavak:
●
DVD s operacijskim sustavom Windows 7 – instalira operacijski sustav bez dodatnih upravljačkih
programa i aplikacija.
●
DVD Driver Recovery (Oporavak upravljačkih programa) – instalira samo određene upravljačke programe
i aplikacije, kao što i uslužni program HP Software Setup instalira upravljačke programe i aplikacije.
Izrada medija za oporavak
NAPOMENA: DVD s operacijskim sustavom Windows 7 moguće je izraditi samo jedanput. Nakon izrade DVDa sa sustavom Windows mogućnost stvaranja tog medija više neće biti dostupna.
Stvaranje DVD-a sa sustavom Windows:
1.
Odaberite Start > Svi programi > Produktivnost i alati > HP Recovery Disc Creator.
2.
Odaberite disk sa sustavom Windows.
3.
Na padajućem izborniku odaberite pogon za snimanje medija za oporavak.
4.
Kliknite gumb Stvaranje da biste pokrenuli postupak snimanja.
Kada stvorite DVD s operacijskim sustavom Windows 7, stvorite DVD Driver Recovery (Oporavak upravljačkih
programa):
1.
Odaberite Start > Svi programi > Produktivnost i alati > HP Recovery Disc Creator.
2.
Odaberite disk s upravljačkim programom.
3.
Na padajućem izborniku odaberite pogon za snimanje medija za oporavak.
4.
Kliknite gumb Stvaranje da biste pokrenuli postupak snimanja.
Izrada sigurnosne kopije podataka
Trebali biste odmah nakon početnog postavljanja sustava stvoriti medije za popravak sustava i početnu
sigurnosnu kopiju. Tijekom dodavanja novog softvera i datoteka s podacima nastavite s redovitom izradom
sigurnosnih kopija sustava da biste sigurnosnu kopiju održavali relativno ažurnom. Trebali biste stvoriti i
medije za popravak sustava Windows (samo odabrani proizvodi) koji se koriste za pokretanje računala i
popravak operacijskog sustava u slučaju nestabilnosti ili prestanka rada sustava. Vaše početne i naknadne
sigurnosne kopije omogućuju povrat podataka i postavki ako dođe do prestanka rada.
Sigurnosnu kopiju podataka možete snimiti na dodatni vanjski tvrdi disk, mrežni pogon ili na diskove.
Prilikom stvaranja sigurnosnih kopija imajte u vidu sljedeće:
●
Osobne datoteke pohranite u mapu Dokumenti te je redovito sigurnosno kopirajte.
●
Redovno sigurnosno kopirajte predloške pohranjene u pridruženim direktorijima.
●
Spremajte prilagođene postavke koje se pojavljuju u prozoru, na alatnoj traci ili traci izbornika
stvaranjem snimke zaslona s postavkama. Ako trebate ponovno postaviti osobne postavke, pomoću
snimke zaslona uštedite na vremenu.
●
Prilikom sigurnosnog kopiranja na diskove svaki disk nakon uklanjanja iz pogona označite rednim
brojem.
NAPOMENA: detaljne upute o različitim mogućnostima sigurnosnog kopiranja i vraćanja potražite u temama
pomoći i podrške. Da biste pristupili Pomoći i podršci, odaberite Start > Pomoć i podrška.
46
Poglavlje 9 Izrada sigurnosne kopije i oporavak
NAPOMENA: Windows sadrži značajku kontrole korisničkih računa radi poboljšanja sigurnosti računala. Od
vas se može zatražiti dozvola ili lozinka za zadatke kao što su instaliranje softvera, pokretanje uslužnih
programa ili promjena postavki sustava Windows. Pogledajte pomoć i podršku. Da biste pristupili pomoći i
podršci, odaberite Start > Pomoć i podrška.
Stvaranje sigurnosne kopije pomoću sigurnosnog kopiranja i vraćanja sustava Windows:
NAPOMENA: postupak sigurnosnog kopiranja može potrajati i dulje od jednog sata, ovisno o veličini
datoteka i brzini računala.
1.
Odaberite Start > Svi programi > Održavanje > Sigurnosno kopiranje i vraćanje.
2.
Slijedite upute na zaslonu da biste postavili sigurnosnu kopiju, stvorili sliku sustava (samo odabrani
proizvodi) ili stvorili disk za popravak sustava (samo odabrani proizvodi).
Oporavak sustava
U slučaju kvara ili nestabilnosti sustava računalo sadrži sljedeće alate za oporavak datoteka:
●
Alati za obnovu sustava Windows (samo odabrani modeli): možete koristiti značajku sigurnosnog
kopiranja i vraćanja u sustavu Windows za oporavak podataka čiju ste sigurnosnu kopiju prethodno
stvorili. Za ispravljanje problema koji mogu sprječavati pravilno pokretanje sustava Windows možete
također koristiti i alat Popravak pokretanja sustava Windows.
●
f11 alati za oporavak (samo odabrani proizvodi): možete upotrijebiti f11 alate za oporavak da biste
oporavili izvornu sliku tvrdog diska. Slika obuhvaća operacijski sustav Windows i softverske programe
instalirane u tvornici.
NAPOMENA: ako ne možete pokrenuti računalo niti upotrijebiti diskove za popravak sustava koje ste
prethodno stvorili (samo odabrani proizvodi), morate kupiti DVD s operacijskim sustavom Windows 7 da biste
ponovno pokrenuli računalo i popravili operacijski sustav. Za dodatne informacije pogledajte Korištenje
diskova s operacijskim sustavom Windows 7 na stranici 48.
Alati za oporavak sustava Windows
Korištenje alata za oporavak sustava Windows omogućuju vam sljedeće:
●
oporavak pojedinačnih datoteka
●
vraćanje računala na prethodnu točku vraćanja sustava
●
oporavak podataka pomoću alata za oporavak
NAPOMENA: detaljne upute o različitim mogućnostima oporavka i vraćanja potražite u temama pomoći i
podrške. Da biste pristupili Pomoći i podršci, odaberite Start > Pomoć i podrška.
NAPOMENA: Windows sadrži značajku kontrole korisničkih računa radi poboljšanja sigurnosti računala. Od
vas se može zatražiti dozvola ili lozinka za zadatke kao što su instaliranje softvera, pokretanje uslužnih
programa ili promjena postavki sustava Windows. Pogledajte pomoć i podršku. Da biste pristupili Pomoći i
podršci, odaberite Start > Pomoć i podrška.
Da biste oporavili podatke za koje ste prethodno napravili sigurnosne kopije:
1.
Odaberite Start > Svi programi > Održavanje > Sigurnosno kopiranje i vraćanje.
2.
Slijedite upute na zaslonu da biste oporavili postavke sustava, računalo (samo odabrani proizvodi) ili
datoteke.
Da biste oporavili podatke pomoću značajke popravka pokretanja, učinite sljedeće:
Oporavak sustava
47
OPREZ: neke opcije za popravak pokretanja će potpuno izbrisati cijeli sadržaj tvrdog diska i preformatirati
ga. Sve stvorene datoteke i softver koji je instaliran na računalu trajno se uklanjaju. Kada je ponovno
formatiranje dovršeno, postupak oporavka vraća operacijski sustav, kao i upravljačke programe, softver i
uslužne programe iz sigurnosne kopije koja se upotrebljava prilikom vraćanja.
1.
Ako je moguće, sigurnosno kopirajte sve osobne datoteke.
2.
Ako je moguće, provjerite postoji li particija sustava Windows.
Da biste pronašli particiju sustava Windows, odaberite Start > Računalo.
NAPOMENA: ako se particija sustava Windows ne nalazi na popisu, morat ćete vratiti operacijski
sustav i programe pomoću DVD-a s operacijskim sustavom Windows 7 i diska Driver Recovery (Oporavak
upravljačkih programa). Za dodatne informacije pogledajte Korištenje diskova s operacijskim sustavom
Windows 7 na stranici 48.
3.
Ako je navedena particija sustava Windows, ponovno pokrenite računalo, a zatim prije učitavanja
operacijskog sustava Windows pritisnite tipku f8.
4.
Odaberite Pokretanje oporavka.
5.
Slijedite upute na zaslonu.
NAPOMENA: da biste doznali više o oporavku pomoću alata sustava Windows, odaberite Start > Pomoć i
podrška.
Upotreba alata za oporavak f11 (samo odabrani proizvodi)
OPREZ: korištenjem tipke f11 izbrisat će se cijeli sadržaj tvrdog diska i ponovno ga formatirati. Sve stvorene
datoteke i softver koji je instaliran na računalu trajno se uklanjaju. Alatom za oporavak f11 ponovno se
instalira operacijski sustav te tvornički instalirani HP-ovi programi i upravljački programi. Softver koji nije
tvornički instaliran treba ponovno instalirati.
Da biste obnovili izvornu sliku tvrdog diska pomoću tipke f11, učinite sljedeće:
1.
Ako je moguće, sigurnosno kopirajte sve osobne datoteke.
2.
Po mogućnosti provjerite postoji li na računalu particija HP Recovery: kliknite Start, desnom tipkom
miša kliknite Računalo, kliknite Upravljanje, a zatim kliknite Upravljanje diskom.
NAPOMENA: ako se particija HP Recovery ne nalazi na popisu, morat ćete oporaviti operacijski sustav i
programe pomoću operacijskog sustava Windows 7 i diska Driver Recovery (Oporavak upravljačkih
programa). Za dodatne informacije pogledajte Korištenje diskova s operacijskim sustavom Windows 7
na stranici 48.
3.
Ako je particija HP Recovery navedena, ponovno pokrenite računalo, a zatim prije pokretanja
operacijskog sustava Windows pritisnite tipku f11.
4.
Slijedite upute na zaslonu.
Korištenje diskova s operacijskim sustavom Windows 7
Ako ne možete pokrenuti medije za oporavak koje ste prethodno stvorili (samo odabrani proizvodi), morate
kupiti DVD s operacijskim sustavom Windows 7 da biste ponovno pokrenuli računalo i popravili operacijski
sustav.
Da biste naručili DVD s operacijskim sustavom Windows 7, posjetite HP-ovo web-mjesto. Za podršku u SAD-u
idite na http://www.hp.com/support. Za podršku izvan SAD-a idite na http://welcome.hp.com/country/us/en/
48
Poglavlje 9 Izrada sigurnosne kopije i oporavak
wwcontact_us.html. DVD također možete naručiti i telefonskim pozivanjem podrške. Podatke za kontakt
potražite u knjižici Telefonski brojevi za podršku koja se isporučuje uz računalo.
OPREZ: korištenjem DVD-a s operacijskim sustavom Windows 7 u potpunosti će se izbrisati sadržaj tvrdog
diska te će se on ponovno formatirati. Sve stvorene datoteke i softver koji je instaliran na računalu trajno se
uklanjaju. Nakon ponovnog formatiranja diska pomoću postupka oporavka moći ćete vratiti operacijski
sustav, upravljačke programe, softver i uslužne programe.
Da biste pokrenuli oporavak pomoću DVD-a s operacijskim sustavom Windows 7, slijedite ove korake:
NAPOMENA: Ovaj postupak traje nekoliko minuta.
1.
Ako je moguće, sigurnosno kopirajte sve osobne datoteke.
2.
Ponovno pokrenite računalo, a zatim umetnite DVD s operacijskim sustavom Windows 7 u optički pogon
prije no što se operacijski sustav Windows učita.
3.
Kada se to od vas zatraži, pritisnite bilo koju tipku na tipkovnici.
4.
Slijedite upute na zaslonu.
5.
Kliknite Dalje.
6.
Odaberite Popravak računala.
7.
Slijedite upute na zaslonu.
Nakon što je popravak dovršen:
1.
Izbacite DVD s operacijskim sustavom Windows 7, a zatim umetnite DVD Driver Recovery (Oporavak
upravljačkih programa).
2.
Instalirajte prvo upravljačke programe za omogućavanje hardvera, a zatim instalirajte preporučene
aplikacije.
Oporavak sustava
49
10 Computer Setup (Postavljanje računala)
(BIOS), TPM i HP Sure Start
Korištenje programa Computer Setup
Program Computer Setup, odnosno Basic Input/Output System (BIOS), upravlja komunikacijom između svih
ulaznih i izlaznih računala na sustavu (kao što su diskovni pogoni, zaslon, tipkovnica, miš i pisač). Computer
Setup obuhvaća postavke za vrste instaliranih uređaja, redoslijed pokretanja računala i količinu sistemske i
proširene memorije.
NAPOMENA: pri izvođenju promjena u programu Computer Setup budite iznimno pažljivi. Pogreške mogu
spriječiti pravilno funkcioniranje računala.
Pokretanje programa Computer Setup
NAPOMENA: uz program Computer Setup moguće je koristiti vanjsku tipkovnicu ili miš priključene na USB
priključak samo ako je omogućena podrška za naslijeđene USB uređaje.
Da biste pokrenuli Computer Setup, slijedite ove korake:
▲
Pokrenite Computer Setup (Postavljanje računala).
●
Računala ili tableti s tipkovnicom:
▲
●
Uključite ili ponovno pokrenite računalo, a kada se pojavi HP logotip, pritisnite tipku f10 da
biste otvorili Computer Setup (Postavljanje računala).
Tableti bez tipkovnice:
▲
Isključite tablet. Pritisnite gumb za napajanje zajedno s gumbom za smanjenje glasnoće dok
se ne prikaže izbornik Startup (Pokretanje), a zatim dodirnite F10 da biste otvorili Computer
Setup (Postavljanje računala).
Navigacija i odabir u programu Computer Setup
●
Da biste odabrali izbornik ili stavku izbornika, koristite tipku tab i tipke sa strelicama, a zatim pritisnite
enter ili ih odaberite pomoću pokazivačkog uređaja.
NAPOMENA: na tabletima bez tipkovnice birati možete pomoću prsta.
50
●
Da biste se pomicali prema gore ili dolje, u gornjem desnom kutu zaslona odaberite strelicu prema gore
ili strelicu prema dolje ili pak koristite strelicu prema gore ili strelicu prema dolje na tipkovnici.
●
Da biste zatvorili otvorene dijaloške okvire i vratili se na glavni zaslon programa Computer Setup,
pritisnite esc, a zatim slijedite upute na zaslonu.
Poglavlje 10 Computer Setup (Postavljanje računala) (BIOS), TPM i HP Sure Start
Da biste izašli iz izbornika programa Computer Setup (Postavljanje računala), odaberite jednu od sljedećih
metoda:
●
Da biste izašli iz programa Computer Setup bez spremanja promjena:
Odaberite ikonu Exit (Izlaz) u donjem desnom kutu zaslona, a zatim slijedite upute na zaslonu.
– ili –
Odaberite Main (Glavni izbornik), zatim Ignore Changes and Exit (Zanemari promjene i izađi), a potom
pritisnite tipku enter.
●
Da biste spremili promjene i izašli iz izbornika programa Computer Setup, učinite sljedeće:
U donjem desnom kutu zaslona odaberite Save (Spremi), a zatim slijedite upute na zaslonu.
– ili –
Odaberite Main (Glavni izbornik), zatim Save Changes and Exit (Spremi promjene i izađi), a potom
pritisnite tipku enter.
Promjene će stupiti na snagu prilikom ponovnog pokretanja računala.
Vraćanje tvorničkih postavki u programu Computer Setup
NAPOMENA: vraćanjem tvorničkih postavki neće se promijeniti način rada tvrdog diska.
Da biste sve postavke u programu Computer Setup vratili na tvornički postavljene vrijednosti, slijedite ove
korake:
1.
Pokrenite Computer Setup (Postavljanje računala). Pogledajte odjeljak Pokretanje programa Computer
Setup na stranici 50.
2.
Odaberite Main (Glavni izbornik), a zatim Apply Factory Defaults and Exit (Primijeni tvorničke postavke
i izađi).
NAPOMENA: na odabranim proizvodima može se prikazati mogućnost odabira Restore Defaults
(Vraćanje zadanih postavki) umjesto Apply Factory Defaults and Exit (Primijeni tvorničke postavke i
izađi).
3.
Slijedite upute na zaslonu.
4.
Da biste spremili promjene i izašli, odaberite ikonu Save (Spremi) u donjem desnom kutu zaslona, a
zatim slijedite upute na zaslonu.
– ili –
Odaberite Main (Glavni izbornik), zatim Save Changes and Exit (Spremi promjene i izađi), a potom
pritisnite tipku enter.
Promjene će stupiti na snagu prilikom ponovnog pokretanja računala.
NAPOMENA: kada vratite tvorničke postavke, vaše postavke lozinke i sigurnosne postavke ostaju iste.
Ažuriranje BIOS-a
Na HP-ovu web-mjestu mogu biti dostupne ažurirane verzije BIOS-a.
Većina ažuriranja BIOS-a na HP-ovu web-mjestu zapakirano je u komprimirane datoteke pod nazivom
SoftPaqs.
Korištenje programa Computer Setup
51
Neki paketi za preuzimanje sadrže datoteku Readme.txt s informacijama o instaliranju i otklanjanju poteškoća
s datotekom.
Utvrđivanje verzije BIOS-a
Da biste odlučili trebate li ažurirati program Computer Setup (Postavljanje računala) (BIOS), najprije odredite
verziju BIOS-a na vašem računalu.
Informacijama o verziji BIOS-a (koja se naziva i datum ROM-a te BIOS-a) moguće je pristupiti pritiskom na
tipke fn+esc (ako ste već u sustavu Windows) ili pomoću programa Computer Setup (Postavljanje računala).
1.
Pokrenite Computer Setup (Postavljanje računala). Pogledajte odjeljak Pokretanje programa Computer
Setup na stranici 50.
2.
Odaberite Main (Glavni izbornik), a zatim odaberite System Information (Informacije o sustavu).
3.
Da biste zatvorili program Computer Setup (Postavljanje računala) bez spremanja promjena, odaberite
ikonu Exit (Izlaz) u donjem desnom kutu zaslona, a zatim slijedite upute na zaslonu.
– ili –
Odaberite Main (Glavni izbornik), zatim Ignore Changes and Exit (Zanemari promjene i izađi), a potom
pritisnite tipku enter.
Da biste provjerili postoje li novije verzije BIOS-a, pogledajte Preuzimanje ažuriranja BIOS-a na stranici 52.
Preuzimanje ažuriranja BIOS-a
OPREZ: da biste smanjili rizik od oštećenja računala ili neuspješnu instalaciju, ažuriranje BIOS-a preuzmite i
instalirajte samo kada je računalo priključeno na pouzdan izvor vanjskog napajanja pomoću prilagodnika
izmjeničnog napona. Ne preuzimajte i ne instalirajte ažuriranja BIOS-a kada računalo radi na bateriju, kada se
nalazi u priključnom uređaju ili priključeno na dodatni izvor napajanja. Tijekom preuzimanja i instalacije
slijedite ove upute:
Ne isključujte napajanje računala iskapčanjem napajačkog kabela iz utičnice.
Ne isključujte računalo i ne pokrećite stanje mirovanja.
Nemojte umetati, uklanjati, spajati ili isključivati bilo kakav uređaj, kabel ili žicu.
1.
Pristupite pomoći i podršci tako da odaberete Start > Svi Programi > HP Pomoć i Podrška > HP Support
Assistant.
2.
Odaberite ažuriranja.
3.
Slijedite upute na zaslonu.
4.
U području za preuzimanje učinite sljedeće:
a.
Pronađite najnovije ažuriranje za BIOS i usporedite ga s verzijom BIOS-a koja je trenutno instalirana
na računalo. Zabilježite datum, naziv ili neku drugu oznaku. Ti će vam podaci možda kasnije
zatrebati da biste pronašli ažuriranje kada ga preuzmete na tvrdi disk.
b.
Slijedite upute na zaslonu za preuzimanje odabranih datoteka na tvrdi disk računala.
Zabilježite put do mjesta na tvrdom disku gdje će se spremiti preuzeto ažuriranje BIOS-a. Kada
budete spremni za instalaciju ažuriranja, tom ćete mjestu morati pristupiti pomoću navedenog
puta.
NAPOMENA: ako računalo povezujete s mrežom, obratite se mrežnom administratoru prije instaliranja
bilo kakvih ažuriranja softvera, a posebno ažuriranja sistemskog BIOS-a.
52
Poglavlje 10 Computer Setup (Postavljanje računala) (BIOS), TPM i HP Sure Start
Postupci za instalaciju BIOS-a mogu se razlikovati. Nakon dovršetka preuzimanja slijedite upute koje se
prikazuju na zaslonu. Ako nema nikakvih uputa, slijedite ove korake:
1.
Odaberite Start > Računalo.
2.
Odaberite oznaku tvrdog diska. Oznaka tvrdog diska obično je lokalni disk (C:).
3.
Pomoću puta do mjesta na tvrdom disku koji ste ranije zabilježili otvorite mapu na tvrdom disku koja
sadrži ažuriranje.
4.
Dvokliknite datoteku s nastavkom .exe (na primjer, naziv_datoteke.exe).
Započet će instalacija BIOS-a.
5.
Slijedite upute na zaslonu kako biste dovršili instalaciju.
NAPOMENA: kada se na zaslonu pojavi poruka o uspješnoj instalaciji, preuzetu datoteku možete izbrisati s
tvrdog diska.
Promjena redoslijeda pokretanja pomoću upita f9
Da biste dinamički odabrali uređaj za pokretanje za trenutni niz pokretanja, slijedite ove korake:
1.
Pristup izborniku Access the Boot Device Options (Mogućnosti uređaja za pokretanje sustava):
●
Računala ili tableti s tipkovnicom:
▲
●
Tableti bez tipkovnice:
▲
2.
Uključite ili ponovno pokrenite računalo i kada se pojavi HP logotip, pritisnite tipku f9 da biste
ušli u izbornik Boot Device Options (Mogućnosti uređaja za pokretanje sustava).
Isključite tablet. Pritisnite gumb za napajanje zajedno s gumbom za smanjenje glasnoće dok
se ne prikaže izbornik Startup (Pokretanje), a zatim dodirnite F9 da biste otvorili izbornik
Boot Device Options (Mogućnosti uređaja za pokretanje sustava).
Odaberite uređaj za pokretanje, a zatim pritisnite tipku enter.
TPM postavke BIOS-a (samo odabrani proizvodi)
VAŽNO: prije omogućavanja funkcije Trusted Platform Module (TPM) (Modul pouzdane platforme) na ovom
sustavu morate provjeriti je li način na koji ćete koristiti TPM usklađen s primjenljivim lokalnim zakonima,
propisima i pravilnicima te morate zatražiti odobrenje i licence ako je to potrebno. U slučaju problema zbog
neusklađenosti nastalih uslijed načina na koji radite s TPM-om odnosno načina na koji ga koristite, isključivo vi
u potpunosti snosite sve pravne posljedice. HP se odriče bilo koje odgovornosti koja proizlazi iz takvog načina
korištenja.
TPM pruža dodatnu sigurnost za vaše računalo. TPM postavke možete izmijeniti u programu Computer Setup
(BIOS).
NAPOMENA: ako promijenite TPM postavku u Hidden (Skriveno), TPM neće biti vidljiv u operacijskom
sustavu.
Pristup TPM postavkama u programu Computer Setup (Postavljanje računala):
1.
Pokrenite Computer Setup (Postavljanje računala). Pogledajte odjeljak Pokretanje programa Computer
Setup na stranici 50.
2.
Odaberite Security (Sigurnost), zatim TPM, a potom slijedite upute na zaslonu.
TPM postavke BIOS-a (samo odabrani proizvodi)
53
Upotreba softvera HP Sure Start (samo na odabranim
proizvodima)
Pojedini su modeli konfigurirani pomoću tehnologije HP Sure Start koja nadzire BIOS u svrhu sprječavanja
napada i oštećenja. Ako dođe do oštećenja ili napada na BIOS, HP Sure Start automatski ga vraća u prethodno
sigurno stanje bez intervencije korisnika.
HP Sure Start konfiguriran je i odmah omogućen tako da većina korisnika može koristiti zadanu konfiguraciju
tehnologije HP Sure Start. Napredni korisnici mogu prilagoditi zadanu konfiguraciju.
Da biste pristupili najnovijoj dokumentaciji o tehnologiji HP Sure Start, posjetite web-mjesto
http://www.hp.com/support. Odaberite Pronađite svoj proizvod pa slijedite upute na zaslonu.
54
Poglavlje 10 Computer Setup (Postavljanje računala) (BIOS), TPM i HP Sure Start
11 Korištenje alata HP PC Hardware
Diagnostics (UEFI)
HP PC Hardware Diagnostics jest objedinjeno proširivo firmversko sučelje (Unified Extensible Firmware
Interface, UEFI) koje omogućuje pokretanje dijagnostičkih testova kojima se utvrđuje funkcionira li hardver
računala ispravno. Alat se pokreće izvan operacijskog sustava radi izoliranja hardverskih kvarova od problema
koje uzrokuju operacijski sustav ili druge softverske komponente.
Kada HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) otkrije pogrešku koja zahtijeva zamjenu hardvera, generira se 24znamenkasti identifikacijski kod kvara. Taj identifikacijski kod zatim se može poslati stručnjacima za podršku
da bi lakše utvrdili kako riješiti problem.
NAPOMENA: Da biste pokrenuli dijagnostiku na konvertibilnom računalu, računalo mora biti u načinu
prijenosnog računala i morate koristiti priključenu tipkovnicu.
Da biste pokrenuli HP PC Hardware Diagnostics (UEFI), slijedite ove korake:
1.
Uključite ili ponovno pokrenite računalo te nakratko pritisnite tipku esc.
2.
Pritisnite tipku f2.
BIOS traži dijagnostičke alate na tri mjesta, sljedećim redoslijedom:
a.
priključeni USB pogon
NAPOMENA: da biste preuzeli alat HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) u USB pogon, pročitajte
Preuzimanje alata HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) na USB uređaj na stranici 55.
3.
b.
tvrdi disk
c.
BIOS
Kada se otvori dijagnostički alat, odaberite vrstu dijagnostičkog testa koji želite pokrenuti, a potom
slijedite upute na zaslonu.
NAPOMENA: Ako morate zaustaviti dijagnostički test, pritisnite esc.
Preuzimanje alata HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) na USB
uređaj
NAPOMENA: Upute za preuzimanje alata HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) isključivo su na engleskom
jeziku, a da biste preuzeli i stvorili okruženje za podršku pomoću alata HP UEFI, morate koristiti računalo sa
sustavom Windows jer se nude samo .exe datoteke.
Postoje dvije opcije za preuzimanje programa HP PC Hardware Diagnostics na USB uređaj.
Preuzimanje najnovije verzije UEFI-ja
1.
Idite na http://www.hp.com/go/techcenter/pcdiags. Prikazuje se početna stranica HP PC Diagnostics.
2.
U odjeljku HP PC Hardware Diagnostics odaberite vezu Download (Preuzimanje), a zatim odaberite Run
(Pokreni).
Preuzimanje alata HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) na USB uređaj
55
Preuzimanje bilo koje verzije UEFI-ja za određeni proizvod
1.
Idite na http://www.hp.com/support.
2.
Odaberite Get software and drivers (Preuzmite softver i upravljačke programe).
3.
Unesite naziv proizvoda ili broj.
– ili –
Odaberite Identify Now (Identificiraj odmah) da biste HP-u omogućili automatsko prepoznavanje
proizvoda.
56
4.
Odaberite računalo, a zatim operacijski sustav.
5.
U odjeljku Diagnostic (Dijagnostika) slijedite upute na zaslonu kako biste odabrali i preuzeli željenu UEFI
verziju.
Poglavlje 11 Korištenje alata HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)
12 Tehnički podaci
Ulazno napajanje
Informacije o napajanju navedene u ovom odjeljku mogu biti korisne ako planirate putovanje u inozemstvo s
računalom.
Računalo za napajanje upotrebljava istosmjerni napon, koji može dobivati preko izvora izmjeničnog ili
istosmjernog napajanja. Izvor izmjeničnog napajanja mora imati nazivnu snagu i frekvenciju u rasponu od 100
do 240 V, 50 – 60 Hz. Iako se računalo može napajati iz samostalnog izvora napajanja istosmjernim naponom,
ono se mora napajati samo prilagodnikom za izmjenični napon ili istosmjernim napajanjem koje je HP odobrio
za upotrebu na ovom računalu.
Računalo može za napajanje koristiti istosmjerni napon unutar sljedećih specifikacija. Napon i jakost struje za
vašu platformu navedeni su na naljepnici s regulatornim podacima.
Ulazno napajanje
Procjena
Radni napon i struja
12 V istosmjernog napona pri 3 A – 45 W
NAPOMENA: ovaj proizvod dizajniran je za IT sustave napajanja u Norveškoj s međufaznim naponom ne
višim od 240 V rms.
Radno okruženje
Faktor
Metričke jedinice
Američke jedinice
Uključeno (snima na optički disk)
od 5 °C do 35 °C
od 41 °F do 95 °F
Isključeno
od -20 °C do 60 °C
od -4 °F do 140 °F
Uključeno
od 10 % do 90 %
od 10 % do 90 %
Isključeno
od 5 % do 95 %
od 5 % do 95 %
Uključeno
-15 m do 3048 m
od -50 stopa do 10 000 stopa
Isključeno
-15 m do 12 192 m
od -50 stopa do 40 000 stopa
Temperatura
Relativna vlažnost (bez kondenzacije)
Najviša visina (bez pritiska)
Ulazno napajanje
57
13 Elektrostatičko pražnjenje
Elektrostatičko pražnjenje je otpuštanje statičkog elektriciteta kada se dva predmeta dotaknu – na primjer,
šok koji osjetite kada hodate po tepihu i dodirnete metalnu kvaku.
Pražnjenje statičkog elektriciteta iz prstiju ili drugih elektrostatičkih vodiča može oštetiti elektroničke
komponente.
Kako biste spriječili pojavu oštećenja na računalu, oštećivanje pogona ili gubitak podataka, slijedite ove mjere
opreza:
58
●
Ako u uputama za uklanjanje ili instalaciju stoji da isključite računalo iz izvora napajanja, najprije ga
pravilno uzemljite.
●
Komponente čuvajte u njihovim spremnicima koji su zaštićeni od elektrostatičkog izboja dok ih ne
budete bili spremni ugraditi.
●
Izbjegavajte dodirivanje kontakata, vodiča i sklopova. Rukujte elektroničkim komponentama što je
manje moguće.
●
Koristite nemagnetske alate.
●
Prije rukovanja komponentama ispraznite statički elektricitet dodirivanjem neobojane metalne površine.
●
Ako uklonite komponentu, stavite je u spremnik koji je zaštićen od elektrostatičkog izboja.
Poglavlje 13 Elektrostatičko pražnjenje
14 Pristupačnost
HP dizajnira, proizvodi i prodaje proizvode i servise koje mogu koristiti svi, uključujući osobe s invaliditetom,
samostalno ili uz odgovarajuće pomoćne uređaje.
Podržane pomoćne tehnologije
HP-ovi proizvodi podržavaju raznorazne pomoćne tehnologije operacijskih sustava te se mogu konfigurirati
tako da funkcioniraju i uz druge pomoćne tehnologije. Pomoću značajke pretraživanja na uređaju pronaći ćete
dodatne informacije o pomoćnim značajkama.
NAPOMENA: dodatne informacije o određenom proizvodu pomoćne tehnologije zatražite od korisničke
službe za taj proizvod.
Podrška za pristupačnost
Trajno radimo na poboljšanju pristupačnosti naših proizvoda i servisa te rado primamo povratne informacije
od korisnika. Ako imate problema s proizvodom ili nas želite obavijestiti o značajkama pristupačnosti koje su
vam pomogle, obratite nam se na broj +1 (888) 259-5707 od ponedjeljka do petka od 6.00 do 21.00 sat po
sjevernoameričkom planinskom vremenu. Ako ste gluhi ili imate problema sa sluhom i koristite TRS/VRS/
WebCapTel, za tehničku podršku ili pitanja o pristupačnosti obratite nam se na broj +1 (877) 656-7058 od
ponedjeljka do petka od 6.00 do 21.00 sat po sjevernoameričkom planinskom vremenu.
NAPOMENA: podrška je samo na engleskom jeziku.
Podržane pomoćne tehnologije
59
Kazalo
A
administratorska lozinka 32
alati za oporavak 45
alati za oporavak, Windows 47
alati za stvaranje sigurnosne kopije
45
antene za WLAN, prepoznavanje 6
antivirusni softver 38
ažuriranje softvera i upravljačkih
programa 42
B
baterija
niske razine napunjenosti
baterije 28
očuvanje energije 29
odlaganje u otpad 29
pražnjenje 28
prikaz preostale napunjenosti
baterije 28
zamjena 29
bežična mreža (WLAN)
funkcionalni domet 17
javna WLAN veza 16
korporacijska WLAN veza 16
priključivanje 16
BIOS
ažuriranje 51
preuzimanje ažuriranja 52
utvrđivanje verzije 52
Bluetooth uređaj 15, 18
C
Computer Setup
navigacija i odabir 50
vraćanje tvorničkih postavki
Computer Setup (Postavljanje
računala)
administratorska lozinka za
BIOS 33
lozinka za DriveLock 35
Č
čišćenje računala 42
čitač otisaka prstiju 39
60
Kazalo
D
Dodirna pločica
upotreba 20
dodir s dva prsta, gesta dodirne
pločice (TouchPada) 21
donja strana 14
dostava računala 44
DriveLock
omogućavanje 36
onemogućavanje 37
DVD Driver Recovery (Oporavak
upravljačkih programa),
korištenje radi vraćanja 48
stvaranje 45
DVD s operacijskim sustavom
Windows 7
korištenje radi vraćanja 48
stvaranje 45
E
elektrostatički izboj 58
51
G
gašenje računala 25
gesta pomicanja s dva prsta za
dodirnu pločicu (TouchPad) 21
geste dodirne pločice (TouchPada)
dodir s dva prsta 21
pomicanje dvama prstima 21
Glavna lozinka za DriveLock
promjena 38
GPS 17
gumb bežične veze 15
gumbi
napajanje 10, 25
gumb za uključivanje i isključivanje
25
gumb za uključivanje i isključivanje,
prepoznavanje 10
H
HP 3D DriveGuard 41
HP Client Security 39
HP Mobile Connect 17
HP-ova particija za oporavak
korištenje radi oporavka 48
provjera postojanja 48
HP-ova provjera baterije 28
HP-ova značajka brzog punjenja 25
HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)
upotreba 55
HP Recovery Disc Creator,
korištenje 45
HP Touchpoint Manager 39
I
infracrvena kamera, prepoznavanje
6
interni mikrofoni, prepoznavanje 6
isključivanje 25
J
javna WLAN veza 16
K
ključna ažuriranja, softver 39
Kombinirana utičnica za audioizlaz
(slušalice) / audioulaz (mikrofon),
prepoznavanje 5
komponente
desna strana 4
donja strana 13
gornja strana 7
lijeva strana 5
zaslon 6
kontrole bežične veze
gumb 15
operacijski sustav 15
korisnička lozinka 32
Korištenje gesta dodirne pločice
(TouchPada) i dodirnog zaslona
dodir 20
zumiranje pincetnim pokretom s
dva prsta 20
korištenje geste dodira dodirne
pločice (TouchPada) i dodirnog
zaslona 20
korporacijska WLAN veza 16
kritična razina napunjenosti
baterije 26
L
lozinka za DriveLock
opis 35
postavljanje 36
promjena 38
unos 37
lozinke
administrator 32
administrator za BIOS 33
DriveLock 35
korisnik 32
M
mediji za čitanje 26
mediji za oporavak, izrada 45
mediji za oporavak, korištenje radi
vraćanja 48
mediji za zapisivanje 26
medij s operacijskim sustavom
Windows 7
stvaranje 45
Medij s operacijskim sustavom
Windows 7
korištenje radi vraćanja 48
memorijska kartica 26
Miracast 24
N
napajanje
baterija 27
mogućnosti 26
ušteda 29
napajanje, prekidač 25
napajanje iz baterije 27
naziv i broj proizvoda, računalo 13
niska razina napunjenosti baterije
28
O
očuvanje, energija 29
odbijanje dolaznog poziva,
prepoznavanje 11
odgovaranje na dolazni poziv,
prepoznavanje 11
održavanje
ažuriranje softvera i upravljačkih
programa 42
Čišćenje diska 41
Defragmentacija diska 41
HP 3D DriveGuard 41
održavanje računala 42
oporavak, sustav 47
oporavak f11 48
oporavak tvrdog diska 48
otvara kalendar, prepoznavanje 11
oznaka atesta bežičnih uređaja 14
oznaka Bluetooth 14
oznaka WLAN 14
oznake
atest bežičnih uređaja 14
Bluetooth 14
regulatorne 14
serijski broj 13
servisne 13
WLAN 14
P
particija za oporavak 48
podešavanje mogućnosti napajanja
26
podrška za naslijeđene uređaje,
USB 50
podrška za naslijeđene USB
uređaje 50
područje dodirne pločice (TouchPada)
prepoznavanje 7
pogonski mediji 26
popravak pri pokretanju, korištenje
47
popravak pri pokretanju sustava
Windows, korištenje 47
postavke zvuka, upotreba 22
postavljanje zaštite lozinkom po
izlasku iz stanja mirovanja ili
hibernacije 27
povezivanje s WLAN-om 16
prekidač napajanja 25
priključak, napajanje 4
priključak za napajanje,
prepoznavanje 4
priključci
Miracast 24
USB Type-C priključak za
napajanje i Thunderbolt
priključak 4
USB Type-C Thunderbolt 23
pristupačnost 59
program za postavljanje
navigacija i odabir 50
vraćanje tvorničkih postavki 51
pronalaženje informacija
hardver 3
softver 3
putovanje s računalom 14, 44
R
radno okruženje 57
regulatorne informacije
oznake atesta bežičnih uređaja
14
regulatorna naljepnica 14
S
serijski broj 13
serijski broj, računalo 13
servisne oznake, lociranje 13
sigurnosne kopije
oporavak 47
stvaranje 46
Sigurnosno kopiranje i vraćanje 47
slika na zaslonu, prebacivanje 12
slika prikaza, prebacivanje 12
slušalice s mikrofonom,
povezivanje 22
softver
antivirusni 38
Čišćenje diska 41
Defragmentacija diska 41
HP 3D DriveGuard 41
ključna ažuriranja 39
vatrozid 38
softverski vatrozid 38
softver za čišćenja diska 41
softver za defragmentaciju diska 41
stanja za uštedu energije 26
stanje hibernacije
izlazak 26
pokretanje 26
stanje mirovanja
izlazak 26
pokretanje 26
Sure Start
upotreba 54
sustav ne reagira 25
Kazalo
61
T
Thunderbolt
povezivanje USB-a Type-C 23
prepoznavanje priključka USB
Type-C 4
tipka esc, prepoznavanje 11
tipka fn, prepoznavanje 11
tipka s logotipom sustava Windows,
prepoznavanje 11
tipka za isključivanje zvuka
mikrofona, prepoznavanje 11
tipke
esc 11
fn 11
Tipka s logotipom sustava
Windows 11
tipke za radnju
isključen zvuk mikrofona 11
odbijanje dolaznog poziva 11
odgovaranje na dolazni poziv 11
otvara kalendar 11
prebacivanje slike na zaslonu 12
započinjanje poziva 11
završetak trenutnog poziva 11
tipkovni prečaci
upotreba 11
TPM postavke 53
U
ulazno napajanje 57
upotreba
stanja za uštedu energije 26
vanjsko napajanje 29
upotreba dodirne pločice
(TouchPada) 20
upotreba postavki zvuka 22
uređaji visoke razlučivosti,
priključivanje 24
USB Type-C priključak, povezivanje
23
USB Type-C priključak za napajanje i
Thunderbolt priključak,
prepoznavanje 4
utičnice
Kombinirana utičnica za
audioizlaz (slušalice) /audioulaz
(mikrofon) 5
62
Kazalo
V
vanjsko izmjenično napajanje,
upotreba 29
video 23
vraćanje tvrdog diska 48
W
web-kamera
upotreba 22
web-kamera, prepoznavanje 6
web-kamera i infracrvena kamera 6
WLAN uređaj 14
WWAN uređaj 15, 17
Z
započinjanja poziva,
prepoznavanje 11
završetak trenutnog poziva,
prepoznavanje 11
zumiranje pincetnim pokretom s dva
prsta na dodirnoj pločici i dodirnom
zaslonu 20
zvučnici
povezivanje 22
zvučnici, prepoznavanje 13
Ž
žaruljica baterije 4
žaruljica bežične veze 8
žaruljica dodirne pločice (TouchPada),
prepoznavanje 8
žaruljica funkcije Caps Lock,
prepoznavanje 9
žaruljica isključenog zvuka
mikrofona, prepoznavanje 8
žaruljica odbijanja/završetka
poziva 8
žaruljica odgovaranja na poziv 8
žaruljica ugrađene infracrvene (IR)
web-kamere, prepoznavanje 6
žaruljica ugrađene web-kamere,
prepoznavanje 6
žaruljica web-kamere,
prepoznavanje 6
žaruljica za bežične uređaje 15
žaruljice
baterija 4
bežična veza 8
Caps Lock 9
Dodirna pločica 8
isključen zvuk mikrofona 8
napajanje 8
odbijanje/završetak poziva
odgovaranje na poziv 8
web-kamera 6
žaruljice infracrvene (IR) webkamere, prepoznavanje 6
žaruljice napajanja 8
8
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising