HP | EliteBook Folio 9480m Notebook PC | HP EliteBook Folio 9480m Notebook PC Lietošanas rokasgrāmata

HP EliteBook Folio 9480m Notebook PC Lietošanas rokasgrāmata
Lietošanas rokasgrāmata
© Copyright 2014 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.
AMD ir uzņēmuma Advanced Micro
Devices, Inc. preču zīme. Bluetooth ir preču
zīme, kas pieder tās īpašniekam un ko
saskaņā ar licenci izmanto uzņēmums
Hewlett-Packard Company. Intel ir
uzņēmuma Intel Corporation preču zīme
ASV un citās valstīs. Java ir uzņēmuma
Sun Microsystems, Inc. preču zīme ASV.
Microsoft un Windows ir Microsoft
uzņēmumu grupas reģistrētas preču zīmes
ASV.
Šeit ietvertā informācija var tikt mainīta bez
iepriekšēja brīdinājuma. Vienīgās HP
produktu un pakalpojumu garantijas ir
izklāstītas tiešo garantiju paziņojumos, kas
iekļauti izstrādājumu un pakalpojumu
komplektos. Nekas no šeit minētā nav
uztverams kā papildu garantija. HP neatbild
par tehniskām vai tipogrāfijas kļūdām vai
šajā dokumentā esošiem izlaidumiem.
Pirmais izdevums: 2014. gada jūnijs
Dokumenta daļas numurs: 768850-E11
Paziņojums par produktu
Programmatūras nosacījumi
Šajā lietošanas rokasgrāmatā ir raksturoti
līdzekļi, kas ir kopīgi lielākajā daļā modeļu.
Daži līdzekļi jūsu datorā, iespējams, nav
pieejami.
Instalējot, kopējot, lejupielādējot vai citādi
lietojot jebkuru šajā datorā sākotnēji
instalētu programmatūras produktu, jūs
piekrītat HP lietotāja licences līguma (End
User License Agreement — EULA)
nosacījumiem. Ja nepiekrītat šiem licences
nosacījumiem, vienīgais pieejamais
risinājums ir 14 dienu laikā atgriezt visu
nelietoto produktu (aparatūru un
programmatūru), lai atbilstoši pārdevēja
atlīdzības izmaksas politikai atgūtu visus
izdotos naudas līdzekļus.
Ne visos Windows izdevumos ir pieejami
visi līdzekļi. Lai pilnībā izmantotu Windows
funkcionalitāti, šim datoram var būt
nepieciešama jaunināta un/vai atsevišķi
iegādāta aparatūra, draiveri un/vai
programmatūra. Papildinformāciju skatiet
vietnē http://www.microsoft.com.
Lai piekļūtu jaunākajai lietošanas
rokasgrāmatai, apmeklējiet vietni
http://www.hp.com/support un atlasiet savu
valsti. Atlasiet Draiveri un lejupielādes un
izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.
Lai saņemtu papildinformāciju vai pieprasītu
visu par datoru izdoto naudas līdzekļu
atmaksu, lūdzu, sazinieties ar savu
pārdevēju.
Brīdinājums par drošību
BRĪDINĀJUMS! Lai samazinātu apdegumu gūšanas vai datora pārkaršanas iespēju, neturiet datoru
tieši klēpī un neaizsprostojiet datora ventilācijas atveres. Izmantojiet datoru tikai uz cietas, līdzenas
virsmas. Nepieļaujiet, ka cita cieta virsma, piemēram, blakus novietots papildu printeris, vai kāda
mīksta virsma, piemēram, spilveni, segas vai apģērbs, bloķē gaisa plūsmu. Neļaujiet maiņstrāvas
adapterim darbības laikā saskarties ar ādu vai mīkstu virsmu, piemēram, spilveniem, segām vai
apģērbu. Dators un maiņstrāvas adapteris atbilst lietotājam pieejamās virsmas temperatūras
ierobežojumiem, ko nosaka Starptautiskais informācijas tehnoloģiju aprīkojuma drošības standarts
(IEC 60950).
iii
iv
Brīdinājums par drošību
Saturs
1 Iepazīšanās ....................................................................................................................................................... 1
Informācijas atrašana ........................................................................................................................... 2
2 Iepazīšanās ar datoru ....................................................................................................................................... 4
Labā puse ............................................................................................................................................. 5
Kreisā puse .......................................................................................................................................... 5
Displejs ................................................................................................................................................. 7
Augšpuse ............................................................................................................................................. 8
Skārienpanelis ..................................................................................................................... 8
Indikatori .............................................................................................................................. 9
Pogas, skaļruņi un pirkstu nospiedumu lasītājs (tikai atsevišķiem modeļiem) ................... 11
Taustiņi .............................................................................................................................. 13
Apakšpuse .......................................................................................................................................... 14
Priekšpuse .......................................................................................................................................... 15
3 Savienojuma izveide ar tīklu ........................................................................................................................... 17
Savienojuma izveide ar bezvadu tīklu ................................................................................................ 17
Bezvadu vadīklu lietošana ................................................................................................. 17
Bezvadu sakaru pogas lietošana ...................................................................... 17
Operētājsistēmas vadīklu izmantošana ............................................................. 18
WLAN lietošana ................................................................................................................. 18
Interneta pakalpojumu sniedzēja pakalpojumu lietošana .................................. 18
WLAN iestatīšana .............................................................................................. 19
Bezvadu maršrutētāja konfigurēšana ................................................................ 19
WLAN aizsardzība ............................................................................................. 19
Savienojuma izveide ar WLAN .......................................................................... 20
HP mobilo platjoslas sakaru moduļa lietošana (tikai atsevišķiem modeļiem) .................... 20
SIM kartes ievietošana un izņemšana (tikai atsevišķiem modeļiem) ................ 21
GPS lietošana (tikai atsevišķiem modeļiem) ...................................................................... 22
Bluetooth bezvadu ierīču lietošana (tikai atsevišķiem modeļiem) ...................................... 22
Savienojuma izveide ar vadu tīklu ...................................................................................................... 23
Savienojuma izveide ar lokālo tīklu (LAN) ......................................................................... 23
4 Navigācija, izmantojot tastatūru, skārienžestus un rādītājierīces .................................................................... 24
Rādītājierīču lietošana ........................................................................................................................ 24
Rādītājierīču preferenču iestatīšana ................................................................................... 24
v
Kursorsviras lietošana ....................................................................................................... 24
Skārienpaneļa un žestu lietošana ...................................................................................... 24
Skārienpaneļa izslēgšana un ieslēgšana .......................................................... 25
Pieskārieni ......................................................................................................... 25
Ritināšana ......................................................................................................... 25
Savilkšana ar diviem pirkstiem, lai tuvinātu vai tālinātu .................................... 26
Divpirkstu klikšķis .............................................................................................. 26
Pagriešana (tikai atsevišķiem modeļiem) .......................................................... 27
Švīkošana (tikai atsevišķiem modeļiem) ........................................................... 27
Tastatūras izmantošana ..................................................................................................................... 28
Windows īsinājumtaustiņu lietošana .................................................................................. 28
Karsto taustiņu identificēšana ............................................................................................ 28
Papildtastatūru izmantošana ............................................................................................. 29
Iegultās cipartastatūras lietošana ...................................................................... 30
Iegultās cipartastatūras ieslēgšana un izslēgšana ........................... 30
Iegultās cipartastatūras taustiņu funkciju pārslēgšana ..................... 30
Papildu ārējās cipartastatūras lietošana ........................................................... 31
5 Multivide .......................................................................................................................................................... 32
Audio .................................................................................................................................................. 32
Skaļruņu pievienošana ...................................................................................................... 32
Skaļuma līmeņa regulēšana .............................................................................................. 32
Austiņu un mikrofonu pievienošana ................................................................................... 32
Datora audio funkciju pārbaude ......................................................................................... 33
Tīmekļa kamera (tikai atsevišķiem modeļiem) .................................................................................... 33
Video .................................................................................................................................................. 33
VGA ................................................................................................................................... 35
Displeja ports ..................................................................................................................... 35
Ar standartu Miracast saderīgu bezvadu displeju meklēšana un savienojuma izveide
(tikai atsevišķiem modeļiem) .............................................................................................. 36
6 Strāvas pārvaldība .......................................................................................................................................... 37
Datora izslēgšana ............................................................................................................................... 37
Enerģijas opciju iestatīšana ................................................................................................................ 37
Enerģijas taupīšanas stāvokļu lietošana ............................................................................ 37
Funkcija Intel Rapid Start Technology (tikai atsevišķiem modeļiem) ................ 38
Miega stāvokļa aktivizēšana un iziešana no tā ................................................. 38
Lietotāja aktivizētas hibernācijas iespējošana un iziešana no tās .................... 38
Strāvas mērītāja lietošana un enerģijas iestatījumi ........................................... 39
Pamodināšanas paroles iestatīšana ................................................................. 39
Akumulatora enerģijas izmantošana .................................................................................. 39
vi
Papildinformācijas par akumulatoru atrašana ................................................... 40
Akumulatora pārbaudes rīka lietošana .............................................................. 40
Atlikušā akumulatora uzlādes līmeņa parādīšana ............................................. 40
Akumulatora izlādes laika paildzināšana .......................................................... 40
Zema akumulatora uzlādes līmeņa pārvaldība .................................................. 41
Zema akumulatora uzlādes līmeņa identificēšana ............................ 41
Zema akumulatora uzlādes līmeņa novēršana ................................. 41
Akumulatora ievietošana un izņemšana ........................................................... 41
Akumulatora ievietošana .................................................................. 41
Akumulatora izņemšana ................................................................... 42
Akumulatora enerģijas ekonomēšana ............................................................... 43
Maināmā akumulatora glabāšana ..................................................................... 43
Atbrīvošanās no maināmā akumulatora ............................................................ 43
Maināmā akumulatora nomaiņa ........................................................................ 44
Ārēja maiņstrāvas avota lietošana ..................................................................................... 45
Maiņstrāvas adaptera pārbaude ....................................................................... 46
Pārslēdzamā grafika (tikai atsevišķiem modeļiem) ............................................................ 46
Pārslēdzamās grafikas lietošana (tikai atsevišķiem modeļiem) ........................ 46
7 Ārējās kartes un ierīces ................................................................................................................................... 47
Atmiņas karšu lasītāju lietošana ......................................................................................................... 47
Atmiņas kartes ievietošana ................................................................................................ 47
Atmiņas kartes izņemšana ................................................................................................. 47
Viedkaršu lietošana ............................................................................................................................ 48
Viedkartes ievietošana ....................................................................................................... 48
Viedkartes izņemšana ....................................................................................................... 48
USB ierīces lietošana ......................................................................................................................... 49
USB ierīces pievienošana .................................................................................................. 50
USB ierīces noņemšana .................................................................................................... 50
Papildu ārējo ierīču lietošana ............................................................................................................. 51
Papildu ārējo diskdziņu lietošana ...................................................................................... 51
Dokošanas savienotāja izmantošana ................................................................................ 51
8 Diskdziņi .......................................................................................................................................................... 53
Diskdziņu lietošana ............................................................................................................................ 53
Cieto disku lietošana .......................................................................................................................... 53
Funkcija Intel Smart Response Technology (tikai atsevišķiem modeļiem) ........................ 54
Cietā diska vāka noņemšana vai uzlikšana ....................................................................... 54
Cietā diska vāka noņemšana ............................................................................ 54
Cietā diska vāka uzlikšana ................................................................................ 55
Cietā diska nomaiņa vai jaunināšana ................................................................................ 55
vii
Cietā diska izņemšana ...................................................................................... 55
Cietā diska uzstādīšana .................................................................................... 56
Cietā diska veiktspējas uzlabošana ................................................................................... 57
Programmatūras Disku defragmentētājs lietošana ........................................... 57
Programmatūras Diska tīrīšana lietošana ......................................................... 57
Programmas HP 3D DriveGuard lietošana (tikai atsevišķiem modeļiem) .......................... 57
HP 3D DriveGuard statusa noteikšana ............................................................. 58
9 Drošība ............................................................................................................................................................ 59
Datora aizsardzība ............................................................................................................................. 59
Paroļu lietošana .................................................................................................................................. 60
Windows paroļu iestatīšana ............................................................................................... 60
Paroļu iestatīšana utilītā Computer Setup .......................................................................... 60
BIOS administratora paroles pārvaldība ............................................................................ 61
BIOS administratora paroles ievadīšana ........................................................... 63
Computer Setup DriveLock paroles pārvaldība ................................................................. 63
DriveLock paroles iestatīšana ........................................................................... 64
DriveLock paroles ievadīšana ........................................................................... 65
DriveLock paroles nomaiņa ............................................................................... 66
DriveLock aizsardzības noņemšana ................................................................. 67
Utilītas Computer Setup līdzekļa Automatic DriveLock lietošana ...................................... 67
Automatic DriveLock paroles ievadīšana .......................................................... 67
Automatic DriveLock aizsardzības noņemšana ................................................ 68
Pretvīrusu programmatūras lietošana ................................................................................................ 68
Ugunsmūra programmatūras lietošana .............................................................................................. 68
Kritisko drošības atjauninājumu instalēšana ...................................................................................... 69
HP Client Security lietošana (tikai atsevišķiem modeļiem) ................................................................. 69
Papildu drošības kabeļa uzstādīšana ................................................................................................. 69
Pirkstu nospiedumu lasītāja lietošana (tikai atsevišķiem modeļiem) .................................................. 70
Pirkstu nospiedumu lasītāja atrašana ................................................................................ 70
10 Uzturēšana .................................................................................................................................................... 71
Atmiņas moduļu pievienošana vai nomaiņa ....................................................................................... 71
Datora tīrīšana .................................................................................................................................... 75
Tīrīšanas procedūras ......................................................................................................... 76
Displeja tīrīšana (vienkorpusa datori un piezīmjdatori) ...................................... 76
Sānu virsmu vai vāka tīrīšana ........................................................................... 76
Skārienpaneļa, tastatūras un peles tīrīšana ...................................................... 76
Programmu un draiveru atjaunināšana .............................................................................................. 77
Programmatūras SoftPaq Download Manager lietošana ................................................................... 77
viii
11 Dublēšana un atkopšana .............................................................................................................................. 78
Informācijas dublēšana ...................................................................................................................... 78
Sistēmas atkopšanas veikšana .......................................................................................................... 78
Windows atkopšanas rīku izmantošana ............................................................................. 79
Taustiņa f11 atkopšanas rīku lietošana ............................................................................. 79
Operētājsistēmas Windows datu nesēja (iegādājams atsevišķi) lietošana ........................ 80
Windows atsvaidzināšanas vai Windows atiestatīšanas programmas lietošana ............... 80
Programmatūras HP Software Setup izmantošana ........................................................... 80
12 Computer Setup (BIOS), MultiBoot un HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) .............................................. 81
Utilītas Computer Setup lietošana ...................................................................................................... 81
Utilītas Computer Setup startēšana ................................................................................... 81
Navigācija un atlasīšana utilītā Computer Setup ............................................................... 81
Rūpnīcas iestatījumu atjaunošana utilītā Computer Setup ................................................ 82
BIOS atjaunināšana ........................................................................................................... 82
BIOS versijas noteikšana .................................................................................. 83
BIOS atjauninājuma lejupielāde ........................................................................ 83
MultiBoot lietošana ............................................................................................................................. 84
Par sāknēšanas ierīču secību ............................................................................................ 84
MultiBoot preferenču izvēle ............................................................................................... 84
Jaunas sāknēšanas secības iestatīšana utilītā Computer Setup ...................... 84
Sāknēšanas ierīces dinamiskā izvēle, izmantojot f9 uzvedni ............................ 85
MultiBoot Express uzvednes iestatīšana ........................................................... 85
Multiboot Express preferenču iestatīšana ......................................................... 86
HP PC Hardware Diagnostics UEFI lietošana .................................................................................... 86
Rīka HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) lejupielāde USB ierīcē .................................... 87
13 Atbalsts ......................................................................................................................................................... 88
Sazināšanās ar klientu atbalsta dienestu ........................................................................................... 88
Uzlīmes ............................................................................................................................................... 89
14 Specifikācijas ................................................................................................................................................ 90
Ieejas strāva ....................................................................................................................................... 90
Darba vide .......................................................................................................................................... 90
A pielikums. Ceļošana kopā ar datoru ............................................................................................................... 91
B pielikums. Problēmu novēršana ..................................................................................................................... 92
Resursi problēmu novēršanai ............................................................................................................. 92
Problēmu novēršana .......................................................................................................................... 92
ix
Neizdodas startēt datoru .................................................................................................... 92
Datora ekrāns ir tukšs ........................................................................................................ 92
Programmatūra nedarbojas pareizi ................................................................................... 93
Dators ir ieslēgts, taču nereaģē ......................................................................................... 93
Dators ir pārmērīgi silts ...................................................................................................... 93
Nedarbojas kāda no ārējām ierīcēm .................................................................................. 93
Nedarbojas bezvadu tīkla savienojums ............................................................................. 94
Papildu ārējais optiskais disks netiek atskaņots ................................................................ 94
Filma netiek rādīta ārējā displejā ....................................................................................... 94
Papildu ārējā optiskā diskdziņa diska ierakstīšanas process nesākas vai arī apstājas
pirms pabeigšanas ............................................................................................................. 95
C pielikums. Elektrostatiskā izlāde ..................................................................................................................... 96
Alfabētiskais rādītājs ........................................................................................................................................... 97
x
1
Iepazīšanās
Pēc datora iestatīšanas un reģistrēšanas ir svarīgi veikt šādas darbības:
PADOMS. Lai no atvērtas lietojumprogrammas vai Windows® darbvirsmas ātri atgrieztos datora
sākuma ekrānā, nospiediet tastatūras Windows taustiņu
. Atkārtoti nospiežot Windows taustiņu,
atkal tiks atvērts iepriekšējais ekrāns.
●
Izveidojiet savienojumu ar internetu — iestatiet vadu vai bezvadu tīklu, lai varētu izveidot
savienojumu ar internetu. Papildinformāciju skatiet nodaļā Savienojuma izveide ar tīklu 17. lpp.
●
Atjauniniet pretvīrusu programmatūru — aizsargājiet datoru pret vīrusu izraisītiem bojājumiem. Šī
programmatūra ir sākotnēji instalēta datorā. Papildinformāciju skatiet sadaļā Pretvīrusu
programmatūras lietošana 68. lpp.
●
Iepazīstiet savu datoru — uzziniet par datora līdzekļiem. Papildinformāciju skatiet nodaļā
Iepazīšanās ar datoru 4. lpp. un Navigācija, izmantojot tastatūru, skārienžestus un
rādītājierīces 24. lpp.
●
Atrodiet instalēto programmatūru — piekļūstiet datorā sākotnēji instalētās programmatūras
sarakstam.
Sākuma ekrānā ierakstiet p, noklikšķiniet uz Programmas un pēc tam atlasiet kādu no
parādītajām opcijām. Lai iegūtu detalizētu informāciju par datora komplektācijā iekļautās
programmatūras lietošanu, skatiet programmatūras ražotāja instrukcijas, kas, iespējams, ir
pievienotas programmatūrai vai ir pieejamas ražotāja vietnē.
●
Dublējiet cietā diska informāciju, izveidojot atkopšanas diskus vai atkopšanas zibatmiņas disku.
Skatiet nodaļu Dublēšana un atkopšana 78. lpp.
1
Informācijas atrašana
Datora ieslēgšanai un šīs rokasgrāmatas atrašanai jūs jau izmantojāt iestatīšanas instrukcijas. Lai
atrastu resursus, kas nodrošina produktu aprakstus, praktiskus norādījumus un citu noderīgu
informāciju, skatiet šo tabulu.
Resursi
Informācija
Iestatīšanas instrukciju plakāts
●
Datora iestatīšana
●
Datora komponentu identificēšana
HP Support Assistant
●
Informācija par operētājsistēmu
Lai piekļūtu lietojumprogrammai HP Support Assistant,
sākuma ekrānā atlasiet lietojumprogrammu HP
Support Assistant.
●
Programmatūras, draiveru un sistēmas BIOS atjauninājumi
●
Problēmu novēršanas rīki
Lai piekļūtu jaunākajai lietošanas rokasgrāmatai,
apmeklējiet vietni http://www.hp.com/support un
atlasiet savu valsti. Atlasiet Draiveri un lejupielādes un
izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.
●
Piekļuve atbalstam
Atbalsts visā pasaulē
●
Tērzēšana tiešsaistē ar HP speciālistu
Lai saņemtu palīdzību savā valodā, apmeklējiet vietni
http://welcome.hp.com/country/us/en/
wwcontact_us.html.
●
Atbalsta saņemšana pa e-pastu
●
Atbalsta dienesta tālruņu numuri
●
HP servisa centru atrašanās vietas
HP vietne
●
Atbalsta informācija
Lai piekļūtu jaunākajai lietošanas rokasgrāmatai,
apmeklējiet vietni http://www.hp.com/support un
atlasiet savu valsti. Atlasiet Draiveri un lejupielādes un
izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.
●
Detaļu pasūtīšana un papildu palīdzības meklēšana
●
Ierīcei pieejamie piederumi
Drošas un ērtas lietošanas rokasgrāmata
●
Pareiza darbstacijas iestatīšana, ķermeņa poza, ar veselību
saistītie jautājumi un darba paņēmieni
●
Informācija par elektrisko un mehānisko drošību
●
Normatīvā un drošības informācija
●
Informācija par atbrīvošanos no akumulatora
Lai piekļūtu šai rokasgrāmatai:
▲
Sākuma ekrānā ierakstiet atbalsts un pēc tam
atlasiet lietojumprogrammu HP Support
Assistant.
— vai —
Dodieties uz vietni http://www.hp.com/ergo.
Normatīvie paziņojumi un informācija par drošību un
vides aizsardzību
Lai piekļūtu šai rokasgrāmatai:
1.
Sākuma ekrānā ierakstiet atbalsts un pēc tam
atlasiet lietojumprogrammu HP Support
Assistant.
2.
Atlasiet Mans dators un pēc tam atlasiet
Lietošanas rokasgrāmatas.
Ierobežotā garantija*
Lai piekļūtu šai rokasgrāmatai, sākuma ekrānā atlasiet
lietojumprogrammu HP Support Assistant, atlasiet
Mans dators un pēc tam Garantija un pakalpojumi.
— vai —
2
1. nodaļa. Iepazīšanās
Informācija par garantiju
Resursi
Informācija
Dodieties uz vietni http://www.hp.com/go/
orderdocuments.
*Jūsu produktam piemērojamo īpaši paredzēto HP ierobežoto garantiju varat atrast datorā iekļautajās lietošanas
rokasgrāmatās un/vai iepakojumā iekļautajā kompaktdiskā/DVD diskā. Dažās valstīs/reģionos HP ierobežotā garantija tiek
nodrošināta drukātā formātā, un tā ir iekļauta iepakojumā. Dažās valstīs/reģionos, kur garantija netiek nodrošināta drukātā
formātā, tās drukāto kopiju var pieprasīt vietnē http://www.hp.com/go/orderdocuments vai rakstot uz:
●
Ziemeļamerika: Hewlett-Packard, MS POD, 11311 Chinden Blvd., Boise, ID 83714, USA
●
Eiropa, Tuvie Austrumi, Āfrika: Hewlett-Packard, POD, Via G. Di Vittorio, 9, 20063, Cernusco s/Naviglio (MI), Italy
●
Āzija un Klusā okeāna valstis: Hewlett-Packard, POD, P.O. Box 200, Alexandra Post Office, Singapore 911507
Pieprasot garantijas drukāto kopiju, norādiet, lūdzu, produkta numuru, garantijas periodu (atrodams uz apkopes uzlīmes),
vārdu un pasta adresi.
SVARĪGI! NEIZMANTOJIET šīs adreses HP produktu atpakaļsūtīšanai. Lai uzzinātu par atbalsta iespējām ASV, dodieties
uz vietni http://www.hp.com/go/contactHP. Lai uzzinātu par atbalsta iespējām visā pasaulē, dodieties uz vietni
http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html.
Informācijas atrašana
3
2
4
Iepazīšanās ar datoru
2. nodaļa. Iepazīšanās ar datoru
Labā puse
Komponents
(1)
Apraksts
USB 3.0 porti (2)
Katrs USB 3.0 ports tiek izmantots papildu USB ierīces,
piemēram, tastatūras, peles, ārējā diska, printera, skenera
vai USB centrmezgla, pievienošanai.
PIEZĪME. Detalizētu informāciju par dažādiem USB
portiem skatiet sadaļā USB ierīces lietošana 49. lpp.
(2)
Displeja ports
Paredzēts papildu digitālās displeja ierīces, piemēram,
augstas veiktspējas monitora vai projektora, pievienošanai.
(3)
Atmiņas karšu lasītājs
Nolasa papildu atmiņas kartes, kas uzglabā, pārvalda un
koplieto informāciju vai piekļūst tai.
(4)
Ārējā monitora ports
Izmanto ārējā VGA monitora vai projektora pievienošanai.
(5)
Dokošanas savienotājs
Paredzēts papildu dokošanas ierīces pievienošanai.
(6)
RJ-45 (tīkla) ligzda/indikatori
Izmanto tīkla kabeļa pievienošanai.
●
Zaļš (pa labi): tīkls ir pievienots.
●
Dzeltens (pa kreisi): tīklā notiek darbība.
Kreisā puse
Komponents
Apraksts
(1)
Strāvas savienotājs
Izmanto maiņstrāvas adaptera pievienošanai.
(2)
Ventilācijas atvere
Nodrošina gaisa plūsmu iekšējo komponentu dzesēšanai.
Labā puse
5
Komponents
Apraksts
PIEZĪME. Lai atdzesētu iekšējos komponentus un
nepieļautu to pārkaršanu, automātiski tiek ieslēgts datora
ventilators. Tas ir normāli, ja parastas darbības laikā
iekšējais ventilators tiek pārmaiņus ieslēgts un izslēgts.
(3)
Drošības kabeļa slots
Izmanto papildu drošības kabeļa pievienošanai.
PIEZĪME. Drošības kabelis ir paredzēts kā atbaidīšanas
līdzeklis, taču tas var nenovērst datora sabojāšanu vai
zādzību.
(4)
USB 3.0 uzlādes ports ar strāvas padevi
Izmanto, lai pievienotu papildu USB ierīci, piemēram,
tastatūru, peli, ārējo disku, printeri, skeneri vai USB
centrmezglu. Standarta USB portos nevar uzlādēt visu tipu
USB ierīces vai arī uzlāde tiek veikta ar vāju strāvas padevi.
Dažām USB ierīcēm ir nepieciešama strāva, un to
lietošanai ir jāizmanto ports ar strāvas padevi.
PIEZĪME. USB uzlādes portos var uzlādēt arī atsevišķus
mobilo tālruņu un MP3 atskaņotāju modeļus pat tad, ja
dators ir izslēgts.
PIEZĪME. Detalizētu informāciju par dažādiem USB
portiem skatiet sadaļā USB ierīces lietošana 49. lpp.
(5)
Audio izvades (austiņu)/audio ievades
(mikrofona) ligzda
Tiek izmantota, lai pievienotu papildu stereo skaļruņus,
kuriem ir atsevišķa strāvas padeve, vai austiņas,
ieliekamās austiņas, mikrofonaustiņas vai televizora audio
kabeli. Šeit var pievienot arī papildu mikrofonaustiņu
mikrofonu. Šī ligzda neatbalsta papildierīces, kas
paredzētas tikai mikrofonam.
BRĪDINĀJUMS! Lai samazinātu iespējamo traumu risku,
pirms austiņu, ieliekamo austiņu vai mikrofonaustiņu
lietošanas noregulējiet skaļuma līmeni. Papildinformāciju
par drošību skatiet dokumentā Normatīvie paziņojumi un
informācija par drošību un vides aizsardzību. Lai piekļūtu
šai rokasgrāmatai, sākuma ekrānā ierakstiet atbalsts un
pēc tam atlasiet lietojumprogrammu HP Support Assistant.
PIEZĪME. Ja ligzdai tiek pievienota kāda ierīce, datora
skaļruņi tiek atspējoti.
PIEZĪME. Pārliecinieties, vai ierīces kabelim ir četru vadu
savienotājs, kas atbalsta gan audio izvadi (austiņas), gan
audio ievadi (mikrofonu).
(6)
6
Viedkaršu lasītājs
2. nodaļa. Iepazīšanās ar datoru
Atbalsta papildu viedkartes.
Displejs
Komponents
Apraksts
(1)
WLAN antenas (2)* (tikai atsevišķiem
modeļiem)
Sūta un saņem bezvadu signālus, lai sazinātos ar bezvadu
lokālajiem tīkliem (WLAN).
(2)
WWAN antenas (2)* (tikai atsevišķiem
modeļiem)
Sūta un saņem bezvadu signālus, lai sazinātos ar bezvadu
teritoriālajiem tīkliem (WWAN).
(3)
Iekšējie mikrofoni (2)
Ieraksta skaņu.
(4)
Tīmekļa kameras indikators (tikai atsevišķiem
modeļiem)
Deg: tīmekļa kamera tiek lietota.
(5)
Tīmekļa kamera (tikai atsevišķiem modeļiem)
Ieraksta video un uzņem fotoattēlus. Daži modeļi ļauj piedalīties
video konferencē un tērzēt tiešsaistē, izmantojot video
straumēšanas funkciju.
Lai iegūtu informāciju par tīmekļa kameras lietošanu, atveriet
lietojumprogrammu HP Support Assistant. Lai piekļūtu
lietojumprogrammai HP Support Assistant, sākuma ekrānā
atlasiet lietojumprogrammu HP Support Assistant.
(6)
Iekšējais displeja slēdzis
Izmanto displeja izslēgšanai vai miega stāvokļa aktivizēšanai, ja
displejs tiek aizvērts, kad dators ir ieslēgts.
PIEZĪME.
Displeja slēdzis nav redzams datora ārpusē.
*Antenas nav redzamas datora ārpusē. Lai nodrošinātu optimālu pārraidi, antenu tiešā tuvumā nedrīkst atrasties šķēršļi.
Paziņojumus par bezvadu sakaru normatīvo informāciju skatiet dokumenta Normatīvie paziņojumi un informācija par drošību
un vides aizsardzību sadaļā, kas attiecas uz jūsu valsti vai reģionu. Lai piekļūtu šai rokasgrāmatai, sākuma ekrānā ierakstiet
atbalsts un pēc tam atlasiet lietojumprogrammu HP Support Assistant.
Displejs
7
Augšpuse
Skārienpanelis
Komponents
8
Apraksts
(1)
Kursorsvira
Izmanto rādītāja pārvietošanai un ekrānā redzamo
vienumu atlasīšanai vai aktivizēšanai.
(2)
Kursorsviras kreisā poga
Darbojas kā ārējās peles kreisā poga.
(3)
Skārienpaneļa ieslēgšanas/izslēgšanas
poga
Ieslēdz un izslēdz skārienpaneli.
(4)
Skārienpaneļa zona
Izmanto rādītāja pārvietošanai un ekrānā redzamo
vienumu atlasīšanai vai aktivizēšanai.
(5)
Skārienpaneļa kreisā poga
Darbojas kā ārējās peles kreisā poga.
(6)
Kursorsviras labā poga
Darbojas kā ārējās peles labā poga.
(7)
Skārienpaneļa labā poga
Darbojas kā ārējās peles labā poga.
2. nodaļa. Iepazīšanās ar datoru
Indikatori
Komponents
(1)
Apraksts
Strāvas indikators
●
Deg: dators ir ieslēgts.
●
Mirgo: dators ir miega stāvoklī, kas ir enerģijas
taupīšanas stāvoklis. Dators izslēdz displeja un citu
pašreiz neizmantotu komponentu strāvas padevi.
●
Nedeg: dators ir izslēgts vai darbojas hibernācijas
stāvoklī. Hibernācija ir enerģijas taupīšanas stāvoklis,
kurā tiek patērēts vismazāk enerģijas.
PIEZĪME. Atsevišķiem modeļiem funkcija Intel® Rapid
Start Technology ir iespējota rūpnīcā. Izmantojot funkciju
Rapid Start Technology, dators var ātri atsākt darbību pēc
neaktivitātes perioda. Papildinformāciju skatiet sadaļā
Enerģijas taupīšanas stāvokļu lietošana 37. lpp.
(2)
Mikrofona izslēgšanas indikators
●
Dzeltens: mikrofona skaņa ir izslēgta.
●
Nedeg: mikrofona skaņa ir ieslēgta.
(3)
Ciparslēga indikators
Deg: ciparslēgs ir ieslēgts.
(4)
Bezvadu sakaru indikators
Balts: ir ieslēgta integrētā bezvadu ierīce, piemēram,
bezvadu lokālā tīkla (WLAN) ierīce un/vai Bluetooth® ierīce.
PIEZĪME. Dažos modeļos bezvadu sakaru indikators deg
dzeltenā krāsā, ja visas bezvadu ierīces ir izslēgtas.
(5)
Skaņas izslēgšanas indikators
●
Dzeltens: datora skaņa ir izslēgta.
●
Balts: datora skaņa ir ieslēgta.
Augšpuse
9
Komponents
10
Apraksts
(6)
Burtslēga indikators
Balts: burtslēgs ir ieslēgts — taustiņi ir pārslēgti lielo burtu
rakstīšanas režīmā.
(7)
Skārienpaneļa indikators
●
Dzeltens: skārienpanelis ir izslēgts.
●
Nedeg: skārienpanelis ir ieslēgts.
2. nodaļa. Iepazīšanās ar datoru
Pogas, skaļruņi un pirkstu nospiedumu lasītājs (tikai atsevišķiem modeļiem)
Komponents
(1)
Apraksts
Strāvas poga
●
Kad dators ir izslēgts, nospiediet šo pogu, lai ieslēgtu
datoru.
●
Kad dators ir ieslēgts, īsi nospiediet šo pogu, lai
aktivizētu miega stāvokli.
●
Kad dators ir miega stāvoklī, īsi nospiediet šo pogu, lai
izietu no miega stāvokļa.
●
Kad dators ir hibernācijas stāvoklī, īsi nospiediet šo
pogu, lai izietu no hibernācijas stāvokļa.
UZMANĪBU! Nospiežot un turot strāvas pogu, tiks zaudēta
nesaglabātā informācija.
Ja dators ir pārstājis reaģēt un Windows izslēgšanas
procedūras nedarbojas, nospiediet un vismaz
piecas sekundes turiet nospiestu strāvas pogu, lai izslēgtu
datoru.
PIEZĪME. Atsevišķiem modeļiem funkcija Intel® Rapid
Start Technology ir iespējota rūpnīcā. Izmantojot funkciju
Rapid Start Technology, dators var ātri atsākt darbību pēc
neaktivitātes perioda. Papildinformāciju skatiet sadaļā
Enerģijas taupīšanas stāvokļu lietošana 37. lpp.
Lai uzzinātu vairāk par enerģijas iestatījumiem, skatiet
enerģijas opcijas. Sākuma ekrānā ierakstiet enerģija,
atlasiet Enerģijas un miega režīma iestatījumi un pēc tam
lietojumprogrammu sarakstā atlasiet Enerģija un miega
režīms.
Augšpuse
11
Komponents
12
Apraksts
(2)
Bezvadu sakaru poga
Izmanto bezvadu sakaru līdzekļa ieslēgšanai vai izslēgšanai,
taču neizveido bezvadu savienojumu.
(3)
Skaņas izslēgšanas poga
Izslēdz un ieslēdz skaļruņu skaņu.
(4)
Pirkstu nospiedumu lasītājs (tikai
atsevišķiem modeļiem)
Ļauj pieteikties operētājsistēmā Windows, izmantojot pirksta
nospiedumu, nevis ievadot paroli.
2. nodaļa. Iepazīšanās ar datoru
Taustiņi
Komponents
Apraksts
(1)
Taustiņš esc
Nospiežot šo taustiņu kopā ar taustiņu fn, tiek parādīta
sistēmas informācija.
(2)
Taustiņš fn
Nospiežot to kopā ar kādu no funkciju taustiņiem,
piemēram, num lk, esc vai b, tiek izpildītas bieži lietotās
sistēmas funkcijas.
(3)
Windows taustiņš
Izmanto, lai no atvērtas lietojumprogrammas vai Windows
darbvirsmas atgrieztos sākuma ekrānā.
PIEZĪME. Atkārtoti nospiežot Windows taustiņu, atkal tiks
atvērts iepriekšējais ekrāns.
(4)
Funkciju taustiņi
Nospiežot tos kopā ar taustiņu fn, tiek izpildītas bieži
lietotās sistēmas funkcijas.
(5)
Iegultā cipartastatūra
Kad papildtastatūra ir ieslēgta, to var izmantot tāpat kā
ārējo cipartastatūru.
Katrs papildtastatūras taustiņš veic funkciju, kuru norāda
attēls taustiņa augšējā labajā stūrī.
(6)
Windows lietojumprogrammu taustiņš
Parāda atlasītā objekta opcijas.
(7)
Taustiņš num lk
Nospiežot kopā ar taustiņu fn, tiek ieslēgta vai izslēgta
iegultā cipartastatūra.
Izmanto, lai pārslēgtos no integrētās cipartastatūras
pārlūkošanas funkcijas uz ciparu ievades funkciju un
pretēji.
Augšpuse
13
Apakšpuse
Komponents
(1)
Apraksts
Bezvadu un atmiņas moduļa nodalījums
Satur bezvadu un atmiņas moduļus.
UZMANĪBU! Lai novērstu sistēmas nereaģēšanu,
nomainiet bezvadu sakaru moduli tikai pret tādu, kura
lietošanu datoros ir atļāvusi valsts iestāde, kas
reglamentē bezvadu ierīču lietošanu jūsu valstī vai
reģionā. Ja nomaināt moduli un pēc tam saņemat
brīdinājuma ziņojumu, izņemiet moduli, lai atjaunotu
datora funkcionalitāti, un pēc tam sazinieties ar
atbalsta dienestu, izmantojot lietojumprogrammu HP
Support Assistant. Lai piekļūtu lietojumprogrammai HP
Support Assistant, sākuma ekrānā atlasiet
lietojumprogrammu HP Support Assistant.
(2)
Ceļojuma akumulatora savienotājs
Izmanto ceļojuma akumulatora pievienošanai.
(3)
Ventilācijas atveres (2)
Nodrošina gaisa plūsmu iekšējo komponentu
dzesēšanai.
PIEZĪME. Lai atdzesētu iekšējos komponentus un
nepieļautu to pārkaršanu, automātiski tiek ieslēgts
datora ventilators. Tas ir normāli, ja parastas darbības
laikā iekšējais ventilators tiek pārmaiņus ieslēgts un
izslēgts.
14
(4)
Skaļruņi (2)
Atskaņo skaņu.
(5)
Cietā diska nodalījums
Satur cieto disku.
2. nodaļa. Iepazīšanās ar datoru
Komponents
Apraksts
(6)
Akumulatora fiksators
Atbrīvo akumulatoru no akumulatora nodalījuma.
(7)
Akumulatora nodalījums un SIM slots
Šeit atrodas akumulators. Šeit tiek ievietots bezvadu
sakaru abonenta identifikācijas modulis (SIM). SIM
slots atrodas akumulatora nodalījumā.
Priekšpuse
Komponents
(1)
Apraksts
Bezvadu sakaru indikators
Balts: ir ieslēgta integrētā bezvadu ierīce, piemēram,
bezvadu lokālā tīkla (WLAN) ierīce un/vai Bluetooth®
ierīce.
PIEZĪME. Dažos modeļos bezvadu sakaru indikators
deg dzeltenā krāsā, ja visas bezvadu ierīces ir
izslēgtas.
(2)
Strāvas indikators
●
Deg: dators ir ieslēgts.
●
Mirgo: dators ir miega stāvoklī, kas ir enerģijas
taupīšanas stāvoklis. Dators izslēdz displeja un
citu pašreiz neizmantotu komponentu strāvas
padevi.
●
Nedeg: dators ir izslēgts vai darbojas
hibernācijas stāvoklī. Hibernācija ir enerģijas
taupīšanas stāvoklis, kurā tiek patērēts vismazāk
enerģijas.
PIEZĪME. Atsevišķiem modeļiem funkcija Intel®
Rapid Start Technology ir iespējota rūpnīcā.
Izmantojot funkciju Rapid Start Technology, dators var
ātri atsākt darbību pēc neaktivitātes perioda.
Papildinformāciju skatiet sadaļā Enerģijas taupīšanas
stāvokļu lietošana 37. lpp.
(3)
Maiņstrāvas adaptera/akumulatora
indikators
●
Balts: dators ir pievienots ārējam strāvas avotam,
un akumulatora uzlādes līmenis ir diapazonā no
90 līdz 99%.
●
Dzeltens: dators ir pievienots ārējam strāvas
avotam, un akumulatora uzlādes līmenis ir
diapazonā no 0 līdz 89%.
●
Mirgo dzeltenā krāsā: akumulators, kas ir
vienīgais pieejamais strāvas avots, ir sasniedzis
zemu uzlādes līmeni. Kad akumulators sasniedz
kritisku uzlādes līmeni, akumulatora indikators
sāk ātri mirgot.
Priekšpuse
15
Komponents
(4)
Apraksts
Cietā diska indikators
●
Nedeg: akumulators ir pilnībā uzlādēts.
●
Mirgo baltā krāsā: cietais disks tiek lietots.
●
Dzeltens: programmatūra HP 3D DriveGuard ir
īslaicīgi ievilkusi cietā diska galviņas.
PIEZĪME. Papildinformāciju par programmatūru
HP 3D DriveGuard skatiet sadaļā Programmas HP 3D
DriveGuard lietošana (tikai atsevišķiem
modeļiem) 57. lpp.
16
2. nodaļa. Iepazīšanās ar datoru
3
Savienojuma izveide ar tīklu
Datoru var ērti ņemt līdzi, lai kurp jūs dotos. Tomēr izpētīt visu pasauli un piekļūt informācijai, kas
pieejama miljonos vietņu, varat arī mājās, izmantojot datoru un vadu vai bezvadu tīkla savienojumu.
Šajā nodaļā sniegtā informācija palīdzēs izveidot savienojumu ar visu pasauli.
Savienojuma izveide ar bezvadu tīklu
Bezvadu tehnoloģija ļauj pārsūtīt datus, vadu vietā izmantojot radioviļņus. Jūsu datoram var būt viena
vai vairākas no šīm bezvadu ierīcēm:
●
Bezvadu lokālā tīkla (WLAN) ierīce (tikai atsevišķiem modeļiem)— izveido datora savienojumu ar
bezvadu lokālajiem tīkliem (tos parasti dēvē par Wi-Fi tīkliem, bezvadu LAN vai WLAN)
uzņēmumu birojos, mājās un publiskās vietās, piemēram, lidostās, restorānos, kafejnīcās,
viesnīcās un universitātēs. Bezvadu lokālajā tīklā datora mobilā bezvadu ierīce sazinās ar
bezvadu maršrutētāju vai bezvadu piekļuves punktu.
●
HP mobilo platjoslas sakaru modulis (tikai atsevišķiem modeļiem) — bezvadu teritoriālā tīkla
(WWAN) ierīce, kas nodrošina bezvadu savienojumus daudz lielākā apgabalā. Mobilo tīklu
operatori uzstāda bāzes stacijas (kas līdzīgas mobilo tālruņu sakaru torņiem) lielos
ģeogrāfiskajos apgabalos, efektīvi nodrošinot pārklājumu visā novadā, reģionā vai pat valstī.
●
Bluetooth ierīce (tikai atsevišķiem modeļiem) — nodrošina personiskā tīkla (PAN) izveidošanu,
lai izveidotu savienojumu ar citām ierīcēm, kas aprīkotas ar Bluetooth tehnoloģiju, piemēram,
datoriem, tālruņiem, printeriem, mikrofonaustiņām, skaļruņiem un kamerām. Personālajā tīklā
katra ierīce tieši sazinās ar citām ierīcēm, un ierīcēm ir jāatrodas samērā netālu vienai no
otras — parasti ne vairāk kā 10 metru (aptuveni 33 pēdu) attālumā.
Lai iegūtu papildinformāciju par bezvadu sakaru tehnoloģiju, skatiet informāciju un saites uz vietnēm,
kas norādītas lietojumprogrammā HP Support Assistant. Lai piekļūtu lietojumprogrammai HP Support
Assistant, sākuma ekrānā atlasiet lietojumprogrammu HP Support Assistant.
Bezvadu vadīklu lietošana
Datora bezvadu ierīces var vadīt, izmantojot šādus līdzekļus:
●
bezvadu sakaru pogu, slēdzi vai taustiņu (šajā nodaļā to dēvē par bezvadu sakaru pogu);
●
operētājsistēmas vadīklas.
Bezvadu sakaru pogas lietošana
Datoram ir bezvadu sakaru poga, viena vai vairākas bezvadu ierīces un viens vai divi bezvadu sakaru
indikatori (atkarībā no modeļa). Visas datora bezvadu ierīces ir iespējotas rūpnīcā, tādēļ, ieslēdzot
datoru, tiek iedegts bezvadu sakaru indikators (balts).
Bezvadu sakaru indikators norāda bezvadu ierīču vispārējo strāvas padeves stāvokli, nevis atsevišķu
ierīču statusu. Ja bezvadu sakaru indikators ir balts, ir ieslēgta vismaz viena bezvadu ierīce. Ja
bezvadu sakaru indikators nedeg, visas bezvadu ierīces ir izslēgtas.
PIEZĪME. Dažos modeļos bezvadu sakaru indikators ir dzeltens, ja ir izslēgtas visas bezvadu
ierīces.
Savienojuma izveide ar bezvadu tīklu
17
Bezvadu ierīces ir iespējotas rūpnīcā, tāpēc bezvadu sakaru pogu var izmantot, lai vienlaikus ieslēgtu
vai izslēgtu visas bezvadu ierīces.
Operētājsistēmas vadīklu izmantošana
Tīkla un koplietošanas centrā var iestatīt savienojumu vai tīklu, izveidot savienojumu ar tīklu, kā arī
diagnosticēt un novērst tīkla problēmas.
Lai lietotu operētājsistēmas vadīklas:
1.
Sākuma ekrānā ierakstiet vadības panelis un pēc tam atlasiet Vadības panelis.
2.
Atlasiet Tīkls un internets un pēc tam atlasiet opciju Tīkla un koplietošanas centrs.
Lai iegūtu papildinformāciju, piekļūstiet lietojumprogrammai HP Support Assistant. Lai piekļūtu
lietojumprogrammai HP Support Assistant, sākuma ekrānā atlasiet lietojumprogrammu HP Support
Assistant.
WLAN lietošana
Izmantojot WLAN ierīci, varat piekļūt bezvadu lokālajam tīklam (WLAN), ko veido citi datori un
papildierīces, kuras ir savienotas, izmantojot bezvadu maršrutētāju vai bezvadu piekļuves punktu.
PIEZĪME. Jēdzieni bezvadu maršrutētājs un bezvadu piekļuves punkts bieži tiek lietoti kā sinonīmi.
●
Lielapjoma bezvadu lokālie tīkli, piemēram, korporatīvie vai publiskie WLAN, parasti izmanto
bezvadu piekļuves punktus, kas var nodrošināt piekļuvi lielam skaitam datoru un papildierīču un
kas var nošķirt svarīgas tīkla funkcijas.
●
Mājas vai nelielu biroju WLAN parasti izmanto bezvadu maršrutētājus, kas vairākiem vadu vai
bezvadu datoriem ļauj koplietot interneta savienojumu, printeri un failus, nelietojot papildu
aparatūru vai programmatūru.
Lai izmantotu datora WLAN ierīci, ir jāizveido savienojums ar bezvadu lokālā tīkla infrastruktūru (to
nodrošina pakalpojumu sniedzējs vai arī publiskais vai korporatīvais tīkls).
Interneta pakalpojumu sniedzēja pakalpojumu lietošana
Mājās veidojot savienojumu ar internetu, vispirms ir jāizveido konts pie interneta pakalpojumu
sniedzēja (IPS). Lai iegādātos interneta pakalpojumu un modemu, sazinieties ar vietējo interneta
pakalpojumu sniedzēju. Tas jums palīdzēs uzstādīt modemu, ievilkt tīkla kabeli, lai savienotu bezvadu
datoru ar modemu, un pārbaudīt interneta pakalpojumu.
PIEZĪME. IPS jums piešķirs lietotāja ID un paroli, kas nepieciešama, lai piekļūtu internetam.
Pierakstiet šo informāciju un uzglabājiet drošā vietā.
18
3. nodaļa. Savienojuma izveide ar tīklu
WLAN iestatīšana
Lai iestatītu WLAN un izveidotu savienojumu ar internetu, ir nepieciešams šāds aprīkojums:
●
platjoslas modems (DSL vai kabeļmodems) (1) un ātrdarbīga interneta pakalpojums, kas
iegādāts no interneta pakalpojumu sniedzēja (IPS);
●
bezvadu maršrutētājs (2) (iegādājams atsevišķi);
●
bezvadu dators (3).
PIEZĪME. Dažos modemos ir iebūvēts bezvadu maršrutētājs. Lai uzzinātu jums piederošā modema
tipu, sazinieties ar interneta pakalpojumu sniedzēju.
Nākamajā attēlā ir redzams internetam pievienota bezvadu tīkla instalācijas piemērs.
Tīklam paplašinoties, tam var tikt pievienoti papildu datori ar bezvadu vai vadu savienojumu, lai
nodrošinātu piekļuvi internetam.
Lai iegūtu palīdzību par bezvadu lokālā tīkla iestatīšanu, skatiet maršrutētāja ražotāja vai jūsu
interneta pakalpojumu sniedzēja nodrošināto informāciju.
Bezvadu maršrutētāja konfigurēšana
Lai saņemtu palīdzību par bezvadu maršrutētāja konfigurēšanu, skatiet maršrutētāja ražotāja vai jūsu
interneta pakalpojumu sniedzēja nodrošināto informāciju.
PIEZĪME. Jauno bezvadu datoru vispirms ieteicams savienot ar maršrutētāju, izmantojot
maršrutētāja komplektā iekļauto tīkla kabeli. Kad datorā ir veiksmīgi izveidots savienojums ar
internetu, atvienojiet kabeli un pēc tam piekļūstiet internetam, izmantojot bezvadu tīklu.
WLAN aizsardzība
Iestatot WLAN vai piekļūstot esošam WLAN, vienmēr iespējojiet drošības līdzekļus, lai aizsargātu tīklu
pret nesankcionētu piekļuvi. Sabiedriskās vietās (tīklājos), piemēram, kafejnīcās un lidostās, WLAN
tīkli, iespējams, nav droši. Ja uztraucaties par datora drošību, atrodoties tīklājā, ierobežojiet savas
darbības tīklā: sūtiet un saņemiet tikai tādus e-pasta ziņojumus, kas nav konfidenciāli, un pārlūkojiet
interneta saturu.
Bezvadu raidītāja signāli tiek raidīti ārpus tīkla, tāpēc citas WLAN ierīces var uztvert neaizsargātus
signālus. Lai aizsargātu savu bezvadu lokālo tīklu, veiciet tālāk minētos piesardzības pasākumus.
●
Izmantojiet ugunsmūri.
Ugunsmūris pārbauda gan datus, gan uz jūsu tīklu nosūtītos datu pieprasījumus, kā arī atmet
šaubīgus vienumus. Ugunsmūri ir pieejami gan kā programmatūra, gan kā aparatūra. Dažos
tīklos tiek izmantota abu šo veidu kombinācija.
●
Izmantojiet bezvadu sakaru šifrēšanu.
Bezvadu sakaru šifrēšanai tiek izmantoti drošības iestatījumi, lai šifrētu un atšifrētu tīklā
pārraidītus datus. Lai iegūtu papildinformāciju, piekļūstiet lietojumprogrammai HP Support
Savienojuma izveide ar bezvadu tīklu
19
Assistant. Lai piekļūtu lietojumprogrammai HP Support Assistant, sākuma ekrānā atlasiet
lietojumprogrammu HP Support Assistant.
Savienojuma izveide ar WLAN
Lai izveidotu savienojumu ar WLAN, rīkojieties šādi:
1.
Pārliecinieties, vai WLAN ierīce ir ieslēgta. Ja ierīce ir ieslēgta, bezvadu sakaru indikators ir
iedegts. Ja bezvadu sakaru indikators nedeg, nospiediet bezvadu sakaru pogu.
PIEZĪME. Dažos modeļos bezvadu sakaru indikators deg dzeltenā krāsā, ja visas bezvadu
ierīces ir izslēgtas.
2.
Lai tiktu parādītas viedpogas, Windows darbvirsmā vai sākuma ekrānā norādiet uz ekrāna
augšējo vai apakšējo labo stūri.
3.
Atlasiet Iestatījumi un pēc tam noklikšķiniet uz tīkla statusa ikonas.
4.
Atlasiet sarakstā savu WLAN.
5.
Noklikšķiniet uz pogas Izveidot savienojumu.
Ja bezvadu lokālajā tīklā ir iespējots drošības līdzeklis, tiek prasīts ievadīt drošības kodu.
Ierakstiet kodu un pēc tam noklikšķiniet uz Pierakstīties.
PIEZĪME. Ja sarakstā nav iekļauts neviens bezvadu lokālais tīkls, iespējams, atrodaties ārpus
bezvadu maršrutētāja vai piekļuves punkta darbības zonas.
PIEZĪME. Ja neredzat bezvadu lokālo tīklu, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu, Windows
darbvirsmā ar peles labo pogu noklikšķiniet uz tīkla stāvokļa ikonas un pēc tam atlasiet Atvērt
tīkla un koplietošanas centru. Noklikšķiniet uz Iestatīt jaunu savienojumu vai tīklu. Parādītajā
opciju sarakstā ir opcijas, kas nodrošina manuālu tīkla meklēšanu un savienojuma izveidi ar tīklu
vai arī jauna tīkla savienojuma izveidi.
6.
Izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas, lai pabeigtu savienojuma izveidi.
Kad savienojums ir izveidots, novietojiet peles rādītāju paziņojumu apgabalā virs tīkla stāvokļa ikonas,
lai pārbaudītu savienojuma nosaukumu un statusu.
PIEZĪME. Darbības zona (bezvadu signālu raidīšanas attālums) ir atkarīga no WLAN aprīkojuma,
maršrutētāja ražotāja, kā arī no citu elektronisko ierīču vai strukturālu barjeru, piemēram, sienu un
grīdu, radītiem traucējumiem.
HP mobilo platjoslas sakaru moduļa lietošana (tikai atsevišķiem modeļiem)
Izmantojot HP mobilo platjoslas sakaru moduli, dators var lietot bezvadu teritoriālos tīklus un piekļūt
internetam no vēl vairākām vietām un vēl plašākā apgabalā, nekā izmantojot bezvadu lokālo tīklus.
Lai izmantotu HP mobilo platjoslas sakaru moduli, ir nepieciešams tīkla pakalpojumu sniedzējs (tiek
dēvēts par mobilo sakaru tīkla operatoru), kurš parasti ir mobilo tālruņu tīkla operators. HP mobilo
platjoslas sakaru modulim izmantojamais tīkla pārklājums ir līdzīgs mobilo balss sakaru tīkla
pārklājumam.
Izmantojot HP mobilo platjoslas sakaru moduli un mobilā tīkla operatora pakalpojumus, jūs vienmēr
varat piekļūt internetam, sūtīt e-pastu vai izveidot savienojumu ar korporatīvo tīklu neatkarīgi no tā, vai
atrodaties ceļā vai ārpus Wi-Fi tīklāju darbības zonas.
HP atbalsta šādas tehnoloģijas:
20
3. nodaļa. Savienojuma izveide ar tīklu
●
HSPA (High Speed Packet Access — ātrdarbīga pakešpiekļuve) nodrošina piekļuvi tīkliem, kuri
izmanto globālās mobilo sakaru sistēmas (GSM) telekomunikāciju standartu.
●
EV-DO (attīstības standarts, optimizēts datiem) nodrošina piekļuvi tīkliem, kas izmanto koddales
daudzpiekļuves (CDMA) telekomunikācijas standartu.
●
LTE (Long Term Evolution — ilgtermiņa attīstība) nodrošina piekļuvi tīkliem, kas atbalsta LTE
tehnoloģiju.
Mobilo platjoslas sakaru pakalpojuma aktivizēšanai var būt nepieciešams HP mobilo platjoslas sakaru
moduļa sērijas numurs. Sērijas numurs ir norādīts uz uzlīmes, kas atrodas jūsu datora akumulatora
nodalījumā.
Daži mobilo sakaru tīklu operatori pieprasa SIM kartes lietošanu. SIM kartē ir iekļauta
pamatinformācija par lietotāju, piemēram, personas identifikācijas numurs (PIN), kā arī tīkla
informācija. Dažiem datoriem SIM karte ir jau ievietota akumulatora nodalījumā. Ja SIM karte nav
ievietota, tā var būt iekļauta kopā ar datoram pievienoto HP mobilo platjoslas sakaru moduļa
informāciju vai arī mobilo sakaru operators to var nodrošināt atsevišķi no datora.
Informāciju par SIM kartes ievietošanu un izņemšanu skatiet šīs nodaļas sadaļā SIM kartes
ievietošana un izņemšana (tikai atsevišķiem modeļiem) 21. lpp.
Papildinformāciju par HP mobilo platjoslas sakaru moduli un izvēlētā mobilo sakaru tīkla operatora
pakalpojumu aktivizēšanu skatiet datoram pievienotajā informācijā par HP mobilo platjoslas sakaru
moduli.
SIM kartes ievietošana un izņemšana (tikai atsevišķiem modeļiem)
UZMANĪBU! Lai nesabojātu savienotājus, ievietojiet SIM karti, lietojot minimālu spēku.
Lai ievietotu SIM karti, izpildiet tālāk norādītās darbības.
1.
Izslēdziet datoru, izmantojot izslēgšanas komandu.
2.
Aizveriet displeju.
3.
Atvienojiet visas datoram pievienotās ārējās ierīces.
4.
Atvienojiet strāvas vadu no maiņstrāvas kontaktligzdas.
5.
Apgrieziet datoru otrādi un novietojiet to uz līdzenas virsmas, lai akumulatora nodalījums būtu
vērsts pret jums.
6.
Izņemiet akumulatoru.
Savienojuma izveide ar bezvadu tīklu
21
7.
Ievietojiet SIM karti SIM kartes slotā un uzmanīgi iebīdiet SIM karti slotā, līdz tā tiek fiksēta.
PIEZĪME.
sadaļā.
Jūsu datora SIM izskats var nedaudz atšķirties no tā, kas redzams attēlā šajā
PIEZĪME. Lai noteiktu SIM kartes ievietošanas virzienu datorā, skatiet attēlu uz akumulatora
nodalījuma.
8.
Ievietojiet atpakaļ akumulatoru.
PIEZĪME.
9.
HP mobilo platjoslas sakaru modulis tiek atspējots, ja netiek ievietots akumulators.
Atkārtoti pievienojiet ārējo strāvas avotu.
10. Pievienojiet ārējās ierīces.
11. Ieslēdziet datoru.
Lai izņemtu SIM karti, iespiediet to uz iekšu un pēc tam izņemiet no slota.
GPS lietošana (tikai atsevišķiem modeļiem)
Jūsu datorā var būt globālās pozicionēšanas sistēmas (GPS) ierīce. GPS satelīti nosūta atrašanās
vietas, ātruma un virziena informāciju uz sistēmām, kas aprīkotas ar GPS.
Papildinformāciju skatiet programmatūras HP GPS and Location palīdzībā.
Bluetooth bezvadu ierīču lietošana (tikai atsevišķiem modeļiem)
Bluetooth ierīce nodrošina bezvadu sakarus ar nelielu darbības rādiusu, kas aizstāj fiziskus kabeļu
savienojumus, ko parasti izmanto, lai piesaistītu šādas elektroniskās ierīces:
22
●
datorus (galddatorus, piezīmjdatorus, personālos ciparasistentus);
●
tālruņus (mobilos tālruņus, bezvadu tālruņus, viedtālruņus);
●
attēlveidošanas ierīces (printerus, kameras);
●
audioierīces (mikrofonaustiņas, skaļruņus);
●
peli.
3. nodaļa. Savienojuma izveide ar tīklu
Bluetooth ierīces nodrošina vienādranga sakaru iespējas, kas ļauj izveidot Bluetooth ierīču personālo
tīklu (PAN). Informāciju par Bluetooth ierīču konfigurēšanu un lietošanu skatiet Bluetooth
programmatūras palīdzībā.
Savienojuma izveide ar vadu tīklu
Pastāv divu veidu vadu savienojumi: lokālā tīkla (LAN) un modema savienojums. Lokālā tīkla
savienojumam tiek izmantots tīkla kabelis, un tas ir daudz ātrāks nekā modema savienojums, kuram
tiek izmantots tālruņa kabelis. Abus kabeļus var iegādāties atsevišķi.
BRĪDINĀJUMS! Lai samazinātu elektriskās strāvas trieciena, ugunsgrēka vai aprīkojuma bojājuma
risku, nepievienojiet modema kabeli vai tālruņa kabeli RJ-45 (tīkla) ligzdai.
Savienojuma izveide ar lokālo tīklu (LAN)
Izmantojiet LAN savienojumu, lai pievienotu datoru tieši maršrutētājam mājās (aktīva bezvadu
savienojuma vietā) vai izveidotu savienojumu ar esošo tīklu birojā.
Lai izveidotu savienojumu ar lokālo tīklu, ir nepieciešams astoņu kontaktu RJ-45 (tīkla) kabelis.
Lai pievienotu tīkla kabeli, veiciet tālāk minētās darbības.
1.
Pievienojiet tīkla kabeli datora tīkla ligzdai (1).
2.
Otru tīkla kabeļa galu pievienojiet tīkla sienas kontaktligzdai (2) vai maršrutētājam.
PIEZĪME. Ja tīkla kabelim ir trokšņa slāpēšanas ķēde (3), kas novērš TV un radio signālu
radītus traucējumus, pavērsiet kabeļa elektriskās shēmas noslēgumu pret datoru.
Savienojuma izveide ar vadu tīklu
23
4
Navigācija, izmantojot tastatūru,
skārienžestus un rādītājierīces
Šajā datorā var ērti pārlūkot saturu, līdztekus tastatūrai un pelei izmantojot skārienžestus (tikai
atsevišķiem modeļiem). Skārienžestus var lietot uz datora skārienpaneļa.
Atsevišķiem datoru modeļiem ir īpaši darbību taustiņi vai karsto taustiņu funkcijas, kas paredzētas
ierastu uzdevumu izpildei.
Rādītājierīču lietošana
PIEZĪME. Līdztekus datora komplektācijā iekļautajām rādītājierīcēm varat izmantot arī ārējo USB
peli (var iegādāties atsevišķi), pievienojot to vienam no datora USB portiem.
Rādītājierīču preferenču iestatīšana
Izmantojiet peles rekvizītus operētājsistēmā Windows, lai pielāgotu rādītājierīču preferences,
piemēram, pogu konfigurāciju, klikšķa ātrumu un rādītāja opcijas. Varat arī skatīt skārienpaneļa žestu
demonstrācijas.
Lai piekļūtu peles rekvizītiem:
●
Sākuma ekrānā ierakstiet pele, noklikšķiniet uz Iestatījumi un pēc tam atlasiet Pele.
Kursorsviras lietošana
Nospiediet kursorsviru virzienā, kādā vēlaties pārvietot rādītāju. Kursorsviras kreiso un labo pogu var
izmantot tāpat kā ārējās peles kreiso un labo pogu.
Skārienpaneļa un žestu lietošana
Izmantojot skārienpaneli, var pārvietoties datora ekrānā un vadīt rādītāju ar vienkāršām pirkstu
kustībām.
PADOMS. Lietojiet skārienpaneļa kreiso un labo pogu tāpat kā ārējās peles atbilstošās pogas.
PIEZĪME. Skārienpaneļa žesti netiek atbalstīti visās lietojumprogrammās.
24
4. nodaļa. Navigācija, izmantojot tastatūru, skārienžestus un rādītājierīces
Skārienpaneļa izslēgšana un ieslēgšana
Lai izslēgtu un ieslēgtu skārienpaneli, divreiz ātri pieskarieties skārienpaneļa ieslēgšanas/izslēgšanas
pogai.
Pieskārieni
Lai ekrānā veiktu atlasi, izmantojiet skāriena funkciju uz skārienpaneļa.
●
Pieskarieties ar vienu pirkstu uz skārienpaneļa zonas, lai veiktu atlasi. Lai atvērtu vienumu,
veiciet dubultskārienu.
Ritināšana
Ritināšana ir noderīga, lai lapā vai attēlā pārvietotos uz augšu, uz leju vai uz sāniem.
●
Novietojiet divus pirkstus nedaudz atstatus vienu no otra uz skārienpaneļa zonas un pēc tam
velciet tos uz augšu, uz leju, pa kreisi un pa labi.
Rādītājierīču lietošana
25
Savilkšana ar diviem pirkstiem, lai tuvinātu vai tālinātu
Savilkšana ar diviem pirkstiem ļauj tuvināt vai tālināt attēlus vai tekstu.
●
Lai tuvinātu, novietojiet divus kopā saliktus pirkstus uz skārienpaneļa un pēc tam attāliniet tos.
●
Lai tālinātu, novietojiet divus pirkstus nedaudz atstatus vienu no otra uz skārienpaneļa un pēc
tam sabīdiet tos kopā.
Divpirkstu klikšķis
Veicot divpirkstu klikšķa žestu, var atvērt ekrānā redzamā vienuma izvēlni.
PIEZĪME. Izmantojot divpirkstu klikšķi, tiek veikta tāda pati darbība kā noklikšķinot ar peles labo
pogu.
●
26
Novietojiet divus pirkstus uz skārienpaneļa zonas un piespiediet, lai atvērtu atlasītā objekta
opciju izvēlni.
4. nodaļa. Navigācija, izmantojot tastatūru, skārienžestus un rādītājierīces
Pagriešana (tikai atsevišķiem modeļiem)
Veicot pagriešanas žestu, var pagriezt vienumus, piemēram, fotoattēlus.
●
Novietojiet kreisās rokas rādītājpirkstu skārienpaneļa zonā. Ar labās rokas rādītājpirkstu slidiniet
pa apli, attēlojot pulksteņrādītāju kustību no pulksten 12 uz 3. Lai mainītu pagriešanas virzienu,
pārvietojiet rādītājpirkstu, attēlojot pulksteņrādītāju kustību no pulksten 3 uz 12.
PIEZĪME. Pagriešanas žests ir paredzēts noteiktām lietojumprogrammām, kurās var pagriezt kādu
objektu vai attēlu. Tas, iespējams, nedarbojas visās lietojumprogrammās.
Švīkošana (tikai atsevišķiem modeļiem)
Izmantojot švīkošanu, var pāriet no viena ekrāna uz otru vai ātri ritināt dokumentu lapas.
●
Novietojiet trīs pirkstus uz skārienpaneļa zonas un ar vieglu kustību ātri velciet pirkstus uz
augšu, uz leju, pa labi vai pa kresi.
Rādītājierīču lietošana
27
Tastatūras izmantošana
Ar tastatūru un peli var ievadīt tekstu, atlasīt vienumus, ritināt un veikt tās pašas funkcijas, kuras
veicat, izmantojot skārienžestus. Izmantojot tastatūru, var lietot arī darbību taustiņus un karstos
taustiņus, lai izpildītu īpašas funkcijas.
PADOMS. Izmantojot tastatūras Windows taustiņu
, var ātri atgriezties no atvērtas
lietojumprogrammas vai Windows darbvirsmas sākuma ekrānā. Atkārtoti nospiežot Windows taustiņu,
atkal tiks atvērts iepriekšējais ekrāns.
PIEZĪME. Atkarībā no valsts vai reģiona tastatūras taustiņi un tastatūras funkcijas var atšķirties no
tām, kas minētas šajā sadaļā.
Windows īsinājumtaustiņu lietošana
Operētājsistēmā Windows ir pieejamas saīsnes, kas nodrošina ātru darbību veikšanu. Lai veiktu
vajadzīgo darbību, nospiediet Windows taustiņu
vienu pašu vai kopā ar kādu noteiktu taustiņu.
Karsto taustiņu identificēšana
Karstais taustiņš ir taustiņa fn (1) un taustiņa esc (2) vai kāda no funkciju taustiņiem (3) kombinācija.
Lai lietotu karsto taustiņu, rīkojieties šādi:
▲
Īsi nospiediet taustiņu fn un pēc tam īsi nospiediet otro karstā taustiņa kombinācijas taustiņu.
Karstā taustiņa
kombinācija
28
Apraksts
fn+esc
Tiek parādīta sistēmas informācija.
fn+f2
Parāda visu ievietoto akumulatoru uzlādes informāciju. Indikators norāda, kuri akumulatori tiek
uzlādēti, un ziņo par katra akumulatora atlikušo uzlādes apjomu.
4. nodaļa. Navigācija, izmantojot tastatūru, skārienžestus un rādītājierīces
Karstā taustiņa
kombinācija
fn+f3
Apraksts
Tiek aktivizēts miega stāvoklis, saglabājot informāciju sistēmas atmiņā. Displejs un citi sistēmas
komponenti izslēdzas, tādējādi taupot enerģiju.
Lai izietu no miega stāvokļa, īsi nospiediet strāvas pogu.
UZMANĪBU! Lai samazinātu informācijas zuduma risku, pirms miega stāvokļa aktivizēšanas
saglabājiet darbu.
fn+f4
Pārslēdz ekrāna attēlu no vienas sistēmai pievienotas attēlošanas ierīces uz citu. Piemēram, ja
datoram ir pievienots monitors, tad, atkārtoti nospiežot fn+f4, ekrāna attēls tiek pārslēgts no datora
displeja uz monitoru un vienlaikus tiek rādīts gan datora ekrānā, gan monitora ekrānā.
Lielākā daļa ārējo monitoru saņem video informāciju no datora, izmantojot ārējo videostandartu
VGA. Izmantojot karsto taustiņu fn+f4, var arī pārslēgt attēla rādīšanu citās ierīcēs, kurās no datora
tiek saņemta video informācija.
fn+f6
Samazina skaļruņu skaņas skaļumu.
fn+f7
Palielina skaļruņu skaņas skaļumu.
fn+f8
Izslēdz mikrofona skaņu.
fn+f9
Tiek samazināts ekrāna spilgtuma līmenis.
fn+f10
Tiek palielināts ekrāna spilgtuma līmenis.
fn+ f11
Tiek ieslēgts un izslēgts taustiņu izgaismojums.
PIEZĪME. Taustiņu izgaismojums tiek ieslēgts rūpnīcā. Lai paildzinātu akumulatora kalpošanas
laiku, izslēdziet taustiņu izgaismojumu.
Papildtastatūru izmantošana
Šajā datorā ir iegultā cipartastatūra, turklāt tas atbalsta arī papildu ārējās cipartastatūras vai papildu
ārējās tastatūras, kurās ir iekļauta cipartastatūra.
Tastatūras izmantošana
29
Iegultās cipartastatūras lietošana
(1)
Komponents
Apraksts
Taustiņš fn
Nospiežot kopā ar taustiņu num lk, tiek ieslēgta vai izslēgta
iegultā cipartastatūra.
PIEZĪME. Iegultā cipartastatūra nedarbojas, kamēr datoram ir
pievienota ārējā tastatūra vai cipartastatūra.
(2)
Iegultā cipartastatūra
Kad papildtastatūra ir ieslēgta, to var izmantot tāpat kā ārējo
cipartastatūru.
Katrs papildtastatūras taustiņš veic funkciju, kuru norāda attēls
taustiņa augšējā labajā stūrī.
(3)
Taustiņš num lk
Nospiežot kopā ar taustiņu fn, tiek ieslēgta vai izslēgta iegultā
cipartastatūra.
PIEZĪME. Atkārtoti ieslēdzot datoru, tiek atjaunota datora
izslēgšanas brīdī aktīvā tastatūras funkcija.
Iegultās cipartastatūras ieslēgšana un izslēgšana
Lai ieslēgtu iegulto cipartastatūru, nospiediet taustiņus fn+num lk. Lai izslēgtu papildtastatūru, vēlreiz
nospiediet taustiņus fn+num lk.
PIEZĪME. Iegultā cipartastatūra ir izslēgta, kamēr datoram ir pievienota ārējā tastatūra vai
cipartastatūra.
Iegultās cipartastatūras taustiņu funkciju pārslēgšana
Iegultās cipartastatūras taustiņu funkcijas var īslaicīgi pārslēgt no to parastās tastatūras funkcijām uz
papildtastatūras funkcijām un pretēji:
30
●
Lai izmantotu papildtastatūras taustiņu navigācijas funkciju, kamēr papildtastatūra ir izslēgta,
nospiediet un turiet taustiņu fn, vienlaikus nospiežot papildtastatūras taustiņu.
●
Lai īslaicīgi lietotu papildtastatūras taustiņu standarta funkcijas, kamēr ir ieslēgta papildtastatūra:
◦
Nospiediet un turiet taustiņu fn, lai rakstītu mazos burtus.
◦
Nospiediet un turiet taustiņus fn+shift, lai rakstītu lielos burtus.
4. nodaļa. Navigācija, izmantojot tastatūru, skārienžestus un rādītājierīces
Papildu ārējās cipartastatūras lietošana
Lielākajai daļai ārējo cipartastatūru taustiņi darbojas dažādi atkarībā no tā, vai ciparslēgs ir ieslēgts
vai izslēgts. (Ciparslēgs ir rūpnīcā izslēgts.) Piemēram:
●
kad ciparslēgs ir ieslēgts, ar lielāko daļu no papildtastatūras taustiņu var rakstīt ciparus;
●
kad ciparslēgs ir izslēgts, lielākā daļa papildtastatūras taustiņu darbojas kā bulttaustiņi vai
taustiņš page up vai page down.
Kad ārējās papildtastatūras ciparslēgs ir ieslēgts, deg datora ciparslēga indikators. Kad ārējās
papildtastatūras ciparslēgs ir izslēgts, datora ciparslēga indikators nedeg.
Lai darba laikā ieslēgtu vai izslēgtu ārējās papildtastatūras ciparslēgu:
▲
nospiediet ārējās papildtastatūras, nevis datora taustiņu num lk.
Tastatūras izmantošana
31
5
Multivide
Jūsu datorā var būt ietverti šādi komponenti:
●
Integrētais(ie) skaļrunis(ņi)
●
Integrētais(ie) mikrofons(i)
●
Integrētā tīmekļa kamera
●
Sākotnēji instalēta multivides programmatūra
●
Multivides pogas vai taustiņi
Audio
Savā HP datorā varat lejupielādēt un klausīties mūziku, straumēt audio saturu no tīmekļa (tostarp
radio), ierakstīt audio vai miksēt audio un video, lai izveidotu multividi. Lai klausīšanās būtu
patīkamāka, pievienojiet ārējas audio ierīces, piemēram, skaļruņus vai austiņas.
Skaļruņu pievienošana
Varat pievienot datoram vadu skaļruņus, tos pievienojot datora USB portam (vai audio izvades
ligzdai) vai dokstacijai.
Lai datoram pievienotu bezvadu skaļruņus, izpildiet ierīces ražotāja norādījumus. Pirms audioierīču
pievienošanas neaizmirstiet noregulēt skaļumu.
Skaļuma līmeņa regulēšana
Atkarībā no datora modeļa skaļumu var regulēt, izmantojot:
●
skaļuma regulēšanas pogas;
●
skaļuma karstos taustiņus (noteiktus taustiņus, kas tiek nospiesti kopā ar taustiņu fn);
●
skaļuma taustiņus.
BRĪDINĀJUMS! Lai samazinātu iespējamo traumu risku, pirms austiņu, ieliekamo austiņu vai
mikrofonaustiņu lietošanas noregulējiet skaļuma līmeni. Papildinformāciju par drošību skatiet
dokumentā Normatīvie paziņojumi un informācija par drošību un vides aizsardzību. Lai piekļūtu šai
rokasgrāmatai, sākuma ekrānā ierakstiet atbalsts un pēc tam atlasiet lietojumprogrammu HP
Support Assistant.
PIEZĪME. Skaļumu var regulēt, arī izmantojot operētājsistēmu un dažas programmas.
PIEZĪME. Informāciju par jūsu datorā esošo skaļuma līmeņa regulēšanas vadīklu veidiem skatiet
nodaļā Iepazīšanās ar datoru 4. lpp.
Austiņu un mikrofonu pievienošana
Sava datora audio izvades (austiņu)/audio ievades (mikrofona) ligzdai varat pievienot vadu austiņas.
Veikalos ir pieejamas dažādas austiņas ar integrētiem mikrofoniem.
Pievienojot datoram bezvadu austiņas, ievērojiet ierīces ražotāja instrukcijas.
32
5. nodaļa. Multivide
BRĪDINĀJUMS! Lai samazinātu iespējamo traumu risku, pirms austiņu, ieliekamo austiņu vai
mikrofonaustiņu lietošanas samaziniet skaļuma iestatījumu. Papildinformāciju par drošību skatiet
dokumentā Normatīvie paziņojumi un informācija par drošību un vides aizsardzību. Lai piekļūtu šai
rokasgrāmatai, sākuma ekrānā ierakstiet atbalsts un pēc tam atlasiet lietojumprogrammu HP
Support Assistant.
Datora audio funkciju pārbaude
PIEZĪME. Lai iegūtu vislabāko rezultātu, ierakstīšanas laikā runājiet tieši mikrofonā un skaņas
ierakstīšanu veiciet vidē, kurā nav fona trokšņu.
Lai pārbaudītu audio funkcijas savā datorā, veiciet tālāk norādītās darbības.
1.
Sākuma ekrānā ierakstiet vadības panelis un pēc tam atlasiet Vadības panelis.
2.
Atlasiet Aparatūra un skaņa un pēc tam atlasiet Skaņa.
3.
Kad tiek atvērts logs Skaņa, atlasiet cilni Skaņas. Sadaļā Programmas notikumi atlasiet jebkuru
skaņas notikumu, piemēram, pīkstienu vai brīdinājuma signālu, un pēc tam noklikšķiniet uz
Testēt.
Skaņai jābūt dzirdamai skaļruņos vai pievienotajās austiņās.
Lai pārbaudītu ierakstīšanas funkcijas savā datorā, veiciet tālāk norādītās darbības.
1.
Sākuma ekrānā ierakstiet skaņa un pēc tam atlasiet Skaņas ierakstītājs.
2.
Noklikšķiniet uz Sākt ierakstīšanu un runājiet mikrofonā.
3.
Saglabājiet failu uz darbvirsmas.
4.
Atveriet multivides programmu un atskaņojiet ierakstu.
Lai apstiprinātu vai mainītu audio iestatījumus datorā:
1.
Sākuma ekrānā ierakstiet vadības panelis un pēc tam atlasiet Vadības panelis.
2.
Atlasiet Aparatūra un skaņa un pēc tam atlasiet Skaņa.
Tīmekļa kamera (tikai atsevišķiem modeļiem)
Dažos datoros ir iekļauta integrētā tīmekļa kamera. Izmantojot sākotnēji instalēto programmatūru,
varat lietot tīmekļa kameru fotoattēlu uzņemšanai vai video ierakstīšanai. Varat priekšskatīt un
saglabāt fotoattēlu vai video ierakstu.
Tīmekļa kameras programmatūra nodrošina iespēju eksperimentēt ar šādiem līdzekļiem:
●
video uzņemšana un kopīgošana;
●
video straumēšana, izmantojot tūlītējās ziņojumapmaiņas programmatūru;
●
fotoattēlu uzņemšana.
Video
Jūsu HP dators ir spēcīga video ierīce, kas nodrošina iespēju skatīties no biežāk lietotajām tīmekļa
vietnēm straumētos videomateriālus, kā arī lejupielādēt videoklipus un filmas, lai tos skatītu datorā,
neveidojot savienojumu ar tīklu.
Tīmekļa kamera (tikai atsevišķiem modeļiem)
33
Lai skatīšanās būtu vēl patīkamāka, pievienojiet kādam no datora video portiem ārējo monitoru,
projektoru vai televizoru. Jūsu datoram, iespējams, ir augstas izšķirtspējas multivides interfeisa
(HDMI) ports, kuram var pievienot augstas izšķirtspējas monitoru vai televizoru.
Šim datoram ir viens vai vairāki šādi ārējie video porti:
●
VGA
●
Displeja ports
SVARĪGI! Ārējā ierīce ir jāpievieno datora pareizajam portam, izmantojot atbilstošo kabeli. Ja rodas
jautājumi, iepazīstieties ar ražotāja instrukcijām.
PIEZĪME. Informāciju par sava datora video portiem skatiet nodaļā Iepazīšanās ar datoru 4. lpp.
34
5. nodaļa. Multivide
VGA
Ārējā monitora ports vai VGA ports ir analogā displeja interfeiss, kas savieno ārējo VGA displeja
ierīci, piemēram, ārējo VGA monitoru vai VGA projektoru, ar datoru.
1.
Pievienojiet monitora vai projektora VGA kabeli datora VGA portam, kā redzams attēlā.
2.
Nospiediet taustiņu kombināciju fn+f4, lai pārslēgtu ekrāna attēlu četros attēlojuma stāvokļos:
●
Tikai datora ekrānā: skatiet ekrāna attēlu tikai datorā.
●
Dublēt: skatiet ekrāna attēlu vienlaikus abās ierīcēs — datorā un ārējā ierīcē.
●
Paplašināt: skatiet ekrāna attēlu, kas paplašināts, izmantojot abas ierīces — datoru un
ārējo ierīci.
●
Tikai otrajā ekrānā: skatiet ekrāna attēlu tikai ārējā ierīcē.
Ikreiz, kad nospiežat taustiņu kombināciju fn+f4, attēlojuma stāvoklis mainās.
PIEZĪME. Lai iegūtu labākus rezultātus, īpaši tad, ja izvēlaties paplašināšanas opciju,
pielāgojiet ārējās ierīces ekrāna izšķirtspēju, kā norādīts tālāk. Sākuma ekrānā ierakstiet
vadības panelis un pēc tam atlasiet Vadības panelis. Atlasiet Izskats un personalizācija.
Sadaļā Displejs atlasiet Pielāgot ekrāna izšķirtspēju.
Displeja ports
Izmantojot displeja portu, datoru var savienot ar papildu video vai audio ierīci, piemēram, augstas
izšķirtspējas televizoru, vai citu saderīgu digitālu vai audio komponentu. Displeja ports nodrošina
augstāku veiktspēju nekā VGA ārējā monitora ports un uzlabo digitālo savienojamību.
PIEZĪME. Lai video signālus un/vai audio signālus pārraidītu, izmantojot displeja portu, ir
nepieciešams displeja porta kabelis (nopērkams atsevišķi).
PIEZĪME. Datora displeja portam var pievienot vienu displeja porta ierīci. Datora ekrānā redzamā
informācija vienlaikus var tikt parādīta displeja porta ierīcē.
Lai displeja portam pievienotu video vai audio ierīci, rīkojieties šādi:
1.
Pievienojiet vienu displeja porta kabeļa galu datora displeja portam.
Video
35
2.
Pievienojiet otru kabeļa galu digitālajai displeja ierīcei.
3.
Nospiediet taustiņu kombināciju fn+f4, lai pārslēgtu datora ekrāna attēlu četros attēlojuma
stāvokļos:
●
Tikai datora ekrānā: skatiet ekrāna attēlu tikai datorā.
●
Dublēt: skatiet ekrāna attēlu vienlaikus abās ierīcēs — datorā un ārējā ierīcē.
●
Paplašināt: skatiet ekrāna attēlu, kas paplašināts, izmantojot abas ierīces — datoru un
ārējo ierīci.
●
Tikai otrajā ekrānā: skatiet ekrāna attēlu tikai ārējā ierīcē.
Ikreiz, kad nospiežat taustiņu kombināciju fn+f4, attēlojuma stāvoklis mainās.
PIEZĪME. Lai iegūtu labākus rezultātus, īpaši tad, ja izvēlaties paplašināšanas opciju,
pielāgojiet ārējās ierīces ekrāna izšķirtspēju, kā norādīts tālāk. Sākuma ekrānā ierakstiet
vadības panelis un pēc tam atlasiet Vadības panelis. Atlasiet Izskats un personalizācija.
Sadaļā Displejs atlasiet Pielāgot ekrāna izšķirtspēju.
PIEZĪME. Lai noņemtu ierīces kabeli un atvienotu ierīci no datora, nospiediet savienotāja
atbrīvošanas pogu.
Ar standartu Miracast saderīgu bezvadu displeju meklēšana un savienojuma
izveide (tikai atsevišķiem modeļiem)
Lai atrastu ar standartu Miracast saderīgus bezvadu displejus un izveidotu ar tiem savienojumu,
neizejot no pašreiz atvērtajām lietojumprogrammām, veiciet tālāk aprakstītās darbības.
Lai atvērtu Miracast:
▲
36
Norādiet uz Windows darbvirsmas vai sākuma ekrāna augšējo vai apakšējo labo stūri, lai tiktu
parādītas viedpogas, noklikšķiniet uz Ierīces, noklikšķiniet uz Projekts un pēc tam izpildiet
ekrānā redzamās instrukcijas.
5. nodaļa. Multivide
6
Strāvas pārvaldība
PIEZĪME. Datoram var būt strāvas poga vai strāvas slēdzis. Termins strāvas poga šajā
rokasgrāmatā tiek lietots, atsaucoties uz abu veidu strāvas vadīklām.
Datora izslēgšana
UZMANĪBU! Izslēdzot datoru, nesaglabātā informācija tiek zaudēta.
Izslēgšanas komanda aizver visas atvērtās programmas, tostarp operētājsistēmu, un izslēdz displeju
un datoru.
Izslēdziet datoru jebkurā no šiem gadījumiem:
●
ja ir nepieciešams nomainīt akumulatoru vai jāpiekļūst komponentiem datora iekšpusē;
●
ja tiek pievienota ārējā aparatūras ierīce, ko nevar pievienot USB portam;
●
ja dators netiks izmantots un ilgāku laiku būs atvienots no ārējā enerģijas avota.
Kaut arī datoru var izslēgt, nospiežot strāvas pogu, izslēgšanu ieteicams veikt, izmantojot Windows
izslēgšanas komandu:
PIEZĪME. Ja dators ir miega vai hibernācijas stāvoklī, izslēgšana, īsi nospiežot strāvas pogu, ir
iespējama tikai pēc iziešanas no miega vai hibernācijas stāvokļa.
1.
Saglabājiet paveikto darbu un aizveriet visas atvērtās programmas.
2.
Sākuma ekrānā norādiet uz ekrāna augšējo vai apakšējo labo stūri.
3.
Noklikšķiniet uz Iestatījumi, noklikšķiniet uz ikonas Enerģija un pēc tam uz Izslēgt.
— vai —
Noklikšķiniet ar labo pogu uz pogas Sākt ekrāna apakšējā kreisajā stūrī, atlasiet Izslēgšana un
pēc tam atlasiet Izslēgt.
Ja dators nereaģē un nav iespējams veikt iepriekšminēto izslēgšanas procedūru, izmēģiniet šādas
ārkārtas procedūras norādītajā secībā:
●
Nospiediet taustiņu kombināciju ctrl+alt+delete. Noklikšķiniet uz ikonas Enerģija un pēc tam
noklikšķiniet uz Izslēgt.
●
Nospiediet strāvas pogu un turiet to nospiestu vismaz 5 sekundes.
●
Atvienojiet datoru no ārēja strāvas avota.
●
Modeļiem ar maināmu akumulatoru izņemiet akumulatoru.
Enerģijas opciju iestatīšana
Enerģijas taupīšanas stāvokļu lietošana
Miega stāvoklis ir iespējots rūpnīcā.
Datora izslēgšana
37
Kad ir aktivizēts miega stāvoklis, mirgo strāvas indikators un nodziest ekrāns. Jūsu darbs tiek
saglabāts atmiņā.
UZMANĪBU! Lai novērstu iespējamu audio un video kvalitātes samazināšanos, audio un video
atskaņošanas funkcionalitātes vai informācijas zudumu, neaktivizējiet miega stāvokli brīdī, kad diskā
vai ārējā atmiņas kartē notiek informācijas lasīšana vai rakstīšana.
PIEZĪME. Kamēr dators ir miega stāvoklī, nevar sākt nekāda tīkla savienojuma izveidi un izpildīt
nekādu datora funkciju.
Funkcija Intel Rapid Start Technology (tikai atsevišķiem modeļiem)
Atsevišķiem modeļiem funkcija Intel Rapid Start Technology (RST) ir iespējota pēc noklusējuma.
Izmantojot funkciju Rapid Start Technology, dators var ātri atsākt darbību pēc neaktivitātes perioda.
Rapid Start Technology pārvalda enerģijas taupīšanas opcijas šādi:
●
Miega stāvoklis — funkcija Rapid Start Technology nodrošina iespēju atlasīt miega stāvokli. Lai
izietu no miega stāvokļa, nospiediet jebkuru taustiņu, aktivizējiet skārienpaneli vai īsi nospiediet
strāvas pogu.
●
Hibernācija — Rapid Start Technology aktivizē hibernāciju pēc noteikta neaktivitātes perioda,
kad ir aktivizēts miega stāvoklis un tiek izmantota akumulatora enerģija vai ārējs enerģijas avots
vai akumulatora uzlādes līmenis kļūst kritiski zems. Pēc hibernācijas aktivizēšanas nospiediet
strāvas pogu, lai atsāktu darbu.
PIEZĪME. Funkciju Rapid Start Technology var atspējot utilītā Setup Utility (BIOS). Lai varētu
aktivizēt hibernācijas stāvokli, ir jāiespējo lietotāja aktivizēta hibernācija, izmantojot enerģijas opcijas.
Skatiet sadaļu Lietotāja aktivizētas hibernācijas iespējošana un iziešana no tās 38. lpp.
Miega stāvokļa aktivizēšana un iziešana no tā
Ja dators ir ieslēgts, miega stāvokli var aktivizēt kādā no šiem veidiem:
●
Īsi nospiediet strāvas pogu.
●
Windows darbvirsmā vai sākuma ekrānā norādiet uz ekrāna augšējo vai apakšējo labo stūri.
Kad tiek atvērts viedpogu saraksts, noklikšķiniet uz Iestatījumi, noklikšķiniet uz ikonas Enerģija
un pēc tam uz Miega režīms.
Lai izietu no miega stāvokļa, īsi nospiediet strāvas pogu.
Kad dators iziet no miega stāvokļa, iedegas strāvas indikatori un dators atgriežas ekrānā, kurā pēdējā
strādājāt.
PIEZĪME. Ja esat iestatījis paroles prasīšanu pamodinot, jums vispirms ir jāievada sava Windows
parole, lai dators atjaunotu ekrānu.
Lietotāja aktivizētas hibernācijas iespējošana un iziešana no tās
Izmantojot enerģijas opcijas, var iespējot lietotāja aktivizētu hibernāciju un mainīt citus enerģijas
iestatījumus un taimautus:
38
1.
Sākuma ekrānā ierakstiet enerģijas opcijas un pēc tam atlasiet Enerģijas opcijas.
2.
Kreisajā rūtī noklikšķiniet uz Izvēlēties barošanas pogas darbības.
3.
Noklikšķiniet uz Mainīt iestatījumus, kas pašlaik nav pieejami.
6. nodaļa. Strāvas pārvaldība
4.
Apgabalā Nospiežot barošanas pogu atlasiet Hibernēt.
5.
Noklikšķiniet uz Saglabāt izmaiņas.
Lai izietu no hibernācijas, īsi nospiediet strāvas pogu. Tiek ieslēgti strāvas indikatori, un jūsu darbs
tiek parādīts ekrānā, kurā pārtraucāt darbu.
PIEZĪME. Ja esat iestatījis paroles prasīšanu pamodinot, jums vispirms ir jāievada sava Windows
parole, lai ekrānā atkal būtu redzams jūsu darbs.
Strāvas mērītāja lietošana un enerģijas iestatījumi
Strāvas mērītājs atrodas Windows darbvirsmā. Strāvas mērītājs ļauj ātri piekļūt enerģijas
iestatījumiem un apskatīt atlikušo akumulatora uzlādes līmeni.
●
Lai parādītu akumulatora atlikušo uzlādes līmeni procentos un pašreizējo enerģijas plānu,
Windows darbvirsmā novietojiet rādītāju virs strāvas mērītāja ikonas.
●
Lai izmantotu enerģijas opcijas vai mainītu enerģijas plānu, noklikšķiniet uz strāvas mērītāja
ikonas un sarakstā atlasiet vajadzīgo elementu. Sākuma ekrānā varat arī ierakstīt enerģijas
opcijas un pēc tam atlasīt Enerģijas opcijas.
Dažādas strāvas mērītāja ikonas norāda, vai datora darbību nodrošina akumulators vai ārējs strāvas
avots. Ja akumulators ir sasniedzis zemu vai kritisku uzlādes līmeni, ikonā ir redzams arī paziņojums.
Pamodināšanas paroles iestatīšana
Lai iestatītu datoru prasīt paroli, kad dators iziet no miega vai hibernācijas stāvokļa, veiciet šīs
darbības:
1.
Sākuma ekrānā ierakstiet enerģijas opcijas un pēc tam atlasiet Enerģijas opcijas.
2.
Kreisajā rūtī noklikšķiniet uz Pamodinot prasīt paroli.
3.
Noklikšķiniet uz Mainīt iestatījumus, kas pašlaik nav pieejami.
4.
Noklikšķiniet uz Prasīt paroli (ieteicams).
PIEZĪME. Ja jums ir jāizveido lietotāja konta parole vai jāmaina pašreizējā lietotāja konta
parole, noklikšķiniet uz Izveidot vai mainīt lietotāja konta paroli un izpildiet ekrānā redzamās
instrukcijas. Ja jums nav jāizveido vai jāmaina lietotāja konta parole, pārejiet pie 5. darbības.
5.
Noklikšķiniet uz Saglabāt izmaiņas.
Akumulatora enerģijas izmantošana
BRĪDINĀJUMS! Lai samazinātu drošības problēmu iespējamību, lietojiet tikai datora komplektā
iekļauto akumulatoru, HP nodrošinātu rezerves akumulatoru vai saderīgu akumulatoru, kas iegādāts
no uzņēmuma HP.
Ja dators nav pievienots ārējam maiņstrāvas avotam, tas izmanto akumulatora strāvu. Datora
akumulatora kalpošanas laiks var atšķirties atkarībā no strāvas pārvaldības iestatījumiem, aktīvajām
programmām, displeja spilgtuma, datoram pievienotajām ārējām ierīcēm un citiem faktoriem. Ja
akumulators atrodas datorā, tad, pievienojot datoru maiņstrāvai, akumulators tiek uzlādēts, kā arī
elektroenerģijas padeves pārtraukuma gadījumā tiek nodrošināts jūsu darbs. Ja datorā ir uzlādēts
akumulators, un dators darbojas ar ārējo maiņstrāvu, tad, atvienojot maiņstrāvas adapteri vai tad, ja
tiek pārtraukta maiņstrāvas padeve, dators automātiski pārslēdzas uz akumulatora strāvu.
Enerģijas opciju iestatīšana
39
PIEZĪME. Atvienojot datoru no maiņstrāvas avota, automātiski tiek samazināts displeja spilgtums,
lai taupītu akumulatora strāvu. Dažos datoru modeļos var pārslēgt dažādus grafikas attēlošanas
režīmus, lai paildzinātu akumulatora kalpošanas laiku. Papildinformāciju skatiet sadaļā Pārslēdzamā
grafika (tikai atsevišķiem modeļiem) 46. lpp.
Papildinformācijas par akumulatoru atrašana
Lietojumprogrammā HP Support Assistant ir nodrošināti rīki un informācija par akumulatoru. Lai
piekļūtu informācijai par akumulatoru, sākuma ekrānā atlasiet lietojumprogrammu HP Support
Assistant un pēc tam atlasiet opciju Akumulators un veiktspēja.
●
Akumulatora pārbaudes rīks akumulatora darbības pārbaudei
●
Informācija par kalibrēšanu, enerģijas pārvaldību un atbilstošu apkopi un uzglabāšanu, lai
paildzinātu akumulatora kalpošanas laiku
●
Informācija par akumulatoru veidiem, specifikācijām, kalpošanas laiku un ietilpību
Lai piekļūtu informācijai par akumulatoru:
▲
Lai piekļūtu informācijai par akumulatoru, sākuma ekrānā atlasiet lietojumprogrammu HP
Support Assistant un pēc tam atlasiet opciju Akumulators un veiktspēja.
Akumulatora pārbaudes rīka lietošana
Lietojumprogrammā HP Support Assistant ir sniegta informācija par datorā ievietotā akumulatora
statusu.
Lai palaistu akumulatora pārbaudes rīku:
1.
Pievienojiet datoram maiņstrāvas adapteri.
PIEZĪME.
avotam.
2.
Lai akumulatora pārbaudes rīks darbotos pareizi, dators ir jāpievieno ārējam strāvas
Lai piekļūtu informācijai par akumulatoru, sākuma ekrānā atlasiet lietojumprogrammu HP
Support Assistant un pēc tam atlasiet opciju Akumulators un veiktspēja.
Akumulatora pārbaudes rīks pārbauda, vai akumulators un tā elementi darbojas pareizi, un pēc tam
parāda pārbaudes rezultātus.
Atlikušā akumulatora uzlādes līmeņa parādīšana
▲
Windows darbvirsmas paziņojumu apgabalā, kas atrodas uzdevumjoslas labajā malā, novietojiet
rādītāju virs strāvas mērītāja ikonas.
Akumulatora izlādes laika paildzināšana
Akumulatora izlādes laiks ir atkarīgs no funkcijām, ko lietojat, darbinot datoru ar akumulatora strāvu.
Maksimālais izlādes laiks pakāpeniski samazinās, akumulatora ietilpībai dabiskā veidā mazinoties.
Padomi akumulatora izlādes laika paildzināšanai:
40
●
Samaziniet displeja spilgtumu.
●
Ja datorā ir maināms akumulators, izņemiet akumulatoru no datora, kad tas netiek lietots vai
uzlādēts.
●
Glabājiet maināmo akumulatoru vēsā, sausā vietā.
●
Sadaļā Enerģijas opcijas atlasiet Enerģijas taupītājs.
6. nodaļa. Strāvas pārvaldība
Zema akumulatora uzlādes līmeņa pārvaldība
Šajā sadaļā ir sniegta informācija par rūpnīcā iestatītajiem brīdinājumiem un sistēmas reakcijām.
Dažus brīdinājumus par zemu akumulatora uzlādes līmeni un sistēmas reakcijas var mainīt,
izmantojot enerģijas opcijas. Preferences, kas iestatītas, izmantojot enerģijas opcijas, neietekmē
indikatoru darbību.
Sākuma ekrānā ierakstiet enerģija, atlasiet Iestatījumi un pēc tam atlasiet Enerģijas opcijas.
Zema akumulatora uzlādes līmeņa identificēšana
Ja akumulators ir vienīgais datora enerģijas avots un tā uzlādes līmenis kļūst zems vai kritiski zems,
datora darbība ir šāda:
●
Akumulatora indikators (tikai atsevišķiem modeļiem) rāda zemu vai kritiski zemu uzlādes līmeni.
— vai —
●
Strāvas mērītāja ikona paziņojumu apgabalā rāda paziņojumu par zemu vai kritiski zemu
akumulatora uzlādes līmeni.
PIEZĪME. Papildinformāciju par strāvas mērītāju skatiet sadaļā Strāvas mērītāja lietošana un
enerģijas iestatījumi 39. lpp.
Ja dators ir ieslēgts vai atrodas miega stāvoklī, dators īslaicīgi paliek miega stāvoklī un pēc tam tiek
izslēgts, zaudējot nesaglabāto informāciju.
Zema akumulatora uzlādes līmeņa novēršana
Zema akumulatora uzlādes līmeņa novēršana, ja ir pieejams ārējs strāvas avots
▲
Pievienojiet kādu no šīm ierīcēm:
●
maiņstrāvas adapteri;
●
papildu dokošanas vai paplašināšanas ierīci;
●
papildu strāvas adapteri, kas iegādāts no HP kā piederums.
Zema akumulatora uzlādes līmeņa novēršana, ja nav pieejams strāvas avots
Lai atrisinātu zema akumulatora uzlādes līmeņa problēmu, kad nav pieejams strāvas avots,
saglabājiet darbu un izslēdziet datoru.
Akumulatora ievietošana un izņemšana
Akumulatora ievietošana
Lai ievietotu akumulatoru:
1.
Apgrieziet datoru otrādi un novietojiet to uz līdzenas virsmas, lai akumulatora nodalījums būtu
vērsts prom no jums.
2.
Ievietojiet akumulatora galu ar akumulatora savienotāju (1) nodalījumā, izlīdziniet to pret kreiso
malu.
Enerģijas opciju iestatīšana
41
3.
Pašķiebiet akumulatoru uz leju (2), iebīdiet akumulatoru (3) nodalījumā, līdz akumulatora
fiksators ievietojas vietā, un pēc tam pabīdiet fiksatoru pa kreisi, lai bloķētu akumulatoru.
PIEZĪME.
Bloķētā pozīcijā nebūs redzama sarkanā krāsa akumulatora fiksatora spraugā.
Akumulatora izņemšana
Lai izņemtu akumulatoru:
UZMANĪBU! Ja akumulators ir datora vienīgais strāvas avots un tas tiek izņemts, var tikt zaudēta
informācija. Lai novērstu informācijas zudumu, pirms akumulatora izņemšanas saglabājiet paveikto
darbu un izslēdziet datoru, izmantojot sistēmu Windows.
42
1.
Apgrieziet datoru otrādi un novietojiet to uz līdzenas virsmas, lai akumulatora nodalījums būtu
vērsts prom no jums.
2.
Pabīdiet akumulatora fiksatoru (1), lai atbrīvotu akumulatoru.
6. nodaļa. Strāvas pārvaldība
3.
Pabīdiet akumulatoru uz ārpusi (2) un pēc tam paceliet akumulatora ārējo malu (3), lai noņemtu
akumulatoru no datora.
Akumulatora enerģijas ekonomēšana
●
Sākuma ekrānā ierakstiet enerģija, atlasiet Iestatījumi un pēc tam atlasiet Enerģijas opcijas.
●
Atlasiet zema strāvas izmantošanas līmeņa iestatījumus, izmantojot enerģijas opcijas.
●
Izslēdziet bezvadu un lokālā tīkla (LAN) savienojumus un izejiet no modema
lietojumprogrammām, ja tās nelietojat.
●
Atvienojiet neizmantotās ārējās ierīces, kuras nav pievienotas ārējam strāvas avotam.
●
Apturiet, atspējojiet vai izņemiet ārējās atmiņas kartes, kuras nelietojat.
●
Samaziniet ekrāna spilgtumu.
●
Pirms darba beigšanas aktivizējiet miega stāvokli vai izslēdziet datoru.
Maināmā akumulatora glabāšana
UZMANĪBU! Lai samazinātu akumulatora sabojāšanas risku, neturiet to ilgstoši augstā temperatūrā.
Ja dators netiks izmantots ilgāk par divām nedēļām un šajā laikā būs atvienots no ārēja strāvas
avota, izņemiet maināmo akumulatoru un glabājiet to atsevišķi.
Lai uzglabājamais akumulators ilgāk paliktu uzlādēts, glabājiet to vēsā, sausā vietā.
PIEZĪME. Akumulators, kurš atrodas glabāšanā, ir jāpārbauda ik pēc 6 mēnešiem. Ja jauda ir
mazāka par 50 procentiem, uzlādējiet akumulatoru, pirms atliekat to atpakaļ glabāšanā.
Ja akumulators ir atradies glabāšanā vienu mēnesi vai ilgāk, kalibrējiet to pirms lietošanas.
Atbrīvošanās no maināmā akumulatora
BRĪDINĀJUMS! Lai samazinātu ugunsgrēka vai apdegumu gūšanas risku, neizjauciet, nelauziet un
nepārduriet akumulatoru, nesaslēdziet ārējos kontaktus īssavienojumā, nemetiet to ugunī vai ūdenī.
Enerģijas opciju iestatīšana
43
Informāciju par pareizu atbrīvošanos no akumulatora skatiet dokumentā Normatīvie, drošības un
vides aizsardzības paziņojumi. Lai piekļūtu šai rokasgrāmatai, sākuma ekrānā ierakstiet atbalsts
un pēc tam atlasiet lietojumprogrammu HP Support Assistant. Lai piekļūtu informācijai par
akumulatoru, sākuma ekrānā atlasiet lietojumprogrammu HP Support Assistant un pēc tam atlasiet
opciju Akumulators un veiktspēja.
Maināmā akumulatora nomaiņa
Akumulatora pārbaudes rīks paziņo, ka ir jānomaina akumulators, ja iekšējais elements netiek pareizi
uzlādēts vai akumulatora uzlādes jauda ir kļuvusi vāja. Ja uz akumulatoru attiecas HP garantija,
instrukcijās ir ietverts garantijas ID. Ziņojumā ir norāde uz HP vietni, kur var iegūt papildinformāciju
par rezerves akumulatora pasūtīšanu.
44
6. nodaļa. Strāvas pārvaldība
Ārēja maiņstrāvas avota lietošana
BRĪDINĀJUMS! Neuzlādējiet datora akumulatoru, kamēr atrodaties lidmašīnā.
BRĪDINĀJUMS! Lai samazinātu drošības problēmu iespējamību, lietojiet tikai datora komplektācijā
iekļauto maiņstrāvas adapteri, HP nodrošinātu rezerves adapteri vai saderīgu maiņstrāvas adapteri,
kas iegādāts no uzņēmuma HP.
PIEZĪME. Informāciju par pievienošanu maiņstrāvai skatiet datora iepakojumā iekļautajā plakātā
Iestatīšanas instrukcijas.
Ārējais maiņstrāvas avots tiek nodrošināts, izmantojot apstiprinātu maiņstrāvas adapteri vai papildu
dokošanas vai paplašināšanas ierīci.
Pievienojiet datoru ārējam maiņstrāvas avotam šādos apstākļos:
●
uzlādējot vai kalibrējot akumulatoru;
●
instalējot vai mainot sistēmas programmatūru;
●
ierakstot informāciju kompaktdiskā, DVD vai BD (tikai atsevišķiem modeļiem) diskā;
●
disku defragmentētāja darbības laikā;
●
veicot dublēšanu vai atkopšanu.
Tiklīdz datoru pievienojat ārējam maiņstrāvas avotam:
●
sākas akumulatora uzlāde;
●
ja dators ir ieslēgts, mainās paziņojumu apgabalā esošās strāvas mērītāja ikonas izskats.
Tiklīdz atvienojat ārējo maiņstrāvas avotu:
●
dators pārslēdzas uz akumulatora enerģijas izmantošanu;
●
displeja spilgtums tiek automātiski samazināts, lai taupītu akumulatora kalpošanas laiku.
Enerģijas opciju iestatīšana
45
Maiņstrāvas adaptera pārbaude
Pārbaudiet maiņstrāvas adapteri, ja datoram pēc pievienošanas maiņstrāvas avotam ir kāds no šiem
simptomiem:
●
datoru nevar ieslēgt;
●
displeju nevar ieslēgt;
●
nedeg strāvas indikatori.
Lai pārbaudītu maiņstrāvas adapteri, rīkojieties šādi:
PIEZĪME. Šīs instrukcijas attiecas uz datoriem ar maināmu akumulatoru.
1.
Izslēdziet datoru.
2.
Izņemiet akumulatoru no datora.
3.
Pievienojiet datoram maiņstrāvas adapteri un pēc tam pievienojiet to maiņstrāvas kontaktligzdai.
4.
Ieslēdziet datoru.
●
Ja strāvas indikatori iedegas, maiņstrāvas adapteris darbojas pareizi.
●
Ja strāvas indikatori joprojām nedeg, maiņstrāvas adapteris nedarbojas un ir jānomaina.
Lai iegūtu informāciju par rezerves maiņstrāvas adaptera iegūšanu, sazinieties ar atbalsta dienestu.
Pārslēdzamā grafika (tikai atsevišķiem modeļiem)
Atsevišķi datori tiek aprīkoti ar pārslēdzamo grafiku. Pārslēdzamā grafika — to atbalsta gan AMD™,
gan Intel.
PIEZĪME. Lai noteiktu, vai jūsu dators atbalsta pārslēdzamo grafiku, skatiet piezīmjdatora grafikas
procesora konfigurāciju. Intel centrālie procesori (CPU) un AMD paātrinātie procesori (APU) atbalsta
pārslēdzamo grafiku.
Pārslēdzamā grafika piedāvā grafikas apstrādei divus režīmus:
●
Veiktspējas režīms — darbina lietojumprogrammu ar optimālu veiktspēju.
●
Enerģijas taupīšanas režīms — paildzina akumulatora kalpošanas laiku.
Pārslēdzamās grafikas lietošana (tikai atsevišķiem modeļiem)
Pārslēdzamā grafika ļauj pārslēgties no veiktspējas režīma uz enerģijas taupīšanas režīmu un pretēji.
Pārslēdzamā grafika atsevišķām lietojumprogrammām atkarībā no enerģijas prasībām piešķir vai nu
veiktspējas režīmu, vai enerģijas taupīšanas režīmu. Jūs varat arī manuāli mainīt iestatījumus
atsevišķai lietojumprogrammai un pārslēgties starp veiktspējas režīmu un enerģijas taupīšanas
režīmu.
PIEZĪME. Papildinformāciju skatiet pārslēdzamās grafikas programmatūras palīdzības sadaļā.
46
6. nodaļa. Strāvas pārvaldība
7
Ārējās kartes un ierīces
Atmiņas karšu lasītāju lietošana
Papildu atmiņas kartes piedāvā drošas datu glabāšanas un ērtas datu koplietošanas iespējas. Šīs
kartes bieži izmanto ar digitālajiem datu nesējiem aprīkotās kamerās un personālajos ciparasistentos,
kā arī citos datoros.
Lai noteiktu atmiņas karšu formātus, kas tiek atbalstīti jūsu datorā, skatiet nodaļu Iepazīšanās ar
datoru 4. lpp.
Atmiņas kartes ievietošana
UZMANĪBU! Lai novērstu atmiņas kartes savienotāju bojājumu risku, ievietojiet karti, izmantojot
minimālu spēku.
1.
Turiet karti ar etiķeti uz augšu un savienotājiem vērstiem pret datoru.
2.
Ievietojiet karti atmiņas karšu lasītājā un pēc tam iespiediet karti uz iekšu, līdz tā tiek cieši
fiksēta.
Kad ierīce ir noteikta, tiek atskaņota skaņa un var tikt parādīta izvēlne ar opcijām.
Atmiņas kartes izņemšana
UZMANĪBU! Lai novērstu datu zuduma vai sistēmas nereaģēšanas risku un droši izņemtu atmiņas
karti, veiciet tālāk minētās darbības.
1.
Saglabājiet informāciju un aizveriet visas ar atmiņas karti saistītās programmas.
2.
Windows darbvirsmas paziņojumu apgabalā, kas atrodas uzdevumjoslas labajā malā,
noklikšķiniet uz aparatūras noņemšanas ikonas. Pēc tam izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.
Atmiņas karšu lasītāju lietošana
47
3.
Iespiediet karti (1) uz iekšu un pēc tam izņemiet to no slota (2).
PIEZĪME.
Ja karte netiek izstumta, izvelciet to no slota.
Viedkaršu lietošana
PIEZĪME. Šajā sadaļā tiek lietots termins viedkarte, kas apzīmē gan viedkartes, gan Java™ kartes.
Viedkarte ir piederums kredītkartes formātā ar mikroshēmu, kurā ir iebūvēta atmiņa un
mikroprocesors. Viedkartei tāpat kā personālajam datoram ir operētājsistēma, kas paredzēta ievades
un izvades pārvaldībai, un tajā ir iekļauti drošības līdzekļi, lai aizsargātu to pret pārveidošanu.
Nozares standartiem atbilstošas viedkartes tiek lietotas kopā ar viedkaršu lasītāju (tikai atsevišķiem
modeļiem).
Lai piekļūtu mikroshēmas saturam, ir nepieciešams PIN kods. Papildinformāciju par viedkaršu
drošības līdzekļiem skatiet lietojumprogrammā HP Support Assistant. Lai sākuma ekrānā piekļūtu
lietojumprogrammai HP Support Assistant, atlasiet lietojumprogrammu HP Support Assistant.
Viedkartes ievietošana
1.
Turiet karti ar etiķeti uz augšu un uzmanīgi iebīdiet karti viedkaršu lasītājā, līdz tā tiek fiksēta
vietā.
2.
Izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas, lai pieteiktos datorā, izmantojot viedkartes PIN kodu.
Viedkartes izņemšana
▲
48
Satveriet viedkartes malu un izvelciet to no viedkaršu lasītāja.
7. nodaļa. Ārējās kartes un ierīces
USB ierīces lietošana
Universālā seriālā kopne (USB) ir aparatūras interfeiss, ko var izmantot, lai pievienotu papildu ārējo
ierīci, piemēram, USB tastatūru, peli, diskdzini, printeri, skeneri vai centrmezglu.
Dažām USB ierīcēm var būt nepieciešama papildu atbalsta programmatūra, kas parasti ir iekļauta
ierīces komplektācijā. Papildinformāciju par konkrētās ierīces programmatūru skatiet ražotāja
instrukcijās. Šie norādījumi var būt iekļauti programmatūrā, diskā vai ražotāja tīmekļa vietnē.
Datoram ir vismaz viens USB ports, kas atbalsta USB 1.0, 1.1, 2.0 vai 3.0 ierīces. Jūsu datoram,
iespējams, ir arī USB uzlādes ports, kas nodrošina strāvu ārējām ierīcēm. Papildu dokošanas ierīce
vai USB centrmezgls nodrošina papildu USB portus, kurus var izmantot kā datora sastāvdaļas.
USB ierīces lietošana
49
USB ierīces pievienošana
UZMANĪBU! Lai samazinātu USB savienotāja bojājuma risku, pievienojiet ierīci, nepielietojiet spēku.
▲
Pievienojiet ierīces USB kabeli datora USB portam.
PIEZĪME.
Šajā attēlā redzamais var nedaudz atšķirties no jūsu datora.
Kad ierīce ir atrasta, tiek atskaņots signāls.
PIEZĪME. Pirmoreiz pievienojot USB ierīci, paziņojumu apgabalā tiek parādīts ziņojums, kas
informē, ka dators ir atpazinis ierīci.
USB ierīces noņemšana
UZMANĪBU! Lai samazinātu USB savienotāja sabojāšanas risku, noņemot ierīci, nevelciet to aiz
kabeļa.
UZMANĪBU! Lai samazinātu informācijas zuduma vai sistēmas nereaģēšanas risku, veiciet tālāk
aprakstīto procedūru, lai droši noņemtu USB ierīci.
50
1.
Lai noņemtu USB ierīci, saglabājiet informāciju un aizveriet visas ar ierīci saistītās programmas.
2.
Windows darbvirsmas paziņojumu apgabalā, kas atrodas uzdevumjoslas labajā malā,
noklikšķiniet uz aparatūras noņemšanas ikonas un pēc tam izpildiet ekrānā redzamās
instrukcijas.
3.
Noņemiet ierīci.
7. nodaļa. Ārējās kartes un ierīces
Papildu ārējo ierīču lietošana
PIEZĪME. Lai iegūtu papildinformāciju par nepieciešamo programmatūru un draiveriem, kā arī lai
uzzinātu, kurš datora ports ir jālieto, skatiet ražotāja instrukcijas.
Lai pievienotu datoram ārējo ierīci:
UZMANĪBU! Lai samazinātu aprīkojuma bojājumu risku, pievienojot ierīci, kurai ir atsevišķa strāvas
padeve, nodrošiniet, lai ierīce būtu izslēgta un maiņstrāvas vads — atvienots.
1.
Pievienojiet ierīci datoram.
2.
Ja pievienojat ierīci, kurai ir atsevišķa strāvas padeve, pievienojiet ierīces strāvas vadu iezemētai
maiņstrāvas kontaktligzdai.
3.
Ieslēdziet ierīci.
Lai atvienotu ārējo ierīci, kurai nav atsevišķas barošanas, izslēdziet ierīci un pēc tam atvienojiet to no
datora. Lai atvienotu ārējo ierīci, kurai ir atsevišķa barošana, izslēdziet ierīci, atvienojiet to no datora
un pēc tam atvienojiet maiņstrāvas vadu.
Papildu ārējo diskdziņu lietošana
Noņemami ārējie diskdziņi paplašina informācijas glabāšanas un piekļuves iespējas. USB disku var
pievienot, savienojot to ar datora USB portu.
PIEZĪME. HP ārējie USB optiskie diskdziņi ir jāpievieno datora USB portam, kas nodrošina
barošanu.
Ir pieejami šādi USB disku veidi:
●
1,44 megabaitu diskešu diskdzinis
●
Cietā diska modulis
●
Ārējais optiskais diskdzinis (CD, DVD un Blu-ray)
●
MultiBay ierīce
Dokošanas savienotāja izmantošana
Dokošanas savienotājs savieno datora ar papildu dokošanas ierīci, lai nodrošinātu papildu portus un
savienotājus, kurus var izmantot kā datora sastāvdaļas.
Lai pievienotu datoru dokošanas ierīcei:
1.
Izvelciet savienošanas pogu (1) uz dokošanas ierīces, lai ievilktu bloķēšanas mehānismu.
Papildu ārējo ierīču lietošana
51
52
2.
Savietojiet dokošanas statīvu uz dokošanas ierīces ar uztvērējiem uz datora apakšdaļas un
nolaidiet datoru dokošanas ierīcē (2) līdz dators ir uzsēdināts.
3.
Uzspiediet savienošanas pogu (1) uz dokošanas ierīces, lai nofiksētu dokošanas ierīci uz datora.
Savienojuma indikators (2) iedegas, kad dators ir pilnībā dokots.
7. nodaļa. Ārējās kartes un ierīces
8
Diskdziņi
Diskdziņu lietošana
UZMANĪBU! Diskdziņi ir trausli datora komponenti, kuriem nepieciešama rūpīga apiešanās. Pirms
rīkojaties ar diskdziņiem, izlasiet turpmākos brīdinājumus. Papildu brīdinājumi ir norādīti pie
procedūrām, uz kurām tie attiecas.
Ievērojiet šādus drošības pasākumus:
●
Pirms pārvietojat datoru, kuram ir pievienots ārējais cietais diskdzinis, aktivizējiet miega stāvokli
un ļaujiet ekrānam nodzist vai pareizi atvienojiet ārējo cieto diskdzini.
●
Pirms rīkojaties ar diskdzini, izlādējiet statisko elektrību, pieskaroties iezemētai virsmai.
●
Nepieskarieties savienotāja kontaktiem uz noņemamā diskdziņa vai datora.
●
Rīkojieties ar diskdzini uzmanīgi. Nenometiet diskdzini zemē un nenovietojiet uz tā nekādus
priekšmetus.
●
Pirms diskdziņa izņemšanas vai ievietošanas izslēdziet datoru. Ja neesat pārliecināts, vai dators
ir izslēgts vai atrodas miega stāvoklī, ieslēdziet datoru un pēc tam izslēdziet to, izmantojot
operētājsistēmu.
●
Ievietojot diskdzini tam paredzētajā nodalījumā, nelietojiet pārmērīgu spēku.
●
Kamēr optiskais diskdzinis tiek izmantots diska ierakstīšanai, nelietojiet tastatūru un
nepārvietojiet datoru. Vibrācija rakstīšanas procesā var radīt traucējumus.
●
Izvairieties no diskdziņa pakļaušanas pārmērīgām temperatūras vai mitruma izmaiņām.
●
Izvairieties no diskdziņa pakļaušanas šķidrumu iedarbībai. Neizsmidziniet uz diskdziņa tīrīšanas
līdzekļus.
●
Pirms izņemat diskdzini no tam paredzētā nodalījuma, kā arī ņemot to līdzi ceļojumā,
transportējot vai novietojot glabāšanā, izņemiet no tā datu nesēju.
●
Ja diskdzinis jānosūta pa pastu, ievietojiet to burbuļplēves iepakojumā vai citā piemērotā
aizsargiepakojumā un apzīmējiet to ar uzrakstu „FRAGILE” (PLĪSTOŠS).
●
Izvairieties no diskdziņa pakļaušanas magnētisko lauku ietekmei. Drošības ierīces ar
magnētiskajiem laukiem ir lidostu drošības kontroles vārti un drošības zižļi. Lidostu lentes
transportieri un līdzīgas drošības ierīces, kuras lieto rokas bagāžas pārbaudei, magnētiskā lauka
vietā izmanto rentgenstarus, kas nevar sabojāt diskdziņus.
Cieto disku lietošana
UZMANĪBU! Lai novērstu informācijas zudumu vai sistēmas nereaģēšanu:
Pirms atmiņas moduļa vai cietā diska pievienošanas vai nomaiņas saglabājiet paveikto darbu un
izslēdziet datoru.
Ja neesat pārliecināts, vai dators ir izslēgts, ieslēdziet datoru, nospiežot strāvas pogu. Pēc tam
izslēdziet datoru, izmantojot operētājsistēmu.
Diskdziņu lietošana
53
Funkcija Intel Smart Response Technology (tikai atsevišķiem modeļiem)
Intel® Smart Response Technology (SRT) ir Intel® Rapid Storage Technology (RST) kešdarbes
līdzeklis, kas ievērojami uzlabo datorsistēmas veiktspēju. Izmantojot līdzekli SRT, datoru ar SSD
mSATA moduli var lietot kā kešatmiņu starp sistēmas atmiņu un cietā diska diskdzini. Tādējādi cietā
diska diskdzinis (vai RAID sējums) nodrošina maksimālu atmiņas ietilpību, kamēr cietvielu disks
uzlabo sistēmas veiktspēju.
Ja pievienojat vai uzstādāt labāku cieto disku un vēlaties iestatīt RAID sējumu, līdzeklis SRT ir
īslaicīgi jāatspējo, jāiestata RAID sējums un pēc tam atkal jāiespējo līdzeklis SRT. Lai īslaicīgi
atspējotu līdzekli SRT, rīkojieties šādi:
1.
Sākuma ekrānā ierakstiet Intel un pēc tam atlasiet Intel Rapid Storage Technology.
2.
Noklikšķiniet uz saites Acceleration (Paātrinājums) un pēc tam uz saites Disable Acceleration
(Atspējot paātrinājumu).
3.
Uzgaidiet, līdz tiek pabeigts paātrinājuma režīma process.
4.
Noklikšķiniet uz saites Reset to Available (Atiestatīt pieejamo).
SVARĪGI! Ja maināt RAID režīmu, līdzeklis SRT ir īslaicīgi jāatspējo. Veiciet izmaiņas un pēc tam
atkal iespējojiet līdzekli SRT. Ja šis līdzeklis netiek īslaicīgi atspējots, nevar izveidot vai mainīt RAID
sējumus.
PIEZĪME. HP neatbalsta līdzekļa SRT lietošanu kopā ar paššifrēšanas diskiem (SED).
Cietā diska vāka noņemšana vai uzlikšana
Cietā diska vāka noņemšana
Noņemiet cietā diska vāku, lai piekļūtu cietajam diskam.
54
1.
Izņemiet akumulatoru (skatiet sadaļu Akumulatora izņemšana 42. lpp.).
2.
Atbrīvojiet 2 cietā diska vāka skrūves (1). Pabīdiet cietā diska vāku uz ārpusi (2) projām no
datora un tad noņemiet vāku (3).
8. nodaļa. Diskdziņi
Cietā diska vāka uzlikšana
Pēc piekļūšanas cietajam diskam uzlieciet cietā diska vāku.
1.
Savietojiet cietā diska vāka izciļņus (1) ar datora ierobiem.
2.
Iebīdiet cietā diska vāku (2) savā vietā un pēc tam pievelciet 2 skrūves (3).
3.
Ievietojiet akumulatoru (skatiet sadaļu Akumulatora ievietošana 41. lpp.).
Cietā diska nomaiņa vai jaunināšana
UZMANĪBU! Lai novērstu informācijas zudumu vai sistēmas nereaģēšanu:
Pirms cietā diska izņemšanas no cietā diska nodalījuma izslēdziet datoru. Neizņemiet cieto disku,
kamēr dators ir ieslēgts vai atrodas miega stāvoklī vai hibernācijas stāvoklī.
Ja neesat pārliecināts, vai dators ir izslēgts, ieslēdziet datoru, nospiežot strāvas pogu. Pēc tam
izslēdziet datoru, izmantojot operētājsistēmu.
Cietā diska izņemšana
Lai izņemtu cieto disku, rīkojieties šādi:
1.
Saglabājiet paveikto darbu un izslēdziet datoru.
2.
Atvienojiet maiņstrāvas avotu un datoram pievienotās ārējās ierīces.
3.
Apgrieziet datoru otrādi un novietojiet to uz līdzenas virsmas.
4.
Izņemiet akumulatoru (skatiet sadaļu Akumulatora izņemšana 42. lpp.).
5.
Noņemiet cietā diska vāku (skatiet Cietā diska vāka noņemšana 54. lpp.).
6.
Atskrūvējiet 4 cietā diska skrūves (1). Pavelciet cietā diska mēlīti (2) augšup, lai atvienotu cieto
disku.
Cieto disku lietošana
55
7.
Paceliet cieto disku un pēc tam izvelciet to no cietā diska nodalījuma.
Cietā diska uzstādīšana
Lai uzstādītu cieto disku, rīkojieties šādi:
56
1.
Iecentrējiet cieto disku cietā diska nodalījumā, un pēc tam nolaidiet cieto disku (1) cietā diska
nodalījumā, līdz cietā diska savienotājs ir savā vietā.
2.
Pievelciet 4 skrūves (2), lai nostiprinātu cieto disku.
3.
Uzlieciet atpakaļ cietā diska vāku (skatiet Cietā diska vāka uzlikšana 55. lpp.).
4.
Ievietojiet akumulatoru (skatiet sadaļu Akumulatora ievietošana 41. lpp.).
8. nodaļa. Diskdziņi
5.
Pievienojiet datoram maiņstrāvas avotu un ārējās ierīces.
6.
Ieslēdziet datoru.
Cietā diska veiktspējas uzlabošana
Programmatūras Disku defragmentētājs lietošana
Datora lietošanas procesā faili cietajā diskā fragmentējas. Disku defragmentētājs savieno
fragmentētos cietajā diskā esošos failus un mapes, tādējādi nodrošinot efektīgāku sistēmas darbību.
PIEZĪME. Disku defragmentētāju nav nepieciešams palaist cietvielu diskiem.
Kad disku defragmentētājs ir startēts, tas darbojas bez uzraudzības. Atkarībā no cietā diska ietilpības
un fragmentēto failu skaita disku defragmentētājam procesa pabeigšanai var būt nepieciešama vairāk
nekā stunda. Šo procesu var iestatīt, lai tas tiktu veikts naktī vai citā laikā, kad jūs nelietojat datoru.
HP iesaka defragmentēt cieto disku vismaz reizi mēnesī. Disku defragmentētāju var iestatīt, lai tas
tiktu palaists reizi mēnesī, taču datoru jebkurā laikā var defragmentēt arī manuāli.
Lai palaistu disku defragmentētāju, veiciet tālāk norādītās darbības.
1.
Pievienojiet datoru maiņstrāvas avotam.
2.
Sākuma ekrānā ierakstiet disks.
3.
Noklikšķiniet uz Optimizēt.
PIEZĪME. Lai uzlabotu datora drošību, operētājsistēmā Windows ir iekļauts lietotāja konta
kontroles līdzeklis. Iespējams, ka, veicot tādus uzdevumus kā programmatūras instalēšana,
utilītu palaišana vai Windows iestatījumu maiņa, tiks prasīta jūsu atļauja vai parole. Skatiet
lietojumprogrammu HP Support Assistant. Lai piekļūtu lietojumprogrammai HP Support
Assistant, sākuma ekrānā atlasiet lietojumprogrammu HP Support Assistant.
Lai iegūtu papildinformāciju, piekļūstiet programmatūras Disku defragmentētājs palīdzības sadaļai.
Programmatūras Diska tīrīšana lietošana
Rīks Diska tīrīšana sameklē cietajā diskā nevajadzīgos failus, kurus var droši izdzēst, tādējādi
atbrīvojot diskā vietu un nodrošinot efektīvāku datora darbību.
Lai palaistu programmu Diska tīrīšana:
1.
Sākuma ekrānā ierakstiet disks un pēc tam atlasiet Atinstalēt lietojumprogrammas, lai atbrīvotu
vietu diskā.
2.
Izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.
Programmas HP 3D DriveGuard lietošana (tikai atsevišķiem modeļiem)
Izmantojot programmu HP 3D DriveGuard, tiek nodrošināta cietā diska aizsardzība, ievelkot tā
galviņas un apturot datu pieprasījumus jebkurā no tālāk norādītajiem gadījumiem:
●
Ja dators tiek nomests.
●
Ja datoru pārvieto ar aizvērtu displeju, kamēr dators darbojas ar akumulatora strāvu.
Neilgi pēc tam, kad attiecīgie apstākļi ir novērsti, programmatūra HP 3D DriveGuard atjauno normālu
cietā diska darbību.
Cieto disku lietošana
57
PIEZĪME. Cietvielu diskiem (SSD) nav kustīgu daļu, tāpēc programma HP 3D DriveGuard nav
nepieciešama.
PIEZĪME. Cieto disku primārajā vai sekundārajā cietā diska nodalījumā aizsargā programma HP 3D
DriveGuard. HP 3D DriveGuard neaizsargā cietos diskus, kas ir uzstādīti papildu dokošanas ierīcēs
vai ir pievienoti USB portiem.
Papildinformāciju skatiet programmatūras HP 3D DriveGuard palīdzības sadaļā.
HP 3D DriveGuard statusa noteikšana
Cietā diska indikators datorā maina krāsu, lai parādītu, ka diska galviņas primārā cietā diska
nodalījumā un/vai sekundārā cietā diska nodalījumā (tikai atsevišķiem modeļiem) ir ievilktas. Lai
noteiktu, vai disks šobrīd ir aizsargāts vai arī ir ievilktas diska galviņas, skatiet ikonu Windows
darbvirsmas paziņojumu apgabalā, kas atrodas uzdevumjoslas labajā malā, vai mobilitātes centrā:
58
8. nodaļa. Diskdziņi
9
Drošība
Datora aizsardzība
Standarta drošības līdzekļi, kurus nodrošina operētājsistēma Windows un utilīta Computer Setup
(BIOS), kas nav Windows sastāvdaļa, var aizsargāt jūsu personiskos iestatījumus un datus pret
dažādiem riskiem.
PIEZĪME. Drošības risinājumi ir paredzēti kā atbaidīšanas līdzekļi. Šie atbaidīšanas līdzekļi var
nenovērst datora sabojāšanu vai zādzību.
PIEZĪME. Pirms sūtāt datoru uz apkopi, dublējiet informāciju, izdzēsiet konfidenciālus failus un
noņemiet visus paroļu iestatījumus.
PIEZĪME. Daži šajā nodaļā minētie līdzekļi, iespējams, nav pieejami jūsu datorā.
PIEZĪME. Jūsu dators atbalsta Computrace, kas ir tiešsaistes drošības izsekošanas un atkopšanas
pakalpojums, pieejams atsevišķos reģionos. Ja dators tiek nozagts, Computrace var izsekot datoru,
tiklīdz nesankcionēts lietotājs piekļūst internetam. Lai izmantotu Computrace, ir jāiegādājas
programmatūra un jāabonē pakalpojums. Informāciju par Computrace programmatūras pasūtīšanu
skatiet vietnē http://hp-pt.absolute.com.
Datora risks
Drošības līdzeklis
Datora nesankcionēta lietošana
HP Client Security kopā ar paroli, viedkarti, bezkontaktu
karti, reģistrētajiem pirkstu nospiedumiem vai citiem
autentifikācijas datiem
Nesankcionēta piekļuve utilītai Computer Setup (f10)
BIOS administratora parole utilītā Computer Setup*
Nesankcionēta piekļuve cietā diska saturam
DriveLock parole vai Automatic DriveLock parole utilītā
Computer Setup*
Nesankcionēta startēšana no papildu ārējā optiskā diskdziņa
(tikai atsevišķiem modeļiem), papildu ārējā cietā diska (tikai
atsevišķiem modeļiem) vai iekšējā tīkla adaptera
Sāknēšanas opciju līdzeklis utilītā Computer Setup*
Nesankcionēta piekļuve Windows lietotāja kontam
Windows lietotāja parole
Nesankcionēta piekļuve datiem
●
Programmatūra HP Drive Encryption
●
Windows Defender
Nesankcionēta piekļuve utilītas Computer Setup
iestatījumiem un citai sistēmas identifikācijas informācijai
BIOS administratora parole utilītā Computer Setup*
Nesankcionēta datora pārvietošana
Drošības kabeļa slots (izmanto kopā ar papildu drošības
kabeli)
*Computer Setup ir sākotnēji instalēta, ROM atmiņā ierakstīta utilīta, kuru var izmantot pat tad, ja operētājsistēma
nedarbojas vai to nav iespējams ielādēt. Lai pārvietotos un veiktu atlasi utilītā Computer Setup, varat lietot vai nu rādītājierīci
(skārienpaneli, kursorsviru vai USB peli), vai tastatūru.
Datora aizsardzība
59
Paroļu lietošana
Parole ir rakstzīmju grupa, kas tiek izvēlēta, lai aizsargātu datorā esošo informāciju. Atkarībā no tā, kā
vēlaties kontrolēt piekļuvi savai informācijai, varat iestatīt dažādus paroļu tipus. Paroles var iestatīt
operētājsistēmā Windows vai datorā sākotnēji instalētajā utilītā Computer Setup, kas nav Windows
sastāvdaļa.
●
BIOS administratora un DriveLock paroles ir iestatītas utilītā Computer Setup un tās pārvalda
sistēma BIOS.
●
Automatic DriveLock paroles ir iespējotas utilītā Computer Setup.
●
Windows paroles var iestatīt tikai operētājsistēmā Windows.
●
Ja iepriekš ir iestatīta programma HP SpareKey, un jūs esat aizmirsis BIOS administratora
paroli, kas ir iestatīta utilītā Computer Setup, varat izmantot HP SpareKey, lai piekļūtu šai utilītai.
●
Ja aizmirstat gan DriveLock lietotāja paroli, gan DriveLock galveno paroli, kas iestatītas utilītā
Computer Setup, cietais disks, kuru aizsargā paroles, tiek neatgriezeniski bloķēts un to vairs
nevar izmantot.
Vienu un to pašu paroli var lietot utilītas Computer Setup līdzeklim un Windows drošības līdzeklim.
Vienu un to pašu paroli var izmantot vairākos utilītas Computer Setup līdzekļos.
Izveidojot un saglabājot paroles, ievērojiet šādus padomus:
●
Izveidojot paroles, ievērojiet programmas noteiktās prasības.
●
Nelietojiet vienu un to pašu paroli vairākām lietojumprogrammām vai vietnēm un neizmantojiet
atkārtoti savu Windows paroli nevienai citai lietojumprogrammai vai vietnei.
●
Visu savu tīmekļa vietņu un lietojumprogrammu lietotājvārdu un paroļu glabāšanai izmantojiet
HP Client Security's Password Manager. Jūs varat droši tos lasīt nākotnē, ja nevarat atcerēties.
●
Neglabājiet paroles datora failā.
Turpmākajās tabulās ir uzskaitītas standarta Windows un BIOS administratora paroles un aprakstītas
to funkcijas.
Windows paroļu iestatīšana
Parole
Funkcija
Administratora parole*
Aizsargā piekļuvi Windows administratora līmeņa kontam.
PIEZĪME. Windows administratora paroles iestatīšana
neiestata BIOS administratora paroli.
Lietotāja parole*
Aizsargā piekļuvi Windows lietotāja kontam.
*Lai sākuma ekrānā iegūtu informāciju par Windows administratora vai Windows lietotāja paroles iestatīšanu, atveriet
lietojumprogrammu HP Support Assistant. Lai piekļūtu lietojumprogrammai HP Support Assistant, sākuma ekrānā atlasiet
lietojumprogrammu HP Support Assistant.
Paroļu iestatīšana utilītā Computer Setup
60
Parole
Funkcija
BIOS administratora parole*
Aizsargā piekļuvi utilītai Computer Setup
9. nodaļa. Drošība
Parole
Funkcija
PIEZĪME. Ja ir iespējoti līdzekļi, lai novērstu BIOS
administratora paroles noņemšanu, jūs, iespējams, nevarēsit
noņemt paroli, līdz šie līdzekļi netiks atspējoti.
DriveLock galvenā parole*
Aizsargā piekļuvi iekšējam cietajam diskam, kas tiek
aizsargāts, izmantojot līdzekli DriveLock. Tāpat to izmanto,
lai noņemtu DriveLock aizsardzību. Šī parole tiek iestatīta
sadaļā DriveLock Passwords (DriveLock paroles)
iespējošanas procesa laikā.
PIEZĪME. Lai varētu iestatīt DriveLock paroli, vispirms ir
jāiestata BIOS administratora parole.
DriveLock lietotāja parole*
Aizsargā piekļuvi iekšējam cietajam diskam, kas tiek
aizsargāts, izmantojot līdzekli DriveLock, un tā tiek iestatīta
sadaļā DriveLock Passwords (DriveLock paroles)
iespējošanas procesa laikā.
PIEZĪME. Lai varētu iestatīt DriveLock paroli, vispirms ir
jāiestata BIOS administratora parole.
*Lai iegūtu informāciju par katru no šīm parolēm, skatiet nākamās tēmas.
BIOS administratora paroles pārvaldība
Lai iestatītu, mainītu vai izdzēstu paroli, rīkojieties šādi:
Jaunas BIOS administratora paroles iestatīšana
1.
Ieslēdziet vai restartējiet datoru un pēc tam, kamēr ekrāna apakšdaļā ir redzams ziņojums Press
the ESC key for Startup Menu (Nospiediet taustiņu ESC, lai atvērtu sāknēšanas izvēlni),
nospiediet taustiņu esc.
2.
Nospiediet taustiņu f10, lai atvērtu utilītu Computer Setup.
3.
Izmantojiet rādītājierīci vai bulttaustiņus, lai atlasītu Security (Drošība) > Setup BIOS
Administrator password (Iestatīt BIOS administratora paroli), un pēc tam nospiediet taustiņu
enter.
4.
Kad tas tiek prasīts, uzrakstiet paroli.
5.
Kad tas tiek prasīts, vēlreiz uzrakstiet jauno paroli, lai apstiprinātu.
6.
Lai saglabātu izmaiņas un izietu no utilītas Computer Setup, noklikšķiniet uz ikonas Save
(Saglabāt) un izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.
— vai —
Izmantojiet bulttaustiņus, lai atlasītu Main (Galvenā izvēlne) > Save Changes and Exit (Saglabāt
izmaiņas un iziet), un pēc tam nospiediet taustiņu enter.
Izmaiņas stājas spēkā pēc datora restartēšanas.
BIOS administratora paroles maiņa
1.
Ieslēdziet vai restartējiet datoru un pēc tam, kamēr ekrāna apakšdaļā ir redzams ziņojums Press
the ESC key for Startup Menu (Nospiediet taustiņu ESC, lai atvērtu sāknēšanas izvēlni),
nospiediet taustiņu esc.
2.
Nospiediet taustiņu f10, lai atvērtu utilītu Computer Setup.
Paroļu lietošana
61
3.
Izmantojiet rādītājierīci vai bulttaustiņus, lai atlasītu Security (Drošība) > Change password
(Mainīt paroli), un pēc tam nospiediet taustiņu enter.
4.
Kad tas tiek prasīts, uzrakstiet pašreizējo paroli.
5.
Kad tas tiek prasīts, vēlreiz uzrakstiet jauno paroli, lai apstiprinātu.
6.
Lai saglabātu izmaiņas un izietu no utilītas Computer Setup, ekrāna apakšējā kreisajā stūrī
noklikšķiniet uz ikonas Save (Saglabāt) un pēc tam izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.
— vai —
Izmantojiet bulttaustiņus, lai atlasītu Main (Galvenā izvēlne) > Save Changes and Exit (Saglabāt
izmaiņas un iziet), un pēc tam nospiediet taustiņu enter.
Izmaiņas stājas spēkā pēc datora restartēšanas.
BIOS administratora paroles dzēšana
1.
Ieslēdziet vai restartējiet datoru un pēc tam, kamēr ekrāna apakšdaļā ir redzams ziņojums Press
the ESC key for Startup Menu (Nospiediet taustiņu ESC, lai atvērtu sāknēšanas izvēlni),
nospiediet taustiņu esc.
2.
Nospiediet taustiņu f10, lai atvērtu utilītu Computer Setup.
3.
Izmantojiet rādītājierīci vai bulttaustiņus, lai atlasītu Security (Drošība) > Change password
(Mainīt paroli), un pēc tam nospiediet taustiņu enter.
4.
Kad tas tiek prasīts, uzrakstiet pašreizējo paroli.
5.
Kad tiek prasīta jaunā parole, atstājiet lauku tukšu un pēc tam nospiediet enter.
6.
Izlasiet brīdinājumu. Lai turpinātu, atlasiet YES (Jā).
7.
Kad tiek prasīts vēlreiz ievadīt jauno paroli, atstājiet lauku tukšu un pēc tam nospiediet enter.
8.
Lai saglabātu izmaiņas un izietu no utilītas Computer Setup, ekrāna apakšējā kreisajā stūrī
noklikšķiniet uz ikonas Save (Saglabāt) un pēc tam izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.
— vai —
Izmantojiet bulttaustiņus, lai atlasītu Main (Galvenā izvēlne) > Save Changes and Exit (Saglabāt
izmaiņas un iziet), un pēc tam nospiediet taustiņu enter.
Izmaiņas stājas spēkā pēc datora restartēšanas.
62
9. nodaļa. Drošība
BIOS administratora paroles ievadīšana
Uzvednē BIOS administrator password (BIOS administratora parole) ierakstiet savu paroli (izmantojot
tā paša veida taustiņus, kā tos, kas tika izmantoti paroles iestatīšanai) un pēc tam nospiediet enter.
Pēc trīs nesekmīgiem BIOS administratora paroles ievadīšanas mēģinājumiem ir jārestartē dators un
jāmēģina vēlreiz.
Computer Setup DriveLock paroles pārvaldība
UZMANĪBU! Lai novērstu to, ka ar DriveLock aizsargāts cietais disks kļūst pilnībā neizmantojams,
pierakstiet DriveLock lietotāja paroli un DriveLock galveno paroli un glabājiet tās drošā vietā, kas
neatrodas datora tuvumā. Ja aizmirsīsiet abas DriveLock paroles, cietais disks tiks neatgriezeniski
bloķēts un to vairs nevarēs izmantot.
DriveLock aizsardzība novērš nesankcionētu piekļuvi cietā diska saturam. DriveLock var lietot tikai
datora iekšējam(-iem) cietajam(-iem) diskam(-iem). Pēc tam, kad diskam ir piemērota DriveLock
aizsardzība, lai piekļūtu diskam, ir jāievada parole. Disks ir jāievieto datorā vai papildu portu
replikatorā, lai tam varētu piekļūt, izmantojot DriveLock paroles.
PIEZĪME. Lai varētu piekļūt DriveLock līdzekļiem, ir jāiestata BIOS administratora parole.
Lai lietotu DriveLock aizsardzību iekšējam cietajam diskam, utilītā Computer Setup ir jāiestata
lietotāja parole un galvenā parole. Ievērojiet šos DriveLock aizsardzības lietošanas apsvērumus:
●
Pēc tam, kad cietajam diskam ir piemērota DriveLock aizsardzība, cietajam diskam var piekļūt,
vienīgi ievadot vai nu lietotāja paroli, vai galveno paroli.
●
Lietotāja paroles īpašniekam jābūt aizsargātā cietā diska ikdienas lietotājam. Galvenās paroles
lietotājs var būt vai nu sistēmas administrators, vai ikdienas lietotājs.
●
Lietotāja parole un galvenā parole var būt vienādas.
●
Lietotāja paroli vai galveno paroli var dzēst, vienīgi noņemot DriveLock aizsardzību no diska.
DriveLock aizsardzību var noņemt no diska, vienīgi izmantojot galveno paroli.
Paroļu lietošana
63
DriveLock paroles iestatīšana
Lai iestatītu DriveLock paroli utilītā Computer Setup, rīkojieties šādi:
1.
Ieslēdziet datoru un pēc tam, kamēr ekrāna apakšdaļā ir redzams ziņojums Press the ESC key
for Startup Menu (Nospiediet taustiņu ESC, lai atvērtu startēšanas izvēlni), nospiediet taustiņu
esc.
2.
Nospiediet taustiņu f10, lai atvērtu utilītu Computer Setup.
3.
Izmantojiet rādītājierīci vai bulttaustiņus, lai atlasītu Security (Drošība) > Hard Drive Tools (Cietā
diska rīki) > DriveLock, un pēc tam nospiediet taustiņu enter.
4.
Noklikšķiniet uz Set DriveLock Password (global) (Iestatīt DriveLock paroli (globāli)).
5.
Ievadiet BIOS administratora paroli un pēc tam nospiediet enter.
6.
Izmantojiet bulttaustiņus, lai atlasītu cieto disku, kas jāaizsargā, un pēc tam nospiediet taustiņu
enter.
7.
Izlasiet brīdinājumu. Lai turpinātu, atlasiet YES (Jā).
8.
Kad tas tiek prasīts, ievadiet galveno paroli un pēc tam nospiediet enter.
9.
Kad tas tiek prasīts, vēlreiz ievadiet galveno paroli, lai to apstiprinātu, un pēc tam nospiediet
enter.
10. Kad tas tiek prasīts, ievadiet lietotāja paroli un pēc tam nospiediet enter.
11. Kad tas tiek prasīts, vēlreiz ievadiet lietotāja paroli, lai to apstiprinātu, un pēc tam nospiediet
enter.
12. Lai apstiprinātu DriveLock aizsardzību atlasītajam diskam, apstiprinājuma laukā ierakstiet
DriveLock un pēc tam nospiediet taustiņu enter.
PIEZĪME.
DriveLock apstiprinājums ir reģistrjutīgs.
13. Lai saglabātu izmaiņas un izietu no utilītas Computer Setup, ekrāna apakšējā kreisajā stūrī
noklikšķiniet uz ikonas Save (Saglabāt) un pēc tam izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.
— vai —
Izmantojiet bulttaustiņus, lai atlasītu Main (Galvenā izvēlne) > Save Changes and Exit (Saglabāt
izmaiņas un iziet), un pēc tam nospiediet taustiņu enter.
Izmaiņas stājas spēkā pēc datora restartēšanas.
64
9. nodaļa. Drošība
DriveLock paroles ievadīšana
Pārliecinieties, vai cietais disks ir ievietots datorā (nevis papildu dokošanas ierīcē vai ārējā MultiBay).
Uzvednē DriveLock password (DriveLock parole) ierakstiet savu lietotāja paroli vai galveno paroli
(izmantojot tā paša veida taustiņus, kā tos, kas tika izmantoti paroles iestatīšanai) un pēc tam
nospiediet taustiņu enter.
Pēc diviem nesekmīgiem paroles ievadīšanas mēģinājumiem ir jāizslēdz dators un jāmēģina vēlreiz.
Paroļu lietošana
65
DriveLock paroles nomaiņa
Lai mainītu DriveLock paroli utilītā Computer Setup:
1.
Ieslēdziet datoru un pēc tam, kamēr ekrāna apakšdaļā ir redzams ziņojums Press the ESC key
for Startup Menu (Nospiediet taustiņu ESC, lai atvērtu startēšanas izvēlni), nospiediet taustiņu
esc.
2.
Nospiediet taustiņu f10, lai atvērtu utilītu Computer Setup.
3.
Izmantojiet rādītājierīci vai bulttaustiņus, lai atlasītu Security (Drošība) > Hard Drive Tools (Cietā
diska rīki) > DriveLock, un pēc tam nospiediet taustiņu enter.
4.
Ievadiet BIOS administratora paroli un pēc tam nospiediet enter.
5.
Izmantojiet rādītājierīci vai bulttaustiņus, lai atlasītu Set DriveLock Password (Iestatīt DriveLock
paroli), un pēc tam nospiediet taustiņu enter.
6.
Izmantojiet bulttaustiņus, lai atlasītu iekšējo cieto disku, un pēc tam nospiediet enter.
7.
Izmantojiet rādītājierīci vai bulttaustiņus, lai atlasītu Change Password (Mainīt paroli).
8.
Kad tas tiek prasīts, ievadiet pašreizējo paroli un pēc tam nospiediet enter.
9.
Kad tas tiek prasīts, ievadiet jauno paroli un pēc tam nospiediet enter.
10. Kad tas tiek prasīts, vēlreiz ievadiet jauno paroli, lai to apstiprinātu, un pēc tam nospiediet enter.
11. Lai saglabātu izmaiņas un izietu no utilītas Computer Setup, ekrāna apakšējā kreisajā stūrī
noklikšķiniet uz ikonas Save (Saglabāt) un pēc tam izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.
— vai —
Izmantojiet bulttaustiņus, lai atlasītu Main (Galvenā izvēlne) > Save Changes and Exit (Saglabāt
izmaiņas un iziet), un pēc tam nospiediet taustiņu enter.
Izmaiņas stājas spēkā pēc datora restartēšanas.
66
9. nodaļa. Drošība
DriveLock aizsardzības noņemšana
Lai noņemtu DriveLock aizsardzību utilītā Computer Setup, rīkojieties šādi:
1.
Ieslēdziet datoru un pēc tam, kamēr ekrāna apakšdaļā ir redzams ziņojums Press the ESC key
for Startup Menu (Nospiediet taustiņu ESC, lai atvērtu startēšanas izvēlni), nospiediet taustiņu
esc.
2.
Nospiediet taustiņu f10, lai atvērtu utilītu Computer Setup.
3.
Izmantojiet rādītājierīci vai bulttaustiņus, lai atlasītu Security (Drošība) > Hard Drive Tools (Cietā
diska rīki) > DriveLock, un pēc tam nospiediet taustiņu enter.
4.
Ievadiet BIOS administratora paroli un pēc tam nospiediet enter.
5.
Izmantojiet rādītājierīci vai bulttaustiņus, lai atlasītu Set DriveLock Password (Iestatīt DriveLock
paroli), un pēc tam nospiediet enter.
6.
Izmantojiet rādītājierīci vai bulttaustiņus, lai atlasītu iekšēju cieto disku, un pēc tam nospiediet
taustiņu enter.
7.
Izmantojiet rādītājierīci vai bulttaustiņus, lai atlasītu Disable protection (Atspējot aizsardzību).
8.
Ievadiet galveno paroli un pēc tam nospiediet enter.
9.
Lai saglabātu izmaiņas un izietu no utilītas Computer Setup, noklikšķiniet uz ikonas Save
(Saglabāt) un izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.
— vai —
Izmantojiet bulttaustiņus, lai atlasītu Main (Galvenā izvēlne) > Save Changes and Exit (Saglabāt
izmaiņas un iziet), un pēc tam nospiediet taustiņu enter.
Izmaiņas stājas spēkā pēc datora restartēšanas.
Utilītas Computer Setup līdzekļa Automatic DriveLock lietošana
Vairāku lietotāju vidē varat iestatīt Automatic DriveLock paroli. Kad Automatic DriveLock parole būs
iespējota, jums tiks izveidota nejauša lietotāja parole un DriveLock galvenā parole. Kad kāds lietotājs
veiksmīgi ievada paroles datus, diskdziņa atbloķēšanai tiks izmantota tā pati nejaušā lietotāja parole
un DriveLock galvenā parole.
PIEZĪME. Lai varētu piekļūt Automatic DriveLock līdzekļiem, ir jāiestata BIOS administratora parole.
Automatic DriveLock paroles ievadīšana
Lai utilītā Computer Setup iespējotu Automatic DriveLock paroli, rīkojieties šādi:
1.
Ieslēdziet vai restartējiet datoru un pēc tam, kamēr ekrāna apakšdaļā ir redzams ziņojums Press
the ESC key for Startup Menu (Nospiediet taustiņu ESC, lai atvērtu sāknēšanas izvēlni),
nospiediet taustiņu esc.
2.
Nospiediet taustiņu f10, lai atvērtu utilītu Computer Setup.
3.
Izmantojiet rādītājierīci vai bulttaustiņus, lai atlasītu Security (Drošība)> Hard Drive Tools (Cietā
diska rīki) > Automatic DriveLock, un pēc tam nospiediet taustiņu enter.
4.
Ievadiet BIOS administratora paroli un pēc tam nospiediet enter.
5.
Izmantojiet rādītājierīci vai bulttaustiņus, lai atlasītu iekšēju cieto disku, un pēc tam nospiediet
taustiņu enter.
Paroļu lietošana
67
6.
Izlasiet brīdinājumu. Lai turpinātu, atlasiet YES (Jā).
7.
Lai saglabātu izmaiņas un izietu no utilītas Computer Setup, noklikšķiniet uz ikonas Save
(Saglabāt) un izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.
— vai —
Izmantojiet bulttaustiņus, lai atlasītu Main (Galvenā izvēlne) > Save Changes and Exit (Saglabāt
izmaiņas un iziet), un pēc tam nospiediet taustiņu enter.
Automatic DriveLock aizsardzības noņemšana
Lai noņemtu DriveLock aizsardzību utilītā Computer Setup, rīkojieties šādi:
1.
Ieslēdziet vai restartējiet datoru un pēc tam, kamēr ekrāna apakšdaļā ir redzams ziņojums Press
the ESC key for Startup Menu (Nospiediet taustiņu ESC, lai atvērtu sāknēšanas izvēlni),
nospiediet taustiņu esc.
2.
Nospiediet taustiņu f10, lai atvērtu utilītu Computer Setup.
3.
Izmantojiet rādītājierīci vai bulttaustiņus, lai atlasītu Security (Drošība)> Hard Drive Tools (Cietā
diska rīki) > Automatic DriveLock, un pēc tam nospiediet taustiņu enter.
4.
Ievadiet BIOS administratora paroli un pēc tam nospiediet enter.
5.
Izmantojiet rādītājierīci vai bulttaustiņus, lai atlasītu iekšēju cieto disku, un pēc tam nospiediet
taustiņu enter.
6.
Izmantojiet rādītājierīci vai bulttaustiņus, lai atlasītu Disable protection (Atspējot aizsardzību).
7.
Lai saglabātu izmaiņas un izietu no utilītas Computer Setup, ekrāna apakšējā kreisajā stūrī
noklikšķiniet uz ikonas Save (Saglabāt) un pēc tam izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.
— vai —
Izmantojiet bulttaustiņus, lai atlasītu Main (Galvenā izvēlne) > Save Changes and Exit (Saglabāt
izmaiņas un iziet), un pēc tam nospiediet taustiņu enter.
Pretvīrusu programmatūras lietošana
Ja izmantojat datoru, lai piekļūtu e-pastam, tīklam vai internetam, to var apdraudēt datorvīrusi.
Datorvīrusi var apturēt operētājsistēmas, programmu vai utilītu darbību vai izraisīt to darbības kļūdas.
Pretvīrusu programmatūra var atklāt un iznīcināt lielāko daļu vīrusu, un tā parasti izlabo vīrusu radītos
bojājumus. Lai nodrošinātu nepārtrauktu aizsardzību pret jaunatklātiem vīrusiem, pretvīrusu
programmatūra ir regulāri jāatjaunina.
Datorā ir sākotnēji instalēta programmatūra Windows Defender. Lai pilnībā aizsargātu datoru, ļoti
ieteicams turpināt izmantot pretvīrusu programmu.
Plašāku informāciju par datorvīrusiem skatiet lietojumprogrammā HP Support Assistant. Lai piekļūtu
lietojumprogrammai HP Support Assistant, sākuma ekrānā atlasiet lietojumprogrammu HP Support
Assistant.
Ugunsmūra programmatūras lietošana
Ugunsmūra uzdevums ir novērst nesankcionētu piekļuvi sistēmai vai tīklam. Ugunsmūris var būt
programmatūra, ko instalē datorā un/vai tīklā, vai arī tas var būt risinājums, kas ietver gan aparatūru,
gan programmatūru.
68
9. nodaļa. Drošība
Pastāv divējādi ugunsmūri, kas jāapsver:
●
resursdatora ugunsmūri — programmatūra, kas aizsargā tikai to datoru, kurā šī programmatūra
ir instalēta;
●
tīkla ugunsmūri — instalēti starp DSL vai kabeļmodemu un mājas tīklu, lai aizsargātu visus tīklā
iekļautos datorus.
Kad ugunsmūris ir instalēts sistēmā, visi dati, kas tiek sūtīti uz sistēmu un no tās, tiek pārraudzīti un
salīdzināti ar lietotāja definētu drošības kritēriju kopu. Visi dati, kas neatbilst šiem kritērijiem, tiek
bloķēti.
Ugunsmūris, iespējams, jau ir instalēts jūsu datorā vai tīklošanas aprīkojumā. Ja tā nav, ugunsmūra
programmatūras risinājumus var iegādāties.
PIEZĪME. Dažkārt ugunsmūris var bloķēt piekļuvi interneta spēlēm, kavēt printera vai failu
koplietošanu tīklā vai bloķēt atļautus e-pasta pielikumus. Lai īslaicīgi atrisinātu šo problēmu,
atspējojiet ugunsmūri, izpildiet veicamo uzdevumu un pēc tam no jauna iespējojiet ugunsmūri. Lai
pilnībā atrisinātu problēmu, pārkonfigurējiet ugunsmūri.
Kritisko drošības atjauninājumu instalēšana
UZMANĪBU! Microsoft® izsūta brīdinājumus par kritiskiem atjauninājumiem. Lai aizsargātu datoru
pret ielaušanos un datorvīrusiem, instalējiet visus Microsoft kritiskos atjauninājumus uzreiz pēc
brīdinājuma saņemšanas.
Jūs varat izvēlēties, vai atjauninājumus instalēt automātiski. Lai mainītu iestatījumus, sākuma ekrānā
ievadiet v un pēc tam atlasiet Vadības panelis. Atlasiet Sistēma un drošība, atlasiet Windows
atjaunināšana, atlasiet Mainīt iestatījumus un izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.
HP Client Security lietošana (tikai atsevišķiem modeļiem)
Datoros ir sākotnēji instalēta programmatūra HP Client Security. Šai programmatūrai var piekļūt,
izmantojot HP Client Security elementu sākuma ekrānā, HP Client Security ikonu paziņojumu
apgabalā uzdevumjoslas tālākajā labajā stūrī vai Windows vadības paneli. Šī programmatūra
nodrošina drošības līdzekļus, kas novērš nesankcionētu piekļuvi datoram, tīkliem un kritiskiem
datiem. Papildinformāciju skatiet programmatūras HP Client Security palīdzības sadaļā.
Papildu drošības kabeļa uzstādīšana
PIEZĪME. Drošības kabelis ir paredzēts kā atbaidīšanas līdzeklis, taču tas var nenovērst datora
sabojāšanu vai zādzību.
PIEZĪME. Datora drošības kabeļa slota izskats var nedaudz atšķirties no tā, kas redzams šīs
sadaļas attēlā. Informāciju par drošības kabeļa slota atrašanās vietu datorā skatiet nodaļā
Iepazīšanās ar datoru 4. lpp.
1.
Aplieciet drošības kabeli ap nostiprinātu priekšmetu.
2.
Ievietojiet atslēgu (1) kabeļa slēdzenē (2).
3.
Ievietojiet drošības kabeļa slēdzeni datora drošības kabeļa slotā (3) un pēc tam aizslēdziet
drošības kabeļa slēdzeni ar atslēgu.
Kritisko drošības atjauninājumu instalēšana
69
Pirkstu nospiedumu lasītāja lietošana (tikai atsevišķiem
modeļiem)
Atsevišķos datoru modeļos ir pieejami integrētie pirkstu nospiedumu lasītāji. Lai izmantotu pirkstu
nospiedumu lasītāju, programmatūrā HP Client Security's Credential Manager ir jāreģistrē savi pirkstu
nospiedumi. Skatiet programmatūras HP Client Security palīdzības sadaļu.
Kad esat reģistrējis savus pirkstu nospiedumus programmatūrā Credential Manager, varat izmantot
programmatūru HP Client Security's Password Manager, lai uzglabātu un ievadītu savus
lietotājvārdus un paroles atbalstītajās tīmekļa vietnēs un programmās.
Pirkstu nospiedumu lasītāja atrašana
Pirkstu nospiedumu lasītājs ir neliels metālisks sensors, kas atrodas vienā no šīm vietām datorā:
●
netālu no skārienpaneļa apakšpuses;
●
tastatūras labajā pusē;
●
displeja augšējā labajā stūrī;
●
displeja kreisajā pusē.
Atkarībā no datora modeļa lasītājs var būt orientēts horizontāli vai vertikāli. Neatkarīgi no pirkstu
nospiedumu lasītāja orientācijas pirksts ir jāvelk perpendikulāri metāla sensoram. Informāciju par
pirkstu nospiedumu lasītāja atrašanās vietu datorā skatiet nodaļā Pogas, skaļruņi un pirkstu
nospiedumu lasītājs (tikai atsevišķiem modeļiem) 11. lpp.
70
9. nodaļa. Drošība
10 Uzturēšana
Atmiņas moduļu pievienošana vai nomaiņa
Datoram ir viens atmiņas moduļa nodalījums. Datora veiktspēju var uzlabot, pievienojot brīvajam
atmiņas paplašināšanas moduļa slotam atmiņas moduli vai jauninot esošo atmiņas moduli, kas
atrodas primārajā atmiņas moduļa slotā.
PIEZĪME. Pirms atmiņas moduļa pievienošanas vai nomaiņas pārliecinieties, vai datorā ir jaunākā
BIOS versija un, ja nepieciešams, atjauniniet BIOS sistēmu. Skatiet sadaļu BIOS
atjaunināšana 82. lpp.
UZMANĪBU! Ja pirms atmiņas moduļa uzstādīšanas vai nomaiņas netiek atjaunināta sistēma BIOS,
var rasties dažādas sistēmas problēmas.
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu elektriskās strāvas trieciena un aparatūras bojājumu risku, pirms
atmiņas moduļa ievietošanas atvienojiet strāvas vadu un izņemiet visus akumulatorus.
UZMANĪBU! Elektrostatiskā izlāde var sabojāt elektroniskos komponentus. Pirms jebkuras
procedūras sākšanas pārliecinieties, vai esat izlādējis statisko elektrību, pieskaroties iezemētam
metāla priekšmetam.
UZMANĪBU! Lai novērstu informācijas zudumu vai sistēmas nereaģēšanu:
Pirms atmiņas moduļu ievietošanas vai nomaiņas izslēdziet datoru. Neizņemiet atmiņas moduli,
kamēr dators ir ieslēgts, atrodas miega stāvoklī vai hibernācijas stāvoklī.
Ja neesat pārliecināts, vai dators ir izslēgts vai atrodas hibernācijas stāvoklī, ieslēdziet datoru,
nospiežot strāvas pogu. Pēc tam izslēdziet datoru, izmantojot operētājsistēmu.
PIEZĪME. Lai, pievienojot atmiņas moduli, lietotu divkanālu konfigurāciju, pārliecinieties, vai abi
atmiņas moduļi ir vienādi.
PIEZĪME. Primārā atmiņa atrodas apakšējā atmiņas slotā, un paplašināšanas atmiņa atrodas
augšējā atmiņas slotā.
Lai pievienotu vai nomainītu atmiņas moduli:
1.
Saglabājiet paveikto darbu un izslēdziet datoru.
2.
Atvienojiet maiņstrāvas avotu un datoram pievienotās ārējās ierīces.
3.
Izņemiet akumulatoru (skatiet sadaļu Akumulatora izņemšana 42. lpp.).
4.
Noņemiet cietā diska vāku (skatiet Cietā diska vāka noņemšana 54. lpp.).
5.
Lai noņemtu atmiņas moduļa nodalījuma vāku:
a.
Novietojiet datoru ar augšpusi uz leju uz līdzenas virsmas tā, lai atmiņas moduļa nodalījums
būtu vērsts pret jums.
b.
Atskrūvējiet 5 skrūves (1).
Atmiņas moduļu pievienošana vai nomaiņa
71
c.
6.
Nedaudz atvāziet lūku no datora uz augšu (2) un pēc tam paceliet lūku (3) uz augšu un
nost no datora.
Ja nomaināt atmiņas moduli, izņemiet esošo atmiņas moduli:
a.
Atbīdiet aizspiedņus (1), kas atrodas abās atmiņas moduļa pusēs.
Atmiņas modulis tiek slīpi uzliekts uz augšu.
72
10. nodaļa. Uzturēšana
b.
Satveriet atmiņas moduļa malu (2) un pēc tam uzmanīgi izvelciet atmiņas moduli no
atmiņas moduļa slota.
UZMANĪBU! Lai nesabojātu atmiņas moduli, turiet to tikai aiz malām. Nepieskarieties
atmiņas moduļa komponentiem.
Lai pēc izņemšanas pasargātu atmiņas moduli pret bojājumiem, ievietojiet to pret
elektrostatisko izlādi drošā konteinerā.
7.
Ievietojiet jaunu atmiņas moduli:
UZMANĪBU! Lai nesabojātu atmiņas moduli, turiet to tikai aiz malām. Nepieskarieties atmiņas
moduļa komponentiem.
a.
Novietojiet atmiņas moduļa roboto malu (1) pretī izcilnim atmiņas moduļa slotā.
b.
Turot atmiņas moduli 45 grādu leņķī pret atmiņas moduļa nodalījuma virsmu, iespiediet
moduli (2) atmiņas moduļa slotā, līdz tas tiek nofiksēts savā vietā.
Atmiņas moduļu pievienošana vai nomaiņa
73
c.
Uzmanīgi spiediet atmiņas moduli (3) uz leju, piespiežot vienlaikus uz atmiņas moduļa
kreisās un labās malas, līdz aizspiedņi tiek nofiksēti savās vietās.
UZMANĪBU! Lai nesabojātu atmiņas moduli, nesalieciet to.
8.
74
Lai uzliktu atmiņas moduļa nodalījuma vāku:
a.
Novietojiet datoru ar augšpusi uz leju uz līdzenas virsmas tā, lai atmiņas moduļa nodalījums
būtu vērsts pret jums.
b.
Savietojiet vāka izciļņus ar datora malu un bīdiet vāku virzienā uz datora aizmuguri
nedaudz atvāztā leņķī (1).
10. nodaļa. Uzturēšana
c.
9.
Pagrieziet vāku uz leju (2) un pēc tam pievelciet 5 skrūves (3).
Uzlieciet atpakaļ cietā diska vāku (skatiet Cietā diska vāka uzlikšana 55. lpp.).
10. Ievietojiet akumulatoru (skatiet sadaļu Akumulatora ievietošana 41. lpp.).
11. Pievienojiet datoram maiņstrāvas avotu un ārējās ierīces.
12. Ieslēdziet datoru.
Datora tīrīšana
Lai datora tīrīšana būtu droša, izmantojiet šādus produktus:
●
dimetilbenzilamonija hlorīda 0,3% maksimālās koncentrācijas šķīdumu (piemēram, vienreiz
lietojamās salvetes, kas pieejamas ar dažādiem nosaukumiem);
●
spirtu nesaturošu stikla tīrīšanas šķīdumu;
●
ūdens un maigu ziepju šķīdumu;
●
sausas mikrošķiedru tīrīšanas drāniņu vai zamšādas drāniņu (statisko elektrību neradošu
drāniņu, kas nesatur eļļu);
●
statisko elektrību neradošas auduma salvetes.
UZMANĪBU! Neizmantojiet spēcīgus tīrīšanas līdzekļus, jo tie var neatgriezeniski sabojāt jūsu
datoru. Ja nezināt, vai tīrīšanas līdzeklis ir paredzēts datora tīrīšanai, iepazīstieties ar produkta saturu,
lai pārliecinātos, vai tajā nav iekļautas tādas sastāvdaļas kā spirts, acetons, salmiaks, metilēna
hlorīds un ogļūdeņraži.
Šķiedraini materiāli, piemēram, papīra dvieļi, var saskrāpēt datora virsmas. Skrāpējumos laika gaitā
var uzkrāties netīrumi un tīrīšanas līdzekļi.
Datora tīrīšana
75
Tīrīšanas procedūras
Lai drošā veidā tīrītu datoru, veiciet šajā sadaļā aprakstītās procedūras.
BRĪDINĀJUMS! Lai izvairītos no elektriskās strāvas trieciena vai komponentu bojājumiem, netīriet
datoru, kad tas ir ieslēgts.
Izslēdziet datoru.
Atvienojiet datoru no maiņstrāvas avota.
Atvienojiet visas ārējās ierīces, kurām ir pievienota strāvas padeve.
UZMANĪBU! Lai izvairītos no iekšējo komponentu bojājumiem, nesmidziniet tīrīšanas līdzekļus vai
šķidrumus tieši uz datora virsmām. Uz virmas nonācis šķidrums var izraisīt neatgriezeniskus iekšējo
komponentu bojājumus.
Displeja tīrīšana (vienkorpusa datori un piezīmjdatori)
Uzmanīgi noslaukiet displeju ar mīkstu bezplūksnu drānu, kas ir samitrināta spirtu nesaturošā stikla
tīrīšanas līdzeklī. Pirms displeja aizvēršanas pārliecinieties, vai tas ir sauss.
Sānu virsmu vai vāka tīrīšana
Sānu virsmu vai vāka tīrīšanai izmantojiet mīkstu mikrošķiedru drānu vai zamšādas drānu, kas ir
samitrināta kādā no iepriekš norādītajiem tīrīšanas līdzekļiem, vai piemērotu vienreiz lietojamo salveti.
PIEZĪME. Tīrot datora vāku, veiciet apļveida kustības, lai labāk notīrītu netīrumus.
Skārienpaneļa, tastatūras un peles tīrīšana
BRĪDINĀJUMS! Lai samazinātu elektrotraumu gūšanas vai iekšējo komponentu bojājuma risku,
tastatūras tīrīšanai nelietojiet putekļu sūcēju. Putekļu sūcējs uz tastatūras virsmas var atstāt
mājsaimniecības netīrumus.
UZMANĪBU! Lai izvairītos no iekšējo komponentu bojājumiem, nepieļaujiet šķidruma iekļūšanu starp
taustiņiem.
76
●
Skārienpaneļa, tastatūras un peles tīrīšanai izmantojiet mīkstu mikrošķiedru drānu vai zamšādas
drānu, kas ir samitrināta kādā no iepriekš norādītajiem tīrīšanas līdzekļiem, vai piemērotu
vienreiz lietojamo salveti.
●
Lai nepieļautu taustiņu iestrēgšanu un no tastatūras spraugām iztīrītu putekļus, plūksnas un citas
daļiņas, izmantojiet saspiesta gaisa balonu ar salmiņa uzgali.
10. nodaļa. Uzturēšana
Programmu un draiveru atjaunināšana
HP iesaka regulāri atjaunināt programmas un draiverus ar jaunākajām versijām. Lai lejupielādētu
jaunākās versijas, atveriet vietni http://www.hp.com/support. Varat arī reģistrēties, lai automātiski
saņemtu paziņojumus par atjauninājumiem, tiklīdz atjauninājumi kļūst pieejami.
Programmatūras SoftPaq Download Manager lietošana
HP SoftPaq Download Manager (SDM) ir rīks, kas nodrošina ātru piekļuvi SoftPaq informācijai, kas
paredzēta HP biznesa klases datoriem, neizmantojot SoftPaq numuru. Izmantojot šo rīku, var viegli
atrast SoftPaq pakotnes, kā arī tās lejupielādēt un izpakot.
Programmatūra SoftPaq Download Manager darbojas, nolasot un lejupielādējot HP FTP vietnē
publicētu datu bāzes failu, kurā ietverta datora modeļa un SoftPaq informācija. SoftPaq Download
Manager ļauj norādīt vienu vai vairākus datora modeļus, lai noteiktu lejupielādei pieejamās SoftPaq
pakotnes.
Programmatūra SoftPaq Download Manager pārbauda HP FTP vietnē datu bāzes un
programmatūras atjauninājumu pieejamību. Ja atjauninājumi tiek atrasti, tie tiek automātiski
lejupielādēti un lietoti.
Programmatūra SoftPaq Download Manager ir pieejama HP vietnē. Lai SoftPaq pakotņu
lejupielādēšanai izmantotu programmatūru SoftPaq Download Manager, vispirms lejupielādējiet un
instalējiet šo programmu. Dodieties uz vietni http://www.hp.com/go/sdm un izpildiet instrukcijas, lai
lejupielādētu un instalētu programmatūru SoftPaq Download Manager.
Lai lejupielādētu SoftPaq pakotnes:
▲
Sākuma ekrānā ierakstiet s. Meklēšanas lodziņā ierakstiet softpaq un pēc tam izvēlieties HP
SoftPaq Download Manager. Lai lejupielādētu SoftPaqs pakotnes, izpildiet instrukcijas.
PIEZĪME. Ja tiek parādīta lietotāja konta kontroles uzvedne, noklikšķiniet uz Jā.
Programmu un draiveru atjaunināšana
77
11 Dublēšana un atkopšana
Informācijas aizsardzības nolūkos izmantojiet Windows dublēšanas un atjaunošanas utilītas, lai
dublētu atsevišķus failus un mapes, dublētu visu cieto disku, izveidotu sistēmas labošanas datu
nesējus (tikai atsevišķiem modeļiem), izmantojot papildu ārējo optisko diskdzini, vai izveidotu
sistēmas atjaunošanas punktus. Sistēmas kļūmes gadījumā varēsit atjaunot datora saturu, izmantojot
dublējuma failus.
Sākuma ekrānā ierakstiet atjaunot, noklikšķiniet uz Iestatījumi un pēc tam programmu sarakstā
atlasiet piedāvātās opcijas.
PIEZĪME. Lai iegūtu detalizētu informāciju par dažādām dublēšanas un atjaunošanas opcijām,
meklējiet šīs tēmas Windows utilītā Palīdzība un atbalsts.
Nestabilas sistēmas darbības gadījumā HP iesaka izdrukāt atkopšanas procedūru aprakstus un
saglabāt tos turpmākai lietošanai.
PIEZĪME. Lai uzlabotu datora drošību, operētājsistēmā Windows ir iekļauts lietotāja konta kontroles
līdzeklis. Iespējams, ka, veicot tādus uzdevumus kā programmatūras instalēšana, utilītu palaišana vai
Windows iestatījumu maiņa, tiks prasīta jūsu atļauja vai parole. Papildinformāciju skatiet Windows
utilītā Palīdzība un atbalsts.
Informācijas dublēšana
Atkopšana pēc sistēmas kļūmes ir tikpat pilnīga, cik pilnīga ir pēdējā dublējumkopija. Uzreiz pēc
pirmās sistēmas iestatīšanas izveidojiet sistēmas labošanas datu nesēju un pirmo dublējumkopiju.
Pievienojot jaunu programmatūru un datu failus, jāturpina regulāri dublēt sistēmu, lai nodrošinātu
pietiekami jaunu dublējumu.
Lai iegūtu papildinformāciju par Windows dublēšanas līdzekļiem, skatiet Windows utilītu Palīdzība un
atbalsts.
Sistēmas atkopšanas veikšana
Sistēmas kļūmes vai nestabilas darbības gadījumam datorā ir nodrošināti šādi rīki failu atkopšanai:
●
Windows atkopšanas rīki: var izmantot Windows rīku Dublēšana un atjaunošana, lai atkoptu
informāciju, kas iepriekš ir dublēta. Varat arī izmantot Windows automātisko labošanu, lai
novērstu problēmas, kas traucē pareizu Windows startēšanu.
●
Taustiņa f11 atkopšanas rīki: cietā diska sākotnējā attēla atkopšanai varat izmantot taustiņa f11
atkopšanas rīkus. Attēlā ir iekļauta operētājsistēma Windows un rūpnīcā instalētā
programmatūra.
PIEZĪME. Ja neizdodas sāknēt (startēt) datoru un nav iespējams izmantot iepriekš izveidotos
sistēmas labošanas datu nesējus (tikai atsevišķiem modeļiem), ir jāiegādājas operētājsistēmas
Windows datu nesējs, lai varētu atsāknēt datoru un salabot operētājsistēmu. Papildinformāciju skatiet
sadaļā Operētājsistēmas Windows datu nesēja (iegādājams atsevišķi) lietošana 80. lpp.
78
11. nodaļa. Dublēšana un atkopšana
Windows atkopšanas rīku izmantošana
Lai atkoptu iepriekš dublēto informāciju, skatiet Windows utilītu Palīdzība un atbalsts, lai uzzinātu, kā
atjaunot failus un mapes.
Lai atkoptu informāciju, izmantojot automātisko labošanu, veiciet šādas darbības:
UZMANĪBU! Dažas sākuma labošanas opcijas pilnībā izdzēsīs un pārformatēs cieto disku.
Neatgriezeniski tiek dzēsti visi datorā izveidotie faili un instalētā programmatūra. Kad pārformatēšana
ir pabeigta, atkopšanas procesā no atkopšanai izmantotās dublējumkopijas tiek atjaunota
operētājsistēma, kā arī draiveri, programmatūra un utilītas.
1.
Ja iespējams, dublējiet visus personiskos failus.
2.
Ja iespējams, pārbaudiet, vai pastāv atkopšanas attēla nodalījums un Windows nodalījums.
Sākuma ekrānā ierakstiet fails un pēc tam noklikšķiniet uz Failu pārlūks.
— vai —
Sākuma ekrānā ierakstiet pc un pēc tam atlasiet Šis dators.
PIEZĪME. Ja Windows nodalījums un atkopšanas attēla nodalījums nav iekļauti sarakstā,
operētājsistēma un programmas ir jāatkopj, izmantojot operētājsistēmas Windows DVD disku un
datu nesēju Driver Recovery (Draiveru atkopšana) (abus var iegādāties atsevišķi).
Papildinformāciju skatiet sadaļā Operētājsistēmas Windows datu nesēja (iegādājams atsevišķi)
lietošana 80. lpp.
3.
Ja Windows nodalījums un atkopšanas attēla nodalījums ir iekļauti sarakstā, restartējiet datoru,
nospiežot un turot taustiņu shift un vienlaikus noklikšķinot uz Restartēt.
4.
Atlasiet Problēmu novēršana, pēc tam atlasiet Papildu opcijas un pēc tam atlasiet Sākuma
labošana.
5.
Izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.
PIEZĪME. Lai iegūtu papildinformāciju par informācijas atkopšanu, izmantojot Windows rīkus,
meklējiet šīs tēmas Windows utilītā Palīdzība un atbalsts.
Taustiņa f11 atkopšanas rīku lietošana
UZMANĪBU! Izmantojot taustiņa f11 funkciju, tiek pilnībā dzēsts cietā diska saturs un cietais disks
tiek pārformatēts. Visi datorā izveidotie faili un instalētā programmatūra tiek neatgriezeniski izdzēsti.
Izmantojot taustiņa f11 atkopšanas rīku, tiek atkārtoti instalēta operētājsistēma, kā arī rūpnīcā
instalētās HP programmas un draiveri. Programmatūra, kas nav instalēta rūpnīcā, ir jāpārinstalē.
Lai atkoptu sākotnējo cietā diska attēlu, izmantojot taustiņa f11 funkciju, veiciet tālāk norādītās
darbības.
1.
Ja iespējams, dublējiet visus personiskos failus.
2.
Ja iespējams, pārbaudiet, vai pastāv atkopšanas attēla nodalījums: Sākuma ekrānā ierakstiet pc
un pēc tam atlasiet Šis dators.
PIEZĪME. Ja atkopšanas attēla nodalījums nav iekļauts sarakstā, operētājsistēmas un
programmu atkopšanai ir jāizmanto operētājsistēmas Windows datu nesējs un datu nesējs
Driver Recovery (Draiveru atkopšana) (abus var iegādāties atsevišķi). Papildinformāciju skatiet
sadaļā Operētājsistēmas Windows datu nesēja (iegādājams atsevišķi) lietošana 80. lpp.
Sistēmas atkopšanas veikšana
79
3.
Ja atkopšanas attēla nodalījums ir iekļauts sarakstā, restartējiet datoru un, kamēr ekrāna
apakšdaļā ir redzams ziņojums Press the ESC key for Startup Menu (Nospiediet taustiņu ESC,
lai atvērtu startēšanas izvēlni), nospiediet taustiņu esc.
4.
Kamēr ekrānā ir redzams ziņojums Press <F11> for recovery (Nospiediet taustiņu F11, lai veiktu
atkopšanu), nospiediet taustiņu f11.
5.
Izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.
Operētājsistēmas Windows datu nesēja (iegādājams atsevišķi) lietošana
Lai pasūtītu operētājsistēmas Windows DVD disku, sazinieties ar klientu atbalsta dienestu. Skatiet
datora komplektācijā iekļauto brošūru Tālruņu numuri visā pasaulē. Kontaktinformācija ir norādīta arī
HP tīmekļa vietnē. Dodieties uz vietni http://www.hp.com/support, atlasiet valsti vai reģionu un
izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.
UZMANĪBU! Izmantojot operētājsistēmas Windows datu nesēju, tiek pilnībā dzēsts cietā diska
saturs un cietais disks tiek pārformatēts. Visi datorā izveidotie faili un instalētā programmatūra tiek
neatgriezeniski izdzēsti. Kad pārformatēšana ir pabeigta, atkopšanas process palīdz atjaunot
operētājsistēmu, kā arī draiverus, programmatūru un utilītas.
Lai iniciētu pilnu operētājsistēmas instalēšanu, izmantojot operētājsistēmas Windows DVD disku:
PIEZĪME. Šis process ilgst vairākas minūtes.
1.
Ja iespējams, dublējiet visus personiskos failus.
2.
Ievietojiet ārējā (papildu) optiskajā diskdzinī operētājsistēmas Windows DVD disku un restartējiet
datoru.
3.
Kad tas tiek pieprasīts, nospiediet jebkuru tastatūras taustiņu.
4.
Izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.
Kad instalēšana ir pabeigta, veiciet tālāk norādītās darbības.
1.
Izstumiet operētājsistēmas Windows datu nesēju un pēc tam ievietojiet datu nesēju Driver
Recovery (Draiveru atkopšana).
2.
Vispirms instalējiet draiverus, kas iespējo aparatūru, un pēc tam instalējiet ieteicamās
lietojumprogrammas.
Windows atsvaidzināšanas vai Windows atiestatīšanas programmas lietošana
Ja dators nedarbojas pareizi un ir jāatjauno sistēmas stabilitāte, Windows atsvaidzināšanas līdzeklis
ļauj sāk no jauna un paturēt to, kas jums ir svarīgs.
Windows atiestatīšanas opcija ļauj jums veikt detalizētu datora pārformatēšanu vai noņemt
personisko informāciju pirms datora atdošanas kādam citam vai nodošanas pārstrādei. Lai iegūtu
papildinformāciju par šiem līdzekļiem, skatiet Windows utilītu Palīdzība un atbalsts.
Programmatūras HP Software Setup izmantošana
Programmatūru HP Software Setup var izmantot, lai atkārtoti instalētu draiverus vai atsevišķu
programmatūru, kas ir bojāta vai dzēsta no sistēmas.
80
1.
Sākuma ekrānā ierakstiet HP Software Setup.
2.
Atveriet programmu HP Software Setup.
3.
Lai pārinstalētu draiverus vai atlasītu programmatūru, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
11. nodaļa. Dublēšana un atkopšana
12 Computer Setup (BIOS), MultiBoot un HP
PC Hardware Diagnostics (UEFI)
Utilītas Computer Setup lietošana
Utilīta Computer Setup vai sistēma BIOS pārvalda sakarus starp visām sistēmas ievades un izvades
ierīcēm (piemēram, diskdziņiem, displeju, tastatūru, peli un printeri). Utilīta Computer Setup ietver
instalēto ierīču tipu, datora startēšanas secības, kā arī sistēmas un paplašinātās atmiņas apjoma
iestatījumus.
PIEZĪME. Veicot izmaiņas utilītā Computer Setup, ir jārīkojas sevišķi piesardzīgi. Kļūdas var izraisīt
nepareizu datora darbību.
Utilītas Computer Setup startēšana
PIEZĪME. Ārējo USB portam pievienoto tastatūru vai peli var izmantot kopā ar utilītu Computer
Setup vienīgi tad, ja ir iespējots USB iepriekšējo versiju atbalsts.
Lai startētu utilītu Computer Setup, rīkojieties šādi:
1.
Ieslēdziet vai restartējiet datoru un pēc tam, kamēr ekrāna apakšdaļā ir redzams ziņojums Press
the ESC key for Startup Menu (Nospiediet taustiņu ESC, lai atvērtu sāknēšanas izvēlni),
nospiediet taustiņu esc.
2.
Nospiediet taustiņu f10, lai atvērtu utilītu Computer Setup.
Navigācija un atlasīšana utilītā Computer Setup
Lai pārvietotos un veiktu atlasi utilītā Computer Setup, rīkojieties šādi:
1.
Ieslēdziet vai restartējiet datoru un pēc tam, kamēr ekrāna apakšdaļā ir redzams ziņojums Press
the ESC key for Startup Menu (Nospiediet taustiņu ESC, lai atvērtu sāknēšanas izvēlni),
nospiediet taustiņu esc.
PIEZĪME. Lai pārvietotos un veiktu atlasi utilītā Computer Setup, varat lietot vai nu rādītājierīci
(skārienpaneli, kursorsviru vai USB peli), vai tastatūru.
2.
Nospiediet taustiņu f10, lai atvērtu utilītu Computer Setup.
●
Lai atlasītu izvēlni vai izvēlnes elementu, izmantojiet taustiņu tab un tastatūras
bulttaustiņus, pēc tam nospiediet taustiņu enter vai izmantojiet rādītājierīci, lai noklikšķinātu
uz elementa.
●
Lai ritinātu uz augšu vai uz leju, noklikšķiniet uz augšupvērstās bultiņas vai lejupvērstās
bultiņas ekrāna augšējā labajā stūrī vai izmantojiet tastatūras augšupbultiņas taustiņu vai
lejupbultiņas taustiņu.
●
Lai aizvērtu atvērtos dialoglodziņus un atgrieztos utilītas Computer Setup galvenajā ekrānā,
nospiediet esc un pēc tam izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.
Lai izietu no utilītas Computer Setup izvēlnēm, izvēlieties kādu no šīm metodēm:
●
Lai izietu no utilītas Computer Setup izvēlnēm, nesaglabājot veiktās izmaiņas:
Utilītas Computer Setup lietošana
81
Ekrāna labajā apakšējā stūrī noklikšķiniet uz ikonas Exit (Iziet) un izpildiet ekrānā redzamās
instrukcijas.
— vai —
Izmantojiet bulttaustiņus, lai atlasītu Main (Galvenā izvēlne) > Ignore Changes and Exit (Ignorēt
izmaiņas un iziet), un pēc tam nospiediet taustiņu enter.
●
Lai saglabātu izmaiņas un izietu no utilītas Computer Setup izvēlnēm:
Noklikšķiniet uz ikonas Save (Saglabāt) ekrāna kreisajā apakšējā stūrī un izpildiet ekrānā
redzamās instrukcijas.
— vai —
Izmantojiet bulttaustiņus, lai atlasītu Main (Galvenā izvēlne) > Save Changes and Exit (Saglabāt
izmaiņas un iziet), un pēc tam nospiediet taustiņu enter.
Izmaiņas stājas spēkā pēc datora restartēšanas.
Rūpnīcas iestatījumu atjaunošana utilītā Computer Setup
PIEZĪME. Noklusējuma iestatījumu atjaunošana nemaina cietā diska režīmu.
Lai utilītā Computer Setup visiem iestatījumiem atjaunotu rūpnīcā iestatītās vērtības, rīkojieties šādi:
1.
Ieslēdziet vai restartējiet datoru un pēc tam, kamēr ekrāna apakšdaļā ir redzams ziņojums Press
the ESC key for Startup Menu (Nospiediet taustiņu ESC, lai atvērtu sāknēšanas izvēlni),
nospiediet taustiņu esc.
2.
Nospiediet taustiņu f10, lai atvērtu utilītu Computer Setup.
3.
Izmantojiet rādītājierīci vai bulttaustiņus, lai atlasītu Main (Galvenā izvēlne) > Restore Defaults
(Atjaunot noklusējumus).
4.
Izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.
5.
Lai saglabātu izmaiņas un izietu, ekrāna apakšējā labajā stūrī noklikšķiniet uz ikonas Save
(Saglabāt) un pēc tam izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.
— vai —
Izmantojiet bulttaustiņus, lai atlasītu Main (Galvenā izvēlne) > Save Changes and Exit (Saglabāt
izmaiņas un iziet), un pēc tam nospiediet taustiņu enter.
Izmaiņas stājas spēkā pēc datora restartēšanas.
PIEZĪME. Atjaunojot rūpnīcas iestatījumus, jūsu paroles iestatījumi un drošības iestatījumi netiek
mainīti.
BIOS atjaunināšana
HP vietnē var būt pieejamas atjauninātas BIOS versijas.
Lielākā daļa BIOS atjauninājumu, kas pieejami HP vietnē, ir sapakoti saspiestos failos, ko dēvē par
SoftPaq pakotnēm.
Dažās lejupielādes pakotnēs ir iekļauts fails Readme.txt, kurā ir iekļauta informācija par faila
instalēšanu un problēmu novēršanu.
82
12. nodaļa. Computer Setup (BIOS), MultiBoot un HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)
BIOS versijas noteikšana
Lai noteiktu, vai pieejamie BIOS atjauninājumi satur BIOS versijas, kas ir jaunākas par datorā pašlaik
instalēto versiju, ir jāzina pašlaik instalētās sistēmas BIOS versija.
BIOS versijas informāciju (ko sauc arī par ROM datumu un sistēmu BIOS) var parādīt, nospiežot
taustiņu kombināciju fn+esc (ja jau esat operētājsistēmā Windows) vai izmantojot utilītu Computer
Setup.
1.
Startējiet utilītu Computer Setup.
2.
Izmantojiet rādītājierīci vai bulttaustiņus, lai atlasītu Main (Galvenā izvēlne) > System Information
(Sistēmas informācija).
3.
Lai izietu no utilītas Computer Setup, nesaglabājot izmaiņas, ekrāna apakšējā labajā stūrī
noklikšķiniet uz ikonas Exit (Iziet) un pēc tam izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.
— vai —
Izmantojiet bulttaustiņus, lai atlasītu Main (Galvenā izvēlne) >Ignore Changes and Exit (Ignorēt
izmaiņas un iziet), un pēc tam nospiediet taustiņu enter.
BIOS atjauninājuma lejupielāde
UZMANĪBU! Lai mazinātu datora sabojāšanas vai neveiksmīgas instalēšanas risku, lejupielādējiet
un instalējiet BIOS atjauninājumu tikai tad, kad dators ir pievienots drošam ārējam strāvas avotam,
izmantojot maiņstrāvas adapteri. Neveiciet BIOS atjauninājuma lejupielādi vai instalēšanu, kamēr
dators darbojas, izmantojot akumulatora strāvu, ir pievienots papildu dokošanas ierīcei vai papildu
strāvas avotam. Lejupielādes un instalēšanas laikā izpildiet šādas instrukcijas:
Neatvienojiet datoru no strāvas, atvienojot strāvas vadu no maiņstrāvas kontaktligzdas.
Neizslēdziet datoru un neaktivizējiet miega stāvokli.
Neievietojiet, neizņemiet, nepievienojiet un neatvienojiet nevienu ierīci, kabeli vai vadu.
1.
Sākuma ekrānā ierakstiet hp support assistant un pēc tam atlasiet lietojumprogrammu HP
Support Assistant.
2.
Noklikšķiniet uz Updates and tune-ups (Atjauninājumi un optimizācija) un pēc tam noklikšķiniet
uz Check for HP updates now (Meklēt HP atjauninājumus tūlīt).
3.
Izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.
4.
Lejupielādes apgabalā rīkojieties šādi:
a.
Atrodiet BIOS atjauninājumu, kas ir jaunāks par jūsu datorā pašlaik instalēto BIOS versiju.
Pierakstiet datumu, nosaukumu un citus identifikatorus. Šī informācija var būt
nepieciešama, lai atrastu šo atjauninājumu vēlāk, kad tas būs lejupielādēts cietajā diskā.
b.
Lai lejupielādētu atlasīto atjauninājumu cietajā diskā, izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.
Ja atjauninājuma versija ir jaunāka par datora BIOS versiju, pierakstiet ceļu līdz vietai
cietajā diskā, kurā tiek lejupielādēts BIOS atjauninājums. Jums būs nepieciešams piekļūt
šim ceļam, kad būsit gatavs instalēt atjauninājumu.
PIEZĪME. Ja jūsu dators ir pievienots tīklam, pirms programmatūras atjauninājumu, īpaši
sistēmas BIOS atjauninājumu, instalēšanas konsultējieties ar tīkla administratoru.
BIOS instalēšanas procedūras var atšķirties. Kad lejupielāde ir pabeigta, izpildiet ekrānā redzamās
instrukcijas. Ja instrukcijas netiek parādītas, rīkojieties šādi:
Utilītas Computer Setup lietošana
83
1.
Sākuma ekrānā ierakstiet fails un pēc tam atlasiet Failu pārlūks.
2.
Noklikšķiniet uz cietā diska apzīmējuma. Cietā diska apzīmējums parasti ir lokālais disks (C:).
3.
Izmantojot iepriekš pierakstīto ceļu cietajā diskā, atveriet cietā diska mapi, kurā atrodas
atjauninājums.
4.
Veiciet dubultklikšķi uz faila ar paplašinājumu .exe (piemēram, faila_nosaukums.exe).
Tiek sākta BIOS instalēšana.
5.
Veiciet instalēšanu, izpildot ekrānā redzamās instrukcijas.
PIEZĪME. Kad ekrānā tiek parādīts ziņojums par sekmīgu instalācijas pabeigšanu, varat izdzēst
lejupielādēto failu no cietā diska.
MultiBoot lietošana
Par sāknēšanas ierīču secību
Startējot datoru, sistēma mēģina veikt sāknēšanu no iespējotajām ierīcēm. Utilīta MultiBoot, kas ir
iespējota rūpnīcā, nosaka secību, kādā sistēma izvēlas sāknēšanas ierīces. Sāknēšanas ierīces var
būt optiskie diskdziņi, diskešu diskdziņi, tīkla interfeisa karte (Network Interface Card — NIC), cietie
diski un USB ierīces. Sāknēšanas ierīcēs ir sāknējams datu nesējs vai faili, kas datoram ir
nepieciešami, lai veiktu startēšanu un pareizi darbotos.
PIEZĪME. Dažas sāknēšanas ierīces var iekļaut sāknēšanas secībā tikai tad, ja tās ir iespējotas
utilītā Computer Setup.
Secību, kādā dators meklē sāknēšanas ierīci, var mainīt, mainot sāknēšanas secību utilītā Computer
Setup. Varat arī nospiest taustiņu esc, kamēr ekrāna apakšdaļā ir redzams ziņojums Press the ESC
key for Startup Menu (Nospiediet taustiņu ESC, lai atvērtu startēšanas izvēlni), un pēc tam nospiest
taustiņu f9. Nospiežot taustiņu f9, tiek parādīta izvēlne, kurā redzamas pašreizējās sāknēšanas
ierīces un kurā var atlasīt kādu sāknēšanas ierīci. Tāpat varat izmantot utilītu MultiBoot Express, lai
iestatītu, ka dators katrā ieslēgšanas vai restartēšanas reizē pieprasa jums norādīt sāknēšanas
atrašanās vietu.
MultiBoot preferenču izvēle
MultiBoot var lietot šādos veidos:
●
Lai iestatītu jaunu sāknēšanas secību, kuru dators izmanto tā ieslēgšanas laikā, mainot
sāknēšanas secību utilītā Computer Setup.
●
Lai dinamiski izvēlētos sāknēšanas ierīci, nospiežot taustiņu esc, kamēr ekrāna apakšdaļā ir
redzams ziņojums Press the ESC key for Startup Menu (Nospiediet taustiņu ESC, lai atvērtu
startēšanas izvēlni), un pēc tam nospiežot taustiņu f9, lai piekļūtu izvēlnei Boot Device Options
(Sāknēšanas ierīču opcijas).
●
Lai izmantotu MultiBoot Express dažādu sāknēšanas secību iestatīšanai. Šis līdzeklis katrā
datora ieslēgšanas vai restartēšanas reizē pieprasa norādīt sāknēšanas ierīci.
Jaunas sāknēšanas secības iestatīšana utilītā Computer Setup
Lai startētu utilītu Computer Setup un iestatītu sāknēšanas ierīču secību, ko dators izmanto ikreiz, kad
tas tiek ieslēgts vai restartēts, rīkojieties šādi:
84
12. nodaļa. Computer Setup (BIOS), MultiBoot un HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)
1.
Ieslēdziet vai restartējiet datoru un pēc tam, kamēr ekrāna apakšdaļā ir redzams ziņojums Press
the ESC key for Startup Menu (Nospiediet taustiņu ESC, lai atvērtu sāknēšanas izvēlni),
nospiediet taustiņu esc.
2.
Nospiediet taustiņu f10, lai atvērtu utilītu Computer Setup.
3.
Izmantojiet rādītājierīci vai bulttaustiņus, lai atlasītu kādu no šīm opcijām:
●
Advanced (Papildu) > Boot Options (Sāknēšanas opcijas) > UEFI Boot Order (UEFI
sāknēšanas secība) > UEFI Hybrid (Kombinēts UEFI)
●
Advanced (Papildu) > Boot Options (Sāknēšanas opcijas) > UEFI Boot Order (UEFI
sāknēšanas secība) > UEFI Native Boot mode (UEFI standarta sāknēšanas režīms)
●
Advanced (Papildu) > Boot Options (Sāknēšanas opcijas) > Legacy Boot Order (Mantotās
sāknēšanas secība) > Legacy Boot mode (Mantotās sāknēšanas režīms)
Nospiediet enter.
4.
Lai ierīci sāknēšanas secībā pārvietotu augstāk, noklikšķiniet uz augšupbultiņas, izmantojot
rādītājierīci, vai nospiediet taustiņu +.
— vai —
Lai ierīci sāknēšanas secībā pārvietotu zemāk, noklikšķiniet uz lejupbultiņas, izmantojot
rādītājierīci, vai nospiediet taustiņu -.
5.
Lai saglabātu izmaiņas un izietu no utilītas Computer Setup, ekrāna apakšējā kreisajā stūrī
noklikšķiniet uz ikonas Save (Saglabāt) un pēc tam izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.
— vai —
Izmantojiet bulttaustiņus, lai atlasītu Main (Galvenā izvēlne) > Save Changes and Exit (Saglabāt
izmaiņas un iziet), un pēc tam nospiediet taustiņu enter.
Sāknēšanas ierīces dinamiskā izvēle, izmantojot f9 uzvedni
Lai dinamiski izvēlētos sāknēšanas ierīci pašreizējai startēšanas secībai, rīkojieties šādi:
1.
Ieslēdziet vai restartējiet datoru, atveriet izvēlni Select Boot Device (Atlasīt sāknēšanas ierīci) un
nospiediet taustiņu esc, kamēr ekrāna apakšdaļā ir redzams ziņojums Press the ESC key for
Startup Menu (Nospiediet taustiņu ESC, lai atvērtu startēšanas izvēlni).
2.
Nospiediet taustiņu f9.
3.
Izmantojiet rādītājierīci vai bulttaustiņus, lai atlasītu sāknēšanas ierīci, un pēc tam nospiediet
taustiņu enter.
MultiBoot Express uzvednes iestatīšana
Lai startētu utilītu Computer Setup un iestatītu, lai datorā tiktu parādīta MultiBoot startēšanas
atrašanās vietas izvēlne pēc katras datora startēšanas var restartēšanas reizes, rīkojieties šādi:
1.
Ieslēdziet vai restartējiet datoru un pēc tam, kamēr ekrāna apakšdaļā ir redzams ziņojums Press
the ESC key for Startup Menu (Nospiediet taustiņu ESC, lai atvērtu sāknēšanas izvēlni),
nospiediet taustiņu esc.
2.
Nospiediet taustiņu f10, lai atvērtu utilītu Computer Setup.
MultiBoot lietošana
85
3.
Izmantojiet rādītājierīci vai bulttaustiņus, lai atlasītu Advanced (Papildu) > Boot Options
(Sāknēšanas opcijas) > MultiBoot Express Popup Delay (Sec) (MultiBoot Express uznirstošās
izvēlnes aizkave (sekundēs)), un pēc tam nospiediet taustiņu enter.
4.
Laukā MultiBoot Express Popup Delay (Sec) (MultiBoot Express uznirstošās izvēlnes aizkave
(sekundēs)) ievadiet laiku sekundēs, cik ilgi datorā ir jārāda startēšanas atrašanās vietas
izvēlne, pirms tiek atjaunots pašreizējais MultiBoot iestatījums (ja tiek atlasītas 0 sekundes,
startēšanas atrašanās vietas izvēlne Express Boot (Ātrā sāknēšana) netiek parādīta).
5.
Lai saglabātu izmaiņas un izietu no utilītas Computer Setup, ekrāna apakšējā kreisajā stūrī
noklikšķiniet uz ikonas Save (Saglabāt) un pēc tam izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.
— vai —
Izmantojiet bulttaustiņus, lai atlasītu Main (Galvenā izvēlne) > Save Changes and Exit (Saglabāt
izmaiņas un iziet), un pēc tam nospiediet taustiņu enter.
Izmaiņas stājas spēkā pēc datora restartēšanas.
Multiboot Express preferenču iestatīšana
Kad startēšanas laikā tiek parādīta izvēlne Express Boot (Ātrā sāknēšana), ir pieejamas šādas
izvēles iespējas:
●
Lai izvēlnē Express Boot (Ātrā sāknēšana) norādītu sāknēšanas ierīci, piešķirtajā laikā atlasiet
savu preferenci un pēc tam nospiediet enter.
●
Lai novērstu to, ka datorā tiek atjaunots pašreizējais MultiBoot iestatījums, pirms piešķirtā laika
beigām nospiediet jebkuru taustiņu. Dators netiks startēts, iekams nebūs atlasīta sāknēšanas
ierīce un nospiests taustiņš enter.
●
Lai ļautu datoram veikt startēšanu saskaņā ar pašreizējiem MultiBoot iestatījumiem, uzgaidiet,
kamēr beidzas piešķirtais laiks.
HP PC Hardware Diagnostics UEFI lietošana
HP PC Hardware Diagnostics ir vienotais paplašināmais aparātprogrammatūras interfeiss (Unified
Extensible Firmware Interface — UEFI), kas ļauj palaist diagnostikas pārbaudes, lai noteiktu, vai
datora aparatūra darbojas pareizi. Šis rīks darbojas ārpus operētājsistēmas, lai atdalītu aparatūras
kļūmes no problēmām, ko radījusi operētājsistēma vai citi programmatūras komponenti.
Lai palaistu HP PC Hardware Diagnostics UEFI:
1.
Ieslēdziet vai restartējiet datoru, ātri nospiediet taustiņu esc un pēc tam nospiediet taustiņu f2.
Sistēma BIOS meklē trīs vietas diagnostikas rīkiem šādā secībā:
a.
Pievienotais USB disks
PIEZĪME. Lai lejupielādētu rīku HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) USB diskā, skatiet
sadaļu Rīka HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) lejupielāde USB ierīcē 87. lpp.
2.
b.
Cietais disks
c.
BIOS
Kad diagnostikas rīks ir atvērts, izmantojiet tastatūras bulttaustiņus, lai izvēlētos diagnostikas
pārbaudes veidu, ko palaist, un pēc tam izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.
PIEZĪME. Ja nepieciešams apturēt diagnostikas testu, nospiediet taustiņu esc.
86
12. nodaļa. Computer Setup (BIOS), MultiBoot un HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)
Rīka HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) lejupielāde USB ierīcē
PIEZĪME. Instrukcijas rīka HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) lejupielādei ir sniegtas tikai angļu
valodā.
Ir divas opcijas, lai lejupielādētu HP PC Hardware Diagnostics USB ierīcē:
1. opcija: HP datora diagnostikas mājas lapa — nodrošina piekļuvi UEFI jaunākajai versijai
1.
Dodieties uz vietni http://hp.com/go/techcenter/pcdiags.
2.
Noklikšķiniet uz saites UEFI lejupielādes un pēc tam atlasiet Palaist.
2. opcija: Atbalsta un draiveru lapas — nodrošina konkrētiem izstrādājumiem paredzētu iepriekšējo
un jaunāko versiju lejupielādes
1.
Dodieties uz vietni http://www.hp.com.
2.
Norādiet uz Atbalsts lapas augšdaļā un pēc tam noklikšķiniet uz Lejupielādēt draiverus.
3.
Tekstlodziņā ievadiet produkta nosaukumu un pēc tam noklikšķiniet uz Aiziet!
— vai —
Noklikšķiniet uz Meklēt tūlīt, lai ļautu HP automātiski noteikt jūsu produktu.
4.
Atlasiet sava datora modeli un pēc tam atlasiet savu operētājsistēmu.
5.
Sadaļā Diagnostika noklikšķiniet uz HP UEFI Support Environment.
— vai —
Noklikšķiniet uz Lejupielādēt un pēc tam atlasiet Palaist.
HP PC Hardware Diagnostics UEFI lietošana
87
13 Atbalsts
Sazināšanās ar klientu atbalsta dienestu
Ja informācija, kas nodrošināta šajā lietošanas rokasgrāmatā vai lietojumprogrammā HP Support
Assistant, nesniedz atbildes uz jūsu jautājumiem, varat sazināties ar atbalsta dienestu. Lai uzzinātu
par atbalsta iespējām ASV, dodieties uz vietni http://www.hp.com/go/contactHP. Lai uzzinātu par
atbalsta iespējām visā pasaulē, dodieties uz vietni http://welcome.hp.com/country/us/en/
wwcontact_us.html.
Šajā vietnē varat:
●
tērzēt tiešsaistē ar HP speciālistu;
PIEZĪME.
88
Ja atbalsta tērzēšana nav pieejama noteiktā valodā, tā ir pieejama angļu valodā.
●
saņemt tehnisko atbalstu pa e-pastu;
●
atrast klientu atbalsta dienesta tālruņu numurus;
●
atrast HP servisa centru.
13. nodaļa. Atbalsts
Uzlīmes
Datoram piestiprinātās uzlīmes sniedz informāciju, kas var būt nepieciešama, lai novērstu sistēmas
darbības traucējumus vai atrodoties ar datoru ceļojumā ārzemēs:
SVARĪGI! Visas šajā sadaļā aprakstītās uzlīmes atrodas vienā no trīs vietām atkarībā no jūsu datora
modeļa: piestiprinātas datora apakšā, novietotas akumulatora nodalījumā vai zem atmiņas moduļa
nodalījuma vāka.
●
Apkopes uzlīme — nodrošina svarīgu informāciju par jūsu datora identificēšanu. Sazinoties ar
atbalsta dienestu, jums var prasīt sērijas numuru un, iespējams, arī produkta numuru vai modeļa
numuru. Atrodiet šos numurus, pirms sazināties ar atbalsta dienestu.
Komponents
●
(1)
Sērijas numurs
(2)
Produkta numurs
(3)
Garantijas periods
Microsoft® autentiskuma sertifikāta uzlīme (tikai atsevišķiem modeļiem pirms operētājsistēmas
Windows 8) ietver Windows produkta atslēgu. Produkta atslēga var būt nepieciešama, lai
novērstu operētājsistēmas darbības traucējumus vai to atjauninātu. HP platformās, kas ir
sākotnēji instalētas kopā ar operētājsistēmu Windows 8 vai Windows 8.1, nav fiziskas uzlīmes,
bet tajās ir elektroniski instalēta digitālā produkta atslēga.
PIEZĪME. Veicot operētājsistēmas Windows 8 vai Windows 8.1 pārinstalēšanu ar HP
apstiprinātajām atkopšanas metodēm, Microsoft operētājsistēmas automātiski atpazīst un
aktivizē šo digitālo produkta atslēgu.
●
Normatīvo datu uzlīme(s) — sniedz normatīvo informāciju par datoru.
●
Bezvadu sakaru sertifikācijas uzlīme(s) — nodrošina informāciju par papildu bezvadu ierīcēm un
to valstu vai reģionu apstiprinājuma marķējumiem, kurās šīs ierīces ir atļauts lietot.
Uzlīmes
89
14 Specifikācijas
●
Ieejas strāva
●
Darba vide
Ieejas strāva
Šajā sadaļā iekļautā informācija par strāvu var būt noderīga, ja datoru vēlaties ņemt līdzi ārzemju
ceļojumā.
Dators izmanto līdzstrāvu, ko var nodrošināt no maiņstrāvas vai līdzstrāvas avota. Maiņstrāvas avota
nominālvērtībai jābūt 100–240 V, 50–60 Hz. Kaut arī datoru var darbināt no savrupa līdzstrāvas avota,
tas ir jādarbina tikai ar tādu maiņstrāvas adapteri vai līdzstrāvas avotu, kuru šim datoram nodrošina
vai kura izmantošanu ir apstiprinājis uzņēmums HP.
Dators var darboties ar līdzstrāvu, ja ir ievēroti tālāk minētie nosacījumi.
Ieejas strāva
Nominālvērtība
Darba spriegums un strāva
19,5 V līdzstrāva, ja strāvas stiprums ir 2,31 A un jauda 45 W
19,5 V līdzstrāva, ja strāvas stiprums ir 3,33 A un jauda 65 W
PIEZĪME. Šis produkts ir paredzēts Norvēģijas IT strāvas sistēmai ar vidējo kvadrātisko starpfāžu
spriegumu, kas nepārsniedz 240 V rms.
PIEZĪME. Datora darba spriegums un strāva ir norādīti uz sistēmas normatīvo datu uzlīmes.
Darba vide
Parametrs
Metriskā mērvienība
ASV mērvienība
Ieslēgtā stāvoklī (rakstot optiskajā
diskā)
no 5 līdz 35 °C
no 41 līdz 95 °F
Izslēgtā stāvoklī
no -20 līdz 60 °C
no -4 līdz 140 °F
Ieslēgtā stāvoklī
10–90%
10–90%
Izslēgtā stāvoklī
5–95%
5–95%
Temperatūra
Relatīvais mitrums (bez kondensācijas)
Maksimālais augstums (neatrodoties zem spiediena)
90
Ieslēgtā stāvoklī
no -15 līdz 3048 m
no -50 līdz 10 000 pēdām
Izslēgtā stāvoklī
no -15 līdz 12 192 m
no -50 līdz 40 000 pēdām
14. nodaļa. Specifikācijas
A
Ceļošana kopā ar datoru
Lai iegūtu vislabākos rezultātus, ievērojiet šos padomus, kas attiecas uz ceļošanu un transportēšanu.
●
Sagatavojiet datoru ceļojumam vai transportēšanai:
◦
Izveidojiet savas informācijas dublējumkopiju.
◦
Izņemiet visus diskus un visas ārējās datu nesēju kartes, piemēram, atmiņas kartes.
UZMANĪBU! Lai mazinātu datora, diskdziņa sabojāšanas vai informācijas zuduma risku,
pirms diskdziņa izņemšanas no diskdziņa nodalījuma un pirms datora transportēšanas vai
ceļošanas, ņemot to līdzi, izņemiet no diskdziņa datu nesēju.
◦
Izslēdziet un pēc tam atvienojiet visas ārējās ierīces.
◦
Izslēdziet datoru.
●
Ņemiet līdzi savas informācijas dublējumu. Glabājiet dublējumu atsevišķi no datora.
●
Ceļojot gaisā, pārvadājiet datoru kā rokas bagāžu; to nevajadzētu reģistrēt kopā ar pārējo
bagāžu.
UZMANĪBU! Izvairieties no diskdziņa pakļaušanas magnētisko lauku ietekmei. Drošības ierīces
ar magnētiskajiem laukiem ir lidostu drošības kontroles vārti un drošības zižļi. Lidostu lentes
transportieri un līdzīgas drošības ierīces, kuras lieto rokas bagāžas pārbaudei, magnētiskā lauka
vietā izmanto rentgenstarus, kas nevar sabojāt diskdziņus.
●
Datora lietošanu lidojuma laikā regulē lidsabiedrība. Ja lidojuma laikā domājat izmantot datoru,
vispirms noskaidrojiet, vai to drīkst darīt.
●
Ja dators netiek lietots un ir atvienots no ārējā strāvas avota ilgāk nekā 2 nedēļas, izņemiet
akumulatoru un novietojiet to glabāšanai atsevišķi.
●
Ja dators vai diskdzinis jānosūta pa pastu, izmantojiet piemērotu aizsargiepakojumu un
apzīmējiet to ar uzrakstu „FRAGILE” (PLĪSTOŠS).
●
Ja datoram ir uzstādīta bezvadu ierīce vai HP mobilo platjoslas sakaru modulis, piemēram,
802.11b/g ierīce, globālās mobilo sakaru sistēmas (GSM) ierīce vai vispārējā pakešu
radiopakalpojuma (GPRS) ierīce, dažās vietās šādu ierīču izmantošana var būt aizliegta. Šādi
ierobežojumi var pastāvēt lidmašīnās, slimnīcās, sprāgstvielu tuvumā un bīstamās vietās. Ja
neesat pārliecināts par šīs ierīces izmantošanas nosacījumiem, pirms tās ieslēgšanas lūdziet
atbildīgajām personām atļauju to izmantot.
●
Ja ceļojat uz ārzemēm, ievērojiet šādus ieteikumus:
◦
pārbaudiet, kādi ir ar datoriem saistītie muitas noteikumi katrā no ceļojuma maršruta valstīm
un reģioniem;
◦
noskaidrojiet, kādas prasības strāvas vadam un adapterim ir katrā atrašanās vietā, kur
domājat izmantot datoru. Spriegums, frekvence un kontaktdakšas konfigurācija var
atšķirties.
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu elektriskās strāvas trieciena, aizdegšanās vai aprīkojuma
bojājumu risku, nemēģiniet pieslēgt datoru, izmantojot citām ierīcēm paredzētus sprieguma
pārveidošanas komplektus.
91
B
Problēmu novēršana
Resursi problēmu novēršanai
●
Piekļūstiet saitēm uz vietnēm un skatiet plašāku informāciju par datoru, izmantojot
lietojumprogrammu HP Support Assistant. Lai piekļūtu lietojumprogrammai HP Support
Assistant, sākuma ekrānā atlasiet lietojumprogrammu HP Support Assistant.
PIEZĪME. Dažiem pārbaudes vai labošanas rīkiem ir nepieciešams savienojums ar internetu.
HP nodrošina arī papildu rīkus, kuriem nav nepieciešams savienojums ar internetu.
●
Sazinieties ar HP atbalsta dienestu. Lai uzzinātu par atbalsta iespējām ASV, dodieties uz vietni
http://www.hp.com/go/contactHP. Lai uzzinātu par atbalsta iespējām visā pasaulē, dodieties uz
vietni http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html.
Izvēlieties kādu no šiem atbalsta veidiem:
◦
tērzēt tiešsaistē ar HP speciālistu;
PIEZĪME.
Ja tērzēšana nav pieejama noteiktā valodā, tā ir pieejama angļu valodā.
◦
sazināties ar HP atbalsta dienestu pa e-pastu;
◦
atrast HP atbalsta dienesta tālruņu numurus visā pasaulē;
◦
atrast HP servisa centru.
Problēmu novēršana
Turpmākajās sadaļās ir sniegts biežāk sastopamo problēmu apraksts un to risinājumi.
Neizdodas startēt datoru
Ja dators neieslēdzas, nospiežot strāvas pogu, šie ieteikumi var jums palīdzēt noteikt, kāpēc nevar
startēt datoru:
●
Ja dators ir pievienots maiņstrāvas kontaktligzdai, pārbaudiet, vai ligzda nodrošina atbilstošu
strāvu, pievienojot tai citu elektroiekārtu.
PIEZĪME. Izmantojiet tikai datora komplektācijā iekļauto maiņstrāvas adapteri vai šim datoram
HP apstiprinātu adapteri.
●
Ja dators ir pievienots ārējam strāvas avotam, kas nav maiņstrāvas kontaktligzda, izmantojot
maiņstrāvas adapteri, pievienojiet datoru maiņstrāvas kontaktligzdai. Pārliecinieties, vai strāvas
vads un maiņstrāvas adapteris ir cieši pievienots.
Datora ekrāns ir tukšs
Ja ekrāns ir tukšs, bet jūs neesat izslēdzis datoru, iemesls var būt viens vai vairāki no šiem
iestatījumiem:
●
92
Dators, iespējams, ir miega stāvoklī. Lai izietu no miega stāvokļa, īsi nospiediet strāvas pogu.
Miega stāvoklis ir enerģijas taupīšanas līdzeklis, kas izslēdz displeju. Miega stāvokli var aktivizēt
sistēma, kad dators ir ieslēgts, bet netiek lietots, vai kad tā akumulatora uzlādes līmenis ir zems.
B pielikums. Problēmu novēršana
Lai mainītu šos un citus enerģijas iestatījumus, Windows darbvirsmas paziņojumu apgabalā, kas
atrodas uzdevumjoslas labajā malā, ar peles labo pogu noklikšķiniet uz ikonas Akumulators un
pēc tam uz Preferences.
●
Iespējams, attēla rādīšana datora ekrānā nav iestatīta. Lai pārnestu attēlu uz datora ekrānu,
nospiediet taustiņu kombināciju fn+f4. Lielākajai daļai datoru modeļu, kad tiek pievienots papildu
ārējais displejs, piemēram, monitors, attēls var tikt parādīts vai nu datora ekrānā, vai ārējā
displejā, vai abās ierīcēs vienlaikus. Atkārtoti nospiežot taustiņu fn+f4, attēls pārmaiņus tiek
parādīts datora displejā, vienā vai vairākos ārējos displejos un visās ierīcēs vienlaikus.
Programmatūra nedarbojas pareizi
Ja programmatūra neatbild vai atbild nepareizi, restartējiet datoru, norādot uz Windows darbvirsmas
vai sākuma ekrāna augšējo labo vai apakšējo labo stūri. Kad tiek parādītas viedpogas, noklikšķiniet
uz Iestatījumi. Noklikšķiniet uz ikonas Enerģija un pēc tam noklikšķiniet uz Izslēgt. Ja nevarat restartēt
datoru, izmantojot šo procedūru, skatiet nākamo sadaļu Dators ir ieslēgts, taču nereaģē 93. lpp.
Dators ir ieslēgts, taču nereaģē
Ja dators ir ieslēgts, taču nereaģē uz programmatūras vai tastatūras komandām, izmēģiniet šādas
ārkārtas izslēgšanas procedūras norādītajā secībā, līdz izdodas izslēgt datoru:
UZMANĪBU! Ārkārtas izslēgšanas rezultātā tiek zaudēta nesaglabātā informācija.
●
Nospiediet strāvas pogu un turiet to nospiestu vismaz 5 sekundes.
●
Atvienojiet datoru no ārējā strāvas avota un izņemiet akumulatoru.
Dators ir pārmērīgi silts
Tas ir normāli, ja, pieskaroties datoram tā darbības laikā, tas ir silts. Tomēr, ja tas ir neparasti silts,
datora ventilācijas atveres var būt aizsprostotas.
Ja jums šķiet, ka dators ir pārkarsis, ļaujiet tam atdzist līdz istabas temperatūrai. Pēc tam, izmantojot
datoru, nodrošiniet, lai neviena ventilācijas atvere netiktu aizsprostota.
BRĪDINĀJUMS! Lai samazinātu apdegumu gūšanas vai datora pārkaršanas iespēju, neturiet datoru
tieši klēpī un neaizsprostojiet datora ventilācijas atveres. Izmantojiet datoru tikai uz cietas, līdzenas
virsmas. Nepieļaujiet, ka cita cieta virsma, piemēram, blakus novietots papildu printeris, vai kāda
mīksta virsma, piemēram, spilveni, segas vai apģērbs, bloķē gaisa plūsmu. Neļaujiet maiņstrāvas
adapterim darbības laikā saskarties ar ādu vai mīkstu virsmu, piemēram, spilveniem, segām vai
apģērbu. Dators un maiņstrāvas adapteris atbilst lietotājam pieejamās virsmas temperatūras
ierobežojumiem, ko nosaka Starptautiskais informācijas tehnoloģiju aprīkojuma drošības standarts
(IEC 60950).
PIEZĪME. Lai atdzesētu iekšējos komponentus un nepieļautu to pārkaršanu, automātiski tiek
ieslēgts datora ventilators. Tas ir normāli, ja darbības laikā iekšējais ventilators tiek pārmaiņus
ieslēgts un izslēgts.
Nedarbojas kāda no ārējām ierīcēm
Ja ārējā ierīce nedarbojas kā paredzēts, rīkojieties šādi:
●
Ieslēdziet ierīci, izpildot ražotāja instrukcijas.
●
Pārliecinieties, vai visi ierīces savienojumi ir droši.
●
Pārliecinieties, vai ierīcei tiek nodrošināta elektriskās strāvas padeve.
Problēmu novēršana
93
●
Pārliecinieties, vai ierīce ir saderīga ar operētājsistēmu (īpaši, ja ierīce nav jauna).
●
Pārliecinieties, vai ir instalēti pareizie draiveri un vai tie ir atjaunināti.
Nedarbojas bezvadu tīkla savienojums
Ja bezvadu tīkla savienojums nedarbojas kā paredzēts, izmantojiet šos ieteikumus:
●
Lai iespējotu vai atspējotu bezvadu vai vadu tīkla ierīci, Windows darbvirsmas paziņojumu
apgabalā, kas atrodas uzdevumjoslas labajā malā, ar labo peles pogu noklikšķiniet uz Tīkla
savienojums. Lai iespējotu ierīces, atzīmējiet izvēles rūtiņu izvēlnes opcijā. Lai atspējotu ierīci,
noņemiet atzīmi no izvēles rūtiņas.
●
Pārliecinieties, vai ir ieslēgta datora bezvadu ierīce.
●
Pārliecinieties, vai datora bezvadu antenas ir brīvas no šķēršļiem.
●
Pārliecinieties, vai kabelis vai DSL modems un tā strāvas vads ir pareizi pievienoti un vai deg
indikatori.
●
Pārliecinieties, vai bezvadu maršrutētājs vai piekļuves punkts ir pareizi pievienots tā strāvas
adapterim un kabeļmodemam vai DSL modemam un vai deg indikatori.
●
Atvienojiet un vēlreiz pievienojiet visus kabeļus, kā arī izslēdziet un ieslēdziet ierīces.
Papildu ārējais optiskais disks netiek atskaņots
●
Pirms kompaktdiska vai DVD diska atskaņošanas saglabājiet darbu un aizveriet visas
programmas.
●
Pirms kompaktdiska vai DVD diska atskaņošanas aizveriet interneta programmu.
●
Pārliecinieties, vai disks ir ievietots pareizi.
●
Pārliecinieties, vai disks ir tīrs. Ja nepieciešams, notīriet disku ar filtrētu ūdeni un bezplūksnu
drānu. Slaukiet no diska vidus uz ārējo malu.
●
Pārbaudiet, vai disks nav saskrāpēts. Ja konstatējat švīkas, apstrādājiet disku ar optisko disku
labošanas komplektu, ko var iegādāties daudzos elektronikas preču veikalos.
●
Pirms diska atskaņošanas atspējojiet miega stāvokli.
Diska atskaņošanas laikā neaktivizējiet miega stāvokli. Pretējā gadījumā var tikt parādīts
brīdinājuma ziņojums ar jautājumu, vai vēlaties turpināt. Ja šāds ziņojums tiek parādīts,
noklikšķiniet uz No (Nē). Pēc tam, kad noklikšķināt uz No (Nē), dators var darboties šādi:
◦
Var tikt atsākta atskaņošana.
— vai —
◦
Var tikt aizvērts multivides programmas atskaņošanas logs. Lai atsāktu diska atskaņošanu,
multivides programmā noklikšķiniet uz pogas Play (Atskaņot), lai restartētu disku. Retos
gadījumos ir jāiziet no programmas un pēc tam tā jārestartē.
Filma netiek rādīta ārējā displejā
94
1.
Ja vienlaikus ir ieslēgts gan datora displejs, gan ārējais displejs, vienu vai vairākas reizes
nospiediet taustiņu kombināciju fn+f4, lai pārslēgtos starp abiem displejiem.
2.
Konfigurējiet monitora iestatījumus, lai iestatītu ārējo displeju kā primāro:
B pielikums. Problēmu novēršana
a.
Noklikšķiniet ar peles labo pogu tukšā Windows darbvirsmas apgabalā un atlasiet Ekrāna
izšķirtspēja.
b.
Norādiet primāro un sekundāro displeju.
PIEZĪME. Ja tiek izmantoti abi displeji, DVD attēls netiks parādīts displejā, kas norādīts kā
sekundārais.
Papildu ārējā optiskā diskdziņa diska ierakstīšanas process nesākas vai arī
apstājas pirms pabeigšanas
●
Pārliecinieties, vai ir aizvērtas visas pārējās programmas.
●
Izslēdziet miega stāvokli.
●
Pārliecinieties, vai lietojat diskdzinim piemērotu disku.
●
Pārliecinieties, vai disks ir ievietots pareizi.
●
Atlasiet lēnāku rakstīšanas ātrumu un mēģiniet vēlreiz.
●
Ja kopējat disku, pirms ierakstāt tā saturu jaunā diskā, saglabājiet informāciju no avota diska
cietajā diskā un tikai pēc tam kopējiet no cietā diska.
Problēmu novēršana
95
C
Elektrostatiskā izlāde
Elektrostatiskā izlāde ir statiskās elektrības atbrīvošanās, saskaroties diviem objektiem, piemēram,
trieciens, ko var saņemt, šķērsojot paklāju un pieskaroties metāla durvju rokturim.
Statiskās elektrības izlāde no pirkstiem vai citiem strāvas vadītājiem var sabojāt elektroniskās
sastāvdaļas. Lai izvairītos no datora vai diska bojājumiem vai informācijas zuduma, ievērojiet šādus
piesardzības pasākumus:
●
ja noņemšanas vai uzstādīšanas instrukcijās ir pieprasīts atvienot datoru, atvienojiet to pēc
pareizas sazemēšanas un pirms vāka noņemšanas;
●
glabājiet komponentus to elektrostatiski drošajos konteinerus, līdz esat gatavs tos uzstādīt;
●
izvairieties no pieskaršanās kontaktiem, vadiem un shēmām; pēc iespējas mazāk pieskarieties
elektroniskajiem komponentiem;
●
izmantojiet nemagnētiskus darbarīkus;
●
pirms aiztiekat komponentus, izlādējiet statisko elektrību, pieskaroties komponenta nekrāsotajai
metāla virsmai;
●
ja noņemat komponentu, novietojiet to elektrostatiski drošā konteinerā.
Ja nepieciešama papildinformācija par statisko elektrību vai palīdzība komponentu noņemšanā vai
uzstādīšanā, sazinieties ar HP atbalsta dienestu.
96
C pielikums. Elektrostatiskā izlāde
Alfabētiskais rādītājs
A
administratora parole 60
akumulatora fiksators 15
akumulatora glabāšana 43
akumulatora nodalījums 89
akumulatora nodalījums,
identificēšana 15
akumulatora pārbaudes rīks 40
akumulatora strāva 39
akumulatora temperatūra 43
akumulators
atbrīvošanās 43
atlikušā uzlādes līmeņa
parādīšana 40
enerģijas ekonomēšana 43
glabāšana 43
izlāde 40
nomaiņa 44
zemi akumulatora uzlādes
līmeņi 41
atiestatīšana 80
atkopšana 80
atkopšanas nodalījums 79
atmiņas karšu lasītājs,
identificēšana 5
atmiņas karte 38
atbalstītie formāti 47
ievietošana 47
izņemšana 47
atmiņas modulis
ievietošana 73
izņemšana 72
nomaiņa 71
atsvaidzināšana 80
audio funkcijas, pārbaude 33
audio funkciju pārbaude 33
audio ievades (mikrofona) ligzda,
identificēšana 6
audio izvades (austiņu) ligzda,
identificēšana 6
augstas izšķirtspējas ierīces,
pievienošana 36
austiņas un mikrofoni,
pievienošana 32
austiņu (audio izvades) ligzda 6
Automatic DriveLock parole
ievadīšana 67
noņemšana 68
Ā
ārējais diskdzinis 51
ārējā monitora ports 5, 35
ārējās ierīces 51
ārējs maiņstrāvas avots,
lietošana 45
B
bezvadu antenas, identificēšana
7
bezvadu sakaru indikators 9, 15,
17
bezvadu sakaru poga 17
bezvadu sakaru sertifikācijas
uzlīme 89
bezvadu tīkls (WLAN)
darbības zona 20
drošība 19
korporatīvā WLAN
savienojums 20
lietošana 18
nepieciešamais aprīkojums 19
pievienošana 20
publiskā WLAN savienojums
20
bezvadu un atmiņas moduļa
nodalījums
identificēšana 14
bezvadu vadīklas
operētājsistēma 17
poga 17
BIOS
atjauninājuma lejupielāde 83
atjaunināšana 82
versijas noteikšana 83
Bluetooth ierīce 17, 22
Bluetooth uzlīme 89
burtslēga indikators,
identificēšana 10
C
ceļojuma akumulatora savienotājs,
identificēšana 14
ceļošana kopā ar datoru 43, 89,
91
centrmezgli 49
cietais disks
ārējais 51
HP 3D DriveGuard 57
izņemšana 55
uzstādīšana 56
cietā diska atjaunošana 79
cietā diska atkopšana 79
cietā diska indikators 16, 58
cietā diska nodalījums,
identificēšana 14
ciparslēga indikators 9
ciparslēgs, ārējā papildtastatūra
31
Computer Setup
BIOS administratora parole
61
DriveLock parole 63
navigācija un atlasīšana 81
rūpnīcas iestatījumu
atjaunošana 82
D
darba vide 90
datora apkope 75
datora izslēgšana 37
datora tīrīšana 75
dators, ceļošana 43, 91
datu nesēja diskdzinis 38
diskdziņi
ārējais 51
cietais 51
lietošana 53
optiskais 51
displeja attēls, pārslēgšana 29
Displeja ports
identificēšana 5
displeja ports, pievienošana 35
Alfabētiskais rādītājs
97
dokošanas savienotājs
identificēšana 5
lietošana 51
DriveLock parole
apraksts 63
iestatīšana 64
ievadīšana 65
nomaiņa 66
noņemšana 67
drošība, bezvadu tīkls 19
drošības kabeļa slots,
identificēšana 6
E
ekonomēšana, enerģijas 43
ekrāna attēls, pārslēgšana 29
ekrāna spilgtuma līmeņa
regulēšanas taustiņi 29
elektrostatiskā izlāde 96
enerģija
akumulators 39
ekonomēšana 43
opcijas 37
enerģijas opciju iestatīšana 37
enerģijas taupīšanas stāvokļi 37
F
f11 atkopšana 79
Face Recognition 33
fiksators, akumulatora 15
funkciju taustiņi, identificēšana
13
G
GPS 22
grafikas režīmi, pārslēgšana
H
hibernācija
iniciēšana 38
iziešana 38
HP 3D DriveGuard 57
HP Client Security 69
HP mobilo platjoslas sakaru
modulis, atspējots 21
HP PC Hardware Diagnostics
(UEFI)
lejupielāde 87
lietošana 86
98
Alfabētiskais rādītājs
46
I
ieejas strāva 90
iegultā cipartastatūra,
identificēšana 13, 30
iekšējais displeja slēdzis 7
iekšējie mikrofoni, identificēšana
7
iepriekšējo versiju atbalsts, USB
81
ierakstāms datu nesējs 38
iestatīšanas utilīta
navigācija un atlasīšana 81
rūpnīcas iestatījumu
atjaunošana 82
indikatori
bezvadu 9, 15
burtslēgs 10
cietais disks 16
ciparslēgs 9
enerģija 9, 15
maiņstrāvas adapteris/
akumulators 15
mikrofona izslēgšana 9
RJ-45 (tīkla) statuss 5
skārienpanelis 10
tīmekļa kamera 7
indikatori, cietā diska 58
informācija par akumulatoru,
atrašana 40
integrētās tīmekļa kameras
indikators, identificēšana 7
interneta savienojuma
iestatīšana 19
izslēgšana 37
J
Java karte
definēts 48
ievietošana 48
izņemšana 48
K
kabeļi
USB 50
karstie taustiņi
akumulatora uzlāde 28
apraksts 28
ekrāna attēla pārslēgšana
ekrāna spilgtuma līmeņa
palielināšana 29
29
ekrāna spilgtuma līmeņa
samazināšana 29
lietošana 28
miega stāvoklis 29
skaļruņu skaņas skaļuma
palielināšana 29
skaļruņu skaņas skaļuma
samazināšana 29
skaļuma līmeņa regulēšana
29
taustiņu izgaismojums 29
komponenti
apakšpuse 14
augšpuse 8
displejs 7
kreisā puse 5
labā puse 5
priekšpuse 15
korporatīvā WLAN savienojums
20
kritiskie atjauninājumi,
programmatūra 69
kritisks akumulatora uzlādes
līmenis 38
kursorsvira 8
L
lasāms datu nesējs 38
lidostu drošības ierīces 53
lietošana
ārējs maiņstrāvas avots 45
enerģijas taupīšanas stāvokļi
37
lietotāja parole 60
ligzdas
audio ievade (mikrofons) 6
audio izvade (austiņas) 6
RJ-45 (tīkla) 5
tīkla 5
M
maiņstrāvas adaptera pārbaude
46
Maiņstrāvas adaptera/akumulatora
indikators 15
maiņstrāvas adapteris, pārbaude
46
Microsoft autentiskuma sertifikāta
uzlīme 89
miega stāvoklis
iniciēšana 38
iziešana 38
mikrofona (audio ievades) ligzda,
identificēšana 6
mikrofona izslēgšanas indikators,
identificēšana 9
Miracast 36
N
nereaģējoša sistēma 37
normatīvo datu informācija
bezvadu sakaru sertifikācijas
uzlīmes 89
normatīvo datu uzlīme 89
O
Operētājsistēmas Windows DVD
disks 80
optiskais diskdzinis 51
P
pamodināšanas paroles
iestatīšana 39
papildtastatūra
identificēšana 30
iegultā ciparu 13
papildtastatūra, ārējā
ciparslēgs 31
lietošana 31
papildu ārējās ierīces, lietošana
51
paroles
administrators 60
BIOS administrators 61
DriveLock 63
lietotājs 60
pārslēdzamā grafika 46
pele, ārējā
preferenču iestatīšana 24
pirkstu nospiedumu lasītājs 70
pirkstu nospiedumu lasītājs,
identificēšana 12
pogas
enerģija 11, 37
kursorsviras kreisā 8
kursorsviras labā 8
skaļums 32
skārienpaneļa kreisā 8
skārienpaneļa labā 8
porti
ārējais monitors 5, 35
Displeja ports 5, 35
Miracast 36
USB 3.0 uzlādes ports ar
strāvas padevi 6
VGA 35
pretvīrusu programmatūra 68
problēmas, novēršana 92
problēmu novēršana
ārējais displejs 94
diska atskaņošana 94
diska ierakstīšana 95
produkta nosaukums un numurs,
datora 89
programmatūra
Diska tīrīšana 57
Disku defragmentētājs 57
kritiskie atjauninājumi 69
pretvīrusu 68
ugunsmūris 68
programmatūra Diska tīrīšana 57
programmatūra Disku
defragmentētājs 57
publiskā WLAN savienojums 20
R
rādītājierīces, preferenču
iestatīšana 24
RJ-45 (tīkla) indikatori,
identificēšana 5
RJ-45 (tīkla) ligzda,
identificēšana 5
S
savienojuma izveide ar WLAN 20
savienotājs, strāvas 5
savilkšana ar diviem pirkstiem,
skārienpaneļa žests 26
sērijas numurs, datora 89
SIM
ievietošana 21
SIM slots, identificēšana 15
skaļruņi, identificēšana 14
skaļuma taustiņi, identificēšana
29
skaļums
pielāgošana 32
pogas 32
taustiņi 32
skārienpanelis
lietošana 24
pogas 8
skārienpaneļa indikators,
identificēšana 10
skārienpaneļa pagriešanas
žests 27
skārienpaneļa ritināšanas žests
25
skārienpaneļa zona
identificēšana 8
Skārienpaneļa žesti
pagriešana 27
ritināšana 25
savilkšana ar diviem pirkstiem,
lai tuvinātu vai tālinātu 26
slēdzis, strāva 37
sloti
drošības kabelis 6
SIM 15
viedkarte 6
SoftPaq, lejupielāde 77
strāvas indikatori 9, 15
strāvas poga
identificēšana 11
lietošana 37
strāvas savienotājs,
identificēšana 5
strāvas slēdzis 37
T
tastatūras karstie taustiņi,
identificēšana 28
taustiņi
esc 13
fn 13
funkcija 13
skaļums 32
Windows
lietojumprogrammas 13
Windows taustiņš 13
taustiņš esc, identificēšana 13
taustiņš fn, identificēšana 13, 28
taustiņš num lk, identificēšana 30
taustiņu izgaismojums 29
temperatūra 43
tīkla ligzda, identificēšana 5
tīmekļa kamera
identificēšana 7
lietošana 33
Alfabētiskais rādītājs
99
tīmekļa kameras indikators,
identificēšana 7
U
ugunsmūra programmatūra 68
USB 3.0 ports 5
USB 3.0 uzlādes ports ar strāvas
padevi, identificēšana 6
USB centrmezgli 49
USB iepriekšējo versiju atbalsts
81
USB ierīces
apraksts 49
noņemšana 50
pievienošana 50
USB kabelis, pievienošana 50
USB porti, identificēšana 5
uzlīmes
bezvadu sakaru sertificēšana
89
Bluetooth 89
Microsoft autentiskuma
sertifikāts 89
normatīvie dati 89
sērijas numurs 89
WLAN 89
uzturēšana
Diska tīrīšana 57
Disku defragmentētājs 57
V
ventilācijas atveres,
identificēšana 5, 14
VGA ports, pievienošana 35
video 33
viedkaršu slots, identificēšana
viedkarte
definēts 48
ievietošana 48
izņemšana 48
6
W
Windows
atiestatīšana 80
atsvaidzināšana 80
Windows lietojumprogrammu
taustiņš, identificēšana 13
Windows taustiņš, identificēšana
13
WLAN antenas, identificēšana 7
WLAN ierīce 18, 89
100 Alfabētiskais rādītājs
WLAN iestatīšana 19
WLAN uzlīme 89
WWAN antenas, identificēšana
WWAN ierīce 17, 20
Z
zems akumulatora uzlādes
līmenis 41
7
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising