HP | EliteBook Folio 9480m Notebook PC | HP EliteBook Folio 9480m Notebook PC Priročnik za uporabo

HP EliteBook Folio 9480m Notebook PC Priročnik za uporabo
Priročnik za uporabo
© Copyright 2014 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.
AMD je blagovna znamka družbe
Advanced Micro Devices, Inc. Bluetooth je
blagovna znamka ustreznega lastnika, ki jo
družba Hewlett-Packard uporablja na
podlagi licence. Intel je blagovna znamka
podjetja Intel Corporation v ZDA in drugih
državah. Java je zaščitena blagovna
znamka družbe Sun Microsystems, Inc. v
ZDA. Microsoft in Windows sta registrirani
blagovni znamki družbe Microsoft
Corporation v ZDA.
Informacije v tem priročniku se lahko
spremenijo brez poprejšnjega obvestila.
Edine garancije za HP-jeve izdelke oziroma
storitve so navedene v izrecnih izjavah o
jamstvu, priloženih tem izdelkom oziroma
storitvam. Noben del tega dokumenta se ne
sme razlagati kot dodatno jamstvo. HP ni
odgovoren za tehnične ali uredniške
napake ali pomanjkljivosti v tem
dokumentu.
Prva izdaja: junij 2014
Št. dela dokumenta: 768850-BA1
Obvestilo o izdelku
Pogoji programske opreme
Ta uporabniški priročnik opisuje funkcije, ki
so skupne večini modelom. Nekatere
funkcije morda niso na voljo v vašem
računalniku.
Kadar nameščate, kopirate, prenašate v
svoj računalnik ali kako drugače uporabljate
kateri koli vnaprej nameščen programski
izdelek v tem računalniku, vas zavezujejo
določila HP-jeve Licenčne pogodbe za
končnega uporabnika (EULA). Če ne
sprejmete teh licenčnih pogojev, je vaše
edino pravno sredstvo, da v 14 dneh vrnete
celoten neuporabljen izdelek (strojno in
programsko opremo) prodajalcu, ki vam bo
v skladu s svojim pravilnikom o povračilih
povrnil kupnino.
Vse funkcije niso na voljo v vseh izdajah
sistema Windows. Ta računalnik lahko za
izkoriščanje vseh funkcij, ki jih nudi sistem
Windows, zahteva nadgrajeno in/ali ločeno
kupljeno strojno opremo, gonilnike in/ali
programsko opremo. Podrobnosti so na
voljo na naslovu http://www.microsoft.com.
Za dostop do najnovejšega uporabniškega
priročnika pojdite na http://www.hp.com/
support in izberite svojo državo. Izberite
Gonilniki in prenosi, nato pa upoštevajte
navodila na zaslonu.
Če želite dodatne informacije ali želite
zahtevati celotno vračilo zneska, ki ste ga
plačali za računalnik, se obrnite na svojega
prodajalca.
Varnostno opozorilo
OPOZORILO! Da zmanjšate možnost poškodb, povezanih s pregretjem računalnika, ga ne
polagajte neposredno v naročje in ne ovirajte zračnih ventilatorjev računalnika. Računalnik
uporabljajte samo na trdnih in ravnih površinah. Pretoka zraka ne smejo ovirati trdi predmeti, kot je
morebitni tiskalnik v neposredni bližini, ali mehki predmeti, npr. blazine, odeje ali oblačila. Poskrbite
tudi, da napajalnik med delovanjem ne bo v stiku s kožo ali mehkimi predmeti, kot so blazine,
preproge ali oblačila. Računalnik in napajalnik sta izdelana v skladu z mednarodnimi standardi za
varnost opreme za informacijsko tehnologijo (IEC 60950), ki opredeljujejo najvišjo dovoljeno
temperaturo površin, dostopnih uporabnikom.
iii
iv
Varnostno opozorilo
Kazalo
1 Dobrodošli ......................................................................................................................................................... 1
Iskanje informacij .................................................................................................................................. 2
2 Spoznavanje računalnika .................................................................................................................................. 4
Desno ................................................................................................................................................... 5
Levo ...................................................................................................................................................... 5
Zaslon ................................................................................................................................................... 7
Zgoraj ................................................................................................................................................... 8
Sledilna ploščica .................................................................................................................. 8
Lučke ................................................................................................................................... 9
Gumbi, zvočniki in bralnik prstnih odtisov (samo pri nekaterih modelih) ........................... 11
Tipke .................................................................................................................................. 13
Spodnja stran ..................................................................................................................................... 14
Spredaj ............................................................................................................................................... 15
3 Povezovanje z omrežjem ................................................................................................................................ 17
Povezovanje v brezžično omrežje ...................................................................................................... 17
Uporaba krmilnih elementov za brezžično povezavo ........................................................ 17
Uporaba gumba brezžičnega vmesnika ............................................................ 17
Uporaba kontrolnikov operacijskega sistema .................................................... 18
Uporaba omrežja WLAN .................................................................................................... 18
Uporaba ponudnika internetnih storitev ............................................................ 18
Nastavitev naprave WLAN ................................................................................ 19
Konfiguriranje brezžičnega usmerjevalnika ....................................................... 19
Zaščita naprave WLAN ..................................................................................... 19
Povezava v omrežje WLAN .............................................................................. 20
Uporaba mobilnega širokopasovnega dostopa HP (samo pri nekaterih modelih) ............. 20
Vstavljanje in odstranjevanje kartice SIM (samo nekateri modeli) .................... 21
Uporaba GPS (samo pri nekaterih modelih) ...................................................................... 22
Uporaba brezžičnih naprav Bluetooth (samo nekateri modeli) .......................................... 22
Vzpostavljanje povezave z žičnim omrežjem ..................................................................................... 23
Vzpostavljanje povezave s krajevnim omrežjem (LAN) ..................................................... 23
4 Pomikanje s tipkovnico, potezami in kazalnimi napravami ............................................................................. 24
Uporaba kazalnih naprav ................................................................................................................... 24
Nastavitev možnosti kazalne naprave ............................................................................... 24
v
Uporaba kazalne palice ..................................................................................................... 24
Uporaba sledilne ploščice in potez s prsti .......................................................................... 24
Vklop in izklop sledilne ploščice ........................................................................ 25
Dotikanje ........................................................................................................... 25
Drsenje .............................................................................................................. 25
Povečava/pomanjšava z dotikom dveh prstov .................................................. 26
Dvoprstni klik ..................................................................................................... 26
Vrtenje (samo pri nekaterih modelih) ................................................................ 27
Odrivanje (samo pri nekaterih modelih) ............................................................ 27
Uporaba tipkovnice ............................................................................................................................. 28
Uporaba bližnjičnih tipk sistema Windows ......................................................................... 28
Prepoznavanje bližnjičnih tipk ............................................................................................ 28
Uporaba tipkovnic .............................................................................................................. 29
Uporaba vdelane številske tipkovnice ............................................................... 30
Vklapljanje in izklapljanje vdelane številske tipkovnice .................... 30
Preklapljanje funkcij tipk na vdelani številski tipkovnici .................... 30
Uporaba dodatne zunanje številske tipkovnice ................................................. 31
5 Večpredstavnost ............................................................................................................................................. 32
Zvok .................................................................................................................................................... 32
Priklop zvočnikov ............................................................................................................... 32
Nastavitev glasnosti ........................................................................................................... 32
Priključitev slušalk in mikrofonov ....................................................................................... 32
Preverjanje zvočnih funkcij v računalniku .......................................................................... 33
Spletna kamera (samo pri nekaterih modelih) .................................................................................... 33
Video .................................................................................................................................................. 33
VGA ................................................................................................................................... 35
DisplayPort ........................................................................................................................ 35
Odkrivanje brezžičnih zaslonov, združljivih s standardom Miracast, in povezovanje z
njimi (samo pri nekaterih modelih) ..................................................................................... 36
6 Upravljanje porabe .......................................................................................................................................... 37
Zaustavljanje računalnika ................................................................................................................... 37
Nastavljanje možnosti porabe energije .............................................................................................. 37
Uporaba stanj za varčevanje z energijo ............................................................................. 37
Intel Rapid Start Technology (samo pri nekaterih modelih) .............................. 38
Preklop v stanje spanja in iz njega .................................................................... 38
Omogočanje stanja mirovanja, ki ga je sprožil uporabnik, in izhod iz njega ..... 38
Uporaba merilnika porabe in nastavitve porabe energije .................................. 39
Nastavitev zaščite z geslom pri bujenju ............................................................ 39
Uporaba napajanja iz akumulatorja ................................................................................... 39
vi
Iskanje dodatnih informacij o akumulatorju ....................................................... 40
Uporaba funkcije Preverjanje akumulatorja ...................................................... 40
Prikaz preostale napolnjenosti akumulatorja ..................................................... 40
Maksimiziranje časa praznjenja akumulatorja ................................................... 40
Upravljanje stanj praznega akumulatorja .......................................................... 40
Prepoznavanje stanj praznega akumulatorja ................................... 41
Reševanje stanja praznega akumulatorja ........................................ 41
Vstavljanje ali odstranjevanje akumulatorja ...................................................... 41
Vstavljanje akumulatorja ................................................................... 41
Odstranjevanje akumulatorja ............................................................ 42
Ohranjanje zmogljivosti akumulatorja ............................................................... 43
Hranjenje akumulatorja, ki ga lahko zamenja uporabnik ................................... 43
Odlaganje akumulatorja, ki ga lahko zamenja uporabnik .................................. 43
Zamenjava akumulatorja, ki ga lahko zamenja uporabnik ................................ 44
Uporaba zunanjega napajanja iz omrežja ......................................................................... 45
Preskušanje napajalnika ................................................................................... 46
Preklopna grafika (samo nekateri modeli) ......................................................................... 46
Uporaba preklopne grafike (samo nekateri modeli) .......................................... 46
7 Zunanje kartice in naprave .............................................................................................................................. 47
Uporaba bralnikov pomnilniških kartic ................................................................................................ 47
Vstavljanje pomnilniške kartice .......................................................................................... 47
Odstranitev pomnilniške kartice ......................................................................................... 47
Uporaba pametnih kartic .................................................................................................................... 48
Vstavljanje pametne kartice ............................................................................................... 48
Odstranjevanje pametne kartice ........................................................................................ 48
Uporaba naprave USB ....................................................................................................................... 49
Priključitev naprave USB ................................................................................................... 50
Odstranjevanje naprave USB ............................................................................................ 50
Uporaba dodatnih zunanjih naprav .................................................................................................... 51
Uporaba dodatnih zunanjih pogonov ................................................................................. 51
Uporaba priključka za združitveno napravo ....................................................................... 51
8 Pogoni ............................................................................................................................................................. 53
Ravnanje s pogoni .............................................................................................................................. 53
Uporaba trdih diskov .......................................................................................................................... 53
Intel Smart Response Technology (samo pri nekaterih modelih) ...................................... 54
Odstranjevanje ali ponovno nameščanje pokrova trdega diska ........................................ 54
Odstranjevanje pokrova trdega diska ................................................................ 54
Ponovno nameščanje pokrova trdega diska ..................................................... 55
Zamenjava ali nadgradnja trdega diska ............................................................................. 56
vii
Odstranjevanje trdega diska ............................................................................. 56
Nameščanje trdega diska .................................................................................. 56
Izboljšanje delovanja trdega diska ..................................................................................... 57
Uporaba programa za defragmentiranje diska .................................................. 57
Uporaba programa za čiščenje diska ................................................................ 58
Uporaba programa HP 3D DriveGuard (samo pri nekaterih modelih) ............................... 58
Prepoznavanje stanja programske opreme HP 3D DriveGuard ....................... 58
9 Varnost ............................................................................................................................................................ 59
Zaščita računalnika ............................................................................................................................ 59
Uporaba gesel .................................................................................................................................... 60
Nastavitev gesel v sistemu Windows ................................................................................. 60
Nastavitev gesla v orodju Computer Setup ....................................................................... 61
Upravljanje skrbniškega gesla za BIOS ............................................................................. 61
Vnos skrbniškega gesla za BIOS ...................................................................... 63
Upravljanje gesla za DriveLock za Computer Setup ......................................................... 63
Nastavitev gesla za DriveLock .......................................................................... 64
Vnos gesla za DriveLock ................................................................................... 65
Spreminjanje gesla za DriveLock ...................................................................... 66
Odstranjevanje zaščite DriveLock ..................................................................... 67
Uporaba funkcije Automatic DriveLock (Samodejni DriveLock) v programu Computer
Setup ................................................................................................................................. 67
Vnos gesla za Automatic DriveLock (Samodejni DriveLock) ............................ 67
Odstranjevanje zaščite Automatic DriveLock (Samodejni DriveLock) .............. 68
Uporaba protivirusne programske opreme ......................................................................................... 68
Uporaba programske opreme požarnega zidu ................................................................................... 68
Namestitev pomembnih varnostnih posodobitev ................................................................................ 69
Uporaba programa HP Client Security (samo nekateri modeli) ......................................................... 69
Namestitev dodatnega varnostnega kabla ......................................................................................... 69
Uporaba bralnika prstnih odtisov (samo pri nekaterih modelih) ......................................................... 70
Iskanje bralnika prstnih odtisov .......................................................................................... 70
10 Vzdrževanje .................................................................................................................................................. 71
Dodajanje ali menjava pomnilniških modulov ..................................................................................... 71
Čiščenje računalnika .......................................................................................................................... 74
Postopki čiščenja ............................................................................................................... 74
Čiščenje zaslona (All-in-One ali prenosniki) ...................................................... 75
Čiščenje stranic ali pokrova .............................................................................. 75
Čiščenje sledilne ploščice, tipkovnice ali miške ................................................ 75
Posodabljanje programov in gonilnikov .............................................................................................. 76
Uporaba programa SoftPaq Download Manager ............................................................................... 76
viii
11 Varnostno kopiranje in obnovitev .................................................................................................................. 77
Ustvarjanje varnostnih kopij podatkov ................................................................................................ 77
Izvedba obnovitve sistema ................................................................................................................. 77
Uporaba orodja za obnovitev operacijskega sistema Windows ......................................... 78
Uporaba orodja za obnovitev f11 ....................................................................................... 78
Uporaba medija z operacijskim sistemom Windows (kupite ga posebej) .......................... 79
Uporaba možnosti Windows Refresh ali Windows Reset .................................................. 79
Uporaba funkcije HP Software Setup ................................................................................ 79
12 Computer Setup (BIOS), MultiBoot in HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) ............................................... 81
Uporaba orodja Computer Setup ....................................................................................................... 81
Zagon orodja Computer Setup .......................................................................................... 81
Pomikanje in izbiranje v orodju Computer Setup ............................................................... 81
Ponastavitev tovarniških nastavitev v orodju Computer Setup .......................................... 82
Posodabljanje BIOS-a ....................................................................................................... 82
Ugotavljanje različice BIOS-a ............................................................................ 82
Prenos posodobitve BIOS-a .............................................................................. 83
Uporaba programa MultiBoot ............................................................................................................. 84
O zaporedju zagonskih naprav .......................................................................................... 84
Izbira možnosti za MultiBoot .............................................................................................. 84
Nastavitev novega zagonskega zaporedja v orodju Computer Setup .............. 84
Dinamično izbiranje zagonske naprave z uporabo tipke f9 ............................... 85
Nastavitev poziva MultiBoot Express ................................................................ 85
Vnos možnosti za MultiBoot .............................................................................. 86
Uporaba orodja HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) ....................................................................... 86
Prenos programa HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) v napravo USB .......................... 86
13 Podpora ........................................................................................................................................................ 88
Stik s podporo .................................................................................................................................... 88
Nalepke .............................................................................................................................................. 89
14 Specifikacije .................................................................................................................................................. 90
Napajalni vhod .................................................................................................................................... 90
Delovno okolje .................................................................................................................................... 90
Dodatek A Potovanje z računalnikom ................................................................................................................ 91
Dodatek B Odpravljanje težav ........................................................................................................................... 92
Viri za odpravljanje težav ................................................................................................................... 92
Odpravljanje težav .............................................................................................................................. 92
ix
Računalnik se ne zažene ................................................................................................... 92
Računalniški zaslon je prazen ........................................................................................... 92
Programska oprema ne deluje pravilno ............................................................................. 93
Računalnik je vklopljen, a se ne odziva ............................................................................. 93
Računalnik je nenavadno topel .......................................................................................... 93
Zunanja naprava ne deluje ................................................................................................ 93
Brezžična omrežna povezava ne deluje ............................................................................ 94
Zunanji dodatni optični disk se ne predvaja ....................................................................... 94
Film ni viden na zunanjem zaslonu .................................................................................... 94
Postopek zapisovanja podatkov na disk v dodatnem zunanjem optičnem disku se ne
začne ali se ustavi pred koncem ........................................................................................ 95
Dodatek C Elektrostatična razelektritev ............................................................................................................. 96
Stvarno kazalo .................................................................................................................................................... 97
x
1
Dobrodošli
Po nastavitvi in registraciji računalnika je pomembno, da izvedete naslednje korake:
NASVET: Za hitro vrnitev na začetni zaslon računalnika iz odprtega programa ali namizja pritisnite
tipko z logotipom Windows®
na tipkovnici. Če znova pritisnete tipko z logotipom Windows, se
boste vrnili na prejšnji zaslon.
●
Vzpostavite povezavo z internetom – Nastavite žično ali brezžično omrežje, da se lahko
povežete z internetom. Za dodatne informacije glejte Povezovanje z omrežjem na strani 17.
●
Posodobite protivirusno programsko opremo – Zaščitite računalnik pred škodo, ki jo povzročijo
virusi. V računalniku je vnaprej nameščena programska oprema. Za dodatne informacije glejte
Uporaba protivirusne programske opreme na strani 68.
●
Spoznajte svoj računalnik – Poučite se o funkcijah računalnika. Za dodatne informacije glejte
razdelka Spoznavanje računalnika na strani 4 in Pomikanje s tipkovnico, potezami in
kazalnimi napravami na strani 24.
●
Poiščite nameščeno programsko opremo – Odprite seznam strojne opreme, ki je
prednameščena v računalniku:
Na začetnem zaslonu vnesite a, kliknite Programi in nato izberite možnost na prikazanem
seznamu. Podrobnosti o uporabi programske opreme, ki jo dobite z računalnikom, poiščite v
navodilih proizvajalca programske opreme, ki so priložena opremi, ali na spletnem mestu
proizvajalca.
●
Varnostno kopirajte trdi disk, tako da ustvarite obnovitvene diske ali obnovitveni bliskovni pogon.
Glejte Varnostno kopiranje in obnovitev na strani 77.
1
Iskanje informacij
S pomočjo Navodil za nastavitev ste vklopili računalnik in poiskali ta priročnik. Vire s podrobnostmi o
izdelku, navodili in ostalimi informacijami najdete v spodnji tabeli.
Viri
Za informacije o
Plakat z navodili za nastavitev
●
namestitvi računalnika
●
pomoči za prepoznavanje komponent računalnika
HP Support Assistant
●
operacijskem sistemu
Če želite odpreti program HP Support Assistant, na
začetnem zaslonu izberite HP Support Assistant.
●
posodobitvah programske opreme, gonilnikov in BIOS-a
●
orodjih za odpravljanje težav
●
iskanju podpore
Mednarodna podpora
●
spletnem klepetu s HP-jevim strokovnjakom
Za podporo v svojem jeziku obiščite spletno mesto
http://welcome.hp.com/country/us/en/
wwcontact_us.html.
●
podpori prek e-pošte
●
telefonskih številkah za podporo
●
lokacijah HP-jevih servisnih centrov
Spletno mesto HP
●
podpori
Za dostop do najnovejšega uporabniškega priročnika
pojdite na http://www.hp.com/support in izberite svojo
državo. Izberite Gonilniki in prenosi, nato pa
upoštevajte navodila na zaslonu.
●
naročanju delov in dodatni pomoči
●
pripomočkih, ki so na voljo za napravo
Priročnik za varno in udobno uporabo
●
pravilni nastavitvi delovne postaje, optimalni drži, zdravju in
delovnih navadah
●
električnih in mehanskih varnostnih informacijah
Upravna, varnostna in okoljevarstvena obvestila
●
upravnih in varnostnih informacijah
Postopek za odpiranje tega priročnika:
●
odlaganju akumulatorja
Za dostop do najnovejšega uporabniškega priročnika
pojdite na http://www.hp.com/support in izberite svojo
državo. Izberite Gonilniki in prenosi, nato pa
upoštevajte navodila na zaslonu.
Postopek za odpiranje tega priročnika:
▲
Na začetnem zaslonu vnesite podpora in
izberite program HP Support Assistant.
– ali –
Obiščite spletno mesto http://www.hp.com/ergo.
1.
Na začetnem zaslonu vnesite podpora in
izberite program HP Support Assistant.
2.
Izberite Moj računalnik, nato pa Uporabniški
priročniki.
Omejena garancija*
garanciji
Če želite odpreti ta priročnik, na začetnem zaslonu
izberite program HP Support Assistant, nato izberite
Moj računalnik in Garancija in storitve.
– ali –
Obiščite spletno mesto http://www.hp.com/go/
orderdocuments.
*Omejeno HP-jevo garancijo, ki velja za vaš izdelek, najdete med uporabniškimi priročniki v računalniku in/ali na CD-ju/DVDju, ki je priložen v škatli. V nekaterih državah ali območjih je v škatli priložena HP-jeva omejena garancija v tiskani obliki. V
2
Poglavje 1 Dobrodošli
Viri
Za informacije o
nekaterih državah/regijah, kjer garancija ni priložena v tiskani obliki, jo lahko zahtevate na strani http://www.hp.com/go/
orderdocuments ali tako, da pišete na naslov:
●
Severna Amerika: Hewlett-Packard, MS POD, 11311 Chinden Blvd., Boise, ID 83714, USA
●
Evropa, Bližnji vzhod, Afrika: Hewlett-Packard, POD, Via G. Di Vittorio, 9, 20063, Cernusco s/Naviglio (MI), Italija
●
Tihomorska Azija: Hewlett-Packard, POD, P.O. Box 200, Alexandra Post Office, Singapur 911507
Če boste zahtevali natisnjeno kopijo garancije, navedite številko izdelka, garancijsko obdobje (podatek je naveden na
nalepki s serijsko številko), ime in poštni naslov.
POMEMBNO: Izdelka HP NE vračajte na zgornje naslove. Za podporo v ZDA obiščite spletno mesto http://www.hp.com/
go/contactHP. Za podporo po svetu obiščite spletno mesto http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html.
Iskanje informacij
3
2
4
Spoznavanje računalnika
Poglavje 2 Spoznavanje računalnika
Desno
Komponenta
(1)
Opis
Vrata USB 3.0 (2)
Vsaka vrata USB 3.0 povezujejo dodatno zunanjo napravo,
kot je tipkovnica, miška, zunanji pogon, tiskalnik, optični
bralnik ali zvezdišče USB.
OPOMBA: Za podrobnosti o različnih vrstah vrat USB
glejte Uporaba naprave USB na strani 49.
(2)
DisplayPort
Za priključitev dodatne digitalne naprave za prikazovanje,
kot je visokozmogljiv monitor ali projektor.
(3)
Bralnik pomnilniških kartic
Bere dodatne pomnilniške kartice, ki omogočajo
shranjevanje, upravljanje in skupno rabo informacij ali
dostopanje do njih.
(4)
Vrata za zunanji monitor
Omogočajo priključitev zunanjega monitorja VGA ali
projektorja.
(5)
Priključek za združitev
Za priključitev dodatne naprave za združitev.
(6)
Omrežni priključek/lučki RJ-45
Za priključitev omrežnega kabla.
●
Sveti zeleno (desno): omrežje je povezano.
●
Sveti rumeno (levo): omrežje prikazuje dejavnosti.
Levo
Komponenta
(1)
Opis
Priključek za napajanje
Za priključitev napajalnika.
Desno
5
Komponenta
(2)
Opis
Prezračevalne reže
Omogočajo pretok zraka za hlajenje notranjih komponent.
OPOMBA: Ventilator računalnika začne samodejno hladiti
notranje komponente in preprečuje pregretje. Normalno je,
da se med običajnim delom notranji ventilator vklaplja in
izklaplja.
(3)
Reža za varnostni kabel
Za namestitev dodatnega varnostnega kabla v računalnik.
OPOMBA: Varnostni kabel je namenjen odganjanju
morebitnih tatov, ne more pa vedno preprečiti kraje
računalnika ali napačnega ravnanja z njim.
(4)
Napajalna vrata USB 3.0
Omogočajo priključitev dodatne naprave USB, kot je
tipkovnica, miška, zunanji pogon, tiskalnik, optični bralnik
ali zvezdišče USB. S standardnimi vrati USB se ne bodo
napolnile vse naprave USB ali pa se bodo polnile z nizkim
tokom. Nekatere naprave USB zahtevajo napajanje, zato
boste potrebovali napajalna vrata.
OPOMBA: Napajalna vrata USB lahko uporabite za
polnjenje izbranih modelov mobilnih telefonov in
predvajalnikov MP3, tudi ko je računalnik izklopljen.
OPOMBA: Za podrobnosti o različnih vrstah vrat USB
glejte Uporaba naprave USB na strani 49.
(5)
Priključek za izhod zvoka (slušalke)/vhod
zvoka (mikrofon)
Omogoča priključitev dodatnih stereo zvočnikov z lastnim
napajanjem, slušalk, ušesnih slušalk, slušalk z mikrofonom
ali kabla za zvok televizorja. Uporablja se tudi za
povezovanje dodatnega naglavnega mikrofona. Ta
priključek ne podpira dodatnih naprav, ki jih tvori le
mikrofon.
OPOZORILO! Preden si nadenete slušalke, ušesne
slušalke ali slušalke z mikrofonom, nastavite glasnost, da
zmanjšate tveganje poškodb. Za dodatne informacije o
varnosti glejte Upravna, varnostna in okoljevarstvena
obvestila. Če želite odpreti ta priročnik, na začetnem
zaslonu vnesite podpora, nato pa izberite program HP
Support Assistant.
OPOMBA: Ko v priključek vključite napravo, se zvočniki
računalnika izklopijo.
OPOMBA: Preverite, ali ima kabel naprave priključek s
štirimi vodi, ki podpira tako izhod (slušalke), kot vhod zvoka
(mikrofon).
(6)
6
Bralnik pametnih kartic
Poglavje 2 Spoznavanje računalnika
Podpira dodatne pametne kartice.
Zaslon
Komponenta
Opis
(1)
Anteni WLAN (2)* (samo nekateri modeli)
Pošiljata in prejemata brezžične signale za komuniciranje z
brezžičnimi krajevnimi omrežji (WLAN).
(2)
Anteni WWAN (2)* (samo nekateri modeli)
Pošiljata in prejemata signale brezžične naprave za
komuniciranje z brezžičnimi prostranimi omrežji (WWAN).
(3)
Notranja mikrofona (2)
Omogočata snemanje zvoka.
(4)
Lučka spletne kamere (samo pri nekaterih
modelih)
Sveti: spletna kamera je vklopljena.
(5)
Spletna kamera (samo pri nekaterih modelih)
Snema videoposnetke in zajema fotografije. Nekateri modeli
omogočajo videokonference in spletne klepete z uporabo
pretočnega videa.
Za informacije o uporabi spletne kamere odprite program HP
Support Assistant. Če želite odpreti program HP Support
Assistant, na začetnem zaslonu izberite HP Support Assistant.
(6)
Notranje stikalo zaslona
Izklopi zaslon ali zažene spanje, če je zaslon zaprt in ko je
napajanje vklopljeno.
OPOMBA: Stikalo zaslona z zunanje strani računalnika ni
vidno.
*Anteni z zunanje strani računalnika nista vidni. Za optimalen prenos poskrbite, da v neposredni bližini anten ni ovir. Upravna
obvestila o brezžičnih napravah preberite v razdelku priročnika Upravna, varnostna in okoljevarstvena obvestila, ki velja za
vašo državo ali regijo. Če želite odpreti ta priročnik, na začetnem zaslonu vnesite podpora, nato pa izberite program HP
Support Assistant.
Zaslon
7
Zgoraj
Sledilna ploščica
Komponenta
8
Opis
(1)
Kazalna palica
Premakne kazalec in izbere ali aktivira elemente na
zaslonu.
(2)
Levi gumb kazalne palice
Deluje kot levi gumb zunanje miške.
(3)
Stikalo za vklop/izklop sledilne ploščice
Vklopi ali izklopi sledilno ploščico.
(4)
Območje sledilne ploščice
Premakne kazalec in izbere ali aktivira elemente na
zaslonu.
(5)
Levi gumb sledilne ploščice
Deluje kot levi gumb zunanje miške.
(6)
Desni gumb kazalne palice
Deluje kot desni gumb zunanje miške.
(7)
Desni gumb sledilne ploščice
Deluje kot desni gumb zunanje miške.
Poglavje 2 Spoznavanje računalnika
Lučke
Komponenta
(1)
Opis
Lučka napajanja
●
Sveti: računalnik je vklopljen.
●
Utripa: računalnik je v stanju spanja, ki je način
varčevanja z energijo. Računalnik izklopi zaslon in
ostale nepotrebne komponente.
●
Ne sveti: računalnik je izklopljen ali v stanju mirovanja.
Stanje mirovanja je način varčevanja z energijo, ki rabi
najmanjšo količino energije.
OPOMBA: Pri nekaterih modelih je funkcija tehnologije
Intel® Rapid Start tovarniško omogočena. Tehnologija
Rapid Start omogoča hiter ponoven začetek dela z
računalnikom po nedejavnosti. Za dodatne informacije glejte
Uporaba stanj za varčevanje z energijo na strani 37.
(2)
Lučka za izklop mikrofona
●
Sveti rumeno: zvok mikrofona je izklopljen.
●
Ne sveti: zvok mikrofona je vklopljen.
(3)
Lučka Num Lock
Sveti: lučka Num Lock je vklopljena.
(4)
Lučka brezžičnega vmesnika
Sveti belo: vklopljena je vgrajena brezžična naprava, npr.
naprava brezžičnega krajevnega omrežja (WLAN) in/ali
naprava Bluetooth®.
OPOMBA: Pri nekaterih modelih lučka brezžične
povezave sveti rumeno, kadar so vse brezžične naprave
izklopljene.
(5)
Lučka za izklop zvoka
●
Sveti rumeno: zvok računalnika je izklopljen.
●
Sveti belo: zvok računalnika je vklopljen.
Zgoraj
9
Komponenta
10
Opis
(6)
Lučka Caps Lock
Sveti belo: funkcija Caps Lock je vklopljena, kar spremeni
vse črke v velike črke.
(7)
Lučka sledilne ploščice
●
Sveti rumeno: sledilna ploščica je izklopljena.
●
Ne sveti: sledilna ploščica je vklopljena.
Poglavje 2 Spoznavanje računalnika
Gumbi, zvočniki in bralnik prstnih odtisov (samo pri nekaterih modelih)
Komponenta
(1)
Opis
Stikalo za vklop/izklop
●
Ko je računalnik izklopljen, pritisnite gumb, da ga
vklopite.
●
Ko je računalnik vklopljen, na kratko pritisnite gumb, da
vključite stanje spanja.
●
Ko je računalnik v stanju spanja, na kratko pritisnite
gumb, da preklopite iz stanja spanja.
●
Ko je računalnik v stanju mirovanja, na kratko pritisnite
to stikalo, da zapustite stanje mirovanja.
POZOR: Z daljšim pritiskom gumba za vklop/izklop boste
izgubili vse neshranjene podatke.
Če se je računalnik prenehal odzivati in postopki zaustavitve
sistema Windows ne delujejo, pridržite gumb za vklop/izklop
najmanj pet sekund, da izklopite računalnik.
OPOMBA: Pri nekaterih modelih je funkcija tehnologije
Intel® Rapid Start tovarniško omogočena. Tehnologija Rapid
Start omogoča hiter ponoven začetek dela z računalnikom
po nedejavnosti. Za dodatne informacije glejte Uporaba stanj
za varčevanje z energijo na strani 37.
Če želite izvedeti več o nastavitvah porabe, si oglejte svoje
možnosti porabe energije. Na začetnem zaslonu vnesite
napajanje, izberite Nastavitve napajanja in mirovanja, nato
pa na seznamu programov izberite Napajanje in mirovanje.
(2)
Gumb brezžičnega vmesnika
Vklopi ali izklopi funkcijo brezžičnega omrežja, vendar ne
vzpostavi brezžične povezave.
Zgoraj
11
Komponenta
12
Opis
(3)
Gumb za izklop zvoka
Izklopi in ponovno vklopi zvok.
(4)
Bralnik prstnih odtisov (samo pri nekaterih
modelih)
Omogoča prijavo v operacijski sistem Windows s prstnim
odtisom namesto prijave z geslom.
Poglavje 2 Spoznavanje računalnika
Tipke
Komponenta
Opis
(1)
Tipka esc
Če jo pritisnete v kombinaciji s tipko fn, se prikažejo
informacije o sistemu.
(2)
Tipka fn
Če jo pritisnete v kombinaciji s funkcijsko tipko ali tipko num
lk, esc ali b, se zaženejo pogosto uporabljene sistemske
funkcije.
(3)
Tipka z logotipom Windows
Odpre začetni zaslon iz odprtega programa ali namizja
Windows.
OPOMBA: Če ponovno pritisnete tipko z logotipom
Windows, se boste vrnili na prejšnji zaslon.
(4)
Funkcijske tipke
Če jih pritisnete v kombinaciji s tipko fn, se zaženejo
pogosto uporabljene sistemske funkcije.
(5)
Vdelana številska tipkovnica
Ko je pomožna tipkovnica vklopljena, jo lahko uporabljate
kot zunanjo številsko tipkovnico.
Vsaka tipka na tipkovnici opravlja funkcijo, ki jo označuje
ikona v desnem zgornjem kotu tipke.
(6)
Tipka za programe Windows
Prikaže možnosti za izbrani predmet.
(7)
Tipka num lk
Če jo pritisnete v kombinaciji s tipko fn, vklopi in izklopi
vdelano številsko tipkovnico.
Omogoča preklapljanje med navigacijskimi in številskimi
funkcijami na vgrajeni številski tipkovnici.
Zgoraj
13
Spodnja stran
Komponenta
(1)
Opis
Prostor za brezžični in pomnilniški
modul
Hrani brezžične in pomnilniške module.
POZOR: Če želite zagotoviti nemoteno odzivanje
sistema, zamenjajte brezžični modul samo z
brezžičnim modulom, ki ga je vladna agencija, ki
nadzira brezžične naprave v vaši državi ali regiji,
odobrila za uporabo v računalniku. Če ste zamenjali
modul in nato prejeli opozorilo, modul odstranite, da
obnovite delovanje računalnika, nato pa se prek
orodja HP Support Assistant obrnite na podporo za
stranke. Če želite odpreti program HP Support
Assistant, na začetnem zaslonu izberite HP Support
Assistant.
(2)
Priključek za potovalni akumulator
Omogoča priključitev dodatnega akumulatorja.
(3)
Prezračevalni reži (2)
Omogočata pretok zraka za hlajenje notranjih
komponent.
OPOMBA: Ventilator računalnika začne samodejno
hladiti notranje komponente in preprečuje pregretje.
Normalno je, da se med običajnim delom notranji
ventilator vklaplja in izklaplja.
14
(4)
Zvočnika (2)
Proizvajata zvok.
(5)
Ležišče za trdi disk
Hrani trdi disk.
Poglavje 2 Spoznavanje računalnika
Komponenta
Opis
(6)
Zaklep za sprostitev akumulatorja
Sprosti akumulator iz ležišča.
(7)
Ležišče za akumulator in reža za kartico
SIM
Hrani akumulator. Podpira brezžični modul
naročnikove identitete (SIM). Reža SIM je znotraj
ležišča za akumulator.
Spredaj
Komponenta
(1)
Opis
Lučka brezžičnega vmesnika
Sveti belo: vklopljena je vgrajena brezžična naprava,
npr. naprava brezžičnega krajevnega omrežja (WLAN)
in/ali naprava Bluetooth®.
OPOMBA: Pri nekaterih modelih lučka brezžične
povezave sveti rumeno, kadar so vse brezžične
naprave izklopljene.
(2)
Lučka napajanja
●
Sveti: računalnik je vklopljen.
●
Utripa: računalnik je v stanju spanja, ki je način
varčevanja z energijo. Računalnik izklopi zaslon
in ostale nepotrebne komponente.
●
Ne sveti: računalnik je izklopljen ali v stanju
mirovanja. Stanje mirovanja je način varčevanja
z energijo, ki rabi najmanjšo količino energije.
OPOMBA: Pri nekaterih modelih je funkcija
tehnologije Intel® Rapid Start tovarniško omogočena.
Tehnologija Rapid Start omogoča hiter ponoven
začetek dela z računalnikom po nedejavnosti. Za
dodatne informacije glejte Uporaba stanj za
varčevanje z energijo na strani 37.
(3)
Lučka napajalnika/akumulatorja
●
Sveti belo: računalnik je priključen na zunanje
napajanje, akumulator pa je napolnjen od 90 do
99 %.
●
Sveti rumeno: računalnik je priključen na zunanje
napajanje, akumulator pa je napolnjen od 0 do 89
%.
●
Utripa rumeno: akumulator, ki je edini
razpoložljivi vir napajanja, je dosegel stopnjo
praznega akumulatorja. Ko akumulator doseže
stopnjo kritičnega stanja, začne lučka
akumulatorja hitro utripati.
Spredaj
15
Komponenta
(4)
Opis
Lučka trdega diska
●
Ne sveti: akumulator je povsem napolnjen.
●
Utripa belo: trdi disk je v uporabi.
●
Sveti rumeno: sistem HP 3D DriveGuard je
začasno parkiral trdi disk.
OPOMBA: Za dodatne informacije o programu HP
3D DriveGuard glejte Uporaba programa HP 3D
DriveGuard (samo pri nekaterih modelih)
na strani 58.
16
Poglavje 2 Spoznavanje računalnika
3
Povezovanje z omrežjem
Računalnik lahko vzamete s seboj, kamor koli greste. Vendar lahko z njim in vzpostavljeno omrežno
(žično ali brezžično) povezavo raziskujete svet in dostopate do informacij prek milijonov spletnih
strani tudi od doma. To poglavje vam bo pomagalo vzpostaviti povezavo s tem svetom.
Povezovanje v brezžično omrežje
Brezžična tehnologija podatke prenaša prek radijskih valov in ne prek žic. V računalniku je lahko ena
ali več od naslednjih brezžičnih naprav:
●
Naprava za brezžično krajevno omrežje (WLAN) (samo izbrani modeli) – povezuje računalnik z
brezžičnimi krajevnimi omrežji (imenovanimi omrežja Wi-Fi, brezžična omrežja LAN ali WLAN) v
podjetjih, doma in na javnih mestih, npr. letališčih, restavracijah, kavarnah, hotelih in univerzah.
V omrežju WLAN mobilna brezžična naprava v računalniku komunicira z brezžičnim
usmerjevalnikom ali brezžično dostopno točko.
●
HP-jev mobilni širokopasovni modul (samo pri nekaterih modelih) – naprava za brezžično
prostrano omrežje (WWAN), ki omogoča brezžično povezljivost na veliko večjem območju.
Operaterji mobilnih omrežij bazne postaje (te so podobne stolpom za mobilno telefonijo)
nameščajo na obširnih geografskih območjih ter tako učinkovito zagotavljajo pokritost celotnih
regij in celo držav.
●
Naprava Bluetooth (samo nekateri modeli) – ustvari osebno omrežje (PAN), v katerem se
povezujejo naprave, ki podpirajo storitev Bluetooth, kot so računalniki, telefoni, tiskalniki,
slušalke, zvočniki in kamere. V omrežju PAN vsaka naprava neposredno komunicira z drugimi
napravami, pri čemer naprave ne smejo biti preveč oddaljene druga od druge – običajno ne več
kot 10 metrov.
Za več informacij o brezžični tehnologiji glejte informacije in spletne povezave v orodju HP Support
Assistant. Če želite odpreti program HP Support Assistant, na začetnem zaslonu izberite HP Support
Assistant.
Uporaba krmilnih elementov za brezžično povezavo
Brezžične naprave v računalniku lahko nadzorujete s temi funkcijami:
●
gumb brezžičnega vmesnika, stikalo za vklop/izklop brezžičnega vmesnika ali tipka brezžičnega
vmesnika (v tem poglavju gumb brezžičnega vmesnika)
●
nastavitve operacijskega sistema
Uporaba gumba brezžičnega vmesnika
Računalnik ima gumb za vklop in izklop brezžičnega vmesnika, eno ali več brezžičnih naprav in eno
ali več lučk brezžičnega vmesnika, odvisno od modela. Vse brezžične naprave v računalniku so
tovarniško omogočene, zato lučka brezžičnega vmesnika sveti (belo), ko vklopite računalnik.
Lučka brezžičnega vmesnika označuje splošno stanje napajanja brezžičnih naprav, ne pa stanja
posamezne naprave. Če lučka brezžičnega vmesnika sveti belo, je vklopljena vsaj ena brezžična
naprava. Če lučka brezžičnega vmesnika ne sveti, so vse brezžične naprave izklopljene.
Povezovanje v brezžično omrežje
17
OPOMBA: Pri nekaterih modelih lučka brezžične povezave sveti rumeno, kadar so vse brezžične
naprave izklopljene.
Ker so v tovarni omogočene vse brezžične naprave, lahko z gumbom za vklop in izklop brezžičnega
vmesnika hkrati vklopite ali izklopite vse brezžične naprave.
Uporaba kontrolnikov operacijskega sistema
V središču za omrežje in skupno rabo lahko nastavite povezavo ali omrežje, se povežete v omrežje in
diagnosticirate ter odpravite omrežne težave.
Če želite uporabiti kontrolnike operacijskega sistema:
1.
Na začetnem zaslonu vnesite nadzorna plošča, nato pa izberite Nadzorna plošča.
2.
Izberite Omrežje in internet, nato pa Središče za omrežje in skupno rabo.
Več informacij poiščite v orodju HP Support Assistant. Če želite odpreti program HP Support
Assistant, na začetnem zaslonu izberite HP Support Assistant.
Uporaba omrežja WLAN
Z napravo WLAN lahko dostopate do brezžičnega lokalnega omrežja (WLAN), ki ga sestavljajo drugi
računalniki in pripomočki, povezani z brezžičnim usmerjevalnikom ali dostopno točko v brezžičnem
omrežju.
OPOMBA: Izraza brezžični usmerjevalnik in brezžična dostopna točka sta zamenljiva.
●
Obsežno omrežje WLAN, na primer v podjetju ali na javnem mestu, ima običajno dostopne
točke, ki jih lahko uporablja veliko računalnikov in drugih naprav in ki lahko ločijo ključne
omrežne funkcije.
●
Domači WLAN ali WLAN v manjših podjetjih navadno uporablja brezžični usmerjevalnik, ki
določenemu številu brezžičnih in običajnih računalnikov omogoča skupno rabo internetne
povezave, tiskalnika in datotek brez dodatne strojne ali programske opreme.
Če želite uporabljati napravo WLAN z računalnikom, se morate priključiti na omrežno infrastrukturo
WLAN (ki jo omogoča ponudnik storitev ali javno omrežje oziroma omrežje v podjetju).
Uporaba ponudnika internetnih storitev
Ko doma nastavljate dostop do interneta, morate ustvariti račun pri ponudniku internetnih storitev
(ISP-ju). Pri lokalnem ponudniku internetnih storitev se pozanimajte o nakupu internetne storitve in
modema. Ponudnik internetnih storitev vam bo pomagal pri nastavitvi modema, namestitvi
omrežnega kabla za povezavo računalnika z brezžičnim vmesnikom in modemom ter pri preizkusu
internetne storitve.
OPOMBA: Posredoval vam bo tudi uporabniško ime in geslo za dostop do interneta. Te podatke si
zapišite in jih shranite na varno mesto.
18
Poglavje 3 Povezovanje z omrežjem
Nastavitev naprave WLAN
Za nastavitev omrežja WLAN in povezavo z internetom potrebujete to opremo:
●
širokopasovni modem (modem DSL ali kabelski modem) (1) in hitro internetno storitev, ki jo
zagotavlja ponudnik internetnih storitev;
●
brezžični usmerjevalnik (2) (naprodaj posebej);
●
brezžični računalnik (3).
OPOMBA: Nekateri modemi imajo vgrajen brezžični usmerjevalnik. Pri ponudniku internetnih
storitev preverite, katere vrste modem imate.
Na spodnji sliki je primer nastavitve brezžičnega omrežja z vzpostavljeno povezavo z internetom.
Ko omrežje raste, se lahko vanj za dostop do interneta povežejo dodatni brezžični in žični računalniki.
Za pomoč pri nastavljanju omrežja WLAN glejte informacije proizvajalca usmerjevalnika ali ponudnika
internetnih storitev.
Konfiguriranje brezžičnega usmerjevalnika
Za pomoč pri nastavitvi brezžičnega usmerjevalnika glejte informacije proizvajalca usmerjevalnika ali
ponudnika internetnih storitev.
OPOMBA: Priporočamo, da povezavo novega računalnika z brezžičnim vmesnikom in
usmerjevalnika najprej izvedete prek omrežnega kabla, ki je priložen usmerjevalniku. Ko se
računalnik uspešno poveže z internetom, izključite kabel in dostopajte do interneta prek brezžičnega
omrežja.
Zaščita naprave WLAN
Ko nastavite omrežje WLAN ali dostopate do obstoječega omrežja WLAN, vedno omogočite
varnostne funkcije, da omrežje zavarujete pred nepooblaščenim dostopom. Omrežja WLAN na javnih
mestih (vstopnih točkah), kot so kavarne in letališča, morda ne zagotavljajo nikakršne varnosti. Če
vas skrbi varnost računalnika na vstopni točki, omejite svoje omrežne dejavnosti na e-poštna
sporočila, ki niso zaupne narave, in osnovno brskanje po spletu.
Brezžični radijski signali potujejo tudi izven omrežja, tako da lahko druge naprave WLAN uporabijo
nezaščitene signale. Svoje brezžično krajevno omrežje zaščitite s temi previdnostnimi ukrepi:
●
Uporabite požarni zid.
Požarni zid preverja podatke in zahtevke za podatke, ki so poslani v omrežje, pri čemer zavrže
vse sumljive elemente. Požarni zidovi so na voljo tako v obliki programske kot tudi strojne
opreme. Nekatera omrežja uporabljajo kombinacijo obeh oblik.
●
Uporabljajte brezžično šifriranje.
Brezžično šifriranje uporablja varnostne nastavitve za šifriranje in dešifriranje podatkov, ki se
prenašajo po omrežju. Več informacij poiščite v orodju HP Support Assistant. Če želite odpreti
program HP Support Assistant, na začetnem zaslonu izberite HP Support Assistant.
Povezovanje v brezžično omrežje
19
Povezava v omrežje WLAN
Če se želite povezati v omrežje WLAN, sledite tem korakom:
1.
Preverite, ali je naprava WLAN vklopljena. Če je naprava vklopljena, lučka brezžičnega
vmesnika sveti. Če lučka za brezžično povezavo ne sveti, pritisnite gumb za vklop in izklop
brezžične naprave.
OPOMBA: Pri nekaterih modelih lučka brezžične povezave sveti rumeno, kadar so vse
brezžične naprave izklopljene.
2.
Na začetnem zaslonu premaknite kazalec v skrajni desni zgornji ali spodnji kot zaslona, da se
prikažejo čarobni gumbi.
3.
Izberite Nastavitve in kliknite ikono stanja omrežja.
4.
Na seznamu izberite svoje omrežje WLAN.
5.
Kliknite Vzpostavi povezavo.
Če je pri omrežju WLAN omogočena varnost, morate vnesti varnostno kodo. Vnesite kodo in
kliknite Prijava.
OPOMBA: Če ni navedeno nobeno omrežje WLAN, ste morda zunaj dosega brezžičnega
usmerjevalnika ali dostopne točke.
OPOMBA: Če omrežje WLAN, s katerim se želite povezati, ni navedeno, na namizju Windows
z desno tipko miške kliknite ikono stanja omrežja in izberite Odpri središče za omrežje in skupno
rabo. Kliknite Namestitev nove povezave ali omrežja. Prikaže se seznam možnosti, s katerimi
lahko omrežje poiščete in z njim vzpostavite povezavo ročno ali pa ustvarite novo omrežno
povezavo.
6.
Upoštevajte navodila na zaslonu za vzpostavitev povezave.
Ko je povezava vzpostavljena, postavite kazalec miške nad ikono za stanje omrežja v območju za
obvestila na skrajni desni strani opravilne vrstice, da preverite ime in stanje povezave.
OPOMBA: Obseg delovanja (kako daleč potujejo signali vaše brezžične povezave) je odvisen od
izvedbe WLAN, proizvajalca usmerjevalnika in motenj, ki jih povzročajo druge električne naprave ali
ovire (npr. zidovi in tla).
Uporaba mobilnega širokopasovnega dostopa HP (samo pri nekaterih modelih)
Mobilni širokopasovni dostop HP računalniku omogoča uporabo omrežij WWAN za dostop do
interneta z več območij in večjih območij, kot to omogočajo omrežja WLAN. Če želite uporabljati
mobilni širokopasovni dostop HP, potrebujete ponudnika omrežnih storitev (tj. operater mobilnega
omrežja), ki je v večini primerov operater mobilnega telefonskega omrežja. Pokritost za mobilni
širokopasovni dostop HP je podobna glasovni pokritosti mobilnih telefonov.
Ko mobilni širokopasovni dostop HP uporabljate s storitvijo operaterja mobilnega omrežja, imate
možnost vzpostavitve povezave s spletom, pošiljanja e-pošte ali povezovanja v omrežje podjetja, če
ste na poti ali zunaj dosega vstopnih točk Wi-Fi.
HP podpira naslednje tehnologije:
20
Poglavje 3 Povezovanje z omrežjem
●
modul HSPA (High Speed Packet Access) omogoča dostop do omrežij, ki temeljijo na
telekomunikacijskem standardu GSM (Global System for Mobile Communications);
●
modul EV-DO (Evolution Data Optimized) omogoča dostop do omrežij, ki temeljijo na
telekomunikacijskem standardu CDMA (code division multiple access);
●
LTE (Long Term Evolution) omogoča dostop do omrežij s podporo za tehnologijo LTE.
Za aktiviranje mobilne širokopasovne storitve boste morda potrebovali serijsko številko HP-jevega
mobilnega širokopasovnega modula. Nalepka s serijsko številko je prilepljena v ležišču za
akumulator.
Nekateri operaterji mobilnega omrežja zahtevajo uporabo kartice SIM. Kartica SIM vsebuje osnovne
informacije o vas, kot je npr. osebna identifikacijska številka (PIN) in tudi omrežne informacije.
Nekateri računalniki imajo kartico SIM, ki je predhodno nameščena v ležišču za akumulator. Če
kartica SIM ni predhodno nameščena, je morda priložena podatkom za mobilni širokopasovni dostop
HP, ki ste jih dobili skupaj z računalnikom, lahko pa jo operater mobilnega omrežja zagotovi ločeno.
Za informacije o vstavljanju in odstranjevanju kartice SIM glejte razdelek Vstavljanje in odstranjevanje
kartice SIM (samo nekateri modeli) na strani 21 v tem poglavju.
Informacije o mobilnem širokopasovnem dostopu HP in o tem, kako aktivirati storitev z izbranim
operaterjem mobilnega omrežja, poiščite v informacijah o mobilnem širokopasovnem dostopu HP, ki
so priložene računalniku.
Vstavljanje in odstranjevanje kartice SIM (samo nekateri modeli)
POZOR: Kartice SIM ne vstavljajte na silo, da ne poškodujete priključkov.
Če želite vstaviti kartico SIM, uporabite ta postopek:
1.
Računalnik zaustavite z ukazom »Zaustavi«.
2.
Zaprite zaslon.
3.
Odklopite vse zunanje naprave, ki so priklopljene na računalnik.
4.
Izključite napajalni kabel iz električne vtičnice.
5.
Na ravni površini obrnite računalnik za 180 stopinj, tako da je ležišče za akumulator obrnjeno
proti vam.
6.
Odstranite akumulator.
Povezovanje v brezžično omrežje
21
7.
Vstavite kartico SIM v režo za kartico SIM in jo nežno potisnite v režo, da se trdno zaskoči.
OPOMBA: SIM vašega računalnika se lahko nekoliko razlikuje od slike v tem razdelku.
OPOMBA: Oglejte si sliko ležišča za akumulator in izvedeli boste, kako vstaviti kartico SIM v
računalnik.
8.
Zamenjajte akumulator.
OPOMBA: Mobilni širokopasovni dostop HP bo onemogočen, če akumulator ni ponovno
nameščen.
9.
Znova priklopite zunanje napajanje.
10. Znova priklopite zunanje naprave.
11. Vklopite računalnik.
Če želite odstraniti kartico SIM, pritisnite nanjo in jo odstranite iz reže.
Uporaba GPS (samo pri nekaterih modelih)
Vaš računalnik ima lahko funkcijo Global Positioning System (GPS). Sateliti GPS sistemom, ki so
opremljeni z napravo GPS, pošiljajo informacije o lokaciji, hitrosti in smeri.
Več informacij poiščite v pomoči za programsko opremo HP GPS and Location.
Uporaba brezžičnih naprav Bluetooth (samo nekateri modeli)
Naprava Bluetooth omogoča brezžične komunikacije kratkega dosega, ki nadomeščajo fizične
kabelske povezave, ki običajno povezujejo električne naprave, kot so na primer:
22
●
računalniki (namizni, prenosni, dlančnik)
●
telefoni (prenosni, brezžični, pametni)
●
slikovne naprave (tiskalnik, kamera)
●
avdio naprave (slušalke, zvočniki)
●
miška
Poglavje 3 Povezovanje z omrežjem
Naprave Bluetooth imajo možnost vzpostavljanja omrežja med enakovrednimi napravami, kar
omogoča, da nastavite osebno krajevno omrežje (PAN) naprav Bluetooth. Več informacij o
konfiguraciji in uporabi naprav Bluetooth najdete v pomoči za programsko opremo Bluetooth.
Vzpostavljanje povezave z žičnim omrežjem
Obstajata dve vrsti žične povezave: povezava s krajevnim omrežjem (LAN) in povezava prek
modema. Povezava LAN uporablja omrežni kabel in je veliko hitrejša od modema, ki uporablja
telefonski kabel. Oba kabla sta naprodaj posebej.
OPOZORILO! Zaradi možnosti električnega udara, požara ali poškodbe opreme ne priključujte
modemskega ali telefonskega kabla na (omrežno) vtičnico RJ-45.
Vzpostavljanje povezave s krajevnim omrežjem (LAN)
Uporabite povezavo LAN, če želite računalnik povezati neposredno z domačim usmerjevalnikom
(namesto dela po brezžični povezavi) ali obstoječim omrežjem na delovnem mestu.
Če se želite povezati v omrežje LAN, potrebujete 8-pinski omrežni kabel RJ-45.
Če želite priključiti omrežni kabel, sledite tem korakom:
1.
Priključite omrežni kabel v omrežni priključek (1) na računalniku.
2.
Vključite drugi konec kabla v stensko telefonsko vtičnico (2) ali usmerjevalnik.
OPOMBA: Če je na kablu vezje za dušenje elektromagnetnih motenj (3), ki preprečuje motnje
zaradi televizijskega in radijskega sprejema, povežite kabel tako, da je konec z vezjem usmerjen
proti računalniku.
Vzpostavljanje povezave z žičnim omrežjem
23
4
Pomikanje s tipkovnico, potezami in
kazalnimi napravami
Po svojem računalniku lahko preprosto krmarite z dotikom (samo pri nekaterih modelih), lahko pa
uporabite tudi tipkovnico in miško. Poteze s prsti lahko uporabite na sledilni ploščici računalnika.
Izbrani modeli računalnikov imajo tudi posebne ukazne ali bližnjične tipke na tipkovnici za izvajanje
pogostih opravil.
Uporaba kazalnih naprav
OPOMBA: Poleg kazalnih naprav, ki so priložene računalniku, lahko uporabite tudi zunanjo miško
USB (kupljeno posebej), ki jo priključite na ena od vrat USB na računalniku.
Nastavitev možnosti kazalne naprave
Za prilagajanje nastavitev kazalne naprave uporabite možnost »Lastnosti miške« v sistemu Windows.
Nastavite lahko konfiguracijo tipk, hitrost klikanja in možnosti kazalca. Če želite, si lahko tudi ogledate
predstavitev gibov na sledilni ploščici.
Do možnosti »Lastnosti miške« dostopate tako:
●
Na začetnem zaslonu vnesite miška, kliknite Nastavitve in izberite Miška.
Uporaba kazalne palice
Pritisnite kazalno palico v smeri, v kateri želite premakniti kazalec na zaslonu. Levi in desni gumb
kazalne palice uporabljajte na enak način kot levi in desni gumb zunanje miške.
Uporaba sledilne ploščice in potez s prsti
S sledilno ploščico lahko krmarite po zaslonu računalnika in nadzirate kazalec z enostavnimi premiki
prstov.
NASVET: Levi in desni gumb sledilne ploščice uporabljajte na enak način kot ustrezna gumba
zunanje miške.
OPOMBA: Gibov na sledilni ploščici ne podpirajo vsi programi.
24
Poglavje 4 Pomikanje s tipkovnico, potezami in kazalnimi napravami
Vklop in izklop sledilne ploščice
Če želite izklopiti ali vklopiti sledilno ploščico, se dvakrat hitro dotaknite gumba za vklop/izklop
sledilne ploščice.
Dotikanje
Za izbiranje elementov na zaslonu uporabite funkcijo tapov na sledilni ploščici.
●
Za izbiro tapnite z enim prstom v območju sledilne ploščice. Če se elementa dotaknete dvakrat,
ga odprete.
Drsenje
Drsenje je uporabno za premikanje navzgor, navzdol ali prečno po strani ali sliki.
●
Položite dva prsta nekoliko razmaknjena na območje sledilne ploščice in nato z njima drsite gor,
dol, levo oziroma desno.
Uporaba kazalnih naprav
25
Povečava/pomanjšava z dotikom dveh prstov
Povečava/pomanjšava z dotikom dveh prstov omogoča povečavo in pomanjšavo slik ali besedila.
●
Za povečavo položite dva prsta skupaj na sledilno ploščico in ju nato razmaknite.
●
Če želite pomanjšati element, na območju sledilne ploščice držite dva prsta narazen in ju nato
povlecite skupaj.
Dvoprstni klik
Z dvoprstnim klikom lahko v menijih izbirate možnosti za predmete na zaslonu.
OPOMBA: Uporaba dvoprstnega klika je enakovredna kliku z desno tipko miške.
●
26
Položite dva prsta na območje sledilne ploščice in pritisnite, da odprete meni možnosti za izbrani
element.
Poglavje 4 Pomikanje s tipkovnico, potezami in kazalnimi napravami
Vrtenje (samo pri nekaterih modelih)
Vrtenje omogoča obračanje elementov, kot so fotografije.
●
Postavite kazalec leve roke na območje sledilne ploščice. Z desno roko podrsajte s kazalcem,
kot bi na okrogli uri podrsali z 12. na 3. uro. Če želite element zavrteti v nasprotno smer, s
kazalcem sledite nasprotni smeri urnega kazalca od številke 3 do številke 12.
OPOMBA: Vrtenje je namenjeno specifičnim programom, v katerih upravljate predmet ali sliko. Za
nekatere programe morda ni smiselno.
Odrivanje (samo pri nekaterih modelih)
Na ta način se lahko hitro premikate med zasloni in dokumenti.
●
Na območje sledilne ploščice položite tri prste in jih z rahlo, hitro potezo odrinite navzgor,
navzdol, levo ali desno.
Uporaba kazalnih naprav
27
Uporaba tipkovnice
S tipkovnico in miško lahko vnašate podatke, izbirate elemente, pomikate in izvajate iste funkcije kot
pri potezah s prsti. Tipkovnica omogoča tudi izvajanje posebnih funkcij z ukaznimi in bližnjičnimi
tipkami.
NASVET: Tipka z logotipom Windows
na tipkovnici omogoča, da se iz odprtega programa ali
namizja hitro vrnete na začetni zaslon. Če znova pritisnete tipko z logotipom Windows, se boste vrnili
na prejšnji zaslon.
OPOMBA: Tipke in funkcije vaše tipkovnice se lahko razlikujejo od tistih na tukaj opisani tipkovnici,
odvisno od države ali območja.
Uporaba bližnjičnih tipk sistema Windows
Sistem Windows nudi bližnjice za hitro izvajanje dejanj. Če želite izvesti želeno dejanje, pritisnite
samo tipko z logotipom Windows
ali v kombinaciji z določeno tipko.
Prepoznavanje bližnjičnih tipk
Bližnjična tipka je kombinacija tipke fn (1) in tipke esc (2) ali ene od funkcijskih tipk (3).
Uporaba bližnjičnih tipk:
▲
Na kratko pritisnite tipko fn in nato še drugo tipko kombinacije.
Kombinacija
bližnjičnih tipk
28
Opis
fn + esc
Prikaže informacije o sistemu.
fn + f2
Prikaže informacije o napolnjenosti vseh nameščenih akumulatorjev. Ogledate si lahko, kateri
akumulatorji se polnijo, in ugotovite stanje napolnjenosti posameznega akumulatorja.
Poglavje 4 Pomikanje s tipkovnico, potezami in kazalnimi napravami
Kombinacija
bližnjičnih tipk
fn + f3
Opis
Vklopi spanje, ki shrani informacije v pomnilnik sistema. Zaslon in druge komponente sistema se
izklopijo, da varčujete z energijo.
Za izhod iz načina spanja na kratko pritisnite gumb za vklop/izklop.
POZOR: Pred preklopom v stanje spanja shranite svoje delo in tako zmanjšajte nevarnost izgube
podatkov.
fn + f4
Preklopi zaslonsko sliko med napravami za prikazovanje, ki so priključene na sistem. Če je na
primer v računalnik priključen monitor, z vsakim pritiskom bližnjice fn + f4 preklopite sliko med
zaslonom na računalniku, zaslonom na monitorju in hkratnim prikazom na obeh zaslonih.
Večina zunanjih monitorjev sprejema video podatke iz računalnika z video standardom zunanjega
monitorja VGA. Bližnjica fn + f4 lahko preklopi sliko tudi med drugimi napravami, ki iz računalnika
sprejemajo video signal.
fn + f6
Zmanjša glasnost zvočnika.
fn + f7
Poveča glasnost zvočnika.
fn + f8
Izklopi zvok mikrofona.
fn + f9
Zmanjša raven svetlosti zaslona.
fn + f10
Poveča raven svetlosti zaslona.
fn + f11
Vklopi ali izklopi osvetlitev tipkovnice.
OPOMBA: Lučka za osvetlitev tipkovnice je privzeto vklopljena. Če jo izklopite, s tem podaljšate
življenjsko dobo akumulatorja.
Uporaba tipkovnic
Računalnik ima vdelano številsko tipkovnico, podpira pa tudi dodatno zunanjo številsko tipkovnico ali
dodatno zunanjo tipkovnico s številskim delom.
Uporaba tipkovnice
29
Uporaba vdelane številske tipkovnice
(1)
Komponenta
Opis
Tipka fn
Če jo pritisnete v kombinaciji s tipko num lk, vklopi in izklopi
vdelano številsko tipkovnico.
OPOMBA: Vdelana številska tipkovnica ne bo delovala, če
imate na računalnik hkrati priklopljeno zunanjo ali številsko
tipkovnico.
(2)
Vdelana številska tipkovnica
Ko je pomožna tipkovnica vklopljena, jo lahko uporabljate kot
zunanjo številsko tipkovnico.
Vsaka tipka na tipkovnici opravlja funkcijo, ki jo označuje ikona v
desnem zgornjem kotu tipke.
(3)
Tipka num lk
Če jo pritisnete v kombinaciji s tipko fn, vklopi in izklopi vdelano
številsko tipkovnico.
OPOMBA: Funkcija tipkovnice, ki je aktivna ob izklopu
računalnika, se bo znova nastavila, ko računalnik ponovno
vklopite.
Vklapljanje in izklapljanje vdelane številske tipkovnice
Za vklop vdelane številske tipkovnice pritisnite fn + num lk. Za izklop tipkovnice znova pritisnite fn +
num lk.
OPOMBA: Vdelana številska tipkovnica je izklopljena, če imate na računalnik hkrati priklopljeno
zunanjo ali številsko tipkovnico.
Preklapljanje funkcij tipk na vdelani številski tipkovnici
Funkcije tipk na vdelani številski tipkovnici lahko začasno preklapljate med funkcijami standardne
tipkovnice in vdelanimi funkcijami.
30
●
Če želite uporabiti krmarjenje s tipkovnico, medtem ko je tipkovnica izklopljena, med pritiskom
tipke tipkovnice pritisnite in držite tipko fn.
●
Če želite uporabiti standardne funkcije tipke tipkovnice, medtem ko je tipkovnica vklopljena:
◦
Za tipkanje z malimi tiskanimi črkami pridržite tipko fn.
◦
Za tipkanje z velikimi tiskanimi črkami pridržite fn + shift.
Poglavje 4 Pomikanje s tipkovnico, potezami in kazalnimi napravami
Uporaba dodatne zunanje številske tipkovnice
Tipke na večini zunanjih številskih tipkovnic imajo različno funkcijo glede na to, ali je vklopljen način
Num Lock ali ne. (Privzeto je način num lock izklopljen.) Na primer:
●
Ko je vklopljen način num lock, večina tipk služi za vnos številk.
●
Ko je izklopljen, večina tipk deluje kot puščične in druge smerne tipke.
Ko je na zunanji številski tipkovnici vklopljen način num lock, sveti lučka num lock na računalniku. Ko
je na zunanji številski tipkovnici izklopljen način num lock, lučka num lock na računalniku ugasne.
Če želite način num lock vklopiti ali izklopiti na zunanji številski tipkovnici, medtem ko delate:
▲
Pritisnite tipko num lk na zunanji tipkovnici in ne na računalniku.
Uporaba tipkovnice
31
5
Večpredstavnost
Računalnik lahko vključuje naslednje komponente:
●
Vgrajene zvočnike
●
Vgrajen mikrofon
●
Vgrajeno spletno kamero
●
Vnaprej nameščeno večpredstavnostno programsko opremo
●
Gumbe ali tipke za večpredstavnost
Zvok
S svojim računalnikom lahko prenesete glasbene datoteke in jih poslušate, pretakate zvočne vsebine
iz spleta (tudi radio), snemate zvok ali urejate zvok in video in tako ustvarjate večpredstavnostne
vsebine. Za še večji užitek ob poslušanju priključite zunanje zvočne naprave, kot so zvočniki ali
slušalke.
Priklop zvočnikov
Priključite lahko žične zvočnike prek vrat USB (ali priključka za izhod zvoka) na računalniku ali
združitveni postaji.
Če želite v računalnik priključiti brezžične zvočnike, sledite navodilom proizvajalca naprave. Pred
priključitvijo zvočnih naprav prilagodite glasnost.
Nastavitev glasnosti
Glede na model računalnika lahko prilagodite glasnost z naslednjim:
●
Gumbi za glasnost
●
Bližnjične tipke za glasnost (določene tipke, ki jih pritisnete hkrati s tipko fn)
●
Gumbi za glasnost
OPOZORILO! Preden si nadenete slušalke, ušesne slušalke ali slušalke z mikrofonom, nastavite
glasnost, da zmanjšate tveganje poškodb. Za dodatne informacije o varnosti glejte Upravna,
varnostna in okoljevarstvena obvestila. Če želite odpreti ta priročnik, na začetnem zaslonu vnesite
podpora, nato pa izberite program HP Support Assistant.
OPOMBA: Glasnost lahko nastavite tudi prek operacijskega sistema in nekaterih programov.
OPOMBA: Za informacije o tem, kateri kontrolniki za glasnost so uporabljeni v vašem računalniku,
glejte Spoznavanje računalnika na strani 4.
Priključitev slušalk in mikrofonov
V priključek za izhod zvoka (slušalke)/priključek za vhod zvoka (mikrofon) na računalniku lahko
priključite slušalke ali ušesne slušalke. Na voljo je veliko slušalk z integriranim mikrofonom.
Če želite priključiti brezžične slušalke ali ušesne slušalke, upoštevajte navodila proizvajalca naprave.
32
Poglavje 5 Večpredstavnost
OPOZORILO! Preden si nadenete slušalke, ušesne slušalke ali slušalke z mikrofonom, zmanjšajte
glasnost, da zmanjšate tveganje poškodb. Za dodatne informacije o varnosti glejte Upravna,
varnostna in okoljevarstvena obvestila. Če želite odpreti ta priročnik, na začetnem zaslonu vnesite
podpora, nato pa izberite program HP Support Assistant.
Preverjanje zvočnih funkcij v računalniku
OPOMBA: Za najboljše snemalne rezultate govorite neposredno v mikrofon in snemajte zvok v
okolju, kjer ni hrupa iz ozadja.
Če želite preveriti zvočne funkcije v računalniku, naredite naslednje:
1.
Na začetnem zaslonu vnesite nadzorna plošča, nato pa izberite Nadzorna plošča.
2.
Izberite Strojna oprema in zvok in nato izberite Zvok.
3.
Ko se odpre okno »Zvok«, izberite zavihek Zvoki. V možnosti Programski dogodki izberite kateri
koli zvok, npr. pisk ali alarm, in kliknite Preizkus.
V zvočnikih ali priključenih slušalkah bi morali slišati zvok.
Če želite preveriti funkcije za snemanje v računalniku, naredite naslednje:
1.
Na začetnem zaslonu vnesite zvok in izberite Snemalnik zvokov.
2.
Kliknite Začni snemanje in spregovorite nekaj besed v mikrofon.
3.
Shranite datoteko na namizje.
4.
Odprite večpredstavnostni program in predvajajte posnetek.
Potrditev ali spreminjanje zvočnih nastavitev v računalniku:
1.
Na začetnem zaslonu vnesite nadzorna plošča, nato pa izberite Nadzorna plošča.
2.
Izberite Strojna oprema in zvok in nato izberite Zvok.
Spletna kamera (samo pri nekaterih modelih)
Nekateri računalniki imajo vgrajeno spletno kamero. Nameščena programska oprema omogoča, da s
spletno kamero posnamete fotografijo ali videoposnetek. Fotografijo ali videoposnetek si lahko
ogledate ali jo shranite.
Programska oprema za spletno kamero omogoča eksperimentiranje z naslednjimi funkcijami:
●
Zajemanje in souporabljanje videoposnetkov
●
Pretočni video s programsko opremo za neposredno sporočanje
●
Fotografiranje
Video
HP-jev računalnik je zmogljiva videonaprava, ki omogoča ogled pretočnih videoposnetkov iz
priljubljenih spletišč in prenos videoposnetkov in filmov za ogled na vašem računalniku, ne da bi
morali vzpostavljati povezavo z omrežjem.
Za večji užitek ob gledanju priključite zunanji monitor, projektor ali televizor v ena od vrat za video na
računalniku. Vaš računalnik ima lahko tudi vrata HDMI, ki omogočajo priključitev visokoločljivostnega
monitorja ali televizorja.
Spletna kamera (samo pri nekaterih modelih)
33
Vaš računalnik je opremljen z enimi ali več vrati za zunanjo video napravo:
●
VGA
●
DisplayPort
POMEMBNO: Zunanja naprava mora biti priključena v prava vrata na računalniku in s pravim
kablom. Če imate vprašanja, glejte navodila proizvajalca naprave.
OPOMBA: Za informacije o video priključkih vašega računalnika glejte Spoznavanje računalnika
na strani 4.
34
Poglavje 5 Večpredstavnost
VGA
Vrata za zunanji monitor ali vrata VGA so analogni vmesnik za prikazovanje, ki z računalnikom
povezujejo zunanjo napravo za prikazovanje VGA, kot je zunanji monitor VGA ali projektor VGA.
1.
Priključite kabel VGA monitorja ali projektorja v vrata VGA na računalniku, kot je prikazano.
2.
S tipkama fn + f4 preklapljate zaslonsko sliko med štirimi stanji prikaza:
●
PC Screen only (Samo zaslon računalnika): Ogled zaslonske slike samo na računalniku.
●
Duplicate (Podvoji): Ogled zaslonske slike na računalniku in zunanji napravi hkrati.
●
Extend (Razširi): Ogled razširjene zaslonske slike na računalniku in zunanji napravi hkrati.
●
Second screen only (Samo drugi zaslon): Ogled zaslonske slike samo na zunanji napravi.
Z vsakim pritiskom tipk fn + f4 se stanje prikaza spremeni.
OPOMBA: Za najboljše rezultate prilagodite ločljivost zaslona zunanje naprave, predvsem če
uporabljate možnost »Razširi«, kot sledi. Na začetnem zaslonu vnesite nadzorna plošča,
nato pa izberite Nadzorna plošča. Izberite Videz in prilagajanje. V razdelku Zaslon izberite
Prilagodi ločljivost zaslona.
DisplayPort
Vrata DisplayPort se uporabljajo za priključitev računalnika na dodatne video ali zvočne naprave, npr.
televizor z visoko ločljivostjo, ali druge združljive digitalne ali zvočne komponente. Vrata DisplayPort
so zmogljivejša od vrat za zunanji monitor VGA in zagotavljajo boljšo digitalno povezavo.
OPOMBA: Za prenos video in/ali zvočnih signalov prek vrat DisplayPort potrebujete kabel
DisplayPort (naprodaj posebej).
OPOMBA: V vrata DisplayPort na računalniku lahko priključite eno napravo DisplayPort.
Informacije, prikazane na računalniškem zaslonu, se lahko hkrati prikažejo na napravi DisplayPort.
Video ali zvočno napravo priključite v vrata DisplayPort na naslednji način:
1.
Priključite en konec kabla DisplayPort na vrata DisplayPort na računalniku.
Video
35
2.
Drugi konec kabla priključite v digitalno prikazovalno napravo.
3.
S tipkama fn + f4 lahko preklapljate zaslonsko sliko računalnika med štirimi stanji prikaza:
●
PC screen only (Samo zaslon računalnika): Ogled zaslonske slike samo na računalniku.
●
Duplicate (Podvoji): Ogled zaslonske slike na računalniku in zunanji napravi hkrati.
●
Extend (Razširi): Ogled razširjene zaslonske slike na računalniku in zunanji napravi hkrati.
●
Second screen only (Samo drugi zaslon): Ogled zaslonske slike samo na zunanji napravi.
Z vsakim pritiskom tipk fn + f4 se stanje prikaza spremeni.
OPOMBA: Za najboljše rezultate prilagodite ločljivost zaslona zunanje naprave, predvsem če
uporabljate možnost »Razširi«, kot sledi. Na začetnem zaslonu vnesite nadzorna plošča,
nato pa izberite Nadzorna plošča. Izberite Videz in prilagajanje. V razdelku Zaslon izberite
Prilagodi ločljivost zaslona.
OPOMBA: Če želite odstraniti kabel naprave, pritisnite gumb za sprostitev priključka, da ga
odstranite iz računalnika.
Odkrivanje brezžičnih zaslonov, združljivih s standardom Miracast, in
povezovanje z njimi (samo pri nekaterih modelih)
Če želite odkriti brezžične zaslone, združljive s standardom Miracast, in se povezati z njimi, ne da bi
zapustili trenutni program, upoštevajte spodnje korake.
Postopek za odpiranje zaslona Miracast:
▲
36
Pokažite v zgornji desni ali spodnji desni kot namizja sistema Windows, da se prikažejo čarobni
gumbi, kliknite Naprave, potem Projekt, nato pa upoštevajte navodila na zaslonu.
Poglavje 5 Večpredstavnost
6
Upravljanje porabe
OPOMBA: Računalnik ima lahko gumb ali stikalo za vklop/izklop. Izraz gumb za vklop/izklop se v
tem priročniku uporablja za obe vrsti kontrolnikov za vklop/izklop.
Zaustavljanje računalnika
POZOR: Neshranjeni podatki bodo pri zaustavitvi računalnika izgubljeni.
Ukaz za zaustavitev računalnika zapre vse odprte programe, vključno z operacijskim sistemom, nato
pa izklopi zaslon in računalnik.
Računalnik izklopite v naslednjih primerih:
●
če morate zamenjati akumulator ali dostopati do komponent v računalniku
●
ko povezujete zunanjo strojno opremo, ki se ne poveže prek vrat USB (Universal Serial Bus)
●
če računalnika dalj časa ne boste uporabljali in ga boste izključili iz električnega napajanja.
Čeprav lahko zaustavite računalnik z gumbom za napajanje, priporočamo, da uporabite ukaz za
zaustavitev sistema Windows:
OPOMBA: Če je računalnik v stanju spanja ali mirovanja, morate to stanje prekiniti, da lahko
računalnik zaustavite.
1.
Shranite svoje delo in zaprite vse odprte programe.
2.
Na začetnem zaslonu pomaknite kazalec v zgornji ali spodnji desni kot zaslona.
3.
Kliknite Nastavitve, ikono Napajanje in nato Zaustavitev sistema.
– ali –
Z desno tipko miške kliknite gumb Začetek, v spodnjem levem kotu zaslona izberite Zaustavitev
sistema in nato še Zaustavitev sistema.
Če se računalnik ne odziva in ne morete uporabiti zgoraj omenjenih postopkov za zaustavitev,
poskusite uporabiti naslednje postopke za zaustavitev v sili v navedenem vrstnem redu:
●
Pritisnite ctrl + alt + delete. Kliknite ikono Napajanje in nato Zaustavitev sistema.
●
Pritisnite gumb za vklop/izklop in ga pridržite vsaj 5 sekund.
●
Računalnik izklopite iz zunanjega napajanja.
●
Pri modelih z akumulatorjem, ki ga lahko zamenja uporabnik, odstranite akumulator.
Nastavljanje možnosti porabe energije
Uporaba stanj za varčevanje z energijo
Način spanja je tovarniško omogočen.
Ko preklopite v stanje spanja, začne utripati lučka za napajanje, zaslon pa se izklopi. Vaše delo se
shrani v pomnilnik.
Zaustavljanje računalnika
37
POZOR: Da preprečite morebitno manjšo kakovost zvoka in videa, izgubo predvajanja zvoka in
videa ali izgubo podatkov, ne preklopite v stanje spanja, medtem ko računalnik bere disk ali zunanjo
pomnilniško kartico oziroma zapisuje nanjo.
OPOMBA: Medtem ko je računalnik v stanju spanja, ni mogoče vzpostaviti nobene vrste omrežne
povezave ali izvajati računalniških funkcij.
Intel Rapid Start Technology (samo pri nekaterih modelih)
Pri izbranih modelih je funkcija Intel Rapid Start Technology (RST) privzeto omogočena. Tehnologija
Rapid Start omogoča hiter ponoven začetek dela z računalnikom po nedejavnosti.
Tehnologija Rapid Start upravlja možnosti varčevanja energije na naslednji način:
●
Spanje – tehnologija Rapid Start omogoča izbiro stanja spanja. Za preklop iz stanja spanja
pritisnite katero koli tipko, aktivirajte sledilno ploščico ali kratko pritisnite gumb za vklop/izklop.
●
Mirovanje – tehnologija Rapid Start zažene mirovanje iz stanja spanja po določenem času
neaktivnosti, če se računalnik napaja iz akumulatorja ali zunanjega vira ali če se akumulator
skoraj izprazni. Po vstopu v stanje mirovanja pritisnite gumb za vklop/izklop, če želite nadaljevati
z delom.
OPOMBA: Tehnologijo Rapid Start lahko onemogočite v orodju Setup Utility (BIOS). Če želite imeti
možnost preklopa v stanje mirovanja, morate v Možnosti porabe energije omogočiti ročni zagon
stanja Mirovanje. Glejte Omogočanje stanja mirovanja, ki ga je sprožil uporabnik, in izhod iz njega
na strani 38.
Preklop v stanje spanja in iz njega
Ko je računalnik vklopljen, lahko v stanje spanja preklopite na ta načina:
●
Kratko pritisnite gumb za vklop/izklop.
●
Na namizju sistem aWindows ali začetnem zaslonu pomaknite kazalec v zgornji desni ali spodnji
desni kot zaslona. Ko se odprejo čarobni gumbi, kliknite Nastavitve, nato ikono Napajanje ter
Spanje.
Za izhod iz načina spanja na kratko pritisnite gumb za vklop/izklop.
Ko se računalnik vrne iz spanja, zasvetijo lučke za vklop in računalnik prikaže zaslon na tistem
mestu, kjer ste z njim prenehali.
OPOMBA: Če ste pri bujenju računalnika nastavili geslo, morate vnesti geslo za sistem Windows,
preden se delo vrne na zaslon.
Omogočanje stanja mirovanja, ki ga je sprožil uporabnik, in izhod iz njega
Z možnostmi porabe energije lahko omogočite ročen prehod v stanje mirovanja in spremenite druge
nastavitve porabe ter časovne omejitve:
38
1.
Na začetnem zaslonu vnesite možnosti napajanja, nato pa še Možnosti napajanja.
2.
V levem podoknu kliknite Izberi funkcijo stikala za vklop.
3.
Kliknite Spremenite nastavitve, ki trenutno niso na voljo.
4.
V območju Ob pritisku na gumb za napajanje izberite Mirovanje.
5.
Kliknite Shrani spremembe.
Poglavje 6 Upravljanje porabe
Za preklop iz stanja mirovanja kratko pritisnite gumb za vklop/izklop. Lučke za vklop začnejo svetiti in
vaše delo se vrne na zaslon na tistem mestu, kjer ste končali.
OPOMBA: Če ste nastavili vnos gesla ob bujenju računalnika, morate vnesti svoje geslo za
Windows, da prikažete delo na zaslonu.
Uporaba merilnika porabe in nastavitve porabe energije
Merilnik napajanja je prikazan na namizju Windows. Merilnik porabe omogoča hiter dostop do
nastavitev napajanja in preverjanje napolnjenosti akumulatorja.
●
Za prikaz odstotka preostale zmogljivosti akumulatorja in trenutnega načrta porabe se
pomaknite nad ikono merilnika napajanja.
●
Za uporabo možnosti porabe energije ali za zamenjavo načrta porabe kliknite ikono merilnika
porabe in izberite element s seznama. Na začetnem zaslonu lahko tudi vnesete možnosti
napajanja, nato pa še Možnosti napajanja.
Različne ikone merilnika porabe prikazujejo, ali računalnik deluje na akumulator ali zunanje
napajanje. Ikona prav tako prikazuje sporočilo, če je akumulator dosegel nizko ali kritično stanje.
Nastavitev zaščite z geslom pri bujenju
Če želite nastaviti, da računalnik zahteva geslo, ko se zapre način spanja ali mirovanja, sledite
naslednjim korakom:
1.
Na začetnem zaslonu vnesite možnosti napajanja, nato pa še Možnosti napajanja.
2.
V levem podoknu kliknite Ob bujenju zahtevaj geslo.
3.
Kliknite Spremenite nastavitve, ki trenutno niso na voljo.
4.
Kliknite Zahtevaj geslo (priporočeno).
OPOMBA: Če želite ustvariti geslo za uporabniški račun ali spremeniti svoje trenutno geslo,
kliknite Ustvarjanje ali spreminjanje gesla za uporabniški račun in sledite navodilom na zaslonu.
Če ne želite ustvariti ali spremeniti gesla uporabniškega računa, pojdite na korak 5.
5.
Kliknite Shrani spremembe.
Uporaba napajanja iz akumulatorja
OPOZORILO! Morebitne varnostne težave lahko zmanjšate tako, da s tem računalnikom
uporabljate samo akumulator, ki ste ga dobili z računalnikom, nadomestni HP-jev akumulator ali
združljiv HP-jev akumulator, ki ste ga kupili posebej.
Ko računalnik ni vključen v zunanje napajanje, deluje na energijo iz akumulatorja. Življenjska doba
akumulatorja računalnika se lahko razlikuje glede na nastavitve za upravljanje porabe, uporabljene
programe, svetlost zaslona, zunanje naprave, povezane z računalnikom, in druge dejavnike. Če je
akumulator v računalniku, medtem ko je ta priključen na napajanje iz omrežja, se akumulator polni,
hkrati pa je s tem zaščiteno vaše delo, če bi prišlo do izpada napajanja. Če ima računalnik napolnjen
akumulator in deluje na zunanje napajanje, bo preklopil na napajanje iz akumulatorja, ko napajalnik
odklopite iz računalnika ali ko pride do izpada električne energije.
OPOMBA: Ko izklopite omrežno napajanje, se svetlost zaslona samodejno zmanjša, da se ohranja
življenjska doba akumulatorja. Nekateri modeli računalnikov podaljšajo življenjsko dobo akumulatorja
tako, da preklopijo v drug grafični način. Če želite več informacij, glejte Preklopna grafika (samo
nekateri modeli) na strani 46.
Nastavljanje možnosti porabe energije
39
Iskanje dodatnih informacij o akumulatorju
HP Support Assistant vsebuje orodja in informacije o akumulatorju. Za dostop do podatkov o
akumulatorju na začetnem zaslonu izberite program HP Support Assistant, nato pa še Akumulator in
delovanje.
●
orodje za pregled akumulatorja za testiranje delovanja akumulatorja;
●
podatke o umerjanju, upravljanju porabe ter pravilni negi in shranjevanju za podaljšanje
življenjske dobe akumulatorja;
●
podatke o vrstah akumulatorjev, specifikacijah, življenjskih ciklih in kapaciteti.
Za dostop do podatkov o akumulatorju:
▲
Za dostop do podatkov o akumulatorju na začetnem zaslonu izberite program HP Support
Assistant, nato pa še Akumulator in delovanje.
Uporaba funkcije Preverjanje akumulatorja
HP Support Assistant zagotavlja informacije o stanju akumulatorja, nameščenega v računalnik.
Za zagon funkcije Preverjanje akumulatorja:
1.
Povežite napajalnik na računalnik.
OPOMBA: Računalnik mora biti priključen na zunanje napajanje, da lahko Preverjanje
akumulatorja pravilno deluje.
2.
Za dostop do podatkov o akumulatorju na začetnem zaslonu izberite program HP Support
Assistant, nato pa še Akumulator in delovanje.
Preverjanje akumulatorja pregleda akumulator in njegove celice in preveri, ali pravilno delujejo, na
koncu pa izdela poročilo o rezultatih pregleda.
Prikaz preostale napolnjenosti akumulatorja
▲
Premaknite kazalec prek merilnika napajanja v območju za obvestila na skrajni desni strani
opravilne vrstice namizja Windows.
Maksimiziranje časa praznjenja akumulatorja
Čas praznjenja akumulatorja se razlikuje glede na funkcije, ki jih uporabljate, ko se računalnik napaja
iz akumulatorja. Najdaljši čas praznjenja se postopoma krajša zaradi naravnega zmanjševanja
kapacitete akumulatorja.
Nasveti za podaljšanje delovanja akumulatorja:
●
Zmanjšajte svetlost zaslona.
●
Če računalnik vsebuje akumulator, ki ga lahko zamenja uporabnik, ga odstranite iz računalnika,
kadar ga ne uporabljate ali polnite.
●
Akumulator, ki ga lahko zamenja uporabnik, hranite v hladnem in suhem prostoru.
●
V možnostih porabe izberite nastavitev Varčevanje porabe.
Upravljanje stanj praznega akumulatorja
Podatki v tem odseku opisujejo opozorila in prednastavljene odzive sistema. Nekatera opozorila o
praznem akumulatorju in odzive sistema lahko spremenite v možnostih porabe energije. Nastavitve s
pomočjo »Možnosti porabe energije« ne veljajo za lučke.
40
Poglavje 6 Upravljanje porabe
Na začetnem zaslonu vnesite poraba, kliknite Nastavitve in nato izberite Možnosti porabe energije.
Prepoznavanje stanj praznega akumulatorja
Ko akumulator, ki je edini napajalni vir računalnika, doseže nizko ali kritično stopnjo napolnjenosti, se
zgodi naslednje:
●
lučka akumulatorja (samo izbrani modeli) kaže nizko ali kritično stopnjo napolnjenosti
– ali –
●
ikona merilnika porabe v območju za obvestila prikaže obvestilo o nizkem ali kritičnem stanju
napolnjenosti.
OPOMBA: Za dodatne informacije o merilniku porabe glejte Uporaba merilnika porabe in
nastavitve porabe energije na strani 39.
Če je računalnik vklopljen ali v stanju spanja, računalnik za kratek čas ostane v stanju spanja, nato pa
se zaustavi in izgubi vse neshranjene podatke.
Reševanje stanja praznega akumulatorja
Reševanje stanja praznega akumulatorja, ko je na voljo zunanji vir napajanja
▲
Priključite eno od teh naprav:
●
Napajalnik
●
Dodatna združitvena ali razširitvena naprava
●
Dodatni napajalnik, ki je pri HP-ju na voljo kot dodatna oprema
Reševanje stanja praznega akumulatorja, kadar vir napajanja ni na voljo
Če želite rešiti skoraj prazen akumulator, vendar vira napajanja ni na voljo, shranite svoje delo in
zaustavite računalnik.
Vstavljanje ali odstranjevanje akumulatorja
Vstavljanje akumulatorja
Akumulator vstavite tako:
1.
Na ravni površini obrnite računalnik, tako da bo ležišče za akumulator obrnjeno stran od vas.
2.
Vstavite priključni konec akumulatorja (1) v ležišče in ga poravnajte z levim robom.
Nastavljanje možnosti porabe energije
41
3.
Akumulator nagnite navzdol (2) in ga potisnite v ležišče (3) tako, da se posede vanj in da se
zaklep zaskoči, nato zaklep potisnite levo, da ga zaklenete.
OPOMBA: V zaklenjenem položaju rdeča barva v reži zapaha za sprostitev akumulatorja ne bo
vidna.
Odstranjevanje akumulatorja
Akumulator odstranite tako:
POZOR: Odstranjevanje akumulatorja, ki je edini vir napajanja za računalnik, lahko povzroči izgubo
podatkov. Da bi preprečili izgubo podatkov, shranite svoje delo in zaustavite sistem Windows, preden
odstranite akumulator.
42
1.
Na ravni površini obrnite računalnik, tako da bo ležišče za akumulator obrnjeno stran od vas.
2.
Potisnite zaklep za sprostitev akumulatorja (1), da sprostite akumulator.
Poglavje 6 Upravljanje porabe
3.
Potisnite akumulator navzven (2), nato privzdignite njegov zunanji rob (3), da ga odstranite iz
računalnika.
Ohranjanje zmogljivosti akumulatorja
●
Na začetnem zaslonu vnesite poraba, kliknite Nastavitve in nato izberite Možnosti porabe
energije.
●
V Možnosti porabe energije izberite nastavitve za majhno porabo energije.
●
Izključite povezave brezžičnega in lokalnega omrežja (LAN) in izklopite modemske aplikacije, če
jih ne uporabljate.
●
Izključite zunanje naprave, ki niso priključene na zunanji vir napajanja, če jih ne uporabljate.
●
Ustavite, onemogočite ali odstranite vse zunanje pomnilniške kartice, ki je ne uporabljate.
●
Zmanjšajte svetlost zaslona.
●
Ko prekinete delo, preklopite v stanje spanja ali zaustavite računalnik.
Hranjenje akumulatorja, ki ga lahko zamenja uporabnik
POZOR: Če želite zmanjšati možnosti okvare akumulatorja, ga ne smete dolgotrajno izpostavljati
visoki temperaturi.
Če računalnika ne boste uporabljali več kot 2 tedna in ga boste izklopili iz električnega napajanja,
akumulator, ki ga lahko zamenja uporabnik, odstranite in ga shranite posebej.
Da podaljšate življenjsko dobo shranjenega akumulatorja, ga hranite v hladnem in suhem prostoru.
OPOMBA: Shranjeni akumulator morate preveriti vsakih 6 mesecev. Če je napolnjen manj kot 50odstotno, ga napolnite, preden ga znova shranite.
Preden začnete uporabljati akumulator, ki je bil shranjen več kot en mesec, ga umerite.
Odlaganje akumulatorja, ki ga lahko zamenja uporabnik
OPOZORILO! Če želite zmanjšati možnost požara ali opeklin, ne razstavljajte, ne stiskajte in ne
luknjajte akumulatorja, ne krajšajte zunanjih kontaktov, akumulatorja ne zavrzite v ogenj ali vodo.
Nastavljanje možnosti porabe energije
43
Za informacije o odlaganju akumulatorja glejte Upravna, varnostna in okoljevarstvena obvestila. Če
želite odpreti ta priročnik, na začetnem zaslonu vnesite podpora, nato pa izberite program HP
Support Assistant. Za dostop do podatkov o akumulatorju na začetnem zaslonu izberite program HP
Support Assistant, nato pa še Akumulator in delovanje.
Zamenjava akumulatorja, ki ga lahko zamenja uporabnik
Funkcija Preverjanje akumulatorja vas obvesti, da morate zamenjati akumulator, ko se notranja celica
ne polni več pravilno ali ko se zmogljivost akumulatorja zmanjša. Če za akumulator velja HP-jeva
garancija, je navodilom priložen ID garancije. Sporočilo vas usmeri na HP-jevo spletno mesto z več
informacijami o naročanju nadomestnega akumulatorja.
44
Poglavje 6 Upravljanje porabe
Uporaba zunanjega napajanja iz omrežja
OPOZORILO!
Ne polnite akumulatorja računalnika, ko ste na letalu.
OPOZORILO! Z računalnikom uporabljajte samo priloženi napajalnik, nadomestni napajalnik, ki ga
priskrbi HP, ali združljivi napajalnik, kupljen pri HP-ju, saj tako preprečite morebitna varnostna
tveganja.
OPOMBA: Za informacije o priključevanju na zunanje napajanje glejte brošuro Navodila za
nastavitev, ki je priložena v škatli z računalnikom.
Zunanje napajanje z izmeničnim tokom poteka prek napajalnika ali dodatne združitvene ali
razširitvene naprave.
Računalnik priključite na zunanji napajalnik v naslednjih primerih:
●
če polnite ali umerjate akumulator;
●
če nameščate ali spreminjate sistemsko programsko opremo;
●
če zapisujete informacije na CD, DVD ali BD (samo pri nekaterih modelih);
●
če je zagnan program za defragmentiranje diska;
●
če izvajate varnostno kopiranje ali obnovitev.
Ko priključite računalnik na zunanji napajalnik, se zgodi naslednje:
●
začne se polniti akumulator;
●
če je računalnik vklopljen, se spremeni prikaz ikone merilnika porabe v območju za obvestila.
Ko odklopite zunanji napajalnik, se zgodi naslednje:
●
računalnik preklopi na napajanje iz akumulatorja;
●
svetlost zaslona se samodejno zmanjša, da se ohranja življenjska doba akumulatorja.
Nastavljanje možnosti porabe energije
45
Preskušanje napajalnika
Preizkusite napajalnik, če računalnik, ko je priključen na napajalnik, kaže katerega od naslednjih
simptomov:
●
računalnik se ne vklopi;
●
zaslon se ne vklopi;
●
lučke za vklop ne svetijo.
Kako preizkusiti napajalnik:
OPOMBA: Naslednja navodila veljajo za računalnike z akumulatorjem, ki ga lahko zamenja
uporabnik.
1.
Zaustavite računalnik.
2.
Odstranite akumulator iz računalnika.
3.
Priklopite napajalnik na računalnik in ga nato vključite v električno vtičnico.
4.
Vklopite računalnik.
●
Če lučke napajanja zasvetijo, napajalnik deluje pravilno.
●
Če lučke napajanja ne zasvetijo, napajalnik ne deluje in ga je treba zamenjati.
Če želite informacije o nakupu nadomestnega napajalnika, se obrnite na podporo.
Preklopna grafika (samo nekateri modeli)
Nekateri računalniki so opremljeni s preklopno grafiko. Preklopno grafiko podpirata tako AMD™ kot
tudi Intel.
OPOMBA: Ali računalnik podpira preklopno grafiko, ugotovite tako, da preverite konfiguracijo
grafičnega procesorja v prenosnem računalniku. Osrednje procesorske enote (CPE-ji) Intel in
pospeševalne procesorske enote (PPE-ji) AMD podpirajo preklopno grafiko.
Preklopna grafika ponuja dva načina za obdelavo grafike:
●
Zmogljivi način, v katerem aplikacija deluje z optimalno zmogljivostjo.
●
Način varčevanja z energijo, ki zagotavlja daljšo življenjsko dobo akumulatorja.
Uporaba preklopne grafike (samo nekateri modeli)
Preklopna grafika omogoča, da preklapljate med zmogljivim načinom in načinom varčevanja z
energijo.
Preklopna grafika na osnovi potreb zmogljivosti posameznih programov samodejno dodeljuje
zmogljivi način oziroma način varčevanja z energijo. Nastavitve za posamezen program lahko
spremenite tudi ročno, tako da poiščete program in preklopite med zmogljivim načinom in načinom
varčevanja z energijo.
OPOMBA: Več informacij najdete v pomoči za programsko opremo za preklopno grafiko.
46
Poglavje 6 Upravljanje porabe
7
Zunanje kartice in naprave
Uporaba bralnikov pomnilniških kartic
Dodatne pomnilniške kartice omogočajo varno shranjevanje podatkov in priročno souporabo
podatkov. Te kartice se pogosto uporabljajo z digitalnimi fotoaparati in dlančniki, opremljenimi z
nosilci podatkov, kot tudi z drugimi računalniki.
Če želite določiti vrste pomnilniških kartic, ki jih podpira računalnik, glejte Spoznavanje računalnika
na strani 4.
Vstavljanje pomnilniške kartice
POZOR: Da preprečite poškodbe na priključkih pomnilniške kartice, pri vstavljanju kartice uporabite
čim manj sile.
1.
Kartico držite tako, da je nalepka obrnjena navzgor, priključek pa proti računalniku.
2.
Vstavite kartico v bralnik pomnilniških kartic, nato pa jo potisnite tako, da se trdno zaskoči.
Ko računalnik zazna napravo, boste zaslišali zvok in prikazal se bo meni z možnostmi.
Odstranitev pomnilniške kartice
POZOR: Da preprečite izgubo podatkov ali neodzivnost sistema, z naslednjim postopkom varno
odstranite pomnilniško kartico.
1.
Shranite podatke in zaprite vse programe, povezane s pomnilniško kartico.
2.
Kliknite ikono za odstranjevanje strojne opreme v območju za obvestila na skrajni desni strani
opravilne vrstice namizja Windows. Nato sledite navodilom na zaslonu.
Uporaba bralnikov pomnilniških kartic
47
3.
Pritisnite kartico (1) in jo odstranite iz reže (2).
OPOMBA: Če kartica ne izskoči, jo izvlecite iz reže.
Uporaba pametnih kartic
OPOMBA: Izraz pametna kartica se v tem poglavju uporablja tako za pametne kartice kot za kartice
Java™.
Pametna kartica je dodatna oprema velikosti kreditne kartice, ki vsebuje mikročip s pomnilnikom in
mikroprocesor. Tako kot osebni računalniki imajo tudi pametne kartice operacijski sistem za
upravljanje vhoda in izhoda ter vključujejo varnostne funkcije za zaščito pred nedovoljenim
spreminjanjem. Standardizirane pametne kartice se uporabljajo z bralnikom pametnih kartic (samo pri
nekaterih modelih).
Za dostop do vsebine na mikročipu je potrebna osebna identifikacijska številka (PIN). Dodatne
informacije o varnostnih funkcijah pametne kartice boste našli v orodju HP Support Assistant. Če
želite na začetnem zaslonu odpreti orodje HP Support Assistant, izberite program HP Support
Assistant.
Vstavljanje pametne kartice
1.
Pametno kartico držite tako, da bo nalepka obrnjena navzgor, in jo previdno potisnite v bralnik
pametnih kartic, da se zaskoči.
2.
Za prijavo v računalnik s pomočjo številke PIN pametne kartice sledite navodilom na zaslonu.
Odstranjevanje pametne kartice
▲
48
Primite za rob pametne kartice in jo potegnite iz bralnika pametnih kartic.
Poglavje 7 Zunanje kartice in naprave
Uporaba naprave USB
Universal Serial Bus (USB) je vmesnik strojne opreme, ki se lahko uporablja za priključitev dodatnih
zunanjih naprav, kot je tipkovnica, miška, pogon, tiskalnik, optični bralnik ali zvezdišče USB.
Nekatere naprave USB potrebujejo dodatno podporno programsko opremo, ki je običajno priložena
napravi. Več o programski opremi za napravo lahko preberete v navodilih proizvajalca. Navodila
lahko dobite s programsko opremo, na plošči ali na spletnem mestu izdelovalca.
Računalnik ima najmanj 1 vrata USB, ki podpirajo naprave USB 1.0, 1.1, 2.0 ali 3.0. Poleg tega ima
vaš računalnik morda tudi USB-vrata z lastnim napajanjem, ki omogočajo napajanje zunanje naprave.
Dodatna združitvena naprava ali zvezdišče USB vsebuje dodatna vrata USB, ki jih je mogoče
uporabiti z računalnikom.
Uporaba naprave USB
49
Priključitev naprave USB
POZOR: Da preprečite poškodbe priključka USB, pri priključevanju naprave USB uporabite čim
manj sile.
▲
Kabel naprave USB priključite na vrata USB.
OPOMBA: Spodnja slika se lahko nekoliko razlikuje od vašega računalnika.
Ko bo naprava prepoznana, boste zaslišali zvok.
OPOMBA: Ko prvič priključite napravo USB, boste v območju za obvestila zagledali sporočilo, da je
računalnik prepoznal napravo.
Odstranjevanje naprave USB
POZOR: Med odstranjevanjem naprave USB ne vlecite kabla, ker lahko poškodujete priključek
USB.
POZOR: Da preprečite izgubo podatkov ali neodzivnost sistema, z naslednjim postopkom varno
odstranite napravo USB.
50
1.
Če želite odstraniti napravo USB, shranite podatke in zaprite vse programe, povezane z
napravo.
2.
Kliknite ikono za odstranjevanje strojne opreme v območju za obvestila na skrajni desni strani
opravilne vrstice namizja Windows in upoštevajte navodila na zaslonu.
3.
Odstranite napravo.
Poglavje 7 Zunanje kartice in naprave
Uporaba dodatnih zunanjih naprav
OPOMBA: Informacije o potrebni programski opremi, gonilnikih in o tem, katera vrata na
računalniku je treba uporabiti, najdete v navodilih proizvajalca.
Če želite na računalnik priključiti zunanjo napravo:
POZOR: Za zmanjšanje tveganja okvare opreme pri priklopu naprave z lastnim napajanjem se
prepričajte, da je naprava izključena in električni kabel izklopljen.
1.
Napravo priključite v računalnik.
2.
Če priključujete napravo z lastnim napajanjem, njen napajalni kabel vtaknite v ozemljeno
električno vtičnico.
3.
Vklopite napravo.
Če želite odklopiti zunanjo napravo brez lastnega napajanja, jo izklopite in odklopite iz računalnika.
Če želite izključiti zunanjo napravo z lastnim napajanjem, jo izklopite, izključite iz računalnika in
izvlecite električni kabel.
Uporaba dodatnih zunanjih pogonov
Z izmenljivimi zunanjimi pogoni razširite možnosti za shranjevanje in dostop do informacij. Pogon
USB je mogoče dodati tako, da ga vklopite v vrata USB na računalniku.
OPOMBA: Zunanji HP-jevi optični pogoni USB morajo biti priključeni na vrata USB z lastnim
napajanjem na računalniku.
Pogoni USB so lahko naslednji:
●
1,44-megabajtni disketni pogon
●
Modul trdega diska
●
Zunanji optični pogon (CD, DVD in Blu-ray)
●
Naprava MultiBay
Uporaba priključka za združitveno napravo
Priključek za združitev poveže računalnik z dodatno združitveno napravo, tako da se lahko dodatna
vrata in priključki uporabljajo z računalnikom.
Če želite povezati računalnik na združitveno napravo:
1.
Izvlecite gumb za povezavo (1) na združitveni napravi, da se mehanizem zaklepanja umakne.
Uporaba dodatnih zunanjih naprav
51
52
2.
Poravnajte združitvena mesta na združitveni napravi z receptorji na spodnji strani računalnika in
spustite računalnik v združitveno napravo (2) tako, da se prilega vanjo.
3.
Pritisnite gumb za priključitev (1) na združitveni napravi, da pritrdite združitveno napravo na
računalnik. Ko je računalnik popolnoma vstavljen, lučka za priključitev (2) zasveti.
Poglavje 7 Zunanje kartice in naprave
8
Pogoni
Ravnanje s pogoni
POZOR: Pogoni so občutljive računalniške komponente, s katerimi je treba ravnati previdno.
Preden začnete delati s pogoni, preberite naslednja opozorila. Dodatna opozorila za posamezne
postopke so navedena pri opisih postopkov.
Upoštevajte naslednje varnostne ukrepe:
●
Preden premaknete računalnik, na katerega je priključen zunanji trdi disk, preklopite v način
spanja in počakajte, da se zaslon izklopi, ali pravilno izključite zunanji trdi disk.
●
Preden začnete delati z diskom, se razelektrite, tako da se dotaknete ozemljene površine.
●
Ne dotikajte se kontaktnih nožic na zamenljivem pogonu ali na računalniku.
●
S pogonom ravnajte previdno. Pazite, da vam ne pade na tla, in nanj ne polagajte predmetov.
●
Preden odstranite ali vstavite pogon, zaustavite računalnik. Če niste prepričani, ali je računalnik
izklopljen ali v načinu spanja, ga najprej vklopite in nato zaustavite z operacijskim sistemom.
●
Pri vstavljanju diska v ležišče ne uporabljajte prekomerne sile.
●
Ne uporabljajte tipkovnice računalnika in ne premikajte računalnika, medtem ko optični pogon
zapisuje na disk, saj je postopek zapisovanja občutljiv na vibracije.
●
Pogona ne izpostavljajte skrajnim temperaturam ali vlagi.
●
Pogona ne izpostavljajte tekočinam in ga ne pršite s čistili.
●
Preden pogon odstranite iz ležišča in tudi pred potovanjem ali pred pošiljanjem ali
shranjevanjem pogona iz njega najprej odstranite nosilec podatkov.
●
Če morate pogon poslati po pošti, uporabite folijsko ali drugo ustrezno zaščitno embalažo, ki jo
označite z napisom »LOMLJIVO«.
●
Pogona ne izpostavljajte magnetnim poljem. Varnostne naprave, ki uporabljajo magnetno polje,
so na primer detektorji kovin, skozi katere morate na letališčih, in ročni detektorji kovin. Letališki
tekoči trak in podobne varnostne naprave za preverjanje ročne prtljage ne uporabljajo magnetnih
polj, temveč rentgenske žarke, in pogonom ne škodijo.
Uporaba trdih diskov
POZOR: Da preprečite izgubo podatkov ali neodzivnost sistema, naredite naslednje:
Preden dodate ali zamenjate pomnilniški modul ali trdi disk, shranite svoje delo in zaustavite
računalnik.
Če niste prepričani, ali je računalnik izklopljen, ga vklopite tako, da pritisnete gumb za napajanje.
Nato računalnik zaustavite z operacijskim sistemom.
Ravnanje s pogoni
53
Intel Smart Response Technology (samo pri nekaterih modelih)
Intel® Smart Response Technology (SRT) je funkcija predpomnilnika tehnologije Intel® Rapid
Storage Technology (RST), ki občutno izboljša učinkovitost delovanja sistema računalnika.
Tehnologija SRT omogoča, da se računalniki z modulom SSD mSATA uporabijo kot predpomnilnik
med sistemskim pomnilnikom in trdim diskom. Na ta način pridobite trdi disk (ali nosilec RAID) z
največjo pomnilniško kapaciteto ter hkrati zagotovite izboljšano učinkovitost delovanja sistema z
modulom SSD.
Če dodate ali nadgradite trdi disk in želite nastaviti nosilec RAID, morate začasno onemogočiti
tehnologijo SRT, nastaviti nosilec RAID in nato znova omogočiti tehnologijo SRT. Če želite začasno
onemogočiti tehnologijo SRT:
1.
Na začetnem zaslonu vnesite Intel in izberite Intel Rapid Storage Technology.
2.
Kliknite povezavo Acceleration (Pospešitev) in nato Disable Acceleration (Onemogoči
pospešitev).
3.
Počakajte, da se način pospeševanja dokonča.
4.
Kliknite Reset to Available (Ponastavi na razpoložljivo).
POMEMBNO: Med spreminjanjem načinov RAID morate začasno onemogočiti tehnologijo SRT.
Izvedite spremembo, nato pa znova omogočite tehnologijo SRT. Če te funkcije začasno ne
onemogočite, ustvarjanje ali spreminjanje nosilcev RAID ne bo mogoče.
OPOMBA: HP ne podpira tehnologije SRT s trdimi diski s samodejnim šifriranjem (SED).
Odstranjevanje ali ponovno nameščanje pokrova trdega diska
Odstranjevanje pokrova trdega diska
Odstranite pokrov trdega diska, da dostopite do trdega diska.
1.
54
Odstranite akumulator (glejte Odstranjevanje akumulatorja na strani 42).
Poglavje 8 Pogoni
2.
Odvijte 2 vijake pokrova trdega diska (1). Potisnite pokrov trdega diska navzven (2), iz
računalnika, in odstranite pokrov (3).
Ponovno nameščanje pokrova trdega diska
Po dostopu do trdega diska ponovno namestite pokrov trdega diska.
1.
Poravnajte jezičke na pokrovu trdega diska (1) z utori v računalniku.
2.
Potisnite pokrov trdega diska (2) na njegovo mesto in nato privijte 2 vijaka (3).
3.
Vstavite akumulator (glejte Vstavljanje akumulatorja na strani 41).
Uporaba trdih diskov
55
Zamenjava ali nadgradnja trdega diska
POZOR: Da preprečite izgubo podatkov ali neodzivnost sistema, naredite naslednje:
Preden odstranite trdi disk iz ležišča, zaustavite računalnik. Trdega diska ne odstranjujte, medtem ko
je računalnik vklopljen, v stanju spanja ali mirovanja.
Če niste prepričani, ali je računalnik izklopljen, ga vklopite tako, da pritisnete gumb za napajanje.
Nato računalnik zaustavite z operacijskim sistemom.
Odstranjevanje trdega diska
Odstranitev trdega diska:
1.
Shranite svoje delo in zaustavite računalnik.
2.
Izključite napajanje in zunanje naprave, ki so priključene na računalnik.
3.
Na ravni površini obrnite računalnik za 180 stopinj.
4.
Odstranite akumulator (glejte Odstranjevanje akumulatorja na strani 42).
5.
Odstranite pokrov trdega diska (glejte Odstranjevanje pokrova trdega diska na strani 54).
6.
Odvijte 4 vijake trdega diska (1). Potegnite jeziček trdega diska (2) navzgor, da odklopite trdi
disk.
7.
Dvignite in nato povlecite trdi disk iz ležišča za trdi disk.
Nameščanje trdega diska
Če želite namestiti trdi disk:
1.
56
Poravnajte trdi disk z ležiščem za trdi disk in vstavite trdi disk v ležišče (1) tako, da se vanj
popolnoma prilega.
Poglavje 8 Pogoni
2.
Privijte 4 vijake (2), da pritrdite trdi disk.
3.
Znova namestite pokrov trdega diska (glejte Ponovno nameščanje pokrova trdega diska
na strani 55).
4.
Vstavite akumulator (glejte Vstavljanje akumulatorja na strani 41).
5.
Priključite omrežno napajanje in zunanje naprave v računalnik.
6.
Vklopite računalnik.
Izboljšanje delovanja trdega diska
Uporaba programa za defragmentiranje diska
Med uporabo računalnika se datoteke na trdem disku razdrobijo. Program za defragmentiranje diska
združi razdrobljene datoteke in mape na trdem disku, tako da lahko sistem deluje učinkoviteje.
OPOMBA: Pri fiksnih pogonih (SSD) programa za defragmentiranje diska ni treba zaganjati.
Ko zaženete program za defragmentiranje diska, bo ta deloval samostojno. Glede na velikost vašega
trdega diska in število fragmentiranih datotek bo program za defragmentiranje diska morda
potreboval dlje kot eno uro, da zaključi postopek. Morda je bolje, če ga nastavite, da deluje ponoči ali
kadar ne potrebujete računalnika.
HP priporoča, da trdi disk defragmentirate najmanj enkrat mesečno. Program za defragmentiranje
diska lahko nastavite tako, da se bo samodejno zagnal enkrat mesečno, vendar pa lahko računalnik
kadar koli defragmentirate tudi ročno.
Zagon programa za defragmentiranje diska:
Uporaba trdih diskov
57
1.
Računalnik priključite na izmenično napajanje.
2.
Na začetnem zaslonu vnesite disk.
3.
Kliknite Optimiraj.
OPOMBA: Operacijski sistem Windows ima funkcijo za nadzor uporabniškega računa za
izboljšanje varnosti računalnika. Morda boste morali dati dovoljenje ali vnesti geslo za opravila,
npr. namestitev programske opreme, uporabo orodij ali spreminjanje nastavitev operacijskega
sistema Windows. Uporabite orodje HP Support Assistant. Če želite odpreti program HP Support
Assistant, na začetnem zaslonu izberite HP Support Assistant.
Dodatne informacije najdete v pomoči programske opreme za defragmentiranje diska.
Uporaba programa za čiščenje diska
Program za čiščenje diska pregleda, če so na trdem disku nepotrebne datoteke, ki jih lahko varno
izbrišete, s čimer sprostite prostor na disku in omogočite učinkovitejše delovanje računalnika.
Zagon programa za čiščenje diska:
1.
Na začetnem zaslonu vnesite disk, nato pa izberite Odstrani programe in sprosti prostor na
disku.
2.
Upoštevajte navodila na zaslonu.
Uporaba programa HP 3D DriveGuard (samo pri nekaterih modelih)
HP 3D DriveGuard ščiti trdi disk s parkiranjem pogona in ustavljanjem podatkovnih zahtev pri enem
od naslednjih pogojev:
●
če računalnik pade na tla,
●
če računalnik premaknete z zaprtim zaslonom, medtem ko se napaja iz akumulatorja.
Kmalu po enem od teh dogodkov HP 3D DriveGuard povrne trdi disk v normalno delovanje.
OPOMBA: Ker fiksni pogoni (SSD-ji) nimajo premikajočih se delov, zaščita s programom za zaščito
trdega diska HP 3D DriveGuard ni potrebna.
OPOMBA: Trdi disk v primarnem ležišču za trdi disk ali v sekundarnem ležišču za trdi disk je
zaščiten s programom HP 3D DriveGuard. HP 3D DriveGuard ne varuje trdega diska, nameščenega
v dodatne združitvene naprave ali priključenega v vrata USB.
Več informacij najdete v pomoči za programsko opremo HP 3D DriveGuard.
Prepoznavanje stanja programske opreme HP 3D DriveGuard
Lučka pogona na računalniku spremeni barvo in tako prikaže, da je v ležišču primarnega in/ali
sekundarnega (samo pri nekaterih modelih) trdega diska parkiran pogon. Če želite ugotoviti, ali je
pogon trenutno zaščiten oziroma parkiran, uporabite ikono na namizju sistema Windows v območju
za obvestila na skrajni desni strani opravilne vrstice ali v centru za mobilnost
58
Poglavje 8 Pogoni
9
Varnost
Zaščita računalnika
Standardne varnostne funkcije operacijskega sistema Windows in orodja za nastavitev računalnika, ki
ni del programa Windows (BIOS), lahko zaščitijo vaše osebne nastavitve in podatke pred raznimi
tveganji.
OPOMBA: Varnostne rešitve so namenjene dodatni zaščiti. Te zaščite pa ne morejo preprečiti kraje
računalnika ali napačnega ravnanja z njim.
OPOMBA: Preden svoj računalnik pošljete na servis, varnostno kopirajte in izbrišite zaupne
datoteke ter odstranite vse nastavitve gesel.
OPOMBA: Nekatere funkcije, ki so navedene v tem poglavju, morda niso na voljo v vašem
računalniku.
OPOMBA: Računalnik podpira Computrace, spletno varnostno storitev za sledenje in obnovo, ki je
na voljo v nekaterih regijah. Ukradeni računalnik lahko s storitvijo Computrace najdete, če se
nepooblaščeni uporabnik poveže v internet. Če želite uporabljati Computrace, morate kupiti
programsko opremo in se naročiti na to storitev. Za informacije o naročanju programske opreme
Computrace pojdite na http://hp-pt.absolute.com.
Računalniško tveganje
Varnostna funkcija
Nepooblaščena raba računalnika
Program HP Client Security skupaj z geslom, pametno
kartico, brezkontaktno kartico, branjem registriranih prstnih
odtisov ali drugim načinom preverjanja istovetnosti
Nepooblaščen dostop do orodja Computer Setup (f10)
Skrbniško geslo za BIOS v orodju Computer Setup*
Nepooblaščen dostop do vsebin na trdem disku
Geslo za DriveLock ali geslo za Automatic DriveLock
(Samodejni DriveLock) v orodju Computer Setup*
Nepooblaščen zagon z dodatnega zunanjega optičnega
pogona (samo pri nekaterih modelih), dodatnega zunanjega
trdega diska (samo pri nekaterih modelih) ali notranjega
omrežnega vmesnika
Funkcija možnosti zagona v orodju Computer Setup*
Nepooblaščen dostop do uporabniškega računa Windows
Uporabniško geslo za Windows
Nepooblaščen dostop do podatkov
●
Programska oprema HP Drive Encryption
●
Windows Defender
Nepooblaščen dostop do nastavitev orodja Computer Setup
in drugih informacij za identifikacijo sistema
Skrbniško geslo za BIOS v orodju Computer Setup*
Nepooblaščena odstranitev računalnika
Reža varnostnega kabla (skupaj z dodatnim varnostnim
kablom)
*Orodje Computer Setup je predhodno nameščeno orodje ROM, ki ga lahko uporabljate celo takrat, ko operacijski sistem ne
deluje ali se ne naloži. Za pomikanje in izbiranje v orodju Computer Setup lahko uporabite kazalno napravo (sledilno
ploščico, kazalno palico ali miško USB) ali tipkovnico.
Zaščita računalnika
59
Uporaba gesel
Geslo je skupina znakov, ki jih izberete, da zavarujete podatke v računalniku. Nastavite lahko več vrst
gesel, odvisno od načina, s katerim želite nadzirati dostop do svojih informacij. Gesla lahko nastavite
v operacijskem sistemu Windows ali v orodju Computer Setup, ki ni del programa Windows in je
predhodno nameščeno v računalniku.
●
Skrbniški gesli za BIOS in program DriveLock sta nastavljeni v orodju Computer Setup in z njima
upravlja sistemski BIOS.
●
Gesli za Automatic DriveLock sta omogočeni v orodju Computer Setup.
●
Gesla operacijskega sistema Windows so nastavljena samo v operacijskem sistemu Windows.
●
Če ste predhodno nastavili HP SpareKey in nato pozabili skrbniško geslo za BIOS, nastavljeno v
orodju Computer Setup, lahko za dostop do pripomočka uporabite HP SpareKey.
●
Če ste pozabili uporabniško geslo DriveLock in glavno geslo DriveLock, nastavljeno v orodju
Computer Setup, se trdi disk, ki je zaščiten s temi gesli, trajno zaklene in ga več ni možno
uporabiti.
Za funkcije orodja Computer Setup in varnostne funkcije operacijskega sistema Windows lahko
uporabite isto geslo. Poleg tega lahko isto geslo uporabite za več funkcij orodja Computer Setup.
Pri ustvarjanju in shranjevanju gesel upoštevajte naslednje nasvete:
●
Ko ustvarjate gesla, sledite zahtevam programa.
●
Ne uporabljajte istega gesla za različne programe in spletna mesta in svojega gesla za sistem
Windows ne uporabite za noben drug program ali spletno mesto.
●
Funkcijo Password Manager v programu HP Client Security uporabite za shranjevanje
uporabniških imen in gesel za vsa spletna mesta in programe. Pozneje jih boste lahko varno
prebrali, če jih pozabite.
●
Gesel ne shranjujte v računalniško datoteko.
Naslednje tabele prikazujejo običajno uporabljena skrbniška gesla operacijskega sistema Windows in
BIOS ter opisujejo njihove funkcije.
Nastavitev gesel v sistemu Windows
Geslo
Funkcija
Skrbniško geslo*
Varuje dostop do določene stopnje skrbniškega računa
operacijskega sistema Windows.
OPOMBA: Z nastavitvijo skrbniškega gesla za sistem
Windows ne boste nastavili tudi skrbniškega gesla za BIOS.
Uporabniško geslo*
Zaščiti dostop do uporabniškega računa Windows.
*Informacije o nastavitvah skrbniškega gesla za Windows ali uporabniškega gesla za Windows poiščite v orodju HP Support
Assistant na začetnem zaslonu. Če želite odpreti program HP Support Assistant, na začetnem zaslonu izberite HP Support
Assistant.
60
Poglavje 9 Varnost
Nastavitev gesla v orodju Computer Setup
Geslo
Funkcija
Skrbniško geslo za BIOS*
Varuje dostop do orodja Computer Setup.
OPOMBA: Če so aktivne funkcije za zaščito skrbniškega
gesla za BIOS, tega gesla morda ne boste mogli odstraniti,
dokler teh funkcij ne izklopite.
Glavno geslo za DriveLock*
Varuje dostop do notranjega trdega diska, ki je zaščiten s
sistemom DriveLock. To se uporablja tudi za odstranjevanje
zaščite DriveLock. To geslo se nastavi pri geslih sistema
DriveLock med postopkom omogočanja.
OPOMBA: Preden nastavite geslo za DriveLock, morate
nastaviti skrbniško geslo za BIOS.
Uporabniško geslo za DriveLock*
Varuje dostop do notranjega trdega diska, ki je zaščiten s
sistemom DriveLock in se nastavi pri geslih DriveLock med
postopkom omogočanja.
OPOMBA: Preden nastavite geslo za DriveLock, morate
nastaviti skrbniško geslo za BIOS.
*Če želite podrobnosti o posameznem geslu, glejte naslednje teme.
Upravljanje skrbniškega gesla za BIOS
Geslo nastavite, spremenite ali izbrišete takole:
Nastavitev novega skrbniškega gesla za BIOS
1.
Vklopite ali znova zaženite računalnik in nato pritisnite tipko esc, ko se na dnu zaslona prikaže
sporočilo »Press the ESC key for Startup Menu« (Pritisnite tipko ESC za prikaz zagonskega
menija).
2.
Pritisnite f10, da odprete nastavitve računalnika.
3.
S kazalno napravo ali puščičnimi tipkami izberite Security (Varnost) > Setup BIOS Administrator
Password (Nastavi skrbniško geslo BIOS) in pritisnite enter.
4.
Ko boste pozvani, vnesite geslo.
5.
Ko boste pozvani, vnesite novo geslo, da ga potrdite.
6.
Za shranjevanje sprememb in izhod iz orodja Computer Setup kliknite ikono Save (Shrani) in
nato sledite navodilom na zaslonu.
– ali –
S tipkami s puščicami izberite Main (Glavno) > Save Changes and Exit (Shrani spremembe in
končaj), nato pa pritisnite enter.
Spremembe se uveljavijo ob vnovičnem zagonu računalnika.
Spreminjanje skrbniškega gesla za BIOS
1.
Vklopite ali znova zaženite računalnik in nato pritisnite tipko esc, ko se na dnu zaslona prikaže
sporočilo »Press the ESC key for Startup Menu« (Pritisnite tipko ESC za prikaz zagonskega
menija).
2.
Pritisnite f10, da odprete nastavitve računalnika.
Uporaba gesel
61
3.
S kazalno napravo ali puščičnimi tipkami izberite Security (Varnost) > Change Password
(Spremeni geslo) in nato pritisnite enter.
4.
Ko boste pozvani, vnesite trenutno geslo.
5.
Ko boste pozvani, vnesite novo geslo, da ga potrdite.
6.
Če želite shraniti spremembe in zapreti orodje Computer Setup, v spodnjem levem kotu zaslona
kliknite Save (Shrani), nato sledite navodilom na zaslonu.
– ali –
S tipkami s puščicami izberite Main (Glavno) > Save Changes and Exit (Shrani spremembe in
končaj), nato pa pritisnite enter.
Spremembe se uveljavijo ob vnovičnem zagonu računalnika.
Brisanje skrbniškega gesla BIOS
1.
Vklopite ali znova zaženite računalnik in nato pritisnite tipko esc, ko se na dnu zaslona prikaže
sporočilo »Press the ESC key for Startup Menu« (Pritisnite tipko ESC za prikaz zagonskega
menija).
2.
Pritisnite f10, da odprete nastavitve računalnika.
3.
S kazalno napravo ali puščičnimi tipkami izberite Security (Varnost) > Change Password
(Spremeni geslo) in nato pritisnite enter.
4.
Ko boste pozvani, vnesite trenutno geslo.
5.
Ko boste pozvani k vnosu novega gesla, pustite polje prazno in pritisnite enter.
6.
Preberite opozorilo. Za nadaljevanje izberite YES (DA).
7.
Ko boste pozvani na vnovičen vnos novega gesla, pustite polje prazno in pritisnite enter.
8.
Če želite shraniti spremembe in zapreti orodje Computer Setup, v spodnjem levem kotu zaslona
kliknite Save (Shrani), nato sledite navodilom na zaslonu.
– ali –
S tipkami s puščicami izberite Main (Glavno) > Save Changes and Exit (Shrani spremembe in
končaj), nato pa pritisnite enter.
Spremembe se uveljavijo ob vnovičnem zagonu računalnika.
62
Poglavje 9 Varnost
Vnos skrbniškega gesla za BIOS
V poziv BIOS administrator password (Geslo skrbnika za BIOS) vnesite geslo (uporabite iste tipke, ki
ste jih uporabili pri nastavitvi gesla) in pritisnite enter. Po treh neuspešnih poizkusih vnosa
skrbniškega gesla BIOS-a morate znova zagnati računalnik in poskusiti znova.
Upravljanje gesla za DriveLock za Computer Setup
POZOR: Če želite preprečiti, da bi trdi disk, zaščiten s funkcijo DriveLock, postal trajno neuporaben,
shranite uporabniško in glavno geslo funkcije DriveLock na varno mesto stran od računalnika. Če
pozabite obe gesli za DriveLock, bo trdi disk trajno zaklenjen in ga ne boste mogli več uporabljati.
Varnostna funkcija DriveLock preprečuje nepooblaščen dostop do vsebine trdega diska. Funkcijo
DriveLock lahko omogočite samo za notranji(e) trdi(e) disk(e) računalnika. Ko za pogon omogočite
funkcijo DriveLock, je dostop do njega mogoč samo, če najprej vnesete geslo. Disk mora biti vstavljen
v računalnik ali napredni podvojevalnik vrat, da lahko z gesli DriveLock dostopate do njega.
OPOMBA: Za dostop do funkcij DriveLock morate nastaviti skrbniško geslo za BIOS.
Če želite omogočiti varnostno funkcijo DriveLock za notranji trdi disk, morate v programu Computer
Setup nastaviti uporabniško in skrbniško geslo. Pri uporabi varnostne funkcije DriveLock upoštevajte
naslednje:
●
Dostop do trdega diska, zaščitenega s funkcijo Drive Lock, je mogoč samo z uporabniškim ali
glavnim geslom.
●
Priporočamo, da je lastnik uporabniškega gesla uporabnik, ki vsakodnevno uporablja zaščiteni
trdi disk. Glavno geslo je lahko geslo skrbnika sistema ali geslo uporabnika, ki vsakodnevno
uporablja trdi disk.
●
Uporabniško in glavno geslo sta lahko enaki.
●
Uporabniško ali glavno geslo izbrišete samo tako, da onemogočite zaščito DriveLock za trdi
disk. To lahko storite samo, če poznate glavno geslo.
Uporaba gesel
63
Nastavitev gesla za DriveLock
Za nastavitev gesla DriveLock v orodju Computer Setup sledite naslednjim korakom:
1.
Vklopite računalnik in nato pritisnite esc, ko je na dnu zaslona prikazano sporočilo »Press the
ESC key for Startup Menu« (Pritisnite tipko ESC za prikaz zagonskega menija).
2.
Pritisnite f10, da odprete nastavitve računalnika.
3.
S kazalno napravo ali puščičnimi tipkami izberite Security (Varnost) > Hard Drive Tools (Orodja
trdega diska) > DriveLock, nato pa pritisnite enter.
4.
Kliknite Set DriveLock Password (global) (Nastavi geslo za zaklepanje pogonov (globalno)).
5.
Vnesite skrbniško geslo za BIOS in pritisnite enter.
6.
S kazalno napravo ali puščičnimi tipkami izberite trdi disk, ki ga želite zaščititi, in nato pritisnite
tipko enter.
7.
Preberite opozorilo. Za nadaljevanje izberite YES (DA).
8.
Ko boste pozvani, vnesite glavno geslo in pritisnite enter.
9.
Ko boste pozvani, znova vnesite glavno geslo, da ga potrdite, nato pa pritisnite enter.
10. Ko boste pozvani, vnesite uporabniško geslo in pritisnite enter.
11. Ko boste pozvani, znova vnesite uporabniško geslo, da ga potrdite, nato pa pritisnite enter.
12. Potrdite zaščito DriveLock na izbranem disku tako, da v potrditveno polje vnesete DriveLock,
nato pa pritisnete enter.
OPOMBA: Pri vnosu v potrditveno polje upoštevajte velike in male črke.
13. Če želite shraniti spremembe in zapreti orodje Computer Setup, v spodnjem levem kotu zaslona
kliknite Save (Shrani), nato sledite navodilom na zaslonu.
– ali –
S tipkami s puščicami izberite Main (Glavno) > Save Changes and Exit (Shrani spremembe in
končaj), nato pa pritisnite enter.
Spremembe se uveljavijo ob vnovičnem zagonu računalnika.
64
Poglavje 9 Varnost
Vnos gesla za DriveLock
Prepričajte se, ali je trdi disk vstavljen v računalnik (ne v dodatno združitveno postajo ali zunanje
ležišče MultiBay).
Ob pozivu DriveLock Password (Geslo DriveLock) vtipkajte uporabniško ali glavno geslo (uporabite
enake tipke, kot ste jih uporabili za nastavitev gesla) in pritisnite enter.
Po dveh napačnih poskusih vnosa gesla morate zaustaviti računalnik in poskusiti znova.
Uporaba gesel
65
Spreminjanje gesla za DriveLock
Za spreminjanje gesla DriveLock v orodju Computer Setup sledite naslednjim korakom:
1.
Vklopite računalnik in nato pritisnite esc, ko je na dnu zaslona prikazano sporočilo »Press the
ESC key for Startup Menu« (Pritisnite tipko ESC za prikaz zagonskega menija).
2.
Pritisnite f10, da odprete nastavitve računalnika.
3.
S kazalno napravo ali puščičnimi tipkami izberite Security (Varnost) > Hard Drive Tools (Orodja
trdega diska) > DriveLock, nato pa pritisnite enter.
4.
Vnesite skrbniško geslo za BIOS in pritisnite enter.
5.
S kazalno napravo ali puščičnimi tipkami izberite Set DriveLock Password (Nastavi geslo za
zaklepanje pogonov) in nato pritisnite enter.
6.
S tipkami s puščicami izberite notranji trdi disk in pritisnite enter.
7.
S kazalno napravo ali puščičnimi tipkami izberite Change Password (Spremenite geslo).
8.
Ko boste pozvani, vnesite trenutno geslo in pritisnite enter.
9.
Ko boste pozvani, vnesite novo geslo in pritisnite enter.
10. Ko boste pozvani, znova vnesite novo geslo, da ga potrdite, nato pa pritisnite enter.
11. Če želite shraniti spremembe in zapreti orodje Computer Setup, v spodnjem levem kotu zaslona
kliknite Save (Shrani), nato sledite navodilom na zaslonu.
– ali –
S tipkami s puščicami izberite Main (Glavno) > Save Changes and Exit (Shrani spremembe in
končaj), nato pa pritisnite enter.
Spremembe se uveljavijo ob vnovičnem zagonu računalnika.
66
Poglavje 9 Varnost
Odstranjevanje zaščite DriveLock
Če želite v programu Computer Setup odstraniti zaščito DriveLock, sledite tem korakom:
1.
Vklopite računalnik in nato pritisnite esc, ko je na dnu zaslona prikazano sporočilo »Press the
ESC key for Startup Menu« (Pritisnite tipko ESC za prikaz zagonskega menija).
2.
Pritisnite f10, da odprete nastavitve računalnika.
3.
S kazalno napravo ali puščičnimi tipkami izberite Security (Varnost) > Hard Drive Tools (Orodja
trdega diska) > DriveLock, nato pa pritisnite enter.
4.
Vnesite skrbniško geslo za BIOS in pritisnite enter.
5.
S kazalno napravo ali puščičnimi tipkami izberite Set DriveLock Password (Nastavi geslo za
zaklepanje pogonov) in nato pritisnite enter.
6.
S kazalno napravo ali puščičnimi tipkami izberite notranji trdi disk in nato pritisnite tipko enter.
7.
S kazalno napravo ali puščičnimi tipkami izberite Disable protection (Onemogoči zaščito).
8.
Vnesite glavno geslo, nato pa pritisnite enter.
9.
Za shranjevanje sprememb in izhod iz orodja Computer Setup kliknite ikono Save (Shrani) in
nato sledite navodilom na zaslonu.
– ali –
S tipkami s puščicami izberite Main (Glavno) > Save Changes and Exit (Shrani spremembe in
končaj), nato pa pritisnite enter.
Spremembe se uveljavijo ob vnovičnem zagonu računalnika.
Uporaba funkcije Automatic DriveLock (Samodejni DriveLock) v programu
Computer Setup
V okolju z več uporabniki lahko nastavite geslo za funkcijo Automatic DriveLock (Samodejni
DriveLock). Če omogočite geslo za Automatic DriveLock (Samodejni DriveLock), bosta naključno
ustvarjeni uporabniško in glavno geslo za DriveLock. Ko uporabnik vnese geslo, lahko z istim
naključnim uporabniškim in glavnim geslom za DriveLock odklene disk.
OPOMBA: Za dostop do funkcij za Automatic DriveLock (Samodejni DriveLock) morate nastaviti
skrbniško geslo za BIOS.
Vnos gesla za Automatic DriveLock (Samodejni DriveLock)
Če želite omogočiti geslo za Automatic DriveLock (Samodejni DriveLock) v programu Computer
Setup, naredite naslednje:
1.
Vklopite ali znova zaženite računalnik in nato pritisnite tipko esc, ko se na dnu zaslona prikaže
sporočilo »Press the ESC key for Startup Menu« (Pritisnite tipko ESC za prikaz zagonskega
menija).
2.
Pritisnite f10, da odprete nastavitve računalnika.
3.
S kazalno napravo ali puščičnimi tipkami izberite Security > Hard Drive Tools (Orodja trdega
diska) > Automatic DriveLock (Samodejni DriveLock), nato pa pritisnite enter.
4.
Vnesite skrbniško geslo za BIOS in pritisnite enter.
5.
S kazalno napravo ali puščičnimi tipkami izberite notranji trdi disk in nato pritisnite tipko enter.
Uporaba gesel
67
6.
Preberite opozorilo. Za nadaljevanje izberite YES (DA).
7.
Za shranjevanje sprememb in izhod iz orodja Computer Setup kliknite ikono Save (Shrani) in
nato sledite navodilom na zaslonu.
– ali –
S tipkami s puščicami izberite Main (Glavno) > Save Changes and Exit (Shrani spremembe in
končaj), nato pa pritisnite enter.
Odstranjevanje zaščite Automatic DriveLock (Samodejni DriveLock)
Če želite v programu Computer Setup odstraniti zaščito DriveLock, sledite tem korakom:
1.
Vklopite ali znova zaženite računalnik in nato pritisnite tipko esc, ko se na dnu zaslona prikaže
sporočilo »Press the ESC key for Startup Menu« (Pritisnite tipko ESC za prikaz zagonskega
menija).
2.
Pritisnite f10, da odprete nastavitve računalnika.
3.
S kazalno napravo ali puščičnimi tipkami izberite Security > Hard Drive Tools (Orodja trdega
diska) > Automatic DriveLock (Samodejni DriveLock), nato pa pritisnite enter.
4.
Vnesite skrbniško geslo za BIOS in pritisnite enter.
5.
S kazalno napravo ali puščičnimi tipkami izberite notranji trdi disk in nato pritisnite tipko enter.
6.
S kazalno napravo ali puščičnimi tipkami izberite Disable protection (Onemogoči zaščito).
7.
Če želite shraniti spremembe in zapreti orodje Computer Setup, v spodnjem levem kotu zaslona
kliknite Save (Shrani), nato sledite navodilom na zaslonu.
– ali –
S tipkami s puščicami izberite Main (Glavno) > Save Changes and Exit (Shrani spremembe in
končaj), nato pa pritisnite enter.
Uporaba protivirusne programske opreme
Ko računalnik uporabljate za dostopanje do e-pošte, omrežja ali interneta, ga izpostavljate
računalniškim virusom. Računalniški virusi lahko onemogočijo operacijski sistem, programe ali
pripomočke ali pa povzročijo, da ne delujejo pravilno.
Protivirusna programska oprema lahko zazna in uniči večino virusov ter v večini primerov tudi popravi
poškodbe, ki jih je povzročil virus. Če želite, da bo računalnik neprekinjeno zaščiten pred najnovejšimi
virusi, morate protivirusno programsko opremo redno posodabljati.
Program Windows Defender je vnaprej nameščen v računalnik. Priporočamo vam, da še naprej
uporabljate protivirusni program ter tako popolnoma zaščitite svoj računalnik.
Več informacij o računalniških virusih poiščite v orodju HP Support Assistant. Če želite odpreti
program HP Support Assistant, na začetnem zaslonu izberite HP Support Assistant.
Uporaba programske opreme požarnega zidu
Požarni zidovi preprečujejo nepooblaščen dostop do sistema ali omrežja. Požarni zid je lahko
programska oprema, ki jo namestite v računalnik in/ali omrežje, ali pa vključuje tako strojno kot tudi
programsko opremo.
Obstajata dve vrsti požarnih zidov:
68
Poglavje 9 Varnost
●
Gostiteljski požarni zidovi – programska oprema, ki varuje samo računalnik, v katerem je
nameščena.
●
Omrežni požarni zidovi – nameščeni med DSL ali kabelskim modemom v domačem omrežju in
varujejo vse računalnike v omrežju.
Če je v sistemu nameščen požarni zid, ta nadzoruje podatke, ki so poslani v sistem in iz njega, ter jih
primerja z uporabniško določenimi varnostnimi kriteriji. Podatki, ki teh kriterijev ne izpolnjujejo, so
blokirani.
V vašem računalniku ali omrežni opremi je požarni zid morda že nameščen. Če ni, so na voljo rešitve
v obliki programske opreme požarnega zidu.
OPOMBA: V nekaterih primerih lahko požarni zid prepreči dostop do spletnih iger, moti delovanje
tiskalnika ali skupne rabe datotek v omrežju ali pa blokira e-poštne priponke pooblaščenih oseb. Če
želite začasno odpraviti težavo, onemogočite požarni zid, izvedite želeno opravilo, nato pa znova
omogočite požarni zid. Za trajno odpravo težave pa boste morali spremeniti nastavitve požarnega
zidu.
Namestitev pomembnih varnostnih posodobitev
POZOR: Družba Microsoft® pošilja obvestila o pomembnih posodobitvah. Če želite računalnik
zavarovati pred luknjami v zaščiti in računalniškimi virusi, namestite vse nujne Microsoftove
posodobitve takoj, ko vas računalnik o tem obvesti.
Izberete lahko samodejno namestitev posodobitev. Če želite spremeniti nastavitve, na začetnem
zaslonu vnesite c in nato izberite Nadzorna plošča. Izberite Sistem in varnost, Windows Update ter
Spremeni nastavitve in sledite navodilom na zaslonu.
Uporaba programa HP Client Security (samo nekateri modeli)
Programska oprema HP Client Security je vnaprej nameščena v računalnik. To programsko opremo
lahko odprete, če tapnete ploščico HP Client Security na začetnem zaslonu, ikono HP Client Security
v območju za obvestila na skrajni desni strani opravilne vrstice ali v nadzorni plošči sistema Windows.
Ponuja varnostne funkcije, ki preprečijo nepooblaščen dostop do računalnika, omrežij in ključnih
podatkov. Več informacij najdete v pomoči za programsko opremo HP Client Security.
Namestitev dodatnega varnostnega kabla
OPOMBA: Varnostni kabel je namenjen odvračanju morebitnih tatov, ne more pa vedno preprečiti
kraje računalnika ali napačnega ravnanja z njim.
OPOMBA: Reža za varnostni kabel na vašem računalniku se lahko nekoliko razlikuje od tiste na
sliki v tem razdelku. Za informacije o lokaciji reže za varnostni kabel v računalniku glejte Spoznavanje
računalnika na strani 4.
1.
Varnostni kabel ovijte okoli nepremičnega predmeta.
2.
Vstavite ključ (1) v ključavnico za kabel (2).
3.
Vstavite ključavnico varnostnega kabla v režo varnostnega kabla na računalniku (3), nato pa s
ključem zaklenite ključavnico.
Namestitev pomembnih varnostnih posodobitev
69
Uporaba bralnika prstnih odtisov (samo pri nekaterih modelih)
Vgrajeni bralnik prstnih odtisov je na voljo v izbranih modelih računalnikov. Če želite uporabiti bralnik
prstnih odtisov, morate svoje prstne odtise vpisati v orodje Credential Manager v programu HP Client
Security. Glejte pomoč za programsko opremo HP Client Security.
Ko vse prstne odtise registrirate v orodju Credential Manager, lahko s funkcijo Password Manager
programa HP Client Security shranite vsa uporabniška imena in gesla za podprta spletna mesta in
programe.
Iskanje bralnika prstnih odtisov
Bralnik prstnih odtisov je majhno kovinsko tipalo, ki je nameščeno na enem od naslednjih delov
računalnika:
●
Blizu spodnjega dela sledilne ploščice
●
Na desni strani tipkovnice
●
Na zgornji desni strani zaslona
●
Na zgornji levi strani zaslona
Bralnik je lahko postavljen vodoravno ali navpično, odvisno od modela računalnika. Pri obeh
postavitvah morate s prstom podrsati navpično prek kovinskega tipala. Za več informacij o tem, kje v
računalniku je bralnik prstnih odtisov, glejte Gumbi, zvočniki in bralnik prstnih odtisov (samo pri
nekaterih modelih) na strani 11.
70
Poglavje 9 Varnost
10 Vzdrževanje
Dodajanje ali menjava pomnilniških modulov
Računalnik ima en prostor za pomnilniški modul. Zmogljivost računalnika lahko nadgradite tako, da v
nezasedeno režo razširitvenega pomnilniškega modula dodate pomnilniški modul ali pa nadgradite
obstoječi pomnilniški modul v reži primarnega pomnilniškega modula.
OPOMBA: Preden dodate ali zamenjate pomnilniški modul, se prepričajte, da je v računalniku
najnovejša različica BIOS-a in ga po potrebi posodobite. Glejte Posodabljanje BIOS-a na strani 82.
POZOR: Če pred namestitvijo ali zamenjavo pomnilniškega modula ne posodobite računalnika na
najnovejšo različico BIOS-a, lahko pride do različnih sistemskih težav.
OPOZORILO! Možnost električnega udara, požara ali poškodbe opreme zmanjšate tako, da pred
nameščanjem pomnilniškega modula odklopite napajalni kabel in odstranite vse akumulatorje.
POZOR: Elektrostatična razelektritev (ESD) lahko poškoduje elektronske komponente. Preden
začnete kateri koli postopek, se razelektrite, tako da se dotaknete ozemljenega kovinskega predmeta.
POZOR: Da preprečite izgubo podatkov ali neodzivnost sistema, naredite naslednje:
Pred dodajanjem ali menjavo pomnilniških modulov izklopite računalnik. Pomnilniškega modula ne
odstranjujte, medtem ko je računalnik vklopljen, v stanju spanja ali mirovanja.
Če niste prepričani, ali je računalnik izklopljen ali v načinu mirovanja, računalnik vklopite, tako da
pritisnete gumb za napajanje. Nato računalnik zaustavite z operacijskim sistemom.
OPOMBA: Če želite pri dodajanju drugega pomnilniškega modula uporabiti dvokanalno
konfiguracijo, morata biti oba pomnilniška modula identična.
OPOMBA: Primarni pomnilnik je v spodnji reži pomnilnika, razširitveni pomnilnik je v zgornji reži.
Dodajanje ali zamenjava pomnilniškega modula:
1.
Shranite svoje delo in zaustavite računalnik.
2.
Izključite napajanje in zunanje naprave, ki so priključene na računalnik.
3.
Odstranite akumulator (glejte Odstranjevanje akumulatorja na strani 42).
4.
Odstranite pokrov trdega diska (glejte Odstranjevanje pokrova trdega diska na strani 54).
5.
Če želite odstraniti pokrov prostora za pomnilniški modul:
a.
Na ravni površini obrnite računalnik na glavo in tako, da je pokrov prostora za pomnilniški
modul obrnjen proti vam.
b.
Odvijte 5 vijake (1).
Dodajanje ali menjava pomnilniških modulov
71
c.
6.
Rahlo nagnite pokrov navzgor (2) in ga dvignite (3) navzgor in snemite z računalnika.
Če želite zamenjati pomnilniški modul, odstranite obstoječi pomnilniški modul:
a.
Izvlecite držalni zaponki (1) na obeh straneh pomnilniškega modula.
Pomnilniški modul se privzdigne.
b.
Primite pomnilniški modul za rob (2) in ga nežno povlecite iz reže za pomnilniški modul.
POZOR: Da preprečite poškodbe pomnilniškega modula, ga držite le za robove. Ne
dotikajte se komponent na pomnilniškem modulu.
Ko odstranite pomnilniški modul, ga zaradi zaščite shranite v antistatično embalažo.
72
Poglavje 10 Vzdrževanje
7.
Vstavite nov pomnilniški modul:
POZOR: Da preprečite poškodbe pomnilniškega modula, ga držite le za robove. Ne dotikajte
se komponent na pomnilniškem modulu.
a.
Rob pomnilniškega modula z utori (1) poravnajte z jezičkom v reži za pomnilniški modul.
b.
Ko je pomnilniški modul pod kotom 45 stopinj glede na površino prostora za pomnilniški
modul, ga potisnite (2) v režo, da se zaskoči.
c.
Pomnilniški modul nežno potisnite (3) navzdol, pri čemer pritisnite na desni in levi rob
pomnilniškega modula, da se držalni zaponki zaskočita.
POZOR:
8.
Pomnilniškega modula ne upogibajte, da ga ne poškodujete.
Če želite ponovno namestiti pokrov prostora za pomnilniški modul:
a.
Na ravni površini obrnite računalnik na glavo in tako, da je prostor za pomnilniški modul
obrnjen proti vam.
b.
Poravnajte jezička pokrova z robom računalnika in potisnite pokrov proti zadnji strani
računalnika pod blagim kotom (1).
Dodajanje ali menjava pomnilniških modulov
73
c.
9.
Obrnite pokrov navzdol (2) in nato privijte tri vijake (5).
Znova namestite pokrov trdega diska (glejte Ponovno nameščanje pokrova trdega diska
na strani 55).
10. Vstavite akumulator (glejte Vstavljanje akumulatorja na strani 41).
11. Priključite omrežno napajanje in zunanje naprave v računalnik.
12. Vklopite računalnik.
Čiščenje računalnika
Za varno čiščenje računalnika uporabljajte naslednje izdelke:
●
Dimetil benzil amonijev klorid v koncentraciji največ 0,3 odstotka (npr. krpe različnih znamk za
enkratno uporabo)
●
Brezalkoholna tekočina za čiščenje stekla
●
Voda z blago milno raztopino
●
Suha čistilna krpa iz mikrovlaken ali irhovina (krpa brez statične elektrike ali olj)
●
Krpe iz tkanine brez statične elektrike
POZOR: Izogibajte se uporabi močnih razredčil, ki lahko trajno poškodujejo računalnik. Če niste
prepričani, ali je čistilo varno za vaš računalnik, v opisu snovi preverite, da ne vsebuje alkohola,
acetona, amonijevega klorida, metilnega klorida in ogljikovega vodika.
Materiali z vlakni, kot so papirnate brisače, lahko opraskajo računalnik. Čez čas se lahko delci
umazanije ali čistilnih sredstev naberejo v praskah.
Postopki čiščenja
Če želite računalnik varno očistiti, upoštevajte postopke v tem razdelku.
74
Poglavje 10 Vzdrževanje
OPOZORILO! Če želite preprečiti električni udar in ne želite poškodovati komponent, računalnika ne
čistite, ko je vklopljen.
Izklopite računalnik.
Odklopite omrežno napajanje.
Odklopite vse priklopljene zunanje naprave.
POZOR: Da bi preprečili poškodbe notranjih komponent, čistilnih sredstev ali tekočin ne pršite po
nobeni površini računalnika. Tekočine, ki pridejo v stik s površino, lahko trajno poškodujejo notranje
komponente.
Čiščenje zaslona (All-in-One ali prenosniki)
Zaslon previdno obrišite z mehko krpo brez nitk, ki ste jo navlažili z blagim čistilom za steklo, v
katerem ni alkohola. Preden zaprete pokrov zaslona, preverite, ali je zaslon suh.
Čiščenje stranic ali pokrova
Če želite očistiti stranice ali pokrov, uporabite mehko krpo iz mikrovlaken ali irhovino, ki ste jo navlažili
z eno od omenjenih čistilnih raztopin, ali pa uporabite ustrezne razkuževalne krpe za enkratno
uporabo.
OPOMBA: Pokrov računalnika čistite s krožnimi gibi, da boste odstranili čim več umazanije.
Čiščenje sledilne ploščice, tipkovnice ali miške
OPOZORILO! Za zmanjšanje možnosti električnega šoka ali poškodbe notranjih komponent
tipkovnice ne čistite s sesalnikom. Sesalnik lahko na tipkovnici pusti hišni prah in umazanijo.
POZOR: Če želite preprečiti poškodbe notranjih komponent, pazite, da tekočina ne pride med tipke.
●
Če želite očistiti sledilno ploščico, tipkovnico ali miško, uporabite mehko krpo iz mikrovlaken ali
irhovino, ki ste jo navlažili z eno od omenjenih čistilnih raztopin, ali pa uporabite ustrezne
razkuževalne krpe za enkratno uporabo.
●
Če želite preprečiti lepljenje tipk in odstraniti prah, vlakna ter delce pod tipkami, uporabite
pločevinko stisnjenega zraka z dolgim cevastim nastavkom.
Čiščenje računalnika
75
Posodabljanje programov in gonilnikov
HP priporoča redno posodabljanje programov in gonilnikov na najnovejše različice. Najnovejše
različice lahko prenesete s spletnega mesta http://www.hp.com/support. Lahko se tudi registrirate za
prejemanje samodejnih obvestil o posodobitvah, ko so te na voljo.
Uporaba programa SoftPaq Download Manager
HP SoftPaq Download Manager (SDM) je orodje za hiter dostop do informacij SoftPaq za HP-jeve
poslovne računalnike, ki ne zahteva številke SoftPaq. S tem orodjem lahko preprosto poiščete
dodatke SoftPaq in jih prenesete ter razširite.
Orodje SoftPaq Download Manager s HP-jevega mesta FTP bere in prenaša objavljeno datoteko z
zbirko podatkov, ki vsebuje podatke o modelu računalnika in informacije SoftPaq. V orodju SoftPaq
Download Manager lahko določite enega ali več modelov računalnikov, za katere želite ugotoviti, ali
je za njih na voljo prenos dodatkov SoftPaq.
SoftPaq Download Manager na HTP-jevem mestu FTP preveri, ali so na voljo posodobitve za zbirko
podatkov in programsko opremo. Če jih najde, jih samodejno prenese in uporabi.
SoftPaq Download Manager lahko prenesete s HP-jevega spletnega mesta. Če želite z njim prenašati
dodatke SoftPaq, morate najprej prenesti in namestiti program. Pojdite na http://www.hp.com/go/sdm
in upoštevajte navodila za prenos in namestitev programa SoftPaq Download Manager.
Prenos dodatkov SoftPaq:
▲
Na začetnem zaslonu vnesite s. V iskalno polje vnesite softpaq in izberite HP SoftPaq
Download Manager. Sledite navodilom za prenos paketov SoftPaq.
OPOMBA: Če funkcija nadzora uporabniških računov prikaže poziv, kliknite Yes (Da).
76
Poglavje 10 Vzdrževanje
11 Varnostno kopiranje in obnovitev
Podatke zaščitite tako, da s pripomočki Windows za varnostno kopiranje in obnavljanje ustvarite
varnostne kopije posameznih datotek in map ali celotnega trdega diska ali pa ustvarite medije za
popravilo sistema (samo nekateri modeli) z uporabo dodatnega zunanjega optičnega pogona oziroma
sistemskih obnovitvenih točk. Če se sistem ne odziva, lahko z varnostnimi kopijami datotek obnovite
vsebino svojega računalnika.
Na začetnem zaslonu vnesite obnovi, kliknite Nastavitve in s seznama izberite želeno možnost.
OPOMBA: Za podrobna navodila o različnih možnostih varnostnega kopiranja in obnavljanja v
Pomoči in podpori poiščite te teme.
V primeru nestabilnosti sistema HP priporoča, da natisnete postopke obnovitve in jih shranite za
poznejšo uporabo.
OPOMBA: Operacijski sistem Windows ima funkcijo za nadzor uporabniškega računa za izboljšanje
varnosti računalnika. Morda boste morali dati dovoljenje ali vnesti geslo za opravila, npr. namestitev
programske opreme, uporabo orodij ali spreminjanje nastavitev operacijskega sistema Windows.
Dodatne informacije poiščite v Pomoči in podpori sistema Windows.
Ustvarjanje varnostnih kopij podatkov
Obnovitev po okvari sistema je enaka najnovejši varnostni kopiji. Medij za obnovitev sistema in
začetno varnostno kopijo naredite takoj po namestitvi sistema. Ob dodajanju nove programske
opreme in podatkovnih datotek bi morali redno ustvarjati varnostne kopije sistema in vzdrževati čim
novejšo varnostno kopijo.
Dodatne informacije o funkcijah za varnostne kopiranje Windows poiščite v Pomoči in podpori
sistema Windows.
Izvedba obnovitve sistema
V primeru okvare sistema ali nestabilnosti ima računalnik na voljo naslednja orodja za obnovitev
datotek:
●
Orodja za obnovitev sistema Windows: Orodje varnostnega kopiranja in obnovitve v sistemu
Windows lahko uporabite za obnavljanje informacij, za katere ste prej naredili varnostno kopijo.
Uporabite lahko tudi orodje za samodejno odpravljanje napak v sistemu Windows, da odpravite
težave, zaradi katerih se operacijski sistem Windows morda ne zaganja pravilno.
●
Orodja za obnovitev f11: Orodja za obnovitev f11 lahko uporabite za povrnitev izvirne slike
trdega diska. Slika vključuje operacijski sistem Windows in programe, ki so tovarniško
nameščeni.
OPOMBA: Če računalnika ne morete zagnati in ne morete uporabiti medijev za popravilo sistema, ki
ste jih predhodno ustvarili (samo pri nekaterih modelih), morate kupiti DVD z operacijskim sistemom
Windows, s katerim boste znova zagnali računalnik in popravili operacijski sistem. Dodatne
informacije najdete v razdelku Uporaba medija z operacijskim sistemom Windows (kupite ga posebej)
na strani 79.
Ustvarjanje varnostnih kopij podatkov
77
Uporaba orodja za obnovitev operacijskega sistema Windows
Če želite obnoviti informacije, ki ste jih pred tem varnostno kopirali, v Pomoči in podpori sistema
Windows poiščite korake za obnavljanje datotek in map.
Za obnovitev podatkov s funkcijo samodejnega popravila sledite naslednjim korakom:
POZOR: Nekatere možnosti orodja za popravilo ob zagonu bodo popolnoma izbrisale in formatirale
trdi disk. Vse datoteke, ki ste jih ustvarili, in vsa programska oprema, ki ste jo namestili v računalnik,
se trajno izbrišejo. Ko je ponovno formatiranje končano, postopek obnovitve obnovi operacijski
sistem, gonilnike, programsko opremo in orodja iz varnostne kopije, ki ste jo uporabili pri obnovitvi.
1.
Če je možno, varnostno kopirajte vse osebne datoteke.
2.
Če je možno, preverite, ali je na voljo particija z obnovitvenim posnetkom ali particija Windows.
Na začetnem zaslonu vnesite datoteka in kliknite Raziskovalec.
– ali –
na začetnem zaslonu vnesite pc in izberite This PC (Ta računalnik).
OPOMBA: Če particije Windows in particije z obnovitvenim posnetkom ni na seznamu, boste
morali operacijski sistem in programe obnoviti s pomočjo DVD-ja z operacijskim sistemom
Windows in medija Driver Recovery (Obnovitev gonilnikov) (oboje morate kupiti posebej).
Dodatne informacije najdete v razdelku Uporaba medija z operacijskim sistemom Windows
(kupite ga posebej) na strani 79.
3.
Če sta na seznamu particija Windows in particija z obnovitvenim posnetkom, ponovno zaženite
računalnik, tako da pritisnete in pridržite tipko shift in kliknete Ponovni zagon.
4.
Izberite Odpravljanje težav, nato pa Dodatne možnosti in Popravilo ob zagonu.
5.
Upoštevajte navodila na zaslonu.
OPOMBA: Za dodatne informacije o obnovitvi podatkov z uporabo orodij Windows v Pomoči in
podpori sistema Windows poiščite te teme.
Uporaba orodja za obnovitev f11
POZOR: S tipko f11 popolnoma izbrišete vsebino trdega diska in ponovno formatirate trdi disk. Vse
datoteke, ki ste jih ustvarili, in vsa programska oprema, ki ste jo namestili v računalnik, se trajno
izbrišejo. Orodje za obnovitev f11 znova namesti operacijski sistem ter programe in gonilnike HP, ki
so bili nameščeni v tovarni. Programsko opremo, ki ni bila nameščena v tovarni, je treba znova
namestiti.
Če želite povrniti izvirno sliko trdega diska z orodjem za obnovitev f11:
1.
Če je možno, varnostno kopirajte vse osebne datoteke.
2.
Če je mogoče, preverite, ali je na voljo particija z obnovitvenim posnetkom: na začetnem
zaslonu vnesite pc in izberite This PC (Ta računalnik).
OPOMBA: Če particije z obnovitvenim posnetkom ni na seznamu, boste morali operacijski
sistem in programe obnoviti s pomočjo medija z operacijskim sistemom Windows in medija
Driver Recovery (Obnovitev gonilnikov) (oboje morate kupiti posebej). Dodatne informacije
najdete v razdelku Uporaba medija z operacijskim sistemom Windows (kupite ga posebej)
na strani 79.
78
Poglavje 11 Varnostno kopiranje in obnovitev
3.
Če je particija z obnovitvenim posnetkom na seznamu, znova zaženite računalnik in nato
pritisnite esc, ko se na dnu zaslona prikaže sporočilo »Press the ESC key for Startup Menu«
(Pritisnite tipko ESC za prikaz zagonskega menija).
4.
Pritisnite f11, ko se na zaslonu prikaže sporočilo »Press <F11> for recovery« (Za obnovitev
pritisnite <F11>).
5.
Upoštevajte navodila na zaslonu.
Uporaba medija z operacijskim sistemom Windows (kupite ga posebej)
Za naročilo DVD-ja z operacijskim sistemom Windows se obrnite na podporo. Glejte knjižico
Mednarodne telefonske številke, priloženo računalniku. Podatke za stik lahko poiščete tudi na
spletnem mestu HP. Pojdite na http://www.hp.com/support, izberite svojo državo ali svoje območje in
upoštevajte navodila na zaslonu.
POZOR: Medij z operacijskim sistemom Windows povsem izbriše vsebino trdega diska in ga znova
formatira. Vse datoteke, ki ste jih ustvarili, in vsa programska oprema, ki ste jo namestili v računalnik,
se trajno izbrišejo. Ko je ponovno formatiranje končano, vam postopek obnovitve pomaga obnoviti
operacijski sistem, gonilnike, programsko opremo in orodja.
Postopek za izvedbo celotne namestitve operacijskega sistema z DVD-jem operacijskega sistema
Windows:
OPOMBA: Ta postopek lahko traja nekaj minut.
1.
Če je možno, varnostno kopirajte vse osebne datoteke.
2.
V izbirni zunanji optični pogon vstavite DVD z operacijskim sistemom Windows in nato znova
zaženite računalnik.
3.
Ko se pokaže obvestilo, pritisnite katero koli tipko na tipkovnici.
4.
Upoštevajte navodila na zaslonu.
Ko je namestitev končana:
1.
Izvrzite medij z operacijskim sistemom Windows in vstavite medij Driver Recovery (Obnovitev
gonilnikov).
2.
Najprej namestite gonilnike za omogočanje strojne opreme, nato pa še priporočene programe.
Uporaba možnosti Windows Refresh ali Windows Reset
Če računalnik ne deluje pravilno in morate znova vzpostaviti stabilnost sistema, možnost Windows
Refresh (Osvežitev Windows) omogoča svež začetek, pri čemer ohranite tisto, kar vam je
pomembno.
Možnost ponastavitve sistema Windows omogoča natančno formatiranje ali odstranitev osebnih
podatkov, preden računalnik prodate ali reciklirate. Več informacij o teh funkcijah najdete v Pomoči in
podpori sistema Windows.
Uporaba funkcije HP Software Setup
S funkcijo HP Software Setup lahko znova namestite gonilnike ali izberete programsko opremo, ki ne
deluje pravilno ali je bila izbrisana.
Izvedba obnovitve sistema
79
80
1.
Na začetnem zaslonu vnesite HP Software Setup.
2.
Odprite HP Software Setup.
3.
Za ponovno namestitev gonilnikov ali izbiro programske opreme sledite navodilom na zaslonu.
Poglavje 11 Varnostno kopiranje in obnovitev
12 Computer Setup (BIOS), MultiBoot in HP
PC Hardware Diagnostics (UEFI)
Uporaba orodja Computer Setup
Computer Setup ali BIOS (Basic Input/Output System) upravlja komunikacijo med vsemi vhodnimi in
izhodnimi napravami v sistemu (npr. pogoni, zaslon, tipkovnica, miška in tiskalnik). Computer Setup
vsebuje nastavitve za vrste zunanjih naprav, ki so nameščene, postopek zagona računalnika ter
velikost sistemskega in razširjenega pomnilnika.
OPOMBA: Pri spremembah v orodju Computer Setup bodite zelo previdni. Zaradi napak računalnik
morda ne bo deloval pravilno.
Zagon orodja Computer Setup
OPOMBA: Zunanja tipkovnica ali miška, povezana prek vrat USB. se lahko uporablja z orodjem
Computer Setup samo, če je omogočena podpora za starejši USB.
Za zagon orodja Computer Setup sledite naslednjim korakom:
1.
Vklopite ali znova zaženite računalnik in nato pritisnite tipko esc, ko se na dnu zaslona prikaže
sporočilo »Press the ESC key for Startup Menu« (Pritisnite tipko ESC za prikaz zagonskega
menija).
2.
Pritisnite f10, da odprete nastavitve računalnika.
Pomikanje in izbiranje v orodju Computer Setup
Za pomikanje in izbiranje v orodju Computer Setup sledite naslednjim korakom:
1.
Vklopite ali znova zaženite računalnik in nato pritisnite tipko esc, ko se na dnu zaslona prikaže
sporočilo »Press the ESC key for Startup Menu« (Pritisnite tipko ESC za prikaz zagonskega
menija).
OPOMBA: Za pomikanje in izbiranje v orodju Computer Setup lahko uporabite kazalno
napravo (sledilno ploščico, kazalno palico ali miško USB) ali tipkovnico.
2.
Pritisnite f10, da odprete nastavitve računalnika.
●
Če želite izbrati meni ali element menija, uporabite tipko tab in puščične tipke, nato
pritisnite enter, ali pa element kliknite s kazalno napravo.
●
Če se želite pomakniti gor ali dol, v zgornjem desnem kotu zaslona kliknite puščico za
pomik navzgor oz. navzdol ali pa uporabite ustrezno puščično tipko na tipkovnici.
●
Za zapiranje odprtih pogovornih oken in vrnitev na glavni zaslon orodja Computer Setup
pritisnite esc in nato sledite navodilom na zaslonu.
Za izhod iz orodja Computer Setup izberite enega od teh načinov:
●
Če želite zapustiti menije orodja Computer Setup brez shranjevanja sprememb:
V spodnjem desnem kotu zaslona kliknite ikono Exit (Izhod) in upoštevajte navodila na zaslonu.
Uporaba orodja Computer Setup
81
– ali –
S tipkami s puščicami izberite Main (Glavno) > Ignore Changes and Exit (Prezri spremembe in
končaj), nato pa pritisnite enter.
●
Če želite shraniti spremembe in zapustiti menije orodja Computer Setup:
Kliknite ikono za shranjevanje v spodnjem desnem kotu zaslona in sledite navodilom na zaslonu.
– ali –
S tipkami s puščicami izberite Main (Glavno) > Save Changes and Exit (Shrani spremembe in
končaj), nato pa pritisnite enter.
Spremembe se uveljavijo ob vnovičnem zagonu računalnika.
Ponastavitev tovarniških nastavitev v orodju Computer Setup
OPOMBA: Če obnovite privzete nastavitve, to ne bo spremenilo načina trdega diska.
Za vrnitev vseh nastavitev v orodju Computer Setup na vrednosti, ki so bile nastavljene v tovarni,
sledite naslednjim korakom:
1.
Vklopite ali znova zaženite računalnik in nato pritisnite tipko esc, ko se na dnu zaslona prikaže
sporočilo »Press the ESC key for Startup Menu« (Pritisnite tipko ESC za prikaz zagonskega
menija).
2.
Pritisnite f10, da odprete nastavitve računalnika.
3.
S kazalno napravo ali puščičnimi tipkami izberite Main (Glavno) > Restore Defaults (Obnovi
privzete nastavitve).
4.
Upoštevajte navodila na zaslonu.
5.
Če želite shraniti spremembe in zapustiti program, v spodnjem desnem kotu zaslona kliknite
Save (Shrani) in nato sledite navodilom na zaslonu.
– ali –
S tipkami s puščicami izberite Main (Glavno) > Save Changes and Exit (Shrani spremembe in
končaj), nato pa pritisnite enter.
Spremembe se uveljavijo ob vnovičnem zagonu računalnika.
OPOMBA: Nastavitve gesla in jezikovne nastavitve se ne spremenijo, ko obnovite privzete
tovarniške nastavitve.
Posodabljanje BIOS-a
Na HP-jevem spletnem mestu so morda na voljo posodobljene različice BIOS-a.
Večina posodobitev BIOS-a na HP-jevem spletnem mestu je na voljo v stisnjenih datotekah SoftPaq.
Nekateri paketi za prenos vsebujejo datoteko Readme.txt z informacijami o namestitvi in odpravljanju
težav.
Ugotavljanje različice BIOS-a
Če želite ugotoviti, ali so med razpoložljivimi posodobitvami BIOS-a na voljo različice, ki so novejše
od trenutno nameščene različice v računalniku, morate vedeti, katera različica je trenutno nameščena
v računalniku.
82
Poglavje 12 Computer Setup (BIOS), MultiBoot in HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)
Podatke o različici BIOS-a (znane tudi kot datum pomnilnika ROM in sistemski BIOS) lahko prikažete
tako, da pritisnete fn + esc (če ste v operacijskem sistemu Windows) ali v programu Computer Setup.
1.
Zaženite orodje Computer Setup.
2.
S kazalno napravo ali puščičnimi tipkami izberite Main (Glavno) > System Information (Podatki o
sistemu).
3.
Če želite zapreti program Computer Setup, ne da bi shranili spremembe, v spodnjem desnem
kotu zaslona kliknite ikono Exit (Končaj) in sledite navodilom na zaslonu.
– ali –
S tipkami s puščicami izberite Main (Glavno) > Ignore Changes and Exit (Prezri spremembe in
končaj), nato pa pritisnite enter.
Prenos posodobitve BIOS-a
POZOR: Če želite preprečiti poškodbo računalnika ali neuspešno namestitev, prenesite in
namestite posodobitve BIOS-a le, ko je računalnik z napajalnikom priklopljen na zanesljiv vir
zunanjega napajanja. Ne prenašajte ali nameščajte posodobitev BIOS-a, če se računalnik napaja iz
akumulatorja, če je v dodatni združitveni napravi ali je priklopljen na dodatni vir napajanja. Med
prenašanjem in namestitvijo upoštevajte ta navodila:
Če ne želite prekiniti napajanja računalnika, naj napajalni kabel ostane priključen v vtičnici.
Ne zaustavite računalnika in ne preklopite v stanje spanja.
Ne vstavite, odstranite, priklopite ali odklopite nobene naprave ali kabla.
1.
Na začetnem zaslonu vnesite HP Support Assistant in izberite program HP Support
Assistant.
2.
Izberite Posodobitve in popravki, nato pa izberite Preveri, ali so na voljo HP-jeve posodobitve.
3.
Upoštevajte navodila na zaslonu.
4.
V področju za prenos storite naslednje:
a.
Poiščite najnovejšo posodobitev BIOS-a in jo primerjajte s trenutno nameščeno različico
BIOS-a v računalniku. Zapišite si datum, ime ali drug identifikator. Te podatke boste morda
potrebovali za iskanje posodobitve, potem ko jo boste prenesli na svoj trdi disk.
b.
Če želite prenesti izbrano datoteko na trdi disk, sledite navodilom na zaslonu.
Če je posodobitev novejša od vašega BIOS-a, si zabeležite pot do lokacije na trdem disku,
kamor je prenesena posodobitev BIOS-a. Ta podatek boste potrebovali, ko boste
pripravljeni na namestitev posodobitve.
OPOMBA: Če je računalnik povezan v omrežje, se pred namestitvijo kakršnih koli posodobitev
programske opreme, še posebej posodobitev sistemskega BIOS-a, obrnite na skrbnika omrežja.
Postopki za namestitev BIOS-a se razlikujejo. Po končanem prenosu upoštevajte navodila na
zaslonu. Če navodila niso prikazana, storite naslednje:
1.
Na začetnem zaslonu vnesite raziskovalec, nato pa izberite Raziskovalec.
2.
Kliknite oznako trdega diska. Ime trdega diska je običajno Lokalni disk (C:).
3.
Uporabite pot, ki ste jo prej zabeležili, in na trdem disku odprite mapo, ki vsebuje posodobitev.
Uporaba orodja Computer Setup
83
4.
Dvokliknite datoteko s pripono .exe (npr. imedatoteke.exe).
Namestitev BIOS-a se začne.
5.
Sledite navodilom na zaslonu, če želite dokončati namestitev.
OPOMBA: Ko se na zaslonu prikaže sporočilo o uspešni namestitvi, lahko s trdega diska izbrišete
preneseno datoteko.
Uporaba programa MultiBoot
O zaporedju zagonskih naprav
Ko se računalnik zažene, se sistem poskuša zagnati s pomočjo omogočenih naprav. Orodje
MultiBoot, ki je tovarniško omogočeno, nadzoruje vrstni red, v katerem sistem izbira zagonsko
napravo. Zagonske naprave so optični pogoni, disketni pogoni, kartica omrežnega vmesnika (NIC),
trdi diski in naprave USB. Zagonske naprave vsebujejo zagonske medije ali datoteke, ki jih računalnik
potrebuje za zagon in normalno delovanje.
OPOMBA: Nekatere zagonske naprave morajo biti omogočene v orodju Computer Setup, preden jih
lahko vključite v zagonsko zaporedje.
Vrstni red, v katerem računalnik išče zagonske naprave, lahko spremenite tako, da v programu
Computer Setup spremenite zaporedje zagonskih naprav. Ko se na dnu zaslona prikaže sporočilo
»Press the ESC key for Startup Menu« (Pritisnite tipko ESC za prikaz zagonskega menija), lahko
pritisnete tudi tipko esc, nato pa pritisnite f9. Če pritisnete tipko f9, se prikaže meni s trenutnimi
zagonskimi napravami, ki jih lahko izberete. S funkcijo MultiBoot Express pa lahko nastavite, da vas
računalnik pri vsakem vklopu ali vnovičnem zagonu računalnika pozove o izbiri zagonskega mesta.
Izbira možnosti za MultiBoot
MultiBoot lahko uporabite na naslednje načine:
●
Za nastavitev novega zagonskega zaporedja, ki ga uporablja računalnik pri vsakem zagonu,
tako da spremenite zagonsko zaporedje v orodju Computer Setup.
●
Za dinamično izbiranje zagonske naprave pritisnete tipko esc, ko se na dnu zaslona prikaže
sporočilo »Press the ESC key for Startup Menu« (Pritisnite tipko ESC za prikaz zagonskega
menija) in nato pritisnite tipko f9 za vstop v meni Boot Device Options (Možnosti zagonske
naprave).
●
Za uporabo funkcije MultiBoot Express za nastavitev spremenljivih zagonskih zaporedij. Ta
funkcija vas ob vsakem zagonu ali vnovičnem zagonu računalnika vpraša po zagonski napravi.
Nastavitev novega zagonskega zaporedja v orodju Computer Setup
Za zagon orodja Computer Setup in nastavitev zagonskega zaporedja, ki ga uporablja računalnik pri
vsakem zagonu ali vnovičnem zagonu, naredite naslednje:
84
1.
Vklopite ali znova zaženite računalnik in nato pritisnite tipko esc, ko se na dnu zaslona prikaže
sporočilo »Press the ESC key for Startup Menu« (Pritisnite tipko ESC za prikaz zagonskega
menija).
2.
Pritisnite f10, da odprete nastavitve računalnika.
3.
S kazalno napravo ali tipkami s puščicami izberite eno od naslednjih možnosti.
Poglavje 12 Computer Setup (BIOS), MultiBoot in HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)
●
Advanced (Dodatno)> Boot Options (Možnosti zagona) > UEFI Boot Order (Zagonsko
zaporedje UEFI) > UEFI Hybrid (Hibrid UEFI)
●
Advanced (Dodatno)> Boot Options (Možnosti zagona) > UEFI Boot Order (Zagonsko
zaporedje UEFI) > UEFI Native Boot mode (Izvorni zagonski način UEFI)
●
Advanced (Dodatno)> Boot Options (Možnosti zagona) > Legacy Boot Order (Starejši vrstni
red zagona) > UEFI Native Boot mode (Izvorni zagonski način UEFI)
Pritisnite enter.
4.
Če želite napravo v zagonskem zaporedju premakniti na višje mesto, s kazalno napravo kliknite
puščično tipko navzgor ali pritisnite tipko +.
– ali –
Če želite napravo v zagonskem zaporedju premakniti na nižje mesto, s kazalno napravo kliknite
puščično tipko navzdol ali pritisnite tipko -.
5.
Če želite shraniti spremembe in zapreti orodje Computer Setup, v spodnjem levem kotu zaslona
kliknite Save (Shrani), nato sledite navodilom na zaslonu.
– ali –
S tipkami s puščicami izberite Main (Glavno) > Save Changes and Exit (Shrani spremembe in
končaj), nato pa pritisnite enter.
Dinamično izbiranje zagonske naprave z uporabo tipke f9
Za dinamično izbiranje zagonske naprave za trenutni postopek zagona naredite naslednje:
1.
Odprite meni Select Boot Device (Izbira zagonske naprave) tako, da vklopite ali znova zaženete
računalnik in nato pritisnete tipko esc, ko se na dnu zaslona prikaže sporočilo »Press the ESC
key for Startup Menu« (Pritisnite tipko ESC za prikaz zagonskega menija).
2.
Pritisnite f9.
3.
S kazalno napravo ali tipkami s puščicami izberite zagonsko napravo in nato pritisnite tipko
enter.
Nastavitev poziva MultiBoot Express
Za zagon orodja Computer Setup in nastavitev računalnika za prikaz menija za zagonski položaj
MultiBoot pri vsakem zagonu ali vnovičnem zagonu računalnika naredite naslednje:
1.
Vklopite ali znova zaženite računalnik in nato pritisnite tipko esc, ko se na dnu zaslona prikaže
sporočilo »Press the ESC key for Startup Menu« (Pritisnite tipko ESC za prikaz zagonskega
menija).
2.
Pritisnite f10, da odprete nastavitve računalnika.
3.
S kazalno napravo ali puščičnimi tipkami izberite Advanced (Napredno) > Boot Options
(Možnosti zagona) > MultiBoot Express Boot Popup Delay (Sec) (Zakasnitev pojavnega okna za
zagon MultiBoot Express (sek)) in pritisnite enter.
4.
V polju Multiboot Express Popup Delay (Sec) (Zakasnitev pojavnega okna Multiboot Express
[sek]) določite čas v sekundah, ko bo računalnik izpisal zagonske lokacije, preden izbere
Uporaba programa MultiBoot
85
privzeto lokacijo iz nastavitev MultiBoot. (Če izberete 0, se zagonski meni Express Boot ne
prikaže.)
5.
Če želite shraniti spremembe in zapreti orodje Computer Setup, v spodnjem levem kotu zaslona
kliknite Save (Shrani), nato sledite navodilom na zaslonu.
– ali –
S tipkami s puščicami izberite Main (Glavno) > Save Changes and Exit (Shrani spremembe in
končaj), nato pa pritisnite enter.
Spremembe se uveljavijo ob vnovičnem zagonu računalnika.
Vnos možnosti za MultiBoot
Ko se med zagonom prikaže meni Express Boot, imate te možnosti:
●
Če želite v meniju Express Boot določiti zagonsko napravo, v dodeljenem času izberite želeno
možnost in nato pritisnite enter.
●
Če želite preprečiti, da bi se računalnik ponastavil na trenutno nastavljene nastavitve za
MultiBoot, pred iztekom omejitvenega časa pritisnite katero koli tipko. Računalnik se ne bo
zagnal, dokler ne izberete zagonske naprave in pritisnete tipke enter.
●
Če želite, da se računalnik zažene v skladu s trenutno nastavljenimi nastavitvami za MultiBoot,
počakajte, da preteče omejitveni čas.
Uporaba orodja HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)
HP PC Hardware Diagnostics je vmesnik UEFI (Unified Extensible Firmware Interface), ki omogoča
zagon diagnostičnih preskusov, s katerimi ugotovite, ali strojna oprema računalnika deluje pravilno.
Orodje se izvaja zunaj operacijskega sistema, da lahko izolira napake v strojni opremi od težav, ki jih
povzročijo komponente operacijskega sistema ali druge komponente programske opreme.
Zagon programa HP PC Hardware Diagnostics UEFI:
1.
Vklopite ali znova zaženite računalnik, hitro pritisnite esc in nato pritisnite f2.
BIOS poišče diagnostična orodja na treh mestih v tem zaporedju:
a.
Priključeni pogon USB
OPOMBA: Za prenos programa HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) v pogon USB glejte
Prenos programa HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) v napravo USB na strani 86.
2.
b.
Trdi disk
c.
BIOS
Ko se odpre diagnostično orodje, s pomočjo tipk s puščicami izberite vrsto diagnostičnega
preskusa, ki jo želite izvesti, nato pa upoštevajte navodila na zaslonu.
OPOMBA: Če želite zaustaviti diagnostični preizkus, pritisnite tipko esc.
Prenos programa HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) v napravo USB
OPOMBA: Navodila za prenos orodja HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) so na voljo le v
angleščini.
Obstajata dve možnosti za prenos HP PC Hardware Diagnostics v naprave USB:
86
Poglavje 12 Computer Setup (BIOS), MultiBoot in HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)
Možnost 1: Domača stran programa HP PC Diagnostics – omogoča dostop do najnovejše različice
UEFI
1.
Obiščite spletno mesto http://hp.com/go/techcenter/pcdiags.
2.
Kliknite povezavo UEFI prenesti , in nato izberite Zaženi.
Možnost 2: Strani za podporo in gonilnike – omogočajo prenose za določen izdelek za predhodne in
novejše različice
1.
Obiščite spletno mesto http://www.hp.com.
2.
Pokažite na možnost Support (Podpora) na vrhu strani, nato pa kliknite Download Drivers
(Prenesi gonilnike).
3.
V besedilno polje vnesite ime izdelka, nato pa kliknite Go (Naprej).
– ali –
Če želite, da HP samodejno odkrije vaš izdelek, kliknite Find Now (Najdi zdaj).
4.
Izberite model računalnika in operacijski sistem.
5.
V razdelku Diagnostic (Diagnostika) kliknite HP UEFI Support Environment (Okolje HP za
podporo UEFI).
– ali –
Kliknite Download (Prenos) in izberite Run (Zaženi).
Uporaba orodja HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)
87
13 Podpora
Stik s podporo
Če med informacijami v tem uporabniškem priročniku ali v orodju HP Support Assistant ne najdete
odgovorov na svoja vprašanja, se lahko obrnete na podporo. Za podporo v ZDA obiščite spletno
mesto http://www.hp.com/go/contactHP. Za podporo po svetu obiščite spletno mesto
http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html.
Ta stran vam omogoča:
●
Spletni klepet s HP-jevim strokovnjakom.
OPOMBA: Če klepet o podpori ni na voljo v želenem jeziku, je na voljo v angleščini.
88
●
Podporo po e-pošti.
●
Iskanje telefonskih številk podpore.
●
Iskanje HP-jevega servisnega centra.
Poglavje 13 Podpora
Nalepke
Na nalepkah na računalniku so informacije, ki jih boste morda potrebovali pri odpravljanju sistemskih
težav ali uporabi računalnika v drugih državah:
POMEMBNO: Vse nalepke, opisane v tem razdelku, so na enem od treh mest, ki je odvisno od
modela vašega računalnika: prilepljene na spodnjo stran računalnika, v ležišču za akumulator ali pod
vrati za dostop do pomnilniškega modula.
●
Servisna nalepka – navaja pomembne informacije za prepoznavanje računalnika. Če stopite v
stik s službo za podporo, bo najverjetneje zahtevala serijsko številko in morda tudi številko
izdelka ali modela. Te številke poiščite, preden stopite v stik s službo za podporo.
Komponenta
●
(1)
Serijska številka
(2)
Številka izdelka
(3)
Garancijsko obdobje
Nalepka potrdila o pristnosti Microsoft® (samo pri nekaterih modelih) – vsebuje ključ izdelka
Windows. Ključ izdelka boste morda potrebovali za posodabljanje ali odpravljanje težav z
operacijskim sistemom. Platforme HP, na katerih je prednameščen sistem Windows 8 ali
Windows 8.1, nimajo fizične nalepke, pač pa elektronsko nameščen digitalni ključ izdelka.
OPOMBA: Operacijski sistemi Microsoft ob vnovični namestitvi operacijskega sistema
Windows 8 ali Windows 8.1 z načini za obnovitev, ki jih je odobril HP, samodejno prepoznajo in
aktivirajo ta digitalni ključ izdelka.
●
Upravne nalepke – vsebujejo upravne informacije o računalniku.
●
Nalepke s potrdilom za uporabo v brezžičnem omrežju – vsebujejo informacije o dodatnih
brezžičnih napravah, ki so na voljo pri nekaterih modelih, in odobritvene oznake nekaterih držav
ali regij, v katerih je bila odobrena uporaba teh naprav.
Nalepke
89
14 Specifikacije
●
Napajalni vhod
●
Delovno okolje
Napajalni vhod
Informacije o napajanju v tem razdelku vam lahko pomagajo, če nameravate z računalnikom potovati
v tujino.
Računalnik deluje z enosmernim napajanjem, ki se lahko napaja iz izmeničnega ali enosmernega
vira. Vir omrežnega napajanja mora imeti nazivno vrednost 100–240 V in 50–60 Hz. Računalnik lahko
napajate iz samostojnega vira enosmerne napetosti, vendar priporočamo, da uporabljate le
napajalnik ali napajalni kabel, ki ga je za ta računalnik odobrilo podjetje HP.
Računalnik lahko deluje z enosmernim tokom v okviru naslednjih specifikacij.
Napajalni vhod
Napetost
Delovna napetost in tok
19,5 V pri enosmernem toku 2,31 A – 45 W
19,5 V pri enosmernem toku 3,33 A – 65 W
OPOMBA: Ta izdelek je zasnovan za napajalne sisteme IT na Norveškem s fazno napetostjo, ki ne
presega 240 V rms.
OPOMBA: Delovna napetost in tok računalnika sta navedena na upravni nalepki.
Delovno okolje
Faktor
Metrični sistem
ZDA
Delovna (zapisovanje na optični disk)
od 5 do 35 °C
od 41 do 95 °F
Nedelovna
od –20 do 60 °C
od –4 do 140 °F
Delovna
od 10 do 90 %
od 10 do 90 %
Nedelovna
od 5 do 95 %
od 5 do 95 %
Delovna
od –15 m do 3.048 m
od –50 do 10.000 čevljev
Nedelovna
od –15 m do 12.192 m
od –50 do 40.000 čevljev
Temperatura
Relativna vlažnost (brez kondenzacije)
Najvišja nadmorska višina (brez pritiska)
90
Poglavje 14 Specifikacije
A
Potovanje z računalnikom
Za najboljše rezultate upoštevajte naslednja navodila za potovanje in prenašanje:
●
Računalnik pripravite za potovanje ali prenašanje:
◦
Naredite varnostno kopijo podatkov.
◦
Odstranite vse diske in vse zunanje pomnilniške kartice, kot so pomnilniške kartice.
POZOR: Da zmanjšate možnost poškodbe računalnika, poškodbe pogona ali izgube
podatkov, iz pogona odstranite vse nosilce podatkov. To storite še pred odstranitvijo
pogona iz ležišča in pred prenašanjem, shranjevanjem ali potovanjem s pogonom.
◦
Izklopite in nato izključite vse zunanje naprave.
◦
Zaustavite računalnik.
●
S seboj vzemite varnostno kopijo svojih podatkov. Varnostno kopijo hranite ločeno na
računalniku.
●
Če potujete z letalom, računalnik vzemite s sabo kot ročno prtljago. Ne predajajte ga skupaj z
drugimi torbami.
POZOR: Pogona ne izpostavljajte magnetnim poljem. Varnostne naprave, ki uporabljajo
magnetno polje, so na primer detektorji kovin, skozi katere morate na letališčih, in ročni
detektorji kovin. Letališki tekoči trak in podobne varnostne naprave za preverjanje ročne prtljage
ne uporabljajo magnetnih polj, temveč rentgenske žarke, in pogonom ne škodijo.
●
Uporabo računalnika med letom mora odobriti prevoznik. Če nameravate računalnik uporabljati
med letom, za dovoljenje že vnaprej vprašajte prevoznika.
●
Če računalnika ne boste uporabljali več kot dva tedna in ga boste izklopili iz zunanjega
napajanja, akumulator odstranite in ga hranite posebej.
●
Če računalnik ali pogon prenašate, uporabite ustrezno zaščitno pakiranje in ga označite z
napisom »LOMLJIVO«.
●
Če ima računalnik nameščeno brezžično napravo ali HP-jev mobilni širokopasovni modul, npr.
napravo 802.11b/g, napravo GSM ali GPRS, utegne biti uporaba teh naprav v določenih okoljih
omejena. Tovrstne omejitve lahko veljajo na letalu, v bolnišnicah, v bližini eksplozivnih teles ter
na nevarnih območjih. Če ne veste natančno, katera pravila veljajo za uporabo določene
naprave, pred vklopom prosite za dovoljenje za uporabo.
●
Če potujete v tujino, upoštevajte naslednje predloge:
◦
Za vsako državo ali regijo, v katero potujete, preverite, kakšna je carinska zakonodaja
glede računalnikov.
◦
Za vsako območje, na katerem nameravate uporabljati računalnik, preverite zahteve glede
napajalnega kabla in napajalnika. Napetost, frekvenca in konfiguracija vtiča se lahko
razlikujejo.
OPOZORILO! Možnost električnega udara, požara ali poškodbe opreme boste zmanjšali
tako, da ne poskušate računalnika priklopiti na električno omrežje prek napetostnega
pretvornika za gospodinjske aparate.
91
B
Odpravljanje težav
Viri za odpravljanje težav
●
Povezave do spletnih mest in dodatne informacije o računalniku najdete v pripomočku HP
Support Assistant. Če želite odpreti program HP Support Assistant, na začetnem zaslonu
izberite HP Support Assistant.
OPOMBA: Nekatera orodja za preverjanje in popravilo zahtevajo internetno povezavo. HP
ponuja tudi dodatna orodja, ki ne zahtevajo internetne povezave.
●
Obrnite se na HP-jevo podporo. Za podporo v ZDA obiščite spletno mesto http://www.hp.com/
go/contactHP. Za podporo po svetu obiščite spletno mesto http://welcome.hp.com/country/us/en/
wwcontact_us.html.
Izbirate lahko med naslednjimi vrstami podpore:
◦
Spletni klepet s HP-jevim strokovnjakom.
OPOMBA: Če klepet ni na voljo v želenem jeziku, je na voljo v angleščini.
◦
HP-jeva podpora po e-pošti.
◦
Iskanje mednarodnih telefonskih številk podpore.
◦
Iskanje HP-jevega servisnega centra.
Odpravljanje težav
V naslednjih razdelkih je opisanih nekaj pogostih težav in rešitev zanje.
Računalnik se ne zažene
Če pritisnete gumb za napajanje in se računalnik ne vklopi, vam spodnji predlogi utegnejo pomagati
pri ugotavljanju, zakaj se računalnik ne zažene:
●
Če je računalnik priključen v električno vtičnico, preverite, ali ima vtičnica ustrezno napetost. To
preverite tako, da v vtičnico priključite drugo električno napravo.
OPOMBA: Uporabljajte samo napajalnik, ki ste ga dobili skupaj z računalnikom, oziroma
takšnega, ki ga je za uporabo s tem računalnikom odobrilo podjetje HP.
●
Če je računalnik priključen v zunanji vir napajanja, ki ni električno omrežje z izmeničnim tokom,
ga prek napajalnika priključite v vtičnico. Preverite, ali napajalni kabel in napajalnik delujeta
pravilno.
Računalniški zaslon je prazen
Če je zaslon prazen, vendar računalnika niste izključili, je lahko vzrok ena ali več teh nastavitev:
●
92
Računalnik je morda v stanju spanja. Za izhod iz načina spanja na kratko pritisnite gumb za
vklop/izklop. Stanje spanja je funkcija za varčevanje z energijo, ki izklopi zaslon. Stanje spanja
lahko sistem zažene, ko je računalnik vklopljen, a ga ne uporabljate, ali ko je akumulator
Dodatek B Odpravljanje težav
računalnika prazen. Z desno tipko miške kliknite ikono akumulatorja v področju za obvestila na
skrajni desni strani opravilne vrstice namizja Windows in nato kliknite Nastavitve.
●
Računalnik morda ni nastavljen tako, da bi sliko izpisal na računalniški zaslon. Za prenos slike
na računalniški zaslon pritisnite fn + f4. Če v računalnik priključite zunanjo napravo za
prikazovanje, se slika pri večini modelov lahko prikaže na računalniškem zaslonu ali na zunanji
napravi, ali pa na obeh napravah hkrati. Ko pritiskate fn + f4, preklapljate med prikazom na
računalniškem zaslonu, na eni ali več zunanjih napravah za prikazovanje ter hkratnim prikazom
na vseh napravah.
Programska oprema ne deluje pravilno
Če se programska oprema ne odziva ali deluje nenavadno, se pomaknite na zgornjo desno ali
spodnjo desno stran namizja sistema Windows ali začetnega zaslona in znova zaženite računalnik.
Ko se prikažejo čarobni gumbi, kliknite Nastavitve. Kliknite ikono Napajanje in nato Zaustavitev
sistema. Če na omenjeni način ne morete zagnati računalnika, glejte naslednji razdelek »Računalnik
je vklopljen, a se ne odziva na strani 93«.
Računalnik je vklopljen, a se ne odziva
Če je računalnik vklopljen, vendar se ne odziva na ukaze programske opreme ali tipkovnice, po vrsti
izvedite spodnje postopke za izklop v sili, dokler se računalnik ne izklopi:
POZOR: Postopki za zaustavitev v sili povzročijo izgubo neshranjenih podatkov.
●
Pritisnite gumb za vklop/izklop in ga pridržite vsaj 5 sekund.
●
Računalnik odklopite iz zunanjega napajanja in odstranite akumulator.
Računalnik je nenavadno topel
Za računalnik je povsem normalno, da je med uporabo na dotik nekoliko topel. Če pa je na dotik
nenavadno topel, se morda pregreva zaradi blokiranega prezračevanja.
Če sumite, da se računalnik pregreva, počakajte, da se ohladi na sobno temperaturo. Prepričajte se,
da nobena prezračevalna reža med uporabo računalnika ni blokirana.
OPOZORILO! Da zmanjšate možnost poškodb, povezanih s pregretjem računalnika, ga ne
polagajte neposredno v naročje in ne ovirajte zračnih ventilatorjev računalnika. Računalnik
uporabljajte samo na trdnih in ravnih površinah. Pretoka zraka ne smejo ovirati trdi predmeti, kot je
morebitni tiskalnik v neposredni bližini, ali mehki predmeti, npr. blazine, odeje ali oblačila. Poskrbite
tudi, da napajalnik med delovanjem ne bo v stiku s kožo ali mehkimi predmeti, kot so blazine,
preproge ali oblačila. Računalnik in napajalnik sta izdelana v skladu z mednarodnimi standardi za
varnost opreme za informacijsko tehnologijo (IEC 60950), ki opredeljujejo najvišjo dovoljeno
temperaturo površin, dostopnih uporabnikom.
OPOMBA: Ventilator v računalniku se samodejno zažene in hladi notranje dele ter tako preprečuje
pregretje. Normalno je, da se med delom notranji ventilator vklaplja in izklaplja.
Zunanja naprava ne deluje
Če zunanja naprava ne deluje pravilno, upoštevajte naslednje predloge:
●
Vklopite napravo v skladu z navodili proizvajalca.
●
Preverite, ali so vsi priključki na napravi trdno priključeni.
●
Preverite, ali ima naprava dovod električne energije.
Odpravljanje težav
93
●
Preverite, ali je naprava, predvsem če je starejša, združljiva z operacijskim sistemom.
●
Preverite, ali imate nameščene ustrezne in posodobljene gonilnike.
Brezžična omrežna povezava ne deluje
Če brezžična omrežna povezava ne deluje po pričakovanjih, upoštevajte te predloge:
●
Če želite omogočiti ali onemogočiti brezžično ali žično omrežno napravo, z desno tipko miške
kliknite ikono Omrežne povezave v območju za obvestila na skrajni desni strani opravilne vrstice
na namizju v sistemu Windows. Če želite omogočiti naprave, v možnosti menija potrdite
ustrezno potrditveno polje. Če želite onemogočiti napravo, počistite ustrezno potrditveno polje.
●
Prepričajte se, da je brezžična naprava vklopljena.
●
Preverite, ali je delovanje brezžičnih anten računalnika ovirano.
●
Prepričajte se, da sta kabelski modem ali modem DSL in njegov električni kabel pravilno
priključena in da lučke svetijo.
●
Prepričajte se, da sta brezžični usmerjevalnik ali dostopna točka pravilno priključena v napajalnik
in kabelski modem ali modem DSL ter da vse lučke svetijo.
●
Izključite in znova priključite vse kable ter izključite in znova vključite napajanje.
Zunanji dodatni optični disk se ne predvaja
●
Pred predvajanjem CD-ja ali DVD-ja shranite svoje delo in zaprite vse odprte programe.
●
Pred predvajanjem CD-ja ali DVD-ja se odjavite z interneta.
●
Plošča mora biti pravilno vstavljena.
●
Plošča mora biti čista. Po potrebi ploščo očistite s filtrirano vodo in krpo, ki ne pušča nitk. Ploščo
obrišite od sredine navzven.
●
Preverite, ali so na plošči praske. Če jih najdete, ploščo popravite s korekcijskim setom za
optične plošče, ki je na voljo v številnih trgovinah z elektroniko.
●
Pred predvajanjem plošče izključite stanje spanja.
Med predvajanjem plošče ne preklapljajte v stanje spanja. V nasprotnem primeru se prikaže
opozorilo s pozivom o nadaljevanju. Če se to opozorilo prikaže, kliknite No (Ne). Ko to storite, se
lahko računalnik odzove na enega od naslednjih načinov:
◦
Predvajanje se morda nadaljuje.
– ali –
◦
Predvajalno okno v večpredstavnostnem programu se morda zapre. Če želite nadaljevati
predvajanje plošče, kliknite gumb Predvajaj v večpredstavnostnem programu, da znova
zaženete ploščo. V redkih primerih boste morda morali zapustiti program in ga znova
zagnati.
Film ni viden na zunanjem zaslonu
94
1.
Če sta vklopljena tako zaslon računalnika kot zunanji zaslon, enkrat ali večkrat pritisnite fn + f4,
da preklopite med dvema zaslonoma.
2.
Nastavitve monitorja konfigurirajte tako, da bo zunanji zaslon primarni:
Dodatek B Odpravljanje težav
a.
Z desno tipko miške kliknite prazen prostor na namizju Windows in izberite Ločljivost
zaslona.
b.
Določite primarni in sekundarni zaslon.
OPOMBA: Pri uporabi obeh zaslonov se slika DVD ne bo pojavila na zaslonu, ki ste ga določili
kot sekundarnega.
Postopek zapisovanja podatkov na disk v dodatnem zunanjem optičnem disku
se ne začne ali se ustavi pred koncem
●
Vsi ostali programi morajo biti zaprti.
●
Izklopite način spanja.
●
Preverite, ali uporabljate pravilno vrsto diska za svoj pogon.
●
Preverite, ali je disk pravilno vstavljen.
●
Izberite počasnejšo hitrost zapisovanja in poskusite znova.
●
Če disk kopirate, shranite informacije z izvirnega diska na trdi disk, preden poskušate vsebino
zapisati na nov disk, in nato zapišite informacije s trdega diska.
Odpravljanje težav
95
C
Elektrostatična razelektritev
Elektrostatična razelektritev je sprostitev statične elektrike pri stiku dveh predmetov, na primer
električni šok, ki ga občutite, ko se sprehodite po preprogi in se dotaknete kovinske kljuke na vratih.
Razelektritev statične elektrike prek prstov ali drugih elektrostatičnih prevodnikov lahko poškoduje
elektronske komponente. Če želite preprečiti poškodbe računalnika, poškodbe pogona ali izgubo
podatkov, upoštevajte ta opozorila:
●
Če morate zaradi navodil za odstranjevanje ali namestitev odklopiti računalnik, ga odklopite po
tem, ko se ustrezno ozemljite in preden odstranite pokrov.
●
Komponente pustite v embalaži, ki jih ščiti pred elektrostatiko, dokler jih ne nameravate
namestiti.
●
Ne dotikajte se stikov, priključkov in vezja. Elektronskih komponent se čim manj dotikajte.
●
Uporabljajte nemagnetna orodja.
●
Preden začnete delati s komponentami, se razelektrite, tako da se dotaknete nepobarvane
kovinske površine komponente.
●
Če komponento odstranite, jo po odstranitvi položite v embalažo, ki jo ščiti pred elektrostatično
razelektritvijo.
Če potrebujete več informacij o statični elektriki ali pomoč pri odstranjevanju ali nameščanju
komponent, se obrnite na HP-jevo podporo.
96
Dodatek C Elektrostatična razelektritev
Stvarno kazalo
A
akumulator
hranjenje 43
odlaganje 43
ohranjanje zmogljivosti 43
praznjenje 40
prikaz preostale
napolnjenosti 40
stopnje izpraznjenosti
akumulatorja 40
zamenjava 44
anteni WLAN, prepoznavanje 7
anteni WWAN, prepoznavanje 7
B
berljivi mediji 38
BIOS
posodabljanje 82
prenos posodobitve 83
ugotavljanje različice 82
bližnjične tipke
napolnjenost akumulatorja 28
nastavitev glasnosti 29
opis 28
osvetlitev tipkovnice 29
povečanje glasnosti zvočnika
29
povečanje svetlosti zaslona
29
preklop slike na zaslonu 29
spanje 29
uporaba 28
zmanjša svetlost zaslona 29
zmanjšanje glasnosti
zvočnika 29
bližnjične tipke na tipkovnici,
prepoznavanje 28
Bralnik pametnih kartic,
prepoznavanje 6
bralnik pomnilniških kartic,
prepoznavanje 5
bralnik prstnih odtisov 70
bralnik prstnih odtisov,
prepoznavanje 12
brezžični anteni, prepoznavanje
7
brezžično omrežje (WLAN)
obseg delovanja 20
potrebna oprema 19
povezava s poslovnim
omrežjem WLAN 20
povezava z javnim omrežjem
WLAN 20
povezovanje 20
uporaba 18
varnost 19
C
Computer Setup
geslo DriveLock 63
obnova tovarniških nastavitev
82
pomikanje in izbiranje 81
skrbniško geslo BIOS 61
Č
čiščenje diska, programska
oprema 58
čiščenje računalnika 74
D
defragmentiranje diska,
programska oprema 57
delovno okolje 90
DisplayPort
prepoznavanje 5
DisplayPort, priključitev 35
dodatne zunanje naprave,
uporaba 51
DVD z operacijskim sistemom
Windows 79
E
elektrostatična razelektritev 96
F
f11, obnovitev 78
funkcijske tipke, prepoznavanje
13
G
gesla
funkcija DriveLock 63
skrbnik 60
skrbnik sistema BIOS 61
uporabniška 60
geslo DriveLock
nastavitev 64
odstranjevanje 67
opis 63
spreminjanje 66
vnašanje 65
geslo za Automatic DriveLock
odstranjevanje 68
vnašanje 67
glasnost
gumbi 32
prilagajanje 32
tipke 32
GPS 22
grafični načini, preklapljanje 46
gumb brezžičnega vmesnika 17
gumb za vklop/izklop
prepoznavanje 11
uporaba 37
gumbi
desni gumb sledilne ploščice
8
glasnost 32
kazalna palica – desno 8
kazalna palica – levo 8
levi gumb sledilne ploščice 8
napajanje 11, 37
H
HP 3D DriveGuard 58
HP Client Security 69
HP Mobile Broadband,
onemogočen 21
HP PC Hardware Diagnostics
(UEFI)
prenos 86
uporaba 86
hranjenje akumulatorja 43
Stvarno kazalo
97
I
ime in številka izdelka,
računalnik 89
informacije o akumulatorju,
iskanje 40
izklop računalnika 37
K
kabli
USB 50
kartica Java
definirano 48
odstranjevanje 48
vstavljanje 48
kazalna palica 8
kazalne naprave, nastavljanje
možnosti 24
komponente
desna stran 5
leva stran 5
spodnja stran 14
spredaj 15
zaslon 7
zgoraj 8
kritična stopnja napolnjenosti
akumulatorja 37
L
ležišče za akumulator 89
ležišče za akumulator,
prepoznavanje 15
ležišče za trdi disk,
prepoznavanje 14
lučka brezžičnega vmesnika 9,
15, 17
lučka Caps Lock, prepoznavanje
10
Lučka napajalnika/akumulatorja
15
lučka num lock 9
lučka sledilne ploščice,
prepoznavanje 10
lučka spletne kamere,
prepoznavanje 7
lučka trdega diska 16, 58
lučka vgrajene spletne kamere,
prepoznavanje 7
lučka za izklop mikrofona,
prepoznavanje 9
98
Stvarno kazalo
lučke
brezžično 9, 15
Caps Lock 10
izklop mikrofona 9
napajalnik/akumulator 15
napajanje 9, 15
num lock 9
Sledilna ploščica 10
spletna kamera 7
stanje priključka RJ-45 5
trdi disk 16
lučke (omrežne) (RJ-45),
prepoznavanje 5
lučke napajanja 9, 15
lučke, trdi disk 58
naprave z visoko ločljivostjo,
priključitev 36
nastavitev internetne povezave
19
nastavitev omrežja WLAN 19
nastavitev zaščite z geslom pri
bujenju 39
nastavljanje možnosti porabe
energije 37
neodziven sistem 37
nizka stopnja akumulatorja 40
notranja mikrofona,
prepoznavanje 7
notranje stikalo zaslona 7
Num lock, zunanja tipkovnica 31
M
Miracast 36
mirovanje
preklop iz 38
preklop v 38
miška, zunanja
nastavitev možnosti
O
območje sledilne ploščice
prepoznavanje 8
obnovitev 79
obnovitev trdega diska 78
odpravljanje težav
predvajanje plošče 94
zapisovanje na ploščo 95
zunanji zaslon 94
ohranjanje, zmogljivost 43
omrežni priključek,
prepoznavanje 5
optični pogon 51
orodje za nastavitev
obnova tovarniških nastavitev
82
pomikanje in izbiranje 81
osvetlitev tipkovnice 29
osvežitev 79
24
N
nalepka Bluetooth 89
nalepka potrdila o pristnosti
Microsoft 89
nalepka s potrdilom za uporabo v
brezžičnem omrežju 89
nalepke
Bluetooth 89
potrdilo o pristnosti Microsoft
89
potrdilo za uporabo v
brezžičnem omrežju 89
serijska številka 89
upravna 89
WLAN 89
napajalni vhod 90
napajalnik, preskušanje 46
napajanje
akumulator 39
možnosti 37
ohranjanje 43
napajanje iz akumulatorja 39
naprava Bluetooth 17, 22
naprava WLAN 18, 89
naprava WWAN 17, 20
P
pametna kartica
definirano 48
odstranjevanje 48
vstavljanje 48
particija za obnovitev 78
podpora USB za starejše
naprave 81
pogoni
optični 51
ravnanje 53
trdi 51
uporaba 53
zunanji 51
pogonski mediji 38
pomembne posodobitve,
programska oprema 69
pomnilniška kartica 38
odstranjevanje 47
podprte oblike 47
vstavljanje 47
pomnilniški modul
odstranjevanje 72
vstavljanje 73
zamenjava 71
ponastavitev 79
popravilo trdega diska 78
poteze na sledilni ploščici
drsenje 25
povečava/pomanjšava z
dotikom dveh prstov 26
vrtenje 27
potovanje z računalnikom 43, 89,
91
povečava/pomanjšava z dotikom
dveh prstov, gib na sledilni
ploščici 26
povezava s poslovnim omrežjem
WLAN 20
povezava v omrežje WLAN 20
povezava z javnim omrežjem
WLAN 20
preklopna grafika 46
prepoznavanje obrazov 33
preskušanje napajalnika 46
preverjanje akumulatorja 40
preverjanje zvočnih funkcij 33
prezračevalne reže,
prepoznavanje 6, 14
priključek za izhod zvoka
(slušalke), prepoznavanje 6
priključek za mikrofon (vhod
zvoka), prepoznavanje 6
priključek za napajanje,
prepoznavanje 5
priključek za potovalni akumulator,
prepoznavanje 14
priključek za slušalke (izhod
zvoka) 6
priključek za vhod zvoka
(mikrofon), prepoznavanje 6
priključek, napajanje 5
priključki
izhod zvoka (slušalke) 6
omrežje 5
RJ-45 (omrežni) 5
vhod zvoka (mikrofon) 6
programska oprema
čiščenje diska 58
defragmentiranje diska,
program 57
pomembne posodobitve 69
požarni zid 68
protivirusna 68
programska oprema požarnega
zidu 68
prostor za brezžični in pomnilniški
modul
prepoznavanje 14
protivirusna programska oprema
68
R
računalnik, potovanje 43, 91
reža za kartico SIM,
prepoznavanje 15
reža za varnostni kabel,
prepoznavanje 6
reže
pametna kartica 6
SIM 15
varnostni kabel 6
RJ-45, (omrežni) priključek,
prepoznavanje 5
S
serijska številka, računalnik 89
SIM
vstavljanje 21
skrbniško geslo 60
sledilna ploščica
gumbi 8
uporaba 24
sledilna ploščica, poteza drsenja
25
sledilna ploščica, poteza vrtenja
27
slika na zaslonu, preklop 29
slušalke in mikrofoni, priključitev
32
SoftPaq, prenos 76
spanje
preklop iz 38
preklop v 38
spletna kamera
prepoznavanje 7
uporaba 33
sprostitev akumulatorja, zaklep
15
stanja za varčevanje z energijo
37
stikalo za vklop/izklop 37
stikalo, za vklop/izklop 37
T
temperatura 43
temperatura akumulatorja 43
težave, odpravljanje 92
tipka esc, prepoznavanje 13
tipka fn, prepoznavanje 13, 28
tipka num lk, prepoznavanje 30
tipka z logotipom Windows,
prepoznavanje 13
tipka za programe Windows,
prepoznavanje 13
tipke
esc 13
fn 13
funkcijske 13
glasnost 32
programi Windows 13
tipka z logotipom Windows 13
tipke za glasnost,
prepoznavanje 29
tipke za uravnavanje svetlosti
zaslona 29
tipkovnica
prepoznavanje 30
vdelana številska 13
Tipkovnica, vgrajena
uporaba 31
trdi disk
HP 3D DriveGuard 58
namestitev 56
odstranjevanje 56
zunanji 51
U
uporaba
stanja za varčevanje z
energijo 37
zunanje napajanje 45
uporabniško geslo 60
Stvarno kazalo
99
upravljalni elementi za brezžično
povezavo
gumb 17
operacijski sistem 17
upravne informacije
nalepke s potrdilom za uporabo
v brezžičnem omrežju 89
upravna nalepka 89
USB 3.0, napajalna vrata,
prepoznavanje 6
USB, kabel, priključitev 50
USB, naprave
odstranjevanje 50
opis 49
priključitev 50
USB, podpora za starejše
naprave 81
USB, zvezdišča 49
V
varnost, brezžično omrežje 19
varnostne naprave na letališču
53
vdelana številska tipkovnica,
prepoznavanje 13, 30
VGA, vrata, priključitev 35
video 33
vrata
DisplayPort 5, 35
Miracast 36
napajalna vrata USB 3.0 6
VGA 35
zunanji monitor 5, 35
vrata USB 3.0 5
vrata USB, prepoznavanje 5
vrata za zunanji monitor 5, 35
vzdrževanje
čiščenje diska 58
defragmentiranje diska,
program 57
vzdrževanje računalnika 74
W
Windows
osvežitev 79
ponastavitev 79
WLAN, nalepka 89
Z
zaklep za sprostitev
akumulatorja 15
100 Stvarno kazalo
zapisljivi mediji 38
zaslon, preklop slike 29
zaustavitev 37
združitev, priključek za
prepoznavanje 5
uporaba 51
Zunanja številska tipkovnica
num lock 31
zunanje napajanje, uporaba 45
zunanje naprave 51
zunanji pogon 51
zvezdišča 49
zvočne funkcije, preverjanje 33
zvočnika, prepoznavanje 14
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising