HP | HDX X16-1299EB Premium Notebook PC | HP HDX X18-1180US Premium Notebook PC

HP HDX X18-1180US Premium Notebook PC
Τηλεχειριστήριο HP Mobile (Μόνο σε
επιλεγµένα µοντέλα)
Οδηγός χρήσης
© Copyright 2008 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.
Οι ονοµασίες Windows και Windows Vista
είναι σήµατα κατατεθέντα της Microsoft
Corporation στις Η.Π.Α.
Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί
να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι
µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και
υπηρεσίες της HP είναι αυτές που ορίζονται
στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που
συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και αυτές τις
υπηρεσίες. Τίποτα από όσα αναφέρονται
στο παρόν δεν πρέπει να εκληφθεί ως
πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν θα φέρει
ευθύνη για τεχνικά ή λεκτικά σφάλµατα ή
παραλείψεις που περιλαµβάνονται στο
παρόν.
Πρώτη έκδοση: Αύγουστος 2008
Κωδικός εγγράφου: 492639-151
Πίνακας περιεχοµένων
1 Λειτουργίες των στοιχείων
2 Σύντοµη αναφορά κουµπιών
3 Τοποθέτηση ή αντικατάσταση µπαταρίας
4 Αντιµετώπιση προβληµάτων
Ευρετήριο ............................................................................................................................................................ 8
iii
iv
1
Λειτουργίες των στοιχείων
ΣΗΜΕΙΩΣΗ Ο υπολογιστής σας ενδέχεται να περιλαµβάνει ανανεωµένο τηλεχειριστήριο το οποίο
λειτουργεί διαφορετικά από αυτό που περιγράφεται στον παρόντα οδηγό. Για τον πιο πρόσφατο οδηγό
χρήσης για το τηλεχειριστήριο που διαθέτετε, µεταβείτε στη σελίδα υποστήριξης του υπολογιστή σας
στη διεύθυνση http://www.hp.com/support/.
Ο φακός υπέρυθρων στο τηλεχειριστήριο συνδέει το τηλεχειριστήριο µε τον υπολογιστή. Η σύνδεση
απαιτεί οπτική επαφή µεταξύ του φακού υπέρυθρων του τηλεχειριστηρίου και του φακού υπέρυθρων
του υπολογιστή.
Στοιχεία που πρέπει να έχετε υπόψη σας:
●
Το τηλεχειριστήριο λειτουργεί στο λειτουργικό σύστηµα Windows®, στο MediaSmart (µόνο σε
επιλεγµένα µοντέλα υπολογιστών) και στο QuickPlay (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα υπολογιστών).
Οι λειτουργίες του περιστροφικού κουµπιού και των άλλων κουµπιών ScrollSmart ενδέχεται να
διαφέρουν ανάλογα µε το ενεργό πρόγραµµα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ Για πληροφορίες σχετικά µε τη χρήση του MediaSmart, ανατρέξτε στη Βοήθεια του
λογισµικού MediaSmart.
●
Ορισµένα κουµπιά του τηλεχειριστηρίου εκτελούν τις ίδιες λειτουργίες µε τα κουµπιά του
υπολογιστή. Για παράδειγµα, το κουµπί λειτουργίας του τηλεχειριστηρίου και το κουµπί λειτουργίας
του υπολογιστή έχουν τις ίδιες λειτουργίες και µπορούν να χρησιµοποιηθούν εναλλακτικά.
●
Ορισµένα κουµπιά του τηλεχειριστηρίου εκτελούν τις ίδιες λειτουργίες µε τα πλήκτρα πρόσβασης
του υπολογιστή. Για πληροφορίες σχετικά µε τα υποστηριζόµενα πλήκτρα πρόσβασης, ανατρέξτε
στους οδηγούς χρήσης του υπολογιστή.
Για πρόσβαση στους οδηγούς χρήσης, επιλέξτε Έναρξη > Βοήθεια και υποστήριξη > Οδηγοί
χρήσης.
●
Άλλα κουµπιά του τηλεχειριστηρίου παρέχουν λειτουργίες που δεν αντιστοιχούν σε πλήκτρα ή σε
προκαθορισµένα πλήκτρα πρόσβασης του υπολογιστή.
1
2
Σύντοµη αναφορά κουµπιών
Αυτή η ενότητα παρέχει πληροφορίες για τις λειτουργίες των κουµπιών του τηλεχειριστηρίου.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Η θέση των κουµπιών µπορεί να διαφέρει ανάλογα µε το µοντέλο του τηλεχειριστηρίου.
Κουµπί
Λειτουργία
Λειτουργία
●
Όταν ο υπολογιστής είναι ενεργοποιηµένος, πατήστε αυτό το κουµπί για να
εξοµοιώσετε το κουµπί λειτουργίας του υπολογιστή. Για πληροφορίες, ανατρέξτε
στους οδηγούς χρήσης του υπολογιστή.
Για πρόσβαση στους οδηγούς χρήσης, επιλέξτε Έναρξη > Βοήθεια και
υποστήριξη > Οδηγοί χρήσης.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ∆εν είναι δυνατή η χρήση του τηλεχειριστηρίου όταν ο υπολογιστής
είναι απενεργοποιηµένος.
DVD
●
Όταν ο υπολογιστής είναι σε αναστολή λειτουργίας, πατήστε το κουµπί σύντοµα για
να πραγµατοποιήσετε έξοδο από την αναστολή λειτουργίας.
●
Όταν ο υπολογιστής είναι σε αδρανοποίηση, πατήστε το κουµπί σύντοµα για να
πραγµατοποιήσετε έξοδο από την αδρανοποίηση.
●
Όταν πραγµατοποιείται αναπαραγωγή DVD, πατήστε αυτό το κουµπί για να ανοίξετε
το µενού του δίσκου DVD.
●
Όταν δεν πραγµατοποιείται αναπαραγωγή DVD, πατήστε αυτό το κουµπί για να
ανοίξετε το προεπιλεγµένο DVD player.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ Εάν ο υπολογιστής έχει ρυθµιστεί να απαιτεί κωδικό πρόσβασης για τη
σύνδεση, ενδέχεται να σας ζητηθεί να συνδεθείτε στα Windows.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
MediaSmart
Το κουµπί DVD περιλαµβάνεται µόνο σε επιλεγµένα τηλεχειριστήρια.
Πατήστε αυτό το κουµπί για να εκκινήσετε το MediaSmart (για µοντέλα που διαθέτουν
προεγκατεστηµένο το MediaSmart) ή το QuickPlay (για µοντέλα που διαθέτουν
προεγκατεστηµένο το QuickPlay).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ Εάν ο υπολογιστής έχει ρυθµιστεί να απαιτεί κωδικό πρόσβασης για τη
σύνδεση, ενδέχεται να σας ζητηθεί να συνδεθείτε στα Windows.
Εναλλαγή οθόνης
Πατήστε αυτό το κουµπί για εναλλαγή της εικόνας του υπολογιστή µεταξύ της οθόνης του
υπολογιστή και της εξωτερικής οθόνης.
Windows Media Center
Εάν ο υπολογιστής χρησιµοποιεί Windows Vista® Premium ή Windows Vista Ultimate,
πατήστε αυτό το κουµπί για να ανοίξετε το βασικό µενού του Windows Media Center. Το
κουµπί του Windows Media Center δεν λειτουργεί σε άλλα λειτουργικά συστήµατα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ Για να προσδιορίσετε το λειτουργικό σύστηµα, ανατρέξτε στην ετικέτα που
βρίσκεται στην κάτω πλευρά του υπολογιστή.
2
Κεφάλαιο 2 Σύντοµη αναφορά κουµπιών
Κουµπί
Λειτουργία
Κανάλι/σελίδα πάνω
●
Πατήστε για να εξοµοιώσετε τη λειτουργία του πλήκτρου pg up του πληκτρολογίου.
●
Πατήστε για να αλλάξετε κανάλια µε αύξουσα σειρά.
∆ιακοπή
Πατήστε αυτό το κουµπί για να διακόψετε την τρέχουσα δραστηριότητα µέσων.
Κίνηση προς τα πίσω
●
Πατήστε αυτό το κουµπί για να πραγµατοποιήσετε κίνηση προς τα πίσω στο
επιλεγµένο µέσο.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Αναπαραγωγή/παύση
Γρήγορη προώθηση
●
Για να ενεργοποιήσετε την αναπαραγωγή, πατήστε το κουµπί κίνησης προς τα πίσω
και έπειτα το κουµπί αναπαραγωγής.
●
Όταν δεν πραγµατοποιείται αναπαραγωγή µέσων, πατήστε αυτό το κουµπί για
αναπαραγωγή του επιλεγµένου µέσου.
●
Όταν πραγµατοποιείται αναπαραγωγή µέσων, πατήστε αυτό το κουµπί για παύση
των µέσων.
●
Πατήστε αυτό το κουµπί για να πραγµατοποιήσετε γρήγορη προώθηση του
επιλεγµένου µέσου.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Κανάλι/σελίδα κάτω
Αυτό το κουµπί δεν λειτουργεί µε ορισµένα αρχεία µέσων.
Αυτό το κουµπί δεν λειτουργεί µε ορισµένα αρχεία µέσων.
●
Για να ενεργοποιήσετε την αναπαραγωγή, πατήστε το κουµπί γρήγορης προώθησης
και έπειτα το κουµπί αναπαραγωγής.
●
Πατήστε για να εξοµοιώσετε τη λειτουργία του πλήκτρου pg dn του πληκτρολογίου.
●
Πατήστε για να αλλάξετε κανάλια µε φθίνουσα σειρά.
Προηγούµενο
Πατήστε αυτό το κουµπί για να µεταβείτε από µια περιοχή, µενού ή κουµπί στο
προηγούµενο.
Πάνω
Πλοήγηση. Πατήστε αυτό το κουµπί για να µετακινηθείτε προς τα πάνω µεταξύ µενού,
παραθύρων ή δραστηριοτήτων.
Επόµενο
Πατήστε αυτό το κουµπί για να µεταβείτε από µια περιοχή, µενού ή κουµπί στο επόµενο.
Αριστερά
Πλοήγηση. Πατήστε αυτό το κουµπί για να µετακινηθείτε προς τα αριστερά µεταξύ µενού,
παραθύρων ή δραστηριοτήτων.
OK
Πλοήγηση. Πατήστε το κουµπί OK για να επιλέξετε την επιθυµητή ενέργεια. Το κουµπί OK
λειτουργεί όπως το πλήκτρο enter στο πληκτρολόγιο του υπολογιστή.
3
Κουµπί
Λειτουργία
∆εξιά
Πλοήγηση. Πατήστε αυτό το κουµπί για να µετακινηθείτε προς τα δεξιά µεταξύ µενού,
παραθύρων ή δραστηριοτήτων.
Πίσω
Πατήστε αυτό το κουµπί για εξοµοίωση της λειτουργίας επιστροφής του πλήκτρου
backspace στο ενεργό πρόγραµµα.
Κάτω
Πλοήγηση. Πατήστε αυτό το κουµπί για να µετακινηθείτε προς τα κάτω µεταξύ µενού,
παραθύρων ή δραστηριοτήτων.
Ρυθµίσεις
Πατήστε για να εµφανίσετε τις πληροφορίες του συστήµατος. Αυτό το κουµπί µπορεί
επίσης να χρησιµοποιηθεί για την προβολή µενού ρυθµίσεων για ορισµένα προγράµµατα
λογισµικού πολυµέσων.
Μείωση έντασης ήχου
Πατήστε αυτό το κουµπί για να µειώσετε την ένταση των ηχείων.
Αποκοπή ήχου
●
Πατήστε αυτό το κουµπί για να πραγµατοποιήσετε αποκοπή της έντασης των ηχείων.
●
Εάν η ένταση έχει αποκοπεί, πατήστε αυτό το κουµπί για να επαναφέρετε την ένταση
των ηχείων.
Αύξηση έντασης ήχου
4
Πατήστε αυτό το κουµπί για να αυξήσετε την ένταση των ηχείων.
Κεφάλαιο 2 Σύντοµη αναφορά κουµπιών
3
Τοποθέτηση ή αντικατάσταση
µπαταρίας
ΠΡΟΕΙ∆/ΣΗ! Απορρίπτετε τις χρησιµοποιηµένες µπαταρίες σύµφωνα µε τις οδηγίες της ενότητας
Σηµειώσεις κανονισµών, ασφάλειας και περιβάλλοντος που βρίσκεται σε δίσκο οδηγιών χρήσης ή στη
Βοήθεια και υποστήριξη. Για πρόσβαση στις σηµειώσεις, επιλέξτε Έναρξη > Βοήθεια και
υποστήριξη > Οδηγοί χρήσης.
Για να τοποθετήσετε ή να αντικαταστήσετε τη µπαταρία του τηλεχειριστηρίου, ακολουθήστε τις εξής
οδηγίες:
1.
Στο πίσω µέρος του τηλεχειριστηρίου, σηκώστε το κάλυµµα της υποδοχής µπαταρίας (1) και
αφαιρέστε το (2).
2.
Με τη θετική πλευρά της µπαταρίας προς τα πάνω, τοποθετήστε τη µπαταρία στην υποδοχή (1).
5
3.
6
Ευθυγραµµίστε το κάλυµµα της υποδοχής µπαταρίας (2) µε την υποδοχή και πιέστε προς τα κάτω
για να κλείσετε το κάλυµµα (3).
Κεφάλαιο 3 Τοποθέτηση ή αντικατάσταση µπαταρίας
4
Αντιµετώπιση προβληµάτων
Σε περίπτωση που το τηλεχειριστήριό σας δεν λειτουργεί σωστά, δοκιµάστε τις παρακάτω λύσεις:
●
Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει οπτική επαφή από το τηλεχειριστήριο προς τη θύρα υπερύθρων του
υπολογιστή ή της προαιρετικής συσκευής επιτραπέζιας σύνδεσης.
●
Βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε εντός της εµβέλειας της θύρας υπερύθρων του υπολογιστή ή της
προαιρετικής συσκευής επιτραπέζιας σύνδεσης.
●
Βεβαιωθείτε ότι η µπαταρία έχει τοποθετηθεί σωστά και είναι φορτισµένη. Αντικαταστήστε τη
µπαταρία, εάν απαιτείται.
●
Βεβαιωθείτε ότι χρησιµοποιείτε το τηλεχειριστήριο µε υπολογιστή ή προαιρετική συσκευή
επιτραπέζιας σύνδεσης που υποστηρίζεται.
7
Ευρετήριο
Α
αντιµετώπιση προβληµάτων
7
Κ
κουµπί αναπαραγωγής/παύσης 3
κουµπί αποκοπής ήχου 4
κουµπί αριστερά 3
κουµπί αύξησης έντασης ήχου 4
κουµπί γρήγορης προώθησης 3
κουµπί δεξιά 4
κουµπί διακοπής 3
κουµπί εναλλαγής οθόνης 2
κουµπί επόµενου 3
κουµπί καναλιού/σελίδας κάτω 3
κουµπί καναλιού/σελίδας πάνω 3
κουµπί κάτω 4
κουµπί κίνησης προς τα πίσω 3
κουµπί λειτουργίας 2
κουµπί µείωσης έντασης ήχου 4
κουµπί πάνω 3
κουµπί πίσω 4
κουµπί πληροφοριών 4
κουµπί προηγούµενου 3
κουµπί DVD 2
κουµπί MediaSmart 2
κουµπί OK 3
κουµπί Windows Media Center 2
κουµπιά
αναπαραγωγή/παύση 3
αποκοπή ήχου 4
αριστερά 3
αύξηση έντασης ήχου 4
γρήγορη προώθηση 3
δεξιά 4
διακοπή 3
εναλλαγή οθόνης 2
επόµενο 3
κανάλι/σελίδα κάτω 3
κανάλι/σελίδα πάνω 3
κάτω 4
8
Ευρετήριο
κίνηση προς τα πίσω 3
λειτουργία 2
µείωση έντασης ήχου 4
πάνω 3
πίσω 4
πληροφορίες 4
προηγούµενο 3
σύντοµη αναφορά 2
DVD 2
MediaSmart 2
OK 3
Windows Media Center 2
Μ
µπαταρία, τοποθέτηση 5
Τ
τοποθέτηση µπαταρίας
Φ
φακός υπέρυθρων
M
MediaSmart 1
1
5
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising