HP | HDX X16-1299EB Premium Notebook PC | HP HDX X18-1180US Premium Notebook PC

HP HDX X18-1180US Premium Notebook PC
Yedekleme ve Kurtarma
Kullanıcı Kılavuzu
© Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.
Windows, Microsoft Corporation
kuruluşunun ABD'de tescilli ticari markasıdır.
Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber
verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve
hizmetlerine ilişkin garantiler, bu ürünler ve
hizmetlerle birlikte gelen açık garanti
beyanlarında belirtilmiştir. Bu belgede yer
alan hiçbir şey ek garanti oluşturacak
şeklinde yorumlanmamalıdır. HP, işbu
belgede yer alan teknik hatalardan veya
yazım hatalarından ya da eksikliklerden
sorumlu tutulamaz.
Dördüncü Basım: Mart 2009
Birinci Basım: Haziran 2007
Belge Parça Numarası: 448223-144
Ürünle ilgili not
Bu kullanıcı kılavuzunda birçok modelde
ortak olan özellikler açıklanmıştır. Bazı
özellikler bilgisayarınızda bulunmayabilir.
İçindekiler
1 Genel Bakış
2 Kurtarma diskleri oluşturma
3 Bilgilerinizi yedekleme
Ne zaman yedeklemeli ......................................................................................................................... 4
Yedekleme önerileri .............................................................................................................................. 5
Sistem geri yükleme noktalarını kullanma ............................................................................................ 6
Geri yükleme noktalarını ne zaman oluşturmalı .................................................................. 6
Sistem geri yükleme noktası oluşturma ............................................................................... 6
Önceki bir tarih ve saate geri yükleme ................................................................................. 6
4 Kurtarma işlemini uygulama
Kurtarma disklerinden kurtarma ........................................................................................................... 7
Kurtarma işlemini ayrılmış kurtarma bölümünden uygulama (yalnızca belirli modellerde) ................... 8
Dizin ..................................................................................................................................................................... 9
iii
iv
1
Genel Bakış
Sistem hatasından sonra kurtarma işlemi yapıldığında sisteminiz mevcut en son yedeğinizdeki gibi olur.
HP, yazılım kurulumundan hemen sonra kurtarma diskleri oluşturmanızı önerir. Yeni yazılımlar ve veri
dosyaları ekledikçe, sürekli en yeni durumun yedeğinin hazır olması için sisteminizi düzenli olarak
yedeklemeye devam etmelisiniz.
İşletim sistemi ve HP Recovery Manager (Kurtarma Yöneticisi) yazılımı tarafından sağlanan araçlar,
sistem hatası durumunda bilgilerinizi korumak ve geri yüklemek üzere aşağıdaki görevlerde size
yardımcı olmak için tasarlanmıştır.
●
Kurtarma diski takımı oluşturma (Recovery Manager (Kurtarma Yöneticisi) yazılımı özelliği).
Kurtarma diskleri, sistem hatası veya kararsızlığı durumunda bilgisayarınızı başlatmak (önyükleme
yapmak), işletim sistemi ve yazılım programlarını fabrika ayarlarına döndürmek için kullanılır.
●
Önemli sistem dosyalarınızı korumak için bilgilerinizi düzenli aralıklarla yedekleme.
●
Sistem geri yükleme noktaları oluşturma (işletim sistemi özelliği). Sistem geri yükleme noktaları,
bilgisayarın daha önceki durumunu geri yükleyerek bilgisayarınızdaki istenmeyen değişiklikleri geri
çevirmenizi sağlar.
●
Bir program veya sürücüyü kurtarma (Recovery Manager (Kurtarma Yöneticisi) yazılımı özelliği).
Bu özellikle tüm sistem kurtarmasını gerçekleştirmeden bir programı veya sürücüyü yeniden
yükleyebilmenize yardımcı olunur.
●
Tam sistem kurtarma (Recovery Manager (Kurtarma Yöneticisi) yazılımı özelliği). Sistem hatası
veya kararsızlığı durumunda Recovery Manager (Kurtarma Yöneticisi) ile bilgisayarın fabrika
görüntüsünü tam olarak kurtarabilirsiniz. Recovery Manager (Kurtarma Yöneticisi) sabit disk
sürücüsündeki ayrılmış kurtarma bölümünden (yalnızca belirli modellerde) veya oluşturduğunuz
kurtarma disklerinden çalışır.
NOT: Bilgisayarınızda elektronik sürücü (SSD) varsa bir kurtarma bölümünüz olmayabilir.
Bölümü olmayan bilgisayarlar için kurtarma diskleri sağlanmıştır. İşletim sisteminizi ve yazılımınızı
kurtarmak için bu diskleri kullanın. Kurtarma bölümü olup olmadığını anlamak için Başlat >
Bilgisayar'ı seçin. Bölüm varsa, pencerenin Sabit Disk Sürücüler bölümündeki listede bir HP
Recovery (HP Kurtarma) sürücüsü görürsünüz.
1
2
Kurtarma diskleri oluşturma
HP, ciddi bir sistem hatası veya kararsızlığı durumunda sisteminizi orijinal durumuna geri yükleyebilmek
için kurtarma diskleri oluşturmanızı önerir. Bilgisayarı ilk kez kurduktan sonra bu diskleri oluşturun.
Bu diskleri özenle kullanın ve güvenli bir yerde saklayın. Yazılım, yalnızca bir kurtarma diski seti
oluşturulmasına izin verir.
NOT: Bilgisayarınızda dahili optik disk sürücüsü yoksa kurtarma diskleri oluşturmak için isteğe bağlı
harici optik sürücü kullanabilir (ayrı olarak satın alınır) veya HP Web sitesinden bilgisayarınız için
kurtarma diskleri satın alabilirsiniz.
Kurtarma disklerini oluşturmadan önce aşağıdaki yönergelere dikkat edin:
●
Yüksek kalitede DVD-R, çift katmanlı DVD-R, DVD+R, çift katmanlı DVD+R, BD-R (yazdırılabilir
Blu-ray) veya CD-R diskleri gerekir. Tüm bu diskler ayrı olarak satın alınır. DVD'lerin ve BD'lerin
kapasitesi CD'lere kıyasla çok daha yüksektir. Yalnızca birkaç DVD veya BD gerekirken, CD
kullandığınızda 20 adede kadar disk kullanmanız gerekebilir.
NOT: CD-RW, DVD±RW, çift katmanlı DVD±RW ve BD-RE (tekrar yazılabilir Blu-ray) diskleri gibi
okunur-yazılır diskler Recovery Manager (Kurtarma Yöneticisi) ile uyumlu değildir.
●
Bu işlem sırasında bilgisayarın AC gücüne bağlı olması gerekir.
●
Her bilgisayar için yalnızca bir kurtarma diski seti oluşturulabilir.
●
Optik sürücüye yerleştirmeden önce her diske bir numara verin.
●
Gerekirse, kurtarma disklerini oluşturmayı bitirmeden önce programdan çıkabilirsiniz. Recovery
Manager'ı (Kurtarma Yöneticisi) sonraki açışınızda disk oluşturma işlemine devam etmeniz istenir.
Bir kurtarma diski seti oluşturmak için:
1.
Başlat > Tüm Programlar > Recovery Manager > Recovery Manager öğesini seçin.
Recovery Manager (Kurtarma Yöneticisi) açılır.
2.
Gelişmiş Seçenekler'i tıklatın.
NOT: Bilgisayar pil gücüyle çalışıyorsa sonraki adıma geçmeden önce AC gücüne bağlanmanız
istenir.
2
3.
Kurtarma diski oluşturma'yı ve ardından İleri'yi tıklatın.
4.
Ekranda görüntülenen yönergeleri izleyin.
Bölüm 2 Kurtarma diskleri oluşturma
3
Bilgilerinizi yedekleme
3
Ne zaman yedeklemeli
●
Düzenli bir programa göre.
NOT: Bilgilerinizi düzenli olarak yedeklemek için anımsatıcılar ayarlayın.
4
●
Bilgisayar onarılmadan veya geri yüklenmeden önce.
●
Yazılım veya donanım eklemeden, bunlarda değişiklik yapmadan önce.
Bölüm 3 Bilgilerinizi yedekleme
Yedekleme önerileri
●
Recovery Manager'ı (Kurtarma Yöneticisi) kullanarak kurtarma diski takımı oluşturun.
●
Windows® Sistem Geri Yükleme özelliğini kullanarak sistem geri yükleme noktaları oluşturun ve
bunları düzenli olarak diske kaydedin.
●
Kişisel dosyaları Belgeler klasöründe saklayın ve bu klasörü düzenli olarak yedekleyin.
●
Programlarda saklanan ilgili şablonları yedekleyin.
●
Ayarlarınızın ekran görüntülerini alarak pencerelerdeki, araç veya menü çubuklarındaki
özelleştirilmiş ayarları kaydedin. Tercihlerinizi sıfırlamanız gerektiğinde ekran görüntüsü size
zaman kazandırabilir.
Ekranı kopyalayıp bir sözcük işlemci belgesine yapıştırmak için şu adımları uygulayın:
a.
Ekranı görüntüleyin.
b.
Ekranı kopyalayın:
Yalnızca etkin pencereyi kopyalamak için, alt+fn+prt sc tuşlarına basın.
Tüm ekranı kopyalamak için fn+prt sc tuşlarına basın.
c.
Bir sözcük işleme belgesi açın ve Düzen > Yapıştır'ı seçin.
Yedekleme önerileri
5
Sistem geri yükleme noktalarını kullanma
Sisteminizi yedeklediğinizde, sistem kurtarma noktası oluşturursunuz. Sistem geri yükleme noktası,
sabit disk sürücünüzün belirli bir zamandaki anlık görüntüsünü kaydedip adlandırmanıza olanak sağlar.
Daha sonra, sisteminizde sonradan yaptığınız değişiklikleri geri çevirmek isterseniz o noktaya geri
yükleyebilirsiniz.
NOT: Daha önceki bir kurtarma noktasına dönmek, son kurtarma noktasından sonra oluşturulan
e- postaları veya kaydedilen veri dosyalarını etkilemez.
Sistem dosyalarınıza ve ayarlarınıza daha fazla koruma sağlamak için ek geri yükleme noktaları da
oluşturabilirsiniz.
Geri yükleme noktalarını ne zaman oluşturmalı
●
Yazılım veya donanım eklemeden, kapsamlı değişiklik yapmadan önce.
●
Sistem en iyi şekilde performans gösterirken düzenli aralıklarla.
NOT: Kurtarma noktasına geri döndükten sonra fikir değiştirirseniz kurtarmayı geri çevirebilirsiniz.
Sistem geri yükleme noktası oluşturma
1.
Başlat > Denetim Masası > Sistem ve Bakım > Sistem'i seçin.
2.
Sol bölmede, Sistem Koruma seçeneğini tıklatın.
3.
Sistem Koruma sekmesini tıklatın.
4.
Otomatik geri yükleme noktaları altında, geri yükleme noktası oluşturmak istediğiniz diski seçin.
5.
Oluştur'u tıklatın.
Sistem Koruma penceresi açılır.
6.
Ekranda görüntülenen yönergeleri izleyin.
Önceki bir tarih ve saate geri yükleme
Bilgisayarın en iyi çalıştığı bir zamana ait geri yükleme noktasına (önceki bir tarih ve saatte oluşturulan)
dönmek için şu adımları izleyin:
1.
Başlat > Denetim Masası > Sistem ve Bakım > Sistem'i seçin.
2.
Sol bölmede, Sistem koruma seçeneğini tıklatın.
3.
Sistem Koruma sekmesini tıklatın.
4.
Sistem Geri Yükleme düğmesini ve sonra İleri'yi tıklatın.
Sistem Geri Yükleme penceresi açılır.
5.
6
Ekranda görüntülenen yönergeleri izleyin.
Bölüm 3 Bilgilerinizi yedekleme
4
Kurtarma işlemini uygulama
NOT: Yalnızca daha önce yedeklemiş olduğunuz dosyaları kurtarabilirsiniz. HP, bilgisayarınızı kurar
kurmaz HP Recovery Manager'ı (Kurtarma Yöneticisi) kullanarak tam sürücü yedeklemesi oluşturmanızı
önerir.
Sistem hatası veya kararsızlığı durumunda Recovery Manager (Kurtarma Yöneticisi) yazılımı sistemi
onarmanıza veya geri yükleminize olanak sağlar. Recovery Manager (Kurtarma Yöneticisi), kurtarma
disklerinden veya sabit disk sürücüsündeki ayrılmış kurtarma bölümünden (yalnızca seçkin modellerde)
çalışır. Ancak bilgisayarınızda elektronik sürücü (SSD) varsa bir kurtarma bölümünüz olmayabilir. Bu
durumlar için, bilgisayarla birlikte kurtarma diskleri verilmiştir. İşletim sisteminizi ve yazılımınızı
kurtarmak için bu diskleri kullanın.
NOT: Windows işletim sisteminde, Sistem Geri Yükleme ve sürücü geri alma yeteneği gibi yerleşik
onarım özellikleri vardır. Bu özellikleri halen denemediyseniz Recovery Manager'ı (Kurtarma Yöneticisi)
kullanmadan önce bunları deneyin.
NOT: Recovery Manager (Kurtarma Yöneticisi), yalnızca fabrikada önceden yüklenmiş yazılımları
kurtarır. Bu bilgisayarla birlikte verilmeyen yazılımın üreticinin Web sitesinden indirilerek veya üreticinin
sağladığı disklerden yeniden yüklenmesi gerekir.
Kurtarma disklerinden kurtarma
Sistemi kurtarma disklerinden geri yüklemek için:
1.
Tüm kişisel dosyaları yedekleyin.
2.
Birinci kurtarma diskini bilgisayarın optik disk sürücüsüne yerleştirin ve bilgisayarı yeniden başlatın.
3.
Ekranda görüntülenen yönergeleri izleyin.
Kurtarma disklerinden kurtarma
7
Kurtarma işlemini ayrılmış kurtarma bölümünden
uygulama (yalnızca belirli modellerde)
NOT: Bilgisayarınızda SSD varsa, bir kurtarma bölümünüz olmayabilir. Bu yordamı kullanarak
kurtarma işlemini yapamazsınız. Bölümü olmayan bilgisayarlar için kurtarma diskleri sağlanmıştır.
İşletim sisteminizi ve yazılımınızı kurtarmak için bu diskleri kullanın.
Bazı modellerde, Başlat düğmesi veya f11 tuşuyla sabit disk sürücüsündeki bir bölümden kurtarma
gerçekleştirebilirsiniz. Bu işlem, bilgisayarı tekrar fabrikadan çıktığı duruma döndürür.
Sistemi bölümden geri yüklemek için şu adımları izleyin:
1.
Recovery Manager'a (Kurtarma Yöneticisi) şu yollardan birini kullanarak erişin:
●
Başlat > Tüm Programlar > Recovery Manager > Recovery Manager öğesini seçin.
– veya –
●
Bilgisayarı yeniden başlatın ve ekranda “Press <F11> for recovery” (“Kurtarma için F11 tuşuna
basın”) mesajı görüntülenirken f11 tuşuna basın. Sonra Recovery Manager (Kurtarma
Yöneticisi) öğesini seçin.
Recovery Manager (Kurtarma Yöneticisi) açılır.
8
2.
Gelişmiş Seçenekler'i tıklatın.
3.
Sistem kurtarma ve sonra İleri'yi tıklatın.
4.
Ekranda görüntülenen yönergeleri izleyin.
Bölüm 4 Kurtarma işlemini uygulama
Dizin
B
bilgileri koruma
T
tam sistem kurtarma 1
1
D
desteklenen diskler 2
E
elektronik sürücü (SSD) 1, 7, 8
F
f11
8
G
geri yükleme noktaları
Y
yedekleme
kişisel dosyalar 5
özelleştirilmiş pencere, araç
çubuğu ve menü çubuğu
ayarları 5
şablonlar 5
yedekleme önerileri 5
6
K
kurtarma 7
kurtarma bölümü 1
kurtarma diskleri 1, 2
kurtarma disklerinden kurtarma 7
kurtarma işlemini ayrılmış kurtarma
bölümünden uygulama 8
kurtarma işlemini uygulama 7
kurtarma, sistem 1, 7
P
programı veya sürücüyü
kurtarma 1
R
Recovery Manager (Kurtarma
Yöneticisi) 1, 7
S
sistem geri yükleme noktaları 1,
6
sistem geri yüklemeyi kullanma 6
sistem hatası veya kararsızlığı 1
sistem kurtarma 1, 7
Dizin
9
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising