HP | HDX X16-1102TX Premium Notebook PC | HP HDX X16-1102TX Premium Notebook PC Μονάδες μνήμηςVista

HP HDX X16-1102TX Premium Notebook PC Μονάδες μνήμηςVista
Μονάδες µνήµης
Οδηγός χρήσης
© Copyright 2008 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.
Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί
να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι
µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και
υπηρεσίες της HP είναι αυτές που ορίζονται
στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που
συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και αυτές τις
υπηρεσίες. Τίποτα από όσα αναφέρονται
στο παρόν δεν πρέπει να εκληφθεί ως
πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν θα φέρει
ευθύνη για τεχνικά ή λεκτικά σφάλµατα ή
παραλείψεις που περιλαµβάνονται στο
παρόν.
Πρώτη έκδοση: Αύγουστος 2008
Κωδικός εγγράφου: 487231-151
Σηµείωση για το προϊόν
Αυτός ο οδηγός χρήσης περιγράφει
λειτουργίες που είναι κοινές στα
περισσότερα µοντέλα. Ορισµένες
λειτουργίες µπορεί να µην είναι διαθέσιµες
στο δικό σας υπολογιστή.
Πίνακας περιεχοµένων
Προσθήκη ή αντικατάσταση µονάδας µνήµης
Ευρετήριο ............................................................................................................................................................ 6
iii
iv
Προσθήκη ή αντικατάσταση µονάδας
µνήµης
Ο υπολογιστής διαθέτει µια θέση µονάδας µνήµης, η οποία βρίσκεται στο κάτω µέρος του. Η
χωρητικότητα µνήµης του υπολογιστή µπορεί να αναβαθµιστεί µε την προσθήκη µιας µονάδας µνήµης
στην κενή υποδοχή επέκτασης µνήµης ή µε την αναβάθµιση της υπάρχουσας µονάδας µνήµης στην
υποδοχή της κύριας µονάδας µνήµης.
ΠΡΟΕΙ∆/ΣΗ! Για να µειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας και βλάβης στον εξοπλισµό, αποσυνδέστε
το καλώδιο τροφοδοσίας και αφαιρέστε όλες τις µπαταρίες πριν από την εγκατάσταση µιας µονάδας
µνήµης.
ΠΡΟΣΟΧΗ Η εκφόρτιση στατικού ηλεκτρισµού ενδέχεται να προκαλέσει βλάβες στα ηλεκτρονικά
εξαρτήµατα. Πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε διαδικασία, αγγίξτε ένα γειωµένο µεταλλικό αντικείµενο για
να απαλλαγείτε από το στατικό ηλεκτρισµό.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ Για να χρησιµοποιήσετε διαµόρφωση δύο καναλιών κατά την προσθήκη µιας δεύτερης
µονάδας µνήµης, βεβαιωθείτε ότι οι µονάδες µνήµης έχουν το ίδιο µέγεθος.
Για να προσθέσετε ή να αντικαταστήσετε µια µονάδα µνήµης:
1.
Αποθηκεύστε την εργασία σας.
2.
Τερµατίστε τη λειτουργία του υπολογιστή και κλείστε την οθόνη.
Εάν δεν είστε βέβαιοι εάν ο υπολογιστής είναι απενεργοποιηµένος ή σε αδρανοποίηση,
ενεργοποιήστε τον πατώντας το κουµπί λειτουργίας. Στη συνέχεια, τερµατίστε τη λειτουργία τού
υπολογιστή µέσω τoυ λειτουργικού συστήµατος.
3.
Αποσυνδέστε όλες τις εξωτερικές συσκευές που είναι συνδεδεµένες στον υπολογιστή.
4.
Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα AC.
5.
Αναποδογυρίστε τον υπολογιστή σε µια επίπεδη επιφάνεια.
6.
Αφαιρέστε την µπαταρία από τον υπολογιστή.
7.
Ξεσφίξτε τις 4 βίδες του καλύµµατος της µονάδας σκληρού δίσκου (1).
1
8.
Ανασηκώστε το κάλυµµα της µονάδας σκληρού δίσκου (2) και αφαιρέστε το από τον
υπολογιστή.
9.
Εάν αντικαθιστάτε µια µονάδα µνήµης, αφαιρέστε την υπάρχουσα µονάδα µνήµης:
α.
Τραβήξτε τα κλιπ συγκράτησης (1) από τις δυο πλευρές της µονάδας µνήµης.
Η µονάδα µνήµης ανασηκώνεται.
ΠΡΟΣΟΧΗ Για να αποφύγετε την πρόκληση βλάβης στη µονάδα µνήµης, κρατήστε τη µόνο
από τις άκρες της. Μην αγγίζετε τα εξαρτήµατα της µονάδας µνήµης.
2
Προσθήκη ή αντικατάσταση µονάδας µνήµης
β.
Κρατήστε την άκρη της µονάδας µνήµης (2) και τραβήξτε την µε προσοχή από την υποδοχή
της.
Για να προστατέψετε τη µονάδα µετά την αφαίρεση, τοποθετήστε την σε µια ειδική θήκη
προστασίας από το στατικό ηλεκτρισµό.
10. Τοποθέτηση νέας µονάδας µνήµης:
ΠΡΟΣΟΧΗ Για να αποφύγετε την πρόκληση βλάβης στη µονάδα µνήµης, κρατήστε τη µόνο από
τις άκρες της. Μην αγγίζετε τα εξαρτήµατα της µονάδας µνήµης και µην λυγίζετε τη µονάδα µνήµης.
α.
Ευθυγραµµίστε την άκρη της µονάδας που έχει µια εγκοπή (1) µε τη γλωττίδα της υποδοχής
µονάδας µνήµης.
β.
Με τη µονάδα σε γωνία 45 µοιρών από την επιφάνεια της θέσης µονάδας µνήµης, πιέστε τη
µονάδα (2) µέσα στην υποδοχή µονάδας µνήµης µέχρι να εφαρµόσει καλά.
3
γ.
Σπρώξτε τη µονάδα µνήµης (3) µε προσοχή προς τα κάτω, εξασκώντας πίεση στην αριστερή
και στη δεξιά άκρη της, µέχρι τα κλιπ συγκράτησης να ασφαλίσουν στη θέση τους.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Για να αποφύγετε βλάβη στη µονάδα µνήµης, δεν πρέπει να τη λυγίσετε.
11. Ευθυγραµµίστε τις γλωττίδες (1) στο κάλυµµα της µονάδας σκληρού δίσκου µε τις οπές στον
υπολογιστή.
12. Κλείστε το κάλυµµα (2).
13. Σφίξτε τις 4 βίδες του καλύµµατος της µονάδας σκληρού δίσκου (3).
4
Προσθήκη ή αντικατάσταση µονάδας µνήµης
14. Τοποθετήστε ξανά την µπαταρία.
15. Τοποθετήστε τον υπολογιστή µε τη σωστή πλευρά προς τα πάνω και, στη συνέχεια, συνδέστε ξανά
την εξωτερική πηγή τροφοδοσίας και τις εξωτερικές συσκευές.
16. Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή.
5
Ευρετήριο
Κ
κάλυµµα µονάδας σκληρού δίσκου
αντικατάσταση 4
αφαίρεση 2
Μ
µνήµη
αναβάθµιση µονάδων
µνήµης 1
αντικατάσταση µονάδων
µνήµης 1
προσθήκη µονάδων µνήµης
µονάδα µνήµης
αναβάθµιση 1
αντικατάσταση 1
αφαίρεση 2
προσθήκη 1
τοποθέτηση 3
6
Ευρετήριο
1
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising