HP | Stream x360 - 11-aa053sa | HP Stream x360 - 11-aa080ng Käyttöopas

HP Stream x360 - 11-aa080ng Käyttöopas
Käyttöopas
© Copyright 2016, 2018 HP Development
Company, L.P.
Bluetooth on omistajansa tavaramerkki, jota
HP Inc. käyttää lisenssillä. Intel, Celeron ja
Pentium ovat Intel Corporationin
tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa
maissa. Windows on Microsoft Corporationin
rekisteröity tavaramerkki tai tavaramerkki
Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman
ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja
palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen
kyseisten tuotteiden ja palveluiden mukana
toimitettavissa takuuehdoissa. Tässä
aineistossa olevat tiedot eivät oikeuta
lisätakuisiin. HP ei vastaa tässä esiintyvistä
mahdollisista teknisistä tai toimituksellisista
virheistä tai puutteista.
Kolmas painos: kesäkuu 2018
Ensimmäinen painos: syyskuu 2016
Oppaan osanumero: 905788-353
Tuotetta koskeva ilmoitus
Ohjelmiston käyttöehdot
Tässä oppaassa on tietoja ominaisuuksista,
jotka ovat yhteisiä useimmille tuotteille.
Omassa tietokoneessasi ei välttämättä ole
kaikkia näitä ominaisuuksia.
Asentamalla, kopioimalla, lataamalla tai
muuten käyttämällä mitä tahansa tähän
tietokoneeseen esiasennettua ohjelmistoa
sitoudut noudattamaan HP:n
käyttöoikeussopimuksen (EULA) ehtoja. Jos et
hyväksy näitä käyttöoikeusehtoja, ainoa
vaihtoehtosi on palauttaa käyttämätön tuote
kokonaisuudessaan (sekä laitteisto että
ohjelmisto) 14 päivän kuluessa, jolloin saat
täyden hyvityksen myyjän hyvityskäytännön
mukaan.
Kaikki ominaisuudet eivät ole käytettävissä
kaikissa Windows-versioissa. Järjestelmät
voivat tarvita päivitettyjä ja/tai erikseen
hankittavia laitteita, ohjaimia, ohjelmistoja tai
BIOS-päivityksiä, jotta ne voivat hyödyntää
Windowsin kaikkia toimintoja. Windows 10
päivitetään automaattisesti, ja automaattinen
päivitys on aina käytössä. Internetpalveluntarjoajamaksuja saatetaan soveltaa
päivityksiin kuluvalta ajalta. Katso lisätietoja
osoitteesta http://www.microsoft.com.
Saat uusimmat käyttöoppaat siirtymällä
osoitteeseen http://www.hp.com/support ja
noudattamalla ohjeita tuotteesi etsimiseksi.
Valitse sitten Käyttöoppaat.
Jos tarvitset lisätietoja tai haluat pyytää
täydellisen hyvityksen tietokoneen hinnasta,
ota yhteyttä myyjään.
Turvallisuusohjeet
VAROITUS! Älä pidä tietokonetta suoraan sylissä tai tuki tietokoneen jäähdytysaukkoja. Näin voit vähentää
lämmön aiheuttamien vammojen sekä tietokoneen ylikuumenemisen riskiä. Käytä tietokonetta vain kovalla
ja tasaisella alustalla. Älä peitä tietokoneen ilmanvaihtoa asettamalla tietokoneen viereen (valinnaista)
tulostinta tai muuta vastaavaa kovaa esinettä tai tyynyä, mattoa, vaatetta tai muuta vastaavaa pehmeää
esinettä. Älä päästä verkkovirtalaitetta kosketukseen ihon tai tyynyn, maton, vaatteen tai muun vastaavan
pehmeän pinnan kanssa käytön aikana. Tämä tietokone ja verkkovirtalaite täyttävät kansainvälisessä
informaatioteknologian laitteiden turvallisuutta koskevassa IEC 60950 -standardissa määritetyt käyttäjälle
soveltuvien pintalämpötilarajojen määräykset.
iii
iv
Turvallisuusohjeet
Suorittimen kokoonpanoasetus (vain tietyissä tuotteissa)
TÄRKEÄÄ: Tiettyjen tuotteiden kokoonpanoon on määritetty sarjan Intel® Pentium® N35xx/N37xx tai
sarjan Celeron® N28xx/N29xx/N30xx/N31xx suoritin ja Windows®-käyttöjärjestelmä. Jos tietokoneesi
kokoonpano on edellä kuvatun mukainen, älä vaihda msconfig.exe-tiedostossa suorittimen
kokoonpanoasetukseksi neljän tai kahden suorittimen sijaan yhtä suoritinta. Jos teet niin, tietokoneesi ei
käynnisty uudelleen. Tällöin sinun on suoritettava tehdasasetusten palauttaminen, jotta voit palauttaa
alkuperäiset asetukset.
v
vi
Suorittimen kokoonpanoasetus (vain tietyissä tuotteissa)
Sisällysluettelo
1 Aloitusopas ................................................................................................................................................... 1
Tärkeitä tietoja Microsoft Windowsista ................................................................................................................. 1
Parhaat käytännöt ................................................................................................................................................. 1
Muita HP:n resursseja ............................................................................................................................................ 2
2 Perehtyminen tietokoneeseen ........................................................................................................................ 4
Laitteiden etsiminen .............................................................................................................................................. 4
Ohjelmistojen etsiminen ........................................................................................................................................ 4
Oikealla sivulla näkyvät osat ................................................................................................................................. 5
Vasemmalla sivulla näkyvät osat .......................................................................................................................... 6
Näyttö .................................................................................................................................................................... 8
Näppäimistö ........................................................................................................................................................... 9
TouchPad ............................................................................................................................................. 9
Merkkivalot ........................................................................................................................................ 10
Kaiuttimet .......................................................................................................................................... 11
Erikoisnäppäimet .............................................................................................................................. 12
Toimintonäppäimet ........................................................................................................................... 13
Tarrat .................................................................................................................................................................... 14
3 Verkkoyhteyden muodostaminen ................................................................................................................. 16
Yhteyden muodostaminen langattomaan verkkoon .......................................................................................... 16
Langattoman yhteyden säätimien käyttäminen .............................................................................. 16
Lentokonetilan näppäin .................................................................................................. 16
Käyttöjärjestelmän hallintatoiminnot ............................................................................ 16
Yhteyden muodostaminen WLAN-verkkoon .................................................................................... 17
HP Mobile Broadband -moduulin käyttäminen (vain tietyissä tuotteissa) ...................................... 18
GPS-toiminnon käyttäminen (vain tietyissä tuotteissa) .................................................................. 18
Langattomien Bluetooth-laitteiden käyttäminen (vain tietyissä tuotteissa) .................................. 18
Bluetooth-laitteiden liittäminen .................................................................................... 19
Yhteyden muodostaminen langalliseen lähiverkkoon (vain tietyt mallit) ......................................................... 19
4 Viihdeominaisuuksien hyödyntäminen .......................................................................................................... 20
Kameran käyttäminen ......................................................................................................................................... 20
Äänen käyttäminen ............................................................................................................................................. 20
Kaiuttimien kytkeminen .................................................................................................................... 20
Kuulokkeiden kytkeminen ................................................................................................................. 20
vii
Kuulokemikrofonien kytkeminen ...................................................................................................... 21
Ääniasetusten käyttäminen .............................................................................................................. 21
Videotoiminnon käyttäminen .............................................................................................................................. 21
Videolaitteiden liittäminen HDMI-kaapelin avulla (vain tietyissä tuotteissa) ................................. 21
HDMI-portin ääniasetusten määrittäminen ................................................................... 22
Miracast-yhteensopivien langattomien näyttöjen etsiminen ja liittäminen (vain tietyissä
tuotteissa) ......................................................................................................................................... 23
5 Näytössä liikkuminen .................................................................................................................................. 24
Kosketusalustan ja kosketusnäytön eleiden käyttäminen ................................................................................. 24
Napautus ........................................................................................................................................... 24
Puristuszoomaus kahdella sormella ................................................................................................ 25
Kahden sormen liu'utus (vain kosketusalusta) ................................................................................. 25
Kahden sormen napautus (vain kosketusalusta) ............................................................................. 25
Neljän sormen napautus (vain kosketusalusta) ............................................................................... 26
Kolmen sormen liu'utus (vain kosketusalusta) ................................................................................ 26
Liu'utus yhdellä sormella (vain kosketusnäyttö) ............................................................................. 27
Valinnaisen näppäimistön tai hiiren käyttäminen .............................................................................................. 27
Näyttönäppäimistön käyttö (vain tietyissä tuotteissa) ...................................................................................... 27
6 Virranhallinta .............................................................................................................................................. 28
Lepo- ja horrostilan käyttäminen ....................................................................................................................... 28
Tietokoneen siirtäminen lepotilaan ja poistuminen lepotilasta ...................................................... 28
Siirtyminen horrostilaan ja poistuminen horrostilasta (vain tietyissä tuotteissa) .......................... 29
Tietokoneen sammuttaminen (sen virran katkaiseminen) ................................................................................ 29
Virta-kuvakkeen ja virranhallinta-asetusten käyttäminen ................................................................................ 30
Käyttö akkuvirralla .............................................................................................................................................. 30
HP:n pikalatauksen käyttäminen (vain tietyissä tuotteissa) ........................................................... 30
Akun varauksen näyttäminen ........................................................................................................... 31
Akkua koskevien tietojen etsiminen HP Support Assistant -ohjelmassa (vain tietyissä
tuotteissa) ......................................................................................................................................... 31
Akun virran säästäminen .................................................................................................................. 31
Akun heikon varaustason tunnistaminen ......................................................................................... 31
Akun heikon varaustason korjaaminen ............................................................................................ 32
Akun heikon varaustason korjaaminen, kun saatavilla ei ole ulkoista virtalähdettä ... 32
Akun heikon varaustason korjaaminen, kun saatavilla ei ole mitään virtalähdettä ..... 32
Akun heikon varaustason korjaaminen, kun tietokonetta ei voi poistaa
horrostilasta ................................................................................................................... 32
Tehtaalla sinetöity akku .................................................................................................................... 32
Käyttäminen ulkoisella virtalähteellä ................................................................................................................. 32
viii
7 Tietokoneen ylläpito .................................................................................................................................... 34
Suorituskyvyn parantaminen .............................................................................................................................. 34
Levyn eheytyksen käyttäminen ........................................................................................................ 34
Levyn uudelleenjärjestämisen käyttäminen .................................................................................... 34
HP 3D DriveGuardin käyttäminen (vain tietyissä tuotteissa) ........................................................... 34
HP 3D DriveGuardin tilan tunnistaminen ....................................................................... 35
Ohjelmien ja ohjainten päivittäminen ................................................................................................................. 35
Tietokoneen puhdistaminen ............................................................................................................................... 35
Puhdistustoimenpiteet ..................................................................................................................... 35
Näytön puhdistaminen ................................................................................................... 36
Sivujen ja kannen puhdistaminen ................................................................................... 36
Kosketusalustan, näppäimistön tai hiiren puhdistaminen (vain tietyissä
tuotteissa) ....................................................................................................................... 36
Tietokoneen lähettäminen tai kuljettaminen matkoilla ..................................................................................... 36
8 Tietokoneen ja tietojen suojaaminen ............................................................................................................ 38
Salasanojen käyttäminen .................................................................................................................................... 38
Windows-salasanojen määrittäminen .............................................................................................. 38
Setup Utility (BIOS) -apuohjelman salasanojen määrittäminen ...................................................... 39
Windows Hellon käyttäminen (vain tietyissä tuotteissa) ................................................................................... 40
Internet-tietoturvaohjelmiston käyttäminen ..................................................................................................... 40
Virustorjuntaohjelmiston käyttäminen ............................................................................................ 40
Palomuuriohjelmiston käyttäminen ................................................................................................. 40
Ohjelmistopäivitysten asentaminen ................................................................................................................... 41
HP Managed Servicesin käyttäminen (vain tietyissä tuotteissa) ....................................................................... 41
Langattoman verkon suojaaminen ..................................................................................................................... 41
Ohjelmistojen ja tietojen varmuuskopiointi ........................................................................................................ 41
Valinnaisen lukitusvaijerin käyttäminen (vain tietyissä tuotteissa) .................................................................. 41
9 Setup Utility (BIOS) -apuohjelman käyttäminen ............................................................................................. 42
Setup Utility (BIOS) -apuohjelman käynnistäminen ........................................................................................... 42
Setup Utility (BIOS) -apuohjelman päivittäminen ............................................................................................... 42
BIOS-version määrittäminen ............................................................................................................ 42
BIOS-päivityksen lataaminen ........................................................................................................... 43
10 HP PC Hardware Diagnostics -apuohjelman käyttäminen .............................................................................. 44
HP PC Hardware Diagnostics Windows -apuohjelman käyttäminen (vain tietyt tuotteet) ................................ 44
HP PC Hardware Diagnostics Windowsin lataaminen ....................................................................... 44
Uusimman HP PC Hardware Diagnostics Windows -version lataaminen ...................... 45
HP Hardware Diagnostics Windowsin lataaminen tuotteen nimellä tai numerolla
(vain tietyt tuotteet) ....................................................................................................... 45
ix
HP PC Hardware Diagnostics Windowsin asentaminen .................................................................... 45
HP PC Hardware Diagnostics UEFI -apuohjelman käyttäminen ......................................................................... 45
HP PC Hardware Diagnostics UEFI -apuohjelman käynnistäminen .................................................. 46
HP PC Hardware Diagnostics UEFI -apuohjelman lataaminen USB-asemaan ................................. 46
HP PC Hardware Diagnostics UEFI -apuohjelman uusimman version lataaminen ........ 46
HP PC Hardware Diagnostics UEFI -apuohjelman lataaminen tuotteen nimellä tai
numerolla (vain tietyt tuotteet) ...................................................................................... 46
Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI -asetusten käyttäminen (vain tietyt tuotteet) ............................... 47
Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI -apuohjelman lataaminen ............................................ 47
Uusimman Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI -version lataaminen ................ 47
Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI -apuohjelman lataaminen tuotteen
nimellä tai numerolla ...................................................................................................... 47
Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI -asetusten mukauttaminen ......................................... 47
11 Varmuuskopiointi ja palautus ..................................................................................................................... 49
Windows-työkalujen avulla voit varmuuskopioida ja palauttaa tietokoneen ................................................... 49
Varmuuskopioiden luominen ............................................................................................................ 49
Palauttaminen ................................................................................................................................... 49
HP Recovery -tietovälineiden luominen (vain tietyissä tuotteissa) ................................................................... 50
HP Recovery Managerin käyttäminen palautustietovälineen luomiseen ........................................ 50
Ennen aloittamista .......................................................................................................... 50
Palautustietovälineiden luominen ................................................................................. 51
HP Cloud Recovery Download Tool -työkalun käyttäminen palautustietovälineen luomiseksi ..... 51
Palauttaminen ..................................................................................................................................................... 51
Palauttaminen, nollaaminen ja päivittäminen Windows-työkaluilla .............................................. 51
Palauttaminen HP Recovery Managerilla HP Recovery -osiolla ....................................................... 51
Palauttaminen HP Recovery Managerin avulla ................................................................................ 52
Palauttaminen HP Recovery -osion avulla (vain tietyt tuotteet) ..................................................... 52
Palauttaminen HP Recovery -tietovälineiden avulla ........................................................................ 53
Tietokoneen käynnistysjärjestyksen muuttaminen ......................................................................... 53
HP Recovery -osion poistaminen (vain tietyissä tuotteissa) ............................................................ 54
12 Teknisiä tietoja .......................................................................................................................................... 55
Virransyöttö ......................................................................................................................................................... 55
Käyttöympäristö .................................................................................................................................................. 56
13 Staattisen sähkön purkaus ......................................................................................................................... 57
14 Esteettömyys ............................................................................................................................................ 58
Esteettömyys ....................................................................................................................................................... 58
x
Sopivien työkalujen löytäminen ....................................................................................................... 58
Sitoumuksemme ............................................................................................................................... 58
International Association of Accessibility Professionals (IAAP) ....................................................... 58
Parhaiden avustavien tekniikoiden löytäminen ............................................................................... 59
Tarpeiden arviointi .......................................................................................................... 59
HP:n tietokone- ja tablettituotteiden esteettömyysominaisuudet ............................... 59
Standardit ja lainsäädäntö .................................................................................................................................. 60
Standardit .......................................................................................................................................... 60
Mandaatti 376 – EN 301 549 .......................................................................................... 60
Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) ................................................................ 60
Lainsäädäntö ja säädökset ............................................................................................................... 61
Yhdysvallat ..................................................................................................................... 61
21st Century Communications and Video Accessibility Act (CVAA) ............................... 61
Kanada ............................................................................................................................ 62
Eurooppa ......................................................................................................................... 62
Yhdistynyt kuningaskunta .............................................................................................. 62
Australia .......................................................................................................................... 62
Koko maailma ................................................................................................................. 62
Hyödyllisiä esteettömyyteen liittyviä resursseja ja linkkejä .............................................................................. 63
Organisaatiot ..................................................................................................................................... 63
Koulutusinstituutiot .......................................................................................................................... 63
Muita esteettömyyteen liittyviä resursseja ...................................................................................... 63
HP-linkit ............................................................................................................................................. 63
Yhteyden ottaminen tukeen ................................................................................................................................ 64
Hakemisto ...................................................................................................................................................... 65
xi
xii
1
Aloitusopas
Tämä tietokone on tehokas työkalu, joka on suunniteltu työ- ja viihdekäytön parantamista ajatellen. Lue
tämä luku ja perehdy tietokoneen käyttöönoton jälkeisiin parhaisiin käytäntöihin, tietokoneen hauskoihin
käyttömahdollisuuksiin ja muiden HP-resurssien saatavuuteen.
Tärkeitä tietoja Microsoft Windowsista
Tuotteessa on yksi monista Microsoft Windows-versioista. Jokainen Windows-versio sisältää eri
ominaisuussarjan ja siinä voi olla joitakin rajoituksia. Esimerkiksi tuotteet, joissa on Windows 10 S, eivät tue
seuraavia:
●
HP Support Assistant
●
HP PC Diagnostics Windows
●
HP-provided palautustyökalut
Tässä oppaassa on mainittu ominaisuudet tai toiminnot, joita ei välttämättä ole toimitettu käyttöjärjestelmän
mukana. Voit päivittää käyttöjärjestelmän milloin tahansa ottaaksesi käyttöön muita ominaisuuksia ja
toimintoja. Lisätietoja käyttöjärjestelmän ominaisuuksista ja toiminnoista tai käyttöjärjestelmän
päivityksestä on osoitteessa http://www.microsoft.com.
Parhaat käytännöt
Suosittelemme tekemään seuraavat toimet tietokoneen käyttöönoton ja rekisteröinnin jälkeen, jotta saat
parhaan mahdollisen hyödyn fiksusta sijoituksestasi:
●
Varmuuskopioi kiintolevysi luomalla palautuslevyt. Katso kohta Varmuuskopiointi ja palautus
sivulla 49.
●
Jos et ole vielä tehnyt niin, yhdistä tietokone lankaverkkoon tai langattomaan verkkoon. Lisätietoja on
kohdassa Verkkoyhteyden muodostaminen sivulla 16.
●
Tutustu tietokoneen laitteisiin ja ohjelmistoihin. Lisätietoja on kohdissa Perehtyminen tietokoneeseen
sivulla 4 ja Viihdeominaisuuksien hyödyntäminen sivulla 20.
●
Päivitä tai osta virustorjuntaohjelmisto. Katso kohta Virustorjuntaohjelmiston käyttäminen sivulla 40.
Tärkeitä tietoja Microsoft Windowsista
1
Muita HP:n resursseja
Tässä taulukossa kerrotaan, mistä löydät resursseja, joista saat tuotetietoja, toimintaohjeita ja paljon muuta.
Resurssi
Sisältö
Asennusohjeet
●
Tietokoneen asennuksen ja toimintojen yleiskatsaus
HP:n tuki
●
Keskustele verkossa HP:n teknikon kanssa
Jos tarvitset HP-tukea, siirry osoitteeseen
http://www.hp.com/support.
●
Katso tuen puhelinnumero
●
Varaosavideot (vain tietyt tuotteet)
●
Ylläpito- ja huolto-oppaat
●
Selvitä HP-huoltokeskuksen sijainti
Turvallisen ja mukavan työympäristön opas
●
Työaseman oikea sijoittaminen
Voit avata oppaan seuraavasti:
●
Työskentelyasentoon ja työtapoihin liittyviä ohjeita, joiden avulla
voit parantaa käyttömukavuutta ja vähentää vahinkojen riskiä
●
Sähköön ja laitteisiin liittyviä turvallisuustietoja
●
Tärkeitä viranomaisten ilmoituksia, muun muassa akun
asianmukaiset hävitysohjeet tarvittaessa.
●
Tähän tietokoneeseen liittyviä takuutietoja
▲
Valitse Käynnistä-painike, HP:n Ohje ja tuki ja sitten
HP-ohjeet.
– tai –
▲
Valitse Käynnistä-painike, HP ja sitten HP-ohjeet.
– tai –
▲
Siirry osoitteeseen http://www.hp.com/ergo.
TÄRKEÄÄ: Käyttöoppaan uusimman version
käyttöä varten tarvitset internet-yhteyden.
Sähkötarkastusviranomaisten ilmoitukset ja turvallisuusja ympäristöohjeet
Voit avata asiakirjan seuraavasti:
▲
Valitse Käynnistä-painike, HP:n Ohje ja tuki ja sitten
HP-ohjeet.
– tai –
▲
Valitse Käynnistä-painike, HP ja sitten HP-ohjeet.
Rajoitettu takuu*
Voit avata asiakirjan seuraavasti:
▲
Valitse Käynnistä-painike, HP:n Ohje ja tuki ja sitten
HP-ohjeet.
– tai –
▲
Valitse Käynnistä-painike, HP ja sitten HP-ohjeet.
– tai –
▲
Siirry osoitteeseen http://www.hp.com/go/
orderdocuments.
TÄRKEÄÄ: Käyttöoppaan uusimman version
käyttöä varten tarvitset internet-yhteyden.
*Löydät HP:n rajoitetun takuun tuotteella olevien käyttöoppaiden joukosta ja/tai pakkauksessa olevalta CD/DVD-levyltä. Joissakin
maissa tai joillakin alueilla HP voi toimittaa takuun painetussa muodossa tuotteen mukana. Jos takuuta ei omassa maassasi tai
alueellasi toimiteta painettuna, voit pyytää painetun kopion osoitteesta http://www.hp.com/go/orderdocuments. Tyynenmeren
2
Luku 1 Aloitusopas
Resurssi
Sisältö
Aasian alueella ostettujen tuotteiden tapauksessa voit kirjoittaa HP:lle osoitteeseen POD, PO Box 161, Kitchener Road Post Office,
Singapore 912006. Liitä mukaan tuotenimi, oma nimesi, puhelinnumerosi sekä postiosoitteesi.
Muita HP:n resursseja
3
2
Perehtyminen tietokoneeseen
Tietokoneesi osat ovat korkealuokkaisia. Tässä luvussa on tietoja tietokoneen osista, niiden sijainnista ja
toiminnasta.
Laitteiden etsiminen
Voit selvittää tietokoneeseen asennetut laitteet seuraavasti:
▲
Kirjoita laitehallinta tehtäväpalkin hakuruutuun ja valitse Laitehallinta-sovellus.
Näyttöön tulee luettelo kaikista tietokoneeseen asennetuista laitteista.
Löydät järjestelmän laitteistokomponenttien tiedot ja BIOS-versionumeron painamalla näppäinyhdistelmää
fn+esc (vain tietyissä tuotteissa).
Ohjelmistojen etsiminen
Voit selvittää tietokoneeseen asennetut ohjelmistot seuraavasti:
▲
Valitse Käynnistä-painike.
‒ tai –
▲
4
Napsauta hiiren kakkospainikkeella Käynnistä-painiketta ja valitse Sovellukset ja toiminnot.
Luku 2 Perehtyminen tietokoneeseen
Oikealla sivulla näkyvät osat
Osa
(1)
Kuvaus
Aseman merkkivalo
●
Vilkkuva valkoinen: kiintolevy on käytössä.
●
Keltainen: HP 3D DriveGuard on väliaikaisesti pysäyttänyt
kiintolevyn.
HUOMAUTUS: Lisätietoja HP 3D DriveGuard -toiminnosta on
kohdassa HP 3D DriveGuardin käyttäminen (vain tietyissä
tuotteissa) sivulla 34.
HUOMAUTUS:
tuotteissa.
(2)
Muistikortinlukija
Aseman merkkivalotoiminnot vain tietyissä
Lukee valinnaisia muistikortteja, joiden avulla voit tallentaa,
hallita, jakaa tai käyttää tietoja.
Aseta kortti paikalleen seuraavasti:
1.
Pidä korttia nimiöpuoli ylöspäin niin, että liittimet ovat
tietokonetta kohti.
2.
Aseta kortti muistikortin lukulaitteeseen ja paina kortti
laitteen sisään niin, että se on tukevasti paikallaan.
Poista kortti seuraavasti:
▲
Paina korttia ja vedä se tämän jälkeen ulos
muistikortinlukijasta.
(3)
USB-portti
Yhdistää USB-laitteen, kuten matkapuhelimen, kameran,
aktiivisuusmittarin tai älykellon ja tarjoaa tiedonsiirtoa.
(4)
USB SuperSpeed -portti
Yhdistää USB-laitteen, kuten matkapuhelimen, kameran,
aktiivisuusmittarin tai älykellon, ja tarjoaa nopeaa tiedonsiirtoa.
(5)
HDMI-portti
Tähän voidaan kytkeä valinnainen video- tai äänilaite,
esimerkiksi teräväpiirtotelevisio, jokin muu yhteensopiva
digitaali- tai äänilaite tai nopea High-Definition Multimedia
Interface (HDMI) -laite.
(6)
Verkkovirtalaitteen ja akun merkkivalo
●
Valkoinen: verkkovirtalaite on kytkettynä ja akku on
täydessä latauksessa.
●
Vilkkuva valkoinen: verkkovirtalaite on irrotettu ja akun
varaustaso on kriittisen alhainen.
●
Keltainen: verkkovirtalaite on kytkettynä ja akku latautuu.
Oikealla sivulla näkyvät osat
5
Osa
Kuvaus
●
(7)
Virtaliitin
Valo ei pala: akku ei lataudu.
Tähän voidaan liittää verkkovirtalaite.
Vasemmalla sivulla näkyvät osat
Osa
(1)
Kuvaus
Virtapainike
●
Kun tietokone ei ole käynnissä, voit käynnistää sen
painamalla virtapainiketta.
●
Kun tietokone on käynnissä, voit siirtää sen lepotilaan
painamalla lyhyesti virtapainiketta.
●
Kun tietokone on lepotilassa, voit poistua lepotilasta
painamalla lyhyesti virtapainiketta.
●
Kun tietokone on horrostilassa, voit poistua horrostilasta
painamalla lyhyesti virtapainiketta.
HUOMIO: Virtapainiketta pitkään painettaessa
tallentamattomat tiedot menetetään.
Jos tietokone ei vastaa komentoihin eikä
virrankatkaisutoimintoja voi käyttää, katkaise tietokoneesta
virta pitämällä virtapainiketta alhaalla vähintään viisi sekuntia.
Saat lisätietoja virta-asetuksista, virranhallinta-asetuksista.
▲
Napsauta hiiren kakkospainikkeella Virta-kuvaketta
ja valitse Virranhallinta-asetukset.
(2)
(3)
6
Virran merkkivalo
Lukitusvaijerin kiinnityspaikka
Luku 2 Perehtyminen tietokoneeseen
●
Valo palaa: tietokone on käynnissä.
●
Valo vilkkuu: tietokone on lepotilassa, joka on
virransäästötila. Tietokone katkaisee näytön ja muiden
tarpeettomien komponenttien virran.
●
Valo ei pala: tietokoneen virta on katkaistu tai tietokone on
horrostilassa. Horrostila on virransäästötila, jossa
käytetään mahdollisimman vähän virtaa.
Tähän voidaan kytkeä tietokoneen valinnainen lukitusvaijeri.
Osa
Kuvaus
HUOMAUTUS: Lukitusvaijerin tarkoituksena on vaikeuttaa
tietokoneen väärinkäyttöä ja varastamista, mutta se ei
välttämättä riitä estämään niitä.
(4)
USB-portti
Yhdistää USB-laitteen, kuten matkapuhelimen, kameran,
aktiivisuusmittarin tai älykellon ja tarjoaa tiedonsiirtoa.
(5)
Äänilähdön (kuulokkeiden) /äänitulon
(mikrofonin) yhdistelmäliitäntä
Tähän voidaan kytkeä valinnaiset vahvistimeen kytketyt
stereokaiuttimet, kuulokkeet, nappikuulokkeet tai television
äänijohto. Liitäntään voidaan kytkeä myös kuulokemikrofoni.
Liitäntä ei tue valinnaisia erillisiä mikrofoneja.
VAROITUS! Säädä äänenvoimakkuus, ennen kuin asetat
kuulokkeet, nappikuulokkeet tai kuulokemikrofonin päähäsi.
Liian suureksi säädetty äänenvoimakkuus voi aiheuttaa
kuulovaurioita. Lisää turvallisuustietoja on
Sähkötarkastusviranomaisten ilmoitukset ja turvallisuus- ja
ympäristöohjeet -oppaassa.
Voit avata oppaan seuraavasti:
▲
Valitse Käynnistä-painike, HP:n Ohje ja tuki ja sitten HPohjeet.
HUOMAUTUS: Kun liitäntään kytketään jokin laite, tietokoneen
kaiuttimet poistetaan käytöstä.
(6)
Äänenvoimakkuuspainike
Säätää tietokoneen kaiuttimen äänenvoimakkuutta.
Vasemmalla sivulla näkyvät osat
7
Näyttö
Osa
Kuvaus
(1)
WLAN-antennit (mallin mukaan yksi tai kaksi
antennia)*
Lähettävät ja vastaanottavat langattomien laitteiden signaaleja
langattomissa lähiverkoissa (WLAN).
(2)
Kameran merkkivalo
Valo palaa: vähintään yksi kamera on käytössä.
(3)
Kamera
Mahdollistaa videokeskustelut sekä videoiden ja pysäytyskuvien
tallentamisen. Kameran käyttäminen, katso Kameran käyttäminen
sivulla 20. Tietyt kamerat mahdollistavat kirjautumisen
Windowsiin kasvojen tunnistuksella salasanan sijasta. Lisätietoja on
kohdassa Windows Hellon käyttäminen (vain tietyissä tuotteissa)
sivulla 40.
HUOMAUTUS: Kameran toiminnot vaihtelevat kameran laitteiston
ja tuotteeseen asennetun ohjelmiston mukaan.
(4)
Sisäinen mikrofoni
Tallentaa ääntä.
*Antennit eivät näy tietokoneen ulkopuolelle. Jotta signaalitaso olisi paras mahdollinen, varmista, että antennien välittömässä
läheisyydessä ei ole esteitä.
Langattomia laitteita koskevat säädökset löydät Sähköviranomaisten ilmoitukset ja turvallisuus- ja ympäristöohjeet -oppaan omaa
maatasi tai aluettasi koskevasta osasta.
Voit avata oppaan seuraavasti:
1.
Kirjoita tehtäväpalkin hakuruutuun tuki ja valitse HP Support Assistant -sovellus (vain tietyissä tuotteissa).
‒ tai –
Napsauta tehtäväpalkin kysymysmerkkikuvaketta.
2.
8
Valitse Oma kannettava, Tekniset tiedot -välilehti ja Käyttöoppaat.
Luku 2 Perehtyminen tietokoneeseen
Näppäimistö
TouchPad
Osa
(1)
Kuvaus
TouchPadin käyttöalue
Lukee sormieleet ja siirtää osoitinta tai aktivoi kohteita näytössä.
HUOMAUTUS: Lisätietoja on kohdassa Kosketusalustan ja
kosketusnäytön eleiden käyttäminen sivulla 24.
(2)
TouchPadin vasen painike
Toimii kuten ulkoisen hiiren vasen painike.
(3)
TouchPadin oikea painike
Toimii kuten ulkoisen hiiren oikea painike.
Näppäimistö
9
Merkkivalot
Osa
10
Kuvaus
(1)
Caps lock (aakkoslukko) -merkkivalo
Valo palaa: Caps lock on käytössä ja kirjoitettu teksti muuttuu
isoiksi kirjaimiksi.
(2)
Mykistyksen merkkivalo
●
Valo palaa: tietokoneen ääni on mykistetty.
●
Valo ei pala: tietokoneen ääni on käytössä.
Luku 2 Perehtyminen tietokoneeseen
Kaiuttimet
Osa
Kuvaus
Kaiuttimet
Tuottavat äänen.
Näppäimistö
11
Erikoisnäppäimet
Osa
Kuvaus
(1)
esc-näppäin
Näyttää järjestelmätiedot, kun sitä painetaan yhdessä fnnäppäimen kanssa.
(2)
fn-näppäin
Käynnistää tiettyjä toimintoja, kun sitä painetaan yhdessä
toisen näppäimen kanssa.
(3)
Windows-näppäin
Avaa Käynnistä-valikon.
HUOMAUTUS: Windows-näppäimen painaminen uudelleen
sulkee Käynnistä-valikon.
(4)
12
Toimintonäppäimet
Luku 2 Perehtyminen tietokoneeseen
Käynnistävät usein käytettyjä järjestelmän toimintoja.
Toimintonäppäimet
Toimintonäppäimellä voidaan suorittaa näppäimen kuvakkeen ilmaisema toiminto. Voit tarkistaa, mitkä
näppäimet ovat tuotteessa, ks. Erikoisnäppäimet sivulla 12.
▲
Suorita toiminto pitämällä haluamaasi toimintonäppäintä alaspainettuna.
Kuvake
Kuvaus
Avaa ”Avun saaminen Windows 10:ssä” -sivuston.
Vähentää näytön kirkkautta asteittain niin kauan kuin pidät näppäintä alhaalla.
Lisää näytön kirkkautta asteittain niin kauan kuin pidät näppäintä alhaalla.
Siirtää näyttökuvan järjestelmään liitetystä näyttölaitteesta toiseen. Jos tietokoneeseen on liitetty
esimerkiksi ulkoinen näyttö, painamalla tätä näppäintä useita kertoja peräkkäin näyttökuva voidaan asettaa
näkymään joko tietokoneen näytössä tai ulkoisessa näytössä tai niissä molemmissa yhtä aikaa.
Mykistää tai palauttaa kaiuttimen äänen.
Vähentää kaiuttimen äänenvoimakkuutta asteittain, kun pidät tätä näppäintä alhaalla.
Lisää kaiuttimen äänenvoimakkuutta asteittain, kun pidät tätä näppäintä alhaalla.
Toistaa CD-levyn edellisen raidan tai DVD- tai Blu-ray (BD) -levyn edellisen osan.
Käynnistää tai keskeyttää CD-äänilevyn, DVD-levyn tai BD-levyn toiston tai jatkaa sitä.
Toistaa CD-äänilevyn seuraavan kappaleen tai DVD- tai BD-levyn seuraavan osan.
Ottaa lentokonetilan ja langattoman toiminnon käyttöön tai poistaa ne käytöstä.
HUOMAUTUS:
Lentokonetilan näppäintä kutsutaan myös langattoman yhteyden painikkeeksi.
HUOMAUTUS:
Langaton verkko on määritettävä, ennen kuin langattoman yhteyden voi muodostaa.
Näppäimistö
13
Tarrat
Tietokoneeseen kiinnitetyissä tarroissa on tietoja, joita voit tarvita ongelmanratkaisussa tai matkustaessasi
ulkomaille tietokoneen kanssa. Tarrat voivat olla paperimuotoisia tai painettuja tuotteeseen.
TÄRKEÄÄ: Etsi tässä osassa kuvatut tarrat seuraavista paikoista: tietokoneen pohja, akkupaikan sisäpuoli,
huoltoluukun sisäpuoli, näytön takaosa tai taulutietokoneen tuen pohja.
●
Huoltotarra – Sisältää tietokoneen tunnistamiseen liittyviä tärkeitä tietoja. Kun otat yhteyden tukeen,
sinulta voidaan kysyä sarjanumeroa, tuotenumeroa tai mallinumeroa. Etsi nämä tiedot valmiiksi, ennen
kuin otat yhteyden tukeen.
Huoltotarra näyttää joltakin alla kuvatuista esimerkeistä. Katso kuvaa, joka muistuttaa eniten oman
tietokoneesi huoltotarraa.
Osa
(1)
HP-tuotenimi (vain tietyissä tuotteissa)
(2)
Mallinumero
(3)
Tuotetunnus
(4)
Sarjanumero
(5)
Takuuaika
Osa
14
(1)
HP-tuotenimi (vain tietyissä tuotteissa)
(2)
Tuotetunnus
Luku 2 Perehtyminen tietokoneeseen
Osa
(3)
Sarjanumero
(4)
Takuuaika
●
Viranomaisten ilmoitukset -tarra(t) – Sisältää tietokonetta koskevia viranomaisten ilmoituksia.
●
Langattoman laitteen hyväksyntätarra(t) – Tarrassa on tietoja valinnaisista langattomista laitteista sekä
joidenkin sellaisten maiden tai alueiden viranomaisten hyväksyntämerkinnät, joissa kyseisten laitteiden
käyttäminen on hyväksyttyä.
Tarrat
15
3
Verkkoyhteyden muodostaminen
Voit ottaa tietokoneen kaikkialle mukaan. Tietokoneen ja lankayhteyden tai langattoman yhteyden
välityksellä voit kuitenkin myös kotona käydä miljoonissa sivustoissa ympäri maailmaa. Tässä luvussa voit
perehtyä yhteyden muodostamiseen tähän maailmaan.
Yhteyden muodostaminen langattomaan verkkoon
Tietokoneeseen on voitu asentaa valmiiksi seuraavia langattomia laitteita:
●
WLAN-laite – Liittää tietokoneen langattomiin lähiverkkoihin (näistä käytetään nimityksiä Wi-Fi-verkot,
langaton LAN tai WLAN) toimistoissa, kotona ja julkisilla paikoilla, kuten lentokentillä, ravintoloissa,
kahviloissa, hotelleissa ja yliopistoissa. Tietokoneen mobiili langaton laite viestii WLAN-verkossa
langattoman reitittimen tai langattoman tukiaseman kanssa.
●
HP Mobile Broadband -moduuli – Tämän avulla voit muodostaa yhteyden langattomaan
suuralueverkkoon (WWAN), joka kattaa paljon laajemman alueen. Mobiilioperaattorit asentavat
(puhelinmastoja muistuttavia) tukiasemia laajoille maantieteellisille alueille siten, että ne kattavat
maakuntien ja jopa valtioiden laajuisia alueita.
●
Bluetooth®-laite – Luo henkilökohtaisen verkon (PAN), jotta voit kytkeä laitteen toiseen Bluetoothlaitteeseen, kuten tietokoneeseen, puhelimeen, tulostimeen, kuulokemikrofoniin, kaiuttimeen tai
kameraan. PAN-verkossa jokainen laite on suorassa yhteydessä toisiin laitteisiin ja laitteiden on oltava
suhteellisen lähellä toisiaan, tavallisesti enintään noin 10 metrin etäisyydellä toisistaan.
Langattoman yhteyden säätimien käyttäminen
Voit hallita tietokoneen langattomia laitteita seuraavien ominaisuuksien avulla:
●
lentokonetilan näppäin (eli langattoman yhteyden painike tai langattoman yhteyden näppäin)
(kutsutaan tässä luvussa lentokonetilan näppäimeksi)
●
käyttöjärjestelmän hallintatoiminnot.
Lentokonetilan näppäin
Tietokoneessa saattaa olla lentokonetilan näppäin, vähintään yksi langaton laite ja yksi tai kaksi langattoman
yhteyden merkkivaloa. Kaikki tietokoneen langattomat laitteet ovat oletusarvoisesti käytössä.
Langattoman yhteyden merkkivalo ilmaisee yleisesti langattomien laitteiden virran päällä olon eikä
yksittäisten laitteiden tilaa.
Käyttöjärjestelmän hallintatoiminnot
Verkko- ja jakamiskeskuksen avulla voit määrittää yhteyden tai verkon, muodostaa yhteyden verkkoon,
tehdä verkko-ongelmien vianmäärityksen ja ratkaista ongelmia.
Voit käyttää käyttöjärjestelmän hallintatoimintoja seuraavasti:
▲
Napsauta tehtäväpalkissa verkon tilakuvaketta hiiren kakkospainikkeella ja valitse Avaa verkko‑ ja
Internet-asetukset.
– tai –
▲
16
Napsauta tehtäväpalkissa verkon tilakuvaketta ja valitse Verkko- ja jakamiskeskus.
Luku 3 Verkkoyhteyden muodostaminen
Yhteyden muodostaminen WLAN-verkkoon
HUOMAUTUS: Kun muodostat kotiisi Internet-yhteyden, sinun on tilattava tili Internet-palveluntarjoajalta
(ISP). Voit hankkia Internet-palvelun ja modeemin ottamalla yhteyttä paikalliseen Internetpalveluntarjoajaan. Internet-palveluntarjoaja voi auttaa modeemin asetusten määrittämisessä ja
verkkokaapelin asentamisessa langattoman reitittimen ja modeemin välille sekä testata Internet-palvelun
toiminnan.
Voit muodostaa yhteyden WLAN-verkkoon seuraavasti:
1.
Varmista, että WLAN-laitteen virta on kytketty.
2.
Napsauta tehtäväpalkissa verkon tilakuvaketta kakkospainikkeella ja muodosta sitten yhteys johonkin
käytettävissä olevaan verkkoon.
Jos WLAN-verkko on suojattu WLAN-verkko, sinua kehotetaan antamaan suojauskoodi. Kirjoita koodi ja
muodosta sitten yhteys valitsemalla Seuraava.
HUOMAUTUS: Jos luettelossa ei ole yhtään WLAN-verkkoa, et ehkä ole langattoman reitittimen tai
tukiaseman kantoalueella.
HUOMAUTUS:
1.
Jos et näe WLAN-verkkoa, johon haluat muodostaa yhteyden:
Napsauta tehtäväpalkissa verkon tilakuvaketta hiiren kakkospainikkeella ja valitse Avaa verkko‑
ja Internet-asetukset.
– tai –
Napsauta tehtäväpalkissa verkon tilakuvaketta ja valitse Verkko‑ ja Internet-asetukset.
2.
Valitse Verkko ja Internet -osion Tila-kohdassa Verkko- ja jakamiskeskus.
3.
Valitse Määritä uusi yhteys tai verkko.
Näyttöön tulee erilaisia vaihtoehtoja, joiden avulla voit hakea verkkoja ja muodostaa niihin
yhteyden manuaalisesti tai luoda uuden verkkoyhteyden.
3.
Muodosta yhteys toimimalla näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
Kun yhteys on muodostettu, napsauta kakkospainikkeella tehtäväpalkin oikeassa reunassa olevaa verkon
tilakuvaketta yhteyden nimen ja tilan tarkistamista varten.
HUOMAUTUS: Eri WLAN-yhteyksien toiminta-alue (signaalien kulkema matka) vaihtelee WLAN-verkon
kokoonpanon, reitittimen valmistajan sekä muiden elektroniikkalaitteiden ja rakenteellisten esteiden, kuten
seinien ja lattioiden, aiheuttamien häiriöiden mukaan.
Yhteyden muodostaminen langattomaan verkkoon
17
HP Mobile Broadband -moduulin käyttäminen (vain tietyissä tuotteissa)
HP Mobile Broadband -tietokoneessa on sisäänrakennettu tuki mobiililaajakaistapalvelulle. Uusi tietokoneesi
mahdollistaa internetin ja sähköpostin käytön sekä yhteyden yritysverkkoon ilman Wi-Fi-tukiasemaa, kun
käytettävissä on mobiilioperaattorin verkko.
Mobiililaajakaistapalvelun käyttöönottoon tarvitaan mahdollisesti HP Mobile Broadband -moduulin IMEIja/tai MEID-numero. Numero saattaa olla painettu tarraan, joka sijaitsee tietokoneen pohjassa, akkupaikan
sisäpuolella, huoltoluukun alla tai näytön takana.
– tai –
1.
Valitse tehtäväpalkissa verkon tilakuvake.
2.
Valitse Verkko‑ ja Internet-asetukset.
3.
Valitse Verkko ja Internet -osassa Matkapuhelinverkko, ja valitse sitten Lisäasetukset.
Jotkin verkko-operaattorit vaativat SIM (Subscriber Identity Module) -kortin käyttöä. SIM-kortti sisältää
perustietoja sinusta, kuten henkilökohtaisen tunnuslukusi (PIN) sekä verkkotietoja. Joissakin tietokoneissa on
valmiiksi asennettu SIM-kortti. Jos SIM-korttia ei ole asennettu valmiiksi, se on mahdollisesti toimitettu
tietokoneen HP Mobile Broadband -moduulia koskevien asiakirjojen mukana tai mobiilioperaattori voi
toimittaa sen tietokoneesta erillään.
Lisätietoa HP Mobile Broadband -moduulista ja haluamasi mobiilioperaattorin palvelun käyttöönotosta saat
tietokoneen mukana tulleesta HP Mobile Broadband -moduulin ohjeesta.
GPS-toiminnon käyttäminen (vain tietyissä tuotteissa)
Tietokoneessa voi olla Global Positioning System (GPS) -laite. GPS-satelliitit toimittavat sijainti-, nopeus- ja
ajo-ohjetietoja GPS-toiminnolla varustettuihin järjestelmiin.
Voit ottaa GPS:n käyttöön varmistamalla, että sijainti on käytössä Windowsin sijaintiasetuksissa.
1.
Kirjoita tehtäväpalkin hakuruutuun sijainti ja valitse sen jälkeen sijainti.
2.
Käytä sijaintiasetuksia näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
Langattomien Bluetooth-laitteiden käyttäminen (vain tietyissä tuotteissa)
Bluetooth-laite mahdollistaa lyhyen etäisyyden langattoman yhteyden. Se korvaa fyysiset kaapeliyhteydet,
jotka perinteisesti yhdistävät elektroniset laitteet, kuten
18
●
tietokoneet (pöytätietokoneet, kannettavat tietokoneet)
●
puhelimet (matkapuhelimet, langattomat puhelimet, älypuhelimet)
●
kuvannuslaitteet (tulostimet, kamerat)
●
äänilaitteet (kuulokemikrofonit, kaiuttimet)
●
hiiren
●
ulkoisen näppäimistön.
Luku 3 Verkkoyhteyden muodostaminen
Bluetooth-laitteiden liittäminen
Ennen kuin voit käyttää Bluetooth-laitetta, sinun on muodostettava Bluetooth-yhteys.
1.
Kirjoita tehtäväpalkin hakuruutuun bluetooth ja valitse sitten Bluetooth- ja muut laiteasetukset.
2.
Valitse Lisää Bluetooth- tai muu laite.
3.
Valitse laitteesi luettelosta ja toimi näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
HUOMAUTUS: Jos laite vaatii vahvistuksen, näyttöön tulee laiteparin muodostamiskoodi. Tarkista, että
laitteen koodi vastaa laiteparin muodostamiskoodia, ja noudata näyttöön tulevia ohjeita laitteella, jota olet
lisäämässä. Katso lisätietoja laitteen mukana toimitetuista ohjeista.
HUOMAUTUS: Jos laitettasi ei näy luettelossa, varmista, että Bluetooth on otettu laitteella käyttöön.
Joihinkin laitteisiin voi liittyä lisävaatimuksia; katso lisätietoja laitteen mukana toimitetuista ohjeista.
Yhteyden muodostaminen langalliseen lähiverkkoon (vain tietyt
mallit)
Käytä lähiverkkoyhteyttä, jos haluat yhdistää tietokoneen suoraan kotisi reitittimeen (langattoman
työskentelyn sijaan) tai jos haluat muodostaa yhteyden toimistosi olemassa olevaan verkkoon.
Yhteyden muodostaminen lähiverkkoon (LAN) edellyttää RJ-45-verkkokaapelia ja verkkoliitäntää tai
valinnaista telakointilaitetta tai laajennusporttia, jos tietokoneessa ei ole RJ-45-liitäntää.
Voit liittää verkkokaapelin seuraavasti:
1.
Liitä verkkokaapeli tietokoneen verkkoliitäntään (1).
2.
Liitä verkkojohdon toinen pää seinäverkkoliitäntään (2) tai reitittimeen.
HUOMAUTUS: Jos verkkokaapelissa on häiriönpoistopiiri (3), joka estää TV- ja radiolähetysten
häiriöitä, aseta tietokonetta kohti se kaapelin pää, jossa piiri on.
Yhteyden muodostaminen langalliseen lähiverkkoon (vain tietyt mallit)
19
4
Viihdeominaisuuksien hyödyntäminen
Käytä HP-tietokonetta viihdekeskuksena, jonka avulla voit pitää yhteyttä kameran välityksellä, kuunnella ja
hallita musiikkia sekä ladata ja katsella elokuvia. Voit myös lisätä tietokoneen monipuolisuutta yhdistämällä
siihen ulkoisia laitteita, kuten näytön, projektorin, television, kaiuttimet tai kuulokkeet.
Kameran käyttäminen
Tietokoneessa on yksi tai useampi kamera, joiden avulla voit muodostaa yhteyksiä muihin työ- tai
viihdetarkoituksessa. Kamerat saattavat osoittaa eteen-, taakse- tai ylöspäin. Kameraa koskevia tietoja on
kohdassa Perehtyminen tietokoneeseen sivulla 4.
Useimmat kamerat mahdollistavat videokeskustelut sekä videoiden ja stillkuvien tallentamisen. Joissakin
malleissa on myös teräväpiirto-ominaisuus (HD), pelisovelluksia tai Windows Hellon kaltainen
kasvojentunnistusohjelmisto. Lisätietoja Windows Hello -ohjelmiston käyttämisestä on kohdassa
Tietokoneen ja tietojen suojaaminen sivulla 38.
Ota kamera käyttöön kirjoittamalla tehtäväpalkin hakuruutuun kamera ja valitsemalla sitten Kamera
sovellusten luettelosta.
Äänen käyttäminen
Tietokoneella voit ladata ja kuunnella musiikkia, suoratoistaa verkosta äänisisältöä (myös radiolähetyksiä),
tallentaa ääntä tai luoda multimediaesityksiä yhdistämällä ääntä ja kuvaa. Voit myös toistaa musiikki-CDlevyjä tietokoneella (tietyillä malleilla) tai liittää ulkoisen optisen aseman CD-levyjen poistamiseksi. Voit
parantaa äänielämystä entisestään kytkemällä tietokoneeseen ulkoisia äänilaitteita, kuten kaiuttimet tai
kuulokkeet.
Kaiuttimien kytkeminen
Voit kytkeä tietokoneeseen langalliset kaiuttimet liittämällä ne joko tietokoneen tai telakointiaseman USBporttiin tai äänilähdön (kuulokkeiden) / äänitulon (mikrofonin) yhdistelmäliitäntään.
Kytke langattomat kaiuttimet tietokoneeseen toimimalla valmistajan ohjeiden mukaan. Laadukkaiden
kaiuttimien kytkentätapa on esitetty kohdassa HDMI-portin ääniasetusten määrittäminen sivulla 22.
Vähennä äänenvoimakkuutta ennen kaiuttimien kytkemistä.
Kuulokkeiden kytkeminen
VAROITUS! Vähennä äänenvoimakkuutta, ennen kuin asetat kuulokkeet, nappikuulokkeet tai
kuulokemikrofonin päähäsi. Liian suureksi säädetty äänenvoimakkuus voi aiheuttaa kuulovaurioita. Lisää
turvallisuusohjeita on Sähkötarkastusviranomaisten ilmoitukset ja turvallisuus- ja ympäristöohjeet oppaassa.
Voit avata asiakirjan seuraavasti:
▲
Valitse Käynnistä-painike, HP:n Ohje ja tuki ja sitten HP-ohjeet.
Voit kytkeä langalliset kuulokkeet tietokoneen äänilähdön (kuulokkeiden) / äänitulon (mikrofonin)
yhdistelmäliitäntään.
Jos haluat käyttää tietokoneen kanssa langattomia kuulokkeita, toimi laitteen valmistajan ohjeiden mukaan.
20
Luku 4 Viihdeominaisuuksien hyödyntäminen
Kuulokemikrofonien kytkeminen
VAROITUS! Vähennä äänenvoimakkuutta, ennen kuin asetat kuulokkeet, nappikuulokkeet tai
kuulokemikrofonin päähäsi. Liian suureksi säädetty äänenvoimakkuus voi aiheuttaa kuulovaurioita. Lisää
turvallisuusohjeita on Sähkötarkastusviranomaisten ilmoitukset ja turvallisuus- ja ympäristöohjeet oppaassa.
Voit avata asiakirjan seuraavasti:
▲
Valitse Käynnistä-painike, HP:n Ohje ja tuki ja sitten HP-ohjeet.
Kuulokkeita, joihin on yhdistetty mikrofoni, kutsutaan kuulokemikrofoniksi. Voit kytkeä langalliset
kuulokemikrofonit tietokoneen äänilähdön (kuulokkeiden) / äänitulon (mikrofonin) yhdistelmäliitäntään.
Jos haluat käyttää tietokoneen kanssa langattomia kuulokkeita, toimi laitteen valmistajan ohjeiden mukaan.
Ääniasetusten käyttäminen
Ääniasetusten avulla voit säätää järjestelmän äänenvoimakkuutta, muuttaa järjestelmän ääniä tai hallita
äänilaitteita.
Voit tarkastella tai muuttaa ääniasetuksia seuraavasti:
▲
Kirjoita tehtäväpalkin hakuruutuun ohjauspaneeli, valitse Ohjauspaneeli, valitse Laitteisto ja
äänet ja valitse sitten Ääni.
Tietokoneessasi voi olla parannettu äänijärjestelmä, jonka valmistaja on Bang & Olufsen, B&O Play tai jokin
muu valmistaja. Tällöin tietokoneessasi voi olla äänen lisäominaisuuksia, joita voidaan säätää
äänentoistojärjestelmän audio-ohjauspaneelista.
Käytä audio-ohjauspaneelia ääniasetusten tarkasteluun ja hallintaan.
▲
Kirjoita tehtäväpalkin hakuruutuun ohjauspaneeli, valitse Ohjauspaneeli, valitse Laitteisto ja
äänet ja valitse sitten järjestelmäsi mukainen audio-ohjauspaneeli.
Videotoiminnon käyttäminen
Tietokone on tehokas videolaite, jonka avulla voit katsella suoratoistovideoita suosikkisivustoissasi. Voit
myös ladata tietokoneeseen videoita ja elokuvia, jotta voit katsella niitä myöhemmin ilman verkkoyhteyttä.
Voit parantaa katseluelämystä entisestään lisäämällä tietokoneen videoporttiin ulkoisen näytön, projektorin
tai television.
TÄRKEÄÄ: Varmista, että ulkoinen laite on kytketty oikealla kaapelilla oikeaan tietokoneen porttiin.
Noudata laitteen valmistajan ohjeita.
Lisätietoja video-ominaisuuksien käytöstä saat HP Support Assistant -sovelluksesta.
Videolaitteiden liittäminen HDMI-kaapelin avulla (vain tietyissä tuotteissa)
HUOMAUTUS:
erikseen.
Jos haluat liittää HDMI-laitteen tietokoneeseen, tarvitset HDMI-kaapelin, joka on hankittava
Jos haluat näyttää tietokoneen näyttökuvan teräväpiirtotelevisiossa tai -näytössä, liitä teräväpiirtolaite
seuraavien ohjeiden mukaan:
1.
Liitä HDMI-kaapelin yksi pää tietokoneen HDMI-porttiin.
Videotoiminnon käyttäminen
21
2.
Liitä kaapelin toinen pää teräväpiirtotelevisioon tai -näyttöön.
3.
Painamalla f4-näppäintä voit vaihtaa tietokoneen näyttökuvaa neljän näyttötilan välillä:
●
Vain tietokoneen näyttö: Näytä näyttökuva vain tietokoneella.
●
Kopio: Näytä näyttökuva samanaikaisesti tietokoneella ja ulkoisessa laitteessa.
●
Laajennus: Näytä laajennettu näyttökuva samanaikaisesti tietokoneella ja ulkoisessa laitteessa.
●
Vain toinen näyttö: Näytä näyttökuva vain ulkoisessa laitteessa.
Näyttötila vaihtuu jokaisella f4-näppäimen painalluksella.
HUOMAUTUS: Saat parhaat tulokset kasvattamalla kuvan tarkkuutta ulkoisessa laitteessa, etenkin jos
valitset Laajennus-vaihtoehdon. Valitse Käynnistä-painike, Asetukset-kuvake
ja sitten
Järjestelmä. Valitse Näyttö, valitse haluamasi tarkkuus ja valitse sitten Säilytä muutokset.
HDMI-portin ääniasetusten määrittäminen
HDMI on ainoa videoliittymä, joka tukee teräväpiirtoista videokuvaa ja ääntä. Kun olet liittänyt HDMItelevision tietokoneeseen, voit ottaa HDMI-äänen käyttöön seuraavasti:
1.
Napsauta hiiren kakkospainikkeella tehtäväpalkin oikeassa reunassa olevan ilmoitusalueen Kaiuttimetkuvaketta ja valitse sitten Toistolaitteet.
2.
Valitse Toistaminen-välilehdessä digitaalisen lähtölaitteen nimi.
3.
Valitse Aseta oletus ja sitten OK.
Voit palauttaa virtautetun äänen tietokoneen kaiuttimiin seuraavasti:
22
1.
Napsauta hiiren kakkospainikkeella tehtäväpalkin oikeassa reunassa olevan ilmoitusalueen Kaiuttimetkuvaketta ja valitse sitten Toistolaitteet.
2.
Valitse Toisto-välilehdestä Kaiuttimet.
3.
Valitse Aseta oletus ja sitten OK.
Luku 4 Viihdeominaisuuksien hyödyntäminen
Miracast-yhteensopivien langattomien näyttöjen etsiminen ja liittäminen (vain
tietyissä tuotteissa)
Noudattamalla seuraavia ohjeita voit etsiä Miracast-yhteensopivia langattomia näyttöjä ja liittää ne
järjestelmään sulkematta käynnissä olevia sovelluksia.
Voit avata Miracastin seuraavasti:
▲
Kirjoita tehtäväpalkin hakuruutuun näytä ja napsauta Näytä toiseen näyttöön. Napsauta Yhdistä
langattomaan näyttöön ja toimi näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
Videotoiminnon käyttäminen
23
5
Näytössä liikkuminen
Voit liikkua tietokoneen näytössä seuraavilla tavoilla:
●
Käytä kosketuseleitä suoraan tietokoneen näytössä.
●
Käytä kosketuseleitä kosketusalustalla
●
Käytä valinnaista hiirtä tai näppäimistöä (hankittava erikseen)
●
Käytä näyttönäppäimistöä.
●
Käytä paikannustappia
Kosketusalustan ja kosketusnäytön eleiden käyttäminen
TouchPadin avulla voit liikkua tietokoneen näytöllä ja ohjata kohdistinta yksinkertaisilla kosketuseleillä.
Kosketusalustan vasen ja oikea painike toimivat kuten ulkoisen hiiren vastaavat painikkeet. Siirry
kosketusnäytöllä (vain tietyissä tuotteissa) koskettamalla näyttöä suoraan käyttäen tässä luvussa esiteltyjä
eleitä.
Voit myös mukauttaa eleitä ja katsoa esittelyjä siitä, kuinka ne toimivat. Kirjoita tehtäväpalkin hakuruutuun
ohjauspaneeli, valitse Ohjauspaneeli ja valitse sitten Laitteisto ja äänet. Valitse Laitteet ja tulostimet
‑kohdasta Hiiri.
HUOMAUTUS: Ellei muuten mainita, kosketuseleitä voidaan käyttää tietokoneen kosketusalustalla tai
kosketusnäytöllä (vain tietyissä tuotteissa).
Napautus
Napautus-/kaksoisnapautuseleellä voit valita tai avata näytössä olevan kohteen.
●
24
Osoita näytössä olevaa kohdetta ja valitse se napauttamalla yhdellä sormella TouchPadin vyöhykkeellä
tai kosketusnäytöllä. Avaa kohde kaksoisnapauttamalla sitä.
Luku 5 Näytössä liikkuminen
Puristuszoomaus kahdella sormella
Kahden sormen puristuszoomauksen avulla voit lähentää ja loitontaa kuvia tai tekstiä.
●
Loitonna asettamalla kaksi sormeasi erilleen TouchPadin vyöhykkeellä tai kosketusnäytöllä ja
siirtämällä niitä sitten yhteen.
●
Lähennä asettamalla kaksi sormeasi yhteen TouchPadin vyöhykkeellä tai kosketusnäytöllä ja siirtämällä
niitä sitten erilleen.
Kahden sormen liu'utus (vain kosketusalusta)
Liu'uttamalla kahdella sormella voit liikkua sivulla tai kuvassa ylös, alas tai sivuttain.
●
Aseta kaksi sormea TouchPadin vyöhykkeelle hieman toisistaan erilleen ja vedä niitä ylöspäin, alaspäin,
vasemmalle tai oikealle.
Kahden sormen napautus (vain kosketusalusta)
Kahden sormen napautuksella voit avata näytössä olevan kohteen valikon.
HUOMAUTUS: Kahden sormen napautuksella voit suorittaa saman toiminnon kuin napsauttamalla hiiren
kakkospainikkeella.
●
Avaa valitun kohteen asetusvalikko napauttamalla kahdella sormella TouchPadin käyttöalueella.
Kosketusalustan ja kosketusnäytön eleiden käyttäminen
25
Neljän sormen napautus (vain kosketusalusta)
Toimintokeskus avataan neljän sormen napautuksella.
●
Napauta kosketusalustaa neljällä sormella, kun haluat avata toimintokeskuksen tarkastellaksesi
nykyisiä asetuksia ja ilmoituksia.
Kolmen sormen liu'utus (vain kosketusalusta)
Käytä kolmen sormen liu'utusta ikkunoiden avaamiseen ja silloin, kun haluat vaihtaa avointen ikkunoiden ja
työpöydän välillä.
26
●
Liu'uttamalla kolmella sormella poispäin itsestäsi saat näkyviin kaikki avoinna olevat ikkunat.
●
Liu'uttamalla kolmella sormella kohti itseäsi saat näkyviin työpöydän.
●
Liu'uttamalla kolmella sormella vasemmalle tai oikealle voit vaihtaa avointen ikkunoiden välillä.
Luku 5 Näytössä liikkuminen
Liu'utus yhdellä sormella (vain kosketusnäyttö)
Käytä yhden sormen liu'utusta luetteloiden tai sivujen panorointiin ja vierittämiseen tai objektien
siirtämiseen.
●
Voit vierittää näyttöä liu'uttamalla yhtä sormeasi näytössä kevyesti haluamaasi suuntaan.
●
Voit siirtää kohdetta painamalla ja pitämällä sormea kohteen päällä ja vetämällä sitten sormea
siirtääksesi kohdetta.
Valinnaisen näppäimistön tai hiiren käyttäminen
Valinnaisen näppäimistön tai hiiren avulla voit kirjoittaa, valita kohteita, vierittää ja suorittaa samat
toiminnot kuin kosketuseleillä. Näppäimistön toiminto- ja pikanäppäimillä voit suorittaa myös tiettyjä
toimintoja.
Näyttönäppäimistön käyttö (vain tietyissä tuotteissa)
1.
Saat näyttönäppäimistön näkyviin napauttamalla näppäimistökuvaketta, joka sijaitsee ilmaisinalueella
tehtäväpalkin oikeassa reunassa.
2.
Ala kirjoittaa.
HUOMAUTUS:
sitä.
Näyttönäppäimistön yläosaan voi ilmestyä sanaehdotuksia. Valitse sana napauttamalla
HUOMAUTUS:
Toiminto- ja pikanäppäimet eivät näy tai toimi näyttönäppäimistössä.
Valinnaisen näppäimistön tai hiiren käyttäminen
27
6
Virranhallinta
Tietokone toimii akkuvirralla tai ulkoisella virralla. Kun tietokone toimii akkuvirralla eikä ulkoista
virtalähdettä ole käytettävissä akun lataamista varten, on tärkeää valvoa akun varausta ja säästää virtaa.
Omassa tietokoneessasi ei välttämättä ole kaikkia tässä oppaassa kuvattuja virranhallintaominaisuuksia.
Lepo- ja horrostilan käyttäminen
HUOMIO: Useita hyvin tunnettuja tietoturva-aukkoja on olemassa, kun tabletti on lepotilassa. HP
suosittelee, että tietokone siirretään horrostilaan aina lepotilan sijasta, kun tietokone ei ole hallussasi, jotta
luvattomat käyttäjät eivät voi käyttää tietokonettasi ja jopa salattuja tietoja. Tämä menetelmä on erityisen
tärkeä, kun matkustat tietokoneen kanssa.
HUOMIO: Älä siirrä tietokonetta lepotilaan levyn tai ulkoisen mediakortin käytön aikana, koska äänen ja
videokuvan laatu voi heiketä, ääni tai videokuva voi hävitä kokonaan tai tietoja voi hävitä.
Windowsissa on kaksi virransäästötilaa: lepo- ja horrostila.
●
Lepotila – Lepotila otetaan automaattisesti käyttöön, kun laite on ollut tietyn ajan käyttämättömänä.
Työt tallentuvat muistiin, joten voit jatkaa työskentelyä erittäin nopeasti. Voit siirtyä lepotilaan myös
manuaalisesti. Lisätietoja on kohdassa Tietokoneen siirtäminen lepotilaan ja poistuminen lepotilasta
sivulla 28.
●
Horrostila – Horrostila käynnistyy automaattisesti, jos akun varaustila on kriittisen heikko tai tietokone
on lepotilassa pitkään aikaan. Horrostilassa työtiedostot tallentuvat kiintolevyllä olevaan
horrostilatiedostoon ja tietokone sammuu. Voit siirtyä horrostilaan myös manuaalisesti. Lisätietoja on
kohdassa Siirtyminen horrostilaan ja poistuminen horrostilasta (vain tietyissä tuotteissa) sivulla 29.
Tietokoneen siirtäminen lepotilaan ja poistuminen lepotilasta
Voit siirtää tietokoneen lepotilaan seuraavilla tavoilla:
●
Sulje näyttö (vain tietyissä tuotteissa).
●
Valitse Käynnistä-painike, valitse Virta-kuvake ja valitse sitten Lepotila.
●
Paina lepo-pikanäppäintä (vain tietyissä tuotteissa); Katso esimerkiksi kohtaa fn+f1 tai fn+f12.
●
Paina lyhyesti virtapainiketta (vain tietyissä tuotteissa).
Voit siirtää tietokoneen lepotilasta normaalitilaan seuraavilla tavoilla:
●
Paina lyhyesti virtapainiketta.
●
Jos tietokone on suljettuna, nosta näyttö (vain tietyissä tuotteissa).
●
Paina näppäimistön näppäintä (vain tietyissä tuotteissa).
●
Napauta TouchPadia (vain tietyissä tuotteissa).
Kun tietokone poistuu lepotilasta, työsi palaa näyttöön.
HUOMAUTUS: Jos olet määrittänyt, että lepotilasta poistumiseen tarvitaan salasana, kirjoita Windowssalasanasi, jotta työ palaa näyttöön.
28
Luku 6 Virranhallinta
Siirtyminen horrostilaan ja poistuminen horrostilasta (vain tietyissä tuotteissa)
Voit ottaa käyttäjän käynnistämän horrostilan käyttöön sekä muuttaa muita virranhallinta-asetuksia ja
aikakatkaisuja Virranhallinta-asetukset-kohdassa.
1.
Napsauta hiiren kakkospainikkeella Virta-kuvaketta
ja valitse Virranhallinta-asetukset.
2.
Valitse vasemmasta ruudusta Valitse mitä virtapainikkeet tekevät (sanamuoto voi vaihdella
tuotteittain).
3.
Tuotteesta riippuen voit ottaa horrostilan käyttöön akkuvirralla tai ulkoisella virralla käyttöä varten
jollakin seuraavista tavoista:
●
Virtapainike – Valitse kohdassa Virta- ja lepotilapainikkeet ja kansiasetukset (sanamuoto voi
vaihdella tuotteittain), valitse Kun painan virtapainiketta ja valitse sitten Horrostila.
●
Lepotilapainike (vain tietyissä tuotteissa) – Valitse kohdassa Virta- ja lepotilapainikkeet ja
kansiasetukset (sanamuoto voi vaihdella tuotteittain), valitse Kun painan virtapainiketta ja
valitse sitten Horrostila.
●
Kansi (vain tietyissä tuotteissa) – Valitse kohdassa Virta- ja lepotilapainikkeet ja kansiasetukset
(sanamuoto voi vaihdella tuotteittain), valitse Kun suljen kannen ja valitse sitten Horrostila.
●
Virta-valikko – Valitse Muuta asetuksia, jotka eivät ole käytettävissä ja valitse sitten
Sammutusasetukset ja Horrostila-valintaruutu.
Virta-valikkoon päästään valitsemalla Käynnistä-painike.
4.
Valitse Tallenna muutokset.
▲
Voit siirtyä horrostilaan tavalla, jonka olet ottanut käyttöön vaiheessa 3.
▲
Voit poistua horrostilasta painamalla lyhyesti virtapainiketta.
HUOMAUTUS: Jos olet määrittänyt, että horrostilasta poistumiseen tarvitaan salasana, kirjoita Windowssalasanasi, jotta työ palaa näyttöön.
Tietokoneen sammuttaminen (sen virran katkaiseminen)
HUOMIO: Kun tietokone sammuu, menetät tallentamattomat tiedot. Tallenna työsi ennen tietokoneen
sammuttamista.
Sammuta-komento sulkee kaikki käynnissä olevat ohjelmat sekä käyttöjärjestelmän. Tämän jälkeen komento
sammuttaa näytön ja tietokoneen.
Sammuta tietokone, kun sitä ei käytetä pitkään aikaan ja se irrotetaan ulkoisesta virtalähteestä pitkäksi
ajaksi.
On suositeltavaa käyttää Windowsin Sammuta-komentoa.
HUOMAUTUS: Jos tietokone on lepo- tai horrostilassa, poistu ensin lepo- tai horrostilasta painamalla
lyhyesti virtapainiketta.
1.
Tallenna työtiedostot ja sulje kaikki avoimet ohjelmat.
2.
Valitse Aloitus-painike, valitse Virta-kuvake ja valitse sitten Sammuta.
Tietokoneen sammuttaminen (sen virran katkaiseminen)
29
Jos tietokone ei vastaa komentoihin etkä voi sammuttaa tietokonetta edellä mainittujen ohjeiden mukaisesti,
kokeile seuraavia sammutustapoja annetussa järjestyksessä:
●
Paina ctrl+alt+delete, napsauta Virta-kuvaketta ja valitse Sammuta.
●
Paina virtapainiketta ja pidä sitä alhaalla vähintään 10 sekuntia.
●
Jos tietokoneessa on käyttäjän vaihdettavissa oleva akku (vain tietyissä tuotteissa), irrota tietokone
ulkoisesta virtalähteestä ja poista akku.
Virta-kuvakkeen ja virranhallinta-asetusten käyttäminen
Virta-kuvake
on Windowsin tehtäväpalkissa. Virta-kuvakkeen avulla voit avata virranhallinta-
asetukset nopeasti ja tarkastaa akun jäljellä olevan varaustason.
●
Tarkista akun jäljellä oleva varaustaso prosentteina siirtämällä hiiren osoitin Virta-kuvakkeen
päälle.
●
Voit käyttää Virranhallinta-asetuksia napsauttamalla hiiren kakkospainikkeella Virta-kuvaketta
ja valitsemalla Virranhallinta-asetukset.
Erilaiset virtakuvakkeet osoittavat, toimiiko tietokone akkuvirralla vai ulkoisella verkkovirralla. Hiiren
osoittimen siirtäminen kuvakkeen päälle näyttää myös sanoman, jos akku on saavuttanut alhaisen tai
kriittisen tason.
Käyttö akkuvirralla
VAROITUS! Tietokoneen käyttöturvallisuus on parhaimmillaan, kun käytät vain tietokoneen mukana
toimitettua akkua, HP:n vaihtoakkua tai yhteensopivaa akkua, jonka voi hankkia HP:ltä lisävarusteena.
Kun tietokoneessa on ladattu akku eikä tietokonetta ole liitetty ulkoiseen virtalähteeseen, tietokone toimii
akkuvirralla. Kun tietokoneen virta on katkaistu ja tietokone on irrotettu ulkoisesta virtalähteestä,
tietokoneessa oleva akku purkautuu vähitellen. Tietokone näyttää myös ilmoituksen, kun akun varaustaso on
alhainen tai kriittinen.
Tietokoneen akun käyttöikä vaihtelee virranhallinta-asetusten, tietokoneessa käytettävien ohjelmien, näytön
kirkkauden, tietokoneeseen liitettyjen ulkoisten laitteiden ja muiden tekijöiden mukaan.
HUOMAUTUS: Kun irrotat tietokoneen ulkoisesta virtalähteestä, näytön kirkkautta vähennetään
automaattisesti akun käyttöajan pidentämiseksi. Joissakin tuotteissa voidaan vaihtaa grafiikkatilaa akun
käyttöajan pidentämiseksi.
HP:n pikalatauksen käyttäminen (vain tietyissä tuotteissa)
HP:n pikalataustoiminnon avulla voit ladata tietokoneesi akun nopeasti. Latausaika voi vaihdella
+/-10 %. Riippuen tietokonemallista ja tietokoneen mukana toimitetusta HP:n verkkolaitteesta, HP:n
pikalataus toimii yhdellä tai useammalla seuraavista tavoista:
30
●
Kun akun varausta on jäljellä 0–50 %, akku latautuu 50 prosenttiin koko kapasiteetistaan enintään 30–
45 minuutissa tietokonemallin mukaan.
●
Kun akun varausta on jäljellä 0–90 %, akku latautuu 90 prosenttiin koko kapasiteetistaan enintään 90
minuutissa.
Luku 6 Virranhallinta
Jos haluat käyttää HP:n pikalatausta, sammuta tietokoneen virta ja liitä sitten verkkolaite tietokoneeseen ja
ulkoiseen virtalähteeseen.
Akun varauksen näyttäminen
Tarkista akun jäljellä oleva varaustaso prosentteina siirtämällä hiiren osoitin Virta-kuvakkeen
päälle.
Akkua koskevien tietojen etsiminen HP Support Assistant -ohjelmassa (vain
tietyissä tuotteissa)
Kun haluat tarkastella akkua koskevia tietoja, toimi seuraavasti:
1.
Kirjoita tehtäväpalkin hakuruutuun tuki ja valitse HP Support Assistant -sovellus (vain tietyissä
tuotteissa).
‒ tai –
Napsauta tehtäväpalkin kysymysmerkkikuvaketta.
2.
Valitse Oma kannettava, ja sitten Diagnostiikka-osiossa HP:n Akun tarkistus. Jos HP:n Akun tarkistus
-toiminto osoittaa, että akku on vaihdettava, ota yhteyttä HP:n tukeen.
HP Support Assistant sisältää seuraavat akkuun liittyvät työkalut ja tiedot:
●
HP:n akun tarkistus
●
tiedot akkutyypeistä, tekniikasta, käyttöiästä ja kapasiteetista.
Akun virran säästäminen
Akun virran säästämiseen ja käyttöajan pidentämiseen liittyviä vihjeitä:
●
Vähennä näytön kirkkautta.
●
Valitse Virransäästö-asetus kohdasta Virranhallinta-asetukset.
●
Poista langattomat laitteet käytöstä, kun et käytä niitä.
●
Irrota käyttämättömät ulkoiset laitteet, joita ei ole kytketty ulkoiseen virtalähteeseen, kuten USBporttiin kytketty ulkoinen kiintolevy.
●
Pysäytä, poista käytöstä tai poista ulkoiset mediakortit, jos et käytä niitä.
●
Kun lopetat työskentelyn, siirrä tietokone lepotilaan tai sammuta tietokone.
Akun heikon varaustason tunnistaminen
Kun akku on tietokoneen ainoa virtalähde ja sen varaustaso laskee alhaiseksi tai kriittiseksi, tietokone toimii
seuraavasti:
●
Akun merkkivalo (vain tietyissä tuotteissa) osoittaa, että akun varaustaso on heikko tai kriittinen.
– tai –
●
Virta-kuvake
näyttää akun heikon tai kriittisen varaustason ilmoituksen.
HUOMAUTUS: Lisätietoja Virta-kuvakkeesta on kohdassa Virta-kuvakkeen ja virranhallinta-asetusten
käyttäminen sivulla 30.
Käyttö akkuvirralla
31
Kun akun varaustaso laskee kriittisen alhaiseksi, tietokone toimii seuraavasti:
●
Jos horrostila ei ole käytössä ja tietokone on käynnissä tai lepotilassa, tietokone pysyy hetken
lepotilassa ja sen virta katkeaa sitten itsestään. Tällöin menetetään kaikki tallentamattomat tiedot.
●
Jos horrostila on otettu käyttöön ja tietokone on käynnissä tai lepotilassa, tietokone siirtyy
horrostilaan.
Akun heikon varaustason korjaaminen
Akun heikon varaustason korjaaminen, kun saatavilla ei ole ulkoista virtalähdettä
Kytke jokin seuraavista tietokoneeseen ja ulkoiseen virtalähteeseen:
●
verkkovirtalaite
●
valinnainen telakointi- tai laajennuslaite
●
HP:ltä lisävarusteena hankittu valinnainen verkkovirtalaite
Akun heikon varaustason korjaaminen, kun saatavilla ei ole mitään virtalähdettä
Tallenna työt ja katkaise tietokoneen virta.
Akun heikon varaustason korjaaminen, kun tietokonetta ei voi poistaa horrostilasta
1.
Kytke verkkovirtalaite tietokoneeseen ja ulkoiseen virtalähteeseen.
2.
Poistu horrostilasta painamalla virtapainiketta.
Tehtaalla sinetöity akku
Jos haluat tarkistaa akun kunnon tai jos akun varaus ei enää säily, käytä HP Support Assistant ‑ohjelman HP:n
akun tarkistus ‑toimintoa (vain tietyissä tuotteissa).
1.
Kirjoita tehtäväpalkin hakuruutuun tuki ja valitse HP Support Assistant -sovellus (vain tietyissä
tuotteissa).
– tai –
Napsauta tehtäväpalkin kysymysmerkkikuvaketta.
2.
Valitse Oma kannettava, ja sitten Diagnostiikka-osiossa HP:n Akun tarkistus. Jos HP:n Akun tarkistus
-toiminto osoittaa, että akku on vaihdettava, ota yhteyttä HP:n tukeen.
Käyttäjät eivät pysty vaihtamaan tämän laitteen akku(j)a. Akun poistaminen tai vaihtaminen voi mitätöidä
tuotetakuun. Jos akkua ei saa enää ladattua, ota yhteyttä tukeen.
Käyttäminen ulkoisella virtalähteellä
Lisätietoja laitteen kytkemisestä ulkoiseen virtalähteeseen on tietokoneen pakkauksen mukana
toimitettavissa Asennusohjeissa.
Tietokone ei käytä akkuvirtaa, kun se kytketään hyväksytyn verkkovirtalaitteen tai valinnaisen telakointi- tai
laajennuslaitteen avulla ulkoiseen verkkovirtalähteeseen.
VAROITUS! Tietokoneen käyttöturvallisuus on parhaimmillaan käytettäessä vain tietokoneen mukana
tullutta verkkovirtalaitetta, HP:n varaosana toimittamaa verkkovirtalaitetta tai yhteensopivaa, HP:ltä
hankittua verkkovirtalaitetta.
32
Luku 6 Virranhallinta
VAROITUS!
Älä lataa tietokoneen akkua lentokoneessa.
Liitä tietokone ulkoiseen virtalähteeseen seuraavissa tilanteissa:
●
kun lataat tai kalibroit akkua
●
järjestelmän ohjelmiston asennuksen tai päivityksen aikana
●
järjestelmän BIOS-päivityksen aikana
●
kun kirjoitat tietoja levylle (vain tietyissä tuotteissa)
●
kun suoritat Levyn eheytys -toiminnon sisäisillä kiintolevyillä varustetuissa tietokoneissa
●
kun suoritat varmuuskopiointia tai palautusta
Kun liität tietokoneen ulkoiseen virtalähteeseen,
●
akku alkaa latautua
●
näytön kirkkaus lisääntyy
●
Virta-kuvake
muuttuu
Kun irrotat ulkoisen virtalähteen:
●
tietokone siirtyy käyttämään akkuvirtaa
●
näytön kirkkaus vähenee automaattisesti akun käyttöajan pidentämiseksi
●
Virta-kuvake
muuttuu
Käyttäminen ulkoisella virtalähteellä
33
7
Tietokoneen ylläpito
On tärkeää huolehtia tietokoneen säännöllisestä ylläpidosta, jotta laitteesi pysyy optimaalisessa kunnossa.
Tässä luvussa kerrotaan, miten voit käyttää erilaisia työkaluja, kuten levyn eheytystä ja levyn
uudelleenjärjestämistä. Luvussa kerrotaan myös, kuinka päivität ohjelmat ja ohjaimet, kuinka puhdistat
tietokoneen ja kuinka voit kuljettaa sitä matkoilla (tai lähettää sen jollekulle).
Suorituskyvyn parantaminen
Esimerkiksi levyn eheytys- ja levyn uudelleenjärjestämistoimintojen avulla suoritettujen säännöllisten
ylläpitotoimien avulla voit merkittävästi parantaa tietokoneesi suorituskykyä.
Levyn eheytyksen käyttäminen
HP suosittelee levyn eheytystoiminnon käyttämistä kiintolevyn eheyttämiseen ainakin kerran kuukaudessa.
HUOMAUTUS:
Levyn eheytystä ei tarvitse suorittaa SSD-asemille.
Levyn eheytys käynnistetään seuraavasti:
1.
Liitä tietokone verkkovirtaan.
2.
Kirjoita tehtäväpalkin hakuruutuun eheytä ja valitse sitten Eheytä ja optimoi asemat.
3.
Toimi näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
Lisätietoja on Levyn eheytys -ohjelmiston ohjeessa.
Levyn uudelleenjärjestämisen käyttäminen
Kun levy järjestetään uudelleen, levyn uudelleenjärjestämistoiminto etsii kiintolevyltä tarpeettomat
tiedostot, jotka poistamalla voit vapauttaa levytilaa ja tehostaa siten tietokoneen toimintaa.
Levyn uudelleenjärjestäminen käynnistetään seuraavasti:
1.
Kirjoita tehtäväpalkin hakuruutuun levy ja valitse Levyn eheytys.
2.
Noudata näyttöön tulevia ohjeita.
HP 3D DriveGuardin käyttäminen (vain tietyissä tuotteissa)
HP 3D DriveGuard suojaa kiintolevyä pysäyttämällä aseman ja keskeyttämällä datapyynnöt seuraavissa
tapauksissa:
●
Tietokone putoaa.
●
Tietokonetta liikutetaan, kun näyttö on suljettuna ja kun tietokone käyttää akkuvirtaa.
HP 3D DriveGuard palauttaa kiintolevyn normaaliin toimintatilaan pian näiden tapahtumien jälkeen.
HUOMAUTUS: Vain sisäiset kiintolevyt on suojattu HP 3D DriveGuard -toiminnolla. HP 3D DriveGuard toiminto ei suojaa valinnaiseen telakointilaitteeseen asennettua tai USB-porttiin liitettyä kiintolevyä.
HUOMAUTUS:
34
Koska SSD-asemissa ei ole liikkuvia osia, HP 3D DriveGuardia ei tarvita näille asemille.
Luku 7 Tietokoneen ylläpito
HP 3D DriveGuardin tilan tunnistaminen
Aseman merkkivalon väri muuttuu sen merkiksi, että ensisijaisessa ja/tai toissijaisessa kiintolevypaikassa
oleva asema on pysäytetty (vain tietyissä tuotteissa).
Ohjelmien ja ohjainten päivittäminen
HP suosittelee ohjelmien ja ohjainten päivittämistä säännöllisin väliajoin. Päivityksillä voit ratkaista ongelmia
sekä lisätä tietokoneeseen uusia ominaisuuksia ja toimintoja. Esimerkiksi vanhat grafiikkakomponentit eivät
välttämättä toimi hyvin uusimpien peliohjelmistojen kanssa. Ilman uusinta ohjainversiota et pysty
hyödyntämään laitettasi parhaalla mahdollisella tavalla.
Lataa HP:n ohjelmien ja ohjainten uusimmat versiot osoitteesta http://www.hp.com/support. Tilaa myös
automaattiset ilmoitukset saatavilla olevista päivityksistä.
Jos haluat päivittää ohjelmat ja ohjaimet, noudata seuraavia ohjeita:
1.
Kirjoita tehtäväpalkin hakuruutuun support ja valitse sitten HP Support Assistant -ohjelma.
– tai –
Napsauta tehtäväpalkin kysymysmerkkikuvaketta.
2.
Valitse Oma tietokone, valitse Päivitykset-välilehti ja valitse sitten Tarkista päivitykset ja viestit.
3.
Toimi näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
Tietokoneen puhdistaminen
Käytä tietokoneen turvalliseen puhdistamiseen seuraavia tuotteita:
●
dimetyylibentsyyliammoniumkloridia enintään 0,3 prosentin pitoisuutena (esimerkiksi
kertakäyttöpyyhkeitä, joita valmistetaan useilla eri tuotenimillä)
●
alkoholitonta silmälasien puhdistusainetta
●
laimeaa vesi-saippualiuosta
●
kuivaa mikrokuituliinaa tai säämiskää (antistaattinen, öljytön liina)
●
antistaattisia pyyhkeitä.
HUOMIO: Vältä voimakkaita pesuaineita, jotka voivat aiheuttaa tietokoneellesi pysyvää vahinkoa. Jos et ole
varma, onko jotakin tiettyä puhdistusainetta turvallista käyttää tietokoneesi puhdistamiseen, tarkista
tuoteselosteesta, ettei se sisällä alkoholia, asetonia, ammoniumkloridia, metyleenikloridia tai hiilivetyjä.
Kuitupitoiset materiaalit, kuten paperipyyhkeet, voivat naarmuttaa tietokonetta. Ajan kuluessa likahiukkaset
ja puhdistusaineet voivat kiinnittyä naarmuihin.
Puhdistustoimenpiteet
Noudata tietokoneen turvallisessa puhdistamisessa seuraavia ohjeita:
VAROITUS! Älä yritä puhdistaa tietokonetta, kun sen virta on kytkettynä. Näin vältät sähköiskun ja laitteen
osien vahingoittumisen.
1.
Katkaise tietokoneen virta.
2.
Irrota tietokone verkkovirrasta.
3.
Irrota kaikki virtaa saavat ulkoiset laitteet.
Ohjelmien ja ohjainten päivittäminen
35
HUOMIO: Älä suihkuta puhdistusaineita tai -nesteitä suoraan tietokoneen pinnalle, etteivät laitteen sisällä
olevat osat vahingoitu. Pinnalle joutuvat nesteet voivat vahingoittaa pysyvästi laitteen sisällä olevia osia.
Näytön puhdistaminen
Pyyhi näyttö varovasti pehmeällä ja nukkaamattomalla liinalla, joka on kostutettu alkoholittomalla
lasinpuhdistusaineella. Varmista ennen laitteen kannen sulkemista, että näyttö on kuiva.
Sivujen ja kannen puhdistaminen
Käytä sivujen ja kannen puhdistamiseen pehmeää mikrokuituliinaa tai säämiskää, joka on kostutettu jollakin
aiemmin luetellulla puhdistusnesteellä, tai käytä tarkoitukseen soveltuvaa kertakäyttöpyyhettä.
HUOMAUTUS:
irrottamista.
Käytä tietokoneen kantta puhdistettaessa ympyränmuotoista liikettä, mikä helpottaa lian
Kosketusalustan, näppäimistön tai hiiren puhdistaminen (vain tietyissä tuotteissa)
VAROITUS! Älä käytä pölynimuria näppäimistön puhdistamiseen. Näppäimistön puhdistaminen
pölynimurilla saattaa aiheuttaa sähköiskun tai vaurioittaa sisäisiä komponentteja. Pölynimurista voi irrota
roskia näppäimistön päälle.
HUOMIO:
Älä anna nesteiden valua näppäimistön väleihin, etteivät sen sisällä olevat osat vahingoitu.
●
Käytä kosketusalustan, näppäimistön tai hiiren puhdistukseen pehmeää mikrokuituliinaa tai säämiskää,
joka on kostutettu jollakin aiemmin luetellulla puhdistusnesteellä, tai käytä tarkoitukseen soveltuvaa
kertakäyttöpyyhettä.
●
Suihkuta näppäimistöön paineilmaa pillin kautta. Tällä voit estää näppäinten jumiutumisen sekä poistaa
näppäimistöön joutuneen lian, nukan ja pölyn.
Tietokoneen lähettäminen tai kuljettaminen matkoilla
Jos haluat lähettää tietokoneen tai kuljettaa sitä matkoilla, voit suojata sen näiden vinkkien avulla.
●
Toimi seuraavasti ennen tietokoneen kuljettamista tai lähettämistä:
–
Varmuuskopioi tiedot ulkoiseen asemaan.
–
Poista tietokoneesta kaikki ulkoiset tietovälineet, kuten muistikortit.
–
Sammuta ja irrota kaikki ulkoiset laitteet.
–
Sammuta tietokone.
●
Ota tekemäsi tietojen varmuuskopiot mukaan. Säilytä varmuuskopiot erillään tietokoneesta.
●
Kun matkustat lentäen, kuljeta tietokonetta käsimatkatavarana äläkä jätä sitä kuljetettavaksi
lentokoneen ruumassa.
HUOMIO: Älä altista levyasemaa magneettikentille. Esimerkiksi lentokentillä käytetyt
metallinpaljastimet synnyttävät magneettikenttiä. Lentokenttien liukuhihnat ja muut
käsimatkatavaroiden tutkimiseen käytettävät turvalaitteet toimivat magneettikenttien sijasta
röntgensäteillä, joista ei ole haittaa kiintolevyille.
●
36
Jos aiot käyttää tietokonetta lennon aikana, odota, kunnes kuulet ilmoituksen, että saat käyttää
tietokonetta. Kukin lentoyhtiö määrittää omat tietokoneen lennonaikaista käyttöä koskevat
käytäntönsä.
Luku 7 Tietokoneen ylläpito
●
Jos tietokone tai asema on lähetettävä postitse tai muun kuljetuspalvelun välityksellä, pakkaa se
soveltuvaan suojapakkaukseen ja merkitse pakkaus helposti särkyvän lähetyksen tunnuksella.
●
Langattomien laitteiden käyttöä voidaan rajoittaa joissakin paikoissa. Tällaiset rajoitukset saattavat olla
voimassa esimerkiksi lentokoneissa, sairaaloissa, räjähdysaineiden läheisyydessä ja tietyissä
vaarallisissa toimintaympäristöissä. Jos et ole varma tietokoneen langattoman laitteen käyttöä
koskevista paikallisista määräyksistä, pyydä lupa tietokoneen käyttöön ennen sen käynnistämistä.
●
Jos matkustat ulkomaille, noudata seuraavia ohjeita:
–
Tarkista jokaisen matkakohteesi tietokoneita koskevat tullimääräykset.
–
Selvitä matkan aikaisten tietokoneen käyttöpaikkojen virtajohto- ja verkkovirtalaitevaatimukset.
Jännite, taajuus ja pistokkeet vaihtelevat.
VAROITUS! Älä käytä tietokoneen kanssa yleisesti sähkölaitteille myytäviä jännitemuuntimia.
Muutoin tietokone saattaa altistua sähköiskuille, tulipaloille tai laitteistovaurioille.
Tietokoneen lähettäminen tai kuljettaminen matkoilla
37
8
Tietokoneen ja tietojen suojaaminen
Tietokoneessa olevat tiedot on suojattava niiden luottamuksellisuuden, eheyden ja käytettävyyden
varmistamiseksi. Windows-käyttöjärjestelmän vakiosuojaustoimintojen, HP-sovellusten, Setup Utility (BIOS)
-apuohjelman ja muiden valmistajien ohjelmistojen avulla voit suojata tietokonetta erilaisilta riskeiltä, kuten
viruksilta, madoilta ja muilta haitallisilta koodeilta.
TÄRKEÄÄ:
Oma tietokoneesi ei välttämättä sisällä kaikkia tässä luvussa mainittuja ominaisuuksia.
Salasanojen käyttäminen
Salasana on merkkiryhmä, joka valitaan tietojen suojausta ja verkkotapahtumien turvallisuuden
varmistamista varten. Voit määrittää erilaisia salasanoja. Kun esimerkiksi otat tietokoneen käyttöön
ensimmäisen kerran, sinua kehotetaan luomaan käyttäjän salasana tietokoneen suojaamista varten. Muita
salasanoja voidaan asettaa Windowsissa tai tietokoneelle valmiiksi asennetussa HP Setup Utility (BIOS) apuohjelmassa.
Setup Utility (BIOS) -apuohjelman ja Windowsin suojaustoiminnoissa voi olla hyödyllistä käyttää samaa
salasanaa.
Vihjeitä salasanojen luomista ja tallentamista varten:
●
Merkitse jokainen salasana muistiin ja säilytä niitä turvallisessa paikassa muualla kuin tietokoneen
läheisyydessä. Näin voit vähentää tietokoneen lukittumisen riskiä. Älä säilytä salasanoja tietokoneella
olevassa tiedostossa.
●
Salasanoja luotaessa kannattaa noudattaa ohjelman määrittämiä vaatimuksia.
●
Vaihda salasanat vähintään kerran kolmessa kuukaudessa.
●
Ihanteellinen salasana on pitkä, ja siinä on kirjaimia, välimerkkejä, symboleita ja numeroita.
●
Varmuuskopioi kaikki tiedostot, poista kaikki luottamukselliset tiedostot ja poista kaikki salasanaasetukset ennen tietokoneen lähettämistä huoltoon.
Jos tuotteen mukana toimitetaan HP Support Assistant, käytä tätä prosessia saadaksesi lisätietoja
Windowsin salasanoista, kuten näytönsäästäjän salasanoista:
▲
Kirjoita tehtäväpalkin hakuruutuun tuki ja valitse HP Support Assistant -sovellus (vain tietyissä
tuotteissa).
– tai –
Napsauta tehtäväpalkin kysymysmerkkikuvaketta.
Windows-salasanojen määrittäminen
38
Salasana
Toiminto
Käyttäjän salasana
Estää Windows-käyttäjätilin luvattoman käytön.
Järjestelmänvalvojan salasana
Estää tietokoneen sisällön luvattoman käsittelemisen
järjestelmänvalvojan oikeuksilla.
Luku 8 Tietokoneen ja tietojen suojaaminen
Salasana
Toiminto
HUOMAUTUS: Tällä salasanalla ei pääse käyttämään Setup
Utility (BIOS) -apuohjelman sisältöä.
Setup Utility (BIOS) -apuohjelman salasanojen määrittäminen
Salasana
Toiminto
Järjestelmänvalvojan salasana
●
Annettava aina, kun käytät Setup Utility (BIOS) apuohjelmaa.
●
Jos unohdat järjestelmänvalvojan salasanan, Setup Utility
(BIOS) -apuohjelmaa ei voi käyttää.
●
Annettava aina, kun käynnistät tietokoneen tai käynnistät
sen uudelleen.
●
Jos unohdat käynnistyssalasanan, et voi käynnistää
tietokonetta tai käynnistää sitä uudelleen.
Käynnistyssalasana
Voit määrittää, muuttaa tai poistaa järjestelmänvalvojan salasanan tai käynnistyssalasanan Setup Utility
(BIOS) -apuohjelmassa seuraavasti:
HUOMIO: Ole erittäin varovainen, kun muutat Setup Utility (BIOS) -apuohjelman asetuksia. Virheet voivat
estää tietokoneen asianmukaisen toiminnan.
HUOMAUTUS: Jotta voit käynnistää Tietokoneen asetukset -apuohjelman, tietokoneen on oltava
kannettavan tietokoneen tilassa näppäimistö liitettynä. Tietokoneen asetukset ‑apuohjelmaa ei voi käyttää
näyttönäppäimistöllä, joka tulee esiin käytettäessä laitetta lehtiötietokonetilassa.
1.
Käynnistä Setup Utility (BIOS) -apuohjelma:
●
Tietokoneet tai lehtiötietokoneet, joissa on näppäimistö:
▲
●
Käynnistä tietokone tai käynnistä se uudelleen, paina nopeasti esc-näppäintä ja paina sitten
f10-näppäintä.
Lehtiötietokoneet, joissa ei ole näppäimistöä:
1.
Käynnistä lehtiötietokone tai käynnistä se uudelleen ja paina äänenvoimakkuuden
lisäyspainike sitten nopeasti pohjaan.
– tai –
Käynnistä tabletti tai käynnistä se uudelleen ja paina äänenvoimakkuuden vähennyspainike
sitten nopeasti pohjaan.
– tai –
Käynnistä tabletti tai käynnistä se uudelleen ja paina Windows-painike sitten nopeasti
pohjaan.
2.
2.
Valitse f10.
Valitse Suojaus ja toimi näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
Määritetyt muutokset tulevat voimaan, kun tietokone käynnistetään uudelleen.
Salasanojen käyttäminen
39
Windows Hellon käyttäminen (vain tietyissä tuotteissa)
Sormenjälkitunnistimella tai infrapunakameralla varustettuihin tuotteisiin voi kirjautua Windows Hellon
avulla sormella sipaisemalla tai kameraan katsomalla.
Voit ottaa Windows Hellon käyttöön seuraavasti:
1.
Valitse Käynnistä-painike, valitse Asetukset, valitse Tilit ja valitse sitten Kirjautumisasetukset.
2.
Seuraa Microsoft Hello -kohdassa näytön ohjeita ja lisää salasana ja numeerinen PIN-koodi, ja
rekisteröi sitten sormenjälkesi tai kasvosi.
HUOMAUTUS: PIN-koodin pituutta ei ole rajoitettu, mutta siinä saa olla vain numeroita. Kirjaimia tai
erikoismerkkejä ei sallita.
Internet-tietoturvaohjelmiston käyttäminen
Kun käytät tietokoneen avulla sähköpostia, verkkoa tai Internetiä, saatat altistaa tietokoneen
tietokoneviruksille, vakoiluohjelmille ja muille verkossa piileville uhille. Tietokoneen suojaamisen
helpottamiseksi tietokoneeseen on mahdollisesti asennettu valmiiksi virustorjunta- ja palomuuritoimintoja
sisältävän Internet-tietoturvaohjelmiston kokeiluversio. Jotta suojaus olisi voimassa myös uusia viruksia ja
muita tietoturvauhkia vastaan, virustorjuntaohjelmisto on pidettävä ajan tasalla. Kehotamme sinua
päivittämään tietoturvaohjelmiston kokeiluversion tai hankkimaan haluamasi ohjelmiston, jotta tietokoneesi
on täysin suojattu.
Virustorjuntaohjelmiston käyttäminen
Tietokonevirukset voivat tehdä ohjelmat, apuohjelmat tai käyttöjärjestelmän toimintakyvyttömiksi tai saada
ne toimimaan epänormaalisti. Virustorjuntaohjelmistot tunnistavat useimmat virukset ja poistavat ne
tietokoneesta. Yleensä ohjelmistot osaavat myös korjata viruksen aiheuttamat vahingot.
Jotta suojaus olisi voimassa myös uusia viruksia vastaan, virustorjuntaohjelmistot on päivitettävä
säännöllisesti.
Tietokoneeseen on mahdollisesti asennettu valmiiksi virustorjuntaohjelmisto. Kehotamme sinua käyttämään
haluamaasi virustorjuntaohjelmistoa, jotta tietokoneesi on täysin suojattu.
Palomuuriohjelmiston käyttäminen
Palomuurien tarkoituksena on estää järjestelmän tai verkon luvaton käyttö. Palomuuri voi olla
tietokoneeseen ja/tai verkkoon asennettava ohjelmisto tai laitteiston ja ohjelmiston yhdistelmä.
Palomuureja on kahta tyyppiä:
●
Asiakasohjelmistopohjaiset palomuurit – Ohjelmisto suojaa vain sitä tietokonetta, johon se on
asennettu.
●
Verkkopohjaiset palomuurit – Asennetaan DSL- tai kaapelimodeemin ja kotiverkon väliin suojaamaan
kaikkia verkossa olevia tietokoneita.
Kun järjestelmään asennetaan palomuuri, se valvoo kaikkia järjestelmään lähetettyjä ja järjestelmästä
lähteviä tietoja sekä vertailee niitä käyttäjän määrittämien suojausehtojen perusteella. Ehtojen vastaiset
tiedot torjutaan.
40
Luku 8 Tietokoneen ja tietojen suojaaminen
Ohjelmistopäivitysten asentaminen
Tietokoneeseen asennetut HP:n, Windowsin ja muiden valmistajien ohjelmistot on päivitettävä säännöllisesti,
jotta ne pystyvät korjaamaan tietoturvaongelmat ja parantamaan ohjelmistojen suorituskykyä.
HUOMIO: Microsoft lähettää ilmoituksia Windows-päivityksistä, joihin voi sisältyä suojauspäivityksiä. Voit
suojata tietokoneen tietoturvarikkomuksilta ja tietokoneviruksilta asentamalla kaikki päivitykset heti, kun
saat niistä ilmoituksen Microsoftilta.
Voit asentaa nämä päivitykset automaattisesti.
Voit tarkastella tai muuttaa asetuksia seuraavasti:
1.
Valitse Käynnistä -painike, valitse Asetukset ja valitse sitten Päivittäminen ja suojaus.
2.
Valitse Windows Update ja toimi näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
3.
Voit ajoittaa päivitysten asennuksen valitsemalla Lisäasetukset ja toimimalla näyttöön tulevien
ohjeiden mukaan.
HP Managed Servicesin käyttäminen (vain tietyissä tuotteissa)
HP Managed Services on pilviarkkitehtuuriin perustuva IT-ratkaisu, jonka avulla yritykset voivat tehokkaasti
hallita ja suojata tieto-omaisuuttaan. HP Managed Services auttaa suojaamaan laitteita erilaisilta
haittaohjelmilta ja muilta hyökkäyksiltä sekä valvomaan niiden toimintakuntoa. Lisäksi se vähentää laitteissa
esiintyvien vikojen ja tietoturvaongelmien ratkaisemiseen kuluvaa aikaa. Ohjelmiston lataaminen ja
asentaminen on nopeaa, joten se tarjoaa yrityksille erittäin edullisen vaihtoehdon perinteisiin yrityksen
sisäisiin ratkaisuihin verrattuna. Lisätietoja on osoitteessa https://www.hptouchpointmanager.com/.
Langattoman verkon suojaaminen
Kun määrität WLAN-verkkoa tai luot yhteyden WLAN-verkkoon, ota aina käyttöön suojaustoiminnot, jotka
suojaavat verkkoa ja verkkoyhteyttä luvattomalta käytöltä. Julkisten alueiden, kuten kahviloiden ja
lentokenttien, WLAN-verkot (kohdepisteet) eivät välttämättä ole millään tavalla suojattuja.
Ohjelmistojen ja tietojen varmuuskopiointi
Varmuuskopioi ohjelmistot ja tiedot säännöllisesti. Näin voit estää niitä katoamasta tai vahingoittumasta
virushyökkäyksen tai ohjelmiston tai laitteiston vioittumisen vuoksi.
Valinnaisen lukitusvaijerin käyttäminen (vain tietyissä
tuotteissa)
Erikseen hankittavan lukitusvaijerin tarkoituksena on vaikeuttaa tietokoneen väärinkäyttöä ja varastamista,
mutta se ei välttämättä riitä estämään niitä. Kytke lukitusvaijeri tietokoneeseen toimimalla valmistajan
ohjeiden mukaan.
Ohjelmistopäivitysten asentaminen
41
9
Setup Utility (BIOS) -apuohjelman
käyttäminen
Setup Utility -apuohjelma eli BIOS-järjestelmä (Basic Input/Output System) hallitsee kaikkien järjestelmän
syöttö- ja lähtölaitteiden (esimerkiksi levyasemien, näytön, näppäimistön, hiiren ja tulostimen) välistä
tiedonsiirtoa. Setup Utility (BIOS) -apuohjelma sisältää asennettujen laitetyyppien asetukset, tietokoneen
käynnistysjärjestyksen, järjestelmämuistin ja laajennetun muistin.
HUOMAUTUS: Jotta voit käynnistää BIOS Setup Utility (Tietokoneen asetukset) -apuohjelman
hybriditietokoneessa, tietokoneen on oltava kannettavan tietokoneen tilassa ja siihen on oltava liitetty
näppäimistö.
Setup Utility (BIOS) -apuohjelman käynnistäminen
HUOMIO: Ole erittäin varovainen, kun muutat Setup Utility (BIOS) -apuohjelman asetuksia. Virheet voivat
estää tietokoneen asianmukaisen toiminnan.
▲
Käynnistä tietokone tai käynnistä se uudelleen, paina nopeasti esc-näppäintä ja paina sitten f10näppäintä.
Setup Utility (BIOS) -apuohjelman päivittäminen
Päivitettyjä Setup Utility (BIOS) -versioita on saatavilla Windows-päivityksillä. Kun päivitys on saatavissa, se
on ladataan ja asennetaan automaattisesti.
BIOS-version määrittäminen
BIOS-muistin versiotiedot (kutsutaan myös nimillä ROM-päivämäärä ja Järjestelmä-BIOS) voi selvittää
seuraavilla tavoilla:
●
●
Jos tuotteen mukana ei toimiteta HP Support Assistantia, määritä tietokoneen BIOS-versio tämän
prosessin avulla.
1.
Käynnistä Setup Utility (BIOS) -apuohjelma (katso kohta Setup Utility (BIOS) -apuohjelman
käynnistäminen sivulla 42).
2.
Valitse Main (Päävalikko) > System Information (Järjestelmätiedot) ja kirjoita BIOS-versio
muistiin.
3.
Valitse Exit (Poistu), sitten No (Ei) ja toimi näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
Jos tuotteen mukana toimitetaan HP Support Assistant, voit käyttää tätä prosessia myös
määrittääksesi tietokoneen BIOS-version.
1.
Kirjoita tehtäväpalkin hakuruutuun tuki ja valitse HP Support Assistant -sovellus.
– tai –
Napsauta tehtäväpalkin kysymysmerkkikuvaketta.
2.
42
Valitse Oma tietokone ja sitten Teknisiä tietoja.
Luku 9 Setup Utility (BIOS) -apuohjelman käyttäminen
Tarkistaaksesi uudemmat BIOS-versiot, katso BIOS-päivityksen lataaminen sivulla 43.
BIOS-päivityksen lataaminen
HUOMIO: Lataa ja asenna BIOS-päivitys vain, kun tietokone on liitetty verkkovirtalaitteella luotettavaan
ulkoiseen virtalähteeseen. Tällä voit vähentää tietokoneen vahingoittumisen ja asennuksen epäonnistumisen
riskiä. Älä lataa tai asenna järjestelmän BIOS-päivitystä tietokoneeseen, jos se toimii akkuvirralla tai jos se on
telakoitu lisävarusteena saatavaan telakointilaitteeseen tai liitetty valinnaiseen virtalähteeseen. Toimi
lataamisen ja asennuksen aikana seuraavasti:
●
Älä ota tietokonetta irti sähköverkosta irrottamalla virtajohtoa pistorasiasta.
●
Älä sammuta tietokonetta äläkä käynnistä lepotilaa.
●
Älä lisää, poista, liitä tai irrota mitään laitetta, kaapelia tai johtoa.
HUOMAUTUS: Jos tietokone on liitetty verkkoon, pyydä ohjeita verkonvalvojalta ennen ohjelmistojen
päivittämistä, varsinkin ennen BIOS-päivityksiä.
1.
Valitse Käynnistä.
2.
Valitse Asetukset.
3.
Valitse Päivitys ja tietoturva ja valitse sitten Windows Update.
4.
Valitse Tarkista päivitykset.
5.
Toimi näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
Setup Utility (BIOS) -apuohjelman päivittäminen
43
10 HP PC Hardware Diagnostics -apuohjelman
käyttäminen
HP PC Hardware Diagnostics Windows -apuohjelman
käyttäminen (vain tietyt tuotteet)
HUOMAUTUS: HP PC Hardware Diagnosticsia ei välttämättä tueta riippuen tietokoneelle asennetusta
käyttöjärjestelmästä.
HP PC Hardware Diagnostics Windows on Windows-pohjainen apuohjelma, jonka avulla voit suorittaa
diagnostiikkatestejä ja selvittää, toimiiko tietokoneen laitteisto kunnolla. Työkalu toimii Windowskäyttöjärjestelmässä ja diagnosoi laitteiston vikoja.
Jos HP PC Hardware Diagnostics Windows ei ole asennettuna tietokoneellasi, se täytyy ladata ja asentaa.
Ohjeet HP PC Hardware Diagnostics Windows -ohjelman lataamiseksi ovat kohdassa HP PC Hardware
Diagnostics Windowsin lataaminen sivulla 44.
Kun HP PC Hardware Diagnostics Windows on asennettuna, käytä sitä HP:n ohjeen ja tuen tai HP Support
Assistantin kautta näillä ohjeilla.
1.
HP PC Hardware Diagnostics Windowsin käyttäminen HP:n ohjeen ja tuen kautta:
a.
Valitse Käynnistä-painike ja sen jälkeen HP:n ohje ja tuki.
b.
Napsauta HP PC Hardware Diagnostics Windows -kohtaa hiiren kakkospainikkeella, valitse Lisää
ja sitten Suorita järjestelmävalvojana.
– tai –
HP PC Hardware Diagnostics Windowsin käyttäminen HP Support Assistantin kautta:
a.
Kirjoita tehtäväpalkin hakuruutuun support ja valitse HP Support Assistant -sovellus.
– tai –
Napsauta tehtäväpalkin kysymysmerkkikuvaketta.
2.
b.
Valitse Vianmääritys ja korjaukset.
c.
Valitse Diagnostiikka ja sitten HP PC Hardware Diagnostics Windows.
Kun työkalu avautuu, valitse haluamasi vianmääritystesti ja toimi näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
HUOMAUTUS:
3.
Jos haluat pysäyttää vianmääritystestin, valitse Peruuta.
Kun HP PC Hardware Diagnostics Windows -apuohjelma havaitsee vian, joka vaatii laitteen vaihtamista,
se luo 24-numeroisen vikatunnuksen. Ota ongelman ratkaisemiseksi yhteys tukeen ja anna vikatunnus.
HP PC Hardware Diagnostics Windowsin lataaminen
44
●
HP PC Hardware Diagnostics Windows -apuohjelman latausohjeet ovat saatavilla vain englannin kielellä.
●
Tämä työkalu täytyy ladata Windows-tietokoneelle, koska saatavilla on vain .exe-tiedostoja.
Luku 10 HP PC Hardware Diagnostics -apuohjelman käyttäminen
Uusimman HP PC Hardware Diagnostics Windows -version lataaminen
Lataa HP PC Hardware Diagnostics Windows seuraavasti:
1.
Siirry osoitteeseen http://www.hp.com/go/techcenter/pcdiags. HP PC Diagnostics -aloitusnäyttö tulee
näkyviin.
2.
Valitse HP PC Hardware Diagnostics -kohdassa Lataa, ja valitse sen jälkeen tallennussijainti
tietokoneelta tai muistitikulta.
Työkalu ladataan valitsemaasi sijaintiin.
HP Hardware Diagnostics Windowsin lataaminen tuotteen nimellä tai numerolla (vain tietyt
tuotteet)
HUOMAUTUS: Joillekin tuotteille voi olla tarpeen ladata ohjelmisto USB-asemalle tuotteen nimen tai
numeron avulla.
Näin voit ladata HP PC Hardware Diagnostics Windows -apuohjelman tuotteen nimen tai numeron
perusteella:
1.
Siirry osoitteeseen http://www.hp.com/support.
2.
Valitse ohjelmistojen ja ohjaimien latauslinkki, valitse tuotteesi tyyppi ja kirjoita sitten tuotteen nimi
tai numero näytöllä olevaan hakuruutuun.
3.
Valitse HP PC Hardware Diagnostics -kohdassa Lataa, ja valitse sen jälkeen tallennussijainti
tietokoneelta tai muistitikulta.
Työkalu ladataan valitsemaasi sijaintiin.
HP PC Hardware Diagnostics Windowsin asentaminen
Voit käynnistää HP PC Hardware Diagnostics Windows -apuohjelman seuraavasti:
▲
Siirry tietokoneen tai USB-aseman kansioon, johon latasit .exe-tiedoston, kaksoisnapsauta .exetiedostoa ja seuraa ruudun ohjeita.
HP PC Hardware Diagnostics UEFI -apuohjelman käyttäminen
HUOMAUTUS: Jos käytössä on Windows 10 S -tietokone, HP UEFI -tukiympäristö on ladattava ja luotava
Windows-tietokonetta ja USB-muistitikkua käyttämällä, koska käytössä on vain .exe-tiedostoja. Lisätietoja
on kohdassa HP PC Hardware Diagnostics UEFI -apuohjelman lataaminen USB-asemaan sivulla 46.
HP PC Hardware Diagnostics UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) -apuohjelman avulla voit suorittaa
diagnostiikkatestejä ja selvittää, toimiiko tietokoneen laitteisto oikein. Työkalu toimii käyttöjärjestelmän
ulkopuolella, jotta laitteistoviat voidaan erottaa mahdollisesti järjestelmästä tai muista ohjelmisto-osista
johtuvista ongelmista.
Jos tietokoneesi ei käynnistä Windowsia, voit käyttää HP PC Hardware Diagnostics UEFI -apuohjelmaa
laitteisto-ongelmien diagnosointiin.
Kun HP PC Hardware Diagnostics UEFI -apuohjelma havaitsee vian, joka vaatii laitteen vaihtamista, se luo 24numeroisen vikatunnuksen. Ota ongelman ratkaisemiseksi yhteys tukeen ja anna vikatunnus.
HUOMAUTUS: Jotta voit käynnistää diagnostiikan convertible-tietokoneessa, tietokoneen on oltava
kannettavan tietokoneen tilassa ja näppäimistön on oltava liitettynä.
HUOMAUTUS:
Jos haluat pysäyttää käynnissä olevan vianmääritystestin, paina esc-näppäintä.
HP PC Hardware Diagnostics UEFI -apuohjelman käyttäminen
45
HP PC Hardware Diagnostics UEFI -apuohjelman käynnistäminen
HUOMAUTUS: Windows 10 S -tietokoneille, katso HP PC Hardware Diagnostics UEFI -apuohjelman
lataaminen USB-asemaan sivulla 46.
Voit käynnistää HP PC Hardware Diagnostics UEFI -apuohjelman seuraavasti:
1.
Käynnistä tietokone tai käynnistä se uudelleen ja paina nopeasti esc-näppäintä.
2.
Paina f2-näppäintä.
BIOS etsii vianmääritystyökaluja kolmesta eri sijainnista seuraavassa järjestyksessä:
a.
Yhdistetty USB-asema
HUOMAUTUS: Jos haluat ladata HP PC Hardware Diagnostics UEFI -työkalun USB-asemaan, katso
kohta HP PC Hardware Diagnostics UEFI -apuohjelman uusimman version lataaminen sivulla 46.
3.
b.
kiintolevy
c.
BIOS
Kun vianmääritystyökalu avautuu, valitse haluamasi vianmääritystesti ja toimi näyttöön tulevien
ohjeiden mukaan.
HP PC Hardware Diagnostics UEFI -apuohjelman lataaminen USB-asemaan
HP PC Hardware Diagnostics UEFI -apuohjelman lataaminen USB-asemaan voi olla hyödyllistä seuraavissa
tilanteissa:
●
HP PC Hardware Diagnostics UEFI ei sisälly esiladattuun levykuvaan.
●
HP PC Hardware Diagnostics UEFI ei sisälly HP Tool -levyosioon.
●
Kiintolevy on vioittunut.
HUOMAUTUS: HP PC Hardware Diagnostics UEFI -apuohjelman latausohjeet ovat saatavilla vain
englanninkielisinä, ja sinun ladattava se Windows-tietokoneeseen ja luotava HP UEFI -tukiympäristö, koska
tarjolla on vain .exe-tiedostoja.
HP PC Hardware Diagnostics UEFI -apuohjelman uusimman version lataaminen
HP PC Hardware Diagnostics UEFI -apuohjelman uusimman version lataus USB-asemaan:
1.
Siirry osoitteeseen http://www.hp.com/go/techcenter/pcdiags. HP PC Diagnostics -aloitusnäyttö tulee
näkyviin.
2.
Valitse HP PC Hardware Diagnostics UEFI -osiossa Lataa UEFI Diagnostics ja sitten Suorita.
HP PC Hardware Diagnostics UEFI -apuohjelman lataaminen tuotteen nimellä tai numerolla (vain
tietyt tuotteet)
HUOMAUTUS: Joillekin tuotteille voi olla tarpeen ladata ohjelmisto USB-asemalle tuotteen nimen tai
numeron avulla.
HP PC Hardware Diagnostics UEFI -apuohjelman lataaminen tuotteen nimen tai numeron perusteella (vain
tietyt tuotteet) USB-asemaan:
46
Luku 10 HP PC Hardware Diagnostics -apuohjelman käyttäminen
1.
Siirry osoitteeseen http://www.hp.com/support.
2.
Syötä tuotteen nimi tai numero, valitse tietokoneesi ja sitten käyttöjärjestelmäsi.
3.
Toimi Diagnostiikka-osiossa näyttöön tulevien ohjeiden mukaan ja valitse sekä lataa tietokoneellesi
oikea UEFI Diagnostics -versio.
Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI -asetusten
käyttäminen (vain tietyt tuotteet)
Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI on laiteohjelmiston (BIOS) ominaisuus, joka lataa HP PC Hardware
Diagnostics UEFI -apuohjelman tietokoneellesi. Se voi suorittaa diagnostiikan tietokoneella ja ladata sitten
tulokset esimääritettyyn palvelimeen. Saat lisätietoja Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI apuohjelmasta menemällä osoitteeseen http://www.hp.com/go/techcenter/pcdiags ja valitsemalla
Lisätietoja.
Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI -apuohjelman lataaminen
HUOMAUTUS: Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI on myös saatavilla Softpaq-pakettina, ja se
voidaan ladata palvelimelle.
Uusimman Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI -version lataaminen
Lataa uusin Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI -versio seuraavasti:
1.
Siirry osoitteeseen http://www.hp.com/go/techcenter/pcdiags. HP PC Diagnostics -aloitusnäyttö tulee
näkyviin.
2.
Valitse HP PC Hardware Diagnostics UEFI -osiossa Lataa Remote Diagnostics ja sitten Suorita.
Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI -apuohjelman lataaminen tuotteen nimellä tai
numerolla
HUOMAUTUS:
Joillekin tuotteille voi olla tarpeen ladata ohjelmisto tuotteen nimen tai numeron avulla.
Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI -apuohjelman lataaminen tuotteen nimellä tai numerolla:
1.
Siirry osoitteeseen http://www.hp.com/support.
2.
Valitse ohjelmistojen ja ohjaimien latauslinkki, valitse tuotteesi tyyppi, kirjoita tuotteen nimi tai
numero näytöllä olevaan hakuruutuun ja valitse sitten tietokoneesi ja käyttöjärjestelmäsi.
3.
Toimi Diagnostiikka-osiossa näyttöön tulevien ohjeiden mukaan ja valitse sekä lataa Remote UEFI versio tuotteellesi.
Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI -asetusten mukauttaminen
Käyttämällä Remote HP PC Hardware Diagnostics -asetusta tietokoneen asetukset -apuohjelmassa (BIOS)
voit suorittaa seuraavat mukautukset:
●
Ajastaa diagnostiikan suorittamisen valvomattomana. Voit myös aloittaa diagnostiikan välittömästi
vuorovaikutteisessa tilassa valitsemalla Suorita Remote HP PC Hardware Diagnostics -apuohjelma.
●
Voit määrittää sijainnin, johon vianmääritystyökalut ladataan. Tämän ominaisuuden avulla voit käyttää
työkaluja HP:n sivustolta tai palvelimelta, joka on esimääritetty käyttöä varten. Tietokone ei edellytä
perinteistä paikallista tallennusvälinettä (kuten kiintolevyä tai USB-muistitikkua) etävianmäärityksen
suorittamista varten.
Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI -asetusten käyttäminen (vain tietyt tuotteet)
47
●
Määritä sijainti testitulosten tallentamista varten. Voit määrittää myös käyttäjänimen ja salasanaasetukset, joita käytetään latauksia varten.
●
Näytöllä näkyy tietoja aiemmin suoritetusta diagnostiikasta.
Mukauta Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI -asetuksia seuraavasti:
1.
Käynnistä tietokone tai käynnistä se uudelleen, ja kun HP-logo tulee näyttöön, paina f10-näppäintä
siirtyäksesi Computer Setup -apuohjelmaan.
2.
Valitse Lisäasetukset ja sitten Asetukset.
3.
Tee mukautusvalinnat.
4.
Valitse Ensisijainen ja tallenna asetukset valitsemalla sitten Tallenna muutokset ja lopeta.
Määritetyt muutokset tulevat voimaan, kun tietokone käynnistetään uudelleen.
48
Luku 10 HP PC Hardware Diagnostics -apuohjelman käyttäminen
11 Varmuuskopiointi ja palautus
Tässä luvussa on tietoja varmuuskopioiden luomisesta ja järjestelmän palauttamisesta.
Windowsissa on tehokkaat työkalut, jolla voit varmuuskopioida henkilökohtaiset tietosi, palauttaa
tietokoneen varmuuskopiosta, ja palauttaa tietokoneen sen alkuperäiseen tilaan. Katso kohta Windowstyökalujen avulla voit varmuuskopioida ja palauttaa tietokoneen sivulla 49.
Windows-työkalujen lisäksi tietokoneesi voi sisältää myös HP:n toimittamia lisätoimintoja toimivuuden
parantamiseksi, riippuen tietokoneelle asennetusta käyttöjärjestelmästä.
TÄRKEÄÄ: Jos olet suorittamassa palautustoimenpiteitä taulutietokoneella, taulutietokoneen akun on
oltava vähintään 70 % tasolla ennen palautuksen aloittamista.
TÄRKEÄÄ: Tablet-tietokone, jossa on irrotettava näppäimistö: kytke tablet-tietokone näppäimistötelakkaan
ennen palautustoimenpiteiden suorittamista.
Windows-työkalujen avulla voit varmuuskopioida ja palauttaa
tietokoneen
TÄRKEÄÄ: Windows on ainoa vaihtoehto, jonka avulla voit varmuuskopioida ja palauttaa henkilökohtaisia
tietoja. Ajasta säännöllisiä varmuuskopiointeja, jotta vältät tietojen häviämisen.
Voit käyttää Windowsin työkaluja henkilökohtaisten tietojen varmuuskopiointiin sekä järjestelmän
palautuspisteiden ja palautustietovälineiden luontiin. Näiden avulla voit palauttaa varmuuskopion, päivittää
tietokoneen ja palauttaa tietokoneen alkuperäiseen tilaan.
HUOMAUTUS: Jos tallennustilaa on 32 Gt tai vähemmän, Microsoftin järjestelmän palautustoiminto
poistetaan oletusarvoisesti käytöstä.
Varmuuskopioiden luominen
Voit luoda palautusvälineen, järjestelmän palautuspisteitä ja varmuuskopioida henkilökohtaisia tietoja
Windowsin työkalujen avulla. Lisätietoja ja ‑ohjeita saat Hae ohjeita ‑sovelluksesta.
●
Napsauta Käynnistä-painiketta ja valitse sitten Hae ohjeita -sovellus.
HUOMAUTUS:
Hae ohjeita -sovelluksen käyttöä varten tarvitset Internet-yhteyden.
1.
Valitse Käynnistä, Asetukset ja Päivitys ja tietoturva.
2.
Napauta Varmuuskopiointi ja toimi näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
Palauttaminen
Windows tarjoaa useita vaihtoehtoja varmuuskopioista palauttamiseksi, tietokoneen päivittämiseksi ja sen
palauttamiseksi alkuperäiseen tilaansa. Lisätietoja saat Hae ohjeita ‑sovelluksesta.
●
Napsauta Käynnistä-painiketta ja valitse sitten Hae ohjeita -sovellus.
HUOMAUTUS:
Hae ohjeita -sovelluksen käyttöä varten tarvitset Internet-yhteyden.
Windows-työkalujen avulla voit varmuuskopioida ja palauttaa tietokoneen
49
1.
Valitse Käynnistä, Asetukset ja Päivitys ja tietoturva.
2.
Valitse Palauttaminen ja noudata sitten näytön ohjeita.
HP Recovery -tietovälineiden luominen (vain tietyissä
tuotteissa)
Kun olet asentanut tietokoneen onnistuneesti, käytä HP Recovery Manageria tietokoneen HP Recovery -osion
varmuuskopiointiin. Tätä varmuuskopiota kutsutaan HP Recovery -tietovälineeksi. Jos kiintolevy vioittuu tai
se on vaihdettu uuteen, HP Recovery -tietovälineen avulla alkuperäinen käyttöjärjestelmä voidaan asentaa
uudelleen.
Tarkista, onko tietokoneessa Windows-osion lisäksi Recovery-osio, napsauttamalla Käynnistä-painiketta
hiiren kakkospainikkeella, valitsemalla Resurssienhallinta ja sitten Tämä tietokone.
HUOMAUTUS: Jos tietokoneellasi ei näy Windows-osion lisäksi Recovery-osiota, ota yhteyttä tukeen
palautuslevyjen hankkimiseksi. Siirry osoitteeseen http://www.hp.com/support, valitse maasi tai alueesi ja
toimi näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
Tietyillä tuotteilla voit käyttää HP Cloud Recovery Download Tool -työkalua HP Recovery -tietovälineen
luomiseksi käynnistettävälle USB-asemalle. Lisätietoja on kohdassa HP Cloud Recovery Download Tool työkalun käyttäminen palautustietovälineen luomiseksi sivulla 51.
HP Recovery Managerin käyttäminen palautustietovälineen luomiseen
HUOMAUTUS: Jos et voi luoda palautustietovälinettä itse, ota yhteyttä tukeen palautuslevyjen
hankkimiseksi. Siirry osoitteeseen http://www.hp.com/support, valitse maasi tai alueesi ja toimi näyttöön
tulevien ohjeiden mukaan.
Ennen aloittamista
Ennen aloittamista ota huomioon seuraavat asiat:
●
Voit luoda vain yhden palautustietovälineiden sarjan. Käsittele palautustyökaluja huolellisesti ja säilytä
niitä turvallisessa paikassa.
●
HP Recovery Manager tutkii tietokonetta ja määrittää tarvittavan tietovälineen kapasiteetin.
●
Luo palautustietoväline jollain seuraavista menetelmistä:
HUOMAUTUS: Jos tietokoneessa ei ole palautusosiota, HP Recovery Manager näyttää Windowsin Luo
palautusasema -ominaisuuden. Toimi näyttöön tulevien ohjeiden mukaan palautuslevykuvan
luomiseksi tyhjälle USB-asemalle tai kiintolevylle.
50
–
Jos tietokoneessasi on DVD-levyjen kirjoitustoiminnolla varustettu optinen asema, käytä vain
laadukkaita, tyhjiä DVD-R-, DVD+R-, DVD-R DL- tai DVD+R DL -levyjä. Älä käytä
uudelleenkirjoitettavia levyjä, kuten CD±RW- ja DVD±RW-levyjä tai kaksikerroksisia DVD±RW- ja
BD-RE-levyjä (uudelleenkirjoitettavia Blu-ray-levyjä). Ne eivät ole yhteensopivia HP Recovery
Manager -ohjelmiston kanssa.
–
Jos tietokoneessa ei ole DVD-levyjen kirjoitustoiminnolla varustettua sisäänrakennettua optista
asemaa, voit luoda palautuslevyt käyttämällä ulkoista optista asemaa (hankittava erikseen) yllä
olevien ohjeiden mukaisesti. Jos käytät ulkoista optista asemaa, se on liitettävä suoraan
tietokoneen USB-porttiin. Asemaa ei voi liittää ulkoisen aseman USB-porttiin, kuten USBkeskittimeen.
–
Käytä USB-palautusaseman luomiseen korkealaatuista tyhjää USB-asemaa.
Luku 11 Varmuuskopiointi ja palautus
●
Varmista ennen palautustietovälineiden luontia, että tietokone on liitetty verkkovirtaan.
●
Luontiprosessi voi kestää jopa yli tunnin. Älä keskeytä tätä prosessia.
●
Voit tarvittaessa lopettaa ohjelman, ennen kuin kaikkien palautustietovälineiden luominen on valmis.
HP Recovery Manager viimeistelee sillä hetkellä työn alla olevan DVD:n tai USB-aseman. Kun käynnistät
HP Recovery Managerin seuraavan kerran, sinua kehotetaan jatkamaan.
Palautustietovälineiden luominen
HP Recovery -tietovälineen luominen HP Recovery Managerilla:
TÄRKEÄÄ: Taulutietokone, jossa on irrotettava näppäimistö: kytke tietokone näppäimistöön ennen näiden
vaiheiden suorittamista.
1.
Kirjoita recovery tehtäväpalkin hakuruutuun ja valitse HP Recovery Manager.
2.
Valitse Luo palautusväline ja toimi näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
Jos sinun täytyy palauttaa järjestelmä, katso Palauttaminen HP Recovery Managerin avulla sivulla 52.
HP Cloud Recovery Download Tool -työkalun käyttäminen palautustietovälineen
luomiseksi
Voit luoda HP Recovery -tietovälineen HP Cloud Recovery Download Tool ‑työkalun avulla seuraavasti:
1.
Siirry osoitteeseen http://www.hp.com/support.
2.
Valitse Ohjelmisto ja ohjaimet ja toimi näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
Palauttaminen
Palauttaminen voidaan suorittaa yhdellä tai useammilla seuraavista menetelmistä: Windows-työkalut, HP
Recovery Manager tai HP Recovery -osio.
TÄRKEÄÄ:
HP Recovery Manager ja HP Recovery -osio eivät ole käytettävissä Windows 10 S -tuotteille.
Palauttaminen, nollaaminen ja päivittäminen Windows-työkaluilla
Windows tarjoaa useita vaihtoehtoja tietokoneen palauttamiseen, nollaamiseen ja päivittämiseen. Katso
lisätietoja kohdasta Windows-työkalujen avulla voit varmuuskopioida ja palauttaa tietokoneen sivulla 49.
Palauttaminen HP Recovery Managerilla HP Recovery -osiolla
Voit palauttaa tietokoneen tehdastilaan HP Recovery Managerilla ja HP Recovery -osiolla (vain tietyt
tuotteet):
●
Esiasennettujen sovellusten tai ohjainten ongelmien ratkaisu:
Palauttaminen
51
1.
Kirjoita recovery tehtäväpalkin hakuruutuun ja valitse HP Recovery Manager.
2.
Valitse Reinstall drivers and/or applications (Asenna ajureita ja/tai sovelluksia uudelleen) ja
seuraa ruudun ohjeita.
●
Järjestelmän palautuksen käyttö – Jos haluat palauttaa Windows-osion alkuperäisen sisällön, valitse
HP Recovery -osion Järjestelmän palautus -vaihtoehto (vain tietyt tuotteet) tai käytä HP Recovery tietovälinettä. Lisätietoja on kohdassa Palauttaminen HP Recovery Managerin avulla sivulla 52. Jos et
ole vielä luonut palautusvälinettä, katso kohta HP Recovery -tietovälineiden luominen (vain tietyissä
tuotteissa) sivulla 50.
●
Tehdasasetusten palautus (vain tietyt tuotteet) – Palauttaa tietokoneen alkuperäiseen tehdastilaan
poistamalla kaikki kiintolevyn tiedot ja luomalla osiot uudelleen, minkä jälkeen käyttöjärjestelmä ja
alkuperäiset tehtaalla asennetut ohjelmat asennetaan uudelleen (vain tietyt tuotteet). HP Recovery tietovälinettä on käytettävä silloin, jos haluat käyttää Tehdasasetusten palautus -toimintoa. Jos et ole
vielä luonut palautusvälinettä, katso kohta HP Recovery -tietovälineiden luominen (vain tietyissä
tuotteissa) sivulla 50.
HUOMAUTUS: Jos olet vaihtanut tietokoneen kiintolevyn, voit asentaa käyttöjärjestelmän ja tehtaalla
asennetut ohjelmat uudelleen Tehdasasetusten palautus -toiminnolla.
Palauttaminen HP Recovery Managerin avulla
HP Recovery Manager -ohjelmiston avulla tietokone voidaan palauttaa alkuperäisiin tehdasasetuksiin
käyttämällä joko käyttäjän luomaa tai HP:ltä saatua HP Recovery -tietovälinettä tai vaihtoehtoisesti HP
Recovery -osiota (vain tietyt tuotteet).
Jos et ole vielä luonut HP Recovery -tietovälinettä, katso kohta HP Recovery -tietovälineiden luominen (vain
tietyissä tuotteissa) sivulla 50.
TÄRKEÄÄ: HP Recovery Manager ei varmuuskopioi henkilökohtaisia tietoja automaattisesti. Varmuuskopioi
kaikki tarvitsemasi henkilökohtaiset tiedot ennen palautuksen aloittamista. Katso kohta Windows-työkalujen
avulla voit varmuuskopioida ja palauttaa tietokoneen sivulla 49.
TÄRKEÄÄ: Palauttamista HP Recovery Managerin avulla on pidettävä viimeisenä keinona korjata
tietokoneeseen liittyvät ongelmat.
HUOMAUTUS:
vaihtoehdot.
Kun aloitat palautuksen, sinulle näytetään vain tietokoneellasi käytettävissä olevat
Ennen aloittamista ota huomioon seuraavat asiat:
●
HP Recovery Manager palauttaa vain ohjelmat, jotka on asennettu valmiiksi. Muut kuin tietokoneen
mukana toimitetut ohjelmistot on ladattava valmistajan verkkosivustosta tai asennettava uudelleen
valmistajan toimittamalta tietovälineeltä.
●
Jos tietokoneen kiintolevy rikkoutuu, palautukseen täytyy käyttää HP Recovery -tietovälinettä. Tämä
tietoväline luodaan HP Recovery Managerilla. Katso kohta HP Recovery -tietovälineiden luominen (vain
tietyissä tuotteissa) sivulla 50.
●
Jos tietokoneellasi ei voi luoda HP Recovery -tietovälinettä tai jos HP Recovery -tietoväline ei toimi, voit
hankkia omaan tietokoneeseesi tarkoitetut palautustietovälineet tuen kautta. Siirry osoitteeseen
http://www.hp.com/support, valitse maasi tai alueesi ja toimi näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
Palauttaminen HP Recovery -osion avulla (vain tietyt tuotteet)
HP Recovery -osion avulla voit suorittaa järjestelmän palautuksen ilman palautuslevyjä tai USBpalautusasemaa. Tätä palautustapaa voi käyttää vain silloin, jos kiintolevy toimii edelleen.
52
Luku 11 Varmuuskopiointi ja palautus
HP Recovery -osio (vain tietyissä tuotteissa) mahdollistaa vain järjestelmän palauttamisen.
Voit käynnistää HP Recovery Managerin HP Recovery -osiosta seuraavasti:
TÄRKEÄÄ: Taulutietokoneet, joissa on irrotettava näppäimistö: kytke tietokone näppäimistötelakkaan
ennen näiden vaiheiden suorittamista (vain tietyissä tuotteissa).
1.
Kirjoita tehtäväpalkin hakuruutuun recovery, valitse HP Recovery Manager ja sitten Windowsympäristön palautus.
TAI
Tietokoneet tai taulutietokoneet, joissa on näppäimistö:
▲
Paina f11-näppäintä, kun tietokone käynnistyy, eli pidä f11-näppäintä painettuna, kun painat
virtapainiketta.
Taulutietokoneet, joissa ei ole näppäimistöä:
▲
Käynnistä tabletti tai käynnistä se uudelleen ja paina äänenvoimakkuuden lisäyspainike sitten
nopeasti pohjaan ja valitse f11.
2.
Valitse käynnistysasetusvalikosta Troubleshoot (Vianmääritys).
3.
Valitse Recovery Manager ja toimi näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
HUOMAUTUS: Jos tietokone ei automaattisesti käynnisty uudelleen HP Recovery Manager ohjelmistoon, muuta tietokoneen käynnistysjärjestystä ja noudata näytön ohjeita. Katso kohta
Tietokoneen käynnistysjärjestyksen muuttaminen sivulla 53.
Palauttaminen HP Recovery -tietovälineiden avulla
Jos tietokoneessa ei ole HP Recovery -osiota tai jos kiintolevy ei toimi oikein, voit käyttää HP Recovery tietovälinettä alkuperäisen käyttöjärjestelmän ja tehtaalla asennettujen ohjelmistojen palauttamiseen.
▲
Aseta HP Recovery -tietoväline ja käynnistä tietokone uudelleen.
HUOMAUTUS: Jos tietokone ei automaattisesti käynnisty uudelleen HP Recovery Manager ohjelmistoon, muuta tietokoneen käynnistysjärjestystä ja noudata näytön ohjeita. Katso kohta
Tietokoneen käynnistysjärjestyksen muuttaminen sivulla 53.
Tietokoneen käynnistysjärjestyksen muuttaminen
Jos tietokone ei käynnisty automaattisesti HP Recovery Manager -ohjelmistoon, muuta tietokoneen
käynnistysjärjestystä. Tämä on BIOS:n laiteluettelo, josta tietokone tarkistaa käynnistystiedot. Voit vaihtaa
valinnan optiseen asemaan tai USB-asemaan riippuen siitä, missä HP Recovery -tietoväline sijaitsee.
Voit muuttaa käynnistysjärjestystä seuraavasti:
TÄRKEÄÄ: Taulutietokone, jossa on irrotettava näppäimistö: kytke tietokone näppäimistöön ennen näiden
vaiheiden suorittamista.
1.
Aseta HP Recovery -tietoväline tietokoneeseen.
2.
Avaa järjestelmän Käynnistä-valikko.
Tietokoneet tai taulutietokoneet, joissa on näppäimistö:
▲
Käynnistä tietokone tai käynnistä se uudelleen, paina nopeasti esc-näppäintä ja avaa sitten
käynnistysasetukset painamalla f9-näppäintä.
Taulutietokoneet, joissa ei ole näppäimistöä:
Palauttaminen
53
▲
Käynnistä tabletti tai käynnistä se uudelleen ja paina äänenvoimakkuuden lisäyspainike sitten
nopeasti pohjaan ja valitse f9.
TAI
Käynnistä tabletti tai käynnistä se uudelleen ja paina äänenvoimakkuuden vähennyspainike sitten
nopeasti pohjaan ja valitse f9.
3.
Valitse optinen asema tai USB-asema, jolta haluat käynnistää, ja noudata näytön ohjeita.
HP Recovery -osion poistaminen (vain tietyissä tuotteissa)
HP Recovery Manager -ohjelmiston avulla voit poistaa HP Recovery -osion ja vapauttaa kiintolevytilaa (vain
tietyt tuotteet).
TÄRKEÄÄ: Kun olet poistanut HP Recovery -osion, et voi palauttaa järjestelmää tai luoda HP Recovery tietovälinettä. Luo siis HP Recovery -tietoväline ennen palautusosion poistamista Katso kohta HP Recovery tietovälineiden luominen (vain tietyissä tuotteissa) sivulla 50.
Voit poistaa HP Recovery -osion seuraavasti:
54
1.
Kirjoita recovery tehtäväpalkin hakuruutuun ja valitse HP Recovery Manager.
2.
Valitse Poista palautusosio ja toimi näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
Luku 11 Varmuuskopiointi ja palautus
12 Teknisiä tietoja
Virransyöttö
Tässä esitetyistä virrankäyttöön liittyvistä tiedoista on hyötyä, jos matkustat ulkomaille tietokoneen kanssa.
Tietokonetta käytetään tasavirralla, jota saadaan vaihtovirta- tai tasavirtalähteestä. Vaihtovirtalähteen
nimellisjännitteen on oltava 100–240 V, 50–60 Hz. Vaikka tietokonetta voidaan käyttää itsenäisen
tasavirtalähteen kanssa, sitä tulisi käyttää vain HP:n toimittaman ja tietokoneen kanssa käytettäväksi
hyväksymän verkkovirtalaitteen tai tasavirtalähteen kanssa.
Tämä tietokone voi käyttää tasavirtaa seuraavien määritysten mukaisesti: Käyttöjännite ja -virta vaihtelevat
ympäristön mukaan. Tietokoneen jännite ja virta on ilmoitettu viranomaisten ilmoitukset -tarrassa.
Virransyöttö
Nimellisarvo
Käyttöjännite ja -virta
5 V DC @ 2 A / 12 V DC @ 3 A /15 V DC @ 3 A – 45 W USB-C
5 V DC @ 3 A / 9 V DC @ 3 A / 12 V DC @ 3,75 A / 15 V DC @ 3 A – 45 W USB-C
5 V DC @ 3 A / 9 V DC @ 3 A / 10 V DC @ 3,75 A / 12 V DC @ 3,75 A / 15 V DC @ 3 A / 20 V DC @ 2,25
A – 45 W USB-C
5 V DC @ 3 A / 9 V DC @ 3 A / 12 V DC @ 5 A / 15 V DC @ 4,33 A / 20 V DC @ 3,25 A – 65 W USB-C
5 V DC @ 3 A / 9 V DC @ 3A / 10 V DC @ 5 A / 12 V DC @ 5 A / 15 V DC @ 4,33 A / 20 V DC @ 3,25 A –
65 W USB-C
5 V DC @ 3 A / 9 V DC @ 3 A / 10 V DC @ 5 A / 12 V DC @ 5 A / 15 V DC @ 5 A / 20 V DC @ 4,5 A – 90
W USB-C
19,5 V:n tasavirta, 2,31 A – 45 W
19,5 V:n tasavirta, 3,33 A – 65 W
19,5 V:n tasavirta, 4,62 A – 90 W
19,5 V:n tasavirta, 6,15 A – 120 W
19,5 V DC / 6,9 A – 135 W
19,5 V:n tasavirta, 7,70 A – 150 W
19,5 V:n tasavirta,10,3 A – 200 W
19,5 V DC arvossa 11,8 A – 230 W
19,5 V DC arvossa 16,92 A – 330 W
HP:n ulkoisen virtalähteen
tasavirtapistoke (vain tietyissä
tuotteissa)
HUOMAUTUS: Tämä tuote on suunniteltu Norjassa käytettäviin tietotekniikan sähköjärjestelmiin, joiden
vaihejännite on korkeintaan 240 V rms.
Virransyöttö
55
Käyttöympäristö
Tekijä
Metrijärjestelmä
Yhdysvallat
Käytössä
5–35 °C
41–95 °F
Poissa käytöstä
-20–60 °C
-4–140 °F
Käytössä
10–90 %
10–90 %
Poissa käytöstä
5–95 %
5–95 %
Käytössä
-15–3 048 m
-50–10 000 jalkaa
Poissa käytöstä
-15–12 192 m
-50–40 000 jalkaa
Lämpötila
Suhteellinen kosteus (tiivistymätön)
Suurin korkeus (paineistamaton)
56
Luku 12 Teknisiä tietoja
13 Staattisen sähkön purkaus
Staattisen sähkön purkauksella tarkoitetaan staattisen sähkövarauksen purkautumista kahden esineen tai
kappaleen koskettaessa toisiaan. Esimerkiksi ovenkahvasta lattiamaton päällä kävelemisen jälkeen saatu
sähköisku johtuu staattisesta sähköstä.
Sormista tai muusta sähköä johtavasta lähteestä purkautuva staattinen sähkö voi vahingoittaa laitteen
elektronisia osia.
Tietokoneen tai aseman vahingoittumisen ja henkilökohtaisten tai muiden tärkeiden tietojen menettämisen
voi estää seuraavilla varotoimenpiteillä:
●
Jos osien poistamis- tai asennusohjeissa neuvotaan irrottamaan tietokoneen virtajohto, varmista, että
laite on maadoitettu asianmukaisesti.
●
Pidä komponentit omissa staattiselta sähköltä suojatuissa pakkauksissaan, kunnes olet valmis
asentamaan ne.
●
Älä kosketa liittimiä, johtimia tai virtapiirejä. Käsittele elektronisia komponentteja niin vähän kuin
mahdollista.
●
Älä käytä magneettisia työkaluja.
●
Ennen kuin alat käsitellä osia, pura staattinen sähkövaraus koskettamalla jotakin maalaamatonta
metallipintaa.
●
Jos poistat komponentin, laita se staattiselta sähköltä suojattuun pakkaukseen.
57
14 Esteettömyys
Esteettömyys
HP:n tavoitteena on, että monimuotoisuus, syrjimättömyys ja tasapainoinen työn ja muun arjen suhde ovat
kiinteä osa yrityksemme toimintaa, ja siksi haluamme niiden näkyvän kaikessa, mitä teemme. Tässä on
esimerkkejä siitä, miten ihmisten väliset erot auttavat meitä luomaan tasapuolisen ympäristön, jossa kaikki
voivat hyödyntää tekniikan etuja.
Sopivien työkalujen löytäminen
Tekniikka auttaa ihmisiä vapauttamaan täyden potentiaalinsa. Avustava tekniikka poistaa esteitä ja auttaa
ihmisiä toimimaan itsenäisesti kotona, työpaikalla ja osana yhteisöä. Avustava tekniikka auttaa lisäämään,
ylläpitämään ja parantamaan pöytä- ja kannettavien tietokoneiden, tablettien, matkapuhelimien, tulostimien
ja monien muiden laitteiden ja tietoteknisten ratkaisujen ominaisuuksia. Saat lisätietoja täältä: Parhaiden
avustavien tekniikoiden löytäminen sivulla 59.
Sitoumuksemme
HP on sitoutunut toimittamaan tuotteita ja palveluja, jotka ovat vammaisten henkilöiden käytettävissä. Tämä
sitoumus on osa yrityksemme monimuotoisuutta koskevia tavoitteita ja auttaa meitä varmistamaan, että
kaikki voivat hyötyä tekniikan eduista.
Esteettömyystavoitteenamme on suunnitella, tuottaa ja markkinoida tuotteita ja palveluja, jotka soveltuvat
niin vammaisten kuin kaikkien muidenkin käyttöön joko itsenäisesti tai asianmukaisten apulaitteiden kanssa.
Tavoitteen saavuttamiseksi olemme määritelleet tässä avustavien tekniikoiden käytännössä seitsemän
avainasemassa olevaa päämäärää, jotka ohjaavat yrityksemme toimintaa. Kaikkien HP:n päälliköiden ja
työntekijöiden odotetaan hyväksyvän nämä päämäärät ja tukevan niiden toteutumista rooliensa ja
vastuualueidensa mukaisesti:
●
Levitä tietoa esteettömyysongelmista yrityksemme sisällä ja tarjoa työntekijöille koulutusta, jota
esteettömien tuotteiden ja palvelujen suunnittelu, tuottaminen ja markkinointi edellyttää.
●
Kehitä tuotteita ja palveluja varten esteettömyysohjeistuksia ja varmista, että tuotekehitysryhmät
noudattavat niitä aina, kun se on kilpailullisesti, teknisesti ja taloudellisesti mahdollista.
●
Auta vammaisia henkilöitä osallistumaan esteettömyysohjeistusten laatimiseen sekä tuotteiden ja
palvelujen suunnitteluun ja testaamiseen.
●
Dokumentoi esteettömyystoiminnot ja jaa tuotteitamme ja palvelujamme koskevia tietoja julkisesti
esteettömässä muodossa.
●
Luo suhteita johtaviin avustavien tekniikoiden ja ratkaisujen tarjoajiin.
●
Tue sisäistä ja ulkoista tutkimus- ja kehitystyötä, joka parantaa tuotteidemme ja palvelujemme
kannalta tärkeitä avustavia tekniikoita.
●
Tue ja edesauta koko alaa koskevien esteettömyysstandardien ja -ohjeistusten kehittämistä.
International Association of Accessibility Professionals (IAAP)
IAAP on voittoa tuottamaton järjestö, jonka tavoitteena on edesauttaa ammattimaista esteettömyyden
kehitystyötä verkostoinnin, koulutuksen ja sertifioinnin avulla. Se haluaa auttaa esteettömyyden parissa
58
Luku 14 Esteettömyys
työskenteleviä ammattilaisia kehittymään ja etenemään urallaan sekä tarjota organisaatioille paremmat
edellytykset esteettömyysasioiden huomioimiseen tuotteissa ja infrastruktuurissa.
HP on yksi järjestön perustajajäsenistä. Liityimme toimintaan muiden organisaatioiden kanssa voidaksemme
olla avuksi esteettömyysalan kehittämisessä. Tämä sitoumus tukee yrityksemme esteettömyystavoitetta,
jonka mukaan suunnittelemme, tuotamme ja markkinoimme tuotteita ja palveluja, joita vammaiset henkilöt
voivat käyttää tehokkaasti.
IAAP vahvistaa ammattikuntamme toimintaa maailmanlaajuisesti auttamalla yksityishenkilöitä, opiskelijoita
ja organisaatioita tavoittamaan toisensa ja oppimaan toisiltaan. Jos haluat lisätietoja, käy sivustolla
http://www.accessibilityassociation.org ja liity verkkoyhteisöön, tilaa uutiskirje sekä lue lisää
jäsenyysvaihtoehdoista.
Parhaiden avustavien tekniikoiden löytäminen
Kaikkien pitäisi voida kommunikoida muiden kanssa, ilmaista itseään ja saada yhteys ympäröivään
maailmaan vammoista ja iästä johtuvista rajoituksista huolimatta. Olemme sitoutuneet levittämään tietoa
esteettömyydestä niin HP:n sisällä kuin asiakkaidemme ja yhteistyökumppaniemme keskuudessakin. HP:n
tuotteissa on monia käyttöä helpottavia ominaisuuksia, jotka on suunniteltu tiettyjä tarpeita varten. Näitä
ovat esimerkiksi suuret ja helppolukuiset fontit ja käsille lepohetken antava puheentunnistus. Miten osaat
valita oikeanlaiset tekniikat?
Tarpeiden arviointi
Tekniikan avulla voit vapauttaa potentiaalisi. Avustava tekniikka poistaa esteitä ja auttaa ihmisiä toimimaan
itsenäisesti kotona, työpaikalla ja osana yhteisöä. Avustava tekniikka (AT) auttaa lisäämään, ylläpitämään ja
parantamaan pöytä- ja kannettavien tietokoneiden, tablettien, matkapuhelimien, tulostimien ja monien
muiden laitteiden ja tietoteknisten ratkaisujen ominaisuuksia.
Valittavissa on useita AT-tuotteita. AT-arvioinnin pitäisi auttaa sinua tutustumaan erilaisiin tuotteisiin,
valitsemaan helpommin juuri sinun tilanteeseesi sopivan ratkaisun ja vastata kysymyksiisi. AT-arviointeja
suorittavat useiden eri alojen pätevät asiantuntijat, ja heistä monilla on lupa tai kelpoisuus toimia esimerkiksi
fysioterapeuttina, toimintaterapeuttina tai logopedinä. Arviointitietoja voivat tarjota myös ihmiset, joilla ei
ole virallista pätevyyttä. Kysy arvioijaltasi tämän kokemuksesta ja pätevyyksistä sekä veloitettavista
maksuista, jotta voit todeta, vastaavatko ne tarpeitasi.
HP:n tietokone- ja tablettituotteiden esteettömyysominaisuudet
Seuraavat linkit sisältävät tietoja esteettömyysominaisuuksista ja avustavista tekniikoista, joita käytetään
(soveltuvin osin) useissa HP-tuotteissa. Nämä resurssit auttavat sinua valitsemaan tilanteeseesi sopivat
avustavat tekniikat ja tuotteet.
●
HP Elite x3 – esteettömyysasetukset (Windows 10 Mobile)
●
HP-tietokoneet – Windows 7 -esteettömyysasetukset
●
HP-tietokoneet – Windows 8 -esteettömyysasetukset
●
HP-tietokoneet – Windows 10 -esteettömyysasetukset
●
HP Slate 7 -tabletit – HP-tabletin (Android 4.1 tai Jelly Bean) esteettömyysominaisuuksien ottaminen
käyttöön
●
HP SlateBook -tietokoneet – esteettömyysominaisuuksien ottaminen käyttöön (Android 4.2, 4.3 tai Jelly
Bean)
●
HP Chromebook -tietokoneet – HP Chromebookin tai Chromeboxin (Chrome OS)
esteettömyysominaisuuksien ottaminen käyttöön
●
HP Shopping – HP-tuotteiden oheislaitteet
Esteettömyys
59
Jos tarvitset tukea HP-tuotteesi esteettömyysominaisuuksien käyttöön, katso Yhteyden ottaminen tukeen
sivulla 64.
Linkkejä lisätukea mahdollisesti tarjoavien ulkoisten yhteistyökumppanien tai toimittajien palveluihin:
●
Microsoftin esteettömyystiedot (Windows 7, Windows 8, Windows 10, Microsoft Office)
●
Google-tuotteiden esteettömyystiedot (Android, Chrome, Google Apps)
●
Avustavat tekniikat rajoitteen mukaan
●
Avustavat tekniikat tuotteen mukaan
●
Avustavien tekniikoiden toimittajat ja tuotekuvaukset
●
Assistive Technology Industry Association (ATIA)
Standardit ja lainsäädäntö
Standardit
U.S. Access Board laati julkisia hankintoja koskevan Federal Acquisition Regulation -säädöksen (FAR) kohdan
508 standardit voidakseen parantaa tieto- ja viestintätekniikan (Information and Communication Technology,
ICT) saatavuutta henkilöille, joilla on fyysisiä, aisteihin liittyviä tai kognitiivisia vammoja. Standardeissa
määritellään erilaisia tekniikoita koskevat tekniset ehdot sekä suorituskykyyn liittyvät vaatimukset, jotka
keskittyvät standardien piiriin kuuluvien tuotteiden toiminnallisuuteen. Yksittäiset ehdot koskevat
ohjelmistosovelluksia ja käyttöjärjestelmiä, verkkopohjaisia tietoja ja sovelluksia, tietokoneita,
televiestintätuotteita, videoita ja multimediaa sekä itsenäisesti toimivia suljettuja tuotteita.
Mandaatti 376 – EN 301 549
Euroopan unioni loi mandaattiin 376 liittyvän EN 301 549 -standardin perustaksi verkkotyökaluille, joita
viranomaiset käyttävät ICT-tuotteiden hankinnassa. Standardissa määritellään ICT-tuotteiden ja -palvelujen
esteettömyyttä koskevat toimintovaatimukset ja kuvaillaan kuhunkin vaatimukseen liittyviä testaus- ja
arviointimenettelyjä.
Web Content Accessibility Guidelines (WCAG)
Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) on osa W3C:n verkon esteettömyyteen keskittyvää Web
Accessibility Initiative -hanketta (WAI). Se sisältää esteettömän verkkosisällön tekemiseen liittyviä ohjeita,
joiden avulla suunnittelijat ja kehittäjät voivat ottaa paremmin huomioon henkilöt, joilla on erilaisia vammoja
tai iästä johtuvista rajoituksia. WCAG auttaa tekemään kaikenlaisista verkkosisällöistä (teksti, kuvat, ääni ja
video) ja verkkosovelluksista esteettömämpiä. WCAG on tarkasti testattavissa ja helposti ymmärrettävissä ja
käytettävissä, ja se auttaa verkkokehittäjiä luomaan uusia ideoita joustavammin. WCAG 2.0 on hyväksytty
myös ISO/IEC 40500:2012 -standardiksi.
WCAG käsittelee erityisesti verkon käyttöä vaikeuttavia esteitä, joita kohtaavat ihmiset, joilla on näkö-,
kuulo-, fyysisiä, kognitiivisia tai neurologisia vammoja tai iästä johtuvia rajoituksia. WCAG 2.0:ssa kuvaillaan
esteettömän sisällön ominaisuudet:
60
●
Havaittava (tämän toteutustapoja ovat esimerkiksi tekstivaihtoehtojen tarjoaminen kuvien ohella,
tekstitetyt äänisisällöt, esitystavan mukautuvuus ja värikontrasti)
●
Hallittava (huomioon tulee ottaa näppäimistön käyttömahdollisuus, värikontrasti, syötteiden ajoitus,
sairaskohtausten välttäminen ja siirtymisen helppous)
Luku 14 Esteettömyys
●
Ymmärrettävä (huomioon tulee ottaa luettavuus, ennakoitavuus ja tietojen syöttämisessä
avustaminen)
●
Lujatekoinen (huomioon tulee ottaa esimerkiksi yhteensopivuus avustavien tekniikoiden kanssa)
Lainsäädäntö ja säädökset
Tietotekniikan ja tietojen esteettömyydestä on tulossa lainsäädännön kannalta jatkuvasti tärkeämpi osaalue. Tämä osio sisältää linkkejä tärkeisiin lakeihin, säädöksiin ja standardeihin.
●
Yhdysvallat
●
Kanada
●
Eurooppa
●
Yhdistynyt kuningaskunta
●
Australia
●
Koko maailma
Yhdysvallat
Yhdysvaltojen Rehabilitation Act -lain kohdan 508 mukaan julkisten virastojen täytyy selvittää, mitkä
standardit koskevat ICT-tuotteiden hankintaa, tarkistaa esteettömien tuotteiden ja palvelujen saatavuus
markkinatutkimuksen avulla ja dokumentoida tehdyn markkinatutkimuksen tulokset. Seuraavat resurssit
auttavat kohdan 508 vaatimusten täyttämisessä:
●
www.section508.gov
●
Buy Accessible
U.S. Access Board päivittää kohdan 508 standardeja parhaillaan. Tämä hanke koskee uusia teknologioita ja
muita alueita, joiden kohdalla standardien muokkaaminen voi olla tarpeen. Saat lisätietoja kohdan 508
päivitystä käsittelevältä sivulta.
Telecommunications Act -lain kohdassa 255 vaaditaan, että televiestintätuotteet ja -palvelut ovat
vammaisten ihmisten käytettävissä. FCC:n säännöt koskevat kaikkia kotona ja työpaikoilla käytettäviä
laitteistoja ja ohjelmistoja, joita käytetään puhelinverkkojen kanssa tai televiestinnässä. Näihin laitteisiin
kuuluvat esimerkiksi puhelimet, langattomat kuulokkeet, faksit, puhelinvastaajat ja hakulaitteet. FCC:n
säännöt kattavat myös perus- ja erikoistason televiestintäpalvelut, joihin lukeutuvat esimerkiksi tavalliset
puhelut, puhelujen odottaminen, pikavalinta, puhelujen siirto, tietokoneen avulla toteutettava haku,
puhelujen valvonta, soittajan tunnistus, puhelujen jäljitys, uudelleensoitto, puhelinvastaaja ja interaktiiviset
puhevastausjärjestelmät, joiden avulla soittaja voi valita toimintoja valikosta. Saat lisätietoja siirtymällä
Federal Communications Commissionin kohtaa 255 käsittelevälle sivulle.
21st Century Communications and Video Accessibility Act (CVAA)
CVAA sisältää päivityksiä 1980- ja 1990-luvuilla tehtyihin liittovaltion esteettömyyslakeihin. Sen muutokset
ottavat huomioon uudet digitaaliset, laajakaista- ja mobiili-innovaatiot ja parantavat vammaisten
henkilöiden mahdollisuuksia käyttää moderneja kommunikaatiotyökaluja. Säädökset on dokumentoitu 47
CFR -lain osissa 14 ja 79, ja FCC valvoo niiden noudattamista.
●
FCC:n opas CVAA:n noudattamiseen
Muut Yhdysvalloissa sovellettavat lait ja hankkeet
●
Americans with Disabilities Act (ADA), Telecommunications Act, Rehabilitation Act ja muut
Standardit ja lainsäädäntö
61
Kanada
Accessibility for Ontarians with Disabilities Act -lain tavoitteena on edesauttaa esteettömyysstandardien
kehittämistä ja käyttöönottoa, jotta Ontariossa asuvat vammaiset voisivat käyttää tuotteita, palveluja ja
tiloja laajemmin. Lisäksi laki tarjoaa vammaisille henkilöille mahdollisuuden osallistua
esteettömyysstandardien kehittämiseen. AODA:n ensimmäinen standardi on asiakaspalvelustandardi, ja
liikennettä, työllisyyttä, tietojenkäsittelyä ja viestintää koskevia standardeja kehitetään parhaillaan. AODA
koskee Ontarion hallitusta, Legislative Assembly -lainsäädäntöelintä, kaikkia merkittyjä julkisen sektorin
organisaatioita ja kaikkia henkilöitä tai organisaatioita, jotka tarjoavat tuotteita, palveluja tai tiloja julkiselle
yleisölle tai kolmansille osapuolille ja joilla on vähintään yksi työntekijä Ontariossa. Esteettömyystoimintojen
on oltava käytössä viimeistään 1.1.2025. Saat lisätietoja täältä: Accessibility for Ontarians with Disability Act
(AODA).
Eurooppa
EU:n mandaatti 376, ETSI:n tekninen raportti, ETSI DTR 102 612: ”Human Factors (HF); European accessibility
requirements for public procurement of products and services in the ICT domain (European Commission
Mandate M 376, Phase 1)” -asiakirja, joka käsittelee ICT-tuotteiden julkiseen hankintaan vaikuttavia
esteettömyysvaatimuksia, on julkaistu.
Tausta: Kolme eurooppalaista standardisointiorganisaatiota on perustanut kaksi rinnakkain toimivaa
projektityöryhmää, joiden tehtävät on määritelty Euroopan komission asiakirjassa ”Mandate 376 to CEN,
CENELEC and ETSI, in Support of Accessibility Requirements for Public Procurement of Products and Services
in the ICT Domain”.
ETSI TC Human Factors Specialist Task Force 333 on kehittänyt ETSI DTR 102 612:n. Saat lisätietoja STF 333:n
tehtävistä (esim. toimintaohjeet, tehtävien tarkat määritelmät, aikataulu, aiemmat luonnokset,
vastaanotetut kommentit ja työryhmän yhteystiedot) täältä: Specialist Task Force 333.
Sopivien testaus- ja vaatimustenmukaisuusmallien arviointiin liittyvät osat toteutettiin osana rinnakkaista
projektia, ja niistä on saatavilla tietoja asiakirjassa CEN BT/WG185/PT. Saat lisätietoja CEN-projektityöryhmän
sivustolta. Näitä kahta projektia ohjataan tiiviisti yhdessä.
●
CEN-projektityöryhmä
●
Euroopan komission sähköistä esteettömyyttä koskeva mandaatti (PDF, 46 kt)
●
Komissio pitää matalaa profiilia sähköisen esteettömyyden suhteen
Yhdistynyt kuningaskunta
Vuoden 1995 Disability Discrimination Act -laki (DDA) säädettiin, jotta voitaisiin varmistaa, että sokeat ja
vammaiset käyttäjät voivat käyttää sivustoja Yhdistyneessä kuningaskunnassa.
●
W3C:n Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevat käytännöt
Australia
Australian hallitus on julkistanut suunnitelman Web Content Accessibility Guidelines 2.0:n noudattamiseksi.
Australian hallinnon kaikkien sivustojen täytyy noudattaa vaatimuksia A-tasolla vuoteen 2012 mennessä ja
AA-tasolla vuoteen 2015 mennessä. Uusi standardi korvaa WCAG 1.0:n, jonka noudattamista alettiin vaatia
viranomaisilta vuonna 2000.
Koko maailma
62
●
JTC1 Special Working Group on Accessibility (SWG-A)
●
G3ict: Maailmanlaajuinen hanke syrjimättömän ICT-tekniikan kehittämiseksi
Luku 14 Esteettömyys
●
Italian esteettömyyslainsäädäntö
●
W3C:n Web Accessibility Initiative -hanke (WAI)
Hyödyllisiä esteettömyyteen liittyviä resursseja ja linkkejä
Seuraavat organisaatiot voivat tarjota hyödyllisiä tietoja vammaisuudesta ja iästä johtuvista rajoituksista.
HUOMAUTUS: Tämä ei ole täydellinen luettelo. Organisaatiot on merkitty luetteloon vain
tiedottamistarkoitusta varten. HP ei ole vastuussa tiedoista tai kontakteista, joita Internetissä on saatavilla.
Maininta tällä sivulla ei ilmaise HP:n hyväksyntää.
Organisaatiot
●
American Association of People with Disabilities (AAPD)
●
The Association of Assistive Technology Act Programs (ATAP)
●
Hearing Loss Association of America (HLAA)
●
Information Technology Technical Assistance and Training Center (ITTATC)
●
Lighthouse International
●
National Association of the Deaf
●
National Federation of the Blind
●
Rehabilitation Engineering & Assistive Technology Society of North America (RESNA)
●
Telecommunications for the Deaf and Hard of Hearing, Inc. (TDI)
●
W3C:n Web Accessibility Initiative -hanke (WAI)
Koulutusinstituutiot
●
Kalifornian osavaltionyliopisto, Northridge, Center on Disabilities (CSUN)
●
Wisconsinin yliopisto – Madison, Trace Center
●
Minnesotan yliopisto, Computer Accommodations Program
Muita esteettömyyteen liittyviä resursseja
●
ADA (Americans with Disabilities Act) Technical Assistance Program
●
Business & Disability Network
●
EnableMart
●
European Disability Forum
●
Job Accommodation Network
●
Microsoft Enable
●
Yhdysvaltain oikeusministeriön opas vammaisten oikeuksia koskevaan lainsäädäntöön
HP-linkit
Yhteydenottolomakkeemme
Hyödyllisiä esteettömyyteen liittyviä resursseja ja linkkejä
63
HP:n turvallisen ja mukavan työympäristön opas
HP:n myynti julkisella sektorilla
Yhteyden ottaminen tukeen
HUOMAUTUS:
●
Kuurot tai kuulovammaiset asiakkaat, joilla on kysyttävää HP-tuotteiden teknisestä tuesta tai
esteettömyydestä:
–
●
64
Tukea on saatavilla vain englanniksi.
Soita TRS:n, VRS:n tai WebCapTelin avulla numeroon (877) 656 7058. Palvelu on saatavilla
maanantaista perjantaihin kello 06–21 (Mountain Time).
Asiakkaat, joilla on muita vammoja tai iästä johtuvia rajoituksia ja joilla on kysyttävää HP-tuotteiden
teknisestä tuesta tai esteettömyydestä, voivat valita jonkin seuraavista vaihtoehdoista:
–
Soita numeroon (888) 259 5707. Palvelu on saatavilla maanantaista perjantaihin kello 06–21
(Mountain Time).
–
Täytä ja lähetä yhteydenottolomakkeemme, joka on suunnattu vammaisille ja henkilöille, joilla on
iästä johtuvia rajoituksia.
Luku 14 Esteettömyys
Hakemisto
A
akku
akun heikko varaustaso 31
akun heikon varaustason
korjaaminen 32
latauksen purkaminen 31
tehtaalla sinetöity 32
tietojen etsiminen 31
virran säästäminen 31
akkuvirta 30
akun heikko varaustaso 31
akun lataus 31
akun tiedot, etsiminen 31
alkuperäisen järjestelmän
palauttaminen 52
aseman merkkivalo, tunnistaminen
5
asentaminen
valinnainen vaijerilukko 41
asiakastuki, esteettömyys 64
AT (avustava tekniikka)
löytäminen 59
tarkoitus 58
Avun saaminen Windows 10:ssä toimintonäppäin 13
avustava tekniikka (AT)
löytäminen 59
tarkoitus 58
B
BIOS
päivityksen lataaminen 43
version määrittäminen 42
BIOS.
päivittäminen 42
Setup Utility -apuohjelman
käynnistäminen 42
Bluetooth-laite 16, 18
Bluetooth-tarra 15
C
caps lock (aakkoslukko) -merkkivalo,
tunnistaminen 10
E
erikoisnäppäimet, käyttäminen 12
esc-näppäin, tunnistaminen 12
esteettömyys 58
esteettömyystarpeiden arviointi 59
F
fn-näppäin, tunnistaminen 12
G
GPS 18
H
HDMI-portti
liittäminen 21
tunnistaminen 5
horrostila
käynnistyy, kun akun varaustaso
on kriittisen heikko 32
poistuminen 29
siirtyminen 29
HP:n avustavien tekniikoiden
käytäntö 58
HP:n mobiililaajakaista
aktivointi 18
IMEI-numero 18
MEID-numero 18
HP:n pikalataus 30
HP 3D DriveGuard 34
HP PC Hardware Diagnostics UEFI
käynnistäminen 46
käyttäminen 45
lataaminen 46
HP PC Hardware Diagnostics Windows
asentaminen 45
käyttäminen 44
lataaminen 44
HP Recovery Manager
käynnistysongelmien
korjaaminen 53
käynnistäminen 53
HP Recovery -palautusosio
palauttaminen 52
poistaminen 54
HP Recovery -tietovälineet
käyttäminen 50
palauttaminen 53
HP-resurssit 2
HP Touchpoint Manager 41
huoltotarrat, sijainti 14
I
IMEI-numero 18
International Association of
Accessibility Professionals 58
Internet-tietoturvaohjelmisto,
käyttäminen 40
J
julkinen WLAN-verkko 17
järjestelmä ei vastaa 29
järjestelmän palauttaminen
järjestelmän palautuspiste,
luominen 49
52
K
kahden sormen liu'utus, TouchPadele 25
kahden sormen napautus,
kosketusalustan ele 25
kahden sormen puristuszoomaus,
kosketusalustan ja kosketusnäytön
ele 25
kaiuttimen äänenvoimakkuuden
toimintonäppäimet 13
kaiuttimet
liittäminen 20
tunnistaminen 11
kamera
käyttäminen 20
tunnistaminen 8
kameran merkkivalo,
tunnistaminen 8
keskeytä-toimintonäppäin 13
kiinteä verkko (LAN) 19
Kohdan 508
esteettömyysstandardit 60, 61
Hakemisto
65
korttipaikat
lukitusvaijeri 6
muistikortinlukija 5
Kosketusalustan eleet
kahden sormen liu'utus 25
kahden sormen napautus 25
kolmen sormen liu'utus 26
neljän sormen napautus 26
kosketusalustan kolmen sormen
liu'utus -ele 26
kosketusnäytön eleet
liu'utus yhdellä sormella 27
kriittisen heikko akun varaustaso
32
kuulokemikrofonit, kytkeminen 21
kuulokkeet, kytkeminen 20
käynnistysjärjestys, muuttaminen
53
käyttöjärjestelmän
hallintatoiminnot 16
käyttöympäristö 56
L
laitteen siirtäminen lepo- ja
horrostilaan 28
laitteisto, paikantaminen 4
langaton verkko, suojaaminen 41
langaton verkko (WLAN)
julkinen WLAN-verkko 17
toiminta-alue 17
yhteyden muodostaminen 17
yrityksen WLAN-verkko 17
langattoman laitteen
hyväksyntätarra 15
langattoman yhteyden merkkivalo
16
langattoman yhteyden painike 16
langattoman yhteyden säätimet
käyttöjärjestelmä 16
painike 16
lentokonetila 16
lentokonetilan näppäin 13, 16
lepotila
poistuminen 28
siirtyminen 28
Lepotila ja horrostila, aloittaminen
28
Levyn eheytys -ohjelmisto 34
Levyn uudelleenjärjestäminen ohjelmisto 34
66
Hakemisto
liitin, virta 6
liitännät
äänilähtö (kuulokkeet) / äänitulo
(mikrofoni) 7
liu'utus yhdellä sormella,
kosketusnäytön ele 27
lukitusvaijerin kiinnityspaikka,
tunnistaminen 6
M
MEID-numero 18
merkkivalot
asema 5
caps lock (aakkoslukko) 10
kamera 8
mykistys 10
Verkkovirtalaite ja akku 5
virta 6
MicroSD-muistikortinlukija,
tunnistaminen 5
Minimaalisen levykuvan palautus
52
minimoitu näköistiedosto,
luominen 52
Miracast 23
mobiililaajakaista
aktivointi 18
IMEI-numero 18
MEID-numero 18
Muuntajan ja akun merkkivalon
tunnistaminen 5
mykistyksen merkkivalo,
tunnistaminen 10
N
napautus, TouchPadin ja
kosketusnäytön ele 24
neljän sormen napautus,
kosketusalustan ele 26
näppäimet
esc 12
fn 12
lentokonetila 13
toiminto 12
Windows 12
näppäimistö ja valinnainen hiiri
käyttäminen 27
näppäimistön ja valinnaisen hiiren
käyttäminen 27
näyttökuvan siirtämisen
toimintonäppäin 13
näytön kirkkauden
toimintonäppäimet 13
näytön osat 8
O
ohjelmien ja ohjainten
päivittäminen 35
ohjelmisto
Levyn eheytys 34
Levyn uudelleenjärjestäminen
34
paikantaminen 4
ohjelmisto asennettu
paikantaminen 4
ohjelmistojen ja tietojen
varmuuskopiointi 41
ohjelmistopäivitykset,
asentaminen 41
oikealla sivulla olevat osat 5
osat
näppäimistö 9
näyttö 8
oikealla sivulla näkyvät 5
vasemmalla sivulla näkyvät 6
P
painikkeet
TouchPadin oikea painike 9
TouchPadin vasen painike 9
virta 6
palauttaminen
HP Recovery Manager 52
HP Recovery -palautusosio 51
HP Recovery -tietovälineiden
avulla 51
järjestelmä 52
käynnistäminen 53
levyt 50, 53
tietoväline 53
tuetut levyt 50
USB-asema 53
palautusosio, poistaminen 54
palautustietovälineet
HP Recovery -palautusosio 50
käyttäminen 50
levyt 51
luominen HP Cloud Recovery
Download Tool -työkalulla 51
luominen HP Recovery Managerin
avulla 51
USB-asema 51
Windows-työkalujen
käyttäminen 49
palomuuriohjelmisto 40
parhaat käytännöt 1
portit
HDMI 5, 21
USB 5, 7
USB SuperSpeed 5
R
Remote HP PC Hardware Diagnostics
UEFI -asetusten käyttö
käyttäminen 47
mukauttaminen 47
resurssit, esteettömyys 63
S
salasanat
Setup Utility (BIOS) 39
Windows 38
salasanojen käyttäminen 38
sammuttaminen 29
sarjanumero, tietokone 14
Setup Utility (BIOS) -salasanat 39
seuraava kappale toimintonäppäin 13
sisäiset mikrofonit, tunnistaminen
8
sormenjäljet, rekisteröinti 40
staattisen sähkön purkaus 57
standardit ja lainsäädäntö,
esteettömyys 60
T
tarrat
Bluetooth 15
huoltotarra 14
langattoman laitteen
hyväksyntä 15
sarjanumero 14
viranomaisten ilmoitukset 15
WLAN 15
tehtaalla sinetöity akku 32
teräväpiirtolaitteet, liittäminen 21,
23
tietokoneen kuljettaminen
matkoilla 15, 36
tietokoneen lähettäminen 36
tietokoneen puhdistaminen 35
tietokoneen sammuttaminen 29
tietokoneen ylläpito 35
toimintonäppäimet
kaiuttimen äänenvoimakkuus
13
keskeytä 13
käyttäminen 13
lentokonetila 13
mykistys 13
näyttökuvan siirtäminen 13
näytön kirkkaus 13
ohje 13
seuraava kappale 13
toista 13
tunnistaminen 12, 13
toista-toimintonäppäin 13
TouchPad
käyttäminen 24
TouchPadin ja kosketusnäytön eleet
kahden sormen
puristuszoomaus 25
napautus 24
TouchPadin käyttäminen 24
TouchPadin käyttöalue,
tunnistaminen 9
TouchPadin painikkeet
tunnistaminen 9
tuetut levyt, palauttaminen 50
tuotteen nimi ja numero, tietokone
14
U
ulkoinen virta, käyttäminen 32
USB-portti, tunnistaminen 5, 7
USB SuperSpeed -portti,
tunnistaminen 5
V
vaijerilukko, asentaminen 41
varmuuskopiot 49
vasemmalla sivulla olevat osat 6
verkkoyhteyden muodostaminen
16
video
HDMI-portti 21
langattomat näytöt 23
video, käyttäminen 21
viranomaisten ilmoitukset
langattoman laitteen
hyväksyntätarrat 15
viranomaisten ilmoitukset tarra 15
virranhallinta 28
virran merkkivalot, tunnistaminen 6
virransyöttö 55
virta
akku 30
ulkoiset 32
virta-asetukset, käyttäminen 30
Virta-kuvake, käyttäminen 30
virtaliitin
tunnistaminen 6
virtapainike, tunnistaminen 6
virustorjuntaohjelmisto,
käyttäminen 40
W
Windows
järjestelmän palautuspiste 49
Windows Hello 20
käyttäminen 40
Windows-näppäin, tunnistaminen
12
Windows-salasanat 38
WLAN-antennit, tunnistaminen 8
WLAN-laite 15
WLAN-tarra 15
WWAN-laite 18
Y
yhteyden muodostaminen
langattomaan verkkoon 16
yhteyden muodostaminen
lähiverkkoon 19
yhteyden muodostaminen WLANverkkoon 17
ylläpito
Levyn eheytys 34
Levyn uudelleenjärjestäminen
34
ohjelmien ja ohjainten
päivittäminen 35
yrityksen WLAN-verkko 17
Ä
äänen mykistyksen
toimintonäppäin 13
Hakemisto
67
äänenvoimakkuus
mykistys 13
säätäminen 13
äänenvoimakkuuspainike,
tunnistaminen 7
ääni
HDMI-audio 22
kaiuttimet 20
kuulokemikrofonit 21
kuulokkeet 20
äänenvoimakkuuden
säätäminen 13
ääniasetukset 21
ääniasetukset, käyttäminen
äänilähdön (kuulokkeiden) /
äänitulon (mikrofonin)
yhdistelmäliitäntä,
tunnistaminen 7
68
Hakemisto
21
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising