HP | Stream Notebook - 13-c020nr (ENERGY STAR) | HP Stream Notebook - 13-c010nz (with DataPass) Vartotojo vadovas

HP Stream Notebook - 13-c010nz (with DataPass) Vartotojo vadovas
Vartotojo vadovas
© Copyright 2014 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.
„Bluetooth“ – atitinkamo savininko prekės
ženklas, kuriuo pagal licenciją naudojasi
„Hewlett-Packard“. „Intel“, „Celeron“ ir
„Pentium“ yra bendrovės „Intel Corporation“
prekių ženklai JAV ir kitose šalyse.
„Microsoft“ ir „Windows“ yra JAV registruoti
„Microsoft“ įmonių grupės prekių ženklai.
Čia pateikta informacija gali būti pakeista
apie tai nepranešus. Vienintelės produktų ir
paslaugų garantijos yra išdėstytos
raštiškuose garantijų patvirtinimuose,
pateikiamuose su tam tikrais produktais ir
paslaugomis. Nė vienas iš išdėstytų dalykų
negali būti laikomas papildoma garantija.
HP neprisiima atsakomybės už šio
dokumento technines ar redagavimo
klaidas ar praleidimus.
Pirmasis leidimas: 2014 m. rugsėjo mėn.
Dokumento numeris: 795063-E21
Gaminio informacija
Programinės įrangos sąlygos
Šiame vadove aprašomos daugelyje
modelių esančios funkcijos. Kai kurių
savybių jūsų kompiuteryje gali nebūti.
Įdiegdami, kopijuodami, atsisiųsdami ar
kitaip naudodamiesi bet kuriuo programinės
įrangos produktu, kuris yra iš anksto
įdiegtas šiame kompiuteryje, sutinkate
laikytis HP galutinio vartotojo licencinės
sutarties (GVLS) sąlygų. Jei nesutinkate su
šios licencijos sąlygomis, per 14 dienų turite
grąžinti visą nenaudotą produktą (aparatūrą
ir programinę įrangą) į pirkimo vietą, kad
atgautumėte visus pinigus.
Ne visos funkcijos veikia visuose
„Windows“ leidimuose. Norint pasinaudoti
visomis „Windows“ funkcijomis, gali reikėti
naujovinti šį kompiuterį ir (arba) atskirai
įsigytą aparatinę įrangą, tvarkykles ir (arba)
programinę įrangą. Išsamesnės
informacijos rasite adresu
http://www.microsoft.com.
Norėdami rasti naujausią vartotojo vadovą,
eikite į http://www.hp.com/support ir
pasirinkite savo šalį. Pasirinkite Tvarkyklės
ir atsisiuntimai, tada vykdykite ekrane
pateikiamus nurodymus.
Jei reikia daugiau informacijos arba norite
pateikti prašymą dėl pinigų už kompiuterį
grąžinimo, kreipkitės į pardavėją.
Įspėjimas dėl saugos
PERSPĖJIMAS! Jei norite, kad darbas kuo mažiau kenktų sveikatai, o kompiuteris neperkaistų,
nedėkite jo tiesiai ant kelių ir neuždenkite vėdinimo angų. Kompiuteriu naudokitės tik ant kieto, lygaus
paviršiaus. Saugokite, kad kiti kieti daiktai, pvz., netoliese esantys spausdintuvai, arba minkšti daiktai,
pvz., pagalvės, antklodės ar drabužiai, neužstotų oro srauto. Be to, užtikrinkite, kad kompiuteriui
veikiant kintamosios srovės adapteris nesiliestų prie odos arba minkšto paviršiaus, pavyzdžiui,
pagalvių, patiesalų arba drabužių. Kompiuteris ir kintamosios srovės adapteris atitinka vartotojui
tinkamos paviršiaus temperatūros apribojimus, kurie nustatyti remiantis tarptautiniu informacinių
technologijų įrangos saugos standartu (IEC 60950-1).
iii
iv
Įspėjimas dėl saugos
Procesoriaus konfigūracijos nustatymas (tik tam tikruose modeliuose)
SVARBU: tam tikri kompiuterių modeliai sukonfigūruoti naudoti „Intel® Pentium ®“ N35xx serijos
arba „Celeron®“ N28xx / N29xx serijos procesorius ir „Windows®“ operacinę sistemą. Jei jūsų
kompiuterio konfigūracija yra būtent tokia, faile msconfig.exe nekeiskite procesoriaus konfigūracijos
nustatymo iš 4 ar 2 procesorių į 1 procesorių. Tai padarę negalėsite kompiuterio paleisti iš naujo. Kad
sugrąžintumėte pradinius parametrus, turėsite atlikti gamyklinių nuostatų atkūrimą.
v
vi
Procesoriaus konfigūracijos nustatymas (tik tam tikruose modeliuose)
Turinys
1 Pradžia .............................................................................................................................................................. 1
Apsilankykite „HP Apps Store“ ............................................................................................................. 1
Rekomendacijos ................................................................................................................................... 1
Daugiau HP išteklių .............................................................................................................................. 2
2 Susipažinimas su kompiuteriu .......................................................................................................................... 4
Įrengta aparatūra .................................................................................................................................. 4
Įdiegta programinė įranga .................................................................................................................... 4
Komponentų atpažinimas ..................................................................................................................... 5
Veiksmų klavišų naudojimas .............................................................................................................. 11
Lipdukai .............................................................................................................................................. 13
3 Prisijungimas prie tinklo .................................................................................................................................. 14
Prisijungimas prie belaidžio tinklo ...................................................................................................... 14
Belaidžio ryšio valdiklių naudojimas .................................................................................. 14
Belaidžio ryšio mygtukas ................................................................................... 14
Operacinės sistemos valdikliai .......................................................................... 15
Prisijungimas prie WLAN ................................................................................................... 15
HP mobiliojo plačiajuosčio ryšio naudojimas (tik tam tikruose modeliuose) ...................... 16
„Bluetooth“ belaidžių įrenginių naudojimas (tik tam tikruose modeliuose) ......................... 16
Prisijungimas prie laidinio tinklo – LAN (tik tam tikruose modeliuose) ................................................ 17
Duomenų ir diskų įrenginių bendrinimas ir prieiga prie programinės įrangos ..................................... 17
Medijos ir duomenų bendrinimas namų grupės tinkle (tik tam tikruose modeliuose) ......................... 18
4 Pramogų funkcijų naudojimas ......................................................................................................................... 19
Interneto kameros naudojimas (tik tam tikruose modeliuose) ............................................................ 19
Garso funkcijų naudojimas ................................................................................................................. 19
Garsiakalbių prijungimas ................................................................................................... 19
Ausinių prijungimas ............................................................................................................ 19
Mikrofono prijungimas ........................................................................................................ 20
Ausinių su mikrofonu prijungimas ...................................................................................... 20
„Beats Audio“ naudojimas (tik tam tikruose modeliuose) ................................................... 20
„Beats Audio Control Panel“ atidarymas ........................................................... 20
„Beats Audio“ suaktyvinimas ir deaktyvinimas .................................................. 20
Vaizdo funkcijų naudojimas ................................................................................................................ 20
Vaizdo įrenginio prijungimas VGA laidu (tik tam tikruose modeliuose) .............................. 21
vii
Vaizdo įrenginio prijungimas HDMI laidu (tik tam tikruose modeliuose) ............................ 21
HDMI garso nustatymas .................................................................................... 22
Skaitmeninio monitoriaus įrenginio prijungimas „DisplayPort“ laidu (tik tam tikruose
modeliuose) ....................................................................................................................... 23
Belaidžių ekranų su „Miracast“ funkcija prijungimas (tik tam tikruose modeliuose) ........... 24
5 Naršymas ekrane ............................................................................................................................................ 25
Jutiklinės planšetės ir jutiklinio ekrano gestų naudojimas .................................................................. 25
Bakstelėjimas ..................................................................................................................... 25
Slinkite dviem pirštais ........................................................................................................ 26
Suspauskite dviem pirštais ir pakeiskite mastelį ................................................................ 26
Spustelėjimas dviem pirštais ............................................................................................. 26
Braukimas nuo dešiniojo krašto ......................................................................................... 27
Braukimas nuo kairiojo krašto ............................................................................................ 27
Braukimas nuo viršutinio ir apatinio krašto ........................................................................ 27
Brūkštelėkite vienu pirštu (tik jutikliniame ekrane) ............................................................. 28
Klaviatūros ir pasirinktinės pelės naudojimas ..................................................................................... 28
6 Energijos vartojimo valdymas ......................................................................................................................... 29
Sulaikytosios veiksenos ir miego režimo inicijavimas ir išjungimas ................................................... 29
Miego režimo paleidimas ir išjungimas rankiniu būdu ....................................................... 29
Sulaikytosios veiksenos režimo paleidimas ir išjungimas rankiniu būdu (tik tam
tikruose modeliuose) .......................................................................................................... 30
Slaptažodžio apsaugos vėl įsijungus kompiuteriui (išjungiant miego ar sulaikytosios
veiksenos režimą) nustatymas .......................................................................................... 30
Energijos matuoklio ir maitinimo parametrų naudojimas .................................................................... 31
Veikimas naudojant akumuliatoriaus energiją .................................................................................... 31
Gamykloje užsandarintas akumuliatorius (tik tam tikruose modeliuose) ........................... 31
Akumuliatorius, kurį gali pakeisti vartotojas (tik tam tikruose modeliuose) ........................ 31
Informacijos apie akumuliatorių radimas ........................................................................... 32
Akumuliatoriaus energijos taupymas ................................................................................. 32
Ką daryti, kai akumuliatoriuje lieka mažai energijos .......................................................... 33
Žemo akumuliatoriaus įkrovos lygio problemos sprendimas, kai
pasiekiamas išorinis maitinimo šaltinis .............................................................. 33
Problemos dėl žemo akumuliatoriaus įkrovos lygio sprendimas, kai
nepasiekiamas joks išorinis maitinimo šaltinis .................................................. 33
Ką daryti, kai akumuliatoriuje lieka mažai energijos, jei nepavyksta
nutraukti užmigdymo režimo ............................................................................. 33
Keičiamojo akumuliatoriaus laikymas (tik tam tikruose modeliuose) ................................. 33
Keičiamojo akumuliatoriaus utilizavimas (tik tam tikruose modeliuose) ............................ 34
Veikimas naudojant kintamosios srovės šaltinį .................................................................................. 34
viii
Maitinimo problemų šalinimas ........................................................................................... 35
Kompiuterio išjungimas ...................................................................................................................... 35
7 Kompiuterio priežiūra ...................................................................................................................................... 37
Kaip pagerinti našumą ........................................................................................................................ 37
Disko defragmentavimo programos naudojimas ............................................................... 37
Disko valymo programos naudojimas ................................................................................ 37
Programų ir tvarkyklių naujinimas ...................................................................................................... 37
Kaip valyti kompiuterį ......................................................................................................................... 38
Valymo procedūros ............................................................................................................ 38
Kaip valyti ekraną .............................................................................................. 39
Šonų ir dangtelio valymas ................................................................................. 39
Jutiklinės planšetės, klaviatūros ar pelės valymas (tik tam tikruose
modeliuose) ....................................................................................................... 39
Keliavimas su kompiuteriu ir jo gabenimas ........................................................................................ 39
8 Kompiuterio ir informacijos apsauga ............................................................................................................... 41
Slaptažodžių naudojimas ................................................................................................................... 41
Slaptažodžių nustatymas operacinėje sistemoje „Windows“ ............................................. 41
Sąrankos priemonė „Setup Utility“ (BIOS) slaptažodis ...................................................... 42
Pirštų atspaudų skaitytuvo naudojimas (tik tam tikruose modeliuose) ............................................... 43
Interneto saugos programinės įrangos naudojimas ........................................................................... 43
Antivirusinės programinės įrangos naudojimas ................................................................. 43
Užkardos programinės įrangos naudojimas ...................................................................... 44
Programinės įrangos naujinių diegimas ............................................................................................. 44
Svarbių saugos naujinių diegimas ...................................................................................................... 44
Belaidžio tinklo apsauga ..................................................................................................................... 44
Programinės įrangos programų ir informacijos atsarginių kopijų kūrimas .......................................... 44
Pasirinktinio apsauginio kabelio naudojimas ...................................................................................... 45
9 Sąrankos priemonės (BIOS) naudojimas ........................................................................................................ 46
„Setup Utility“ (BIOS) paleidimas ........................................................................................................ 46
BIOS naujinimas ................................................................................................................................. 46
BIOS versijos nustatymas .................................................................................................. 46
BIOS naujinimo atsisiuntimas ............................................................................................ 47
Planšetinio kompiuterio ir klaviatūros sinchronizavimas (tik tam tikruose modeliuose) ..................... 48
10 „HP PC Hardware Diagnostics“ (UEFI) naudojimas ..................................................................................... 49
„HP PC Hardware Diagnostics“ (UEFI) atsisiuntimas į USB įrenginį .................................................. 49
ix
11 Atsarginių kopijų kūrimas ir atkūrimas .......................................................................................................... 51
Atkūrimo laikmenos ir atsarginių kopijų kūrimas ................................................................................ 51
HP atkūrimo laikmenos kūrimas (tik tam tikruose modeliuose) ......................................... 51
„Windows“ įrankių naudojimas ........................................................................................................... 52
Atkūrimas ........................................................................................................................................... 53
Kaip atkurti naudojant „HP Recovery Manager“ ................................................................ 53
Ką reikia žinoti prieš pradedant ......................................................................... 54
„HP Recovery“ skaidinio naudojimas (tik tam tikruose modeliuose) ................. 54
Atkūrimas naudojant HP atkūrimo laikmeną ..................................................... 55
Kompiuterio įkrovimo tvarkos keitimas .............................................................. 55
„HP Recovery“ skaidinio šalinimas (tik tam tikruose modeliuose) ..................... 56
12 Specifikacijos ................................................................................................................................................ 57
Įvesties galia ....................................................................................................................................... 57
Darbo aplinka ..................................................................................................................................... 58
13 Elektrostatinė iškrova .................................................................................................................................... 59
Rodyklė ............................................................................................................................................................... 60
x
1
Pradžia
Šis kompiuteris – tai galingas įrenginys, kuris padės lengviau atlikti darbus ir paįvairins pramogas.
Perskaitę šį skyrių sužinosite, ką geriausia atlikti po kompiuterio sąrankos ir kur rasti daugiau HP
išteklių.
Apsilankykite „HP Apps Store“
„HP Apps Store“ pateikiama daug įvairių populiarių žaidimų, pramogų, muzikos, produktyvumo
programėlių, taip pat tik HP kompiuteriams skirtų programėlių, kurias galite atsisiųsti į pradžios
ekraną. Ši pasiūla nuolat atnaujinama ir apima regioninį turinį bei atskiroms šalims teikiamus
pasiūlymus. Būtinai dažnai tikrinkite „HP Apps Store“ ir ieškokite naujų ir atnaujintų funkcijų.
SVARBU:
norėdami gauti prieigą prie „HP Apps Store“ turite būti prisijungę prie interneto.
Norėdami peržiūrėti ir atsisiųsti programėlę:
1.
Pradžios ekrane pasirinkite programėlę Store.
2.
Pasirinkite HP picks ir peržiūrėkite visas siūlomas programėles.
PASTABA:
3.
HP picks galima naudotis tik tam tikrose šalyse.
Pasirinkite programėlę, kurią norite atsisiųsti, ir vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.
Pasibaigus siuntimui programėlė pasirodys visų programėlių ekrane.
Rekomendacijos
Kai nustatote ir užregistruojate kompiuterį, rekomenduojama atlikti toliau nurodytus veiksmus, kad
išnaudotumėte visas šios puikios investicijos suteikiamas galimybes:
●
Sukurkite atsarginę standžiojo disko duomenų kopiją sukurdami atkūrimo laikmeną. Žr. skyrių
„Atsarginių kopijų kūrimas ir atkūrimas“ 51 puslapyje.
●
Prijunkite kompiuterį prie laidinio arba belaidžio tinklo (jei to dar nepadarėte). Išsamesnės
informacijos rasite skyriuje „Prisijungimas prie tinklo“ 14 puslapyje.
●
Susipažinkite su kompiuterio aparatine ir programine įranga. Daugiau informacijos rasite
„Susipažinimas su kompiuteriu“ 4 puslapyje arba „Pramogų funkcijų naudojimas“
19 puslapyje.
●
Atnaujinkite arba įsigykite antivirusinę programinę įrangą. Žr. skyrių Antivirusinės programinės
įrangos naudojimas 43 puslapyje.
Apsilankykite „HP Apps Store“
1
Daugiau HP išteklių
Toliau pateiktoje lentelėje nurodyta, kur rasti informacijos apie gaminį, mokomosios medžiagos ir kt.
Ištekliai
Turinys
Sąrankos instrukcijos
●
Kompiuterio sąrankos ir funkcijų apžvalga
Žinynas ir palaikymas
●
Įvairi mokomoji informacija ir trikčių šalinimo patarimai
Techninė pagalba visame pasaulyje
●
Interneto pokalbis su HP techniku
Norėdami gauti techninės pagalbos gimtąja kalba,
apsilankykite adresu http://welcome.hp.com/
country/us/en/wwcontact_us.html.
●
Palaikymo tarnybos telefono numeriai
●
HP paslaugų centrų vietos
Saugaus ir patogaus darbo vadovas
●
Tinkamos darbo vietos paruošimas
Norėdami pasiekti šį vadovą:
●
Tinkamos laikysenos ir darbo įpročių rekomendacijos,
padėsiančios patogiai dirbti ir išvengti sveikatos problemų
●
Elektros ir mechaninės saugos informacija
●
Svarbi teisinė informacija, įskaitant informaciją, kaip tinkamai
utilizuoti akumuliatorių
●
Šio kompiuterio garantijos informacija
Jei norite pasiekti priemonę „Žinynas ir palaikymas“:
▲
1.
Pradžios ekrane įveskite žinynas, tada ieškos
lange pasirinkite Žinynas ir palaikymas.
Informacijos apie palaikymo tarnybą JAV rasite
apsilankę http://www.hp.com/go/contactHP.
Informacijos apie palaikymo tarnybą visame
pasaulyje rasite apsilankę
http://welcome.hp.com/country/us/en/
wwcontact_us.html.
Pradžios ekrane įveskite palaikymas ir
pasirinkite HP Support Assistant programą.
– arba –
„Windows“ darbalaukyje spustelėkite klaustuko
piktogramą, esančią pranešimų srityje, užduočių
juostos dešinėje pusėje.
2.
Pasirinkite Mano kompiuteris, tada pasirinkite
Vartotojo vadovai.
– arba –
Eikite į http://www.hp.com/ergo.
Teisinė, saugos ir aplinkosaugos informacija
Jei norite pasiekti šį dokumentą:
1.
Pradžios ekrane įveskite palaikymas ir
pasirinkite HP Support Assistant programą.
– arba –
„Windows“ darbalaukyje spustelėkite klaustuko
piktogramą, esančią pranešimų srityje, užduočių
juostos dešinėje pusėje.
2.
Pasirinkite Mano kompiuteris, tada pasirinkite
Vartotojo vadovai.
Ribotoji garantija*
Jei norite pasiekti šį dokumentą:
1.
2
Pradžios ekrane įveskite palaikymas ir
pasirinkite HP Support Assistant programą.
1 skyrius Pradžia
Ištekliai
Turinys
– arba –
„Windows“ darbalaukyje spustelėkite klaustuko
piktogramą, esančią pranešimų srityje, užduočių
juostos dešinėje pusėje.
2.
Pasirinkite Mano kompiuteris, tada pasirinkite
Garantija ir paslaugos.
– arba –
Eikite į http://www.hp.com/go/orderdocuments.
*Specialiai jūsų gaminiui taikomą HP ribotąją garantiją rasite kompiuterio naudotojo vadovuose ir (arba) dėžutėje esančiame
CD / DVD diske. Kai kuriose šalyse / regionuose dėžutėje gali būti pateikta spausdinta HP ribotoji garantija. Šalyse /
regionuose, kuriuose spausdintinė garantija nepateikiama, galite užsisakyti spausdintinę kopiją iš http://www.hp.com/go/
orderdocuments arba parašyti vienu iš toliau nurodytų adresų.
●
Šiaurės Amerika: Hewlett-Packard, MS POD, 11311 Chinden Blvd, Boise, ID 83714, USA
●
Europa, Vidurio Rytų šalys, Afrika: Hewlett-Packard, POD, Via G. Di Vittorio, 9, 20063, Cernusco s/Naviglio (MI), Italy
●
Ramiojo vandenyno regiono Azijos šalys: Hewlett-Packard, POD, P.O. Box 200, Alexandra Post Office, Singapore
911507
Kai prašote spausdintos garantijos kopijos, nurodykite savo produkto numerį, garantinį laikotarpį (jį rasite ant serijos numerio
lipduko), vardą, pavardę ir pašto adresą.
SVARBU: negrąžinkite įsigyto HP gaminio anksčiau nurodytu adresu. Informacijos apie techninę pagalbą JAV rasite
apsilankę http://www.hp.com/go/contactHP. Informacijos apie techninę pagalbą visame pasaulyje rasite apsilankę
http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html.
Daugiau HP išteklių
3
2
Susipažinimas su kompiuteriu
Įrengta aparatūra
Norėdami sužinoti kompiuteryje įdiegtos aparatūros sąrašą:
1.
Pradžios ekrane įveskite valdymo skydas, pasirinkite Valdymo skydas.
– arba –
„Windows“ darbalaukyje dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite mygtuką Pradėti, tada pasirinkite
Valdymo skydas.
2.
Pasirinkite Sistema ir sauga, Sistema, tada spustelėkite Įrenginių tvarkytuvė kairiajame
stulpelyje.
Parodomas visų kompiuteryje įdiegtų įrenginių sąrašas.
Jei norite peržiūrėti informaciją apie sistemos aparatūros komponentus ir BIOS versijos numerį,
paspauskite fn+esc (tik tam tikruose modeliuose).
Įdiegta programinė įranga
Norėdami sužinoti, kokia programinė įranga įdiegta kompiuteryje:
▲
Spustelėkite apatiniame kairiajame pradžios ekrano kampe esančią rodyklę žemyn.
– arba –
„Windows“ darbalaukyje dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite mygtuką Pradėti, tada pasirinkite
Programos ir funkcijos.
4
2 skyrius Susipažinimas su kompiuteriu
Komponentų atpažinimas
Priklausomai nuo kompiuterio modelio jame gali būti toliau nurodyti aparatūros komponentai. Jei
norite sužinoti, kurie komponentai yra jūsų kompiuteryje, skaitykite plakatą Sąrankos instrukcijos, kurį
rasite kompiuterio dėžėje.
Komponentas
Aprašas
Kintamosios srovės adapterio lemputė
●
Dega: kintamosios srovės adapteris prijungtas, o
akumuliatorius įkrautas.
●
Nedega: kompiuteris naudoja akumuliatoriaus energiją.
– arba –
●
Balta: kompiuteris prijungtas prie išorinio maitinimo
šaltinio, o akumuliatorius įkrautas 90–99 proc.
●
Geltona: kompiuteris prijungtas prie išorinio maitinimo
šaltinio, o akumuliatorius įkrautas 0–90 proc.
●
Mirksi geltona: akumuliatorius – vienintelis šiuo metu
prieinamas maitinimo šaltinis – beveik išsikrovęs.
Akumuliatoriui pasiekus kritinį įkrovimo lygį,
akumuliatoriaus lemputė ima greitai mirksėti.
●
Nedega: akumuliatorius visiškai įkrautas.
Papildomo akumuliatoriaus jungtis
Skirta pasirinktiniam papildomam akumuliatoriui prijungti.
Veiksmų klavišai
Vykdo dažnai naudojamas sistemos funkcijas.
PASTABA: tam tikruose modeliuose veiksmo klavišu f5
įjungiama arba išjungiama foninio klaviatūros apšvietimo
(dar vadinamo klaviatūros apšvietimo) funkcija.
Lėktuvo režimo klavišas (dar vadinamas
belaidžio tinklo mygtuku)
Įjungiamas arba išjungiamas lėktuvo režimas ir belaidžio
ryšio funkcija.
PASTABA: kad galėtumėte užmegzti belaidį ryšį, turi būti
nustatytas belaidis tinklas.
Garso įvesties (mikrofono) lizdas
Skirtas pasirinktiniam mikrofonui (kompiuterio ausinių,
stereofoniniam arba monofoniniam) prijungti.
Garso išvesties (ausinių) lizdas
Galima prijungti pasirinktinius maitinamuosius
stereofoninius garsiakalbius, ausines (apgaubiančias ausis,
įstatomas į ausis, su mikrofonu) ar televizoriaus garso
kabelį.
PERSPĖJIMAS! Kad nesusižalotumėte, prieš užsidėdami
ar įsikišdami ausines, sureguliuokite garsumą. Daugiau
saugos informacijos rasite vadove Teisinė, saugos ir
aplinkosaugos informacija.
Jei norite pasiekti šį dokumentą:
▲
Pradžios ekrane įveskite palaikymas ir pasirinkite HP
Support Assistant programą.
– arba –
„Windows“ darbalaukyje spustelėkite klaustuko
piktogramą, esančią pranešimų srityje, užduočių
juostos dešinėje pusėje.
Komponentų atpažinimas
5
Komponentas
Aprašas
PASTABA: įrenginį prijungus prie ausinių jungties,
kompiuterio garsiakalbiai išsijungia.
Garso išvesties (ausinių) /garso įvesties
(mikrofono) lizdas
Prijungia pasirinktinius maitinamus stereofoninius
garsiakalbius, ausines (apgaubiančias ausis, įstatomas į
ausis ir su mikrofonu) ar televizoriaus garso kabelį. Taip pat
prijungia pasirinktinį ausinių mikrofoną. Prie šio lizdo
negalima prijungti pasirinktinių įrenginių tik su mikrofonu.
PERSPĖJIMAS! Kad nesusižalotumėte, prieš užsidėdami
ar įsikišdami ausines, sureguliuokite garsumą. Papildomos
informacijos apie saugą rasite vadove Teisinė, saugos ir
aplinkosaugos informacija.
Jei norite pasiekti šį dokumentą:
▲
Pradžios ekrane įveskite palaikymas ir pasirinkite HP
Support Assistant programą.
– arba –
„Windows“ darbalaukyje spustelėkite klaustuko
piktogramą, esančią pranešimų srityje, užduočių
juostos dešinėje pusėje.
PASTABA: kai prie šio lizdo prijungtas įrenginys,
kompiuterio garsiakalbiai neveikia.
PASTABA: patikrinkite, ar įrenginio kabelyje yra 4 gyslų
jungtis, palaikanti tiek garso išvestį (ausines), tiek garso
įvestį (mikrofoną).
6
Akumuliatoriaus skyrius
Čia laikomas akumuliatorius.
Akumuliatoriaus užraktas
Užrakina akumuliatorių jo skyriuje.
Akumuliatoriaus fiksatorius
Atlaisvina akumuliatorių.
„Bluetooth®“ skyrius
Yra įstatytas „Bluetooth“ ryšio įrenginys.
Didžiųjų raidžių fiksavimo lemputė
Dega: didžiųjų raidžių fiksavimas įjungtas (rašoma
didžiosiomis raidėmis).
„DisplayPort“
Prijungia pasirinktinį skaitmeninį monitoriaus įrenginį,
pavyzdžiui, didelio našumo monitorių arba projektorių.
Doko jungtis
Prijungia pasirinktinį prijungimo įrenginį.
Klavišas esc
Rodo sistemos informaciją, kai paspaudžiamas kartu su
klavišu fn.
Išorinio monitoriaus prievadas
Prijungia išorinį VGA monitorių arba projektorių.
Pirštų atspaudų skaitytuvas
Leidžia „Windows“ sistemoje prisiregistruoti piršto atspaudu,
užuot įvedus slaptažodį.
2 skyrius Susipažinimas su kompiuteriu
Komponentas
Aprašas
Klavišas fn
Vykdo dažnai naudojamas sistemos funkcijas, kai
paspaudžiamas kartu su klavišu esc arba (tam tikruose
modeliuose) su Klavišas b arba tarpo klavišu.
Standžiojo disko lemputė
●
Mirksi balta: standusis diskas yra naudojamas.
●
Geltona: „HP 3D DriveGuard“ laikinai sustabdė
standųjį diską.
HDMI prievadas
Galima prijungti pasirinktinį vaizdo ar garso įrenginį, pvz.,
didelės raiškos televizorių, bet kokį suderinamą skaitmeninį
ar garso komponentą arba spartųjį didelės raiškos
multimedijos sąsajos (HDMI) įrenginį.
„HP Triple Bass Reflex“ žemųjų dažnių
garsiakalbis
Kokybiškai atkuria žemuosius dažnius.
Integruotoji skaitmenų klaviatūra
Įjungus skaitmenų fiksavimo funkciją, ją galima naudoti kaip
išorinę skaitmenų klaviatūrą.
Vidinis ekrano jungiklis
Uždarius įjungto kompiuterio ekraną, šiuo jungikliu
išjungiamas ekranas ir paleidžiamas sulaikytosios
veiksenos režimas.
PASTABA:
nematyti.
vidinio ekrano jungiklio kompiuterio išorėje
Vidiniai mikrofonai
Įrašo garsą.
Kairioji valdymo zona
Skirtingos tekstūros vieta, leidžianti atlikti papildomus
gestus.
Kairysis jutiklinės planšetės mygtukas
Veikia kaip kairysis išorinės pelės mygtukas.
Atminties kortelių skaitytuvas
Nuskaito pasirinktines atminties korteles, kuriomis galima
saugoti, tvarkyti, bendrinti arba pasiekti informacija.
Norėdami įdėti kortelę:
▲
Laikykite kortelę, kad jos pusė su lipduku būtų viršuje,
o jungtys būtų nukreiptos į angą, įstatykite kortelę į
angą, tada spauskite kortelę, kol ji užsifiksuos.
Norėdami išimti kortelę:
Garso išjungimo lemputė
▲
Spauskite kortelę, kol ji iššoks.
●
Geltona: kompiuterio garsas išjungtas.
●
Nedega: kompiuterio garsas įjungtas.
Klavišas num lock
Integruotojoje skaitmenų klaviatūroje keičia naršymo ir
skaičių funkcijas.
Optinis diskų įrenginys
Nuskaito optinį diskų įrenginį arba nuskaito ir įrašo į optinį
diskų įrenginį priklausomai nuo kompiuterio modelio.
PASTABA: informacijos apie diskų suderinamumą rasite
priemonės „Žinynas ir palaikymas“ tinklalapyje (žr. Daugiau
HP išteklių 2 puslapyje). Norėdami pasirinkti kompiuterio
modelį vadovaukitės tinklalapyje pateiktais nurodymais.
Pasirinkite Tvarkyklės ir atsisiuntimai, tada vykdykite ekrane
pateikiamus nurodymus.
Įjungimo / išjungimo mygtukas
●
Kai kompiuteris išjungtas, spustelėkite mygtuką, kad jį
įjungtumėte.
Komponentų atpažinimas
7
Komponentas
Aprašas
●
Kai kompiuteris įjungtas, spustelėkite mygtuką, kad
nustatytumėte energijos taupymo režimą.
●
Kai kompiuteris veikia miego režimu, spustelėkite
mygtuką, kad išjungtumėte miego režimą.
●
Kai kompiuteris veikia užmigdymo režimu,
paspausdami mygtuką išjunkite užmigdymo režimą.
ĮSPĖJIMAS: jei paspausite ir palaikysite maitinimo
mygtuką, prarasite neįrašytą informaciją.
Jei kompiuteris nereaguoja, o „Windows“ išjungimo
veiksmai neveikia, paspauskite ir palaikykite maitinimo
mygtuką bent 5 sekundes, kad kompiuterį išjungtumėte.
Jei norite daugiau sužinoti apie maitinimo parametrus, žr.
maitinimo parinktis.
▲
Pradžios ekrane įveskite energijos vartojimas,
pasirinkite Energijos vartojimo ir miego režimo
parametrai, tada iš programėlių sąrašo pasirinkite
Energijos vartojimas ir miego režimas.
– arba –
„Windows“ darbalaukyje dešiniuoju pelės klavišu
spustelėkite mygtuką Pradėti, tada pasirinkite
Energijos vartojimo parinktys.
Maitinimo jungtis
Kintamosios srovės adapteriui prijungti.
Maitinimo lemputė
●
Dega: kompiuteris įjungtas.
●
Mirksi: kompiuteris veikia miego režimu (energijos
taupymo būsena). Kompiuteris nebetiekia energijos į
ekraną ir kitus komponentus.
●
Nedega: kompiuteris išjungtas arba veikia
sulaikytosios veiksenos režimu. Sulaikytoji veiksena –
tai energijos taupymo būsena, kuria naudojama
mažiausiai energijos.
Dešinioji valdymo zona
Skirtingos tekstūros vieta, leidžianti atlikti papildomus
gestus.
Dešinysis jutiklinės planšetės mygtukas
Veikia kaip dešinysis išorinės pelės mygtukas.
RJ-45 (tinklo) lizdas / būsenos lemputės
Tinklo kabeliui prijungti.
Apsauginio kabelio anga
●
Balta: prisijungta prie tinklo.
●
Geltona: tinkle vykdoma veikla.
Prie kompiuterio prijungia papildomą apsauginį kabelį.
PASTABA: apsauginis kabelis veikia kaip atbaidymo
priemonė, tačiau jis negali apsaugoti kompiuterio, kad jis
nebūtų sugadintas arba pavogtas.
Techninės priežiūros dangtelis
8
2 skyrius Susipažinimas su kompiuteriu
Per jas galite pasiekti standžiojo disko dėklą, vietinio
belaidžio tinklo (WLAN) modulio angą, belaidžio teritorinio
tinklo (WWAN) modulio angą ir atminties modulio angas.
Komponentas
Aprašas
ĮSPĖJIMAS: kad sistema netaptų neveikli, belaidį modulį
keiskite tik kompiuteryje naudoti leistinu belaidžiu moduliu,
patvirtintu valstybės įstaigos, reguliuojančios belaidžių
įrenginių naudojimą jūsų šalyje / regione. Jei pakeitus
modulį pasirodys įspėjamasis pranešimas, išimkite modulį,
kad atkurtumėte kompiuterio funkcijų veikimą, ir per
priemonę „Žinynas ir palaikymas“ susisiekite su palaikymo
tarnyba.
▲
Pradžios ekrane įveskite pagalba ir pasirinkite
Žinynas ir palaikymas.
– arba –
„Windows“ darbalaukyje spustelėkite klaustuko
piktogramą, esančią pranešimų srityje, užduočių
juostos dešinėje pusėje.
Techninės priežiūros dangtelio fiksatorius
Atidaromas techninės priežiūros dangtelis.
„SIM“ lizdas
Palaiko belaidžio ryšio abonemento identifikavimo modulį
(SIM). SIM anga įrengta akumuliatoriaus skyriuje.
Garsiakalbiai
Atkuria garsą.
Jutiklinės planšetės lemputė
Dega: jutiklinė planšetė išjungta.
Jutiklinės planšetės zona
Nuskaito jūsų pirštų gestus ir atitinkamai nuveda žymeklį
arba suaktyvina ekrano elementus.
PASTABA: jutiklinė planšetė palaiko ir braukimo nuo
krašto gestus.
USB 2.0 kraunamasis (maitinamas)
prievadas
Prijungia pasirinktinį USB įrenginį, pvz., klaviatūrą, pelę,
išorinį diskų įrenginį, spausdintuvą, skaitytuvą arba USB
šakotuvą. Standartiniais USB prievadais bus įkrauti ne visi
USB įrenginiai arba įrenginiai bus įkrauti naudojant žemą
srovę. Kai kuriems USB įrenginiams reikia maitinimo, todėl
turite naudoti maitinamąjį prievadą.
PASTABA: naudojant kraunamuosius USB prievadus taip
pat galima įkrauti tam tikrų modelių mobiliuosius telefonus ir
MP3 grotuvus net tada, kai kompiuteris išjungtas.
USB 2.0 prievadas
Prijungia pasirinktinį USB įrenginį, pvz., klaviatūrą, pelę,
išorinį diskų įrenginį, spausdintuvą, skaitytuvą arba USB
šakotuvą.
USB 3.0 kraunamasis (maitinamas)
prievadas
Prijungia pasirinktinį USB įrenginį, pvz., klaviatūrą, pelę,
išorinį diskų įrenginį, spausdintuvą, skaitytuvą arba USB
šakotuvą. Standartiniais USB prievadais bus įkrauti ne visi
USB įrenginiai arba įrenginiai bus įkrauti naudojant žemą
srovę. Kai kuriems USB įrenginiams reikia maitinimo, todėl
turite naudoti maitinamąjį prievadą.
PASTABA: naudojant kraunamuosius USB prievadus taip
pat galima įkrauti tam tikrų modelių mobiliuosius telefonus ir
MP3 grotuvus net tada, kai kompiuteris išjungtas.
USB 3.0 prievadas
Prijungia pasirinktinį USB įrenginį, pvz., klaviatūrą, pelę,
išorinį diskų įrenginį, spausdintuvą, skaitytuvą arba USB
šakotuvą.
Komponentų atpažinimas
9
Komponentas
Aprašas
Ventiliacijos angos
Aušina vidinius komponentus oro srautu.
PASTABA: kompiuterio ventiliatorius įsijungia
automatiškai, kad atvėsintų vidinius komponentus ir
apsaugotų nuo perkaitimo. Ventiliacijos angų skaičius
skiriasi ir priklauso nuo kompiuterio modelio. Įprasta, kad
kompiuteriui veikiant vidinis ventiliatorius reguliariai įsijungia
ir išsijungia.
Interneto kamera
Įrašo vaizdą ir fotografuoja. Naudojant kai kuriuos modelius
galima atlikti vaizdo konferenciją ir kalbėtis internetu per
srautinio vaizdo įrašų perdavimo funkciją.
Kaip naudoti interneto kamerą:
▲
Pradžios ekrane įveskite kamera ir programėlių sąraše
pasirinkite Kamera.
– arba –
„Windows“ darbalaukyje spustelėkite mygtuką Pradėti,
tada Visos programos, kad surastumėte interneto
kameros programinę įrangą.
Interneto kameros lemputė
Dega: interneto kamera naudojama.
„Windows“ programų klavišas
Pateikia pasirinkto objekto parinktis.
„Windows“ klavišas
Iš atidarytos programėlės arba „Windows“ darbalaukio
grąžina į pradžios ekraną.
PASTABA: paspaudę „Windows“ klavišą dar kartą, grįšite į
ankstesnį ekraną.
Belaidžių įrenginių lemputė
Dega: integruotasis belaidis įrenginys, pvz., WLAN
įrenginys ir (arba) „Bluetooth®“ įrenginys yra įjungtas.
PASTABA: kai kuriuose modeliuose, kai visi belaidžiai
įrenginiai išjungti, belaidžio ryšio lemputė dega geltonai.
WLAN antenos
Siunčia ir priima belaidžio ryšio signalus, kad būtų
užmegztas WLAN ryšys.
PASTABA: šių antenų kompiuterio išorėje nematyti. Kad
duomenys būtų perduodami optimaliai, pasirūpinkite, kad
arčiausiai antenų esančioje zonoje nebūtų kliūčių. Belaidžio
ryšio priežiūros įspėjimus rasite vadovo Teisinė, saugos ir
aplinkosaugos informacija skyriuje, skirtame jūsų šaliai /
regionui.
Jei norite pasiekti šį dokumentą:
▲
Pradžios ekrane įveskite palaikymas ir pasirinkite HP
Support Assistant programą.
– arba –
„Windows“ darbalaukyje spustelėkite klaustuko
piktogramą, esančią pranešimų srityje, užduočių
juostos dešinėje pusėje.
WWAN antenos
10
2 skyrius Susipažinimas su kompiuteriu
Siunčia ir priima belaidžio ryšio signalus, kad būtų
užmegztas WWAN ryšys.
Komponentas
Aprašas
PASTABA: šių antenų kompiuterio išorėje nematyti. Kad
duomenys būtų perduodami optimaliai, pasirūpinkite, kad
arčiausiai antenų esančioje zonoje nebūtų kliūčių. Belaidžio
ryšio priežiūros įspėjimus rasite vadovo Teisinė, saugos ir
aplinkosaugos informacija skyriuje, skirtame jūsų šaliai /
regionui.
Jei norite pasiekti šį dokumentą:
▲
Pradžios ekrane įveskite palaikymas ir pasirinkite HP
Support Assistant programą.
– arba –
„Windows“ darbalaukyje spustelėkite klaustuko
piktogramą, esančią pranešimų srityje, užduočių
juostos dešinėje pusėje.
Veiksmų klavišų naudojimas
Atsižvelgiant į jūsų kompiuterio modelį jame gali būti funkcinių klavišų funkcijų, kurios aprašytos šioje
lentelėje.
Veiksmo klavišas atlieka jam priskirtą funkciją. Ant veiksmo klavišų esančios piktogramos rodo jiems
priskirtas funkcijas.
Jei pasinaudoti veiksmo klavišui priskirta funkcija, paspauskite ir palaikykite klavišą.
ĮSPĖJIMAS: ką nors keisdami priemonėje „Setup Utility“ (BIOS) būkite ypač atsargūs. Atsiradus
klaidoms, kompiuteris gali veikti netinkamai.
PASTABA: veiksmo klavišo funkcija įjungiama gamykloje. Šią funkciją galite išjungti sąrankos
priemonėje „Setup Utility“ (BIOS). Papildomos informacijos ieškokite priemonėje „Žinynas ir
palaikymas“.
Išjungę veiksmo klavišo funkciją galite atlikti kiekvieną funkciją paspausdami klavišą fn kartu su
atitinkamu veiksmo klavišu.
Piktograma
Aprašas
Atidaroma priemonė „Žinynas ir palaikymas“, kurioje pateikiama informacija apie operacinę sistemą
„Windows“ ir jūsų kompiuterį, atsakymai į klausimus ir kompiuteriui skirti naujiniai.
Be to, priemonėje „Žinynas ir palaikymas“ pasiekiami automatizuoti trikčių diagnostikos įrankiai ir
prieiga prie pagalbos tarnybos.
Paspaudus klavišą palaipsniui mažinamas ekrano šviesumas.
Paspaudus klavišą palaipsniui didinamas ekrano šviesumas.
Perjungiamas vaizdas iš vieno prie sistemos prijungto vaizdo įrenginio į kitą. Pavyzdžiui, jei prie
kompiuterio prijungtas monitorius, kelis kartus paspaudus šį klavišą vaizdas perjungiamas paeiliui į
kompiuterio ekraną, į monitoriaus ekraną ir į kompiuterio ir monitoriaus ekranus vienu metu.
Įjungia arba išjungia foninį klaviatūros apšvietimą (dar vadinamą klaviatūros apšvietimu).
PASTABA:
kad akumuliatorius ilgiau neišsikrautų, šią funkciją išjunkite.
Veiksmų klavišų naudojimas
11
Piktograma
Aprašas
Leidžia ankstesnį takelį garso kompaktiniame diske arba ankstesnį skyrių DVD arba BD diske.
Paleidžiamas, pristabdomas arba tęsiamas garso CD, DVD arba BD atkūrimas.
Leidžia kitą takelį garso kompaktiniame diske arba kitą skyrių DVD arba BD diske.
Sustabdo kompaktinio, DVD arba BD disko garso arba vaizdo atkūrimą.
Palaipsniui mažina garsiakalbio garsumą, kol laikote nuspaudę šį klavišą.
Palaipsniui didina garsiakalbio garsumą, kol laikote nuspaudę šį klavišą.
Įjungia arba išjungia garsiakalbių garsą.
Įjungiama arba išjungiama belaidžio ryšio funkcija.
PASTABA:
kad galėtumėte užmegzti belaidį ryšį, turi būti nustatytas belaidis tinklas.
Įjungiamas arba išjungiamas lėktuvo režimas ir belaidžio ryšio funkcija.
12
PASTABA:
lėktuvo režimo klavišas dar vadinamas belaidžio ryšio mygtuku.
PASTABA:
kad galėtumėte užmegzti belaidį ryšį, turi būti nustatytas belaidis tinklas.
2 skyrius Susipažinimas su kompiuteriu
Lipdukai
Prie kompiuterio priklijuotuose lipdukuose pateikiama informacija, kurios gali prireikti sprendžiant
iškilusias problemas ar keliaujant su kompiuteriu į kitas šalis.
SVARBU: patikrinkite šias vietas, kuriose yra šiame skyriuje aprašytos etiketės: kompiuterio
apačioje, akumuliatoriaus skyriaus viduje, po nuimamu techninės priežiūros dangteliu arba ekrano
nugarėlėje.
●
Techninės priežiūros lipdukas – pateikiama svarbi kompiuterio atpažinimo informacija.
Susisiekus su palaikymo tarnyba jūsų tikriausiai paklaus serijinio ir produkto numerio arba
modelio numerio. Suraskite šiuos numerius prieš susisiekdami su palaikymo tarnyba.
Jūsų techninės priežiūros lipdukas panašus į vieną iš žemiau pateiktų lipdukų. Žr. iliustraciją,
labiausiai atitinkančią jūsų kompiuterio techninės priežiūros lipduką.
Komponentas
●
(1)
Serijos numeris
(2)
Produkto numeris
(3)
Garantinis laikotarpis
(4)
Modelio numeris (tik tam tikruose modeliuose)
„Microsoft®“ autentiškumo sertifikato lipduke (tik tam tikruose modeliuose su „Windows 8“) yra
nurodytas „Windows“ produkto kodas. Produkto kodo jums gali prireikti, kad galėtumėte naujinti
operacinę sistemą arba šalinti jos triktis. HP platformose su iš anksto įdiegta „Windows 8“ arba
„Windows 8.x“ nėra fizinio lipduko. Vietoje jo yra elektroniniu būdu įdiegtas skaitmeninis
produkto kodas.
PASTABA: šį skaitmeninį produkto kodą „Microsoft“ operacinės sistemos automatiškai
atpažįsta ir suaktyvina, jei „Windows 8“ arba „Windows 8.x“ operacinė sistema įdiegiama iš
naujo naudojant HP patvirtintus atkūrimo metodus.
●
Lipdukas (-ai) su teisine informacija – pateikiama teisinė informacija apie kompiuterį.
●
Belaidžių įrenginių sertifikavimo lipdukas (-ai) – pateikiama informacija apie papildomus
belaidžius įrenginius ir kai kurių šalių arba regionų, kuriuose įrenginius leidžiama naudoti,
aprobavimo ženklai.
Lipdukai
13
3
Prisijungimas prie tinklo
Kompiuterį galite pasiimti su savimi, kad ir kur vyktumėte. Tačiau net būdami namuose galite sužinoti,
kas vyksta įvairiausiuose pasaulio kampeliuose, ir pasiekti informaciją iš milijonų svetainių, jei
prijungsite kompiuterį prie laidinio arba belaidžio tinklo. Šiame skyriuje aprašoma, kaip prisijungti prie
pasaulinio tinklo.
Prisijungimas prie belaidžio tinklo
Jūsų kompiuteryje gali būti įtaisytas vienas ar daugiau toliau aptariamų belaidžių įrenginių.
●
WLAN įrenginys – prijungia kompiuterį prie belaidžių vietinių tinklų (dažnai vadinamų „Wi-Fi“
tinklais, belaidžiais LAN arba WLAN) įmonių biuruose, jūsų namuose ir viešose vietose, pvz., oro
uostuose, restoranuose, kavinėse, viešbučiuose ir universitetuose. WLAN tinkle mobilusis
belaidis kompiuterio įrenginys užmezga ryšį su belaidžiu maršrutizatoriumi arba belaidės
prieigos tašku.
●
HP mobiliojo plačiajuosčio ryšio modulis – leidžia per belaidį teritorinį tinklą (WWAN) užmegzti
belaidį ryšį kur kas didesnėje teritorijoje. Mobiliojo ryšio operatoriai diegia bazines stotis
(panašias į mobiliojo ryšio bokštus) didelėse geografinėse teritorijose, efektyviai aprėpdami
ištisas valstijas, regionus ar net šalis.
●
„Bluetooth“ įrenginys– sukuria asmeninį tinklą (PAN), kad prisijungtumėte prie kitų įrenginių,
kuriuose įgalintas „Bluetooth“, pavyzdžiui, kompiuterių, telefonų, spausdintuvų, ausinių su
mikrofonu, garsiakalbių ir fotoaparatų. PAN tinkle kiekvienas įrenginys tiesiogiai užmezga ryšį su
kitais įrenginiais. Jie turi būti palyginti arti vienas kito – paprastai iki 10 metrų (apytiksliai 33
pėdų) atstumu.
Jei reikia daugiau informacijos apie belaidžio ryšio technologiją, internetą ir darbą tinkle, žr.
informacija ir svetainių nuorodas, kurios pateikiamos priemonėje „Žinynas ir palaikymas“.
▲
Pradžios ekrane įveskite pagalba ir pasirinkite Žinynas ir palaikymas.
– arba –
„Windows“ darbalaukyje spustelėkite klaustuko piktogramą, esančią pranešimų srityje, užduočių
juostos dešinėje pusėje.
Belaidžio ryšio valdiklių naudojimas
Belaidžius savo kompiuterio įrenginius galite valdyti naudodamiesi viena iš šių funkcijų:
●
Belaidžio ryšio mygtukas arba belaidžio ryšio klavišas (dar vadinamas klavišą lėktuvo režimas)
(šiame skyriuje vadinamas belaidžio ryšio mygtuku)
●
Operacinės sistemos valdikliai
Belaidžio ryšio mygtukas
Kompiuteryje yra belaidžio ryšio mygtukas, vienas arba keli belaidžio ryšio įrenginiai ir (kai kuriuose
modeliuose) viena arba dvi belaidžio ryšio lemputės. Visi šie kompiuterio belaidžiai įrenginiai
įjungiami gamykloje. Jei jūsų kompiuteryje yra belaidžio ryšio lemputė, kai kompiuteris įjungtas,
belaidžio ryšio lemputė dega (balta).
14
3 skyrius Prisijungimas prie tinklo
Belaidžio ryšio lemputė rodo bendrą, o ne atskirų belaidžių įrenginių maitinimo būseną. Jei belaidžio
ryšio lemputė balta, įjungtas bent vienas belaidis įrenginys. Jei belaidžio ryšio lemputė nedega, visi
belaidžio ryšio įrenginiai išjungti.
PASTABA:
išjungti.
kai kuriuose modeliuose belaidžio ryšio lemputė geltona, kai visi belaidžiai įrenginiai
Belaidžiai įrenginiai suaktyvinti gamykloje, todėl belaidžio ryšio mygtuku galite įjungti arba išjungti
visus belaidžius įrenginius vienu metu.
Operacinės sistemos valdikliai
Naudojant priemonę „Tinklo ir bendrinimo centras“ galima nustatyti ryšį arba tinklą, prisijungti prie
tinklo, nustatyti ir išspręsti tinklo problemas.
Operacinės sistemos valdiklių naudojimas:
1.
Pradžios ekrane įveskite valdymo skydas, pasirinkite Valdymo skydas.
– arba –
„Windows“ darbalaukyje dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite mygtuką Pradėti, tada pasirinkite
Valdymo skydas.
2.
Pasirinkite Tinklas ir internetas, tada pasirinkite Tinklo ir bendrinimo centras.
Jei reikia daugiau informacijos, žr. priemonėje „Žinynas ir palaikymas“ pateikiamą informaciją.
▲
Pradžios ekrane įveskite pagalba ir pasirinkite Žinynas ir palaikymas.
– arba –
„Windows“ darbalaukyje spustelėkite klaustuko piktogramą, esančią pranešimų srityje, užduočių
juostos dešinėje pusėje.
Prisijungimas prie WLAN
Norėdami prisijungti prie WLAN, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
1.
Įsitikinkite, kad WLAN įrenginys įjungtas. Jei įrenginys įjungtas, belaidžio ryšio lemputė dega
balta spalva (tik tam tikruose modeliuose). Jei belaidžio ryšio lemputė nedega, paspauskite
belaidžio ryšio mygtuką.
PASTABA: kai kuriuose modeliuose, kai visi belaidžiai įrenginiai išjungti, belaidžio ryšio
lemputė dega geltonai.
2.
Pradžios ekrane arba „Windows“ darbalaukyje nukreipkite žymiklį į viršutinį dešinįjį arba apatinį
dešinįjį ekrano kampą, kad būtų parodyti mygtukai.
3.
Pasirinkite Parametrai, tada spustelėkite tinklo būsenos piktogramą.
4.
Iš sąrašo pasirinkite savo WLAN.
5.
Spustelėkite Jungtis.
Jei WLAN tinklas apsaugotas, turėsite įvesti saugos kodą. Įveskite kodą ir spustelėkite Pirmyn,
kad užmegztumėte ryšį.
PASTABA: jei sąraše WLAN tinklų nėra, gali būti, kad kompiuterio nepasiekia belaidžio
maršrutizatoriaus arba prieigos taško signalas.
Prisijungimas prie belaidžio tinklo
15
PASTABA: jei nematote WLAN, prie kurio norite prisijungti, „Windows“ darbalaukyje dešiniuoju
pelės klavišu spustelėkite tinklo būsenos piktogramą ir pasirinkite Atidaryti tinklo ir bendrinimo
centrą. Spustelėkite Sukurti naują ryšį arba tinklą. Parodomas parinkčių, kurias naudodami galite
ieškoti tinklo ir prie jo prisijungti rankiniu būdu arba sukurti naują tinklo ryšį, sąrašas.
6.
Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus ir užbaikite prisijungimo procesą.
Užmezgę ryšį, pranešimų srityje, dešinėje užduočių juostos pusėje, užveskite pelės žymiklį ant tinklo
būsenos piktogramos ir patikrinkite ryšio pavadinimą bei būseną.
PASTABA: veikimo diapazonas (kaip toli sklinda belaidžio ryšio signalai) priklauso nuo WLAN
realizacijos, kelvedžio gamintojo ir trikdžių iš kitų elektroninių įrenginių arba struktūrinių užtvarų, pvz.,
sienų ar grindų.
HP mobiliojo plačiajuosčio ryšio naudojimas (tik tam tikruose modeliuose)
HP mobilusis plačiajuostis ryšys leidžia kompiuteriu prisijungti prie WWAN tinklų ir naudotis internetu
didesnėje teritorijoje nei tai leidžia WLAN tinklai. Norint naudoti HP mobilųjį plačiajuostį ryšį, reikia
naudotis tinklo paslaugų teikėjo (vadinamo mobiliojo tinklo operatoriumi), kuris daugeliu atvejų yra
mobiliojo ryšio tinklo operatorius, paslaugomis. HP mobiliojo plačiajuosčio ryšio veikimo zona panaši į
mobiliųjų telefonų balso skambučių veikimo zoną.
Naudojant kartu su mobiliojo tinklo operatoriaus paslauga, HP mobilusis plačiajuostis ryšys leidžia
naudotis internetu, siųsti el. laiškus ir prisijungti prie įmonės tinklo keliaujant arba kai nėra galimybės
prisijungti prie „Wi-Fi“ prieigos taško.
Kad suaktyvintumėte mobiliojo plačiajuosčio ryšio paslaugą, jums gali reikėti HP mobiliojo
plačiajuosčio ryšio modulio IMEI ir (arba) MEID numerio.Serijos numeris atspausdintas ant lipduko,
esančio kompiuterio akumuliatoriaus skyriaus viduje.
Kai kurie mobiliojo tinklo operatoriai reikalauja naudoti abonemento identifikavimo modulį (SIM). SIM
kortelėje yra pagrindinė informacija apie jus, pvz., asmens identifikavimo numeris (PIN), taip pat tinklo
informacija. Kai kuriuose kompiuteriuose SIM kortelė būna iš anksto įdėta į akumuliatoriaus skyrių. Jei
SIM kortelė nebuvo iš anksto įdiegta, ji gali būti su kompiuteriu pateikiamais HP mobiliojo
plačiajuosčio ryšio dokumentais arba mobiliojo tinklo operatorius ją gali pateikti atskirai.
Jei reikia daugiau informacijos apie HP mobilųjį plačiajuostį ryšį ir kaip suaktyvinti pageidaujamo
mobiliojo tinklo operatoriaus paslaugą, žr. su kompiuteriu gautus HP mobiliojo plačiajuosčio ryšio
dokumentus.
„Bluetooth“ belaidžių įrenginių naudojimas (tik tam tikruose modeliuose)
„Bluetooth“ įrenginys užtikrina mažo diapazono belaidį ryšį, pakeičiantį fizinių kabelių jungtis, kurios
paprastai jungia elektroninius įrenginius, pavyzdžiui:
●
kompiuteriai (staliniai, nešiojamieji);
●
telefonai (mobilieji, belaidžiai, išmanieji);
●
vaizdo perteikimo įrenginius (spausdintuvus, fotoaparatus);
●
garso įrenginius (ausines, garsiakalbius);
●
Pelė;
●
išorinė klaviatūra.
„Bluetooth“ įrenginiai teikia lygiarangių galimybę, kuri leidžia nustatyti „Bluetooth“ įrenginių asmeninį
tinklą (PAN). Informacijos, kaip konfigūruoti ir naudoti „Bluetooth“ įrenginius, rasite „Bluetooth“
programinės įrangos žinyne.
16
3 skyrius Prisijungimas prie tinklo
Prisijungimas prie laidinio tinklo – LAN (tik tam tikruose
modeliuose)
LAN ryšį naudokite, jei norite prijungti kompiuterį tiesiogiai prie kelvedžio namuose (o ne jungtis
belaidžiu ryšiu) arba jei norite prisijungti prie esamo biuro tinklo.
Jungiantis prie LAN tinklo būtinas 8 kontaktų RJ-45 (tinklo) laidas ir kompiuterio tinklo lizdas.
Norėdami prijungti tinklo kabelį, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
1.
Prijunkite tinklo kabelį prie kompiuterio tinklo lizdo (1).
2.
Kitą tinklo kabelio galą junkite į sieninį tinklo lizdą (2) arba kelvedį.
PASTABA: jei tinklo kabelyje yra triukšmų mažinimo schema (3), apsauganti nuo TV ir radijo
bangų priėmimo keliamų trikdžių, nukreipkite kabelio galą su schema į kompiuterio pusę.
Duomenų ir diskų įrenginių bendrinimas ir prieiga prie
programinės įrangos
Kai kompiuteris prijungtas prie tinklo, galite naudoti ne tik kompiuteryje saugomą informaciją. Į tinklą
sujungti kompiuteriai gali keistis programine įranga ir duomenimis.
Jei reikia daugiau informacijos apie failų, aplankų ar diskų bendrinimą, žr. priemonėje „Žinynas ir
palaikymas“ pateikiamą informaciją.
▲
Pradžios ekrane įveskite pagalba ir pasirinkite Žinynas ir palaikymas.
– arba –
„Windows“ darbalaukyje spustelėkite klaustuko piktogramą, esančią pranešimų srityje, užduočių
juostos dešinėje pusėje.
PASTABA:
nuo kopijavimo apsaugotų diskų, pvz., DVD filmų arba žaidimų, bendrinti negalima.
Prisijungimas prie laidinio tinklo – LAN (tik tam tikruose modeliuose)
17
Medijos ir duomenų bendrinimas namų grupės tinkle (tik tam
tikruose modeliuose)
Naudodamiesi „sMedio 360“ programine įranga (tik tam tikruose modeliuose) galite bendrinti mediją ir
duomenis su namų grupės tinklo priklausančiais įrenginiais. Prie naudodamiesi „sMedio 360“ visus
kompiuterius ir mobiliuosius įrenginius turite prijungti prie to paties namų grupės tinklo ir įjungti
medijos bendrinimą.
PASTABA: Jei reikia išsamesnės informacijos, kaip įjungti medijos bendrinimą papildomuose
įrenginiuose, žr. įrenginio gamintojo instrukcijas.
1.
Jei norite nustatyti namų grupės tinklą:
▲
2.
18
Pradžios ekrane spustelėkite programėlę sMedio 360, tada Mokymo programa.
Jei savo kompiuteryje norite įjungti medijos bendrinimą:
a.
Pradžios ekrane arba „Windows“ darbalaukyje nukreipkite žymiklį į viršutinį dešinįjį arba
apatinį dešinįjį ekrano kampą, kad būtų parodyti mygtukai.
b.
Pasirinkite Parametrai, tada spustelėkite tinklo būsenos piktogramą.
c.
Dešiniuoju klavišu spustelėkite tinklą, prie kurio esate prisijungę, tada pažymėkite žymimąjį
langelį, kad įjungtumėte bendrinimą.
3 skyrius Prisijungimas prie tinklo
4
Pramogų funkcijų naudojimas
Naudokite savo HP kompiuterį kaip pramogų centrą – bendraukite naudodami interneto kamerą,
klausykitės muzikos ir ją tvarkykite, atsisiųskite ir žiūrėkite filmus. Arba, jei norite naudoti dar daugiau
pramogų funkcijų, prijunkite papildomų išorinių įrenginių (pvz., garsiakalbius, ausines, monitorių,
projektorių, TV) ir didelės raiškos įrenginių (tik tam tikruose modeliuose).
Interneto kameros naudojimas (tik tam tikruose modeliuose)
Kompiuteryje yra integruota vaizdo įrašymo ir fotografavimo žiniatinklio kamera. Kai kuriuose
modeliuose galėsite naudoti vaizdo konferencijos ir srautinio vaizdo įrašymo funkcijas.
▲
Jei norite paleisti interneto kamerą, pradžios ekrane įveskite kamera, tada iš programėlių sąrašo
pasirinkite Kamera.
Jei reikia išsamesnės informacijos apie naudojimąsi interneto kamera, eikite į „Žinyną ir palaikymą“.
▲
Pradžios ekrane įveskite pagalba ir pasirinkite Žinynas ir palaikymas.
– arba –
„Windows“ darbalaukyje spustelėkite klaustuko piktogramą, esančią pranešimų srityje, užduočių
juostos dešinėje pusėje.
Garso funkcijų naudojimas
Kompiuteriu (kai kuriuose modeliuose – naudojantis išoriniu optiniu diskų įrenginiu) galite groti
kompaktines plokšteles, atsisiųsti ir klausytis muzikos, transliuoti garso turinį iš saityno (įskaitant
radiją), įrašyti garsą ar miksuoti garso ir vaizdo įrašus multimedijos turiniui kurti. Kad muzika teiktų dar
daugiau malonumo, prijunkite išorinius garso įrenginius, pvz., garsiakalbius ar ausines.
Garsiakalbių prijungimas
Galite prijungti prie kompiuterio laidinius garsiakalbius prijungdami juos prie USB prievado arba garso
išvesties lizdo savo kompiuteryje arba doke.
Norėdami prie kompiuterio prijungti belaidžius garsiakalbius, vadovaukitės įrenginio gamintojo
nurodymais. Norėdami prie kompiuterio prijungti HD garsiakalbius, skaitykite skyrių HDMI garso
nustatymas 22 puslapyje. Prieš prijungdami garsiakalbius sumažinkite garsumą.
Ausinių prijungimas
PERSPĖJIMAS! Kad nepakenktumėte klausai, prieš užsidėdami ausines, į ausis įstatomas ausines
ar ausines su mikrofonu, sumažinkite garsumą. Daugiau saugos informacijos rasite vadove Teisinė,
saugos ir aplinkosaugos informacija. Norėdami pasiekti šį dokumentą, pradžios ekrane įveskite
palaikymas, pasirinkite programėlę HP Support Assistant.
Prie ausinių lizdo arba garso išvesties (ausinių) / garso įvesties (mikrofono) kombinuotojo lizdo savo
kompiuteryje galite prijungti laidines ausines arba ausines su mikrofonu.
Norėdami prie kompiuterio prijungti belaides ausines, vadovaukitės įrenginio gamintojo nurodymais.
Interneto kameros naudojimas (tik tam tikruose modeliuose)
19
Mikrofono prijungimas
Norėdami įrašyti garsą, per kompiuterio mikrofono lizdą prijunkite mikrofoną. Įrašo kokybė bus
geresnė, jei įrašydami kalbėsite tiesiai į mikrofoną ir aplinkoje nebus foninio triukšmo.
Ausinių su mikrofonu prijungimas
PERSPĖJIMAS! Kad nepakenktumėte klausai, prieš užsidėdami ausines, į ausis įstatomas ausines
ar ausines su mikrofonu, sumažinkite garsumą. Daugiau saugos informacijos rasite vadove Teisinė,
saugos ir aplinkosaugos informacija. Norėdami pasiekti šį dokumentą, pradžios ekrane įveskite
palaikymas, pasirinkite programėlę HP Support Assistant.
Ausinės, kurios parduodamo kartu su mikrofonu, yra vadinamos ausinėmis su mikrofonu. Prie garso
išvesties (ausinių) lizdo / garso įvesties (mikrofono) lizdo savo kompiuteryje galite prijungti laidines
ausines su mikrofonu.
Jei prie kompiuterio norite prijungti belaides ausines su mikrofonu, vadovaukitės įrenginio gamintojo
instrukcijomis.
„Beats Audio“ naudojimas (tik tam tikruose modeliuose)
„Beats Audio“ yra moderni garso funkcija, užtikrinanti sodrius žemuosius tonus, kuriuos galima
reguliuoti neprarandant švaraus garso savybių.
„Beats Audio Control Panel“ atidarymas
„Beats Audio Control Panel“ galite peržiūrėti ir rankiniu būdu reguliuoti garso ir žemųjų tonų
parametrus.
1.
Pradžios ekrane įveskite valdymo skydas, pasirinkite Valdymo skydas, pasirinkite Aparatūra ir
garsas, tada pasirinkite Beats Audio Control Panel.
– arba –
„Windows“ darbalaukyje dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite mygtuką Pradėti, tada pasirinkite
Valdymo skydas.
2.
Pasirinkite Aparatūra ir garsas, tada „Beats Audio“ valdymo skydas.
„Beats Audio“ suaktyvinimas ir deaktyvinimas
▲
Norėdami suaktyvinti arba išjungti „Beats Audio“, paspauskite klavišų fn ir Klavišas b derinį.
Vaizdo funkcijų naudojimas
Jūsų kompiuteris – tai galingas vaizdo įrenginys, leidžiantis žiūrėti vaizdo transliacijas iš mėgstamų
interneto svetainių, atsisiųsti vaizdo įrašų bei filmų ir žiūrėti juos kompiuteryje neprisijungus prie
interneto.
Kad vaizdo įrašų žiūrėjimas teiktų dar daugiau malonumo, per vieną iš vaizdo jungčių prie
kompiuterio prijunkite išorinį monitorių, projektorių ar televizorių.
SVARBU: įsitikinkite, kad išorinis įrenginys prijungtas prie tinkamo kompiuterio lizdo patikimu laidu.
Vadovaukitės įrenginio gamintojo instrukcijomis.
Jei reikia daugiau informacijos apie vaizdo funkcijų naudojimą, žr. priemonę „Žinynas ir palaikymas“.
20
4 skyrius Pramogų funkcijų naudojimas
Vaizdo įrenginio prijungimas VGA laidu (tik tam tikruose modeliuose)
PASTABA: jei prie kompiuterio norite prijungti VGA vaizdo įrenginį, jums reikia VGA laido
(įsigyjamas atskirai).
Norėdami matyti kompiuterio ekrano vaizdą išoriniame VGA monitoriuje arba perteikti vaizdą
projektoriumi, prie kompiuterio VGA prievado prijunkite monitorių arba projektorių.
1.
Prijunkite monitoriaus arba projektoriaus VGA kabelį prie kompiuterio VGA prievado, kai
parodyta toliau.
2.
Paspausdami f4 perjunkite ekrano vaizdą. Galimi 4 režimai:
●
Tik kompiuterio ekrane: ekrano vaizdas rodomas tik kompiuteryje.
●
Dublikatas: peržiūrėkite ekrano vaizdą tuo pačiu metu rodomą ir kompiuteryje, ir išoriniame
įrenginyje.
●
Išplėstinis: peržiūrėkite ekrano vaizdą, rodomą ir kompiuteryje, ir išoriniame įrenginyje.
●
Tik antrame ekrane: ekrano vaizdas rodomas tik išoriniame įrenginyje.
Kaskart paspaudus fn+f4 pakeičiamas rodymo režimas.
PASTABA: geriausių rezultatų pasieksite, jei pasirinksite parinktį „Išplėsti“ ir atlikdami toliau
pateikiamus veiksmus padidinsite išorinio įrenginio ekrano skiriamąją gebą. Pradžios ekrane
įveskite valdymo skydas, pasirinkite Valdymo skydas. Pasirinkite Išvaizda ir
personalizavimas. Dalyje Ekranas pasirinkite Reguliuoti ekrano skiriamąją gebą.
Vaizdo įrenginio prijungimas HDMI laidu (tik tam tikruose modeliuose)
PASTABA:
atskirai).
jei prie kompiuterio norite prijungti HDMI įrenginį, jums reikia HDMI laido (įsigyjamas
Norėdami matyti kompiuterio ekrano vaizdą didelės raiškos televizoriuje arba monitoriuje, didelės
raiškos įrenginį prijunkite vadovaudamiesi toliau pateikiamais nurodymais:
1.
Vieną „HDMI“ kabelio galą prijunkite prie kompiuteryje esančio „HDMI“ prievado.
Vaizdo funkcijų naudojimas
21
2.
Kitą kabelio galą prijunkite prie raiškiojo televizoriaus arba monitoriaus.
3.
Paspauskite f4 ir perjunkite kompiuterio ekrano vaizdą į vieną iš 4 galimų režimų:
●
Tik kompiuterio ekrane: ekrano vaizdas rodomas tik kompiuteryje.
●
Dublikatas: peržiūrėkite ekrano vaizdą tuo pačiu metu rodomą ir kompiuteryje, ir išoriniame
įrenginyje.
●
Išplėstinis: peržiūrėkite ekrano vaizdą, rodomą ir kompiuteryje, ir išoriniame įrenginyje.
●
Tik antrame ekrane: ekrano vaizdas rodomas tik išoriniame įrenginyje.
Kaskart paspaudus fn+f4 pakeičiamas rodymo režimas.
PASTABA: geriausių rezultatų pasieksite, jei pasirinksite parinktį „Išplėsti“ ir atlikdami toliau
pateikiamus veiksmus padidinsite išorinio įrenginio ekrano skiriamąją gebą. Pradžios ekrane
įveskite valdymo skydas, pasirinkite Valdymo skydas. Pasirinkite Išvaizda ir
personalizavimas. Dalyje Ekranas pasirinkite Reguliuoti ekrano skiriamąją gebą.
HDMI garso nustatymas
HDMI – tai vienintelė vaizdo sąsaja, palaikanti didelės raiškos vaizdą ir garsą. Prijungę HDMI
televizorių prie kompiuterio, galite įjungti HDMI garso funkciją atlikdami toliau nurodytus veiksmus.
1.
„Windows“ darbalaukyje dešiniu pelės klavišu spustelėkite piktogramą Garsiakalbiai, esančią
pranešimų srityje, dešinėje užduočių juostos pusėje, tada pasirinkite Paleidimo įrenginiai.
2.
skirtuke Atkūrimas pasirinkite skaitmeninės išvesties įrenginio pavadinimą.
3.
Spustelėkite Nustatyti numatytąjį, tada spustelėkite Gerai.
Norėdami grąžinti garso transliavimą į kompiuterio garsiakalbius:
22
1.
„Windows“ darbalaukyje dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite piktogramą Garsiakalbiai, esančią
pranešimų srityje, dešinėje užduočių juostos pusėje, tada spustelėkite Atkūrimo įrenginiai.
2.
Skirtuke „Atkūrimas“ spustelėkite Garsiakalbiai.
3.
Spustelėkite Nustatyti numatytąjį, tada spustelėkite Gerai.
4 skyrius Pramogų funkcijų naudojimas
Skaitmeninio monitoriaus įrenginio prijungimas „DisplayPort“ laidu (tik tam
tikruose modeliuose)
PASTABA: jei prie kompiuterio norite prijungti „DisplayPort“ įrenginį, jums reikia „DisplayPort“ laido
(DP-DP) (įsigyjamas atskirai).
Per „DisplayPort“ prievadą jungiamas skaitmeninis vaizdo įrenginys, pavyzdžiui, aukštų
charakteristikų monitorius arba projektorius. „DisplayPort“ prievadas užtikrina didesnį našumą nei
VGA išorinio monitoriaus prievadas ir suteikia daugiau skaitmeninio jungimo galimybių.
1.
Vieną „DisplayPort“ laido galą prijunkite prie kompiuteryje esančio „DisplayPort“.
2.
Kitą laido galą prijunkite prie skaitmeninio monitoriaus įrenginio.
3.
Paspauskite f4 ir perjunkite kompiuterio ekrano vaizdą į vieną iš 4 galimų režimų:
●
Tik kompiuterio ekrane: ekrano vaizdas rodomas tik kompiuteryje.
●
Dublikatas: peržiūrėkite ekrano vaizdą tuo pačiu metu rodomą ir kompiuteryje, ir išoriniame
įrenginyje.
●
Išplėstinis: peržiūrėkite ekrano vaizdą, rodomą ir kompiuteryje, ir išoriniame įrenginyje.
●
Tik antrame ekrane: ekrano vaizdas rodomas tik išoriniame įrenginyje.
Kaskart paspaudus fn+f4 pakeičiamas rodymo režimas.
PASTABA: geriausių rezultatų pasieksite, jei pasirinksite parinktį „Išplėsti“ ir atlikdami toliau
pateikiamus veiksmus padidinsite išorinio įrenginio ekrano skiriamąją gebą. Pradžios ekrane
įveskite valdymo skydas, pasirinkite Valdymo skydas. Pasirinkite Išvaizda ir
personalizavimas. Dalyje Ekranas pasirinkite Reguliuoti ekrano skiriamąją gebą.
Vaizdo funkcijų naudojimas
23
Belaidžių ekranų su „Miracast“ funkcija prijungimas (tik tam tikruose
modeliuose)
Kad galėtumėte aptikti belaidžius ekranus su „Miracast“ funkcija ir prie jų prisijungti, atlikite toliau
pateikiamus veiksmus.
Norėdami atidaryti „Miracast“:
▲
Nuveskite žymiklį į pradžios ekrano arba „Windows“ darbalaukio viršutinį arba apatinį dešinįjį
kampą, kad būtų parodyti pagrindiniai mygtukai, spustelėkite Įrenginiai, Projektuoti, tada
vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.
– arba –
Kai kuriuose kompiuterio modeliuose pradžios ekrane spustelėkite piktogramą HP Quick Access
to Miracast ir vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.
24
4 skyrius Pramogų funkcijų naudojimas
5
Naršymas ekrane
Norėdami greitai grįžti į pradžios ekraną, klaviatūroje paspauskite „Windows“ klavišą
planšetinio kompiuterio „Windows“ mygtuką
arba
.
Kompiuterio ekrane galite naršyti šiais būdais:
●
Lietimo gestais
●
Klaviatūra ir papildoma pelė (įsigyjama atskirai)
PASTABA:
išorinę USB pelę (įsigyjamą atskirai) galima prijungti prie kompiuterio USB prievadų.
Jutiklinės planšetės ir jutiklinio ekrano gestų naudojimas
Naudodami jutiklinę planšetę galite naršyti kompiuterio ekrane ir valdyti žymiklį nesudėtingais lietimo
gestais. Jei norite naršyti po jutiklinį ekraną, kairįjį ir dešinįjį jutiklinės planšetės mygtukus naudokite
taip, kaip atitinkamus išorinės pelės klavišus. Be to, gestus galite tinkinti ir peržiūrėti demonstracijas,
kaip jie veikia.
Pradžios ekrane įveskite valdymo skydas, pasirinkite Valdymo skydas, tada pasirinkite Aparatūra ir
garsas. Dalyje Įrenginiai ir spausdintuvai pasirinkite Pelė.
PASTABA: daugelis čia pateikiamų gestų gali būti naudojami ir jutiklinėje planšetėje, ir jutikliniame
ekrane. kai kurios programos jutiklinės planšetės gestų nepalaiko.
Bakstelėjimas
Jei norite pasirinkti ar atidaryti ekrane rodomą elementą, naudokite bakstelėjimo / bakstelėjimo dukart
gestą.
●
Užveskite žymiklį ant ekrane rodomo elemento ir jutiklinės planšetės zonoje bakstelėkite vienu
pirštu, kad jį pasirinktumėte. Norėdami elementą atidaryti, bakstelėkite jį dukart.
Jutiklinės planšetės ir jutiklinio ekrano gestų naudojimas
25
Slinkite dviem pirštais
Jei puslapį ar vaizdą norite paslinkti aukštyn, žemyn ar į šoną, naudokite slinkimo dviem pirštais
gestą.
●
Padėkite šiek tiek praskirtus pirštus ant jutiklinės planšetės zonos ir vilkite juos į viršų, apačią,
kairę arba dešinę.
Suspauskite dviem pirštais ir pakeiskite mastelį
Jei vaizdą ar tekstą norite padidinti arba sumažinti, naudokite suspaudimo dviem pirštais gestą.
●
Mastelį galite sumažinti ant jutiklinės planšetės padėdami du išskėstus pirštus, tada juos
suglausdami.
●
Mastelį galite padidinti ant jutiklinės planšetės padėdami du suglaustus pirštus, tada juos
išskėsdami.
Spustelėjimas dviem pirštais
Spustelėjimo dviem pirštais gestu galite atidaryti ekrane rodomo objekto meniu.
PASTABA: spustelėjimu dviem pirštais atliekami tokie pat veiksmai kaip spustelėjimu dešiniuoju
pelės mygtuku.
●
26
Padėkite du pirštus ant jutiklinės planšetės zonos ir paspauskite, kad atidarytumėte pasirinkto
objekto parinkčių meniu.
5 skyrius Naršymas ekrane
Braukimas nuo dešiniojo krašto
Braukdami nuo dešiniojo krašto atidarysite pagrindinius mygtukus, kuriuos naudodami galite ieškoti,
bendrinti, paleisti programėles, pasiekti įrenginius arba keisti parametrus.
●
Švelniai braukite pirštu nuo jutiklinės planšetės dešiniojo krašto vidurio link, kad būtų parodyti
pagrindiniai mygtukai.
Braukimas nuo kairiojo krašto
Braukdami nuo kairiojo krašto galėsite peržiūrėti atidarytas programėles ir jas greitai perjungti.
●
Švelniai braukite pirštu nuo jutiklinės planšetės kairiojo krašto vidurio link, kad perjungtumėte
programėles. Neatkeldami piršto braukite atgal kairiojo ekrano krašto link, kad būtų parodytos
visos atidarytos programėlės.
Braukimas nuo viršutinio ir apatinio krašto
Braukdami nuo viršutinio arba apatinio krašto peržiūrėsite valdymo komandų parinktis, kuriomis
galima tinkinti atidarytas programėles.
SVARBU: kai programėlė yra atidaryta, braukimo nuo viršutinio krašto gesto rezultatai priklauso nuo
programėlės.
●
Švelniai braukite pirštu nuo viršutinio ar apatinio ekrano krašto, kad būtų parodytos programėlės
komandų parinktys.
Jutiklinės planšetės ir jutiklinio ekrano gestų naudojimas
27
Brūkštelėkite vienu pirštu (tik jutikliniame ekrane)
Jei norite slinkti sąrašus ir puslapius ar perkelti objektą, naudokite slinkimo vienu pirštu gestą.
●
Norėdami slinkti per ekraną, švelniai braukite per jį pirštu norima kryptimi.
●
Jei norite vilkti, paspauskite objektą ir palaikykite, tada vilkite ir jį perkelkite.
Klaviatūros ir pasirinktinės pelės naudojimas
Naudodami klaviatūrą ir pasirinktinę pelę galite įvesti simbolius, pasirinkti elementus, slinkti ir atlikti
panašius veiksmus kaip ir lietimo gestais. Jei reikia daugiau informacijos, žr. „Susipažinimas su
kompiuteriu“ 4 puslapyje.
PATARIMAS: klaviatūroje paspaudę „Windows“ klavišą
arba „Windows“ mygtuką
planšetiniame kompiuteryje galite greitai sugrįžti į pradžios ekraną iš atidarytos programėlės arba
„Windows“ darbalaukio. Paspauskite mygtuką arba klavišą dar kartą, kad grįžtumėte į ankstesnį
ekraną.
28
5 skyrius Naršymas ekrane
6
Energijos vartojimo valdymas
Energija į jūsų kompiuterį gali būti tiekiama iš akumuliatoriaus arba iš išorinio maitinimo šaltinio. Kai
kompiuteris veikia naudodamas tik akumuliatoriaus energiją, o kintamosios srovės šaltinis
nepasiekiamas ir per jį negalima įkrauti akumuliatoriaus, svarbu stebėti ir tausoti akumuliatoriaus
įkrovą.
Sulaikytosios veiksenos ir miego režimo inicijavimas ir
išjungimas
Operacinėje sistemoje „Windows“ yra du energijos taupymo režimai – miego ir sulaikytosios
veiksenos.
●
Miego režimas – šis režimas automatiškai įjungiamas po tam tikro laikotarpio, kai neatliekama
jokių veiksmų. Jūsų darbas įrašomas į atmintį, todėl jį galėsite tęsti labai greitai. Miego režimą
galite perjungti ir rankiniu būdu. Daugiau informacijos rasite skyriuje Miego režimo paleidimas ir
išjungimas rankiniu būdu 29 puslapyje.
●
Sulaikytoji veiksena – automatiškai suaktyvinama, jei akumuliatoriaus įkrova pasiekia kritinį lygį.
Kai įjungiamas užmigdymo režimas, jūsų darbas įrašomas į užmigdymo failą standžiajame
diske, o kompiuteris išsijungia. Sulaikytosios veiksenos režimą galite įjungti ir rankiniu būdu.
Daugiau informacijos rasite skyriuje Sulaikytosios veiksenos režimo paleidimas ir išjungimas
rankiniu būdu (tik tam tikruose modeliuose) 30 puslapyje.
ĮSPĖJIMAS: kad nesuprastėtų garso ir vaizdo kokybė, veiktų visos garso ir vaizdo atkūrimo
funkcijos ir neprarastumėte informacijos, neįjunkite miego arba sulaikytosios veiksenos režimų, kai
nuskaitomas diskas ar išorinė daugialypės terpės kortelė arba į šias laikmenas įrašoma.
PASTABA: kompiuteriui veikiant miego arba sulaikytosios veiksenos režimais negalite jungtis prie
tinklo ar atlikti kokių nors kompiuterio funkcijų.
Miego režimo paleidimas ir išjungimas rankiniu būdu
Miego režimą galite paleisti šiais būdais:
●
Uždarykite ekraną.
●
Pradžios ekrane arba „Windows“ darbalaukyje nukreipkite žymiklį į viršutinį dešinįjį arba apatinį
dešinįjį ekrano kampą, kad būtų parodyti pagrindiniai mygtukai. Spustelėkite Parametrai,
piktogramą Maitinimas, tada spustelėkite Miego režimas.
Galite išeiti iš energijos taupymo režimo.
●
Trumpai paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką.
●
Jei kompiuteris uždarytas, pakelkite ekraną.
●
Spauskite klaviatūros klavišą.
●
Bakstelėkite jutiklinę planšetę arba brūkštelėkite per ją.
Kai kompiuteris nustoja veikti miego režimu, maitinimo lemputės įsijungia, o jūsų iki pertraukos
atliktas darbas pasirodo ekrane.
Sulaikytosios veiksenos ir miego režimo inicijavimas ir išjungimas
29
PASTABA: jei nustatėte, kad išjungiant miego režimą būtų reikalaujama slaptažodžio, turite įvesti
„Windows“ slaptažodį ir tik tada jūsų darbas bus parodytas ekrane.
Sulaikytosios veiksenos režimo paleidimas ir išjungimas rankiniu būdu (tik tam
tikruose modeliuose)
Naudodami energijos vartojimo parinktis galite įjungti vartotojo paleistą sulaikytosios veiksenos
režimą ir keisti kitus maitinimo parametrus bei skirtuosius laikus.
1.
Pradžios ekrane įveskite energijos vartojimo parinktys, tada pasirinkite Energijos
vartojimo parinktys.
– arba –
„Windows“ darbalaukyje dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite mygtuką Pradėti, tada spustelėkite
Energijos vartojimo parinktys.
2.
Kairiojoje srityje spustelėkite Pasirinkti maitinimo mygtuko funkciją.
3.
Spustelėkite Keisti parametrus, kurie dabar yra nepasiekiami.
4.
Dalyje Kai spaudžiu maitinimo mygtuką:, pasirinkite Išjungti įrašius.
5.
Spustelėkite Įrašyti keitimus.
Kaip išjungti sulaikytosios veiksenos režimą
▲
Trumpai paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką.
Kai kompiuteris nustoja veikti sulaikytosios veiksenos režimu, maitinimo lemputės įsijungia, o jūsų iki
pertraukos atliktas darbas pasirodo ekrane.
PASTABA: jei nustatėte, kad išjungiant sulaikytosios veiksenos režimą būtų reikalaujama
slaptažodžio, turite įvesti „Windows“ slaptažodį ir tik tada jūsų darbas bus parodytas ekrane.
Slaptažodžio apsaugos vėl įsijungus kompiuteriui (išjungiant miego ar
sulaikytosios veiksenos režimą) nustatymas
Norėdami nustatyti, kad kompiuteris reikalautų slaptažodžio, kai nutraukiamas miego arba
užmigdymo režimas, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
1.
Pradžios ekrane įveskite energijos vartojimo parinktys, tada pasirinkite Energijos
vartojimo parinktys.
– arba –
„Windows“ darbalaukyje dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite mygtuką Pradėti, tada spustelėkite
Energijos vartojimo parinktys.
2.
Kairiajame polangyje spustelėkite Reikalauti slaptažodžio pabundant.
3.
Spustelėkite Keisti parametrus, kurie dabar yra nepasiekiami.
4.
Spustelėkite Reikalauti slaptažodžio (rekomenduojama).
PASTABA: jei reikia sukurti vartotojo abonemento slaptažodį arba pakeisti esamo vartotojo
abonemento slaptažodį, spustelėkite Kurti arba keisti vartotojo abonemento slaptažodį ir
vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus. Jei vartotojo abonemento slaptažodžio kurti arba
keisti nereikia, pereikite prie 5 veiksmo.
5.
30
Spustelėkite Įrašyti keitimus.
6 skyrius Energijos vartojimo valdymas
Energijos matuoklio ir maitinimo parametrų naudojimas
Energijos matuoklis yra „Windows“ darbalaukyje. Energijos matuoklis leidžia greitai pasiekti energijos
vartojimo parametrus ir peržiūrėti likusią akumuliatoriaus įkrovą.
●
Jei norite peržiūrėti likusią akumuliatoriaus įkrovą procentais ir esamą maitinimo planą,
perkelkite pelės žymiklį ant energijos matuoklio piktogramos.
●
Norėdami naudoti maitinimo parinktis spustelėkite energijos matuoklio piktogramą ir pasirinkite
elementą iš sąrašo. Be to, pradžios ekrane galite įvesti energijos vartojimo parinktys ir
pasirinkti Energijos vartojimo parinktys.
Skirtingos energijos matuoklio piktogramos rodo, ar kompiuteris veikia naudodamas akumuliatoriaus
energiją, ar išorinį maitinimo šaltinį. Perkėlus pelės žymeklį ant piktogramos parodoma, ar
akumuliatorius nėra pasiekęs žemo ar kritinio įkrovos lygį.
Veikimas naudojant akumuliatoriaus energiją
Kai įkrautas akumuliatorius yra kompiuteryje, o kompiuteris neprijungtas prie išorinio maitinimo
šaltinio, kompiuteris naudoja akumuliatoriaus energiją. Kai kompiuteris yra išjungtas ir atjungtas nuo
išorinio maitinimo šaltinio, kompiuterio akumuliatorius iš lėtai išsikrauna. Akumuliatoriui pasiekus
žemą ar kritinį įkrovos lygį, kompiuteris parodo pranešimą.
Akumuliatoriaus veikimo laikas priklauso nuo energijos vartojimo valdymo parametrų, kompiuteryje
veikiančių programėlių, ekrano šviesumo, prie kompiuterio prijungtų išorinių įrenginių ir kitų veiksnių.
Gamykloje užsandarintas akumuliatorius (tik tam tikruose modeliuose)
Jei norite patikrinti akumuliatoriaus būseną arba jei akumuliatorius nebelaiko įkrovos, naudodami „HP
Support Assistant“ programėlę paleiskite akumuliatoriaus patikrinimą.
1.
Pradžios ekrane įveskite palaikymas ir pasirinkite HP Support Assistant programą.
– arba –
„Windows“ darbalaukyje spustelėkite klaustuko piktogramą, esančią pranešimų srityje, užduočių
juostos dešinėje pusėje.
2.
Pasirinkite Akumuliatorius ir efektyvumas. Jei atlikus akumuliatoriaus patikrinimą nurodoma, kad
akumuliatorių reikia pakeisti, kreipkitės į palaikymo tarnybą.
Šio produkto akumuliatoriaus (-ių) patys vartotojai lengvai nepakeis. Išėmus arba pakeitus
akumuliatorių garantija gali būti netaikoma. Jei akumuliatorius greitai išsikrauna, kreipkitės į techninės
pagalbos centrą.
Šio produkto akumuliatoriaus (-ių) vartotojai patys lengvai pakeisti negalės. Išėmus arba pakeitus
akumuliatorių garantija gali būti netaikoma. Jei akumuliatorius greitai išsikrauna, kreipkitės į techninės
pagalbos centrą. Pasenus akumuliatoriui neišmeskite jo kartu su kitomis buitinėmis atliekomis.
Vadovaukitės vietiniais savo šalies akumuliatorių šalinimo teisės aktais ir reglamentais.
Akumuliatorius, kurį gali pakeisti vartotojas (tik tam tikruose modeliuose)
PERSPĖJIMAS! Kad išvengtumėte galimų saugumo problemų, naudokite tik kartu su kompiuteriu
pateiktą, atsarginį arba suderinamą keičiamąjį akumuliatorių, įsigytą iš HP.
ĮSPĖJIMAS: jei keičiamasis akumuliatorius yra vienintelis kompiuterio maitinimo šaltinis, jį išėmę
galite prarasti informaciją. Kad neprarastumėte informacijos, prieš išimdami akumuliatorių, įrašykite
savo darbą operacinėje sistemoje „Windows“.
Energijos matuoklio ir maitinimo parametrų naudojimas
31
Jei norite išimti akumuliatorių (tik tikruose modeliuose), vadovaukitės veiksmais ir iliustracijomis,
kurios tiksliausiai atitinka jūsų kompiuterio modelį:
1.
Apverskite kompiuterį ir padėkite ant plokščio paviršiaus.
2.
Stumkite akumuliatoriaus fiksatorių (1), kad atlaisvintumėte akumuliatorių.
PASTABA:
3.
akumuliatoriaus fiksatorius automatiškai grįžta į pradinę padėtį.
Iš kompiuterio išimkite akumuliatorių (2).
– arba –
1.
Apverskite kompiuterį ir padėkite ant plokščio paviršiaus.
2.
Pastumkite akumuliatoriaus fiksatorių (1), kad atlaisvintumėte akumuliatorių.
PASTABA: akumuliatoriaus fiksatorius automatiškai grįžta į pradinę padėtį.
3.
Paverskite akumuliatorių aukštyn (2), tada išimkite jį iš kompiuterio (3).
Informacijos apie akumuliatorių radimas
Kaip pasiekti informaciją apie akumuliatorių:
1.
Pradžios ekrane įveskite palaikymas ir pasirinkite HP Support Assistant programą.
– arba –
„Windows“ darbalaukyje spustelėkite klaustuko piktogramą, esančią pranešimų srityje, užduočių
juostos dešinėje pusėje.
2.
Pasirinkite Akumuliatorius ir efektyvumas.
Priemonėje „HP Support Assistant“ pateikiami šie įrankiai ir informacija apie akumuliatorių:
●
Akumuliatoriaus tikrinimas
●
Informacija apie akumuliatorių rūšis, specifikacijas, naudojimo laiką ir talpą
Akumuliatoriaus energijos taupymas
Jei norite taupyti akumuliatoriaus energiją ir pailginti akumuliatoriaus naudojimo laiką:
32
6 skyrius Energijos vartojimo valdymas
●
Sumažinkite ekrano ryškumą.
●
Maitinimo parinktyse pasirinkite parametrą Energijos taupymas.
●
Jei daugiau nei 2 savaites kompiuterio nenaudosite ir jis nebus prijungtas prie išorinio maitinimo
šaltinio, išimkite keičiamąjį akumuliatorių iš kompiuterio ir laikykite jį atskirai vėsioje, sausoje
vietoje.
●
Kai nesinaudojate belaidžiu ryšiu, išjunkite belaidžius įrenginius.
●
Atjunkite nenaudojamus išorinius įrenginius, kurie nėra prijungti prie išorinio maitinimo šaltinio,
pavyzdžiui, išorinį standųjį diską, prijungtą prie USB prievado.
●
Sustabdykite, išjunkite arba pašalinkite bet kokias išorines daugialypės terpės korteles, kuriomis
nesinaudojate.
●
Prieš baigdami darbą paleiskite miego režimą arba išjunkite kompiuterį.
Ką daryti, kai akumuliatoriuje lieka mažai energijos
Žemo akumuliatoriaus įkrovos lygio problemos sprendimas, kai pasiekiamas išorinis
maitinimo šaltinis
Prie kompiuterio ir išorinio maitinimo šaltinio prijunkite:
●
Kintamosios srovės adapterį
●
Papildomą prijungimo arba išplėtimo įrenginį
●
Papildomą maitinimo adapterį, įsigytą kaip priedą iš HP
Problemos dėl žemo akumuliatoriaus įkrovos lygio sprendimas, kai nepasiekiamas joks
išorinis maitinimo šaltinis
Įrašykite savo darbą ir išjunkite kompiuterį.
Ką daryti, kai akumuliatoriuje lieka mažai energijos, jei nepavyksta nutraukti užmigdymo
režimo
1.
Pakeiskite išsikrovusį keičiamąjį akumuliatorių įkrautu arba prijunkite kintamosios srovės
adapterį prie kompiuterio ir išorinio maitinimo šaltinio.
2.
Nutraukite užmigdymo režimą paspausdami įjungimo / išjungimo mygtuką.
Keičiamojo akumuliatoriaus laikymas (tik tam tikruose modeliuose)
ĮSPĖJIMAS: kad nepažeistumėte akumuliatoriaus, nelaikykite jo aukštoje temperatūroje ilgą laiką.
Jei daugiau nei 2 savaites kompiuterio nenaudosite ir jis nebus prijungtas prie išorinio maitinimo
šaltinio, išimkite akumuliatorių ir laikykite jį atskirai vėsioje sausoje vietoje, kad akumuliatorius veiktų
ilgiau.
Išimtą akumuliatorių reikia patikrinti kas 6 mėnesius. Jei įkrovos lygis yra mažesnis nei 50 procentų, iš
naujo įkraukite akumuliatorių, prieš grąžindami jį į saugyklą.
Veikimas naudojant akumuliatoriaus energiją
33
Keičiamojo akumuliatoriaus utilizavimas (tik tam tikruose modeliuose)
PERSPĖJIMAS! Kad nekiltų gaisras arba nenudegtumėte, neardykite, nedaužykite ir nebadykite;
netrumpinkite išorinių kontaktų; nemeskite į ugnį arba vandenį.
Informacijos, kaip tinkamai utilizuoti akumuliatorių, rasite vadove Teisinė, saugos ir aplinkosaugos
informacija.
Jei norite pasiekti šį dokumentą:
▲
Pradžios ekrane įveskite palaikymas ir pasirinkite HP Support Assistant programą.
– arba –
„Windows“ darbalaukyje spustelėkite klaustuko piktogramą, esančią pranešimų srityje, užduočių
juostos dešinėje pusėje.
Veikimas naudojant kintamosios srovės šaltinį
Informacijos apie kintamosios srovės šaltinio prijungimą ieškokite kompiuterio dėžėje įdėtame plakate
Sąrankos instrukcijos.
Kai kompiuteris prijungtas prie išorinio kintamosios srovės šaltinio naudojant patvirtintą kintamosios
srovės adapterį arba papildomą prijungimo / išplėtimo įrenginį, jis akumuliatoriaus energijos
nenaudoja.
PERSPĖJIMAS! Kad išvengtumėte galimų saugos problemų, naudokite tik kartu su kompiuteriu
pateiktą kintamosios srovės adapterį, HP atsarginį kintamosios srovės adapterį arba suderinamą
kintamosios srovės adapterį, įsigytą iš HP.
Kompiuterį prie kintamosios srovės šaltinio junkite esant bet kuriai iš toliau nurodytų sąlygų:
PERSPĖJIMAS!
Nekraukite kompiuterio akumuliatoriaus, kai skrendate lėktuvu.
●
Kai kraunate arba kalibruojate akumuliatorių
●
Kai įdiegiate arba keičiate sistemos programinę įrangą
●
Kai rašote informaciją į diską (tik tam tikruose modeliuose)
●
Kai paleidžiate disko defragmentavimo programą kompiuteryje, kuriame yra vidinis standusis
diskas
●
Kai kuriate atsarginę kopiją ar atliekate atkūrimą
Kai kompiuteris prijungiamas prie kintamosios srovės šaltinio:
●
Akumuliatorius pradeda krautis.
●
Padidinamas ekrano ryškumas.
●
Pasikeičia „Windows“ darbalaukyje esančios energijos matuoklio piktogramos išvaizda.
Kai atjungiate kintamosios srovės šaltinį:
34
●
Kompiuteris persijungia naudoti akumuliatoriaus energiją.
●
Ekrano ryškumas automatiškai sumažinamas, kad būtų taupoma akumuliatoriaus energija.
●
Pasikeičia „Windows“ darbalaukyje esančios energijos matuoklio piktogramos išvaizda.
6 skyrius Energijos vartojimo valdymas
Maitinimo problemų šalinimas
Patikrinkite kintamosios srovės adapterį, jei kompiuterį prijungus prie kintamosios srovės šaltinio kyla
bet kurios iš toliau nurodytų problemų.
●
Kompiuteris neįsijungia.
●
Ekranas neįsijungia.
●
Energijos tiekimo lemputės neįsijungia.
Norėdami patikrinti kintamosios srovės adapterį, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
1.
Išjunkite kompiuterį.
2.
Prijunkite kintamosios srovės adapterį prie kompiuterio ir prie kintamosios srovės lizdo.
3.
Įjunkite kompiuterį.
●
Jei energijos tiekimo lemputės dega, kintamosios srovės adapteris veikia tinkamai.
●
Jei maitinimo lemputės nedega, patikrinkite jungtį iš kintamosios srovės adapterio į
kompiuterį ir jungtį iš kintamosios srovės adapterio į kintamosios srovės lizdą ir įsitikinkite,
kad prijungta tinkamai.
●
Jei prijungta tinkamai, bet energijos tiekimo lemputės vis tiek nedega, kintamosios srovės
adapteris neveikia ir jį reikia pakeisti.
Dėl informacijos apie atsarginio kintamosios srovės adapterio įsigijimą kreipkitės į palaikymo tarnybą.
Kompiuterio išjungimas
ĮSPĖJIMAS: išjungiant kompiuterį neįrašyta informacija bus prarasta. Būtinai įrašykite savo darbą
prieš išjungdami kompiuterį.
Komanda „Išjungti“ uždaro visas atidarytas programas, įskaitant operacinę sistemą, tada išjungia
ekraną ir kompiuterį.
Išjunkite kompiuterį esant vienai iš toliau nurodytų sąlygų:
●
Kai reikia pakeisti akumuliatorių arba pasiekti komponentus kompiuterio viduje.
●
Kai prijungiate išorinį aparatūros įrenginį, kuris nėra jungiamas prie USB arba vaizdo prievado.
●
Kai kompiuteris bus nenaudojamas ir atjungtas iš išorinio maitinimo šaltinio ilgą laiko tarpą.
Nors kompiuterį galite išjungti paspaudę įjungimo / išjungimo mygtuką, rekomenduojama naudoti
„Windows“ išjungimo komandą.
PASTABA: jei kompiuteris veikia miego arba sulaikytosios veiksenos režimu, pirmiausia jį turite
išjungti trumpai paspausdami įjungimo / išjungimo mygtuką ir tik tuomet išjungti kompiuterį.
1.
Išsaugokite savo darbą ir uždarykite visas atidarytas programas.
2.
Pradžios ekrane arba „Windows“ darbalaukyje nukreipkite žymiklį į viršutinį dešinįjį arba apatinį
dešinįjį ekrano kampą, kad būtų parodyti pagrindiniai mygtukai.
3.
Spustelėkite Parametrai, piktogramą Maitinimas, tada spustelėkite Išjungti.
– arba –
Apatiniame kairiajame ekrano kampe dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite mygtuką Pradžia,
pasirinkite Išjungti arba atsijungti, tada pasirinkite Išjungti.
Kompiuterio išjungimas
35
Jei kompiuteris nereaguoja ir jūs negalite išjungti kompiuterio nurodytais būdais, pabandykite tokias
kritines procedūras toliau nurodyta seka.
36
●
Paspauskite ctrl+alt+delete, spustelėkite piktogramą Maitinimas, tada pasirinkite Išjungti.
●
Spauskite ir palaikykite nuspaudę maitinimo mygtuką mažiausiai 5 sekundes.
●
Atjunkite kompiuterį nuo išorinio maitinimo šaltinio.
●
Modeliuose, kuriuose yra keičiamasis akumuliatorius, išimkite akumuliatorių.
6 skyrius Energijos vartojimo valdymas
7
Kompiuterio priežiūra
Kad kompiuteris gerai veiktų, svarbu reguliariai jį prižiūrėti. Šiame skyriuje aprašoma, kaip naudoti
tokius įrankius kaip disko defragmentavimo ir valymo programos. Jame taip pat pateikiamos
instrukcijos, kaip atnaujinti programas ir tvarkykles, kaip išvalyti kompiuterį, ir patarimai, kaip keliauti
su kompiuteriu (arba jį transportuoti).
Kaip pagerinti našumą
Reguliariai prižiūrėdami kompiuterį, pvz., naudodami disko defragmentavimo ir valymo programas,
galite pagerinti kompiuterio veikimą.
Disko defragmentavimo programos naudojimas
HP rekomenduoja standųjį diską defragmentuoti naudojant disko defragmentavimo programą bent
kartą per mėnesį.
PASTABA:
disko defragmentavimo programos nebūtina paleisti puslaidininkiniuose diskuose.
Norėdami paleisti disko defragmentavimo programą, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
1.
Prijunkite kompiuterį prie kintamosios srovės šaltinio.
2.
Pradžios ekrane įveskite defragmentuoti, tada pasirinkite Defragmentuoti ir optimizuoti
loginius diskus.
3.
Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.
Papildomos informacijos rasite disko defragmentavimo programinės įrangos žinyne.
Disko valymo programos naudojimas
Naudodami disko valymo programą standžiajame diske galite ieškoti nereikalingų failų, kuriuos galite
saugiai panaikinti, kad atlaisvintumėte vietos diske ir kompiuteris veiktų efektyviau.
Norėdami paleisti disko valymo programą, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
1.
2.
Pradžios ekrane įveskite diskas, tada pasirinktie vieną šių elementų:
●
Atlaisvinti vietos šio kompiuterio diske.
●
Išdiegti programėles ir atlaisvinti vietos diske.
●
Atlaisvinti vietos diske panaikinant nereikalingus failus.
Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.
Programų ir tvarkyklių naujinimas
HP rekomenduoja nuolatos atnaujinti programas ir tvarkykles. Naujiniai gali išspręsti problemas ir
papildyti kompiuterį naujomis funkcijomis bei parinktimis. Pvz., senesni grafikos komponentai gali
nepalaikyti naujausių žaidimų. Jei nediegsite naujausių tvarkyklių, negalėsite išnaudoti visų
kompiuterio galimybių.
Kaip pagerinti našumą
37
Apsilankykite svetainėje http://www.hp.com/support ir atsisiųskite naujausias HP programų ir
tvarkyklių versijas. Be to, užsiregistruokite ir automatiškai gaukite pranešimus apie naujinius iškart,
kai jie išleidžiami.
Jei norite atnaujinti programas ir tvarkykles, vadovaukitės šiais nurodymais:
1.
Pradžios ekrane įveskite palaikymas ir pasirinkite HP Support Assistant programą.
– arba –
„Windows“ darbalaukyje spustelėkite klaustuko piktogramą, esančią pranešimų srityje, užduočių
juostos dešinėje pusėje.
2.
Spustelėkite Updates and tune-ups (Naujiniai ir patobulinimai), o tada – Check for HP updates
now (Tikrinti dabar, ar yra HP naujinių).
3.
Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.
Kaip valyti kompiuterį
Norėdami saugiai valyti kompiuterį naudokite toliau nurodytus produktus:
●
Dimetilbenzilamonio chloridą, kurio maksimali koncentracija 0,3 procento (pvz., įvairių prekių
ženklų vienkartines šluostes).
●
Stiklo valiklį be alkoholio
●
Vandens ir muilo tirpalą.
●
Sausas mikropluošto šluostes arba zomšą (nesielektrinančią šluostę be aliejaus)
●
Nesielektrinančią šluostę
ĮSPĖJIMAS: venkite stiprių valymo tirpiklių, kurie gali visam laikui sugadinti jūsų kompiuterį. Jei
nesate įsitikinę, ar galite saugiai naudoti valymo produktus kompiuteriui valyti, patikrinkite, ar produkto
sudėtyje nėra tokių sudedamųjų dalių kaip alkoholis, acetonas, amonio chloridas, metileno chloridas ir
angliavandenilis.
Pluoštinės medžiagos, pvz., popieriniai rankšluosčiai, gali subraižyti kompiuterį. Bėgant laikui
įbrėžimuose gali kauptis nešvarumai ir valymo priemonės.
Valymo procedūros
Laikykitės šiame skyriuje pateikiamų rekomendacijų ir saugiai nuvalykite kompiuterį.
PERSPĖJIMAS! Kad apsisaugotumėte nuo elektros smūgio arba nepažeistumėte komponentų,
nevalykite kompiuterio, kai jis įjungtas.
1.
Išjunkite kompiuterį.
2.
Atjunkite išorinį maitinimo šaltinį.
3.
Atjunkite visus maitinamus išorinius įrenginius.
ĮSPĖJIMAS: kad nepažeistumėte išorinių komponentų, nepurkškite valymo priemonių arba skysčių
tiesiai ant kompiuterio paviršiaus. Ant paviršių patekę skysčiai gali visam laikui sugadinti vidinius
komponentus.
38
7 skyrius Kompiuterio priežiūra
Kaip valyti ekraną
Minkšta nesipūkuojančia šluoste, sudrėkinta stiklų valikliu be alkoholio, švelniai nuvalykite ekraną.
Prieš uždarydami kompiuterį būtinai palaukite, kol jis nudžius.
Šonų ir dangtelio valymas
Norėdami nuvalyti ir dezinfekuoti šonus bei dangtelį, naudokite minkštą mikropluošto šluostę arba
zomšą, sudrėkintą viena iš anksčiau nurodytų valymo priemonių, arba naudokite tinkamas
vienkartines šluostes.
PASTABA: kompiuterio dangtelį valykite sukamaisiais judesiais, kad lengviau nusivalytų
nešvarumai.
Jutiklinės planšetės, klaviatūros ar pelės valymas (tik tam tikruose modeliuose)
PERSPĖJIMAS! Kad nepatirtumėte elektros smūgio arba nesugadintumėte vidinių komponentų,
valydami klaviatūrą nenaudokite siurblio. Naudodami siurblį buitines šiukšles pernešite ant
klaviatūros.
ĮSPĖJIMAS: kad nesugadintumėte vidinių komponentų, neleiskite, kad skysčiai patektų tarp klavišų.
●
Norėdami nuvalyti jutiklinę planšetę, klaviatūrą arba pelę, naudokite minkštą mikropluošto
šluostę arba zomšą, sudrėkintą viena iš anksčiau nurodytų valymo priemonių, arba naudokite
tinkamas vienkartines antibakterines šluostes.
●
Kad klavišai nestrigtų, norėdami iš klaviatūros išvalyti dulkes, pūkelius ir daleles naudokite
suslėgto oro skardinę su šiaudeliu.
Keliavimas su kompiuteriu ir jo gabenimas
Jei turite pasiimti kompiuterį į kelionę arba jį transportuoti, vadovaukitės toliau pateikiamais
patarimais, kurie padės apsaugoti įrangą.
●
Jei kompiuterį norite paruošti kelionei arba vežti, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
◦
Sukurkite atsarginę informacijos kopiją išoriniame diskų įrenginyje.
◦
Išimkite visus diskus ir išorines daugialypės terpės korteles, pavyzdžiui, skaitmenines
korteles.
◦
Išjunkite ir atjunkite visus išorinius įrenginius.
◦
Išjunkite kompiuterį.
●
Pasiimkite atsarginę informacijos kopiją. Atsarginės kopijos nelaikykite kartu su kompiuteriu.
●
Skrisdami lėktuvu neškite kompiuterį rankiniame bagaže; Neregistruokite jo su likusiu bagažu.
ĮSPĖJIMAS: stenkitės, kad diskas nepatektų į magnetinį lauką. Apsaugos prietaisai, kuriuose
naudojami magnetiniai laukai, yra keleivių patikros vartai ir rankiniai skaitytuvai. Oro uosto
konvejerio juostose ir panašiuose saugos įrenginiuose, kuriais tikrinamas rankinis bagažas,
vietoj magnetinių laukų naudojami rentgeno spinduliai, todėl jie negadina diskų įrenginių.
●
Jei kompiuterį ketinate naudoti skrydžio metu, palaukite, kol bus pranešta, kad galite tai daryti.
Ar skrydžio metu galima naudoti kompiuterį, nustato oro linijų bendrovė.
●
Prieš gabendami kompiuterį ar diskų įrenginį, supakuokite jį į tinkamą apsauginę medžiagą ir ant
pakuotės užklijuokite etiketę „FRAGILE“ (DŪŽTA).
Keliavimas su kompiuteriu ir jo gabenimas
39
●
Kai kuriose vietose gali būti ribojimas naudojamasis belaidžio ryšio įrenginiais. Tokie apribojimai
gali būti taikomi lėktuvuose, ligoninėse, šalia sprogmenų ir pavojingose vietose. Jei tiksliai
nežinote, kokie reikalavimai taikomi jūsų kompiuteryje esančiam belaidžio ryšio įrenginiui, prieš
įjungdami kompiuterį kreipkitės dėl leidimo jį naudoti.
●
Vykstant į kitą šalį / regioną patariama:
◦
sužinokite, kokios su kompiuteriu susijusios muitinės nuostatos galioja šalyse ir regionuose,
kuriuose teks lankytis kelionės metu;
◦
pasitikslinkite, kokie elektros laidai ir adapteriai reikalingi tose vietose, kur ketinate naudoti
kompiuterį. Gali skirtis įtampa, dažnis ir kištuko konfigūracija.
PERSPĖJIMAS! Norėdami sumažinti elektros smūgio, gaisro ar įrangos gedimo pavojų,
jungdami prie kompiuterio elektros maitinimą nenaudokite įtampos keitiklio, skirto buities
prietaisams.
40
7 skyrius Kompiuterio priežiūra
8
Kompiuterio ir informacijos apsauga
Kompiuterio sauga yra ypač svarbi siekiant apsaugoti jūsų informacijos konfidencialumą, vientisumą
ir pasiekiamumą. Standartinės operacinės sistemos „Windows“ saugos funkcijos, HP programos, ne
„Windows“ sąrankos priemonė „Setup Utility“ (BIOS) ir kita trečiųjų šalių programinė įranga gali
apsaugoti jūsų kompiuterį nuo įvairių pavojų, pvz., virusų, kirminų ir kito kenkėjiško kodo.
SVARBU:
kai kurių saugos funkcijų, išvardytų šiame skyriuje, jūsų kompiuteryje gali nebūti.
Slaptažodžių naudojimas
Slaptažodis yra ženklų derinys, kurį pasirenkate norėdami apsaugoti kompiuterį ir saugiau dirbti
internete. Galima nustatyti kelių tipų slaptažodžius. Pvz., atlikdami pradinę kompiuterio sąranką
buvote paprašyti nustatyti naudotojo slaptažodį, kuris apsaugotų jūsų kompiuterį. Papildomus
slaptažodžius galite nustatyti sistemoje „Windows“ arba HP sąrankos priemonėje „Setup Utility“
(BIOS), kuri iš anksto įdiegta jūsų kompiuteryje.
Gali būti naudinga naudoti tą patį slaptažodį sąrankos priemonės „Setup Utility“ (BIOS) funkcijai ir
„Windows“ saugos priemonės funkcijai.
Pasinaudokite šiais slaptažodžių kūrimo ir saugojimo patarimais:
●
Norėdami sumažinti kompiuterio užblokavimo tikimybę, užsirašykite kiekvieną slaptažodį ir
laikykite saugioje vietoje ne kompiuteryje. Nesaugokite slaptažodžių kompiuteryje esančiame
faile.
●
Kurdami slaptažodžius, vykdykite programos nurodymus.
●
Slaptažodžius keiskite bent kas 3 mėnesius.
●
Idealus slaptažodis yra ilgas, jį sudaro raidės, skyrybos ženklai, simboliai ir skaičiai.
●
Prieš atiduodami kompiuterį taisyti, sukurkite atsargines failų kopijas, ištrinkite konfidencialius
failus ir pašalinkite visus nustatytus slaptažodžius.
Jei reikia daugiau informacijos apie „Windows“ slaptažodžius, pavyzdžiui, ekrano užsklandos
slaptažodžius:
▲
Pradžios ekrane įveskite palaikymas ir pasirinkite HP Support Assistant programą.
– arba –
„Windows“ darbalaukyje spustelėkite klaustuko piktogramą, esančią pranešimų srityje, užduočių
juostos dešinėje pusėje.
Slaptažodžių nustatymas operacinėje sistemoje „Windows“
Slaptažodis
Funkcija
Vartotojo slaptažodis
Apsaugo prieigą prie „Windows“ vartotojo abonemento.
Administratoriaus slaptažodis
Apsaugo administratoriaus lygio prieigą prie kompiuterio
turinio.
Slaptažodžių naudojimas
41
Slaptažodis
Funkcija
PASTABA: šio slaptažodžio negalima naudoti norint
pasiekti sąrankos priemonės „Setup Utility“ (BIOS) turinį.
Sąrankos priemonė „Setup Utility“ (BIOS) slaptažodis
Slaptažodis
Funkcija
Administratoriaus slaptažodis
●
Būtina įvesti kiekvieną kartą pasiekiant sąrankos
priemonę „Setup Utility“ (BIOS).
●
pamiršę savo administratoriaus slaptažodį, sąrankos
priemonės „Setup Utility“ (BIOS) pasiekti negalėsite.
●
Slaptažodį būtina įvesti kaskart, kai kompiuterį įjungiate
ar paleidžiate iš naujo arba išjungiate sulaikytosios
veiksenos režimą.
●
Pamiršę savo įjungimo slaptažodį, negalėsite
kompiuterio įjungti ar paleisti iš naujo arba nutraukti
sulaikytosios veiksenos režimo.
Įjungimo slaptažodis
Jei norite nustatyti, keisti ar ištrinti administratoriaus ar įjungimo slaptažodį sąrankos priemonėje
„Setup Utility“ (BIOS), atlikite toliau nurodytus veiksmus.
ĮSPĖJIMAS: ką nors keisdami priemonėje „Setup Utility“ (BIOS) būkite ypač atsargūs. Atsiradus
klaidoms, kompiuteris gali veikti netinkamai.
PASTABA: jei jūsų planšetinis kompiuteris turi klaviatūros pagrindą, prieš atlikdami šiuos veiksmus
prijunkite planšetinį kompiuterį prie klaviatūros pagrindo.
1.
Paleiskite sąrankos priemonę „Setup Utility“ (BIOS):
●
Kompiuteriuose arba planšetiniuose kompiuteriuose su klaviatūromis:
▲
●
Įjunkite arba iš naujo paleiskite kompiuterį, greitai paspauskite esc, tada paspauskite
f10.
Planšetiniuose kompiuteriuose be klaviatūros:
1.
Įjunkite arba iš naujo paleiskite planšetinį kompiuterį, o tada greitai nuspauskite
garsumo mažinimo mygtuką.
– arba –
Įjunkite arba iš naujo paleiskite planšetinį kompiuterį, o tada greitai nuspauskite
„Windows“ mygtuką.
2.
2.
Bakstelėkite f10.
Pasirinkite Sauga ir vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.
Jūsų atlikti pakeitimai įsigalios tada, kai kompiuterį paleisite iš naujo.
42
8 skyrius Kompiuterio ir informacijos apsauga
Pirštų atspaudų skaitytuvo naudojimas (tik tam tikruose
modeliuose)
Integruotieji pirštų atspaudų skaitytuvai diegiami tik tam tikruose modeliuose.
PASTABA: kompiuterio pirštų atspaudų skaitytuvo vietą žr. skyriuje Komponentų atpažinimas
5 puslapyje.
Norėdami naudoti pirštų atspaudų skaitytuvą, kompiuteryje turite sukurti slaptažodžiu apsaugotą
vartotojo abonementą ir naudodami programinę įrangą „HP SimplePass“ užregistruoti vieną ar kelis
pirštų atspaudus.
Jei naudodami „HP SimplePass“ norite užregistruoti pirštų atspaudus:
1.
Perbraukite pirštu per pirštų atspaudų jutiklį, kad paleistumėte „HP SimplePass“.
– arba –
Pradžios ekrane įveskite paprastasis, tada pasirinkite HP SimplePass.
2.
Pasirodžius „HP SimplePass“ pasveikinimo ekranui spustelėkite Get Started (Darbo pradžia).
3.
„HP SimplePass“ paprašys jūsų perbraukti dešiniuoju smiliumi per jutiklį.
4.
Perbraukite pirštu 3 kartus, kad baigtumėte registravimo procesą.
Jei užregistruojate sėkmingai, iliustracijoje ant atitinkamo piršto pasirodo žalias apskritimas.
5.
Jei norite užregistruoti daugiau pirštų atspaudų, pakartokite veiksmus nuo 1 iki 4.
Interneto saugos programinės įrangos naudojimas
Kai kompiuteriu naudojatės norėdami pasiekti el. paštą, tinklą ar internetą, rizikuojate užkrėsti jį
kompiuteriniais virusais, šnipinėjimo programomis ir pan. Siekiant apsaugoti kompiuterį interneto
saugos programinė įranga, kurioje yra antivirusinių ir užkardos funkcijų, gali būti jau įdiegta
kompiuteryje suteikiant jums bandomąją jos versiją. Norint gauti nuolatinę apsaugą nuo naujausių
virusų ir kitų saugos grėsmių, apsauginę programinę įrangą reikia nuolat naujinti. Primygtinai
rekomenduojama atnaujinti saugos programinės įrangos bandomąją versiją arba įsigyti pasirinktą
programinę įrangą, kad kompiuteris būtų visiškai apsaugotas.
Antivirusinės programinės įrangos naudojimas
Dėl kompiuterio virusų programos ir paslaugų programos arba operacinė sistema gali pradėti prastai
veikti. Antivirusinė programinė įranga gali aptikti daugumą virusų, juos sunaikinti ir daugeliu atvejų
atitaisyti bet kokią virusų padarytą žalą.
Kad apsaugotumėte kompiuterį nuo naujai atsiradusių virusų, turite reguliariai atnaujinti antivirusinę
programinę įrangą.
Antivirusinė programa jūsų kompiuteryje gali būti jau įdiegta. Primygtinai rekomenduojame naudoti
pasirinktą antivirusinę programą, kad kompiuteris būtų visiškai apsaugotas.
Jei reikia daugiau informacijos apie kompiuterio virusus, pradžios ekrane įveskite palaikymas, tada
pasirinkite programėlę HP Support Assistant arba „Windows“ darbalaukio pranešimų srityje, užduočių
juostos dešinėje, spustelėkite klaustuko piktogramą.
Pirštų atspaudų skaitytuvo naudojimas (tik tam tikruose modeliuose)
43
Užkardos programinės įrangos naudojimas
Užkardų tikslas – neleisti pasiekti sistemos ar tinklo be leidimo. Užkarda gali būti programinė įranga,
kurią įdiegiate į kompiuterį ir (arba) tinklą, arba aparatūros ir programinės įrangos derinys.
Yra dviejų tipų užkardos, kurias verta apsvarstyti:
●
Pagrindinio kompiuterio užkardos – programinė įranga, apsauganti tik tą kompiuterį, kuriame ji
įdiegta.
●
Tinklo užkardos – įdiegiamos tarp jūsų DSL ar kabelio modemo ir namų tinklo ir apsaugančios
visus tinkle esančius kompiuterius.
Kai į sistemą įdiegiama užkarda, stebimi visi į sistemą ir iš jos siunčiami duomenys ir lyginami
atsižvelgiant į naudotojo apibrėžtus saugos kriterijus. Bet kokie šių kriterijų neatitinkantys duomenys
užblokuojami.
Programinės įrangos naujinių diegimas
Kompiuteryje įdiegtą HP, „Windows“ ir trečiųjų šalių programinę įrangą reikia reguliariai atnaujinti, kad
būtų pašalintos saugumo problemos ir padidėtų programinės įrangos efektyvumas. Daugiau
informacijos rasite skyriuje Programų ir tvarkyklių naujinimas 37 puslapyje.
Svarbių saugos naujinių diegimas
ĮSPĖJIMAS: „Microsoft“ siunčia įspėjimus apie svarbius naujinius. Kad apsaugotumėte kompiuterį
nuo saugos pažeidimų ir kompiuterinių virusų, tik gavę įspėjimą, iš karto įdiekite visus svarbius
naujinimus iš „Microsoft“.
Šiuos naujinius galite įdiegti rankiniu būdu arba automatiškai.
Jei norite peržiūrėti arba keisti parametrus:
1.
Pradžios ekrane įveskite valdymo skydas.
– arba –
„Windows“ darbalaukyje dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite mygtuką Pradėti, tada pasirinkite
Valdymo skydas.
2.
Pasirinkite Sistema ir saugumas, „Windows“ naujinimas, Keisti parametrus, tada vykdykite
ekrane pateikiamas instrukcijas.
Belaidžio tinklo apsauga
Kai nustatote WLAN arba jungiatės prie esamo WLAN, visada įgalinkite saugos funkcijas, kad
apsaugotumėte savo tinklą nuo neteisėto naudojimo. WLAN viešose vietose (prieigos taškuose),
pvz., kavinėse, parduotuvėse ir oro uostuose, gali būti visiškai neapsaugotas.
Programinės įrangos programų ir informacijos atsarginių
kopijų kūrimas
Nuolatos kurkite programinės įrangos programų ir informacijos atsargines kopijas, kad
neprarastumėte ar nesugadintumėte duomenų dėl viruso arba programinės ar aparatinės įrangos
trikčių. Daugiau informacijos rasite skyriuje „Atsarginių kopijų kūrimas ir atkūrimas“ 51 puslapyje.
44
8 skyrius Kompiuterio ir informacijos apsauga
Pasirinktinio apsauginio kabelio naudojimas
Apsauginio kabelio fiksatorius (įsigyjamas atskirai) veikia kaip atbaidymo priemonė, tačiau jis negali
užtikrinti, kad kompiuteriu nebus pasinaudoti be leidimo arba jis nebus pavogtas. Apsauginis kabelis –
tai tik viena iš priemonių, kurias turėtumėte naudoti, kad kompiuteris būtų maksimaliai apsaugotas
nuo vagystės.
jūsų kompiuterio apsauginio kabelio lizdas gali šiek tiek skirtis nuo šio skyriaus iliustracijos.
Kompiuterio apsauginio kabelio lizdo vietą žr. skyriuje „Susipažinimas su kompiuteriu“ 4 puslapyje.
1.
Apsauginio kabelio kilpą uždėkite ant kokio nors pritvirtinto objekto.
2.
Įkiškite raktą (1) į apsauginio kabelio fiksatorių (2).
3.
Įkiškite apsauginio kabelio fiksatorių į apsauginio kabelio lizdą kompiuteryje (3) ir užrakinkite
fiksatorių raktu.
4.
Išimkite raktą ir laikykite jį saugioje vietoje.
Pasirinktinio apsauginio kabelio naudojimas
45
9
Sąrankos priemonės (BIOS) naudojimas
Sąrankos priemonė „Setup Utility“, arba bazinė įvesties / išvesties sistema (BIOS), kontroliuoja ryšius
tarp visų sistemos įvesties ir išvesties įrenginių (pvz., diskų įrenginių, ekrano, klaviatūros, pelės ir
spausdintuvo). Sąrankos priemonė „Setup Utility“ (BIOS) apima įdiegtų įrenginių tipų parametrus,
kompiuterio paleisties parametrus ir sistemos bei išplėstinės atminties kiekio parametrus.
„Setup Utility“ (BIOS) paleidimas
ĮSPĖJIMAS: ką nors keisdami priemonėje „Setup Utility“ (BIOS) būkite ypač atsargūs. Atsiradus
klaidoms, kompiuteris gali veikti netinkamai.
PASTABA: Jei jūsų planšetinis kompiuteris turi klaviatūros pagrindą, prieš atlikdami šiame skyriuje
nurodytus veiksmus prijunkite planšetinį kompiuterį prie klaviatūros pagrindo.
●
Kompiuteriuose arba planšetiniuose kompiuteriuose su klaviatūromis:
▲
●
Įjunkite arba iš naujo paleiskite kompiuterį, greitai paspauskite esc, tada paspauskite f10.
Planšetiniuose kompiuteriuose be klaviatūros:
1.
Įjunkite arba iš naujo paleiskite planšetinį kompiuterį, o tada greitai nuspauskite garsumo
mažinimo mygtuką.
– arba –
Įjunkite arba iš naujo paleiskite planšetinį kompiuterį, o tada greitai nuspauskite „Windows“
mygtuką.
2.
Bakstelėkite f10.
BIOS naujinimas
HP svetainėje gali būti atnaujintų BIOS versijų.
Daugelis HP svetainėje pateikiamų BIOS naujinimų yra suglaudintuose failuose, vadinamuose
SoftPaq.
Kai kuriuose atsisiuntimo paketuose gali būti failas, pavadintas Readme.txt, kuriame pateikiama
informacija apie failo diegimą ir trikčių šalinimą.
BIOS versijos nustatymas
Jei norite sužinoti, ar išleistuose BIOS naujiniuose yra naujesnė BIOS versija nei šiuo metu įdiegta
jūsų kompiuteryje, jums reikia sužinoti įdiegtos sistemos BIOS versiją.
BIOS versijos informaciją (dar vadinamą ROM data ir Sistemos BIOS) galite pamatyti pradžios
ekrane, įvedę palaikymas, pasirinkę „HP Support Assistant“ programėlę, o tada pasirinkę Sistemos
informacija arba pasinaudoję sąrankos priemone „Setup Utility“ (BIOS).
46
9 skyrius Sąrankos priemonės (BIOS) naudojimas
1.
Paleiskite sąrankos priemonę „Setup Utility“ (BIOS) (žr. „Setup Utility“ (BIOS) paleidimas
46 puslapyje).
2.
Pasirinkite Main (Pagrindinis) ir pasižymėkite BIOS versiją.
3.
Pasirinkite Exit (Išeiti), pasirinkite Exit Discarding Changes (Išeiti neįrašius pakeitimų) ir
vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.
BIOS naujinimo atsisiuntimas
ĮSPĖJIMAS: kad nesugadintumėte kompiuterio arba naujinimą įdiegtumėte sėkmingai, atsisiųskite ir
įdiekite BIOS naujinimą tik tada, kai kompiuteris prijungtas prie patikimo išorinio maitinimo šaltinio
naudojant kintamosios srovės adapterį. Nesisiųskite ir nediekite BIOS naujinimo, kol kompiuteris
veikia naudodamas akumuliatoriaus energiją, yra prijungtas prie pasirinktinio doko įrenginio arba
maitinimo šaltinio. Atsisiųsdami ir diegdami laikykitės toliau pateikiamų nurodymų:
●
Neatjunkite kompiuterio nuo elektros tinklo ištraukdami elektros laidą iš kintamosios srovės lizdo.
●
Neišjunkite kompiuterio ir neinicijuokite miego režimo.
●
Neįdėkite, neišimkite, neprijunkite arba neatjunkite jokių įrenginių, kabelių arba laidų.
PASTABA: jei jūsų kompiuteris prijungtas prie tinklo, prieš diegdami bet kokius programinės įrangos
naujinius, ypač sistemos BIOS naujinius, pasitarkite su tinklo administratoriumi.
1.
Pradžios ekrane įveskite palaikymas ir pasirinkite HP Support Assistant programą.
– arba –
„Windows“ darbalaukyje spustelėkite klaustuko piktogramą, esančią pranešimų srityje, užduočių
juostos dešinėje pusėje.
2.
Spustelėkite Naujiniai ir patobulinimai, o tada – Tikrinti dabar, ar yra HP naujinių.
3.
Norėdami nustatyti kompiuterio duomenis ir pasiekti pageidaujamą atsisiųsti BIOS atnaujinimą,
laikykitės ekrano nurodymų.
4.
Atsisiuntimo srityje atlikite šiuos veiksmus:
a.
Raskite BIOS naujinį, kurio versija naujesnė nei šiuo metu kompiuteryje įdiegtos BIOS
versija. Pažymėkite datą, vardą ir kitą atpažinimo informaciją. Šios informacijos jums gali
prireikti, kad vėliau rastumėte naujinimą, jau atsiųstą į standųjį diską.
b.
Norėdami atsisiųsti pasirinktą atnaujinimą į standųjį diską, laikykitės ekrano nurodymų.
Užsirašykite maršrutą iki vietos standžiajame diske, kur bus atsiųstas BIOS naujinimas.
Jums šio kelio prireiks, kai būsite pasiruošę įdiegti naujinimą.
BIOS diegimo procedūros skiriasi. Atsisiuntę vykdykite visas ekrane rodomas instrukcijas. Jei
nepateikiama jokių nurodymų, atlikite toliau nurodytus veiksmus:
1.
Pradžios ekrane įveskite file (failas), tada pasirinkite File Explorer (Failų naršyklė).
– arba –
„Windows“ darbalaukyje dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite mygtuką Pradėti, tada pasirinkite
Failų naršyklė.
2.
Dukart spustelėkite savo standžiojo disko pavadinimą. Standžiojo disko paskirties vieta
dažniausiai yra vietinis diskas (C:).
3.
Naudodamiesi maršrutu, kurį anksčiau užsirašėte, atidarykite standžiojo disko aplanką, kuriame
laikomas naujinys.
BIOS naujinimas
47
4.
Dukart spustelėkite failą su plėtiniu .exe (pvz., failopavadinimas.exe).
Pradedama diegti BIOS.
5.
Laikykitės ekrano instrukcijų, kad baigtumėte įdiegti.
PASTABA: kai ekrane pranešama apie sėkmingą įdiegimą, galite panaikinti atsisiųstą failą iš
standžiojo disko.
Planšetinio kompiuterio ir klaviatūros sinchronizavimas (tik
tam tikruose modeliuose)
Kai planšetinį kompiuterį prijungiate prie klaviatūros ir jį iš naujo paleidžiate, BIOS patikrina, ar
klaviatūros integruotojo valdiklio programinės aparatinės įrangos nereikia sinchronizuoti. Prireikus
BIOS pradeda sinchronizavimą. Jei sinchronizavimas yra nutrauktas, ekrane 10 sekundžių bus
rodomas pranešimas ir tik po to planšetinis kompiuteris pasileis iš naujo ir bandys dar kartą
sinchronizuoti.
PASTABA: integruotojo valdiklio programinė aparatinė įranga bus sinchronizuojama TIK tuo atveju,
jei planšetinio kompiuterio ar klaviatūros akumuliatorius įkrautas daugiau kaip 50 proc. arba jei jūsų
planšetinis kompiuteris yra prijungtas prie kintamosios srovės šaltinio.
48
9 skyrius Sąrankos priemonės (BIOS) naudojimas
10 „HP PC Hardware Diagnostics“ (UEFI)
naudojimas
„HP PC Hardware Diagnostics“ – tai vieningoji išplečiamoji programinės aparatinės įrangos sąsaja,
kuri leidžia vykdyti diagnostikos tikrinimus ir nustatyti, ar kompiuterio aparatinė įranga veikia tinkamai.
Šis įrankis veikia ne operacinėje sistemoje, kad aparatinės įrangos gedimus būtų galima atskirti nuo
operacinės sistemos ar kitų programinės įrangos komponentų problemų.
Jei norite paleisti „HP PC Hardware Diagnostics“ (UEFI):
1.
Paleiskite sąrankos priemonę „Setup Utility“:
●
Kompiuteriuose arba planšetiniuose kompiuteriuose su klaviatūromis:
▲
●
Įjunkite arba paleiskite kompiuterį iš naujo, greitai paspauskite esc.
Planšetiniuose kompiuteriuose be klaviatūros:
▲
Įjunkite arba iš naujo paleiskite planšetinį kompiuterį, o tada greitai nuspauskite
garsumo mažinimo mygtuką.
– arba –
Įjunkite arba iš naujo paleiskite planšetinį kompiuterį, o tada greitai nuspauskite
„Windows“ mygtuką.
2.
Paspauskite arba bakstelėkite f2.
BIOS ieško diagnostikos įrankių 3 vietose tokia tvarka:
a.
Prijungtoje USB atmintinėje
PASTABA: jei norite atsisiųsti „HP PC Hardware Diagnostics“ (UEFI) įrankį į USB
atmintinę, žr. „HP PC Hardware Diagnostics“ (UEFI) atsisiuntimas į USB įrenginį
49 puslapyje.
3.
b.
Standusis diskas
c.
BIOS
Diagnostikos priemonei atsidarius, klavišais su rodyklėmis pasirinkite diagnostikos patikros,
kurią norite paleisti, tipą ir vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.
PASTABA:
Jei reikia sustabdyti diagnostikos tikrinimą, paspauskite arba bakstelėkite esc.
„HP PC Hardware Diagnostics“ (UEFI) atsisiuntimas į USB
įrenginį
PASTABA:
kalba.
„HP PC Hardware Diagnostics“ (UEFI) atsisiuntimo instrukcijos pateikiamos tik anglų
„HP PC Hardware Diagnostics“ į USB įrenginį galima atsisiųsti dviem būdais:
1 parinktis: „HP PC Diagnostics“ pradžios puslapis – suteikia prieigą prie naujausios UEFI versijos
„HP PC Hardware Diagnostics“ (UEFI) atsisiuntimas į USB įrenginį
49
1.
Eikite į http://hp.com/go/techcenter/pcdiags.
2.
Spustelėkite UEFI atsisiuntimo saitą ir tada pasirinkite Vykdyti.
2 parinktis: Palaikymo ir tvarkyklių puslapiai – čia rasite konkretaus gaminio atsisiuntimų ankstesnėms
ir vėlesnėms versijoms
1.
Eikite į http://www.hp.com.
2.
Žymeklį užveskite ant puslapio viršuje esančio užrašo Support (Palaikymas) ir paspauskite
Download Drivers (Atsisiųsti tvarkyklę).
3.
Teksto laukelyje įveskite produkto pavadinimą, tada spustelėkite Go (Vykdyti).
– arba –
Spustelėkite Find Now (Rasti dabar), kad HP automatiškai aptiktų jūsų produktą.
4.
Pasirinkite kompiuterio modelį, tada pasirinkite naudojamą operacinę sistemą.
5.
Skyriuje „Diagnostic“ (Diagnostika) spustelėkite „HP UEFI Support Environment“ (HP UEFI
palaikymo aplinka).
– arba –
Spustelėkite Download (Atsisiųsti), tada pasirinkite Run (Vykdyti).
50
10 skyrius „HP PC Hardware Diagnostics“ (UEFI) naudojimas
11 Atsarginių kopijų kūrimas ir atkūrimas
Šiame skyriuje pateikiama informacija apie toliau nurodytus procesus. Šiame skyriuje pateikiama
informacija yra taikoma daugeliui modelių.
●
Atkūrimo laikmenos ir atsarginių kopijų kūrimas
●
Jūsų sistemos atkūrimas
Jie reikia daugiau informacijos, žr. „HP Support Assistant“.
▲
Pradžios ekrane įveskite palaikymas ir pasirinkite HP Support Assistant programą.
– arba –
„Windows“ darbalaukyje spustelėkite klaustuko piktogramą, esančią pranešimų srityje, užduočių
juostos dešinėje pusėje.
Atkūrimo laikmenos ir atsarginių kopijų kūrimas
Šie atkūrimo laikmenos ir atsarginių kopijų kūrimo metodai galimi tik tam tikruose modeliuose.
Priklausomai nuo kompiuterio modelio, pasirinkite galimą metodą.
●
Sėkmingai nustatę kompiuterį, naudodami „HP Recovery Manager“ sukurkite HP atkūrimo
laikmeną. Šiuo veiksmu kompiuteryje sukuriama atsarginė „HP Recovery“ skaidinio kopija.
Atsarginę kopiją galima naudoti norint iš naujo įdiegti pirminę operacinę sistemą, jei buvo
sugadintas arba pakeistas standusis diskas. Jei reikia informacijos apie atkūrimo laikmenos
kūrimą, žr. HP atkūrimo laikmenos kūrimas (tik tam tikruose modeliuose) 51 puslapyje. Jei
reikia informacijos apie atkūrimo parinktis, kuriomis galite pasinaudoti per atkūrimo laikmeną, žr.
Kaip atkurti naudojant „HP Recovery Manager“ 53 puslapyje.
●
„Windows“ įrankiais sukurkite sistemos atkūrimo taškus ir sukurkite asmeninės informacijos
atsargines kopijas.
Daugiau informacijos rasite skyriuje „Windows“ įrankių naudojimas 52 puslapyje.
PASTABA: jei saugyklos talpa 32 GB arba mažesnė, „Microsoft“ sistemos atkūrimas
išjungiamas pagal numatytuosius parametrus.
HP atkūrimo laikmenos kūrimas (tik tam tikruose modeliuose)
SVARBU: jei kompiuteryje atkūrimo laikmenos kūrimo parinktis neveikia, galite įsigyti savo sistemai
skirtą atkūrimo laikmeną iš palaikymo tarnybos. Žr. su kompiuteriu pateikiamą lankstinuką Visame
pasaulyje galiojantys telefonų numeriai. Taip pat kontaktinę informaciją galite rasti HP interneto
svetainėje. Apsilankykite svetainėje adresu http://www.hp.com/support, pasirinkite šalį ar regioną ir
vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.
„HP Recovery Manager“ – tai programinė įranga, leisianti sukurti atkūrimo laikmeną, kai sėkmingai
nustatysite savo kompiuterį. HP atkūrimo laikmeną galima naudoti, norint atkurti sistemą, jei
sugadinamas standusis diskas. Atliekant sistemos atkūrimą iš naujo įdiegiama pirminė operacinė
sistema ir gamykloje įdiegta programinė įrangą, tada sukonfigūruojami programų parametrai.
Naudojant „HP Recovery“ laikmeną taip pat galima pritaikyti sistemą pagal savo poreikius arba atkurti
gamyklinį atvaizdą pakeitus standųjį diską.
Atkūrimo laikmenos ir atsarginių kopijų kūrimas
51
●
Galima sukurti tik vieną atkūrimo laikmeną. Su šiomis atkūrimo priemonėmis elkitės atsargiai ir
laikykite jas saugioje vietoje.
●
„HP Recovery Manager“ patikrina kompiuterį ir nustato, kiek vietos medijai reikės saugykloje.
●
Norint kurti atkūrimo diskus, kompiuteris turi turėti optinį diskų įrenginį su DVD įrašymo galimybe.
Turi būti naudojami tik aukštos kokybės DVD-R, DVD+R, DVD-R DL arba DVD+R DL diskai.
Nenaudokite daugkartinio rašymo CD±RW, DVD±RW, dvisluoksnių DVD±RW ir BD-RE
(daugkartinio rašymo „Blu-ray“) diskų; jie nesuderinami su „HP Recovery Manager“ programinę
įranga. Arba galite naudoti tuščią aukštos kokybės USB atmintinę.
●
Jei kompiuteryje nėra integruotojo optinio diskų įrenginio, o jūs pageidaujate sukurti DVD
atkūrimo laikmeną, atkūrimo diskus galite kurti naudodami pasirinktinį išorinį optinį diskų įrenginį
(įsigyjamas atskirai) arba atkūrimo diskų galite įsigyti iš palaikymo tarnybos. Žr. su kompiuteriu
pateikiamą lankstinuką Visame pasaulyje galiojantys telefonų numeriai. Taip pat kontaktinę
informaciją galite rasti HP interneto svetainėje. Apsilankykite svetainėje adresu
http://www.hp.com/support, pasirinkite šalį ar regioną ir vykdykite ekrane pateikiamus
nurodymus. Jei naudojate išorinį optinių diskų įrenginį, jį prie kompiuterio USB prievado turite
prijungti tiesiogiai, o ne prie išorinio įrenginio USB prievado, pavyzdžiui, USB šakotuvo.
●
Prieš pradėdami kurti atkūrimo laikmeną įsitikinkite, kad kompiuteris prijungtas prie kintamosios
srovės šaltinio.
●
Kūrimo procesas gali trukti valandą arba ilgiau. Nepertraukite kūrimo proceso.
●
Jei reikia, programą galite išjungti nesukūrę visų atkūrimo DVD diskų. „HP Recovery Manager“
užbaigs dabartinio DVD įrašymą. Kitą kartą paleidę „Recovery Manager“, būsite paraginti tęsti
atsarginių diskų kūrimą ir bus įrašyti likę diskai.
Jei norite sukurti HP atkūrimo laikmeną:
SVARBU: prieš pradėdami šiuos veiksmus, planšetiniuose kompiuteriuose su nuimama klaviatūra
prijunkite klaviatūrą prie klaviatūros doko (tik tam tikruose modeliuose).
1.
Pradžios ekrane įveskite atkūrimas, tada pasirinkite HP Recovery Manager.
2.
Pasirinkite Recovery Media Creation ir vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.
Jei kada nors reikės atkurti sistemą, skaitykite Kaip atkurti naudojant „HP Recovery Manager“
53 puslapyje.
„Windows“ įrankių naudojimas
Naudodamiesi „Windows“ įrankiais galite kurti sistemos atkūrimo taškus ir asmeninės informacijos
atsargines kopijas.
PASTABA: jei saugyklos talpa 32 GB arba mažesnė, „Microsoft“ sistemos atkūrimas išjungiamas
pagal numatytuosius parametrus.
▲
Pradžios ekrane įveskite pagalba ir pasirinkite Žinynas ir palaikymas.
– arba –
„Windows“ darbalaukyje spustelėkite klaustuko piktogramą, esančią pranešimų srityje, užduočių
juostos dešinėje pusėje.
Daugiau informacijos ir veiksmų rasite priemonėje „Žinynas ir palaikymas“.
52
11 skyrius Atsarginių kopijų kūrimas ir atkūrimas
Atkūrimas
Sistemą atkurti galima keliais būdais. Pasirinkite tą būdą, kuris geriausiai atitinka jūsų situaciją ir
kompetenciją:
SVARBU:
●
ne visuose modeliuose yra visi metodai.
„Windows“ siūlo kelias galimybes atlikti atkūrimą iš atsarginės kopijos, atnaujinti kompiuterį ir
atkurti pradinę kompiuterio būseną. Daugiau informacijos rasite priemonėje „Žinynas ir
palaikymas“.
▲
Pradžios ekrane įveskite palaikymas ir pasirinkite HP Support Assistant programą.
– arba –
„Windows“ darbalaukyje spustelėkite klaustuko piktogramą, esančią pranešimų srityje,
užduočių juostos dešinėje pusėje.
●
Jei reikia pašalinti problemą dėl iš anksto įdiegtos programos ar tvarkyklės, naudokite „HP
Recovery Manager“ priemonės parinktį „Tvarkyklių ir programų pakartotinis diegimas“, kad
įdiegtumėte atskirą programą arba tvarkyklę.
▲
●
Pradžios ekrane įveskite atkūrimas, pasirinkite HP Recovery Manager, Tvarkyklių ir
programų įdiegimas iš naujo, tada vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.
Jei norite nustatyti kompiuterį iš naujo naudodami minimalų atvaizdą, HP atkūrimo skaidinyje
arba HP atkūrimo laikmenoje galite pasirinkti parinktį „HP atkūrimas iš minimalaus atvaizdo“ (tik
tam tikruose modeliuose). Pasirinkus „Sumažintas vaizdo atkūrimas“ parinktį įdiegiamos tik
tvarkyklės ir aparatūrą įjungiančios programos. Kitos sistemos atvaizde esančios programos
pasirenkamos per „HP Recovery Manager“ priemonės parinktį „Tvarkyklių ir programų
pakartotinis diegimas“.
Daugiau informacijos rasite skyriuje Kaip atkurti naudojant „HP Recovery Manager“
53 puslapyje.
●
Jei norite atkurti „Windows“ skaidinio pirminį gamyklinį turinį, HP atkūrimo skaidinyje pasirinkite
sistemos atkūrimo parinktį (tik tam tikruose modeliuose) arba naudokite HP atkūrimo laikmeną.
Daugiau informacijos rasite skyriuje Kaip atkurti naudojant „HP Recovery Manager“
53 puslapyje. Jei dar nesukūrėte atkūrimo laikmeną, žr. HP atkūrimo laikmenos kūrimas (tik
tam tikruose modeliuose) 51 puslapyje.
●
Tam tikruose modeliuose, jei norite atkurti kompiuterio pradinius gamyklinius skaidinius ir turinį
arba jei pakeitėte standųjį diską, galite naudoti HP atkūrimo laikmenos gamyklinių parametrų
atkūrimo parinktį. Daugiau informacijos rasite skyriuje Kaip atkurti naudojant „HP Recovery
Manager“ 53 puslapyje.
●
Tam tikruose modeliuose, jei norite pašalinti atkūrimo skaidinį ir taip atlaisvinti vietos
standžiajame diske, naudokite „HP Recovery Manager“ priemonės parinktį „Pašalinti atkūrimo
skaidinį“.
Daugiau informacijos rasite skyriuje „HP Recovery“ skaidinio šalinimas (tik tam tikruose
modeliuose) 56 puslapyje.
Kaip atkurti naudojant „HP Recovery Manager“
„HP Recovery Manager“ programinė įranga suteikia galimybę atkurti pradinę kompiuterio gamyklinę
būseną naudojant sukurtą arba iš palaikymo tarnybos įsigytą HP atkūrimo laikmeną arba naudojant
HP atkūrimo skaidinį (tik tam tikruose modeliuose). Jei dar nesukūrėte atkūrimo laikmeną, žr. HP
atkūrimo laikmenos kūrimas (tik tam tikruose modeliuose) 51 puslapyje.
Atkūrimas
53
Ką reikia žinoti prieš pradedant
●
„HP Recovery Manager“ atkuria tik tą programinę įrangą, kuri buvo įdiegta gamykloje.
Programinę įrangą, kuri nebuvo pateikta su kompiuteriu, reikės atsisiųsti iš gamintojo svetainės
arba įdiegti iš naujo iš gamintojo pateiktos laikmenos.
SVARBU: „HP Recovery Manager“ funkcija turi būti naudojama kaip paskutinė kompiuterio
problemų sprendimo priemonė.
●
HP atkūrimo laikmeną reikia naudoti tada, kai įvyksta kompiuterio standžiojo disko gedimas. Jei
dar nesukūrėte atkūrimo laikmeną, žr. HP atkūrimo laikmenos kūrimas (tik tam tikruose
modeliuose) 51 puslapyje.
●
Jei norite pasinaudoti parinktimi „Gamyklinių parametrų atkūrimas“, turite naudoti HP atkūrimo
laikmeną. Jei dar nesukūrėte atkūrimo laikmeną, žr. HP atkūrimo laikmenos kūrimas (tik tam
tikruose modeliuose) 51 puslapyje.
●
Jei kompiuteris neleidžia sukurti HP atkūrimo laikmenos arba jei HP atkūrimo laikmena neveikia,
jūsų sistemai skirtą atkūrimo laikmeną galite gauti iš palaikymo tarnybos. Žr. su kompiuteriu
pateikiamą lankstinuką Visame pasaulyje galiojantys telefonų numeriai. Taip pat kontaktinę
informaciją galite rasti HP interneto svetainėje. Apsilankykite svetainėje adresu
http://www.hp.com/support, pasirinkite šalį ar regioną ir vykdykite ekrane pateikiamus
nurodymus.
SVARBU: HP atkūrimo laikmena automatiškai nekuria jūsų asmeninių duomenų atsarginių kopijų.
Prieš kurdami atkūrimo laikmeną sukurkite visų asmeninių duomenų, kuriuos norite išsaugoti,
atsarginę kopiją.
Naudodami „HP Recovery“ laikmeną, galite pasirinkti vieną iš toliau nurodytų atkūrimo parinkčių:
PASTABA: pradėjus atkūrimo procesą rodomos tik tos parinktys, kuriomis galima naudotis jūsų
kompiuteryje.
●
Sistemos atkūrimas – iš naujo įdiegiama pradinė operacinė sistema ir sukonfigūruojami
numatytųjų programų parametrai.
●
„Minimized Image Recovery“ (Minimalaus atvaizdo atkūrimas) – iš naujo įdiegiama operacinė
sistema ir visos su aparatūra susijusios tvarkyklės bei programinė įranga, bet ne kitos
programinės įrangos programos.
●
Gamyklinės būsenos atkūrimas – atkuriama gamyklinė kompiuterio būsena panaikinant visą
informaciją iš standžiojo disko ir iš naujo sukuriant skaidinius. Paskui įdiegia operacinę sistemą ir
programinę įrangą, kuri buvo įdiegta gamintojo.
HP atkūrimo skaidinys (tik tam tikruose modeliuose) suteikia galimybę atlikti sistemos atkūrimą ir
sumažinto vaizdo atkūrimą (tik tam tikruose modeliuose).
„HP Recovery“ skaidinio naudojimas (tik tam tikruose modeliuose)
Naudodami HP atkūrimo skaidinį (tik tam tikruose modeliuose) galite atkurti sistemą arba sumažintą
atvaizdą – nereikia naudoti atkūrimo diskų arba atkūrimo USB „flash“ disko. Šį atkūrimo būdą galite
naudoti, tik jei standusis diskas dar veikia.
Norėdami paleisti „HP Recovery Manager“ iš „HP Recovery“ skaidinio, atlikite toliau nurodytus
veiksmus:
SVARBU: prieš pradėdami šiuos veiksmus, planšetiniuose kompiuteriuose su nuimama klaviatūra
prijunkite klaviatūrą prie klaviatūros doko (tik tam tikruose modeliuose).
54
11 skyrius Atsarginių kopijų kūrimas ir atkūrimas
1.
Pradžios ekrane įveskite atkūrimas, pasirinkite Recovery Manager, tada pasirinkite HP
atkūrimo aplinka.
– arba –
Kraunant kompiuterį paspauskite f11 arba paspauskite ir palaikykite f11 spausdami įjungimo /
išjungimo mygtuką.
2.
Įkrovos parinkčių meniu pasirinkite Trikčių šalinimas.
3.
Pasirinkite Recovery Manager, tada vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.
Atkūrimas naudojant HP atkūrimo laikmeną
Jūs galite naudoti HP atkūrimo laikmeną, kad atkurtumėte pradinę sistemos būseną. Šį būdą galite
naudoti, jei sistemoje nėra HP atkūrimo skaidinio arba standusis diskas veikia netinkamai.
1.
Jei įmanoma, sukurkite visų asmeninių failų atsargines kopijas.
2.
Įdėkite HP atkūrimo laikmeną ir paleiskite kompiuterį iš naujo.
PASTABA: jei iš naujo paleidus kompiuterį „HP Recovery Manager“ neatidaroma automatiškai,
pakeiskite įkrovimo tvarką. Žr. skyrių Kompiuterio įkrovimo tvarkos keitimas 55 puslapyje.
3.
Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.
Kompiuterio įkrovimo tvarkos keitimas
Jei kompiuteris nepaleidžiamas iš naujo „HP Recovery Manager“ priemonėje, galite pakeisti
kompiuterio įkrovimo tvarką, pagal kurią išdėstyti įrenginiai, esantys BIOS, kur kompiuteris ieško
paleidimo informacijos. Jūs galite keisti optinio diskų įrenginio arba USB atmintinės pasirinkimą.
Norėdami pakeisti įkrovimo tvarką:
SVARBU: prieš pradėdami šiuos veiksmus, planšetiniuose kompiuteriuose su nuimama klaviatūra
prijunkite klaviatūrą prie klaviatūros doko (tik tam tikruose modeliuose).
1.
Įdėkite HP atkūrimo laikmeną.
2.
Paleiskite kompiuterio sąranką „Computer Setup“:
Kompiuteriams arba planšetiniams kompiuteriams su prijungtomis klaviatūromis:
▲
Įjunkite arba paleiskite kompiuterį ar planšetinį kompiuterį iš naujo, greitai paspauskite esc,
tada paspauskite f9, kad būtų parodytos įkrovos parinktys.
Kompiuteriams arba planšetiniams kompiuteriams be prijungtų klaviatūrų:
▲
Įjunkite arba iš naujo paleiskite kompiuterį, greitai paspauskite garsumo mažinimo mygtuką,
o tada bakstelėkite f9, kad būtų parodytos įkrovos parinktys.
– arba –
Įjunkite arba iš naujo paleiskite kompiuterį, greitai paspauskite „Windows“ mygtuką, o tada
bakstelėkite f9, kad būtų parodytos įkrovos parinktys.
3.
Pasirinkite optinį diskų įrenginį arba USB „flash“ diską, iš kurio norite atlikti įkrovimą.
4.
Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.
Atkūrimas
55
„HP Recovery“ skaidinio šalinimas (tik tam tikruose modeliuose)
„HP Recovery Manager“ programinė įranga leidžia pašalinti „HP Recovery“ skaidinį ir taip atlaisvinti
vietą standžiajame diske.
SVARBU: pašalinę „HP Recovery“ skaidinį nebegalėsite naudotis „Windows“ atnaujinimo funkcija,
visko pašalinimo „Windows“ parinktimi ir „Windows“ diegimo iš naujo parinktimi. Be to, negalėsite
atlikti sistemos atkūrimo arba minimalaus atvaizdo atkūrimo iš HP atkūrimo skaidinio. Taigi prieš
išimdami atkūrimo skaidinį, sukurkite „HP Recovery“ laikmeną; žr. skyrių HP atkūrimo laikmenos
kūrimas (tik tam tikruose modeliuose) 51 puslapyje.
Atlikite toliau nurodytus veiksmus, kad pašalintumėte „HP Recovery“ skaidinį:
56
1.
Pradžios ekrane įveskite atkūrimas, tada pasirinkite HP Recovery Manager.
2.
Pasirinkite Pašalinti atkūrimo skaidinį, tada vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.
11 skyrius Atsarginių kopijų kūrimas ir atkūrimas
12 Specifikacijos
Įvesties galia
Šiame skyriuje pateikta informacija apie maitinimą pravers, jei vykdami į kitą šalį ketinate pasiimti
kompiuterį.
Kompiuteris veikia naudodamas nuolatinę srovę, kuri tiekiama iš kintamosios arba nuolatinės srovės
šaltinio. Kintamosios srovės šaltinio vardiniai parametrai turi būti 100–240 V, 50–60 Hz. Nors
kompiuteris gali būti maitinamas autonominiu nuolatinės srovės šaltiniu, geriau naudoti bendrovės HP
patvirtintą kintamosios srovės adapterį arba nuolatinės srovės šaltinį, pateiktą su šiuo kompiuteriu.
Kompiuteris gali būti maitinamas nuolatine srove pagal toliau nurodytas specifikacijas. Darbinė
įtampa ir srovė įvairiose platformose skiriasi.
Įvesties galia
Vardinis parametras
Darbinė įtampa ir srovė
19 V esant 2,1 A – 40 W
19,5 V esant 2,31 A – 45 W
19,5 V esant 3,33 A – 65 W
19,5 V esant 4,62 A – 90 W
19,5 V esant 6,15 A – 120 W
19,5 V esant 7,69 A – 150 W
Išorinio HP maitinimo šaltinio nuolatinės
srovės kištukas
PASTABA: šis produktas sukurtas Norvegijos IT maitinimo sistemoms, kurių fazinės įtampos
išvestis neviršija 240 V rms.
PASTABA: kompiuterio darbinė įtampa ir srovė yra nurodytos ant sistemos informacinio lipduko,
esančio kompiuterio apačioje.
Įvesties galia
57
Darbo aplinka
Veiksnys
Metrinė sistema
JAV sistema
Įjungus
nuo 5 iki 35 °C
nuo 41 iki 95 °F
Išjungus
nuo –20 iki 60 °C
nuo -4 iki 140 °F
Įjungus
nuo 10 iki 90 %
nuo 10 iki 90 %
Išjungus
nuo 5 iki 95 %
nuo 5 iki 95 %
Įjungus
nuo -15 iki 3 048 m
nuo –50 iki 10 000 ft
Išjungus
nuo -15 m iki 12 192 m
nuo -50 iki 40 000 ft
Temperatūra
Santykinis drėgnis (be kondensacijos)
Didžiausias aukštis (nehermetiškas)
58
12 skyrius Specifikacijos
13 Elektrostatinė iškrova
Elektrostatinė iškrova yra statinės elektros išskyrimas susilietus dviem objektams, pvz., smūgis, kurį
patiriate, kai eidami per kilimą paliečiate metalinę durų rankeną.
Statinės elektros iškrova iš pirštų ar kitų elektrostatinių laidininkų gali sugadinti elektroninius
komponentus. Kad nesugadintumėte kompiuterio, diskų įrenginio arba neprarastumėte informacijos,
laikykitės šių atsargumo priemonių.
●
Jei išėmimo ar įdėjimo instrukcijose nurodoma kompiuterį atjungti nuo maitinimo šaltinio, pirma
įsitikinkite, kad jis tinkamai įžemintas.
●
Kol būsite pasirengę komponentus montuoti, laikykite juos savo pakuotėse, saugančiose nuo
elektrostatinio krūvio.
●
Stenkitės neliesti kaiščių, laidų ir kontūrų. Kuo mažiau lieskite elektroninius komponentus.
●
Naudokite nemagnetinius įrankius.
●
Prieš imdami komponentus rankomis, pašalinkite elektrostatinį krūvį paliesdami nedažytą
metalinį paviršių.
●
Išmontavę kokį nors komponentą, įdėkite jį į pakuotę, saugančią nuo elektrostatinio krūvio.
59
Rodyklė
Simboliai/skaitmenys
„Beats Audio Control Panel“ 20
„Beats Audio“ 20
„Beats Audio“ spartusis klavišas
20
„Bluetooth“ įrenginys 14, 16
„Bluetooth“ lipdukas 13
„Bluetooth“ skyrius, atpažinimas
6
„DisplayPort“
atpažinimas 6
prijungimas 23
„HP PC Hardware Diagnostics“
(UEFI)
atsisiuntimas 49
„HP Recovery Manager“
įkrovimo problemų
sprendimas 55
paleidimas 54
„HP Recovery“ laikmena
kūrimas 51
„HP Recovery“ skaidinys
atjungimas 56
atkūrimas 54
„HP Triple Bass Reflex“ žemųjų
dažnių garsiakalbis,
atpažinimas 7
„Miracast“ 24
„Windows“
sistemos atkūrimo taškas 51,
52
„Windows“ įrankiai
naudojimas 52
„Windows“ klavišas, atpažinimas
10
„Windows“ programėlių klavišas,
atpažinimas 10
„Windows“ slaptažodžiai 41
„Wireless Assistant“, programinė
įranga 14
A
akumuliatoriaus energija 31
akumuliatoriaus fiksatorius,
atpažinimas 6
60
Rodyklė
akumuliatoriaus laikymas 33
akumuliatoriaus skyrius,
atpažinimas 6
akumuliatoriaus temperatūra 33
akumuliatoriaus užraktas,
atpažinimas 6
akumuliatorius
energijos taupymas 32
gamykloje užsandarinta 31
informacijos ieškojimas 32
išsikrovimas 32
ką daryti, kai akumuliatoriuje
lieka mažai energijos 33
keičiamasis 31
laikymas 33
utilizavimas 34
angos
apsauginis kabelis 8
atminties kortelių skaitytuvas
7
SIM 9
antivirusinė programinė įranga,
naudojimas 43
apačia 13
apsauginio kabelio anga,
atpažinimas 8
apsauginis kabelis, tvirtinimas 45
atkurti
parinktys 53
atkūrimas
diskai 52, 55
laikmena 55
naudojant HP atkūrimo
laikmeną 52
palaikomi diskai 52
paleidimas 54
sistema 53
USB atmintinė 55
„HP Recovery Manager“ 53
atkūrimo laikmena
kūrimas 51
kūrimas naudojant „HP
Recovery Manager“ 52
atkūrimo skaidinys
atjungimas 56
atminties kortelė, atpažinimas
atminties kortelių skaitytuvas,
atpažinimas 7
atsarginės kopijos 51
ausinės su mikrofonu,
prijungimas 20
ausinės, prijungimas 19
7
B
belaidis tinklas (WLAN)
įmonės WLAN ryšys 15
prisijungimas 15
veikimo diapazonas 16
viešasis WLAN ryšys 15
belaidis tinklas, apsauga 44
belaidžio ryšio lemputė 14
belaidžio ryšio mygtukas 14
belaidžio ryšio valdikliai
mygtukas 14
operacinė sistema 14
„Wireless Assistant“,
programinė įranga 14
belaidžių įrenginių lemputė 10
belaidžių įrenginių sertifikavimo
lipdukas 13
BIOS
atnaujinimas 46
naujinimo atsisiuntimas 47
sąrankos priemonės „Setup
Utility“ paleidimas 46
versijos nustatymas 46
D
darbo aplinka 58
dešinioji valdymo zona,
atpažinimas 8
didelės raiškos įrenginiai,
prijungimas 21, 23, 24
didžiųjų raidžių fiksavimo lemputė,
atpažinimas 6
diegimas
svarbūs saugos naujiniai 44
disko defragmentavimo
programinė įranga 37
disko valymo programinė įranga
37
doko jungtis, atpažinimas 6
E
elektrostatinė iškrova 59
energija
kintamoji srovė 34
energijos matuoklis, naudojimas
31
energijos vartojimo parametrai,
naudojimas 31
F
fiksatoriai
akumuliatoriaus atlaisvinimas
6
techninės priežiūros durelių
atlaisvinimas 9
G
garsiakalbiai
atpažinimas 9
prijungimas 19
garso išjungimo lemputė,
atpažinimas 7
garso išvesties (ausinių) / garso
įvesties (mikrofono) lizdas,
atpažinimas 6
garso išvesties (ausinių) lizdas,
atpažinimas 5
garso įvesties (mikrofono) lizdas,
atpažinimas 5
H
HDMI prievadas
atpažinimas 7
prijungimas 21
HDMI, garso konfigūravimas
HP atkūrimo laikmena
atkūrimas 55
HP ištekliai 2
HP programėlių parduotuvė,
apsilankymas 1
22
I
informacija apie akumuliatorių,
ieškojimas 32
integruotoji skaitmenų klaviatūra,
atpažinimas 7
interneto kamera
atpažinimas 10
naudojimas 19
interneto kameros lemputė,
atpažinimas 10
interneto saugos programinės
įrangos naudojimas 43
išjungimas 35
išorinio monitoriaus prievadas 21
išorinio monitoriaus prievadas,
atpažinimas 6
išorinis kintamosios srovės šaltinis,
naudojimas 34
įdiegimas
pasirinktinis apsauginis
kabelis 45
įjungimo / išjungimo mygtukas
atpažinimas 7
įkrovimo tvarka
keitimas 55
įmonės WLAN ryšys 15
įvesties galia 57
J
jungtis, maitinimo 8
Jutiklinė planšetė
naudojimas 25
Jutiklinė planšetė, mygtukai 7, 8
jutiklinės planšetės ir jutiklinio
ekrano bakstelėjimo gestas 25
jutiklinės planšetės ir jutiklinio
ekrano braukimo nuo kairiojo
krašto gestas 27
jutiklinės planšetės ir jutiklinio
ekrano braukimo nuo krašto
gestas 27
jutiklinės planšetės ir jutiklinio
ekrano braukimo nuo viršutinio ir
apatinio krašto gestas 27
Jutiklinės planšetės ir jutiklinio
ekrano gestai
bakstelėjimas 25
braukimas nuo dešiniojo
krašto 27
braukimas nuo kairiojo krašto
27
braukimas nuo viršutinio ir
apatinio krašto 27
slinkimas dviem pirštais 26
spustelėjimas dviem pirštais
26
suspaudimas (mastelio
keitimas) dviem pirštais 26
jutiklinės planšetės ir jutiklinio
ekrano slinkimo dviem pirštais
gestas 26
jutiklinės planšetės ir jutiklinio
ekrano spustelėjimo dviem
pirštais gestas 26
jutiklinės planšetės ir jutiklinio
ekrano suspaudimo (mastelio
keitimo) dviem pirštais gestas
26
jutiklinės planšetės lemputė,
atpažinimas 9
jutiklinės planšetės naudojimas
25
jutiklinės planšetės zona,
atpažinimas 9
jutiklinio ekrano gestas, slinkimas
vienu pirštu 28
jutiklinio ekrano slinkimo vienu
pirštu gestas 28
K
kaip valyti kompiuterį 38
kairioji valdymo zona,
atpažinimas 7
keliavimas su kompiuteriu 13, 39
kelionė su kompiuteriu 33
Kintamosios srovės adapterio
lemputė, atpažinimas 5
kintamosios srovės adapterio
patikra 35
kintamosios srovės adapteris,
patikra 35
klaviatūra ir pelė, naudojimas 28
klaviatūros ir pelės naudojimas
28
klavišai
esc 6
fn 7
lėktuvo režimas 5, 12
skaitmenų fiksavimas 7
veiksmas 5
„Windows“ 10
„Windows“ programėlės 10
klavišas fn, atpažinimas 7
klavišas „esc“, atpažinimas 6
Rodyklė
61
klavišas „num lock“, atpažinimas
7
kompiuterio gabenimas 39
kompiuterio išjungimas 35
kompiuterio priežiūra 38
kompiuteris, kelionė 33
komponentai 5
Kraunamasis USB 3.0 prievadas
(maitinamas), atpažinimas 9
kur ieškoti informacijos
aparatūra 4
programinė įranga 4
L
lemputės
belaidis 10
didžiųjų raidžių fiksavimas 6
garso išjungimas 7
interneto kamera 10
Jutiklinė planšetė 9
kintamosios srovės adapteris
5
maitinimas 8
RJ-45 (tinklo) būsena 8
standusis diskas 7
lėktuvo režimo klavišas 5, 12
lipdukai
belaidžių įrenginių
sertifikavimas 13
serijos numeris 13
techninė priežiūra 13
teisinė informacija 13
WLAN 13
„Bluetooth“ 13
„Microsoft“ autentiškumo
sertifikatas 13
lizdai
garso išvesties (ausinių) / garso
įvesties (mikrofono) 6
garso išvestis (ausinės) 5
garso įvestis (mikrofonas) 5
RJ-45 (tinklas) 8
tinklas 8
M
maitinimas
akumuliatoriaus 31
maitinimo jungtis, atpažinimas 8
maitinimo lemputės, atpažinimas
8
62
Rodyklė
medijos bendrinimas 18
miego arba sulaikytosios
veiksenos režimo inicijavimas
29
miego režimas
nutraukimas 29
paleidimas 29
mikrofonas, prijungimas 20
minimalaus atvaizdo atkūrimas
54
minimalus atvaizdas, kūrimas 53
mygtukai
dešinysis jutiklinės planšetės
8
energija 7
kairysis jutiklinės planšetės 7
N
naudojimas, išorinis kintamosios
srovės šaltinis 34
O
optinis diskų įrenginys,
atpažinimas 7
P
palaikomi diskai, atkūrimas 52
papildomo akumuliatoriaus jungtis,
atpažinimas 5
pelė, išorinė
nuostatų nustatymas 25
pirštų atspaudai, registravimas
43
pirštų atspaudų skaitytuvas
atpažinimas 6
naudojimas 43
pradinės sistemos būsenos
atkūrimas 53
Pradžia 1
prievadai
HDMI 7, 21, 23
išorinis monitorius 6, 21
Kraunamasis USB 3.0
(maitinamas) 9
USB 2.0 9
USB 2.0 kraunamasis
(maitinamas) 9
USB 3.0 9
VGA 21
„DisplayPort“ 6
„Miracast“ 24
priežiūra
disko defragmentavimo
programa 37
disko valymo programa 37
programų ir tvarkyklių
naujinimas 37
prisijungimas prie WLAN 15
produkto pavadinimas ir numeris,
kompiuteris 13
programinė įranga
disko defragmentavimo
programa 37
disko valymo programa 37
programinės įrangos ir informacijos
atsarginių kopijų kūrimas 44
programinės įrangos naujiniai,
diegimas 44
programų ir tvarkyklių
naujinimas 37
R
rekomendacijos 1
RJ-45 (tinklo) būsenos lemputės,
atpažinimas 8
RJ-45 (tinklo) lizdas,
atpažinimas 8
S
Sąrankos priemonė „Setup Utility“
(BIOS) slaptažodžiai 42
serijos numeris 13
serijos numeris, kompiuteris 13
SIM anga, atpažinimas 9
sistemos atkūrimas 53
sistemos atkūrimo taškas
kūrimas 52
sistemos atkūrimo taškas,
kūrimas 51
sistemos neveiksnumas 35
skyrius, akumuliatorius 6
slaptažodžiai
sąrankos priemonė „Setup
Utility“ (BIOS) 42
„Windows“ 41
slaptažodžio apsaugos
nustatymas pabundant 30
slaptažodžių naudojimas 41
standžiojo disko lemputė,
atpažinimas 7
Sulaikytoji veiksena
nutraukimas 30
paleidimas 30
Sulaikytosios veiksenos ir miego
režimas
paleidimas 29
susipažinimas su kompiuteriu 4
svarbūs saugos naujiniai,
diegimas 44
W
WLAN antenos, atpažinimas 10
WLAN įrenginys 13
WLAN lipdukas 13
WWAN antenos, atpažinimas 10
WWAN įrenginys 16
T
techninės priežiūros dangtelio
fiksatorius 9
techninės priežiūros dangtelis,
atpažinimas 8
techninės priežiūros lipdukai, jų
vieta 13
teisinė informacija
belaidžių įrenginių sertifikavimo
lipdukai 13
lipdukas su teisine
informacija 13
temperatūra 33
tinklo lizdas, atpažinimas 8
U
USB 2.0 kraunamasis
(maitinamas) prievadas,
atpažinimas 9
USB 2.0 prievadas, atpažinimas
9
USB 3.0 prievadas, atpažinimas
9
užkardos programinė įranga 44
V
vaizdo funkcijos 20
valdymo zona
dešinysis 8
kairė 7
veiksmų klavišai 11
atpažinimas 5
ventiliacijos angos, atpažinimas
10
VGA prievadas, prijungimas 21
vidiniai mikrofonai, atpažinimas 7
vidinis ekrano jungiklis,
atpažinimas 7
viešasis WLAN ryšys 15
Rodyklė
63
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising