HP | Stream Notebook - 14-z051ng (ENERGY STAR) | HP Stream x360 - 11-p010ns (with DataPass) Посібник користувача

HP Stream x360 - 11-p010ns (with DataPass) Посібник користувача
Посібник користувача
© Hewlett-Packard Development Company,
L.P., 2014.
Bluetooth є торговельною маркою, яка
належить відповідному власнику й
використовується компанією HewlettPackard згідно з ліцензією. Intel є
торговельною маркою корпорації Intel у
США й інших країнах. Microsoft і Windows
є зареєстрованими в США торговельними
марками групи компаній Microsoft.
Відомості, що містяться в цьому
документі, можуть бути змінені без
попередження. Єдині гарантії на вироби
та послуги HP викладені в недвозначних
гарантійних заявах, які супроводжують
такі вироби та послуги. Будь-яка
інформація, що тут міститься, не може
тлумачитися як предмет додаткової
гарантії. HP не несе відповідальності за
технічні або редакційні помилки чи
пропуски, що тут містяться.
Перше видання: серпень 2014 р.
Номер документа: 765879-BD1
Зауваження щодо продукту
У цьому посібнику описано функції, які
підтримуються в більшості моделей. На
вашому комп’ютері деякі функції можуть
бути недоступні.
Перелік доступних функцій залежить від
версії Windows. Щоб мати змогу
використовувати всі функції ОС Windows,
вам, можливо, знадобиться оновити
апаратне та програмне забезпечення або
драйвери комп’ютера. Докладніші
відомості див. на веб-сайті
http://www.microsoft.com.
Щоб ознайомитися з останньою версією
посібника користувача, перейдіть на сайт
http://www.hp.com/support і виберіть свою
країну. Відкрийте розділ Драйверы и
загружаемые материалы (Драйвери та
матеріали для завантаження) і
дотримуйтеся вказівок на екрані.
Умови використання програмного
забезпечення
Установлюючи, копіюючи, завантажуючи
або в інший спосіб використовуючи будьякий програмний продукт, попередньо
інстальований на цьому комп’ютері, ви
погоджуєтеся з умовами ліцензійної
угоди з кінцевим користувачем (EULA)
компанії HP. Якщо ви не приймаєте
умови ліцензії, то зобов’язані повернути
невикористаний продукт (апаратне та
програмне забезпечення) протягом 14
днів для повного відшкодування
відповідно до політики відшкодування,
визначеної продавцем.
Щоб отримати докладнішу інформацію
чи подати запит на повне відшкодування
сплачених за комп’ютер коштів,
зверніться до продавця.
Зауваження щодо умов безпечної експлуатації
УВАГА! Щоб зменшити ймовірність отримання теплових травм або перегрівання комп’ютера,
не тримайте комп’ютер безпосередньо на колінах і не закривайте його повітрозабірники.
Використовуйте комп’ютер лише на твердій рівній поверхні. Стежте, щоб інші тверді поверхні,
наприклад розташований поруч додатковий принтер, або м’які поверхні, наприклад подушки,
килими чи одяг, не перекривали повітряний потік. Також не допускайте, щоб адаптер змінного
струму контактував під час роботи зі шкірою або м’якою поверхнею, такою як подушка, килим
чи одяг. Поверхні комп’ютера й адаптера змінного струму, доступні користувачеві,
відповідають температурним нормам, визначеним міжнародними стандартами безпеки
устаткування інформаційних технологій (IEC 60950).
iii
iv
Зауваження щодо умов безпечної експлуатації
Налаштування конфігурації процесора (лише в деяких моделях)
ВАЖЛИВО. Деякі моделі комп’ютерів працюють на базі процесора Intel® Atom® E3800 і
операційної системи Windows®. У налаштуванні конфігурації процесора (msconfig.exe) саме цих
моделей не змінюйте кількість процесорів із 4 або 2 на 1. Інакше комп’ютер не завантажиться.
Щоб відновити початкові налаштування, доведеться виконувати скидання до заводських
параметрів.
v
vi
Налаштування конфігурації процесора (лише в деяких моделях)
Зміст
1 Правильний початок роботи ........................................................................................................................ 1
Перехід до HP Apps Store .................................................................................................................. 1
Найефективніші методи роботи ........................................................................................................ 1
Додаткові ресурси HP ........................................................................................................................ 2
2 Знайомство з комп’ютером .......................................................................................................................... 4
Інформація про апаратне забезпечення ........................................................................................... 4
Інформація про програмне забезпечення ......................................................................................... 4
Визначення компонентів .................................................................................................................... 5
Використання клавіш операцій ........................................................................................................ 12
Ярлики ............................................................................................................................................... 13
3 Підключення до мережі .............................................................................................................................. 15
Підключення до бездротової мережі .............................................................................................. 15
Використання засобів керування бездротовим доступом ............................................. 15
Кнопка бездротового доступу ......................................................................... 16
Інструменти керування операційної системи ................................................ 16
Підключення до мережі WLAN ....................................................................................... 16
Використання мобільного широкосмугового зв’язку HP (лише в деяких моделях) ... 17
Використання бездротових пристроїв Bluetooth (лише в деяких моделях) ................. 18
Підключення до бездротової мережі (лише в деяких моделях) ................................................... 18
Спільне використання даних і дисків, а також доступ до програмного забезпечення ............... 19
Обмін медіафайлами та даними через домашню групову мережу (лише в деяких моделях) ... 19
4 Використання розважальних функцій ...................................................................................................... 21
Використання веб-камери (лише в деяких моделях) ..................................................................... 21
Використання аудіофункцій ............................................................................................................. 21
Підключення динаміків .................................................................................................... 21
Підключення навушників ................................................................................................. 21
Підключення мікрофона .................................................................................................. 22
Підключення дротових навушників ................................................................................. 22
Використання Beats Audio (лише в деяких моделях) .................................................... 22
Доступ до панелі керування Beats Audio ....................................................... 22
Увімкнення та вимкнення Beats Audio ........................................................... 22
Використання відео .......................................................................................................................... 22
vii
Підключення відеопристроїв за допомогою кабелю VGA (лише в деяких
моделях) ........................................................................................................................... 23
Підключення відеопристроїв за допомогою кабелю HDMI (лише в деяких
моделях) ........................................................................................................................... 24
Налаштування аудіофункції HDMI .................................................................. 24
Підключення цифрових пристроїв відображення за допомогою кабелю
DisplayPort (лише в деяких моделях) ............................................................................. 25
Підключення бездротових дисплеїв, сумісних із Miracast (лише в деяких
моделях) ........................................................................................................................... 26
5 Переміщення екраном ................................................................................................................................ 27
Використання сенсорної панелі та жестів на сенсорному екрані ................................................. 27
Дотик ................................................................................................................................. 27
Прокручування двома пальцями ..................................................................................... 27
Масштабування двома пальцями ..................................................................................... 28
Дотик двома пальцями .................................................................................................... 28
Жест проведення від правого краю ................................................................................ 29
Жест проведення від лівого краю ................................................................................... 29
Жест проведення від верхнього та нижнього країв ...................................................... 29
Проведення одним пальцем (лише на сенсорному екрані) .......................................... 30
Використання клавіатури й додаткової миші ................................................................................. 30
6 Керування живленням ................................................................................................................................ 31
Активація режимів очікування й глибокого сну та вихід із них .................................................... 31
Перехід у сплячий режим і вихід із нього вручну ......................................................... 31
Перехід у режим глибокого сну та вихід із нього вручну (лише в деяких
моделях) ........................................................................................................................... 32
Установлення захисту пароля на вихід із режиму очікування та глибокого сну ........ 33
Використання індикатора й параметрів живлення ........................................................................ 33
Живлення від батареї ....................................................................................................................... 34
Батарея із заводською пломбою (лише в деяких моделях) .......................................... 34
Замінювана користувачем батарея (лише в деяких моделях) ...................................... 34
Пошук інформації про батарею ....................................................................................... 35
Збереження заряду батареї ............................................................................................. 35
Вирішення проблеми низького рівня заряду батареї .................................................... 36
Вирішення проблеми низького рівня заряду батареї, якщо доступне
зовнішнє джерело живлення .......................................................................... 36
Вирішення проблеми низького рівня заряду батареї за умови
відсутності джерела живлення ....................................................................... 36
Вирішення проблеми низького рівня заряду, якщо неможливо вийти з
режиму глибокого сну ..................................................................................... 36
viii
Зберігання замінної батареї (лише в деяких моделях) ................................................. 36
Утилізація замінної батареї (лише в деяких моделях) .................................................. 37
Живлення від джерела змінного струму ........................................................................................ 37
Вирішення проблем із живленням .................................................................................. 38
Завершення роботи (вимкнення) комп’ютера ................................................................................ 38
7 Технічне обслуговування комп’ютера ..................................................................................................... 40
Покращення продуктивності ............................................................................................................ 40
Використання програми дефрагментації диска ............................................................. 40
Використання програми очищення диска ...................................................................... 40
Оновлення програм і драйверів ...................................................................................................... 41
Очищення комп’ютера ...................................................................................................................... 41
Процедури очищення ....................................................................................................... 41
Очищення дисплея .......................................................................................... 42
Очищення бічних панелей і кришки ............................................................... 42
Очищення сенсорної панелі, клавіатури чи миші (лише в деяких
моделях) ........................................................................................................... 42
Подорожування та перевезення ...................................................................................................... 42
8 Захист комп’ютера й інформації ............................................................................................................... 44
Використання паролів ...................................................................................................................... 44
Установлення паролів в ОС Windows .............................................................................. 44
Установлення паролів для утиліти Setup Utility (BIOS) ................................................. 45
Використання пристрою для читання відбитків пальців (лише в деяких моделях) .................... 45
Використання засобів інтернет-безпеки ......................................................................................... 46
Використання антивірусного програмного забезпечення ............................................. 46
Використання програмного забезпечення брандмауера ............................................... 46
Інсталяція оновлень програмного забезпечення ........................................................................... 47
Інсталяція важливих оновлень безпеки .......................................................................................... 47
Захист бездротової мережі .............................................................................................................. 47
Створення резервної копії програмного забезпечення та даних .................................................. 47
Використання замка додаткового кабелю безпеки ........................................................................ 47
9 Використання утиліти Setup Utility (BIOS) ................................................................................................. 49
Запуск утиліти Setup Utility (Інсталятор) (BIOS) ............................................................................. 49
Оновлення BIOS ................................................................................................................................ 49
Визначення версії BIOS ................................................................................................... 49
Завантаження оновлення BIOS ....................................................................................... 50
ix
10 Використання HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) ................................................................................. 52
Завантаження HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) на пристрій USB ........................................... 52
11 Резервне копіювання, відновлення та повернення .............................................................................. 54
Створення резервних копій і дисків відновлення (лише в деяких моделях) ............................... 54
Створення носія відновлення HP (лише в деяких моделях) ......................................... 54
Використання засобів Windows ....................................................................................... 55
Відновлення (лише в деяких моделях) ........................................................................................... 56
Відновлення за допомогою HP Recovery Manager (лише в деяких моделях) ............. 56
Що потрібно знати ........................................................................................... 57
Використання розділу відновлення HP (лише в деяких моделях) ............... 57
Використання носія HP Recovery для відновлення ...................................... 58
Змінення порядку завантаження комп’ютера ............................................... 58
12 Технічні характеристики .......................................................................................................................... 59
Вхідне живлення ............................................................................................................................... 59
Умови експлуатації ........................................................................................................................... 60
13 Електростатичний розряд ........................................................................................................................ 61
Покажчик ........................................................................................................................................................... 62
x
1
Правильний початок роботи
Цей комп’ютер — багатофункціональний інструмент, створений, щоб дати вам більше
можливостей для роботи та розваг. Ознайомтеся з цим розділом, щоб дізнатися про
найефективніші методи роботи після налаштування комп’ютера, а також про те, де знайти
додаткові ресурси HP.
Перехід до HP Apps Store
В HP Apps Store ви знайдете багато популярних ігор, застосунків для розваг і музики, програм
для підвищення ефективності роботи та для продуктів HP, які можна завантажити просто на
початковий екран. Серед цих пропозицій є також програми та вміст, призначені для певних
країн і регіонів, і ця добірка постійно оновлюється. Рекомендуємо вам регулярно перевіряти,
які новинки з’являються в HP Apps Store.
ВАЖЛИВО.
Щоб перейти до HP Apps Store, необхідно підключитися до Інтернету.
Щоб переглянути й завантажити застосунок, виконайте наведені нижче дії.
1.
На початковому екрані виберіть застосунок Store.
2.
Потім виберіть HP Picks, щоб побачити всі доступні програми.
ПРИМІТКА.
3.
До HP Picks є доступ лише в деяких країнах.
Виберіть програму, яку ви хочете завантажити, і дотримуйтеся вказівок на екрані. Після
завантаження програма з’явиться на екрані "Все приложения" ("Усі застосунки").
Найефективніші методи роботи
Після налаштування та реєстрації комп’ютера, рекомендуємо виконати наведені нижче дії, щоб
скористатися всіма перевагами пристрою.
●
Створіть резервні копії даних жорсткого диска на носії відновлення. Див. розділ Резервне
копіювання, відновлення та повернення на сторінці 54.
●
Підключіться до дротової або бездротової мережі, якщо ще не зробили цього. Додаткові
відомості див. у розділі Підключення до мережі на сторінці 15.
●
Ознайомтеся з апаратним або програмним забезпеченням. Додаткові відомості див. у
розділах Знайомство з комп’ютером на сторінці 4 та Використання розважальних
функцій на сторінці 21.
●
Придбайте або оновіть антивірусну програму. Див. розділ Використання антивірусного
програмного забезпечення на сторінці 46.
Перехід до HP Apps Store
1
Додаткові ресурси HP
А в наведеній нижче таблиці ви знайдете відомості про ресурси з описом продукту,
практичними порадами, інструкціями та іншою корисною інформацією.
Ресурс
Зміст
Вказівки з налаштування
●
Огляд процесу налаштування та функцій комп’ютера
Довідка та технічна підтримка
●
Низка інструкцій і порад з усунення несправностей
Служба підтримки в усьому світі
●
Інтерактивний чат зі спеціалістом компанії HP
Щоб отримати підтримку вашою мовою, перейдіть
на сторінку http://welcome.hp.com/country/us/en/
wwcontact_us.html.
●
Номери телефону служби підтримки
●
Адреси центрів обслуговування HP
Посібник із техніки безпеки та забезпечення
зручності користування
●
Належне налаштування робочої станції
●
Рекомендації щодо положення тіла та робочих звичок, які
допоможуть забезпечити максимальний комфорт і
зменшити ризик отримання травм
●
Інформація з техніки безпеки під час роботи з механічним
і електричним обладнанням
●
Важлива нормативна інформація, зокрема щодо належної
утилізації батареї
Перехід до розділу довідки та технічної підтримки
▲
На початковому екрані введіть справка
(довідка), після чого у вікні пошуку виберіть
Справка и поддержка (Довідка та технічна
підтримка). Відомості про підтримку
користувачів у США див. на веб-сторінці
http://www.hp.com/go/contactHP. Відомості про
підтримку користувачів у всьому світі див. на
веб-сторінці http://welcome.hp.com/
country/us/en/wwcontact_us.html.
Щоб відкрити цей посібник, виконайте наведені
нижче дії.
1.
На початковому екрані введіть support і
виберіть програму HP Support Assistant.
— або —
На робочому столі Windows клацніть
піктограму зі знаком питання в області
сповіщень праворуч на панелі завдань.
2.
Відкрийте Мой компьютер (Мій комп’ютер) і
виберіть елемент Посібники користувача.
— або —
Перейдіть за посиланням http://www.hp.com/ergo.
Зауваження щодо дотримання законодавства,
правил техніки безпеки й охорони довкілля
Щоб отримати доступ до цього документа,
виконайте наведені нижче дії.
1.
На початковому екрані введіть support і
виберіть програму HP Support Assistant.
— або —
На робочому столі Windows клацніть
піктограму зі знаком питання в області
сповіщень праворуч на панелі завдань.
2.
2
Відкрийте Мой компьютер (Мій комп’ютер) і
виберіть елемент Посібники користувача.
Розділ 1 Правильний початок роботи
Ресурс
Зміст
Обмежена гарантія*
●
Щоб отримати доступ до цього документа,
виконайте наведені нижче дії.
1.
Інформація про гарантію, що стосується виключно цього
комп’ютера
На початковому екрані введіть support і
виберіть програму HP Support Assistant.
— або —
На робочому столі Windows клацніть
піктограму зі знаком питання в області
сповіщень праворуч на панелі завдань.
2.
Відкрийте Мой компьютер (Мій комп’ютер) і
виберіть елемент Гарантия и службы
(Гарантія та обслуговування).
— або —
Перейдіть за посиланням http://www.hp.com/go/
orderdocuments.
*Умови обмеженої гарантії HP, застосовної до продукту, наведено в посібниках користувача на комп’ютері та/чи на
компакт- або DVD-дисках, які входять у комплект постачання. У деяких країнах/регіонах комплект постачання може
включати друковану версію обмеженої гарантії HP. Користувачі з країн/регіонів, для яких не передбачено друкованої
версії гарантії, можуть подати запит на її отримання на сайті http://www.hp.com/go/orderdocuments або надіслати
листа на одну з наведених нижче адрес.
●
Північна Америка: Hewlett-Packard, MS POD, 11311 Chinden Blvd, Boise, ID 83714, USA (США)
●
Європа, Близький Схід, Африка: Hewlett-Packard, POD, Via G. Di Vittorio, 9, 20063, Cernusco s/Naviglio (MI), Italy
(Італія)
●
Азіатсько-Тихоокеанський регіон: Hewlett-Packard, POD, P.O. Box 200, Alexandra Post Office, Singapore 911507
(Сінгапур)
Надсилаючи запит на отримання друкованої версії гарантії, необхідно зазначити номер продукту, гарантійний термін
(указано на ярлику із серійним номером), ім’я та поштову адресу.
ВАЖЛИВО. Продукт HP НЕ МОЖНА повернути, надіславши його на вказані вище адреси. Відомості про підтримку
користувачів у США наведено на веб-сайті http://www.hp.com/go/contactHP. Відомості про підтримку користувачів в
усьому світі наведено на веб-сайті http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html.
Додаткові ресурси HP
3
2
Знайомство з комп’ютером
Інформація про апаратне забезпечення
Щоб дізнатися, яким апаратним забезпеченням оснащено ваш комп’ютер, виконайте наведені
нижче дії.
1.
На початковому екрані введіть панель управления (панель керування), після чого
виберіть Панель управления (Панель керування).
— або —
На робочому столі Windows клацніть правою кнопкою миші кнопку Пуск, після чого
виберіть Панель управления (Панель керування).
2.
Натисніть Система и безопасность (Система й безпека), виберіть Система, а потім
натисніть у стовпці ліворуч Диспетчер устройств (Диспетчер пристроїв).
У списку відображатимуться всі пристрої, установлені на комп’ютері.
Щоб знайти відомості про апаратні компоненти системи та номер версії BIOS, натисніть Fn
+Esc (тільки на деяких моделях).
Інформація про програмне забезпечення
Щоб переглянути список програмного забезпечення, інстальованого на комп’ютері, виконайте
наведені нижче дії.
▲
На початковому екрані натисніть стрілку вниз у нижньому лівому куті.
— або —
На робочому столі Windows клацніть правою кнопкою миші кнопку Пуск, після чого
виберіть Программы и функции (Програми та функції).
4
Розділ 2 Знайомство з комп’ютером
Визначення компонентів
Залежно від моделі комп’ютер може бути оснащено одним із наведених нижче компонентів.
Щоб переглянути, якими компонентами оснащено вашу модель комп’ютера, див. брошуру
Вказівки з налаштування, що входить у комплект постачання.
Компонент
Опис
Індикатор адаптера змінного струму
●
Світиться: адаптер змінного струму підключено,
батарею заряджено.
●
Не світиться: комп’ютер живиться від батареї.
— або —
●
Світиться білим: комп’ютер підключено до
зовнішнього джерела живлення, рівень заряду
батареї 90–99%.
●
Світиться жовтим: комп’ютер підключено до
зовнішнього джерела живлення, рівень заряду
батареї 0–90%.
●
Блимає жовтим: батарея — єдине доступне джерело
живлення, і рівень її заряду низький. Коли заряд
батареї досягає критичного рівня, її індикатор
починає часто блимати.
●
Не світиться: батарею повністю заряджено.
Рознім додаткової батареї
Використовується для підключення додаткової батареї.
Клавіші операцій
Виконують системні функції, що використовуються
найчастіше.
ПРИМІТКА. На деяких моделях клавіша операцій F5
вмикає та вимикає клавіатуру з підсвічуванням (або
просто "підсвічування клавіатури").
Клавіша режиму "У літаку" (також
називається "кнопка бездротового
зв’язку")
Увімкнення або вимкнення режиму "У літаку".
Гніздо аудіовходу (мікрофон)
Підключення навушників із мікрофоном, стерео- або
монофонічного мікрофона.
Гніздо аудіовиходу (навушники)
Використовується для підключення додаткових активних
стереодинаміків, навушників, міні-навушників, гарнітури
або телевізійного аудіокабелю.
ПРИМІТКА. Для установлення бездротового з’єднання
потрібно налаштувати бездротову мережу.
Визначення компонентів
5
Компонент
Опис
УВАГА! Щоб не зашкодити слуху, зменшуйте рівень
гучності перед використанням навушників, мінінавушників або гарнітури. Додаткову інформацію з
технічної безпеки див. у розділі Зауваження щодо
дотримання законодавства, правил техніки безпеки й
охорони довкілля.
Щоб отримати доступ до цього документа, виконайте
наведені нижче дії.
▲
На початковому екрані введіть support і виберіть
програму HP Support Assistant.
— або —
На робочому столі Windows клацніть піктограму зі
знаком питання в області сповіщень праворуч на
панелі завдань.
ПРИМІТКА. Якщо до гнізда навушників підключено
пристрій, динаміки комп’ютера вимикаються.
Гніздо аудіовиходу (навушники)/гніздо
аудіовходу (мікрофон)
Використовується для підключення додаткових активних
стереодинаміків, навушників, міні-навушників, гарнітури
або телевізійного аудіокабелю. Також використовується
для підключення додаткових навушників із мікрофоном.
До цього гнізда не можна підключати звичайні
мікрофони.
УВАГА! Щоб зменшити ризик травмування,
відрегулюйте рівень гучності, перш ніж підключати
навушники, міні-навушники або гарнітуру. Додаткову
інформацію з технічної безпеки див. у розділі
Зауваження щодо дотримання законодавства, правил
техніки безпеки й охорони довкілля.
Щоб отримати доступ до цього документа, виконайте
наведені нижче дії.
▲
На початковому екрані введіть support і виберіть
програму HP Support Assistant.
— або —
На робочому столі Windows клацніть піктограму зі
знаком питання в області сповіщень праворуч на
панелі завдань.
ПРИМІТКА. Якщо до гнізда для навушників підключено
пристрій, динаміки комп’ютера вимикаються.
ПРИМІТКА. Кабель пристрою повинен мати 4контактний рознім, який підтримує сигнали аудіовиходу
(навушники) і аудіовходу (мікрофон).
6
Відділення для батареї
Містить батарею.
Замок батареї
Блокує батарею у відділенні.
Фіксатор батареї
Слугує для вивільнення батареї.
Розділ 2 Знайомство з комп’ютером
Компонент
Опис
Відділення Bluetooth®
Містить пристрій Bluetooth.
Індикатор Caps lock
Світиться: активовано режим Caps lock, у якому
вводяться лише великі літери.
Порт DisplayPort
Призначений для підключення додаткового цифрового
пристрою відображення, наприклад високоякісного
монітора або проектора.
Гніздо підключення
Призначений для приєднання до пристрою для
підключення (не входить у комплект)
Клавіша Esc
Якщо натиснути одночасно з клавішею Fn, відображає
відомості про систему.
Порт зовнішнього монітора
Підключення зовнішнього монітора або проектора VGA.
Пристрій для читання відбитків пальців
Дає змогу входити в операційну систему Windows за
допомогою зчитування відбитків пальців замість
введення паролю.
Клавіша Fn
Застосовується для виконання функцій системи, які
найчастіше використовуються, якщо застосовується в
поєднанні із клавішею Esc або B з клавішею пробілу
(тільки на деяких моделях).
Індикатор жорсткого диска
●
Блимає білим: жорсткий диск використовується.
●
Світиться жовтим: головку жорсткого диска
тимчасово запарковано програмою HP 3D
DriveGuard.
Порт HDMI
Використовується для підключення додаткового аудіоабо відеопристрою, наприклад телевізора з високою
чіткістю зображення, будь-якого сумісного цифрового
чи аудіокомпонента або високошвидкісного пристрою
HDMI.
Сабвуфер HP Triple Bass Reflex
Слугує для відтворення чистого звуку басів.
Вбудована цифрова клавіатура
Якщо ввімкнуто Num Lock, цифрову клавіатуру можна
використовувати як зовнішню.
Внутрішній перемикач дисплея
Вимкнення дисплея й активація режиму сну, якщо
дисплей закрито, але живлення ввімкнено.
ПРИМІТКА.
видно.
Ззовні внутрішній перемикач дисплея не
Внутрішні мікрофони
Записування звуку.
Ліва зона керування
Рельєфна область, яка дає змогу виконувати додаткові
жести.
Ліва кнопка сенсорної панелі
Виконує функції лівої кнопки зовнішньої миші.
Пристрій для читання карток пам’яті
Використовується для роботи з додатковими картками
пам’яті, за допомогою яких можна зберігати
інформацію, керувати нею й надавати до неї доступ.
Щоб вставити картку, виконайте наведені нижче дії.
Визначення компонентів
7
Компонент
Опис
▲
Тримайте картку лицьовим боком угору, щоб
розніми були спрямовані до відповідного гнізда, а
потім вставте її у гніздо й натисніть, щоб картка
стала на місце.
Щоб вийняти картку, виконайте наведені нижче дії.
Індикатор вимкнення гучності
▲
Натисніть картку, щоб вона висунулася з отвору.
●
Світиться жовтим: звук комп’ютера вимкнено.
●
Не світиться: звук комп’ютера ввімкнено.
Клавіша Num Lock
Використовується для перемикання між навігаційними
та цифровими функціями вбудованої цифрової
клавіатури.
Пристрій для читання оптичних дисків
Залежно від моделі комп’ютер може лише читати або
читати й записувати оптичні диски.
ПРИМІТКА. Щоб отримати відомості про сумісність
дисків, перейдіть на веб-сторінку довідки та технічної
підтримки (див. Додаткові ресурси HP на сторінці 2).
Дотримуючись інструкцій на екрані, укажіть модель
комп’ютера. Відкрийте розділ Драйверы и
загружаемые материалы (Драйвери та матеріали для
завантаження) і дотримуйтеся вказівок на екрані.
Кнопка живлення
●
Якщо комп’ютер вимкнено, натисніть цю кнопку,
щоб увімкнути його.
●
Якщо комп’ютер увімкнено, швидко натисніть і
відпустіть цю кнопку, щоб перевести його в режим
сну.
●
Якщо комп’ютер перебуває в режимі очікування,
натисніть і швидко відпустіть цю кнопку, щоб вийти
з нього.
●
Якщо комп’ютер перебуває в режимі сну, натисніть
і швидко відпустіть цю кнопку, щоб вийти з нього.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Натиснення й утримування кнопки
живлення призведе до втрати незбережених даних.
Якщо комп’ютер не відповідає, а процедура завершення
роботи Windows не дає результатів, для вимкнення
комп’ютера натисніть кнопку живлення й утримуйте її
принаймні 5 секунд.
Додаткові відомості про налаштування параметрів
живлення див. у відповідному розділі.
▲
На початковому екрані введіть питание
(живлення), натисніть Параметры питания и
спящего режима (Настройки живлення та режиму
сну), а потім виберіть зі списку застосунків
Завершение работы и спящий режим (Живлення
та режим сну).
— або —
На робочому столі Windows клацніть правою
кнопкою миші кнопку Пуск, а потім виберіть
Параметры электропитания (Параметри
живлення).
8
Розділ 2 Знайомство з комп’ютером
Компонент
Опис
Рознім живлення
Підключення адаптера змінного струму.
Індикатор живлення
●
Світиться: комп’ютер увімкнено.
●
Блимає: комп’ютер перебуває в режимі сну — стані
енергозбереження. Пристрій вимикає живлення
дисплея й інших компонентів.
●
Не світиться: комп’ютер вимкнено або він
перебуває у сплячому режимі. Сплячий режим — це
стан енергозбереження, у якому споживається її
найменша кількість.
Права зона керування
Рельєфна область, яка дає змогу виконувати додаткові
жести.
Права кнопка сенсорної панелі
Виконує функції правої кнопки зовнішньої миші.
Гніздо RJ-45 (мережа)/індикатори стану
Використовується для підключення мережного кабелю.
Гніздо кабелю безпеки
●
Світиться білим: підключення до мережі
установлено.
●
Світиться жовтим: передача даних.
Підключення до комп’ютера додаткового кабелю
безпеки.
ПРИМІТКА. Кабель безпеки служить як застережний
засіб, проте він не завжди може захистити комп’ютер
від неналежного використання чи крадіжки.
Кришка відділення для обслуговування
Закриває відділення з жорстким диском, гніздами для
бездротового модуля LAN (WLAN), модуля WWAN, а
також модулів пам’яті.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Щоб запобігти зависанню системи,
замінюйте модуль бездротового зв’язку лише на
модуль, який дозволено використовувати в комп’ютерах
відповідними державними органами, що регулюють
застосування бездротових пристроїв у вашій країні чи
регіоні. Якщо після заміни модуля з’являється
попередження, вийміть його для відновлення роботи
комп’ютера, а потім зверніться до служби підтримки,
дотримуючись вказівок із розділу довідки та підтримки.
▲
На початковому екрані введіть справка (довідка) і
виберіть Справка и поддержка (Довідка та
технічна підтримка).
— або —
На робочому столі Windows клацніть піктограму зі
знаком питання в області сповіщень праворуч на
панелі завдань.
Засувка відкривання кришки відділення
для обслуговування
Дає змогу відкрити кришку відділення для
обслуговування.
Гніздо SIM
Призначене для підключення SIM-картки для
бездротового зв’язку. розташоване у відділенні для
батареї.
Динаміки
Відтворюють звук.
Визначення компонентів
9
Компонент
Опис
Індикатор сенсорної панелі
Світиться: сенсорну панель вимкнено.
Зона сенсорної панелі
Розпізнає рухи пальців для переміщення вказівника та
вибору елементів на екрані.
ПРИМІТКА. Сенсорна панель підтримує ще один спосіб
керування: проведення пальцем від краю.
Зарядний порт USB 2.0 (із живленням)
Призначений для підключення додаткових USBпристроїв, наприклад клавіатури, миші, зовнішнього
диска, принтера, сканера чи USB-концентратора.
Стандартні порти USB не дають змоги заряджати будьякі пристрої USB. Заряджання також може
здійснюватися зі зниженим струмом. Для заряджання
деяких пристроїв USB потрібне живлення, тому
підключати їх необхідно до порту із живленням.
ПРИМІТКА. Такі порти USB можна використовувати
для заряджання деяких моделей мобільних телефонів і
MP3-програвачів, навіть якщо комп’ютер вимкнуто.
Порт USB 2.0
Призначений для підключення додаткових USBпристроїв, наприклад клавіатури, миші, зовнішнього
диска, принтера, сканера чи USB-концентратора.
Зарядний порт USB 3.0 (із живленням)
Призначений для підключення додаткових USBпристроїв, наприклад клавіатури, миші, зовнішнього
диска, принтера, сканера чи USB-концентратора.
Стандартні порти USB не дають змоги заряджати будьякі пристрої USB. Заряджання також може
здійснюватися зі зниженим струмом. Для заряджання
деяких пристроїв USB потрібне живлення, тому
підключати їх необхідно до порту із живленням.
ПРИМІТКА. Такі порти USB можна використовувати
для заряджання деяких моделей мобільних телефонів і
MP3-програвачів, навіть якщо комп’ютер вимкнуто.
Порт USB 3.0
Призначений для підключення додаткових USBпристроїв, наприклад клавіатури, миші, зовнішнього
диска, принтера, сканера чи USB-концентратора.
Вентиляційні отвори
Дають змогу потоку повітря охолоджувати внутрішні
компоненти.
ПРИМІТКА. Вентилятор комп’ютера автоматично
запускається для охолодження внутрішніх компонентів і
запобігає їх перегріванню. Кількість вентиляційних
отворів може відрізнятися залежно від моделі
комп’ютера. Періодичне ввімкнення та вимкнення
внутрішнього вентилятора під час роботи комп’ютера —
це нормальне явище.
Веб-камера
Використовується для записування відео та створення
фотографій. Деякі моделі також дають змогу проводити
відеоконференції та спілкуватись онлайн за допомогою
потокового відео.
Щоб скористатися веб-камерою, виконайте наведені
нижче дії.
▲
10
Розділ 2 Знайомство з комп’ютером
На початковому екрані введіть камера, після чого
виберіть зі списку програм Камера.
Компонент
Опис
— або —
Щоб знайти програмне забезпечення веб-камери,
на робочому столі Windows натисніть кнопку Пуск
виберіть Все программы (Усі програми).
Індикатор веб-камери
Світиться: веб-камера використовується.
Клавіша застосунків Windows
Відображення списку команд для вибраного об’єкта.
Клавіша Windows
З відкритої програми чи робочого столу Windows
повертає до початкового екрана.
ПРИМІТКА. При повторному натисканні клавіші
Windows відбувається перехід до попереднього екрана.
Індикатор бездротового зв’язку
Світиться: увімкнуто вбудований бездротовий пристрій,
наприклад WLAN і/або Bluetooth®.
ПРИМІТКА. На деяких моделях індикатор
бездротового зв’язку світиться жовтим, коли всі
бездротові пристрої вимкнено.
Антени WLAN
Надсилають й отримують сигнали бездротового зв’язку
для обміну даними в мережах WLAN.
ПРИМІТКА. Ззовні комп’ютера антени не видно. Для
найкращої якості передавання не закривайте
перешкодами область навколо антен. Нормативна
інформація стосовно бездротового зв’язку міститься в
розділі Зауваження щодо дотримання законодавства,
правил техніки безпеки й охорони довкілля, який
відповідає вашій країні чи регіону.
Щоб отримати доступ до цього документа, виконайте
наведені нижче дії.
▲
На початковому екрані введіть support і виберіть
програму HP Support Assistant.
— або —
На робочому столі Windows клацніть піктограму зі
знаком питання в області сповіщень праворуч на
панелі завдань.
Антени WWAN
Надсилають й отримують сигнали бездротового зв’язку
для обміну даними в мережах WWAN.
Визначення компонентів
11
Компонент
Опис
ПРИМІТКА. Ззовні комп’ютера антени не видно. Для
найкращої якості передавання не закривайте
перешкодами область навколо антен. Нормативна
інформація стосовно бездротового зв’язку міститься в
розділі Зауваження щодо дотримання законодавства,
правил техніки безпеки й охорони довкілля, який
відповідає вашій країні чи регіону.
Щоб отримати доступ до цього документа, виконайте
наведені нижче дії.
▲
На початковому екрані введіть support і виберіть
програму HP Support Assistant.
— або —
На робочому столі Windows клацніть піктограму зі
знаком питання в області сповіщень праворуч на
панелі завдань.
Використання клавіш операцій
Залежно від моделі комп’ютер може бути оснащено функціональними клавішами, опис яких
наведено нижче.
Клавіші операцій виконують відповідні їм функції. Піктограма на кожній із клавіш свідчить при
виконувану клавішею функцію.
Щоб застосувати функцію, призначену клавіші операцій, натисніть і утримуйте цю клавішу.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Вносячи зміни в налаштування утиліти Setup Utility (BIOS), будьте вкрай
обережні. Помилки можуть призвести до несправності комп’ютера.
ПРИМІТКА. Роботу клавіш операцій увімкнуто в заводських налаштуваннях. Цю функцію
можна вимкнути в утиліті Setup Utility (BIOS). Додаткові відомості можна знайти в розділі
довідки та підтримки.
Щоб виконати дію після того, як відповідну клавішу операцій було вимкнено, натисніть клавішу
Fn разом із відповідною клавішею операцій.
Значок
Опис
Відкриває розділ "Довідка та підтримка", у якому міститься інформація про операційну систему
Windows і комп’ютер, а також відповіді на запитання, посібники й оновлення для комп’ютера.
У розділі довідки та підтримки також містяться інструменти автоматичного усунення
несправностей і відомості про те, як зв’язатися зі службою підтримки.
Під час утримання цієї клавіші яскравість екрана поступово зменшується.
Під час утримання цієї клавіші яскравість екрана поступово збільшується.
Перемикання зображення екрана між пристроями відображення, підключеними до системи.
Наприклад, якщо до комп’ютера під’єднано монітор, послідовно натискайте цю клавішу, щоб
переключати зображення екрана між дисплеєм комп’ютера, монітором і обома пристроями
одночасно.
12
Розділ 2 Знайомство з комп’ютером
Значок
Опис
Вмикає та вимикає клавіатуру з підсвічуванням (або просто "підсвічування клавіатури").
ПРИМІТКА.
Щоб заощадити заряд батареї, вимикайте цю функцію.
Відтворення попередньої звукової доріжки на аудіокомпакт-диску або попереднього розділу на
DVD- чи BD-диску.
Відтворення, призупинення або відновлення відтворення аудіокомпакт-, DVD- або BD-диска.
Відтворення наступної звукової доріжки на аудіокомпакт-диску або наступного розділу на DVDчи BD-диску.
Припинення відтворення аудіо- або відеофайлів із компакт-диска, DVD- чи BD-диска.
Під час утримання цієї клавіші гучність динаміка поступово зменшуватиметься.
Під час утримання цієї клавіші гучність динаміка поступово збільшуватиметься.
Вимкнення або ввімкнення звуку динаміків.
Увімкнення або вимкнення бездротового зв’язку.
ПРИМІТКА.
мережу.
Для установлення бездротового з’єднання потрібно налаштувати бездротову
Увімкнення або вимкнення режиму "У літаку".
ПРИМІТКА.
Клавіша режиму "У літаку" також називається "кнопка бездротового зв’язку".
ПРИМІТКА.
мережу.
Для установлення бездротового з’єднання потрібно налаштувати бездротову
Ярлики
Прикріплені до комп’ютера ярлики містять інформацію, яка може знадобитися під час усунення
несправностей системи або закордонної подорожі.
ВАЖЛИВО. Ярлики, описані в цьому розділі, можна знайти в таких місцях: на нижній панелі
комп’ютера, всередині відділення для батареї, під знімною кришкою відділення для
обслуговування або на задній панелі дисплея.
●
Сервісний ярлик містить важливі ідентифікаційні дані комп’ютера. Під час звернення до
служби підтримки у вас можуть запитати серійний номер, номер продукту та номер
моделі. Знайдіть ці номери, перш ніж звертатися до служби підтримки.
Нижче зображено приклади сервісних ярликів. Див. ілюстрацію, що найбільше відповідає
вигляду ярлика на вашому комп’ютері.
Ярлики
13
Компонент
●
(1)
Серійний номер
(2)
Номер продукту
(3)
Гарантійний термін
(4)
Номер моделі (лише в деяких моделях)
На ярлику сертифіката відповідності Microsoft® (у деяких комп’ютерах, випущених раніше
за моделі з Windows 8) зазначено ключ продукту Windows. Цей ключ може знадобитися під
час оновлення системи чи виправлення неполадок. На платформах HP з попередньо
установленою операційною системою Windows 8 чи Windows 8.x ярлика немає. Замість
нього установлено цифровий ключ продукту.
ПРИМІТКА. Цей цифровий ключ продукту автоматично розпізнається й активується
операційною системою Microsoft на ОС Windows 8 чи Windows 8.x, повторно установленій
за допомогою схвалених HP способів відновлення.
14
●
Ярлик із регулятивною інформацією містить нормативну інформацію про комп’ютер.
●
Ярлики сертифікації бездротового обладнання містять інформацію про додаткові
бездротові пристрої, а також позначки про схвалення для певних країн, у яких
затверджено використання цих пристроїв.
Розділ 2 Знайомство з комп’ютером
3
Підключення до мережі
Комп’ютер може супроводжувати вас у будь-якій подорожі. Але ви можете вивчати світ і
отримувати доступ до інформації з мільйонів веб-сайтів навіть удома за допомогою
комп’ютера, підключеного до дротової або бездротової мережі. Цей розділ допоможе вам
дізнатись, як налагодити зв’язок зі світом.
Підключення до бездротової мережі
Цей комп’ютер може бути обладнано одним або кількома наведеними нижче бездротовими
пристроями.
●
Пристрій WLAN: з’єднує комп’ютер із бездротовими локальними мережами (також
відомими як мережі Wi-Fi, бездротові локальні мережі або WLAN) у корпоративних офісах,
удома та в громадських місцях, зокрема в аеропортах, ресторанах, кав’ярнях, готелях і
університетах. У мережі WLAN мобільний бездротовий пристрій комп’ютера обмінюється
даними з бездротовим маршрутизатором або бездротовою точкою доступу.
●
Модуль мобільного широкосмугового зв’язку HP: забезпечує доступ через бездротові
глобальні мережі (WWAN) на території більшої площі. Оператори мобільного зв’язку
установлюють базові станції (які схожі на вежі мобільного телефонного зв’язку),
створюючи географічно розгалужену мережу, що надає покриття у всій області, регіоні чи
навіть цілій країні.
●
Пристрій Bluetooth: створює персональну мережу (PAN) для підключення до інших
Bluetooth-сумісних пристроїв, таких як комп’ютери, телефони, принтери, навушники,
динаміки та камери. У мережі PAN кожен пристрій безпосередньо обмінюється даними з
іншими пристроями, які мають бути розміщені відносно близько один від одного зазвичай
у радіусі 10 метрів.
Щоб отримати додаткову інформацію щодо технології бездротового зв’язку, Інтернету та
роботи в мережі, див. інформацію та посилання на веб-сайті, що в розділі довідки та
підтримки.
▲
На початковому екрані введіть справка (довідка) і виберіть Справка и поддержка
(Довідка та технічна підтримка).
— або —
На робочому столі Windows клацніть піктограму зі знаком питання в області сповіщень
праворуч на панелі завдань.
Використання засобів керування бездротовим доступом
Бездротовими пристроями комп’ютера можна керувати за допомогою зазначених засобів.
●
Кнопка або клавіша бездротового доступу (також клавіша режиму "У літаку") (у цьому
розділі згадується як "кнопка бездротового доступу")
●
Інструменти керування операційної системи
Підключення до бездротової мережі
15
Кнопка бездротового доступу
Комп’ютер обладнано кнопкою бездротового доступу, одним або кількома бездротовими
пристроями та одним чи двома індикаторами бездротового зв’язку (лише в деяких моделях).
Усі пристрої ввімкнено за промовчанням. Якщо комп'ютер оснащено індикатором бездротового
доступу, то він світиться (світиться білим), коли комп’ютер увімкнено.
Індикатор бездротового доступу вказує на загальний стан живлення всіх бездротових
пристроїв, а не кожного окремо. Якщо індикатор бездротового доступу світиться білим,
принаймні один бездротовий пристрій увімкнено. Якщо індикатор бездротового доступу не
світиться, усі бездротові пристрої вимкнено.
ПРИМІТКА. На деяких моделях індикатор бездротового доступу світиться жовтим, коли всі
бездротові пристрої вимкнено.
Оскільки бездротові пристрої активовано на заводі, можна одночасно вмикати або вимикати їх
за допомогою кнопки бездротового доступу.
Інструменти керування операційної системи
У розділі "Центр мережних підключень і спільного доступу" можна налаштовувати підключення
чи мережу, здійснювати підключення до неї, виконувати діагностику, а також вирішувати
проблеми з мережею.
Щоб скористатись елементами керування операційної системи, виконайте наведені нижче дії.
1.
На початковому екрані введіть панель управления (панель керування), після чого
виберіть Панель управления (Панель керування).
— або —
На робочому столі Windows клацніть правою кнопкою миші кнопку Пуск, після чого
виберіть Панель управления (Панель керування).
2.
Виберіть Сеть и Интернет (Мережа й Інтернет), після чого натисніть Центр управления
сетями и общим доступом (Центр мережних підключень і спільного доступу).
Додаткову інформацію див. у розділі довідки та технічної підтримки.
▲
На початковому екрані введіть справка (довідка) і виберіть Справка и поддержка
(Довідка та технічна підтримка).
— або —
На робочому столі Windows клацніть піктограму зі знаком питання в області сповіщень
праворуч на панелі завдань.
Підключення до мережі WLAN
Для підключення до мережі WLAN виконайте наведені нижче дії.
1.
Переконайтеся, що модуль WLAN увімкнено. На деяких моделях індикатор бездротового
доступу світитиметься білим, якщо пристрій увімкнено. Якщо індикатор бездротового
доступу вимкнено, натисніть кнопку бездротового доступу.
ПРИМІТКА. На деяких моделях індикатор бездротового доступу світиться жовтим, якщо
всі бездротові пристрої вимкнено.
2.
16
На початковому екрані або на робочому столі Windows наведіть курсор миші на правий
верхній або нижній кут, щоб відобразити ключові кнопки.
Розділ 3 Підключення до мережі
3.
Виберіть Параметры (Настройки), після чого натисніть значок стану мережі.
4.
Виберіть свою мережу WLAN зі списку.
5.
Натисніть кнопку Подключиться (Підключитися).
Якщо це захищена мережа WLAN, потрібно ввести код безпеки. Введіть код і натисніть
Далее (Далі), щоб завершити підключення.
ПРИМІТКА. Якщо мережі WLAN не вказані, це може означати, що ви перебуваєте поза
зоною дії бездротового маршрутизатора або точки доступу.
ПРИМІТКА. Якщо мережа WLAN, до якої потрібно підключитися, не відображається,
клацніть правою кнопкою миші на робочому столі Windows піктограму стану мережі, а
потім виберіть Открыть Центр управления сетями и общим доступом (Відкрити Центр
мережних підключень і спільного доступу). Натисніть Создание и настройка нового
подключения или сети (Настроїти нове підключення або мережу). З’явиться список
параметрів, за допомогою якого можна буде вручну вибрати потрібну мережу й
підключитися до неї або створити нове підключення.
6.
Дотримуйтеся вказівок на екрані, щоб установити підключення.
Установивши підключення, розмістіть вказівник миші на піктограмі стану мережі в області
сповіщень (у правому куті на панелі завдань), щоб перевірити назву та стан підключення.
ПРИМІТКА. Функціональний діапазон (наскільки далеко передаються сигнали бездротового
зв’язку) залежить від реалізації WLAN, бездротового маршрутизатора та впливу інших
електронних пристроїв або структурних перешкод, таких як стіни й підлога.
Використання мобільного широкосмугового зв’язку HP (лише в деяких
моделях)
Модуль мобільного широкосмугового зв’язку HP дає змогу комп’ютеру використовувати
бездротові мережі з широким радіусом дії (WWAN) для отримання розширеного доступу до
Інтернету в порівнянні з бездротовими мережами (WLAN). Для використання мобільного
широкосмугового модуля HP потрібен постачальник мережних послуг (оператор мобільної
мережі), який у більшості випадків є оператором стільникової телефонної мережі. Покриття
мобільного широкосмугового зв’язку HP співпадає з голосовим покриттям стільникового
зв’язку.
Використовуючи послуги оператора мобільної мережі, мобільний широкосмуговий зв’язок HP
забезпечує підключення до Інтернету, можливість надсилати листи електронною поштою чи
підключатися до корпоративної мережі, коли ви перебуваєте в дорозі чи поза межами дії точок
доступу Wi-Fi.
Для активації служби мобільного широкосмугового підключення може знадобитися
ідентифікатор IMEI і/або номер MEID модуля мобільного широкосмугового зв’язку HP.Серійний
номер надруковано на наклейці всередині відділення для батареї комп’ютера.
Деякі оператори мереж мобільного зв’язку вимагають використання модуля SIM. Модуль SIM
містить основну інформацію, таку як PIN (особистий ідентифікаційний номер), а також
відомості про мережу. Деякі комп’ютери постачаються із SIM-карткою, установленою у
відділенні для батареї. Якщо модуль SIM не установлено, він може надаватися з документацією
щодо мобільного широкосмугового зв’язку HP для комп’ютера або окремо вашим оператором
мобільної мережі.
Підключення до бездротової мережі
17
Інформацію про мобільний широкосмуговий зв’язок HP й активацію служби з потрібним
оператором мобільної мережі див. у документації щодо модуля мобільного широкосмугового
зв’язку HP для комп’ютера.
Використання бездротових пристроїв Bluetooth (лише в деяких
моделях)
Пристрій Bluetooth забезпечує бездротовий зв’язок ближньої дії, що замінює фізичні кабельні
підключення, за допомогою яких традиційно з’єднують наведені нижче електронні пристрої.
●
Комп’ютери (настільні й портативні)
●
Телефони (стільникові, бездротові, смартфони)
●
Пристрої обробки зображень (принтер, камера)
●
Аудіопристрої (динаміки, навушники)
●
Миша
●
Зовнішня цифрова клавіатура
Пристрої Bluetooth забезпечують однорангові з’єднання, що дає змогу налаштовувати
персональну мережу (PAN), яка складається з пристроїв Bluetooth. Щоб отримати відомості про
настроювання й використання пристроїв Bluetooth, див. довідку програмного забезпечення
Bluetooth.
Підключення до бездротової мережі (лише в деяких
моделях)
Підключення до локальної мережі LAN використовується для підключення комп’ютера до
маршрутизатора вдома (замість бездротового підключення) або до існуючої мережі в офісі.
Для підключення до локальної мережі (LAN) потрібен 8-контактний кабель RJ-45 (мережний) і
мережне гніздо на комп’ютері.
Щоб здійснити підключення мережного кабелю, виконайте наведені нижче дії.
1.
18
Під’єднайте мережний кабель до мережного гнізда (1) на комп’ютері.
Розділ 3 Підключення до мережі
2.
Під’єднайте інший кінець мережного кабелю до мережного настінного гнізда (2) або
маршрутизатора.
ПРИМІТКА. Якщо мережний кабель оснащено схемою зменшення шумів (3), яка запобігає
виникненню перешкод від телевізійного та радіосигналу, розташуйте кінець кабелю у
напрямку до комп’ютера.
Спільне використання даних і дисків, а також доступ до
програмного забезпечення
Якщо ваш комп’ютер підключено до мережі, для вас буде доступна не лише та інформація, що
зберігається на жорсткому диску. Комп’ютери, підключені до мережі, можуть обмінюватися
даними й програмами.
Щоб отримати додаткові відомості про спільний доступ до файлів, папок або дисків, див.
інформацію в розділі довідки та технічної підтримки.
▲
На початковому екрані введіть справка (довідка) і виберіть Справка и поддержка
(Довідка та технічна підтримка).
— або —
На робочому столі Windows клацніть піктограму зі знаком питання в області сповіщень
праворуч на панелі завдань.
ПРИМІТКА. Проте якщо диск, захищений від копіювання, наприклад DVD з фільмом або грою,
його вмістом не можна поділитися з іншими.
Обмін медіафайлами та даними через домашню
групову мережу (лише в деяких моделях)
Використовуйте програмне забезпечення sMedio 360 (лише в деяких моделях) для обміну
медіафайлами та даними між пристроями в домашній груповій мережі. Перш ніж
використовувати sMedio 360, переконайтеся, що комп’ютери та мобільні пристрої входять до
однієї домашньої мережі. Окрім того, у налаштуваннях пристроїв має бути ввімкнено функцію
обміну мультимедійними файлами.
Спільне використання даних і дисків, а також доступ до програмного забезпечення
19
ПРИМІТКА. Щоб отримати додаткові відомості про те, як увімкнути обмін мультимедіа носії
на додаткових пристроях, див. інструкції виробника пристрою.
1.
Щоб налаштувати домашню групову мережу, виконайте наведені нижче дії.
▲
2.
20
На початковому екрані виберіть програму sMedio 360, після чого натисніть
Руководства (Посібники).
Щоб увімкнути обмін мультимедійними файлами на комп’ютері, виконайте наведені
нижче дії.
а.
На початковому екрані або на робочому столі Windows наведіть курсор миші на
правий верхній або нижній кут, щоб відобразити ключові кнопки.
б.
Виберіть Параметры (Настройки), після чого натисніть значок стану мережі.
в.
Правою кнопкою миші натисніть мережу, до якої установлено підключення, а потім
установіть прапорець біля параметра обміну даними.
Розділ 3 Підключення до мережі
4
Використання розважальних функцій
Використовуйте комп’ютер HP у якості центру розваг: спілкуйтесь через веб-камеру, слухайте
та впорядковуйте музику та завантажуйте й переглядайте фільми. Або, щоб надати комп’ютеру
ще більше розважальних можливостей, підключайте зовнішні пристрої, такі як динаміки,
навушники, монітор, проектор, телевізор, та, в деяких моделях, пристрої високої чіткості.
Використання веб-камери (лише в деяких моделях)
Комп’ютер обладнано вбудованою веб-камерою для записування відео та знімання фотографій.
Деякі моделі також дають змогу проводити відеоконференції та спілкуватись онлайн за
допомогою потокового відео.
▲
Щоб увімкнути веб-камеру, на початковому екрані введіть камера, після чого виберіть зі
списку застосунків Камера.
Щоб отримати інформацію щодо використання веб-камери, перейдіть до розділу довідки та
підтримки.
▲
На початковому екрані введіть справка (довідка) і виберіть Справка и поддержка
(Довідка та технічна підтримка).
— або —
На робочому столі Windows клацніть піктограму зі знаком питання в області сповіщень
праворуч на панелі завдань.
Використання аудіофункцій
На цьому комп’ютері та на моделях, які оснащено пристроями для читання оптичних дисків,
можна прослуховувати музичні компакт-диски, завантажувати та прослуховувати музику,
передавати аудіовміст з мережі (зокрема радіо), робити звукозаписи чи поєднувати звук та
відео для створення мультимедійного вмісту. Щоб отримати більшу насолоду від
прослуховування, підключіть зовнішні аудіопристрої, такі як динаміки чи навушники.
Підключення динаміків
До комп’ютера можна підключити дротові динаміки, під’єднавши їх до порту USB (або
аудіовиходу) на комп’ютері чи док-станції.
Щоб підключити бездротові динаміки до комп’ютера, дотримуйтеся вказівок виробника. Щоб
підключити до комп’ютера високоякісні динаміки, див. розділ Налаштування аудіофункції HDMI
на сторінці 24. Перш ніж підключати динаміки, зменште рівень гучності.
Підключення навушників
УВАГА! Щоб зменшити ризик травмування, перед підключенням навушників, міні-навушників
або гарнітури слід зменшити гучність. Додаткову інформацію з технічної безпеки див. у розділі
Зауваження щодо дотримання законодавства, правил техніки безпеки й охорони довкілля.
Щоб перейти до цього документа, на початковому екрані введіть support і виберіть програму
HP Support Assistant.
Використання веб-камери (лише в деяких моделях)
21
Дротові навушники можна під’єднати до комбінованого гнізда аудіовиходу (навушники)/
аудіовходу (мікрофон) на комп’ютері.
Щоб підключити бездротові навушники до комп’ютера, дотримуйтеся вказівок виробника.
Підключення мікрофона
Щоб записати звук, підключіть мікрофон до відповідного гнізда на комп’ютері. Щоб отримати
найкращі результати, під час записування говоріть безпосередньо в мікрофон. При цьому не
повинно бути фонових шумів.
Підключення дротових навушників
УВАГА! Щоб зменшити ризик травмування, перед підключенням навушників, міні-навушників
або гарнітури слід зменшити гучність. Додаткову інформацію з технічної безпеки див. у розділі
Зауваження щодо дотримання законодавства, правил техніки безпеки й охорони довкілля.
Щоб перейти до цього документа, на початковому екрані введіть support і виберіть програму
HP Support Assistant.
Навушники з мікрофоном називаються ще гарнітура. Дротові навушники можна підключити до
гнізда аудіовиходу (навушники)/аудіовходу (мікрофон) на комп’ютері.
Щоб підключити бездротові навушники до комп’ютера, дотримуйтеся вказівок виробника.
Використання Beats Audio (лише в деяких моделях)
Beats Audio — це вдосконалена аудіофункція, яка забезпечує одночасне відтворення чистого
неспотвореного звуку та глибоких басів.
Доступ до панелі керування Beats Audio
На панелі Beats Audio можна переглядати та вручну змінювати параметри аудіо та рівні басів.
1.
На початковому екрані введіть панель управления, виберіть Панель управления
(Панель керування), Оборудование и звук (Устаткування та звук), а потім Панель
управления Beats Audio (Панель керування Beats Audio).
— або —
На робочому столі Windows клацніть правою кнопкою миші кнопку Пуск, після чого
виберіть Панель управления (Панель керування).
2.
Виберіть Оборудование и звук (Устаткування та звук), а потім — Панель управления
Beats Audio (Панель керування Beats Audio).
Увімкнення та вимкнення Beats Audio
▲
Щоб увімкнути або вимкнути Beats Audio, натисніть клавішу Fn одночасно з клавішею B.
Використання відео
Цей комп’ютер є потужним відеопристроєм, який дає можливість переглядати потокове відео з
улюблених веб-сайтів і завантажувати відео та фільми для перегляду на комп’ютері без
підключення до мережі.
Щоб отримати більше задоволення від перегляду, підключіть до одного з відеопортів
комп’ютера зовнішній монітор, проектор або телевізор.
22
Розділ 4 Використання розважальних функцій
ВАЖЛИВО. Стежте за тим, щоб зовнішній пристрій було підключено відповідним кабелем до
відповідного порту комп’ютера. Дотримуйтесь інструкції виробника пристрою.
Відомості про використання можливостей відео див. у розділі довідки та технічної підтримки.
Підключення відеопристроїв за допомогою кабелю VGA (лише в деяких
моделях)
ПРИМІТКА. Щоб підключити відеопристрій VGA до комп’ютера, знадобиться кабель VGA,
який продається окремо.
Для перегляду зображення з екрана комп’ютера на зовнішньому моніторі VGA або проекторі
підключіть монітор або проектор до порту VGA комп’ютера.
1.
Підключіть один кінець кабелю VGA від монітора або проектора до порту VGA комп’ютера,
як показано нижче.
2.
Натискайте клавішу F4 для переключення між 4 режимами виведення зображення на
екран.
●
Тільки екран ПК: перегляд зображення лише на екрані комп’ютера.
●
Дублювати: перегляд зображення з екрана комп’ютера одночасно на комп’ютері та
зовнішньому пристрої.
●
Розширити: розподіл зображення між екранами комп’ютера й зовнішнього пристрою.
●
Тільки додатковий екран: перегляд зображення з екрана комп’ютера лише на
зовнішньому пристрої.
Спосіб виведення екранного зображення змінюється з кожним натисканням клавіші F4.
ПРИМІТКА. Для отримання найкращих результатів (особливо якщо вибрано режим
"Розширення") необхідно збільшити роздільну здатність екрана зовнішнього пристрою,
виконавши наведені нижче дії. На початковому екрані введіть панель управления
(панель керування), після чого виберіть Панель управления (Панель керування). Виберіть
Вид и персонализация (Вигляд і персоналізація). На вкладці Дисплей виберіть Настройка
разрешения экрана (Настроїти роздільну здатність екрана).
Використання відео
23
Підключення відеопристроїв за допомогою кабелю HDMI (лише в
деяких моделях)
ПРИМІТКА. Щоб підключити пристрій HDMI до комп’ютера, знадобиться кабель HDMI, який
продається окремо.
Для перегляду зображення з екрана комп’ютера на телевізорі або моніторі з високою чіткістю
зображення підключіть відповідний пристрій, дотримуючись наведених нижче вказівок.
1.
Підключіть один кінець кабелю HDMI до порту HDMI на комп’ютері.
2.
Підключіть інший кінець кабелю до телевізора або монітора високої чіткості.
3.
Натискайте клавішу F4 для переключення між 4 варіантами екранного зображення на
комп’ютері.
●
Тільки екран ПК: перегляд зображення лише на екрані комп’ютера.
●
Дублювати: перегляд зображення з екрана комп’ютера одночасно на комп’ютері та
зовнішньому пристрої.
●
Розширити: розподіл зображення між екранами комп’ютера й зовнішнього пристрою.
●
Тільки додатковий екран: перегляд зображення з екрана комп’ютера лише на
зовнішньому пристрої.
Спосіб виведення екранного зображення змінюється з кожним натисканням клавіші F4.
ПРИМІТКА. Для отримання найкращих результатів (особливо якщо вибрано режим
"Розширення") необхідно збільшити роздільну здатність екрана зовнішнього пристрою,
виконавши наведені нижче дії. На початковому екрані введіть панель управления
(панель керування), після чого виберіть Панель управления (Панель керування). Виберіть
Вид и персонализация (Вигляд і персоналізація). На вкладці Дисплей виберіть Настройка
разрешения экрана (Настроїти роздільну здатність екрана).
Налаштування аудіофункції HDMI
HDMI — це єдиний відеоінтерфейс, який підтримує відео й аудіо високої чіткості. Коли
телевізор із високою чіткістю зображення підключено до комп’ютера, можна ввімкнути аудіо
високої чіткості, виконавши наведені нижче дії.
24
Розділ 4 Використання розважальних функцій
1.
З робочого столу Windows клацніть правою кнопкою миші піктограму Динамики
(Динаміки) в області сповіщень праворуч на панелі завдань, а потім виберіть Устройства
воспроизведения (Пристрої відтворення).
2.
На вкладці Воспроизведение (Відтворення) виберіть назву пристрою цифрового виходу.
3.
Натисніть По умолчанию (Установити за промовчанням), а потім — OK.
Щоб аудіопотік відтворювався через динаміки комп’ютера, виконайте наведені нижче дії.
1.
На робочому столі Windows правою кнопкою миші натисніть піктограму Динамики
(Динаміки) в області сповіщень справа на панелі завдань, після чого виберіть Устройства
воспроизведения (Пристрої відтворення).
2.
На вкладці відтворення виберіть пункт Динамики (Динаміки).
3.
Натисніть По умолчанию (Установити за промовчанням), а потім — OK.
Підключення цифрових пристроїв відображення за допомогою кабелю
DisplayPort (лише в деяких моделях)
ПРИМІТКА. Щоб підключити цифровий пристрій відображення до комп’ютера, знадобиться
кабель DisplayPort (DP-DP), який продається окремо.
Порт DisplayPort використовується для підключення цифрового пристрою відображення,
наприклад високоякісного монітора або проектора. Порт DisplayPort більш продуктивний, ніж
порт зовнішнього монітора VGA, і забезпечує краще цифрове підключення.
1.
Підключіть один кінець кабелю DisplayPort до відповідного порту комп’ютера.
2.
Підключіть інший кінець кабелю до цифрового пристрою відображення.
3.
Натискайте клавішу F4 для переключення між 4 варіантами екранного зображення на
комп’ютері.
●
Тільки екран ПК: перегляд зображення лише на екрані комп’ютера.
●
Дублювати: перегляд зображення з екрана комп’ютера одночасно на комп’ютері та
зовнішньому пристрої.
Використання відео
25
●
Розширити: розподіл зображення між екранами комп’ютера й зовнішнього пристрою.
●
Тільки додатковий екран: перегляд зображення з екрана комп’ютера лише на
зовнішньому пристрої.
Спосіб виведення екранного зображення змінюється з кожним натисканням клавіші F4.
ПРИМІТКА. Для отримання найкращих результатів (особливо якщо вибрано режим
"Розширення") необхідно збільшити роздільну здатність екрана зовнішнього пристрою,
виконавши наведені нижче дії. На початковому екрані введіть панель управления
(панель керування), після чого виберіть Панель управления (Панель керування). Виберіть
Вид и персонализация (Вигляд і персоналізація). На вкладці Дисплей виберіть Настройка
разрешения экрана (Настроїти роздільну здатність екрана).
Підключення бездротових дисплеїв, сумісних із Miracast (лише в деяких
моделях)
Для виявлення та підключення бездротових дисплеїв, сумісних із Miracast, виконайте наведені
нижче дії.
Щоб відкрити Miracast, виконайте наведені нижче дії.
▲
Наведіть вказівник на правий верхній або нижній кут робочого столу Windows чи
початкового екрана, щоб відобразити ключові кнопки, натисніть Устройства (Пристрої), а
потім — Проект і виконайте вказівки на екрані.
— або —
На деяких моделях комп’ютерів на початковому екрані натисніть значок HP Quick Access
to Miracast, а потім дотримуйтеся вказівок на екрані.
26
Розділ 4 Використання розважальних функцій
5
Переміщення екраном
Щоб швидко повернутися до початкового екрана, натисніть клавішу Windows
клавіатурі або торкніться кнопки Windows
на
на планшеті.
Переміщуватись екраном можна так:
●
використовуючи жести на сенсорному екрані;
●
використовуючи клавіатуру та додаткову мишу (купується окремо).
ПРИМІТКА. Зовнішню USB-мишу (не входить у комплект постачання) можна підключити до
одного з USB-портів комп’ютера.
Використання сенсорної панелі та жестів на
сенсорному екрані
Сенсорна панель дає змогу переміщуватись екраном комп’ютера та керувати вказівником за
допомогою простих жестів. Для переміщення сенсорним екраном можна використовувати ліву
та праву кнопки сенсорної панелі як відповідні кнопки зовнішньої миші. Також можна
налаштувати жести та переглянути ілюстративні матеріали про принцип їх роботи.
На початковому екрані введіть панель управления (панель керування), виберіть Панель
управления (Панель керування) і натисніть Оборудование и звук (Устаткування та звук). У
розділі Устройства и принтеры (Пристрої та принтери) виберіть Мышь (Миша).
ПРИМІТКА. Більшість наведених тут жестів можна використовувати як на сенсорній панелі,
так і на сенсорному екрані. Деякі маніпуляції в певних застосунках не підтримуються.
Дотик
Щоб вибрати чи відкрити елемент на екрані, використовуйте жест дотику/подвійного дотику.
●
Наведіть курсор на елемент на екрані та торкніться пальцем в області сенсорної панелі,
щоб вибрати його. Щоб відкрити елемент, двічі торкніться його.
Прокручування двома пальцями
Скористайтеся жестом прокручування двома пальцями для переміщення вгору, вниз або в
сторони на сторінці чи зображенні.
Використання сенсорної панелі та жестів на сенсорному екрані
27
●
Покладіть на зону сенсорної панелі два трохи розведені пальці, а потім пересувайте їх
вгору, униз, ліворуч або праворуч.
Масштабування двома пальцями
Зводячи або розводячи два пальці, можна масштабувати зображення й текст.
●
Щоб зменшити масштаб, покладіть два розведені пальці на зону сенсорної панелі, а потім
зведіть їх.
●
Щоб збільшити масштаб, покладіть два пальці поруч на область сенсорної панелі, а потім
розведіть їх.
Дотик двома пальцями
За допомогою цього руху можна відкрити меню для об’єкта, що на екрані.
ПРИМІТКА.
миші.
●
28
Жест натискання двома пальцями — те саме, що й клацання правою кнопкою
Щоб відкрити меню параметрів для вибраного об’єкта, розмістіть два пальці на сенсорній
панелі та натисніть.
Розділ 5 Переміщення екраном
Жест проведення від правого краю
Унаслідок цього жесту відкривається доступ до ключових кнопок, які дають змогу виконувати
пошук, обмінюватися матеріалами, запускати програми, отримувати доступ до пристроїв або
змінювати параметри.
●
Щоб відобразити ключові кнопки, легко проведіть пальцем від правого краю сенсорної
панелі.
Жест проведення від лівого краю
За допомогою цього жесту можна відобразити всі відкриті програми й таким чином швидко
отримувати до них доступ.
●
Щоб переходити між програмами, легко проведіть пальцем від лівого краю сенсорної
панелі. Щоб відобразити всі відкриті застосунки, не відриваючи пальця, проведіть ним
назад до лівого краю.
Жест проведення від верхнього та нижнього країв
За допомогою цих жестів можна відкрити список команд, які дають змогу налаштовувати
програми.
ВАЖЛИВО. У різних програмах, якщо вони відкриті, жест проведення від верхнього краю
може виконувати різні функції.
●
Легко проведіть пальцем від верхнього або нижнього краю екрана, щоб з’явився список
команд застосунку.
Використання сенсорної панелі та жестів на сенсорному екрані
29
Проведення одним пальцем (лише на сенсорному екрані)
Використовуйте цей жест для прокручування списків і сторінок або для переміщення об’єкта.
●
Щоб переміститись екраном, легко проведіть одним пальцем уздовж екрана в потрібному
напрямку.
●
Щоб перемістити об’єкт, натисніть і утримуйте його та переміщуйте в потрібному
напрямку.
Використання клавіатури й додаткової миші
За допомогою клавіатури та додаткової зовнішньої миші можна вводити текст, вибирати
елементи, виконувати прокручування, а також інші дії, що й за допомогою жестів із сенсорної
панелі. Додаткову інформацію див. у розділі Знайомство з комп’ютером на сторінці 4.
ПОРАДА.
За допомогою клавіші Windows
на клавіатурі чи кнопки Windows
на
планшеті можна швидко повернутися до початкового екрана з відкритої програми або робочого
столу Windows. Щоб повернутися до попереднього екрана, необхідно натиснути цю клавішу або
кнопку знову.
30
Розділ 5 Переміщення екраном
6
Керування живленням
Комп’ютер може працювати від батареї або за рахунок підключення до зовнішнього джерела
живлення. Якщо комп’ютер працює лише від батареї, а до зовнішнього джерела змінного
струму, яке потрібне для заряджання батареї, немає доступу, слід перевіряти рівень заряду
батареї та заощаджувати його.
Активація режимів очікування й глибокого сну та вихід
із них
ОС Windows підтримує два стани енергозбереження: сплячий режим і режим глибокого сну.
●
Режим очікування — перехід до режиму очікування відбувається автоматично після
періоду бездіяльності. Результати вашої роботи зберігаються в пам’яті, щоб ви могли
швидко відновити перервану роботу. Також можна перевести комп’ютер у сплячий режим
уручну. Додаткову інформацію див. у розділі Перехід у сплячий режим і вихід із нього
вручну на сторінці 31.
●
Режим глибокого сну автоматично активується, якщо заряд батареї досягає критичного
рівня. Коли комп’ютер переходить у режим глибокого сну, результати роботи зберігаються
у відповідному файлі, а живлення комп’ютера вимикається. У цей режим можна перевести
комп’ютер також уручну. Додаткову інформацію див. у розділі Перехід у режим глибокого
сну та вихід із нього вручну (лише в деяких моделях) на сторінці 32.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Щоб зменшити ризик можливого зниження якості відтворення аудіо- та
відеофайлів, втрати інформації або функціональних можливостей відтворення аудіо чи відео,
не активуйте режим очікування або глибокого сну під час виконання операцій зчитування з
диска або зовнішньої картки-носія чи записування на ці пристрої.
ПРИМІТКА. Коли комп’ютер перебуває в режимі очікування чи глибокого сну, неможливо
установити жодні підключення до мережі або скористатися будь-якими функціями пристрою.
Перехід у сплячий режим і вихід із нього вручну
Перейти у сплячий режим можна одним із наведених нижче способів.
●
Закрийте дисплей.
●
На початковому екрані або на робочому столі Windows наведіть курсор миші на правий
верхній або нижній кут, щоб відобразити ключові кнопки. Натисніть Параметры
(Настройки), потім — піктограму Питание (Живлення), після чого виберіть Спящий режим
(Сплячий режим).
Вийти зі сплячого режиму можна одним із наведених нижче способів.
●
Натисніть і відпустіть кнопку живлення.
●
Якщо дисплей комп’ютера закрито, відкрийте його.
●
Натисніть клавішу на клавіатурі.
●
Торкніться панелі TouchPad або проведіть по ній.
Активація режимів очікування й глибокого сну та вихід із них
31
Після виходу зі сплячого режиму вмикаються індикатори живлення й можна продовжувати
роботу.
ПРИМІТКА. Якщо, відповідно до налаштувань, для виходу з режиму очікування необхідно
ввести пароль, слід ввести свій пароль Windows. Лише після цього ви зможете повернутися до
роботи.
Перехід у режим глибокого сну та вихід із нього вручну (лише в деяких
моделях)
Можна ввімкнути параметр активації режиму глибокого сну користувачем або змінити інші
параметри живлення та перерви в розділі "Електроживлення", виконавши наведені нижче дії.
1.
На початковому екрані введіть электропитание (електроживлення) і виберіть
Параметры электропитания (Параметри живлення).
— або —
На робочому столі Windows клацніть правою кнопкою миші кнопку Пуск, а потім виберіть
Параметры электропитания (Параметри живлення).
2.
На панелі зліва виберіть Действие кнопки питания (Вибрати дію для кнопки живлення).
3.
Натисніть Изменение недоступных в данный момент параметров (Змінити параметри,
які зараз недоступні).
4.
В області При нажатии кнопки включения питания компьютера (Після натискання
кнопки живлення) виберіть Гибернация (Режим глибокого сну).
5.
Натисніть Сохранить изменения (Зберегти зміни).
Щоб вийти з режиму глибокого сну, виконайте наведені нижче дії.
▲
Натисніть і відпустіть кнопку живлення.
Після виходу з режиму глибокого сну вмикаються індикатори живлення й можна продовжувати
роботу.
ПРИМІТКА. Якщо, відповідно до налаштувань, для виходу з режиму глибокого сну необхідно
ввести пароль, слід ввести свій пароль Windows. Лише після цього ви зможете повернутися до
роботи.
32
Розділ 6 Керування живленням
Установлення захисту пароля на вихід із режиму очікування та
глибокого сну
Щоб налаштувати комп’ютер на запит пароля під час виходу зі сплячого режиму чи режиму
глибокого сну, виконайте наведені нижче дії.
1.
На початковому екрані введіть электропитание (електроживлення) і виберіть
Параметры электропитания (Параметри живлення).
— або —
На робочому столі Windows клацніть правою кнопкою миші кнопку Пуск, а потім виберіть
Параметры электропитания (Параметри живлення).
2.
На панелі зліва натисніть Запрос пароля при пробуждении (Запитати пароль під час
пробудження).
3.
Натисніть Изменение недоступных в данный момент параметров (Змінити параметри,
які зараз недоступні).
4.
Натисніть Запрашивать пароль (рекомендуется) (Запитувати пароль (рекомендовано)).
ПРИМІТКА. Якщо потрібно створити пароль облікового запису користувача або змінити
поточний, натисніть Создание или изменение пароля учетной записи (Створити або
змінити пароль облікового запису користувача), а потім дотримуйтеся вказівок на екрані. У
разі відсутності необхідності створювати або змінювати пароль облікового запису
користувача перейдіть до пункту 5.
5.
Натисніть Сохранить изменения (Зберегти зміни).
Використання індикатора й параметрів живлення
Індикатор живлення розміщено на робочому столі. Індикатор живлення дає змогу швидко
отримати доступ до параметрів живлення та дізнатися про рівень заряду батареї, що
залишився.
●
Щоб відобразити поточні рівень заряду батареї та схему живлення, наведіть вказівник
миші на піктограму індикатора живлення.
●
Щоб отримати доступ до розділу "Електроживлення" або змінити схему живлення,
натисніть піктограму батареї та виберіть потрібний елемент у списку. На початковому
екрані введіть электропитание (електроживлення) і виберіть Электропитание
(Електроживлення).
Різні піктограми індикатора живлення указують на те, від чого працює комп’ютер: від батареї
чи від зовнішнього джерела живлення. Піктограма також відображає повідомлення, якщо заряд
батареї досяг низького чи критичного рівня.
Використання індикатора й параметрів живлення
33
Живлення від батареї
Якщо заряджену батарею установлено в комп’ютер, який не під’єднано до зовнішнього
джерела живлення, він працюватиме від батареї. Якщо комп’ютер вимкнено та від’єднано від
зовнішнього джерела живлення, батарея в комп’ютері поступово розряджатиметься. Якщо
заряд батареї досягнув низького чи критичного рівня, пристрій відобразить відповідне
повідомлення.
Термін служби батареї залежить від параметрів керування живленням, активних програм,
яскравості екрана, зовнішніх пристроїв, під’єднаних до комп’ютера, а також інших чинників.
Батарея із заводською пломбою (лише в деяких моделях)
Якщо потрібно перевірити стан батареї або вона швидко розряджається, запустіть функцію
перевірки батареї у програмі HP Support Assistant.
1.
На початковому екрані введіть support і виберіть програму HP Support Assistant.
— або —
На робочому столі Windows клацніть піктограму зі знаком питання в області сповіщень
праворуч на панелі завдань.
2.
Виберіть Батарея и производительность (Батарея і продуктивність). Якщо після перевірки
батареї виявиться, що її слід замінити, зверніться до служби технічної підтримки.
Користувачеві заборонено самостійно замінювати батарею в цьому продукті. Унаслідок таких
дій гарантію може бути анульовано. Якщо батарея більше не тримає заряд, зв’яжіться зі
службою підтримки.
Користувач не може самостійно замінити батарею в цьому виробі. Унаслідок таких дій гарантію
може бути анульовано. Якщо батарея більше не тримає заряд, зв’яжіться зі службою
підтримки. Якщо термін експлуатації батареї закінчився, не викидайте її разом із побутовими
відходами. Дотримуйтеся правил і норм утилізації батареї, прийнятих у вашому регіоні.
Замінювана користувачем батарея (лише в деяких моделях)
УВАГА! Щоб зменшити потенційний ризик виникнення небезпечних ситуацій, використовуйте
замінювану батарею з комплекту постачання комп’ютера, запасну батарею, надану компанією
HP, або сумісну, придбану в компанії HP.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Виймання змінної батареї може призвести до втрати інформації, якщо
комп’ютер живиться лише від неї. Щоб запобігти втраті інформації, збережіть роботу й
вимкніть комп’ютер засобами ОС Windows, перш ніж вийняти батарею.
Щоб вийняти замінювану користувачем батарею (лише в деяких моделях), дотримуйтесь
інструкцій і використовуйте ілюстративні матеріали, що найбільше відповідають вашого
комп’ютеру.
1.
Переверніть комп’ютер і покладіть його на рівну поверхню.
2.
Перемістіть фіксатор батареї (1), щоб вивільнити її.
ПРИМІТКА.
34
Фіксатор батареї автоматично повернеться в початкове положення.
Розділ 6 Керування живленням
3.
Вийміть батарею з комп’ютера (2).
— або —
1.
Переверніть комп’ютер і покладіть його на рівну поверхню.
2.
Посуньте фіксатор батареї (1), щоб вивільнити її.
ПРИМІТКА.
3.
Фіксатор батареї автоматично повернеться в початкове положення.
Поверніть батарею догори (2) і вийміть її з комп’ютера (3).
Пошук інформації про батарею
Щоб отримати доступ до інформації про батарею, виконайте наведені нижче дії.
1.
На початковому екрані введіть support і виберіть програму HP Support Assistant.
— або —
На робочому столі Windows клацніть піктограму зі знаком питання в області сповіщень
праворуч на панелі завдань.
2.
Виберіть Батарея и производительность (Батарея і продуктивність).
У програмі HP Support Assistant міститься інформація про наведені нижче інструменти й
батарею.
●
Перевірка батареї
●
Інформація про типи батарей, технічні характеристики, термін служби та ємність
Збереження заряду батареї
Поради для збереження заряду батареї та подовження тривалості роботи від неї
Живлення від батареї
35
●
Зменште яскравість дисплея.
●
Виберіть параметр Энергосбережение (Економія енергії) у розділі "Електроживлення".
●
Якщо комп’ютер не буде використовуватися й буде від’єднаний від зовнішнього джерела
живлення більше ніж два тижні, вийміть замінювану батарею та зберігайте її окремо в
сухому, прохолодному місці.
●
Вимкніть бездротові пристрої, якщо вони не використовуються.
●
Від’єднайте невикористовувані зовнішні пристрої, підключені до джерела зовнішнього
живлення, наприклад зовнішній жорсткий диск, підключений до порту USB.
●
Зупиніть, вимкніть або вийміть зовнішні картки-носії, якщо вони не використовуються.
●
Перш ніж припиняти роботу, увімкніть сплячий режим або вимкніть комп’ютер.
Вирішення проблеми низького рівня заряду батареї
Вирішення проблеми низького рівня заряду батареї, якщо доступне зовнішнє
джерело живлення
Підключіть до комп’ютера та зовнішнього джерела живлення один із наведених нижче
пристроїв.
●
Адаптер змінного струму
●
Додаткова станція чи пристрій розширення
●
Додатковий адаптер живлення від компанії HP
Вирішення проблеми низького рівня заряду батареї за умови відсутності джерела
живлення
Збережіть роботу та вимкніть комп’ютер.
Вирішення проблеми низького рівня заряду, якщо неможливо вийти з режиму
глибокого сну
1.
Замініть розряджену замінну батарею на заряджену або підключіть адаптер змінного
струму до комп’ютера та зовнішнього джерела живлення.
2.
Вийдіть з режиму глибокого сну, натиснувши кнопку живлення.
Зберігання замінної батареї (лише в деяких моделях)
ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Щоб зменшити ризик пошкодження батареї, не піддавайте її впливу
високих температур протягом тривалого часу.
Якщо комп’ютер не використовуватиметься і його буде від’єднано від зовнішнього джерела
живлення протягом 2 тижнів або більше, вийміть батарею та зберігайте її окремо від
комп’ютера.
Батарею, яка не використовується, слід перевіряти кожні 6 місяців. Якщо ємність батареї
становить менше 50 відсотків, зарядіть її, перш ніж повернути в режим зберігання.
36
Розділ 6 Керування живленням
Утилізація замінної батареї (лише в деяких моделях)
УВАГА! Щоб уникнути ризику пожежі чи отримання опіків, не розбирайте, не ламайте та не
проколюйте батарею; не торкайтеся зовнішніх контактів; не утилізуйте її у вогні чи воді.
Відомості про утилізацію батареї див. у посібнику Зауваження щодо дотримання
законодавства, правил техніки безпеки й охорони довкілля.
Щоб отримати доступ до цього документа, виконайте наведені нижче дії.
▲
На початковому екрані введіть support і виберіть програму HP Support Assistant.
— або —
На робочому столі Windows клацніть піктограму зі знаком питання в області сповіщень
праворуч на панелі завдань.
Живлення від джерела змінного струму
Відомості про підключення до джерела змінного струму див. у брошурі Вказівки з
налаштування, яка міститься в коробці комп’ютера.
Комп’ютер не живиться від батареї, якщо його підключено до зовнішнього джерела змінного
струму за допомогою схваленого адаптера змінного струму або додаткового пристрою
розширення чи стаціонарного підключення.
УВАГА! Щоб знизити потенційний ризик порушення безпеки, використовуйте лише адаптер
змінного струму, який входить до комплекту постачання комп’ютера, запасний адаптер
змінного струму, наданий компанією НР, або сумісний адаптер змінного струму від НР.
Підключайте комп’ютер до зовнішнього джерела живлення за таких умов:
УВАГА!
Заборонено заряджати батарею комп’ютера на борту літака.
●
Під час калібрування батареї
●
Під час інсталяції або змінення програмного забезпечення системи
●
Під час записування дисків (лише в деяких моделях)
●
Під час роботи програми дефрагментації диска на комп’ютерах із внутрішніми жорстким
диском
●
Під час створення резервної копії чи процесу відновлення
Коли ви підключаєте комп’ютер до зовнішнього джерела змінного струму, спостерігаються
наведені нижче явища.
●
Батарея починає заряджатися.
●
Яскравість екрана збільшується.
●
Індикатор живлення на робочому столі Windows змінює вигляд.
Унаслідок від’єднання комп’ютера від джерела змінного струму:
●
Комп’ютер починає працювати від батареї.
●
Яскравість екрана автоматично зменшується для збереження заряду батареї.
●
Індикатор живлення на робочому столі Windows змінює вигляд.
Живлення від джерела змінного струму
37
Вирішення проблем із живленням
За наявності перелічених нижче ознак перевірте адаптер змінного струму, якщо його
підключено до джерела змінного струму.
●
Комп’ютер не вмикається.
●
Дисплей не вмикається.
●
Індикатори живлення не вмикаються.
Щоб перевірити адаптер змінного струму, виконайте наведені нижче дії.
1.
Завершіть роботу комп’ютера.
2.
Підключіть адаптер змінного струму до комп’ютера, а потім під’єднайте його до розетки
змінного струму.
3.
Увімкніть комп’ютер.
●
Якщо індикатори живлення ввімкнуться, це означає, що адаптер змінного струму
працює належним чином.
●
Якщо індикатори живлення залишаться вимкненими, перевірте надійність з’єднання
між адаптером змінного струму та комп’ютером, а також між адаптером змінного
струму й розеткою.
●
Якщо з’єднання надійні, а індикатори живлення залишаються вимкненими, це
означає, що адаптер змінного струму не працює і його потрібно замінити.
Зверніться до служби підтримки, щоб дізнатися, як отримати новий адаптер живлення змінного
струму.
Завершення роботи (вимкнення) комп’ютера
ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Під час вимкнення комп’ютера всі незбережені дані буде втрачено. Перед
вимкненням комп’ютера обов’язково збережіть роботу.
Команда завершення роботи комп’ютера закриває всі відкриті програми разом з операційною
системою, після чого вимикається дисплей і сам комп’ютер.
Завершуйте роботу комп’ютера за будь-яких із наведених нижче умов:
●
Якщо потрібно замінити батарею чи отримати доступ до внутрішніх компонентів
комп’ютера.
●
У випадку під’єднання зовнішнього апаратного пристрою без використання USB- або
відеопорту.
●
Якщо комп’ютер не використовуватиметься чи його буде від’єднано від зовнішнього
джерела живлення на тривалий час.
Вимкнути комп’ютер можна також за допомогою кнопки живлення. Однак рекомендується
використовувати команду завершення роботи в ОС Windows.
ПРИМІТКА. Якщо комп’ютер перебуває в режимі очікування чи глибокого сну, спочатку слід
вийти з відповідного режиму, натиснувши кнопку живлення.
38
Розділ 6 Керування живленням
1.
Збережіть роботу та закрийте всі відкриті програми.
2.
На початковому екрані або на робочому столі Windows наведіть курсор миші на правий
верхній або нижній кут, щоб відобразити ключові кнопки.
3.
Виберіть Параметры (Параметри), натисніть піктограму Питание (Живлення), а потім —
Завершение работы (Завершити роботу).
— або —
Клацніть правою кнопкою миші Пуск у лівому нижньому куті екрана, виберіть Завершение
работы или выход из системы (Завершити роботу або вийти), а потім — Завершение
работы (Завершити роботу).
Якщо комп’ютер не відповідає і ви не можете здійснити стандартну процедуру завершення
роботи, виконайте наведені нижче процедури аварійного вимкнення у вказаній послідовності.
●
Натисніть Ctrl+Alt+Delete, клацніть піктограму Питание (Живлення), а потім виберіть
Завершить работу (Завершити роботу).
●
Натисніть і утримуйте кнопку живлення протягом принаймні 5 секунд.
●
Від’єднайте комп’ютер від зовнішнього джерела живлення.
●
Якщо в моделі установлено замінну батарею, вийміть її.
Завершення роботи (вимкнення) комп’ютера
39
7
Технічне обслуговування комп’ютера
Для підтримання оптимального робочого стану комп’ютера дуже важливо регулярно
виконувати його технічне обслуговування. У цьому розділі надано відомості про використання
певних засобів, як-от дефрагментації й очистки диска. Він також містить інструкції з оновлення
програм і драйверів, кроки з очищення комп’ютера та поради для подорожування з
комп’ютером або його перевезенням.
Покращення продуктивності
Продуктивність комп’ютера можна значно підвищити, регулярно виконуючи технічне
обслуговування за допомогою таких інструментів, як програми дефрагментації й очищення
диска.
Використання програми дефрагментації диска
HP рекомендує використовувати програму дефрагментації диска щонайменше раз на місяць.
ПРИМІТКА.
Щоб отримати додаткові відомості, див. довідку програми дефрагментації диска.
Щоб запустити програму дефрагментації диска, виконайте наведені нижче дії.
1.
Підключіть комп’ютер до джерела живлення змінного струму.
2.
На початковому екрані введіть дефрагментация (дефрагментація), виберіть
Дефрагментация и оптимизация ваших дисков (Дефрагментувати та оптимізувати
диски).
3.
Дотримуйтеся вказівок на екрані.
Щоб отримати додаткові відомості, див. довідку програми дефрагментації диска.
Використання програми очищення диска
Програма очищення диска здійснює пошук на жорсткому диску непотрібних файлів, які можна
безпечно видалити, щоб звільнити місце на диску та зробити роботу комп’ютера
ефективнішою.
Щоб запустити програму очищення диска, виконайте наведені нижче дії.
1.
2.
40
На початковому екрані введіть диск і виберіть один із наведених нижче пунктів.
●
Освободить место на диске этого компьютере (Звільнити місце на диску на цьому
ПК)
●
Удалить приложения для освобождения места на диске (Видалити застосунки
для звільнення місця на диску)
●
Освободить место на диске, удалив ненужные файлы (Звільнити місце на диску,
видаливши непотрібні файли)
Дотримуйтеся вказівок на екрані.
Розділ 7 Технічне обслуговування комп’ютера
Оновлення програм і драйверів
Компанія HP рекомендує регулярно оновлювати програми та драйвери. Оновлення вирішують
наявні проблеми й додають нових функцій і можливостей вашому комп’ютеру. Наприклад,
відеокарти попереднього покоління можуть не найкращим чином працювати в нових іграх. Без
останньої версії драйвера потенціал вашого обладнання може залишитися нерозкритим.
Перейдіть на веб-сторінку http://www.hp.com/support, щоб завантажити останні версії програм і
драйверів HP. Можна також зареєструватися, щоб отримувати автоматичні сповіщення про
доступні оновлення.
Якщо ви бажаєте оновлювати програми та драйвери, виконайте наведені нижче інструкції.
1.
На початковому екрані введіть support і виберіть програму HP Support Assistant.
— або —
На робочому столі Windows клацніть піктограму зі знаком питання в області сповіщень
праворуч на панелі завдань.
2.
Натисніть Updates and tune-ups (Оновлення та налаштування), а потім — Check for HP
updates now (Перевірити наявність оновлень на сайті HP).
3.
Дотримуйтеся вказівок на екрані.
Очищення комп’ютера
Для безпечного очищення комп’ютера використовуйте наведені нижче засоби.
●
Хлорид диметил-бензил-амонію концентрацією не вище 0,3% (наприклад, цією речовиною
просочуються одноразові вологі серветки, які доступні в широкому асортименті).
●
Рідина для очищення скляних поверхонь, яка не містить спирту.
●
Слабкий мильний розчин.
●
Суха мікроволокниста тканина або замша (непромащена тканина, яка не електризується).
●
Серветки з тканини, що не електризується.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Не використовуйте концентровані розчинники, які можуть пошкодити
комп’ютер. Якщо ви не знаєте, чи безпечний продукт для очищення комп’ютера,
переконайтеся, що до його складу не входять спирт, ацетон, хлорид амонію, дихлорметан і
вуглеводневі сполуки.
Волокнисті матеріали (наприклад, паперові серветки) можуть залишити подряпини на
комп’ютері. З часом у подряпинах можуть накопичуватися рештки бруду й очисних засобів.
Процедури очищення
Дотримуйтеся вказівок із цього розділу, щоб безпечно очистити комп’ютер.
УВАГА! Щоб запобігти ураженню електричним струмом або пошкодженню компонентів, не
очищуйте комп’ютер, коли його ввімкнено.
1.
Вимкніть комп’ютер.
2.
Від’єднайте джерело змінного струму.
3.
Від’єднайте всі підключені зовнішні пристрої.
Оновлення програм і драйверів
41
ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Щоб не пошкодити внутрішні компоненти, не розпилюйте очисні засоби або
рідини на поверхню комп’ютера. Краплі очисної рідини на поверхні можуть пошкодити
внутрішні компоненти комп’ютера.
Очищення дисплея
Обережно протріть дисплей м’якою безворсовою тканиною, попередньо змочивши її рідиною
для очищення скляних поверхонь, яка не містить спирту. Перш ніж закрити дисплей,
переконайтеся, що його поверхня суха.
Очищення бічних панелей і кришки
Для очищення бічних панелей і кришки використовуйте м’яку мікроволокнисту тканину або
замшу, змочивши її в одному з перелічених вище очисних розчинів, або скористайтеся
прийнятними одноразовими серветками.
ПРИМІТКА. Під час очищення кришки комп’ютера усувайте пил і залишки бруду, протираючи
його круговими рухами.
Очищення сенсорної панелі, клавіатури чи миші (лише в деяких моделях)
УВАГА! Для уникнення ризику ураження електричним струмом або пошкодження внутрішніх
компонентів не користуйтеся насадками пилососа для очищення клавіатури. Використання
пилососа може призвести до накопичення побутового сміття на поверхні клавіатури.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Щоб запобігти пошкодженню внутрішніх компонентів, стежте, щоб рідини
не потрапляли між клавіші.
●
Для очищення сенсорної панелі, клавіатури або миші використовуйте м’яку
мікроволокнисту тканину чи замшу, змочивши її в одному з перелічених вище очисних
розчинів, або скористайтеся прийнятними одноразовими серветками.
●
Щоб запобігти залипанню клавіш і видалити пил, волокна та дрібні часточки сміття з-під
них, скористайтеся балончиком стиснутого повітря з подовжувачем.
Подорожування та перевезення
Нижче наведено кілька рекомендацій, на які слід зважати: вони гарантують безпеку пристрою
під час подорожування з комп’ютером або його транспортування.
●
42
Підготуйте комп’ютер до подорожування або перевезення.
◦
Створіть резервну копію даних на зовнішньому диску.
◦
Вийміть усі диски й зовнішні цифрові картки, наприклад картки пам’яті.
◦
Вимкніть і від’єднайте всі зовнішні пристрої.
◦
Завершіть роботу комп’ютера.
●
Візьміть із собою резервну копію даних. Зберігайте резервну копію окремо від комп’ютера.
●
Подорожуючи літаком, візьміть комп’ютер як ручний багаж, не здавайте його разом з
іншими валізами.
Розділ 7 Технічне обслуговування комп’ютера
ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Уникайте впливу магнітних полів на пристрій для читання дисків. До
пристроїв безпеки з магнітними полями належать пристрої прохідного контролю в
аеропорту та щупи безпеки. Транспортний конвеєр в аеропорту та подібні пристрої
безпеки, що використовуються для перевірки ручного багажу, використовують
рентгенівське проміння замість магнітного поля, тому вони не пошкодять пристрої для
читання дисків.
●
Якщо ви збираєтеся використовувати комп’ютер під час польоту, заздалегідь
проконсультуйтесь із представниками авіакомпанії. Дозвіл на використання комп’ютера в
польоті дає авіакомпанія.
●
У разі відправки комп’ютера або диска поштою використовуйте захисне пакування,
позначене міткою "ЛАМКЕ".
●
Використання бездротових пристроїв може обмежуватися в певних середовищах. Такі
обмеження можуть застосовуватися під час перебування в літаку, у лікарні, поруч із
вибухонебезпечними речовинами та в місцях із підвищеним ризиком виникнення
небезпечної ситуації. Якщо ви не впевнені, чи можна використовувати бездротовий
пристрій із комп’ютером, слід запитати дозволу, перш ніж увімкнути його.
●
Якщо ви подорожуєте за кордон, дотримуйтеся наведених нижче вказівок.
◦
Перевірте митні інструкції для кожної країни або регіону, які збираєтеся відвідати.
◦
Перевірте вимоги до кабелю живлення й адаптера в кожній країні, де плануєте
використовувати комп’ютер. Напруга, частота й розміри розетки можуть бути різними.
УВАГА! Щоб зменшити ризик ураження струмом, виникнення пожежі або
пошкодження обладнання, не намагайтеся підключати комп’ютер за допомогою
комплекту перетворювача напруги для електроприладів.
Подорожування та перевезення
43
8
Захист комп’ютера й інформації
Безпека комп’ютера надзвичайно важлива для забезпечення конфіденційності,
недоторканності та доступності інформації. Стандартні рішення для дотримання безпеки,
надані в операційній системі Windows, програмах компанії HP, утиліті Setup Utility (BIOS), яка
працює окремо від ОС Windows, а також іншому програмному забезпеченні від сторонніх
виробників допоможуть захистити комп’ютер від різноманітних небезпек, наприклад, вірусів,
хробаків та інших типів зловмисного коду.
ВАЖЛИВО. Деякі функції безпеки, описані в цьому розділі, можуть бути недоступні на
комп’ютері.
Використання паролів
Пароль — це набір символів, який вибирається для захисту інформації на комп’ютері та
здійснення безпечнішого пересилання даних. Можна налаштувати різні типи паролів.
Наприклад, під час першого налаштування комп’ютера з’явиться запит на створення пароля
користувача для захисту комп’ютера. Додаткові паролі можна установлювати в ОС Windows або
в попередньо інстальованій на комп’ютері утиліті HP Setup Utility (BIOS).
Можна використовувати однаковий пароль для функції Setup Utility (BIOS) і функції безпеки ОС
Windows.
Щоб створити та зберегти паролі, скористайтеся наведеними нижче рекомендаціями.
●
Щоб зменшити ризик блокування комп’ютера, записуйте кожен пароль і зберігайте його в
безпечному місці подалі від комп’ютера. Не зберігайте паролі у файлі на комп’ютері.
●
Під час створення пароля дотримуйтеся вимог програми.
●
Змінюйте свої паролі щонайменше раз на три місяці.
●
Ідеальний пароль складається з літер, пунктуаційний знаків, символів і цифр.
●
Перш ніж віддавати комп’ютер до сервісного центру, створіть резервну копію файлів,
видаліть конфіденційні дані, а потім скасуйте всі параметри пароля.
Щоб отримати додаткову інформацію про паролі Windows (наприклад, паролі екранної
заставки), виконайте наведені нижче дії.
▲
На початковому екрані введіть support і виберіть програму HP Support Assistant.
— або —
На робочому столі Windows клацніть піктограму зі знаком питання в області сповіщень
праворуч на панелі завдань.
Установлення паролів в ОС Windows
44
Пароль
Функція
Пароль користувача
Захищає обліковий запис користувача в ОС Windows.
Пароль адміністратора
Захищає доступ до вмісту комп’ютера на рівні
адміністратора.
Розділ 8 Захист комп’ютера й інформації
Пароль
Функція
ПРИМІТКА. Цей пароль не можна використовувати для
доступу до вмісту Setup Utility (BIOS).
Установлення паролів для утиліти Setup Utility (BIOS)
Пароль
Функція
Administrator password (Пароль адміністратора)
●
Необхідно вводити під час кожного доступу до
утиліти Setup Utility (BIOS).
●
Забувши пароль адміністратора, не можна отримати
доступ до утиліти Setup Utility (BIOS).
●
Необхідно вводити щоразу під час увімкнення або
перезавантаження комп’ютера, а також під час
виходу зі сплячого режиму.
●
Якщо ви забули пароль увімкнення, ви не зможете
ввімкнути чи перезавантажити комп’ютер, а також
вийти зі сплячого режиму.
Пароль увімкнення
Щоб установити, змінити чи видалити пароль адміністратора або ввімкнення в утиліті Setup
Utility (Інсталятор) (BIOS), виконайте наведені нижче дії.
ПРИМІТКА. Якщо ваш планшет із знімною клавіатурою або клавіатурною док-станцією,
прикріпіть її, перш ніж виконувати наведені нижче дії.
1.
Запустіть утиліту Setup Utility (BIOS).
Увімкніть або перезавантажте комп’ютер, натисніть і швидко відпустіть клавішу Esc, а
потім натисніть F10.
2.
За допомогою клавіш зі стрілками виберіть Security (Безпека) і дотримуйтеся вказівок на
екрані.
Зміни наберуть сили після перезавантаження комп’ютера.
Використання пристрою для читання відбитків пальців
(лише в деяких моделях)
Деякі моделі комп’ютерів обладнано вбудованим пристроєм для читання відбитків пальців.
ПРИМІТКА. Щоб дізнатися, де саме на комп’ютері розміщено пристрій для читання відбитків
пальців, див. розділ Визначення компонентів на сторінці 5.
Перед тим як використовувати пристрій для читання відбитків пальців, на комп’ютері потрібно
налаштувати обліковий запис користувача з паролем і зареєструвати один або кілька відбитків
за допомогою програми HP SimplePass.
Щоб зареєструвати відбитки пальців у програмі HP SimplePass, виконайте наведені нижче дії.
1.
Проведіть пальцем по пристрою для читання відбитків пальців, щоб запустити програму
HP SimplePass.
— або —
Використання пристрою для читання відбитків пальців (лише в деяких моделях)
45
З початкового екрана введіть simple і виберіть елемент HP SimplePass.
2.
Коли з’явиться головний екран програми HP SimplePass, натисніть Начало работы
(Початок роботи).
3.
Ви отримаєте запит від HP SimplePass провести пальцем правої руки вздовж сенсора.
4.
Проведіть пальцем тричі, щоб завершити реєстрацію.
Якщо реєстрація пройшла успішно, відобразиться зелене коло на відповідному пальці на
малюнку.
5.
Повторіть кроки 1–4, щоб зареєструвати інший відбиток пальця.
Використання засобів інтернет-безпеки
Під час використання комп’ютера для доступу до електронної пошти, мережі й Інтернету йому
можуть загрожувати комп’ютерні віруси, шпигунське програмне забезпечення та інші загрози в
Інтернеті. Для захисту комп’ютера на ньому може бути попередньо інстальовано
ознайомлювальну версію засобів інтернет-безпеки, які включають антивірусне програмне
забезпечення та брандмауер. Щоб забезпечити постійний захист від нових вірусів та інших
загроз, антивірусне програмне забезпечення необхідно постійно оновлювати. Для надійного
захисту комп’ютера наполегливо рекомендується оновити ознайомлювальну версію засобів
інтернет-безпеки чи придбати відповідне програмне забезпечення.
Використання антивірусного програмного забезпечення
Комп’ютерні віруси можуть виводити з ладу програми, утиліти, операційну систему, а також
перешкоджати їх нормальній роботі. Антивірусне програмне забезпечення може визначити
більшість вірусів, знищити їх і в більшості випадків відновити пошкоджені дані.
Щоб забезпечити постійний захист від нових вірусів, потрібно регулярно оновлювати
антивірусне програмне забезпечення.
На комп’ютері може бути попередньо установлено антивірусну програму. Щоб максимально
захистити комп’ютер, наполегливо рекомендуємо використовувати антивірусну програму (на
ваш вибір).
Щоб отримати додаткові відомості про комп’ютерні віруси, на початковому екрані введіть
support (підтримка) і виберіть програму HP Support Assistant або на робочому столі Windows
натисніть піктограму зі знаком питання в області сповіщень справа на панелі завдань.
Використання програмного забезпечення брандмауера
Брандмауери створені для того, щоб запобігти несанкціонованому доступу до системи чи
мережі. Брандмауер — це програмне забезпечення, яке інсталюється на комп’ютер/сервер, або
поєднання апаратного та програмного забезпечення.
Існують два типи брандмауерів:
46
●
Брандмауери на основі хосту — програмне забезпечення, що захищає лише комп’ютер, на
якому його інстальовано.
●
Брандмауери на основі мережі — інсталюються між DSL- або кабельним модемом і
домашньою мережею, що дає змогу захистити всі комп’ютери в мережі.
Розділ 8 Захист комп’ютера й інформації
Якщо в системі інстальовано брандмауер, усі дані, які надсилаються до системи та з неї,
контролюються й порівнюються з набором критеріїв безпеки, визначених користувачем. Усі
дані, які не відповідають цим критеріям, блокуються.
Інсталяція оновлень програмного забезпечення
Задля усунення проблем безпеки та підвищення продуктивності слід регулярно оновлювати
інстальоване на комп'ютері програмне забезпечення HP, сторонніх виробників і ОС Windows.
Додаткову інформацію див. у розділі Оновлення програм і драйверів на сторінці 41.
Інсталяція важливих оновлень безпеки
ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Корпорація Microsoft надсилає сповіщення про важливі оновлення. Щоб
захистити комп’ютер від порушень системи захисту й вірусів, завжди інсталюйте важливі
оновлення від корпорації Microsoft, щойно отримаєте сповіщення.
Ці оновлення можна інсталювати вручну або автоматично.
Щоб переглянути або змінити параметри, виконайте наведені нижче дії.
1.
На початковому екрані введіть панель управления (панель керування).
— або —
На робочому столі Windows клацніть правою кнопкою миші кнопку Пуск, після чого
виберіть Панель управления (Панель керування).
2.
Натисніть Система и безопасность (Система та безпека), а потім — Windows Update і
Изменить параметры (Змінити настройки), після чого дотримуйтеся вказівок на екрані.
Захист бездротової мережі
Під час налаштування нової мережі WLAN або отримання доступу до наявної завжди активуйте
функції безпеки для її захисту від несанкціонованого доступу. Мережі WLAN у громадських
місцях (точках доступу), наприклад у кав’ярнях, аеропортах тощо, можуть бути незахищені.
Створення резервної копії програмного забезпечення
та даних
Постійно створюйте резервну копію програмного забезпечення та даних, щоб уникнути їх
втрати й пошкодження в результаті вірусної атаки, відмови програмного чи апаратного
забезпечення. Додаткові відомості див. у розділі Резервне копіювання, відновлення та
повернення на сторінці 54.
Використання замка додаткового кабелю безпеки
Замок кабелю безпеки (можна придбати окремо) служить застережним засобом, проте він не
завжди може захистити комп’ютер від неналежного використання чи крадіжки. Замки кабелю
безпеки — це лише один із заходів, які слід вживати для підвищення рівня безпеки та захисту
від крадіжки.
Гніздо кабелю безпеки на комп’ютері може дещо відрізнятися від зображеного на ілюстрації в
цьому розділі. Щоб дізнатися, де саме на комп’ютері розміщено гніздо кабелю безпеки, див.
розділ Знайомство з комп’ютером на сторінці 4.
Інсталяція оновлень програмного забезпечення
47
48
1.
Зробіть петлю із замка кабелю безпеки навколо потрібного об’єкта.
2.
Вставте ключ (1) у замок кабелю безпеки (2).
3.
Вставте замок кабелю в гніздо кабелю безпеки на комп’ютері (3), після чого закрийте
замок кабелю за допомогою ключа.
4.
Запишіть цю інформацію та зберігайте її в безпечному місці.
Розділ 8 Захист комп’ютера й інформації
9
Використання утиліти Setup Utility
(BIOS)
Утиліта Setup Utility, або Basic Input/Output System (BIOS), контролює зв’язок між усіма
пристроями вводу й виводу в системі (наприклад, дисками, дисплеєм, клавіатурою, мишею та
принтером). Утиліта Setup Utility (BIOS) містить параметри для установлених пристроїв,
послідовність завантаження комп’ютера й обсяг системної та розширеної пам’яті.
Запуск утиліти Setup Utility (Інсталятор) (BIOS)
ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Вносячи зміни в налаштування утиліти Setup Utility (BIOS), будьте вкрай
обережні. Помилки можуть призвести до несправності комп’ютера.
ПРИМІТКА. Якщо ваш планшет із знімною клавіатурою або клавіатурною док-станцією,
прикріпіть її, перш ніж виконувати наведені нижче дії.
▲
Увімкніть або перезавантажте комп’ютер, натисніть і швидко відпустіть клавішу Esc, а
потім натисніть F10.
Оновлення BIOS
Оновлені версії BIOS доступні на веб-сайті компанії HP.
Більшість оновлень BIOS на веб-сайті компанії HP зібрано в стиснутих файлах, що називаються
SoftPaq.
Деякі пакети завантаження містять файл із назвою Readme.txt, який надає інформацію про
установлення файлу та виправлення можливих неполадок.
Визначення версії BIOS
Щоб визначити наявність в оновленнях BIOS новішої версії BIOS, потрібно знати поточну
версію, установлену на комп’ютері.
Інформацію про версію BIOS (також відому як дата ROM і система BIOS) можна переглянути,
натиснувши клавіші Fn+Esc (якщо запущено систему Windows) або за допомогою утиліти Setup
Utility (BIOS).
1.
Запустіть утиліту Setup Utility (BIOS) (див. розділ Запуск утиліти Setup Utility (Інсталятор)
(BIOS) на сторінці 49).
2.
За допомогою клавіш зі стрілками виберіть Main (Основні) і запишіть номер версії BIOS,
установленої на вашому комп’ютері.
Вихід з утиліти Setup Utility (BIOS)
1.
За допомогою клавіш зі стрілками виберіть Exit Вихід), потім — Exit Discarding Changes
(Вийти без збереження змін), після чого натисніть клавішу Enter.
2.
Виберіть Yes (Так).
Запуск утиліти Setup Utility (Інсталятор) (BIOS)
49
Завантаження оновлення BIOS
ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Щоб уникнути пошкодження комп’ютера або наслідків невдалої інсталяції,
завантажуйте й інсталюйте оновлення BIOS лише у випадку підключення комп’ютера до
надійного джерела живлення за допомогою адаптера змінного струму. Не завантажуйте й не
інсталюйте оновлення BIOS, якщо як джерело живлення комп’ютера використовується
батарея, а також якщо комп’ютер підключено до додаткового пристрою для підключення чи
джерела живлення. Під час завантаження й інсталяції дотримуйтеся наведених нижче вказівок.
●
Не від’єднуйте кабель живлення від розетки змінного струму для припинення подачі
живлення до комп’ютера.
●
Не завершуйте роботу комп’ютера та не активуйте режим сну.
●
Не вставляйте, не видаляйте, не під’єднуйте та не від’єднуйте жодного пристрою, кабелю
або дроту.
ПРИМІТКА. Якщо комп’ютер підключено до мережі, перш ніж установлювати будь-які
оновлення програмного забезпечення (особливо оновлення системи BIOS), зверніться до
адміністратора мережі.
1.
На початковому екрані введіть support і виберіть програму HP Support Assistant.
— або —
На робочому столі Windows клацніть піктограму зі знаком питання в області сповіщень
праворуч на панелі завдань.
2.
Натисніть Updates and tune-ups (Оновлення та налаштування), а потім — Check for HP
updates now (Перевірити наявність оновлень на сайті HP зараз).
3.
Щоб отримати ідентифікаційні дані свого комп’ютера та доступ до оновлення BIOS,
виконайте вказівки на екрані.
4.
В області завантаження виконайте наведені нижче дії.
а.
Визначте оновлення BIOS більш пізньої версії ніж та, яку на цей час установлено на
вашому комп’ютері. Занотуйте дату, назву й інші ідентифікатори. Ця інформація може
знадобитися для визначення оновлення пізніше, після його завантаження на жорсткий
диск.
б.
Дотримуйтеся вказівок на екрані, щоб завантажити вибране на жорсткий диск.
Занотуйте шлях до місця на жорсткому диску, куди завантажується оновлення BIOS.
Він вам знадобиться під час установлення оновлення.
Існують різні способи установлення BIOS. Дотримуйтеся всіх вказівок, що з’являються на
екрані після завершення завантаження. Якщо вказівки не відображаються, виконайте наведені
нижче дії.
1.
На початковому екрані введіть файл і виберіть Файловый проводник (Файловий
провідник).
— або —
На робочому столі Windows клацніть правою кнопкою миші кнопку Пуск, а потім виберіть
Проводник (Провідник).
2.
50
Двічі натисніть призначення жорсткого диска. Призначенням жорсткого диска зазвичай є
локальний диск (C:).
Розділ 9 Використання утиліти Setup Utility (BIOS)
3.
Скориставшись занотованим раніше шляхом до місця на жорсткому диску, відкрийте
папку, яка містить відповідне оновлення.
4.
Двічі натисніть файл із розширенням .exe (наприклад, ім’я файлу.exe).
Почнеться інсталяція BIOS.
5.
Дотримуючись вказівок на екрані, завершіть інсталяцію.
ПРИМІТКА. Після появи повідомлення про успішне завершення установлення можна видалити
завантажений файл із жорсткого диска.
Оновлення BIOS
51
10 Використання HP PC Hardware
Diagnostics (UEFI)
HP PC Hardware Diagnostics — це уніфікований інтерфейс UEFI, який дає змогу запускати
діагностичну перевірку, щоб визначити стан апаратного забезпечення комп’ютера. Інструмент
працює окремо від операційної системи, щоб розрізняти неполадки апаратного забезпечення,
викликані проблемами з ОС, і неполадки з компонентами програмного забезпечення.
Щоб запустити HP PC Hardware Diagnostics UEFI, виконайте наведені нижче дії.
1.
Увімкніть або перезавантажте комп’ютер, натисніть і швидко відпустіть клавішу Esc, а
потім натисніть F2.
Система BIOS виконує пошук засобів діагностики у трьох місцях в указаному нижче
порядку.
а.
Підключений пристрій USB
ПРИМІТКА. Щоб завантажити інструмент HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) на
пристрій USB, див. розділ Завантаження HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) на
пристрій USB на сторінці 52.
2.
б.
Жорсткий диск
в.
BIOS
Коли відкриється засіб діагностики, за допомогою клавіш зі стрілками виберіть потрібний
тип діагностики та дотримуйтеся вказівок на екрані.
ПРИМІТКА.
Якщо необхідно зупинити запущену діагностику, натисніть клавішу Esc.
Завантаження HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) на
пристрій USB
ПРИМІТКА. Інструкції із завантаження інструментів HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)
доступні лише англійською мовою.
Існує два варіанти завантаження програми HP PC Hardware Diagnostics на пристрій USB.
Варіант 1. Домашня сторінка HP PC Diagnostics — тут можна отримати останню версію UEFI
1.
Перейдіть за посиланням http://hp.com/go/techcenter/pcdiags.
2.
Виберіть посилання UEFI Download (Завантаження UEFI), а потім натисніть Run
(Запустити).
Варіант 2. Сторінки "Загрузка драйверов" (Завантаження драйверів) — надають змогу
завантажувати старі та нові версії для певних виробів.
52
1.
Перейдіть за посиланням http://www.hp.com.
2.
Наведіть вказівник на елемент Поддержка (Підтримка) угорі на сторінці й натисніть
Загрузить драйверы (Завантажити драйвери).
Розділ 10 Використання HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)
3.
У полі введення тексту вкажіть назву продукту, після чого натисніть Перейти.
— або —
Натисніть Выполнить поиск (Виконати пошук), щоб система HP автоматично розпізнала
ваш пристрій.
4.
Виберіть свою модель комп’ютера й операційну систему.
5.
У розділі Diagnostic (Діагностика) виберіть HP UEFI Support Environment (Середовище
підтримки HP UEFI).
— або —
Клацніть Download (Завантажити), а потім виберіть Run (Запустити).
Завантаження HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) на пристрій USB
53
11 Резервне копіювання, відновлення та
повернення
У цьому розділі міститься інформація про наведені нижче процеси. Відомості, наведені в цьому
розділі, — стандартні процедури для більшості моделей.
●
Створення носія відновлення та резервних копій
●
Відновлення та повернення системи
Щоб отримати додаткову інформацію, відкрийте програму HP Support Assistant.
▲
На початковому екрані введіть support і виберіть програму HP Support Assistant.
— або —
На робочому столі Windows клацніть піктограму зі знаком питання в області сповіщень
праворуч на панелі завдань.
Створення резервних копій і дисків відновлення (лише
в деяких моделях)
●
Скористайтеся програмою HP Recovery Manager після успішного налаштування
комп’ютера, щоб створити носій відновлення HP. Таким чином ви створите резервну копію
розділу відновлення HP на комп’ютері. Резервна копія використовується для повторного
установлення оригінальної операційної системи, якщо жорсткий диск пошкоджено або
замінено.
Додаткові відомості про створення носія відновлення див. у розділі Створення носія
відновлення HP (лише в деяких моделях) на сторінці 54. Щоб отримати відомості про
варіанти відновлення, доступні за допомогою носія відновлення, див. розділ Відновлення
за допомогою HP Recovery Manager (лише в деяких моделях) на сторінці 56.
●
Для створення контрольних точок відновлення системи та резервних копій особистої
інформації використовуйте засоби Windows.
Створення носія відновлення HP (лише в деяких моделях)
HP Recovery Manager — це програма, за допомогою якої після успішного налаштування
комп’ютера можна створити носій для відновлення системи. Якщо жорсткий диск буде
пошкоджено, ви зможете відновити систему за допомогою такого носія. Під час відновлення
системи операційна система та заводське програмне забезпечення перевстановлюються, після
чого відбувається налаштування програмних параметрів. Носій відновлення HP можна також
використовувати для індивідуального налаштування системи або відновлення заводських
параметрів системи під час заміни жорсткого диска.
54
●
Можна створити лише один набір носіїв відновлення HP. Зберігайте ці засоби відновлення
в безпечному місці та поводьтеся з ними обережно.
●
Програма HP Recovery Manager перевіряє комп’ютер і визначає необхідний обсяг вільної
флеш-пам’яті USB чи потрібну кількість чистих DVD-дисків.
Розділ 11 Резервне копіювання, відновлення та повернення
●
Для створення дисків відновлення системи комп’ютер має бути оснащено пристроєм для
читання оптичних дисків із можливістю записування DVD-дисків; також потрібно
використовувати тільки високоякісні чисті диски DVD-R, DVD+R, DVD-R DL, DVD+R DL.
Не використовуйте диски з підтримкою перезаписування, наприклад CD±RW, DVD±RW,
двошарові диски DVD±RW або диски BD-RE (диски Blu-ray з можливістю
перезаписування), оскільки вони несумісні з програмою HP Recovery Manager. Натомість
можна скористатися високоякісною чистою флеш-пам’яттю USB.
●
Якщо комп’ютер не обладнано вбудованим пристроєм для читання оптичних дисків із
можливістю записування дисків DVD, але ви хочете створити диск відновлення DVD,
можна використовувати зовнішній пристрій для читання оптичних дисків (не входить у
комплект постачання). Диски відновлення також можна придбати у службі підтримки. Див.
брошуру Worldwide Telephone Numbers (Список телефонних номерів), що постачається з
комп’ютером. Контактні відомості також можна знайти на веб-сайті компанії HP. Перейдіть
на веб-сайт http://www.hp.com/support, виберіть свою країну або регіон і дотримуйтеся
вказівок на екрані. Якщо ви використовуєте зовнішній пристрій для читання оптичних
дисків, його слід під’єднати безпосередньо до порту USB вашого комп’ютера. Пристрій
для читання дисків не можна підключати до порту USB на іншому зовнішньому пристрої,
наприклад USB-концентраторі.
●
Перед початком створення носія для відновлення системи переконайтеся, що комп’ютер
підключено до адаптера змінного струму.
●
Процес створення може тривати до однієї години й більше. Не переривайте процес
створення.
●
Якщо потрібно, можна вийти з програми до завершення створення всіх DVD-дисків для
відновлення. HP Recovery Manager завершить записування поточного DVD-диска. Під час
наступного відкриття програми HP Recovery Manager відобразиться запит на продовження
процесу створення резервної копії і буде записано решту дисків.
Щоб створити носій відновлення HP Recovery, виконайте наведені нижче дії.
1.
З початкового екрана введіть восстановление (відновлення) і виберіть елемент HP
Recovery Manager.
2.
Виберіть Recovery Media Creation (Створення носія відновлення) і дотримуйтеся вказівок
на екрані.
Якщо потрібно буде відновити систему, див. розділ Відновлення за допомогою HP Recovery
Manager (лише в деяких моделях) на сторінці 56.
Використання засобів Windows
Можна створити контрольні точки відновлення системи та резервні копії особистої інформації,
використовуючи інструменти Windows.
▲
На початковому екрані введіть справка (довідка) і виберіть Справка и поддержка
(Довідка та технічна підтримка).
— або —
На робочому столі Windows клацніть піктограму зі знаком питання в області сповіщень
праворуч на панелі завдань.
Додаткову інформацію й інструкції див. у розділі "Справка и поддержка" (Довідка та технічна
підтримка).
Створення резервних копій і дисків відновлення (лише в деяких моделях)
55
Відновлення (лише в деяких моделях)
Систему можна відновити в кілька способів. Завжди вибирайте спосіб, що найкраще відповідає
обставинам і вашому рівню підготовки.
●
У Windows доступні різні засоби для відновлення системи з резервних копій, відновлення
комп’ютера та його повернення до заводського стану. Додаткову інформацію й інструкції
див. у розділі "Справка и поддержка" (Довідка та технічна підтримка).
▲
На початковому екрані введіть справка (довідка) і виберіть Справка и поддержка
(Довідка та технічна підтримка).
— або —
На робочому столі Windows клацніть піктограму зі знаком питання в області
сповіщень праворуч на панелі завдань.
●
Щоб усунути проблеми в роботі попередньо інстальованої програми чи драйвера, на
деяких моделях можна перевстановити проблемний компонент за допомогою функції
повторного установлення драйверів і програм від HP Recovery Manager.
▲
●
На початковому екрані введіть recovery, виберіть програму HP Recovery Manager,
Drivers and Applications Reinstall (Повторна установка драйверів і програм) і
дотримуйтеся вказівок на екрані.
Якщо ви хочете повернути систему до початкового стану мінімального образу, на деяких
моделях можна вибрати відновлення мінімального образу в розділі відновлення HP або
скористатися носіями відновлення HP. Під час відновлення мінімального образу
установлюються лише драйвери та програми, які необхідні для роботи обладнання. Решту
програм, що входять до образу, можна установити з розділу "Переустановка драйверов и
приложений" (Повторне установлення драйверів і програм) програми HP Recovery
Manager.
Додаткові відомості див. у розділі Відновлення за допомогою HP Recovery Manager (лише
в деяких моделях) на сторінці 56.
●
Щоб відновити початкові заводські розділи та вміст, виберіть параметр System Recovery
(Відновлення системи) у розділі відновлення HP або скористайтеся створеним вами носієм
для відновлення HP (обидва варіанти доступні лише на деяких моделях). Додаткову
інформацію див. у розділі Відновлення за допомогою HP Recovery Manager (лише в деяких
моделях) на сторінці 56. Якщо ви ще не створили носій для відновлення, див. розділ
Створення носія відновлення HP (лише в деяких моделях) на сторінці 54.
●
Якщо ви замінили жорсткий диск, на деяких моделях можна скористатися функцією
повернення до заводських налаштувань на носії HP для відновлення системи. Таким
чином ви зможете повернути заводський образ на новий диск. Додаткову інформацію див.
у розділі Відновлення за допомогою HP Recovery Manager (лише в деяких моделях)
на сторінці 56.
Відновлення за допомогою HP Recovery Manager (лише в деяких
моделях)
Програма HP Recovery Manager дає змогу відновити комп’ютер до початкового заводського
стану за допомогою створеного вами носія для відновлення HP Recovery чи розділу
відновлення HP (лише на деяких моделях). Якщо ви ще не створили носій для відновлення,
див. розділ Створення носія відновлення HP (лише в деяких моделях) на сторінці 54.
56
Розділ 11 Резервне копіювання, відновлення та повернення
Вставте створений носій для відновлення HP Recovery та виберіть одну з наведених нижче
опцій.
●
Відновлення системи — повторне установлення оригінальної операційної системи, а потім
налаштування параметрів для програм, інстальованих на заводі.
●
Відновлення з мінімізованого образу (лише на деяких моделях) — повторна інсталяція
операційної системи та всіх драйверів і програмного забезпечення, пов’язаних із роботою
обладнання, але не інших програм.
●
Скидання до заводських налаштувань (лише на деяких моделях) — відновлення
початкового стану системи шляхом видалення всієї інформації з жорсткого диска та
повторного створення розділів. Потім перевстановлюється операційна система й заводське
програмне забезпечення.
Відновлення системи чи мінімізованого образу також можна виконувати з розділу відновлення
HP (лише в деяких моделях).
Що потрібно знати
●
Програма HP Recovery Manager повертає лише те програмне забезпечення, яке було
установлено на заводі. Програмне забезпечення, що не входить до комплекту постачання
комп’ютера, слід завантажити з веб-сторінки виробника або повторно установити з носія,
наданого виробником.
ВАЖЛИВО. Функцію відновлення системи за допомогою HP Recovery Manager слід
використовувати для виправлення несправностей у роботі комп’ютера, лише якщо інші
способи не допомогли вирішити проблему.
●
Носій відновлення HP (лише в деяких моделях) слід використовувати в разі неполадки
жорсткого диска. Якщо ви ще не створили носій для відновлення, див. розділ Створення
носія відновлення HP (лише в деяких моделях) на сторінці 54.
●
Функцією скидання до заводських параметрів можна скористатися лише за наявності носія
відновлення HP (лише в деяких моделях). Якщо ви ще не створили носій для відновлення,
див. розділ Створення носія відновлення HP (лише в деяких моделях) на сторінці 54.
●
Якщо носій відновлення HP (лише в деяких моделях) не працює, робочий носій можна
отримати від служби підтримки. Див. брошуру Worldwide Telephone Numbers (Список
телефонних номерів), що постачається з комп’ютером. Контактні відомості також можна
знайти на веб-сайті компанії HP. Перейдіть на веб-сайт http://www.hp.com/support, виберіть
свою країну або регіон і дотримуйтеся вказівок на екрані.
ВАЖЛИВО. Програма HP Recovery Manager не створює резервні копії ваших персональних
даних автоматично. Перш ніж розпочати процес відновлення, створіть резервну копію всіх
особистих даних, які потрібно зберегти.
Використання розділу відновлення HP (лише в деяких моделях)
З розділу відновлення HP (лише на деяких моделях) можна відновити систему чи
мінімізований образ без використання дисків або флеш-пам’яті USB для відновлення. Цей тип
відновлення системи можливий, лише якщо жорсткий диск не пошкоджено.
Щоб запустити програму HP Recovery Manager з розділу відновлення HP, виконайте наведені
нижче дії.
Відновлення (лише в деяких моделях)
57
1.
На початковому екрані введіть recovery та виберіть програму Recovery Manager, після
чого — HP Recovery Environment.
2.
У меню параметрів завантаження виберіть Troubleshoot (Усунення несправностей).
3.
Виберіть Recovery Manager і дотримуйтеся вказівок на екрані.
Використання носія HP Recovery для відновлення
Для відновлення початкового стану системи можна скористатися носієм відновлення HP. Цей
метод можна використовувати, якщо система не має розділу відновлення HP або жорсткий
диск не працює належним чином.
1.
Якщо це можливо, створіть резервні копії всіх особистих файлів.
2.
Вставте створений вами носій для відновлення HP та перезавантажте комп’ютер.
ПРИМІТКА. Якщо комп’ютер автоматично не перезавантажується й програма HP
Recovery Manager не відкривається, потрібно змінити порядок його завантаження. Див.
розділ Змінення порядку завантаження комп’ютера на сторінці 58.
3.
Дотримуйтеся вказівок на екрані.
Змінення порядку завантаження комп’ютера
Якщо комп’ютер не перезавантажується через програму HP Recovery Manager, можна змінити
порядок його завантаження, тобто порядок пристроїв, до якого звертається комп’ютер для
отримання інформації про запуск. Можна вказати, що насамперед слід перевірити пристрій для
читання оптичних дисків або флеш-пам’ять USB.
Щоб змінити порядок завантаження, виконайте наведені нижче дії.
58
1.
Вставте створений носій відновлення HP.
2.
Перезавантажте комп’ютер, швидко натисніть клавішу Esc, після чого натисніть клавішу
F9, щоб відобразити параметри завантаження.
3.
Виберіть пристрій для читання оптичних дисків або флеш-пам’ять USB (залежно від того,
з чого має завантажуватися комп’ютер).
4.
Дотримуйтеся вказівок на екрані.
Розділ 11 Резервне копіювання, відновлення та повернення
12 Технічні характеристики
Вхідне живлення
Відомості про живлення, надані в цьому розділі, можуть знадобитися під час подорожей за
кордон.
Комп’ютер живиться від постійного струму (джерела змінного або постійного струму).
Припустимий діапазон значень джерела змінного струму: 100–240 В, 50–60 Гц. Хоча комп’ютер
можна підключати до окремого джерела живлення постійного струму, бажано використовувати
адаптер змінного струму або джерело постійного струму, що постачається та схвалено
компанією HP для цього комп’ютера.
Комп’ютер може отримувати живлення від джерела постійного струму, характеристики якого
відповідають наведеним нижче значенням. Робоча напруга та струм відрізняються в залежності
від платформи.
Вхідне живлення
Робочі характеристики
Робоча напруга та струм
19 В при 2,1 A — 40 Вт
19,5 В при 2,31 A — 45 Вт
19,5 В при 3,33 A — 65 Вт
19,5 В при 4,62 A — 90 Вт
19,5 В при 6,15 A — 120 Вт
19,5 В при 7,69 A — 150 Вт
Штекер зовнішнього джерела
живлення HP (постійний струм)
ПРИМІТКА. Цей продукт розроблено для енергосистем IT в Норвегії з лінійною напругою, яка
не перевищує середньоквадратичне значення 240 В.
ПРИМІТКА. Відомості про робочу напругу та струм комп’ютера наведено на етикетці з
нормативною інформацією про систему.
Вхідне живлення
59
Умови експлуатації
Характеристика
Метричні
Американські
Робоча
від 5 °C до 35 °C
від 41 °F до 95 °F
Неробоча
від -20 до 60 °C
від -4 до 140 °F
Робоча
від 10% до 90%
від 10% до 90%
Неробоча
від 5% до 95%
від 5% до 95%
Температура
Відносна вологість (без конденсації)
Максимальна висота над рівнем моря (не герметизована)
60
Робоча
від -15 м до 3048 м
від -50 футів до 10 000 футів
Неробоча
від -15 до 12.192 м
від -50 до 40 000 футів
Розділ 12 Технічні характеристики
13 Електростатичний розряд
Електростатичний розряд — це вивільнення статичної електрики під час контакту двох об’єктів,
наприклад, удар, який можна отримати йдучи по килиму й узявшись за металеву дверну ручку.
Вивільнення статичної електрики через пальці чи інші електростатичні провідники може
призвести до пошкодження електронних компонентів. Щоб зменшити ризик пошкодження
комп’ютера, пристрою для читання дисків або втрати даних, перегляньте наведені нижче
застереження.
●
Якщо в інструкціях із видалення чи інсталяції вказано відключити комп’ютер від джерела
струму, спочатку переконайтеся, що його належно заземлено.
●
До установки тримайте компоненти в спеціальних контейнерах, що захищають від
електростатичного розряду.
●
Уникайте дотику до контактів, електропроводки та мікросхем. Якомога менше торкайтесь
електронних компонентів.
●
Використовуйте ненамагнічені інструменти.
●
Перш ніж розпочати роботу з компонентами, зніміть статичний заряд, торкнувшись
нефарбованої металевої поверхні.
●
Вийняті компоненти зберігайте в контейнерах, захищених від електростатики.
61
Покажчик
А
адаптер змінного струму,
перевірка 38
активація режимів очікування й
глибокого сну 31
антени WLAN, визначення 11
антени WWAN, визначення 11
антивірусне програмне
забезпечення, використання
46
аудіовихід (гніздо для
навушників), визначення 5
аудіовхід (гніздо для
мікрофона), визначення 5
Б
батарея
вирішення проблеми низького
рівня заряду батареї 36
замінювана користувачем 34
збереження заряду 35
зберігання 36
із заводською пломбою 34
пошук інформації 35
розряджання 35
утилізація 37
бездротова мережа, захист 47
бездротова мережа (WLAN)
підключення 16
підключення до громадської
мережі WLAN 16
підключення до
корпоративної мережі
WLAN 16
функціональний діапазон 17
В
важливі оновлення безпеки,
установлення 47
вбудована цифрова клавіатура,
визначення 7
веб-камера
визначення 10
використання 21
62
Покажчик
вентиляційні отвори,
визначення 10
видалені файли, відновлення
56
використання зовнішнього
джерела змінного струму 37
використання клавіатури й
миші 30
використання паролів 44
використання сенсорної панелі
27
вимкнення комп’ютера 38
відбитки пальців, реєстрація 45
відділення, батарея 6
відділення для батареї,
визначення 6
відділення для пристроїв
Bluetooth, визначення 7
відео 22
відновлення
HP Recovery Manager 56
використання носія
відновлення HP Recovery
55
диски 55, 58
запуск 57
носій 58
параметри 56
підтримувані диски 55
система 56
флеш-пам’ять USB 58
відновлення мінімального
образу 57
відновлення системи 56
відомості про батарею, пошук
35
внутрішній перемикач дисплея,
визначення 7
внутрішні мікрофони,
визначення 7
вхідне живлення 59
Г
гнізда
RJ-45 (мережа) 9
SIM-картка 9
аудіовихід (навушники) 5
аудіовихід (навушники)/
аудіовхід (мікрофон) 6
аудіовхід (мікрофон) 5
кабель безпеки 9
мережа 9
пристрій для читання карток
пам’яті 7
гніздо RJ-45 (мережа),
визначення 9
гніздо SIM, визначення 9
гніздо аудіовиходу (навушники)/
гніздо аудіовходу (мікрофон),
визначення 6
гніздо кабелю безпеки,
визначення 9
гніздо підключення,
визначення 7
Д
динаміки
визначення 9
підключення 21
догляд за комп’ютером
41
Е
електростатичний розряд
61
Ж
жест дотику на сенсорній панелі
чи сенсорному екрані 27
жест зведення/масштабування
двома пальцями на сенсорній
панелі та сенсорному екрані
28
жести на сенсорній панелі чи
сенсорному екрані
дотик 27
дотик двома пальцями 28
жест проведення від
верхнього та нижнього
країв 29
жест проведення від лівого
краю 29
жест проведення від правого
краю 29
зведення/масштабування
двома пальцями 28
прокручування двома
пальцями 27
жест на сенсорному екрані,
перелистування одним
пальцем 30
жест натискання двома
пальцями на сенсорній панелі
та сенсорному екрані 28
жест перелистування одним
пальцем на сенсорному
екрані 30
жест проведення від верхнього
та нижнього країв на сенсорній
панелі та сенсорному екрані
29
жест проведення від лівого краю
на сенсорній панелі та
сенсорному екрані 29
жест проведення від правого
краю на сенсорній панелі та
сенсорному екрані 29
жест прокручування двома
пальцями на сенсорній панелі
та сенсорному екрані 27
живлення
батарея 34
змінний струм 37
живлення від батареї 34
З
завершення роботи 38
зависання системи. 38
замок батареї, визначення 6
зарядний порт USB 2.0 (із
живленням), визначення 10
зарядний порт USB 3.0 (із
живленням), визначення 10
засоби Windows
використання 55
засоби керування бездротовим
доступом
кнопка 15
операційна система 15
програмне забезпечення
Wireless Assistant 15
засувка відкривання кришки
відділення для
обслуговування 9
зберігання батареї 36
знайомство з комп’ютером 4
зовнішнє джерело змінного
струму, використання 37
зона керування
лівий 7
права 9
зона сенсорної панелі,
визначення 10
І
індикатор Caps lock,
визначення 7
індикатор адаптера змінного
струму, визначення 5
індикатор бездротового
доступу 15
індикатор бездротового
зв’язку 11
індикатор веб-камери,
визначення 11
індикатор вимкнення звуку,
визначення 8
індикатор живлення,
використання 33
індикатор жорсткого диска,
визначення 7
індикатори
Caps lock 7
адаптер змінного струму 5
бездротовий 11
веб-камера 11
вимкнення звуку 8
живлення 9
жорсткий диск 7
сенсорна панель 10
стан гнізда RJ-45 (мережа)
9
індикатори живлення,
визначення 9
індикатори стану RJ-45
(мережа), визначення 9
індикатор сенсорної панелі,
визначення 10
К
кабель безпеки, установлення
47
картка пам’яті, визначення 7
клавіатура та миша,
використання 30
клавіша Esc, визначення 7
клавіша Fn, визначення 7
клавіша Num Lock, опис 8
клавіша Windows, визначення
11
клавіша Windows-програм,
визначення 11
клавіша режиму "У літаку" 5, 13
клавіші
Esc 7
Fn 7
Num Lock 8
Windows 11
Windows-програми 11
операція 5
режим "У літаку" 5, 13
клавіші операцій 12
визначення 5
кнопка бездротового доступу
15
кнопка живлення
визначення 8
кнопки
живлення 8
сенсорна панель, ліва 7
сенсорна панель, права 9
комбінація клавіш Beats Audio
22
компоненти 5
комп’ютер, подорожування 36
контрольна точка відновлення
системи
створення 55
контрольна точка відновлення
системи, створення 54
кришка відділення для
обслуговування, визначення 9
Покажчик
63
Л
ліва зона керування,
визначення 7
М
магазин HP Apps Store,
відвідування 1
мережне гніздо, визначення 9
миша, зовнішня
настройка параметрів 27
мікрофон, підключення 22
мінімізований образ,
створення 56
модуль WLAN 14
Н
навушники, підключення 21, 22
назва продукту та номер,
комп’ютер 13
найефективніші методи
роботи 1
нижня панель 14
носій HP Recovery
відновлення 58
носій HP для відновлення
системи
створення 54
носій відновлення
створення за допомогою HP
Recovery Manager 55
носій для відновлення системи
створення 54
О
обмін медіафайлами 19
оновлення програм і драйверів
41
оновлення програмного
забезпечення, установлення
47
очищення комп’ютера 41
П
панель керування Beats Audio
22
параметри живлення,
використання 33
паролі
Setup Utility (BIOS) 45
ОС Windows 44
64
Покажчик
паролі Setup Utility (BIOS) 45
паролі Windows 44
перевезення комп’ютера 42
перевірка адаптера змінного
струму 38
підключення до громадської
мережі WLAN 16
підключення до корпоративної
мережі WLAN 16
підключення до мережі WLAN
16
підтримувані диски,
відновлення 55
подорожування з комп’ютером
14, 36, 42
порт DisplayPort
визначення 7
підключення 25
порт HDMI
визначення 7
підключення 24
порт USB 2.0, визначення 10
порт USB 3.0, визначення 10
порт VGA, підключення 23
порт зовнішнього монітора 23
порт зовнішнього монітора,
визначення 7
порти
HDMI 7, 24, 25
Miracast 26
USB 2.0 10
USB 3.0 10
VGA 23
зарядний USB 2.0 (із
живленням) 10
зарядний порт USB 3.0 (із
живленням) 10
зовнішній монітор 7, 23
порт DisplayPort 7
порядок завантаження
змінення 58
початкова система,
відновлення 56
права зона управління,
визначення 9
правильний початок роботи 1
пристрій Bluetooth 15, 18
пристрій WWAN 17
пристрій для читання відбитків
пальців
визначення 7
використання 45
пристрій для читання карток
пам’яті, визначення 7
пристрій для читання оптичних
дисків, визначення 8
пристрої з високою чіткістю
зображення, підключення 24,
25, 26
програма дефрагментації
диска 40
програма очищення диска 40
програми для безпечної роботи в
Інтернеті, використання 46
програмне забезпечення
очищення диска 40
програма дефрагментації
диска 40
програмне забезпечення
Wireless Assistant 15
програмне забезпечення
брандмауера 46
Р
регулятивна інформація
етикетка з регулятивною
інформацією 14
ярлики сертифікації
бездротового обладнання
14
режим глибокого сну
активація 32
вихід 32
режиму очікування та глибокого
сну
активація 31
резервне копіювання
програмного забезпечення та
даних 47
резервні копії 54
ресурси HP 2
розділ відновлення HP
відновлення 57
розміщення відомостей
апаратне забезпечення 4
програма 4
рознім, живлення 9
рознім додаткової батареї,
визначення 5
рознім живлення, визначення 9
С
сабвуфер HP Triple Bass Reflex,
визначення 7
сенсорна панель
використання 27
сенсорна панель, кнопки 7, 9
сервісні ярлики, розташування
13
серійний номер 13
серійний номер, комп’ютер 13
сплячий режим
активація 31
вихід 31
Т
температура 36
температура батареї 36
технічне обслуговування
оновлення програм і
драйверів 41
очищення диска 40
програма дефрагментації
диска 40
У
умови експлуатації 60
установка захисного пароля для
пробудження 33
установлення
важливі оновлення безпеки
47
додатковий кабель безпеки
47
Ф
фіксатор батареї, визначення 6
фіксатори
вивільнення батареї 6
фіксатор кришки відділення
для обслуговування 9
WLAN 14
регулятивний 14
сервісний ярлик 13
серійний номер 13
сертифікат автентичності
Microsoft 14
сертифікація бездротового
обладнання 14
ярлик сертифікації бездротового
обладнання 14
B
Beats Audio 22
BIOS
визначення версії 49
завантаження оновлення
запуск Setup Utility 49
оновлення 49
50
H
HDMI, налаштування
аудіофункцій 24
HP PC Hardware Diagnostics
(UEFI)
завантаження 52
HP Recovery Manager
запуск 57
усунення несправностей під
час завантаження 58
M
Miracast
26
W
Windows
контрольна точка
відновлення системи
55
54,
Я
ярлик Bluetooth 14
ярлик WLAN 14
ярлики
Bluetooth 14
Покажчик
65
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising