HP | Stream 11 Pro G2 Notebook PC | HP Stream 11 Pro Notebook PC Brugervejledning

HP Stream 11 Pro Notebook PC Brugervejledning
Brugervejledning
© Copyright 2014 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.
Bluetooth er et varemærke tilhørende dets
indehaver og anvendes af Hewlett-Packard
Company under licens. Intel, Celeron og
Pentium er varemærker tilhørende Intel
Corporation i USA og andre lande.
Microsoft og Windows er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende
Microsoft-gruppen af virksomheder.
Oplysningerne indeholdt heri kan ændres
uden varsel. De eneste garantier for HP's
produkter og serviceydelser er angivet i de
udtrykkelige garantierklæringer, der følger
med sådanne produkter og serviceydelser.
Intet heri må fortolkes som udgørende en
yderligere garanti. HP er ikke
erstatningspligtig i tilfælde af tekniske
unøjagtigheder eller typografiske fejl eller
manglende oplysninger i denne vejledning.
Første udgave: December 2014
Dokumentets bestillingsnummer: 799335–
081
Produktbemærkning
Vilkår vedrørende software
Denne vejledning beskriver funktioner, der
er fælles for de fleste modeller. Nogle
funktioner er muligvis ikke tilgængelige på
din computer.
Når du installerer, kopierer, downloader
eller på anden vis bruger de
softwareprodukter, der er forudinstalleret på
denne computer, indvilliger du i at være
bundet af betingelserne i HP's
slutbrugerlicensaftale (EULA). Hvis du ikke
accepterer disse licensvilkår, er din eneste
mulighed at returnere hele det ubrugte
produkt (hardware og software) inden for 14
dage mod en refundering, der er underlagt
forhandlerens refunderingspolitik.
Ikke alle funktioner er tilgængelige i alle
udgaver af Windows. Denne computer kan
kræve opgraderet og/eller separat anskaffet
hardware, drivere og/eller software for at få
fuldt udbytte af Windows-funktionalitet. Se
http://www.microsoft.com, hvis du ønsker
flere oplysninger.
For at få adgang til den nyeste
brugervejledning skal du gå til
http://www.hp.com/support og vælge dit
land. Vælg Drivere og download, og følg
derefter anvisningerne på skærmen.
For yderligere oplysninger eller for at
anmode om en fuld refundering af
computerens pris bedes du kontakte
forhandleren.
Sikkerhedsadvarsel
ADVARSEL! For at mindske risikoen for varmerelaterede skader eller overophedning af computeren
må du ikke placere den direkte i skødet eller blokere ventilationsåbningerne. Du må kun bruge
computeren på en hård, plan overflade. Sørg for, at luftstrømmen ikke blokeres af en anden hård
overflade, f.eks. en tilstødende printer, eller af en blød overflade f.eks. puder, tæpper eller
beklædning. Du må heller ikke lade vekselstrømsadapteren komme i kontakt med huden eller en blød
overflade, som puder, tæpper eller tøj under drift. Computeren og vekselstrømsadapteren overholder
temperaturgrænserne for brugertilgængelige overflader som defineret af International Standard for
Safety of Information Technology Equipment (IEC 60950).
iii
iv
Sikkerhedsadvarsel
Indstilling af processor-konfiguration (kun udvalgte modeller)
VIGTIGT: Visse computermodeller er konfigureret med en Intel® Pentium® N35xx serie eller en
Celeron® N28xx/N29xx serie-processor og et Windows®-operativsystem. Undgå at ændre
processorkonfigurationsindstillingen i msconfig.exe fra 4 eller 2 processorer til 1 processor. Hvis du
gør det, kan computeren ikke genstarte. Det vil sige, at du skal udføre en nulstilling til
fabriksindstillinger for at gendanne de oprindelige indstillinger.
v
vi
Indstilling af processor-konfiguration (kun udvalgte modeller)
Indholdsfortegnelse
1 Kom rigtigt i gang .............................................................................................................................................. 1
Besøg HP Apps Store .......................................................................................................................... 1
Bedste fremgangsmåder ...................................................................................................................... 1
Sjove ting, du kan gøre ........................................................................................................................ 1
Flere HP-ressourcer ............................................................................................................................. 3
2 Lær din computer at kende ............................................................................................................................... 5
Sådan finder du dine hardware- og softwareoplysninger ..................................................................... 5
At finde hardware ................................................................................................................. 5
At finde software .................................................................................................................. 5
Højre side ............................................................................................................................................. 6
Venstre side ......................................................................................................................................... 7
Skærm .................................................................................................................................................. 8
Foroven ................................................................................................................................................ 9
Touchpad ............................................................................................................................. 9
Lysdioder ........................................................................................................................... 10
Knapper ............................................................................................................................. 11
Taster ................................................................................................................................. 12
Bund ................................................................................................................................................... 13
Mærkater ............................................................................................................................................ 13
3 Tilslutning til et netværk .................................................................................................................................. 15
Tilslutning til et trådløst netværk ......................................................................................................... 15
Brug af knapper til trådløs .................................................................................................. 15
Brug af knappen Trådløs ................................................................................... 15
Brug af kontrolelementer i operativsystemet ..................................................... 16
Deling af data og drev samt adgang til software ................................................................ 16
Brug af et WLAN ................................................................................................................ 17
Brug af en internetudbyder ................................................................................ 17
Opsætning af et WLAN ..................................................................................... 18
Konfiguration af en trådløs router ...................................................................... 18
Beskyttelse af dit WLAN .................................................................................... 19
Oprettelse af forbindelse til et WLAN ................................................................ 19
Brug af HP Mobilt Bredbånd (kun udvalgte modeller) ....................................................... 20
Indsætning og udtagelse af SIM-kort ................................................................ 20
Brug af trådløse Bluetooth-enheder (kun udvalgte modeller) ............................................ 22
vii
Oprettelse af forbindelse til et kabelforbundet netværk (kun udvalgte modeller) ............................... 22
Tilslutning til et lokalt områdenetværk (LAN) ..................................................................... 22
4 Brug af underholdningsfunktioner ................................................................................................................... 23
Multimediefunktioner .......................................................................................................................... 23
Brug af webkamera ............................................................................................................................ 24
Brug af lyd .......................................................................................................................................... 25
Tilslutning af hovedtelefoner og mikrofoner ....................................................................... 25
Test af dine lydfunktioner ................................................................................................... 25
Brug af video ...................................................................................................................................... 25
Tilslutning af videoenheder via et HDMI-kabel .................................................................. 26
Opsætning af HDMI-lyd ..................................................................................... 26
Søgning efter og tilslutning til trådløse Miracast-kompatible skærme (kun udvalgte
modeller) ............................................................................................................................ 27
5 Navigering på skærmen .................................................................................................................................. 28
Brug af TouchPad og bevægelser ...................................................................................................... 28
Trykke ................................................................................................................................ 29
Rulning ............................................................................................................................... 29
Tofinger-pinch-zoom .......................................................................................................... 29
Klik med to fingre ............................................................................................................... 30
Rotation (kun udvalgte modeller) ....................................................................................... 30
Strygning fra kanterne ....................................................................................................... 31
Vis og vælg en amulet ....................................................................................... 31
Få vist ikonet Tilpas .......................................................................................... 31
Skifte mellem åbne apps ................................................................................... 32
Brug af tastaturet og musen ............................................................................................................... 32
Brug af tasterne ................................................................................................................. 33
Brug af handlingstasterne ................................................................................. 33
Sådan bruger du genvejstasterne i Microsoft Windows .................................... 34
Brug af hurtigtasterne ........................................................................................ 34
6 Strømstyring .................................................................................................................................................... 35
Start af slumre- eller dvaletilstand ...................................................................................................... 35
Manuel start og afslutning af slumretilstand ...................................................................... 35
Manuel start og afslutning af dvaletilstand (kun udvalgte modeller) .................................. 36
Indstilling af adgangskodebeskyttelse ved vækning .......................................................... 36
Brug af batterimåleren og indstillinger strømstyring ........................................................................... 36
Kørsel på batteristrøm ........................................................................................................................ 37
Batteri forseglet fra fabrikken ............................................................................................. 37
viii
Sådan finder du oplysninger om batteri ............................................................................. 37
Batteribesparelse ............................................................................................................... 37
Identificering af lave batterispændingsniveauer ................................................................ 37
Afhjælpning af lav batterispænding ................................................................................... 38
Sådan afhjælpes en lav batterispænding, når der er en ekstern strømkilde
til rådighed ......................................................................................................... 38
Sådan afhjælpes en lav batterispænding, når der ikke er nogen strømkilde
til rådighed ......................................................................................................... 38
Sådan afhjælpes en lav batterispænding, når computeren ikke kan afslutte
dvaletilstand ...................................................................................................... 38
Køre på ekstern vekselstrøm ............................................................................................................. 38
Fejlfinding af strømproblemer ............................................................................................ 39
Nedlukning (slukning) af computeren ................................................................................................. 39
7 Vedligeholdelse af computeren ...................................................................................................................... 41
Forbedring af ydeevnen ..................................................................................................................... 41
Håndtering af drev ............................................................................................................. 41
Brug af Diskoprydning ....................................................................................................... 41
Opdatering af programmer og drivere ................................................................................................ 42
Rengøring af computeren ................................................................................................................... 42
Rengøringsprocedurer ....................................................................................................... 42
Rengøring af skærmen (All-in-One eller bærbare pc'er) ................................... 43
Rengøring af siderne og låget ........................................................................... 43
Rengøring af TouchPad, tastatur og mus ......................................................... 43
Rejse med eller forsendelse af din computer ..................................................................................... 43
8 Beskyttelse af computer og oplysninger ......................................................................................................... 45
Brug af adgangskoder ........................................................................................................................ 45
Oprettelse af adgangskoder i Windows ............................................................................. 46
Opsætning af adgangskoder i Setup Utility (BIOS) ........................................................... 46
Brug af internetsikkerhedssoftware .................................................................................................... 47
Brug af antivirussoftware ................................................................................................... 47
Brug af firewallsoftware ..................................................................................................... 47
Installation af softwareopdateringer ................................................................................................... 47
Installation af vigtige sikkerhedsopdateringer .................................................................... 47
Installation af softwareopdateringer fra HP og tredjeparter ............................................... 48
Sikring af det trådløse netværk .......................................................................................................... 48
Sikkerhedskopiering af programmer og oplysninger .......................................................................... 48
Brug af HP Touchpoint Manager (kun udvalgte modeller) ................................................................. 48
Brug af en valgfri sikkerhedskabellås ................................................................................................. 48
ix
9 Brug af hjælpeprogrammet Setup Utility (Opsætning) (BIOS) og HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) ....... 50
Sådan startes hjælpeprogrammet Setup Utility (BIOS) ...................................................................... 50
Opdatering af BIOS'en ....................................................................................................................... 50
Sådan fastslår du BIOS-versionen .................................................................................... 50
Download af en BIOS-opdatering ...................................................................................... 51
Brug af HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) .................................................................................... 51
Download af HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) til en USB-enhed ............................... 52
10 Sikkerhedskopiering, gendannelse og genoprettelse ................................................................................... 53
Oprettelse af gendannelsesmedier og sikkerhedskopier ................................................................... 53
Oprettelse af HP genoprettelsesmedier ............................................................................. 53
Sikkerhedskopiering og gendannelse ................................................................................................ 54
Gendannelse vha. HP Recovery Manager ........................................................................ 54
Hvad du har brug for at vide .............................................................................. 54
Brug af HP Recovery-partitionen (kun udvalgte modeller) ................................ 54
Brug af HP genoprettelsesmedier til genoprettelse ........................................... 55
Ændring af computerens startrækkefølge ......................................................... 55
11 Specifikationer .............................................................................................................................................. 56
Indgangseffekt .................................................................................................................................... 56
Driftsmiljø ........................................................................................................................................... 56
12 Elektrostatisk udledning ................................................................................................................................ 58
Indeks ................................................................................................................................................................. 59
x
1
Kom rigtigt i gang
Denne computer er et stærkt værktøj, der er designet til at forbedre dit arbejde og din underholdning.
Læs dette kapitel for at lære om bedste praksis, efter du har opsat computeren, sjove ting, du kan
gøre med computeren, og hvor du finder flere HP-ressourcer.
Besøg HP Apps Store
HP Apps Store har et bredt udvalg af populære spil-, underholdnings- og musik-apps, produktivitetsapps og HP-eksklusive apps, som du kan downloade til startskærmen. Udvalget opdateres jævnligt
og omfatter regionalt indhold og landespecifikke tilbud. Sørg for ofte at kontrollere HP Apps Store for
nye og opdaterede funktioner.
VIGTIGT: Du skal være tilsluttet internettet for at få adgang til HP Apps Store.
BEMÆRK:
HP Picks er kun tilgængelig i udvalgte lande.
Sådan ses og downloades en app:
1.
Vælg programmet Store på startskærmen.
2.
Vælg HP Udvalgte for at se alle de tilgængelige apps.
3.
Vælg den app, du vil downloade, og følg anvisningerne på skærmen. Når download er fuldført,
vises app'en på skærmen Alle programmer.
Bedste fremgangsmåder
Efter at du har konfigureret og registreret computeren, anbefales det, at du udfører følgende trin for at
få mest muligt ud af din investering:
●
Hvis du ikke allerede har gjort det, skal du oprette forbindelse til et kabelbaseret eller et trådløst
netværk. Se detaljer i Tilslutning til et netværk på side 15.
●
Gør dig bekendt med computerhardware og -software. Flere oplysninger finder du under Lær din
computer at kende på side 5 og Brug af underholdningsfunktioner på side 23.
●
Opdatér eller køb antivirussoftware. Se Brug af antivirussoftware på side 47.
●
Lav en sikkerhedskopi af din disk ved at lave oprettelsesdiske eller et genoprettelses-flashdrev.
Se Sikkerhedskopiering, gendannelse og genoprettelse på side 53.
Sjove ting, du kan gøre
●
Du ved, du kan se en YouTube-video på computeren. Men vidste du, at du også kan tilslutte din
computer til et tv eller spilkonsol? Se Tilslutning af videoenheder via et HDMI-kabel på side 26
for at få flere oplysninger.
●
Du ved, at du kan lytte til musik på computeren. Men vidste du, at du også kan streame liveradio
til computeren og lytte til musik eller tale i radio fra hele verden? Se Brug af lyd på side 25.
Besøg HP Apps Store
1
2
●
Du ved, at du kan oprette en effektiv præsentation med Microsoft®-programmer. Men vidste du,
at du også kan tilslutte en projektor, så du kan dele dine idéer med en gruppe? Se Tilslutning af
videoenheder via et HDMI-kabel på side 26.
●
Brug din TouchPad og de nye Windows®-berøringsbevægelser til problemfri styring af billeder
og sider med tekst. Se Brug af TouchPad og bevægelser på side 28.
Kapitel 1 Kom rigtigt i gang
Flere HP-ressourcer
Du har allerede anvendt Installationsvejledningen til at tænde computeren og finde denne vejledning.
Brug denne tabel til at finde ressourcer, der indeholder produktoplysninger, brugsanvisninger med
mere.
Ressource
Indholdsfortegnelse
Opsætningsvejledning
●
Oversigt over computeropsætning og -funktioner
Hjælp og support
●
En bred vifte af brugsanvisninger og fejlfindingstip
Verdensomspændende support
●
Chat online med en HP-tekniker
Gå til http://welcome.hp.com/country/us/en/
wwcontact_us.html for at få support på dit sprog.
●
Telefonnumre til HP-support
●
Finde et HP-servicecenter
Sikkerheds- og komfortvejledning
●
Korrekt opsætning af arbejdsstation
Sådan får du adgang til dette dokument:
●
Vejledning i arbejdsstillinger og -vaner, som øger din komfort
og mindsker risikoen for personskade
●
Sikkerhedsoplysninger vedrørende el og maskinel
●
Vigtige lovgivningsmæssige oplysninger, herunder om korrekt
bortskaffelse af batterier.
●
Specifikke garantioplysninger om denne computer
For at åbne Hjælp og support fra startskærmen, skal
du skrive hjælp og derefter vælge Hjælp og support i
søgevinduet . For support i USA skal du gå til
http://www.hp.com/go/contactHP. For support i hele
verden skal du gå til http://welcome.hp.com/
country/us/en/wwcontact_us.html.
1.
Skriv support på startskærmen, og vælg appen
HP Support Assistant.
‒ eller –
Klik på spørgsmålstegnet i meddelelsesområdet
på Windows-skrivebordet yderst til højre på
proceslinjen.
2.
Vælg Computer, og vælg derefter
Brugervejledninger.
‒ eller –
Gå til http://www.hp.com/ergo.
Generelle bemærkninger, sikkerhed og miljø
Sådan får du adgang til dette dokument:
1.
Skriv support på startskærmen, og vælg appen
HP Support Assistant.
‒ eller –
Klik på spørgsmålstegnet i meddelelsesområdet
på Windows-skrivebordet yderst til højre på
proceslinjen.
2.
Vælg Computer, og vælg derefter
Brugervejledninger.
Begrænset garanti*
Sådan får du adgang til dette dokument:
1.
Skriv support på startskærmen, og vælg appen
HP Support Assistant.
‒ eller –
Flere HP-ressourcer
3
Ressource
Indholdsfortegnelse
Klik på spørgsmålstegnet i meddelelsesområdet
på Windows-skrivebordet yderst til højre på
proceslinjen.
2.
Vælg Computer, og vælg derefter Garanti og
tjenester.
– eller –
Gå til http://www.hp.com/go/orderdocuments.
*Du kan sandsynligvis finde den begrænsede garanti fra HP, som gælder for dit produkt, enten i brugervejledningerne på
computeren og/eller på den cd/dvd, der findes i boksen. I nogle lande/områder kan boksen indeholde en udskrevet kopi af
HP's begrænsede garanti. I lande/områder, hvor en udskrevet kopi af garantien ikke medfølger, kan du få en udskrevet en
kopi fra http://www.hp.com/go/orderdocuments eller skrive til:
●
Nordamerika: Hewlett-Packard, MS POD, 11311 Chinden Blvd, Boise, ID 83714, USA
●
Europa, Mellemøsten, Afrika: Hewlett-Packard, POD, Via G. Di Vittorio, 9, 20063, Cernusco s/Naviglio (MI), Italien
●
Asien og Stillehavsområdet: Hewlett-Packard, POD, P.O. Box 200, Alexandra Post Office, Singapore 911507
Når du beder om at få en trykt kopi af din garanti, skal du medtage produktnummer, garantiperiode (angivet på
serienummermærkaten), navn og postadresse.
VIGTIGT: Returner IKKE dit HP-produkt til ovenstående adresser. Hvis du ønsker support i USA, skal du gå til
http://www.hp.com/go/contactHP. Hvis du ønsker support over hele verden, skal du gå til http://welcome.hp.com/
country/us/en/wwcontact_us.html.
4
Kapitel 1 Kom rigtigt i gang
2
Lær din computer at kende
Sådan finder du dine hardware- og softwareoplysninger
At finde hardware
Sådan finder du ud af, hvilken hardware der er installeret på computeren:
1.
Fra startskærmen skriv kontrolpanel, og vælg derefter Kontrolpanel.
2.
Vælg System og sikkerhed, vælg System, og klik derefter på Enhedshåndtering i venstre
kolonne.
Der vises en liste over alle de enheder, der er installeret på computeren.
For at få vist oplysninger om systemets hardwarekomponenter samt systemets BIOSversionsnummer, tryk på fn+esc.
At finde software
Sådan finder du ud af, hvilken software der er installeret på computeren:
▲
Fra startskærmen skal du klikke på pil ned i nederste venstre hjørne af skærmen.
Sådan finder du dine hardware- og softwareoplysninger
5
Højre side
Komponent
(1)
(2)
Beskrivelse
Lysdiode for strøm
Lydudgangsstik (hovedtelefon)/
Lydindgangsstik (mikrofon)
●
Tændt: Computeren er tændt.
●
Blinker: Computeren er i slumretilstand, hvilket er en
strømsparetilstand. Computeren slukker for strømmen
til skærmen og andre unødvendige komponenter.
●
Slukket: Der er slukket for computeren, eller den er i
dvaletilstand. Dvaletilstand er en strømsparetilstand,
der bruger mindst mulig strøm.
Til tilslutning af valgfrie stereohøjttalere, hovedtelefoner,
øresnegle, headset eller et tv-lydkabel. Forbinder også en
optisk hovedtelefonmikrofon. Dette stik understøtter ikke
valgfri enheder kun til mikrofon.
ADVARSEL! For at undgå høreskader skal du regulere
lydstyrken, inden du tager hovedtelefoner, øresnegle eller
et headset på. Se Generelle bemærkninger, sikkerhed og
miljø for at få oplysninger om sikkerhed. For at åbne denne
vejledning skal du fra startskærmen skrive support, og
derefter vælge appen HP Support Assistant.
BEMÆRK: Når en enhed sluttes til stikket, deaktiveres
computerens højttalere.
BEMÆRK: Kontrollér, at enhedskablet har et stik med fire
ledere, der understøtter både lydudgang (hovedtelefon) og
lydindgang (mikrofon).
6
(3)
USB 2.0-port
Til tilslutning af en valgfri USB-enhed, f. eks. tastatur, mus,
eksternt drev, printer, scanner eller USB-hub.
(4)
USB 3.0-port
Til tilslutning af en valgfri USB-enhed, f. eks. tastatur, mus,
eksternt drev, printer, scanner eller USB-hub.
(5)
HDMI-port
Til tilslutning af en valgfri video- eller lydenhed, f.eks. et
HD-fjernsyn, en kompatibel digital komponent eller
lydkomponent eller en HDMI-enhed med høj hastighed.
Kapitel 2 Lær din computer at kende
Venstre side
Komponent
(1)
Beskrivelse
Stik til sikkerhedskabel
Til tilslutning af et valgfrit sikkerhedskabel til computeren.
BEMÆRK: Sikkerhedskablet er designet til at fungere
præventivt, men det forhindrer muligvis ikke, at computeren
bliver udsat for hærværk eller bliver stjålet.
(2)
Strømstik
Til tilslutning af en vekselstrømsadapter.
(3)
Lysdiode for vekselstrømsadapter
●
Hvid: Vekselstrømsadapteren er tilsluttet, og batteriet
er opladet.
●
Gul: Vekselstrømsadapteren er tilsluttet, og batteriet
oplades.
●
Slukket: Computeren bruger batteristrøm.
(4)
SIM kortslot (kun udvalgte modeller)
Et slot til et SIM-kort.
BEMÆRK:
modeller.
(5)
Hukommelseskortlæser
Denne funktion findes kun på udvalgte
Læser valgfrie hukommelseskort, der lagrer, administrerer,
deler eller tilgår oplysninger.
Sådan sættes et kort i:
Hold kortet med mærkatet opad og med stikkene mod
åbningen, indsæt kortet i åbningen, og skub derefter kortet
ind, indtil det sidder fast.
Sådan fjernes et kort:
Tryk kortet ind, og slip det hurtigt igen, indtil det hopper ud.
Venstre side
7
Skærm
Komponent
Beskrivelse
(1)
WLAN-antenner (2)*
Sender og modtager trådløse signaler.
(2)
WWAN-antenner (2)* (kun udvalgte modeller)
Sender og modtager trådløse signaler.
(3)
Interne mikrofoner
Optager lyd.
(4)
Lysdiode for webkamera
Tændt: Webkameraet er i brug.
(5)
Webkamera
Optager video og tager billeder. Visse modeller giver dig
mulighed for at holde videokonference og chatte online vha.
videostreaming.
Hvis du vil starte dit webkamera fra startskærmen, skal du
skrive kamera på startskærmen og derefter vælge Kamera på
listen med programmer.
(6)
Intern skærmknap
Slår skærmen fra og går i Slumretilstand, hvis skærmen lukkes,
mens computeren er tændt.
BEMÆRK: Den indvendige skærmknap er ikke synlig
udvendigt på computeren.
*Antennerne er ikke synlige udvendigt på computeren. Hvis du vil opnå en optimal transmission, skal områderne umiddelbart
omkring antennerne holdes fri for forhindringer. Du kan finde lovgivningsmæssige oplysninger om trådløs kommunikation i
det afsnit af Generelle bemærkninger, sikkerhed og miljø, der gælder for dit land/område. For at åbne denne vejledning skal
du fra startskærmen skrive support, og derefter vælge appen HP Support Assistant.
8
Kapitel 2 Lær din computer at kende
Foroven
Touchpad
Komponent
Beskrivelse
(1)
Aflæser dine fingerbevægelser og flytter markøren eller
aktiverer elementer på skærmen.
TouchPad-zone
BEMÆRK: TouchPad'en understøtter også kantstrygninger.
Se Strygning fra kanterne på side 31 for at få flere
oplysninger.
(2)
Venstre TouchPad-knap
Fungerer som venstre knap på en ekstern mus.
(3)
Højre TouchPad-knap
Fungerer som højre knap på en ekstern mus.
Foroven
9
Lysdioder
Komponent
(1)
10
Beskrivelse
Strømlysdiode
●
Tændt: Computeren er tændt.
●
Blinker: Computeren er i slumretilstand, hvilket er en
strømsparetilstand. Computeren slukker for strømmen
til skærmen og andre unødvendige komponenter.
●
Slukket: Der er slukket for computeren, eller den er i
dvaletilstand. Dvaletilstand er en strømsparetilstand,
der bruger mindst mulig strøm.
(2)
Lysdiode for caps lock
●
Tændt: Caps Lock er aktiveret, hvilket får alle taster til
at skifte til store bogstaver.
(3)
Lysdiode for lydløs
●
Gul: Computerens lyd er slået fra.
●
Slukket: Computerens lyd er slået til.
Kapitel 2 Lær din computer at kende
Knapper
Komponent
Beskrivelse
(1)
●
Når computeren er slukket, skal du trykke på knappen for
at tænde den.
●
Når computeren er tændt, skal du trykke kortvarigt på
knappen for at starte slumretilstand.
●
Når computeren er i dvaletilstand, skal du trykke kortvarigt
på knappen for at afslutte dvaletilstand.
Tænd/sluk-knap
FORSIGTIG: Hvis du trykker på og holder tænd/sluk-knappen
nede, medfører det tab af ikke-gemte oplysninger.
Hvis computeren ikke længere reagerer, og Windowsprocedurerne til lukning ikke kan anvendes, skal du holde tænd/
sluk-knappen nede i mindst fem sekunder for at slukke
computeren. Hvis du vil vide mere om strømindstillinger, skal du
se dine indstillinger for strømstyring.
▲
Skriv strøm på startskærmen, og vælg Indstillinger for
strøm og slumretilstand og derefter Strøm og
slumretilstand på listen over programmer.
- eller På Windows-skrivebordet skal du højreklikke på knappen
Start og og derefter vælge Strømstyring.
Foroven
11
Taster
Komponent
Beskrivelse
(1)
Tasten esc
Viser systemoplysninger, når der trykkes på den i
kombination med tasten fn.
(2)
Tasten fn tasten
Udfører ofte anvendte systemfunktioner, når der trykkes på
den i kombination med tasten esc eller, på udvalgte
modeller tasten mellemrum.
(3)
Windows-tasten
Du vender tilbage til startskærmen fra et åbent program
eller Windows Skrivebord.
BEMÆRK: Hvis du trykker på Windows-logotasten igen,
vender du tilbage til den forrige skærm.
(4)
Handlingstaster
Udfører ofte anvendte systemfunktioner.
BEMÆRK: På udvalgte modeller bruges handlingstasten
f5 til at slå funktionen Radiance belyst tastatur til eller fra.
12
Kapitel 2 Lær din computer at kende
Bund
Komponent
Beskrivelse
(1)
Leverer lyd.
Højttalere (2)
Mærkater
Mærkaterne på computeren indeholder oplysninger, som du kan få brug for ved fejlfinding i
forbindelse med systemproblemer, eller når du har computeren med på rejser til udlandet.
VIGTIGT: Alle de mærkater, som beskrives i dette afsnit, er anbragt på computerens bund.
●
Servicemærkat - Giver vigtige oplysninger, som hjælper til at identificere computeren. Når du
kontakter support, vil du sandsynligvis blive spurgt om serienummeret, og muligvis om
produktnummeret eller modelnummeret. Find disse numre, inden du kontakter support.
Servicemærkatet kan se lidt anderledes ud end den, der er vist i illustrationen i dette afsnit.
Bund
13
Komponent
●
(1)
Produktnavn
(2)
Serienummer
(3)
Produktnummer
(4)
Garantiperiode
(5)
Modelnummer (kun udvalgte modeller)
Microsoft ægthedsbevismærkat (kun udvalgte modeller før Windows 8) – indeholder Windowsproduktnøglen. Du kan få brug for produktnøglen for at opdatere eller udføre fejlfinding på
operativsystemet. HP-platforme forudinstalleret med Windows 8 eller Windows 8.1 har ikke en
fysisk mærkat, men har en digital produktnøgle installeret elektronisk.
BEMÆRK: Den digitale produktnøgle genkendes automatisk og aktiveres af Microsoftoperativsystemer ved en geninstallation af Windows 8- eller Windows 8.1-operativsystemet med
HP-godkendte gendannelsesmetoder.
14
●
Mærkat med lovgivningsmæssige oplysninger – Indeholder lovgivningsmæssige oplysninger om
computeren.
●
Mærkat(er) for trådløs certificering – Indeholder oplysninger om valgfrie, trådløse enheder samt
godkendelsesmærkningerne for de lande/områder, hvor enhederne er godkendt til anvendelse.
Kapitel 2 Lær din computer at kende
3
Tilslutning til et netværk
Du kan have computeren med dig overalt. Men selv når du er hjemme, kan du udforske verden og få
adgang til oplysninger fra millioner af websteder ved brug af din computer og et kabelbaseret eller et
trådløst netværk. Dette kapitel hjælper dig med at komme i forbindelse med verden.
Tilslutning til et trådløst netværk
Trådløs teknologi overfører data via radiobølger i stedet for ledninger. Din computer er muligvis
udstyret med en eller flere af følgende integrerede trådløse enheder:
●
WLAN-enhed (Wireless local area network) – Forbinder computeren med trådløse, lokale
netværk (almindeligvis kaldet Wi-Fi-netværk, trådløse LAN'er eller WLAN'er) i firmakontorer, i
hjemmet og på offentlige steder, som f.eks. lufthavne, restauranter, caféer, hoteller og
universiteter. I et WLAN kommunikerer den trådløse mobilenhed i din computer med en trådløs
router eller et trådløst adgangspunkt.
●
HP Mobilt Bredbånd-modul (kun udvalgte modeller) – En trådløs WWAN-enhed, der giver dig
trådløs tilslutning over et meget større område. Mobilnetværksudbydere installerer basestationer
(minder om telefontårne til mobiltelefoner) gennem store geografiske områder for at kunne
tilbyde dækning på tværs af hele stater, regioner eller endda lande/områder.
●
Bluetooth-enhed (kun udvalgte modeller)– Opretter et personligt netværk (PAN, personal area
network) for at tilslutte til andre Bluetooth-aktiverede enheder, som f.eks. computere, telefoner,
printere, headset, højttalere og kameraer. I et PAN-netværk kommunikerer hver enhed direkte
med andre enheder, og enhederne skal være relativt tæt på hinanden. Typisk inden for en
radius af 10 meter fra hinanden.
Du kan finde yderligere oplysninger om trådløs teknologi, internettet og netværk i oplysningerne og
via webstedslinkene i Hjælp og support. Skriv hjælp fra startskærmen, og vælg derefter Hjælp og
support.
Brug af knapper til trådløs
Du kan kontrollere de trådløse enheder i computeren ved hjælp af en eller flere af disse funktioner:
●
Knappen Trådløs, kontakten Trådløs, tasten Trådløs, eller tasten Flytilstand (kaldet knappen
Trådløs i denne vejledning) (kun udvalgte modeller)
●
Kontrolelementer i operativsystemet
Brug af knappen Trådløs
Computeren er forsynet med knappen Trådløs, én eller flere trådløse enheder og, på udvalgte
modeller, en eller to lysdioder for trådløs. Alle de trådløse enheder på computeren aktiveres på
fabrikken, og hvis din computer har lysdiode for trådløs, er lysdioden for trådløs tændt (hvid), når du
tænder for computeren.
Lysdioden for trådløs angiver den generelle strømtilstand for dine trådløse enheder, ikke status for
individuelle enheder. Hvis lysdioden for trådløs er hvid, er mindst én trådløs enhed tændt. Hvis
lysdioden for trådløs er slukket, er alle trådløse enheder slået fra.
BEMÆRK:
På nogle modeller er lysdioden for trådløs gul, når alle trådløse enheder er slået fra.
Tilslutning til et trådløst netværk
15
Da de trådløse enheder er aktiveret på fabrikken, kan du bruge knappen Trådløs til at tænde eller
slukke de trådløse enheder på én gang. Individuelle, trådløse enheder kan styres via programmet HP
Connection Manager (kun udvalgte modeller).
Brug af kontrolelementer i operativsystemet
Netværks- og delingscenter gør det muligt at opsætte en forbindelse eller et netværk, oprette
forbindelse til et netværk og diagnosticere og løse netværksproblemer.
Hvis du vil bruge operativsystemets kontrolelementer, skal du vælge Start > Kontrolpanel > Netværk
og internet > Netværks- og delingscenter.
1.
Fra startskærmen skriv kontrolpanel, og vælg derefter Kontrolpanel.
2.
Vælg Netværk og internet, og vælg derefter Netværks- og delingscenter.
Du kan finde flere oplysninger ved at skrive hjælp på startskærmen og derefter vælge Hjælp og
support.
Deling af data og drev samt adgang til software
Hvis din computer er en del af et netværk, er du ikke begrænset til kun at bruge den information, der
er lagret i din computer. Netværkscomputere kan udveksle software og data med hinanden.
BEMÆRK:
Når en disk, som f.eks. en DVD-film eller -spil, er kopibeskyttet, kan den ikke deles.
Sådan deles mapper eller indhold på det samme netværk:
1.
Åbn Stifinder på Windows-skrivebordet.
2.
Fra Denne computer, klik på en mappe med indhold, du vil dele. Vælg Del fra navigationslinjen
øverst i vinduet, og klik derefter på Bestemte personer.
3.
Skriv et navn i boksen Fildeling, og klik derefter på Tilføj.
4.
Klik på Deling, og følg derefter anvisningerne på skærmen.
Sådan deles drev på samme netværk:
16
1.
Højreklik på netværksikonet i meddelelsesområdet på Windows Skrivebord yderst til højre på
proceslinjen.
2.
Vælg Åbn netværks- og delingscenter.
3.
Vælg et aktivt netværk under Vis dine aktive netværk.
4.
Vælg Rediger avancerede delingsindstillinger for at indstille delingsindstillingerne for beskyttelse
af personlige oplysninger, netværksregistrering, fil- og printerdeling eller andre
netværksindstillinger.
Kapitel 3 Tilslutning til et netværk
Brug af et WLAN
Med en WLAN-enhed kan du få adgang til et WLAN (trådløst LAN), som består af andre computere
og andet tilbehør, der er sammenkædet med en trådløs router eller et trådløst adgangspunkt.
BEMÆRK:
Udtrykkene trådløs router og trådløst adgangspunkt anvendes ofte som synonymer.
●
Et stort WLAN, f.eks. et virksomheds-WLAN eller et offentligt WLAN, anvender normalt trådløse
adgangspunkter, der kan håndtere et stort antal computere og tilbehør, og som kan adskille
kritiske netværksfunktioner.
●
Et WLAN på et hjemmekontor eller i en mindre virksomhed anvender normalt en trådløs router,
som gør det muligt for flere trådløse kabelforbundne computere at dele en internetforbindelse,
en printer og filer uden yderligere hardware eller software.
Hvis du vil bruge WLAN-enheden i computeren, skal du oprette forbindelse til en WLAN-infrastruktur
(leveres via en serviceudbyder, et offentligt netværk eller et virksomhedsnetværk).
Brug af en internetudbyder
Når du opsætter internetadgang hjemme, skal du oprette en konto hos en internetudbyder. Kontakt
en lokal internetudbyder for at købe internettjeneste og et modem. Internetudbyderen hjælper med at
indstille modemmet, installere et netværkskabel til at forbinde din trådløse computer til modemmet og
teste internetforbindelsen.
BEMÆRK: Din internetudbyder giver dig et bruger-id og en adgangskode til at få forbindelse til
internettet. Notér disse oplysninger ned, og opbevar dem på et sikkert sted.
Tilslutning til et trådløst netværk
17
Opsætning af et WLAN
Du skal bruge følgende udstyr for at opsætte et WLAN og oprette forbindelse til internettet:
●
Et bredbåndsmodem (enten DSL eller kabel) (1) og en højhastighedsinternetforbindelse, der
købes hos en internetudbyder
●
En trådløs router (købes separat) (2)
●
En trådløs computer (3)
BEMÆRK: Nogle modemmer har en indbygget trådløs router. Kontakt din internetudbyder for at få
at vide, hvilken type modem du har.
Illustrationen nedenfor viser et eksempel på en trådløs netværksinstallation, der er tilsluttet
internettet.
Efterhånden som netværket vokser, kan yderligere trådløse og kabelbaserede computere tilsluttes
netværket, så de kan få adgang til internettet.
Du kan få hjælp til opsætning af dit WLAN i oplysningerne fra producenten af din router eller hos din
internetudbyder.
Konfiguration af en trådløs router
Du kan få hjælp til opsætning af en trådløs router i oplysningerne fra producenten af din router eller
hos din internetudbyder.
BEMÆRK: Det anbefales, at du slutter din nye, trådløse computer første gang til routeren vha. det
netværkskabel, der fulgte med routeren. Når computeren har oprettet forbindelse til internettet, kan
du tage kablet ud og derefter få adgang til internettet via det trådløse netværk.
18
Kapitel 3 Tilslutning til et netværk
Beskyttelse af dit WLAN
Når du opsætter et WLAN eller får adgang til et eksisterende WLAN, skal du altid aktivere
sikkerhedsfunktionerne for at beskytte netværket imod uautoriseret adgang. WLAN'er i offentlige
områder, (hotspots), som f.eks. cafeer og lufthavne, er muligvis ikke sikre. Hvis du er bekymret for din
computers sikkerhed i et hotspot, bør du begrænse dine netværksaktiviteter til e-mails, der ikke er
fortrolige, og almindelig internetsurfing.
Trådløse radiosignaler løber uden for netværket, så andre WLAN-enheder kan opfange ubeskyttede
signaler. Tag følgende forholdsregler for at beskytte dit WLAN:
●
Brug en firewall.
En firewall kontrollerer oplysninger og anmodninger, der sendes til dit netværk, og afviser alle
mistænkelige elementer. Firewalls findes både som software og som hardware. Nogle netværk
bruger en kombination af begge typer.
●
Anvend trådløs kryptering.
Trådløs kryptering bruger sikkerhedsindstillinger til at kryptere og dekryptere data, der sendes
over netværket. Du kan finde flere oplysninger ved at skrive hjælp på startskærmen og derefter
vælge Hjælp og support.
Oprettelse af forbindelse til et WLAN
Benyt nedenstående fremgangsmåde for at oprette forbindelse til WLAN'et:
1.
Sørg for, at WLAN-enheden er tændt.
2.
Peg på det øverste højre hjørne eller det nederste hjørne på startskærmen for at få vist
amuletterne.
3.
Vælg Indstillinger, og klik derefter på ikonet for netværksstatus.
4.
Vælg dit WLAN på listen.
5.
Klik på Tilslut.
Hvis WLAN'et er et sikkerhedsaktiveret WLAN, bliver du bedt om at angive en sikkerhedskode.
Indtast koden, og klik derefter på Log på for at oprette forbindelsen.
BEMÆRK: Hvis der ikke findes WLAN'er på listen, er du muligvis uden for en trådløs routers
eller et trådløst adgangspunkts rækkevidde.
BEMÆRK: Hvis du ikke kan se det WLAN, du vil oprette forbindelse til, skal du højreklikke på
netværksstatusikonet på Windows-skrivebordet og derefter vælge Åbn Netværks- og
delingscenter. Klik på Opret en ny forbindelse eller et nyt netværk. Der vises en liste over
valgmuligheder, der giver dig mulighed for manuelt at søge efter og oprette forbindelse til et
netværk eller at oprette en ny netværksforbindelse.
6.
Følg anvisningerne på skærmen for at fuldføre forbindelsen.
Når forbindelsen er oprettet, skal du holde musemarkøren over netværksstatusikonet i
meddelelsesområdet yderst til højre på proceslinjen for at få bekræftet forbindelsens navn og status.
BEMÆRK: Den funktionsmæssige rækkevidde (hvor langt de trådløse signaler rækker) afhænger af
WLAN-implementeringen, routerfabrikatet og forstyrrelser fra vægge og andre elektroniske enheder
eller bygningsmæssige barrierer som vægge og gulve.
Tilslutning til et trådløst netværk
19
Brug af HP Mobilt Bredbånd (kun udvalgte modeller)
HP Mobilt Bredbånd gør, at din computer kan bruge WWAN'er til at få adgang til internettet fra flere
steder og over større afstande, end det er muligt med WLAN'er. Brug af HP Mobilt Bredbånd kræver
en netværksudbyder (kaldet operatør af mobilnetværk), som i de fleste tilfælde er en udbyder af
mobiltelefonnet. Dækningen for HP Mobilt Bredbånd svarer til dækningen for mobiltelefoner.
Når HP Mobilt Bredbånd bruges sammen med en mobilnettjeneste, kan du bevare forbindelsen til
internettet, sende e-mails eller oprette forbindelse til firmanetværket, uanset om du er på farten eller
er uden for et Wi-Fi-hotspots rækkevidde.
Du skal eventuelt bruge IMEI- og/eller MEID-nummeret til HP Mobilt bredbåndsmodul for at aktivere
en mobilbredbåndstjeneste.Serienummeret er trykt på en mærkat inden i batterirummet på
computeren.
Visse mobilnetoperatører kræver brugen af et SIM-kort. Et SIM-kort indeholder grundlæggende
oplysninger om dig, f.eks. en PIN-kode (Personal Identification Number), samt netværksoplysninger.
På visse computere er der forudinstalleret et SIM-kort i batterirummet. Hvis SIM-kortet ikke er
forudinstalleret, findes det muligvis i HP Mobilt Bredbånd-oplysningerne, som fulgte med computeren,
eller mobilnetoperatøren leverer det evt. særskilt fra computeren.
Du kan finde oplysninger om isættelse og fjernelse af SIM-kortet under Indsætning og udtagelse af
SIM-kort på side 20 i dette kapitel.
Oplysninger om HP Mobilt Bredbånd, og hvordan du aktiverer tjenesten hos en foretrukken
mobilnetoperatør, finder du i HP Mobilt Bredbånd-oplysningerne, som fulgte med computeren.
Indsætning og udtagelse af SIM-kort
FORSIGTIG: Vær forsigtig, når du sætter et SIM-kort i, så du ikke beskadiger stikkene.
Benyt nedenstående fremgangsmåde for at indsætte et SIM-kort:
20
1.
Luk computeren ned. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt computeren er slukket eller i dvaletilstand,
kan du tænde for den ved at trykke på tænd/sluk-knappen. Luk derefter computeren ned via
operativsystemet.
2.
Luk skærmen.
3.
Fjern alle eksterne enheder, som er tilsluttet computeren.
4.
Tag strømstikket ud af stikkontakten.
5.
Vend computeren, så den venstre side vender ind mod dig.
6.
Åbn SIM-kortbakken
Kapitel 3 Tilslutning til et netværk
7.
Sæt SIM-kortet i SIM-kortslottet, og tryk det derefter forsigtigt bakken ind i computeren, indtil den
sidder fast.
BEMÆRK:
afsnit.
SIM på din computer kan se lidt anderledes ud end vist på illustrationerne i dette
BEMÆRK: Se billedet af SIM-kortbakken for at finde ud af, hvordan SIM-kortet skal indsættes i
computeren.
8.
Tilslut ekstern strøm.
9.
Tilslut de eksterne enheder igen.
10. Tænd computeren.
Hvis du vil fjerne et SIM-kort, skal du følge vejledningen ovenfor for at åbne SIM-kortbakken, og
derefter fjerne SIM-kortet fra bakken.
VIGTIGT: Efter fjernelse af SIM-kortet, skal du straks lukke SIM-kortbakken for at undgå
beskadigelse af computeren.
Tilslutning til et trådløst netværk
21
Brug af trådløse Bluetooth-enheder (kun udvalgte modeller)
En Bluetooth-enhed muliggør kortrækkende, trådløs kommunikation, som erstatter de fysiske
kabelforbindelser, der traditionelt sammenkæder elektroniske enheder som f.eks. følgende:
●
Computere (stationære, bærbare, PDA'er)
●
Telefoner (mobiltelefoner, trådløse telefoner, smartphones)
●
Billedenheder (printer, kamera)
●
Lydenheder (headset, højttalere)
●
Mus
Bluetooth-enheder giver peer-to-peer-funktionalitet, så du kan oprette et PAN-netværk (personal area
network) af Bluetooth-enheder. Se Hjælp til Bluetooth-softwaren for at få oplysninger om
konfiguration og brug af Bluetooth-enheder.
Oprettelse af forbindelse til et kabelforbundet netværk (kun
udvalgte modeller)
Tilslutning til et lokalt områdenetværk (LAN)
VIGTIGT: Der kræves en USB-til-RJ-45-adapter (købes separat) for at tilslutte computeren til et
kabelforbundet netværk.
Brug en LAN-forbindelse, hvis du ønsker at tilslutte computeren direkte til en router i dit hjem (i stedet
for at arbejde trådløst), eller hvis du vil oprette forbindelse til et eksisterende netværk på dit kontor.
En LAN-forbindelse kræver et 8-bens RJ-45-netværkskabel.
Benyt nedenstående fremgangsmåde for at tilslutte netværkskablet:
1.
Slut netværkskablet til computerens netværksstik (1).
2.
Sæt den anden ende af netværkskablet i et netværksvægstik (2) eller en router.
BEMÆRK: Hvis netværkskablet er forsynet med et støjdæmpningskredsløb (3), der forhindrer
forstyrrelse fra radio- og tv-modtagelse, skal du rette kablets kredsløbene mod computeren.
22
Kapitel 3 Tilslutning til et netværk
4
Brug af underholdningsfunktioner
Brug din HP-computer som en underholdningscentral til at socialisere via webkamera, nyde og
administrere din musik og downloade og se film. Eller gør computeren til et endnu mere omfattende
underholdningscenter ved at tilslutte eksterne enheder som højttalere, hovedtelefoner, skærm,
projektor, tv og på nogle udvalgte modeller HD-enheder.
Multimediefunktioner
Her er nogle af underholdningsfunktionerne på din computer.
Komponent
Beskrivelse
(1)
Interne mikrofoner (2)
Optager lyd.
(2)
Lysdiode for webkamera
Tændt: Webkameraet er i brug.
(3)
Webkamera
Optager video og tager billeder. Visse modeller giver
dig mulighed for at holde videokonference og chatte
online vha. videostreaming.
Skriv kamera på startskærmen, og vælg derefter
Kamera på listen med programmer.
(4)
HDMI-port
Forbinder en valgfri video- eller lydenhed, f.eks. et
HD-fjernsyn, en kompatibel digital- eller
lydkomponent eller en HDMI-enhed med høj
hastighed.
Multimediefunktioner
23
Komponent
Beskrivelse
(5)
USB 3.0-porte
Hver USB 3.0-port tilslutter en valgfri USB-enhed,
såsom tastatur, mus, eksternt drev, printer, scanner
eller USB-hub.
(6)
USB 2.0-port
Til tilslutning af en valgfri USB-enhed, f. eks.
tastatur, mus, eksternt drev, printer, scanner eller
USB-hub.
(7)
Lydudgangsstik (hovedtelefon)/
Lydindgangsstik (mikrofon)
Leverer lyd ved tilslutning af valgfrie
stereohøjttalere, hovedtelefoner, øresnegle, headset
eller tv-lyd. Forbinder også en valgfri
hovedtelefonmikrofon. Dette stik understøtter ikke
valgfrie enheder af typen kun-mikrofon.
ADVARSEL! For at undgå høreskader skal du
regulere lydstyrken, inden du tager hovedtelefoner,
øresnegle eller et headset på. Se Generelle
bemærkninger, sikkerhed og miljø for at få
oplysninger om sikkerhed. For at åbne denne
vejledning skal du fra startskærmen skrive
support, og derefter vælge appen HP Support
Assistant.
BEMÆRK: Når en enhed sluttes til stikket,
deaktiveres computerens højttalere.
BEMÆRK: Kontrollér, at enhedskablet har et stik
med fire ledere, der understøtter både lydudgang
(hovedtelefon) og lydindgang (mikrofon).
(8)
Højttalere
Leverer lyd.
(9)
Hukommelseskortlæser
Læser valgfrie hukommelseskort, der lagrer,
administrerer, deler eller tilgår oplysninger.
Sådan sættes et kort i:
Hold kortet med mærkatet opad og med stikkene
mod åbningen, indsæt kortet i åbningen, og skub
derefter kortet ind, indtil det sidder fast.
Sådan fjernes et kort:
Tryk kortet ind, og slip det hurtigt igen, indtil det
hopper ud.
(10)
SIM kortslot (kun udvalgte modeller)
Et slot til et SIM-kort.
BEMÆRK:
modeller.
Denne funktion findes kun på udvalgte
Brug af webkamera
Computeren har et indbygget webkamera, der optager video og tager billeder. Visse modeller kan
give dig mulighed for at holde videokonference og chatte online vha. videostreaming.
▲
Når du vil starte dit webkamera, skal du skrive kamera på startskærmen og derefter vælge
Kamera på listen med programmer.
Gå til Hjælp og support for at få flere oplysninger om brug af webkamera. Skriv hjælp fra
startskærmen, og vælg derefter Hjælp og support.
24
Kapitel 4 Brug af underholdningsfunktioner
Brug af lyd
På din computer, eller på udvalgte modeller, der anvender et eksternt optisk drev, kan du afspille
musik-cd'er, downloade og lytte til musik, streame lydindhold fra internettet (herunder radio), optage
lyd eller mikse lyd og video for at oprette multimedier. Tilslut eksterne lydenheder, f.eks. højttalere
eller hovedtelefoner for at forbedre lytteoplevelsen.
Tilslutning af hovedtelefoner og mikrofoner
Du kan tilslutte hovedtelefoner eller headset med kabler til computerens lydudgangsstik
(hovedtelefon) eller lydindgangsstik (mikrofon). Der kan købes mange forskellige headset med
indbygget mikrofon.
Følg producentens anvisninger for at tilslutte trådløse hovedtelefoner eller headset til din computer.
ADVARSEL! For at undgå risikoen for personskade skal du sænke lydstyrken, inden du tager
hovedtelefoner, øresnegle eller et headset på. Se Generelle bemærkninger, sikkerhed og miljø for at
få yderligere oplysninger om sikkerhed. For at åbne denne vejledning skal du fra startskærmen skrive
support, og derefter vælge appen HP Support Assistant.
Test af dine lydfunktioner
Benyt nedenstående fremgangsmåde for at kontrollere lydfunktionerne på computeren:
1.
Fra startskærmen skriv kontrolpanel, og vælg derefter Kontrolpanel.
2.
Når vinduet Lyd åbnes, skal du klikke på fanen Lyd. Vælg en lyd, f.eks. en biplyd eller alarm,
under Programhændelser, og klik på knappen Test.
3.
Når vinduet Lyd åbnes, skal du vælge fanen Lyde. Under Programhændelser skal du vælge en
lydhændelse, f.eks. et bip eller en alarm, og derefter klikke på Test.
Du bør nu høre lyden gennem højttalerne eller gennem de tilsluttede hovedtelefoner.
Benyt nedenstående fremgangsmåde for at kontrollere computerens optagefunktioner:
1.
Skriv lyd i startskærmen, og vælg derefter Lydoptager.
2.
Klik på Start optagelse, og tal ind i mikrofonen.
3.
Gem filen på skrivebordet.
4.
Åbn et multimedieprogram, og afspil optagelsen.
Følg disse trin for at bekræfte eller ændre lydindstillingerne på din computer:
1.
Fra startskærmen skriv kontrolpanel, og vælg derefter Kontrolpanel.
2.
Vælg Hardware og lyd, og vælg derefter Lyd.
Brug af video
Din computer er en stærk videoenhed, der gør det muligt at se streamet video fra dine foretrukne
websteder og downloade video og film, som du kan se på din computer, når du ikke er tilsluttet et
netværk.
Du kan forbedre visningsoplevelsen ved at bruge én af videoportene på computeren til at tilslutte en
ekstern skærm, en projektor eller et tv.
Brug af lyd
25
VIGTIGT: Sørg for, at den eksterne enhed er sluttet til den korrekte port på computeren ved hjælp
af det korrekte kabel. Se anvisningerne fra producenten af enheden, hvis du har spørgsmål.
Tilslutning af videoenheder via et HDMI-kabel
BEMÆRK: Hvis du vil tilslutte en HDMI-enhed til din computer, skal du bruge et HDMI-kabel
(sælges separat).
Hvis du vil se computerskærmbilledet på et HD-tv eller -skærm, skal du tilslutte HD-enheden i
henhold til følgende anvisninger.
1.
Tilslut den ene ende af HDMI-kablet til HDMI-porten på computeren.
2.
Sæt den anden ende af kablet i HD-tv'et eller -skærmen.
3.
Tryk på f4 for at skifte mellem computerens fire visningstilstande for skærmbilledet:
●
Kun computer: Vis kun skærmbilledet på computeren.
●
Dupliker: Vis skærmbilledet samtidigt på både computeren og den eksterne enhed.
●
Udvid: Vis skærmbilledet udvidet på både computeren og den eksterne enhed.
●
Kun ekstern enhed: Vis kun skærmbilledet på den eksterne enhed.
Hver gang du trykker på f4, ændres visningstilstanden.
BEMÆRK: Du opnår de bedste resultater, især hvis du vælger "Udvid"-muligheden, hvis du
tilpasser skærmopløsningen på den eksterne enhed, som følger. Fra startskærmen skriv
kontrolpanel, og vælg derefter Kontrolpanel. Vælg Udseende og personlige indstillinger.
Under Skærm skal du vælge Juster skærmopløsning.
Opsætning af HDMI-lyd
HDMI er den eneste videogrænseflade, der understøtter HD-video og -lyd. Når du har tilsluttet et
HDMI-tv til computeren, kan du aktivere HDMI-lyden ved at følge disse trin:
26
1.
Højreklik på ikonet Højttaler i meddelelsesområdet yderst til højre på proceslinjen, og klik
derefter på Afspilningsenheder.
2.
Vælg navnet på den digitale udgangsenhed under fanen Afspilning.
3.
Klik på Angiv standard, og klik derefter på OK.
Kapitel 4 Brug af underholdningsfunktioner
Du kan vende tilbage til at bruge computerens højttalere igen ved at følge disse trin:
1.
Højreklik på ikonet Højttalere i meddelelsesområdet yderst til højre på proceslinjen, og klik
derefter på Afspilningsenheder.
2.
Klik på Højttalere under fanen Afspilning.
3.
Klik på Angiv standard, og klik derefter på OK.
Søgning efter og tilslutning til trådløse Miracast-kompatible skærme (kun
udvalgte modeller)
For at registrere og oprette forbindelse til trådløse Miracast-kompatible skærme uden at forlade dine
nuværende programmer, skal du følge trinnene nedenfor.
Sådan åbnes Miracast:
▲
Peg på øverste eller nederste højre hjørne af startskærmen for at få vist amuletterne, klik på
Enheder, klik på Projekt og følg derefter anvisningerne på skærmen.
– eller –
På udvalgte computermodeller kan man fra startskærmen klikke på ikonet HP hurtig adgang til
Miracast, og derefter følge de anvisningerne der vises på skærmen.
Brug af video
27
5
Navigering på skærmen
Du kan navigere på computerskærmen på følgende måder:
●
Berøringsbevægelser
●
Tastatur og mus
Berøringsbevægelser kan bruges på din computers TouchPad eller på en berøringsskærm (kun på
udvalgte modeller).
BEMÆRK:
En ekstern USB-mus (købes separat) kan tilsluttes en af USB-portene på computeren.
Udvalgte computermodeller kan også have særlige handlingstaster eller tastaturgenveje, som bruges
til udføre rutineopgaver.
Nogle computermodeller kan også indeholde et integreret numerisk tastatur.
Brug af TouchPad og bevægelser
TouchPad giver dig mulighed for at navigere på computerskærmen med simple fingerbevægelser. Du
kan tilpasse berøringsbevægelserne ved at ændre indstillinger, knapkonfigurationer, klikhastighed og
markørindstillinger. Du kan også se demonstrationer af TouchPad-bevægelser.
Skriv kontrolpanel på startskærmen, vælg Kontrolpanel og vælg derefter Hardware og lyd. Vælg
Mus under Enheder og printere.
TIP: Brug venstre og højre knap på TouchPad'en på samme måde, som du ville bruge de
tilsvarende knapper på en ekstern mus.
BEMÆRK:
28
TouchPad-bevægelser understøttes ikke af alle programmer.
Kapitel 5 Navigering på skærmen
Trykke
Brug trykkefunktionen på TouchPad'en til at foretage et valg på skærmen.
●
Peg på et element på skærmen, og tryk derefter med en finger på TouchPad-zonen for at
foretage et valg. Dobbelttryk på et element for at åbne det.
Rulning
Rulning er en nyttig funktion, hvis du vil flytte op og ned eller sidelæns på en side eller et billede.
●
Sæt to spredte fingre på TouchPad-området og træk dem derefter op, ned til venstre eller højre.
Tofinger-pinch-zoom
Tofinger-pinch-zoom lader dig zoome ind og ud på billeder eller tekst.
Brug af TouchPad og bevægelser
29
●
Zoom ud ved at sætte to spredte fingre på TouchPad'en og derefter samle dem.
●
Zoom ind ved at sætte to samlede fingre på TouchPad'en og derefter sprede dem.
Klik med to fingre
Klik med to fingre giver dig mulighed for at foretage menuvalg for et objekt på skærmen.
BEMÆRK:
●
Brug af klik med to fingre udløser de samme funktioner som højreklik med musen.
Placér to fingre i TouchPad-området, og tryk ned for at åbne indstillingsmenuen for det valgte
objekt.
Rotation (kun udvalgte modeller)
Rotation gør, at du kan dreje elementer, som f.eks. billeder.
30
Kapitel 5 Navigering på skærmen
●
Placér to adskilte fingre på TouchPad-zonen. Flyt begge fingre i en bueformet bevægelse mens
du holder samme afstand mellem fingrene. En bueformet bevægelse i retning med uret starter
en rotation mod højre og en bevægelse mod uret starter en rotation mod venstre.
BEMÆRK: Roter er beregnet til specifikke apps, hvor du kan manipulere et objekt eller et billede.
Roter fungerer måske ikke for alle apps.
Strygning fra kanterne
Strygning fra kanter giver dig mulighed for at foretage opgaver som f.eks. ændring af indstillinger eller
brug af apps.
Vis og vælg en amulet
Med amuletter kan du søge efter, dele og starte apps, få adgang til enheder eller ændre indstillinger.
1.
Stryg med din finger forsigtigt fra højre side af TouchPad'en.
2.
Rul op eller ned for at skifte mellem amuletterne, og vælg derefter den amulet, du vil åbne.
Få vist ikonet Tilpas
Den øverste kant svirp giver dig mulighed for at få vist ikonet Customize (tilpas) nederst på
Startskærmen. Med tilpasning kan du flytte, tilpasse størrelse, fastgøre og frigøre apps.
VIGTIGT: Når et program er aktivt, varierer bevægelsen på øverste kant i forhold til programmet.
Brug af TouchPad og bevægelser
31
●
Svirp fingeren forsigtigt fra den øverste kant af TouchPad-zonen for at få vist ikonet Customize
(tilpasning).
Skifte mellem åbne apps
Kantstrøg fra venstre kant viser dine åbne apps, så du hurtigt kan skifte mellem dem.
●
Stryg forsigtigt fingeren fra den venstre kant af TouchPad'en.
Brug af tastaturet og musen
Fra tastaturet og den valgfrie mus (købes separat) kan du skrive og udføre de samme funktioner,
som når du bruger berøringsbevægelser. Fra tastaturet kan du også bruge handlingstasterne og
genvejstasterne til at udføre specifikke funktioner.
32
Kapitel 5 Navigering på skærmen
TIP: Windows-tasten
på tastaturet giver dig mulighed for hurtigt at vende tilbage til
startskærmen fra et åbent program eller fra Windows-skrivebordet. Hvis du trykker på Windowslogotasten igen, vender du tilbage til den forrige skærm.
BEMÆRK: Afhængigt af dit land/område kan tastaturet have andre taster og tastaturfunktioner end
dem, der er beskrevet i dette afsnit.
Brug af tasterne
Du kan hurtigt få adgang til oplysninger eller udføre funktioner vha. bestemte taster og
tastekombinationer.
Brug af handlingstasterne
En handlingstast udfører en tildelt funktion. Ikonerne på funktionstasterne viser den funktion, der er
knyttet til pågældende tast.
Tryk på tasten, og hold den nede for at bruge en handlingstastfunktion.
FORSIGTIG: Du skal være meget forsigtig, når du foretage ændringer hjælpeprogrammet Setup
Utility (BIOS). Fejl kan forhindre computeren i at fungere korrekt.
Handlingstastfunktionen er aktiveret fra fabrikken. Du kan deaktivere denne funktion i Setup Utility
(BIOS). Se Brug af hjælpeprogrammet Setup Utility (Opsætning) (BIOS) og HP PC Hardware
Diagnostics (UEFI) på side 50, hvis du ønsker anvisninger i, hvordan du åbner Setup Utility (BIOS),
og følg derefter anvisningerne nederst på skærmen.
Når du har deaktiveret handlingstastfunktionen, kan du stadig udføre hver funktion ved at trykke på
tasten fn i kombination med den relevante handlingstast.
Ikon
Tast
Beskrivelse
f1
Åbner Hjælp og support, der indeholder selvstudier, oplysninger om Windowsoperativsystemet og computeren, svar på spørgsmål og opdateringer til din computer.
Hjælp og support giver automatiske fejlfindingsværktøjer og adgang til support.
f2
Reducerer skærmens lysstyrke trinvist, så længe du holder tasten nede.
f3
Øger skærmens lysstyrke trinvist, så længe du holder tasten nede.
f4
Skifter mellem visning af billedet på de skærmenheder, der er tilsluttet systemet. Hvis
f.eks. en skærm er sluttet til computeren og du gentagne gange trykker på denne tast,
så ændres skærmbilledet fra computerskærmen til den tilsluttede skærm, så det
samme vises på både computerskærmen og skærmen.
f6
Slår højttalerlyden til eller fra.
f7
Reducerer højttalerlydstyrken trinvist, så længe du holder tasten nede.
f8
Forøger højttalerlydstyrken trinvist, så længe du holder tasten nede.
Brug af tastaturet og musen
33
Ikon
Tast
Beskrivelse
f9
Afspiller forrige nummer på en lyd-cd eller forrige afsnit på en dvd eller bd.
f10
Starter en lyd-cd, dvd eller bd, sætter den på pause eller genoptager afspilningen.
f11
Afspiller næste nummer på en lyd-cd eller næste afsnit på en dvd eller bd.
f12
Tænder eller slukker Flytilstand og den trådløse funktion.
BEMÆRK: Der skal i forvejen være opsat et trådløst netværk, hvis du vil oprette en
trådløs forbindelse.
Sådan bruger du genvejstasterne i Microsoft Windows
Windows har genvejstaster, så du hurtigt kan udføre handlinger. Tryk på Windows-tasten
eller samtidig med en specifik tast for at udføre en tildelt handling.
Brug af hurtigtasterne
En genvejstast er en kombination af tasten fn og enten tasten esc eller mellemrum.
Sådan bruges en genvejstast:
▲
34
Tryk kortvarigt på tasten fn, og tryk derefter kortvarigt på den anden tast i kombinationen.
Kapitel 5 Navigering på skærmen
alene
6
Strømstyring
Din computer kan køre på batteristrøm eller på ekstern strøm. Når computeren udelukkende kører på
batteristrøm, og der ikke er en vekselstrømskilde tilgængelig til opladning af batteriet, er det vigtigt, at
du holder øje med batteriniveauet. Computeren understøtter en optimal strømstyringsplan, så du kan
styre, hvordan computeren bruger og sparer strøm, så du kan afbalancere computerens ydeevne
med strømforbruget.
Start af slumre- eller dvaletilstand
Windows har to strømbesparende tilstande - slumretilstand og dvaletilstand.
●
Slumre - Slumretilstanden startes automatisk efter en tid med inaktivitet, når computeren kører
på batteri eller en ekstern strømkilde. Dit arbejde gemmes i hukommelsen, så du meget hurtigt
kan genoptage arbejdet. Du kan også starte slumretilstanden manuelt. Se Manuel start og
afslutning af slumretilstand på side 35 for at få flere oplysninger.
●
Dvale - Dvaletilstanden startes automatisk, hvis batteriniveauet bliver kritisk. I dvaletilstand
gemmes dit arbejde i en dvalefil, hvorefter computeren lukkes.
BEMÆRK: Du kan starte dvaletilstand manuelt. Se Manuel start og afslutning af slumretilstand
på side 35 og Manuel start og afslutning af dvaletilstand (kun udvalgte modeller) på side 36.
FORSIGTIG: For at reducere risikoen for eventuel lyd- og videoforringelse eller tab af lyd- eller
videoafspilningsfunktioner eller tab af oplysninger, skal du undlade at starte slumretilstand under
læsning af eller skrivning til en disk eller et eksternt mediekort.
BEMÆRK: Du kan ikke starte nogen form for netværkstilslutning eller udføre computerfunktioner,
mens computeren er i slumre- eller dvaletilstand.
Manuel start og afslutning af slumretilstand
Når computeren er tændt, kan du starte Slumre på følgende måder:
●
Luk skærmen.
●
Peg på det øverste højre hjørne eller det nederste hjørne på startskærmen for at få vist
amuletterne. Klik på Indstillinger, klik på ikonet Strøm og klik derefter på Slumre.
Sådan afsluttes Slumre:
●
Tryk kortvarigt på tænd/sluk-knappen.
●
Hvis skærmen er lukket, skal du åbne den.
●
Tryk på en tast på tastaturet.
●
Tap på eller svirp TouchPad.
Når computeren afslutter slumretilstanden, tændes lysdioderne for strøm, og dit arbejde vises igen på
skærmen.
BEMÆRK: Hvis du har angivet en adgangskode, der skal angives ved aktivering, skal du indtaste
din Windows-adgangskode, før computeren igen vender tilbage til skærmbilledet.
Start af slumre- eller dvaletilstand
35
Manuel start og afslutning af dvaletilstand (kun udvalgte modeller)
Du kan aktivere brugerstartet Dvale eller ændre andre strømindstillinger og timeout under
Strømstyring.
1.
Skriv strømstyring på startskærmen, og vælg derefter Strømstyring.
2.
Klik på Vælg, hvad tænd/sluk-knappen skal gøre.
3.
Klik på Skift indstillinger, der ikke er tilgængelige i øjeblikket.
4.
I området Når jeg trykker på tænd/sluk-knappen skal du vælge Dvale.
5.
Klik på Gem ændringer.
Når computeren afslutter dvaletilstanden, tændes lysdioderne for strøm, og dit arbejde vises igen på
skærmen.
BEMÆRK: Hvis du har angivet en adgangskode, der skal oplyses ved aktivering, skal du indtaste
din Windows-adgangskode, før dit arbejde igen vises på skærmbilledet.
Indstilling af adgangskodebeskyttelse ved vækning
Benyt nedenstående fremgangsmåde for at indstille computeren til at bede om en adgangskode, når
den afslutter slumre- eller dvaletilstand:
1.
Skriv strømstyring på startskærmen, og vælg derefter Strømstyring.
2.
Klik på Kræv en adgangskode, når computeren vågner i venstre rude.
3.
Klik på Skift indstillinger, der ikke er tilgængelige i øjeblikket.
4.
Klik på Kræv en adgangskode (anbefales).
BEMÆRK: Hvis du har behov for at oprette en brugerkontoadgangskode eller ændre din
nuværende brugerkontoadgangskode, skal du klikke på Opret eller skift adgangskoden til din
brugerkonto og derefter følge anvisningerne på skærmen. Hvis du ikke har brug for at oprette
eller ændre en adgangskode til en brugerkonto, går du til trin 5.
5.
Klik på Gem ændringer.
Brug af batterimåleren og indstillinger strømstyring
Strømmåleren findes på Windows Skrivebord. Med batterimåleren kan du hurtigt få adgang til
strømindstillingerne og se det resterende batteriniveau.
●
Hvis du vil have vist resterende batterispænding og den aktuelle strømstyringsplan, skal du
holde markøren over batterimålerikonet på Windows Skrivebord.
●
Hvis du vil have adgang til Strømstyring, skal du klikke på batterimålerikonet og vælge et
element på listen. Fra startskærmen kan du også skrive strømstyring, og derefter vælge
Strømstyring.
Forskellige batterimålerikoner viser, om computeren kører på batteri eller på ekstern strøm. Ikonet
viser også en meddelelse, hvis batteriet har nået en lav eller kritisk batterispænding.
36
Kapitel 6 Strømstyring
Kørsel på batteristrøm
Når der er et opladet batteri i computeren, og denne ikke er sluttet til ekstern strøm, kører den på
batteristrøm. Batteriet i computeren aflades langsomt, når computeren er slukket og ikke er sluttet til
ekstern strøm.
Computerbatteriets levetid varierer, afhængigt af indstillingerne for strømstyring, de programmer, der
køres på computeren, skærmens lysstyrke, eksterne enheder, der er sluttet til computeren, og andre
faktorer.
Batteri forseglet fra fabrikken
Hvis du vil overvåge status for batteriet, eller hvis batteriet ikke længere holder sig opladet, skal du
køre Batterikontrol i HP Support Assistant. For at få adgang til batteriinformation skal du skrive
support, vælge programmet HP Support Assistant fra startskærmen og derefter vælge Batteri og
ydeevne. Hvis Batterikontrol angiver, at batteriet skal udskiftes, skal du kontakte support.
Batteriet/batterierne i dette produkt kan ikke let udskiftes af brugerne selv. Fjernelse eller udskiftning
af batteriet kan påvirke garantiens dækning. Hvis batteriet ikke længere kan holde på strømmen,
kontaktes support.
Når et batteriet har nået enden af sin levetid, må det ikke bortskaffes med det almindelige
husholdningsaffald. Følg de lokale love og bestemmelser i dit område vedrørende bortskaffelse af
batteri.
Sådan finder du oplysninger om batteri
Hvis du vil overvåge status for batteriet, eller hvis batteriet ikke længere holder sig opladet, skal du
køre Batterikontrol i HP Support Assistant. For at få adgang til batteriinformation skal du skrive
support, vælge programmet HP Support Assistant fra startskærmen og derefter vælge Batteri og
ydeevne.
HP Support Assistant indeholder følgende værktøjer og oplysninger om batteriet:
●
Batterikontrol
●
Oplysninger om batterityper, specifikationer, livscyklusser og kapacitet
Batteribesparelse
Tip til at spare på batteriet og maksimere batteriets levetid:
●
Reducér skærmens lysstyrke.
●
Vælg indstillingen Strømbesparelse under Strømstyring.
●
Sluk for trådløse enheder, når de ikke er i brug.
●
Frakobl ubenyttede eksterne enheder, der ikke er tilsluttet en ekstern strømkilde, f.eks. en
ekstern harddisk, der er tilsluttet en USB-port.
●
Afbryd, deaktivér eller fjern eventuelle eksterne mediekort, du ikke bruger.
●
Start slumretilstand, eller luk computeren, hvis du forlader arbejdet.
Identificering af lave batterispændingsniveauer
Når et batteri, der er computerens eneste strømkilde, når en lav eller kritisk batterispænding, sker
følgende:
Kørsel på batteristrøm
37
●
Batterilysdioden (kun udvalgte modeller) angiver et lavt eller kritisk batteriniveau.
- eller ●
Batterimålerikonet på Windows Skrivebord viser en meddelelse om et lavt eller kritisk
batteriniveau.
BEMÆRK: Du kan finde yderligere oplysninger om strømmåleren i Brug af batterimåleren og
indstillinger strømstyring på side 36.
Computeren foretager følgende handlinger ved kritisk lav batterispænding:
●
Hvis dvaletilstand er deaktiveret, og computeren er tændt eller i slumretilstand, forbliver den
kortvarigt i slumretilstand, hvorefter den lukkes, og ikke-gemte data går tabt.
●
Hvis dvaletilstand er aktiveret, og computeren er tændt eller er i slumretilstand, startes
dvaletilstand.
Afhjælpning af lav batterispænding
Sådan afhjælpes en lav batterispænding, når der er en ekstern strømkilde til rådighed
●
Tilslut en vekselstrømsadapter.
●
Tilslut en valgfri docking- eller udvidelsesenhed.
●
Tilslut en valgfri netadapter købt som tilbehør hos HP.
Sådan afhjælpes en lav batterispænding, når der ikke er nogen strømkilde til rådighed
Gem dataene, og luk computeren.
Sådan afhjælpes en lav batterispænding, når computeren ikke kan afslutte dvaletilstand
Når computeren mangler tilstrækkelig strøm til at afslutte dvaletilstand, skal du udføre følgende trin:
1.
Slut vekselstrømsadapteren til computeren og til en stikkontakt.
2.
Afslut dvaletilstand ved at trykke på tænd/sluk-knappen.
Køre på ekstern vekselstrøm
Se plakaten Installationsvejledning, der findes i kassen med computeren, for at få oplysninger om at
tilslutte vekselstrøm.
Computeren bruger ikke batteristrøm, når den er tilsluttet ekstern vekselstrøm med en godkendt
vekselstrømsadapter eller en docking-/udvidelsesenhed.
ADVARSEL! For at undgå risikoen for sikkerhedsproblemer må du kun bruge den
vekselstrømsadapter, der fulgte med computeren, en ombytningsvekselstrømsadapter fra HP eller en
kompatibel vekselstrømsadapter, der er købt hos HP.
Under følgende forhold skal du tilslutte computeren til en ekstern vekselstrømskilde:
ADVARSEL!
38
Du må ikke oplade computerens batteri om bord på et fly.
●
Ved opladning eller kalibrering af et batteri.
●
Ved installation eller ændring af systemsoftware.
●
Ved skrivning af oplysninger til en disk (kun udvalgte modeller).
Kapitel 6 Strømstyring
●
Når Diskfragmentering køres på computere med interne harddiske
●
Ved sikkerhedskopiering eller gendannelse.
Ved tilslutning af computeren til ekstern vekselstrøm:
●
Batteriet begynder at oplade.
●
Skærmens lysstyrke øges.
●
Batterimålerikonet i på Windows Skrivebord skifter udseende.
Når du frakobler den eksterne vekselstrøm, vil følgende ske:
●
Computeren skifter til batteristrøm.
●
Skærmens lysstyrke reduceres automatisk for at spare batteri.
●
Batterimålerikonet i på Windows Skrivebord skifter udseende.
Fejlfinding af strømproblemer
Test vekselstrømsadapteren, hvis computeren viser nogle af følgende symptomer, når den tilsluttes
vekselstrøm:
●
Computeren kan ikke tændes.
●
Skærmen tændes ikke.
●
Lysdioderne for strøm er slukket.
Sådan afprøves vekselstrømsadapteren:
1.
Luk computeren ned.
2.
Slut vekselstrømsadapteren til computeren, og sæt den derefter i en stikkontakt.
3.
Tænd computeren.
●
Hvis lysdioderne for strøm tændes, fungerer vekselstrømsadapteren korrekt.
●
Hvis lysdioderne for strøm forbliver slukket, skal du kontrollere forbindelsen fra
vekselstrømsadapteren til computeren og forbindelsen fra vekselstrømsadapteren til
stikkontakten for at kontrollere, at forbindelserne er sikre.
●
Hvis forbindelserne er sikre, og lysdioderne for strøm vedbliver at være slukket, fungerer
vekselstrømsadapteren ikke og bør udskiftes.
Kontakt support for at få oplysninger om, hvordan du får en ny vekselstrømsadapter.
Nedlukning (slukning) af computeren
FORSIGTIG: Data, der ikke er gemt, går tabt, når computeren lukkes. Sørg for at gemme dit
arbejde, før du lukker computeren ned.
Kommandoen Luk computeren lukker alle åbne programmer, herunder operativsystemet, og slukker
derefter skærmen og computeren.
Luk computeren under følgende forhold:
●
Når du tilslutter en ekstern hardwareenhed, der ikke tilsluttes en USB- eller videoport
●
Når computeren ikke bruges eller vil være frakoblet ekstern strøm i en længere periode
Nedlukning (slukning) af computeren
39
Selvom du kan slukke computeren vha. tænd/sluk-knappen, anbefales det at bruge Windowskommandoen Luk computeren:
BEMÆRK: Hvis computeren er i slumre- eller dvaletilstand, skal du afslutte slumre- eller
dvaletilstand, før du kan foretage nedlukning ved at trykke kort på tænd/sluk-knappen.
1.
Gem dit arbejde, og luk alle åbne programmer.
2.
Peg på det øverste højre hjørne eller det nederste hjørne på startskærmen for at få vist
amuletterne.
3.
Klik på Indstillinger, klik på ikonet Strøm, og klik derefter på Luk computeren.
– eller –
Højreklik på knappen Start i nederste venstre hjørne af skærmen, vælg Luk computeren eller log
af, og vælg derefter Luk computeren.
Hvis computeren ikke reagerer, og du ikke kan anvende de foregående procedurer for nedlukning,
kan du forsøge med følgende nødlukningsprocedurer i den viste rækkefølge:
40
●
Tryk på ctrl+alt+delete, klik på ikonet Strøm, og vælg derefter Luk ned.
●
Hold tænd/sluk-knappen inde i mindst fem sekunder.
●
Kobl computeren fra den eksterne strøm.
Kapitel 6 Strømstyring
7
Vedligeholdelse af computeren
Det er vigtigt at udføre regelmæssig vedligeholdelse for at bevare computeren i optimal tilstand ved
brug af værktøjer som Diskdefragmentering og Diskoprydning. Dette kapitel også indeholder metoder
til at opdatere programmer og drivere, trin til at rengøre computeren og gode råd om at rejse med
(eller forsende) computeren.
Forbedring af ydeevnen
Ved at udføre regelmæssige vedligeholdelsesopgaver ved brug af værktøjer som
Diskdefragmentering og Diskoprydning kan du drastisk forbedre computerens ydeevne.
Håndtering af drev
Overhold følgende forholdsregler ved håndtering af drev:
●
Inden du fjerner eller indsætter et drev, skal du lukke computeren ned. Hvis du er i tvivl om,
hvorvidt computeren er slukket, i slumretilstand eller i dvaletilstand, kan du tænde for den og
derefter lukke den.
●
Før du håndterer et drev, skal du sørge for at aflade statisk elektricitet ved at berøre en
jordforbundet overflade.
●
Undlad at berøre tilslutningsstikkene på et flytbart drev eller på computeren.
●
Undlad at bruge overdreven kraft, når du sætter et drev i en drevbås.
●
Hvis du skal sende et drev med posten, skal du pakke det i boblepakning eller anden egnet,
beskyttende emballage, og pakken skal mærkes "FORSIGTIG!".
●
Undgå at udsætte et drev for magnetfelter. Sikkerhedsudstyr med magnetfelter omfatter de
metaldetektorer, du går igennem i lufthavne, samt sikkerhedsstave. Transportbånd i lufthavne og
lignende sikkerhedsanordninger, der kontrollerer håndbagage, bruger røntgenstråler i stedet for
magnetisme og beskadiger ikke drev.
●
Fjern medier fra et drev, før du fjerner drevet fra drevpladsen eller rejser med, sender eller
opbevarer et drev.
●
Undlad at skrive på tastaturet eller flytte computeren, mens det optiske drev skriver til en disk.
Skriveprocessen er følsom over for vibrationer.
●
Før du flytter en computer, der er sluttet til en ekstern harddisk, skal du starte slumretilstand og
vente, indtil skærmen er ryddet, eller helt frakoble den eksterne harddisk.
Brug af Diskoprydning
Med Diskoprydning afsøges harddisken for unødvendige filer, som du uden risiko kan slette og
derved frigøre diskplads samt hjælpe computeren til at køre mere effektivt.
Sådan kører du Diskoprydning:
1.
På skærmen Start vælger du diskog vælger derefter Administrér apps for at frigøre plads på
disken.
2.
Følg anvisningerne på skærmen.
Forbedring af ydeevnen
41
Opdatering af programmer og drivere
HP anbefaler, at du opdaterer dine programmer og drivere regelmæssigt. Opdateringer kan løse
problemer og hente nye funktioner og muligheder til din computer. Det er f.eks. ikke sikkert, at ældre
grafikkomponenter fungerer godt sammen med de nyeste spilprogrammer. Uden den nyeste driver
får du ikke mest muligt ud af dit udstyr.
Gå til http://www.hp.com/support for at downloade de seneste versioner af HP-programmer og
drivere. Du kan også registrere dig, så du automatisk modtager opdateringsmeddelelser, så snart de
er tilgængelige.
Hvis du vil opdatere dit program og dine drivere, skal du følge disse anvisninger:
1.
Skriv support på startskærmen, og vælg appen HP Support Assistant.
2.
Klik på Updates and tune-ups (Opdateringer), og vælg derefter Check for HP updates now (Se
efter HP-opgraderinger nu).
3.
Følg anvisningerne på skærmen.
Rengøring af computeren
Brug følgende produkter til sikker rengøring af din computer:
●
Dimethylbenzylammoniumchlorid 0,3 % maks. koncentration (f.eks. engangsklude, der leveres i
mange forskellige mærker)
●
Ruderens uden alkohol
●
Vand med opvaskemiddel
●
Tør rengøringsklud af mikrofiber eller vaskeskind (oliefri antistatisk klud)
●
Antistatiske rengøringsklude af tekstil
FORSIGTIG: Undgå stærke rengøringsmidler, der kan forårsage permanente skader på
computeren. Hvis du ikke er sikker på, at et rengøringsprodukt er sikkert for din computer, skal du
kontrollere produktets indhold for at sikre, at ingredienser såsom sprit, acetone, ammoniumchlorid,
methylenchlorid og kulbrinter er ikke inkluderet i produktet.
Fibermaterialer, som f.eks. papirhåndklæder, som kan ridse computeren. Efterhånden kan snavs og
rester fra rengøringsmidler sidder fast i revnerne.
Rengøringsprocedurer
Følg procedurerne i dette afsnit til at rengøre din computer på sikker vis.
ADVARSEL! For at undgå elektrisk stød eller beskadigelse af komponenter skal du ikke forsøge at
rense din computer, mens den er tændt.
●
Sluk for computeren.
●
Afbryd strøm.
●
Afbryd alle tændte eksterne enheder.
FORSIGTIG: For at forhindre beskadigelse af indvendige komponenter, må rengøringsmidler eller væsker ikke sprøjtes direkte på en hvilken som helst computeroverflade. Hvis der drypper væsker
ned på overfladen, kan det permanent beskadige de indvendige komponenter.
42
Kapitel 7 Vedligeholdelse af computeren
Rengøring af skærmen (All-in-One eller bærbare pc'er)
Tør skærmen forsigtigt af ved brug af en blød, fnugfri klud, som er vædet med en ruderens uden
alkohol. Sørg for, at skærmen er tør, før du lukker skærmens låg.
Rengøring af siderne og låget
Du kan rengøre siderne og dækslet med en blød mikrofiberklud eller et vaskeskind fugtet med en af
de tidligere angivne rengøringsopløsninger eller med en passende engangsklud.
BEMÆRK: Brug en cirkelbevægelse, når du rengør computerens låg, for at gøre det nemmere at
fjerne snavs og fnug.
Rengøring af TouchPad, tastatur og mus
ADVARSEL! Du bør ikke bruge et støvsugertilbehør til at rense tastaturet, da det indebærer risiko
for elektrisk stød eller skader på interne komponenter. En støvsuger kan overføre husholdningsstøv
og lignende til tastaturets overflade.
FORSIGTIG: For at undgå at beskadige interne komponenter, må du ikke lade væsker dryppe ned
mellem tasterne.
●
Du kan rengøre TouchPad, tastatur og mus med en blød mikrofiberklud eller et vaskeskind
fugtet med en af de tidligere angivne rengøringsopløsninger eller med en passende
engangsklud.
●
Brug en trykluftsbeholder med forlængerrør for at undgå, at tasterne sætter sig fast og for at
fjerne støv, fnug og partikler fra tastaturet.
Rejse med eller forsendelse af din computer
Hvis du er nødt til at rejse med eller sende din computer, er der her nogle tips, du bør huske, til at
bevare dit udstyr sikkert.
●
Forbered computeren til transport eller forsendelse:
◦
Sikkerhedskopier dine oplysninger til et eksternt drev.
◦
Fjern alle diske og alle eksterne mediekort, f.eks. hukommelseskort.
◦
Sluk for alt eksternt udstyr, og kobl det derefter fra.
◦
Luk computeren ned.
●
Medbring en sikkerhedskopi af dine data. Opbevar sikkerhedskopien et andet sted end
computeren.
●
Bær computeren som håndbagage, hvis du skal ud at flyve. Undgå at checke den ind med
resten af bagagen.
FORSIGTIG: Undgå at udsætte et drev for magnetfelter. Sikkerhedsudstyr med magnetfelter
omfatter de metaldetektorer, du går igennem i lufthavne, samt sikkerhedsstave. Transportbånd i
lufthavne og lignende sikkerhedsanordninger, der kontrollerer håndbagage, bruger
røntgenstråler i stedet for magnetisme og beskadiger ikke drev.
●
Hvis du har tænkt dig at anvende computeren under en flyrejse, skal du lytte til flypersonalets
anvisninger om, hvornår du må bruge din computer. Flyselskabet skal give tilladelse til brug af
computere om bord på flyet.
Rejse med eller forsendelse af din computer
43
●
Hvis du skal sende computeren eller et drev, skal du bruge passende, beskyttende emballage,
og pakken skal mærkes "FORSIGTIG!".
●
Hvis der er installeret en trådløs enhed på computeren, kan brugen af disse enheder være
begrænset i nogle miljøer. Sådanne begrænsninger kan gælde om bord på fly, på hospitaler, i
nærheden af sprængstoffer og på risikofyldte steder. Spørg om tilladelse, hvis du er usikker på,
hvad praksis er for anvendelse af en bestemt enhed, før du tænder for den.
●
Du bør følge disse forslag, når du rejser i udlandet:
◦
Kontrollér de computerrelaterede toldregler for hvert land/område, du rejser til.
◦
Undersøg kravene til netledninger og adaptere for alle de lande/områder, hvor du har tænkt
dig at anvende computeren. Spænding, frekvens og stikstørrelser varierer.
ADVARSEL! Hvis du vil mindske risikoen for elektrisk stød, brand eller beskadigelse af
udstyret, må du ikke forsøge at tilføre computeren strøm med en spændingsomformer af
den type, der sælges til husholdningsudstyr.
44
Kapitel 7 Vedligeholdelse af computeren
8
Beskyttelse af computer og oplysninger
Computersikkerhed er yderst vigtig for at beskytte fortroligheden, integriteten og tilgængeligheden af
oplysninger. Standardsikkerhedsprogrammer fra Windows-operativsystemet, HP-programmer,
Windows Setup Utility (BIOS) og andre tredjepartsprogrammer kan bruges til at beskytte computeren
mod en række risici, f.eks. virus, orme og andre typer skadelig kode.
VIGTIGT: Nogle af de sikkerhedsfunktioner, der er beskrevet i dette kapitel, er muligvis ikke
tilgængelige på din computer.
Computerrisiko
Sikkerhedsfunktion
Uautoriseret anvendelse af computeren
Adgangskode for opstart
Computervirusser
Antivirussoftware
Uautoriseret adgang til data
Firewallsoftware
Uautoriseret adgang til indstillingerne i hjælpeprogrammet
Setup Utility (BIOS) og andre
systemidentifikationsoplysninger
Administratoradgangskode
Aktuelle eller fremtidige trusler mod computeren
Softwareopdateringer
Uautoriseret adgang til en Windows-brugerkonto
Brugeradgangskode
Uautoriseret fjernelse af computeren
Lås til sikkerhedskabel
Brug af adgangskoder
En adgangskode er en gruppe af tegn, som du vælger for at sikre oplysningerne på computeren og
for at beskytte onlinetransaktioner. Der kan angives forskellige typer adgangskoder. Da du opsatte
computeren for første gang, blev du f.eks. bedt om at oprette en brugeradgangskode for at sikre
computeren. Du kan angive flere adgangskoder i Windows eller i HP Setup Utility (BIOS), der er
forudinstalleret på computeren.
Det kan være nyttigt at bruge den samme adgangskode til en Setup Utility-funktion (BIOS) og en
sikkerhedsfunktion i Windows.
Brug følgende tip i forbindelse med oprettelse af adgangskoder:
●
For at reducere risikoen for at blive låst ude af computeren skal du notere alle adgangskoder og
gemme dem et sikkert sted, som ikke er i nærheden af computeren. Undgå at opbevare
adgangskoder i en fil på computeren.
●
Når du opretter adgangskoder, skal du overholde de krav, programmet stiller.
●
Skift adgangskoderne mindst en gang hver 3. måned.
●
En god adgangskode er lang og indeholder både bogstaver, tegn, symboler og tal.
●
Før du sender din computer til service, skal du sikkerhedskopiere dine filer, slette fortrolige filer
og fjerne alle adgangskodeindstillinger.
Du kan finde flere oplysninger om adgangskoder i Windows, f.eks. adgangskoder til pauseskærme,
ved at skrive support i startskærmen og derefter vælge Hjælp og support.
Brug af adgangskoder
45
Oprettelse af adgangskoder i Windows
Adgangskode
Funktion
Brugeradgangskode
Beskytter adgang til en Windows-brugerkonto. Du kan også
opsætte din computer til at kræve brugeradgangskoden for
at afslutte slumre- eller dvaletilstand. Se Indstilling af
adgangskodebeskyttelse ved vækning på side 36 for at få
yderligere oplysninger.
Administratoradgangskode
Beskytter imod adgang til computerindhold på
administratorniveau.
BEMÆRK: Adgangskoden kan ikke anvendes til at få
adgang til indhold i hjælpeprogrammet Setup Utility (BIOS).
Opsætning af adgangskoder i Setup Utility (BIOS)
Adgangskode
Funktion
Administratoradgangskode
●
Skal angives, hver gang du åbner Setup Utility (BIOS).
●
Hvis du glemmer din administratoradgangskode, kan du
ikke få adgang til hjælpeprogrammet Setup Utility
(BIOS).
BEMÆRK: Administratoradgangskoden kan bruges i stedet
for adgangskoden for opstart.
BEMÆRK: Du kan ikke bruge den
administratoradgangskode, der er oprettet i Windows, i
stedet for din administratoradgangkode, og den vises heller
ikke, når den oprettes, indtastes, ændres eller slettes.
BEMÆRK: Hvis du angiver startadgangskoden ved den
første adgangskodekontrol, før meddelelsen "Press the ESC
key for Startup Menu" ("Tryk på ESC-tasten for startmenu")
vises, skal du angive administratoradgangskoden for at få
adgang til hjælpeprogrammet Setup Utility (BIOS).
Startadgangskode
●
Skal indtastes, hver gang du tænder eller genstarter
computeren eller afslutter dvale.
●
Hvis du glemmer din startadgangskode, kan du ikke
tænde eller genstarte computeren eller afslutte
dvaletilstand.
BEMÆRK: Administratoradgangskoden kan bruges i stedet
for adgangskoden for opstart.
BEMÆRK: Startadgangskoder vises ikke, når de indstilles,
indtastes, ændres eller slettes.
Sådan kan du angive, ændre eller slette en administrator- eller startadgangskode i Setup Utility
(BIOS):
46
1.
Hjælpeprogrammet Setup Utility (BIOS) startes ved at tænde eller genstarte computeren. Tryk
på esc, når meddelelsen "Press the ESC key for Startup Menu" ("Tryk på ESC-tasten for
startmenu") vises i nederste venstre hjørne af skærmen.
2.
Brug piletasterne til at vælge Sikkerhed, og følg derefter anvisningerne på skærmen.
Kapitel 8 Beskyttelse af computer og oplysninger
Ændringerne træder i kraft, når computeren genstartes.
Brug af internetsikkerhedssoftware
Hvis du bruger din computer til at åbne e-mails, et netværk eller internettet, udsættes computeren for
virus, spyware og andre onlinetrusler. For at beskytte computeren kan der være forudinstalleret
internetsikkerhedssoftware, der omfatter antivirus- og firewall-funktioner, på computeren som
prøveversioner. Med henblik på at yde beskyttelse mod nye virusser og andre sikkerhedstrusler skal
antivirussoftware jævnligt opdateres. Det anbefales kraftigt, at du opgraderer prøvetilbuddet eller
køber den relevante software for at beskytte din computer fuldt ud.
Brug af antivirussoftware
Computervirusser kan deaktivere programmer, funktioner eller operativsystemet eller forårsage en
unormal funktionsmåde. Antivirusprogrammer kan spore de fleste virusser, tilintetgøre dem og, i de
fleste tilfælde, reparere de skader, de eventuelt har forvoldt.
For at yde vedvarende beskyttelse imod nye virusser, skal antivirussoftware holdes opdateret.
Et antivirusprogram er eventuelt forudinstalleret på computeren. Det anbefales kraftigt, at du
anvender et antivirusprogram efter eget valg for at beskytte din computer fuldt ud.
Yderligere oplysninger om computervirus finder du ved fra startskærmen at skrive support og
derefter vælge programmet HP Support Assistant.
Brug af firewallsoftware
Firewalls er designet til at forhindre uautoriseret adgang til et system eller netværk. En firewall kan
være software, som du installerer på computeren og/eller netværket, eller det kan være en løsning,
der består af både hardware og software.
Der findes to typer firewalls:
●
Værtsbaserede firewalls – software, der kun beskytter den computer, den er installeret på.
●
Netværksbaserede firewalls – installeret mellem DSL- eller kabelmodemmet og
hjemmenetværket for at beskytte alle computere i netværket.
Når en firewall er installeret på et system, overvåges alle data, der sendes til og fra systemet, og
sammenlignes med et sæt brugerdefinerede sikkerhedskriterier. Alle data, der ikke overholder disse
kriterier, blokeres.
Installation af softwareopdateringer
HP, Windows og software fra tredjepart installeret på din computer, skal opdateres med jævne
mellemrum for at øse sikkerhedsproblemer og forbedre software ydelsen. Se Opdatering af
programmer og drivere på side 42 for at få flere oplysninger.
Installation af vigtige sikkerhedsopdateringer
FORSIGTIG: Microsoft udsender meddelelser vedrørende vigtige opdateringer. For at beskytte
computeren mod brud på sikkerheden og computervirusser bør du installere de kritiske opdateringer
fra Microsoft, så snart du får besked om dem.
Du kan også vælge, hvornår opdateringer installeres automatisk. Hvis du vil ændre indstillingerne
skal du skrive kontrolpanel på startskærmen og derefter vælge Kontrolpanel. Tryk på System og
Brug af internetsikkerhedssoftware
47
sikkerhed, tryk på Windows Update, tryk på Skift indstillinger, og følg derefter vejledningen på
skærmen.
Installation af softwareopdateringer fra HP og tredjeparter
HP anbefaler, at du jævnligt opdaterer den software og de drivere, der var installeret på computeren,
da du købte den. Gå til http://www.hp.com/support for at downloade de seneste versioner. Her kan du
også registrere dig, så du automatisk modtager opdateringsmeddelelser, så snart de er tilgængelige.
Hvis du har installeret tredjepartssoftware, efter at du har købt computeren, skal du opdatere denne
software jævnligt. Softwarevirksomheder tilbyder softwareopdateringer til deres produkter for at rette
sikkerhedsproblemer og forbedre funktionaliteten i softwaren.
Sikring af det trådløse netværk
Når du konfigurerer et trådløst netværk, skal du altid aktivere sikkerhedsfunktionerne. Se Beskyttelse
af dit WLAN på side 19for at få flere oplysninger.
Sikkerhedskopiering af programmer og oplysninger
Du bør jævnligt sikkerhedskopiere dine programmer og oplysninger for at beskytte dem mod
permanent tag eller beskadigelse via virusangreb eller en software- eller hardwarefejl. Se
Sikkerhedskopiering, gendannelse og genoprettelse på side 53 for at få flere oplysninger.
Brug af HP Touchpoint Manager (kun udvalgte modeller)
HP Touchpoint Manager er en skybaseret IT-løsning, der gør det muligt for virksomheder at
administrere og beskytte deres aktiver effektiv. HP Touchpoint Manager hjælper med at beskytte
enheder mod malware og andre angreb, overvåger enheders tilstand og gør det muligt for kunder at
reducere den tid der bruges på afhjælpning problemer med slutbruger-enheder og
sikkerhedsproblemer. Kunder kan hurtigt downloade og installere softwaren, hvilket er meget
omkostningseffektivt i forhold til traditionelle, interne løsninger.
Brug af en valgfri sikkerhedskabellås
Sikkerhedskabellåsen, som købet separat, er designet til at fungere præventivt, men det forhindrer
muligvis ikke, at computeren bliver udsat for hærværk eller bliver stjålet. Sikkerhedskabellåse er kun
en af flere metoder, der bør implementeres som en del af en komplet sikkerhedsløsning til at hjælpe
med at maksimere beskyttelse mod tyveri.
Sikkerhedskabelslotten på din computer kan se lidt anderledes ud end vist i illustrationen i dette
afsnit. Se Lær din computer at kende på side 5 for at se placeringen af sikkerhedskabelslottet på din
computer.
48
1.
Før sikkerhedskabellåsen rundt om en fastgjort genstand.
2.
Indsæt nøglen (1) i sikkerhedskabellåsen (2).
Kapitel 8 Beskyttelse af computer og oplysninger
3.
Sæt sikkerhedskabellåsen i sikkerhedskabelslottet på computeren (3), og lås derefter
sikkerhedskabellåsen med nøglen.
4.
Tag nøglen ud, og opbevar den et sikkert sted.
Brug af en valgfri sikkerhedskabellås
49
9
Brug af hjælpeprogrammet Setup Utility
(Opsætning) (BIOS) og HP PC Hardware
Diagnostics (UEFI)
Hjælpeprogrammet Setup Utility, også kaldet Basic Input/Output System (BIOS), styrer
kommunikationen mellem alle input- og output-enheder på systemet (f.eks. diskdrev, skærm, tastatur,
mus og printer). Hjælpeprogrammet Setup Utility (BIOS) omfatter indstillinger for de typer enheder,
der er installeret, computerens opstart og mængden af system- og udvidelseshukommelse.
Sådan startes hjælpeprogrammet Setup Utility (BIOS)
For at starte Setup Utility (BIOS) skal du tænde eller genstarte computeren og hurtigt trykke på esc
og derefter trykke på f10.
BEMÆRK: Du skal være meget forsigtig, når du foretager ændringer i Setup Utility (BIOS). Fejl kan
forhindre computeren i at fungere korrekt.
Opdatering af BIOS'en
Opdaterede versioner til BIOS kan være tilgængelige på HP's websted.
De fleste BIOS-opdateringer på HP's websted er pakket i komprimerede filer, der kaldes SoftPaqs.
Nogle pakker, der kan downloades, indeholder en fil med navnet Readme.txt, som indeholder
installations- og fejlfindingsoplysninger til filen.
Sådan fastslår du BIOS-versionen
For at fastslå om tilgængelige BIOS-opdateringer indeholder nyere BIOS-versioner end dem, der
aktuelt er installeret på computeren, er du nødt til at vide, hvilken system-BIOS-version der aktuelt er
installeret.
Du kan få vist oplysninger om BIOS-version (også kaldet ROM-dato og System-BIOS) ved at trykke
på fn+esc (hvis du allerede har startet Windows) eller ved at åbne hjælpeprogrammet Setup Utility
(BIOS).
50
1.
Start hjælpeprogrammet Setup Utility (BIOS) (se Sådan startes hjælpeprogrammet Setup Utility
(BIOS) på side 50).
2.
Brug piletasterne til at vælge Main og læg derefter mærke til den aktuelle version af BIOS.
3.
Hvis du vil afslutte hjælpeprogrammet Setup Utility (BIOS) uden at gemme dine ændringer, skal
du med TAB-tasten og piletasterne vælge Exit (Afslut) > Exit Discarding Changes (Afslut uden at
gemme) og derefter trykke på enter.
4.
Vælg Ja.
Kapitel 9 Brug af hjælpeprogrammet Setup Utility (Opsætning) (BIOS) og HP PC Hardware
Diagnostics (UEFI)
Download af en BIOS-opdatering
FORSIGTIG: Hvis du vil undgå at beskadige computeren, eller at installationen mislykkes, må du
kun downloade og installere en BIOS-opdatering, når computeren er sluttet til en pålidelig, ekstern
strømkilde vha. vekselstrømsadapteren. Undlad at downloade eller installere en BIOS-opdatering,
mens computeren kører på batteri, er sat i en dockingenhed eller tilsluttet en valgfri strømkilde. Følg
nedenstående anvisninger ved download og installation:
Undlad at afbryde strømforsyningen til computeren ved at tage netledningen ud af stikkontakten.
Undlad at lukke computeren ned eller starte slumre- eller dvaletilstand.
Undlad at indsætte, fjerne, tilslutte eller frakoble enheder, kabler eller ledninger.
1.
Skriv support på startskærmen, og vælg appen HP Support Assistant.
2.
Klik på Updates and tune-ups (Opdateringer), og vælg derefter Check for HP updates now (Se
efter HP-opgraderinger nu).
3.
Følg anvisningerne på skærmen for at identificere din computer og få adgang til den BIOSopdatering, du vil downloade.
4.
Følg disse trin i download-området:
a.
Identificer den BIOS-opdatering, der er nyere end den BIOS-version, der aktuelt er
installeret på computeren. Noter datoen, navnet eller anden identifikator. Du kan få brug for
disse oplysninger for at finde opdateringen senere, når den er blevet downloadet til
harddisken.
b.
Følg anvisningerne på skærmen for at downloade dit valg til harddisken.
Noter stien til den placering på harddisken, som BIOS-opdateringen downloades til. Du får
brug for denne sti, når du er klar til at installere opdateringen.
BEMÆRK: Hvis du tilslutter computeren med et netværk, skal du rådføre dig med
netværksadministratoren, før du installerer softwareopdateringer, især system-BIOSopdateringer.
Procedurer for BIOS-installation varierer. Følg de anvisninger, der eventuelt vises på skærmen, når
du er færdig med at downloade. Følg disse trin, hvis der ikke vises nogen vejledning:
1.
Skriv fil fra startskærmen, og vælg derefter Stifinder.
2.
Dobbeltklik på harddiskbetegnelsen. Harddiskbetegnelsen er som regel Lokal disk (C:).
3.
Følg stien, som du noterede tidligere, og åbn den mappe på harddisken, som indeholder
opdateringen.
4.
Dobbeltklik på filen med filtypenavnet .exe (f.eks. filnavn.exe).
BIOS-installationen starter.
5.
Udfør installationen ved at følge anvisningerne på skærmen.
BEMÆRK: Når der på skærmen vises en meddelelse om, at installationen er udført, kan du slette
den downloadede fil fra harddisken.
Brug af HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)
HP PC Hardware Diagnostics er et UEFI (Unified Extensible Firmware Interface), som gør det muligt
at køre diagnostiske test for at afgøre, om computerens hardwaren fungerer korrekt. Værktøjet kører
Brug af HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)
51
uden for operativsystemet, så det kan isolere hardwarefejl pga. problemer der er forårsaget af
operativsystemet eller andre softwarekomponenter.
Sådan startes HP PC Hardware Diagnostics (UEFI):
1.
Tænd eller genstart computeren. Tryk på esc, når meddelelsen "Press the ESC key for Startup
Menu" ("Tryk på ESC-tasten for startmenu") vises i nederste venstre hjørne af skærmen. Når
opstartsmenuen vises, skal du trykke på f2.
BIOS'en søger på tre steder efter diagnose-værktøjerne i følgende rækkefølge:
a.
Tilsluttet USB-drev
BEMÆRK: Du kan finde flere oplysninger om download af HP PC Hardware Diagnosticsværktøjet (UEFI) til et USB-drev under Download af HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) til
en USB-enhed på side 52.
2.
b.
Harddisk
c.
BIOS
Når diagnoseværktøjet åbner, skal du bruge piletasterne på tastaturet til at vælge den type
diagnostiske test, du vil køre, og følg derefter anvisningerne på skærmen.
BEMÆRK:
Hvis du bliver nødt til at stoppe en diagnostisk test, skal du trykke på esc.
Download af HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) til en USB-enhed
BEMÆRK: Vejledning til, hvordan du downloader HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) findes kun
på engelsk.
Der er to måder til at downloade HP PC Hardware Diagnostics til en USB-enhed:
Valgmulighed 1: HP PC Diagnostics hjemmesiden - Giver adgang til den nyeste UEFI-version
1.
Gå til http://hp.com/go/techcenter/pcdiags.
2.
Klik på linket UEFI Download og vælg derefter Run (Kør).
Valgmulighed 2: Siden Support og Drivere - Her kan man downloade tidligere og nyere versioner af
drivere til et bestemt produkt
1.
Gå til http://www.hp.com.
2.
Peg på Support, placeret øverst på siden, og klik derefter på Download drivere.
3.
Angiv produktnavnet i tekstfeltet, og klik derefter på Gå.
– eller –
Klik på Find nu for at lade HP finde dit produkt automatisk.
4.
Vælg computermodellen, og vælg derefter dit operativsystem.
5.
I diagnosticeringsafsnittet skal du klikke på HP UEFI Support Environment.
– eller –
Klik på Download, og vælg derefter Run (Kør).
52
Kapitel 9 Brug af hjælpeprogrammet Setup Utility (Opsætning) (BIOS) og HP PC Hardware
Diagnostics (UEFI)
10 Sikkerhedskopiering, gendannelse og
genoprettelse
Dette kapitel indeholder oplysninger om følgende processer:
●
Oprettelse af gendannelsesmedier og sikkerhedskopier
●
Gendannelse og genoprettelse af systemet
Oprettelse af gendannelsesmedier og sikkerhedskopier
1.
Når du har installeret computeren, skal du oprette HP Recovery-medier. På dette trin oprettes
der en sikkerhedskopi af HP Recovery-partition på computeren. Sikkerhedskopien kan
anvendes til at geninstallere det oprindelige operativsystem, hvis harddisken bliver beskadiget
eller er blevet udskiftet.
Se Oprettelse af HP genoprettelsesmedier på side 53.
2.
Brug Windows-værktøjer til at oprette punkter for systemgendannelse og oprette
sikkerhedskopieringer af personlige oplysninger. Du kan finde flere oplysninger og
vejledningstrin i Hjælp og support. Skriv hjælp fra startskærmen, og vælg derefter Hjælp og
support.
Oprettelse af HP genoprettelsesmedier
HP Recovery Manager er et softwareprogram, der giver dig en måde at oprette
genoprettelsesmedier, efter du har konfigureret computeren. HP Recovery-medier kan bruges til at
udføre en systemgenoprettelse, hvis harddisken bliver ødelagt. Systemgenoprettelse geninstallerer
det oprindelige operativsystem og de programmer, der blev installeret fra fabrikken og konfigurerer
derefter indstillingerne for programmerne. HP Recovery-medier kan også bruges til at tilpasse
systemet eller genoprette fabriksbilledet hvis du udskifter harddisken.
●
Der kan kun oprettes et sæt HP Recovery-medier. Pas godt på disse genoprettelsesværktøjer,
og opbevar dem et sikkert sted.
●
HP Recovery Manager undersøger computeren og afgører, hvor meget lagerkapacitet der
kræves til det tomme USB-flashdrev.
●
Kontrollér, at computeren er tilsluttet vekselstrøm, før du begynder at oprette
genoprettelsesmedier.
●
Oprettelsesprocessen kan vare over en time. Afbryd ikke oprettelsesprocessen.
For at oprette HP genoprettelsesmedier:
VIGTIGT: For tabletter: Forbind tastatur-docken, før disse trin påbegyndes (kun udvalgte modeller)
1.
Skriv genopret på startskærmen, og vælg derefter HP Recovery Manager.
2.
Vælg Oprettelse af genoprettelsesmedier, og følg anvisningerne på skærmen.
Se Gendannelse vha. HP Recovery Manager på side 54, hvis du nogensinde får brug for at
gendanne systemet.
Oprettelse af gendannelsesmedier og sikkerhedskopier
53
Sikkerhedskopiering og gendannelse
Der er flere muligheder for at genoprette systemet. Vælg den metode, der passer bedst til din
situation og ekspertiseniveau:
●
Windows tilbyder flere muligheder for at gendanne fra backup, opdatere computeren og nulstille
computeren til dens oprindelige tilstand. Du kan finde flere oplysninger og vejledningstrin i Hjælp
og support. Skriv hjælp fra startskærmen, og vælg derefter Hjælp og support.
●
Hvis du ønsker at gendanne den originale partitionering og det indhold, som computeren blev
leveret med fra fabrikken, kan du benytte valgmuligheden Systemgendannelse fra HP
gendannelsespartitionen (kun udvalgte modeller) eller bruge det HP genoprettelsesmedie, som
du har oprettet. Se Gendannelse vha. HP Recovery Manager på side 54 for at få flere
oplysninger. Se Oprettelse af HP genoprettelsesmedier på side 53, hvis du ikke allerede har
oprettet genoprettelsesmedier
Gendannelse vha. HP Recovery Manager
HP Recovery Manager-softwaren gør det muligt at gendanne computeren til dens oprindelige
fabrikstilstand ved hjælp af de HP genoprettelsesmedier, som du har oprettet, eller ved hjælp af HP
Recovery-partitionen (kun udvalgte modeller). Se Oprettelse af HP genoprettelsesmedier på side 53,
hvis du ikke allerede har oprettet genoprettelsesmedier
Hvis du bruger HP Recovery-medier, kan du vælge blandt følgende genoprettelsesmuligheder:
●
Systemgendannelse - Geninstallerer det oprindelige operativsystem og konfigurerer derefter
indstillingerne til de programmer, der blev installeret på fabrikken.
HP Recovery-partitionen (kun udvalgte modeller) giver mulighed for systemoprettelse.
Hvad du har brug for at vide
●
HP Recovery Manager gendanner kun software, der er installeret fra fabrikken. Software, der
ikke er leveret sammen med denne computer, skal enten downloades fra producentens websted
eller geninstalleres fra det medie, producenten har leveret.
●
En systemgendannelse med HP Recovery Manager skal bruges som sidste forsøg på at løse
problemer.
●
Der skal bruges HP Recovery-medier, hvis der er fejl på computerens harddisk. Se Oprettelse af
HP genoprettelsesmedier på side 53, hvis du ikke allerede har oprettet genoprettelsesmedier
●
Hvis HP Recovery-mediet ikke fungerer, kan du hente genoprettelsesmedier til systemet fra
support. Se brochuren Telefonnumre verden over , som fulgte med computeren. Du kan også
finde kontaktoplysninger på HP's websted. Gå til http://www.hp.com/support, vælg dit land eller
region, og følg anvisningerne på skærmen.
VIGTIGT: HP Recovery Manager sørger ikke automatisk for sikkerhedskopiering af dine personlige
data. Før du begynder gendannesen, skal du sørge for at sikkerhedskopiere eventuelle personlige
data, du vil beholde.
Brug af HP Recovery-partitionen (kun udvalgte modeller)
Med HP Recovery-partitionen (kun på visse modeller) kan du udføre en systemoprettelse uden brug
af genoprettelsesdiske eller et USB-genoprettelsesflashdrev. Denne type genoprettelse kan kun
bruges, hvis harddisken stadig fungerer.
Sådan startes HP Recovery Manager fra HP Recovery-partitionen:
54
Kapitel 10 Sikkerhedskopiering, gendannelse og genoprettelse
VIGTIGT: For tabletter: Forbind tastatur-docken, før disse trin påbegyndes (kun udvalgte modeller)
1.
Tryk på f11, mens computeren starter.
- eller Tryk på og hold f11 nede, mens du trykker på tænd/sluk-knappen.
2.
Vælg Fejlfinding i menuen med startindstillinger.
3.
Vælg Recovery Manager, og følg derefter anvisningerne på skærmen.
Brug af HP genoprettelsesmedier til genoprettelse
Du kan bruge HP Recovery-medier for at genoprette det oprindelige system. Du kan bruge denne
metode, hvis dit system ikke har en HP Recovery-partition, eller hvis harddisken ikke virker korrekt.
1.
Sikkerhedskopiér alle personlige filer, hvis det er muligt.
2.
Indsæt det HP genoprettelsesmedie, du oprettede, og genstart computeren.
BEMÆRK: Hvis computeren ikke automatisk genstarter i HP Recovery Manager, skal
computerens startrækkefølge ændres. Se Ændring af computerens startrækkefølge
på side 55.
3.
Følg anvisningerne på skærmen.
Ændring af computerens startrækkefølge
Hvis computeren ikke genstarter fra HP Recovery Manager, skal du ændre computerens
startrækkefølge, som er rækkefølgen af de enheder, der er angivet i BIOS, hvor computeren søger
efter opstartsinformation. Du kan ændre valget for et optisk drev eller et USB-flashdrev.
Sådan ændres startrækkefølgen:
1.
Indsæt den HP Recovery-disk, du har oprettet.
2.
Genstart computeren, tryk hurtigt på esc, og tryk derefter på f9 for startmuligheder.
3.
Vælg det optiske drev eller USB-flashdrev, du vil starte fra.
4.
Følg anvisningerne på skærmen.
Sikkerhedskopiering og gendannelse
55
11 Specifikationer
Indgangseffekt
Oplysningerne om strøm i dette afsnit kan være nyttige, hvis du har planer om at rejse til udlandet
med computeren.
Computeren kører på jævnstrøm, som kan leveres via en vekselstrøms- eller jævnstrømskilde.
Vekselstrømskilden skal have en mærkelast på 100–240 V, 50–60 Hz. Selvom computeren kan
forsynes med strøm via en selvstændig jævnstrømskilde, anbefales det, at den kun forsynes med
strøm via en vekselstrømsadapter eller en jævnstrømsstrømkilde, der er leveret og godkendt af HP til
brug til denne computer.
Computeren kan køre på jævnstrøm inden for følgende specifikationer. Driftsspænding og -strøm
varierer efter platform.
Indgangseffekt
Nominel effekt
Driftsspænding og -strøm
19,5 V jævnstrøm ved 2,31 A - 45 W
19,5 V jævnstrøm ved 3,33 A - 65 W
Jævnstrømsstik for ekstern HPstrømforsyning
BEMÆRK: Dette produkt er udviklet til it-strømsystemer i Norge med en fase til fase-spænding, der
ikke overstiger 240 V rms.
BEMÆRK: Computerens driftsspænding og strøm kan ses på systemets mærkat med
lovgivningsmæssige oplysninger.
Driftsmiljø
Faktor
Metrisk
USA
I drift
5°C-35°C
41°F-95°F
Ikke i drift
-20°C -60°C
-4°F - 140°F
I drift
10%-90%
10%-90%
Ikke i drift
5%-95%
5%-95%
Temperatur
Relativ luftfugtighed (ikke fortættet)
Maksimal højde (uden tryk)
56
Kapitel 11 Specifikationer
I drift
-15 m-3.048 m
-50 fod-10.000 fod
Ikke i drift
-15 m-12.192 m
-50 fod-40.000 fod
Driftsmiljø
57
12 Elektrostatisk udledning
Elektrostatisk udledning er udledningen af statisk elektricitet, når to objekter kommer i kontakt med
hinanden, f.eks. det stød, du kan få, hvis du går over et gulvtæppe og derefter rører ved et
metaldørhåndtag.
En udledning af statisk elektricitet fra finger og andre elektrostatiske ledere kan beskadige
elektronikkomponenter. Hvis du vil forhindre beskadigelse af computeren eller et drev eller tab af
data, skal du overholde følgende forholdsregler:
58
●
Hvis vejledningen til fjernelse eller installation angiver, at du skal tage strømmen fra computeren,
skal du først sikre dig at den har korrekt jordforbindelse, og derefter fjerne låget.
●
Lad komponenterne blive de relevante steder, før du er klar til at installere dem.
●
Undgå at berøre stifter, kabler og kredsløb. Berør elektronikkomponenter så lidt som muligt.
●
Brug ikke-magnetisk værktøj.
●
Før du håndterer komponenter, skal du sørge for at aflade statisk elektricitet ved at berøre en
umalet metaloverflade på komponenten.
●
Hvis du fjerner en komponent, skal du lægge den i en dertil indrettet beholder.
Kapitel 12 Elektrostatisk udledning
Indeks
A
Adgangskoder
Hjælpeprogrammet Setup
Utility (BIOS) 46
Windows 46
Adgangskoder i Setup Utility
(BIOS) 46
antenne, WLAN 8
Antivirussoftware, bruge 47
B
backup 53
batteri
afladning 37
lav batterispænding 37
batterispænding 37
BIOS
downloade en opdatering 51
fastlægge version 50
opdatere 50
Bluetooth-enhed 15, 22
Bluetooth-mærkat 14
brug af ekstern vekselstrøm 38
Bruge adgangskoder 45
C
certificeringsmærkat for trådløs
14
D
Diskoprydningssoftware 41
Driftsmiljø 56
dvaletilstand
forlade 36
starte 36
startet under kritisk lav
batterispænding 38
E
ekstern vekselstrøm, brug af 38
Elektrostatisk udledning 58
F
Firewallsoftware 47
fn-tast, identificere 34
Forsendelse af computeren
43
G
gendanne
Windows Filhistorik 54
genoprette
indstillinger 54
starte 54
genoprettelse
brug af HP
genoprettelsesmedier 53
diske 55
HP Recovery Manager 54
medier 55
system 54
USB-flashdrev 55
genoprettelse af minimeret
billede 54
genoprettelsesmedier
oprettelse 53
oprettelse vha. HP Recovery
Manager 53
genvejstaster
brug af 34
H
handlingstaster
afspille, sætte på pause,
genoptage 34
forrige nummer eller afsnit 34
forøg skærmens lysstyrke 33
Hjælp og support 33
identificering 12
lydløs 33
lydstyrkedæmpning 33
lydstyrkeforøgelse 33
næste nummer eller afsnit 34
reducer skærmens lysstyrke
33
skift skærmbillede 33
trådløs 34
HD-enheder, tilslutte 26, 27
HDMI
konfigurere lyd 26
HDMI-port
identificere 6, 23
tilslutte 26
hovedtelefoner og mikrofoner,
tilslutning 25
HP genoprettelsesmedier
genoprettelse 55
oprettelse 53
HP Mobilt Bredbånd, deaktiveret
20
HP PC Hardware Diagnostics
(UEFI)
bruge 52
downloade 52
HP Recovery Manager
rettelse af startproblemer 55
starte 54
HP Recovery-partition
genoprette 54
HP Touchpoint Manager 48
hukommelseskort, identificere 7
hukommelseskortlæser,
identificere 7, 24
hurtigtaster
beskrivelse 34
hurtigtaster på tastatur,
identificere 34
Højre TouchPad-knap,
identificere 9
Højttalere 13
identificere 24
I
i bunden 14
Indgangseffekt 56
indstilling af
adgangskodebeskyttelse ved
vækning 36
installation
vigtige
sikkerhedsopdateringer 47
Installere
valgfri sikkerhedskabellås 48
interne mikrofoner, identificere 8,
23
Indeks
59
Internetsikkerhedssoftware,
bruge 47
intern skærmknap, identificering
8
K
Knappen Trådløs 15
Knapper til trådløs
knap 15
operativsystem 15
Wireless Assistant, software
15
komponenter
foroven 9
højre side 6
venstre side 7
kritisk lav batterispænding 38
L
LAN, tilslutte 22
lav batterispænding 37
lovgivningsmæssige oplysninger
certificeringsmærkater for
trådløs 14
mærkat med
lovgivningsmæssige
oplysninger 14
Lufthavnssikkerhedsudstyr 41
lydfunktioner, test 25
lydudgangsstik (hovedtelefon)/
lydindgangsstik (mikrofon) 6, 24
lysdiode for caps lock,
identificering 10
lysdiode for lydløs, identificering
10
Lysdiode for trådløs 15
Lysdiode for webkamera,
identificere 23
lysdiode for webkamera,
identificering 8
lysdioder
caps lock 10
lydløs 10
strøm 6, 10
Vekselstrømsadapter 7
lysdioder for strøm, identificere 6
M
minimeret billede
oprettelse 54
Miracast 27
60
Indeks
mus, ekstern
angive indstillinger 28
mærkater
Bluetooth 14
certificering for trådløs 14
lovgivningsmæssige
oplysninger 14
Microsoft Ægthedsbevis 14
Serienummer 13
service 13
WLAN 14
N
nedlukning
39
O
Offentlig WLAN-forbindelse 19
oplysninger om batteri, finde 37
Oprette forbindelse til et WLAN
19
Opsætning af internetforbindelse
18
Opsætning af WLAN 18
original systemgenoprettelse 54
P
porte
HDMI 6, 23, 26
Miracast 27
USB 2.0 6
USB 3.0 6, 24
produktnavn og -nummer,
computer 13
punkt for systemgendannelse
oprettelse 53
R
Rejse med computeren 43
rejse med computeren 14
Rengøring af computeren 42
roterende TouchPadbevægelser 30
S
Serienummer 13
Serienummer, computer 13
servicemærkater
placering 13
Sikkerhed, trådløs 19
Sikkerhedskabellås, installere
48
Sikkerhedskopiering af software og
oplysninger 48
SIM
indsætte 20
SIM kortslot 7, 24
Sjove ting, du kan gøre 1
Skærmkomponenter
skærm 8
slettede filer
gendannelse 54
slots
hukommelseskortlæser 7, 24
sikkerhedskabel 7
slot til sikkerhedskabel,
identificere 7
slukning af computeren 39
slumre
forlade 35
starte 35
Software
Diskoprydning 41
Softwareopdateringer, installere
47
Softwareopdateringer fra HP og
tredjepart, installere 48
startrækkefølge
ændring af HP Recovery
Manager 55
stik
lydudgang (hovedtelefon)/
lydindgangs (mikrofon) 6, 24
stik, strøm 7
strøm
batteri 37
strømlysdiode, identificering 10
strømstik, identificere 7
systemet svarer ikke 39
systemgenoprettelse 54
T
tasten esc, identificering 12
tasten fn, identificering 12
taster
esc 12
fn 12
handling 12
Windows 12
test af en vekselstrømsadapter
39
test af lydfunktioner 25
TouchPad-bevægelse med
tofinger-pinch-zoom 29
TouchPad-bevægelsen for
rulning 29
TouchPad-bevægelser
rotation 30
rulning 29
Tofinger-pinch-zoom 29
Touchpad-zone, identificerer 9
Trådløst netværk, sikre 48
Trådløst netværk (WLAN)
bruge 17
funktionsmæssig rækkevidde
19
nødvendigt udstyr 18
offentlig WLAN-forbindelse 19
sikkerhed 19
tilslutte 19
WLAN-forbindelse i en
virksomhed 19
Tænd/sluk-knap, identificere 11
Windows-tasten, identificere 12
Wireless Assistant, software 15
WLAN-antenne, identificere 8
WLAN-enhed 14, 17
WLAN-forbindelse i en
virksomhed 19
WLAN-mærkat 14
WWAN-antenne, identificere 8
WWAN-enhed 20
U
USB 2.0-port, identificere 6
USB 3,0-porte, identificerer 24
USB 3.0-port, identificere 6
V
Vedligeholdelse
Diskoprydning 41
Vedligeholdelse af computeren
42
Vekselstrømsadapter 7
vekselstrømsadapter, test 39
Venstre TouchPad-knap,
identificere 9
Video 25
vigtige sikkerhedsopdateringer,
installation 47
W
webkamera
bruge 24
identificere 8, 23
Webkamera, identificere 23
Windows
Filhistorik 54
gendannelse af filer 54
punkt for systemgendannelse
53
Windows-adgangskoder 46
Indeks
61
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising