HP | Stream 11 Pro G2 Notebook PC | HP Stream 11 Pro Notebook PC Priročnik za uporabo

HP Stream 11 Pro Notebook PC Priročnik za uporabo
Priročnik za uporabo
© Copyright 2014 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.
Bluetooth je blagovna znamka svojega
lastnika, ki jo družba Hewlett-Packard
Company uporablja na podlagi licence. Intel,
Celeron in Pentium so blagovne znamke
podjetja Intel Corporation v ZDA in drugih
državah. Microsoft in Windows sta registrirani
blagovni znamki skupine Microsoftovih podjetij
v ZDA.
Informacije v tem priročniku se lahko
spremenijo brez poprejšnjega obvestila. Edine
garancije za HP-jeve izdelke oziroma storitve
so navedene v izrecnih izjavah o jamstvu,
priloženih tem izdelkom oziroma storitvam.
Noben del tega dokumenta se ne sme razlagati
kot dodatno jamstvo. HP ni odgovoren za
tehnične ali uredniške napake ali
pomanjkljivosti v tem dokumentu.
Prva izdaja: december 2014
Št. dela dokumenta: 799335-BA1
Obvestilo o izdelku
Pogoji programske opreme
V tem priročniku so opisane funkcije, ki so
skupne večini modelom. Nekatere funkcije
morda niso na voljo v vašem računalniku.
Kadar nameščate, kopirate, prenašate v svoj
računalnik ali kako drugače uporabljate kateri
koli vnaprej nameščen programski izdelek v
tem računalniku, vas zavezujejo določila HPjeve Licenčne pogodbe za končnega
uporabnika (EULA). Če ne sprejmete teh
licenčnih pogojev, je vaše edino pravno
sredstvo, da v 14 dneh vrnete celoten
neuporabljen izdelek (strojno in programsko
opremo) prodajalcu, ki vam bo v skladu s
svojim pravilnikom o povračilih povrnil
kupnino.
Vse funkcije niso na voljo v vseh izdajah
sistema Windows. Ta računalnik lahko za
izkoriščanje vseh funkcij, ki jih nudi sistem
Windows, zahteva nadgrajeno in/ali ločeno
kupljeno strojno opremo, gonilnike in/ali
programsko opremo. Podrobnosti so na voljo
na naslovu http://www.microsoft.com.
Za dostop do najnovejšega uporabniškega
priročnika pojdite na http://www.hp.com/
support in izberite svojo državo. Izberite
Gonilniki in prenosi in sledite navodilom na
zaslonu.
Če želite dodatne informacije ali zahtevati
vračilo celotnega zneska, ki ste ga plačali za
računalnik, se obrnite na svojega prodajalca.
Varnostno opozorilo
OPOZORILO! Da zmanjšate možnost poškodb, povezanih s pregretjem računalnika, slednjega ne odlagajte
neposredno v svoje naročje in ne ovirajte zračnih ventilatorjev računalnika. Računalnik uporabljajte samo na
trdnih in ravnih površinah. Pretoka zraka ne smejo ovirati trdi predmeti, kot je morebitni tiskalnik v
neposredni bližini, ali mehki predmeti, npr. blazine, odeje ali oblačila. Poleg tega se napajalnik za izmenični
tok med delovanjem ne sme dotikati kože ali mehke površine, kot so blazine, preproge ali oblačila.
Računalnik in napajalnik sta izdelana v skladu z mednarodnimi standardi varnosti opreme za informacijsko
tehnologijo (IEC 60950), ki opredeljujejo najvišjo dovoljeno temperaturo površin, dostopnih uporabnikom.
iii
iv
Varnostno opozorilo
Nastavitev konfiguracije procesorja (samo pri nekaterih modelih)
POMEMBNO: Nekateri modeli računalnikov so konfigurirani s procesorjem serije Intel® Pentium® N35xx ali
Celeron® N28xx/N29xx in operacijskim sistemom Windows®. Nastavitve konfiguracije procesorja v datoteki
msconfig.exe ne spreminjajte iz štirih ali dveh procesorjev v enega. V tem primeru se računalnik ne bo znova
zagnal. Za obnovitev izvirnih nastavitev boste morali ponastaviti tovarniške nastavitve.
v
vi
Nastavitev konfiguracije procesorja (samo pri nekaterih modelih)
Kazalo
1 začetek uporabe ............................................................................................................................................ 1
Obiščite HP-jevo trgovino s programi ................................................................................................................... 1
Najboljši postopki .................................................................................................................................................. 1
Zabavne stvari, ki jih lahko počnete ...................................................................................................................... 1
Dodatni HP-jevi viri ................................................................................................................................................ 3
2 Spoznavanje računalnika ............................................................................................................................... 5
Iskanje informacij o strojni in programski opremi ................................................................................................ 5
Pregled strojne opreme ...................................................................................................................... 5
Pregled programske opreme .............................................................................................................. 5
Desna stran ............................................................................................................................................................ 6
Leva stran .............................................................................................................................................................. 7
Zaslon ..................................................................................................................................................................... 8
Zgornja stran ......................................................................................................................................................... 9
Sledilna ploščica .................................................................................................................................. 9
Lučke ................................................................................................................................................. 10
Gumbi ................................................................................................................................................ 11
Tipke .................................................................................................................................................. 12
Spodnja stran ....................................................................................................................................................... 13
Nalepke ................................................................................................................................................................ 13
3 Vzpostavljanje povezave z omrežjem ............................................................................................................ 15
Vzpostavljanje povezave z brezžičnim omrežjem .............................................................................................. 15
Uporaba krmilnih elementov brezžične povezave ........................................................................... 15
Uporaba gumba brezžičnega vmesnika ......................................................................... 15
Uporaba kontrolnikov operacijskega sistema ............................................................... 16
Skupna raba podatkov in pogonov ter dostopanje do programske opreme ................................... 16
Uporaba omrežja WLAN .................................................................................................................... 17
Uporaba ponudnika internetnih storitev ........................................................................ 17
Nastavitev naprave WLAN .............................................................................................. 18
Konfiguriranje brezžičnega usmerjevalnika .................................................................. 18
Zaščita naprave WLAN .................................................................................................... 18
Vzpostavljanje povezave z omrežjem WLAN ................................................................. 19
Uporaba modula HP Mobile Broadband (samo pri nekaterih modelih) ........................................... 19
Vstavljanje in odstranjevanje kartice SIM ...................................................................... 20
Uporaba brezžičnih naprav Bluetooth (samo nekateri modeli) ....................................................... 21
vii
Vzpostavljanje povezave z žičnim omrežjem (samo nekateri modeli) .............................................................. 21
Vzpostavljanje povezave s krajevnim omrežjem (LAN) ................................................................... 21
4 Uživanje v zabavnih funkcijah ....................................................................................................................... 22
Večpredstavnostne funkcije ................................................................................................................................ 22
Uporaba spletne kamere ..................................................................................................................................... 23
Uporaba zvoka ..................................................................................................................................................... 24
Priključitev slušalk in mikrofonov .................................................................................................... 24
Preskušanje zvočnih funkcij .............................................................................................................. 24
Uporaba videa ...................................................................................................................................................... 24
Priključitev video naprav s kablom HDMI ......................................................................................... 25
Nastavitev zvoka HDMI ................................................................................................... 25
Odkrivanje brezžičnih zaslonov, združljivih s standardom Miracast, in povezovanje z njimi
(samo pri nekaterih modelih) ............................................................................................................ 26
5 Krmarjenje po zaslonu ................................................................................................................................. 27
Uporaba sledilne ploščice in potez s prsti ........................................................................................................... 27
Dotikanje ........................................................................................................................................... 27
Drsenje ............................................................................................................................................... 28
povečava/pomanjšava z dotikom dveh prstov ................................................................................ 28
Dvoprstni klik .................................................................................................................................... 29
Vrtenje (samo nekateri modeli) ........................................................................................................ 29
Podrsanje z roba ................................................................................................................................ 30
Prikaz in izbira čarobnega gumba .................................................................................. 30
Prikaz ikone Po meri ....................................................................................................... 30
Preklapljanje med odprtimi programi ............................................................................ 31
Uporaba tipkovnice in miške ............................................................................................................................... 31
Uporaba tipk ...................................................................................................................................... 32
Uporaba ukaznih tipk ...................................................................................................... 32
Uporaba bližnjičnih tipk sistema Windows ..................................................................... 33
Uporaba vročih tipk ......................................................................................................... 33
6 Upravljanje napajanja .................................................................................................................................. 34
Zagon stanja spanja ali mirovanja ...................................................................................................................... 34
Ročni preklop v stanje spanja in iz njega .......................................................................................... 34
Ročni preklop v stanje mirovanja in iz njega (samo nekateri modeli) ............................................. 35
Nastavitev zaščite z geslom pri bujenju ........................................................................................... 35
Uporaba merilnika porabe in nastavitve porabe energije .................................................................................. 35
Napajanje iz akumulatorja ................................................................................................................................... 35
Tovarniško zapečaten akumulator ................................................................................................... 36
viii
Več informacij o akumulatorju .......................................................................................................... 36
Ohranjanje zmogljivosti akumulatorja ............................................................................................. 36
Prepoznavanje stanj praznega akumulatorja .................................................................................. 36
Reševanje stanja praznega akumulatorja ........................................................................................ 37
Reševanje stanja praznega akumulatorja, ko je na voljo zunanji vir napajanja ............ 37
Reševanje stanja praznega akumulatorja, kadar vir napajanja ni na voljo ................... 37
Reševanje stanja praznega akumulatorja, ko se računalnik ne more zbuditi iz
stanja mirovanja ............................................................................................................. 37
Delovanje z zunanjim napajanjem ...................................................................................................................... 37
Odpravljanje težav v zvezi z napajanjem .......................................................................................... 38
Zaustavitev (izklop) računalnika ......................................................................................................................... 38
7 Vzdrževanje računalnika .............................................................................................................................. 40
Izboljšanje delovanja ........................................................................................................................................... 40
Ravnanje s pogoni ............................................................................................................................. 40
Uporaba programa za čiščenje diska ................................................................................................ 40
Posodabljanje programov in gonilnikov ............................................................................................................. 41
Čiščenje računalnika ............................................................................................................................................ 41
Postopki čiščenja ............................................................................................................................... 41
Čiščenje zaslona (All-in-One ali prenosnik) .................................................................... 41
Čiščenje stranic ali pokrova ............................................................................................ 42
Čiščenje sledilne ploščice, tipkovnice ali miške ............................................................. 42
Potovanje z računalnikom in pošiljanje računalnika .......................................................................................... 42
8 Zaščita računalnika in podatkov ................................................................................................................... 44
Uporaba gesel ...................................................................................................................................................... 44
Nastavitev gesel sistema Windows .................................................................................................. 45
Nastavitev gesel orodja Setup Utility (BIOS) .................................................................................... 45
Uporaba programske opreme za internetno zaščito .......................................................................................... 45
Uporaba protivirusne programske opreme ...................................................................................... 46
Uporaba programske opreme za požarni zid ................................................................................... 46
Nameščanje posodobitev programske opreme .................................................................................................. 46
Namestitev pomembnih varnostnih posodobitev ............................................................................ 46
Nameščanje posodobitev programske opreme HP in programske opreme drugih
proizvajalcev ..................................................................................................................................... 46
Varovanje brezžičnega omrežja .......................................................................................................................... 47
Varnostno kopiranje programske opreme in podatkov ..................................................................................... 47
Uporaba programa HP Touchpoint Manager (samo nekateri modeli) ............................................................... 47
Uporaba dodatne ključavnice varnostnega kabla .............................................................................................. 47
ix
9 Uporaba orodij Setup Utility (BIOS) in HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) ........................................................ 49
Zagon orodja Setup Utility (BIOS) ........................................................................................................................ 49
Posodabljanje BIOS-a .......................................................................................................................................... 49
Ugotavljanje različice BIOS-a ............................................................................................................ 49
Prenos posodobitve BIOS-a .............................................................................................................. 50
Uporaba programa HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) ..................................................................................... 50
Prenos programa HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) v napravo USB ............................................ 51
10 Varnostno kopiranje in obnovitev ............................................................................................................... 52
Izdelava obnovitvenega medija in varnostnih kopij ........................................................................................... 52
Izdelava medijev HP Recovery .......................................................................................................... 52
Obnovitev in povrnitev ........................................................................................................................................ 52
Obnovitev s programom HP Recovery Manager ............................................................................... 53
Kaj morate vedeti ............................................................................................................ 53
Uporaba particije HP Recovery (samo nekateri modeli) ................................................ 53
Uporaba medijev HP Recovery za obnovitev ................................................................. 54
Spreminjanje vrstnega reda zagona računalnika .......................................................... 54
11 Specifikacije .............................................................................................................................................. 55
Napajalni vhod ..................................................................................................................................................... 55
Delovno okolje ..................................................................................................................................................... 55
12 Elektrostatična razelektritev ..................................................................................................................... 56
Stvarno kazalo ............................................................................................................................................... 57
x
1
začetek uporabe
Ta računalnik je zmogljivo orodje, ki je zasnovano za izboljšanje vašega dela in zabave. V tem poglavju lahko
preberete o najboljših postopkih po nastavitvi, o zabavnih stvareh, ki jih lahko počnete z računalnikom, in o
tem, kje lahko najdete še več HP-jevih virov.
Obiščite HP-jevo trgovino s programi
HP-jeva trgovina s programi nudi široko paleto priljubljenih iger, programov za zabavo in glasbo, programov
za storilnost in ekskluzivnih HP-jevih programov, ki jih lahko prenesete na začetni zaslon. Ponudbo redno
posodabljamo in vključuje regionalno vsebino in ponudbe za posamezne države. V HP-jevi trgovini s programi
večkrat preverite, ali so na voljo nove in posodobljene funkcije.
POMEMBNO: Za dostopanje do HP-jeve trgovine s programi morate biti povezani v internet.
OPOMBA: Možnost HP-jev izbor je na voljo samo v nekaterih državah.
Postopek za prikaz in prenos programa:
1.
Na začetnem zaslonu izberite program Trgovina.
2.
Za prikaz vseh razpoložljivih programov izberite HP-jev izbor.
3.
Izberite program, ki ga želite prenesti, nato pa upoštevajte navodila na zaslonu. Ko se prenos konča, bo
program prikazan na zaslonu »Vsi programi«.
Najboljši postopki
Ko nastavite in registrirate računalnik, priporočamo, da izvedete naslednje korake, da boste čim bolje
izkoristili svojo pametno naložbo:
●
Vzpostavite povezavo z žičnim ali brezžičnim omrežjem, če tega še niste storili. Podrobnosti najdete v
razdelku Vzpostavljanje povezave z omrežjem na strani 15.
●
Spoznajte strojno in programsko opremo računalnika. Za več informacij glejte razdelka Spoznavanje
računalnika na strani 5 in Uživanje v zabavnih funkcijah na strani 22.
●
Posodobite ali kupite protivirusno programsko opremo. Glejte Uporaba protivirusne programske
opreme na strani 46.
●
Varnostno kopirajte disk, tako da ustvarite obnovitvene diske ali obnovitveni bliskovni pogon. Glejte
Varnostno kopiranje in obnovitev na strani 52.
Zabavne stvari, ki jih lahko počnete
●
Kot že veste, si lahko z računalnikom ogledujete videoposnetke iz YouTuba. Toda ali ste vedeli, da lahko
računalnik povežete tudi s televizorjem ali igralno konzolo? Če želite več informacij, glejte Priključitev
video naprav s kablom HDMI na strani 25.
●
Kot že veste, lahko z računalnikom poslušate glasbo. Toda ali ste vedeli, da lahko v računalnik
pretakate radijske vsebine v živo in poslušate glasbene oziroma pogovorne radijske postaje s celega
sveta? Glejte Uporaba zvoka na strani 24.
Obiščite HP-jevo trgovino s programi
1
2
●
Kot že veste, lahko s programi Microsoft® ustvarite izjemne predstavitve. Toda ali ste vedeli, da lahko
računalnik povežete s projektorjem in delite svoje ideje s skupino? Glejte Priključitev video naprav s
kablom HDMI na strani 25.
●
S sledilno ploščico in novimi funkcijami potez s prsti v sistemu Windows® lahko preprosto upravljate
slike in strani z besedilom. Glejte Uporaba sledilne ploščice in potez s prsti na strani 27.
Poglavje 1 začetek uporabe
Dodatni HP-jevi viri
S pomočjo Navodil za nastavitev ste vklopili računalnik in poiskali ta priročnik. Vire s podrobnostmi o izdelku,
navodili in ostalimi informacijami najdete v spodnji tabeli.
Vir
Vsebina
Navodila za nastavitev
●
Pregled nastavitve računalnika in njegovih funkcij
pomoč in podpora
●
Vrsta navodil in nasvetov za odpravljanje težav
Mednarodna podpora
●
spletnem klepetu s HP-jevim strokovnjakom
Za podporo v svojem jeziku obiščite spletno mesto
http://welcome.hp.com/country/us/en/
wwcontact_us.html.
●
telefonskih številkah za podporo
●
lokacijah HP-jevih servisnih centrov
Priročnik za varno in udobno uporabo
●
Pravilna nastavitev delovne postaje
Za dostop do tega dokumenta naredite naslednje:
●
Navodila za držo in delovne navade, ki povečajo vaše udobje in
zmanjšajo možnost poškodb
●
električnih in mehanskih varnostnih informacijah
●
Pomembna upravna obvestila, vključno z informacijami o
odlaganju akumulatorja
●
Posebne informacije o jamstvu za ta računalnik
Če želite odpreti Pomoč in podporo, na začetnem zaslonu
vnesite pomoč in v oknu za iskanje izberite Pomoč in
podpora. Za podporo v ZDA obiščite spletno mesto
http://www.hp.com/go/contactHP. Za podporo po svetu
obiščite spletno mesto http://welcome.hp.com/
country/us/en/wwcontact_us.html.
1.
Na začetnem zaslonu vnesite podpora in izberite
program HP Support Assistant.
– ali –
Na namizju Windows kliknite ikono vprašaja v
območju za obvestila na skrajni desni strani opravilne
vrstice.
2.
Izberite Moj računalnik, nato pa Uporabniški
priročniki.
– ali –
Obiščite spletno mesto http://www.hp.com/ergo.
Upravna, varnostna in okoljevarstvena obvestila
Za dostop do tega dokumenta naredite naslednje:
1.
Na začetnem zaslonu vnesite podpora in izberite
program HP Support Assistant.
– ali –
Na namizju Windows kliknite ikono vprašaja v
območju za obvestila na skrajni desni strani opravilne
vrstice.
2.
Izberite Moj računalnik, nato pa Uporabniški
priročniki.
Omejena garancija*
Za dostop do tega dokumenta naredite naslednje:
1.
Na začetnem zaslonu vnesite podpora in izberite
program HP Support Assistant.
– ali –
Dodatni HP-jevi viri
3
Vir
Vsebina
Na namizju Windows kliknite ikono vprašaja v
območju za obvestila na skrajni desni strani opravilne
vrstice.
2.
Izberite Moj računalnik, nato pa Garancija in
storitve.
– ali –
Obiščite spletno mesto http://www.hp.com/go/
orderdocuments.
*Omejeno HP-jevo garancijo, ki velja za vaš izdelek, najdete med uporabniškimi priročniki v računalniku in/ali na CD-ju/DVD-ju, ki je
priložen v škatli. V nekaterih državah ali območjih je v škatli priložena HP-jeva omejena garancija v tiskani obliki. V državah/regijah,
kjer garancija ni priložena v tiskani obliki, jo lahko zahtevate na spletnem mestu http://www.hp.com/go/orderdocuments ali tako, da
pišete na naslov:
●
Severna Amerika: Hewlett-Packard, MS POD, 11311 Chinden Blvd., Boise, ID 83714, USA
●
Evropa, Bližnji vzhod, Afrika: Hewlett-Packard, POD, Via G. Di Vittorio, 9, 20063, Cernusco s/Naviglio (MI), Italija
●
Tihomorska Azija: Hewlett-Packard, POD, P.O. Box 200, Alexandra Post Office, Singapur 911507
Če boste zahtevali natisnjeno kopijo garancije, navedite številko izdelka, garancijsko obdobje (podatek je naveden na servisni nalepki),
ime in poštni naslov.
POMEMBNO: Izdelka HP NE vračajte na zgornje naslove. Za podporo v ZDA obiščite spletno mesto http://www.hp.com/go/
contactHP. Za podporo po svetu obiščite spletno mesto http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html.
4
Poglavje 1 začetek uporabe
2
Spoznavanje računalnika
Iskanje informacij o strojni in programski opremi
Pregled strojne opreme
Če želite ugotoviti, katera strojna oprema je nameščena v računalniku:
1.
Na začetnem zaslonu vnesite nadzorna plošča, nato pa izberite Nadzorna plošča.
2.
Izberite Sistem in varnost, Sistem, nato pa v levem stolpcu kliknite Upravitelj naprav.
Prikaže se seznam vseh naprav, nameščenih v računalniku.
Če potrebujete informacije o komponentah sistemske strojne opreme in številki različice sistemskega BIOS-a,
pritisnite fn + esc.
Pregled programske opreme
Če želite ugotoviti, katera strojna oprema je nameščena v računalniku:
▲
Na začetnem zaslonu v spodnjem levem kotu kliknite puščico navzdol.
Iskanje informacij o strojni in programski opremi
5
Desna stran
Komponenta
(1)
(2)
Opis
Lučka za vklop
Priključek za izhod zvoka (slušalke)/vhod
zvoka (mikrofon)
●
Sveti: računalnik je vklopljen.
●
Utripa: računalnik je v stanju spanja, ki je način varčevanja
z energijo. Računalnik izklopi zaslon in ostale nepotrebne
komponente.
●
Ne sveti: računalnik je izklopljen ali v stanju mirovanja.
Stanje mirovanja je način varčevanja z energijo, ki rabi
najmanjšo količino energije.
Omogoča priključitev dodatnih stereo zvočnikov z lastnim
napajanjem, slušalk, ušesnih slušalk, slušalk z mikrofonom ali
kabla za zvok televizorja. Uporablja se tudi za povezovanje
dodatnega naglavnega mikrofona. Ta priključek ne podpira
dodatnih naprav, ki jih tvori le mikrofon.
OPOZORILO! Preden si nadenete slušalke, ušesne slušalke ali
slušalke z mikrofonom, nastavite glasnost, da zmanjšate
tveganje poškodb. Če želite dodatne varnostne informacije,
glejte razdelek Upravna, varnostna in okoljevarstvena obvestila.
Če želite odpreti ta priročnik, na začetnem zaslonu vnesite
podpora, nato pa izberite program HP Support Assistant.
OPOMBA: Ko v priključek vključite napravo, se zvočniki
računalnika izklopijo.
OPOMBA: Preverite, ali ima kabel naprave priključek s štirimi
vodi, ki podpira tako izhod (slušalke), kot vhod zvoka
(mikrofon).
6
(3)
Vrata USB 2.0
Omogočajo priključitev dodatne naprave USB, kot je tipkovnica,
miška, zunanji pogon, tiskalnik, optični bralnik ali zvezdišče
USB.
(4)
Vrata USB 3.0
Omogočajo priključitev dodatne naprave USB, kot je tipkovnica,
miška, zunanji pogon, tiskalnik, optični bralnik ali zvezdišče
USB.
(5)
Vrata HDMI
Za priključitev dodatne video ali zvočne naprave, kot je
visokoločljivostni televizor, katera koli druga združljiva
digitalna ali zvočna komponenta ali visokohitrostna naprava
HDMI.
Poglavje 2 Spoznavanje računalnika
Leva stran
Komponenta
(1)
Opis
Reža za varnostni kabel
Za namestitev dodatnega varnostnega kabla v računalnik.
OPOMBA: Varnostni kabel je namenjen odganjanju morebitnih
tatov, ne more pa vedno preprečiti kraje računalnika ali
napačnega ravnanja z njim.
(2)
Priključek za napajanje
Za priključitev napajalnika.
(3)
Lučka napajalnika
●
Sveti belo: napajalnik je priključen, akumulator pa je
napolnjen.
●
Sveti rumeno: napajalnik je priključen in akumulator se
polni.
●
Ne sveti: računalnik se napaja iz akumulatorja.
(4)
Reža za kartico SIM (samo nekateri modeli)
Reža za kartico SIM.
OPOMBA:
(5)
Bralnik pomnilniških kartic
Ta funkcija je na voljo samo pri izbranih modelih.
Bere dodatne pomnilniške kartice, ki omogočajo shranjevanje,
upravljanje in skupno rabo informacij ali dostopanje do njih.
Postopek za vstavljanje kartice:
Kartico primite z oznako navzgor, tako da so priključki obrnjeni
proti reži. Vstavite jo v režo in potisnite, da se trdno zaskoči.
Postopek za odstranjevanje kartice:
Pritisnite kartico, da izskoči.
Leva stran
7
Zaslon
Komponenta
Opis
(1)
Anteni WLAN (2)*
Za pošiljanje in sprejemanje brezžičnih signalov.
(2)
Anteni WWAN (2)* (samo nekateri modeli)
Za pošiljanje in sprejemanje brezžičnih signalov.
(3)
Notranja mikrofona
Omogočata snemanje zvoka.
(4)
Lučka spletne kamere
Sveti: spletna kamera je vklopljena.
(5)
Spletna kamera
Snema videoposnetke in zajema fotografije. Nekateri modeli
omogočajo videokonference in spletne klepete z uporabo
pretočnega videa.
Če želite uporabljati spletno kamero, na začetnem zaslonu vnesite
kamera, nato pa na seznamu programov izberite Kamera.
(6)
Notranje stikalo zaslona
Izklopi zaslon oziroma preklopi v stanje spanja, če zaslon zaprete, ko
je napajanje vklopljeno.
OPOMBA: Notranje stikalo zaslona ni vidno z zunanje strani
računalnika.
*Anteni z zunanje strani računalnika nista vidni. Če želite optimalen prenos, poskrbite, da v neposredni bližini anten ni ovir. Upravna
obvestila o brezžičnih napravah preberite v razdelku priročnika Upravna, varnostna in okoljevarstvena obvestila, ki velja za vašo
državo ali regijo. Če želite odpreti ta priročnik, na začetnem zaslonu vnesite podpora, nato pa izberite program HP Support
Assistant.
8
Poglavje 2 Spoznavanje računalnika
Zgornja stran
Sledilna ploščica
Komponenta
Opis
(1)
Bere poteze s prsti za premikanje kazalke ali aktiviranje elementov
na zaslonu.
Območje sledilne ploščice
OPOMBA: Sledilna ploščica podpira tudi gibe podrsanja z roba. Če
želite več informacij, glejte Podrsanje z roba na strani 30.
(2)
Levi gumb sledilne ploščice
Deluje kot levi gumb zunanje miške.
(3)
Desni gumb sledilne ploščice
Deluje kot desni gumb zunanje miške.
Zgornja stran
9
Lučke
Komponenta
(1)
10
Opis
Lučka za vklop
●
Sveti: računalnik je vklopljen.
●
Utripa: računalnik je v stanju spanja, ki je način varčevanja z
energijo. Računalnik izklopi zaslon in ostale nepotrebne
komponente.
●
Ne sveti: računalnik je izklopljen ali v stanju mirovanja.
Stanje mirovanja je način varčevanja z energijo, ki rabi
najmanjšo količino energije.
(2)
Lučka Caps Lock
●
Sveti: funkcija Caps Lock je vklopljena, kar spremeni vse
črke v velike črke.
(3)
Lučka za izklop zvoka
●
Sveti rumeno: zvok računalnika je izklopljen.
●
Ne sveti: zvok računalnika je vklopljen.
Poglavje 2 Spoznavanje računalnika
Gumbi
Komponenta
Opis
(1)
●
Ko je računalnik izklopljen, pritisnite gumb, da ga vklopite.
●
Ko je računalnik vklopljen, na kratko pritisnite gumb, da
vključite stanje spanja.
●
Ko je računalnik v stanju mirovanja, na kratko pritisnite ta
gumb, da zapustite stanje mirovanja.
Stikalo za vklop/izklop
POZOR: Z daljšim pritiskom gumba za vklop/izklop boste izgubili
vse neshranjene podatke.
Če se računalnik preneha odzivati in postopki zaustavitve sistema
Windows ne delujejo, pritisnite in pridržite gumb za vklop/izklop
najmanj 5 sekund, da se računalnik izklopi. Če želite izvedeti več o
nastavitvah napajanja, si oglejte svoje možnosti napajanja.
▲
Na začetnem zaslonu vnesite napajanje, izberite Nastavitve
napajanja in spanja, nato pa na seznamu programov izberite
Napajanje in spanje.
– ali –
Na namizju Windows z desno tipko miške kliknite gumb Start,
nato pa izberite Možnosti porabe energije.
Zgornja stran
11
Tipke
Komponenta
Opis
(1)
Tipka esc
Če jo pritisnete v kombinaciji s tipko fn, se prikažejo informacije
o sistemu.
(2)
Tipka fn
Če jo pritisnete v kombinaciji s tipko esc ali pri nekaterih
modelih s tipko ali preslednico, se zaženejo pogosto
uporabljene sistemske funkcije.
(3)
Tipka z logotipom Windows
Odpre začetni zaslon iz odprtega programa ali namizja
Windows.
OPOMBA: Če znova pritisnete tipko z logotipom Windows, se
boste vrnili na prejšnji zaslon.
(4)
Ukazne tipke
Zaženejo pogosto uporabljene sistemske funkcije.
OPOMBA: Pri nekaterih modelih funkcijska tipka f5 vklopi ali
izklopi osvetlitev tipkovnice.
12
Poglavje 2 Spoznavanje računalnika
Spodnja stran
Komponenta
Opis
(1)
Proizvajajo zvok.
Zvočnika (2)
Nalepke
Na nalepkah na računalniku so informacije, ki jih boste morda potrebovali pri odpravljanju sistemskih težav
ali uporabi računalnika v drugih državah.
POMEMBNO:
●
Vse oznake, opisane v tem razdelku, bodo priložene na dnu vašega računalnika.
Servisna nalepka – navaja pomembne informacije za prepoznavanje računalnika. Če stopite v stik s
službo za podporo, bo najverjetneje zahtevala serijsko številko in morda tudi številko izdelka ali
modela. Te številke poiščite, preden stopite v stik s službo za podporo.
Servisna nalepka se lahko nekoliko razlikuje od slike v tem razdelku.
Spodnja stran
13
Komponenta
●
(1)
Ime izdelka
(2)
Serijska številka
(3)
Številka izdelka
(4)
Garancijsko obdobje
(5)
Številka modela (samo nekateri modeli)
Nalepka potrdila o pristnosti Microsoft (samo pri nekaterih modelih pred Windows 8) – vsebuje ključ
izdelka Windows. Ključ izdelka boste morda potrebovali za posodabljanje ali odpravljanje težav z
operacijskim sistemom. Platforme HP, na katerih je prednameščen sistem Windows 8 ali Windows 8.1,
nimajo fizične nalepke, pač pa elektronsko nameščen digitalni ključ izdelka.
OPOMBA: Operacijski sistemi Microsoft ob vnovični namestitvi operacijskega sistema Windows 8 ali
Windows 8.1 z načini za obnovitev, ki jih je odobril HP, samodejno prepoznajo in aktivirajo ta digitalni
ključ izdelka.
14
●
Upravna nalepka – vsebuje upravne informacije o računalniku.
●
Nalepke s potrdilom za uporabo v brezžičnem omrežju – vsebujejo informacije o dodatnih brezžičnih
napravah in odobritvene oznake nekaterih držav ali regij, v katerih je bila odobrena uporaba teh naprav.
Poglavje 2 Spoznavanje računalnika
3
Vzpostavljanje povezave z omrežjem
Računalnik lahko vzamete s seboj, kamor koli greste. Vendar lahko z njim in vzpostavljeno omrežno (žično ali
brezžično) povezavo raziskujete svet in dostopate do informacij prek milijonov spletnih strani tudi od doma.
To poglavje vam bo pomagalo vzpostaviti povezavo s tem svetom.
Vzpostavljanje povezave z brezžičnim omrežjem
Brezžična tehnologija podatke prenaša prek radijskih valov in ne prek žic. V računalniku je lahko ena ali več
od naslednjih brezžičnih naprav:
●
Naprava lokalnega brezžičnega omrežja (WLAN) – računalnik povezuje z brezžičnimi lokalnimi omrežji
(običajno imenovana omrežja Wi-Fi, brezžična omrežja LAN ali WLAN) v pisarnah podjetij, doma in v
javnih prostorih, kot so letališča, restavracije, kavarne, hoteli in univerze. V omrežju WLAN mobilna
brezžična naprava v računalniku komunicira z brezžičnim usmerjevalnikom ali brezžično dostopno
točko.
●
HP-jev mobilni širokopasovni modul (samo pri nekaterih modelih) – naprava za brezžično prostrano
omrežje (WWAN), ki omogoča brezžično povezljivost na veliko večjem območju. Operaterji mobilnih
omrežij bazne postaje (te so podobne stolpom za mobilno telefonijo) nameščajo na obširnih
geografskih območjih ter tako učinkovito zagotavljajo pokritost celotnih regij in celo držav.
●
naprava Bluetooth (samo nekateri modeli) – ustvari osebno omrežje (PAN), v katerem se povezujejo
naprave, ki podpirajo storitev Bluetooth, kot so računalniki, telefoni, tiskalniki, slušalke, zvočniki in
kamere. V omrežju PAN vsaka naprava neposredno komunicira z drugimi napravami, pri čemer naprave
ne smejo biti preveč oddaljene druga od druge – običajno ne več kot 10 metrov.
Za več informacij o brezžični tehnologiji, internetu in uporabi omrežnih funkcij glejte informacije in spletne
povezave v Pomoči in podpori. Na začetnem zaslonu vnesite pomoč, nato pa izberite Pomoč in podpora.
Uporaba krmilnih elementov brezžične povezave
Brezžične naprave v računalniku lahko nadzorujete z eno ali več naslednjimi funkcijami:
●
Gumb brezžičnega vmesnika, stikalo za vklop/izklop brezžičnega vmesnika, tipka brezžičnega vmesnika
ali tipka letalskega načina (v tem poglavju ga imenujemo gumb brezžičnega vmesnika) (samo pri
nekaterih modelih)
●
z nastavitvami operacijskega sistema
Uporaba gumba brezžičnega vmesnika
Računalnik ima gumb za brezžični vmesnik, eno ali več brezžičnih naprav in pri nekaterih modelih eno ali dve
lučki brezžičnega vmesnika. Vse brezžične naprave v računalniku so tovarniško omogočene, zato lučka
brezžičnega vmesnika, če jo vaš računalnik ima, sveti (belo), ko vklopite računalnik.
Lučka brezžičnega vmesnika označuje splošno stanje napajanja brezžičnih naprav, ne pa stanja posamezne
naprave. Če lučka brezžičnega vmesnika sveti belo, je vklopljena vsaj ena brezžična naprava. Če lučka
brezžičnega vmesnika ne sveti, so vse brezžične naprave izklopljene.
OPOMBA: Pri nekaterih modelih lučka brezžične povezave sveti rumeno, kadar so vse brezžične naprave
izklopljene.
Vzpostavljanje povezave z brezžičnim omrežjem
15
Ker so v tovarni omogočene vse brezžične naprave, lahko z gumbom za vklop in izklop brezžičnega vmesnika
hkrati vklopite ali izklopite vse brezžične naprave.
Uporaba kontrolnikov operacijskega sistema
V središču za omrežje in skupno rabo lahko na primer nastavite povezavo ali omrežje, se povežete v omrežje
ter diagnosticirate in odpravite omrežne težave.
Če želite uporabiti kontrolnike operacijskega sistema:
1.
Na začetnem zaslonu vnesite nadzorna plošča, nato pa izberite Nadzorna plošča.
2.
Izberite Omrežje in internet, nato pa Središče za omrežje in skupno rabo.
Če želite izvedeti več, na začetnem zaslonu vnesite pomoč, nato pa izberite Pomoč in podpora.
Skupna raba podatkov in pogonov ter dostopanje do programske opreme
Če je vaš računalnik vključen v omrežje, niste omejeni samo na uporabo informacij, ki so shranjene v vašem
računalniku. Računalniki v omrežju lahko drug z drugim izmenjujejo programsko opremo in podatke.
OPOMBA:
možna.
Če je disk, na primer DVD s filmom ali igrico, zaščiten z avtorskimi pravicami, skupna raba ni
Postopek za skupno rabo map ali vsebine v istem omrežju:
1.
Na namizju Windows odprite Raziskovalca.
2.
V možnosti Ta PC kliknite mapo z vsebino, ki jo želite souporabljati. V navigacijski vrstici na vrhu okna
izberite Skupna raba, nato pa kliknite Določene osebe.
3.
V polje Skupna raba datotek vnesite ime in nato kliknite Dodaj.
4.
Kliknite Skupna raba, nato pa upoštevajte navodila na zaslonu.
Postopek za skupno rabo pogonov v istem omrežju:
16
1.
Na namizju Windows z desno tipko miške kliknite ikono stanja omrežja v območju za obvestila na skrajni
desni strani opravilne vrstice.
2.
Izberite Odpri središče za omrežje in skupno rabo.
3.
Pod možnostjo Ogled aktivnih omrežij izberite aktivno omrežje.
4.
Izberite Spremeni dodatne nastavitve skupne rabe, da nastavite možnosti skupne rabe za zasebnost,
odkrivanja omrežja, skupne rabe datotek in tiskalnikov ali drugih omrežnih možnosti.
Poglavje 3 Vzpostavljanje povezave z omrežjem
Uporaba omrežja WLAN
Z napravo WLAN lahko dostopate do brezžičnega lokalnega omrežja (WLAN), ki ga sestavljajo drugi
računalniki in pripomočki, povezani z brezžičnim usmerjevalnikom ali dostopno točko v brezžičnem omrežju.
OPOMBA: Izraza brezžični usmerjevalnik in brezžična dostopna točka sta zamenljiva.
●
Obsežno omrežje WLAN, na primer v podjetju ali na javnem mestu, ima običajno dostopne točke, ki jih
lahko uporablja veliko računalnikov in drugih naprav in ki lahko ločijo ključne omrežne funkcije.
●
Domači WLAN ali WLAN v manjših podjetjih navadno uporablja brezžični usmerjevalnik, ki določenemu
številu brezžičnih in običajnih računalnikov omogoča skupno rabo internetne povezave, tiskalnika in
datotek brez dodatne strojne ali programske opreme.
Če želite uporabljati napravo WLAN z računalnikom, se morate priključiti na omrežno infrastrukturo WLAN (ki
jo omogoča ponudnik storitev ali javno omrežje oziroma omrežje v podjetju).
Uporaba ponudnika internetnih storitev
Ko doma nastavljate dostop do interneta, morate ustvariti račun pri ponudniku internetnih storitev (ISP-ju).
Pri lokalnem ponudniku internetnih storitev se pozanimajte o nakupu internetne storitve in modema.
Ponudnik internetnih storitev vam bo pomagal nastaviti modem, namestiti omrežni kabel za povezavo
brezžičnega usmerjevalnika z modemom in preizkusiti internetno storitev.
OPOMBA: Posredoval vam bo tudi uporabniško ime in geslo za dostop do interneta. Te podatke si zapišite
in jih shranite na varno mesto.
Vzpostavljanje povezave z brezžičnim omrežjem
17
Nastavitev naprave WLAN
Za nastavitev omrežja WLAN in povezavo z internetom potrebujete to opremo:
●
širokopasovni modem (modem DSL ali kabelski modem) (1) in hitro internetno storitev, ki jo zagotavlja
ponudnik internetnih storitev;
●
brezžični usmerjevalnik (2) (naprodaj posebej);
●
brezžični računalnik (3).
OPOMBA: Nekateri modemi imajo vgrajen brezžični usmerjevalnik. Pri ponudniku internetnih storitev
preverite, katere vrste modem imate.
Na spodnji sliki je primer nastavitve brezžičnega omrežja z vzpostavljeno povezavo z internetom.
Ko se omrežje povečuje, se lahko vanj za dostop do interneta povežejo dodatni brezžični in žični računalniki.
Za pomoč pri nastavljanju omrežja WLAN glejte informacije proizvajalca usmerjevalnika ali ponudnika
internetnih storitev.
Konfiguriranje brezžičnega usmerjevalnika
Za pomoč pri nastavitvi brezžičnega usmerjevalnika glejte informacije proizvajalca usmerjevalnika ali
ponudnika internetnih storitev.
OPOMBA: Priporočamo, da povezavo novega računalnika z brezžičnim vmesnikom in usmerjevalnika
najprej izvedete prek omrežnega kabla, ki je priložen usmerjevalniku. Ko se računalnik uspešno poveže z
internetom, izključite kabel in dostopajte do interneta prek brezžičnega omrežja.
Zaščita naprave WLAN
Ko nastavite omrežje WLAN ali dostopate do obstoječega omrežja WLAN, vedno omogočite varnostne
funkcije, da omrežje zavarujete pred nepooblaščenim dostopom. Omrežja WLAN na javnih mestih (vstopnih
točkah), kot so kavarne in letališča, morda ne zagotavljajo nikakršne varnosti. Če vas skrbi varnost
računalnika na dostopni točki, omejite svoje omrežne dejavnosti na e-poštna sporočila, ki niso zaupne
narave, in osnovno brskanje po spletu.
Brezžični radijski signali potujejo tudi izven omrežja, tako da lahko druge naprave WLAN uporabijo
nezaščitene signale. Svoje brezžično krajevno omrežje zaščitite s temi previdnostnimi ukrepi:
●
Uporabite požarni zid.
Požarni zid preverja podatke in zahtevke, ki so poslani v omrežje, pri čemer zavrže vse sumljive
elemente. Požarni zidovi so na voljo tako v obliki programske kot tudi strojne opreme. Nekatera
omrežja uporabljajo kombinacijo obeh oblik.
●
Uporabljajte brezžično šifriranje.
Brezžično šifriranje uporablja varnostne nastavitve za šifriranje in dešifriranje podatkov, ki se prenašajo
po omrežju. Če želite izvedeti več, na začetnem zaslonu vnesite pomoč, nato pa izberite Pomoč in
podpora.
18
Poglavje 3 Vzpostavljanje povezave z omrežjem
Vzpostavljanje povezave z omrežjem WLAN
Če se želite povezati v omrežje WLAN, sledite tem korakom:
1.
Preverite, ali je naprava WLAN vklopljena.
2.
Na začetnem zaslonu premaknite kazalec v skrajni desni zgornji ali spodnji kot zaslona, da se prikažejo
čarobni gumbi.
3.
Izberite Nastavitve in kliknite ikono stanja omrežja.
4.
Na seznamu izberite svoje omrežje WLAN.
5.
Kliknite Vzpostavi povezavo.
Če je za omrežje WLAN omogočena varnost, morate vnesti varnostno kodo. Vnesite kodo in kliknite
Prijava, da vzpostavite povezavo.
OPOMBA: Če ni navedeno nobeno omrežje WLAN, ste morda zunaj dosega brezžičnega usmerjevalnika
ali dostopne točke.
OPOMBA: Če omrežje WLAN, s katerim se želite povezati, ni navedeno, na namizju sistema Windows z
desno tipko miške kliknite ikono stanja omrežja in izberite Odpri središče za omrežje in skupno rabo.
Kliknite Namestitev nove povezave ali omrežja. Prikaže se seznam možnosti, s katerimi lahko omrežje
poiščete in se vanj povežete ročno ali pa ustvarite novo omrežno povezavo.
6.
Upoštevajte navodila na zaslonu za vzpostavitev povezave.
Ko je povezava vzpostavljena, postavite kazalec miške nad ikono za stanje omrežja v območju za obvestila na
skrajni desni strani opravilne vrstice, da preverite ime in stanje povezave.
OPOMBA: Obseg delovanja (kako daleč potujejo signali vaše brezžične povezave) je odvisen od izvedbe
WLAN, proizvajalca usmerjevalnika in motenj, ki jih povzročajo druge električne naprave ali ovire (npr. zidovi
in tla).
Uporaba modula HP Mobile Broadband (samo pri nekaterih modelih)
Mobilni širokopasovni dostop HP računalniku omogoča uporabo omrežij WWAN za dostop do interneta iz več
območij in večjih območij, kot to omogočajo omrežja WLAN. Če želite uporabljati mobilni širokopasovni
dostop HP, potrebujete ponudnika omrežnih storitev (tj. operater mobilnega omrežja), ki je v večini primerov
operater mobilnega telefonskega omrežja. Pokritost za mobilni širokopasovni dostop HP je podobna glasovni
pokritosti mobilnih telefonov.
Ko mobilni širokopasovni dostop HP uporabljate s storitvijo operaterja mobilnega omrežja, imate možnost
vzpostavljati povezavo s spletom, pošiljati e-pošto ali se povezati v omrežje podjetja, če ste na poti ali zunaj
dosega vstopnih točk Wi-Fi.
Za aktiviranje mobilne širokopasovne storitve boste morda potrebovali številko HP-jevega mobilnega
širokopasovnega modula IMEI in/ali MEID.Serijska številka je natisnjena na nalepki na spodnji strani
računalnika.
Nekateri operaterji mobilnega omrežja zahtevajo uporabo kartice SIM. Kartica SIM vsebuje osnovne
informacije o vas, kot je npr. osebna identifikacijska številka (PIN) in tudi omrežne informacije. Nekateri
računalniki imajo kartico SIM, ki je predhodno nameščena v ležišču za akumulator. Če kartica SIM ni
predhodno nameščena, je morda priložena podatkom za modul HP Mobile Broadband, ki ste jih dobili skupaj z
računalnikom, lahko pa jo operater mobilnega omrežja zagotovi ločeno.
Za informacije o vstavljanju in odstranjevanju kartice SIM glejte razdelek Vstavljanje in odstranjevanje kartice
SIM na strani 20 v tem poglavju.
Vzpostavljanje povezave z brezžičnim omrežjem
19
Informacije o mobilnem širokopasovnem dostopu HP in o tem, kako aktivirati storitev z izbranim operaterjem
mobilnega omrežja, poiščite v informacijah o mobilnem širokopasovnem dostopu HP, ki so priložene
računalniku.
Vstavljanje in odstranjevanje kartice SIM
POZOR:
Kartice SIM ne vstavljajte na silo, da ne poškodujete priključkov.
Če želite vstaviti kartico SIM, sledite tem korakom:
1.
Zaustavite računalnik.
2.
Zaprite zaslon.
3.
Odklopite vse zunanje naprave, ki so priklopljene na računalnik.
4.
Izključite napajalni kabel iz električne vtičnice.
5.
Obrnite računalnik tako, da je leva stran obrnjena proti vam.
6.
Odprite pladenj za kartico SIM.
7.
Vstavite kartico SIM v režo za kartico SIM in nežno potisnite pladenj za kartico, da se trdno zaskoči.
OPOMBA: Kartica SIM v vašem računalniku se lahko nekoliko razlikuje od slike v tem razdelku.
OPOMBA: Oglejte si sliko na pladnju za kartico SIM in izvedeli boste, kako vstaviti kartico SIM v
računalnik.
8.
Znova priklopite zunanje napajanje.
9.
Znova priklopite zunanje naprave.
10. Vklopite računalnik.
Za odstranjevanje kartice SIM upoštevajte zgornja navodila za odstranjevanje pladnja za kartico SIM in nato
odstranite kartico SIM s pladnja.
POMEMBNO: Ko odstranite kartico SIM, takoj zaprite pladenj za kartico SIM da preprečite poškodbe
računalnika.
20
Poglavje 3 Vzpostavljanje povezave z omrežjem
Uporaba brezžičnih naprav Bluetooth (samo nekateri modeli)
Naprava Bluetooth omogoča brezžične komunikacije kratkega dosega, ki nadomeščajo fizične kabelske
povezave, ki običajno povezujejo električne naprave, kot so na primer:
●
računalniki (namizni, prenosni, dlančnik)
●
telefoni (prenosni, brezžični, pametni)
●
slikovne naprave (tiskalnik, kamera)
●
avdio naprave (slušalke, zvočniki)
●
miška
Naprave Bluetooth imajo možnost vzpostavljanja omrežja med enakovrednimi napravami, kar omogoča, da
nastavite osebno krajevno omrežje (PAN) naprav Bluetooth. Več informacij o konfiguraciji in uporabi naprav
Bluetooth najdete v pomoči za programsko opremo Bluetooth.
Vzpostavljanje povezave z žičnim omrežjem (samo nekateri
modeli)
Vzpostavljanje povezave s krajevnim omrežjem (LAN)
POMEMBNO: Za povezavo računalnika z žičnim omrežjem potrebujete vmesnik USB-v-RJ-45 (naprodaj
posebej).
Uporabite povezavo LAN, če želite računalnik povezati neposredno z domačim usmerjevalnikom (namesto
dela prek brezžične povezave) ali obstoječim omrežjem na delovnem mestu.
Če se želite povezati v omrežje LAN, potrebujete 8-polni omrežni kabel RJ-45.
Če želite priključiti omrežni kabel, sledite tem korakom:
1.
Priključite omrežni kabel v omrežni priključek (1) na računalniku.
2.
Vključite drugi konec kabla v stensko telefonsko vtičnico (2) ali usmerjevalnik.
OPOMBA: Če je na kablu vezje za dušenje elektromagnetnih motenj (3), ki preprečuje motnje zaradi
televizijskega in radijskega sprejema, povežite kabel tako, da je konec z vezjem usmerjen proti
računalniku.
Vzpostavljanje povezave z žičnim omrežjem (samo nekateri modeli)
21
4
Uživanje v zabavnih funkcijah
Svoj računalnik HP lahko uporabite kot zabavno zvezdišče za druženje prek spletne kamere, poslušanje in
upravljanje glasbe ter prenašanje in gledanje filmov, lahko pa tudi priključite zunanje naprave, kot so
monitor, projektor, televizor, zvočniki ali slušalke, ter spremenite računalnik v še zmogljivejši zabaviščni
center.
Večpredstavnostne funkcije
Oglejte si so nekatere večpredstavnostne funkcije računalnika.
Komponenta
Opis
(1)
Notranja mikrofona (2)
Omogočata snemanje zvoka.
(2)
Lučka spletne kamere
Sveti: spletna kamera je vklopljena.
(3)
Spletna kamera
Snema videoposnetke in zajema fotografije. Nekateri
modeli omogočajo videokonference in spletne klepete z
uporabo pretočnega videa.
Na začetnem zaslonu vnesite kamera, nato pa na
seznamu programov izberite Kamera.
(4)
22
Vrata HDMI
Poglavje 4 Uživanje v zabavnih funkcijah
Za priključitev dodatne video ali zvočne naprave, kot je
visokoločljivostni televizor, katera koli druga združljiva
digitalna ali zvočna komponenta ali visokohitrostna
naprava HDMI.
Komponenta
Opis
(5)
Vrata USB 3.0
Vsaka vrata USB 3.0 povezujejo dodatno napravo USB,
kot je tipkovnica, miška, zunanji pogon, tiskalnik, optični
bralnik ali zvezdišče USB.
(6)
Vrata USB 2.0
Omogočajo priključitev dodatne naprave USB, kot je
tipkovnica, miška, zunanji pogon, tiskalnik, optični
bralnik ali zvezdišče USB.
(7)
Priključek za izhod zvoka (slušalke)/
vhod zvoka (mikrofon)
Omogoča priključitev dodatnih stereo zvočnikov z
lastnim napajanjem, slušalk, ušesnih slušalk, slušalk z
mikrofonom ali kabla za zvok televizorja. Uporablja se
tudi za povezovanje dodatnega naglavnega mikrofona.
Ta priključek ne podpira dodatnih naprav, ki jih tvori le
mikrofon.
OPOZORILO! Preden si nadenete slušalke, ušesne
slušalke ali slušalke z mikrofonom, nastavite glasnost,
da zmanjšate tveganje poškodb. Če želite dodatne
varnostne informacije, glejte razdelek Upravna,
varnostna in okoljevarstvena obvestila. Če želite odpreti
ta priročnik, na začetnem zaslonu vnesite podpora,
nato pa izberite program HP Support Assistant.
OPOMBA: Ko v priključek vključite napravo, se zvočniki
računalnika izklopijo.
OPOMBA: Preverite, ali ima kabel naprave priključek s
štirimi vodi, ki podpira tako izhod (slušalke), kot vhod
zvoka (mikrofon).
(8)
Zvočniki
Proizvajata zvok.
(9)
Bralnik pomnilniških kartic
Bere dodatne pomnilniške kartice, ki omogočajo
shranjevanje, upravljanje in skupno rabo informacij ali
dostopanje do njih.
Postopek za vstavljanje kartice:
Kartico primite z oznako navzgor, tako da so priključki
obrnjeni proti reži. Vstavite jo v režo in potisnite, da se
trdno zaskoči.
Postopek za odstranjevanje kartice:
Pritisnite kartico, da izskoči.
(10)
Reža za kartico SIM (samo nekateri
modeli)
Reža za kartico SIM.
OPOMBA:
modelih.
Ta funkcija je na voljo samo pri izbranih
Uporaba spletne kamere
Računalnik je opremljen z integrirano spletno kamero, ki snema videoposnetke in zajema fotografije.
Nekateri modeli lahko omogočajo videokonference in spletne klepete s pretočnim videom.
▲
Če želite zagnati spletno kamero, na začetnem zaslonu računalnika vnesite kamera, nato pa na
seznamu programov izberite Kamera.
Za več informacij o uporabi spletne kamere glejte Pomoč in podporo. Na začetnem zaslonu vnesite pomoč,
nato pa izberite Pomoč in podpora.
Uporaba spletne kamere
23
Uporaba zvoka
V svojem računalniku ali pri nekaterih modelih prek zunanjega optičnega pogona lahko predvajate glasbene
CD-je, prenašate in poslušate glasbo, pretakate zvočne vsebine s spleta (vključno z radiem), snemate zvok ali
pa ustvarite večpredstavnostno vsebino z mešanjem zvoka in videa. Za še večji užitek ob poslušanju
priključite zunanje zvočne naprave, kot so zvočniki ali slušalke.
Priključitev slušalk in mikrofonov
V priključek za izhod zvoka (slušalke)/priključek za vhod zvoka (mikrofon) na računalniku lahko priključite
slušalke ali ušesne slušalke. Na voljo je veliko slušalk z integriranim mikrofonom.
Če želite priključiti brezžične slušalke ali ušesne slušalke, upoštevajte navodila proizvajalca naprave.
OPOZORILO! Preden si nataknete slušalke, ušesne slušalke ali slušalke z mikrofonom, zmanjšajte glasnost,
da zmanjšate tveganje poškodb. Za dodatne varnostne informacije glejte Upravna, varnostna in
okoljevarstvena obvestila. Če želite odpreti ta priročnik, na začetnem zaslonu vnesite podpora, nato pa
izberite program HP Support Assistant.
Preskušanje zvočnih funkcij
Če želite preveriti zvočne funkcije v računalniku, naredite naslednje:
1.
Na začetnem zaslonu vnesite nadzorna plošča, nato pa izberite Nadzorna plošča.
2.
Izberite Strojna oprema in zvok in nato izberite Zvok.
3.
Ko se odpre okno »Zvok«, izberite zavihek Zvoki. Pod možnostjo Programski dogodki izberite kateri
koli zvok, npr. pisk ali alarm, in kliknite Preskus.
V zvočnikih ali priključenih slušalkah bi morali slišati zvok.
Če želite preveriti funkcije za snemanje v računalniku, naredite naslednje:
1.
Na začetnem zaslonu vnesite zvok in izberite Snemalnik zvokov.
2.
Kliknite Začni snemanje in spregovorite nekaj besed v mikrofon.
3.
Shranite datoteko na namizje.
4.
Odprite večpredstavnostni program in predvajajte posnetek.
Če želite preveriti ali spremeniti zvočne nastavitve v svojem računalniku, naredite naslednje:
1.
Na začetnem zaslonu vnesite nadzorna plošča, nato pa izberite Nadzorna plošča.
2.
Izberite Strojna oprema in zvok in nato izberite Zvok.
Uporaba videa
Vaš računalnik je zmogljiva video naprava, ki omogoča ogled pretočnih videoposnetkov s priljubljenih
spletnih mest in prenos videoposnetkov in filmov za ogled v računalniku, ko niste povezani z omrežjem.
Za večji užitek ob gledanju priključite zunanji monitor, projektor ali televizor v ena od vrat za video na
računalniku.
POMEMBNO: Zunanja naprava mora biti priključena v prava vrata na računalniku in s pravim kablom.
Preglejte navodila proizvajalca naprave.
24
Poglavje 4 Uživanje v zabavnih funkcijah
Priključitev video naprav s kablom HDMI
OPOMBA: Za priključitev naprave HDMI na računalnik potrebujete kabel HDMI, ki je naprodaj posebej.
Če želite na visokoločljivostnem televizorju ali monitorju videti zaslonsko sliko računalnika, priključite
visokoločljivostno napravo v skladu z naslednjimi navodili.
1.
Priključite en konec kabla HDMI na vrata HDMI na računalniku.
2.
Drugi konec kabla priključite na visokoločljivostni televizor ali monitor.
3.
S tipko f4 lahko preklapljate zaslonsko sliko računalnika med štirimi stanji prikaza:
●
Le zaslon računalnika: ogled zaslonske slike le na računalniku.
●
Podvoji: ogled zaslonske slike na računalniku in zunanji napravi hkrati.
●
Razširi: ogled razširjene zaslonske slike na računalniku in zunanji napravi hkrati.
●
Le drugi zaslon: ogled zaslonske slike le na zunanji napravi.
Z vsakim pritiskom tipke f4 se stanje prikaza spremeni.
OPOMBA: Za najboljše rezultate prilagodite ločljivost zaslona zunanje naprave, predvsem če
uporabljate možnost »Razširi«, kot sledi. Na začetnem zaslonu vnesite nadzorna plošča, nato pa
izberite Nadzorna plošča. Izberite Videz in prilagajanje. V razdelku Zaslon izberite Prilagodi ločljivost
zaslona.
Nastavitev zvoka HDMI
HDMI je edini video vmesnik, ki podpira visokoločljivostni video in zvok. Ko povežete visokoločljivostno
televizijo z računalnikom, lahko vklopite zvok HDMI na naslednji način:
1.
Na namizju sistema Windows v območju za obvestila na skrajni desni strani opravilne vrstice z desno
miškino tipko kliknite ikono Zvočniki in nato izberite Predvajalne naprave.
2.
Na zavihku Predvajanje izberite ime digitalne izhodne naprave.
3.
Kliknite Nastavi privzeto in nato V redu.
Če želite zvok preklopiti nazaj na zvočnike računalnika:
Uporaba videa
25
1.
Na namizju sistema Windows v območju za obvestila na skrajni desni strani opravilne vrstice z desno
miškino tipko kliknite ikono Zvočniki in nato kliknite Predvajalne naprave.
2.
Na zavihku Predvajanje kliknite Zvočniki.
3.
Kliknite Nastavi privzeto in nato V redu.
Odkrivanje brezžičnih zaslonov, združljivih s standardom Miracast, in povezovanje
z njimi (samo pri nekaterih modelih)
Če želite odkriti brezžične zaslone, združljive s standardom Miracast, in se povezati z njimi, ne da bi zapustili
trenutni program, upoštevajte spodnje korake.
Postopek za odpiranje zaslona Miracast:
▲
Premaknite kazalec v zgornji ali spodnji desni kot začetnega zaslona, da se prikažejo čarobni gumbi,
kliknite Naprave, kliknite Projekt, nato pa sledite navodilom na zaslonu.
– ali –
Pri nekaterih modelih računalnikov na začetnem zaslonu kliknite ikono HP Quick Access to Miracast
(HP-jev hitri dostop do zaslonov Miracast).
26
Poglavje 4 Uživanje v zabavnih funkcijah
5
Krmarjenje po zaslonu
Po zaslonu računalnika se lahko premikate s:
●
Poteze s prsti
●
tipkovnico in miško
Poteze s prsti lahko uporabljate na sledilni ploščici računalnika ali na zaslonu na dotik (samo pri nekaterih
modelih).
OPOMBA: Zunanjo miško USB (naprodaj posebej) lahko priključite v ena od vrat USB na računalniku.
Izbrani modeli računalnikov imajo tudi posebne ukazne ali bližnjične tipke na tipkovnici za izvajanje pogostih
opravil.
Nekateri modeli računalnikov imajo vgrajeno tudi številsko tipkovnico.
Uporaba sledilne ploščice in potez s prsti
S sledilno ploščico lahko krmarite po zaslonu računalnika in nadzirate kazalec z enostavnimi premiki prstov.
Gibe na dotik lahko prilagodite, tako da spremenite nastavitve, konfiguracijo tipk, hitrost klika in možnosti
kazalca. Če želite, si lahko tudi ogledate predstavitev gibov na sledilni ploščici.
Na začetnem zaslonu vnesite nadzorna plošča, izberite Nadzorna plošča in nato še Strojna oprema in
zvok. Pod možnostjo Naprave in tiskalniki izberite Miška.
NASVET:
miške.
Levi in desni gumb sledilne ploščice uporabljajte na enak način kot ustrezna gumba zunanje
OPOMBA: Gibov na sledilni ploščici ne podpirajo vsi programi.
Dotikanje
Za izbiranje elementov na zaslonu tapnite sledilno ploščico.
●
Pokažite element na zaslonu in se z enim prstom dotaknite območja sledilne ploščice, da ga izberete. Če
se elementa dotaknete dvakrat, ga odprete.
Uporaba sledilne ploščice in potez s prsti
27
Drsenje
Drsenje je uporabno za premikanje navzgor, navzdol ali prečno po strani ali sliki.
●
Položite dva prsta nekoliko razmaknjena na območje sledilne ploščice in nato z njima drsite gor, dol,
levo oziroma desno.
povečava/pomanjšava z dotikom dveh prstov
Povečava/pomanjšava z dotikom dveh prstov omogoča povečavo in pomanjšavo slik ali besedila.
28
●
Če želite pomanjšati element, na območju sledilne ploščice držite dva prsta narazen in ju nato povlecite
skupaj.
●
Za povečavo položite dva prsta skupaj na sledilno ploščico in ju nato razmaknite.
Poglavje 5 Krmarjenje po zaslonu
Dvoprstni klik
Z dvoprstnim klikom lahko v menijih izbirate možnosti za predmete na zaslonu.
OPOMBA: Uporaba dvoprstnega klika je enakovredna kliku z desno tipko miške.
●
Postavite dva prsta na sledilno ploščico in ju pritisnite nanjo, da odprete meni možnosti za izbrani
predmet.
Vrtenje (samo nekateri modeli)
Z vrtenjem lahko zasukate elemente, kot so fotografije.
●
Postavite dva prsta narazen na območje sledilne ploščice. Premaknite oba prsta v loku, pri čemer
ohranite enakomeren razmik. Premik desno v loku sproži vrtenje v desno, premik v levo pa vrtenje v
levo.
Uporaba sledilne ploščice in potez s prsti
29
OPOMBA: Vrtenje je namenjeno določenim programom, v katerih lahko premikate element ali sliko. Vrtenje
morda ne bo delovalo v vseh programih.
Podrsanje z roba
S podrsanjem z roba lahko izvajate opravila, kot sta spreminjanje nastavitev in iskanje ali uporaba
programov.
Prikaz in izbira čarobnega gumba
Čarobni gumbi omogočajo iskanje, dajanje v skupno rabo, zagon programov, dostop do naprav ali
spreminjanje nastavitev.
1.
S prstom podrsajte z desnega roba sledilne ploščice.
2.
Pomaknite se gor ali dol za preklapljanje med čarobnimi gumbi in nato izberite čarobni gumb, ki ga
želite odpreti.
Prikaz ikone Po meri
Podrsajte z zgornjega roba, da prikažete ikono Po meri na dnu začetnega zaslona. Prilagajanje po meri
omogoča premikanje programov, spreminjanje njihove velikosti in odpenjanje.
POMEMBNO: Če je program aktiven, ima podrsanje z zgornjega roba različne funkcije, ki so odvisne od
programa.
●
30
S prstom rahlo podrsajte z zgornjega roba sledilne ploščice, da se prikaže ikona Po meri.
Poglavje 5 Krmarjenje po zaslonu
Preklapljanje med odprtimi programi
S podrsanjem z levega roba prikažete nedavno odprte programe, med katerimi lahko hitro preklapljate.
●
Narahlo podrsajte s prstom z levega roba sledilne ploščice.
Uporaba tipkovnice in miške
S tipkovnico in dodatno miško (naprodaj posebej) lahko vnašate, izbirate elemente, drsate in izvajate enake
funkcije kot z ukazi na dotik. Tipkovnica omogoča tudi izvajanje posebnih funkcij z ukaznimi in bližnjičnimi
tipkami.
Uporaba tipkovnice in miške
31
NASVET: Tipka z logotipom Windows
na tipkovnici omogoča, da se iz odprtega programa ali namizja
hitro vrnete na začetni zaslon. Če znova pritisnete tipko z logotipom Windows, se boste vrnili na prejšnji
zaslon.
OPOMBA: Tipke in funkcije vaše tipkovnice se lahko razlikujejo od tistih na tukaj opisani tipkovnici, odvisno
od države ali območja.
Uporaba tipk
Z določenimi tipkami ali kombinacijami tipk lahko hitro dostopate do informacij ali izvajate funkcije.
Uporaba ukaznih tipk
Ukazna tipka izvede dodeljeno funkcijo. Ikona na vsaki od funkcijskih tipk prikazuje dodeljeno funkcijo tipke.
Za uporabo funkcije ukazne tipke pritisnite in držite tipko.
POZOR: Pri spremembah v orodju Setup Utility (BIOS) bodite zelo previdni. V primeru napak računalnik
morda ne bo deloval pravilno.
Funkcija ukaznih tipk je tovarniško omogočena. To funkcijo lahko onemogočite v orodju Setup Utility (BIOS).
Za navodila o odpiranju orodja Setup Utility (BIOS) glejte Uporaba orodij Setup Utility (BIOS) in HP PC
Hardware Diagnostics (UEFI) na strani 49 in sledite navodilom v spodnjem delu zaslona.
Ko onemogočite funkcijo ukazne tipke, lahko vsako funkcijo še vedno izvajate tako, da pritisnete tipko fn v
kombinaciji z ustrezno ukazno tipko.
Ikona
Tipka
Opis
f1
Odpre Pomoč in podporo, kjer dobite vadnice, informacije o operacijskem sistemu Windows
in računalniku, odgovore na vprašanja ter posodobitve za računalnik.
Pomoč in podpora ponujata tudi možnost samodejnega odpravljanja težav in dostop do
podpore.
32
f2
Postopoma zmanjšuje svetlost zaslona, ko držite to tipko.
f3
Postopoma povečuje svetlost zaslona, ko držite to tipko.
f4
Preklopi prikazano sliko med zaslonskimi napravami, ki so priključene v sistem. Če je na
primer v računalnik priključen monitor, z večkratnim pritiskom te tipke preklopite sliko med
zaslonom na računalniku, zaslonom na monitorju in hkratnim prikazom na obeh zaslonih.
f6
Utiša ali povrne zvok zvočnika.
f7
Postopoma zmanjšuje glasnost zvočnika, ko držite to tipko.
f8
Postopoma povečuje glasnost zvočnika, ko držite to tipko.
f9
Predvaja prejšnji posnetek na zvočnem CD-ju ali prejšnji odsek na DVD-ju ali BD-ju.
Poglavje 5 Krmarjenje po zaslonu
Ikona
Tipka
Opis
f10
Predvaja, zaustavi ali nadaljuje predvajanje zvočnega CD-ja, DVD-ja ali BD-ja.
f11
Predvaja naslednji posnetek na zvočnem CD-ju ali naslednji odsek na DVD-ju ali BD-ju.
f12
Vklopi ali izklopi letalski način in funkcijo brezžičnega omrežja.
OPOMBA:
omrežje.
Preden lahko vzpostavite brezžično povezavo, morate nastaviti brezžično
Uporaba bližnjičnih tipk sistema Windows
Sistem Windows nudi bližnjice za hitro izvajanje dejanj. Če želite izvesti želeno dejanje, pritisnite samo tipko z
logotipom Windows
ali v kombinaciji z določeno tipko.
Uporaba vročih tipk
Bližnjična tipka je kombinacija tipke fn in esc ali preslednice.
Uporaba bližnjičnih tipk:
▲
Kratko pritisnite tipko fn in nato še drugo tipko kombinacije.
Uporaba tipkovnice in miške
33
6
Upravljanje napajanja
Računalnik lahko deluje z akumulatorjem ali zunanjim napajanjem. Če se računalnik napaja samo iz
akumulatorja in vir omrežnega napajanja ni na voljo za polnjenje akumulatorja, morate nadzorovati
napolnjenost akumulatorja in zmanjšati njegovo porabo. Računalnik podpira optimalni načrt porabe, ki
določa, kako računalnik upravlja porabo energije in varčevanje z njo, da lahko uravnovesite zmogljivost
računalnika in varčevanje z energijo.
Zagon stanja spanja ali mirovanja
Sistem Windows ima dve stanji varčevanja z energijo: spanje in mirovanje.
●
Spanje – stanje spanja se samodejno vklopi, ko je računalnik nekaj časa nedejaven in se napaja iz
akumulatorja ali zunanjega napajanja. Delo se shrani v pomnilnik, zato ga lahko pozneje hitro obnovite.
Spanje lahko zaženete tudi ročno. Če želite več informacij, glejte Ročni preklop v stanje spanja in iz
njega na strani 34.
●
Mirovanje – stanje mirovanja se samodejno vklopi, če je akumulator skoraj povsem prazen. V stanju
mirovanja se vaše delo shrani v datoteko mirovanja, računalnik pa se zaustavi.
OPOMBA: V stanje mirovanja lahko preklopite ročno. Glejte Ročni preklop v stanje spanja in iz njega
na strani 34 in Ročni preklop v stanje mirovanja in iz njega (samo nekateri modeli) na strani 35.
POZOR: Da preprečite morebitno manjšo kakovost zvoka in videa, izgubo predvajanja zvoka in videa ali
izgubo podatkov, ne preklopite v stanje spanja, medtem ko računalnik bere disk ali zunanjo pomnilniško
kartico oziroma zapisuje nanju.
OPOMBA: Ko je računalnik v stanju spanja ali mirovanja, ne morete zagnati nobene vrste omrežne povezave
ali izvajati računalniških funkcij.
Ročni preklop v stanje spanja in iz njega
V stanje spanja lahko preklopite na naslednja načina:
●
Zaprite zaslon.
●
Na začetnem zaslonu postavite kazalec v zgornji ali spodnji desni kot zaslona, da odprete čarobne
gumbe. Kliknite Nastavitve, nato ikono Napajanje in Spanje.
Stanje spanja prekinete tako:
●
Kratko pritisnite gumb za vklop/izklop.
●
Če je zaslon zaprt, ga odprite.
●
Pritisnite tipko na tipkovnici.
●
Tapnite sledilno ploščico ali se pomaknite čez njo.
Ko se računalnik vrne iz spanja, zasvetijo lučke za vklop in vaše delo se znova prikaže na zaslonu.
OPOMBA: Če ste pri bujenju računalnika nastavili geslo, morate vnesti geslo za sistem Windows, preden se
delo vrne na zaslon.
34
Poglavje 6 Upravljanje napajanja
Ročni preklop v stanje mirovanja in iz njega (samo nekateri modeli)
Mirovanje, ki ga vzpostavi uporabnik, lahko omogočite in spreminjate druge nastavitve porabe energije in
časovnih izklopov z Možnostmi porabe energije.
1.
Na začetnem zaslonu vnesite možnosti napajanja, nato pa izberite Možnosti napajanja.
2.
V levem podoknu kliknite Izberi funkcijo stikala za vklop.
3.
Kliknite Spremenite nastavitve, ki trenutno niso na voljo.
4.
V območju Ob pritisku na gumb za napajanje izberite Mirovanje.
5.
Kliknite Shrani spremembe.
Ko se računalnik vrne iz stanja mirovanja, zasvetijo lučke za vklop in vaše delo se znova prikaže na zaslonu.
OPOMBA: Če ste nastavili vnos gesla ob bujenju računalnika, morate vnesti svoje geslo za Windows, da
prikažete delo na zaslonu.
Nastavitev zaščite z geslom pri bujenju
Če želite nastaviti, da računalnik zahteva geslo, ko se zapre način spanja ali mirovanja, sledite naslednjim
korakom:
1.
Na začetnem zaslonu vnesite možnosti napajanja, nato pa izberite Možnosti napajanja.
2.
V levem podoknu kliknite Ob bujenju zahtevaj geslo.
3.
Kliknite Spremenite nastavitve, ki trenutno niso na voljo.
4.
Kliknite Zahtevaj geslo (priporočeno).
OPOMBA: Če želite ustvariti geslo za uporabniški račun ali spremeniti svoje trenutno geslo, kliknite
Ustvarjanje ali spreminjanje gesla za uporabniški račun in sledite navodilom na zaslonu. Če ne želite
ustvariti ali spremeniti gesla uporabniškega računa, pojdite na korak 5.
5.
Kliknite Shrani spremembe.
Uporaba merilnika porabe in nastavitve porabe energije
Merilnik porabe je prikazan na namizju sistema Windows. Merilnik porabe omogoča hiter dostop do
nastavitev napajanja in preverjanje napolnjenosti akumulatorja.
●
Za prikaz odstotka preostale zmogljivosti akumulatorja in trenutnega načrta porabe se pomaknite nad
ikono merilnika porabe.
●
Za uporabo možnosti porabe energije kliknite ikono merilnika porabe in izberite element s seznama. Na
začetnem zaslonu lahko tudi vnesete možnosti napajanja, nato pa še Možnosti napajanja.
Različne ikone merilnika porabe prikazujejo, ali računalnik deluje na akumulator ali zunanje napajanje. Ikona
prav tako prikazuje sporočilo, če je akumulator dosegel nizko ali kritično stanje.
Napajanje iz akumulatorja
Ko je v računalniku napolnjen akumulator in računalnik ni priključen na zunanje napajanje, računalnik deluje
na napajanje iz akumulatorja. Akumulator v računalniku se počasi izprazni, ko je računalnik izklopljen in
izključen iz zunanjega napajanja.
Uporaba merilnika porabe in nastavitve porabe energije
35
Življenjska doba akumulatorja računalnika se lahko razlikuje glede na nastavitve za upravljanje porabe,
programe, ki se izvajajo v računalniku, svetlost zaslona, zunanje naprave, povezane z računalnikom, in druge
dejavnike.
Tovarniško zapečaten akumulator
Če želite spremljati stanje akumulatorja ali če se akumulator ne polni več, zaženite funkcijo Preverjanje
akumulatorja v orodju HP Support Assistant. Za dostop do podatkov o akumulatorju na začetnem zaslonu
vnesite podpora, izberite program HP Support Assistant, nato pa še Akumulator in delovanje. Če funkcija
Preverjanje akumulatorja pokaže, da je akumulator treba zamenjati, se obrnite na službo za podporo.
Uporabniki v tem izdelku ne morejo sami preprosto zamenjati akumulatorja. Odstranitev ali zamenjava
akumulatorja lahko vpliva na garancijo. Če akumulatorja ni več mogoče napolniti, se obrnite na službo za
podporo.
Ko je akumulator dotrajan, ga ne odvrzite med gospodinjske odpadke. Upoštevajte lokalne zakone in
predpise v svojem področju glede odlaganja akumulatorjev.
Več informacij o akumulatorju
Če želite spremljati stanje akumulatorja ali če se akumulator ne polni več, zaženite funkcijo Preverjanje
akumulatorja v orodju HP Support Assistant. Za dostop do podatkov o akumulatorju na začetnem zaslonu
vnesite podpora, izberite program HP Support Assistant, nato pa še Akumulator in delovanje.
HP Support Assistant vsebuje naslednja orodja in informacije o akumulatorju:
●
Preizkus akumulatorja
●
Informacije o vrstah akumulatorjev, specifikacijah, življenjskih ciklih in kapaciteti.
Ohranjanje zmogljivosti akumulatorja
Nasveti za manjšo porabo akumulatorja in podaljšanje njegove življenjske dobe:
●
Zmanjšajte svetlost zaslona.
●
V možnostih porabe izberite nastavitev Varčevanje porabe.
●
Ko brezžičnih naprav ne uporabljate, jih izklopite.
●
Izključite zunanje naprave, ki niso priključene na zunanji vir napajanja, ko jih ne uporabljate, npr. zunanji
trdi disk, priključen v vrata USB.
●
Ustavite, onemogočite ali odstranite vse zunanje pomnilniške kartice, ki jih ne uporabljate.
●
Preden končate z delom, preklopite v stanje spanja ali zaustavite sistem.
Prepoznavanje stanj praznega akumulatorja
Ko akumulator, ki je edini napajalni vir računalnika, doseže nizko ali kritično stopnjo napolnjenosti, se zgodi
naslednje:
●
lučka akumulatorja (samo pri nekaterih modelih) kaže nizko ali kritično stopnjo napolnjenosti
– ali –
●
Ikona merilnika porabe na namizju sistema Windows prikaže opozorilo za prazen akumulator oz.
kritično stanje akumulatorja.
OPOMBA: Za dodatne informacije o merilniku porabe glejte Uporaba merilnika porabe in nastavitve
porabe energije na strani 35.
36
Poglavje 6 Upravljanje napajanja
Računalnik ukrepa na naslednja načina, ko se pojavi kritično stanje akumulatorja:
●
Če je mirovanje onemogočeno in je računalnik vklopljen ali v stanju spanja, računalnik za kratek čas
ostane v stanju spanja, nato pa se zaustavi in izgubi vse neshranjene podatke.
●
Če je omogočeno mirovanje in je računalnik vklopljen ali stanju spanja, računalnik preklopi v mirovanje.
Reševanje stanja praznega akumulatorja
Reševanje stanja praznega akumulatorja, ko je na voljo zunanji vir napajanja
●
Priključite napajalnik.
●
Priključite dodatno združitveno ali razširitveno napravo.
●
Priključite dodatni napajalni prilagojevalnik, ki je pri HP-ju na voljo kot pripomoček.
Reševanje stanja praznega akumulatorja, kadar vir napajanja ni na voljo
Shranite svoje delo in zaustavite računalnik.
Reševanje stanja praznega akumulatorja, ko se računalnik ne more zbuditi iz stanja mirovanja
Ko računalniku primanjkuje energije, da bi preklopil iz stanja mirovanja, sledite naslednjim korakom:
1.
Priključite napajalnik v računalnik in zunanje napajanje.
2.
Iz mirovanja preklopite tako, da pritisnete gumb za vklop/izklop.
Delovanje z zunanjim napajanjem
Informacije o priključevanju na zunanje napajanje boste našli na letaku Navodila za nastavitev, ki je priložen v
škatli z računalnikom.
Računalnik se ne napaja iz akumulatorja, ko je priključen na zunanje napajanje prek odobrenega napajalnika
ali dodatne združitvene/razširitvene naprave.
OPOZORILO! Z računalnikom uporabljajte samo priloženi napajalnik, nadomestni napajalnik, ki ga priskrbi
HP, ali združljivi napajalnik, kupljen pri HP-ju, saj tako preprečite morebitna varnostna tveganja.
Računalnik priključite na zunanji napajalnik v naslednjih primerih:
OPOZORILO!
Ne polnite akumulatorja računalnika, ko ste na letalu.
●
če polnite ali umerjate akumulator;
●
če nameščate ali spreminjate sistemsko programsko opremo;
●
če zapisujete podatke na disk (samo nekateri modeli);
●
če uporabljate program za defragmentiranje diska v računalnikih z notranjimi trdimi diski;
●
če izvajate varnostno kopiranje ali obnavljanje.
Ko priključite računalnik v zunanje napajanje:
●
začne se polniti akumulator;
●
svetlost zaslona se poveča;
●
ikona merilnika porabe na namizju sistema Windows se spremeni.
Delovanje z zunanjim napajanjem
37
Ko odklopite zunanji napajalnik, se zgodi naslednje:
●
računalnik preklopi na napajanje iz akumulatorja;
●
svetlost zaslona se samodejno zmanjša, da se podaljša življenjska doba akumulatorja;
●
ikona merilnika porabe na namizju sistema Windows se spremeni.
Odpravljanje težav v zvezi z napajanjem
Preizkusite napajalnik, če računalnik, ko je priključen na napajalnik, kaže katerega od naslednjih simptomov:
●
računalnik se ne vklopi;
●
zaslon se ne vklopi;
●
lučke za vklop ne svetijo.
Kako preizkusiti napajalnik:
1.
Zaustavite računalnik.
2.
Priklopite napajalnik na računalnik in ga nato vključite v električno vtičnico.
3.
Vklopite računalnik.
●
Če lučke za vklop zasvetijo, napajalnik deluje pravilno.
●
Če lučke za vklop ostanejo izklopljene, preverite povezavo napajalnika z računalnikom in stensko
vtičnico, da ugotovite, ali je kabel trdno priključen.
●
Če je kabel trdno priključen in lučke napajanja ne zasvetijo, napajalnik ne deluje in ga je treba
zamenjati.
Za informacije o nakupu nadomestnega napajalnika se obrnite na podporo.
Zaustavitev (izklop) računalnika
POZOR: Neshranjeni podatki bodo pri zaustavitvi računalnika izgubljeni. Preden računalnik izklopite,
shranite svoje delo.
Ukaz za zaustavitev računalnika zapre vse odprte programe, vključno z operacijskim sistemom, nato pa
izklopi zaslon in računalnik.
Računalnik izklopite v naslednjih primerih:
●
Ko povezujete zunanjo strojno opremo, ki se ne poveže prek vrat USB ali vrat za video
●
če računalnika dalj časa ne boste uporabljali in ga boste izključili iz električnega napajanja.
Čeprav lahko zaustavite računalnik z gumbom za napajanje, je priporočljivo uporabiti ukaz za zaustavitev
sistema Windows:
OPOMBA: Če je računalnik v stanju spanja ali mirovanja, morate to stanje prekiniti, da lahko računalnik
zaustavite.
38
Poglavje 6 Upravljanje napajanja
1.
Shranite svoje delo in zaprite vse odprte programe.
2.
Na začetnem zaslonu postavite kazalec v zgornji ali spodnji desni kot zaslona, da odprete čarobne
gumbe.
3.
Kliknite Nastavitve, ikono Napajanje in nato Zaustavitev sistema.
– ali –
Z desno tipko miške kliknite gumb Start v spodnjem levem kotu zaslona, izberite Zaustavi ali odjavi in
nato še Zaustavi.
Če se računalnik ne odziva in ne morete uporabiti prej omenjenih postopkov za zaustavitev, poskusite
uporabiti naslednje postopke za zaustavitev v sili v naslednjem vrstnem redu:
●
Pritisnite ctrl + alt + delete, kliknite ikono Napajanje in izberite Zaustavitev sistema.
●
Pritisnite stikalo za vklop/izklop in ga pridržite vsaj 5 sekund.
●
Računalnik izklopite iz zunanjega napajanja.
Zaustavitev (izklop) računalnika
39
7
Vzdrževanje računalnika
Pomembno je, da z orodji, kot je program za čiščenje diska, vaš računalnik redno vzdržujete v optimalnem
stanju. To poglavje vključuje tudi navodila za posodabljanje programov in gonilnikov, postopke za čiščenje
računalnika ter nasvete za potovanje z računalnikom ali njegovo pošiljanje.
Izboljšanje delovanja
Hitro delovanje računalnika lahko ohranite z rednim vzdrževanjem s pomočjo orodij, kot sta programa za
defragmentiranje diska in čiščenje diska.
Ravnanje s pogoni
Pri ravnanju s pogoni upoštevajte naslednja opozorila:
●
Pred odstranjevanjem ali vstavljanjem pogona zaustavite računalnik. Če niste prepričani, ali je
računalnik izklopljen, v načinu spanja ali mirovanja, ga najprej vklopite in nato zaustavite.
●
Preden začnete delati z diskom, se razelektrite, tako da se dotaknete ozemljene površine.
●
Ne dotikajte se kontaktnih nožic na zamenljivem pogonu ali na računalniku.
●
Pri vstavljanju diska v ležišče ne uporabljajte prekomerne sile.
●
Če morate pogon poslati po pošti, uporabite folijsko ali drugo ustrezno zaščitno embalažo, ki jo označite
z napisom »LOMLJIVO«.
●
Pogona ne izpostavljajte magnetnim poljem. Varnostne naprave, ki uporabljajo magnetno polje, so na
primer detektorji kovin, skozi katere morate na letališčih, in ročni detektorji kovin. Letališki tekoči trak
in podobne varnostne naprave za preverjanje ročne prtljage ne uporabljajo magnetnih polj, temveč
rentgenske žarke, in pogonom ne škodijo.
●
Preden pogon odstranite iz ležišča in tudi pred potovanjem ali pred pošiljanjem ali shranjevanjem
pogona iz njega najprej odstranite nosilec podatkov.
●
Ne uporabljajte tipkovnice računalnika in ne premikajte računalnika, medtem ko optični pogon zapisuje
na disk, saj je postopek zapisovanja občutljiv na vibracije.
●
Preden premaknete računalnik, na katerega je priključen zunanji trdi disk, preklopite v način spanja in
počakajte, da se zaslon izklopi, ali pravilno izključite zunanji trdi disk.
Uporaba programa za čiščenje diska
Program za čiščenje diska pregleda, če so na trdem disku nepotrebne datoteke, ki jih lahko varno izbrišete, s
čimer sprostite prostor na disku in omogočite učinkovitejše delovanje računalnika.
Zagon programa za čiščenje diska:
40
1.
Na začetnem zaslonu izberite disk, nato pa izberite Upravljanje programov za sprostitev prostora na
disku.
2.
Upoštevajte navodila na zaslonu.
Poglavje 7 Vzdrževanje računalnika
Posodabljanje programov in gonilnikov
HP priporoča redno posodabljanje programov in gonilnikov. S posodobitvami lahko odpravite težave in
pridobite nove funkcije in možnosti za računalnik. Starejša grafična kartica morda ne bo dobro delovala z
najnovejšimi igrami. Brez najnovejših gonilnikov ne izkoriščate svoje opreme.
Najnovejše različice HP-jevih programov in gonilnikov lahko prenesete s spletnega mesta
http://www.hp.com/support. Registrirate se lahko tudi za prejemanje samodejnih obvestil o posodobitvah,
ko so te na voljo.
Če želite posodobiti svoj program in gonilnike, upoštevajte spodnja navodila:
1.
Na začetnem zaslonu vnesite podpora in izberite program HP Support Assistant.
2.
Izberite Posodobitve in popravki, nato pa izberite Preveri, ali so na voljo HP-jeve posodobitve.
3.
Upoštevajte navodila na zaslonu.
Čiščenje računalnika
Za varno čiščenje računalnika uporabljajte naslednje izdelke:
●
Dimetil benzil amonijev klorid v koncentraciji največ 0,3 odstotka (npr. krpe različnih znamk za enkratno
uporabo)
●
Brezalkoholna tekočina za čiščenje stekla
●
Voda z blago milno raztopino
●
Suha čistilna krpa iz mikrovlaken ali irhovina (krpa brez statične elektrike ali olj)
●
Krpe iz tkanine brez statične elektrike
POZOR: Ne uporabljajte čistilnih razredčil, ki lahko poškodujejo računalnik. Če niste prepričani, ali je čistilo
varno za vaš računalnik, v vsebini izdelka preverite, da ne vsebuje snovi, kot so alkohol, aceton, amonijev
klorid, metilen klorid in ogljikov vodik.
Materiali z vlakni, kot so papirnate brisače, lahko opraskajo računalnik. Čez čas se lahko delci umazanije ali
čistilnih sredstev naberejo v praskah.
Postopki čiščenja
Če želite računalnik varno očistiti, upoštevajte postopke v tem razdelku.
OPOZORILO! Če želite preprečiti električni udar in ne želite poškodovati komponent, računalnika ne čistite,
ko je vklopljen.
●
Izklopite računalnik.
●
Odklopite omrežno napajanje.
●
Odklopite vse priklopljene zunanje naprave.
POZOR: Če želite preprečiti poškodbe notranjih komponent, čistilnih sredstev ali tekočin ne pršite
neposredno po nobeni površini računalnika. Tekočine, ki pridejo v stik s površino, lahko trajno poškodujejo
notranje komponente.
Čiščenje zaslona (All-in-One ali prenosnik)
Zaslon previdno obrišite z mehko krpo brez nitk, ki ste jo navlažili z blagim čistilom za steklo, v katerem ni
alkohola. Preden zaprete pokrov zaslona, preverite, ali je zaslon suh.
Posodabljanje programov in gonilnikov
41
Čiščenje stranic ali pokrova
Če želite očistiti stranice ali pokrov, uporabite mehko krpo iz mikrovlaken ali irhovino, ki ste jo navlažili z eno
od omenjenih čistilnih raztopin, ali pa uporabite ustrezne razkuževalne krpe za enkratno uporabo.
OPOMBA:
Pokrov računalnika čistite s krožnimi gibi, da boste odstranili čim več umazanije.
Čiščenje sledilne ploščice, tipkovnice ali miške
OPOZORILO! Za zmanjšanje možnosti električnega šoka ali poškodbe notranjih komponent tipkovnice ne
čistite s sesalnikom. Sesalnik lahko na tipkovnici pusti hišni prah in umazanijo.
POZOR:
Če želite preprečiti poškodbe notranjih komponent, pazite, da med tipke ne prodre tekočina.
●
Če želite očistiti sledilno ploščico, tipkovnico ali miško, uporabite mehko krpo iz mikrovlaken ali
irhovino, ki ste jo navlažili z eno od omenjenih čistilnih raztopin, ali pa uporabite ustrezne razkuževalne
krpe za enkratno uporabo.
●
Če želite preprečiti lepljenje tipk in odstraniti prah, vlakna ter delce pod tipkami, uporabite pločevinko
stisnjenega zraka z dolgim cevastim nastavkom.
Potovanje z računalnikom in pošiljanje računalnika
Če morate potovati z računalnikom ali ga poslati, upoštevajte spodnje nasvete in zaščitite svojo opremo.
●
Računalnik pripravite za potovanje ali prenašanje:
◦
Varnostno kopirajte podatke na zunanji pogon.
◦
Odstranite vse diske in zunanje medijske kartice, kot so pomnilniške kartice.
◦
Izklopite in nato izključite vse zunanje naprave.
◦
Zaustavite računalnik.
●
S seboj vzemite varnostno kopijo svojih podatkov. Varnostno kopijo hranite ločeno od računalnika.
●
Če potujete z letalom, računalnik vzemite s sabo kot ročno prtljago. Ne predajajte ga skupaj z drugo
prtljago.
POZOR: Pogona ne izpostavljajte magnetnim poljem. Varnostne naprave, ki uporabljajo magnetno
polje, so na primer detektorji kovin, skozi katere morate na letališčih, in ročni detektorji kovin. Letališki
tekoči trak in podobne varnostne naprave za preverjanje ročne prtljage ne uporabljajo magnetnih polj,
temveč rentgenske žarke, in pogonom ne škodijo.
42
●
Če nameravate računalnik uporabljati med letom, letalsko osebje naznani, kdaj lahko uporabljate
računalnik. Uporabo računalnika med letom mora odobriti prevoznik.
●
Če računalnik ali pogon prenašate, uporabite ustrezno zaščitno pakiranje in ga označite z napisom
»LOMLJIVO«.
●
Če ima računalnik nameščene brezžične naprave, je uporaba teh naprav v nekaterih okoljih morda
omejena. Tovrstne omejitve lahko veljajo na letalu, v bolnišnicah, v bližini eksplozivnih teles ter na
nevarnih območjih. Če niste prepričani, katera pravila veljajo za uporabo določene naprave, pred
vklopom prosite za dovoljenje za uporabo.
●
Če potujete v tujino, upoštevajte naslednje predloge:
Poglavje 7 Vzdrževanje računalnika
◦
Za vsako državo ali regijo, v katero potujete, preverite, kakšna je carinska zakonodaja glede
računalnikov.
◦
Za vsako območje, na katerem nameravate uporabljati računalnik, preverite zahteve glede
napajalnega kabla in napajalnika. Napetost, frekvenca in konfiguracija vtiča se lahko razlikujejo.
OPOZORILO! Možnost električnega udara, požara ali poškodbe opreme boste zmanjšali tako, da
ne poskušate računalnika priklopiti na električno omrežje prek napetostnega pretvornika za
gospodinjske aparate.
Potovanje z računalnikom in pošiljanje računalnika
43
8
Zaščita računalnika in podatkov
Varnost računalnika je ključnega pomena pri zaščiti zaupnosti, celovitosti in razpoložljivosti vaših podatkov.
Standardne varnostne rešitve, ki jih zagotavlja operacijski sistem Windows, programi HP, orodje Setup Utility
(BIOS), ki ni del sistema Windows, in programska oprema drugih proizvajalcev pomagajo zaščititi računalnik
pred različnimi nevarnostmi, kot so virusi, črvi in druge vrste zlonamernih kod.
POMEMBNO: Nekatere varnostne funkcije, ki so navedene v tem poglavju, morda niso na voljo v vašem
računalniku.
Računalniško tveganje
Varnostna funkcija
Nepooblaščena raba računalnika
Geslo za vklop
Računalniški virusi
Protivirusna programska oprema
Nepooblaščen dostop do podatkov
Programska oprema za požarni zid
Nedovoljen dostop do nastavitev orodja Setup Utility (BIOS) in
drugih informacij za identifikacijo sistema
Skrbniško geslo
Trenutne ali prihodnje grožnje za računalnik
Posodobitve programske opreme
Nedovoljen dostop do uporabniškega računa Windows
Uporabniško geslo
Nepooblaščena odstranitev računalnika
Ključavnica varnostnega kabla
Uporaba gesel
Geslo je skupina znakov, ki jih izberete, da z njimi zavarujete svoje podatke v računalniku in povečate varnost
spletnih transakcij. Nastavite lahko več vrst gesel. Ko ste na primer prvič namestili svoj računalnik, ste morali
ustvariti uporabniško geslo, da z njim zavarujete svoj računalnik. Dodatna gesla lahko nastavite v
operacijskem sistemu Windows ali v orodju HP Setup Utility (BIOS), ki je prednameščeno v računalniku.
Morda vam bo v pomoč, če za varnostne funkcije v orodju Setup Utility (BIOS) in sistemu Windows uporabite
isto geslo.
Pri ustvarjanju in shranjevanju gesel upoštevajte naslednje nasvete:
●
Če želite zmanjšati tveganje, da zaklenete računalnik in ga ne morete več odkleniti, si zabeležite vsa
gesla in jih shranite na varno mesto stran od računalnika. Gesel ne shranjujte v računalniško datoteko.
●
Ko ustvarjate gesla, sledite zahtevam programa.
●
Gesla spremenite vsaj vsake tri mesece.
●
Popolno geslo je dolgo ter vsebuje črke, ločila, simbole in številke.
●
Preden svoj računalnik pošljete na servis, varnostno kopirajte svoje datoteke, izbrišite zaupne datoteke
in nato odstranite vse nastavitve gesel.
Če želite izvedeti več o geslih v sistemu Windows, na primer geslih ohranjevalnika zaslona, na začetnem
zaslonu vnesite support in izberite Pomoč in podpora.
44
Poglavje 8 Zaščita računalnika in podatkov
Nastavitev gesel sistema Windows
Geslo
Funkcija
Uporabniško geslo
Zaščiti dostop do uporabniškega računa Windows.
Skrbniško geslo
Zaščiti dostop do vsebin računalnika na stopnji skrbnika.
OPOMBA: S tem geslom ne morete dostopati do vsebin orodja
Setup Utility (BIOS).
Nastavitev gesel orodja Setup Utility (BIOS)
Geslo
Funkcija
Skrbniško geslo
●
Vnesti ga morate vedno, ko dostopate do orodja Setup
Utility (BIOS).
●
Če pozabite skrbniško geslo, ne morete dostopati do orodja
Setup Utility (BIOS).
OPOMBA:
geslo.
Namesto gesla za vklop lahko uporabite skrbniško
OPOMBA: Svojega skrbniškega gesla ne morete zamenjati s
skrbniškim geslom, ki je nastavljeno v sistemu Windows, in se ne
prikaže, ko ga nastavite, vnesete, spremenite ali izbrišete.
OPOMBA: Če vnesete geslo za vklop pri prvem preverjanju
gesla, morate za dostop do orodja Setup Utility (BIOS) vnesti
skrbniško geslo.
Geslo za vklop
●
Vnesti ga morate vsakič, ko vklopite ali znova zaženete
računalnik.
●
Če pozabite geslo za vklop, računalnika ne morete vklopiti
ali znova zagnati.
OPOMBA:
geslo.
Namesto gesla za vklop lahko uporabite skrbniško
OPOMBA: Geslo za vklop med nastavljanjem, vnašanjem,
spreminjanjem ali brisanjem ni prikazano.
Nastavljanje, spreminjanje ali brisanje skrbniškega gesla ali gesla za vklop v orodju Setup Utility (BIOS):
1.
Za zagon orodja Setup Utility (BIOS) vklopite ali znova zaženite računalnik, na kratko pritisnite tipko esc
in nato tipko f10.
2.
S puščičnimi tipkami izberite Security (Varnost) in sledite navodilom na zaslonu.
Spremembe začnejo veljati ob vnovičnem zagonu računalnika.
Uporaba programske opreme za internetno zaščito
Ko svoj računalnik uporabljate za dostop do e-pošte, omrežja ali interneta, ga morda izpostavljate
računalniškim virusom, vohunski programski opremi in drugim spletnim grožnjam. Za pomoč pri zaščiti
računalnika je v njem morda kot preizkusna različica prednameščena programska oprema za internetno
zaščito, ki vključuje protivirusne funkcije in funkcije požarnega zidu. Če želite, da bo računalnik neprekinjeno
zaščiten pred najnovejšimi virusi in drugimi grožnjami, morate varnostno programsko opremo redno
Uporaba programske opreme za internetno zaščito
45
posodabljati. Priporočamo vam, da preizkusno različico varnostne programske opreme nadgradite ali kupite
programsko opremo po lastni izbiri ter tako popolnoma zaščitite svoj računalnik.
Uporaba protivirusne programske opreme
Računalniški virusi lahko onemogočijo programe, pripomočke ali operacijski sistem oziroma povzročijo, da ne
delujejo pravilno. Protivirusna programska oprema lahko zazna in uniči večino virusov ter v večini primerov
tudi popravi poškodbe, ki jih je povzročil virus.
Če želite, da bo računalnik neprekinjeno zaščiten pred najnovejšimi virusi, morate protivirusno programsko
opremo redno posodabljati.
Na vašem računalniku je morda prednameščen protivirusni program. Priporočamo vam, da kupite protivirusni
program po lastni izbiri ter tako popolnoma zaščitite svoj računalnik.
Če želite izvedeti več o računalniških virusih, na začetnem zaslonu vnesite podpora in izberite program HP
Support Assistant.
Uporaba programske opreme za požarni zid
Požarni zidovi preprečujejo nepooblaščen dostop do sistema ali omrežja. Požarni zid je lahko programska
oprema, ki jo namestite v računalnik in/ali omrežje, lahko pa je kombinacija strojne in programske opreme.
Obstajata dve vrsti požarnih zidov:
●
Gostiteljski požarni zidovi – programska oprema, ki varuje samo računalnik, v katerem je nameščena.
●
Omrežni požarni zidovi – nameščeni med DSL ali kabelskim modemom v domačem omrežju in varujejo
vse računalnike v omrežju.
Če je v sistemu nameščen požarni zid, ta nadzoruje podatke, ki so poslani v sistem in iz njega, ter jih primerja
z uporabniško določenimi varnostnimi kriteriji. Podatki, ki teh kriterijev ne izpolnjujejo, so blokirani.
Nameščanje posodobitev programske opreme
Programsko opremo HP, Windows in programsko opremo drugih proizvajalcev, nameščeno v vašem
računalniku, morate redno posodabljati, da se odpravijo varnostne težave in izboljša delovanje programske
opreme. Če želite več informacij, glejte Posodabljanje programov in gonilnikov na strani 41.
Namestitev pomembnih varnostnih posodobitev
POZOR: Družba Microsoft pošilja obvestila o pomembnih posodobitvah. Če želite računalnik zavarovati
pred luknjami v zaščiti in računalniškimi virusi, namestite vse nujne Microsoftove posodobitve takoj, ko vas
računalnik o njih obvesti.
Izberete lahko samodejno namestitev posodobitev. Če želite spremeniti nastavitve, na začetnem zaslonu
vnesite nadzorna plošča in nato izberite Nadzorna plošča. Izberite Sistem in varnost, Windows Update
ter Spremeni nastavitve in upoštevajte navodila na zaslonu.
Nameščanje posodobitev programske opreme HP in programske opreme drugih
proizvajalcev
HP priporoča, da redno posodabljate programsko opremo in gonilnike, ki so bili izvorno nameščeni v vašem
računalniku. Če želite prenesti najnovejše različice, pojdite na spletno mesto http://www.hp.com/support.
Tam se lahko tudi prijavite na prejemanje samodejnih obvestil o posodobitvah, ko bodo na voljo.
46
Poglavje 8 Zaščita računalnika in podatkov
Če ste po nakupu računalnika vanj namestili programsko opremo drugih proizvajalcev, jo redno
posodabljajte. Proizvajalci programske opreme za svoje izdelke zagotavljajo posodobitve programske
opreme, s katerimi odpravijo varnostne težave in izboljšajo funkcionalnost programske opreme.
Varovanje brezžičnega omrežja
Ko namestite brezžično omrežje, vedno omogočite varnostne funkcije. Če želite več informacij, glejte Zaščita
naprave WLAN na strani 18.
Varnostno kopiranje programske opreme in podatkov
Redno varnostno kopirajte programsko opremo in podatke, da jih zaščitite pred trajno izgubo ali poškodbo
zaradi virusov ter napak programske ali strojne opreme. Če želite več informacij, glejte Varnostno kopiranje
in obnovitev na strani 52.
Uporaba programa HP Touchpoint Manager (samo nekateri
modeli)
HP Touchpoint Manager je IT rešitev v oblaku, ki podjetjem omogoča učinkovito upravljanje in zaščito
sredstev podjetja. HP Touchpoint Manager pomaga zaščititi naprave pred zlonamerno programsko opremo in
drugimi napadi, nadzoruje zdravje naprave in strankam omogoča zmanjševanje porabljenega časa za
reševanje težav pri napravi za končnega uporabnika in varnostnih težav. Stranke lahko hitro prenesejo in
namestijo programsko opremo, ki je zelo stroškovno učinkovita v primerjavi z običajnimi rešitvami.
Uporaba dodatne ključavnice varnostnega kabla
Ključavnica varnostnega kabla, ki je naprodaj posebej, je namenjena odganjanju morebitnih tatov, ne more pa
vedno preprečiti kraje računalnika ali napačnega ravnanja z njim. Kabelske ključavnice so le en od številnih
načinov, ki jih lahko vključite v celovito rešitev za čim večjo zaščito pred krajo.
Reža za varnostni kabel na vašem računalniku se lahko nekoliko razlikuje od tiste na sliki v tem razdelku. Za
informacije o lokaciji reže za varnostni kabel na računalniku glejte Spoznavanje računalnika na strani 5.
1.
Ključavnico varnostnega kabla ovijte okoli nepremičnega predmeta.
2.
Vstavite ključ (1) v ključavnico varnostnega kabla (2).
Varovanje brezžičnega omrežja
47
48
3.
Vstavite ključavnico varnostnega kabla v režo varnostnega kabla na računalniku (3), nato s ključem
zaklenite ključavnico.
4.
Odstranite ključ in ga shranite na varno mesto.
Poglavje 8 Zaščita računalnika in podatkov
9
Uporaba orodij Setup Utility (BIOS) in HP PC
Hardware Diagnostics (UEFI)
Orodje Setup Utility oz. BIOS (Basic Input/Output System) upravlja komunikacijo med vsemi vhodnimi in
izhodnimi napravami v sistemu (npr. pogoni, zaslonom, tipkovnico, miško in tiskalnikom). Setup Utility (BIOS)
vključuje nastavitve za vrste nameščenih naprav, postopek zagona računalnika ter velikost sistemskega in
razširjenega pomnilnika.
Zagon orodja Setup Utility (BIOS)
Za zagon orodja Setup Utility (BIOS) vklopite ali znova zaženite računalnik, na kratko pritisnite tipko esc in
nato tipko f10.
OPOMBA: Pri spremembah v orodju Setup Utility (BIOS) bodite zelo previdni. V primeru napak računalnik
morda ne bo deloval pravilno.
Posodabljanje BIOS-a
Na HP-jevem spletnem mestu so morda na voljo posodobljene različice BIOS-a.
Večina posodobitev BIOS-a na HP-jevem spletnem mestu je na voljo v stisnjenih datotekah SoftPaq.
Nekateri paketi za prenos vsebujejo datoteko Readme.txt z informacijami o namestitvi in odpravljanju težav.
Ugotavljanje različice BIOS-a
Če želite ugotoviti, ali so med razpoložljivimi posodobitvami BIOS-a na voljo različice, ki so novejše od
trenutno nameščene različice v računalniku, morate vedeti, katera različica je trenutno nameščena v
računalniku.
Podatke o različici BIOS-a (znane tudi kot datum pomnilnika ROM in sistemski BIOS) lahko prikažete tako, da
pritisnete fn + esc (če ste v operacijskem sistemu Windows) ali v programu Setup Utility (BIOS).
1.
Zaženite orodje Setup Utility (BIOS) (glejte Zagon orodja Setup Utility (BIOS) na strani 49).
2.
S tipkami s puščicami izberite Main (Glavno) in si zapišite trenutno različico BIOS-a.
3.
Če želite zapreti orodje Setup Utility (BIOS), ne da bi shranili spremembe, s tipkami s puščicami izberite
Exit (Zapri), izberite Exit Discarding Changes (Zavrzi spremembe in zapri) in nato pritisnite enter.
4.
Izberite Da.
Zagon orodja Setup Utility (BIOS)
49
Prenos posodobitve BIOS-a
POZOR: Če želite preprečiti poškodbo računalnika ali neuspešno namestitev, prenesite in namestite
posodobitve BIOS-a le, ko je računalnik z napajalnikom priklopljen na zanesljiv vir zunanjega napajanja. Ne
prenašajte ali nameščajte posodobitev BIOS-a, če se računalnik napaja iz akumulatorja, če je v dodatni
združitveni napravi ali je priklopljen na dodatni vir napajanja. Med prenašanjem in namestitvijo upoštevajte ta
navodila:
Napajanja računalnika ne prekinjajte tako, da iztaknete napajalni vtič iz vtičnice.
Ne zaustavite računalnika in ne preklopite v stanje spanja.
Ne vstavite, odstranite, priklopite ali odklopite nobene naprave ali kabla.
1.
Na začetnem zaslonu vnesite podpora in izberite program HP Support Assistant.
2.
Izberite Posodobitve in popravki, nato pa izberite Preveri, ali so na voljo HP-jeve posodobitve.
3.
Upoštevajte navodila na zaslonu.
4.
V področju za prenos storite naslednje:
a.
Poiščite najnovejšo posodobitev BIOS-a in jo primerjajte s trenutno nameščeno različico BIOS-a v
računalniku. Če je posodobitev sistemskega BIOS-a novejša od trenutne različice, si zabeležite
datum, ime ali drug razpoznavni znak. Te podatke boste morda potrebovali za iskanje
posodobitve, potem ko jo boste prenesli na svoj trdi disk.
b.
Če želite prenesti izbrano datoteko na trdi disk, sledite navodilom na zaslonu.
Če je posodobitev novejša od vaše različice BIOS-a, si zabeležite pot do lokacije na trdem disku,
kamor je prenesena posodobitev BIOS-a. Ta podatek boste potrebovali, ko boste pripravljeni na
namestitev posodobitve.
OPOMBA: Če je računalnik povezan v omrežje, se pred namestitvijo kakršnih koli posodobitev
programske opreme, še posebej posodobitev sistemskega BIOS-a, obrnite na skrbnika omrežja.
Postopki za namestitev BIOS-a se razlikujejo. Po končanem prenosu upoštevajte navodila na zaslonu. Če
navodila niso prikazana, storite naslednje:
1.
Na začetnem zaslonu vnesite raziskovalec, nato pa izberite Raziskovalec.
2.
Kliknite oznako trdega diska. Ime trdega diska je običajno Lokalni disk (C:).
3.
Uporabite pot, ki ste jo prej zabeležili, in na trdem disku odprite mapo, ki vsebuje posodobitev.
4.
Dvokliknite datoteko s pripono .exe (npr. imedatoteke.exe).
Namestitev BIOS-a se začne.
5.
Sledite navodilom na zaslonu, če želite dokončati namestitev.
OPOMBA: Ko se na zaslonu prikaže sporočilo o uspešni namestitvi, lahko s trdega diska izbrišete preneseno
datoteko.
Uporaba programa HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)
HP PC Hardware Diagnostics je vmesnik UEFI (Unified Extensible Firmware Interface), ki omogoča zagon
diagnostičnih preskusov, s katerimi ugotovite, ali strojna oprema računalnika deluje pravilno. Orodje se izvaja
zunaj operacijskega sistema, da lahko izolira napake v strojni opremi od težav, ki jih povzročijo komponente
operacijskega sistema ali drugih programov.
50
Poglavje 9 Uporaba orodij Setup Utility (BIOS) in HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)
Zagon programa HP PC Hardware Diagnostics UEFI:
1.
Vklopite ali znova zaženite računalnik, hitro pritisnite esc in nato pritisnite f2.
BIOS poišče diagnostična orodja na treh mestih v tem zaporedju:
a.
Priključeni pogon USB
OPOMBA: Za prenos programa HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) v pogon USB glejte Prenos
programa HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) v napravo USB na strani 51.
2.
b.
Trdi disk
c.
BIOS
Ko se odpre diagnostično orodje, s pomočjo tipk s puščicami izberite vrsto diagnostičnega preskusa, ki
jo želite izvesti, nato pa upoštevajte navodila na zaslonu.
OPOMBA: Če želite zaustaviti diagnostični preskus, pritisnite tipko esc.
Prenos programa HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) v napravo USB
OPOMBA: Navodila za prenos orodja HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) so na voljo samo v angleščini.
Obstajata dve možnosti za prenos programa HP PC Hardware Diagnostics v naprave USB:
1. možnost: Domača stran programa HP PC Diagnostics – omogoča dostop do najnovejše različice UEFI
1.
Obiščite spletno mesto http://hp.com/go/techcenter/pcdiags.
2.
Kliknite povezavo UEFI Download (Prenos UEFI) in nato izberite Run (Zaženi).
2. možnost: Stran za podporo in gonilnike – omogoča prenose za določen izdelek za predhodne in novejše
različice
1.
Obiščite spletno mesto http://www.hp.com.
2.
Pokažite na možnost Support (Podpora) na vrhu strani, nato pa kliknite Download Drivers (Prenesi
gonilnike).
3.
V besedilno polje vnesite ime izdelka, nato pa kliknite Go (Naprej).
– ali –
Če želite, da HP samodejno odkrije vaš izdelek, kliknite Find Now (Najdi zdaj).
4.
Izberite model računalnika in operacijski sistem.
5.
V razdelku Diagnostic (Diagnostika) kliknite HP UEFI Support Environment (Okolje HP za podporo
UEFI).
– ali –
Kliknite Download (Prenos) in izberite Run (Zaženi).
Uporaba programa HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)
51
10 Varnostno kopiranje in obnovitev
V tem poglavju so informacije o naslednjih postopkih:
●
Izdelava obnovitvenega medija in varnostnih kopij
●
Obnovitev in povrnitev sistema
Izdelava obnovitvenega medija in varnostnih kopij
1.
Ko računalnik uspešno nastavite, ustvarite medij HP Recovery. S tem korakom ustvarite varnostno
kopijo particije HP Recovery v računalniku. Z varnostno kopijo boste lahko znova namestili prvotni
operacijski sistem, če se trdi disk okvari ali ga zamenjate.
Glejte Izdelava medijev HP Recovery na strani 52.
2.
Z orodji Windows lahko ustvarite sistemske obnovitvene točke in varnostne kopije osebnih podatkov.
Dodatne informacije in korake boste našli v Pomoči in podpori. Na začetnem zaslonu vnesite pomoč,
nato pa izberite Pomoč in podpora.
Izdelava medijev HP Recovery
HP Recovery Manager je program za izdelavo obnovitvenega medija, ko uspešno nastavite računalnik. Medij
HP Recovery lahko uporabite za obnovitev sistema, če se trdi disk poškoduje. Obnovitev sistema znova
namesti izvirni operacijski sistem in programsko opremo, nameščeno v tovarni, ter nato konfigurira
nastavitve programov. Medij HP Recovery lahko uporabite tudi za prilagoditev sistema ali obnovitev
tovarniške slike pri zamenjavi trdega diska.
●
Izdelate lahko le en komplet medijev HP Recovery. S temi obnovitvenimi orodji ravnajte previdno in jih
shranite na varno mesto.
●
Program HP Recovery Manager pregleda računalnik in določi zahtevano zmogljivost shrambe za prazen
bliskovni pogon USB.
●
Pred izdelovanjem obnovitvenih medijev preverite, ali je računalnik priključen v napajanje.
●
Postopek izdelave lahko traja eno uro ali več. Postopka izdelave ne prekinjajte.
Za ustvarjanje medijev HP Recovery:
POMEMBNO: Če imate tablični računalnik, ga pred izvedbo teh navodil povežite s priključkom za združitev
tipkovnice (samo pri nekaterih modelih).
1.
Na začetnem zaslonu vnesite recovery in izberite HP Recovery Manager.
2.
Izberite Izdelava obnovitvenih medijev in sledite navodilom na zaslonu.
Če boste morali kdaj obnoviti sistem, glejte Obnovitev s programom HP Recovery Manager na strani 53.
Obnovitev in povrnitev
Sistem lahko obnovite na več načinov. Izberite tistega, ki najbolj ustreza vašemu primeru in izkušnjam:
52
Poglavje 10 Varnostno kopiranje in obnovitev
●
Sistem Windows nudi več možnosti za obnovitev iz varnostne kopije, osvežitev računalnika in
ponastavitev računalnika v izvirno stanje. Dodatne informacije in korake boste našli v Pomoči in
podpori. Na začetnem zaslonu vnesite pomoč, nato pa izberite Pomoč in podpora.
●
Če želite obnoviti izvirno tovarniško razdelitev na particije in vsebino računalnika, lahko izberete
možnost System Recovery (Obnovitev sistema) na particiji HP Recovery (samo nekateri modeli) ali
uporabite medij HP Recovery, ki ste ga ustvaril. Če želite več informacij, glejte Obnovitev s programom
HP Recovery Manager na strani 53. Če obnovitvenega medija še niste ustvarili, glejte Izdelava medijev
HP Recovery na strani 52.
Obnovitev s programom HP Recovery Manager
Programska oprema HP Recovery Manager omogoča obnovitev računalnika v izvirno tovarniško stanje z
uporabo medija HP Recovery, ki ste ga ustvarili, ali z uporabo particije HP Recovery (samo nekateri modeli).
Če obnovitvenega medija še niste ustvarili, glejte Izdelava medijev HP Recovery na strani 52.
Z medijem HP Recovery, ki ste ga ustvarili, lahko izbirate med naslednjimi možnostmi obnovitve:
●
System Recovery (Obnovitev sistema) – Znova namesti prvotni operacijski sistem in konfigurira v
tovarni nameščene programe.
Particija HP Recovery (samo pri nekaterih modelih) omogoča obnovitev sistema.
Kaj morate vedeti
●
HP Recovery Manager obnovi samo programsko opremo, ki je bila vnaprej nameščena v tovarni.
Programsko opremo, ki računalniku ni bila priložena, morate prenesti s spletnega mesta proizvajalca ali
znova namestiti z medija, ki ste ga prejeli od proizvajalca.
●
Obnovitev s programom HP Recovery Manager uporabite kot zadnjo možnost pri odpravljanju težav z
računalnikom.
●
Medij HP Recovery uporabite, če trdi disk računalnika odpove. Če obnovitvenega medija še niste
ustvarili, glejte Izdelava medijev HP Recovery na strani 52.
●
Če medij HP Recovery ne deluje, lahko obnovitveni medij za svoj sistem dobite pri službi za podporo.
Glejte knjižico Worldwide Telephone Numbers (Mednarodne telefonske številke), priloženo računalniku.
Podatke za stik lahko poiščete tudi na spletnem mestu HP. Pojdite na http://www.hp.com/support,
izberite svojo državo ali območje in upoštevajte navodila na zaslonu.
POMEMBNO: HP Recovery Manager ne ustvari samodejno varnostnih kopij vaših osebnih podatkov. Preden
začnete obnovitev, varnostno kopirajte osebne podatke, ki jih želite shraniti.
Uporaba particije HP Recovery (samo nekateri modeli)
Particija HP Recovery (samo nekateri modeli) omogoča obnovitev sistema brez potrebe po obnovitvenih
diskih ali obnovitvenem bliskovnem pogonu. Takšno obnovitev lahko uporabite le, če trdi disk še deluje.
Za zagon programa HP Recovery Manager na particiji HP Recovery:
POMEMBNO: Če imate tablični računalnik, ga pred izvedbo teh navodil povežite s priključkom za združitev
tipkovnice (samo pri nekaterih modelih).
1.
Med zagonom računalnika pritisnite f11.
– ali –
Obnovitev in povrnitev
53
Pritisnite in držite tipko f11 sočasno s stikalom za vklop/izklop.
2.
V meniju zagonskih možnosti izberite Odpravljanje težav.
3.
Izberite program Recovery Manager in sledite navodilom na zaslonu.
Uporaba medijev HP Recovery za obnovitev
Z mediji HP Recovery lahko obnovite prvotni sistem. Ta postopek uporabite, če sistem nima particije HP
Recovery ali če trdi disk ne deluje pravilno.
1.
Če je možno, varnostno kopirajte vse osebne datoteke.
2.
Vstavite ustvarjene HP-jeve obnovitvene medije in znova zaženite računalnik.
OPOMBA: Če se pri vnovičnem zagonu računalnika program HP Recovery Manager ne zažene
samodejno, spremenite vrstni red zagona računalnika. Glejte Spreminjanje vrstnega reda zagona
računalnika na strani 54.
3.
Upoštevajte navodila na zaslonu.
Spreminjanje vrstnega reda zagona računalnika
Če se pri zagonu računalnika program HP Recovery Manager ne zažene samodejno, spremenite zagonski
vrstni red, torej vrstni red naprav, ki so navedene v BIOS-u, v katerih računalnik išče zagonske informacije.
Izberite optični pogon ali bliskovni pogon USB.
Spreminjanje zagonskega vrstnega reda:
54
1.
Vstavite ustvarjene medije HP Recovery.
2.
Znova zaženite računalnik in hitro pritisnite esc, nato pa še f9, da se odprejo možnosti zagona.
3.
Izberite optični pogon ali bliskovni pogon USB, s katerega želite zagnati računalnik.
4.
Upoštevajte navodila na zaslonu.
Poglavje 10 Varnostno kopiranje in obnovitev
11 Specifikacije
Napajalni vhod
Informacije o napajanju v tem razdelku vam lahko pomagajo, če nameravate z računalnikom potovati v
tujino.
Računalnik deluje z enosmernim napajanjem, ki se lahko napaja iz izmeničnega ali enosmernega vira. Vir
omrežnega napajanja mora imeti nazivno vrednost 100–240 V in 50–60 Hz. Računalnik lahko napajate iz
samostojnega vira enosmerne napetosti, vendar priporočamo, da uporabljate le napajalnik ali napajalni
kabel, ki ga je za ta računalnik odobrilo podjetje HP.
Računalnik lahko deluje z enosmernim tokom v okviru naslednjih specifikacij. Delovna napetost in tok sta
odvisna od platforme.
Napajalni vhod
Napetost
Delovna napetost in tok
19,5 V pri enosmernem toku 2,31 A – 45 W
19,5 V pri enosmernem toku 3,33 A – 65 W
Priključek za enosmerni tok zunanjega
napajanja HP
OPOMBA: Ta izdelek je zasnovan za napajalne sisteme IT na Norveškem s fazno napetostjo, ki ne presega
240 V rms.
OPOMBA: Delovna napetost in tok računalnika sta navedena na upravni nalepki.
Delovno okolje
Faktor
Metrični sistem
Ameriški sistem
Delovna
od 5 do 35 °C
od 41 do 95 °F
Nedelovna
od -20 do 60 °C
od -4 do 140 °F
Delovna
od 10 do 90 %
od 10 do 90 %
Nedelovna
od 5 do 95 %
od 5 do 95 %
Delovna
od –15 m do 3.048 m
od –50 do 10.000 čevljev
Nedelovna
od –15 m do 12.192 m
od –50 do 40.000 čevljev
Temperatura
Relativna vlažnost (brez kondenzacije)
Najvišja nadmorska višina (brez pritiska)
Napajalni vhod
55
12 Elektrostatična razelektritev
Elektrostatična razelektritev je sprostitev statične elektrike pri stiku dveh predmetov, na primer električni
šok, ki ga občutite, ko se sprehodite po preprogi in se dotaknete kovinske kljuke na vratih.
Razelektritev statične elektrike prek prstov ali drugih elektrostatičnih prevodnikov lahko poškoduje
elektronske komponente. Če želite preprečiti poškodbe računalnika, poškodbe pogona ali izgubo podatkov,
upoštevajte ta opozorila:
56
●
Če morate zaradi navodil za odstranjevanje ali namestitev odklopiti računalnik, ga najprej ustrezno
ozemljite, nato pa odstranite pokrov.
●
Komponente pustite v embalaži, ki jih ščiti pred elektrostatiko, dokler jih ne nameravate namestiti.
●
Ne dotikajte se stikov, priključkov in vezja. Elektronskih komponent se čim manj dotikajte.
●
Uporabljajte nemagnetna orodja.
●
Preden začnete delati s komponentami, se razelektrite, tako da se dotaknete nepobarvane kovinske
površine komponente.
●
Če komponento odstranite, jo po odstranitvi položite v embalažo, ki jo ščiti pred elektrostatično
razelektritvijo.
Poglavje 12 Elektrostatična razelektritev
Stvarno kazalo
A
akumulator
praznjenje 36
stopnje izpraznjenosti
akumulatorja 36
antena WLAN 8
antena WLAN, prepoznavanje 8
antena WWAN, prepoznavanje 8
B
BIOS
posodabljanje 49
prenos posodobitve 50
ugotavljanje različice 49
bližnjične tipke
opis 33
uporaba 33
bližnjične tipke na tipkovnici,
prepoznavanje 33
bralnik pomnilniških kartic,
prepoznavanje 7, 23
brezžično omrežje (WLAN)
obseg delovanja 19
potrebna oprema 18
povezovanje 19
uporaba 17
varnost 18
vzpostavljanje povezave s
poslovnim omrežjem WLAN 19
vzpostavljanje povezave z javnim
omrežjem WLAN 19
brezžično omrežje, varovanje 47
Č
čiščenje diska, programska oprema
40
čiščenje računalnika 41
D
delovno okolje 55
Desni gumb sledilne ploščice,
prepoznavanje 9
E
elektrostatična razelektritev
56
G
gesla
Setup Utility (BIOS) 45
Windows 45
gesla operacijskega sistema
Windows 45
gesla orodja Setup Utility (BIOS) 45
gibi na sledilni ploščici
drsenje 28
povečava/pomanjšava z dotikom
dveh prstov 28
vrtenje 29
gumb brezžičnega vmesnika 15
Gumb za vklop/izklop,
prepoznavanje 11
H
HDMI
konfiguriranje zvoka 25
HP Mobile Broadband,
onemogočen 20
HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)
prenos 51
uporaba 50
HP Recovery Manager
popravljanje težav pri zagonu
54
zagon 53
HP Touchpoint Manager 47
I
ime in številka izdelka, računalnik
13
informacije o akumulatorju, iskanje
36
izbrisane datoteke
obnovitev 53
izklop računalnika 38
K
ključavnica varnostnega kabla,
namestitev 47
komponente
desna stran 6
leva stran 7
zaslon 8
zgornja stran 9
kritična stopnja napolnjenosti
akumulatorja 37
krmilni elementi brezžične povezave
gumb 15
operacijski sistem 15
Wireless Assistant, programska
oprema 15
L
LAN, priključitev 21
levi gumb sledilne ploščice,
prepoznavanje 9
lučka brezžičnega vmesnika 15
lučka Caps Lock, prepoznavanje 10
lučka spletne kamere,
prepoznavanje 8, 22
lučka za izklop zvoka,
prepoznavanje 10
lučke
Caps Lock 10
izklop zvoka 10
napajalnik 7
napajanje 6, 10
lučke za vklop, prepoznavanje 6, 10
M
mediji HP Recovery
obnovitev 54
ustvarjanje 52
Miracast 26
mirovanje
preklop iz 35
preklop v 35
vzpostavljeno med kritičnim
stanjem akumulatorja 37
miška, zunanja
nastavitev možnosti 27
N
nalepka Bluetooth 14
nalepka s potrdilom za uporabo v
brezžičnem omrežju 14
Stvarno kazalo
57
nalepke
Bluetooth 14
potrdilo o pristnosti Microsoft
14
potrdilo za uporabo v brezžičnem
omrežju 14
serijska številka 13
servisne 13
upravna 14
WLAN 14
namestitev
dodatna ključavnica varnostnega
kabla 47
pomembne varnostne
posodobitve 46
napajalni vhod 55
napajalnik 7
napajalnik, preskušanje 38
napajanje
akumulator 35
napajanje iz akumulatorja 35
naprava Bluetooth 15, 21
naprava WLAN 14, 17
Naprava WWAN 19
naprave z visoko ločljivostjo,
priključitev 25, 26
nastavitev internetne povezave 18
nastavitev omrežja WLAN 18
nastavitev zaščite z geslom pri
bujenju 35
neodziven sistem 38
nizka stopnja akumulatorja 36
notranja mikrofona, prepoznavanje
8, 22
notranje stikalo zaslona,
prepoznavanje 8
O
Območje sledilne ploščice,
prepoznavanje 9
obnovitev
bliskovni pogon USB 54
diski 54
HP Recovery Manager 53
možnosti 52
predstavnost 54
sistem 53
uporaba medijev HP Recovery
52
58
Stvarno kazalo
zagon 53
zgodovina datotek Windows 53
obnovitev izvirnega sistema 53
obnovitev pomanjšanega posnetka
53
obnovitev sistema 53
obnovitveni mediji
ustvarjanje 52
ustvarjanje z uporabo orodja HP
Recovery Manager 52
P
particija HP Recovery
obnovitev 53
pomanjšani posnetek
ustvarjanje 53
pomembne varnostne posodobitve,
namestitev 46
pomnilniška kartica,
prepoznavanje 7
posodobitve programske opreme HP
in programske opreme drugih
proizvajalcev, nameščanje 46
posodobitve programske opreme,
nameščanje 46
pošiljanje računalnika 42
potovanje z računalnikom 14, 42
povečava/pomanjšava z dotikom
dveh prstov, gib na sledilni
ploščici 28
preskušanje napajalnika 38
preskušanje zvočnih funkcij 24
priključek za izhod zvoka (slušalke)/
vhod zvoka (mikrofon) 6, 23
priključek za napajanje,
prepoznavanje 7
priključek, napajanje 7
priključki
izhod zvoka (slušalke)/vhod
zvoka (mikrofon) 6, 23
programska oprema
čiščenje diska 40
programska oprema za internetno
zaščito, uporaba 45
programska oprema za požarni zid
46
protivirusna programska oprema,
uporaba 46
R
Reža za kartico SIM 7, 23
reža za varnostni kabel,
prepoznavanje 7
reže
bralnik pomnilniških kartic
varnostni kabel 7
7, 23
S
serijska številka 13
serijska številka, računalnik 13
servisne nalepke
iskanje 13
SIM
vstavljanje 20
sistemska obnovitvena točka
ustvarjanje 52
sledilna ploščica, gib drsenja 28
sledilna ploščica, poteza vrtenja 29
slušalke in mikrofoni, priključitev
24
spanje
preklop iz 34
preklop v 34
spletna kamera
prepoznavanje 8, 22
uporaba 23
spodnja stran 14
T
tipka esc, prepoznavanje 12
tipka fn, prepoznavanje 12, 33
tipka z logotipom Windows,
prepoznavanje 12
tipke
esc 12
fn 12
ukazne 12
Windows 12
U
ukazne tipke
brezžično 33
izklop zvoka 32
naslednji posnetek ali odsek 33
pomoč in podpora 32
povečanje glasnosti 32
povečanje svetlosti zaslona 32
predvajaj, zaustavi, nadaljuj 33
prejšnji posnetek ali odsek 32
preklapljanje slike zaslona 32
prepoznavanje 12
zmanjša svetlost zaslona 32
zmanjšanje glasnosti 32
uporaba gesel 44
uporaba zunanjega napajanja 37
upravne informacije
nalepke s potrdilom za uporabo v
brezžičnem omrežju 14
upravna nalepka 14
zagonsko zaporedje
spreminjanje HP Recovery
Manager 54
zaustavitev 38
zunanje napajanje, uporaba 37
zvočne funkcije, preskušanje 24
zvočniki 13
prepoznavanje 23
V
varnost, brezžično omrežje 18
varnostne kopije 52
varnostne naprave na letališču 40
varnostno kopiranje programske
opreme in podatkov 47
video 24
vrata
HDMI 6, 22, 25
Miracast 26
USB 2.0 6
USB 3.0 6, 23
Vrata HDMI
povezovanje 25
prepoznavanje 6, 22
vrata USB 2,0, prepoznavanje 6
vrata USB 3.0, prepoznavanje 6, 23
vzdrževanje
čiščenje diska 40
vzdrževanje računalnika 41
vzpostavljanje povezave s poslovnim
omrežjem WLAN 19
vzpostavljanje povezave z javnim
omrežjem WLAN 19
vzpostavljanje povezave z omrežjem
WLAN 19
W
Windows
obnovitev datotek 53
sistemska obnovitvena točka 52
zgodovina datotek 53
Wireless Assistant, programska
oprema 15
WLAN, nalepka 14
Z
Zabavne stvari, ki jih lahko počnete
1
Stvarno kazalo
59
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising