HP | Chromebook - 11-v010wm | HP Chromebook 11 G5 Ghid pentru utilizator

HP Chromebook 11 G5 Ghid pentru utilizator
Ghid pentru utilizator
© Copyright 2016 HP Development Company,
L.P.
© 2016 Google Inc. Toate drepturile rezervate.
Chrome şi Google Cloud Print sunt mărci
comerciale ale Google Inc.
Informaţiile cuprinse în acest document se pot
modifica fără preaviz. Singurele garanţii pentru
produsele şi serviciile HP sunt specificate în
declaraţiile exprese de garanţie ce însoţesc
respectivele produse şi servicii. Nimic din
conţinutul de faţă nu trebuie interpretat ca
reprezentând o garanţie suplimentară.
Compania HP nu va fi răspunzătoare pentru
erorile tehnice sau editoriale sau pentru
omisiunile din documentaţia de faţă.
Prima ediţie: Iulie 2016
Cod document: 854545-271
Notă despre produs
Clauze privind software-ul
Acest ghid descrie caracteristici comune
majorităţii modelelor. Este posibil ca unele
caracteristici să nu fie disponibile pe
computerul dvs.
Prin instalarea, copierea, descărcarea sau
utilizarea în orice alt mod a oricărui produs
software preinstalat pe acest computer, sunteţi
de acord să respectaţi condiţiile stipulate în
Acordul de licenţă pentru utilizatorul final HP
(ALUF). Dacă nu acceptaţi aceşti termeni de
licenţă, singurul remediu este returnarea
integrală a produsului nefolosit (hardware şi
software) în cel mult 14 zile pentru
despăgubire completă conform politicii de
despăgubire a vânzătorului.
Pentru orice alte informaţii sau pentru a
solicita o rambursare completă a preţului
computerului, contactaţi vânzătorul.
Notificare de avertizare privind siguranţa
AVERTISMENT! Pentru a reduce posibilitatea de vătămare prin arsuri sau de supraîncălzire a computerului,
nu plasaţi computerul direct pe genunchi şi nu obstrucţionaţi orificiile de ventilaţie ale computerului. Utilizaţi
computerul numai pe suprafeţe dure şi plane. Nu permiteţi blocarea fluxului de aer de către o altă suprafaţă
tare, cum ar fi cea a unei imprimante opţionale alăturate sau de către suprafeţe moi, cum ar fi cele ale
pernelor, păturilor sau hainelor. De asemenea, în timpul exploatării nu permiteţi ca adaptorul de c.a. să intre
în contact cu pielea sau cu suprafeţe moi, cum ar fi cele ale pernelor, păturilor sau hainelor. Computerul şi
adaptorul de c.a. respectă limitele de temperatură pentru suprafeţele accesibile utilizatorului, definite de
standardul internaţional pentru siguranţa echipamentelor din tehnologia informaţiilor (IEC 60950-1).
iii
iv
Notificare de avertizare privind siguranţa
Cuprins
1 Familiarizaţi-vă cu computerul ....................................................................................................................... 1
Partea dreaptă ....................................................................................................................................................... 1
Partea stângă ......................................................................................................................................................... 2
Afişaj ...................................................................................................................................................................... 3
Partea superioară .................................................................................................................................................. 4
Zona de atingere ................................................................................................................................. 4
Buton ................................................................................................................................................... 5
Partea inferioară .................................................................................................................................................... 6
Etichete .................................................................................................................................................................. 6
2 Navigarea pe ecran ........................................................................................................................................ 8
Utilizarea gesturilor pe zona de atingere şi pe ecranul tactil ............................................................................... 8
Atingerea ............................................................................................................................................. 8
Derularea (numai pe zona de atingere) .............................................................................................. 9
Derularea cu un deget (numai pe ecranul tactil) .............................................................................. 10
Tragerea cu un deget (numai pe ecranul tactil) ................................................................................ 11
Mărirea/micşorarea cu două degete (numai pe ecranul tactil) ........................................................ 11
3 Utilizarea tastelor de acţiune ....................................................................................................................... 12
Utilizarea tastelor de acţiune .............................................................................................................................. 12
4 Alimentare şi acumulator ............................................................................................................................. 14
Acumulator sigilat din fabrică ............................................................................................................................. 14
Încărcarea acumulatorului ................................................................................................................ 14
5 Imprimarea ................................................................................................................................................. 15
Imprimarea din browserul Chrome ..................................................................................................................... 15
Imprimarea cu serviciul de imprimare de pe Web Google Cloud Print ............................................................... 15
6 Mai multe resurse HP ................................................................................................................................... 16
Mai multe resurse HP ........................................................................................................................................... 16
7 Descărcarea electrostatică ........................................................................................................................... 17
v
8 Accesibilitatea ............................................................................................................................................ 18
Tehnologii asistive acceptate .............................................................................................................................. 18
Contactarea asistenţei ......................................................................................................................................... 18
Index ............................................................................................................................................................. 19
vi
1
Familiarizaţi-vă cu computerul
Partea dreaptă
Componentă
Descriere
(1)
Port USB 3.0 de încărcare (alimentat)
Conectează un dispozitiv USB opţional, cum ar fi o
tastatură, un mouse, o unitate externă, un scaner sau un
hub USB. Porturile USB standard nu vor încărca toate
dispozitivele USB sau vor încărca utilizând un curent de
tensiune scăzută. Unele dispozitive USB necesită alimentare
şi vă solicită să utilizaţi un port alimentat.
(2)
Port HDMI
Conectează un dispozitiv opţional video sau audio, precum
un televizor de înaltă definiţie, orice componentă digitală
sau audio compatibilă sau un dispozitiv HDMI (HighDefinition Multimedia Interface – Interfaţă multimedia de
înaltă definiţie) de mare viteză.
(3)
Cititor de carduri de memorie microSD
Citeşte carduri de memorie opţionale care stochează,
gestionează, partajează sau accesează informaţiile.
(4)
Led de adaptor de c.a. şi led pentru
acumulator
●
Alb: Adaptorul de c.a. este conectat şi acumulatorul
este încărcat.
●
Chihlimbariu: Adaptorul de c.a. este conectat şi
acumulatorul se încarcă.
●
Stins: Computerul utilizează alimentarea de la
acumulator.
(5)
Conector de alimentare
Conectează un adaptor de c.a.
Partea dreaptă
1
Partea stângă
Componentă
(1)
Descriere
Slot pentru cablu de siguranţă
Ataşează la computer un cablu de siguranţă opţional.
NOTĂ: Un cablu de siguranţă este conceput ca
factor de intimidare, dar nu poate împiedica
manevrarea incorectă sau furtul computerului.
(2)
Port USB 3.0 de încărcare (alimentat)
Conectează un dispozitiv USB opţional, cum ar fi o
tastatură, un mouse, o unitate externă, un scaner sau
un hub USB. Porturile USB standard nu vor încărca
toate dispozitivele USB sau vor încărca utilizând un
curent de tensiune scăzută. Unele dispozitive USB
necesită alimentare şi vă solicită să utilizaţi un port
alimentat.
(3)
Mufă combinată ieşire audio (căşti)/
intrare audio (microfon)
Conectează dispozitive opţionale, precum difuzoare
stereo alimentate, căşti, căşti pastilă, un set cascămicrofon sau un cablu audio TV. De asemenea,
conectează un microfon opţional pentru căşti.
Această mufă nu acceptă dispozitive independente
opţionale.
AVERTISMENT! Pentru a reduce riscul de vătămare
corporală, reglaţi volumul înainte de a vă pune
căştile, căştile pastilă sau setul cască-microfon.
NOTĂ: Când un dispozitiv este conectat la mufă,
difuzoarele computerului sunt dezactivate.
NOTĂ: Asiguraţi-vă că la cablul dispozitivului există
un conector cu 4 conductoare care acceptă atât ieşire
audio (căşti), cât şi intrare audio (microfon).
(4)
2
Led de alimentare duplicat
Capitolul 1 Familiarizaţi-vă cu computerul
●
Alb: Computerul este pornit.
●
Alb clipitor: Computerul este în starea de
Repaus.
●
Stins: Computerul este oprit.
Afişaj
Componentă
Descriere
(1)
Emit şi recepţionează semnale wireless pentru comunicarea cu
reţelele locale wireless (WLAN).
Antene WLAN*
NOTĂ:
Antenele WLAN nu sunt vizibile din exteriorul dispozitivului.
(2)
Microfoane interne**
Înregistrează sunet.
(3)
Led pentru cameră
Aprins: Camera este în funcţiune.
(4)
Cameră HD
Înregistrează imagini video şi statice cu rezoluţie HD
*Antenele şi senzorii nu se văd din exteriorul computerului. Pentru o transmisie optimă, nu obstrucţionaţi zonele din imediata
apropiere a antenelor şi a senzorilor. Pentru notificări despre reglementări pentru comunicaţiile wireless, consultaţi secţiunea din
Notificări despre reglementări, siguranţă şi mediu care se aplică în ţara/regiunea dvs.
** Poziţiile microfoanelor interne pot să difere de la un model la altul.
Afişaj
3
Partea superioară
Zona de atingere
4
Componentă
Descriere
Zonă de atingere
Interpretează gesturile efectuate cu degetele pentru a deplasa indicatorul sau a activa
elemente de pe ecran.
Capitolul 1 Familiarizaţi-vă cu computerul
Buton
Componentă
Descriere
Buton de alimentare
●
Când computerul este oprit, apăsaţi butonul pentru a-l
porni.
●
Când computerul este în starea Repaus, apăsaţi scurt
butonul pentru a ieşi din Repaus.
●
Când computerul este pornit şi doriţi să blocaţi ecranul,
apăsaţi butonul până când vedeţi că apare ecranul de
înregistrare. Apăsarea butonului de alimentare în timpul
modului de blocare a ecranului duce la oprirea
computerului.
●
Când computerul este pornit şi doriţi să îl opriţi, ţineţi
apăsat butonul pentru a bloca ecranul, apoi continuaţi să
apăsaţi butonul până când alimentarea computerului se
opreşte.
Partea superioară
5
Partea inferioară
Componentă
Descriere
Difuzoare (2)
Produc sunet.
Etichete
Etichetele ataşate la computer furnizează informaţii de care se poate să aveţi nevoie când depanaţi sistemul
sau când călătoriţi în străinătate cu computerul.
IMPORTANT: Toate etichetele descrise în această secţiune vor fi aplicate pe partea inferioară a
computerului.
●
Eticheta de service – Furnizează informaţii importante pentru identificarea computerului. Când
contactaţi asistenţa, probabil vi se vor solicita numărul de serie şi codul de produs sau numărul de
model. Localizaţi aceste numere înainte de a contacta asistenţa.
Eticheta de service va semăna cu unul din exemplele de mai jos. Consultaţi ilustraţia care se potriveşte
cel mai bine cu eticheta de service de pe computerul dvs.
Componentă
6
(1)
Numărul de serie
(2)
Codul produsului
Capitolul 1 Familiarizaţi-vă cu computerul
Componentă
(3)
Perioada de garanţie
(4)
Numărul de model (numai la anumite produse)
Componentă
(1)
Numele modelului (numai la anumite produse)
(2)
Codul produsului
(3)
Numărul de serie
(4)
Perioada de garanţie
●
Etichete de reglementare – Furnizează informaţii despre reglementări privind computerul.
●
Etichete de certificare wireless – Furnizează informaţii despre dispozitive wireless opţionale şi
marcajele de aprobare pentru ţările/regiunile în care dispozitivele au fost aprobate pentru utilizare.
Etichete
7
2
Navigarea pe ecran
Puteţi să navigaţi pe ecran în următoarele moduri:
●
Prin utilizarea gesturilor de atingere direct pe ecranul computerului (numai la anumite produse).
●
Prin gesturi de atingere pe zona de atingere.
Utilizarea gesturilor pe zona de atingere şi pe ecranul tactil
Zona de atingere acceptă o diversitate de gesturi de atingere şi de derulare cu degetele, pentru manevrarea
elementelor de pe desktop. Pentru a naviga pe un ecran tactil (numai la anumite produse), atingeţi ecranul
direct utilizând gesturile descrise în acest capitol.
Atingerea
Atingeţi cu un deget suprafaţa zonei de atingere sau ecranul tactil pentru a face o selecţie.
Atingeţi cu două degete suprafaţa zonei de atingere sau ecranul tactil pentru a afişa un meniu contextual.
8
Capitolul 2 Navigarea pe ecran
Derularea (numai pe zona de atingere)
Derularea este utilă pentru deplasarea în sus, în jos sau în părţile laterale pe o pagină sau pe o imagine.
Derularea la stânga sau la dreapta cu două degete va determina derularea ecranului - dacă există mai mult
conţinut vizibil în ambele părţi - sau deplasarea înapoi şi înainte prin istoricul browserului Web.
Pentru a derula, puneţi două degete uşor depărtate pe zona de atingere, apoi glisaţi-le în cadrul zonei de
atingere într-o mişcare în sus, în jos, la stânga sau la dreapta.
NOTĂ:
Viteza de derulare este controlată de viteza degetelor.
Pentru a derula prin filele deschise din Chrome, glisaţi cu trei degete la stânga sau la dreapta pe zona de
atingere.
Utilizarea gesturilor pe zona de atingere şi pe ecranul tactil
9
Derularea cu un deget (numai pe ecranul tactil)
Derularea la stânga sau la dreapta cu un deget va determina deplasarea înapoi şi înainte prin istoricul
browserului Web.
Pentru a derula, puneţi degetul pe ecranul tactil, apoi glisaţi-l la stânga sau la dreapta.
NOTĂ:
10
Viteza de derulare este controlată de viteza degetelor.
Capitolul 2 Navigarea pe ecran
Tragerea cu un deget (numai pe ecranul tactil)
Tragerea în sus cu un deget va determina ascunderea sau afişarea raftului. Raftul conţine o listă de comenzi
rapide populare pentru aplicaţii, astfel încât să le găsiţi uşor.
Pentru a trage cu degetul, puneţi degetul pe partea inferioară a ecranului, glisaţi rapid în sus degetul pe o
distanţă scurtă, apoi ridicaţi-l.
Mărirea/micşorarea cu două degete (numai pe ecranul tactil)
Utilizaţi gestul de mărire/micşorare cu două degete pentru a mări sau a micşora imaginile sau textul.
●
Micşoraţi punând două degete depărtate pe ecranul tactil, apoi apropiindu-le.
●
Măriţi punând două degete apropiate pe ecranul tactil, apoi depărtându-le.
Utilizarea gesturilor pe zona de atingere şi pe ecranul tactil
11
3
Utilizarea tastelor de acţiune
Utilizarea tastelor de acţiune
●
O tastă de acţiune efectuează o funcţie asociată.
●
Pictograma de pe fiecare tastă de acţiune ilustrează funcţia asociată acelei taste.
Pictogramă
Tastă
Descriere
esc
Activează anumite funcţii ale computerului când este apăsată în combinaţie cu alte
taste, precum tasta de căutare sau shift.
Înapoi
Afişează pagina anterioară din istoricul browserului.
Înainte
Afişează pagina următoare din istoricul browserului.
Reîncărcare
Reîncarcă pagina curentă.
Pe tot ecranul
Deschide pagina în modul ecran complet.
Afişarea aplicaţiilor
Afişează aplicaţiile deschise.
NOTĂ:
ecran.
12
Apăsând acest buton în combinaţie cu ctrl, captează un instantaneu de
Reducere
luminozitate
Micşorează luminozitatea ecranului în trepte când ţineţi apăsată această tastă.
Creştere
luminozitate
Măreşte luminozitatea ecranului în trepte când ţineţi apăsată această tastă.
Anulare volum
Anulează sunetul difuzorului.
Reducere volum
Reduce volumul difuzorului în trepte, cât timp ţineţi apăsată această tastă.
Creştere volum
Activează sunetul difuzorului. De asemenea, puteţi să creşteţi volumul difuzorului în
trepte, cât timp ţineţi apăsată această tastă.
Buton de alimentare
●
Când computerul este oprit, apăsaţi butonul pentru a-l porni.
●
Când computerul este în starea de Inactivitate, apăsaţi scurt butonul pentru a
ieşi din Inactivitate.
●
Când computerul este pornit şi doriţi să blocaţi ecranul, apăsaţi butonul de
alimentare până când vedeţi că apare ecranul de înregistrare. Apăsarea
butonului de alimentare în timpul modului de blocare a ecranului duce la
oprirea computerului.
Capitolul 3 Utilizarea tastelor de acţiune
Pictogramă
Tastă
Descriere
●
Când computerul este pornit şi doriţi să îl opriţi, ţineţi apăsat butonul de
alimentare.
Pentru mai multe informaţii despre tastele de acţiune şi comenzile rapide de la tastatură, consultaţi
https://support.google.com/chromebook/answer/183101. Selectaţi limba din partea inferioară a paginii.
Utilizarea tastelor de acţiune
13
4
Alimentare şi acumulator
Acumulator sigilat din fabrică
Acumulatorul/acumulatoarele din acest produs nu pot fi uşor înlocuite de utilizatori. Scoaterea sau înlocuirea
acumulatorului pot afecta acoperirea garanţiei. Dacă un acumulator nu mai poate fi încărcat, contactaţi
serviciul de asistenţă. Când un acumulator a ajuns la finalul duratei sale de viaţă, nu îl aruncaţi în acelaşi loc
cu deşeurile menajere. Respectaţi legile şi reglementările locale din zona dumneavoastră privind
dezafectarea acumulatoarelor.
Încărcarea acumulatorului
1.
Conectaţi adaptorul de alimentare la computer.
2.
Verificaţi dacă acumulatorul se încarcă, examinând ledul pentru adaptorul de c.a./acumulator. Acest led
este situat în partea dreaptă a computerului, lângă conectorul de alimentare.
3.
14
Led pentru adaptor de c.a./acumulator
Stare
Alb
Adaptorul de c.a. este conectat şi acumulatorul este încărcat.
Chihlimbariu
Adaptorul de c.a. este conectat şi acumulatorul se încarcă.
Stins
Computerul utilizează alimentarea de la acumulator.
În timp ce acumulatorul se încarcă, ţineţi adaptorul de c.a. conectat până când ledul pentru adaptorul de
c.a./acumulator luminează în alb.
Capitolul 4 Alimentare şi acumulator
5
Imprimarea
Utilizaţi una din următoarele metode pentru a imprima de la computer:
●
Imprimare din browserul Chrome
●
Imprimare cu serviciul de imprimare de pe Web Google CloudTM Print
NOTĂ:
Dacă utilizaţi HP Print for Chrome, imprimanta nu poate fi înregistrată cu Google Cloud Print.
Imprimarea din browserul Chrome
Pentru a imprima din browserul Chrome, utilizaţi aplicaţia HP Print for Chrome. Puteţi să instalaţi aplicaţia HP
Print for Chrome din magazinul Web Chrome. Pentru mai multe informaţii, consultaţi site-ul Web HP.
1.
Accesaţi http://support.hp.com/us-en/document/c04683559?openCLC=true.
2.
Selectaţi ţara/regiunea.
3.
Selectaţi limba, apoi urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
Imprimarea cu serviciul de imprimare de pe Web Google Cloud
Print
Serviciul de imprimare de pe Web Google Cloud Print este un serviciu gratuit, care vă permite să imprimaţi în
siguranţă documente şi fotografii de pe computer. Pentru informaţii despre condiţiile şi paşii pentru utilizarea
serviciului Google Cloud Print, consultaţi site-ul Web HP.
1.
Accesaţi http://support.hp.com/us-en/document/c02817255?openCLC=true.
2.
Selectaţi ţara/regiunea.
3.
Selectaţi limba, apoi urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
Imprimarea din browserul Chrome
15
6
Mai multe resurse HP
Mai multe resurse HP
Pentru a localiza resursele care furnizează detalii despre produs, informaţii despre modul de utilizare şi
altele, utilizaţi acest tabel.
Resurse
Cuprins
Instrucţiuni de configurare
●
Cum să configuraţi computerul
●
Ajutor pentru identificarea componentelor computerului
●
Informaţii despre asistenţă
●
Comandarea componentelor şi găsirea ajutorului suplimentar
●
Accesorii disponibile pentru dispozitiv
Pentru a accesa ajutorul offline, utilizaţi comanda rapidă
de la tastatură ctrl+shift+? sau faceţi clic oriunde în zona
de stare situată în colţul din dreapta jos al desktopului,
apoi faceţi clic pe semnul de întrebare.
●
Informaţii despre asistenţă
●
Vizualizaţi caracteristici şi descrieri ale computerului
●
Vizualizaţi componente şi caracteristici ale computerului
Asistenţă în întreaga lume
●
Discutaţi online cu un tehnician de la HP
Pentru a beneficia de asistenţă în limba dvs., accesaţi
http://www.hp.com/support şi selectaţi ţara/regiunea dvs.
●
Numere de telefon pentru asistenţă
●
Locaţii cu centre de service HP
Ghid pentru siguranţă şi confort
●
Configurarea corectă a staţiei de lucru
Accesaţi http://www.hp.com/ergo.
●
Indicaţii privind poziţia adecvată şi deprinderile de lucru pentru
creşterea confortului şi reducerea riscului de vătămare
●
Informaţii despre siguranţa lucrului cu dispozitive electrice şi
mecanice
Notificări despre reglementări, siguranţă şi mediu
●
Informaţii despre reglementări şi despre siguranţă
Acest ghid este furnizat în cutie.
●
Informaţii despre dezafectarea acumulatorului
Garanţie limitată*
●
Informaţii despre garanţie
Pentru a accesa cel mai recent ghid pentru utilizatori,
mergeţi la http://www.hp.com/support. Selectaţi Find
your product (Găsiţi produsul dumneavoastră), apoi
urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
Accesaţi http://www.hp.com/go/orderdocuments.
*Garanţia limitată HP se găseşte împreună cu ghidurile pentru utilizatori pe produsul dvs. şi/sau pe CD-ul sau DVD-ul furnizat în cutie.
În unele ţări/regiuni, în cutie poate fi furnizată o garanţie HP în format imprimat. Pentru ţările/regiunile în care garanţia nu este
furnizată în format imprimat, puteţi să solicitaţi o copie de la http://www.hp.com/go/orderdocuments. Pentru produsele cumpărate în
Asia Pacific, puteţi scrie companiei HP la adresa POD, PO Box 161, Kitchener Road Post Office, Singapore 912006. Vă rugăm să includeţi
numele produsului şi numele, numărul de telefon şi adresa dvs. poştală.
16
Capitolul 6 Mai multe resurse HP
7
Descărcarea electrostatică
Descărcarea electrostatică este eliberarea electricităţii statice când două obiecte intră în contact – de
exemplu, şocul pe care îl primiţi când treceţi peste covor şi atingeţi o clanţă de uşă, metalică.
O descărcare de electricitate statică din degete sau din alte conductoare electrostatice poate să deterioreze
componentele electronice.
Pentru a preveni deteriorarea computerului, defectarea unei unităţi sau pierderea de informaţii, respectaţi
aceste măsuri de precauţie:
●
Dacă instrucţiunile de scoatere sau de instalare vă îndrumă să deconectaţi computerul, asiguraţi-vă mai
întâi că acesta este împământat corect.
●
Păstraţi componentele în ambalajul lor de protecţie împotriva energiei electrostatice până când sunteţi
pregătit să le instalaţi.
●
Evitaţi atingerea pinilor, conductorilor sau circuitelor. Manipulaţi componentele electronice cât mai
puţin posibil.
●
Utilizaţi instrumente non-magnetice.
●
Înainte de a manevra componente, descărcaţi-vă de electricitatea statică atingând o suprafaţă metalică
nevopsită.
●
Când scoateţi o componentă, puneţi-o într-un ambalaj antistatic.
17
8
Accesibilitatea
Compania HP proiectează, fabrică şi comercializează produse şi servicii care pot fi utilizate de către oricine,
inclusiv de către persoanele cu dizabilităţi, fie ca atare, fie prin adăugarea unor dispozitive de asistenţă.
Tehnologii asistive acceptate
Produsele HP acceptă o mare varietate de tehnologii asistive pentru sistemul de operare şi pot fi configurate
pentru a funcţiona cu tehnologii asistive suplimentare. Utilizaţi caracteristica de Căutare pe dispozitivul dvs.
pentru a găsi mai multe informaţii despre caracteristicile asistive.
NOTĂ: Pentru informaţii suplimentare despre un anumit produs cu tehnologie asistivă, contactaţi serviciul
de asistenţă pentru clienţi pentru produsul respectiv.
Contactarea asistenţei
Optimizăm în mod constant accesibilitatea la produsele şi serviciile noastre, iar orice feedback din partea
utilizatorilor noştri este binevenit. Dacă aveţi o problemă cu un produs sau doriţi să ne informaţi cu privire la
caracteristici de accesibilitate care v-au ajutat, vă rugăm să ne contactaţi la +1 (888) 259-5707, de luni până
vineri, de la 06:00 până la 21:00 MT America de Nord. Dacă sunteţi surd sau lipsit parţial de auz şi utilizaţi
TRS/VRS/WebCapTel, contactaţi-ne dacă aveţi nevoie de asistenţă tehnică sau aveţi întrebări cu privire la
accesibilitate apelând numărul +1 (877) 656-7058, de luni până vineri, de la 06:00 până la 21:00 MT America
de Nord.
NOTĂ:
18
Asistenţa este numai în limba engleză.
Capitolul 8 Accesibilitatea
Index
A
accesibilitatea 18
antene WLAN, identificare
asistenţă 16
3
B
butoane
alimentare 5
buton de alimentare, identificare
5
C
cameră Web, identificare 3
călătoria cu computerul 7
componente
afişaj 3
partea dreaptă 1
partea inferioară 6
partea stângă 2
partea superioară 4
conector, alimentare 1
conector de alimentare,
identificare 1
G
gest de derulare pe zona de
atingere 9, 10, 11
P
partea inferioară 7
porturi
HDMI 1
USB 3.0 de încărcare (alimentate)
1, 2
porturi; cititor de carduri 1
port USB 3.0 de încărcare (alimentat),
identificare 1, 2
I
imprimare 15
indicatoare luminoase 2
adaptor de c.a. 1
cameră Web 3
informaţii despre reglementări
etichetă de reglementare 7
etichete de certificare wireless
S
slot pentru cablu de siguranţă,
identificare 2
sloturi
cablu de siguranţă 2
7
L
led cameră Web, identificare 3
led pentru adaptorul de c.a.
identificare 1, 2
led pentru cameră Web integrată,
identificare 3
D
descărcare electrostatică 17
difuzoare, identificare 6
dispozitiv WLAN 7
E
etichetă Bluetooth 7
etichetă de certificare wireless
etichetă WLAN 7
etichete
Bluetooth 7
certificare wireless 7
număr de serie 6
reglementare 7
service 6
WLAN 7
etichete service, localizare 6
gest de mărire/micşorare cu două
degete pe zona de atingere şi pe
ecranul tactil 11
gesturi pe zona de atingere
derulare 9, 10, 11
gesturi pe zona de atingere şi pe
ecranul tactil
mărire/micşorare cu două
degete 11
7
M
microfoane interne, identificare
mufă căşti (ieşire audio) 2
mufă ieşire audio (căşti),
identificare 2
mufă intrare audio (microfon),
identificare 2
mufă microfon (intrare audio),
identificare 2
mufe
ieşire audio (căşti) 2
intrare audio (microfon) 2
3
T
taste de acţiune 12
anulare volum 12
buton de alimentare 12
creştere luminozitate 12
creştere volum 12
esc 12
înainte 12
înapoi 12
pe tot ecranul 12
reducere luminozitate 12
reducere volum 12
U
următoarea fereastră 12
Z
zonă de atingere, identificare
4
N
număr de serie 6
număr de serie, computer 6
nume şi cod produs, computer 6
Index
19
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising