HP | Chromebook 13 G1 Base Model | HP Chromebook 13 G1 Base Model מדריך למשתמש

HP Chromebook 13 G1 Base Model מדריך למשתמש
‫מדריך למשתמש‬
‫© ‪Copyright 2016 HP Development Company,‬‬
‫‪.L.P‬‬
‫‪ .© 2016 Google Inc.‬כל הזכויות שמורות‪Chrome .‬‬
‫ו‪ Google Cloud Print-‬הם סימנים מסחריים של‬
‫‪.Google Inc‬‬
‫המידע הנכלל במסמך זה נתון לשינויים ללא הודעה‬
‫מוקדמת‪ .‬האחריות הבלעדית למוצרים ולשירותים של‬
‫‪ HP‬מפורטת במפורש בכתב האחריות הנלווה למוצרים‬
‫ולשירותים אלו‪ .‬אין להבין מתוך הכתוב לעיל כי תחול‬
‫על המוצר אחריות נוספת כלשהי‪ .‬חברת ‪ HP‬לא תישא‬
‫באחריות לשגיאות טכניות או לשגיאות עריכה או‬
‫להשמטות הכלולות במסמך זה‪.‬‬
‫מהדורה ראשונה‪ :‬אפריל ‪2016‬‬
‫מק"ט מסמך‪854555-BB1 :‬‬
‫הודעה אודות המוצר‬
‫תנאי שימוש בתוכנות‬
‫מדריך זה מתאר את המאפיינים הנפוצים ברוב‬
‫הדגמים‪ .‬ייתכן שמאפיינים מסוימים לא יהיו זמינים‬
‫במחשב שברשותך‪.‬‬
‫על‪-‬ידי התקנה‪ ,‬העתקה‪ ,‬הורדה‪ ,‬או כל צורה אחרת של‬
‫שימוש במוצר תוכנה כלשהו המותקן מראש במחשב‬
‫זה‪ ,‬הנך מסכים להתקשר בתנאים של הסכם רישיון‬
‫למשתמש הקצה (‪) EULA‬של ‪ .HP‬אם אינך מקבל את‬
‫התנאים של הסכם רישיון זה‪ ,‬הפתרון היחיד הוא‬
‫להחזיר את המוצר כולו בלי שנעשה בו שימוש (חומרה‬
‫ותוכנה )תוך ‪ 14‬יום‪ ,‬על מנת לקבל החזר בהתאם‬
‫למדיניות ההחזרים של המשווק‪.‬‬
‫לקבלת מידע נוסף או לדרישה של החזר כספי מלא‬
‫בגין המחשב‪ ,‬פנה למשווק‪.‬‬
‫הודעת אזהרה בנושא בטיחות‬
‫אזהרה! כדי להפחית את הסיכון לפגיעות הקשורות לחום או להתחממות יתר של המחשב‪ ,‬אל תניח את המחשב ישירות על‬
‫הרגליים שלך ואל תחסום את פתחי האוורור של המחשב‪ .‬יש להשתמש במחשב רק על‪-‬גבי משטח קשיח וישר‪ .‬הימנע מחסימת‬
‫פתחי האוורור כתוצאה מהצבת משטח קשיח‪ ,‬כגון מדפסת אופציונלית סמוכה‪ ,‬או עצמים רכים‪ ,‬כגון כריות‪ ,‬שטיחים או‬
‫בגדים‪ ,‬בסמוך לפתחי האוורור‪ .‬כמו כן‪ ,‬אל תאפשר למתאם ה‪ AC-‬לבוא במגע עם העור או עם עצמים רכים‪ ,‬כגון כריות‪,‬‬
‫שטיחים או בגדים‪ ,‬במהלך ההפעלה‪ .‬המחשב ומתאם ‪ AC‬עומדים במגבלות הטמפרטורה למשטחים הבאים במגע עם‬
‫המשתמש‪ ,‬כפי שהוגדרו בתקן הבטיחות הבינלאומי לציוד בתחום טכנולוגיית המידע (‪).IEC 60950-1‬‬
‫הודעת אזהרה בנושא בטיחות‬
‫‪iii‬‬
iv
‫תוכן העניינים‬
‫‪ 1‬הכרת המחשב ‪1 ..................................................................................................................................................‬‬
‫רכיבים בצד ימין ‪1 .........................................................................................................................................................‬‬
‫רכיבים בצד שמאל ‪2 ......................................................................................................................................................‬‬
‫רכיבי הצג ‪3 ..................................................................................................................................................................‬‬
‫רכיבים בחלק העליון ‪4 ..................................................................................................................................................‬‬
‫לוח מגע ‪4 .................................................................................................................................................‬‬
‫לחצן ‪5 ......................................................................................................................................................‬‬
‫רכיבים בחלק התחתון ‪6 ................................................................................................................................................‬‬
‫תוויות ‪6 ......................................................................................................................................................................‬‬
‫‪ 2‬שימוש במחוות לוח המגע ‪8 ..................................................................................................................................‬‬
‫שימוש במחוות לוח המגע ‪8 ..........................................................................................................................................‬‬
‫הקשה ‪8 ....................................................................................................................................................‬‬
‫גלילה ‪9 .....................................................................................................................................................‬‬
‫‪ 3‬שימוש במקשי הפעולה ‪10 ....................................................................................................................................‬‬
‫שימוש במקשי הפעולה ‪10 ............................................................................................................................................‬‬
‫‪ 4‬צריכת חשמל וסוללה ‪12 .......................................................................................................................................‬‬
‫סוללה עם חותם היצרן ‪12 .............................................................................................................................................‬‬
‫טעינת הסוללה ‪12 .....................................................................................................................................‬‬
‫‪ 5‬הדפסה ‪13 .........................................................................................................................................................‬‬
‫הדפסה מדפדפן ‪13 ............................................................................................................................. Google Chrome‬‬
‫הדפסה עם שירות ההדפסה באינטרנט ‪13 ........................................................................................ Google Cloud Print‬‬
‫‪ 6‬משאבים נוספים של ‪14 ................................................................................................................................... HP‬‬
‫משאבים נוספים של ‪14 ........................................................................................................................................... HP‬‬
‫‪ 7‬פריקת חשמל סטטי ‪15 .........................................................................................................................................‬‬
‫‪ 8‬נגישות ‪16 ........................................................................................................................................................‬‬
‫טכנולוגיות סיוע נתמכות ‪16 .........................................................................................................................................‬‬
‫יצירת קשר עם התמיכה ‪16 ............................................................................................................................................‬‬
‫‪v‬‬
‫אינדקס ‪17 ............................................................................................................................................................‬‬
‫‪vi‬‬
‫‪1‬‬
‫הכרת המחשב‬
‫רכיבים בצד ימין‬
‫תיאור‬
‫רכיב‬
‫קורא כרטיסי ‪microSD‬‬
‫לקריאת כרטיסי זיכרון אופציונליים שבאמצעותם ניתן לאחסן‪ ,‬לנהל ולשתף‬
‫מידע או לגשת אליו‪.‬‬
‫להכנסת כרטיס‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫אחוז בכרטיס כשהצד עם התווית פונה כלפי מעלה‪ ,‬ומחברי הכרטיס‬
‫פונים לכיוון המחשב‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫הכנס את הכרטיס לקורא כרטיסי הזיכרון‪ ,‬ולאחר מכן לחץ על הכרטיס עד‬
‫שיתייצב היטב במקומו‪.‬‬
‫להסרת כרטיס‪:‬‬
‫▲‬
‫לחץ על הכרטיס והוצא אותו מקורא כרטיסי הזיכרון‪.‬‬
‫פרק ‪ 1‬הכרת המחשב‬
‫‪1‬‬
‫רכיבים בצד שמאל‬
‫תיאור‬
‫רכיב‬
‫לחיבור מתאם ‪ AC‬סוג ‪ C‬של ‪ USB‬כדי לספק מתח למחשב‪ ,‬לחיבור התקן‬
‫‪ USB‬עם מחבר סוג ‪ C‬ולטעינת מוצרים כגון טלפונים ניידים‪ ,‬מחשבים‬
‫ניידים‪ ,‬מחשבי לוח ונגני ‪ ,MP3‬גם כאשר המחשב כבוי‪.‬‬
‫(‪)1‬‬
‫יציאות ‪ USB‬סוג ‪ C‬לטעינה (‪)2‬‬
‫(‪)2‬‬
‫נורית מתאם ‪ AC‬וסוללה‬
‫(‪)3‬‬
‫יציאת ‪USB 3.0‬‬
‫לחיבור התקן ‪ USB‬אופציונלי‪ ,‬כגון מקלדת‪ ,‬עכבר‪ ,‬כונן חיצוני או רכזת‬
‫‪.USB‬‬
‫(‪)4‬‬
‫שקע משולב של יציאת שמע (אוזניות‪)/‬כניסת שמע‬
‫(מיקרופון)‬
‫לחיבור אביזרים אופציונליים‪ ,‬כגון רמקולים סטריאופוניים‪ ,‬אוזניות‬
‫מסוגים שונים או כבל שמע לטלוויזיה‪ .‬כמו כן‪ ,‬לחיבור מיקרופון‬
‫אוזניות אופציונלי‪ .‬שקע זה לא תומך בהתקנים אופציונליים של‬
‫מיקרופון בלבד‪.‬‬
‫הערה‪ :‬ייתכן שיידרשו מתאמים (לרכישה בנפרד‪).‬‬
‫●‬
‫נורית בצבע לבן‪ :‬מתאם ה‪ AC-‬מחובר והסוללה טעונה‪.‬‬
‫●‬
‫נורית בצבע ענבר‪ :‬מתאם ה‪ AC-‬מחובר והסוללה נטענת‪.‬‬
‫●‬
‫נורית כבויה‪ :‬המחשב משתמש במתח סוללה‪.‬‬
‫אזהרה! להפחתת הסיכון לפגיעה גופנית‪ ,‬כוונן את עוצמת הקול‬
‫לפני שתרכיב את האוזניות השונות‪.‬‬
‫הערה‪ :‬כאשר התקן מחובר לשקע‪ ,‬רמקולי המחשב מושבתים‪.‬‬
‫הערה‪ :‬ודא כי כבל ההתקן כולל מחבר עם ‪ 4‬מוליכים התומך ביציאת‬
‫שמע (אוזניות )ובכניסת שמע (מיקרופון‪).‬‬
‫‪2‬‬
‫רכיבים בצד שמאל‬
‫רכיבי הצג‬
‫תיאור‬
‫רכיב‬
‫(‪)1‬‬
‫אנטנות ‪*WLAN‬‬
‫לשליחה ולקבלה של אותות אלחוטיים לקיום תקשורת עם רשתות תקשורת‬
‫מקומיות אלחוטיות (רשתות ‪).WLAN‬‬
‫(‪)2‬‬
‫מיקרופונים פנימיים‬
‫להקלטת קול‪.‬‬
‫(‪)3‬‬
‫נורית מצלמה‬
‫נורית דולקת‪ :‬נעשה שימוש במצלמה‪.‬‬
‫(‪)4‬‬
‫מצלמה‬
‫להקלטת וידאו‪ ,‬לצילום תמונות סטילס ולאספקת יכולת ‪( HD‬חדות גבוהה‪).‬‬
‫*האנטנות אינן גלויות לעין מחלקו החיצוני של המחשב ומיקומן משתנה‪ .‬לשידור מיטבי‪ ,‬הקפד שהאזור הסמוך לאנטנות יהיה פנוי ממכשולים‪ .‬לקבלת‬
‫הודעות התקינה בנוגע לאלחוט‪ ,‬עיין בסעיף של הודעות תקינה‪ ,‬בטיחות וסביבה המתייחס למדינה‪/‬אזור שלך‪.‬‬
‫פרק ‪ 1‬הכרת המחשב‬
‫‪3‬‬
‫רכיבים בחלק העליון‬
‫לוח מגע‬
‫‪4‬‬
‫רכיב‬
‫תיאור‬
‫לוח מגע‬
‫להזזת המצביע שעל‪-‬גבי המסך ולבחירה או להפעלה של פריטים על המסך‪.‬‬
‫רכיבים בחלק העליון‬
‫לחצן‬
‫תיאור‬
‫רכיב‬
‫לחצן הפעלה‬
‫●‬
‫כאשר המחשב כבוי‪ ,‬לחץ על הלחצן כדי להפעיל את המחשב‪.‬‬
‫●‬
‫כאשר המחשב נמצא במצב ‪( Sleep‬שינה ‪),‬לחץ לחיצה קצרה על‬
‫הלחצן כדי לצאת ממצב ‪( Sleep‬שינה‪).‬‬
‫●‬
‫כאשר המחשב מופעל‪ ,‬וברצונך לנעול את המסך‪ ,‬לחץ על הלחצן עד‬
‫להופעת מסך הכניסה‪ .‬לחיצה על לחצן ההפעלה במצב נעילת מסך‬
‫גורמת לכיבוי המחשב‪.‬‬
‫●‬
‫כאשר המחשב מופעל‪ ,‬וברצונך לכבות אותו‪ ,‬לחץ לחיצה ממושכת‬
‫על הלחצן כדי לנעול את המסך ולאחר מכן המשך ללחוץ על הלחצן‬
‫עד לכיבוי המחשב‪.‬‬
‫פרק ‪ 1‬הכרת המחשב‬
‫‪5‬‬
‫רכיבים בחלק התחתון‬
‫תוויות‬
‫רכיב‬
‫תיאור‬
‫רמקולים (‪)2‬‬
‫להפקת צלילים‪.‬‬
‫התוויות המודבקות על המחשב מספקות מידע שייתכן שתזדקק לו בעת פתרון בעיות במערכת או בעת נסיעה לחו"ל עם‬
‫המחשב‪.‬‬
‫חשוב‪:‬‬
‫●‬
‫כל התוויות המתוארות בסעיף זה נמצאות בתחתית המחשב‪.‬‬
‫תווית שירות—מספקת מידע חשוב לזיהוי המחשב שלך‪ .‬בעת פניה לתמיכה‪ ,‬סביר להניח כי תתבקש למסור את המספר‬
‫הסידורי‪ ,‬את מספר המוצר או את מספר הדגם‪ .‬אתר מספרים אלה לפני הפנייה למחלקת התמיכה‪.‬‬
‫תווית השירות דומה לאחת הדוגמאות המוצגות להלן‪ .‬עיין באיור המתאים ביותר לתווית השירות המודבקת למחשב‬
‫שברשותך‪.‬‬
‫רכיב‬
‫‪6‬‬
‫(‪)1‬‬
‫מספר סידורי‬
‫(‪)2‬‬
‫מק"ט‬
‫(‪)3‬‬
‫תקופת האחריות‬
‫(‪)4‬‬
‫מספר דגם (במוצרים נבחרים בלבד)‬
‫רכיבים בחלק התחתון‬
‫רכיב‬
‫●‬
‫●‬
‫(‪)1‬‬
‫שם הדגם (במוצרים נבחרים בלבד)‬
‫(‪)2‬‬
‫מק"ט‬
‫(‪)3‬‬
‫מספר סידורי‬
‫(‪)4‬‬
‫תקופת האחריות‬
‫תוויות תקינה—מספקות מידע תקינה בנוגע למחשב‪.‬‬
‫תוויות אישור אלחוט—מספקות מידע אודות התקני אלחוט אופציונליים ואת סימוני האישור של חלק‬
‫מהמדינות‪/‬אזורים שבהם ההתקנים אושרו לשימוש‪.‬‬
‫פרק ‪ 1‬הכרת המחשב‬
‫‪7‬‬
‫שימוש במחוות לוח המגע‬
‫‪2‬‬
‫לוח מגע מאפשר לך לשלוט במצביע שעל המסך באמצעות האצבעות‪.‬‬
‫שימוש במחוות לוח המגע‬
‫לוח המגע תומך במגוון מחוות המאפשרות לאצבעותיך להקיש ולגלול כדי לשלוט בפריטים שבשולחן העבודה‪.‬‬
‫הקשה‬
‫הקש באצבע אחת על לוח המגע כדי לבחור‪.‬‬
‫הקש באמצעות שתי אצבעות על לוח המגע כדי שיופיע תפריט תלוי תוכן‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫שימוש במחוות לוח המגע‬
‫גלילה‬
‫הגלילה שימושית למעבר למעלה‪ ,‬למטה או לצדדים על‪-‬גבי עמוד או תמונה‪ .‬באמצעות גלילה שמאלה או ימינה בשתי אצבעות‬
‫תוכל לגלול את המסך‪ ,‬אם באחד מהצדדים מופיע תוכן נוסף הניתן להצגה‪ ,‬או לדפדף קדימה ואחורה בהיסטוריית דפדפן‬
‫האינטרנט‪.‬‬
‫לגלילה‪ ,‬הנח שתי אצבעות על לוח המגע במרחק קצר זו מזו‪ ,‬ולאחר מכן גרור אותן על פני לוח המגע למעלה‪ ,‬למטה‪ ,‬שמאלה‬
‫או ימינה‪.‬‬
‫הערה‪ :‬מהירות הגלילה נשלטת על‪-‬ידי מהירות האצבעות‪.‬‬
‫כדי לגלול בין כרטיסיות פתוחות ב‪ ,Chrome-‬החלק שלוש אצבעות שמאלה או ימינה על לוח המגע‪.‬‬
‫פרק ‪ 2‬שימוש במחוות לוח המגע‬
‫‪9‬‬
‫‪3‬‬
‫שימוש במקשי הפעולה‬
‫שימוש במקשי הפעולה‬
‫לקבלת מידע נוסף אודות מקשי הפעולה וקיצורי מקשים אחרים‪ ,‬עבור לסעיף ‪https://support.google.com/chromebook/‬‬
‫‪ .answer/183101‬בחר את השפה שלך בתחתית העמוד‪.‬‬
‫סמל‬
‫מקש‬
‫תיאור‬
‫‪esc‬‬
‫הפעלת פונקציות מסוימות של המחשב כאשר לוחצים עליו בשילוב עם מקשים אחרים‪ ,‬כגון ‪Tab‬‬
‫או ‪.Shift‬‬
‫אחורה‬
‫הצגת הדף הקודם בהיסטוריית הדפדפן שלך‪.‬‬
‫קדימה‬
‫הצגת הדף הבא בהיסטוריית הדפדפן שלך‪.‬‬
‫טעינה מחדש‬
‫טעינה מחדש של הדף הנוכחי‪.‬‬
‫מסך מלא‬
‫פתיחת הדף במצב מסך מלא‪.‬‬
‫הצגת אפליקציות‬
‫הצגת אפליקציות פתוחות‬
‫הערה‪ :‬לחיצה על לחצן זה בשילוב ‪ ctrl‬יוצרת צילום מסך‪.‬‬
‫הפחתת הבהירות‬
‫הפחתת את בהירות המסך בהדרגה בעת הקשה ממושכת על המקש‪.‬‬
‫הגברת הבהירות‬
‫מגביר את בהירות המסך בהדרגה בעת הקשה ממושכת על המקש‪.‬‬
‫השתקה‬
‫משתיק או משחזר את צלילי הרמקול‪.‬‬
‫החלשת עוצמת הקול‬
‫להחלשת עוצמת הקול של הרמקולים בהדרגה בעת לחיצה ממושכת על המקש‪.‬‬
‫הגברת עוצמת הקול‬
‫להגברת עוצמת הקול של הרמקולים בהדרגה בעת לחיצה ממושכת על המקש‪.‬‬
‫מקש החיפוש‬
‫הקש עליו כדי לבצע חיפוש באפליקציות ובאינטרנט מרשימת האפליקציות‪.‬‬
‫לחצן הפעלה‬
‫‪10‬‬
‫שימוש במקשי הפעולה‬
‫●‬
‫כאשר המחשב כבוי‪ ,‬לחץ על הלחצן כדי להפעילו‪.‬‬
‫●‬
‫כאשר המחשב נמצא במצב ‪( Sleep‬שינה ‪),‬לחץ לחיצה קצרה על הלחצן כדי לצאת ממצב‬
‫שינה‪.‬‬
‫●‬
‫כאשר המחשב מופעל‪ ,‬וברצונך לנעול את המסך‪ ,‬לחץ על לחצן ההפעלה עד להופעת מסך‬
‫הכניסה‪ .‬לחיצה על לחצן ההפעלה במצב נעילת מסך גורמת לכיבוי המחשב‪.‬‬
‫סמל‬
‫מקש‬
‫תיאור‬
‫●‬
‫כאשר המחשב מופעל‪ ,‬וברצונך לכבותו‪ ,‬לחץ לחיצה ממושכת על לחצן ההפעלה‪.‬‬
‫פרק ‪ 3‬שימוש במקשי הפעולה‬
‫‪11‬‬
‫‪4‬‬
‫צריכת חשמל וסוללה‬
‫סוללה עם חותם היצרן‬
‫המשתמשים עצמם אינם יכולים להחליף את הסוללות במוצר זה בקלות‪ .‬הסרה או החלפה של הסוללה עלולות לפגוע בכיסוי‬
‫האחריות‪ .‬אם לא ניתן עוד לטעון את הסוללה‪ ,‬פנה לתמיכה‪ .‬כשסוללה מגיעה לסוף חיי השימוש שלה‪ ,‬אין להשליך אותה‬
‫לאשפה הביתית הרגילה‪ .‬פעל בהתאם לחוקים ולתקנות באזורך לגבי השלכת סוללות‪.‬‬
‫טעינת הסוללה‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪12‬‬
‫חבר את מתאם המתח למקור מתח חיצוני ולמחשב‪.‬‬
‫ודא כי הסוללה נטענת על‪-‬ידי בדיקת הנורית של מתאם ה‪ AC-‬והסוללה‪ .‬נורית זו ממוקמת בצידו השמאלי של המחשב‪,‬‬
‫ליד יציאות ‪ USB‬סוג ‪ C‬לטעינה‪.‬‬
‫נורית מתאם ‪ AC‬וסוללה‬
‫מצב‬
‫נורית בצבע לבן‬
‫מתאם ה‪ AC-‬מחובר והסוללה טעונה‪.‬‬
‫נורית בצבע ענבר‬
‫מתאם ה‪ AC-‬מחובר והסוללה נטענת‪.‬‬
‫נורית כבויה‬
‫המחשב משתמש במתח סוללה‪.‬‬
‫כאשר מתבצעת טעינה של הסוללה‪ ,‬השאר את מתאם ה‪ AC-‬מחובר עד שצבע נורית מתאם ה‪ AC-‬והסוללה משתנה‬
‫ללבן‪.‬‬
‫סוללה עם חותם היצרן‬
‫‪5‬‬
‫הדפסה‬
‫השתמש באחת השיטות הבאות כדי להדפיס מהמחשב‪:‬‬
‫●‬
‫●‬
‫הדפסה מדפדפן ‪Google ChromeTM‬‬
‫הדפסה עם שירות ההדפסה באינטרנט ‪Google Cloud PrintTM‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫אם אתה משתמש ב‪ HP Print-‬עבור ‪ ,Chrome‬לא ניתן לרשום את המדפסת ב‪.Google Cloud Print-‬‬
‫הדפסה מדפדפן ‪Google Chrome‬‬
‫כדי להדפיס מדפדפן ‪ ,Google Chrome‬השתמש באפליקציה ‪ HP Print‬עבור ‪ .Chrome‬ניתן להתקין את האפליקציה ‪HP Print‬‬
‫עבור ‪ Chrome‬מחנות האינטרנט של ‪ .Chrome‬לקבלת מידע נוסף‪ ,‬בקר באתר האינטרנט של ‪.HP‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫בקר בכתובת ‪.http://support.hp.com/us-en/document/c04683559?openCLC=true‬‬
‫בחר את המדינה שלך‪.‬‬
‫בחר את השפה שלך ולאחר מכן פעל בהתאם להוראות שעל‪-‬גבי המסך‪.‬‬
‫הדפסה עם שירות ההדפסה באינטרנט ‪Google Cloud Print‬‬
‫שירות ההדפסה באינטרנט ‪ Google Cloud Print‬הוא שירות המסופק חינם‪ ,‬המאפשר לך להדפיס בבטחה מסמכים וצילומים‬
‫מהמחשב שלך‪ .‬לקבלת מידע אודות דרישות הקדם והשלבים לשימוש ב‪ ,Google Cloud Print-‬עיין באתר האינטרנט של ‪.HP‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫בקר בכתובת ‪.http://support.hp.com/us-en/document/c02817255?openCLC=true‬‬
‫בחר את המדינה שלך‪.‬‬
‫בחר את השפה שלך ולאחר מכן פעל בהתאם להוראות שעל‪-‬גבי המסך‪.‬‬
‫פרק ‪ 5‬הדפסה‬
‫‪13‬‬
‫‪6‬‬
‫משאבים נוספים של ‪HP‬‬
‫משאבים נוספים של ‪HP‬‬
‫השתמש בטבלה הבאה כדי למצוא משאבים המספקים פרטים על המוצר‪ ,‬מידע על ביצוע פעולות‪ ,‬ועוד‪.‬‬
‫משאב‬
‫תוכן‬
‫הוראות התקנה‬
‫●‬
‫סקירה כללית של הגדרת המחשב והמאפיינים שלו‬
‫אתר האינטרנט של ‪HP‬‬
‫●‬
‫מידע אודות תמיכה‬
‫כדי לגשת לגרסה העדכנית ביותר של המדריך למשתמש‪ ,‬בקר באתר‬
‫‪ ,http://www.hp.com/support‬ובחר במדינה‪/‬אזור שלך‪ .‬בחר‬
‫באפשרות חפש את המוצר שלך ולאחר מכן פעל בהתאם להוראות‬
‫שעל‪-‬גבי המסך‪.‬‬
‫●‬
‫הזמנת חלקים ואיתור עזרה נוספת‬
‫●‬
‫אביזרים הזמינים עבור ההתקן‬
‫תמיכה ברחבי העולם‬
‫●‬
‫צ'אט מקוון עם טכנאי של ‪HP‬‬
‫כדי לקבל תמיכה בשפתך‪ ,‬היכנס לאתר ‪http://www.hp.com/‬‬
‫‪ support‬ובחר מדינה‪/‬אזור‪.‬‬
‫●‬
‫מספרי הטלפון של התמיכה‬
‫●‬
‫מיקום מרכזי השירות של ‪HP‬‬
‫מדריך לבטיחות ונוחות‬
‫●‬
‫התקנה נכונה של תחנת העבודה‬
‫בקר בכתובת ‪.http://www.hp.com/ergo‬‬
‫●‬
‫הנחיות בנוגע ליציבה והרגלי עבודה להגברת נוחיותך ולהפחתת הסיכון‬
‫לפציעה‬
‫●‬
‫מידע בטיחות בנושא חשמל ומכניקה‬
‫●‬
‫הודעות תקינה חשובות‪ ,‬כולל מידע על השלכה נאותה של סוללות‪ ,‬במידת‬
‫הצורך‪.‬‬
‫●‬
‫פרטי אחריות ספציפיים לגבי מחשב זה‬
‫הודעות תקינה‪ ,‬בטיחות וסביבה‬
‫מדריך זה כלול באריזה‪.‬‬
‫אחריות מוגבלת*‬
‫בקר בכתובת ‪.http://www.hp.com/go/orderdocuments‬‬
‫ניתן למצוא את האחריות המוגבלת של ‪ HP‬שמצורפת למדריכים למשתמש על המוצר‪ .‬במדינות או באזורים מסוימים‪ HP ,‬עשויה לספק גרסה מודפסת של‬
‫האחריות בתוך האריזה‪ .‬במדינות או אזורים שבהם האחריות לא סופקה כחוברת מודפסת‪ ,‬תוכל לבקש עותק מודפס בכתובת ‪http://www.hp.com/go/‬‬
‫‪ .orderdocuments‬אם המוצרים נרכשו באסיה ובאזור האוקיינוס השקט‪ ,‬ניתן לכתוב ל‪ HP-‬לכתובת‪POD, PO Box 161, Kitchener Road Post Office, :‬‬
‫‪ .Singapore 912006‬יש לציין את שם המוצר‪ ,‬שמך‪ ,‬מספר הטלפון וכתובת הדואר שלך‪.‬‬
‫‪14‬‬
‫משאבים נוספים של ‪HP‬‬
‫‪7‬‬
‫פריקת חשמל סטטי‬
‫פריקה של חשמל סטטי היא שחרור של חשמל סטטי כאשר שני עצמים באים במגע ‪ -‬למשל‪ ,‬הזרם שאתה מקבל כאשר אתה‬
‫הולך על שטיח ונוגע בידית דלת ממתכת‪.‬‬
‫פריקה של חשמל סטטי מהאצבעות או ממוליכים אחרים של חשמל סטטי עלולה לגרום נזק לרכיבים אלקטרוניים‪.‬‬
‫כדי למנוע נזק למחשב‪ ,‬לכונן‪ ,‬או אובדן מידע‪ ,‬שים לב לאמצעי הזהירות הבאים‪:‬‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫אם על‪-‬פי הוראות ההסרה או ההתקנה עליך לנתק את המחשב‪ ,‬ודא תחילה שהארקת אותו כראוי‪.‬‬
‫שמור את הרכיבים באריזותיהם המוגנות מפני חשמל סטטי‪ ,‬עד שתהיה מוכן להתקין אותם‪.‬‬
‫הימנע מנגיעה בפינים‪ ,‬במוליכים ובמעגלים‪ .‬הימנע ככל האפשר ממגע ברכיבים אלקטרוניים‪.‬‬
‫השתמש בכלים לא מגנטיים‪.‬‬
‫לפני הטיפול ברכיבים‪ ,‬פרוק מעצמך חשמל סטטי על‪-‬ידי מגע במשטח מתכתי לא צבוע‪.‬‬
‫אם הסרת רכיב‪ ,‬הנח אותו באריזה המוגנת מפני חשמל סטטי‪.‬‬
‫פרק ‪ 7‬פריקת חשמל סטטי‬
‫‪15‬‬
‫‪8‬‬
‫נגישות‬
‫‪ Hp‬מתכננת‪ ,‬מייצרת ומשווקת וצרים ושירותים שניתנים לשימוש על‪-‬ידי כולם‪ ,‬כולל אנשים עם מוגבלויות‪ ,‬באופן עצמאי או‬
‫בעזרת אמצעי סיוע‪.‬‬
‫טכנולוגיות סיוע נתמכות‬
‫מוצרי ‪ HP‬תומכים במגוון רחב של טכנולוגיות סיוע למערכות הפעלה וניתן להגדיר אותם לעבודה יחד עם טכנולוגיות סיוע‬
‫נוספות‪ .‬השתמש בתכונה ‪( Search‬חיפוש )שבהתקן כדי למצוא פרטים נוספים על תכונות סיוע‪.‬‬
‫הערה‪ :‬לפרטים נוספים על מוצר טכנולוגיית סיוע מסוים‪ ,‬פנה לתמיכה של המוצר‪.‬‬
‫יצירת קשר עם התמיכה‬
‫אנו מעוניינים לשפר בעקביות את הנגישות עבור כל המוצרים שלנו ומקבלים בברכה משוב מלקוחותינו‪ .‬אם קיימת בעיה‬
‫במוצר‪ ,‬או אם ברצונך לספר לנו על מאפייני נגישות שסייעו לך‪ ,‬פנה אלינו בטלפון ‪ ,+1 (888) 259-5707‬בימים שני עד‬
‫שישי‪ ,‬מהשעה ‪ 6‬בבוקר עד ‪ 9‬בערב‪ ,‬לפי שעון ההרים של צפון אמריקה‪ .‬אם אתה חירש או כבד‪-‬שמיעה ומשתמש‬
‫ב‪ ,TRS/VRS/WebCapTel-‬ואם תזדקק לתמיכה טכנית או אם יהיו לך שאלות בנוגע לנגישות‪ ,‬פנה אלינו בטלפון )‪+1 (877‬‬
‫‪ ,656-7058‬בימים שני עד שישי‪ ,‬מהשעה ‪ 6‬בבוקר עד ‪ 9‬בערב‪ ,‬לפי שעון ההרים של צפון אמריקה‪.‬‬
‫הערה‪ :‬התמיכה תינתן בשפה האנגלית בלבד‪.‬‬
‫‪16‬‬
‫טכנולוגיות סיוע נתמכות‬
‫אינדקס‬
‫א‬
‫אנטנות ‪ ,WLAN‬זיהוי‬
‫‪3‬‬
‫ה‬
‫הדפסה ‪13‬‬
‫החלון הבא ‪10‬‬
‫התקן ‪7 WLAN‬‬
‫ח‬
‫חריצים‬
‫קורא כרטיסי זיכרון‬
‫‪1‬‬
‫י‬
‫יציאות‬
‫‪ USB‬סוג ‪ C‬לטעינה ‪2‬‬
‫יציאות ‪ ,USB‬זיהוי ‪2‬‬
‫יציאת ‪2 USB 3.0‬‬
‫יציאת ‪ USB‬סוג ‪ C‬לטעינה‪ ,‬זיהוי ‪2‬‬
‫כ‬
‫כרטיס זיכרון‪ ,‬זיהוי‬
‫‪1‬‬
‫ל‬
‫לוח מגע‪ ,‬זיהוי ‪4‬‬
‫לחצן‬
‫מתח ‪5‬‬
‫לחצן הפעלה‪ ,‬זיהוי‬
‫‪5‬‬
‫מ‬
‫מחוות גלילה של לוח המגע ‪9‬‬
‫מחוות לוח המגע‬
‫גלילה ‪9‬‬
‫מידע תקינה‬
‫תוויות אישור אלחוט ‪7‬‬
‫תווית תקינה ‪7‬‬
‫מיקרופונים פנימיים‪ ,‬זיהוי ‪3‬‬
‫מספר סידורי ‪6‬‬
‫מספר סידורי‪ ,‬מחשב ‪6‬‬
‫מצלמה‪ ,‬זיהוי ‪3‬‬
‫מקשי פעולה ‪10‬‬
‫‪10 esc‬‬
‫הגברת הבהירות ‪10‬‬
‫הגברת עוצמת הקול ‪10‬‬
‫החלשת עוצמת הקול ‪10‬‬
‫הפחתת הבהירות ‪10‬‬
‫ת‬
‫תוויות‬
‫‪7 WLAN‬‬
‫אישור אלחוט ‪7‬‬
‫מספר סידורי ‪6‬‬
‫שירות ‪6‬‬
‫תקינה ‪7‬‬
‫תוויות שירות‪ ,‬איתור ‪6‬‬
‫תווית ‪7 WLAN‬‬
‫תווית אישור אלחוט ‪7‬‬
‫תמיכה ‪14‬‬
‫הקודם ‪10‬‬
‫השתקה ‪10‬‬
‫חיפוש ‪10‬‬
‫לחצן הפעלה ‪10‬‬
‫מסך מלא ‪10‬‬
‫קדימה ‪10‬‬
‫נ‬
‫נגישות ‪16‬‬
‫נוריות‬
‫מצלמה ‪3‬‬
‫מתאם ‪ AC‬וסוללה ‪2‬‬
‫נוריות‪ ,‬זיהוי ‪3‬‬
‫נורית מצלמה‪ ,‬זיהוי ‪3‬‬
‫נורית מתאם ‪ AC‬וסוללה‬
‫זיהוי ‪2‬‬
‫נסיעה עם המחשב ‪7‬‬
‫פ‬
‫פריקת חשמל סטטי‬
‫‪15‬‬
‫ק‬
‫קורא כרטיסי זיכרון‪ ,‬זיהוי‬
‫‪1‬‬
‫ר‬
‫רכיבים‬
‫חלק תחתון ‪6‬‬
‫צג ‪3‬‬
‫צד ימין ‪1‬‬
‫צד שמאל ‪2‬‬
‫רכיבים בחלק העליון ‪4‬‬
‫רכיבים בחלק התחתון ‪7‬‬
‫רמקולים‪ ,‬זיהוי ‪6‬‬
‫ש‬
‫שם ומספר מוצר‪ ,‬מחשב ‪6‬‬
‫שקע אוזניות (יציאת שמע) ‪2‬‬
‫שקעים‬
‫יציאת שמע (אוזניות) ‪2‬‬
‫כניסת שמע (מיקרופון) ‪2‬‬
‫שקע יציאת שמע (אוזניות ‪),‬זיהוי ‪2‬‬
‫שקע כניסת שמע (מיקרופון ‪),‬זיהוי ‪2‬‬
‫שקע מיקרופון (כניסת שמע ‪),‬זיהוי ‪2‬‬
‫אינדקס‬
‫‪17‬‬
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising