HP | Chromebook - 14-x081no (ENERGY STAR) | HP Chromebook 14 G3 Gebruikershandleiding

HP Chromebook 14 G3 Gebruikershandleiding
Gebruikershandleiding
© Copyright 2014 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.
De informatie in deze documentatie kan
zonder kennisgeving worden gewijzigd. De
enige garanties voor HP producten en
diensten staan vermeld in de expliciete
garantievoorwaarden bij de betreffende
producten en diensten. Aan de informatie in
deze handleiding kunnen geen aanvullende
rechten worden ontleend. HP aanvaardt
geen aansprakelijkheid voor technische
fouten, drukfouten of weglatingen in deze
publicatie.
Eerste editie: september 2014
Onderdeelnummer van document:
784240-331
Kennisgeving over het product
Softwarevoorwaarden
In deze handleiding worden de functies
beschreven die op de meeste modellen
beschikbaar zijn. Mogelijk zijn niet alle
functies op uw computer beschikbaar.
Door het installeren, kopiëren, downloaden
of anderszins gebruiken van een
softwareproduct dat vooraf op deze
computer is geïnstalleerd, bevestigt u dat u
gehouden bent aan de voorwaarden van de
HP EULA (End User License Agreement).
Als u niet akkoord gaat met deze
licentievoorwaarden, is uw enige
rechtsmogelijkheid om het volledige,
ongebruikte product (hardware en software)
binnen 14 dagen te retourneren en te
verzoeken om restitutie van het
aankoopbedrag op grond van het
restitutiebeleid van de verkoper.
Neem contact op met de verkoper voor
meer informatie of om te vragen om een
volledige restitutie van de prijs van de
computer.
Kennisgeving aangaande de veiligheid
WAARSCHUWING! U kunt het risico van letsel door verbranding of van oververhitting van de
computer beperken door de computer niet op schoot te nemen en de ventilatieopeningen van de
computer niet te blokkeren. Gebruik de computer alleen op een stevige, vlakke ondergrond. Zorg dat
de luchtcirculatie niet wordt geblokkeerd door een voorwerp van hard materiaal (zoals een optionele
printer naast de computer) of een voorwerp van zacht materiaal (zoals een kussen, een kleed of
kleding). Zorg er ook voor dat de netvoedingsadapter tijdens het gebruik niet in contact kan komen
met de huid of een voorwerp van zacht materiaal. De computer en de netvoedingsadapter voldoen
aan de temperatuurlimieten voor oppervlakken die voor de gebruiker toegankelijk zijn, zoals
gedefinieerd door de International Standard for Safety of Information Technology Equipment (IEC
60950).
iii
iv
Kennisgeving aangaande de veiligheid
Inhoudsopgave
1 Direct aan de slag ............................................................................................................................................. 1
Aanbevolen procedures ....................................................................................................................... 1
Leuke dingen om te doen ..................................................................................................................... 1
Meer hulpmiddelen van HP .................................................................................................................. 2
2 Vertrouwd raken met het apparaat ................................................................................................................... 3
Onderdelen herkennen ......................................................................................................................... 3
Labels ................................................................................................................................................... 7
3 Verbinding met internet maken op uw Chrome-apparaat ................................................................................. 8
Verbinding maken met een bekabeld netwerk (alleen bepaalde modellen) ......................................... 8
Verbinding maken met een draadloos netwerk .................................................................................... 9
Verbinding maken met een Bluetooth-apparaat (alleen bepaalde modellen) ...................................... 9
Verbinding maken met een mobiel netwerk (alleen bepaalde apparaten) ........................................... 9
Wake on LAN (WOL) in- en uitschakelen (alleen bepaalde apparaten) ............................................. 10
4 Het Chrome-bureaublad gebruiken ................................................................................................................ 11
Het startmenu gebruiken .................................................................................................................... 11
Het schap gebruiken .......................................................................................................................... 11
Het statusgedeelte en de instellingen gebruiken ................................................................................ 11
5 Apps gebruiken ............................................................................................................................................... 12
Apps beheren ..................................................................................................................................... 12
6 Bestanden beheren ........................................................................................................................................ 13
Bestanden beheren ............................................................................................................................ 13
Media voor fysieke bestanden en overdracht ..................................................................................... 13
7 Instellingen gebruiken ..................................................................................................................................... 14
Internetverbinding ............................................................................................................................... 14
Uiterlijk ................................................................................................................................................ 14
Apparaat ............................................................................................................................................. 14
Zoeken ............................................................................................................................................... 15
Gebruikers .......................................................................................................................................... 15
Geavanceerde instellingen ................................................................................................................. 16
v
8 Audio en video gebruiken op uw Chrome-apparaat ....................................................................................... 19
Audio gebruiken ................................................................................................................................. 19
Luidsprekers aansluiten ..................................................................................................... 19
Hoofdtelefoons aansluiten ................................................................................................. 19
Video gebruiken ................................................................................................................................. 19
HDMI-tv of monitor aansluiten ........................................................................................... 20
Digitaal weergaveapparaat aansluiten ............................................................................... 20
Media-inhoud streamen naar een HD-televisie of monitor (alleen bepaalde apparaten) . . 21
Schermresolutie wijzigen .................................................................................................................... 21
9 Touchpadbewegingen gebruiken .................................................................................................................... 22
Touchpadbewegingen gebruiken ....................................................................................................... 22
Slepen en neerzetten ......................................................................................................... 22
Tikken ................................................................................................................................ 22
Schuiven ............................................................................................................................ 24
10 Toetsenbord en muis gebruiken ................................................................................................................... 26
Actietoetsen gebruiken ....................................................................................................................... 26
11 Chrome-apparaat en gegevens beveiligen ................................................................................................... 28
Draadloos netwerk beveiligen ............................................................................................................ 28
Het apparaat vergrendelen en ontgrendelen ...................................................................................... 28
Optioneel beveiligingskabelslot gebruiken ......................................................................................... 29
12 Een back-up maken van het Chrome-apparaat en uw gegevens en deze terugzetten ................................ 30
Back-up maken van software-applicaties en gegevens ..................................................................... 30
Uw Chrome-apparaat herstellen ........................................................................................................ 30
13 Onderhoud .................................................................................................................................................... 31
Het apparaat reinigen ......................................................................................................................... 31
Reinigingsprocedures ........................................................................................................ 31
De monitor reinigen ........................................................................................... 31
De ventilatieopeningen van het apparaat reinigen (alleen bepaalde
apparaten) ......................................................................................................... 32
Het toetsenbord of de muis reinigen (alleen bepaalde apparaten) ................... 32
14 Voeding en accu ........................................................................................................................................... 33
In de fabriek verzegelde accu ............................................................................................................ 33
Accu opladen ..................................................................................................................... 33
vi
15 Elektrostatische ontlading ............................................................................................................................. 34
16 Toegankelijkheidsfuncties ............................................................................................................................. 35
Index ................................................................................................................................................................... 36
vii
viii
1
Direct aan de slag
Dit krachtige Chrome-apparaat is geschikt voor werk en entertainment. Lees dit hoofdstuk voor meer
informatie over wat u na de configuratie moet doen en waar u meer HP-bronnen kunt vinden. Hier
leest u ook wat voor leuke dingen u allemaal met uw computer kunt doen.
Aanbevolen procedures
Om optimaal te profiteren van uw slimme investering, raden wij u aan na configuratie en registratie
van het Chrome-apparaat de volgende stappen uit te voeren:
●
Als u dat nog niet heeft gedaan, verbindt u het apparaat met een bekabeld of draadloos netwerk.
Zie Verbinding met internet maken op uw Chrome-apparaat op pagina 8 voor meer
informatie.
●
Leer de hardware en software van het apparaat kennen. Zie Audio en video gebruiken op uw
Chrome-apparaat op pagina 19 voor meer informatie.
●
Werk de antivirus- en beveiligingsapps bij of koop deze online in de Chrome Store.
Leuke dingen om te doen
●
Wist u ook dat u het apparaat op een televisie kunt aansluiten? Zie HDMI-tv of monitor
aansluiten op pagina 20 voor meer informatie.
●
Wist u ook dat u live radio naar het apparaat kunt streamen en naar muziek- of
praatprogramma's uit de hele wereld kunt luisteren? Zie Audio gebruiken op pagina 19.
●
Wist u dat u Google Docs en Google Sheets kunt gebruiken om onderweg te werken en dat u
uw werk kunt opslaan in de cloud, van vrijwel overal ter wereld? Ga voor meer informatie over
het opslaan van bestanden in de cloud naar Bestanden beheren op pagina 13.
Aanbevolen procedures
1
Meer hulpmiddelen van HP
U hebt de Installatie-instructies al gebruikt om het Chrome-apparaat in te schakelen en deze
handleiding op te zoeken. Gebruik de volgende tabel voor productinformatie, instructies en meer.
Hulpmiddel
Inhoudsopgave
Installatieposter
●
Overzicht van apparaatinstallatie en -functies
Help en ondersteuning
●
Een breed aanbod van informatie over
procedures en tips voor het oplossen van
problemen.
Webpagina voor wereldwijde ondersteuning
●
Online chatten met een technicus van HP
Ga voor ondersteuning in uw taal naar: http://welcome.hp.com/
country/us/en/wwcontact_us.html.
●
Gebruikmaken van ondersteuning via e-mail.
●
Telefoonnummers voor ondersteuning
opzoeken.
●
Servicecentrumlocaties van HP opzoeken
Handleiding voor veiligheid en comfort
●
Werkplek correct inrichten.
Ga naar http://www.hp.com/ergo.
●
Richtlijnen voor houding en manier van werken
voor meer comfort en minder risico op
lichamelijk letsel.
●
Informatie over elektrische en mechanische
veiligheid.
●
Belangrijke kennisgevingen over voorschriften,
waaronder informatie over het correct afvoeren
van accu's.
●
Specifieke garantiegegevens voor dit apparaat
Ga voor ondersteuning in de VS naar: http://www.hp.com/go/
contactHP. Ga voor wereldwijde ondersteuning naar: http://
welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html.
Informatie over voorschriften, veiligheid en milieu
Deze handleiding wordt met het pakket meegeleverd.
Beperkte garantie
Deze handleiding wordt meegeleverd of ga naar: http://www.hp.com/
go/orderdocuments.
2
Hoofdstuk 1 Direct aan de slag
2
Vertrouwd raken met het apparaat
Onderdelen herkennen
Uw apparaat kan sommige van de volgende onderdelen ondersteunen. Raadpleeg voor meer
informatie de installatieposter in de doos.
Onderdeel
Beschrijving
Lampje van de netvoedingsadapter
●
Wit: De netvoedingsadapter is aangesloten en de accu
is opgeladen.
●
Oranje: De netvoedingsadapter is aangesloten en de
accu wordt opgeladen.
●
Uit: De computer werkt op accustroom.
Actietoetsen
Hiermee voert u veelgebruikte functies uit.
Audio-ingang (microfoon)
Hierop kunt u een optionele computerheadsetmicrofoon,
stereomicrofoonarray of monomicrofoon aansluiten.
Audio-uitgang (hoofdtelefoon)
Hierop kunt u optionele stereoluidsprekers met eigen
voeding, een hoofdtelefoon, een oortelefoon, een headset
of een kabel van een televisietoestel aansluiten.
WAARSCHUWING! Zet het geluidsvolume laag voordat u
de hoofdtelefoon, oortelefoon of headset gebruikt. Zo
beperkt u het risico van gehoorbeschadiging. Zie Informatie
over voorschriften, veiligheid en milieu voor aanvullende
informatie over veiligheid.
OPMERKING: Wanneer u een apparaat aansluit op een
hoofdtelefoonuitgang, worden de luidsprekers van het
apparaat uitgeschakeld.
Audio-uitgang (hoofdtelefoon)/Audio-ingang
(microfoon)
Hierop kunt u optionele stereoluidsprekers met eigen
voeding, een hoofdtelefoon, een oortelefoon, een headset
of een kabel van een televisietoestel aansluiten. Ook kunt u
hierop de microfoon van een optionele headset aansluiten.
Deze ingang biedt geen ondersteuning voor optionele
apparaten met uitsluitend een microfoon.
WAARSCHUWING! Zet het geluidsvolume laag voordat u
de hoofdtelefoon, oortelefoon of headset opzet. Zo beperkt
u het risico van gehoorbeschadiging.
OPMERKING: Wanneer u een extern audioapparaat
aansluit op de hoofdtelefoonuitgang, worden de
apparaatluidsprekers uitgeschakeld.
OPMERKING: Zorg dat de apparaatkabel een connector
met vier pinnen heeft die zowel audio-uit (hoofdtelefoon) als
audio-in (microfoon) ondersteunt.
DisplayPort
Via deze poort sluit u een optioneel digitaal
weergaveapparaat, zoals een hoogwaardige monitor of
projector, aan op het apparaat.
esc-toets
In combinatie met de shift-toets wordt Taakbeheer gestart.
Onderdelen herkennen
3
Onderdeel
Beschrijving
Poort voor externe monitor
Hierop kunt u een optionele VGA-monitor of projector
aansluiten.
Lampje van de vaste schijf
●
HDMI-poort
Hiermee kunt u het apparaat aansluiten op een optioneel
video- of audioapparaat, zoals een HD-televisie, andere
compatibele digitale apparatuur of audioapparatuur, of een
snel HDMI 1.4-apparaat (High-Definition Multimedia
Interface).
Interne beeldschermschakelaar
Als u het beeldscherm dichtklapt terwijl de computer is
ingeschakeld, wordt het beeldscherm uitgeschakeld en de
slaapstand geactiveerd.
Er wordt geschreven naar of gelezen van de vaste
schijf.
OPMERKING: de interne beeldschermschakelaar is niet
zichtbaar aan de buitenkant van de computer.
Interne microfoons
geluid opnemen;
Geheugenkaartlezer
Hiermee worden optionele geheugenkaarten gelezen die
informatie opslaan, beheren, delen of openen.
Ga als volgt te werk om een kaart te plaatsen:
▲
Houd de kaart met het etiket naar boven en de
aansluitingen richting het slot, plaats de kaart in het
slot en druk de kaart naar binnen tot deze stevig
vastzit.
Ga als volgt te werk om een kaart te verwijderen:
aan/uit-knop
▲
Druk de kaart naar binnen totdat deze er uitgaat.
●
Als het apparaat in de slaapstand staat, drukt u kort op
de aan/uit-knop om de slaapstand te beëindigen.
OPMERKING: U beëindigt de slaapstand ook door het
beeldscherm open te klappen of een willekeurige toets in te
drukken. De slaapstand wordt geïnitieerd door het systeem
na een bepaalde periode van inactiviteit, of wanneer u het
scherm dichtklapt.
●
Als het apparaat is uitgeschakeld, drukt u op de aan/
uit-knop om het apparaat in te schakelen.
●
Als het apparaat aan staat en u wilt het scherm
beveiligen, drukt u op de aan/uit-knop totdat het
aanmeldscherm verschijnt.
●
Als het scherm is vergrendeld, drukt u op de aan/uitknop om het apparaat uit te schakelen.
VOORZICHTIG: De aan/uit-knop ingedrukt houden,
resulteert in het verlies van niet-opgeslagen gegevens.
4
Voedingsconnector
Hierop kunt u een netvoedingsadapter aansluiten.
Aan-uitlampje
Het apparaat heeft mogelijk meer dan één aan/uit-lampje.
Elk lampje kan een verschillende toestand van het apparaat
aangeven.
Hoofdstuk 2 Vertrouwd raken met het apparaat
Onderdeel
Beschrijving
RJ-45-netwerkconnector met statuslampjes
Bevestigingspunt voor de beveiligingskabel
●
Aan: het apparaat is ingeschakeld.
●
Knipperend: de tablet bevindt zich in de slaapstand,
een energiebesparingsmodus.
●
Uit: het apparaat is uitgeschakeld.
Hierop sluit u een netwerkkabel aan. De kleur van de
lampjes kan anders zijn, afhankelijk van uw apparaat.
●
Wit: het netwerk is aangesloten.
●
Oranje: er vindt een nieuwe activiteit plaats in het
netwerk.
Hiermee kunt u een optionele beveiligingskabel aansluiten
op het apparaat.
OPMERKING: Van de beveiligingskabel moet op de
eerste plaats een ontmoedigend effect uitgaan. Deze
voorziening kan echter niet voorkomen dat het apparaat
verkeerd wordt gebruikt of wordt gestolen.
SIM-slot (alleen bepaalde modellen)
Hierin bevindt zich een draadloze SIM-module (Subscriber
Identity Module).
Luidsprekers
Hiermee wordt het computergeluid weergegeven.
Touchpadzone
Hiermee worden uw vingerbewegingen gelezen om de
aanwijzer te verplaatsen of items op het scherm te
activeren.
USB 2.0-oplaadpoort
Hierop kunt u een optioneel USB-apparaat aansluiten,
zoals een toetsenbord, muis, externe schijf, printer, scanner
of USB-hub. Via standaard-USB-poorten worden niet alle
USB-apparaten opgeladen of ze worden opgeladen met
een lage bedrijfsstroom. Sommige USB-apparaten moeten
worden gevoed en vereisen het gebruik van een poort met
eigen voeding.
OPMERKING: Via USB-oplaadpoorten kunnen ook
bepaalde types mobiele telefoons en MP3-spelers worden
opgeladen, zelfs wanneer het apparaat in de Slaapstand
staat.
USB-2.0-poort
Hierop kunt u een optioneel USB-apparaat aansluiten,
zoals een toetsenbord, muis, externe schijf, printer, scanner
of USB-hub.
USB 3.0-oplaadpoort
Hierop kunt u een optioneel USB-apparaat aansluiten,
zoals een toetsenbord, muis, externe schijf, printer, scanner
of USB-hub. Via standaard-USB-poorten worden niet alle
USB-apparaten opgeladen of ze worden opgeladen met
een lage bedrijfsstroom. Sommige USB-apparaten moeten
worden gevoed en vereisen het gebruik van een poort met
eigen voeding.
USB 3.0-poort
Hierop kunt u een optioneel USB-apparaat aansluiten,
zoals een toetsenbord, muis, externe schijf, printer, scanner
of USB-hub.
Ventilatieopeningen
Deze openingen zorgen voor luchtkoeling van de interne
onderdelen.
Onderdelen herkennen
5
Onderdeel
Beschrijving
OPMERKING: De ventilator van het apparaat start
automatisch om interne onderdelen te koelen en
oververhitting te voorkomen. Het aantal ventilatieopeningen
varieert, afhankelijk van het apparaat. Het is normaal dat de
interne ventilator automatisch aan- en uitgaat wanneer u de
computer gebruikt.
Webcam
Hiermee kunt u videobeelden vastleggen en foto's maken.
Op sommige apparaten kunt u videovergaderingen houden
en online chatten via streaming video.
Webcamlampje
Aan: de webcam is in gebruik.
WLAN-antennes
Hiermee ontvangt en verzendt u draadloze signalen om te
communiceren met WLAN's.
OPMERKING: De antennes zijn niet zichtbaar aan de
buitenzijde van het apparaat. Voor een optimale
signaaloverdracht houdt u de directe omgeving van de
antennes vrij. Voor informatie over de voorschriften voor
draadloze communicatie raadpleegt u het gedeelte over uw
land of regio in Informatie over voorschriften, veiligheid en
milieu.
WWAN-antennes
Hiermee verzendt en ontvangt u draadloze signalen om te
communiceren met WWAN's.
OPMERKING: De antennes zijn niet zichtbaar aan de
buitenzijde van het apparaat. Voor optimale communicatie
houdt u de directe omgeving van de antennes vrij. Voor
informatie over de voorschriften voor draadloze
communicatie raadpleegt u het gedeelte over uw land of
regio in Informatie over voorschriften, veiligheid en milieu.
6
Hoofdstuk 2 Vertrouwd raken met het apparaat
Labels
De labels die zijn aangebracht op het apparaat, bieden informatie die u nodig kunt hebben wanneer u
problemen met het systeem probeert op te lossen of wanneer u het apparaat in het buitenland
gebruikt.
BELANGRIJK: Alle labels die in dit gedeelte zijn beschreven, worden aangebracht aan de
onderkant van het apparaat.
Raadpleeg Vertrouwd raken met het apparaat op pagina 3 voor hulp bij het vinden van deze
plaatsen.
●
Servicelabel: het label dat is aangebracht aan de onderkant van het apparaat bevat belangrijke
informatie over het apparaat. Wanneer u contact opneemt met Ondersteuning, moet u
waarschijnlijk het serie-, product- en modelnummer opgeven. Zoek deze nummers op voordat u
contact opneemt met Ondersteuning.
Onderdeel
(1)
Productnaam
(2)
Serienummer (s/n)
(3)
Artikelnummer/productnummer (p/n)
(4)
Garantieperiode
(5)
Modelbeschrijving (alleen bepaalde modellen)
●
Label met kennisgevingen: bevat kennisgevingen betreffende het gebruik van het apparaat.
●
Label(s) met keurmerken voor apparatuur voor draadloze communicatie: Deze labels bevatten
informatie over optionele apparaten voor draadloze communicatie en de keurmerken van een
aantal landen/regio's waarin deze apparaten zijn goedgekeurd voor gebruik.
Labels
7
3
Verbinding met internet maken op uw
Chrome-apparaat
Verbinding maken met internet is snel en eenvoudig op uw Chrome-apparaat. Volg de onderstaande
aanwijzingen om verbinding te maken met een bekabeld lokaal netwerk (LAN) of draadloos
verbinding te maken via de ingebouwde WLAN-antennes van het apparaat of via Bluetooth (alleen
bepaalde modellen). Zie de installatieposter voor meer informatie over de locatie van de antennes en
een snelstarthandleiding die bij het apparaat zijn geleverd.
OPMERKING: De pictogrammen op het Chrome-bureaublad en het uiterlijk van het scherm kunnen
verschillen.
Verbinding maken met een bekabeld netwerk (alleen
bepaalde modellen)
Gebruik een LAN-verbinding als u het apparaat direct op een router in uw huis wilt aansluiten (in
plaats van draadloos te werken), of als u het apparaat op een bestaand netwerk in uw kantoor wilt
aansluiten.
Voor het maken van een verbinding met een LAN hebt u een 8-pins RJ-45 (netwerk)kabel nodig of
een optionele micro-SD-kabel met daarop aangesloten een netwerkadapter.
Zo maakt u verbinding met een bekabeld netwerk:
1.
Sluit de netwerkkabel aan op de netwerkconnector (1) van het apparaat.
2.
Sluit het andere uiteinde van de netwerkkabel aan op een netwerkaansluiting in de wand (2) of
op een router.
OPMERKING: Als de netwerkkabel een ruisonderdrukkingscircuit (3) bevat, dat voorkomt dat
de ontvangst van televisie- en radiosignalen wordt gestoord, sluit u de kabel aan op het
apparaat met het uiteinde waar zich het ruisonderdrukkingscircuit bevindt.
8
Hoofdstuk 3 Verbinding met internet maken op uw Chrome-apparaat
Verbinding maken met een draadloos netwerk
U maakt als volgt verbinding met een draadloos netwerk:
1.
Klik vanaf het Chrome-bureaublad op het Chrome-menu en selecteer Beschikbare draadloze
netwerken of selecteer het pictogram voor draadloze communicatie
in het statusgedeelte
rechtsonder in het scherm.
2.
Selecteer het draadloze netwerk dat u wilt openen en klik op Verbinden.
3.
Geef de wachtwoorden en coderingssleutels op als daarnaar wordt gevraagd. Een netwerk dat
wordt beschermd met een wachtwoord en/of coderingssleutel wordt aangegeven met het
pictogram van een beveiligde verbinding
. Neem, indien nodig, contact op met uw
netwerkbeheerder voor meer informatie.
Verbinding maken met een Bluetooth-apparaat (alleen
bepaalde modellen)
Koppel een compatibel Bluetooth-product, zoals een headset, toetsenbord of muis met het apparaat
aan de hand van de onderstaande stappen.
1.
Klik op het statusgedeelte rechtsonder op het bureaublad om het statusmenu weer te geven. Als
u
Bluetooth: Aan ziet, is Bluetooth momenteel ingeschakeld. Als u
Bluetooth: Uit ziet
in het menu, is Bluetooth momenteel uitgeschakeld.
2.
Als Bluetooth is uitgeschakeld, selecteert u Bluetooth: Uit > Bluetooth: Aan in het menu. Op uw
Chrome-apparaat wordt gezocht naar beschikbare Bluetooth-apparaten.
3.
Selecteer het netwerk waarmee u verbinding wilt maken en klik op Verbinden.
4.
Volg de instructies op het scherm om uw Bluetooth-apparaat te verbinden. Op sommige
apparaten hebt u een pincode nodig om het proces te voltooien.
Verbinding maken met een mobiel netwerk (alleen bepaalde
apparaten)
Als u verbinding wilt maken met een netwerk dat wordt beheerd door een mobiele-telefoonaanbieder
(bijvoorbeeld een data-abonnement via een mobiele-telefoonaanbieder), moet er een SIM-module
worden geïnstalleerd op uw Chrome-apparaat, en u moet uw mobiele-netwerkaccount hebben
geactiveerd bij uw aanbieder.
Als er geen SIM-module vooraf is geïnstalleerd, kunt u deze apart aanschaffen. Raadpleeg de
documentatie van de fabrikant van uw module om de SIM-module te plaatsen. Nadat de module is
geïnstalleerd, volgt u de onderstaande stappen om verbinding met een mobiel netwerk te maken.
1.
2.
Klik op het netwerkpictogram
rechtsonder in het scherm.
Klik op uw netwerkstatus in het menu dat verschijnt.
Verbinding maken met een draadloos netwerk
9
3.
Klik op
of op
in het menu dat verschijnt. Als u deze opties niet ziet, betekent het dat
mobiele netwerken niet kunnen worden gebruikt op uw Chrome-apparaat.
4.
Selecteer de naam van uw mobiele netwerk in het netwerkmenu om verbinding te maken.
OPMERKING: U kunt worden gevraagd een persoonlijk identificatienummer (pincode) in te voeren
als de SIM is geblokkeerd.
OPMERKING: Op uw Chrome-apparaat wordt het mobiele netwerk alleen gebruikt om gegevens te
verzenden als dit is niet verbonden met andere netwerken. Om ervoor te zorgen dat gegevens via het
mobiele netwerk worden verzonden, schakelt u Wi-Fi uit in het netwerkmenu. Zie Instellingen
gebruiken op pagina 14 voor meer informatie.
Wake on LAN (WOL) in- en uitschakelen (alleen bepaalde
apparaten)
Wake on LAN (WOL) is een functie waarmee het apparaat kan worden aangezet door een bericht dat
wordt verzonden via uw Local Area Network of LAN.
OPMERKING: Wake on LAN werkt alleen wanneer een LAN-kabel is aangesloten. WOL wordt
teruggezet op de standaardinstelling (WOL ingeschakeld) nadat het systeem opnieuw is opgestart.
OPMERKING: Toegang tot de WOL-functie vereist het uitvoeren van een herstelactie en
overschakelen naar de ontwikkelaarsmodus. Zorg ervoor dat, voordat u verdergaat, al uw bestanden
zijn opgeslagen in de cloud of op een externe schijf.
Het proces voor het in- en uitschakelen van WOL kan veranderen wanneer het besturingssysteem
wordt bijgewerkt. Voor meer informatie en updates gaat u naar http://www.hp.com/support en
selecteert u uw land of regio. Selecteer Drivers en Downloads en volg daarna de instructies op het
scherm om de documentatie te vinden die relevant is voor uw apparaat. U kunt ook
http://www.chromium.org/chromium-os/developer-information-for-chrome-os-devices raadplegen voor
informatie over toegang tot de ontwikkelaarsmodus.
U kunt deze functie in- en uitschakelen volgens de onderstaande aanwijzingen:
1.
Voor het wijzigen van WOL-instellingen moet u overschakelen naar de ontwikkelaarsmodus.
Raadpleeg http://www.chromium.org/chromium-os/developer-information-for-chrome-os-devices
voor aanwijzingen over het openen van de ontwikkelaarsmodus op uw apparaat.
2.
Nadat u de ontwikkelaarsmodus hebt geactiveerd, wordt het systeem automatisch opnieuw
opgestart en wordt u gevraagd om uw taal en toetsenbord opnieuw in te stellen voordat u zich
aanmeldt bij uw gebruikersaccount.
3.
Druk na het aanmelden op het Chrome-bureaublad op Ctrl + Alt + F2 of Ctrl + Alt + → om de
consolemodus te openen.
4.
Typ root op het consolescherm en druk op Enter.
5.
Bij de volgende prompt typt u ethtool -s eth0 wol d en drukt u op Enter om de WOL-functie uit te
schakelen. Selecteer deze optie. Voor het inschakelen van de WOL-functie typt u ethtool – s
eth0 wol g en drukt u op Enter.
6.
Druk op Ctrl + Alt + F1 of Ctrl + Alt + → om terug te keren naar het Chrome-bureaublad.
OPMERKING: Wijzigingen in de Wake on LAN-functies kunnen alleen worden toegepast als een
LAN-kabel is aangesloten. WOL wordt teruggezet op de standaardinstelling (WOL ingeschakeld)
nadat het systeem opnieuw is opgestart.
10
Hoofdstuk 3 Verbinding met internet maken op uw Chrome-apparaat
4
Het Chrome-bureaublad gebruiken
Het bureaublad is een centrale locatie waar u de informatie, media en toepassingen kunt aanpassen
waar u snel toegang tot wilt hebben. U kunt klikken op een pictogram hieronder of erop tikken om de
beschreven actie uit te voeren.
OPMERKING: De pictogrammen op het bureaublad en het uiterlijk van het bureaublad kunnen per
model verschillen.
Het startmenu gebruiken
Het startpictogram
linksonder in het scherm biedt toegang tot een lijst met alle beschikbare
apps op uw Chrome-apparaat.
Het schap gebruiken
Het schap langs de onderrand van het scherm bevat snelkoppelingen naar populaire apps, zodat u
ze gemakkelijk kunt vinden. U kunt deze lijst met apps op elk gewenst moment aanpassen door de
apps daar aan vast of los te maken.
Voor het vastmaken van een app aan het schap klikt of tikt u op het startpictogram
, selecteert u
een app, klikt u met de rechtermuisknop of tikt u met twee vingers en selecteert u vervolgens
Vastmaken aan schap.
Het statusgedeelte en de instellingen gebruiken
Het statusgedeelte rechtsonder op het Chrome-bureaublad geeft informatie over uw netwerkstatus,
accustatus en welke account u momenteel gebruikt. Klik of tik op het statusgedeelte en er verschijnt
een menu. Selecteer Instellingen om de pagina met instellingen te openen. Hier kunt u de manier
wijzigen waarop invoerapparaten, zoals de muis, touchpad, een extern toetsenbord en
beeldschermen werken, en het surfen op internet en de machtigingen van apparaten bepalen.
Voor meer informatie over de pagina Instellingen gaat u naar https://support.google.com/chromeos/
en zoekt u informatie over het onderwerp. U kunt ook Instellingen gebruiken op pagina 14
raadplegen in deze handleiding.
Het startmenu gebruiken
11
5
Apps gebruiken
Chrome is een licht, maar krachtig besturingssysteem dat u toegang geeft tot duizenden gratis en
betaalde apps waarmee u kunt werken en spelen waar u ook heen gaat.
Apps beheren
U kunt de productiviteit en entertainmentmogelijkheden van uw Chrome-apparaat uitbreiden met
gratis of gekochte apps die rechtstreeks kunnen worden gedownload op het apparaat.
Ga naar de Chrome-webstore op https://chrome.google.com/webstore/user/purchases#user/
purchases om apps te zoeken en te installeren. Voor het gebruik van de webstore is een Googleaccount vereist, maar in de store wordt een lijst bijgehouden van elke toepassing die u ooit hebt
geïnstalleerd, zelfs als u deze hebt verwijderd. Op deze manier raakt u nooit een app kwijt door het
herformatteren van het besturingssysteem. Apps worden automatisch bijgewerkt, zodat u altijd de
meest recente versie hebt geïnstalleerd.
Een geïnstalleerde app openen:
▲
Klik op het startpictogram
en selecteer de app in de lijst, of selecteer het pictogram voor
de gewenste app uit de apps die zijn vastgemaakt aan het schap onderaan in het hoofdscherm.
De app vast- of losmaken van het schap in het hoofdscherm:
▲
Klik op het startpictogram
en selecteer de app. Klik met de rechtermuisknop op de app of
tik met twee vingers op de app en selecteer vervolgens Vastmaken aan schap. Om een app los
te maken, klikt u met de rechtermuisknop op de app of tikt u er met twee vingers op en
selecteert u Losmaken.
Een app verwijderen:
▲
Klik op het startpictogram
en selecteer de app. Klik met de rechtermuisknop op een app of
tik er met twee vingers op en selecteer vervolgens Verwijderen uit Chrome.
Voor meer informatie over het beheren van apps gaat u naar https://support.google.com/chromeos/
en zoekt u informatie over het onderwerp.
12
Hoofdstuk 5 Apps gebruiken
6
Bestanden beheren
U kunt bestanden beheren op uw harde schijf of waar ze zijn opgeslagen in de cloud via de app
Bestanden, en u hebt toegang tot uw bestanden op andere apparaten, hetzij door middel van
cloudopslag of door de overdracht van de bestanden naar een gegevensopslagapparaat, zoals een
USB-flashdrive.
Bestanden beheren
Met programma's als Google Docs en Google Sheets blijft u productief waar u ook bent ter wereld, en
u kunt audio- en videobestanden downloaden naar uw Chrome-apparaat. Met de app Bestanden
houdt u uw informatie geordend. Voor het gebruik van de app Bestanden volgt u de onderstaande
stappen.
1.
Klik op het Chrome-bureaublad op het startpictogram
.
2.
Selecteer in de lijst met apps het pictogram van de app Bestanden.
3.
Selecteer in het linkermenu van de app Bestanden de bestandscollectie die u wilt openen.
4.
Dubbelklik op het bestand om het te openen, of, als u een touchscreen-apparaat gebruikt,
dubbeltikt u op het bericht.
U kunt vanuit deze app toegang krijgen tot Google Drive, en u kunt uw bestanden op elk gewenst
moment uit de cloud downloaden naar elk apparaat waarop u bent aangemeld. U hebt dus altijd
toegang tot uw bestanden, zelfs als u een apparaat gebruikt waarop Chrome niet wordt gebruikt.
Kunt u het bestand dat u zoekt niet vinden? Gebruik het zoekvak in de linkerbovenhoek van de app
om te zoeken op trefwoorden in de naam of de inhoud van uw bestand.
Voor meer informatie over bestandsbeheer gaat u naar https://support.google.com/chromeos/ en
zoekt u informatie over het onderwerp.
Media voor fysieke bestanden en overdracht
Het apparaat kan USB-, microSD- of andere poorten voor opslagmedia hebben. Een back-up maken
van uw belangrijke bestanden op fysieke media, zoals USB-flashdrives of geheugenkaarten kan u
beschermen tegen het verlies van gegevens als uw apparaat moet worden teruggezet op de
fabriekswaarden. U kunt ook gebruik maken van een USB-flashdrive, USB-vaste schijf of
geheugenkaart om de bestanden van uw Chrome-apparaat naar een ander apparaat over te
brengen.
Bestanden beheren
13
7
Instellingen gebruiken
U kunt de instellingen voor de muis en het touchpad, voor surfen op internet en machtigingen op het
apparaat aanpassen op de pagina Instellingen.
Om de pagina Instellingen te openen, klikt u in het statusgedeelte rechtsonder op het bureaublad.
Selecteer vervolgens Instellingen.
Op de pagina Instellingen staan vijf grote subgedeelten, evenals een link naar Geavanceerde
instellingen. Deze subgedeelten zijn Internetverbinding, Uiterlijk, Apparaat, Zoeken en Gebruikers.
Internetverbinding
In dit gedeelte kunt u verbindingen toevoegen, proxy's instellen, en draadloze en mobiele
verbindingen in- en uitschakelen. Voor meer informatie over het beheren van netwerken in Chrome
gaat u naar https://support.google.com/chromeos/ en zoekt u informatie over het onderwerp.
Uiterlijk
In dit gedeelte kunt u uw achtergrond aanpassen, thema's downloaden en andere cosmetische
details van uw Chrome-ervaring aanpassen.
Apparaat
In de volgende gedeelten wordt beschreven hoe u de werking van uw Chrome-apparaat aanpast.
Snelheid touchpad en muis
In dit gedeelte beheert u de gevoeligheid van de muis- en touchpadknoppen.
Voor het aanpassen van de snelheid van de touchpad of muis schuift u de juiste regeling naar rechts
om de snelheid waarmee de pijl beweegt op het scherm in reactie op apparaatinvoer te verhogen.
Verplaats de schuifregelaar naar links om de snelheid waarmee de pijl reageert op invoer te verlagen.
Als u klikt op de knop Touchpad-instellingen (of de knop Touchpad- en muisinstellingen als er een
muis is aangesloten) wordt het venster Touchpad geopend, waarin u 'tikken om te klikken'instellingen en bladervoorkeuren kunt aanpassen.
Als een muis is aangesloten, kunt u in dit venster ook instellen welke muisknop primair is.
Toetsenbordinstellingen
Als u klikt op de knop Toetsenbordinstellingen wordt het venster Toetsenbordinstellingen geopend.
Hier kunt u instellen met welke toets de functie Zoeken wordt geopend en hoe de toetsen Ctrl en Alt
werken.
Daarnaast kunt u de actietoetsen zo instellen dat ze als functietoetsen werken. Dit is op sommige
websites of in bepaalde toepassingen nodig. Voor deze wijziging opent u de pagina Instellingen. Klik
in het statusgedeelte rechtsonder op het bureaublad om de pagina Instellingen te openen. Selecteer
vervolgens Instellingen. Zoek op de pagina Instellingen het subgedeelte Apparaat en selecteer
Toetsenbordinstellingen . Selecteer in het venster Toetsenbordinstellingen de optie Toetsen bovenste
rij als functietoetsen behandelen.
14
Hoofdstuk 7 Instellingen gebruiken
In dit venster kunt u ook de taal en de invoerinstellingen van uw toetsenbord wijzigen. Voor meer
informatie over de instellingen voor de taal van het toetsenbord gaat u naar
https://support.google.com/chromeos/ en zoekt u informatie over het onderwerp.
Beeldscherminstellingen
Als u op deze knop klikt, wordt het venster Beeldschermen beheren geopend, waarmee u de
resolutie, oriëntatie, en andere elementen van het beeldscherm kunt wijzigen. Hier kunt u kiezen uit
beschikbare schermresoluties, verandert u de richting van het scherm van liggend naar staand, en
past u spiegeling toe op andere weergaveapparatuur.
Zoeken
In dit subgedeelte van de pagina Instellingen kunt u instellen welke zoekmachine u wilt gebruiken
tijdens het surfen op internet. Hiervoor maakt u een selectie uit de verstrekte lijst met zoekmachines.
Voor meer informatie over het beheren van uw zoekmachines of het gebruik van een zoekmachine
die niet in de lijst staat, gaat u naar https://support.google.com/chromeos/ en zoekt u naar meer
informatie over het onderwerp.
Gebruikers
In dit gedeelte kunt u instellen wie uw Chrome-apparaat mag gebruiken en hoe. U kunt bijvoorbeeld
een beveiligingsinstelling inschakelen om een gebruiker een wachtwoord te laten invoeren om de
slaapstand te beëindigen, zodat andere mensen geen toegang tot uw account kunnen krijgen, alleen
omdat ze beschikken over uw apparaat.
Selecteer Wachtwoord vereist om uit slaapstand te komen om ervoor te zorgen dat als uw apparaat
in de slaapstand komt terwijl dit onbeheerd is, niemand uw account of informatie kan opvragen
zonder uw wachtwoord.
Geavanceerde synchronisatie-instellingen
Onder Geavanceerde synchronisatie-instellingen kunt u bepalen welke elementen van uw Chromebeleving en -voorkeuren worden opgeslagen in uw Google-account. Apps, Automatisch aanvullen,
Bladwijzers, Extensies, Geschiedenis, Wachtwoorden, Instellingen, Thema's en Open tabbladen
worden automatisch gesynchroniseerd met uw Google-account. Als u dit wilt veranderen, selecteert u
Kiezen wat u wilt synchroniseren en schakelt u de selectievakjes uit voor de items die u niet wilt
opslaan voor gebruik wanneer u zich vanuit een ander toegangspunt aanmeldt bij uw Googleaccount.
Onder Coderingsopties wijzigt u de beveiligingsinstellingen voor uw Google-account. Standaard
versleutelt Google alle wachtwoorden die worden gesynchroniseerd met uw Googleaanmeldingsgegevens. Voor extra veiligheid kunt u al uw gesynchroniseerde gegevens met een
wachtwoord versleutelen.
Voor meer informatie gaat u naar https://support.google.com/chromeos/ en zoekt u naar meer
informatie over het onderwerp.
Andere gebruikers beheren
Selecteer Browsen door gasten toestaan om te bepalen of mensen zich moeten aanmelden bij een
Google-account voordat zij het apparaat kunnen gebruiken. Standaard is browsen op internet door
gasten ingeschakeld, waardoor een gast het apparaat kan gebruiken om op internet te browsen, en
verder niets.
Zoeken
15
Selecteer Gebruikersnamen en foto's op het aanmeldingsscherm weergeven.. Standaard is deze
functie ingeschakeld en wordt een lijst weergegeven met mensen die hun accounts hebben geopend
op dit apparaat.
Selecteer Aanmelding beperken tot de volgende gebruikers om toegang tot uw apparaat op te geven.
Standaard is deze functie uitgeschakeld, maar als u deze inschakelt kunt u een lijst met Googleaccountgebruikers opgeven die toegang krijgen tot uw apparaat. Alleen degenen die op de lijst staan,
mogen het apparaat gebruiken om zich aan te melden.
Voor meer informatie gaat u naar https://support.google.com/chromeos/ en zoekt u naar informatie
over deze onderwerpen.
Geavanceerde instellingen
Als u klikt op Geavanceerde instellingen weergeven wordt een verborgen subgedeelte van de pagina
Instellingen weergegeven, waar u de datum en tijd kunt aanpassen, privacy-instellingen kunt wijzigen,
toegankelijkheidsopties kunt aanpassen, en nog veel meer.
VOORZICHTIG: Het veranderen van veel van deze instellingen kan de veiligheid van het apparaat
in gevaar brengen, en wordt niet aanbevolen. Voor meer informatie gaat u naar
https://support.google.com/chromeos/ en zoekt u naar informatie over deze onderwerpen.
OPMERKING: De instellingen die beschikbaar zijn in dit gedeelte kunnen verschillen, afhankelijk
van het model en de updates van het besturingssysteem.
Datum en tijd
Onder Datum en tijd kunt u uw tijdzone selecteren en overschakelen naar een vierentwintiguursklok,
als u dat wilt.
Privacy
Onder Privacy bepaalt u hoe u op internet surft. U kunt kiezen of u malware- en phishingbeveiliging
inschakelt, spraakzoekopdrachten instelt en voorspellende zoekopdrachten inschakelt in uw
webbrowser.
Als u klikt op de knop Contentinstellingen wordt het venster Contentinstellingen geopend. Hier kunt u
cookies in- of uitschakelen, bepalen of alle afbeeldingen op webpagina's worden getoond,
JavaScripts inschakelen, pop-upvensters blokkeren en instellen welke invoerapparaten worden
gebruikt voor webcommunicatie, zoals een microfoon en een webcam. Voor meer informatie gaat u
naar https://support.google.com/chromeos/ en zoekt u naar informatie over deze onderwerpen.
Als u op de knop Browsegegevens wissen wordt het venster Browsegegevens wissen geopend. Hier
kunt u uw internetgeschiedeniscache, cookies en alle wachtwoorden die u hebt opgeslagen,
verwijderen.
Bluetooth
Onder Bluetooth kunt u de interactie van uw apparaat met Bluetooth-apparaten in- of uitschakelen.
Wachtwoorden en formulieren
Onder Wachtwoorden en formulieren beheert u uw internetwachtwoorden en de instellingen voor
automatisch aanvullen. Automatisch aanvullen is een service waarmee adressen en
creditcardnummers worden onthouden, die u op websites in het verleden hebt ingevoerd. Het
verwijderen van deze stukken persoonlijke informatie is verstandig als u uw Chrome-apparaat aan
iemand anders geeft.
16
Hoofdstuk 7 Instellingen gebruiken
Webcontent
Onder Webcontent kunt u de lettergrootte en het paginazoomniveau van webpagina's die u bezoekt,
voor een betere leesbaarheid aanpassen.
Talen
Onder Talen kunt u uw type toetsenbord aanpassen en schakelen naar een internationaal
toetsenbord door te klikken op de knop Taal en invoerinstellingen.
Downloads
Onder Downloads kunt u een aangepaste locatie voor gedownloade bestanden instellen, en toegang
tot Google Drive en de bestandsopslag van Google in de cloudopslag in- of uitschakelen.
HTTP/SSL
Onder HTTP/SSL kunt u webcertificaten beheren van websites die het apparaat en de accounts
herkennen. Voor meer informatie gaat u naar https://support.google.com/chromeos/ en zoekt u naar
informatie over deze onderwerpen.
Google Cloud Print
Onder Google Cloud Print kunt u de toegang tot printers beheren die klaar zijn voor gebruik met de
Google Cloud Print-service en selecteren welke beschikbare printer u wilt gebruiken. Voor meer
informatie gaat u naar https://support.google.com/chromeos/ en zoekt u naar informatie over dit
onderwerp.
Bij het opstarten
Onder Bij het opstarten kunt u instellen hoe het apparaat zich gedraagt wanneer dit voor het eerst
wordt ingeschakeld. U kunt kiezen uit starten op een nieuw tabblad, doorgaan waar u het laatst
gebleven was of een specifieke pagina of reeks pagina's openen.
Toegankelijkheid
Onder Toegankelijkheid kunt u elementen van uw Chrome-apparaat aanpassen om het gebruik ervan
te vergemakkelijken. U kunt grote lettertypen en een grotere muiscursor inschakelen, het apparaat in
een hoog contrastmodus zetten voor een betere zichtbaarheid, plaktoetsen inschakelen, een
toetsenbord op het scherm inschakelen of ChromeVox inschakelen die audiofeedback geeft. Voor
meer informatie gaat u naar https://support.google.com/chromeos/ en zoekt u naar informatie over
deze onderwerpen.
Powerwash
Onder Powerwash kunt u alle gebruikersaccounts op dit apparaat verwijderen en het resetten naar de
fabrieksinstellingen.
VOORZICHTIG: HP raadt aan een back-up van al uw persoonlijke bestanden te maken voordat u
het apparaat reset. Uw Google-accountgegevens en bestanden op cloudservices als Google Drive
worden niet beïnvloed door een powerwash, maar bestanden die lokaal zijn opgeslagen, bent u kwijt
als u er geen back-up van hebt gemaakt.
Voor meer informatie gaat u naar https://support.google.com/chromeos/ en zoekt u naar informatie
over dit onderwerp. U kunt ook Een back-up maken van het Chrome-apparaat en uw gegevens en
deze terugzetten op pagina 30 raadplegen.
Geavanceerde instellingen
17
Browserinstellingen resetten
Onder Browserinstellingen resetten kunt u de instellingen van uw webbrowser herstellen naar de
oorspronkelijke fabrieksinstellingen.
18
Hoofdstuk 7 Instellingen gebruiken
8
Audio en video gebruiken op uw Chromeapparaat
Gebruik uw Chrome-apparaat als entertainment-hub om van uw muziek te genieten, deze te beheren
en om films te bekijken. Of sluit externe apparaten zoals een monitor, projector, tv, luidsprekers of
een hoofdtelefoon aan om van het apparaat een nog krachtiger entertainmentcentrum te maken.
OPMERKING: Het apparaat biedt mogelijk geen ondersteuning voor al deze soorten audio- en
videocomponenten. Raadpleeg de installatieposter in de doos voor meer informatie.
Audio gebruiken
Op uw Chrome-apparaat kunt u muziek downloaden en beluisteren, audio-inhoud van internet
(inclusief radio) streamen, audio opnemen, of audio en video mixen om multimedia te maken. Om uw
luisterervaring te verbeteren, sluit u externe audioapparaten, zoals luidsprekers of hoofdtelefoons,
aan.
Luidsprekers aansluiten
U kunt bekabelde luidsprekers op het apparaat aansluiten door deze op een USB-poort of op de
audio-uitgang (van een hoofdtelefoon) op het apparaat aan te sluiten.
Volg de apparaatinstructies van de fabrikant om draadloze luidsprekers aan te sluiten op het
apparaat. Zie HDMI-tv of monitor aansluiten op pagina 20 voor informatie over het aansluiten van
high-definition luidsprekers op het apparaat. Zet het geluid zachter voordat u de luidsprekers aansluit.
Hoofdtelefoons aansluiten
U kunt op de hoofdtelefoonuitgang van het apparaat een bekabelde hoofdtelefoon aansluiten.
Volg de apparaatinstructies van de fabrikant om een draadloze hoofdtelefoon aan te sluiten op het
apparaat.
WAARSCHUWING! Zet het volume laag voordat u de hoofdtelefoon, oortelefoon of headset opzet.
Zo beperkt u het risico van gehoorbeschadiging. Zie Informatie over voorschriften, veiligheid en milieu
voor meer informatie over veiligheid.
Video gebruiken
Uw Chrome-apparaat is een krachtig videoapparaat waarmee u streaming video van uw favoriete
websites kunt bekijken en video en films kunt downloaden om deze later op uw computer te bekijken
zonder dat u een netwerkverbinding nodig hebt.
Om optimaal te profiteren van uw apparaat gebruikt u een van de videopoorten op het apparaat om
een externe monitor, projector of tv aan te sluiten. Uw apparaat heeft mogelijk zowel een highdefinition multimedia-interface (HDMI)-poort, die ervoor zorgt dat u een high-definition monitor of tv
kunt aansluiten, of een DisplayPort-interface voor de aansluiting op een compatibel DisplayPortapparaat.
Audio gebruiken
19
BELANGRIJK: Zorg ervoor dat het externe apparaat met de juiste kabel is aangesloten op de juiste
poort van het Chrome-apparaat. Raadpleeg hiertoe de instructies van de fabrikant van het apparaat.
HDMI-tv of monitor aansluiten
OPMERKING: Om een HDMI-apparaat aan te sluiten op uw Chrome-apparaat, hebt u een HDMIkabel nodig, die apart verkrijgbaar is.
Om het beeld van het apparaat weer te geven op een high-definition televisie of monitor, sluit u het
high-definition apparaat aan volgens de onderstaande instructies.
1.
Sluit het ene uiteinde van de HDMI-kabel aan op de HDMI-poort van het apparaat.
2.
Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op de high-definition televisie of monitor.
3.
Het Chrome-bureaublad verschijnt nu op uw beeldscherm. Als dit niet automatisch wordt
weergegeven, drukt u op Ctrl +
om het scherm te spiegelen naar het weergaveapparaat.
Digitaal weergaveapparaat aansluiten
Met de DisplayPort sluit u een optioneel digitaal weergaveapparaat, zoals een hoogwaardige monitor
of projector, op het apparaat aan. De DisplayPort levert een hogere prestatie dan een externe VGAmonitorpoort en verbetert de digitale aansluiting.
1.
20
Sluit het ene uiteinde van de DisplayPort-kabel aan op de DisplayPort van het Chromeapparaat.
Hoofdstuk 8 Audio en video gebruiken op uw Chrome-apparaat
2.
Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op het digitale weergaveapparaat.
3.
Het Chrome-bureaublad verschijnt nu op uw beeldscherm. Als dit niet automatisch wordt
weergegeven, drukt u op Ctrl +
om het scherm te spiegelen naar het weergaveapparaat.
Media-inhoud streamen naar een HD-televisie of monitor (alleen bepaalde
apparaten)
De Castscherm-technologie biedt u de mogelijkheid media-bestanden zoals films draadloos vanaf uw
apparaat naar een compatibel weergaveapparaat zoals een HD-televisie of monitor te streamen. Als
de content al is gedownload naar uw apparaat, hebt u er toegang toe via Bestandsbeheer.
Als de content beschikbaar is via een service, zoals Amazon Instant Video, Hulu, Netflix, Google Play
of een andere soortgelijke service, moet u een app downloaden om toegang te krijgen tot de content
en om deze te bekijken, hetzij op uw apparaat of op een HD-scherm. Zie Apps gebruiken
op pagina 12 voor meer informatie.
OPMERKING: Chrome ondersteunt momenteel geen draadloos streamen van gegevens op een
monitor of tv. U kunt een optionele externe draadloze adapter en een daarmee samenhangende app,
zoals een Chromecast gebruiken, om dat te doen. Ga naar https://support.google.com/chromeos/
voor meer informatie over het instellen van een Chromecast-apparaat in combinatie met uw Chromeapparaat.
Schermresolutie wijzigen
Voor het wijzigen van de schermresolutie klikt u op het statusgedeelte rechtsonder op het
bureaublad. Selecteer Instellingen en ga naar het subgedeelte Apparaat. Klik op de knop
Beeldscherminstellingen en pas de schermresolutie aan op de pagina Beeldscherminstellingen.
Zie Instellingen gebruiken op pagina 14 voor meer informatie.
Schermresolutie wijzigen
21
9
Touchpadbewegingen gebruiken
Op een touchpad kunt u met uw vingers de plaats van de aanwijzer op het scherm bepalen.
Touchpadbewegingen gebruiken
Het touchpad ondersteunt verschillende bewegingen (tikken en schuiven) waarmee u met uw vingers
items op het bureaublad kunt manipuleren.
Slepen en neerzetten
Selecteer het item dat u wilt verplaatsen met één vinger. Verplaats het item met twee vingers. Als u
het item hebt neergezet waar u het wilt hebben, haalt u beide vingers van het touchpad om het item
te laten vallen op de nieuwe locatie.
Tikken
Als u een selectie wilt maken op het scherm, gebruikt u de tikfunctie op het TouchPad.
●
22
Tik met één vinger in het TouchPad-gebied om een keuze te maken.
Hoofdstuk 9 Touchpadbewegingen gebruiken
●
Tik met twee vingers in het TouchPad-gebied om een contextgevoelig menu tevoorschijn te
halen.
Touchpadbewegingen gebruiken
23
Schuiven
Schuiven kan worden gebruikt om op een pagina of in een afbeelding omhoog, omlaag of opzij te
bewegen. Als u met twee vingers naar links of rechts schuift, verschuift u het scherm als er meer
inhoud zichtbaar is op de andere zijde, of beweegt u heen en weer in de geschiedenis van de
internetbrowser.
U schuift als volgt: plaats twee vingers iets uit elkaar op het touchpad en schuif ze over het touchpad
in een beweging omhoog, omlaag, naar links of naar rechts.
OPMERKING: de schuifsnelheid wordt bepaald door de snelheid van de vingerbeweging.
24
Hoofdstuk 9 Touchpadbewegingen gebruiken
Om in Chrome te schuiven tussen open tabbladen, schuift u met drie vingers naar links of rechts op
het touchpad.
Touchpadbewegingen gebruiken
25
10 Toetsenbord en muis gebruiken
Chrome-apparaten kunnen zowel geïntegreerde toetsenborden hebben, of vereisen een optioneel
Chrome-compatibel extern toetsenbord en muis, waarmee u kunt typen, items kunt selecteren, kunt
bladeren en andere functies kunt uitvoeren. Op Chrome-compatibele toetsenborden kunt u met de
actietoetsen ook specifieke functies uitvoeren.
TIP: HP raadt het gebruik van een Chrome-compatibel toetsenbord bij het apparaat aan. Externe
toetsenborden die niet compatibel zijn met Chrome, bieden mogelijk niet dezelfde
actietoetsfunctionaliteit. Voor een Chrome-compatibel toetsenbord gaat u naar www.hp.com.
Actietoetsen gebruiken
Niet elk Chrome-apparaat of extern toetsenbord heeft dezelfde actietoetsen. Voor meer informatie
over het toetsenbord en snelkoppelingen gaat u naar https://support.google.com/chromeos/ en zoekt
u informatie over de onderwerpen.
Pictogram
Toets
Beschrijving
Esc
esc is een toets die interactief werkt met andere toetsen om de functies van het
apparaat te activeren.
Terug
Ga naar de vorige pagina in uw browsergeschiedenis.
Volgende
Ga naar de volgende pagina in uw browsergeschiedenis.
Opnieuw
laden
De huidige pagina opnieuw laden.
Volledig
scherm
Open de pagina in volledige schermmodus.
Apps
weergeven
Helderheid
omlaag
OPMERKING: Als u deze toets samen met ctrl indrukt, spiegelt u het scherm naar
een extern scherm.
Geeft openstaande apps weer.
OPMERKING: Als u in combinatie met ctrl op deze knop drukt, wordt er een
schermopname gemaakt.
Zolang u deze toets ingedrukt houdt, wordt de helderheid van het scherm steeds
verder verlaagd.
OPMERKING: Als het externe beeldscherm DDC/CI niet ondersteunt, werkt de
helderheidstoets mogelijk niet.
Helderheid
omhoog
Zolang u deze toets ingedrukt houdt, wordt de helderheid van het scherm steeds
verder verhoogd.
OPMERKING: Als het externe beeldscherm DDC/CI niet ondersteunt, werkt de
helderheidstoets mogelijk niet.
26
Hoofdstuk 10 Toetsenbord en muis gebruiken
Pictogram
Toets
Beschrijving
Geluid uit
Schakelt het geluid uit.
Geluid
zachter
Zolang u deze toets ingedrukt houdt, wordt het geluidsvolume steeds verder verlaagd.
Geluid
harder
Houd de toets ingedrukt om het volume te verhogen en het geluid aan te zetten
wanneer deze uitgeschakeld is.
Aan/uit-knop
●
Als het apparaat in de slaapstand staat, drukt u kort op de aan/uit-knop om de
slaapstand te beëindigen.
OPMERKING: U beëindigt de slaapstand ook door het beeldscherm open te
klappen of een willekeurige toets in te drukken. De slaapstand wordt geïnitieerd door
het systeem na een bepaalde periode van inactiviteit, of wanneer u het scherm
dichtklapt.
●
Als het apparaat is uitgeschakeld, drukt u op de aan/uit-knop om het apparaat in
te schakelen.
●
Als het apparaat aan staat en u wilt het scherm beveiligen, drukt u op de aan/uitknop totdat het aanmeldscherm verschijnt.
●
Als het scherm is vergrendeld, drukt u op de aan/uit-knop om het apparaat uit te
schakelen.
VOORZICHTIG: De aan/uit-knop ingedrukt houden, resulteert in het verlies van nietopgeslagen gegevens.
Ook kunt u de actietoetsen zo instellen dat ze als normale functietoetsen werken. Dit is op sommige
websites of in bepaalde toepassingen nodig. Zie Instellingen gebruiken op pagina 14 voor meer
informatie.
Actietoetsen gebruiken
27
11 Chrome-apparaat en gegevens beveiligen
Apparaatbeveiliging is essentieel om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van uw
gegevens te waarborgen. Standaardbeveiligingsoplossingen en software van derden kunnen helpen
uw apparaat te beschermen tegen uiteenlopende risico's, zoals virussen, wormen en andere typen
schadelijke code.
Wanneer u zich bij Chrome aanmeldt en synchronisatie inschakelt, houdt Chrome uw gegevens veilig
door uw gesynchroniseerde wachtwoorden via uw Google-accountgegevens te coderen. U kunt er
ook voor kiezen om al uw gesynchroniseerde gegevens met een wachtwoordzin te coderen. Deze
synchronisatiewachtwoordzin wordt opgeslagen op uw apparaat, en wordt niet naar Google
verzonden. Voor meer informatie gaat u naar https://support.google.com/chromeos/ en zoekt u
informatie over het onderwerp.
BELANGRIJK: Mogelijk zijn niet alle in dit hoofdstuk genoemde beveiligingsvoorzieningen
beschikbaar op uw apparaat.
Risico's voor het apparaat
Beveiligingsvoorziening
Gebruik van het apparaat door onbevoegden
Aanmeldingswachtwoord
Virussen
Beveiliging tegen virussen, phishing en malware
Huidige of toekomstige bedreigingen van het apparaat
Software-updates
Gebruik van het apparaat door onbevoegden
Beveiligingskabelslot
Draadloos netwerk beveiligen
Schakel tijdens het instellen van het draadloze netwerk altijd de beveiligingsvoorzieningen in.
Het apparaat vergrendelen en ontgrendelen
Wanneer u het Chrome-apparaat zonder toezicht achterlaat, is het verstandig om ten minste het
scherm te vergrendelen. U kunt ook een wachtwoord instellen om uw schermvergrendeling te
beveiligen.
in het statusgedeelte
Als u het scherm wilt vergrendelen, klikt u op het op pictogram met het slotje
of drukt u kort op de aan/uit-knop. Het beginscherm verschijnt. Als u een schermwachtwoord wilt
instellen voor extra beveiliging, volgt u de onderstaande stappen.
1.
Meld u aan bij het Chrome-apparaat.
2.
Klik op het statusgedeelte in de rechteronderhoek.
3.
Selecteer Instellingen en ga naar het gedeelte Gebruikers.
4.
Markeer het selectievakje Wachtwoord vereist om uit slaapstand te komen en stel uw
wachtwoord daar in.
U kunt uw apparaat ook zo instellen, dat alleen bevoegde gebruikers zich op het apparaat kunnen
aanmelden bij hun account. Zie Instellingen gebruiken op pagina 14 voor meer informatie. Voor meer
28
Hoofdstuk 11 Chrome-apparaat en gegevens beveiligen
informatie over beveiligingswachtwoorden en het vergrendelen van het scherm gaat u naar
https://support.google.com/chromeos en zoekt u informatie over het onderwerp.
Optioneel beveiligingskabelslot gebruiken
Van het apart aan te schaffen beveiligingskabel moet in de eerste plaats een ontmoedigingseffect
uitgaan. Deze voorziening kan echter niet voorkomen dat het apparaat verkeerd wordt gebruikt of
wordt gestolen. Sloten voor beveiligingskabels vormen slechts één onderdeel van een volledige
beveiligingsoplossing die u moet implementeren om de kans op diefstal te minimaliseren.
Het slot van de beveiligingskabel op het Chrome-apparaat kan er iets anders uitzien dan de
afbeelding in dit gedeelte.
1.
Leg het beveiligingskabelslot om een stevig verankerd voorwerp heen.
2.
Steek de sleutel (1) in het beveiligingskabelslot (2).
3.
Steek het beveiligingskabelslot in het bevestigingspunt voor de beveiligingskabel op het
apparaat (3) en vergrendel het kabelslot met de sleutel.
4.
Haal de sleutel uit het slot en bewaar deze op een veilige plaats.
Optioneel beveiligingskabelslot gebruiken
29
12 Een back-up maken van het Chromeapparaat en uw gegevens en deze
terugzetten
Back-up maken van software-applicaties en gegevens
Alle apps worden automatisch bijgewerkt en er wordt een archief van uw downloads en aankopen
bewaard in de Chrome Store. Google slaat ook uw laatste gesynchroniseerde instellingen
automatisch op. Als u een herstelactie moet uitvoeren op het apparaat, kunt u zich aanmelden met
uw Google-account en al uw instellingen, favorieten en apps automatisch herstellen.
Belangrijke documenten en bestanden opslaan op een USB-stick, geheugenkaart, externe vaste
schijf, of Google Cloud-opslag wordt aanbevolen. U kunt uw bestanden op elk gewenst moment naar
de cloud opslaan door Google Drive te selecteren als uw locatie voor bestandsopslag.
Uw Chrome-apparaat herstellen
Als u uw Chrome-apparaat aan iemand anders wilt geven, de machtigingen van de eigenaar wilt
resetten of problemen ondervindt met uw accountprofiel, kunt u alle lokale gebruikersgegevens
wissen door het apparaat te resetten.
OPMERKING: Alle gegevens die zijn opgeslagen op uw apparaat, inclusief machtigingen,
instellingen en bestanden die eigendom zijn van gebruiker worden verwijderd voor alle accounts als u
de fabrieksinstellingen reset. Het resetten van het apparaat heeft geen invloed op uw accounts of op
gegevens die worden gesynchroniseerd met deze accounts.
Deze aanwijzingen gelden alleen voor bepaalde modellen. Voor meer informatie gaat u naar
https://support.google.com/chromeos/ en zoekt u informatie over het onderwerp.
30
1.
Klik op het statusgedeelte in de rechteronderhoek van het scherm.
2.
Selecteer Instellingen en klik op Geavanceerde instellingen weergeven.
3.
Zoek het gedeelte "Powerwash" en klik op Powerwash.
4.
Er wordt een dialoogvenster geopend. Selecteer Opnieuw opstarten.
Hoofdstuk 12 Een back-up maken van het Chrome-apparaat en uw gegevens en deze
terugzetten
13 Onderhoud
Het is belangrijk dat u eenvoudig onderhoud uitvoert aan het apparaat om ervoor te zorgen dat het
optimaal presteert.
Het apparaat reinigen
Gebruik de volgende producten om uw apparaat veilig te reinigen:
●
Dimethylbenzylammoniumchloride met een maximale concentratie van 0,3 procent, meestal in
de vorm van wegwerpdoekjes van verschillende merken
●
Glasreinigingsmiddel zonder alcohol
●
Water met milde zeepoplossing
●
Droge microvezel-reinigingsdoek of een zeemlap (antistatische doek zonder olie)
●
Antistatische veegdoekjes
VOORZICHTIG: Gebruik geen schoonmaakmiddelen die permanente schade aan het apparaat
kunnen veroorzaken. U kunt een bepaald schoonmaakmiddel pas gebruiken voor het apparaat als u
zeker weet dat het geen alcohol, aceton, ammoniumchloride, methyleenchloride of koolwaterstoffen
bevat.
Materiaal met vezels, zoals papieren doekjes, kunnen het apparaat bekrassen. In de loop van de tijd
kunnen er vuildeeltjes en reinigingsmiddelen in de krassen achterblijven.
Reinigingsprocedures
Volg de in dit gedeelte beschreven procedures voor het veilig reinigen en desinfecteren van het
apparaat.
WAARSCHUWING! Verklein het risico van elektrische schokken of schade aan onderdelen en
maak het apparaat niet schoon terwijl het is ingeschakeld.
●
Schakel het apparaat uit.
●
Koppel de externe voedingsbron los.
●
Koppel alle externe apparaten los.
VOORZICHTIG: Om schade aan interne onderdelen te voorkomen, mag u geen
schoonmaakmiddelen of vloeistoffen direct op het oppervlak van het apparaat spuiten. Als er
vloeistoffen op het oppervlak terecht komen, kunnen er interne onderdelen beschadigd raken.
De monitor reinigen
VOORZICHTIG: Spuit het schoonmaakmiddel nooit rechtstreeks op het scherm,
Veeg het scherm voorzichtig schoon met een pluisvrije vochtige doek met een alcoholvrij
glasschoonmaakmiddel.
Het apparaat reinigen
31
De ventilatieopeningen van het apparaat reinigen (alleen bepaalde apparaten)
De ventilatieopeningen zorgen ervoor dat het apparaat koel blijft. Maak deze ventilatieopeningen
schoon met behulp van een kleine op batterijen werkende stofzuiger. (Een op batterijen werkende
stofzuiger vermindert het risico van elektrische schokken.)
1.
Stofzuig de ventilatieopeningen op de behuizing van het apparaat.
2.
Verwijder al het vuil dat zich heeft verzameld in en rond de connectors van het apparaat (zoals
de Ethernet- en USB-connectors).
Het toetsenbord of de muis reinigen (alleen bepaalde apparaten)
WAARSCHUWING! Om elektrische schokken of schade aan interne onderdelen te voorkomen,
gebruik geen stofzuigerverlengstuk om het toetsenbord schoon te maken. Als u een stofzuiger
gebruikt kan er ongewenst stof van de stofzuiger op het toetsenbord terecht komen.
VOORZICHTIG: Om schade aan interne onderdelen te voorkomen, mag u geen vloeistoffen tussen
de toetsen laten komen.
●
Gebruik voor het reinigen van toetsenbord of muis een zachte microvezel-doek of een zeemlap
die bevochtigd is met een van de eerder genoemde reinigingsmiddelen, of gebruik een
aanvaardbaar wegwerpdoekje.
●
Om plakkerige toetsen te voorkomen en stof en deeltjes van het toetsenbord te verwijderen,
gebruik een hogedrukspuitbusje met een steeltje.
Als u een muis met een bal hebt, reinigt u als volgt de bal en de rollers in de muis:
32
1.
Zet de muis ondersteboven en draai de ring rond de bal naar links om de ring te verwijderen en
de bal uit de muis te halen.
2.
Spoel de bal schoon met zeep en warm water.
3.
Maak de rollers in de muis schoon met een katoenen watje dat is bevochtigd met
isopropylalcohol.
4.
Wanneer de bal en de rollers helemaal droog zijn, brengt u de bal en ring weer op hun plaats
aan.
Hoofdstuk 13 Onderhoud
14 Voeding en accu
In de fabriek verzegelde accu
OPMERKING: Deze informatie is alleen van toepassing op bepaalde apparaten.
Om de status van uw accu te controleren, klikt u op het accupictogram in het statusgedeelte
rechtsonder op het bureaublad.
Accu opladen
1.
Sluit de netvoedingsadapter aan op het apparaat.
2.
Controleer of de accu aan het opladen is door te controleren of het lampje op de
netvoedingsadapter brandt.
3.
Wanneer de accu wordt opgeladen, houdt u de netvoedingsadapter aangesloten totdat de accuinformatie in het statusgedeelte100% opgeladen aangeeft.
De accu in dit product kan niet gemakkelijk door de gebruiker zelf worden vervangen. Het verwijderen
of vervangen van de accu kan van invloed zijn op de garantie. Als een accu leeg is, neemt u contact
op met HP ondersteuning.
Werp de accu niet weg bij het algemeen huishoudelijk afval als een accu niet meer bruikbaar is.
Informeer bij uw gemeente hoe u klein chemisch afval kunt inleveren.
In de fabriek verzegelde accu
33
15 Elektrostatische ontlading
Elektrostatische ontlading is het vrijkomen van statische elektriciteit wanneer twee objecten met
elkaar in aanraking komen, bijvoorbeeld de schok die u krijgt wanneer u over tapijt loopt en
vervolgens een metalen deurklink aanraakt.
Elektronische onderdelen kunnen worden beschadigd door de ontlading van statische elektriciteit
vanaf de vingers of andere elektrostatische geleiders. Neem de volgende voorschriften in acht om het
risico van schade aan het apparaat of een schijfeenheid, of verlies van gegevens te beperken:
●
Als u het apparaat moet loskoppelen met het oog op instructies voor het verwijderen of
installeren van onderdelen, moet u zorg dragen voor een goede aarding voordat u het apparaat
loskoppelt. Pas daarna kunt u de behuizing openen.
●
Bewaar onderdelen in de antistatische verpakking totdat u klaar bent om ze te installeren.
●
Raak pinnen, aansluitingen en circuits niet aan. Zorg dat u elektronische onderdelen zo min
mogelijk hoeft aan te raken.
●
Gebruik niet-magnetisch gereedschap.
●
Raak, voordat u de onderdelen aanraakt, een ongeverfd metalen oppervlak aan, zodat u niet
statisch geladen bent.
●
Als u een onderdeel verwijdert, doet u het in een antistatische verpakking.
Neem contact op met de ondersteuning als u meer wilt weten over statische elektriciteit of hulp nodig
heeft bij het verwijderen of installeren van onderdelen.
34
Hoofdstuk 15 Elektrostatische ontlading
16 Toegankelijkheidsfuncties
Toegankelijkheid
HP ontwerpt, produceert en brengt producten en diensten op de markt die door iedereen kunnen
worden gebruikt, inclusief mensen met een beperking, hetzij op zelfstandige basis of met de
passende assisterende apparatuur.
Ondersteunde technologieën voor toegankelijkheid
Op producten van HP wordt een breed scala van technologieën voor toegankelijkheid tot
besturingssystemen ondersteund. Deze kunnen worden geconfigureerd voor het werken met
aanvullende technologieën voor toegankelijkheid. Gebruik de zoekfunctie op uw apparaat om meer
informatie over de ondersteunende functies te vinden.
OPMERKING: Voor meer informatie over een bepaald technologisch product voor toegankelijkheid
neemt u contact op met de klantenondersteuning voor dat product.
Contact opnemen met de ondersteuning
Wij streven er voortdurend naar de toegankelijkheid van onze producten en diensten te verfijnen en
wij stellen feedback van actieve gebruikers zeer op prijs. Als u een probleem hebt met een product of
ons wilt vertellen over toegankelijkheidsfuncties die u hebben geholpen, neemt u contact met ons op.
Wij zijn bereikbaar op (888) 259-5707, van maandag t/m vrijdag van 06:00 tot 21:00 Mountain Time.
Als u doof of slechthorend bent en TRS/VRS/WebCapTel gebruikt, neemt u contact met ons op als u
technische ondersteuning nodig hebt of toegankelijkheidsvragen wilt stellen. Wij zijn bereikbaar op
(877) 656-7058, van maandag t/m vrijdag van 06:00 tot 21:00 Mountain Time.
35
Index
A
aan/uit-lampje
herkennen 4
Accuruimte 7
actietoetsen 26, 27
herkennen 3
apps 12
Audio en video 19
audio-ingang (microfoon)
herkennen 3
Audio-uitgang (hoofdtelefoon)
herkennen 3
audio-uitgang (hoofdtelefoon)/
audio-ingang (microfoon)
herkennen 3
B
Back-up maken, software en
gegevens 30
bestanden, beheren 13
beveiligingskabelslot, installeren
29
bevestigingspunt voor de
beveiligingskabel herkennen 5
Bluetooth, verbinding maken 9
bureaublad
schap 11
startmenu 11
statusgedeelte 11
C
connector, netvoeding 4
content, streamen 21
D
DisplayPort aansluiten 20
draadloos netwerk 9, 28
E
Elektrostatische ontlading 34
esc-toets
herkennen 3
externe monitor, poort
herkennen 4
36
Index
extern toetsenbord
functies 26
gebruiken 26
G
geheugenkaart, herkennen 4
geheugenkaartlezer, herkennen
4
Geluid harder 27
Geluid uit 27
Geluid zachter 27
H
HDMI-poort, aansluiten 20
Helderheid omhoog 26
Helderheid omlaag 26
het apparaat reinigen 31
het apparaat verzorgen 31
High-definition apparaat,
aansluiten 20
high-definitionapparatuur
aansluiten 20
I
in-/uitgangen
netwerk 5
In-/uitgangen
audio-ingang (microfoon) 3
audio-uitgang (hoofdtelefoon)
3
audio-uitgang (hoofdtelefoon)/
audio-ingang (microfoon) 3
RJ-45 (netwerk) 5
instellingen 14
andere gebruikers 15
beeldscherm 15
Bluetooth 16
browser 18
datum en tijd 16
downloads 17
geavanceerd 16
gebruikers 15
Google Cloud Print 17
HTTP/SSL 17
internet 14
invoerapparaten 14
opstarten 17
powerwash 17
privacy 16
synchroniseren 15
talen 17
toegankelijkheid 17
toetsenbord 14
wachtwoorden en formulieren
16
webcontent 17
weergave 14
zoeken 15
interne beeldschermschakelaar,
herkennen 4
interne microfoons, herkennen 4
internet, verbinding maken 8
K
kennisgevingen
label met kennisgevingen 7
labels met keurmerk voor
draadloze communicatie 7
knop
aan/uit 4
L
label met keurmerk voor draadloze
communicatie 7
labels 7
kennisgevingen 7
keurmerk voor draadloze
communicatie 7
service 7
WLAN 7
lampjes
aan/uit 4
RJ-45-netwerkstatus 5
webcam 6
Lampjes
harde schijf 4
Netvoedingsadapter 3
lampjes voor de RJ-45netwerkstatus, herkennen 5
Lampje van de
netvoedingsadapter
herkennen 3
lampje van de vaste schijf
herkennen 4
Leuke dingen om te doen 1
luidsprekers, herkennen 5
M
mobiel netwerk, verbinding
maken 9
muis
functies 26
gebruiken 26
N
netwerk, verbinding maken 8
netwerkconnector, herkennen 5
O
onderdelen 3
Opnieuw laden 26
P
poorten
DisplayPort 3
externe monitor 4
HDMI 4, 20
USB 2.0 5
USB 2.0-opladen
(ingeschakeld) 5
USB 3.0 5
USB 3.0-opladen
(ingeschakeld) 5
Poorten
HDMI 20
productnaam en productnummer,
van apparaat 7
R
reizen met apparaat 7
resolutie, scherm 21
RJ-45-netwerkconnector,
herkennen 5
sleuven
beveiligingskabel 5
geheugenkaartlezer 4
SIM-kaart 5
T
Terug 26
Toetsen
actie 3
Esc 3
Touchpadbewegingen
schuiven 24
Touchpadzone, herkennen
5
U
USB 2.0-oplaadpoort,
herkennen 5
USB 2.0-poort, herkennen 5
USB 3.0-oplaadpoort,
herkennen 5
USB 3.0-poort, herkennen 5
V
ventilatieopeningen, herkennen 5
vertrouwd raken met het
apparaat 3
Video 19
voedingsconnector herkennen 4
Volgende 26
Volgend venster 26
Volledig scherm 26
W
Wake on LAN (Via LAN uit
slaapstand halen) 10
webcam
herkennen 6
webcamlampje, herkennen 6
WLAN-antennes, herkennen 6
WLAN-apparaat 7
WLAN label 7
WWAN-antennes, herkennen 6
S
schuiven, touchpadbeweging 24
Serienummer 7
servicelabel, van apparaat 7
SIM-slot, herkennen 5
SIM-slot herkennen 5
Index
37
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising