HP | Chromebook - 11-2201la (ENERGY STAR) | HP Chromebook - 11-2201tu Ghid pentru utilizator

HP Chromebook - 11-2201tu Ghid pentru utilizator
Ghid pentru utilizator
© Copyright 2015 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.
Intel este o marcă comercială a Intel
Corporation în S.U.A. şi în alte ţări/regiuni şi
este utilizată sub licenţă.
Informaţiile cuprinse în acest document se
pot modifica fără preaviz. Singurele garanţii
pentru produsele şi serviciile HP sunt
specificate în declaraţiile exprese de
garanţie ce însoţesc respectivele produse şi
servicii. Nimic din conţinutul de faţă nu
trebuie interpretat ca reprezentând o
garanţie suplimentară. Compania HP nu va
fi răspunzătoare pentru erorile tehnice sau
editoriale sau pentru omisiunile din
documentaţia de faţă.
Prima ediţie: Mai 2015
Cod document: 826302-271
Notă despre produs
Clauze privind software-ul
Acest ghid descrie caracteristici comune
majorităţii modelelor. Este posibil ca unele
caracteristici să nu fie disponibile pe
computerul dvs.
Prin instalarea, copierea, descărcarea sau
utilizarea în orice alt mod a oricărui produs
software preinstalat pe acest computer,
sunteţi de acord să respectaţi condiţiile
stipulate în Acordul de licenţă pentru
utilizatorul final (ALUF) elaborat de HP.
Dacă nu acceptaţi aceste condiţii de
licenţă, singurul remediu este returnarea
integrală a produsului nefolosit (hardware şi
software) în cel mult 14 zile pentru
despăgubire conform politicii de
despăgubire existente în locul de unde aţi
achiziţionat produsul.
Pentru orice alte informaţii sau pentru a
solicita o rambursare integrală a
computerului, contactaţi punctul local de
vânzare (vânzătorul).
Notificare de avertizare privind siguranţa
AVERTISMENT! Pentru a reduce posibilitatea de vătămare prin arsuri sau de supraîncălzire a
computerului, nu plasaţi computerul direct pe genunchi şi nu obstrucţionaţi orificiile de ventilaţie ale
computerului. Utilizaţi computerul numai pe suprafeţe dure şi plane. Nu permiteţi blocarea fluxului de
aer de către o altă suprafaţă tare, cum ar fi cea a unei imprimante opţionale alăturate sau de către
suprafeţe moi, cum ar fi cele ale pernelor, păturilor sau hainelor. De asemenea, în timpul exploatării
nu permiteţi ca adaptorul de c.a. să intre în contact cu pielea sau cu suprafeţe moi, cum ar fi cele ale
pernelor, păturilor sau hainelor. Computerul şi adaptorul de c.a. respectă limitele de temperatură
pentru suprafeţele accesibile utilizatorului, definite de standardul internaţional pentru siguranţa
echipamentelor din tehnologia informaţiilor (IEC 60950).
iii
iv
Notificare de avertizare privind siguranţa
Setarea privind configuraţia de procesoare (numai la anumite modele)
IMPORTANT: Anumite modele de computere sunt configurate cu un procesor Intel® Pentium®
seria N35xx/N37xx sau Celeron® seria N28xx/N29xx/N30xx/N31xx şi cu un sistem de operare
Windows®. În cazul în care computerul dvs. este configurat conform descrierii, nu modificaţi setarea
privind configuraţia de procesoare din msconfig.exe, de la 4 sau 2 procesoare la 1 procesor. Dacă
procedaţi astfel, computerul dvs. nu va reporni. Va fi necesar să efectuaţi o resetare la valorile din
fabrică pentru a restaura setările originale.
v
vi
Setarea privind configuraţia de procesoare (numai la anumite modele)
Cuprins
1 Familiarizaţi-vă cu computerul .......................................................................................................................... 1
Partea dreaptă ...................................................................................................................................... 1
Partea stângă ....................................................................................................................................... 2
Afişaj ..................................................................................................................................................... 3
Partea superioară ................................................................................................................................. 4
Zona de atingere .................................................................................................................. 4
Butoane ............................................................................................................................... 5
Partea inferioară ................................................................................................................................... 6
Etichete ................................................................................................................................................ 7
2 Utilizarea gesturilor pe zona de atingere .......................................................................................................... 8
Utilizarea gesturilor pe zona de atingere .............................................................................................. 8
Atingerea ............................................................................................................................. 8
Derularea ........................................................................................................................... 10
3 Utilizarea tastelor de acţiune ........................................................................................................................... 12
Utilizarea tastelor de acţiune .............................................................................................................. 12
4 Alimentare şi acumulator ................................................................................................................................ 14
Acumulator sigilat din fabrică ............................................................................................................. 14
Încărcarea acumulatorului ................................................................................................. 14
5 Mai multe resurse HP ..................................................................................................................................... 15
Mai multe resurse HP ......................................................................................................................... 15
6 Descărcarea electrostatică ............................................................................................................................. 16
Index ................................................................................................................................................................... 17
vii
viii
1
Familiarizaţi-vă cu computerul
Partea dreaptă
Componentă
(1)
(2)
Descriere
Led de alimentare
Mufă ieşire audio (căşti)/intrare audio
(microfon)
●
Alb: Computerul este pornit.
●
Alb intermitent: Computerul este în modul Inactivitate.
●
Stins: Computerul este oprit.
Conectează dispozitive opţionale, precum difuzoare stereo
alimentate, căşti, căşti pastilă, un set de căşti sau un cablu
audio TV. De asemenea, conectează un microfon cu căşti
opţional. Această mufă nu acceptă dispozitive opţionale de
tip numai microfon.
AVERTISMENT! Pentru a reduce riscul de vătămare,
reglaţi volumul înainte de a vă pune căştile, căştile pastilă
sau setul de căşti.
NOTĂ: Când un dispozitiv este conectat la mufă,
difuzoarele computerului sunt dezactivate.
NOTĂ: Asiguraţi-vă că la cablul dispozitivului există un
conector cu 4 conductoare care acceptă atât ieşire audio
(căşti), cât şi intrare audio (microfon).
(3)
Port USB 2.0
Conectează dispozitive USB opţionale, precum o tastatură,
un mouse, o unitate externă, o imprimantă, un scaner sau
un hub USB.
(4)
Port USB 3.0 de încărcare (alimentat)
Conectează un dispozitiv USB opţional, cum ar fi o
tastatură, un mouse, o unitate externă, o imprimantă, un
scaner sau un hub USB. Porturile USB standard nu vor
încărca toate dispozitivele USB sau vor încărca utilizând un
curent slab. Unele dispozitive USB necesită alimentare şi
trebuie să utilizaţi un port alimentat.
NOTĂ: De la porturile USB de încărcare pot fi încărcate şi
anumite telefoane mobile şi playere MP3, chiar şi atunci
când computerul este oprit.
(5)
Port HDMI
Conectează un dispozitiv opţional video sau audio, precum
un televizor de înaltă definiţie, orice componentă digitală
sau audio compatibilă sau un dispozitiv HDMI (HighDefinition Multimedia Interface – Interfaţă multimedia de
înaltă definiţie) de mare viteză.
Partea dreaptă
1
Partea stângă
Componentă
(1)
Descriere
Slot pentru cablu de siguranţă
Ataşează la computer un cablu de siguranţă opţional.
NOTĂ: Un cablu de siguranţă este conceput ca factor
de intimidare, dar nu poate împiedica manevrarea
incorectă sau furtul computerului.
(2)
Conector de alimentare
Conectează un adaptor de c.a.
(3)
Led pentru adaptorul de c.a.
●
Alb: Adaptorul de c.a. este conectat şi acumulatorul
este încărcat.
●
Chihlimbariu: Adaptorul de c.a. este conectat şi
acumulatorul se încarcă.
●
Stins: Computerul utilizează alimentarea de la
acumulator.
(4)
Slot pentru SIM (numai la anumite modele)
Acceptă un modul SIM (subscriber identity module –
modul de identitate a abonatului) wireless.
(5)
Cititor de carduri de memorie
Citeşte carduri de memorie opţionale care stochează,
gestionează, partajează sau accesează informaţiile.
Pentru a introduce un card:
▲
Ţineţi cardul cu eticheta în sus şi cu conectorii
orientaţi spre slot, introduceţi cardul în slot, apoi
împingeţi cardul până când se fixează ferm.
Pentru a scoate un card:
▲
2
Capitolul 1 Familiarizaţi-vă cu computerul
Apăsaţi pe card până când iese în afară.
Afişaj
Componentă
Descriere
(1)
Emit şi recepţionează semnale wireless pentru comunicarea cu
reţelele locale wireless (WLAN).
Antene WLAN*
NOTĂ: Poziţiile antenelor WLAN pot să difere de la un model
la altul.
(2)
Antene WWAN*
Trimit şi recepţionează semnale wireless pentru comunicarea
cu reţelele WWAN.
NOTĂ: Antenele nu sunt vizibile din exteriorul dispozitivului.
Pentru a beneficia de transmisii optime, nu obstrucţionaţi zonele
din imediata apropiere a antenelor. Pentru notificări despre
reglementări pentru comunicaţiile wireless, consultaţi secţiunea
din Notificări despre reglementări, siguranţă şi mediu care se
aplică în ţara/regiunea dvs.
(3)
Microfon intern
Înregistrează sunet.
(4)
Cameră Web
Înregistrează videoclipuri, capturează fotografii şi facilitează
conferinţe video şi conversaţii online prin intermediul
transmisiilor video.
(5)
Led pentru cameră Web
Aprins: Camera Web este în funcţiune.
(6)
Comutator de afişaj intern
Dezactivează afişajul sau iniţiază starea de Inactivitate dacă
afişajul este închis în timp ce alimentarea este pornită.
NOTĂ: Comutatorul pentru afişaj nu este vizibil din exteriorul
computerului.
*Antenele, emiţătoarele IR (numai la anumite modele) şi senzorii nu se văd din exteriorul computerului. Pentru o transmisie
optimă, nu obstrucţionaţi zonele din imediata apropiere a antenelor, a emiţătoarelor IR şi a senzorilor. Pentru notificări
despre reglementări pentru comunicaţiile wireless, consultaţi secţiunea din Notificări despre reglementări, siguranţă şi mediu
care se aplică în ţara/regiunea dvs.
Afişaj
3
Partea superioară
Zona de atingere
Componentă
(1)
4
Descriere
Zona de atingere
Capitolul 1 Familiarizaţi-vă cu computerul
Deplasează indicatorul de pe ecran şi selectează sau
activează elemente de pe ecran.
Butoane
Componentă
(1)
Descriere
Buton de alimentare
●
Când computerul este oprit, apăsaţi butonul pentru a-l
porni.
●
Când computerul este în starea Repaus, apăsaţi scurt
butonul pentru a ieşi din Repaus.
●
Când computerul este pornit şi doriţi să blocaţi
ecranul, apăsaţi butonul de alimentare până când
vedeţi că apare ecranul de înregistrare. Apăsarea
butonului de alimentare în timpul modului de blocare a
ecranului duce la oprirea computerului.
●
Când computerul este pornit şi doriţi să îl opriţi, ţineţi
apăsat butonul de alimentare.
Partea superioară
5
Partea inferioară
Componentă
(1)
6
Descriere
Difuzoare (2)
Capitolul 1 Familiarizaţi-vă cu computerul
Produc sunet.
Etichete
Etichetele ataşate la computer furnizează informaţii de care se poate să aveţi nevoie când depanaţi
sistemul sau când călătoriţi în străinătate cu computerul.
IMPORTANT: Toate etichetele descrise în această secţiune vor fi aplicate pe partea inferioară a
computerului.
Pentru ajutor privind găsirea acestora, consultaţi Familiarizaţi-vă cu computerul, la pagina 1
NOTĂ:
●
Eticheta poate să arate uşor diferit în comparaţie cu ilustraţia din această secţiune.
Etichetă de service – Furnizează informaţii importante, incluzând următoarele:
Componentă
(1)
Nume produs
(2)
Numărul de serie
(3)
Cod componentă produs
(4)
Perioada de garanţie
(5)
Descrierea modelului (numai la anumite modele)
Se recomandă să aveţi disponibile aceste informaţii când contactaţi asistenţa.
●
Eticheta de reglementare – Furnizează informaţii despre reglementări privind computerul.
●
Etichetă sau etichete de certificare wireless – Furnizează informaţii despre dispozitivele wireless
opţionale şi marcajele de aprobare ale unor ţări/regiuni în care dispozitivele au fost aprobate
pentru utilizare. Dacă modelul dvs. de computer include unul sau mai multe dispozitive wireless,
computerul este livrat cu una sau mai multe etichete de certificare. Aceste informaţii vă pot fi
necesare când efectuaţi o călătorie în străinătate.
Etichete
7
2
Utilizarea gesturilor pe zona de atingere
O zonă de atingere vă permite să controlaţi indicatorul pe ecran cu ajutorul degetelor.
Utilizarea gesturilor pe zona de atingere
Zona de atingere acceptă o diversitate de gesturi de atingere şi de derulare cu degetele, pentru
manevrarea elementelor de pe desktop.
Atingerea
Pentru a efectua o selectare pe ecran, utilizaţi funcţia de Atingere pe zona de atingere.
●
8
Atingeţi cu un deget suprafaţa zonei de atingere pentru a face o selecţie.
Capitolul 2 Utilizarea gesturilor pe zona de atingere
●
Atingeţi cu două degete suprafaţa zonei de atingere pentru a afişa un meniu contextual.
Utilizarea gesturilor pe zona de atingere
9
Derularea
Derularea este utilă pentru deplasarea în sus, în jos sau în părţile laterale pe o pagină sau pe o
imagine. Derularea la stânga sau la dreapta cu două degete va determina derularea ecranului - dacă
există mai mult conţinut vizibil în ambele părţi - sau deplasarea înapoi şi înainte prin istoricul
browserului Web.
Pentru a derula, puneţi două degete uşor depărtate pe zona de atingere, apoi glisaţi-le în cadrul
zonei de atingere într-o mişcare în sus, în jos, la stânga sau la dreapta.
NOTĂ:
10
Viteza de derulare este controlată de viteza degetelor.
Capitolul 2 Utilizarea gesturilor pe zona de atingere
Pentru a derula prin filele deschise din Chrome, glisaţi cu trei degete la stânga sau la dreapta pe
zona de atingere.
Utilizarea gesturilor pe zona de atingere
11
3
Utilizarea tastelor de acţiune
Utilizarea tastelor de acţiune
Pentru mai multe informaţii despre tastele de acţiune şi despre comenzile rapide de la tastatură,
mergeţi la https://support.google.com/chromebook/answer/183101?hl=en.
Pictogramă
Tastă
Descriere
esc
esc este o tastă care interacţionează cu alte taste pentru a activa funcţiile
computerului.
Înapoi
Mergeţi la pagina anterioară din istoricul browserului.
Înainte
Mergeţi la pagina următoare din istoricul browserului.
Reîncărcare
Reîncărcaţi pagina curentă.
Pe tot ecranul
Deschideţi pagina în modul ecran complet.
Afişarea aplicaţiilor
Afişează aplicaţiile deschise.
NOTĂ: Apăsând acest buton în combinaţie cu ctrl, captează un instantaneu
de ecran.
12
Reducere
luminozitate
Micşorează luminozitatea ecranului în trepte când ţineţi apăsată această tastă.
Creştere
luminozitate
Măreşte luminozitatea ecranului în trepte când ţineţi apăsată această tastă.
Anulare volum
Anulează sunetul difuzorului.
Reducere volum
Reduce volumul difuzorului în trepte, cât timp ţineţi apăsată această tastă.
Creştere volum
Creşte volumul difuzorului în trepte, cât timp ţineţi apăsată această tastă.
Buton de
alimentare
●
Când computerul este oprit, apăsaţi butonul pentru a-l porni.
●
Când computerul este în starea de Inactivitate, apăsaţi scurt butonul
pentru a ieşi din Inactivitate.
●
Când computerul este pornit şi doriţi să blocaţi ecranul, apăsaţi butonul
de alimentare până când vedeţi că apare ecranul de înregistrare.
Apăsarea butonului de alimentare în timpul modului de blocare a
ecranului duce la oprirea computerului.
Capitolul 3 Utilizarea tastelor de acţiune
Pictogramă
Tastă
Descriere
●
Când computerul este pornit şi doriţi să îl opriţi, ţineţi apăsat butonul de
alimentare.
Utilizarea tastelor de acţiune
13
4
Alimentare şi acumulator
Acumulator sigilat din fabrică
Acumulatorul/acumulatoarele din acest produs nu pot fi uşor înlocuite de utilizatori. Scoaterea sau
înlocuirea acumulatorului pot afecta acoperirea garanţiei. Dacă un acumulator nu mai poate fi
încărcat, contactaţi asistenţa.
Când un acumulator a ajuns la finalul duratei sale de viaţă, nu îl aruncaţi în acelaşi loc cu deşeurile
menajere. Respectaţi legile şi reglementările locale din zona dumneavoastră privind dezafectarea
acumulatoarelor.
Încărcarea acumulatorului
1.
Conectaţi adaptorul de alimentare la computer.
2.
Verificaţi dacă acumulatorul se încarcă, verificând ledul adaptorului de c.a. Acest led este situat
în partea stângă a computerului, lângă conectorul de alimentare.
3.
14
Led pentru adaptorul de c.a.
Stare
Alb
Adaptorul de c.a. este conectat şi acumulatorul este
încărcat.
Chihlimbariu
Adaptorul de c.a. este conectat şi acumulatorul se
încarcă.
Stins
Computerul utilizează alimentarea de la acumulator.
În timp ce acumulatorul se încarcă, ţineţi adaptorul de c.a. conectat până când ledul de adaptor
de c.a. luminează în alb.
Capitolul 4 Alimentare şi acumulator
5
Mai multe resurse HP
Mai multe resurse HP
Aţi utilizat deja Instrucţiunile de configurare pentru a porni computerul şi a localiza acest ghid. Pentru
detalii despre produs, informaţii despre modul de utilizare şi altele, utilizaţi acest tabel.
Resurse
Conţinut
Instrucţiuni de configurare
●
Prezentare generală despre configurarea şi caracteristicile
computerului.
Ajutor şi Asistenţă
●
O gamă largă de informaţii despre modul de utilizare şi sfaturi
de depanare.
Ghid pentru siguranţă şi confort
●
Configurarea corectă a staţiei grafice.
Accesaţi http://www.hp.com/ergo.
●
Indicaţii privind poziţia adecvată şi deprinderile de lucru pentru
creşterea confortului şi reducerea riscului de rănire.
●
Informaţii despre siguranţa lucrului cu dispozitive electrice şi
mecanice.
Asistenţă în întreaga lume
●
Discutaţi online cu un tehnician de la HP.
Pentru a obţine asistenţă în limba dvs., mergeţi la
http://welcome.hp.com/country/us/en/
wwcontact_us.html.
●
Obţineţi asistenţă prin e-mail.
●
Găsiţi numere de telefon pentru asistenţă.
●
Găsiţi locaţiile cu centre de service HP.
●
Notificări importante despre reglementări.
●
Informaţii specifice despre garanţie pentru acest computer.
Pentru asistenţă în S.U.A., mergeţi la
http://www.hp.com/go/contactHP. Pentru asistenţă în
întreaga lume, mergeţi la http://welcome.hp.com/
country/us/en/ wwcontact_us.html.
Notificări despre reglementări, siguranţă şi mediu
Acest ghid este furnizat în cutie.
Garanţie limitată*
Acest ghid este furnizat în cutie, sau accesaţi
http://www.hp.com/go/orderdocuments.
*Garanţia limitată furnizată explicit de HP şi aplicabilă pentru produsul dvs. se găseşte împreună cu ghidurile pentru utilizator
pe computer şi/sau pe CD-ul/DVD-ul furnizat în cutie. În unele ţări/regiuni, în cutie poate fi furnizată o Garanţie limitată HP în
format imprimat. Pentru ţările/regiunile în care garanţia nu este furnizată în format imprimat, puteţi să solicitaţi o copie
imprimată de la http://www.hp.com/go/orderdocuments sau puteţi să scrieţi la:
●
America de Nord: Hewlett-Packard, MS POD, 11311 Chinden Blvd., Boise, ID 83714, S.U.A.
●
Europa, Orientul Mijlociu, Africa: Hewlett-Packard, POD, Via G. Di Vittorio, 9, 20063, Cernusco s/Naviglio (MI), Italia
●
Asia Pacific: Hewlett-Packard, POD, P.O. Box 200, Alexandra Post Office, Singapore 911507
Când solicitaţi o copie imprimată a garanţiei, includeţi codul produsului, perioada de garanţie (care se găseşte pe eticheta de
service), numele şi adresa poştală.
IMPORTANT: NU returnaţi produsul HP la adresele de mai sus. Pentru asistenţă în S.U.A., mergeţi la http://www.hp.com/
go/contactHP. Pentru asistenţă în întreaga lume, mergeţi la http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html.
Mai multe resurse HP
15
6
Descărcarea electrostatică
Descărcarea electrostatică este eliberarea electricităţii statice când două obiecte intră în contact – de
exemplu, şocul pe care îl primiţi când treceţi peste covor şi atingeţi o clanţă de uşă, metalică.
O descărcare de electricitate statică din degete sau din alte materiale conductoare electrostatic poate
să deterioreze componentele electronice. Pentru a preveni deteriorarea computerului, defectarea
unei unităţi sau pierderea de informaţii, respectaţi aceste măsuri de precauţie:
●
Dacă instrucţiunile de scoatere sau de instalare vă îndrumă să deconectaţi computerul,
deconectaţi-l după ce a fost împământat corect şi înainte de scoaterea unui capac.
●
Păstraţi componentele în ambalajul lor de protecţie împotriva energiei electrostatice până când
sunteţi pregătit să le instalaţi.
●
Evitaţi atingerea pinilor, conductorilor sau circuitelor. Manipulaţi componentele electronice cât
mai puţin posibil.
●
Utilizaţi instrumente non-magnetice.
●
Înainte de a manevra componente, descărcaţi-vă de electricitatea statică atingând o suprafaţă
metalică nevopsită a componentei.
●
Când scoateţi o componentă, puneţi-o într-un ambalaj antistatic.
Dacă aveţi nevoie de informaţii suplimentare despre electricitatea statică sau de asistenţă pentru
scoaterea sau instalarea componentelor, contactaţi serviciul de asistenţă.
16
Capitolul 6 Descărcarea electrostatică
Index
A
antene WLAN, identificare 3
antene WWAN, identificare 3
asistenţă 15
G
gest de derulare pe zona de
atingere 10
gesturi pe zona de atingere
derulare 10
B
butoane
alimentare 5
buton de alimentare, identificare
5
C
cameră Web, identificare 3
card de memorie, identificare 2
călătoria cu computerul 7
cititor de carduri de memorie,
identificare 2
componente
afişaj 3
partea dreaptă 1
partea inferioară 6
partea stângă 2
partea superioară 4
comutator de afişaj intern 3
conector, alimentare 2
conector de alimentare,
identificare 2
D
descărcare electrostatică 16
difuzoare, identificare 6
dispozitiv WLAN 7
doc pentru acumulator 7
E
etichetă de certificare wireless
etichetă WLAN 7
etichete 7
certificare wireless 7
reglementare 7
service 7
WLAN 7
etichete de service
localizare 7
7
P
porturi
HDMI 1
USB 1
USB 3.0 de încărcare
(alimentate) 1
porturi USB, identificare 1
port USB 3.0 de încărcare
(alimentat), identificare 1
I
indicatoare luminoase
adaptor de c.a. 2
alimentare 1
cameră Web 3
informaţii despre reglementări
etichetă de reglementare 7
etichete de certificare
wireless 7
S
slot pentru cablu de siguranţă,
identificare 2
slot pentru SIM, identificare 2
sloturi
cablu de siguranţă 2
cititor de carduri de memorie
2
SIM 2
L
led cameră Web, identificare 3
led de cameră Web integrată,
identificare 3
led pentru adaptorul de c.a.
identificare 2
leduri de alimentare 1
M
microfoane interne, identificare
mufă căşti (ieşire audio) 1
mufă ieşire audio (căşti),
identificare 1
mufă intrare audio (microfon),
identificare 1
mufă microfon (intrare audio),
identificare 1
mufe
ieşire audio (căşti) 1
intrare audio (microfon) 1
N
număr de serie 7
număr de serie, computer
nume şi număr produs,
computer 7
3
T
taste de acţiune 12
anulare volum 12
buton de alimentare 12
creştere luminozitate 12
creştere volum 12
esc 12
înainte 12
înapoi 12
pe tot ecranul 12
reducere luminozitate 12
reducere volum 12
U
următoarea fereastră 12
Z
zonă de atingere, identificare
4
7
Index
17
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising