HP | Chromebook x2 - 12-f001tu | HP Chromebook x2 - 12-f015nr Brugervejledning

HP Chromebook x2 - 12-f015nr Brugervejledning
Brugervejledning
© Copyright 2018 HP Development Company,
L.P.
Chrome og Google Cloud Print er varemærker
tilhørende Google Inc.
Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden
varsel. De eneste garantier for HP's produkter
og serviceydelser er angivet i de udtrykkelige
garantierklæringer, der følger med sådanne
produkter og serviceydelser. Intet heri må
fortolkes som udgørende en yderligere garanti.
HP er ikke erstatningspligtig i tilfælde af
tekniske unøjagtigheder eller typografiske fejl
eller manglende oplysninger i denne
vejledning.
Første udgave: Maj 2018
Dokumentets bestillingsnummer: L15922-081
Produktbemærkning
Vilkår vedrørende software
Denne vejledning beskriver funktioner, der er
fælles for de fleste modeller. Nogle funktioner
er muligvis ikke tilgængelige på din computer.
Når du installerer, kopierer, downloader eller på
anden vis bruger de softwareprodukter, der er
forudinstalleret på denne computer, accepterer
du vilkårene i HP-slutbrugerlicensaftalen
(EULA). Hvis du ikke accepterer disse
licensvilkår, er din eneste mulighed at
returnere hele det ubrugte produkt (hardware
og software) inden for 14 dage mod en
refundering, der er underlagt forhandlerens
refunderingspolitik.
For yderligere oplysninger eller for at anmode
om en fuld tilbagebetaling af computerens pris
bedes du kontakte forhandleren.
Sikkerhedsadvarsel
ADVARSEL! For at mindske risikoen for varmerelaterede skader eller overophedning af computeren må du
ikke placere den direkte i skødet eller blokere ventilationsåbningerne. Du må kun bruge computeren på en
hård, plan overflade. Sørg for, at luftstrømmen ikke blokeres af en anden hård overflade, f.eks. en tilstødende
printer, eller af en blød overflade f.eks. puder, tæpper eller beklædning. Du må heller ikke lade
vekselstrømsadapteren komme i kontakt med huden eller en blød overflade, som puder, tæpper eller tøj
under drift. Computeren og vekselstrømsadapteren overholder temperaturgrænserne for brugertilgængelige
overflader som defineret af International Standard for Safety of Information Technology Equipment (IEC
60950).
iii
iv
Sikkerhedsadvarsel
Indholdsfortegnelse
1 Lær din computer at kende ............................................................................................................................. 1
Højre side ............................................................................................................................................................... 1
Venstre side ........................................................................................................................................................... 2
Skærm .................................................................................................................................................................... 3
Skærmens bagside ................................................................................................................................................ 4
Øverste kant ........................................................................................................................................................... 5
Nederste kant ........................................................................................................................................................ 6
Mærkater ................................................................................................................................................................ 6
2 Brug af tastatursoklen ................................................................................................................................... 8
Tastatursoklens komponenter .............................................................................................................................. 8
Foroven ................................................................................................................................................ 8
Brug af handlingstasterne .................................................................................................................. 8
TouchPad ........................................................................................................................................... 10
Tilslutning af tabletten til tastatursoklen ........................................................................................................... 11
3 Navigering på skærmen ................................................................................................................................ 13
Brug af bevægelser på TouchPad og berøringsskærm ....................................................................................... 13
Tryk .................................................................................................................................................... 13
Rulning (kun TouchPad) .................................................................................................................... 14
Rulning med én finger (kun berøringsskærm) .................................................................................. 15
Stryg med én finger (kun berøringsskærm) ...................................................................................... 15
Tofinger-knib/zoom (kun på berøringsskærm) ................................................................................ 15
4 Strøm og batteri .......................................................................................................................................... 16
Batteri forseglet fra fabrikken ............................................................................................................................. 16
Opladning af batteriet ....................................................................................................................... 16
5 Udskrivning ................................................................................................................................................ 17
Udskrivning fra browseren Google Chrome ........................................................................................................ 17
Udskrivning med webudskrivningstjenesten Google Cloud Print ...................................................................... 17
6 Sikkerhedskopiering, nulstilling og gendannelse ........................................................................................... 18
Sikkerhedskopiering ............................................................................................................................................ 18
Nulstille ................................................................................................................................................................ 18
v
Gendannelse ........................................................................................................................................................ 18
Installation af hjælpeprogrammet Chromebook Gendannelsesværktøj ......................................... 19
Oprettelse af gendannelsesmedier .................................................................................................. 19
Gendannelse af Chrome-operativsystemet ..................................................................................... 19
Opsætning af din computer efter en nulstilling eller gendannelse .................................................................... 20
Sletning og omformatering af gendannelsesmediet .......................................................................................... 20
7 Flere HP-ressourcer ..................................................................................................................................... 21
Flere HP-ressourcer ............................................................................................................................................. 21
8 Elektrostatisk udledning .............................................................................................................................. 22
9 Hjælp til handicappede ................................................................................................................................ 23
Hjælp til handicappede ........................................................................................................................................ 23
Find de teknologiske værktøjer, du har brug for .............................................................................. 23
Vores forpligtelse .............................................................................................................................. 23
International Association of Accessibility Professionals (IAAP) ....................................................... 24
De bedste teknologiske hjælpemidler til dig .................................................................................... 24
Analysér dine behov ........................................................................................................ 24
Tilgængelighed for HP-computere og -tabletprodukter ............................................... 24
Standarder og lovgivning .................................................................................................................................... 25
Standarder ......................................................................................................................................... 25
Mandat 376 – EN 301 549 .............................................................................................. 25
Retningslinjer for tilgængeligheden af webindhold (Web Content Accessibility
Guidelines, WCAG) ........................................................................................................... 25
Love og bestemmelser ...................................................................................................................... 26
USA .................................................................................................................................. 26
Den amerikanske lov for det 21. århundrede om tilgængeligheden af
kommunikation og video (21st Century Communications and Video Accessibility
Act, CVAA) ........................................................................................................................ 26
Canada ............................................................................................................................. 27
Europa ............................................................................................................................. 27
Storbritannien ................................................................................................................. 27
Australien ........................................................................................................................ 27
Globalt ............................................................................................................................. 28
Nyttige ressourcer og links omhandlende tilgængelighed ................................................................................. 28
Organisationer ................................................................................................................................... 28
Uddannelsesinstitutioner ................................................................................................................. 28
Andre ressourcer på handicapområdet ............................................................................................ 28
HP-links ............................................................................................................................................. 29
Kontakt support ................................................................................................................................................... 29
vi
Indeks ............................................................................................................................................................ 30
vii
viii
1
Lær din computer at kende
Højre side
Komponent
(1)
Beskrivelse
USB Type-C-strømstik og -opladningsport
Tilslutter en vekselstrømsadapter med et USB Type-C-stik,
der leverer strøm til computeren og, om nødvendigt, oplader
computerbatteriet.
– eller –
Tilslutter en USB-enhed med et Type-C-stik, f.eks. en
mobiltelefon, et kamera, en aktivitetstracker eller et
smartwatch, og leverer dataoverførsel med høj hastighed.
(2)
Lysdiode for vekselstrømsadapter og
batteri
●
Hvid: Vekselstrømsadapteren er tilsluttet, og batteriet
er opladet.
●
Gul: Vekselstrømsadapteren er tilsluttet, og batteriet
oplades.
●
Slukket: Computeren bruger batteristrøm.
(3)
Lydstyrkeknap
Styrer højttalerlyden på tabletten.
(4)
Kombineret lydudgangsstik (hovedtelefon)/
lydindgangsstik (mikrofon)
Til tilslutning af valgfrie stereohøjttalere, hovedtelefoner,
øresnegle, headset eller et tv-lydkabel. Forbinder også en
valgfri headset-mikrofon. Dette stik understøtter ikke valgfri
enkeltstående mikrofoner.
ADVARSEL! For at undgå høreskader skal du regulere
lydstyrken, inden du tager hovedtelefoner, øresnegle eller et
headset på. Se Generelle bemærkninger, sikkerhed og miljø
for at få oplysninger om sikkerhed.
Denne vejledning findes i æsken.
BEMÆRK: Når en enhed sluttes til stikket, deaktiveres
computerens højttalere.
Højre side
1
Venstre side
Komponent
(1)
Beskrivelse
Hukommelseskortlæser
Læser valgfrie hukommelseskort, der gør det muligt for dig
at lagre, administrere, dele eller tilgå oplysninger.
Sådan sættes et kort i:
1.
Hold kortet med mærkatet opad og med stikkene vendt
mod computeren.
2.
Indsæt kortet i hukommelseskortlæseren, og tryk
derefter kortet ind, indtil det sidder korrekt.
Sådan fjernes et kort:
(2)
(3)
Lysdiode for vekselstrømsadapter og batteri
USB Type-C-strømstik og -port
▲
Træk kortet ud.
●
Hvid: Vekselstrømsadapteren er tilsluttet, og batteriet
er opladet.
●
Gul: Vekselstrømsadapteren er tilsluttet, og batteriet
oplades.
●
Slukket: Computeren bruger batteristrøm.
Tilslutter en vekselstrømsadapter med et USB Type-C-stik,
der leverer strøm til computeren og, om nødvendigt, oplader
computerbatteriet.
– eller –
Tilslutter en USB-enhed med et Type-C-stik, f.eks. en
mobiltelefon, et kamera, en aktivitetstracker eller et
smartwatch, og leverer dataoverførsel med høj hastighed.
2
Kapitel 1 Lær din computer at kende
Skærm
Komponent
Beskrivelse
(1)
Højttalere (2)
Leverer lyd.
(2)
WLAN-antenner*
Sender og modtager trådløse signaler til kommunikation med
WLANs (trådløse lokale netværk).
(3)
Indbygget mikrofon
Optager lyd.
(4)
Sensor for omgivende lys (kun udvalgte
produkter)
Justerer automatisk skærmens lysstyrke efter lysforholdene i dit
miljø.
(5)
Lysdiode for kamera
Tændt: Kameraet er i brug.
(6)
Kamera
Gør det muligt at benytte videochat samt optage video og billeder.
* Antennerne er ikke synlige udvendigt på computeren, og antenne-placeringen varierer. Hvis du vil opnå en optimal transmission, skal
områderne umiddelbart omkring antennerne holdes fri for forhindringer.
Du kan finde lovgivningsmæssige oplysninger om trådløs kommunikation i det afsnit af Bemærkninger om lovgivning, sikkerhed og
miljø, der gælder for dit land/område.
Denne vejledning findes i æsken.
Skærm
3
Skærmens bagside
Komponent
4
Beskrivelse
(1)
Intern mikrofon på bagsiden
Optager lyd.
(2)
Bagsidekamera
Gør det muligt at benytte videochat samt optage video og billeder.
Kapitel 1 Lær din computer at kende
Øverste kant
Komponent
Tænd/sluk-knap
Beskrivelse
●
Når computeren er slukket, skal du trykke på knappen for at
tænde den.
●
Når computeren er i slumretilstand, skal du trykke kortvarigt på
knappen for at afslutte Slumre.
●
Hvis du vil låse skærmen, mens computeren er tændt, skal du
trykke på knappen, indtil logonskærmen vises. Hvis du trykker
på tænd/sluk-knappen, når skærmen er låst, slukkes
computeren.
●
Når computeren er tændt, og du vil slukke den, skal du holde
knappen nede for at låse skærmen og blive ved med at holde
knappen nede, indtil computeren slukkes.
Øverste kant
5
Nederste kant
Komponent
Beskrivelse
(1)
Stik til justeringstapper (2)
Tilslut til justeringstapperne på tastaturet.
(2)
Stik til tastatur
Til tilslutning af tabletten til soklen på tastaturet.
Mærkater
Mærkaterne på computeren indeholder oplysninger, som du kan få brug for ved fejlfinding i forbindelse med
systemproblemer, eller når du har computeren med på rejser til udlandet. Mærkater kan være i papirform eller
præget på produktet.
VIGTIGT: Kontrollér følgende steder for at finde mærkaterne, der er beskrevet i dette afsnit: i bunden af
computeren, i batterirummet, under servicedækslet, bag på skærmen eller på bunden af et tabletstativ.
●
Servicemærkat –Giver vigtige oplysninger til identifikation af computeren. Når du kontakter support, vil
du sandsynligvis blive spurgt om serienummeret, produktnummeret eller modelnummeret. Find disse
oplysninger, før du kontakter support.
Dit servicemærkat vil ligne et af eksemplerne herunder. Se illustrationen, der ligner servicemærkatet på
din computer mest.
Komponent
6
(1)
HP-produktnavn
(2)
Modelnummer
(3)
Produkt-id
(4)
Serienummer
(5)
Garantiperiode
Kapitel 1 Lær din computer at kende
Komponent
(1)
HP-produktnavn
(2)
Produkt-id
(3)
Serienummer
(4)
Garantiperiode
●
Mærkat(er) med lovgivningsmæssige oplysninger – Indeholder lovgivningsmæssige oplysninger om
computeren.
●
Certificeringsmærkat(er) for trådløs – Indeholder oplysninger om valgfrie, trådløse enheder og
godkendelsesmærkerne for de lande eller områder, hvor enhederne er godkendt til anvendelse.
Mærkater
7
2
Brug af tastatursoklen
Tastatursoklens komponenter
Foroven
Komponent
Beskrivelse
(1)
Tasten esc
Aktiverer visse computerfunktioner, når de bruges i kombination
med andre taster som f.eks. tabulator- eller skift-tasten.
(2)
Handlingstaster
Udfører ofte anvendte systemfunktioner.
Brug af handlingstasterne
Du kan finde flere oplysninger om handlingstaster og tasteturgenveje i https://support.google.com/
chromebook/answer/183101. Vælg dit sprog i bunden af siden.
Ikon
8
Knap
Beskrivelse
Tilbage
Viser den forrige side i browseroversigten.
Frem
Viser den næste side i browseroversigten.
Genindlæs
Genindlæser den nuværende side.
Fuld skærm
Åbner siden i fuldskærmsvisning.
Kapitel 2 Brug af tastatursoklen
Ikon
Knap
Beskrivelse
Vis apps
Visning af åbne apps.
BEMÆRK: Hvis du trykker på denne knap sammen med ctrl tager du
et skærmbillede.
Lysstyrke ned
Reducerer skærmens lysstyrke trinvist, så længe du holder tasten
nede.
Lysstyrke op
Øger skærmens lysstyrke trinvist, så længe du holder tasten nede.
Lydløs
Slår højttalerlyden fra.
Lydstyrke ned
Reducerer højttalerlydstyrken trinvist, så længe du holder tasten nede.
Lydstyrke op
Forøger højttalerlydstyrken trinvist, så længe du holder tasten nede.
Låseskærm
Låsning og oplåsning af tablettens skærm.
alt+
Lysstyrke op for tastaturets
baggrundslys
Øger lysstyrken for tastaturets baggrundslys.
alt+
Lysstyrke ned for tastaturets
baggrundslys
Reducerer lysstyrken for tastaturets baggrundslys.
Tastatursoklens komponenter
9
TouchPad
Komponent
Beskrivelse
TouchPad-zone
Aflæser dine fingerbevægelser og flytter markøren eller aktiverer elementer på skærmen.
BEMÆRK: Se Brug af bevægelser på TouchPad og berøringsskærm på side 13 for at få flere
oplysninger.
10
Kapitel 2 Brug af tastatursoklen
Tilslutning af tabletten til tastatursoklen
▲
Hvis du vil slutte tabletten til soklen på tastaturet, skal du sænke tabletten på justeringstapperne og
derefter trykke hårdt ned.
▲
Hvis du vil fjerne tabletten fra soklen på tastaturet, skal du løfte den op i et hjørne for at frigøre den.
Tilslutning af tabletten til tastatursoklen
11
12
Kapitel 2 Brug af tastatursoklen
3
Navigering på skærmen
Du kan navigere på skærmen på følgende måder:
●
Brug berøringsbevægelser direkte på computerskærmen.
●
Brug berøringsbevægelser på TouchPad'en.
Brug af bevægelser på TouchPad og berøringsskærm
TouchPad hjælper dig med at navigere på computerskærmen med simple berøringsbevægelser. For at
navigere på en berøringsskærm skal man berøre skærmen direkte og bruge de bevægelser, der beskrives i
dette kapitel.
Tryk
Du kan bruge tryk/dobbelttryk-bevægelsen til at vælge eller åbne et element på skærmen.
●
Peg på et element på skærmen, og tryk derefter med en finger på TouchPad-zonen eller
berøringsskærmen for at vælge elementet. Dobbelttryk for at åbne det.
●
Tryk med to fingre på TouchPad-zonen eller berøringsskærmen for at få vist en kontekstafhængig menu.
Brug af bevægelser på TouchPad og berøringsskærm
13
Rulning (kun TouchPad)
Rulning er en nyttig funktion, hvis du vil flytte op og ned eller sidelæns på en side eller et billede. Ved at rulle
til venstre eller højre med to fingre kan du rulle skærmbilledet, hvis der kan vises mere indhold på den ene
side, eller du kan gå frem og tilbage i webbrowserhistorik.
●
Anbring to fingre på TouchPad-zonen med et lille mellemrum, og træk dem derefter opad, nedad til
venstre eller til højre.
BEMÆRK: Rulningshastigheden afgøres af fingrenes hastighed.
●
14
For at bladre mellem åbne faner i Chrome skal du skubbe tre fingre til venstre eller højre i TouchPadzonen.
Kapitel 3 Navigering på skærmen
Rulning med én finger (kun berøringsskærm)
Hvis du ruller til venstre eller højre med én finger, flyttes der frem og tilbage i webbrowserhistorikken.
●
Placer en finger på berøringsskærmen, og træk den derefter hen over berøringsskærmen mod venstre
eller højre.
BEMÆRK: Rulningshastigheden afgøres af fingrenes hastighed.
Stryg med én finger (kun berøringsskærm)
Hvis du stryger opad med én finger, skjules eller vises din hylde. Hylden indeholder en liste over populære
genveje til apps, så du nemt kan finde dem.
●
Anbring din finger i bunden af skærmen, lad hurtigt fingerspidsen glide opad over en kort afstand, og
løft den derefter.
Tofinger-knib/zoom (kun på berøringsskærm)
Brug tofinger-knibezoom for at zoome ud eller ind på billeder eller tekst.
●
Zoom ud ved at placere to spredte fingre på berøringsskærmen og derefter samle dem.
●
Zoom ind ved at placere to samlede fingre på berøringsskærmen og derefter sprede dem.
Brug af bevægelser på TouchPad og berøringsskærm
15
4
Strøm og batteri
Batteri forseglet fra fabrikken
Det er vanskeligt for brugere selv at udskifte batterierne i dette produkt. Fjernelse eller udskiftning af
batteriet kan påvirke garantiens dækning. Hvis batteriet ikke længere kan holde på strømmen, kontaktes
support. Når et batteriet har nået enden af sin levetid, må det ikke bortskaffes med det almindelige
husholdningsaffald. Følg de lokale love og bestemmelser i dit område vedrørende bortskaffelse af batteri.
Opladning af batteriet
1.
Slut vekselstrømsadapteren til computeren.
2.
Kontrollér, at batteriet oplader ved at tjekke vekselstrømsadapteren og lysdioden for batteri. Lysdioden
sidder enten på computerens højre eller venstre side ved siden af strømstikket.
3.
16
Lysdiode for
vekselstrømsadapter
Status
Hvid
Vekselstrømsadapteren er tilsluttet, og batteriet er opladet.
Gul
Vekselstrømsadapteren er tilsluttet, og batteriet oplades.
Fra
Computeren bruger batteristrøm.
Mens batteriet oplades, skal vekselstrømsadapteren være tilsluttet, indtil lysdioden på
vekselstrømsadapteren og batteriet lyser hvidt.
Kapitel 4 Strøm og batteri
5
Udskrivning
Brug en af følgende metoder til at udskrive fra din computer:
●
Udskriv fra Google ChromeTM-browseren ved hjælp af appen HP Print for Chrome.
●
Udskriv med webudskrivningstjenesten Google CloudTM Print
BEMÆRK: Hvis du bruger HP Print for Chrome, kan printeren ikke registreres med Google Cloud Print.
Udskrivning fra browseren Google Chrome
Hvis du vil udskrive fra Google Chrome, skal du bruge appen HP Print for Chrome. Du kan installere appen HP
Print for Chrome via Chromes webshop. Du kan finde flere oplysninger på HP's websted.
1.
Gå til http://support.hp.com/us-en/document/c04683559?openCLC=true.
2.
Vælg dit land.
3.
Vælg dit land, og følg derefter anvisningerne på skærmen.
Udskrivning med webudskrivningstjenesten Google Cloud Print
Webudskrivningstjenesten Google Cloudprinter er en gratis tjeneste, der muliggør sikker udskrivning af
dokumenter og billeder fra din computer. Du kan læse mere om kravene og anvisningerne til at bruge Google
Cloudprinter på HP's websted.
1.
Gå til http://support.hp.com/us-en/document/c02817255?openCLC=true.
2.
Vælg dit land.
3.
Vælg dit land, og følg derefter anvisningerne på skærmen.
Udskrivning fra browseren Google Chrome
17
6
Sikkerhedskopiering, nulstilling og
gendannelse
Sikkerhedskopiering
Du kan sikkerhedskopiere dine data til et valgfrit flashdrev, et SD-hukommelseskort eller via Google Drev. Du
finder detaljerede oplysninger om oprettelse af en sikkerhedskopi i http://www.support.google.com.
Nulstille
En nulstilling til fabriksindstillinger sletter alle data på computerens harddisk, herunder alle filerne i mappen
Overførsler. Før du nulstiller, skal du sørge for at sikkerhedskopiere dine filer til et valgfrit flashdrev, et SDhukommelseskort eller via Google Drev. Nulstilling til fabriksindstillingerne sletter ikke filerne på Google Drev
eller en ekstern lagerenhed.
VIGTIGT: Ved permanent nulstilling til fabriksindstillinger slettes alt på computerens harddisk – også dine
overførte filer. Hvis det er muligt, skal du tage en sikkerhedskopi af dine filer, før du nulstiller din computer.
Du ønsker måske at nulstille din computer i følgende situationer:
●
Du ser meddelelsen "Nulstil denne Chrome-enhed"
●
Du har problemer med din brugerprofil eller -indstillinger
●
Du har forsøgt at genstarte din computer, men den fungerer stadig ikke korrekt
●
Du ønsker at skifte ejer af computeren
Sådan nulstiller du din computer:
1.
Klik på Avanceret i menuen Indstillinger.
2.
I afsnittet Powerwash skal du klikke på Powerwash.
3.
Klik på Genstart, og log derefter på med din Google-konto.
BEMÆRK: Den konto, du logger på med, når du har nulstillet din computer, genkendes som
ejerkontoen.
4.
Følg anvisningerne på skærmen for at nulstille din computer.
5.
Når du har fuldført nulstillingen, kan du opsætte din computer og kontrollere, om problemet er løst.
Gendannelse
Når din computers operativsystem ikke fungerer korrekt, kan du udføre en gendannelse. En gendannelse
geninstallerer operativsystemet og softwareprogrammerne og genopretter de oprindelige
fabriksindstillinger. Lokalt gemte filer og gemte netværk slettes for alle konti. Dine Google-konti og
eventuelle data, der er synkroniserede med dit Google Drev, påvirkes ikke af en systemgendannelse.
VIGTIGT: Gendannelse sletter permanent alt på computerens harddisk, herunder dine overførte filer. Hvis
det er muligt, skal du tage en sikkerhedskopi af dine filer, før du gendanner din computer.
18
Kapitel 6 Sikkerhedskopiering, nulstilling og gendannelse
BEMÆRK: Du finder yderligere oplysninger om udførelse af en systemgendannelse på din computer i
http://www.support.google.com.
Før du begynder gendannelsesprocessen, skal du bruge følgende:
●
Et flashdrev eller et SD-hukommelseskort med en kapacitet på 4 GB eller mere. Alle data slettes fra
denne lagerenhed, når gendannelsesmediet er oprettet, så tag derfor en sikkerhedskopi af alle filerne
på enheden, før du begynder.
●
En computer med adgang til internettet. Du skal også have administratorrettigheder til computeren.
●
Vekselstrømsadapter til computeren. Computeren skal være sluttet til vekselstrøm under gendannelse.
●
Skærmen på din computer viser "Chrome OS mangler eller er beskadiget". Hvis denne meddelelse ikke
allerede vises:
●
Tænd for computeren, tryk på tasterne esc+f3, og hold dem nede, og tryk derefter på tænd/slukknappen. Computeren genstarter, og skærmen viser "Chrome OS mangler eller er beskadiget".
Installation af hjælpeprogrammet Chromebook Gendannelsesværktøj
Chromebook Gendannelsesværktøj er en app, der bruges til at gendanne det oprindelige operativsystem og
de softwareprogrammer, der blev installeret fra fabrikken. Dette hjælpeprogram kan installeres fra Chrome
Web Store på en hvilken som helst computer.
Sådan installeres Chromebook Gendannelsesværktøj:
▲
Åbn Chrome Web Store, søg efter chrome gendannelse, klik på Chromebook
Gendannelsesværktøj fra listen med apps, og følg anvisningerne på skærmen.
Oprettelse af gendannelsesmedier
Gendannelsesmediet benyttes til at gendanne det oprindelige operativsystem og de softwareprogrammer,
der blev installeret fra fabrikken.
Sådan oprettes gendannelsesmedier:
1.
Tænd en computer med adgang til internettet.
BEMÆRK: Du skal have administratorrettigheder til computeren.
2.
Klik på Startikonet, og klik derefter på Alle apps.
3.
Klik på Gendannelse i vinduet Apps, og klik derefter på Kom godt i gang.
4.
Følg anvisningerne på skærmen for at oprette gendannelsesmediet.
BEMÆRK: Alle data og partitioner på dit gendannelsesmedie vil blive slettet. Fjern ikke flashdrevet
eller SD-hukommelseskortet, før processen er fuldført.
Gendannelse af Chrome-operativsystemet
Du gendanner Chrome-operativsystemet på din computer ved hjælp af det gendannelsesmedie, du har
oprettet:
1.
Frakobl alle eksterne enheder, der er tilsluttet din computer, tilkobl netledningen, og tænd derefter
computeren.
2.
For at komme i gendannelsestilstand skal du trykke på esc+f3 og holde dem nede. Tryk derefter på
tænd/sluk-knappen. Når skærmen viser "Chrome OS mangler eller er beskadiget", skal du indsætte
gendannelsesmediet i din computer. Gendannelsesprocessen begynder straks.
Gendannelse
19
3.
Vent, mens Chrome verificerer integriteten af gendannelsesmediet.
BEMÆRK: Hvis du har brug for at annullere gendannelsen under verifikationsprocessen, skal du trykke
på tænd/sluk-knappen og holde den nede, indtil computeren slukkes. Afbryd ikke
systemgendannelsesprocessen, efter at verifikationstrinnet er fuldført.
BEMÆRK: Hvis der vises en fejlmeddelelse, kan det være nødvendigt at køre Chrome
Gendannelsesværktøj igen eller bruge et andet flashdrev eller SD-hukommelseskort.
4.
Når der vises en meddelelse om, at systemgenoprettelsen er fuldført, fjerner du gendannelsesmediet.
Computeren genstartes med Chrome OS geninstalleret.
Opsætning af din computer efter en nulstilling eller
gendannelse
Når en nulstilling eller gendannelse er fuldført, skal du udføre opsætningsprocessen for start. Yderligere
oplysninger om opsætning af computeren finder du i http://www.support.google.com.
Sletning og omformatering af gendannelsesmediet
Under processen for oprettelse af genoprettelsesmedier formateres flashdrevet eller SD-hukommelseskortet
til at kunne anvendes som et gendannelsesværktøj. Når du har gendannet din computer, skal du slette
gendannelsesmediet, hvis du ønsker at genbruge dit flashdrev eller SD-hukommelseskort til lagring af andre
filer. Brug trinene i dette afsnit til at slette gendannelsesmediet ved hjælp af Chromebook
Gendannelsesværktøj.
1.
Klik på Startikonet, og klik derefter på Alle apps.
2.
I vinduet Apps skal du klikke på Gendannelse.
3.
Klik på ikonet Indstillinger, og klik derefter på Slet gendannelsesmedie.
4.
Vælg det flashdrev eller SD-hukommelseskort, du har indsat, klik på Fortsæt, og klik derefter på Slet
nu.
5.
Når gendannelsesmediet er slettet, skal du klikke på Færdig for at lukke Chromebook
Gendannelsesværktøj og derefter fjerne flashdrevet eller SD-hukommelseskortet.
Mediet er klart til at blive formateret ved hjælp af et formateringsværktøj, der leveres af dit
operativsystem.
20
Kapitel 6 Sikkerhedskopiering, nulstilling og gendannelse
7
Flere HP-ressourcer
Flere HP-ressourcer
Brug denne tabel til at finde ressourcer, der indeholder produktoplysninger, brugsanvisninger med mere.
Ressource
Indhold
Installationsvejledning
●
Sådan opsættes computeren
●
Hjælp til at identificere computerkomponenter
HP's websted
●
Supportoplysninger
For at få adgang til den nyeste brugervejledning skal du gå
til http://www.hp.com/support og følge anvisningerne for
at finde dit produkt. Vælg derefter Brugervejledninger.
●
Bestilling af reservedele og yderligere hjælp
●
Tilgængeligt tilbehør til enheden
Support i hele verden
●
Chat online med en HP-tekniker
For at få support på dit eget sprog skal du gå til
http://www.hp.com/support og vælge dit land.
●
Telefonnumre til HP-support
●
Find et HP-servicecenter
Vejledningen Sikkerhed og komfort
●
Korrekt opsætning af arbejdsstation
Gå til http://www.hp.com/ergo.
●
Vejledning i arbejdsstillinger og -vaner, som øger din komfort og
mindsker risikoen for personskade
●
Sikkerhedsoplysninger vedrørende elektriske og mekaniske dele
Bemærkninger om lovgivning, sikkerhed og miljø
●
Oplysninger om sikkerhed og lovgivningsmæssige oplysninger
Denne vejledning findes i æsken.
●
Oplysninger vedrørende bortskaffelse af batterier
Begrænset garanti*
●
Oplysninger om garanti
Gå til http://www.hp.com/go/orderdocuments.
*Du kan finde den begrænsede HP-garanti sammen med brugervejledningerne på dit produkt og/eller på den cd eller dvd, der
medfølger i kassen. For nogle landes eller områders vedkommende kan der være vedlagt en trykt garanti fra HP i kassen. I lande eller
områder, hvor garantien ikke følger med i trykt format, kan du rekvirere en trykt kopi fra http://www.hp.com/go/orderdocuments. Hvis
produktet er købt i Asien/Stillehavsområdet, kan du skrive til HP på adressen POD, P.O. Box 161, Kitchener Road Post Office, Singapore
912006. Angiv produktets navn samt dit navn, telefonnummer og postadresse.
Flere HP-ressourcer
21
8
Elektrostatisk udledning
Elektrostatisk udledning er udledningen af statisk elektricitet, når to objekter kommer i kontakt med
hinanden, f.eks. det stød, du kan få, hvis du går over et gulvtæppe og derefter rører ved et metaldørhåndtag.
En afladning af statisk elektricitet fra fingre og andre elektrostatiske ledere kan beskadige
elektronikkomponenter.
Hvis du vil forhindre beskadigelse af computeren eller et drev eller tab af data, skal du overholde følgende
forholdsregler:
22
●
Hvis vejledningen til fjernelse eller installation angiver, at du skal frakoble strømmen til computeren,
skal du først sikre dig, at den har korrekt jordforbindelse.
●
Lad komponenterne blive de relevante steder, indtil du er klar til at installere dem.
●
Undgå at berøre stifter, kabler og kredsløb. Berør elektronikkomponenter så lidt som muligt.
●
Brug ikke-magnetisk værktøj.
●
Før du håndterer komponenter, skal du sørge for at aflade statisk elektricitet ved at berøre en umalet
metaloverflade.
●
Hvis du fjerner en komponent, skal du lægge den i en dertil indrettet beholder.
Kapitel 8 Elektrostatisk udledning
9
Hjælp til handicappede
Hjælp til handicappede
Mangfoldighed, inklusion og balance mellem arbejdsliv og privatliv er nøgleprioriteter for HP og indgår derfor
i alt det, vi gør. Her er nogle eksempler på, hvordan vi gør en forskel på arbejdsområdet for at skabe et
inkluderende miljø med fokus på interaktionen mellem mennesket og teknologiens fordele i hele verden.
Find de teknologiske værktøjer, du har brug for
Det menneskelige potentiale udnyttes gennem teknologien. Teknologiske hjælpemidler fjerner barrierer og er
med til at sikre uafhængigheden i hjemmet, på arbejdspladsen og i lokalsamfundet. Teknologiske
hjælpemidler hjælper med at styrke, fastholde og forbedre funktionerne i elektronisk teknologi og IT. Dette
omfatter stationære og bærbare computere, tablet-pc’er, mobiltelefoner, printere og meget mere. Se De
bedste teknologiske hjælpemidler til dig på side 24 for at få flere oplysninger.
Vores forpligtelse
HP bestræber sig på at tilvejebringe produkter og tjenester, der kan benyttes af personer med handicap.
Denne forpligtelse understøtter vores virksomhedsmål om mangfoldighed og hjælper os med at sikre, at
teknologiens fordele bliver tilgængelige for enhver.
Vores mål for tilgængeligheden går ud på at udforme, producere og markedsføre produkter og tjenester, som
kan bruges af alle, herunder personer med handicap – enten som separate enheder eller i kombination med
relevante teknologiske hjælpemidler.
For at nå vores mål indeholder denne tilgængelighedspolitik syv vigtige målsætninger, der skal styre vores
virksomheds adfærd på området. Alle HP-ledere og -medarbejdere forventes at understøtte disse
målsætninger og implementeringen heraf alt efter deres funktion og ansvarsområder:
●
Opmærksomheden på tilgængelighed inden for virksomheden skal øges, og vores medarbejdere skal
have adgang til de nødvendige kurser for at kunne udforme, producere, markedsføre og levere
tilgængelige produkter og tjenester.
●
Der skal udarbejdes retningslinjer for produkters og tjenesters tilgængelighed, og vores
produktudviklingsteam skal være ansvarlige for at implementere disse retningslinjer, når dette rent
konkurrencemæssigt, teknisk og økonomisk giver mening.
●
Personer med handicap skal involveres i udarbejdelsen af retningslinjer for tilgængeligheden og i
udformningen og afprøvningen af produkter og tjenester.
●
Hjælpefunktionerne til handicappede skal dokumenteres, og der skal være offentlig adgang til
information om vores produkter og tjenester.
●
Der skal etableres et samarbejde med de førende udbydere af teknologiske hjælpemidler og løsninger.
●
Den interne og eksterne forskning og udvikling til fremme af de teknologiske hjælpemidler, der har
relevans for vores produkter og tjenester, skal understøttes.
●
Branchestandarder og retningslinjer for tilgængelighed skal understøttes, og der skal ydes et bidrag til
dem.
Hjælp til handicappede
23
International Association of Accessibility Professionals (IAAP)
IAAP er en nonprofitorganisation, hvis sigte er at forbedre tilgængelighedsopgaven via netværk, uddannelse
og certificering. Formålet er at hjælpe fagfolk inden for tilgængelighed, således at de kan udvikle og styrke
deres karrierer og blive bedre til at hjælpe organisationer med at integrere tilgængelighedskomponenten i
deres produkter og infrastruktur.
HP er stiftende medlem og tilsluttede sig organisationen for sammen med andre at udvikle
tilgængelighedsområdet. Denne forpligtelse understøtter vores virksomhedsmål om tilgængelighed i
forbindelse med udformningen, produktionen og markedsføringen af produkter og tjenester, som kan bruges
af personer med handicap.
Det er IAAP’s mål at udvikle vores tilgængelighedsopgave ved at skabe interaktion mellem enkeltpersoner,
elever og organisationer, så de kan lære af hinanden. Vil du vide mere, kan du gå ind på
http://www.accessibilityassociation.org for at deltage i onlineforummet, tilmelde dig nyhedsbrevet og læse
om medlemsskabsporteføljen.
De bedste teknologiske hjælpemidler til dig
Alle, herunder personer med handicap eller aldersbetingede begrænsninger, skal kunne bruge teknologi for at
kunne kommunikere, udtrykke sig og interagere med verden. HP arbejder på at øge opmærksomheden
omkring tilgængelighed hos HP og hos vores kunder og partnere. Der findes en lang række teknologiske
hjælpemidler, der gør HP-produkterne nemmere at bruge, nemlig letlæselige store skrifttyper,
stemmegenkendelse, der giver hænderne en pause, eller andre hjælpeteknologier, der gør HP-produkter
nemmere at bruge. Hvordan vælger du det rigtige?
Analysér dine behov
Dit potentiale udnyttes gennem teknologien. Teknologiske hjælpemidler fjerner barrierer og er med til at
sikre uafhængigheden i hjemmet, på arbejdspladsen og i lokalsamfundet. Teknologiske hjælpemidler (AT)
hjælper med at øge, fastholde og forbedre funktionerne i elektronisk teknologi og IT. Dette omfatter
stationære og bærbare computere, tablet-pc’er, mobiltelefoner, printere og meget mere.
Udvalget af AT-produkter er stort. Gennem din analyse af de teknologiske hjælpemidler skal du gerne kunne
evaluere forskellige produkter, finde svar på dine spørgsmål og få hjælp til at vælge den bedste løsning til din
specifikke situation. Fagfolkene med kompetencer inden for AT-behovsanalyser kommer fra mange
forskellige områder. Et eksempel er autoriserede eller certificerede personer inden for fysioterapi, ergoterapi,
foniatri og andre fagområder. Ikke-autoriserede eller ikke-certificerede personer vil dog også kunne hjælpe
med behovsanalysen. Det vigtige er her at spørge ind til personens erfaring, ekspertise og priser for at
klarlægge, hvorvidt vedkommende kan hjælpe dig videre.
Tilgængelighed for HP-computere og -tabletprodukter
På følgende links finder du i givet fald oplysninger om de hjælpefunktioner til handicappede og teknologiske
hjælpemidler, der er integreret i mange HP-produkter. Med disse ressourcer bliver du i stand til at vælge det
specifikke teknologiske hjælpemiddel og de(t) specifikke produkt(er), der egner sig bedst til din situation.
24
●
HP Elite x3 – hjælpefunktioner til handicappede (Windows 10 Mobile)
●
HP-computere – hjælpefunktioner til handicappede i Windows 7
●
HP-computere – hjælpefunktioner til handicappede i Windows 8
●
HP-computere – hjælpefunktioner til handicappede i Windows 10
●
HP Slate 7-tablet-pc’er – aktivering af hjælpefunktioner til handicappede på din HP-tablet (Android 4.1/
Jelly Bean)
●
HP SlateBook-computere – aktivering af hjælpefunktioner til handicappede (Android 4.3/4.2/Jelly Bean)
Kapitel 9 Hjælp til handicappede
●
HP Chromebook-computere – aktivering af hjælpefunktioner til handicappede på din HP Chromebook
eller Chromebox (Chrome OS)
●
HP Shopping – perifere enheder til HP-produkter
Se Kontakt support på side 29 for at få yderligere hjælp til hjælpefunktionerne til handicappede på dit HPprodukt.
Andre links til eksterne partnere og leverandører, der muligvis tilbyder yderligere hjælpefunktioner:
●
Microsoft-information om hjælp til handicappede (Windows 7, Windows 8, Windows 10, Microsoft Office)
●
Information om Google-produkters hjælpefunktioner til handicappede (Android, Chrome, Google Apps)
●
Teknologiske hjælpemidler sorteret efter type af handicap
●
Teknologiske hjælpemidler sorteret efter produkttype
●
Udbydere af teknologiske hjælpemidler med produktbeskrivelser
●
Assistive Technology Industry Association (ATIA)
Standarder og lovgivning
Standarder
Det amerikanske udvalg for tilgængelighed (US Access Board) har udarbejdet afsnit 508 i standarderne for de
føderale indkøbsregler (Federal Acquisition Regulation, FAR), der behandler adgangen til informations- og
kommunikationsteknologi (IKT) for personer med fysisk, sensorisk eller kognitivt handicap. Standarderne
indeholder tekniske kriterier gældende for forskellige teknologityper samt ydeevnebaserede krav, der
fokuserer på de pågældende produkters funktioner. Der findes specifikke kriterier for softwareprogrammer
og operativsystemer, webbaseret information og programmer, computere, telekommunikationsprodukter,
video og multimedier samt uafhængige lukkede produkter.
Mandat 376 – EN 301 549
Den Europæiske Union har udarbejdet EN 301 549-standarden som en del af mandat 376 som grundlag for et
onlineværktøjssæt for offentlige indkøb af IKT-produkter. Standarden indeholder kravene til funktionel
tilgængelighed gældende for IKT-produkter og -tjenester samt en beskrivelse af testprocedurer og
evalueringsmetoder for hvert enkelt tilgængelighedskrav.
Retningslinjer for tilgængeligheden af webindhold (Web Content Accessibility Guidelines, WCAG)
Retningslinjerne for tilgængeligheden af webindhold (WCAG) som udarbejdet af W3C's initiativ om
tilgængelighed på internettet (Web Accessibility Initiative, WAI) hjælper webdesignere og udviklere med at
oprette websteder, der opfylder behovene hos personer med handicap eller aldersbetingede begrænsninger
bedre. WCAG forbedrer tilgængeligheden for alle former for webindhold (tekst, billeder, lyd og video) og
webprogrammer. WCAG kan nøje afprøves, er nemme at forstå og bruge og sikrer webudviklerne en vis
fleksibilitet til at kunne videreudvikle. WCAG 2.0 er endvidere blevet godkendt som ISO/IEC 40500:2012.
WCAG behandler specifikt de barrierer, der eksisterer i forhold til webadgangen for personer med syns-, høre-,
fysisk, kognitivt og neurologisk handicap samt ældre webbrugere, der har brug for hjælp i forbindelse med
deres webadgang. WCAG 2.0 beskriver tilgængeligt indhold som:
●
Opfatteligt (f.eks. ved at stille tekstalternativer til billeder, billedtekster til lyd, tilpasninger af
præsentationer og farvekontraster til rådighed)
●
Anvendeligt (ved at sikre adgang til tastaturer, farvekontrast, timing af indtastning, forhindring af
slagtilfælde og navigerbarhed)
Standarder og lovgivning
25
●
Forståeligt (ved at sikre læsbarhed, forudsigelighed og indtastningshjælp)
●
Robust (f.eks. ved at sikre kompatibiliteten med teknologiske hjælpemidler)
Love og bestemmelser
Der har været et øget lovgivningsmæssigt fokus på IT- og informationstilgængelighed. Dette afsnit
indeholder links til information om vigtige love, bestemmelser og standarder.
●
USA
●
Canada
●
Europa
●
Storbritannien
●
Australien
●
Globalt
USA
Ifølge afsnit 508 i den amerikanske rehabiliteringslov (Rehabilitation Act) skal agenturer oplyse, hvilke
standarder der gælder for indkøb af IKT, udføre markedsundersøgelser for at fastsætte tilgængeligheden af
produkter og tjenester og dokumentere resultaterne af deres markedsundersøgelser. Følgende kan hjælpe til
at kunne opfylde kravene i afsnit 508:
●
www.section508.gov
●
Vælg ud fra tilgængelighedskriteriet
Det amerikanske udvalg for tilgængelighed er i øjeblikket i gang med at opdatere standarderne i afsnit 508.
Det betyder, at der vil blive inddraget nye teknologier og andre områder på de steder, hvor standarderne har
skullet revideres. Se flere oplysninger i det opdaterede afsnit 508.
I henhold til afsnit 255 i den amerikanske telekommunikationslov skal personer med handicap have adgang
til telekommunikationsprodukter og -tjenester. FCC-reglerne behandler alle former for udstyr til telefonnet
og telekommunikationsudstyr i form af hard- og software til brug i hjemmet og på arbejdspladsen. Dette
udstyr omfatter telefoner, trådløse håndsæt, faxmaskiner, telefonsvarerudstyr og personsøgere. FCCreglerne dækker også basis- og specialtjenester inden for telekommunikation, herunder regelmæssige
telefonopkald, banke på-funktionen, kortnummervalg, viderestilling af opkald, computerstyret
nummeroplysning, overvågning af opkald, nummervisning, sporing af opkald og opkaldsgentagelse samt
talemeddelelses- og interaktive talesvarsystemer, der oplyser den opkaldende om valgmuligheder. Se flere
oplysninger i afsnit 255 fra den amerikanske føderale kommunikationskommission (Federal Communication
Commission, FCC).
Den amerikanske lov for det 21. århundrede om tilgængeligheden af kommunikation og video
(21st Century Communications and Video Accessibility Act, CVAA)
CVAA udgør en opdatering af den føderale kommunikationslov og har til formål at forbedre adgangen til
moderne kommunikationsmidler for personer med handicap ved at opdatere tilgængelighedslovene fra
1980'erne og 1990'erne til også at omfatte de nye digitale, bredbånds- og mobile innovationer. FCC står for
bestemmelsernes håndhævelse, og de er dokumenteret som 47 CFR, del 14 og del 79.
●
26
FCC-vejledning om CVAA
Kapitel 9 Hjælp til handicappede
Anden amerikansk lovgivning og initiativer
●
Den amerikanske lov om amerikanere med handicap (Americans with Disabilities Act, ADA), den
amerikanske telekommunikationslov (Telecommunications Act), den amerikanske rehabiliteringslov
(Rehabilitation Act) og andre
Canada
Den canadiske lov om tilgængelighed for Ontario-borgere med handicap (Accessibility for Ontarians with
Disabilities Act, AODA) blev oprettet med det sigte at udarbejde og implementere tilgængelighedsstandarder,
der skulle sikre Ontarios borgere med handicap adgang til varer, tjenester og faciliteter og inddragelsen af
personer med handicap i udviklingen af tilgængelighedsstandarder. Den første standard i AODA er en
standard om kundeservice. Der er dog også standarder om transport, beskæftigelse samt information og
kommunikation under udarbejdelse. AODA gælder for regeringen i Ontario, den lovgivende forsamling, alle
udpegede offentlige organisationer og alle personer eller organisationer, der stiller varer, tjenester eller
faciliteter til rådighed for offentligheden eller andre tredjeparter, der som minimum har én medarbejder i
Ontario. Inden den 1. januar 2025 skal der træffes foranstaltninger på tilgængelighedsområdet. Se flere
oplysninger i den canadiske lov om tilgængelighed for Ontario-borgere med handicap (Accessibility for
Ontarians with Disabilities Act, AODA) .
Europa
EU-mandat 376, ETSI’s tekniske rapport, ETSI DTR 102 612: "Menneskelige faktorer, europæiske
tilgængelighedskrav i forbindelse med offentlige kontrakter om produkter og tjenesteydelser inden for IKTsektoren (Europa-Kommissionens mandat M 376, fase 1)" er blevet offentliggjort.
Baggrund: De tre europæiske standardiseringsorganer har oprettet to parallelle projektteams, der står for
udførelsen af de opgaver, der er anført i Europa-Kommissionens "mandat 376 til CEN, CENELEC og ETSI til
støtte for europæiske tilgængelighedskrav i forbindelse med offentlige kontrakter om produkter og
tjenesteydelser inden for IKT-sektoren".
ETSI TC’s særlige taskforce 333 for menneskelige faktorer har udarbejdet ETSI DTR 102 612. Se flere
oplysninger om den særlige taskforce 333’s arbejde (herunder mandat, specifikation af de detaljerede
arbejdsopgaver, tidsplan for arbejdet, tidligere udkast, liste over modtagne kommentarer og taskforce 333’s
kontaktoplysninger).
Et sideløbende projekt behandlede de dele, der vedrørte vurderingen af hensigtsmæssige test- og
overensstemmelsesordninger. Dette er beskrevet i CEN BT/WG185/PT. Se flere oplysninger på webstedet for
CEN-projektteamet. De to projekter koordineres nøje.
●
CEN-projektteamet
●
Europa-Kommissionens mandat til e-tilgængelighed (PDF 46 KB)
●
Kommissionen har begrænset opmærksomhed på e-tilgængelighed
Storbritannien
Den britiske lov om forskelsbehandling på grund af handicap (Disability Discrimination Act, DDA) fra 1995
blev vedtaget med det formål at sikre blinde og handicappede brugeres adgang til websteder i Storbritannien.
●
W3C-politikker for Storbritannien
Australien
Den australske regering har annonceret sin plan om at implementere retningslinjer for tilgængelighed af
webindhold (Web Content Accessibility Guidelines 2.0).
Standarder og lovgivning
27
Alle den australske regerings websteder skulle have en niveau A-overensstemmelse inden 2012 og
niveau AA-overensstemmelse inden 2015. Den nye standard erstatter WCAG 1.0, som blev indført som et
mandatkrav til agenturer i 2000.
Globalt
●
Den særlige arbejdsgruppe for tilgængelighed, JTC1 (Special Working Group on Accessibility, SWG-A)
●
G3ict: det globale initiativ for inkluderende IKT (The Global Initiative for Inclusive ICT)
●
Den italienske tilgængelighedslov
●
W3C-initiativet om webtilgængelighed (Web Accessibility Initiative, WAI)
Nyttige ressourcer og links omhandlende tilgængelighed
Følgende organisationer kan være gode informationskilder på området for handicap og aldersbetingede
begrænsninger.
BEMÆRK: Dette er ikke en udtømmende liste. Organisationerne er udelukkende anført til
informationsformål. HP påtager sig intet ansvar for de oplysninger eller kontaktpersoner, der findes på
internettet. Opførelsen på siden er ikke ensbetydende med, at HP har godkendt dem.
Organisationer
●
American Association of People with Disabilities (AAPD)
●
Association of Assistive Technology Act Programs (ATAP)
●
Hearing Loss Association of America (HLAA)
●
Information Technology Technical Assistance and Training Center (ITTATC)
●
Lighthouse International
●
National Association of the Deaf
●
National Federation of the Blind
●
Rehabilitation Engineering & Assistive Technology Society of North America (RESNA)
●
Telecommunications for the Deaf and Hard of Hearing, Inc. (TDI)
●
W3C-initiativet om webtilgængelighed (Web Accessibility Initiative, WAI)
Uddannelsesinstitutioner
●
California State University, Northridge, Center on Disabilities (CSUN)
●
University of Wisconsin-Madison, Trace Center
●
University of Minnesota, Computer Accommodations Program
Andre ressourcer på handicapområdet
28
●
ADA (Americans with Disabilities Act) Technical Assistance Program
●
Business & Disability-netværket
●
EnableMart
Kapitel 9 Hjælp til handicappede
●
Det Europæiske Handicapforum
●
Job Accommodation Network
●
Microsoft Enable
●
Det amerikanske justitsministeriums vejledning om handicaprettigheder (A Guide to disability rights
Laws)
HP-links
Vores onlinekontaktformular
HP’s vejledning om komfort og sikkerhed
HP-salg til den offentlige sektor
Kontakt support
BEMÆRK: Support er kun på engelsk.
●
Døve eller hørehæmmede kunder, der har spørgsmål til teknisk support eller tilgængelighed for HPprodukter,
●
●
kan benytte TRS/VRS/WebCapTel og ringe til nummeret (877) 656-7058 mandag til fredag fra kl. 6
til 21 UTC-7.
Kunder med andre handicaps eller aldersbetingede begrænsninger, der har spørgsmål til teknisk
support eller tilgængelighed for HP-produkter, kan
●
ringe til nummeret (888) 259-5707 mandag til fredag fra kl. 6 til 21 UTC-7 eller
●
udfylde kontaktformularen for personer med handicap eller aldersbetingede begrænsninger.
Kontakt support
29
Indeks
A
Afsnit 508 i standarderne om
tilgængelighed 25, 26
AT (teknologiske hjælpemidler)
finde 24
formål 23
B
batteri
fabriksforseglet 16
lysdiode 1, 2
oplade 16
Berøringsskærmens bevægelser
rulning med én finger 15
strøg med én finger 15
tofinger-knib/zoom 15
bevægelser med tryk 13
Bevægelser på TouchPad'en og
berøringsskærmen, tryk 13
Bluetooth-mærkat 7
C
certificeringsmærkat for trådløs 7
Chromebook Gendannelsesværktøj,
installation 19
E
Elektrostatisk udledning 22
esc-tast, identificere 8
G
gendannelse, udføre 18
gendannelsesmedie
oprette 19
slette 20
H
handlingstast, frem 8
handlingstast, fuld skærm 8
handlingstast, genindlæs 8
handlingstast, lysstyrke ned 9
handlingstast, lysstyrke op 9
handlingstast, næste vindue 9
handlingstast, tilbage 8
30
Indeks
handlingstaster 8
frem 8
fuld skærm 8
genindlæs 8
identificere 8
lydløs 9
lydstyrke ned 9
lydstyrke op 9
lysstyrke ned 9
lysstyrke op 9
låst skærm 9
næste vindue 9
tilbage 8
handlingstast til forøgelse af
højttalerlyden 9
handlingstast til Lydløs 9
handlingstast til låst skærm 9
handlingstast til reduktion af
højttalerlyden 9
hjælp til handicappede 23
hovedtelefonstik (lydudgang) 1
HP’s tilgængelighedspolitik 23
hukommelseskort, identificere 2
hukommelseskortlæser,
identificere 2
højttaler, identificere 3
I
International Association of
Accessibility Professionals 24
intern mikrofon, identificere 3, 4
K
kamera, identifikation af 3, 4
knapper
lydstyrke 1
knapper, tænd/sluk 5
komponenter
højre side 1
nederst 6
skærm 3
skærmens bagside 4
tastatursokkel 8
venstre side 2
øverst 5
kundesupport, tilgængelighed 29
L
lovgivningsmæssige oplysninger
certificeringsmærkater for
trådløs 7
mærkat med lovgivningsmæssige
oplysninger 7
lydindgangsstik (mikrofon),
identificere 1
lydstyrkeknap, identificere 1
lydudgangsstik (hovedtelefon),
identificere 1
lysdiode for kamera, identifikation
af 3
Lysdiode for vekselstrømsadapter
1, 2
lysdioder
kamera 3
vekselstrømsadapter og batteri
1, 2
M
mikrofonstik (lydindgang),
identificere 1
mærkater
Bluetooth 7
certificering for trådløs 7
lovgivningsmæssige 7
serienummer 6
service 6
WLAN 7
N
nulstille
18
P
porte
USB Type-C-strømstik og -port
2
produktnavn og -nummer,
computer 6
R
rejse med computeren 7
ressourcer 21
ressourcer, tilgængelighed 28
rullende TouchPad-bevægelse 14
Rulning af berøringsskærmens
bevægelse 15
U
udskrivning 17
USB Type-C-strømstik og
opladningsport, identificere 1
USB Type-C-strømstik og -port 2
S
sensor for omgivende lys,
identificere 3
Serienummer, computer 6
servicemærkater, placering 6
Sikkerhedskopiering 18
slots
hukommelseskortlæser 2
standarder og lovgivning,
tilgængelighed 25
stik
lydindgang (mikrofon) 1
lydudgang (hovedtelefon) 1
stik, strøm 1
stik til justeringstap, identifikation
6
strygning,
berøringsskærmbevægelse 15
strømstik, identificere 1
support 21
Systemgendannelse
Chromebook
Gendannelsesværktøj 19
Chrome-operativsystem 19
gendannelsesmedie 19
W
WLAN-antenner, identificere
WLAN-enhed 7
WLAN-mærkat 7
3
T
tastaturets baggrundslys,
identificere 9
tastatursokkel
komponenter 8
tilslutning 11
tastaturstik, identificere 6
taster, esc 8
teknologiske hjælpemidler (AT)
finde 24
formål 23
tilgængelighed kræver en
behovsanalyse 24
tofinger-knib/zoom-bevægelse på
berøringsskærm 15
TouchPad-bevægelser, rulning 14
TouchPad-zone, identificere 10
tænd-/sluk-knap, identificere 5
Indeks
31
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising