HP | OMEN - 17-w102nf (ENERGY STAR) | HP OMEN - 17-w200 CTO Uživatelská příručka

HP OMEN - 17-w200 CTO Uživatelská příručka
Uživatelská příručka
© Copyright 2016 HP Development Company,
L.P.
Bluetooth je ochrannou známkou vlastněnou
jejím majitelem a na základě licence
používanou společností HP Inc. Windows je buď
registrovaná ochranná známka, nebo ochranná
známka společnosti Microsoft ve Spojených
státech a/nebo dalších zemích.
Informace uvedené v této příručce se mohou
změnit bez předchozího upozornění. Jediné
záruky na produkty a služby společnosti HP
jsou výslovně uvedeny v prohlášení o záruce,
které je každému z těchto produktů a služeb
přiloženo. Žádná ze zde uvedených informací
nezakládá další záruky. Společnost HP není
zodpovědná za technické nebo redakční chyby
ani za opomenutí vyskytující se v tomto
dokumentu.
První vydání: srpen 2016
Číslo dokumentu: 907209-221
Důležité informace o produktu
Podmínky užívání softwaru
Tato příručka popisuje funkce, kterými je
vybavena většina produktů. Některé funkce
nemusí být ve vašem počítači k dispozici.
Instalací, kopírováním, stažením nebo jiným
použitím jakéhokoli softwarového produktu
předinstalovaného v tomto počítači se
zavazujete dodržovat ustanovení licenční
smlouvy koncového uživatele HP (EULA).
Nepřijmete-li tyto licenční podmínky, váš
výhradní nápravný prostředek je vrácení celého
nepoužitého produktu (hardwaru a softwaru)
do 14 dnů oproti vrácení peněz, a to podle
zásady pro vrácení peněz prodejce.
Některé funkce nejsou dostupné ve všech
edicích nebo verzích systému Windows. Aby
bylo možné využívat všech výhod systému
Windows, mohou systémy vyžadovat
aktualizovaný nebo samostatně zakoupený
hardware, ovladače či aktualizovaný systém
BIOS. Systém Windows 10 se aktualizuje
automaticky; tato funkce je vždy zapnuta.
Mohou být účtovány poplatky poskytovatele
připojení k Internetu a na aktualizace se časem
mohou vztahovat další požadavky.
Podrobnosti naleznete v části
http://www.microsoft.com.
Pro přístup k nejnovějším uživatelským
příručkám nebo příručkám pro váš produkt
přejděte na stránku http://www.hp.com/
support a vyberte vaši zemi. Vyberte položku
Vyhledejte svůj produkt a postupujte podle
pokynů na obrazovce.
S žádostmi o jakékoli další informace či
o vrácení peněz za počítač se obraťte na svého
prodejce.
Bezpečnostní upozornění
VAROVÁNÍ! Abyste snížili riziko úrazů způsobených teplem nebo přehřátí počítače, nepokládejte si počítač
na klín a neblokujte větrací otvory. Používejte počítač výhradně na rovném tvrdém povrchu. Dejte pozor, aby
proudění vzduchu nebránil jiný pevný povrch, jako například tiskárna, ani měkký povrch, například polštáře,
silné pokrývky či šaty. Do kontaktu měkkým povrchem, jako jsou polštáře, silné pokrývky nebo šaty, ani do
kontaktu s kůží nesmí za provozu přijít ani adaptér střídavého proudu. Počítač a adaptér střídavého proudu
splňují limity pro teplotu uživatelem přístupných povrchů, které jsou definovány v mezinárodním standardu
pro bezpečnost zařízení informačních technologií (IEC 60950-1).
iii
iv
Bezpečnostní upozornění
Obsah
1 Spuštění ....................................................................................................................................................... 1
Navštivte obchod s aplikacemi HP ........................................................................................................................ 1
Nejlepší postupy .................................................................................................................................................... 1
Další zdroje společnosti HP ................................................................................................................................... 2
2 Seznámení s prvky počítače ........................................................................................................................... 4
Zjištění hardwaru ................................................................................................................................................... 4
Zjištění softwaru .................................................................................................................................................... 4
Pravá strana ........................................................................................................................................................... 5
Levá strana ............................................................................................................................................................. 7
Displej .................................................................................................................................................................. 10
Horní strana ......................................................................................................................................................... 12
TouchPad ........................................................................................................................................... 12
Kontrolky ........................................................................................................................................... 13
Tlačítko a reproduktory ..................................................................................................................... 13
Klávesy .............................................................................................................................................. 16
Použití akčních kláves ....................................................................................................................... 17
Spodní strana ....................................................................................................................................................... 17
Štítky .................................................................................................................................................................... 19
3 Připojení k síti ............................................................................................................................................. 21
Připojení k bezdrátové síti ................................................................................................................................... 21
Použití ovládání bezdrátového připojení .......................................................................................... 21
Klávesa režimu Letadlo ................................................................................................... 21
Ovládací prvky operačního systému .............................................................................. 21
Připojení k síti WLAN ......................................................................................................................... 22
Použití mobilního širokopásmového připojení HP (pouze vybrané produkty) ................................ 23
Používání GPS (pouze vybrané produkty) ......................................................................................... 23
Použití bezdrátových zařízení Bluetooth (pouze vybrané produkty) ............................................... 23
Připojení zařízení Bluetooth ........................................................................................... 24
Připojení ke kabelové síti – LAN (pouze vybrané produkty) ............................................................................... 24
4 Využívání multimediálních funkcí ................................................................................................................. 25
Použití kamery ..................................................................................................................................................... 25
Využití zvukového zařízení .................................................................................................................................. 25
Připojení reproduktorů ...................................................................................................................... 25
v
Připojení sluchátek ............................................................................................................................ 25
Připojení mikrofonu ........................................................................................................................... 26
Připojení náhlavní soupravy .............................................................................................................. 26
Používání nastavení zvuku ................................................................................................................ 26
Funkce videa ........................................................................................................................................................ 26
Připojení video zařízení pomocí kabelu HDMI (pouze vybrané produkty) ........................................ 27
Konfigurace zvuku HDMI ................................................................................................. 28
Připojení digitálního zobrazovacího zařízení pomocí kabelu mini Dual-Mode DisplayPort
(pouze vybrané produkty) ................................................................................................................. 28
Nalezení a připojení bezdrátových displejů podporujících technologii Miracast (pouze
vybrané produkty) ............................................................................................................................. 29
Používání herních funkcí (pouze vybrané produkty) .......................................................................................... 29
SteelSeries Engine ............................................................................................................................. 29
5 Navigace po obrazovce ................................................................................................................................. 30
Použití zařízení TouchPad a gest dotykové obrazovky ....................................................................................... 30
Klepnutí ............................................................................................................................................. 30
Zoom sevřením dvěma prsty ............................................................................................................ 30
Přejetí dvěma prsty (pouze na zařízení TouchPad) .......................................................................... 31
Klepnutí dvěma prsty (pouze na zařízení TouchPad) ....................................................................... 31
Klepnutí čtyřmi prsty (pouze na zařízení TouchPad) ........................................................................ 31
Přejetí třemi prsty (pouze na zařízení TouchPad) ............................................................................. 32
Posunutí jedním prstem (pouze dotyková obrazovka) ..................................................................... 32
Používání klávesnice a volitelné myši ................................................................................................................. 32
Použití integrované numerické klávesnice .......................................................................................................... 33
6 Správa napájení (produkty s baterií zaplombovanou z výroby) ........................................................................ 34
Aktivace a ukončení režimu spánku a hibernace ................................................................................................ 34
Ruční aktivace a ukončení režimu spánku ........................................................................................ 34
Ruční aktivace a ukončení režimu hibernace (pouze vybrané produkty) ......................................... 35
Nastavení ochrany heslem při probuzení (ukončení režimu spánku nebo hibernace) .................... 35
Používání funkce HP Fast Charge (pouze vybrané produkty) ............................................................................. 36
Použití měřiče napájení a nastavení napájení ..................................................................................................... 36
Napájení z baterie ................................................................................................................................................ 36
Baterie zaplombovaná z výroby ....................................................................................................... 36
Vyhledání informací o baterii ............................................................................................................ 37
Úspora energie baterií ....................................................................................................................... 37
Identifikace nízkého nabití baterie .................................................................................................... 37
Řešení stavu nízkého nabití baterie .................................................................................................. 38
Řešení stavu nízkého nabití baterie, je-li k dispozici externí zdroj napájení ................. 38
Řešení stavu nízkého nabití baterie, není-li k dispozici žádný zdroj napájení ............... 38
vi
Řešení stavu nízkého nabití baterie, nemůže-li počítač ukončit režim hibernace ........ 38
Napájení střídavým proudem .............................................................................................................................. 38
Řešení potíží s napájením střídavým proudem ................................................................................ 39
Vypnutí počítače .................................................................................................................................................. 39
7 Správa napájení (produkty s uživatelem vyměnitelnou baterií) ....................................................................... 41
Aktivace a ukončení režimu spánku a hibernace ................................................................................................ 41
Ruční aktivace a ukončení režimu spánku ........................................................................................ 41
Ruční aktivace a ukončení režimu hibernace (pouze vybrané produkty) ......................................... 42
Nastavení ochrany heslem při probuzení (ukončení režimu spánku nebo hibernace) .................... 42
Používání funkce HP Fast Charge (pouze vybrané produkty) ............................................................................. 43
Použití měřiče napájení a nastavení napájení ..................................................................................................... 43
Napájení z baterie ................................................................................................................................................ 43
Uživatelem vyměnitelná baterie ....................................................................................................... 43
Vyhledání informací o baterii ............................................................................................................ 45
Úspora energie baterií ....................................................................................................................... 46
Identifikace nízkého nabití baterie .................................................................................................... 46
Řešení stavu nízkého nabití baterie .................................................................................................. 47
Řešení stavu nízkého nabití baterie, je-li k dispozici externí zdroj napájení ................. 47
Řešení stavu nízkého nabití baterie, není-li k dispozici žádný zdroj napájení ............... 47
Řešení stavu nízkého nabití baterie, nemůže-li počítač ukončit režim hibernace ........ 47
Skladování uživatelem vyměnitelné baterie .................................................................................... 47
Likvidace uživatelem vyměnitelné baterie ....................................................................................... 47
Napájení střídavým proudem .............................................................................................................................. 47
Řešení potíží s napájením střídavým proudem ................................................................................ 48
Vypnutí počítače .................................................................................................................................................. 49
8 Údržba vašeho počítače ............................................................................................................................... 50
Zvyšování výkonu ................................................................................................................................................ 50
Použití Defragmentace disku ............................................................................................................ 50
Použití programu Vyčištění disku ..................................................................................................... 50
Používání nástroje HP 3D DriveGuard (pouze vybrané produkty) .................................................... 50
Identifikace stavu nástroje HP 3D DriveGuard ............................................................... 51
Aktualizace programů a ovladačů ....................................................................................................................... 51
Čištění počítače .................................................................................................................................................... 51
Postupy čištění .................................................................................................................................. 51
Čištění displeje ................................................................................................................ 52
Čištění boků nebo krytu .................................................................................................. 52
Čištění zařízení Touchpad, klávesnice nebo myši (pouze vybrané produkty) ............... 52
Cestování s počítačem a přeprava ....................................................................................................................... 52
vii
9 Zabezpečení počítače a informací ................................................................................................................. 54
Používání hesel .................................................................................................................................................... 54
Nastavení hesel v systému Windows ................................................................................................ 54
Nastavení hesla v nástroji Setup Utility (BIOS) ................................................................................. 55
Používání funkce Windows Hello (pouze vybrané produkty) .............................................................................. 55
Použití softwaru pro zabezpečení přístupu na Internet ..................................................................................... 56
Používání antivirového softwaru ...................................................................................................... 56
Používání softwaru brány firewall .................................................................................................... 56
Instalace aktualizací softwaru ............................................................................................................................ 56
Použití aplikace HP Touchpoint Manager (pouze vybrané produkty) ................................................................. 57
Ochrana vaší bezdrátové sítě .............................................................................................................................. 57
Zálohování softwarových aplikací a informací ................................................................................................... 57
Použití volitelného bezpečnostního kabelu (pouze vybrané produkty) ............................................................. 57
10 Použití nástroje Setup Utility (BIOS) ............................................................................................................ 58
Spuštění nástroje Setup Utility (BIOS) ................................................................................................................. 58
Aktualizace nástroje Setup Utility (BIOS) ............................................................................................................ 58
Určení verze systému BIOS ............................................................................................................... 58
Stažení aktualizace systému BIOS .................................................................................................... 59
11 Použití nástroje HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) ...................................................................................... 60
Stažení nástroje HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) na zařízení USB ............................................................... 60
12 Zálohování, obnovení a zotavení ................................................................................................................. 62
Vytváření médií a záloh pro obnovení ................................................................................................................. 62
Vytvoření médií pro obnovení HP Recovery (pouze vybrané produkty) .......................................... 62
Použití nástrojů systému Windows ..................................................................................................................... 63
Obnovení .............................................................................................................................................................. 64
Obnovení pomocí nástroje HP Recovery Manager ............................................................................ 64
Co potřebujete vědět, než začnete ................................................................................. 64
Obnovení pomocí vyhrazeného oddílu HP Recovery (pouze vybrané produkty) .......... 65
Použití média HP Recovery pro obnovení ....................................................................... 66
Změna pořadí při spouštění počítače ............................................................................. 66
Odstranění vyhrazeného oddílu HP Recovery (pouze vybrané produkty) ..................... 67
13 Technické údaje ......................................................................................................................................... 68
Vstupní napájení .................................................................................................................................................. 68
Provozní prostředí ............................................................................................................................................... 69
14 Výboj statické elektřiny ............................................................................................................................. 70
viii
15 Přístupnost ............................................................................................................................................... 71
Podporované technologie usnadnění přístupu ................................................................................................... 71
Kontaktování podpory ......................................................................................................................................... 71
Rejstřík .......................................................................................................................................................... 72
ix
x
1
Spuštění
Tento počítač je velmi výkonné zařízení, které vám dobře poslouží jak při práci, tak při zábavě. Přečtěte si
informace obsažené v této kapitole, která je věnována doporučeným postupům po instalaci počítače,
možnostem využití zařízení k zábavě a postupům jak nalézt další zdroje HP.
Navštivte obchod s aplikacemi HP
Obchod s aplikacemi HP nabízí široký výběr oblíbených herních, zábavních a hudebních aplikací, aplikací pro
zvýšení produktivity a aplikací, které najdete pouze u HP a které můžete stáhnout na počítač. Nabídka aplikací
je pravidelně aktualizována a obsahuje i speciální nabídky pro oblasti a země. Nezapomeňte pravidelně
kontrolovat nabídku nových aplikací a funkcí v obchodě s aplikacemi HP.
DŮLEŽITÉ:
Než budete moci využít obchod s aplikacemi HP, musíte se připojit k Internetu.
Zobrazení a stažení aplikace:
1.
Vyberte tlačítko Start a poté vyberte aplikaci Obchod.
– nebo –
Vyberte ikonu Obchod vedle pole pro vyhledávání na hlavním panelu.
2.
Vyberte aplikaci, kterou chcete stáhnout, a poté postupujte podle pokynů na obrazovce. Po dokončení
stahování se aplikace zobrazí na obrazovce Všechny aplikace.
Nejlepší postupy
Abyste ze své investice vytěžili co nejvíce, doporučujeme po nastavení a registraci počítače provést následující
kroky:
●
Vytvořením disků pro obnovení zálohujte pevný disk. Viz Zálohování, obnovení a zotavení
na stránce 62.
●
Pokud jste tak ještě neučinili, připojte se k pevné nebo bezdrátové síti. Podrobnosti naleznete v části
Připojení k síti na stránce 21.
●
Seznamte se s dostupným hardwarem a softwarem. Další informace naleznete v tématech Seznámení
s prvky počítače na stránce 4 a Využívání multimediálních funkcí na stránce 25.
●
Aktualizujte antivirový software nebo jej zakupte. Viz Používání antivirového softwaru na stránce 56.
Navštivte obchod s aplikacemi HP
1
Další zdroje společnosti HP
Podrobnější informace o produktu, užitečné návody a mnoho dalších informací naleznete pomocí této
tabulky.
Zdroj
Obsah
Pokyny k instalaci
●
Přehled instalačních pokynů a funkcí počítače
Podpora HP
●
Chat online s technikem společnosti HP
Kontakty podpory HP naleznete na adrese
http://www.hp.com/support.
●
Telefonní čísla podpory společnosti HP
●
Informace o servisních střediscích společnosti HP
Příručka bezpečné a pohodlné obsluhy
●
Správná instalace pracovní stanice
Přístup k příručce:
●
Pokyny pro správné držení těla a pracovní návyky sloužící ke
zvýšení pohodlí a snížení rizika zdravotních potíží.
●
Bezpečnostní informace pro práci s elektrickými a mechanickými
součástmi
●
Důležité informace o předpisech, včetně správného postupu při
likvidaci baterie, je-li zapotřebí.
●
Konkrétní informace o záruce vztahující se k tomuto počítači
▲
Vyberte tlačítko Start, poté vyberte položky Všechny
aplikace (vyžadováno u některých produktů),
Nápověda a podpora společnosti HP a poté vyberte
Dokumentace HP.
– nebo –
▲
Vyberte tlačítko Start, poté vyberte položky Všechny
aplikace (vyžadováno u některých produktů), HP
a poté Dokumentace HP.
– nebo –
▲
Přejděte na stránky http://www.hp.com/ergo.
DŮLEŽITÉ: Abyste získali přístup k nejnovější verzi
uživatelské příručky, musíte se připojit k Internetu.
Poznámky o předpisech, bezpečnosti a životním prostředí
Přístup k tomuto dokumentu:
▲
Vyberte tlačítko Start, poté vyberte položky Všechny
aplikace (vyžadováno u některých produktů),
Nápověda a podpora společnosti HP a poté vyberte
Dokumentace HP.
– nebo –
▲
Vyberte tlačítko Start, poté vyberte položky Všechny
aplikace (vyžadováno u některých produktů), HP
a poté Dokumentace HP.
Omezená záruka*
Přístup k tomuto dokumentu:
▲
Vyberte tlačítko Start, poté vyberte položky Všechny
aplikace (vyžadováno u některých produktů),
Nápověda a podpora společnosti HP a poté vyberte
Dokumentace HP.
– nebo –
▲
Vyberte tlačítko Start, poté vyberte položky Všechny
aplikace (vyžadováno u některých produktů), HP
a poté Dokumentace HP.
– nebo –
2
Kapitola 1 Spuštění
Zdroj
▲
Obsah
Přejděte na stránky http://www.hp.com/go/
orderdocuments.
DŮLEŽITÉ: Abyste získali přístup k nejnovější verzi
uživatelské příručky, musíte se připojit k Internetu.
*Omezenou záruku společnosti HP naleznete mezi uživatelskými příručkami ve svém produktu nebo na dodaném disku CD nebo DVD.
V některých zemích nebo oblastech může být součástí balení vytištěná záruka. V zemích nebo oblastech, kde není záruka dodávána
v tištěné formě, můžete požádat o tištěnou verzi na webu http://www.hp.com/go/orderdocuments. U produktů zakoupených v Asii
a Tichomoří můžete napsat na adresu HP, POD, P.O. Box 161, Kitchener Road Post Office, Singapore 912006. Napište název produktu
a své jméno, telefonní číslo a poštovní adresu.
Další zdroje společnosti HP
3
2
Seznámení s prvky počítače
Zjištění hardwaru
Zobrazení seznamu hardwaru nainstalovaného v počítači:
▲
Do pole pro vyhledávání na hlavním panelu zadejte text správce zařízení a vyberte aplikaci
Správce zařízení.
Zobrazí se seznam všech zařízení nainstalovaných v počítači.
Chcete-li získat informace o hardwarových součástech systému a číslo verze systému BIOS, stiskněte klávesy
fn+esc (pouze vybrané produkty).
Zjištění softwaru
Pokud chcete zjistit, jaký software je instalovaný v počítači, proveďte následující:
▲
Vyberte tlačítko Start a potom vyberte Všechny aplikace.
– nebo –
Vyberte tlačítko Start.
– nebo –
Pravým tlačítkem myši klikněte na tlačítko Start a vyberte Programy a funkce.
4
Kapitola 2 Seznámení s prvky počítače
Pravá strana
POZNÁMKA:
Postupujte podle ilustrace, která nejpřesněji odpovídá vašemu počítači.
Součást
(1)
Popis
Čtečka paměťových karet
Slouží ke čtení volitelných paměťových karet, na kterých lze
ukládat, spravovat a sdílet informace a přistupovat k nim.
Vložení karty:
1.
Uchopte kartu štítkem nahoru a konektory směrem
k počítači.
2.
Vsuňte kartu do čtečky paměťových karet a zatlačte na ni,
dokud nezapadne na místo.
Odebrání karty:
(2)
Kontrolka jednotky (pouze vybrané produkty)
▲
Zatlačte na kartu a vyjměte ji ze čtečky paměťových karet.
●
Blikající bílá: Pevný disk se používá.
●
Oranžová: Systém ochrany pevného disku HP 3D
DriveGuard dočasně zaparkoval pevný disk (pouze vybrané
produkty).
POZNÁMKA: Více informací o systému ochrany pevného disku
HP 3D DriveGuard naleznete v části Používání nástroje HP 3D
DriveGuard (pouze vybrané produkty) na stránce 50.
(3)
Mini Dual-Mode DisplayPort
Slouží k připojení volitelného digitálního zobrazovacího zařízení,
například monitoru nebo projektoru vyšší třídy.
(4)
Porty USB 3.0 (2)
Připojují volitelné zařízení USB, jako je klávesnice, myš, externí
jednotka, tiskárna, skener nebo rozbočovač USB.
(5)
Port HDMI
Slouží k připojení volitelného zobrazovacího nebo zvukového
zařízení, jako je televizor s vysokým rozlišením, jiného
kompatibilního digitálního či zvukového zařízení nebo jiného
zařízení s vysokorychlostním rozhraním HDMI.
(6)
Konektor RJ-45 (síťový) / kontrolky
Slouží k připojení síťového kabelu.
●
Bílá: Síť je připojena.
●
Oranžová: Připojení k síti je aktivní.
Pravá strana
5
Součást
Popis
(7)
Konektor napájení
Slouží k připojení adaptéru střídavého proudu.
(8)
Kontrolka adaptéru střídavého proudu a baterie
●
Bílá: K počítači je připojen adaptér střídavého proudu a
baterie je plně nabitá.
●
Blikající bílá: Adaptér střídavého proudu je odpojen a
baterie dosáhla stavu nízkého nabití.
●
Oranžová: K počítači je připojen adaptér střídavého
proudu. Baterie se nabíjí.
●
Nesvítí: Baterie se nenabíjí.
Součást
(1)
Popis
Kontrolka jednotky (pouze vybrané produkty)
●
Blikající bílá: Pevný disk nebo optická jednotka pracuje.
●
Oranžová: Systém ochrany pevného disku HP 3D
DriveGuard dočasně zaparkoval pevný disk (pouze vybrané
produkty).
POZNÁMKA: Více informací o systému ochrany pevného disku
HP 3D DriveGuard naleznete v části Používání nástroje HP 3D
DriveGuard (pouze vybrané produkty) na stránce 50.
(2)
Čtečka paměťových karet
Slouží ke čtení volitelných paměťových karet, na kterých lze
ukládat, spravovat a sdílet informace a přistupovat k nim.
Vložení karty:
1.
Uchopte kartu štítkem nahoru a konektory směrem
k počítači.
2.
Vsuňte kartu do čtečky paměťových karet a zatlačte na ni,
dokud nezapadne na místo.
Odebrání karty:
▲
(3)
Port USB 3.0
Připojuje volitelné zařízení USB, jako je klávesnice, myš, externí
jednotka, tiskárna, skener nebo rozbočovač USB.
(4)
Port HDMI
Slouží k připojení volitelného zobrazovacího nebo zvukového
zařízení, jako je televizor s vysokým rozlišením, jiného
kompatibilního digitálního či zvukového zařízení nebo jiného
zařízení s vysokorychlostním rozhraním HDMI.
(5)
Konektor RJ-45 (síťový) / kontrolky
Slouží k připojení síťového kabelu.
●
6
Zatlačte na kartu a vyjměte ji ze čtečky paměťových karet.
Kapitola 2 Seznámení s prvky počítače
Bílá: Síť je připojena.
Součást
Popis
●
Oranžová: Připojení k síti je aktivní.
(6)
Konektor napájení
Slouží k připojení adaptéru střídavého proudu.
(7)
Kontrolka adaptéru střídavého proudu a baterie
●
Bílá: K počítači je připojen adaptér střídavého proudu a
baterie je plně nabitá.
●
Blikající bílá: Adaptér střídavého proudu je odpojen a
baterie dosáhla stavu nízkého nabití.
●
Oranžová: K počítači je připojen adaptér střídavého
proudu. Baterie se nabíjí.
●
Nesvítí: Baterie se nenabíjí.
Levá strana
POZNÁMKA:
Postupujte podle ilustrace, která nejpřesněji odpovídá vašemu počítači.
Součást
(1)
Popis
Zásuvka pro bezpečnostní kabel
Slouží k připojení volitelného bezpečnostního kabelu k počítači.
POZNÁMKA: Tento bezpečnostní kabel slouží jako odrazující
prvek; neoprávněnému použití nebo krádeži počítače však zcela
zabránit nedokáže.
(2)
Větrací otvory
Umožňují proudění vzduchu k ochlazení vestavěných součástí.
POZNÁMKA: Z důvodu chlazení vestavěných součástí
a zabránění jejich přehřátí se ventilátor počítače spouští
automaticky. Zapínání a vypínání vestavěného ventilátoru
během normálního používání počítače je tedy normální.
(3)
Port USB 3.0
Připojuje volitelné zařízení USB, jako je klávesnice, myš, externí
jednotka, tiskárna, skener nebo rozbočovač USB.
(4)
Konektor zvukového výstupu (pro sluchátka)
Slouží k připojení volitelných aktivních stereofonních
reproduktorů, sluchátek, špuntů (sluchátek) nebo audiokabelu
televize.
Levá strana
7
Součást
Popis
VAROVÁNÍ! Aby nedošlo k poškození sluchu, snižte před
připojením sluchátek, špuntů (sluchátek) nebo náhlavní
soupravy hlasitost. Další informace o bezpečnosti naleznete
v Poznámkách o předpisech, bezpečnosti a životním prostředí.
Přístup k příručce:
▲
Vyberte tlačítko Start, poté vyberte položky Všechny
aplikace (vyžadováno u některých produktů), Nápověda
a podpora společnosti HP a poté vyberte
Dokumentace HP.
POZNÁMKA: Pokud ke konektoru sluchátek připojíte zařízení,
reproduktory počítače budou deaktivovány.
(5)
Konektor zvukového vstupu (pro mikrofon)
Součást
(1)
Slouží k připojení mikrofonu volitelné náhlavní soupravy,
stereofonního nebo monaurálního mikrofonu.
Popis
Zásuvka pro bezpečnostní kabel
Slouží k připojení volitelného bezpečnostního kabelu k počítači.
POZNÁMKA: Tento bezpečnostní kabel slouží jako odrazující
prvek; neoprávněnému použití nebo krádeži počítače však zcela
zabránit nedokáže.
(2)
Port USB 2.0
Připojuje volitelné zařízení USB, jako je klávesnice, myš, externí
jednotka, tiskárna, skener nebo rozbočovač USB.
(3)
Port USB 3.0
Připojuje volitelné zařízení USB, jako je klávesnice, myš, externí
jednotka, tiskárna, skener nebo rozbočovač USB.
(4)
Kombinovaný konektor zvukového výstupu (pro
sluchátka)/zvukového vstupu (pro mikrofon)
Slouží k připojení volitelných aktivních stereofonních
reproduktorů, sluchátek, špuntů (sluchátek), náhlavní soupravy
nebo audiokabelu televize. Lze jím připojit i volitelný mikrofon
náhlavní soupravy. Tento konektor nepodporuje volitelné
samostatné mikrofony.
VAROVÁNÍ! Aby nedošlo k poškození sluchu, před nasazením
sluchátek, špuntů (sluchátek) nebo náhlavní soupravy snižte
hlasitost. Další informace o bezpečnosti naleznete
v Poznámkách o předpisech, bezpečnosti a životním prostředí.
Přístup k příručce:
▲
8
Kapitola 2 Seznámení s prvky počítače
Vyberte tlačítko Start, poté vyberte možnosti Všechny
aplikace, Nápověda a podpora společnosti HP a poté
vyberte Dokumentace HP.
Součást
Popis
POZNÁMKA: Pokud je ke konektoru připojeno externí zařízení,
reproduktory počítače jsou vypnuty.
(5)
Optická jednotka
V závislosti na modelu počítače čte optické disky nebo čte
a zapisuje optické disky.
(6)
Tlačítko pro vysunutí optické jednotky
Uvolňuje přihrádku disku optické jednotky.
Levá strana
9
Displej
POZNÁMKA:
Postupujte podle ilustrace, která nejpřesněji odpovídá vašemu počítači.
Součást
Popis
(1)
Vestavěné mikrofony
Zaznamenávají zvuk.
(2)
Kontrolka kamery
Svítí: Kamera je používána.
(3)
Kamera
Umožňuje videochat, nahrávání videa a pořizování statických obrazů.
Informace o použití kamery naleznete v části Použití kamery
na stránce 25.
(4)
Antény sítě WLAN*
Odesílají a přijímají signál bezdrátových zařízení na místní
bezdrátové síti (WLAN).
(5)
Kontrolka 3D kamery
Svítí: 3D kamera je používána.
(6)
3D kamera
Umožňuje videochat a skenování či pořizování 3D obrazů. K dispozici
jsou 3D aplikace pro hraní, zabezpečení a působivou spolupráci, které
maximalizují vaše zážitky z používání 3D kamery. Informace o použití
3D kamery naleznete v části Použití kamery na stránce 25.
* Antény nejsou viditelné z vnější strany počítače a jejich umístění se liší. Abyste dosáhli optimálního přenosu signálu, oblasti
bezprostředně okolo antén nezakrývejte.
Informace o předpisech pro bezdrátovou komunikaci platných pro danou zemi nebo oblast naleznete v Poznámkách o předpisech,
bezpečnosti a životním prostředí.
Přístup k příručce:
▲
10
Vyberte tlačítko Start, poté vyberte položky Všechny aplikace (vyžadováno u některých produktů), Nápověda a podpora
společnosti HP a poté vyberte Dokumentace HP.
Kapitola 2 Seznámení s prvky počítače
Součást
Popis
(1)
Vestavěné mikrofony
Zaznamenávají zvuk.
(2)
Kamera
Umožňuje videochat, nahrávání videa nebo pořizování statických
obrazů. Některé produkty dále nabízejí zobrazení ve vysokém
rozlišení (HD) nebo zobrazení 3D, aplikace pro hraní her nebo
software pro rozpoznávání obličeje, např. Windows Hello. Další
informace o aplikaci Windows Hello naleznete v části Používání
funkce Windows Hello (pouze vybrané produkty) na stránce 55.
Použití kamery:
1.
Do vyhledávacího pole na hlavním panelu zadejte kamera a
vyberte Kamera.
2.
Zadejte do pole pro vyhledávání na hlavním panelu Intel
RealSense, čímž se dozvíte více o dalších funkcích, ukázkách
a aplikacích.
Pokud kontrolka svítí, kamera je používána.
(3)
Antény sítě WLAN*
Odesílají a přijímají signál bezdrátových zařízení na místní
bezdrátové síti (WLAN).
* Antény nejsou viditelné z vnější strany počítače a jejich umístění se liší. Abyste dosáhli optimálního přenosu signálu, oblasti
bezprostředně okolo antén nezakrývejte.
Informace o předpisech pro bezdrátovou komunikaci platných pro danou zemi nebo oblast naleznete v Poznámkách o předpisech,
bezpečnosti a životním prostředí.
Přístup k příručce:
▲
Vyberte tlačítko Start, poté vyberte možnosti Všechny aplikace, Nápověda a podpora společnosti HP a poté vyberte
Dokumentace HP.
Displej
11
Horní strana
TouchPad
Součást
(1)
Popis
Oblast zařízení TouchPad
Slouží ke snímání gest pomocí prstů, kterými můžete přesunout
ukazatel nebo aktivovat položky na obrazovce.
POZNÁMKA: Další informace naleznete v části Použití zařízení
TouchPad a gest dotykové obrazovky na stránce 30.
12
(2)
Levé tlačítko zařízení TouchPad
Používá se stejně jako levé tlačítko externí myši.
(3)
Pravé tlačítko zařízení TouchPad
Používá se stejně jako pravé tlačítko externí myši.
Kapitola 2 Seznámení s prvky počítače
Kontrolky
Součást
(1)
Popis
Kontrolka napájení
●
Svítí: Počítač je zapnutý.
●
Bliká: Počítač se nachází v režimu spánku, což je režim
úspory energie. Počítač vypne napájení displeje a dalších
nepotřebných součástí.
●
Nesvítí: Počítač je vypnutý nebo v režimu hibernace.
Hibernace je úsporný režim, při němž je spotřebováváno
nejméně energie.
(2)
Kontrolka funkce caps lock
Svítí: Funkce Caps Lock je zapnutá, všechna písmena budou
velká.
(3)
Kontrolka ztlumení zvuku
●
Oranžová: Zvuk počítače je vypnutý.
●
Nesvítí: Zvuk počítače je zapnutý.
Tlačítko a reproduktory
POZNÁMKA:
Postupujte podle ilustrace, která nejpřesněji odpovídá vašemu počítači.
Horní strana
13
Součást
(1)
Popis
Tlačítko napájení
●
Pokud je počítač vypnutý, stisknutím tlačítka počítač
zapnete.
●
Pokud je počítač zapnutý, zahájíte krátkým stiskem
tlačítka přechod do režimu spánku.
●
Pokud je počítač v režimu spánku, krátkým stisknutím
tlačítka tento režim ukončíte.
●
Pokud je počítač v režimu hibernace, krátkým stisknutím
tlačítka tento režim ukončíte.
UPOZORNĚNÍ: Pokud stisknete a přidržíte tlačítko napájení,
přijdete o neuložená data.
Pokud počítač přestane reagovat a funkce vypnutí nefunguje,
vypněte počítač přidržením tlačítka napájení po dobu alespoň 5
sekund.
Další informace o nastavení napájení lze zobrazit v nabídce
Možnosti napájení.
▲
Do pole pro vyhledávání na hlavním panelu zadejte text
napájení a poté vyberte možnost Nastavení napájení
a režimu spánku.
– nebo –
Pravým tlačítkem myši klikněte na tlačítko Start a poté
vyberte položku Možnosti napájení.
(2)
14
Reproduktory
Kapitola 2 Seznámení s prvky počítače
Reprodukují zvuk.
Součást
(1)
Popis
Tlačítko napájení
●
Pokud je počítač vypnutý, stisknutím tlačítka počítač
zapnete.
●
Pokud je počítač zapnutý, zahájíte krátkým stiskem
tlačítka přechod do režimu spánku.
●
Pokud je počítač v režimu spánku, krátkým stisknutím
tlačítka tento režim ukončíte.
●
Pokud je počítač v režimu hibernace, krátkým stisknutím
tlačítka tento režim ukončíte.
UPOZORNĚNÍ: Pokud stisknete a přidržíte tlačítko napájení,
přijdete o neuložená data.
Pokud počítač přestane reagovat a funkce vypnutí nefunguje,
vypněte počítač přidržením tlačítka napájení po dobu alespoň 5
sekund.
Další informace o nastavení napájení lze zobrazit v nabídce
Možnosti napájení.
▲
Do vyhledávacího pole na hlavním panelu zadejte
napájení a vyberte Nastavení výkonu a režimu spánku.
– nebo –
Pravým tlačítkem myši klikněte na tlačítko Start a poté
vyberte položku Možnosti napájení.
(2)
Reproduktory
Reprodukují zvuk.
Horní strana
15
Klávesy
Součást
Popis
(1)
Klávesa esc
Při stisknutí v kombinaci s klávesou fn zobrazí informace
o systému.
(2)
Klávesa fn
Stisknutím v kombinaci s klávesou esc lze aktivovat konkrétní
systémové funkce.
(3)
Klávesa s logem Windows®
Otevře nabídku Start.
POZNÁMKA: Dalším stisknutím tlačítka s logem Windows
nabídku Start zavřete.
(4)
Akční klávesy
Aktivují často používané systémové funkce.
POZNÁMKA: U vybraných produktů akční klávesa f5 vypíná a
zapíná podsvícení klávesnice.
16
(5)
Klávesa num lock
Přepíná mezi navigačními a numerickými funkcemi kláves
integrované numerické klávesnice.
(6)
Integrovaná numerická klávesnice
Pokud je funkce num lock zapnutá, je možné numerickou
klávesnici používat stejně jako externí numerickou klávesnici.
Kapitola 2 Seznámení s prvky počítače
Použití akčních kláves
●
Stiskem akční klávesy provedete přiřazenou funkci.
●
Ikony na každé akční klávese ukazuje funkci, která je dané klávese přiřazena.
Ikona
Popis
Otevře aplikaci Začněte.
Přidržením této klávesy postupně snížíte jas obrazovky.
Přidržením této klávesy postupně zvýšíte jas obrazovky.
Přepne zobrazení mezi zobrazovacími zařízeními připojenými k systému. Pokud je například k počítači
připojen monitor, stisknutím této klávesy se postupně aktivuje displej počítače, monitor a displej počítače
současně s monitorem.
Vypíná nebo zapíná podsvícení klávesnice.
POZNÁMKA:
Vypnutím této funkce prodloužíte výdrž baterie.
Ztlumí nebo obnoví zvuk reproduktoru.
Pokud držíte tuto klávesu stisknutou, postupně se bude snižovat hlasitost reproduktoru.
Pokud držíte tuto klávesu stisknutou, postupně se bude zvyšovat hlasitost reproduktoru.
Přehrává předchozí stopu audio CD nebo předchozí část DVD nebo disku Blu-ray (BD).
Spouští přehrávání, pozastavuje a opětovně spouští přehrávání zvukového disku CD, disku DVD nebo BD.
Přehraje následující stopu na zvukovém disku CD nebo následující kapitolu disku DVD či Blu-ray.
Zapne nebo vypne režim Letadlo a funkci bezdrátového připojení.
POZNÁMKA:
Klávesa režimu Letadlo je také označována jako tlačítko bezdrátového připojení.
POZNÁMKA:
Aby bylo možné používat bezdrátové připojení, musí být nastavena bezdrátová síť.
Spodní strana
POZNÁMKA:
Postupujte podle ilustrace, která nejpřesněji odpovídá vašemu počítači.
Spodní strana
17
Součást
(1)
Popis
Větrací otvory
Umožňují proudění vzduchu k ochlazení vestavěných
součástí.
POZNÁMKA: Z důvodu chlazení vestavěných součástí
a zabránění jejich přehřátí se ventilátor počítače spouští
automaticky. Zapínání a vypínání vestavěného ventilátoru
během normálního používání počítače je tedy normální.
(2)
18
Servisní kryt
Kapitola 2 Seznámení s prvky počítače
Umožňuje přístup k zásuvkám pro paměťové moduly.
Součást
(1)
Popis
Větrací otvory
Umožňují proudění vzduchu k ochlazení vestavěných
součástí.
POZNÁMKA: Z důvodu chlazení vestavěných součástí
a zabránění jejich přehřátí se ventilátor počítače spouští
automaticky. Zapínání a vypínání vestavěného ventilátoru
během normálního používání počítače je tedy normální.
(2)
Bateriová pozice
Obsahuje baterii.
(3)
Uvolňovací západka baterie
Uvolňuje baterii.
Štítky
Štítky na počítači poskytují informace, které jsou vhodné pro řešení potíží se systémem nebo k zajištění
kompatibility počítače na cestách do zahraničí.
DŮLEŽITÉ: Zkontrolujte, zda na následujících místech pro štítky najdete štítky popsané v této části: na
spodní straně počítače, uvnitř bateriové pozice, pod servisním krytem nebo na zadní straně displeje.
●
Servisní štítek – obsahuje důležité informace identifikující váš počítač. Pokud budete kontaktovat
podporu, pravděpodobně budete požádáni, abyste uvedli sériové číslo a možná i číslo produktu a číslo
modelu. Před tím, než budete kontaktovat podporu, vyhledejte tato čísla.
Servisní štítky budou vypadat jako jeden z níže uvedených příkladů. Postupujte podle ilustrace, která
nejpřesněji odpovídá servisnímu štítku na vašem počítači.
Štítky
19
Součást
(1)
Sériové číslo
(2)
Číslo produktu
(3)
Záruční lhůta
(4)
Číslo modelu (pouze vybrané produkty)
Součást
20
(1)
Název produktu HP (pouze vybrané produkty)
(2)
Název modelu (pouze vybrané produkty)
(3)
Číslo produktu
(4)
Sériové číslo
(5)
Záruční lhůta
●
Štítek nebo štítky se směrnicemi – obsahují informace o směrnicích souvisejících s počítačem.
●
Štítek nebo štítky certifikace bezdrátové komunikace – obsahují informace o volitelných bezdrátových
zařízeních a označení působnosti vyžadované v některých zemích nebo oblastech, v nichž byla zařízení
schválena pro použití.
Kapitola 2 Seznámení s prvky počítače
3
Připojení k síti
Počítač si můžete vzít s sebou kamkoliv na cesty. I doma si však můžete díky připojení ke kabelové nebo
bezdrátové síti prohlížet informace uložené na milionech internetových serverů rozmístěných po celém světě.
V této části jsou uvedeny užitečné informace ohledně připojení k Internetu.
Připojení k bezdrátové síti
Váš počítač může být vybaven některým z následujících bezdrátových zařízení:
●
Zařízení WLAN – připojuje počítač k bezdrátové místní síti (běžně se označuje jako síť Wi-Fi, bezdrátová
síť LAN nebo WLAN) v kancelářích, v domácnosti a na veřejných místech, jako jsou letiště, restaurace,
kavárny, hotely a univerzity. V síti WLAN komunikuje mobilní bezdrátové zařízení počítače
s bezdrátovým směrovačem nebo přístupovým bodem bezdrátového připojení.
●
Modul HP pro širokopásmové mobilní připojení – umožňuje bezdrátové připojení v rozlehlé bezdrátové
síti (WWAN), v mnohem větší oblasti. Operátoři mobilních sítí instalují základnové stanice (podobné
vysílačům telefonního signálu) v rámci velkých geografických celků a poskytují tak připojení na celém
území regionů či států.
●
Zařízení Bluetooth® – vytváří osobní síť PAN, jejíž pomocí se připojuje k ostatním zařízením podporujícím
rozhraní Bluetooth, jako jsou počítače, telefony, tiskárny, náhlavní soupravy, reproduktory
a fotoaparáty. V síti PAN každé zařízení komunikuje přímo s ostatními zařízeními. Zařízení nesmí být
příliš daleko od sebe, obvykle ne více jak 10 metrů.
▲
Vyberte tlačítko Start a poté vyberte aplikaci Začněte.
Použití ovládání bezdrátového připojení
Bezdrátová zařízení v počítači lze ovládat pomocí jedné nebo více z následujících funkcí:
●
Klávesa režimu Letadlo (také nazývaná tlačítko bezdrátového připojení nebo klávesa bezdrátového
připojení) (v této kapitole je nazývána klávesou režimu Letadlo).
●
Ovládací prvky operačního systému.
Klávesa režimu Letadlo
Počítač může být vybaven klávesou režimu Letadlo, jedním nebo více bezdrátovými zařízeními a jednou nebo
dvěma kontrolkami bezdrátového připojení. Všechna bezdrátová zařízení na vašem počítači jsou při dodání
výrobcem povolena.
Kontrolka bezdrátového připojení slouží k indikaci stavu napájení všech bezdrátových zařízení a neodráží stav
jednotlivých zařízení.
Ovládací prvky operačního systému
Systém Windows nabízí Centrum síťových připojení a sdílení, které umožňuje nastavit připojení nebo síť,
připojit se k síti, diagnostikovat a opravovat potíže se sítí.
Připojení k bezdrátové síti
21
Používání ovládacích prvků operačního systému:
1.
Do pole pro vyhledávání na hlavním panelu napište text ovládací panel a potom vyberte položku
Ovládací panely.
2.
Vybere položku Síť a Internet a poté Centrum síťových připojení a sdílení.
Připojení k síti WLAN
POZNÁMKA: Chcete-li se doma připojit k Internetu, je třeba mít založen účet u poskytovatele služeb sítě
Internet (ISP). Pokud si chcete zakoupit služby Internetu a modem, kontaktujte místního poskytovatele služeb
připojení k síti Internet. Ten vám pomůže s nastavením modemu, instalací síťového kabelu pro připojení
bezdrátového směrovače k modemu i s ověřením funkčnosti služby připojení k Internetu.
Pro připojení k některé síti WLAN postupujte následujícím způsobem:
1.
Ujistěte se, že zařízení sítě WLAN je zapnuto.
2.
Na hlavním panelu vyberte ikonu stavu sítě, a poté se připojte k jedné z dostupných sítí.
Pokud je síť WLAN zabezpečená, budete vyzváni k zadání bezpečnostního kódu. Zadejte kód a poté
dokončete připojení výběrem položky Další.
POZNÁMKA: Nejsou-li v seznamu uvedeny žádné sítě WLAN, může to být tím, že jste mimo dosah
bezdrátového směrovače či přístupového bodu.
POZNÁMKA: Pokud nevidíte síť WLAN, ke které se chcete připojit, pravým tlačítkem myši klikněte na
hlavním panelu na ikonu stavu sítě a vyberte položku Otevřít Centrum síťových připojení a sdílení.
Vyberte položku Nastavit nové připojení nebo síť. Zobrazí se seznam možností, pomocí nichž lze ručně
vyhledat síť a připojit se k ní nebo vytvořit nové síťové připojení.
3.
Při připojování postupujte podle pokynů na obrazovce.
Po uskutečnění připojení vyberte ikonu stavu sítě na pravé straně hlavního panelu a ověřte si název a stav
připojení.
POZNÁMKA: Funkční dosah (vzdálenost, kterou může bezdrátový signál urazit) závisí na implementaci sítě
WLAN, výrobci směrovače a rušení od ostatních elektronických zařízení nebo bariér, jako jsou zdi a podlahy.
22
Kapitola 3 Připojení k síti
Použití mobilního širokopásmového připojení HP (pouze vybrané produkty)
Váš počítač HP Mobile Broadband má integrovanou podporu pro služby mobilního širokopásmového připojení.
Pokud tento nový počítač použijete v síti mobilního operátora, poskytne vám možnost připojit se k Internetu,
odesílat e-maily či připojit se k podnikové síti, aniž byste museli využívat přístupové body Wi-Fi.
Pro aktivaci služby mobilního širokopásmového připojení možná budete potřebovat číslo IMEI a/nebo MEID
modulu HP pro mobilní širokopásmové připojení. Číslo je vytištěno na štítku umístěném na spodní straně
počítače v bateriové pozici, pod servisním krytem nebo na zadní straně displeje.
– nebo –
Číslo můžete najít následovně:
1.
Na hlavním panelu vyberte ikonu stavu sítě.
2.
Vyberte položku Zobrazit nastavení připojení.
3.
V sekci mobilního širokopásmového připojení vyberte ikonu stavu sítě.
Někteří operátoři mobilní sítě vyžadují použití karty SIM (Subscriber Identity Module). Karta SIM obsahuje
základní informace o uživateli, například osobní identifikační číslo (PIN), a také informace o síti. Některé
počítače obsahují předem instalovanou kartu SIM. Pokud není karta SIM předinstalována, měla by být
součástí dokumentace širokopásmového mobilního připojení HP, která je dodána s vaším počítačem, nebo by
vám ji měl poskytnout operátor mobilní sítě odděleně od počítače.
Informace o službě širokopásmového mobilního připojení HP a o postupu aktivace služby u vámi
preferovaného operátora mobilní sítě naleznete v dokumentaci ke službě širokopásmového mobilního
připojení HP přiložené k počítači.
Používání GPS (pouze vybrané produkty)
Váš počítač může být vybaven zařízením systému GPS. Satelity GPS dodávají systémům vybaveným GPS
informace o pozici, rychlosti a směru.
Chcete-li systém GPS aktivovat, ujistěte se, že umístění je povoleno v Nastavení umístění.
1.
Do pole pro vyhledávání na hlavním panelu zadejte text umístění a poté vyberte umístění.
2.
Postupujte podle pokynů na obrazovce pro použití nastavení umístění
Další informace naleznete v aplikaci Začněte.
▲
Vyberte tlačítko Start a poté vyberte aplikaci Začněte.
Použití bezdrátových zařízení Bluetooth (pouze vybrané produkty)
Zařízení Bluetooth poskytuje bezdrátovou komunikaci na krátkou vzdálenost, která nahrazuje spojení
kabelem, jenž se tradičně používá ke spojení elektronických zařízení, jako jsou:
●
počítače (stolní počítač, notebook)
●
telefony (mobilní, bezdrátové, chytré telefony)
●
zobrazovací zařízení (tiskárna, fotoaparát)
●
zvuková zařízení (náhlavní souprava, reproduktory)
●
myš
●
externí klávesnice
Připojení k bezdrátové síti
23
Zařízení Bluetooth podporují vytvoření spojení peer-to-peer a umožňují uživateli vytvořit osobní síť (PAN)
mezi zařízeními Bluetooth.
Připojení zařízení Bluetooth
Než budete moci používat zařízení Bluetooth, musíte navázat připojení Bluetooth:
1.
Do pole pro vyhledávání na hlavním panelu zadejte text bluetooth a poté vyberte možnost Nastavení
Bluetooth.
2.
Pokud již zařízení Bluetooth nejsou zapnutá, zapněte je.
3.
Vyberte vaše zařízení ze seznamu a postupujte podle pokynů na obrazovce.
POZNÁMKA: Pokud zařízení vyžaduje ověření, zobrazí se kód párování. Na zařízení, které přidáváte,
postupujte podle pokynů na obrazovce a zkontrolujte, že kód na vašem zařízení se shoduje s párovacím
kódem. Další informace naleznete v dokumentaci poskytnuté se zařízením.
POZNÁMKA: Pokud není vaše zařízení v seznamu, zkontrolujte, že je na tomto zařízení zapnuto připojení
Bluetooth. Některá zařízení mohou mít další požadavky; informace naleznete v dokumentaci dodané se
zařízením.
Připojení ke kabelové síti – LAN (pouze vybrané produkty)
Chcete-li připojit počítač přímo k domácímu nebo firemnímu směrovači (a nevyužít tak bezdrátového
připojení), použijte konektor sítě LAN.
Připojení k síti LAN vyžaduje kabel RJ-45 (síťový) a zásuvku pro síť nebo volitelnou dokovací stanici nebo
rozšiřující port, pokud není na počítači žádná zásuvka RJ-45.
Postup připojení síťového kabelu:
1.
Zapojte síťový kabel do síťové zásuvky (1) počítače.
2.
Zapojte opačný konec síťového kabelu do zásuvky rozvodu sítě LAN (2) nebo do směrovače.
POZNÁMKA: Pokud je síťový kabel vybaven obvodem pro potlačení rušení (3), který chrání proti rušení
televizním a rádiovým signálem, připojte konec kabelu s tímto obvodem k počítači.
24
Kapitola 3 Připojení k síti
4
Využívání multimediálních funkcí
Počítač HP můžete využívat jako zábavní centrum – můžete komunikovat pomocí kamery, přehrávat a
spravovat hudbu a stahovat a sledovat filmy. Nebo, pokud chcete svůj počítač změnit v ještě výkonnější
centrum zábavy, připojte k němu externí zařízení, jako je monitor, projektor, televizor, reproduktory nebo
sluchátka.
Použití kamery
Počítač má jednu či více kamer, které umožňují spojení s ostatními, ať již pro pracovní účely nebo pro zábavu.
Kamery mohou směřovat dopředu či dozadu, případně mohou být výsuvné. Další informace o kameře
naleznete v části Seznámení s prvky počítače na stránce 4.
Většina kamer umožňuje videochat, nahrávání videa a pořizování statických obrazů. Některé dále nabízejí
zobrazení ve vysokém rozlišení (HD) nebo zobrazení 3D, aplikace pro hraní her nebo software pro
rozpoznávání obličeje, např. Windows Hello. Podrobnosti o používání softwaru Windows Hello naleznete v
části Zabezpečení počítače a informací na stránce 54.
Použití kamery:
1.
Do pole pro vyhledávání na hlavním panelu zadejte kamera a poté v seznamu aplikací vyberte možnost
Kamera.
2.
U vybraných produktů zadejte do pole pro vyhledávání na hlavním panelu Intel RealSense, čímž se
dozvíte více o dalších funkcích, ukázkách a aplikacích.
Využití zvukového zařízení
Počítač (nebo vybrané produkty využívající externí optickou jednotku) umožňuje přehrávání hudebních disků
CD, stahování a poslouchání hudby, přehrávání zvukových stop z Internetu (včetně rozhlasu), nahrávání zvuku
a mixování zvuku a videa za účelem vytvoření multimediálního souboru. Kvalitu zvukové reprodukce můžete
navýšit připojením externího zařízení, například sluchátek nebo reproduktorů.
Připojení reproduktorů
Ke svému počítači nebo dokovací stanici můžete prostřednictvím portu USB nebo konektoru zvukového
výstupu (pro sluchátka) připojit kabelové reproduktory.
Bezdrátové reproduktory k počítači připojte podle pokynů výrobce zařízení. Informace o připojení
reproduktorů s vysokými rozlišovacími schopnostmi k počítači naleznete v části Konfigurace zvuku HDMI
na stránce 28. Před připojením reproduktorů snižte nastavení hlasitosti.
Připojení sluchátek
VAROVÁNÍ! V rámci prevence poškození sluchu před nasazením sluchátek, špuntů (sluchátek) nebo náhlavní
soupravy snižte hlasitost. Další informace o bezpečnosti naleznete v Poznámkách o předpisech, bezpečnosti
a životním prostředí.
Přístup k tomuto dokumentu:
▲
Vyberte tlačítko Start, poté vyberte položky Všechny aplikace (vyžadováno u některých produktů),
Nápověda a podpora společnosti HP a poté vyberte Dokumentace HP.
Použití kamery
25
Sluchátka je možné připojit ke konektoru pro sluchátka na počítači.
Bezdrátová sluchátka k počítači připojte podle pokynů výrobce zařízení.
Připojení mikrofonu
Chcete-li nahrát zvuk, připojte mikrofon k zásuvce pro mikrofon na počítači. Nejlepších výsledků při nahrávání
dosáhnete, když budete mluvit přímo do mikrofonu a zaznamenávat zvuk v prostředí, kde není žádný šum na
pozadí.
Připojení náhlavní soupravy
VAROVÁNÍ! V rámci prevence poškození sluchu před nasazením sluchátek, špuntů (sluchátek) nebo náhlavní
soupravy snižte hlasitost. Další informace o bezpečnosti naleznete v Poznámkách o předpisech, bezpečnosti
a životním prostředí.
Přístup k tomuto dokumentu:
▲
Vyberte tlačítko Start, poté vyberte položky Všechny aplikace (vyžadováno u některých produktů),
Nápověda a podpora společnosti HP a poté vyberte Dokumentace HP.
Sluchátka kombinovaná s mikrofonem, se nazývají náhlavní souprava. Náhlavní soupravu připojenou pomocí
kabelu je možné připojit k portu USB na počítači.
Bezdrátovou náhlavní soupravu k počítači připojte podle pokynů výrobce zařízení.
Používání nastavení zvuku
Nastavení zvuku používejte pro nastavení hlasitosti systému, změnu systémových zvuků nebo pro správu
zvukových zařízení.
Pro zobrazení nebo změnu nastavení zvuku:
▲
Do pole pro vyhledávání na hlavním panelu zadejte ovládací panel, vyberte Ovládací panel,
vyberte Hardware a zvuk a potom vyberte Zvuk.
– nebo –
Klikněte pravým tlačítkem myši na tlačítko Start, vyberte možnost Ovládací panely, Hardware a zvuk
a Zvuk.
Váš počítač může obsahovat vylepšený zvukový systém od společnosti Bang & Olufsen, B&O Play, DTS, Beats
audio nebo jiného poskytovatele. Díky tomu může počítač obsahovat pokročilé funkce pro ovládání zvuku,
které mohou být ovládány pomocí ovládacího panelu zvuku specifického pro váš zvukový systém.
Pro zobrazení a ovládání nastavení zvuku použijte ovládací panel zvuku.
▲
Do pole pro vyhledávání na hlavním panelu zadejte ovládací panel, vyberte Ovládací panely,
vyberte Hardware a zvuk a potom vyberte ovládací panel zvuku specifický pro váš systém.
– nebo –
Pravým tlačítkem myši klikněte na tlačítko Start, vyberte Ovládací panely, vyberte Hardware a zvuk a
poté vyberte ovládací panel zvuku specifický pro váš systém.
Funkce videa
Váš počítač je výkonným video zařízením, které vám umožňuje sledovat streamované video z oblíbených
stránek a stahovat video a filmy, abyste je mohli ve svém počítači sledovat v době, kdy nejste připojeni k síti.
26
Kapitola 4 Využívání multimediálních funkcí
Zážitek ze sledování videa si můžete ještě vylepšit připojením externího monitoru, projektoru nebo televizoru
k jednomu z videoportů počítače.
DŮLEŽITÉ: Ujistěte se, zda je externí zařízení připojeno ke správnému portu počítače s použitím správného
kabelu. Postupujte podle pokynů výrobce zařízení.
Další informace o použití funkcí videa poskytuje HP Support Assistant.
Připojení video zařízení pomocí kabelu HDMI (pouze vybrané produkty)
POZNÁMKA:
K připojení zařízení HDMI k počítači je potřebný kabel HDMI, který se prodává samostatně.
Chcete-li zobrazit obraz počítače na televizoru či monitoru s vysokým rozlišením, připojte toto zařízení podle
níže uvedených pokynů.
1.
Zapojte jeden konec kabelu HDMI do portu HDMI na počítači.
2.
Druhý konec kabelu zapojte do televizoru či monitoru s vysokým rozlišením.
3.
Stisknutím klávesy f4 lze přepínat mezi 4 typy zobrazení obrazu počítače:
●
Jenom obrazovka počítače: zobrazení obrazu pouze na počítači.
●
Duplikace: současné zobrazení obrazu jak na displeji počítače, tak na externím zařízení.
●
Rozšíření: současné zobrazení jednoho obrazu rozloženého na displeji počítače a externím
zařízení.
●
Jenom druhá obrazovka: zobrazení obrazu pouze na externím zařízení.
Každým stisknutím klávesy f4 změníte režim zobrazení.
POZNÁMKA: Optimální kvality dosáhnete, když upravíte rozlišení obrazovky externího zařízení,
zejména pokud používáte režim „Rozšíření“, následujícím způsobem. Do pole pro vyhledávání na
hlavním panelu zadejte ovládací panel, vyberte Ovládací panely a potom vyberte Vzhled
a přizpůsobení. V části Displej vyberte možnost Upravit rozlišení nebo Zvětšit nebo zmenšit text
a další položky.
Funkce videa
27
Konfigurace zvuku HDMI
HDMI je jediné rozhraní pro video, které podporuje video i zvuk ve vysokém rozlišení. Po připojení televizoru
k počítači pomocí kabelu HDMI je možné zapnout také přenos zvuku přes rozhraní HDMI. Postupujte takto:
1.
Klikněte pravým tlačítkem na ikonu Reproduktory v oznamovací oblasti v pravé části hlavního panelu a
potom klikněte na Zařízení pro přehrávání.
2.
Na kartě Přehrávání vyberte název digitálního výstupního zařízení.
3.
Klikněte na položku Nastavit výchozí a poté klikněte na tlačítko OK.
Vrácení přehrávání zvuků do reproduktorů počítače:
1.
Klikněte pravým tlačítkem na ikonu Reproduktory v oznamovací oblasti v pravé části hlavního panelu a
potom klikněte na Zařízení pro přehrávání.
2.
Na kartě Přehrávání klikněte na Reproduktory.
3.
Klikněte na položku Nastavit výchozí a poté klikněte na tlačítko OK.
Připojení digitálního zobrazovacího zařízení pomocí kabelu mini Dual-Mode
DisplayPort (pouze vybrané produkty)
POZNÁMKA: Pokud chcete připojit digitální zobrazovací zařízení k počítači je potřebný kabel mini Dual-Mode
DisplayPort (DP-DP), který se prodává samostatně.
Mini Dual-Mode DisplayPort připojuje volitelné digitální zobrazovací zařízení, jako je vysoce výkonný monitor
nebo projektor. Rozhraní mini Dual-Mode DisplayPort poskytuje lepší zobrazení než port pro externí monitor
VGA a zlepšuje možnosti digitálního připojení.
28
1.
Zapojte jeden konec kabelu mini Dual-Mode DisplayPort do portu mini Dual-Mode DisplayPort na
počítači.
2.
Připojte druhý konec kabelu k digitálnímu zobrazovacímu zařízení.
3.
Stisknutím klávesy f4 lze přepínat mezi 4 typy zobrazení obrazu počítače:
●
Jenom obrazovka počítače: zobrazení obrazu pouze na počítači.
●
Duplikace: současné zobrazení stejného obrazu jak na displeji počítače, tak na externím zařízení.
Kapitola 4 Využívání multimediálních funkcí
●
Rozšíření: současné zobrazení jednoho obrazu rozloženého na displeji počítače a externím
zařízení.
●
Jenom druhá obrazovka: zobrazení obrazu pouze na externím zařízení.
Každým stisknutím klávesy f4 změníte režim zobrazení.
POZNÁMKA: Optimální kvality dosáhnete, když upravíte rozlišení obrazovky externího zařízení,
zejména pokud používáte režim „Rozšíření“, následujícím způsobem. Zadejte text ovládací panel
do pole pro vyhledávání na hlavním panelu, vyberte položku Ovládací panely a poté možnost Vzhled
a přizpůsobení. V části Displej vyberte možnost Upravit rozlišení nebo Zvětšit nebo zmenšit text
a další položky.
Nalezení a připojení bezdrátových displejů podporujících technologii Miracast
(pouze vybrané produkty)
Pokud chcete nalézt a připojit bezdrátové displeje podporující technologii Miracast, aniž byste opustili
otevřené aplikace, postupujte následovně:
Spuštění technologie Miracast:
▲
Do pole pro vyhledávání na hlavním panelu zadejte promítnout a klikněte na Promítnout na druhou
obrazovku. Klikněte na Připojit k bezdrátovému displeji a postupujte podle pokynů na obrazovce.
Používání herních funkcí (pouze vybrané produkty)
SteelSeries Engine
SteelSeries Engine je jednotná softwarová platforma umožňující přizpůsobit celý počítač vašim herním
potřebám. Se SteelSeries Engine můžete provést následující:
●
uložit a konfigurovat všechna zařízení na jednom místě
●
konfigurovat nastavení a externí zařízení
●
přizpůsobit zvuk a světelné efekty na vašich externích zařízeních
Spuštění SteelSeries Engine:
▲
Vyberte tlačítko Start, poté vyberte položky Všechny aplikace (vyžadováno u některých produktů),
SteelSeries a poté SteelSeries Engine.
Používání herních funkcí (pouze vybrané produkty)
29
5
Navigace po obrazovce
Obrazovkou můžete navigovat následujícími způsoby:
●
Použití dotykových gest přímo na obrazovce počítače (pouze vybrané produkty)
●
Používání dotykových gest na zařízení TouchPad
●
Používání klávesnice a volitelné myši (myš zakoupená samostatně)
Použití zařízení TouchPad a gest dotykové obrazovky
Zařízení TouchPad umožňuje navigaci na obrazovce počítače a ovládání ukazatele pomocí jednoduchých
dotykových gest. Levé a pravé tlačítko zařízení TouchPad můžete použít i jako odpovídající tlačítka externí
myši. Pro navigaci v dotykové obrazovce (pouze vybrané produkty) se přímo dotkněte obrazovky pomocí gest
popsaných v této kapitole.
Můžete také upravit gesta a shlédnout ukázky, jak budou fungovat. Do pole pro vyhledávání na hlavním
panelu zadejte ovládací panely, vyberte Ovládací panel a potom vyberte Hardware a zvuk. V části
Zařízení a tiskárny klikněte na položku Myš.
POZNÁMKA: Pokud není uvedeno jinak, dotyková gesta lze použít na zařízení TouchPad nebo na dotykové
obrazovce (pouze vybrané produkty).
Klepnutí
Použijte gesto klepnutí/poklepání pro výběr nebo otevření položky na obrazovce.
●
Umístěte ukazatel na položku na obrazovce a klepnutím jedním prstem na zařízení TouchPad nebo
dotykovou obrazovku proveďte výběr. Dvojitým klepnutím otevřete zvolenou položku.
Zoom sevřením dvěma prsty
Zoom sevřením dvěma prsty umožňuje oddálit, resp. přiblížit, obrázky či text.
30
●
Obraz oddálíte tak, že položíte dva prsty na oblast zařízení TouchPad nebo na dotykovou obrazovku
a poté je posunete k sobě.
●
Obraz přiblížíte tak, že položíte dva prsty na oblast zařízení TouchPad nebo na dotykovou obrazovku
a poté je posunete směrem od sebe.
Kapitola 5 Navigace po obrazovce
Přejetí dvěma prsty (pouze na zařízení TouchPad)
Použijte přejetí dvěma prsty pro posun nahoru, dolů nebo do strany na stránce nebo obrázku.
●
Umístěte dva prsty kousek od sebe na oblast zařízení TouchPad a potom je posuňte nahoru, dolů, doleva
nebo doprava.
Klepnutí dvěma prsty (pouze na zařízení TouchPad)
Použijte gesto klepnutí dvěma prsty a otevřete nabídku pro objekt na obrazovce.
POZNÁMKA:
●
Klepnutí dvěma prsty vyvolá stejnou akci jako kliknutí pravým tlačítkem myši.
Klepněte dvěma prsty na oblast zařízení TouchPad a otevřete nabídku možností pro vybraný objekt.
Klepnutí čtyřmi prsty (pouze na zařízení TouchPad)
Pomocí klepnutí čtyřmi prsty otevřete centrum akcí.
●
Klepnutím čtyřmi prsty na zařízení Touchpad otevřete centrum akcí a zobrazíte aktuální nastavení
a upozornění.
Použití zařízení TouchPad a gest dotykové obrazovky
31
Přejetí třemi prsty (pouze na zařízení TouchPad)
Pomocí přejetí třemi prsty zobrazíte otevřená okna a můžete přepínat mezi otevřenými okny a plochou.
●
Přejetím třemi prsty směrem od vás zobrazíte všechna otevřená okna.
●
Přejetím třemi prsty směrem k vám zobrazíte plochu.
●
Přejetím třemi prsty doleva nebo doprava přepnete mezi otevřenými okny.
Posunutí jedním prstem (pouze dotyková obrazovka)
Pomocí posunutí jedním prstem se posunujte v seznamu nebo stránce, nebo přejděte na objekt.
●
Obsah obrazovky posunete lehkým přejetím prstem po obrazovce v požadovaném směru.
●
Chcete-li posunout objekt, stiskněte a přidržte prst na objektu a přetáhněte ho prstem.
Používání klávesnice a volitelné myši
Klávesnice a volitelná myš umožňují psát, vybírat položky, posouvat a provádět stejné funkce jako pomocí
dotykových gest. Klávesy na klávesnici umožňují použití akčních kláves a kombinace kláves k vykonání
konkrétních funkcí.
32
Kapitola 5 Navigace po obrazovce
POZNÁMKA: V závislosti na zemi či oblasti může klávesnice vašeho počítače obsahovat jiné klávesy a
funkce, než jaké jsou uvedeny v této části.
Použití integrované numerické klávesnice
Počítač je vybaven integrovanou numerickou klávesnicí, podporuje však i připojení volitelné externí
numerické klávesnice nebo volitelné externí klávesnice s numerickými klávesami. Další informace o umístění
integrované numerické klávesnice na vašem počítači naleznete v části Klávesy na stránce 16.
Součást
Klávesa num lock
Popis
Řídí funkci integrované numerické klávesnice. Stisknutím této klávesy
lze přepínat mezi standardní numerickou funkcí externí klávesnice
(tato funkce je v továrním nastavení zapnutá) a navigační funkcí
(odpovídající šipkám vyznačeným na klávesách).
POZNÁMKA: Po vypnutí a opětovném zapnutí počítače se nastaví ta
funkce klávesnice, která byla aktivní v okamžiku vypnutí.
Integrovaná numerická klávesnice
Funguje jako externí numerická klávesnice. Stisknutím klávesy
num lock přepnete mezi funkcí psaní číslic a navigační funkcí
(odpovídající šipkám vyznačeným na klávesách).
Použití integrované numerické klávesnice
33
6
Správa napájení (produkty s baterií
zaplombovanou z výroby)
Tento počítač může být napájen buď z baterie, nebo z externího zdroje. Pokud je počítač napájen pouze
z baterie a není k dispozici zdroj střídavého proudu pro nabíjení baterie, je důležité sledovat stav baterie
a šetřit proudem z baterie.
Aktivace a ukončení režimu spánku a hibernace
UPOZORNĚNÍ: Pokud se počítač nachází v režimu spánku, existuje několik známých ohrožení zabezpečení.
Chcete-li zabránit neoprávněnému uživateli v přístupu k datům v počítači, dokonce i šifrovaným datům,
doporučuje společnost HP aktivovat režim hibernace namísto režimu spánku vždy, když nebudete mít počítač
fyzicky pod kontrolou. Tento způsob je obzvláště důležitý, když s počítačem cestujete.
Systém Windows má dva úsporné režimy, režim spánku a režim hibernace.
●
Režim spánku – tento režim se aktivuje automaticky po určité době nečinnosti. Vaše práce se uloží do
paměti, což vám umožní velmi rychlé pokračování v práci. Režim spánku můžete aktivovat také ručně.
Další informace naleznete v části Ruční aktivace a ukončení režimu spánku na stránce 34.
●
Režim hibernace – tento režim se aktivuje automaticky při velmi nízkém stavu baterie. Při přechodu do
režimu hibernace se práce uloží do souboru režimu hibernace na pevném disku a počítač se vypne.
Režim hibernace můžete aktivovat také ručně. Další informace naleznete v části Ruční aktivace
a ukončení režimu hibernace (pouze vybrané produkty) na stránce 35.
UPOZORNĚNÍ: Aby se omezilo riziko snížení kvality zvuku nebo videa, narušení funkcí přehrávání zvuku
nebo videa nebo ztráty dat, neaktivujte režim spánku nebo režim hibernace během čtení nebo zapisování na
optický disk nebo na externí kartu médií.
Ruční aktivace a ukončení režimu spánku
Režim spánku lze aktivovat jedním z následujících způsobů:
●
Zavřete displej.
●
Vyberte tlačítko Start, ikonu Napájení a poté možnost Režim spánku.
Režim spánku lze ukončit jedním z následujících způsobů:
●
Stiskněte krátce tlačítko napájení.
●
Pokud je počítač zavřený, otevřete ho.
●
Stiskněte klávesu na klávesnici.
●
Klepněte na zařízení TouchPad.
Když počítač ukončí režim spánku, na obrazovce se zobrazí rozpracovaná práce.
POZNÁMKA: Pokud jste nastavili, že při přechodu z režimu spánku má být požadováno heslo, musíte před
obnovením práce zadat své heslo k systému Windows.
34
Kapitola 6 Správa napájení (produkty s baterií zaplombovanou z výroby)
Ruční aktivace a ukončení režimu hibernace (pouze vybrané produkty)
Uživatelskou hibernaci lze povolit v nabídce Možnosti napájení, která také umožňuje změnu dalších nastavení
napájení a časových limitů.
1.
Napište do pole pro vyhledávání na hlavním panelu možnosti napájení a poté vyberte položku
Možnosti napájení.
– nebo –
Klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu měřiče napájení
a poté vyberte položku Možnosti
napájení.
2.
V levém panelu vyberte Nastavení tlačítka napájení.
3.
Vyberte položku Změnit nastavení, které nyní není k dispozici a poté v oblasti Po stisknutí tlačítka
napájení vyberte položku Režim hibernace.
– nebo –
Možnost hibernace v nabídce Napájení zobrazíte tak, že v části Nastavení vypnutí zaškrtněte políčko
Režim hibernace.
4.
Vyberte Uložit změny.
Ukončení režimu hibernace:
▲
Stiskněte krátce tlačítko napájení.
Když počítač ukončí režim hibernace, na obrazovce se zobrazí rozpracovaná práce.
POZNÁMKA: Pokud jste nastavili, že při přechodu z režimu hibernace má být požadováno heslo, musíte před
obnovením práce zadat své heslo k systému Windows.
Nastavení ochrany heslem při probuzení (ukončení režimu spánku nebo hibernace)
Chcete-li, aby počítač při ukončení režimu spánku nebo režimu hibernace požadoval zadání hesla, proveďte
tyto kroky:
1.
Napište do pole pro vyhledávání na hlavním panelu možnosti napájení a poté vyberte položku
Možnosti napájení.
– nebo –
Klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu měřiče napájení
a poté vyberte položku Možnosti
napájení.
2.
V levém panelu vyberte Po probuzení požadovat heslo.
3.
Vyberte Změnit nastavení, které nyní není k dispozici.
4.
Vyberte Vyžadovat heslo (doporučeno).
POZNÁMKA: Pokud chcete vytvořit heslo pro uživatelský účet nebo změnit své současné heslo,
vyberte Vytvořit nebo změnit heslo uživatelského účtu a poté postupujte podle pokynů na obrazovce.
Pokud nepotřebujete vytvořit nebo změnit heslo k uživatelskému účtu, přejděte na krok 5.
5.
Vyberte Uložit změny.
Aktivace a ukončení režimu spánku a hibernace
35
Používání funkce HP Fast Charge (pouze vybrané produkty)
Funkce HP Fast Charge umožňuje rychlé nabíjení baterie počítače. V závislosti na modelu počítače a adaptéru
střídavého proudu funguje funkce Fast Charge jedním z následujících způsobů:
●
Když je baterie nabita mezi nula a 50 %, bude se nabíjet na 50 % plné kapacity ne déle než 30 minut.
●
Když je baterie nabita mezi nula a 90 %, bude se nabíjet na 90 % plné kapacity ne déle než 90 minut.
Chcete-li použít funkci HP Fast Charge, vypněte počítač a poté připojte adaptér střídavého proudu k počítači
a externímu napájení.
Použití měřiče napájení a nastavení napájení
Měřič napájení se nachází na hlavním panelu systému Windows. Měřič napájení poskytuje rychlý přístup
k nastavení napájení a k zobrazení zbývající úrovně nabití baterie.
●
Chcete-li zobrazit procento zbývající úrovně nabití a aktuální plán napájení, přesuňte ukazatel myši nad
ikonu měřiče napájení
●
.
Chcete-li použít Možnosti napájení, klikněte pravým tlačítkem na ikonu měřiče napájení
a vyberte
ze seznamu příslušnou položku. Můžete také napsat do pole pro vyhledávání na hlavním panelu text
možnosti napájení a poté vybrat položku Možnosti napájení.
Různé ikony měřiče napájení ukazují, zda je počítač napájen z baterií nebo z externího zdroje. Po přesunutí
ukazatele myší nad ikonu se zobrazí zpráva, v případě, že je baterie ve stavu nízkého nebo velmi nízkého
nabití.
Napájení z baterie
Pokud je v počítači nabitá baterie a počítač není připojen k externímu napájení, bude počítač napájen
z baterie. Když je počítač vypnutý a odpojený od externího napájení, baterie se v počítači pomalu vybíjí.
V případě, že je baterie ve stavu nízkého nebo velmi nízkého nabití, zobrazí se na počítači zpráva.
Výdrž baterie počítače se mění v závislosti na nastavení řízení spotřeby, programech spuštěných na počítači,
jasu displeje, externích zařízeních připojených k počítači a dalších faktorech.
Baterie zaplombovaná z výroby
Chcete-li sledovat stav baterie, nebo pokud již baterie nevydrží nabitá, spusťte nástroj Kontrola baterie HP
v aplikaci HP Support Assistant.
1.
Do pole pro pole pro vyhledávání na hlavním panelu napište text podpora a poté vyberte aplikaci HP
Support Assistant.
– nebo –
Na hlavním panelu klikněte na ikonu otazníku.
2.
Vyberte položku Tento počítač, vyberte kartu Diagnostika a nástroje a poté vyberte položku Kontrola
baterie HP. Pokud Kontrola baterie HP ukazuje, že je nutné baterii vyměnit, kontaktujte podporu.
Baterie v tomto produktu nemohou být jednoduše vyměněny samotnými uživateli. Pokud baterii odeberete
nebo vyměníte, může záruka pozbýt platnosti. Pokud baterie již není schopna vydržet nabitá, kontaktujte
podporu. Po skončení její životnosti nevyhazujte baterii do běžného komunálního odpadu. Baterii zlikvidujte
v souladu s místními zákony a předpisy.
36
Kapitola 6 Správa napájení (produkty s baterií zaplombovanou z výroby)
Vyhledání informací o baterii
Přístup k informacím o baterii:
1.
Do pole pro pole pro vyhledávání na hlavním panelu napište text podpora a poté vyberte aplikaci HP
Support Assistant.
– nebo –
Na hlavním panelu klikněte na ikonu otazníku.
2.
Vyberte položku Tento počítač, vyberte kartu Diagnostika a nástroje a poté vyberte položku Kontrola
baterie HP. Pokud Kontrola baterie HP ukazuje, že je nutné baterii vyměnit, kontaktujte podporu.
Aplikace HP Support Assistant poskytuje následující nástroje a informace o baterii:
●
Kontrola baterie HP
●
Informace o typech, technických údajích, životním cyklu a kapacitě baterií
Úspora energie baterií
Tipy pro úsporu napájení z baterie a maximalizaci životnosti baterie:
●
Snižte jas displeje.
●
Zvolte nastavení Úspora napájení v nabídce Možnosti napájení.
●
Pokud nepoužíváte bezdrátová zařízení, vypněte je.
●
Odpojte nepoužívaná externí zařízení, která nejsou připojena k externímu napájení. Takovým zařízením
může být externí pevný disk připojený k portu USB.
●
Ukončete činnost, zakažte nebo odeberte nepoužívané externí karty médií.
●
Pokud chcete od počítače odejít, aktivujte režim spánku nebo počítač vypněte.
Identifikace nízkého nabití baterie
Pokud je počítač napájen pouze z baterie a ta dosáhne stavu nízkého nebo velmi nízkého nabití, nastane
následující:
●
Kontrolka baterie (pouze vybrané produkty) informuje o stavu nízkého nebo velmi nízkého nabití
baterie.
– nebo –
●
Ikona měřiče napájení
zobrazuje upozornění na stav nízkého nebo velmi nízkého nabití baterie.
POZNÁMKA: Další informace o měřiči napájení naleznete v části Použití měřiče napájení a nastavení
napájení na stránce 36.
Je-li baterie téměř vybitá, provede počítač tyto akce:
●
Je-li režim hibernace zakázán a počítač je zapnutý nebo v režimu spánku, zůstane chvíli v režimu spánku
a potom se vypne, a veškerá neuložená data budou ztracena.
●
Pokud je povolen režim hibernace a počítač je zapnutý nebo v režimu spánku, přejde počítač do režimu
hibernace.
Napájení z baterie
37
Řešení stavu nízkého nabití baterie
Řešení stavu nízkého nabití baterie, je-li k dispozici externí zdroj napájení
Připojte jedno z následujících zařízení k počítači a externímu napájení:
●
adaptér střídavého proudu
●
volitelné dokovací nebo rozšiřující zařízení
●
volitelný napájecí adaptér zakoupený jako příslušenství u společnosti HP
Řešení stavu nízkého nabití baterie, není-li k dispozici žádný zdroj napájení
Uložte data a vypněte počítač.
Řešení stavu nízkého nabití baterie, nemůže-li počítač ukončit režim hibernace
1.
Připojte adaptér střídavého proudu k počítači a externímu napájení.
2.
Ukončete režim hibernace stisknutím tlačítka napájení.
Napájení střídavým proudem
Informace o připojení k napájení střídavým proudem naleznete v letáku Pokyny k instalaci, který je součástí
balení počítače.
Pokud je počítač připojen k napájení pomocí schváleného adaptéru střídavého proudu nebo volitelného
dokovacího/rozšiřujícího zařízení, nepoužívá baterii.
VAROVÁNÍ! Ke snížení možných bezpečnostních rizik používejte pouze adaptér střídavého proudu dodaný
s počítačem, náhradní adaptér střídavého proudu od společnosti HP nebo kompatibilní adaptér střídavého
proudu zakoupený jako příslušenství od společnosti HP.
Počítač připojte ke zdroji napájení střídavým proudem v těchto situacích:
VAROVÁNÍ!
Nenabíjejte baterii počítače na palubě letadla.
●
při nabíjení nebo kalibraci baterie
●
při instalaci nebo aktualizaci systémového softwaru
●
při aktualizaci systému BIOS
●
při zápisu informací na disky (pouze vybrané produkty)
●
při spuštěné defragmentaci disku na vestavěných pevných discích počítače
●
při zálohování nebo obnovování
Po připojení počítače ke zdroji napájení střídavým proudem:
●
Baterie se začne nabíjet.
●
Zvýší se jas obrazovky.
●
Ikona měřiče napájení
změní vzhled.
Po odpojení napájení střídavým proudem:
38
Kapitola 6 Správa napájení (produkty s baterií zaplombovanou z výroby)
●
Počítač začne používat napájení z baterie.
●
Jas obrazovky se automaticky sníží, aby se prodloužila životnost baterie.
●
Ikona měřiče napájení
změní vzhled.
Řešení potíží s napájením střídavým proudem
Otestujte adaptér střídavého proudu, pokud při připojení k napájení střídavým proudem u počítače zjistíte
následující symptomy:
●
Počítač se nezapíná.
●
Displej se nezapíná.
●
Kontrolky napájení se nerozsvítí.
Testování adaptéru střídavého proudu:
1.
Vypněte počítač.
2.
Připojte adaptér střídavého proudu k počítači a k napájecímu kabelu a potom napájecí kabel zapojte do
zásuvky střídavého proudu.
3.
Zapněte počítač.
●
Pokud se rozsvítí kontrolky napájení, adaptér střídavého proudu funguje správně.
●
Pokud kontrolky napájení zůstanou zhasnuté, zkontrolujte připojení počítače k adaptéru
střídavého proudu a připojení napájecího kabelu k zásuvce střídavého proudu.
●
Pokud jsou připojení v pořádku a kontrolky napájení zůstávají zhasnuté, adaptér napájení
nefunguje a měl by být vyměněn.
Informace o objednání náhradního adaptéru střídavého proudu získáte u podpory.
Vypnutí počítače
UPOZORNĚNÍ:
práci.
Při vypnutí počítače budou neuložená data ztracena. Před vypnutím počítače si vždy uložte
Příkaz Vypnout ukončí všechny spuštěné programy včetně operačního systému a následně vypne displej i
počítač.
Počítač vypínejte v následujících situacích:
●
pokud potřebujete získat přístup k součástem uvnitř počítače
●
pokud připojujete externí zařízení, které nelze připojit k portu USB ani portu videa
●
počítač nebude po delší dobu používán a bude odpojen od externího zdroje napájení
I když je možné vypnout počítač tlačítkem napájení, doporučený způsob vypnutí je pomocí příkazu Vypnout
systému Windows:
POZNÁMKA: Pokud se počítač nachází v režimu spánku nebo hibernace, je třeba před vypnutím počítače
tento režim nejprve ukončit krátkým stisknutím tlačítka napájení.
1.
Uložte práci a ukončete všechny spuštěné programy.
2.
Vyberte tlačítko Start, ikonu Napájení a poté možnost Vypnout.
Vypnutí počítače
39
Pokud počítač přestane reagovat a nelze jej vypnout předchozími postupy, zkuste následující nouzová řešení
v uvedeném pořadí:
40
●
Stiskněte kombinaci kláves ctrl+alt+delete, vyberte ikonu Napájení a poté položku Vypnout.
●
Přidržte tlačítko napájení alespoň 10 sekund.
●
Odpojte počítač od externího napájení.
Kapitola 6 Správa napájení (produkty s baterií zaplombovanou z výroby)
7
Správa napájení (produkty s uživatelem
vyměnitelnou baterií)
Tento počítač může být napájen buď z baterie, nebo z externího zdroje. Pokud je počítač napájen pouze
z baterie a není k dispozici zdroj střídavého proudu pro nabíjení baterie, je důležité sledovat stav baterie
a šetřit proudem z baterie.
Aktivace a ukončení režimu spánku a hibernace
UPOZORNĚNÍ: Pokud se počítač nachází v režimu spánku, existuje několik známých ohrožení zabezpečení.
Chcete-li zabránit neoprávněnému uživateli v přístupu k datům v počítači, dokonce i šifrovaným datům,
doporučuje společnost HP aktivovat režim hibernace namísto režimu spánku vždy, když nebudete mít počítač
fyzicky pod kontrolou. Tento způsob je obzvláště důležitý, když s počítačem cestujete.
Systém Windows má dva úsporné režimy, režim spánku a režim hibernace.
●
Režim spánku – tento režim se aktivuje automaticky po určité době nečinnosti. Vaše práce se uloží do
paměti, což vám umožní velmi rychlé pokračování v práci. Režim spánku můžete aktivovat také ručně.
Další informace naleznete v části Ruční aktivace a ukončení režimu spánku na stránce 41.
●
Režim hibernace – tento režim se aktivuje automaticky při velmi nízkém stavu baterie. Při přechodu do
režimu hibernace se práce uloží do souboru režimu hibernace na pevném disku a počítač se vypne.
Režim hibernace můžete aktivovat také ručně. Další informace naleznete v části Ruční aktivace
a ukončení režimu hibernace (pouze vybrané produkty) na stránce 42.
UPOZORNĚNÍ: Aby se omezilo riziko snížení kvality zvuku nebo videa, narušení funkcí přehrávání zvuku
nebo videa nebo ztráty dat, neaktivujte režim spánku nebo režim hibernace během čtení nebo zapisování na
optický disk nebo na externí kartu médií.
Ruční aktivace a ukončení režimu spánku
Režim spánku lze aktivovat jedním z následujících způsobů:
●
Zavřete displej.
●
Vyberte tlačítko Start, ikonu Napájení a poté možnost Režim spánku.
Režim spánku lze ukončit jedním z následujících způsobů:
●
Stiskněte krátce tlačítko napájení.
●
Pokud je počítač zavřený, otevřete ho.
●
Stiskněte klávesu na klávesnici.
●
Klepněte na zařízení TouchPad.
Když počítač ukončí režim spánku, na obrazovce se zobrazí rozpracovaná práce.
POZNÁMKA: Pokud jste nastavili, že při přechodu z režimu spánku má být požadováno heslo, musíte před
obnovením práce zadat své heslo k systému Windows.
Aktivace a ukončení režimu spánku a hibernace
41
Ruční aktivace a ukončení režimu hibernace (pouze vybrané produkty)
Uživatelskou hibernaci lze povolit v nabídce Možnosti napájení, která také umožňuje změnu dalších nastavení
napájení a časových limitů.
1.
Napište do pole pro vyhledávání na hlavním panelu možnosti napájení a poté vyberte položku
Možnosti napájení.
– nebo –
Klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu měřiče napájení
a poté vyberte položku Možnosti
napájení.
2.
V levém panelu vyberte Nastavení tlačítka napájení.
3.
Vyberte položku Změnit nastavení, které nyní není k dispozici a poté v oblasti Po stisknutí tlačítka
napájení vyberte položku Režim hibernace.
– nebo –
Možnost hibernace v nabídce Napájení zobrazíte tak, že v části Nastavení vypnutí zaškrtněte políčko
Režim hibernace.
4.
Vyberte Uložit změny.
Ukončení režimu hibernace:
▲
Stiskněte krátce tlačítko napájení.
Když počítač ukončí režim hibernace, na obrazovce se zobrazí rozpracovaná práce.
POZNÁMKA: Pokud jste nastavili, že při přechodu z režimu hibernace má být požadováno heslo, musíte před
obnovením práce zadat své heslo k systému Windows.
Nastavení ochrany heslem při probuzení (ukončení režimu spánku nebo hibernace)
Chcete-li, aby počítač při ukončení režimu spánku nebo režimu hibernace požadoval zadání hesla, proveďte
tyto kroky:
1.
Napište do pole pro vyhledávání na hlavním panelu možnosti napájení a poté vyberte položku
Možnosti napájení.
– nebo –
Klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu měřiče napájení
a poté vyberte položku Možnosti
napájení.
2.
V levém panelu vyberte Po probuzení požadovat heslo.
3.
Vyberte Změnit nastavení, které nyní není k dispozici.
4.
Vyberte Vyžadovat heslo (doporučeno).
POZNÁMKA: Pokud chcete vytvořit heslo pro uživatelský účet nebo změnit své současné heslo,
vyberte Vytvořit nebo změnit heslo uživatelského účtu a poté postupujte podle pokynů na obrazovce.
Pokud nepotřebujete vytvořit nebo změnit heslo k uživatelskému účtu, přejděte na krok 5.
5.
42
Vyberte Uložit změny.
Kapitola 7 Správa napájení (produkty s uživatelem vyměnitelnou baterií)
Používání funkce HP Fast Charge (pouze vybrané produkty)
Funkce HP Fast Charge umožňuje rychlé nabíjení baterie počítače. V závislosti na modelu počítače a adaptéru
střídavého proudu funguje funkce Fast Charge jedním z následujících způsobů:
●
Když je baterie nabita mezi nula a 50 %, bude se nabíjet na 50 % plné kapacity ne déle než 30 minut.
●
Když je baterie nabita mezi nula a 90 %, bude se nabíjet na 90 % plné kapacity ne déle než 90 minut.
Chcete-li použít funkci HP Fast Charge, vypněte počítač a poté připojte adaptér střídavého proudu k počítači
a externímu napájení.
Použití měřiče napájení a nastavení napájení
Měřič napájení se nachází na hlavním panelu systému Windows. Měřič napájení poskytuje rychlý přístup
k nastavení napájení a k zobrazení zbývající úrovně nabití baterie.
●
Chcete-li zobrazit procento zbývající úrovně nabití a aktuální plán napájení, přesuňte ukazatel myši nad
ikonu měřiče napájení
●
.
Chcete-li použít Možnosti napájení, klikněte pravým tlačítkem na ikonu měřiče napájení
a vyberte
ze seznamu příslušnou položku. Můžete také napsat do pole pro vyhledávání na hlavním panelu text
možnosti napájení a poté vybrat položku Možnosti napájení.
Různé ikony měřiče napájení ukazují, zda je počítač napájen z baterií nebo z externího zdroje. Po přesunutí
ukazatele myší nad ikonu se zobrazí zpráva, v případě, že je baterie ve stavu nízkého nebo velmi nízkého
nabití.
Napájení z baterie
Pokud je v počítači nabitá baterie a počítač není připojen k externímu napájení, bude počítač napájen
z baterie. Když je počítač vypnutý a odpojený od externího napájení, baterie se v počítači pomalu vybíjí.
V případě, že je baterie ve stavu nízkého nebo velmi nízkého nabití, zobrazí se na počítači zpráva.
Výdrž baterie počítače se mění v závislosti na nastavení řízení spotřeby, programech spuštěných na počítači,
jasu displeje, externích zařízeních připojených k počítači a dalších faktorech.
Uživatelem vyměnitelná baterie
VAROVÁNÍ! Do tohoto počítače vkládejte pouze uživatelem vyměnitelnou baterii dodanou s počítačem,
náhradní baterii od společnosti HP nebo kompatibilní baterii zakoupenou u společnosti HP. V opačném
případě může dojít k poškození počítače.
UPOZORNĚNÍ: Odebrání uživatelem vyměnitelnou baterie, která je jediným zdrojem napájení počítače,
může vést ke ztrátě dat. Chcete-li zabránit ztrátě dat, před vyjmutím baterie uložte svou práci nebo počítač
vypněte prostřednictvím nabídky operačního systému Windows.
Odebrání uživatelem vyměnitelné baterie, viz kroky a níže uvedená ilustrace, která nejpřesněji odpovídá
vašemu počítači:
1.
Otočte počítač spodní stranou nahoru a položte jej na rovný povrch baterií směrem k vám.
2.
Posunutím uvolňovací západky baterie (1) uvolněte baterii.
POZNÁMKA:
Uvolňovací západka baterie se automaticky vrátí do své původní polohy.
Používání funkce HP Fast Charge (pouze vybrané produkty)
43
3.
Odeberte baterii (2) z počítače.
– nebo –
1.
Otočte počítač spodní stranou nahoru a položte jej na rovný povrch baterií směrem k vám.
2.
Posunutím uzamykací západky baterie (1) odjistěte polohu baterie a poté posuňte uvolňovací západku
baterie (2). Tím uvolníte baterii.
POZNÁMKA:
3.
Uvolňovací západka baterie se automaticky vrátí do své původní polohy.
Odeberte baterii (3) z počítače.
– nebo –
1.
Otočte počítač spodní stranou nahoru a položte jej na rovný povrch baterií směrem k vám.
2.
Posunutím uzamykací západky baterie (1) odjistěte polohu baterie a poté posuňte uvolňovací západku
baterie (2). Tím uvolníte baterii.
POZNÁMKA:
44
Uvolňovací západka baterie se automaticky vrátí do své původní polohy.
Kapitola 7 Správa napájení (produkty s uživatelem vyměnitelnou baterií)
3.
Vyklopte baterii nahoru (3) a poté ji odeberte z počítače (4).
– nebo –
1.
Otočte počítač spodní stranou vzhůru a položte jej na rovný povrch.
2.
Baterii uvolněte posunutím uvolňovací západky baterie (1).
POZNÁMKA:
3.
Uvolňovací západka baterie se automaticky vrátí do své původní polohy.
Otočte baterii nahoru (2) a poté ji odeberte z počítače (3).
Vyhledání informací o baterii
Přístup k informacím o baterii:
1.
Do pole pro pole pro vyhledávání na hlavním panelu napište text podpora a poté vyberte aplikaci HP
Support Assistant.
– nebo –
Napájení z baterie
45
Na hlavním panelu klikněte na ikonu otazníku.
2.
Vyberte položku Tento počítač, vyberte kartu Diagnostika a nástroje a poté vyberte položku Kontrola
baterie HP. Pokud Kontrola baterie HP ukazuje, že je nutné baterii vyměnit, kontaktujte podporu.
Aplikace HP Support Assistant poskytuje následující nástroje a informace o baterii:
●
Kontrola baterie HP
●
Informace o typech, technických údajích, životním cyklu a kapacitě baterií
Úspora energie baterií
Tipy pro úsporu napájení z baterie a maximalizaci životnosti baterie:
●
Snižte jas displeje.
●
Zvolte nastavení Úspora napájení v nabídce Možnosti napájení.
●
Pokud počítač nebude používán a bude odpojen od externího napájení déle než 2 týdny, odeberte
uživatelem vyměnitelnou baterii a uložte ji odděleně na chladném, suchém místě.
●
Pokud nepoužíváte bezdrátová zařízení, vypněte je.
●
Odpojte nepoužívaná externí zařízení, která nejsou připojena k externímu napájení. Takovým zařízením
může být externí pevný disk připojený k portu USB.
●
Ukončete činnost, zakažte nebo odeberte nepoužívané externí karty médií.
●
Pokud chcete od počítače odejít, aktivujte režim spánku nebo počítač vypněte.
Identifikace nízkého nabití baterie
Pokud je počítač napájen pouze z baterie a ta dosáhne stavu nízkého nebo velmi nízkého nabití, nastane
následující:
●
Kontrolka baterie (pouze vybrané produkty) informuje o stavu nízkého nebo velmi nízkého nabití
baterie.
– nebo –
●
Ikona měřiče napájení
zobrazuje upozornění na stav nízkého nebo velmi nízkého nabití baterie.
POZNÁMKA: Další informace o měřiči napájení naleznete v části Použití měřiče napájení a nastavení
napájení na stránce 43.
Je-li baterie téměř vybitá, provede počítač tyto akce:
46
●
Je-li režim hibernace zakázán a počítač je zapnutý nebo v režimu spánku, zůstane chvíli v režimu spánku
a potom se vypne, a veškerá neuložená data budou ztracena.
●
Pokud je povolen režim hibernace a počítač je zapnutý nebo v režimu spánku, přejde počítač do režimu
hibernace.
Kapitola 7 Správa napájení (produkty s uživatelem vyměnitelnou baterií)
Řešení stavu nízkého nabití baterie
Řešení stavu nízkého nabití baterie, je-li k dispozici externí zdroj napájení
Připojte jedno z následujících zařízení k počítači a externímu napájení:
●
adaptér střídavého proudu
●
volitelné dokovací nebo rozšiřující zařízení
●
volitelný napájecí adaptér zakoupený jako příslušenství u společnosti HP
Řešení stavu nízkého nabití baterie, není-li k dispozici žádný zdroj napájení
Uložte data a vypněte počítač.
Řešení stavu nízkého nabití baterie, nemůže-li počítač ukončit režim hibernace
1.
Vybitou uživatelem vyměnitelnou baterii (pouze vybrané produkty) vyměňte za nabitou nebo k počítači
připojte adaptér střídavého proudu, který je připojen na externí napájení.
2.
Ukončete režim hibernace stisknutím tlačítka napájení.
Skladování uživatelem vyměnitelné baterie
UPOZORNĚNÍ:
Chcete-li omezit riziko poškození baterie, nevystavujte ji dlouhodobě vysokým teplotám.
Pokud počítač nebude používán a bude odpojen od externího zdroje napájení déle než 2 týdny, vyjměte baterii
a uložte ji na chladné a suché místo. Dojde tak k prodloužení doby, kdy baterie zůstane nabita.
Uloženou baterii byste měli kontrolovat každých 6 měsíců. Pokud je nabití baterie menší než 50 %, nabijte ji
dříve, než ji uložíte.
Likvidace uživatelem vyměnitelné baterie
VAROVÁNÍ! Aby nedošlo k požáru nebo popálení, nepokoušejte se baterii rozebírat, rozbíjet nebo
propichovat; nezkratujte její elektrické kontakty; nevystavujte ji ohni ani ji nenořte do vody.
Informace o řádné likvidaci baterie najdete v Poznámkách o předpisech, bezpečnosti a životním prostředí.
Přístup k tomuto dokumentu:
▲
Vyberte tlačítko Start, poté vyberte položky Všechny aplikace (vyžadováno u některých produktů),
Nápověda a podpora společnosti HP a poté vyberte Dokumentace HP.
Napájení střídavým proudem
Informace o připojení k napájení střídavým proudem naleznete v letáku Pokyny k instalaci, který je součástí
balení počítače.
Pokud je počítač připojen k napájení pomocí schváleného adaptéru střídavého proudu nebo volitelného
dokovacího/rozšiřujícího zařízení, nepoužívá baterii.
VAROVÁNÍ! Ke snížení možných bezpečnostních rizik používejte pouze adaptér střídavého proudu dodaný
s počítačem, náhradní adaptér střídavého proudu od společnosti HP nebo kompatibilní adaptér střídavého
proudu zakoupený jako příslušenství od společnosti HP.
Počítač připojte ke zdroji napájení střídavým proudem v těchto situacích:
Napájení střídavým proudem
47
VAROVÁNÍ!
Nenabíjejte baterii počítače na palubě letadla.
●
při nabíjení nebo kalibraci baterie
●
při instalaci nebo aktualizaci systémového softwaru
●
při aktualizaci systému BIOS
●
při zápisu informací na disky (pouze vybrané produkty)
●
při spuštěné defragmentaci disku na vestavěných pevných discích počítače
●
při zálohování nebo obnovování
Po připojení počítače ke zdroji napájení střídavým proudem:
●
Baterie se začne nabíjet.
●
Zvýší se jas obrazovky.
●
Ikona měřiče napájení
změní vzhled.
Po odpojení napájení střídavým proudem:
●
Počítač začne používat napájení z baterie.
●
Jas obrazovky se automaticky sníží, aby se prodloužila životnost baterie.
●
Ikona měřiče napájení
změní vzhled.
Řešení potíží s napájením střídavým proudem
Otestujte adaptér střídavého proudu, pokud při připojení k napájení střídavým proudem u počítače zjistíte
následující symptomy:
●
Počítač se nezapíná.
●
Displej se nezapíná.
●
Kontrolky napájení se nerozsvítí.
Testování adaptéru střídavého proudu:
1.
Vypněte počítač.
2.
Připojte adaptér střídavého proudu k počítači a k napájecímu kabelu a potom napájecí kabel zapojte do
zásuvky střídavého proudu.
3.
Zapněte počítač.
●
Pokud se rozsvítí kontrolky napájení, adaptér střídavého proudu funguje správně.
●
Pokud kontrolky napájení zůstanou zhasnuté, zkontrolujte připojení počítače k adaptéru
střídavého proudu a připojení napájecího kabelu k zásuvce střídavého proudu.
●
Pokud jsou připojení v pořádku a kontrolky napájení zůstávají zhasnuté, adaptér napájení
nefunguje a měl by být vyměněn.
Informace o objednání náhradního adaptéru střídavého proudu získáte u podpory.
48
Kapitola 7 Správa napájení (produkty s uživatelem vyměnitelnou baterií)
Vypnutí počítače
UPOZORNĚNÍ:
práci.
Při vypnutí počítače budou neuložená data ztracena. Před vypnutím počítače si vždy uložte
Příkaz Vypnout ukončí všechny spuštěné programy včetně operačního systému a následně vypne displej i
počítač.
Počítač vypínejte v následujících situacích:
●
pokud potřebujete vyměnit baterii nebo manipulovat se součástmi uvnitř počítače
●
pokud připojujete externí zařízení, které nelze připojit k portu USB ani portu videa
●
počítač nebude po delší dobu používán a bude odpojen od externího zdroje napájení
I když je možné vypnout počítač tlačítkem napájení, doporučený způsob vypnutí je pomocí příkazu Vypnout
systému Windows.
POZNÁMKA: Pokud se počítač nachází v režimu spánku nebo hibernace, je třeba před vypnutím počítače
tento režim nejprve ukončit krátkým stisknutím tlačítka napájení.
1.
Uložte práci a ukončete všechny spuštěné programy.
2.
Vyberte tlačítko Start, ikonu Napájení a poté možnost Vypnout.
Pokud počítač přestane reagovat a nelze jej vypnout předchozími postupy, zkuste následující nouzová řešení
v uvedeném pořadí:
●
Stiskněte kombinaci kláves ctrl+alt+delete, vyberte ikonu Napájení a poté položku Vypnout.
●
Přidržte tlačítko napájení alespoň 10 sekund.
●
Odpojte počítač od externího napájení.
●
Vyjměte baterii.
Vypnutí počítače
49
8
Údržba vašeho počítače
Aby počítač zůstal v optimálním stavu, je nutné pravidelně provádět jeho údržbu. Tato kapitola popisuje, jak
se používat nástroje, jako je Defragmentace disku a Vyčištění disku. Také poskytuje pokyny pro aktualizaci
programů a ovladačů, kroky k čištění počítače a rady pro cestování s počítačem (nebo jeho přepravy).
Zvyšování výkonu
Pravidelným prováděním údržby (jako například prováděním defragmentace disků a čištění disků) můžete
výkon počítače výrazně navýšit.
Použití Defragmentace disku
Společnost HP doporučuje provádět defragmentaci pevného disku minimálně jednou měsíčně.
POZNÁMKA:
Na discích SSD není nutné provádět defragmentaci disku.
Spuštění defragmentace disku:
1.
Připojte počítač k napájení střídavým proudem.
2.
Do pole pro vyhledávání na hlavním panelu zadejte text defragmentace a poté vyberte položku
Defragmentovat a optimalizovat jednotky.
3.
Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Další informace naleznete v elektronické nápovědě programu Defragmentace disku.
Použití programu Vyčištění disku
Program Vyčištění disku vyhledává na pevném disku nepotřebné soubory, které lze bezpečně odstranit, a tak
pomáhá uvolnit místo na disku a zvýšit výkonnost počítače.
Spuštění programu Vyčištění disku:
1.
Do pole pro vyhledávání na hlavním panelu zadejte disk a poté vyberte položku Uvolnit místo na
disku odstraněním nepotřebných souborů.
2.
Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Používání nástroje HP 3D DriveGuard (pouze vybrané produkty)
Systém ochrany pevného disku HP 3D DriveGuard chrání pevný disk tím, že jej v následujících případech
zaparkuje a zamezí přístupu k datům:
●
Pokud upustíte počítač.
●
Při přenášení počítače se zavřeným displejem v době, kdy je počítač napájen z baterie.
Pokud nastane jedna z těchto událostí, systém ochrany pevného disku HP 3D DriveGuard po krátké chvíli
obnoví normální provoz pevného disku.
POZNÁMKA: Nástroj HP 3D DriveGuard chrání pouze vestavěné pevné disky. Pevné disky instalované
ve volitelných dokovacích zařízeních nebo připojené k portům USB nejsou chráněny pomocí HP 3D
DriveGuard.
50
Kapitola 8 Údržba vašeho počítače
POZNÁMKA: Disky SSD neobsahují pohyblivé součásti, proto není systém ochrany pevného disku
HP 3D DriveGuard pro tyto jednotky zapotřebí.
Další informace naleznete v nápovědě softwaru HP 3D DriveGuard.
Identifikace stavu nástroje HP 3D DriveGuard
Kontrolka pevného disku na počítači změní barvu, což znamená, že pevný disk v primární nebo sekundární
pozici (pouze vybrané produkty) je zaparkován. K určení toho, zda je jednotka aktuálně chráněna nebo zda je
jednotka zaparkovaná, použijte ikonu v oznamovací oblasti na pravé straně hlavního panelu na ploše systému
Windows.
Aktualizace programů a ovladačů
Společnost HP doporučuje pravidelně aktualizovat programy a ovladače. Aktualizace slouží k vyřešení potíží
a obohacení počítače o nové funkce. Starší grafické komponenty nemusí například správě fungovat
s nejnovějším herním softwarem. Bez nejnovějšího ovladače nemůžete své technické vybavení využít naplno.
Nejnovější verze programů a ovladačů HP naleznete na adrese http://www.hp.com/support. Navíc se také
můžete zaregistrovat a nechat si posílat automatická upozornění na nově dostupné aktualizace.
Pokud si přejete aktualizovat programy a ovladače, postupujte podle těchto pokynů:
1.
Do pole pro vyhledávání na hlavním panelu zadejte text podpora a poté vyberte aplikaci HP Support
Assistant.
– nebo –
Na hlavním panelu klikněte na ikonu otazníku.
2.
Vyberte položku Tento počítač, vyberte kartu Aktualizace a poté vyberte položku Zkontrolovat
aktualizace a zprávy.
3.
Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Čištění počítače
K bezpečnému vyčištění počítače použijte následující produkty:
●
dimethyl-benzyl chlorid amonný v maximální koncentraci 0,3 procenta (např. jednorázové utěrky, které
vyrábí řada společností)
●
tekutý čistič na sklo bez obsahu alkoholu
●
roztok vody a jemného mýdla
●
suchá a čistá tkanina nepouštějící vlákna nebo jelenice (antistatická tkanina bez oleje)
●
antistatické utěrky
UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte silná rozpouštědla, která by mohla trvale poškodit počítač. Pokud si nejste jistí,
zda je čisticí prostředek pro váš počítač bezpečný, zkontrolujte složení čisticího prostředku, zda neobsahuje
takové složky, jako jsou alkohol, aceton, chlorid amonný, methylenchlorid a uhlovodíky.
Materiály z vláken, například papírové ubrousky, mohou počítač poškrábat. Částice nečistot a čisticí
prostředky mohou ve škrábancích uvíznout.
Postupy čištění
Chcete-li počítač bezpečně vyčistit, postupujte podle pokynů uvedených v této části.
Aktualizace programů a ovladačů
51
VAROVÁNÍ! Úrazům elektrickým proudem nebo poškození součástí předejdete tak, že nebudete počítač
čistit zapnutý.
1.
Vypněte počítač.
2.
Odpojte napájení střídavým proudem.
3.
Odpojte všechna napájená externí zařízení.
UPOZORNĚNÍ: Abyste zabránili poškození vestavěných součástí v počítači, nestříkejte čisticí prostředky
přímo na povrch počítače. Kapaliny nastříkané na povrch mohou trvale poškodit vestavěné součásti.
Čištění displeje
Opatrně otřete displej pomocí měkkého hadříku, který nepouští vlákna a je navlhčený čisticí látkou na sklo
bez obsahu alkoholu. Před sklopením displeje počítače se ujistěte, že je displej suchý.
Čištění boků nebo krytu
K čištění a dezinfekci boků nebo krytu používejte jemnou tkaninu nepouštějící vlákna nebo jelenici
navlhčenou jedním z výše uvedených čisticích prostředků, případně použijte vhodnou jednorázovou
baktericidní utěrku.
POZNÁMKA:
a usazenin.
Při čištění krytu počítače používejte krouživé pohyby, abyste napomohli odstranění nečistot
Čištění zařízení Touchpad, klávesnice nebo myši (pouze vybrané produkty)
VAROVÁNÍ! Chcete-li předejít úrazu elektrickým proudem a poškození vestavěných součástí, nepoužívejte
k čištění klávesnice vysavač s nástavcem. Vysavač by mohl znečistit klávesnici smetím z domácnosti.
UPOZORNĚNÍ:
Abyste zabránili poškození vestavěných součástí, zabraňte vniknutí kapalin mezi klávesy.
●
K čištění a dezinfekci zařízení TouchPad, klávesnice nebo myši používejte jemnou tkaninu nepouštějící
vlákna nebo jelenici navlhčenou jedním z výše uvedených čisticích prostředků, případně použijte
vhodnou jednorázovou baktericidní utěrku.
●
Chcete-li předejít uvíznutí kláves a odstranit prach, zbytky papíru a částice z klávesnice, použijte
nádobku se stlačeným vzduchem vybavenou nástavcem.
Cestování s počítačem a přeprava
Pokud se chystáte s počítačem cestovat nebo jej hodláte někam zaslat, měli byste se řídit následujícími tipy,
aby bylo vaše zařízení bezpečné.
●
52
Příprava počítače na cestu nebo přepravu:
—
Proveďte zálohu dat na externí jednotku.
—
Vyjměte všechny disky a externí karty médií, jako například paměťové karty.
—
Vypněte a odpojte všechna externí zařízení.
—
Vypněte počítač.
●
Vezměte si s sebou zálohu dat. Záložní kopii dat přepravujte odděleně od počítače.
●
Při cestování letadlem přepravujte počítač v příručním zavazadle; nedávejte jej odbavit spolu s ostatními
zavazadly.
Kapitola 8 Údržba vašeho počítače
UPOZORNĚNÍ: Nevystavujte jednotku účinkům magnetického pole. Magnetická pole vyzařují také
některá bezpečnostní zařízení, například zařízení pro kontrolu procházejících osob na letištích a ruční
detektory. Jezdící pásy na letišti a obdobná bezpečnostní zařízení, která kontrolují příruční zavazadla,
využívají místo magnetického pole rentgenové paprsky, které nepoškozují jednotky.
●
Pokud se chystáte používat počítač během letu, pozorně poslouchejte palubní hlášení, z nichž se
dozvíte, kdy počítač smíte použít. Možnost používat počítač během letu závisí na podmínkách letecké
společnosti.
●
Pokud počítač nebo jednotku přepravujete, použijte vhodný ochranný obal a zásilku označte jako
„FRAGILE“.
●
V některých prostředích může být zakázáno použití bezdrátových zařízení. Zákaz se může vztahovat na
letadla, nemocnice, místa v blízkosti výbušnin a oblasti s nebezpečnými látkami. Pokud si nejste jisti,
zda se na bezdrátové zařízení nevztahuje zákaz, požádejte ještě před jeho spuštěním o povolení.
●
Pokud cestujete do zahraničí, postupujte podle těchto doporučení:
—
Zjistěte si celní předpisy vztahující se na převoz a použití počítačů v každé zemi nebo regionu, do
kterého se chystáte cestovat.
—
Zjistěte, jaké napájecí kabely a adaptéry jsou vyžadovány v oblastech, ve kterých chcete počítač
používat. Napětí, frekvence a typ zásuvky se mohou lišit.
VAROVÁNÍ! Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem a poškození zařízení, nepřipojujte počítač
k adaptéru, který je určen pro jiné elektrické spotřebiče.
Cestování s počítačem a přeprava
53
9
Zabezpečení počítače a informací
Zabezpečení počítače je nezbytné pro ochranu důvěrnosti, neporušenosti a dostupnosti vašich dat.
Standardní řešení zabezpečení poskytované operačním systémem Windows, aplikacemi HP, nástrojem Setup
Utility (BIOS) a dalším softwarem třetích stran vám může pomoci chránit počítač před různými riziky, jako jsou
viry, červi a další typy škodlivého kódu.
DŮLEŽITÉ:
Některé funkce zabezpečení popsané v této kapitole nemusí být ve vašem počítači k dispozici.
Používání hesel
Heslo je skupina znaků, kterou je nutné zadat při přístupu k zabezpečeným informacím a při provádění online
transakcí. Lze nastavit různé typy hesel. Například při prvním nastavení počítače jste byli požádáni
o vytvoření uživatelského hesla k zabezpečení počítače. Další hesla lze nastavit v systému Windows nebo
v nástroji HP Setup Utility (BIOS), který je v počítači předinstalován.
Pro funkce nástroje Setup Utility (BIOS) i pro funkci zabezpečení systému Windows lze použít stejné heslo.
Chcete-li vytvořit a uložit hesla, řiďte se následujícími tipy:
●
Pro snížení nebezpečí ztráty přístupu k počítači si každé heslo poznamenejte a uložte na bezpečném
místě mimo počítač. Hesla neuchovávejte v souboru, který je uložen v počítači.
●
Při vytváření hesel se řiďte požadavky programu.
●
Všechna hesla měňte alespoň jednou za tři měsíce.
●
Ideální heslo je dlouhé a obsahuje písmena, interpunkční znaménka, symboly a číslice.
●
Před tím, než odešlete počítač do servisu, zálohujte a vymažte všechny důvěrné soubory a odstraňte
všechna nastavení hesel.
Více informací o heslech pro systém Windows, jako jsou hesla spořiče obrazovky:
▲
Do pole pro vyhledávání na hlavním panelu zadejte text podpora a poté vyberte aplikaci HP Support
Assistant.
– nebo –
Na hlavním panelu klikněte na ikonu otazníku.
Nastavení hesel v systému Windows
Heslo
Funkce
Heslo uživatele
Chrání přístup k uživatelskému účtu systému Windows.
Heslo správce
Omezuje přístup k funkcím správce systému.
POZNÁMKA: Toto heslo nelze použít pro přístup k obsahu
nástroje Setup Utility (BIOS).
54
Kapitola 9 Zabezpečení počítače a informací
Nastavení hesla v nástroji Setup Utility (BIOS)
Heslo
Funkce
Administrator password (Heslo správce)
●
Musí být zadáno vždy při přístupu do nástroje Setup Utility
(BIOS).
●
Pokud zapomenete heslo správce, nemáte přístup k nástroji
Setup Utility (BIOS).
●
Musí být zadáno při každém spuštění nebo restartu počítače
nebo při ukončení režimu hibernace.
●
Pokud zapomenete heslo vyžadované po zapnutí, nemůžete
zapínat a restartovat počítač ani ukončovat režim hibernace.
Power-on password (Heslo po zapnutí)
Nastavení, změna nebo odstranění hesla správce nebo hesla po zapnutí v nástroji Setup Utility (BIOS):
UPOZORNĚNÍ: Při provádění změn v nástroji Setup Utility (BIOS) dbejte maximální opatrnosti. Chyby mohou
způsobit nesprávný chod počítače.
POZNÁMKA: Pro spuštění nástroje Setup Utility musí být počítač v režimu notebooku a musíte používat
klávesnici připojenou k notebooku. Nástroj Setup Utility nelze ovládat klávesnicí na obrazovce, která se
zobrazuje v režimu tabletu.
1.
Spusťte nástroj Setup Utility (BIOS):
●
Počítače nebo tablety s klávesnicí:
▲
●
Zapněte nebo restartujte počítač a poté rychle stiskněte klávesu esc a následně klávesu f10.
Tablety bez klávesnice:
1.
Zapněte tablet nebo jej restartujte a poté rychle stiskněte a podržte tlačítko zvýšení
hlasitosti.
– nebo –
Zapněte tablet nebo jej restartujte a poté rychle stiskněte a podržte tlačítko snížení hlasitosti.
– nebo –
Zapněte nebo restartujte tablet a poté rychle stiskněte a podržte tlačítko s logem Windows.
2.
2.
Klepněte na klávesu f10.
Vyberte možnost Zabezpečení a poté postupujte podle pokynů na obrazovce.
Změny se projeví ihned po restartování počítače.
Používání funkce Windows Hello (pouze vybrané produkty)
U produktů vybavených čtečkou otisků prstů nebo infračervenou kamerou můžete použít funkci Windows
Hello tak, že přejedete prstem nebo se podíváte do kamery.
Chcete-li nastavit funkci Windows Hello, postupujte následovně:
1.
Vyberte tlačítko Start, vyberte položku Nastavení, poté položku Účty a nakonec položku Možnosti
přihlášení.
2.
V nastavení funkce Windows Hello postupujte podle pokynů na obrazovce a přidejte heslo a čtyřmístný
kód PIN, poté zaregistrujte své ID založené na otisku prstu nebo obličeji.
Používání funkce Windows Hello (pouze vybrané produkty)
55
Použití softwaru pro zabezpečení přístupu na Internet
Pokud používáte počítač pro přístup k e-mailu, síti nebo Internetu, vystavujete počítač nebezpečí
počítačových virů, spywaru a dalším online hrozbám. Jako pomoc při zabezpečení počítače může být na
počítači předinstalován software pro zabezpečení přístupu na Internet, který obsahuje antivirový program a
funkce brány firewall. Pokud chcete zajistit trvalou ochranu proti nově objeveným virům a dalším hrozbám,
musíte pravidelně provádět aktualizace zabezpečovacího softwaru. Důrazně doporučujeme zkušební verzi
zabezpečovacího softwaru povýšit na plnou verzi nebo zakoupit jiný software, aby byl váš počítač plně
chráněn.
Používání antivirového softwaru
Počítačové viry mohou poškodit programy, nástroje nebo operační systém nebo mohou zapříčinit jejich
nestandardní chování. Antivirový software dokáže rozpoznat většinu virů, zneškodnit je a v převážné většině
případů i odstranit jejich následky.
Pokud chcete zajistit trvalou ochranu proti nově objeveným virům, je nutné pravidelně provádět aktualizace
antivirového softwaru.
Ve vašem počítači může být předinstalován antivirový program. Důrazně doporučujeme používat vhodný
antivirový program, aby byl váš počítač plně chráněn.
Chcete-li získat další informace o počítačových virech, do pole pro vyhledávání na hlavním panelu zadejte text
podpora a poté vyberte aplikaci HP Support Assistant.
– nebo –
Na hlavním panelu klikněte na ikonu otazníku.
Používání softwaru brány firewall
Brány firewall jsou navrženy tak, aby předcházely neoprávněnému přístupu do systému nebo sítě. Brána
firewall může být softwarovým programem, který instalujete na váš počítač a/nebo síť, nebo může jít o řešení
skládající se z hardwaru i softwaru.
Vybrat si můžete ze dvou typů brány firewall:
●
Hostitelské brány firewall – software, který chrání pouze počítač, v němž je nainstalován.
●
Síťové brány firewall – jsou nainstalovány mezi modemem DSL nebo kabelovým modemem a domácí
sítí, čímž chrání všechny počítače v síti.
Když je v systému instalována brána firewall, jsou veškerá data odesílaná do a ze systému sledována a
konfrontována se sadou uživatelem definovaných bezpečnostních kritérií. Jakákoliv data, která tato kritéria
nesplňují, jsou zablokována.
Instalace aktualizací softwaru
Software HP, Windows i software třetích stran pravidelně aktualizujte kvůli opravě problémů se
zabezpečením a pro zlepšení výkonu softwaru.
UPOZORNĚNÍ: Společnost Microsoft zasílá upozornění týkající se aktualizace systému Windows, která
mohou zahrnovat například aktualizace zabezpečení. Pokud chcete ochránit počítač před narušením
bezpečnosti a počítačovými viry, instalujte ihned po obdržení varování všechny aktualizace od společnosti
Microsoft.
Tyto aktualizace můžete instalovat automaticky.
56
Kapitola 9 Zabezpečení počítače a informací
Postup zobrazení nebo změny nastavení:
1.
Vyberte tlačítko Start, vyberte položku Nastavení a poté vyberte položku Aktualizace a zabezpečení.
2.
Vyberte položku Windows Update a potom postupujte podle pokynů na obrazovce.
3.
Chcete-li naplánovat čas pro instalaci aktualizace, vyberte položku Upřesnit možnosti a poté postupujte
podle na pokynů na obrazovce.
Použití aplikace HP Touchpoint Manager (pouze vybrané
produkty)
HP Toouchpoint Manager je cloudové IT řešení, které umožňuje podnikům efektivně spravovat a zabezpečovat
jejich podniková aktiva. HP Touchpoint Manager pomáhá chránit zařízení proti malwaru a jiným útokům,
monitoruje stav zařízení a umožňuje vám zkrátit čas strávený řešením problémů s koncovým zařízením
a zabezpečením. Můžete si software rychle stáhnout a nainstalovat, což v porovnání s tradičními řešeními
v obchodech velmi snižuje náklady.
Ochrana vaší bezdrátové sítě
Pokud vytváříte síť WLAN nebo se chystáte připojit k existující síti WLAN, vždy zapněte funkce zabezpečení,
abyste ochránili síť před neoprávněným přístupem. Sítě WLAN na veřejných místech a přístupových bodech,
jakými jsou například kavárny a letiště, nemusí mít zabezpečení žádné.
Zálohování softwarových aplikací a informací
Pravidelně zálohujte softwarové aplikace a informace. Chráníte se tak před jejich trvalou ztrátou nebo
poškozením při zasažení virem nebo v případě selhání softwaru nebo hardwaru.
Použití volitelného bezpečnostního kabelu (pouze vybrané
produkty)
Tento bezpečnostní kabel (prodáván samostatně) slouží jako odrazující prvek; neoprávněnému použití nebo
krádeži počítače však zcela zabránit nedokáže. Bezpečnostní kabel k počítači připojte podle pokynů výrobce
zařízení.
Použití aplikace HP Touchpoint Manager (pouze vybrané produkty)
57
10 Použití nástroje Setup Utility (BIOS)
Nástroj Setup Utility neboli BIOS (Basic Input/Output System) ovládá komunikaci mezi všemi vstupními a
výstupními zařízeními v systému (např. diskové jednotky, displej, klávesnice, myš a tiskárna). Nástroj Setup
Utility (BIOS) zahrnuje nastavení pro nainstalované typy zařízení, spouštěcí sekvenci počítače a velikost
systémové a rozšířené paměti.
POZNÁMKA: Pro spuštění nástroje Setup Utility na konvertibilním počítači musí být počítač v režimu
notebooku a musíte používat klávesnici připojenou k notebooku.
Spuštění nástroje Setup Utility (BIOS)
UPOZORNĚNÍ: Při provádění změn v nástroji Setup Utility (BIOS) dbejte maximální opatrnosti. Chyby mohou
způsobit nesprávný chod počítače.
▲
Zapněte nebo restartujte počítač a poté rychle stiskněte klávesu esc a následně klávesu f10.
Aktualizace nástroje Setup Utility (BIOS)
Aktuální verze nástroje Setup Utility (BIOS) může být dostupná na webových stránkách společnosti HP.
Většina aktualizací BIOS na webové stránce společnosti HP je uložena v komprimovaných souborech zvaných
SoftPaq.
Některé stažené balíčky obsahují soubor s názvem Readme.txt, který obsahuje informace týkající se instalace
souboru a odstraňování potíží s ním spojených.
Určení verze systému BIOS
Nejprve určete verzi systému BIOS v počítači a pak se teprve rozhodněte, zda je třeba aktualizovat nástroj
Setup Utility (BIOS).
Pokud chcete zobrazit informaci o verzi systému BIOS (také známé jako ROM date (Datum ROM) a System BIOS
(Systém BIOS)), použijte jednu z těchto možností.
●
HP Support Assistant
1.
Do pole pro vyhledávání na hlavním panelu zadejte podpora a poté vyberte aplikaci HP Support
Assistant.
– nebo –
Klikněte na ikonu otazníku na hlavním panelu.
2.
●
58
Vyberte položku Tento počítač a poté vyberte položku Technické údaje.
Nástroj Setup Utility (BIOS)
1.
Spusťte nástroj Setup Utility (BIOS) (viz Spuštění nástroje Setup Utility (BIOS) na stránce 58).
2.
Vyberte možnost Main (Hlavní) > System Information (Systémové informace) a poznamenejte si
verzi systému BIOS.
3.
Vyberte položku Exit (Ukončení), vyberte položku No (Ne) a postupujte podle pokynů na obrazovce.
Kapitola 10 Použití nástroje Setup Utility (BIOS)
Informace o kontrole dostupnosti novějších verzí systému BIOS jsou uvedeny v části Stažení aktualizace
systému BIOS na stránce 59.
Stažení aktualizace systému BIOS
UPOZORNĚNÍ: Aby nedošlo k poškození počítače nebo neúspěšné instalaci, stáhněte a nainstalujte
aktualizaci systému BIOS pouze za předpokladu, že je počítač připojen ke spolehlivému externímu zdroji
napájení prostřednictvím adaptéru střídavého proudu. Nestahujte ani neinstalujte aktualizace systému BIOS,
pokud je počítač napájen z baterie, připojen k doplňkovému dokovacímu zařízení nebo pokud je připojen
k doplňkovému zdroji napájení. Během stahování a instalace postupujte dle těchto pokynů:
●
Neodpojujte počítač od napájení vytažením napájecího kabelu ze zásuvky střídavého proudu.
●
Nevypínejte počítač ani neaktivujte režim spánku.
●
Nevkládejte, neodebírejte, nepřipojujte ani neodpojujte žádná zařízení ani kabely.
POZNÁMKA: Pokud je počítač připojen k síti, obraťte se před zahájením instalace jakékoliv aktualizace
softwaru (zejména aktualizace systému BIOS) na správce sítě.
1.
Do pole pro vyhledávání na hlavním panelu napište text podpora a poté vyberte aplikaci HP Support
Assistant.
– nebo –
Na hlavním panelu klikněte na ikonu otazníku.
2.
Klikněte na položku Aktualizace a poté klikněte na položku Vyhledat aktualizace a zprávy.
3.
Podle pokynů na obrazovce určete typ počítače a zvolte vhodnou aktualizaci systému BIOS ke stažení.
4.
V oblasti pro stahování postupujte podle těchto kroků:
a.
Najděte nejnovější aktualizaci systému BIOS a porovnejte ji s verzí systému BIOS aktuálně
nainstalovanou v počítači. Pokud je aktualizace novější než vaše verze BIOS, poznamenejte si
datum, název nebo jiný identifikátor. Tyto informace budete pravděpodobně potřebovat později
k vyhledání aktualizace po jejím stažení na pevný disk.
b.
Postupujte podle pokynů na obrazovce a stáhněte zvolenou aktualizaci na pevný disk.
Zapamatujte si cestu k umístění stahovaného souboru aktualizace systému BIOS na pevném disku.
Umístění souboru budete potřebovat ve chvíli, kdy budete připraveni instalovat aktualizaci.
Postupy instalace systému BIOS jsou různé. Postupujte podle případných pokynů na obrazovce, které se
zobrazí po skončení stahování. Pokud se nezobrazí žádné pokyny, postupujte následovně:
1.
Do pole pro vyhledávání na hlavním panelu napište text soubor a potom vyberte položku Průzkumník
souborů.
2.
Dvakrát klikněte na pevný disk. Označení jednotky pevného disku je obvykle Místní disk (C:).
3.
Pomocí cesty na pevném disku, kterou jste si poznamenali dříve, otevřete složku, která obsahuje
aktualizaci.
4.
Dvakrát klikněte na soubor s příponou .exe (například, název_souboru.exe).
Spustí se instalace systému BIOS.
5.
Postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete instalaci.
POZNÁMKA: Jakmile se na obrazovce objeví zpráva potvrzující úspěšnou instalaci, je možné odstranit
soubor aktualizace z pevného disku.
Aktualizace nástroje Setup Utility (BIOS)
59
11 Použití nástroje HP PC Hardware
Diagnostics (UEFI)
HP PC Hardware Diagnostics je rozhraní Unified Extensible Firmware Interface (UEFI), které umožňuje
spouštění diagnostických testů pro zjištění, zda hardware počítače řádně funguje. Nástroj běží mimo operační
systém a může tak izolovat poruchy hardwaru od poruch, které mohou být způsobeny operačním systémem
nebo jinými softwarovými součástmi.
Pokud nástroj HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) rozpozná závadu, která vyžaduje výměnu hardwaru,
vygeneruje 24místný kód ID závady. Tento kód ID lze následně předat technické podpoře jako podklad pro
nápravu problému.
POZNÁMKA: Pokud chcete na konvertibilním počítači spustit diagnostiku, musí být počítač v režimu
notebooku a musíte použít připojenou klávesnici.
Chcete-li spustit nástroj HP PC Hardware Diagnostics (UEFI), postupujte následovně:
1.
Zapněte nebo restartujte počítač a poté rychle stiskněte klávesu esc.
2.
Stiskněte klávesu f2.
Systém BIOS vyhledá diagnostické nástroje ve třech umístěních v následujícím pořadí:
a.
připojená jednotka USB
POZNÁMKA: Postup pro stažení nástroje HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) na paměťové
zařízení USB je uveden v části Stažení nástroje HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) na zařízení USB
na stránce 60.
3.
b.
pevný disk
c.
BIOS
Když se otevře okno diagnostického nástroje, vyberte typ diagnostického testu, který chcete spustit,
a poté postupujte podle pokynů na obrazovce.
POZNÁMKA:
Chcete-li spuštěný diagnostický test zastavit, stiskněte klávesu esc.
Stažení nástroje HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) na zařízení
USB
POZNÁMKA: Pokyny pro stažení nástroje HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) jsou pouze v angličtině, a
protože nabízí pouze soubory .exe, ke stažení a vytvoření prostředí HP UEFI je třeba použít počítač se
systémem Windows.
Pro stažení nástroje HP PC Hardware Diagnostics do zařízení USB jsou k dispozici dvě možnosti.
Stáhnout nejnovější verzi UEFI
60
1.
Přejděte na stránky http://www.hp.com/go/techcenter/pcdiags. Zobrazí se domovská stránka nástroje
HP PC Diagnostics.
2.
V části HP PC Hardware Diagnostics vyberte odkaz Stažení a poté vyberte příkaz Spustit.
Kapitola 11 Použití nástroje HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)
Stáhnout jakoukoli verzi UEFI pro konkrétní produkt
1.
Přejděte na stránky http://www.hp.com/support.
2.
Vyberte možnost Software a ovladače.
3.
Zadejte název produktu nebo číslo.
– nebo –
Nechte HP automaticky rozpoznat váš produkt klepnutím na položku Identifikovat nyní.
4.
Vyberte svůj počítač a operační systém.
5.
V části Diagnostic (Diagnostika) postupujte podle pokynů na obrazovce pro zvolení a stažení
požadované verze UEFI.
Stažení nástroje HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) na zařízení USB
61
12 Zálohování, obnovení a zotavení
Tato kapitola obsahuje informace o následujících postupech: Informace v kapitole představují standardní
postup pro většinu produktů.
●
Vytváření médií a záloh pro obnovení
●
Obnovení systému
Potřebujete-li získat další informace, spusťte aplikaci HP Support Assistant.
▲
Do pole pro vyhledávání na hlavním panelu napište text podpora a poté vyberte aplikaci HP Support
Assistant.
– nebo –
Na hlavním panelu klikněte na ikonu otazníku.
DŮLEŽITÉ: Pokud budete na tabletu spouštět procesy obnovení, před zahájením procesu obnovení musí být
baterie tabletu nabita nejméně na 70 %.
DŮLEŽITÉ: V případě tabletu s odnímatelnou klávesnicí připojte klávesnici k dokovací jednotce ještě před
zahájením procesu obnovení.
Vytváření médií a záloh pro obnovení
Následující způsoby vytvoření médií pro obnovení a zálohy jsou dostupné pouze na vybraných produktech.
Vyberte dostupný způsob podle modelu vašeho počítače.
●
Po úspěšném nastavení počítače použijte nástroj HP Recovery Manager a vytvořte média HP Recovery
pro obnovení. V tomto kroku je vytvořena záloha oddílu HP Recovery v počítači. Zálohu lze použít
k přeinstalování původního operačního systému v případech, kdy dojde k poškození nebo výměně
pevného disku. Další informace o vytvoření médií pro obnovení naleznete v části Vytvoření médií pro
obnovení HP Recovery (pouze vybrané produkty) na stránce 62. Další informace o možnostech
obnovení, které jsou k dispozici s použitím médií pro obnovení, naleznete v části Použití nástrojů
systému Windows na stránce 63
●
Pomocí nástrojů operačního systému Windows vytvořte body obnovení systému a zálohy osobních
informací.
Další informace naleznete v části Obnovení pomocí nástroje HP Recovery Manager na stránce 64.
POZNÁMKA: Pokud je kapacita paměti 32 GB nebo méně, je obnovení systému Microsoft ve výchozím
nastavení zakázáno.
Vytvoření médií pro obnovení HP Recovery (pouze vybrané produkty)
Je-li to možné, zkontrolujte, zda na disku existují oddíly Recovery a Windows. Z nabídky Start vyberte položku
Průzkumník souborů a poté vyberte položku Tento počítač.
●
62
Pokud ve vašem počítači není oddíl Windows nebo oddíl pro obnovení, můžete získat média pro
obnovení od technické podpory. Konzultujte brožuru Worldwide Telephone Numbers (Celosvětová
telefonní čísla), kterou jste obdrželi s počítačem. Kontaktní informace také naleznete na webových
stránkách společnosti HP. Přejděte na stránku http://www.hp.com/support, vyberte svou zemi nebo
oblast a postupujte podle pokynů na obrazovce.
Kapitola 12 Zálohování, obnovení a zotavení
Body obnovení systému a zálohy osobních informací můžete vytvořit pomocí nástrojů operačního
systému Windows. Další informace naleznete v části Použití nástrojů systému Windows na stránce 63.
●
Pokud je ve vašem počítači oddíl pro obnovení a oddíl Windows, po úspěšné instalaci počítače můžete
použít nástroj HP Recovery Manager k vytvoření médií pro obnovení. V případě poškození pevného disku
můžete tato média pro obnovení HP Recovery použít k obnovení systému. Obnovení systému znovu
nainstaluje původní operační systém a programy nainstalované výrobcem a poté nakonfiguruje
nastavení programů. Média pro obnovení HP Recovery lze také použít k nastavení chování systému nebo
k obnovení bitové kopie nastavení výrobce při výměně pevného disku.
—
Vytvořit lze jen jednu sadu médií pro obnovení. S těmito nástroji pro obnovení manipulujte opatrně
a uchovávejte je na bezpečném místě.
—
Aplikace HP Recovery Manager prozkoumá počítač a určí požadovanou úložnou kapacitu pro
média, která budou zapotřebí.
—
K vytvoření disků pro obnovení musí být počítač vybaven optickou jednotkou s možností zápisu na
DVD a je třeba použít pouze kvalitní prázdné disky DVD-R, DVD+R, DVD-R DL nebo DVD+R DL.
Nepoužívejte přepisovatelné disky, jako například CD±RW, DVD±RW, dvouvrstvé DVD±RW a BD-RE
(přepisovatelný disk Blu-ray); tyto typy disků nejsou s aplikací HP Recovery Manager kompatibilní.
Můžete také použít kvalitní prázdnou paměťovou jednotku USB flash.
—
Pokud počítač není vybaven vestavěnou optickou jednotkou se schopností zápisu na disky DVD, ale
přesto chcete vytvořit média DVD pro obnovení, můžete k jejich vytvoření použít volitelnou externí
optickou jednotku (prodává se samostatně). Pokud použijete externí optickou jednotku, musí být
připojena přímo k portu USB na počítači. Jednotka nemůže být připojena k portu USB externího
zařízení, jako je rozbočovač USB. Pokud nemůžete vytvořit média DVD sami, můžete získat disky
pro obnovení pro váš počítač od společnosti HP. Konzultujte brožuru Worldwide Telephone
Numbers (Celosvětová telefonní čísla), kterou jste obdrželi s počítačem. Kontaktní informace také
naleznete na webových stránkách společnosti HP. Přejděte na stránku http://www.hp.com/
support, vyberte svou zemi nebo oblast a postupujte podle pokynů na obrazovce.
—
Před zahájením procesu vytváření médií pro obnovení ověřte, že je počítač připojen k napájení
střídavým proudem.
—
Vytvoření může trvat hodinu i více. Vytváření médií pro obnovení nepřerušujte.
—
V případě potřeby je možné program ukončit ještě před vytvořením všech médií DVD pro obnovení.
Aplikace HP Recovery Manager dokončí vypalování aktuálního disku DVD. Při dalším spuštění
nástroje HP Recovery Manager budete vyzváni k pokračování.
Vytvoření médií HP Recovery:
DŮLEŽITÉ: V případě tabletu s odnímatelnou klávesnicí před provedením těchto kroků připojte klávesnici
k dokovací jednotce.
1.
Do pole pro vyhledávání na hlavním panelu napište text obnovení a poté vyberte nástroj HP Recovery
Manager.
2.
Vyberte položku Vytvořte disky pro obnovení systému a postupujte podle pokynů na obrazovce.
Informace o postupu při obnovení systému najdete v části Obnovení pomocí nástroje HP Recovery Manager
na stránce 64.
Použití nástrojů systému Windows
Pomocí nástrojů systému Windows můžete vytvořit média pro obnovení systému, body obnovení systému a
zálohy osobních informací.
Použití nástrojů systému Windows
63
POZNÁMKA: Pokud je kapacita paměti 32 GB nebo méně, je obnovení systému Microsoft ve výchozím
nastavení zakázáno.
Další informace a postup naleznete v aplikaci Začněte.
▲
Vyberte tlačítko Start a poté vyberte aplikaci Začněte.
Obnovení
Obnovení systému lze provést několika způsoby. Zvolte metodu, která nejlépe odpovídá vaší situaci a
odborným schopnostem:
DŮLEŽITÉ:
●
Operační systém Windows nabízí různé možnosti obnovení ze zálohy, částečného obnovení počítače a
obnovení počítače do továrního nastavení. Další informace naleznete v aplikaci Začněte.
▲
●
Ne všechny metody jsou dostupné na všech produktech.
Vyberte tlačítko Start a poté vyberte aplikaci Začněte.
Pokud potřebujete opravit problém s některou z předinstalovaných aplikací nebo ovladačem, použijte
volbu Opětovná instalace ovladačů a/nebo aplikací (pouze vybrané produkty) v nástroji HP Recovery
Manager a příslušnou aplikaci nebo ovladač přeinstalujte.
▲
Do pole pro vyhledávání na hlavním panelu napište text obnovení, vyberte nástroj HP Recovery
Manager, vyberte položku Opětovná instalace ovladačů a/nebo aplikací a poté postupujte podle
pokynů na obrazovce.
●
Pokud chcete obnovit původní obsah od výrobce v oddílu Windows, můžete použít možnost Obnovení
systému z oddílu HP Recovery (pouze vybrané produkty) nebo použít média pro obnovení HP Recovery,
která jste si vytvořili. Další informace naleznete v části Obnovení pomocí nástroje HP Recovery Manager
na stránce 64. Pokud jste si ještě nevytvořili média pro obnovení, postupujte podle pokynů v části
Vytvoření médií pro obnovení HP Recovery (pouze vybrané produkty) na stránce 62.
●
Pokud chcete obnovit nastavení oddílu a obsahu výrobce, nebo pokud jste vyměnili pevný disk, můžete
na vybraných produktech použít možnost Obnovení nastavení výrobce z médií HP Recovery. Další
informace naleznete v části Obnovení pomocí nástroje HP Recovery Manager na stránce 64.
●
Pokud chcete odstranit oddíl pro obnovení, a získat tak místo na pevném disku, nabízí nástroj HP
Recovery Manager na vybraných produktech možnost Odebrání oddílu obnovení.
Další informace naleznete v části Odstranění vyhrazeného oddílu HP Recovery (pouze vybrané produkty)
na stránce 67.
Obnovení pomocí nástroje HP Recovery Manager
Software HP Recovery Manager umožňuje obnovit počítač do stavu, v jakém byl dodán od výrobce, pomocí
médií HP Recovery, která jste si vytvořili nebo získali od podpory, nebo z oddílu HP Recovery (pouze vybrané
produkty). Pokud jste si ještě nevytvořili média pro obnovení, postupujte podle pokynů v části Vytvoření médií
pro obnovení HP Recovery (pouze vybrané produkty) na stránce 62.
Co potřebujete vědět, než začnete
●
64
Nástroj HP Recovery Manager umožňuje obnovit pouze software, který byl instalován výrobcem.
Software, který nebyl dodán s počítačem, je třeba stáhnout z internetových stránek výrobce nebo znovu
nainstalovat z média poskytnutého výrobcem.
Kapitola 12 Zálohování, obnovení a zotavení
DŮLEŽITÉ: Obnovení prostřednictvím nástroje HP Recovery Manager by mělo být použito až jako
poslední možnost řešení potíží s počítačem.
●
Média pro obnovení systému nástroje HP Recovery musí být použita, pokud dojde k selhání pevného
disku. Pokud jste si ještě nevytvořili média pro obnovení, postupujte podle pokynů v části Vytvoření
médií pro obnovení HP Recovery (pouze vybrané produkty) na stránce 62.
●
Pokud chcete použít možnost Obnovení nastavení výrobce (pouze vybrané produkty), musíte použít
média pro obnovení nástroje HP Recovery. Pokud jste si ještě nevytvořili média pro obnovení, postupujte
podle pokynů v části Vytvoření médií pro obnovení HP Recovery (pouze vybrané produkty) na stránce 62.
●
Pokud počítač neumožňuje vytvoření médií HP Recovery pro obnovení nebo média HP Recovery
nefungují, můžete získat média pro obnovení od podpory. Konzultujte brožuru Worldwide Telephone
Numbers (Celosvětová telefonní čísla), kterou jste obdrželi s počítačem. Kontaktní informace také
naleznete na webových stránkách společnosti HP. Přejděte na stránku http://www.hp.com/support,
vyberte svou zemi nebo oblast a postupujte podle pokynů na obrazovce.
DŮLEŽITÉ: Nástroj HP Recovery Manager neprovádí automaticky zálohu vašich osobních dat. Před
zahájením obnovení vytvořte zálohu všech osobních dat, která chcete zachovat.
Při použití médií HP Recovery můžete vybrat některou z následujících možností obnovení:
POZNÁMKA:
Po spuštění procesu obnovení se zobrazí pouze možnosti dostupné pro váš počítač.
●
Obnovení systému – přeinstalace originálního operačního systému následovaná konfigurací nastavení
pro programy nainstalované výrobcem.
●
Obnovení nastavení výrobce – dojde k obnovení stavu počítače na stav původního nastavení výrobce
smazáním všech informací z pevného disku a opětovným vytvořením oddílů disku. Poté tato funkce
přeinstaluje operační systém a software nainstalovaný výrobcem.
Oddíl HP Recovery (pouze vybrané produkty) umožňuje pouze Obnovení systému.
Obnovení pomocí vyhrazeného oddílu HP Recovery (pouze vybrané produkty)
Oddíl HP Recovery vám umožňuje provést obnovení systému bez nutnosti použít pro obnovení disky nebo
jednotky paměti flash USB. Tento typ obnovení lze použít pouze v případě, že je pevný disk funkční.
Spuštění aplikace HP Recovery Manager z oddílu HP Recovery:
DŮLEŽITÉ: V případě tabletu s odnímatelnou klávesnicí se před provedením těchto kroků připojte
k dokovací jednotce s klávesnicí (pouze vybrané produkty).
1.
Do pole pro vyhledávání na hlavním panelu napište text obnovení, vyberte položku Recovery
Manager a poté vyberte Prostředí HP Recovery.
– nebo –
U počítačů nebo tabletů s připojenými klávesnicemi během spouštění počítače stiskněte klávesu f11
nebo stiskněte a podržte klávesu f11 při současném stisknutí tlačítka napájení.
Tablety bez klávesnice:
Zapněte tablet nebo jej restartujte a poté rychle stiskněte a podržte tlačítko zvýšení hlasitosti; poté
vyberte tlačítko f11.
– nebo –
Zapněte tablet nebo jej restartujte a poté rychle stiskněte a podržte tlačítko snížení hlasitosti; poté
vyberte tlačítko f11.
Obnovení
65
– nebo –
Zapněte nebo restartujte tablet a poté rychle stiskněte a podržte tlačítko s logem Windows; poté
vyberte tlačítko f11.
2.
V nabídce možností spuštění vyberte položku Odstranit potíže.
3.
Vyberte aplikaci Recovery Manager a postupujte podle pokynů na obrazovce.
Použití média HP Recovery pro obnovení
Médium HP Recovery můžete použít k obnovení původního systému. Tuto metodu můžete použít, pokud váš
systém nemá oddíl HP Recovery nebo pokud pevný disk nepracuje správně.
1.
Pokud je to možné, zálohujte všechny osobní soubory.
2.
Vložte médium pro obnovení HP Recovery a restartujte počítač.
POZNÁMKA: Pokud se po restartu počítače nespustí nástroj HP Recovery Manager, bude nutné změnit
pořadí zařízení při spouštění. Viz Změna pořadí při spouštění počítače na stránce 66.
3.
Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Změna pořadí při spouštění počítače
Pokud se po spuštění počítače nespustí nástroj HP Recovery Manager, můžete změnit pořadí zařízení při
spouštění. Jedná se o pořadí spouštění zařízení uvedených v systému BIOS, ve kterém počítač vyhledává
informace pro spuštění. Volbu můžete změnit na optickou jednotku nebo jednotku USB flash.
Postup změny pořadí při spouštění:
DŮLEŽITÉ: V případě tabletu s odnímatelnou klávesnicí před provedením těchto kroků připojte klávesnici
k dokovací jednotce.
1.
Vložte médium HP Recovery.
2.
Vstupte do nabídky spuštění systému.
Počítače nebo tablety s připojenou klávesnicí:
▲
Restartujte počítač nebo tablet a krátce stiskněte klávesu esc a poté klávesu f9. Zobrazí se
možnosti spuštění systému.
Tablety bez klávesnice:
▲
Zapněte tablet nebo jej restartujte a poté rychle stiskněte a podržte tlačítko zvýšení hlasitosti;
poté vyberte tlačítko f9.
– nebo –
Zapněte tablet nebo jej restartujte a poté rychle stiskněte a podržte tlačítko snížení hlasitosti; poté
vyberte tlačítko f9.
– nebo –
Zapněte nebo restartujte tablet a poté rychle stiskněte a podržte tlačítko s logem Windows; poté
vyberte tlačítko f9.
66
3.
Vyberte spuštění z optické jednotky nebo jednotky paměti USB flash.
4.
Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Kapitola 12 Zálohování, obnovení a zotavení
Odstranění vyhrazeného oddílu HP Recovery (pouze vybrané produkty)
Software HP Recovery Manager umožňuje odebrání oddílu HP Recovery pro uvolnění místa na pevném disku.
DŮLEŽITÉ: Po odstranění oddílu HP Recovery nebudete moci provést obnovení systému nebo vytvořit
média HP pro obnovení z oddílu HP Recovery. Proto si před odstraněním oddílu HP Recovery vytvořte média
pro obnovení HP Recovery, viz Vytvoření médií pro obnovení HP Recovery (pouze vybrané produkty)
na stránce 62.
POZNÁMKA:
podporují.
Možnost odstranění oddílu pro obnovení je dostupná pouze u produktů, které tuto funkci
Následujícím postupem odeberete oddíl HP Recovery:
1.
Do pole pro vyhledávání na hlavním panelu napište text obnovení a poté vyberte nástroj HP Recovery
Manager.
2.
Vyberte položku Odstranit oddíl pro obnovení a dále postupujte podle pokynů na obrazovce.
Obnovení
67
13 Technické údaje
Vstupní napájení
Informace o napájení uvedené v této části mohou být užitečné při plánování cest s počítačem do zahraničí.
Počítač je napájen stejnosměrným proudem ze zdroje střídavého nebo stejnosměrného proudu. Zdroj
napájení střídavým proudem musí mít napětí 100–240 V při frekvenci 50–60 Hz. Počítač lze napájet ze
samostatného zdroje stejnosměrného proudu. Měl by však být napájen pouze pomocí adaptéru střídavého
proudu nebo zdroje napájení stejnosměrným proudem, který pro použití s počítačem schválila společnost HP.
Počítač může být napájen stejnosměrným proudem s následujícími technickými údaji. Provozní napětí a proud
se liší podle platformy. Informace o provozním napětí a proudu počítače se nachází na štítku se směrnicemi.
Vstupní napájení
Jmenovité hodnoty
Provozní napětí a proud
5 V ss při 2 A / 12 V ss při 3 A / 15 V ss při 3 A – 45 W USB-C
5 V ss při 3 A / 9 V ss při 3 A / 10 V ss při 3,75 A / 12 V ss při 3,75 A / 15 V ss při 3 A / 20 V ss při
2,25 A – 45 W USB-C
5 V ss při 3 A / 9 V ss při 3A / 10 V ss při 5 A / 12 V ss při 5 A / 15 V ss při 4,33 A / 20 V ss při 3,25 A
– 65 W USB-C
5 V ss při 3 A / 9 V ss při 3 A / 10 V ss při 5 A / 12 V ss při 5 A / 15 V ss při 5 A / 20 V ss při 4,5 A – 90
W USB-C
19,5 V ss při 2,31 A – 45 W
19,5 V ss při 3,33 A – 65 W
19,5 V ss při 4,62 A – 90 W
19,5 V ss při 6,15 A – 120 W
19,5 V ss při 7,70 A – 150 W
19,5 V ss při 10,3 A – 200 W
19,5 V ss při 11,8 A – 230 W
19,5 V ss při 16,92 A – 330 W
Konektor stejnosměrného
napájení z externího napájecího
zdroje HP (pouze vybrané
produkty)
POZNÁMKA: Tento produkt je navržen pro napájecí systémy informačních technologií v Norsku s efektivním
napětím mezi fázemi, které nepřekračuje 240 V.
68
Kapitola 13 Technické údaje
Provozní prostředí
Faktor
Metrické jednotky
USA
Provozní
5 až 35 °C
41 až 95 °F
Mimo provoz
-20 až 60 °C
-4 až 140 °F
Provozní
10 % až 90 %
10 % až 90 %
Mimo provoz
5 % až 95 %
5 % až 95 %
Provozní
-15 m až 3 048 m
-50 stop až 10 000 stop
Mimo provoz
-15 m až 12 192 m
-50 stop až 40 000 stop
Teplota
Relativní vlhkost (bez kondenzace)
Maximální výška (bez přetlaku)
Provozní prostředí
69
14 Výboj statické elektřiny
Výboj statické elektřiny je uvolnění náboje statické elektřiny, ke kterému dochází při kontaktu dvou objektů.
Například, pokud se projdete po koberci, dotknete se kovové kliky u dveří a ucítíte ránu.
Výboj statické elektřiny od prstů nebo jiného vodiče statické elektřiny může poškodit elektronické součástky.
Chcete-li předejít poškození počítače, diskové jednotky nebo ztrátě dat, dodržujte následující bezpečnostní
opatření:
70
●
Pokud je podle pokynů pro odstranění nebo instalaci třeba odpojit počítač od napájení, učiňte tak po
řádném uzemnění.
●
Dokud nezačnete instalovat součásti, uchovávejte je v původních antistatických obalech.
●
Nedotýkejte se vývodů konektorů, vodičů a obvodů. S elektronickými součástmi manipulujte co
nejméně.
●
Používejte nemagnetické nástroje.
●
Před manipulací se součástmi se zbavte statické elektřiny tak, že se dotknete nelakovaného kovového
povrchu.
●
Pokud odeberete součást, vložte ji do antistatického obalu.
Kapitola 14 Výboj statické elektřiny
15 Přístupnost
Společnost HP navrhuje, vydává a prodává produkty a služby, které může používat kdokoli, včetně lidí s
hendikepem, a to samostatně nebo s příslušnými asistenčními pomůckami.
Podporované technologie usnadnění přístupu
Produkty HP podporují širokou škálu technologií usnadnění přístupu operačního systému a mohou být
nakonfigurovány pro práci s dalšími technologiemi usnadnění přístupu. Pro získání dalších informací
o funkcích usnadnění přístupu použijte funkci hledání na svém zařízení.
POZNÁMKA: Pro další informace o konkrétních produktech technologií usnadnění přístupu kontaktujte
zákaznickou podporu tohoto produktu.
Kontaktování podpory
Dostupnost našich produktů a služeb neustále vylepšujeme a zpětnou vazbu od uživatelů uvítáme. Máte-li s
některým z produktů problém, nebo pokud nám chcete něco sdělit o funkcích usnadnění přístupu, které vám
pomohly, kontaktujte nás od pondělí do pátku, od 6:00 do 21:00 severoamerického horského času (GMT-7:00)
na čísle +1 (888) 259-5707. Jste-li neslyšící nebo nedoslýchaví a používáte TRS/VRS/WebCapTel, se žádostmi
o technickou podporu, nebo pokud máte dotazy k usnadnění přístupu, kontaktujte nás telefonicky od pondělí
do pátku, od 6:00 do 21:00 severoamerického horského času (GMT-7:00) na čísle +1 (877) 656-7058.
POZNÁMKA:
Podpora je k dispozici pouze v angličtině.
Podporované technologie usnadnění přístupu
71
Rejstřík
Symboly/čísla
3D kamera
identifikace 10
A
adaptér střídavého proudu, použití
39, 48
adaptér střídavého proudu
a baterie 6, 7
akční klávesy 17
identifikace 16
aktivace režimu spánku nebo
hibernace 34, 41
aktualizace programů a ovladačů
51
aktualizace softwaru, instalace 56
antény sítě WLAN, identifikace 10,
11
antivirový software, použití 56
B
baterie
likvidace 47
nízké nabití baterie 37, 46
řešení stavu nízkého nabití
baterie 38, 47
skladování 47
úspora energie 37, 46
uživatelem vyměnitelná 43
vybíjení 37, 46
vyhledání informací 37, 45
zaplombovaná z výroby 36
bezdrátová síť, ochrana 57
bezdrátová síť (WLAN)
funkční dosah 22
připojení 22
připojení k firemní síti WLAN 22
připojení k veřejné síti WLAN 22
bezpečnostní kabel, instalace 57
BIOS
aktualizace 58
spuštění nástroje Setup Utility
58
stažení aktualizace 59
určení verze 58
72
Rejstřík
bod obnovení systému
vytvoření 63
bod obnovení systému, vytvoření
62
C
cestování s počítačem
20, 47, 52
Č
číslo IMEI 23
číslo MEID 23
čištění počítače 51
čtečka paměťových karet,
identifikace 5, 6
E
externí zdroj napájení, použití 38,
47
G
gesta dotykové obrazovky
posunutí jedním prstem 32
gesta zařízení TouchPad
klepnutí čtyřmi prsty 31
klepnutí dvěma prsty 31
přejetí dvěma prsty 31
přejetí třemi prsty 32
gesta zařízení TouchPad a dotykové
obrazovky
klepnutí 30
zoom sevřením dvěma prsty 30
gesto zoom sevřením dvěma prsty na
zařízení TouchPad a dotykové
obrazovce 30
GPS 23
H
HDMI, konfigurace zvuku 28
herní funkce, použití 29
hesla
nástroj Setup (BIOS) 55
Windows 54
hesla nástroje Setup (BIOS) 55
hesla systému Windows 54
HP 3D DriveGuard 50
HP Fast Charge 36, 43
HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)
použití 60
HP Recovery Manager
oprava problémů se spuštěním
66
spuštění 65
HP Touchpoint Manager 57
I
informace o baterii, vyhledání 37,
45
informace o směrnicích
štítek se směrnicemi 20
štítky certifikace bezdrátové
komunikace 20
instalace
volitelný bezpečnostní kabel 57
integrovaná numerfická klávesnice,
identifikace 33
integrovaná numerická klávesnice,
identifikace 16
K
kamera
identifikace 10
použití 25
kamera, identifikace 11
klávesa esc, identifikace 16
klávesa fn, identifikace 16
klávesa num lock, identifikace 33
klávesa režimu Letadlo 17, 21
klávesa s logem Windows,
identifikace 16
klávesnice a volitelná myš
použití 32
klávesy
akční 16
esc 16
fn 16
režim Letadlo 17
Windows 16
klepnutí čtyřmi prsty, gesto zařízení
TouchPad 31
klepnutí dvěma prsty, gesto zařízení
TouchPad 31
klepnutí na zařízení TouchPad a gesto
dotykové obrazovky 30
konektor, napájení 6, 7
konektor napájení, identifikace 6, 7
konektor RJ-45 (síťový),
identifikace 5, 6
konektory
RJ-45 (síť) 5, 6
síť 5, 6
zvukový vstup (pro mikrofon) 8
zvukový výstup (pro sluchátka)
7
zvukový výstup (pro sluchátka) /
zvukový vstup (pro mikrofon)
8
konektory zvukového výstupu (pro
sluchátka) 7
konektor zvukového vstupu (pro
mikrofon) 8
konektor zvukového výstupu (pro
sluchátka) / zvukového vstupu (pro
mikrofon), identifikace 8
kontrolka 3D kamery, identifikace
10
kontrolka bezdrátového připojení
21
kontrolka funkce caps lock,
identifikace 13
kontrolka jednotky 5, 6
kontrolka kamery, identifikace 10,
11
kontrolka ztlumení zvuku,
identifikace 13
kontrolky
caps lock 13
jednotka 5, 6
kontrolka adaptéru střídavého
proudu a baterie 6, 7
napájení 13
stav RJ-45 (síť) 5, 6
ztlumení zvuku 13
kontrolky napájení, identifikace 13
kontrolky RJ-45 (síť), identifikace 5,
6
kryt baterie, identifikace 19
M
média HP Recovery
vytvoření 62
média pro obnovení
vytvoření 62
vytvoření pomocí HP Recovery
Manager 63
média pro obnovení HP Recovery
obnovení 66
měřič napájení, použití 36, 43
mikrofon, připojení 26
mini Dual-Mode DisplayPort
identifikace 5
připojení 28
minimalizovaná bitová kopie,
vytvoření 64
minimalizovaná bitová kopie pro
obnovení 65
Miracast 29
mobilní širokopásmové připojení
aktivace 23
číslo IMEI 23
číslo MEID 23
mobilní širokopásmové připojení HP
aktivace 23
číslo IMEI 23
číslo MEID 23
N
náhlavní souprava, připojení 26
napájení
baterie 36, 43
střídavý proud 38, 47
napájení z baterie 36, 43
nastavení napájení, použití 36, 43
nastavení ochrany heslem při
probuzení 35, 42
nastavení zvuku, použití 26
nástroje systému Windows
použití 63
název a číslo produktu, počítač 19
nejlepší postupy 1
nereagující systém 39, 49
nízké nabití baterie 37, 46
O
obchod s aplikacemi HP, návštěva 1
oblast zařízení TouchPad,
identifikace 12
obnovení
disky 63
HP Recovery Manager 64
jednotka paměti USB flash 66
média 66
možnosti 64
podporované disky 63
použití médií HP Recovery 63
spuštění 65
systém 64
obnovení původního stavu systému
64
obnovení systému 64
oddíl HP Recovery
obnovení 65
odebrání 67
oddíl pro obnovení
odebrání 67
odnovení
disky 66
optická jednotka, identifikace 9
otisky prstů, registrace 55
ovládání bezdrátového připojení
operační systém 21
tlačítko 21
P
paměťová karta, identifikace 5, 6
paměťový modul
identifikace 18
péče o počítač 51
pevný disk, identifikace 18
počítač, cestování 47
podporované disky, obnovení 63
port HDMI
identifikace 5, 6
připojení 27
port USB 2.0, identifikace 8
port USB 3.0, identifikace 5, 6, 7, 8
porty
HDMI 5, 6, 27, 28
mini Dual-Mode DisplayPort 5
Miracast 29
USB 2.0 8
USB 3.0 5, 6, 7, 8
pořadí při spouštění
změna 66
posunutí jedním prstem, gesto
dotykové obrazovky 32
Rejstřík
73
použití externího zdroje napájení
38, 47
použití integrované numerické
klávesnice 33
použití nastavení měřiče napájení
36, 43
použití nastavení napájení 36, 43
použití zařízení TouchPad 30
používání hesel 54
používání klávesnice a volitelné
myši 32
používání nastavení zvuku 26
provozní prostředí 69
přejetí dvěma prsty, gesto zařízení
TouchPad 31
přejetí třemi prsty, gesto zařízení
TouchPad 32
přeprava počítače 52
připojení k firemní síti WLAN 22
připojení k síti WLAN 22
připojení k veřejné síti WLAN 22
přístupnost 71
R
reproduktory
identifikace 14, 15
připojení 25
režim hibernace
aktivace 35, 42
aktivován, stav velmi nízkého
nabití baterie 37, 46
ukončení 35, 42
režim Letadlo 21
režim spánku
aktivace 34, 41
ukončení 34, 41
režim spánku a režim hibernace
aktivace 34, 41
S
sériové číslo 19
sériové číslo, počítač 19
servisní štítky, umístění 19
síťový konektor, identifikace 5, 6
skladování baterie 47
sluchátka, připojení 25
software
HP 3D DriveGuard 50
74
Rejstřík
software pro defragmentaci
disku 50
vyčištění disku 50
software brány firewall 56
software pro defragmentaci disku
50
software pro zabezpečení přístupu
k Internetu, používání 56
software Vyčištění disku 50
součásti
displej 10
horní strana 12
levá strana 7
pravá strana 5
spodní strana 17
spodní strana 20
správa napájení 34, 41
stav velmi nízkého nabití baterie
37, 46
Š
štítek certifikace bezdrátové
komunikace 20
štítek sítě WLAN 20
štítek zařízení Bluetooth 20
štítky
Bluetooth 20
certifikace bezdrátové
komunikace 20
sériové číslo 19
servisní 19
směrnice 20
WLAN 20
T
teplota 47
teplota baterie 47
testování adaptéru střídavého
proudu 39, 48
tlačítka
levé tlačítko zařízení TouchPad
12
napájení 14, 15
pravé tlačítko zařízení
TouchPad 12
vysunutí optické jednotky 9
tlačítko bezdrátového připojení 21
tlačítko napájení, identifikace 14,
15
tlačítko pro vysunutí optické
jednotky, identifikace 9
TouchPad
tlačítka 12
U
údržba
aktualizace programů
a ovladačů 51
HP 3D DriveGuard 50
software pro defragmentaci
disku 50
vyčištění disku 50
uvolňovací západka baterie 19
V
vestavěné mikrofony, identifikace
10, 11
větrací otvory, identifikace 7, 18, 19
video 26
vstupní napájení 68
výboj statické elektřiny 70
vyhledání informací o
hardware 4
software 4
vypnutí 39, 49
vypnutí počítače 39, 49
W
Windows
bod obnovení systému 62, 63
Windows Hello
použití 55
Z
zálohování softwaru a informací 57
zálohy 62
západka, uvolnění baterie 19
zařízení Bluetooth 21, 23
zařízení sítě WLAN 20
zařízení sítě WWAN 23
zařízení s vysokým rozlišením,
připojení 27, 28, 29
zařízení TouchPad
použití 30
zásuvka pro bezpečnostní kabel,
identifikace 7, 8
zásuvky
bezpečnostní kabel 7, 8
čtečka paměťových karet 5, 6
zdroje HP 2
zvuk 26
Rejstřík
75
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising