HP | OMEN - 15-ce020ns | HP OMEN - 15t-ce000 CTO Brugervejledning

HP OMEN - 15t-ce000 CTO Brugervejledning
Brugervejledning
© Copyright 2017, 2018 HP Development
Company, L.P.
Bluetooth er et varemærke tilhørende dets
indehaver og anvendes af HP Inc. under licens.
Intel, Celeron, Pentium og Thunderbolt er
varemærker tilhørende Intel Corporation i USA
og andre lande. Windows er et varemærke eller
et registreret varemærke tilhørende Microsoft
Corporation i USA og/eller andre lande.
Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden
varsel. De eneste garantier for HP's produkter
og serviceydelser er angivet i de udtrykkelige
garantierklæringer, der følger med sådanne
produkter og serviceydelser. Intet heri må
fortolkes som udgørende en yderligere garanti.
HP er ikke erstatningspligtig i tilfælde af
tekniske unøjagtigheder eller typografiske fejl
eller manglende oplysninger i denne
vejledning.
Anden udgave: Marts 2018
Første udgave: Juni 2017
Dokumentets bestillingsnummer: 926689-082
Produktbemærkning
Vilkår vedrørende software
Denne vejledning beskriver funktioner, der er
fælles for de fleste produkter. Nogle af
funktionerne findes måske ikke på din
computer.
Når du installerer, kopierer, downloader eller på
anden vis bruger de softwareprodukter, der er
forudinstalleret på denne computer, indvilliger
du i at være bundet af betingelserne i HP's
slutbrugerlicensaftale (EULA). Hvis du ikke
accepterer disse licensvilkår, er din eneste
mulighed at returnere hele det ubrugte
produkt (hardware og software) inden for 14
dage mod en refundering, der er underlagt
forhandlerens refunderingspolitik.
Ikke alle funktioner er tilgængelige i alle
udgaver eller versioner af Windows.
Systemerne kan kræve opgraderet og/eller
separat anskaffet hardware, drivere, software
eller BIOS-opdatering for at få fuldt udbytte af
Windows-funktionaliteterne. Windows 10
opdateres automatisk, hvilket altid er
aktiveret. ISP opkræver muligvis gebyrer, og
der kan med tiden forekomme yderligere
behov for opdateringer. Se
http://www.microsoft.com, hvis du ønsker
flere oplysninger.
For at få adgang til de nyeste
brugervejledninger eller manualer til dit
produkt skal du gå til http://www.hp.com/
support og følge instruktionerne for at finde dit
produkt. Vælg derefter Brugervejledninger.
For yderligere oplysninger eller for at anmode
om en fuld refundering af computerens pris
bedes du kontakte forhandleren.
Sikkerhedsadvarsel
ADVARSEL! For at mindske risikoen for varmerelaterede skader eller overophedning af computeren må du
ikke placere den direkte i skødet eller blokere ventilationsåbningerne. Du må kun bruge computeren på en
hård, plan overflade. Sørg for, at luftstrømmen ikke blokeres af en anden hård overflade, f.eks. en tilstødende
printer, eller af en blød overflade f.eks. puder, tæpper eller beklædning. Du må heller ikke lade
vekselstrømsadapteren komme i kontakt med huden eller en blød overflade, som puder, tæpper eller tøj,
under drift. Computeren og vekselstrømsadapteren overholder temperaturgrænserne for brugertilgængelige
overflader som defineret af International Standard for Safety of Information Technology Equipment (IEC
60950).
iii
iv
Sikkerhedsadvarsel
Indstilling af processorkonfiguration (kun udvalgte produkter)
VIGTIGT: Visse computermodeller er konfigureret med en processor fra Intel® Pentium® N35xx/N37xxserien eller Celeron® N28xx/N29xx/N30xx/N31xx-serien og et Windows®-operativsystem. Undgå at ændre
processorkonfigurationsindstillingen i msconfig.exe fra 4 eller 2 processorer til 1 processor på disse
modeller. Hvis du gør det, kan computeren ikke genstarte. Det vil sige, at du skal udføre en nulstilling til
fabriksindstillinger for at gendanne de oprindelige indstillinger.
v
vi
Indstilling af processorkonfiguration (kun udvalgte produkter)
Indholdsfortegnelse
1 Kom rigtigt i gang .......................................................................................................................................... 1
Bedste fremgangsmåder ....................................................................................................................................... 1
Flere HP-ressourcer ............................................................................................................................................... 2
2 Lær din computer at kende ............................................................................................................................. 4
Find din hardware .................................................................................................................................................. 4
Find din software ................................................................................................................................................... 4
Højre side ............................................................................................................................................................... 5
Venstre side ........................................................................................................................................................... 6
Skærm .................................................................................................................................................................... 9
Tastaturområde ................................................................................................................................................... 11
TouchPad ........................................................................................................................................... 11
Lysdioder ........................................................................................................................................... 12
Knap ................................................................................................................................................... 13
Specialtaster ...................................................................................................................................... 14
Handlingstaster ................................................................................................................................. 15
Bund ..................................................................................................................................................................... 16
Mærkater .............................................................................................................................................................. 16
HP OMEN Command Center ................................................................................................................................. 17
3 Tilslutning til et netværk ............................................................................................................................. 19
Tilslutning til et trådløst netværk ....................................................................................................................... 19
Brug af knapper til trådløs ................................................................................................................ 19
Tasten Flytilstand ........................................................................................................... 19
Kontrolelementer i operativsystemet ............................................................................ 19
Oprettelse af forbindelse til et WLAN ............................................................................................... 20
Brug af HP Mobilt bredbånd (kun udvalgte produkter) .................................................................... 21
Brug af GPS (kun udvalgte produkter) .............................................................................................. 21
Brug af trådløse Bluetooth-enheder (kun udvalgte produkter) ....................................................... 21
Tilslutning af Bluetooth-enheder ................................................................................... 22
Oprettelse af forbindelse til et kabelforbundet netværk – LAN (kun udvalgte produkter) ............................... 22
4 Brug af underholdningsfunktioner ................................................................................................................ 23
Brug af kameraet ................................................................................................................................................. 23
Brug af lyd ............................................................................................................................................................ 23
Tilslutning af højttalere .................................................................................................................... 23
vii
Tilslutning af hovedtelefoner ........................................................................................................... 23
Tilslutning af en mikrofon ................................................................................................................. 24
Tilslutning af headset ....................................................................................................................... 24
Brug af lydindstillinger ...................................................................................................................... 24
Brug af video ........................................................................................................................................................ 24
Tilslutning af en Thunderbolt-enhed med et USB Type-C-kabel (kun udvalgte produkter) ............ 24
Tilslutning af videoenheder med et HDMI-kabel (kun udvalgte produkter) .................................... 25
Opsætning af HDMI-lyd ................................................................................................... 26
Tilslutning af digitale skærmenheder ved hjælp af et Mini DisplayPort-kabel (kun udvalgte
modeller) ........................................................................................................................................... 27
Søgning efter og tilslutning til trådløse Miracast-kompatible skærme (kun udvalgte
produkter) .......................................................................................................................................... 27
Brug af dataoverførsel ........................................................................................................................................ 28
Tilslutning af enheder til en USB Type-C-port (kun udvalgte produkter) ........................................ 28
5 Navigering på skærmen ................................................................................................................................ 29
Brug af bevægelser på TouchPad og berøringsskærm ....................................................................................... 29
Tryk .................................................................................................................................................... 29
Tofinger-knibezoom ......................................................................................................................... 29
Glid med to fingre (kun TouchPad) .................................................................................................... 30
Tryk med to fingre (kun TouchPad) ................................................................................................... 30
Tryk med fire fingre (kun TouchPad) ................................................................................................. 30
Strygning med tre fingre (kun TouchPad) ......................................................................................... 31
Glid med en finger (kun berøringsskærm) ........................................................................................ 31
Brug af valgfrit tastatur og valgfri mus .............................................................................................................. 32
Brug af tastatur på skærmen (kun udvalgte produkter) ..................................................................................... 32
6 Strømstyring ............................................................................................................................................... 33
Brug af slumre- og dvaletilstand ........................................................................................................................ 33
Start og afslutning af slumretilstand ............................................................................................... 33
Start og afslutning af dvaletilstand (kun udvalgte produkter) ........................................................ 34
Nedlukning (slukning) af computeren ................................................................................................................. 34
Brug af strømikonet og indstillinger for strøm ................................................................................................... 35
Kørsel på batteristrøm ........................................................................................................................................ 35
Brug af HP Fast Charge (kun udvalgte produkter) ............................................................................ 35
Visning af batterispænding ............................................................................................................... 36
Sådan finder du oplysninger om batterierne i HP Support Assistant (kun udvalgte produkter) ..... 36
Batteribesparelse .............................................................................................................................. 36
Identificering af lave batteriniveauer ............................................................................................... 36
Afhjælpning af lav batterispænding ................................................................................................. 37
viii
Sådan afhjælpes en lav batterispænding, når der er en ekstern strømkilde til
rådighed .......................................................................................................................... 37
Sådan afhjælpes en lav batterispænding, når der ikke er nogen strømkilde til
rådighed .......................................................................................................................... 37
Sådan afhjælpes en lav batterispænding, når computeren ikke kan afslutte
dvaletilstand ................................................................................................................... 37
Batteri forseglet fra fabrikken .......................................................................................................... 37
Kørsel på ekstern strøm ...................................................................................................................................... 37
7 Vedligeholdelse af computeren ..................................................................................................................... 39
Forbedring af ydeevnen ....................................................................................................................................... 39
Brug af Diskdefragmentering ........................................................................................................... 39
Brug af Diskoprydning ....................................................................................................................... 39
Brug af HP 3D DriveGuard (kun udvalgte produkter) ........................................................................ 39
Identifikation af status for HP 3D DriveGuard ................................................................ 40
Opdatering af programmer og drivere ................................................................................................................ 40
Rengøring af computeren .................................................................................................................................... 40
Rengøringsprocedurer ...................................................................................................................... 40
Rengøring af skærmen ................................................................................................... 41
Rengøring af siderne og låget ........................................................................................ 41
Rengøring af TouchPad'en, tastaturet eller musen (kun udvalgte produkter) .............. 41
Rejse med eller forsendelse af din computer ..................................................................................................... 41
8 Beskyttelse af computer og oplysninger ........................................................................................................ 43
Brug af adgangskoder ......................................................................................................................................... 43
Oprettelse af adgangskoder i Windows ............................................................................................ 43
Opsætning af adgangskoder i Setup Utility (BIOS) ........................................................................... 44
Brug af Windows Hello (kun udvalgte produkter) ............................................................................................... 44
Brug af internetsikkerhedssoftware ................................................................................................................... 45
Brug af antivirussoftware ................................................................................................................. 45
Brug af firewallsoftware ................................................................................................................... 45
Installation af softwareopdateringer .................................................................................................................. 45
Brug af HP’s administrationsservice (kun udvalgte produkter) .......................................................................... 46
Sikring af det trådløse netværk .......................................................................................................................... 46
Sikkerhedskopiering af programmer og oplysninger ......................................................................................... 46
Brug af et sikkerhedskabel (ekstraudstyr) (kun udvalgte produkter) ................................................................ 46
9 Brug af Setup Utility (BIOS) .......................................................................................................................... 47
Sådan startes Setup Utility (BIOS) ....................................................................................................................... 47
Opdatering af Setup Utility (BIOS) ....................................................................................................................... 47
Sådan fastslår du BIOS-versionen .................................................................................................... 47
ix
Download af en BIOS-opdatering ..................................................................................................... 48
10 Brug af HP PC Hardware Diagnostics ............................................................................................................ 49
Brug af HP PC Hardware Diagnostics Windows ................................................................................................... 49
Download af HP PC Hardware Diagnostics Windows ........................................................................ 49
Download af den nyeste version af HP PC Hardware Diagnostics Windows ................. 50
Download af HP Hardware Diagnostics Windows ved hjælp af produktnavn eller nummer (kun udvalgte produkter) ................................................................................. 50
Installation af HP PC Hardware Diagnostics Windows ..................................................................... 50
Brug af HP PC Hardware Diagnostics UEFI .......................................................................................................... 50
Opstart af HP PC Hardware Diagnostics UEFI ................................................................................... 51
Download af HP PC Hardware Diagnostics UEFI til et USB-flashdrev .............................................. 51
Download af den nyeste version af HP PC Hardware Diagnostics UEFI ......................... 51
Download af HP PC Hardware Diagnostics UEFI ved hjælp af produktnavn eller nummer (kun udvalgte produkter) ................................................................................. 51
Brug af indstillinger for Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI (kun udvalgte produkter) ......................... 52
Download af Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI .................................................................. 52
Download af den nyeste version af Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI ........... 52
Download af Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI ved hjælp af produktnavn
eller -nummer ................................................................................................................. 52
Tilpasning af indstillinger for Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI ....................................... 52
11 Sikkerhedskopiering, gendannelse og genoprettelse .................................................................................... 54
Brug af Windows-værktøjer ................................................................................................................................ 54
Oprettelse af HP gendannelsesmedie (kun udvalgte produkter) ....................................................................... 54
Brug af HP Recovery Manager til at oprette gendannelsesmedier .................................................. 55
Før du går i gang ............................................................................................................. 55
Oprettelse af gendannelsesmedierne ............................................................................ 55
Brug af HP Cloud Recovery Download-værktøjet til oprettelse af gendannelsesmedier ............... 56
Gendannelse og genoprettelse ........................................................................................................................... 56
Gendannelse, nulstilling og opdatering vha. Windows-værktøjer ................................................... 56
Gendannelse vha. HP Recovery Manager og HP gendannelsespartitionen ..................................... 56
Gendannelse vha. HP Recovery Manager ......................................................................................... 56
Gendannelse vha. HP gendannelsespartitionen (kun udvalgte produkter) ..................................... 57
Gendannelse vha. HP gendannelsesmedie ....................................................................................... 58
Ændring af startrækkefølgen for computeren: ................................................................................ 58
Fjernelse af HP gendannelsespartitionen (kun udvalgte produkter) ............................................... 58
12 Specifikationer .......................................................................................................................................... 59
Indgangseffekt ..................................................................................................................................................... 59
Driftsmiljø ............................................................................................................................................................ 60
x
13 Elektrostatisk udledning ............................................................................................................................ 61
14 Tilgængelighed ......................................................................................................................................... 62
Understøttede hjælpe-teknologier ..................................................................................................................... 62
Kontakt support ................................................................................................................................................... 62
Indeks ............................................................................................................................................................ 63
xi
xii
1
Kom rigtigt i gang
Denne computer er et kraftfuldt værktøj, der er designet til at forbedre dit arbejde og din underholdning. Læs
dette kapitel for at lære om bedste praksis, efter du har opsat computeren, sjove ting du kan gøre med
computeren, og hvor du finder flere HP-ressourcer.
Bedste fremgangsmåder
Efter at du har konfigureret og registreret computeren, anbefales det, at du udfører følgende trin for at få
mest muligt ud af din investering:
●
Sikkerhedskopiér din harddisk ved at oprette gendannelsesmedier. Se Sikkerhedskopiering,
gendannelse og genoprettelse på side 54.
●
Hvis du ikke allerede har gjort det, skal du oprette forbindelse til et kabelbaseret eller et trådløst
netværk. Se detaljer i Tilslutning til et netværk på side 19.
●
Gør dig bekendt med computerhardware og -software. Flere oplysninger finder du under Lær din
computer at kende på side 4 og Brug af underholdningsfunktioner på side 23.
●
Opdatér eller køb antivirussoftware. Se Brug af antivirussoftware på side 45.
Bedste fremgangsmåder
1
Flere HP-ressourcer
Brug denne tabel til at finde ressourcer, der indeholder produktoplysninger, brugsanvisninger med mere.
Ressource
Indholdsfortegnelse
Opsætningsvejledning
●
Oversigt over computeropsætning og -funktioner
HP-support
●
Chat online med en HP-tekniker
For HP-support skal du gå til http://www.hp.com/support
●
Telefonnumre til HP-support
●
Videoer om erstatningsdele (kun udvalgte produkter)
●
Vedligeholdelses- og servicevejledninger
●
Find et HP-servicecenter
Sikkerheds- og komfortvejledning
●
Korrekt opsætning af arbejdsstation
Sådan får du adgang til denne vejledning:
●
Vejledning i arbejdsstillinger og -vaner, som øger din komfort og
mindsker risikoen for personskade
●
Sikkerhedsoplysninger vedrørende elektriske og mekaniske dele
●
Vigtige lovgivningsmæssige bemærkninger, herunder om korrekt
bortskaffelse af batterier, om nødvendigt.
●
Specifikke garantioplysninger om denne computer
▲
Vælg knappen Start, vælg HP hjælp og support, og
vælg derefter HP dokumentation.
‒ eller –
▲
Vælg knappen Start, vælg HP, og vælg derefter HP
dokumentation.
‒ eller –
▲
Gå til http://www.hp.com/ergo.
VIGTIGT: Du skal være tilsluttet internettet for at få
adgang til den seneste version af
brugervejledningen.
Generelle bemærkninger, sikkerhed og miljø
Sådan får du adgang til dette dokument:
▲
Vælg knappen Start, vælg HP hjælp og support, og
vælg derefter HP dokumentation.
‒ eller –
▲
Vælg knappen Start, vælg HP, og vælg derefter HP
dokumentation.
Begrænset garanti*
Sådan får du adgang til dette dokument:
▲
Vælg knappen Start, vælg HP hjælp og support, og
vælg derefter HP dokumentation.
‒ eller –
▲
Vælg knappen Start, vælg HP, og vælg derefter HP
dokumentation.
‒ eller –
▲
2
Gå til http://www.hp.com/go/orderdocuments.
Kapitel 1 Kom rigtigt i gang
Ressource
Indholdsfortegnelse
VIGTIGT: Du skal være tilsluttet internettet for at få
adgang til den seneste version af
brugervejledningen.
*Du kan finde den begrænsede HP-garanti sammen med brugervejledningerne på dit produkt og/eller på den cd eller dvd, der
medfølger i kassen. For nogle landes eller områders vedkommende kan der være vedlagt en trykt garanti fra HP i kassen. I lande eller
områder, hvor garantien ikke følger med i trykt format, kan du rekvirere en trykt kopi fra http://www.hp.com/go/orderdocuments. Hvis
produktet er købt i Asien/Stillehavsområdet, kan du skrive til HP, POD, P.O. Box 161, Kitchener Road Post Office, Singapore 912006.
Angiv produktets navn samt dit navn, telefonnummer og postadresse.
Flere HP-ressourcer
3
2
Lær din computer at kende
Find din hardware
Sådan finder du ud af, hvilken hardware der er installeret på computeren:
▲
Skriv enhedshåndtering i søgefeltet på proceslinjen, og vælg derefter appen Enhedshåndtering.
Der vises en liste over alle de enheder, der er installeret på computeren.
For at få oplysninger om systemets hardwarekomponenter samt systemets BIOS-versionsnummer skal du
trykke på fn+esc (kun udvalgte produkter).
Find din software
Sådan finder du ud af, hvilken software der er installeret på computeren:
▲
Vælg knappen Start.
‒ eller –
▲
4
Højreklik på Start-knappen, og vælg derefter Programmer og funktioner.
Kapitel 2 Lær din computer at kende
Højre side
BEMÆRK: Se den illustration, der ligner din computer mest.
Komponent
Beskrivelse
Optisk drev (kun udvalgte produkter)
Afhængigt af computermodellen læser den en optisk disk eller læser
og skriver til en optisk disk.
Udløserknap til optisk drev (kun udvalgte
produkter)
Skubber det optiske drevs diskskuffe ud.
Lysdiode for drev
●
Blinker hvidt: Harddisken eller SSD-drevet anvendes.
●
Gul: HP 3D DriveGuard har parkeret harddisken midlertidigt.
BEMÆRK: Oplysninger om HP 3D DriveGuard finder du i Brug af HP
3D DriveGuard (kun udvalgte produkter) på side 39.
Hukommelseskortlæser
Læser valgfrie hukommelseskort, der gør det muligt for dig at lagre,
administrere, dele eller tilgå oplysninger.
Sådan sættes et kort i:
1.
Hold kortet med mærkatet opad og med stikkene vendt mod
computeren.
2.
Indsæt kortet i hukommelseskortlæseren, og tryk derefter
kortet ind, indtil det sidder korrekt.
Sådan fjernes et kort:
▲
Tryk ind på kortet, og tag det derefter ud af
hukommelseskortlæseren.
SuperSpeed USB-porte (2)
Tilslutter USB-enheder såsom en mobiltelefon, et kamera, en
aktivitetstracker eller et smartwatch og sørger for dataoverførsel
med høj hastighed.
Lysdiode for vekselstrømsadapter og batteri
●
Hvid: Vekselstrømsadapteren er tilsluttet, og batteriet er fuldt
opladet.
●
Blinker hvidt: Forbindelsen til vekselstrømsadapteren er
afbrudt, og batteriet har nået en lav batterispænding.
●
Gul: Vekselstrømsadapteren er tilsluttet, og batteriet oplades.
●
Slukket: Batteriet lades ikke op.
Strømstik
Til tilslutning af en vekselstrømsadapter.
Højre side
5
Venstre side
BEMÆRK: Se den illustration, der ligner din computer mest.
Komponent
Beskrivelse
Stik til sikkerhedskabel
Til tilslutning af et valgfrit sikkerhedskabel til computeren.
BEMÆRK: Sikkerhedskablet er designet til at fungere præventivt,
men det forhindrer ikke nødvendigvis, at computeren bliver udsat
for hærværk eller bliver stjålet.
Mini DisplayPort
Til tilslutning af en digital visningsenhed (ekstraudstyr), som f.eks.
en højtydende skærm eller projektor.
HDMI-port
Til tilslutning af en valgfri video- eller lydenhed, som f.eks. et HDfjernsyn (High Definition), en kompatibel digital- eller lydkomponent
eller en HDMI-enhed med høj hastighed (High Definition Multimedia
Interface).
RJ-45-stik (netværk)/lysdioder for status
Tilslutter et netværkskabel.
●
Hvid: Netværket er tilsluttet.
●
Gul: Der er aktivitet på netværket.
USB-port SuperSpeed med HP slumre- og
opladningsfunktion
Tilslutter en USB-enhed, sørger for dataoverførsel med høj
hastighed, og selv når computeren er slukket, kan den oplade
produkter som f.eks. en mobiltelefon, et kamera, en
aktivitetstracker eller et smartwatch.
USB Type-C-port med HP slumre- og
opladningsfunktion
Tilslutter en USB-enhed, der har et Type-C-stik, sørger for
dataoverførsel med høj hastighed, og selv hvis computeren er
slukket, kan den oplade produkter som f.eks. en mobiltelefon, et
kamera, en aktivitetstracker eller et smartwatch.
- eller Tilslutter en skærmenhed med et USB Type-C-stik og leverer
DisplayPort-output.
BEMÆRK: Kabler og/eller adaptere (købes separat) kan være
påkrævet.
Kombineret lydudgangsstik (hovedtelefon)/
lydindgangsstik (mikrofon)
6
Kapitel 2 Lær din computer at kende
Til tilslutning af valgfrie stereohøjttalere, hovedtelefoner, øresnegle,
headset eller et tv-lydkabel. Forbinder også en valgfri headsetmikrofon. Dette stik understøtter ikke valgfrie, selvstændige
mikrofoner.
Komponent
Beskrivelse
ADVARSEL! For at undgå høreskader skal du regulere lydstyrken,
inden du tager hovedtelefoner, øresnegle eller et headset på. Se
Generelle bemærkninger, sikkerhed og miljø for at få oplysninger om
sikkerhed.
Sådan får du adgang til denne vejledning:
▲
Vælg knappen Start, vælg HP hjælp og support, og vælg
derefter HP dokumentation.
BEMÆRK: Når en enhed sluttes til stikket, deaktiveres
computerens højttalere.
Lydindgangsstik (mikrofon)
Til tilslutning af en valgfri headsetmikrofon, stereoarray- eller
monomikrofon til computeren.
BEMÆRK: Lydindgangsstikket (mikrofon) understøtter ikke
valgfrie kombinationsenheder, såsom et headset.
BEMÆRK: Når enheder er tilsluttet til det kombinerede
lydudgangsstik (hovedtelefon)/lydindgangsstik (mikrofon) og
lydindgangsstikket (mikrofon) på samme tid, har lydindgangsstikket
højere prioritet.
Hukommelseskortlæser
Læser valgfrie hukommelseskort, der gør det muligt for dig at lagre,
administrere, dele eller tilgå oplysninger.
Sådan sættes et kort i:
1.
Hold kortet med mærkatet opad og med stikkene vendt mod
computeren.
2.
Indsæt kortet i hukommelseskortlæseren, og tryk derefter
kortet ind, indtil det sidder korrekt.
Sådan fjernes et kort:
▲
Tryk ind på kortet, og tag det derefter ud af
hukommelseskortlæseren.
BEMÆRK: Se den illustration, der ligner din computer mest.
Komponent
Beskrivelse
Stik til sikkerhedskabel
Til tilslutning af et valgfrit sikkerhedskabel til computeren.
BEMÆRK: Sikkerhedskablet er designet til at fungere præventivt,
men det forhindrer ikke nødvendigvis, at computeren bliver udsat
for hærværk eller bliver stjålet.
Mini DisplayPort
Til tilslutning af en digital visningsenhed (ekstraudstyr), som f.eks.
en højtydende skærm eller projektor.
Venstre side
7
Komponent
Beskrivelse
HDMI-port
Til tilslutning af en valgfri video- eller lydenhed, som f.eks. et HDfjernsyn (High Definition), en kompatibel digital- eller lydkomponent
eller en HDMI-enhed med høj hastighed (High Definition Multimedia
Interface).
RJ-45-stik (netværk)/lysdioder for status
Tilslutter et netværkskabel.
●
Hvid: Netværket er tilsluttet.
●
Gul: Der er aktivitet på netværket.
SuperSpeed USB-port med HP slumre- og
opladningsfunktion (2)
Tilslutter en USB-enhed, sørger for dataoverførsel med høj
hastighed, og selv når computeren er slukket, kan den oplade
produkter som f.eks. en mobiltelefon, et kamera, en
aktivitetstracker eller et smartwatch.
USB Type-C-strømstiksport med HP slumre- og
opladningsfunktion og Thunderbolt-port
Tilslutter en vekselstrømsadapter med et USB Type-C-stik, der
leverer strøm til computeren og, om nødvendigt, oplader
computerbatteriet.
– eller –
Tilslutter og oplader de fleste USB-enheder med et Type-C-stik som
f.eks. en mobiltelefon, et kamera, en aktivitetstracker eller et
smartwatch og leverer dataoverførsel med høj hastighed.
– eller –
Tilslutter en skærmenhed med et USB Type-C-stik og leverer
DisplayPort-output.
BEMÆRK: Din computer kan desuden understøtte en Thunderboltdockingstation.
BEMÆRK: Kabler og/eller adaptere (købes separat) kan være
påkrævet.
Kombineret lydudgangsstik (hovedtelefon)/
lydindgangsstik (mikrofon)
Til tilslutning af valgfrie stereohøjttalere, hovedtelefoner, øresnegle,
headset eller et tv-lydkabel. Forbinder også en valgfri headsetmikrofon. Dette stik understøtter ikke valgfrie, selvstændige
mikrofoner.
ADVARSEL! For at undgå høreskader skal du regulere lydstyrken,
inden du tager hovedtelefoner, øresnegle eller et headset på. Se
Generelle bemærkninger, sikkerhed og miljø for at få oplysninger om
sikkerhed.
Sådan får du adgang til denne vejledning:
▲
Vælg knappen Start, vælg HP hjælp og support, og vælg
derefter HP dokumentation.
BEMÆRK: Når en enhed sluttes til stikket, deaktiveres
computerens højttalere.
Lydindgangsstik (mikrofon)
Til tilslutning af en valgfri headsetmikrofon, stereoarray- eller
monomikrofon til computeren.
BEMÆRK: Lydindgangsstikket (mikrofon) understøtter ikke
valgfrie kombinationsenheder, såsom et headset.
8
Kapitel 2 Lær din computer at kende
Komponent
Beskrivelse
BEMÆRK: Når enheder er tilsluttet til det kombinerede
lydudgangsstik (hovedtelefon)/lydindgangsstik (mikrofon) og
lydindgangsstikket (mikrofon) på samme tid, har lydindgangsstikket
højere prioritet.
Hukommelseskortlæser
Læser valgfrie hukommelseskort, der gør det muligt for dig at lagre,
administrere, dele eller tilgå oplysninger.
Sådan sættes et kort i:
1.
Hold kortet med mærkatet opad og med stikkene vendt mod
computeren.
2.
Indsæt kortet i hukommelseskortlæseren, og tryk derefter
kortet ind, indtil det sidder korrekt.
Sådan fjernes et kort:
▲
Tryk ind på kortet, og tag det derefter ud af
hukommelseskortlæseren.
Skærm
BEMÆRK: Se den illustration, der ligner din computer mest.
Komponent
Beskrivelse
Indbyggede mikrofoner (2)
Optager lyd.
Lysdiode(r) for kamera
Tændt: Et eller flere kameraer er i brug.
Kamera
Gør det muligt at benytte videochat samt optage video og billeder.
Se Brug af kameraet på side 23 vedrørende brugen af dit kamera.
Visse kameraer gør det også muligt at logge på Windows med
ansigtsgenkendelse i stedet for med adgangskode. Se Brug af
Windows Hello (kun udvalgte produkter) på side 44 for at få flere
oplysninger.
Skærm
9
Komponent
Beskrivelse
BEMÆRK: Kamerafunktionerne varierer afhængigt af
kamerahardwaren samt af den software, der er installeret på dit
produkt.
WLAN-antenner* (2)
Sender og modtager trådløse signaler til kommunikation med
trådløst lokalnetværk (WLAN'er)
* Antennerne er ikke synlige udvendigt på computeren, og antenne-placeringen varierer. Hvis du vil opnå en optimal transmission, skal
områderne umiddelbart omkring antennerne holdes fri for forhindringer.
Du kan finde lovgivningsmæssige oplysninger om trådløs kommunikation i det afsnit af Bemærkninger om lovgivning, sikkerhed og
miljø, der gælder for dit land/område.
Sådan får du adgang til denne vejledning:
1.
Skriv support i søgefeltet på proceslinjen, og vælg appen HP Support Assistant.
– eller –
Klik på spørgsmålstegnikonet på proceslinjen.
2.
10
Vælg Denne computer, vælg fanen Specifikationer, og vælg derefter Brugervejledninger.
Kapitel 2 Lær din computer at kende
Tastaturområde
TouchPad
Komponent
(1)
Beskrivelse
TouchPad-zone
Aflæser dine fingerbevægelser og flytter markøren eller
aktiverer elementer på skærmen.
BEMÆRK: Se Brug af bevægelser på TouchPad og
berøringsskærm på side 29 for at få flere oplysninger.
(2)
Venstre TouchPad-knap
Fungerer som venstre knap på en ekstern mus.
(3)
Højre TouchPad-knap
Fungerer som højre knap på en ekstern mus.
Tastaturområde
11
Lysdioder
Komponent
(1)
Lysdiode for strøm
●
Tændt: Computeren er tændt.
●
Blinker: Computeren er i slumretilstand, hvilket er en
strømsparetilstand. Computeren slukker for strømmen til
skærmen og andre unødvendige komponenter.
●
Slukket: Der er slukket for computeren, eller den er i
dvaletilstand. Dvaletilstand er en strømsparetilstand, der
bruger mindst mulig strøm.
(2)
Lysdiode for Caps Lock
Tændt: Caps Lock er aktiveret, hvilket får alle tasteanslag til at
skifte til store bogstaver.
(3)
Lysdiode for lydløs
●
Tændt: Computerens lyd er slået fra.
●
Slukket: Computerens lyd er slået til.
●
Tændt: TouchPad'en er slukket.
●
Slukket: TouchPad'en er tændt.
(4)
12
Beskrivelse
TouchPad-lysdiode
Kapitel 2 Lær din computer at kende
Knap
Komponent
Beskrivelse
Tænd/sluk-knap
●
Når computeren er slukket, skal du trykke på knappen for
at tænde den.
●
Når computeren er tændt, skal du trykke kortvarigt på
knappen for at starte Slumre.
●
Når computeren er i slumretilstand, skal du trykke
kortvarigt på knappen for at afslutte Slumre.
●
Når computeren er i Dvale, skal du trykke kortvarigt på
knappen for at afslutte Dvale.
FORSIGTIG: Hvis du trykker på og holder tænd/sluk-knappen
nede, medfører det tab af ikke-gemte oplysninger.
Hvis computeren ikke længere reagerer, og Windowsprocedurerne til lukning ikke kan anvendes, skal du holde tænd/
sluk-knappen nede i mindst 5 sekunder for at slukke
computeren.
Hvis du vil vide mere om strømindstillinger, skal du se dine
indstillinger for strømstyring.
▲
Højreklik på ikonet Strøm,
og vælg derefter
Indstillinger for strøm.
Tastaturområde
13
Specialtaster
BEMÆRK: Se den illustration, der ligner din computer mest.
Komponent
(1)
Beskrivelse
Makrotaster til spil (kun udvalgte produkter)
Gør det muligt at oprette forskellige tastkombinationer til spil,
som kan bruges for sig selv eller sammen med fn-, ctrl-, alteller shift-tasterne.
BEMÆRK: Se HP OMEN Command Center på side 17 for at få
yderligere oplysninger.
(2)
Tasten esc
Viser systemoplysninger, når der trykkes på den i kombination
med tasten fn.
(3)
Tasten fn
Udfører specifikke systemfunktioner, hvis den anvendes i
kombination med en anden tast.
(4)
Windows-tasten
Åbner menuen Start.
BEMÆRK: Hvis du trykker på Windows-tasten igen, lukker
menuen Start.
(5)
Handlingstaster
Udfører ofte anvendte systemfunktioner.
(6)
Tasten INDSÆT/Flytilstand (også kaldet
knappen Trådløs)
Slår indsæt-tilstand til eller fra.
- eller Slår flytilstand til eller fra.
▲
Tryk og hold tasten i kombination med tasten fn.
BEMÆRK: Der skal i forvejen være opsat et trådløst
netværk, hvis du vil oprette en trådløs forbindelse.
(7)
Tasten OMEN
Åbner OMEN Command Center-softwaren.
(8)
Tasten END/PRT SC
Tænder og slukker END-tilstand.
- eller Printer skærmbilledet.
14
Kapitel 2 Lær din computer at kende
Komponent
Beskrivelse
▲
Tryk og hold tasten i kombination med tasten fn.
Handlingstaster
En handlingstast udfører den funktion, der er vist med et ikon på tasten. For at finde ud af, hvilke taster der
findes på dit produkt, skal du se Specialtaster på side 14.
▲
Ikon
Tryk og hold tasten i kombination med tasten fn for at bruge en handlingstast.
Beskrivelse
Reducerer skærmens lysstyrke trinvist, så længe du holder tasten nede.
Øger skærmens lysstyrke trinvist, så længe du holder tasten nede.
Skifter mellem visning af billedet på de skærmenheder, der er tilsluttet systemet. Hvis f.eks. en skærm er
tilsluttet til computeren og du gentagne gange trykker på denne tast, ændres skærmbilledet fra
computerskærmen til den tilsluttede skærm, så det samme vises på både computerskærmen og skærmen.
Slår baggrundslys i tastaturet fra eller til.
BEMÆRK:
Sluk for denne funktion, hvis du vil spare på batteriet.
Slår lyden i højttaleren eller hovedtelefonerne til eller fra.
Reducerer lyden i højttaleren eller hovedtelefonerne trinvist, når du holder tasten inde.
Forøger lyden i højttaleren eller hovedtelefonerne trinvist, når du holder tasten inde.
Afspiller det forrige nummer på en lyd-cd eller det forrige afsnit på en dvd eller Blu-ray-disk (BD).
Starter en lyd-cd, dvd eller bd, sætter den på pause eller genoptager afspilningen.
Afspiller næste nummer på en lyd-cd eller næste afsnit på en dvd eller bd.
Slukker eller tænder for TouchPad'en.
Deaktiverer Windows-tasten
.
Tastaturområde
15
Bund
Komponent
Beskrivelse
Ventilationsåbninger (2)
Lader luftstrømmen afkøle indvendige komponenter.
BEMÆRK: Computerens ventilator starter automatisk for
at nedkøle interne komponenter og forhindre
overophedning. Det er helt normalt, at den indbyggede
ventilator slår til og fra under drift.
Højttalere (2)
Leverer lyd.
Mærkater
Mærkaterne på computeren indeholder oplysninger, som du kan få brug for ved fejlfinding i forbindelse med
systemproblemer, eller når du har computeren med på rejser til udlandet. Mærkater kan være i papirform eller
præget på produktet.
VIGTIGT: Tjek følgende steder for at finde mærkaterne, der er beskrevet i dette afsnit: i bunden af
computeren, i batterirummet, under servicedækslet, bag på skærmen eller på bunden af et tabletstativ.
●
Servicemærkat – Giver vigtige oplysninger til identifikation af computeren. Når du kontakter support, vil
du sandsynligvis blive spurgt om serienummeret, produktnummeret eller modelnummeret. Find disse
oplysninger, før du kontakter support.
Dit servicemærkat vil ligne et af eksemplerne herunder. Se illustrationen, der ligner servicemærkatet på
din computer mest.
16
Kapitel 2 Lær din computer at kende
Komponent
(1)
HP-produktnavn
(2)
Modelnummer
(3)
Produkt-id
(4)
Serienummer
(5)
Garantiperiode
Komponent
(1)
HP-produktnavn
(2)
Produkt-id
(3)
Serienummer
(4)
Garantiperiode
●
Mærkat(er) med lovgivningsmæssige oplysninger – Indeholder lovgivningsmæssige oplysninger om
computeren.
●
Certificeringsmærkat(er) for trådløs – Indeholder oplysninger om valgfrie, trådløse enheder og
godkendelsesmærkerne for de lande eller områder, hvor enhederne er godkendt til anvendelse.
HP OMEN Command Center
HP OMEN Command Center gør det muligt at tilpasse din computer til dine specifikke behov, når du spiller. HP
OMEN Command Center er en platform, der løbende udvikles.
▲
For at åbne HP OMEN Command Center skal du vælge knappen Start, vælge HP OMEN Command Center
og derefter følge instruktionerne på skærmen.
- eller Vælg tasten OMEN
i øverste højre side af tastaturet.
Instrumentbrættet i HP OMEN Command Center er et centralt sted til at få adgang til og konfigurere følgende
funktioner:
BEMÆRK: Funktionerne varierer fra platform til platform.
●
Netværkshastighed—Se og justér prioriteter.
●
Spillemakrotaster—Konfigurér P-tasterne (kun udvalgte produkter).
HP OMEN Command Center
17
18
●
Tastaturlys—Tilpas tastaturlyset.
●
OMEN Game Stream—Stream dine spil, uanset hvor du befinder dig.
●
Opdatér—Opdatér skærmen.
●
Hjælp—Få adgang til vejledninger og ofte stillede spørgsmål.
▲
For at minimere instrumentbrættet skal du vælge knappen < øverst i instrumentbrættet.
Kapitel 2 Lær din computer at kende
3
Tilslutning til et netværk
Du kan have computeren med dig overalt. Men selv når du er hjemme, kan du udforske verden og få adgang til
oplysninger fra millioner af websteder ved brug af din computer og et kabelbaseret eller et trådløst netværk.
Dette kapitel hjælper dig med at komme i forbindelse med den verden.
Tilslutning til et trådløst netværk
Din computer er muligvis udstyret med én eller flere af følgende integrerede trådløse enheder:
●
WLAN-enhed – forbinder computeren til WLAN-netværk (Wi-Fi-netværk eller trådløse LAN-netværk) i en
virksomheds lokaler, i hjemmet og på offentlige steder som f.eks. lufthavne, restauranter, caféer,
hoteller og universiteter. I et WLAN kommunikerer den trådløse mobilenhed i din computer med en
trådløs router eller et trådløst adgangspunkt.
●
HP Mobilt bredbånd-modul – giver dig trådløs forbindelse over et trådløst WAN (WWAN), et meget større
område. Mobilnetværksudbydere installerer basestationer (minder om telefonmaster til mobiltelefoner)
over store geografiske områder for at kunne tilbyde dækning på tværs af hele stater, regioner eller
endda lande.
●
Bluetooth®-enhed – opretter et personligt netværk (PAN, personal area network) for at tilslutte til andre
Bluetooth-aktiverede enheder, som f.eks. computere, telefoner, printere, headset, højttalere og
kameraer. I et PAN-netværk kommunikerer hver enhed direkte med andre enheder, og enhederne skal
være relativt tæt på hinanden. Typisk inden for en radius af 10 meter fra hinanden.
Brug af knapper til trådløs
Du kan kontrollere de trådløse enheder i computeren ved hjælp af en eller flere af disse funktioner:
●
Tasten Flytilstand (også kaldet knappen Trådløs eller tast til trådløst) (i dette kapitel kaldes tasten
Flytilstand)
●
Kontrolelementer i operativsystemet
Tasten Flytilstand
Computeren kan have tasten Flytilstand, en eller flere trådløse enheder og en eller to lysdioder for trådløs.
Alle de trådløse enheder på computeren er aktiveret fra fabrikkens side.
Lysdioden for trådløs angiver den generelle strømtilstand for dine trådløse enheder, ikke status for
individuelle enheder.
Kontrolelementer i operativsystemet
Netværks- og delingscenter gør det muligt at opsætte en forbindelse eller et netværk, oprette forbindelse til
et netværk og diagnosticere og løse netværksproblemer.
Sådan anvendes kontrolelementer i operativsystemet:
▲
Højreklik på ikonet Netværksstatus på proceslinjen, og vælg derefter Åbn netværks- og delingscenter.
‒ eller –
▲
Højreklik på ikonet Netværksstatus på proceslinjen, og vælg derefter Netværks- og
internetindstillinger.
Tilslutning til et trådløst netværk
19
Oprettelse af forbindelse til et WLAN
BEMÆRK: Når du opsætter internetadgang hjemme, skal du oprette en konto hos en internetudbyder (ISP).
Kontakt en lokal internetudbyder for at købe internettjeneste og et modem. Internetudbyderen hjælper med
at opsætte modemmet, installere et netværkskabel til at forbinde din trådløse router til modemmet og teste
internetforbindelsen.
For at tilslutte til et WLAN skal du følge disse trin:
1.
Sørg for, at WLAN-enheden er tændt.
2.
Højreklik på ikonet Netværksstatus på proceslinjen, og opret derefter forbindelse til et af de
tilgængelige netværk.
Hvis WLAN'et er et sikkerhedsaktiveret WLAN, bliver du bedt om at angive en sikkerhedskode. Indtast
koden, og vælg derefter Næste for at oprette forbindelsen.
BEMÆRK: Hvis der ikke findes WLAN'er på listen, er du muligvis uden for en trådløs routers eller et
trådløst adgangspunkts rækkevidde.
BEMÆRK: Hvis du ikke kan se det WLAN, du ønsker at oprette forbindelse til:
1.
Højreklik på ikonet Netværksstatus på proceslinjen, og vælg derefter Åbn netværks- og
delingscenter.
2.
Vælg Opret en ny forbindelse eller et nyt netværk.
Der vises en liste over valgmuligheder, der giver dig mulighed for manuelt at søge efter og oprette
forbindelse til et netværk eller at oprette en ny netværksforbindelse.
‒ eller –
1.
Højreklik på ikonet Netværksstatus på proceslinjen, og vælg derefter Netværks- og
internetindstillinger.
2.
Under afsnittet Status for netværk og internet skal du vælge Netværks- og delingscenter.
3.
Vælg Opret en ny forbindelse eller et nyt netværk.
Der vises en liste over valgmuligheder, der giver dig mulighed for manuelt at søge efter og oprette
forbindelse til et netværk eller at oprette en ny netværksforbindelse.
3.
Følg anvisningerne på skærmen for at etablere forbindelsen.
Når forbindelsen er oprettet, skal du højreklikke på ikonet Netværksstatus yderst til højre på proceslinjen for
at få bekræftet forbindelsens navn og status.
BEMÆRK: Den funktionelle rækkevidde (hvor langt de trådløse signaler rækker) afhænger af WLANimplementeringen, routerfabrikatet og forstyrrelser fra vægge og andre elektroniske enheder eller
bygningsmæssige barrierer som vægge og gulve.
20
Kapitel 3 Tilslutning til et netværk
Brug af HP Mobilt bredbånd (kun udvalgte produkter)
HP Mobilt bredbånd-computeren er udstyret med indbygget understøttelse af den mobile bredbåndstjeneste.
Når du bruger din nye computer med en mobiloperatørs netværk, får du mulighed for at oprette forbindelse
til internettet, sende e-mails eller oprette forbindelse til dit virksomhedsnetværk uden at skulle bruge et WiFi-hotspot.
Du skal eventuelt bruge IMEI- og/eller MEID-nummeret til HP Mobilt Bredbånd-modulet for at aktivere en
mobil bredbåndstjeneste. Nummeret kan være trykt på en mærkat, som er placeret på bunden af
computeren, inde i batterirummet, under servicedækslet eller bag på skærmen.
‒ eller –
Du kan finde nummeret ved at følge disse trin:
1.
Højreklik på ikonet Netværksstatus på proceslinjen.
2.
Vælg Netværks- og internetindstillinger.
3.
Under afsnittet Netværk og internet skal du vælge Status.
‒ eller –
1.
Højreklik på ikonet Netværksstatus på proceslinjen.
2.
Vælg Netværks- og internetindstillinger.
3.
I sektionen Netværk og Internet skal du vælge Mobil og derefter vælge Avancerede indstillinger.
Visse mobile netværksudbydere kræver brugen af et SIM-kort (Subscriber Identity Module). Et SIM-kort
indeholder grundlæggende oplysninger om dig, f.eks. et PIN (Personal Identification Number), samt
netværksoplysninger. Nogle computere har et forudinstalleret SIM-kort. Hvis SIM-kortet ikke er
forudinstalleret, findes det muligvis i HP Mobilt Bredbånd-dokumenterne, som fulgte med computeren, eller
den mobile netværksudbyder leverer det evt. særskilt fra computeren.
Oplysninger om HP Mobilt Bredbånd, og hvordan du aktiverer tjenesten hos en foretrukken mobilnetoperatør,
finder du i HP Mobilt Bredbånd-oplysningerne, som fulgte med computeren.
Brug af GPS (kun udvalgte produkter)
Din computer er muligvis udstyret med en GPS-enhed (Global Positioning System). GPS-satellitter sørger for
lokaliserings-, hastigheds- og retningsoplysninger til GPS-udstyrede systemer.
Hvis du vil aktivere GPS, skal du sørge for, at placering er aktiveret under Placeringsindstilling.
1.
Indtast placering i proceslinjens søgefelt, og foretag derefter valg for placering.
2.
Følg anvisningerne til brug af placeringsindstillinger på skærmen.
Brug af trådløse Bluetooth-enheder (kun udvalgte produkter)
En Bluetooth-enhed muliggør kortrækkende, trådløs kommunikation, som erstatter de fysiske
kabelforbindelser, der traditionelt sammenkæder elektroniske enheder som f.eks. følgende:
●
Computere (stationære, bærbare)
●
Telefoner (mobiltelefoner, trådløse telefoner, smartphones)
●
Billedenheder (printer, kamera)
●
Lydenheder (headset, højttalere)
Tilslutning til et trådløst netværk
21
●
Mus
●
Eksternt tastatur
Tilslutning af Bluetooth-enheder
Inden du kan bruge en Bluetooth-enhed, skal du oprette en Bluetooth-forbindelse.
1.
Skriv bluetooth i søgefeltet på proceslinjen, og vælg derefter Indstillinger for Bluetooth og andre
enheder.
2.
Vælg Tilføj Bluetooth eller en anden enhed.
3.
Vælg din enhed på listen, og følg anvisningerne på skærmen.
BEMÆRK: Hvis enheden kræver bekræftelse, vises der en parringskode. På den enhed, som du tilføjer, skal
du følge anvisningerne på skærmen for at bekræfte, at koden på din enhed svarer til parringskoden. Du kan
finde flere oplysninger i den dokumentation, der fulgte med enheden.
BEMÆRK: Hvis din enhed ikke står på listen, skal du sørge for, at Bluetooth er tændt på enheden. Visse
enheder har muligvis yderligere krav. Se den dokumentation, der fulgte med enheden.
Oprettelse af forbindelse til et kabelforbundet netværk – LAN
(kun udvalgte produkter)
Brug en LAN-forbindelse, hvis du ønsker at slutte computeren direkte til en router i dit hjem (i stedet for at
arbejde trådløst), eller hvis du vil oprette forbindelse til et eksisterende netværk på dit kontor.
Tilslutning til LAN kræver et RJ-45-(netværks)kabel og et netværksstik. Hvis computeren ikke har et RJ-45stik, skal der bruges en dockingenhed (ekstraudstyr) eller udvidelsesport.
Benyt nedenstående fremgangsmåde for at tilslutte netværkskablet:
1.
Slut netværkskablet til computerens netværksstik (1).
2.
Sæt den anden ende af netværkskablet i et netværksvægstik (2) eller en router.
BEMÆRK: Hvis netværkskablet er forsynet med et støjdæmpningskredsløb (3), der forhindrer
forstyrrelse fra radio- og tv-modtagelse, skal du rette kablets kredsløbsende mod computeren.
22
Kapitel 3 Tilslutning til et netværk
4
Brug af underholdningsfunktioner
Brug din HP-computer som en underholdningscentral til at kommunikere via kameraet, nyde og administrere
din musik og downloade og se film. Eller gør computeren til et endnu mere omfattende underholdningscenter
ved at tilslutte eksterne enheder som skærm, projektor, tv, højttalere eller hovedtelefoner.
Brug af kameraet
Din computer har ét eller flere kameraer, der gør det muligt at komme i forbindelse med andre for at
samarbejde eller spille med dem. Kameraer kan være placeret på forsiden eller bagsiden eller være udformet
som pop op-kameraer. For at finde ud af, hvilke(t) kamera(er) der findes på dit produkt, skal du se Lær din
computer at kende på side 4.
De fleste kameraer gør det muligt at benytte videochat samt optage video og billeder. Nogle tilbyder også HD
(High Definition), apps til spil eller software til ansigtsgenkendelse som f.eks. Windows Hello. Se Beskyttelse
af computer og oplysninger på side 43 for oplysninger om brug af Windows Hello.
For at bruge dit kamera skal du skrive kamera i proceslinjens søgefelt og derefter vælge Kamera på listen
med programmer.
Brug af lyd
På din computer kan du downloade og lytte til musik, streame lydindhold fra internettet (herunder radio),
optage lyd eller mikse lyd og video for at oprette multimedier. Du kan også afspille musik-cd'er på
computeren (på udvalgte modeller) eller tilslutte et eksternt optisk drev til afspilning af cd'er. Tilslut eksterne
lydenheder, f.eks. højttalere eller hovedtelefoner, for at forbedre lytteoplevelsen.
Tilslutning af højttalere
Du kan slutte kabelforbundne højttalere til din computer ved at slutte dem til en USB-port eller til
kombinationsstikket til lydudgang (hovedtelefon)/lydindgang (mikrofon) på din computer eller på en
dockingstation.
Du tilslutter trådløse højttalere til computeren ved at følge producentens anvisninger. Hvis du ønsker at
tilslutte HD-højttalere til computeren, kan du se Opsætning af HDMI-lyd på side 26. Sænk lydstyrken, før du
tilslutter højttalerne.
Tilslutning af hovedtelefoner
ADVARSEL! For at undgå risikoen for personskade skal du sænke lydstyrken, inden du tager hovedtelefoner,
øresnegle eller et headset på. Se Generelle bemærkninger, sikkerhed og miljø for at få yderligere oplysninger
om sikkerhed.
Sådan får du adgang til dette dokument:
▲
Vælg knappen Start, vælg HP Hjælp og support, og vælg derefter HP dokumentation.
Du kan tilslutte kabelforbundne hovedtelefoner til hovedtelefonstikket eller til kombinationsstikket til
lydudgang (hovedtelefon) / lydindgang (mikrofon) på din computer.
For at tilslutte trådløse hovedtelefoner til din computer skal du følge vejledningen fra enhedens producent.
Brug af kameraet
23
Tilslutning af en mikrofon
Hvis du vil optage lyd, skal du tilslutte en mikrofon til mikrofonstikket på computeren. Du opnår de bedste
resultater af optagelsen ved at tale direkte ind i mikrofonen og optage lyd i omgivelser uden baggrundsstøj.
Tilslutning af headset
ADVARSEL! For at undgå risikoen for personskade skal du sænke lydstyrken, inden du tager hovedtelefoner,
øresnegle eller et headset på. Se Generelle bemærkninger, sikkerhed og miljø for at få yderligere oplysninger
om sikkerhed.
Sådan får du adgang til dette dokument:
▲
Vælg knappen Start, vælg HP Hjælp og support, og vælg derefter HP dokumentation.
Hovedtelefoner kombineret med en mikrofon kaldes headset. Du kan tilslutte kabelforbundne headset til
computerens kombinationsstik til lydudgang (hovedtelefon)/lydindgang (mikrofon).
For at tilslutte trådløse headset til din computer skal du følge producentens anvisninger.
Brug af lydindstillinger
Brug indstillingerne for lyd til at justere systemets lydstyrke, ændre systemlyde eller administrere
lydenheder.
Hvis du ønsker at få vist eller ændre lydindstillingerne:
▲
Skriv kontrolpanel i søgefeltet på proceslinjen, vælg Kontrolpanel, vælg Hardware og lyd, og vælg
derefter Lyd.
Din computer har muligvis et optimeret lydsystem fra Bang & Olufsen, B&O Play eller en anden udbyder.
Følgelig kan din computer indeholde avancerede lydfunktioner, som kan styres via et lydkontrolpanel, der er
bestemt til lydsystemet.
Brug lydkontrolpanelet til at se og styre lydindstillingerne.
▲
Indtast kontrolpanel i søgefeltet på proceslinjen, vælg Kontrolpanel, vælg Hardware og lyd, og
vælg derefter lyd-kontrolpanelet for dit system.
Brug af video
Din computer er en stærk videoenhed, der gør det muligt at se streamet video fra dine foretrukne websteder
og downloade video og film, som du kan se på din computer, når du ikke er tilsluttet et netværk.
Du kan forbedre visningsoplevelsen ved at bruge én af videoportene på computeren til at tilslutte en ekstern
skærm, en projektor eller et tv.
VIGTIGT: Sørg for, at den eksterne enhed er tilsluttet den rette port på computeren, ved at bruge det
korrekte kabel. Følg enhedsproducentens anvisninger.
Du finder oplysninger om brug af videofunktioner i HP Support Assistant.
Tilslutning af en Thunderbolt-enhed med et USB Type-C-kabel (kun udvalgte
produkter)
BEMÆRK: Hvis du vil tilslutte en USB Type-C Thunderbolt™-enhed til din computer, skal du bruge et USBkabel Type-C (købes separat).
24
Kapitel 4 Brug af underholdningsfunktioner
For at se video eller skærmbillede i høj opløsning på en ekstern Thunderbolt-enhed skal du tilslutte
Thunderbolt-enheden i henhold til følgende anvisninger:
1.
Slut den ene ende af USB Type-C-kablet til USB Type-C Thunderbolt-porten på computeren.
2.
Slut den anden ende af kablet til den eksterne Thunderbolt-enhed.
3.
Tryk på fn+f3 for at skifte mellem computerens fire visningstilstande for skærmbilledet:
●
Kun pc-skærm: Vis kun skærmbilledet på computeren.
●
Dublet: Vis skærmbilledet samtidigt på både computeren og den eksterne enhed.
●
Udvid: Vis skærmbilledet udvidet på både computeren og den eksterne enhed.
●
Kun anden skærm: Vis kun skærmbilledet på den eksterne enhed.
Hver gang du trykker på fn+f3, ændres visningstilstanden.
BEMÆRK: Du opnår de bedste resultater, især hvis du vælger "Udvid"-indstillingen, hvis du øger
skærmopløsningen på den eksterne enhed som nedenfor. Vælg knappen Start, vælg ikonet
Indstillinger
, og vælg derefter System. Gå til Skærmvisning, vælg den passende opløsning, og vælg
derefter Bevar ændringer.
Tilslutning af videoenheder med et HDMI-kabel (kun udvalgte produkter)
BEMÆRK: Hvis du vil tilslutte en HDMI-enhed til din computer, skal du bruge et HDMI-kabel (købes separat).
Hvis du vil se computerskærmbilledet på et HD-tv eller en HD-skærm, skal du tilslutte HD-enheden i henhold
til følgende anvisninger:
1.
Tilslut den ene ende af HDMI-kablet til HDMI-porten på computeren.
Brug af video
25
2.
Sæt den anden ende af kablet i HD-tv'et eller -skærmen.
3.
Tryk på fn+f3 for at skifte mellem computerens fire visningstilstande for skærmbilledet:
●
Kun pc-skærm: Vis kun skærmbilledet på computeren.
●
Dublet: Vis skærmbilledet samtidigt på både computeren og den eksterne enhed.
●
Udvid: Vis skærmbilledet udvidet på både computeren og den eksterne enhed.
●
Kun anden skærm: Vis kun skærmbilledet på den eksterne enhed.
Hver gang du trykker på fn+f3, ændres visningstilstanden.
BEMÆRK: Du opnår de bedste resultater, især hvis du vælger "Udvid"-indstillingen, hvis du øger
skærmopløsningen på den eksterne enhed som nedenfor. Vælg knappen Start, vælg ikonet
Indstillinger
, og vælg derefter System. Gå til Skærmvisning, vælg den passende opløsning, og vælg
derefter Bevar ændringer.
Opsætning af HDMI-lyd
HDMI er den eneste videogrænseflade, der understøtter HD-video og -lyd. Når du har tilsluttet et HDMI-tv til
computeren, kan du aktivere HDMI-lyden ved at følge disse trin:
1.
Højreklik på ikonet Højttalere i meddelelsesområdet yderst til højre på proceslinjen, og vælg derefter
Afspilningsenheder.
2.
Vælg navnet på den digitale udgangsenhed under fanen Afspilning.
3.
Klik på Angiv standard, og klik derefter på OK.
Sådan returneres lydstreamen til computerens højttalere:
26
1.
Højreklik på ikonet Højttalere i meddelelsesområdet yderst til højre på proceslinjen, og klik derefter på
Afspilningsenheder.
2.
Klik på Højttalere under fanen Afspilning.
3.
Klik på Angiv standard, og klik derefter på OK.
Kapitel 4 Brug af underholdningsfunktioner
Tilslutning af digitale skærmenheder ved hjælp af et Mini DisplayPort-kabel (kun
udvalgte modeller)
BEMÆRK: Hvis du vil tilslutte en digital visningsenhed til din computer, skal du bruge et Mini-DisplayPort
(DP-DP)-kabel (købes separat).
Mini-DisplayPort bruges til tilslutning af en digital visningsenhed, som f.eks. en højtydende skærm eller
projektor. Mini-DisplayPort leverer højere ydelse end den eksterne VGA-skærm og forbedrer den digitale
forbindelse.
1.
Tilslut den ene ende af Mini-DisplayPort-kablet til Mini-DisplayPorten på computeren.
2.
Sæt den anden ende af kablet i den digitale visningsenhed.
3.
Tryk på fn+f3 for at skifte mellem computerens fire visningstilstande for skærmbilledet:
●
Kun pc-skærm: Vis kun skærmbilledet på computeren.
●
Dublet: Vis det samme skærmbillede samtidigt på både computeren og den eksterne enhed.
●
Udvid: Vis skærmbilledet udvidet på både computeren og den eksterne enhed.
●
Kun anden skærm: Vis kun skærmbilledet på den eksterne enhed.
Hver gang du trykker på fn+f3, ændres visningstilstanden.
BEMÆRK: Du opnår de bedste resultater, især hvis du vælger "Udvid"-indstillingen, hvis du øger
skærmopløsningen på den eksterne enhed som nedenfor. Vælg knappen Start, vælg ikonet
Indstillinger
, og vælg derefter System. Gå til Skærmvisning, vælg den passende opløsning, og vælg
derefter Bevar ændringer.
Søgning efter og tilslutning til trådløse Miracast-kompatible skærme (kun
udvalgte produkter)
For at registrere og oprette forbindelse til trådløse Miracast-kompatible skærme uden at forlade dine
nuværende programmer skal du følge trinnene nedenfor.
Sådan åbnes Miracast:
▲
Indtast projicer i søgefeltet på proceslinjen, og klik derefter på Projicer på en anden skærm. Klik på
Opret forbindelse til en trådløs skærm, og følg derefter anvisningerne på skærmen.
Brug af video
27
Brug af dataoverførsel
Din computer er en effektiv underholdningsenhed, der gør det muligt at overføre fotos, videoer og film fra
dine USB-enheder, så de kan ses på din computer.
Du kan forbedre visningsoplevelsen ved at bruge en af USB Type-C-portene på computeren til at tilslutte en
USB-enhed, såsom en mobiltelefon, et kamera, en aktivitetstracker eller et smartwatch, og overføre filerne til
din computer.
VIGTIGT: Sørg for, at den eksterne enhed er tilsluttet den rette port på computeren, ved at bruge det
korrekte kabel. Følg enhedsproducentens anvisninger.
Du finder oplysninger om brug af USB Type-C-funktioner i HP Support Assistant.
Tilslutning af enheder til en USB Type-C-port (kun udvalgte produkter)
BEMÆRK: Hvis du vil tilslutte en USB Type-C-enhed til din computer, skal du bruge et USB Type-C-kabel
(købes separat).
28
1.
Slut den ene ende af USB Type-C-kablet til USB Type-C-porten på computeren.
2.
Slut den anden ende af kablet til den eksterne enhed.
Kapitel 4 Brug af underholdningsfunktioner
5
Navigering på skærmen
Du kan navigere på computerskærmen på én eller flere af de følgende måder:
●
Brug berøringsbevægelser direkte på computerskærmen
●
Brug berøringsbevægelser på TouchPad'en
●
Brug en valgfri mus eller et valgfrit tastatur (købes separat)
●
Brug et skærmtastatur
●
Brug en pegepind
Brug af bevægelser på TouchPad og berøringsskærm
TouchPad hjælper dig med at navigere på computerskærmen med simple berøringsbevægelser. Du kan også
bruge venstre og højre knap på TouchPad'en på samme måde som knapperne på en ekstern mus. For at
navigere på en berøringsskærm (kun udvalgte modeller) skal du berøre skærmen direkte og bruge de
bevægelser, der beskrives i dette kapitel.
Du kan også tilpasse bevægelser og se demonstrationer af, hvordan de fungerer. Skriv kontrolpanel i
søgefeltet på proceslinjen, vælg Kontrolpanel, og vælg derefter Hardware og lyd. Vælg Mus under Enheder
og printere.
BEMÆRK: Medmindre andet angives, kan berøringsbevægelser bruges på både TouchPad og
berøringsskærm (kun på udvalgte modeller).
Tryk
Du kan bruge tryk/dobbelttryk-bevægelsen til at vælge eller åbne et element på skærmen.
●
Peg på et element på skærmen, og tryk derefter med en finger på TouchPad-zonen eller
berøringsskærmen for at vælge elementet. Dobbelttryk på et element for at åbne det.
Tofinger-knibezoom
Brug tofinger-knibezoom for at zoome ud eller ind på billeder eller tekst.
●
Zoom ud ved at sætte to spredte fingre på TouchPad-zonen eller berøringsskærmen og derefter samle
dem.
●
Zoom ind ved at sætte to samlede fingre på TouchPad-zonen eller berøringsskærmen og derefter sprede
dem.
Brug af bevægelser på TouchPad og berøringsskærm
29
Glid med to fingre (kun TouchPad)
Brug glid med to fingre til at flytte op, ned eller sidelæns på en side eller et billede.
●
Sæt to spredte fingre på TouchPad-zonen, og træk dem derefter op, ned, til venstre eller højre.
Tryk med to fingre (kun TouchPad)
Brug tofinger-tryk-bevægelsen til at åbne menuen for et objekt på skærmen.
BEMÆRK: Tryk med to fingre udfører samme funktion som højreklik med musen.
●
Tryk med to fingre på TouchPad-zonen for at åbne indstillingsmenuen for det valgte objekt.
Tryk med fire fingre (kun TouchPad)
Brug fire-finger-tryk for at åbne handlingscenter.
●
30
Tryk med fire fingre på touchpad'en for at åbne handlingscenter og få vist aktuelle indstillinger og
beskeder.
Kapitel 5 Navigering på skærmen
Strygning med tre fingre (kun TouchPad)
Brug strygning med tre fingre for at få vist åbne vinduer og til at skifte mellem åbne vinduer og skrivebordet.
●
Stryg tre fingre væk fra dig selv for at se alle åbne vinduer.
●
Stryg tre fingre hen mod dig selv for at få vist skrivebordet.
●
Stryg tre fingre til venstre eller højre for at skifte mellem åbne vinduer.
Glid med en finger (kun berøringsskærm)
Brug glid med en finger-bevægelsen for at panorere eller rulle gennem lister og sider eller for at flytte et
objekt.
●
Glid fingeren let hen over skærmen for at rulle hen over skærmen i den ønskede retning.
●
For at flytte et objekt skal du trykke på et objekt og holde fingeren på det, og derefter skal du trække
fingeren for at flytte objektet.
Brug af bevægelser på TouchPad og berøringsskærm
31
Brug af valgfrit tastatur og valgfri mus
Med et valgfrit tastatur og en valgfri mus kan du skrive, vælge elementer, rulle og udføre de samme
funktioner, som når du bruger berøringsbevægelser. Fra tastaturet kan du også bruge handlingstasterne og
genvejstasterne til at udføre specifikke funktioner.
Brug af tastatur på skærmen (kun udvalgte produkter)
1.
Tryk på tastaturikonet i meddelelsesområdet yderst til højre på proceslinjen for at få vist et tastatur på
skærmen.
2.
Begynd at skrive.
BEMÆRK: Der vises muligvis forslag til ord over skærmtastaturet. Tryk på et ord for at vælge det.
BEMÆRK: Handlingstaster og genvejstaster vises eller fungerer ikke på skærmtastaturet.
32
Kapitel 5 Navigering på skærmen
6
Strømstyring
Din computer kan køre på batteristrøm eller på ekstern strøm. Når computeren kører på batteristrøm, og der
ikke er en ekstern strømkilde tilgængelig til opladning af batteriet, er det vigtigt, at du holder øje med
batteriniveauet.
Nogle af strømstyringsfunktionerne, der er beskrevet i dette kapitel, er muligvis ikke tilgængelige på din
computer.
Brug af slumre- og dvaletilstand
FORSIGTIG: Der findes adskillige velkendte sårbarheder, når en computer er i slumretilstand. For at
forhindre, at en uautoriseret bruger kan få adgang til data på din computer, selv krypterede data, anbefaler
HP, at du altid benytter dvaletilstand i stedet for slumretilstand, når du ikke er i nærheden af computeren. Det
er især vigtigt, at du overholder dette, når du rejser med din computer.
FORSIGTIG: For at reducere risikoen for eventuel lyd- og videoforringelse eller tab af lyd- eller
videoafspilningsfunktioner eller tab af oplysninger skal du undlade at starte slumretilstand under læsning af
eller skrivning til en disk eller et eksternt mediekort.
Windows har to strømbesparende tilstande – Slumre og Dvale.
●
Slumretilstand – Slumretilstanden startes automatisk efter en periode uden aktivitet. Dit arbejde
gemmes i hukommelsen, hvilket giver dig mulighed for hurtigt at genoptage det. Du kan også starte
slumretilstand manuelt. Se Start og afslutning af slumretilstand på side 33 for at få flere oplysninger.
●
Dvaletilstand – Dvaletilstanden starter automatisk, hvis batteriet når et kritisk niveau. I dvaletilstand
gemmes dit arbejde i en dvalefil på harddisken, hvorefter computeren lukkes. Du kan også starte
dvaletilstand manuelt. Se Start og afslutning af dvaletilstand (kun udvalgte produkter) på side 34 for
at få flere oplysninger.
Start og afslutning af slumretilstand
Du kan starte Slumre på følgende måder:
●
Luk skærmen (kun udvalgte produkter)
●
Vælg knappen Start, klik på ikonet Power (Strøm), og vælg derefter Sleep (Slumre).
●
Tryk på slumre-genvejstasten: F.eks. fn+f3 (kun udvalgte produkter).
Du kan afslutte Slumre på en af følgende måder:
●
Tryk kortvarigt på tænd/sluk-knappen.
●
Hvis computeren er lukket, skal du løfte skærmen op (kun udvalgte produkter).
●
Tryk på en tast på tastaturet (kun udvalgte produkter).
●
Tryk på TouchPad'en (kun udvalgte produkter).
Når computeren afslutter slumretilstand, vender dit arbejde tilbage på skærmen.
BEMÆRK: Hvis du har oprettet en adgangskode, der skal anvendes ved afslutning af Slumre, skal du
indtaste din Windows-adgangskode, før dit arbejde vender tilbage på skærmen.
Brug af slumre- og dvaletilstand
33
Start og afslutning af dvaletilstand (kun udvalgte produkter)
Du kan aktivere brugerstartet dvaletilstand eller ændre andre strømindstillinger og timeout under
Indstillinger for strøm.
1.
Højreklik på ikonet Strøm
, og vælg derefter Indstillinger for strøm.
2.
I venstre rude skal du vælge Vælg, hvad tænd/sluk-knapperne gør (ordlyden kan variere fra produkt til
produkt).
3.
Afhængigt af dit produkt kan du aktivere dvaletilstand ved batteristrøm eller ekstern strøm på en af
følgende måder:
●
Tænd/sluk-knap – Under Indstillinger for tænd/sluk-knap, slumreknap og låg (ordlyden kan
variere fra produkt til produkt) skal du vælge Når jeg trykker på tænd/sluk-knappen og derefter
vælge Dvale.
●
Slumreknap (kun udvalgte produkter) – Under Indstillinger for tænd/sluk-knap, slumreknap og
låg (ordlyden kan variere fra produkt til produkt) skal du vælge Når jeg trykker på slumreknappen
og derefter vælge Dvale.
●
Låg (kun udvalgte produkter) – Under Indstillinger for tænd/sluk-knap, slumreknap og låg
(ordlyden kan variere fra produkt til produkt) skal du vælge Når jeg lukker låget og derefter vælge
Dvale.
●
Menuen Strøm – Vælg Skift indstillinger, der i øjeblikket er utilgængelige, og sæt derefter kryds
i afkrydsningsfeltet Dvale under Nedlukningsindstillinger.
Man kan få adgang til strømmenuen ved at vælge knappen Start .
4.
Vælg Gem ændringer.
▲
For at starte dvaletilstanden skal du bruge den metode, som du har aktiveret i trin 3.
▲
Tryk kortvarigt på tænd/sluk-knappen for at afslutte dvaletilstand.
BEMÆRK: Hvis du har oprettet en adgangskode, der skal anvendes ved afslutning af dvaletilstand, skal du
indtaste din Windows-adgangskode, før dit arbejde vender tilbage på skærmen.
Nedlukning (slukning) af computeren
FORSIGTIG: Data, der ikke er gemt, går tabt, når computeren lukkes. Sørg for at gemme dit arbejde, før du
lukker computeren ned.
Kommandoen Luk computeren lukker alle åbne programmer, herunder operativsystemet, og slukker derefter
skærmen og computeren.
Sluk computeren, hvis den ikke anvendes og er afbrudt fra ekstern strøm i længere tid ad gangen.
Den anbefalede fremgangsmåde er at bruge Windows-kommandoen Luk computeren.
BEMÆRK: Hvis computeren er i slumre- eller dvaletilstand, skal du først afslutte slumre- eller
dvaletilstanden ved at trykke kortvarigt på tænd/sluk-knappen.
34
1.
Gem dit arbejde, og luk alle åbne programmer.
2.
Vælg knappen Start, klik på ikonet Strøm, og vælg derefter Luk ned.
Kapitel 6 Strømstyring
Hvis computeren ikke reagerer, og du ikke kan anvende de foregående procedurer for nedlukning, kan du
forsøge med følgende nødlukningsprocedurer i den viste rækkefølge:
●
Tryk på ctrl+alt+delete, vælg ikonet Strøm, og vælg derefter Luk ned.
●
Tryk på, og hold tænd/sluk-knappen inde i mindst 10 sekunder.
●
Hvis computeren har et batteri, der kan udskiftes af brugeren (kun udvalgte produkter), skal du koble
computeren fra ekstern strøm og derefter fjerne batteriet.
Brug af strømikonet og indstillinger for strøm
Ikonet for strøm
findes på værktøjslinjen i Windows. Med batterimåleren kan du hurtigt få adgang til
strømindstillingerne og se det resterende batteriniveau.
●
Hvis du vil se procentdelen af resterende batterispænding, skal du placere musemarkøren over ikonet
for Strøm
●
.
Hvis du vil bruge Strømstyring, skal du højreklikke på ikonet Strøm
og derefter vælge
Strømstyring.
Forskellige strømikoner viser, om computeren kører på batteri eller på ekstern strøm. Ved at placere
musemarkøren over ikonet vises der en meddelelse, hvis batteriet har nået en lav eller kritisk
batterispænding.
Kørsel på batteristrøm
ADVARSEL! Kun det batteri, der fulgte med computeren, et ombytningsbatteri fra HP eller et kompatibelt
batteri, der er købt hos HP, må anvendes til computeren for at mindske potentielle sikkerhedsproblemer.
Når der er et opladet batteri i computeren, og denne ikke er sluttet til ekstern strøm, kører den på
batteristrøm. Når computeren er slukket og koblet fra ekstern strøm, aflader batteriet i computeren
langsomt. Computeren viser en meddelelse, hvis batteriet når en lav eller kritisk lav batterispænding.
Computerbatteriets levetid varierer afhængigt af indstillingerne for strømstyring, de programmer, der køres
på computeren, skærmens lysstyrke, eksterne enheder, der er sluttet til computeren, og andre faktorer.
BEMÆRK: Skærmens lysstyrke reduceres automatisk for at spare på batteriets strøm, når du frakobler
ekstern strøm. Udvalgte computerprodukter kan skifte mellem grafiske tilstande for at spare på batteriets
strøm.
Brug af HP Fast Charge (kun udvalgte produkter)
Funktionen HP Fast Charge giver dig mulighed for hurtigt at oplade computerbatteriet. Opladningstiden kan
variere +/-10 %. Afhængigt af computermodellen og HP-vekselstrømsadapteren, der følger med din
computer, fungerer HP Fast Charge på en eller flere af følgende måder:
●
Når den resterende batterispænding er mellem nul og 50 %, oplades batteriet til 50 % af den fulde
kapacitet på ikke mere end 30-45 minutter, afhængigt af computermodellen..
●
Når den resterende batterispænding er mellem nul og 90 %, oplades batteriet til 90% af den fulde
kapacitet i ikke mere end 90 minutter.
Brug af strømikonet og indstillinger for strøm
35
For at bruge HP Fast Charge skal du lukke din computer ned og derefter tilslutte vekselstrømsadapteren til
din computer og til ekstern strøm.
Visning af batterispænding
Hvis du vil se procentdelen af resterende batterispænding, skal du placere musemarkøren over ikonet for
Strøm
.
Sådan finder du oplysninger om batterierne i HP Support Assistant (kun udvalgte
produkter)
Sådan får du adgang til oplysninger om batteri:
1.
Skriv support i søgefeltet på proceslinjen, og vælg appen HP Support Assistant.
‒ eller –
Vælg spørgsmålstegnikonet på proceslinjen.
2.
Vælg Min PC, vælg fanen Diagnostik og værktøjer, og vælg derefter HP batterikontrol. Hvis HP
batterikontrol angiver, at batteriet skal udskiftes, skal du kontakte support.
HP Support Assistant indeholder følgende værktøjer og oplysninger om batteriet:
●
HP batterikontrol
●
Oplysninger om batterityper, specifikationer, livscyklusser og kapacitet
Batteribesparelse
Sådan sparer du på batteriet og maksimerer batteriets levetid:
●
Reducer skærmens lysstyrke.
●
Vælg indstillingen Strømbesparelse under Strømstyring.
●
Sluk for trådløse enheder, når de ikke er i brug.
●
Frakobl ubenyttede eksterne enheder, der ikke er tilsluttet en ekstern strømkilde, f.eks. en ekstern
harddisk, der er tilsluttet en USB-port.
●
Afbryd, deaktiver eller fjern eventuelle eksterne mediekort, du ikke bruger.
●
Start slumretilstand, eller luk computeren, før du forlader arbejdet.
Identificering af lave batteriniveauer
Når et batteri, der er computerens eneste strømkilde, når en lav eller kritisk batterispænding, sker følgende:
●
Lysdioden for batteriet (kun udvalgte produkter) angiver en lav eller kritisk lav batterispænding.
– eller –
●
Ikonet for strøm
viser en meddelelse om lav eller kritisk lav batterispænding.
BEMÆRK: Du kan finde yderligere oplysninger om ikonet for strøm i Brug af strømikonet og
indstillinger for strøm på side 35.
36
Kapitel 6 Strømstyring
Computeren foretager følgende handlinger ved kritisk lav batterispænding:
●
Hvis dvaletilstand er deaktiveret, og computeren er tændt eller i slumretilstand, forbliver den kortvarigt
i slumretilstand, hvorefter den lukkes, og ikke-gemte data går tabt.
●
Hvis dvaletilstand er aktiveret, og computeren er tændt eller er i slumretilstand, startes dvaletilstand.
Afhjælpning af lav batterispænding
Sådan afhjælpes en lav batterispænding, når der er en ekstern strømkilde til rådighed
Tilslut en af følgende til computeren og til en stikkontakt:
●
Vekselstrømsadapter
●
Valgfri dockingenhed eller udvidelsesprodukt
●
Valgfri netadapter købt som tilbehør hos HP
Sådan afhjælpes en lav batterispænding, når der ikke er nogen strømkilde til rådighed
Gem dataene, og luk computeren.
Sådan afhjælpes en lav batterispænding, når computeren ikke kan afslutte dvaletilstand
1.
Slut vekselstrømsadapteren til computeren og til en stikkontakt.
2.
Afslut dvaletilstand ved at trykke på tænd/sluk-knappen.
Batteri forseglet fra fabrikken
Hvis du vil overvåge status for batteriet, eller hvis batteriet ikke længere holder sig opladet, skal du køre HP
batterikontrol i appen HP Support Assistant (kun udvalgte produkter).
1.
Skriv support i søgefeltet på proceslinjen, og vælg appen HP Support Assistant.
– eller –
Vælg spørgsmålstegnikonet på proceslinjen.
2.
Vælg Min PC, vælg fanen Diagnostik og værktøjer, og vælg derefter HP batterikontrol. Hvis HP
batterikontrol angiver, at batteriet skal udskiftes, skal du kontakte support.
Det er vanskeligt for brugere selv at udskifte batterierne i dette produkt. Fjernelse eller udskiftning af
batteriet kan påvirke garantiens dækning. Hvis batteriet ikke længere kan holde på strømmen, skal du
kontakte support.
Når et batteri har nået enden af sin levetid, må det ikke bortskaffes med det almindelige husholdningsaffald.
Følg de lokale love og bestemmelser i dit område vedrørende bortskaffelse af batterier.
Kørsel på ekstern strøm
Se plakaten Opsætningsanvisninger, der findes i computerkassen, for at få oplysninger om at tilslutte ekstern
strøm.
Computeren bruger ikke batteristrøm, når den er tilsluttet ekstern strøm med en godkendt
vekselstrømsadapter eller en valgfri dockingenhed eller udvidelsesprodukt
Kørsel på ekstern strøm
37
ADVARSEL! For at mindske potentielle sikkerhedsproblemer er det kun den vekselstrømsadapter, der fulgte
med computeren, en reservevekselstrømsadapter fra HP eller en kompatibel vekselstrømsadapter, der er
købt af HP, der må anvendes.
ADVARSEL!
Du må ikke oplade computerens batteri om bord på et fly.
Under følgende forhold skal du tilslutte computeren til en ekstern strømkilde:
●
Når du oplader eller kalibrerer et batteri
●
Ved installation eller opdatering af systemsoftware
●
Ved opdatering af systemets BIOS
●
Ved skrivning af oplysninger til en disk (kun udvalgte produkter)
●
Når der køres Diskdefragmentering på computere med interne harddiske
●
Når der foretages sikkerhedskopi eller genoprettelse
Ved tilslutning af computeren til en ekstern strømkilde:
●
Batteriet begynder at oplade.
●
Skærmens lysstyrke øges.
●
Ikonet for strøm
skifter udseende.
Når du frakobler ekstern strøm:
38
●
Computeren skifter til batteristrøm.
●
Skærmens lysstyrke reduceres automatisk for at spare på batteriets strøm.
●
Ikonet for strøm
Kapitel 6 Strømstyring
skifter udseende.
7
Vedligeholdelse af computeren
Det er vigtigt at udføre regelmæssig vedligeholdelse for at bevare computeren i optimal tilstand. Dette
kapitel forklarer, hvordan du bruger værktøjer som Diskdefragmentering og Diskoprydning. Dette kapitel
indeholder desuden en vejledning i opdatering af programmer og drivere, trin til at rense computeren og gode
råd om at rejse med (eller forsende) computeren.
Forbedring af ydeevnen
Ved at udføre regelmæssige vedligeholdelsesopgaver ved hjælp af værktøjer som Diskdefragmentering og
Diskoprydning kan du forbedre computerens ydeevne.
Brug af Diskdefragmentering
HP anbefaler brug af Diskdefragmentering til at defragmentere harddisken mindst én gang om måneden.
BEMÆRK: Det er ikke nødvendigt at køre Diskdefragmentering på SSD-drev.
Sådan kører du Diskdefragmentering:
1.
Slut computeren til vekselstrøm.
2.
Skriv defragmenter i søgefeltet på værktøjslinjen, og vælg derefter Defragmenter og optimer drev.
3.
Følg anvisningerne på skærmen.
Du kan finde yderligere oplysninger i hjælpeprogrammet til programmet Diskdefragmentering.
Brug af Diskoprydning
Brug Diskoprydning til at gennemsøge harddisken for unødvendige filer, som du uden risiko kan slette og
derved frigøre diskplads, så computeren kører mere effektivt.
Sådan kører du Diskoprydning:
1.
Skriv disk i proceslinjens søgefelt, og vælg derefter Diskoprydning.
2.
Følg anvisningerne på skærmen.
Brug af HP 3D DriveGuard (kun udvalgte produkter)
HP 3D DriveGuard beskytter harddisken ved at parkere drevet og standse dataanmodninger i følgende
situationer:
●
Hvis du taber computeren.
●
Hvis du flytter computeren med skærmen lukket, mens computeren kører på batteristrøm.
Kort tid efter én af disse hændelser returnerer HP 3D DriveGuard harddisken til normal drift.
BEMÆRK: Kun interne harddiske er beskyttet af HP 3D DriveGuard. En harddisk, der er installeret i en valgfri
dockingenhed eller er sluttet til en USB-port, er ikke beskyttet med HP 3D DriveGuard.
BEMÆRK: Fordi SSD-drev (solid-state drive) ikke har bevægelige dele, er HP 3D DriveGuard ikke nødvendigt
for disse drev.
Forbedring af ydeevnen
39
Identifikation af status for HP 3D DriveGuard
Lysdioden for harddisken på computeren skifter farve for at angive, at drevet i et primært harddiskbay og/
eller drevet i et sekundært harddiskbay (kun udvalgte produkter) er parkeret.
Opdatering af programmer og drivere
HP anbefaler, at du opdaterer dine programmer og drivere regelmæssigt. Opdateringer kan løse problemer og
hente nye funktioner og muligheder til din computer. Det er f.eks. ikke sikkert, at ældre grafikkomponenter
fungerer godt sammen med de nyeste spilprogrammer. Uden den nyeste driver får du ikke mest muligt ud af
dit udstyr.
Gå til http://www.hp.com/support for at downloade de seneste versioner af HP-programmer og -drivere. Du
kan også registrere dig, så du automatisk modtager meddelelser, så snart der er tilgængelige opdateringer.
Hvis du vil opdatere dine programmer og drivere, skal du følge disse anvisninger:
1.
Skriv support i søgefeltet på værktøjslinjen, og vælg appen HP Support Assistant.
‒ eller –
Klik på ikonet med spørgsmålstegnet på værktøjslinjen.
2.
Vælg Min PC, vælg fanen Opdateringer, og vælg derefter Søg efter opdateringer og meddelelser.
3.
Følg anvisningerne på skærmen.
Rengøring af computeren
Brug følgende produkter for sikker rengøring af din computer:
●
Dimethylbenzylammoniumchlorid 0,3 % maks. koncentration (f.eks. engangsklude, der leveres i mange
forskellige mærker)
●
Ruderens uden alkohol
●
Blanding af vand og mild sæbe
●
Tør rengøringsklud af mikrofiber eller vaskeskind (oliefri antistatisk klud)
●
Antistatiske rengøringsklude af tekstil
FORSIGTIG: Undgå stærke rengøringsmidler, der kan forårsage permanente skader på computeren. Hvis du
ikke er sikker på, at et rengøringsprodukt er sikkert for din computer, skal du kontrollere produktets indhold
for at sikre, at ingredienser såsom sprit, acetone, ammoniumchlorid, methylenchlorid og kulbrinter ikke er
inkluderet i produktet.
Fibermaterialer, som f.eks. papirhåndklæder, kan ridse computeren. Efterhånden kan snavs og rester fra
rengøringsmidler sidde fast i revnerne.
Rengøringsprocedurer
Følg procedurerne i dette afsnit til at rengøre din computer på sikker vis.
40
Kapitel 7 Vedligeholdelse af computeren
ADVARSEL! For at undgå elektrisk stød eller beskadigelse af komponenter må du ikke forsøge at rense din
computer, mens den er tændt.
1.
Sluk for computeren.
2.
Afbryd strømmen.
3.
Afbryd alle tændte eksterne enheder.
FORSIGTIG: For at forhindre beskadigelse af indvendige komponenter må rengøringsmidler eller -væsker
ikke sprøjtes direkte på nogen som helst computeroverflade. Hvis der drypper væsker ned på overfladen, kan
det permanent beskadige de indvendige komponenter.
Rengøring af skærmen
Tør skærmen forsigtigt af ved brug af en blød, fnugfri klud, som er vædet med en ruderens uden alkohol.
Sørg for, at skærmen er tør, før du lukker computeren.
Rengøring af siderne og låget
Du kan rengøre siderne og låget med en blød mikrofiberklud eller et vaskeskind fugtet med en af de tidligere
angivne rengøringsopløsninger eller med en passende engangsklud.
BEMÆRK: Brug en cirkelbevægelse, når du rengør computerens låg, for at gøre det nemmere at fjerne snavs
og fnug.
Rengøring af TouchPad'en, tastaturet eller musen (kun udvalgte produkter)
ADVARSEL! Du bør ikke bruge et støvsugertilbehør til at rense tastaturet, da det indebærer risiko for
elektrisk stød eller skader på interne komponenter. En støvsuger kan overføre husholdningsstøv og lignende
til tastaturets overflade.
FORSIGTIG: For at undgå at beskadige interne komponenter må du ikke lade væsker dryppe ned mellem
tasterne.
●
Du kan rengøre TouchPad, tastatur og mus med en blød mikrofiberklud eller et vaskeskind fugtet med
en af de tidligere angivne rengøringsopløsninger eller med en passende engangsklud.
●
Brug en trykluftsbeholder med forlængerrør for at undgå, at tasterne sætter sig fast og for at fjerne
støv, fnug og partikler fra tastaturet.
Rejse med eller forsendelse af din computer
Hvis du er nødt til at rejse med eller sende din computer, er der her nogle tips til at sikre dit udstyr.
●
Forbered computeren til transport eller forsendelse:
●
Sikkerhedskopier dine oplysninger til et eksternt drev.
●
Fjern alle diske og alle eksterne mediekort, f.eks. hukommelseskort.
●
Sluk for alt eksternt udstyr, og kobl det derefter fra.
●
Luk computeren ned.
●
Medbring en sikkerhedskopi af dine data. Opbevar sikkerhedskopien et andet sted end computeren.
●
Bær computeren som håndbagage, hvis du skal ud at flyve. Undgå at checke den ind med resten af
bagagen.
Rejse med eller forsendelse af din computer
41
FORSIGTIG: Undgå at udsætte et drev for magnetfelter. Sikkerhedsudstyr med magnetfelter omfatter
de metaldetektorer, du går igennem i lufthavne, samt sikkerhedsstave. Transportbånd i lufthavne og
lignende sikkerhedsanordninger, der kontrollerer håndbagage, bruger røntgenstråler i stedet for
magnetisme og beskadiger ikke drev.
●
Hvis du har tænkt dig at anvende computeren under en flyrejse, skal du lytte til flypersonalets
anvisninger om, hvornår du må bruge din computer. Flyselskabet skal give tilladelse til brug af
computere om bord på flyet.
●
Hvis du skal sende computeren eller et drev, skal du bruge passende, beskyttende emballage, og pakken
skal mærkes "FORSIGTIG!".
●
Brug af trådløse enheder kan være begrænset i visse omgivelser. Sådanne begrænsninger kan gælde
om bord på fly, på hospitaler, i nærheden af sprængstoffer og på risikofyldte steder. Spørg om tilladelse,
hvis du er usikker på, hvad praksis er for anvendelse af en trådløs enhed på din computer, før du tænder
for den.
●
Du bør følge disse forslag, når du rejser i udlandet:
●
Kontrollér de computerrelaterede toldregler for hvert land/område, du rejser til.
●
Undersøg kravene til netledninger og adaptere for alle de lande/områder, hvor du har tænkt dig at
anvende computeren. Spænding, frekvens og stikstørrelser varierer.
ADVARSEL! Hvis du vil mindske risikoen for elektrisk stød, brand eller beskadigelse af udstyret,
må du ikke forsøge at tilføre computeren strøm med en spændingsomformer af den type, der
sælges til husholdningsudstyr.
42
Kapitel 7 Vedligeholdelse af computeren
8
Beskyttelse af computer og oplysninger
Computersikkerhed er yderst vigtig for at beskytte fortroligheden, integriteten og tilgængeligheden af
oplysninger. Standardsikkerhedsprogrammer fra Windows-operativsystemet, HP-programmer, Setup Utility
(BIOS) og anden tredjepartssoftware kan bruges til at beskytte computeren mod en række risici, f.eks. virus,
orme og andre typer skadelig kode.
VIGTIGT: Nogle af de sikkerhedsfunktioner, der er beskrevet i dette kapitel, er muligvis ikke tilgængelige på
din computer.
Brug af adgangskoder
En adgangskode er en gruppe af tegn, som du vælger for at sikre oplysningerne på computeren og for at
beskytte onlinetransaktioner. Der kan indstilles forskellige typer adgangskoder. Da du opsatte computeren
for første gang, blev du f.eks. bedt om at oprette en brugeradgangskode for at sikre computeren. Du kan
indstille flere adgangskoder i Windows eller i HP Setup Utility (BIOS), der er forudinstalleret på computeren.
Det kan være nyttigt at bruge den samme adgangskode til en Setup Utility-funktion (BIOS) og en
sikkerhedsfunktion i Windows.
Brug følgende tip til at oprette og gemme adgangskoder:
●
For at reducere risikoen for at blive låst ude af computeren skal du notere alle adgangskoder og gemme
dem et sikkert sted, som ikke er i nærheden af computeren. Undgå at opbevare adgangskoder i en fil på
computeren.
●
Når du opretter adgangskoder, skal du overholde de krav, programmet stiller.
●
Skift adgangskoderne mindst en gang hver 3. måned.
●
En god adgangskode er lang og indeholder både bogstaver, tegn, symboler og tal.
●
Før du sender din computer til service, skal du sikkerhedskopiere dine filer, slette fortrolige filer og
fjerne alle adgangskodeindstillinger.
For flere oplysninger om Windows-adgangskoder, som f.eks. adgangskoder til pauseskærm:
▲
Skriv support i søgefeltet på værktøjslinjen, og vælg appen HP Support Assistant.
- eller Klik på ikonet med spørgsmålstegnet på værktøjslinjen.
Oprettelse af adgangskoder i Windows
Adgangskode
Funktion
Brugeradgangskode
Beskytter adgangen til en Windows-brugerkonto.
Administratoradgangskode
Beskytter imod adgang til computerindhold på
administratorniveau.
BEMÆRK: Adgangskoden kan ikke anvendes til at få adgang til
indhold i hjælpeprogrammet Setup Utility (BIOS).
Brug af adgangskoder
43
Opsætning af adgangskoder i Setup Utility (BIOS)
Adgangskode
Funktion
Administratoradgangskode
●
Skal angives, hver gang du åbner Setup Utility (BIOS).
●
Hvis du glemmer din administratoradgangskode, kan du ikke
få adgang til hjælpeprogrammet Setup Utility (BIOS).
●
Skal indtastes, hver gang du tænder eller genstarter
computeren
●
Hvis du glemmer din startadgangskode, kan du ikke tænde
eller genstarte computeren.
Startadgangskode
Sådan kan du angive, ændre eller slette en administrator- eller startadgangskode i Setup Utility (BIOS):
FORSIGTIG: Du skal være meget forsigtig, når du foretager ændringer i Setup Utility (BIOS). Fejl kan
forhindre computeren i at fungere korrekt.
BEMÆRK: For at starte Setup Utility skal computeren være i tilstand for bærbar computer, og du skal bruge
tastaturet, der er forbundet til din bærbare computer. Tastaturet på skærmen, som vises i tablettilstand, kan
ikke få adgang til Setup Utility.
1.
Start af Setup Utility (BIOS):
●
Computere eller tabletter med tastaturer:
▲
●
Tænd for eller genstart computeren, tryk hurtigt på esc, og tryk derefter på f10.
Tabletter uden tastaturer:
1.
Tænd eller genstart tabletten, og tryk derefter hurtigt på knappen Forøg lydstyrke, og hold
den nede.
– eller –
Tænd eller genstart tabletten, og tryk derefter hurtigt på knappen Reducer lydstyrke, og hold
den nede.
– eller –
Tænd eller genstart tabletten, og tryk hurtigt på Windows-knappen, og hold den nede.
2.
2.
Tryk på f10.
Vælg Sikkerhed, og følg derefter anvisningerne på skærmen.
Ændringerne træder i kraft, når computeren genstartes.
Brug af Windows Hello (kun udvalgte produkter)
På produkter med fingeraftrykslæser eller infrarødt kamera kan du bruge Windows Hello til at logge på. Det
gør du ved at stryge fingeren eller kigge i kameraet.
Følg disse trin for at opsætte Windows Hello:
44
1.
Vælg knappen Start, vælg Indstillinger, vælg Konti, og vælg derefter Indstillinger for logon.
2.
Følg anvisningerne på skærmen under Windows Hello for at tilføje både en adgangskode og en
numerisk pinkode, og registrer derefter dit fingeraftryk eller dit ansigts-id.
Kapitel 8 Beskyttelse af computer og oplysninger
BEMÆRK: Pinkoden er ikke begrænset i længde, men den må kun bestå af tal. Ingen bogstaver eller
specialtegn er tilladt.
Brug af internetsikkerhedssoftware
Hvis du bruger din computer til at åbne e-mails, et netværk eller internettet, udsættes computeren for virus,
spyware og andre onlinetrusler. For at beskytte computeren kan der være forudinstalleret
internetsikkerhedssoftware, der omfatter antivirus- og firewall-funktioner, på computeren som
prøveversioner. Med henblik på at yde beskyttelse mod nye virusser og andre sikkerhedstrusler skal
antivirussoftware jævnligt opdateres. Det anbefales kraftigt, at du opgraderer prøvetilbuddet eller køber den
relevante software for at beskytte din computer fuldt ud.
Brug af antivirussoftware
Computervirusser kan deaktivere programmer, funktioner eller operativsystemet eller forårsage en unormal
funktionsmåde. Antivirusprogrammer kan spore de fleste virusser, tilintetgøre dem og, i de fleste tilfælde,
reparere de skader, de eventuelt har forvoldt.
For at yde vedvarende beskyttelse imod nye virusser skal antivirussoftware holdes opdateret.
Et antivirusprogram er eventuelt forudinstalleret på computeren. Det anbefales kraftigt, at du anvender et
antivirusprogram efter eget valg for at beskytte din computer fuldt ud.
Hvis du vil have yderligere oplysninger om computervira, kan du skrive support i søgefeltet på
værktøjslinjen og derefter vælge appen HP Support Assistant.
- eller Klik på ikonet med spørgsmålstegnet på værktøjslinjen.
Brug af firewallsoftware
Firewalls er designet til at forhindre uautoriseret adgang til et system eller netværk. En firewall kan være
software, som du installerer på computeren og/eller netværket, eller det kan være en løsning, der består af
både hardware og software.
Der findes to typer firewalls:
●
Værtsbaserede firewalls – software, der kun beskytter den computer, den er installeret på.
●
Netværksbaserede firewalls – installeret mellem DSL- eller kabelmodemmet og hjemmenetværket for
at beskytte alle computere i netværket.
Når en firewall er installeret på et system, overvåges alle data, der sendes til og fra systemet, og
sammenlignes med et sæt brugerdefinerede sikkerhedskriterier. Alle data, der ikke overholder disse kriterier,
blokeres.
Installation af softwareopdateringer
HP, Windows og software fra tredjepart, der er installeret på din computer, skal opdateres med jævne
mellemrum for at afhjælpe sikkerhedsproblemer og forbedre softwareydelsen.
FORSIGTIG: Microsoft udsender meddelelser om Windows-opdateringer, som kan indeholde
sikkerhedsopdateringer. For at beskytte computeren mod sikkerhedsbrud og computervirusser bør du
installere alle opdateringer fra Microsoft, så snart du får besked om dem.
Du kan installere disse opdateringer automatisk.
Brug af internetsikkerhedssoftware
45
Hvis du ønsker at få vist eller ændre indstillingerne:
1.
Vælg knappen Start, vælg Indstillinger, og vælg derefter Opdatering og sikkerhed.
2.
Vælg Windows Update, og følg derefter anvisningerne på skærmen.
3.
For at fastlægge et tidspunkt for installation af opdateringer skal du vælge Avancerede indstillinger og
derefter følge anvisningerne på skærmen.
Brug af HP’s administrationsservice (kun udvalgte produkter)
HP’s administrationsservice er en cloud-baseret it-løsning, der gør det muligt for virksomheder at
administrere og beskytte deres aktiver effektivt og sikkert. HP’s administrationsservice hjælper med at
beskytte enheder mod malware og andre angreb, overvåger enhedernes tilstand og hjælper dig med at
reducere tidsforbruget ved løsning af enheds- og sikkerhedsproblemer. Du kan hurtigt downloade og
installere softwaren, hvilket er meget omkostningseffektivt i forhold til traditionelle interne løsninger. Flere
oplysninger finder du i https://www.hptouchpointmanager.com/.
Sikring af det trådløse netværk
Når du opsætter et WLAN eller får adgang til et eksisterende WLAN, skal du altid aktivere
sikkerhedsfunktionerne for at beskytte netværket mod uautoriseret adgang. WLAN'er i offentlige områder
(hotspots), som f.eks. cafeer og lufthavne, er muligvis ikke sikre.
Sikkerhedskopiering af programmer og oplysninger
Du bør jævnligt sikkerhedskopiere dine programmer og oplysninger for at beskytte dem mod permanent tab
eller beskadigelse via virusangreb eller en software- eller hardwarefejl.
Brug af et sikkerhedskabel (ekstraudstyr) (kun udvalgte
produkter)
Sikkerhedskablet, som købes separat, er designet til at fungere præventivt, men det forhindrer ikke
nødvendigvis computeren i at blive udsat for hærværk eller blive stjålet. Du slutter et sikkerhedskabel til
computeren ved at følge producentens anvisninger.
46
Kapitel 8 Beskyttelse af computer og oplysninger
9
Brug af Setup Utility (BIOS)
Hjælpeprogrammet Setup Utility, også kaldet Basic Input/Output System (BIOS), styrer kommunikationen
mellem alle input- og output-enheder på systemet (f.eks. diskdrev, skærm, tastatur, mus og printer).
Hjælpeprogrammet Setup Utility (BIOS) omfatter indstillinger for de typer enheder, der er installeret,
computerens opstart og mængden af system- og udvidelseshukommelse.
BEMÆRK: For at starte Setup Utility på en tablet/bærbar hybridcomputer skal du bruge den i tilstanden for
bærbar computer med det fysiske tastatur.
Sådan startes Setup Utility (BIOS)
FORSIGTIG: Du skal være meget forsigtig, når du foretager ændringer i Setup Utility (BIOS). Fejl kan
forhindre computeren i at fungere korrekt.
▲
Tænd for eller genstart computeren, tryk hurtigt på esc, og tryk derefter på f10.
Opdatering af Setup Utility (BIOS)
Opdaterede versioner af Setup Utility (BIOS) kan være tilgængelige på HP's websted.
De fleste BIOS-opdateringer på HP's websted er pakket i komprimerede filer, der kaldes SoftPaqs.
Nogle pakker, der kan downloades, indeholder en fil med navnet Readme.txt, som indeholder installations- og
fejlfindingsoplysninger til filen.
Sådan fastslår du BIOS-versionen
For at kunne beslutte, om du behøver at opdatere Setup Utility (BIOS), skal du først fastslå BIOS-versionen på
computeren.
For at få vist BIOS-versionsoplysninger (også kaldet ROM-dato og System-BIOS) skal du benytte en af disse
muligheder.
●
HP Support Assistant
1.
Skriv support i søgefeltet på proceslinjen, og vælg appen HP Support Assistant.
- eller Klik på spørgsmålstegnikonet på proceslinjen.
2.
●
Vælg My PC (Denne computer), og vælg derefter Specifications (Specifikationer).
Setup Utility (BIOS)
1.
Start Setup Utility (BIOS) (se Sådan startes Setup Utility (BIOS) på side 47).
2.
Vælg Main (Hoved), vælg System Information (Systemoplysninger), og noter BIOS-versionen.
3.
Vælg Exit (Afslut), vælg No (Nej), og følg derefter anvisningerne på skærmen.
Se Download af en BIOS-opdatering på side 48, hvis du vil undersøge, om der er nyere BIOS-versioner.
Sådan startes Setup Utility (BIOS)
47
Download af en BIOS-opdatering
FORSIGTIG: Hvis du vil undgå at beskadige computeren, eller at installationen mislykkes, må du kun
downloade og installere en BIOS-opdatering, når computeren er sluttet til en pålidelig, ekstern strømkilde
vha. vekselstrømsadapteren. Undlad at downloade eller installere en BIOS-opdatering, mens computeren
kører på batteri, er sat i en dockingenhed eller tilsluttet en valgfri strømkilde. Følg nedenstående anvisninger
ved download og installation:
●
Undlad at afbryde strømmen til computeren ved at tage netledningen ud af stikkontakten.
●
Undlad at lukke computeren ned eller starte slumretilstand.
●
Undlad at indsætte, fjerne, tilslutte eller frakoble enheder, kabler eller ledninger.
BEMÆRK: Hvis computeren er tilsluttet til et netværk, bør du rådføre dig med netværksadministratoren, før
du installerer softwareopdateringer, især opdateringer af system-BIOS.
1.
Skriv support i søgefeltet på proceslinjen, og derefter vælg appen HP Support Assistant.
- eller Klik på spørgsmålstegnikonet på proceslinjen.
2.
Klik på Opdateringer, og klik derefter på Søg efter opdateringer og meddelelser.
3.
Følg anvisningerne på skærmen for at identificere din computer og få adgang til den BIOS-opdatering,
du vil downloade.
4.
Følg disse trin i download-området:
a.
Identificér den nyeste BIOS-opdatering, og sammenlign den med den BIOS-version, der aktuelt er
installeret på computeren. Hvis opdateringen er nyere end din BIOS-version, skal du skrive dato,
navn eller et andet id-element ned. Du kan få brug for disse oplysninger til at finde opdateringen
senere, når den er blevet downloadet til din harddisk.
b.
Følg anvisningerne på skærmen for at downloade dit valg til harddisken.
Notér stien til den placering på harddisken, som BIOS-opdateringen downloades til. Du får brug for
denne sti, når du er klar til at installere opdateringen.
BIOS-installationsprocedurer varierer. Følg de anvisninger, der vises på skærmen, når du er færdig med at
downloade. Hvis der ikke vises nogen anvisninger, skal du benytte følgende fremgangsmåde:
1.
Skriv fil i søgefeltet på proceslinjen, og vælg derefter Stifinder.
2.
Dobbeltklik på harddiskbetegnelsen. Harddiskbetegnelsen er som regel Lokal disk (C:).
3.
Følg den sti på harddisken, som du noterede tidligere, og åbn den mappe, som indeholder opdateringen.
4.
Dobbeltklik på filen med filtypenavnet .exe (f.eks. filnavn.exe).
BIOS-installationen starter.
5.
Udfør installationen ved at følge anvisningerne på skærmen.
BEMÆRK: Når der på skærmen vises en meddelelse om, at installationen er udført, kan du slette den
downloadede fil fra harddisken.
48
Kapitel 9 Brug af Setup Utility (BIOS)
10 Brug af HP PC Hardware Diagnostics
Brug af HP PC Hardware Diagnostics Windows
HP PC Hardware Diagnostics Windows er et Windows-baseret hjælpeprogram, som gør det muligt at køre
diagnostiske test for at afgøre, om computerens hardware fungerer korrekt. Værktøjet kører i Windowsoperativsystemet for at diagnosticere hardwarefejl.
Hvis HP PC Hardware Diagnostics Windows ikke er installeret på din computer, skal du først downloade og
installere det. Se Download af HP PC Hardware Diagnostics Windows på side 49 for oplysninger om at
downloade HP PC Hardware Diagnostics Windows.
Når HP PC Hardware Diagnostics Windows er installeret, skal du følge disse trin for at få adgang til
programmet fra HP Hjælp og support eller HP Support Assistant.
1.
Sådan får du adgang til HP PC Hardware Diagnostics Windows fra HP Hjælp og support:
a.
Vælg knappen Start, og vælg derefter HP Hjælp og support.
b.
Højreklik på HP PC Hardware Diagnostics Windows, vælg Flere, og vælg derefter Kør som
administrator.
– eller –
Sådan får du adgang til HP PC Hardware Diagnostics Windows fra HP Support Assistant:
a.
Skriv support i søgefeltet på proceslinjen, og vælg appen HP Support Assistant.
– eller –
Vælg spørgsmålstegnikonet på proceslinjen.
2.
b.
Vælg Fejlfinding og rettelser.
c.
Vælg Diagnosticering, og vælg derefter HP PC Hardware Diagnostics Windows.
Når diagnoseværktøjet åbner, skal du vælge den type diagnostisk test, du vil køre, og derefter følge
anvisningerne på skærmen.
BEMÆRK: Hvis du har brug for at stoppe en diagnostisk test på et hvilket som helst tidspunkt, kan du
trykke på Annuller.
3.
Når HP PC Hardware Diagnostics Windows registrerer en fejl, der kræver udskiftning af hardware,
genereres en fejl-id-kode på 24 cifre. Kontakt support for at få hjælp til at løse problemet, og giv
medarbejderen fejl-id-koden.
Download af HP PC Hardware Diagnostics Windows
●
Downloadanvisningerne til HP PC Hardware Diagnostics Windows findes kun på engelsk.
●
Du skal bruge en Windows-computer til at downloade dette værktøj, da der kun leveres .exe-filer.
Brug af HP PC Hardware Diagnostics Windows
49
Download af den nyeste version af HP PC Hardware Diagnostics Windows
Følg disse trin for at downloade HP PC Hardware Diagnostics Windows:
1.
Gå til http://www.hp.com/go/techcenter/pcdiags. HP PC Diagnostics-hjemmesiden vises.
2.
Vælg Download i afsnittet HP PC Hardware Diagnostics, og vælg derefter installationsplaceringen:
Download værktøjet til skrivebordet på computeren for at køre det på din computer.
– eller –
Download værktøjet til et USB-flashdrev for at køre det fra et USB-flashdrev.
3.
Vælg Kør.
Download af HP Hardware Diagnostics Windows ved hjælp af produktnavn eller -nummer (kun
udvalgte produkter)
BEMÆRK: For nogle produkter kan det være nødvendigt at downloade softwaren til et USB-flashdrev ved
hjælp af produktnavnet eller -nummeret.
Følg disse trin for at downloade HP PC Hardware Diagnostics Windows ved hjælp af produktnavn eller nummer (kun udvalgte produkter):
1.
Gå til http://www.hp.com/support.
2.
Vælg Hent software og drivere, og indtast derefter produktnavnet eller -nummeret.
3.
Vælg Download i afsnittet HP PC Hardware Diagnostics, og vælg derefter installationsplaceringen:
Download værktøjet til skrivebordet på computeren for at køre det på din computer.
– eller –
Download værktøjet til et USB-flashdrev for at køre det fra et USB-flashdrev.
4.
Vælg Kør.
Installation af HP PC Hardware Diagnostics Windows
Følg disse trin for at installere HP PC Hardware Diagnostics Windows:
▲
Naviger til mappen på din computer eller flashdrevet, som .exe-filen blev downloadet til, dobbeltklik
på .exe-filen, og følg anvisningerne på skærmen.
Brug af HP PC Hardware Diagnostics UEFI
HP PC Hardware Diagnostics UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) gør det muligt at køre diagnostiske
test for at afgøre, om computerens hardware fungerer korrekt. Værktøjet kører uden for operativsystemet, så
det kan isolere hardwarefejl pga. problemer, der er forårsaget af operativsystemet eller andre
softwarekomponenter.
Hvis din computer ikke starter i Windows, kan du bruge HP PC Hardware Diagnostics UEFI til at diagnosticere
hardwareproblemer.
Når HP PC Hardware Diagnostics UEFI registrerer en fejl, der kræver udskiftning af hardware, genereres en
fejl-id-kode på 24 cifre. Kontakt support for at få hjælp til at løse problemet, og giv medarbejderen fejl-idkoden.
BEMÆRK: For at starte diagnosticering på en tablet/bærbar-hybridcomputer skal du bruge den i tilstanden
for bærbar computer med det fysiske tastatur.
50
Kapitel 10 Brug af HP PC Hardware Diagnostics
BEMÆRK: Hvis du bliver nødt til at stoppe en diagnostisk test, skal du trykke på esc.
Opstart af HP PC Hardware Diagnostics UEFI
Følg disse trin for at starte HP PC Hardware Diagnostics UEFI:
1.
Tænd eller genstart computeren, og tryk hurtigt på esc.
2.
Tryk på F2.
BIOS'en søger på tre steder efter diagnoseværktøjerne i følgende rækkefølge:
a.
Tilsluttet USB-flashdrev
BEMÆRK: Se Download af den nyeste version af HP PC Hardware Diagnostics UEFI på side 51
for at få flere oplysninger om download af HP PC Hardware Diagnostics UEFI-værktøjet til et USBflashdrev.
3.
b.
Harddisk
c.
BIOS
Når diagnoseværktøjet åbner, skal du vælge den type diagnostiske test, du vil køre, og følge
anvisningerne på skærmen.
Download af HP PC Hardware Diagnostics UEFI til et USB-flashdrev
Download af HP PC Hardware Diagnostics UEFI til et USB-flashdrev kan være nyttigt i følgende situationer:
●
HP PC Hardware Diagnostics UEFI er ikke inkluderet i det forudindstallerede billede.
●
HP PC Hardware Diagnostics UEFI er ikke inkluderet i HP værktøjspartitionen.
●
Harddisken er beskadiget.
BEMÆRK: Anvisningerne til at downloade HP PC Hardware Diagnostics UEFI findes kun på engelsk, og du
skal bruge en Windows-computer til at downloade og oprette HP UEFI-supportmiljøet, fordi der kun
tilbydes .exe-filer.
Download af den nyeste version af HP PC Hardware Diagnostics UEFI
Sådan downloader du den nyeste version af HP PC Hardware Diagnostics UEFI til et USB-flashdrev:
1.
Gå til http://www.hp.com/go/techcenter/pcdiags. HP PC Diagnostics-hjemmesiden vises.
2.
Vælg Download UEFI Diagnostics i afsnittet HP PC Hardware Diagnostics UEFI, og vælg derefter Kør.
Download af HP PC Hardware Diagnostics UEFI ved hjælp af produktnavn eller -nummer (kun
udvalgte produkter)
BEMÆRK: For nogle produkter kan det være nødvendigt at downloade softwaren til et USB-flashdrev ved
hjælp af produktnavnet eller -nummeret.
Sådan downloader du HP PC Hardware Diagnostics UEFI ved hjælp af produktnavn eller -nummer (kun
udvalgte produkter) til et USB-flashdrev:
Brug af HP PC Hardware Diagnostics UEFI
51
1.
Gå til http://www.hp.com/support.
2.
Angiv produktnavnet eller -nummeret, vælg din computer, og vælg derefter dit operativsystem.
3.
I afsnittet Diagnosticering kan du følge anvisningerne på skærmen til at vælge og downloade den
ønskede UEFI Diagnostics-version til din computer.
Brug af indstillinger for Remote HP PC Hardware Diagnostics
UEFI (kun udvalgte produkter)
Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI er en firmware (BIOS), der downloader HP PC Hardware Diagnostics
UEFI til din computer. Den kan udføre diagnosticering på din computer og uploade resultaterne til en
forudindstillet server. Du kan finde yderligere oplysninger om Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI ved
at gå til http://www.hp.com/go/techcenter/pcdiags og derefter vælge Få mere at vide.
Download af Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI
BEMÆRK: Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI findes også som Softpaq, der kan downloades til en
server.
Download af den nyeste version af Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI
Følg disse trin for at downloade den nyeste version af Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI:
1.
Gå til http://www.hp.com/go/techcenter/pcdiags. HP PC Diagnostics-hjemmesiden vises.
2.
Vælg Download Remote Diagnostics i afsnittet HP PC Hardware Diagnostics UEFI, og vælg derefter
Kør.
Download af Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI ved hjælp af produktnavn eller -nummer
BEMÆRK: For nogle produkter kan det være nødvendigt at downloade softwaren ved hjælp af
produktnavnet eller -nummeret.
Følg disse trin for at downloade Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI ved hjælp af produktnavn eller nummer:
1.
Gå til http://www.hp.com/support.
2.
Vælg Hent software og drivere, angiv produktnavnet eller -nummeret, vælg din computer, og vælg
derefter dit operativsystem.
3.
I afsnittet Diagnosticering kan du følge anvisningerne på skærmen til at vælge og downloade den
ønskede Remote UEFI-version til produktet.
Tilpasning af indstillinger for Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI
Ved hjælp af indstillingen Remote HP PC Hardware Diagnostics i computeropsætning (BIOS) kan du udføre
følgende tilpasninger:
52
●
Angiv en tidsplan for diagnosticering uden opsyn. Du kan også starte diagnosticering med det samme i
interaktiv tilstand ved at vælge Udfør Remote HP PC Hardware Diagnostics.
●
Angiv, hvor de downloadede diagnosticeringsværktøjer skal placeres. Denne funktion giver adgang til
værktøjerne fra HP's websted eller fra en server, som er blevet forudindstillet til denne anvendelse. Din
computer kræver ikke en traditionel lokal lagerplads (som f.eks et drev eller USB-flashdrev) for at køre
fjerndiagnosticering.
Kapitel 10 Brug af HP PC Hardware Diagnostics
●
Angiv en placering til lagring af testresultater. Du kan også angive indstillinger for brugernavn og
adgangskode, der bruges i forbindelse med upload.
●
Få vist statusoplysninger om den tidligere udførte diagnostik.
For at tilpasse indstillingerne for Remote HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) skal du følge disse trin:
1.
Tænd eller genstart computeren, og når HP-logoet vises, skal du trykke på F10 for at åbne Computer
Setup.
2.
Vælg Avanceret, og vælg derefter Indstillinger.
3.
Foretag valg af tilpasninger.
4.
Vælg Main (Startside) og derefter Gem ændringer og Afslut for at gemme dine indstillinger.
Ændringerne træder i kraft, når computeren genstartes.
Brug af indstillinger for Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI (kun udvalgte produkter)
53
11 Sikkerhedskopiering, gendannelse og
genoprettelse
Dette kapitel indeholder oplysninger om følgende processer, som er standardprocedure for de fleste
produkter:
●
Sikkerhedskopiering af dine personlige oplysninger – Du kan bruge Windows-værktøjer til at tage
sikkerhedskopier af dine personlige oplysninger (se Brug af Windows-værktøjer på side 54).
●
Oprettelse af et gendannelsespunkt – Du kan bruge Windows-værktøjer til at oprette et
gendannelsespunkt (se Brug af Windows-værktøjer på side 54).
●
Oprettelse af gendannelsesmedier (kun udvalgte produkter) – Du kan bruge HP Recovery Manager eller
HP Cloud Recovery Download-værktøjet (kun udvalgte produkter) til at oprette gendannelsesmedier (se
Oprettelse af HP gendannelsesmedie (kun udvalgte produkter) på side 54).
●
Gendannelse og genoprettelse – Windows tilbyder flere muligheder for at genoprette fra
sikkerhedskopi, opdatere computeren og nulstille computeren til dens oprindelige tilstand (se Brug af
Windows-værktøjer på side 54).
●
Fjernelse af gendannelsespartitionen– For at fjerne gendannelsespartitionen og få mere plads på
harddisken (kun udvalgte produkter) skal du vælge indstillingen Fjern gendannelsespartition i HP
Recovery Manager. Se Fjernelse af HP gendannelsespartitionen (kun udvalgte produkter) på side 58
for at få flere oplysninger.
Brug af Windows-værktøjer
VIGTIGT: Du kan kun bruge Windows til at sikkerhedskopiere dine personlige oplysninger. Planlæg
sikkerhedskopiering jævnligt for at undgå tab af data.
Du kan bruge Windows-værktøjer til at tage sikkerhedskopier af personlige oplysninger og oprette punkter
for systemgendannelse og gendannelsesmedier, så du kan gendanne fra sikkerhedskopi, opdatere
computeren og nulstille computeren til dens oprindelige tilstand.
BEMÆRK: Hvis computerens lagerplads er 32 GB eller mindre, er Microsoft systemgendannelse som
standard deaktiveret.
Se appen Få hjælp for at få yderligere oplysninger og se flere trin.
▲
Vælg knappen Start, og vælg derefter appen Få hjælp.
BEMÆRK: Du skal være tilsluttet internettet for at få adgang til appen Få hjælp.
Oprettelse af HP gendannelsesmedie (kun udvalgte produkter)
Når du har opsat din computer, skal du bruge HP Recovery Manager til at oprette en sikkerhedskopi af HP
gendannelsespartitionen på computeren. Denne sikkerhedskopi kaldes et HP gendannelsesmedie. I tilfælde
hvor harddisken er ødelagt eller er blevet udskiftet, kan et HP gendannelsesmedie bruges til at geninstallere
det oprindelige operativsystem.
Du kan kontrollere tilstedeværelsen af gendannelsespartitionen i tillæg til Windows-partitionen ved at
højreklikke på knappen Start, vælge Stifinder og derefter vælge Denne PC.
54
Kapitel 11 Sikkerhedskopiering, gendannelse og genoprettelse
BEMÆRK: Hvis din computer ikke indeholder gendannelsespartitionen i tillæg til Windows-partitionen, skal
du kontakte support for at modtage gendannelsesdiske. Gå til http://www.hp.com/support, vælg dit land
eller din region, og følg derefter anvisningerne på skærmen.
På udvalgte produkter kan du bruge HP Cloud Recovery Download-værktøjet til at oprette et HP
gendannelsesmedie på et startbart USB-flashdrev. Se Brug af HP Cloud Recovery Download-værktøjet til
oprettelse af gendannelsesmedier på side 56 for at få flere oplysninger.
Brug af HP Recovery Manager til at oprette gendannelsesmedier
BEMÆRK: Hvis du ikke selv kan oprette gendannelsesmedier, skal du kontakte support for at modtage
gendannelsesdiske. Gå til http://www.hp.com/support, vælg dit land eller din region, og følg derefter
anvisningerne på skærmen.
Før du går i gang
Bemærk følgende, før du begynder:
●
Der kan kun oprettes ét sæt gendannelsesmedier. Pas godt på disse gendannelsesværktøjer, og opbevar
dem et sikkert sted.
●
HP Recovery Manager undersøger computeren og fastsætter den påkrævede medielagerkapacitet.
●
Du kan benytte en af følgende muligheder til at oprette gendannelsesmedier:
BEMÆRK: Hvis computeren ikke har en gendannelsespartition, viser HP Recovery Manager Windowsfunktionen Opret et gendannelsesdrev. Følg anvisningerne på skærmen for at oprette et
gendannelsesbillede på et tomt USB-flashdrev eller en harddisk.
●
Hvis din computer er udstyret med et optisk drev med dvd-brænderfunktionalitet, må du kun
bruge dvd-r-, dvd+r-, dvd-r DL- eller dvd+r DL-diske af høj kvalitet. Brug ikke læs- og skrivbare
diske, som f.eks. cd-rw, dvd±rw, double-layer dvd±rw eller bd-re (genskrivbar Blu-ray), der ikke er
kompatible med HP Recovery Manager-softwaren.
●
Hvis din computer ikke har et integreret, optisk drev med dvd-brænderfunktionalitet, kan du bruge
et eksternt, optisk drev (købes separat) til at oprette gendannelsesdiske som beskrevet ovenfor.
Hvis du bruger et eksternt, optisk drev, skal det tilsluttes direkte til en USB-port på computeren.
Det kan ikke tilsluttes en USB-port på en ekstern enhed, som f.eks. en USB-hub.
●
Du kan oprette et gendannelses-flashdrev vha. et tomt USB-flashdrev af høj kvalitet.
●
Kontroller, at computeren er tilsluttet vekselstrøm, før du begynder at oprette gendannelsesmediet.
●
Oprettelsesprocessen kan vare over en time. Afbryd ikke denne proces.
●
Hvis det er nødvendigt, kan du afslutte programmet, før du er færdig med at oprette alle
gendannelsesmedier. HP Recovery Manager afslutter den aktuelle dvd eller det aktuelle flashdrev.
Næste gang du åbner HP Recovery Manager, vil du blive spurgt, om du ønsker at fortsætte.
Oprettelse af gendannelsesmedierne
Brug af HP Recovery Manager til oprettelse af HP gendannelsesmedier:
VIGTIGT: Hvis der er tale om en tablet med et aftageligt tastatur, skal du tilslutte tastaturet til tastatursoklen, før du følger disse trin.
1.
Skriv gendannelse i søgefeltet på proceslinjen, og vælg derefter HP Recovery Manager.
2.
Vælg Opret gendannelsesmedie, og følg derefter anvisningerne på skærmen.
Oprettelse af HP gendannelsesmedie (kun udvalgte produkter)
55
Se Gendannelse vha. HP Recovery Manager på side 56, hvis du har brug for at gendanne systemet.
Brug af HP Cloud Recovery Download-værktøjet til oprettelse af
gendannelsesmedier
Brug af HP Cloud Recovery Download-værktøjet til oprettelse af HP gendannelsesmedier:
1.
Gå til http://www.hp.com/support.
2.
Vælg Software og drivere, og følg derefter anvisningerne på skærmen.
Gendannelse og genoprettelse
Gendannelse og genoprettelse kan udføres på en eller flere af følgende måder: Windows-værktøjer, HP
Recovery Manager eller HP gendannelsespartitionen.
VIGTIGT:
Ikke alle metoder er tilgængelige for alle produkter.
Gendannelse, nulstilling og opdatering vha. Windows-værktøjer
Windows tilbyder flere muligheder for gendannelse, nulstilling og opdatering af computeren. Se Brug af
Windows-værktøjer på side 54 for yderligere oplysninger.
Gendannelse vha. HP Recovery Manager og HP gendannelsespartitionen
Du kan bruge HP Recovery Manager og HP gendannelsespartitionen (kun udvalgte produkter) til at
genoprette computeren til den oprindelige fabrikstilstand:
●
Løsning af problemer med forudinstallerede programmer eller drivere – Sådan afhjælper du et
problem med et forudinstalleret program eller en forudinstalleret driver:
1.
Skriv gendannelse i søgefeltet på proceslinjen, og vælg derefter HP Recovery Manager.
2.
Vælg Geninstaller drivere og/eller programmer, og følg derefter anvisningerne på skærmen.
●
Brug af systemgendannelse – Du kan gendanne Windows-partitionen til det oprindelige indhold fra
fabrikken ved at vælge indstillingen Systemgendannelse fra HP gendannelsespartitionen (kun udvalgte
produkter) eller bruge HP gendannelsesmediet. Se Gendannelse vha. HP Recovery Manager på side 56
for at få flere oplysninger. Se Oprettelse af HP gendannelsesmedie (kun udvalgte produkter) på side 54,
hvis du ikke allerede har oprettet gendannelsesmedier.
●
Nulstilling til fabriksindstillinger (kun udvalgte produkter) – Gendanner computeren til dens
oprindelige fabrikstilstand ved at slette alle oplysninger fra harddisken og gendanne partitionerne og
derefter geninstallere operativsystemet og den software, der blev installeret på fabrikken (kun udvalgte
produkter). Du skal bruge et HP gendannelsesmedie for at kunne foretage en Nulstilling til
fabriksindstillinger. Se Oprettelse af HP gendannelsesmedie (kun udvalgte produkter) på side 54, hvis
du ikke allerede har oprettet gendannelsesmedier.
BEMÆRK: Hvis du har udskiftet harddisken i computeren, kan du bruge nulstilling til
fabriksindstillinger til at installere operativsystemet og den software, der blev installeret på fabrikken.
Gendannelse vha. HP Recovery Manager
Du kan bruge HP Recovery Manager-softwaren til at gendanne computeren til dens oprindelige
fabrikstilstand vha. det HP gendannelsesmedie, som du enten selv har oprettet eller har modtaget fra HP,
eller vha. HP gendannelsespartitionen (kun udvalgte produkter).
56
Kapitel 11 Sikkerhedskopiering, gendannelse og genoprettelse
Se Oprettelse af HP gendannelsesmedie (kun udvalgte produkter) på side 54, hvis du ikke allerede har
oprettet et HP gendannelsesmedie.
VIGTIGT: HP Recovery Manager sikkerhedskopierer ikke automatisk dine personlige data. Før du starter
gendannelsen, skal du sikkerhedskopiere alle personlige data, du vil bevare. Se Brug af Windows-værktøjer
på side 54.
VIGTIGT:
Gendannelse via HP Recovery Manager skal bruges som sidste forsøg på at løse problemer.
BEMÆRK: Når du starter gendannelsesprocessen, vises der kun de indstillinger, der er tilgængelige for din
computer.
Bemærk følgende, før du begynder:
●
HP Recovery Manager gendanner kun software, der er installeret fra fabrikken. Software, der ikke er
leveret sammen med denne computer, skal enten downloades fra producentens websted eller
geninstalleres fra det medie, producenten har leveret.
●
Hvis der er fejl på computerens harddisk, skal du bruge et HP gendannelsesmedie. Dette medie oprettes
vha. HP Recovery Manager. Se Oprettelse af HP gendannelsesmedie (kun udvalgte produkter)
på side 54.
●
Hvis din computer ikke tillader oprettelse af HP gendannelsesmedier, eller hvis et HP
gendannelsesmedie ikke fungerer, kan du kontakte support for at modtage et gendannelsesmedie. Gå
til http://www.hp.com/support, vælg dit land eller din region, og følg derefter anvisningerne på
skærmen.
Gendannelse vha. HP gendannelsespartitionen (kun udvalgte produkter)
Med HP gendannelsespartitionen kan du udføre en systemgendannelse uden brug af gendannelsesdiske eller
et USB-gendannelsesflashdrev. Denne type gendannelse kan kun bruges, hvis harddisken stadig fungerer.
HP-gendannelsespartitionen (kun udvalgte produkter) giver kun mulighed for systemgendannelse.
Sådan startes HP Recovery Manager fra HP gendannelsespartition:
VIGTIGT: Hvis der er tale om en tablet med et aftageligt tastatur, skal du tilslutte din tablet til
tastatursoklen, før du følger disse trin (kun udvalgte produkter).
1.
Skriv gendannelse i søgefeltet på proceslinjen, vælg HP Recovery Manager, og vælg derefter
Windows Genoprettelsesmiljø.
‒ eller –
For computere eller tabletter med tilsluttede tastaturer:
▲
Tryk på F11, når computeren starter, eller tryk på F11, og hold den nede, mens du trykker på tænd/
sluk-knappen.
Tabletter uden tastatur:
▲
Tænd eller genstart tabletten, og tryk derefter hurtigt på knappen Forøg lydstyrke, og vælg
derefter F11.
2.
Vælg Fejlfinding fra menuen startindstillinger.
3.
Vælg Recovery Manager, og følg derefter anvisningerne på skærmen.
BEMÆRK: Hvis computeren ikke automatisk genstarter i HP Recovery Manager, skal du ændre
computerens startrækkefølge og derefter følge anvisningerne på skærmen. Se Ændring af
startrækkefølgen for computeren: på side 58.
Gendannelse og genoprettelse
57
Gendannelse vha. HP gendannelsesmedie
Hvis din computer ikke har en HP gendannelsespartition, eller hvis harddisken ikke fungerer korrekt, kan du
bruge HP gendannelsesmediet til at gendanne det oprindelige operativsystem og de softwareprogrammer,
der blev installeret på fabrikken.
▲
Indsæt HP gendannelsesmediet, og genstart computeren.
BEMÆRK: Hvis computeren ikke automatisk genstarter i HP Recovery Manager, skal du ændre
computerens startrækkefølge og derefter følge anvisningerne på skærmen. Se Ændring af
startrækkefølgen for computeren: på side 58.
Ændring af startrækkefølgen for computeren:
Hvis computeren ikke genstarter i HP Recovery Manager, kan du ændre computerens startrækkefølge. Dette
er rækkefølgen på enhederne, der er anført i BIOS, hvor computeren søger efter startoplysninger. Du kan
ændre valget til et optisk drev eller et USB-flashdrev, afhængigt af placeringen af dit HP gendannelsesmedie.
Sådan ændres startrækkefølge:
VIGTIGT: Hvis der er tale om en tablet med et aftageligt tastatur, skal du tilslutte tastaturet til tastatursoklen, før du følger disse trin.
1.
Indsæt HP gendannelsesmediet.
2.
Tilgå systemets Start-menu.
For computere eller tabletter med tilsluttede tastaturer:
▲
Tænd eller genstart computeren eller tabletten, tryk hurtigt på esc, og tryk derefter på F9 for
startindstillinger.
Tabletter uden tastatur:
▲
Tænd eller genstart tabletten, og tryk derefter hurtigt på knappen Forøg lydstyrke, og vælg
derefter F9.
‒ eller –
Tænd eller genstart tabletten, og tryk derefter hurtigt på knappen Reducér lydstyrke, og vælg
derefter F9.
3.
Vælg det optiske drev eller USB-flashdrevet, du vil starte fra, og følg derefter anvisningerne på
skærmen.
Fjernelse af HP gendannelsespartitionen (kun udvalgte produkter)
HP Recovery Manager-softwaren giver dig mulighed for at fjerne HP gendannelsespartitionen (kun udvalgte
produkter) for at frigøre plads på harddisken.
VIGTIGT: Hvis du fjerner HP gendannelsespartitionen, vil du ikke kunne udføre en systemgendannelse eller
oprette et HP gendannelsesmedie. Før du fjerner gendannelsespartitionen, skal du oprette et HP
gendannelsesmedie. Se Oprettelse af HP gendannelsesmedie (kun udvalgte produkter) på side 54.
Følg disse trin for at fjerne HP gendannelsespartitionen:
58
1.
Skriv gendannelse i søgefeltet på proceslinjen, og vælg derefter HP Recovery Manager.
2.
Vælg Remove Recovery Partition (Fjern genoprettelsespartition), og følg anvisningerne på skærmen.
Kapitel 11 Sikkerhedskopiering, gendannelse og genoprettelse
12 Specifikationer
Indgangseffekt
Oplysningerne om strøm i dette afsnit kan være nyttige, hvis du har planer om at rejse til udlandet med
computeren.
Computeren kører på jævnstrøm, som kan leveres via en vekselstrøms- eller jævnstrømskilde.
Vekselstrømskilden skal have en mærkelast på 100-240 V, 50-60 Hz. Selvom computeren kan forsynes med
strøm via en selvstændig jævnstrømskilde, anbefales det, at den kun forsynes med strøm via en
vekselstrømsadapter eller en jævnstrømskilde, der er leveret og godkendt af HP til brug for denne computer.
Computeren kan køre på jævnstrøm inden for følgende specifikationer. Driftsspænding og -strøm varierer
efter platform. Computerens driftsspænding og strømstyrke kan ses på systemets mærkat med
lovgivningsmæssige oplysninger.
Indgangseffekt
Nominel effekt
Driftsspænding og -strøm
5 V jævnstrøm ved 2 A/12 V jævnstrøm ved 3 A/15 V jævnstrøm ved 3 A – 45 W USB-C
5 V jævnstrøm ved 3 A/9 V jævnstrøm ved 3 A/12 V jævnstrøm ved 3,75 A/15 V jævnstrøm ved 3 A
– 45 W USB-C
5 V jævnstrøm ved 3 A/9 V jævnstrøm ved 3 A/10 V jævnstrøm ved 3,75 A/12 V jævnstrøm ved
3,75 A/15 V jævnstrøm ved 3 A/20 V jævnstrøm ved 2,25 A – 45 W USB-C
5 V jævnstrøm ved 3 A / 9 V jævnstrøm ved 3 A/12 V jævnstrøm ved 5 A/15 V jævnstrøm ved 4,33
A/20 V jævnstrøm ved 3,25 A – 65 W USB-C
5 V jævnstrøm ved 3 A/9 V jævnstrøm ved 3A/10 V jævnstrøm ved 5 A/12 V jævnstrøm ved 5 A/15
V jævnstrøm ved 4,33 A/20 V jævnstrøm ved 3,25 A – 65 W USB-C
5 V jævnstrøm ved 3 A/9 V jævnstrøm ved 3 A/10 V jævnstrøm ved 5 A/12 V jævnstrøm ved 5
A/15 V jævnstrøm ved 5 A/20 V jævnstrøm ved 4,5 A – 90 W USB-C
19,5 V jævnstrøm ved 2,31 A - 45 W
19,5 V jævnstrøm ved 3,33 A - 65 W
19,5 V jævnstrøm ved 4,62 A - 90 W
19,5 V jævnstrøm ved 6,15 A - 120 W
19,5 V jævnstrøm ved 6,9 A - 135 W
19,5 V jævnstrøm ved 7,70 A - 150 W
19,5 V jævnstrøm ved 10,3 A - 200 W
19,5 V jævnstrøm ved 11,8 A - 230 W
19,5 V jævnstrøm ved 16,92 A - 330 W
Jævnstrømsstik for ekstern HPstrømforsyning (kun udvalgte
produkter)
Indgangseffekt
59
BEMÆRK: Dette produkt er udviklet til it-strømsystemer i Norge med en fase til fase-spænding, der ikke
overstiger 240 V rms.
Driftsmiljø
Faktor
Metrisk
USA
I drift
5 °C til 35 °C
41 °F til 95 °F
Ikke i drift
-20 °C til 60 °C
-4 °F til 140 °F
I drift
10 % til 90 %
10 % til 90 %
Ikke i drift
5 % til 95 %
5 % til 95 %
I drift
-15 m til 3.048 m
-50 fod til 10.000 fod
Ikke i drift
-15 m til 12.192 m
-50 fod til 40.000 fod
Temperatur
Relativ luftfugtighed (ikke fortættet)
Maksimal højde (uden tryk)
60
Kapitel 12 Specifikationer
13 Elektrostatisk udledning
Elektrostatisk udledning er udledningen af statisk elektricitet, når to objekter kommer i kontakt med
hinanden, f.eks. det stød, du kan få, hvis du går over et gulvtæppe og derefter rører ved et metaldørhåndtag.
En afladning af statisk elektricitet fra finger og andre elektrostatiske ledere kan beskadige
elektronikkomponenter.
Hvis du vil forhindre beskadigelse af computeren eller et drev eller tab af data, skal du overholde følgende
forholdsregler:
●
Hvis vejledningen til fjernelse eller installation angiver, at du skal frakoble strømmen til computeren,
skal du først sikre dig, at den har korrekt jordforbindelse.
●
Lad komponenterne blive de relevante steder, før du er klar til at installere dem.
●
Undgå at berøre stifter, kabler og kredsløb. Berør elektronikkomponenter så lidt som muligt.
●
Brug ikke-magnetisk værktøj.
●
Før du håndterer komponenter, skal du sørge for at aflade statisk elektricitet ved at berøre en umalet
metaloverflade.
●
Hvis du fjerner en komponent, skal du lægge den i en dertil indrettet beholder.
61
14 Tilgængelighed
HP designer, leverer og markedsfører produkter og serviceydelser, som kan bruges af alle, herunder personer
med handicap, enten som separate enheder eller med relevante teknologiske hjælpemidler. Gå til
http://www.hp.com/accessibility for at få adgang til de nyeste oplysninger om hjælp til handicappede.
Understøttede hjælpe-teknologier
HP-produkter understøtter en lang række af teknologiske hjælpemidler, som er indbygget i operativsystemer,
og kan konfigureres til at fungere med yderligere teknologiske hjælpemidler. Brug søgefunktionen på din
enhed til at finde yderligere oplysninger om hjælpemiddel-funktioner.
BEMÆRK: For at få yderligere oplysninger om et bestemt produkts teknologiske hjælpemidler skal du
kontakte kundesupport for dette produkt.
Kontakt support
Vi forbedrer konstant vores produkter og tjenesters handicapvenlighed og modtager meget gerne feedback
fra brugerne. Hvis du har et problem med et produkt eller gerne vil fortælle os om funktioner til hjælp til
handicappede, der har hjulpet dig, er du velkommen til at kontakte os på +1 (888) 259-5707 mandag til
fredag fra kl. 6.00 til 21.00 North American Mountain, standardtid (USA). Hvis du er døv eller har nedsat
hørelse og bruger TRS/VRS/WebCapTel, skal du kontakte os, hvis du har brug for teknisk support eller har
spørgsmål til hjælp til handicappede, ved at ringe på +1 (877) 656-7058, mandag til fredag, 6.00 til 21.00
North American Mountain, standardtid (USA).
BEMÆRK: Support er kun på engelsk.
62
Kapitel 14 Tilgængelighed
Indeks
A
Adgangskoder
Hjælpeprogrammet Setup Utility
(BIOS) 44
Windows 43
Adgangskoder i Setup Utility (BIOS)
44
Antivirussoftware, bruge 45
B
backup 54
batteri
afhjælpning af lav
batterispænding 37
afladning 36
forseglet fra fabrikken 37
lave batteriniveauer 36
strømbesparelse 36
sådan finder du oplysninger 36
batteri forseglet fra fabrikken 37
batterioplysninger, sådan finder du
36
batterispænding 36
batteristrøm 35
bedste fremgangsmåder 1
berøringsskærmens bevægelser
en-fingers glidning 31
Bevægelser på TouchPad'en og
berøringsskærmen
tofinger-knibezoom 29
tryk 29
BIOS
downloade en opdatering 48
fastlægge version 47
opdatere 47
start af Setup Utility 47
Bluetooth-enhed 19, 21
Bluetooth-mærkat 17
brug af tastaturet og valgfri mus 32
brug af TouchPad 29
Bruge adgangskoder 43
C
certificeringsmærkat for trådløs 17
D
dataoverførsel 28
Diskdefragmenteringssoftware
Diskoprydningssoftware 39
driftsmiljø 60
Dvaletilstand
afslutte 34
starte 34
startes ved kritisk lav
batterispænding 37
39
E
ekstern strøm, brug af 37
Elektrostatisk udledning 61
esc-tast, identificere 14
F
fingeraftryk, registrere 44
Firewallsoftware 45
flytilstand 19
fn-tast, identificere 14
forsendelse af computeren 41
G
gendanne 54
diske 55, 58
HP gendannelsespartition 56
HP Recovery Manager 56
medier 58
starte 57
system 56
understøttede diske 55
USB-flashdrev 58
vha. HP Recovery Manager 56
gendannelse af oprindeligt system
56
gendannelsesmedie
bruge 55
diske 55
HP gendannelsespartition 54
oprette bruge Windowsværktøjer 54
oprettelse vha. HP Recovery
Manager 55
oprette vha. HP Cloud Recovery
Download-værktøjet 56
USB-flashdrev 55
gendannelsespartition, fjerne 58
genoprette 54
glid med en finger-bevægelse på
berøringsskærm 31
GPS 21
H
Handlingstaster
bruge 15
identificere 14
hardware, placering 4
HD-enheder, tilslutte 25, 27
HDMI-port
identificere 6, 8
tilslutning 25
headset, tilslutning 24
hovedtelefoner, tilslutte 23
HP 3D DriveGuard 39
HP Fast Charge 35
HP gendannelsesmedie
bruge 55
gendanne 58
HP gendannelsespartition
fjerne 58
gendanne 57
HP mobilt bredbånd
aktivere 21
IMEI-nummer 21
MEID-nummer 21
HP OMEN Command Center 17
HP PC Hardware Diagnostics UEFI
bruge 50
downloade 51
starte 51
HP PC Hardware Diagnostics Windows
bruge 49
downloade 49
installere 50
HP Recovery Manager
afhjælpe startproblemer 58
starte 57
HP-ressourcer 2
Indeks
63
HP Touchpoint Manager 46
hukommelseskort, identificere 5, 7,
9
hukommelseskortlæser,
identificere 5, 7, 9
Højttalere
identificere 16
højttalere
tilslutning 23
I
Identifikation af vekselstrømsadapter
og batteri 5
ikonet strøm, brug af 35
IMEI-nummer 21
indgangseffekt 59
Indstillinger for Remote HP PC
Hardware Diagnostics UEFI
bruge 52
tilpasse 52
installation
valgfrit sikkerhedskabel 46
installeret software
placering 4
Interne mikrofoner, identificere 9
Internetsikkerhedssoftware, bruge
45
K
kabelforbundet netværk (LAN) 22
kamera
bruge 23
identificere 9
knappen Trådløs 19
knapper
højre TouchPad 11
optisk drev, udløse 5
strøm 13
venstre TouchPad 11
knapper til trådløs
knap 19
operativsystem 19
komponenter
højre side 5
i bunden 16
skærm 9
venstre side 6
kontrolelementer i
operativsystemet 19
kritisk lav batterispænding 37
64
Indeks
L
lavt batteriniveau 36
lovgivningsmæssige oplysninger
certificeringsmærkater for
trådløs 17
mærkat med lovgivningsmæssige
oplysninger 17
luftkanaler, identificere 16
lyd
HDMI-lyd 26
headsets 24
hovedtelefoner 23
højttalere 23
lydindstillinger 24
mikrofoner 24
Lydindgangsstik (mikrofon) 7, 8
lydindstillinger, brug af 24
lydudgangsstik (hovedtelefon)/
lydindgangsstik (mikrofon),
identificere 6, 8
lysdiode for caps lock, identificere
12
Lysdiode for drev 5
Lysdiode for kamera, identifikation
af 9
lysdiode for lydløs, identificere 12
lysdiode for trådløs 19
Lysdioder
Lysdiode for vekselstrømsadapter
og batteri 5
lysdioder
caps lock 12
drev 5
lydløs 12
RJ-45-status (netværk) 6, 8
strøm 12
TouchPad 12
lysdioder for strøm, identificere 12
M
makrotaster til spil, identifikation
af 14
MEID-nummer 21
mikrofon, tilslutte 24
Mini DisplayPort
identificere 6, 7
tilslutning 27
minimeret billede, oprette 56
minimeret billedgendannelse 57
Miracast 27
mobilt bredbånd
aktivere 21
IMEI-nummer 21
MEID-nummer 21
mærkater
Bluetooth 17
certificering for trådløs 17
lovgivningsmæssige 17
serienummer 16
service 16
WLAN 17
N
nedlukning 34
netværksstik, identificere
6, 8
O
Offentlig WLAN-forbindelse 20
opdatering af programmer og
drivere 40
Oprette forbindelse til et WLAN 20
oprettelse af forbindelse til et LAN
22
optisk drev, identificere 5
overfør data 28
P
porte
HDMI 6, 8, 25, 27
Mini DisplayPort 6, 7
SuperSpeed USB 5
USB-port SuperSpeed med HP
slumre- og
opladningsfunktion 6, 8
USB Type-C 28
USB Type-C med HP slumre- og
opladningsfunktion 6
USB Type-C-strømstiksport med
HP Sleep og Charge og
Thunderbolt-port 8
USB Type-C Thunderbolt 24
produktnavn og -nummer,
computer 16
punkt for systemgendannelse,
oprette 54
R
rejse med computeren 17, 41
Rengøring af computeren 40
RJ-45-stik (netværk), identificere 6,
8
S
serienummer, computer 16
servicemærkater, placering 16
sikkerhedskabel, installere 46
sikkerhedskopi, oprette 54
Sikkerhedskopiering af software og
oplysninger 46
slots
hukommelseskortlæser 5, 7, 9
sikkerhedskabel 6, 7
slot til sikkerhedskabel,
identificere 6, 7
slukning af computeren 34
slumre
afslutte 33
starte 33
slumre- eller dvaletilstand, starte
33
Software
Diskdefragmentering 39
Diskoprydning 39
software
placering 4
softwareopdateringer, installere 45
specialknapper
bruge 14
start af slumre- eller dvaletilstand
33
startrækkefølge, ændre 58
Statuslamper for RJ-45-stik
(netværk), identificere 6, 8
stik
lydindgang (mikrofon) 7, 8
lydudgang (hovedtelefon)/
lydindgangs (mikrofon) 6, 8
netværk 6, 8
RJ-45 (netværk) 6, 8
stik, strøm 5, 8
strygning med tre fingre, TouchPadbevægelse 31
strøm
batteri 35
ekstern 37
strømindstillinger, brug af 35
strømstik, identificere 5, 8
strømstyring 33
SuperSpeed USB-port, identificere
5
systemet reagerer ikke 34
Systemgendannelse 56
T
tastatur og valgfri mus
bruge 32
Tasten END 14
tasten Flytilstand 14, 19
tasten Indsæt 14
Tasten OMEN 14, 17
Tasten PRT SC 14
taster
esc 14
flytilstand: 14
fn 14
handling 14
PRT SC 14
Tasten END 14
tasten Indsæt 14
Tasten OMEN 14
Windows 14
Thunderbolt, tilslutning af USB TypeC 24
Thunderbolt-port med HP Sleep and
Charge
identificere USB Type-C 8
tilgængelighed 62
tilslutning til et netværk 19
tilslutning til et trådløst netværk 19
tofinger-knibezoom-bevægelse på
TouchPad og berøringsskærm 29
to-fingers glidning, TouchPadbevægelse 30
TouchPad
bruge 29
knapper 11
TouchPad-bevægelser
strygning med tre fingre 31
to-fingers glidning 30
tryk med fire fingre 30
tryk med to fingre 30
TouchPad-lysdiode 12
TouchPad-zone, identificere 11
tryk-bevægelse på TouchPad'en og
berøringsskærmen 29
tryk med fire fingre, TouchPadbevægelse 30
tryk med to fingre, TouchPadbevægelse 30
Trådløst netværk, sikre 46
Trådløst netværk (WLAN)
funktionsmæssig rækkevidde
20
offentlig WLAN-forbindelse 20
tilslutte 20
WLAN-forbindelse i en
virksomhed 20
Tænd-/sluk-knap, identificere 13
U
udløserknap til optisk drev,
identificere 5
understøttede diske, gendanne 55
USB-port SuperSpeed med HP
slumre- og opladningsfunktion,
identificere 6, 8
USB Type-C port, tilslutning 24
USB Type-C-port, tilslutning 28
USB Type-C-port med HP slumre- og
opladningsfunktion, identificere 6
USB Type-C-strømstiksport med
HP Sleep og Charge, identificere 8
V
Vedligeholdelse
Diskdefragmentering 39
Diskoprydning 39
vedligeholdelse
opdatering af programmer og
drivere 40
Vedligeholdelse af computeren 40
video
HDMI-port 25
Mini DisplayPort 27
Thunderbolt-portenhed 24
trådløse skærme 27
USB Type-C 28
video, bruge 24
W
Windows
gendannelsesmedie 54
sikkerhedskopiere 54
systemgendannelsespunkt 54
Windows-adgangskoder 43
Windows Hello 23
bruge 44
Windows-tasten, identificere 14
Windows-værktøjer, brug af 54
WLAN-antenner, identificere 10
WLAN-enhed 17
WLAN-forbindelse i en virksomhed
20
WLAN-mærkat 17
Indeks
65
WWAN-enhed
66
Indeks
21
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising