HP | ENVY 27 27-inch Display | HP ENVY 27 27-inch Display Felhasználói útmutató

HP ENVY 27 27-inch Display Felhasználói útmutató
Felhasználói útmutató
© Copyright 2016 HP Development Company,
L.P.
Az AMD, a FreeSync és a Radeon az Advanced
Micro Devices, Inc. védjegyei. A HDMI, a HDMI
embléma és a High-Definition Multimedia
Interface a HDMI Licensing LLC. védjegye vagy
bejegyzett védjegye. A Windows a Microsoft
Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye
az Egyesült Államokban és/vagy más
országokban.
Az itt szereplő információk előzetes értesítés
nélkül változhatnak. A HP termékeivel és
szolgáltatásaival kapcsolatos kizárólagos
jótállás leírása a termékekhez és
szolgáltatásokhoz mellékelt kifejezett jótállási
nyilatkozatokban szerepel. Az itt leírtak nem
jelentenek további jótállást. A HP nem vállal
felelősséget a jelen dokumentumban esetleg
előforduló technikai vagy szerkesztési hibákért
és hiányosságokért.
Termékkel kapcsolatos tájékoztatás
Ez az útmutató azokat a jellemzőket írja le,
amelyek a legtöbb típus esetében közösek.
Néhány jellemző az ön termékén esetleg nem
elérhető. A legfrissebb felhasználói
útmutatóhoz látogassa meg a
http://www.hp.com/support webhelyet, és
válassza ki az országát. Válassza a Készülék
keresése lehetőséget, majd kövesse a
képernyőn megjelenő utasításokat.
Első kiadás: 2016. július
Dokumentum cikkszáma: 907149-211
Az útmutatóról
Ez az útmutató a monitor jellemzőit, az üzembe helyezésének lépéseit, a szoftver használatát, valamint a
műszaki adatait mutatja be.
FIGYELEM! Az ilyen módon jelzett szöveg azt jelzi, hogy az útmutatás helytelen követése sérüléshez vagy
halálhoz vezethet.
VIGYÁZAT! Az ilyen módon jelzett szöveg azt jelzi, hogy az útmutatás helytelen követése a készülékek
megrongálódáshoz vagy információvesztéshez vezethet.
MEGJEGYZÉS: Az ilyen módon jelzett szöveg fontos kiegészítő információkat tartalmaz.
TIPP:
Az ilyen módon jelzett szöveg segítő ötletekkel szolgál.
A termék HDMI technológiát alkalmaz.
iii
iv
Az útmutatóról
Tartalomjegyzék
1 Első lépések .................................................................................................................................................. 1
Fontos biztonsági előírások .................................................................................................................................. 1
A termék jellemzői és összetevői .......................................................................................................................... 2
Jellemzők ............................................................................................................................................. 2
Hátsó részegységek ............................................................................................................................ 3
A monitor üzembe helyezése ................................................................................................................................ 4
Kellő körültekintéssel helyezze üzembe monitorát ........................................................................... 4
A monitorállvány felszerelése ............................................................................................................ 5
A kábelek csatlakoztatása .................................................................................................................. 6
A monitor beállítása ............................................................................................................................ 8
A monitor bekapcsolása ...................................................................................................................... 9
HP vízjel és kép beégés irányelv ......................................................................................................... 9
A monitor felszerelése ...................................................................................................................... 10
A monitorállvány eltávolítása ........................................................................................ 10
VESA tartókonzol szerelése ............................................................................................ 11
2 A monitor használata ................................................................................................................................... 12
Szoftverek és segédprogramok .......................................................................................................................... 12
Az információs fájl ............................................................................................................................. 12
A kép színillesztő fájl ......................................................................................................................... 12
Az INF és ICM fájlok telepítése ............................................................................................................................. 12
Telepítés optikai lemezről (egyes régiókban áll rendelkezésre) ...................................................... 12
Letöltés a Világhálóról ...................................................................................................................... 13
A My Display szoftver használata ....................................................................................................................... 13
A szoftver letöltése ........................................................................................................................... 13
A szoftver használata ....................................................................................................................... 13
A képernyőn megjelenő menü (On-Screen Display, OSD) használata ................................................................ 13
Az Auto-Sleep (Automatikus alvó mód) használata ........................................................................................... 14
Alacsony kék fény mód beállítása ....................................................................................................................... 14
3 Támogatás és hibaelhárítás ......................................................................................................................... 16
Gyakoribb hibák elhárítása .................................................................................................................................. 16
Gombos zárolások ............................................................................................................................................... 17
Terméktámogatás ............................................................................................................................................... 17
Előkészületek a műszaki támogatás felhívásához ............................................................................................. 17
Az adatcímkék helye ............................................................................................................................................ 18
v
4 A monitor karbantartása .............................................................................................................................. 19
Útmutató a karbantartáshoz .............................................................................................................................. 19
A monitor tisztítása ........................................................................................................................... 20
A monitor szállítása .......................................................................................................................... 20
A függelék: Műszaki adatok ............................................................................................................................ 21
Előre beállított kijelzőfelbontások ...................................................................................................................... 22
Belépés felhasználói üzemmódokba ................................................................................................ 23
Tápegység ........................................................................................................................................................... 23
Energiatakarékos mód ......................................................................................................................................... 23
B függelék: Kisegítő lehetőségek .................................................................................................................... 24
Támogatott kisegítő technológiák ...................................................................................................................... 24
Kapcsolatfelvétel a támogatással ....................................................................................................................... 24
vi
1
Első lépések
Fontos biztonsági előírások
A monitor tartozéka egy tápkábel is. Ha másik kábelt használ, csak a monitornak megfelelő áramforrást és
csatlakozókat használjon. A monitorral használandó megfelelő hálózati kábelkészlettel kapcsolatos
információkat lásd az optikai lemezen található Termékkel kapcsolatos tájékoztatás, ha valamelyik
tartalmazza, vagy a dokumentációs készletet.
FIGYELEM! Az áramütés és a készülék károsodásának elkerülése érdekében tartsa be a következőket:
• A tápkábelt mindig könnyen hozzáférhető váltakozó áramú aljzathoz csatlakoztassa.
• A számítógép feszültségmentesítéséhez a váltóáramú hálózati aljzatból húzza ki a tápkábelt.
• Ha a tápkábelen háromérintkezős csatlakozó van, azt mindig földelt, háromérintkezős dugaszolóaljzathoz
csatlakoztassa. Ne kerülje meg a tápkábel földelését (például kétérintkezős adapter beiktatásával). A
földelés fontos biztonsági elem.
A tápkábelekre és vezetékekre ne helyezzen semmit. A kábeleket úgy rendezze el, hogy ne lehessen
véletlenül rájuk lépni vagy beléjük botlani. A kábeleket és vezetékeket ne húzza vagy rángassa. A hálózati
tápkábel kihúzásakor a csatlakozót fogja meg, ne a kábelt.
A sérülés kockázatának csökkentése érdekében olvassa el a Biztonsági és kényelmi útmutatót, amely
bemutatja a munkaállomások célszerű kialakításának módját, javaslatokat tesz a felhasználóknak a
megfelelő testtartásra, tippeket ad az egészség megőrzésére és a helyes munkahelyi szokásokra, továbbá
fontos tájékoztatással szolgál az elektromos és mechanikai veszélyek elhárítására. Ez az útmutató a
http://www.hp.com/ergo webhelyen található.
VIGYÁZAT! A monitor, valamint a számítógép védelme érdekében a számítógép és a perifériaeszközök
(például monitor, nyomtató, lapolvasó) tápkábeleit túlfeszültség-védelmet biztosító eszközhöz, például
elosztóhoz vagy szünetmentes tápegységhez csatlakoztassa. Nem minden elosztó biztosít túlfeszültségvédelmet, a túlfeszültség-védelemmel rendelkező elosztókon ezt külön címke jelzi. Olyan elosztót
használjon, amelynek gyártója az elosztó hibája esetén megtéríti az esetleges kárt, így berendezését
kicserélheti, ha a túlfeszültség-védelem kudarcot vall.
Használjon megfelelő méretű bútort, amely a HP LCD monitort biztosan megtartja.
FIGYELEM! A nem megfelelő helyen, például öltözőasztalon, könyvszekrényen, polcon, íróasztalon,
hangszórón, ládán vagy kézikocsin felállított monitor ledőlhet és balesetet okozhat.
Az LCD monitor kábeleit körültekintően úgy vezesse el, hogy azokat ne húzza semmi és senki, ne akadjanak
el, és ne legyenek senkinek az útjában.
MEGJEGYZÉS: Ez a termék szórakoztatási célra alkalmas. Fontolja meg a monitor kontrollált fényű
környezetbe történő elhelyezését annak érdekében, hogy elkerülje a környező fényforrások és fénylő
felületek által keltett interferenciát, mivel ezek zavaróan tükröződhetnek a képernyőn.
Fontos biztonsági előírások
1
A termék jellemzői és összetevői
Jellemzők
Ez a termék egy AMD FreeSync™ minősítésű kijelző, amely lehetővé teszi, hogy sima, gyorsan reagáló, a
képváltáskor szakadozásmentes teljesítmény mellett játszhasson számítógépes játékokkal. A kijelzőhöz
csatlakoztatott külső forráson a FreeSync illesztőprogramnak telepítve kell lennie.
Az AMD FreeSync technológia célja, hogy kiküszöbölje a szellemképet és a szakadozott megjelenítést a
játékokban és videókban. Ennek érdekében a képernyő frissítési frekvenciáját a grafikus kártya képkockasebességéhez rögzíti. Kérdezze meg az adott összetevő vagy rendszer gyártójától a konkrét képességeket.
FONTOS: Az AMD Radeon™ grafika és/vagy AMD A sorozat APU-kompatibilis kijelző szükséges DisplayPort/
HDMI Adaptive szinkronizálással. A HDMI-n működő FreeSync támogatásához AMD 15.11 (vagy újabb)
Crimson illesztőprogram szükséges.
MEGJEGYZÉS: Az adaptív frissítési sebességértékek képernyőnként eltérőek. További információ a
következő weboldalon található: www.amd.com/freesync.
A FreeSync engedélyezéséhez a képernyőn nyomja meg a menü gombot a monitoron a képernyőn megjelenő
menü megnyitásához. Válassza ki a Color Control (Színszabályozás) > Viewing Modes (Megtekintési módok)
> Gaming (Játék).
A fénykibocsátó dióda (LED) háttérvilágítású kijelző aktív mátrixos AMVA+ panelt tartalmaz. A képernyő a
következő funkciókat kínálja:
●
68,47 cm-es (27 hüvelykes) átmérőjű látható terület 3840 × 2160 képpont UHD felbontással, valamint
teljes képernyős támogatás az alacsonyabb felbontásokhoz
●
Billenthető ülő vagy álló helyzetben történő kényelmes használathoz, vagy egyik oldalról a másikra
való áthelyezéséhez
●
USB Type-C tápellátás és DisplayPort (csak egyes termékeken)
●
HDMI (High-Definition Multimedia Interface, nagyfelbontású multimédiás interfész) videóbemenet
●
DisplayPort videóbemenet
●
Plug and Play lehetőség, ha az operációs rendszer is támogatja
●
Kijelzőn megjelenő beállítási lehetőségek tíz nyelven az egyszerű beállításhoz és képernyő
optimalizáláshoz
●
My Display szoftver a monitor beállításainak Windows rendszeren keresztül történő módosításához
●
HDCP (High-Bandwidth Digital Content Protection, nagy sávszélessgű digitális tartalomvédelem) az
összes digitális bemeneten használatos
●
Szoftver és dokumentációs lemez, amely tartalmazza a monitor illesztőprogramjait és a
termékdokumentációt
●
VESA tartókonzolt a kijelzőt falra rögzítő eszköz vagy állítható karhoz csatlakoztatásához
MEGJEGYZÉS: A biztonsági és egyéb jogi tudnivalókat lásd a lemezen található Termékkel kapcsolatos
tájékoztatást, amennyiben a csomag tartalmazza azt, illetve a dokumentációs készletet. A termék
legfrissebb felhasználói útmutatóinak vagy kézikönyveinek eléréséhez látogasson el a következő helyre:
http://www.hp.com/support. Válassza a Készülék keresése lehetőséget, majd kövesse a képernyőn
megjelenő utasításokat.
2
1. fejezet Első lépések
Hátsó részegységek
Részegység
Funkció
1
Menü gomb
Nyomja meg az OSD menü megnyitásához, válassza az OSD menü
valamelyik elemét vagy zárja be az OSD menüt.
2
Plusz gomb
Ha az OSD menü meg van nyitva, a gomb megnyomásával előreléphet az
OSD menü funkciói között, valamint növelheti a beállított értékeket.
2. funkciógomb –
kiosztható*
3
Mínusz gomb
3. funkciógomb –
kiosztható*
4
OK gomb
4. funkciógomb –
kiosztható*
Ha az OSD menü nem aktív, a gomb megnyomásával továbbhaladhat a
következő aktív bemeneti portra (USB-C videó, HDMI, DisplayPort).
Ha az OSD menü meg van nyitva, a gomb megnyomásával visszaléphet az
OSD menü funkciói között, valamint csökkentheti a beállított értékeket.
Ha az OSD menü be van zárva, nyomja meg a Viewing Modes (Megtekintési
módok) menü megnyitásához.
Ha az OSD menü meg van nyitva, a gomb megnyomásával erősítheti meg a
kiválasztást.
Ha az OSD menü nem aktív, nyomja meg az Information (Információ) menü
megnyitásához.
5
Bekapcsoló gomb
Amikor a monitor ki van kapcsolva, nyomja meg a gombot a monitor
bekapcsolásához.
6
DisplayPort
A forráseszköz DisplayPort kábelének monitorhoz csatlakoztatására.
7
HDMI 2.0 port
A forráseszköz HDMI kábelének monitorhoz csatlakoztatására.
Ajánlott felbontás: 3840 × 2160 (60 Hz)
8
HDMI 1.4 port
A forráseszköz HDMI kábelének monitorhoz csatlakoztatására.
Ajánlott felbontás: 2560 × 1440 (60 Hz)
9
USB Type-C port (csak
egyes termékeken)
A forráseszköz USB Type-C kábelének monitorhoz csatlakoztatására.
10
Tápcsatlakozó
Váltakozó áramú tápegység csatlakoztatására szolgál.
* A 2–4. funkciógombokkal navigálhat az OSD menüben, azoknak a jelzéseknek az alapján, amelyek a gombok fölött
aktívak, amikor az OSD menü nyitva van.
MEGJEGYZÉS: Az OSD menü Assign Button (Gomb kiosztása) elemével újrakonfigurálhatja a
funkciógombokat, hogy gyorsan kiválaszthassa a leggyakrabban használt műveleteket.
A termék jellemzői és összetevői
3
A monitor üzembe helyezése
Kellő körültekintéssel helyezze üzembe monitorát
A monitor épsége érdekében ügyeljen rá, hogy ne érintse meg az LCD panel felületét. A monitorra ható
nyomás színegyenetlenségeket, vagy a folyadékkristály elmozdulását okozhatja. Amennyiben ez
megtörténik, a képernyő nem fog visszatérni eredeti állapotába.
Állvány felszerelésekor fektesse a monitort képernyővel lefelé egy védőszivaccsal vagy nem dörzsölő
szövettel fedett vízszintes felületre. Ezzel megelőzhető a képernyő karcolódása, szennyeződése és eltörése.
MEGJEGYZÉS: Az Ö monitora a képen láthatótól eltérően is kinézhet.
4
1. fejezet Első lépések
A monitorállvány felszerelése
VIGYÁZAT! A képernyő törékeny. Ügyeljen arra, hogy ne érintse, ne nyomja meg a képernyőt; ezzel
károsodást okozhat rajta.
TIPP: Fordítson különös figyelmet az elhelyezésre, mert a környező lámpák és fénylő felületek
tükröződései zavaróak lehetnek.
1.
Emelje ki a dobozából, és fektesse a monitorpanelt képernyővel lefelé tiszta, száraz ruhával lefedett
lapos felületre.
2.
Csatlakoztassa az állványt a monitorhoz úgy, hogy az alapot (1) behelyezi az állványba (2), majd a
monitorpanelbe (3), hogy biztonságosan a helyére kattanjon.
A monitor üzembe helyezése
5
A kábelek csatlakoztatása
MEGJEGYZÉS: A monitor szállítja a választó kábelekkel. Nem minden, ebben a részben látható kábelt adnak
a monitorral.
1.
Tegye a monitort egy kényelmes, jól szellőző helyre a számítógép közelébe.
2.
Csatlakoztassa videokábelt.
MEGJEGYZÉS: A monitor automatikusan meghatározza, hogy mely bemeneten van érvényes videojel.
A bemenetet a található Minus (Mínusz) gomb megnyomásával, vagy a képernyőn megjelenő (OSD)
menüben, a Menu (Menü) gomb megnyomásával és az Input Control (Bemeneti vezérlés)
kiválasztásával választhatja ki.
●
Csatlakoztasson HDMI kábelt a HDMI porthoz a monitor hátoldalán, a másik végét pedig
csatlakoztassa a forráseszközhöz.
MEGJEGYZÉS: Az alsó HDMI port legfeljebb 2560 × 1440 (60 Hz) grafikus felbontást támogat.
6
1. fejezet Első lépések
●
Csatlakoztassa a DisplayPort kábel egyik végét a DisplayPort csatlakozóhoz a monitor hátulján, a
másik végét pedig a forráseszköz DisplayPort csatlakozójához.
Az Auto-Switch Input funkció átvált a HDMI bemenet és a DisplayPort bemenet között.
MEGJEGYZÉS: A monitor USB Type-C portja USB Type-C forráseszközre csatlakoztatva
DisplayPort hang-/videobemenetként is képes működni. Az USB Type-C bemenetre történő
átváltáshoz nyomja meg valamelyik gombot az OSD takarólemezen az OSD menü megnyitásához,
majd válassza ki az Input Control (Bemenet vezérlése) > USB-C Video lehetőséget.
3.
Csatlakoztassa az USB Type-C kábel egyik végét az USB Type-C porthoz a monitor hátulján, a másik
végét pedig a forráseszköz USB Type-C portjához. Csak a HP által jóváhagyott, a monitorhoz mellékelt
USB Type-C kábelt használja. (csak egyes termékeken)
A monitor üzembe helyezése
7
4.
Csatlakoztassa a tápkábel egyik végét a tápadapterhez (1), a másik végét földelt tápaljzatba (2), majd
csatlakoztassa a tápadapter kerek végét a monitorhoz (3).
FIGYELEM! Az áramütés és a készülék károsodásának elkerülése érdekében tartsa be a következőket:
A tápkábel földelésre szolgáló tűjét ne iktassa ki. A védőérintkező fontos biztonsági szerepet tölt be.
A tápvezetéket csak könnyen elérhető, földelt hálózati konnektorba csatlakoztassa.
A készülék feszültségmentesítéséhez a hálózati aljzatból húzza ki a váltakozóáramú tápkábelt.
A tápkábelekre és vezetékekre ne helyezzen semmit. A kábeleket úgy rendezze el, hogy ne lehessen
véletlenül rájuk lépni vagy beléjük botlani. A kábeleket és vezetékeket ne húzza vagy rángassa. A
tápkábelt a csatlakozójánál fogva húzza ki a konnektorból.
A monitor beállítása
Döntse előre vagy hátra a monitorpanelt annak megfelelő szemmagasságba állításához.
8
1. fejezet Első lépések
A monitor bekapcsolása
1.
A bekapcsoláshoz nyomja meg a tápkapcsoló gombot a forráseszközön.
2.
A monitor bekapcsolásához nyomja meg a bekapcsoló gombot a hátlapon.
VIGYÁZAT! Beégési károsodás keletkezhet olyan monitorokon, amelyek a képernyőn ugyanazt a sztatikus
képet jelzik ki 12 egymást követő óra használaton kívül. Ha el akarja kerülni, hogy a monitor képernyőjét
beégési kár érje, mindig aktiváljon egy képernyőkímélő alkalmazást, vagy kapcsolja ki a monitort, ha
huzamosabb ideig nem használja. A képvisszamaradás jelensége minden LCD monitornál előfordulhat. A
„beégett képes” monitorokra a HP nem vállal garanciát.
MEGJEGYZÉS: Ha megnyomja a bekapcsoló gombot, és nem történik semmi, lehetséges, hogy a
bekapcsológomb-zárolás engedélyezve van. A funkció kikapcsolásához nyomja le és legalább 10
másodpercig tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot.
MEGJEGYZÉS: A bekapcsoló gomb LED világítását az OSD menüben kikapcsolhatja. Nyomja meg a
monitoron lévő Menu gombot, majd válassza ki a következő lehetőségeket: Power Control (Tápellátásvezérlés) > Power LED (Táp LED) > Off (Ki).
Ha a monitor be van kapcsolva, öt másodpercre megjelenik a monitor állapotára vonatkozó üzenet. Az üzenet
jelzi, hogy melyik bemenet az aktuálisan aktív jel, az automatikus forrásváltás beállítását (ki- vagy
bekapcsolt, a gyári alapbeállítás bekapcsolt), a jelenlegi, előre beállított felbontást, valamint a javasolt, előre
beállított felbontást.
A monitor automatikusan beolvassa a bemenő jeleket aktív bemenetet keresve, és az aktív bemenetet
használja a képernyőhöz.
HP vízjel és kép beégés irányelv
Ezek az IPS monitormodellek IPS (In-Plane Switching, képsíkváltó) technológiával készültek, ami rendkívül
széles betekintési szöget és kiváló képminőséget biztosít. Az IPS monitorok fejlett képmegjelenítési
alkalmazások széles tartományában felhasználható. Ugyanakkor ez a panel technológia nem alkalmas olyan
alkalmazásokra, amelyek statikus, álló vagy rögzített képeket sugároznak hosszú időn keresztül,
képernyővédő nélkül. Ilyen alkalmazások lehetnek például kamerás megfigyelő rendszerek, videojátékok, a
képernyőn hosszú időre megjelenő marketing emblémák és sablonok. A statikus képek beégést okozhatnak,
amik a képernyőn foltokként, vízjelként jelennek meg.
A monitorok napi 24 órában történő használata során keletkező beégési meghibásodásokra a HP garancia
nem terjed ki. A kép beégés megelőzésére használaton kívül mindig kapcsolja ki a monitort, vagy
alkalmazzon energiakezelési beállítást, ha a rendszere támogatja, ami tétlen állapotban kikapcsolja a
kijelzőt.
A monitor üzembe helyezése
9
A monitor felszerelése
A monitorpanelt falra, forgókarra vagy bármilyen más tartószerkezetre is erősítheti.
MEGJEGYZÉS: Az eszközt úgy alakították ki, hogy az UL vagy a CSA listákon szereplő fali tartószerkezetet
használhasson hozzá.
VIGYÁZAT! A monitor az iparágban szabványos VESA 100 mm-es felfüggesztő nyílásokat támogatja.
Ahhoz, hogy egy külső szállítótól származó tartószerkezetet erősítsen a monitorhoz, négy darab 4 mm-es,
0,7 emelkedésű csavarra lesz szüksége. Hosszabb csavarok használata nem ajánlott, mert megrongálhatják
a monitort. Fontos ellenőrizni, hogy a gyártó tartószerkezete megfelel-e a VESA szabványnak, és a
besorolása alapján képes-e megtartani a monitor kijelzőpaneljének súlyát. A legjobb teljesítmény érdekében
fontos, hogy a monitorhoz mellékelt táp- és videokábeleket használja.
A monitorállvány eltávolítása
VIGYÁZAT! Mielőtt elkezdené szétszedni a monitort, győződjön meg arról, hogy ki van kapcsolva, valamint
az összes kábel ki van húzva.
10
1.
Döntse hátra a monitort, és válassza le ki, majd távolítsa el az összes kábelt belőle.
2.
A képernyővel lefelé helyezze azt egy sík felületre, amelyre előzőleg egy tiszta, száraz rongyot terített.
3.
Nyomja be a kioldóreteszt (1), és vegye ki az állványt a monitorpanelből (2).
1. fejezet Első lépések
VESA tartókonzol szerelése
A VESA tartókonzol nem tartozéka a monitornak használatra, amikor a monitorpanelt falra, lengőkarra vagy
egyéb tartószerkezetre rögzíti.
MEGJEGYZÉS: A VESA konzollal felszerelve a monitor csak fekvő üzemmódban használható. Az álló mód
nem támogatott.
1.
A monitorállvány eltávolítása További információk: A monitorállvány eltávolítása 10. oldal.
2.
Távolítsa el és őrizze meg a csavart a monitorpanel hátuljának középső részéből.
3.
Helyezze be a VESA tartón lévő fület a monitorpanel hátoldalán lévő nyílásba addig, amíg a tartó a
helyére nem kattan (1), majd rögzítse a tartó tetejét azzal a csavarral, amelyet a második lépésben
távolított el (2).
4.
Ha a monitort lengőkarhoz, illetve egyéb tartószerkezethez szeretné rögzíteni, helyezze be a négy
rögzítőcsavart a tartószerkezetbe a furatokon át, és a VESA kereten található csavarfuratokba.
A monitor üzembe helyezése
11
2
A monitor használata
Szoftverek és segédprogramok
A monitorhoz mellékelt optikai lemez – ha van – olyan fájlokat tartalmaz, amelyeket a számítógépre
telepíthet. Ha nincs optikai meghajtó, akkor a következő webhelyről töltheti le a fájlokat:
http://www.hp.com/support.
●
INF (információs) fájl
●
képszínillesztő (ICM) fájlok (mindegyik kalibrált színtérhez egy)
●
My Display szoftver
Az információs fájl
Az INF fájl a Windows® operációs rendszerek által használt monitor-erőforrásokat definiál, hogy biztosítsa a
monitor kompatibilitását a számítógép grafikus adapterével.
Ez a monitor kompatibilis a Windows Plug and Play telepítőrendszerével, és a monitor az INF fájl telepítése
nélkül is megfelelően fog működni. A monitor Plug and Play kompatibilitásához szükséges, hogy a
számítógép grafikus kártyája megfeleljen a VESA DDC2 szabványnak, és a monitor közvetlenül a grafikus
kártyához kapcsolódjon. A Plug and Play telepítés nem működik különálló BNC típusú csatlakozókon vagy
elosztó puffereken/dobozokon keresztül.
A kép színillesztő fájl
Az ICM fájlok adatfájlok, amelyek a grafikus programok számára konzisztens színillesztést biztosítsanak a
monitor kijelzője és a nyomtató, illetve a lapolvasó és a monitor kijelzője között. Ez a fájl az e szolgáltatást
támogató grafikus programban aktiválódik.
MEGJEGYZÉS: Az ICM színprofil az International Color Consortium (ICC) profilformátum-szabványának
megfelelően van kialakítva.
Az INF és ICM fájlok telepítése
Miután megállapította, hogy frissíteni kell, az alábbi módszerek valamelyikével telepítse a fájlokat.
Telepítés optikai lemezről (egyes régiókban áll rendelkezésre)
Ahhoz, hogy az INF és ICM fájlokat az optikai lemezről a számítógépre telepítse, kövesse az alábbi lépéseket:
12
1.
Helyezze be az optikai lemezt a számítógép optikai meghajtójába. Megjelenik az optikai lemez menüje.
2.
Olvassa el a HP monitor szoftverinformációi fájlt.
3.
Válassza az Install Monitor Driver Software (Monitor illesztőprogram-szoftverének telepítése)
lehetőséget a monitor illesztőprogramjának telepítéséhez.
4.
Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
5.
Győződjön meg arról, hogy a Windows vezérlőpultján elérhető Képernyő segédeszközben a megfelelő
felbontás- és frissítésértékek jelennek meg.
2. fejezet A monitor használata
Letöltés a Világhálóról
Ha nem rendelkezik a számítógép vagy a forráseszköz optikai meghajtóval, akkor letöltheti a INF és ICM
fájlok legfrissebb verzióját a HP monitorok támogatási webhelyéről.
1.
Keresse fel a http://www.hp.com/support címet.
2.
Válassza ki a Szoftverek és illesztőprogramok letöltése lehetőséget.
3.
Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a monitor kiválasztásához és a szoftver letöltéséhez.
A My Display szoftver használata
A My Display szoftver segítségével választhatja ki a beállításokat az optimális megtekintéshez. Kiválaszthat
beállításokat játékhoz, filmekhez, fényképszerkesztéshez, vagy akár dokumentumokkal és munkalapokkal
végzett munkához. Könnyen módosíthatja a beállításokat, például a fényerőt, a színt és a kontrasztot a My
Display szoftver használatával.
A szoftver letöltése
A My Display szoftver letöltése:
1.
Keresse fel a http://www.hp.com/support webhelyet, és válassza ki a országot és nyelvet.
2.
Válassza ki a Get software and drivers (Szoftverek és illesztőprogramok letöltése) lehetőséget, és a
képernyőn megjelenő utasításokat követve válassza ki a monitort, majd töltse le a szoftvert.
A szoftver használata
A My Display szoftver megnyitása:
1.
Kattintson a HP My Display ikonra a tálcán.
– vagy –
Válassza ki a Start gombot.
2.
Válassza ki az Összes alkalmazás lehetőséget.
3.
Válassza ki a HP My Display elemet.
4.
Válassza ki a HP My Display elemet.
További információt a HP My Display szoftver súgójában talál.
A képernyőn megjelenő menü (On-Screen Display, OSD)
használata
Az OSD menüt a képernyőn megjelenő kép egyéni igényekhez történő beállításához használhatja. Az OSD
menü eléréséhez és az OSD-ben végzett beállításokhoz használja a kijelző hátoldalán található gombokkal.
Az OSD menü eléréséhez és a beállítások elvégzéséhez, tegye a következőket:
1.
Ha a monitor még nincs bekapcsolva, nyomja meg a bekapcsoló gombot a monitor bekapcsolásához.
2.
Az OSD menü eléréséhez nyomja meg a Menu gombot a monitoron.
3.
Az OSD menüben való navigáláshoz használja a monitoron lévő + (plusz) gombot a felfelé, a – (mínusz)
gombot pedig a lefelé görgetéshez.
A My Display szoftver használata
13
4.
Ha ki szeretne választani egy elemet az OSD menüben, használja a + és – gombokat a görgetéshez és a
kívánt elem kijelöléséhez, majd nyomja meg a Menu gombot a kívánt funkció kiválasztásához.
5.
A beállítást a + és – gombok megnyomásával módosíthatja.
6.
A funkció beállítása után válassza ki a Save and Return (Mentés, majd visszatérés) lehetőséget a
beállítások mentéséhez, vagy a Cancel (Mégse) lehetőséget, ha nem kívánja menteni a beállításokat.
Ezután válassza ki az Exit (Kilépés) parancsot a főmenüben.
Főmenü
Leírás
Brightness (Fényerő)
A kijelző fényerejének módosítása. Az alapértelmezett gyári beállítás 90.
Contrast (Kontraszt)
A kijelző kontrasztjának beállítása. Az alapértelmezett gyári beállítás 80.
Color Control
(Színszabályozás)
A képernyőn megjelenő szín kiválasztása és beállítása.
Input Control (Bemenet
vezérlése)
A videobemeneti jel kiválasztása.
Image Control (Kép
szabályozása)
A képernyőn megjelenő kép beállítása.
Power Control
(Tápellátás-vezérlés)
Az energiagazdálkodási beállításokat módosítja.
Menu Control (Menü
vezérlése)
A képernyőmenü (OSD) beállítása.
Management (Kezelés)
Megadja a DDC/CI beállításokat, és minden OSD menübeállítást visszaállít a gyári alapértékekre.
Language (Nyelv)
A képernyőmenü nyelvének beállítása. A gyári alapérték az angol.
Information
(Tájékoztatás)
A monitorral kapcsolatos fontos információk kijelölése és megjelenítése.
Exit (Kilépés)
Kilépés a képernyőmenüből.
Az Auto-Sleep (Automatikus alvó mód) használata
A monitor a Képernyőmenüben támogatja az úgynevezett Auto-Sleep Mode (Automatikus alvó mód)
lehetőséget, amely lehetővé teszi a képernyő csökkentett energiaállapotának be- és kikapcsolását. Az
automatikus alvó mód bekapcsolt állapotában (alapértelmezés szerint bekapcsolva) a monitor csökkentett
energiaállapotba lép, amikor a gazdaszámítógép alacsony energiamódot jelez (vagy a vízszintes, vagy a
függőleges szinkronjel hiányával).
A csökkentett energiaállapotba (alvó módba) belépve a képernyő elsötétül, a háttérvilágítás kikapcsol, a
bekapcsolásjelző LED pedig sárga színre vált. Ebben a csökkentett energiaállapotban a monitor
teljesítményfelvétele kisebb 0,5 W-nál. A monitor akkor ébred fel alvó módból, amikor a gazdaszámítógép
aktív jelet küld neki (például ha Ön az egeret vagy a billentyűzetet használja).
Az Automatikus alvó módot az OSD menüben kapcsolhatja ki. Nyomja meg a monitor Menü gombját a
képernyőmenü megnyitásához. Az OSD-ben válassza a Power Control (Tápellátás-vezérlés) > Auto-Sleep
Mode (Automatikus alvó mód) > Off (Ki) elemeket.
Alacsony kék fény mód beállítása
A képernyő által kibocsátott kék fény csökkentésével a szem kevésbé lesz kitéve a kék fény hatásának. A HP
monitorokon van egy beállítás, mellyel csökkentheti a kék fény kimenetét, és a képernyőn történő olvasás
14
2. fejezet A monitor használata
közben pihentetőbb, kevésbé stimuláló képet jeleníthet meg. A monitor kényelmes megtekintési
megvilágításának beállításához kövesse az alábbi lépéseket.
1.
Nyomja meg a – (Mínusz) gombot a monitoron a Viewing Modes (Megjelenítési módok) menü
megnyitásához.
2.
Válasszon egyet a következő megvilágítási beállítások közül:
3.
●
Low Blue Light (Alacsony kék fény) – csökkenti a kék fény mennyiségét a szem nagyobb kényelme
érdekében
●
Night (Éjszaka) – beállítja a monitort a lehető legkisebb kék fényre, és csökkenti az alvásra
gyakorolt hatást
●
Reading (Olvasás) – beltéri megtekintésre optimalizálja a kék fényt és a fényerőt
Válassza ki a Save and Return (Mentés, majd visszatérés) lehetőséget a beállítások mentéséhez, majd
zárja be a Color Control (Színszabályozás) menüt.
Alacsony kék fény mód beállítása
15
3
Támogatás és hibaelhárítás
Gyakoribb hibák elhárítása
A következő táblázat lehetségesen előforduló problémákat, a problémák lehetséges okait, valamint a
javasolt megoldásokat sorolja fel.
Probléma
Lehetséges ok
Megoldás
A képernyő üres vagy a videó
villog.
Nincs csatlakoztatva a tápkábel.
Csatlakoztassa a hálózati tápkábelt.
Tápkapcsoló gomb ki van kapcsolva.
Nyomja meg a bekapcsoló gombot.
MEGJEGYZÉS: Ha a gomb megnyomása nem hoz
eredményt, tartsa nyomva a bekapcsoló gombot 10
másodpercig a zárolási funkció letiltásához.
16
A videokábel nincs megfelelően
csatlakoztatva.
Csatlakoztassa megfelelően a videokábelt. További
információk: A kábelek csatlakoztatása 6. oldal.
A rendszer alvó üzemmódban van.
Nyomja meg a billentyűzet bármely gombját, vagy mozgassa
az egeret az üres képernyővédő alkalmazás kikapcsolásához.
A videokártya nem kompatibilis.
Nyissa meg az OSD menüt, és válassza ki a Input Control
(Bemenetvezérlés) menüt. Állítsa az Auto-Switch Input
(Bemenet automatikus átváltása) értékét Off (Ki) értékre, és
manuálisan válassza ki a bemenetet.
A kép homályos, alig kivehető
vagy túl sötét.
A fényerő túl alacsony.
Nyissa meg az OSD menüt, és válassza ki a Brightness
(Fényerő) pontot a fényerő skálájának szükség szerinti
beállításához.
A képernyőn a Check Video
Cable (Ellenőrizze a
videokábelt) üzenet jelenik
meg.
A monitorkábel ki van húzva.
Csatlakoztassa a megfelelő videojelkábelt a számítógép és a
monitor között. A monitorkábel csatlakoztatásához a
számítógépet ki kell kapcsolni.
A képernyőn a Signal Out of
Range (Bemeneti jel
tartományon kívül) felirat
látható.
A képfelbontás és/vagy a képfrissítési
gyakoriság értékei magasabbra
vannak állítva, mint amit a monitor
támogat.
Állítsa az értékeket a támogatott értékre (lásd Előre beállított
kijelzőfelbontások 22. oldal).
A monitor ki van kapcsolva,
de nem úgy tűnik, mintha
energiatakarékos alvó módra
váltott volna.
A monitor energiatakarékos
vezérlése le van tiltva.
Nyissa meg az OSD menüt, majd válassza ki a Power Control
(Tápellátás-vezérlés) > Auto-Sleep Mode (Automatikus alvás
mód) lehetőséget, és az automatikus alvást állítsa On (Be)
értékre.
A képernyőn az OSD Lockout
(OSD zárolva) üzenet jelenik
meg.
A képernyőn megjelenő menü
zárolási funkciója be van kapcsolva.
Nyomja meg és tartsa lenyomva a Menu (Menü) gombot 10
másodpercig a képernyőn megjelenő menü zárolásának
feloldásához.
A képernyőn a Power Button
Lockout (Bekapcsoló gomb
zárolva) üzenet jelenik meg.
A monitor bekapcsoló gombjának
zárolási funkciója engedélyezve van.
Nyomja meg és tartsa lenyomva 10 másodpercig a
tápkapcsoló gombot a tápkapcsoló gomb zárolásának
feloldásához.
3. fejezet Támogatás és hibaelhárítás
Gombos zárolások
Ha tíz másodpercig nyomva tartja a bekapcsoló gombot vagy a menü gombot, akkor zárolja a gombok
működését. A működés visszaállításához tartsa lenyomva újból a gombokat tíz másodpercig. Ez a működés
csak akkor érhető el, ha a kijelző bekapcsolt, és aktív jelet jelenít meg, illetve nincs megnyitva az OSD.
Terméktámogatás
A monitor használatával és beállításával kapcsolatos további információkért látogassa meg a
http://www.hp.com/support címet. Válassza ki a megfelelő támogatási kategóriát, majd kövesse a
képernyőn megjelenő utasításokat.
MEGJEGYZÉS: A monitor felhasználói útmutatóját, referenciaanyagait és illesztőprogramjait a
http://www.hp.com/support címen találja.
Itt a következőkre van lehetőség
●
HP szakértő kérdezése on-line
MEGJEGYZÉS: Ha a csevegés nem érhető el az adott nyelven, cseveghet angolul.
●
A HP szervizközpont megkeresése
Előkészületek a műszaki támogatás felhívásához
Ha nem tud megoldani egy problémát az ebben a fejezetben találhat problémamegoldó tippek segítségével,
lehetséges, hogy fel kell hívnia a műszaki támogatást. A következő adatok legyenek kéznél, ha telefonál:
●
A monitor modellszáma
●
A monitor sorozatszáma
●
A vásárlás a számlán feltüntetett dátuma
●
A hiba fellépésének körülményei
●
A megjelenő hibaüzenetek
●
Hardverkonfiguráció
●
Az ön által használt hardver és szoftver neve és verziója
Gombos zárolások
17
Az adatcímkék helye
A monitoron található adatlap tartalmazza a termék típusszámát és sorozatszámát. Ha kapcsolatba lép a HP
forgalmazóval a monitor modelljével kapcsolatban, szüksége lehet ezekre a számokra. Az adatcímke a
monitorpanel alján található.
18
3. fejezet Támogatás és hibaelhárítás
4
A monitor karbantartása
Útmutató a karbantartáshoz
A monitor teljesítményének fokozása és élettartamának meghosszabbítása érdekében:
●
Ne nyissa fel a monitorházat, és ne kísérelje meg önállóan javítani a terméket. Csak a használati
útmutató által ismertetett kezelőszerveket állítsa be. Ha a monitor nem működik megfelelően, leesett
vagy megsérült, lépjen kapcsolatban hivatalos HP márkakereskedőjével, viszonteladójával vagy
szolgáltatójával.
●
Csak a monitornak megfelelő áramforrást és csatlakozókat használjon, amelyeket a monitor hátulján
található címke/hátlap jelöl.
●
Biztosítsa, hogy a kimenethez csatlakoztatott termékek teljes áramfelvétele ne lépje túl a
tápcsatlakozóról levehető mértéket, és a kábelhez csatlakoztatott termékek teljes áramfelvétele ne
lépje túl a kábellel átvihető mértéket. Tekintse meg az áramfelvételi információs címkét az egyes
eszközök áramfelvételének (AMPS vagy A) meghatározásához.
●
A monitort könnyen elérhető tápcsatlakozó kimenet mellé telepítse. Amikor kihúzza a monitort, erősen
fogja meg a csatlakozót, és húzza ki azt az aljzatból. Soha ne a kábelt húzva húzza ki a monitort.
●
Ha a monitor nincs használatban, kapcsolja ki. Jelentősen megnövelheti monitora várható élettartamát,
ha képernyővédő programot használ, és kikapcsolja a monitort, ha nincs használatban.
MEGJEGYZÉS: A „beégett képes” monitorokra a HP nem vállal garanciát.
●
A házon lévő rések és nyílások szellőzésre szolgálnak. Ne zárja le vagy takarja el ezeket a nyílásokat.
Soha ne dugjon tárgyakat a készülékházon található vagy egyéb nyílásokba.
●
Ne ejtse le a monitort, és ne helyezze azt instabil felületre.
●
Ügyeljen rá, hogy semmit se tegyen a tápkábelre. Ne lépjen rá a kábelre.
●
Tartsa a monitort jó szellőző helyen, távol erős fény- és hőforrásoktól, valamint nedvességtől.
●
A monitor talapzatának eltávolításakor a monitort fektesse képernyővel lefelé egy puha felületre a
karcolások és sérülések elkerülése érdekében.
Útmutató a karbantartáshoz
19
A monitor tisztítása
1.
Kapcsolja ki a monitort, és a készülék hátoldalából húzza ki a tápkábelt.
2.
Egy puha, tiszta, antisztatikus ronggyal törölje le a monitor kijelzőjét és a házat.
3.
A bonyolultabb tisztítási eljárásokhoz használja izopropil-alkohol és víz 50/50 arányú keverékét.
VIGYÁZAT! A tisztítófolyadékot spriccelje egy rongyra, és a nedves ronggyal gyengéden törölje le a kijelző
felületét. A tisztítófolyadékot soha ne spriccelje közvetlenül a kijelző felületére, mert befuthat a keret alá, és
megrongálhatja az elektronikát.
VIGYÁZAT! Ne használjon olyan tisztítószereket a képernyő tisztításához, amelyek petróleumalapú anyagot
tartalmaznak, például benzolt, hígítót vagy más illékony anyagot. Ezek a vegyszerek megrongálhatják a
monitort.
A monitor szállítása
Tartsa meg az eredeti csomagolást egy tárolóhelyen. A későbbiekben szüksége lehet rá, ha áthelyezi vagy
szállítja a monitort.
20
4. fejezet A monitor karbantartása
A
Műszaki adatok
MEGJEGYZÉS: Minden műszaki adat a HP összetevők gyártói által megadott általános adatokat tükrözi, a
tényleges teljesítmény lehet nagyobb vagy kisebb is.
A legfrissebb vagy kiegészítő termékleírások eléréséhez látogassa meg a http://www.hp.com/go/quickspecs/
webhelyet, és keresse meg az adott képernyőtípust, hogy megtekinthesse a gyors termékleírásokat.
Képernyő
68,47 cm, szélesvásznú
Típus
IPS
Látható képméret
68,47 cm képátmérő
Dőlésszög
-5° - 25°
27 hüvelyk, szélesvásznú
27 hüvelykes képátló
Tömeg
Állvány nélkül
4,85 kg
10,68 lb
Állvánnyal együtt
5,51 kg
12,15 lb
Magasság
42,92 cm
16,9 hüvelyk
Hosszúság
15,5 cm
6,1 hüvelyk
Szélesség
61,35 cm
24,15 hüvelyk
Maximális képfelbontás
3840 × 2160 (60 Hz)
Optimális grafikus felbontás
3840 × 2160 (60 Hz)
Képpontméret
0,27675 mm
Képpont per hüvelyk
91,8 PPI
Vízszintes frekvencia
30–135 kHz
Függőleges frissítési gyakoriság
40 Hz - 60 Hz
Méretek (állvánnyal együtt)
Környezeti hőmérséklet-követelmény
Működési hőmérséklet
5°C - 35°C
41°F - 95°F
Tárolási hőmérséklet
-20°C - 60°C
-4°F - 140°F
Relatív páratartalom
20% - 70%
Tápforrás
100–240 V AC – 50/60 Hz
Magasság:
Üzemi
0 - 5 000 m
0 - 16 400 láb
Storage
0 - 12 192 m
0 - 40 000 láb
Mért energiafogyasztás:
USB Type-C porttal
USB Type-C port nélkül
126 W
65 W
Maximális teljesítmény
21
Szokásos beállítások
55 W
36 W
Alvó állapot
<0,5 W
<0,5 W
Ki
<0,3 W
<0,5 W
Bemeneti csatlakozó
Két HDMI-csatlakozó, egy DisplayPort csatlakozó
További DisplayPort csatlakozó (csak USB Type-C típusoknál)
Előre beállított kijelzőfelbontások
Az alábbiakban felsorolt felbontások a leggyakrabban használt üzemmódok, és gyári alapbeállításként
használatosak. Ez a monitor automatikusan felismeri ezeket az előre beállított üzemmódokat, ezek pontosan
méretezve, középre illesztve jelennek meg a képernyőn.
22
Alapért
ék
Képpontformátum
Vízszintes frekvencia
(kHz)
Függőleges frekvencia
(Hz)
1
640 × 480
31,469
59,94
2
720 x 400
31,469
70,087
3
800 × 600
37,879
60,317
4
1024 × 768
48,363
60,004
5
1280 × 720
45
60
6
1280 × 800
49,702
59,81
7
1280 × 1024
63,981
60,02
8
1440 × 900
55,935
59,887
9
1600 × 900
60
60
10
1680 × 1050
65,29
59,954
11
1920 × 1080
67,5
60
12
1920 × 1200
74,038
59,95
13
1600 × 1200
75
60
14
1920 × 1200
74,556
59,885
15
2560 × 1440
88,787
59,951
16
3840 × 2160
133,3
60,0
Alapért
ék
Időzítés neve
Képpontformátum
Vízszintes frekvencia
(kHz)
Függőleges frekvencia
(Hz)
1
480p
720 × 480
31,469
60
2
576p
720 × 576
31,25
50
3
720p50
1280 × 720
37,5
50
4
720p60
1280 × 720
45
60
A függelék: Műszaki adatok
Alapért
ék
Időzítés neve
Képpontformátum
Vízszintes frekvencia
(kHz)
Függőleges frekvencia
(Hz)
5
1080p60
1920 x 1080
67,5
60
6
1080p50
1920 x 1080
56,25
50
Belépés felhasználói üzemmódokba
A videovezérlő jel néha olyan üzemmódot kérhet, amely nincs előre beállítva, ha:
●
Ön nem szabványos grafikus adaptert használ.
●
Ön nem előre beállított módot használ.
Ebben az esetben szükség lehet a monitor paramétereinek módosítására a képernyőmenü segítségével. A
beállított értékek módosításai a memóriába mentésre kerülnek. A monitor automatikusan tárolja az új
beállítást, majd az új üzemmódot úgy fogja felismerni, mint egy előre beállított üzemmódot. A gyárilag előre
beállított üzemmódokon kívül legalább 10 felhasználói üzemmód alakítható ki és tárolható.
Tápegység
Gyártó
Modellszám
Névleges tápellátás
AcBel
TPC-AA501
19,5 V DC, 9,23 A – 180 W (USB Type-C porttal)
Delta
TPC-DA58
19,5 V DC, 3,33 A – 65 W (USB Type-C port nélkül)
Chicony
TPC-CA58
19,5 V DC, 3,33 A – 65 W (USB Type-C port nélkül)
Energiatakarékos mód
A monitor támogatja az alacsony energiafelhasználású állapotot. A monitor akkor lép alacsony
energiafelhasználású állapotba, ha észleli a vízszintes szinkronjel vagy a függőleges szinkronjel hiányát.
Ezeknek a jeleknek a hiányában a monitor képernyője üres lesz, a háttérvilágítás kikapcsol, és a
tápfeszültségjelző fény sárgára vált. Amikor a monitor alacsony energiafelhasználású állapotba kapcsol,
<0,5 watt energiát használ fel. A normál működési módba való visszatérés előtt van egy rövid bemelegedési
idő.
Az energiatakarékossággal kapcsolatos üzemmód beállításával kapcsolatos további információkért olvassa
el számítógépe dokumentációját (a funkció energiagazdálkodás néven is előfordulhat).
MEGJEGYZÉS: A fenti energiatakarékos funkció csak akkor működik, ha a monitor energiatakarékos
funkcióval rendelkező számítógéphez csatlakozik.
A monitor alvó állapotot időzítő segédprogramjában a beállítások kiválasztásával azt is megszabhatja, hogy
a monitor egy megadott idő elteltével lépjen csökkentett energiafelvételi állapotba. Amikor a monitor az alvó
állapotot időzítő segédprogramja következtében csökkentett energiafelvételi állapotba lép, a
bekapcsolásjelző sárga színben villog.
Tápegység
23
B
Kisegítő lehetőségek
A HP olyan termékeket és szolgáltatásokat tervez, állít elő és forgalmaz, amelyeket mindenki használhat,
köztük a fogyatékkal élők is – vagy önmagukban, vagy megfelelő kisegítő eszközzel.
Támogatott kisegítő technológiák
A HP termékei támogatnak sokféle operációs rendszer kisegítő technológiát, és beállítható, hogy
együttműködjön további kisegítő technológiákkal is. A kisegítő funkciókkal kapcsolatos további információk
megkereséséhez használja a keresés funkciót azon a forráseszközön, amely a monitorhoz csatlakozik.
MEGJEGYZÉS: Egy adott kisegítő technológiával kapcsolatos további információt az adott termék
ügyfélszolgálatától kaphat.
Kapcsolatfelvétel a támogatással
Termékeink és szolgáltatásaink kisegítő lehetőségeit folyamatosan tökéletesítjük, és örömmel fogadjuk
felhasználóink visszajelzéseit. Ha problémája van egy termékkel vagy szeretne beszámolni nekünk arról,
hogy mely kisegítő funkciók segítettek Önnek, keressen meg bennünket a (888) 259-5707 telefonszámon
hétfőtől péntekig 6 óra és 21 óra között (az Egyesült Államok MT időzónája szerint). Ha Ön siket vagy
nagyothalló és TRS/VRS/WebCapTel eszközt használ, forduljon hozzánk, ha műszaki támogatást igényel
vagy kisegítő lehetőségekkel kapcsolatos kérdése van – hívjon bennünket a (877) 656-7058 telefonszámon
hétfőtől péntekig 6 óra és 21 óra között (az Egyesült Államok MT időzónája szerint).
24
B függelék: Kisegítő lehetőségek
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising