HP | ENVY 34c 34-inch Media Display | HP ENVY 34c 34-inch Media Display Käyttöopas

HP ENVY 34c 34-inch Media Display Käyttöopas
HP:n 86,4 cm / 34 tuuman kaarevat näytöt
Käyttöopas
© 2015 Hewlett-Packard Development
Company, L.P.
HDMI, HDMI-logo ja High-Definition Multimedia
Interface ovat HDMI Licensing LLC:n
tavaramerkkejä tai rekisteröityjä
tavaramerkkejä. Microsoft ja Windows ovat
Microsoft-konsernin Yhdysvalloissa
rekisteröimiä tavaramerkkejä.
Näitä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä
ilmoitusta. Kaikki HP-tuotteita ja -palveluja
koskevat takuut on esitetty tuote- ja
palvelukohtaisesti toimitettavassa
takuuilmoituksessa. Mikään tässä mainittu ei
muodosta kattavampaa lisätakuuta. HP ei
vastaa tässä oppaassa esiintyvistä
mahdollisista teknisistä tai toimituksellisista
virheistä tai puutteista.
Toinen painos: Helmikuu 2015
Ensimmäinen painos: Marraskuu 2014
Oppaan osanumero: 797564-352
Tietoja tästä oppaasta
Tässä oppaassa on tietoja näytön ominaisuuksista, näytön asetusten tekemisestä sekä ohjelmiston
käyttämisestä ja teknisistä tiedoista.
VAROITUS! Tällä tavalla merkitty teksti tarkoittaa, että ohjeiden noudattamatta jättämisestä saattaa
koitua vahinkoja tai jopa hengenvaara.
HUOMIO: Tällä tavalla merkitty teksti tarkoittaa, että ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa
vahingoittaa laitteistoa tai johtaa tietojen menetykseen.
HUOMAUTUS: Tällä tavalla merkitty teksti tarkoittaa, että kyseessä ovat tärkeät lisätiedot.
VIHJE:
Tällä tavalla erotetussa tekstissä on hyödyllisiä vihjeitä.
Tämä tuote sisältää HDMI-tekniikkaa.
iii
iv
Tietoja tästä oppaasta
Sisällysluettelo
1 Tuotteen ominaisuudet ................................................................................................................................. 1
2 Turvallisuus- ja huolto-ohjeet ........................................................................................................................ 2
Tärkeää turvallisuutta koskevaa tietoa ................................................................................................................ 2
Huolto-ohjeet ........................................................................................................................................................ 3
Näytön puhdistaminen ........................................................................................................................ 3
Näytön kuljetus ................................................................................................................................... 3
3 Näytön asentaminen ..................................................................................................................................... 4
Toimi varoen näyttöä asentaessasi ...................................................................................................................... 4
Telineen asentaminen ........................................................................................................................................... 4
Takana ja sivulla olevien osien tunnistaminen ..................................................................................................... 6
Kaapeleiden liittäminen ........................................................................................................................................ 7
Etu- ja alapaneelin säätimien tunnistaminen ..................................................................................................... 11
Kaukosäätimen ominaisuudet ............................................................................................................................ 12
Kaukosäätimen pariston vaihtaminen ................................................................................................................ 13
Näytön säätäminen ............................................................................................................................................. 14
Näytön kiinnittäminen (vain tietyt mallit) .......................................................................................................... 15
Näytön jalustan irrottaminen ........................................................................................................... 15
Valinnaisen VESA-kiinnikkeen kiinnittäminen (vain tietyt mallit) ................................................... 15
Näytön käynnistäminen ...................................................................................................................................... 16
USB-laitteiden liittäminen ................................................................................................................................... 18
Arvokilpien sijainti ............................................................................................................................................... 19
Vaijerilukon asentaminen .................................................................................................................................... 19
4 Näytön käyttäminen .................................................................................................................................... 20
Ohjelmisto ja apuohjelmat .................................................................................................................................. 20
Tietotiedosto ..................................................................................................................................... 20
Kuvan väritäsmäytys -tiedosto (tietyt mallit) .................................................................................. 20
INF- ja ICM-tiedostojen asentaminen .................................................................................................................. 20
Asentaminen levyltä ......................................................................................................................... 21
v
Lataaminen Internetistä ................................................................................................................... 21
My Display -ohjelmiston käyttö (tietyt mallit) .................................................................................................... 22
Ohjelmiston asentaminen ................................................................................................................. 22
Ohjelmiston käyttäminen ................................................................................................................. 22
Ohjelmiston lataaminen .................................................................................................................... 23
HP Display Assistant -ohjelmiston käyttö (tietyt mallit) .................................................................................... 24
Ohjelmiston asentaminen ................................................................................................................. 24
Ohjelmiston käyttäminen ................................................................................................................. 24
Ohjelmiston lataaminen .................................................................................................................... 25
Kuvaruutunäytön (OSD) käyttäminen ................................................................................................................. 26
Kuva kuvassa (PIP) - ja Picture-beside-Picture (PBP) -toiminnon käyttö ......................................................... 27
Automaattisen lepotilan käyttö .......................................................................................................................... 27
Liite A Tekniset tiedot .................................................................................................................................... 28
Näytön tarkkuuden oletusasetuksien tunnistaminen ........................................................................................ 29
Käyttäjätilojen antaminen ................................................................................................................ 30
Virtasovitin .......................................................................................................................................................... 30
Liite B Tuki ja vianmääritys ............................................................................................................................. 31
Yleisten ongelmien ratkaiseminen ..................................................................................................................... 31
Painikkeiden lukitus ............................................................................................................................................ 32
Tuotetuki ............................................................................................................................................................. 32
Ennen kuin soitat tukipalveluun ......................................................................................................................... 33
Liite C Nestekidenäytön laatu ja pikselikäytäntö .............................................................................................. 34
Liite D Käytettävyys ....................................................................................................................................... 35
Tuetut aputeknologiat ........................................................................................................................................ 35
Yhteyden ottaminen tukipalveluun .................................................................................................................... 35
vi
1
Tuotteen ominaisuudet
Näytön ominaisuudet ovat seuraavat:
●
86,4 cm:n (34 tuuman) kulmittainen kuva-ala, 3440 x 1440 kuvapisteen WQHD-näyttötarkkuus sekä
täyden näytön tuki pienemmille näyttötarkkuuksille
●
Valodiodeilla (LED) taustavalaistussa näytössä on PVA+-aktiivimatriisipaneeli.
●
Laajan katselukulman tekniikka ja 3000r (3000 mm) kaarre tarjoavat mukaansatempaavan
katseluelämyksen parannetun näkökentän, tehostetun oheislaitteiden luettavuuden ja parempien
näköhavaintojen ansiosta
●
Yksi HDMI- ja yksi MHL/HDMI-videosisääntulo
●
DisplayPort-videosisääntulo
●
Kuva kuvassa -toiminto mahdollistaa DisplayPort- ja HDMI-syötteen katselun pienessä
kakkosikkunassa tai rinnakkain pääikkunan kanssa
●
DTS-tekniikkaan perustuvat sisäänrakennetut 6 watin kaiuttimet tarjoavat huippuluokan
äänikokemuksen
●
Äänilähtöliitäntä (kuulokkeet)
●
Kaukosäädin
●
OSD-näytön monikieliset säädöt on helppo tehdä ja optimoida niiden avulla näyttökuva
●
My Display-ohjelmisto tai HP Display Assistant -ohjelmisto, (mallista riippuen) toimitetaan näytön
asetusten säätämistä varten
●
Voidaan kallistaa
●
Plug and play -toiminnot (edellyttää käyttöjärjestelmäsi tukea)
●
Digitaalisen teräväpiirtosisällön suojaus (HDCP) digitaalisessa tulossa
●
Ohjelmiston ja ohjeet sisältävä levy, jossa on myös näytön laiteohjaimet ja tuotteen ohjeet
●
VESA-kiinnike näytön kiinnittämiseksi seinäkiinnittimeen tai kääntövarteen (vain tietyissä malleissa)
●
USB 3.0-keskitin, jossa on yksi laitteesta lähtevä ja kaksi tulevaa BC1.2-porttia (tiettyjen älypuhelimien
ja taulutietokoneiden lataamiseen)
HUOMAUTUS: Saat tietoja turvallisuudesta ja viranomaisten ilmoituksista lukemalla Tuotetta koskevat
ilmoitukset CD-levyltä (jos toimitettu tuotteen mukana) tai ohjepaketista. Etsi päivityksiä tuotteen
käyttöoppaaseen siirtymällä kohtaan http://www.hp.com/support ja valitsemalla oman maasi. Valitse
Ohjaimet ja lataukset ja toimi näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
1
2
Turvallisuus- ja huolto-ohjeet
Tärkeää turvallisuutta koskevaa tietoa
Näytön mukana tulee virtajohto. Jos käytät toista johtoa, käytä vain tämän näytön kanssa yhteensopivaa
virtalähdettä ja liitäntää. Saat lisätietoja näyttöön sopivasta virtajohtosarjasta Tuotetta koskevat ilmoitukset
-levykkeeltä, jos sellainen toimitetaan tuotteen mukana, tai ohjepakkauksesta.
VAROITUS! Voit vähentää sähköiskun tai laitteen vahingoittumisen vaaraa toimimalla seuraavasti:
• Kytke virtajohto pistorasiaan, johon on aina vaivaton pääsy.
• Katkaise virta näytöstä irrottamalla virtajohto pistorasiasta.
• Jos tietokoneen mukana toimitettiin virtajohto, jossa on 3-nastainen liitin, kytke se maadoitettuun 3nastaiseen pistorasiaan. Älä poista virtajohdon maadoituspiikkiä käytöstä esimerkiksi käyttämällä
kaksipiikkistä sovitinta. Maadoitusnasta on tärkeä turvaominaisuus.
Oman turvallisuutesi vuoksi, älä aseta mitään virtajohtojen ja -kaapeleiden päälle. Sijoita johdot ja kaapelit
niin, ettei kukaan kompastu niihin tai astu niiden päälle vahingossa. Älä vedä johdoista tai kaapeleista. Kun
irrotat johdon tai kaapelin pistorasiasta, tartu johdon pistokkeeseen.
Lue Turvallisen ja mukavan työympäristön opas vakavien vammojen välttämiseksi. Siinä käsitellään
työaseman oikeaa asennustapaa, oikeaa istuma-asentoa sekä tietokoneen käyttäjän terveyttä ja työtapoja,
ja annetaan tärkeitä sähköturvallisuuteen ja mekaaniseen turvallisuuteen liittyviä tietoja. Voit ladata tämän
oppaan osoitteesta http://www.hp.com/ergo.
HUOMIO: Näytön ja myös tietokoneen suojaamiseksi on hyvä kytkeä kaikki tietokoneen ja sen
oheislaitteiden (esim. näyttö, tulostin, skanneri) virtajohdot ylijännitteeltä suojaavaan laitteeseen, kuten
virtakiskoon tai UPS-laitteeseen (Uninterruptible Power Supply). Kaikki virtakiskot eivät toimi
ylijännitesuojana; tämän ominaisuuden pitää olla erikseen merkitty virtakiskon ominaisuuksiin. Käytä
sellaista virtakiskoa, jonka valmistaja tarjoaa laitteiston korvaavan takuun siltä varalta, että
ylijännitesuojaus pettää.
Käytä asianmukaisia ja oikean kokoisia huonekaluja, jotka ovat riittävän tukevia HP:n LCD-näytön tueksi.
VAROITUS! Väärin (esim. lipaston, kirjahyllyn, hyllyn, liian pienen pöydän, kaiuttimien, laatikoiden tai
kärryjen päälle) sijoitetut LCD-näytöt saattavat kaatua ja aiheuttaa loukkaantumisen.
Ohjaa nestekidenäyttöön kytketyt johdot ja kaapelit siten, että niihin ei kohdistu vetoa eikä niihin voi jäädä
kiinni tai kompastua.
HUOMAUTUS: Tämä tuote sopii viihdekäyttöön. Harkitse näytön asettamista hallitun valon ympäristöön
välttääksesi ympärillä olevasta valosta ja kirkkaista pinnoista johtuvia häiriöitä, jotka saattavat aiheuttaa
heijastuksia näyttöön.
2
Luku 2 Turvallisuus- ja huolto-ohjeet
Huolto-ohjeet
Voit parantaa näytön suoritustasoa ja pidentää sen käyttöikää seuraavasti:
●
Älä avaa näytön koteloa tai yritä korjata tuotetta itse. Muuta vain niitä säätöjä, jotka mainitaan
käyttöohjeissa. Jos näyttö ei toimi kunnolla, tai se on pudonnut tai vaurioitunut, ota yhteyttä
valtuutettuun HP-jälleenmyyjään tai -huoltoon.
●
Käytä vain näytölle tarkoitettua virtalähdettä ja liitäntää, jotka on mainittu laitekilvessä näytön
takaosassa.
●
Varmista, ettei pistorasiaan kiinnitettyjen laitteiden kokonaisampeeriluku ylitä pistorasian suurinta
ampeerilukua ja ettei johtoon kiinnitettyjen laitteiden kokonaisampeeriluku ylitä johdon suurinta
ampeerilukua. Katso sähkökilvestä kunkin laitteen ampeeriluvut (AMPS tai A).
●
Aseta näyttö sellaiseen paikkaan, että pistorasia on lähellä ja helposti tavoitettavissa. Kun irrotat
näytön pistorasiasta, pidä kunnolla kiinni virtajohdon pistokkeesta. Älä koskaan irrota näyttöä johdosta
vetämällä.
●
Sammuta näyttö silloin, kun sitä ei käytetä. Voit pidentää näytön käyttöikää huomattavasti käyttämällä
näytönsäästäjää ja katkaisemalla virran silloin, kun näyttöä ei käytetä.
HUOMAUTUS: HP:n takuu ei kata näyttöjä, joissa kuva on palanut kiinni.
●
Kotelossa olevat aukot ovat tuuletusta varten. Näitä aukkoja ei saa tukkia tai peittää. Älä koskaan
työnnä mitään esineitä sisään näistä aukoista.
●
Älä pudota näyttöä, äläkä aseta sitä epävakaalle alustalle.
●
Älä aseta mitään virtajohdon päälle. Älä astu virtajohdon päälle.
●
Aseta näyttö hyvin ilmastoituun paikkaan, pois voimakkaasta valosta. Vältä kuumuutta ja kosteutta.
●
Kun irrotat näytön telineestä, aseta näyttö pehmeälle alustalle, jotta se ei naarmuunnu tai rikkoudu.
Näytön puhdistaminen
1.
Katkaise virta näytöstä ja irrota liitäntäjohto laitteen takaosasta.
2.
Pyyhi pölyt näytön kuvaruudulta ja kotelosta pehmeällä ja puhtaalla antistaattisella liinalla.
3.
Poista pinttynyt lika seoksella, jossa on 50 % vettä ja 50 % isopropyylialkoholia.
HUOMIO: Ruiskuta liinalle puhdistusainetta ja pyyhi näytön pinta varovasti kostealla liinalla. Älä koskaan
ruiskuta puhdistusainetta suoraan näytön pinnalle. Se voi valua etulevyn taakse ja vahingoittaa näytön
sähköisiä osia.
HUOMIO: Älä koskaan puhdista näyttöä tai koteloa petrolipohjaisilla puhdistusaineilla, kuten bentseenillä,
ohenteella tai muilla tulenaroilla aineilla. Tällaiset kemikaalit saattavat vahingoittaa näyttöä.
Näytön kuljetus
Säilytä näytön alkuperäinen pakkaus. Voit tarvita sitä myöhemmin, jos joudut kuljettamaan näyttöä.
Huolto-ohjeet
3
3
Näytön asentaminen
Ennen kuin asennat näytön, varmista, että tietokoneen, näytön ja lisälaitteiden virta on katkaistu. Jatka
tämän jälkeen seuraavien ohjeiden mukaan.
Toimi varoen näyttöä asentaessasi
HUOMIO: Älä kosketa LCD-näytön pintaa käsitellessäsi näyttöä. Nestekidepaneelin painaminen voi
aiheuttaa värien epätasaisuutta tai nestekiteiden joutumisen väärään asentoon. Jos näin käy, näyttö ei
palaudu normaaliksi.
HUOMIO: Älä aseta näyttöä kuvaruutu alaspäin telinettä asennettaessa. Näyttöpaneelin kaarevuuteen
kohdistuva kuormitus voi vahingoittaa paneelia, jos näyttö asetetaan ruutu alaspäin.
Telineen asentaminen
VIHJE: Harkitse näytön siirtämistä, sillä etulevy voi heijastaa häiritsevästi ympärillä olevaa valoa ja
kirkkaita pintoja.
1.
Nosta näyttö pakkauksesta ja aseta se ruutu ylöspäin tasaiselle alustalle, jolle on levitetty puhdas ja
kuiva liina.
HUOMIO: Älä aseta näyttöä kuvaruutu alaspäin telinettä asennettaessa. Näyttöpaneelin
kaarevuuteen kohdistuva kuormitus voi vahingoittaa paneelia, jos näyttö asetetaan ruutu alaspäin.
4
Luku 3 Näytön asentaminen
2.
Nosta näyttöpaneelin (1) alaosa ylös ja aseta jalusta näyttöpaneelin takana olevaan aukkoon, kunnes
se napsahtaa paikalleen (2).
Telineen asentaminen
5
Takana ja sivulla olevien osien tunnistaminen
Osa
Toiminto
1
Menu (Valikko) -painike
Avaa OSD-valikko, valitse valikkokohde OSD-valikosta tai sulje OSD-valikko
painamalla.
2
Plus-painike
Jos OSD-valikko on käytössä, voit siirtyä valikossa eteenpäin ja nostaa
säätötasoja painamalla tätä.
Jos OSD-valikko ei ole käytössä, voit avata äänivalikon painamalla tätä.
3
Miinus-painike
Jos OSD-valikko on käytössä, voit siirtyä valikossa taaksepäin ja alentaa
säätötasoja painamalla tätä.
Jos OSD-valikko ei ole käytössä, voit tätä painamalla siirtyä seuraavaan
aktiiviseen tuloporttiin (HDMI, MHL / HDMI, DisplayPort).
4
Päävirtakytkin
Katkaisee kaiken virran näytöstä.
HUOMAUTUS: Asettamalla kytkin Off-asentoon, näyttö siirtyy
alhaisimpaan virtatilaan silloin, kun sitä ei käytetä.
5
DC-virtaliitin
Liittää DC-virtasovittimen näyttöön.
6
USB 3.0, lähtö
Liittää USB-keskitinkaapelin lähdelaitteesta näyttöön.
7
USB 3.0, tulo latauksella
USB-lisälaitteiden kytkentä näyttöön.
8
HDMI
Liittää HDMI-kaapelin lähdelaitteesta näyttöön.
9
HDMI MHL
Liittää HDMI- tai MHL-kaapelin lähdelaitteesta näyttöön.
10
DisplayPort
Liittää DisplayPort-kaapelin lähdelaitteesta näyttöön.
HUOMAUTUS: USB 3.0 -tulolatausportti syöttää virtaa myös erilaisten laitteiden, kuten älypuhelimen tai
taulutietokoneen lataukseen myös silloin, kun näyttö on lepotilassa.
6
Luku 3 Näytön asentaminen
Kaapeleiden liittäminen
HUOMAUTUS: Näytön mukana toimitetaan tiettyjä kaapeleita. Kaikkia tässä osassa kuvattuja kaapeleita ei
toimiteta näytön mukana.
1.
Sijoita näyttö sopivaan ja hyvin ilmastoituun paikkaan tietokoneen tai lähdelaitteen lähelle.
2.
Liitä videokaapeli(t).
HUOMAUTUS: Näyttö määrittää automaattisesti, minkä tuloliitännän signaali on oikea. Syötteet
voidaan valita painamalla sivupaneelin Minus (Miinus) -painiketta tai kuvaruutunäytön (OSD) kautta
painamalla Menu (Valikko) -painiketta ja valitsemalla Input Control (Syötteen hallinta).
●
Kytke HDMI-kaapelin yksi pää näytön takana olevaan HDMI-porttiin ja toinen pää lähdelaitteen
HDMI-porttiin.
Kaapeleiden liittäminen
7
●
Kytke MHL-kaapelin yksi pää näytön takana olevaan HDMI (MHL) -liittimeen ja toinen pää mikroUSB-liittimeen, joka sijaitsee MHL-yhteyttä käyttävässä lähdelaitteessa, kuten älypuhelimessa tai
taulutietokoneessa, jotta voit suoratoistaa sisältöä mobiililaitteelta näytölle.
HUOMAUTUS: MHL-yhteyden kuvatarkkuus määräytyy mobiililaitteen lähtötarkkuuden
asettamien rajojen mukaan.
HUOMAUTUS: MHL-liitin lataa myös liitetyn MHL-mobiililaitteesi suoratoiston aikana.
HUOMAUTUS: Voit myös yhdistää näytön HDMI MHL -portin ja HDMI-lähdelaitteen HDMI-kaapelin
avulla. Portti tunnistetaan automaattisesti, jos liitetty laite on HDMI-laite tai MHL 2.0 -laite tai
alempi.
●
8
Kytke DisplayPort-kaapelin yksi pää näytön takana olevaan DisplayPort-liittimeen ja toinen pää
lähdelaitteen DisplayPort-liittimeen.
Luku 3 Näytön asentaminen
3.
Kytke USB-lähtökaapelin yksi pää näytön takana olevaan USB-lähtöporttiin ja toinen pää lähdelaitteen
USB-tuloporttiin.
Kaapeleiden liittäminen
9
4.
Liitä virtajohdon yksi pää virtalähteeseen (1) ja toinen pää maadoitettuun pistorasiaan (2). Liitä sitten
virtalähteen johdon pyöreä pää näyttöön (3).
HUOMAUTUS: Näytön takaosassa olevan päävirtakytkimen täytyy olla On-asennossa ennen kuin
painat näytön etuosassa olevaa virtapainiketta.
VAROITUS! Voit vähentää sähköiskun tai laitteen vahingoittumisen vaaraa toimimalla seuraavasti:
Älä poista virtajohdon maadoitusta. Maadoitus on tärkeä turvallisuuden kannalta.
Kytke virtajohto maadoitettuun pistorasiaan, johon on aina vaivaton pääsy.
Kytke koneesta virta pois irrottamalla virtajohto pistorasiasta.
Oman turvallisuutesi vuoksi, älä aseta mitään virtajohtojen ja -kaapeleiden päälle. Sijoita johdot ja
kaapelit niin, ettei kukaan kompastu niihin tai astu niiden päälle vahingossa. Älä vedä johdoista tai
kaapeleista. Kun irrotat johdon tai kaapelin pistorasiasta, tartu johdon pistokkeeseen.
10
Luku 3 Näytön asentaminen
Etu- ja alapaneelin säätimien tunnistaminen
Säädin
Toiminto
1
Kaiuttimet
Tuottaa huippuluokan äänen.
2
Mykistä LED
LED-valo palaa, kun ääni on mykistetty ja sammuu, kun ääntä ei
ole mykistetty.
3
Volume/Mute
Säädä äänenvoimakkuutta säädintä kääntämällä.
Mykistä ääni ja poista mykistys painamalla säädintä ylöspäin.
HUOMAUTUS:
pohjassa.
4
Virta
Käynnistää tai sammuttaa näytön.
HUOMAUTUS:
5
Virran LED-valo
Äänenvoimakkuuden säädin sijaitsee paneelin
Virtapainike on paneelin pohjassa.
Järjestelmä käytössä = valkoinen
Järjestelmä ei käytössä = sammunut
Lepotila = keltainen
Lepoajastintila = vilkkuva keltainen
6
Infrapunavastaanotin
Vastaanottaa tietoa kaukosäätimeltä.
Etu- ja alapaneelin säätimien tunnistaminen
11
Kaukosäätimen ominaisuudet
Kaukosäädintä voidaan käyttää näytön kytkemiseen päälle tai pois päältä, säätöjen tekemiseen OSDvalikossa, äänenvoimakkuuden säätämiseen sekä kaiuttimien mykistykseen tai mykistyksen poistamiseen.
Painike
Toiminta
1
IR-lähetin
Lähettää tietoa kaukosäätimeltä näytölle.
2
Virta
Käynnistää tai sammuttaa näytön.
3
Plus
Jos OSD-valikko on käytössä, voit siirtyä valikossa eteenpäin ja nostaa
säätötasoja painamalla tätä.
Jos OSD-valikko ei ole käytössä, paina lisätäksesi kaiuttimen
äänenvoimakkuutta.
4
Miinus
Jos OSD-valikko on käytössä, voit siirtyä valikossa taaksepäin ja alentaa
säätötasoja painamalla tätä.
Jos OSD-valikko ei ole käytössä, paina alentaaksesi kaiuttimen
äänenvoimakkuutta.
5
Menu
Avaa OSD-valikko, valitse valikkokohde OSD-valikosta tai sulje OSDvalikko painamalla.
HUOMAUTUS: Jos käytät kaukosäädintä OSD-valikon avaamiseksi,
valikko tulee näkyviin Iso-tilassa. Voit palauttaa valikon normaaliin tilaan
painamalla jotakin näyttöpään sivussa olevista valikkopainikkeista.
12
6
Syöttölähde
Paina tätä painiketta siirtyäksesi seuraavaan aktiiviseen tuloporttiin (HDMI,
MHL / HDMI, DisplayPort).
7
Mykistä
Paina mykistääksesi äänen ja poistaaksesi mykistyksen.
Luku 3 Näytön asentaminen
Kaukosäätimen pariston vaihtaminen
Kaukosäätimessä on CR2032-litiumnappiparisto.
1.
Käännä paristolokeron suojaa vastapäivään, nosta se pois kaukosäätimestä (1) ja poista paristo
lokerosta (2).
2.
Asenna uusi paristo tietokoneen paristolokeroon positiivinen puoli ylöspäin (1) ja aseta paristolokeron
suoja paikalleen (2).
HUOMIO: Lue Tuotetta koskevat ilmoitukset toimitetulta levykkeeltä saadaksesi tietoja paristojen
asianmukaisesta hävittämisestä.
Kaukosäätimen pariston vaihtaminen
13
Näytön säätäminen
Kallista näyttöpaneelia, kunnes se on sopivalla tasolla silmiin nähden.
14
Luku 3 Näytön asentaminen
Näytön kiinnittäminen (vain tietyt mallit)
Näyttö voidaan kiinnittää kiinnikkeellä (toimitetaan vain tiettyjen mallien mukana) kaikkiin
standardikiinnitysjärjestelmiin VESA 100 mm x 100 mm -standardikiinnityskuviolla.
HUOMAUTUS: Tämä laite on suunniteltu käytettäväksi UL- tai CSA-seinäkiinnitystelineen kanssa.
HUOMIO: Kiinnike tukee VESA-standardin mukaisia 100 mm:n kiinnitysaukkoja. Kolmannen osapuolen
kiinnitysratkaisujen käyttöön tarvitaan neljä ruuvia, joiden halkaisija on 4 mm, kierteen nousu 0,7 ja pituus
10 mm. On tärkeää varmistaa, että valmistajan kiinnitysratkaisu on VESA-standardin mukainen ja kestää
näytön painon. Parhaan tuloksen saavuttamiseksi on tärkeää käyttää näytön mukana toimitettuja virta- ja
videokaapeleita.
Näytön jalustan irrottaminen
Voit irrottaa näyttöpaneelin jalustasta ja kiinnittää näytön seinälle, kääntövarteen tai muuhun
asennuskiinnikkeeseen.
HUOMIO: Varmista ennen kuin alat irrottaa näyttöä, että näytön virta on katkaistu ja kaikki kaapelit on
irrotettu.
1.
Irrota kaikki johdot ja kaapelit näytöstä.
2.
Aseta näyttö ruutu ylöspäin tasaiselle pinnalle, joka on peitetty puhtaalla ja kuivalla liinalla.
HUOMIO: Älä aseta näyttöä kuvaruutu alaspäin telinettä asennettaessa. Näyttöpaneelin
kaarevuuteen kohdistuva kuormitus voi vahingoittaa paneelia, jos näyttö asetetaan ruutu alaspäin.
3.
Nosta näyttöpaneelin (1) alaosa ylös, paina vapautussalpaa (2) ja liu'uta teline ulos näyttöpaneelin (3)
päälle.
Valinnaisen VESA-kiinnikkeen kiinnittäminen (vain tietyt mallit)
1.
Irrota näyttöteline Katso Näytön jalustan irrottaminen sivulla 15.
2.
Aseta näyttöpää tasaiselle alustalle niin, että näyttöpään alaosa on ylöspäin.
Näytön kiinnittäminen (vain tietyt mallit)
15
3.
Paina liitoksen vapautuspainiketta (1), aseta VESA-kiinnikkeen alaosan kieleke näyttöpään takana
olevaan aukkoon, kunnes kiinnike napsahtaa paikalleen (2), ja kiinnitä sitten ruuvi näytön kiinnikkeen
yläosaan (3).
4.
Jos haluat kiinnittää näytön kääntövarteen tai muuhun kiinnityslaitteeseen, aseta neljä kiinnitysruuvia
kiinnityslaitteen reikien läpi ja edelleen VESA-kiinnikkeen reikiin.
HUOMIO: Muista käyttää mukana toimitettuja kiinnitysruuveja, kun kiinnität näytön
kiinnityslaitteeseen. Pitempien ruuvien asentaminen voi vahingoittaa näyttöä.
Näytön käynnistäminen
16
1.
Aseta näytön takana oleva päävirtakytkin On (päällä) -asentoon.
2.
Käynnistä lähdelaite virtapainikkeesta.
Luku 3 Näytön asentaminen
3.
Käynnistä näyttö painamalla oikeanpuoleisen kaiuttimen pohjassa olevaa virtapainiketta.
HUOMIO: Jos sama liikkumaton kuva näkyy näytössä pitkiä aikoja, se voi palaa kiinni siihen.* Vältä näytön
tällainen vaurioituminen käynnistämällä näytönsäästäjä tai sammuttamalla näyttö aina, kun se jää
käyttämättömäksi pitemmäksi aikaa. Kuvan palaminen näyttöön on mahdollista kaikissa LCD-näytöissä.
HP:n takuu ei kata näyttöjä, joissa kuva on palanut kiinni.
* Pitkällä ajalla tarkoitetaan tässä 12 tunnin ajanjaksoa, jona näyttöä ei käytetä.
HUOMAUTUS: Jos virtakytkimen painamisen jälkeen ei tapahdu mitään, virtakytkimen lukitus saattaa olla
käytössä. Poista tämä ominaisuus käytöstä pitämällä näytön virtakytkintä alhaalla 10 sekunnin ajan.
HUOMAUTUS: Virran merkkivalo voidaan poistaa näyttövalikossa käytöstä. Paina näytön oikealla puolella
olevaa Menu (Valikko) -painiketta ja valitse Power Control (Virranhallinta) > Power LED (Virran merkkivalo) >
Off (Ei käytössä).
Kun näyttöön kytketään virta, näyttöön avautuu viiden sekunnin ajaksi näytön tilailmoitus. Viesti ilmoittaa
sillä hetkellä aktiivisena signaalina käytettävän tulon, automaattisen kytkimen lähdeasetuksen (Käytössä tai
Ei käytössä; tehtaan oletusasetus on Käytössä), nykyisen Esiasetetun näyttötarkkuuden ja suositellun
esiasetetun näyttötarkkuuden.
Näyttö hakee aktiivisesti signaalituloja löytääkseen aktiivisen tulon ja käyttää näytössä kyseistä tuloa.
Näytön käynnistäminen
17
USB-laitteiden liittäminen
Näytön takana on yksi USB-lähtöportti ja kaksi USB-tuloporttia.
HUOMAUTUS: Lähdetietokoneen ja näytön välille on kytkettävä USB-lähtökaapeli, jotta näytön USBportteja voidaan käyttää. Katso ohjeet kohdan Kaapeleiden liittäminen sivulla 7 vaiheesta 4.
18
Luku 3 Näytön asentaminen
Arvokilpien sijainti
Tuotenumero ja sarjanumero ilmoitetaan näytön arvokilvessä. Tietoja voidaan tarvita otettaessa yhteyttä
HP-tukeen tai huoltoon näyttöä koskevissa asioissa. Arvokilpi sijaitsee näyttöpään pohjassa.
Vaijerilukon asentaminen
Voit kiinnittää näytön johonkin kiinteään esineeseen HP:lta lisävarusteena saatavalla vaijerilukolla.
Arvokilpien sijainti
19
4
Näytön käyttäminen
HUOMAUTUS: Jos tietokoneessasi tai lähdelaitteessasi ei ole optista asemaa, voit ladata tämän tuotteen
uusimmat ohjelmistoversiot HP:n näyttöjen tukisivuilta: http://www.hp.com/support.
Ohjelmisto ja apuohjelmat
Näytön mukana toimitettu levy sisältää seuraavat tietokoneeseen asennettavat tiedostot:
●
INF-tiedosto (tietoja)
●
ICM (kuvan väritäsmäytys) -tiedostot (yksi kullekin kalibroidulle väritilalle) (tietyt mallit)
●
My Display -ohjelmisto (tietyt mallit)
●
HP Display Assistant -ohjelmisto (tietyt mallit)
Tietotiedosto
INF-tiedosto määrittää Microsoft Windows -käyttöjärjestelmien hyödyntämät näyttöresurssit
varmistaakseen näytön ja tietokoneen näyttösovittimen yhteensopivuuden.
Tämä näyttö on yhteensopiva Microsoft Windowsin Plug and Play -toiminnon kanssa ja toimii
asianmukaisesti ilman INF-tiedoston asentamista. Näytön Plug and Play -yhteensopivuus edellyttää
kuitenkin, että tietokoneen näytönohjain on VESA DDC2 -standardin mukainen ja että näyttö kytketään
suoraan näytönohjaimeen. Plug and Play -ominaisuus ei toimi erillisten BNC-liittimien eikä jakelupuskurien
tai -rasioiden välityksellä.
Kuvan väritäsmäytys -tiedosto (tietyt mallit)
ICM-tiedostot ovat datatiedostoja, joita käytetään grafiikkaohjelmien kanssa, jotta värit säilyisivät
samankaltaisina näytöltä tulostimeen ja skannerista näytön kuvaruudulle. Tiedostoa käytetään sellaisissa
grafiikkaohjelmissa, jotka tukevat kyseistä ominaisuutta.
HUOMAUTUS: ICM-väriprofiili on määritelty ICC-yhteenliittymän (International Color Consortium) laatiman
värinhallintajärjestelmän mukaisesti.
INF- ja ICM-tiedostojen asentaminen
HUOMAUTUS: .ICM-tiedostot ovat käytettävissä vain tietyissä malleissa.
Selvitettyäsi päivitystarpeen voit asentaa INF- ja ICM-tiedostot levyltä tai ladata ne internetistä.
20
Luku 4 Näytön käyttäminen
Asentaminen levyltä
Asenna .INF- ja .ICM-tiedostot tietokoneelle levyltä seuraavasti:
1.
Aseta levy tietokoneen optiseen asemaan. Levyvalikko tulee näkyviin.
2.
Tarkastella HP:n näytön ohjelmistoa koskevia tietoja.
3.
Valitse Install Monitor Driver Software (Asenna näytönohjainohjelmisto).
4.
Noudata näytöllä näkyviä ohjeita.
5.
Varmista, että oikea resoluutio ja virkistystaajuus tulevat näkyviin Windowsin ohjauspaneelin näytölle.
HUOMAUTUS: Jos asentamisessa tapahtuu virhe, saatat joutua asentamaan digitaalisesti allekirjoitetut
näytön INF- ja ICM-tiedostot manuaalisesti levyltä. Katso HP:n näytön ohjelmistoa koskevia tietoja tiedostoa levyllä.
Lataaminen Internetistä
1.
Siirry osoitteeseen http://www.hp.com/support ja valitse sopiva maa ja kieli.
2.
Valitse Ohjaimet ja lataukset, kirjoita näytön malli Palvelut tuotteittain -kenttään ja valitse Siirry.
3.
Valitse tarvittaessa näyttö luettelosta.
4.
Valitse käyttöjärjestelmä ja napsauta Seuraava.
5.
Valitse Driver - Display/Monitor (Ohjain - Näyttö) avataksesi ohjainluettelon.
6.
Napauta ohjainta.
7.
Napsauta järjestelmävaatimukset-välilehteä ja tarkista, että järjestelmä täyttää ohjelman
vähimmäisvaatimukset.
8.
Valitse Download (Lataa) ja toimi näyttöön tulevien ohjeiden mukaisesti voidaksesi ladata ohjelmiston.
INF- ja ICM-tiedostojen asentaminen
21
My Display -ohjelmiston käyttö (tietyt mallit)
Käytä My Display -ohjelmistoa optimaalisten katseluasetusten valitsemiseksi. Voit valita asetukset pelejä,
elokuvia, valokuvien muokkausta tai vain asiakirjojen ja laskentataulukoiden käsittelyä varten. Voit myös
helposti säätää asetuksia, kuten kirkkautta, väriä ja kontrastia käyttämällä My Display -ohjelmistoa.
Ohjelmiston asentaminen
Ohjelmiston asentaminen:
1.
Aseta levy tietokoneen levyasemaan. Levyvalikko tulee näkyviin.
2.
Valitse kieli.
HUOMAUTUS: Tämä valinta valitsee ohjelmiston asennuskielen. Ohjelmiston kieli määräytyy
käyttöjärjestelmän kielen mukaan.
3.
Napsauta Install My Display Software (Asenna My Display -ohjelmisto).
4.
Toimi näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
5.
Käynnistä tietokone uudelleen.
Ohjelmiston käyttäminen
My Display -ohjelmiston avaaminen:
●
Napsauta HP My Display -kuvaketta tehtäväpalkissa.
Tai
●
Napsauta Windowsin Käynnistys ™ tehtäväpalkissa ja valitse Kaikki ohjelmat > HP My Display > HP
My Display.
Lisätietoja on ohjelmiston näytössä näkyvässä Help (Ohje) -toiminnossa.
22
Luku 4 Näytön käyttäminen
Ohjelmiston lataaminen
Voit halutessasi ladata My Display -ohjelmiston seuraavien ohjeiden mukaan.
1.
Siirry osoitteeseen http://www.hp.com/support ja valitse sopiva maa ja kieli.
2.
Valitse Ohjaimet ja lataukset, kirjoita näytön malli Palvelut tuotteittain -kenttään ja valitse Siirry.
3.
Valitse tarvittaessa näyttö luettelosta.
4.
Valitse käyttöjärjestelmä.
5.
Valitse Apuohjelma - työkalut, jotta voit avata apuohjelmien ja työkalujen luettelon.
6.
Napsauta HP My Display.
7.
Napsauta järjestelmävaatimukset-välilehteä ja tarkista, että järjestelmä täyttää ohjelman
vähimmäisvaatimukset.
8.
Valitse Download (Lataa) ja toimi näyttöön tulevien ohjeiden mukaan voidaksesi ladata My Display ohjelmiston.
My Display -ohjelmiston käyttö (tietyt mallit)
23
HP Display Assistant -ohjelmiston käyttö (tietyt mallit)
HP Display Assistant -ohjelma on apuohjelma, jonka selvät ohjeet ja jokaiselle näyttösäädölle suunnitellut
taustakuviot auttavat sinua näytön virityksessä. Voit määrittää näytön asetuksia, jotka voidaan tallentaa
kullekin käyttäjälle. Näin näytön ominaisuudet voidaan valita helposti usean käyttäjän ympäristössä, tai
yhdellä käyttäjällä voi olla useita asetuksia käyttöympäristöstä ja valaistuksesta riippuen.
Ohjelmiston asentaminen
Ohjelmiston asentaminen:
1.
Aseta levy tietokoneen levyasemaan. Levyvalikko tulee näkyviin.
2.
Valitse kieli.
HUOMAUTUS: Tämä valinta valitsee ohjelmiston asennuskielen. Ohjelmiston kieli määräytyy
käyttöjärjestelmän kielen mukaan.
3.
Valitse Install HP Display Assistant Utility (Asenna HP Display Assistant &nbhy;apuohjelma).
4.
Toimi näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
5.
Käynnistä tietokone uudelleen.
Ohjelmiston käyttäminen
HP Display Assistant -ohjelmiston avaaminen:
●
Napsauta tehtäväpalkin tai työpöydän HP Display -kuvaketta.
Tai
●
Napsauta Windowsin Käynnistys ™ tehtäväpalkissa ja valitse Kaikki ohjelmat > HP Display Assistant
> HP Display Assistant.
Tai
●
Napsauta työpöydällä hiiren kakkospainikkeella ja valitse Tune Display.
Saat lisätietoja HP Display Assistant -käyttöohjekirjasta , joka on näytön mukana toimitetulla levyllä.
24
Luku 4 Näytön käyttäminen
Ohjelmiston lataaminen
Voit halutessasi ladata HP Display Assistant -ohjelmiston seuraavien ohjeiden mukaan.
1.
Siirry osoitteeseen http://www.hp.com/support ja valitse sopiva maa ja kieli.
2.
Valitse Ohjaimet ja lataukset, kirjoita näytön malli Palvelut tuotteittain -kenttään ja valitse Siirry.
3.
Valitse tarvittaessa näyttö luettelosta.
4.
Valitse käyttöjärjestelmä.
5.
Valitse Apuohjelma - työkalut, jotta voit avata apuohjelmien ja työkalujen luettelon.
6.
Napsauta HP Display Assistant Utility.
7.
Napsauta järjestelmävaatimukset-välilehteä ja tarkista, että järjestelmä täyttää ohjelman
vähimmäisvaatimukset.
8.
Napsauta Lataa ja toimi näyttöön tulevien ohjeiden mukaan, jotta voit ladata HP Display Assistantin.
HP Display Assistant -ohjelmiston käyttö (tietyt mallit)
25
Kuvaruutunäytön (OSD) käyttäminen
OSD-valikon toiminnoilla käyttäjä voi säätää näyttökuvan mieleisekseen. Voit käyttää ja tehdä OSD-säätöjä
näytön oikean puolen painikkeilla.
Voit avata näyttövalikon ja tehdä säätöjä toimimalla seuraavasti:
26
1.
Jos näytön virtaa ei ole vielä kytketty, kytke virta painamalla virtapainiketta.
2.
Aktivoi painikkeet painamalla jotakin viidestä näytön oikealla puolella olevasta painikkeesta.
3.
Avaa OSD-valikko painamalla näytön oikean puolen Menu (Valikko) -painiketta.
4.
Voit navigoida OSD-valikossa painamalla näytön oikean puolen + (plus) -painiketta, kun haluat vierittää
ylöspäin, tai – (miinus) -painiketta, kun haluat vierittää alaspäin.
5.
Valitse haluamasi OSD-valikon toiminto siirtymällä painikkeella + tai – haluamaasi kohtaan ja
painamalla sitten Menu (Valikko) -painiketta vahvistaaksesi valintasi.
6.
Muuta asetuksen arvoa + (Plus)- tai – (Miinus) -painikkeella.
7.
Kun olet säätänyt asetuksen, valitse Save and Return (Tallenna ja palaa), jos haluat tallentaa
asetuksen, tai Cancel (Peruuta), jos haluat peruuttaa muutoksen. Poistu lopuksi valitsemalla Exit
(Poistu) päävalikosta.
Päävalikko
Kuvaus
Brightness (Kirkkaus)
Säätää näytön kirkkaustasoa. Tehtaan oletusalue on 90.
Värin hallinta
Valitsee ja säätää näytön värivaihtoehtoja.
Tulon ohjaus
Valitsee ja säätää videon tulosignaaleja.
Image Control (Kuvan
säätö)
Säätää näyttökuvaa.
Äänen ohjaus
Säätää ääniasetuksia.
PIP-ohjaus
Ottaa käyttöön, valitsee ja säätää PIP-kuvaa.
Power Control
(Virranhallinta)
Muuttaa virta-asetuksia.
OSD Control (OSD-ohjaus)
Näyttövalikon asetusten säätäminen.
Management (Hallinta)
Palauttaa kaikki OSD-valikon asetukset tehdasasetuksiksi ja valitsee kielen, jolla OSD-valikko näkyy.
Information (Tiedot):
Valitsee ja näyttää tärkeitä tietoja näytöstä.
Poistu
Sulkee näyttövalikon.
Luku 4 Näytön käyttäminen
Kuva kuvassa (PIP) - ja Picture-beside-Picture (PBP) -toiminnon
käyttö
Näyttö tukee sekä PIP-asetusta, jossa yksi lähde sijoitetaan toisen päälle, ja PBP-asetusta, jossa yksi lähde
sijoitetaan toisen lähteen viereen.
PIP:n tai PBP:n käyttäminen:
1.
Liitä toissijainen syöttölähde näyttöön.
2.
Aktivoi painikkeet painamalla jotain näytön oikealla puolella olevista painikkeista ja avaa
kuvaruutunäyttö painamalla Menu (Valikko) -painiketta.
3.
Valitse OSD:ssa PIP Control (PIP-ohjaus) > Enable PIP (Ota käyttöön PIP) ja valitse sitten joko Picturein-Picture (kuva kuvassa) tai 2x1 Dual Split (PBP) (kuva kuvan vieressä).
4.
Näyttö hakee toissijaisista syötteistä kelvollista signaalisyötettä ja käyttää kyseistä syötettä PIP-/PBPkuvalle. Jos haluat muuttaa PIP-/PBP-syötteen, valitse kuvaruutunäytössä Assign Inputs (Määritä
syötteitä) ja valitse haluamasi syöte.
5.
Jos haluat muuttaa Kuva kuvassa -toiminnon kokoa, valitse kuvaruutunäytössä PIP Size (Kuva kuvassa
-toiminnon koko) ja valitse haluamasi koko.
6.
Jos haluat muuttaa Kuva kuvassa -toiminnon sijaintia, valitse kuvaruutunäytössä PIP Position (Kuva
kuvassa -toiminnon sijainti) ja valitse sitten haluamasi sijainti.
HUOMAUTUS: Kun käytössä on PBP tai PIP, kuvaruutunäytössä on valittava ensisijainen ja toissijainen
videotulo: kaiuttimien ääniulostulon oletusarvoksi tulee ensisijainen videosyöttölähde. Voit vaihtaa
ensisijaisen ja toissijaisen videosisääntulon OSD-valikossa valitsemalla PIP Control (PIP-hallinta) > Assign
Inputs (Määritä syötteet) > Swap Primary / Secondary (Vaihda ensisijainen / toissijainen).
Automaattisen lepotilan käyttö
Näyttö tukee Kuvaruutunäyttö (OSD) -vaihtoehtoa nimeltä Auto-Sleep Mode (automaattinen lepotila), jonka
avulla voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä näytön virransäästöominaisuuden. Kun Auto-Sleep-tila on
otettu käyttöön (käytössä oletusarvon mukaan), näyttö siirtyy virransäästötilaan kun isäntätietokone
viestittää alhaisen virran tilan (ei vastaanota vaaka- tai pystysignaalia).
Tässä virransäästötilassa näyttö pimenee, taustavalo sammutetaan ja LED- merkkivalo muuttuu keltaiseksi.
Näyttö käyttää alle 0,5 W virtaa tässä tilassa. Näyttö herää säästötilasta kun isäntätietokone lähettää
aktiivisen signaalin näytölle (esimerkiksi jos aktivoit hiiren tai näppäimistön).
Voit poistaa automaattisen lepotilan käytöstä kuvaruutunäytössä. Aktivoi painike painamalla yhtä kolmesta
näytön oikealla puolella olevaa painiketta ja avaa näyttövalikko painamalla näytön oikealla puolella olevaa
Menu (Valikko) -painiketta. Valitse OSD-valikossa Power Control (Virranhallinta) > Auto-Sleep Mode
(Automaattinen lepotila) > Off (Ei käytössä).
HUOMAUTUS: Voit myös ohjelmoida näytön siirtymään virransäästötilaan ennaltamäärättynä ajankohtana
näytön Sleep Timer (lepotilan ajastin) -apuohjelmalla. Avaa kuvaruutunäyttö ja valitse Virranhallinta >
Lepotilan ajastin > On (päällä) ja aseta lepotilan aika säädettävällä kellolla. Kun näyttö siirtyy
virransäästötilaan näytön uniajastimen mukaisesti, virran merkkivalo välkkyy keltaisena.
Kuva kuvassa (PIP) - ja Picture-beside-Picture (PBP) -toiminnon käyttö
27
A
Tekniset tiedot
HUOMAUTUS: Tekniset tiedot vastaavat HP:n komponenttien valmistajien tyypillisiä teknisiä tietoja;
todellinen suorituskyky voi olla parempi tai huonompi.
Saat uusimmat tekniset tiedot tai muita teknisiä tietoja hakemalla osoitteesta http://www.hp.com/go/
quickspecs/ oman näyttösi mallinumeron etsiäksesi tuotekohtaisia QuickSpecsejä.
Näyttö
86,4 cm:n laajakuva
34 tuuman laajakuva
Tyyppi
LCD
Todellinen kuva-ala
Lävistäjä 86,4 cm
Laaja katselukulma
178 astetta vaaka- ja pystysuunnassa
Parannettu kontrastisuhde
3000:1 CR tyypillinen
Kallistuskulma
-5 – +25 astetta
Enimmäispaino (ilman pakkausta)
9,83 kg
21,67 paunaa
Korkeus
47,72 cm
18,79 tuumaa
Syvyys
19,72 cm
7,76 tuumaa
Leveys
95,09 cm
37,44 tuumaa
Enimmäistarkkuus
3440 x 1440 (60 Hz)
Paras tarkkuus
3440 x 1440 (60 Hz)
34 tuuman lävistäjä
Mitat (sisältää jalustan)
Ympäristön vaadittu lämpötila
28
Käyttölämpötila
5–35 °C
41–95 °F
Varastointilämpötila
-20–60 °C
-4–140 °F
Virtalähde
100–240 VAC, 50/60 Hz
Tuloliitännät
Yksi HDMI-liitin, yksi HDMI/MHL-liitin, yksi
DisplayPort-liitin (kaapelin toimitus
vaihtelee malleittain ja alueittain)
Liite A Tekniset tiedot
Näytön tarkkuuden oletusasetuksien tunnistaminen
Alla luetellut näyttötarkkuudet ovat yleisimmin käytetyt. Ne ovat näytön tehdasasetukset. Näyttö tunnistaa
automaattisesti nämä esiasetukset. Niitä käytettäessä kuva tulee näytölle oikean kokoisena ja keskitettynä.
Esiasetus
Tarkkuus
Virkistystaajuus
1
640 × 480
59,940
2
800 × 600
60,317
3
1024 × 768
60,004
4
1280 × 720
59,940
5
1280 × 800
59,810
6
1280 × 1024
60,020
7
1366 × 768
59,790
8
1440 × 900
59,901
9
1600 × 900
60,000
10
1680 × 1050
59,954
11
1920 × 1080
60,000
12
1920 × 1200
59,950
13
2560 × 1080
60,000
14
2560 × 1440
59,900
15
3440 × 1440
30,000
16
3440 × 1440
60,000
Esiasetus
Ajoituksen nimi
Tarkkuus
Virkistystaajuus
1
480p60
720 × 480
59,940
2
720p60
1280 × 720
60,000
3
1080p24
1920 × 1080
24,000
4
1080p30
1920 × 1080
30,000
5
1080p60
1920 × 1080
60,000
HUOMAUTUS: Näyttöön liitetty isäntätietokone tai lähdelaite voi siirtää näytön sen alkuperäiseen
tarkkuuteen 60 Hz virkistystaajuuteen vain DisplayPort-liitännällä.
Käytettäessä HDMI:tä näytön virkistystaajuus rajoittuu arvoon 30 Hz alkuperäinen tarkkuudella, HDMI 1.4 standardin määrittelyn mukaisesti. Näytön virkistystaajuudeksi voidaan asettaa enintään 60 Hz.
Jotkin tuetut MHL-laitteet ja jotkin tuetut HDMI Blu-Ray -mediasoittimet tukevat full HD-tarkkuutta 24
kehyksellä sekunnissa. Näyttö tukee tätä näytön tarkkuustilaa ja virkistystaajuudeksi voidaan asettaa
enintään 60 Hz.
Näytön tarkkuuden oletusasetuksien tunnistaminen
29
Käyttäjätilojen antaminen
Seuraavissa tilanteissa näytönohjain saattaa vaatia sellaista näyttötilaa, jota ei ole esimääritetty:
●
Näytönohjain ei ole standardien mukainen.
●
Oletusasetukset eivät ole käytössä.
Tällaisissa tapauksissa näytön asetukset on säädettävä uudestaan näyttövalikosta. Voit tehdä muutokset
yksittäiseen tilaan tai kaikkiin tiloihin ja tallentaa ne muistiin. Näyttö tallentaa uudet asetukset
automaattisesti ja tunnistaa uuden tilan samalla tavalla kuin se tunnistaa oletustilan. Tehdasasetettujen
oletustilojen lisäksi näyttöön voi asettaa ja tallentaa vähintään kymmenen käyttäjän valitsemaa tilaa.
Virtasovitin
30
Valmistaja
Osanumero
Virtalähteen arvo
Delta Electronic(S) Pte Ltd
HP PN 681058-00x
150 W 19,5 VDC
Chicony Electronics CO, Ltd
HP PN 681058-00x
150 W 19,5 VDC
Liite A Tekniset tiedot
B
Tuki ja vianmääritys
Yleisten ongelmien ratkaiseminen
Seuraavassa taulukossa on lueteltu mahdollisia vikoja, niiden aiheuttajia ja suositeltavia
korjaustoimenpiteitä.
Ongelma
Todennäköinen syy
Ratkaisu
Näyttö on tyhjä tai kuva
vilkkuu.
Virtajohto on irti.
Kiinnitä virtajohto.
Virtapainike on sammutettu.
Paina etupaneelin virtapainiketta.
HUOMAUTUS: Jos virtapainikkeen painamisella ei ole
vaikutusta, paina sitä ja pidä sitä alhaalla 10 sekunnin ajan,
niin virtakytkimen lukitus aukeaa.
Päävirtakytkin on pois päältä.
Aseta näytön takana oleva päävirtakytkin On (päällä) asentoon.
Videokaapelia ei ole kytketty
asianmukaisesti.
Liitä videokaapeli oikein. Katso lisätietoja kohdasta
Kaapeleiden liittäminen sivulla 7.
Järjestelmä on lepotilassa.
Aktivoi näyttö painamalla jotakin näppäimistön näppäintä tai
liikuttamalla hiirtä.
Näytönohjaimen yhteensopivuus.
Avaa OSD-valikko ja valitse Input Control (Videosisääntulo) valikko. Aseta Auto-Switch Input (Tulon automaattinen
vaihto) -asetukseksi Off (Ei käytössä) ja valitse syöte
manuaalisesti.
Kuva on liian tumma.
Kirkkaus on liian heikko.
Avaa OSD-valikko ja valitse Brightness (Kirkkaus)
säätääksesi kirkkautta tarpeen mukaan.
Ei kaiuttimen
äänenvoimakkuutta tai
alhainen kaiuttimen
äänenvoimakkuus.
Äänenvoimakkuuden säädin on
säädetty alas.
Säädä äänenvoimakkuutta etupaneelin vasemmassa
alakulmassa.
Ääni on vaimennettu.
Paina äänenvoimakkuuden säädintä ylös poistaaksesi
äänenvoimakkuuden mykistyksen.
Kuulokkeet on kytketty.
Irrota kuulokkeet liittimestä. Kaiuttimet poistetaan käytöstä,
kun kuulokkeet on kytketty.
Check Video Cable (Tarkista
videokaapeli) ‑viesti näkyy
näytöllä.
Näytön videokaapeli on irti.
Kytke asianmukainen videokaapeli tietokoneen ja monitorin
välille. Varmista, että virta on katkaistu tietokoneesta, ennen
kuin kytket videokaapelin.
Näytöllä näkyy teksti "Input
Signal Out of Range".
Videotarkkuuden ja/tai
virkistystaajuuden asetukset ovat
suurempia kuin mitä näyttö pystyy
käyttämään.
Muuta asetuksiksi tuetut arvot (katso Näytön tarkkuuden
oletusasetuksien tunnistaminen sivulla 29).
Yleisten ongelmien ratkaiseminen
31
Ongelma
Todennäköinen syy
Ratkaisu
Näyttölaite on sammunut,
mutta ei tuntunut menevän
virtaa säästävään
valmiustilaan.
Näytön virransäästöominaisuus ei ole
käytössä.
Avaa OSD-valikko ja valitse Power Control (Virranhallinta) >
Auto-Sleep Mode (Automaattinen lepotila) ja aseta
automaattisen lepotilan asetukseksi On (Käytössä)
OSD Lockout (Näyttövalikon
lukitus) näytetään.
Näyttövalikon lukitus on käytössä.
Poista käytöstä OSD Lockout (Näyttövalikon lukitus)
painamalla sivupaneelin Menu (Valikko) -painiketta ja
pitämällä sitä alhaalla 10 sekunnin ajan.
Power Button Lockout
(Virtakytkimen lukitus)
näytetään.
Virtakytkimen lukitus on käytössä.
Poista virtakytkimen lukitus käytöstä painamalla
virtakytkintä ja pitämällä sitä alhaalla 10 sekunnin ajan.
Painikkeiden lukitus
Virta- tai Valikko-painikkeen alhaalla pitäminen kymmenen sekunnin ajan lukitsee painikkeiden toiminnot.
Voit palauttaa toiminnallisuuden pitämällä kyseisiä painikkeita uudelleen alaspainettuina 10 sekunnin ajan.
Tämä toiminto on käytettävissä vain, kun näyttöön on kytketty virta ja se näyttää aktiivisen signaalin, OSDvalikon ollessa poissa käytöstä.
Tuotetuki
Saat lisätietoja näyttösi käyttämisestä vierailemalla osoitteessa http://www.hp.com/support. Valitse maasi
tai alueesi, valitse Vianmääritys, kirjoita näytön malli Haku-ikkunaan ja napsauta Mene-painiketta.
HUOMAUTUS: Näytön käyttöopas, viitemateriaali ja laiteohjaimet ovat saatavissa osoitteessa
http://www.hp.com/support.
Jos käyttöohjeesta ei löydy vastausta kysymykseen, voit ottaa yhteyttä tukipalveluun. Yhdysvalloissa
tukipalvelu on saatavilla osoitteessa http://www.hp.com/go/contactHP. Kansainvälinen tukipalvelu on
saatavilla osoitteessa http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html.
Tukipalvelun tarjoamat palvelut:
●
Voit jutella verkossa HP-teknikon kanssa
HUOMAUTUS: Jos keskustelua ei ole saatavilla tietyllä kielellä, se on saatavilla englanniksi.
32
●
Tukipalvelun puhelinnumerot
●
Etsi HP-palvelukeskus
Liite B Tuki ja vianmääritys
Ennen kuin soitat tukipalveluun
Jos ongelmasi ei ratkea tämän osion ohjeita noudattamalla, voit joutua soittamaan tukipalveluun. Selvitä
seuraavat tiedot, ennen kuin soitat:
●
näytön mallinumero
●
näytön sarjanumero
●
ostopäivämäärä kuitista
●
tilanne, jossa ongelma on ilmennyt
●
annetut virheilmoitukset
●
laitteiston kokoonpano
●
käytettävien laitteiden ja ohjelmistojen nimet ja versiot
Ennen kuin soitat tukipalveluun
33
C
Nestekidenäytön laatu ja pikselikäytäntö
TFT-näytössä sovelletaan HP:n standardien mukaan valmistettua tarkkuustekniikkaa, mikä takaa tekniikan
virheettömyyden ja suorituskyvyn. Näytössä saattaa kuitenkin esiintyä virheitä, jotka ilmenevät pieninä
kirkkaina tai tummina pisteinä. Tämä ongelma ei rajoitu HP:n näyttöihin, vaan se on tavallista kaikkien
valmistajien nestekidenäytöissä. Tällaiset kuvan virheet aiheutuvat virheellisistä kuvapisteistä tai
osakuvapisteistä.
●
Kuvapiste koostuu yhdestä punaisesta, yhdestä vihreästä ja yhdestä sinisestä osakuvapisteestä.
●
Jos kyseessä on virheellinen kuvapiste, se on joko aina päällä (se näkyy kirkkaana tummalla taustalla)
tai aina pois päältä (se näkyy tummana kirkkaalla taustalla). Ensin mainitussa tapauksessa virhe näkyy
selvemmin.
●
Virheellinen osakuvapiste on vaikeammin havaittavissa kuin virheellinen kuvapiste osakuvapisteen
pienen koon vuoksi. Tällaisen virheen havaitsee vain tiettyjä taustoja vasten.
Virheellisiä kuvapisteitä tulee etsiä normaalissa käyttöoloissa ja normaalissa käytössä tuetuilla resoluutioja virkistystaajuustasoilla noin 50 cm:n (tuuman) etäisyydeltä tarkastellen.
HP odottaa toimialan nestekidenäyttöjen valmistustekniikoiden kehittyvän niin, että virheet vähenevät. HP
mukauttaa laatustandardejaan alan kehityksen mukaan.
34
Liite C Nestekidenäytön laatu ja pikselikäytäntö
D
Käytettävyys
HP suunnittelee, tuottaa ja markkinoi tuotteita ja palveluita, joita kaikki voivat käyttää, mukaan lukien
vammaiset, joko itsenäisten laitteiden pohjalta tai asianmukaisten apulaitteiden kanssa.
Tuetut aputeknologiat
HP-tuotteet tukevat erilaisia käyttöjärjestelmän aputeknologioita, ja ne voidaan määrittää toimimaan
muiden aputeknologioiden kanssa. Etsi lisätietoja apuominaisuuksista laitteen haku-toiminnon avulla.
HUOMAUTUS: Jos haluat saada lisätietoja tietystä aputeknologiatuotteesta, ota yhteyttä kyseisen tuotteen
asiakastukeen.
Yhteyden ottaminen tukipalveluun
Parannamme jatkuvasti tuotteidemme ja palveluidemme käytettävyyttä ja toivomme palautetta käyttäjiltä.
Jos sinulla on tuotteeseen liittyvä ongelma tai haluat kertoa käytettävyyteen liittyvistä ominaisuuksista,
jotka ovat auttaneet sinua, ota yhteyttä puhelimitse (888) 259-5707, maanantaista perjantaihin klo 6.00–
21.00 (UTC-7, MST). Jos olet kuuro tai sinulla on heikko kuulo ja käytät TRS/VRS/WebCapTel-palvelua, ota
yhteyttä, jos tarvitset teknistä tukea tai sinulla on käytettävyyteen liittyviä kysymyksiä, soittamalla (877)
656-7058, maanantaista perjantaihin klo 6.00–21.00 (UTC-7, MST).
Tuetut aputeknologiat
35
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising