HP | EliteDisplay E233 23-inch Monitor | HP EliteDisplay E233 23-inch Monitor Felhasználói útmutató

HP EliteDisplay E233 23-inch Monitor Felhasználói útmutató
Felhasználói útmutató
© 2017 HP Development Company, L.P.
A HDMI, a HDMI embléma és a High-Definition
Multimedia Interface HDMI Licensing LLC
védjegye vagy bejegyzett védjegye.
A Windows a Microsoft Corporation védjegye
vagy bejegyzett védjegye az Egyesült
Államokban és/vagy más országokban.
Az itt szereplő információk előzetes értesítés
nélkül változhatnak. A HP termékeivel és
szolgáltatásaival kapcsolatos kizárólagos
jótállás leírása a termékekhez és
szolgáltatásokhoz mellékelt kifejezett jótállási
nyilatkozatokban szerepel. A jelen leírásban
foglaltak nem tartalmaznak kiegészítő
jótállást. A HP nem vállal felelősséget a jelen
dokumentumban esetleg előforduló technikai
vagy szerkesztési hibákért vagy
hiányosságokért.
Termékkel kapcsolatos tájékoztatás
Ez az útmutató azokat a jellemzőket írja le,
amelyek a legtöbb típus esetében közösek.
Néhány jellemző az ön termékén esetleg nem
elérhető. A legfrissebb felhasználói
útmutatóhoz látogassa meg a
http://www.hp.com/support webhelyet, és
válassza ki az országát. Válassza a Készülék
keresése lehetőséget, majd kövesse a
képernyőn megjelenő utasításokat.
Első kiadás: 2017. április
Dokumentum cikkszáma: 927530-211
Az útmutatóról
Ez az útmutató a monitor jellemzőit, az üzembe helyezésének lépéseit, a szoftver használatát, valamint a
műszaki adatait mutatja be.
FIGYELEM! Olyan veszélyes helyzetet jelez, amely – ha nem kerülik el – halált vagy komoly sérülést
okozhat.
VIGYÁZAT!
okozhat.
Olyan veszélyes helyzetet jelez, amely – ha nem kerülik el – kisebb vagy közepes sérülést
FONTOS: Fontosnak, de nem veszélyekhez kapcsolódónak tekintett információkat jelez (például vagyoni
kárhoz kapcsolódó üzeneteket). Az értesítés arra figyelmezteti a felhasználót, hogy egy adott eljárás
pontosan az ismertetett módon való betartásának elmulasztása adatvesztéshez, illetve hardveres vagy
szoftveres kárhoz vezethet. Olyan lényeges információkat tartalmaz továbbá, amelyek egy fogalmat
magyaráznak el, illetve egy feladat elvégzésére szolgálnak.
MEGJEGYZÉS: További információkat tartalmaz, melyek kiemelik vagy kiegészítik a fő szöveg fontos
elemeit.
TIPP:
Hasznos tanácsokat nyújt egy-egy feladat elvégzéséhez.
A termék HDMI technológiát alkalmaz.
iii
iv
Az útmutatóról
Tartalomjegyzék
1 Első lépések .................................................................................................................................................. 1
Fontos biztonsági előírások .................................................................................................................................. 1
A termék jellemzői és összetevői .......................................................................................................................... 2
Jellemzők ............................................................................................................................................. 2
Hátsó részegységek ............................................................................................................................ 3
Az előlap kezelőszervei ....................................................................................................................... 4
A monitor üzembe helyezése ................................................................................................................................ 5
A monitorállvány felszerelése ............................................................................................................ 5
A kábelek csatlakoztatása .................................................................................................................. 6
A monitor beállítása ............................................................................................................................ 9
A monitor bekapcsolása .................................................................................................................... 11
Biztonsági kábel beszerelése ............................................................................................................ 12
A kijelzőfej felszerelése .................................................................................................................... 12
A monitorállvány eltávolítása ........................................................................................ 13
VESA tartókonzol szerelése ............................................................................................ 14
2 A monitor használata ................................................................................................................................... 15
Szoftverek és segédprogramok .......................................................................................................................... 15
Az információs fájl ............................................................................................................................. 15
A kép színillesztő fájl ......................................................................................................................... 15
Az INF és ICM fájlok telepítése ............................................................................................................................. 15
Telepítés optikai lemezről (egyes régiókban áll rendelkezésre) ...................................................... 15
Letöltés a Világhálóról ...................................................................................................................... 16
A képernyőn megjelenő menü (On-Screen Display, OSD) használata ................................................................ 16
A funkciógombok hozzárendelése ...................................................................................................................... 17
Az Auto-Sleep (Automatikus alvó mód) használata ........................................................................................... 18
Alacsony kék fény mód beállítása ....................................................................................................................... 18
3 Támogatás és hibaelhárítás ......................................................................................................................... 19
Gyakoribb hibák elhárítása .................................................................................................................................. 19
Az automatikus beállítási funkció (analóg bemenet) használata ...................................................................... 20
A megjelenítési teljesítmény optimalizálása (analóg bemenet) ........................................................................ 21
Gombos zárolások ............................................................................................................................................... 22
A támogatás elérése ............................................................................................................................................ 22
Előkészületek a műszaki támogatás felhívásához ............................................................................................. 22
A sorozatszám és a termékszám megkeresése .................................................................................................. 23
v
4 A monitor karbantartása .............................................................................................................................. 24
Útmutató a karbantartáshoz .............................................................................................................................. 24
A monitor tisztítása ............................................................................................................................................. 24
A monitor szállítása ............................................................................................................................................. 25
A függelék: Műszaki adatok ............................................................................................................................ 26
55 cm/21,5 hüvelykes típus ................................................................................................................................ 26
58,4 cm/23 hüvelykes típus ................................................................................................................................ 26
60,5 cm/23,8 hüvelykes típus ............................................................................................................................. 27
61 cm/24 hüvelykes típus ................................................................................................................................... 28
68,5 cm/27 hüvelykes típus ................................................................................................................................ 28
Előre beállított kijelzőfelbontások ...................................................................................................................... 29
55 cm/21,5 hüvelykes típus .............................................................................................................. 29
58,4 cm/23 hüvelykes típus .............................................................................................................. 29
60,5 cm/23,8 hüvelykes típus ........................................................................................................... 30
61 cm/24 hüvelykes típus ................................................................................................................. 30
68,5 cm/27 hüvelykes típus .............................................................................................................. 31
Belépés felhasználói üzemmódokba .................................................................................................................. 31
Energiatakarékos mód ......................................................................................................................................... 31
B függelék: Kisegítő lehetőségek .................................................................................................................... 33
Támogatott kisegítő technológiák ...................................................................................................................... 33
Kapcsolatfelvétel a támogatással ....................................................................................................................... 33
vi
1
Első lépések
Fontos biztonsági előírások
A monitor tartozéka lehet egy váltóáramú tápegység és tápkábel is. Ha másik kábelt használ, csak a
monitornak megfelelő áramforrást és csatlakozókat használjon. A monitorral használandó megfelelő
hálózati kábelkészlettel kapcsolatos információkat lásd az optikai lemezen található Termékkel kapcsolatos
nyilatkozatokat, vagy a dokumentációs készletet.
FIGYELEM! Az áramütés és a készülék károsodásának elkerülése érdekében tartsa be a következőket:
• A tápkábelt mindig könnyen hozzáférhető váltakozó áramú aljzathoz csatlakoztassa.
• A számítógép feszültségmentesítéséhez a váltóáramú hálózati aljzatból húzza ki a tápkábelt.
• Ha a tápkábelen háromérintkezős csatlakozó van, azt mindig földelt, háromérintkezős dugaszolóaljzathoz
csatlakoztassa. Ne kerülje meg a tápkábel földelését (például kétérintkezős adapter beiktatásával). A
földelés fontos biztonsági elem.
A tápkábelekre és vezetékekre ne helyezzen semmit. A kábeleket úgy rendezze el, hogy ne lehessen
véletlenül rájuk lépni vagy beléjük botlani.
A súlyos sérülések kockázatának csökkentése érdekében olvassa el a Biztonsági és kényelmi útmutató című
dokumentumot. Az útmutató ismerteti a munkaállomások megfelelő beállítását, a helyes testtartást, és
további hasznos tudnivalókat tartalmaz a számítógép-felhasználók egészségével és munkavégzési
szokásaival kapcsolatban. A Biztonsági és kényelmi útmutató fontos elektromos és mechanikai biztonsági
információkat is tartalmaz. A HP webhelyén elérhető Biztonsági és kényelmi útmutatót a http://www.hp.com/
ergo címen találja meg.
FONTOS: A monitor és a számítógép védelmében a számítógép és a perifériák (monitor, nyomtató,
szkenner) tápkábelét csatlakoztassa túlfeszültség ellen védő eszközbe, ilyen elosztóba, vagy szünetmentes
tápegységbe (UPS). Nem minden elosztó biztosít túlfeszültség-védelmet, a túlfeszültség-védelemmel
rendelkező elosztókon ezt külön címke jelzi. Olyan elosztót használjon, amelynek gyártója az elosztó hibája
esetén megtéríti az esetleges kárt, így berendezését kicserélheti, ha a túlfeszültség-védelem kudarcot vall.
Használjon megfelelő méretű bútort, amely a HP LCD monitort biztosan megtartja.
FIGYELEM! A nem megfelelő helyen, például öltözőasztalon, könyvszekrényen, polcon, íróasztalon,
hangszórón, ládán vagy kézikocsin felállított monitor ledőlhet és balesetet okozhat.
Az LCD monitor kábeleit körültekintően úgy vezesse el, hogy azokat ne húzza semmi és senki, ne akadjanak
el, és ne legyenek senkinek az útjában.
Biztosítsa, hogy a kimenethez csatlakoztatott termékek teljes áramfelvétele ne lépje túl a hálózati
tápcsatlakozóról levehető mértéket, és a kábelhez csatlakoztatott termékek teljes áramfelvétele ne lépje túl
a kábellel átvihető mértéket. Tekintse meg az áramfelvételi információs címkét az egyes eszközök
áramfelvételének (AMPS vagy A) meghatározásához.
A monitort könnyen elérhető hálózati tápcsatlakozó kimenet mellé telepítse. Amikor kihúzza a monitort,
erősen fogja meg a csatlakozót, és húzza ki azt a hálózati aljzatból. Soha ne a kábelt húzva húzza ki a
monitort.
Ne ejtse le a monitort, és ne helyezze azt instabil felületre.
Fontos biztonsági előírások
1
MEGJEGYZÉS: Ez a termék szórakoztatási célra alkalmas. Fontolja meg a monitor kontrollált fényű
környezetbe történő elhelyezését annak érdekében, hogy elkerülje a környező fényforrások és fénylő
felületek által keltett interferenciát, mivel ezek zavaróan tükröződhetnek a képernyőn.
A termék jellemzői és összetevői
Jellemzők
Ez az útmutató az alábbi monitorokat ismerteti:
●
55 cm-es (21,5 hüvelykes) képernyőterület 1920 x 1080 képpont felbontással, valamint teljes
képernyős támogatás az alacsonyabb felbontásokhoz; egyéni méretezés a maximális képméret
eléréséhez az eredeti képarány megtartásával
●
58,4 cm-es (23 hüvelykes) képernyőterület 1920 x 1080 képpont felbontással, valamint teljes
képernyős támogatás az alacsonyabb felbontásokhoz; egyéni méretezés a maximális képméret
eléréséhez az eredeti képarány megtartásával
●
60,5 cm-es (23,8 hüvelykes) képernyőterület 1920 x 1080 képpont felbontással, valamint teljes
képernyős támogatás az alacsonyabb felbontásokhoz; egyéni méretezés a maximális képméret
eléréséhez az eredeti képarány megtartásával
●
61 cm-es (24 hüvelykes) képernyőterület 1920 x 1200 képpont felbontással, valamint teljes képernyős
támogatás az alacsonyabb felbontásokhoz; egyéni méretezés a maximális képméret eléréséhez az
eredeti képarány megtartásával
●
68,5 cm-es (27 hüvelykes) képernyőterület 1920 x 1080 képpont felbontással, valamint teljes
képernyős támogatás az alacsonyabb felbontásokhoz; egyéni méretezés a maximális képméret
eléréséhez az eredeti képarány megtartásával
A monitor jellemzői közé az alábbiak tartoznak:
2
●
Tükröződésmentes panel LED háttérvilágítással
●
Széles látószög az ülő vagy álló nézőpozícióból, illetve oldalirányú mozgás közben való megtekintéshez
●
Állítható dőlésszög
●
A képernyőfej álló és fekvő tájolásúvá alakítható elforgatással
●
Forgatás és magasságállítás
●
Eltávolítható talp a rugalmas képernyőfej-rögzítési megoldások támogatásához
●
DisplayPort és VGA videobemenetek (a kábelek tartozékként mellékelve)
●
Egy HDMI (High-Definition Multimedia Interface) videobemenet (a kábel nem tartozék)
●
USB 3.0 hub B típusú csatlakozó porttal (a számítógéphez csatlakoztatható) és két A típusú csatlakozó
porttal (USB eszközökhöz csatlakoztatható)
●
USB-kábel tartozékként mellékelve, amellyel a monitor USB-hubját a számítógép USB-portjához
csatlakoztathatja
●
Plug and Play lehetőség, ha az operációs rendszer is támogatja
●
Biztonsági kábelnyílás előkészítése a monitor hátoldalán az opcionális biztonsági kábelhez
●
Kijelzőn megjelenő beállítási lehetőségek több nyelven az egyszerű beállításhoz és képernyő
optimalizáláshoz
●
HP Display Assistant szoftver a monitorbeállításokhoz és a lopásriasztó funkciók aktiválásához
1. fejezet Első lépések
●
HDCP (High-Bandwidth Digital Content Protection) másolásvédelem az összes digitális bemeneten
●
Szoftvereket és dokumentációt tartalmazó optikai lemez (a monitorhoz mellékelve egyes régiókban),
amely tartalmazza a monitor illesztőprogramjait és a termékdokumentációt
●
Energiatakarékos funkció a csökkentett energiafogyasztás követelményeinek teljesítéséhez
MEGJEGYZÉS: A biztonsági és egyéb jogi tudnivalókat lásd az optikai lemezen található Termékkel
kapcsolatos tájékoztatást, illetve a dokumentációs készletet. A felhasználói útmutatójában található
termékfrissítések megkereséséhez menjen a http://www.hp.com/support oldalra. Válassza a Készülék
keresése lehetőséget, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
Hátsó részegységek
Részegység
Funkció
1
Tápcsatlakozó
A tápkábelt csatlakoztatja.
2
DisplayPort port
A DisplayPort kábelt csatlakoztatja a forráseszközhöz.
3
HDMI port
A HDMI kábelt csatlakoztatja a forráseszközhöz.
4
VGA port
A VGA kábelt csatlakoztatja a forráseszközhöz.
5
A számítógéphez csatlakoztatható USB
3.0 port
Az USB-hub kábelét csatlakoztatja.
6
USB portok
USB-eszközök csatlakoztatására szolgál.
A termék jellemzői és összetevői
3
Az előlap kezelőszervei
Kezelőszerv
Funkció
1
Be: A monitor be van kapcsolva.
Tápfeszültségjelző
fény
Sárga: Tétlenség miatt a monitor alacsony energiafelhasználású állapotban van.
Villogó borostyánsárga: Az energiagazdálkodási beállítások miatt a monitor alacsony
energiafelhasználású állapotban van. Lásd: Energiatakarékos mód 31. oldal.
2
Menü gomb
Nyomja meg az OSD menü megnyitásához, válassza az OSD menü valamelyik elemét
vagy zárja be az OSD menüt.
3–5
Funkciógombok
Ezekkel a gombokkal navigálhat az OSD menüben, azoknak a jelzéseknek az alapján,
amelyek a gombok mellett aktívak, amikor az OSD menü nyitva van.
MEGJEGYZÉS: Újrakonfigurálhatja a Funkció gombokat az OSD menüben, hogy gyorsan
kiválaszthassa a leggyakrabban használt műveleteket. További információkat a
következő részben talál: A funkciógombok hozzárendelése 17. oldal.
6
Tápkapcsoló gomb
Ki- és bekapcsolja a készüléket.
MEGJEGYZÉS: Ha meg szeretne tekinteni egy képernyőmenü szimulátort, látogasson el a HP önkiszolgáló
ügyfélszolgálatának médiakönyvtárába ezen a címen: http://www.hp.com/go/sml.
4
1. fejezet Első lépések
A monitor üzembe helyezése
A monitorállvány felszerelése
FONTOS: A monitor épsége érdekében ügyeljen rá, hogy ne érintse meg az LCD panel felületét. A monitorra
ható nyomás színegyenetlenségeket, vagy a folyadékkristály elmozdulását okozhatja. Amennyiben ez
megtörténik, a képernyő nem fog visszatérni eredeti állapotába.
1.
A képernyővel lefelé helyezze azt egy sík felületre, amelyre előzőleg egy tiszta, száraz rongyot terített.
2.
Csúsztassa az állvány rögzítőlemezének tetejét a panel hátában lévő mélyedés felső pereme alá (1).
3.
Eressze bele az állvány rögzítőlemezének alját a mélyedésbe addig, amíg az a helyére nem pattan (2).
4.
A retesz felfelé ugrik, amikor az állvány a helyére rögzül.
A monitor üzembe helyezése
5
A kábelek csatlakoztatása
MEGJEGYZÉS: A monitor szállítja a választó kábelekkel. Nem minden, ebben a részben látható kábelt adnak
a monitorral.
1.
Tegye a monitort egy kényelmes, jól szellőző helyre a számítógép közelébe.
2.
Csatlakoztatás előtt vezesse keresztül a kábeleket az állvány közepén lévő kábelvezető lyukon.
3.
Csatlakoztassa videokábelt.
MEGJEGYZÉS: A monitor automatikusan meghatározza, hogy mely bemeneten van érvényes videojel.
A bemenetet a Menü gomb megnyomásával lehet kiválasztani, mely megnyitja az OSD menüt, ahol
kiválaszthatja a Bemenetvezérlés lehetőséget.
●
6
Csatlakoztassa a VGA kábel egyik végét a VGA csatlakozóhoz a monitor hátulján, a másik végét
pedig a forráseszköz VGA csatlakozójához.
1. fejezet Első lépések
●
Csatlakoztassa a DisplayPort kábel egyik végét a DisplayPort bemeneti csatlakozójához a monitor
hátulján, a másik végét pedig a forráseszköz DisplayPort csatlakozójához.
●
Csatlakoztassa a HDMI kábel egyik végét a HDMI porthoz a monitor hátulján, a másik végét pedig a
forráseszköz HDMI portjához.
A monitor üzembe helyezése
7
4.
Csatlakoztassa a számítógéphez csatlakoztatható USB-kábel B típusú csatlakozóját a megfelelő USBporthoz a monitor hátoldalán. Ezután csatlakoztassa a kábel A típusú csatlakozóját az USB-porthoz a
forráseszközön.
5.
Csatlakoztassa a tápkábel egyik végét az AC tápcsatlakozóhoz a monitor hátulján, a másik végét pedig
váltóáramú hálózati aljzathoz.
FIGYELEM! Az áramütés és a készülék károsodásának elkerülése érdekében tartsa be a következőket:
A tápkábel földelésre szolgáló tűjét ne iktassa ki. A védőérintkező fontos biztonsági szerepet tölt be.
A tápvezetéket csak könnyen elérhető, földelt hálózati konnektorba csatlakoztassa.
A készülék feszültségmentesítéséhez a hálózati aljzatból húzza ki a váltakozóáramú tápkábelt.
A tápkábelekre és vezetékekre ne helyezzen semmit. A kábeleket úgy rendezze el, hogy ne lehessen
véletlenül rájuk lépni vagy beléjük botlani. A kábeleket és vezetékeket ne húzza vagy rángassa. A
tápkábelt a csatlakozójánál fogva húzza ki a konnektorból.
8
1. fejezet Első lépések
A monitor beállítása
1.
Döntse előre vagy hátra a kijelzőfejet annak megfelelő szemmagasságba állításához.
2.
Forgassa a kijelzőfejet jobbra vagy balra a legjobb látószög eléréséhez.
A monitor üzembe helyezése
9
3.
Állítsa a monitor magasságát a személyes munkaállomásának megfelelő, kényelmes pozícióba. A
monitor felső pereme legfeljebb szemmagasságban legyen. Egy alacsonyra állított, hátradöntött
monitor kényelmesebb lehet a korrekciós lencsét viselők számára. Ha változtat a testtartásán a
munkanap közben, javasolt ismét beállítani a monitort.
4.
Az adott alkalmazásnak megfelelően forgassa el a kijelzőfejet fekvő helyzetből álló helyzetbe.
a.
Állítsa a kijelzőfejet a legnagyobb magasságra, és döntse hátra, amennyire csak lehet (1).
b.
Forgassa el a monitort az óramutató járásával megegyező vagy ellentétes irányba 90°-kal fekvő
helyzetből álló helyzetbe (2).
VIGYÁZAT! Ha a forgatásnál a kijelzőfej nincs a legnagyobb magasságra állítva és teljesen
hátradöntve, a monitorpanel jobb alsó sarka érintkezhet a talppal, és ez kárt okozhat a
monitorban.
MEGJEGYZÉS: Ha álló tájolás mellett szeretne a képernyőn információkat megtekinteni, akkor
telepítheti a HP Display Assistant szoftvert, mely a szoftver- és dokumentációs optikai lemezen
található. Álló tájolásnál az OSD menü helyzetét is el lehet forgatni. Az OSD menü elforgatásához lépjen
be az OSD menübe az előlapi Menü gomb megnyomásával, válassza a menü OSD Control (OSD vezérlés)
elemét, majd az OSD Rotation (OSD elforgatás) lehetőséget.
10
1. fejezet Első lépések
A monitor bekapcsolása
1.
A számítógép bekapcsolásához nyomja meg a bekapcsoló gombot.
2.
A monitor bekapcsolásához nyomja meg az alján lévő bekapcsoló gombot.
VIGYÁZAT! Beégési károsodás keletkezhet olyan monitorokon, amelyek a képernyőn ugyanazt a sztatikus
képet jelzik ki 12 vagy több egymást követő óra használaton kívül. Ha el akarja kerülni, hogy a monitor
képernyőjét beégési kár érje, mindig aktiváljon egy képernyőkímélő alkalmazást, vagy kapcsolja ki a
monitort, ha huzamosabb ideig nem használja. A képvisszamaradás jelensége minden LCD monitornál
előfordulhat. A „beégett képes” monitorokra a HP nem vállal garanciát.
MEGJEGYZÉS: Ha megnyomja a bekapcsoló gombot, és nem történik semmi, lehetséges, hogy a
bekapcsológomb-zárolás engedélyezve van. A funkció kikapcsolásához nyomja le és legalább 10
másodpercig tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot.
MEGJEGYZÉS: A tápfeszültségjelző fényt kikapcsolhatja az OSD menüben. Nyomja meg a monitor elülső
részén lévő Menü gombot, majd válassza ki a következő lehetőségeket: Power Control (Tápellátás-vezérlés)
> Power LED (Tápellátásjelző LED) > Off (Ki).
Ha a monitor be van kapcsolva, öt másodpercre megjelenik a monitor állapotára vonatkozó üzenet. Az üzenet
jelzi, hogy melyik bemenet az aktuálisan aktív jel, az automatikus forrásváltás beállítását (ki- vagy
bekapcsolt, az alapértelmezett beállítás a bekapcsolt), a jelenleg beállított képernyőfelbontás, valamint a
javasolt előre beállított képernyőfelbontás.
A monitor automatikusan beolvassa a bemenő jeleket aktív bemenetet keresve, és az aktív bemenetet
használja a képernyőhöz.
A monitor üzembe helyezése
11
Biztonsági kábel beszerelése
A monitort rögzítheti egy fix tárgyhoz a HP-tól külön beszerezhető biztonsági kábellal.
A kijelzőfej felszerelése
A kijelzőfejet falra, forgókarra vagy bármilyen más tartószerkezetre is erősítheti.
MEGJEGYZÉS: Az eszközt úgy alakították ki, hogy az UL vagy a CSA listákon szereplő fali tartószerkezetet
használhasson hozzá.
Ha a monitor TCO-minősítésű, akkor a kijelzőfejhez csatlakoztatott tápkábelnek árnyékolt tápkábelnek kell
lennie. Az árnyékolt tápkábel használata eleget tesz a TCO minősítés kijelzőtermékek számára előírt
feltételeinek. A TCO követelményekre vonatkozó információkat a www.tcodevelopment.com címen találja.
VIGYÁZAT! A monitor az iparágban szabványos VESA 100 mm-es felfüggesztő nyílásokat támogatja.
Ahhoz, hogy egy külső szállítótól származó tartószerkezetet erősítsen a kijelzőfejhez, négy darab 4 mm-es,
0,7 emelkedésű és 10 mm hosszú csavarra lesz szüksége. Hosszabb csavarok használata nem ajánlott, mert
megrongálhatják a kijelzőfejet. Fontos ellenőrizni, hogy a gyártó tartószerkezete megfelel-e a VESA
szabványnak, és a besorolása alapján képes-e megtartani a kijelzőfej súlyát. A legjobb teljesítmény
érdekében fontos, hogy a monitorhoz mellékelt táp- és videokábeleket használja.
12
1. fejezet Első lépések
A monitorállvány eltávolítása
A kijelzőfejet le lehet szerelni az állványról, és falra, lengőkarra vagy egyéb tartószerkezetre lehet rögzíteni.
VIGYÁZAT! Mielőtt elkezdené szétszedni a monitort, győződjön meg arról, hogy ki van kapcsolva, valamint
az összes kábel ki van húzva.
1.
Húzza ki, és távolítsa el az összes kábelt a monitorból.
2.
A képernyővel lefelé helyezze azt egy sík felületre, amelyre előzőleg egy tiszta, száraz rongyot terített.
3.
Nyomja felfelé a reteszt a monitor alsó középső részén (1).
4.
Az állvány alját lendítse felfelé, amíg a felszerelő lemez szabaddá nem teszi a panelben lévő mélyedést
(2).
5.
Csúsztassa ki az állványt a mélyedésből.
A monitor üzembe helyezése
13
VESA tartókonzol szerelése
14
1.
Távolítsa el a kijelzőfej hátulján található VESA furatokból a négy csavart.
2.
Szerelje fel a rögzítőlemezt tetszés szerint a falra vagy lengőkarra a kijelzőfej hátulján lévő VESA
furatokból kivett négy csavarral.
1. fejezet Első lépések
2
A monitor használata
Szoftverek és segédprogramok
A monitorhoz mellékelt optikai lemez – ha van – olyan fájlokat tartalmaz, amelyeket a számítógépre
telepíthet. Ha nincs optikai meghajtó, akkor a következő webhelyről töltheti le a fájlokat:
http://www.hp.com/support.
●
INF (információs) fájl
●
Képszínillesztő (ICM) fájlok (mindegyik kalibrált színtérhez egy)
●
A HP Display Assistant szoftver
Az információs fájl
Az INF fájl a Windows® operációs rendszerek által használt monitor-erőforrásokat definiál, hogy biztosítsa a
monitor kompatibilitását a számítógép grafikus adapterével.
Ez a monitor kompatibilis a Microsoft Windows Plug and Play telepítőrendszerével, és a monitor az INF fájl
telepítése nélkül is megfelelően fog működni. A monitor Plug and Play kompatibilitásához szükséges, hogy a
számítógép grafikus kártyája megfeleljen a VESA DDC2 szabványnak, és a monitor közvetlenül a grafikus
kártyához kapcsolódjon. A Plug and Play telepítés nem működik különálló BNC típusú csatlakozókon vagy
elosztó puffereken/dobozokon keresztül.
A kép színillesztő fájl
Az ICM fájlok adatfájlok, amelyek a grafikus programok számára konzisztens színillesztést biztosítsanak a
monitor kijelzője és a nyomtató, illetve a lapolvasó és a monitor kijelzője között. Ez a fájl az e szolgáltatást
támogató grafikus programban aktiválódik.
MEGJEGYZÉS: Az ICM színprofil az International Color Consortium (ICC) profilformátum-szabványának
megfelelően van kialakítva.
Az INF és ICM fájlok telepítése
Miután megállapította, hogy frissíteni kell, az alábbi módszerek valamelyikével telepítse a fájlokat.
Telepítés optikai lemezről (egyes régiókban áll rendelkezésre)
Ahhoz, hogy az INF és ICM fájlokat az optikai lemezről a számítógépre telepítse, kövesse az alábbi lépéseket:
1.
Helyezze be az optikai lemezt a számítógép optikai meghajtójába. Megjelenik az optikai lemez menüje.
2.
Olvassa el a HP monitor szoftverinformációi fájlt.
3.
Válassza az Install Monitor Driver Software (Monitor illesztőprogram-szoftverének telepítése)
lehetőséget a monitor illesztőprogramjának telepítéséhez.
4.
Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
5.
Győződjön meg arról, hogy a Windows vezérlőpultján elérhető Képernyő segédeszközben a megfelelő
felbontás- és frissítésértékek jelennek meg.
Szoftverek és segédprogramok
15
Letöltés a Világhálóról
Ha nem rendelkezik a számítógép vagy a forráseszköz optikai meghajtóval, akkor letöltheti az INF és ICM
fájlok legfrissebb verzióját a HP monitorok támogatási webhelyéről.
1.
Keresse fel a http://www.hp.com/support címet.
2.
Válassza ki a Szoftverek és illesztőprogramok letöltése lehetőséget.
3.
Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a monitor kiválasztásához és a szoftver letöltéséhez.
A képernyőn megjelenő menü (On-Screen Display, OSD)
használata
Az OSD-menüt a képernyőn megjelenő monitorbeállítási kép egyéni igényekhez történő beállításához
használhatja. Az OSD menü eléréséhez és az OSD-ben végzett beállításokhoz használja a monitor előlapján
található gombokkal.
Az OSD menü eléréséhez és a beállítások elvégzéséhez, tegye a következőket:
1.
Ha a monitor még nincs bekapcsolva, nyomja meg a bekapcsoló gombot a monitor bekapcsolásához.
2.
Az OSD menü eléréséhez nyomja meg a takarólemezen lévő négy gomb közül valamelyiket, hogy
aktiválja a gombokat. Ezután nyomja meg a monitor Menü gombját a képernyőmenü megnyitásához.
3.
A három funkciógombbal navigálhat, választhat ki és állíthat be dolgokat a menüben. A képernyőn
megjelenő gombok címkéi az aktív menü vagy almenü függvényében változóak.
Az alábbi táblázat felsorolja az OSD főmenüben rendelkezésre álló menükiválasztásokat.
16
Főmenü
Leírás
Brightness (Fényerő)
A kijelző fényerejének módosítása. Az alapértelmezett gyári beállítás 90.
Contrast (Kontraszt)
A kijelző kontrasztjának beállítása. Az alapértelmezett gyári beállítás 80.
Színszabályozás
A képernyőn megjelenő szín kiválasztása és beállítása.
Bemenet vezérlése
A videobemeneti jel kiválasztása.
Image Control (Kép
szabályozása)
A képernyőn megjelenő kép beállítása.
Energiagazdálkodás
Az energiagazdálkodási beállításokat módosítja.
Menu Control (Menü
vezérlése)
Beállítja az OSD-menü és funkciógomb vezérlőket.
Management (Kezelés)
Megadja a DDC/CI beállításokat, és minden OSD menübeállítást visszaállít a gyári alapértékekre.
Language (Nyelv)
A képernyőmenü nyelvének beállítása. A gyári alapérték az angol.
Information
(Tájékoztatás)
A monitorra vonatkozó fontos információk kiválasztása és megjelenítése.
Exit (Kilépés)
Kilépés a képernyőmenüből.
2. fejezet A monitor használata
A funkciógombok hozzárendelése
Az elülső takarólemezen található négy gomb bármelyikének megnyomása aktiválja a funkciógombokat, és
megjeleníti a gomb feletti ikonokat. A gyári beállítások gomb ikonjai és funkciói alább láthatók.
Gomb
Funkció
1
Menü
Megnyitja az OSD (On-Screen Display) menüt.
2
Információ
Megnyitja az Információk menüt.
(1. funkciógomb –
hozzárendelhető)
3
Megjelenítési mód
Beállítja a monitor kényelmes megtekintési megvilágítását.
(2. funkciógomb –
hozzárendelhető)
4
Következő aktív bemenet
A monitor bemenő forrását a következő aktív bemenetre váltja át.
(3. funkciógomb –
hozzárendelhető)
Az elülső takarólemezen felül lévő Funkció gombok alapértelmezett értékeit úgy módosíthatja, hogy a
gombok aktiválásakor gyorsan elérhesse a leggyakrabban használt menüelemeket.
A funkciógombok hozzárendelése:
1.
Nyomja meg az elülső takarólemezen lévő négy gomb egyikét a gombok aktiválásához, majd nyomja
meg a Menü gombot az OSD megnyitásához.
2.
Az OSD menüben válassza a Menu Control (A menü vezérlése) > Assign Buttons (Gombok
hozzárendelése) lehetőséget, majd válassza ki a rendelkezésre álló lehetőségek egyikét ahhoz a
gombhoz, amelyhez funkciót szeretne hozzárendelni.
MEGJEGYZÉS: Csak a három funkciógombhoz rendelhet hozzá funkciót. A Menü gombot vagy a Tápkapcsoló
gombot nem konfigurálhatja át.
A funkciógombok hozzárendelése
17
Az Auto-Sleep (Automatikus alvó mód) használata
A monitor a Képernyőmenüben támogatja az úgynevezett Auto-Sleep Mode (Automatikus alvó mód)
lehetőséget, amely lehetővé teszi a képernyő csökkentett energiaállapotának be- és kikapcsolását. Az
automatikus alvó mód bekapcsolt állapotában (alapértelmezés szerint bekapcsolva) a monitor csökkentett
energiaállapotba lép, amikor a gazdaszámítógép alacsony energiamódot jelez (vagy a vízszintes, vagy a
függőleges szinkronjel hiányával).
A csökkentett energiaállapotba (alvó módba) belépve a képernyő elsötétül, a háttérvilágítás kikapcsol, a
bekapcsolásjelző fény pedig sárga színre vált. Ebben a csökkentett energiaállapotban a monitor
teljesítményfelvétele kisebb 0,5 W-nál. A monitor akkor ébred fel alvó módból, amikor a gazdaszámítógép
aktív jelet küld neki (például ha Ön az egeret vagy a billentyűzetet használja).
Az Automatikus alvó módot az OSD menüben kapcsolhatja ki. Nyomja meg az elülső takarólemezen lévő négy
funkciógomb egyikét a gombok aktiválásához, majd nyomja meg a Menü gombot az OSD megnyitásához.
1.
Válassza ki a Tápellátás-vezérlés lehetőséget az OSD menüben.
2.
Válassza ki az Automatikus alvó üzemmód lehetőséget.
3.
Válassza ki az Off (Ki) lehetőséget.
Alacsony kék fény mód beállítása
A képernyő által kibocsátott kék fény csökkentésével a szem kevésbé lesz kitéve a kék fény hatásának. A HP
monitorokon van egy beállítás, mellyel csökkentheti a kék fény kimenetét, és a képernyőn történő olvasás
közben pihentetőbb, kevésbé stimuláló képet jeleníthet meg. A monitor kényelmes megtekintési
megvilágításának beállításához kövesse az alábbi lépéseket.
A kék fény kimenetének beállítása a képernyőn:
1.
Nyomja meg a Megjelenítési mód gombot.
2.
Válassza ki a kívánt beállítást:
●
Low Blue Light (Alacsony kék fény): TUV minősített. Csökkenti a kék fényt a szem kényelmének
fokozása érdekében
●
Night (Éjszaka): beállítja a lehető legkisebb kék fényt, és csökkenti az alvásra gyakorolt hatást
●
Reading (Olvasás): beltéri megtekintésre optimalizálja a kék fényt és a fényerőt
3.
Válassza ki a Save and Return (Mentés, majd visszatérés) lehetőséget a beállítások mentéséhez, majd
zárja be a Viewing Mode (Megjelenítési mód) menüt. Válassza ki a Cancel (Mégse) lehetőséget, ha nem
kívánja menteni a beállítást.
4.
Válassza ki az Exit (Kilépés) parancsot a főmenüben.
FIGYELEM! A súlyos sérülések kockázatának csökkentése érdekében olvassa el a Biztonsági és kényelmi
útmutató című dokumentumot. Az útmutató ismerteti a munkaállomások megfelelő beállítását, a helyes
testtartást, és további hasznos tudnivalókat tartalmaz a számítógép-felhasználók egészségével és
munkavégzési szokásaival kapcsolatban. A Biztonsági és kényelmi útmutató fontos elektromos és
mechanikai biztonsági információkat is tartalmaz. A Biztonsági és kényelmi útmutatót a weben, a
http://www.hp.com/ergo címen találja meg.
18
2. fejezet A monitor használata
3
Támogatás és hibaelhárítás
Gyakoribb hibák elhárítása
A következő táblázat lehetségesen előforduló problémákat, a problémák lehetséges okait, valamint a
javasolt megoldásokat sorolja fel.
Probléma
Lehetséges ok
Megoldás
A képernyő üres vagy a videó
villog.
Nincs csatlakoztatva a tápkábel.
Csatlakoztassa a hálózati tápkábelt.
A tápkapcsoló gomb ki van
kapcsolva.
Nyomja meg az elülső takarólemez bekapcsoló gombját.
A videokábel nincs megfelelően
csatlakoztatva.
Csatlakoztassa megfelelően a videokábelt. További
információkat a következő részben talál: A kábelek
csatlakoztatása 6. oldal.
A rendszer alvó üzemmódban van.
Nyomja meg a billentyűzet bármely gombját, vagy mozgassa
az egeret az alvó módból való kilépéshez.
A videokártya nem kompatibilis.
Nyissa meg az OSD menüt, és válassza ki a Input Control
(Bemenet vezérlése) menüt. Állítsa a Set Auto-Switch Input
(Automatikus bemenetváltás beállítása) értéket Off (Ki)
értékre, és manuálisan válassza ki a bemenetet.
A kép homályos, alig kivehető
vagy túl sötét.
A fényerő túl alacsony.
Nyissa meg az OSD menüt, és válassza ki a Brightness
(Fényerő) pontot a fényerő skálájának szükség szerinti
beállításához.
A képernyőn a Check Video
Cable (Ellenőrizze a
videokábelt) üzenet jelenik
meg.
A monitorkábel ki van húzva.
Csatlakoztassa a megfelelő videojelkábelt a számítógép és a
monitor között. A monitorkábel csatlakoztatásához a
számítógépet ki kell kapcsolni.
A képernyőn a Signal Out of
Range (Bemeneti jel
tartományon kívül) felirat
látható.
A képfelbontás és/vagy a képfrissítési
gyakoriság értékei magasabbra
vannak állítva, mint amit a monitor
támogat.
Állítsa az értékeket a támogatott értékre. További
információkat a következő részben talál: Előre beállított
kijelzőfelbontások 29. oldal.
A monitor ki van kapcsolva,
de nem úgy tűnik, mintha
alvó módra váltott volna.
A monitor energiatakarékos
vezérlése le van tiltva.
Nyissa meg az OSD menüt, majd válassza ki a Power Control
(Tápellátás-vezérlés) > Auto-Sleep Mode (Automatikus alvó
mód) lehetőséget, és az automatikus alvást állítsa On (Be)
értékre.
A képernyőn az OSD Lockout
(OSD zárolva) üzenet jelenik
meg.
A képernyőn megjelenő menü
zárolási funkciója be van kapcsolva.
Nyomja meg és tartsa lenyomva az elülső takarólemezen a
Menü gombot 10 másodpercig az OSD zárolásának
feloldásához.
A képernyőn a Power Button
Lockout (Bekapcsoló gomb
zárolva) üzenet jelenik meg.
A monitor bekapcsoló gombjának
zárolási funkciója engedélyezve van.
Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot 10
másodpercig a bekapcsoló gomb zárolásának feloldásához.
MEGJEGYZÉS: Ha a gomb megnyomása nem hoz
eredményt, tartsa nyomva a bekapcsoló gombot 10
másodpercig a zárolási funkció letiltásához.
Gyakoribb hibák elhárítása
19
Az automatikus beállítási funkció (analóg bemenet) használata
A monitor első beállításakor, a számítógép gyári alaphelyzetbe állításakor, illetve a monitor felbontásának
minden átállításakor automatikusan elindul az automatikus beállítás funkció, mely megpróbálja a képernyőt
optimalizálni.
A VGA (analóg) bemenethez tartozó megjelenítés optimalizálásához bármikor használhatja az előlapon
található Auto beállító gombot (a gomb nevével kapcsolatban lásd az adott típus útmutatóját) és a mellékelt
optikai lemezen található automatikus beállítást biztosító minta szoftvert (csak egyes típusokon).
Ne használja ezt az eljárást, ha a monitor nem VGA bemenetről működik. Ha a monitor VGA (analóg)
bemenetet használ, ez az eljárás kijavíthatja a következő, képminőséggel kapcsolatos problémákat:
●
Homályos vagy életlen fókusz
●
Szellemkép, csíkozás vagy árnyékolási effektusok
●
Halvány függőleges sávok
●
Vékony, vízszintesen futó vonalak
●
Nem középre igazított kép
Az automatikus beállítások használatához tegye a következőt:
1.
Hagyja, hogy a monitor a beállítás előtt legalább 20 percig melegedjen.
2.
Nyomja meg a Menü gombot, majd válassza az Image Control > Auto-Adjustment (Kép vezérlése >
Automatikus beállítás) lehetőséget az OSD menüben. Ha az eredmény nem kielégítő, folytassa az
eljárást.
3.
Válassza ki az Open Auto-Adjustment Utility (Automatikus beállítás segédprogram megnyitása)
lehetőséget a monitorhoz mellékelt optikai lemezen, ha van. Megjelenik a beállításhoz szükséges
tesztminta.
4.
Ha be kívánja zárni a tesztmintát, nyomja meg az ESC vagy bármelyik másik billentyűt.
MEGJEGYZÉS: Az automatikus beállítás tesztminta segédprogramja innen tölthető le: http://www.hp.com/
support.
20
3. fejezet Támogatás és hibaelhárítás
A megjelenítési teljesítmény optimalizálása (analóg bemenet)
A képteljesítmény javítására két beállítás használható a képernyőn megjelenő menüben: Clock (Órajel) és
Phase (Fázis) (az OSD menüben érhetők el).
MEGJEGYZÉS: A Clock (Órajel) és a Phase (Fázis) beállítások csak analóg (VGA) bemenet használata esetén
állíthatók. Digitális bemenet esetében ezek a paraméterek nem állíthatók.
Először is a Clock (Órajel) értékét kell helyesen beállítani, mert a Phase (Fázis) beállítása ettől függ majd.
Csak akkor használja ezeket a lehetőségeket, ha az automatikus beállítás funkció nem eredményez kielégítő
képet.
●
Clock (Órajel): A kijelző hátterében megjelenő függőleges sávok vagy csíkok minimalizálása érdekében
növeli/csökkenti az értéket.
●
Phase (Fázis): A videók vibrálásának vagy elmosódásának minimalizálása érdekében növeli/csökkenti
az értéket.
MEGJEGYZÉS: Ha ezeket a vezérlőket használja, a legjobb eredményt az optikai lemezen mellékelt,
automatikus beállítási mintázatot megjelenítő szoftver használatával érheti el.
Ha a Clock (Órajel) és a Phase (Fázis) értékeinek beállítása közben a monitor képe eltorzul, folytassa a
beállítást, amíg a torzulás el nem tűnik. A gyári beállítás visszaállításához válassza a Yes (Igen) lehetőséget a
Factory Reset (Gyári beállítások) menüpont alatt a képernyőn megjelenő menüben.
Függőleges sávok eltávolítása (Clock (Órajel)):
1.
Az OSD menü megnyitásához nyomja meg a monitor elülső takarólemezén a Menü gombot, majd
válassza az Image Control (Kép vezérlése) lehetőséget.
2.
Válassza ki a Clock and Phase (Órajel és fázis) lehetőséget.
3.
A függőleges sávokat távolítsa el a felfelé és lefelé nyilakat megjelenítő funkciógombokkal, melyek a
monitor elülső takarólemezén találhatók. Lassan nyomkodja a gombokat, hogy véletlenül se lépjen túl a
megfelelő beállítási ponton.
4.
Ha a Clock (Órajel) érték beállítása után homályos vagy vibrál a kép, esetleg sávok jelennek meg a
képernyőn, folytassa a beállítást a Phase (Fázis) értékkel.
Vibrálás vagy homályosság javítása (Phase (Fázis)):
1.
Az OSD menü megnyitásához nyomja meg a monitor elülső takarólemezén a Menü gombot, majd
válassza az Image Control (Kép vezérlése) lehetőséget.
2.
Válassza ki a Clock and Phase (Órajel és fázis) lehetőséget.
3.
A vibrálást és homályos képet távolítsa el a felfelé és lefelé nyilakat megjelenítő funkciógombokkal,
melyek a monitor elülső takarólemezén találhatók. Előfordulhat, hogy a vibrálás vagy homályosság a
számítógéptől vagy a grafikus vezérlőkártyától függően nem szűnik meg.
A megjelenítési teljesítmény optimalizálása (analóg bemenet)
21
A kép helyzetének módosítása (Horizontal Position (Vízszintes pozíció) és Vertical Position (Függőleges
pozíció)):
1.
Az OSD menü megnyitásához nyomja meg a monitor elülső takarólemezén a Menü gombot, majd
válassza az Image Position (Kép helyzete) lehetőséget.
2.
A képnek a monitor kijelzőterületén való megfelelő elhelyezéséhez nyomja meg a monitor elülső
takarólemezén található felfelé és lefelé nyíl ikonokat megjelenítő funkciógombokat. A Horizontal
Position (Vízszintes pozíció) beállítás jobbra vagy balra, a Vertical Position (Függőleges pozíció) pedig
felfelé vagy lefelé mozdítja a képet.
Gombos zárolások
Ha tíz másodpercig nyomva tartja a Tápkapcsoló gombot vagy a Menü gombot, akkor zárolja a gombok
működését. A működés visszaállításához tartsa lenyomva újból a gombokat tíz másodpercig. Ez a működés
csak akkor érhető el, ha a monitor bekapcsolt, és aktív jelet jelenít meg, illetve nincs megnyitva az OSD menü.
A támogatás elérése
A monitor használatával és beállításával kapcsolatos további információkért látogassa meg a
http://www.hp.com/support címet. Válassza a Készülék keresése lehetőséget, majd kövesse a képernyőn
megjelenő utasításokat.
Hardver- vagy szoftverprobléma megoldásához látogasson el ide: http://www.hp.com/support. Ezen a
weboldalon tájékozódhat alaposabban termékéről, többek között fórumokra mutató hivatkozásokat és a
hibaelhárítással kapcsolatos útmutatásokat is talál itt. Emellett megtudhatja, hogyan lépjen kapcsolatba a
HP-val, vagy hogyan nyisson meg egy támogatási esetet.
MEGJEGYZÉS: A monitor felhasználói útmutatóját, referenciaanyagait és illesztőprogramjait a
http://www.hp.com/support címen találja.
Előkészületek a műszaki támogatás felhívásához
Ha nem tud megoldani egy problémát az ebben a fejezetben találhat problémamegoldó tippek segítségével,
lehetséges, hogy fel kell hívnia a műszaki támogatást. A következő adatok legyenek kéznél, ha telefonál:
22
●
A monitor modellszáma
●
A monitor sorozatszáma
●
A vásárlás a számlán feltüntetett dátuma
●
A hiba fellépésének körülményei
●
A megjelenő hibaüzenetek
●
Hardverkonfiguráció
●
Az ön által használt hardver és szoftver neve és verziója
3. fejezet Támogatás és hibaelhárítás
A sorozatszám és a termékszám megkeresése
A sorozatszám és a termékszám a képernyőfej hátsó részén egy címkén található meg. Ha kapcsolatba lép a
HP forgalmazóval a monitor modelljével kapcsolatban, szüksége lehet ezekre a számokra.
MEGJEGYZÉS: Lehetséges, hogy a címke leolvasásához részben el kell forgatni a képernyőfejet.
A sorozatszám és a termékszám megkeresése
23
4
A monitor karbantartása
Útmutató a karbantartáshoz
A monitor teljesítményének fokozása és élettartamának meghosszabbítása érdekében:
●
Ne nyissa fel a monitorházat, és ne kísérelje meg önállóan javítani a terméket. Csak a használati
útmutató által ismertetett kezelőszerveket állítsa be. Ha a monitor nem működik megfelelően, leesett
vagy megsérült, lépjen kapcsolatban hivatalos HP márkakereskedőjével, viszonteladójával vagy
szolgáltatójával.
●
Csak a monitornak megfelelő áramforrást és csatlakozókat használjon, amelyeket a monitor hátulján
található címke/hátlap jelöl.
●
Biztosítsa, hogy a kimenethez csatlakoztatott termékek teljes áramfelvétele ne lépje túl a
tápcsatlakozóról levehető mértéket, és a kábelhez csatlakoztatott termékek teljes áramfelvétele ne
lépje túl a kábellel átvihető mértéket. Tekintse meg az áramfelvételi információs címkét az egyes
eszközök áramfelvételének (AMPS vagy A) meghatározásához.
●
A monitort könnyen elérhető tápcsatlakozó kimenet mellé telepítse. Amikor kihúzza a monitort, erősen
fogja meg a csatlakozót, és húzza ki azt az aljzatból. Soha ne a kábelt húzva húzza ki a monitort.
●
Ha a monitor nincs használatban, kapcsolja ki. Jelentősen megnövelheti monitora várható élettartamát,
ha képernyővédő programot használ, és kikapcsolja a monitort, ha nincs használatban.
MEGJEGYZÉS: A „beégett képes” monitorokra a HP nem vállal garanciát.
●
A házon lévő rések és nyílások szellőzésre szolgálnak. Ne zárja le vagy takarja el ezeket a nyílásokat.
Soha ne dugjon tárgyakat a készülékházon található vagy egyéb nyílásokba.
●
Ne ejtse le a monitort, és ne helyezze azt instabil felületre.
●
Ügyeljen rá, hogy semmit se tegyen a tápkábelre. Ne lépjen rá a kábelre.
●
Tartsa a monitort jó szellőző helyen, távol erős fény- és hőforrásoktól, valamint nedvességtől.
●
A monitor talapzatának eltávolításakor a monitort fektesse képernyővel lefelé egy puha felületre a
karcolások és sérülések elkerülése érdekében.
A monitor tisztítása
1.
Kapcsolja ki a monitort, és a készülék váltakozó áramú kimenetéből húzza ki a tápkábelt.
2.
Egy puha, tiszta, antisztatikus ronggyal törölje le a monitor kijelzőjét és a házat.
3.
Erősebb szennyeződés esetén használjon víz és izopropil alkohol 50:50 arányú keverékét.
FONTOS: A tisztítófolyadékot spriccelje egy rongyra, és a nedves ronggyal gyengéden törölje le a kijelző
felületét. A tisztítófolyadékot soha ne spriccelje közvetlenül a kijelző felületére, mert befuthat a keret alá, és
megrongálhatja az elektronikát.
FONTOS: Ne használjon olyan tisztítószereket a képernyő tisztításához, amelyek petróleumalapú anyagot
tartalmaznak, például benzolt, hígítót vagy más illékony anyagot. Ezek a vegyszerek megrongálhatják a
monitort.
24
4. fejezet A monitor karbantartása
A monitor szállítása
Tartsa meg az eredeti csomagolást egy tárolóhelyen. A későbbiekben szüksége lehet rá, ha áthelyezi vagy
szállítja a monitort.
A monitor szállítása
25
A
Műszaki adatok
MEGJEGYZÉS: Minden műszaki adat a HP összetevők gyártói által megadott általános adatokat tükrözi, a
tényleges teljesítmény lehet nagyobb vagy kisebb is.
A termék legújabb műszaki jellemzőihez és további műszaki jellemzőkhöz keresse fel a(z)
http://www.hp.com/go/quickspecs/ webhelyet, és az adott típus QuickSpecs dokumentumának
megkereséséhez adja meg a monitor típusát.
55 cm/21,5 hüvelykes típus
Kijelző, széles képernyő
55 cm
21,5 hüvelykes
Típus
IPS
Látható képméret
55 cm képátmérő
21,5 hüvelykes képátló
Maximális tömeg (csomagolás nélkül)
5,53 kg
12,19 font
Magasság (legnagyobb magasság)
46,37 cm
18,26 hüvelyk
Magasság (legkisebb magasság)
31,37 cm
12,35 hüvelyk
Hosszúság
20,5 cm
8,08 hüvelyk
Szélesség
48,83 cm
19,24 hüvelyk
Maximális képfelbontás
1920 x 1080
Optimális grafikus felbontás
1920 x 1080
Méretek (talppal együtt)
Környezeti hőmérséklet-követelmény
Működési hőmérséklet
5 – 35°C
41 – 95°F
Tárolási hőmérséklet
-20 – 60°C
-4 – 140°F
5% – 95%
Tárolási páratartalom
Tápforrás
100–240 V váltóáram, 50/60 Hz
Bemeneti csatlakozó
Egy HDMI-csatlakozó, egy DisplayPortcsatlakozó és egy VGA-csatlakozó
58,4 cm/23 hüvelykes típus
Kijelző, széles képernyő
58,4 cm
Típus
IPS
Látható képméret
58,4 cm képátmérő
23 hüvelykes képátló
Maximális tömeg (csomagolás nélkül)
5,8 kg
12,79 font
Méretek (talppal együtt)
26
A függelék: Műszaki adatok
23 hüvelykes
Magasság (legnagyobb magasság)
47,22 cm
18,59 hüvelyk
Magasság (legkisebb magasság)
32,22 cm
12,69 hüvelyk
Hosszúság
20,5 cm
8,08 hüvelyk
Szélesség
52,1 cm
20,53 hüvelyk
Maximális képfelbontás
1920 x 1080
Optimális grafikus felbontás
1920 x 1080
Környezeti hőmérséklet-követelmény
Működési hőmérséklet
5 – 35°C
41 – 95°F
Tárolási hőmérséklet
-20 – 60°C
-4 – 140°F
5% – 95%
Tárolási páratartalom
Tápforrás
100–240 V váltóáram, 50/60 Hz
Bemeneti csatlakozó
Egy HDMI-csatlakozó, egy DisplayPortcsatlakozó és egy VGA-csatlakozó
60,5 cm/23,8 hüvelykes típus
Kijelző, széles képernyő
60,5 cm
23,8 hüvelykes
Típus
IPS
Látható képméret
60,5 cm képátmérő
23,8 hüvelykes képátló
Maximális tömeg (csomagolás nélkül)
5,8 kg
12,79 font
Magasság (legnagyobb magasság)
47,71 cm
18,78 hüvelyk
Magasság (legkisebb magasság)
32,71 cm
12,88 hüvelyk
Hosszúság
20,49 cm
8,07 hüvelyk
Szélesség
53,88 cm
21,21 hüvelyk
Maximális képfelbontás
1920 x 1080
Optimális grafikus felbontás
1920 x 1080
Méretek (talppal együtt)
Környezeti hőmérséklet-követelmény
Működési hőmérséklet
5 – 35°C
41 – 95°F
Tárolási hőmérséklet
-20 – 60°C
-4 – 140°F
5% – 95%
Tárolási páratartalom
Tápforrás
100–240 V váltóáram, 50/60 Hz
Bemeneti csatlakozó
Egy HDMI-csatlakozó, egy DisplayPortcsatlakozó és egy VGA-csatlakozó
60,5 cm/23,8 hüvelykes típus
27
61 cm/24 hüvelykes típus
Kijelző, széles képernyő
61 cm
24 hüvelykes
Típus
IPS
Látható képméret
61 cm képátmérő
24 hüvelykes képátló
Maximális tömeg (csomagolás nélkül)
6,36 kg
14,02 font
Magasság (legnagyobb magasság)
51,60 cm
20,31 hüvelyk
Magasság (legkisebb magasság)
36,60 cm
14,41 hüvelyk
Hosszúság
21,39 cm
8,43 hüvelyk
Szélesség
53,2 cm
20,94 hüvelyk
Maximális képfelbontás
1920 x 1200
Optimális grafikus felbontás
1920 x 1200
Méretek (talppal együtt)
Környezeti hőmérséklet-követelmény
Működési hőmérséklet
5 – 35°C
41 – 95°F
Tárolási hőmérséklet
-20 – 60°C
-4 – 140°F
5% – 95%
Tárolási páratartalom
Tápforrás
100–240 V váltóáram, 50/60 Hz
Bemeneti csatlakozó
Egy HDMI-csatlakozó, egy DisplayPortcsatlakozó és egy VGA-csatlakozó
68,5 cm/27 hüvelykes típus
Kijelző, széles képernyő
68,5 cm
27 hüvelykes
Típus
IPS
Látható képméret
68,5 cm képátmérő
27 hüvelykes képátló
Maximális tömeg (csomagolás nélkül)
7,02 kg
15,48 font
Magasság (legnagyobb magasság)
52,26 cm
20,57 hüvelyk
Magasság (legkisebb magasság)
37,26 cm
14,67 hüvelyk
Hosszúság
21,4 cm
8,43 hüvelyk
Szélesség
61,094 cm
24,1 hüvelyk
Maximális képfelbontás
1920 × 1080
Optimális grafikus felbontás
1920 × 1080
Méretek (talppal együtt)
Környezeti hőmérséklet-követelmény
28
Működési hőmérséklet
5 – 35°C
41 – 95°F
Tárolási hőmérséklet
-20 – 60°C
-4 – 140°F
A függelék: Műszaki adatok
Tárolási páratartalom
5% – 95%
Tápforrás
100–240 V váltóáram, 50/60 Hz
Bemeneti csatlakozó
Egy HDMI-csatlakozó, egy DisplayPortcsatlakozó és egy VGA-csatlakozó
Előre beállított kijelzőfelbontások
Az alábbiakban felsorolt felbontások a leggyakrabban használt üzemmódok, és gyári alapbeállításként
használatosak. Ez a monitor automatikusan felismeri ezeket az előre beállított üzemmódokat, ezek pontosan
méretezve, középre illesztve jelennek meg a képernyőn.
55 cm/21,5 hüvelykes típus
Alapérték
Képpontformátum
Vízszintes frekvencia
(kHz)
Függőleges frekvencia
(Hz)
1
640 × 480
31,469
59,94
2
720 × 400
31,469
70,087
3
800 × 600
37,879
60,317
4
1024 × 768
48,363
60,004
5
1280 × 720
45
60
6
1280 × 800
49,702
59,81
7
1280 × 1024
63,981
60,02
8
1440 × 900
55,935
59,887
9
1600 × 900
60
60
10
1680 × 1050
65,29
59,954
11
1920 × 1080
67,5
60
58,4 cm/23 hüvelykes típus
Alapérték
Képpontformátum
Vízszintes frekvencia
(kHz)
Függőleges frekvencia
(Hz)
1
640 × 480
31,469
59,94
2
720 × 400
31,469
70,087
3
800 × 600
37,879
60,317
4
1024 × 768
48,363
60,004
5
1280 × 720
45
60
6
1280 × 800
49,702
59,81
7
1280 × 1024
63,981
60,02
8
1440 × 900
55,935
59,887
Előre beállított kijelzőfelbontások
29
9
1600 × 900
60
60
10
1680 × 1050
65,29
59,954
11
1920 × 1080
67,5
60
60,5 cm/23,8 hüvelykes típus
Alapérték
Képpontformátum
Vízszintes frekvencia
(kHz)
Függőleges frekvencia
(Hz)
1
640 × 480
31,469
59,940
2
720 × 400
31,469
70,087
3
800 × 600
37,879
60,317
4
1024 × 768
48,363
60,004
5
1280 × 720
45,00
60,000
6
1280 × 800
49,702
59,810
7
1280 × 1024
63,981
60,020
8
1440 × 900
55,935
59,887
9
1600 × 900
60,000
60,000
10
1680 × 1050
65,290
59,954
11
1920 × 1080
67,500
60,000
61 cm/24 hüvelykes típus
30
Alapérték
Képpontformátum
Vízszintes frekvencia
(kHz)
Függőleges frekvencia
(Hz)
1
640 × 480
31,469
59,940
2
720 × 400
31,469
70,087
3
800 × 600
37,879
60,317
4
1024 × 768
48,363
60,004
5
1280 × 720
45,00
60,000
6
1280 × 800
49,702
59,810
7
1280 × 1024
63,981
60,020
8
1440 × 900
55,935
59,887
9
1600 × 900
60,000
60,000
10
1680 × 1050
65,290
59,954
11
1920 × 1080
67,500
60,000
12
1920 × 1200
74,038
59,950
A függelék: Műszaki adatok
68,5 cm/27 hüvelykes típus
Alapérték
Képpontformátum
Vízszintes frekvencia
(kHz)
Függőleges frekvencia
(Hz)
1
640 × 480
31,469
59,940
2
720 × 400
31,469
70,087
3
800 × 600
37,879
60,317
4
1024 × 768
48,363
60,004
5
1280 × 720
45,00
60,000
6
1280 × 800
49,702
59,810
7
1280 × 1024
63,981
60,020
8
1440 × 900
55,935
59,887
9
1600 × 900
60,000
60,000
10
1680 × 1050
65,290
59,954
11
1920 × 1080
67,500
60,000
Alapérték
Időzítés neve
Képpontformátum
Vízszintes frekvencia
(kHz)
Függőleges frekvencia
(Hz)
1
480p
720 × 480
31,469
60
2
576p
720 × 576
31,25
50
3
720p50
1280 × 720
37,5
50
4
720p60
1280 × 720
45
60
5
1080p60
1920 × 1080
67,5
60
6
1080p50
1920 × 1080
56,25
50
Belépés felhasználói üzemmódokba
A videovezérlő jel néha olyan üzemmódot kérhet, amely nincs előre beállítva, ha:
●
Ön nem szabványos grafikus adaptert használ.
●
Ön nem előre beállított módot használ.
Ha ez megtörténik, szükség lehet a monitor beállításainak módosítására a képernyőn megjelenő menü
segítségével. A változtatásokat elvégezheti bármelyik vagy mindegyik üzemmódhoz, a módosítások mentve
lesznek a memóriában. A monitor automatikusan tárolja az új beállítást, majd az új üzemmódot úgy fogja
felismerni, mint egy előre beállított üzemmódot. A gyárilag előre beállított üzemmódokon kívül 10
felhasználói üzemmód állítható be és tárolható.
Energiatakarékos mód
A monitorok támogatják az alacsony energiafelhasználású állapotot. A monitor akkor lép alacsony
energiafelhasználású állapotba, ha észleli a vízszintes szinkronjel vagy a függőleges szinkronjel hiányát.
Belépés felhasználói üzemmódokba
31
Ezeknek a jeleknek a hiányában a monitor képernyője üres lesz, a háttérvilágítás kikapcsol, és a bekapcsoló
gomb sárgára vált. Amikor a monitor alacsony energiafelhasználású állapotba kapcsol, 0,5 watt energiát
használ fel. A normál működési módba való visszatérés előtt a monitornak van egy rövid bemelegedési ideje.
Az energiatakarékos tulajdonságok beállításához tekintse meg a számítógép használati utasítását (néhol
energiagazdálkodási lehetőségek néven található meg).
MEGJEGYZÉS: A fenti energiatakarékos funkció csak akkor működik, ha a monitor energiatakarékos
funkcióval rendelkező számítógéphez csatlakozik.
A monitor Energy Saver alkalmazásában elérhető lehetőségekkel beállíthatja úgy a monitort, hogy egy előre
meghatározott időpontban alacsony energiafelhasználású állapotba kerüljön. Amikor a monitor Energy Saver
alkalmazása alacsony energiafelhasználású állapotúra állítja a monitort, a tápellátás világítása sárgán villog.
32
A függelék: Műszaki adatok
B
Kisegítő lehetőségek
A HP olyan termékeket és szolgáltatásokat tervez, állít elő és forgalmaz, amelyeket mindenki használhat,
köztük a fogyatékkal élők is – vagy önmagukban, vagy megfelelő kisegítő eszközzel.
Támogatott kisegítő technológiák
A HP termékei támogatnak sokféle operációs rendszer kisegítő technológiát, és beállítható, hogy
együttműködjön további kisegítő technológiákkal is. A kisegítő funkciókkal kapcsolatos további információk
megkereséséhez használja a keresés funkciót azon a forráseszközön, amely a monitorhoz csatlakozik.
MEGJEGYZÉS: Egy adott kisegítő technológiával kapcsolatos további információt az adott termék
ügyfélszolgálatától kaphat.
Kapcsolatfelvétel a támogatással
Termékeink és szolgáltatásaink kisegítő lehetőségeit folyamatosan tökéletesítjük, és örömmel fogadjuk
felhasználóink visszajelzéseit. Ha problémája van egy termékkel vagy szeretne beszámolni nekünk arról,
hogy mely kisegítő funkciók segítettek Önnek, keressen meg bennünket a (888) 259-5707 telefonszámon
hétfőtől péntekig 6 óra és 21 óra között (az Egyesült Államok MT időzónája szerint). Ha Ön siket vagy
nagyothalló és TRS/VRS/WebCapTel eszközt használ, forduljon hozzánk, ha műszaki támogatást igényel
vagy kisegítő lehetőségekkel kapcsolatos kérdése van – hívjon bennünket a (877) 656-7058 telefonszámon
hétfőtől péntekig 6 óra és 21 óra között (az Egyesült Államok MT időzónája szerint).
Támogatott kisegítő technológiák
33
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising