HP | EliteDisplay E190i 18.9-inch LED Backlit IPS Monitor | HP EliteDisplay E190i 18.9-inch LED Backlit IPS Monitor Uporabniški priročnik

HP EliteDisplay E190i 18.9-inch LED Backlit IPS Monitor Uporabniški priročnik
LCD IPS monitorji HP EliteDisplay E190i
z LED-osvetlitvijo
Uporabniški priročnik
© 2013 Hewlett-Packard Development
Company, L.P.
Microsoft, Windows in Windows Vista so ali
blagovne znamke ali registrirane blagovne
znamke podjetja Microsoft Corporation v
Združenih državah Amerike in/ali drugih
državah.
Edina jamstva za HP-jeve izdelke in storitve
so navedena v izrecnih izjavah o jamstvu,
priloženih tem izdelkom in storitvam. Noben
del tega dokumenta ne predstavlja
dodatnega jamstva. HP ne odgovarja za
tehnične ali založniške napake ali
izpuščeno vsebino.
Ta dokument vsebuje zasebne informacije,
ki so zaščitene z avtorskimi pravicami.
Nobenega dela tega dokumenta ne smete
fotokopirati, reproducirati ali prevesti v drug
jezik brez predhodne pisne privolitve
družbe Hewlett-Packard Company.
Prva izdaja (september 2013)
Številka dela dokumenta: 738186-BA1
O tem priročniku
V tem priročniku so navodila za nastavitev monitorja, namestitev gonilnikov, uporabo zaslonskega
menija, odpravljanje težav in tehnični podatki.
OPOZORILO! Tako poudarjeno besedilo opozarja, da utegnete biti izpostavljeni nevarnosti telesnih
poškodb ali smrtni nevarnosti, če ne boste upoštevali navodil.
POZOR: Tako poudarjeno besedilo opozarja, da se lahko oprema poškoduje oziroma podatki
izgubijo, če ne boste upoštevali navodil.
OPOMBA: Tako poudarjeno besedilo označuje pomembne dodatne informacije.
iii
iv
O tem priročniku
Kazalo
1 Funkcije izdelka .............................................................................................................................................. 1
HP-jevi monitorji LCD ........................................................................................................................... 1
2 Nastavitev monitorja ....................................................................................................................................... 3
Namestitev monitorja na stojalo ........................................................................................................... 3
Komponente na zadnji strani ................................................................................................................ 4
Priključitev kablov ................................................................................................................................. 5
Gumbi na sprednji strani ...................................................................................................................... 7
Prilagajanje monitorja ........................................................................................................................... 8
Vklop monitorja ................................................................................................................................... 10
HP-jeva pravila glede vodnih žigov in zadrževanja slike .................................................................... 10
Priključitev naprav USB ...................................................................................................................... 11
Odstranjevanje stojala monitorja ........................................................................................................ 12
Pritrditev monitorja ............................................................................................................. 12
Nalepke s tehničnimi podatki monitorja .............................................................................................. 13
Namestitev ključavnice za kabel ........................................................................................................ 13
3 Dodatne informacije ..................................................................................................................................... 15
Referenčni priročniki ........................................................................................................................... 15
Podpora za izdelke ............................................................................................................................. 15
Dodatek A Tehnični podatki ............................................................................................................................ 16
EliteDisplay E190i .............................................................................................................................. 16
Vnaprej nastavljene ločljivosti zaslona ............................................................................................... 17
EliteDisplay E190i .............................................................................................................. 17
Vnos uporabniških načinov ................................................................................................................ 17
Funkcija za varčevanje z energijo ...................................................................................................... 18
v
vi
1
Funkcije izdelka
HP-jevi monitorji LCD
Monitorji LCD (zaslon s tekočimi kristali) imajo aktivno matriko, zaslon TFT (thin-film transistor).
Monitor ima naslednje funkcije:
●
Model EliteDisplay E190i, zaslon z 47,99-centimetrsko (18,89-palčno) diagonalo, z ločljivostjo
1280 x 1024 in podporo za celozaslonski način za nižje ločljivosti: omogoča spreminjanje
velikosti slike po meri na maksimalno velikost
●
Neodsevna zaslonska plošča z LED-osvetlitvijo
●
Široko vidno polje, ki omogoča ogled iz stoječega ali sedečega položaja, ali pri gibanju iz ene
strani na drugo
●
Možnost prilagajanja naklona
●
Funkcija za obračanje monitorja v pokončni položaj
●
Možnost prilagajanja nagiba in višine
●
Odstranljivo stojalo za prilagodljive načine pritrditve monitorja
●
Vhodni video signal za podporo analogni povezavi VGA (kabli so priloženi)
●
Vhodni video signal za podporo digitalni povezavi DVI (kabli so priloženi)
●
Vhodni video signal za podporo digitalne povezave DisplayPort (opcijski kabel v nekaterih
državah)
●
Zvezdišče USB 2.0 z dohodnim (priključitev na računalnik) in dvojimi odhodnimi vrati (priključitev
naprav USB)
●
Priložen kabel USB za priključitev zvezdišča USB na monitorju v priključek USB na računalniku
●
Podpora za dodatni zvočniški modul HP
●
Podpora za funkcijo Plug and Play, če sistem podpira to funkcijo
●
Reže za uporabo filtrov zasebnosti (se kupijo posebej), s katerimi blokirate pogled na zaslon s
strani
●
Varnostna reža na zadnji strani monitorja za ključavnico kabla
●
Pripomoček za razporeditev kablov in žic
●
Zaslonski meni (OSD oziroma On-Screen Display) za prilagajanje nastavitev in optimizacijo v
več jezikih
●
Orodje HP Display Assistant za spreminjanje nastavitev monitorja in omogočanje funkcij za
preprečevanje kraje
●
Podpora za zaščito pred kopiranjem HDCP na vhodih DVI in DisplayPort
●
Disk s programsko opremo in dokumentacijo, ki vsebuje gonilnike za monitor in dokumentacijo o
izdelku
●
Funkcija varčevanja z energijo za izpolnjevanje zahtev po zmanjšani porabi električne energije
HP-jevi monitorji LCD
1
2
●
Nadzor sredstev z inteligentnim upravljanjem
●
Skladnost z naslednjimi zahtevami (za druge certifikate in obvestila uradnih organov glejte HP
LCD Monitors Reference Guide (Referenčni vodnik za LCD-monitorje HP) na disku, ki je priložen
monitorju):
◦
Direktive EU o CE
◦
Švedske zahteve TCO
Poglavje 1 Funkcije izdelka
2
Nastavitev monitorja
Preden začnete nastavljati monitor, preverite, ali je izklopljeno napajanje monitorja, računalnika in
drugih naprav, priključenih vanj, ter sledite navodilom, opisanim v nadaljevanju.
Namestitev monitorja na stojalo
1.
Dvignite monitor iz embalaže in ga postavite na ravno površino.
2.
Namestite podnožje na stojalo.
3.
Z roko privijte vijak na dnu stojala.
Namestitev monitorja na stojalo
3
Komponente na zadnji strani
4
Komponenta
Funkcija
1
Priključek za napajanje
Omogoča priključitev napajalnega kabla na monitor.
2
DisplayPort
Povezava kabla DisplayPort z monitorjem (le izbrane
regije).
3
DVI-D
Omogoča priključitev kabla DVI-D na monitor.
4
VGA
Omogoča priključitev kabla VGA na monitor.
5
Vhodni priključek USB
Omogoča priključitev kabla za zvezdišče USB na monitor in
na gostiteljska vrata ali zvezdišče USB.
6
Izhodni priključki USB (2)
Omogoča priključitev dodatnih naprav USB na monitor.
Poglavje 2 Nastavitev monitorja
Priključitev kablov
1.
Postavite monitor na priročno, dobro prezračevano mesto zraven računalnika.
2.
Odstranite zaponko za upravljanje kablov s stojala tako, da obe strani zaponke potegnete
navzven (1), nato pa jo dvignete s stojala (2).
3.
Priključite signalni kabel VGA, DVI-D ali DisplayPort.
OPOMBA: Monitor lahko podpira analogni ali digitalni vhod. Video kabel, ki ga uporabljate,
določa videonačin. Monitor bo samodejno ugotovil, na katerih vhodih so ustrezni videosignali.
Vhode lahko izberete tako, da pritisnete gumb Input (Vhod) na sprednji plošči ali prek funkcije
OSD (On-Screen Display) tako, da pritisnete gumb Menu (Meni).
4.
●
Če želite monitor uporabljati v analognem načinu, priklopite kabel za signal VGA v
priključek VGA na hrbtni strani monitorja, drugi konec kabla pa v priključek VGA na
računalniku (kabel je priložen).
●
Če želite monitor uporabljati v digitalnem načinu s signalom DVI, priklopite kabel za signal
DVI-D v priključek DVI na hrbtni strani monitorja, drugi konec kabla pa v priključek DVI na
računalniku (kabel je priložen).
●
Če želite monitor uporabljati v digitalnem načinu s signalom DisplayPort, priklopite kabel za
signal DisplayPort v priključek DisplayPort na hrbtni strani monitorja, drugi konec kabla pa v
priključek DisplayPort na računalniku (kabel je v nekaterih državah na voljo opcijsko).
En konec kabla USB priključite v priključek zvezdišča USB na hrbtni strani računalnika, drugi
konec pa v vhodni priključek USB na monitorju.
Priključitev kablov
5
5.
Priključite en konec napajalnega kabla v priključek za napajanje na hrbtni strani monitorja,
drugega pa v električno zidno vtičnico.
OPOZORILO! Da bi zmanjšali možnost električnega udara ali poškodbe opreme:
Ne onemogočite ozemljitve na napajalnem kablu, saj ima pomembno varnostno vlogo.
Vtaknite vtič v ozemljeno električno vtičnico, ki je vedno zlahka dostopna.
Napajanje opreme prekinete tako, da izvlečete napajalni kabel iz zidne vtičnice.
Zaradi varnosti na napajalne in druge kable ne polagajte ničesar. Postavite jih tako, da ne bo
nihče stopil nanje ali se spotaknil ob njih. Nikoli ne vlecite kablov. Če želite kabel iztakniti iz
vtičnice, ga primite za vtikač.
6.
6
Zavarujte kable na mestu, kjer je zaponka za upravljanje kablov. Pritisnite zaponko naravnost
navzdol na ukrivljeni vrat stojala, pri tem pa se morajo zatiči na obeh straneh zaponke zaskočiti
v odprtinah na stojalu.
Poglavje 2 Nastavitev monitorja
Gumbi na sprednji strani
Tabela 2-1 Gumbi na sprednji strani monitorja
Gumb
Funkcija
1
Meni
Odpre, izbere ali zapre zaslonski meni.
2
Minus
Če je zaslonski meni vklopljen, pritisnite ta gumb, če se
želite pomakniti nazaj v zaslonskem meniju in zmanjšati
vrednosti posameznih nastavitev.
3
Plus/Input (Vhod)
Če je zaslonski meni vklopljen, pritisnite ta gumb, da se
pomaknete naprej v zaslonskem meniju in povečate
vrednosti posameznih nastavitev.
Če je zaslonski meni neaktiven, pritisnite ta gumb, da
aktivirate gumb za izbiro vhodnega videosignala (VGA, DVI
ali DisplayPort).
4
V redu/samodejna
prilagoditev
Če je zaslonski meni vklopljen, pritisnite ta gumb, da
izberete označeno možnost menija.
Če je zaslonski meni izklopljen, pritisnite ta gumb, da
vklopite funkcijo za samodejno prilagoditev slike.
5
Napajanje
Omogoča vklop in izklop monitorja.
6
Lučka za napajanje
Bela = v delovanju.
Sveti oranžno, kadar je v varčevalnem načinu (t. i. spanje).
Utripa oranžno, če monitor preklopi v varčevalni način ob
uporabniško nastavljenem času.
OPOMBA: Če si želite ogledati simulator menija OSD, obiščite HP Customer Self Repair Services
Media Library (Knjižnica medijev službe za samostojna popravila s strani strank HP) na naslovu
http://www.hp.com/go/sml.
Gumbi na sprednji strani
7
Prilagajanje monitorja
OPOMBA: Vaš model monitorja se bo morda po videzu razlikoval od modela, prikazanega na
naslednjih slikah.
8
1.
Zaslon monitorja nagnite naprej ali nazaj, da ga nastavite na ustrezno višino oči.
2.
Za najboljše vidno polje zasukajte monitor malo na levo ali desno.
Poglavje 2 Nastavitev monitorja
3.
Prilagodite višino monitorja, tako da bo njegov položaj udoben za delo z vašo delovno postajo.
Zgornji rob okvirja monitorja ne sme biti višje, kot je višina vaših oči. Monitor, ki je nameščen bolj
nizko in je nagnjen, je lahko bolj udoben za uporabnike s korekcijskimi lečami. Ko skozi delovni
dan spreminjate svoj delovni položaj, bi morali spreminjati tudi položaj monitorja.
OPOMBA: Stojalo monitorja je dobavljeno z glavo monitorja zaklenjeno v najnižjem položaju.
Za prilagoditev glave monitorja na polno višino odstranite zatič in nato dvignite glavo monitorja
na polno višino.
4.
Monitor obrnite iz ležečega v pokončni položaj, da ga prilagodite svojim potrebam in aplikacijam.
a.
Prilagodite monitor na polno višino in ga nagnite nazaj, kolikor je mogoče (1).
b.
Obrnite monitor v smeri urnega kazalca za 90° iz ležečega v pokončni položaj (2).
POZOR: Če monitor pri obračanju ni nastavljen na polno višino in ni popolnoma nagnjen,
bo spodnja desna stran monitorja prišla v stik s stojalom, zaradi česar se monitor lahko
poškoduje.
Če na monitor dodajate poljubni zvočniški modul, ga namestite po obračanju monitorja.
Zvočniški modul se bo pri obračanju dotaknila stojala, kar lahko povzroči škodo na
monitorju ali na enoti z zvočniki.
Prilagajanje monitorja
9
OPOMBA: Za ogled informacij na zaslonu v pokončnem načinu lahko namestite programsko
opremo HP Display Assistant, priloženo na disku s programsko opremo in dokumentacijo.
Položaj zaslonskega menija je prav tako mogoče zasukati v pokončni način. Zasukate ga tako,
da se pomaknete v zaslonski meni in pritisnete gumb Menu (Meni) na sprednji strani, v meniju
izberete OSD Control (Nadzor zaslonskega menija) in nato še Rotate OSD (Zasukaj zaslonski
meni).
Vklop monitorja
1.
Vklopite računalnik.
2.
Pritisnite gumb za napajanje na sprednji strani monitorja.
POZOR: Poškodba vžgane slike se pojavi na monitorjih, na katerih je dalj časa na zaslonu
prikazana ista mirujoča slika.* Da bi preprečili to poškodbo na zaslonu monitorja, morate vedno
vklopiti ohranjevalnik zaslona ali izklopiti monitor, kadar ga dlje časa ne uporabljate. To pojav je
običajen na zaslonih LCD vseh proizvajalcev. Poškodba vžgane slike na monitorjih ni vključena v
garancijo HP.
* Dalj časa pomeni 12 zaporednih ur brez uporabe.
OPOMBA: Če se po pritisku gumba za napajanje ne zgodi nič, je morda omogočena funkcija Power
Button Lockout (Zaklepanje gumba za napajanje). Funkcijo onemogočite tako, da pritisnete gumb in
ga držite 10 sekund.
OPOMBA: Lučko LED za napajanje lahko onemogočite v zaslonskem meniju. Na sprednji strani
monitorja pritisnite gumb Menu (Meni), nato izberite Management (Upravljanje) > Bezel Power LED
(Indikator LED) > Off (Izklop).
Ko je monitor vklopljen, se za pet sekund prikaže sporočilo o stanju monitorja. Sporočilo prikazuje,
kateri vhod (DisplayPort, DVI ali VGA) ima trenutni aktivni signal, stanje nastavitve samodejnega
preklopa vira (On (Vklopljeno) ali Off (Izklopljeno); privzeto je nastavljeno na On (Vklopljeno)), privzeti
signal vira (privzeto je nastavljeno na DisplayPort), trenutno ločljivost zaslona in priporočljivo ločljivost
zaslona.
Monitor samodejno prebere signalne vhode za aktivni vhod in ta vhod uporabi za prikaz. Če sta
aktivna dva vhoda ali več, monitor prikaže privzeti vhodni vir. Če privzeti vir ni eden od aktivnih
vhodov, bo monitor prikazal vhode po prednostnem vrstnem redu: DisplayPort, DVI in nato VGA.
Privzeti vir lahko spremenite v zaslonskem meniju tako, da na sprednji strani pritisnete gumb Menu
(Meni) in izberete Input Control (Nadzor vira) > Default input (Privzeti vir).
HP-jeva pravila glede vodnih žigov in zadrževanja slike
Modeli monitorjev IPS uporabljajo tehnologijo prikazovanja IPS (In-Plane Switching), ki omogoča
izjemno širokokotno gledanje in napredno kakovost slik. Monitorji IPS so primerni za širok spekter
aplikacij z napredno kakovostjo slike. Ta tehnologija pa ni primerna za aplikacije, ki dalj časa
prikazujejo statične, stacionarne in nespremenljive slike ter pri tem ne uporabljajo ohranjevalnikov
zaslona. Te vrste aplikacij lahko vključujejo video nadzor, video igrice, oglaševalske logotipe in
predloge, ki so dolgo časa prikazani na zaslonu. Statične slike lahko povzročijo poškodbe zaradi
zadrževanja slike, kar se na zaslonu monitorja lahko kaže kot madeži ali vodni žigi.
Monitorjev, ki se uporabljajo 24 ur na dan in so poškodovani zaradi zadrževanja slike, garancija HP
ne krije. Da se izognete poškodbam zaradi zadrževanja slike, monitor vedno izklopite, kadar ga ne
uporabljate, ali pa uporabite funkcijo nadzora porabe energije, če jo vaš sistem podpira, da se zaslon
ugasne, ko sistem ni dejaven.
10
Poglavje 2 Nastavitev monitorja
Priključitev naprav USB
S priključki USB priključite naprave, kot so digitalna kamera, tipkovnica USB ali miška USB. Dva
priključka USB sta ob strani monitorja.
OPOMBA: Kabel za zvezdišče USB morate priključiti iz monitorja v računalnik, če želite omogočiti
vrata USB 2.0 na monitorju. Oglejte si 4. korak v razdelku Priključitev kablov na strani 5.
Priključitev naprav USB
11
Odstranjevanje stojala monitorja
Če želite monitor pritrditi na zid, nosilno roko ali drugače, ga morate odstraniti s stojala.
POZOR: Preden začnete razstavljati monitor, preverite, ali je izklopljen in ali sta napajalni in signalni
kabel izključena. Izključite tudi vse kable USB, ki so priključeni v monitor.
1.
Izključite in odstranite signalni in napajalni kabel ter kabel USB iz monitorja.
2.
Monitor z zaslonom navzdol položite na ravno površino, ki naj bo pokrita s čisto, suho krpo.
3.
Odstranite štiri vijake iz stojala monitorja.
Pritrditev monitorja
Monitor lahko pritrdite na zid, nosilno roko ali drug nastavek za pritrditev.
OPOMBA: Naprava je izdelana tako, da se lahko uporablja s stenskimi nosilci, ki imajo potrdilo UL
ali CSA.
1.
Odstranite monitor s stojala. Glejte Odstranjevanje stojala monitorja na strani 12.
POZOR: Ta monitor podpira 100-milimetrske luknje za pritrditev v skladu z industrijskim
standardom VESA 100 mm. Če želite na monitor pritrditi različna stojala drugih proizvajalcev,
boste potrebovali štiri 4-milimetrske vijake z razmikom 0,7 mm in dolžino 10 mm. Ne uporabljajte
daljših vijakov, ker lahko poškodujejo monitor. Prepričajte se, da je proizvajalčeva namestitvena
naprava skladna s standardom VESA in lahko prenese težo monitorja s ploskim zaslonom. Za
najboljše delovanje je pomembno, da uporabljate napajalni kabel in video kable, ki ste jih dobili
skupaj z monitorjem.
12
Poglavje 2 Nastavitev monitorja
2.
Če želite monitor pritrditi na nosilno roko, vstavite štiri vijake dolžine 10 mm v luknje na plošči
nosilne roke in jih privijte v luknje na monitorju.
Če želite monitor varno pritrditi na kakšen drug nastavek za pritrditev, sledite navodilom, ki so
priložena nastavku.
3.
Priključite kable monitorja.
Nalepke s tehničnimi podatki monitorja
Na nalepkah s tehničnimi podatki monitorja so številka rezervnega dela, številka izdelka in serijska
številka. Potrebovali jih boste pri stiku s HP-jem. Nalepke s tehničnimi podatki so nalepljene na hrbtni
strani monitorja.
Namestitev ključavnice za kabel
Monitor lahko zavarujete z dodatno ključavnico za kabel, ki je na voljo pri HP.
Nalepke s tehničnimi podatki monitorja
13
14
Poglavje 2 Nastavitev monitorja
3
Dodatne informacije
Referenčni priročniki
Za naslednje dodatne informacije glejte HP LCD Monitors Reference Guide (Referenčni vodnik za
LCD-monitorje HP), ki je na disku, priloženem monitorju:
●
Optimizacija zmogljivosti monitorja
●
Priporočila za varnost in vzdrževanje
●
Namestitev programske opreme z diska
●
Uporaba menija OSD
●
Prenašanje programske opreme s spleta
●
Agencijske upravne informacije
●
Odpravljanje težav in priporočene rešitve najpogostejših težav
Za informacije o preprečevanju kraje glejte HP Display Assistant User Guide (Uporabniški priročnik
za programsko opremo HP Display Assistant), priloženo monitorju na disku.
Podpora za izdelke
Za dodatne informacije o uporabi in nastavljanju svojega monitorja pojdite na http://www.hp.com/
support. Izberite vašo državo ali regijo, izberite Gonilniki in prenosi (Drivers and Downloads), in nato
vnesite model monitorja v okencu za iskanje (Findy by Product).
OPOMBA: Uporabniški priročnik za monitor, referenčni vodnik in gonilniki so na voljo pri podpori na
naslovu http://www.hp.com/support.
Če v vodniku ali HP LCD Monitors Reference Guide (Referenčni vodnik za LCD-monitorje HP) ne
najdete odgovorov na svoja vprašanja, se lahko obrnete na podporo. Za podporo v ZDA obiščite
http://www.hp.com/go/contactHP. Za podporo po svetu obiščite http://welcome.hp.com/country/us/en/
wwcontact_us.html.
Spletno mesto ponuja:
●
Spletni klepet s HP-jevim tehnikom
OPOMBA: Če podpora v določenem jeziku ni na voljo, je na voljo v angleščini.
●
Podporo preko elektronske pošte
●
Telefonske številke tehnične podpore
●
Iskanje HP-jevega servisa
Referenčni priročniki
15
A
Tehnični podatki
OPOMBA: Vsi podatki predstavljajo običajne podatke, ki jih ponujajo proizvajalci HP-jevih
komponent; dejanska zmogljivost je lahko višja ali nižja.
EliteDisplay E190i
Tabela A-1 Tehnični podatki za EliteDisplay E190i
Vrsta zaslona
LED osvetlitev ozadja z IPS
Vidna površina zaslona
Diagonala 47,99 cm
Aspect Ratio (Razmerje širina/višina)
5:4
Naklon
od -5 do 25°
Kot
-180 do 180°
Pivot (Zasuk)
90°
Največja teža (nezapakirano)
4,8 kg
10,58 funta
Višina (najvišji položaj)
48,64 cm
19,15 palca
Višina (najnižji položaj)
36,53 cm
14,38 palca
Globina
19,21 cm
7,56 palca
Širina
41,78 cm
16,45 palca
Največja ločljivost
1280 x 1024 (60 Hz)
Optimalna ločljivost
1280 x 1024 (60 Hz)
Besedilni način
720 × 400
Velikost pike
0,2928 (V) × 0,2928 (Š) mm
Slikovne pike na palec
86,9 pik na palec
Vodoravna frekvenca
od 24 do 83 kHz
Navpična hitrost osveževanja
od 50 do 76 Hz
18,89-palčna diagonala
Mere (skupaj s stojalom)
Zahteve glede temperature okolja
16
Delovna temperatura
od 5 do 35 °C
od 41 do 95 °F
Temperatura skladiščenja
od –20 do 60 °C
od –4 do 140 °F
Relativna vlažnost zraka
od 20 do 80 %
Vir napajanja
100–240 V (izmenična napetost), 50/60
Hz
Dodatek A Tehnični podatki
Tabela A-1 Tehnični podatki za EliteDisplay E190i (Se nadaljuje)
Nadmorska višina:
Med delovanjem
od 0 do 5.000 m
od 0 do 16.400 čevljev
Shranjevanje
od 0 do 12.192 m
od 0 do 40.000 čevljev
Izmerjena poraba energije:
Polna moč
28,0 W
Običajne nastavitve
26,0 W
Varčevalni način
<0,5 W
Izklop
<0,5 W
Vhodni priključek
En priključek VGA, en priključek DVI in
en priključek DisplayPort (kabli so
priloženi)
OPOMBA: Za najnovejše specifikacije ali dodatne informacije o tem izdelku obiščite
http://www.hp.com/go/productbulletin/ in poiščite model vašega zaslona v hitrem pregledu tehničnih
podatkov QuickSpecs.
Vnaprej nastavljene ločljivosti zaslona
Ločljivosti zaslona, navedene spodaj, so najpogosteje uporabljeni načini in so nastavljene kot
tovarniško privzete. Ta monitor samodejno prepozna vnaprej nastavljene načine, tako da se prikažejo
na sredini zaslona in v pravilni velikosti.
EliteDisplay E190i
Tabela A-2 Tovarniško privzeti načini
Prednastav
-ljen
Oblika slikovnih pik
Vodoravna
frekvenca (kHz)
Navpična frekvenca
(Hz)
1
640 × 480
31,469
59,94
2
720 × 400
31,469
70,087
3
800 × 600
37,879
60,317
4
1024 × 768
48,363
60,004
5
1280 × 1024
63,981
60,02
Vnos uporabniških načinov
Grafična kartica lahko zahteva način prikazovanja, ki ni prednastavljen, če:
●
Ne uporabljate standardne grafične kartice.
●
Ne uporabljate prednastavljenega načina.
Če se to zgodi, boste morda morali z zaslonskim menijem spremeniti nastavitve monitorja. Prilagodite
lahko vse načine in shranite spremembe. Monitor samodejno shrani novo nastavitev in jo pri naslednji
Vnaprej nastavljene ločljivosti zaslona
17
uporabi zazna kot vse ostale prednastavljene načine. Poleg tovarniško nastavljenih načinov je na
voljo tudi vsaj deset takih, ki jih lahko uporabnik prilagodi in shrani.
Funkcija za varčevanje z energijo
Monitor podpira način delovanja z manjšo porabo energije, v katerega preklopi, če zazna, da ni
signala za horizontalno in/ali vertikalno sinhronizacijo. V tem načinu je zaslon črn, osvetlitev ugasne
in lučka za napajanje sveti oranžno, monitor pa porabi 0,5 W energije. Monitor potrebuje nekaj časa,
da znova preklopi v običajni način delovanja.
Navodila za nastavitev funkcij za varčevanje z energijo (včasih imenovana tudi funkcije za upravljanje
porabe) najdete v priročniku z navodili za računalnik.
OPOMBA: Opisana funkcija za varčevanje z energijo deluje samo, če je monitor priključen v
računalnik, ki to funkcijo podpira.
Z izbiro ustreznih nastavitev v zaslonskem meniju monitorja za časovnik za spanje lahko monitor
nastavite tudi tako, da v način manjše porabe preklopi po vnaprej določenem času. Ko časovnik za
spanje sproži preklop monitorja v način manjše porabe, lučka za vklop utripa oranžno.
18
Dodatek A Tehnični podatki
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising