HP | DreamColor Z31x Studio Display | HP DreamColor Z31x Studio Display Felhasználói útmutató

HP DreamColor Z31x Studio Display Felhasználói útmutató
Felhasználói útmutató
© Copyright 2017 HP Development Company,
L.P.
A HDMI, a HDMI embléma és a High-Definition
Multimedia Interface HDMI Licensing LLC
védjegye vagy bejegyzett védjegye. A Windows
a Microsoft Corporation védjegye vagy
bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban
és/vagy más országokban.
Az itt szereplő információk előzetes értesítés
nélkül változhatnak. A HP termékeivel és
szolgáltatásaival kapcsolatos kizárólagos
jótállás leírása a termékekhez és
szolgáltatásokhoz mellékelt kifejezett jótállási
nyilatkozatokban szerepel. Az itt leírtak nem
jelentenek további jótállást. A HP nem vállal
felelősséget a jelen dokumentumban esetleg
előforduló technikai vagy szerkesztési hibákért
és hiányosságokért.
Második kiadás: 2017. október
Első kiadás: 2017. szeptember
Dokumentum cikkszáma: 933544-212
Az útmutatóról
Ez az útmutató a képernyő jellemzőit, az üzembe helyezésének lépéseit, a szoftver használatát, valamint a
műszaki adatait mutatja be.
FIGYELEM! Olyan veszélyes helyzetet jelez, amely – ha nem kerülik el – halált vagy komoly sérülést
okozhat.
VIGYÁZAT!
okozhat.
Olyan veszélyes helyzetet jelez, amely – ha nem kerülik el – kisebb vagy közepes sérülést
FONTOS: Fontosnak, de nem veszélyekhez kapcsolódónak tekintett információkat jelez (például vagyoni
kárhoz kapcsolódó üzeneteket). Az értesítés arra figyelmezteti a felhasználót, hogy egy adott eljárás
pontosan az ismertetett módon való betartásának elmulasztása adatvesztéshez, illetve hardveres vagy
szoftveres kárhoz vezethet. Olyan lényeges információkat tartalmaz továbbá, amelyek egy fogalmat
magyaráznak el, illetve egy feladat elvégzésére szolgálnak.
MEGJEGYZÉS: További információkat tartalmaz, melyek kiemelik vagy kiegészítik a fő szöveg fontos
elemeit.
TIPP:
Hasznos tanácsokat nyújt egy-egy feladat elvégzéséhez.
A termék HDMI technológiát alkalmaz.
iii
iv
Az útmutatóról
Tartalomjegyzék
1 Első lépések .................................................................................................................................................. 1
Fontos biztonsági előírások .................................................................................................................................. 1
A termék jellemzői és összetevői .......................................................................................................................... 2
Jellemzők ............................................................................................................................................. 2
Az előlap kezelőszervei ....................................................................................................................... 4
Hátsó és oldalsó összetevők ............................................................................................................... 5
A képernyő üzembe helyezése .............................................................................................................................. 6
Kellő körültekintéssel helyezze üzembe a képernyőt ........................................................................ 6
A képernyőállvány felszerelése .......................................................................................................... 6
A képernyő felszerelése ...................................................................................................................... 7
A sorozatszám és a termékszám megkeresése ................................................................................. 8
Opcionális eszköz rögzítése a képernyő hátlapjához ........................................................................ 9
Biztonsági kábel beszerelése .............................................................................................................. 9
A kábelek csatlakoztatása ................................................................................................................ 10
A képernyő beállítása ........................................................................................................................ 14
A képernyő bekapcsolása ................................................................................................................. 15
A HP vízjelekre és képvisszamaradásra vonatkozó irányelvei ......................................................... 16
USB-eszközök csatlakoztatása ........................................................................................................ 16
A képernyőállvány eltávolítása ......................................................................................................... 17
2 A képernyő használata ................................................................................................................................. 18
Szoftverek és segédprogramok .......................................................................................................................... 18
Az információs fájl ............................................................................................................................. 18
A képszínillesztő fájlok ...................................................................................................................... 18
Az .INF és .ICM fájlok telepítése ........................................................................................................................... 19
Telepítés a lemezről .......................................................................................................................... 19
Letöltés az Internetről ...................................................................................................................... 19
A firmver frissítése .............................................................................................................................................. 19
Előzetesen beállított színtér kiválasztása .......................................................................................................... 21
Fénysűrűség beállítása ....................................................................................................................................... 21
A képbeállítási opciók ismertetése ..................................................................................................................... 22
A videojel beállításai ......................................................................................................................... 22
Lefelé irányuló RGB beállítása ........................................................................................ 22
Videoszintek használata (64–960) ................................................................................. 22
A képkocka túlpásztázása .............................................................................................. 23
Csak a kék csatorna megjelenítése ................................................................................ 23
v
A képaránykezelési beállítások használata ...................................................................................... 24
A „Fill To” (Kitöltés) beállítások ...................................................................................... 24
Fill to source aspect ratio (proportional) (Kitöltés a forrás képaránya
szerint [arányos]) ......................................................................................... 24
Fill to entire screen (non-proportional) (Teljes képernyő kitöltése
[nem arányos]) ............................................................................................. 24
Fill to screen width (proportional) (Képernyő teljes szélességének
kitöltése [arányos]) ...................................................................................... 25
Fill to screen height (proportional) (Képernyő teljes magasságának
kitöltése [arányos]) ...................................................................................... 26
Pixel-for-pixel (Képpontról képpontra) ....................................................... 27
True 2K pixel mapping (Valódi 2K pixelmegfeleltetés) ................................ 27
A „Kitöltés erre:” beállítások használata ..................................................... 27
Digitális filmképarány-maszkolás .................................................................................................... 28
A digitális filmképarány-maszkolás beállítások használata ......................................... 28
Show entire DCI container (A teljes DCI méret megjelenítése) .................... 28
Mask to DCI 1.85:1 aspect ratio (Maszkolás DCI 1,85:1 képarányra) .......... 29
Mask to DCI 2.39:1 aspect ratio (Maszkolás DCI 2,39:1 képarányra) .......... 29
Show masked region (Maszkolt régió megjelenítése) ................................. 30
Set mask opacity (Maszk átlátszatlanságának beállítása) ......................... 30
Jelölők alkalmazása ............................................................................................................................................ 31
Film képarány jelölők ........................................................................................................................ 31
16:9-es képarány jelölők .................................................................................................................. 32
4:3-as képarány jelölők .................................................................................................................... 33
Célkereszt jelölők .............................................................................................................................. 34
Jelölőszín ........................................................................................................................................... 34
Egyéni jelölők .................................................................................................................................... 34
Jelölőelem ....................................................................................................................... 35
Jelölőinformációs elem .................................................................................................. 35
Jelölőpozíció elem .......................................................................................................... 35
Jelölőstílus elem ............................................................................................................. 35
Példa egyéni jelölőre ...................................................................................................... 36
Kép-a-képben (PIP) és 2x1 kettős osztás használata ........................................................................................ 36
A PIP kép beállítása ........................................................................................................................... 37
Video legal (64–960) ....................................................................................................... 37
Overscan to safe action (Túlpásztázás a zavarmentes zóna határáig) ......................... 37
Digital cinema cropping (Digitális filmlevágás) .............................................................. 37
Videobemenetek átnevezése .............................................................................................................................. 37
Egyéni videobemeneti nevek ............................................................................................................ 38
Videobemeneti elem ....................................................................................................... 38
Bemeneti információs elem ............................................................................................ 38
vi
Példa egyéni videobemenet nevére ............................................................................... 38
A KVM kapcsoló használata ................................................................................................................................. 39
Hogy lehet számítógépeket a képernyőhöz csatlakoztatni ............................................................. 39
Hogyan lehet az USB-bemeneteket a videocsatlakozókhoz kötni .................................................. 39
Csatlakoztatott számítógépek közötti váltás .................................................................................. 40
Az előlapi gombok testre szabása ...................................................................................................................... 40
A takarólemezen lévő funkciógomb módosítása ............................................................................. 40
A takarólemezen lévő funkciógomb-mód módosítása .................................................................... 41
A takarólemezen lévő gombok jelzőfényeinek beállítása ............................................................... 42
Felhasználói profilok ........................................................................................................................................... 43
Felhasználói beállítás létrehozása és mentése ............................................................................... 44
Felhasználói beállítás aktiválása ...................................................................................................... 44
Felhasználói beállítások mozgatása képernyők között .................................................................. 45
Felhasználói beállítások elem ........................................................................................ 45
Felhasználói beállítás fájl ............................................................................................... 45
Példa felhasználói beállításra ........................................................................................ 45
Automatikus bemenetalapú beállítások ............................................................................................................. 45
A képernyőn megjelenő képernyőmenük navigálása ......................................................................................... 46
Színbeállítások menü ........................................................................................................................ 46
Video input (Videobemenet) menü ................................................................................................... 48
Image adjustment (Képkiigazítás) menü .......................................................................................... 49
Split/PIP control (Osztás/PIP vezérlés) menü .................................................................................. 52
Felhasználói beállítás betöltése/mentése ....................................................................................... 53
Calibration (Kalibrálás) ...................................................................................................................... 54
Language (Nyelv) menü .................................................................................................................... 55
Management (Kezelés) menü ........................................................................................................... 56
Menu and message control (Menü és üzenetek vezérlése) menü ................................................... 61
Információ ......................................................................................................................................... 63
Auto EDID Update (Automatikus EDID frissítés) .................................................................................................. 64
3 Display On (Képernyő be) ............................................................................................................................. 65
Gyári kalibrálás .................................................................................................................................................... 65
Kalibrálás előkészítése ........................................................................................................................................ 65
A belső processzor engedélyezése ................................................................................................... 66
A kalibrálás és külső készülékek engedélyezése ............................................................................. 66
A kalibrálási környezet ...................................................................................................................... 66
Kalibrálási frekvencia ........................................................................................................................ 67
A képernyő bemelegedése a hidegen bekapcsolástól ..................................................................... 67
Bemelegedési mód ......................................................................................................... 68
Háttérvilágítás-stabilizálás fénysűrűség módosítása után ............................................................ 68
Felhasználói kalibrálási módszerek .................................................................................................................... 69
vii
Menüvezérelt felhasználói kalibrálás ................................................................................................................. 69
Újrakalibrálás aktív beállítás ............................................................................................................ 69
Előzetes beállítás konfigurálása és kalibrálása ............................................................................... 69
Előzetes színbeállítás ..................................................................................................... 70
Színskála ......................................................................................................................... 70
Fehér pont ....................................................................................................................... 70
Gamma/EOTF .................................................................................................................. 70
Fénysűrűség .................................................................................................................... 71
StudioCal XML kalibrálás ..................................................................................................................................... 71
Kalibrálás automatizálása ................................................................................................................................... 72
Automatikus kalibrációk ütemezése ................................................................................................ 72
A kalibrálás ütemezésének megtekintése ....................................................................................... 72
StudioCal XML fájl használata automatizáláshoz ............................................................................ 73
Automatikus kalibrálás hitelesítési adatainak elérése .................................................................... 73
A belső koloriméter igazítása egy külső referenciaeszközhöz .......................................................................... 73
A képernyő automatikus bemelegítése a nap kezdetén ..................................................................................... 74
Külső mérőműszerek használata ........................................................................................................................ 75
Klein Instruments K10 és K10-A koloriméterek ............................................................................... 75
Konfiguráció .................................................................................................................... 75
Használati irányelvek ..................................................................................................... 75
Photo Research spektroradiométerek .............................................................................................. 76
Konfiguráció .................................................................................................................... 76
Használati irányelvek ..................................................................................................... 76
Konica Minolta CA-310 koloriméter .................................................................................................. 77
Konfiguráció .................................................................................................................... 77
Használati irányelvek ..................................................................................................... 77
X-Rite i1Pro 2 spektrofotométerek ................................................................................................... 77
Konfiguráció .................................................................................................................... 77
Használati irányelvek ..................................................................................................... 77
X-Rite i1Display Pro koloriméter ....................................................................................................... 78
Konfiguráció .................................................................................................................... 78
Használati irányelvek ..................................................................................................... 78
Colorimetry Research CR-250 spektroradiométer ........................................................................... 78
Konfiguráció .................................................................................................................... 78
Használati irányelvek ..................................................................................................... 78
4 A StudioCal XML séma használata ................................................................................................................. 80
Fájlnév és lemezformátum .................................................................................................................................. 80
Deklaráció ............................................................................................................................................................ 80
Megjegyzések ...................................................................................................................................................... 80
Gyökér elem ......................................................................................................................................................... 80
viii
Kalibrálás elem .................................................................................................................................................... 81
Kalibrálási információk elem ............................................................................................................................... 81
Alapvető kalibrálási kódok .................................................................................................................................. 81
Előzetes beállítás .............................................................................................................................. 81
Target_primaries ............................................................................................................................... 82
Gamma .............................................................................................................................................. 83
Példák alapvető kalibrálási kódokra ................................................................................................ 83
ICC profil generálása .......................................................................................................................... 84
Opcionális kalibrálási kódok ................................................................................................................................ 85
Mérésátlagoló ................................................................................................................................... 85
Lineáris szegmens beállítása ............................................................................................................ 85
Klein cal fájl kiválasztása .................................................................................................................. 85
Kontrasztarány korlátozása ............................................................................................................. 86
Érvényesítés ........................................................................................................................................................ 86
Érvényesítés be/ki ............................................................................................................................. 86
Érvényesítési minta szülő elem ........................................................................................................ 86
Érvényesítési minta gyermek elem .................................................................................................. 86
Példa érvényesítési kódra ................................................................................................................. 87
Érvényesítési eredmények fájl .......................................................................................................... 87
LUT archiválása, letöltése és feltöltése .............................................................................................................. 88
LUT archiválása ................................................................................................................................. 88
LUT letöltése ...................................................................................................................................... 88
LUT szülő elem letöltése ................................................................................................. 88
LUT gyermek elem letöltése ........................................................................................... 89
Példa LUT letöltésére ...................................................................................................... 89
LUT feltöltése .................................................................................................................................... 89
LUT szülő elem feltöltése ............................................................................................... 89
LUT gyermekelem feltöltése .......................................................................................... 90
Példa LUT feltöltésére ..................................................................................................... 90
LUT mappaszerkezete ....................................................................................................................... 90
Nem támogatott mérőkészülék használata ....................................................................................................... 92
Mérés végzése nem támogatott mérési berendezésekkel .............................................................. 92
Nem kalibrálási elemek ....................................................................................................................................... 93
Egyéni videobemeneti nevek ............................................................................................................ 93
Videobemeneti elem ....................................................................................................... 93
Bemeneti információs elem ............................................................................................ 94
Példa egyéni videobemenet nevére ............................................................................... 94
Egyéni jelölők .................................................................................................................................... 94
Jelölő szülőelem ............................................................................................................. 94
Jelölő információ szülőelem ........................................................................................... 95
Jelölőpozíció elem .......................................................................................................... 95
ix
Jelölőstílus elem ............................................................................................................. 95
Példa egyéni jelölőre ...................................................................................................... 95
Felhasználói profilok ......................................................................................................................... 96
Felhasználói beállítások elem ........................................................................................ 96
Felhasználói beállítás fájl ............................................................................................... 96
Példa felhasználói beállításra ........................................................................................ 96
Megjelenítési beállítások feltöltése és letöltése .............................................................................. 97
5 Távoli kezelés ............................................................................................................................................. 98
Távoli kezelés konfigurálása ............................................................................................................................... 98
Távoli kezelés bekapcsolása ............................................................................................................. 98
A képernyő IP-címének ellenőrzése és beállítása ............................................................................ 98
Irányítópult biztonsági beállításai .................................................................................................... 99
Első bejelentkezés a webes irányítópulton .................................................................................... 100
Bejelentkezés a webes irányítópultba ............................................................................................ 101
Navigálás az irányítópulton ............................................................................................................ 101
Navigálás a különböző irányítópult részek között ......................................................................... 101
Kijelentkezés az irányítópultról ...................................................................................................... 102
6 Támogatás és hibaelhárítás ....................................................................................................................... 103
Gyakoribb hibák elhárítása ................................................................................................................................ 103
Gombos zárolások ............................................................................................................................................. 103
Terméktámogatás ............................................................................................................................................. 104
Előkészületek a műszaki támogatás felhívásához ........................................................................................... 104
7 Képernyő karbantartása ............................................................................................................................ 106
Útmutató a karbantartáshoz ............................................................................................................................ 106
A képernyő tisztítása ...................................................................................................................... 106
A képernyő szállítása ...................................................................................................................... 107
A függelék: Műszaki adatok .......................................................................................................................... 108
Előre beállított kijelzőfelbontások ................................................................................................................... 109
Belépés felhasználói üzemmódokba .............................................................................................. 111
Energiatakarékos mód ...................................................................................................................................... 111
B függelék: Kisegítő lehetőségek .................................................................................................................. 112
Támogatott kisegítő technológiák .................................................................................................................... 112
Kapcsolatfelvétel a támogatással .................................................................................................................... 112
x
1
Első lépések
Fontos biztonsági előírások
A képernyőhöz tápkábel is tartozik. Ha másik kábelt használ, csak a képernyőnek megfelelő áramforrást és
csatlakozókat használjon. A képernyővel használandó megfelelő hálózati kábelkészlettel kapcsolatos
információkat lásd a dokumentációs készletben található Termékkel kapcsolatos tájékoztatásban.
FIGYELEM! Az áramütés és a készülék károsodásának elkerülése érdekében tartsa be a következőket:
• A tápkábelt mindig könnyen hozzáférhető váltakozó áramú aljzathoz csatlakoztassa.
• A számítógép feszültségmentesítéséhez a váltóáramú hálózati aljzatból húzza ki a tápkábelt.
• Ha a tápkábelen háromérintkezős csatlakozó van, azt mindig földelt, háromérintkezős dugaszolóaljzathoz
csatlakoztassa. Ne kerülje meg a tápkábel földelését (például kétérintkezős adapter beiktatásával). A
földelés fontos biztonsági elem.
A tápkábelekre és vezetékekre ne helyezzen semmit. A kábeleket úgy rendezze el, hogy ne lehessen
véletlenül rájuk lépni vagy beléjük botlani. A kábeleket és vezetékeket ne húzza vagy rángassa. A hálózati
tápkábel kihúzásakor a csatlakozót fogja meg, ne a kábelt.
A súlyos sérülések kockázatának csökkentése érdekében olvassa el a Biztonsági és kényelmi útmutató című
dokumentumot. Az útmutató ismerteti a munkaállomások megfelelő beállítását, a helyes testtartást, és
további hasznos tudnivalókat tartalmaz a számítógép-felhasználók egészségével és munkavégzési
szokásaival kapcsolatban. A Biztonsági és kényelmi útmutató fontos elektromos és mechanikai biztonsági
információkat is tartalmaz. A HP webhelyén elérhető Biztonsági és kényelmi útmutatót a http://www.hp.com/
ergo címen találja meg.
FONTOS: A képernyő, valamint a számítógép védelme érdekében a számítógép és a perifériaeszközök
(például képernyő, nyomtató, lapolvasó) tápkábeleit túlfeszültség-védelmet biztosító eszközhöz, például
elosztóhoz vagy szünetmentes tápegységhez csatlakoztassa. Nem minden elosztó biztosít túlfeszültségvédelmet, a túlfeszültség-védelemmel rendelkező elosztókon ezt külön címke jelzi. Használjon olyan
túlfeszültség ellen védő elosztót, amelynél a gyártó a védett termékre cseregaranciát biztosít, így a védelem
hibája esetén meghibásodott készüléke helyett másikat kap.
Használjon megfelelő méretű bútort, amely a HP LCD képernyőt biztosan megtartja.
FIGYELEM! A nem megfelelő helyen, például komódon, könyvszekrényen, polcon, íróasztalon, hangszórón,
ládán vagy kézikocsin felállított képernyő ledőlhet és balesetet okozhat.
Az LCD képernyő kábeleit körültekintéssel vezesse el, azokat ne húzza semmi és senki, ne akadjanak el és ne
legyenek útban.
MEGJEGYZÉS: Ez a termék szórakoztatási célra alkalmas. Fontolja meg a képernyő elhelyezését kontrollált
fényű környezetben a környező fények és fénylő felületek interferencia elkerülése érdekében, mivel ezek
zavaró tükröződést okozhatnak a képernyőből.
Fontos biztonsági előírások
1
A termék jellemzői és összetevői
Jellemzők
Az LCD (liquid crystal display, azaz folyadékkristályos képernyő) aktív mátrixos vékonyfilm-tranzisztor (TFT)
panellel rendelkezik. A képernyő funkciói többek között:
2
●
78,9 cm-es (31,1 hüvelykes) átmérőjű képernyő 4096 x 2160 képpont felbontással, valamint teljes
képernyős támogatás az alacsonyabb felbontásokhoz;
●
Széles színterjedelem, amely 100%-ban lefedi az AdobeRGB, az sRGB és a BT.709 színtereket, 99%-ban
a DCI-P3 színtereket, és a BT.2020 80%-át
●
Lehetőség van a képernyő színterjedelmének pontos újraleképezésére (a panel támogatott
színterjedelmén belül), hogy ezzel lehetőség nyíljon a színtér kiválasztására, és az RGB alapszínek, a
fehér pont és a szürkeárnyalat nagyon pontos beállítására a konzisztens és megismételhető színek
érdekében
●
Nagyon magas szín- és fénysűrűség-stabilitás (tipikus felhasználás mellett)
●
Kalibrált, gyári színtér-beállítások DCI P3 D65, BT.709, BT.2020, sRGB D65, sRGB D50, Adobe RGB D65
és Adobe RGB D50 színterekhez, így a képernyő készen áll a színkritikus alkalmazások használatára
minimális beállítás mellett
●
Újrakalibrálható színbeállítások, melyek lehetővé teszik az Ön számára, hogy újrakalibráljon egy
szabványos vagy egyéni színtérre az alapszínek, fehér pont, gamma/EOTF, fénysűrűség és név
meghatározásával (a StudioCal XML-en keresztül)
●
Lehetőség a gyári vagy felhasználói kalibrációs beállítások visszaállítására, hogy a képernyőt
egyszerűen vissza lehessen állítani a gyári vagy felhasználói beállításokra
●
Beépített támogatás az X-Rite i1Display Pro, X-Rite i1 Pro, a Klein Instruments K10-A, a Photo Research
PR-6xx/7xx, a Colorimetry Research CR-100/CR-250 és a Konica Minolta CA-310 mérőeszközökhöz
●
Frissíthető képernyő firmver annak érdekében, hogy a HP gyors és egyszerű, illetve egyéni
megoldásokat kínálhasson az azonosított problémákra
●
Négy újrakiosztható funkciógomb az elülső takarólemezen, hogy gyorsan kiválaszthassa a
legáltalánosabban használt műveleteket
●
Széles látószög az ülő vagy álló nézőpozícióból, illetve oldalirányú mozgás közben való megtekintéshez
●
Állítható dőlés, magasság és forgathatóság
●
Eltávolítható talp a rugalmas képernyőpanel-rögzítési megoldások támogatásához
●
100 mm-es beépített VESA rögzítés
●
Két videojel-bemenet a digitális DisplayPort támogatásához (egy kábel tartozékként mellékelve)
●
Két videojel-bemenet a digitális HDMI támogatásához (egy kábel tartozékként mellékelve)
●
Analóg hangkimenet fejhallgatóhoz
●
Beépített KVM (billentyűzet/video/egér) kapcsoló, billentyűzet-alapú bemeneti kapcsolással
●
RJ-45-ös hálózati csatlakozó
●
Két DreamColor USB-port egy mérőeszköz csatlakoztatásához vagy firmver frissítéséhez
●
Két gyorsan töltő USB 3.0 port
●
USB Type-C port (USB 3.1 Gen1, 5 Gb/s) egy USB Type-C kábellel és egy USB Type-C az A kábelhez
1. fejezet Első lépések
●
USB 3.0 elosztó egy felfelé irányuló porttal (kábel tartozékként mellékelve), amely a számítógéphez
csatlakozik, és négy lefelé irányuló porttal, amely az USB-eszközöket csatlakoztatja
●
Plug and play lehetőség, ha az operációs rendszer is támogatja
●
Biztonsági nyílás előkészítése a képernyő hátoldalán az opcionális kábelzárhoz
●
Kábelrendezési lehetőség a kábelek és zsinórok elhelyezéséhez
●
Képernyőn megjelenő menü beállítási lehetőségekkel több nyelven az egyszerű beállításhoz és
képernyő-optimalizáláshoz
●
HDCP 2.2 (High-Bandwidth Digital Content Protection) másolásvédelem az összes digitális bemeneten
●
Szoftver- és dokumentációs lemez, amely tartalmazza a képernyő illesztőprogramjait, a
termékdokumentációt, minta StudioCal XML parancsfájlokat és a szoftverfejlesztő csomag (SDK)
anyagát. Ezek a következő webhelyen is hozzáférhetők: .
MEGJEGYZÉS: A biztonsági és jogi tájékoztatást lásd a dokumentációs készletben mellékelt Termékkel
kapcsolatos tájékoztatásban. A felhasználói útmutatóban található termékfrissítések megkereséséhez lépjen
a http://www.hp.com/support oldalra. Válassza a Find your product (Készülék keresése) lehetőséget, majd
kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
A termék jellemzői és összetevői
3
Az előlap kezelőszervei
Kezelőszerv
Funkció
1
Ezekkel a gombokkal navigálhat keresztül a Képernyőmenün, azoknak a jelzéseknek az
alapján, amelyek a gombok mellett aktívak, amikor a Képernyőmenü nyitva van.
Funkciógombok
MEGJEGYZÉS: A funkciógombok aktiválásához nyomja meg bármelyik gombot, hogy a
gombok címkéi megjelenjenek a képernyő jobb oldalán, és a gombok LED-jei világítani
kezdjenek.
2
Bekapcsoló gomb
A képernyő be-, illetve kikapcsolását végzi
MEGJEGYZÉS: A képernyő bekapcsolásához ellenőrizze, hogy a képernyő hátoldalán a
tápkapcsoló bekapcsolt (ON) helyzetben van-e.
MEGJEGYZÉS: Ha meg szeretne tekinteni egy képernyőmenü szimulátort, látogasson el a HP önkiszolgáló
ügyfélszolgálatának médiakönyvtárába ezen a címen: http://www.hp.com/go/sml.
MEGJEGYZÉS: A Képernyőmenüben beállíthatja a takarólemezen lévő gombok fényerejét, módosíthatja a
gombok funkcióját. További tájékoztatásért lásd: A takarólemezen lévő funkciógomb módosítása 40. oldal
és A takarólemezen lévő gombok jelzőfényeinek beállítása 42. oldal.
4
1. fejezet Első lépések
Hátsó és oldalsó összetevők
Részegység
1
Funkció
Főkapcsoló
A képernyő teljes áramellátását kikapcsolja.
MEGJEGYZÉS: Ha a kapcsolót kikapcsolja, a használaton kívüli
képernyő a lehető legkevesebb áramot fogja használni.
2
Váltóáramú tápcsatlakozó
A váltóáramú tápkábelt csatlakoztatja a képernyőhöz.
3
Állványkioldó
Kioldja az állványt a képernyőről való eltávolításhoz.
4
HDMI1
A HDMI kábelt csatlakoztatja a képernyőhöz.
5
HDMI2
A HDMI kábelt csatlakoztatja a képernyőhöz.
6
DisplayPort 1
DisplayPort kábelt csatlakoztat a képernyőhöz.
7
DisplayPort 2
DisplayPort kábelt csatlakoztat a képernyőhöz.
8
Analóg audiokimenet
Fejhallgatót csatlakoztat a képernyőhöz.
9
KVM billentyűzetport
Billentyűzetet csatlakoztat a képernyőhöz.
10
RJ-45-ös hálózati
csatlakozó
Hálózati kábelt csatlakoztat a képernyőhöz.
11
DreamColor USB-portok
Mérőműszert vagy USB flash meghajtót csatlakoztat
színkalibrációhoz vagy firmver frissítéséhez.
12
USB Type-C felfelé irányuló
port (a
gazdaszámítógéphez való
csatlakozásokhoz)
Type-C csatlakozóval rendelkező gazdaeszköz
csatlakoztatására szolgál.
13
A számítógéphez
csatlakoztatható USB 3.0
port
Csatlakoztatja az USB-hub kábeljét a képernyő USB-hub
csatlakozójához és a számítógép USB-portjához/-hubjához.
A termék jellemzői és összetevői
5
Részegység
Funkció
14
USB 3.0 lefelé irányuló
portok
Opcionális USB-eszközöket csatlakoztat a képernyőhöz.
15
USB 3.0 lefelé irányuló
portok (oldalsó panel)
Opcionális USB-eszközöket csatlakoztat a képernyőhöz.
A képernyő üzembe helyezése
Kellő körültekintéssel helyezze üzembe a képernyőt
VIGYÁZAT! A képernyő épsége érdekében ügyeljen rá, hogy ne érintse meg az LCD-panel felületét. A
monitorra ható nyomás színegyenetlenségeket, vagy a folyadékkristály elmozdulását okozhatja.
Amennyiben ez megtörténik, a képernyő nem fog visszatérni eredeti állapotába.
A képernyő sérülésének elkerülése érdekében ne gyakoroljon nyomást a koloriméter területére (a burkolat
közepén, felül) a képernyő szállítása közben.
A képernyőállvány felszerelése
VIGYÁZAT! Ne érintse meg az LCD-panel felületét. A monitorra ható nyomás színegyenetlenségeket, vagy a
folyadékkristály elmozdulását okozhatja. Amennyiben ez megtörténik, a képernyő nem fog visszatérni
eredeti állapotába.
A képernyő lehetővé teszi a képernyőpanel egyszerű rögzítését és leválasztását. A panel felszerelése az
állványra:
6
1.
A képernyőpanelt helyezze képernyővel lefelé egy sík felületre, amelyre előzőleg egy tiszta, száraz
ruhát terített.
2.
Csúsztassa az állvány tetejét (1) a panel hátában lévő mélyedés felső pereme alá.
3.
Süllyessze bele az állvány rögzítőlemezének (2) alját a mélyedésbe addig, amíg az a helyére nem
pattan.
1. fejezet Első lépések
A képernyő felszerelése
A képernyőegységet falra, forgókarra vagy bármilyen más tartószerkezetre is erősítheti.
MEGJEGYZÉS: Az eszközt úgy alakították ki, hogy az UL vagy a CSA listákon szereplő fali tartószerkezetet
használhasson hozzá.
VIGYÁZAT! A képernyő az iparágban szabványos VESA 100 mm-es felfüggesztő nyílásokat támogatja.
Ahhoz, hogy egy külső szállítótól származó tartószerkezetet erősítsen a képernyőhöz, négy darab 4 mm-es,
0,7 emelkedésű és 15 mm hosszú csavarra lesz szüksége. Hosszabb csavarok használata nem ajánlott, mert
megrongálhatják a képernyőt. Fontos ellenőrizni, hogy a gyártó tartószerkezete megfelel-e a VESA
szabványnak, és a besorolása alapján képes-e megtartani a képernyőpanel súlyát. A legjobb teljesítmény
érdekében fontos, hogy a képernyőhöz mellékelt táp- és videokábeleket használja.
1.
Távolítsa el a képernyőegység hátulján található VESA-furatokból a négy csavart.
2.
Szerelje fel a mellékelt hátsó lemezfedelet a képernyő hátulján található rögzítőcsavarokra.
A képernyő üzembe helyezése
7
3.
A képernyőfejet közvetlenül egy tartószerelvényhez csatlakoztassa; ehhez a művelethez használja a
képernyőfej hátoldalán található VESA lyukakból eltávolított négy csavart, azokkal szerelje össze a
rögzítőegységet a képernyő hátlapjával.
A sorozatszám és a termékszám megkeresése
A sorozatszám és a termékszám a képernyőfej hátsó paneljén egy címkén található meg. Szüksége lesz
ezekre az adatokra, amikor a HP-hez fordul a képernyő ügyében.
MEGJEGYZÉS: Lehetséges, hogy a címke leolvasásához kissé el kell forgatni a képernyőfejet.
8
1. fejezet Első lépések
Opcionális eszköz rögzítése a képernyő hátlapjához
A négy 40 mmx40 mm-es VESA-szabványos illesztőfurattal ellátott konzol lehetővé teszi, hogy a képernyő
hátlapjához más egységeket, például SDI vagy video over ip átalakítót csatlakoztasson.
▲
Illessze a konzolt a képernyő hátlapján található furatokhoz, majd csavarja be a csavarokat.
Biztonsági kábel beszerelése
A képernyőt rögzítheti egy fix tárgyhoz a HP-tól külön beszerezhető biztonsági kábellel.
A képernyő üzembe helyezése
9
A kábelek csatlakoztatása
MEGJEGYZÉS: A képernyőt kiválasztott kábelekkel szállítjuk. Nem minden, ebben a részben látható kábelt
mellékelünk a képernyőhöz.
1.
Tegye a képernyőt egy kényelmes, jól szellőző helyre a számítógép közelébe.
2.
Csatlakoztatás előtt vezesse keresztül a kábeleket az állvány közepén lévő kábelvezető lyukon.
3.
A konfigurációtól függően kösse össze a számítógépet és a képernyőt DisplayPort, HDMI vagy USB
Type-C kábel segítségével.
MEGJEGYZÉS: A videó módot a használt videokábel határozza meg. A képernyő automatikusan
felismeri az érvényes videojelet. A bemeneteket a Képernyőmenün keresztül úgy választhatja ki, hogy
megnyomja az elülső takarólemezen található gombok egyikét, hogy aktiválja a gombokat, majd alul
megnyomja az Open Menu (Menü megnyitása) gombot a Képernyőmenü megnyitásához. A
Képernyőmenüben válassza a Video Input (Videobemenet) lehetőséget, majd válassza ki a kívánt
bemenő forrást.
FONTOS: Az USB-C bemenetet manuálisan kell kiválasztani videobemenethez. Ha az USB-C van
kiválasztva a videobemenethez, a HDMI és DisplayPort bemenetek automatikus leolvasása tiltott.
●
Digitális DisplayPort használata esetén csatlakoztassa a DisplayPort jelkábelt a DisplayPort
csatlakozóhoz a képernyő hátlapján, a másik végét pedig a számítógép DisplayPort
csatlakozójához (kábel tartozékként mellékelve).
MEGJEGYZÉS: A képernyő hátulján két DisplayPort csatlakozó található, amely lehetővé teszi,
hogy két munkaállomást csatlakoztasson a képernyőhöz.
10
1. fejezet Első lépések
●
Digitális HDMI használata esetén csatlakoztassa a HDMI-jelkábelt a HDMI-porthoz a képernyő
hátlapján, a másik végét pedig a számítógép HDMI-portjához (kábel tartozékként mellékelve).
MEGJEGYZÉS: A képernyő hátulján két HDMI-port található, amely lehetővé teszi, hogy két
videoeszközt csatlakoztasson a képernyőhöz.
A képernyő üzembe helyezése
11
●
4.
Digitális USB Type-C használata esetén csatlakoztassa a Type-C kábelt az USB Type-C
csatlakozóhoz a képernyő hátlapján, a másik végét pedig a számítógép USB Type-C
csatlakozójához (kábel tartozékként mellékelve).
Csatlakoztassa a mellékelt USB-kábel egyik végét az USB lefelé irányuló csatlakozóhoz a számítógép
hátulján, a másik végét pedig a képernyő felfelé irányuló USB-csatlakozójához.
MEGJEGYZÉS: A képernyő támogatja az USB 3.0 kapcsolatot. Az optimális teljesítmény érdekében az
USB-kábelt a számítógép USB 3.0 portjához csatlakoztassa, ha van ilyen.
12
1. fejezet Első lépések
5.
Csatlakoztassa a váltóáramú tápkábel egyik végét a tápcsatlakozóhoz a képernyő hátulján, a másik
végét pedig váltóáramú hálózati aljzathoz.
MEGJEGYZÉS: A képernyő hátlapján lévő fő tápkapcsolót On (Be) helyzetbe kell állítani, mielőtt
megnyomja a tápkapcsoló gombot a képernyő előlapján.
FIGYELEM! Az áramütés és a készülék károsodásának elkerülése érdekében tartsa be a következőket:
A tápkábelt mindig könnyen hozzáférhető váltakozó áramú aljzathoz csatlakoztassa.
A számítógép feszültségmentesítéséhez a váltóáramú hálózati aljzatból húzza ki a tápkábelt.
Ha a tápkábelen háromérintkezős csatlakozó van, azt mindig földelt, háromérintkezős
dugaszolóaljzathoz csatlakoztassa. Ne kerülje meg a tápkábel földelését (például kétérintkezős adapter
beiktatásával). A földelés fontos biztonsági elem.
A tápkábelekre és vezetékekre ne helyezzen semmit. A kábeleket úgy rendezze el, hogy ne lehessen
véletlenül rájuk lépni vagy beléjük botlani. A kábeleket és vezetékeket ne húzza vagy rángassa. A
hálózati tápkábel kihúzásakor a csatlakozót fogja meg, ne a kábelt.
A képernyő üzembe helyezése
13
A képernyő beállítása
14
1.
Döntse előre vagy hátra a képernyőpanelt annak megfelelő szögbe állításához. Ideális esetben a panel
felületének a szemeire merőlegesnek kell lennie.
2.
Forgassa a képernyőt jobbra vagy balra a legjobb látószög eléréséhez.
1. fejezet Első lépések
3.
Állítsa a képernyő magasságát a személyes munkaállomásának megfelelő, kényelmes pozícióba. A
képernyő legfelső peremének magassága ne haladja meg a szemmagasságát. Az alacsonyan,
hátradöntve elhelyezett képernyő kényelmesebb lehet a dioptriás szemüveget viselők számára. Ha
változtat a testhelyzetén a munkanap során, javasolt ismét beállítani a képernyőt.
A képernyő bekapcsolása
1.
Ellenőrizze, hogy a képernyő hátoldalán a főkapcsoló bekapcsolt (ON) helyzetben van-e.
2.
A számítógép bekapcsolásához nyomja meg a bekapcsoló gombot.
3.
A képernyő bekapcsolásához nyomja meg a bekapcsoló gombot az előlapon.
MEGJEGYZÉS: Amikor első alkalommal kapcsolja be a képernyőt a fő tápkapcsolóval, 30 másodpercbe is
beletelhet, mire a képernyő az elülső bekapcsológombra reagál. Ez a jelenség normális, a belső rendszerek
indítása miatt tapasztalható.
MEGJEGYZÉS: Ha megnyomja a bekapcsoló gombot, és nem történik semmi, lehetséges, hogy a
bekapcsológomb-zárolás engedélyezve van. A funkció kikapcsolásához nyomja le és legalább 10
másodpercig tartsa lenyomva a képernyő bekapcsoló gombját.
Ha a képernyő be van kapcsolva, öt másodpercre megjelenik az állapotára vonatkozó üzenet. Az üzenet jelzi,
hogy melyik bemenet az aktuálisan aktív jel, az automatikus forrásváltás beállítását (ki- vagy bekapcsolt, a
gyári alapbeállítás bekapcsolt), az alapértelmezett jelet (a gyári alapbeállítás a DisplayPort), a jelenlegi
képernyőfelbontást, valamint az ajánlott képernyőfelbontást.
A képernyő üzembe helyezése
15
A képernyő automatikusan beolvassa a bemenő jeleket aktív bemenetet keresve, és az aktív bemenetet
használja a kijelzéshez. Ha kettő vagy több bemenet aktív, a képernyő az alapértelmezett bemeneti forrást
jeleníti meg. Ha az alapértelmezett forrás nincs az aktív bemenetek között, a képernyő megjelöli a
legmagasabb prioritással rendelkező bemenetet. A Képernyőmenüben kiválaszthatja a bemenő forrást.
Nyomja meg az elülső takarólemezen lévő gombok egyikét a gombok aktiválásához, majd nyomja meg az
Open Menu (Menü megnyitása) gombot az OSD megnyitásához. A Képernyőmenüben válassza a Video Input
(Videobemenet) lehetőséget, majd válassza ki a kívánt bemenő forrást.
FONTOS: Az USB-C bemenetet manuálisan kell kiválasztani videobemenethez. Ha az USB-C van kiválasztva
a videobemenethez, a HDMI és DisplayPort bemenetek automatikus leolvasása tiltott.
A HP vízjelekre és képvisszamaradásra vonatkozó irányelvei
Ezek az IPS képernyőmodellek IPS (In-Plane Switching, képsíkváltó) technológiával készültek, ami rendkívül
széles betekintési szöget és kiváló képminőséget biztosít. Az IPS képernyők fejlett képmegjelenítési
alkalmazások széles tartományában felhasználhatók. Ugyanakkor ez a paneltechnológia nem ajánlott olyan
alkalmazásokhoz, amelyek statikus, álló vagy rögzített képeket sugároznak hosszú időn keresztül,
képernyővédő nélkül. Ilyen alkalmazások lehetnek például a kamerás megfigyelő rendszerek, a videojátékok,
a képernyőn hosszú időre megjelenő marketingemblémák és sablonok. A statikus képek beégést okozhatnak,
amit a képernyőn foltok, vízjelszerű minták megjelenése jelezhet.
A képernyők napi 24 órában történő használata során keletkező kép-visszamaradásos meghibásodásokra a
HP jótállás nem terjed ki. A kép-visszamaradásos károsodás megelőzésére használaton kívül mindig
kapcsolja ki a képernyőt, vagy alkalmazzon olyan energiagazdálkodási beállítást, ha a rendszere támogatja,
amely tétlen állapotban kikapcsolja a képernyőt.
USB-eszközök csatlakoztatása
A képernyőn négy lefelé irányuló USB-port található (kettő a hátoldalán, kettő pedig az oldalán).
MEGJEGYZÉS: A képernyő USB-portjainak engedélyezéséhez a képernyő USB-hubjának kábelét (USB TypeB vagy USB Type-C) csatlakoztatni kell a számítógéphez.
16
1. fejezet Első lépések
A képernyőállvány eltávolítása
A képernyőfejet le lehet szerelni az állványról, és falra, lengőkarra vagy egyéb tartószerkezetre lehet
rögzíteni.
VIGYÁZAT! Mielőtt elkezdené szétszedni a képernyőt, győződjön meg arról, hogy ki van-e kapcsolva,
valamint a tápkábel, a jelkábel és a hálózati kábel ki van-e húzva. Húzzon ki minden USB-kábelt is a
képernyőből.
1.
Húzza ki, és távolítsa el az összes kábelt a képernyőből.
2.
A képernyővel lefelé helyezze azt egy sík felületre, amelyre előzőleg egy tiszta, száraz rongyot terített.
3.
Az állvány kioldásához (1) nyomja le a reteszt a képernyő alsó középső részén.
4.
Az állvány alját lendítse felfelé, amíg a felszerelő lemez szabaddá nem teszi a panelben lévő mélyedést
(2).
5.
Csúsztassa ki az állványt a mélyedésből (3).
A képernyő üzembe helyezése
17
2
A képernyő használata
Szoftverek és segédprogramok
A képernyőhöz mellékelt lemez olyan fájlokat tartalmaz, amelyeket telepíthet a számítógépre:
●
Egy .INF (információs) fájl
●
Képszínillesztő (ICM) fájlok (mindegyik kalibrált színtérhez egy)
●
USB szoftverfejlesztői csomag (SDK) Linux, Windows, és Mac operációs rendszerhez
●
Minta StudioCal XML parancsfájlok
MEGJEGYZÉS: A fent felsorolt elemek letölthetők a HP képernyőkre vonatkozó ügyféltámogató honlapjáról.
További tudnivalók: Letöltés az Internetről 19. oldal.
Az információs fájl
Az .INF fájl a Microsoft Windows operációs rendszerek által használt képernyő-erőforrásokat definiál, hogy
biztosítsa a képernyő kompatibilitását a számítógép grafikus adapterével.
Ez a képernyő Microsoft Windows Plug and Play-kompatibilis. Megfelelően működik az .INF fájl telepítése
nélkül. A Plug and Play kompatibilitáshoz szükséges, hogy a számítógép grafikus kártyája megfeleljen a VESA
DDC2 szabványnak, és a képernyő közvetlenül a videokártyához kapcsolódjon.
A képszínillesztő fájlok
Az .ICM fájlok olyan adatfájlok, amelyek a képernyő kolorimetriáját írják le. Kalibrált képernyők esetében egy
adott színbeállítás kolorimetriáját írják le. Ez az információ tartalmazza a beállítás kalibrált színskáláját,
szürkeárnyalatos válaszát és fehér pontját. Ezeket a fájlokat az operációs rendszer színkezelő motorjaés a
speciális fotó-, video- és grafikai alkalmazásokba beépített színkezelési motor használjaannak biztosítása
érdekében, hogy a színek megfelelően és pontosan jelenjenek meg a képernyőn. Bár ezeket a fájlokat nem
támogatja minden program, a HP kifejezetten ajánlja, hogy a legjobb képreprodukció biztosítása érdekében
mindig válassza ki vagy engedélyezze az aktív színbeállításnak megfelelő .ICM fájlt.
MEGJEGYZÉS: Az ICM színprofil az International Color Consortium (ICC) profilformátum-szabványának
megfelelően van kialakítva.
18
2. fejezet A képernyő használata
Az .INF és .ICM fájlok telepítése
Az .INF és .ICM fájlokat telepítheti a lemezről, vagy letöltheti azokat az internetről.
Telepítés a lemezről
Ahhoz, hogy az .INF és .ICM fájlokat a lemezről a számítógépre telepítse, kövesse az alábbi lépéseket:
1.
Helyezze be a lemezt a számítógép optikai meghajtójába. Megjelenik a lemez menüje.
2.
Olvassa el a HP Display Software Information (HP képernyő szoftverinformációi) fájlt.
3.
Válassza az Install Display Driver Software (Képernyő illesztőprogram telepítése) lehetőséget.
4.
Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
MEGJEGYZÉS: Bár az .INF fájl Windows-specifikus, ha macOS vagy Linux operációs rendszert futtat,
érdemes az .ICM fájlokat telepítenie a képernyőn megjelenő színek pontosságának biztosítása érdekében.
Ezeket a fájlokat manuálisan átmásolhatja a számítógépére. A fájlok telepítésének helyével kapcsolatos
információkért lásd a gazda operációs rendszer használati utasítását.
Letöltés az Internetről
Az .INF és .ICM fájlok legfrissebb verziójának a HP képernyők támogató weboldaláról való letöltéséhez
kövesse az alábbi lépéseket:
1.
Keresse fel a következő webhelyet: http://www.hp.com/support.
2.
Gépelje be HP termékének nevét vagy termékszámát a Search all support (Minden támogatás keresése)
szövegdobozba, majd kattintson a keresés ikonra.
3.
Válasszon a megjelenő menüpontok közül az illesztőprogramok, szoftverek és firmverek
beszerzéséhez.
4.
Kövesse az utasításokat, és töltse le a szoftvert.
A firmver frissítése
A HP azt javasolja, hogy ellenőrizze, rendelkezésre áll-e frissített képernyő firmver, és telepítse a legújabb
firmvert, ha elérhető.
MEGJEGYZÉS: A képernyő belső processzora – amely a firmver frissítéséhez szükséges –
alapértelmezésben le van tiltva. A képernyő firmver frissítése előtt engedélyeznie kell a processzort. A
Képernyőmenüben válassza a Management (Kezelés) > Internal processor (Belső processzor) elemet, és a
processzor bekapcsolásához válassza az Enable (Engedélyez) lehetőséget. Amennyiben közvetlenül a
firmver frissítésének megkísérlése előtt kapcsolta be a processzort, várjon körülbelül egy percig a belső
processzor teljes betöltődéséig.
A firmver USB-n keresztül történő frissítéséhez:
1.
Ellenőrizze az aktuális firmver verziót.
a.
Nyomjon meg egy tetszőleges funkciógombot az elülső takarólemezen.
b.
Nyomja meg az Open Menu (Menü megnyitása) gombot a képernyőmenü megnyitásához.
c.
Válassza az Information (Információ) elemet az aktuális firmver verzió megtekintéséhez.
Az .INF és .ICM fájlok telepítése
19
TIPP: A gyári beállítás szerint a takarólemez negyedik gombjának megnyomásával a Display Info
(Képernyő információ), a takarólemez egyik funkciógombjához tartozó parancsikon érhető el. Ezt
az információt ezen a parancsikonon keresztül érheti el, feltéve, hogy a takarólemez gombjainak
funkcióit nem állították át. Ez a tájékoztató oldal jelzi azt is, hogy a belső processzor be- vagy ki
van kapcsolva.
2.
3.
A legújabb firmver megkeresése a weben.
a.
Keresse fel a következő webhelyet: http://www.hp.com/support.
b.
Gépelje be HP termékének nevét vagy termékszámát a Search all support (Minden támogatás
keresése) szövegdobozba, majd kattintson a keresés ikonra.
c.
Válasszon a megjelenő menüpontok közül a firmverek beszerzéséhez.
d.
Tekintse meg a képernyőhöz tartozó legújabb firmver verziókat, és ellenőrizze, hogy
rendelkezésre áll-e a jelenleg telepített firmvernél újabb verzió.
e.
Töltse le a firmvert egy USB flash meghajtóra. A következő USB meghajtó formátumok
támogatottak: FAT, FAT32, NTFS.
Helyezze be a legújabb firmvert tartalmazó USB flash meghajtót az egyik DreamColor USB-portba, és a
firmver telepítéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
MEGJEGYZÉS: A firmver tömörített, aláírt rar-fájlként érhető el. A telepítés előtt ne tömörítse ki a fájlt.
VIGYÁZAT!
20
A képernyőt ne kapcsolja ki a firmver frissítése közben.
2. fejezet A képernyő használata
Előzetesen beállított színtér kiválasztása
A gyárilag előzetesen beállított kalibrált színtereket kínál, amely számos különböző, szín szempontjából
kritikus munkafolyamathoz használható, beleértve a vizuális hatásokat, animációt, helyszíni/média
megtekintést, professzionális fényképezést, terméktervezést, nyomdai/nyomdai előkészítési
alkalmazásokat, grafikai anyagokat és számos egyebet. Hét iparági szabványos színtér biztosított a
képernyő natív színskálája mellett. A következő táblázat a nyolc rendelkezésre bocsátott standard színtérrel
kapcsolatosan sorol fel információkat.
Beállítás
száma
Előbeállítás neve
Vörös
alapszín (u'v')
Zöld alapszín
(u'v')
Kék alapszín
(u'v')
Fehér
pont
Alapértelmezett
gamma vagy EOTF
Alapértel
mezett
fénysűrűs
ég
0
DCI P3 D65
0,496, 0,526
0,099, 0,578
0,175, 0,158
D65
2,4
100 cd/m2
1
BT.709
0,451, 0,523
0,125, 0,563
0,175, 0,158
D65
BT.1886
100 cd/m2
2
BT.2020
0,557, 0,516
0,056, 0,587
0,159, 0,126
D65
BT.1886
100 cd/m2
3
sRGB D65
0,451, 0,523
0,125, 0,563
0,175, 0,158
D65
sRGB
250 cd/m2
4
sRGB D50
0,451, 0,523
0,125, 0,563
0,175, 0,158
D50
sRGB
250 cd/m²
5
Adobe RGB D65
0,451, 0,523
0,076, 0,576
0,175, 0,158
D65
2,2
250 cd/m2
6
Adobe RGB D50
0,451, 0,523
0,076, 0,576
0,175, 0,158
D50
2,2
250 cd/m2
7
Natív
Panel
Panel
Panel
D65
2,2
250 cd/m2
MEGJEGYZÉS: A gyári DCI-P3 beállítás D65-ös fehér ponttal, 100 cd/m² fénysűrűséggel és 2,4-es spektrális
eloszlású gammaértékkel rendelkezik. Ez különbözik a jellemzően a mozivetítőkben található DCI-P3
konfigurációtól (P3 fehér pont, 48 cd/m² fénysűrűség és 2,6-es spektrális eloszlású gammaérték). Ennek az
az oka, hogy a vizuális effektusokkal és animációval foglalkozó stúdiókkal folytatott konzultáció során
kiderült, hogy a D65/100/2.4 konfiguráció jobban illik a tipikus művészi munkakörnyezethez, mint a
mozivetítő konfigurációja.
Előzetesen beállított színtér kiválasztása:
1.
Nyomjon meg egy tetszőleges funkciógombot az elülső takarólemezen.
2.
Nyomja meg az Open Menu (Menü megnyitása) gombot a képernyőmenü megnyitásához.
3.
Válassza a Color settings (Színbeállítások) lehetőséget a színtér-konfiguráció megjelenítéséhez.
4.
Az Up/Down (Fel/le) gombokkal navigáljon a kívánt színtérre, majd nyomja meg a Kiválasztás gombot a
színtér aktiválásához.
Fénysűrűség beállítása
Bár mindegyik előzetes beállítás egy adott fénysűrűségi szintre kalibrált, a fénysűrűség kalibrálás után is
beállítható. Az összes kalibrált színtér előzetes beállítás fénysűrűség-tartománya 48 és 250 cd/m2 érték
között állítható be.
Előzetesen beállított színtér kiválasztása
21
MEGJEGYZÉS: A LED-ek feszültségre adott válasza miatt, minél inkább elállítja a kalibrált értéktől a
fénysűrűséget, annál kevésbé lesz pontos a Képernyőmenü által megjelenített fénysűrűségérték. Ha
elmozdul a kalibrált értéktől, a fehér pont kolorimetriája eltolódik. A HP azt javasolja, hogy a képernyőt a
munkavégzéshez szükséges fénysűrűség értékre kalibrálja. A kalibrálással kapcsolatos további
információkat lásd: Display On (Képernyő be), 65. oldal.
Fénysűrűség beállítása:
1.
Nyomjon meg egy tetszőleges funkciógombot az elülső takarólemezen.
2.
Nyomja meg az Open Menu (Menü megnyitása) gombot a képernyőmenü megnyitásához.
3.
Válassza a Color settings (Színbeállítások) lehetőséget a színtér-konfiguráció megjelenítéséhez.
4.
Az Up/Down (Fel/le) gombokkal navigáljon az Adjust luminance (Fénysűrűség beállítása) lehetőségre,
majd nyomja meg a Kiválasztás gombot a fénysűrűség aktiválásához.
5.
Használja az Increase/Decrease (Növelés/csökkentés) gombokat a fénysűrűség kívánt szintre való
állításához.
MEGJEGYZÉS: Az Adjust luminance (Fénysűrűség beállítása) lehetőség megjeleníti az aktuális fénysűrűség
értéket a menübeállítás jobb oldalán.
A képbeállítási opciók ismertetése
Számos olyan speciális képbeállítási opció létezik, amely megfelel a média- és szórakoztatóipar által
támasztott speciális munkafolyamatok követelményeinek. A következő rész ezeket a funkciókat ezen
munkafolyamatokban való alkalmazásuk szemszögéből mutatja be.
A videojel beállításai
Lefelé irányuló RGB beállítása
Bizonyos esetekben szükség lehet utókalibrációra, hogy finomhangolja egy vagy több RGB-csatorna
beállítását (fekete) vagy intenzitását (fehér) annak érdekében, hogy egy másik képernyőhöz vagy kivetítőhöz
vizuálisan illeszkedjen. Ezek a beállítások a képernyőhardver színkezelő blokkja után helyezkednek el. Ezek a
beállítások 10 bites pontosságot nyújtanak.
A beállítás és az RGB intenzitás módosításához:
1.
Nyomjon meg egy tetszőleges funkciógombot az elülső takarólemezen.
2.
Nyomja meg az Open Menu (Menü megnyitása) gombot a képernyőmenü megnyitásához.
3.
Válassza ki a Color settings (Színbeállítások) > Downstream RGB adjust (Lefelé irányuló RGB beállítása)
opciót.
4.
Használja a beállítások módosítása lehetőséget a Beállítás és Intenzitás beállításaihoz, amíg el nem éri
a kívánt színegyezést a másik képernyőeszközzel.
Videoszintek használata (64–960)
Ez az opció azzal a céllal jött létre, hogy támogassa a fekete alatti területet, és a fehér feletti területet
tartalmazó „video legal” jelek pontos megjelenítését. Ilyen típusú jelekkel általában akkor lehet találkozni, ha
olyan videojelekkel dolgozik, amelyek megfelelnek a teljes ITU-R BT.709 szabványnak. Ez a szabvány
lehetővé teszi a kitéréseket a feketén és a fehéren túlra, ahelyett, hogy feketét és fehéret abszolút
értékekként kezelné.
Ezekkel a jelekkel általában a következő helyzetekben találkozhatunk:
22
2. fejezet A képernyő használata
●
Olyan videorögzítő és videolejásztó kártyák HDMI vagy HD-SDI kimeneteinek megtekintése, mint
például AJA Kona vagy Blackmagic Design DeckLink
●
Egy kép megtekintése egy nem lineáris videoszerkesztő program Szerkesztő/Szerkesztés/Előnézet
ablakában
●
Felhasználói Blu-Ray/DVD-lejátszó kimenetének megtekintése
Ezekben a helyzetekben a videojel általában magában foglalja a BT.709 fekete alatti és a fehér feletti
területet. Amennyiben ez a beállítás nem aktivált, a képernyőn való megtekintéskor a feketék és az árnyékok
világosabbak, a fehérek pedig sötétebbek lesznek, és a színek telítettsége kisebb lesz, mint amit a jel
ténylegesen tartalmaz.
Amennyiben a beállítás aktivált, a rendszer a feketéket a 64-es szinten 10 bit értékénél, a fehéreket a 960-as
szinten 10 bit értékénél vágja le (8 bit esetén a levágásra a 16-os és 235-ös szinten kerül sor). A rendszer a
jelet ekkor újratérképezi, hogy a jel a megfelelő vizuális tartományban jelenjen meg.
Ha nem biztos abban, hogy a forrásanyag feldolgozása alsó és felső határsáv engedélyezésével történt,
ellenőrizze az alkalmazás beállításait, vagy kérjen felvilágosítást a forrásanyag rögzítésének, illetve
feldolgozásának módjával kapcsolatban. Vegye figyelembe, hogy ezen beállítás engedélyezését követően
szükség lehet a szerkesztőalkalmazás-felület fénysűrűségének beállítására.
A videoszintek használata:
1.
Nyomjon meg egy tetszőleges funkciógombot az elülső takarólemezen.
2.
Nyomja meg az Open Menu (Menü megnyitása) gombot a képernyőmenü megnyitásához.
3.
Válassza az Image adjustment (Képbeállítás) lehetőséget a beállítási opciók képernyő
megjelenítéséhez.
4.
Az Up/Down (Fel/le) gombokkal navigáljon a Video legal (64-960) (Videoszintek [64-960]) lehetőségre,
majd nyomja meg a Kiválasztás gombot a kiválasztásához. A beállítás kiválasztásra kerül, amikor aktív.
A képkocka túlpásztázása
Alapértelmezésben a képernyő a kép összes képpontját megjeleníti, a médiának készített videoanyagok vagy
egy szerkesztés áttekintésekor azonban előnyös lehet a kép túlpásztázott módban való megtekintése,
ugyanúgy, mint ahogyan az a felhasználói digitális televízión megjelenik. Az Overscan Frame (Képkocka
túlpásztázása) beállítás kinagyítja a képet 5%-kal, így a képkockának csak az Action Safe (Zavarmentes)
zónán belüli része jelenik meg. Az Action Safe meghatározás a hagyomány szerint az a terület, amely a
képkocka szélétől számított 5%-on belül kezdődik.
A Képkocka túlpásztázása üzemmód használatához:
1.
Nyomjon meg egy tetszőleges funkciógombot az elülső takarólemezen.
2.
Nyomja meg az Open Menu (Menü megnyitása) gombot a képernyőmenü megnyitásához.
3.
Válassza az Image adjustment (Képbeállítás) lehetőséget a beállítási opciók képernyő
megjelenítéséhez.
4.
Az Up/Down (Fel/le) gombokkal navigáljon az Overscan frame by 5% (Képkocka túlpásztázása 5%-kal)
lehetőségre, majd nyomja meg a Kiválasztás gombot a kiválasztásához. A beállítás kiválasztásra kerül,
amikor aktív.
Csak a kék csatorna megjelenítése
Mivel az emberi szem kevésbé érzékeny a kék színt érintő változásokra, a legtöbb tömörítési és kódolási
algoritmus a legkisebb sávszélességet rendeli hozzá a kék csatornához. Ennek köszönhetően a tömörítési/
kódolási hibák a legegyszerűbben a kék csatorna megtekintésekor láthatók. A képernyő lehetővé teszi, hogy
A képbeállítási opciók ismertetése
23
a felhasználó csak a kék csatornát tekintse meg, ideiglenesen kikapcsolva a vörös és zöld csatornát, így
leellenőrizhető, hogy a kép rendelkezik-e ezekkel a hibákkal.
Csak a kék csatorna megtekintése:
1.
Nyomjon meg egy tetszőleges funkciógombot az elülső takarólemezen.
2.
Nyomja meg az Open Menu (Menü megnyitása) gombot a képernyőmenü megnyitásához.
3.
Válassza az Image adjustment (Képbeállítás) lehetőséget a beállítási opciók képernyő
megjelenítéséhez.
4.
Az Up/Down (Fel/le) gombokkal navigáljon a Blue channel only (Csak a kék csatorna) lehetőségre, majd
nyomja meg a Kiválasztás gombot a kiválasztásához. A beállítás kiválasztásra kerül, amikor aktív.
A képaránykezelési beállítások használata
A képernyő számos olyan különleges képaránykezelési beállítást enged, amely jóval meghaladja a szokásos
képernyőn elérhetőket. A következő rész arra koncentrál, hogy ezek az opciók hogyan integrálódnak
specifikus munkafolyamatokba.
A „Fill To” (Kitöltés) beállítások
Ezek a beállítások azt határozzák meg, hogy a forrásbemenet hogyan jelenjen meg a képernyőn, ha
felbontása eltér a képernyő 4096×2160-es natív felbontásától.
Fill to source aspect ratio (proportional) (Kitöltés a forrás képaránya szerint [arányos])
Ez a beállítás megtartja a forrásbemenet képarányát, a lehető legnagyobbá téve a képet, középre helyezve
azt a képernyőn, és 0% feketét használva a képernyő kihasználatlan területeinek kitöltéséhez. Például, a
17×9-esnél keskenyebb forrásbemenetet a rendszer teljes magasságban megjeleníti, fekete sávot helyezve a
forráskép bal és jobb oldalához. A 17×9-esnél szélesebb forrásbemenetet a rendszer teljes szélességben
megjeleníti, fekete sávot helyezve a forráskép felső és alsó oldalához.
A Kitöltés a forrás képaránya szerint az alapértelmezett beállítás, és a legtöbb munkafolyamat számára ez a
legmegfelelőbb.
Az alábbi ábra annak a vizuális eredményét mutatja, amikor egy 3840×2160-as forrásbemenet jelenik meg a
képernyőn, ha a Kitöltés a forrás képarányára (arányos) beállítás engedélyezve van.
Fill to entire screen (non-proportional) (Teljes képernyő kitöltése [nem arányos])
Ez a beállítás torzítja a nem 17×9-es forrást, a képernyő teljes 17×9-es képarányán kényszerítve ki annak
megjelenítését. Az így kapott kép a teljes képernyőt kitölti, és vízszintesen (keskenyebb képarányok) vagy
függőlegesen (szélesebb képarányok) szét lesz húzva.
24
2. fejezet A képernyő használata
Használja a Fill to Entire Screen (Teljes képernyő kitöltése) beállítást, ha a forrás képaránya lényegtelen, és
Ön a teljes képernyőt ki szeretné tölteni, függetlenül az ez által okozott torzítástól.
Az alábbi ábra annak a vizuális eredményét mutatja, amikor egy 3840×2160-as forrásbemenet jelenik meg a
képernyőn, ha a Teljes képernyő kitöltése (nem arányos) beállítás engedélyezve van. Figyelje meg, hogy az
előző ábrához képest a kör és a négyzetek vízszintesen széthúzódnak, így a kép teljesen kitölti a 17:9-es
képarányt.
Fill to screen width (proportional) (Képernyő teljes szélességének kitöltése [arányos])
Ez a beállítás olyan speciális munkafolyamatokhoz használható, ahol a forrásvideó keskenyebb, mint a
képernyő 17×9-es natív képaránya. Bizonyos film-munkafolyamatok esetén az animációk vagy a vizuális
hatások az academy, vagy attól magasabb képarányban való renderelése, majd a szélesvásznú
megjelenítéshez a „közép kinyerésének” elvégzése szükséges. Amennyiben engedélyezett, ez a beállítás
átméretezi a forrásképet, hogy a szélesség megfeleljen a képernyő szélességének. Ekkor a forráskép
függőlegesen középre kerül, és a rendszer a kép alját és tetejét levágja, és az academy képkocka 17×9-es
„középre kinyert” lesz. A forráskép képaránya megmarad.
TIPP: Ez a beállítás akkor is hasznos, ha egy 17:9-es forrásanyag letterbox-ként van renderelve egy 16:9es képarányú forrásbemeneten belül, és Ön az eredeti 17:9-es képet szeretné a teljes képernyőn nézni.
A Fill to Screen Width (Képernyő teljes szélességének kitöltése) beállítást akkor kell használni, amikor a
média vagy a szerkesztési folyamatok részeként függőleges középre kinyerés szükséges.
Az alábbi ábra annak a vizuális eredményét mutatja, amikor egy 3840×2160-as forrásbemenet jelenik meg a
képernyőn, ha a Kitöltés a képernyő szélességi arányára (arányos) beállítás engedélyezve van. Figyelje meg,
hogy az előző ábrához képest a külső négyzetek fölötti és alatti terület levágásra került, és a kép
átméreteződése után a teljes 17:9-es keretet kitölti.
A képbeállítási opciók ismertetése
25
Fill to screen height (proportional) (Képernyő teljes magasságának kitöltése [arányos])
Ez a beállítás olyan speciális munkafolyamatokhoz használható, ahol a forrásvideó szélesebb, mint a
képernyő 17×9-es natív képaránya. Bizonyos film-munkafolyamatok esetén a szélesebb forrásképarány
17×9-es vízszintes kinyerése szükséges. Amennyiben engedélyezett, ez a beállítás átméretezi a forrásképet,
hogy a magasság megfeleljen a képernyő magasságának. Ekkor a forráskép vízszintesen középre kerül, és a
rendszer a kép bal és jobb oldalát levágja, és a szélesebb képkocka 17×9-es „középre kinyert” lesz. A
forráskép képaránya megmarad.
A Fill to Screen Height (Képernyő teljes magasságának kitöltése) beállítást akkor kell használni, amikor a
média vagy a szerkesztési folyamatok részeként vízszintes középre kinyerés szükséges.
Az alábbi ábra egy 4096x1716-os forrásbemeneti képet és annak a vizuális eredményét mutatja, mikor ez a
forrásbemenet jelenik meg a képernyőn, ha a Fill to screen height ratio (proportional) (Kitöltés a képernyő
magassági arányára [arányos]) beállítás engedélyezve van. Figyelje meg, hogy a keret jobb és bal szélei
levágásra kerültek, és a kép átméreteződése után a teljes 17:9-es keretet kitölti.
26
2. fejezet A képernyő használata
Pixel-for-pixel (Képpontról képpontra)
Ezt a beállítást olyan forrásvideó esetén kell használni, amelynek a felbontása alacsonyabb, mint a képernyő
natív, 4096×2160-es felbontása, és a képet átméretezés nélkül szeretné megtekinteni. Ha engedélyezve van,
ez az opció a forrásbemenetet natív méretében jeleníti meg, és a keret fennmaradó területét 0% fekete
színnel tölti ki.
Az alábbi ábra annak a vizuális eredményét mutatja, amikor egy 2048x1080-as forrásbemenet jelenik meg a
képernyőn, ha a Pixel-for-pixel (Képpontról képpontra) beállítás engedélyezve van.
True 2K pixel mapping (Valódi 2K pixelmegfeleltetés)
A beállítás kialakításának köszönhetően 2K felbontású forrásanyag (2048×1080 vagy 1920×1080)
feldolgozáskor, és azok teljes képernyőn, képernyő-átméretezés vagy lágyítás nélkül történő
megjelenítésekor. Ha engedélyezve van, a kép a legközelebbi szomszéd interpolációval átméreteződik, egy
forráspixelt négy képernyőpixellé alakítva. Az így kapott kép pontosan fogja reprezentálni a 2K forrásjelben
lévő pixeleket.
Ez a beállítás különösen akkor hasznos, ha a 2K kimenetet teljes képernyőn jeleníti meg, és képes a kép
színkritikus mérésre.
FONTOS: Ez a beállítás csak 2048×1080, 1920×1080 vagy 1280x720 pixel felbontású forrásjelekkel érhető
el. Ha egy 1280x720-as forrásjelet használ, akkor minden egyes képpont kilencpixeles formában jelenik meg.
A „Kitöltés erre:” beállítások használata
A forrásvideó képernyőn való megjelenítési módjának módosítása:
1.
Nyomjon meg egy tetszőleges funkciógombot az elülső takarólemezen.
2.
Nyomja meg az Open Menu (Menü megnyitása) gombot a képernyőmenü megnyitásához.
3.
Válassza az Image adjustment (Képbeállítás) lehetőséget a beállítási opciók képernyő
megjelenítéséhez.
4.
Válassza az Image scaling (Képméretezés) lehetőséget a képernyőbeállítások megjelenítéséhez.
5.
Az Up/Down (Fel/le) gombokkal navigáljon a kívánt aktív beállításra, majd nyomja meg a Select
(Kiválasztás) gombot az aktiválásához.
MEGJEGYZÉS: Az Image scaling (Képméretezés) menü áthelyezhető egy előlapi funkciógombra a könnyebb
elérhetőség érdekében. A takarólemez funkciógombjaihoz való hozzárendeléssel kapcsolatos tájékoztatást
lásd: A takarólemezen lévő funkciógomb módosítása 40. oldal.
A képbeállítási opciók ismertetése
27
Digitális filmképarány-maszkolás
A képernyő támogatja a DCI képméreten belüli két, 1,85:1 és 2,39:1 standard képarányhoz kapcsolódó
képaránymaszkolást. Ha a digitális filmmaszkolás funkció engedélyezve van, a rendszer maszkolja a
forrásjelet, hogy csak a kiválasztott képarányon belüli képpontokat jelenítse meg. A következő táblázat
felsorolja azokat az aktív képpontokat, amelyek az egyes képtárolók és képarányok esetén megjelennek.
DCI tároló mérete
Képarány
Vízszintes aktív képpontok
Függőleges aktív
képpontok
4096 × 2160
1,85:1
3996
2160
4096 × 2160
2,39:1
4096
1716
2048 × 1080
1,85:1
1998
1080
2048 × 1080
2,39:1
2048
858
A digitális filmképarány-maszkolás beállítások használata
Az összes digitális mozi megjelenítési beállítás a Képernyőmenü Main menu (Főmenü) > Image adjustment
(Képbeállítás) > Digital Cinema Masking (Digitális filmmaszkolás) oldalán található. Ezek a beállítások nem
érhetők el, és a menübeállítás elsötétített, kivéve, ha az aktív videobemeneten keresztül a következő
felbontások valamelyike van megjelenítve:
●
4096×2160
●
2048×1080
A digitális filmmaszkolási beállítások elérése:
1.
Csatlakoztassa a 4096 × 2160 vagy 2048 × 1080 felbontású jelet adó számítógépet vagy videoeszközt
a képernyőhöz.
2.
Nyomjon meg egy tetszőleges gombot az elülső takarólemezen.
3.
Nyomja meg az Open Menu (Menü megnyitása) gombot a képernyőmenü megnyitásához.
4.
Válassza az Image adjustment (Képbeállítás) lehetőséget a beállítási opciók képernyő
megjelenítéséhez.
5.
Válassza a Digital cinema masking (Digitális filmmaszkolás) lehetőséget a digitális mozibeállítások
megjelenítéséhez.
Az alábbi digitális filmmaszkolási beállítások érhetők el.
Show entire DCI container (A teljes DCI méret megjelenítése)
Ez az alapértelmezett beállítás, és a teljes 4096 × 2160 vagy 2048 × 1080 képkockát megjeleníti.
28
2. fejezet A képernyő használata
Mask to DCI 1.85:1 aspect ratio (Maszkolás DCI 1,85:1 képarányra)
Ez a beállítás maszkolja a 4096 pixel szélességű keret bal és jobb oldali, legszélső 50 képpontját (2048 pixel
szélességű források esetén a bal és jobb oldali legszélső 25 képpontot). Az így kapott képet a rendszer az
előző részben bemutatott képméretezési beállítások használatával jeleníti meg.
Az alábbi ábrán látható a DCI forrás 1,85:1 képarányra vágva.
Mask to DCI 2.39:1 aspect ratio (Maszkolás DCI 2,39:1 képarányra)
Ez a lehetőség maszkolja a 4096 pixel szélességű keret felső és alsó, legszélső 222 képpontját (2048 pixel
szélességű források esetén a felső és alsó legszélső 111 képpontot). Az így kapott képet a rendszer az előző
részben bemutatott képméretezési beállítások használatával jeleníti meg.
Az alábbi ábrán látható a DCI forrás 2,39:1 képarányra vágva.
A képbeállítási opciók ismertetése
29
Show masked region (Maszkolt régió megjelenítése)
Ha ez a beállítás engedélyezve van, egy részlegesen átlátszó maszk van használatban egy átlátszatlan
maszk helyett. Ez a beállítás akkor hasznos, ha például le szeretné ellenőrizni a felső sort egy 2,39:1-es
képarány esetén, és meg szeretné nézni, hogy mely információk lesznek elérhetők, és szükség van-e a felső
rész beállítására átméretezésen keresztül.
Az alábbi ábrán látható egy DCI forrás 2,39:1 képarányra vágva, ha a Show masked region (Maszkolt régió
megjelenítése) beállítás engedélyezve van.
Set mask opacity (Maszk átlátszatlanságának beállítása)
Ez a beállítás akkor érhető el, ha a Show masked region (Maszkolt terület megjelenítése) aktív, és lehetővé
teszi, hogy megadja a levágott területre alkalmazott átlátszatlanság mértékét. Állítsa be szükség szerint a
képkocka aktív és levágott területei közötti kívánt egyensúly eléréséhez.
30
2. fejezet A képernyő használata
Jelölők alkalmazása
A képernyő a képernyőn megjelenő jelzések teljes készletét tartalmazza, melyeket a keret specifikus
területeinek vagy régióinak megjelölésére lehet használni. Több standard jelölőt tartalmaz.
Film képarány jelölők
Rendelkezésre állnak jelölők a szabványos, 1,85:1 és 2,39:1 moziképarányokhoz. Ezek a jelölők egy vonalat
helyeznek el mind a 17:9 (4096×2160-as vagy 2048×1080-as), mind 16:9 forrásbemenetű (3840×2160-as,
1920×1080-as vagy 1280x720) filmek képére.
17:9-es forrásbemenetek esetében a vonalak a DCI által meghatározott helyeken helyezkednek el. 16:9-es
bemenetek esetében a vonalak ezen film képarányok matematikai helyén helyezkednek el. Ez azt jelenti,
hogy egy 1,85:1-es képarány 17:9-es forrásbemenetek esetében függőleges, míg 16:9-es forrásbemenetek
esetében vízszintes vonalakat fog használni.
17:9 arányú forrásbemenetek
16:9 arányú forrásbemenetek
MEGJEGYZÉS: Egyszerre csak egy film képarány jelölőt lehet megjeleníteni. Ezért, ha az 1,85:1-es képarány
jelölő engedélyezett, és Ön engedélyezi a 2,39-es képarány jelölőt, az 1,85-ös képarány jelölő letiltásra
kerül.
Jelölők alkalmazása
31
16:9-es képarány jelölők
A 16:9 képarányhoz rendelkezésre állnak jelölők. Ezek a jelölők támogatják mind a 17:9-es (4096×2160-as
vagy 2048×1080-as), mind a 16:9-es (3840×2160-as, 1920×1080-as vagy 1280x720-es)
forrásbemeneteket.
●
16:9 extraction (16:9 extrakció): megjeleníti a 16:9-es régiót a 17:9-es kereten belül. Ez a jelölő csak
akkor érhető el, ha a 17:9-es (4096×2160-as vagy 2048×1080-as) forrásbemenet van használatban.
●
16:9 action safe (16:9 zavarmentes): a zavarmentes területet mutatja 16:9 képarányon belül, az EBU
R19-es ajánlás 1. átdolgozása szerint. Ez a terület vagy egy, a kép minden szélétől 3,5%-ra befelé
elhelyezkedő keretként vagy egy 3572×2008 pixel méretű, középen lévő területként (4096×2160-as
vagy 3840x2160-as forrásbemenetek) van definiálva.
●
16:9 title safe (címek számára fenntartott, szabványos biztonsági terület): a címek számára fenntartott,
szabványos biztonsági területet mutatja 16:9 képarányon belül, az EBU R19-es ajánlás 1. átdolgozása
szerint. Ez a terület vagy egy, a kép minden szélétől 5%-ra befelé elhelyezkedő keretként vagy egy
3456×1944 pixeles középen lévő területként van definiálva.
Az alábbi ábra mutatja a 16:9 zavarmentes és címek számára fenntartott, szabványos biztonsági terület
képernyőn megjelenő jelölőket.
32
2. fejezet A képernyő használata
4:3-as képarány jelölők
A 4:3 képarányhoz rendelkezésre állnak jelölők. Ezek a jelölők támogatják mind a 17:9-es (4096×2160-as
vagy 2048×1080-as), mind a 16:9-es (3840×2160-as, 1920×1080-as vagy 1280x720-es)
forrásbemeneteket.
●
4:3 extraction (4:3 extrakció): a 4:3-as régiót mutatja a 17:9-es vagy a 16:9-es kereten belül.
●
4x3 action safe (4x3 zavarmentes): a zavarmentes területet mutatja 4x3-on belül, az SMPTE RP 218-as
specifikáció szerint. Ez a terület vagy egy, a kép minden szélétől 5%-ra befelé elhelyezkedő keretként
vagy egy 2592×1944 pixeles középre igazított területként (4096×2160-as vagy 3840x2160-as
forrásbemenetek) van definiálva.
●
16:9 title safe (címek számára fenntartott, szabványos biztonsági terület): a címek számára fenntartott,
szabványos biztonsági területet mutatja 16:9 képarány mellett, az SMPTE RP 218-as műszaki leírás
szerint. Ez a terület vagy egy, a kép minden szélétől 10%-ra befelé elhelyezkedő keretként vagy egy
2304×1728 pixeles középre igazított területként (4096×2160-as vagy 3840x2160-as forrásbemenetek)
van definiálva.
Az alábbi ábra mutatja a 16:9 zavarmentes és címek számára fenntartott, szabványos biztonsági terület
képernyőn megjelenő jelölőket.
Jelölők alkalmazása
33
Célkereszt jelölők
A jelölők a célkeresztek képernyőn történő elhelyezésére szolgálnak. Ezek a jelölők támogatják mind a 17:9es (4096×2160-as vagy 2048×1080-as), mind a 16:9-es (3840×2160-as, 1920×1080-as vagy 1280x720-es)
forrásbemeneteket.
●
Center crosshair (Középső célkereszt): egy célkeresztet biztosít a képernyő közepén. A célkereszt 300
pixel széles és 300 pixel magas.
●
Thirds crosshair (Harmadoló célkereszt): négy célkeresztet használ, a képernyőt vízszintesen és
függőlegesen harmadolja. A célkeresztek megfelelően fognak elhelyezkedni mind a 17:9-es, mind a
16:9-es forrásbemenet esetében.
Az alábbi ábra mind a központi, mind a harmadoló célkereszt jelölőket mutatja 17:9-es forrásbemenet
esetén.
Jelölőszín
A jelölőket az alábbi hét szín egyikére definiálják:
●
Fehér
●
Piros
●
Zöld
●
Kék
●
Cián
●
Bíbor
●
Sárga
Egyéni jelölők
A képernyő támogatást nyújt egyéni jelölők létrehozásához az XML használatával, a StudioCal XML séma
részeként. A StudioCal XML sémával kapcsolatos teljes körű információért lásd: A StudioCal XML séma
használata, 80. oldal.
Az egyéni jelölők legfeljebb 16 vonalat tartalmazhatnak, és minden vonalnak egyedi színe és vastagsága
lehet. (Legfeljebb 10 pixelnyi vonalvastagságok támogatottak)
Az egyéni jelölőkhöz négy elem kapcsolódik.
34
2. fejezet A képernyő használata
Jelölőelem
A StudioCal XML séma legfeljebb tíz vonal definícióját teszi lehetővé egy egyéni jelölő esetében. Ennek
támogatásához egy jelölő szülőelem használatos az egyes jelölők információinak bevonására. Ez az elem két
kódot tartalmaz: egy „entries” kódot, amely meghatározza az egyéni jelölőn belüli vonalak számát és egy
„product” kódot, amely definiálja a képernyőt, amely számára a jelölőket tervezték.
Az „entries” kód 1 és 16 közötti egész számokat támogatja. A „termék” kód jelenleg csak egy értéket, a
„Z31x”-et támogatja.
Az elemet a következő módon kell strukturálni:
<marker entries="INTEGER, 1–16" product="Z31x">
</marker>
Jelölőinformációs elem
Minden jelölővonalhoz tartozó részletet két elem tárol. Így egy „marker_info” szülőelem használatos minden
egyes jelölővonal adatainak bevonásához. Ez az elem nem tartalmaz jelölőket.
Az elemet a következő módon kell strukturálni:
<marker_info>
</marker_info>
Jelölőpozíció elem
Minden jelölővonal xy kezdő és végpozícióit egyetlen „marker_pos” elem tárolja. Az elem az alábbi kódokat
tartalmazza:
●
startx: A vonal x tengelyen lévő kezdőpontja. Az 1 és 4096 közötti egész értékek támogatottak.
●
endy: A vonal x tengelyen lévő végpontja. Az 1 és 4096 közötti egész értékek támogatottak.
●
starty: A vonal y tengelyen lévő kezdőpontja. Az 1 és 2160 közötti egész értékek támogatottak.
●
endy: A vonal y tengelyen lévő végpontja. Az 1 és 2160 közötti egész értékek támogatottak.
Az elemet a következő módon kell strukturálni:
<marker_pos startx="INTEGER" endx="INTEGER" starty="INTEGER"
endy="INTEGER"/>
Jelölőstílus elem
Minden vonal vastagságát és színét (width és color) egyetlen „marker_style” elem tárolja. Az elem az alábbi
kódokat tartalmazza:
●
width: Vonalvastagság. Az 1 és 10 közötti egész értékek támogatottak.
●
color: Vonalszín. A következő értékek támogatottak:
○
white
○
red
○
green
○
blue
○
cyan
Jelölők alkalmazása
35
○
magenta
○
yellow
Az elemet a következő módon kell strukturálni:
<marker_style width="INTEGER, 1–10" color="VALUE"/>
Példa egyéni jelölőre
Az alábbi példában egy StudioCal XML fájl látható, amely a jelölőcímkék használatát szemlélteti. A példa két
vonalat húz a 4:3 felirat számára fenntartott, szabványos biztonsági terület jelölésére az EBU R 95
ajánlásban meghatározottak szerint.
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<studiocal>
<marker entries="2" product="Z31x">
<marker_info>
<marker_pos startx="624" endx="624" starty="0" endy="2160"/>
<marker_style width="4" color="red"/>
</marker_info>
<marker_info>
<marker_pos startx="3472" endx="3472" starty="0" endy="2160"/>
<marker_style width="4" color="red"/>
</marker_info>
</marker>
</studiocal>
TIPP: A képernyőhöz mellékelt optikai lemez számos olyan előre beépített egyéni jelölőt tartalmaz az Ön
számára, melyeket importálhat a képernyőre vagy referenciaként használhat saját jelölőinek létrehozásához.
Kép-a-képben (PIP) és 2x1 kettős osztás használata
TIPP: A teljes magasságú egymás melletti források megjelenítéséhez állítsa a képernyőfelbontást
2048×2160-ra az operációs rendszerében.
A képernyő támogatja a PIP megjelenítést, amikor egy forrás egy másik forrás fölé kerül, és a 2×1 kettős
osztású képernyős megjelenítést, amikor egy forrás a másik forrás mellé kerül. A 2x1 kettős osztás
használata a mátrixos tájolást eredményezi, 2 oszlop x 1 sor.
PIP és 2x1 kettős osztás használatához:
36
1.
Csatlakoztassa a másodlagos bemenő forrást a képernyőhöz.
2.
Nyomja meg az elülső takarólemezen lévő gombok egyikét a gombok aktiválásához, majd nyomja meg
az Open Menu (Menü megnyitása) gombot az OSD megnyitásához.
3.
A Képernyőmenüben válassza a Split/PIP Control (Osztás/PIP vezérlés) > Enable Split/PIP (Osztás/PIP
engedélyezése), majd a Picture-in-Picture (Kép a képben) vagy a 2x1 dual split (2x1 kettős osztás)
lehetőség valamelyikét.
2. fejezet A képernyő használata
4.
A képernyő letapogatja a másodlagos bemenő jeleket, hogy egy érvényes bemenő jelet találjon, és azt a
bemenő jelet fogja felhasználni a PIP képhez. Ha módosítani kívánja a PIP bemenetet, válassza a
képernyőmenüben az Assign inputs (Bemenetek hozzárendelése) lehetőséget, majd a kívánt
bemenetet (DisplayPort 1, DisplayPort 2, HDMI 1, HDMI 2 vagy az USB Type-C).
5.
Ha módosítani kívánja a PIP méretét, válassza a képernyőmenüben a PIP position and size (PIP
elhelyezkedése és mérete) lehetőséget, majd vagy a Maximum (Maximális), Default (Alapértelmezett),
Minimum (Minimális) vagy a Custom (Egyéni) elemet. Maximális méreten a PIP képpontról képpontra
megjelenítést biztosít minden egyes, legfeljebb 2048 × 1080-as felbontású bemenetig. Ez elősegíti a
PIP konfidencia monitorként való használatát. Ezzel a használattal kapcsolatos további információkért
tekintse meg a következő részt.
6.
Ha módosítani kívánja a PIP helyzetét, válassza a Képernyőmenüben a PIP position and size (PIP
helyzete és mérete) lehetőséget, majd a Top Left (Felül balra), Top Right (Felül jobbra), Bottom Left
(Alul balra), Bottom Right (Alul jobbra), vagy Custom (Egyéni) elemet.
A PIP kép beállítása
A fő bemenethez elérhető képbeállítások közül több a PIP-n belül is elérhető. Az ezekkel a beállításokkal
kapcsolatos információkért lásd: A képbeállítási opciók ismertetése 22. oldal és Digitális filmképaránymaszkolás 28. oldal.
A PIP-en belül a következő beállítások érhetők el. Alapértelmezésben egyik sem engedélyezett.
Video legal (64–960)
Amennyiben olyan videorögzítő kártya videojel-kimenetét követi nyomon, mint AJA Kona vagy Blackmagic
Design Decklink, ezt a beállítást általában engedélyezni kell, mert a videó utófeldolgozási
munkafolyamatainál általában videoszinteket használnak.
Overscan to safe action (Túlpásztázás a zavarmentes zóna határáig)
Használja ezt a beállítást, amennyiben meg szeretné tekinteni, hogy a videokimenet miként jelenik meg
felhasználói TV-készüléken. Ez különösen fontos abban az esetben, ha meg szeretne győződni róla, hogy
felhasználó TV-készüléken a képernyő alsó részére kerülő grafika szélei megfelelőek-e, és nincs-e levágás.
Digital cinema cropping (Digitális filmlevágás)
Ha 4096 × 2160 vagy 2048 × 1080-as bemeneti jelet PIP-ként jelenít meg, akkor a képernyőt beállíthatja,
hogy a teljes DCI tárolót megjelenítse, vagy a PIP-et 1,85:1 vagy 2,39:1 képarányra vágja le. Amennyiben egy
adott képarányra végez kivágást, a PIP alakja a kiválasztott képaránynak megfelelően változik. A PIP szélein
nem jelennek meg fekete sávok.
Videobemenetek átnevezése
Bármelyik videobemenetet átnevezheti. Az OSD egyrészt elérhetővé tesz egy javasolt nevek menüt, másrészt
lehetővé teszi, hogy a StudioCal XML fájl használatával adjon egyedi nevet.
Videobemenetek átnevezéséhez:
1.
Nyomjon meg egy tetszőleges gombot az elülső takarólemezen.
2.
Nyomja meg az Open Menu (Menü megnyitása) gombot a képernyőmenü megnyitásához.
3.
Válassza a Video input (Videobemenet) > Rename inputs (Bemenetek átnevezése) menüpontot.
Videobemenetek átnevezése
37
4.
Az Up/Down (Fel/le) gombokkal navigáljon arra a bemenetre, amelyet módosítani szeretne, majd
nyomja meg a Kiválasztás gombot a kiválasztásához.
5.
Az Up/Down (Fel/le) gombokkal navigáljon a kívánt bemenetre, majd nyomja meg a Kiválasztás
gombot az aktiválásához.
Egyéni videobemeneti nevek
Az egyéni beviteli neveket az XML használatával, a StudioCal XML séma részeként rendelheti hozzá. A
StudioCal XML sémával kapcsolatos teljes körű információért lásd: A StudioCal XML séma használata,
80. oldal.
Miután a program létrehozott egy egyéni nevet egy bemenethez, beállításként elérhetővé válik a Rename
inputs (Bemenetek átnevezése) menüben, amíg új egyéni nevet nem rendelnek hozzá, illetve nem történik
gyári állapotba való visszaállítás.
Az egyéni videobemenetekhez két elem kapcsolódik.
Videobemeneti elem
Minden videobemenethez egy egyedi egyéni nevet társíthat, ez maximális rugalmasságot nyújt Önnek. Ennek
támogatására egy videobemeneti szülőelem használható az egyes videobemeneti nevekhez tartozó
információk bevonásához. Ez az elem egy „entries” kódot tartalmaz, amely megadja az XML fájlban lévő
bemeneti nevek számát. Az „entries” kód 1 és 5 közötti egész számokat támogatja.
Az elemet a következő módon kell strukturálni:
<video_input entries="INTEGER, 1–5">
</video_input>
Bemeneti információs elem
A bemeneti információs elem két kódot tartalmaz:
●
●
input: A bemenet, amelyhez a rendszer az egyéni nevet társítja. A következő értékek támogatottak:
○
DisplayPort1
○
DisplayPort2
○
HDMI1
○
HDMI2
○
USB
name: A bemenethez társítandó egyéni név. Maximum 16 karakter hosszúságú nevek támogatottak.
Az elemet a következő módon kell strukturálni:
<input_info input="INPUT" name="Custom Name"/>
Példa egyéni videobemenet nevére
Az alábbi példában egy StudioCal XML fájl látható, mely az egyéni videobemeneti nevek elemeinek
használatát mutatja be.
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<studiocal>
<video_input entries="2">
38
2. fejezet A képernyő használata
<input_info input="DisplayPort1" name="HP Z840"/>
<input_info input="HDMI1" name="AJA Kona"/>
</video_input>
A KVM kapcsoló használata
Két USB-bemenet köthető egy adott videobemenethez, amely így egy KVM kapcsolóként működhet. Ez a
lehetőség alapértelmezés szerint le van tiltva.
A KVM kapcsoló funkció lehetővé teszi, hogy két különböző számítógépet vezéreljen a képernyőről. Például
amíg az egyik számítógépét egy speciális munkafolyamatra használhatja, addig egy másikat e-mailezéshez,
internet-hozzáférésre és egyéb feladatokra.
Hogy lehet számítógépeket a képernyőhöz csatlakoztatni
Az alábbi hardver- és kábelcsatlakozásokat alkalmazza a számítógépektől a képernyőhöz:
1.
Csatlakoztasson egy billentyűzetet a képernyő dedikált billentyűzetportjához. A billentyűzet port a
többi porthoz viszonyítva 90 fokkal van elforgatva.
MEGJEGYZÉS: A dedikált billentyűzetport elhelyezésével kapcsolatos bővebb információkért lásd:
Hátsó és oldalsó összetevők 5. oldal.
2.
A képernyő egyik szabad USB-portjához csatlakoztasson egy egeret és bármely más USB-eszközt,
amelyeket meg szeretne osztani a két számítógép között.
3.
Létesítsen videokapcsolatot videokábelek használatával minden egyes számítógép és a képernyő
között (DisplayPort, HDMI vagy USB Type-C).
4.
Létesítsen adatkapcsolatot a számítógép és a képernyő között egy USB Type-B–Type-A és egy USB
Type-C–Type-A kábel használatával. (Amennyiben előzőleg már csatlakoztatott egy számítógépet az
USB Type-C csatlakozás használatával, ugyanazt az USB Type-C csatlakozást használhatja az
adatkapcsolathoz. További kapcsolatokra nincs szükség.)
FONTOS: Amikor két különböző számítógépet irányít a képernyőről, győződjön meg arról, hogy a
billentyűzet csatlakoztatva van a képernyőn lévő, kijelölt billentyűzet porthoz. A billentyűzet port a többi
porthoz viszonyítva 90 fokkal van elforgatva.
Hogyan lehet az USB-bemeneteket a videocsatlakozókhoz kötni
Az OSD segítségével konfigurálja a képernyőt, hogy felismerje a számítógépeket:
1.
Nyomjon meg egy tetszőleges gombot az elülső takarólemezen.
2.
Nyomja meg az Open Menu (Menü megnyitása) gombot a képernyőmenü megnyitásához.
3.
Válassza a Video input (Videobemenet) > USB port binding (USB-port csatlakoztatás) menüpontot.
4.
Az Up/Down (Fel/le) gombokkal navigáljon ahhoz az értékhez, amelyet hozzá akar rendelni, majd
nyomja meg a Kiválasztás gombot.
5.
A KVM bekapcsolásához: Az Up/Down (Fel/Le) gombokkal navigáljon a Bind USB 1 and 2 to specific
inputs (Kösse az USB 1-et és 2-t meghatározott bemenetekhez) opcióhoz, majd nyomja meg a
Kiválasztás gombot.
6.
USB 1 (Type-B) vagy USB 2 (Type-C) csatlakozás beállításához:
A KVM kapcsoló használata
39
a.
Az Up/Down (Fel/Le) gombokkal navigáljon az USB-B csatlakozáshoz, nyomja meg a Kiválasztás
gombot, majd válassza ki a megfelelő videobemenetet, amelyet az USB-B csatlakozáshoz köt.
b.
Az Up/Down (Fel/Le) gombokkal navigáljon az USB-C csatlakozáshoz, nyomja meg a Kiválasztás
gombot, majd válassza ki a megfelelő videobemenetet, amelyet az USB-C csatlakozáshoz köt.
Csatlakoztatott számítógépek közötti váltás
▲
Csatlakoztatott számítógépek közötti váltáshoz nyomja meg a CTRL + CTRL + felfelé nyíl
billentyűkombinációt azon a billentyűzeten, amelyet a képernyő billentyűzet portjához csatlakoztatott.
LED-ekkel rendelkező billentyűzeteken a Scroll Lock LED villogni fog, miután megnyomja a CTRL + CTRL
billentyűsorozatot, ezzel jelzi, hogy a váltás folyamatban van.
FONTOS: Ha épp két számítógép közötti váltást hajt végre a KVM-kapcsoló segítségével, a HP nem ajánlja,
hogy USB-merevlemezeket vagy flash meghajtókat csatlakoztasson a monitoron lévő USB-portokhoz.
Minden képernyőn lévő USB-port a két számítógép közé van csatlakoztatva, ami azt jelenti, hogy a
számítógép és a csatlakoztatott USB-merevlemez vagy flash meghajtó közötti minden adatátvitel
megszakad. Ez bizonyos esetekben adatvesztést eredményezhet. Ha a KVM-kapcsoló funkciót használja, az
USB-merevlemezeket, illetve flash meghajtókat mindig közvetlenül a számítógéphez csatlakoztassa.
Az előlapi gombok testre szabása
A képernyő előlapján hat gomb található, ezek közül a felső négy közülük testre szabható funkciógomb.
Módosíthatja azt is, hogy a gombok hogyan reagáljanak a gombnyomásra, valamint az egyes gombok
melletti LED-ek színét és megjelenését.
A takarólemezen lévő funkciógomb módosítása
Az előlapon található négy funkciógomb segítségével gyorsan hozzáférhet gyakran használt menükhöz vagy
parancsokhoz. A funkciógombok akár üresre is konfigurálhatók ezáltal egyszerűsítve a képernyő
kezelőfelületét.
A következő menüket és parancsokat lehet hozzárendelni:
40
●
Color space preset (Színtér beállítása): Megjeleníti a színtér-beállítási menüt. Használja színtérbeállítások közti váltáshoz. Ez a parancs alapértelmezésben az 1. funkciógombhoz tartozik.
●
Adjust luminance (Fénysűrűség beállítása): Lehetővé teszi, hogy módosítsa a képernyő fénysűrűségét.
Ez a parancs alapértelmezésben a 3. funkciógombhoz tartozik.
●
Video Input Select (Videobemenet kiválasztása) Megjeleníti az elérhető videobemenetek menüjét, így
szükség szerint egy másik bemenetre válthat. Ez a parancs alapértelmezésben a 2. funkciógombhoz
tartozik.
●
Next active video input (Következő aktív videobemenet): Használja ezt a parancsot aktív
videobemenetek közötti gyors váltáshoz. Az aktív bemenet az a bemenet, amely jelet kap egy
számítógéptől vagy egyéb videoforrástól.
●
Image scaling (Képméretezés): Megnyitja az Image scaling (Képméretezés) menüt, amely lehetővé
teszi, hogy módosítsa egy bemeneti forrás megjelenését a képernyőn.
●
Digital cinema region (Digitális filmrégió): Megnyit egy menüt, amely lehetővé teszi, hogy kiválassza,
hogyan jelenjen meg a 4096×2160-as vagy 2048×1080-as forrásbemenet. Ha hozzárendelte, akkor ez a
beállítás szürkére vált, amennyiben a forrásbemenet felbontása nem 4096×2160-as vagy 2048×1080as.
2. fejezet A képernyő használata
●
Markers (Jelölők): Megnyitja a Markers (Jelölők) menüt, amely lehetővé teszi, hogy a rendelkezésre álló
jelölőket be- vagy kikapcsolja. Ez a menü csak elsődleges forrásjelölőkre vonatkozik, PIP jelölőkre nem.
●
Video levels (64–960) on / off (Videoszintek (64-960) be / ki): Lehetővé teszi, hogy gyorsan válthasson
egész vagy csökkentett tartományú videobemenetek között. Ha teljes tartományút állít be, ez a
parancs úgy jelenik meg, mint „Video levels on” (Videoszintek be), míg, ha csökkentett tartományút állít
be, a parancs úgy jelenik meg, mint „Video levels off” (Videoszintek ki).
●
Overscan on / off (Túlpásztázás be / ki): Lehetővé teszi, hogy gyorsan engedélyezze vagy letiltsa a
videó túlpásztázást. Amikor a túlpásztázás engedélyezett, ez a parancs „Overscan On” (Túlpásztázás
be) beállításként jelenik meg, amikor letiltott, akkor ez a parancs „Overscan Off” (Túlpásztázás ki)
beállításként jelenik meg.
●
Blue-only mode on / off (Csak kék mód be/ki): Lehetővé teszi, hogy gyorsan engedélyezze vagy letiltsa
a csak kék képernyőt. Amikor letiltott, ez a parancs „Blue-only on” (Csak kék mód be) beállításként
jelenik meg, amikor engedélyezett, akkor ez a parancs „Blue-only off” (Csak kék mód ki) beállításként
jelenik meg.
●
Dual split on / off (Osztott képernyő be / ki): Lehetővé teszi, hogy gyorsan válthasson a teljes
képernyős és kettős osztás üzemmódok között. Teljes tartomány esetén ez a parancs úgy jelenik meg,
mint „Dual split on” (Kettős osztás be), míg, kettős osztás esetén a parancs úgy jelenik meg, mint „Dual
split off” (Kettős osztás ki).
●
PIP on / off (PIP be/ki): Lehetővé teszi a PIP gyors be- és kikapcsolását. Amikor letiltott, ez a parancs
„PIP On” (PIP be) beállításként jelenik meg, amikor engedélyezett, akkor ez a parancs „PIP Off” (PIP ki)
beállításként jelenik meg.
●
Swap primary / secondary (Váltás elsődleges/másodlagos): Használja ezt a beállítást az elsődleges és
másodlagos bemenetek közötti gyors váltáshoz. Ezen beállítás használata nem igényli azt, hogy a PIP
engedélyezve legyen, hanem csak konfigurált PIP-re van szüksége. Ebből kifolyólag ez a beállítás egy
másik módszerként használható két bemenet közötti gyors váltáshoz.
●
Show display information (Képernyőre vonatkozó információk megjelenítése): Ez a parancs hasznos,
képernyőre vonatkozó információkat fog megjeleníteni, például képernyő üzemmód, aktív színtér, a
képernyő sorozatszáma, firmver verziója és a háttérvilágításos órák száma. Ez a parancs
alapértelmezésben a 4. funkciógombhoz rendelt.
●
Show color space information (Színtér-információ megjelenítése): Ez a parancs hasznos információkat
jelenít meg az aktuális színtérről, beleértve az elsődleges koordinátákat, a fehér pont koordinátákat és
a gamma értéket.
●
Test pattern generator (Tesztminta-generátor): Ez a parancs egy sor beépített tesztmintát jelenít meg,
beleértve a feketét, fehéret, középszürkét, vöröset, zöldet és kéket.
●
Empty (Kiürítés): Ez a parancs töröl egy takarólemez-funkciógombot. Kiválasztásakor a címke üres lesz.
A takarólemezen lévő gombok funkcióinak módosításához:
1.
Nyomja meg az elülső takarólemezen lévő gombok egyikét a gombcímkék megjelenítéséhez, majd
nyomja meg az Open menu (Menü megnyitása) gombot a Képernyőmenü megnyitásához.
2.
A Képernyőmenüben válassza a Menu and message control (Menü és üzenetek vezérlése) > Configure
function buttons (Funkciógombok konfigurálása) lehetőséget, majd válassza ki a rendelkezésre álló
lehetőségek egyikét ahhoz a gombhoz, amelyet újra kíván konfigurálni.
A takarólemezen lévő funkciógomb-mód módosítása
Alapértelmezésben, ha megnyom egy gombot a takarólemezen, a gombok bal oldalán megjelenik egy menü
a képernyőn, amely megjeleníti az egyes gombokhoz társított parancsokat. A menü megjelenítésekor nyomja
meg a kívánt gombot egy hozzárendelt parancs végrehajtásához. Amint megismerte a menükonfigurációt,
Az előlapi gombok testre szabása
41
kikapcsolhatja a funkciógomb megnyomásához társuló címkét, és a parancs végrehajtásához egyszerűen
csak meg kell nyomnia a kívánt gombot a takarólemezen. Ez csak a funkciógombhoz társított
címkemegjelenítést tiltja le, a funkciógomb-parancsokat nem. A képernyőmenü megnyitásakor a
funkciócímkék megjelennek.
A takarólemezen lévő funkciógomb-módok módosításához:
1.
Nyomja meg az elülső takarólemezen lévő gombok egyikét a gombcímkék megjelenítéséhez, majd
nyomja meg az Open menu (Menü megnyitása) gombot a képernyőmenü megnyitásához. (Amennyiben
már bekapcsolta ezt a módot, a Képernyőmenü megnyitásához nyomja meg a takarólemezen található
alsó funkciógombot.)
2.
A Képernyőmenüben válassza a Menu and message control (Menü és üzenetek vezérlése) > Function
button mode (Funkciógomb-mód) lehetőséget, majd a következő funkciók egyikét.
a.
Válassza az Open button label first (Először a gombcímke megnyitása) lehetőséget a gombcímkék
megjelenítéséhez egy takarólemez-gomb megnyomásakor.
b.
Válassza az Execute command on first press (Parancs végrehajtása az első megnyomáskor)
lehetőséget egy parancs azonnali végrehajtásához egy takarólemez-gomb megnyomásakor.
A takarólemezen lévő gombok jelzőfényeinek beállítása
A takarólemezen lévő gombok LED-jei automatikusan el tudnak halványulni, és ez a funkció
alapértelmezetten aktiválva van. A LED-ek a képernyőmenü időtúllépése után halványulnak el. A LED-ek
viselkedését módosíthatja úgy, hogy ne halványuljanak el, és az elhalványulási funkció letiltása esetén a
LED-ek fényerejét is beállíthatja.
A takarólemezen lévő gombok elhalványulási funkciójának a letiltásához:
1.
Nyomja meg az elülső takarólemezen lévő gombok egyikét a gombok aktiválásához, majd nyomja meg
az Open Menu (Menü megnyitása) gombot az OSD megnyitásához.
2.
A képernyőmenüben válassza a Menu and message control (Menü és üzenetek vezérlése) > Bezel
button auto-fade (Takarólemezen lévő gombok automatikus elhalványítása) > Disable (always on)
(Letiltás [mindig működnek]) lehetőséget.
Ha a takarólemezen lévő gombok elhalványulását (a fent leírt módon) letiltotta, a környezeti megvilágítás
eltérő szintjeihez mérten beállíthatja a takarólemezen lévő gombok fényerejét.
A takarólemezen lévő gombok fényerejének módosításához:
1.
Nyomja meg az elülső takarólemezen lévő gombok egyikét a gombok aktiválásához, majd nyomja meg
az Open Menu (Menü megnyitása) gombot az OSD megnyitásához.
2.
A képernyőmenüben válassza a Menu and message control (Menü és üzenetek vezérlése) > Bezel
button brightness (Takarólemezen lévő gombok fényereje) lehetőséget a gombok kívánt fényerejének
a beállításához.
Az elülső takarólemezen lévő gomb LED-jeinek színét is módosíthatja. A gomb LED-jeit fehérre vagy vörösre
módosíthatja, vagy beállíthatja, hogy a környező megvilágítás csökkenésekor fehérről automatikusan
vörösre váltson. A vörös színt akkor kell használni, ha a képernyőt alacsony környezeti megvilágítás mellett
használja. A fehér színű LED negatív hatással lehet szeme színérzékenységére, míg a vörös színű nem.
A takarólemezen lévő gomb színének módosításához:
42
2. fejezet A képernyő használata
1.
Nyomja meg az elülső takarólemezen lévő gombok egyikét a gombok aktiválásához, majd nyomja meg
az Open Menu (Menü megnyitása) gombot az OSD megnyitásához.
2.
A Képernyőmenüben válassza a Menu and message control (Menü és üzenetek vezérlése) > Bezel
button color (Takarólemezen lévő gomb színe) lehetőséget, és válassza az Always white (Mindig fehér),
Always red (Mindig vörös) vagy Switch to red at 70 cd/m² (Váltás vörösre 70 cd/m2 értéknél) elemet.
Felhasználói profilok
Mivel a képernyő számos olyan funkciót kínál, amelyek egy adott gyártást és utómunkát érintő
munkafolyamatra irányulnak, a képernyő lehetővé teszi a képernyő-konfiguráció tárolását és gyors
előhívását. A felhasználói beállítások segítségével a következő képernyő-beállítások konfigurációját
tárolhatja.
●
●
●
●
Színbeállítások
○
Aktív szín beállítása
○
Fényerő (ha különbözik a kalibrált értéktől)
○
Lefelé irányuló RGB beállítása
Képkiigazítás
○
Képméretezés
○
Digitális filmmaszkolás
○
Jelölők
○
Video legal
○
Képkocka túlpásztázása
○
Csak a kék csatorna
○
Gyorsítás
○
Félképek összefésülése
○
Kadenciaérzékelés
Osztás/PIP vezérlés
○
Be/ki állapot
○
Üzemmód (2×1 kettős osztás vagy PIP)
○
Hozzárendelések bemenetekhez
○
PIP videobeállítások
○
PIP digitális filmvágás
○
PIP jelölők
Menü és üzenetek vezérlése
○
Funkciógombok konfigurálása
A felhasználói beállítások segítségével több beállítást tud gyorsan és könnyen előhívni. Például, amennyiben
online utómunkához referenciaként használja a képernyőjét, előfordulhat, hogy számos olyan beállítás áll
rendelkezésére, amelyet specifikusan konfiguráltan, kifejezetten erre a célra kíván használni. Ezek lehetnek
például a valódi 2K pixeltérképezés, a jelölők beállítása biztonságos művelethez/címhez és esetleg egy
Felhasználói profilok
43
egyéni jelölő a hibakereső tartási területre és a feliratozással, valamint a videó legal szintjének
bekapcsolása.
A felhasználói beállítások tárolhatják mindezeket a beállításokat, így egyszerűen átkapcsolhat a standard és
a referencia képernyő-konfigurációk között. Hasonló módon, egy különálló beállítást is megadhat arra az
esetre konfigurálva, mikor egy film-képarányban dolgozik beállításhoz, beleértve a részlegesen átlátszó
képarány-maszkokat és jelölőket. Ahelyett, hogy újra be kellene állítania a képernyőt minden egyes
különböző típusú munka között, mindegyiküket különálló felhasználói beállításként tárolhatja.
TIPP: Előfordulhat, hogy a preferált alapértelmezett képernyő-konfigurációját felhasználói beállításként
kívánja tárolni azelőtt, hogy kialakítana és tárolna speciális munkafolyamatra vonatkozó felhasználói
beállításokat.
Felhasználói beállítás létrehozása és mentése
Egy felhasználói beállítás létrehozása és mentése egyszerű.
1.
Konfigurálja a képernyőt egy adott munkafolyamat-forgatókönyvhöz használni kívánt módon.
Használja tájékoztatóként az előző részben található, a felhasználói beállítások által tárolt opciókat a
tárolt beállítások vonatkozásában.
2.
Ha elégedett a képernyő konfigurációjával, nyomja meg az előlap jobb oldalán lévő öt gomb
valamelyikét a gombok aktiválásához.
3.
Nyomja meg az Open Menu (Menü megnyitása) gombot a képernyőmenü megnyitásához.
4.
A Fel/Le nyilak segítségével lépjen a Load/save user preset (Felhasználói beállítás betöltése/mentése)
opcióhoz, és nyomja meg a Kiválasztás lehetőséget az almenü megnyitásához.
5.
Navigáljon a menü Save preset (Beállítás mentése) részéhez, majd a képernyő-konfiguráció
tárolásához Ön által használni kívánt felhasználói beállításhoz.
6.
Nyomja meg a Kiválasztás gombot, hogy a képernyő-konfigurációt felhasználói beállításként mentse.
Egy üzenet jelenik meg, jelezve, hogy a felhasználói beállítás mentése megtörtént.
Felhasználói beállítás aktiválása
1.
Nyomja meg bármelyik gombot az öt közül az elülső takarólemez jobb oldalán, hogy aktiválja a
gombokat.
2.
Nyomja meg az Open Menu (Menü megnyitása) gombot a képernyőmenü megnyitásához.
3.
A Fel/Le nyilak segítségével lépjen a Load/save user preset (Felhasználói beállítás betöltése/mentése)
opcióhoz, és nyomja meg a Kiválasztás lehetőséget az almenü megnyitásához.
4.
Navigáljon a menü Beállítás betöltése részéhez, majd az Ön által betölteni kívánt felhasználói
beállításhoz.
5.
Nyomja meg a Kiválasztás gombot a felhasználói beállítás betöltéséhez.
Mialatt a felhasználói beállítás töltődik, a képernyő néhány másodpercig villog. Ezután egy üzenet jelenik
meg, jelezve, hogy a felhasználói beállítás betöltődött.
TIPP: A Load user preset (Felhasználói beállítások betöltése) parancsot a funkciógombok valamelyikéhez
rendelheti a beállítások közti váltás megkönnyítése érdekében. Ez a parancs egy felhasználói beállítások
menüt jelenít meg a választáshoz.
44
2. fejezet A képernyő használata
Felhasználói beállítások mozgatása képernyők között
Miután egy vagy több felhasználói beállítást konfigurált egy képernyőn, a StudioCal XML segítségével
átviheti a felhasználói beállításokat az egyik képernyőről egy másikra. Ez a módszer a felhasználói beállítás
egy másolatának archiválására is használható. A StudioCal XML sémával kapcsolatos teljes körű
információért lásd: A StudioCal XML séma használata, 80. oldal.
Felhasználói beállítások elem
Egy elem a felhasználói beállítások mentésére és betöltésére szolgál. Ez az elem egy „operation” kódot
tartalmaz, amely a következő két értéket támogatja: „save” (mentés) és „load” (betöltés). Az elemet a
következő módon kell strukturálni:
<user_presets operation="save|load"/>
Felhasználói beállítás fájl
Amikor a felhasználói beállítások mentésre kerülnek, a rendszer egy Z31x_UserPreset.xml nevű fájlt ír a
csatlakoztatott USB flash meghajtóra. Ez az XML fájl tartalmazza az összes felhasználói beállítási
információt, de ember által nem olvasható vagy szerkeszthető. Feltétlenül azt javasoljuk, hogy ne módosítsa
az értékeket ebben a fájlban. Ha a képernyő egy <user_presets operation="load"/> elemet tartalmazó
StudioCal XML fájllal találkozik, a csatlakoztatott USB flash meghajtó gyökérkönyvtárában lévő
Z31x_UserPreset.xml fájlra keres. Ezek után a fájlt a képernyőbe tölti. Ha a fájl még nincs beállítva, egy
hibaüzenet jelenik meg.
Példa felhasználói beállításra
Az alábbiakban példák láthatók StudioCal XML fájlokra, amelyek a felhasználói beállítások mentését és
betöltését végzik.
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<studiocal>
<user_presets operation="save"/>
</studiocal>
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<studiocal>
<user_presets operation="load"/>
</studiocal>
Automatikus bemenetalapú beállítások
Míg a felhasználói beállítások a legnagyobb fokú rugalmasságot és irányítást biztosítják, néhány képernyőkonfigurációra vonatkozó információ automatikusan tárolódik minden bemenettel. Ha például
számítógépének bemenete mindig a DisplayPort 1-en van a Blackmagic Design Decklink vagy az AJA Kona
kártya kimenete mindig a HDMI 2-n, a képernyő automatikusan tárol konfiguráció-információkat minden
egyes bemenetre vonatkozóan.
A következő beállítások automatikusan tárolódnak az egyes bemenetekkel.
●
Színbeállítások
Automatikus bemenetalapú beállítások
45
●
○
Aktív szín beállítása
○
Fényerő (ha különbözik a kalibrált értéktől)
○
Lefelé irányuló RGB beállítása
Képkiigazítás
○
Képméretezés
○
Digitális filmmaszkolás
○
Jelölők
○
Video legal
○
Képkocka túlpásztázása
○
Csak a kék csatorna
○
Gyorsítás
○
Félképek összefésülése
○
Kadenciaérzékelés
Ezek az automatikus bemenetalapú beállítások lehetővé teszik az Ön számára a két bemenet közötti odavissza váltást, és mindegyikük az igénynek megfelelően van konfigurálva. Ez különösen akkor hasznos, mikor
egy számítógép és egy videobemenet között vált át, és elsődlegesen erre a munkafolyamat-használatra van
tervezve.
A képernyőn megjelenő képernyőmenük navigálása
A képernyőn megjelenő menüt (OSD) használhatja a személyes igényeinek megfelelő képbeállítások
megadásához. Az OSD megnyitásához tegye a következőket:
1.
Nyomja meg bármelyik gombot az öt közül az elülső takarólemez jobb oldalán, hogy aktiválja a
gombokat.
2.
Nyomja meg az Open Menu (Menü megnyitása) gombot a képernyőmenü megnyitásához.
3.
A takarólemezen lévő gombokkal navigálhat, választhat ki és végezhet beállításokat a menüben. A
gombok címkéi az aktív menü vagy almenü függvényében változóak.
MEGJEGYZÉS: A képernyőmenüben a kiszürkített menüelemek a kiválasztott videobemenet és a pillanatnyi
beállítások mellett nem támogatottak.
A következő részekben található táblázatok felsorolják a Képernyőmenü választási lehetőségeit és azok
funkcionális leírását. A vastag betűvel írt választási lehetőségek a gyári, alapértelmezett értékek.
Színbeállítások menü
1. szint
2. szint
Color settings (Színbeállítások)
Color space preset (Színtér
beállítása)
DCP P3 D65
BT.709
BT.2020
46
2. fejezet A képernyő használata
3. szint
4. szint
1. szint
2. szint
3. szint
4. szint
sRGB D65
sRGB D50
Adobe RGB D65
Adobe RGB D50
Native (Natív)
Low blue light modes (Alacsony
kék fény üzemmódok)
Az alacsony kék fény
üzemmódok csökkentik a
képernyő által kibocsátott kék
spektrális energia mennyiségét.
Az alábbi alacsony kék fény
üzemmódok egy sRGB
színskálát és egy sRGB gammát
használnak. Ezek az
üzemmódok nem színpontosak,
és nem használhatók
színkritikus munkákhoz.
Low blue light (Alacsony kék
fény)
Night (Éjszaka)
Reading (Olvasás)
Restore previous color reset
(Előző színbeállítás
visszaállítása)
Back (Vissza)
Adjust luminance (Fénysűrűség
beállítása)
Luminance adjust thermometer
(Fénysűrűséget beállító
hőmérő)
Color space preset information
(Színtérbeállítási információk)
[Current color preset] [Aktuális
színbeállítás]
Primaries (u'v' / xy) (Alapszínek
[u'v' / xy])
●
Red (Piros): x.xxx x.xxx
●
Blue (Kék): x.xxx x.xxx
●
Green (Zöld): x.xxx x.xxx
White point (u'v' / xy) (Fehér
pont [u'v' / xy])
●
x.xxx x.xxx
●
Name of white point (ex.
D65) (Fehér pont neve [pl.
D65])
Gamma (x.x, sRGB, BT.1886)
Switch coordinate display to xy/
u'v' (Koordináták váltása xy/
u'v'-ra) (ezzel a funkcióval a
képernyőn megjelenő
információt CIE 1931 xy vagy
A képernyőn megjelenő képernyőmenük navigálása
47
1. szint
2. szint
3. szint
4. szint
CIE 1976 u'v' között
váltogathatja)
Back (Vissza)
Reset to last calibration (Utolsó
kalibrálás visszaállítása)
Reset to factory calibration
(Gyári kalibrálás visszaállítása)
Downstream RGB adjust (Lefelé
irányuló RGB beállítása)
Red, Green, Blue Setup (Vörös,
zöld, kék beállítása)
Red, Green, Blue Gain (Vörös,
zöld, kék intenzitása)
Reset (Visszaállítás)
Back (Vissza)
Back (Vissza)
Video input (Videobemenet) menü
1. szint
2. szint
Video input (Videobemenet)
DisplayPort 1
3. szint
4. szint
DisplayPort 2
HDMI 1
HDMI 2
USB Type-C
Auto-switch source
(Automatikus forrásváltás)
Enable (Engedélyezés)
Disable (Letiltás)
Back (Vissza)
Rename inputs (Bemenetek
átnevezése)
DisplayPort 1
DisplayPort 2
Workstation 1 (1.
munkaállomás)
HDMI 1
Workstation 2 (2.
munkaállomás)
HDMI 2
Laptop
USB Type-C
Windows rendszer
Back (Vissza)
Linux rendszer
macOS rendszer
Master
Playback (Lejátszás)
Client (Kliens)
Custom (Egyedi)
48
2. fejezet A képernyő használata
1. szint
2. szint
3. szint
4. szint
Reset name to default port
name (Név visszaállítása az
alapértelmezett portnévre)
Back (Vissza)
USB port binding (USB-portok
összekötése)
A két USB-bemenet specifikus
videobemenetekhez köthető,
amely így egy KVM
kapcsolóként működhet. Ez a
lehetőség alapértelmezés
szerint le van tiltva. Hogyan
legyenek az USB-bemenetek
konfigurálva?
USB auto detect (Automata
USB észlelés)
Use USB 1 (Type-C) only
(Kizárólag USB 1-et (Type-C)
használjon)
Use USB 2 (Type-C) only
(Kizárólag USB 2-őt (Type-C)
használjon)
Bind USB 1 and USB 2 to
specific inputs (USB 1 és USB 2
meghatározott bemenetekhez
való kötése)
USB 1 (Type-B) binding (USB 1
(Type-B) kötés)
USB 1 (Type-B) binding (USB 1
(Type-B) kötés)
DisplayPort 1
DisplayPort 2
HDMI 1
HDMI 2
USB Type-C
Back (Vissza)
USB 2 (Type-C) binding (USB 2
(Type-C) kötés)
DisplayPort 1
DisplayPort 2
HDMI 1
HDMI 2
USB Type-C
Back (Vissza)
USB 2 (Type-C) binding (USB 2
(Type-C) kötés)
Back (Vissza)
Back (Vissza)
Image adjustment (Képkiigazítás) menü
1. szint
2. szint
3. szint
Image adjustment
(Képkiigazítás)
Image scaling (Képméretezés)
Fit to screen aspect ratio
(proportional) (Illesztés a
képernyő képarányához
[arányos])
4. szint
Fill to screen width
(proportional) (Képernyő teljes
szélességének kitöltése
[arányos])
Fill to screen height
(proportional) (Képernyő teljes
magasságának kitöltése
[arányos])
Fill to 17:9 (non-proportional)
(Képernyő kitöltése 17:9
képarányra [nem arányos])
A képernyőn megjelenő képernyőmenük navigálása
49
1. szint
2. szint
3. szint
4. szint
Fill to 16:9 (non-proportional)
(Képernyő kitöltése 16:9
képarányra [nem arányos])
Fill to 1.85:1 (nonproportional) (Képernyő
kitöltése 1,85:1 képarányra
[nem arányos])
Fill to 2.39:1 (nonproportional) (Képernyő
kitöltése 2,39:1 képarányra
[nem arányos])
Pixel-for-pixel (Képpontról
képpontra)
True 2K pixel mapping (Valódi
2K pixelmegfeleltetés)
Back (Vissza)
Digital cinema masking
(Digitális filmmaszkolás)
Show entire DCI container (A
teljes DCI méret
megjelenítése)
Mask to DCI 1.85:1 aspect ratio
(Maszkolás DCI 1,85:1
képarányra)
Mask to DCI 2.39:1 aspect ratio
(Maszkolás DCI 2,39:1
képarányra)
Show masked region (Maszkolt
régió megjelenítése)
Set masked opacity (Maszkolt
átlátszatlanság beállítása)
Back (Vissza)
Markers (Jelölők)
Clear all markers (Az összes
jelölő törlése)
1.85:1 aspect ratio (1,85:1
képarány)
2.39:1 aspect ratio (2,39:1
képarány)
16:9 extraction (16:9 extrakció)
16:9 action safe (16:9
zavarmentes)
16:9 title safe (címek számára
fenntartott, szabványos
biztonsági terület)
4:3 extraction (4:3 extrakció)
4:3 action safe (4:3
zavarmentes)
50
2. fejezet A képernyő használata
Opacity adjust thermometer
(Átlátszatlanság beállító
hőmérő)
1. szint
2. szint
3. szint
4. szint
4:3 title safe (címek számára
fenntartott, szabványos
biztonsági terület)
Center crosshair (Középső
célkereszt)
Thirds (Harmadok)
User (Felhasználó) (StudioCal)
Marker color (Jelölőszín)
Marker color (Jelölőszín)
White (Fehér)
Red (Piros)
Green (Zöld)
Blue (Kék)
Cyan (Cián)
Magenta (Bíbor)
Yellow (Sárga)
Back (Vissza)
Back (Vissza)
Video legal
Overscan frame by 5%
(Képkocka túlpásztázása 5%kal)
Show blue channel only (Csak a
kék csatorna megjelenítése)
Advanced (Speciális)
Overdrive (Gyorsítás)
A gyorsítás javíthat a frissítési
gyakoriságon és kiküszöbölheti
a kép elmosódását, de azt
eredményezi, hogy bizonyos
bemeneti felbontásoknál
bizonyos egyéb funkciók, mint
például a PIP, nem működnek.
Enable (Engedélyezés)
Disable (Letiltás)
Back (Vissza)
Deinterlacer (Félképek
összefésülése)
A félképek összefésülése
funkciót engedélyezni kell
abban az esetben, ha
váltottsoros forrást (pl. 1080i)
használ. Kapcsolja ki, ha
ellenőrizni szeretné a
váltottsoros kódolási hibákat
progresszív forrás esetén.
Enable (Engedélyezés)
Disable (Letiltás)
Back (Vissza)
A képernyőn megjelenő képernyőmenük navigálása
51
1. szint
2. szint
3. szint
4. szint
Cadence Detection
(Kadenciaérzékelés)
A kadenciaérzékelő dekódolja a
filmkadenciát a
videoforrásokban (pl.: 2:3-as
hozzáadás). Kapcsolja ki, ha
ellenőrizni szeretné forrás
kadencia hibáit.
Enable (Engedélyezés)
Disable (Letiltás)
Back (Vissza)
Back (Vissza)
Split/PIP control (Osztás/PIP vezérlés) menü
1. szint
2. szint
Split/PIP Control (Osztás/PIP
vezérlés)
Enable split/PIP (Osztás/PIP
engedélyezése)
3. szint
4. szint
Primary (left side) (Elsődleges
[bal oldal])
DisplayPort 1
Split/PIP mode (Osztás/PIP
üzemmód)
2×1 dual split (2x1 kettős
osztás)
Picture-in-picture (Kép a
képben)
Assign inputs (Bemenetek
hozzárendelése)
DisplayPort 2
HDMI 1
HDMI 2
USB Type-C
Back (Vissza)
Secondary (right side)
(Másodlagos [jobb oldal])
DisplayPort 1
DisplayPort 2
HDMI 1
HDMI 2
USB Type-C
Back (Vissza)
Swap primary / secondary
(Váltás elsődleges/
másodlagos)
Back (Vissza)
PIP video options (PIP
videobeállítások)
52
2. fejezet A képernyő használata
Video legal (64–960)
Overscan to safe action
(Túlpásztázás a zavarmentes
zóna határáig)
1. szint
2. szint
3. szint
4. szint
Back (Vissza)
PIP digital cinema region (PIP
digitális filmrégió)
Show entire DCI container (A
teljes DCI méret
megjelenítése)
Crop to DCI 1.85:1 aspect ratio
(Levágás DCI 1,85:1
képarányra)
Crop to DCI 2.39:1 aspect ratio
(Levágás DCI 2,39:1
képarányra)
Back (Vissza)
PIP position and size (PIP
pozíció és méret)
Position (Helyzet):
Top left (Felül balra)
Top right (Felül jobbra)
Bottom left (Alul balra)
Bottom right (Alul jobbra)
Custom (Egyedi)
Használja a gombokat a PIPpozíció finomhangolásához.
Amikor elkészült, nyomja meg a
„vissza” gombot.
Size (Méret):
Maximum (Maximális)
Default (Alapértelmezett)
Minimum (Minimális)
Custom (Egyedi)
Használja a gombokat a PIPpozíció finomhangolásához.
Amikor elkészült, nyomja meg a
„vissza” gombot.
Back (Vissza)
Back (Vissza)
Felhasználói beállítás betöltése/mentése
1. szint
2. szint
Load/save user preset
(Felhasználói beállítás
betöltése/mentése)
A felhasználói beállítások a
színtér, a képbeállítás és az
osztás/PIP vezérlési beállítások
konfigurációinak betöltésére és
mentésére szolgálnak.
3. szint
4. szint
Load preset (Beállítás
betöltése)
1. felhasználó
A képernyőn megjelenő képernyőmenük navigálása
53
1. szint
2. szint
3. szint
4. szint
3. szint
4. szint
2. felhasználó
3. felhasználó
4. felhasználó
Save preset (Beállítás mentése)
1. felhasználó
2. felhasználó
3. felhasználó
4. felhasználó
Back (Vissza)
Calibration (Kalibrálás)
1. szint
2. szint
Calibration (Kalibrálás)
Recalibrate [active preset]
(Újrakalibrálás [aktív beállítás])
Configure and calibrate preset
(Előzetes beállítás
konfigurálása és kalibrálása)
Next (Tovább)
Back (Vissza)
Install StudioCal XML file
(StudioCal XML fájl telepítése)
Set calibration schedule
(Kalibrálás ütemezésének
beállítása)
View calibration schedule
(Kalibrálás ütemezésének
megtekintése)
The following calibration
schedule has been set: (A
következő kalibrálás-ütemezés
lett beállítva:)
Frequency (Gyakoriság): Every
[# hours/days/weeks] (Minden
[óra/nap/hét száma])
Calibration time (Kalibrálás
ideje): [Day of week] at [time]
([Hét napján] [időpontban])
Cancel calibration schedule (A
kalibrálás ütemezésének
megszakítása)
Do you want to cancel the
calibration schedule? (Meg
szeretné szakítani a kalibrálás
ütemezését?)
Yes, cancel schedule (Igen,
ütemezés megszakítása)
Back (Vissza)
Back (Vissza)
Align internal instrument
(Belső eszköz igazítása)
54
2. fejezet A képernyő használata
1. szint
2. szint
3. szint
4. szint
Export last calibration data
(Legutóbbi kalibrálási adatok
exportálása)
Set warm up time
(Bemelegedési idő beállítása)
Would you like the display to
wake itself up and warm up
prior to the start of work?
(Szeretné, hogy a képernyő
ébressze fel saját magát, és
melegedjen fel a munka
megkezdése előtt?)
Enable (Engedélyezés)
Disable (Letiltás)
Set time work begins
(Munkakezdés idejének
beállítása)
Legyen szíves, állítsa be az
időpontot, amikorra azt
szeretné, hogy a képernyő
színkritikus használatra készen
álljon. A képernyő bekapcsolja
saját magát ez előtt az időpont
előtt, hogy a munka kezdetekor
biztosítsa a színpontosságot.
[Time] (Idő)
Work days (Munkanapok)
Sunday (Vasárnap)
Monday (Hétfő)
Tuesday (Kedd)
Wednesday (Szerda)
Thursday (Csütörtök)
Friday (Péntek)
Saturday (Szombat)
Back (Vissza)
Back (Vissza)
Back (Vissza)
Language (Nyelv) menü
1. szint
2. szint
Language (Nyelv)
Deutsch
3. szint
4. szint
繁體中文
簡體中文
English
Español
Français
Italiano
A képernyőn megjelenő képernyőmenük navigálása
55
1. szint
2. szint
3. szint
4. szint
日本語
Nederlands
Português
Management (Kezelés) menü
1. szint
2. szint
3. szint
Management (Kezelés)
Auto-sleep mode (Automatikus
alvó állapot üzemmód)
Szeretné, hogy a képernyő
automatikus alvó módra váltson,
amikor nincs aktív videobemenet?
Megjegyzés: Az automatikus
kalibrálás nem lehetséges, ha a
teljes képernyő alvó állapotba
lép.
Put the display to sleep (A
képernyő alvó állapotba
léptetése)
Turn off the panel only (Csak a
panelt kapcsolja ki.)
Back (Vissza)
Power on recall (Bekapcsolt
állapot visszaállítása)
Szeretné, hogy a képernyő
automatikusan bekapcsoljon
váratlan áramkimaradás után?
Enable (Engedélyezés)
Disable (Letiltás)
Back (Vissza)
DDC/CI communications
(DDC/CI kommunikációk)
Szeretné, hogy a képernyő
válaszoljon a vendég által a
DDC/CI-n keresztül kiadott
parancsokra?
Enable (Engedélyezés)
Disable (Letiltás)
Back (Vissza)
Auto EDID Update (Automatikus
EDID frissítés)
Szeretné, hogy a képernyő a
színterek váltásakor
automatikusan frissítse az EDIDet?
Enable (Engedélyezés)
Disable (Letiltás)
Back (Vissza)
Hot-plug initiate (Gyorscsere
kezdeményezése)
Szeretné, hogy a képernyő a
színterek váltásakor Hot Plug
Event (Gyorscsere esemény)
műveletet kezdeményezzen?
Enable (Engedélyezés)
56
2. fejezet A képernyő használata
4. szint
1. szint
2. szint
3. szint
4. szint
Disable (Letiltás)
Back (Vissza)
DisplayPort Hot-Plug detection
(DisplayPort Hot-Plug
detektálás)
Szeretné, hogy a DisplayPortcsatlakozókat alacsony
teljesítményű módba kapcsolja,
amikor a képernyő alvó módban
van, vagy maradjon aktív, hogy a
képernyő reagálhasson a
gazdagépről érkező utasításokra?
Low power (Alacsony
energiaállapotú üzemmód)
Always active (Mindig aktív)
Back (Vissza)
DisplayPort compatibility
(DisplayPort kompatibilitás)
Nem minden képernyő képes
DisplayPort 1.2-es kapcsolatra
szinkronizálni. Szeretné, hogy a
DisplayPort 1. bemenet 1.1-es
verzióként azonosítaná magát a
csatlakozott képernyőknek?
DisplayPort 1.2
DisplayPort 1.1 compatibility
mode (DisplayPort 1.1
kompatibilitási üzemmód)
Back (Vissza)
DisplayPort EDID configuration
(DisplayPort EDID konfigurálás)
A videokártya-illesztőprogram
verziójától függően előfordulhat,
hogy nem minden megjelenítési
mód érhető el az Ön számára
CEA-861 EDID konfigurációra
váltás nélkül. Képernyő
azonosítót vagy CEA-861 EDIDüzemmódot szeretne használni?
Vegye figyelembe, hogy CEA-861
üzemmódban az alapértelmezett
időzítés a CEA-861 korlátozások
miatt 3840×2160 lesz.
Képernyő-azonosító
(4096×2160-as alapértelmezett
időzítés)
CEA-861 (3840×2160-as
alapértelmezett időzítés)
Back (Vissza)
USB Type-C configuration (USB
Type-C konfigurálás)
Hogyan szeretné konfigurálni az
USB Type-C csatlakozást? USB
Type-C nem tudja egyszerre
támogatni a 4K felbontást 60 Hz
frissítési gyakoriság mellett és az
USB 3.0-t.
4096 x 2160 60 Hz + USB 2.0
adat
A képernyőn megjelenő képernyőmenük navigálása
57
1. szint
2. szint
3. szint
4. szint
4096 x 2160 30 Hz + USB 3.0
adat
Back (Vissza)
USB functionality in sleep (USB
funkció alvó állapotban)
Hogyan viselkedjen a képernyő
USB-portja, amikor a képernyő
alvó állapotban van? Ha az alvó
állapotban kikapcsolja az USBelosztókat, akkor energiát takarít
meg, de az összes csatlakoztatott
eszköz le fog kapcsolódni a
gazdagépről, amikor a képernyő
alvó állapotban van. Ha azt
szeretné, hogy az USB-eszközök
csatlakoztatva maradjanak a
képernyő alvó állapotában,
engedélyezze ezt az opciót.
Enable USB ports during sleep
(USB-portok engedélyezése alvó
állapotban)
Disable USB ports during sleep
(USB-portok letiltása alvó
állapotban)
Back (Vissza)
Internal processor (Belső
processzor)
Szeretné engedélyezni a belső
processzort? A belső
processzornak engedélyezettnek
kell ennie a képernyő
kalibrálásához, a
firmverfrissítésekhez és a távoli
felügyelethez.
Enable (Engedélyezés)
Disable (Letiltás)
Back (Vissza)
Date and time settings (Dátum
és idő beállításai)
[Date] (Dátum)
[Time] (Idő)
Dátum és idő automatikus
beállítása
Change date and time (Dátum és
idő módosítása)
Time widget (Idő
minialkalmazás) (xx : XX de./
du.)
Use 12-hour time (12 órás
időformátum)
Use 24-hour time (24 órás
időformátum)
ate widget (Month / Day /
Year) (Dátum minialkalmazás
[hónap/nap/év])
Back (Vissza)
58
2. fejezet A képernyő használata
1. szint
2. szint
3. szint
4. szint
Set time zone (Időzóna
beállítása)
[Lists all valid time zones]
(Felsorolja az összes
érvényes időzónát)
Automatically adjust for daylight
saving time (Automatikus átállás
nyári időszámításra)
Back (Vissza)
Calibration configuration
(Kalibrálás konfigurálása)
Enable calibration (Kalibrálás
engedélyezése)
Allow use of external
instrument (Külső eszköz
használatának engedélyezése)
Align internal instrument to
reference (Belső eszköz igazítása
referenciához)
Align instrument position
(Készülék pozíciójának igazítása)
Luminance uniformity
(Fénysűrűség-egyenletesség)
Ez a képernyő egységesen
kompenzálja a maximális
fénysűrűségegyenletességet. Ez a
folyamat azonban
csökkentheti a képernyő
kontrasztarányát. Ha
szükséges, letilthatja az
egyenletességkompenzációt.
Az egyenletességkompenzáció állapotának
változtatása (be- vagy
kikapcsolása) hatással lesz
egy létező színkalibráció
pontosságára. A színkritikus
pontosság érdekében ezen
beállítás megváltoztatása
után újra kell kalibrálnia a
képernyőt.
Enable luminance
uniformity (Fénysűrűségegyenletesség
engedélyezése)
Disable luminance uniformity
(Fényesűrűségegyenletesség letiltása)
Back (Vissza)
Firmware update support
(Firmverfrissítési támogatás)
Szeretné engedélyezni a
firmverfrissítéseket?
Enable, via USB or network
(Engedélyezés USB-n vagy
hálózaton keresztül)
A képernyőn megjelenő képernyőmenük navigálása
59
1. szint
2. szint
3. szint
4. szint
Enable, via USB only
(Engedélyezés csak USB-n
keresztül)
Enable, via network only
(Engedélyezés csak hálózaton
keresztül)
Disable (Letiltás)
Back (Vissza)
User preset support
(Felhasználói beállítás
támogatása)
Szeretné menteni a felhasználói
beállítást?
Enable (Engedélyezés)
Disable (Letiltás)
Back (Vissza)
Remote management services
(Távoli kezelési szolgáltatások)
Enable / disable server
(Kiszolgáló engedélyezése /
letiltása)
Szeretné engedélyezni a
belső távoli kezelési
webkiszolgálót?
Enable (Engedélyezés)
Disable (Letiltás)
Back (Vissza)
IP configuration mode (IP
konfiguráció mód)
DHCP
Manual (Kézi)
IPv4 address (IPv4-cím):
xxx.xxx.xxx.xxx
IPv4 subnet mask (IPv4
alhálózati maszk):
xxx.xxx.xxx.xxx
IPv4 gateway (IPv4-átjáró):
xxx.xxx.xxx.xxx
MAC-cím
Back (Vissza)
WS-Management setup (WSkezelés beállítás)
Enable WS-Management
(WS-kezelés engedélyezése)
Enable WS-identity support
(WS azonosság támogatás
engedélyezése)
Back (Vissza)
Install client certificate
(Ügyféltanúsítvány telepítése)
Install server certificate
(Szervertanúsítvány telepítése)
Reset administrator password
(Rendszergazdai jelszó
visszaállítása)
60
2. fejezet A képernyő használata
1. szint
2. szint
3. szint
4. szint
Dashboard security (Irányítópult
biztonsági beállítások)
Mi szükséges a webes
irányítópulthoz való
csatlakozáshoz?
Require password only (Csak
jelszót kérjen)
Require password and client
certificate (Jelszót és
ügyféltanúsítványt kérjen)
Back (Vissza)
Back (Vissza)
Lock management menu
(Kezelőmenü zárolása)
Szeretné zárolni a Management
(Kezelés) menüt? Ha zárolva van,
csak akkor nyitható meg, ha a
második és a negyedik előlapi
gombot öt másodpercig
lenyomva tartja.
Lock (Zárolás)
Unlock (Zárolás feloldása)
Back (Vissza)
Factory reset (Gyári
visszaállítás)
Back (Vissza)
Menu and message control (Menü és üzenetek vezérlése) menü
1. szint
2. szint
3. szint
Menu and message control
(Menü és üzenetek vezérlése)
Menu and message position
(Menü és üzenetek pozíciója)
Use the buttons to adjust the
position of the Menu.
(Használja a gombokat a Menü
helyzetének a módosításához.)
Amikor elkészült, nyomja meg
a „Vissza” gombot.
Menu and message opacity
(Menü és üzenetek
átlátszatlansága)
Opacity adjust thermometer
(Átlátszatlanság beállító
hőmérő)
Menu and message timeout
(Menü és üzenetek
időtúllépése)
Timeout adjust thermometer
(Időtúllépést beállító hőmérő)
Enable/disable messages
(Üzenetek engedélyezése/
tiltása)
Show info when powering
display on (Információ
megjelenítése a képernyő
bekapcsolásakor)
4. szint
Show info when input source
changes (Információ
megjelenítése a bemeneti
forrás módosulásakor)
A képernyőn megjelenő képernyőmenük navigálása
61
1. szint
2. szint
3. szint
4. szint
Show info when color space
changes (Információ
megjelenítése a színtér
módosulásakor)
Remind me of the warmup
time (Emlékeztessen a
bemelegedési időre)
Notify me when recalibration
is due (Értesítsen, amikor
esedékes az újrakalibrálás)
Back (Vissza)
Configure function buttons
(Funkciógombok konfigurálása)
1. funkciógomb: [Jelenlegi
hozzárendelés]
Color Space Select (Színtérkiválasztás)
2. funkciógomb: [Jelenlegi
hozzárendelés]
Adjust luminance (Fénysűrűség
beállítása)
3. funkciógomb: [Jelenlegi
hozzárendelés]
Video Input Select
(Videobemenet kiválasztása)
4. funkciógomb: [Jelenlegi
hozzárendelés]
Switch to Next Active Video
Input (Váltás a következő aktív
videobemenetre)
Aspect Ratio Display (Képarány
megjelenítése)
Video levels (16–235) On / Off
(Videoszintek (16-235) Be / Ki)
Overscan On / Off
(Túlpásztázás Be / Ki)
Blue-Only Mode On/Off (Csak
kék mód Be/Ki)
Dual split on/off (Kettős osztás
be/ki)
Pip on/off (Pip Be/Ki)
Swap Primary / PIP Inputs
(Elsődleges / PIP bemenetek
váltása)
Show Display Information
(Képernyő információk
megjelenítése)
Show Color Space Information
(Színtér-információ
megjelenítése)
Load user preset (Felhasználói
beállítás betöltése)
Test Pattern Generator
(Tesztminta-generátor)
Üres (nincs funkció)
Function Button Mode
(Funkciógomb mód)
62
2. fejezet A képernyő használata
Open Button Label First
(Először a gombcímke
megnyitása)
1. szint
2. szint
3. szint
4. szint
Execute Command on First
Press (Parancs végrehajtása
első megnyomásra)
Back (Vissza)
Bezel Button Color
(Takarólemezen lévő gombok
színe)
Always White (Mindig fehér)
Always Red (Mindig vörös)
Auto-switch to red at 70 cd/m2
(Automatikus váltás vörösre 70
cd/m2 értéknél)
Back (Vissza)
Bezel Button Brightness
(Takarólemezen lévő gombok
fényereje)
Brightness adjust thermometer
(Fényerőt beállító hőmérő)
Bezel Button Auto-Fade
(Takarólemezen lévő gombok
automatikus elhalványítása)
Enable (Obey Menu Timeout)
(Engedélyezés [Menü
időtúllépésének követése])
Disable (Always On) (Letiltás
[Mindig működnek])
Back (Vissza)
Back (Vissza)
Információ
1. szint
2. szint
Információ
AC-bemenet: AC-bemenet
3. szint
4. szint
Display Mode (Képernyőmód):
Display Mode (Képernyőmód)
Color space preset
(Színtérbeállítás): Color Space
(Színtér)
Luminance (Fénysűrűség):
luminance (fénysűrűség)
Downstream RGB adjust (Lefelé
irányuló RGB beállítása): On/Off
(Be/Ki)
Image scaling (Képméretezés):
image scaling (képméretezés)
Digital cinema region (Digitális
filmrégió): digital cinema region
(digitális filmrégió)
Video legal: On/Off (Be/Ki)
Overscan (Túlpásztázás:):
On/Off (Be/Ki)
Markers (Jelölők): On/Off (Be/Ki)
A képernyőn megjelenő képernyőmenük navigálása
63
1. szint
2. szint
3. szint
4. szint
Sorozatszám: sorozatszám
Firmware Revision: (Firmver
verziója) Firmware Revision ID
(Firmver verzió azonosítói)
Last Calibration: (Utolsó
kalibrálás) xxxxx hours (xxxxx
óra)
Backlight Hours:
(Háttérvilágítás
üzemóraszáma:) xxxxx hours
(xxxxx óra)
Belső processzor: On/Off (Be/Ki)
Remote Management Server
(Távoli kezelési kiszolgáló).
On/Off (Be/Ki)
IPv4 Address (IPv4-cím):
xxx.xxx.xxx.xxx
Back (Vissza)
Factory Reset (Gyári
visszaállítás)
Auto EDID Update (Automatikus EDID frissítés)
Alapértelmezés szerint a képernyő a színterek váltásakor automatikusan frissíti a képernyő EDID-jét.
Az Auto EDID Update (Automatikus EDID-frissítés) engedélyezése esetén az EDID az összes bemenethez
frissítésre kerül minden egyes alkalommal, amikor Ön módosítja az aktív színtér előzetes beállításait. Ha az
Auto EDID Update (Automatikus EDID-frissítés) le van tiltva, minden egyes bemenet a Natív színtér gyári
beállítási értékeire áll vissza.
Az Auto EDID Update (Automatikus EDID-frissítés) funkciót Képernyőmenüben engedélyezheti vagy tilthatja
le:
64
1.
Nyomja meg bármelyik gombot az elülső takarólemez jobb oldalán, hogy aktiválja a gombokat.
2.
Nyomja meg az Open Menu (Menü megnyitása) gombot a képernyőmenü megnyitásához.
3.
A képernyőmenüben válassza a Management (Kezelés) > Auto EDID update (Automatikus EDIDfrissítés), majd az Enable (Engedélyezés) vagy Disable (Letiltás) lehetőséget.
2. fejezet A képernyő használata
3
Display On (Képernyő be)
A képernyő színkritikus, így kalibrálhatja, hogy megfeleljen produktuma követelményeinek, és
újrakalibrálhatja a színpontosság fenntartása érdekében. A képernyő önkalibrált, minden kalibrációs
algoritmus belsőleg fut, így nincs szükség gazdaalapú szoftverre. A képernyő tartalmaz egy beépített XYZ
kolorimétert az önálló kalibrálás lehetővé tételéhez. Azok számára, akik inkább egy külső eszközt
használnak, számos harmadik féltől származó mérőeszköz támogatott. A képernyő kalibrációs adottságai
számos különböző kalibrálási stratégiát tesznek lehetővé, beleértve az igény szerinti és ütemezett
automatikus kalibrálást.
Gyári kalibrálás
A képernyő gyárilag színkalibrált hét gyári kalibrált színbeállítással, amelyeket úgy terveztek, hogy
alapértelmezett konfigurációkat biztosítsanak sokféle munkafolyamathoz és felhasználási módhoz. Az
összes beállítás az egyedi követelményeknek megfelelően újból definiálható és kalibrálható. Az alábbi
táblázat felsorolja a színbeállításokat, és információkat nyújt a konfigurációikról.
Előzetes
színbeállítás
Piros alapszín
(CIE xy)
Zöld alapszín
(CIE xy)
Kék alapszín
(CIE xy)
Fehér pont
Gamma/EOTF
Fénysűrűség
DCI-P3 D65
0,680, 0,320
0,265, 0,690
0,150, 0,060
D65
Spektrális
eloszlás 2,4
100 cd/m2
BT.709
0,640, 0,330
0,300, 0,600
0,150, 0,060
D65
BT.1886
100 cd/m²
BT.2020
0,708, 0,292
0,170, 0,797
0,131, 0,046
D65
BT.1886
100 cd/m2
sRGB D65
0,640, 0,330
0,300, 0,600
0,150, 0,060
D65
sRGB
250 cd/m2
sRGB D50
0,640, 0,330
0,300, 0,600
0,150, 0,060
D65
sRGB
250 cd/m2
Adobe RGB D65
0,640, 0,330
0,210, 0,710
0,150, 0,060
D65
Spektrális
eloszlás 2,2
250 cd/m2
Adobe RGB D50
0,640, 0,330
0,210, 0,710
0,150, 0,060
D50
Spektrális
eloszlás 2,2
250 cd/m2
MEGJEGYZÉS: A képernyőt DCI-P3 D65-es gyári beállítással szállítjuk DCI-P3 mozi (Theatrical) beállítás helyett. Ez azt jelenti, hogy
más a fehér pontja, a fénysűrűsége, gammája, mint a mozi (Theatrical) alapértelmezéseknek. Ennek a beállításnak a definiálása
vezető VFX és animációs stúdiókkal folytatott konzultációt követően történt meg, melyek azt állapították meg, hogy ez a konfiguráció
a legjellemzőbb a művészi munkákra. Azonban a DCI-P3 mozi (Theatrical) beállítás is létrehozható kalibrálási parancsokkal.
Mindemellett a képernyőhöz tartozó optikai lemezen lévő StudioCal XML mintákban található egy DCI-P3 mozi (Theatrical) kalibrációs
parancsfájl, amely újrakalibrálja a DCI-P3 D65 gyári beállítást DCI-P3 mozi (Theatrical) beállításként.
Kalibrálás előkészítése
A felhasználói kalibrálás lehetővé teszi, hogy definiáljon egy színbeállítást a kalibrálási célok (alapszínek,
fehér pont, gamma/EOTF és csúcs-fénysűrűség) megadásával, majd a beállítást a célokhoz kalibrálja. A
felhasználói kalibrálás számos különböző módon elvégezhető, beleértve a beállítások kiválasztását a
képernyőn megjelenő menükből vagy kalibrációs parancsfájl írását. Ezeket a módszereket a felhasználói
útmutatóban részletesen fogjuk tárgyalni a későbbiekben. Most pedig először fektessük le az alapokat.
Gyári kalibrálás
65
A belső processzor engedélyezése
A képernyőt úgy szállítjuk, hogy a belső processzor letiltott állapotban van. Ez azért van így, hogy csökkentse
a képernyő energiafogyasztását annak érdekében, hogy megfeleljen néhány ország energiafogyasztási
követelményeinek, a kalibrálás pedig mindaddig nem végezhető el, amíg a belső processzor be nincs
kapcsolva.
TIPP: Ha szeretné megállapítani, hogy a processzor letiltott állapotban van-e, nézze meg a Főmenüt az
OSD-menüben. Ha a Kalibrálás menü nem érhető el, ha a processzor letiltott állapotban van.
A belső processzor bekapcsolásához:
1.
Nyomja meg az elülső takarólemezen lévő gombok egyikét a gombcímkék megjelenítéséhez, majd
nyomja meg az Open menu (Menü megnyitása) gombot a képernyőmenü megnyitásához.
2.
Válassza a Management (Kezelés), majd az Internal processor (Belső processzor) lehetőséget.
3.
Válassza az Enable calibration (Kalibrálás engedélyezése) opciót a processzor bekapcsolásához.
4.
Nyomja meg a Kilépés gombot a képernyőmenü bezárásához.
A kalibrálás megkísérlése előtt várjon körülbelül egy percet, hogy a processzor teljesen betöltődjön.
A kalibrálás és külső készülékek engedélyezése
Alapértelmezés szerint a kalibrálás engedélyezve van, és mind belső, mind külső készülékek
engedélyezettek. Ez a Management (Kezelés) menüben módosítható. Ha engedélyezte a belső processzort,
és nem tud kalibrálni, előfordulhat, hogy a kalibrálás a képernyőn tiltott.
A kalibrálás engedélyezéséhez vagy letiltásához:
1.
Nyomja meg az elülső takarólemezen lévő gombok egyikét a gombcímkék megjelenítéséhez, majd
nyomja meg az Open menu (Menü megnyitása) gombot a képernyőmenü megnyitásához.
2.
Válassza ki a Management (Kezelés) menüpontot, majd a Calibration Configuration (Kalibrálás
konfigurálása) opciót.
3.
Válassza az Engedélyezés lehetőséget a kalibrálás be- vagy kikapcsolásához.
4.
Nyomja meg a Kilépés gombot a képernyőmenü bezárásához.
Ezenkívül szabályozhatja, hogy külső készülékek is megengedettek legyenek-e kalibráláshoz. A külső
készülékekre vonatkozó további információkért lásd: Külső mérőműszerek használata 75. oldal.
A külső készülékek használatának engedélyezéséhez vagy letiltásához:
1.
Nyomja meg az elülső takarólemezen lévő gombok egyikét a gombcímkék megjelenítéséhez, majd
nyomja meg az Open menu (Menü megnyitása) gombot a képernyőmenü megnyitásához.
2.
Válassza ki a Management (Kezelés) menüpontot, majd a Calibration Configuration (Kalibrálás
konfigurálása) opciót.
3.
Válassza az Allow use of external instruments (Külső készülékek használatának engedélyezése)
lehetőséget a külső készülékek támogatásának be- és kikapcsolásához.
4.
Nyomja meg a Kilépés gombot a képernyőmenü bezárásához.
A kalibrálási környezet
Az ajánlott kalibrálási környezet az Ön által a kalibráláshoz használt készüléktől függően változik. Ha a
beépített kolorimétert vagy egy közvetlen kapcsolatú eszközt, például Klein K10-A-t vagy X-Rite i1Display-t
vagy i1Pro-t használ, a HP azt ajánlja, hogy a kalibrálást gyenge fényviszonyok között végezze, anélkül hogy
66
3. fejezet Display On (Képernyő be)
a képernyőt közvetlen megvilágítás érné. Ha egy nem érintkező készülékkel végez kalibrálást, például egy
Photo Research spektroradiométerrel, a HP kifejezetten ajánlja, hogy a kalibrálást teljesen sötét szobában
vagy zárt, sötét környezetben, például kalibrálófülkében, végezze.
Több képernyő kalibrálása esetén a HP azt ajánlja, hogy azonosítsa a fény által szabályozott területet,
ahonnan a kalibrálást elvégezheti. Ennek a területnek alkalmasnak kell lennie több képernyő elhelyezésére
és bemelegítésére a kalibrálás előtt. Ha egy rögzített állványon lévő készüléket használ, ami jellemző például
a Photo Research eszközökre, a HP azt javasolja, hogy úgy állítson fel egy képernyőt, hogy az megfelelően
legyen elhelyezve a műszerhez képest, majd jelölje meg a képernyő asztalát/padját, vagy használjon egy
rögzítőállványt. Ez lehetővé teszi, hogy minden képernyőt a megfelelő mérési helyre helyezzen.
Kalibrálási frekvencia
A képernyő Advanced IPS panelje meglehetősen stabil, de a LED-ek fényereje minden háttérvilágításban
idővel fokozatosan csökken. Általánosságban, egy modern LED esetében arra számíthat, hogy csúcsfénysűrűségéből 1%-ot veszít minden 1000 üzemóra után. Mivel a képernyőnek mind kék, mind piros LED-jei
vannak, ezeknek a LED-eknek a különböző halványulása enyhe színeltolódáshoz vezethet. Bár sok
alkalmazás esetében még a kalibrálások között eltelt 2000 vagy több üzemóra után sem figyelhető meg
színeltolódás.
Mivel a képernyő rendelkezik egy beépített kalibrálóműszerrel, Ön úgy is dönthet, hogy gyakrabban végez
kalibrálást, mint egyébként tenné. Az Ön berendezésének kalibrálási gyakoriságát leginkább kényelmi
szempontok alapján kell meghatározni. A képernyő beállítható úgy, hogy egy felhasználó által
meghatározott ütemezés szerint újrakalibrálja magát, így a rendszeres újrakalibrálás egyszerűen
elvégezhető.
A képernyő bemelegedése a hidegen bekapcsolástól
A képernyő háttérvilágításához használt LED-eknek szükségük van egy stabilizációs időtartamra a képernyő
kalibrálása előtt. A HP javasolja, hogy hagyja a képernyőket bemelegedni, így a háttérvilágítás stabilizálódni
tud. A képernyő belső időzítőjét úgy állították be, hogy figyelmeztesse Önt, ha kalibrálni próbálna a
bekapcsolás utáni 30 percen belül. Ezt a bemelegedési időt a hideg képernyő bekapcsolása után eltelt idő
időzített mérésével határozták meg. A Photo Research PR-740 spektroradiométer segítségével percenként
megmérésre került a fehér pont, az alapszínek és a másodlagos színek. A ColorChecker mintázatokat öt
percenként mérték, mivel nem lehetett az összes percenkénti mérést kivitelezni a PR-740-es készülékkel.
Tájékoztatásul, az alábbi táblázatban láthatja a képernyőpontosságot, ΔE 2000 egységben kifejezve, a
hidegen bekapcsolás utáni különböző bemelegedési idők esetén.
Bemelegedési idő
Fehér pont
Alapszínek/másodlagos
színek
ColorChecker mintázatok
15 perc
< 1,5 ΔE 2000
< 1,0 ΔE 2000
< 1,0 ΔE 2000
30 perc
< 1,0 ΔE 2000
< 0,5 ΔE 2000
< 0,5 ΔE 2000
45 perc
< 0,5 ΔE 2000
< 0,25 ΔE 2000
< 0,5 ΔE 2000
60 perc
< 0,25 ΔE 2000
< 0,25 ΔE 2000
< 0,25 ΔE 2000
A képernyő automatikusan bemelegíti magát a nap megkezdése előtt, hogy biztosan készen álljon a
színkritikus munkára akkorra, amikor a művész leül az asztalhoz. Ez a beállítás a képernyőt 30 percig
melegíti fel, biztosítva ezáltal, hogy a képernyőpontosság 1,0 ΔE 2000 alatt legyen.
Kalibrálás előkészítése
67
A képernyő automatikus bemelegedésének beállítása:
1.
Nyomja meg az elülső takarólemezen lévő gombok egyikét a gombcímkék megjelenítéséhez, majd
nyomja meg az Open menu (Menü megnyitása) gombot a képernyőmenü megnyitásához.
2.
Nyissa meg a Calibration (Kalibrálás) menüt.
3.
Válassza ki a Set warm up time (Bemelegedési idő beállítása) lehetőséget.
FONTOS: Kalibrálási ütemezés beállításához be kell állítania a belső órát. Az óra beállításához lépjen a
Management (Kezelés) > Time and date settings (Idő és dátum beállításai) menüponthoz.
4.
Válassza az Enable (Engedélyezés) lehetőséget.
5.
Válassza ki a Set time work begins (Munkakezdés időpontjának beállítása) opciót.
6.
Állítsa be az időpontot és a hét napjait, amikor a képernyő melegedni kezdjen.
7.
Nyomja meg a Kilépés gombot a képernyőmenü bezárásához.
Bemelegedési mód
A tömeges kalibrálási munkafolyamat elősegítése érdekében, ahol több monitor kalibrálása vagy
újrakalibrálása történik egyetlen munkamenetben, a képernyő önálló bemelegítési móddal rendelkezik. Ez az
üzemmód lehetővé teszi több monitor bemelegítését gazdaszámítógéphez csatlakoztatásuk nélkül. A
képernyő bemelegszik az aktív színtartományban megadott fénysűrűség mellett.
Önálló bemelegítési üzemmód engedélyezéséhez:
1.
Csatlakoztassa az összes képernyőt egy tápforráshoz, és győződjön meg arról, hogy a képernyő
hátulján lévő fő tápkapcsoló Be állásban van. A képernyő konfigurációjától függően előfordulhat, hogy a
képernyő azonnal bekapcsol a fő tápkapcsoló aktiválásakor.
2.
Kapcsolja be a képernyőt, ha szükséges, majd kapcsolja ki újra az előlap jobb alsó részén található
tápkapcsoló gombbal. Az első bekapcsolás elindítja a belső hardvert, míg az újbóli kikapcsolás a
hardvert alvó állapotba lépteti.
3.
A jobb alsó előlapi gombok segítségével tartsa lenyomva a felső előlapi gombot, majd nyomja meg és
engedje el az alsó előlapi gombot. Miután az előlapi fények kigyulladnak, engedje el a felső előlapi
gombot.
A képernyő bemelegedési üzemmódba lép, és ciklikusan váltakozni kezd a teljes képernyős fehér, vörös, zöld,
kék, ciánkék, magenta és sárga színek közt. Amennyiben egy aktív forrásegység csatlakozik bármely
képernyőbemenethez, a beégés-gátló üzemmód kikapcsol, és helyére a forrás kimenete kerül. A forrás
leválasztásakor a bemelegedési üzemmód újra elindul, ha a forrás már nincs jelen.
MEGJEGYZÉS: A bemelegedési üzemmód letiltásához kapcsolja be és ki a képernyőt az előlapi tápkapcsoló
gombbal.
Háttérvilágítás-stabilizálás fénysűrűség módosítása után
A képernyő háttérvilágítása „analóg stílusú” egyenáramú módban működik, ami azt jelenti, hogy a LEDekhez irányuló feszültség megváltozik, a képernyő elülső fénysűrűség-változásának függvényében. Ennek
eredményeképpen szükséges egy háttérvilágítás-stabilizálási időszak, amely alatt egyik fénysűrűség
beállításról egy másikra vált át. Ez hatással lehet a kalibrálás pontosságára. Ha például a képernyő 250 cd/m²
fénysűrűségnél melegedett be, a kalibrálást viszont 100 cd/m²-es fénysűrűség mellett kell elvégezni,
előfordulhat, hogy a fehér pont kalibrálása akár 2,0 ΔE 2000 egységgel is eltér.
Az új fénysűrűségszinten a háttérvilágítás stabilizálódásához idő szükséges. A PR-740 spektroradiométerrel
végzett mérések azt mutatják, hogy a fehér pont-pontosság 0,002 CIE xy egységen belül van 10 perc után az
68
3. fejezet Display On (Képernyő be)
új fénysűrűségszinten, és 0,001 CIE xy egységen belül 15 perc elteltével. A legjobb eredmény érdekében a HP
javasolja, hogy engedje a háttérvilágítást stabilizálódni a kívánt fénysűrűségnél kalibrálás előtt. Ennek egyik
módja az, hogy kalibráljon a kívánt fénysűrűségig, várjon 10–15 percet, majd kalibráljon újra ugyanazon a
fénysűrűségen. A második kalibrálás az elsőnél jelentősen pontosabb lesz. Ugyanezen okból, ha
drasztikusan különböző fénysűrűségszint beállítások között vált, várjon legalább 10 percet, mielőtt színeket
értékelné.
Felhasználói kalibrálási módszerek
A felhasználói kalibrálás az a folyamat, mikor megadja a kalibrációs célokat (alapszínek, fehér pont, gamma/
EOTF és fényerősség), majd utasítást küld a képernyőnek, hogy ezeket a célértékeket alapul véve végezze el a
kalibrálást. A felhasználói kalibrálásnak három fő módszere van.
●
Képernyőn megjelenő, menü segítségével történő kalibrálási eljárás
Ez az opció alapvető kalibrálási választásokat kínál, és alkalmas egyfelhasználós kalibrálásra akkor, ha
szabványos színtér alapszínekre és gamma/EOTF-ekre van szükség. Az a lehetőség is adott, hogy egy
meglévő kalibrációt újrakalibráljon.
●
XML-által irányított kalibrálás, StudioCal XML használatával
Ez a lehetőség biztosítja a legnagyobb rugalmasságot a kalibráláshoz, ugyanis lehetővé teszi, hogy
többet is tegyen, mint egy standard kalibrálás. A StudioCal XML funkció az alábbiakat tartalmazza:
–
Egyéni színbeállítás elnevezése
–
Egyéni alapszínek és fehér pont meghatározása (CIE xy-ben vagy CIE u'v'-ben)
–
Testre szabott érvényesítési lépés végrehajtása kalibrálás után
–
A gyári kalibrálási memóriatároló felülírása
–
Kalibrált LUT-ok archiválása az USB flash meghajtóra
A StudioCal XML séma további funkciókat is kínál a kalibráláson kívül. További tájékoztatásért lásd: A
StudioCal XML séma használata, 80. oldal.
●
Ütemezett automatikus újrakalibrálás
A két felhasználó által vezérelt módszer mellett a képernyőt a felhasználó konfigurálhatja úgy, hogy
ütemezett módon, automatikusan kalibráljon.
Menüvezérelt felhasználói kalibrálás
A menüvezérelt felhasználói kalibrálás lehetővé teszi, hogy egy meglévő beállítást újrakalibráljon, vagy egy
meglévő beállításhoz új konfigurációt adjon meg. Mindkettőt a Calibration (Kalibrálás) menüből éri el.
Újrakalibrálás aktív beállítás
Ez a beállítás utasítja a képernyőt az aktív színtérbeállítás újrakalibrálására. A beállítás újrakalibrálása az
aktuális kalibrációs célok használatával történik.
Előzetes beállítás konfigurálása és kalibrálása
Használja ezt a beállítást, ha új kalibrálási beállítást szeretne meghatározni a szabványos színskálák és fehér
pontok alapján. A menük egy sor lehetőséget kínálnak minden kalibrálási céltípushoz.
Felhasználói kalibrálási módszerek
69
Előzetes színbeállítás
8 beállítást választhat ki, melyek mindegyike konfigurálható. Például módosíthatja az Adobe RGB D65
beállítást DCI Cinema beállításra. A beállítás automatikusan új nevet kap a kalibrálás után, amely tükrözi a
kiválasztott konfigurációt. A menü felsorolja az aktuális neveket.
Színskála
Ez a menü az alábbi szabványos színskálákat kínálja:
●
DCI-P3: Az iparági szabványos színskála digitális filmvetítéshez
●
sRGB/BT.709: A szabványos színskála az internethez és nagy felbontású televíziókhoz
●
BT.2020: A cél színskála ultra HD (ultranagy felbontású) televízióhoz. Nem minden ultra HD (ultranagy
felbontású) tartalom készül a BT.2020 tartalmi szabványban.
●
Adobe RGB: Népszerű a hivatásos fényképészek körében
●
BT.601: A szabványos színskála normál felbontású televízióhoz
●
A képernyő természetes színskálája: A lehető legszélesebb színskála, mely a képernyő természetes
alapszíneit használja
Fehér pont
Ez a menü az alábbi szabvány fehér pontokat kínálja:
●
D65: A legtöbb videoprodukció és számítógépes grafikai és tervezési munkához használt szabvány
fehér pont. Filmgyártás esetén is használható.
●
D50: Szoftveres próbanyomatokhoz és nyomtatáshoz használt szabványos fehér pont. Melegebb, mint
a D65-ös fehér pont.
●
D55: Filmvetítéshez használt hagyományos fehér pont. A filmvetítő lámpatestje fénykimenetének fehér
pontja.
●
DCI-P3: Digitális filmvetítőhöz használt szabványos fehér pont.
Gamma/EOTF
Ez a menü a következő beállításokat teszi lehetővé:
70
●
2,2: A 2,2-es gamma spektrális (eloszlás)függvényt tekintik szabványosnak a napfénnyel egyező szintű
megvilágítási környezetben történő megvilágításhoz
●
2,4: A 2,4-es gamma spektrális (eloszlás)függvény volt korábban a szabványos gamma érték halvány
megvilágítású környezetekben. Videomunkához ezt a gamma függvényt váltotta fel a BT.1886 EOTF
(elektro-optikai átviteli függvény)
●
2,6: A 2,6-es gamma spektrális (eloszlás)függvény, amely a szabványos gamma érték
mozimegvilágítású környezetekhez, lényegében minden környező megvilágítás nélkül
●
BT.1886: Egy EOTF, amelyet a Nemzetközi Távközlési Egyesület (ITU) definiált szabvány EOTF-nek a
professzionális nagyfelbontású videogyártáshoz és utómunkához
●
sRGB: Egy 2,2-es gamma spektrális (eloszlás)függvényen alapuló EOTF, amelyet azonban arra terveztek,
hogy jobb alsó-fekete színábrázolást biztosítson egy görbéből egy lineáris függvényhez történő
átmenettel, a legalacsonyabb szürkeárnyalat-értékekhez.
●
EPD: Egy, a Society for Information Display Information Display Measurement Standard című
dokumentumában meghatározott EOTF, szürkeárnyalat függvénnyel, amelyet műholdas felvételekhez
3. fejezet Display On (Képernyő be)
terveztek azzal a szándékkal, hogy homályos, alacsony kontrasztú, érdeklődésre számot tartó
objektumok láthatóságát javítsák, mikor azok kissé világosabb területek mellett helyezkednek el a
képen.
Fénysűrűség
Ez a menü az alábbi fénysűrűség értékeket kínálja, valamint annak a lehetőségét, hogy 48 és 250 kandela per
négyzetméter (cd/m²) között bármely értéket kiválaszthasson.
●
250 cd/m² A maximális fénysűrűség, amelyre a képernyőben kalibrálni lehet
●
100 cd/m² A szabványos fénysűrűség, amelyet eredetileg az SMPTE (Society of Motion Picture and
Television Engineers) határozott meg online video- és utómunkához
●
120 és 80 cd/m² Két opció, amelyek 100 cd/m² körüli rögzített értékeket biztosítanak, a VFX stúdiókban
használt tipikus környezeti megvilágításon alapulva
●
48 cd/m² A szabványos képernyő elülső részén megjelenő megvilágítás a mozgókép megjelenítéséhez,
egyenértékű 17 fl (footlambert) fénysűrűséggel.
Miután definiálta a kalibrálást és megerősítette a választott értékeket, a kalibrálás elkezdődik. A kalibrálás
körülbelül 3 és fél percig tart a belső műszer használata esetén. Egyes külső eszközökkel a kalibrálási idő
hosszabb lehet. Ne kapcsolja ki a képernyőt a kalibrációs folyamat során. A beállítás a kiválasztott kalibrálási
célok alapján kap egy nevet.
MEGJEGYZÉS: Ha külső eszköz csatlakozik, akkor Ön egy arra vonatkozó kérdést kap, hogy a belső vagy a
külső eszközt kívánja használni a kalibrációs mérésekhez. Ha a külsőt választja, a képernyőn megjelenik egy
soros célterület, amely segítséget nyújt a külső eszköz elhelyezéséhez a képernyő közepén.
StudioCal XML kalibrálás
A StudioCal XML kalibrációs módszer lehetővé teszi, hogy nagyon pontosan meghatározza egy színbeállítás
kalibrációs céljait, és legfeljebb három kalibrációs beállítást kalibráljon egyetlen kalibrációs munkamenet
során. StudioCal XML egy bővíthető XML séma, amelyeket a HP fejlesztett a képernyő kalibrálásához és
módosításához. A HP először a HP DreamColor Z27x Studio képernyőnél mutatta be, majd kibővítette a
képernyő további adottságainak támogatására. Miközben a StudioCal XML fájlok úgy lettek tervezve, hogy
kompatibilisek legyenek a különböző HP DreamColor Studio képernyők között, további, olyan parancsok is
rendelkezésre állnak, amelyeket a Z27x nem ismer fel. Azonban az alapvető kalibrálási séma kompatibilisnek
lett tervezve, és sok esetben ugyanazon XML fájl megosztható a különböző DreamColor Studio képernyők
között.
Ahelyett, hogy a kalibrációs célok beállításait egy menüből választaná ki, a StudioCal XML segítségével Ön
definiálja ezeket a célokat XML objektumok és kódok használatával. Az XML-kód ezután egy StudioCal.xml
nevű fájlként lesz mentve, és az USB flash meghajtó gyökerén tárolódik. FAT, FAT32 és a NTFS fájlrendszerű
flash meghajtók támogatottak. Lásd: A StudioCal XML séma használata, 80. oldal hogy megtudja, hogy
használja az XML sémát kalibrációs és egyéb típusú parancsfájlok írásához.
Kalibrálás egy StudioCal.xml fájl használatával:
1.
Hozzon létre egy StudioCal.xml nevű fájlt, és másolja az USB flash meghajtó gyökér-(felső)könyvtárába.
2.
Helyezze az USB flash meghajtót a képernyő alján található két DreamColor USB-port egyikébe.
StudioCal XML kalibrálás
71
3.
Egy üzenet jelenik meg, kérdezve Önt, hogy kívánja-e a flash meghajtón lévő StudioCal.xml fájlt
használni a képernyő kalibrálásához.
Ha a flash meghajtón egy firmverfájl is található, a képernyő azt kérdezi Öntől, hogy az XML fájlt
szeretné-e használni a kalibráláshoz vagy firmverfrissítést kíván telepíteni. Válassza ki az XML fájlt.
4.
Ha külső eszköz csatlakozik, a képernyő megkérdezi Önt, hogy a belső vagy külső eszközt kívánja
használni kalibráláshoz.
Ha külső eszköz mellett dönt, egy soros célterület jelenik meg, amely segítséget nyújt az eszköz
pozicionálásában.
A kalibrálás elkezdődik, és körülbelül 3 és fél percig tart a belső műszer használata esetén. Egyes külső
eszközökkel a kalibrálási idő hosszabb lehet. Ne kapcsolja ki a képernyőt a kalibrációs folyamat során.
Kalibrálás automatizálása
Mivel a képernyőt színkritikus munkához tervezték, fontos, hogy a képernyő kalibrálva maradjon, így a
képernyő lehetővé teszi az Ön számára automatikus kalibrálás ütemezését. Ez a kalibráció rendszeres
időközönként ütemezhető, üzemórák száma, naptári hetek vagy hónapok alapján. Azt is megadhatja, hogy
mikor kerüljön sor az automatikus kalibrálásra, biztosítva, hogy ez munkaidőn kívül történjen, nem zavarva
meg a munkafolyamatot.
Automatikus kalibrációk ütemezése
Használja a Calibration (Kalibrálás) menüt a kalibrálás ütemezéséhez. Ha még nem állította be a képernyő
belső óráját (Management [Kezelés] > Time and date settings [Idő és dátum beállítása]), a képernyő kérni
fogja, hogy állítsa be az órát, hogy a kalibrációk a helyes időpontokban történjenek.
Automatikus kalibrációk ütemezéséhez:
1.
Nyomja meg bármelyik előlapi gombot a funkciógombok címkéinek megjelenítéséhez.
2.
Nyomja meg az Open menu (Menü megnyitása) gombot a főmenü megjelenítéséhez.
3.
Válassza ki a Calibration (Kalibrálás) lehetőséget.
4.
Válassza ki a Set calibration schedule (Kalibrálás ütemezésének beállítása) pontot.
Kalibrálási ütemezés beállításához be kell állítania a belső órát.
5.
Válassza ki a kalibrációk közötti időtartamot, majd kattintson a Következő gombra.
6.
Válassza ki a megfelelő időtartamot, majd kattintson a Következő gombra.
7.
Válassza ki, hogy a hét mely napján legyen a kalibrálás, majd kattintson a Következő gombra.
TIPP: Tetszőleges napot és időpontot választhat, a HP azonban azt javasolja, hogy olyan időpontot
válasszon, amikor senki nem használja a képernyőt, így a munkafolyamat nem szakad félbe.
8.
Állítsa be a kalibrálás napon belüli időpontját, majd kattintson a Következő gombra.
9.
Válassza ki a Confirm and Exit (Megerősítés és kilépés) lehetőséget. Az óra elindul, és a kalibrálás
automatikusan fut.
A kalibrálás ütemezésének megtekintése
Miután beállított egy kalibrálási ütemezést, az ütemezést ellenőrizheti a Calibration (Kalibrálás) > View
Calibration Schedule (Kalibrálás ütemezésének megtekintése) opciók segítségével. (Ha nincs ütemezés
beállítva, a képernyő kérni fogja, hogy állítson be egy ütemezést.) Ez a beállítás lehetővé teszi a kalibrálás
ütemezésének leállítását is.
72
3. fejezet Display On (Képernyő be)
StudioCal XML fájl használata automatizáláshoz
Alapértelmezés szerint a kalibrálási folyamat újrakalibrálja az aktív felhasználói beállítást. Ha speciális
beállítást vagy beállításokat szeretne kalibrálni, StudioCal XML segítségével definiálhatja azokat, majd
telepítheti a fájlt a képernyőre. Ezek után ezt a fájlt fogja használni a kalibrálás automatizálásához.
A StudioCal XML fájl telepítése:
1.
Hozzon létre egy „StudioCal.xml” fájlt, és másolja az USB flash meghajtó gyökér-(felső)-könyvtárába.
2.
Helyezze az USB flash meghajtót a képernyő alján található DreamColor USB portok egyikébe.
3.
Utasítson el minden megjelenő, kalibrálásra vonatkozó vagy firmver üzenetet.
4.
Nyissa meg a Main Menu (Főmenü) menüpontot.
5.
Válassza ki a Calibration (Kalibrálás) lehetőséget.
6.
Válassza ki az Install StudioCal XML (StudioCal XML telepítése) lehetőséget.
A képernyő egy StudioCal.xml fájlt keres a csatlakoztatott USB flash meghajtón.
Miután telepítette, ezt a fájlt fogja használni az összes későbbi automatikus kalibráláshoz.
Automatikus kalibrálás hitelesítési adatainak elérése
Lekérheti az utolsó automatikus kalibrálás mérési információját, amely a készülék által mért RGB
mintázatokat és XYZ értékeket tartalmazza. Ha egy StudioCal XML fájl telepítésre került, és tartalmaz
hitelesítési elemeket, szintén tartalmazza a kalibrálás után mért XYZ értékeket a kívánt hitelesítési
mintázatokhoz.
Az utolsó kalibrálás adatainak letöltése:
1.
Helyezzen egy USB flash meghajtót a DreamColor USB portok egyikébe. Ha a flash meghajtón firmvervagy StudioCal XML fájlok is találhatók, megjelenik egy üzenet a képernyőn, azt kérdezve Öntől, hogy
kívánja-e használni azokat. Zárjon be minden megjelenő menüt.
2.
Nyissa meg a Calibration (Kalibrálás) menüt.
3.
Válassza az Export last calibration data (Legutóbbi kalibrálási adatok exportálása) lehetőséget.
A kalibrációs adatok a behelyezett USB flash meghajtóra íródnak.
A belső koloriméter igazítása egy külső referenciaeszközhöz
A beépített XYZ kolorimétert gyárilag igazították és kalibrálták egy Konica Minolta CA-310 készülékhez.
Habár ez az illesztés megfelelhet az Ön igényeinek, ha számos képernyőt telepít, célszerű ezen képernyők
belső színmérőit egy házi referenciaeszközhöz igazítani. Használja a Kalibrálás menüt ehhez a feladathoz.
Lásd: Külső mérőműszerek használata 75. oldal a támogatott külső eszközökre vonatkozó további
információkért.
A belső koloriméter igazítása egy külső referenciaeszközhöz:
1.
Engedje, hogy a képernyő legalább 30 percig melegedjen.
2.
Gondoskodjon arról, hogy a környezeti megvilágítás a megfelelő szintre legyen állítva: halványra
kapcsolódó eszköz és sötétre nem kapcsolódó eszköz esetén.
3.
Csatlakoztassa az igazításhoz használni kívánt külső eszközt. Utasítson el minden megjelenő,
kalibrálásra vonatkozó üzenetet. Ha egy X-Rite külső eszközt használ, állítsa be a készülék és a kábel
helyzetét úgy, hogy ne zavarja a belső eszköz karjának működését.
A belső koloriméter igazítása egy külső referenciaeszközhöz
73
4.
Nyissa meg a Calibration (Kalibrálás) menüt.
5.
Válassza az Align internal instrument to reference (Belső eszköz igazítása referenciához) pontot.
6.
Válassza ki az Align instruments (Eszközök igazítása) pontot. Egy igazítási cél jelenik meg.
7.
Helyezze el a külső eszközt úgy, hogy igazodjon a céllal, majd nyomja meg a Start Alignment (Igazítás
indítása) gombot.
Az igazítás elkezdődik. Ha hiba lép fel, a képernyő jelzi, hogy a belső vagy külső eszköznél történt. Ha a
hiba a külső eszköznél történik, ellenőrizze az eszköz konfigurációját, és győződjön meg arról, hogy a
környezeti megvilágítás nem túl erős-e az ilyen típusú eszköz számára. Ha a hiba a belső eszköznél
történik, előfordulhat, hogy a rendelkezésre álló menüopcióval igazítania kell a belső eszköz pozícióját.
Ez a folyamat körülbelül egy percet vesz igénybe, és garantálja, hogy a motor indít/állj pozíciói
megfelelően igazodjanak, így az eszköz képernyő előtti helyzete megfelelő.
A képernyő automatikus bemelegítése a nap kezdetén
A Z31x képes automatikusan bemelegíteni magát a nap megkezdése előtt, hogy biztosan készen álljon a
színkritikus munkára akkorra, amikor a művész leül az asztalához. Ez a beállítás a képernyőt 30 percig
melegíti fel, biztosítva ezáltal, hogy a képernyőpontosság 1,0 ΔE 2000 alatt legyen.
Tájékoztatásul, az alábbi táblázatban láthatja a képernyőpontosságot, ΔE 2000 egységben kifejezve,
különböző bemelegedési idők esetén. Ezeket a bemelegedési időket a hideg képernyő bekapcsolása után
eltelt idő időzített mérésével határozták meg. A Photo Research PR-740 spektroradiométer segítségével
percenként megmérésre került a fehér pont, az alapszínek és a másodlagos színek. A ColorChecker
mintázatokat öt percenként mérték, mivel nem lehetett az összes percenkénti ColorChecker mérést
kivitelezni a PR-740-es készülékkel.
Bemelegedési idő
Fehér pont
Alapszínek/másodlagos
színek
ColorChecker mintázatok
15 perc
< 1,5 ΔE 2000
< 1,0 ΔE 2000
< 1,0 ΔE 2000
30 perc
< 1,0 ΔE 2000
< 0,5 ΔE 2000
< 0,5 ΔE 2000
45 perc
< 0,5 ΔE 2000
< 0,25 ΔE 2000
< 0,5 ΔE 2000
60 perc
< 0,25 ΔE 2000
< 0,25 ΔE 2000
< 0,25 ΔE 2000
A képernyő automatikus bemelegedésének beállítása:
1.
Nyissa meg a Calibration (Kalibrálás) menüt.
2.
Válassza a Set warm up time (Bemelegedési idő beállítása) lehetőséget, majd nyomja meg a
Kiválasztás gombot.
Ha a belső órát még nem állítottak be, a képernyő először kérni fogja az óra beállítását. Írja be a pontos
időt és dátumot, állítsa be a 12 vagy 24 órás formátumot, és állítsa be az időzónát.
3.
Válassza az Engedélyezés lehetőséget a menüből, majd nyomja meg, Kiválasztás gombot.
4.
Válassza a Set time work begins (Munkaidő kezdetének beállítása) lehetőséget, majd nyomja meg a
Kiválasztás gombot.
5.
Állítsa be a munkaidő kezdetét.
6.
Állítsa be a hét azon napjait, amelyek munkanapnak tekintendők.
A képernyő csak a kijelölt napokon fog automatikusan bemelegedni.
74
3. fejezet Display On (Képernyő be)
Külső mérőműszerek használata
A képernyő tartalmaz egy nagy pontosságú XYZ kolorimétert, és natív támogatást biztosít számos különböző
típusú mérőműszerhez, az olcsó koloriméterektől egészen a csúcsminőségű koloriméterekig és
spektroradiométerekig. Ezek a műszerek a beépített műszer helyett is használhatók a kalibráláshoz.
Ezenkívül külső műszerek is használhatók a belső műszer beigazításához.
Számos támogatott műszert a HP partnerstúdióival folytatott konzultáció során választottak ki, és így az
általuk, a saját telephelyeiken általánosan használt eszköztípusok kerültek kiválasztásra. Ezen műszerek
közül néhány speciális konfigurációkat vagy kalibrálást igényel, hogy megfelelően működjön a képernyővel.
Ezen műszerek mindegyike USB-csatlakozót használ a képernyőn lévő HP DreamColor USB-portok egyikéhez
történő csatlakozáshoz. A működésük nem igényel állomásalapú szoftvereket, de előfordulhat, hogy a
készülék konfigurálásához és kalibrálásához szükség van azokra.
FONTOS: Az összes ilyen műszer esetén nagyon fontos, hogy a mérőműszer a képernyő elülső oldalára
merőlegesen helyezkedjen el.
Klein Instruments K10 és K10-A koloriméterek
Ezek a nagy sebességű, nagyon pontos és könnyű eszközök közvetlenül a monitorral érintkezve vagy
elsötétített helyiségben távoli egységként egyaránt használhatók.
Konfiguráció
A Klein K10 és K10-A műszereket a gyártó 15-ös cal fájlként tárolt képernyőmátrixszal előzetesen kalibrált
állapotban szállítja. Amennyiben meglévő egységgel rendelkezik, a HP határozottan ajánlja, hogy küldje el a
műszert a Klein vállalathoz újrakalibrálás céljából. Ugyanakkor, ha járatos a kalibrálómátrixok készítésében,
és rendelkezésére áll egy spektroradiométer, Klein ChromaSurf program használatával elkészítheti a saját
kalibrálómátrixát. A HP javasolja, hogy az egyéni mátrixot mentse el cal fájl 15 formátumban, amelyet a
rendszer alapértelmezés szerint betölt a K10-A műszer képernyőhöz történő csatlakoztatásakor.
Ugyanakkor a StudioCal.XML használatával bármely cal fájlt kijelölheti a kalibrálás során való használatra,
így az egyedi mátrixot bárhoz tárolhatja.
Használati irányelvek
Vegye figyelembe a következő tippeket és útmutatásokat, amikor a Klein K10-A műszert a képernyővel
együtt használja:
●
Az eszköz csatlakoztatása után akár 10 másodperc is eltelhet, amíg a képernyőn megjelenik az első
kalibrálás menü. Ez teljesen normális ennél a műszernél, mivel USB-tápellátással működik, és le kell
futnia a rendszerindításnak, hogy reagálhasson.
●
Közvetlen érintkezésű mérés ajánlott a K-10 SF lencsevédő használatával. Ez lehetővé teszi a képernyő
kalibrálását tipikus szobai megvilágítási körülmények között (bár a legjobb fekete mérésekhez
továbbra is a gyengébb megvilágítás ajánlott).
Távoli mérés használatakor a HP határozottan ajánlja, hogy a kalibrálást teljesen elsötétített
helyiségben végezze.
●
Ha szükséges, a kalibrálás előtt használja a ChromaSurf programot a fekete szint újrakalibrálásához. A
K10-A készülék hosszú időn át megőrzi a feketeszín-kalibrálását, ha mégis szükség van
újrakalibrálásra, az nagyon gyorsan elvégezhető.
Ha a képernyő a kalibrálását követően a szürkeárnyalati skála alsó részét világosszürkeként jeleníti
meg kicsi árnyalatdefinícióval vagy anélkül, akkor újra kell kalibrálnia a K10-A fekete szintjét és a
képernyőt.
Külső mérőműszerek használata
75
Photo Research spektroradiométerek
A képernyő támogatja a legtöbb Photo Research spektroradiométert, beleértve a következőket:
●
PR-655 SpectraScan
●
PR-670 SpectraScan
●
PR-680 / PR-680L SpectraDuo
●
PR-730 SpectraScan
●
PR-740 SpectraScan
A Photo Research műszernek rendelkeznie kell USB-csatlakozóval. Ez bizonyos modelleken opcionális, de a
képernyőhöz történő csatlakoztatáshoz szükséges. Ha a műszer több csatlakozási felületet is támogat, az
USB-alapú kommunikációs módszernek engedélyezett és aktív állapotban kell lennie.
Konfiguráció
Ezen műszerek konfigurációs beállítások széles skáláját tartalmazzák, amelyek közül mind beállítható a
műszer hátoldalán lévő érintőképernyős LCD-csatlakozó használatával. Az alábbi táblázat felsorolja az egyes
képernyőkhöz ajánlott konfigurációkat.
PR 655
PR 670
PR 680
PR 680L
PR 730
PR 740
Minimum firmver verzió
3.12
3.14
3.14
3.14
3.10
3.14-74X
Sávszélesség
8 nm
—
—
—
2 nm
2 nm
Apertúra
—
1 fok
1 fok
1 fok
1 fok
0,5 fok
Adaptív
Engedélyezve
Engedélyezve
Engedélyezve
Engedélyezve
Engedélyezve
Engedélyezve
Érzékenység
—
Bővített
Bővített
Bővített
Bővített
Bővített
Sebesség
—
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Szinkronizálás
Automatikus
Automatikus
Automatikus
Automatikus
Automatikus
Automatikus
Intelligens fekete
—
Letiltva
Letiltva
Letiltva
Letiltva
Letiltva
Szenzor mód
—
—
—
Spektro
—
—
Használati irányelvek
Vegye figyelembe a következő tippeket és iránymutatásokat a Photo Research spektroradiométer és a
képernyő együttes használatakor:
76
●
Az eszköz csatlakoztatása után akár öt másodperc is eltelhet, amíg a képernyőn megjelenik az első
kalibrálás menü. Ennél a műszernél ez normális.
●
Mivel ezt a műszert jellemzően érintkezésmentes mérésekhez használják általában legalább 30 cm
távolságból, kulcsfontosságú, hogy minden mérés teljesen elsötétített környezetben történjen.
●
Érintkezéses mérések a rugalmas mérőszonda opciók egyikével végezhetők, de körültekintően szerelje
fel a szondát, hogy az a képernyő felületére merőlegesen helyezkedjen el.
●
A legjobb eredmény érdekében feltétlenül kövesse a rekalibrálási ütemezést.
3. fejezet Display On (Képernyő be)
Konica Minolta CA-310 koloriméter
A Konica Minolta CA-310 egy nagy sebességű koloriméter. Két független, kívülről irányított méréshez
tervezték, a műszer két részből áll: a központi logikai hardvert tartalmazó fő műszertest és egy könnyű
mérőszonda. A műszert egy USB A–USB B kábel segítségével kell a monitorhoz csatlakoztatni.
Konfiguráció
A műszert xyLv mérési módra kell állítani. Mivel ez az eszköz egy koloriméter, döntő fontosságú, hogy a
felhasználói kalibrálást (fehér pont és mátrix egyaránt) minden képernyőmérést megelőzően kell elvégezni.
A felhasználói kalibrálás bármelyik memóriacsatornában tárolható, de a csatornát a műszer képernyőhöz
történő csatlakoztatása előtt kell kiválasztani.
Használati irányelvek
Vegye figyelembe a következő tippeket és iránymutatásokat a Konica Minolta CA-310 és a képernyő együttes
használatakor:
●
Az eszköz csatlakoztatása után akár tíz másodperc is eltelhet, amíg a képernyőn megjelenik az első
kalibrálás menü. Ennél a műszernél ez normális.
●
Fekete szint (0) kalibrálást kell végezni a műszer minden egyes bekapcsolását követően. Több képernyő
kalibrálása esetén a Konica Minolta javasolja, hogy óránként végezzen nulla kalibrálást, különösen, ha
fénysűrűségi célértékre, például 48 cd/m2 értékre kalibrál.
●
Ellenőrizze, hogy műszert megfelelően kalibrálták, és az Ön által kalibrált memóriacsatorna aktív.
●
Közvetlen érintkezéses mérés esetén normál burkolat használata javasolt. Ez lehetővé teszi a képernyő
kalibrálását tipikus szobai megvilágítási körülmények között (bár a legjobb fekete mérésekhez
továbbra is a gyengébb megvilágítás ajánlott).
Ha érintkezésmentes mérést végez, a műszer legfeljebb 30 mm távolságra lehet a képernyő felületétől.
Kifejezetten ajánljuk, hogy az érintkezésmentes méréseket teljesen elsötétített környezetben végezze.
X-Rite i1Pro 2 spektrofotométerek
Az X-Rite i1Basic Pro 2, i1Photo Pro 2 és az i1Publish Pro 2 kedvező áron megvásárolható
spektrofotométerek. Amennyiben új készüléket vásárol a képernyővel való használatra, a HP azt javasolja,
hogy válassza az i1Basic Pro 2 változatot,mivel az i1Photo Pro 2 és i1Publish Pro 2 további szoftvereket és
eszközöket tartalmaz, amelyek nem szükségesek a képernyő-kalibráláshoz.
Az X-Rite i1Display koloriméterhez hasonlóan a műszert egy a kapcsolódó szoftvereket tartalmazó optikai
lemezzel együtt szállítják. A HP javasolja, hogy telepítse a szoftvereket, mivel a műszert kalibrálni kell a
képernyővel történő használata előtt.
Konfiguráció
Az i1Pro 2 készüléket kalibrálni kell az X-Rite szoftver használata előtt. További információkat a termék
felhasználói útmutatójában talál.
Használati irányelvek
Vegye figyelembe a következő tippek és iránymutatásokat az X-Rite i1 Pro 2 és a képernyő együttes
használatakor:
Külső mérőműszerek használata
77
●
Az eszköz csatlakoztatása után akár 15 másodperc is eltelhet, amíg a képernyőn megjelenik az első
kalibrálás menü. Ennél a műszernél ez normális.
●
Szerelje a műszert a mellékelt képernyőtartóba, ha a képernyővel együtt kívánja használni. Állítsa be az
ellensúlyt, hogy a műszer érintkezzen a képernyőpanellel.
X-Rite i1Display Pro koloriméter
Az X-Rite i1DisplayPro egy kedvező áron megvásárolható, kiskereskedelmi forgalomban is kapható
mérőműszer. Bár a műszert optikai lemezre írt, profilkészítő szoftverrel szállítják, a szoftver telepítése nem
szükséges a képernyő kalibrálásához, mivel az i1Display műszer közvetlenül a képernyőhöz csatlakozik.
FONTOS: A HP kifejezetten ellenzi a mellékelt X-Rite szoftver képernyővel együttes használatát, mivel az
egy állomásalapú képernyőprofilt eredményez, nem pedig egy teljes képernyő-kalibrálást.
Konfiguráció
Az i1Display Pro műszerhez nem szükséges konfigurálás. A képernyő automatikusan betölti a szükséges
kalibrálási mátrixot (EDR-fájl) a műszerre, ha van csatlakoztatták.
Használati irányelvek
Vegye figyelembe a következő tippek és iránymutatásokat az X-Rite i1Display Pro és a képernyő együttes
használatakor:
●
Az eszköz csatlakoztatása után akár öt másodperc is eltelhet, amíg a képernyőn megjelenik az első
kalibrálás menü. Ennél a műszernél ez normális.
●
Ezt a műszert közvetlenül csatlakoztatott üzemmódban kell használni, és az ellensúlyt úgy kell
beállítani, hogy a helyén tartsa a készüléket a kalibrálás során.
●
A HP javasolja, hogy a kalibrálást halványan megvilágított környezetben végezze.
●
A környezeti fény szűrőt a mérés megkezdése előtt el kell fordítani a műszer optikájától. Ha a helyén
marad, mérési hibák lépnek fel.
●
Az i1Display Pro az egyes műszerek gyári kalibrálásához külön hibatűréssel rendelkezik. Látható
kalibrálási különbségek is előfordulhatnak, ha az egyes képernyőkhöz különböző mérőszondákat
használnak. A HP kifejezetten ajánlja, hogy egy létesítményen vagy munkafolyamaton belül egyetlen
i1Display Pro készletet használjanak az összes képernyő kalibrálásához.
Colorimetry Research CR-250 spektroradiométer
A Colorimetry Research CR 250 egy kedvező áron megvásárolható spektroradiométer, amely az opcionális
gumiburkolattal érintkezéses műszerként, vagy egy opcionális optikai ellenőrző rendszerrel távoli
mérőeszközként is használható.
Konfiguráció
A CR 250 műszer nem igényel beállítást.
Használati irányelvek
Vegye figyelembe a következő tippeket és iránymutatásokat a Colorimetry Research CR-250 és a képernyő
együttes használatakor:
78
3. fejezet Display On (Képernyő be)
●
Az eszköz csatlakoztatása után akár 15 másodperc is eltelhet, amíg a képernyőn megjelenik az első
kalibrálás menü. Ennél a műszernél ez normális.
●
Ha érintkezéses műszerként használja, a HP javasolja, hogy a kalibrálást gyengén megvilágított
környezetben végezze.
●
Ha érintkezésmentes műszerként használja, a HP kifejezetten javasolja, hogy a kalibrálást sötét
környezetben végezze.
Külső mérőműszerek használata
79
4
A StudioCal XML séma használata
A StudioCal XML egy HP által tervezett XML séma, amely részletes ellenőrzést biztosít a képernyő-kalibrálási
folyamat felett. Elemeket és kódokat tartalmaz, melyek segítségével meghatározható legfeljebb három
kalibrálási beállítás kalibrálási célértéke, egyedi beállítási neveket biztosít, és érvényesítési mintákat definiál
a méréshez. Használható továbbá kalibrálási LUT-ok fel- és letöltéséhez, egyedi bemeneti nevek, jelölők és
felhasználói beállítások telepítéséhez, illetve a teljes képernyő-konfiguráció fel- és letöltéséhez.
TIPP: A képernyőhöz melléket optikai lemezen StudioCal XML fájlok gyűjteménye érhető el. Ezek a
www.hp.com webhelyről is letölthetők. Ezek a fájlok használhatók közvetlenül a képernyőn vagy oktatási
anyagként.
Fájlnév és lemezformátum
Ha USB-meghajtót csatlakoztattak a DreamColor USB portok valamelyikéhez, a képernyő egy StudioCal.xml
elnevezésű fájlt keres, amelyet a kalibráláshoz használ.
FONTOS: A képernyő nem keres semmilyen más XML-fájlt, ezért az elnevezésnek pontosnak kell lennie. A
fájl neve nem különbözteti meg a kis- és nagybetűket.
A StudioCal.xml fájlt tartalmazó USB-meghajtók formázását FAT16, FAT32 vagy NTFS fájlrendszerben kell
végrehajtani.
Deklaráció
A normál XML deklarációs utasításnak a fájl első sorában kell szerepelnie. Minden normál kódolás
támogatott, beleértve többek között a következőket : UTF-8 UTF-16, ISO-8859-1. A következő módon kell
strukturálni:
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
Megjegyzések
Az XML megjegyzések támogatottak, és hasznos információkat közölnek az XML fájl által végrehajtott
eljárásokról. Például egy a BT.709 színtér beállítást kalibráló StudioCal XML fájl a következő megjegyzés sort
tartalmazhatja:
<!--BT.709 calibration-->
A megjegyzések bárhol elhelyezhetők az XML-fájlon belül.
Gyökér elem
Minden StudioCal parancsot <studiocal> gyökér elemen belül kell elhelyezni. Az XML fájl utolsó parancsának
egy a gyökér elemre vonatkozó zárókódnak kell lennie. Ezért a StudioCal XML fájl legmagasabb szintje az
alábbiak szerint van strukturálva:
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<studiocal>
</studiocal>
80
4. fejezet A StudioCal XML séma használata
Kalibrálás elem
A StudioCal XML séma lehetővé teszi akár három különálló kalibrálási beállítás meghatározását. Ennek
támogatásához egy kalibrálás elem használatos a konfigurációra vonatkozó információk egyes beállításokba
történő beillesztéséhez. Ez az elem is tartalmaz egy „entries” kódot, amely az XML fájl által kalibrálandó
beállítások számát határozza meg. Ez a kód az egy, kettő, illetve három egész értékeket támogatja.
Az elem felépítése a következő:
<calibration entries="INTEGER, 1–3">
</calibration>
Kalibrálási információk elem
A kalibrálási információk elem a kalibrálás elembe beágyazottan helyezkedik el, és az egyes kalibrálásra váró
beállítások alapvető kalibrálási kódjaként használatosak.
Az elem felépítése a következő:
<calibration_info>
</calibration_info>
Alapvető kalibrálási kódok
A kalibrálási információk elem három alapvető kalibrálási kódot tartalmaz. Ezeknek jelen kell lenniük minden
kalibráláshoz használt StudioCal XML fájlban. Ugyanakkor ha a StudioCal XML-fájlt nem használják
kalibráláshoz –például csak egy LUT-készlet feltöltéséhez szükséges –ezeket a parancsokat nem
tartalmazza.
Előzetes beállítás
Ezzel a kóddal meghatározható a színtér beállításának száma, a beállítás neve és a kalibrálási adatok
tárolására használt memóriatárhely típusa. A kód és az attribútumok felépítése a következő:
<preset num="INTEGER" name="ALPHA" store="user|factory"/>
num: Meghatározza a beállított memória helyét. A képernyő nyolc előre beállított memóriahellyel
rendelkezik, számozásuk 0-tól 7-ig terjed. Ezek a beállítások a képernyőn megjelenő menüben szerepelnek
numerikus sorrendben, fentről lefelé. Az alábbi táblázat felsorolja az alapértelmezett, előre beállított színtér
neveket és a beállítások számát.
Előre beállított, gyári alapértelmezett név
Beállítás száma
DCI-P3 D65
0
BT.709
1
BT.2020
2
sRGB D65
3
sRGB D60
4
Adobe RGB D65
5
Adobe RGB D50
6
Native (Natív)
7
Kalibrálás elem
81
Csak a 0-tól 7-ig terjedő beállításszámok támogatottak. Minden más szám szintaktikai hibát eredményez. A
HP határozottan ajánlja, hogy a natív előzetes beállítás (7-es előre beállított szám) maradjon natív.
name: A beállításhoz hozzárendelt nevet határozza meg. Ez a név látható a képernyőn megjelenő menüben.
A nevek legfeljebb 14 karakter hosszúságú lehetnek, és alfanumerikus (A – Za – z0 – 9) karakterekből, egy
pontból (.) és egy szóközből állhatnak. A rendszer minden más ASCII-karaktert pontokká alakít.
store: A használni kívánt memória tárhelyet határozza meg, értéke „user” (felhasználói) vagy „factory”
(gyári).
●
A gyári tárhely egy védett memóriahely, ahol a rendszer a gyári beállításokat tárolja. Ha a rendszer egy
kalibrálást a gyári memóriahelyre ír, a felhasználói memóriahely is újraírásra kerül, hogy megfeleljen a
gyári memóriahelynek. Ez a hely csak a StudioCal XML használatával írható újra. Ez az opció lehetővé
teszi, hogy elmentsen egy kalibrálást, amely egyszerűen visszaállítható a „Reset to Factory Calibration”
(Gyári kalibrálás visszaállítása) vagy a „Factory Reset” (Gyári visszaállítás) parancs segítségével.
●
A felhasználói tárhely az a memóriahely, ahol a rendszer az összes menüvezérelt beállítást tárol. A
memória helye nem írásvédett, és annak újraírása is megtörténik bármilyen jellegű kalibráláskor, vagy
ha a „Factory Calibration” (Gyári kalibrálás) vagy a „Factory Reset” (Gyári visszaállítás) parancsot
választja ki.
FONTOS: A gyári memória helyének felülírásakor azt jelenti, hogy többé nem állíthatja vissza a képernyő
eredeti kalibrálását. Lehetetlenné válik az eredeti kalibrálás visszaállítása, ha a mérőműszer meghibásodik. A
HP javasolja, hogy a gyári memóriahely használata előtt ellenőrizze a műszer megfelelő működését.
Target_primaries
Ez az elsődleges kalibrálási kód lehetővé teszi a cél alapszínek (piros, zöld, kék) és a fehér pont, valamint a
fénysűrűség (cd/m2 CIE xy vagy CIE u'v'. használatával) meghatározását. Az alábbiakban leírtak szerint két
további attribútum is támogatott. Ha nincs egyéb feltüntetve, minden attribútum szükséges. A kód és az
attribútumok felépítése a következő:
<target_primaries rx="FLOAT" ry="FLOAT" gx="FLOAT" gy="FLOAT" bx="FLOAT"
by="FLOAT" wx="FLOAT" wy="FLOAT" wY="INTEGER" use_uv="xy|uv"
external="TRUE|FALSE"/>
rx: A CIE x vagy u' értéke adja a piros elsődleges értéket. A 0,0 és 1,0 közötti lebegőpont értékeket támogatja.
A szín elsődleges koordinátát a CIE helyen kívülre helyező értékek kalibrálási hibát eredményez.
ry: A CIE y vagy v' értéke adja a piros elsődleges értéket. A 0,0 és 1,0 közötti lebegőpont értékeket támogatja.
A szín elsődleges koordinátát a CIE helyen kívülre helyező értékek kalibrálási hibát eredményez.
gx: A CIE x vagy u' értéke adja a zöld alapszínt. A 0,0 és 1,0 közötti lebegőpont értékeket támogatja. A szín
elsődleges koordinátát a CIE helyen kívülre helyező értékek kalibrálási hibát eredményez.
gy: A CIE y vagy v' értéke adja a zöld alapszínt. A 0,0 és 1,0 közötti lebegőpont értékeket támogatja. A szín
elsődleges koordinátát a CIE helyen kívülre helyező értékek kalibrálási hibát eredményez.
bx: A CIE x vagy u' értéke adja a kék alapszínt. A 0,0 és 1,0 közötti lebegőpont értékeket támogatja. A szín
elsődleges koordinátát a CIE helyen kívülre helyező értékek kalibrálási hibát eredményez.
by: A CIE y vagy v' értéke adja a kék alapszínt. A 0,0 és 1,0 közötti lebegőpont értékeket támogatja. A szín
elsődleges koordinátát a CIE helyen kívülre helyező értékek kalibrálási hibát eredményez.
wx: A CIE x vagy u' értéke adja a fehér pont elsődleges értékét. A 0,0 és 1,0 közötti lebegőpont értékeket
támogatja. A szín elsődleges koordinátát a CIE helyen kívülre helyező értékek kalibrálási hibát eredményez.
wv: A CIE y vagy v' értéke adja a fehér pont elsődleges értékét. A 0,0 és 1,0 közötti lebegőpont értékeket
támogatja. A szín elsődleges koordinátát a CIE helyen kívülre helyező értékek kalibrálási hibát eredményez.
82
4. fejezet A StudioCal XML séma használata
wY: A fénysűrűség célértékét határozza meg kandela per négyzetméterben (cd/m2). 48 és 250 cd/m2 közötti
értékek támogatottak.
use_uv: (opcionális) Meghatározza, hogy az alapszínekhez és a fehér ponthoz a CIE xy vagy a CIE u'v' értékek
állnak rendelkezésre. Az attribútum értéke: „xy” vagy „uv”. Ha ez az opcionális attribútum kimarad a kódból,
a rendszer az xy értékeket feltételezi.
external: Ez az attribútum az „external_primaries” kóddal együtt kerül alkalmazásra, és a nem támogatott
mérőműszerek használatát teszi lehetővé. Jelölőként használatos, az attribútum a „TRUE” (IGAZ) és „FALSE”
(HAMIS) értékeket támogatja. FALSE értékre kell állítani, kivéve, ha egy external_primaries kód is található a
StudioCal XML fájlban. A kód használatát a felhasználói útmutató későbbi része ismerteti.
Gamma
Ez a kód lehetővé teszi a színtér beállításához használni kívánt gamma vagy EOTF érték meghatározását A
kód egy attribútumot tartalmaz, és az alábbi szerkezettel rendelkezik:
<gamma value="FLOAT|sRGB|BT1886|EPD"/>
A „value” attribútum a következő értékeket támogatja:
1,0–3,0: Spektrális (eloszlás)függvény gamma értékei. Tipikus értékek: 2,2, 2,4 és 2,6.
sRGB: Egy sRGB EOTF függvényt generál az sRGB szabvány alapján. Ez az EOTF görbe nagyjából azonos egy
az alsóbb részén egyenes szegmenssel jellemezhető 2,2-es gamma függvénnyel.
BT1886: Egy ITU-R BT.1886 EOTF függvényt állít elő. Ezt az EOTF függvényt arra tervezték, hogy szorosan
illeszkedjen a video-előállítás kívánt válaszához, és jellemző módon a BT.709 és BT.2020 alapszínekkel
kerülnek használatra.
EPD: Egy, a Society for Information Display által kiadott, Information Display Measurement Standard
(Információs kijelzők mérési szabványa – IDMS) című dokumentumban meghatározott, azonos észlelési
valószínűségű EOTF függvényt állít elő. Ezt a szürkeárnyalat függvényt műholdas felvételek
megtekintéséhez tervezték azzal a szándékkal, hogy homályos, alacsony kontrasztú, érdeklődésre számot
tartó objektumok láthatóságát javítsák, mikor azok kissé világosabb területek mellett helyezkednek el a
képen.
Példák alapvető kalibrálási kódokra
Az alábbi példákban egy StudioCal XML fájl látható, amely az alapvető kalibrálási kódok használatát
szemlélteti. Az első példa arra utasítja a képernyőt, hogy kalibráljon egy beállítást a következők szerint: BT.
709 alapszínek, egy D65 fehér pont és egy BT.1886 gamma. A kalibrálást a felhasználói memóriahelyen
tárolja.
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!--BT.709/BT.1886 calibration-->
<studiocal>
<calibration entries="1">
<calibration_info>
<preset num="3" name="BT.709" store="user"/>
<gamma value="bt1886"/>
<target_primaries rx="0.640" ry="0.330" gx="0.300" gy="0.600"
bx="0.150" by="0.060" wx="0.3127" wy="0.329" wY="80"
Alapvető kalibrálási kódok
83
external="FALSE"/>
</calibration_info>
</calibration>
</studiocal>
A második példa arra utasítja a képernyőt, hogy kalibráljon két beállítást a következők szerint: az első BT.709
alapszínnel, egy D65 fehér ponttal és egy BT.1886 gamma értékkel. A második kalibrálása DCI-P3
alapszínekkel, egy P3 fehér ponttal és egy 2,6-es gamma értékkel történik. Mindkét kalibrálást a gyári
memóriahelyen tárolja.
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!--BT.709/BT.1886 calibration-->
<studiocal>
<calibration entries="2">
<calibration_info>
<preset num="3" name="BT.709" store="factory"/>
<gamma value="bt1886"/>
<target_primaries rx="0.640" ry="0.330" gx="0.300" gy="0.600"
bx="0.150" by="0.060" wx="0.3127" wy="0.329" wY="80"
external="FALSE"/>
</calibration_info>
<calibration_info>
<preset num="5" name="DCI P3" store="factory"/>
<gamma value="2.6"/>
<target_primaries rx="0.680" ry="0.320" gx="0.265" gy="0.690"
bx="0.150" by="0.060" wx="0.314" wy="0.351" wY="48"
use_uv="false" external="false"/>
</calibration_info>
</calibration>
</studiocal>
ICC profil generálása
Bizonyos munkafolyamatok során szükség van a kalibrált beállítás ICC profiljára. Ez a profil egy save_icc kód
használatával generálható. Ez a kód arra utasítja a képernyőt, hogy számítson ki egy ICC profilt a kalibrált
beállításhoz, és írja azt ki a StudioCal XML fájlt tartalmazó USB flash meghajtóra. Egy ICC profil
kiszámításához további kalibrálás utáni mérések szükségesek, így a spektroradiométerrel végzett
kalibrálások lényegesen hosszabb ideig tarthatnak.
A kód egy attribútumot tartalmaz, és az alábbi szerkezettel rendelkezik:
<save_icc value="TRUE|FALSE"/>
84
4. fejezet A StudioCal XML séma használata
Ha a „value” értéke TRUE, a rendszer kiterjesztett a méréseket végez a szürkeárnyalati skála alsó részén. Ha
az érték FALSE, a kódot a rendszer figyelmen kívül hagyja.
Ezt a kódot a <calibration_info> elemen belül kell elhelyezni az alapvető kalibrálási kódokkal együtt. Ehhez a
kódhoz az is szükséges, hogy a <validation> kód szerepeljen az XML fájlban, és az értéke legyen TRUE. A
<validation> kóddal kapcsolatban bővebb információkat itt talál: Érvényesítés 86. oldal.
A létrehozott ICC profilok elnevezése a PRESETNUM-PRESETNAME.ICC konvenció használatával történik. Ezért
a <preset num="3" name="BT.709" store="factory"/> beállítási kódhoz tartozó kalibrálási beállítás
elnevezése: 3-BT.709.ICC. Az ICC profilok saját számítógépen történő tárolásának helyéről és az
aktiválásukról az operációs rendszer és/vagy az alkalmazás dokumentációjában tájékozódhat.
Opcionális kalibrálási kódok
A következő opcionális kódok további funkciók biztosítása érdekében hozzáadhatók az alapvető kalibrálási
kódokhoz. Ezeket az opcionális kódokat a <calibration> elem előtt kell elhelyezni; nem lehet beágyazni. Ezen
kódok közül egyiknek sem kell szerepelnie StudioCal XML fájlban.
Mérésátlagoló
Ez a kód lehetővé teszi több mérés átlagolását. Ha a kalibrálási mérésekhez kolorimétert használ,
előfordulhat, hogy az alsóbb szürkeárnyalatos szintekről több mérést is kíván készíteni az egyes
koloriméterek jellegéből adódó zaj kompenzálása érdekében.
MEGJEGYZÉS: Mivel a spektroradiométerek esetén kevesebb az alsó szürkeárnyalatos zaj, ez az opció
többnyire nem használatos az ilyen műszerekkel végzett mérések során.
A kód két attribútumot tartalmaz, és az alábbi szerkezettel rendelkezik:
<average_meas N="INTEGER" use_below_RGB="INTEGER"/>
N: Az elvégzendő és átlagolandó mérések száma. Az 2 és 10 közötti egész értékek támogatottak.
use_below_RGB: Az RGB szürkeárnyalatos érték, amely alatt, amely alatt méréseket kíván végezni és
átlagolni. Egyetlen 8 bites érték támogatott 1 és 255 között.
Lineáris szegmens beállítása
Ez a kód lehetővé teszi azon szürkeárnyalat érték meghatározását, amelynél a gamma a számított görbéről
tiszta lineáris nulla értékű átmenetre vált. A kódot arra tervezték, hogy lehetővé tegye néhány projektor mért
teljesítményének utánzását.
A kód egy attribútumot tartalmaz, és az alábbi szerkezettel rendelkezik:
<set_linear_section value="INTEGER"/>
A „value” attribútum 10 bites értékeket támogat 1 és 1024 között.
Klein cal fájl kiválasztása
Ez a kód jellemzően a Klein K10 és K10-A készülékekkel használatos, és lehetővé teszi bármely, a műszeren
tárolt cal fájl méréshez használt mátrixként való meghatározását. Az alapértelmezett cal fájl a Z31x esetén
15, és a kalibrálásuk a Klein Instruments vállalatnál történik, de előfordulhat, hogy saját mátrixot kíván
generálni a ChromaSurf segítségével.
A kód egy attribútumot tartalmaz, és az alábbi szerkezettel rendelkezik:
<klein_cal value="INTEGER"/>
Opcionális kalibrálási kódok
85
A „value” attribútum egész értékeket támogat 0 és 89 között.
Kontrasztarány korlátozása
Bizonyos munkafolyamatok során –például képernyőn megjelenő újságok –kívánatos a képernyő natív
kontrasztarányánál alacsonyabb kontraszt biztosítása. A képernyő egy kódot biztosít ehhez a
munkafolyamathoz. A kód egy argumentumot tartalmaz, és az alábbi szerkezettel rendelkezik:
<cr_set cr="150"/>
cr: A kívánt kontrasztarányt adja meg.
ha az XML fájl tartalmazza ezt a kódot, 0 fekete szint kerül kiszámításra a cr és a wY értékek használatával.
Az eredmény egy olyan kalibráció, amelynél alacsonyabb a képernyőn megjelenő kontrasztarány és
magasabb a fekete szint, mint normál esetben. Ezt a kódot a <calibration> elem előtt kell elhelyezni;
Érvényesítés
A kalibrálást követően a képernyő utasítható arra, hogy mérjen meg egy mintacsoportot, és rögzítse a
méréseket a StudioCal.xml fájlt tartalmazó flash meghajtón.
Érvényesítés be/ki
Ez a kód lehetővé teszi annak meghatározását, hogy történjen-e érvényesítés a kalibrálás után. Ez egy
opcionális kód, és csak akkor szükséges, ha szeretné engedélyezni a hitelesítést. Támogat egy Ki állapotot is,
így gyorsan kikapcsolhatja az attribútumot, anélkül hogy minden érvényesítési kódot el kellene távolítania a
StudioCal XML fájlból.
A kód egy attribútumot tartalmaz, és az alábbi szerkezettel rendelkezik:
<validate_flag value="TRUE|FALSE"/>
Ha a „value” értéke FALSE, a rendszer az XML-jelzőben lévő minden egyéb hitelesítési kódot figyelmen kívül
hagy. Ugyanakkor két különböző viselkedés fordulhat elő, ha az érték TRUE:
●
Ha egyéb érvényesítési kódok is jelen vannak, a képernyő ezen kódok beolvasása alapján határozza
meg a mérendő mintákat.
●
Ha nincsenek jelen egyéb érvényesítési kódok, az X-Rite ColorChecker minták jelennek meg, és a
rendszer ezeket méri.
Érvényesítési minta szülő elem
Ez a szülő elem tartalmazza a gyermek elemeket, amelyek a megjelenítendő minták RGB-adathármasait
biztosítják. Egy olyan attribútumot is tartalmaz, amely lehetővé teszi a mérni kívánt mintázatok számának
meghatározását. Ne feledje, hogy a szülő elemként egy zárókódot kell használni a gyermek elemek listája
után.
A kód egy attribútumot tartalmaz, és az alábbi szerkezettel rendelkezik:
<validation_pattern entries="INTEGER"/>
Az „entries” attribútum az 1 és 10 közötti értékeket támogatja.
Érvényesítési minta gyermek elem
A gyermek elem határozza meg az egyes mintákhoz megjelenítésre kerülő RGB értékeket. Három elemet
tartalmaz, és az alábbi szerkezettel rendelkezik:
86
4. fejezet A StudioCal XML séma használata
<valid_rgb r="INTEGER" g="INTEGER" b="INTEGER"/>
Mindhárom attribútum 8 bites értékeket fogad el 0 és 255 között.
Példa érvényesítési kódra
Az alábbiakban a korábbiakban bemutatott XML fájl látható, ezúttal az érvényesítési kódokkal együtt. A
100 %-os fehér, fekete, piros, zöld és kék színeket jeleníti meg.
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!--BT.709/BT.1886 calibration-->
<studiocal>
<validate_flag value="TRUE"/>
<validation_pattern entries="8">
<valid_rgb r="255" g="255" b="255"/>
<valid_rgb r="0" g="0" b="0"/>
<valid_rgb r="255" g="0" b="0"/>
<valid_rgb r="0" g="255" b="0"/>
<valid_rgb r="0" g="0" b="255"/>
<valid_rgb r="0" g="255" b="255"/>
<valid_rgb r="255" g="0" b="255"/>
<valid_rgb r="255" g="255" b="0"/>
</validation_pattern>
<calibration entries="1">
<calibration_info>
<preset num="3" name="BT.709" store="user"/>
<gamma value="bt1886"/>
<target_primaries rx="0.640" ry="0.330" gx="0.300" gy="0.600"
bx="0.150" by="0.060" wx="0.3127" wy="0.329" wY="80"
external="FALSE"/>
</calibration_info>
</calibration>
</studiocal>
Érvényesítési eredmények fájl
Ha az érvényesítés engedélyezve van, egy szövegfájl jön létre, amely tartalmazza a kalibrálás során végzett
összes mérést. A fájlnév tartalmazza a képernyő sorozatszámát és egy egyedi háromjegyű számot. A fájl
több részből áll, a fejlécek sorai minden rész esetében # előtaggal kezdődnek. Külön rendelkezés hiányában,
ha az adott rész méréseket tartalmaz, az RGB-adathármasok (8 bites RGB) és a mérési adatok (CIE XYZ)
minden mintához fel vannak sorolva.
A fájl a következő részekből áll:
Érvényesítés
87
●
#Calibration Equipment: A kalibráláshoz használt mérőműszerek listája.
●
#MEAS_NUM: A képernyő jellemzése során készített mérések száma.
●
#MEAS_DATA: A képernyő jellemzéséhez készített mérések.
●
#PRESET NAME: A beállításhoz rendelt név.
●
#VALID RGB vagy #Color Checker: Meghatározza, hogy az érvényesítéshez a felhasználó által
biztosított vagy X-Rite ColorChecker mintázatok kerültek felhasználásra. A fejlécet az RGB-adathármas
és a kalibrálást követő mérési adatok követik minden mintához.
●
#Primary Colors: A 100%-os telítettségű alapszínek kalibrálás utáni mérései.
●
#Secondary Colors: A 100%-os telítettségű másodlagos színek kalibrálás utáni mérései.
●
#Target Primaries: A kívánt alapszínek és fehér pont CIE xy értékei, illetve a fehér pont fénysűrűsége
cd/m2-ben.
●
#Calibrated Primaries: A kalibrált alapszínek és fehér pont CIE xy mérései, illetve a fehér pont
fénysűrűsége cd/m2-ben.
●
#Calibrated Secondaries: A kalibrált másodlagos árnyalatok CIE xy mérései.
LUT archiválása, letöltése és feltöltése
A StudioCal XML három különböző kódot biztosít a LUT-ok USB-meghajtóra történő mentéséhez vagy
képernyőre való feltöltéséhez egy USB-meghajtóról.
LUT archiválása
Kalibrálással együttes használatra tervezték, a LUT archiválása kód a kalibrált LUT-ok és mátrix letöltésére
utasítja a képernyőt a studiocal.xml fájlt tartalmazó USB flash meghajtóra. A fájlokat a rendszer egy
mappában tárolja, és a mappa neve megegyezik a kalibrált beállítás nevével.
A kód egy attribútumot tartalmaz, és az alábbi szerkezettel rendelkezik:
<archive_lut_flag value="TRUE|FALSE"/>
Ha az érték TRUE, a kalibrálás végén a LUT-ok letöltésre kerülnek a flash meghajtóra. Ha az érték FALSE, a
kódot a rendszer figyelmen kívül hagyja.
LUT letöltése
Kalibrálástól független használatra tervezték, a LUT letöltése kód a kalibrált LUT-ok és mátrix letöltésére
utasítja a képernyőt a studiocal.xml fájlt tartalmazó USB-meghajtóra.
LUT szülő elem letöltése
Ez a szülő elem egy olyan attribútumot is tartalmaz, amely lehetővé teszi azon színbeállítások számának
meghatározását, amelyek LUT állományait le kell tölteni. Ne feledje, hogy a szülő elemként egy zárókódot
kell használni a gyermek elemek listája után.
A kód egy attribútumot tartalmaz, és az alábbi szerkezettel rendelkezik:
<download_lut entries="INTEGER"/>
</download_lut>
Az „entries” attribútum az 1 és 6 közötti értékeket támogatja.
88
4. fejezet A StudioCal XML séma használata
LUT gyermek elem letöltése
A gyermek elem definiálja a letöltésre kerülő beállítást. Két attribútumot tartalmaz, és az alábbi szerkezettel
rendelkezik:
<lut_details num="INTEGER" folder="ALPHA"/>
num: A letölteni kívánt beállítás száma. 0 és 7 közötti egész értékek támogatottak.
folder: Az USB flash meghajtón, lévő mappa neve, ahol a LUT fájlokat tárolni szeretné. Ha a mappa nem
létezik a meghajtón, a rendszer létrehozza.
store: Meghatározza a letöltés kiindulási memória tárhelyét, értéke „user” (felhasználói) vagy „factory”
(gyári). A képernyőn két különböző memóriatároló jelenik meg: gyári és felhasználói.
●
A gyári tárhely egy védett memóriahely, ahol a rendszer a gyári beállításokat tárolja. Ha a rendszer egy
kalibrálást a gyári memóriahelyre ír, a felhasználói memóriahely is újraírásra kerül, hogy megfeleljen a
gyári memóriahelynek. Ez a hely csak a StudioCal XML használatával írható újra. Ez az opció lehetővé
teszi, hogy elmentsen egy kalibrálást, amely egyszerűen visszaállítható a „Reset to Factory Calibration”
(Gyári kalibrálás visszaállítása) vagy a „Factory Reset” (Gyári visszaállítás) parancs segítségével.
●
A felhasználói tárhely az a memóriahely, ahol a rendszer az összes menüvezérelt beállítást tárol. A
memória helye nem írásvédett, és annak újraírása is megtörténik bármilyen jellegű kalibráláskor, vagy
ha a „Factory Calibration” (Gyári kalibrálás) vagy „Factory Reset” (Gyári visszaállítás) parancsot választja
ki.
Példa LUT letöltésére
Az alábbiakban egy példa látható egy StudioCal XML fájlra, amely LUT-okat tölt le két beállításhoz (beállítás 0
és beállítás 3).
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<studiocal>
<download_lut entries="2">
<lut_details num="0" folder="0-GS DCI D65" store="user"/>
<lut_details num="1" folder="1-GS BT.709" store="user"/>
</download_lut>
</studiocal>
LUT feltöltése
Kalibrálástól független használatra tervezték, a LUT feltöltése kód a csatlakoztatott USB-meghajtón tárolt
LUT fájlok feltöltésére és a meghatározott színtér beállításra történő telepítésére utasítja a képernyőt.
LUT szülő elem feltöltése
Ez a szülő elem egy olyan attribútumot is tartalmaz, amely lehetővé teszi azon színbeállítások számának
meghatározását, amelyek LUT állományait fel kell tölteni.
MEGJEGYZÉS: Szülő elemként egy zárókódot kell használni a gyermek elemek listája után.
A kód egy attribútumot tartalmaz, és az alábbi szerkezettel rendelkezik:
<upload_lut entries="INTEGER"/>
</upload_lut>
LUT archiválása, letöltése és feltöltése
89
Az „entries” attribútum az 1 és 6 közötti értékeket támogatja.
LUT gyermekelem feltöltése
A kód négy attribútumot tartalmaz, és az alábbi szerkezettel rendelkezik:
<lut_details num="INTEGER" name="ALPHA" folder="ALPHA" store="user|
factory"/>
num: A feltöltéshez kiválasztott beállítási szám. 0 és 6 közötti egész értékek támogatottak.
name: A létrehozandó beállítás neve. A nevek legfeljebb 15 karakter hosszúságú lehetnek, és alfanumerikus
(A – Za – z0 – 9) karakterekből, egy pontból (.) és egy szóközből állhatnak. A rendszer minden más ASCIIkaraktert pontokká alakít.
folder: Az USB flash meghajtón, lévő mappa neve, ahol a rendszer a LUT fájlokat tárolja.
store: A használni kívánt memória tárhely, értéke „user” (felhasználói) vagy „factory” (gyári). A képernyőn
két különböző memóriatároló jelenik meg: gyári és felhasználói.
●
A gyári tárhely egy védett memóriahely, ahol a rendszer a gyári beállításokat tárolja. Ha a rendszer egy
kalibrálást a gyári memóriahelyre ír, a felhasználói memóriahely is újraírásra kerül, hogy megfeleljen a
gyári memóriahelynek. Ez a hely csak StudioCal.XML használatával írható át. Ez az opció lehetővé teszi,
hogy elmentsen egy kalibrálást, amely egyszerűen visszaállítható a „Reset to Factory Calibration” (Gyári
kalibrálás visszaállítása) vagy a „Factory Reset” (Gyári visszaállítás) parancs segítségével.
●
A felhasználói tárhely az a memóriahely, ahol a rendszer az összes menüvezérelt beállítást tárol. A
memória helye nem írásvédett, és annak újraírása is megtörténik bármilyen jellegű kalibráláskor, vagy
ha a „Factory Calibration” (Gyári kalibrálás) vagy „Factory Reset” (Gyári visszaállítás) parancsot választja
ki.
Példa LUT feltöltésére
Az alábbiakban egy példa látható egy StudioCal XML fájlra, amely a LUT-okat a 6. beállításhoz tölti fel.
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<studiocal>
<upload_lut entries="1">
<lut_details num="0" name = "GS DCI D65" folder="0-GS DCI D65"
store="factory"/>
</upload_lut>
</studiocal>
LUT mappaszerkezete
Egy LUT mappának három szöveges fájlt kell tartalmaznia. Minden fájl neve azonosítja a beállítás nevét, a
beállítás számát és a fájlban tárolt információ típusát, vagyis „name-num-type”. Például, ha a beállítás neve
„BT.709” és a beállítás száma „2”, akkor minden LUT fájl neve a „BT.709-2” előtagot kapja. A LUT mappának a
következő fájloknak kell tartalmaznia:
Name-num-3D.cube: Egy ASCII szövegfájl, amely megfelel a .cube formátumnak A képernyő által használt
3D LUT egy 17 × 17 × 17-es kocka minden csúcsánál 12 bites egész értékekkel. A .cube formátum
dokumentációját az Adobe kezeli, és online megtalálható.
name-num-PostLUT.txt: Egy ASCII szövegfájl, amely megfelel az 1D ASCII formátumnak. A képernyő által
használt PostLUT 1024 bejegyzést tartalmaz, mindegyik 14 bites egész értékekkel.
90
4. fejezet A StudioCal XML séma használata
A LUT fájl első sorában szereplő deklaráció a fájlban lévő LUT-ok számát (általában 3, egy-egy a piroshoz,
zöldhöz és kékhez) az egyes LUT-okban lévő bejegyzések számát, illetve a LUT értékek bit precizitását jelzi.
Például a képernyőről letöltött LUT-okhoz a következő deklaráció tartozik:
LUT: 3 1024 14-bit
Opcionális megjegyzésekkel az LUT-hoz generált színtér előzetes beállításai tárolhatók, az LUT típusa
(PreLUT vagy PostLUT) és minden csatorna LUT elején. A képernyő automatikusan generálja az alábbi
megjegyzéseket, hogy az LUT-fájl emberek számára is olvasható legyen. A következő példa egy LUT-fájlra:
# BT.709 #
# PostLUT #
# Begin Red #
0
1
…
16344
16383
#Begin Green #
0
1
…
16344
16383
#Begin Blue #
0
1
…
16344
16383
# END #
name-num-PresetValue.xml: Egy XML-fájl a színtér információ képernyőmenüben megjelenítendő és az
EDID-től a gazdaszámítógépre továbbítandó információval. Ez a fájl a StudioCal XML kalibrációs sémán
alapul, de a <preset_values> gyökér elemet használja. Az alábbiakban egy minta beállított érték fájl látható:
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<preset_values>
<gamma value= "2.4" />
<target_primaries rx="0.640" ry="0.330" gx="0.300" gy="0.600"
bx="0.150" by="0.060" wx="0.313" wy="0.329" wY="100"/>
</preset_values>
LUT archiválása, letöltése és feltöltése
91
Nem támogatott mérőkészülék használata
Bár a képernyő több mérőműszert is natív módon támogat, előfordulhat, hogy másik műszert kíván
használni egy meglévő beállítás módosításához vagy új beállítás készítéséhez. A StudioCal XML séma ezt a
lehetőséget az <external_primaries> kóddal támogatja. Ezt arra tervezték, hogy hasonlóan működjön a
legtöbb Digital Cinema projektorba épített rekalibrációs eszközhöz. A mérések a natív vörös, zöld és kék
elsődleges színek, valamint a 100%-os fehér szín alapján történnek. Ezek az adatok a kalibrációs szoftverbe
érkeznek a kód segítségével.
Két dologra, viszont figyelni kell:
●
Mivel a külső eszközt csak az elsődleges és fehér ponton elvégzett mérésekhez használták, a fényerő új
célértékét nem lehet megadni. Ezért az eszköz a fényerő előre beállított, meglévő értékét használja az
újrakalibráláshoz.
●
A meglévő kalibrálás mérési adatainak meg kell jelennie a képernyőn ahhoz, hogy a gamma értékét
megfelelően ki lehessen számítani. A legtöbb esetben a gyári adatok vagy a legutóbbi, támogatott
eszközzel elvégzett kalibrációból származó adatok elegendőek.
<external_primaries rx="0.675" ry="0.315" gx="0.210" gy="0.705"
bx="0.147" by="0.054" wx="0.3129" wy="0.329"/>
Az attribútumok megegyeznek a target_primaries csoportban lévőkkel. Úgy, mint a target_primaries
esetében, a use_uv csak választható.
Mérés végzése nem támogatott mérési berendezésekkel
Az elsődleges és a fehér pontokon végzett mérések elősegítése érdekében a HP javasolja a belső tesztmintagenerátor használatát. Ennek az az oka, hogy a belső tesztminták megjelenítése minden esetben a képernyő
natív színskálájának használatával történik. A belső tesztminták alapértelmezés szerint nem elérhetők, de a
burkolaton lévő egyik gomb funkciógombjaihoz beállíthatja a mintagenerátor megjelenítését.
A tesztminta-generátor beállításához egy funkcióbillentyűhöz:
1.
Nyomja meg bármelyik gombot a burkolaton a gombcímkék megjelenítéséhez, majd válassza az Open
Menu (Menü megnyitása) opciót a főmenü megjelenítéséhez.
2.
Válassza a Menu and Message Control (Menü és üzenetek vezérlése) menüpontot.
3.
Válassza a Configure Function Buttons (Funkciógombok konfigurálása) lehetőséget.
4.
Válassza ki a kívánt funkciógombot a hozzárendelhető parancsok listájának megjelenítéséhez.
5.
Válassza a Test Pattern Generator (Tesztminta-generátor) elemet a funkciógombhoz történő
hozzárendeléshez.
6.
Nyomja meg a Kilépés gombot.
Ha már hozzárendelte a tesztmintákat egy, a burkolaton lévő gombhoz, az adott funkció segítségével
megjelenítheti a szükséges mintákat. Jelenítse meg a piros, a zöld, a kék és a fehér tesztmintákat, és a
műszerrel mérje meg őket. Jegyezze fel az xy vagy az u'v' mért értékeket egy <external_primaries> kódba a
Studio Cal XML fájlban. Ezután írja be a kívánt alapszíneket és a fehér pontot egy <target_primaries> kódba
ugyanabban a fájlban.
A következő egy példa a külső méréseket tartalmazó Studio Cal XML fájlra:
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<studiocal>
<calibration entries="1">
92
4. fejezet A StudioCal XML séma használata
<calibration_info>
<preset num="0" name="sRGB D65" store="user"/>
<gamma value="sRGB"/>
<target_primaries rx="0.640" ry="0.330" gx="0.300" gy="0.600"
bx="0.150" by="0.060" wx="0.3127" wy="0.329" wY="80"
external="FALSE"/>
<external_primaries rx="0.675" ry="0.315" gx="0.210" gy="0.705"
bx="0.147" by="0.054" wx="0.3129" wy="0.327"/>
</calibration_info>
</calibration>
</studiocal>
Ha USB-meghajtót helyez be a DreamColor USB portok egyikébe, a képernyő beolvassa a StudioCal fájlt. Új
színteret hozhat létre a külső mérések alapján. Az új színtér beállított értékének generálása megtörténik, és
a képernyő arra a beállított értékre vált. Az adott aktív színtérrel a tesztminta-generátor segítségével
megmérheti, és ellenőrizheti a létrehozott alapszíneket.
Nem kalibrálási elemek
Bár a StudioCal XML protokollt elsősorban kalibráláshoz tervezték, különböző beállításokhoz is használható
a képernyőn belül. Használható például egyéni jelölő készítéséhez képernyőn való megjelenítéshez,
felhasználói beállítások képernyők közötti mozgatásához, illetve a teljes képernyő-konfiguráció
archiválásához vagy mozgatásához.
Nem kalibrálási elemek nem használhatók kalibrálási elemeket tartalmazó XML-ben. Ugyanakkor a gyökér
elemet tartalmaznia kell.
Egyéni videobemeneti nevek
Az egyéni beviteli neveket az XML használatával, a StudioCal XML séma részeként rendelheti hozzá. Miután a
program létrehozott egy egyéni nevet egy bemenethez, beállításként elérhetővé válik a Rename inputs
(Bemenetek átnevezése) menüben, amíg új egyéni nevet nem rendelnek hozzá, illetve nem történik gyári
állapotba való visszaállítás.
Két elemek tartozik az egyéni videobemenet nevekhez:
Videobemeneti elem
Minden videobemenethez hozzárendelhető egy egyedi egyéni név. Ennek támogatására egy videobemeneti
szülőelem használható az egyes videobemeneti nevekhez tartozó információk bevonásához. Ez az elem egy
„entries” kódot tartalmaz, amely megadja az XML fájlban lévő bemeneti nevek számát. Az „entries” kód 1 és
5 közötti egész számokat támogatja.
Az elem felépítése a következő:
<video_input entries="INTEGER, 1–5">
</video_input>
Nem kalibrálási elemek
93
Bemeneti információs elem
A bemeneti információs elem két kódot tartalmaz:
input: A bemenet, amelyhez az egyéni nevet hozzárendelte. A következő értékek támogatottak:
●
DisplayPort1
●
DisplayPort2
●
HDMI1
●
HDMI2
●
USB
name: A bemenethez hozzárendelt egyéni név. Maximum 14 karakter hosszúságú nevek támogatottak.
Az elem felépítése a következő:
<input_info input="INPUT" name="Custom Name"/>
Példa egyéni videobemenet nevére
Az alábbi példában egy StudioCal XML fájl látható, mely az egyéni videobemeneti nevek elemeinek
használatát mutatja be.
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<studiocal>
<video_input entries="2">
<input_info input="DisplayPort1" name="HP Z840"/>
<input_info input="HDMI1" name="AJA Kona"/>
</video_input>
</studiocal>
Egyéni jelölők
Egyéni jelölők a StudioCal XML fájl segítségével hozhatók létre. Az egyéni jelölők legfeljebb 16 vonalat
tartalmazhatnak, és minden vonalnak lehet saját színe és vastagsága. A maximális támogatott
vonalvastagság 10 képpont.
A következő elemek egyéni jelölőkhöz vannak hozzárendelve.
Jelölő szülőelem
A StudioCal XML séma egyéni jelölőnként max. 16 vonal definiálását teszi lehetővé. Ennek támogatásához
egy jelölő szülőelem használatos az egyes jelölők információinak bevonására. Ez az elem két kódot
tartalmaz:
entries: Az egyedi jelölőben lévő vonalak számát határozza meg.
Ez a kód az 1 és 16 közötti egész számokat támogatja.
product: Azt a képernyőt határozza meg, amelyikhez a jelölőket tervezték.
A kód jelenleg csak egy értéket támogat: „Z31x”.
Az elemet a következő módon kell strukturálni:
94
4. fejezet A StudioCal XML séma használata
<marker entries="INTEGER, 1–16" product="Z31x">
</marker>
Jelölő információ szülőelem
Minden jelölővonalhoz tartozó részletet két elem tárol. Így egy „marker_info” szülőelem használatos minden
egyes jelölővonal adatainak bevonásához. Ez az elem nem tartalmaz kódokat, és egy jelölő szülőelemnek
kell magában foglalnia.
<marker_info>
</marker_info>
Jelölőpozíció elem
Minden jelölővonal xy kezdő és végpozícióit egyetlen „marker_pos” elem tárolja. Az elem az alábbi kódokat
tartalmazza:
startx: A vonal x tengelyen lévő kezdőpontja. Az 1 és 4096 közötti egész értékek támogatottak.
endx: A vonal x tengelyen lévő végpontja. Az 1 és 4096 közötti egész értékek támogatottak.
starty: A vonal y tengelyen lévő kezdőpontja. Az 1 és 2160 közötti egész értékek támogatottak.
endy: A vonal y tengelyen lévő végpontja. Az 1 és 2160 közötti egész értékek támogatottak.
Az elem felépítése a következő:
<marker_pos startx="INTEGER" endx="INTEGER" starty="INTEGER"
endy="INTEGER"/>
Jelölőstílus elem
Minden vonal vastagságát és színét (width és color) egyetlen „marker_style” elem tárolja. Az elem az alábbi
kódokat tartalmazza:
width: Vonalvastagság. Az 1 és 10 közötti egész értékek támogatottak.
color: Vonalszín. A következő értékek támogatottak:
●
white
●
red
●
green
●
cyan
●
magenta
●
yellow
Az elem felépítése a következő:
<marker_style width="INTEGER, 1–10" color="VALUE"/>
Példa egyéni jelölőre
Az alábbi példában egy StudioCal XML fájl látható, amely a jelölőcímkék használatát szemlélteti. A példa két
vonalat húz a 4:3 felirat számára fenntartott, szabványos biztonsági terület jelölésére az EBU R 95
ajánlásban meghatározottak szerint.
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
Nem kalibrálási elemek
95
<studiocal>
<marker entries="2" product="Z31x">
<marker_info>
<marker_pos startx="624" endx="624" starty="0" endy="2160"/>
<marker_style width="4" color="red"/>
</marker_info>
<marker_info>
<marker_pos startx="3472" endx="3472" starty="0" endy="2160"/>
<marker_style width="4" color="red"/>
</marker_info>
</marker>
</studiocal>
TIPP: A képernyőhöz mellékelt optikai lemez számos olyan előre beépített egyéni jelölőt tartalmaz az Ön
számára, melyeket importálhat a képernyőre vagy referenciaként használhat saját jelölőinek létrehozásához.
Felhasználói profilok
Miután egy vagy több felhasználói beállítást konfigurált egy képernyőn, a StudioCal XML segítségével
átviheti a felhasználói beállításokat az egyik képernyőről egy másikra. Ez a módszer a felhasználói beállítás
egy másolatának archiválására is használható.
Felhasználói beállítások elem
Egy elem a felhasználói beállítások mentésére és betöltésére szolgál. Ez az elem egy „operation” kódot
tartalmaz, amely a következő két értéket támogatja: „save” (mentés) és „load” (betöltés). Az elemet a
következő módon kell strukturálni:
<user_presets operation="save|load"/>
Felhasználói beállítás fájl
Amikor a felhasználói beállítások mentésre kerülnek, a rendszer egy Z31x_UserPreset.xml nevű fájlt ír a
csatlakoztatott USB flash meghajtóra. Ez az XML fájl tartalmazza az összes felhasználói beállítási
információt, de ember által nem olvasható vagy szerkeszthető. A HP kifejezetten ajánlja, hogy módosítsa az
értékeket ebben a fájlban. Ha a képernyő egy <user_presets operation="load"/> elemet tartalmazó StudioCal
XML fájllal találkozik, a csatlakoztatott USB flash meghajtó gyökérkönyvtárában lévő Z31x_UserPreset.xml
fájlra keres. Majd betölti a fájlt a képernyőre. Ha a fájl nincs előre beállítva, hibaüzenet jelenik meg.
Példa felhasználói beállításra
Az alábbiakban példák láthatók StudioCal XML fájlokra, amelyek a felhasználói beállítások mentését és
betöltését végzik.
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<studiocal>
<user_presets operation="save"/>
</studiocal>
96
4. fejezet A StudioCal XML séma használata
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<studiocal>
<user_presets operation="load"/>
</studiocal>
Megjelenítési beállítások feltöltése és letöltése
Bár a Studio Cal XML protokollt elsősorban kalibrálási típusú funkcióhoz tervezték, egyéb nem kalibrálási
típusú funkciókat is nyújt. A <user_settings> kód lehetővé teszi egy képernyő-konfigurációs XML-fájlba
történő exportálását, majd a konfiguráció visszatöltését ugyanarra a képernyőre, illetve átvitelét más
képernyőkre.
A kód célja, hogy megkönnyítse a legtöbb nagy VFX és animációs stúdió által használt „konfigurál, kalibrál és
átvisz” modell alkalmazását. Ezzel a kóddal az IT részleg a kívánt módon konfigurálhat minden menüt egy
képernyőn, majd ezt a konfigurációt átviheti a létesítményben lévő összes többi képernyőre. Mivel ez a
parancs nem kalibrálásközpontú, nem használható kalibrálásspecifikus kódokkal.
A kód két attribútumot tartalmaz, és az alábbi szerkezettel rendelkezik:
<user_settings operation="save|load"/>
Az operation kód „save” (mentés) vagy „load” (betöltés) lehetőségre állítható. A „save” beállítás esetén a
képernyő konfigurációját a rendszer egy Z31X_UserSettings.xml nevű fájlba írja ki a csatlakoztatott USBmeghajtó gyökérkönyvtárába. Ha a fájl már létezik a meghajtón, akkor az felülírásra kerül. Bár a fájl emberi
szemmel olvasható, nem manuális szerkesztésre tervezték, ezért a kód attribútumainak dokumentációja
nem áll rendelkezésre. Ha egy attribútumot egy tartományon kívüli értékre módosítanak, ezt az attribútumot
a rendszer kihagyja a képernyőre történő betöltéskor.
A „load” opció választása esetén a „Z31X_UserSettings.xml” fájlnak megtalálhatónak kell lennie a
csatlakoztatott USB-meghajtón. Ez betölti a beállításokat a képernyőre, és az összes meglévő beállítást
lecseréli az új beállításokra. Mivel a színtér előzetes beállításai kalibrálásalapúak, ezért azokat ez a parancs
nem befolyásolja.
Nem kalibrálási elemek
97
5
Távoli kezelés
A monitor a távoli kezelés három különböző módját teszi lehetővé:
●
Webes irányítópult: Hálózatalapú egy-az-egyhez parancs és ellenőrzés
●
WS-Management: Informatikai szintű, hálózatalapú egy-a-sokhoz felügyeleti lehetőség SOAP
protokollok használatával
●
USB API: Állomásalapú egy-az-egyhez parancs és ellenőrzés
A WS-Management és az USB API távfelügyeleti módszerek ismertetését külön dokumentumok
tartalmazzák, és megtalálhatók a képernyőhöz mellékelt optikai lemezen, valamint a következő weboldalon:
www.hp.com. A jelen dokumentum a webes irányítópultról nyújt tájékoztatást.
A webes irányítópult használatához Ethernet-kapcsolat szükséges a képernyő részéről. Távoli kezelés
beállítása előtt feltétlenül csatlakoztasson egy hálózati csatlakoztathatósággal bíró Ethernet kábelt a
képernyőhöz.
Távoli kezelés konfigurálása
A távoli kezelés konfigurációjának beállítása a Remote management server options (Távoli kezelési
kiszolgáló alatti opciók) segítségével történik a Management (Kezelés) menüben.
Távoli kezelés bekapcsolása
A távoli kezelés alapértelmezés szerint le van tiltva, és minden használat előtt be kell kapcsolni. A belső
processzornak is bekapcsolva kell lennie.
Ha be szeretné kapcsolni a processzort és a távoli kezelést:
1.
Nyomja meg az elülső takarólemezen lévő gombok egyikét a gombcímkék megjelenítéséhez, majd
nyomja meg az Open menu (Menü megnyitása) gombot a képernyőmenü megnyitásához.
2.
Válassza a Management (Kezelés), majd az Internal processor (Belső processzor) lehetőséget.
3.
Válassza az Engedélyezés lehetőséget a processzor bekapcsolásához.
4.
Válassza a Vissza lehetőséget a Kezelés menübe történő visszalépéshez.
5.
Válassza a Remote management services (Távoli kezelési szolgáltatások) lehetőséget.
6.
Válassza ki az Enable/disable server (Kiszolgáló engedélyezése/letiltása) opciót.
7.
Válassza az Engedélyezés lehetőséget a távoli kezelési kiszolgáló bekapcsolásához.
8.
Nyomja meg a Kilépés gombot a képernyőmenü bezárásához.
A képernyő IP-címének ellenőrzése és beállítása
Ha távoli kezelési szolgáltatások is be van kapcsolva, és a képernyő csatlakoztatva van a hálózathoz, akkor a
képernyő IP-címet kér a hálózati DHCP-kiszolgálótól. Az Információ menüben ellenőrizheti az IP-cím
hozzárendelését.
A gombcímkék megjelenítéséhez a takarólemezen található öt gomb egyikének megnyomásával nyissa meg
a Display info (Képernyő információ) menüt. Ezután nyomja meg a Display Info (Képernyő információ)
98
5. fejezet Távoli kezelés
gombot az Információ menü megnyitásához. Az IP-cím a menü alján látható. Ha nem jelenik meg IP-cím,
ellenőrizze a hálózati kábeleket, és győződjön meg arról, hogy a képernyő csatlakozik a hálózathoz.
MEGJEGYZÉS: Ha a Display Info (Képernyő információ) opcióhoz alapértelmezés szerint hozzárendelt
takarólemezen lévő gomb menüje módosult, az Információk menüt a Főmenün keresztül is elérheti.
A következő módon statikus IP-címet is hozzárendelhet a képernyőhöz:
1.
Nyomja meg az elülső takarólemezen lévő gombok egyikét a gombcímkék megjelenítéséhez, majd
nyomja meg az Open menu (Menü megnyitása) gombot a képernyőmenü megnyitásához.
2.
Válassza a Management (Kezelés) lehetőséget.
3.
Válassza a Remote management services (Távoli kezelési szolgáltatások) lehetőséget, majd a
megnyitáshoz nyomja meg a Kiválasztás gombot.
4.
Válassza az IP konfiguráció mód lehetőséget, majd a megnyitáshoz nyomja meg a Kiválasztás gombot.
5.
Válassza a Manual (Manuális) opciót, majd nyomja meg a Kiválasztás gombot és a rendszer statikus IPcím módra vált.
Az IPv4-cím, az Alhálózati maszk és az Átjáró beállítások aktívvá válnak, és a kurzor az IPv4-cím első
eleméhez ugrik.
6.
A takarólemezen lévő gombok használatával lépjen a kívánt cím, alhálózati maszk és az átjáró
számaihoz.
A takarólemezen lévő gombok segítségével növelheti vagy csökkentheti a numerikus elemek értékét, és
mozoghat az elemek között.
7.
Ha befejezte az IP-cím konfigurálását, nyomja meg a Vissza gombot.
Irányítópult biztonsági beállításai
Alapértelmezés szerint a webes irányítópult használatához csak jelszó szükséges. Az alapértelmezett jelszó
„DreamColor”, és azt megváltoztathatja, amikor először bejelentkezik az irányítópultra. Ha elfelejtette a
jelszavát, visszaállítja azt a „DreamColor” jelszóra a Remote management services (Távoli kezelési
szolgáltatások) menüből.
Az alapértelmezett jelszó visszaállítása:
1.
Nyomja meg az elülső takarólemezen lévő gombok egyikét a gombcímkék megjelenítéséhez, majd
nyomja meg az Open menu (Menü megnyitása) gombot a képernyőmenü megnyitásához.
2.
Válassza a Management (Kezelés) lehetőséget.
3.
Válassza a Remote management services (Távoli kezelési szolgáltatások) lehetőséget.
4.
Válassza a Reset administrator password (Rendszergazdai jelszó visszaállítása) lehetőséget.
5.
Kattintson az OK gombra a „DreamColor” jelszó visszaállításához.
Felhasználói digitális tanúsítványok használatát is megkövetelheti. Minden megfelelően kibocsátott digitális
tanúsítvány használható a képernyővel. A tanúsítványok megkövetelik, hogy a képernyőhöz kapcsolódó
felhasználók ismerjék a képernyő jelszavát, és a számítógépükön legyen elmentve a megfelelő tanúsítvány.
A tanúsítványok használatához további lépések szükségesek. Először az IT részlegtől vagy az Interneten
elérhető hitelesítésszolgáltatónál igényelnie kell egy egyedi digitális tanúsítványt, amit meg is kell kapnia.
Ha már rendelkezik tanúsítvánnyal, telepítse a képernyőhöz csatlakoztatott számítógépre. A tanúsítványok
telepítésének módjáról az operációs rendszer súgójában vagy tájékoztató dokumentációjában olvashat.
Ezután állítsa be a képernyőt a tanúsítványok használatára, és telepítse ugyanazt a tanúsítványt a
képernyőre is.
Távoli kezelés konfigurálása
99
A képernyő konfigurálása a tanúsítványok használatához és tanúsítvány telepítése a képernyőre:
1.
Nyomja meg az elülső takarólemezen lévő gombok egyikét a gombcímkék megjelenítéséhez, majd
nyomja meg az Open menu (Menü megnyitása) gombot a képernyőmenü megnyitásához.
2.
Válassza a Management (Kezelés) lehetőséget.
3.
Válassza a Remote management services (Távoli kezelési szolgáltatások) lehetőséget.
4.
Válassza a Dashboard security (Irányítópult biztonsága) lehetőséget.
5.
Válassza a Require password and client certificate (Jelszó és ügyfél-tanúsítvány szükséges)
lehetőséget a biztonsági konfiguráció módosításához.
6.
Nyomja meg a Kilépés gombot a képernyőmenü bezárásához.
A felhasználói tanúsítvány telepítése a képernyőre:
1.
Másolja a számítógépre telepített tanúsítványt közvetlenül egy USB flash meghajtó gyökérkönyvtárába,
majd csatlakoztassa a két DreamColor USB-port egyikéhez.
2.
Nyomja meg az elülső takarólemezen lévő gombok egyikét a gombcímkék megjelenítéséhez, majd
nyomja meg az Open menu (Menü megnyitása) gombot a képernyőmenü megnyitásához.
3.
Válassza a Management (Kezelés) lehetőséget.
4.
Válassza a Remote management services (Távoli kezelési szolgáltatások) lehetőséget.
5.
Válassza az Install client certificate (Ügyféltanúsítvány telepítése) lehetőséget.
6.
Nyomja meg az OK gombot a tanúsítvány telepítéséhez.
Első bejelentkezés a webes irányítópulton
Ha konfigurálta az irányítópult beállításokat, bejelentkezhet az irányítópultra egy webböngészőből. Az
azonos helyi hálózaton lévő valamennyi eszköz csatlakoztatható a képernyőhöz. Amikor első alkalommal
csatlakozik az irányítópulthoz, el kell végeznie a webhely konfigurálását.
Bejelentkezés és a webes irányítópult konfigurálása:
1.
Nyisson meg egy webböngészőt.
2.
Gépelje be a képernyő IP-címét a címsorba, és nyomja meg az Enter billentyűt.
A böngésző kapcsolódik a képernyőhöz, és megjelenik a kezdeti beállítási képernyő.
3.
Adja meg a DreamColor kifejezést (az alapértelmezett jelszó), majd kattintson a Tovább gombra.
Ha a képernyőt tanúsítványok használatára konfigurálta, és beágyazott jelszóval rendelkező
tanúsítványt használ, azt a jelszót írja be. Az irányítópult új jelszó létrehozására utasítja.
4.
Írjon be egy új jelszót a Create new (Új létrehozása) és az Enter again (Jelszó még egyszer) mezőkbe,
majd kattintson a Tovább gombra.
5.
Adja meg a képernyő adatait, majd kattintson a Tovább gombra. Meg kell adnia értékeket a képernyő
adatok mezőkben.
Négy mező áll rendelkezésre: Display name (Képernyő neve), Deployment date (Telepítés dátuma),
Location (Hely) és ID Asset tag (Eszközcímke azonosító). Bár ekkor ki kell töltenie ezeket a mezőket, a
megadott információkat később módosíthatja.
100 5. fejezet Távoli kezelés
6.
Ha szükséges, hozzon létre felhasználóneveket és jelszavakat további felhasználók számára, és
kattintson a Hozzáadás gombra, vagy kattintson a Kihagyás lehetőségre az opció figyelmen kívül
hagyásához.
7.
Kattintson a Kész lehetőségre a kezdeti beállítás befejezéséhez.
Az irányítópult konfigurálva, most már használatra kész.
Bejelentkezés a webes irányítópultba
Bejelentkezés a webes irányítópultra:
1.
Nyisson meg egy webböngészőt.
2.
Gépelje be a képernyő IP-címét a címsorba, és nyomja meg az Enter billentyűt.
A böngésző csatlakozik a képernyőhöz, és megjelenik az irányítópult bejelentkezési képernyő.
3.
Válassza ki a megfelelő felhasználót a listából, és írja be a felhasználó jelszavát.
Ha nem hozott létre felhasználókat a beállítások megadása során, akkor a Rendszergazda felhasználó
érhető el.
4.
Szükség esetén válassza a Keep me signed in (Maradjak bejelentkezve) opciót, így elkerülheti, hogy az
irányítópult időkerete lejárjon és kiléptesse a rendszerből.
5.
Az irányítópultra történő bejelentkezéshez kattintson a Bejelentkezés opcióra.
Navigálás az irányítópulton
Bejelentkezés után az irányítópult kezdőlapján képernyőre vonatkozó információk jelennek meg, például
eszközökre és az aktuális konfigurációra vonatkozó információkkal.
A Go to (Ugrás) menü lehetővé teszi, hogy a különböző képernyő-konfigurációs lapok között mozogjon.
Navigálás egy beállítások oldalra:
1.
Kattintson a Go to (Ugrás) menüre, és végezze el a kívánt beállításokat.
2.
A kívánt beállítások megjelenítéséhez kattintson a Go to (Ugrás) gombra.
Minden egyes beállítások lap tartalmazza az OSD menüben található összes beállítást, az egyszerű
hozzáférés érdekében átrendezve.
Ezek a beállítások lapok használatával rendezik logikailag összetartozó egységekbe az opciókat.
A Markers (Jelölők) lap lehetővé teszi a StudioCal XML fájlok importálását a képernyőre. Az Import Marker
(Jelölők importálása) gomb lehetővé teszi az XML fájl megkeresését a helyi meghajtókon, majd a fájl
importálását a képernyőre. A StudioCal XML fájlokat közvetlenül is importálhatja
kalibrálásautomatizáláshoz, felhasználói előzetes beállításokhoz stb. Válassza ki a megfelelő konfigurációs
oldalt ezen importálási lehetőségek eléréséhez.
A képernyő bal oldalán a különböző beállítási csoportokra kattintva mozoghat közöttük.
Navigálás a különböző irányítópult részek között
A Go to (Ugrás) menü segítségével érhetők el a Monitor Settings (Monitorbeállítások) rész különböző opciói.
Két további rész is elérhető:
●
Kezdőlap: Ez a rész jelenik meg, amikor először jelentkezik be a képernyőre.
●
Monitorprofil: Hozzáférést biztosít a képernyőre történő első bejelentkezés során kitöltött
képernyőadatok mezőkhöz.
Távoli kezelés konfigurálása 101
Váltás az irányítópult részei között:
1.
Kattintson az irányítópult bal felső részén található DreamColor Remote Access (DreamColor távelérés)
menüre a részmenü megjelenítéséhez.
2.
Válassza ki a kívánt részt.
Kijelentkezés az irányítópultról
Ha a rendszer nem lépteti ki az irányítópult bezárásakor, manuálisan jelentkezzen ki az irányítópult
munkamenetből.
Kijelentkezés az irányítópultról:
1.
Kattintson az irányítópult jobb felső sarkában található felhasználóikonra a felhasználói menü
megjelenítéséhez.
2.
Kattintson a Logout (Kijelentkezés) gombra az irányítópultról történő kijelentkezéshez.
3.
Zárja be a böngésző ablakot a képernyőről történő leváláshoz.
102 5. fejezet Távoli kezelés
6
Támogatás és hibaelhárítás
Gyakoribb hibák elhárítása
A következő táblázat lehetségesen előforduló problémákat, a problémák lehetséges okait, valamint a
javasolt megoldásokat sorolja fel.
Probléma
Lehetséges ok
Megoldás
A képernyő üres vagy a videó
villog.
Nincs csatlakoztatva a tápkábel.
Csatlakoztassa a hálózati tápkábelt.
Tápkapcsoló gomb ki van kapcsolva.
Nyomja meg a Tápkapcsoló gombot.
MEGJEGYZÉS: Ha a Tápkapcsoló gomb megnyomása nem
hoz eredményt, tartsa nyomva a Tápkapcsoló gombot 10
másodpercig a zárolási funkció letiltásához.
A videokábel nincs megfelelően
csatlakoztatva.
Csatlakoztassa megfelelően a videokábelt. További
információk: A kábelek csatlakoztatása 10. oldal.
A rendszer alvó üzemmódban van.
Nyomja meg a billentyűzet bármely gombját, vagy mozgassa
az egeret az üres képernyővédő alkalmazás kikapcsolásához.
A videokártya nem kompatibilis.
Nyissa meg a Képernyőmenüt, és válassza ki a Video input
(Videobemenet) menüt. Állítsa az Auto-switch source
(Automatikus forrásváltás) elemet Disable (Letiltva) értékre,
és manuálisan válassza ki a bemenetet.
A képernyőn a Check Video
Cable (Ellenőrizze a
videokábelt) üzenet jelenik
meg.
A képernyő videokábele ki van húzva.
Csatlakoztassa a megfelelő videojelkábelt a számítógép és a
képernyő között. Győződjön meg arról, hogy a videokábel
csatlakoztatásakor a számítógép ki van kapcsolva.
A képernyőn a Signal Out of
Range (Bemeneti jel
tartományon kívül) felirat
látható.
A képfelbontás és/vagy a képfrissítési
gyakoriság értékei magasabbra
vannak állítva, mint amit a képernyő
támogat.
Állítsa az értékeket a támogatott értékre (lásd Előre beállított
kijelzőfelbontások 109. oldal).
A képernyő ki van kapcsolva,
de nem úgy tűnik, mintha
energiatakarékos alvó módra
váltott volna.
A képernyő energiatakarékos
vezérlése le van tiltva.
Nyissa meg az OSD menüt, majd válassza a Management
(Kezelés), majd az Auto-sleep mode (Automatikus alvó
állapot üzemmód) lehetőséget, és az automatikus alvást
állítsa Put the display to sleep (Képernyő alvó üzemmódra
állítása) értékre.
A képernyőn az OSD Lockout
(OSD zárolva) üzenet jelenik
meg.
A képernyőn megjelenő menü
zárolási funkciója be van kapcsolva.
Nyomja meg és tartsa lenyomva az oldalsó panelen a
takarólemezen lévő gombot 10 másodpercig az OSD
zárolásának feloldásához.
A képernyőn a Power Button
Lockout (Tápkapcsoló gomb
zárolva) üzenet jelenik meg.
A képernyő bekapcsoló gombjának
zárolási funkciója engedélyezve van.
Nyomja meg és tartsa lenyomva a Tápkapcsoló gombot 10
másodpercig a Tápkapcsoló gomb zárolásának feloldásához.
Gombos zárolások
Amikor a képernyőmenü ablaka vagy a gombcímkék nem jelennek meg, adott gombok tíz másodpercen át
való nyomva tartása lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy blokkolja a Képernyőmenü bizonyos
Gyakoribb hibák elhárítása 103
funkcióit. Ezt elsősorban áthidaló megoldásnak tervezték a véletlen beállítások megelőzése céljából. A
felhasználó vissza tudja állítani a funkciókat, ha az adott gombokat tíz másodpercig lenyomva tartja.
Ez a funkció csak akkor érhető el, ha a képernyő bekapcsolt, és aktív jelet jelenít meg. A zárolás aktiválása
vagy feloldása után megjelenik egy üzenet, amely tájékoztatja a felhasználót a zárolás aktív vagy feloldott
állapotáról.
A következő táblázat felsorolja az elérhető blokkolásokat és azokat a gombokat, amelyeket nyomva tartva
engedélyezheti vagy letilthatja a blokkolást.
Aktiválás gomb
Blokkolás
Megjegyzések
Bekapcsoló gomb
Főkapcsoló blokkolás
Ennek a blokkolása esetén a szoftveres ki-bekapcsolás gomb nem
működik. A képernyő továbbra is kikapcsolható a képernyő alján
található távolléti tápkapcsoló segítségével.
Alsó menü gomb
Menü blokkolása
Az Elsődleges képernyőmenübe nem lehet belépni. Viszont a
korábban kijelölt funkciógombok (mint például színtérváltás vagy
bemenet) továbbra is elérhetők a felhasználó számára. A firmver
frissítések és a kalibrálás továbbra is elérhető, kivéve, ha azt a
Management (Kezelés) menüben le nem tiltották.
Felső menü gomb
Menü és funkció blokkolás
A rendszer blokkolja az elsődleges képernyőmenüt és a
funkciógombokat. A firmver frissítések és a kalibrálás továbbra is
elérhető, kivéve, ha azt a Management (Kezelés) menüben le nem
tiltották.
Második és negyedik gomb
Kezelési menü blokkolása
A Management (Kezelés) menü beállítás le van tiltva az Elsődleges
képernyőmenüben.
Terméktámogatás
A képernyő használatával kapcsolatos további információkért látogasson el a http://www.hp.com/support
weboldalra. Válassza a Find your product (Készülék keresése) lehetőséget, majd kövesse a képernyőn
megjelenő utasításokat.
MEGJEGYZÉS: A képernyő felhasználói útmutatóját, referenciaanyagot és illesztőprogramokat a
http://www.hp.com/support címen találja.
A következő lehetőségek közül választhat:
●
HP szakértő kérdezése on-line
MEGJEGYZÉS:
●
Ha a csevegés nem érhető el az adott nyelven, cseveghet angolul.
A HP szervizközpont megkeresése
Előkészületek a műszaki támogatás felhívásához
Ha nem tud megoldani egy problémát az ebben a fejezetben találhat problémamegoldó tippek segítségével,
lehetséges, hogy fel kell hívnia a műszaki támogatást. A következő adatok legyenek kéznél, ha telefonál:
●
Képernyő típusszáma és sorozatszáma (lásd: A sorozatszám és a termékszám megkeresése 8. oldal)
●
A vásárlás a számlán feltüntetett dátuma
●
A hiba fellépésének körülményei
●
A megjelenő hibaüzenetek
104 6. fejezet Támogatás és hibaelhárítás
●
Hardverkonfiguráció
●
Az ön által használt hardver és szoftver neve és verziója
Előkészületek a műszaki támogatás felhívásához 105
7
Képernyő karbantartása
Útmutató a karbantartáshoz
A képernyő maximális teljesítményének fenntartása és élettartama meghosszabbítása érdekében:
●
Ne nyissa fel a képernyő házát és javítását ne kísérelje meg saját kezűleg. Csak a használati útmutató
által ismertetett kezelőszerveket állítsa be. Ha a képernyő nem működik megfelelően, leejtették vagy
károsodott, forduljon hivatalos HP márkakereskedőhöz, viszonteladóhoz vagy szervizhez.
●
Csak a képernyőnek megfelelő áramforrást és csatlakozókat használjon, amelyeket a képernyő hátulján
található címke/hátlap jelöl.
●
Biztosítsa, hogy a kimenethez csatlakoztatott termékek teljes áramfelvétele ne lépje túl a
tápcsatlakozóról levehető mértéket, és a kábelhez csatlakoztatott termékek teljes áramfelvétele ne
lépje túl a kábellel átvihető mértéket. Tekintse meg az áramfelvételi információs címkét az egyes
eszközök áramfelvételének (AMPS vagy A) meghatározásához.
●
A képernyőt könnyen elérhető tápcsatlakozó kimenet mellé telepítse. A képernyő áramtalanításához
határozottan fogja meg a tápcsatlakozó dugaszt, és húzza ki az aljzatból. A képernyő tápkábelét ne a
kábelnél fogva húzza ki.
●
Kapcsolja ki a képernyőt, amennyiben nincs használatban. A képernyő várható élettartamát jelentősen
megnövelheti képernyővédő program használatával illetve azzal, ha használaton kívül kikapcsolja azt.
MEGJEGYZÉS: A „beégett képes” képernyőkre nem terjed ki a HP jótállása.
●
A házon lévő rések és nyílások szellőzésre szolgálnak. Ne zárja le vagy takarja el ezeket a nyílásokat.
Soha ne dugjon tárgyakat a készülékházon található vagy egyéb nyílásokba.
●
Ne dobja le a képernyőt, és ne helyezze instabil felületre.
●
Ügyeljen rá, hogy semmit se tegyen a tápkábelre. Ne lépjen rá a kábelre.
●
A képernyőt tartsa jól szellőző területen, túlzott fénytől, hőtől vagy nedvességtől távol.
●
Soha ne fektesse a képernyőt képernyővel lefelé. Az ívelt képernyőpanelre kifejtett nyomás a panel
károsodásához vezethet, ha a képernyőt a képernyővel lefele helyezi el.
A képernyő tisztítása
1.
Kapcsolja ki a képernyőt, majd húzza ki a tápkábelt a hátuljából.
2.
Egy puha, tiszta, antisztatikus ruhával törölje le a képernyő képernyőjét és a házat.
3.
A bonyolultabb tisztítási eljárásokhoz használja izopropil-alkohol és víz 50/50 arányú keverékét.
VIGYÁZAT! A tisztítófolyadékot spriccelje egy rongyra, és a nedves ronggyal gyengéden törölje le a kijelző
felületét. A tisztítófolyadékot soha ne spriccelje közvetlenül a kijelző felületére, mert befuthat a keret alá, és
megrongálhatja az elektronikát.
VIGYÁZAT! Ne használjon petróleum alapú tisztítószert, például benzint, hígítót vagy más illékony
vegyületet a képernyő képernyőjének vagy a készülékháznak a tisztítására. Ezek az anyagok károsíthatják a
képernyőt.
106 7. fejezet Képernyő karbantartása
A képernyő szállítása
Tartsa meg az eredeti csomagolást egy tárolóhelyen. A későbbiekben a képernyő szállítása során szüksége
lehet rá.
Útmutató a karbantartáshoz 107
A
Műszaki adatok
MEGJEGYZÉS: Minden műszaki adat a HP összetevők gyártói által megadott általános adatokat tükrözi, a
tényleges teljesítmény lehet nagyobb vagy kisebb is.
A legfrissebb vagy kiegészítő termékleírások eléréséhez látogassa meg a http://www.hp.com/go/quickspecs/
webhelyet, és keresse meg az adott képernyőtípust, hogy megtekinthesse a gyors termékleírásokat.
Képernyő
78,9 cm, szélesvásznú
Típus
Nagy teljesítményű IPS
Dőlésszög
-5–20 °C
Forgathatóság
-45–45°
31,1 hüvelyk, szélesvásznú
Tömeg
Állvány nélkül:
9,9 kg
21,83 lb
Állvánnyal együtt
14,61 kg
32,19 lb
Szélesség
73,80 cm
29,06 hüvelyk
Hosszúság
24,80 cm
9,76 hüvelyk
Magasság
56,60 cm
22,38 hüvelyk
Maximális képfelbontás
4096 × 2160 (60 Hz)
Képponttávolság
(H) 0,1704 x (V) 0,1704 mm
PPI (képpont per hüvelyk)
149
Vízszintes látószög
178°
Függőleges látószög
178°
Fényerő (szokásos)
250 cd/m2
Panel aktív területe (szé×ma)
69,8 x 36,8 cm
Panel bitmélysége
Valódi 10 bites (akár 1,07 milliárd szín)
Képarány
17:9
Méretek (állvánnyal együtt)
Statikus kontrasztarány
Szokásos
1500:1
Minimum (Minimális)
1200:1
Környezeti hőmérséklet-követelmény:
Működési hőmérséklet
5 °C és 35 °C között
41 °F és 95 °F között
Tárolási hőmérséklet
-20 °C és 60 °C között
-4 °F és 140 °F között
Relatív páratartalom
Üzemi
Üzemen kívüli
108 A függelék: Műszaki adatok
20-80% (nem lecsapódó)
5% és 95% között, 38,7 °C max. nedves
izzóhőmérséklet
Magasság:
Üzemi
0 - 5 000 m
0 - 16 400 láb
Storage
0 - 12 192 m
0 - 40 000 láb
Tápforrás
100–240 V váltóáram, 50/60 Hz
Mért energiafogyasztás:
Maximális teljesítmény
260 W
Szokásos beállítások
120 W
Alvó állapot
0,5 W
* A képernyő támogatja az ügyfél által frissíthető
firmvert. Ezek a firmverfrissítések növelhetik a
képernyő áramfogyasztását.
Bemeneti csatlakozó
Két DisplayPort 1.2, két HDMI 2.0, egy USB Type-C, egy ethernet, egy analóg
hangkimeneti-csatlakozó, egy USB Type-B, két USB 3.0-gyors töltőport, két
USB DreamColor, egy KVM billentyűzet
Előre beállított kijelzőfelbontások
Az alábbiakban felsorolt felbontások a leggyakrabban használt üzemmódok, és gyári alapbeállításként
használatosak. Ez a képernyő automatikusan felismeri ezeket az előre beállított üzemmódokat, ezek
pontosan méretezve, középre illesztve jelennek meg a képernyőn.
TIPP: Ha szeretné használni a PIP funkciót, a teljes magasságú, egymás mellett források megjelenítéséhez,
állítsa a képernyő felbontását 2048 × 2160-as értékre.
FONTOS: Bizonyos Windows 10 konfigurációkban a Windows megjelenítési beállítások használata nem
megfelelően módosítja a képernyő felbontását. A képernyőfelbontás módosításának ellenőrzéséhez
használja a grafikus processzor beállítások felhasználói felületet. Az aktuális képernyőfelbontás
ellenőrzéséhez nyissa meg az OSD-menüt, és válassza a Display Info (Képernyő információ) lehetőséget. A
képernyőfelbontás beállításának módosítását követően a képernyő rövid időre elsötétül, majd érvénybe lép
az új beállítás.
Alapérték
Képpontformátum
Képarány
Függőleges frekvencia
(Hz)
1
640×480
4:3
60(p)
2
720×400
N/A
70(p)
3
800×600
4:3
60,317
4
1024×768
4:3
60,004
5
1280×720
16:9
24(p)
6
1280×720
16:9
30(p)
7
1280×720
16:9
50(p)
8
1280×1024
16:9
60(p)
9
1280×1024
5:4
60(p)
Előre beállított kijelzőfelbontások 109
Alapérték
Képpontformátum
Képarány
Függőleges frekvencia
(Hz)
10
1366×768
16:9
60,000
11
1920×1080
16:9
23,976(p)
12
1920×1080
16:9
24(p)
13
1920×1200
16:9
30(p)
14
1920×1080
16:9
50(i)
15
1920×1080
16:9
50(p)
16
1920×1080
16:9
59,94(i)
17
1920×1080
16:9
59,94(i)
18
1920×1080
16:9
60,000
19
1920×1200
16:10
59,950
20
1920×1200
16:10
59,995
21
2048×1080
17:9
24,000
22
2048×1080
17:9
48,000
23
2048×1080
17:9
60,000
26
3840×2160
16:9
24
27
3840×2160
16:9
25
28
3840×2160
16:9
30
29
3840×2160
16:9
47,952
29
3840×2160
16:9
48
30
3840×2160
16:9
50
31
3840×2160
16:9
60
32
4096×2160
17:9
23,976
33
4096×2160
17:9
24
34
4096×2160
17:9
47,952
35
4096×2160
17:9
48
36
4096×2160
17:9
59,94
37
4096×2160
17:9
60
38
2048×2160
17:18
60
110 A függelék: Műszaki adatok
Belépés felhasználói üzemmódokba
A videovezérlő jel néha olyan üzemmódot kérhet, amely nincs előre beállítva, az alábbi feltételek teljesülése
esetén:
●
Ön nem szabványos grafikus adaptert használ.
●
Ön nem előre beállított módot használ.
Ebben az esetben szükség lehet a képernyő paramétereinek módosítására a képernyőmenü segítségével. A
változtatásokat elvégezheti bármelyik vagy mindegyik üzemmódhoz, a módosítások mentve lesznek a
memóriában. A képernyő automatikusan tárolja az új beállítást, majd az új üzemmódot úgy fogja felismerni,
mint egy előre beállított üzemmódot. A gyárilag előre beállított üzemmódokon kívül 10 felhasználói
üzemmód állítható be és tárolható.
Energiatakarékos mód
A képernyő támogatja az alacsony energiafelhasználású állapotot. A képernyő akkor lép alacsony
energiafelhasználású állapotba, ha észleli a vízszintes szinkronjel vagy a függőleges szinkronjel hiányát.
Ezeknek a jeleknek a hiányában a képernyő képernyője üres lesz, a háttérvilágítás kikapcsol, és a
tápfeszültségjelző fény borostyánsárgára vált. Amikor a képernyő alacsony energiafelhasználású állapotba
kapcsol, kevesebb mint 0,5 watt energiát használ fel. A normál működési módba való visszatérés előtt van
egy rövid bemelegedési idő.
Az energiatakarékossággal kapcsolatos üzemmód beállításával kapcsolatos további információkért olvassa
el számítógépe dokumentációját (a funkció energiagazdálkodás néven is előfordulhat).
MEGJEGYZÉS: Ez az energiatakarékos funkció csak akkor működik, ha a képernyő energiatakarékos
funkcióval rendelkező számítógéphez csatlakozik.
A képernyő alvó állapotot időzítő segédprogramjában a beállítások kiválasztásával azt is megszabhatja, hogy
a képernyő egy megadott idő elteltével lépjen csökkentett energiafelvételi állapotba. Amikor a képernyő az
alvó állapotot időzítő segédprogramja következtében csökkentett energiafelvételi állapotba lép, a
bekapcsolásjelző borostyánsárga színben villog.
Energiatakarékos mód 111
B
Kisegítő lehetőségek
A HP olyan termékeket és szolgáltatásokat tervez, állít elő és forgalmaz, amelyeket mindenki használhat,
köztük a fogyatékkal élők is – vagy önmagukban, vagy megfelelő kisegítő eszközzel.
Támogatott kisegítő technológiák
A HP termékei támogatnak sokféle operációs rendszer kisegítő technológiát, és beállítható, hogy
együttműködjön további kisegítő technológiákkal is. A kisegítő funkciókkal kapcsolatos további információk
megkereséséhez használja a forráseszközén található keresés funkciót.
MEGJEGYZÉS: Egy adott kisegítő technológiával kapcsolatos további információt az adott termék
ügyfélszolgálatától kaphat.
Kapcsolatfelvétel a támogatással
Folyamatosan finomítjuk termékeink és szolgáltatásaink kisegítő lehetőségeit, és örülünk minden
felhasználói visszajelzésnek. Ha problémája van egy termékkel vagy szeretne valamit elmondani nekünk a
kisegítő funkciókról, melyek segítették Önt, akkor hívja a (888) 259-5707 számot hétfőtől péntekig reggel 6
és este 9 óra között (GMT-7). Ha siket vagy nehezen halló, és a TRS/VRS/WebCapTel-t használja, forduljon
hozzánk, ha műszaki támogatást igényel vagy kisegítő kérdései vannak. Ehhez hívja a (877) 656-7058
számot hétfőtől péntekig reggel 6 és este 9 óra között (GMT-7).
112 B függelék: Kisegítő lehetőségek
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising