HP | Z Display Z30i 30-inch IPS LED Backlit Monitor | HP Z Display Z30i 30-inch IPS LED Backlit Monitor Uporabniški priročnik

HP Z Display Z30i 30-inch IPS LED Backlit Monitor Uporabniški priročnik
Zasloni IPS HP Z24i, Z27i in Z30i
Uporabniški priročnik
© 2013 Hewlett-Packard Development
Company, L.P.
Microsoft® in Windows® sta zaščiteni
blagovni znamki podjetja Microsoft
Corporation v ZDA.
Edina jamstva za HP-jeve izdelke in storitve
so navedena v izrecnih izjavah o jamstvu,
priloženih tem izdelkom in storitvam. Noben
del tega dokumenta ne predstavlja
dodatnega jamstva. HP ne odgovarja za
tehnične ali založniške napake ali
izpuščeno vsebino.
Ta dokument vsebuje zasebne informacije,
ki so zaščitene z avtorskimi pravicami.
Nobenega dela tega dokumenta ne smete
fotokopirati, reproducirati ali prevesti v drug
jezik brez predhodne pisne privolitve
družbe Hewlett-Packard Company.
Prva izdaja (avgust 2013)
Številka dela dokumenta: 727282-BA1
O tem priročniku
Ta navodila dajejo informacije o funkcijah monitorja, pripravi monitorja in njegovih tehničnih podatkih.
OPOZORILO! Tako poudarjeno besedilo opozarja, da utegnete biti izpostavljeni nevarnosti telesnih
poškodb ali smrtni nevarnosti, če ne boste upoštevali navodil.
POZOR: Tako poudarjeno besedilo opozarja, da se lahko oprema poškoduje oziroma podatki
izgubijo, če ne boste upoštevali navodil.
OPOMBA: Tako poudarjeno besedilo označuje pomembne dodatne informacije.
iii
iv
O tem priročniku
Kazalo
1 Funkcije izdelka .............................................................................................................................................. 1
Monitorji IPS HP ................................................................................................................................... 1
2 Namestitev in uporaba monitorja .................................................................................................................. 3
Namestitev stojala ................................................................................................................................ 3
Komponente na zadnji strani ................................................................................................................ 4
Model Z24i ........................................................................................................................... 4
Modela Z27i in Z30i ............................................................................................................. 5
Priključitev kablov ................................................................................................................................. 6
Gumbi na sprednji strani ...................................................................................................................... 9
Prilagajanje monitorja ......................................................................................................................... 10
Vklop monitorja ................................................................................................................................... 12
HP-jeva pravila glede vodnih žigov in zadrževanja slike .................................................................... 13
Priključitev naprav USB ...................................................................................................................... 14
Odstranjevanje stojala za monitor ...................................................................................................... 14
Pritrditev monitorja ............................................................................................................................. 15
Montaža monitorja z uporabo montažnega nosilca Quick Release 2 ................................ 16
Montaža monitorja brez montažnega nosilca Quick Release 2 ......................................... 18
Iskanje serijske številke in številke izdelka ......................................................................................... 18
Iskanje kartice z informacijami ........................................................................................................... 19
Namestitev ključavnice za kabel ........................................................................................................ 19
Funkcije za varčevanje z energijo ...................................................................................................... 20
Način Power-Saver (Varčna raba energije) ....................................................................... 20
Način Auto-Sleep (Samodejni preklop v spanje) ............................................................... 21
Sleep Timer (Preklop v varčevalni način ob uporabniško nastavljenem času) .................. 21
3 Dodatne informacije ..................................................................................................................................... 23
Referenčni priročniki ........................................................................................................................... 23
Podpora za izdelke ............................................................................................................................. 23
Dodatek A Tehnični podatki ............................................................................................................................ 24
Model Z24i .......................................................................................................................................... 24
Model Z27i .......................................................................................................................................... 24
Model Z30i .......................................................................................................................................... 25
Vnaprej nastavljene ločljivosti zaslona ............................................................................................... 26
Model Z24i ......................................................................................................................... 26
v
Model Z27i ......................................................................................................................... 27
Model Z30i ......................................................................................................................... 28
Vnos uporabniških načinov ................................................................................................................ 29
vi
1
Funkcije izdelka
Monitorji IPS HP
Monitorji LCD (zaslon s tekočimi kristali) imajo zaslon z aktivno matriko in tehnologijo IPS (in-plane
switching). Modeli in lastnosti monitorjev so naslednji:
●
Model Z24i, zaslon s 60,96-centimetrsko (24-palčno) diagonalo z ločljivostjo 1920 × 1200 in
podporo za celozaslonski način za nižje ločljivosti: omogoča povečavo slik po meri, pri tem pa
ohranja izvirno razmerje stranic
●
Model Z27i ima zaslon z 68,58-centimetrsko (27-palčno) diagonalo z ločljivostjo 2560 × 1440 in
podporo za celozaslonski način za nižje ločljivosti; omogoča povečavo slik po meri, pri tem pa
ohranja izvirno razmerje stranic
●
Model Z30i ima zaslon z 76,2-centimetrsko (30-palčno) diagonalo z ločljivostjo 2560 × 1600 in
podporo za celozaslonski način za nižje ločljivosti; omogoča povečavo slik po meri, pri tem pa
ohranja izvirno razmerje stranic
●
Neodsevna zaslonska plošča z LED-osvetlitvijo
●
Široko vidno polje, ki omogoča ogled iz stoječega ali sedečega položaja, ali pri gibanju iz ene
strani na drugo
●
Možnost prilagajanja naklona
●
Možnost obračanja zaslona iz ležečega v pokončni položaj
●
Možnost prilagajanja nagiba in višine
●
Odstranljivo stojalo za prilagodljive načine pritrditve monitorja
●
Mehanizem HP Quick Release 2 omogoča hitro nameščanje zaslona s preprostim zaskokom in
odstranjevanje zaslona s priročnim drsnim jezičkom za sprostitev.
●
Dodatni nosilec za montažo tankega odjemalca se pritrdi na zadnjo stran stojala (kupi se
posebej)
●
Kartica s podatki za vzpostavitev stika s HP-jem, ki jo lahko preprosto izvlečete
●
Vhod za video signal za podporo analogni povezavi VGA (kabli so pri nekaterih modelih
priloženi)
●
Vhod za video signal za podporo digitalni povezavi DVI (kabli so pri nekaterih modelih priloženi)
●
Vhod za video signal za podporo digitalni povezavi DisplayPort (kabli so pri nekaterih modelih
priloženi)
●
Vhodni video signal za podporo digitalnemu načinu HDMI (samo modela Z27i in Z30i)
●
Priključek za izhod zvoka za slušalke (samo modela Z27i in Z30i)
●
Zvezdišče USB 2.0 (model Z24i) ali zvezdišče USB 3.0 (modela Z27i in Z30i) z enimi vhodnimi
vrati (priključitev na računalnik) in štirimi izhodnimi vrati (priključitev na naprave USB)
●
Priložen kabel USB za priključitev zvezdišča USB na monitorju v priključek USB na računalniku
●
Podpora za dodatni zvočniški modul HP
Monitorji IPS HP
1
2
●
Omogoča uporabo funkcije »Plug-and-play«, če jo podpira operacijski sistem.
●
Reže za uporabo filtrov zasebnosti (se kupijo posebej), s katerimi blokirate pogled na zaslon s
strani (samo model Z24i)
●
Varnostna reža na zadnji strani monitorja za ključavnico kabla
●
Pripomoček za razporeditev kablov in žic
●
Zaslonski meni (OSD oziroma On-Screen Display) za prilagajanje nastavitev in optimizacijo v
več jezikih
●
Orodje HP Display Assistant za spreminjanje nastavitev monitorja in omogočanje funkcij za
preprečevanje kraje
●
Zaščita pred kopiranjem HDCP (High-Bandwidth Digital Content Protection) na vseh digitalnih
vhodih
●
CD s programsko opremo, gonilniki za monitor in dokumentacijo o izdelku
●
Funkcija varčevanja z energijo za izpolnjevanje zahtev po zmanjšani porabi električne energije
●
Varnostna navodila, certifikati in upravna obvestila za te izdelke so na voljo v priročniku HP LCD
Monitors Reference Guide (Referenčni priročnik za HP-jeve LCD-monitorje) na disku CD, ki je
priložen monitorju.
Poglavje 1 Funkcije izdelka
2
Namestitev in uporaba monitorja
Preden začnete nastavljati monitor, preverite, ali je izklopljeno napajanje monitorja, računalnika in
drugih naprav, priključenih vanj, ter sledite navodilom, opisanim v nadaljevanju.
OPOMBA: Poskrbite, da je glavno stikalo za napajanje na hrbtni strani monitorja izklopljeno. Glavno
stikalo povsem prekine napajanje monitorja.
Namestitev stojala
POZOR: Ne dotikajte se površine zaslona LCD. Pritisk na zaslon lahko povzroči neskladnost barv
ali napačno usmerjenost tekočih kristalov oziroma nepravilno delovanje zaslona.
Za preprosto premikanje monitorja se uporablja mehanizem HP Quick Release 2. Namestitev zaslona
na stojalo:
1.
Monitor z zaslonom navzdol položite na ravno površino, ki naj bo pokrita s čisto, suho krpo.
2.
Potisnite zgornji del pritrdilne plošče (1) na stojalu pod zgornji rob vdolbine na hrbtni strani
zaslona.
3.
Spustite spodnji del pritrdilne plošče (2) stojala v vdolbino, da se zaskoči na svoje mesto.
4.
Jeziček HP Quick Release 2 (3) skoči navzgor, ko je stojalo zaskočeno na svojem mestu.
Namestitev stojala
3
Komponente na zadnji strani
Model Z24i
4
Komponenta
Funkcija
1
Izhodni priključki USB
2.0 (stranska plošča)
Omogoča priključitev dodatnih naprav USB na monitor.
2
Glavno stikalo za
napajanje
Povsem prekine napajanje monitorja.
3
Priključek za napajanje
Omogoča priključitev napajalnega kabla na monitor.
4
DisplayPort
Omogoča priključitev kabla DisplayPort na monitor.
5
DVI-D
Omogoča priključitev kabla DVI-D na monitor.
6
VGA
Omogoča priključitev kabla VGA na monitor.
7
Vhodni priključek USB
2.0
Omogoča priključitev kabla za zvezdišče USB na monitor in
na gostiteljska vrata ali zvezdišče USB.
8
Izhodni priključki USB
2.0 (2)
Omogoča priključitev dodatnih naprav USB na monitor.
OPOMBA: Če stikalo potisnete v položaj za izklop, bo
poraba monitorja minimalna, kadar ga ne uporabljate.
Poglavje 2 Namestitev in uporaba monitorja
Modela Z27i in Z30i
Komponenta
Funkcija
1
Izhodni priključki USB
3.0 (stranska plošča)
Omogoča priključitev dodatnih naprav USB na monitor.
2
Glavno stikalo za
napajanje
Povsem prekine napajanje monitorja.
3
Priključek za napajanje
Omogoča priključitev napajalnega kabla na monitor.
4
DisplayPort
Omogoča priključitev kabla DisplayPort na monitor.
5
VGA
Omogoča priključitev kabla VGA na monitor.
6
DVI-D
Omogoča priključitev kabla DVI-D na monitor.
7
HDMI
Omogoča priključitev kabla HDMI na monitor.
8
Izhod zvoka
Omogoča priključitev slušalk ali dodatnega zvočnika HP
Speaker Bar na monitor.
9
Vhodni priključek USB
3.0
Omogoča priključitev kabla za zvezdišče USB na monitor in
na gostiteljska vrata ali zvezdišče USB.
10
Izhodni priključki USB
3.0 (2)
Omogoča priključitev dodatnih naprav USB na monitor.
OPOMBA: Če stikalo potisnete v položaj za izklop, bo
poraba monitorja minimalna, kadar ga ne uporabljate.
Komponente na zadnji strani
5
Priključitev kablov
1.
Postavite monitor na priročno, dobro prezračevano mesto zraven računalnika.
2.
Preden priključite kable, jih napeljite skozi odprtino za napeljavo kablov na sredini stojala.
3.
Odvisno od vašega modela in konfiguracije napeljite video kabel DisplayPort, DVI, HDMI ali
VGA med računalnikom in monitorjem.
OPOMBA: Monitor lahko podpira analogni ali digitalni vhod. Video kabel, ki ga uporabljate,
določa videonačin. Monitor bo samodejno ugotovil, na katerih vhodih so ustrezni videosignali.
Vhode lahko izberete tako, da pritisnete gumb Input (Vhod) na sprednji plošči ali prek funkcije
OSD (On-Screen Display) tako, da pritisnete gumb Menu (Meni).
●
6
Če želite monitor uporabljati v analognem načinu, priklopite kabel za signal VGA v
priključek VGA na hrbtni strani monitorja, drugi konec kabla pa v priključek VGA na
računalniku (kabel je pri nekaterih modelih priložen).
Poglavje 2 Namestitev in uporaba monitorja
●
Če želite monitor uporabljati v digitalnem načinu s signalom DVI, priklopite kabel za signal
DVI-D v priključek DVI na hrbtni strani monitorja, drugi konec kabla pa v priključek DVI na
računalniku (kabel je pri nekaterih modelih priložen).
●
Če želite monitor uporabljati v digitalnem načinu s signalom DisplayPort, priklopite kabel za
signal DisplayPort v priključek DisplayPort na hrbtni strani monitorja, drugi konec kabla pa v
priključek DisplayPort na računalniku (kabel je pri nekaterih modelih priložen).
Priključitev kablov
7
●
4.
Če želite monitor uporabljati v digitalnem načinu s signalom HDMI (samo modela Z27i in
Z30i), priklopite kabel za signal HDMI v priključek HDMI na hrbtni strani monitorja, drugi
konec kabla pa v priključek HDMI na računalniku (kabel je pri nekaterih modelih priložen).
En konec kabla USB priključite v priključek zvezdišča USB na hrbtni strani računalnika, drugi
konec pa v vhodni priključek USB na monitorju.
OPOMBA: Model Z24i podpira USB 2.0. Modela Z27i in Z30i podpirata USB 3.0.
8
Poglavje 2 Namestitev in uporaba monitorja
5.
Priključite en konec napajalnega kabla v priključek za napajanje na hrbtni strani monitorja,
drugega pa v električno zidno vtičnico.
OPOZORILO! Da bi zmanjšali možnost električnega udara ali poškodbe opreme:
Ne onemogočite ozemljitve na napajalnem kablu, saj ima pomembno varnostno vlogo.
Vtaknite vtič v ozemljeno električno vtičnico, ki je vedno zlahka dostopna.
Napajanje opreme prekinete tako, da izvlečete napajalni kabel iz zidne vtičnice.
Zaradi varnosti na napajalne in druge kable ne polagajte ničesar. Postavite jih tako, da ne bo
nihče stopil nanje ali se spotaknil ob njih. Nikoli ne vlecite kablov. Če želite kabel iztakniti iz
vtičnice, ga primite za vtikač.
Gumbi na sprednji strani
Gumbi na sprednji strani
9
Gumb
Funkcija
1
Meni
Odpre, izbere ali zapre zaslonski meni.
2
Minus
Če je zaslonski meni vklopljen, pritisnite ta gumb, če se želite
pomakniti nazaj v zaslonskem meniju in zmanjšati vrednosti
posameznih nastavitev.
3
Plus/Input (Vhod)
Če je zaslonski meni vklopljen, pritisnite ta gumb, da se
pomaknete naprej v zaslonskem meniju in povečate
vrednosti posameznih nastavitev.
Če je zaslonski meni neaktiven, pritisnite ta gumb, da
aktivirate gumb za vir, ki izbere vhodni video signal.
4
5
OK/Auto Adjust (V
redu/samodejna
prilagoditev)
Če je zaslonski meni vklopljen, pritisnite ta gumb, da izberete
označeno možnost menija.
Napajanje
Omogoča vklop in izklop monitorja.
Če je zaslonski meni izklopljen, pritisnite ta gumb, da vklopite
funkcijo za samodejno prilagoditev slike.
OPOMBA: Če želite vklopiti monitor, preverite, ali je glavno
stikalo za napajanje na hrbtni strani monitorja vklopljeno.
OPOMBA: Če si želite ogledati simulator menija OSD, obiščite HP Customer Self Repair Services
Media Library (Knjižnica medijev službe za samostojna popravila s strani strank HP) na naslovu
http://www.hp.com/go/sml.
Prilagajanje monitorja
1.
10
Zaslon monitorja nagnite naprej ali nazaj, da ga nastavite na ustrezno višino oči.
Poglavje 2 Namestitev in uporaba monitorja
2.
Za najboljše vidno polje zasukajte monitor malo na levo ali desno.
3.
Prilagodite višino monitorja, tako da bo njegov položaj udoben za delo z vašo delovno postajo.
Zgornji rob okvirja monitorja ne sme biti višje, kot je višina vaših oči. Monitor, ki je nameščen bolj
nizko in je nagnjen, je lahko bolj udoben za uporabnike s korekcijskimi lečami. Ko skozi delovni
dan spreminjate svoj delovni položaj, bi morali spreminjati tudi položaj monitorja.
Prilagajanje monitorja
11
4.
Monitor lahko obrnete iz ležečega v pokončni položaj, da ga prilagodite svojim potrebam in
aplikacijam.
a.
Prilagodite monitor na polno višino in ga nagnite nazaj, kolikor je mogoče (1).
b.
Obrnite monitor v smeri urinega kazalca za 90° iz ležečega v pokončni položaj (2).
POZOR: Če monitor pri obračanju ni nastavljen na polno višino in ni popolnoma nagnjen,
bo spodnja desna stran monitorja prišla v stik s stojalom, zaradi česar se monitor lahko
poškoduje.
Če na monitor dodajate poljubni zvočniški modul, ga namestite po obračanju monitorja.
Zvočniški modul se bo pri obračanju dotaknila stojala, kar lahko povzroči škodo na
monitorju ali na enoti z zvočniki.
OPOMBA: Za gledanje informacij na zaslonu v pokončnem načinu lahko namestite
programsko opremo HP Display Assistant, ki je na CD-ju s programsko opremo in
dokumentacijo. Tudi zaslonski meni lahko uporabljate v pokončnem položaju. Zavrtite ga tako,
da se pomaknete v zaslonski meni in pritisnete gumb Menu (Meni) na sprednji strani, v meniju
izberete OSD Control (Nadzor zaslonskega menija) in nato še Rotate OSD (Zavrti zaslonski
meni).
Vklop monitorja
12
1.
Preklopite glavno stikalo za napajanje na hrbtni strani monitorja v položaj za vklop.
2.
Vklopite računalnik.
Poglavje 2 Namestitev in uporaba monitorja
3.
Pritisnite gumb za napajanje na sprednji strani monitorja.
POZOR: Poškodba vžgane slike se pojavi na monitorjih, na katerih je dalj časa na zaslonu
prikazana ista mirujoča slika.* Da bi preprečili to poškodbo na zaslonu monitorja, morate vedno
vklopiti ohranjevalnik zaslona ali izklopiti monitor, kadar ga dlje časa ne uporabljate. To pojav je
običajen na zaslonih LCD vseh proizvajalcev. Poškodba vžgane slike na monitorjih ni vključena v
garancijo HP.
* Dalj časa pomeni 12 zaporednih ur statične slike.
OPOMBA: Če se po pritisku gumba za napajanje ne zgodi nič, je morda omogočena funkcija Power
Button Lockout (Zaklepanje gumba za napajanje). Funkcijo onemogočite tako, da pritisnete gumb in
ga držite 10 sekund.
OPOMBA: Lučko LED za napajanje lahko onemogočite v zaslonskem meniju. Na sprednji strani
monitorja pritisnite gumb Menu (Meni), nato izberite Management (Upravljanje) > Bezel Power LED
(Indikator LED) > Off (Izklop).
Ko je monitor vklopljen, se za pet sekund prikaže sporočilo o stanju monitorja. Sporočilo prikazuje,
kateri vhod sprejema trenutno aktivni signal, stanje nastavitve samodejnega preklopa vira (Vklopljeno
ali Izklopljeno; privzeto je nastavljeno na Vklopljeno), privzeti signal vira (privzeto je nastavljeno na
DisplayPort), trenutno ločljivost zaslona in priporočljivo prednastavljeno ločljivost zaslona.
Monitor samodejno prebere signalne vhode za aktivni vhod in ta vhod uporabi za prikaz. Če sta
aktivna dva vhoda ali več, monitor prikaže privzeti vhodni vir. Če privzeti vir ni eden od aktivnih
vhodov, bo monitor prikazal vhode po prednostnem vrstnem redu. Privzeti vir lahko spremenite v
zaslonskem meniju tako, da na sprednji strani pritisnete gumb Menu (Meni) in izberete Input Control
(Nadzor vhoda) > Default Input (Privzeti vhod).
HP-jeva pravila glede vodnih žigov in zadrževanja slike
Modeli monitorjev IPS uporabljajo tehnologijo prikazovanja IPS (In-Plane Switching), ki omogoča
izjemno širokokotno gledanje in napredno kakovost slik. Monitorji IPS so primerni za širok spekter
aplikacij z napredno kakovostjo slike. Ta tehnologija pa ni primerna za aplikacije, ki dalj časa
prikazujejo statične, stacionarne in nespremenljive slike ter pri tem ne uporabljajo ohranjevalnikov
zaslona. Te vrste aplikacij lahko vključujejo video nadzor, video igrice, oglaševalske logotipe in
predloge, ki so dolgo časa prikazani na zaslonu. Statične slike lahko povzročijo poškodbe zaradi
zadrževanja slike, kar se na zaslonu monitorja lahko kaže kot madeži ali vodni žigi.
HP-jeva pravila glede vodnih žigov in zadrževanja slike
13
Monitorjev, ki se uporabljajo 24 ur na dan in so poškodovani zaradi zadrževanja slike, garancija HP
ne krije. Da se izognete poškodbam zaradi zadrževanja slike, monitor vedno izklopite, kadar ga ne
uporabljate, ali pa uporabite funkcijo nadzora porabe energije, če jo vaš sistem podpira, da se zaslon
ugasne, ko sistem ni dejaven.
Priključitev naprav USB
S priključki USB priključite naprave, kot so digitalna kamera, tipkovnica USB ali miška USB. Monitor
je opremljen s štirimi izhodnimi vrati USB (dvoje na zadnji strani in dvoje na stranski plošči).
OPOMBA: Kabel za zvezdišče USB morate priključiti iz monitorja v računalnik, če želite omogočiti
vrata USB na monitorju. Oglejte si 4. korak v razdelku Priključitev kablov na strani 6.
Odstranjevanje stojala za monitor
Če želite monitor namestiti na zid, nosilno roko ali drug nastavek za pritrditev, ga odstranite s stojala.
POZOR: Preden začnete razstavljati monitor, preverite, ali je izklopljen in ali sta napajalni in signalni
kabel izključena. Izključite tudi vse kable USB, ki so priključeni v monitor.
14
1.
Izključite in odstranite signalni in napajalni kabel ter kabel USB iz monitorja.
2.
Monitor z zaslonom navzdol položite na ravno površino, ki naj bo pokrita s čisto, suho krpo.
3.
Jeziček na spodnji strani sredine monitorja pritisnite navzdol, da odklenete mehanizem HP
Quick Release 2 (1).
4.
Dno stojala zasukajte navzgor, da plošča za nameščanje odstopi iz vdolbine na zaslonu (2).
Poglavje 2 Namestitev in uporaba monitorja
5.
Stojalo potisnite iz vdolbine (3).
Pritrditev monitorja
Monitor lahko pritrdite na zid, nosilno roko ali drug nastavek za pritrditev.
Ploščo monitorja lahko pritrdite na montažni element s pomočjo montažnega nosilca HP Quick
Release 2 ali pa jo pritrdite na montažni element brez montažnega nosilca HP Quick Release 2.
OPOMBA: Naprava je izdelana tako, da se lahko uporablja s stenskimi nosilci, ki imajo potrdilo UL
ali CSA.
POZOR: Ta monitor podpira 100-milimetrske luknje za pritrditev v skladu z industrijskim
standardom VESA 100 mm. Če želite na monitor pritrditi različna stojala drugih proizvajalcev, boste
potrebovali štiri 4-milimetrske vijake z razmikom 0,7 mm in dolžino 10 mm. Ne uporabljajte daljših
vijakov, ker lahko poškodujejo monitor. Prepričajte se, da je proizvajalčeva namestitvena naprava
skladna s standardom VESA in lahko prenese težo monitorja s ploskim zaslonom. Za najboljše
delovanje je pomembno, da uporabljate napajalni kabel in video kable, ki ste jih dobili skupaj z
monitorjem.
Pritrditev monitorja
15
Montaža monitorja z uporabo montažnega nosilca Quick Release 2
Če želite ploščo monitorja pritrditi na montažni element s pomočjo montažnega nosilca Quick
Release 2:
16
1.
Odstranite štiri vijake, s katerimi je plošča za nameščanje pričvrščena na vrh stojala:
2.
Odstranite štiri vijake iz montažne plošče, da ločite montažno ploščo in njen pokrov.
Poglavje 2 Namestitev in uporaba monitorja
3.
Odstranite štiri vijake iz odprtin za pritrditev nosilca VESA na zadnji strani plošče monitorja.
4.
S pomočjo štirih vijakov, ki ste jih odstranili iz odprtin za pritrditev nosilca VESA na zadnji strani
plošče monitorja namestite montažno ploščo na steno ali vrtljivo roko po izbiri.
Pritrditev monitorja
17
5.
Ploščo monitorja postavite na nameščeni nosilec tako, da poravnate vdolbino zaslona z
nosilcem za nameščanje, ga nato potisnete navzdol preko zgornjega dela nosilca in ga potisnete
ob nosilec na svoje mesto. Jeziček za sprostitev na monitorju skoči navzgor, ko je monitor varno
zaskočen na svojem mestu.
Montaža monitorja brez montažnega nosilca Quick Release 2
Če želite ploščo monitorja namestiti neposredno na montažni element, ne da bi uporabili montažni
nosilec HP Quick Release 2, uporabite štiri vijake, ki ste jih odstranili iz odprtin za pritrditev nosilca
VESA na zadnji strani plošče monitorja in jih vstavite tako, da z njimi pritrdite montažni element na
zadnjo stran plošče monitorja.
Iskanje serijske številke in številke izdelka
Serijska številka in številka izdelka sta navedeni na nalepki na zadnji strani glave monitorja.
Potrebovali jih boste pri stiku s HP-jem v zvezi s svojim modelom monitorja.
18
Poglavje 2 Namestitev in uporaba monitorja
OPOMBA: Če želite prebrati nalepko, boste morda morali nekoliko zasukati glavo zaslona.
Iskanje kartice z informacijami
Identifikacijski podatki se nahajajo na izvlečni kartici (in na nalepki na zadnji strani monitorja). Kartico
izvlečete za priključki USB na levi strani zaslona. Podatki za garancijsko podporo (številka modela,
serijska številka, številka izdelka) so natisnjeni na sprednji strani kartice (in na nalepki), na zadnji
strani kartice pa so natisnjena upravna obvestila.
Namestitev ključavnice za kabel
Monitor lahko zavarujete z dodatno ključavnico za kabel, ki je na voljo pri HP.
Iskanje kartice z informacijami
19
Funkcije za varčevanje z energijo
Monitor podpira način delovanja z manjšo porabo energije, v katerega preklopi, če zazna, da ni
signala za horizontalno in/ali vertikalno sinhronizacijo. V tem načinu je zaslon črn, osvetlitev ugasne
in lučka za napajanje sveti oranžno, monitor pa porabi 0,5 W energije. Monitor potrebuje nekaj časa,
da znova preklopi v običajni način delovanja.
Navodila za nastavitev funkcij za varčevanje z energijo (včasih imenovana tudi funkcije za upravljanje
porabe) najdete v priročniku z navodili za računalnik.
OPOMBA: Opisana funkcija za varčevanje z energijo deluje samo, če je monitor priključen v
računalnik, ki to funkcijo podpira.
Z izbiro ustreznih nastavitev v orodju za varčno rabo energije, priloženem monitorju, ga lahko
nastavite tudi tako, da v način nižje porabe preklopi po vnaprej določenem času. V tem primeru bo
lučka za napajanje utripala oranžno.
Način Power-Saver (Varčna raba energije)
Monitor je opremljen z načinom Power-Saver (Varčna raba energije), ki ga je mogoče hitro prilagoditi
v zaslonskem meniju, ko je monitor še v uporabi. Funkcija Power-Saver (Varčna raba energije)
omogoča predvsem postopno zmanjšanje toka LED-osvetlitve ozadja (svetlosti zaslona), kar
monitorju omogoča varčno rabo energije. Ravni varčne rabe energije NISO umerjene, temveč
približne ravni, ki temeljijo na meritvah porabe energije, izvedenih med klasificiranjem izdelka.
Če želite prilagoditi varčno rabo energije, pritisnite gumb Menu (Meni) na sprednji strani monitorja, da
se odpre zaslonski meni, in izberite Management (Upravljanje) > Power-Saver Mode (Način varčne
rabe energije). Izberite eno od naslednjih nastavitev varčne rabe energije:
20
●
Izklopljeno
●
10% Savings (Prihranek 10 %)
●
20% Savings (Prihranek 20 %)
●
30% Savings (Prihranek 30 %)
Poglavje 2 Namestitev in uporaba monitorja
●
40% Savings (Prihranek 40 %)
●
50% Savings (Prihranek 50 %)
OPOMBA: Odstotki prihrankov energije temeljijo na predhodnem preizkušanju več enot. Dejansko
zmanjšanje porabe energije in delovanje zaslona se med posameznimi enotami lahko razlikuje.
Nastavitev odstotkov prihranka energije ne vpliva na energijo, rezervirano za vrata USB.
Način Auto-Sleep (Samodejni preklop v spanje)
Zasloni podpirajo možnost zaslonskega menija (OSD) Auto-Sleep Mode (Način samodejnega
preklopa v spanje), s katero lahko omogočite ali onemogočite stanje zmanjšanje porabe energije. Če
je Auto-Sleep Mode (Način samodejnega preklopa v spanje) omogočen (privzeto je omogočen), bo
monitor prešel v stanje zmanjšane porabe energije, ko gostiteljski računalnik sporoči način majhne
porabe energije (odsotnost signala za vodoravno ali navpično sinhronizacijo).
Po prehodu v stanje spanja z zmanjšano porabo energije se zaslon monitorja izprazni, osvetlitev
ozadja se izklopi in indikatorska LED-lučka napajanja sveti rumeno. V načinu zmanjšane porabe
energije porabi monitor manj kot 0,5 W energije. Monitor se prebudi iz stanja spanja, ko gostiteljski
računalnik pošlje signal o delovanju na monitor (na primer, če uporabnik pritisne tipko na tipkovnici ali
premakne miško).
Sleep Timer (Preklop v varčevalni način ob uporabniško nastavljenem
času)
Možnost zaslonskega menija (OSD) Sleep Timer (Časovnik za preklop v spanje) je funkcija za
varčevanje z energijo, s katero lahko nastavite, ob kateri uri dneva naj monitor preklopi v način
zmanjšane porabe energije (Sleep Mode (Način spanja)) oziroma iz njega. Tako lahko varčujete z
energijo in morda tudi podaljšate življenjsko dobo zaslona.
Ta funkcija ima pet nastavitev:
●
Set Current Time (Nastavitev trenutnega časa)
●
Set Sleep Time (Nastavitev časa za preklop v varčevalni način)
●
Set On Time (Nastavitev časa za preklop iz varčevalnega načina)
●
Timer (Časovnik): On/Off (Vklopljeno/Izklopljeno)
●
Sleep Now (Takojšen preklop v varčevalni način)
Nastavitev časovnika:
1.
Pritisnite gumb Menu (Meni) na sprednji strani monitorja, da prikažete OSD Menu (Zaslonski
meni).
2.
Pomaknite se navzdol in izberite možnost Management (Upravljanje).
3.
Pritisnite gumb OK (V redu), da izberete meni Management (Upravljanje).
4.
Pomaknite se navzdol in izberite možnost Sleep Timer > Set Current Time (Preklop v
varčevalni način ob uporabniško nastavljenem času > Nastavitev trenutnega časa).
OPOMBA: Preden nastavite Sleep Time (Čas za preklop v varčevalni način) ali On Time (Čas
za preklop iz varčevalnega načina), morate nastaviti trenutni krajevni čas. Čas je prikazan v 24urnem zapisu. Na primer 13:15.
Zaradi prekinitve ali izpada energije monitorja se časovnik ponastavi na 00:00. Če se to zgodi,
boste morali ponovno nastaviti način za varčevanje z energijo.
Funkcije za varčevanje z energijo
21
5.
Pritisnite gumb OK (V redu), da nastavite ure.
6.
Vrednost lahko spremenite z gumboma – (Minus) in + (Plus).
7.
Še enkrat pritisnite gumb OK (V redu), da nastavite minute.
8.
Vrednost lahko spremenite z gumboma – (Minus) in + (Plus).
9.
Pritisnite gumb OK (V redu), da shranite izbrane nastavitve.
10. Ko nastavite uro, bo samodejno označena možnost Set Sleep Time (Nastavitev ure za preklop
v stanje mirovanja). Ponovite korake od 6 do 9, da nastavite Sleep Time (Čas za preklop v
stanje mirovanja).
11. Če ne želite nastaviti Sleep Time (Čas za preklop v varčevalni način), dvakrat pritisnite gumb
OK (V redu) in izberite možnost Save and Return (Shrani in nazaj), da zaprete meni.
12. Ko nastavite Sleep Time (Čas za preklop v stanje mirovanja), je samodejno označena
možnost Set On Time (Čas za preklop iz stanja mirovanja). Ponovite korake od 6 do 9, da
nastavite On Time (Čas za preklop iz stanja mirovanja).
13. Nastavite možnost Timer (Časovnik) na On (Vklopljeno), da uveljavite nastavitve za Sleep
Timer (Časovnik za preklop v spanje).
14. Ko končate, izberite možnost Save and Return (Shrani in nazaj), da zaprete meni.
Peta možnost Sleep Now (Takoj preklopi v varčevalni način) takoj izklopi luč, ki osvetljuje zaslon
monitorja, in ga preklopi v varčevalni način, v katerem ostane, dokler ne pritisnete katerega koli
gumba na monitorju oziroma dokler monitorja ne vklopi funkcija On Time (Čas za preklop iz
varčevalnega načina).
22
Poglavje 2 Namestitev in uporaba monitorja
3
Dodatne informacije
Referenčni priročniki
Glejte Referenčni priročnik za monitorje LCD HP, ki je na CD-ju, ki je priložen monitorju, za dodatne
informacije o:
●
Optimizacija zmogljivosti monitorja
●
Priporočila za varnost in vzdrževanje
●
Namestitev programske opreme s CD-ja
●
Uporaba menija OSD
●
Prenašanje programske opreme s spleta
●
Agencijske upravne informacije
●
Odpravljanje težav in priporočene rešitve najpogostejših težav
Za informacije o preprečevanju kraje glejte Priročnik za uporabnika programske opreme HP Display
Assistant, priložen monitorju na CD-ju.
Podpora za izdelke
Za dodatne informacije o uporabi in nastavljanju svojega monitorja pojdite na http://www.hp.com/
support. Izberite svojo državo ali regijo, izberite Product Support & Troubleshooting (Podpora in
odpravljanje napak izdelkov) in vnesite model svojega monitorja v okno SEARCH (ISKANJE).
OPOMBA: Uporabniški priročnik za monitor, referenčni vodnik in gonilniki so na voljo pri podpori na
naslovu http://www.hp.com/support.
Če v vodniku ali HP LCD Monitors Reference Guide (Referenčni vodnik za LCD-monitorje HP) ne
najdete odgovorov na svoja vprašanja, se lahko obrnete na podporo. Za podporo v ZDA obiščite
http://www.hp.com/go/contactHP. Za podporo po svetu obiščite http://welcome.hp.com/country/us/en/
wwcontact_us.html.
Spletno mesto ponuja:
●
Spletni klepet s HP-jevim tehnikom
OPOMBA: Če podpora v določenem jeziku ni na voljo, je na voljo v angleščini.
●
Podporo preko elektronske pošte
●
Telefonske številke tehnične podpore
●
Iskanje HP-jevega servisa
Referenčni priročniki
23
A
Tehnični podatki
OPOMBA: Vsi podatki predstavljajo običajne podatke, ki jih ponujajo proizvajalci HP-jevih
komponent; dejanska zmogljivost je lahko višja ali nižja.
Model Z24i
Zaslon
60,96-centimetrski široki zaslon
24-palčni široki zaslon
Vrsta
IPS LCD
Vidna površina zaslona
Diagonala 60,96 cm
24-palčna diagonala
Največja teža (nezapakirano)
6,96 kg
15,34 funta
Višina (najvišji položaj)
52,5 cm
20,67 palca
Višina (najnižji položaj)
40,5 cm
15,94 palca
Globina
23,798 cm
9,37 palca
Širina
55,94 cm
22,02 palca
Največja ločljivost
1920 x 1200 (60 Hz), analogni vhod
Mere (skupaj s stojalom)
1920 x 1200 (60 Hz), digitalni vhod
Optimalna ločljivost
1920 x 1200 (60 Hz), analogni vhod
1920 x 1200 (60 Hz), digitalni vhod
Zahteve glede temperature okolja
Delovna temperatura
od 5 do 35°C
od 41 do 95°F
Temperatura skladiščenja
od –20 do 60°C
od –4 do 140°F
Vir napajanja
100–240 V (izmenična napetost), 50/60
Hz
Vhodni priključek
En priključek VGA; en priključek DVI; en
priključek DisplayPort (kabel je v
nekaterih regijah priložen)
OPOMBA: Za najnovejše specifikacije ali dodatne informacije o tem izdelku obiščite http://www.hp.com/go/productbulletin
in poiščite model vašega zaslona v hitrem pregledu tehničnih podatkov QuickSpecs.
Model Z27i
24
Zaslon
68,58-centimetrski široki zaslon
Vrsta
IPS LCD
Vidna površina zaslona
Diagonala 68,58 cm
Diagonala 27 palcev
Največja teža (nezapakirano)
7,6 kg
16,74 funta
Dodatek A Tehnični podatki
27-palčni široki zaslon
Mere (skupaj s stojalom)
Višina (najvišji položaj)
54,04 cm
21,28 palca
Višina (najnižji položaj)
42,04 cm
16,55 palca
Globina
24,248 cm
9,55 palca
Širina
64,10 cm
25,24 palca
Največja ločljivost
1920 x 1200 (60 Hz), analogni vhod
2560 x 1440 (60 Hz), digitalni vhod
Optimum Graphic Resolution
1920 x 1200 (60 Hz), analogni vhod
2560 x 1440 (60 Hz), digitalni vhod
Zahteve glede temperature okolja
Delovna temperatura
od 5 do 35°C
od 41 do 95°F
Temperatura skladiščenja
od –20 do 60°C
od –4 do 140°F
Vir napajanja
100–240 V (izmenična napetost), 50/60
Hz
Vhodni priključek
En priključek VGA; en priključek DVI; en
priključek HDMI; en priključek
DisplayPort (kabel je v nekaterih regijah
priložen)
OPOMBA: Za najnovejše specifikacije ali dodatne informacije o tem izdelku obiščite http://www.hp.com/go/productbulletin
in poiščite model vašega zaslona v hitrem pregledu tehničnih podatkov QuickSpecs.
Model Z30i
Zaslon
76,2-centimetrski široki zaslon
30-palčni široki zaslon
Vrsta
IPS LCD
Vidna površina zaslona
Diagonala 76,2 cm
Diagonala 30 palcev
Največja teža (nezapakirano)
9,96 kg
21,96 funta
Višina (najvišji položaj)
60,1 cm
23,66 palca
Višina (najnižji položaj)
48,1 cm
18,94 palca
Globina
26,648 cm
10,49 palca
Širina
69,03 cm
27,18 palca
Največja ločljivost
1920 x 1200 (60 Hz), analogni vhod
Mere (skupaj s stojalom)
2560 x 1600 (60 Hz), digitalni vhod
Optimalna ločljivost
1920 x 1200 (60 Hz), analogni vhod
2560 x 1600 (60 Hz), digitalni vhod
Model Z30i
25
Zahteve glede temperature okolja
Delovna temperatura
od 5 do 35°C
od 41 do 95°F
Temperatura skladiščenja
od –20 do 60°C
od –4 do 140°F
Vir napajanja
100–240 V (izmenična napetost), 50/60
Hz
Vhodni priključek
En priključek VGA; en priključek DVI; en
priključek HDMI; en priključek
DisplayPort (kabel je v nekaterih regijah
priložen)
OPOMBA: Za najnovejše specifikacije ali dodatne informacije o tem izdelku obiščite http://www.hp.com/go/productbulletin
in poiščite model vašega zaslona v hitrem pregledu tehničnih podatkov QuickSpecs.
Vnaprej nastavljene ločljivosti zaslona
Ločljivosti zaslona, navedene spodaj, so najpogosteje uporabljeni načini in so nastavljene kot
tovarniško privzete. Ta monitor samodejno prepozna vnaprej nastavljene načine, tako da se prikažejo
na sredini zaslona in v pravilni velikosti.
Model Z24i
26
Prednastav
-ljen
Oblika slikovnih pik
Vodoravna
frekvenca (kHz)
Navpična frekvenca
(Hz)
1
640 × 480
31,469
59,940
2
720 × 400
31,469
70,087
3
800 × 600
37,879
60,317
4
1024 × 768
48,363
60,004
5
1280 × 1024
63,981
60,02
6
1440 × 900
55,935
59,887
7
1680 × 1050
65,29
59,954
8
1920 × 1080
67,5
60,00
9
1920 × 1200
74,038
59,950
10
1920 × 1200
74,556
59,885
Prednastav
-ljen
Hitrost
Oblika slikovnih pik
Vodoravna
frekvenca (kHz)
Navpična frekvenca
(Hz)
1
480p
720 x 480
31,469
59,94
2
576p
720 x 576
31,25
50
3
720p50
1280 x 720
37,5
50
4
720p60
1280 x 720
45
60
Dodatek A Tehnični podatki
5
1080p50
1920 × 1080
56,25
50
6
1080p60
1920 x 1080
67,5
60
Prednastav
-ljen
Oblika slikovnih pik
Vodoravna
frekvenca (kHz)
Navpična frekvenca
(Hz)
1
640 × 480
31,469
59,940
2
720 × 400
31,469
70,087
3
800 × 600
37,879
60,317
4
1024 × 768
48,363
60,004
5
1280 x 720
45,00
59,94
6
1280 × 800
49,702
59,81
7
1280 × 1024
63,981
60,02
8
1366 × 768
47,712
59,79
9
1440 × 900
55,935
59,887
10
1600 × 900
55,935
59,887
11
1680 × 1050
65,29
59,954
12
1920 × 1080
67,5
60,00
13
1920 × 1200
74,038
59,950
14
1600 × 1200
75,00
60,000
15
1920 × 1200
74,556
59,885
16
2560 × 1440
88,787
59,951
Prednastav
-ljen
Hitrost
Oblika slikovnih pik
Vodoravna
frekvenca (kHz)
Navpična frekvenca
(Hz)
1
480p
720 x 480
31,469
59,94
2
576p
720 x 576
31,25
50
3
720p50
1280 x 720
37,5
50
4
720p60
1280 x 720
45
60
5
1080p50
1920 × 1080
56,25
50
6
1080p60
1920 x 1080
67,5
60
Model Z27i
Vnaprej nastavljene ločljivosti zaslona
27
Model Z30i
28
Prednastav
-ljen
Oblika slikovnih pik
Vodoravna
frekvenca (kHz)
Navpična frekvenca
(Hz)
1
640 × 480
31,469
59,940
2
720 × 400
31,469
70,087
3
800 × 600
37,879
60,317
4
1024 × 768
48,363
60,004
5
1280 x 720
45,00
59,94
6
1280 × 800
49,702
59,81
7
1280 × 1024
63,981
60,02
8
1366 × 768
47,712
59,79
9
1440 × 900
55,935
59,887
10
1600 × 900
55,935
59,887
11
1680 × 1050
65,29
59,954
12
1920 × 1080
67,5
60,00
13
1920 × 1200
74,038
59,950
14
1600 × 1200
75,00
60,000
15
1920 × 1200
74,556
59,885
16
2560 × 1440
88,787
59,951
17
2560 × 1600
98,713
59,972
Prednastav
-ljen
Hitrost
Oblika slikovnih pik
Vodoravna
frekvenca (kHz)
Navpična frekvenca
(Hz)
1
480p
720 x 480
31,469
59,94
2
576p
720 x 576
31,25
50
3
720p50
1280 x 720
37,5
50
4
720p60
1280 x 720
45
60
5
1080p50
1920 × 1080
56,25
50
6
1080p60
1920 x 1080
67,5
60
Dodatek A Tehnični podatki
Vnos uporabniških načinov
Grafična kartica lahko zahteva način prikazovanja, ki ni prednastavljen, če:
●
Ne uporabljate standardne grafične kartice.
●
Ne uporabljate prednastavljenega načina.
Če se to zgodi, boste morda morali z zaslonskim menijem spremeniti nastavitve monitorja. Prilagodite
lahko vse načine in shranite spremembe. Monitor samodejno shrani novo nastavitev in jo pri naslednji
uporabi zazna kot vse ostale prednastavljene načine. Poleg tovarniško nastavljenih načinov je na
voljo tudi vsaj deset takih, ki jih lahko uporabnik prilagodi in shrani.
Vnos uporabniških načinov
29
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising