HP | DreamColor Z24x G2 Display | HP DreamColor Z24x G2 Display Пайдаланушы нұсқаулығы

HP DreamColor Z24x G2 Display Пайдаланушы нұсқаулығы
Пайдаланушы нұсқаулығы
© Copyright 2017 HP Development Company,
L.P.
HDMI, HDMI Logo және High-Definition
Multimedia Interface – HDMI Licensing LLC
компаниясының сауда белгілері немесе
тіркелген сауда белгілері. Windows –
тіркелген сауда белгісі немесе АҚШ-тағы
және/немесе басқа елдердегі Microsoft
корпорациясының сауда белгісі.
Осы жердегі мәліметтер ескертусіз
өзгертілуі мүмкін. HP өнімдері мен
қызметтеріне арналған жалғыз кепілдік –
осындай өнімдермен және қызметтермен
бірге берілетін тікелей кепілдіктер. Осы
құжаттағы басқа еш нәрсе кепілдік деп
қаралмайды. HP компаниясы осы жерде
кездескен техникалық немесе өңдеу
қателері не жетіспеушіліктері үшін жауапты
болмайды.
Өнім туралы ескерту
Бұл нұсқаулықта көптеген үлгілерге ортақ
функциялар сипатталған. Кейбір
функциялар өніміңізде болмауы мүмкін.
Соңғы пайдаланушы нұсқаулығын ашу үшін
http://www.hp.com/support сілтемесіне
өтіңіз. Найдите свое устройство
(Құрылғыңызды табыңыз) қойыншасын
таңдаңыз, одан кейін экрандағы
нұсқауларды орындаңыз.
Бірінші шығарылым: маусым, 2017 ж.
Құжат бөлігінің нөмірі: 933377-DF1
Осы нұсқаулық туралы
Бұл нұсқаулық монитор мүмкіндіктері, мониторды орнату және техникалық сипаттамалар туралы
ақпаратпен қамтамасыз етеді.
АБАЙ БОЛЫҢЫЗ! Алды алынбаса, өлім жағдайына немесе ауыр жарақатқа себеп болуы мүмкін
болған қауіпті жағдайды көрсетеді.
ЕСКЕРТУ: Алды алынбаса, өлім жеңіл немесе орташа жарақатқа себеп болуы мүмкін болған қауіпті
жағдайды көрсетеді.
МАҢЫЗДЫ АҚПАРАТ: Маңызды, бірақ қауіпті емес ақпаратты көрсетеді (мысалы, мүліктік залалға
қатысты хабарлар). Ескертпе пайдаланушыға процедураны дәл сипатталғандай орындалмаса,
деректердің жойылуына немесе жабдық не бағдарламалық құралдың зақымдалуына себеп болуы
мүмкін. Сонымен қатар тұжырымды түсіндіру немесе тапсырманы орындау туралы негізгі ақпаратты
қамтиды.
ЕСКЕРТПЕ: Негізгі мәтіннің маңызды бөлімдерін ерекшелеуге немесе қосымша жасауға арналған
қосымша ақпараттан тұрады.
КЕҢЕС:
Тапсырманы аяқтауға арналған пайдалы кеңестерді қамтамасыз етеді.
Бұл өнім HDMI технологиясын қамтиды.
iii
iv
Осы нұсқаулық туралы
Maзмұны
1 Өнім мүмкіндіктері ...................................................................................................................................... 1
Ерекшеліктер ....................................................................................................................................................... 1
2 Қауіпсіздік және техникалық қызмет көрсету туралы нұсқаулар ............................................................... 3
Қауіпсіздік туралы маңызды ақпарат ............................................................................................................... 3
Техникалық қызмет көрсету нұсқаулары ......................................................................................................... 4
Мониторды тазалау ........................................................................................................................... 5
Мониторды тасымалдау ................................................................................................................... 5
3 Мониторды орнату ...................................................................................................................................... 6
Мониторды орнатқан кезде сақ болыңыз ........................................................................................................ 6
Монитор тұғырын тағу ........................................................................................................................................ 6
Артқы бөлшектері ................................................................................................................................................ 7
Кабельдерді қосу ................................................................................................................................................. 8
Алдыңғы жағындағы бөліктер ........................................................................................................................ 12
Мониторды реттеу ............................................................................................................................................. 13
Мониторды қосу ................................................................................................................................................. 15
HP су белгісі мен қалдық бейне тәртібі ........................................................................................................... 16
USB құрылғыларын жалғау .............................................................................................................................. 16
Монитор тұғырын алу ....................................................................................................................................... 17
Мониторды орнату ............................................................................................................................................ 17
Мониторды Жылдам босату 2 ілгегі арқылы орнату .................................................................. 18
Мониторды Жылдам босату 2 ілгегінсіз орнату ........................................................................... 20
Сериялық нөмірі мен өнім нөмірін табу ........................................................................................................... 21
Ақпарат картасын табу ..................................................................................................................................... 21
Кабель құлпын орнату ...................................................................................................................................... 22
4 Мониторды пайдалану .............................................................................................................................. 23
Бағдарламалық құрал және утилиталар ........................................................................................................ 23
Ақпарат файлы ................................................................................................................................ 23
Сурет түстерін сәйкестендіру файлы ............................................................................................ 23
INF және ICM файлдарын орнату ...................................................................................................................... 23
Оптикалық дискіден орнату (кейбір аймақтарда қолжетімді) .................................................. 23
Вебторап арқылы жүктеу ............................................................................................................... 24
Picture-in-Picture (PIP) және Picture-beside-Picture (PBP) көрінісін пайдалану ........................................... 24
DisplayPort көп ағынын пайдалану .................................................................................................................. 24
v
Бірнеше монитор пайдалануды оңтайландыру ............................................................................................ 26
Қараңғы ортада жұмыс істеу кезінде, монитор жарықтығын реттеу ......................................................... 26
Тақта түймесінің функцияларын өзгерту ........................................................................................................ 26
Тақта түймесінің диодты шамдарын реттеу ................................................................................................... 26
Автоматический спящий (Aвто ұйқы) режимін қолдану ............................................................................... 27
Экрандағы дисплей (OSD) мәзірін пайдалану ................................................................................................. 27
Түсті басқару ...................................................................................................................................................... 31
Түс параметрлері ............................................................................................................................. 32
Түсті калибрлеу — зауыттық ......................................................................................................... 32
Түсті калибрлеу — пайдаланушы ................................................................................................. 32
EDID автоматты жаңарту ................................................................................................................ 33
қосымшасы а Техникалық сипаттар ............................................................................................................. 34
Алдын-ала орнатылған дисплей ажыратымдылықтары ............................................................................. 34
қосымшасы ә Қолдау және ақаулықтарды жою .......................................................................................... 36
Жиі кездесетін проблемаларды шешу ............................................................................................................ 36
Өнім қолдаулары ............................................................................................................................................... 37
Техникалық қолдау қызметіне қоңырау шалу алдындағы дайындық ...................................................... 37
қосымшасы б Қосылу мүмкіндігі .................................................................................................................. 39
Қолдауы бар көмекші технологиялар ............................................................................................................. 39
Қолдау қызметіне хабарласу ........................................................................................................................... 39
vi
1
Өнім мүмкіндіктері
Ерекшеліктер
СКД (сұйық кристалды дисплей) мониторында белсенді матрица, IPS тақтасы бар. Монитордың
ерекшеліктері:
●
Көру аймағы қиғашынан 61,0 см (24 дюйм) болатын 1920 x 1200 ажыратымдылықты, сонымен
бірге төменгі ажыратымдылықтардағы бейнелерді толық экранды көрсету мүмкіндігі бар
дисплей; бастапқы ара-қатынасын сақтай отырып кескіннің ең үлкен өлшемін масштабтау
мүмкіндігі бар
●
AdobeRGB және sRGB түс кеңістіктерімен 100% қамтитын кең түсті гамма
●
Түсті кеңістікті таңдау мүмкіндігін іске қосуға, біртекті және қайталанатын түстердің алдын ала
таңдалған RGB мәндерін өте дәл орнату үшін монитордың (тақтаның қолдайтын түстер
гаммасының ауқымында) түсті гаммасын қайта салыстыру мүмкіндігі
●
Өте жоғары түс және жарық тұрақтылығы (әдеттегі қолданыспен)
●
Калибрленген түсті кеңістіктің AdobeRGB, BT. 709 және sRGB бағдарламаларына арналған
зауыттық параметрлерін қалпына келтіреді, сонда мониторды минималдық параметрлермен өте
маңызды қолданбалармен пайдалануға болады
●
Түстің алдын ала таңдалған параметрлерін, ақ нүктені, гамманы және жарықтықты (бөлек сатып
алынатын HP DreamColor Calibration Solution (HP DreamColor калибрлеу шешімі) жинағын қажет
етеді) көрсету арқылы стандартты немесе өзгермелі түс кеңістігін қайта калибрлеуге мүмкіндік
беретін түстің алдын ала орнатылған параметрлерін қайта калибрлеу мүмкіндігі
●
Мониторды зауыттық немесе пайдаланушы параметрлерін оңай қалпына келтіруге арналған
Зауыттық калибрлеу параметрлері немесе Пайдаланушы калибрлеу параметрлері бетіне қайтару
опциясы
●
HP DreamColor Calibration Solution (HP DreamColor калибрлеу шешімі) жинағын (бөлек сатып
алынады) қажет ететін пайдаланушы калибрі
●
Калибрлеу құрылғысы жоқ тұтынушыларға арналған пайдаланушы реттейтін түс параметрлері
●
Ең жиі пайдаланылатын операцияларды жылдам таңдауға арналған төрт калибрленетін
алдыңғы тақтадағы Function (Функция) түймелері
●
Отырып немесе тұрып, немесе жүріп жүріп көруге мүмкіндік беретін кең көру бұрышы
●
Реттелмелі еңкейту, биіктету, айналдыру және жиынтық кесте мүмкіндіктері
●
Монитордың иілгіш тақтасын орнату туралы шешімдерді ұсынатын алынбалы тіреуіш
●
Тұғырдағы мониторды қарапайым басу әрекетімен жылдам орнататын және оны ыңғайлы
сырғытпа арқылы оңай шешетін жылдам орнатуға арналған HP Quick Release 2 мүмкіндігі жүйесі.
●
Қосымша жұқа клиент ілгегі тұғырдың артына бекітіледі (бөлек сатылады)
●
Жылдам жетімді ақпарат алу картасы HP қолдау көрсету орталығына жылдам хабарласу
жолдарын қамтамасыз етеді.
●
Сандық DisplayPort (кабель берілген), сандық DVI (кабель берілген) және сандық HDMI (кабель
берілмеген) байланыстарын қолдайтын бейне сигналдың кіріс ұяшықтары
Ерекшеліктер
1
●
Көп ағынды DisplayPort портына арналған DisplayPort шығыс қосқышы
●
Құлаққаптарға немесе қосымша HP динамигіне арналған аналогтық дыбыс шығысы
●
Компьютерді және төрт төмен ағынды USB құрылғысын жалғайтын бір жоғарғы ағынды USB 3.0
хабы (кабель берілген)
●
Амалдық жүйе қолдау көрсетсе, Plug and Play (Қосу және ойнату) мүмкіндігі
●
Қосымша кабель қыстырғышына арналған монитордың артындағы қауіпсіздік слот ережесі
●
Кабельдер мен сымдарды қоюға арналған кабельдің басқару мүмкіндіктері
●
Экрандық дисплей реттеулерін оңай орнатып, экранды оңтайландыру үшін бірнеше тілде
берілген
●
Шағын қосымша терезеде немесе негізгі терезеде бір-бірінің қасында көрсетілетін DisplayPort, DVI
және HDMI кірістерін іске қосатын PIP функциясы
●
Барлық сандық кірістерге HDCP (жоғары кең жолақты сандық мазмұн қорғау) көшірме қолдауын
көрсету
●
Монитор драйверлері мен өнім құжаттамаларын қамтитын, таңдаулы аймақтарда монитормен
бірге берілетін бағдарламалық құрал және құжаттама оптикалық дискі
ЕСКЕРТПЕ: Қауіпсіздік және құқықтық ақпарат алу үшін құжаттама жинағындағы Өнім ескертулері
бөлімін қараңыз. Өнімнің пайдаланушы нұсқаулығының жаңартылған нұсқаларын табу үшін
http://www.hp.com/support торабына өтіңіз. Найдите свое устройство (Құрылғыңызды табыңыз)
қойыншасын таңдаңыз, одан кейін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.
2
1-тарау Өнім мүмкіндіктері
2
Қауіпсіздік және техникалық қызмет
көрсету туралы нұсқаулар
Қауіпсіздік туралы маңызды ақпарат
Монитормен бірге айнымалы ток қуат сымы берілген болуы мүмкін. Егер басқа сым пайдаланылса, осы
мониторға сәйкес келетін қуат көзі мен қосылымды ғана пайдаланыңыз. Монитормен
пайдаланылатын тиісті қуат сымының жиыны туралы ақпарат бойынша оптикалық дискте немесе
құжаттамалар жинағында берілген немесе құжаттама жинағындағы Өнім ескертулерін қараңыз.
АБАЙ БОЛЫҢЫЗ!
Ток соғу немесе жабдықтың зақымдалу қаупін азайту үшін:
• Қуат сымын кез келген уақытта оңай қол жететін жердегі айнымалы ток розеткасына қосыңыз.
• Компьютердің қуатын қуат сымының ашасын айнымалы токтан суыру арқылы өшіріңіз.
• Егер қуат сымының ашасы 3 басты болса, жерге тұйықталған 3 басты розеткаға қосыңыз. Қуат
сымының жерге тұйықтау істігін жалғаусыз қалдырмаңыз, мысалы, 2 істікшелі адаптер қолданып
қоспаңыз. Жерге тұйықтау ашасы – өте маңызды қауіпсіздік бөлшегі.
Қауіпсіздікті сақтау үшін қуат сымдарының немесе кабельдерінің үстіне ештеңе қоймаңыз. Оларды
ешкім кездейсоқ баспайтындай немесе оларға сүрінбейтіндей етіп орналастырыңыз.
Адамға қатты жарақат келтіру қатерін азайту үшін Қауіпсіз және қолайлы жұмыс жасау нұсқаулығын
оқыңыз. Ол пайдаланушылар џшін дђрыс жђмыс орнын тењшеуді жѕне дђрыс орнатуды, денсаулыќ
пен жђмыс даѓдыларын сипаттайды. Бұл Қауіпсіз және қолайлы жұмыс жасау нұсқаулығында
маңызды электр және механикалық жабдықтармен жұмыс істегенде қадағаланатын қауіпсіздік
ережелері де беріледі. Сонымен қатар, Инструкция безопасного и удобного использования (Қауіпсіз
және ыңғайлы жұмыс істеу) нұсқаулығын http://www.hp.com/ergo веб-сілтемесінде қарауға болады.
МАҢЫЗДЫ АҚПАРАТ: Мониторды, сондай-ақ, компьютерді қорғау үшін барлық компьютердің және
басқа перифериялы құрылғылардың (мысалы, монитор, принтер, сканер) қуат сымдарын қандай да
бір кернеу ауытқуларынан қорғау құрылғыларына қосыңыз, мысалы, желілік сүзгілерге немесе
үздіксіз қуат көздері (ҮҚК). Кернеу ауытқуларынан барлық қуат жолақтарын қорғамайды; қуат
жолақтарында осындай мүмкіндік бар деген арнайы жапсырма болуы керек. Зақымдалған жағдайда
ауыстыру саясатын қолданатын және кернеу ауытқуларынан қорғамаған жағдайда жабдықты
ауыстыруға кепілдік беретін өндірушінің желілік сүзгісін пайдаланыңыз.
HP сұйық кристалдық мониторын орнату үшін арнайы жасалған дұрыс өлшемді жиһазды
пайдаланыңыз.
Қауіпсіздік туралы маңызды ақпарат
3
АБАЙ БОЛЫҢЫЗ! Комодтарда, кітап сөрелерінде, сөрелерде, үстелдерде, динамиктерде,
жәшіктерде немесе арбашаларда дұрыс емес орнатылған сұйық кристалдық мониторлар құлап,
жарақат алуға себеп болуы мүмкін.
СКД мониторға қосатын барлық сымдарды және кабельдерді өткізгенде оларды қыспау, баспау
немесе оларға шалынбау үшін аса сақ болу керек.
Розеткаға қосылатын өнімдердің номиналды тогы розетка жасалған ток күшінен аспайтынына, ал
қуат сымының көмегімен қосылған құрылғылардың жалпы номиналды ток сымы жасалған
номиналды ток күшінен аспайтынына көз жеткізіңіз. Әрбір құрылғының номиналды тогын (AMPS
немесе А) анықтау үшін қуат жапсырмасын қараңыз.
Мониторды оңай қол жеткізуге болатын айнымалы ток розеткасының жанына орнатыңыз. Мониторды
ашаны берік ұстап, айнымалы ток розеткасынан тарту арқылы ажыратыңыз. Ешқашан мониторды
сымынан тартып ажыратпаңыз.
Мониторды түсіріп алмаңыз немесе тұрақсыз бетке қоймаңыз.
ЕСКЕРТПЕ: Бұл өнім ойын-сауық мақсаттарында қолдануға арналған. Айналасындағы жарық пен
жарқын беттердің әсерінен экраннан көзге жағымсыз шағылысу болмауы үшін мониторды жарығы
реттелетін жерге қойған дұрыс.
Техникалық қызмет көрсету нұсқаулары
Монитордың жұмысын жақсарту және оның жұмыс істеу мерзімін ұзарту үшін:
●
Монитордың корпусын ашпаңыз немесе оны өзіңіз жөндеуге әрекет жасамаңыз. Пайдалану
жөніндегі нұсқауларда көрсетілген басқару элементтерін ғана реттеңіз. Егер монитор дұрыс
жұмыс істемесе, құлап түссе немесе зақымдалса, өкілетті HP дилеріне, сатушыға немесе қызмет
көрсетушіге хабарласыңыз.
●
Бұл монитор үшін тек монитордың жапсырмасында немесе артқы тақтасында көрсетілген тиісті
қуат көзі мен қосылымды пайдаланыңыз.
●
Электр розеткасына қосылатын құрылғылардың жалпы номиналды тогы розетканың номиналды
тогынан аспауы керек және қуат сымына қосылған құрылғылардың жалпы номиналды тогы қуат
сымының номиналды көрсеткішінен аспауы керек. Әрбір құрылғының номиналды тогын (ампер
немесе А) анықтау үшін қуат жапсырмасын қараңыз.
●
Мониторды оңай қол жеткізуге болатын розетканың жанына орнатыңыз. Мониторды ашаны
берік ұстап, розеткадан тарту арқылы ажыратыңыз. Ешқашан мониторды сымынан тартып
ажыратпаңыз.
●
Пайдаланбаған кезде мониторды өшіріңіз. Экран сақтағыш бағдарламасын пайдалану және
пайдаланылмаған кезде мониторды өшіріп қою арқылы монитордың жұмыс істеу мерзімін
айтарлықтай арттыруға болады.
ЕСКЕРТПЕ:
4
HP кепілдігі «қалдық кескіні» бар мониторларды қамтымайды.
●
Корпустағы ойықтар мен тесіктер желдетуге арналған. Бұл тесіктерді бітеуге немесе жабуға
болмайды. Корпус ойықтарына немесе басқа тесіктерге ешқашан ешқандай зат салмаңыз.
●
Мониторды түсіріп алмаңыз немесе тұрақсыз бетке қоймаңыз.
●
Қуат сымының үстіне ештеңе қоймаңыз. Сымды баспаңыз.
2-тарау Қауіпсіздік және техникалық қызмет көрсету туралы нұсқаулар
●
Мониторды жақсы желдетілетін жерде, шамадан тыс жарықтан, жылудан немесе ылғалдан
алыста ұстаңыз.
●
Монитор тірегін шығарғанда, оның бетінің тырналуын, зақымдалуын немесе бұзылуын
болдырмау үшін мониторды бетін төмен қаратып жұмсақ бетке қою керек.
Мониторды тазалау
1.
Мониторды өшіріңіз және құрылғының артынан қуат сымын ажыратыңыз.
2.
Монитордың экраны мен корпусын жұмсақ, таза антистатикалық шүберекпен сүртіңіз.
3.
Күрделірек тазалау жағдайларында 50/50 қатынасында су мен изопропил спиртінің қоспасын
пайдаланыңыз.
МАҢЫЗДЫ АҚПАРАТ: Шүберекке тазалағыш затты сеуіп, экран бетін ылғал шүберекпен жайлап
сүртіңіз. Тазалағыш затты ешқашан тікелей экран бетіне сеппеңіз. Ол жақтаудың артына өтіп,
электрониканы зақымдауы мүмкін.
МАҢЫЗДЫ АҚПАРАТ: Монитордың экранын немесе корпусын тазалау үшін бензин, сұйылтқыш
немесе қандай да ұшпа зат сияқты ешбір мұнай негізінде жасалған тазалағыш заттарды қолданбаңыз.
Бұл химиялық заттар мониторды зақымдауы мүмкін.
Мониторды тасымалдау
Бастапқы қорапты сақтап қойыңыз. Ол кейінірек мониторды жылжытқанда немесе тасымалдағанда
қажет болуы мүмкін.
Техникалық қызмет көрсету нұсқаулары
5
3
Мониторды орнату
Мониторды орнату үшін монитордың, компьютер жүйесінің және басқа да қосылған құрылғылардың
қуаттан ажыратылғанына көз жеткізіп, төмендегі нұсқауларды орындаңыз.
ЕСКЕРТПЕ: Монитордың артқы панелінде орналасқан негізігі қосу түймесінің өшірілгенін
қадағалаңыз. Негізгі қосу түймесі мониторға келетін барлық қуат көзін өшіреді.
Мониторды орнатқан кезде сақ болыңыз
Монитордың зақымдалуын болдырмау үшін сұйық кристалдық панельдің бетін ұстамаңыз. Панельге
қысым түссе, түстің біркелкілігі немесе сұйық кристалдардың бағыты бұзылуы мүмкін. Мұндай
жағдайда экранның қалыпты күйі қалпына келмейді.
Тіректі орнатқан кезде, мониторды қорғаныш пенопластпен немесе абразивті емес матамен жабылған
тегіс бетке бетін төмен қаратып қойыңыз. Бұлай істеу экранның тырналуын, оның бетінің
зақымдалуын немесе сынуын және алдыңғы тақтадағы түймелердің зақымдалуын болдырмайды.
Монитор тұғырын тағу
МАҢЫЗДЫ АҚПАРАТ: СКД тақтасының бетін ұстамаңыз. Панельге қысым түссе, түстің біркелкілігі
немесе сұйық кристалдардың бағыты бұзылуы мүмкін. Мұндай жағдайда экранның қалыпты күйі
қалпына келмейді.
Дисплей мониторды оңай қозғау үшін HP жылдам босату 2 ілгегін қолданады. Панельді тұғырға
орнату үшін:
6
1.
Монитордың бетін төмен қаратып таза, құрғақ матамен жабылған тегіс бетке қойыңыз.
2.
Тұғырдың тіреуіш тақтайшасын (1) панелдің артындағы саңылаудың үстіңгі жағынан
сырғытыңыз.
3.
Тұғырдың тіреуіш тақтайшасын (2) саңылауға кілт етіп орныққанша басыңыз.
3-тарау Мониторды орнату
4.
Монитор орнына түскенде HP жылдам ілу 2 ысырмасы (3) шыға келеді.
ЕСКЕРТПЕ: Егер мониторды тұғырға орнатудың орнына орнату бекітпесіне орнатып жатсаңыз,
Мониторды орнату (17-бет) бөліміне жүгініңіз.
Артқы бөлшектері
Құрамдас бөлшегі
Функция
1
USB 3.0 төмен ағынды
жалғағыштары (бүйірлік
панелі)
Қосымша USB құрылғыларын мониторға қосады.
2
Негізгі қосу түймесі
Мониторға келетін барлық қуат көзін өшіреді.
ЕСКЕРТПЕ: Монитор қолданылмағанда өшіру күйінде
тұрса, қуат шығыны аз болады.
3
Айнымалы ток куат
коннекторы
Айнымалы ток қуат сымын мониторға қосады.
Артқы бөлшектері
7
Құрамдас бөлшегі
Функция
4
DisplayPort IN
DisplayPort кабелін мониторға қосады.
5
DVI-D
DVI-D кабелін мониторға қосады.
6
HDMI
HDMI кабелін мониторға қосады.
7
DisplayPort OUT
Екінші мониторды қосады.
ЕСКЕРТПЕ: Алынбалы резеңке ашасы DisplayPort OUT
қосқышын жабады.
8
Aудио шығыс
Құлаққапты немесе HP динамиктерін мониторға жалғайды.
9
USB 3.0 жоғары ағынды
жалғағыш
USB құралының кабелін монитордың USB жалғағышына
және негізгі USB портына/құралына қосады.
10
USB 3.0 төмен ағынды
жалғағыштары
Қосымша USB құрылғыларын мониторға қосады.
Кабельдерді қосу
1.
Мониторды компьютер жанындағы ыңғайлы, жақсы желдетілетін жерге қойыңыз.
2.
Кабельдерді жалғарда кабельдерді тұғырдың ортасындағы арнаулы саңылаудан өткізіңіз.
3.
Конфигурациясына байланысты, DisplayPort, DVI немесе HDMI видео кабельдерімен компьютер
мен мониторды жалғаңыз.
ЕСКЕРТПЕ: Бейне режимін пайдаланылатын бейне кабелі анықтайды. Монитор қай кірістердің
жарамды бейне сигналдары бар екенін автоматты түрде анықтайды. Енгізілетін нәрселерді
экрандағы дисплей (OSD) мүмкіндігі арқылы түймешіктерді іске қосу үшін бес тақта түймешігінің
біреуін басып таңдауға болады, сосын экрандағы дисплейді ашу үшін төмендегі Открыть меню
(Мәзірді ашу) түймесін басуға болады. Экран дисплейінде Видеовход (Бейне кірісі) опциясын
таңдаңыз және қалаған кіріс көзін таңдаңыз.
8
3-тарау Мониторды орнату
●
DisplayPort сандық әрекеті үшін, DisplayPort кабелінің бір соңын монитордың артқы
жағындағы DisplayPort коннекторына және екінші соңын компьютердегі DisplayPort
коннекторына қосыңыз (кабель берілген).
ЕСКЕРТПЕ: DisplayPort кабелін DisplayPort OUT қосқышына емес, DisplayPort IN қосқышына
жалғау керек. Егер DisplayPort OUT қосқышы мен компьютер арасындағы кабельді
жалғасаңыз, монитор жұмыс істемейді.
●
DVI сигналдық әрекеті үшін, DVI-D кабелінің бір соңын монитордың артқы жағындағы DVI
коннекторына және екінші соңын компьютердегі DVI коннекторына қосыңыз (кабель
берілген).
Кабельдерді қосу
9
●
4.
HDMI сандық әрекеті үшін, HDMI кабелінің бір соңын монитордың артқы жағындағы HDMI
коннекторына және екінші соңын компьютердегі HDMI коннекторына қосыңыз (кабель
берілмеген).
Берілген аудио кабелінің бір ұшын компьютердің артқы панеліндегі USB хаб коннекторына, ал
екінші ұшын монитордағы кіріс USB коннекторына жалғаңыз.
ЕСКЕРТПЕ: Бұл монитор USB 3.0 портын қолдайды. Оңтайлы өнімділік болу үшін, бар болса, USB
кабелін компьютердегі USB 3.0 портына жалғаңыз.
10
3-тарау Мониторды орнату
5.
Қуат сымының бір соңын монитордың артқы жағындағы айнымалы ток қуат коннекторына және
екінші соңын қабырғадағы электр розеткасына қосыңыз.
ЕСКЕРТПЕ: Монитордың алдындағы қуат қосқышын баспас бұрын монитордың артындағы
негізгі қуат қосқышы On (Қосулы) бағытында болуы керек.
АБАЙ БОЛЫҢЫЗ!
Ток соғу немесе жабдықтың зақымдалу қаупін азайту үшін:
Қуат сымын кез-келген уақытта оңай қол жететін жердегі айнымалы ток розеткасына қосыңыз.
Компьютердің қуатын қуат сымының ашасын айнымалы токтан суыру арқылы өшіріңіз.
Егер қуат сымының ашасы 3 басты болса, жерге тұйықталған 3 басты розеткаға қосыңыз. Қуат
сымының жерге тұйықтау істігін жалғаусыз қалдырмаңыз, мысалы, 2 істікшелі адаптер қолданып
қоспаңыз. Жерге тұйықтау ашасы – өте маңызды қауіпсіздік бөлшегі.
Қауіпсіздікті сақтау үшін қуат сымдарының немесе кабельдерінің үстіне ештеңе қоймаңыз.
Оларды ешкім кездейсоқ баспайтындай немесе оларға сүрінбейтіндей етіп орналастырыңыз.
Сымнан немесе кабельден ұстап тартпаңыз. Электр розеткасынан ажыратқанда сымды ашасынан
ұстаңыз.
Кабельдерді қосу
11
Алдыңғы жағындағы бөліктер
Басқару элементі
Функция
1
Функция түймелері
Бұл түймелерді экран дисплейі ашық болған кезде іске қосылатын түймелердің
қасындағы индикаторлар негізінде экран дисплейі арқылы жылжу үшін
пайдаланыңыз.
2
Открыть меню
(Мәзірді ашу) түймесі
Экран дисплейін ашады және жабады.
Қуат түймесі
Мониторды қосады немесе өшіреді.
3
ЕСКЕРТПЕ: Открыть меню (Мәзірді ашу) және Function (Функция) түймелерін
белсендіру үшін, түймелердің кез келгенін басыңыз, сол кезде түйме белгілері
экранның оң жағында пайда болады және түйме диодты шамдары жанады.
ЕСКЕРТПЕ: Мониторды қосу үшін артқы панеліндегі негізгі қосу түймесі ҚОСУ
күйінде тұрғанын тексеріңіз.
ЕСКЕРТПЕ: Экрандық мәзір моделін көру үшін http://www.hp.com/go/sml сайтындағы HP тұтынушыға
өзіндік жөндеу қызметтерін ұсынатын мультимедиа плейері бөліміне өтіңіз.
ЕСКЕРТПЕ: Тақта түймешігінің жарықтығын реттеуге және түймелердің функциясын экран
дисплейінде өзгертуге болады. Қосымша ақпарат алу үшін Тақта түймесінің диодты шамдарын реттеу
(26-бет) және Тақта түймесінің функцияларын өзгерту (26-бет) бөлімін қараңыз.
12
3-тарау Мониторды орнату
Мониторды реттеу
1.
Монитор тақтасын көз деңгейіне ыңғайлы етіп орнату үшін, оны алға немесе артқа еңкейтіңіз.
2.
Жақсы көрінетін бұрыш үшін мониторды солға немесе оңға бұрыңыз.
Мониторды реттеу
13
3.
Жеке жұмыс орныңыздың ыңғайлы орналасуы үшін монитордың биіктігін реттеңіз. Монитордың
жоғарғы жиегі көзіңіздің деңгейінен аспауы керек. Төмен орналасқан немесе артқа шалқайып
тұрған монитор түзегіш линзалары бар пайдаланушыларға ыңғайлы. Монитор күні бойы жұмыс
істейтін қалпыңызға байланысты қайта қойылады.
4.
Қолдануыңызға байланысты, мониторды альбомдық бағыттан портреттік бағытқа бұруға
болады.
а.
Монитордың биіктігін реттеңіз және толық шалқайту үшін артқа қарай итеріңіз (1).
ә.
Мониторды альбомдық қалыптан портреттік қалыпқа қою үшін сағат тілімен 90°-қа
бұрыңыз (2).
МАҢЫЗДЫ АҚПАРАТ: Мониторды бұрған кезде толық биіктікте тұрмаса, оның панелінің
төменгі оң жақ бұрышы тіреуішке тиіп мониторды зақымдауы мүмкін.
Егер мониторға қосымша динамик қосатын болсаңыз, оны мониторды бұрып болғаннан
кейін орнатыңыз. Бұрған кезде динамик тіреуішке тиіп мониторды және өзі де зақымдалуы
мүмкін.
14
3-тарау Мониторды орнату
ЕСКЕРТПЕ: Мониторда көрсетілген экран дисплейі бұралған кезде альбомдық көріністен
кітаптық көрініске автоматты түрде өзгертетін авто айналдыру сенсоры бар. Экрандағы суретті
альбомдық көріністен кітаптық көрініске айналдыру үшін операциялық жүйенің дисплей
параметрлерін пайдаланыңыз.
Мониторды қосу
1.
Монитордың артқы панеліндегі негізгі қосу түймесін ҚОСУ күйіне қойыңыз.
2.
Компьютерді қосу үшін қуат түймесін басыңыз.
3.
Алдыңғы жағындағы қуат түймесін басып мониторды қосыңыз.
МАҢЫЗДЫ АҚПАРАТ: Мониторлардағы пикселдердің күйіп кетуі экранда ұзақ уақыт бойы бір
статикалық кескінді көрсетудің нәтижесінде орын алуы мүмкін.*Монитор экранында мұндай
зақымдалуды болдырмау үшін экран сақтағышын қосу керек немесе ұзақ уақыт бойы
пайдаланылмаса, мониторды өшіру керек. Қалдық кескін барлық СКД экрандарда орын алуы мүмкін
жағдай. HP кепілдігі «қалдық кескіні» бар мониторларды қамтымайды.
* Бейненің 12 сағат қатар қозғалыссыз болуы ұзақ уақыт кезеңі болып табылады.
ЕСКЕРТПЕ: Қуат түймесін басқанда ештеңе болмаса, қуат түймесін құлыптау мүмкіндігі қосылған
болуы мүмкін. Осы мүмкіндікті өшіру үшін монитордың қуат түймесін 10 секунд басып тұрыңыз.
Монитор қосылғанда, Монитор күйі туралы хабар бес секунд көрсетіледі. Хабар қай кірістің қосылып
тұрғанын және автоқосқыш параметрінің күйін көрсетеді (Қосу немесе Өшіру; зауыттың әдепкі мәні
қосылған), әдепкі сигнал (зауыттың әдепкі мәні - DisplayPort), ағымдағы алдын ала орнатылған
дисплей ажыратымдылығы және ұсынылған алдын ала орнатылған дисплей ажыратымдылығы
екенін көрсетеді.
Монитор автоматты түрде сигнал кірістерінде қосылған кіріс бар-жоғын қарап шығады және көрсету
үшін сол кірісті пайдаланады. Егер екі кіріс қосылған болса, монитор әдепкі кіріс көзін көрсетеді.
Белсенді кірістердің бірі әдепкі кірістердің бірі болмаса, монитор біріншілігі ең жоғарғы кірісті
көрсетеді. Экран дисплейінде кіріс көзін таңдай аласыз. Түймешіктерді белсендіру үшін тақтадағы бес
түйменің біреуін басыңыз, сосын экран дисплейін ашу үшін төменгі Открыть меню (Мәзірді ашу)
түймесін басыңыз. Экран дисплейінде Видеовход (Бейне кірісі) опциясын таңдаңыз және қалаған кіріс
көзін таңдаңыз.
Мониторды қосу
15
HP су белгісі мен қалдық бейне тәртібі
IPS мониторлы үлгілері ультра-кең көлемді көру бұрыштары мен жетілдірілген бейне сапасын
қамтамасыз ететін IPS (жазықтық ауыстыру) дисплей технологиясымен жасалған. IPS мониторларын
түрлі жетілдірілген бейне сапасына арналған бағдарламалармен қолдануға жарамды, Бұл панель
технологиясы статикалық, стационарлық немесе тұрақты бейнелерді ұзақ уақыт аралығында экран
қорғаушысын қолданбай көрсетететін бағдарламалармен қолдануға жарамайды. Бұндай
бағдарламалардың қатарына камера бақылаушы, видео ойнындар, сауда логолары және экранда
ұзақ уақыт ойнатылатын үлгілер жатады. Статикалық бейнелер экранда дақ немесе су дақтары
сияқты көрінетін бейне қалдықтарының пайда болуына себеп болуы мүмкін.
Мониторды 24 сағат қолдану нәтижесінде пайда болатын бейне ақаулықтары HP кепілдемесінде
аталмаған. Бейне ақаулықтарын болдырмау үшін қолданыстан тыс кезде мониторды өшіріп қойыңыз
немесе, егер жүйеде жабдықталған болса, қуат басқару параметрін қолданыстан тыс кезде
мониторды өшіру қызметіне қойыңыз.
USB құрылғыларын жалғау
Мониторда төрт төмен ағынды USB ұясы бар (екеуі артында және екеуі бүйірінде).
ЕСКЕРТПЕ: Монитордағы USB порттары істеуі үшін USB хаб кабелімен мониторды компьютерге
жалғау керек. Кабельдерді қосу (8-бет) бөлімін қараңыз.
16
3-тарау Мониторды орнату
Монитор тұғырын алу
Мониторды тіреуіштен алып, қабырғаға, бұралмалы ілгішке немесе басқа орнату құрылғысына
орнатуға болады.
МАҢЫЗДЫ АҚПАРАТ: Мониторды бөлшектемей тұрып, монитордың өшірілгендігіне, қуат және
сигналдық кабельдерінің екеуі де ажыратылғандығына көз жеткізіңіз. Сонымен қатар мониторға
жалғанған кез келген кабельдерін ажыратыңыз.
1.
Сигналдық, қуат және USB кабельдерін монитордан ажыратып алып тастаңыз.
2.
Монитордың бетін төмен қаратып таза, құрғақ матамен жабылған тегіс бетке қойыңыз.
3.
HP жылдам шешу 2 ілгегін босату үшін, монитордың төменгі жағындағы ысырманы төмен
басыңыз (1).
4.
Тұғырдың астын ілетін тақтайшасы панельдегі қуыстан шыққанша тербетіңіз (2).
5.
Тұғырды қуыстан сырғытып шығарып алыңыз (3).
Мониторды орнату
Монитор тақтасын қабырғаға, бұралмалы ілгішке немесе басқа орнату құрылғысына орнатуға болады.
Монитор панелін бекітпеге тұғырдағы HP жылдам босату 2 ілгіші арқылы немесе HP жылдам босату 2
ілгішінсіз орнатуға болады.
ЕСКЕРТПЕ:
етіледі.
Бұл құрылығы UL немесе CSA тізімдеген қабырғаға бекіту кронштейн арқылы қамтамасыз
МАҢЫЗДЫ АҚПАРАТ: Бұл монитор VESA өнеркәсіптік стандартына сәйкес 100 мм орнату тесіктерін
қолдайды. Үшінші жақтың орнату туралы шешімін мониторға бекіту үшін төрт 4 мм, биіктігі 0,7 және
10 мм ұзын бұрандалар қажет болады. Ұзын бұрандаларды пайдаланбау керек, себебі олар
мониторды зақымдауы мүмкін. Өнеркәсіптің орнату туралы шешімі VESA өнеркәсіптік стандартына
сәйкес келетінін және монитор дисплей тақтасының салмағын қолдайды деп есептеуді тексеру
маңызды. Ең жақсы өнімділік үшін монитормен бірге берілген қуат және бейне кабельдерін пайдалану
маңызды.
Монитор тұғырын алу
17
Мониторды Жылдам босату 2 ілгегі арқылы орнату
Монитор панелін бекітпеге тұғырдағы Жылдам босату 2 ілгегі арқылы орнату:
18
1.
Тұғырдың басына тақтайшаны бекітіп тұрған төрт бұранданы алыңыз.
2.
Ілетін тақтайшаның жапқышын алу үшін төрт бұрандасын алыңыз.
3-тарау Мониторды орнату
3.
Монитордың артындағы VESA саңылауларынан төрт бұранданы алып тастаңыз.
4.
Қалауыңызша ілетін тақтайшаны қабырғаға немесе жылжымалы ілгекке монитордың артындағы
VESA саңылауларынан алынған төрт бұранданы қолданып орнатыңыз.
Мониторды орнату
19
5.
Мониторды орнатылған ілгекке саңылауларын кронштейнге дәлдеп қойыңыз, одан кейін
кронштейннің бетімен төмен сырғытып, кронштейнге қайта басып орнына салыңыз. Монитор
орнына түскенде, босату тетігі шыға келеді.
Мониторды Жылдам босату 2 ілгегінсіз орнату
Монитор тұғырын панельден алыңыз (Монитор тұғырын алу (17-бет) бөлімін қараңыз). Мониторды
Жылдам босату 2 ілгегінсіз тікелей бекітпеге орнату үшін, панельдің артындағы VESA саңылауларынан
алынған төрт бұранданы қолданып, ілетін құралды панелдің артына орнатыңыз.
20
3-тарау Мониторды орнату
Сериялық нөмірі мен өнім нөмірін табу
Сериялық нөмірі мен өнім нөмірі панельдің артындағы жапсырмада орналасқан. Бұл нөмірлер
мониторыңыздың моделі туралы HP компаниясына хабарласқанда қажет болуы мүмкін.
ЕСКЕРТПЕ:
Жапсырманы оқу үшін дисплейдің басын аздап бұру қажет болады.
Ақпарат картасын табу
Монитордың ақпарат картасы панельдің сол жағындағы USB қосқышының артындағы алынбалы
картада. Кепілдік туралы ақпарат (үлгі нөімірі, сериялық нөмірі, өнім нөмірі) картаның алдыңыға
жағында және ережелер туралы ақпарат картаның артқы жағында басылған.
Сериялық нөмірі мен өнім нөмірін табу
21
Кабель құлпын орнату
Мониторды орнатылған нәрсеге HP компаниясынан қол жетімді қосымша кабель қыстырғышымен
бекітіңіз.
22
3-тарау Мониторды орнату
4
Мониторды пайдалану
Бағдарламалық құрал және утилиталар
Монитормен бірге оптикалық дискі берілсе, оның ішінде компьютерге орнатуға болатын келесі
файлдар болады. Оптикалық дискі болмаса, файлдарды http://www.hp.com/support сілтемесінен
жүктеп алуға болады.
●
INF (Ақпарат) файлы
●
ICM (Image Color Matching) файлдары (әрбір калибрленген түс қойындысы үшін бір файл)
●
Түсті калибрлеу бағдарламалық құралы
Ақпарат файлы
INF файлы монитордың компьютердің графикалық адаптерімен үйлесімділігін қамтамасыз ету үшін
Windows® операциялық жүйелері пайдаланатын монитор ресурстарын сипаттайды.
Бұл монитор Windows «Plug and Play» жүйесімен үйлесімді және монитор INF файлын орнатпай-ақ
дұрыс жұмыс істейді. Монитордың «Plug and Play» жүйесімен үйлесімділігі компьютердегі графикалық
картаның VESA DDC2 стандартымен үйлесімді болуын және монитордың тікелей графикалық картаға
қосылуын қажет етеді. «Plug and Play» жүйесі жеке BNC коннекторлары немесе тарату буферлері/
қораптары арқылы жұмыс істемейді.
Сурет түстерін сәйкестендіру файлы
ICM файлдары монитор экранынан принтерге немесе сканерден монитор экранына тиісті түстерді
сәйкестеуді қамтамасыз ету үшін графикалық бағдарламалармен бірге пайдаланылатын деректер
файлдары болып табылады. Бұл файл осы функцияны қолдайтын графикалық бағдарламалардың
ішінен іске қосылады.
ЕСКЕРТПЕ: ICM түстер профилі Түс жөніндегі халықаралық консорциумның (ICC) профиль пішімі
спецификациясына сәйкес жазылады.
INF және ICM файлдарын орнату
Жаңарту керектігін анықтағаннан кейін файлдарды орнатудың келесі әдістерінің бірін пайдаланыңыз.
Оптикалық дискіден орнату (кейбір аймақтарда қолжетімді)
1.
Оптикалық дискіні компьютердің оптикалық дискі жетегіне салыңыз. Оптикалық диск мәзірі
көрсетіледі.
2.
Содержит информацию о программном обеспечении монитора HP (HP мониторындағы
компьютерлік бағдарлама) файлын қараңыз.
3.
Монитор драйвері бағдарламасын орнату тармағын таңдаңыз.
4.
Экрандағы нұсқауларды орындаңыз.
5.
Windows дисплейді басқару тақтасында ажыратымдылық пен жаңарту жиіліктерінің дұрыс
мәндері көрсетілетініне көз жеткізіңіз.
Бағдарламалық құрал және утилиталар
23
Вебторап арқылы жүктеу
Егер компьютердің немесе негізгі құрылғының оптикалық диск жетегі болмаса, HP мониторларына
қолдау көрсету веб-сайтынан INF және ICM файлдарының ең соңғы нұсқаларын жүктеп алуға болады.
1.
http://www.hp.com/support веб-торабына өтіңіз.
2.
Бағдарламалық жасақтаманы және драйверлерді алу пәрменін таңдаңыз.
3.
Мониторыңызды таңдау және бағдарламалық құралды жүктеу үшін экрандағы нұсқауларды
орындаңыз.
Picture-in-Picture (PIP) және Picture-beside-Picture (PBP)
көрінісін пайдалану
Бұл монитор бір көз басқа көздің үстінде қабаттасып тұратын PIP көрінісі мен бір көз екінші көзбен
іргелес орналасатын PBP көрінісін қолдайды (көлденеңінен (альбомдық бағыт үшін) немесе тігінен
(кітаптық бағыт үшін).
PIP немесе PBP көрінісін пайдалану:
1.
Мониторға екінші кіріс көзін жалғаңыз.
2.
Түймешіктерді белсендіру үшін тақтадағы бес түйменің біреуін басыңыз, сосын экран дисплейін
ашу үшін төменгі Открыть меню (Мәзірді ашу) түймесін басыңыз.
3.
Экран дисплейінде Управление PIP (PIP басқару) > Включение/выключение PIP (PIP Қосу/Өшіру)
опциясын таңдаңыз, сосын Picture-in-Picture немесе Picture-beside-Picture көріністерінің бірін
таңдаңыз.
4.
Монитор жарамды кіріс үшін екінші кірістерді сканерлейді және кірісті PIP/PBP суреті үшін
пайдаланады. Егер PIP/PBP кірісін өзгерткіңіз келсе, экран дисплейіндегі Вход PIP (PIP кірісі)
опциясын, сосын қалаған кірісті (DisplayPort, DVI, немесе HDMI) таңдаңыз.
5.
PIP көрінісінің өлшемін өзгерткіңіз келсе, экран дисплейінен Размер PIP (PIP өлшемі) опциясын
таңдап, Большой (Үлкен) немесе Маленький (Шағын) өлшемді таңдаңыз.
6.
PIP көрінісінің бағытын реттегіңіз келсе, экран дисплейінен Положение PIP (PIP бағыты)
опциясын, сосын Левый верхний (Жоғарғы сол жақ), Сверху справа (Жоғарғы оң жақ), Снизу
слева (Төменгі сол жақ) немесе Снизу справа (Төменгі оң жақ) бағытын таңдаңыз.
DisplayPort көп ағынын пайдалану
DisplayPort портын бастапқы бейне кірісінің көзі ретінде пайдалансаңыз, тізбекті конфигурацияда
жалғанған басқа DisplayPort мониторларына көп ағын жібере аласыз. Егер графикалық карта қолдаса,
төрт мониторға дейін жалғауға болады.
DisplayPort көп ағынын пайдалану үшін:
1.
24
Бастапқы бейне кірісіңіз үшін DisplayPort пайдаланылатынына көз жеткізіңіз.
4-тарау Мониторды пайдалану
2.
DisplayPort кабелін бастапқы монитордағы DisplayPort OUT қосқышы мен қосымша көп ағынды
монитордағы DisplayPort IN қосқышының арасына жалғау арқылы екінші мониторды немесе
қосымша көп ағынды емес монитордағы DisplayPort кіріс қосқышын жалғаңыз.
3.
Жалғанған мониторды суретті бастапқы монитор ретінде көрсету немесе басқа суретті көрсету
үшін орнатуға болады. Жалғанған монитордың экран дисплейінде Управление (Басқару) > Выход
DisplayPort опциясын таңдап, мыналардың бірін таңдаңыз:
4.
а.
Режим совместимости DisplayPort 1.1 (DisplayPort 1.1 үйлесімділік режимі) (әдепкі параметр
бойынша) - бірдей бейне суретін барлық мониторлардың сіз конфигурациялаудағы төменгі
ағын мониторына жіберуге мүмкіндік береді
ә.
DisplayPort 1.2 - басқа суретті барлық мониторлардың сіз конфигурациялаудағы төменгі
ағын мониторына жіберуге мүмкіндік береді
Экран дисплейінде DisplayPort үйлесімділік режимін орнатқан соң, компьютердің операциялық
жүйесінің дисплей параметрлерін бастапқы дисплейдің суретін шағылыстыру үшін немесе екінші
дисплейді бастапқы дисплейдегі басқа сурет үшін екінші дисплейді кеңейту мақсатында дисплей
режимін екінші монитор үшін орнату мақсатында пайдаланыңыз.
Егер қосымша мониторларды төменгі ағын бойынша жалғағыңыз келсе (төрт мониторға дейін),
тізбектегі барлық емес, тек соңғы монитор ғана DisplayPort көп ағынын қолдауы керек.
Монитордың DisplayPort OUT ұясы мен келесінің DisplayPort IN ұясын дисплейлердің қалаған санына
дейін жалғаңыз.
Әрбір экранда әр түрлі ақпарат болсын десеңіз, барлық жоғарғы ағын мониторларының жоғарыда
сипатталғандай DisplayPort 1.2 режиміне конфигурацияланғанына сенімді болыңыз.
DisplayPort көп ағыны арқылы жалғауға болатын мониторлары саны әрбір монитор үшін
пайдаланылатын ажыратымдылықтар мен сканерлеу жиіліктеріне және GPU мүмкіндіктері мен
ендірілген графикалық жүйелерді қоса әр түрлі факторларға тәуелді болады. Осы мүмкіндіктер
туралы толық ақпаратты оқу үшін графиктік картамен бірге келген нұсқаулықты көріңіз.
DisplayPort көп ағынын пайдалану
25
Бірнеше монитор пайдалануды оңтайландыру
Бірнеше монитор пайдалануды оңтайландыру мақсатында калибрленген түс кеңістігін іске қосу үшін
төмендегі қадамдарды орындаңыз.
1.
Түймелерді белсендіру үшін алдыңғы тақтаның оң жағындағы бес түйменің кез келгенін
басыңыз.
2.
Цветовое пространство (Түс кеңістігі) функция түймесін басыңыз немесе Открыть меню (Мәзірді
ашу) түймесін басып, мәзірден Цветовое пространство (Түс кеңістігі) опциясын таңдаңыз.
3.
Түс кеңістігі мәзірінде калибрленген түс кеңістігін (sRGB, AdobeRGB немесе BT.709) таңдаңыз.
Қараңғы ортада жұмыс істеу кезінде, монитор жарықтығын
реттеу
Оңтайлы қолайлылыққа арналған болжамды жарықтық балансын орнату үшін, қоршаған орта
жарықтығы негізінде монитордың жарықтығын реттеу керек.
1.
Түймелерді белсендіру үшін алдыңғы тақтаның оң жағындағы бес түйменің кез келгенін
басыңыз.
2.
Яркость (Жарықтық) функция түймесін басыңыз немесе Открыть меню (Мәзірді ашу) түймесін
басып, мәзірден Цветовое пространство (Түс кеңістігі) > Регулировка яркости (Жарықтықты
реттеу) тармағын таңдаңыз.
3.
Жарықтықты реттеу мәзірінде Установить значение яркости (Жарықтық мәнін орнату) опциясын
таңдап, қоршаған орта үшін монитор жарықтығын реттеңіз.
Тақта түймесінің функцияларын өзгерту
Жоғарғы деңгейдегі алдыңғы тақта түймесінің функцияларын әдепкі мәндерінен түймелер
белсендірілген кезде әдетте пайдаланылатын мәзір тармақтарын жылдам аша алатындай етіп өзгерте
аласыз.
Тақта түймесінің функцияларын өзгерту үшін:
1.
Түймешіктерді белсендіру үшін тақтадағы бес түйменің біреуін басыңыз, сосын экран дисплейін
ашу үшін төменгі Открыть меню (Мәзірді ашу) түймесін басыңыз.
2.
Экран дисплейінде Меню и управление сообщениями (Мәзірді және хабарды басқару) >
Настроить функциональные кнопки (Функция түймелерін конфигурациялау) опциясын
таңдаңыз, сосын қайта конфигурациялағыңыз келген түйменің қол жетімді опцияларының бірін
таңдаңыз.
Тақта түймесінің диодты шамдарын реттеу
Тақта түймесінің диодты шамдарында әдепкі параметр бойынша іске қосылған автоматты түрде өшу
мүмкіндігі бар. Диодты шамдар экран дисплейінің күту уақыты өткен соң өшеді. Диодты шамдарды
өшпейтіндей етіп орната аласыз және өшу мүмкіндігі ажыратылған кезде диодты шамдардың
жарықтығын да реттей аласыз.
Тақта түймесінің өшу мүмкіндігін ажырату үшін:
26
4-тарау Мониторды пайдалану
1.
Түймешіктерді белсендіру үшін тақтадағы бес түйменің біреуін басыңыз, сосын экран дисплейін
ашу үшін төменгі Открыть меню (Мәзірді ашу) түймесін басыңыз.
2.
Экран дисплейінде Меню и управление сообщениями (Мәзірді және хабарды басқару) >
Исчезание кнопок панели (Тақта түймесін авто өшіру) > Отключить (всегда включено) (Ажырату
(Әрқашан қосулы)) опциясын таңдаңыз.
Егер тақта түймесінің өшу мүмкіндігі ажыратылса (жоғарыда сипатталғандай), алдыңғы тақта
түймелерінің жарықтығын әр түрлі деңгейдегі бөлме жарығына қарай реттей аласыз.
Тақта түймесінің жарықтығын өзгерту үшін:
1.
Түймешіктерді белсендіру үшін тақтадағы бес түйменің біреуін басыңыз, сосын экран дисплейін
ашу үшін төменгі Открыть меню (Мәзірді ашу) түймесін басыңыз.
2.
Экран дисплейінде Меню и управление сообщениями (Мәзірді және хабарды басқару) > Яркость
кнопок панели (Тақта түймесінің жарықтығы) опциясын таңдап, түймелерді қалаған жарықтыққа
орнату үшін реттеу шкаласын пайдаланыңыз.
Автоматический спящий (Aвто ұйқы) режимін қолдану
Бұл дисплей OSD (экран мәзірі дисплейі) мәзіріндегі Автоматический спящий режим (Aвто ұйқы
режимі) қызметін қолдайды, ол арқылы дисплейдің қуат күйін азайту функциясын қосуға немесе
өшіруге болады. Автоматический спящий режим (Авто ұйқы режимі) қосылып тұрса (әдепкі күйі
бойынша), монитор қосылып тұрған компьютер төмен қуат сигналын бергенде (көлденең немесе тік
синхронды сигналдың болмауы), қуат үнемдеу күйіне енеді.
Монитор қуат үнемдеу режиміне енгенде оның экраны бос болады, артқы жарығы өшеді және жарық
диодты шамы сары түске айналады. Монитор қуат үнемдеу күйінде 0,5 В -тан кем қуат қолданады.
Басты компьютер мониторға белсенділік сигналын жібергенде, монитор ұйқы режимінен оянады
(мысалы, сіз тінтуірді немесе пернетақтаны қозғағаныңызда).
Экран дисплейінде Авто ұйқы режимін ажырата аласыз. Түймешіктерді белсендіру үшін тақтадағы бес
түйменің біреуін басыңыз, сосын экран дисплейін ашу үшін төменгі Открыть меню (Мәзірді ашу)
түймесін басыңыз. Экран дисплейінде Управление (Басқару) > Автоматический спящий режим (Авто
ұйқы) > Отключить (Ажырату) түймесін таңдаңыз.
Экрандағы дисплей (OSD) мәзірін пайдалану
Экрандағы кескінді өзіңіздің қалауыңыз бойынша реттеу үшін экрандық мәзірді пайдаланыңыз.
Экрандық мәзірге кіру үшін келесі әрекеттерді орындаңыз:
1.
Түймелерді белсендіру үшін алдыңғы тақтаның оң жағындағы бес түйменің кез келгенін
басыңыз.
2.
Экрандық мәзірді ашу үшін төменгі Открыть меню (Мәзірді ашу) түймесін басыңыз.
3.
Мәзір таңдауларын шарлау, таңдау және реттеу үшін жоғарғы төрт Function (Функция) түймесін
пайдаланыңыз. Түйме белгілері белсенді мәзірге немесе ішкі мәзірге қарай ауысып отырады.
ЕСКЕРТПЕ: Сұрланған экран дисплейі мәзірінің тармақтары таңдалған бейне кірісімен және
параметрлерімен қолданылмайды.
Төмендегі кестеде экрандық дисплей (OSD) мәзірінің таңдауларын және олардың функцияларының
сипаттамалары берілген.
Автоматический спящий (Aвто ұйқы) режимін қолдану
27
1-деңгей
2-деңгей
Түс қойындысы
sRGB
3-деңгей
AdobeRGB
BT.709
Қолданушы
Жергілікті
RGB реттеу
Жылы
Орташа
Салқын
Қолданбалы (RGB)
Жарықты реттеу
Жарық мәнін орнату
Артқа
Түс қойындысының ақпараты
Ағымдағы түс
Бастапқы мәндер (u'v' / xy)
●
Қызыл: x.xxx x.xxx
●
Көк: x.xxx x.xxx
●
Жасыл: x.xxx x.xxx
Ақ нүкте (u'v' / xy)
●
x.xxx x.xxx
●
Ақ нүктенің атауы (ex. D65)
Гамма (x.x немесе sRGB)
Координата дисплейін xy/u'v' күйіне
қосыңыз (CIE 1931 xy немесе CIE 1976 u'v'
күйін көрсету үшін ақпаратты іске
қосуға мүмкіндік береді)
Артқа
Соңғы калибрге қайта орнату
Зауыттық калибрге қайта орнату
Артқа
Бейне кірісі
DisplayPort
DVI
HDMI
Авто қосу
Қосу
Ажырату
Артқа
DP Hot-Plug анықтау
Әрқашан қосулы
Қуат аз
Артқы жағы
28
4-тарау Мониторды пайдалану
1-деңгей
2-деңгей
3-деңгей
Артқы жағы
Суретті реттеу
Ара-қатынас дисплейі
Бастапқы арақатынасымен толтыру
(пропорционалды)
Толық экранмен толтыру
(пропорционалды емес)
Пиксельге пиксель
Артқа
Анықтық
Жұмсақ
2-деңгей
3-деңгей
4-деңгей
Өткір
Артқа
Динамикалық контраст
Қосу
Ажырату
Артқа
Артқа
Режим ақпаратын көрсету
PIP басқару
PIP Қосу/Өшіру
Picture-in-Picture
Picture-beside-Picture
Өшірулі
Артқа
PIP өлшемі
Үлкен
Шағын
Үлкейту
Азайту
Артқа
PIP орналасуы
Жоғарғы сол жақ
Жоғарғы оң жақ
Төменгі сол жақ
Төменгі оң жақ
Артқа
PIP кірісі
DisplayPort
DVI
HDMI
Негізгі және PIP кірістерін алмастыру
Артқа
Экрандағы дисплей (OSD) мәзірін пайдалану
29
1-деңгей
2-деңгей
3-деңгей
Бастапқы / PIP көзінің ақпараты
Артқа
Тіл
Deutsch
繁體中文
简体中文
English
Español
Français
Italiano
日本語
Nederlands
Português
Басқару
Авто ұйқы режимі
Қосу
Ажырату
Артқа
Қуатты таңдау
Қосу
Ажырату
Артқа
DDC/CI байланыстары
Қосу
Ажырату
Артқа
Авто EDID жаңарту
Қосу
Ажырату
Артқа
Hot Plug баптау
Қосу
Ажырату
Артқа
DisplayPort үйлесімділік
DisplayPort 1.1 үйлесімділік режимі
DisplayPort 1.2
Артқа
Артқа
Мәзірді және хабарды басқару
Бағыттау
Мәзірдің бағытын реттеу үшін осы
түймелерді пайдаланыңыз. Аяқтаған
кезде «Артқа» түймесін басыңыз.
Бұлыңғырлық
Бұлыңғырлық мәнін орнату
Артқа
Күту уақыты
30
4-тарау Мониторды пайдалану
Күту уақыты мәнін орнату
1-деңгей
2-деңгей
3-деңгей
Артқа
Хабарды қосу/өшіру
Дисплейді қосылғанда, ақпаратты
көрсету
Кіріс көзі өзгергенде ақпарат көрсету
Түс кеңістігі өзгергенде ақпарат көрсету
Қайта калибрлеу уақыты туралы
ескерту
Артқы жағы
Функцияны конфигурациялау түймелері
Функцияны конфигурациялау түймесі 1
Функцияны конфигурациялау түймесі 2
Функцияны конфигурациялау түймесі 3
Функцияны конфигурациялау түймесі 4
Тақта түймесінің жарықтығы
Жарықтық мәнін орнату
Артқа
Тақтадағы түйме жарықтығы
Іске қосу (Мәзірдің күту уақыты
бойынша)
Ажырату (Әрқашан қосулы)
Артқа
Артқа
Ақпарат
Ағымдағы көрсету режимі Режимді
көрсету
Түс қойындысы: Түс қойындысы
Сериялық нөмір: Сериялық нөмір
Микробағдарламаны тексеру:
Микробағдарламаны тексеру
идентификаторлары
Соңғы калибрлеу: xxxxx сағат
Жарықтандырудың жұмыс
сағаттары: xxxxx сағат
Артқа
Зауыттық параметрлерді қайтару
Түсті басқару
Мониторда әр түрлі тұтынушы қолданыстарын қолдауға арналған стандартты және пайдаланушы
анықтайтын түсті қойынды параметрлері бар. Көптеген түсті қойындылар зауытта алдын ала
калибрленеді және оны HP DreamColor Calibration Solution (HP DreamColor калибрлеу шешімі) жинағын
(бөлек сатылады) пайдалану арқылы түпкі пайдаланушы қайта калибрлей алады. Калибрлей
құрамына монитордың түсті гаммасын басқару, RGB бастапқы мәндері, гамма және жарықтық кіреді.
RGB реттеу түсінің таңдаулары калибрленбеген және оларды калибрлеу мүмкін емес.
Түсті басқару
31
Түс параметрлері
Калибрленген түсті қойындының алдын ала орнатылған параметрлері былай анықталады:
Түс
параметрі
Бастапқы қызыл
Бастапқы жасыл
Бастапқы көк
Ақ нүкте
Гамма
Жарықтық
деңгейі
u'
v'
u'
v'
u'
v'
sRGB
0,451
0,523
0,125
0,563
0,175
0,158
D65
sRGB
0–100%
AdobeRGB
0,451
0,523
0,076
0,576
0,175
0,158
D65
2,2
0–100%
BT.709
0,451
0,523
0,125
0,563
0,175
0,158
D65
2,4
0–100%
Қолданушы
Қолдануш
ы
Қолдану
шы
Қолдану
шы
Қолдану
шы
Қолдану
шы
Қолдану
шы
Қолдану
шы
Қолдану
шы
0–100%
Жергілікті
Панель
Панель
Панель
Панель
Панель
Панель
Панель
2,2
0–100%
(кд/м2)
Бастапқы мәндер мен ақ нүктенің дәлдігін сақтау барысында пайдаланушы әрбір түсті қойынды үшін
жарық деңгейін мақсатты жарық деңгейінен жоғары не төмен етіп реттей алады.
RGB реттеу түсінің таңдаулары калибрленбеген және олар мыналарды қамтиды:
●
Жылы (шамамен 5000 K)
●
Орташа (шамамен 6500 K)
●
Салқын (шамамен 9300 K)
●
Өзгермелі (RGB) (қызыл, жасыл және көк түстердің пайдаланушы реттейтін параметрі)
Түсті калибрлеу — зауыттық
Үш стандартты түс қойындысы, sRGB, AdobeRGB және BT.709 зауытта калибрленеді және бір беттік
калибрлеу туралы мәлімдеме басылып шығарылады және әрбір монитордың қорабына салынады.
Максималды панель жарықтығымен қамтамасыз еті үшін жергілікті түсті қойынды зауытта
калибрленеді.
Пайдаланушының түсті қойындысы мен жергілікті түсті қойындының әдепкі параметрі бірдей.
Зауыттық калибрлеу параметрлері монитор жадында сақталады және оны экран дисплейі арқылы кез
келген уақытта қайта қолдануға болады.
Түсті калибрлеу — пайдаланушы
Жергілікті панельдің түсті қойындысын қоспағанда, әрбір түсті қойындыны түпкі қолданушы өзінің
өніммен бірге келген калибрлеу бағдарламалық құралымен және колориметр құрылғысымен
(колориметрлік құрылғы бөлек сатылатын HP DreamColor Calibration Solution (HP DreamColor
калибрлеу шешімі) жинағында бар) калибрлей алады. Пайдаланушы калибрлейтін бағдарламалық
құрал – Windows 7 операциялық жүйесін пайдалануды қажет ететін Windows негізіндегі бағдарлама.
Калибрлеу процесінде мына қадамдар пайдаланылады:
32
1.
DreamColor Calibration Solutions жинағында берілген оптикалық дискті басты компьютердің
оптикалық жетегіне салыңыз.
2.
Басқарушы компьютерге пайдаланушының калибрлеу бағдарламасын орнатыңыз.
4-тарау Мониторды пайдалану
3.
Колориметрді HP DreamColor Calibration Solution (HP DreamColor калибрлеу шешімі) жинағынан
монитордың алдына нұсқауда көрсетілгендей етіп орналастырыңыз.
4.
Калибрлеу бағдарламасын іске қосып, экранда көрсетілетін қадамдарды орындаңыз. Бір түсті
қойындыны бірден калибрлеуге және оған атау беруге болады. Калибрлеудің екі әдісі бар:
●
Шебер режимі – бағдарлама пайдаланушының ортасы және қолданысы туралы сұрақтар
қояды, сосын пайдаланылатын параметрлерді ұсынады.
●
Эксперт режимі – пайдаланушыдан калибрлеу мақсатында пайдаланылатын барлық
айнымалыларды енгізу сұралады.
Калибрлеу аяқталған кезде, мәндер монитор жадында сақталады. Ең соңғы калибрлеу параметрлерін
экрандағы дисплей арқылы кез келген уақытта қайта қолдануға болады.
EDID автоматты жаңарту
Әдепкі параметр бойынша, түсті қойындыларды қосқан кезде дисплей автоматты түрде EDID
дисплейін жаңартады.
Егер Авто EDID жаңарту мүмкіндігі іске қосылса, EDID барлық кірістер үшін белсенді түсті қойындының
алдын ала орнатылған параметрі өзгертілген сайын жаңартылып отырады. егер Авто EDID жаңарту
мүмкіндігі ажыратылса, әрбір кіріс жергілікті түсті қойындылар үшін зауыттық мәндерге орнатылады.
Авто EDID жаңарту мүмкіндігін экран дисплейінде іске қосуға немесе ажыратуға болады:
1.
Түймелерді белсендіру үшін алдыңғы тақтаның оң жағындағы бес алдыңғы тақта түймесінің кез
келгенін басыңыз.
2.
Экрандық мәзірді ашу үшін төменгі Открыть меню (Мәзірді ашу) түймесін басыңыз.
3.
Дисплей экранында Управление (Басқару) > Обновление Auto EDID (Авто EDID жаңарту) опциясын
таңдаңыз, сосын Включить (Қосу) немесе Отключить (Ажырату) опциясын таңдаңыз.
Түсті басқару
33
а
Техникалық сипаттар
ЕСКЕРТПЕ: Барлық техникалық сипаттамалар HP компонент өндірушілері берген әдеттегі
техникалық сипаттамалар болып табылады; нақты өнімділік жоғарырақ немесе төменірек болуы
мүмкін.
Техникалық сипаттамалар
Өлшеу
Дисплей
61 см кең экран
Түрі
IPS сұйық кристалды дисплейі
Көрінетін кескін өлшемі
Диагональі 61 см
Диагоналі 24 дюйм
Ең жоғары салмақ (орамсыз)
7,08 кг
15,61 фунт
Биіктігі (жоғарғы позиция)
52,5 см
20,67 дюйм
Биіктігі (ең төменгі позиция)
40,5 cм
15,94 дюйм
Тереңдігі
23,798 cм
9,37 дюйм
Ені
55,94 см
22,02 дюйм
Ең үлкен графикалық ажыратымдылық
1920 x 1200 (60 Гц) сандық кіріс
Оңтайлы графикалық ажыратымдылық
1920 x 1200 (60 Гц) сандық кіріс
24 дюйм кең экран
Өлшемдері (негізді қосқанда)
Қоршаған орта талаптарының температурасы
Жұмыс температурасы
5° - 35°C
41 - 95°F
Сақтау температурасы
-20 - 60°C
-4 - 140°F
Қуат
100-240 В айнымалы ток 50/60 Гц
Кіріс терминалы
Бір DisplayPort IN қосқышы; бір DVI
қосқышы; бір HDMI қосқышы
ЕСКЕРТПЕ: Осы өнімнің соңғы техникалық сипаттамасын немесе қосымша техникалық сипаттамаларын алу үшін,
http://www.hp.com/go/productbulletin бөліміне өтіп, мониторыңыздың ерекше моделіне қатысты қысқаша техникалық
сипаттаманы іздеңіз.
Алдын-ала орнатылған дисплей ажыратымдылықтары
Төменде тізімделген дисплей ажыратымдылығы өте жиі пайдаланылатын режимдер және зауыттың
әдепкі мәні ретінде орнатылады. Монитор алдын ала орнатылған режимдерді автоматты түрде
таниды және оларда кескін дұрыс өлшемде және экран ортасында көрсетіледі.
34
Алдын
ала
орнаты
лған
Пиксель пішімі
Ара-қатынас
жиілігі
Тік жиілік (Гц)
Пиксель жиілігі
(МГц)
1
640 × 480
4:3
60(p)
25,175
а қосымшасы Техникалық сипаттар
Алдын
ала
орнаты
лған
Пиксель пішімі
Ара-қатынас
жиілігі
Тік жиілік (Гц)
Пиксель жиілігі
(МГц)
2
720 × 480
4:3
60(i)
27,000
3
720 × 480
4:3
60(p)
27,000
4
720 × 480
16:9
60(i)
27,000
5
720 × 480
16:9
60(p)
27,000
6
720 × 576
4:3
50(i)
27,000
7
720 × 576
4:3
50(p)
27,000
8
720 × 576
16:9
50(i)
27,000
9
720 × 576
16:9
50(p)
27,000
10
800 × 600
4:3
60,317
40,000
11
1024 × 768
4:3
60,004
65,000
12
1280 x 720
16:9
24(p)
59,400
13
1280 x 720
16:9
30(p)
74,250
14
1280 x 720
16:9
50(p)
74,250
15
1280 x 720
16:9
60(p)
74,250
16
1280 × 800
16:10
59,91
71,000
17
1280 × 960
4:3
60,000
108,000
18
1280 x 1024
5:4
60,020
108,000
19
1366 x 768
16:9
60,000
72,000
20
1440 × 900
16:10
59,890
106,500
21
1600 x 1200
4:3
60,000
162,000
22
1920 x 1080
16:9
24(p)
74,250
23
1920 x 1080
16:9
30(p)
74,250
24
1920 x 1080
16:9
50(i)
74,250
25
1920 x 1080
16:9
50(p)
148,500
26
1920 x 1080
16:9
60(i)
74,250
27
1920 x 1080
16:9
60(p)
148,500
28
1920 x 1200
16:10
59,950
154,000
ЕСКЕРТПЕ: Кезектескен режимдер (i) белгісімен көрсетіледі; үдемелі сканерлеу режимдері (p)
белгісімен көрсетіледі. Ешбір белгі көрсетілмесе, режим үдемелі сканерлеу күйінде болғаны.
Алдын-ала орнатылған дисплей ажыратымдылықтары
35
ә
Қолдау және ақаулықтарды жою
Жиі кездесетін проблемаларды шешу
Келесі кестеде болуы мүмкін ақаулар, әрбір ақаудың ықтимал себебі және ақауды жою үшін
ұсынылатын әдістер көрсетілген.
Ақау
Ықтимал себебі
Ақауды жою әдісі
Экран бос немесе бейне
жыпылықтайды.
Қуат сымы ажыратылған.
Қуат сымын қосыңыз.
Монитордың алдыңғы
тақтасындағы қуат түймесі
өшірілген.
Алдыңғы тақтадағы қуат түймесін басыңыз.
Бейне кабелі дұрыс қосылмаған.
Бейне кабелін дұрыс қосыңыз. Қосымша ақпарат алу үшін
Мониторды орнату (6-бет) бөлімін қараңыз.
ЕСКЕРТПЕ: Қуат түймесі блокталған болса, қуат түймесін
блоктау функциясын өшіру үшін қуат түймесін 10 секунд
бойы басып тұрыңыз.
ЕСКЕРТПЕ: DisplayPort кірісін пайдаланып жатсаңыз,
кабельдің монитордың артқы ортаңғы тұсында
орналасқан DisplayPort IN қосқышына жалғанғанына көз
жеткізіңіз. Егер кабель DisplayPort OUT қосқышына
орнатылған болса, монитор жұмыс істемейді.
36
Экранды өшіру функциясы іске
қосылған.
Экранды өшіру бағдарламасын өшіру үшін
пернетақтадағы кез келген пернені басыңыз немесе
тінтуірді жылжытыңыз.
Бейне картасының үйлесімділігі.
Экран дисплейі мәзірін ашыңыз және Видеовход (Бейне
кірісі) мәзірін таңдаңыз. Входное автоматическое
переключение источника (Кіріс авто қосу көзін)
Отключить (Ажырату) күйіне орнатыңыз және кірісті
қолмен таңдаңыз.
Монитор қосылмайды.
Монитордың артқы панельіндегі
негізгі қуат қосқышы
ажыратылған.
Негізгі қуат қосқышын On (Қосулы) күйіне қойыңыз.
Кескін анық емес немесе
тым күңгірт болып көрінеді.
Жарықтық тым төмен.
Экран дисплейі мәзірін ашыңыз және жарықтық
шкаласын қажетінше реттеу үшін Цветовое пространство
(Түсті қойынды) > Регулировка характеристик яркости
изображения (Жарық деңгейін реттеу) опциясын
таңдаңыз.
Өткірлік тым жұмсақ.
Өткірлік деңгейін таңдау үшін экран дисплейі мәзірін
ашыңыз және Настройка изображения (Суретті реттеу) >
Резкость (Өткірлік) опциясын таңдаңыз.
Экранда Бейне кабелін
тексеріңіз хабары пайда
болады.
Монитордың бейне кабелі
ажыратылған.
Компьютерден келетін тиісті бейне сигналы кабельін
мониторға жалғаңыз. Бейне кабелін қосып жатқанда
компьютер қуаты өшірулі екеніне көз жеткізіңіз.
Кіріс сигналы диапазоннан
тыс хабары экранда пайда
болады.
Бейне ажыратымдылығы және/
немесе жаңарту жиілігі монитор
қолдайтын мәннен жоғарырақ
мәнге қойылған.
Параметрлерді қолдау көрсетілетін параметрлерге
өзгертіңіз (Алдын-ала орнатылған дисплей
ажыратымдылықтары (34-бет) қараңыз).
ә қосымшасы Қолдау және ақаулықтарды жою
Ақау
Ықтимал себебі
Ақауды жою әдісі
Монитор өшірілген, бірақ ол
қуат аз пайдаланылатын
ұйқы режиміне өтпейді.
Монитордың энергияны үнемдеу
режимі ажыратылған.
Экран дисплейі мәзірін ашыңыз және Управление
(Басқару) > Автоматический спящий (Авто ұйқы) опциясын
авто ұйқы мүмкіндігін Включить (Қосулы) күйіне орнату
үшін таңдаңыз.
Экрандық мәзір
блокталған хабары
көрсетіледі.
Монитордың экрандық мәзірді
блоктау функциясы іске қосылған.
Экрандық мәзірді бөгеу функциясын өшіру үшін төменгі
Мәзір түймесін 10 секунд бойы басып тұрыңыз.
Қуат түймесін блоктау
хабары көрсетіледі.
Монитордың қуат түймесін блоктау
функциясы іске қосылған.
Қуат түймешігін бөгеуден шығару үшін Қуат түймесін 10
секунд бойы басып тұрыңыз.
Тақта түймесінің диодты
шамдары қосылмаған.
Әдепкі параметр бойынша, тақта
түймесінің диодты шамдары
қолданылмаған кезде өшіріледі.
Тақта түймесінің диодты шамдарын әрқашан қосулы
қалдыру үшін, экран дисплейі мәзірін ашып, Меню и
управление сообщениями (Мәзірді және хабарды басқару)
> Исчезание кнопок панели (Тақта түймесін авто өшіру) >
Отключить (всегда включено) (Ажырату (Әрқашан
қосулы)) опциясын таңдаңыз.
Тақта түймесінің диодты
шамдары әрқашан қосулы,
бірақ олар тым жарық
немесе тым көмескі.
Экран дисплейі мәзірінде тақта
түймесі авто өшу мүмкіндігі
ажыратылған, жарықтық деңгейін
реттеу керек.
Экран дисплейі мәзірін ашып, Меню и управление
сообщениями (Мәзірді және хабарды басқару) > Яркость
кнопок панели (Тақта түймесінің жарықтығы) опциясын
таңдаңыз және жарықтық мәнін реттеңіз.
Көрсетілген түстер дұрыс
көрінбейді.
Монитор калибрленбеген.
Мониторды қайта калибрлеңіз немесе зауыттық
параметрлерді қалпына келтіріңіз.
Калибрлеу сәтті
орындалмады.
Параметр дұрыс емес немесе
құрылғы ақаулығы бар.
Калибрлеу мәндерін қайтарыңыз.
Өнім қолдаулары
Мониторды пайдалану туралы қосымша ақпарат алу үшін http://www.hp.com/support сайтына өтіңіз.
Тиісті қолдау санатын таңдап, экрандағы нұсқауларды орындаңыз.
ЕСКЕРТПЕ: Монитордың пайдаланушы нұсқаулығы, анықтамалық материал және драйверлердің
барлығы осы орында қол жетімді.
Онда мына әрекеттер бар:
●
HP техника маманымен чат арқылы кеңесу
ЕСКЕРТПЕ:
●
Қолдау чаты өз тіліңізде қол жетімсіз болса, ағылшын тілнде қолдауға болады.
HP қызмет көрсету орталығын табу
Техникалық қолдау қызметіне қоңырау шалу алдындағы
дайындық
Егер осы бөлімдегі ақауларды жою жөніндегі кеңестердің көмегімен ақауды жоя алмасаңыз,
техникалық қолдау қызметіне қоңырау шалу қажет болуы мүмкін. Қоңырау шалғанда сізде келесі
ақпарат болуы керек:
●
Монитор моделінің нөмірі
●
Монитордың сериялық нөмірі
●
Шоттағы сатып алу күні
Өнім қолдаулары
37
38
●
Ақаудың пайда болу жағдайлары
●
Алынған қате туралы хабарлар
●
Жабдық конфигурациясы
●
Пайдаланылатын жабдық пен бағдарламаның атауы мен нұсқасы
ә қосымшасы Қолдау және ақаулықтарды жою
б
Қосылу мүмкіндігі
HP әзірлейтін, өндіретін және сататын өнімдер мен қызметтердің жеке өздерін немесе көмекші
құралдармен бірге барлық адамдар, соның ішінде физикалық қабілеттері шектеулі адамдар да
қолдана алады.
Қолдауы бар көмекші технологиялар
HP өнімдері әр алуан амалдық жүйелерге көмекші технологияларды қолдайды және көмекші
технологиялармен бірге жұмыс істеуге конфигурациялауға болады. Көмекші мүмкіндіктер туралы
қосымша ақпарат орналастыру үшін мониторға қосылған бастапқы құрылғыдағы Іздеу мүмкіндігін
пайдаланыңыз.
ЕСКЕРТПЕ: Белгілі бір көмекші технология туралы қосымша ақпарат алу үшін сол өнімге арналған
тұтынушыларды қолдау қызметімен хабарласыңыз.
Қолдау қызметіне хабарласу
Біз өнімдер мен қызметтердің пайдаланушыларға қол жетімді болуы жолында үздіксіз жұмыс істейміз
және біз үшін пайдаланушылардың пікірі өте маңызды. Егер өнім ақаулығы орын алса немесе сізге
көмектескен қатынасу функциялар туралы ойларыңызбен бөліскіңіз келсе, (888) 259-5707 телефоны
бойынша дүйсенбі-жұма күндері таңертеңгі сағат 6-дан кешкі 9-ға дейін хабарласыңыз. Егер есту
қабілетіңіз нашар болса және TRS/VRS/WebCapTel байланысын пайдалансаңыз, және техникалық
көмек немесе қатынасу туралы сұрақтарыңыз болса, (877) 656-7058 телефоны бойынша дүйсенбіжұма күндері таңертеңгі сағат 6-дан кешкі сағат 9-ға дейін хабарласыңыз.
Қолдауы бар көмекші технологиялар
39
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising