HP | Z Display Z22i 21.5-inch IPS LED Backlit Monitor | HP Z Display Z22i 21.5-inch IPS LED Backlit Monitor Uporabniški priročnik

HP Z Display Z22i 21.5-inch IPS LED Backlit Monitor Uporabniški priročnik
Zasloni IPS HP Z22i in Z23i
Uporabniški priročnik
© 2013 Hewlett-Packard Development
Company, L.P.
Microsoft® in Windows® sta zaščiteni
blagovni znamki podjetja Microsoft
Corporation v ZDA.
Edina jamstva za HP-jeve izdelke in storitve
so navedena v izrecnih izjavah o jamstvu,
priloženih tem izdelkom in storitvam. Noben
del tega dokumenta ne predstavlja
dodatnega jamstva. HP ne odgovarja za
tehnične ali založniške napake ali
izpuščeno vsebino.
Ta dokument vsebuje zasebne informacije,
ki so zaščitene z avtorskimi pravicami.
Nobenega dela tega dokumenta ne smete
fotokopirati, reproducirati ali prevesti v drug
jezik brez predhodne pisne privolitve
družbe Hewlett-Packard Company.
Prva izdaja (marec 2013)
Številka dela dokumenta: 723951-BA1
O tem priročniku
Ta navodila dajejo informacije o funkcijah monitorja, pripravi monitorja in njegovih tehničnih podatkih.
OPOZORILO! Tako poudarjeno besedilo opozarja, da utegnete biti izpostavljeni nevarnosti telesnih
poškodb ali smrtni nevarnosti, če ne boste upoštevali navodil.
POZOR: Tako poudarjeno besedilo opozarja, da se lahko oprema poškoduje oziroma podatki
izgubijo, če ne boste upoštevali navodil.
OPOMBA: Tako poudarjeno besedilo označuje pomembne dodatne informacije.
iii
iv
O tem priročniku
Kazalo
1 Funkcije izdelka .............................................................................................................................................. 1
Monitorji IPS HP ................................................................................................................................... 1
2 Nastavitev monitorja ....................................................................................................................................... 3
Razpiranje monitorja ............................................................................................................................ 3
Komponente na zadnji strani ................................................................................................................ 4
Priključitev kablov ................................................................................................................................. 5
Gumbi na sprednji strani ...................................................................................................................... 8
Prilagajanje monitorja ........................................................................................................................... 9
Vklop monitorja ................................................................................................................................... 11
HP-jeva pravila glede vodnih žigov in zadrževanja slike .................................................................... 12
Priključitev naprav USB ...................................................................................................................... 13
Odstranjevanje stojala za monitor ...................................................................................................... 14
Pritrditev monitorja ............................................................................................................. 15
Nalepke s tehničnimi podatki monitorja .............................................................................................. 15
Namestitev ključavnice za kabel ........................................................................................................ 16
3 Dodatne informacije ..................................................................................................................................... 17
Referenčni priročniki ........................................................................................................................... 17
Podpora za izdelke ............................................................................................................................. 17
Dodatek A Tehnični podatki ............................................................................................................................ 18
Model Z22i .......................................................................................................................................... 18
Model Z23i .......................................................................................................................................... 18
Vnaprej nastavljene ločljivosti zaslona ............................................................................................... 19
Model Z22i ......................................................................................................................... 19
Model Z23i ......................................................................................................................... 20
Vnos uporabniških načinov ................................................................................................................ 21
Funkcija za varčevanje z energijo ...................................................................................................... 21
v
vi
1
Funkcije izdelka
Monitorji IPS HP
Monitorji LCD (zaslon s tekočimi kristali) imajo zaslon z aktivno matriko in tehnologijo IPS (in-plane
switching). Modeli in lastnosti monitorjev so naslednje:
●
Model Z22i ima zaslon s 54,6-centimetrsko (21,5-palčno) diagonalo z ločljivostjo 1920 × 1080 in
podporo za celozaslonski način za nižje ločljivosti; omogoča povečavo slik po meri, pri tem pa
ohranja izvirno razmerje stranic
●
Model Z23i ima zaslon z 58,4-centimetrsko (23-palčno) diagonalo z ločljivostjo 1920 × 1080 in
podporo za celozaslonski način za nižje ločljivosti; omogoča povečavo slik po meri, pri tem pa
ohranja izvirno razmerje stranic
●
Neodsevna zaslonska plošča z LED-osvetlitvijo
●
Široko vidno polje, ki omogoča ogled iz stoječega ali sedečega položaja ali pri gibanju z ene
strani na drugo
●
Možnost prilagajanja naklona
●
Funkcija za obračanje monitorja v pokončni položaj
●
Možnost prilagajanja nagiba in višine
●
Odstranljivo stojalo za prilagodljive načine pritrditve monitorja
●
Vhod za video signal za podporo analogni povezavi VGA (kabli so pri nekaterih modelih
priloženi)
●
Vhod za video signal za podporo digitalni povezavi DVI (kabli so pri nekaterih modelih priloženi)
●
Vhod za video signal za podporo digitalni povezavi DisplayPort (kabli so pri nekaterih modelih
priloženi)
●
Zvezdišče USB 2.0 z dohodnim (priključitev na računalnik) in dvojimi odhodnimi vrati (priključitev
naprav USB)
●
Priložen kabel USB za priključitev zvezdišča USB na monitorju v priključek USB na računalniku
●
Podpora za dodatni zvočniški modul HP
●
Omogoča uporabo funkcije »Plug-and-play«, če jo podpira operacijski sistem.
●
Reže za uporabo filtrov zasebnosti (se kupijo posebej), s katerimi blokirate pogled na zaslon s
strani
●
Varnostna reža na zadnji strani monitorja za ključavnico kabla
●
Pripomoček za razporeditev kablov in žic
●
Zaslonski meni (OSD oziroma On-Screen Display) za prilagajanje nastavitev in optimizacijo v
več jezikih
●
Orodje HP Display Assistant za spreminjanje nastavitev monitorja in omogočanje funkcij za
preprečevanje kraje
●
Podpora za zaščito pred kopiranjem HDCP na vhodih DVI in DisplayPort
Monitorji IPS HP
1
2
●
CD s programsko opremo, gonilniki za monitor in dokumentacijo o izdelku
●
Funkcija varčevanja z energijo za izpolnjevanje zahtev po zmanjšani porabi električne energije
●
Varnostna navodila, certifikati in upravna obvestila za te izdelke so na voljo v priročniku HP LCD
Monitors Reference Guide (Referenčni priročnik za HP-jeve LCD-monitorje) na disku CD, ki je
priložen monitorju.
Poglavje 1 Funkcije izdelka
2
Nastavitev monitorja
Preden začnete nastavljati monitor, preverite, ali je izklopljeno napajanje monitorja, računalnika in
drugih naprav, priključenih vanj, ter sledite navodilom, opisanim v nadaljevanju.
Razpiranje monitorja
1.
Dvignite monitor iz embalaže in ga postavite na ravno površino.
2.
Z eno roko držite stojalo za monitor (1), nato primite vrh zaslona z drugo roko in odprite glavo
monitorja tako, da jo zavrtite za 90 stopinj (2).
POZOR: Ne dotikajte se površine zaslona LCD. Pritisk na zaslon lahko povzroči neskladnost barv
ali napačno usmerjenost tekočih kristalov oziroma nepravilno delovanje zaslona.
OPOMBA: Ko se monitor prvič odpre, se glava monitorja zaklene pred prilagajanjem na polno
višino. Za prilagoditev glave monitorja na polno višino pritisnite na glavo monitorja, da se odklene, in
nato dvignite glavo monitorja na polno višino. Oglejte si 3. korak v razdelku Prilagajanje monitorja
na strani 9.
Razpiranje monitorja
3
Komponente na zadnji strani
4
Komponenta
Funkcija
1
Izhodni priključki USB
2.0 (2)
Omogoča priključitev dodatnih naprav USB na monitor.
2
Priključek za napajanje
Omogoča priključitev napajalnega kabla na monitor.
3
DisplayPort
Omogoča priključitev kabla DisplayPort na monitor.
4
VGA
Omogoča priključitev kabla VGA na monitor.
5
DVI-D
Omogoča priključitev kabla DVI-D na monitor.
6
Vhodni priključek USB
2.0
Omogoča priključitev kabla za zvezdišče USB na monitor in
na gostiteljska vrata ali zvezdišče USB.
Poglavje 2 Nastavitev monitorja
Priključitev kablov
1.
Postavite monitor na priročno, dobro prezračevano mesto zraven računalnika.
2.
Odstranite pripomoček za upravljanje kablov z zadnje strani stojala tako, da ga na eni strani
pritisnete navznoter (1) in na drugi strani povlečete navzven (2).
3.
Odvisno od vaše konfiguracije, napeljite video kabel DisplayPort, DVI ali VGA med računalnikom
in monitorjem.
OPOMBA: Monitor lahko podpira analogni ali digitalni vhod. Video kabel, ki ga uporabljate,
določa videonačin. Monitor bo samodejno ugotovil, na katerih vhodih so ustrezni videosignali.
Vhode lahko izberete tako, da pritisnete gumb Input (Vhod) na sprednji plošči ali prek funkcije
OSD (On-Screen Display) tako, da pritisnete gumb Menu (Meni).
●
Če želite monitor uporabljati v analognem načinu, priklopite kabel za signal VGA v
priključek VGA na hrbtni strani monitorja, drugi konec kabla pa v priključek VGA na
računalniku (kabel je pri nekaterih modelih priložen).
Priključitev kablov
5
6
●
Če želite monitor uporabljati v digitalnem načinu s signalom DVI, priklopite kabel za signal
DVI-D v priključek DVI na hrbtni strani monitorja, drugi konec kabla pa v priključek DVI na
računalniku (kabel je pri nekaterih modelih priložen).
●
Če želite monitor uporabljati v digitalnem načinu s signalom DisplayPort, priklopite kabel za
signal DisplayPort v priključek DisplayPort na hrbtni strani monitorja, drugi konec kabla pa v
priključek DisplayPort na računalniku (kabel je pri nekaterih modelih priložen).
Poglavje 2 Nastavitev monitorja
4.
En konec kabla USB priključite v priključek zvezdišča USB na zadnji strani računalnika, drugi
konec pa v vhodni priključek USB na monitorju.
5.
Priključite en konec napajalnega kabla v priključek za napajanje na hrbtni strani monitorja,
drugega pa v električno zidno vtičnico.
OPOZORILO! Da bi zmanjšali možnost električnega udara ali poškodbe opreme:
Ne onemogočite ozemljitve na napajalnem kablu, saj ima pomembno varnostno vlogo.
Vtaknite vtič v ozemljeno električno vtičnico, ki je vedno zlahka dostopna.
Napajanje opreme prekinete tako, da izvlečete napajalni kabel iz zidne vtičnice.
Zaradi varnosti na napajalne in druge kable ne polagajte ničesar. Postavite jih tako, da ne bo
nihče stopil nanje ali se spotaknil ob njih. Nikoli ne vlecite kablov. Če želite kabel iztakniti iz
vtičnice, ga primite za vtikač.
Priključitev kablov
7
6.
Kable pritrdite s pripomočkom za upravljanje kablov. Potisnite pripomoček naravnost navzdol v
reži na zadnji strani stojala in pazite, da se stranski jezički zaskočijo v reži na stojalu.
Gumbi na sprednji strani
Gumb
8
Funkcija
1
Meni
Odpre, izbere ali zapre zaslonski meni.
2
Minus
Če je zaslonski meni vklopljen, pritisnite ta gumb, če se želite
pomakniti nazaj v zaslonskem meniju in zmanjšati vrednosti
posameznih nastavitev.
Poglavje 2 Nastavitev monitorja
Gumb
3
Funkcija
Plus/Input (Vhod)
Če je zaslonski meni vklopljen, pritisnite ta gumb, da se
pomaknete naprej v zaslonskem meniju in povečate
vrednosti posameznih nastavitev.
Če je zaslonski meni neaktiven, pritisnite ta gumb, da
aktivirate gumb za izbiro vhodnega videosignala (VGA, DVI
ali DisplayPort).
4
5
OK/Auto Adjust (V
redu/samodejna
prilagoditev)
Če je zaslonski meni vklopljen, pritisnite ta gumb, da izberete
označeno možnost menija.
Napajanje
Omogoča vklop in izklop monitorja.
Če je zaslonski meni izklopljen, pritisnite ta gumb, da vklopite
funkcijo za samodejno prilagoditev slike.
OPOMBA: Če si želite ogledati simulator menija OSD, obiščite HP Customer Self Repair Services
Media Library (Knjižnica medijev službe za samostojna popravila s strani strank HP) na naslovu
http://www.hp.com/go/sml.
Prilagajanje monitorja
OPOMBA: Vaš model monitorja se bo morda po videzu razlikoval od modela, prikazanega na
naslednjih slikah.
1.
Zaslon monitorja nagnite naprej ali nazaj, da ga nastavite na ustrezno višino oči.
Prilagajanje monitorja
9
2.
Za najboljše vidno polje zasukajte monitor malo na levo ali desno.
3.
Prilagodite višino monitorja, tako da bo njegov položaj udoben za delo z vašo delovno postajo.
Zgornji rob okvirja monitorja ne sme biti višje, kot je višina vaših oči. Monitor, ki je nameščen bolj
nizko in je nagnjen, je lahko bolj udoben za uporabnike s korekcijskimi lečami. Ko skozi delovni
dan spreminjate svoj delovni položaj, bi morali spreminjati tudi položaj monitorja.
OPOMBA: Ko se monitor prvič odpre, se glava monitorja zaklene pred prilagajanjem na polno
višino. Za prilagoditev glave monitorja na polno višino pritisnite na glavo monitorja, da se
odklene, in nato dvignite glavo monitorja na polno višino.
10
Poglavje 2 Nastavitev monitorja
4.
Monitor lahko obrnete iz ležečega v pokončni položaj, da ga prilagodite svojim potrebam in
aplikacijam.
a.
Prilagodite monitor na polno višino in ga nagnite nazaj, kolikor je mogoče (1).
b.
Obrnite monitor v smeri urnega kazalca za 90° iz ležečega v pokončni položaj (2).
POZOR: Če monitor pri obračanju ni nastavljen na polno višino in ni popolnoma nagnjen,
bo spodnja desna stran monitorja prišla v stik s stojalom, zaradi česar se monitor lahko
poškoduje.
Če na monitor dodajate poljubni zvočniški modul, ga namestite po obračanju monitorja.
Zvočniški modul se bo pri obračanju dotaknila stojala, kar lahko povzroči škodo na
monitorju ali na enoti z zvočniki.
OPOMBA: Za gledanje informacij na zaslonu v pokončnem načinu lahko namestite
programsko opremo HP Display Assistant, ki je na CD-ju s programsko opremo in
dokumentacijo. Tudi zaslonski meni lahko uporabljate v pokončnem položaju. Zavrtite ga tako,
da se pomaknete v zaslonski meni in pritisnete gumb Menu (Meni) na sprednji strani, v meniju
izberete OSD Control (Nadzor zaslonskega menija) in nato še Rotate OSD (Zavrti zaslonski
meni).
Vklop monitorja
1.
Vklopite računalnik.
Vklop monitorja
11
2.
Pritisnite gumb za napajanje na sprednji strani monitorja.
POZOR: Poškodba vžgane slike se pojavi na monitorjih, na katerih je dalj časa na zaslonu
prikazana ista mirujoča slika.* Da bi preprečili to poškodbo na zaslonu monitorja, morate vedno
vklopiti ohranjevalnik zaslona ali izklopiti monitor, kadar ga dlje časa ne uporabljate. To pojav je
običajen na zaslonih LCD vseh proizvajalcev. Poškodba vžgane slike na monitorjih ni vključena v
garancijo HP.
* Dalj časa pomeni 12 zaporednih ur statične slike.
OPOMBA: Če se po pritisku gumba za napajanje ne zgodi nič, je morda omogočena funkcija Power
Button Lockout (Zaklepanje gumba za napajanje). Funkcijo onemogočite tako, da pritisnete gumb in
ga držite 10 sekund.
OPOMBA: Lučko LED za napajanje lahko onemogočite v zaslonskem meniju. Na sprednji strani
monitorja pritisnite gumb Menu (Meni), nato izberite Management (Upravljanje) > Bezel Power LED
(Indikator LED) > Off (Izklop).
Ko je monitor vklopljen, se za pet sekund prikaže sporočilo o stanju monitorja. Sporočilo prikazuje,
kateri vhod (DisplayPort, DVI ali VGA) ima trenutni aktivni signal, stanje nastavitve samodejnega
preklopa vira (On (Vklopljeno) ali Off (Izklopljeno); privzeto je nastavljeno na On (Vklopljeno)), privzeti
signal vira (privzeto je nastavljeno na DisplayPort), trenutno ločljivost zaslona in priporočljivo ločljivost
zaslona.
Monitor samodejno optično prebere signalne vhode za aktivni vhod in ta vhod uporabi za prikaz. Če
sta aktivna dva vhoda ali več, monitor prikaže privzeti vhodni vir. Če privzeti vir ni eden od aktivnih
vhodov, bo monitor prikazal vhode po prednostnem vrstnem redu: DisplayPort, DVI in nato VGA.
Privzeti vir lahko spremenite v zaslonskem meniju tako, da na sprednji strani pritisnete gumb Menu
(Meni) in izberete Source Control (Nadzor vira) > Default Source (Privzeti vir).
HP-jeva pravila glede vodnih žigov in zadrževanja slike
Modeli monitorjev IPS uporabljajo tehnologijo prikazovanja IPS (In-Plane Switching), ki omogoča
izjemno širokokotno gledanje in napredno kakovost slik. Monitorji IPS so primerni za širok spekter
aplikacij z napredno kakovostjo slike. Ta tehnologija pa ni primerna za aplikacije, ki dalj časa
prikazujejo statične, stacionarne in nespremenljive slike ter pri tem ne uporabljajo ohranjevalnikov
zaslona. Te vrste aplikacij lahko vključujejo video nadzor, video igrice, oglaševalske logotipe in
12
Poglavje 2 Nastavitev monitorja
predloge, ki so dolgo časa prikazani na zaslonu. Statične slike lahko povzročijo poškodbe zaradi
zadrževanja slike, kar se na zaslonu monitorja lahko kaže kot madeži ali vodni žigi.
Monitorjev, ki se uporabljajo 24 ur na dan in so poškodovani zaradi zadrževanja slike, garancija HP
ne krije. Da se izognete poškodbam zaradi zadrževanja slike, monitor vedno izklopite, kadar ga ne
uporabljate, ali pa uporabite funkcijo nadzora porabe energije, če jo vaš sistem podpira, da se zaslon
ugasne, ko sistem ni dejaven.
Priključitev naprav USB
S priključki USB priključite naprave, kot so digitalna kamera, tipkovnica USB ali miška USB. Dva
priključka USB sta ob strani monitorja.
OPOMBA: Kabel za zvezdišče USB morate priključiti iz monitorja v računalnik, če želite omogočiti
vrata USB 2.0 na monitorju. Oglejte si 4. korak v razdelku Priključitev kablov na strani 5.
Priključitev naprav USB
13
Odstranjevanje stojala za monitor
Če želite monitor namestiti na zid, nosilno roko ali drug nastavek za pritrditev, ga odstranite s stojala.
POZOR: Preden začnete razstavljati monitor, preverite, ali je izklopljen in ali sta napajalni in signalni
kabel izključena. Izključite tudi vse kable USB, ki so priključeni v monitor.
14
1.
Izključite in odstranite signalni in napajalni kabel ter kabel USB iz monitorja.
2.
Monitor z zaslonom navzdol položite na ravno površino, ki naj bo pokrita s čisto, suho krpo.
3.
Stojalo obrnite v desno za 45 stopinj in odstranite spodnji desni pritrdilni vijak iz hrbtne strani
monitorja, nato stojalo obrnite v levo za 45 stopinj in odstranite tudi spodnji levi pritrdilni vijak iz
hrbtne strani monitorja.
4.
Odstranite dva zgornja pritrdilna vijaka (1), nato snemite stojalo z monitorja (2).
Poglavje 2 Nastavitev monitorja
Pritrditev monitorja
Monitor lahko pritrdite na zid, nosilno roko ali drug nastavek za pritrditev.
OPOMBA: Naprava je izdelana tako, da se lahko uporablja s stenskimi nosilci, ki imajo potrdilo UL
ali CSA.
1.
Odstranite monitor s stojala. Glejte Odstranjevanje stojala za monitor na strani 14.
POZOR: Ta monitor podpira 100-milimetrske luknje za pritrditev v skladu z industrijskim
standardom VESA 100 mm. Če želite na monitor pritrditi različna stojala drugih proizvajalcev,
boste potrebovali štiri 4-milimetrske vijake z razmikom 0,7 mm in dolžino 10 mm. Ne uporabljajte
daljših vijakov, ker lahko poškodujejo monitor. Prepričajte se, da je proizvajalčeva namestitvena
naprava skladna s standardom VESA in lahko prenese težo monitorja s ploskim zaslonom. Za
najboljše delovanje je pomembno, da uporabljate napajalni kabel in video kable, ki ste jih dobili
skupaj z monitorjem.
2.
Če želite monitor pritrditi na nosilno roko, vstavite štiri vijake dolžine 10 mm v luknje na plošči
nosilne roke in jih privijte v luknje na monitorju.
Če želite monitor varno pritrditi na kakšen drug nastavek za pritrditev, sledite navodilom, ki so
priložena nastavku.
3.
Priključite kable monitorja.
Nalepke s tehničnimi podatki monitorja
Na nalepkah s tehničnimi podatki monitorja so številka rezervnega dela, številka izdelka in serijska
številka. Potrebovali jih boste pri stiku s HP-jem. Nalepke s tehničnimi podatki so nalepljene na hrbtni
strani monitorja.
Nalepke s tehničnimi podatki monitorja
15
Namestitev ključavnice za kabel
Monitor lahko zavarujete z dodatno ključavnico za kabel, ki je na voljo pri HP.
16
Poglavje 2 Nastavitev monitorja
3
Dodatne informacije
Referenčni priročniki
Glejte Referenčni priročnik za monitorje LCD HP, ki je na CD-ju, ki je priložen monitorju, za dodatne
informacije o:
●
Optimizacija zmogljivosti monitorja
●
Priporočila za varnost in vzdrževanje
●
Namestitev programske opreme s CD-ja
●
Uporaba menija OSD
●
Prenašanje programske opreme s spleta
●
Agencijske upravne informacije
●
Odpravljanje težav in priporočene rešitve najpogostejših težav
Za informacije o preprečevanju kraje glejte Priročnik za uporabnika programske opreme HP Display
Assistant, priložen monitorju na CD-ju.
Podpora za izdelke
Za dodatne informacije o uporabi in nastavljanju svojega monitorja pojdite na http://www.hp.com/
support. Izberite svojo državo ali regijo, izberite Product Support & Troubleshooting (Podpora in
odpravljanje napak izdelkov) in vnesite model svojega monitorja v okno SEARCH (ISKANJE).
OPOMBA: Uporabniški priročnik za monitor, referenčni vodnik in gonilniki so na voljo pri podpori na
naslovu http://www.hp.com/support.
Če v vodniku ali HP LCD Monitors Reference Guide (Referenčni vodnik za LCD-monitorje HP) ne
najdete odgovorov na svoja vprašanja, se lahko obrnete na podporo. Za podporo v ZDA obiščite
http://www.hp.com/go/contactHP. Za podporo po svetu obiščite http://welcome.hp.com/country/us/en/
wwcontact_us.html.
Spletno mesto ponuja:
●
Spletni klepet s HP-jevim tehnikom
OPOMBA: Če podpora v določenem jeziku ni na voljo, je na voljo v angleščini.
●
Podporo preko elektronske pošte
●
Telefonske številke tehnične podpore
●
Iskanje HP-jevega servisa
Referenčni priročniki
17
A
Tehnični podatki
OPOMBA: Vsi podatki predstavljajo običajne podatke, ki jih ponujajo proizvajalci HP-jevih
komponent; dejanska zmogljivost je lahko višja ali nižja.
Model Z22i
Zaslon
54,61 cm široki zaslon
21,5-palčni široki zaslon
Vrsta
IPS LCD
Vidna površina zaslona
54,61-cm diagonala
21,5-palčna diagonala
Največja teža (nezapakirano)
5,7 kg
12,54 funta
Višina (najvišji položaj)
46,00 cm
18,12 palca
Višina (najnižji položaj)
33,37 cm
13,13 palca
Globina
23,7 cm
9,34 palca
Širina
50,9 cm
20,05 palca
Največja ločljivost
1920 x 1080 (60 Hz) analogni vhod
Mere (skupaj s stojalom)
1920 x 1080 (60 Hz) digitalni vhod
Optimum Graphic Resolution
1920 x 1080 (60 Hz) analogni vhod
1920 x 1080 (60 Hz) digitalni vhod
Zahteve glede temperature okolja
Delovna temperatura
od 5 do 35° C
od 41 do 95° F
Temperatura skladiščenja
od –20 do 60° C
od –4 do 140° F
Vir napajanja
od 90 do 265 V (izmenična napetost), od
45 do 63 Hz
Vhodni priključek
En priključek VGA; en priključek DVI; en
priključek DisplayPort (kabel je v
nekaterih regijah priložen)
OPOMBA: Za najnovejše specifikacije ali dodatne informacije o tem izdelku obiščite http://www.hp.com/go/productbulletin
in poiščite model vašega zaslona v hitrem pregledu tehničnih podatkov QuickSpecs.
Model Z23i
18
Zaslon
58,42 cm široki zaslon
Vrsta
IPS LCD
Vidna površina zaslona
58,42-cm diagonala
23-palčna diagonala
Največja teža (nezapakirano)
6,2 kg
13,64 funta
Dodatek A Tehnični podatki
23-palčni široki zaslon
Mere (skupaj s stojalom)
Višina (najvišji položaj)
47,00 cm
18,50 palca
Višina (najnižji položaj)
34,33 cm
13,51 palca
Globina
24,24 cm
9,54 palca
Širina
54,40 cm
21,42 palca
Največja ločljivost
1920 x 1080 (60 Hz) analogni vhod
1920 x 1080 (60 Hz) digitalni vhod
Optimalna ločljivost
1920 x 1080 (60 Hz) analogni vhod
1920 x 1080 (60 Hz) digitalni vhod
Zahteve glede temperature okolja
Delovna temperatura
od 5 do 35° C
od 41 do 95° F
Temperatura skladiščenja
od –20 do 60° C
od –4 do 140° F
Vir napajanja
od 90 do 264 V (izmenična napetost), od
47 do 63 Hz
Vhodni priključek
En priključek VGA; en priključek DVI; en
priključek DisplayPort (kabel je v
nekaterih regijah priložen)
OPOMBA: Za najnovejše specifikacije ali dodatne informacije o tem izdelku obiščite http://www.hp.com/go/productbulletin
in poiščite model vašega zaslona v hitrem pregledu tehničnih podatkov QuickSpecs.
Vnaprej nastavljene ločljivosti zaslona
Ločljivosti zaslona, navedene spodaj, so najpogosteje uporabljeni načini in so nastavljene kot
tovarniško privzete. Ta monitor samodejno prepozna vnaprej nastavljene načine, tako da se prikažejo
na sredini zaslona in v pravilni velikosti.
Model Z22i
Prednastav
-ljen
Oblika slikovnih pik
Vodoravna
frekvenca (kHz)
Navpična frekvenca
(Hz)
1
640 × 480
31,469
59,940
2
720 × 400
31,469
70,087
3
800 × 600
37,879
60,317
4
1024 × 768
48,363
60,004
5
1280 x 720
45,00
59,94
6
1280 × 1024
63,981
60,02
7
1440 × 900
55,935
59,887
8
1600 × 900
60,00
60,00
Vnaprej nastavljene ločljivosti zaslona
19
9
1680 × 1050
65,29
59,954
10
1920 x 1080
67,50
60,00
Prednastav
-ljen
Hitrost
Oblika slikovnih pik
Vodoravna
frekvenca (kHz)
Navpična frekvenca
(Hz)
1
480p
720 x 480
31,469
60
2
576p
720 x 576
31,25
50
3
720p50
1280 x 720
37,5
50
4
720p60
1280 x 720
45
60
5
1080p50
1920 × 1080
56,25
50
6
1080p60
1920 x 1080
67,5
60
Prednastav
-ljen
Oblika slikovnih pik
Vodoravna
frekvenca (kHz)
Navpična frekvenca
(Hz)
1
640 × 480
31,469
59,940
2
720 × 400
31,469
70,087
3
800 × 600
37,879
60,317
4
1024 × 768
48,363
60,004
5
1280 x 720
45,00
60,00
6
1280 × 1024
63,981
60,02
7
1440 × 900
55,935
59,887
8
1600 × 900
60,00
60,00
9
1680 × 1050
65,29
59,954
10
1920 × 1080
67,5
60,00
Prednastav
-ljen
Hitrost
Oblika slikovnih pik
Vodoravna
frekvenca (kHz)
Navpična frekvenca
(Hz)
1
480p
720 x 480
31,469
60
2
576p
720 x 576
31,25
50
3
720p50
1280 x 720
37,5
50
4
720p60
1280 x 720
45
60
Model Z23i
20
Dodatek A Tehnični podatki
5
1080p50
1920 × 1080
56,25
50
6
1080p60
1920 x 1080
67,5
60
Vnos uporabniških načinov
Grafična kartica lahko zahteva način prikazovanja, ki ni prednastavljen, če:
●
Ne uporabljate standardne grafične kartice.
●
Ne uporabljate prednastavljenega načina.
Če se to zgodi, boste morda morali z zaslonskim menijem spremeniti nastavitve monitorja. Prilagodite
lahko vse načine in shranite spremembe. Monitor samodejno shrani novo nastavitev in jo pri naslednji
uporabi zazna kot vse ostale prednastavljene načine. Poleg tovarniško nastavljenih načinov je na
voljo tudi vsaj deset takih, ki jih lahko uporabnik prilagodi in shrani.
Funkcija za varčevanje z energijo
Monitor podpira način delovanja z manjšo porabo energije, v katerega preklopi, če zazna, da ni
signala za horizontalno in/ali vertikalno sinhronizacijo. V tem načinu je zaslon črn, osvetlitev ugasne
in lučka za napajanje sveti oranžno, monitor pa porabi 0,5 W energije. Monitor potrebuje nekaj časa,
da znova preklopi v običajni način delovanja.
Navodila za nastavitev funkcij za varčevanje z energijo (včasih imenovana tudi funkcije za upravljanje
porabe) najdete v priročniku z navodili za računalnik.
OPOMBA: Opisana funkcija za varčevanje z energijo deluje samo, če je monitor priključen v
računalnik, ki to funkcijo podpira.
Z izbiro ustreznih nastavitev v orodju Energy Saver, priloženem monitorju, ga lahko nastavite tudi
tako, da v način nižje porabe preklopi po vnaprej določenem času. V tem primeru bo lučka za
napajanje utripala oranžno.
Vnos uporabniških načinov
21
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising