HP | DreamColor Z24x Display | HP DreamColor Z24x Display Brukerhåndbok

HP DreamColor Z24x Display Brukerhåndbok
Skjermen HP DreamColor Z24x
Brukerhåndbok
© 2014 Hewlett-Packard Development
Company, L.P.
Microsoft og Windows er registrerte
varemerker for Microsoft Corporation i USA.
De eneste garantiene for HP-produkter og tjenester fremsettes i de uttrykte
garantierklæringene som følger med slike
produkter og tjenester. Ikke noe i dette
dokumentet skal tolkes som noen form for
tilleggsgaranti. HP skal ikke holdes
ansvarlig for redaksjonelle feil eller
utelatelser som finnes i dette dokumentet.
Dette dokumentet inneholder proprietær
informasjon som er opphavsrettslig
beskyttet. Ingen del av dette dokumentet
kan fotokopieres, mangfoldiggjøres eller
oversettes til et annet språk uten at det
foreligger skriftlig tillatelse fra HewlettPackard Company.
Førsteutgave: Mai 2014
Dokumentdelenummer: 751586-091
Om denne brukerhåndboken
Denne veiledningen gir informasjon om skjermfunksjoner, skjermoppsett og tekniske spesifikasjoner.
ADVARSEL: Tekst som er merket på denne måten, angir at hvis anvisningene ikke blir fulgt, kan
det føre til personskade eller livsfare.
FORSIKTIG: Tekst som er merket på denne måten, angir at hvis anvisningene ikke blir fulgt, kan
det føre til skade på utstyr eller tap av data.
MERK: Tekst som er merket på denne måten, gir viktig tilleggsinformasjon.
iii
iv
Om denne brukerhåndboken
Innhold
1 Produktfunksjoner .......................................................................................................................................... 1
Skjermen Z24x ..................................................................................................................................... 1
2 Retningslinjer for sikkerhet og vedlikehold ................................................................................................. 3
Viktig sikkerhetsinformasjon ................................................................................................................. 3
Retningslinjer for vedlikehold ............................................................................................................... 4
Rengjøring av skjermen ....................................................................................................... 4
Transportere skjermen ......................................................................................................... 4
3 Klargjøre skjermen ......................................................................................................................................... 5
Vær forsiktig når du klargjør skjermen ................................................................................................. 5
Installere stativet .................................................................................................................................. 5
Komponentene på baksiden ................................................................................................................. 7
Koble til kablene ................................................................................................................................... 8
Kontroller på frontpanelet ................................................................................................................... 13
Justere skjermen ................................................................................................................................ 14
Slå på skjermen .................................................................................................................................. 16
HPs retningslinjer for vannmerker og bilderetensjon .......................................................................... 17
Koble til USB-enheter ......................................................................................................................... 17
Fjerne skjermstativet .......................................................................................................................... 17
Montere skjermen ............................................................................................................................... 18
Montere skjermen ved hjelp av Quick Release 2-festebraketten ...................................... 19
Montere skjermen uten å bruke Quick Release 2-festebraketten ...................................... 21
Finne serienummeret og produktnummeret ....................................................................................... 22
Finne informasjonskortet .................................................................................................................... 22
Installere en vaierlås .......................................................................................................................... 23
4 Bruke skjermen ............................................................................................................................................. 24
Programvare og verktøy ..................................................................................................................... 24
Informasjonsfilen ................................................................................................................ 24
Fargetilpasningsfilen (Image Color Matching File) ............................................................ 24
Installere .INF- og .ICM-filene ............................................................................................................ 25
Installere fra platen ............................................................................................................ 25
Laste ned fra Internett ........................................................................................................ 25
Bruke PIP (Picture-in-Picture) og PBP (Picture-beside-Picture) ........................................................ 25
DisplayPort-multistreaming ................................................................................................................ 26
v
Endre funksjonsknappene på rammen ............................................................................................... 27
Justere lampene på knappene på rammen ........................................................................................ 27
Bruke automatisk dvalemodus ........................................................................................................... 27
Bruke skjermmenyen .......................................................................................................................... 28
Fargejustering .................................................................................................................................... 32
Fargeinnstillinger ............................................................................................................... 32
Fargekalibrering — Fabrikk ............................................................................................... 33
Fargekalibrering — Bruker ................................................................................................. 33
Automatisk EDID-oppdatering ........................................................................................... 34
Tillegg A Tekniske spesifikasjoner ................................................................................................................ 35
Modell Z24x ........................................................................................................................................ 35
Gjenkjenne forhåndsinnstilte skjermoppløsninger .............................................................................. 36
Tillegg B Støtte og feilsøking ......................................................................................................................... 37
Løse vanlige problemer ...................................................................................................................... 37
Kundestøtte ........................................................................................................................................ 38
Før du ringer til Teknisk støtte ............................................................................................................ 38
Tillegg C Merknader for godkjenningsinstanser .......................................................................................... 39
Erklæring fra Federal Communications Commission ......................................................................... 39
Endringer ........................................................................................................................... 39
Kabler ................................................................................................................................ 39
Samsvarserklæring for produkter merket med FCC-logo (Bare USA) ............................................... 39
Canadian Notice ................................................................................................................................. 40
Avis Canadien .................................................................................................................................... 40
Merknad for Den europeiske union .................................................................................................... 40
Ergonomimerknad for Tyskland ......................................................................................................... 40
Japanese Notice ................................................................................................................................. 41
Korean Notice ..................................................................................................................................... 41
Krav for strømledning ......................................................................................................................... 41
Japanske krav til strømledning .......................................................................................... 41
Miljømerknader ................................................................................................................................... 41
ENERGY STAR®-kvalifisering .......................................................................................... 41
Kassasjon av materialer .................................................................................................... 42
Håndtering av kassert utstyr fra brukere i private husholdninger i Den europeiske
union .................................................................................................................................. 43
HPs gjenvinningsordning ................................................................................................... 43
Kjemiske stoffer ................................................................................................................. 43
Begrensning av farlige stoffer (RoHS) ............................................................................... 43
vi
Tyrkias EEE-regulering ...................................................................................................... 44
Ukraine Restriction of Hazardous Substances (Begrensninger for farlige stoffer i
Ukraina) ............................................................................................................................. 44
Tillegg D LCD-skjermers kvalitet og pikselpolicy ......................................................................................... 45
vii
viii
1
Produktfunksjoner
Skjermen Z24x
LCD-skjermen (Liquid Crystal Display) har en aktivt matrise og et IPS-panel (In-Plane Switching).
Skjermen har følgende funksjoner:
●
Skjerm på 61,0 cm (24 tommer) diagonalt aktivt område, med en oppløsning på 1920 x 1200 og
full støtte for lavere oppløsninger. med egendefinert skalering for maksimal bildestørrelse,
samtidig som det opprinnelige sideforholdet beholdes
●
Bredt fargespekter for å gi 100 % dekning av både AdobeRGB- og sRGB-fargeområdet
●
Evne til å nøyaktig remappe fargespekteret på skjermen (innen panelets tilpassede
fargespekter) slik at fargeområde kan velges og RGB-primærfarger kan innstilles svært nøyaktig
for konsistente og gjentagbare farger
●
Svært høy stabilitet på farger og luminans (med vanlig bruk)
●
Kalibrert fargeområde fra fabrikken i henhold til AdobeRGB, BT. 709 og sRGB, så skjermen er
klar for bruk med fargekritiske programmer med minimalt av oppsett.
●
Forhåndsinnstillinger som kan kalibreres på nytt, så du kan kalibrere til et standard og
egendefinerte fargeområde ved å definere grunnfarger, hvitpunkt, gamma og luminans (krever
separat innkjøpt HP DreamColor Calibration Solution-sett)
●
Mulighet til å returnere til fabrikkinnstilt kalibrering eller brukerinnstilt kalibrering for enkel
tilbakestilling av skjermen til fabrikkinnstillinger eller brukerinnstillinger
●
Brukerkalibrering som krever DreamColor Calibration Solution-settet (selges separat)
●
User adjustable color settings for customers who do not have calibration equipment
●
Fire konfigurerbare funksjonsknapper på rammen for hurtig valg av de mest brukte
operasjonene
●
Vid visningsvinkel så du kan se i både sittende og stående stilling, og når du flytter deg fra side
til side
●
Justerbar vinkel, høyde, sving og rotasjon
●
Avtakbart stativ for fleksible monteringsløsninger
●
HP Quick Release 2 for å raskt installere skjermen på skjermfoten med et enkelt klikk, og lar deg
fjerne den igjen med en enkel skyvemekanisme
●
Ekstra festebrakett for tynnklient som kan festes på baksiden av stativet (kjøpes separat)
●
Lett tilgjengelig uttrekkskort med nødvendig informasjon som trengs når du kontakter HPs
kundestøtte
●
Videosignalinnganger for å støtte digital DisplayPort (kabel følger med), digital DVI (kabel følger
med) og digital HDMI (kabel følger ikke med)
●
DisplayPort-kontakt som sender signal ut, så du kan koble til flere DisplayPort-skjermer
(Multistreaming)
●
Analog lydutgang for hodetelefoner eller en høyttalerplanke fra HP (tilleggsutstyr)
Skjermen Z24x
1
2
●
USB 3.0-hub med en oppstrømsport (kabel følger med), som kobles til datamaskinen, og fire
nedstrømsporter, som kobles til USB-enheter
●
Plug and play-mulighet når dette støttes av operativsystemet
●
Privacy Filter-spor for å sette inn filtre (kjøpes separat), for blokkering av innsyn til skjermen fra
siden
●
Festespor bak på skjermen for kabellås (tillegg)
●
Kabelføringsfunksjon for plassering av kabler og ledninger
●
Skjermmeny (OSD - On-Screen Display) med justeringskontroller på flere språk for enkel
konfigurering og optimalisering av skjermen
●
PIP-funksjonalitet slik at inndata fra DisplayPort-, DVI- og HDMI-inngangen kan ses i et lite
ekstravindu eller side om side med hovedvinduet
●
HDCP-kopibeskyttelse (High-Bandwidth Digital Content Protection) på alle digitale innganger
●
Plate med programvare og dokumentasjon som inkluderer skjermdrivere, produktdokumentasjon
og Windows-baserte kalibreringsprogramvare
Kapittel 1 Produktfunksjoner
2
Retningslinjer for sikkerhet og
vedlikehold
Viktig sikkerhetsinformasjon
Det følger en strømkabel med skjermen. Hvis en annen kabel brukes, må du bare bruke strømkilder
og kontakter som er egnet for denne skjermen. Hvis du ønsker mer informasjon om riktig strømkabel
for skjermen, kan du se Krav for strømledning på side 41.
ADVARSEL: Slik reduserer du faren for elektrisk støt eller skade på utstyret:
• Sett strømledningen i en stikkontakt som er lett tilgjengelig til enhver tid.
• Koble strømmen fra datamaskinen ved å trekke støpselet ut av stikkontakten.
• Hvis strømledningen har et støpsel med jording, setter du ledningen inn i en jordet stikkontakt. Ikke
deaktiver strømledningens jording ved å f.eks. bruke en adapter uten jording. Jordingen er en viktig
sikkerhetsfunksjon.
Av sikkerhetshensyn må du ikke sette gjenstander på strømledninger eller -kabler. Ordne kablene slik
at ingen kan komme til å tråkke på eller snuble i dem. Trekk aldri i en ledning eller kabel. Trekk i
pluggen når du kobler strømmen fra det elektriske utstyret.
For å minske risikoen for alvorlig personskade, bør du lese Veiledning for sikkerhet og komfort. Her
finner du en beskrivelse av riktig arbeidsstasjon, oppsett, sittestilling og gode helse- og arbeidsvaner
for datamaskinbrukere. Du finner også viktig sikkerhetsinformasjon for bruk av elektrisk og mekanisk
utstyr. Denne håndboken finner du på http://www.hp.com/ergo.
FORSIKTIG: For å beskytte både skjermen og datamaskinen bør du koble alle strømledninger til
datamaskinen og dens periferienheter (for eksempel skjerm, skriver eller skanner) via et
overspenningsvern som en strømskinne eller avbruddssikker strømforsyning (UPS). Ikke alle
strømskinner gir overspenningsvern; strømskinnen må være spesielt merket med at den har denne
egenskapen. Bruk en strømskinne fra en produsent som tilbyr en “Damage Replacement Policy” slik
at du kan få erstattet utstyret ditt hvis overspenningsvernet svikter.
Bruk passende underlag i riktig størrelse som er solid nok til å tåle vekten av HP LCD-skjermen.
ADVARSEL: LCD-skjermer som er plassert på kommoder, bokhyller eller andre hyller, bord,
høyttalere, kister eller vogner, kan tippe over og forårsake personskade.
Vær nøye når du plasserer ledningene og kablene som er koblet til LCD-skjermen, slik at de ikke kan
dras eller snubles i.
Viktig sikkerhetsinformasjon
3
Retningslinjer for vedlikehold
Følg disse retningslinjene for å forbedre skjermens ytelse og forlenge levetiden:
●
Du må ikke åpne skjermkabinettet eller prøve å reparere dette produktet selv. Juster bare de
kontrollene som er omtalt i brukerveiledningen. Hvis skjermen ikke fungerer ordentlig, eller hvis
den har falt på gulvet eller er blitt skadet, tar du kontakt med en autorisert HP-forhandler,
distributør eller serviceleverandør.
●
Du må bare bruke en strømkilde og en tilkobling som passer denne skjermen, slik det er angitt
på merket eller bakplaten på skjermen.
●
Forsikre deg om at den samlede amperebelastningen for alle apparater som er koblet til uttaket,
ikke overskrider uttakets kapasitet, og at den samlede amperebelastningen for alle apparater
som er koblet til ledningen, ikke overskrider ledningens kapasitet. Se på strømetiketten for å
finne ut amperebehovet (AMPS eller A) for hver enhet.
●
Installer skjermen ved et uttak som er lett tilgjengelig. Frakoble skjermen ved å trekke
strømkabelen ut av strømuttaket med et fast tak i kontakten. Du må ikke frakoble skjermen ved å
trekke i ledningen.
●
Slå av skjermen når den ikke er i bruk. Du kan forlenge skjermens forventede levetid vesentlig
ved å bruke en skjermbeskytter og slå av skjermen når den ikke er i bruk.
MERK: Skjermer med “innbrent bilde” dekkes ikke av HP-garantien.
●
Spaltene og åpningene i kabinettet skal sørge for ventilasjon. Disse åpningene må ikke
blokkeres eller tildekkes. Ikke stikk gjenstander av noe slag inn i spalter og åpninger i kabinettet.
●
Du må ikke miste skjermen i gulvet eller sette den på et ustøtt underlag.
●
Ikke la noe stå på strømledningen. Ikke tråkk på strømledningen.
●
Plasser skjermen på et godt ventilert sted, vekk fra sterkt lys, varme eller fuktighet.
●
Når du tar av skjermstativet, må du legge skjermen med forsiden ned på et mykt underlag for å
unngå at den blir oppskrapet, bøyd eller ødelagt.
Rengjøring av skjermen
1.
Slå av skjermen og koble fra strømledningen på baksiden av enheten.
2.
Tørk av skjermen og kabinettet med en myk og ren antistatisk klut for å fjerne støv.
3.
Bruk en 50/50-blanding av vann og isopropylalkohol til å fjerne vanskelige flekker.
FORSIKTIG: Spray rengjøringsmiddelet på en klut, og tørk forsiktig av skjermen med den fuktige
kluten. Spray aldri rengjøringsmidlet direkte på skjermflaten. Det kan renne inn bak skjermrammen og
skade elektronikken.
FORSIKTIG: Ikke bruk rengjøringsmidler som inneholder petroleumsbaserte materialer som
benzen, tynner eller noen flyktige stoffer, til å rengjøre skjermen eller kabinettet. Slike kjemikalier kan
skade skjermen.
Transportere skjermen
Ta vare på originalemballasjen. Du kan få bruk for den hvis du skal flytte eller sende skjermen.
4
Kapittel 2 Retningslinjer for sikkerhet og vedlikehold
3
Klargjøre skjermen
Når du installerer skjermen, må du passe på at strømmen til skjermen, datamaskinen og andre
tilkoblede enheter er slått av, og så følger du fremgangsmåten nedenfor.
MERK: Pass på at hovedstrømbryteren på baksiden av skjermen er avslått. Hovedstrømbryteren
slår av all strøm til skjermen.
Vær forsiktig når du klargjør skjermen
Forhindre skade på skjermen ved å ikke berøre overflaten på LCD-panelet. Trykk på panelet kan føre
til uensartede farger eller feilinnretting av de flytende krystallene. Hvis dette skjer, vil ikke skjermen
kunne gå tilbake til sin opprinnelige tilstand.
Hvis du skal montere et fotstykke, legger du skjermen med skjermflaten ned på en flat overflate
dekket av beskyttende skumgummi eller et mykt tøystykke. Dette forhindrer at skjermen får riper eller
andre skader eller at knappene på forsiden skades.
MERK: Det er mulig at din skjerm ikke ser helt lik ut som illustrasjonene i håndboken.
Installere stativet
FORSIKTIG: Ikke berør overflaten på LCD-skjermen. Trykk på skjermen kan føre til uensartede
farger eller feilinnretning av de flytende krystallene. Hvis dette skjer, vil ikke skjermen komme tilbake
til normal tilstand.
Skjermen bruker HP Quick Release 2 for enkel flytting av skjermen. Slik monteres skjermen på
skjermfoten:
1.
Legg skjermpanelet ned på en flat overflate dekket av et rent, tørt tøystykke.
2.
Skyv toppen av festeplaten (1) på stativet under den øvre kanten på sporet på baksiden av
panelet.
3.
Senk bunnen av stativets festeplate (2) inn i sporet til den klikker på plass.
Vær forsiktig når du klargjør skjermen
5
4.
HP Quick Release 2-låsen (3) spretter opp når stativet er låst på plass.
MERK: Hvis du skal feste skjermen til et monteringsstativ i stedet for foten, se Montere skjermen
på side 18.
6
Kapittel 3 Klargjøre skjermen
Komponentene på baksiden
Komponent
Funksjon
1
USB 3.0nedstrømskontakter (på
sidepanelet)
Kobler valgfritt USB-utstyr til skjermen.
2
Hovedstrømbryter
Slår av all strømmen til skjermen.
MERK: Sett bryteren i Av-posisjon for å bruke minst mulig
strøm når skjermen ikke er i bruk.
3
Strømkontakt
Kobler strømkabelen til skjermen.
4
DisplayPort (INN)
Kobler DisplayPort-kabelen til skjermen.
5
DVI-D
Kobler DVI-D-kabelen til skjermen.
6
HDMI
Kobler en HDMI-kabel til skjermen.
7
DisplayPort (UT)
Kobler til en andre skjerm.
8
Lydutgang
Kobler hodetelefoner eller lydplanken fra HP (tilleggsutstyr)
til skjermen.
9
USB 3.0oppstrømskontakt
Kobler USB-hubkabelen til skjermens USB-hubkontakt og
til en verts-USB-port/-hub.
10
USB 3.0nedstrømskontakter
Kobler valgfritt USB-utstyr til skjermen.
Komponentene på baksiden
7
Koble til kablene
8
1.
Sett skjermen på et praktisk, godt ventilert sted i nærheten av datamaskinen.
2.
Før du kobler til kablene, før dem gjennom hullet for kabler midt på stativet.
Kapittel 3 Klargjøre skjermen
3.
Avhengig av din konfigurasjon, koble til enten DisplayPort-, DVI- eller HDMI-videokabel mellom
datamaskinen og skjermen.
MERK: Videomodusen bestemmes av hvilken videokabel som brukes. Skjermen avgjør
automatisk hvilke innganger som har gyldige bildesignaler. Inngangene kan velges ved bruk av
skjermmenyen (OSD), eller ved å trykke på en av de fem knappene på freme ramme for å
aktivere knappene, og deretter trykke på den nederste Åpne meny-knappen for å åpne
skjermmenyen. I skjermmenyen velger du Videoinngang og ønsket inngangskilde.
●
For digital drift med DisplayPort kobler du DisplayPort-signalkabelen til DisplayPort (INN)kontakten på baksiden av skjermen, og den andre enden til DisplayPort-kontakten på
datamaskinen (kabel følger med).
MERK: Du må koble DisplayPort-kabelen til DisplayPort (INN)-kontakten, ikke DisplayPort
(UT)-kontakten. Skjermen vil ikke fungere hvis du kobler kabelen mellom DisplayPort (UT)kontakten og datamaskinen.
Koble til kablene
9
10
●
For digital drift med DVI kobler du DVI-D-signalkabelen til DVI-kontaktenpå baksiden av
skjermen, og den andre enden til DVI-kontrakten på datamaskinen (kabel følger med).
●
For digital drift med HDMI kobler du HDMI-signalkabelen til HDMI-kontakten på baksiden av
skjermen, og den andre enden til HDMI-kontakten på datamaskinen (kabel følger med).
Kapittel 3 Klargjøre skjermen
4.
Koble den ene enden av den medfølgende USB-kabelen til USB-hubkontakten på
datamaskinens bakside, og den andre enden til USB-oppstrømskontakten på skjermen.
MERK: Skjermen støtter USB 3.0. For å få best mulig ytelse kobler du USB-kabelen til en USB
3.0-port på datamaskinen, hvis det er tilgjengelig.
Koble til kablene
11
5.
Koble den ene enden av strømkabelen til strømkontakten på baksiden av skjermen, og den
andre enden til en stikkontakt.
MERK: Hovedstrømbryteren på baksiden av skjermen må være slått på før du trykker på av/
på-knappen foran på skjermen.
ADVARSEL: Slik reduserer du faren for elektrisk støt eller skade på utstyret:
Sett strømledningen i en stikkontakt som er lett tilgjengelig til enhver tid.
Koble strømmen fra datamaskinen ved å trekke støpselet ut av stikkontakten.
Hvis strømledningen har et støpsel med jording, setter du ledningen inn i en jordet stikkontakt.
Ikke deaktiver strømledningens jording ved å f.eks. bruke en adapter uten jording. Jordingen er
en viktig sikkerhetsfunksjon.
Av sikkerhetshensyn må du ikke sette gjenstander på strømledninger eller -kabler. Ordne
kablene slik at ingen kan komme til å tråkke på eller snuble i dem. Trekk aldri i en ledning eller
kabel. Trekk i pluggen når du kobler strømmen fra det elektriske utstyret.
12
Kapittel 3 Klargjøre skjermen
Kontroller på frontpanelet
Kontroll
Funksjon
1
Funksjonsknapper
Bruk disse knappene til å navigere gjennom skjermmenyen, basert på indikatorer
ved siden av knappene som er aktivert mens skjermmenyen er åpen.
2
Åpne meny-knapp
Åpner og lukker skjermmenyen.
MERK: For å aktivere Åpne meny-knappen og funksjonsknappene, trykker du
på en hvilken som helst av knappene, slik at symbolet for knappene dukker opp
på høyre side av skjermen og knappenes lamper lyser opp.
3
Av/på-knapp
Slår skjermen på eller av.
MERK: Sjekk at hovedstrømbryteren på baksiden av skjermen er i På-posisjon
for å slå på skjermen.
MERK: Besøk HPs mediebibliotek for selvhjelpsreparasjoner på http://www.hp.com/go/sml hvis du
vil se en OSD-menysimulator.
MERK: Du kan justere knappenes lysstyrke og endre funksjonen til knappene i skjermmenyen. Se
Justere lampene på knappene på rammen på side 27 og Endre funksjonsknappene på rammen
på side 27 for mer informasjon.
Kontroller på frontpanelet
13
Justere skjermen
14
1.
Vipp skjermen fremover eller bakover slik at du får en behagelig synshøyde.
2.
Drei skjermen til venstre eller høyre for å få den beste synsvinkelen.
Kapittel 3 Klargjøre skjermen
3.
Juster høyden på skjermen til en behagelig stilling for din arbeidsstasjon. Den øvre kanten av
skjermen bør ikke være høyere enn din øyenhøyde. En skjerm som står lavt og skrått kan være
mer behagelig for brukere som bruker synskorrigering (briller/kontaktlinser). Skjermen bør
omjusteres etter hvert som du justerer arbeidsstillingen gjennom dagen.
4.
Du kan dreie skjermen fra liggende til stående posisjon så den passer til programmet du bruker.
a.
Juster skjermen til full høyde, og skyv skjermen tilbake til full skråstilt posisjon (1).
b.
Skjermen dreies med urviseren 90° fra liggende til stående posisjon (2).
FORSIKTIG: Hvis skjermen ikke er i full høyde og full skråstilt posisjon når den dreies, vil
nedre høyre hjørne på skjermpanelet komme i kontakt med skjermfoten og kan forårsake
skade på skjermen.
Hvis du legger til en valgfri høyttalerlist på skjermen, må du installere den etter å ha dreid
skjermen til riktig stilling. Høyttalerlisten vil komme i kontakt med foten hvis skjermen dreies
etter at den er montert, og dette kan føre til skader på skjermen eller høyttalerlisten.
Justere skjermen
15
MERK: Skjermen har en roteringssensoren som automatisk endrer skjermmenyen fra liggende
til stående når skjermen roteres. Bruk operativsystemets skjerminnstillinger til å rotere bildet på
skjermen fra stående til liggende retning.
Slå på skjermen
1.
Slå hovedstrømbryteren på baksiden av skjermen til På-posisjonen.
2.
Trykk på strømknappen på datamaskinen for å slå den på.
3.
Trykk på strømknappen foran på skjermen for å slå den på.
FORSIKTIG: Skade med innbrent bilde kan forekomme på skjermer som viser det samme statiske
bildet på skjermen over lengre tid.* For å unngå skade med innbrent bilde på dataskjermen bør du
alltid aktivere et skjermbeskytterprogram eller slå av skjermen når den ikke skal brukes i lengre tid.
Innbrent bilde er en tilstand som kan oppstå på alle LCD-skjermer. Skjermer med “innbrent bilde”
dekkes ikke av HP-garantien.
* En lengre tidsperiode er 12 sammenhengende timer med statisk bilde.
MERK: Hvis ingenting skjer når du trykker på strømknappen, kan låsefunksjonen for strømknappen
være aktivert. Du deaktiverer denne funksjonen ved å holde nede strømknappen på skjermen i 10
sekunder.
Når skjermen er slått på, vises en statusbeskjed for skjermen i fem sekunder. Meldingen viser hvilket
innsignal som er gjeldende aktive signal, statusen til innstillingen som automatisk bytter kilde (På eller
Av, fabrikkstandarden er På), standardkildesignalet (fabrikkstandarden er DisplayPort), gjeldende
forhåndsinnstilt skjermoppløsning, og anbefalt forhåndsinnstilt skjermoppløsning.
Skjermen søker automatisk gjennom innkommende signaler for et aktivt signal og benytter det aktive
signalet. Hvis to eller flere innganger er aktive, vil skjermen vise data fra standardinngangen. Hvis
standard inngangskilde ikke er en av de aktive inngangene, vil skjermen vise data fra inngangen med
høyest rangert prioritet. Du kan velge inngangskilden i skjermmenyen. Trykk på en av de fem
knappene på rammen for å aktivere knappene, og deretter trykke på den nederste Åpne menyknappen for å åpne skjermmenyen. I skjermmenyen velger du Videoinngang og ønsket
inngangskilde.
16
Kapittel 3 Klargjøre skjermen
HPs retningslinjer for vannmerker og bilderetensjon
IPS-skjermmodellene er utformet med IPS (In-Plane Switching) skjermteknologi som gir ultrabrede
visningsvinkler og avansert bildekvalitet. IPS-skjermer passer for et bredt utvalg avanserte
bildekvalitetsprogrammer. Men denne skjermteknologien passer ikke for programmer som viser
statiske, stillestående eller urørlige bilder over lange perioder uten bruk av skjermsparere. Disse
programtypene kan blant annet være kameraovervåkning, videospill, markedsføringslogoer og maler
som vises på skjermen over lengre tid. Statiske bilder kan forårsake bilderetensjonsskader som kan
se ut som flekker eller vannmerker på skjermen.
Skjermer som brukes 24 timer i døgnet og som resulterer i bilderetensjonsskader, dekkes ikke av
HPs garanti. Du kan unngå bilderetensjonsskader ved å alltid slå av skjermen når den ikke er i bruk
eller bruke strømstyringsinnstillingene, hvis systemet ditt støtter disse, til å slå av skjermen når
systemet ikke er i bruk.
Koble til USB-enheter
Det er fire nedstrøms USB-porter på skjermen (to på baksiden og to på siden).
MERK: Du må koble USB-hubkabelen fra skjermen til datamaskinen for å aktivere USB-portene på
skjermen. Se trinn 4 i Koble til kablene på side 8.
Fjerne skjermstativet
Du kan ta flatskjermen av stativet, slik at du kan montere flatskjermen på veggen, på en svingearm
eller på en annen monteringsløsning.
FORSIKTIG: Før du demonterer skjermen, forsikre deg om at skjermen er slått av og at både
strøm- og signalkabel er koblet fra. Koble også fra alle andre kabler som er koblet til skjermen.
1.
Koble fra og fjern signalet, strømmen og USB-kablene fra skjermen.
2.
Legg skjermen med forsiden ned på en flat overflate dekket av et rent, tørt tøystykke.
3.
Trykk ned låsetappen nederst på midten av skjermen for å låse opp HP Quick Release 2 (1).
4.
Sving bunnen av stativet opp helt til festeplaten går klar av sporet i panelet (2).
HPs retningslinjer for vannmerker og bilderetensjon
17
5.
Skyv stativet ut av sporet (3).
Montere skjermen
Skjermpanelet kan festes til en vegg, svingarm eller annen monteringsfikstur.
Du kan feste skjermpanelet til et monteringsstativ ved hjelp av HP Quick Release 2-festebraketten,
eller du kan feste skjermpanelet til et monteringsstativ uten HP Quick Release 2-festebraketten.
MERK: Dette apparatet skal monteres med UL- eller CSA-oppført veggfeste.
FORSIKTIG: Denne skjermen støtter monteringshull i 100 mm avstand etter VESAindustristandard. For å feste en tredjeparts monteringsløsning til skjermen trenger du fire 4 mmskruer med en gjengestigning på 0,7 og en lengde på 10 mm. Lengre skruer må ikke brukes, da de
kan skade skjermen. Det er viktig å bringe på det rene at produsentens monteringsløsning følger
VESA-standarden og har en oppgitt bæreevne som er tilstrekkelig for skjermen. Den beste ytelsen
oppnår du ved å bruke strøm- og videokablene som fulgte med skjermen.
18
Kapittel 3 Klargjøre skjermen
Montere skjermen ved hjelp av Quick Release 2-festebraketten
For å montere skjermpanelet til et festestativ ved hjelp av Quick Release 2-festebraketten:
1.
Fjern de fire skruene som holder festeplaten til toppen av skjermstativet.
2.
Fjern de fire skruene fra festeplaten for å skille festeplaten og festeplatens deksel.
Montere skjermen
19
20
3.
Fjern de fire skruene fra VESA-hullene på baksiden av skjermpanelet.
4.
Monter festeplaten til veggen eller svingarmen du ønsker å bruke med de fire skruene som du
fjernet fra VESA-hullene på baksiden av skjermpanelet.
Kapittel 3 Klargjøre skjermen
5.
Plasser skjermpanelet på festebraketten du monterte ved å rette inn sporene til skjermpanelet i
forhold til festebraketten, og deretter skyve den ned over toppen av braketten og presse den
bakover på plass mot braketten. Utløsertappen på skjermen vil sprette opp når skjermen er låst
ordentlig på plass.
Montere skjermen uten å bruke Quick Release 2-festebraketten
For å montere skjermen direkte på et monteringsstativ, uten å bruke HP Quick Release 2monteringsbraketten, bruker du de fire skruene som du fjernet fra VESA-hullene på baksiden av
skjermen til å feste monteringsstativet til baksiden av skjermen.
Montere skjermen
21
Finne serienummeret og produktnummeret
Serienummeret og produktnummeret befinner seg på en etikett på baksiden av skjermen. Du kan
trenge disse numrene når du tar kontakt med HP angående skjermmodellen.
MERK: Det kan hende at du må dreie på skjermen for å kunne lese hva som står på etiketten.
Finne informasjonskortet
Identifiserende informasjon finner du på uttrekkskortet (i stedet for på en etikett bak på skjermen).
Kortet trekkes ut bak USB-kontaktene på venstre side av panelet. Informasjon i forbindelse med
garanti (modellnummer, serienummer, produktnummer) står skrevet foran på kortet (og på etiketten),
og lovpålagt informasjon står på baksiden av kortet.
22
Kapittel 3 Klargjøre skjermen
Installere en vaierlås
Du kan feste skjermen til en fast gjenstand ved hjelp av en ekstra kabellås som er tilgjengelig fra HP.
Installere en vaierlås
23
4
Bruke skjermen
Programvare og verktøy
Platen som følger med skjermen inneholder filer du kan installere på datamaskinen:
●
en .INF-fil (informasjonsfil)
●
ICM (Image Color Matching)-filer (én for hvert kalibrerte fargeområde)
●
programvare for fargekalibrering
MERK: Hvis det ikke følger en plate med skjermen, kan INF- og ICM-filene lastes ned fra HPs
nettside. Se Laste ned fra Internett på side 25 i dette kapitlet.
Informasjonsfilen
.INF-filen definerer skjermressurser som brukes av Microsoft Windows-operativsystemene for å sikre
skjermkompatibilitet med datamaskinens grafikkort.
Denne skjermen er kompatibel med Microsoft Windows Plug and Play, og skjermen vil fungere riktig
uten at du installerer .INF-filen. Plug and Play-kompatibilitet krever at datamaskinens grafikkort er i
samsvar med VESA DDC2, og at skjermen er koblet direkte til grafikkortet. Plug and Play virker ikke
gjennom separate kontakter av BNC-type eller gjennom fordelingsbuffere/-bokser.
Fargetilpasningsfilen (Image Color Matching File)
ICM-filer er datafiler som brukes sammen med grafikkprogrammer, slik at en farge som skrives ut
tilsvarer fargen som vises på skjermen, eller at en farge som vises på skjermen tilsvarer en farge som
er skannet inn. Denne filen aktiveres i grafikkprogrammer som håndterer denne funksjonen.
MERK: ICM-fargeprofilen er utarbeidet i samsvar med spesifikasjonene for profilformat til
International Color Consortium (ICC).
24
Kapittel 4 Bruke skjermen
Installere .INF- og .ICM-filene
Hvis du mener at det er nødvendig å oppdatere, kan du installere INF- og ICM-filene fra platen eller
laste dem ned.
Installere fra platen
Slik installerer du .INF- og .ICM-filene fra platen:
1.
Sett inn platen i den optiske stasjonen på datamaskinen. Platens meny vises.
2.
Vis HP Monitor Software Information-filen (Informasjon om programvare for HP-skjerm).
3.
Velg Install Monitor Driver Software.
4.
Følg anvisningene på skjermen.
5.
Kontroller at riktig oppløsning og oppdateringsfrekvens vises i Windows-kontrollpanelet.
MERK: Det kan være at du må installere de digitalt signerte INF- og ICM-filene manuelt fra platen
dersom det oppstår en installasjonsfeil. Se HP Monitor Software Information-filen på platen.
Laste ned fra Internett
Slik laster du ned den nyeste versjonen av INF- og ICM-filene fra HPs nettside for skjermstøtte:
1.
Gå til http://www.hp.com/support og velg land/region.
2.
Velg koblingen Drivere og nedlastinger, skriv inn Z24x i søkeboksen og klikk på Gå-knappen.
3.
Velg din modell og deretter språk og operativsystem.
4.
Følg instruksene for nedlasting av programvaren.
Bruke PIP (Picture-in-Picture) og PBP (Picture-besidePicture)
Skjermen støtter både PIP, der én kilde legges oppå den andre, og PBP, der én kilde plasseres ved
siden av en annen enten horisontalt (for liggende retning) eller vertikalt (for stående retning).
Slik bruker du PIP eller PBP:
1.
Koble en sekundær inngangskilde til skjermen.
2.
Trykk på en av de fem knappene på rammen for å aktivere knappene, og deretter trykke på den
nederste Åpne meny-knappen for å åpne skjermmenyen.
3.
I skjermmenyen velger du PIP-kontroll > PIP på/av og deretter enten Bilde-i-bilde eller Bildeved-bilde.
4.
Skjermen vil skanne den sekundære innganger for et gyldige signal, og bruke signalet fra den
inngangen til PIP/PBP-bildet. Hvis du vil endre PIP/BVB-inngang, velger du PIP-inngang i
skjermmenyen og ønsket inngang (DisplayPort, DVI eller HDMI).
5.
Hvis du vil endre størrelsen til PIP, velger du PIP-størrelse i skjermmenyen og enten Stor eller
Liten.
6.
Hvis du ønsker å justere plasseringen av PIP, velger du PIP-plassering i skjermmenyen, og
deretter enten Øverst til venstre, Øverst til høyre, Nederst til venstre eller Nederst til høyre.
Installere .INF- og .ICM-filene
25
DisplayPort-multistreaming
Hvis du bruker DisplayPort som den primære inngangen for videosignalet, kan du strømme bildet til
andre DisplayPort-skjermer som er kjedekoblet med hovedskjermen. Du kan koble til opptil fire
skjermer i denne konfigurasjonen, hvis det støttes av grafikkortet.
For å bruke DisplayPort-multistreaming:
1.
Kontroller at DisplayPort brukes som din primære videoinngang.
2.
Legge til en ekstra skjerm ved å koble en DisplayPort-kabel mellom DisplayPort (UT)-kontakten
på den primære skjermen og DisplayPort (INN)-kontakten på en sekundær skjerm (multistream)
eller DisplayPort-inngangen på en sekundær skjerm (ikke multistream).
3.
Du kan sette den tilkoblede skjermen til å vise det samme bildet som den primære skjermen
eller et annet bilde. I skjermmenyen for den tilkoblede skjermen velger du Administrer >
DisplayPort-utgang, og deretter en av følgende:
4.
a.
DisplayPort 1.1-kompatibilitetsmodus (standard) - Lar det samme videobildet sendes til
alle skjermer nedstrøms fra skjermen du konfigurerer
b.
DisplayPort 1.2 - Lar et annet bilde sendes til alle skjermene nedstrøms for skjermen du
konfigurerer
Når du har angitt DisplayPort-kompatibilitetsmodus i skjermmenyen, bruker du datamaskinens
operativsystemet til å angi visningsmodus for den sekundære skjermen, så den enten speiler
den primære skjermen eller utvider den primære skjermen ut over den sekundære skjermen, så
den kan vise et annet bilde enn den primære skjermen.
Hvis du vil koble til flere skjermer nedstrøms (opptil fire maksimum), må alle skjermene utenom den
siste i kjeden støtte DisplayPort-multistreaming.
Koble fra DisplayPort (UT)-kontakten til én skjerm, til DisplayPort (INN)-kontakten til den neste, til du
har ønsket antall skjermer.
Hvis du vil ha forskjellig informasjon på hver skjerm, sørg for at alle skjermene oppstrøms er
konfigurert til DisplayPort 1.2-modus, som beskrevet ovenfor.
Antall skjermer du kan koble til gjennom DisplayPort-multistreaming avhenger av flere faktorer,
inkludert oppløsninger og antall bilder i sekundet som brukes for hver skjerm, samt funksjonaliteten til
26
Kapittel 4 Bruke skjermen
din GPU eller innebygde grafikk. Kontroller manualen som fulgte med grafikkortet hvis du vil ha mer
informasjon om dets muligheter.
Endre funksjonsknappene på rammen
Du kan endre funksjonene på toppnivået til knappene på rammen fra standardverdiene, så du raskt
kan få tilgang til ofte brukte elementer i menyen når knappene aktiveres.
For å endre funksjonsknappene på rammen:
1.
Trykk på en av de fem knappene på rammen for å aktivere knappene, og deretter trykke på den
nederste Åpne meny-knappen for å åpne skjermmenyen.
2.
I skjermmenyen velger du Meny- og meldingskontroll > Konfigurer fuksjonsknapper og
deretter et av de tilgjengelige alternativene for knappen du vil omkonfigurere.
Justere lampene på knappene på rammen
Lampene til knappen har en funksjon som gjør at lyst gradvis dempes når de ikke har blitt brukt på en
stund, og denne funksjonen er aktivert som standard. Lampene vil gradvis dempes når
skjermmenyen ikke har blitt brukt på en stund. Du kan endre oppførselen til lampene så de ikke
dempes, og du kan også justere lysstyrken til kampene hvis du deaktiverer funksjonen.
For å deaktivere funksjonen som demper lampene:
1.
Trykk på en av de fem knappene på rammen for å aktivere knappene, og deretter trykke på den
nederste Åpne meny-knappen for å åpne skjermmenyen.
2.
I skjermmenyen velger du Meny- og meldingskontroll > Automatisk demping av
rammeknapp > Deaktiver (Alltid på).
Hvis funksjonen som demper knappene har blitt deaktivert (som beskrevet ovenfor), kan du justere
lysstyrken på knappene på rammen.
For å endre lysstyrken til knappene på rammen:
1.
Trykk på en av de fem knappene på rammen for å aktivere knappene, og deretter trykke på den
nederste Åpne meny-knappen for å åpne skjermmenyen.
2.
I skjermmenyen velger du Meny- og meldingskontroll > Lysstyrke på rammeknapp og bruker
skalaen til å angi ønsket lysstyrke for knappene.
Bruke automatisk dvalemodus
Skjermen støtter et alternativ i skjermmenyen kalt Automatisk dvale (Automatisk dvalemodus), som
gir deg muligheten til å aktivere eller deaktivere en tilstand med redusert strømforbruk for skjermen.
Når funksjonen for automatisk dvalemodus er aktivert (aktivert som standard), vil skjermen gå inn i en
tilstand med redusert strømforbruk når vertsmaskinen gir beskjed om å gå i strømsparingsmodus
(fravær av enten horisontalt eller vertikalt synkroniseringssignal).
Når skjermen går inn i denne dvalemodusen med redusert strømforbruk, blir skjermen blank, baklyset
slås av og indikatoren til strømlampen blir gul. Skjermen trekker mindre enn 0,5 W med strøm når
den er i denne modusen med redusert strømforbruk. Skjermen vil våkne fra dvalemodus når
vertsmaskinen sender et aktivt signal til skjermen (for eksempel hvis du aktiverer musen eller
tastaturet).
Endre funksjonsknappene på rammen
27
Du kan deaktivere automatisk dvalemodus i skjermmenyen. Trykk på en av de fem knappene på
rammen for å aktivere knappene, og deretter trykke på den nederste Åpne meny-knappen for å åpne
skjermmenyen. I skjermmenyen trykker du Administrer > Automatisk dvale > Deaktiver.
Bruke skjermmenyen
Bruk skjermmenyen for å justere skjermbildet basert på hvordan du vil innstille skjermvisningen. Gjør
følgende for å få tilgang til skjermmenyen:
1.
Trykk på en av de fem knapper på høyre side av rammen for å aktivere knappene.
2.
Trykk på Åpne meny-knappen for å åpne skjermmenyen.
3.
Bruk de fire funksjonen til å navigere, velge og endre menyvalg. Symbolene for knappen
avhenger av menyen eller undermenyen som er aktiv.
MERK: Elementer på skjermmenyen som er nedtonet, støttes ikke med valgt videoinngang og
valgte innstillinger.
Følgende tabell gir en oversikt over skjermmenyvalgene og deres funksjonsbeskrivelser.
28
Kapittel 4 Bruke skjermen
Nivå 1
Nivå 2
Fargeområde
sRGB
Nivå 3
AdobeRGB
BT.709
Bruker
Naturlig
RGB PC
Varm
Neutral
Kald
Custom (RGB) (Egendefinert (RGB))
Juster luminans
Angi verdi for luminans
Tilbake
Informasjon om fargeområde
Nåværende farge
Grunnfarger (u'v' / xy)
●
Rød: x.xxx x.xxx
●
Blå: x.xxx x.xxx
●
Grønn: x.xxx x.xxx
Hvitpunkt (u'v' / xy)
●
x.xxx x.xxx
●
Navnet på hvitpunkt (eks. D65)
Gamma (x.x eller sRGB)
Endre koordinater for skjerm til xy/u'v'
(lar deg endre informasjonen så enten
CIE 1931 xy eller CIE 1976 u'v' vises)
Tilbake
Tilbakestill til siste kalibrering
Tilbakestill til fabrikkalibrering
Tilbake
Videoinngang
DisplayPort
DVI
HDMI
Bytt kilde automatisk
Aktiver
Deaktiver
Tilbake
Tilbake
Bruke skjermmenyen
29
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Justering av bilde
Aspektratio for skjerm
Fyll til kildens aspektratio (proporsjonal)
Fyll til hele skjermen (ikke-proporsjonal)
Piksel-for-piksel
Tilbake
Skarphet
Myk
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Skarp
Tilbake
Dynamisk kontrast
Aktiver
Deaktiver
Tilbake
Tilbake
Informasjon om skjermmodus
PIP-kontroll
PIP på/av
Bilde-i-bilde
Bilde-ved-bilde
Av
Tilbake
PIP-størrelse
Stor
Lite
Tilbake
PIP-posisjon
Øverst til venstre
Øverst til høyre
Nederst til venstre
Nederst til høyre
Tilbake
PIP-inngang
DisplayPort
DVI
HDMI
Tilbake
Primær / PIP-kildeinformasjon
Tilbake
30
Kapittel 4 Bruke skjermen
Nivå 1
Nivå 2
Språk
Deutsch
Nivå 3
Traditional Chinese
Simplified Chinese
English
Español
Français
Italiano
Japanese
Nederlands
Português
Behandling
Automatisk dvalemodus
Aktiver
Deaktiver
Tilbake
Gjenopprett etter strømbrudd
Aktiver
Deaktiver
Tilbake
DDC/CI-kommunikasjon
Aktiver
Deaktiver
Tilbake
Automatisk EDID-oppdatering
Aktiver
Deaktiver
Tilbake
Hot Plug-start
Aktiver
Deaktiver
Tilbake
DisplayPort-kompatibilitet
DisplayPort 1.1-kompatibilitetsmodus
DisplayPort 1.2
Tilbake
Tilbake
Bruke skjermmenyen
31
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Meny- og meldingskontroll
Posisjon
Bruk knappene til å juster posisjonen på
menyen. Klikk på "Tilbake" når du er
ferdig.
Lystetthet
Angi verdi for lystetthet
Tilbake
Tidsavbrudd
Angi verdi for tidsavbrudd
Tilbake
Konfigurer funksjonsknapper
Konfigurer funksjonsknapp 1
Konfigurer funksjonsknapp 2
Konfigurer funksjonsknapp 3
Konfigurer funksjonsknapp 4
Lysstyrke på rammeknapp
Angi verdi for lysstyrke
Tilbake
Automatisk demping av rammeknapp
Aktiver (Følg tidsavbrudd for menyen)
Deaktiver (Alltid på)
Tilbake
Tilbake
Informasjon
Gjeldende skjermmodus: Skjermmodus
Fargeområde: Fargeområde
Serienummer: Serienummer
Fastvareversjon:
Fastvarerevisjonen IDer
Siste kalibrering xxxxx timer
Baklysets driftstid xxxxx timer
Tilbake
Tilbakestill til fabrikkinnstillinger
Fargejustering
Skjermen har både innstillinger for standard og brukerdefinerbart fargeområde, for å støtte flere
bruksområder blant kundene. Hvert fargeområde er kalibrert på forhånd på fabrikken, og kan
kalibreres av brukeren med HP DreamColor Calibration Solution-settet (selges separat).
Kalibreringen inkluderer kontroll av skjermens fargespekter, RGB-primærfargene, gamma og
lystetthet. The RGB Adjust color selections are not calibrated and cannot be calibrated.
Fargeinnstillinger
De forhåndsinnstilte fargeområdene er definert som følger:
32
Kapittel 4 Bruke skjermen
Fargeinnsti
lling
Rød primær
Grønn primære
Blå primære
Hvitpun
kt
Gamma
u'
v'
u'
v'
u'
v'
sRGB
0,451
0,523
0,125
0,563
0,175
AdobeRGB
0,451
0,523
0,076
0,576
BT.709
0,451
0,523
0,125
Bruker
Bruker
Bruker
Naturlig
Panel
Panel
Luminans
0,158
D65
sRGB
250
0,175
0,158
D65
2,2
250
0,563
0,175
0,158
D65
2,4
120
Bruker
Bruker
Bruker
Bruker
Bruker
Bruker
Bruker
Panel
Panel
Panel
Panel
Panel
2,2
Maks. (100
%)
(cd/m2)
Brukerjusteringer av luminans over eller under målet for luminans er mulig for hvert fargeområde,
samtidig som nøyaktigheten til grunnfargene og hvitpunkt bevares.
The RGB Adjust color selections are not calibrated and include:
●
Warm (approximately 5000K)
●
Neutral (approximately 6500K)
●
Cool (approximately 9300 K)
●
Custom (RGB) (user adjustable setting for red, green, and blue)
Fargekalibrering — Fabrikk
Tre standard fargeområder, sRGB, AdobeRBG og BT.709, er kalibrert på fabrikken, og en rapport fra
kalibreringen på én side er skrevet ut og følger med i hver eske.
Naturlig fargeområde er konfigurert på fabrikken, for å gi maksimal luminans på panelet.
Standardinnstillingen for Bruker-fargeområdet er det samme som Naturlig.
Fabrikk-kalibreringen er lagret i skjermens minne, og man kan gå tilbake til disse når som helst ved å
benytte skjermmenyen.
Fargekalibrering — Bruker
Med unntak av det naturlige fargeområdet til panelet, kan hvert fargeområde kalibreres av brukeren
med kalibreringsprogramvaren som følger med produktet, og med et kolorimeter (kolorimeter er
inkludert i DreamColor Calibration Solution-settet, som selges separat). Brukerens
kalibreringsprogramvare er et Windows-basert program som krever bruk av Windows 7 eller nyere
operativsystem. Kalibreringsprosessen bruker følgende trinn:
1.
Sett inn skjermens plate med dokumentasjon i vertsmaskinens optiske stasjon.
2.
Installere kalibreringsprogramvaren på vertsmaskinen.
3.
Plasser kolorimeter fra DreamColor Calibration Solution-settet foran skjermen som anvist.
4.
Kjør kalibreringsprogramvaren og følger anvisningene på skjermen. Ett fargeområde kan
kalibreres og navngis om gangen. To metoder for kalibrering er mulig:
●
Veiviseren – Programmet vil stille spørsmål om brukerens miljø og deretter foreslå
innstillinger som kan brukes.
●
Ekspertmodus – Brukeren blir bedt om for å legge inn alle variablene ment for bruk i
kalibreringsprosessen.
Fargejustering
33
Når kalibreringen er fullført lagres verdiene i skjermens minne. De nyeste kalibreringsinnstillingene
kan brukes på nytt når som helst via skjermmenyen.
Automatisk EDID-oppdatering
Som standard oppdaterer skjermen automatisk EDID når du bytter fargeområder.
Hvis Automatisk EDID-oppdatering er aktivert, vil EDID bli oppdatert for alle innganger hver gang du
bytter innstilling for aktiv fargeområde. Hvis Automatisk EDID-oppdatering er deaktivert, vil hver
inngang settes til fabrikkens verdier for det naturlige fargeområdet.
Du kan aktivere eller deaktivere Automatisk EDID-oppdatering i skjermmeny:
34
1.
Trykk på en av de fem knappene på høyre side av rammen for å aktivere knappene.
2.
Trykk på Åpne meny-knappen for å åpne skjermmenyen.
3.
I skjermmenyen velger du AdministreR > Automatisk EDID-oppdatering og deretter Aktiver
eller Deaktiver.
Kapittel 4 Bruke skjermen
A
Tekniske spesifikasjoner
MERK: Alle spesifikasjonene er typiske spesifikasjoner som er gitt av HPs komponentprodusenter.
Den faktiske ytelsen kan være høyere eller lavere.
Modell Z24x
Skjerm
61,0 cm widescreen
24 tommer bredskjerm
Type
IPS LCD
Størrelse på synlig bilde
61,0 cm diagonal
24 tommer diagonal
Maksimal vekt (utpakket)
7,08 kg
15,61 pund
Høyde (høyeste posisjon)
52,5 cm
20,67 tommer
Høyde (laveste posisjon)
40,5 cm
15,94 tommer
Dybde
23,798 cm
9,37 tommer
Bredde
55,94 cm
22,02 tommer
Maksimal grafikkoppløsning
1920 × 1200 (60 Hz) digitalt
inngangssignal
Optimal grafikkoppløsning
1920 × 1200 (60 Hz) digitalt
inngangssignal
Mål (med fot)
Temperaturkrav, miljø
Driftstemperatur
5 til 35°C
41 til 95°F
Oppbevaringstemperatur
-20 til 60°C
-4 til 140°F
Strømkilde
100 – 240 V vekselstrøm, 50/60 Hz
Inndataterminal
Én DisplayPort (INN)-kontakt Én DVIkontakt Én HDMI-kontakt
MERK: For oppdaterte spesifikasjoner eller ekstra spesifikasjoner om dette produktet, gå til http://www.hp.com/go/
productbulletin og søk på din spesifikke skjermmodell for å finne den modellens hurtigspesifikasjoner.
Modell Z24x
35
Gjenkjenne forhåndsinnstilte skjermoppløsninger
Skjermoppløsningene nedenfor er de mest brukte modusene, og er innstilt som fabrikkinnstillinger.
Skjermen oppdager disse forhåndsinnstilte modusene automatisk, og de vil vises sentrert på
skjermen med riktig størrelse.
Forhån
dsinns
tilling
Pikselformat
Aspektratio
Vert. frekv. (Hz)
Pikselklokke
(MHz)
1
640 × 480
4:3
60(p)
25,175
2
720 × 480
4:3
60(i)
27,000
3
720 × 480
4:3
60(p)
27,000
4
720 × 480
16:9
60(i)
27,000
5
720 × 480
16:9
60(p)
27,000
6
720 × 576
4:3
50(i)
27,000
7
720 × 576
4:3
50(p)
27,000
8
720 × 576
16:9
50(i)
27,000
9
720 × 576
16:9
50(p)
27,000
10
800 × 600
4:3
60,317
40,000
11
1024 × 768
4:3
60,004
65,000
12
1280 × 720
16:9
24(p)
59,400
13
1280 × 720
16:9
30(p)
74,250
14
1280 × 720
16:9
50(p)
74,250
15
1280 × 720
16:9
60(p)
74,250
16
1280 × 1024
5:4
60,020
108,000
17
1366 × 768
16:9
60,000
72,000
18
1600 × 1200
4:3
60,000
162,000
19
1920 × 1080
16:9
24(p)
74,250
20
1920 × 1080
16:9
30(p)
74,250
21
1920 × 1080
16:9
50(i)
74,250
22
1920 × 1080
16:9
50(p)
148,500
23
1920 × 1080
16:9
60(i)
74,250
24
1920 × 1080
16:9
60(p)
148,500
25
1920 × 1200
16:10
59,950
154,000
MERK: Sammenflettet-modier er indikert med (i) Progressiv skanning-modier er indikert
med (p). Hvis ingen indikasjon er gitt, er modusen progressiv skanning.
36
Tillegg A Tekniske spesifikasjoner
B
Støtte og feilsøking
Løse vanlige problemer
Følgende tabell viser mulige problemer, den mulige årsaken til hvert problem og de anbefalte
løsningene.
Problem
Mulig årsak
Løsning
Skjermen er blank eller
blinker.
Strømledningen er trukket ut.
Tilkoble strømledningen.
Strømknappen på skjermens
frontpanel er slått av.
Trykk på strømknappen på frontpanelet.
Skjermkabelen er ikke ordentlig
tilkoblet.
Koble til videokabelen ordentlig. Se Klargjøre skjermen
på side 5 for mer informasjon.
MERK: Hvis det ikke skjer noe når du trykker på
strømknappen, holder du den nede i 10 sekunder for å
deaktivere låsefunksjonen.
MERK: Hvis du bruker DisplayPort-inngangen, må du
kontrollere at kabelen er koblet til DisplayPort (INN)kontakten bak på midten av skjermen. Skjermen vil ikke
fungere hvis kabelen er koblet til DisplayPort (UT)kontakten.
Skjermtømmingen er aktiv.
Trykk på en tast på tastaturet eller flytt på musen for å
deaktivere skjermtømming.
Videokortkompatibilitet.
Åpne skjermmenyen og velg Videoinngang-menyen. Still
inn Bytt kilde automatisk til Deaktivert og velg inngang
manuelt.
Skjermen slår seg ikke på.
Hovedstrømbryteren på baksiden
av skjermen er avslått.
Slå på hovedstrømbryteren.
Bildet vises uskarpt,
utydelig eller for mørkt.
Lysstyrken er for lav.
Åpne skjermmenyen og velg Fargeområde > Juster
luminans for å justere luminansen etter behov.
Skarphet er for lav.
Åpne skjermmenyen og velg Bildejustering > Skarphet
for å velge skarphetsnivå.
Check Video Cable vises
på skjermen.
Skjermens videokabel er frakoblet.
Koble riktig videosignalkabel mellom datamaskinen og
skjermen. Pass på at datamaskinen er slått av når du
kobler til skjermkabelen.
Inngangssignal utenfor
verdiområde vises på
skjermen.
Skjermoppløsningen og/eller
oppdateringsfrekvens er satt
høyere enn skjermen støtter.
Endre innstillingen til en innstilling som støttes (se
Gjenkjenne forhåndsinnstilte skjermoppløsninger
på side 36).
Skjermen er avslått, men
det virket ikke som den
gikk i strømsparende
hvilemodus.
Skjermens strømsparekontroll er
deaktivert.
Åpne skjermmenyen og velg Administrer > Automatisk
dvale, og sett automatisk dvale til Aktivert.
OSD Lockout
(Skjermmeny låst) vises.
Skjermens funksjon for å låse
skjermmenyen er aktivert.
Hold nede de nederste Meny-knappen i 10 sekunder for
å deaktivere låsingen av skjermmenyen.
Power Button Lockout
(Strømknapp låst) vises.
Skjermens funksjon for å låse
strømknappen er aktivert.
Hold nede strømknappen i 10 sekunder for å deaktivere
låsingen av strømknappen.
Løse vanlige problemer
37
Problem
Mulig årsak
Løsning
Lampene for
rammeknappen er ikke på.
Som standard er lampene til
rammeknappene satt til å dempes
når de ikke er i bruk.
For å få lampene til rammeknappene til å alltid være på,
åpner du skjermmenyen og velger Meny- og
meldingskontroll > Automatisk demping av rammeknapp
> Deaktiver (Alltid på).
Lampene til
rammeknappene er alltid
på, men lyser for mye eller
for lite.
Dempingen av lampene for
rammeknappene er slått av i
skjermmenyen og lysstyrken må
justeres.
Åpne skjermmenyen og velg Meny- og meldingskontroll >
Lysstyrke på rammeknapp og juster nivået på lysstyrken.
Fargene som vises, ser
ikke riktige ut.
Skjermen er ikke kalibrert.
Kalibrer skjermen på nytt, eller utfør en nullstilling til
fabrikkinnstillingene.
Kalibreringen mislyktes.
Feil oppsett eller feil med utstyret.
Gjennomfør kalibreringen igjen.
Kundestøtte
For mer informasjon om bruk av All-in-On, gå til http://www.hp.com/support. Velg land eller region,
velg Feilsøking, skriv så inn skjermmodellen i Søk-vinduet og trykk på Gå-knappen.
MERK: Skjermens brukerhåndbok, referansemateriale og drivere er tilgjengelig på
http://www.hp.com/support.
Hvis informasjonen i brukerhåndboken ikke tar opp spørsmålet ditt, kan du ta kontakt med
kundestøtte. For servicestøtte i USA, gå til http://www.hp.com/go/contactHP. For servicestøtte ellers i
verden, gå til http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html.
Her kan du:
●
Chatte online med en HP-tekniker
MERK: Når chat ikke er tilgjengelig på et gitt språk, er den tilgjengelig på engelsk
●
Finn telefonnumre til kundestøtte
●
Finn et HP-verksted
Før du ringer til Teknisk støtte
Hvis du har et problem du ikke kan løse ved hjelp av feilsøkingstipsene i dette avsnittet, kan det bli
nødvendig å ringe avdelingen for teknisk brukerstøtte. Ha følgende informasjon tilgjengelig når du
ringer:
38
●
Skjermens modellnummer
●
Skjermens serienummer
●
Innkjøpsdato på kvittering
●
Hvilke forhold problemet oppstod under
●
Mottatte feilmeldinger
●
Maskinvarekonfigurasjon
●
Navn på og versjon av maskinvaren og programvaren du bruker
Tillegg B Støtte og feilsøking
C
Merknader for godkjenningsinstanser
Erklæring fra Federal Communications Commission
Dette utstyret har bestått tester for samsvar med grensene for digitalt utstyr av klasse B i henhold til
Part 15 i FCC-regelverket. Disse grensene er utformet for å gi rimelig beskyttelse mot skadelige
forstyrrelser ved bruk i et hjem. Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi,
og hvis det ikke installeres og brukes i samsvar med anvisningene, kan det medføre skadelige
forstyrrelser for radiokommunikasjon. Det er imidlertid ingen garanti for at forstyrrelser ikke vil skje i
en bestemt installasjon. Hvis dette utstyret forårsaker skadelig forstyrrelse for radio- eller
fjernsynsmottak, noe man kan finne ut ved å slå utstyret av og på, oppfordres brukeren til å prøve å
rette opp forstyrrelsene ved å følge en eller flere av anvisningene nedenfor:
●
Flytte eller endre retning på mottakerantennen.
●
Øke avstanden mellom utstyret og mottakeren.
●
Koble utstyret til et uttak i en annen sikringskurs enn den mottakeren er tilkoblet.
●
Kontakte forhandleren eller en erfaren radio- eller fjernsynstekniker for å få hjelp.
Endringer
FCC krever at brukeren blir varslet om at alle endringer eller modifiseringer av denne enheten som
ikke er uttrykkelig godkjent av Hewlett Packard Company, kan føre til at brukerens autorisasjon til å
bruke utstyret blir ugyldig.
Kabler
Tilkoblinger til denne enheten må gjøres med skjermede kabler med RFI/EMI-kontakthylser for å sikre
overholdelse av FCCs regler og forskrifter.
Samsvarserklæring for produkter merket med FCC-logo
(Bare USA)
Dette utstyret er i samsvar med Part 15 i FCC-reglene. Følgende to betingelser gjelder for bruken av
den:
1.
Denne enheten må ikke forårsake skadelige forstyrrelser.
2.
Denne enheten må akseptere enhver forstyrrelse den mottar, også forstyrrelse som kan
forårsake uønsket funksjon.
For spørsmål om produktet ta kontakt med:
Hewlett Packard Company
P. O. Box 692000, Mail Stop 530113
Houston, Texas 77269-2000
Eller ring 001-800-HP-INVENT (001-800 474-6836)
Har du spørsmål om denne FCC-erklæringen, ta kontakt med:
Erklæring fra Federal Communications Commission
39
Hewlett Packard Company
P. O. Box 692000, Mail Stop 510101
Houston, Texas 77269-2000
Eller ring 001-281-514-3333.
For å identifisere dette produktet viser du til dele-, serie- eller modellnummeret på produktet.
Canadian Notice
Dette digitale apparatet i Klasse B møter alle kravene i Canadian Interference-Causing Equipment
Regulations (Kanadiske reguleringer for utstyr som kan forårsake interferens). CAN ICES-3(B)/
NMB-3(B)
Avis Canadien
Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel
brouilleur du Canada.
Merknad for Den europeiske union
Produkter med CE-merking overholder kravene i ett eller flere av følgende EU-direktiver som kan
gjelde:
●
Lavspenningsdirektivet 2006/95/EC EMC-direktivet 2004/108/EC Ecodesign-direktivet 2009/125/
EC R&TTE-direktivet 1999/5/EC RoHS-direktiv 2011/65/EU
●
Overholdelsen av disse direktivene evalueres ved bruk av gjeldende harmoniserte europeiske
standarder.
●
Den fulle samsvarserklæringen finner du på følgende nettsted: http://www.hp.eu/certificates.
●
(Søk med produktets modellnavn eller dets forskriftsmessige modellnummer (RMN), som finnes
på forskriftsetiketten.)
Kontaktpunkt for forskriftsspørsmål er Hewlett-Packard GmbH, Dept./MS:HQ-TRE, Herrenberger
Strasse 140, 71034 Boeblingen, Tyskland.
Ergonomimerknad for Tyskland
HP-produkter som bærer “GS”-godkjenningsmerket, når de utgjør en del av et system som består av
datamaskiner, tastaturer og skjermer av HP-merke som bærer “GS”-godkjenningsmerket, oppfyller
gjeldende ergonomiske krav. Installeringsveiledningene som følger med produktene, inneholder
konfigurasjonsinformasjon.
40
Tillegg C Merknader for godkjenningsinstanser
Japanese Notice
Korean Notice
Krav for strømledning
Strømforsyningen i skjermen bruker ALS (automatisk linjebytting). Denne funksjonen gjør det mulig å
bruke skjermen ved spenninger fra 100–120 V eller 200–240 V.
Strømledningene (bøyelig ledning eller støpsel) som følger med skjermen, tilfredsstiller kravene til
bruk i landet/regionen der produktet ble kjøpt.
Hvis du trenger en strømledning for et annet land / en annen region, bør du kjøpe en strømledning
som er godkjent for bruk i det aktuelle landet / den aktuelle regionen.
Strømledningen må være godkjent for produktet og for spennings- og strømstyrkenivået som er
merket på produktet. Spennings- og strømkapasiteten til ledningen må være høyere enn spenningsog strømkapasiteten som er merket på produktet. I tillegg må lederens tverrsnitt være på minst 0,75
mm eller 18 AWG, og ledningen må være mellom 1,8 m og 3,7 m lang. Hvis du har spørsmål om
hvilken type strømledning du bør bruke, kan du ta kontakt med en HP-godkjent tjenesteleverandør.
En strømledning skal legges slik at den ikke tråkkes på eller kommer i klem av objekter som blir lagt
over eller inntil den. Vær spesielt forsiktig med støpselet, utgangen og punktet der ledningen kommer
ut av produktet.
Japanske krav til strømledning
Bruk bare den strømledningen som følger med produktet, ved bruk i Japan.
FORSIKTIG: Bruk ikke strømledningen som følger med produktet på noen andre produkter.
Miljømerknader
ENERGY STAR®-kvalifisering
Som ENERGY STAR®-partner har Hewlett Packard Company fulgt EPAs forbedrede
produktkvalifiserings- og -sertifiseringsprosess for å sikre at produktene som er merket med ENERGY
STAR®-logoen kvalifiserer for ENERGY STAR® i henhold til relevante ENERGY STAR®retningslinjer for energieffektivitet.
Japanese Notice
41
Det følgende ENERGY STAR®-sertifiseringsmerket vises på alle ENERGY STAR®-kvalifiserte
skjermer:
ENERGY STAR®-programspesifikasjonene for skjermer og datamaskiner ble opprettet av
amerikanske miljøvernmyndigheter (EPA - Environmental Protection Agency) for å fremme
energieffektivitet og redusere luftforurensningen gjennom bruk av mer energieffektivt utstyr i hjem og
på kontorer og fabrikker.i hjem, kontorer og fabrikker. Én måte man kan nå dette målet på, er å bruke
strømstyringsfunksjonen i Microsoft Windows for å redusere strømforbruket når produktet ikke er i
bruk.
Strømstyringsfunksjonen setter datamaskinen i lavstrømsmodus ("hvile") etter en periode uten bruk.
Når den brukes sammen med en ekstern ENERGY STAR®-kvalifisert skjerm, støttes også
tilsvarende strømstyringsfunksjoner for skjermen. For å utnytte denne potensielle energisparingen
bør brukerne bruke standardinnstillingene for strømstyring i ENERGY STAR-kvalifiserte datamaskiner
og skjermer. Standardinnstillingene for strømstyring på ENERGY STAR®-kvalifiserte datamaskiner er
forhåndsinnstilt til å oppføre seg på følgende måter når systemet kjører på vekselstrøm:
●
Slå av en ekstern skjerm etter 15 minutter uten aktivitet
●
Sette datamaskinen i hvilemodus etter 30 minutter uten aktivitet
ENERGY STAR®-kvalifiserte datamaskiner går ut av hvilemodus og ENERGY STAR®-kvalifiserte
skjermer slås på når brukeren tar i bruk datamaskinen igjen. Det kan skje når brukeren trykker på
strøm/hvilemodusknappen, ved mottak fra inndataenhet, ved mottak av inngangssignal fra en
nettverkstilkobling med WOL (Wake On LAN)-funksjonen aktivert osv.
Ytterligere informasjon om ENERGY STAR®-programmet, de miljømessige fordelene og de
potensielle energi- og kostnadsbesparelsene ved bruk av strømstyringsfunksjonen, finner du på
nettstedet til EPA ENERGY STAR®-strømstyring på http://www.energystar.gov/powermanagement.
Kassasjon av materialer
Noen HP-skjermer inneholder kvikksølv i de fluorescerende lampene, og kan trenge
spesialbehandling på slutten av levetiden.
Kassering av dette materialet kan være regulert på grunn av miljøhensyn. For informasjon om
avhending og resirkulering kan du kontakte lokale myndigheter eller Electronic Industries Alliance
(EIA) http://www.eiae.org.
42
Tillegg C Merknader for godkjenningsinstanser
Håndtering av kassert utstyr fra brukere i private husholdninger i Den
europeiske union
Dette piktogrammet på produktet eller på emballasjen angir at du ikke må kaste dette produktet
sammen med husholdningsavfallet. I stedet er det ditt ansvar å behandle det kasserte utstyret ditt ved
å levere det til et innsamlingssted for resirkulering eller for avfall som består av elektrisk og
elektronisk utstyr. Separat innsamling og resirkulering av det kasserte utstyret ditt når det skal kastes,
vil bidra til å bevare naturressurser og sikre at det blir resirkulert på en slik måte at folkehelsen og
miljøet beskyttes. Hvis du vil ha mer informasjon om hvor du kan levere det kasserte utstyret ditt til
resirkulering, tar du kontakt med det lokale renholdverket eller butikken der du kjøpte produktet.
HPs gjenvinningsordning
HP oppfordrer kundene til å levere brukt elektronisk maskinvare, originale HP-blekkpatroner og
oppladbare batterier til gjenvinning. Hvis du vil ha mer informasjon om gjenvinningsprogrammer, kan
du gå til http://www.hp.com/recycle.
Kjemiske stoffer
HP er forpliktet til å gi kundene informasjon om de kjemiske stoffene i produktene våre etter behov for
å rette oss etter juridiske krav slik som REACH (forskrift EC nr. 1907/2006 fra Europaparlamentet).
En rapport med kjemisk informasjon om dette produktet finnes på http://www.hp.com/go/reach.
Begrensning av farlige stoffer (RoHS)
A Japanese regulatory requirement, defined by Specification JIS C 0950, 2005, mandates that
manufacturers provide Material Content Declarations for certain categories of electronic products
offered for sale after July 1, 2006. To view the JIS C 0950 material declaration for this product, visit
http://www.hp.com/go/jisc0950.
Miljømerknader
43
11363-2006
11363-2006
Tyrkias EEE-regulering
I samsvar med EEE-reguleringer
EEE Yönetmeliğine Uygundur
Ukraine Restriction of Hazardous Substances (Begrensninger for farlige
stoffer i Ukraina)
Utstyret følger kravene i de tekniske vedtektene som er godkjent av Ukrainske myndigheter, av 3.
desember 2008, nr. 1057, om begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk
utstyr.
44
Tillegg C Merknader for godkjenningsinstanser
D
LCD-skjermers kvalitet og pikselpolicy
TFT-skjermen bruker teknologi med høy presisjon, produsert i henhold til HPs standarder, for å sikre
problemfri ytelse. Likevel kan det hende at skjermen har kosmetiske småfeil som vises som små lyse
eller mørke flekker. Dette er vanlig for alle LCD-skjermer som brukes i produkter fra alle leverandører,
og er ikke spesifikt for HPs LCD-skjermer. Disse ufullkommenhetene skyldes en eller flere defekte
piksler eller delpiksler.
●
En piksel består av en rød, en grønn og en blå delpiksel.
●
En defekt hel piksel er alltid slått på (en lys flekk på mørk bakgrunn), eller den er alltid av (en
mørk flekk på lys bakgrunn). Den første av de to er mest synlig.
●
En defekt delpiksel (punktdefekt) er mindre synlig enn en defekt hel piksel. Den er liten og bare
synlig mot en bestemt bakgrunn.
For å finne defekte piksler må du se på skjermen under normale driftsforhold, i normal driftsmodus
ved støttet oppløsning og oppdateringsfrekvens, fra en avstand på ca. 50 cm.
HP forventer at bransjen over tid vil fortsette å forbedre evnen til å produsere LCD-skjermer med
færre kosmetiske feil, og HP vil tilpasse sine retningslinjer etter hvert som det oppnås forbedringer.
45
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising