HP | DreamColor Z27x Studio Display | HP DreamColor Z27x Studio Display Podręcznik użytkownika

HP DreamColor Z27x Studio Display Podręcznik użytkownika
Monitor HP DreamColor Z27x
Podręcznik użytkownika
© 2014 Hewlett-Packard Development
Company, L.P.
ENERGY STAR oraz logo ENERGY STAR
są znakami zarejestrowanymi w Stanach
Zjednoczonych. HDMI, logo HDMI oraz
interfejs HDMI są znakami towarowymi lub
zastrzeżonymi znakami HDMI Licensing
LLC. Microsoft i Windows to zarejestrowane
w Stanach Zjednoczonych znaki towarowe
grupy firm Microsoft.
Informacje zamieszczone w niniejszym
dokumencie mogą ulec zmianie bez
powiadomienia. Jedyne gwarancje, jakie są
udzielane przez firmę HP na jej produkty i
usługi, są jawnie określone w
oświadczeniach gwarancyjnych
dołączonych do takich produktów i usług.
Żadne sformułowanie zawarte w niniejszej
dokumentacji nie może być traktowane jako
dodatkowa gwarancja. Firma HP nie ponosi
żadnej odpowiedzialności za błędy bądź
przeoczenia techniczne lub edytorskie w
niniejszej dokumentacji.
Wydanie drugie: maj 2014
Wydanie pierwsze: Kwiecień 2014
Numer katalogowy dokumentu: 748432-242
Informacje o podręczniku
Ten podręcznik zawiera informacje o funkcjach monitora, konfigurowaniu monitora i specyfikacjach
technicznych.
OSTRZEŻENIE! Tak oznaczane są zalecenia, których nieprzestrzeganie może doprowadzić do
obrażeń ciała lub śmierci.
OSTROŻNIE: Tak oznaczane są zalecenia, których nieprzestrzeganie może doprowadzić do
uszkodzenia sprzętu lub utraty danych.
UWAGA: Tak oznaczane są ważne informacje dodatkowe.
Ten produkt obsługuje technologię HDMI.
iii
iv
Informacje o podręczniku
Spis treści
1 Cechy produktu ................................................................................................................................................. 1
Monitor Z27x HP .................................................................................................................................. 1
2 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i konserwacji ....................................................................................... 3
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa ..................................................................................... 3
Wskazówki dotyczące konserwacji ...................................................................................................... 3
Czyszczenie monitora .......................................................................................................... 4
Transport monitora .............................................................................................................. 5
3 Przygotowywanie monitora do użytkowania ..................................................................................................... 6
Podczas przygotowywania monitora do użytkowania należy zachować ostrożność ........................... 6
Instalowanie stojaka ............................................................................................................................. 6
Elementy z tyłu monitora ...................................................................................................................... 8
Podłączanie kabli ................................................................................................................................. 9
Regulatory na panelu przednim ......................................................................................................... 13
Regulacja położenia monitora ............................................................................................................ 14
Włączanie monitora ............................................................................................................................ 16
Informacje HP o znakach wodnych i długotrwałym wyświetlaniu jednego obrazu ............................. 17
Podłączanie urządzeń USB ................................................................................................................ 18
Zdejmowanie podstawy monitora ....................................................................................................... 18
Montowanie monitora ......................................................................................................................... 19
Montowanie monitora za pomocą wspornika montażowego Quick Release 2 .................. 20
Montaż monitora bez użycia wspornika montażowego Quick Release 2 .......................... 22
Montaż opcjonalnej osłony na ekran HP ............................................................................................ 22
Umiejscowienie numeru seryjnego i numeru produktu ....................................................................... 24
Lokalizacja karty informacyjnej ........................................................................................................... 24
Montaż urządzenia z tyłu monitora ..................................................................................................... 25
Instalowanie blokady kablowej ........................................................................................................... 26
4 Obsługa monitora ............................................................................................................................................ 27
Oprogramowanie i narzędzia ............................................................................................................. 27
Plik informacyjny ................................................................................................................ 27
Plik dopasowywania kolorów obrazu ................................................................................. 27
Instalowanie plików INF i ICM ............................................................................................................ 28
Instalowanie z dysku .......................................................................................................... 28
Pobieranie z Internetu ........................................................................................................ 28
v
Aktualizacja oprogramowania układowego ........................................................................................ 28
Wybieranie ustawień zdefiniowanych przestrzeni kolorów ................................................................. 30
Dostosowywanie luminancji ............................................................................................................... 30
Omówienie opcji dostosowania obrazu monitora Z27x ...................................................................... 31
Use Video Levels (Używaj ograniczonego zakresu poziomu sygnału wideo) (16–235) .... 31
Tryb Overscan (Usuwanie obrazu nadmiarowego) ........................................................... 32
Show Only the Blue Channel (Wyświetlaj wyłącznie kanał niebieski) ............................... 32
Korzystanie z opcji zarządzania współczynnikiem proporcji w monitorze Z27x ................................. 32
Opcje "Fill To" (Wypełnienie ekranu) ................................................................................. 33
Fill to Source Aspect Ratio (Proportional) (Wypełnienie ekranu przy
zachowaniu oryginalnych proporcji (proporcjonalnie)) ...................................... 33
Fill to Entire Screen (Non-Proportional) (Wypełnienie ekranu
(nieproporcjonalnie)) ......................................................................................... 33
Fill to Screen Width (Proportional) (Wypełnienie do szerokości ekranu
(proporcjonalnie) ............................................................................................... 33
Fill to Screen Height (Proportional) (Wypełnienie do wysokości ekranu
(proporcjonalne) ................................................................................................ 33
Pixel-for-Pixel (Piksel-do-piksela) ..................................................................... 34
Przykłady użycia opcji "Fill To" (Wypełnienie ekranu) ....................................... 34
Praca z formatami obrazu kina cyfrowego 2K i 4K ............................................................................. 36
Korzystanie z opcji wyświetlania obrazu kina cyfrowego ................................................... 36
Show Entire DCI Container (Wyświetl cały kontener DCI) ................................ 37
Crop to DCI 1,85:1 Aspect Ratio (Przytnij do współczynnika proporcji DCI
1,85:1) ............................................................................................................... 37
Crop to DCI 2.39:1 Aspect Ratio (Przytnij do współczynnika proporcji DCI
2,39:1) ............................................................................................................... 37
Show Cropped Region (Wyświetlaj obszar obcięty) ......................................... 37
Set Cropped Region Opacity (Określ poziom przeźroczystości obciętego
obszaru) ............................................................................................................ 37
Wyświetlanie źródłowego obrazu wideo w jakości 4K ...................................... 38
Obey Aspect Ratio Display Option (Zachowaj ustawienia współczynnika
proporcji obrazu) ............................................................................................... 38
Scale and Show Center Extraction (Skalowanie z wyświetlaniem
wyodrębnionego obszaru środkowego obrazu) ................................................ 38
Scale and Show Left Side of Frame (Skalowanie od lewej krawędzi ramki) ..... 38
Scale and Show Right Side of Frame (Skalowanie od prawej krawędzi
ramki) ................................................................................................................ 38
Show 4K Source Video Pixel-for-Pixel (Wyświetlaj źródłowy obraz wideo
4K w trybie piksel-do-piksela) ........................................................................... 38
Next 4K Corner (Następny narożnik obrazu 4K) .............................. 39
Scroll 4K Region (Przewijanie obszaru obrazu 4K) .......................... 39
Korzystanie z funkcji obraz-w-obrazie (PIP) i obraz-obok-obrazu (PBP) ........................................... 39
vi
Korzystanie z funkcji PIP jako monitora kontrolnego ......................................................... 40
Use Video Levels (Używaj ograniczonego zakresu poziomu sygnału wideo)
(16–235) ............................................................................................................ 40
Overscan Within PIP (Usuwanie obrazu nadmiarowego w trybie PIP) ............. 40
Opcje Digital Cinema (obrazu kina cyfrowego DCI) .......................................... 40
Zmiana funkcji przycisków na ściance przedniej monitora ................................................................. 40
Zmiana trybu pracy przycisków funkcyjnych na przedniej ściance monitora ..................................... 42
Dostosowywanie wskaźników LED na ściance przedniej monitora ................................................... 43
Korzystanie z funkcji automatycznego trybu uśpienia ........................................................................ 43
Korzystanie z menu ekranowego ....................................................................................................... 44
Color Space Menu (Informacje o przestrzeni kolorów) ...................................................... 44
Menu Video Input (Wejście wideo) .................................................................................... 45
Image Adjustment (Dostosowanie obrazu) ........................................................................ 46
PIP Control Menu (Menu ustawień funkcji PIP) ................................................................. 48
Language Menu (Język) .................................................................................................... 49
Management Menu (Zarządzanie) ..................................................................................... 50
Menu and Message Control (Ustawienia menu i komunikatów) ........................................ 53
Menu Information (Informacje) oraz Factory Reset (Przywracanie ustawień
fabrycznych) ...................................................................................................................... 56
Wprowadzenie do kalibracji kolorów .................................................................................................. 57
Przygotowanie do kalibracji ............................................................................................... 58
Kalibracja monitora Z27x za pomocą menu ekranowego .................................................. 59
Recalibrate the Current Preset (Skalibruj ponownie bieżące ustawienia
zdefiniowane) .................................................................................................... 59
Select and Modify a Preset (Wybierz i zmodyfikuj ustawienia zdefiniowane) ... 59
Auto EDID Update (Automatyczna aktualizacja EDID) ...................................................................... 61
Załącznik A Dane techniczne ............................................................................................................................. 62
Model Z27x ......................................................................................................................................... 62
Rozpoznawanie wstępnie ustawionych rozdzielczości ekranu .......................................................... 62
Model Z27x ........................................................................................................................ 63
Załącznik B Wsparcie techniczne i rozwiązywanie problemów ......................................................................... 65
Rozwiązywanie typowych problemów ................................................................................................ 65
Blokada przycisków ............................................................................................................................ 66
Wsparcie techniczne dla produktu ..................................................................................................... 67
Przygotowanie do skontaktowania się ze wsparciem technicznym ................................................... 67
Załącznik C Zasady dotyczące jakości monitorów LCD i uszkodzeń pikseli ..................................................... 68
vii
viii
1
Cechy produktu
Monitor Z27x HP
Monitor LCD (z ekranem ciekłokrystalicznym) jest wyposażony w aktywną matrycę TFT (Thin Film
Transistor). Główne cechy monitora:
●
Ekran z obszarem użytecznym o przekątnej 68,58 cm (27 cale) i rozdzielczości 2560 x 1440,
wyposażony w pełnoekranową obsługę niższych rozdzielczości. Możliwość skalowania
niestandardowego do rozdzielczości 4096 × 2160 lub 3840 × 2160 przy użyciu wielu metod
prezentacji.
●
Szeroka gama kolorów zapewniająca 100% pokrycie przestrzeni kolorów AdobeRGB i sRGB
oraz 98% w przypadku DCI-P3.
●
Możliwość dokładnego ponownego odwzorowania gamy kolorów monitora (w ramach
obsługiwanej gamy kolorów panelu) w celu umożliwienia wybrania przestrzeni kolorów i bardzo
dokładnego ustawienia podstawowych parametrów RGB, co zapewnia uzyskanie spójnych i
powtarzalnych kolorów.
●
Bardzo wysoka stabilność kolorów i luminancji (w typowych zastosowaniach).
●
Skalibrowane ustawienia fabryczne przestrzeni kolorów sRGB, AdobeRGB, DCI-P3, BT.709,
BT.601 i BT-2020 umożliwiają użycie monitora w zastosowaniach wymagającej wysokiej
dokładności wyświetlania kolorów przy minimalnym nakładzie pracy na konfigurację.
●
Ustawienia fabryczne kolorów z możliwością ponownej kalibracji przestrzeni kolorów,
standardowej lub niestandardowej, przez określenie zawartości kolorów podstawowych i
ustawień takich jak punkt bieli, gamma i luminancja (za pomocą zestawu HP DreamColor
Calibration Solution (kalibrator HP DreamColor), do nabycia oddzielnie).
●
Opcja przywrócenia ustawień fabrycznych kalibracji lub ustawień kalibracji utworzonych przez
użytkownika pozwala szybko przywrócić ustawienia fabryczne lub ustawienia użytkownika.
●
Możliwość kalibracji niestandardowej przy użyciu zestawu kalibracyjnego DreamColor (do
nabycia oddzielnie) lub urządzenia pomiarowego innej firmy.
●
Wbudowana obsługa urządzeń pomiarowych Klein K10-A Photo Research serii PR-6xx i 7xx
oraz Konica Minolta CA-310.
●
Umożliwiające aktualizację oprogramowanie firmowe monitora umożliwiające firmie HP szybkie i
łatwe udostępnienie rozwiązań zidentyfikowanych problemów oraz dostarczenie
niestandardowych rozwiązań.
●
Cztery programowalne przyciski funkcyjne na przedniej ściance, za pomocą których można
szybko wybierać najczęściej używane operacje.
●
Szeroki kąt widzenia umożliwiający spoglądanie na monitor z pozycji siedzącej lub stojącej oraz
z lewej lub prawej strony
●
Możliwość regulacji wysokości, pochylenia i obrotu wokół osi pionowej i poziomej.
●
Możliwość odłączenia podstawy pozwalająca na zamocowanie monitora w dowolny sposób
●
Mocowanie HP Quick Release 2 pozwala szybko zamontować monitor na stojaku (zatrzaskowo)
i zdemontować go wygodnie za pomocą przesuwnego mechanizmu zwalniającego.
Monitor Z27x HP
1
●
Opcjonalny wspornik klienta uproszczonego mocowany do tylnej części podstawy (do
zakupienia oddzielnie)
●
Otwory montażowe na panelu tylnym zgodne ze standardem VESA 40 mm x 40 mm do
zamontowania urządzenia zewnętrznego.
●
Łatwo dostępna wyjmowana karta informacyjna, zawierająca dane niezbędne do kontaktu z
pomocą techniczną
●
Dwa wejścia sygnału wideo umożliwiające obsługę cyfrowego sygnału DisplayPort (jeden kabel
sygnałowy w zestawie).
●
Wejście sygnału wideo umożliwiające obsługę cyfrowego sygnału HDMI (kabel sygnałowy w
zestawie).
●
Wyjście dźwięku analogowego dla słuchawek lub opcjonalnej listwy głośnikowej HP
●
Wyjście dźwięku cyfrowego SPDIF
●
Złącze sieciowe RJ-45
●
Porty DreamColor USB 2.0 do podłączenia kalibratora kolorów lub aktualizacji oprogramowania
układowego.
●
Koncentrator USB 3.0 z jednym portem typu upstream do podłączenia do komputera i czterema
portami typu downstream, do których podłącza się urządzenia USB.
●
Obsługa technologii Plug and Play (jeśli jest obsługiwana przez system operacyjny)
●
Gniazdo zabezpieczenia z tyłu monitora na opcjonalne zamknięcie z linką
●
Uchwyt na kable i przewody
●
Usprawnienia wprowadzone w kilku wersjach językowych menu ekranowego w celu ułatwienia
konfigurowania monitora i optymalizacji ekranu
●
Szerokopasmowe zabezpieczenie danych cyfrowych (HDCP) ze wszystkich wejść cyfrowych
●
Dysk z oprogramowaniem i dokumentacją zawierający sterowniki monitora, dokumentację
produktu i oprogramowanie do kalibracji w systemie Windows.
●
Informacje na temat bezpieczeństwa oraz zgodności z przepisami znajdują się w części
Informacje na temat produktu na dysku z multimediami, jeśli taki dysk został dołączony, lub w
dokumentacji. Aby odszukać aktualizacje instrukcji obsługi dla danego produktu, przejdź do
http://www.hp.com/support i wybierz kraj. Wybierz pozycję Sterowniki i oprogramowanie a
następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
2
Rozdział 1 Cechy produktu
2
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i
konserwacji
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
Do monitora dołączono kabel zasilający. W przypadku użycia innego kabla źródło zasilania i
połączenia muszą być zgodne z tym monitorem. Informacje o właściwym kablu zasilającym dla tego
monitora można znaleźć w części Informacje na temat produktu na dysku z multimediami, jeśli taki
dysk został dołączony, lub w dokumentacji.
OSTRZEŻENIE! Ze względu na ryzyko porażenia prądem elektrycznym lub uszkodzenia sprzętu:
• Kabel zasilający należy podłączyć do gniazdka sieci elektrycznej znajdującego się w łatwo
dostępnym miejscu.
• Aby odłączyć komputer od zasilania, należy wyjąć wtyczkę kabla zasilającego z gniazdka sieci
elektrycznej.
• Jeśli przewód zasilający posiada wtyczkę 3-bolcową, podłącz go do uziemionego 3-stykowego
gniazdka elektrycznego. Nie wolno wyłączać bolca uziemienia wtyczki, na przykład podłączając do
niej przejściówkę 2-bolcową. Bolec uziemienia pełni ważną funkcję zabezpieczającą.
Ze względów bezpieczeństwa na przewodach połączeniowych i kablach zasilających nie należy
umieszczać żadnych przedmiotów. Kable należy ułożyć w taki sposób, aby nikt nie mógł
przypadkowo na nie nadepnąć ani się o nie potknąć. Nie należy ciągnąć za kable ani przewody.
Podczas odłączania kabla zasilającego od gniazda sieci elektrycznej należy go chwycić za wtyczkę.
Aby zmniejszyć ryzyko doznania poważnych obrażeń ciała, należy zapoznać się z podręcznikiem
Bezpieczeństwo i komfort pracy. Opisano w nim prawidłową organizację pracy, pozycję przy pracy
oraz zalecane sposoby pracy i ochrony zdrowia użytkowników komputerów, jak również ważne
informacje na temat zasad bezpieczeństwa obsługi urządzeń elektrycznych i mechanicznych.
Podręcznik jest dostępny w sieci Web pod adresem http://www.hp.com/ergo.
OSTROŻNIE: W celu ochrony monitora i komputera przed uszkodzeniem należy podłączyć
wszystkie kable zasilające komputera i jego urządzeń zewnętrznych (np. monitora, drukarki, skanera)
do urządzenia ochrony przeciwprzepięciowej, np. do listwy zasilającej lub zasilacza awaryjnego UPS
(Uninterruptible Power Supply). Nie wszystkie listwy zasilające zapewniają ochronę
przeciwprzepięciową; na listwie musi znajdować się odpowiednia informacja o obecności takiej
ochrony. Producenci prowadzący politykę wymiany uszkodzonego sprzętu (Damage Replacement
Policy) wymieniają sprzęt, w przypadku gdy ochrona przeciwprzepięciowa ich urządzeń zawiedzie.
Monitor LCD firmy HP należy ustawić na nadającym się do tego meblu o odpowiednich rozmiarach.
OSTRZEŻENIE! Monitory LCD umieszczone nieodpowiednio na kredensach, biblioteczkach,
półkach, biurkach, głośnikach, skrzyniach lub wózkach mogą spaść i spowodować obrażenia.
Należy zadbać o właściwe poprowadzenie wszystkich przewodów i kabli podłączonych do monitora
LCD, aby nie można ich było ciągnąć, chwytać ani potykać się o nie.
Wskazówki dotyczące konserwacji
Aby zapewnić prawidłowe działanie monitora i wydłużyć okres jego eksploatacji:
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
3
●
Nie należy otwierać obudowy monitora ani podejmować żadnych prób samodzielnego
wykonywania czynności serwisowych. Wszelkich regulacji należy dokonywać tylko zgodnie z
podanymi instrukcjami. Jeżeli monitor nie działa prawidłowo, spadł lub uległ uszkodzeniu, należy
skontaktować się z autoryzowanym dystrybutorem, sprzedawcą lub serwisem produktów firmy
HP.
●
Należy korzystać wyłącznie ze źródeł zasilania i metod połączeń właściwych dla tego monitora
(zostały one określone na etykiecie/tabliczce na monitorze).
●
Suma wartości znamionowych prądu wszystkich urządzeń podłączonych do gniazda sieci
elektrycznej nie może przekraczać wartości znamionowej prądu gniazda elektrycznego;
podobnie suma wartości znamionowych prądu wszystkich urządzeń podłączonych do kabla nie
może przekraczać wartości znamionowej prądu tego kabla. Wartość znamionową prądu
każdego urządzenia (AMPS lub A) można sprawdzić na jego tabliczce znamionowej.
●
Monitor należy zainstalować w pobliżu znajdującego się w łatwo dostępnym miejscu gniazda
sieci elektrycznej. Odłączenie monitora od zasilania polega na wyjęciu wtyczki kabla
zasilającego z gniazda sieci elektrycznej. Nigdy nie należy odłączać monitora, ciągnąc za sam
kabel.
●
Jeżeli monitor nie jest używany, należy go wyłączyć. Używając wygaszacza ekranu i wyłączając
monitor na czas, gdy nie jest używany, można znacznie wydłużyć średni okres eksploatacji
monitora.
UWAGA: Monitory z uszkodzeniem w postaci „wypalenia” obrazu na ekranie nie są objęte
gwarancją firmy HP.
●
Szczeliny i otwory w obudowie służą do wentylacji urządzenia. Otworów tych nie wolno
zakrywać ani zatykać. Przez otwory i szczeliny w obudowie nie wolno wkładać żadnych
przedmiotów.
●
Nie wolno dopuścić, aby monitor spadł, ani umieszczać go na niestabilnej powierzchni.
●
Nie wolno kłaść żadnych przedmiotów na kablu zasilającym. Nie wolno też chodzić po kablu.
●
Monitor należy umieścić w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, z dala od źródeł silnego
światła i nadmiernego ciepła lub wilgoci.
●
Podczas zdejmowania podstawy monitora należy go położyć ekranem do dołu na miękkiej
powierzchni (aby ekran nie uległ zarysowaniu, wgnieceniu czy pęknięciu).
Czyszczenie monitora
1.
Wyłącz monitor i odłącz kabel zasilający z tyłu urządzenia.
2.
Odkurz monitor, wycierając ekran i obudowę miękką i czystą ściereczką antystatyczną.
3.
W przypadku większych zabrudzeń użyj mieszanki wody i alkoholu izopropylowego
w proporcjach 50/50.
OSTROŻNIE: Należy spryskać ściereczkę środkiem czyszczącym i zwilżoną ściereczką delikatnie
przetrzeć powierzchnię ekranu. Nigdy nie należy spryskiwać bezpośrednio powierzchni ekranu.
Środek może dostać się za obudowę i uszkodzić elementy elektroniczne.
OSTROŻNIE: Do czyszczenia ekranu monitora lub obudowy nie należy używać środków
czyszczących, które zawierają składniki na bazie benzyny, takie jak benzen, rozcieńczalnik lub inne
substancje lotne. Chemikalia te mogą spowodować uszkodzenie monitora.
4
Rozdział 2 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i konserwacji
Transport monitora
Należy przechowywać oryginalne opakowanie sprzętu. Będzie ono potrzebne w razie transportu lub
wysyłki monitora.
Wskazówki dotyczące konserwacji
5
3
Przygotowywanie monitora do
użytkowania
Aby zainstalować monitor, należy sprawdzić, czy od monitora, systemu komputerowego oraz innych
podłączonych urządzeń zostało odłączone zasilanie, a następnie wykonać poniższe czynności.
UWAGA: Należy sprawdzić, czy główny wyłącznik zasilania, który znajduje się na panelu tylnym
monitora, został ustawiony w pozycji wyłączonej. Wyłącznik ten służy do wyłączania całego zasilania
monitora.
Podczas przygotowywania monitora do użytkowania należy
zachować ostrożność
Podczas przenoszenia lub trzymania monitora należy zwracać uwagę, aby nie dotykać powierzchni
panelu LCD. Nacisk na panel może spowodować niejednolitość kolorów lub zaburzenia orientacji
ciekłych kryształów. Przywrócenie normalnego stanu ekranu tak uszkodzonego monitora jest
niemożliwe.
Podczas montażu podstawy należy położyć monitor ekranem do dołu na płaskiej powierzchni, na
której została położona gąbka ochronna lub miękka tkanina. Pozwoli to zapobiec porysowaniu się
ekranu i jego odkształceniom lub pęknięciom oraz uszkodzeniom przycisków na przednim panelu.
UWAGA: Wygląd monitora może odbiegać od przedstawionego na ilustracji.
Instalowanie stojaka
OSTROŻNIE: Nie należy dotykać powierzchni ekranu LCD. Nacisk na panel może spowodować
niejednolitość kolorów lub zaburzenia orientacji ciekłych kryształów. Przywrócenie normalnego stanu
ekranu tak uszkodzonego monitora jest niemożliwe.
Mocowanie HP Quick Release 2 umożliwiające łatwy montaż i demontaż monitora. Aby zamontować
monitor na stojaku:
6
Rozdział 3 Przygotowywanie monitora do użytkowania
1.
Umieść panel monitora ekranem do dołu na płaskiej powierzchni wyłożonej czystą i suchą
tkaniną.
2.
Nasuń górną część płytki montażowej (1) na podstawę pod górną krawędź wgłębienia z tyłu
panelu.
3.
Opuść dolną część płytki montażowej podstawy (2) do wnęki, aż zatrzaśnie się na swoim
miejscu.
4.
Po zablokowaniu podstawy we właściwej pozycji wysunie się zatrzask mechanizmu HP Quick
Release 2 (3).
UWAGA: Jeśli monitor ma być zamontowany w uchwycie montażowym zamiast w stojaku, zobacz
Montowanie monitora na stronie 19.
Instalowanie stojaka
7
Elementy z tyłu monitora
Element
8
Funkcja
1
Złącza wyjściowe USB
3.0 (panel boczny)
Umożliwiają podłączanie do monitora opcjonalnych
urządzeń USB.
2
Główny wyłącznik
zasilania
Umożliwia wyłączenie całego zasilania monitora.
UWAGA: Umieszczenie wyłącznika w pozycji Off (Wył.)
spowoduje ustawienie najniższego stanu zasilania
monitora, kiedy nie jest on używany.
3
Gniazdo zasilania z sieci
elektrycznej
Umożliwia podłączenie kabla zasilającego do monitora.
4
Wyjście cyfrowe
Służy do podłączania zewnętrznego urządzenia dźwięku
cyfrowego.
5
Analogowe wyjście
dźwiękowe
Służy do podłączenia do monitora słuchawek lub
opcjonalnej listwy głośnikowej HP.
6
DisplayPort 1
Umożliwia podłączenie kabla DisplayPort do monitora.
7
HDMI
Umożliwia podłączenie kabla HDMI ekranu dotykowego do
monitora.
8
DisplayPort 2
Umożliwia podłączenie kabla DisplayPort do monitora.
9
Złącze sieciowe RJ-45
Służy do podłączenia do monitora kabla sieciowego.
10
Porty DreamColor USB
2.0
Umożliwia podłączenie kalibratora kolorów lub napędu
flash USB do kalibracji kolorów i aktualizację
oprogramowania układowego.
11
Port USB 3.0 typu
upstream
Umożliwia podłączenie kabla koncentratora USB do
gniazda koncentratora USB monitora i portu⁄koncentratora
USB komputera.
12
Porty USB 3.0 typu
downstream
Umożliwiają podłączanie do monitora opcjonalnych
urządzeń USB.
Rozdział 3 Przygotowywanie monitora do użytkowania
Podłączanie kabli
1.
Umieść monitor w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, w dogodnym miejscu blisko
komputera.
2.
Przed podłączeniem kabli należy poprowadzić je przez otwór na kable w środkowej części
podstawy.
3.
W zależności od konfiguracji sprzętowej podłącz kabel wideo DisplayPort lub HDMI między
komputerem a monitorem.
UWAGA: Tryb wideo jest określany przez używany kabel wideo. Monitor automatycznie
określi, do którego wejścia jest doprowadzony sygnał wideo. Wejścia można wybierać
korzystając z menu ekranowego (OSD), naciskając dowolny z pięciu przycisków na przedniej
ściance monitora, aby aktywować przyciski, następnie naciskając przycisk dolny otwierania
menu. Wybierz pozycję Video Input (Wejście wideo) z menu ekranowego i wybierz żądane
źródło sygnału.
●
W celu umożliwienia pracy w trybie cyfrowym DisplayPort należy podłączyć jeden koniec
kabla sygnałowego DisplayPort do złącza DisplayPort na tylnej obudowie monitora, a drugi
koniec do złącza DisplayPort w komputerze (kable dołączone do monitora).
UWAGA: Z tyłu monitora znajdują się dwa złącza DisplayPort umożliwiające podłączenie
do monitora dwóch stacji roboczych.
Podłączanie kabli
9
●
10
W celu umożliwienia pracy w trybie cyfrowym HDMI należy podłączyć jeden koniec kabla
sygnałowego HDMI do złącza HDMI z tyłu monitora, a drugi koniec do złącza HDMI
komputera (kabel znajduje się w zestawie).
Rozdział 3 Przygotowywanie monitora do użytkowania
4.
Podłącz jeden koniec dostarczonego kabla USB do gniazda koncentratora USB na panelu
tylnym komputera, a drugi — do gniazda USB typu upstream monitora.
UWAGA: Monitor obsługuje standard USB 3.0. W celu uzyskania optymalnej wydajności
podłącz kabel USB do portu USB 3.0 komputera, jeśli jest dostępny.
5.
Podłącz przewód sieci LAN do gniazda z tyłu monitora (opcjonalnie).
Podłączanie kabli
11
6.
Podłącz jeden koniec przewodu zasilającego do gniazda zasilania z sieci elektrycznej (z tyłu
monitora), a jego drugi koniec — do ściennego gniazda sieci elektrycznej.
UWAGA: Główny wyłącznik zasilania z tyłu monitora musi być w położeniu włączonym przed
naciśnięciem przycisku zasilania z przodu monitora.
OSTRZEŻENIE! Ze względu na ryzyko porażenia prądem elektrycznym lub uszkodzenia
sprzętu:
Kabel zasilający należy podłączyć do gniazdka sieci elektrycznej znajdującego się w łatwo
dostępnym miejscu.
Aby odłączyć komputer od zasilania, należy wyjąć wtyczkę kabla zasilającego z gniazdka sieci
elektrycznej.
Jeśli przewód zasilający posiada wtyczkę 3-bolcową, podłącz go do uziemionego 3-stykowego
gniazdka elektrycznego. Nie wolno wyłączać bolca uziemienia wtyczki, na przykład podłączając
do niej przejściówkę 2-bolcową. Bolec uziemienia pełni ważną funkcję zabezpieczającą.
Ze względów bezpieczeństwa na kablach połączeniowych i przewodach zasilających nie należy
umieszczać żadnych przedmiotów. Kable należy ułożyć w taki sposób, aby nikt nie mógł
przypadkowo na nie nadepnąć ani się o nie potknąć. Nie należy ciągnąć za kable ani przewody.
Podczas odłączania przewodu zasilającego od gniazda sieci elektrycznej należy go chwycić za
wtyczkę.
12
Rozdział 3 Przygotowywanie monitora do użytkowania
Regulatory na panelu przednim
Element sterujący
Funkcja
1
Przyciski funkcyjne
Przyciski te służą do poruszania się po menu ekranowym w oparciu o wskaźniki
obok przycisków, które są włączanie po wyświetleniu menu ekranowego.
2
Przycisk otwierania
menu
Otwiera i zamyka menu ekranowe.
3
Przycisk zasilania
UWAGA: Aby aktywować przycisk otwierania menu i przyciski funkcyjne, naciśnij
dowolny z przycisków, co spowoduje wyświetlenie etykiet przycisków z prawej
strony ekranu i zaświecenie wskaźników LED przycisków.
Umożliwia włączanie i wyłączanie monitora.
UWAGA: Przed włączeniem monitora należy sprawdzić, czy główny włącznik
zasilania z tyłu monitora jest włączony.
UWAGA: Aby wyświetlić symulator menu ekranowego, przejdź do biblioteki materiałów HP
wspierających samodzielną naprawę, która jest dostępna pod adresem http://www.hp.com/go/sml.
UWAGA: Za pomocą menu ekranowego można dostosować jasność przycisków na przedniej
ściance monitora i zmienić ich funkcje. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w części
Dostosowywanie wskaźników LED na ściance przedniej monitora na stronie 43 oraz Zmiana funkcji
przycisków na ściance przedniej monitora na stronie 40.
Regulatory na panelu przednim
13
Regulacja położenia monitora
14
1.
Pochyl monitor do przodu lub do tyłu, aby ustawić go na wysokości odpowiedniej dla wzroku.
2.
Obróć monitor w lewo lub w prawo, aby uzyskać najlepszy kąt widzenia.
Rozdział 3 Przygotowywanie monitora do użytkowania
3.
Ustaw monitor na wysokości wygodnej do pracy ze stacją roboczą. Górna ramka obudowy
monitora nie powinna znajdować się powyżej poziomu wzroku użytkownika. Dla osób ze szkłami
korekcyjnymi praca może okazać się bardziej komfortowa, jeżeli monitor będzie ustawiony nisko
i pochylony. Ustawienie monitora należy dostosowywać do pozycji pracy.
4.
Orientację monitora można zmienić z poziomej na pionową (lub odwrotnie), odpowiednio do jego
zastosowania.
a.
Ustaw monitor w najwyższym położeniu i przechyl go maksymalnie do tyłu (1).
b.
Zmień orientację monitora z poziomej na pionową, obracając ekran o 90° w prawo (2).
OSTROŻNIE: Jeśli monitor w momencie zmiany orientacji nie będzie znajdować się w
położeniu o maksymalnym wychyleniu i wysokości, prawy dolny róg monitora może zetknąć
się z podstawą i spowodować jego uszkodzenie.
Opcjonalną listwę głośnikową należy montować po obróceniu monitora. Podczas obracania
listwa głośnikowa zetknie się z podstawą, co może spowodować uszkodzenie monitora lub
listwy.
Regulacja położenia monitora
15
UWAGA: Aby zmienić orientację obrazu na ekranie, skorzystaj z opcji wyświetlania dostępnych
w systemie operacyjnym. Aby zmienić orientację menu ekranowego włącz menu ekranowe i
wybierz kolejno Image Adjustment (Dostosowanie obrazu) > On-Screen Menu Rotation (Obrót
menu ekranowego) > Portrait (Orientacja pionowa).
Włączanie monitora
16
1.
Ustaw główny włącznik zasilania z tyłu monitora w położeniu włączonym.
2.
Włącz komputer, naciskając jego przycisk zasilania.
3.
Włącz monitor, naciskając przycisk zasilania znajdujący się na jego panelu przednim.
Rozdział 3 Przygotowywanie monitora do użytkowania
OSTROŻNIE: W przypadku monitorów, które przez dłuższy czas wyświetlają ten sam statyczny
obraz może wystąpić uszkodzenie polegające na „wypaleniu” obrazu na ekranie*. Aby uniknąć
takiego uszkodzenia, należy zawsze włączać wygaszacz ekranu lub wyłączać monitor, gdy nie jest
używany przez dłuższy czas. Zatrzymanie obrazu to zjawisko, które może wystąpić na każdym
monitorze LCD. Monitory z uszkodzeniem w postaci „wypalenia” obrazu na ekranie nie są objęte
gwarancją firmy HP.
* Dłuższy czas oznacza 12 godzin wyświetlania statycznego obrazu.
UWAGA: Jeżeli po naciśnięciu przycisku monitor nie włączy się, może to oznaczać, że włączona
jest funkcja blokowania przycisku zasilania. Aby ją wyłączyć, naciśnij przycisk zasilania monitora
i przytrzymaj go przez 10 sekund.
Gdy monitor jest włączony, przez pięć sekund wyświetlany jest komunikat o stanie monitora.
Komunikat informuje o tym, przez które wejście jest aktualnie przesyłany sygnał, informuje też o
stanie funkcji automatycznego przełączania źródeł (On — funkcja włączona lub Off — funkcja
wyłączona), fabrycznym ustawieniem domyślnym jest On), domyślnego sygnału źródłowego
(fabrycznym ustawieniem domyślnym jest DisplayPort), bieżącej wstępnie wybranej rozdzielczości
ekranu oraz zalecanej wstępnie wybranej rozdzielczości ekranu.
Monitor automatycznie skanuje wejścia sygnałowe w celu wykrycia aktywnego wejścia i wyświetlenia
sygnału do niego doprowadzonego. W przypadku znalezienia więcej niż jednego aktywnego wejścia
monitor wyświetli domyślne źródło sygnału wejściowego. Jeśli żadne z aktywnych wejść nie jest
źródłem domyślnym, monitor wyświetli sygnał wejściowy o najwyższym priorytecie. Źródło sygnału
można wybrać za pomocą menu ekranowego. Naciśnij dowolny z pięciu przycisków na przedniej
ściance monitora, a następnie naciśnij dolny przycisk Open Menu (Otwórz menu), aby wyświetlić
menu ekranowe. Wybierz pozycję Video Input (Wejście wideo) z menu ekranowego i wybierz żądane
źródło sygnału.
Informacje HP o znakach wodnych i długotrwałym
wyświetlaniu jednego obrazu
Niniejszy monitor jest wyposażony w technologię przełączania IPS (In-Plane Switching), która
pozwala oglądać obraz w szerokim zakresie kątowym przy zachowaniu najwyższej jakości. Monitory
IPS są przeznaczone do wielu zaawansowanych zastosowań graficznych. Jednak nie jest to
technologia przeznaczona do zastosowań, w których przez długi czas jest wyświetlany statyczny lub
nieruchomy obraz bez włączania wygaszacza ekranu. Dotyczy to m.in. monitoringu w telewizji
przemysłowej, gier komputerowych, logo marketingowych oraz różnych szablonów. Wyświetlanie
statycznych obrazów może doprowadzić do wypalenia się obrazu na monitorze i powstania
uszkodzeń przypominających plamy lub znaki wodne.
Monitory używane przez całą dobę, na których powstały uszkodzenia związane z wypaleniem obrazu,
nie są objęte gwarancją firmy HP. Aby uniknąć uszkodzeń tego typu, nieużywany monitor należy
wyłączyć. Jeśli posiadany system operacyjny obsługuje funkcję zarządzania energią, można jej użyć
do automatycznego wyłączania monitora.
Informacje HP o znakach wodnych i długotrwałym wyświetlaniu jednego obrazu
17
Podłączanie urządzeń USB
Monitor jest wyposażony w cztery porty USB typu downstream (dwa z tyłu i dwa z boku).
UWAGA: Aby włączyć porty USB na monitorze, konieczne jest podłączenie kabla koncentratora
USB monitora do komputera. Patrz punkt 4 w części Podłączanie kabli na stronie 9.
Zdejmowanie podstawy monitora
Monitor można zdejmować z podstawy, aby zamontować go na ścianie, wysięgniku obrotowym lub w
innym uchwycie montażowym.
OSTROŻNIE: Przed rozpoczęciem demontażu monitor należy wyłączyć i odłączyć kabel zasilania,
kabel sieciowy oraz sygnałowy. Należy również odłączyć wszelkie kable USB podłączone do
monitora.
18
1.
Odłącz wszystkie kable i odsuń je od monitora.
2.
Umieść monitor ekranem do dołu na płaskiej powierzchni wyłożonej czystą i suchą tkaniną.
3.
Naciśnij zatrzask znajdujący się na dole w pobliżu środka monitora, aby odblokować mechanizm
HP Quick Release 2 (1).
4.
Przekręć dolną część podstawy w górę, tak, aby płytka montażowa wysunęła się z wgłębienia w
panelu (2).
Rozdział 3 Przygotowywanie monitora do użytkowania
5.
Wysuń podstawę z wgłębienia (3).
Montowanie monitora
Panel monitora można przymocować do ściany, wysięgnika obrotowego bądź innego uchwytu
montażowego.
Panel monitora można podłączyć do elementu montażowego za pomocą wspornika montażowego
HP Quick Release 2 lub bez użycia tego wspornika montażowego.
UWAGA: Panelu można używać wraz ze zgodnym z nim ściennym wspornikiem montażowym UL
lub CSA.
OSTROŻNIE: Ten monitor obsługuje otwory montażowe o rozstawie 100 mm zgodne ze
standardem przemysłowym VESA. Do podłączenia do komputera akcesorium montażowego innej
firmy wymagane są cztery wkręty 4 mm o skoku 0,7 mm i długości 10 mm. Nie wolno używać
dłuższych wkrętów, gdyż mogą one uszkodzić monitor. Bardzo ważne jest sprawdzenie, czy
akcesorium montażowe danego producenta jest zgodne ze standardem VESA, a jego nominalny
obsługiwany ciężar pozwala na utrzymanie monitora. W celu uzyskania jak najlepszej wydajności
ważne jest użycie kabla zasilającego i kabla wideo dostarczonych wraz z monitorem.
Montowanie monitora
19
Montowanie monitora za pomocą wspornika montażowego Quick Release 2
Aby zamontować panel monitora do elementu montażowego za pomocą wspornika montażowego
Quick Release 2:
20
1.
Wykręć cztery wkręty mocujące płytkę montażową do głowicy podstawy.
2.
Wykręć cztery wkręty z płytki montażowej, aby oddzielić płytkę montażową od pokrywy.
Rozdział 3 Przygotowywanie monitora do użytkowania
3.
Wykręć cztery wkręty z otworów montażowych VESA z tyłu monitora.
4.
Przykręć płytkę montażową do ściany lub ramienia za pomocą czterech wkrętów wykręconych z
otworów VESA z tyłu monitora.
Montowanie monitora
21
5.
Umieść panel na zainstalowanym wsporniku montażowym, wyrównując wgłębienie panela
względem wspornika montażowego, a następnie przesuwając panel w dół nad górną częścią
wspornika i wciskając go na swoje miejsce na wsporniku. Kiedy monitor zostanie bezpiecznie
zablokowany we właściwej pozycji, zatrzask zwalniający na monitorze wysunie się.
Montaż monitora bez użycia wspornika montażowego Quick Release 2
Aby zamontować panel monitora bezpośrednio do elementu montażowego bez użycia wspornika
montażowego HP Quick Release 2, użyj czterech wkrętów wykręconych z otworów VESA z tyłu
panela monitora i wkręć je, aby zamontować element montażowy z tyłu panela monitora.
Montaż opcjonalnej osłony na ekran HP
Osłona na ekran HP to opcjonalne wyposażenie monitora pozwalające osłonić ekran przed światłem
padającym z góry. Osłona poprawia reprodukcje kolorów i kontrast obrazu w pomieszczeniach z
silnym oświetleniem sufitowym.
22
Rozdział 3 Przygotowywanie monitora do użytkowania
●
Osłania ekran przed światłem z pomieszczenia.
●
Zmniejsza zjawisko odbijania przez ekran światła od lamp i okien.
●
Poprawia reprodukcję kolorów i kontrast.
1.
Osłonę należy założyć zgodnie z instrukcją dołączoną do zestawu.
2.
Wyjmij zaślepki otworów na wkręty mocujące pokrywę do monitora.
UWAGA:
3.
Może być konieczne podważenie zaślepki za pomocą małego śrubokręta.
Przymocuj osłonę do monitora za pomocą znajdujących się w zestawie wkrętów.
Montaż opcjonalnej osłony na ekran HP
23
Umiejscowienie numeru seryjnego i numeru produktu
Numer seryjny i numer produktu są umieszczony na etykiecie na panelu tylnym monitora. Numery te
mogą być potrzebne podczas kontaktowania się z firmą HP w sprawie monitora.
UWAGA: Konieczne może być częściowe odchylenie ekranu w celu odczytania etykiety.
Lokalizacja karty informacyjnej
Informacje identyfikacyjne znajdują się na wyciąganej karcie (oraz na etykiecie z tyłu monitora). Kartę
wysuwa się ze szczeliny za złączami USB po lewej stronie panelu. Informacje dotyczące gwarancji
(numer modelu, numer seryjny i numer produktu) są wydrukowane z przodu karty (oraz na etykiecie),
a informacje prawne — z tyłu karty.
24
Rozdział 3 Przygotowywanie monitora do użytkowania
Montaż urządzenia z tyłu monitora
Z tyłu monitora znajdują się cztery otwory montażowe 40 mm x 40 mm w standardzie VESA, których
można użyć do zamontowania urządzenia, np konwertera SDI lub HDMI.
1.
Wyjmij zaślepki z otworów montażowych VESA znajdujących się z tyłu monitora.
UWAGA:
2.
Może być konieczne podważenie zaślepki za pomocą małego śrubokręta.
Przykręć urządzenie z tyłu monitora.
Montaż urządzenia z tyłu monitora
25
Instalowanie blokady kablowej
Za pomocą opcjonalnej blokady kablowej dostępnej w ofercie firmy HP można przymocować monitor
do nieruchomego przedmiotu.
26
Rozdział 3 Przygotowywanie monitora do użytkowania
4
Obsługa monitora
Oprogramowanie i narzędzia
Do monitora dołączono dysk zawierający następujące pliki, które można zainstalować na
komputerze:
●
Plik informacyjny (INF)
●
pliki ICM (Image Color Matching), po jednym dla każdej skalibrowanej przestrzeni kolorów;
●
certyfikaty klienta i serwera do zdalnego zarządzania za pośrednictwem interfejsu Z27x sieci
Web;
●
pakiet SDK (Software Developement Kit) Z27x USB dla systemu Linux, Windows i Mac;
●
przykładowe pliki kalibracyjne StudioCal XML;
UWAGA: Jeśli do monitora nie dołączono dysku z oprogramowaniem, powyższe pliki można pobrać
z witryny sieci Web wsparcia technicznego dla monitorów firmy HP. Zobacz część Pobieranie z
Internetu na stronie 28 w tym rozdziale.
Plik informacyjny
Plik ten definiuje zasoby monitora używane przez systemy operacyjne Microsoft Windows,
zapewniając zgodność monitora z kartą graficzną komputera.
Monitor jest zgodny z technologią Plug and Play systemu Microsoft Windows i będzie działać
poprawnie nawet bez instalowania pliku INF. Zgodność monitora z technologią Plug and Play jest
jednak uzależniona od dwóch warunków: karta graficzna komputera musi być zgodna ze standardem
VESA DDC2 i monitor musi być podłączony bezpośrednio do karty graficznej. Monitor nie jest zgodny
z tą technologią, jeśli został podłączony za pomocą osobnych złączy typu BNC lub przez urządzenia
rozdzielcze.
Plik dopasowywania kolorów obrazu
Pliki ICM to pliki danych, które używane w połączeniu z programami graficznymi zapewniają spójne
odwzorowanie kolorów z ekranu monitora w drukarce lub ze skanera na ekranie monitora. Plik ten
jest uaktywniany z poziomu programów graficznych obsługujących tę funkcję.
UWAGA: Profil kolorów ICM ma strukturę zgodną ze specyfikacją formatu profilu konsorcjum
International Color Consortium (ICC).
Oprogramowanie i narzędzia
27
Instalowanie plików INF i ICM
Po ustaleniu, że konieczna jest aktualizacja, pliki INF i ICM można zainstalować z dysku lub pobrać je
z sieci Web.
Instalowanie z dysku
Instalowanie w komputerze plików .INF i .ICM znajdujących się na dysku z oprogramowaniem:
1.
Włóż dysk z oprogramowaniem do napędu optycznego komputera. Zostanie wyświetlone menu
dysku.
2.
Otwórz dokument HP Monitor Software Information (Informacje o oprogramowaniu monitora
HP).
3.
Wybierz opcję Install Monitor Driver Software (Zainstaluj sterownik monitora).
4.
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
5.
Sprawdź, czy w oknie Ekran w Panelu sterowania systemu Windows wyświetlana jest
prawidłowa rozdzielczość i częstotliwości odświeżania.
UWAGA: W przypadku błędu instalacji konieczne może być ręczne zainstalowanie cyfrowo
podpisanych plików INF i ICM monitora z dysku. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w
dokumencie HP Monitor Software Information (Informacje o oprogramowaniu monitora HP)
znajdującym się na dysku.
Pobieranie z Internetu
Aby pobrać najnowsze wersje plików INF i ICM z witryny sieci Web wsparcia technicznego dla
monitorów firmy HP:
1.
Przejdź do witryny internetowejhttp://www.hp.com/support i wybierz odpowiedni kraj oraz język.
2.
Wybierz łącze Sterowniki i oprogramowanie, następnie wpisz nazwę Z27x w polu wyszukiwania i
kliknij przycisk Przejdź.
3.
Wybierz odpowiedni model, a następnie język i system operacyjny.
4.
Pobierz oprogramowanie zgodnie z instrukcjami.
Aktualizacja oprogramowania układowego
Firma HP zaleca, aby sprawdzić dostępność aktualizacji oprogramowania układowego monitora i
zainstalować jego nowszą wersję, jeżeli jest dostępna.
UWAGA: Wewnętrzny procesor monitora, niezbędny do aktualizacji oprogramowania układowego,
jest domyślnie wyłączony. Na potrzeby aktualizacji oprogramowania układowego wewnętrzny
procesor monitora należy włączyć. W tym celu z menu ekranowego wybierz kolejno opcje
Management (Zarządzanie) > Manage Internal Processor (Zarządzaj procesorem wewnętrznym)
Enable (Włącz). W przypadku włączenia procesora bezpośrednio przed aktualizacją oprogramowania
układowego należy odczekać około jedną minutę tak, aby procesor wewnętrzny ukończył proces
rozruchu.
Aktualizacja oprogramowania układowego za pomocą portu USB:
1.
28
Sprawdź bieżącą wersję oprogramowania układowego.
Rozdział 4 Obsługa monitora
a.
Naciśnij dowolny przycisk na przedniej ściance monitora.
b.
Naciśnij dolny przycisk Open Menu (Otwórz menu), aby wyświetlić menu ekranowe.
c.
Wybierz opcję Information (Informacje), aby wyświetlić informację o bieżącej wersji
oprogramowania układowego.
WSKAZÓWKA: W konfiguracji fabrycznej monitora Z27x czwarty przycisk na przedniej
ściance monitora to przycisk skrótu do opcji menu zawierającej informacje o monitorze.
Jeśli konfiguracja fabryczna przycisków skrótów na przedniej ściance monitora nie była
modyfikowana naciśnięcie tego przycisku spowoduje wyświetlenie informacji o monitorze.
Na tej stronie znajduje się również informacja, czy procesor wewnętrzny jest włączony lub
wyłączony.
2.
3.
Sprawdź w witrynie sieci Web jaka jest najnowsza wersja oprogramowania układowego.
a.
Przejdź do witryny internetowej pod adresem http://www.hp.com/support i wybierz
odpowiedni kraj lub region.
b.
Wybierz łącze Sterowniki i oprogramowanie, następnie wpisz nazwę Z27x w polu
wyszukiwania i kliknij przycisk Przejdź.
c.
Wybierz odpowiedni model, a następnie język i system operacyjny.
d.
Sprawdź, czy na wyświetlonej liście aktualizacji oprogramowania układowego HP Z27x
dostępna jest wersja nowsza niż aktualnie zainstalowana w monitorze.
e.
Pobierz oprogramowanie układowe i zapisz je na napędzie flash USB. Obsługiwane są
następujące formaty napędów USB: FAT, FAT32, NTFS.
Podłącz napęd flash USB z najnowszym oprogramowaniem układowym do jednego z portów
DreamColor USB i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zainstalować
oprogramowanie układowe.
UWAGA: Oprogramowanie układowe jest udostępniane w postaci skompresowanego,
podpisanego pliku typu tar. Pliku tego nie należy dekompresować przed zainstalowaniem.
OSTROŻNIE: Podczas instalacji ekran monitora będzie wygaszony a dioda LED na panelu
przednim będzie migotać na pomarańczowo. Nie wolno wyłączać monitora podczas aktualizacji
oprogramowania układowego.
Aktualizacja oprogramowania układowego
29
Wybieranie ustawień zdefiniowanych przestrzeni kolorów
Monitor Z27x jest wyposażony w skalibrowane fabrycznie ustawienia zdefiniowane przestrzeni
kolorów odpowiednie dla wielu zastosowań, w których wierność odwzorowania kolorów ma krytyczne
znaczenie: tworzenie efektów wizualnych, animacja, przeglądanie ujęć, obróbka fotografii,
projektowanie produktów, przygotowanie publikacji do druku, grafika komputerowa i wiele innych.
Monitor obsługuje pięć standardów branżowych przestrzeni kolorów oraz dwie metody uzyskiwania
dostępu do natywnej gamy kolorów. Poniższa tabela zawiera informacje na temat pięciu dostępnych
standardowych przestrzeni kolorów.
Nazwa
ustawienia
zdefiniowanego
Czerwony
podstawowy
Zielony
podstawowy
Niebieski
podstawowy
Punkt bieli
Gamma
Luminancja
(u’v’)
(u’v’)
(u’v’)
sRGB
0,451, 0,523
0,125, 0,563
0,175, 0,158
D65
sRGB
250 cd/m2
sRGB D50
0,451, 0,523
0,125, 0,563
0,175, 0,158
D50
sRGB
250 cd/m2
AdobeRGB
0,451, 0,523
0,076, 0,576
0,175, 0,158
D65
2,2
250 cd/m2
BT.709
0,451, 0,523
0,125, 0,563
0,175, 0,158
D65
2,4
100 cd/m2
BT.2020
0,557, 0,516
0,056, 0,587
0,159, 0,126
D65
2,4
100 cd/m2
DCI-P3
0,496, 0,526
0,099, 0,578
0,175, 0,158
P3
2,6
48 cd/m2
Dodatkowo, ustawienie zdefiniowane o nazwie Native (Natywne) umożliwia dostęp do natywnej gamy
kolorów monitora. Jest to również ustawienie skalibrowane: punkt bieli D65, gamma 2,2.
Wybieranie ustawienia zdefiniowanego przestrzeni kolorów:
1.
Naciśnij dowolny przycisk na przedniej ściance monitora.
2.
Naciśnij dolny przycisk Open Menu (Otwórz menu), aby wyświetlić menu ekranowe.
3.
Wybierz opcję Color Space (Przestrzeń kolorów), aby wyświetlić ekran konfiguracji przestrzeni
kolorów.
4.
Za pomocą przycisków W górę/W dół wybierz żądane ustawienie zdefiniowane przestrzeni
kolorów, następnie naciśnij przycisk Select (Wybierz), aby je aktywować.
Dostosowywanie luminancji
Mimo tego, że każde ustawienie fabryczne przestrzeni kolorów zostało skalibrowane dla określonego
poziomu luminancji, poziom ten można zmienić po skalibrowaniu. W przypadku wszystkich
skalibrowanych ustawień fabrycznych przestrzeni kolorów dostępny zakres regulacji luminancji to od
48 do 250 cd/m2. W przypadku ustawienia natywnego luminancję można regulować w zakresie od 0
do 100% maksymalnej luminancji monitora.
UWAGA: Ze względu na sposób w jaki diody LED reagują na zmiany zasilania, im bardziej nastawa
luminancji odbiega od wartości skalibrowanej, tym mniej dokładne jest wskazanie wartości luminancji
wyświetlane w menu ekranowym. Firma HP zaleca, aby skalibrować monitor do żądanej luminancji
roboczej.
Sposób dostosowania luminancji:
30
Rozdział 4 Obsługa monitora
1.
Naciśnij dowolny przycisk na przedniej ściance monitora.
2.
Naciśnij dolny przycisk Open Menu (Otwórz menu), aby wyświetlić menu ekranowe.
3.
Wybierz opcję Color Space (Przestrzeń kolorów), aby wyświetlić ekran konfiguracji przestrzeni
kolorów.
4.
Za pomocą przycisków W górę/W dół zaznacz opcję Adjust Luminance (Dostosuj luminancję), a
następnie naciśnij przycisk Select (Wybierz), aby aktywować zaznaczoną opcję.
5.
Za pomocą przycisków Zwiększ wartość/Zmniejsz wartość ustaw żądany poziom luminancji.
UWAGA: Wybranie opcji Adjust Luminance (Dostosuj luminancję) spowoduje wyświetlenie bieżącej
wartości luminancji z prawej strony opcji menu.
Omówienie opcji dostosowania obrazu monitora Z27x
Monitor Z27x jest wyposażony w wiele opcji specjalnych regulacji obrazu przeznaczonych dla
różnorodnych zastosowań w zakresu produkcji filmowych i multimedialnych. W tej części
poszczególne funkcje zostaną opisane z perspektywy ich zastosowań.
Use Video Levels (Używaj ograniczonego zakresu poziomu sygnału wideo)
(16–235)
Opcja ta pozwala prawidłowo wyświetlać sygnały wideo zawierające informacje z zakresu poniżej
poziomu czerni (footroom) oraz z zakresu powyżej poziomu bieli (headroom). Tego rodzaju sygnały z
reguły występują podczas pracy z sygnałami wideo zgodnymi z normą ITU-R BT.709, która umożliwia
wykraczanie poza poziomy czerni i bieli zamiast traktować je jako wartości graniczne.
Sygnały te spotyka się z reguły w następujących sytuacjach:
●
Wyświetlanie sygnału HDMI lub HD-SDI z karty przechwytywania i odtwarzania sygnału wideo,
takiej jak AJA Kona lub Blackmagic Design DeckLink.
●
Wyświetlanie obrazu w oknie tworzenia/edycji/podglądu programu do nieliniowej obróbki sygnału
wideo.
●
Wyświetlanie sygnału z odtwarzacza Blu-Ray/DVD.
We wszystkich powyższych przypadkach sygnał wideo zazwyczaj obejmuje zakresy headroom i
footroom standardu BT.709. Jeśli opcja ta nie zostanie włączona, tego rodzaju sygnał wyświetlany na
monitorze komputerowym będzie miał rozjaśnioną czerń i cienie oraz ciemniejszą biel, natomiast
kolory będą słabiej nasycone.
Włączenie tej opcji spowoduje odcięcie czerni przy wartości 16 sygnału 8-bitowego i odcięcie bieli
przy wartości 235 sygnału 8-bitowego (w przypadku sygnału 10-bitowego odcięcie nastąpi
odpowiednio przy wartościach 64 i 960). Sygnał zostanie następnie przeskalowany tak, aby był
wyświetlany w prawidłowym zakresie wizualnym.
Należy pamiętać o tym, że zasadność włączenia tej opcji zależy od źródła sygnału i jego wstępnej
obróbki, jednak w wielu przypadkach włączenie jej pozwoli uzyskać bardziej dokładny obraz. Po
włączeniu tej opcji może zajść konieczność dostosowania jasności w aplikacji używanej do edycji
sygnału wideo.
Jak włączyć opcję ograniczenia zakresu poziomu sygnału wideo:
1.
Naciśnij dowolny przycisk na przedniej ściance monitora.
2.
Naciśnij dolny przycisk Open Menu (Otwórz menu), aby wyświetlić menu ekranowe.
Omówienie opcji dostosowania obrazu monitora Z27x
31
3.
Wybierz opcję Image Adjustment (Dostosowanie obrazu), aby wyświetlić ekran opcji
dostosowania.
4.
Za pomocą przycisków W górę/W dół zaznacz opcję Use Video Levels (Używaj ograniczonego
zakresu poziomu sygnału wideo), następnie naciśnij przycisk Select (Wybierz), aby włączyć tę
opcję. Opcja aktywna będzie zaznaczona.
Tryb Overscan (Usuwanie obrazu nadmiarowego)
Monitor Z27x domyślnie wyświetla wszystkie piksele obrazu, jednak podczas przeglądania ujęć lub
edytowania poszczególnych wersji może być pożądane wyświetlanie obrazów w trybie Overscan
(Usuwanie obrazu nadmiarowego), w sposób podobny, jak w konsumenckich cyfrowych odbiornikach
telewizyjnych. Wybór opcji Overscan Frame by 5% (Usuwaj nadmiarowe 5% obrazu) spowoduje
powiększenie całego obrazu w ten sposób, że wyświetlany będzie wyłącznie obszar Action Safe
(Obszar bezpieczny). Obszar Action Safe (Obszar bezpieczny) jest zdefiniowany jako obszar
rozpoczynający się w odległości 5% od każdej krawędzi ramki.
Aby uźyć trybu Overscan Frame:
1.
Naciśnij dowolny przycisk na przedniej ściance monitora.
2.
Naciśnij dolny przycisk Open Menu (Otwórz menu), aby wyświetlić menu ekranowe.
3.
Wybierz opcję Image Adjustment (Dostosowanie obrazu), aby wyświetlić ekran opcji
dostosowania.
4.
Za pomocą przycisków W górę/W dół przejdź do opcji Overscan Frame by 5% (Usuń
nadmiarowe 5% klatki), następnie naciśnij przycisk Select (Wybierz), aby włączyć tę opcję.
Opcja aktywna będzie zaznaczona.
Show Only the Blue Channel (Wyświetlaj wyłącznie kanał niebieski)
Ponieważ oko ludzkie jest najmniej wrażliwe na zmiany koloru niebieskiego, w większości algorytmów
kompresji i kodowania kanał niebieski otrzymuje najmniejszą szerokość pasma. Z tego powodu błędy
kompresji/kodowania najłatwiej wychwycić oglądając kanał niebieski. Monitor Z27x umożliwia
wyświetlenie wyłącznie kanału niebieskiego, wyłączając tymczasowo kanały czerwony i zielony, w
celu ułatwienia kontroli błędów.
Metoda wyświetlania wyłącznie kanału niebieskiego:
1.
Naciśnij dowolny przycisk na przedniej ściance monitora.
2.
Naciśnij dolny przycisk Open Menu (Otwórz menu), aby wyświetlić menu ekranowe.
3.
Wybierz opcję Image Adjustment (Dostosowanie obrazu), aby wyświetlić ekran opcji
dostosowania.
4.
Za pomocą przycisków W górę/W dół przejdź do opcji Show Blue Channel Only (Wyświetlaj
wyłącznie kanał niebieski), następnie naciśnij przycisk Select (Wybierz), aby włączyć tę opcję.
Opcja aktywna będzie zaznaczona.
Korzystanie z opcji zarządzania współczynnikiem proporcji w
monitorze Z27x
Monitor Z27x jest wyposażony w opcje specjalne zarządzania współczynnikiem proporcji, dużo
bardziej zaawansowane od normalnie dostępnych w monitorach komputerowych. Zostaną one
omówione w niniejszej części, ze szczególnym uwzględnieniem poszczególnych zastosowań
monitora.
32
Rozdział 4 Obsługa monitora
Opcje "Fill To" (Wypełnienie ekranu)
Opcje te pozwalają wybrać sposób, w jaki wyświetlany ma być sygnał wideo o rozdzielczości innej niż
natywna rozdzielczość monitora, wynosząca 2560×1440 pikseli.
Fill to Source Aspect Ratio (Proportional) (Wypełnienie ekranu przy zachowaniu oryginalnych
proporcji (proporcjonalnie))
W przypadku wybrania tej opcji zachowany zostanie współczynnik proporcji źródła sygnału, natomiast
obraz zostanie maksymalnie powiększony i wyśrodkowany na ekranie. Nieużywany obszar ekranu
zostanie wypełniony czernią 0%. Na przykład obraz węższy niż 16 × 9 będzie wyświetlany z pełną
wysokością z czarnymi pasami po lewej i prawej stronie obrazu źródłowego, natomiast obraz szerszy
niż 16 × 9 będzie wyświetlany w pełnej szerokości z czarnymi pasami powyżej i poniżej obrazu
źródłowego.
Opcja Fill to Source Aspect Ratio (Wypełnienie obrazu przy zachowaniu oryginalnych proporcji) jest
opcją domyślną i jest ona najbardziej odpowiednią dla większości zastosowań.
Fill to Entire Screen (Non-Proportional) (Wypełnienie ekranu (nieproporcjonalnie))
Opcja ta spowoduje zniekształcenie proporcji obrazu źródłowego o współczynniku proporcji innym niż
16×9 wymuszając dopasowanie do proporcji 16×9. Obraz wynikowy wypełni cały ekran, przy czym
zostanie rozciągnięty poziomo (w przypadku obrazu źródłowego o węższym współczynniku proporcji)
lub pionowo (w przypadku obrazu źródłowego o szerszym współczynniku proporcji).
Użyj opcji Fill to Entire Screen (Wypełnienie ekranu nieproporcjonalnie), jeśli współczynnik proporcji
obrazu źródłowego nie ma znaczenia i chcesz wypełnić cały ekran, niezależnie od zniekształcenia
obrazu.
Fill to Screen Width (Proportional) (Wypełnienie do szerokości ekranu (proporcjonalnie)
Opcja ta jest przydatna w zastosowaniach, w których obraz źródłowy ma węższy współczynnik
proporcji niż natywny współczynnik 16x9 monitora. W niektórych zastosowaniach związanych z
obróbką filmową pożądane jest wyświetlanie animacji lub efektów wizualnych ze współczynnikiem
proporcji 4x3 i dostosowanie ich do wyświetlania na ekranie szerokokątnym przez obcięcie górnego i
dolnego pasa obrazu źródłowego. W przypadku wybrania tej opcji obraz źródłowy zostanie
powiększony tak, aby jego szerokość była równa szerokości ekranu monitora. Obraz źródłowy
zostanie wyśrodkowany w pionie a jego dolna i górna część zostanie obcięta, co spowoduje
wyodrębnienie obszaru środkowego o proporcjach 16x9 z ramki o proporcjach 4x3. Proporcje obrazu
źródłowego zostaną zachowane.
Opcji Fill to Screen Width (Wypełnienie do szerokości ekranu) należy używać, gdy pożądane jest
wyodrębnienie wyśrodkowanego w pionie obrazu na potrzeby przeglądania ujęć i oceny materiału.
Fill to Screen Height (Proportional) (Wypełnienie do wysokości ekranu (proporcjonalne)
Opcja ta jest przydatna w zastosowaniach, w których obraz źródłowy ma szerszy współczynnik
proporcji niż natywny współczynnik 16x9 monitora. W niektórych zastosowaniach związanych z
obróbką filmów pożądane jest wyodrębnienie obrazu o proporcjach 16x9 z obrazu źródłowego o
szerszym współczynniku proporcji. W przypadku wybrania tej opcji obraz źródłowy zostanie
powiększony tak, aby jego wysokość była równa wysokości ekranu monitora. Następnie obraz
źródłowy zostanie wyśrodkowany poziomo, a jego prawa i lewa część zostaną odcięte, co spowoduje
wyodrębnienie obszaru środkowego o proporcjach 16x9 z obrazu źródłowego o szerszych
proporcjach. Proporcje obrazu źródłowego zostaną zachowane.
Opcji Fill to Screen Height (Wypełnienie do wysokości ekranu) należy używać, gdy pożądane jest
wyodrębnienie wyśrodkowanego w poziomie obrazu na potrzeby przeglądania ujęć i oceny materiału.
Korzystanie z opcji zarządzania współczynnikiem proporcji w monitorze Z27x
33
Pixel-for-Pixel (Piksel-do-piksela)
Opcja ta jest przydatna w przypadku, gdy źródłowy sygnał wideo ma mniejszą rozdzielczość niż
rozdzielczość oryginalna monitora 2560×1440 pikseli a obraz źródłowy ma być wyświetlany bez
skalowania. Z tej opcji można skorzystać na przykład jeżeli obraz źródłowy ma rozdzielczość 1920 ×
1080 pikseli i zachodzi potrzeba sprawdzenia, czy w wyświetlanym obrazie nie występują problemy z
renderingiem.
Opcja ta posiada specjalną funkcję stosowaną do obrazu źródłowego o rozdzielczości wyższej niż
2560×1440 pikseli. Zostanie ona omówiona w następnej części.
Przykłady użycia opcji "Fill To" (Wypełnienie ekranu)
Poniższe ilustracje przedstawiają obraz źródłowy o współczynniku proporcji 4x3 wyświetlany przy
użyciu różnych opcji "Fill to" (Wypełnienie ekranu). Opcja Fill to Screen Height (Wypełnienie do
wysokości ekranu) nie ma zastosowania do sygnału źródłowego o tym współczynniku proporcji,
dlatego tej opcji nie przedstawiono na ilustracji.
Rysunek 4-1 Źródło sygnału 4x3
Rysunek 4-2 Fill to Aspect Ratio (Wypełnienie ekranu z zachowaniem współczynnika proporcji)
34
Rozdział 4 Obsługa monitora
Rysunek 4-3 Fill to Entire Screen (Wypełnienie całego ekranu)
Rysunek 4-4 Fill to Screen Width (Wypełnienie do szerokości ekranu)
Rysunek 4-5 Pixel-for-Pixel (Piksel-do-piksela)
Zmiana sposobu wyświetlania obrazu źródłowego na ekranie:
1.
Naciśnij dowolny przycisk na przedniej ściance monitora.
2.
Naciśnij dolny przycisk Open Menu (Otwórz menu), aby wyświetlić menu ekranowe.
3.
Wybierz opcję Image Adjustment (Dostosowanie obrazu), aby wyświetlić ekran opcji
dostosowania.
4.
Wybierz opcję Aspect Ratio Display (Współczynnik proporcji ekranu), aby wyświetlić dostępne
opcje.
5.
Za pomocą przycisków W górę/W dół wybierz żądaną, aktywną opcję, następnie naciśnij
przycisk Select (Wybierz), aby ją zatwierdzić.
Korzystanie z opcji zarządzania współczynnikiem proporcji w monitorze Z27x
35
UWAGA: Skrót do strony ustawień Aspect Ratio Display (Współczynnik proporcji ekranu) można
przypisać do jednego z przycisków funkcyjnych na ramce przedniej monitora. Instrukcję
przypisywania skrótów do przycisków funkcyjnych znajdujących się na ściance przedniej monitora
znajdziesz w części Zmiana funkcji przycisków na ściance przedniej monitora na stronie 40.
Praca z formatami obrazu kina cyfrowego 2K i 4K
Monitor Z27x wyposażony jest w bezpośrednią obsługę formatów obrazu 2048×1080 oraz
4096×2160 (kontenerów) zgodnie ze specyfikacją systemu kina cyfrowego organizacji DCI (Digital
Cinema Initiatives). Poniższa tabela zawiera listę obsługiwanych formatów.
Poziom DCI
Liczba pikseli poziomo
Liczba pikseli pionowo
Liczba klatek na sekundę
1
4096
2160
24,00
2
2048
1080
48,00
3
2048
1080
24,00
Do ustalenia*
2048
1080
60,00
* W momencie wydania tego dokumentu format 60,00 fps 2K nie został jeszcze formalnie zatwierdzony przez organizację
DCI. Monitor Z27x obsługuje ten format ze względu na przewidywane użycie i zatwierdzenie w przyszłości.
Dodatkowo monitor obsługuje funkcję maskowania współczynnika proporcji dla dwóch
standardowych współczynników proporcji: 1,85:1 i 2,39:1 w kontenerze obrazu DCI. Po wybraniu
funkcji maskowania współczynnika proporcji DCI źródłowy obraz wideo jest maskowany tak, aby
wyświetlane były wyłącznie piksele należące do obszaru wyznaczonego wybranym współczynnikiem
proporcji. W poniższej tabeli zestawiono liczbę aktywnych pikseli wyświetlanych dla każdego
kontenera obrazu i współczynnika proporcji.
Rozmiar kontenera DCI
Współczynnik proporcji
Liczba aktywnych pikseli
poziomo
Liczba aktywnych pikseli
pionowo
4096 x 2160
1,85:1
3996
2160
4096 x 2160
2,39:1
4096
1716
2048 × 1080
1,85:1
1998
1080
2048 × 1080
2,39:1
2048
858
W monitorze Z27x dostępne są również tryby specjalne umożliwiające wyświetlanie obrazu 4K.
Korzystanie z opcji wyświetlania obrazu kina cyfrowego
Wszystkie opcje wyświetlania obrazu kina cyfrowego dostępne są w menu ekranowym: Main Menu
(Menu główne) > Image Adjustment (Dostosowanie obrazu) > Aspect Ratio Display (Współczynnik
proporcji ekranu). Wymienione poniżej opcje są dostępne wyłącznie, jeżeli na aktywnym wejściu
wideo obecny jest sygnał o jednej z poniższych rozdzielczości. W przeciwnym wypadku odpowiednia
opcja menu będzie wyszarzona.
36
●
2048 × 1080
●
4096 x 2160
●
3840 x 2160
Rozdział 4 Obsługa monitora
UWAGA: Mimo, że dla rozdzielczości 3840 × 2160 pikseli dostępne jest menu opcji kina cyfrowego,
dla tej rozdzielczości nie są dostępne opcje współczynnika proporcji, ponieważ rozdzielczość 3840 ×
2160 pikseli nie jest rozmiarem kontenera DCI.
Sposób uzyskania dostępu do opcji wyświetlania obrazu kina cyfrowego:
1.
Podłącz komputer lub inne źródło sygnału wideo do monitora skonfigurowanego tak, aby
wyświetlać rozdzielczość 2048 × 1080 lub 4096 × 2160 pikseli.
2.
Naciśnij dowolny przycisk na przedniej ściance monitora.
3.
Naciśnij dolny przycisk Open Menu (Otwórz menu), aby wyświetlić menu ekranowe.
4.
Wybierz opcję Image Adjustment (Dostosowanie obrazu), aby wyświetlić ekran opcji
dostosowania.
5.
Wybierz opcję Aspect Ratio Display (Współczynnik proporcji ekranu), aby wyświetlić dostępne
opcje.
6.
Wybierz pozycję Digital Cinema Options (Opcje obrazu kina cyfrowego), aby wyświetlić
dostępne opcje.
Na stronie Digital Cinema Options (Opcje obrazu kina cyfrowego), w części Image Region (Obszar
obrazu) dostępne są wymienione poniżej opcje DCI Aspect Ratio (Współczynnik proporcji DCI).
Show Entire DCI Container (Wyświetl cały kontener DCI)
Jest to opcja domyślna. Wybranie tej opcji spowoduje wyświetlanie całej ramki DCI 2048 × 1080 lub
4096 × 2160 pikseli.
Crop to DCI 1,85:1 Aspect Ratio (Przytnij do współczynnika proporcji DCI 1,85:1)
Działanie tej opcji polega na obcięciu po 25 pikseli z lewej i z prawej krawędzi ramki (w przypadku
sygnału źródłowego o szerokości 2048 pikseli, po 50 pikseli z lewej i prawej krawędzi w przypadku
sygnału źródłowego o szerokości 4096 pikseli). Wynikowy obraz jest wyświetlany zgodnie z
wybranymi opcjami Aspect Ratio Display (Współczynnik proporcji obrazu) omówionymi w poprzedniej
części.
Crop to DCI 2.39:1 Aspect Ratio (Przytnij do współczynnika proporcji DCI 2,39:1)
Działanie tej opcji polega na obcięciu po 111 pikseli z górnej i z dolnej krawędzi ramki (w przypadku
sygnału źródłowego o szerokości 2048 pikseli, po 222 pikseli z górnej i dolnej krawędzi w przypadku
sygnału źródłowego o szerokości 4096 pikseli). Wynikowy obraz jest wyświetlany zgodnie z
wybranymi opcjami Aspect Ratio Display (Współczynnik proporcji obrazu) omówionymi w poprzedniej
części.
Show Cropped Region (Wyświetlaj obszar obcięty)
W przypadku włączenia tej opcji, zamiast przycięcia i powiększenia obrazu do wybranego
współczynnika proporcji, wielkość obrazu pozostaje bez zmian, natomiast na obszar obrazu leżący
poza obszarem wyznaczonym przez żądany współczynnik proporcji nakładana jest półprzeźroczysta
maska w kolorze czarnym. Jest to opcja przydatna na przykład w celu sprawdzenia krawędzi górnej
obrazu o współczynniku proporcji 2,39:1 i upewnienia się, jakie informacje są tam dostępne, gdy
zachodzi konieczność dostosowania obszaru headroom poprzez modyfikację klatek.
Set Cropped Region Opacity (Określ poziom przeźroczystości obciętego obszaru)
Opcja ta jest dostępna, jeżeli aktywna jest opcja Show Cropped Region (Wyświetlaj obszar obcięty).
Umożliwia ona określenie poziomu efektu przeźroczystości zastosowanego do obciętego obszaru.
Praca z formatami obrazu kina cyfrowego 2K i 4K
37
Ustaw odpowiedni poziom tak, aby uzyskać żądaną różnicę w wyświetlaniu obszaru obciętego i
obszaru aktywnego.
Wyświetlanie źródłowego obrazu wideo w jakości 4K
Mimo, że monitor Z27x ma rozdzielczość natywną 2560 × 1440 pikseli, może odbierać i wyświetlać
obraz w rozdzielczości 4096 × 2160 lub 3840 × 2160 pikseli. Dostępne jest wiele opcji skalowania i
wyświetlania obrazu. Aby zapewnić najwyższą jakość wyświetlania źródłowego sygnału wideo o
rozdzielczości 4K, algorytm skanowania został specjalnie dostosowany tak, aby uzyskać
maksymalnie naturalne skanowanie bez modyfikacji ostrości ani krawędzi obrazu.
W przypadku doprowadzenia na wejście monitora sygnału 4096 × 2160 lub 3840 × 2160 pikseli, na
stronie Digital Cinema Options (Opcje obrazu kina cyfrowego), w części 4K Sources (Źródła 4K)
dostępne są wymienione poniżej opcje W przypadku włączenia opcji obcinania obrazu w celu
dostosowania do współczynnika proporcji DCI, opcje te zostaną zastosowane po obcięciu obrazu.
Obey Aspect Ratio Display Option (Zachowaj ustawienia współczynnika proporcji obrazu)
Jest to opcja domyślna, obraz będzie wyświetlany zgodnie z ustawieniami opcji "Fill to" (Wypełnienie
ekranu) na stronie Aspect Ratio Display (Współczynnik proporcji ekranu). Informacje na temat tych
opcji znajdziesz w części Korzystanie z opcji zarządzania współczynnikiem proporcji w monitorze
Z27x na stronie 32.
Scale and Show Center Extraction (Skalowanie z wyświetlaniem wyodrębnionego obszaru
środkowego obrazu)
W przypadku wybrania tej opcji wyświetlany będzie wycięty z ramki obszar środkowy o proporcjach
16:9, podobnie jak w przypadku opcji Fill to Screen Height (Wypełnienie do wysokości ekranu)
omówionej wcześniej w tej instrukcji. To, jak duża część obrazu znajdzie się w wyświetlanym
obszarze środkowym zależy od tego, czy wyświetlany jest cały kontener, czy też obraz o określonym
współczynniku proporcji.
Scale and Show Left Side of Frame (Skalowanie od lewej krawędzi ramki)
W przypadku wybrania tej opcji wyświetlany będzie wycięty z ramki obszar o proporcjach 16:9,
rozpoczynając od lewej krawędzi ramki, podobnie jak w przypadku opcji Fill to Screen Height
(Wypełnienie do wysokości ekranu) omówionej wcześniej w tej instrukcji. To, jak duża część obrazu
znajdzie się w wyświetlanym obszarze rozpoczynającym się od lewej krawędzi ekranu zależy od
tego, czy wyświetlany jest cały kontener, czy też obraz o określonym współczynniku proporcji.
Scale and Show Right Side of Frame (Skalowanie od prawej krawędzi ramki)
W przypadku wybrania tej opcji wyświetlany będzie wycięty z ramki obszar o proporcjach 16:9,
rozpoczynając od prawej krawędzi ramki, podobnie jak w przypadku opcji Fill to Screen Height
(Wypełnienie do wysokości ekranu) omówionej wcześniej w tej instrukcji. To, jak duża część obrazu
znajdzie się w wyświetlanym obszarze rozpoczynającym się od prawej krawędzi ekranu zależy od
tego, czy wyświetlany jest cały kontener, czy też obraz o określonym współczynniku proporcji.
Show 4K Source Video Pixel-for-Pixel (Wyświetlaj źródłowy obraz wideo 4K w trybie pikseldo-piksela)
Jeśli dla parametru Aspect Ratio Display (Współczynnik proporcji obrazu) wybrano opcję Pixel-forPixel (Piksel-do-piksela) a dla parametru 4K Source (Źródło 4K) wybrano opcję Obey Aspect Ration
Display Option (Zachowaj ustawienia współczynnika proporcji obrazu), źródłowy sygnał wideo w
rozdzielczości 4096 × 2160 i 3840 × 2160 może być wyświetlany w trybie piksel-do-piksela. Dostępne
są dwie różne opcje wyświetlania obrazu w tym trybie pracy: Show 4K Corner (Wyświetlaj narożnik
38
Rozdział 4 Obsługa monitora
obrazu 4K) oraz Scroll 4K Region (Przewijanie obszaru obrazu 4K) Aby można było skorzystać z tych
opcji, niezbędne jest przypisanie odpowiedniej funkcji do jednego z czterech przycisków funkcyjnych
znajdujących się na ściance przedniej monitora. Informacje dotyczące przypisywania funkcji do
przycisków funkcyjnych znajdujących się na ściance przedniej monitora znajdziesz w części Zmiana
funkcji przycisków na ściance przedniej monitora na stronie 40. W kolejnych częściach tej instrukcji
opisano sposób korzystania z obydwu funkcji.
Next 4K Corner (Następny narożnik obrazu 4K)
Podczas wyświetlania sygnału 4K w trybie piksel-do-piksela naciśnij przycisk, do którego jest
przypisana funkcja Next 4K Corner (Następny narożnik obrazu 4K), aby wyświetlić kolejny fragment
obrazu, spośród pięciu dostępnych:
●
Środkowa część klatki
●
Narożnik lewy górny
●
Narożnik prawy górny
●
Narożnik lewy dolny
●
Narożnik prawy dolny
Kolejne naciśnięcie przycisku spowoduje wyświetlenie następnego fragmentu obrazu, aż do
wyłączenia trybu wyświetlania obrazu Pixel-for-fixel (Piksel-do-piksela).
Scroll 4K Region (Przewijanie obszaru obrazu 4K)
Podczas wyświetlania sygnału źródłowego 4K w trybie piksel-do-piksela naciśnij przycisk, do którego
przypisana jest funkcja Scroll 4K Region (Przewijanie obszaru obrazu 4K), aby wyświetlić strzałki
nawigacji umożliwiające przesuwanie widocznego fragmentu obrazu na ekranie. Gdy ta opcja jest
włączona, w dolnym prawym rogu monitora pojawi się wyskakujące okno, przedstawiające cały obraz
4K i wskazujące, który obszar jest wyświetlany na pełnym ekranie. Aby zmienić obszar wyświetlany
na pełnym ekranie, należy użyć przycisków kierunkowych znajdujących się na przedniej części
obudowy. Gdy ta opcja zostanie wyłączona, wyskakujące okno zniknie, ale obszar zainteresowania
będzie nadal wyświetlany.
Korzystanie z funkcji obraz-w-obrazie (PIP) i obraz-obokobrazu (PBP)
Monitor obsługuje zarówno funkcję PIP, w której obraz z jednego źródła jest wyświetlany w postaci
nakładki na obrazie z innego źródła oraz funkcję PBP, w której obraz z jednego źródła jest
wyświetlany obok obrazu z drugiego źródła poziomo (w przypadku ustawienia monitora w orientacji
poziomej) lub pionowo (w przypadku orientacji pionowej).
Aby skorzystać z funkcji PIP lub PBP:
1.
Podłącz do monitora drugie źródło sygnału.
2.
Naciśnij dowolny z pięciu przycisków na przedniej ściance monitora, a następnie naciśnij dolny
przycisk Open Menu (Otwórz menu), aby wyświetlić menu ekranowe.
3.
Z menu ekranowego wybierz opcję PIP Control (Ustawienia funkcji PIP) > PIP On/Off (Włącz/
wyłącz funkcję PIP) i wybierz opcję Picture-in-Picture (Obraz-w-obrazie) lub Picture-besidePicture (Obraz obok obrazu).
4.
Monitor będzie skanował pomocnicze wejścia sygnału i po znalezieniu prawidłowego sygnału
użyje go do wyświetlenia obrazu PIP/PBP. Aby zmienić wejście PIP/PBP, wybierz opcję PIP
Korzystanie z funkcji obraz-w-obrazie (PIP) i obraz-obok-obrazu (PBP)
39
Input (Wejście PIP) z menu ekranowego i wybierz żądane wejście (DisplayPort 1, DisplayPort 2
lub HDMI).
5.
Aby zmienić rozmiar PIP, wybierz z menu ekranowego opcję PIP Size (Rozmiar PIP), a
następnie opcję Enlarge (Powiększ), Reduce (Pomniejsz), Set to Maximum Size (Ustaw rozmiar
maksymalny), Set to Minimum Size (Ustaw rozmiar minimalny) alboReset to Default Size
(Przywróć rozmiar domyślny). W przypadku wybrania rozmiaru maksymalnego funkcja PIP
wyświetlać będzie obraz ze wszystkich źródeł w trybie piksel-do-piksela w rozdzielczości do
2048 x 1080 pikseli, co pozwala używać funkcji PIP jako monitora kontrolnego. Więcej informacji
na temat tego zastosowania znajdziesz w następnej części.
6.
Aby dostosować położenie obrazu PIP, wybierz pozycję PIP Position (Położenie obrazu PIP) z
menu ekranowego, a następnie wybierz opcjęTop Left (u góry, z lewej strony), Top Right (u
góry, z prawej strony) Bottom Left (u dołu, z lewej strony), Bottom Right (u dołu, z prawej strony)
lub Fine Tune Position (Położenie niestandardowe).
Korzystanie z funkcji PIP jako monitora kontrolnego
Ponieważ funkcja PIP została zaprojektowana do użytku głównie jako monitor kontrolny, przy
rozmiarze 100% dla sygnałów składających się z 1080 lub 720 linii, w tym również sygnałów DCI 2K,
wiele opcji dostosowania obrazu dostępnych dla głównego źródła sygnału jest dostępna również dla
sygnału wyświetlanego za pomocą funkcji PIP. Dalsze informacje na temat tych ustawień znajdziesz
w części Omówienie opcji dostosowania obrazu monitora Z27x na stronie 31 oraz Praca z formatami
obrazu kina cyfrowego 2K i 4K na stronie 36.
Dla funkcji PIP dostępne są opcje wymienione poniżej. Żadna z nich nie jest włączona domyślnie.
Use Video Levels (Używaj ograniczonego zakresu poziomu sygnału wideo) (16–235)
W przypadku monitorowania sygnału wyjściowego wideo z karty przechwytywania wideo takiej jak
AJA Kona lub Blackmagic Design Decklink opcję tę z reguły powinno się włączać, ponieważ w
procesach postprodukcji materiałów wideo z reguły stosowane są dodatkowe poziomy sygnału wideo.
Overscan Within PIP (Usuwanie obrazu nadmiarowego w trybie PIP)
Włączenie tej opcji pozwoli sprawdzić, w jaki sposób sygnał wyjściowy wideo będzie wyświetlany na
konsumenckim odbiorniku telewizyjnym. Jest to opcja szczególnie przydatna do sprawdzenia, czy
zastosowano prawidłowe marginesy w dolnej jednej trzeciej ekranu i czy obraz wyświetlany w
odbiornikach telewizyjnych nie będzie obcinany.
Opcje Digital Cinema (obrazu kina cyfrowego DCI)
W przypadku wyświetlania sygnału o rozdzielczości 2048 × 1080 pikseli w trybie PIP można wybrać
opcję wyświetlania całego kontenera DCI lub obcięcia obrazu wyświetlanego w oknie PIP tak, aby
uzyskać obraz o współczynniku proporcji 1,85:1 lub 2,39:1. W przypadku obcinania obrazu w celu
uzyskania określonego współczynnika proporcji, kształt okna PIP zostanie dostosowany do
wybranego współczynnika proporcji. Przy krawędziach okna PIP nie będą wyświetlane czarne pasy.
Zmiana funkcji przycisków na ściance przedniej monitora
Funkcje przycisków górnych na ściance przedniej monitora można dostosować do własnych potrzeb
tak, aby po aktywowaniu przycisków można było szybko uzyskać dostęp do najczęściej używanych
poleceń.
Przyciskom funkcyjnym można przypisać następujące polecenia:
40
Rozdział 4 Obsługa monitora
●
Color Space Select (Wybór przestrzeni kolorów) – naciśnięcie przycisku spowoduje wyświetlenie
dostępnych zaprogramowanych ustawień przestrzeni kolorów. Funkcja ta pozwala szybko
przełączać dostępne ustawienia przestrzeni kolorów. Polecenie jest przypisane domyślnie do
pierwszego przycisku funkcyjnego.
●
Adjust Luminance (Dostosuj luminancję) – naciśnięcie przycisku pozwoli szybko zmienić
luminancję monitora. Polecenie jest przypisane domyślnie do trzeciego przycisku funkcyjnego.
●
Video Input Select (Wybór wejścia wideo) – naciśnięcie przycisku powoduje wyświetlenie listy
dostępnych wejść wideo, dzięki czemu można w razie potrzeby wybrać inne wejście. Polecenie
jest przypisane domyślnie do drugiego przycisku funkcyjnego.
●
Next Active Video Input (Następne aktywne wejście wideo) – za pomocą tego polecenia można
szybko przełączać aktywne wejścia wideo. Wejście aktywne to wejście, na którym obecny jest
sygnał z komputera lub innego źródła wideo.
●
Aspect Ratio Display (Współczynnik proporcji obrazu) – naciśnięcie przycisku spowoduje
wyświetlenie menu podrzędnego Aspect Ratio Display (Współczynnik proporcji obrazu)
umożliwiając szybki dostęp do tego zestawu funkcji.
●
Video Levels (16–235) On / Off (Używaj ograniczonego zakresu poziomu sygnału wideo (16–
235) Wł./Wył.) – umożliwia szybkie przełączanie opcji pełnego i ograniczonego zakresu poziomu
sygnału wideo. Polecenie wyłączone wyświetlane jest jako “Video Levels (16–235) On” (Włącz
funkcję ograniczania zakresu poziomu sygnału wideo (16-235)), natomiast w stanie włączonym
polecenie wyświetlane jest jako “Video Levels (16–235) Off.” (Wyłącz funkcję ograniczenia
zakresu poziomu sygnału wideo (16-235)).
●
Overscan On / Off (Włącz/wyłącz funkcję usuwania obrazu nadmiarowego) – umożliwia szybkie
włączanie i wyłączanie funkcji usuwania obrazu nadmiarowego. Polecenie nieaktywne będzie
wyświetlane jako “Video Overscan On” (Włącz funkcję usuwania obrazu nadmiarowego), a w
przypadku wyłączenia tej opcji wyświetlane będzie jako “Overscan Off” (Wyłącz funkcję
usuwania obrazu nadmiarowego).
●
Blue-Only Mode On / Off (Włącz/wyłącz tryb wyświetlania tylko kanału niebieskiego) – umożliwia
szybkie włączanie i wyłączanie trybu wyświetlania wyłącznie kanału niebieskiego. Wyłączone
polecenie będzie wyświetlane jako “Blue-Only Mode On” (Włącz tryb wyświetlania tylko kanału
niebieskiego), natomiast polecenie włączone będzie wyświetlane jako “Blue-Only Mode Off"
(Wyłącz tryb wyświetlania tylko kanału niebieskiego).
●
Scroll 4K Region (Przewijanie obszaru obrazu 4K) – za pomocą tej opcji można przesuwać na
ekranie obraz 4K wyświetlany w trybie piksel-do-piksela. Więcej informacji na temat tego
polecenia znajdziesz w części Show 4K Source Video Pixel-for-Pixel (Wyświetlaj źródłowy obraz
wideo 4K w trybie piksel-do-piksela) na stronie 38.
●
Next 4K Corner (Następny narożnik obrazu 4K) – za pomocą tej opcji można wybrać do
wyświetlenia kolejną część obrazu 4K wyświetlanego w trybie piksel-do-piksela. Więcej
informacji na temat tego polecenia znajdziesz w części Show 4K Source Video Pixel-for-Pixel
(Wyświetlaj źródłowy obraz wideo 4K w trybie piksel-do-piksela) na stronie 38.
●
PIP On / Off (Włącz/wyłącz funkcję PIP) – umożliwia szybkie włączanie i wyłączanie funkcji PIP,
pozwalając korzystać z niej jako z monitora kontrolnego. Polecenie nieaktywne będzie
wyświetlane jako “PIP On” (Włącz funkcję PIP), natomiast polecenie włączone wyświetlane
będzie jako “PIP Off” (Wyłącz funkcję PIP). Więcej informacji na temat tego zastosowania
znajdziesz w części Korzystanie z funkcji PIP jako monitora kontrolnego na stronie 40.
●
Swap Primary / PIP Inputs (Zamiana sygnału głównego i sygnału PIP) – za pomocą tej funkcji
można szybko zamienić ze sobą sygnał główny i sygnał PIP. Użycie tej opcji nie wymaga
włączenia funkcji PIP, wystarczy, aby skonfigurowane było wejście sygnału PIP. Dlatego też
opcji tej można używać jako alternatywnej metody szybkiego przełączania obydwu wejść.
Zmiana funkcji przycisków na ściance przedniej monitora
41
●
Next PIP Corner (Następny narożnik obrazu PIP) – za pomocą tej opcji można przesuwać okno
PIP na ekranie. Kolejne użycie tego polecenia spowoduje przesunięcie okna PIP w następującej
kolejności: Upper Left Corner (Narożnik lewy górny), Upper Right Corner (Narożnik prawy
górny), Lower Left Corner (Narożnik lewy dolny), Lower Right Corner (Narożnik prawy dolny).
●
Show Display information (Wyświetl informacje o monitorze) – za pomocą tego polecenia można
wyświetlić przydatne informacje dotyczące monitora, takie jak Display Mode (Tryb wyświetlania),
Active Color Space (Aktywna przestrzeń kolorów), Monitor Serial Number (Numer seryjny
monitora), Firmware Revision (Wersja oprogramowania układowego) oraz Backlight Hours
(Czas pracy podświetlenia). Polecenie jest przypisane domyślnie do czwartego przycisku
funkcyjnego.
●
Show Color Space Information (Wyświetl informacje na temat przestrzeni kolorów) – za pomocą
tego polecenia można wyświetlić przydatne informacje na temat bieżącej przestrzeni kolorów, w
tym współrzędne kolorów podstawowych, współrzędne punktu bieli oraz wartość gamma.
●
Test Pattern Generator (Generator obrazów kontrolnych) – za pomocą tego polecenia można
wyświetlić listę wbudowanych obrazów kontrolnych, w tym czerni, bieli, pośredniej szarości oraz
koloru czerwonego, zielonego i niebieskiego. Obrazy kontrolne, w powiązaniu z zewnętrznym
urządzeniem pomiarowym mogą pomóc w szybkiej kontroli dokładności kalibracji monitora w
okresie użytkowania pomiędzy kalibracjami.
●
Empty (Brak) – polecenie służące do usuwania funkcji przypisanych do przycisków funkcyjnych
znajdujących się na przedniej ściance monitora. W przypadku wybrania tego polecenia etykieta
nie będzie pusta.
Aby zmienić funkcje przycisków na przedniej ściance:
1.
Naciśnij jeden z pięciu przycisków na przedniej ściance monitora, aby wyświetlić etykiety
przycisków, a następnie naciśnij dolny przycisk Open Menu (Otwórz menu), aby wyświetlić
menu ekranowe.
2.
Wybierz z menu ekranowego pozycję Menu and Message Control (Ustawienia menu i
komunikatów) > Configure Function Buttons (Konfiguracja przycisków funkcyjnych) i wybierz
jedną z opcji dostępnych dla danego przycisku.
Zmiana trybu pracy przycisków funkcyjnych na przedniej
ściance monitora
W konfiguracji domyślnej naciśnięcie dowolnego przycisku na przedniej ściance monitora powoduje
wyświetlenie menu z lewej strony przycisków, z informacją o poleceniach przypisanych do każdego
przycisku. Gdy wyświetlone jest menu, naciśnięcie odpowiedniego przycisku spowoduje wykonanie
żądanego polecenia. Po zapoznaniu się z konfiguracją menu można wyłączyć opcję wyświetlania
etykiet przycisków funkcyjnych i po prostu naciskać odpowiedni przycisk na przedniej ściance, aby
wykonać żądane polecenie. Wyłączenie tej opcji spowoduje jedynie wyłączenie wyświetlania etykiet
przycisków funkcyjnych dla poleceń przypisanych do tych przycisków. Po wyświetleniu menu
ekranowego etykiety przycisków funkcyjnych będą wyświetlane.
Sposób zmiany trybu pracy przycisków funkcyjnych na ściance przedniej monitora:
42
1.
Naciśnij jeden z pięciu przycisków na ściance przedniej monitora, a następnie naciśnij dolny
przycisk Open Menu (Otwórz menu), aby wyświetlić menu ekranowe. (Jeśli ten tryb jest już
włączony, naciśnij dolny przycisk funkcyjny na przedniej ściance, aby wyświetlić menu OSD.)
2.
Z menu ekranowego wybierz kolejno Menu and Message Control (Opcje menu i komunikatów) >
Function Button Mode (Tryb pracy przycisków funkcyjnych) i wybierz jedną z poniższych funkcji.
Rozdział 4 Obsługa monitora
a.
Wybierz opcję Open Button Label First (Najpierw wyświetlaj etykiety przycisków), aby
naciśnięcie dowolnego przycisku funkcyjnego powodowało wyświetlenie etykiet przycisków.
b.
Wybierz opcję Execute Command on First Press (Wykonuj polecenie za pierwszym
naciśnięciem przycisku).
Dostosowywanie wskaźników LED na ściance przedniej
monitora
Wskaźniki LED przycisków na ściance przedniej mają domyślnie włączoną funkcję wygaszania.
Wskaźniki LED zostaną wygaszone po upływie limitu czasu menu ekranowego. Funkcję wygaszania
wskaźników LED można wyłączyć, można też wtedy dostosować jasność wskaźników LED.
Wyłączanie funkcji wygaszania przycisków na ściance przedniej monitora:
1.
Naciśnij dowolny z pięciu przycisków na przedniej ściance monitora, a następnie naciśnij dolny
przycisk Open Menu (Otwórz menu), aby wyświetlić menu ekranowe.
2.
Z menu ekranowego wybierz pozycję Menu and Message Control (Ustawienia menu i
komunikatów) > Bezel Button Auto-Fade(Automatyczne wygaszanie przycisków ścianki
przedniej) > Disable (Always On) (Wyłącz (Zawsze włączone)).
W przypadku wyłączenia funkcji wygaszania przycisków na ściance przedniej (zgodnie z powyższym
opisem), można dostosować jasność przycisków na ściance przedniej do poziomu natężenia
oświetlenia w pomieszczeniu.
Dostosowanie poziomu jasności przycisków na ściance przedniej:
1.
Naciśnij dowolny z pięciu przycisków na przedniej ściance monitora, a następnie naciśnij dolny
przycisk Open Menu (Otwórz menu), aby wyświetlić menu ekranowe.
2.
Z menu ekranowego wybierz pozycję Menu and Message Control (Ustawienia menu i
komunikatów) > Bezel Button Brightness (Jasność przycisków na ściance przedniej) i za
pomocą skali regulacji wybierz żądaną jasność przycisków.
Można również zmienić kolor diod LED przycisków na przedniej ściance monitora. Diody LED
przycisków mogą świecić na biało lub czerwono, mogą też automatycznie zmieniać kolor z białego na
czerwony w warunkach mniejszego natężenia oświetlenia. Kolor czerwony należy stosować w
przypadku używania monitora w warunkach słabego oświetlenia. Biały kolor diod LED może mieć
negatywny wpływ na czułość wzroku na kolory, podczas gdy kolor czerwony nie będzie miał
negatywnego wpływu.
Sposób zmiany koloru przycisków na przedniej ściance monitora:
1.
Naciśnij dowolny z pięciu przycisków na przedniej ściance monitora, a następnie naciśnij dolny
przycisk Open Menu (Otwórz menu), aby wyświetlić menu ekranowe.
2.
Z menu ekranowego wybierz kolejno Menu and Message Control (Ustawienia menu i
komunikatów) > Bezel Button color (Kolor przycisków na przedniej ściance), a następnie wybierz
opcję Always White (Zawsze kolor biały) Always Red (Zawsze kolor czerwony) Auto-Switch to
Red at 70 cd/m2 (Automatyczne przełączanie na kolor czerwony przy natężeniu oświetlenia 70
cd/m2).
Korzystanie z funkcji automatycznego trybu uśpienia
Monitor obsługuje funkcję menu ekranowego o nazwie Auto-Sleep Mode (Automatyczny tryb
uśpienia) umożliwiającą włączanie i wyłączanie stanu obniżonego zużycia energii. Włączenie funkcji
automatycznego trybu uśpienia (domyślnie włączonego) monitor będzie przechodził w tryb
Dostosowywanie wskaźników LED na ściance przedniej monitora
43
obniżonego zużycia energii gdy komputer, do którego jest podłączony będzie sygnalizował możliwość
włączenia takiego trybu (brak sygnału synchronizacji poziomej lub pionowej).
Z chwilą włączenia tego trybu obniżonego poboru energii ekran monitora jest wygaszany,
podświetlenie zostaje wyłączone a wskaźnik LED zasilania zmienia kolor na pomarańczowy. W trybie
obniżonego zużycia energii monitor pobiera mniej niż 0,5 W. Monitor wybudzi się z trybu uśpienia po
przesłaniu z komputera do monitora aktywnego sygnału (np. w razie poruszenia myszą lub
naciśnięcia klawiatury).
Automatyczny tryb uśpienia można wyłączyć w menu ekranowym. Naciśnij dowolny z pięciu
przycisków na przedniej ściance monitora, a następnie naciśnij dolny przycisk Open Menu (Otwórz
menu), aby wyświetlić menu ekranowe. Z menu ekranowego wybierz Management (Zarządzanie) >
Auto-Sleep (Automatyczny tryb uśpienia) > Disable (Wyłącz).
Korzystanie z menu ekranowego
Użyj menu ekranowego do dostosowania obrazu do własnych preferencji. Aby uzyskać dostęp do
menu ekranowego, wykonaj następujące czynności:
1.
Naciśnij dowolny z pięciu przycisków znajdujących się z prawej strony przedniej ścianki, aby
aktywować przyciski.
2.
Naciśnij dolny przycisk Open Menu (Otwórz menu), aby wyświetlić menu ekranowe.
3.
Za pomocą czterech górnych przycisków funkcyjnych można nawigować po menu, wybierać
żądane opcje i je modyfikować. Wyświetlane etykiety przycisków zależą od tego, które menu lub
podmenu jest aktywne.
UWAGA: Wyszarzone opcje menu ekranowego nie są obsługiwane dla wybranego źródła sygnału i
określonych ustawień.
Poniższa tabela zawiera listę opcji menu ekranowego (OSD) oraz opisy ich funkcji.
Color Space Menu (Informacje o przestrzeni kolorów)
Poziom 1
Poziom 2
Przestrzeń kolorów
[Nazwa przestrzeni kolorów
1]
Poziom 3
[Nazwa przestrzeni kolorów
2]
[Nazwa przestrzeni kolorów
3]
[Nazwa przestrzeni kolorów
4]
[Nazwa przestrzeni kolorów
5]
[Nazwa przestrzeni kolorów
6]
[Nazwa przestrzeni kolorów
7]
Adjust Luminance (Dostosuj
luminancję)
Set Luminance Value (Ustaw
wartość luminancji)
Back (Wstecz)
44
Rozdział 4 Obsługa monitora
Poziom 4
Poziom 1
Poziom 2
Poziom 3
Poziom 4
Color Space Information
(Informacje o przestrzeni
kolorów)
[Nazwa bieżącej przestrzeni
kolorów]
Primaries (u'v' / xy) (Kolory
podstawowe (u'v' / xy))
●
Red: (Czerwony:) x.xxx
x.xxx
●
Blue: (Niebieski:) x.xxx
x.xxx
●
Green: (Zielony:) x.xxx
x.xxx
White Point (u'v' / xy) (Punkt
bieli (u'v' / xy))
●
x.xxx x.xxx
●
Name of White Point
(ex. (Nazwa punktu bieli
(np. D65))
Gamma (x.x lub sRGB)
Switch coordinate display to
xy/u'v' (Przełącz wyświetlacz
współrzędnych na xy/u'v') (w
celu wyświetlenia informacji
w postaci CIE 1931 xy lub
CIE 1976 u'v')
Back (Wstecz)
Reset to Last Calibration
(Przywrócenie ostatniej
kalibracji)
Reset to Factory Calibration
(Przywrócenie kalibracji
fabrycznej)
Back (Wstecz)
Menu Video Input (Wejście wideo)
Poziom 1
Poziom 2
Video Input (Wejście wideo)
DisplayPort 1
Poziom 3
Poziom 4
DisplayPort 2
HDMI
Auto-Switch Source
(Automatyczne przełączanie
źródła)
Enable (Włącz)
Disable (Wyłącz)
Back (Wstecz)
Back (Wstecz)
Korzystanie z menu ekranowego
45
Image Adjustment (Dostosowanie obrazu)
Poziom 1
Poziom 2
Poziom 3
Image Adjustment
(Dostosowanie obrazu)
Aspect Ratio Display
(Współczynnik proporcji
obrazu)
Fill to Source Aspect Ratio
(Proportional) (Wypełnienie
ekranu przy zachowaniu
oryginalnych proporcji
(proporcjonalnie))
Poziom 4
Fill to Entire Screen (NonProportional) (Wypełnienie
ekranu (nieproporcjonalnie))
Fill to Screen Width
(Proportional) (Wypełnienie
do szerokości ekranu
(proporcjonalnie)
Fill to Screen Height (NonProportional) (Wypełnienie
do wysokości ekranu
(nieproporcjonalne)
Pixel-for-Pixel (Piksel-dopiksela)
Opcje Digital Cinema
(obrazu kina cyfrowego DCI)
Image Region (Obszar
obrazu):
Show Entire DCI Container
(Wyświetl cały kontener DCI)
Crop to DCI 1,85:1 Aspect
Ratio (Przytnij do
współczynnika proporcji DCI
1,85:1)
Crop to DCI 2,39:1 Aspect
Ratio (Przytnij do
współczynnika proporcji DCI
2,39:1)
Show Cropped Region
(Wyświetlaj obszar obcięty)
Set Cropped Region Opacity
(Określ poziom
przeźroczystości obciętego
obszaru)
Dotyczy źródeł sygnału 4K:
Obey Aspect Ratio Display
Option (Zachowaj ustawienia
współczynnika proporcji
obrazu)
Scale and Show Center
Extraction (Skalowanie z
wyświetlaniem
wyodrębnionego obszaru
środkowego obrazu)
Scale and Show Left Side of
Frame (Skalowanie od lewej
krawędzi ramki)
46
Rozdział 4 Obsługa monitora
Poziom 1
Poziom 2
Poziom 3
Poziom 4
Scale and Show Right Side
of Frame (Skalowanie od
prawej krawędzi ramki)
Back (Wstecz)
Back (Wstecz)
Poziom 1
Poziom 2
Image Adjustment
(Dostosowanie obrazu)(ciąg
dalszy)
Use Video Levels (Używaj
ograniczonego zakresu
poziomu sygnału wideo) (16–
235)
Poziom 3
Poziom 4
Overscan Frame by 5%
(Usuń nadmiarowe 5% klatki)
Show Blue Channel Only
(Wyświetlaj wyłącznie kanał
niebieski)
On-Screen Menu Rotation
(Obrót menu ekranowego)
Landscape (Poziomo)
Portrait (Pionowo)
Back (Wstecz)
Advanced (Zaawansowane)
OverDrive (Skrócenie czasu
reakcji)
Funkcja "Overdrive"
(Skrócenie czasu reakcji)
może poprawić szybkość
odświeżania i wyeliminować
rozmazanie obrazu, jednak
spowoduje dezaktywowanie
innych funkcji, takich jak PIP,
w przypadku niektórych
rozdzielczości sygnału
wejściowego.
Enable (Włącz)
Disable (Wyłącz)
Back (Wstecz)
Deinterlacer (Usuwanie
przeplotu)
Funkcję usuwania przeplotu
należy włączać w przypadku
korzystania ze źródeł
sygnału z przeplotem (takich
jak 1080i). Wyłącz tę funkcję,
aby sprawdzić, czy w źródle
sygnału typu progressive nie
występują błędy kodowania
przeplotu.
Enable (Włącz)
Disable (Wyłącz)
Back (Wstecz)
Cadence Detection (Detekcja
kadencji)
Detektor kadencji dekoduje
kadencje filmów w źródłach
obrazu wideo (np: 2:3
Korzystanie z menu ekranowego
47
Poziom 1
Poziom 2
Poziom 3
Poziom 4
pulldown). Wyłącz tę funkcję,
aby sprawdzić, czy w źródle
sygnału nie występują błędy
kadencji.
Enable (Włącz)
Disable (Wyłącz)
Back (Wstecz)
Back (Wstecz)
Back (Wstecz)
Display Mode Information
(Informacje o trybie
wyświetlania)
PIP Control Menu (Menu ustawień funkcji PIP)
Poziom 1
Poziom 2
Poziom 3
PIP Control (Ustawienia
funkcji PIP)
PIP On/Off (PIP Wł./Wył.)
Picture-in-Picture (Obraz-wobrazie)
Picture-beside-Picture
(Obraz-obok-obrazu)
Off (Wył.)
Back (Wstecz)
PIP Size (Wielkość okna
PIP)
Enlarge (Powiększ)
Reduce (Pomniejsz)
Set to Maximum Size (Ustaw
rozmiar maksymalny)
Set to Minimum Size (Ustaw
rozmiar minimalny)
Reset to Default Size
(Przywróć rozmiar domyślny)
Back (Wstecz)
PIP Position (Położenie okna
PIP)
Top Left (U góry, z lewej
strony)
Top Right (U góry, z prawej
strony)
Bottom Left (U dołu, z lewej
strony)
Bottom Right (U dołu, z
prawej strony)
Fine Tune Position
(Położenie niestandardowe)
Back (Wstecz)
48
Rozdział 4 Obsługa monitora
Poziom 4
Poziom 1
Poziom 2
Poziom 3
PIP Input (Automatycznie
przełączanie źródeł sygnału
wejściowego)
DisplayPort 1
Poziom 4
DisplayPort 2
HDMI
Swap Primary and PIP
Inputs (Zamiana sygnału
głównego i sygnału PIP)
Back (Wstecz)
Primary / PIP Source
Information (Informacje o
źródle podstawowym/PIP)
Use Video Levels (Używaj
ograniczonego zakresu
poziomu sygnału wideo) (16–
235)
Overscan Within PIP
(Usuwanie obrazu
nadmiarowego w trybie PIP)
Opcje Digital Cinema
(obrazu kina cyfrowego DCI)
Image Region (Obszar
obrazu):
Show Entire DCI Container
(Wyświetl cały kontener DCI)
Crop to DCI 1,85:1 Aspect
Ratio (Przytnij do
współczynnika proporcji DCI
1,85:1)
Crop to DCI 2.39:1 Aspect
Ratio (Przytnij do
współczynnika proporcji DCI
2,39:1)
Show Cropped Region
(Wyświetlaj obszar obcięty)
Back (Wstecz)
Primary / PIP Source
Information (Informacje o
źródle podstawowym/PIP)
Language Menu (Język)
Poziom 1
Poziom 2
Language (Język)
Deutsch (Niemiecki)
Poziom 3
Poziom 4
Traditional Chinese (Chiński
tradycyjny)
Simplified Chinese (Chiński
uproszczony)
English (Angielski)
Korzystanie z menu ekranowego
49
Poziom 1
Poziom 2
Poziom 3
Poziom 4
Español (Hiszpański)
Français (Francuski)
Italiano (Włoski)
Japanese (Japoński)
Nederlands (Holenderski)
Português (Portugalski)
Management Menu (Zarządzanie)
Poziom 1
Poziom 2
Poziom 3
Management (Zarządzanie)
Auto-Sleep (Automatyczny
tryb uśpienia)
Do you want the display to go
to sleep when there is no
active video input? (Czy
chcesz, aby monitor
przechodził w stan uśpienia,
gdy brak aktywnego sygnału
wejściowego wideo?)
Enable (Włącz)
Disable (Wyłącz)
Back (Wstecz)
Power On Recall (Ponowne
włączenie po przywróceniu
zasilania)
Do you want the display to
automatically turn back on after
an unexpected power failure?
(Czy chcesz, aby po zaniku
zasilania i jego przywróceniu
monitor był włączany
automatycznie?)
Enable (Włącz)
Disable (Wyłącz)
Back (Wstecz)
DDC/CI Communications
(Komunikacja DDC/CI)
Do you want the display to
respond to commands issues
by the host via DDC/CI? (Czy
chcesz, aby monitor reagował
na polecenia hosta za pomocą
interfejsu DDC/CI?)
Enable (Włącz)
Disable (Wyłącz)
Back (Wstecz)
Auto EDID Update
(Automatyczna aktualizacja
EDID)
50
Rozdział 4 Obsługa monitora
Do you want the display to
automatically update the EDID
when you switch color spaces?
(Czy chcesz, aby wyświetlacz
automatycznie aktualizował
dane EDID w przypadku
zmiany przestrzeni kolorów?)
Poziom 4
Poziom 1
Poziom 2
Poziom 3
Poziom 4
Enable (Włącz)
Disable (Wyłącz)
Back (Wstecz)
Hot Plug Initiate
(Podłączanie przy
włączonym zasilaniu)
Do you want the display to
initiate a Hot Plug Event when
you switch color spaces? (Czy
monitor ma zainicjować
zdarzenie podłączenia przy
włączonym zasilaniu w
przypadku zmiany przestrzeni
kolorów?)
Enable (Włącz)
Disable (Wyłącz)
Back (Wstecz)
Wykrycie połączenia
DisplayPort Hot-Plug
Czy chcesz, aby połączenia
DisplayPort były przełączane
na tryb niskiego poboru
energii, gdy monitor pozostaje
uśpiony, czy żeby pozostawały
aktywne, aby monitor mógł
zareagować na komunikację z
hostem?
Low Power (Niski poziom
zasilania)
Always Active (Zawsze
aktywne)
Back (Wstecz)
Poziom 1
Poziom 2
Poziom 3
Poziom 4
Management (Zarządzanie)
(ciąg dalszy)
DisplayPort Compatibility
(DisplayPort — zgodność)
Not all displays can sync to a
DisplayPort 1.2 connection.
(Nie wszystkie monitory
można synchronizować za
pomocą złącza DisplayPort
1.2.) Do you want
DisplayPort input 1 to identify
itself as version 1.1 to
connected displays? (Czy
chcesz użyć wejścia
DisplayPort 1 do
identyfikowania monitora
jako pracującego w wersji
1.1 przez podłączone do
niego inne monitory?)
DisplayPort 1.1 Compatibility
Mode (Tryb zgodności
DisplayPort 1.1)
DisplayPort 1,2
Back (Wstecz)
Korzystanie z menu ekranowego
51
Poziom 1
Poziom 2
Poziom 3
Manage Internal Processor
(Zarządzanie procesorem
wewnętrznym)
Do you want the internal
processor to be enabled?
(Czy chcesz włączyć
procesor wewnętrzny?) The
internal processor must be
enabled for display
calibration, firmware
updates, and remote
management. (Procesor
wewnętrzny musi być
włączony w przypadku
kalibracji monitora,
aktualizacji oprogramowania
układowego i zarządzania
zdalnego.)
Poziom 4
Enable (Włącz)
Disable (Wyłącz)
Back (Wstecz)
Firmware Update Support
(Obsługa aktualizacji
oprogramowania firmowego)
Do you want to allow
firmware updates? (Czy
chcesz umożliwić
aktualizację oprogramowania
układowego?)
Enable, Via USB or Network
(Włącz, poprzez port USB
lub gniazdo sieciowe)
Enable, Via USB Only
(Włącz, tylko za poprzez port
USB)
Enable, Via Network Only
(Włącz, tylko poprzez
gniazdo sieciowe)
Disable (Wyłącz)
Back (Wstecz)
Calibration Support (Obsługa
kalibracji)
Do you want to allow display
calibration? (Czy chcesz
umożliwić kalibrację
monitora?)
Enable (Włącz)
Disable (Wyłącz)
Back (Wstecz)
Management (Zarządzanie)
(ciąg dalszy)
Remote Management
Services (Usługi zarządzania
zdalnego)
Enable / Disable Server
(Włącz/wyłącz serwer)
Do you want to enable the
internal remote management
web server? (Czy chcesz
włączyć serwer sieci Web do
zdalnego zarządzania
monitorem?)
Enable (Włącz)
Disable (Wyłącz)
Back (Wstecz)
52
Rozdział 4 Obsługa monitora
Poziom 1
Poziom 2
Poziom 3
Poziom 4
IP Configuration Mode (Tryb
konfiguracji IP)
DHCP
Manual (Tryb ręczny)
IPv4 Address (Adres IPv4)
xxx.xxx.xxx.xxx
IPv4 Subnet Mask (Maska
podsieci IPv4):
xxx.xxx.xxx.xxx
IPv4 Gateway (Brama IPv4):
xxx.xxx.xxx.xxx
Back (Wstecz)
WS-Management Setup
(Konfiguracja protokołu WSManagement)
Enable WS-Management
(Włącz protokół WSManagement):
Enable WS-Identity Support
(Włącz obsługę WS-Identity)
Back (Wstecz)
Install Certificate (Instalacja
certyfikatu)
Reset Administrator
Password (Resetowanie
hasła administratora)
Back (Wstecz)
Menu and Message Control (Ustawienia menu i komunikatów)
Poziom 1
Poziom 2
Poziom 3
Poziom 4
Menu and Message Control
(Ustawienia menu i
komunikatów)
Menu and Message Position
(Położenie menu i
komunikatów)
Za pomocą przycisków
dostosuj położenie menu. Na
zakończenie wybierz
przycisk "Back" (Wstecz).
Menu and Message Opacity
(Przezroczystość menu i
komunikatów)
Set Opacity Value (Ustaw
wartość przeźroczystości)
Menu and Message Timeout
(Limit czasu wyświetlania
menu i komunikatów)
Set Timeout Value (Ustaw
wartość limitu czasu)
Enable / Disable Messages
(Włącz/wyłącz komunikaty)
Show Info When Powering
Display On (Wyświetlaj
informacje po włączeniu
monitora)
Back (Wstecz)
Back (Wstecz)
Show Info When Input
Source Changes (Wyświetlaj
informacje przy zmianie
źródła sygnału)
Korzystanie z menu ekranowego
53
Poziom 1
Poziom 2
Poziom 3
Poziom 4
Show Info When Color
Space Changes (Wyświetlaj
informacje przy zmianie
przestrzeni kolorów)
Remind Me of the Warmup
Time (Przypominaj o czasie
rozgrzewania)
Notify Me When
Recalibration is Due
(Powiadamiaj o konieczności
kalibracji)
Back (Wstecz)
Poziom 1
Poziom 2
Poziom 3
Poziom 4
Menu and Message Control
(Ustawienia menu i
komunikatów) (ciąg dalszy)
Configure Function Buttons
(Konfiguracja przycisków
funkcyjnych)
Configure Function Button 1
(Skonfiguruj przycisk
funkcyjny 1)
Color Space Select (Wybór
przestrzeni kolorów)
Configure Function Button 2
(Skonfiguruj przycisk
funkcyjny 2)
Configure Function Button 3
(Skonfiguruj przycisk
funkcyjny 3)
Configure Function Button 4
(Skonfiguruj przycisk
funkcyjny 4)
Adjust Luminance (Dostosuj
luminancję)
Video Input Select (Wybór
źródła sygnału wideo)
Switch to Next Active Video
Input (Wybierz następne
aktywne źródło sygnału
wideo)
Aspect Ratio Display
(Współczynnik proporcji
obrazu)
Video Levels (16–235) On /
Off (Włącz/wyłącz funkcję
ograniczania zakresu
poziomu sygnału wideo (16–
235)
Overscan On / Off (Włącz/
wyłącz usuwanie obrazu
nadmiarowego)
Blue-Only Mode On/Off
(Włącz/wyłącz tryb
wyświetlania wyłącznie
kanału niebieskiego)
Scroll 4K Region
(Przewijanie obszaru obrazu
4K)
Next 4K Corner (Następny
narożnik obrazu 4K)
PIP On/Off (PIP Wł./Wył.)
Swap Primary / PIP Inputs
(Zamiana sygnału
głównego / sygnału PIP)
54
Rozdział 4 Obsługa monitora
Poziom 1
Poziom 2
Poziom 3
Poziom 4
Next PIP Corner (Następny
narożnik obrazu PIP)
Show Display Information
(Wyświetl informacje o
monitorze)
Show Color Space
Information (Wyświetl
informacje o przestrzeni
kolorów)
Test Pattern Generator
(Generator obrazu
kontrolnego)
Empty (No Function) (Pusty
(Brak obrazu))
Back (Wstecz)
Function Button Mode (Tryb
pracy przycisków
funkcyjnych)
Open Button Label First
(Najpierw wyświetlaj etykiety
przycisków)
Execute Command on First
Press (Wykonuj polecenie za
pierwszym naciśnięciem
przycisku)
Back (Wstecz)
Bezel Button Color (Kolor
diod LED przycisków na
przedniej ściance)
Always White (Zawsze kolor
biały)
Always Red (Zawsze kolor
czerwony)
Auto-Switch to Red at 70 cd/
m2 (Automatyczne
przełączanie na kolor
czerwony przy natężeniu
oświetlenia 70 cd/m2)
Back (Wstecz)
Bezel Button Brightness
(Jasność przycisków na
ściance przedniej)
Set Brightness Value (Ustaw
poziom jasności)
Bezel Button Auto-Fade
(automatyczne wygaszanie
przycisków na ściance
przedniej)
Enable (Obey Menu
Timeout) (Włącz
(przestrzegaj limitu czasu
menu))
Back (Wstecz)
Disable (Always On) (Wyłącz
(zawsze włączone))
Back (Wstecz)
Back (Wstecz)
Korzystanie z menu ekranowego
55
Menu Information (Informacje) oraz Factory Reset (Przywracanie ustawień
fabrycznych)
Poziom 1
Poziom 2
Information (Informacje)
Display Mode (Tryb
wyświetlania): tryb
wyświetlania
Poziom 3
Color Space (Przestrzeń
kolorów): przestrzeń kolorów
Current Video Pipeline Delay
(Bieżące opóźnienie
przetwarzania sygnału
wideo): xx ms
Serial Number (Numer
seryjny): numer seryjny
Firmware Revision (Wersja
oprogramowania
układowego): identyfikator
wersji oprogramowania
układowego
Last Calibration (Ostatnia
kalibracja): xxxxx Hours
(xxxxx godzin)
Backlight Hours (Czas
podświetlenia): xxxxx Hours
(xxxxx godzin)
Procesor wewnętrzny: On/
Off (WŁ./WYŁ.)
Remote Management Server
(Serwer zarządzania
zdalnego): On/Off (WŁ./
WYŁ.)
IPv4 Address (Adres IPv4)
xxx.xxx.xxx.xxx
Informacje o ustawieniach
czasowych wideo
Liczba aktywnych pikseli
(poz. x pion.):
Liczba pikseli Front Porch
(poz. / pion.):
Liczba pikseli Sync Width
(poz. / pion.):
Całkowita liczba pikseli (poz.
x pion.):
Częstotliwość pozioma
(KHz):
Częstotliwość odświeżania
pionowego (Hz):
Częstotliwość taktowania
zegara obrazu (MHz):
Polaryzacja (poz. / pion.)
Format:
56
Rozdział 4 Obsługa monitora
Poziom 4
Poziom 1
Poziom 2
Poziom 3
Poziom 4
Tryb skanowania
Back (Wstecz)
Factory Reset (Przywracanie
ustawień fabrycznych)
Wprowadzenie do kalibracji kolorów
Z27x jest wyposażony w wewnętrzny układ kalibracji i zarządzania kolorami i nie jest konieczne
instalowanie oprogramowania na komputerze w celu skalibrowania monitora. W poniższej części
omówione zostaną podstawowe zasady kalibracji monitora Z27x przez użytkownika. Szczegółowe
omówienie kalibracji znajduje się w instrukcji HP DreamColor Z27x Advanced User Guide.
Monitor Z27x został skalibrowany fabrycznie tak, aby dokładnie wyświetlać sześć najczęściej
stosowanych standardów przestrzeni kolorów. Dodatkowo użytkownik ma możliwość ponownego
skalibrowania wszystkich ustawień fabrycznych przestrzeni kolorów. W poniższej tabeli zestawiono
zaprogramowane ustawienia skalibrowanych przestrzeni kolorów i ich konfiguracji.
Nazwa
ustawienia
zdefiniowanego
Czerwony
podstawowy
Zielony
podstawowy
Niebieski
podstawowy
Punkt bieli
Gamma
Luminancja
(u’v’)
(u’v’)
(u’v’)
sRGB
0,451, 0,523
0,125, 0,563
0,175, 0,158
D65
sRGB
250 cd/m2
sRGB D50
0,451, 0,523
0,125, 0,563
0,175, 0,158
D50
sRGB
250 cd/m2
AdobeRGB
0,451, 0,523
0,076, 0,576
0,175, 0,158
D65
2,2
250 cd/m2
BT.709
0,451, 0,523
0,125, 0,563
0,175, 0,158
D65
2,4
100 cd/m2
BT.2020
0,557, 0,516
0,056, 0,587
0,159, 0,126
D65
2,4
100 cd/m2
DCI-P3
0,496, 0,526
0,099, 0,578
0,175, 0,158
P3
2,6
48 cd/m2
W trakcie eksploatacji podświetlenie monitora ulega zużyciu zmieniając swoje parametry. W efekcie
monitor, w przypadku którego wierność wyświetlania barw ma krytyczne znaczenie musi być
okresowo kalibrowany, aby zapewnić dokładność odwzorowania kolorów. Firma HP zaleca, aby
monitor Z27x kalibrować co każdy tysiąc godzin pracy. Liczbę godzin od ostatniej kalibracji można
wyświetlić za pomocą opcji Show Display Information (Wyświetl informacje o monitorze) dostępną z
Main Menu (Menu głównego) OSD lub za pomocą polecenia Show Display Information (Wyświetl
informacje o monitorze).
HP obsługuje szereg urządzeń do pomiaru kolorów, od niedrogich rozwiązań kosztujących poniżej
tysiąca złotych po kolorymetry i spektroradiometry kosztujące powyżej kilkudziesięciu tysięcy złotych.
Obsługiwane są następujące instrumenty pomiarowe:
●
Kalibrator HP DreamColor (kolorymetr zasilany X-Rite i1)
●
Kolorymetr Klein K10-A
●
Spektroradiometr PR-655 SpectraScan firmy Photo Research
●
Spektroradiometr PR-670 SpectraScan firmy Photo Research
●
Spektroradiometr PR-680/PR-680L SpectraDuo firmy Photo Research
Wprowadzenie do kalibracji kolorów
57
●
Spektroradiometr PR-730/735 SpectraScan firmy Photo Research
●
Spektroradiometr PR-740/745 SpectraScan firmy Photo Research
●
Kolorymetr do analizy barw ekranów CA-310 firmy Konica Minolta
Zapoznaj się z Zaawansowaną instrukcją obsługi HP DreamColor Z27x lub z opisem najlepszych
praktyk kalibracji, aby dowiedzieć się więcej na temat zalecanej konfiguracji tych instrumentów.
Kalibrator HP DreamColor jest dostępny bezpośrednio w witrynie hp.com i u sprzedawców
detalicznych HP. Aby sprawdzić dostępność i cenę innych obsługiwanych instrumentów, skontaktuj
się z ich producentem.
UWAGA: Ponieważ monitor Z27x podłącza się do urządzenia kalibracyjnego za pomocą portu USB,
urządzenia firm Photo Research i Konica Minolta muszą posiadać taki port, co jest wyposażeniem
opcjonalnym w niektórych modelach.
Obsługiwane są dwie różne metody kalibracji:
●
Kalibracja przy użyciu menu ekranowego
●
Kalibracja przy użyciu rozwiązania HP StudioCal w oparciu o język XML
W niniejszej instrukcji obsługi omówiono wyłącznie kalibrację przy użyciu menu ekranowego
Zapoznaj się z Zaawansowaną instrukcją obsługi HP DreamColor Z27x lub z opisem najlepszych
praktyk kalibracji, aby uzyskać informacje na temat opcji XML-driven.
Przygotowanie do kalibracji
Na potrzeby kalibracji należy włączyć procesor wewnętrzny monitora Z27x. W celu spełnienia
wymagań standardu Energy Star 6.0 procesor wewnętrzny jest fabrycznie wyłączony.
Sposób włączenia procesora wewnętrznego w monitorze Z27x:
1.
Naciśnij jeden z pięciu przycisków na przedniej ściance monitora, a następnie naciśnij dolny
przycisk Open Menu (Otwórz menu), aby wyświetlić menu ekranowe.
2.
W menu ekranowym wybierz kolejno Management (Zarządzanie) > Manage Internal Processor
(Zarządzaj procesorem wewnętrznym).
3.
Wybierz opcję Enable (Włącz), następnie naciśnij przycisk Select (Wybierz), aby włączyć
procesor.
4.
Naciśnij przycisk Exit (Wyjście), aby zamknąć menu ekranowe.
Po włączeniu procesora odczekaj około jedną minutę na pełne uruchomienie procesora, zanim
rozpoczniesz proces kalibracji.
OSTROŻNIE: Zdecydowanie zaleca się, aby kalibrację przeprowadzić w zaciemnionym
pomieszczeniu. Odbicia światła od ekranu monitora będą miały negatywny wpływ na dokładność
kalibracji.
58
Rozdział 4 Obsługa monitora
Kalibracja monitora Z27x za pomocą menu ekranowego
Po uruchomieniu procesora wewnętrznego podłącz urządzenie pomiarowe do jednego z portów
DreamColor USB od spodu monitora Z27x.
Po upływie 15–60 sekund (w zależności od instrumentu pomiarowego) monitor Z27x wyświetli okno
dialogowe wyboru metody kalibracji.
Recalibrate the Current Preset (Skalibruj ponownie bieżące ustawienia zdefiniowane)
Za pomocą tej opcji można ponownie skalibrować bieżącą przestrzeń kolorów przy użyciu jej bieżącej
konfiguracji. Jest to zalecana procedura ponownej kalibracji przestrzeni kolorów skonfigurowanej w
sposób dostosowany do potrzeb użytkownika. Po wybraniu tej opcji na ekranie wyświetlony zostanie
znacznik wyrównania instrumentu pomiarowego. Ustaw instrument w miejscu środkowym znacznika i
naciśnij przycisk Start Calibration (Rozpocznij kalibrację) na przedniej ściance monitora.
UWAGA: W przypadku korzystania z kalibratora HP DreamColor pamiętaj, aby obrócić przesłonę
światła zewnętrznego przed rozpoczęciem korzystania z instrumentu. W przypadku innych
instrumentów należy pamiętać, aby zdjąć pokrywkę obiektywu przed rozpoczęciem kalibracji.
W zależności od użytego instrumentu proces ten może trwać od kilku minut do pół godziny. W trakcie
procesu kalibracji wyświetlane będą rozmaite kolory, a na zakończenie procesu wyświetlony zostanie
komunikat o ukończeniu kalibracji.
Select and Modify a Preset (Wybierz i zmodyfikuj ustawienia zdefiniowane)
Ta opcja umożliwia wybór przestrzeni kolorów do skalibrowania oraz modyfikację ustawień gamy,
punktu bieli, wartości gamma oraz luminancji. Jest to procedura zalecana w przypadku modyfikacji
ustawień zdefiniowanych przestrzeni kolorów w stosunku do konfiguracji fabrycznej.
W przypadku wybrania tej opcji wyświetlona zostanie seria ekranów, na których można wybrać
żądane punkty kalibracji. Każdy ekran umożliwia wybór jednej z opcji standardowej z zestawu,
zgodnie z poniższą informacją. Aby utworzyć niestandardowy zestaw punktów kalibracji użyj opcji
StudioCal XML, opisanej w instrukcji Z27x Advanced User Guide.
Do wyboru dostępne są wymienione poniżej opcje standardowe.
●
Gama kolorów
Wprowadzenie do kalibracji kolorów
59
●
●
●
◦
sRGB / BT.709 – standardowa gama kolorów do zastosowań ogólnych i wideo o wysokiej
rozdzielczości (HD)
◦
AdobeRGB – ta gama kolorów jest często używana przez profesjonalnych fotografów,
cechuje się rozszerzonym zakresem koloru zielonego w stosunku do sRGB.
◦
BT.601 – standardowa gama kolorów dla wideo w systemie NTSC i PAL o rozdzielczości
standardowej (SD)
◦
BT.2020 – docelowa gama kolorów dla konsumenckich odbiorników telewizyjnych Ultra
High Definition (UHD lub 4K)
◦
DCI P3 – standardowa gama kolorów do projekcji obrazu kina cyfrowego (DCI)
Punkt bieli
◦
D65 – standardowy punkt bieli do zastosowań ogólnych, w tym grafiki komputerowej,
fotografii oraz produkcji i postprodukcji materiałów telewizyjnych w rozdzielczości SD, HD i
UHD; używany również w niektórych procesach obróbki obrazu kina cyfrowego (DCI)
◦
D50 – standardowy punkt bieli używany w branży druku tradycyjnego i przygotowania do
druku
◦
D55 – standardowy punkt bieli do obróbki filmów produkowanych metodą tradycyjną
◦
DCI-P3 – standardowy punkt bieli do zastosowań kina cyfrowego (DCI)
Gamma
◦
2,2 – standardowy współczynnik gamma do zastosowań ogólnych
◦
2,4 – standardowy współczynnik gamma dla obrazu wideo wyświetlanego w częściowo
zaciemnionych pomieszczeniach
◦
2,6 – standardowy współczynnik gamma dla obrazu wideo wyświetlanego w całkowicie
zaciemnionych pomieszczeniach
◦
1,8 – klasyczny współczynnik gamma używany w komputerach Mac poprzednich generacji
Luminancja
◦
250 cd/m2 (kandeli na metr kwadratowy) – wartość odpowiednia do użytku w otoczeniu o
wysokiej jasności
◦
150 cd/m2 – wartość odpowiednia do użytku w typowych warunkach oświetlenia w biurze i
w domu
◦
120 cd/m2 – wartość odpowiednia do przyciemnionego oświetlenia stosowanego podczas
postprodukcji materiału wideo
◦
80 cd/m2 – również wartość odpowiednia do przyciemnionego oświetlenia stosowanego
podczas postprodukcji materiału wideo
◦
48 cd/m2 – wartość odpowiednia dla zaciemnienia stosowanego w postprodukcji filmów i
przeglądania ujęć
UWAGA: Dodatkowe informacje na temat tych wartości standardowych znajdują się w instrukcji
Z27x Advanced User Guide.
Po wybraniu wszystkich opcji wyświetlony zostanie punkt kalibracji. Ustaw instrument w miejscu
środkowym znacznika i naciśnij przycisk Start Calibration (Rozpocznij kalibrację) na przedniej ściance
monitora.
60
Rozdział 4 Obsługa monitora
W zależności od użytego instrumentu proces ten może trwać od kilku minut do pół godziny. W trakcie
procesu kalibracji wyświetlane będą rozmaite kolory, a na zakończenie procesu wyświetlony zostanie
komunikat o ukończeniu kalibracji.
Auto EDID Update (Automatyczna aktualizacja EDID)
Domyślnie monitor automatycznie aktualizuje dane EDID monitora po przełączeniu przestrzeni
kolorów.
Jeśli funkcja automatycznej aktualizacji jest włączona, dane EDID będą aktualizowane dla wszystkich
wejść każdorazowo po zmianie ustawień aktywnej przestrzeni kolorów. Jeśli funkcja automatycznej
aktualizacji danych EDID jest wyłączona, ustawione zostaną fabryczne wartości domyślne dla
każdego wejścia, dla natywnej przestrzeni kolorów.
Funkcję automatycznej aktualizacji danych EDID można włączyć lub wyłączyć z poziomu menu
ekranowego:
1.
Naciśnij dowolny z pięciu przycisków znajdujących się z prawej strony ścianki przedniej, aby
aktywować przyciski.
2.
Naciśnij dolny przycisk Open Menu (Otwórz menu), aby wyświetlić menu ekranowe.
3.
W menu ekranowym wybierz kolejno Management (Zarządzanie) > Auto EDID Update
(Automatyczna aktualizacja danych EDID), Enable (Włącz) lub Disable (Wyłącz).
Auto EDID Update (Automatyczna aktualizacja EDID)
61
A
Dane techniczne
UWAGA: Wszystkie specyfikacje odpowiadają typowym danym technicznym udostępnianym przez
producentów podzespołów stosowanych w produktach HP; rzeczywista wydajność produktów może
różnić się od podanej.
Model Z27x
Wyświetlacz
68,58 cm, panoramiczny
27 cali, panoramiczny
Typ
LCD TFT
Użyteczna powierzchnia obrazu
Przekątna 68,58 cm
Przekątna 27 cali
Maksymalna waga (bez opakowania)
8,8 kg
19,4 funta
Wysokość (najwyższa pozycja)
53,60 cm
21,10 cala
Wysokość (najniższa pozycja)
44,29 cm
117,44 cala
Głębokość
24,10 cm
9,49 cala
Szerokość
64,75 cm
25,49 cala
Maksymalna rozdzielczość graficzna
2560 × 1440 (60 Hz) dla wejścia
cyfrowego
Optymalna rozdzielczość graficzna
2560 × 1440 (60 Hz) dla wejścia
cyfrowego
Wymiary (razem z podstawą)
Wymagania dotyczące temperatury otoczenia
Praca
Od 5 do 35°C
Od 41 do 95°F
Przechowywanie
Od –20 do 60° C
Od –4 do 140° F
Źródło zasilania
100 ~ 240 V prądu przemiennego,
50/60 Hz
Złącze wejściowe
Dwa złącza DisplayPort; jedno złącze
HDMI (jeden kabel DisplayPort i jeden
kabel HDMI znajdują się w zestawie)
UWAGA: Aby uzyskać dostęp do najnowszych lub dodatkowych specyfikacji technicznych tego produktu, przejdź na stronę
http://www.hp.com/go/productbulletin i wyszukaj model swojego monitora w celu wyświetlenia jego danych QuickSpecs.
Rozpoznawanie wstępnie ustawionych rozdzielczości ekranu
Wymienione niżej rozdzielczości ekranu są najpowszechniej używanymi trybami i zostały
skonfigurowane jako fabryczne ustawienia domyślne. Monitor automatycznie rozpoznaje te wstępnie
ustawione tryby i obraz wyświetlany z ich użyciem ma prawidłowy rozmiar i jest poprawnie
wyśrodkowany na ekranie.
62
Załącznik A Dane techniczne
Model Z27x
Ustawi
enia
fabrycz
ne
Wielkość piksela
Współczynnik
proporcji
Częstotliwość
pionowa (Hz)
Częstotliwość
taktowania
zegara obrazu
(MHz)
1
640 × 480
4:3
60(p)
25,175
2
720 x 480
4:3
60(i)
27,000
3
720 x 480
4:3
60(p)
27,000
4
720 x 480
16:9
60(i)
27,000
5
720 x 480
16:9
60(p)
27,000
6
720 x 576
4:3
50(i)
27,000
7
720 x 576
4:3
50(p)
27,000
8
720 x 576
16:9
50(i)
27,000
9
720 x 576
16:9
50(p)
27,000
10
800 × 600
4:3
60,317
40,000
11
1024 × 768
4:3
60,004
65,000
12
1280 × 720
16:9
24(p)
59,400
13
1280 x 720
16:9
30(p)
74,250
14
1280 x 720
16:9
50(p)
74,250
15
1280 x 720
16:9
60(p)
74,250
16
1280 × 1024
5:4
60,020
108,000
17
1366 × 768
16:9
60,000
72,000
18
1600 × 1200
4:3
60,000
162,000
19
1920 × 1080
16:9
24(p)
74,250
20
1920 × 1080
16:9
30(p)
74,250
21
1920 × 1080
16:9
50(i)
74,250
22
1920 × 1080
16:9
50(p)
148,500
23
1920 × 1080
16:9
60(i)
74,250
24
1920 × 1080
16:9
60(p)
148,500
25
1920 × 1200
16:10
59,950
154,000
26
1920 × 1200
16:10
59,995
193,250
27
2048 × 1080
1,89:1
24(p)
58,2382
48(p)
117,1123
1,85:1
2,39:1
28
2048 × 1080
1,89:1
1,85:1
Rozpoznawanie wstępnie ustawionych rozdzielczości ekranu
63
Ustawi
enia
fabrycz
ne
Wielkość piksela
Współczynnik
proporcji
Częstotliwość
pionowa (Hz)
Częstotliwość
taktowania
zegara obrazu
(MHz)
60(p)
147,1853
2,39:1
29
2048 × 1080
1,89:1
1,85:1
2,39:1
30
2560 × 1440
16:9
48(p)
192,3149
31
2560 × 1440
16:9
50(p)
200,4640
32
2560 × 1440
16:9
60(p)
252,000
33
2560 × 1600
16:10
59,97
268,500
34
3840 x 2160
16:9
24(p)
209,7600
35
3840 x 2160
16:9
25(p)
218,6000
36
3840 x 2160
16:9
30(p)
262,9200
37
4096 x 2160
1,89:1
24(p)
223,1846
1,85:1
2,39:1
UWAGA: Tryby z przeplotem oznaczone są symbolem (i); Tryby skanowania
progresywnego są oznaczone symbolem (p). W przypadku braku wskazania, jest to tryb
skanowania progresywnego.
UWAGA: Tryby 2048 × 1080 oraz 4096 × 2160 reprezentują dwa standardowe kontenery
opisane w specyfikacji organizacji Digital Cinema Initiative (DCI). Ich natywny współczynnik
proporcji to 1.896:1 (256/135), jednak obsługują również współczynniki proporcji 1,85:1 i
2.39:1. Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z rozdziałem Korzystanie z opcji
wyświetlania obrazu kina cyfrowego na stronie 36.
UWAGA: Ustawienia zdefiniowane o numerach od 34 do 37 na powyższej liście muszą być
obsługiwane przez kartę graficzną. Może być możliwe używanie wyłącznie złącza
DisplayPort 1, a jako tryb pracy złącza DisplayPort 1 musi być wybrany DisplayPort 1.2 w
menu ekranowym (Management (Zarządzanie) > DisplayPort Compatibility (DisplayPort –
Zgodność) > DisplayPort 1.2).
64
Załącznik A Dane techniczne
B
Wsparcie techniczne i rozwiązywanie
problemów
Rozwiązywanie typowych problemów
Poniższa tabela zawiera listę problemów, możliwych przyczyn każdego z nich oraz zalecanych
rozwiązań.
Problem
Możliwa przyczyna
Sposób rozwiązania
Ekran jest czarny lub obraz
miga.
Kabel zasilający jest odłączony.
Podłącz kabel zasilający.
Wyłącznik zasilania na panelu
przednim monitora jest wyłączony.
Naciśnij przycisk zasilania na panelu przednim.
UWAGA: Jeżeli przycisk zasilania nie działa, naciśnij go
i przytrzymaj przez 10 sekund, aby wyłączyć funkcję
blokowania przycisku zasilania.
Kabel wideo jest nieprawidłowo
podłączony.
Podłącz prawidłowo kabel wideo. Więcej informacji
zawiera część Przygotowywanie monitora do
użytkowania na stronie 6.
Komputer znajduje się w trybie
uśpienia.
Naciśnij dowolny klawisz lub porusz myszą, aby wyłączyć
wygaszasz ekranu.
Zgodność karty wideo.
Otwórz menu ekranowe i wybierz menu Video Input
(Wejście wideo). Dla parametru Input Auto-Switch
Source (Automatyczne przełączanie źródeł sygnału)
wybierz opcjęDisable (Wyłącz) i wybierz ręcznie źródło
sygnału.
Nie można włączyć
monitora.
Główny wyłącznik zasilania na
panelu tylnym monitora jest
wyłączony.
Przełącz główny wyłącznik zasilania do pozycji
włączonej.
Obraz jest rozmyty,
niewyraźny lub zbyt
ciemny.
Jasność jest zbyt niska.
Otwórz menu OSD i wybierz pozycję Color Space
(Przestrzeń kolorów) > Adjust Luminance (Dostosuj
luminancję), aby dostosować skalę luminancji stosownie
do potrzeb.
Na ekranie jest
wyświetlany komunikat
Check Video Cable
(Sprawdź kabel wideo).
Kabel wideo monitora jest
odłączony.
Podłącz odpowiedni kabel sygnału wideo między
komputerem a monitorem. Podczas podłączania kabla
wideo komputer musi być wyłączony.
Na ekranie pojawia się
komunikat Input Signal Out
of Range (Sygnał
wejściowy poza zakresem).
Ustawienia rozdzielczości wideo i/
lub częstotliwości odświeżania są
wyższe niż obsługiwane przez
monitor.
Wybierz ustawienia opcji obsługiwane przez monitor
(patrz Rozpoznawanie wstępnie ustawionych
rozdzielczości ekranu na stronie 62).
Monitor jest wyłączony, ale
wygląda na to, że nie
został wprowadzony w stan
wstrzymania z niskim
zużyciem energii.
Regulator oszczędzania energii
monitora jest wyłączony.
Otwórz menu ekranowe i wybierz pozycję Management
(Zarządzanie) > Auto-Sleep (Automatyczny tryb uśpienia)
i ustaw opcję Enable (Włącz).
Rozwiązywanie typowych problemów
65
Problem
Możliwa przyczyna
Sposób rozwiązania
Na ekranie monitora jest
wyświetlany komunikat
OSD Lockout (Blokada
menu ekranowego).
Włączona jest funkcja blokowania
menu ekranowego monitora.
Naciśnij przycisk Menu i przytrzymaj go przez 10 sekund,
aby wyłączyć funkcję blokady menu ekranowego.
Na ekranie monitora jest
wyświetlany komunikat
Power Button Lockout
(Blokada przycisku
zasilania).
Włączona jest funkcja blokowania
przycisku zasilania.
Aby wyłączyć funkcję blokowania przycisku zasilania
monitora, naciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj go
przez 10 sekund.
Nie świecą wskaźniki LED
przycisków na ściance
przedniej.
Domyślnie wskaźniki LED
przycisków na ściance przedniej
są tak skonfigurowane, aby były
wygaszane, gdy nie są używane.
Aby wskaźniki LED przycisków na ściance przedniej były
zawsze włączone, włącz menu ekranowe i wybierz
kolejno Menu and Message Control (Opcje menu i
komunikatów) > Bezel Button Auto-Fade (Automatyczne
wygaszanie przycisków ścianki przedniej) > Disable
(Always On) (Wyłącz (Zawsze włączone)).
Wskaźniki LED przycisków
na ściance przedniej są
zawsze włączone, ale
świecą zbyt jasno lub zbyt
ciemno.
Funkcja automatycznego
wygaszania wskaźników
przycisków na ściance przedniej
jest wyłączona w menu
ekranowym i niezbędna jest
regulacja ich jasności.
Otwórz menu OSD i wybierz kolejno Menu and Message
Control (Ustawienia menu i komunikatów) > Bezel Button
Brightness (Jasność przycisków na ściance przedniej) i
dostosuj poziom jasności.
Wyświetlane kolory
wyglądają nieprawidłowo.
Monitor nie jest skalibrowany.
Skalibruj ponownie monitor lub przywróć kalibrację
fabryczną.
Nie powiodła się kalibracja
kolorów.
Nieprawidłowe ustawienia lub
usterka sprzętowa.
Ponów kalibrację.
Blokada przycisków
Gdy nie jest są wyświetlane etykiety przycisków ani menu główne, wciśnięcie określonego przycisku
na 10 sekund spowoduje zablokowanie odpowiednich funkcji menu ekranowego. Zablokowaną
funkcjonalność można przywrócić ponownie przytrzymując odpowiedni przycisk wciśnięty przez
dziesięć sekund. Ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy monitor jest włączony i wyświetla aktywny
sygnał.
Poniższa tabela zawiera listę dostępnych blokad i przycisków, które należy przytrzymać wciśnięte
przez 10 sekund w celu włączenia lub wyłączenia blokady.
66
Przycisk aktywujący
Blokada
Uwagi
Przycisk zasilania
Blokada przycisku zasilania
Przy włączonej blokadzie przycisk zasilania nie działa.
Monitor można nadal wyłączyć za pomocą włącznika
zasilania znajdującego się od spodu monitora.
Przycisk dolny menu
Blokada menu
Nie można uzyskać dostępu do głównego menu
ekranowego. Jednak nadal dostępne są przyciski
funkcyjne mające przypisane polecenia (jak np.
przełączanie przestrzeni kolorów lub źródeł sygnału).
Aktualizacje oprogramowania układowego i kalibracji są
nadal dostępne, chyba że zostały wyłączone w menu
Management (Zarządzanie).
Przycisk górny menu
Blokada menu i przycisków
funkcyjnych
Zablokowane zostaną zarówno przyciski funkcyjne, jak i
menu główne. Aktualizacje oprogramowania układowego i
Załącznik B Wsparcie techniczne i rozwiązywanie problemów
Przycisk aktywujący
Blokada
Uwagi
kalibracji są nadal dostępne, chyba że zostały wyłączone
w menu Management (Zarządzanie).
Przycisk drugi i czwarty
Blokada menu Managemet
(Zarządzanie)
Opcja menu Management (Zarządzanie) w głównym menu
ekranowym zostanie dezaktywowana.
Wsparcie techniczne dla produktu
Aby uzyskać więcej informacji na temat tego produktu, odwiedź witrynę http://www.hp.com/support.
Wybierz kraj lub region, wybierz opcję Rozwiązywanie problemów, wpisz model posiadanego
produktu w oknie wyszukiwania, a następnie kliknij przycisk Przejdź.
UWAGA: Instrukcja obsługi monitora, materiały referencyjne i sterowniki są dostępne pod adresem
sieci Web http://www.hp.com/support.
Jeśli informacje zawarte w niniejszej instrukcji nie są wystarczające, prosimy o kontakt z działem
pomocy technicznej. Pomoc techniczną w Stanach Zjednoczonych można uzyskać pod adresem
http://www.hp.com/go/contactHP. Pomoc techniczną w pozostałych krajach można uzyskać pod
adresem http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html.
Pod tym adresem można skorzystać z następujących możliwości:
●
Czat online z technikiem HP
UWAGA: Jeśli czat pomocy technicznej nie jest dostępny w danym języku, należy wybrać
wersję angielską.
●
Wyszukanie numerów telefonów wsparcia technicznego
●
Lokalizowanie centrum serwisowego HP
Przygotowanie do skontaktowania się ze wsparciem
technicznym
Jeśli nie uda się usunąć problemu za pomocą wskazówek zawartych w niniejszym rozdziale,
konieczne może być skontaktowanie się z pomocą techniczną. Dzwoniąc do wsparcia technicznego,
należy mieć przygotowane następujące informacje:
●
Numer modelu monitora
●
Numer seryjny monitora
●
Data zakupu z rachunku
●
Warunki, w jakich pojawił się problem
●
Wyświetlane komunikaty o błędach
●
Konfiguracja sprzętowa
●
Nazwa i wersja używanego sprzętu oraz oprogramowania
Wsparcie techniczne dla produktu
67
C
Zasady dotyczące jakości monitorów LCD
i uszkodzeń pikseli
Monitor TFT został wyprodukowany z użyciem bardzo precyzyjnej technologii i zgodnie ze
standardami firmy HP, co gwarantuje jego bezproblemowe działanie. Pomimo tego monitor może
mieć drobne skazy, które objawiają się jako małe (jasne lub ciemne) kropki. Jest to zjawisko
powszechne dla wszystkich monitorów ciekłokrystalicznych (LCD) wszystkich producentów i nie jest
to wada charakterystyczna dla monitorów ciekłokrystalicznych firmy HP. Skazy te może powodować
jeden lub większa liczba wadliwych pikseli albo subpikseli.
●
Piksel składa się z trzech subpikseli: jednego czerwonego, jednego zielonego i jednego
niebieskiego.
●
Wadliwy piksel jest zawsze „włączony” (jasna kropka na ciemnym tle) lub zawsze „wyłączony”
(ciemna kropka na jasnym tle). Pierwszy z nich jest bardziej widoczny.
●
Wadliwy subpiksel (defekt kropki) jest mniej widoczny niż wadliwy piksel, jest mały i widoczny
tylko na określonym tle.
Aby możliwe było odszukanie wadliwych pikseli, monitor musi być oglądany w normalnych warunkach
pracy, w normalnym trybie pracy przy obsługiwanej rozdzielczości i częstotliwości odświeżania, z
odległości około 50 cm.
Firma HP spodziewa się, że z biegiem czasu możliwe będzie wytwarzanie monitorów LCD
zawierających coraz mniej wad kosmetycznych – firma HP będzie dostosowywać swoje linie
produkcyjne w celu wdrożenia wszystkich możliwych ulepszeń.
68
Załącznik C Zasady dotyczące jakości monitorów LCD i uszkodzeń pikseli
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising