HP | DreamColor Z27x Studio Display | HP DreamColor Z27x Studio Display Uporabniški priročnik

HP DreamColor Z27x Studio Display Uporabniški priročnik
Zaslon HP DreamColor Z27x
Uporabniški priročnik
© 2014 Hewlett-Packard Development
Company, L.P.
ENERGY STAR in oznaka ENERGY STAR
sta znamki, registrirani v ZDA. HDMI,
logotip HDMI in High Definition Multimedia
Interface so blagovne znamke ali
registrirane blagovne znamke HDMI
Licensing LLC. Microsoft in Windows sta
zaščiteni blagovni znamki skupine podjetij
Microsoft v ZDA.
Informacije, podane v tem dokumentu, se
lahko spremenijo brez predhodnega
obvestila. Edine garancije za HP-jeve
izdelke oziroma storitve so navedene v
izrecnih izjavah o garanciji, priloženih tem
izdelkom oziroma storitvam. Noben del tega
dokumenta se ne sme razlagati kot dodatna
garancija. HP ni odgovoren za tehnične ali
uredniške napake ali pomanjkljivosti v tem
dokumentu.
Druga izdaja: maj 2014
Prva izdaja: april 2014
Številka dela dokumenta: 748432-BA2
O tem priročniku
Ta navodila dajejo informacije o funkcijah monitorja, pripravi monitorja in njegovih tehničnih podatkih.
OPOZORILO! Tako poudarjeno besedilo opozarja, da utegnete biti izpostavljeni nevarnosti telesnih
poškodb ali smrtni nevarnosti, če ne boste upoštevali navodil.
POZOR: Tako poudarjeno besedilo opozarja, da se lahko oprema poškoduje oziroma podatki
izgubijo, če ne boste upoštevali navodil.
OPOMBA: Tako poudarjeno besedilo označuje pomembne dodatne informacije.
Ta izdelek vsebuje tehnologijo HDMI.
iii
iv
O tem priročniku
Kazalo
1 Funkcije izdelka ................................................................................................................................................ 1
HP-jev monitor Z27x ............................................................................................................................. 1
2 Priporočila za varnost in vzdrževanje ............................................................................................................... 3
Pomembne varnostne informacije ........................................................................................................ 3
Nasveti za vzdrževanje ........................................................................................................................ 3
Čiščenje monitorja ............................................................................................................... 4
Prevoz monitorja .................................................................................................................. 4
3 Nastavitev monitorja ......................................................................................................................................... 5
Pri pripravi monitorja bodite previdni .................................................................................................... 5
Namestitev stojala ................................................................................................................................ 5
Komponente na zadnji strani ................................................................................................................ 6
Priključitev kablov ................................................................................................................................. 7
Gumbi na sprednji strani .................................................................................................................... 12
Prilagajanje monitorja ......................................................................................................................... 13
Vklop monitorja ................................................................................................................................... 15
HP-jeva pravila glede vodnih žigov in zadrževanja slike .................................................................... 16
Priključitev naprav USB ...................................................................................................................... 17
Odstranjevanje stojala za monitor ...................................................................................................... 17
Pritrditev monitorja ............................................................................................................................. 18
Montaža monitorja z uporabo montažnega nosilca Quick Release 2 ................................ 19
Montaža monitorja brez montažnega nosilca Quick Release 2 ......................................... 22
Namestitev dodatnega kompleta s pokrovom HP .............................................................................. 22
Iskanje serijske številke in številke izdelka ......................................................................................... 24
Iskanje kartice z informacijami ........................................................................................................... 25
Pritrjevanje naprave na zadnji del monitorja ...................................................................................... 25
Namestitev ključavnice za kabel ........................................................................................................ 26
4 Uporaba monitorja .......................................................................................................................................... 27
Programska oprema in orodja ............................................................................................................ 27
Datoteka .INF ..................................................................................................................... 27
Datoteka .ICM .................................................................................................................... 27
Nameščanje datotek .INF in .ICM ...................................................................................................... 28
Namestitev z diska ............................................................................................................. 28
Prenašanje s spleta ........................................................................................................... 28
v
Posodabljanje vdelane programske opreme ...................................................................................... 28
Izbiranje prednastavitve barvnega prostora ....................................................................................... 29
Prilagajanje svetilnosti ........................................................................................................................ 30
Razumevanje možnosti nastavitev slike Z27x .................................................................................... 31
Uporaba video ravni (16 - 235) .......................................................................................... 31
Korekcija slike, ki sega čez rob zaslona ............................................................................ 31
Prikaz samo modrega kanala ............................................................................................ 32
Možnosti uporabe razmerja višina/širina Z27x ................................................................................... 32
Možnosti “Fill To (Zapolni)” ................................................................................................ 32
Zapolni v razmerju vira (sorazmerno) ............................................................... 32
Zapolni na celoten zaslon (nesorazmerno) ....................................................... 32
Zapolni na širino zaslona (sorazmerno) ............................................................ 32
Zapolni na višino zaslona (sorazmerno) ........................................................... 33
Slikovna pika za slikovno piko ........................................................................... 33
Primeri “zapolnjevanja” ..................................................................................... 33
Delo s slikovnimi formati digitalnega kina 2K in 4K ............................................................................ 35
Uporaba prikaznih možnosti digitalnega kina .................................................................... 36
Show Entire DCI Container (Prikaz celotne velikosti slike DCI) ........................ 36
Crop to DCI 1.85:1 Aspect Ratio (Obreži v razmerju širine/višine DCI
1.85:1) ............................................................................................................... 36
Crop to DCI 2.39:1 Aspect Ratio (Obreži v razmerju širine/višine DCI
2.39:1) ............................................................................................................... 37
Show Cropped Region (Prikaz obrezanega območja) ...................................... 37
Set Cropped Region Opacity (Nastavitev neprosojnosti obrezanega
območja) ........................................................................................................... 37
Displaying 4K Source Video (Prikaz video vira 4K) .......................................... 37
Možnost Obey Aspect Ratio (Upoštevaj prikazno razmerje) ............................. 37
Scale and Show Center Extraction (Prilagodi in prikaži središčno ujemanje) ... 37
Scale and Show Left Side of Frame (Prilagodi in prikaži levo stran okvirja) ..... 37
Scale and Show Right Side of Frame (Prilagodi in prikaži desno stran
okvirja) ............................................................................................................... 37
Show 4K Source Video Pixel-for-Pixel (Prikaz 4K vira videa slikovna pika
za slikovno piko) ................................................................................................ 38
Next 4K Corner ................................................................................. 38
Scroll 4K Region ............................................................................... 38
Uporaba slike v sliki (PIP) in slike ob sliki (PBP) ................................................................................ 38
PIP kot kontrolni monitor .................................................................................................... 39
Use Video Levels (16-235) (Uporaba video ravni (16 - 235)) ........................... 39
Overscan Within PIP (Korekcija slike v PIP) ..................................................... 39
Digital Cinema Options (Možnosti digitalnega kina) .......................................... 39
Spreminjanje funkcij kontrolnih gumbov ............................................................................................. 39
Spreminjanje načina funkcijskega gumba na okvirju .......................................................................... 40
vi
Prilagoditev LED diod kontrolnih gumbov .......................................................................................... 41
Uporaba načina Auto-Sleep (Samodejni preklop v spanje) ................................................................ 41
Uporaba zaslonskega menija ............................................................................................................. 42
Meni barvnega prostora ..................................................................................................... 42
Video Input Menu (Meni video vhoda) ............................................................................... 43
Image Adjustment Menu (Meni za nastavitev slike) .......................................................... 43
PIP kontrolni meni .............................................................................................................. 45
Language Menu (Meni za nastavitev jezika) ..................................................................... 47
Management Menu (Meni upravljanja) .............................................................................. 47
Menu and Message Control Menu (Meni in meni za nadzor sporočil) ............................... 50
Information and Factory Reset Menus (Informacije in meniji za tovarniško
ponastavitev) ..................................................................................................................... 52
Uvod v barvno kalibracijo ................................................................................................................... 52
Priprava na kalibracijo ....................................................................................................... 54
Kalibracija Z27x z zaslonskimi meniji ................................................................................ 54
Ponovna kalibracija trenutne prednastavitve .................................................... 54
Izbira in spreminjanje prednastavitve ................................................................ 55
Auto EDID Update ( Samodejna posodobitev EDID) ......................................................................... 56
Dodatek A Tehnični podatki ............................................................................................................................... 57
Model Z27x ......................................................................................................................................... 57
Vnaprej nastavljene ločljivosti zaslona ............................................................................................... 57
Model Z27x ........................................................................................................................ 58
Dodatek B Podpora in odpravljanje težav .......................................................................................................... 60
Reševanje pogostih težav .................................................................................................................. 60
Zaklepanje gumbov ............................................................................................................................ 61
Podpora za izdelke ............................................................................................................................. 61
Priprava za klic tehnične podpore ...................................................................................................... 62
Dodatek C Kakovost zaslona LCD in posamezne slikovne pike ....................................................................... 63
vii
viii
1
Funkcije izdelka
HP-jev monitor Z27x
Monitor LCD (zaslon s tekočimi kristali) ima zaslon TFT (thin-film transistor) z aktivno matriko. Monitor
ima naslednje funkcije:
●
Prikazovalnik z 68,58-centimetrsko (27-palčno) diagonalo vidnega območja, ločljivostjo
2560 × 1440 in podporo za celozaslonski prikaz za nižje ločljivosti Vključuje poljubno
prilagajanje velikosti za podporo ločljivosti 4096 × 2160 ali 3840 × 2160 s številnimi
predstavitvenimi načini
●
Široka barvna lestvica s 100 % pokritostjo barvnih prostorov AdobeRGB in sRGB in 98 % DCIP3
●
Zmožnost natančnega prilagajanja barvne palete monitorja (znotraj podprte barvne palete
zaslona), ki omogoča izbiro barvnega prostora in zelo natančno nastavi primarne barve RGB za
stalne in ponavljajoče se barve
●
Zelo visoka barvna in svetilna stabilnost (pri običajni uporabi)
●
Tovarniške prednastavitve kalibriranega barvnega prostora za sRGB, AdobeRGB, DCI-P3, BT.
709, BT.601, in BT-2020 za uporabo monitorja v zahtevnih aplikacijah z minimalno nastavitvijo
●
Barvne prednastavitve z možnostjo ponovne kalibracije, ki omogočajo ponovno kalibracijo
standardnega ali poljubnega barvnega prostora z določanjem glavnih barvnih značilnosti; točka
beline, gama in svetilnost (potreben je nakup HP DreamColor Calibration Solution
(kalibracijskega kompleta HP DreamColor))
●
Možnost vrnitve tovarniških ali uporabniških kalibriranih nastavitev, s čimer pri monitorju lažje
obnovite tovarniške nastavitve
●
Uporabniška kalibracija, ki zahteva kalibracijski komplet DreamColor (kupite ga ločeno) ali
merilni pripomočki drugih proizvajalcev
●
Vgrajena podpora za merilne pripomočke Klein K10-A Photo Research PR-6xx, serija 7xx, in
Konica Minolta CA-310
●
Posodobljiva vdelana programska oprema monitorja, ki HP-ju omogoča hitro in enostavno
iskanje rešitev pri prepoznanih težavah ter ponudbo rešitev po meri
●
Štirje prilagodljivi kontrolni gumbi, s katerimi hitro izberete najpogostejše postopke
●
Široko vidno polje, ki omogoča ogled iz stoječega ali sedečega položaja, ali pri gibanju iz ene
strani na drugo
●
Prilagodljive možnosti nagiba, višine, vrtljivosti in sukanja
●
Odstranljivo stojalo za prilagodljive načine pritrditve monitorja
●
Mehanizem HP Quick Release 2 omogoča hitro nameščanje zaslona na stojalu s preprostim
zaskokom in odstranjevanje zaslona s priročnim drsnim jezičkom za sprostitev.
●
Dodatni nosilec za montažo tankega odjemalca se pritrdi na zadnjo stran stojala (kupi se
posebej)
HP-jev monitor Z27x
1
2
●
40 mm x 40 mm standardne odprtine za pritrditev nosilca VESA na zadnji plošči za pritrditev
zunanje naprave
●
Kartica s podatki za vzpostavitev stika s HP-jem, ki jo lahko preprosto izvlečete
●
Dva vhoda za video signal za podporo digitalne povezave DisplayPort s priloženim kablom
●
Vhodni video signal za podporo digitalne povezave HDMI s priloženim kablom
●
Analogni avdio izhod za slušalke ali dodatni zvočnik HP speaker bar
●
SPDIF digitalni zvočni izhod
●
Omrežni priključek RJ-45
●
Vrata DreamColor USB 2.0 za povezavo z orodjem za barvno kalibracijo ali za posodobitev
vdelane programske opreme
●
Zvezdišče USB 3.0 z enimi povratnimi vrati (kabel je priložen), ki povezujejo računalnik in štiri
vrata za povezavo z napravami USB
●
Omogoča uporabo funkcije »Plug-and-play«, če jo podpira operacijski sistem.
●
Varnostna reža na zadnji strani monitorja za ključavnico kabla
●
Pripomoček za razporeditev kablov in žic
●
Zaslonski meni (OSD oziroma On-Screen Display) za prilagajanje nastavitev in optimizacijo v
več jezikih
●
Zaščita pred kopiranjem HDCP (High-Bandwidth Digital Content Protection) na vseh digitalnih
vhodih
●
Programska oprema in disk z dokumentacijo, ki vključuje gonilnike monitorja, dokumentacijo
izdelka in kalibracijsko programsko opremo za sistem Windows.
●
Varnostne in upravne informacije najdete v Opombe za izdelek na vašem disku, če ste ga dobili,
ali v kompletu za dokumentacijo. Če želite poiskati posodobitve, v uporabniškem priročniku za
vaš izdelek pojdite na http://www.hp.com/support in izberite svojo državo. Izberite Gonilniki in
prenosi ter sledite navodilom na zaslonu.
Poglavje 1 Funkcije izdelka
2
Priporočila za varnost in vzdrževanje
Pomembne varnostne informacije
Monitorju je priložen napajalni kabel. Če uporabite drug kabel, uporabite samo vir napajanja in
priključek, ki sta primerna za ta monitor. Informacije o pravilnem napajalnem kablu za ta monitor
poiščite v Opombe za izdelek na vašem disku, če ste ga dobili, ali v kompletu za dokumentacijo.
OPOZORILO!
Da bi zmanjšali možnost električnega udara ali poškodbe opreme:
• Napajalni kabel priključite v vtičnico, ki je vedno prosto dostopna.
• Napajanje računalnika odklopite tako, da napajalni kabel izvlečete iz vtičnice za izmenični tok.
• Če ima napajalni kabel 3-polni vtič, kabel vtaknite v (ozemljeno) 3-polno vtičnico. Ne onemogočite
ozemljitvenega pola napajalnega kabla, na primer tako, da priključite 2-polni adapter. Ozemljitveni pol
je pomembna varnostna naprava.
Za lastno varnost na napajalne in druge kable ne polagajte ničesar. Postavite jih tako, da ne bo nihče
stopil nanje ali se spotaknil ob njih. Nikoli ne vlecite kablov. Če želite kabel iztakniti iz vtičnice, ga
primite za vtikač.
Če želite zmanjšati tveganje resnih poškodb, preberite Priročnik za varno in udobno uporabo. V njem
so opisani pravilna namestitev delovne postaje, drža, zdravje in delovne navade računalniških
uporabnikov, pri čemer vsebuje tudi pomembne informacije o električni in mehanski varnosti. Ta
priročnik najdete na spletni strani http://www.hp.com/ergo.
POZOR: Za večjo zaščito monitorja in računalnika priključite vse napajalne kable računalnika in
zunanjih naprav (kot so monitor, tiskalnik ali optični bralnik) na napravo za prenapetostno zaščito
(npr. razdelilnik ali pripomoček za brezprekinitveno napajanje – UPS). Vsi kabelski podaljški ne
zagotavljajo prenapetostne zaščite, zato preverite njihove oznake. Uporabite tak kabelski podaljšek,
za katerega proizvajalec ponuja polico za zavarovanje pred škodo, s katero vam bo v primeru okvare
prenapetostne zaščite povrnjena škoda.
Pri namestitvi HP-jevega monitorja LCD uporabite ustrezno pohištvo primerne velikosti.
OPOZORILO! Monitorji LCD, ki so neustrezno postavljeni na predalnike, knjižne omare, police,
pisalne mize, zvočnike, skrinje ali vozičke, se lahko prevrnejo in vas poškodujejo.
Vse kable in žice monitorja LCD namestite tako, da jih ni mogoče izvleči, iztakniti ali se ob njih
spotakniti.
Nasveti za vzdrževanje
Če želite izboljšati učinkovitost delovanja in podaljšati življenjsko dobo monitorja:
●
Ne odpirajte ohišja monitorja ali ga skušajte sami popraviti. Spreminjajte samo nastavitve,
opisane v tem poglavju. Če monitor ne deluje pravilno, če vam je padel na tla ali če se je
poškodoval, se obrnite na pooblaščenega HP-jevega zastopnika, prodajalca ali serviserja.
●
Uporabite samo vir napajanja in priključek, primeren za monitor, kot je označeno na nalepki ali
ploščici na hrbtni strani monitorja.
●
Skupna obremenitev porabnikov, priključenih v zidno vtičnico, mora biti manjša od trenutne
nazivne obremenitve vtičnice, skupen tok vseh izdelkov, priključenih z napajalnim kablom, pa
Pomembne varnostne informacije
3
manjši od nazivnega toka tega kabla. Nazivni tok (AMPS ali A) in drugi podatki za naprave so
običajno označeni na njih.
●
Postavite monitor blizu vtičnice, ki je preprosto dosegljiva. Kabel monitorja izvlečete tako, da
trdno primete vtikač in ga izvlečete iz vtičnice. Nikoli ne vlecite le kabla.
●
Ko monitorja ne uporabljate, ga izklopite. Njegovo življenjsko dobo lahko znatno podaljšate, če
uporabljate ohranjevalnik zaslona in če monitor izklopite, kadar ni v uporabi.
OPOMBA: Poškodba vžgane slike na monitorjih ni vključena v garancijo HP.
●
Na ohišju je več rež in odprtin za hlajenje, ki jih ne smete zamašiti ali prekriti. V reže na ohišju in
v druge odprtine ne vstavljajte ničesar.
●
Pazite, da vam monitor ne pade na tla, in ne postavljajte ga na neravne površine.
●
Ničesar ne postavljajte na napajalni kabel. Ne hodite po njem.
●
Monitor naj bo na dobro prezračenem mestu, zaščiten pred močno svetlobo, vročino ali vlago.
●
Pri odstranjevanju stojala monitorja mora biti ta obrnjen z zaslonom navzdol, zato je pomembno,
da ga ustrezno zaščitite pred praskami in drugimi poškodbami.
Čiščenje monitorja
1.
Izklopite monitor in izključite napajalni kabel iz zadnje strani enote.
2.
Obrišite prah z monitorja, tako da zaslon in ohišje obrišete z mehko, čisto antistatično krpo.
3.
Za zahtevnejše čiščenje uporabite mešanico vode in izopropilnega alkohola v razmerju 1:1.
POZOR: Čistilo razpršite na krpo in z njo nežno obrišite površino zaslona. Čistila nikoli ne nanašajte
neposredno na zaslon. Lahko bi steklo za ohišje in poškodovalo elektroniko.
POZOR: Za čiščenje monitorjev ali ohišja ne uporabljajte čistil na osnovi nafte, kot so benzol,
razredčila ali katere koli druge hlapljive snovi. Te kemikalije lahko poškodujejo monitor.
Prevoz monitorja
Shranite izvirno embalažo, ker jo boste morda potrebovali pri morebitni selitvi monitorja.
4
Poglavje 2 Priporočila za varnost in vzdrževanje
3
Nastavitev monitorja
Preden začnete nastavljati monitor, preverite, ali je izklopljeno napajanje monitorja, računalnika in
drugih naprav, priključenih vanj, ter sledite navodilom, opisanim v nadaljevanju.
OPOMBA: Poskrbite, da je glavno stikalo za napajanje na hrbtni strani monitorja izklopljeno. Glavno
stikalo povsem prekine napajanje monitorja.
Pri pripravi monitorja bodite previdni
Da preprečite škodo na monitorju, se ne dotikajte površine prikazovalnika LCD. Pritisk na zaslonu
lahko povzroči barvno neskladnost ali napačno usmerjenost tekočih kristalov. Če se to zgodi, zaslon
ne bo več normalno deloval.
Če boste namestili podstavek, postavite monitor s čelno ploskvijo navzdol na plosko površino, ki je
prekrita z zaščitno peno ali mehko krpo. To preprečuje, da bi se zaslon opraskal, poškodoval ali
razbil, hkrati pa preprečuje škodo na gumbih čelne plošče.
OPOMBA: Vaš monitor je lahko drugačen od monitorja v tej ilustraciji.
Namestitev stojala
POZOR: Ne dotikajte se površine zaslona LCD. Pritisk na zaslon lahko povzroči neskladnost barv
ali napačno usmerjenost tekočih kristalov oziroma nepravilno delovanje zaslona.
Monitor uporablja HP Quick Release 2 za enostavno montažo in demontažo plošče monitorja.
Namestitev plošče na stojalo:
1.
Monitor z zaslonom navzdol položite na ravno površino, ki naj bo pokrita s čisto, suho krpo.
2.
Potisnite zgornji del pritrdilne plošče (1) na stojalu pod zgornji rob vdolbine na hrbtni strani
zaslona.
3.
Spustite spodnji del pritrdilne plošče (2) stojala v vdolbino, da se zaskoči na svoje mesto.
Pri pripravi monitorja bodite previdni
5
4.
Jeziček HP Quick Release 2 (3) skoči navzgor, ko je stojalo zaskočeno na svojem mestu.
OPOMBA: Če monitor nameščate na pritrdilni element, namesto na stojalo, glejte Pritrditev
monitorja na strani 18.
Komponente na zadnji strani
Komponenta
1
Izhodni priključki USB
3.0 (stranska plošča)
Omogoča priključitev dodatnih naprav USB na monitor.
2
Glavno stikalo za
napajanje
Povsem prekine napajanje monitorja.
Priključek za napajanje
Omogoča priključitev napajalnega kabla na monitor.
3
6
Funkcija
Poglavje 3 Nastavitev monitorja
OPOMBA: Če stikalo potisnete v položaj za izklop, bo
poraba monitorja minimalna, kadar ga ne uporabljate.
Komponenta
Funkcija
4
Digitalni zvočni izhod
Omogoča priključitev digitalne zvočne komponente na
monitor.
5
Analogni zvočni izhod
Omogoča priključitev slušalk ali dodatnega zvočnika HP
Speaker Bar na monitor.
6
DisplayPort 1
Omogoča priključitev kabla DisplayPort na monitor.
7
HDMI
Omogoča priključitev kabla HDMI na monitor.
8
DisplayPort 2
Omogoča priključitev kabla DisplayPort na monitor.
9
omrežni priključek RJ-45
Omogoča priključitev omrežnega kabla na monitor.
10
Vrata DreamColor USB
2.0
Za povezavo orodja za barvno kalibracijo ali USB pogona
za barvno kalibracijo ali posodobitev vdelane programske
opreme.
11
Vhodna vrata USB 3.0
Omogoča priključitev kabla za zvezdišče USB na monitor in
na gostiteljska vrata ali zvezdišče USB.
12
Izhodna vrata USB 3.0
Omogoča priključitev dodatnih naprav USB na monitor.
Priključitev kablov
1.
Postavite monitor na priročno, dobro prezračevano mesto zraven računalnika.
2.
Preden priključite kable, jih napeljite skozi odprtino za napeljavo kablov na sredini stojala.
Priključitev kablov
7
3.
Odvisno od vaše konfiguracije, napeljite video kabel DisplayPort ali HDMI med računalnikom in
monitorjem.
OPOMBA: Video kabel, ki ga uporabljate, določa video način. Monitor bo samodejno ugotovil,
na katerih vhodih so ustrezni videosignali. Vhode lahko izberete na zaslonskem prikazu (OSD),
tako da pritisnete enega od petih kontrolnih gumbov, s čimer jih aktivirate, in nato pritisnete
spodnji gumb Open Menu za dostop do OSD. V OSD izberite Video Input (video vhod) in izberite
želeni vhodni vir.
●
Če želite monitor uporabljati v digitalnem načinu s signalom DisplayPort, priklopite kabel za
signal DisplayPort v priključek DisplayPort na hrbtni strani monitorja, drugi konec kabla pa v
priključek DisplayPort na računalniku (kabel je priložen).
OPOMBA: Na zadnji strani monitorja sta dva priključka DisplayPort, ki omogočata
povezavo dveh delovnih postaj z monitorjem.
8
Poglavje 3 Nastavitev monitorja
●
4.
Če želite monitor uporabljati v digitalnem načinu s signalom HDMI, priklopite kabel za
signal HDMI v priključek HDMI na hrbtni strani monitorja, drugi konec kabla pa v priključek
HDMI na računalniku (kabel je priložen).
En konec kabla USB priključite v priključek zvezdišča USB na hrbtni strani računalnika, drugi
konec pa v vhodni priključek USB na monitorju.
OPOMBA: Monitor podpira USB 3.0. Za optimalno delovanje povežite kabel USB z vrati USB
3.0 na računalniku, če so na voljo.
Priključitev kablov
9
5.
10
Povežite aktivni omrežni konektor z omrežnim konektorjem na zadnji strani monitorja (dodatno).
Poglavje 3 Nastavitev monitorja
6.
Priključite en konec napajalnega kabla v priključek za napajanje na hrbtni strani monitorja,
drugega pa v električno zidno vtičnico.
OPOMBA: Glavno stikalo za vklop/izklop na zadnjem delu monitorja mora biti v položaju
vklopa (On), preden pritisnete gumb za vklop na sprednji strani monitorja.
OPOZORILO! Da bi zmanjšali možnost električnega udara ali poškodbe opreme:
Napajalni kabel priključite v vtičnico, ki je vedno prosto dostopna.
Napajanje računalnika odklopite tako, da napajalni kabel izvlečete iz vtičnice za izmenični tok.
Če ima napajalni kabel 3-polni vtič, kabel vtaknite v (ozemljeno) 3-polno vtičnico. Ne
onemogočite ozemljitvenega pola napajalnega kabla, na primer tako, da priključite 2-polni
adapter. Ozemljitveni pol je pomembna varnostna naprava.
Zaradi varnosti na napajalne in druge kable ne polagajte ničesar. Postavite jih tako, da ne bo
nihče stopil nanje ali se spotaknil ob njih. Nikoli ne vlecite kablov. Če želite kabel iztakniti iz
vtičnice, ga primite za vtikač.
Priključitev kablov
11
Gumbi na sprednji strani
Gumb
Funkcija
1
Funkcijski gumbi
S temi gumbi se lahko pomikate po zaslonskem meniju glede na indikatorje poleg
aktiviranih gumbov v odprtem zaslonskem meniju.
2
Tipka Open Menu
Odpre in zapre OSD.
OPOMBA: Za aktivacijo gumba Open Menu in funkcijskih gumbov pritisnite
enega od gumbov, tako da so oznake gumbov na desni strani zaslona in so LED
diode osvetljene.
3
Stikalo za vklop/
izklop
Omogoča vklop in izklop monitorja.
OPOMBA: Če želite vklopiti monitor, preverite, ali je glavno stikalo za napajanje
na hrbtni strani monitorja vklopljeno.
OPOMBA: Če si želite ogledati simulator menija OSD, obiščite HP Customer Self Repair Services
Media Library (Knjižnica medijev službe za samostojna popravila s strani strank HP) na naslovu
http://www.hp.com/go/sml.
OPOMBA: Lahko prilagodite svetlost kontrolnih gumbov in spremenite njihovo funkcijo v
zaslonskem meniju. Za več informacij glejte Prilagoditev LED diod kontrolnih gumbov na strani 41
in Spreminjanje funkcij kontrolnih gumbov na strani 39.
12
Poglavje 3 Nastavitev monitorja
Prilagajanje monitorja
1.
Zaslon monitorja nagnite naprej ali nazaj, da ga nastavite na ustrezno višino oči.
2.
Za najboljše vidno polje zasukajte monitor malo na levo ali desno.
Prilagajanje monitorja
13
3.
Prilagodite višino monitorja, tako da bo njegov položaj udoben za delo z vašo delovno postajo.
Zgornji rob okvirja monitorja ne sme biti višje, kot je višina vaših oči. Monitor, ki je nameščen bolj
nizko in je nagnjen, je lahko bolj udoben za uporabnike s korekcijskimi lečami. Ko skozi delovni
dan spreminjate svoj delovni položaj, bi morali spreminjati tudi položaj monitorja.
4.
Monitor lahko obrnete iz ležečega v pokončni položaj, da ga prilagodite svojim potrebam in
aplikacijam.
a.
Prilagodite monitor na polno višino in ga nagnite nazaj, kolikor je mogoče (1).
b.
Obrnite monitor v smeri urinega kazalca za 90° iz ležečega v pokončni položaj (2).
POZOR: Če monitor pri obračanju ni nastavljen na polno višino in ni popolnoma nagnjen,
bo spodnja desna stran monitorja prišla v stik s stojalom, zaradi česar se monitor lahko
poškoduje.
Če na monitor dodajate poljubni zvočniški modul, ga namestite po obračanju monitorja.
Zvočniški modul se bo pri obračanju dotaknila stojala, kar lahko povzroči škodo na
monitorju ali na enoti z zvočniki.
14
Poglavje 3 Nastavitev monitorja
OPOMBA: V nastavitvah zaslona operacijskega sistema obrnite sliko na zaslonu iz ležeče v
pokončno. Če želite zasukati zaslonski prikaz (OSD) s pokončnega v ležeče, odprite OSD in
izberite Image Adjustment > On-Screen Menu Rotation > Portrait.
Vklop monitorja
1.
Preklopite glavno stikalo za napajanje na hrbtni strani monitorja v položaj za vklop.
2.
Vklopite računalnik.
3.
Pritisnite gumb za napajanje na sprednji strani monitorja.
Vklop monitorja
15
POZOR: Poškodba vžgane slike se pojavi na monitorjih, na katerih je dalj časa na zaslonu
prikazana ista mirujoča slika.* Da bi preprečili to poškodbo na zaslonu monitorja, morate vedno
vklopiti ohranjevalnik zaslona ali izklopiti monitor, kadar ga dlje časa ne uporabljate. To pojav je
običajen na zaslonih LCD vseh proizvajalcev. Poškodba vžgane slike na monitorjih ni vključena v
garancijo HP.
* Dalj časa pomeni 12 zaporednih ur statične slike.
OPOMBA: Če se po pritisku gumba za napajanje ne zgodi nič, je morda omogočena funkcija Power
Button Lockout (Zaklepanje gumba za napajanje). Funkcijo onemogočite tako, da pritisnete gumb in
ga držite 10 sekund.
Ko je monitor vklopljen, se za pet sekund prikaže sporočilo o stanju monitorja. Sporočilo prikazuje,
kateri vhod sprejema trenutno aktivni signal, stanje nastavitve samodejnega preklopa vira (Vklopljeno
ali Izklopljeno; privzeto je nastavljeno na Vklopljeno), privzeti signal vira (privzeto je nastavljeno na
DisplayPort), trenutno ločljivost zaslona in priporočljivo prednastavljeno ločljivost zaslona.
Monitor samodejno prebere signalne vhode za aktivni vhod in ta vhod uporabi za prikaz. Če sta
aktivna dva vhoda ali več, monitor prikaže privzeti vhodni vir. Če privzeti vir ni eden od aktivnih
vhodov, bo monitor prikazal vhode po prednostnem vrstnem redu. Vhodni vir lahko izberete v
zaslonskem meniju. S pritiskom na enega od kontrolnih gumbov jih aktivirate, nato pa pritisnite gumb
Open Menu, da odprete zaslonski meni. V OSD izberite Video Input (video vhod) in izberite želeni
vhodni vir.
HP-jeva pravila glede vodnih žigov in zadrževanja slike
Modeli monitorjev IPS uporabljajo tehnologijo prikazovanja IPS (In-Plane Switching), ki omogoča
izjemno širokokotno gledanje in napredno kakovost slik. Monitorji IPS so primerni za širok spekter
aplikacij z napredno kakovostjo slike. Ta tehnologija pa ni primerna za aplikacije, ki dalj časa
prikazujejo statične, stacionarne in nespremenljive slike ter pri tem ne uporabljajo ohranjevalnikov
zaslona. Te vrste aplikacij lahko vključujejo video nadzor, video igrice, oglaševalske logotipe in
predloge, ki so dolgo časa prikazani na zaslonu. Statične slike lahko povzročijo poškodbe zaradi
zadrževanja slike, kar se na zaslonu monitorja lahko kaže kot madeži ali vodni žigi.
Monitorjev, ki se uporabljajo 24 ur na dan in so poškodovani zaradi zadrževanja slike, garancija HP
ne krije. Da se izognete poškodbam zaradi zadrževanja slike, monitor vedno izklopite, kadar ga ne
uporabljate, ali pa uporabite funkcijo nadzora porabe energije, če jo vaš sistem podpira, da se zaslon
ugasne, ko sistem ni dejaven.
16
Poglavje 3 Nastavitev monitorja
Priključitev naprav USB
Monitor je opremljen s štirimi izhodnimi vrati USB (dvoje na zadnji strani in dvoje na stranski plošči).
OPOMBA: Kabel za zvezdišče USB morate priključiti iz monitorja v računalnik, če želite omogočiti
vrata USB na monitorju. Oglejte si 4. korak v razdelku Priključitev kablov na strani 7.
Odstranjevanje stojala za monitor
Če želite monitor namestiti na zid, nosilno roko ali drug nastavek za pritrditev, ga odstranite s stojala.
POZOR: Preden začnete razstavljati monitor, preverite, ali je izklopljen in ali so napajalni, signalni in
omrežni kabli izključeni. Izključite tudi vse kable USB, ki so priključeni na monitor.
1.
Odklopite in odstranite vse kable iz monitorja.
2.
Monitor z zaslonom navzdol položite na ravno površino, ki naj bo pokrita s čisto, suho krpo.
3.
Jeziček na spodnji strani sredine monitorja pritisnite navzdol, da odklenete mehanizem HP
Quick Release 2 (1).
4.
Dno stojala zasukajte navzgor, da plošča za nameščanje odstopi iz vdolbine na zaslonu (2).
Priključitev naprav USB
17
5.
Stojalo potisnite iz vdolbine (3).
Pritrditev monitorja
Monitor lahko pritrdite na zid, nosilno roko ali drug nastavek za pritrditev.
Ploščo monitorja lahko pritrdite na montažni element s pomočjo montažnega nosilca HP Quick
Release 2 ali pa jo pritrdite na montažni element brez montažnega nosilca HP Quick Release 2.
OPOMBA: Naprava je izdelana tako, da se lahko uporablja s stenskimi nosilci, ki imajo potrdilo UL
ali CSA.
POZOR: Ta monitor podpira 100-milimetrske luknje za pritrditev v skladu z industrijskim standardom
VESA 100 mm. Če želite na monitor pritrditi različna stojala drugih proizvajalcev, boste potrebovali
štiri 4-milimetrske vijake z razmikom 0,7 mm in dolžino 10 mm. Ne uporabljajte daljših vijakov, ker
lahko poškodujejo monitor. Prepričajte se, da je proizvajalčeva namestitvena naprava skladna s
standardom VESA in lahko prenese težo monitorja s ploskim zaslonom. Za najboljše delovanje je
pomembno, da uporabljate napajalni kabel in video kable, ki ste jih dobili skupaj z monitorjem.
18
Poglavje 3 Nastavitev monitorja
Montaža monitorja z uporabo montažnega nosilca Quick Release 2
Če želite ploščo monitorja pritrditi na montažni element s pomočjo montažnega nosilca Quick
Release 2:
1.
Odstranite štiri vijake, s katerimi je plošča za nameščanje pričvrščena na vrh stojala:
2.
Odstranite štiri vijake iz montažne plošče, da ločite montažno ploščo in njen pokrov.
Pritrditev monitorja
19
20
3.
Odstranite štiri vijake iz odprtin za pritrditev nosilca VESA na zadnji strani plošče monitorja.
4.
S pomočjo štirih vijakov, ki ste jih odstranili iz odprtin za pritrditev nosilca VESA na zadnji strani
plošče monitorja namestite montažno ploščo na steno ali vrtljivo roko po izbiri.
Poglavje 3 Nastavitev monitorja
5.
Ploščo monitorja postavite na nameščeni nosilec tako, da poravnate vdolbino zaslona z
nosilcem za nameščanje, ga nato potisnete navzdol preko zgornjega dela nosilca in ga potisnete
ob nosilec na svoje mesto. Jeziček za sprostitev na monitorju skoči navzgor, ko je monitor varno
zaskočen na svojem mestu.
Pritrditev monitorja
21
Montaža monitorja brez montažnega nosilca Quick Release 2
Če želite ploščo monitorja namestiti neposredno na montažni element, ne da bi uporabili montažni
nosilec HP Quick Release 2, uporabite štiri vijake, ki ste jih odstranili iz odprtin za pritrditev nosilca
VESA na zadnji strani plošče monitorja in jih vstavite tako, da z njimi pritrdite montažni element na
zadnjo stran plošče monitorja.
Namestitev dodatnega kompleta s pokrovom HP
Komplet HP LCD s pokrovom je dodatna možnost za uporabo z monitorjem, ki blokira bleščanje od
zgoraj. Pokrov pomaga izboljšati prikaz barv in kontrastov monitorja v prostoru s svetlimi lučmi.
22
●
Zaslon zaščiti pred svetlobo v prostoru.
●
Zmanjša bleščanje na zaslonu zaradi okoliške osvetlitve in stekel
●
Izboljša prikaz barv in kontrastov monitorja
1.
Pokrov sestavite v skladu s priloženimi navodili.
Poglavje 3 Nastavitev monitorja
2.
Odstranite vtiče, ki prekrivajo odprtine za montažo pokrova.
OPOMBA: Morda boste za odpiranje vtičev morali uporabiti manjši izvijač.
3.
Pokrov pritrdite na monitor z vijaki, priloženimi kompletu.
Namestitev dodatnega kompleta s pokrovom HP
23
Iskanje serijske številke in številke izdelka
Serijska številka in številka izdelka sta navedeni na nalepki na zadnji strani glave monitorja.
Potrebovali jih boste pri stiku s HP-jem v zvezi s svojim modelom monitorja.
OPOMBA: Če želite prebrati nalepko, boste morda morali nekoliko zasukati glavo zaslona.
24
Poglavje 3 Nastavitev monitorja
Iskanje kartice z informacijami
Identifikacijski podatki se nahajajo na izvlečni kartici (in na nalepki na zadnji strani monitorja). Kartico
izvlečete za priključki USB na levi strani zaslona. Podatki za garancijsko podporo (številka modela,
serijska številka, številka izdelka) so natisnjeni na sprednji strani kartice (in na nalepki), na zadnji
strani kartice pa so natisnjena upravna obvestila.
Pritrjevanje naprave na zadnji del monitorja
Na zadnjem delu monitorja so štiri standardne odprtine za pritrditev nosilca VESA 40 mm X 40 mm, s
katerimi lahko pritrdite napravo, kot je npr. SDI ali HDMI pretvornik.
1.
Odstranite vtiče iz odprtin za pritrditev nosilca VESA na zadnji strani monitorja.
OPOMBA: Morda boste za odpiranje vtičev morali uporabiti manjši izvijač.
Iskanje kartice z informacijami
25
2.
Montirajte napravo na zadnji del monitorja.
Namestitev ključavnice za kabel
Monitor lahko zavarujete z dodatno ključavnico za kabel, ki je na voljo pri HP.
26
Poglavje 3 Nastavitev monitorja
4
Uporaba monitorja
Programska oprema in orodja
Monitorju je priložen disk, na katerem so datoteke, ki jih lahko namestite v računalnik:
●
datoteka .INF (Information),
●
Datoteke ICM (Image Color Matching) (ena za vsak kalibriran barvni prostor)
●
certifikati odjemalca in strežnika za oddaljeno upravljanje prek spletnega vmesnika Z27x
●
Z27x USB Software Development Kit (SDK) za sisteme Linux, Windows in Mac
●
vzorčne kalibracijske datoteke StudioCal XML
OPOMBA: Če monitorju ni priložen disk, lahko zgornje elemente prenesete s HP-jevega spletnega
mesta za podporo za monitorje. Glejte razdelek Prenašanje s spleta na strani 28 v tem poglavju.
Datoteka .INF
Datoteka .INF določa vire monitorja, ki jih uporabljajo operacijski sistemi Microsoft Windows, da
zagotavljajo združljivost monitorja z grafično kartico računalnika.
Ta monitor je združljiv s funkcijo operacijskega sistema Microsoft Windows, imenovano Plug and
Play, in pravilno deluje, tudi če ne namestite datoteke .INF. Za pravilno delovanje funkcije Plug and
Play mora biti grafična kartica računalnika združljiva s standardom VESA DDC2, monitor pa
priključen neposredno nanjo. Plug and Play ne deluje, če uporabljate ločene priključke vrste BNC ali
distribucijske vmesnike/ojačevalnike.
Datoteka .ICM
Datoteke .ICM so podatkovne datoteke, ki se uporabljajo skupaj z grafično programsko opremo in
omogočajo dosledno usklajevanje barv od zaslona monitorja do tiskalnika in od optičnega bralnika do
zaslona monitorja. Aktivirajo jo vsi grafični programi, ki podpirajo to funkcijo.
OPOMBA: Barvni profil ICM je zapisan skladno s specifikacijo International Color Consortium (ICC)
Profile Format.
Programska oprema in orodja
27
Nameščanje datotek .INF in .ICM
Ko ugotovite, da je potrebna posodobitev, lahko datoteki .INF in .ICM namestite z diska ali prenesete
iz spleta.
Namestitev z diska
Če želite datoteki .INF in .ICM namestiti z diska:
1.
Vstavite disk v optični pogon računalnika. Prikaže se meni diska.
2.
Oglejte si datoteko HP Monitor Software Information (Informacije o programski opremi za
monitor HP).
3.
Izberite Install Monitor Driver Software (Namesti programsko opremo gonilnika za monitor).
4.
Sledite navodilom na zaslonu.
5.
Preverite, ali sta na nadzorni plošči zaslona v operacijskem sistemu Windows prikazani pravilna
ločljivost in hitrost osveževanja.
OPOMBA: Če pri namestitvi naletite na napako, boste morda morali ročno namestiti digitalno
podpisani datoteki .INF in .ICM. Več o tem lahko preberete v datoteki HP Monitor Software
Information (Informacije o programski opremi za monitor HP) na disku.
Prenašanje s spleta
Najnovejšo različico datotek .INF in .ICM takole prenesete s HP-jevega spletnega mesta za podporo
za monitorje:
1.
Pojdite na naslov http://www.hp.com/support in izberite ustrezno državo in jezik.
2.
Izberite povezavo Gonilniki in prenosi in nato v iskalno polje vnesite Z27x ter pritisnite gumb
Pojdi.
3.
Izberite vaš model in nato še jezik ter operacijski sistem.
4.
Po navodilih na strani prenesite programsko opremo.
Posodabljanje vdelane programske opreme
HP priporoča, da preverite za posodobitve vdelane programske opreme zaslona in namestite novejšo
različico, če je na voljo.
OPOMBA: Notranji procesor monitorja - potreben za posodobitve vdelane programske opreme - je
privzeto onemogočen. Pred posodobitvijo vdelane programske opreme monitorja morate omogočiti
notranji procesor. V zaslonskem prikazu OSD izberite Management > Manage Internal Processor in
izberite Enable za vklop procesorja. V primeru vklopa tik pred posodobitvijo vdelane programske
opreme počakajte približno minuto, da se notranji procesor popolnoma zažene.
Za posodobitev vdelane programske opreme prek USB:
1.
28
Preverite trenutno različico vdelane programske opreme.
Poglavje 4 Uporaba monitorja
a.
Pritisnite kateri koli gumb na sprednjem okvirju.
b.
Pritisnite spodnji gumb Open Menu, da odprete zaslonski meni.
c.
Izberite Informacije za ogled trenutne različice vdelane programske opreme.
NASVET: Bližnjična tipka na okvirju, informacije o zaslonu ..., so na voljo na četrti tipki na
okvirju v tovarniški konfiguraciji Z27x. Prek te bližnjice lahko dostopate do te strani z
informacijami, razen če je bila bližnjična tipka nastavljena drugače. Ta stran z informacijami
prikazuje tudi, ali je notranji procesor vključen ali izključen.
2.
3.
Na spletu najdite najnovejšo vdelano programsko opremo.
a.
Pojdite na naslov http://www.hp.com/support in izberite državo ali regijo.
b.
Izberite povezavo Gonilniki in prenosi in nato v iskalno polje vnesite Z27x ter pritisnite
gumb Pojdi.
c.
Izberite vaš model in nato še jezik ter operacijski sistem.
d.
Preglejte najnovejše različice vdelane programske opreme za “HP Z27x” in preverite, če je
na voljo novejša različica.
e.
Prenesite vdelano programsko opremo na USB pogon. Podprti so sledeči formati USB
pogona: FAT, FAT32, NTFS.
Vstavite USB pogon z najnovejšo vdelano programsko opremo v eno od vrat USB DreamColor
in sledite navodilom na zaslonu za namestitev vdelane programske opreme.
OPOMBA: Vdelana programska oprema je na voljo kot stisnjena in podpisana datoteka tar.
Pred namestitvijo ne raztegujte datoteke.
POZOR: Zaslon monitorja bo med namestitvijo črne barve in LED indikator na sprednji plošči
bo utripal rumeno. Med posodobitvijo vdelane programske opreme ne izklopite monitorja.
Izbiranje prednastavitve barvnega prostora
Z27x omogoča tovarniško kalibrirane prednastavitve barvnega prostora, primerne za vrsto delovnih
procesov, kjer so barve ključnega pomena, kar vključuje vizualne učinke, animacijo, pregledovanje
dnevnikov, profesionalno fotografijo, zasnovo izdelkov, tiskanje in predogled, grafična umetnost in
Izbiranje prednastavitve barvnega prostora
29
številne druge. Na voljo je pet industrijsko standardnih barvnih prostorov ter dva različna načina za
dostop do izvirne barvne lestvice zaslona. Sledeča tabela navaja podatke o petih razpoložljivih
standardnih barvnih prostorov.
Ime
prednastavitve
Rdeča
primarna
Zelena
primarna
Modra
primarna
Belina
Gama
Svetilnost
(u’v’)
(u’v’)
(u’v’)
sRGB
0,451, 0,523
0,125, 0,563
0,175, 0,158
D65
sRGB
250 cd/m2
sRGB D50
0,451, 0,523
0,125, 0,563
0,175, 0,158
D50
sRGB
250 cd/m2
AdobeRGB
0,451, 0,523
0,076, 0,576
0,175, 0,158
D65
2,2
250 cd/m2
BT.709
0,451, 0,523
0,125, 0,563
0,175, 0,158
D65
2,4
100 cd/m2
BT.2020
0,557, 0,516
0,056, 0,587
0,159, 0,126
D65
2,4
100 cd/m2
DCI P3
0,496, 0,526
0,099, 0,578
0,175, 0,158
P3
2,6
48 cd/m2
Poleg tega izvirna prednastavitev zagotavlja dostop do izvirne barvne lestvice zaslona. Ta
prednastavitev je prav tako kalibrirana za vrednost beline D65 in game 2,2.
Izbiranje prednastavitve barvnega prostora:
1.
Pritisnite kateri koli gumb na sprednjem okvirju.
2.
Pritisnite spodnji gumb Open Menu, da odprete zaslonski meni.
3.
Izberite Color Space za prikaz konfiguracijskega zaslona barvnega prostora.
4.
Z gumbi gor/dol se pomaknite do želenega barvnega prostora in pritisnite gumb Select za
aktivacijo.
Prilagajanje svetilnosti
Čeprav je vsaka prednastavitev kalibrirana na določen nivo svetilnosti, jo lahko nastavite tudi v
naknadni kalibraciji. Območje svetilnosti za vse kalibrirane prednastavitve barvnega prostora je
prilagodljivo med 48 - 250 cd/m2. Izvirno prednastavitev lahko prilagodite med 0 - 100 % maksimalne
svetilnosti zaslona.
OPOMBA: Zaradi načina, na katerega se žarnice LED odzivajo na napetost, bo vsaka nadaljnja, od
kalibracijske vrednosti oddaljena, prilagoditev svetilnosti vplivala na natančnost prikaza vrednosti
svetilnosti v zaslonskem meniju. HP priporoča kalibracijo monitorja na želeno delovno svetilnost.
Za prilagoditev svetilnosti:
1.
Pritisnite kateri koli gumb na sprednjem okvirju.
2.
Pritisnite spodnji gumb Open Menu, da odprete zaslonski meni.
3.
Izberite Color Space za prikaz konfiguracijskega zaslona barvnega prostora.
4.
Z gumbi gor/dol se pomaknite do možnosti Adjust Luminance in pritisnite gumb Select za
aktivacijo.
5.
Z gumbi Increase/Decrease prilagodite svetilnost na želeno raven.
OPOMBA: Možnost Adjust Luminance prikazuje trenutno vrednost svetilnosti na desni strani menija.
30
Poglavje 4 Uporaba monitorja
Razumevanje možnosti nastavitev slike Z27x
Z27x ponuja številne možnosti posebnih prilagoditev slike, ki so posebej zasnovane za določene
delovne procese v medijski in zabavni industriji. Razdelek v nadaljevanju ponuja opis teh funkcij
glede na uporabo v delovnih procesih.
Uporaba video ravni (16 - 235)
Ta možnost je zasnovana za natančen prikaz "video legalnih" signalov, ki vključujejo območje noge
pod črno in območje glave nad belo. S tovrstnimi signali se običajno srečate pri delu z video signali, ki
so skladni s standardom ITU-R BT.709, saj ta standard omogoča oddaljitev prek črno-bele, namesto
da je črno-bela obravnavana kot absolutna.
S temi signali se običajno srečate v sledečih situacijah:
●
Pregledovanje video izhoda HDMI ali HD-SDI prek zajema videa in kartice za predvajanje, kot
sta AJA Kona ali Blackmagic Design DeckLink
●
Pregledovanje slik v oknu Composer/Edit/Preview v nelinearnem programu za obdelavo videa
●
Pregledovanje video izhoda predvajalnika Blu-Ray/DVD za domače uporabnike
V vseh navedenih situacijah video signal običajno vključuje območje glave in noge BT.709. Pri
pregledovanju na računalniškem monitorju brez omogočene možnosti so temni odtenki in sence
svetlejše, beli odtenki temnejši, barve pa so manj nasičene kot pri dejanski vsebini signala.
Ko je ta možnost omogočena, bodo temni odtenki odrezani pri vrednosti 8 bitov od 16 in pri belih
odtenkih pri vrednosti 8 bitov od 235 (pri 10 bitih bo do obrezovanja prišlo pri vrednostih 64 in 960).
Signal je nato znova nastavljen za prikaz v ustreznem vizualnem območju.
Pomnite, da vir in vnaprejšnja obdelava vira videa vplivata na to, ali naj bo ta nastavitev omogočena,
a boste v številnih primerih videli natančnejšo sliko, če možnost omogočite. Morda boste zatem, ko
ste omogočili to nastavitev, morali prilagoditi svetlost vmesnika aplikacije za urejanje.
Uporaba video ravni:
1.
Pritisnite kateri koli gumb na sprednjem okvirju.
2.
Pritisnite spodnji gumb Open Menu, da odprete zaslonski meni.
3.
Izberite Image Adjustment za prikaz možnosti prilagoditve.
4.
Z gumbi gor/dol se pomaknite do možnosti Use Video Levels in pritisnite gumb Select za
aktivacijo. Možnost bo označena, ko je aktivna.
Korekcija slike, ki sega čez rob zaslona
Čeprav Z27x privzeto prikazuje vse slikovne pike na sliki, si je včasih pri predvajanju video dnevnikov
ali revizijskem urejanju priporočeno ogledati sliko v načinu korekcije slike, podobno kot na običajnih
digitalnih televizorjih. Možnost "Overscan Frame by 5%" bo povečala sliko, tako da je prikazan le del
okvirja znotraj varnega območja. Varno območje je definirano kot območje, ki se prične 5 % od roba
okvirja.
Za uporabo načina Okvir prek roba (Overscan Frame):
1.
Pritisnite kateri koli gumb na sprednjem okvirju.
2.
Pritisnite spodnji gumb Open Menu, da odprete zaslonski meni.
Razumevanje možnosti nastavitev slike Z27x
31
3.
Izberite Image Adjustment za prikaz možnosti prilagoditve.
4.
Z gumbi gor/dol se pomaknite do možnosti Overscan Frame by 5% in pritisnite gumb Select za
aktivacijo. Možnost bo označena, ko je aktivna.
Prikaz samo modrega kanala
Ker je človeško oko najmanj občutljivo za spremembe modrih odtenkov, večina stiskanja in kodirnih
algoritmov dodeli najmanjšo količino pasovne širine modremu kanalu. Zaradi tega so napake pri
stiskanju/kodiranju najlažje vidne pri gledanju modrega kanala. Z27x uporabniku omogoča gledanje
le modrega kanala, za kar začasno izključi rdeč in zelen kanal, z namenom pregledovanja napak na
sliki.
Za ogled samo modrega kanala:
1.
Pritisnite kateri koli gumb na sprednjem okvirju.
2.
Pritisnite spodnji gumb Open Menu, da odprete zaslonski meni.
3.
Izberite Image Adjustment za prikaz možnosti prilagoditve.
4.
Z gumbi gor/dol se pomaknite do možnosti Show Blue Channel Only in pritisnite gumb Select za
aktivacijo. Možnost bo označena, ko je aktivna.
Možnosti uporabe razmerja višina/širina Z27x
Z27x ponuja številne posebne možnosti uporabe razmerja višina/širina, ki jih običajni računalniški
monitorji ne ponujajo. Ta razdelek opisuje te možnosti s poudarkom na vgradnji teh možnosti v
določene delovne procese.
Možnosti “Fill To (Zapolni)”
Te možnosti določajo prikaz vhodnega vira na zaslonu, če se ločljivost razlikuje od izvorne ločljivosti
monitorja 2560 × 1440.
Zapolni v razmerju vira (sorazmerno)
Ta možnost bo ohranila razmerje vira in v največji meri povečala sliko, ki bo na monitorju središčna,
pri tem pa bo uporabila 0 % črne za zapolnitev neuporabljenih delov zaslona. Če je npr. vir ožji kot 16
x 9, bo ta prikazan v polni višini s črnimi robovi na levi in desni strani slike vira, vir, ki je širši kot 16 x
9, pa bo prikazan v polni širini s črnimi robovi nad in pod sliko vira.
Zapolni v razmerju vira je privzeta možnost, ki je najprimernejša za večino delovnih procesov.
Zapolni na celoten zaslon (nesorazmerno)
Ta možnost bo popačila razmerje virov, ki niso v razmerju 16 x 9, in jih prilagodila razmerju monitorja
16 x 9. Nastala slika bo zavzela celoten zaslon in bo raztegnjena bodisi vodoravno (pri ožjih
razmerjih) ali navpično (pri širših razmerjih).
Uporabite možnost zapolni na celoten zaslon, če je razmerje vira nepomembno in ne želite zapolniti
celotnega ekrana, ne glede na možno povzročeno popačenje.
Zapolni na širino zaslona (sorazmerno)
To možnost uporabite pri določenih delovnih procesih z virom videa, ki je ožji od izvornega razmerja
monitorja 16 x 9. Nekateri filmski delovni procesi zahtevajo obdelavo animacije ali vizualnih učinkov v
razmerju 4 x 3 in "središčno ujemanje" za širokozaslonsko obdelavo. Če omogočite to možnost, bo
32
Poglavje 4 Uporaba monitorja
velikost slike vira spremenjena, tako da se bo širina ujemala s širino monitorja. Nato je slika vira
navpično osrediščena in zgornji ter spodnji del slike odrezan, pri čemer ostane le 16×9 “središčno
ujemanje” okvirja 4×3. Razmerja slike vira so ohranjena.
Uporabite možnost Zapolni na širino zaslona, ko so navpična središčna ujemanja zaželena kot del
dnevnikov ali postopka pregledovanja.
Zapolni na višino zaslona (sorazmerno)
To možnost uporabite pri določenih delovnih procesih z virom videa, ki je širši od izvornega razmerja
monitorja 16 x 9. Pri nekaterih filmskih delovnih procesih je zaželeno 16 x 9 vodoravno ujemanje
širšega razmerja vira. Če omogočite to možnost, bo velikost slike vira spremenjena, tako da se bo
višina ujemala z višino monitorja. Nato je slika vira vodoravno osrediščena in zgornji ter spodnji del
slike odrezan, pri čemer ostane le 16×9 “središčno ujemanje” širšega okvirja. Razmerja slike vira so
ohranjena.
Uporabite možnost Zapolni na višino zaslona, ko so vodoravna središčna ujemanja zaželena kot del
dnevnikov ali postopka pregledovanja.
Slikovna pika za slikovno piko
To možnost uporabite pri viru videa z nižjo ločljivostjo kot izvorna ločljivost monitorja 2560 × 1440,
kadar si želite ogledati sliko brez spremembe razmerja. Če je npr. slika vira ločljivosti 1920 x 1080 in
želite preveriti slikovne pike in se prepričati, da ni prišlo do težav pri upodabljanju prikazane vsebine,
lahko uporabite to možnost.
Ta možnost je posebej uporabna, kadar je vir videa višje ločljivosti kot 2560 x 1440. Podrobnosti
sledijo v naslednjem razdelku.
Primeri “zapolnjevanja”
Sledeče ilustracije prikazujejo, kako je slika vira 4 x 3 prikazana z uporabo možnosti "Zapolni".
Možnost "Zapolni na višino zaslona" ni na voljo za to razmerje vira, zato ni prikazana.
Slika 4-1 Vhodni vir 4 x 3
Možnosti uporabe razmerja višina/širina Z27x
33
Slika 4-2 Zapolni v razmerju širine/višine
Slika 4-3 Zapolni na celoten zaslon
Slika 4-4 Zapolni na širino zaslona
34
Poglavje 4 Uporaba monitorja
Slika 4-5 Pixel-for-Pixel (Slikovna pika za slikovno piko)
Za spremembo načina prikaza vira videa na zaslonu:
1.
Pritisnite kateri koli gumb na sprednjem okvirju.
2.
Pritisnite spodnji gumb Open Menu, da odprete zaslonski meni.
3.
Izberite Image Adjustment za prikaz možnosti prilagoditve.
4.
Izberite Aspect Ratio Display za prikaz prikaznih možnosti.
5.
Z gumbi gor/dol se pomaknite do želene razpoložljive možnosti in pritisnite gumb Select za
aktivacijo.
OPOMBA: Stran razmerje širina/višina zaslona je lahko spremenjena v funkcijski gumb na okvirju
za enostaven dostop. Glejte Spreminjanje funkcij kontrolnih gumbov na strani 39 za navodila za
spreminjanje funkcijskih gumbov na okvirju.
Delo s slikovnimi formati digitalnega kina 2K in 4K
Z27x neposredno podpira slikovna formata 2048 × 1080 in 4096 × 2160 (velikosti slike) kot je
določeno v specifikacijah Digital Cinema Initiatives (DCI) Digital Cinema System. Sledeča tabela
navaja podprte formate.
Raven DCI
Vodoravne slikovne pike
Navpične slikovne pike
Osveževanje
1
4096
2160
24,00
2
2048
1080
48,00
3
2048
1080
24,00
TBD*
2048
1080
60,00
* V času izdaje tega dokumenta format 2 K 60,00 fps še ni bil uradno odobren s strani DCI. Z27x vključuje podporo za ta
format za uporabo in odobritev v bodočnosti.
Zaslon poleg tega podpira razmerja maskiranja za dve standardni razmerji 1,85:1 in 2,39:1, znotraj
velikosti slike DCI. Ko je izbrano razmerje maskiranja DCI, je vir videa maskiran za prikaz slikovnih
pik v določenem razmerju. Sledeča tabela navaja aktivne slikovne pike, prikazane za vsako velikost
slike in razmerje.
Delo s slikovnimi formati digitalnega kina 2K in 4K
35
Velikost slike DCI
Razmerje višina/širina
Vodoravne aktivne slikovne
pike
Navpične aktivne slikovne
pike
4096 × 2160
1.85:1
3996
2160
4096 × 2160
2.39:1
4096
1716
2048 × 1080
1.85:1
1998
1080
2048 × 1080
2.39:1
2048
858
Posebni načini prikaza za vhodne ločljivosti 4K so prav tako na voljo za prikaz vsebine 4K na zaslonu
Z27x.
Uporaba prikaznih možnosti digitalnega kina
Vse prikazne možnosti digitalnega kina se nahajajo v zaslonskem prikazu v glavnem meniju na strani
> Image Adjustment > Aspect Ratio Display. Te možnost niso na voljo, tako kot možnost menija, če
ena od sledečih ločljivosti ni prikazana prek aktivnega video vhoda:
●
2048 × 1080
●
4096 × 2160
●
3840 × 2160
OPOMBA: Čeprav je možnost menija digitalnega kina na voljo za ločljivost 3840 × 2160, možnosti
razmerja niso na voljo, saj 3840 × 2160 ni velikost slike DCI.
Za dostop do prikaznih možnosti digitalnega kina:
1.
Povežite računalnik ali video napravo z monitorjem, ki je nastavljen za prikaz ločljivosti 2048 ×
1080 ali 4096 × 2160.
2.
Pritisnite kateri koli gumb na sprednjem okvirju.
3.
Pritisnite spodnji gumb Open Menu, da odprete zaslonski meni.
4.
Izberite Image Adjustment za prikaz možnosti prilagoditve.
5.
Izberite Aspect Ratio Display za prikaz prikaznih možnosti.
6.
Izberite Digital Cinema Options za prikaz možnosti digitalnega kina.
Sledeča razmerja DCI so na voljo v razdelku "Image Region" na strani z možnostmi digitalnega kina.
Show Entire DCI Container (Prikaz celotne velikosti slike DCI)
Ta možnost je privzeta in bo prikazala celoten okvir DCI 2048 × 1080 ali 4096 × 2160.
Crop to DCI 1.85:1 Aspect Ratio (Obreži v razmerju širine/višine DCI 1.85:1)
Ta možnost obreže 25 slikovnih pik z levih in desnih robov okvirja (za vire s širino 2048, 50 slikovnih
pik z levih in desnih robov okvirja za vire s širino 4096). Slika je nato prikazana kot določeno z
možnostjo Razmerje širina/višina zaslona, opisana v prejšnjem razdelku.
36
Poglavje 4 Uporaba monitorja
Crop to DCI 2.39:1 Aspect Ratio (Obreži v razmerju širine/višine DCI 2.39:1)
Ta možnost obreže 111 slikovnih pik z zgornjih in spodnjih robov okvirja (za vire s širino 2048, 222
slikovnih pik z zgornjih in spodnjih robov okvirja za vire s širino 4096). Slika je nato prikazana kot
določeno z možnostjo Razmerje širina/višina zaslona, opisana v prejšnjem razdelku.
Show Cropped Region (Prikaz obrezanega območja)
Če je ta možnost omogočena, namesto obrezovanja in spreminjanja velikosti slike na izbrano
razmerje, velikost slike ni spremenjena, a je namesto tega območje izven želenega razmerja prekrito
z delno prosojno črno masko. Ta možnost je uporabna, če npr. želite preveriti zgornjo vrstico v
razmerju 2.39:1 in si ogledati katere informacije so lahko razpoložljive, če je območje glave treba
prilagoditi s preokvirjanjem.
Set Cropped Region Opacity (Nastavitev neprosojnosti obrezanega območja)
Ta možnost je na voljo, ko je možnost Prikaz obrezanega območja aktivna in omogoča določitev
neprosojnosti na obrezanem območju. Prilagodite po potrebi, da dosežete želeno ravnovesje med
aktivnimi in obrezanimi območji okvirja.
Displaying 4K Source Video (Prikaz video vira 4K)
Čeprav je na voljo le izvirna ločljivost 2560 × 1440, lahko Z27x sprejema in prikazuje vhodne signale
ločljivosti 4096 × 2160 ali 3840 × 2160. Na voljo je več možnosti prilagajanja velikosti in prikaza Za
najboljšo kakovost prikaza vira videa 4K na zaslonu Z27x je bil algoritem prilagajanja velikosti
posebej prilagojen za naravno prilagajanje velikosti brez izboljšanja ostrine ali robov.
Ko monitor prejema signale ločljivosti 4096 × 2160 ali 3840 × 2160, so prek razdelka 4K Sources (4K
viri) na strani možnosti digitalnega kina na voljo sledeče možnosti prilagajanja velikosti. Če je izbrano
obrezovanje DCI razmerja, so te možnosti uporabljene po obrezovanju slike.
Možnost Obey Aspect Ratio (Upoštevaj prikazno razmerje)
Ta privzeta možnost bo prikazala sliko glede na izbrano prikazno možnost Zapolni v razmerju širine/
višine. Za informacije o teh možnostih glejte Možnosti uporabe razmerja višina/širina Z27x
na strani 32.
Scale and Show Center Extraction (Prilagodi in prikaži središčno ujemanje)
Če je izbrana ta možnost, bo središčni del okvirja območja 16 x 9 prikazan z zunanjimi področji tega
obrezanega središčnega dela, podobno kot pri prej navedeni možnosti Zapolni na višino zaslona. Od
prikaza celotnega vsebnika ali razmerja je odvisen prikaz velikosti slike v središčnem ujemanju.
Scale and Show Left Side of Frame (Prilagodi in prikaži levo stran okvirja)
Če je izbrana ta možnost, bo najbolj levi del okvirja območja 16 x 9 prikazan z zunanjimi področji tega
obrezanega levega dela, podobno kot pri prej navedeni možnosti Zapolni na višino zaslona. Od
prikaza celotne velikosti slike ali razmerja je odvisen prikaz velikosti slike v levem ujemanju.
Scale and Show Right Side of Frame (Prilagodi in prikaži desno stran okvirja)
Če je izbrana ta možnost, bo najbolj desni del okvirja območja 16 x 9 prikazan z zunanjimi področji
tega obrezanega desnega dela, podobno kot pri prej navedeni možnosti Zapolni na višino zaslona.
Od prikaza celotne velikosti slike ali razmerja je odvisen prikaz velikosti slike v desnem ujemanju.
Delo s slikovnimi formati digitalnega kina 2K in 4K
37
Show 4K Source Video Pixel-for-Pixel (Prikaz 4K vira videa slikovna pika za slikovno piko)
Če je razmerje zaslona višina/širina nastavljeno na slikovno piko za slikovno piko in je možnost vira
4K nastavljena na možnost Obey Aspect Ratio (Upoštevaj prikazno razmerje), je lahko vir videa
ločljivosti 4096 × 2160 in 3840 × 2160 prikazan slikovna pika za slikovno piko. Na voljo sta dve
različni prikazni možnosti, "Show 4K Corner" in "Scroll 4K Region". Za dostop do teh možnosti je
treba določeno funkcijo dodeliti enemu izmed štirih funkcijskih gumbov na ohišju. Glejte Spreminjanje
funkcij kontrolnih gumbov na strani 39 za informacije o spreminjanju funkcijskih gumbov na okvirju.
V sledečih razdelkih je opisana uporaba teh dveh možnosti.
Next 4K Corner
Pri gledanju vira 4K kot slikovna pika za slikovno piko pritisnite gumb "Next 4K Corner" za premikanje
po vrstnem redu med sledečimi petimi položaji:
●
Središče okvirja
●
Zgornji levi kot
●
Zgornji desni kot
●
Spodnji levi kot
●
Spodnji desni kot
Ob vsakem pritisku gumba bo pet položajev na sliki prestavljenih, dokler ne onemogočite prikaza
slikovne pika za slikovno piko.
Scroll 4K Region
Pri gledanju vira 4K kot slikovna pika za slikovno piko pritisnite gumb "Scroll 4K Region" za prikaz
navigacijskih puščic, s katerimi se lahko premikate v okvirju do želenega področja. Če je omogočena
ta možnost, bo prikazano pojavno okno v spodnjem desnem delu monitorja, ki prikazuje celotno 4K
sliko in označuje območje zanimanja v celozaslonskem prikazu. S smernimi gumbi na okvirju lahko
premaknete območje zanimanja. Ko je ta možnost izklopljena, bo pojavno okno izginilo, vendar bo
območje zanimanja še vedno prikazano.
Uporaba slike v sliki (PIP) in slike ob sliki (PBP)
Monitor podpira tako PIP, kjer se vira prekrivata, kot PBP, kjer je en vir poleg drugega, bodisi
vodoravno (za ležeč položaj) bodisi navpično (za pokončen položaj).
Za uporabo PIP ali PBP:
38
1.
Z monitorjem povežite sekundarni vhodni vir.
2.
S pritiskom na enega od kontrolnih gumbov jih aktivirate, nato pa pritisnite gumb Open Menu, da
odprete zaslonski meni.
3.
V OSD izberite PIP Control > PIP On/Off in nato ali Picture-in-Picture ali Picture-beside-Picture.
4.
Monitor bo prebral sekundarne vhode za veljavni vhod in ga uporabil za prikaz slike PIP/PBP.
Če želite spremeniti vhod PIP/PBP, v OSD izberite PIP Input in nato izberite želeni vhod
(DisplayPort 1, DisplayPort 2, ali HDMI).
5.
Če želite spremeniti velikost PIP, izberite PIP Size v OSD in nato izberite ali Enlarge (povečaj),
Reduce (zmanjšaj), Set to Maximum Size (nastavi na največjo velikost), Set to Minimum Size
(nastavi na najmanjšo velikost), ali Reset to Default Size (ponastavi na privzeto velikosti). Pri
največji velikosti bo PIP prikazal slikovna pika za slikovno piko vse vhodne formate do 2048 x
Poglavje 4 Uporaba monitorja
1080, kar pomaga pri uporabi PIP kot kontrolni monitor. V sledečem razdelku je podanih več
informacij o uporabi.
6.
Če želite prilagoditi položaj PIP, v OSD izberite PIP Position, nato izberite ali Top Left (zgoraj
levo), Top Right (zgoraj desno), Bottom Left (spodaj levo), Bottom Right (spodaj desno) ali Fine
Tune Position (Natančno prilagajanje položaja).
PIP kot kontrolni monitor
Ker je PIP zasnovan predvsem za uporabo kot kontrolni monitor - pri velikosti 100 % za 1080- ali 720vrstično vsebino, kar vključuje vsebino DCI 2K - so številne možnosti prilagoditve slike, na voljo za
glavni vhod, na voljo tudi za uporabo s PIP. Za nadaljnje informacijo o teh prilagoditvah glejte
Razumevanje možnosti nastavitev slike Z27x na strani 31 in Delo s slikovnimi formati digitalnega kina
2K in 4K na strani 35.
Sledeče prilagoditve so na voljo v PIP. Privzeto ni omogočena nobena prilagoditev.
Use Video Levels (16-235) (Uporaba video ravni (16 - 235))
Če izhodni video signal nadzorujete s kartico za zajem videa, kot sta AJA Kona ali Blackmagic
Design Decklink, naj bo ta možnost običajno omogočena, saj so video ravni običajno uporabljene v
delovnih procesih naknadne obdelave videa.
Overscan Within PIP (Korekcija slike v PIP)
To možnost uporabite, če želite videti, kako bo izhodni video prikazan na običajnih televizorjih. To je
zlasti uporabno, kadar želite zagotoviti, da so robovi spodnje tretjine grafičnega prikaza pravilni in na
običajnih televizorjih ne bo slika odrezana.
Digital Cinema Options (Možnosti digitalnega kina)
Če signal 2048 × 1080 prikazujete kot PIP, lahko monitor nastavite za prikaz bodisi polne velikosti
slike DCI ali obrežete PIP na razmerje 1.85:1 ali 2.39:1. Pri obrezavi na razmerje bo oblika PIP
spremenjena na izbrano razmerje. Črni robovi ne bodo vidni na robovih PIP.
Spreminjanje funkcij kontrolnih gumbov
Lahko spremenite zgornje funkcije sprednjih kontrolnih gumbov s privzetih vrednosti, tako da lahko ob
aktivaciji gumbov hitro dostopate do pogosto uporabljenih ukazov.
Nastavite lahko sledeče ukaze:
●
Color Space Select - prikaz seznama razpoložljivih prednastavitev barvnega prostora. Uporabite
za hiter preklop med različnimi prednastavitvami barvnega prostora. Ta ukaz je privzeto dodeljen
prvemu funkcijskemu gumbu.
●
Adjust Luminance - omogoča hitro spremembo svetilnosti monitorja. Ta ukaz je privzeto
dodeljen tretjemu funkcijskemu gumbu.
●
Video Input Select - prikaz seznama razpoložljivih video vhodov, tako da lahko po potrebi
preklopite na drug vhod. Ta ukaz je privzeto dodeljen drugemu funkcijskemu gumbu.
●
Next Active Video Input - ta ukaz uporabite za hiter preklop med vsemi aktivnimi video vhodi.
Aktivni vhod je definiran kot vhod, ki sprejema signal z računalnika ali drugega vira videa.
●
Aspect Ratio Display - prikaz podmenija prikaza razmerja višina/širina za hiter dostop do
tovrstnih funkcij.
Spreminjanje funkcij kontrolnih gumbov
39
●
Video Levels (16-235) On / Off - omogoča hiter preklop med polnim razponom in okrnjenim
razponom video vhodov. Če je ta ukaz onemogočen, bo prikazan kot “Video Levels (16-235) On”
in če je omogočen, bo prikazan kot “Video Levels (16-235) Off.”
●
Overscan On / Off - za hiter vklop ali izklop korekcije slike videa. Če je ta ukaz onemogočen, bo
prikazan kot “Overscan On” in če je omogočen, bo prikazan kot “Overscan Off”.
●
Blue-Only Mode On / Off - za hiter vklop in izklop modrega zaslona. Če je ta ukaz onemogočen,
bo prikazan kot “Blue-Only Mode On” in če je omogočen, bo prikazan kot “Blue-Only Mode Off”.
●
Scroll 4K Region - za pomikanje po sliki 4K, prikazani kot slikovna pika za slikovno piko. Za več
informacij o teh ukazih glejte Show 4K Source Video Pixel-for-Pixel (Prikaz 4K vira videa
slikovna pika za slikovno piko) na strani 38.
●
Next 4K Corner- za preskok iz lokacije slike 4K, prikazane kot slikovna pika za slikovno piko na
drugo. Za več informacij o teh ukazih glejte Show 4K Source Video Pixel-for-Pixel (Prikaz 4K
vira videa slikovna pika za slikovno piko) na strani 38.
●
PIP On / Off - omogoča hiter vklop/izklop PIP in je zasnovan kot pomoč, kadar ga uporabljate
kot kontrolni monitor. Če je ta ukaz onemogočen, bo prikazan kot “PIP On” in če je omogočen,
bo prikazan kot “PIP Off”. Za več informacij o uporabi glejte PIP kot kontrolni monitor
na strani 39.
●
Swap Primary / PIP Inputs - za hiter preklop med primarnimi vhodi in PIP vhodi. Za uporabo te
možnosti je lahko PIP tudi onemogočen, vendar mora biti vhod PIP konfiguriran. Zato to
možnost lahko uporabite kot možnost hitrega preklopa med dvema vhodoma.
●
Next PIP Corner - za premik PIP na zaslonu z enega položaja na drugega. Večkratna uporaba
tega ukaza bo premaknila PIP v sledečem zaporedju: zgornji levi rob, zgornji desni rob, spodnji
levi rob, spodnji desni rob.
●
Show Display information - ta ukaz bo prikazal uporabne prikazne informacije, vključujoč način
prikaza, aktivni barvni prostor, serijsko številko monitorja, revizijo vdelane programske opreme in
št. ur osvetlitve ozadja. Ta ukaz je privzeto dodeljen četrtemu funkcijskemu gumbu.
●
Show Color Space Information - ta ukaz bo prikazal uporabne informacije o trenutnem barvnem
prostoru ter primarne koordinate, koordinate beline in gamo.
●
Test Pattern Generator - ta ukaz bo prikazal seznam vgrajenih preizkusnih vzorcev, kot so črna,
bela, srednje siva, rdeča, zelena in modra. S temi vzorci lahko v povezavi z zunanjim merilnim
pripomočkom hitro preverite točnost kalibracije zaslona med kalibracijami.
●
Empty - ta ukaz počisti funkcijski gumb na okvirju. Oznaka ne bo prazna, ko je izbrana.
Če želite spremeniti funkcije kontrolnih gumbov:
1.
S pritiskom na enega od kontrolnih gumbov bodo prikazane oznake gumbov, nato pa pritisnite
spodnji gumb Open Menu, da odprete zaslonski meni.
2.
V zaslonskem meniju izberite Menu and Message Control > Configure Function Buttons in nato
med razpoložljivimi možnostmi izberite gumb, ki ga želite prilagoditi.
Spreminjanje načina funkcijskega gumba na okvirju
Pri vsakem pritisku gumba na okvirju se na levi strani gumbov privzeto prikaže meni, ki prikazuje
ukaze, dodeljene posameznemu gumbu. Ko je prikazan meni, lahko pritisnete želen gumb za zagon
dodeljenega ukaza. Ko ste seznanjeni s konfiguracijo menija, lahko onemogočite funkcijo prikaza
oznak gumbov in preprosto pritisnete želen gumb na okvirju za zagon želenega ukaza. S tem boste
samo onemogočili prikaz oznak gumbov za ukaze funkcijskih gumbov. Ko ste odprli OSD, bodo
prikazane funkcijske oznake.
40
Poglavje 4 Uporaba monitorja
Če želite spremeniti način funkcijskih gumbov na okvirju:
1.
S pritiskom na enega od petih gumbov na sprednjem okvirju jih prikažete, nato pa pritisnite
gumb Open Menu, da odprete zaslonski meni. (Če ste že preklopili v ta način, pritisnite na
funkcijski gumb na spodnjem okvirju, da odprete OSD.)
2.
V zaslonskem meniju izberite Menu and Message Control > Function Button Mode in izberite
eno izmed sledečih funkcij.
a.
Izberite Open Button Label First za prikaz oznak gumbov, ko pritisnete gumb na okvirju.
b.
Izberite Execute Command on First Press za takojšnjo izvedbo dodeljenega ukaza ob
pritisku gumba na okvirju.
Prilagoditev LED diod kontrolnih gumbov
LED diode kontrolnih gumbov se samodejno zatemnijo. Funkcija je privzeto aktivna. LED diode se
bodo zatemnile, ko se izteče časovna omejitev prikaza OSD. Funkcijo LED diod lahko prilagodite
tako, da se sploh ne zatemnijo, lahko pa tudi prilagodite svetlost diod, če je funkcija zatemnitve
onemogočena.
Če želite onemogočiti funkcijo zatemnitve kontrolnih gumbov:
1.
S pritiskom na enega od kontrolnih gumbov jih aktivirate, nato pa pritisnite gumb Open Menu, da
odprete zaslonski meni.
2.
V zaslonskem meniju izberite Menu and Message Control > Bezel Button Auto-Fade > Disable
(Always On).
Če je bila funkcija zatemnitve kontrolnih gumbov onemogočena (kot opisano zgoraj), lahko prilagodite
svetlost gumbov na sprednjem okvirju na različne nivoje svetlobe iz okolice.
Če želite spremeniti svetlost kontrolnih gumbov:
1.
S pritiskom na enega od kontrolnih gumbov jih aktivirate, nato pa pritisnite gumb Open Menu, da
odprete zaslonski meni.
2.
V zaslonskem meniju izberite Menu and Message Control > Bezel Button Brightness in
uporabite merilo za prilagoditev gumbov na želeno svetlost.
Lahko spremenite tudi barvo LED žarnic gumbov na sprednjem okvirju. LED žarnice gumbov so lahko
bele ali rdeče, lahko pa se tudi samodejno spremenijo iz bele v rdečo, kadar je v prostoru manj
svetlobe. Rdečo uporabite, kadar monitor uporabljate v okoljih z manj svetlobe. Bele žarnice LED
lahko negativno vplivajo na barvno občutljivost vaših očes, rdeče pa ne.
Če želite spremeniti barvo gumbov na okvirju:
1.
S pritiskom na enega od kontrolnih gumbov jih aktivirate, nato pa pritisnite gumb Open Menu, da
odprete zaslonski meni.
2.
V OSD izberite Menu and Message Control > Bezel Button color in izberite bodisi Always White,
Always Red ali Switch to Red at 70 cd/m2.
Uporaba načina Auto-Sleep (Samodejni preklop v spanje)
Zaslon podpira možnost zaslonskega menija (OSD) Auto-Sleep Mode (Način samodejnega preklopa
v spanje), s katero lahko omogočite ali onemogočite stanje zmanjšanje porabe energije. Če je AutoSleep Mode (Način samodejnega preklopa v spanje) omogočen (privzeto je omogočen), bo monitor
prešel v stanje zmanjšane porabe energije, ko gostiteljski računalnik sporoči način majhne porabe
energije (odsotnost signala za vodoravno ali navpično sinhronizacijo).
Prilagoditev LED diod kontrolnih gumbov
41
Po prehodu v stanje spanja z zmanjšano porabo energije se zaslon monitorja izprazni, osvetlitev
ozadja se izklopi in indikatorska LED-lučka napajanja sveti rumeno. V načinu zmanjšane porabe
energije porabi monitor manj kot 0,5 W energije. Monitor se prebudi iz stanja spanja, ko gostiteljski
računalnik pošlje signal o delovanju na monitor (na primer, če pritisnete tipko na tipkovnici ali
premaknete miško).
Način Auto-Sleep lahko onemogočite v zaslonskem meniju. S pritiskom na enega od kontrolnih
gumbov jih aktivirate, nato pa pritisnite gumb Open Menu, da odprete zaslonski meni. V zaslonskem
meniju pritisnite Management > Auto-Sleep > Disable.
Uporaba zaslonskega menija
Zaslonski meni (OSD) omogoča, da sliko na zaslonu prilagodite svojim zahtevam. Vklopite ga tako:
1.
Za aktivacijo gumbov pritisnite enega od petih gumbov na desni strani sprednjega okvirja.
2.
Pritisnite spodnji gumb Open Menu, da odprete zaslonski meni.
3.
Z zgornjimi štirimi funkcijskimi gumbi se lahko pomikate, izbirate in prilagajate izbire menija.
Oznake gumbov so spremenljive glede na aktivni meni ali podmeni.
OPOMBA: Točke zaslonskega menija, označene s sivo barvo, niso podprte za izbrani video vhod in
nastavitve.
Tabele v sledečih razdelkih navajajo možnosti izbire zaslonskega menija (OSD) in opise funkcij.
Meni barvnega prostora
Raven 1
Raven 2
Barvni prostor
[Barvni prostor 1 ime]
Raven 3
[Barvni prostor 2 ime]
[Barvni prostor 3 ime]
[Barvni prostor 4 ime]
[Barvni prostor 5 ime]
[Barvni prostor 6 ime]
[Barvni prostor 7 ime]
Adjust Luminance
(Prilagoditev svetilnosti)
Set Luminance Value
(Nastavitev vrednosti
svetilnosti)
Back (Nazaj)
Color Space Information
(Informacije o barvnem
prostoru)
[Ime trenutnega barvnega
prostora]
Primarne (u'v' / xy)
●
Rdeča: x.xxx x.xxx
●
Modra: x.xxx x.xxx
●
Zelena: x.xxx x.xxx
Belina (u'v' / xy)
42
Poglavje 4 Uporaba monitorja
●
x.xxx x.xxx
●
Ime beline (prim. D65)
Raven 4
Raven 1
Raven 2
Raven 3
Raven 4
Gama (x.x ali sRGB)
Preklopi vzporedni zaslon na
to xy/u'v' (omogoča preklop
informacij na zaslon kot
bodisi CIE 1931 xy ali CIE
1976 u'v')
Back (Nazaj)
Reset to Last Calibration
(Ponastavi na zadnjo
kalibracijo)
Reset to Factory Calibration
(Ponastavi na tovarniško
kalibracijo)
Back (Nazaj)
Video Input Menu (Meni video vhoda)
Raven 1
Raven 2
Video Input (Video vhod)
DisplayPort 1
Raven 3
Raven 4
DisplayPort 2
HDMI
Auto-Switch Source
(Samodejno preklapljanje
med viri)
Enable (Omogoči)
Disable (Onemogoči)
Back (Nazaj)
Back (Nazaj)
Image Adjustment Menu (Meni za nastavitev slike)
Raven 1
Raven 2
Raven 3
Raven 4
Image Adjustment
(Nastavitev slike)
Aspect Ratio Display
(Razmerje širina/višina
zaslona)
Fill to Source Aspect Ratio
(Proportional) (Zapolni v
razmerju vira (sorazmerno))
Fill to Entire Screen (NonProportional) (Zapolni na
celoten zaslon
(nesorazmerno))
Fill to Screen Width
(Proportional) (Zapolni na
širino zaslona (sorazmerno))
Fill to Screen Height (NonProportional) (Zapolni na
višino zaslona
(nesorazmerno))
Uporaba zaslonskega menija
43
Raven 1
Raven 2
Raven 3
Raven 4
Pixel-for-Pixel (Slikovna pika
za slikovno piko)
Digital Cinema Options
(Možnosti digitalnega kina)
Image Region (Območje
slike):
Show Entire DCI Container
(Prikaz celotne velikosti slike
DCI)
Crop to DCI 1.85:1 Aspect
Ratio (Obreži v razmerju
širine/višine DCI 1.85:1)
Crop to DCI 2.39:1 Aspect
Ratio (Obreži v razmerju
širine/višine DCI 2.39:1)
Show Cropped Region
(Prikaz obrezanega
območja)
Set Cropped Region Opacity
(Nastavitev neprosojnosti
obrezanega območja)
For 4K Sources (Za vire 4K):
Možnost Obey Aspect Ratio
(Upoštevaj prikazno
razmerje)
Scale and Show Center
Extraction (Prilagodi in
prikaži središčno ujemanje)
Scale and Show Left Side of
Frame (Prilagodi in prikaži
levo stran okvirja)
Scale and Show Right Side
of Frame (Prilagodi in prikaži
desno stran okvirja)
Back (Nazaj)
Back (Nazaj)
Raven 1
Raven 2
Meni za nastavitev slike
Use Video Levels Uporaba
video ravni (16 - 235)
(nadaljevanje)
Raven 3
Overscan Frame by 5%
(Korekcija slike za 5 %)
Show Blue Channel Only
(Prikaži samo modri kanal)
On-Screen Menu Rotation
(Vrtenje zaslonskega menija)
Landscape (Ležeče)
Portrait (Pokončno)
Back (Nazaj)
44
Poglavje 4 Uporaba monitorja
Raven 4
Raven 1
Raven 2
Raven 3
Raven 4
Advanced (Dodatno)
Overdrive
Overdrive lahko izboljša
hitrost osveževanja in
odpravi zatikanje slike, a
bodo zato druge funkcije, kot
je PIP, za določene vhodne
ločljivosti onemogočene.
Enable (Omogoči)
Disable (Onemogoči)
Back (Nazaj)
Deinterlacer (Razpletanje)
Razpletanje naj bo
omogočeno, če uporabljate
prepleten vir (kot je 1080i).
Onemogočite za pregled
napak prepletanja pri
kodiranju v progresivni vir.
Enable (Omogoči)
Disable (Onemogoči)
Back (Nazaj)
Z zaznavanjem kadence
bodo kadence filma kodirane
v hitrost video virov (prim:
2:3 "pulldown").
Onemogočite za pregled
kadenčnih napak v viru.
Zaznavanje kadence
(Cadence Detection)
Enable (Omogoči)
Disable (Onemogoči)
Back (Nazaj)
Back (Nazaj)
Back (Nazaj)
Display Mode Information
(Način prikaza informacij)
PIP kontrolni meni
Raven 1
Raven 2
Raven 3
Raven 4
PIP Control (Nadzor PIP)
PIP On/Off (Vkl./izkl. PIP)
Picture-in-Picture (Slika v
sliki)
Picture-beside-Picture (Slika
ob sliki)
Off (Izklop)
Back (Nazaj)
PIP Size (Velikost PIP)
Enlarge (povečaj)
Reduce (zmanjšaj)
Uporaba zaslonskega menija
45
Raven 1
Raven 2
Raven 3
Set to Maximum Size
(nastavi na največjo velikost)
Set to Minimum Size (nastavi
na najmanjšo velikost)
Reset to Default Size
(ponastavi na privzeto
velikosti)
Back (Nazaj)
PIP Position (Položaj PIP)
Top Left (Zgoraj levo)
Top Right (Zgoraj desno)
Bottom Left (Spodaj levo)
Bottom Right (Spodaj desno)
Fine Tune Position (položaj
za fino nastavljanje)
Back (Nazaj)
PIP Input (Samodejno
zaznavanje vhoda)
DisplayPort 1
DisplayPort 2
HDMI
Swap Primary and PIP
Inputs (Zamenjaj primarni
vhod in vhod PIP)
Back (Nazaj)
Primary / PIP Source
Information (Primarni/PIP vir
informacij)
Use Video Levels (16–235)
(Uporaba video ravni (16 235))
Overscan Within PIP
(Korekcija slike v PIP)
Digital Cinema Options
(Možnosti digitalnega kina)
Image Region (Območje
slike):
Show Entire DCI Container
(Prikaz celotne velikosti slike
DCI)
Crop to DCI 1.85:1 Aspect
Ratio (Obreži v razmerju
širine/višine DCI 1.85:1)
Crop to DCI 2.39:1 Aspect
Ratio (Obreži v razmerju
širine/višine DCI 2.39:1)
Show Cropped Region
(Prikaz obrezanega
območja)
46
Poglavje 4 Uporaba monitorja
Raven 4
Raven 1
Raven 2
Raven 3
Raven 4
Raven 3
Raven 4
Back (Nazaj)
Primary / PIP Source
Information (Primarni/PIP vir
informacij)
Language Menu (Meni za nastavitev jezika)
Raven 1
Raven 2
Jezik
Nemščina
Kitajščina, tradicionalna
Kitajščina, poenostavljena
Angleščina
Španščina
Francoščina
Italijanščina
Japonščina
Nizozemščina
Portugalščina
Management Menu (Meni upravljanja)
Raven 1
Raven 2
Raven 3
Raven 4
Upravljanje
Auto-Sleep (samodejno
spanje)
Ali želite, da zaslon preklopi v
način spanja, ko ni na voljo
aktivnega video vhoda?
Enable (Omogoči)
Disable (Onemogoči)
Back (Nazaj)
Power On Recall (Obnovitev
po vklopu)
Ali želite, da se zaslon po
nepričakovanem izpadu
energije znova samodejno
vključi?
Enable (Omogoči)
Disable (Onemogoči)
Back (Nazaj)
DDC/CI Communications
(DDC/CI komunikacije)
Ali želite, da se zaslon odziva
na ukaze s strani gostitelja
prek DDC/CI?
Enable (Omogoči)
Disable (Onemogoči)
Uporaba zaslonskega menija
47
Raven 1
Raven 2
Raven 3
Raven 4
Back (Nazaj)
Auto EDID Update
(Samodejna posodobitev
EDID)
Ali želite, da se zaslon EDID
privzeto samodejno posodobi,
ko zamenjate barvni prostor?
Enable (Omogoči)
Disable (Onemogoči)
Back (Nazaj)
Hot Plug Initiate (Zmožnost
priklopa in odklopa med
delovanjem)
Ali želite, da zaslon zažene
dogodek zmožnosti priklopa in
odklopa, ko zamenjate barvni
prostor?
Enable (Omogoči)
Disable (Onemogoči)
Back (Nazaj)
DisplayPort Hot-Plug
zaznavanje
Ali želite, da se povezave
DisplayPort preklopijo v način
nizke porabe energije, ko
monitor spi, ali ostanejo
aktivne, tako da se monitor
lahko odziva na komunikacijo z
gostiteljem?
Low Power (Nizka poraba)
Always Active (Vedno
vključeno)
Back (Nazaj)
Raven 1
Raven 2
Raven 3
Upravljanje (nadaljevanje)
DisplayPort Compatibility
(DisplayPort združljivost)
Vsi zasloni se ne morejo
sinhronizirati s povezavo
DisplayPort 1.2. Ali želite, da
je DisplayPort vhod 1 za
povezane zaslone
prepoznan kot različica 1.1?
DisplayPort 1.1 združljivostni
način
DisplayPort 1.2
Back (Nazaj)
Manage Internal Processor
(Upravljanje notranjega
procesorja)
Ali želite omogočiti notranji
procesor? Notranji procesor
mora biti omogočen za
kalibracijo zaslona,
posodobitve vdelane
programske opreme in
oddaljeno upravljanje.
Enable (Omogoči)
Disable (Onemogoči)
48
Poglavje 4 Uporaba monitorja
Raven 4
Raven 1
Raven 2
Raven 3
Raven 4
Back (Nazaj)
Firmware Update Support
( Podpora za posodobitev
vdelane programske
opreme)
Ali želite dovoliti posodobitve
vdelane programske
opreme?
Enable, Via USB or Network
(Omogoči, prek USB ali
omrežja)
Enable, Via USB Only
(Omogoči, le prek USB)
Enable, Via Network Only
(Omogoči, le prek omrežja)
Disable (Onemogoči)
Back (Nazaj)
Calibration Support (Podpora
za kalibracijo)
Ali želite dovoliti kalibracijo
zaslona?
Enable (Omogoči)
Disable (Onemogoči)
Back (Nazaj)
Upravljanje (nadaljevanje)
Remote Management
Services (Storitve
oddaljenega upravljanja)
Enable / Disable Server
(Omogoči/onemogoči
strežnik)
Ali želite omogočiti spletni
strežnik za oddaljeno
notranje upravljanje?
Enable (Omogoči)
Disable (Onemogoči)
Back (Nazaj)
Način IP konfiguracije
DHCP
Manual (Ročno)
Naslov IPv4: xxx.xxx.xxx.xxx
Maska podomrežja IPv4:
xxx.xxx.xxx.xxx
Prehod IPv4: xxx.xxx.xxx.xxx
Back (Nazaj)
WS-Management Setup
(Namestitev WS-upravljanja)
Enable WS-Management
(Omogoči WS-upravljanje):
Omogoči podporo za WSIdentity
Back (Nazaj)
Install Certificate (Namesti
certifikat)
Reset Administrator
Password (Ponastavi geslo
skrbnika)
Back (Nazaj)
Uporaba zaslonskega menija
49
Menu and Message Control Menu (Meni in meni za nadzor sporočil)
Raven 1
Raven 2
Raven 3
Menu and Message Control
(Meni in nadzor sporočil)
Menu and Message Position
(Meni in položaj sporočil)
Uporabite gumbe za
prilagoditev položaja menija.
Pritisnite "Back (nazaj)", ko
končate.
Menu and Message Opacity
(Meni in neprosojnost
sporočil)
Set Opacity Value
(Nastavitev vrednosti
neprosojnosti)
Raven 4
Back (Nazaj)
Menu and Message Timeout
(Meni in časovna omejitev
sporočil)
Nastavitev vrednosti časovne
omejitve
Enable / Disable Messages
(Omogoči/onemogoči
sporočila)
Show Info When Powering
Display On (Prikaži
informacije pri vklopu
zaslona)
Back (Nazaj)
Show Info When Input
Source Changes (Prikaži
informacije pri spremembi
vhodnega vira)
Show Info When Color
Space Changes (Prikaži
informacije pri spremembi
barvnega prostora)
Remind Me of the Warmup
Time (Opomni me o času
ogrevanja)
Notify Me When
Recalibration is Due (Obvesti
me, ko je potrebna ponovna
kalibracija)
Back (Nazaj)
Raven 1
Raven 2
Raven 3
Raven 4
Menu and Message Control
(Meni in nadzor sporočil)
Configure Function Buttons
(Prilagoditev funkcijskih
gumbov)
Configure Function Button 1
(Prilagoditev funkcijskega
gumba 1)
Color Space Select (Izbira
barvnega prostora)
(nadaljevanje)
Configure Function Button 2
(Prilagoditev funkcijskega
gumba 2)
Configure Function Button 3
(Prilagoditev funkcijskega
gumba 3)
Configure Function Button 4
(Prilagoditev funkcijskega
gumba 4)
50
Poglavje 4 Uporaba monitorja
Adjust Luminance
(Prilagoditev svetilnosti)
Video Input Select (Izbira
video vhoda)
Switch to Next Active Video
Input (Preklopi na naslednji
aktivni video vhod)
Aspect Ratio Display
(Razmerje širina/višina
zaslona)
Raven 1
Raven 2
Raven 3
Raven 4
Video Levels (16 - 235) On /
Off
Overscan On / Off
Način Blue-Only On/Off
Scroll 4K Region
Next 4K Corner
PIP On/Off
Swap Primary / PIP Inputs
(Zamenjaj primarni vhod/
vhod PIP)
Next PIP Corner
Show Display Information
(Prikaz informacij o zaslonu)
Show Color Space
Information (Prikaz informacij
o barvnem prostoru)
Test Pattern Generator
(Generator preizkusnih
vzorcev)
Empty (brez funkcije)
Back (Nazaj)
Function Button Mode (Način
funkcijskega gumba)
Open Button Label First
(Najprej odpri oznako
gumba)
Execute Command on First
Press (Izvedi ukaz ob prvem
pritisku)
Back (Nazaj)
Bezel Button Color (Barva
gumba na okvirju)
Always White (Vedno bela)
Always Red (Vedno rdeča)
Auto-Switch to Red at 70 cd/
m2 (Samodejen preklop na
rdečo pri 70 cd/m2)
Back (Nazaj)
Bezel Button Brightness
(Svetlost kontrolnega
gumba)
Set Brightness Value
(Nastavitev vrednosti
svetlosti)
Back (Nazaj)
Bezel Button Auto-Fade
(Samodejna zatemnitev
kontrolnega gumba)
Omogoči (upoštevaj časovno
omejitev menija)
Onemogoči (vedno vklj.)
Back (Nazaj)
Back (Nazaj)
Uporaba zaslonskega menija
51
Information and Factory Reset Menus (Informacije in meniji za tovarniško
ponastavitev)
Raven 1
Raven 2
Information (Informacije)
Način prikaza: Display Mode
Raven 3
Raven 4
Barvni prostor: Color Space
Current Video Pipeline
Delay: xx ms
Serijska številka: Serial
Number
Firmware Revision: ID
revizije vdelane programske
opreme
Zadnja kalibracija: xxxxx ur
Št. ur osvetlitve ozadja:
xxxxx ur
Notranji procesor: On/Off
(IZKLOP)
Strežnik oddaljenega
upravljanja: On/Off (IZKLOP)
Naslov IPv4: xxx.xxx.xxx.xxx
Informacije o video času
Aktivne slikovne pike (H x V):
Slikovne pike zgornjega robu
(P / V):
Sinhroniziranje širine
slikovnih pik (H / V):
Skupno slikovnih pik (H x V):
Vodoravna hitrost (KHz):
Navpična hitrost osveževanja
(Hz):
Frekvenca utripanja slik
(MHz):
Polarnost (H / V):
Format:
Način optičnega branja:
Back (Nazaj)
Factory Reset (Ponastavitev
tovarniških nastavitev)
Uvod v barvno kalibracijo
Z27x vključuje interno barvno kalibracijo in mehanizem za barvno upravljanje in za kalibracijo ne
potrebuje programske opreme za namestitev na računalniku gostitelja. Sledeči razdelki opisujejo
osnove uporabniške kalibracije monitorja Z27x. Podrobnosti o kalibraciji so na voljo v Uporabniškem
vodniku za napredne uporabnike HP DreamColor Z27x.
52
Poglavje 4 Uporaba monitorja
Z27x je predhodno tovarniško kalibriran za natančen prikaz šestih standardnih barvnih prostorov,
najpogosteje uporabljenih v industriji. Poleg tega lahko vse prednastavitve barvnih prostorov
uporabnik ponovno kalibrira. Sledeča tabela navaja nespremenjene prednastavitve barvnih prostorov
in podaja informacije o kalibracijski konfiguraciji.
Ime
prednastavitve
Rdeča
primarna
Zelena
primarna
Modra
primarna
Belina
Gama
Svetilnost
(u’v’)
(u’v’)
(u’v’)
sRGB
0,451, 0,523
0,125, 0,563
0,175, 0,158
D65
sRGB
250 cd/m2
sRGB D50
0,451, 0,523
0,125, 0,563
0,175, 0,158
D50
sRGB
250 cd/m2
AdobeRGB
0,451, 0,523
0,076, 0,576
0,175, 0,158
D65
2,2
250 cd/m2
BT.709
0,451, 0,523
0,125, 0,563
0,175, 0,158
D65
2,4
100 cd/m2
BT.2020
0,557, 0,516
0,056, 0,587
0,159, 0,126
D65
2,4
100 cd/m2
DCI P3
0,496, 0,526
0,099, 0,578
0,175, 0,158
P3
2,6
48 cd/m2
Uporaba zaslona vpliva na življenjsko dobo osvetlitve ozadja, zaradi česar se oddajanje svetlobe
spreminja. Zasloni, kjer so barve ključnega pomena, morajo biti tako redno ponovno kalibrirani za
zagotovitev natančnega barvnega prikaza. HP priporoča ponovno kalibracijo Z27x na vsakih tisoč ur
uporabe. Število ur od zadnje kalibracije je prikazano v možnosti Prikaz informacij o zaslonu v
glavnem meniju OSD-ja ali prek ukaza Informacije o zaslonu.
HP podpira številne instrumente za barvno meritev, od cenejših rešitev, ki stanejo nekaj sto evrov, do
kolorimetrov in spektroradiometrov, ki stanejo več deset tisoč evrov. Podprti so sledeči merilni
instrumenti:
●
Kalibracijski komplet HP DreamColor (X-Rite i1 kolorimeter)
●
Klein K10-A kolorimeter
●
Photo Research PR-655 SpectraScan spektroradiometer
●
Photo Research PR-670 SpectraScan spektroradiometer
●
Photo Research PR-680/PR-680L SpectraDuo spektroradiometer
●
Photo Research PR-730/735 SpectraScan spektroradiometer
●
Photo Research PR-740/745 SpectraScan spektroradiometer
●
Konica Minolta CA-310 Display Color Analyzer kolorimeter
Glejte HP DreamColor Z27x uporabniški vodnik za napredne uporabnike ali belo knjigo Najboljše
kalibracijske prakse za priporočeno konfiguracijo teh inštrumentov.
Kalibracijski komplet HP DreamColor je na voljo neposredno na strani HP.com in pri zastopnikih HP.
Stopite v stik s proizvajalci drugih podprtih instrumentov glede cen in razpoložljivosti.
OPOMBA: Ker se Z27x povezuje prek USB, morata napravi Photo Research in Konica Minolta imeti
na voljo povezavo USB, ki je pri nekaterih modelih dodatna možnost.
Podprta sta dva različna kalibracijska delovna procesa:
●
Kalibracija prek zaslona
●
Kalibracija s HP StudioCal XML
Uvod v barvno kalibracijo
53
Ta uporabniški vodnik zajema le možnost kalibracije prek zaslona. Glejte HP DreamColor Z27x
uporabniški vodnik za napredne uporabnike ali belo knjigo Najboljše kalibracijske prakse za
informacije o možnosti uporabe z XML.
Priprava na kalibracijo
Za kalibracijo morate omogočiti notranji procesor Z27x. Notranji procesor je tovarniško onemogočen,
da je monitor skladen z zahtevami energetske varčnosti Energy Star 6.0.
Če želite omogočiti notranji procesor Z27x:
1.
S pritiskom na enega od petih gumbov na sprednjem okvirju jih prikažete, nato pa pritisnite
gumb Open Menu, da odprete zaslonski meni.
2.
V zaslonskem meniju izberite Management > Manage Internal Processor.
3.
Izberite Enable in nato pritisnite Select za vklop procesorja.
4.
Pritisnite Exit za izhod iz zaslonskega menija.
Ko ste omogočili procesor, počakajte pribl. eno minuto, da se procesor popolnoma zažene, preden
zaženete kalibracijo.
POZOR: Močno priporočamo, da kalibracijo opravljate v temnem prostoru. Svetloba, ki se odbija od
monitorja, negativno vpliva na natančnost kalibracije.
Kalibracija Z27x z zaslonskimi meniji
Ko ste zagnali notranji procesor, povežite merilni instrument z vrati USB na DreamColor na spodnjem
delu Z27x.
Po 15 - 60 sekundah, odvisno od merilnega instrumenta, bo na Z27x prikazano sporočilo z
vprašanjem o načinu kalibracije monitorja.
Ponovna kalibracija trenutne prednastavitve
Ta možnost bo ponovno kalibrirala aktivni barvni prostor z uporabo trenutne konfiguracije. Ta
postopek je priporočen za ponovno kalibracijo barvnega prostora, ki je konfiguriran tako kot želite. Ko
ste izbrali to možnost, bo na zaslonu prikazana tarča poravnave instrumenta. Poravnajte instrument s
središčem križa in nato pritisnite gumb na okvirju Start Calibration.
54
Poglavje 4 Uporaba monitorja
OPOMBA: Če uporabljate kalibracijski komplet HP DreamColor, morate pred uporabo instrumenta
obrniti filter za svetlobo v prostoru tako, da ne moti. Za druge instrumente odstranite pokrovček leče
pred kalibracijo.
Kalibracija lahko traja nekaj minut ali pa pol ure, odvisno od instrumenta v uporabi. Na zaslonu bo
med kalibracijskim postopkom prikazana vrsta barv, nato pa sporočilo o zaključeni kalibraciji.
Izbira in spreminjanje prednastavitve
S to možnostjo lahko izberete barvni prostor za kalibracijo in spreminjanje barvne lestvice, beline,
game in tarč svetilnosti. Ta postopek je priporočen, če želite spremeniti prednastavitev barvnega
prostora s tovarniške konfiguracije.
Ko ste izbrali to možnost, boste lahko v nadaljevanju izbrali želene kalibracijske tarče. Na vsakem
zaslonu lahko izberete vrsto standardnih možnosti, kot sledi. Če želite ustvariti poljubno vrsto
kalibracijskih tarč, uporabite možnost StudioCal XML, opisano v uporabniškem vodniku za napredne
uporabnike Z27x.
Izberete lahko med sledečimi standardnimi možnostmi:
●
●
●
●
Barvna lestvica
◦
sRGB/BT.709 - standardna barvna lestvica za splošno računalniško uporabo in video
visoke ločljivosti (HD).
◦
AdobeRGB - to barvno lestvico pogosto uporabljajo profesionalni fotografi, saj ima v
primerjavi s sRGB razširjeno zeleno barvno lestvico
◦
BT.601 - standardna barvna lestvica za NTSC in PAL video v standardni ločljivosti (SD)
◦
BT.2020 - aspiracijska barvna lestvica za Ultra High Definition (UHD ali 4K) televizorje
◦
DCI P3 - standardna barvna lestvica za prikaz v digitalnem kinu
Belina
◦
D65 - standardna belina za splošno uporabo, kot v grafični umetnosti, fotografiji in SD, HD
ter UHD televizijski poobdelavi/obdelavi; v uporabi tudi v nekaterih delovnih procesih
digitalnega kina
◦
D50 - standardna belina za običajno tiskanje in predtiskanje
◦
D55 - standardna belina za običajno filmsko delo
◦
DCI-P3 - standardna belina za delovne procese DCI digitalnega kina
Gama
◦
2.2 - gama standard za splošne aplikacije
◦
2.4 - gama standard za video aplikacije v pretežno zatemnjenih prostorih
◦
2.6 - gama standard za aplikacije digitalnega kina in popolnoma zatemnjene prostore
◦
1.8 - klasična gama za predhodne sisteme Mac
Svetilnost
◦
250 cd/m2 (cd na kvadratni meter) - primerno za uporabo v zelo svetlih okoljih
◦
150 cd/m2 - primerno za uporabo v običajnih in domačih pisarnah
◦
120 cd/m2 - primerno za zatemnjeno osvetljavo v naknadni obdelavi videa
Uvod v barvno kalibracijo
55
◦
80 cd/m2 - prav tako primerno za zatemnjeno osvetljavo v naknadni obdelavi videa
◦
48 cd/m2 - primerno za temna okolja v filmski naknadni obdelavi in prikazovanju dnevnikov
OPOMBA: Glejte uporabniški vodnik za napredne uporabnike HP DreamColor Z27x za nadaljnje
informacije o teh standardnih vrednostih.
Ko ste izbrali vse možnosti, bo na zaslonu prikazana kalibracijska tarča. Poravnajte instrument s
središčem križa in nato pritisnite gumb na okvirju Start Calibration.
Kalibracija lahko traja nekaj minut ali pa pol ure, odvisno od instrumenta v uporabi. Na zaslonu bo
med kalibracijskim postopkom prikazana vrsta barv, nato pa sporočilo o zaključeni kalibraciji.
Auto EDID Update ( Samodejna posodobitev EDID)
Zaslon EDID je privzeto samodejno posodobljen, ko zamenjate barvni prostor.
Če je omogočeno samodejno posodabljanje EDID, bo EDID posodobljen za vse vhode vsakič, ko
spremenite aktivno prednastavitev barvnega prostora. Če je samodejno posodabljanje EDID
onemogočeno, bo vsak vhod ponastavljen na tovarniške vrednosti izvirnega barvnega prostora.
Samodejno posodobitev EDID lahko onemogočite/omogočite v zaslonskem meniju:
56
1.
Za aktivacijo gumbov pritisnite enega od petih krmilnih gumbov na desni strani sprednjega
okvirja.
2.
Pritisnite spodnji gumb Open Menu, da odprete zaslonski meni.
3.
V zaslonskem meniju izberite Management > Auto EDID Update in nato izberite bodisi Enable
(omogoči) bodisi Disable (onemogoči).
Poglavje 4 Uporaba monitorja
A
Tehnični podatki
OPOMBA: Vsi podatki predstavljajo običajne podatke, ki jih ponujajo proizvajalci HP-jevih
komponent; dejanska zmogljivost je lahko višja ali nižja.
Model Z27x
Zaslon
68,58 cm, široki zaslon
27 palcev, široki zaslon
Vrsta
TFT LCD
Vidna površina zaslona
Diagonala 68,58 cm
Diagonala 27 palcev
Največja teža (nezapakirano)
8,8 kg
19,4 funta
Višina (najvišji položaj)
53,60 cm
21,10 palca
Višina (najnižji položaj)
44,29 cm
117,44 palca
Globina
24,10 cm
9,49 palca
Širina
64,75 cm
25,49 palca
Največja ločljivost
2560 × 1440 (60 Hz) digitalni vhod
Optimum Graphic Resolution
2560 × 1440 (60 Hz) digitalni vhod
Mere (skupaj s stojalom)
Zahteve glede temperature okolja
Delovna temperatura
od 5 do 35°C
od 41 do 95°F
Temperatura skladiščenja
od -20 do 60 °C
od -4 do 140 °F
Vir napajanja
100-240 V AC, 50/60 Hz
Vhodni priključek
Dva priključka DisplayPort; en priključek
HDMI (priložen je po en kabel
DisplayPort in en kabel HDMI)
OPOMBA: Za najnovejše specifikacije ali dodatne informacije o tem izdelku obiščite http://www.hp.com/go/productbulletin
in poiščite model vašega zaslona v hitrem pregledu tehničnih podatkov QuickSpecs.
Vnaprej nastavljene ločljivosti zaslona
Ločljivosti zaslona, navedene spodaj, so najpogosteje uporabljeni načini in so nastavljene kot
tovarniško privzete. Ta monitor samodejno prepozna vnaprej nastavljene načine, tako da se prikažejo
na sredini zaslona in v pravilni velikosti.
Model Z27x
57
Model Z27x
Predna
stavitev
Oblika slikovnih pik
Razmerje višina/
širina
Navpična
frekvenca (Hz)
Frekvenca
utripanja slik. pik
(MHz)
1
640 × 480
4:3
60 (p)
25.175
2
720 × 480
4:3
60 (i)
27,000
3
720 × 480
4:3
60 (p)
27,000
4
720 × 480
16:9
60 (i)
27,000
5
720 × 480
16:9
60 (p)
27,000
6
720 × 576
4:3
50 (i)
27,000
7
720 × 576
4:3
50 (p)
27,000
8
720 × 576
16:9
50 (i)
27,000
9
720 × 576
16:9
50 (p)
27,000
10
800 × 600
4:3
60,317
40,000
11
1024 × 768
4:3
60,004
65,000
12
1280 x 720
16:9
24 (p)
59.400
13
1280 × 720
16:9
30 (p)
74.250
14
1280 × 720
16:9
50 (p)
74.250
15
1280 × 720
16:9
60 (p)
74.250
16
1280 × 1024
5:4
60,020
108,000
17
1366 × 768
16:9
60,000
72,000
18
1.600 × 1200
4:3
60,000
162,000
19
1920 × 1080
16:9
24 (p)
74.250
20
1920 × 1080
16:9
30 (p)
74.250
21
1920 × 1080
16:9
50 (i)
74.250
22
1920 × 1080
16:9
50 (p)
148.500
23
1920 × 1080
16:9
60 (i)
74.250
24
1920 × 1080
16:9
60 (p)
148.500
25
1920 × 1200
16:10
59,950
154,000
26
1920 × 1200
16:10
59,995
193,250
27
2048 × 1080
1.89:1
24 (p)
58,2382
48 (p)
117,1123
1.85:1
2.39:1
28
2048 × 1080
1.89:1
1.85:1
2.39:1
58
Dodatek A Tehnični podatki
Predna
stavitev
Oblika slikovnih pik
Razmerje višina/
širina
Navpična
frekvenca (Hz)
Frekvenca
utripanja slik. pik
(MHz)
29
2048 × 1080
1.89:1
60 (p)
147,1853
1.85:1
2.39:1
30
2560 × 1440
16:9
48 (p)
192,3149
31
2560 × 1440
16:9
50 (p)
200,4640
32
2560 × 1440
16:9
60 (p)
252,000
33
2560 × 1600
16:10
59,97
268,500
34
3840 × 2160
16:9
24 (p)
209,7600
35
3840 × 2160
16:9
25 (p)
218,6000
36
3840 × 2160
16:9
30 (p)
262,9200
37
4096 × 2160
1.89:1
24 (p)
223,1846
1.85:1
2.39:1
OPOMBA: Prepleteni načini so označeni z (i); progresivni načini so označeni s (p). Če ni
posebne oznake, je način progresiven
OPOMBA: Načina 2048 × 1080 in 4096 × 2160 predstavljata dve standardni “ovojnici”,
opisani v specifikaciji Digital Cinema Initiative (DCI). Imata izvorno razmerje pribl. 1.896:1
(256/135), a podpirata tudi razmerji 1.85:1 ter 2.39:1. Za več informacij glejte razdelek
Uporaba prikaznih možnosti digitalnega kina na strani 36.
OPOMBA: Če želite uporabiti prednastavitve 34 do 37, navedene zgoraj, mora grafična
kartica prednastavitve podpirati. Morda boste lahko uporabljali le DisplayPort 1 in DisplayPort
1 mora biti nastavljen v način DisplayPort 1.2 v OSD (Management > DisplayPort
Compatibility > DisplayPort 1.2).
Vnaprej nastavljene ločljivosti zaslona
59
B
Podpora in odpravljanje težav
Reševanje pogostih težav
V tabeli so navedene najpogostejše težave, možni vzroki zanje in priporočene rešitve.
60
Težava
Možen vzrok
Rešitev
Zaslon je prazen ali pa
utripa slika.
Napajalni kabel je iztaknjen.
Priključite napajalni kabel.
Stikalo za napajanje na sprednji
strani monitorja je izklopljeno.
Pritisnite gumb za napajanje na sprednji strani monitorja.
Video kabel ni pravilno priključen.
Pravilno priključite video kabel. Za več informacij glejte
Nastavitev monitorja na strani 5.
Sistem je v načinu spanja.
Za deaktiviranje ohranjevalnika zaslona pritisnite katero
koli tipko na tipkovnici ali premaknite miško.
Združljivost video kartice.
Odprite zaslonski meni in izberite meni Video Input
(video vhod). Nastavite Input Auto-Switch Source na
Disable (onemogoči) in ročno izberite vhod.
Monitor se ne vklopi.
Glavno stikalo za napajanje na
hrbtni strani monitorja je
izklopljeno.
Vklopite glavno stikalo za napajanje.
Slika je zabrisana,
nerazločna ali pretemna.
Svetlost je prenizka.
Odprite zaslonski meni in izberite Color Space > Adjust
Luminance za želeno prilagoditev merila svetilnosti.
Na zaslonu je prikazano
sporočilo Check Video
Cable (Preverite video
kabel).
Video kabel za monitor je
iztaknjen.
Priključite ustrezni kabel za video signal v računalnik in
monitor. Preden začnete priključevati kable, se
prepričajte, ali je napajanje računalnika izklopljeno.
Na zaslonu je prikazano
sporočilo Input Signal Out
of Range (Vhodni signal je
zunaj dovoljenega
območja).
Ločljivost in/ali hitrost osveževanja
sta višja od vrednosti, ki jih monitor
podpira.
Spremenite nastavitve na podprto nastavitev (glejte
Vnaprej nastavljene ločljivosti zaslona na strani 57).
Monitor je izklopljen,
vendar se ni preklopil v
stanje pripravljenosti.
Funkcija monitorja za nadzor nad
varčevanjem porabe je
onemogočena.
Odprite zaslonski meni in izberite Management > AutoSleep in nastavite samodejni preklop v spanje na Enable
(omogoči).
Prikazano je sporočilo
OSD Lockout (Zaklepanje
zaslonskega menija).
Funkcija monitorja za zaklepanje
zaslonskega menija je
omogočena.
Pritisnite in za deset sekund zadržite spodnji gumb
Menu, da onemogočite funkcijo Odklepanje OSD.
Prikazano je sporočilo
Power Button Lockout
(Zaklepanje gumba za
vklop/izklop).
Funkcija monitorja za zaklepanje
gumba za vklop/izklop je
omogočena.
Pritisnite in držite gumb za napajanje 10 sekund, da
odklenete funkcijo.
Dodatek B Podpora in odpravljanje težav
OPOMBA: Če ob pritisku gumba za napajanje ni
učinka, ga pritisnite in držite 10 sekund, da onemogočite
funkcijo zaklepanja.
Težava
Možen vzrok
Rešitev
LED diode kontrolnih
gumbov ne svetijo.
LED diode kontrolnih gumbov so
pri neuporabi privzeto nastavljeni
na zatemnitev.
Za nastavitev stalne vključenosti LED diod kontrolnih
gumbov odprite zaslonski meni in izberite Menu and
Message Control > Bezel Button Auto-Fade > Disable
(Always On).
LED diode kontrolnih
gumbov so vedno
vključene a so presvetle ali
preveč zatemnjene.
Samodejna zatemnitev kontrolnih
gumbov je bila izključena v
zaslonskem meniju in svetlost je
treba prilagoditi.
Odprite zaslonski meni in izberite Menu and Message
Control > Bezel Button Brightness in prilagodite vrednost
svetlosti.
Prikazane barve niso
prave.
Monitor ni kalibriran.
Ponovna kalibracija monitorja ali obnovitev tovarniške
kalibracije.
Kalibracija ni uspela.
Neustrezna namestitev ali napaka
opreme.
Ponovite kalibracijo.
Zaklepanje gumbov
Ko primarni zaslonski prikaz ali oznake gumbov nista prikazana, boste z zadržanjem določenih
gumbov za deset sekund zaklenili določene dele funkcionalnosti zaslonskega prikaza OSD.
Funkcionalnost lahko obnovite, tako da zadržite določene gumbe za deset sekund. Ta funkcionalnost
je na voljo le, ko je zaslon priključen v napajanje in prikazuje aktivni signal.
Sledeča tabela vsebuje razpoložljiva zaklepanja in gumbe, ki jih morate zadržati za deset sekund, da
omogočite ali onemogočite zaklepanje.
Tipka za aktivacijo
Zaklepanje
Beležke
Stikalo za vklop/izklop
Zaklepanje gumba za vkl./
izkl.
Ko je gumb zaklenjen, ne morete vključiti/izključiti
naprave. Zaslon še vedno lahko izključite s stikalom na
spodnjem delu zaslona.
Gumb spodnjega menija
Gumb za zaklepanje menija
Primarnega zaslonskega prikaza ni mogoče odpreti. Kljub
temu so na voljo vsi dodeljeni funkcijski gumbi (kot je
preklop med barvnimi prostori ali vhod). Kalibracija in
posodobitve vdelane programske opreme so še vedno na
voljo, razen če ste jih v meniju za upravljanje onemogočili.
Zgornja menijska tipka
Zaklepanje menija in funkcij
Tako tipka za primarni OSD in funkcijske tipke so
zaklenjene. Kalibracija in posodobitve vdelane
programske opreme so še vedno na voljo, razen če ste jih
v meniju za upravljanje onemogočili.
Drugi in četrti gumb
Zaklepanje menija za
upravljanje
Možnost menija za upravljanje je v glavnem meniju
primarnega zaslonskega prikaza onemogočena.
Podpora za izdelke
Za dodatne informacije o uporabi vašega računalnika vse-v-enem obiščite http://www.hp.com/
support. Izberite svojo državo ali območje, izberite Odpravljanje težav, vnesite model v okno za
iskanje in kliknite gumb Pojdi.
OPOMBA: Uporabniški priročnik za monitor, referenčni priročnik in gonilniki so na voljo na naslovu
http://www.hp.com/support.
Zaklepanje gumbov
61
Če med informacijami, podanimi v priročniku, ne najdete odgovorov na svoja vprašanja, se lahko
obrnete na podporo. Za podporo v ZDA obiščite http://www.hp.com/go/contactHP. Za podporo po
svetu obiščite http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html.
Spletno mesto ponuja:
●
Spletni klepet s HP-jevim tehnikom
OPOMBA: Če podpora v določenem jeziku ni na voljo, je na voljo v angleščini.
●
Telefonske številke tehnične podpore
●
Iskanje HP-jevega servisa
Priprava za klic tehnične podpore
Če težave ne morete rešiti s pomočjo nasvetov za odpravljanje težav v tem poglavju, boste morda
morali poklicati tehnično podporo. Preden pokličete, pripravite naslednje informacije:
62
●
številko modela monitorja,
●
serijsko številko monitorja,
●
datum nakupa z računa,
●
okoliščine, v katerih se je pojavila težava,
●
prikazana sporočila o napakah,
●
konfiguracijo strojne opreme,
●
ime in različico strojne in programske opreme, ki jo uporabljate.
Dodatek B Podpora in odpravljanje težav
C
Kakovost zaslona LCD in posamezne
slikovne pike
Zasloni TFT uporabljajo izjemno natančno tehnologijo in se proizvajajo skladno s HP-jevimi standardi,
ki so zagotovilo brezhibnega delovanja. Kljub temu se lahko na zaslonu občasno pojavijo kozmetične
pomanjkljivosti, ki so videti kot majhne svetle ali temne pike. To je običajna napaka pri vseh zaslonih
LCD, ne glede na proizvajalca, vzrok zanjo pa so posamezne nedelujoče slikovne pike ali podpike.
●
Vsaka slikovna pika je sestavljena iz ene rdeče, zelene in modre podpike.
●
Če je okvarjena celotna slikovna pika, bo zaslon na tem mestu vedno svetil (svetla točka na
temnem ozadju) ali pa bo vedno ugasnjen (temna točka na svetlem ozadju). Prva od teh napak
je običajno bolj opazna.
●
Okvarjena podpika je manjša in vidna manj kot okvarjena celotna slikovna pika. Tako napako je
mogoče videti samo na določenih ozadjih.
Če želite preveriti, ali so na zaslonu okvarjene slikovne pike, si morate monitor ogledati v običajnem
delovnem okolju, pri običajnem načinu delovanja, pri podprti ločljivosti in frekvenci osveževanja slike
ter na razdalji približno 50 cm.
HP pričakuje, da bo tehnologija izdelave zaslonov LCD sčasoma napredovala in bo omogočala
izdelavo zaslonov s še manj okvarjenimi slikovnimi pikami. HP bo ustrezno temu razvoju prilagodil
tudi zgornja priporočila.
63
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising