HP | ProDisplay P201m 20-inch LED Backlit Monitor | HP ProDisplay P201m 20-inch LED Backlit Monitor Uporabniški priročnik

HP ProDisplay P201m 20-inch LED Backlit Monitor Uporabniški priročnik
LCD-monitorji HP ProDisplay z osvetlitvijo
ozadja
Uporabniški priročnik
© 2012 Hewlett-Packard Development
Company, L.P.
Edina jamstva za HP-jeve izdelke in storitve
so navedena v izrecnih izjavah o jamstvu,
priloženih tem izdelkom in storitvam. Noben
del tega dokumenta ne predstavlja
dodatnega jamstva. HP ne odgovarja za
tehnične ali založniške napake ali
izpuščeno vsebino.
Ta dokument vsebuje zasebne informacije,
ki so zaščitene z avtorskimi pravicami.
Nobenega dela tega dokumenta ne smete
fotokopirati, reproducirati ali prevesti v drug
jezik brez predhodne pisne privolitve
družbe Hewlett-Packard Company.
Prva izdaja (november 2012)
Št. dela dokumenta: 711877-BA1
O tem priročniku
Ta navodila dajejo informacije o funkcijah monitorja, pripravi monitorja in njegovih tehničnih podatkih.
OPOZORILO! Tako poudarjeno besedilo opozarja, da utegnete biti izpostavljeni nevarnosti telesnih
poškodb ali smrtni nevarnosti, če ne boste upoštevali navodil.
POZOR: Tako poudarjeno besedilo opozarja, da se lahko oprema poškoduje oziroma podatki
izgubijo, če ne boste upoštevali navodil.
OPOMBA:
Tako poudarjeno besedilo označuje pomembne dodatne informacije.
iii
iv
O tem priročniku
Kazalo
1 Funkcije izdelka ................................................................................................................ 1
HP-jevi monitorji LCD ................................................................................................................ 1
2 Nastavitev monitorja ........................................................................................................ 3
Montaža podnožja stojala ........................................................................................................ 3
Komponente na zadnji strani ..................................................................................................... 4
Priključitev kablov .................................................................................................................... 5
Gumbi na sprednji strani ........................................................................................................... 7
Prilagajanje monitorja .............................................................................................................. 8
Vklop monitorja ....................................................................................................................... 8
Odstranjevanje stojala za monitor .............................................................................................. 9
Pritrditev monitorja .................................................................................................. 11
Namestitev ključavnice za kabel .............................................................................................. 12
3 Dodatne informacije ....................................................................................................... 13
Podpora za izdelke ................................................................................................................ 13
4 Tehnični podatki ............................................................................................................. 14
Model P191 .......................................................................................................................... 14
Modela P201 in P201m ......................................................................................................... 14
Model P221 .......................................................................................................................... 15
Tovarniško nastavljene ločljivosti zaslona .................................................................................. 16
Model P191 ........................................................................................................... 16
Modela P201 in P201m .......................................................................................... 16
Model P221 ........................................................................................................... 17
Vnos uporabniških načinov ..................................................................................................... 17
Funkcija za varčevanje z energijo ............................................................................................ 17
v
vi
1
Funkcije izdelka
HP-jevi monitorji LCD
Monitorji LCD (zaslon s tekočimi kristali) imajo aktivno matriko, zaslon TFT (thin-film transistor). Modeli
monitorjev imajo naslednje lastnosti:
●
Model P191, zaslon s 47-centimetrsko (18,5-palčno) diagonalo, z ločljivostjo 1366 × 768 in
podporo za celozaslonski način za nižje ločljivosti; omogoča povečavo slik po meri, pri tem pa
ohranja izvirno razmerje stranic
●
Model P201 in model P201m, zaslon z diagonalo 50,8 cm (20-palčni) z ločljivostjo 1600 × 900
in podporo za celozaslonski način za nižje ločljivosti; omogoča povečavo slik po meri, pri tem pa
ohranja izvirno razmerje stranic
●
Model P221, zaslon s 55-centimetrsko (21,5-palčno) diagonalo z ločljivostjo 1920 × 1080 in
podporo za celozaslonski način za nižje ločljivosti; omogoča povečavo slik po meri, pri tem pa
ohranja izvirno razmerje stranic
●
Zaslon brez bleščanja z osvetlitvijo LED, ki porabi manj energije kot tradicionalne osvetlitve CCFL
●
Široko vidno polje, ki omogoča ogled iz stoječega ali sedečega položaja ali pri gibanju z ene
strani na drugo
●
Možnost prilagajanja naklona
●
Odstranljivo stojalo za prilagodljive načine pritrditve monitorja
●
Vhodni video signal za podporo analognega VGA s priloženim signalnim kablom VGA
●
Vhodni video signal za podporo digitalnega DVI s priloženim signalnim kablom DVI-D (pri
nekaterih modelih)
●
Vgrajeni zvočniki in zvočni kabel (izbrani modeli)
●
Podpira opcijski zvočniški modul HP, HP-jev pripomoček za hitro montažo in HP-jev grafični USBvmesnik
●
Omogoča uporabo funkcije »Plug-and-play«, če jo podpira operacijski sistem.
●
Reže za uporabo filtrov zasebnosti (se kupijo posebej), s katerimi blokirate pogled na zaslon s
strani
●
Varnostna reža na zadnji strani monitorja za ključavnico kabla
●
Pripomoček za razporeditev kablov in žic
●
Zaslonski meni (OSD oziroma On-Screen Display) za prilagajanje nastavitev in optimizacijo v več
jezikih
●
Orodje HP Display Assistant za prilagajanje nastavitev monitorja in omogočanje funkcije
preprečevanja kraje
●
Podpora za zaščito pred kopiranjem HDCP na vhodu DVI
HP-jevi monitorji LCD
1
2
●
CD s programsko opremo, gonilniki za monitor in dokumentacijo o izdelku
●
Funkcija varčevanja z energijo za izpolnjevanje zahtev po zmanjšani porabi električne energije
●
Ustreza zahtevam Energy Star®
●
Varnostna navodila, certifikati in upravna obvestila za te izdelke so na voljo v priročniku HP LCD
Monitors Reference Guide (Referenčni priročnik za HP-jeve LCD-monitorje) (na disku CD, ki je
priložen monitorju)
Poglavje 1 Funkcije izdelka
2
Nastavitev monitorja
Preden začnete nastavljati monitor, preverite, ali je izklopljeno napajanje monitorja, računalnika in
drugih naprav, priključenih vanj, ter sledite navodilom, opisanim v nadaljevanju.
Montaža podnožja stojala
1.
Vzemite podnožje stojala iz škatle z monitorjem in ga postavite na ravno površino, npr. na mizo.
2.
Z obema rokama dvignite monitor in postavite stojalo monitorja na podnožje stojala ter ga
potisnite navzdol, da se zaskoči. Preverite, ali se je podnožje stojala pravilno zaskočilo, in
nastavite želeni naklon.
POZOR: Ne dotikajte se površine zaslona LCD. Pritisk na zaslon lahko povzroči neskladnost barv ali
napačno usmerjenost tekočih kristalov oziroma nepravilno delovanje zaslona.
Slika 2-1 Pritrditev podnožja stojala za monitor
OPOMBA: Če želite odstraniti podnožje stojala, pritisnite jeziček na sredini spodnje strani podnožja
stojala in ločite podnožje od stojala.
Montaža podnožja stojala
3
Komponente na zadnji strani
Slika 2-2 Komponente na zadnji strani
4
Komponenta
Funkcija
1
Priključek za napajanje
Omogoča priključitev napajalnega kabla na monitor.
2
Zvočni priključek (pri
nekaterih modelih)
Omogoča priključitev avdio kabla na monitor.
3
DVI-D (pri nekaterih
modelih)
Omogoča priključitev kabla DVI-D na monitor.
4
VGA
Omogoča priključitev kabla VGA na monitor.
Poglavje 2 Nastavitev monitorja
Priključitev kablov
1.
Postavite monitor na priročno, dobro prezračevano mesto zraven računalnika.
2.
Odstranite pripomoček za razporeditev kablov s stojala tako, da ga povlečete navzven na obeh
straneh sponke (1) in ga nato privzdignete s stojala (2).
Slika 2-3 Odstranjevanje zaponke za upravljanje kablov
3.
Priključite signalni kabel VGA ali DVI-D (pri nekaterih modelih).
OPOMBA: Monitor lahko podpira analogni ali digitalni vhod (pri nekaterih modelih). Video
kabel, ki ga uporabljate, določa video način. Monitor bo samodejno ugotovil, na katerih vhodih
so ustrezni video signali. Vhode lahko izberete tako, da pritisnete gumb +/source (+/Vir) na
sprednji plošči ali prek zaslonskega menija (OSD) tako, da pritisnete gumb Menu (Meni).
4.
●
Če želite monitor uporabljati v analognem načinu, uporabite priloženi signalni kabel VGA.
Signalni kabel VGA priključite v priključek VGA na monitorju, drugi konec kabla pa v
priključek VGA na računalniku.
●
Če želite monitor uporabljati v digitalnem načinu DVI, uporabite priloženi kabel DVI-D.
Signalni kabel DVI-D priključite v priključek DVI na hrbtni strani monitorja, drugi konec kabla
pa v priključek DVI na računalniku.
En konec priloženega avdio kabla priključite v priključek za zvok na monitorju (samo nekateri
modeli), drugi konec kabla pa v izhodni priključek za zvok na zadnji plošči računalnika.
Priključitev kablov
5
5.
Priključite en konec napajalnega kabla v priključek za napajanje na hrbtni strani monitorja,
drugega pa v električno zidno vtičnico.
Slika 2-4 Priključitev kablov
OPOZORILO!
Da bi zmanjšali možnost električnega udara ali poškodbe opreme:
Ne onemogočite ozemljitve na napajalnem kablu, saj ima pomembno varnostno vlogo.
Vtaknite vtič v ozemljeno električno vtičnico, ki je vedno zlahka dostopna.
Napajanje opreme prekinete tako, da izvlečete napajalni kabel iz zidne vtičnice.
Zaradi varnosti na napajalne in druge kable ne polagajte ničesar. Postavite jih tako, da ne bo
nihče stopil nanje ali se spotaknil ob njih. Nikoli ne vlecite kablov. Če želite kabel iztakniti iz
vtičnice, ga primite za vtikač.
6.
Kable pritrdite s pripomočkom za razporeditev kablov. Potisnite pripomoček naravnost navzdol na
stojalo in pazite, da se stranski jezički zaskočijo v reže na stojalu.
Slika 2-5 Nameščanje zaponke za upravljanje kablov
6
Poglavje 2 Nastavitev monitorja
Gumbi na sprednji strani
Slika 2-6 Gumbi na sprednji strani monitorja
Tabela 2-1 Gumbi na sprednji strani monitorja
Gumb
Funkcija
1
Meni
Odpre, izbere ali zapre zaslonski meni.
2
Minus
Če je zaslonski meni vklopljen, pritisnite ta gumb, če se
želite pomakniti nazaj v zaslonskem meniju in zmanjšati
vrednosti posameznih nastavitev.
ali
ali
Minus/glasnost
(P201m)
3
Plus/vir
Če je zaslonski meni nedejaven, pritisnite za vklop vrstice
za nastavitev glasnosti. Za nastavitev glasnosti pritisnite - ali
+.
Če je zaslonski meni vklopljen, pritisnite ta gumb, da se
pomaknete naprej v zaslonskem meniju in povečate
vrednosti posameznih nastavitev.
Če je zaslonski meni neaktiven, pritisnite ta gumb, da
aktivirate gumb za vir, ki izbere vhodni video signal (VGA
ali DVI).
4
V redu/samodejna
prilagoditev
Če je zaslonski meni vklopljen, pritisnite ta gumb, da
izberete označeno možnost menija.
Če je zaslonski meni izklopljen, pritisnite ta gumb, da
vklopite funkcijo za samodejno prilagoditev slike.
Gumbi na sprednji strani
7
Tabela 2-1 Gumbi na sprednji strani monitorja (Se nadaljuje)
Gumb
Funkcija
5
Napajanje
Omogoča vklop in izklop monitorja.
6
Lučka za napajanje
Bela = v delovanju.
Sveti oranžno, kadar je v varčevalnem načinu (t. i. spanje).
Utripa oranžno, če monitor preklopi v varčevalni način ob
uporabniško nastavljenem času.
OPOMBA: Če si želite ogledati simulator menija OSD, obiščite HP Customer Self Repair Services
Media Library (Knjižnica medijev službe za samostojna popravila s strani strank HP) na naslovu
http://www.hp.com/go/sml.
Prilagajanje monitorja
Zaslon monitorja nagnite naprej ali nazaj, da ga nastavite na ustrezno višino oči.
Slika 2-7 Prilagajanje naklona monitorja
Vklop monitorja
8
1.
Pritisnite stikalo za vklop/izklop, da vklopite računalnik.
2.
Pritisnite stikalo za vklop/izklop na sprednji strani monitorja, da ga vklopite.
Poglavje 2 Nastavitev monitorja
POZOR: Poškodba vžgane slike se pojavi na monitorjih, na katerih je dalj časa na zaslonu
prikazana ista mirujoča slika.* Da bi preprečili to poškodbo na zaslonu monitorja, morate vedno
vklopiti ohranjevalnik zaslona ali izklopiti monitor, kadar ga dlje časa ne uporabljate. To pojav je
običajen na zaslonih LCD vseh proizvajalcev. Poškodba vžgane slike na monitorjih ni vključena v
garancijo HP.
* Dalj časa pomeni 12 zaporednih ur brez uporabe.
OPOMBA: Če se po pritisku stikala za vklop/izklop ne zgodi nič, je morda omogočena funkcija
zaklepanja stikala za vklop/izklop. Funkcijo onemogočite tako, da pritisnete gumb za monitor in ga
držite 10 sekund.
OPOMBA: Lučko LED za napajanje lahko onemogočite v zaslonskem meniju. Na sprednji strani
monitorja pritisnite gumb Menu (Meni), nato izberite Management (Upravljanje) > Bezel Power
LED (Indikator LED) > Off (Izklop).
Ko je monitor vklopljen, se za pet sekund prikaže sporočilo o stanju monitorja. Sporočilo prikazuje,
kateri vhod (DVI ali VGA) ima trenutni aktivni signal, stanje nastavitve samodejnega preklopa vira
(vklopljen ali izklopljen; privzeto je vklopljen), privzeti signal vira (privzeta nastavitev je VGA), trenutno
ločljivost zaslona in priporočljivo prednastavljeno ločljivost zaslona.
Monitor samodejno prebere signalne vhode za aktivni vhod in ta vhod uporabi za prikaz. Če sta
aktivna dva vhoda ali več, monitor prikaže privzeti vhodni vir. Če privzeti vir ni eden od aktivnih
vhodov, bo monitor prikazal vhode po prednostnem vrstnem redu: DVI, nato VGA. Privzeti vir lahko
spremenite v zaslonskem meniju tako, da na sprednji strani pritisnete gumb Menu (Meni) in izberete
Source Control (Nadzor vira) > Default Source (Privzeti vir).
Odstranjevanje stojala za monitor
Če želite monitor namestiti na zid, nosilno roko ali drug nastavek za pritrditev, ga odstranite s stojala.
POZOR: Preden začnete razstavljati monitor, preverite, ali je ta izklopljen in ali sta napajalni in
signalni kabel izključena.
1.
Iz monitorja izklopite in odstranite signalni in napajalni kabel.
2.
Monitor z zaslonom navzdol položite na ravno površino, ki naj bo pokrita s čisto, suho krpo.
Odstranjevanje stojala za monitor
9
3.
Odstranite štiri vijake (1), s katerimi je stojalo pritrjeno na monitor, in snemite stojalo (2) z
monitorja.
Slika 2-8 Odstranjevanje vijakov, s katerimi je stojalo pritrjeno na monitor
10
Poglavje 2 Nastavitev monitorja
Pritrditev monitorja
Monitor lahko pritrdite na zid, nosilno roko ali drug nastavek za pritrditev.
OPOMBA:
ali CSA.
1.
Naprava je izdelana tako, da se lahko uporablja s stenskimi nosilci, ki imajo potrdilo UL
Odstranite stojalo z monitorja. Glejte Odstranjevanje stojala za monitor na strani 9.
POZOR: Ta monitor podpira odprtine za pritrditev v skladu z industrijskim standardom VESA
100 mm. Če želite na monitor pritrditi stojalo drugega proizvajalca, boste potrebovali štiri 4milimetrske vijake z razmikom med navoji 0,7 mm in dolžino 10 mm. Ne uporabljajte daljših
vijakov, ker lahko poškodujejo monitor. Prepričajte se, da je proizvajalčeva namestitvena naprava
skladna s standardom VESA in lahko prenese težo monitorja. Za najboljše delovanje je
pomembno, da uporabljate napajalni kabel in video kable, ki ste jih dobili skupaj z monitorjem.
2.
Če želite monitor pritrditi na nosilno roko (naprodaj posebej), vstavite štiri vijake dolžine 10 mm v
luknje na plošči nosilne roke in jih privijte v luknje na monitorju.
Slika 2-9 Pritrditev monitorja
Če želite monitor varno pritrditi na kakšen drug nastavek za pritrditev, sledite navodilom, ki so
priložena nastavku.
3.
Priključite kable monitorja.
Odstranjevanje stojala za monitor
11
Namestitev ključavnice za kabel
Monitor lahko pritrdite na nepremičen predmet z dodatno kabelsko ključavnico, ki je na voljo pri HP-ju
(naprodaj posebej).
Slika 2-10 Namestitev ključavnice za kabel
12
Poglavje 2 Nastavitev monitorja
3
Dodatne informacije
Glejte Referenčni priročnik za monitorje LCD HP, ki je na CD-ju, ki je priložen monitorju, za dodatne
informacije o:
●
Optimizacija zmogljivosti monitorja
●
Priporočila za varnost in vzdrževanje
●
Namestitev programske opreme s CD-ja
●
Uporaba menija OSD
●
Prenašanje programske opreme s spleta
●
Agencijske upravne informacije
●
Odpravljanje težav in priporočene rešitve najpogostejših težav
Podpora za izdelke
Za dodatne informacije o uporabi in nastavljanju svojega monitorja pojdite na http://www.hp.com/
support. Izberite svojo državo ali območje, izberite Podpora za izdelke in odpravljanje težav
in vnesite model svojega monitorja v okno za iskanje.
OPOMBA: Uporabniški priročnik za monitor, referenčni priročnik in gonilniki so na voljo na naslovu
http://www.hp.com/support.
Če v priročniku ali dokumentu HP LCD Monitors Reference Guide (Referenčni priročnik za LCDmonitorje HP) ne najdete odgovorov na svoja vprašanja, se lahko obrnete na podporo. Za podporo v
ZDA obiščite http://www.hp.com/go/contactHP. Za podporo po svetu obiščite
http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html. Spletno mesto ponuja:
●
spletni klepet s HP-jevim tehnikom,
OPOMBA:
Če podpora v določenem jeziku ni na voljo, je na voljo v angleščini.
●
podporo preko elektronske pošte,
●
telefonske številke tehnične podpore,
●
iskanje HP-jevega servisa.
Podpora za izdelke
13
4
Tehnični podatki
OPOMBA: Vsi tehnični podatki predstavljajo običajne podatke, ki jih ponujajo proizvajalci HP-jevih
komponent; dejanska zmogljivost se lahko razlikuje.
Model P191
Tabela 4-1 Tehnični podatki za P191
Največja teža (nezapakirano)
Mere (skupaj s stojalom)
Višina
Globina
3,2 kg
7,1 funta
34,0 cm
13,4 palca
14,3 cm
5,63 palca
44,93 cm
17,69 palca
Širina
Največja ločljivost
1366 x 768 (60 Hz) analogni vhod
Optimalna ločljivost
1366 x 768 (60 Hz), analogni vhod
Vir napajanja
100–240 V (izmenična napetost),
50/60 Hz
Vhodni priključek
En priključek VGA s priloženim kablom
Naklon
30°
Delovna temperatura
od 0 do 35 °C
od 32 do 95 °F
Nadmorska višina pri delovanju
do nadmorske višine 5.000 m
do nadmorske višine 16.404
čevljev
OPOMBA: Za več informacij obiščite http://www.hp.com/go/productbulletin in poiščite svoj model zaslona, da bi našli
kratke specifikacije modela.
Modela P201 in P201m
Tabela 4-2 Tehnični podatki za P201 in P201m
Največja teža (nezapakirano)
Mere (skupaj s stojalom)
Višina
Globina
3,5 kg
7,7 lbs
35,92 cm
14,14 palca
15,11 cm
5,95 palca
48,20 cm
18,98 palca
Širina
Največja ločljivost
1600 x 900 (60 Hz) analogni vhod
1600 × 900 (60 Hz) digitalni vhod
14
Poglavje 4 Tehnični podatki
Tabela 4-2 Tehnični podatki za P201 in P201m (Se nadaljuje)
Optimum Graphic Resolution
1600 x 900 (60 Hz) analogni vhod
1600 × 900 (60 Hz) digitalni vhod
Vir napajanja
100–240 V (izmenična napetost),
50/60 Hz
Vhodni priključek
En priključek VGA s priloženim kablom;
en priključek DVI s priloženim kablom; en
zvočni priključek s priloženim kablom
(samo P201m)
Naklon
25°
Delovna temperatura
od 5 do 35 °C
od 41 do 95 °F
Nadmorska višina pri delovanju
do nadmorske višine 5.000 m
do nadmorske višine 16.404
čevljev
OPOMBA: Za več informacij obiščite http://www.hp.com/go/productbulletin in poiščite svoj model zaslona, da bi našli
kratke specifikacije modela.
Model P221
Tabela 4-3 Tehnični podatki za P221
Največja teža (nezapakirano)
Mere (skupaj s stojalom)
Višina
Globina
4,0 kg
8,8 funta
37,9 cm
14,92 palca
16 cm
6,3 palca
51,8 cm
20,39 palca
Širina
Največja ločljivost
1920 x 1080 (60 Hz) analogni vhod
1920 x 1080 (60 Hz) digitalni vhod
Optimalna ločljivost
1920 x 1080 (60 Hz) analogni vhod
1920 x 1080 (60 Hz) digitalni vhod
Vir napajanja
100–240 V (izmenična napetost),
50/60 Hz
Vhodni priključek
En priključek VGA s priloženim kablom;
en priključek DVI s priloženim kablom.
Naklon
30°
Delovna temperatura
od 0 do 35 °C
od 32 do 95 °F
Nadmorska višina pri delovanju
do nadmorske višine 5.000 m
do nadmorske višine 16.404
čevljev
OPOMBA: Za več informacij obiščite http://www.hp.com/go/productbulletin in poiščite svoj model zaslona, da bi našli
kratke specifikacije modela.
Model P221
15
Tovarniško nastavljene ločljivosti zaslona
Ločljivosti zaslona, navedene spodaj, so najpogosteje uporabljeni načini in so nastavljene kot
tovarniško privzete. Ta monitor samodejno prepozna vnaprej nastavljene načine, tako da se prikažejo
na sredini zaslona in v pravilni velikosti.
Model P191
Tabela 4-4 Tovarniško privzeti načini
Predn
astavlj
en
Oblika slikovnih
pik
Vodoravna
frekvenca (kHz)
Navpična
frekvenca (Hz)
1
640 × 480
31,47
59,94
2
720 × 400
31,47
70,09
3
800 × 600
37,88
60,32
4
1024 × 768
48,36
60,00
5
1280 × 720
45,00
60,00
6
1280 × 1024
63,98
60,02
7
1366 x 768
48,00
60,00
Modela P201 in P201m
Tabela 4-5 Tovarniško privzeti načini
16
Predn
astavlj
en
Oblika slikovnih
pik
Vodoravna
frekvenca (kHz)
Navpična
frekvenca (Hz)
1
640 × 480
31,469
59,940
2
720 × 400
31,469
70,087
3
800 × 600
37,879
60,317
4
1024 × 768
48,363
60,004
5
1280 x 720
45,00
59,94
6
1280 × 1024
63,98
60,02
7
1440 × 900
55,93
59,88
8
1600 x 900
60,00
60,00
Poglavje 4 Tehnični podatki
Model P221
Tabela 4-6 Tovarniško privzeti načini
Predn
astavlj
en
Oblika slikovnih
pik
Vodoravna
frekvenca (kHz)
Navpična
frekvenca (Hz)
1
640 × 480
31,469
59,940
2
720 × 400
31,469
70,087
3
800 × 600
37,879
60,317
4
1024 × 768
48,363
60,004
5
1280 x 720
45,00
60,00
6
1280 × 1024
63,981
60,02
7
1440 × 900
55,935
59,887
8
1600 × 900
60,00
60,00
9
1680 × 1050
65,29
59,954
10
1920 x 1080
67,50
60,00
Vnos uporabniških načinov
Grafična kartica lahko zahteva način prikazovanja, ki ni prednastavljen, če:
●
ne uporabljate standardne grafične kartice;
●
ne uporabljate prednastavljenega načina.
Če se to zgodi, boste morda morali z zaslonskim menijem spremeniti nastavitve monitorja. Prilagodite
lahko vse načine in shranite spremembe. Monitor samodejno shrani novo nastavitev in jo pri naslednji
uporabi zazna kot vse ostale prednastavljene načine. Poleg tovarniško nastavljenih načinov je na voljo
tudi vsaj deset takih, ki jih lahko uporabnik prilagodi in shrani.
Funkcija za varčevanje z energijo
Monitor podpira način delovanja z manjšo porabo energije. Monitor preide v varčevalni način, če
zazna odsotnost horizontalnega sinhronizacijskega signala, vertikalnega sinhronizacijskega signala ali
obeh. Če enega ali obeh signalov ni, je zaslon črn, osvetlitev monitorja ugasne in lučka za vklop sveti
oranžno. Monitor porabi v varčevalnem načinu 5 W energije. Monitor potrebuje malo časa, da znova
preklopi v običajni način delovanja.
Navodila za nastavitev funkcij za varčevanje z energijo (včasih imenovana tudi funkcije za upravljanje
porabe) najdete v priročniku z navodili za računalnik.
OPOMBA: Funkcija za varčevanje z energijo deluje samo, če je monitor priključen v računalnik, ki
to funkcijo podpira.
Vnos uporabniških načinov
17
V orodju Energy Saver, priloženem monitorju, lahko monitor nastavite tako, da v način manjše porabe
preklopi po vnaprej določenem času. Ko preide monitor v varčevalni način, sveti lučka za vklop
oranžno.
18
Poglavje 4 Tehnični podatki
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising