HP | Pavilion 23tm 23-inch Diagonal Touch Monitor | HP Pavilion 23tm 23-inch Diagonal Touch Monitor מדריך למשתמש

HP Pavilion 23tm 23-inch Diagonal Touch Monitor מדריך למשתמש
‫מסך מגע דגם ‪ 23tm‬מבית ‪HP‬‬
‫מדריך למשתמש‬
‫‪© 2013 Hewlett-Packard Development‬‬
‫‪Company, L.P.‬‬
‫‪ Windows ,Microsoft‬ו‪ Windows Vista-‬הם‬
‫סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של‬
‫‪ Microsoft Corporation‬בארה"ב ו‪/‬או במדינות‪/‬‬
‫אזורים אחרים‪.‬‬
‫האחריות הבלעדית למוצרים ולשירותים של ‪HP‬‬
‫מפורטת במפורש בכתבי האחריות הנלווים למוצרים‬
‫ולשירותים אלו‪ .‬אין לפרש דבר במסמך זה כאחריות‬
‫נוספת‪ .‬חברת ‪ HP‬מסירה מעליה כל חבות שהיא‬
‫בגין שגיאות טכניות‪ ,‬שגיאות עריכה או השמטות‬
‫הכלולות במסמך זה‪.‬‬
‫מסמך זה מכיל מידע קנייני המוגן בזכויות יוצרים‪.‬‬
‫אסור בהחלט לצלם‪ ,‬לשעתק או לתרגם לשפות‬
‫אחרות חלק כלשהו ממסמך זה מבלי לקבל אישור‬
‫מוקדם לכך‪ ,‬בכתב‪ ,‬מחברת ‪.Hewlett-Packard‬‬
‫מהדורה שניה‪ :‬ספטמבר ‪2013‬‬
‫מק"ט‪734166-BB2 :‬‬
‫על אודות המדריך‬
‫מדריך זה מספק מידע על הגדרת הצג‪ ,‬הפעלת מסך המגע ועל המפרטים הטכניים‪.‬‬
‫אזהרה!‬
‫טקסט המתחיל בצורה זו מציין כי אי‪-‬ציות להוראות עלול להסתיים בחבלות גופניות או באבדן חיים‪.‬‬
‫זהירות‪ :‬טקסט המתחיל בצורה זו מציין כי אי‪-‬ציות להוראות עלול להסתיים בנזק לציוד או באבדן מידע‪.‬‬
‫הערה‪ :‬טקסט המתחיל בצורה זו מציין מידע חשוב נוסף‪.‬‬
‫עצה‪ :‬טקסט המתחיל בצורה זו מציין עצות מועילות‪.‬‬
‫על אודות המדריך‬
‫‪iii‬‬
iv
‫תוכן העניינים‬
‫‪ 1‬מאפייני המוצר ‪1 .....................................................................................................................................................‬‬
‫מסך מגע מבית ‪1 .................................................................................................................................. HP‬‬
‫‪ 2‬הכנת הצג לפעולה והשימוש בו ‪2 ..............................................................................................................................‬‬
‫רכיבי צד אחורי ‪2 .........................................................................................................................................‬‬
‫חיבור הכבלים ‪2 ..........................................................................................................................................‬‬
‫כוונון הטיית הצג ‪6 .......................................................................................................................................‬‬
‫רכיבי צד ‪7 ..................................................................................................................................................‬‬
‫הפעלת הצג ‪8 .............................................................................................................................................‬‬
‫מדיניות סימני מים ושימור תמונה של ‪8 ...................................................................................................... HP‬‬
‫שימוש במסך המגע ‪9 ...................................................................................................................................‬‬
‫החלקה באצבע אחת ‪9 .................................................................................................................‬‬
‫הקשה ‪9 ....................................................................................................................................‬‬
‫גלילה ‪9 .....................................................................................................................................‬‬
‫צביטה‪/‬מתיחה ‪10 .......................................................................................................................‬‬
‫סיבוב ‪10 ...................................................................................................................................‬‬
‫החלקה בקצה )‪ Windows 8‬בלבד( ‪10 ..........................................................................................‬‬
‫החלקה מהקצה הימני ‪10 .............................................................................................................‬‬
‫החלקה מהקצה השמאלי ‪11 .........................................................................................................‬‬
‫החלקה מקצה עליון וקצה תחתון ‪11 ...............................................................................................‬‬
‫הסרת מעמד הצג ‪11 ....................................................................................................................................‬‬
‫התקנת הצג ‪12 ..........................................................................................................................‬‬
‫איתור תווית הדירוג ‪13 .................................................................................................................................‬‬
‫התקנת מנעול כבל ‪13 ..................................................................................................................................‬‬
‫‪ 3‬איתור מידע נוסף ‪15 ................................................................................................................................................‬‬
‫מדריכי עזר ‪15 ............................................................................................................................................‬‬
‫תמיכת מוצרים ‪15 .......................................................................................................................................‬‬
‫נספח א מפרטים טכניים ‪16 .........................................................................................................................................‬‬
‫‪16 ............................................................................................................................................. HP 23tm‬‬
‫זיהוי רזולוציות תצוגה מוגדרות מראש ‪16 ........................................................................................................‬‬
‫‪16 ............................................................................................................................. HP 23tm‬‬
‫כניסה למצב משתמש ‪17 ..............................................................................................................................‬‬
‫מאפיין חיסכון בחשמל ‪17 ..............................................................................................................................‬‬
‫‪v‬‬
vi
‫‪1‬‬
‫מאפייני המוצר‬
‫מסך מגע מבית ‪HP‬‬
‫צג ה‪) LCD-‬צג גבישי נוזלי( מבית ‪ HP‬מצויד בלוח מסוג מטריצה פעילה ובזוויות צפייה רחבות‪ .‬מאפייני הצג כוללים‪:‬‬
‫●‬
‫צג בעל שטח צפייה אלכסוני גדול בגודל ‪ 58.4‬ס"מ )‪ 23‬אינץ'( ברזולוציה של ‪ ,1920 x 1080‬ותמיכה במסך מלא‬
‫ברזולוציות נמוכות יותר; כולל אפשרות שינוי יחס תצוגה מותאם לגודל תמונה מרבי תוך שמירה על יחס הממדים‬
‫המקורי‬
‫●‬
‫תאורה אחורית ‪ LED‬צורכת פחות אנרגיה מתאורה אחורית מסורתית של ‪CCFL‬‬
‫●‬
‫זווית צפייה רחבה המאפשרת צפייה ממצב עמידה ובתנועה מצד לצד‬
‫●‬
‫טכנולוגיית מגע אופטית התואמת ללוגו ריבוי‪-‬מגע של ‪ Windows 8‬ולתקע‪-‬והפעל‬
‫●‬
‫יכולת הטיה המגיעה עד ‪ 70‬מעלות‬
‫●‬
‫מעמד ניתן להסרה‪ ,‬לפתרונות התקנת לוח צג גמישים‬
‫●‬
‫קלט אות וידאו לתמיכה ב‪ DVI-‬דיגיטלי )כבל אות ‪ DVI-D‬מסופק במדינות נבחרות בלבד(‬
‫●‬
‫קלט אות וידאו לתמיכה ב‪ HDMI-‬דיגיטלי ומסופק כבל אות ‪HDMI‬‬
‫●‬
‫כבל ‪ USB‬מסופק‪ ,‬כדי לחבר את בקר מסך המגע אל המחשב )נדרש לתפקודיות מגע(‬
‫●‬
‫שקע כניסת שמע ומסופק כבל שמע‬
‫●‬
‫רמקולים משולבים‬
‫●‬
‫שקע יציאת שמע לחיבור אוזניות‬
‫●‬
‫תמיכה במערכות ההפעלה ‪ Windows 7‬ו‪ Windows 8-‬בלבד‬
‫●‬
‫יכולת תקע והפעל ב‪ Windows 7-‬ו‪Windows 8-‬‬
‫●‬
‫חריץ אבטחה בגב המחשב‪ ,‬לנעילת הצג באמצעות כבל ביטחון‬
‫●‬
‫התאמות תפריט ‪ OSD‬במספר שפות‪ ,‬לקלות התקנה ואופטימיזציית מסך‬
‫●‬
‫תכונת ההגנה על תוכן דיגיטלי בפס רחב )‪ (HDCP‬בכניסות ‪ DVI‬ו‪HDMI-‬‬
‫●‬
‫תקליטור תוכנה ותיעוד הכולל את מנהלי ההתקן של הצג ותיעוד המוצר‬
‫●‬
‫מאפיין חיסכון באנרגיה עונה לדרישות צריכת הספק מופחתת‬
‫●‬
‫הנחיות הבטיחות‪ ,‬האישורים והודעות התקינה של מוצרים אלה זמינים ב‪HP LCD Monitors Reference-‬‬
‫‪) Guide‬מדריך עזר לצגי ‪ LCD‬של ‪ (HP‬בתקליטור המצורף לצג‪.‬‬
‫פרק ‪ 1‬מאפייני המוצר‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫הכנת הצג לפעולה והשימוש בו‬
‫כדי להתקין את הצג‪ ,‬ודא שהצג‪ ,‬מערכת המחשב וההתקנים המחוברים האחרים כבויים‪ ,‬ופעל לפי ההוראות להלן‪.‬‬
‫רכיבי צד אחורי‬
‫תיאור‬
‫רכיב‬
‫‪1‬‬
‫מחבר מתח ‪DC‬‬
‫חיבור כבל מתח ‪ DC‬אל הצג‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫מחבר ‪DVI-D‬‬
‫חיבור כבל ‪ DVI-D‬אל הצג‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫מחבר ‪HDMI‬‬
‫חיבור כבל ‪ HDMI‬אל הצג‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫מחבר שמע‬
‫חיבור כבל השמע אל הצג‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫מחבר ‪ USB‬להעלאה‬
‫חיבור כבל ‪ USB‬למחבר ‪ USB‬של מסך המגע ואל יציאת‪/‬רכזת ‪ USB‬של המחשב‬
‫המארח‪.‬‬
‫חיבור הכבלים‬
‫‪.1‬‬
‫‪2‬‬
‫הנח את לוח הצג כשפניו כלפי מטה על משטח שטוח המכוסה בבד יבש ונקי‪.‬‬
‫רכיבי צד אחורי‬
‫‪.2‬‬
‫משוך את מכסה הכבלים החוצה מגב הצג‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫בהתאם לתצורה שלך‪ ,‬חבר את כבל ‪ DVI‬או ‪ HDMI‬בין המחשב לבין הצג‪.‬‬
‫הערה‪ :‬מצב הווידיאו נקבע לפי כבל הווידיאו שבו תשתמש‪ .‬הצג יקבע באופן אוטומטי באיזו כניסת קלט קיימים‬
‫אותות וידיאו תקפים‪ .‬ניתן לבחור במקור הקלט על‪-‬ידי לחיצה על הלחצן ‪) Input‬כניסה( בלוח הקדמי או באמצעות‬
‫המאפיין ‪ (OSD) On-Screen Display‬על‪-‬ידי לחיצה על הלחצן ‪) Menu‬תפריט(‪.‬‬
‫●‬
‫להפעלה דיגיטלית עם ‪ ,HDMI‬חבר צד אחד של כבל ‪ HDMI‬למחבר ‪ HDMI‬בגב הצג ואת הצד האחר‬
‫למחבר ‪ HDMI‬של התקן הקלט שלך )מסופק כבל(‪.‬‬
‫פרק ‪ 2‬הכנת הצג לפעולה והשימוש בו‬
‫‪3‬‬
‫●‬
‫‪.4‬‬
‫להפעלה דיגיטלית עם ‪ ,DVI‬חבר צד אחד של כבל ‪ DVI-D‬למחבר ‪ DVI‬בגב הצג ואת הצד האחר למחבר‬
‫‪ DVI‬של התקן הקלט שלך )מסופק כבל במדינות נבחרות בלבד(‪.‬‬
‫חבר צד אחד של כבל ‪ USB‬המסופק למחבר ‪ USB‬בגב המחשב ואת הצד האחר למחבר ‪ USB‬של הצג‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫‪4‬‬
‫חיבור הכבלים‬
‫חובה לחבר את כבל ‪ USB‬בין המחשב לבין הצג‪ ,‬לתפקודיות מגע‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫חבר את כבל השמע המסופק למחבר כניסת השמע בגב הצג ואת הצד האחר למחבר יציאת השמע של התקן‬
‫הקלט שלך‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫חבר את הקצה העגול של כבל המתח למחבר ספק המתח בגב הצג )‪ .(1‬חבר את כבל המתח ליחידת אספקת‬
‫המתח )‪ (2‬וחבר את הקצה האחר של כבל המתח לשקע החשמל )‪.(3‬‬
‫אזהרה!‬
‫כדי להפחית את הסיכון למכת חשמל או לנזק לציוד‪:‬‬
‫אל תשבית את פין ההארקה של כבל החשמל‪ .‬שקע ההארקה הוא פריט בטיחותי חשוב‪.‬‬
‫חבר את כבל החשמל לשקע חשמל מוארק )מחובר לאדמה( שקל לגשת אליו בכל עת‪.‬‬
‫נתק את הציוד ממקור המתח על‪-‬ידי ניתוק כבל החשמל משקע החשמל‪.‬‬
‫מטעמי בטיחות‪ ,‬אין להניח חפצים כלשהם על כבלי חשמל או כבלים אחרים‪ .‬יש לסדר אותם כך שאיש לא ידרוך‬
‫עליהם או ימעד בגללם‪ .‬אין למשוך כבל חשמל‪ .‬לצורך ניתוק הכבל משקע החשמל‪ ,‬אחוז היטב בתקע‪.‬‬
‫פרק ‪ 2‬הכנת הצג לפעולה והשימוש בו‬
‫‪5‬‬
‫‪.7‬‬
‫החזר את מכסה הכבלים למקומו על גב הצג‪ ,‬כדי לעשות זאת‪ ,‬החלק את הלשוניות שבקצה העליון של המכסה‬
‫לחריצים שבחלק העליון של תא החיבור של הכבלים )‪ (1‬ואז לחץ בנקישה את תחתית המכסה )‪ (2‬כך שיהיה‬
‫מהודק היטב בגב הצג‪.‬‬
‫‪.8‬‬
‫הצב את הצג אנכית ומשוך את המעמד הנפתח של הצג כדי לתמוך בצג‪.‬‬
‫כוונון הטיית הצג‬
‫כוונן את ההטיה למצב הרצוי על‪-‬ידי החלקת המעמד הנפתח קדימה או אחורה‪ .‬טווח הטיית הצג הוא ‪ 15‬עד ‪ 70‬מעלות‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫כוונון הטיית הצג‬
‫רכיבי צד‬
‫תיאור‬
‫רכיב‬
‫‪1‬‬
‫שקע לאוזניות‬
‫‪2‬‬
‫לחצן ‪OK‬‬
‫אם תפריט ‪ OSD‬פועל‪ ,‬לחץ כדי לבחור את פריט התפריט המסומן‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫לחצן פלוס‪/‬כניסה‬
‫אם תפריט ‪ OSD‬פעיל‪ ,‬לחץ כדי לנווט קדימה בתפריט ‪ OSD‬וכדי להגדיל את רמת‬
‫ההתאמה‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫לחצן מינוס‪/‬בקרת עצמת קול‬
‫‪5‬‬
‫לחצן תפריטים‬
‫משמש לפתיחה של תפריט ‪ ,OSD‬לבחירת אפשרויות וליציאה מהתפריט‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫לחצן הפעלה‬
‫הפעלה או כיבוי של הצג‪.‬‬
‫לחיבור אוזניות‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫חיבור אוזניות ישתיק את הרמקולים הפנימיים‪.‬‬
‫אם תפריט ‪ OSD‬אינו פעיל‪ ,‬לחץ כדי להפעיל את לחצן הקלט באמצעותו נבחר מקור‬
‫אות הווידיאו )‪ DVI‬או ‪.(HDMI‬‬
‫אם תפריט ‪ OSD‬פעיל‪ ,‬הקש כדי לנווט לאחור בתפריט ‪ OSD‬וכדי להפחית את רמות‬
‫ההתאמה‪.‬‬
‫אם תפריט ‪ OSD‬אינו פעיל‪ ,‬לחץ כדי לפתוח את תפריט ‪ OSD‬להתאמת עצמת הקול‪.‬‬
‫פרק ‪ 2‬הכנת הצג לפעולה והשימוש בו‬
‫‪7‬‬
‫הערה‪ :‬כדי לצפות בסימולטור תפריט ‪ ,OSD‬בקר ב‪HP Customer Self-Repair Services Media Library-‬‬
‫)ספריית המדיה של שירותי התיקון העצמי ללקוחות ‪ (HP‬בכתובת ‪.http://www.hp.com/go/sml‬‬
‫הפעלת הצג‬
‫‪.1‬‬
‫לחץ על לחצן ההפעלה כדי להפעיל את המחשב‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫לחץ על לחצן ההפעלה בצד הצג כדי להפעיל אותו‪.‬‬
‫זהירות‪ :‬בצגים המציגים תמונה סטטית במשך ‪ 12‬שעות רצופות או יותר של היעדר שימוש עלולה להופיע תופעה של‬
‫"זכירת התמונה"‪ .‬כדי למנוע תופעה זו במסך הצג‪ ,‬יש להפעיל תמיד יישום שומר מסך או לכבות את הצג כשאינו‬
‫בשימוש למשך פרק זמן ארוך‪" .‬זכירת תמונה" הוא מצב שעלול להתרחש בכל מסכי ה‪ .LCD-‬צגים בהם קיימת תופעה‬
‫של "זכירת תמונה" אינם מכוסים באחריות ‪.HP‬‬
‫הערה‪ :‬אם ללחיצה על כפתור ההפעלה אין השפעה‪ ,‬ייתכן שמאפיין ‪) Power Button Lockout‬נעילת לחצן הפעלה(‬
‫הופעל‪ .‬כדי להפסיק את פעולת המאפיין‪ ,‬לחץ והחזק את כפתור הפעלת הצג במשך ‪ 10‬שניות‪.‬‬
‫הערה‪ :‬ניתן להפסיק את פעולת נורית ההפעלה דרך תפריט ‪ .OSD‬לחץ על לחצן ‪) Menu‬תפריט( בחזית הצג‪ ,‬ובחר‬
‫את ‪) Management‬ניהול( < ‪) Bezel Power LED‬נורית הפעלה( < ‪) Off‬מופסק(‪.‬‬
‫בעת הפעלת הצג‪ ,‬תופיע הודעת מצב למשך ‪ 5‬שניות‪ .‬הודעה זו מציגה מי מסוגי הקלט )‪ DVI‬או ‪ (HDMI‬הוא הקלט‬
‫הפעיל כעת‪ ,‬את מצב הגדרת מיתוג אוטומטי של המקור )מופעל או מופסק; ברירת המחדל של היצרן היא ‪) On‬מופעל(‪,‬‬
‫את ברירת המחדל של אות המקור )ברירת המחדל של היצרן היא ‪ ,(HDMI‬ההגדרה הנוכחית של רזולוציית התצוגה‬
‫וההגדרה המומלצת של רזולוציית התצוגה‪.‬‬
‫הצג סורק באופן אוטומטי את כניסות האותות‪ ,‬מאתר את האות הפעיל ומשתמש בו לתצוגה‪ .‬אם קיימים שני מקורות‬
‫קלט פעילים או יותר‪ ,‬הצג ישתמש במקור הקלט המוגדר כברירת מחדל‪ .‬אם המקור המוגדר כברירת מחדל אינו מקור‬
‫פעיל‪ ,‬הצג יציג את מקור הקלט בעדיפות הגבוהה ביותר‪ .‬תוכל לשנות את ברירת המחדל של המקור בתצוגה על המסך‬
‫)‪ (OSD‬באמצעות לחיצה על הלחצן ‪) Menu‬תפריט( בפנל הקדמי ובחירה ב‪Input Control > Default Input-‬‬
‫)בקרת קלט < ברירת מחדל של קלט(‪.‬‬
‫מדיניות סימני מים ושימור תמונה של ‪HP‬‬
‫דגמי צגים בעלי זוויות צפייה רחבות מאוד מתוכננים תוך שימוש בטכנולוגיית תצוגה בזווית צפייה רחבה‪ ,‬המציעה זוויות‬
‫צפייה אולטרה‪-‬רחבות ואיכות תמונה מתקדמת‪ .‬צגים בעלי זוויות צפייה רחבות מאוד מתאימים למגוון רחב של יישומים‬
‫באיכות תמונה מתקדמת‪ .‬עם זאת‪ ,‬טכנולוגיית צגים זו אינה מתאימה ליישומים המציגים תמונות סטטיות‪ ,‬נייחות או‬
‫קבועות למשכי זמן ארוכים ללא שימוש בשומרי מסך‪ .‬סוגי יישימים אלה כוללים מצלמות מעקב‪ ,‬משחקי וידיאו‪ ,‬סמלי לוגו‬
‫שיווקיים‪ ,‬ותבניות המוצגות במסך למשך פרקי זמן ארוכים‪ .‬תמונות סטטיות עלולות לגרום לנזק כתוצאה משימור תמונה‪,‬‬
‫שייראה על מסך הצג ככתמים או כסימני מים‪.‬‬
‫נזק שימור תמונה בצגים המופעלים ‪ 24‬שעות ביממה אינו מכוסה באחריות ‪ .HP‬כדי למנוע נזק שימור תמונה‪ ,‬הקפד‬
‫לכבות את הצג כאשר הוא אינו בשימוש או השתמש בהגדרת ניהול חשמל‪ ,‬אם היא נתמכת במערכת שלך‪ ,‬כדי לכבות‬
‫את הצג כאשר המערכת אינה בשימוש‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫הפעלת הצג‬
‫שימוש במסך המגע‬
‫התקן מסך מגע מאפשר לך לשלוט בפריטים במסך ישירות באמצעות אצבעותיך‪.‬‬
‫עצה‪ :‬בהתקני מסך מגע תוכל לבצע פעולות במסך גם באמצעות מקלדת ועכבר‪.‬‬
‫החלקה באצבע אחת‬
‫החלקה באצבע אחת משמשת בדרך כלל לצידוד או לגלילה ברשימות ובדפים‪ ,‬אך ניתן להשתמש בה גם לפעולות‬
‫אחרות‪ ,‬כגון הזזת אובייקט‪.‬‬
‫●‬
‫כדי לגלול במסך‪ ,‬החלק קלות באצבע אחת על פני המסך בכיוון אליו ברצונך לנוע‪.‬‬
‫●‬
‫כדי לגרור‪ ,‬לחץ על אובייקט והחזק בו‪ ,‬וגרור את האובייקט כדי להזיז אותו‪.‬‬
‫הקשה‬
‫כדי לבחור פריט במסך‪ ,‬השתמש בתפקוד ההקשה‪ .‬הקש באצבע אחת על אובייקט במסך כדי לבחור בו‪ .‬הקש הקשה‬
‫כפולה על פריט כדי לפתוח אותו‪.‬‬
‫גלילה‬
‫הגלילה שימושית למעבר למעלה‪ ,‬למטה‪ ,‬לשמאל או לימין בעמוד או בתמונה‪ .‬הנח שתי אצבעות על המסך וגרור אותן‬
‫בתנועה מעלה‪ ,‬מטה‪ ,‬שמאלה או ימינה‪.‬‬
‫פרק ‪ 2‬הכנת הצג לפעולה והשימוש בו‬
‫‪9‬‬
‫צביטה‪/‬מתיחה‬
‫מחוות צביטה ומתיחה מאפשרות לך להגדיל או להקטין תמונות או טקסט‪.‬‬
‫●‬
‫כדי להגדיל את התצוגה‪ ,‬הנח שתי אצבעות יחד על המסך ולאחר מכן הרחק אותן זו מזו‪.‬‬
‫●‬
‫כדי להקטין את התצוגה‪ ,‬הנח שתי אצבעות יחד על המסך ולאחר מכן קרב אותן זו אל זו‪.‬‬
‫סיבוב‬
‫הסיבוב מאפשר לך לסובב פריטים כגון תמונות‪.‬‬
‫עגן את האצבע המורה של יד שמאל על האובייקט שברצונך לסובב‪ .‬החלק את האצבע של יד ימין בתנועה סיבובית‬
‫משעה ‪ 12‬לשעה ‪ .3‬כדי להפוך את כיוון הסיבוב‪ ,‬הזז את האצבע המורה מהשעה ‪ 3‬לשעה ‪.12‬‬
‫הערה‪ :‬הסיבוב מיועד ליישומים מסוימים בהם ניתן לתפעל אובייקטים או תמונות‪ .‬הסיבוב עשוי שלא לפעול בכל‬
‫היישומים‪.‬‬
‫החלקה בקצה )‪ Windows 8‬בלבד(‬
‫החלקה בקצה מאפשרת לך לבצע משימות כגון שינוי הגדרות או איתור יישומים ושימוש בהם‪.‬‬
‫החלקה מהקצה הימני‬
‫החלקה מהקצה הימני מאפשרת גישה לצ'ארמס‪ ,‬המאפשרים לחפש‪ ,‬לשתף‪ ,‬להפעיל יישומים‪ ,‬לגשת להתקנים או‬
‫לשנות הגדרות‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫●‬
‫כדי לפתוח את סרגל ‪) Charms‬צ'ארמס(‪ ,‬התחל בקצה הימני והחלק לרוחב המסך‪.‬‬
‫●‬
‫כדי לחפש יישום‪ ,‬הגדרה או קובץ‪ ,‬החלק מהקצה הימני לרוחב המסך כדי לפתוח את סרגל ‪) Charms‬צ'ארמס(‪,‬‬
‫הקש על הצ'ארם ‪) Search‬חיפוש(‪ ,‬והקש על קטגוריה‪ ,‬כגון ‪) Files‬קבצים(‪ .‬אחרי כן‪ ,‬הקש על התיבה ‪Search‬‬
‫)חיפוש( כדי להשתמש במקלדת שעל‪-‬גבי המסך‪.‬‬
‫●‬
‫כדי לפתוח את מסך ‪) Start‬התחל(‪ ,‬החלק מהקצה הימני כדי לפתוח את סרגל ‪) Charms‬צ'ארמס(‪ ,‬והקש על‬
‫‪) Start‬התחל(‪.‬‬
‫●‬
‫כדי לכבות את המחשב‪ ,‬החלק מצד ימין של המסך כדי לפתוח את סרגל ‪) Charms‬צ'ארמס(‪ ,‬הקש על הצ'ארם‬
‫‪) Settings‬הגדרות(‪ ,‬והקש על ‪) Power‬הפעלה(‪.‬‬
‫שימוש במסך המגע‬
‫החלקה מהקצה השמאלי‬
‫החלקה מהקצה השמאלי חושפת את היישומים הפתוחים אליהם תוכל לעבור במהירות‪.‬‬
‫החלק בעדינות את האצבע מהצד השמאלי של מסגרת הצג כלפי פנים כדי לעבור בין יישומים‪ .‬החלק שוב לכיוון שמאל‬
‫מבלי להרים את האצבע כדי לחשוף את כל היישומים הפתוחים‪.‬‬
‫החלקה מקצה עליון וקצה תחתון‬
‫החלקה מקצה עליון וקצה תחתון מאפשרת לך לפתוח את רשימת היישומים הזמינים במחשב שלך‪.‬‬
‫ממסך ‪) Start‬התחל(‪ ,‬החלק בעדינות את האצבע מהקצה העליון או התחתון של הצג לעבר אמצע המסך והקש על ‪All‬‬
‫‪) apps‬כל היישומים(‪.‬‬
‫הסרת מעמד הצג‬
‫ניתן להסיר את הצג מן המעמד ולהתקין אותו על קיר‪ ,‬זרוע להתקנת צג או מתקן הרכבה אחר‪.‬‬
‫זהירות‪ :‬לפני תחילת פירוק הצג‪ ,‬ודא שהוא כבוי וכבלי המתח והאותות מנותקים‪ .‬נתק גם את כבל ‪ USB‬וכבלי השמע‬
‫המחוברים לצג‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫נתק מהצג את כבלי האותות‪ ,‬החשמל‪ USB ,‬והשמע‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫הנח את הצג כשפניו כלפי מטה על משטח שטוח המכוסה בבד יבש ונקי‪.‬‬
‫פרק ‪ 2‬הכנת הצג לפעולה והשימוש בו‬
‫‪11‬‬
‫‪.3‬‬
‫משוך את המעמד הנפתח למצב אנכי )‪ ,(1‬הסר את שני הברגים המחברים את המעמד אל הצג )‪ ,(2‬והסר את‬
‫המעמד הנפתח מהצג )‪.(3‬‬
‫אזהרה! המעמד הנפתח הוא קפיצי‪ ,‬כך שתצטרך לאחוז בו בחוזקה במצב אנכי כדי שלא ייסגר ויפגע בידך בעת‬
‫הסרת הברגים‪.‬‬
‫התקנת הצג‬
‫ניתן להתקין את מעמד הצג על קיר‪ ,‬זרוע או אביזר התקנה אחר‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫ציוד זה מיועד לתמיכה על‪-‬ידי תושבת התקנה על‪-‬קיר בעלת אישור ‪ UL‬או ‪.CSA‬‬
‫הסר את לוח הצג מהמעמד הנפתח‪ .‬עיין בנושא הסרת מעמד הצג בעמוד ‪.11‬‬
‫זהירות‪ :‬צג זה תומך בחורי התקנה ‪ 100‬מ"מ סטנדרטיים של ‪ .VESA‬כדי להצמיד פתרון התקנה מצד שלישי‬
‫אל הצג‪ ,‬יש צורך בארבעה ברגים בקוטר ‪ 4‬מ"מ‪ ,‬בעלי פסיעה של ‪ 0.7‬ואורך של ‪ 10‬מ"מ‪ .‬אין להשתמש בברגים‬
‫ארוכים יותר מכיוון שהם עלולים לפגוע בצג‪ .‬חשוב לוודא עם יצרן פתרון ההתקנה כי הוא תואם לתקן ‪ VESA‬וכי‬
‫כושר נשיאת המשקל הנקוב שלו תואם למשקל לוח הצג‪ .‬לקבלת הביצועים הטובים ביותר‪ ,‬חשוב להשתמש בכבלי‬
‫החשמל וההפעלה המסופקים עם הצג‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫הסרת מעמד הצג‬
‫‪.2‬‬
‫כדי להצמיד את הצג אל הזרוע‪ ,‬הברג ארבעה בורגי ‪ 10‬מ"מ לחורים שבלוחית הזרוע ובחורי ההתקנה של הצג‪.‬‬
‫כדי להצמיד את הצג להתקני הרכבה אחרים‪ ,‬פעל לפי ההוראות המצורפות להתקן ההרכבה‪ ,‬כדי להבטיח כי הצג‬
‫מותקן בצורה בטוחה‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫חבר את הכבלים מחדש ללוח הצג‪.‬‬
‫איתור תווית הדירוג‬
‫תווית הדירוג בצג כוללת את מספר חלק החילוף‪ ,‬מספר המוצר והמספר הסידורי‪ .‬מספרים אלה עשויים להיות נחוצים‬
‫בעת הפנייה לחברת ‪ HP‬בעניין דגם הצג שברשותך‪ .‬תווית הדירוג ממוקמת על הלוח האחורי של הצג מאחורי מכסה‬
‫הכבלים‪.‬‬
‫התקנת מנעול כבל‬
‫ניתן לאבטח את הצג לעצם קבוע באמצעות כבל נעילה אופציונלי הזמין דרך חברת ‪.HP‬‬
‫פרק ‪ 2‬הכנת הצג לפעולה והשימוש בו‬
‫‪13‬‬
‫‪14‬‬
‫התקנת מנעול כבל‬
‫‪3‬‬
‫איתור מידע נוסף‬
‫מדריכי עזר‬
‫עיין ב‪) HP LCD Monitors Reference Guide-‬מדריך עזר לצגי ‪ LCD‬של ‪ (HP‬המסופק בתקליטור המצורף לצג‪,‬‬
‫לקבלת מידע נוסף על‪:‬‬
‫●‬
‫מיטוב ביצועי הצג‬
‫●‬
‫הנחיות תחזוקה ובטיחות‬
‫●‬
‫התקנת תוכנה מהתקליטור‬
‫●‬
‫שימוש בתפריט ‪OSD‬‬
‫●‬
‫הורדת תוכנה מהאינטרנט‬
‫●‬
‫הודעות סוכנויות רגולציה‬
‫●‬
‫פתרון בעיות ופתרונות מומלצים לבעיות נפוצות‬
‫תמיכת מוצרים‬
‫לקבלת מידע על אופן השימוש וההגדרה של הצג‪ ,‬עבור אל ‪ .http://www.hp.com/support‬בחר את המדינה או האזור‪,‬‬
‫בחר את ‪) Product Support & Troubleshooting‬תמיכת מוצרים ופתרון בעיות( והזן את דגם הצג בחלון‬
‫‪) SEARCH‬חיפוש(‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫המדריך למשתמש‪ ,‬מדריך העיון ומנהלי ההתקן של הצג זמינים בכתובת ‪.http://www.hp.com/support‬‬
‫אם המידע במדריך זה או במדריך ‪) HP LCD Monitors Reference Guide‬מדריך עיון לצגי ‪ LCD‬של ‪ (HP‬אינם‬
‫מספקים תשובה לשאלות שלך‪ ,‬תוכל לפנות למחלקת התמיכה‪ .‬לקבלת תמיכה בארה"ב‪ ,‬עבור אל‬
‫‪ .http://www.hp.com/go/contactHP‬לקבלת תמיכה ברחבי העולם‪ ,‬עבור אל ‪http://welcome.hp.com/country/‬‬
‫‪.us/en/wwcontact_us.html‬‬
‫כאן תוכל‪:‬‬
‫●‬
‫לשוחח בשיחת צ'ט עם טכנאי ‪HP‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫כאשר תמיכה בצ'אט אינה זמינה בשפה מסוימת‪ ,‬היא תהיה זמינה באנגלית‪.‬‬
‫●‬
‫תמיכה בדואר אלקטרוני‬
‫●‬
‫לאתר מספרי טלפון של התמיכה‬
‫●‬
‫אתר מרכז שירות של ‪HP‬‬
‫פרק ‪ 3‬איתור מידע נוסף‬
‫‪15‬‬
‫א‬
‫מפרטים טכניים‬
‫הערה‪ :‬כל המפרטים מייצגים את המפרטים הרגילים המסופקים בידי יצרני הרכיבים של ‪ ;HP‬הביצועים בפועל עשויים‬
‫להשתנות‪ ,‬ולהיות גבוהים יותר או נמוכים יותר‪.‬‬
‫‪HP 23tm‬‬
‫מסך מגע ‪ 23‬אינץ'‬
‫צג‬
‫מסך מגע ‪ 58.4‬ס"מ‬
‫סוג‬
‫מסך ‪ LCD‬בעל זווית צפייה רחבה‬
‫גודל תמונה ניתנת לצפייה‬
‫אלכסון ‪ 58.4‬ס"מ‬
‫‪ 23‬אינץ' באלכסון‬
‫משקל מרבי )ללא אריזה(‬
‫‪ 6.5‬ק"ג‬
‫‪ 14.3‬ליברות‬
‫ממדים )כולל מעמ(‬
‫גובה‬
‫‪ 40.92‬ס"מ‬
‫‪ 16.1‬אינץ'‬
‫עומק‬
‫‪ 6.95‬ס"מ‬
‫‪ 2.7‬אינץ'‬
‫רוחב‬
‫‪ 59.93‬ס"מ‬
‫‪ 23.6‬אינץ'‬
‫רזולוציה גרפית מרבית‬
‫‪ 60) 1920 x 1080‬הרץ(‪ ,‬פלט דיגיטלי‬
‫רזולוציה גרפית אופטימלית‬
‫‪ 60) 1920 x 1080‬הרץ(‪ ,‬פלט דיגיטלי‬
‫דרישות טמפרטורת סביבה‬
‫טמפרטורת הפעלה‬
‫‪ C 5°‬עד ‪C 35°‬‬
‫‪ 41‬עד ‪95° F‬‬
‫טמפרטורת אחסון‬
‫‪ -20‬עד ‪60° C‬‬
‫‪ -4‬עד ‪140° F‬‬
‫מקור מתח‬
‫מתאם חיצוני ‪ 50/60 ,100 – 240 VAC‬הרץ‬
‫מחבר כניסה‬
‫מחבר ‪ HDMI‬אחד )מסופק כבל(; מחבר ‪DVI‬‬
‫אחד )מסופק כבל במדינות נבחרות בלבד(‬
‫הערה‪ :‬לקבלת המפרטים העדכניים או מפרטים נוספים של המוצר‪ ,‬עבור אל ‪ http://www.hp.com/go/productbulletin‬וחפש את דגם הצג‬
‫המסוים שלך כדי לאתר ‪ QuickSpecs‬ספציפי לדגם‪.‬‬
‫זיהוי רזולוציות תצוגה מוגדרות מראש‬
‫רזולוציות התצוגה המפורטות להלן הן מצבי השימוש הנפוצים ביותר והן מוגדרות כברירות מחדל של היצרן‪ .‬צג זה‬
‫מזהה באופן אוטומטי מצבים קבועים מראש אלה‪ ,‬והם יופיעו ממורכזים ובגודל המתאים במסך‪.‬‬
‫‪HP 23tm‬‬
‫טבלה א‪ 1-‬מצבים מוגדרים מראש של היצרן‬
‫‪16‬‬
‫הגדרה מראש‬
‫תבנית פיקסלים‬
‫תדירות אופקית )קילו‪-‬הרץ(‬
‫תדירות אנכית )הרץ(‬
‫‪1‬‬
‫‪640 x 480‬‬
‫‪31.469‬‬
‫‪59.940‬‬
‫‪2‬‬
‫‪720 x 400‬‬
‫‪31.469‬‬
‫‪70.087‬‬
‫‪HP 23tm‬‬
‫טבלה א‪ 1-‬מצבים מוגדרים מראש של היצרן )המשך(‬
‫‪3‬‬
‫‪800 x 600‬‬
‫‪37.879‬‬
‫‪60.317‬‬
‫‪4‬‬
‫‪1024 x 768‬‬
‫‪48.363‬‬
‫‪60.004‬‬
‫‪5‬‬
‫‪1280 x 720‬‬
‫‪45.00‬‬
‫‪60.00‬‬
‫‪6‬‬
‫‪1280 x 1024‬‬
‫‪63.981‬‬
‫‪60.02‬‬
‫‪7‬‬
‫‪1440 x 900‬‬
‫‪55.935‬‬
‫‪59.887‬‬
‫‪8‬‬
‫‪1600 x 900‬‬
‫‪60.00‬‬
‫‪60.00‬‬
‫‪9‬‬
‫‪1680 x 1050‬‬
‫‪65.29‬‬
‫‪59.954‬‬
‫‪10‬‬
‫‪1920 x 1080‬‬
‫‪67.50‬‬
‫‪60.00‬‬
‫טבלה א‪ 2-‬מבני וידיאו ‪HD‬‬
‫הגדרה‬
‫מראש‬
‫שם תזמון‬
‫תבנית פיקסלים‬
‫תדירות אופקית )קילו‪-‬הרץ(‬
‫תדירות אנכית )הרץ(‬
‫‪1‬‬
‫‪480p‬‬
‫‪720 x 480‬‬
‫‪31.469‬‬
‫‪59.94‬‬
‫‪2‬‬
‫‪576p‬‬
‫‪720 x 576‬‬
‫‪31.25‬‬
‫‪50‬‬
‫‪3‬‬
‫‪720p50‬‬
‫‪1280 x 720‬‬
‫‪37.5‬‬
‫‪50‬‬
‫‪4‬‬
‫‪720p60‬‬
‫‪1280 x 720‬‬
‫‪45‬‬
‫‪60‬‬
‫‪5‬‬
‫‪1080p50‬‬
‫‪1920 x 1080‬‬
‫‪56.25‬‬
‫‪50‬‬
‫‪6‬‬
‫‪1080p60‬‬
‫‪1920 x 1080‬‬
‫‪67.5‬‬
‫‪60‬‬
‫כניסה למצב משתמש‬
‫אות בקר הווידיאו עשוי לקרוא לעתים למצב שאינו מוגדר מראש אם‪:‬‬
‫●‬
‫אינך משתמש במתאם מסך סטנדרטי‪.‬‬
‫●‬
‫אינך משתמש במצב מוגדר מראש‪.‬‬
‫במקרים כאלה‪ ,‬ייתכן שתצטרך לכוון מחדש את הפרמטרים של מסך הצג באמצעות תפריט ‪ .OSD‬ניתן לבצע את‬
‫השינויים באחד המצבים או בכולם ולשמור את השינויים בזיכרון‪ .‬הצג ישמור באופן אוטומטי את ההגדרה החדשה‪,‬‬
‫ויזהה את המצב החדש בדיוק כפי שיזהה מצב מוגדר מראש‪ .‬בנוסף למצבים המוגדרים מראש של היצרן‪ ,‬קיימים לפחות‬
‫‪ 10‬מצבים מוגדרי‪-‬משתמש שניתן לקבוע ולשמור‪.‬‬
‫מאפיין חיסכון בחשמל‬
‫הצגים תומכים במצב הספק נמוך‪ .‬הצג יעבור למצב הספק נמוך אם הוא יזהה העדר אות סנכרון אופקי ו‪/‬או אות סנכרון‬
‫אנכי‪ .‬לאחר זיהוי היעדר של אחד האותות האלה‪ ,‬מסך הצג יוחשך‪ ,‬התאורה האחורית תכבה ונורית ההפעלה תאיר‬
‫בצבע כתום‪ .‬כאשר הצג נמצא במצב הספק נמוך‪ ,‬הוא ישתמש בפחות מ‪ 0.5-‬ואט‪ .‬לפני חזרה למצב פעולה רגיל‪ ,‬הצג‬
‫יעבור תהליך התחממות קצר‪.‬‬
‫עיין במדריך למשתמש המצורף למחשב כדי לקבל הוראות בעניין מאפייני החיסכון בחשמל )המכונים לעתים מאפיינים‬
‫לניהול הספק(‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫מאפיין החיסכון החשמל לעיל יפעל כאשר הצג מחובר למחשבים התומכים במאפייני חיסכון בחשמל‪.‬‬
‫נספח א מפרטים טכניים‬
‫‪17‬‬
‫בחירת הגדרות בכלי שעון מצב שינה של הצג מאפשרת לך גם לתכנת את הצג כך שיעבור למצב הספק נמוך בשעה‬
‫מוגדרת‪-‬מראש‪ .‬כאשר תוכנית שירות שעון מצב שינה של הצג תגרום לצג לעבור למצב הספק נמוך‪ ,‬נורית הצג תהבהב‬
‫בכתום‪.‬‬
‫‪18‬‬
‫מאפיין חיסכון בחשמל‬
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising